Sunteți pe pagina 1din 25

Refierbator orizontal cu spatiu de vapori

UNIVERSITATEA PETROL I GAZE DIN PLOIETI


Facultatea Tehnologica a Petrolului si Petrochiie
!ATEDRA"Ingineria Prelucrari Petrolului si Petrochiie
PROIE!T DE AN
DIS!IPLINA " PRO!ESE DE TRANSFER DE !#LDUR#
Tea Proiectului " Diensionarea tehnologic$ unui
re%ier&$tor ori'ontal cu s(a)iu *e +a(ori
Indrumtor: ef lucr. dr. ing. Negoita Loredana
Student : Lepadatu Mariana Luiza
Grupa 3157an IV
!loie"ti #$13%#$1&
!u(rins
1
Refierbator orizontal cu spatiu de vapori
Introducere...........................................................................................................3
'atele de proiectare..............................................................................................7
!rezentarea rezultatului.........................................................................................(
1. )ilan* termic.................................................................................................1$
#. Sta+ilirea geometriei.....................................................................................11
3. ,erificarea tran-ferului de cldur...............................................................1#
&. 'imen-ionarea aparatului.............................................................................1.
5. /alcul cderii de pre-iune............................................................................1(
.. /oncluzii......................................................................................................#3
)i+liografie.........................................................................................................#5
0rticole111111111111111111111111111..#.
#
Refierbator orizontal cu spatiu de vapori
INTRODU!ERE
Indu-tria c2imic cu ramura -a principal pri3ind te2nologia petrolului "i
petroc2imiea cuno-cut o dez3oltare impetuoa-. 4n 5om6nia indu-tria c2imic
3a fi orientat mai 2otr6t -pre 3alorificarea -uperioar a materiilor prime "i
energiei men*in6ndu%-e cantitatea de *i*ei -upu- prelucrrii la ni3elul anului
17($ -e 3a ridica -u+-tan*ial gradul de c2imizare a petrolului. 0cea-ta implic o
preocupare -u-*inut pentru 8nlocuirea te2nologiilor 8n3ec2ite perfec*ionarea
agregatelor "i in-tala*iilor introducerea unor procedee te2nologice c6t mai
economice din punct de 3edere energetic a-tfel 8nc6t - -e a-igure diminuarea 8n
continuare a con-umurilor -pecifice.
4n cadrul in-tala*iilor din rafinrii "i com+inate petroc2imice utila9ele de
tran-fer de cldur au o pondere deo-e+it. :ipuri de -c2im+toare de cldur
-unt foarte numeroa-e "i pot fi cla-ificate din mai multe puncte de 3edere dintre
care trei -unt mai importante:
/la-ificarea dup proce-ul principal de tran-fer de cldur:
!re8nclzitoare
5citoare
/onden-atoare
5citoare%conden-atoare
5efier+toare
,aporizatoare
/ri-talizatoare
5ecuperatoare
5egeneratoare ; -c2im+toare de cldur propriu%zi-e<
=tc.
3
Refierbator orizontal cu spatiu de vapori
/la-ificarea dup modul de contactare al fluidelor:
Sc2im+toare de cldur de -uprafa* -e caracterizeaz prin faptul
c cele dou fluide care -c2im+ cldur 8ntre ele -unt -eparate prin pere*i
metalici 8n ma9oritatea cazurilor cilindrici ; tu+uri <.
Sc2im+toare de cldur prin contact direct nu con*in pere*i
de-pr*itori 8ntre fluide "i cum fluidele 3in 8n contact nemi9locit tran-ferul
de cldur e-te 8n-o*it "i de un proce- de tran-fer de ma-.
Sc2im+toare de cldur cu fliud intermediar -ta*ionar -e
caracterizeaz prin faptul c tran-ferul de cldur de la fluidul cald ctre
fluidul rece care -unt 8n curgere continu prin -c2im+tor e-te mi9locit de
un fluid intermediar -ta*ionat 8n aparat.
