Sunteți pe pagina 1din 82

The Last Paradigm: Pi by Phi

SECRETUL APEI DE PIRAMIDĂ

PREFAŢĂ

MOTTO:

(în limba latină în original)

Mircea-Mugurel Serban

"Scurtimea vieţii, opacitatea simţurilor, amorţeala indiferenţei şi ocupaţiile neproftabile ne lasă să ştim foarte puţine lucruri. Şi iar, repedea cădere în uitare, răpitoarea cunoaşterii şi duşmana memoriei, scutură din minte în decursul timpului până şi puţinul pe care îl ştim."

timpului până şi puţinul pe care îl ştim." TOMA D'AQUINO Citatul de mai sus a fost

TOMA D'AQUINO

Citatul de mai sus a fost găsit pe un semn de carte, mâzgălit cu un scris mărunt şi tremurat de către N. Copernic (N. 1473 D. 1543) in ultimele sale clipe de viaţa, în singurătate. Textul exprima în maniera cea mai veridică starea de spirit din momente tragice pentru acela care a fost "cel mai învăţat şi mai excelent matematician, venerabilul părinte doctor Nicolas Copernic, canonic de Fermland", cum obişnuia să-l numească unul din discipolii săi. Să nu uitam ca N. Copernic a lăsat posterităţii teoria "Despre revoluţiile sferelor cereşti" sau "Cartea revoluţiilor", cum el însuşi şi-a intitulat prima sa lucrare.

Privit din perspectiva istorica a ştiinţei actuale, sistemul Copernician a produs cea mai mare revolutie în gandirea umana dupa epoca Greciei Antice! Dramatismul unor asemenea momente, cum este cel descris mai sus, ne apare cu atât mai pregnant în cazul personalităţilor ştiinţei şi culturii universale. De multe ori mi-am pus întrebarea ce s-ar fi întâmplat dacă un corifeu al ştiinţei, sau un mare gânditor şi-ar fi putut continua opera dincolo de pragul marii treceri din viaţa fizică?

Un alt exemplu, prtvindu-l de data aceasta pe fondatorul astronomiei moderne, considerat de biografii săi "un geniu chinuit, în care par să fi fost încarnate toate contradicţiile epocii sale": este vorba despre Johannes Kepler (N. 1571 D. 1630), cunoscut în istoria ştiinţei pentru descoperirea celor trei legi de mişcare a

1

The Last Paradigm: Pi by Phi

planetelor, care de altfel îi poartă numele.

Mircea-Mugurel Serban

Puţini ştiu însă că J. Kepler a elaborat aceste legi în subsidiarul unor alte preocupări legate de dorinţa continuării şi finalizării idealului pitagoreic şi platonician al armoniei universale, preocupări pentru care pe nedrept, consider (-veţi vedea de ce într-un alt capitol al cărţii de faţă -) mulţi exegeţi şi biografi uneori îl critica, iar în majoritatea cazurilor îl ignora, pur şi simplu! Şi, în treacăt fie spus, mai puţini cunosc faptul că, printre multiplele sale preocupări, J. Kepler a fost nevoit să cheltuiască mult timp şi energie pentru a-şi salva mama de ardere pe rug, aceasta fiind judecată şi arestată de către Inchiziţie sub acuzaţia de vrăjitorie.

lata şi sfârşitul acestui geniu, reprodus din scrisoarea unui martor: "

nostru a sosit în oraş (Ratisbona) pe o mârţoagă bătrână (pe care a vândut-o apoi

cu doi florini)

Nu vorbea ca un om în toate minţile"

Cum am mai spus-o, vom mai reveni asupra vieţii şi activităţii marelui astronom şi astrolog!

Kepler al

curând, mintea i s-a întunecat din caza febrei mereu în creştere.

!

Va întrebaţi desigur ce legătură au toate acestea cu tema demersului meu! Ei bine, este chiar unul dintre motivele care m-au determinat, după multe ezitări, sa-mi aştern pe hârtie gândurile şi rezultatele unor preocupări personale, chiar dacă pot fi considerate modeste în raport cu marile descoperiri! Raţionamentul meu ar fi acesta: constatând că rezultatele obţinute - veţi vedea despre ce e vorba - nu le-am găsit în alte lucrări consacrate domeniului, am considerat util să le fac cunoscute, cu tot riscul de a fi calificat da diletant sau epigon! Dimpotrivă, aspectele demersului meu îmi par cu atât mai interesante cu cât sunt sesizate de un nespecialist, fapt care în multe situaţii m- au pus pe mine însumi pe gânduri. Mai mult chiar, unele momente trăite pe parcursul aprofundării domeniului, în ultimii cinci-şase ani mi-au schimbat în mod radical modul de a privi lumea înconjurătoare şi, într-o bună măsură, chiar viaţa! Pur şi simplu, m-au ajutat să înţeleg mai bine unitatea şi unicitatea creaţiei, cu toată diversitatea şi complexitatea manifestărilor sale. Nu mi-aş fi imaginat, de pildă, în urmă cu câţiva ani, că prin consumul continuu de apă ţinut sub câteva bucăţi de sârma (piramide- cadru) se pot obţine rezultate surprinzătoare în ceea ce priveşte starea de sănătate. Eu însumi, dacă în urmă cu trei ani eram obez (110-115 kg la 1,7 m înălţime),

2

The Last Paradigm: Pi by Phi

Mircea-Mugurel Serban

hipertensiv şi nu puteam să alerg 15-20m fără efecte dezastruoase asupra respiraţiei şi tensiunii arteriale, în prezent pot parcurge în viteza fără probleme, câteva sute de metri!

Dacă ar fi vorba numai de acest rezultat şi aş fi mulţumit

multe aspecte pe care le-aş grupa în efecte imediate şi efecte în timp şi pe care le voi prezenta într- un capitol aparte.

sunt însă mult mai

Doresc aşadar, in primul rând, să relatez o experienţă persoanlă pe termen lung,

fără a avea pretenţia să-nu însuşesc în extenso noutatea terapiei şi nici să epuizez multiplele aspecte ale efectului de piramidă, cunoscut din vremuri pe care cu

personal nu le-aş numi preistorice ci

prezent nu facem decât să redescoperim, puţin câte puţin, efectul de piramidă! Şi ce-aţi spune, de exemplu, dacă prin extinderea şi aprofundarea studiului de către specialişti s-ar realiza practic eradicarea unor boli considerate incurabile, cum sunt cancerul şi SIDA, şi mai ales că am constatat, în timp, o creştere uşor sesizabila a imunităţii, mai exact a rezistenţei organismului la agenţi patogeni în specjal de natură microbiană!

dinaintea istoriei (re)cunoscute oficial! In

In altă ordine de idei, consider că relaţiile matematice găsite de mine între proporţia divină ("Numărul de aur" cum i se mai spune) şi piramide - pe de o parte - şi corpuri şi figuri geometrice - pc de altă parte, constituie o noutate în domeniu deoarece nu le-am remarcat în alte lucrări.

In momentul în care mi-au rezultat din calcule - în treacăt fie spus, nu foarte

complicate - am avut revelaţia

implicit a

cunoscut aceste corelaţii pe vremea copilăriei, când mi-am însuşit primele noţiuni de geometrie, mai ales că unele dintre aceste corelaţii sunt foarte simple - deci cu acestea probabil ar fi trebuit să înceapă învăţarea formelor şi corpurilor geometrice!

"trecerii

unui prag" în înţelegerea creaţiei şi

Creatorului!

Am avut în acelaşi timp senzaţia regretului că nu am

Tocmai de aceea susţin că ar fi oportuna includerea lor într-un circuit normal de instruire şi învăţământ. Aici aş vrea să nu trec peste un detaliu foarte important însă pentru mine: iniţial, nu am urmărit mediatizarea şi stabilirea unei întâietăţi (paternităţi) în această privinţa, mai ales că problematica în discuţie nu face parte din preocupările mele profesionale. Am încercat deci contacte cu diverşi specialişti, dar constatând în unele cazuri reticenţe, în altele tergiversări, datorate în special aglomerării cu alte priorităţi a persoanelor contactate, am recurs în consecinţa la această cale!

3

The Last Paradigm: Pi by Phi

Mircea-Mugurel Serban

In sfârşit, reiterând drumul parcurs până acum, trebuie să subliniez că plecând de la credinţa relativ confuză (nu mi-e ruşine să recunosc) dar necondiţionată în Divinitatea supremă şi în Creaţie, am recurs la principii şi metode în general cunoscute şi utilizate într-un asemenea demers, bineînţeles în limita

posibilităţilor: documentari, calcule, analogii, conexiuni, analize etc. Desigur, în mare măsură mi-am folosit intuiţia şi nu mi-au lipsit momentele de inspiraţie care - cum am mai afirmat - m-au surprins pe mine însumi! Deşi nu pot susţine că am atins o culme a cunoaşterii am ajuns, cum spuneam, la un alt nivel de înţelegere a lumii înconjurătoare şi - ceea ce este mai important - la o credinţă sporită în existenţa Creatorului şi a creaţiei. Şi, pentru că tot am pomenit despre analogii şi conexiuni, nu pot trece cu vederea că, în urma demersului meu, pot afirma că piramida constituie o dovadă în plus a faptului că atât credinţa şi concepţiile orientale cât şi cele occidentale provin dintr-o sursă comună, am putea spune chiar unica, având în vedere şi aspectul răspândirii acestui tip de construcţie pe cel puţin patru continente ale planetei

albastre şi nu numai!

Lună. Susţin totodată că studiul fiecărui tip de piramidă, într-o alta manieră decât cele

de pâna acum, ne va furniza revelaţii deosebite nu numai in ceea ce priveşte modul de gândire al populaţiilor care le-au ridicat, ci şi în creşterea nivelului de înţelegere a creaţiei de către umanitatea zilelor noastre! De pildă, deocamdată pentru mine, piramida lui Keops nu este numai o "biblie în piatra" sau "gnom al marelui an" (precesional - N.A.) şi nu ne furnizează în plus numai date legate de raza terestra, numărul zilelor anului, distanţa de la Pământ la Soare etc. Afirm cu toata convingerea şi o voi susţine prin calcule că aşa cum spuneam,

deocamdată numai pentru mine - piramida lui Keops este o piramida a

dacă ţinem cont de imaginile dc pe planeta Marte şi de pe

apei şi o

numesc chiar pentru uşurarea exprimării, "piramida apoasă", tot aşa cum se pot

imagina (presupun chiar că exista) şi se pot construi / confecţiona "piramide eterice" şi "piramide pamântoase (terestre)"! Cu focul şi cu aerul este o alta

poveste Cei care cunosc cât de cât conceptele legate de cele cinci elemente constitutive ale

universului, au sesizat deja că le-am numit

filosofia antică aceste elemente erau simbolizate prin corpuri geometrice regulate

numite "corpuri platoniciene": cubul (Pământ), dodecaedrul (Cosmos/Eter), icosaedrul (Apă), tetraedul (Foc) şi octaedrul (Aer). Ne-am obişnuit sa consideram că atunci când folosim adjectivul "platonic" ne referim la o situaţie ideala, fără aplicabilitate practică Ei bine, prin calcul şi prin analize, am ajuns la concluzia că cele cinci corpuri

Se cunoaşte de asemenea că în

4

The Last Paradigm: Pi by Phi

Mircea-Mugurel Serban

geometrice nu sunt într-atât de

abstracte. Susţin acest lucru în condiţiile în care lucrări consacrate am întâlnit, de

pildă, exprimarea: "multă vreme, începând cu anticii, s-a crezut că Apa este un corp simplu şi s-a tratat ca atare. Alături de Pământ, Aer şi Foc, Apa era cel de-al IV-lea «element» care alcătuia lumea materială. O tempora!" C'u alte cuvinte ce departe erau învăţaţii antici de ştiinţa zilelor noastre! Oare aşa sa fie?!

