Sunteți pe pagina 1din 10

Specializare: Contabilitate si Informatica de Gestiune Anul: I Seria: 01 Grupa: 7

BUNURI !

"roiect realizat de: Surdu #lorina $ba%an &adalina

Cuprins
Capitolul I 1.1 Notiunea de bun 1.2 Corelatia dintre bun si patrimoniu Capitolul II Importanta clasificarii bunurilor Capitolul III 3.1 Bunurile corporale si incorporale 3.2 Bunuri din domeniul public si bunuri din domeniul privat 3.3 Bunuri scoase din circuitul civil si bunuri aflate in circuitul civil 3.4 Bunuri imobile si bunuri mobile 3.5 Bunuri certe si bunuri generice 3.6 Bunuri fungibile si bunuri nefungibile 3.7 Bunuri consumptibile si bunuri neconsumptibile 3. Bunuri divi!ibile si bunuri indivi!ibile 3." Bunuri frungifere si bunuri nefrungifere 3.1# Bunuri principale si bunuri accesorii 3.11 Bunuri sesi!abile si bunuri insesi!abile 3.12 $lte clasificari ale bunurilor Capitolul I' 4.1 Importanta %uridica a bunurilor 2 2 3 4 4 5 5 5 6 6 6 6 7 7

Capitolul I
&'()*' B+N+*I
1(1 Notiunea de bun Notiunea de bun poate fi folosita intr,un dublu sens. In sens larg- prin bunuri se desemnea!a atat lucrurile- cat si drepturile privitoare la acestea. In sens restrans- prin bunuri se desemnea!a numai lucrurile asupra carora pot e.ista drepturi patrimoniale. )entru ca un lucru sa devina bun in sens %uridic s,a retinut ca este necesar- de regula- ca acesta sa fie util omului- sa aiba o valoare economica si sa fie susceptibil de apropiere- sub forma unor drepturi ce intra in compunerea unui patrimoniu- fie al unei personae fi!ice- fie al unei personae %uridice. / definitie legala o gasim in articolul 535 C. civ.0 1(unt bunuri lucrurilecorporale sau necorporale- care constituie obiectul unui drept patrimonial2.

1() Corelatia dintre bunuri si patrimoniu / alta notiune frecvent folosita in dreptul civil- care este in stransa legatura cu aceea de bunuri- este cea de patrimoniu. )rin patrimoniu se intelege totalitatea drepturilor si obligatiilor patrimoniale patrimoniale ce apartin unei persoane fi!ice sau %uridice. )atrimoniul este compus din doua parti- cea activa3 formata din drepturile patrimoniale4 si cea pasiva3 alcatuita din obligatiile patrimoniale4.

Capitolul II I5)/*6$N6$ C7$(I8IC$*II B+N+*I7/*


Clasificarea bunurilor pre!inta un interes deopotriva teoretic si practic. (ub aspect teoretic- interesul distingerii diferitelor categorii de bunuri apare pentru stiinta dreptului civil- intrucat ea constituie unul din mi%loacele de adancire a cercetarii problmelor %uridice legate de ele. Clasificarea a%utasub acest aspect- la evidentierea asemanarilor si deosebirilor- precum si la stabilirea unor corelatii cu privire la diferitele categorii de bunuri. &in punct de vedere practic- clasificarea bunurilor pre!inta importanta prin faptul ca a%uta la incadrarea corespun!atoare a diferitelor situatii- in limitele stabilite de normele dreptului civil- dar si la solutionarea corecta a problemelor puse in discutie- ridicate de circuitul civil. Clasificarea bunurilor mai pre!inta interes si pentru consecintele %uridice pe care le antrenea!a nerespectarea regulilor speciale stabilite pentru fiecare categorie de bunuri. &esigur- rostul clasificarii bunurilor poate fi evidentiat si din punct de vedere didactit- ea usurand intelegerea si insusirea mecanismului reali!arii drepturilor civile subiective patrimoniale.

Capitolul III C7$(I8IC$*'$ B+N+*I7/*


*(1 Bunurile corporale si incorporale Bunurile corporale sunt acele bunuri ce au e.istenta materiala- fiind usor perceptibile simturilor omului. Bunurile incorporale sunt valorile economice care au e.istenta idealaabstracta. Bunurile incorporale sunt drepturi. In categoria bunurilor incorporale vom include0 , drepturile de creanta si actiunile in %ustitie , drepturile reale de!membraminte cum sunt u!ufructul si serbitutile9 proprietatea nu este un bun , drepturile intelectuale ca dreptul de autor- adica operele literareba!ele de date- etc. , anumite bunuri care fac parte dintr,o societate comerciala- cum ar fi numele- clientele- autori!atiile- brevetele de inventii si inovatii te:nice- desenele si modelele etc. (,a observat ca drepturile asupra bunurilor incorporale pot fi considerate drepturi de proprietate. *() Bunuri din domeniul public si bunuri din domeniul pri+at $ceasta clasificare priveste- cu precadere- bunurile ce apartin statului si unitatilor administrative,teritoriale- deoarece- potrivit art.136 alin. 324 din Constitutie- 1proprietatae publica apartine statului sau unitatilor administrativ,teritoriale2- acestea din urma fiind enumerate de art. 3 alin. 334 din Constitutie 3comunele- orasele- inclusive municipiile- precum si %udetele4. $sadar- statul si unitatile administrativ,teritoriale sunt titulari fie ai dreptului de proprietate publica- fie ai dreptului de proprietate private- dupa cum bunurile intra fie in 1domeniul public de interes national2 3 dreptul de
5