/la-ificarea dup tipul con-tructi3 al aparatului :
Sc2im+toare de cldur cu fa-cicul tu+ular 8n manta -unt cele mai
utilizate.
Sc2im+toare tu+ 8n tu+>>
5citoarele "i conden-atoarele cu -erpentin -cufundat
5citoarele "i conden-atoarele cu -erpentin -tropit
Sc2im+toarele de cldur cu plci
5citoarele "i conden-atoarele cu aer
5citoarele "i conden-atoarele prin contact direct
4n cadrul ace-tui proiect 3oi prezenta dimen-ionare te2nologic a unui
refier+tor orizontal cu -pa*iu de 3apori.
5efier+toarele -unt aparate de -c2im+ de caldur cu fa-cicul tu+ular prin
care -e realizeaz aportul de cldur la +aza unor coloane de frac*ionare. 0portul
de cldur duce la 3aporizarea par*ial a lic2idului de la +aza coloaneidar cum
&
Refierbator orizontal cu spatiu de vapori
ace-t lic2id e-te o+i"nuit un ame-tec "i la o u"oara cre"tere a temperaturii.
/ldura nece-ar -e o+*ine prin conden-are de a+ur prin rcirea unei frac*iuni
petroliere calde etc. 4n cazul unor -arcini termice foarte mari -au al unor
temperaturi de 3aporizare mari aportul de cldur la +aza coloanei -e realizeaz
printr%un cuptor refier+tor la care -e con-um com+u-ti+il.
5efier+toarele tip -c2im+tor de cldur -unt de multe tipuri con-tructi3e
"i func*ionale: refier+tor termo-ifon 3ertical cu recirculare refier+tor
termo-ifon orizontal fr recirculare refier+tor interior orizontal refier+tor cu
-pa*iu de 3apori.
5efier+tor cu -pa*iu de 3apori lucreaz fr recirculare "i -e
caracterizeaz prin faptul c -epararea fazelor -e face 8n refier+tor "i nu 8n
coloana. Mantaua refier+torului con*ine 8n partea inferioar un fa-cicul de
tu+uri care ocup o inl*ime mai mic dec6t diametrul mantalei. :u+urile -unt
-u-*inute o+i"nuit prin plci -uport in forma de -fert de cerc.
!laca de3er-oarecare etan"eaz pe manta "i care are o inl*ime ce
dep-e"te cu apro?imati3 5 cm 8nl*imea fa-ciculului delimiteaz camera
lic2idului care -e e3acueaz din refier+tor ;produ-ul de +aza al coloanei< prin
intermediul unui regulator de ni3el. 'iferen*a 8ntre cele doua ni3ele de lic2id din
refier+tor -e fi?eaz la apro?imati3 1$...15 cm.
5efier+toarele cu -patiu de 3apori -unt con-tructi3 mai complicate -i nu
lucreaz cu pre-iuni prea ridicate.
,aporizarea par*ial lic2idului -e realizeaz 8n mantaua refier+torului. 'e+itul
de lic2id care alimenteaz refier+torul e-te -ingur dat prin refier+tor.
/ircula*ia prin refier+tor -e realizeaz prin termo-ifonare "i numai 8n caz
e?cep*ional la lic2id foarte 36-coa-e -e introduce o pomp care 8mpinge lic2idul
din +aza coloanei 8n refier+tor.
Ni3elui de lic2id fi?at de de3er-or tre+uie - -e afle cu #$...3$ cm dea-upra
pr*ii inferioare a coloanei. Ni3elui de lic2id din coloan -e autoregleaz a-tfel
8nc6t -e -e a-igure ec2ili+rul diferen*elor de pre-iune.
5
Refierbator orizontal cu spatiu de vapori
Fig.1. Refierbtor tubular orizontal cu spaiu de vapori
.
Refierbator orizontal cu spatiu de vapori
DATE DE PROIE!TARE
,arianta
@rac*iune rece n.Actan
'e+it ma-ic m
r
tB2 5$
/ldur latent L
3
CDBCg #7(
@rac*ie de 3aporizat e $.
@rac*iune calda Motorin
'en-itate
#$
&
d
$(5$
@actor de caracterizare 11
:emperatur la intrare / 31$
:emperatur la ie"ire / #5$
!re-iune la +aza coloanei : !
)
E5 +ar
:emperatur +azel coloanei : t
)
E17./
7
Refierbator orizontal cu spatiu de vapori
PREZENTAREA REZULTATULUI
Nr
.
/r
t.
Mrime Sim+ol
,aloarea
calculat
Fnitatea
de
m-ur
1. @lu?ul termic -c2im+at G #.&(3.1$
.
H
#. @lu?ul cald de frac*iune petrolier c
m
1&.. CgB-
3. :emperatura medie logaritmic med
t
($.3 C
o
&. Numrul de tu+uri t
n
13& %
5. Lungimea de tu+uri t
L
. m
.. @lu?ul termic -pecific I &#77(3(3
#
B m W
7. 'en-itatea produ-ului petrolier pp