"platonice",

nu sunt numai nişte simboluri

Sa nu uitam ca piramida lui Keops (?) este singura din cele şapte minuni ale lumii antice rămasă aproape intactă până în zilele noastre, sfidând, pur şi simplu, mileniile!

In treacăt fie spus, într-adevăr pare puţin probabil ca numai pentru un

simplu" - Apa - să fi fost ridicata, ca mesaj gnoseologic, o imensa construcţie depăşită in înălţime doar în secolul nostru!

Dar când mai aflam, din unele surse, că vechimea sa ar putea fi de

chiar 73.000 de ani şi nu de 4.650 de ani (pentru piramida lui Keops) ce să mai

credem?

"corp

12.500 sau

Şi iarăşi, pentru că tot vorbim despre apă, întrebările curg precum

râurile:

- De ce vizionari din întreaga lume, in momentul în care sunt conduşi prin

hipnoză în ţinutul deşertic al piramidelor, vizualizează roca şi nisipul în nuanţe

roşiatice simţind în acelaşi timp miros şi gust de apă, fără să-i sesizeze sursa?!

- De ce, după rezultate notabile - inclusiv găsirea unei piramide subacvatice,

cunoscutul oceanograf J. Y. Cousteau şi-a întrerupt cercetările privind Atlantida

din vecinătatea insulei Bahamas ("Triunghiul Bermudelor") şi le-a reluat în Marea Mediterană, în zona fostei civilizaţii minoice?!

- OZN-urile sunt de origine extraterestră sau

intr-adevăr gol pe dinăuntru sau are în centru un cristal (de fier?), cum a apărut intr-o ştire recentă? Ce reprezintă semnalele inteligibile recepţionate din interior?! Hiperboreeni, atlanţi sau lumi paralele.

intraterestră?

Este oare Pământul

- De ce imaginea computerizată a Pământului privit din Cosmos (fotografiat din

sateliţi) seamănă ca doua picături de fizic" vizualizată dc către clarvăzători?

apă

cu imaginea (conturul) "ultimului atom

- De ce, fără să-şi dea seama, românii pronunţă zilnic numele unor zeităţi

5

The Last Paradigm: Pi by Phi

Mircea-Mugurel Serban

primordiale acvatice ale multor popoare antice: asemenea invocaţii inconştiente ce semnificaţii şi chiar implicaţii pot avea? Ce semnifică mantra (invocaţia) hindusă "OM" (AOUM - N.A.) şi de ce cuvântul românesc "acasă" este aproape identic cu termenul sanscrit "akhasa", care tradus înseamnă Eter/Cosmos/Cer? De ce în geografia elaborată în concepţia ultimei (?) forme de yoga (Sahaja Yoga-N.A.),

România este considerata şi numita

"oceanul iluziilor"?

lata deci numai câteva dintre întrebările ale căror semnificaţii - printre altele şi

printre

meandrele

de informaţii veridice, dubioase şi unele chiar false;

exagerări, metafore şi simboluri; concepţii, mentalităţi şi

încerca să le descifrez pe parcursul fasciculelor cărţii de faţă. Bineînţeles, nu pot avea pretenţia apuizarii tuturor răspunsurilor posibile! Şi în nici un caz nu pot avea pretenţia că am răspunsul la dilema retorică a marelui nostru

prejudecăţi - voi

poet Mihai Eminescu: (De ce) " iubim şi noi ne sfăşiem!"

de două mii de ani aproape ni se predică sa ne

Să nu uitam că adevărul absolut şi ultim este unic liberi!

Mircea-Mugurel Șerban

şi singurul care ne va face

sa ne Să nu uitam că adevărul absolut şi ultim este unic liberi! Mircea-Mugurel Șerban şi

6

The Last Paradigm: Pi by Phi

Mircea-Mugurel Serban

Proporția Divină și Piramida Ideală

Nu insist asupra motivaţiei preocupărilor mele actuale. Cert este că totul pleacă dintr-o presiune interioară, pe care nici eu nu reuşesc să mi-o explic în întregime, mai ales că profesia mea (economist) este departe de subiectul în discuţie. Despre PROPORŢIA DIVINĂ, numită ca atare de călugărul Luca Paccioli, precum şi despre PIRAMIDA LUI KEOPS (?) s-au scris multe lucrări, printre autorii cu aport deosebit numărându-se şi românii Matila Ghyka şi V.V. Moisescu.

În primul rând trebuie reţinut că PROPORŢIA DIVINA întâlnită deseori şi sub denumirile de "Secţiune-tăietură-număr-raport de aur" şi notată cu litera greceascâ "PHI", se regăseşte sub diferite forme care, plecând de la relaţia strict matematică, reprezentată de împărţirea unui segment în medie şi extremă raţie, atestă atât ritmurile cât şi proporţiile creşterii organismelor vii şi nu numai atât însuşi Goethe întrevedea în spirala logaritmică derivată din această proporţie "simbolul matematic al vieţii şi al evoluţiei spirituale".

Spaţiul restrâns nu-mi permite decât să enumăr câteva exemple în care s-a

demonstrat prezenţa numărului "PHI": proporţiile corpurilor umane şi animale, profilul plantelor sau al părţilor acestora, inclusiv diagramele de creştere şi

dispunere a frunzelor şi seminţelor, cochiliile melcilor şi chiar

înmulţire al iepurilor stabilit de către Fibonacci în baza şirului care-i poartă

numele, obţinut din "numărul de ani". Acest şir este de altfel denumit "legea creşterii organice".

ritmul de

PROPORŢIA DIVINA se regăseşte de asemenea şi în alcătuirea armoniilor şi chiar a

gamelor muzicale, precum şi în creaţiile culte sau spontane ale arhitecturii şi artei, indiferent de perioada istorică în care au fost realizate (exemple: statuile antice, "modulorul" lui Corbussier, Coloana Infinitului, artizanat) Am insistat asupra acestor aspecte în primul rând pentru faptul că în multe lucrări de specialitate din diverse domenii, cum ar fi de pildă, genetica, fiziologia,

ingineria biosistemelor şi chiar

aprofundarea corelaţiilor privind "secţiunea de aur"

sau reprezentanţii Săi actuali pe PAMÎNT ne-au interzis accesul la cunoaştere! Mai

ales că, în necunoştinţă de cauză, ERORILE - mici şi MARI - sunt cu mult mai posibile, aşa cum de altfel s-au şi petrecut şi se petrec lucrurile în evoluţia UMANITĂŢII.

matematica, nu am întâlnit preocupări legate de

Şi nu cred că DIVINITATEA

7

The Last Paradigm: Pi by Phi

Mircea-Mugurel Serban

In ceea ce mă priveşte, probabil că nu aş fi ajuns un fervent susţinător al importanţei cunoaşterii PROPORŢIEI DIVINE dacă în ultimele două-trei luni nu aş fi trecut şi prin alte situaţii legate de cel de al doilea subiect al temei din titlu, PIRAMIDELE.

Mai exact, într-una din duminicile lunii iulie, 1993, aceeaşi presiune interioară de care aminteam la începutul articolului, m-a determinat să concep o construcţie piramidală, mai exact o proiecţie plană având baza înscrisă într-un cerc cu raza egală cu "numărul de aur", aşa cum rezultă din desenul alăturat. Subliniez că, deşi modelul este abstract, am avut o revelaţie deosebită, ca şi cum aş fi pătruns într-o altă lume şi în acelaşi timp aş fi atins fizic, cu mâna şi cu toată fiinţa, o realitate parcă mai mult concretă decât aceea cu care neam obişnuit. Nu insist aici nici asupra "efectului de piramidă" descris în multe lucrări. Concluzia acestora este că în orice corp-formă geometrica, dar mai pregnant în piramidele cu o anumită configuraţie, apare şi se dezvoltă un anumit tip de energie (câmpuri de sinteză), de natură (sursă) biologică şi cosmică , cu efecte multiple şi surprinzătoare. Subliniez că în urmă cu câteva luni specialiştii români, fotografiind în infraroşu vortexul format în interiorul unei piramide, au stabilit - nici mai mult nici mai puţin - că acesta are configuraţia acidului dezoxiribonucleic (ADN). Pe de altă parte, tot mai multe teorii converg spre asocierea construcţiei PIRAMIDEI LUI KEOPS - care se pare ca nu este a lui Keops ci a urmaşilor Atlanţilor - cu PROPORŢIA DIVINA, dar nu în modul în care a rezultat din calculele mele, pentru ca, trebuie s-o spun, chiar daca în privinţa liniilor dc formare a "câmpurilor de sinteză' din modelul intuitiv care mi-a rezultat este posibil să-şi fi pus amprenta o anumită doză dc subiectivism, nu acelaşi lucru se poate spune despre exactitatea neîndoielnică a formulelor determinate tocmai şi numai pe baza acestui desen, corelaţiile descoperite fiind cu mult peste aşteptări, în primul rând pentru mine.

Important însă este în continuare interpretarea desenului şi formulelor, care nu poate fi făcută decât împreună cu specialişti din diverse domenii, vizavi chiar şi de unele concluzii primare ale subsemnatului.

Subliniez - şi de altfel se poate remarca - faptul că, ridicând valorile rezultate la scara 100% rezultă dimensiuni foarte apropiate de MAREA PIRAMIDA, de exemplu 228,822 m latura bazei faţă de 230-232,805 m, acestea din urmă fiind dimensiuni rezultate din literatura consacrata acestui subiect. Este ca şi cum piramida ideală din desenul reprodus alăturat ar reprezenta cel puţin proiecţia plană, dacă nu i-am putea spune chiar "miezul MARII PIRAMIDE" de

8

The Last Paradigm: Pi by Phi

Mircea-Mugurel Serban

parcă arhitectul acesteia, având Ia dispoziţie un "standard cosmic", a inclus în rigiditatea abstractă şi cristalină a piramidei o pulsaţie dinamică, considerată - cum am văzut mai sus - chiar simbolul matematic al creşterii organice. în plus. ca şi cum formulele pe care le-am determinat ne-ar introduce în domeniul unei matematici transcedente, cu implicaţii mai mult decât posibile şi în alte domenii.

Să privim, de pildă, rezultatele

asemeni unor coduri. Încă o remarcă: MAREA PIRAMIDA (KEOPS?) nu reprezintă jumătatea unui octoedru

regulat (cel puţin partea de la suprafaţă), ci este combinată cu elemente de construcţie geometrică şi de calcul pentagonale. Ori, în domeniul numerologiei, 5

de aici, o mulţime de asociaţii de idei, daca nu chiar

concluzii (de pildă, consider că nu este lipsit de semnificaţie faptul că riboza şi

dezoxiriboza, constituenţi de bază ai ARN-ului şi ADN-ului, sunt pentoze ş.a.m.d.)

este simbolul umanităţii

fără virgula zecimala

care se pot interpreta

Se pot face de asemenea asocieri cu structura şi configuraţia cristalelor, ale căror calităţi şi efecte deosebite vă sunt multora deja cunsocutc. De pilda, prin calcule simple se pot determina şi alte formule reprezentând latura (I)

se pot determina şi alte formule reprezentând latura (I) şi apotema (2) pentagonului regulat, latura pentagonului

şi apotema (2) pentagonului regulat, latura pentagonului stelat (3), muchia ieosaedrului (4) precum şi latura decagonului stelat (5) şi regulat (6) - toate acestea fiind exprimate altfel decât le-am învăţat majoritatea dintre noi. Oricum, fără un efort deosebit şi fără a mă putea considera un cunoscător desăvârşit al domeniului, am putut determina o multitudine de corelaţii matematice plecând de la modelul prezentat, corelaţii pe care Ie voi analiza dacă va fi posibil cu specialiştii.