proprietate publica apartine statului4 sau in2 domeniul public de interes local sau %udetean2 3dreptul de proprietate publica apartine comunelor- oraselormunicipiilor sau %udetelor4- fie in 1domeniul privat2 3dreptul de proprietate private apartine statului sau- dupa ca!- unitatiilor administrativ,teritoriale4. *(* Bunuri scoase din circuitul ci+il si bunuri aflate in circuitul ci+il Bunurile scoase din circuitul civil sunt acelea care nu pot face obiectul unor acte %uridice civile intre vii ori pentru cause de moarte- translative ori constitutive de drepturi reale. Bunurile aflate in circuitul civil sunt acelea cu privile la care se pot inc:eia acte %uridice civile. *egula este ca bunurile se afla in circuitul civil. $ceasta inseamna ca bunurile scoase din circutul civil constituie e.ceptia si deci trebuie sa fie e.pres preva!ute de lege. *(, Bunuri imobile si bunuri mobile $ceasta clasificare se face in functie de un criteriu mi.t- anume natura bunurilor si calificarea data de lege. In dreptul nostru civil- bunurile imobile sunt de trei feluri0 , imobile prin natura lor 3e.0 terenurile- i!voarele- plantatiile prinse in radacini- etc4 , imobile prin destinatie , imobile prin determinarea legii. Bunurile mobile sunt si ele de trei feluri0 , mobile prin natural or , mobile prin anticipatie , mobile prin determinarea legii. *(- Bunuri determinate prin caracter indi+idual .certe/ si bunuri determinate prin caracter %eneric .%enerice/ Bunurile determinate individual sunt acele lucruri care prin insusirile lor specifice se deosebesc de bunurile asemanatoare- conturandu,le o anumita individualitate 3manuscrisul unei lucrari- o picture etc.4- precum si cele care pot fi individuali!ate prin cracterele lor particulare0 un obiect individuali!at prin serie- marca etc.

Bunurile determinate generic sunt acele lucruri care sunt privite prin prisma caracterelor comune ale intregii lor categorii si care se individuali!ea!a ulterior prin numarare- masurare- cantarire 3de e.emplu0 banii- cerealele etc4.

*(0 Bunuri fun%ibile si bunuri nefun%ibile Bunurile fungibile sunt acelea care pot fi inlocuite unele cu altele in e.ecutarea unei obligatii. (unt astfel de bunuri cele care se individuali!ea!a prin numarare- cantarire sau masurare3 e.0 banii- tigarile- titlurile de valoare etc.4. )rin act %uridic- un bun fungibil prin natura sa poate fi considerat ca nefungibil. Bunurile nefungibile sunt acelea care- in e.ecutarea unei obligatii- nu se pot inlocui unle cu altele. $stfel de bunuri sunt cele certe- determinate prin caractere individuale. In ca!ul bunurilor fungibile- inlocuirea poate avea loc fara ca cel care este creditor sufere vreun pre%udiciu in urma ei- deoarece bunurile sunt genericepe cand in ca!ul bunurilor nefungibile inlocuirea nu mai este admisa- fiind vorba de bunuri individual determinate- iar in ca! contrar nu s,ar mai transmite bunurile datorate. *(7 Bunuri consumptibile si bunuri neconsumptibile Bunurile consumptibile sunt acele lucruri apropriabile care nu pot fi folosite- potrivit destinatiei lor obisnuite- fara a fi instrainate la prima lor utili!are 3e.0 bani- medicamente- alimente etc.4. Bunurile neconsumptibile sunt acele lucruri apropiabile care pot face obiectul unor acte de folosinta repetata- fara a fi instrainate 3e.0 terenurilecladirile etc.4. *(1 Bunuri di+izibile si bunuri indi+izibile Bunul divi!ibil este acela care poate fi impartit fara sa isi sc:imbe- prin aceasta- destinatia sa economica. Bunul indivi!ibil este acela care- prin impartire- isi sc:imba destinatia economica. )rin act %uridic- un bun divi!ibil prin natura lui poate fi considerat indivi!ibil.
7