.7$.$.
3
B m kg
(. 'en-itatea 3aporilor n%octanului v

1&.#
3
B m kg
7. 'en-itatea lic2idului n%octanului l

537&(7
3
B m kg
1$
.
:emperatura caloric c
t
#7..3 C
o
11
.
,iteza de curgere a produ-ului petrolier

$.7& mB-
1#
.
/oeficientul de con3ec*ie interioar i

#3$..5& C m W
o
. B
#
13
.
/oeficientul de con3ec*ie e?terioar e

#($7..1 C m W
o
. B
#
1&
.
/oeficientul glo+al de tran-fer de
cldur
ed
k
5$$ C m W
o
. B
#
15
.
Supradimen-ionarea a refier+torului S 1..## J
1.
.
'imen-ionarea -pa*iului de 3apori i
D
$7 m
17
.
Lungimea -pa*iului de 3apori S
L
7.55 m
1(
.
/derea de pre-iune pe circuitul de
lic2id
fl
p
.7(.1(
#
B m N
(
Refierbator orizontal cu spatiu de vapori
17
.
/derea de pre-iune pe circuitul de
3apori
fv
p
#1(#..7
#
B m N
#$
.
!re-iunea acti3 !
a
353& NB m
#
#1
.
!re-iunea rezi-ten* !
r
353&
NB m
#
##
.
/re"terea ni3elului de lic2id 8n coloan L
/'
$&&5 m
#3
.
/derea de pre-iune de agent de
8nclzire
i
p
..&7
#
B m N
#&
.
'iametrul racodurilor
racod i
d
$137 m
#5
.
'e+itul -pecific de 3apori m
3-
377. CgBm
3
.-
,- .i lan) teric (e re%ier&$tor
G
primit
E m
r
.e.L
3
m
r
E , K )

r
m
,
E e
G
primit
E 5$$$$.$..#7( E (.7&L1$
.
CDB2 E #&(3.33

CH

G
cedat
E m
c
; i
tc1
M i
tc#
< E m
c
. /
pp
; t
c1
M t
c#
<
7
Refierbator orizontal cu spatiu de vapori
'en-itate a frac*iunii calde d
#$
&
E $(5$
d
15
15
E $775# d
#$
&
K $$$($. E $(5&$
5ela*ia pentru calcularea entalpiei -pecifice a frac*iunilor petroliere
IEN;#7.&%133#d
15
15
<tK;$$$3$7&%$$$115& d
15
15
<t
#
O;$$53(PK$35&&<
CDBCg
La t
c1
E31$ / i
tc1
E 7#5... CDBCg
La t
c1
E#5$ / i
tc#
E 555... CDBCg
G
cedat
E G
primit
m
c
E
tc# tc1
primit
i % i
G
E CgB-
/- Sta&ilirea geoetriei
GE C
ed
.0
e
. t
med
t
med
t
c1


t
c#
t
+
t
+
t
min
E t
c#
% t
+
t
ma?
E t
c1
% t
+
t
min
E #5$ M17. E5& /
1$
Refierbator orizontal cu spatiu de vapori
t
ma?
E 31$ M17. E 11& /
t
med
E
min
ma?
min ma?
t
t
ln
t t


E /
C
ed
C
ed
Q min ;
i
R
e
<
Se pre-upune o 3aloare C
ed
E &$$ M 5$$ HBm
#
/
C
ed
E 5$$ HBm
#
/
0
ed

0
>
ed
E
med ed
t . C
G

E m
#
0
>
ed
E .d
e
.L
t
.N
>
t

Se pre-upun 3alorile:
d
e
E #5 mmR d
i
E #1 mm
L
t
E . m
N
>
t
E
t e

ed
L . d . S
0
E
S alegem fa-ciculele tu+ulare cu a"ezarea *e3ilor 8n triung2i cu # pa-uri
8n *e3i
N
t
E 13& "i '
fa-cicul
E '
f
E $&( m
0
e
E .d
e
.L
t
.N
t
E .$$#5...13& E .3.11 m
#
C
ed
E
med ed
t . 0
G