9

The Last Paradigm: Pi by Phi

Mircea-Mugurel Serban

Revenind în final la motivele care m-au determinat să scriu trebuie sa menţionez că un moment "cheie" l-a constituit apariţia într-un alt cotidian, în urma cu câteva săptămâni, a ştirii privind intenţia cercetătorilor ruşi de a căuta "sfera veşniciei" în zona piramidelor egiptene, despre a cărei posibila existenţa nu aveam habar, nefiind un iniţiat.

Aşa mi-a venit ideea că desenul meu, obţinut intuitiv înaintea acestei ştiri, poate sugera - cu toată marja de subiectivism - dacă nu conţinutul, cel puţin proiecţia plană schematică a interiorului şi conturului unei asemenea sfere.

Şi pentru că tot a venit vorba de conturul sferei, nu pot sa trec peste încă o remarcă şi anume aceea ca din calculele mele, făcute în condiţiile descrise mai sus, rezultă că ar fi fost posibilă utilizarea de către constructorii MARII PIRAMIDE a unei alte constante a Cercului (PI), derivată din PROPORŢIA DIVINA, problemă care rămâne de asemenea deschisă opiniei şi analizei specialiştilor. Menţionez ca numai în acest fel alte serii de formule "se închid" perfect.

Oricum, deocamdată, în ceca ce mă priveşte, aş fi mulţumit dacă articolul de faţă ar reuşi cel puţin sa incite la meditaţie un număr cât mai mare de cititori, specialişti şi chiar nespecialişti, asupra MESAJULUI MARELUI ARHITECT al PIRAMIDELOR privind PERFECŢIUNEA CREAŢIEI.

Nu-mi mai rămâne decât să închei cu exclamaţia astronomului german J. Kepler după ce a stabilit succesiunea perfectă de poliedre şi sfere între orbitele şi planetele sistemului solar, succesiune strâns legată şi ea de Proporţia Divină. Aşadar, afirm si eu parafrazând cuvintele lui J. Kepler: "Cred cu tărie ca in univers exista o voinţa divina".

10

Mircea Mugurel Şerban

The Last Paradigm: Pi by Phi

Mircea-Mugurel Serban

The Last Paradigm: Pi by Phi Mircea-Mugurel Serban 11

11

The Last Paradigm: Pi by Phi

Mircea-Mugurel Serban

The Last Paradigm: Pi by Phi Mircea-Mugurel Serban 12

12

The Last Paradigm: Pi by Phi

Scrisori

Mircea-Mugurel Serban

"Apa de piramida este miraculoasa. Multumiri d-lui Mircea Serban"

”Draga d-na Sanziana Pop,

"Formula As" este prietena mea, din iunie 1995. De la ea am invatat multe, stiti cum se spune:

"Omul cat traieste invata". Citesc cu drag toate rubricile. Imi planific timpul sa o citesc pe toata odata si incep cu ultima pagina - nu stiu de ce, dar asa m-am obisnuit. E minunata! Mereu are ceva nou, folositor si interesant. Ma multumeste sufleteste si ma imbogateste spiritual. M-a ajutat de multe ori. Folositoare sunt toate rubricile, dar azi vreau sa va scriu despre "Apa de piramida", inventia d-lui Mircea Serban. De la 1 octombrie 1996, dupa ce am citit articolele aparute in cele doua numere, beau numai "apa de piramida". (Imi iau piramida si in concediu). Rezultatul este colosal. Dintr-o hipertensiva, cu o tensiune foarte mare, stadiul Ii - oscilatoare, cu tratamente diverse si internari in spital, am reusit sa ma stabilizez la un grad acceptabil, cu rare zile de tratament usor. Iarna faceam pneumonie, chiar si de doua ori. De atunci nici macar gripa nu s-a mai atins de mine. Citeam cu "ochii bagati in televizor" pana mi-am facut ochelari de distanta. Acum, nici nu-i mai folosesc. "Apa de piramida" este miraculoasa. Uneori ud si plantele din apartament - si cresc mai viguroase. Lauda si multumiri d-lui Mircea Serban si tuturor celor care, prin intermediul revistei dumneavoastra, impartasesc cu drag tot ce stiu spre binele nostru, al tuturor. Dumnezeu sa va tina sanatosi pe toti.

Cu respect,

Vasile Valerica - Ploiesti, jud. Prahova

”Stimata redactie, gândul recunoștinței mă îndeamnă să vă scriu și să-i mulțumesc din suflet dlui Mircea Șerban, care, cu modestie și dezinteres, publicând articolul despre ”apa de piramidă”, m-a scăpat de boli pe care nu le-au depistat medicii nici la Pitești, nici la București, ei spunându-mi că sunt ”perfect sănătoasă”. Eu însă mă simțeam foarte rău, amețeam, oboseam, aveam permanent o greutate pe creier, iar în ultimul an aveam chiar manifestări de amnezie. Mulțumesc lui Dumnezeu că i-a dat dlui Șerban gândul să publice sfaturile sale privind apa de piramidă. Am încercat și eu. După 10 zile de tratament, am eliminat pe nas tumori, iar după 21 de zile, prin tranzit intestinal, alte câteva. Am început să-mi recapăt luciditatea, depresiile au încetat, genunchiul meu, care era umflat, dureros și roșu (o posibilă ruptură de menisc) a revenit la normal. Încă o dată vă mulțumesc.

Doina Sabau – Pitești

”In februarie 1997, am citit pentru prima data despre apa de piramida in revista "Formula As" (desi era a doua oara cand se scria despre ea). Pentru ca cel care o recomanda, d-lMugurel Serban, spunea ca e buna si impotriva racelilor de sezon, in calitatea mea de recidivista (raceam foarte des si nici un vaccin sau antibiotic nu-si facea efectul), m-am hotarat sa beau apa de piramida (la vremea aceea sufeream si de o sinuzita maxilo-faciala). Exact la trei zile dupa ce am inceput tratamentul, am facut o raceala extrem de puternica cu eliminarea puroiului din sinusuri, care a tinut cam trei zile. De atunci - multumesc Bunului Dumnezeu si d- lui Mugurel Serban - am scapat de sinuzita, nu mai racesc si totul e bine. Continuu sa beau si astazi apa de piramida, pe care le-o recomand si cititorilor acestei reviste, ca pe un veritabil miracol.

Prof. Silvia Holotiuc – Bacau

Sursa: Revista ”Formula AS”

14

The Last Paradigm: Pi by Phi

Articole

Mircea-Mugurel Serban

CERCUL SI NUMARUL DE AUR - Partea I-a

Introducere

MOTTO:-Pare complex si bizar, dar este simplu si real: PI=4/radical(PHI)=3,1446

!

bizar, dar este simplu si real: PI=4/radical(PHI)=3,1446 ! Multe profeţii si analize ale acestui început de

Multe profeţii si analize ale acestui început de mileniu insistă asupra

descoperirilor care vor declanşa un salt al ştiinţei si tehnicii, cu mult peste

Depinde

ne vom racorda la această adevarată explozie informaţională si la ce nivel

cantitativ, dar mai ales calitativ, vom asimila si vom aplica descoperirile în

cauză

realizarile secolelor precedente

de noi, locuitorii acestei planete, cum

Pentru

că nu se pune numai problema însuşirii unui volum imens de

cunoştinţe ci, cu prioritate, a manierei în care o mare parte a indivizilor care alcătuiesc populaţia planetei va trebui să participe si să se străduiască să înţeleagă atât multitudinea fenomenelor dramatice care deja ne dau de furcă la scară planetară si individuală, cât si legaturile din ce în ce mai subtile (dar cu atât mai strânse si active) care se manifestă între fenomene, precum si între acestea si acţiunea noastra (adesea inconstientă si cu atât mai devastatoare) asupra lumii înconjurătoare ! Deşi pare o utopie, consider că acest deziderat este realizabil prin instruirea şi educaţia noilor generaţii şi nu numai În acest context se înscrie şi demersul meu de a dezvălui cel puţin o corelaţie fundamentală (necunoscută până acum) a NUMĂRULUI DE AUR !

Chiar

daca la prima vedere pare un subiect care ţine numai de ştiinţa fundamentală, fără

aplicabilitate imediată, afirm cu toată convingerea şi cu tot riscul de a fi categorisit cel puţin ca fiind lipsit de modestie, că este vorba despre o descoperire românească, autentică, cu implicaţii multiple şi majore în activitatea noastră de zi cu zi, dar mai ales în schimbarea mentalitătilor şi a modalităţilor de abordare a conexiunilor din lumea înconjurătoare, pe toate palierele(macro şi microcosmice), despre care spuneam mai înainte ! Trebuie să SUBLINIEZ însă aici CONSTATAREA ULUITOARE că NUMĂRUL DE AUR NU ESTE nici măcar MENŢIONAT ÎN TABELELE MATEMATICE, FOARTE PUŢINE MANUALE ŞCOLARE ŞI CHIAR DE SPECIALITATE ÎL POMENESC ÎN TREACAT ŞI PUŢINI PROFESORI DE MATEMATICA ÎŞI AMINTESC SĂ ÎL INCLUDĂ ÎN PRELEGERILE LOR ! Fac această afirmaţie de pe o poziţie mai delicată, aceea de outsider, profesia mea de bază fiind

aceea de economist…Însa ÎMPREJURĂRILE legate de folosirea ENERGIEI PIRAMIDALE, mai exact a APEI DE PIRAMIDĂ cu 17-18 ani în urmă, m-au pus în situaţia să CAUT RĂSPUNSURI şi până acum am primit destule DOVEZI, începând cu FORMULA PIRAMIDEI LOGISTICE ! Au urmat MULTE ALTELE care pot fi accesate pe INTERNET…Şi toate acestea plecând de la CONSTRUCŢIA GEOMETRICA DE ÎMPĂRŢIRE A UNUI SEGMENT ÎN MEDIE ŞI EXTREMĂ RAŢIE, care implică NUMĂRUL(SECŢIUNEA, cum a numit-o L. DA VINCI) DE AUR şi care, în opinia mea şi a altor împătimiţi CĂUTĂTORI DE ADEVĂR, a stat la originea proiectului PIRAMIDEI DE LA GISEH , posibilă concepţie(realizare?) a unei CIVILIZAŢII STRĂVECHI, alta decât cea egipteană, punct de vedere neasimilat deocamdată de istoria oficială…! Cu toate că bănuiala privind corelaţia amintită dintre CONSTANTA CERCULUI (notată, aşa cum

ştiţi, cu litera grecească PI) şi NUMĂRUL DE AUR (notat cu PHI) au mai avut-o si alţii, MODUL

în care mi s-a REVELAT şi s-a concretizat (nu greşesc nici dacă afirm că s-a

materializat : am în

15

The Last Paradigm: Pi by Phi

Mircea-Mugurel Serban

vedere aici MĂSURĂTORILE realizate pe teren) acest ADEVĂR fundamental îndeplineşte toate cerinţele unei descoperiri !