*(2 Bunuri frun%ifere si bunuri nefrun%ifere Bunurile frungifere sunt acelea care- in mod periodic si fara consumarea substantei lor- dau nastere altor bunuri- numite fructe. Bunurile nefrungifere sunt acelea care nu au insusirea de a da nastere altor produse- in mod periodic si fara consumarea substantei lor. )ornind de la prevederile inscrise in art. 54 C.civ. 1314 8ructele repre!inta acele produse care deriva folosirea unui bun- fara a diminua substanta acestuia. 8ructele sunt0 naturale- industriale si civile. 8ructele civile se numesc si venituri.2 ;om distinge trei categorii de fructe0 , fructe naturale- care sunt produsele directe si periodice ale unui bunobtinute fara iterventia omului- cum ar fi acela pe care pamantul le produce de la sine- productia si sporul animalelor <art. 54 alin.324 C.civ= , fructe industriale- care repre!inta produsele directe si periodice ale unui bun- obtinute ca re!ultat al interventiei omului- cum ar fi recoltele de orice fel <art. 54 alin.334 C.civ= , fructe civile prin care desemnam veniturile re!ultate din folosirea bunului de catre o alta persoana in virtutea unui act %uridic- precum c:iriile- aren!ile- doban!ile- venitul rentelor si dividentele <art. 54 alin344 C.civ= *(10 Bunuri principale si bunuri accesorii Bunul principal este acela care poate fi folosit in mod independent- fara sa fie destinat a servi la intrebuintarea altui bun. Bunul accesoriu este acela care a fost destinat- in mod stabil si e.clusivintrebuintarii a altui bun9 este accesoriu atat timp cat satisface aceasta utili!are < art. 546 alin.314 C.civ= *(11 Bunuri sesizabile si bunuri insesizabile In situatia cand un creditor are impotriva debitorului o creanta baneasca certa- lic:ida si e.igibila- iar debitorul nu plateste de bunavoie- el va putea sa treaca la e.ecutarea silita a bunurilor debitorului sau. &in sumele de bani incasate din valorificarea bunurilor respective- creditorul isi va putea indestula creanta. Nu toate bunurile sunt urmaribile pe cale silita. Bunurile sesi!abile sunt acele bunuri care pot fi urmarite in cadrul e.ecutarii silite a debitorului.

Bunurile insesi!abile sunt acelea care nu pot fi urmarite silit pentru plata unei datorii a debitorului.

*(1) Alte clasificari ale bunurilor Bunurile pot fi si au mai fost clasificate in sacre- religioase si sfinte- in furate si nefurate- lic:ide si nelic:ide- supuse sau nesupuse stricaciunii ori pieirii- bunurile care intrec o valoare determinata sau care nu intrec o asemenea valoare- bunuri comune ale sotilor si bunuri proprii- mi%loace fi.emi%loace circulante- produse si fonduri banesti.

Capitolul I' I5)/*6$N6$ >+*I&IC$ $ B+N+*I7/*


Importanta %uridica a bunurilor este indiscutabila si evidenta in acele raporturi %uridice civile in care depturile si obligatiile partilor poarta asupra lor- adica sunt drepturi si obligatii patrimoniale. Insusirile fi!ice si destinatia economica a bunurilor pre!inta o importanta deosebita in dreptul civil- ele determinand natura raporturilor ce se pot stabili intre persoane cu privire la bunuri- regimul %uridic al acestoraanumite particularitati in reglementarea relatiilor sociale patrimonialeprecum si continutul drepturilor si obligatiilor pe care partile le pot avea cu privire la ele. $stfel- de e.emplu- cand un anumit bun- prin insusirile sale naturale- face parte din categoria bunurilor indivi!ibile si este datorat de mai multi debitori- fiecare dintre acestia va putea fi urmarit de catr creditor pentru intregul bun.

"

6ot astfel- insusirile bunurilor de a fi generice sau certe- fungibile sau nefungibile- consumptibile sau neconsumptibile- divi!ibile sau indivi!ibileaccesorii sau principale etc. influentea!a sau c:iar determina reglementarea relatiilor sociale privitoare la bunuri.

Biblio%rafie
, 1Curs de drept civil. )artea generala. 'ditia a 2,a revi!uita si adaugita2 $utori0 ?abriel Boroi si Carla $le.andra $ng:elescu- 'ditura @amangiu 2#12 , 1Codul civil2 actuali!at data de 26.#7.2#11- 'ditura 5eteor )ress , 1&rept civil. )artea generala in reglementarea noului Cod civil2 $utori0 /vidiu +ngureanu si Cornelia 5unteanu- 'ditura +niversul >uridic Bucuresti 2#13 , 1Introducere in dreptul civil2 $utori0 Ionel *eg:ini- (erban &iaconescu si )aul ;asilescu- 'ditura @amagiu 2#13 , 16ratat de drept civil roman. ;ol. I. )artea generala2 $utori0 'rnest 7upan si Ioan (abau,)op- 'ditura C.@. BecA Bucuresti 2##6

1#

S-ar putea să vă placă și