E HBm
#
/
5$ 1$
edcalc edpp
k k
HBm
#
/
0- Veri%icarea trans%erului *e c$l*ur$
C
ed
E
e
de
i
e
o
e
i
e
di
i
T
1
5
d
d
ln
U #
d
d
d
< 5
T
1
;
1
+ + + +

o
E 3$ HBm.P
LM.F '0 -e circul 8n tu+uri: 5
di
E $$$$53 m
#
/BH
L)enzin ;n%octan< -e circul 8n mant: 5
de
E $$$$1( m
#
/BH
3.1.Calculul temperaturilor calorice i proprietilor fizice ale fluidelor :
11
Refierbator orizontal cu spatiu de vapori
a< @actorul caloric: @
c
E
&3(3 $
5& 11&
5& 3 . ($
min ma?
mint t
t tmed
+<:emperatura calorica:
t
c
Et
c#
K @
c
;t
c1
%t
c#
<E #5$ K $&3(3L;31$%#5$<E#7..3
$
/
c< /ldura -pecific a produ-ului petrolier
/
p
E;;#7.&%133#L$(5&<K;$$$.1&(%$$$#3$(L$(5&<L#7..3<L;$$53(L11K$35&<
/
p
E #7# CDBCg.
$
/
d< /onducti3itatea termic a produ-ului petrolier:
C m W
d
t
c

B 11.( $
L 1$ L 33 . 117# $
15
15
5

e< 'en-itatea produ-ului petrolier:

,
_


3
# #$
&
#$
&
#$
&
3
B $. . .7$
< ; L 57.5 L .3&$ ##7$
#$
1 L L 1$ m kg
d d
t
d
c
pp

f< ,6-cozitatea cinematic a produ-ului petrolier:


[ ]
( ) [ ]
3
15
15
#
.
5#5 $ 15
15
. $$#7#5& $ 71& & e?p
B
#73
e?p .
. 1$
. #.3 #7
< . ;
7.. 1$1
d k x
s m
t
x
x
K
d k
+

,
_

+
1
]
1

< B ; 1$ L (5 . 1
# 7
s m


g<,6-cozitatea dinamic a produ-ului petrolier:
VE pp

.vE $$$$1#& CgBm-.


3.2.Coeficient de transfer de cldur la interior
i

Nu E $$#7.5e
$(
.

!r
1B3
.
1& . $
p
<
W
W
;
1& . $
p
<
W
W
;
E 1
5e E
X
Y d
i
1#
Refierbator orizontal cu spatiu de vapori

s m
Np
Nt d
m
i
pp
c
B 7& . $
L
&
L
L
#

5e E 1$.7$#.7
!r E

. .
p
C
E 3$7
Nu E$$#7L1$.7$#.7
$(
L3$7
1B3
E &1&.(5

i
E
i
d
U . Nu
E#3$..5& HBm
#
3.3Coeficient de transfer de cldur la eterior
e
:
3.3.1.!roprietile fizice ale n"octanului la 1#$
$
C:
a< 'en-itatea 3aporilor n%octanului -e calculeaz prin aplicarea ecua*iei de
-tare:

3
1 1
# 5
B . 1&
< #73 L 17. ; L L (31&
B 1$ L 5 L B 11&
m kg
K Nmkmol
m N kmol kg
RT
!
v

5 #
5.1$ B
b
! N m
M E 11& CgBCmol
5 E (31& NmBCmol.P
: E 17. C
o
K#73 E &.7 P
+< /ldur -pecific N&O:
/p E#3(7 DBCgZ/
c< ,6-cozitatea dinamic N&O:
WE$7$(#75 CgBm.-
d< /onducti3itatea termic N&O:
U E$$#5# HBmP
13
Refierbator orizontal cu spatiu de vapori
e< 'en-itatea lic2idului N&O :
[
lic2id
E537&(7 CgBm\
f< :en-iune -uperficial N&O:
]E$$$. NBm
3.3.2. Calculul coeficientului de convecie eterioar :
=cua*ia 1c- Nell2