Deoarece subiectul în discuţie nu poate fi expediat în câteva rânduri voi mai face doar precizarea

că, în măsura în care mi se va solicita, voi reveni cu alte detalii printre care -în principal-

încerca să creionez pe scurt şi cât mai sistematizat celelalte argumente logice, practice şi istorice legate de aceasta adevarată LEGE MATEMATICA A UNIVERSULUI, pe care eu o consider PARADIGMĂ FUNDAMENTALĂ A ŞTIINŢEI CONTEMPORANE !

voi

MIRCEA-MUGUREL SERBAN

CERCUL SI NUMARUL DE AUR - Partea a II-a

Diametrul LHC este mai mic cu 8 metri !

PI=4/RADICAL(PHI)=3.1446(

REAL ! In aceste conditii, diferenta fata de PI=3.14159(

diametrului LHC cu 8.13 metri,respectiv8477.375 metri in loc de 8485.505 metri, la cei 26658

metri lungime (circumferinta) cat au aparut in presa momentului

aspect(diametrul) influenteaza in vreun fel functionarea LHC, dar diferenta este reala si se poate

determina oricand . Ceea ce consider insa ca ar trebui foarte bine analizat de catre oamenii de stiinta direct implicati este masura si maniera in care aceasta diferenta de PI afecteaza volumul imens de

calcule si -drept consecinta- functionarea corecta a acceleratorului

constient de faptul ca multi se intreaba de unde am mai aparut cu asemenea "bazaconii" si "scorneli

mitomane" cand lucrurile erau foarte bine stabilite, ca si "batute in cuie" ascultat un fizician la o conferinta care spunea cam asa :

):PARE

COMPLEX SI BIZAR, DAR ESTE SIMPLU SI

)

isi pune amprenta si asupra masuratorii

Nu stiu daca acest

Va

rog sa intelegeti ca sunt

Ba

chiar am vazut si

"Sa stiti ca lucrurile sunt foarte clare : s-au facut calcule din aproape in aproape si se stie exact ce s- a intamplat pana in primele zecimi de secunda dupa momentul zero(Big-Bang!?) al

UNIVERSULUI

!" -Oare asa sa fie(?!), in conditile in care PRACTICA se dovedeste mult mai arida, chiar dura,

DECAT TEORIILE si calculele elaborate in birouri si laboratoare ?!!! Aceasta situatie, acest

adevarat hiatus, ne poate duce pe un drum fara intoarcere sau poate numai

aceasta din urma situatie, care este folosul public, mai ales ca lucrurile se desfasoara la SCARA

PLANETARA !? Cel putin asa percep eu situatia !

septembrie 2008 dovedesc cu prisosinta acest lucru !Va fac o marturisire : dintr-un motiv pe care sper ca il veti deduce in final, am fost tentat la un moment dat sa pun subtitlul acestui capitol <LHC si piramida lui KEOPS!>

Ei,

problema este ca nu stim ce a fost inainte, dar altfel suntem stapani pe situatie

infundat, dar si in

Si

cred ca nu gresesc !Cele intamplate dupa 10

-Imi pare rau, dar se pare ca ma fac foarte greu inteles, chiar si de catre cei care dovedesc mai mult sau mai putina bunavointa ! De aceea m-am hotarat sa continui articolul aparut in http://www.stiinta.info/news/154/ .Precizez inca o data ca nu sunt matematician si nici fizician si -in primul rand din acest motiv- nici nu prezinta importanta faptul ca pot etala sau nu o demonstratie clasica . In fond, nu mi-am asumat intaietatea unei demonstratii matematice ca sa pot pretinde nu stiu ce premiu(pe care probabil nu-l voi lua niciodata, chiar daca mi se va recunoaste vreun aport, intr-un moment propice, intr-un viitor mai mult sau mai putin indepartat!), ci sustin un ADEVAR FUNDAMENTAL si -spre deosebire de antecesorii mei care au banuit si unii chiar si-au

16

The Last Paradigm: Pi by Phi

Mircea-Mugurel Serban

exprimat convingerea in legatura cu PI=4/radical(PHI)- inspiratiile destul de ciudate pe care le-am

dobandit fara antecalcule(va rog sa retineti acest amanunt pe care eu il consider esential!), in ceea ce priveste sutele de functii trigonometrice si formule exprimate prin NUMARUL DE AUR, m-au

determinat sa recurg la masuratori pe care -din cate stiu- nu le-a mai facut nimeni pana la mine va asigur ca, in urma insistentelor mele pe INTERNET din ultimii 7-8 ani, am unele semne ca in

alte parti ale lumii acest PI=3.1446(

traiectoriile/distantele cosmice si balistice . Numai ca nici macar nu se mentioneaza ca este vorba despre o DESCOPERIRE ROMANEASCA ! -In al doilea rand subliniez ca, in opinia mea, o demonstratie clasica nu se poate face, decat in masura in care s-ar renunta la unele AXIOME(a se citi DOGME, cel putin pt.aceasta speta), acestea fiind si ele tot fara demonstratii propriu-zise, dar

sunt folosite de catre matematicieni(si nu numai!) ca niste "paturici" pentru a-si acoperi unele goluri ale esafodajului de logica formala pe care si l-au construit de-a lungul secolelor si pt.a scapa de obsedatii, ne-matematicieni si chiar matematicieni, care vor sa se afirme cu formule din cele mai adacadabrante si un numar impresionant de zecimale(prof.Yasumasa Kanada a ajuns la

1241100000000 zecimale in 2002!)prin care incearca sa demonstreze un PI=3.14159(acest aspect se

Si

)

este utilizat in calcule, cel putin in ceea ce priveste

poate constata accesand oficiile de drepturi de autor din diverse tari) inexistent in tot ce ne inconjoara, RUPT DE REALITATE, fapt care poate fi stabilit foarte simplu si usor prin

masuratori

programatorul francez Fabrice Bellard este de nici mai mult nici mai putin de 2700 miliarde, adica

2700000000000 de zecimale!!! Oare la ce-or folosi, mai ales ca REALITATEA este alta?!

-Iata una din replicile care mi se dau cel mai des : "Arhimede a stabilitmarja in care se incadreaza

PI : intre 3.1408(223/71) si 3.1428(22/7), deci rezultatul dvs.nu se incadreaza in acest interval, asa

ca este fals !"Nu va introduc in toate detaliile

I.Hr.) decurge din concluzia care pare logica in sistemul nostru de gandire si referinta, anume ca un cerc poate fi comparat si chiar suprapus cu poligonul circumscris avand un numar infinit de laturi,

iar din formula PI=4/radical(PHI) ar rezulta ca cercul este mai mare

MATEMATICIENILOR sa analizeze unghiul de 3.071478658gr.sexag.). Aici intervine de fapt ceea ce eu numesc PARADOXUL UNGHIURILOR MICI(subliniez: PARADOX IN RAPORT CU SISTEMUL NOSTRU DE GANDIRE/logica formala!),asupra caruia voi reveni si care va trebui sa

fie analizat si lamurit in viitor de catre matematicieni

FORMALA de pana acum pentru a depasi momentul si a putea merge mai departe in abordarile si

clarificarile stiintifice,chiar si cele fundamentale! Asa,in treacat fie spusa, o gluma amara : de unde stim noi ca Arhimede nu isi revizuia, pe nisip, concluziile in legatura cu PI in momentul in care a fost strapuns de sulitasul centurionului Marcellus ?! Poate ca alta ar fi fost evolutia matematicii si stiintei, in general, in ultimii 2200-2300 de ani ! -O alta replica potrivnica celor sustinute de mine se refera la afirmatia prof.Ferdinand Lindemann (1852-1939) precum ca PI-ul este un numar irational transcendent, iar mie imi rezulta un numar irational algebric (solutie a ecuatiei : x^4+16x^2-256=0), desi PI=4/radical(PHI)=4radical(phi)=3.1446(…) este o relatie de maxima transcedentalitate -sustin eu- cu valente spirituale si chiar formative, cu profunde implicatii in ceea ce priveste intelegerea lumii si universului in care vietuim, pentru ca UNIVERSUL, "bietul" de el, ne rabda pe

toti

-Imi vine in minte acum o spusa a lui KURT GOEDEL(american de origine austriaca, prieten si colaborator al lui EINSTEIN; logician, matematician si filozof : 1906-1978), descoperitorul curbei care ii poarta numele :"FORMULELE, CORELATIILE SI TEOREMELE MATEMATICE NU TREBUIE SA FIE SI NU TREBUIE PRIVITE NUMAI CA NASCOCIRI ALE MINTII OMENESTI, CI SUNT EXISTENTE OBIECTIVE, REALE, DIN NATURA INCONJURATOARE SI DIN UNIVERS, PE CARE NOI LE DESCOPERIM TREPTAT."(citat din memorie)!

Mai

nou, ultimul “record in materie” stability si comunicat pe 31 dec.2009 de catre

Va

spun numai ca axiomaa lui ARHIMEDE(287-212

(Le propun

Sunt

convins ca se va renunta la LOGICA

deocamdata

cat

o vrea DUMNEZEU !

17

The Last Paradigm: Pi by Phi

Mircea-Mugurel Serban

Pe de alta parte, o asemenea abordare ar favoriza unele clarificari(Trebuie sa recunosc : nu toate

clarificarile si nu imediat, dar un prim pas trebuie facut!) ale dilemei creatie/evolutie/religie/stiinta care macina omenirea de atatea secole si care nu de putine ori a dus la dezbateri aprinse si chiar conflicte insurmontabile, cu toate ca si de o parte si de cealalta au existat exponenti de marca si de prestigiu care au incercat concilierea si rezolvarea diferendelor si escamotarea manifestarilor fanatice, exacerbate ! Iata exemplificari in acest sens prin citatele care ne-au ramas de la doi dintre acesti corifei :"STIINTA FARA RELIGIE ESTE SCHIOAPA, RELIGIA FARA STIINTA ESTE OARBA !" (Albert Einstein : 1879-1955) !"CUNOASTEREA CELOR DIVINE NU ESTE POSIBILA FARA MATEMATICA !"(Nicolaus Cusanus, cardinal de Roma, in acelasi timp matematician, ganditor renascentist, nascut in Germania, la Kues/Cusa : 1401-1464) !Daca asupra primului(EINSTEIN) apreciez ca nu este cazul sa insist, deoarece l-am avut aproape contemporan si este cunoscut , voi face cateva remarci in legatura cu cel de-al doilea(CUSANUS), mai ales ca unele din ideile sale privesc intr-o buna masura modalitatile de abordare a cercetarii stiintifice, chiar a metodelor acesteia si implicit tema acestui

articol

INCHIZITIEI, a fost unul din precursorii TEORIEI HELIOCENTRICE!), Cusanus a sustinut -fara succes, asa cum constatam, desi au trecut aproape 600 de ani- necesitatea introducerii metodei

experimentale in matematica si a confruntarii rezultatelor teoretice cu realitatea(In acest context, va reamintesc simpla masuratoare a cercului, chiar si si mai ales a artefactelor cilindrice, sferice si circulare produse de noi, locuitorii acestei PLANETE : fie-mi iertata gluma, dar eu as incepe cu havuzul din curtea ACADEMIEI ROMANE, as continua cu Roza Vanturilor de la SFANTU'

GHEORGHE s.a.m.d

DIAMETRUL ACCELERATORULUI DE LA GENEVA!).

Printre

multe altele(desi este greu de crezut data fiind pozitia sa ecleziasta in vremea

pana

la turnurile gemene de la KUALA LUMPUR si nu in ultimul rand,

Si a mai sustinut Cusanus ca descoperirile matematice nu sunt neaparat si in mod exclusiv apanajul

matematicienilor

in unele cazuri nici nu m-am gandit in prealabil la subiectul inspiratiilor, cum a fost de pilda

scrierea spontana a triunghiului pascalian pentru coeficientii binomului (a-b)^n ,ceea ce am numit

ulterior, alaturi de triunghiul clasic pt.(a+b)^n, "univers pascal-newtonian"

majoritatea formulelor si functiilor trigonometrice exprimate prin numarul de aur, precum si de formula PIRAMIDEI LOGISTICE("Introducere intr-un ALT SISTEM DE MATEMATICA, printr-o singura formula", asa cum s-a exprimat un amic!)! Acestea din urma(Repet:calculele clasice sunt facute ulterior inspiratiilor pure, prin Numarul de Aur!),pot fi acceptate ca elemente de demonstratie matematica pentru ideile sustinute de mine,pentru ADEVARUL MEU FUNDAMENTAL care sper sa devina ADEVARUL TUTUROR, bunavointa si intelegere sa existe ! Fac aceasta afirmatie in conditiile in care pot prezenta si alte

dovezi, dintre care o mentionez pe cea mai interesanta(cel putin asa o consider eu pentru ca se leaga cu un alt subiect foarte sensibil: PIRAMIDA LUI KEOPS!) :-Stiati ca, daca se merge pe varianta teoriei care sustine ca in proiectarea si constructia piramidei s-a luat in calcul Numarul de Aur,

implicit PI=4/radical(PHI)=3.1446(

relativa si 3 miimi in valoare absoluta- fata de PI=3.14159(

abordarea acestui subiect, PIRAMIDA!] , UNGHIUL format de APOTEMA cu baza (deci inclinatia fetelor piramidei fata de baza-patrat!] prezinta caracteristici aparte, respectiv functiile sale trigonometrice sunt legate direct de numarul de aur, avand si unele similitudini cu unghiurile de 0 grade,45 grade si 90 grade, in sensul egalitatii unora dintre functii?! Concret :este vorba despre unghiul de 51.82729237 grade sexages. (51grade49minute38.252532secunde), ale carui functii sunt urmatoarele :

Eu,

va rog sa ma credeti, am constatat acest lucru pe pielea si pe mintea mea, desi

nu mai vorbesc de

)

[Mentionez ca diferenta -respectiv 1 la mie in valoare

)

creeaza adeseori confuzii in

18

The Last Paradigm: Pi by Phi

Mircea-Mugurel Serban

sin=1/radical(PHI)=radical(phi)=0.786151377; cos=1/(PHI)=phi=0.618033988;

tg=radical(PHI)=1.272019649;

ctg=1/radical(PHI)=radical(phi)=0.786151377; sec=PHI=1.618033988;

cosec=radical(PHI)=1.272019649.

Logic ca aceleasi aspecte se evidentiaza si in cazul functiilor complementarului acestui unghi, care este de 38.1720763 gr.sexag. (38gr10min19.47 sec si care se regaseste in varful piramidei, mai exact al PATTERN-ului acesteia, luat de mine in calcul respectand REGULA NUMARULUI DE AUR/PIRAMIDA LOGISTICA ! Am impresia ca v-am "sufocat" cu prea multe detalii, dar sa stiti ca nu m-am pierdut in ele, avand motive intemeiate sa le expun !Mai ales ca -va spun deschis- nu am intalnit nici un matematician

care sa fi sesizat corelatiile prezentate in legatura cu aceste unghiuri

ca numarul de aur

mai

mult : foarte putini stiau

{[radical(5)+1]/2=1.618(

)}

reprezinta latura decagonului stelat, iar inversul sau

[1/PHI=phi=0.618(

)]

este latura decagonului convex, numarul de aur fiind in acelasi timp, ca expresie a impartirii unui segment in medie si extrema ratie, rezultatul raportului dintre latura pentagonului stelat si latura pentagonului convex, precum si intre muchia CUBULUI (<PAMANTUL> lui Platon!) si muchia DODECAEDRULUI (<ETERUL/COSMOSUL>la Platon, AKASHA la hindusi!) si multe altele ! Sau am avut surpriza sa constat din partea unor interlocutori matematicieni ca nu sesizasera (sau

poate uitasera) particularitatea esentiala a numarului de aur, legata de diferenta prin 1 (unitate) cand

se calculeaza inversul[1/PHI=1/1.618(

)=PHI-1=phi=0.618(

)] si patratul sau

[PHI^2=PHI+1=2.618(

)],

DETALIU(!?) care mie mi-a indreptat pasii(ai mintii, ai logicii

!)

spre

CERCUL cu RAZA=1 !!!!! Ca sa nu mai vorbim de faptul ca PHI=1.618(

de miscare a electronilor pe orbitalele moleculare ale substantelor organice (ex.: butadiena), aspect ignorat de biologii, chimistii si fizicienii pe care i-am intalnit s.a.m.d. Nu mai insist aici asupra multor aspecte in general cunoscute, cum ar fi: prezenta Numarului de Aur

in proportiile corpului uman, in spiralele galactice, sirul lui Fibonacci (progresie aritmetica si

geometrica in acelasi timp!) s.a.m.d.

Retineti ca nu vreau sa se simta cineva jignit pentru lucruri pe care eu le-am aprofundat mai mult decat altii, ajutat fiind si de inspiratiile(uneori bizare si pentru mine!) despre care am mai

scris

<De ce mi se intampla tocmai mie asa ceva, mie, care nu am nici in clin nici in maneca cu

domeniile abordate si nici nu mai stiu mare lucru din ce am invatat candva (Imi cunosc limitele!)?!>

si ca sa nu ramana totul in van, m-am hotarat sa fac publica aceasta cunoastere !

Toate acestea sunt numai cateva din argumentele pe care le sustin eu pentru atestarea si oficializarea

lui PI=3.1446(

NUMARUL DE AUR ! Cele de mai sus sunt, in acelasi timp, principalele motive pentru care am numit formula PI=4/radical(PHI) LEGE MATEMATICA FUNDAMENTALA A UNIVERSULUI si PARADIGMA

A STIINTEI CONTEMPORANE !

Alte aspecte si corelatii le puteti gasi in site-ul http://quadrature.ro (inclusiv link-urile inscrise in pagina de start!), precum si unele comentarii referitoare la numarul de aur,semnate

),

ca atare, poate fi foarte usor sesizat in ecuatiile

Recunosc

chiar ca am avut si momente de extaz mistic, dupa care am ramas cu intrebarea

),

precum si pentru aprofundarea studierii corelatiilor generate si legate de

19

The Last Paradigm: Pi by Phi

Mircea-Mugurel Serban

VLAHSTAR,in http://www.energiegratis.wordpress.com/. Inchei deocamdata aici, nu inainte de a va supune atentiei si reflectiei urmatoarea definitie pe care am abordat-o si am explicat-o si cu diverse alte ocazii:

<CONSTANTA cercului (PI) este raportul dintre circumferinta/lungimea cercului si LATURA PATRATULUI circumscris (egala la randul ei cu diagonala patratului inscris), aceasta fiind/devenind, in acelasi timp si in aceeasi masura, DIAMETRUL CERCULUI .>

Mai adaug doar ca “imposibila cuadratura a cercului” este nu numai foarte posibila, dar este si realizata!!!

In acest context,va sugerez sa mai reflectati si asupra naturii si specificitatii raportului 4/PI . Ma adresez in primul rand celor interesati si cat de cat in cunostinta de cauza !

CERCUL SI NUMARUL DE AUR-Partea a III-a

DEONTOLOGIE si nu numai…Introducere“A fost odata ca niciodata, caci daca n-ar fi fost nu s-ar povesti!”, sau cu alte cuvinte, “Verum, sine mendacio, certum et verissimum!”, ceea ce in traducerea lui Isaac Newton, cu ortografia engleza a momentului asa cum se prezinta pe primul loc in Wikipedia (v.), suna cam asa:-“Tis true without lying, certain most true!”…Este vorba de prima propozitie din , care intr-o traducere romaneasca mai libera din limba engleza(D.Dumbraveanu&Al.Anghel) se prezinta asa: “Intai. -Nu spun lucruri nascocite, ci ( numai) ceea ce este sigur si foarte adevarat.”Sper sa ma fac inteles ca nu am ales in mod gratuit si nejustificat aceasta formula/propozitie de inceput a textului de referinta/baza al Hermetismului si implicit al Alchimiei…Oarecum in treacat fie spus, unii exegeti sustin ca fie numai citirea/ parcurgerea repetata a celor 12-13 propozitii ale tabulei ne pune in situatia privilegiata de a avea o alta de viziune, diferita de aceea consacrata pana acum de catre stiinta oficiala, asupra Naturii si Universului…Mai in gluma, mai in serios, pot afirma ca majoritatea suntem tentati sa spunem/”inganam in barba” precum gospodarul chinez din (Alan Watts, orientalistul):-“ASA O FI!”, sau mai rau, sa RESPINGEM aprioric un asemenea punct de vedere! Eu consider totusi ca este mai mult de-atat si depinde de pozitia pe care ne situam sau -parafrazandu-l pe acelasi autor( A.Watts )- este o chestiune de…”angularitate”! Stau sa ma gandesc daca Newton, de pilda, ar mai fi descoperit Legea Gravitatiei(si multe altele, printre care binomul care-i poarta numele!) daca nu ar fi avut o indelungata practica in Alchimie sau nu ar fi aprofundat studiul Bibliei incercand sa-I descopere Codul secret s.a.m.d. Si la fel ar trebui sa ne intrebam daca un alt corifeu al stiintei, J.Kepler(mort in mizerie, spre deosebire de Newton : in ultimile zile a fost nevoit sa-si vanda magarul cu care calatorea pentru a avea bani pentru gazda, paine si medicamente!), ar mai fi descoperit cele trei Legi ale Miscarii Planetare(si.multe altele, de asemenea!) daca nu ar fi aprofundat si practicat Astrologia, Kabala si Hermetismul in general! Cred ca aici este potrivit sa fac o rectificare promisa privind citatul “-Cunoasterea celor Divine nu este posibila fara Matematica!”, pe care cardinalul/ matematicianul/filozoful Cusanus(1401-1464) l-a preluat, la randu-i, in cartea sa (Despre ignoranta docta!), de la filozoful si -mai ales- alchimistul spiritual roman de renume Anicius Boethius(480-524), care asa cum remarcati a trait cu un mileniu mai inainte si despre care se spune ca a fost unul dintre cei mai mari transmitatori ai intelepciunii grecesti spre Evul Mediu, iar Francis Bacon(1561-1626) afirma ca a fost primul care i-a facut cunostinta Apusului cu Aristotel!In ceea ce ma priveste, va rog inca o data insistent ca, pana cand nu voi termina ceea ce am de spus, sa nu trageti concluzia pripita si eronata precum ca as fi vreun “AS”in materie de Alchimie si Esoterism…S-ar putea spune mai curand ca sunt, intr-un fel, un