e1
E
$.&5 1
3
l
##. #
3
l e l
-
1
[
[
L
/ t
]
U !
/ $$(133 $

,
_

,
_


! : pre-iune din circuit !E!
+
E5.1$
5
NBm
#
t
e
:'iferen*a de temperatur dintre temperatura 3aporilor i temperatura e?terioare a
tu+ului E15.7/
L
3
:/ldur latent de 3aporizare E#7($$$DBCg
/
-
: /oeficient de -iguran* al o*elului E1
/
l
: /ldur -pecific a lic2idului E#3(7DBCg/
C m W
e

B 57 . 7..7 1
.# 1&
&(7 537
L
#7($$$
#3(7 L 7 . 15
L
$$. $
$#5## $ L 1$ L 5
1 L $$(133 $
$.&5 1 ##. #
5
1

,
_


,
_

C
e1
E
i
e
o
e
i
e
i 1 e
d
d
ln
U . #
d
d
d
T
1
T
1
1
+ +
C m W k
e

B #7 . 15$3
$#1 $
$#5 $
ln L
3$ L #
$#5 $
$#1 $
$#5 $
L
5& . #3$.
1
57 . 7..7
1
1
1

+ +


C t
k
t
m
e
e
recalcilat
7& . 15 3 . ($ L
57 . 7..7
#7 . 15$3
L
log
1
1

Calculul fluxului termic specific pentru tubul singular f"r" depunere


# 5
log 1 1
B 1$ L #1 . 1 3 . ($ L #7 . 15$3 L m W t k #
m e e

,aloare ma?im a flu?ului termic cu rela ia:
Coeficient de convec ie exterioare mediu pentru $ntregul fascicului
1&
Refierbator orizontal cu spatiu de vapori
- E3# mm
->E
#
3
-E $.$37# m;deoarece lucram cu a-ezare in triung2i<
N%numrul de tu+uri pe 3ertical
NE
GE
< d ^ - ; L
t C d S
e 3
med 1 e e

E#.#&
&# $ ln #& $
. $3$771 $
^
3$(& $
. 71& $

,
_

N
%
e
N
d s
&
@E

e
E @.
e1
E$3..L7..7.57E #($7..1 HBm
#
/
C m W k
edn

B 51 . 5.7
.1 . #($7
1
$$$1( $
$#1 $
$#5 $
ln L
3$ L #
$#5 $
$#1 $
$#5 $
L $$$53 $
5& . #3$.
1
1

+ + +

,
_

0en
E
med edn
t . C
G

E5&.3 m
#
0
e
E.3.11 m
#
JSE
1$$ .
0
0 0
en
en e

E

%. &'()*+',*-R)- -!-R-./0/':
%.1. &imensionarea spa iului de vapori:
&ig'(' Dimensionarea spa)iului de vapori
15
Refierbator orizontal cu spatiu de vapori
03em:
% diametrul fa-cicului
m D L
f *+
5#( $ &( $ L 1 1 L 1 1
% 8nl*imea plcii de3er-oare
i:
m, kg
L
e m
L
m
b v
B &$$$
.
&( $ L 5$$$$ L


'in nomograma pentru dimen-ionarea -pa*iului de 3aporia3em diametru interior
de refier+tor:
( ) m f L !
L
m
f D
*+
v
iST*S
7 $ 5#( $ R 5 R &$$$ R R
,
_

m D L
iST*S *+
5$# $ 7 $ L 55 $ L 55 $
m D -
iST*S .
&$5 $ 7 $ L &5 $ L &5 $
% 8nl*imea -pa*iului de 3apori
%.2.1erificarea ariei sec iunii verticale a spaiului de vapori:
'e+itul -pecific de 3apori admi-i+il pe unitatea de 3olum de -pa*iu de
3apori -e calculeaz cu rela*ia :
s m kg m
v l
v vs
3
5 $ 5 $
B 77. 3
&(5 537
$$. $
L 1.$$$ L .# 1& L .3. $ L 1.$$$ L L .3. $
,
_