20

The Last Paradigm: Pi by Phi

Mircea-Mugurel Serban

sustinator al Exoterismului… Veti vedea de ce!!! Deocamdata afirm doar ca ar fi pacat ca, in masura in care Dumnezeu ne ridica un “colt de perdea”si ne dezvaluie un Adevar Fundamental, noi -Oamenii- sa continuam sa-l eludam si sa asezam, nu o draperie, ci un zid de ignorare, sa nu-i spun chiar pentru ca nu suna frumos si placut auditoriului/cititorilor(in mod cert, nici nu ar fi termenul

real si potrivit!), majoritatea fiind cu mult peste nivelul de instruire/ educatie institutionalizata al mediei populatiei, inclusiv al subsemnatului…Nu mi-e rusine sa recunosc, cum am mai spus-o de altfel!Inainte de a reveni la alte detalii legate direct de topic-ul acestor postari(), as vrea sa fac cateva precizari (unele in reluare) privind evolutia si istoricul conceptului pe care doresc sa-l fundamentez si -in masura in care voi reusi sa ma fac inteles- sa-i obtin atestarea aici, in ROMANIA, prin masuratori oficiale: PI=4/radical(PHI)=3.1446(…), care se mai poate scrie sub forma PI=4/sqrt(PHI) si nu gresim daca il notam si cu PI=4/[(PHI)^(1/2)]. Intr-un fel, as putea sa spun ca eu mi-am facut datoria cu prisosinta, expunand pana acum, pe site-uri si forumuri, ceea ce

mi s-a revelat! Simt insa ca nu sunt intelese pe deplin stringenta si contextul cu care si in care

trebuie plasat si analizat acest Adevar, care le apare multora –deocamdata- ca un fel de “ciot”de care

ne

impiedicam inutil…Probabil tocmai de aceea nu i se acorda importanta cuvenita!Bineinteles ca

nu

imi pot propune o abordare atotcuprinzatoare a tuturor momentelor si motivatiilor care m-au

adus la acest rezultat…Ar fi prea mult de discutat si analizat si pe unii cititori s-ar putea sa-i apuce plictisul. Pentru cei care isi vor manifesta totusi interesul pentru mai multe detalii, unele foarte

personale, le reamintesc ca le voi prezenta pe alte forumuri… De asemenea trebuie sa subliniez ca

nu voi face un istoric al numarurlui PI, cel cunoscut[PI=3.14159(…)], ci ma voi referi numai la

aspecte(unele aflate din alte surse, altele “traite”/percepute si gandite de mine de-a lungul catorva zeci de ani) care m-au condus la rezultatul PI=4/sqrt(PHI)= 3.144605511(…)! Voi relua totodata unele aspecte si teme nefinalizate, care au ramas neexplicate ca perceptie personala, dintr-un motiv sau altul, pe parcursul de pana acum al acestui topic…Printre acestea, nu voi evita cateva opinii despre subiectul delicat si inefabil al ALCHIMIEI si ezoterismului in general…In plus, chiar daca

nu mi-am propus sa abordez in extenso problematica Numarului de Aur, asa cum am mai spus-o de

altfel, voi incerca sa scot in evidenta unele detalii care, de cele mai multe ori, sunt ignorate! Pe urmatoarelor postari, voi insera si cateva aprecieri, de fapt cateva perceptii/observatii personale, despre CIFRE si NUMERE!

Sa ne privim mainile

propriile noastre maini si ale celor din jur

cu dragoste, cu intelegere si

cu multa atentie.

Majoritatea veti redescoperi, fara efort, cu ajutorul desenului alaturat, corelatii si unghiuri din piramida lui Keops (?Atlanti?).

Le puteti regasi si in alte zone ale corpului uman, dar mainile, in pozitie relaxata, ni le dezvaluie cel

mai pregnant.

Va asigur ca nu este o metafora sau figura de stil

certa ca aceste masuri -incepand cu aceea pe care calugarul Luca Paccioli, colaboratorul lui Da Vinci, a numit-o proportia divina ("Numarul / Taietura / Sectiunea de aur" marime indragita de

spiritele enciclopedice ale culturii universale si in general de catre esteti) - reprezinta mesajul vibratiei primordiale a creatiei, care se perpetueaza prin codul nostru genetic!

Toate acestea

exprima nu numai marimile cosmice si terestre deduse pina acum ci si

raporturi (latura bazei/muchie) este expresia numerica a muchiei icosaedrului (elementul apa al anticilor), aspect care consider ca trebuie privit in strinsa legatura cu Tattvele si Tanmatrele hinduse.

pentru mine este foarte clar: avem aici dovada

"din apa si prin apa" deoarece prin calcule am determinat ca piramida lui Keops

apa, respectiv unul din

21

The Last Paradigm: Pi by Phi

Mircea-Mugurel Serban

Iata asadar principalul motiv pentru care am tras concluzia ca pot considera piramida lui Keops ca fiind "Piramida apei". In scopul clarificarii si sintetizarii coneptului am elaborat "Formula piramidei logistice", pe care o supun de asemenea atentiei dumneavoastra. Numarul de aur si derivatele sare se regasesc, ca ritmuri si proportii, in tot ce exista, in afara si inauntrul nostru: raporturi intre forme si corpuri geometrice (exemple: decagon stelat/ hexagon= hexagon/decagon convex=pentagon stelat/pentagon convex=cub (pamant)/ dodecaedru (eter) = f = [1+sqrt(5)]/2 = 2/[sqrt(5)-1] = 1.61803398875…). Atat in spiralele galactice cit si -mai concret- in substantele organice (exemplu: cuantifica energia de miscare a electronilor); proportia medie a substantei lichide (apa) in corpul uman si la nivelul

planetei; creatiile culte si spontane ale spiritualitatii umane (arhitectura, sculptura, pictura, muzica etc.) etc.

Si totusi

educational?! In primul rind acesta ar deveni, sint convins, mai atractiv decat pina acum. In plus, se poate spera ca generatiile viitoare vor intelege mai bine decit noi, in aceste conditii, msajele biblice, - pentru umanitate si chiar pentru stiinta - privind "piatra de hotar a egiptului", "Piatra din capul unghiului, uitata de zidari" sau de ce nu, "piatra vie"! Si inca ceva: stiati, de pilda, ca romanii pronunta zilnic, chiar fara sa-si dea seama, nume de zeitati

acvatice ale multor popoare antice?!

Dupa opinia mea se poate afirma ca fiecare limba este - mai mult sau mai putin - specializata avand

un corespondent vibratoriu in transcedental, ca sa spunem asa, din vremea care se mentine si astazi , intr-un continuum holistic! Cine stie ? poate vom reinvata adevarata iubire de la delfini.

Pentru mine acesta este, in acelasi timp un pas decisiv in intelegerea semnificatiei, "pietrei filozofale".

Va rog sa primiti cele de mai de sus ca fiind mesajul unui om care gindeste

consuma zilnic, de mai multi ani, apa tinuta sub piramide confectionate din noua segmente (bucati)

de sirma de cupru

de ce nu este inclusa cunoasterea acestor dovezi indubitabile ale creatiei in procesul

"turnului babel", dar

gindeste in timp ce

Rezultatele sunt peste asteptari.

Va multumesc pentru atentie si intelegere!

Cu dragoste, M.M. Serban

Let's Look at Our Hands

Motto:Things which the ancestors you inherit left for you.In order to master them , look over through you! (Goethe, FAUST)

Our own hands and the hands of the people around us… with LOVE, with a lot of

understanding and

with the help of the adjoining drawing , correlations and angles from the pyramid of Khufu (of Atlants)! You can find them again in other zones of the human body, but it is the hands in relaxed position that reveals conspicously. I assure you that this is not a metaphor or a figure of speech … for me it is very clear: we have here the certain proof that these measures - starting with that which the monk Luca Paccioli , Da Vinci's collaborator, named the DIVINE PROPORTION ("golden number/cut/section"), proportion which

with much attention.Most of you will rediscover, without any effort, eventually

22

The Last Paradigm: Pi by Phi

Mircea-Mugurel Serban

was very dear to the encyclopaedic spirits of the universal culture and generally to aesthetes, -represents the message of primordial vibration of CREATION , which perpetuates itself through our genetic code!

All these

Khufu expresses not only the cosmic and terestrial dimension deduced so far, but also

namely one of the ratios (side of base/edge) is the numerical expression of the icosahedron edge (icosahedron = the water element of the ancients). I consider that the aspects should be regarded in close relation ith the Hindi Tattva and Tanmatra. Here is the main reason why I drew the conclusion that I can consider Khufu's pyramid as being the WATER PYRAMID. With a view to clear up and synthetize the concept, I elaborated the formula of LOGISTICAL PYRAMID, which I also submit to your attention! The "golden number" and its derivatives are to be found, as rythms and proportions in everything which exists, outside and inside us: ratios between geometrical forms and bodies (examples: star decagon/hexagon=hexagon/convex decagon=star pentagon/convex pentagon= cube (Earth)/dodecahedron (Aether - Akasha) = f = [1+sqrt(5)]/2 = 2/[sqrt(5)-1] = 1.61803398875…); Both in galactic spirals and more concretely the organic substances (example: quantizes the energy of the electron motion) elaborated and spontaneous creations of the human spirituality (architecture, sculpture, painting, music, etc.); I suppose also it in the proportion of the liquid substance (water) in

the human body and at planet level; etc

However

the EDUCATIONAL PROCESS? In the first place this would become, I am sure of it, more attractive than up to now! Furthermore, we can expect that the future generations will understand better than us, under these conditions, the BNIBLICAL MESSAGES - for mankind and even for science - regarding THE BORDER STONE OF EGYPT, THE STONE FROM THE ANG HEAD FORGOTTEN BY BUILDERS, or - why not - THE LIVE STONE! Another interesting thing: do you know that Romanians daily utter, generally without realizing, names of aquatic deities of many ancient people, e.g. "Apa= water in Romanian" is a Vedic deity?!

In my opinion , it can be stated that each language is - more or less - specialized, having a vibrating

correspondent in transcedental, as we may say

mantained nowadays , in a HOLISTIC CONTINUUM. And who knows ? Maybe we shall relearn the REAL LOVE from

For me this is, at the same time, an important step on the way of understanding the signifiance of the PHILOSOPHER'S STONE.

Will you receive , please, the above lines of a man who is thinking over

consuming daily, for several years, WATER KEPT UNDER PYRAMIDS made of nine segments (pieces) copper wire The results are beyond expectations! I assure you that I base my approach, of permanent search, on the BELIEF IN GOD, the CREATOR of all seen and unseen things.Thank you for your attention and understanding!

"from water and through water", as by calculation I determined that the pyramid of

water,

etc

etc

why the knowledge of these indubitable proofs of the CREATION are not included in

from the time of "Babel Tower" , but which is also

dolphins!

who is thinking while

Love,M.M. Serban Bucharest, Moscow July-September 1996

Raspunsuri la corespondente

23

The Last Paradigm: Pi by Phi

Mircea-Mugurel Serban

1. AURUL meu… *Cu cativa ani in urma, sa tot fie vreo 12, in finalul unui simpozion la care imi expusesem si cateva opinii despre Numarul de Aur, un tanar s-a apropiat de mine clipind cu subinteles si m-a intrebat ce am vrut sa spun despre…AUR(?), nu cumva i-a scapat ceva care l-ar fi condus la obtinerea pretiosului METAL!? Si unde mai pui ca simpozionul era pe teme de posibile terapii neconventionale, accentul fiind pus de mine pe APA PIRAMIDATA . Sigur ca -si intr-un caz si in celalalt- este vorba despre ceea ce, de obicei, este etichetat sub denumirea generica de ALCHIMIE! *Cu ceva mai putini ani in urma, cam 6-7, Institutul Francez din Bucuresti l-a avut ca invitat pe dl.Christian Langlois, architect francez de renume si autor al unei lucrari intitulata . Eu am ajuns la finalul conferintei sale si am incercat sa incheg un dialog legat de posibila conexiune si implicare a Numarului de Aur in arhitectura Marii Piramide(acest “detaliu” nefiind abordat in carte). Raspunsul a fost scurt si fara drept de replica: “-C’est MAGIE!”, manifestand in acelasi timp o grimasa si o gestica sugestive, de…“Duca-se pe pustii!”…*Intamplarea(?!) a facut ca la acea conferinta sa fi participat si un cercetator chimist care lucrase niste zeci de ani la ICECHIM(!!!) si care, pe drumul de intoarcere pe la casele noastre avea de parcurs partial acelasi traseu de autobuz cu mine, m-a abordat sa ii explic intentia si substratul interventiei mele in dialogul(?!) cu arhitectul francez. Reactia de raspuns a fost si mai dura in momentul in care am afirmat ca in APA asezata intre 9 bucati de sarma (reprezentand stalpul central, laturile bazei si muchiile piramidei), pe langa modificarile macromoleculare sesizate de cercetatori, se produc si transformari chimice in randul microelementelor, pe care am reusit (prin ’94-’95) sa le evidentiez “cu chiu cu vai” printr-o analiza

facuta “pe sub mana” si pe care unii sau altii, auzind povestea, le numesc !

sa-i explic opinia mea si invitatia de a face impreuna un set de analize cat mai complet si deci mai concludent…Interlocutorul meu ma luase de piept, mai-mai sa ma dea jos din autobuz, cu admonestarea:”-Baga-ti dom’le mintile in cap si nu mai sustine asemena ABERATII!”! Am avut noroc pentru ca trebuia sa coboare…

Nici n-am mai apucat

va

inteleg retinerile si quasi- imposibilitatea de a accepta lucrurile foarte simple, cum sunt

MASURATORILE, atat timp cat formarea noastra si a multor generatii anterioare noua a fost marcata de un cartesianism exagerat, care ne-a indepartat de abordarea si intelegerea organica/armonioasa a NATURII/ REALITATII care ne inconjoara…Cu alte cuvinte, ne-am centrat logica pe ideea si poate ca aceasta abordare si chiar procesul instructiv-educational s-au format, paradoxal, tocmai din efortul de a gasi modalitati de exprimare cat mai adecuata a UNIVERSULUI fenomenologic din ce in ce mai complex pe masura ce am avansat in STIINTA/CUNOASTERE! Nu pot nega, asadar, marile realizari ale stiintei si tehnicii care s-au dezvoltat formidabil in ultimii doua-trei sute de ani si cred ca nu gresesc daca afirm ca aceasta crestere a fost exponentiala mai ales in ultimii zeci de ani…Ca sa fiu sincer pana la capat, nici nu-mi pot imagina pana unde se va ajunge in aceasta directie intr-o perioada de timp foarte apropiata!? NECAZUL MAJOR in acest proces complex care incepe de pe bancile scolii si se intinde, pentru unii, pana pe cele mai inalte culmi/niveluri de cunoastere, mai ales in domeniul stiintelor exacte -si nu ma refer aici atat la matematicieni, cat la celelalte stiinte care folosesc descoperirile si formulele matematice, in special fizicienii- este ABSTRACTIZAREA EXACERBATA chiar si acolo unde sunt foarte posibile si facile abordarile cu mijloace specifice, cum ar fi masuratorile, cantaririle etc…S-a incetatenit foarte usor obiceiul de a clasa, de a “plasa” sau de “a expedia” in derizoriu orice tentativa de a elucida controversele pe aceste cai sub denumirea generica de si deci nu ar mai merita atentie! Pentru referiri directe, in aceeasi nota, la PI=4/radical(PHI) versus formulele consacrate “oficial”, cu cateva adnotari privind istoricul numarului PI, voi reveni cat de curand posibil cu postarea

24

The Last Paradigm: Pi by Phi

MIRCEA-MUGUREL SERBAN

V L A H S T A R

Mircea-Mugurel Serban

The Last Paradigm: Pi by Phi MIRCEA-MUGUREL SERBAN V L A H S T A R

25

The Last Paradigm: Pi by Phi

Mircea-Mugurel Serban

The Last Paradigm: Pi by Phi Mircea-Mugurel Serban 26

26

The Last Paradigm: Pi by Phi Articol in “Formula AS”, nr. 375, anul 1999

Mircea-Mugurel Serban

Forma maxima

Din nou despre Apa De Piramida. Despre apa de piramida am mai scris. Revenim asupra acestui subiect la cererea tot mai insistenta a cititorilor, sperand totodata ca lumea stiintei va lua cu adevarat in serios unul dintre cele mai bizare fenomene energetice: efectul de piramida. Fara a pretinde intaie

Din nou despre Apa De Piramida

Despre apa de piramida am mai scris. Revenim asupra acestui subiect la cererea tot mai insistenta a cititorilor, sperand totodata ca lumea stiintei va lua cu adevarat in serios unul dintre cele mai bizare fenomene energetice: efectul de piramida. Fara a pretinde intaietatea in domeniu, economistul Mircea Mugurel Serban a ajuns la cateva descoperiri spectaculoase, drept pentru care a fost invitat sa sustina o comunicare pe aceasta tema la "Institutul de sinteze planetare", cu sediul la Geneva. Fara a ne imagina ca apa de piramida este un panaceu universal, e limpede ca ea reprezinta o sansa si un posibil medicament

al viitorului. Apa inseamna viata. N-ar fi exclus ca aici sa gasim misterul bolii si al dezechilibrului biologic. Miza e uriasa. Ar fi

pacat sa o pierdem, in indiferenta si amanare.

- Domnule Mircea Mugurel Serban, sa recapitulam: ce efecte curative are apa de piramida?

- Efectul principal este cel de curatire. L-am simtit personal, eu avand un emfizem pulmonar, rezistent la tratamentul

medicamentos obisnuit. Exasperat, am inceput tratamentul cu apa de piramida si, dupa numai cateva zile, am eliminat in

timpul somnului o substanta maronie. Chiar daca pe moment m-am speriat, a doua zi m-am trezit complet refacut, fara febra, fara dureri. Am oferit apoi aceasta apa rudelor si efectul a fost acelasi. Toxinele se elimina rapid si insanatosirea este brusca. Cel mai spectaculos caz l-am obtinut cu fata unor medici, fata aflata deja in metastaza. Dupa o cura de cateva zile, bolnava s-

a ridicat din pat, a inceput sa manance, a castigat in greutate, desi verdictul medical era cumplit: doar cateva zile de viata. Nu vreau sa dau sperante desarte bolnavilor de cancer. Eu nu vorbesc decat despre niste constatari personale.

- De la ultima noastra discutie despre apa de piramida a trecut ceva timp. La ce concluzie ati ajuns? Semnalele primite de la cititorii "Formulei As", care au folosit metoda dvs., au adus elemente noi?

- Punand cap la cap propriile observatii si marturiile mai multor persoane care au folosit apa de piramida, pot spune ca acest

tratament este eficient in multe afectiuni, dar trebuie urmat pe o perioada mare de timp. Studiile arata ca apa de piramida sporeste imunitatea organismului, stopeaza evolutia multor boli (inclusiv a celor grave), mareste efectul medicamentatiei, dar

- lucru important de stiut - nu o inlocuieste. Pe scurt, in afectiunile grave recomand ca apa de piramida sa fie folosita tot timpul, fara pauza.

- Ce anume va nemultumeste?

- As vrea ca acest fenomen sa fie studiat serios, in institute de cercetare si laboratoare specializate. Posibilitatile mele sunt fatalmente reduse. De pilda, as vrea sa stiu ce se intampla in alte tipuri de piramida. Apoi, e necesara o largire majora a cazuisticii. Fara indoiala, apa de piramida provoaca curatirea organismului si, in mod constant, tratamentul e insotit de eliminarea de toxine, mucoase etc. E necesar, insa, a stabili cu precizie eficienta apei in anumite boli, modul concret in care stimuleaza imunitatea etc.

- Conteaza atat de mult forma piramidei?

- Desigur. Piramidele pot fi - in opinia mea - de mai multe feluri: eterice, pamantoase si apoase. Eu cred in cea apoasa, care e

superior vibrata. De fapt, piramida e o armonizare a apei cu energiile cosmice. Acest fenomen produce modificari notabile la nivelul microelementelor din apa. De pilda, creste cantitatea de fosfor si oxigen, bacteriile sunt distruse substantial etc. Personal, am constatat ca cea mai eficienta piramida este cea care respecta numarul de aur. Am primit multe scrisori legate, mai ales, de detaliile tehnice de realizare a piramidei. Celor interesati le pot spune ca o abatere de 1-2 mm de la dimensiunile standard nu modifica principiile curative. In schimb, orientarea pe punctele cardinale e foarte importanta.

- De fapt, ce este acest numar de aur?

- E o discutie destul de complicata pentru un nespecialist. In orice caz, se cunoaste de mult numarul de aur sau "proportia

divina", numita astfel de calugarul Luca Paccioli, prieten si colaborator al lui Leonardo da Vinci. In diferite moduri, acest numar

ne introduce in complexitatea fenomenelor ce au loc in mediul inconjurator, aspect sesizat de Kepler si de alti savanti. Personal, am constatat ca saltul electronilor pe orbitele atomice ale unor substante (spre exemplu, butadiena) respecta acest numar. Indubitabil, aceasta lume nu e intamplatoare si numarul de aur dovedeste ca exista creatie primordiala. Exista Dumnezeu. Pe buna dreptate, Einstein spunea: "Stiinta fara religie e schioapa. Religia fara stiinta e oarba".

27

The Last Paradigm: Pi by Phi

- In ce consta, deci, secretul apei de piramida?

Mircea-Mugurel Serban

- In general vorbind, apa e prea putin studiata. Apa are un potential extraordinar, inca neexploatat cum trebuie. Actualmente,

ma preocupa posibilitatea de a obtine energie din apa in sistem inchis, fara electroliza sau alt procedeu agresiv. Prea putin, de asemenea, se cunosc influentele acumularilor de apa asupra biotopului. Efectele se vad in recentele alunecari de pamant din Retezat, Herculane si alte zone. Ne-am obisnuit sa tratam cu usurinta aceasta problema. Cu apa, insa, nu te joci. Ea intretine viata si tot ea poate sa o distruga. Daca vrem o apa vie, trebuie sa fim atenti la amanunte. Spre exemplu, in perioada cu luna plina, daca nu respectam proportia de 2/3 din inaltimea piramidei, apa creste in aciditate.

- Cat de mult conteaza materialul din care e facuta piramida?

- Conteaza in primul rand forma, orice corp-forma geometrica dezvoltand un anumit tip de energie (campuri de sinteza), de

natura (sursa) biologica si cosmica, cu efecte multiple si surprinzatoare. De pilda, fotografiat in infrarosu, vortexul format in

interiorul unei piramide are configuratia acidului dezoxiribonucleic (Adn). Conteaza, de asemenea, si materialul. Lemnul ecraneaza usor. Aluminiul este energofag. Aurul si argintul se apropie ca performanta de cupru, dar costurile sunt, evident, descurajatoare.

- De ce nu va luptati mai mult pentru a obtine un brevet?

- De unul singur e foarte greu. Am fost la Osim, pentru brevetare, dar am fost trimis politicos la Oficiul pentru Drepturile de

Autor. Nu am nici laboratoare complexe si nici bani pentru o munca de cercetare sustinuta. M-am gandit la o fundatie, dar am renuntat de teama suspiciunilor care pot sa apara. Prefer, deci, sa spun si altora interesati despre concluziile la care am ajuns, incercand sa fac bine, fara nici un gand de recompensa materiala. Daca cineva, candva, o sa duca mai departe micile mele descoperiri, asta va fi o rasplata suficienta.