,
_

'e+it ma-ic de 3apori:


m
3
Em
+
.eE 5$$$$CgB2.$. E(33 CgB-
,aloarea mrimii /util pentru calcularea ariei unui -egment de cerc-e
ia 8n func*ie de raportul _v B'i a3em ta+el urmator :
_
,
B'
I
$&$ $&# $&& $&. $&(
/ $#7337 $313$& $33#(& $35#7& $37#7$
( ) $ &5 $ 3&#7(
.
i
-
C f f
D
_


,
0ria -ec*iunii 3erticale a -pa*iului de 3apori :

# # #
#7( $ 7 $ L 3&#7( $ L m D C S
iST*S

1.
Refierbator orizontal cu spatiu de vapori
m D D
m
S m
m
L
iST*S ir
vs
v
s
7 $
55 . 7
L3- !AL!ULUL !#DERII DE PRESIUNE "
2.1. Cderea de presiune pe circuitul de lic3id:
'iametrul coloanei :
m D
coloanei
5 1
03em:
LE#m
L
MN
E$7m
m L
D D
L
ir coloana
N!
# 3 #
#
7 $
#
5 1
# #
+ + + +
L
!:
E$&m ;L
!:
E$3...$5<.

Lungimea geometric: L
MN!:
EL
MN
KL
N!
KL
!:
E$7K3#K$&E&3m
Vite'a *e curgere *e lichi*: s mB 1

'e+itul 3olumic de lic2id:
s m
m kg
, kg m
.
l
b
l
B $#57 $
3.$$ L B &(5 537
B 5$$$$
3
3

m di
d .
S
i l
c
1(1 $
1 L
$#57 $ L &
&
L
#

Se alegem diametrul conductei dup S:0S:d
iS:0S
E173.7mmE`d
eS:0S
E#17.1mm
s m
d
.
iST*S
l
recalculat
B (7 $
1737 $ L
$#57 $ L &
L
L &
# #

5
1$ L 37 . 7
$$$1#& $
&(7 537 L (7 $ L 1737 $ L L
5e


l recalculat iST*S
d
17
Refierbator orizontal cu spatiu de vapori
!entru 5eE7.37.1$
5
` 1$
5
E`
$1( $
5e
1.7& $
1.& $
f
Se calculeaz lungimea ec2i3alent a conductei *in6nd cont de pierderile
locale de pre-iune.
!rin intrarea lic2idului din coloan 8n conduct:
5 $
1
C
m
f
d C
L
iST*S
e
#& . 5
$1( $
1737 $ L 5 $ L
1
1

!rin cele dou coturi:
&$
#
C
L
e#
EE#L&$L$1737E15.&7m
!rin intrarea lic2idului din conducta 8n refier+tor:
1
3
C
m
f
d C
L
iST*S
e
&7 . 1$
$1( $
1737 $ L 1 L
3
3

Lungimea ec2i3alent total:
L
e tot
EL
MN!:
KL
e1
KL
e#
KL
e3
E&3K5.#&K15.&7K1$.&7E35.53 m
/derea de pre-iune prin frecare pe circuitul de lic2id cu rela*ia @anning:
#
# #
B 1( . .7(
1737 $
53 . 35
L
#
(7 $ L &(7 537
L $1( $ L
#
L
L m N
d
L
f p
i
etot l
fl


03em: 1+ar E 1$
5
NBm
#

bar p
fl
$$.7( $
2.2. Cderea de presiune pe circuitul de vapori:
,iteza de circula*ie a 3aporilor 8n interiorul conductei:
s m
v
B 1$
03em:
m
e m
d
d e m m
S
v v
b
iv
i
v v
b
v v
v
c
#.7 $
3.$$ L L 1$ L .# 1&
. $ L 5$$$$ L &
L L
L L &
&
L
L
L
L
#


Se alege diametrul conductei dup S:0S:
m d m d
eST*S iST*S
#73 $ #5(( $
s m
d
e m
v iST*S
b
recalculat
B (& . 1$
3.$$ L .# 1& L #5(( $ L
. $ L 5$$$$ L &
L L
L L &
# #

5
1$ L 3# . 3
$$$1#& $
.# 1& L (& . 1$ L #5(( $ L L
5e
v
v recalculat iST*S
d


1(
Refierbator orizontal cu spatiu de vapori
!entru 5eE3.3#L1$
5
` 1$
5

$#1 $
5e
1.7& $
1.& $
f
Se calculeaz lungimea ec2i3alent a conductei *in6nd cont de pierderile
locale de pre-iune.
!rin intrarea 3aporilor din conduct 8n coloane:
5 $
1
C

m
f
d C
L
iST*S
e
1& . .
$#1 $
#5(( $ L 5 $ L
1
1

!rin cotul:
&$
#
C

m d C L
iST*S e
35 . 1$ #5(( $ L &$ L
# #

!rin intrarea 3aporilor din refier+tor 8n conduct:
1
3
C
m
f
d C
L
iST*S
e
#7 . 1#
$#1 $
#5(( $ L 1 L
3
3

Lungimea geometric:
L
S5@
EL
S5
KL
5@
E#mKK$3m E#&3m
Lungimea ec2i3alent total :
L
e tot
E L
S5@
KL
e1
KL
e#
KL
e3
E#&3K..1&K1$.35K1#.#7E31.#1 m
/derea de pre-iune prin frecare pe circuitul de 3apor cu rela*ia @anning:
#
# #
B .7 . #1(#
#5(( $
#1 . 31
L
#
(& . 1$ L .# 1&
L $#1 $ L
#
L
L m N
d
L
f p
iST*S
etot v v
fv


03em: 1+ar E 1$
5
NBm
#

bar p
fv
$#1( $
2.3.Cresterea nivelului de lic3id 4n coloan:
17
Refierbator orizontal cu spatiu de vapori
@ig. 3 /re"terea ni3elului de lic2id 8n coloan
/re"terea ni3elului de lic2id 8n coloan -e refer la determinarea inl*imii
lic2idului L
/'
.
Se efecteaz un +ilant de pre-iune: !
a
E !
r

!
a
E !re-iunea acti3
!
r
E !re-iunea rezi-ten*
< .; . < .; .
< .; .
< .; .
a l *+ v l CD a
a l *+
ref
a
v l CD col a
ref a col a a
L g L g !
L g !
L g !
! ! !


++

#
B (1 7 s m g
M accelara*ia gra3ita*ional
'en-itatea ame-tecului ;
a
< -e calculeaz *in6nd -eama de o den-itate
intermediar ;><.
m
l
E m
+
.e E 5$$$$.$. E 3$$$$ CgB2
m
3
E m
+
.;1 M e< E 5$$$$CgB2. ;1 M $.< E #$$$$ CgB2

3 ^
^
B 1# 35
.# 1&
#$$$$
&(7 537
3$$$$
5$$$$
m kg
m m
m m m m
v
v
l
l
b b
v
v
l
l

+
+


'en-itatea ame-tecului:
3
^
B 3 #(7
#
1# 35 &(7 537
#
m kg
l
a

+

!
aref
EgLL
0)
L
( )
a l

E7(1L$5$#L;537&(7%#(73<E1#&#.&1 NBm
#
#$
Refierbator orizontal cu spatiu de vapori
#
# # # #
B $1 . 353&
#
(7 $ L &(7 537 (& . 1$ L .# 1&
.7 . #1(# 1( . .7(
#
L L
!r m N p p
l l v v
fv fl

,
_


+ +

,
_


+ +

03em:
!
a
E!
acol
K!
aref

!
acol
E!
r
%!
aref
E##71..$ NBm
#

m
g
!
L
a l
acol
CD
&&5 $
< ; L


L
/'
Q _
,
KL
5@
2.%.Cderea de presiune pe circuitul de agent de 4nclzire:
03em rela*ia:
#
#
B R & . . . .
#
.
m N
d
L
& f N p
i
t
c p i

,
_

+

unde: p
N
% numr de pa-uri prin tu+R
#
p
N
1
1& $

,
_

p
c
&

% factor de corec*ie
t
L
% lungimea tu+ului RL
t
E. m
i
d
% diametrul interior al tu+ului R
m d
i
$#1 $
fEf;5e<E
$#5& $
7 . 1$.7$#
1.7& $
5e
1.7& $
1.& $ 1.& $

% factorul de frecare

#
#
B (. . ..&7 &
$#1 $
.
L 1 L $#5& $ L # L
#
7& . $ L $. . .7$
m N p
i

,
_

+
03em: 1+ar E 1$
5
NBm
#

$..5 $
i
p
+ar
2.2. &'-().R/0 R-C,R&/R'0,R &) '*.R-R) 5' ')5'R) 6*
+C7'(89.,R:
#1
Refierbator orizontal cu spatiu de vapori
Se pre-upune 3iteza de curgere a produ-ului petrolier M motorin:
1 5 B m s
Sec*iunea de curgere -e determin din rela*ia:

#
$1&53 $
5 1 L $. . .7$
. . 1&
L
m
m .
S
pp
pp pp
c


'ar:
m
S
d
d
S
c
iracord
iracord
c
13. $
&
$1&53 $ L &
&
L &
&
L
#


Se alege diametrul conductei dup S:0S
d
i S:0S
E$137(m E` d
e S:0S
E$1.(3m
s m
S
m
c pp
c
recalculat
B &# 1
$1&53 $ L L $. . .7$
. . 1& L &
L
#

!ON!LUZII

'imen-ionarea te2nologic a unui -c2im+tor de cldur de tip refier+tor
orizontal cu -pa*iu de 3apori -e face 8n -copul cre"terii parametrilor "i
performan*ei reale de func*ionare 8n raport cu datele pre3zute 8n proiect al
cunoa"terii 3aria*iilor ace-tora 8n timp "i al con-tatrii -u+ -au -upradimen-ionarii
aparatului 8n raport cu -arcina termic pre3zut.
:u+urile utilizate 8n ace-t -c2im+tor au diametrul e?terior d
e
E#5 mm -i
diametrul interior d
i
E#1 mm. Lungimea tu+urilor e-te in ma9oritatea cazurilor .
m dar 8n func*ie de nece-it*i -e utilizeaz lungimi -tandardizate 8n ace-t caz -e
utilizeaz tu+uri cu lungime de . m.
Se calculeaz cderile de pre-iune ale fluidelor la trecerea prin aparat. ,alorile
cderilor de pre-iune tre+uie -a fie mai mici dec6t pre-iunea atmo-feric
deoarece cre"terea ace-tor 3alori duce la un con-um mai mare de energie pentru
##
Refierbator orizontal cu spatiu de vapori
pomparea fluidului. 'in calculul efectuat rezult faptul c ace-te cderi de
pre-iune -unt mai mici dec6t pre-iunea atmo-feric.
% 5efier+torul dimen-ionat are dimen-iunile:
a Lungimea -pa*iului de 3apori 7.55 m
a Numrul de tu+uri e-te 13&R tu+urile -unt a"eazate 8n forma pbtrat
a 4nl*imea -pa*iului de 3apori $&$5 m
% 5efier+toarele cu -patiu de 3apori nu lucreaz cu pre-iuni prea ridicate
% /onductele legate dintre refier+tor "i coloana -unt a"ezate a-tfel 8nc6t
ele - fie c6t mai -curte pentru a e3ita cderi mari de pre-iuni. Mai
important e-te conducta prin care 3apori intr 8n coloana. /u at6t acea-ta
e-te mai -curt cu c6t mai greu fluidul 3aporizat 8"i pierde cldur "i
conden-eaz.
% Supradimen-ionare e-te 1..## J ne permite po-i+ilitate - lucrm la un
de+it mai mare al flu?ului rece.
% 5efier+tor proiectat "i -c2im+toare de cldur cu fa-cicul "i manta
normal orizontal 8n general are -arcina termic mare implicit de
cldur mare.
#3
Refierbator orizontal cu spatiu de vapori
.I.LIOGRAFIE
1. 'o+rine-cu '. c!roce-e de tran-fer termic -i utila9e -pecificed =ditura
'idactic "i !edagogic )ucure"ti 17(3.
#. omog2i,. c!roce-e de tran-fer de cldurd =ditura Fni3er-al /arfil
!loie"ti 177(.
3. Suciu G./.:une-cu5. cIngineria prelucrrii 2idrocar+urilord3ol I
=ditura:e2nic )ucure"ti 17(3.
&. omog2i,. !atra-cu M. !atra-cu /. 'o+rine-cu '. Ioana ,. c!ropriet*i
fizice utilizate 8n calcule termice "i fluide dinamiced =ditura Fni3er-itatea
!etrol%Gaze !loie-ti 177..
#&
Refierbator orizontal cu spatiu de vapori
#5