Elemente de constructie

Se utilizeaza, ca material, sarma de cupru, intre 1,5 si 4 mm grosime, de regula neizolata. In cazul in care dispunem numai de sarma izolata, pentru a evita pierderea de timp, putem indeparta izolatia doar in zonele de contact, la cele cinci varfuri ale piramidei. Eu personal confectionez piramidele manual, prin indoirea la capete a celor noua bucati de sarma. Mentionez ca cel de-al noualea segment, respectiv stalpul central, trebuie sa fie coborat din varful piramidei pana la nivelul sarmelor de la baza piramidei.

Cei care dispun de cele necesare, precum si de pricepere si indemanare tehnica, pot confectiona piramide prin sudare, alamire etc., obtinand forme cat mai apropiate de perfectiune.

Cum am mai afirmat, utilizez un volum de apa care reprezinta a zecea parte din volumul piramidei. Totusi, mai adaug ca nu se produc efecte negative in conditiile unor abateri de 10%, daca nu avem posibilitatea unor masuratori exacte.

Ca proportii, de pilda, pentru circa 1,350 litri de apa, am construit piramide avand laturile bazei de 40 cm si muchiile de 38 cm fiecare; pentru doi litri, 45 cm, respectiv 42,8 cm; pentru 2,650 litri, 50 cm, respectiv 47,6 cm etc. Laturile bazei trebuie sa fie orientate, pe cat posibil, cat mai exact pe punctele cardinale.

Pentru evitarea patrunderii prafului si altor impuritati, piramida poate fi acoperita cu o folie de celofan, respectiv o alta piramida (husa), fara efecte negative. Mentionez ca am recurs la aceasta modalitate de protejare dupa cateva luni, cand obtinusem deja rezultate notabile.

Apa se pune sub piramida, in jurul stalpului, in vase din sticla sau din lut ars, cu deschidere larga (ex.: borcane). Inaltimea suprafetei apei trebuie sa fie cat mai sus posibil, in zona jumatatii superioare a inaltimii piramidei (in jumatatea inferioara, in unele faze ale lunii, se constata cresterea aciditatii).

Utilizarea apei

Apa se tine sub piramida timp de 24 de ore, ca regula generala. Nu am constatat efecte negative evidente daca, in unele imprejurari, am intarziat scoaterea vaselor de sub piramida. Este indicat ca acestea sa reprezinte insa exceptii, fara a se transforma in regula generala, pentru evitarea unei energizari exagerate.

Apa obtinuta in conditiile de mai sus poate fi pastrata in sticle cu dop o perioada mare, chiar si la frigider in timpul verii, consumandu-se dupa necesitati. In familia mea nu se consuma altfel de apa pentru baut. In primele zile se beau cantitati mai mici, pentru obisnuirea organismului. Aceasta apa se poate utiliza concomitent cu alte tratamente, pe care le potenteaza.

Sorin Preda

28

The Last Paradigm: Pi by Phi Cheia Universului – Numarul de aur

Mircea-Mugurel Serban

O analiza a fetei arata ca un om este considerat mai frumos cu cat trasaturile sale respecta mai mult acest

raport. Leonardo Davinci cunostea acest raport de aur si l-a folosit (unii zic cu cucces, mie nu prea imi

place) pictura sa. Si altii au folosit in artaaceasta serie de numere descrisa de Fibonacci (drept pentru care se numeste seria lui Fibonaci) al caror raport dau numarul de aur. Mai de curand am aflat ca un domn, Mircea Mugurel Serban, a descoperit o relatie matematica intre pi=3,14

si phi=1,618. Desi nu am studiat problema, opinez ca implicatiile acestei relatii sunt similare cu ecuatia

e=mc2 a lui Einstein, care a pus la indoiala Universul ca sistem inchis. In aceasta ordine de idei, am impresia ca demonstrarea acestei formule enuntate de acest domn, va avea ca urmare o dezvoltare a

geometriei cercului in sensul scoaterii lui din limitarile impuse de viziunea clasica. Cum am spus, acestea sunt doar speculatiile mele formate fara un studiu satisfacator al problemei.

In ceea ce priveste formula respectiva, eu am incercat sa o verific si nu mi-a iesit calculul cu mai mult de 3

zecimale. Poate am gresit, poate am interpretat gresit formula, il voi ruga pe dl Serban sa ma lamureasca deoarece mi se pare o treaba importanta. Importanta numarului de aur in natura este incontestabila, el este ubicuitar si se pare ca uil cautam. Deasemenea structura universului nostru avand la baza (sau in componenta) acest numar al armoniei, se leaga de studiile privind global scaling si structura de fractali a propagarii evenimentelor. Deasemenea voi face observatia ca propagarea pe structuri de tip fractali duce la cresterea frecventei per ansamblu, contrar viziunii fizicii clasice care sustine cresterea entropiei la nivel global.

septembrie 17, 2008 by adacian

29

The Last Paradigm: Pi by Phi

Mircea-Mugurel Serban

The Last Paradigm: Pi by Phi Mircea-Mugurel Serban 30

30

The Last Paradigm: Pi by Phi

31
31

Mircea-Mugurel Serban

The Last Paradigm: Pi by Phi

32
32

Mircea-Mugurel Serban

The Last Paradigm: Pi by Phi

33
33

Mircea-Mugurel Serban

The Last Paradigm: Pi by Phi

34
34

Mircea-Mugurel Serban

The Last Paradigm: Pi by Phi

35
35

Mircea-Mugurel Serban

The Last Paradigm: Pi by Phi

36
36

Mircea-Mugurel Serban

The Last Paradigm: Pi by Phi

37
37

Mircea-Mugurel Serban

The Last Paradigm: Pi by Phi

38
38

Mircea-Mugurel Serban

The Last Paradigm: Pi by Phi

39
39

Mircea-Mugurel Serban

The Last Paradigm: Pi by Phi

40
40

Mircea-Mugurel Serban

The Last Paradigm: Pi by Phi

41
41

Mircea-Mugurel Serban

The Last Paradigm: Pi by Phi

42
42

Mircea-Mugurel Serban

The Last Paradigm: Pi by Phi

43
43

Mircea-Mugurel Serban

The Last Paradigm: Pi by Phi

44
44

Mircea-Mugurel Serban

The Last Paradigm: Pi by Phi

45
45

Mircea-Mugurel Serban

The Last Paradigm: Pi by Phi

46
46

Mircea-Mugurel Serban

The Last Paradigm: Pi by Phi

47
47

Mircea-Mugurel Serban

The Last Paradigm: Pi by Phi

48
48

Mircea-Mugurel Serban

The Last Paradigm: Pi by Phi

49
49

Mircea-Mugurel Serban

The Last Paradigm: Pi by Phi

50
50

Mircea-Mugurel Serban

The Last Paradigm: Pi by Phi

51
51

Mircea-Mugurel Serban

The Last Paradigm: Pi by Phi

52
52

Mircea-Mugurel Serban

The Last Paradigm: Pi by Phi

53
53

Mircea-Mugurel Serban

The Last Paradigm: Pi by Phi

54
54

Mircea-Mugurel Serban

The Last Paradigm: Pi by Phi

55
55

Mircea-Mugurel Serban

The Last Paradigm: Pi by Phi

56
56

Mircea-Mugurel Serban

The Last Paradigm: Pi by Phi

57
57

Mircea-Mugurel Serban

The Last Paradigm: Pi by Phi

Mircea-Mugurel Serban

The Last Paradigm: Pi by Phi Mircea-Mugurel Serban 58

58

The Last Paradigm: Pi by Phi

59
59

Mircea-Mugurel Serban

The Last Paradigm: Pi by Phi

60
60

Mircea-Mugurel Serban

The Last Paradigm: Pi by Phi

61
61

Mircea-Mugurel Serban

The Last Paradigm: Pi by Phi

62
62

Mircea-Mugurel Serban

The Last Paradigm: Pi by Phi

63
63

Mircea-Mugurel Serban

The Last Paradigm: Pi by Phi

64
64

Mircea-Mugurel Serban

The Last Paradigm: Pi by Phi

Mircea-Mugurel Serban

The Last Paradigm: Pi by Phi Mircea-Mugurel Serban 65

65

The Last Paradigm: Pi by Phi

66
66

Mircea-Mugurel Serban

The Last Paradigm: Pi by Phi

Mircea-Mugurel Serban

The Last Paradigm: Pi by Phi Mircea-Mugurel Serban 67

67

The Last Paradigm: Pi by Phi

Mircea-Mugurel Serban

The Last Paradigm: Pi by Phi Mircea-Mugurel Serban 68

68

The Last Paradigm: Pi by Phi

Mircea-Mugurel Serban

The Last Paradigm: Pi by Phi Mircea-Mugurel Serban 69

69

The Last Paradigm: Pi by Phi

Mircea-Mugurel Serban

The Last Paradigm: Pi by Phi Mircea-Mugurel Serban 70

70

The Last Paradigm: Pi by Phi

Mircea-Mugurel Serban

The Last Paradigm: Pi by Phi Mircea-Mugurel Serban 71

71

The Last Paradigm: Pi by Phi

Mircea-Mugurel Serban

The Last Paradigm: Pi by Phi Mircea-Mugurel Serban 72

72

The Last Paradigm: Pi by Phi

Mircea-Mugurel Serban

The Last Paradigm: Pi by Phi Mircea-Mugurel Serban 73

73

The Last Paradigm: Pi by Phi

Mircea-Mugurel Serban

The Last Paradigm: Pi by Phi Mircea-Mugurel Serban 74

74

The Last Paradigm: Pi by Phi

PAY ATTENTION , PLEASE !

Mircea-Mugurel Serban

NOTE : AS FOLLOWING TO THE MR.JOHN J. FALONE'S ( THE AUTHOR OF <<THE GENIUS FREQUENCY>>) SUGGESTIONS , THE BELOW TEXT (SENT IN A INITIAL FORM IN FEBRUARY 20,2002) WAS REMADE IN 2004 (OCTOBER), BY UNDER _LINES , ESSENTIALLY

FOR

THE BETTER UNDERSTANDING !

MIRCEA-MUGUREL SERBAN October 25 , 2004

DEAR LADIES AND GENTLEMEN,

I HOPE THAT YOU DON'T UNDERSTAND I'M ASKING YOU,BY ALL MEANS, THE NOBEL PRIZE OR THE ABEL PRIZE,BUT - ESSENTIALLY - I

WANT,PLEASE, AN OBJECTIVE,IMPARTIAL AND HONEST MEASUREMENT FOR "PI" ! MANY ADDRESSEES OF MY LETTERS HAVE SENT ME CONFIRMATIONS OF RECEIVING OR CONGRATULATIONS,BUT WITHOUT AN AFFIRMATIVE ANSWER CONCERNING THEIR MEASUREMENTS . I'M REMEMBERING YOU THAT FOR THE

CIRCUMFERENCE OF 31.446

OF 10

METERS{ABOUT OF 31.416 METERS},THE DIAMETER IS OF 9.99 ! I'M REPEATING MY BYWORD :

IT SEEMS COMPLEX&BIZZARE , BUT IT'S SIMPLE&REAL ! PLEASE,I'M WAITING YOUR REPLY,YET ! IN THE FOLLOWING PASSAGE,I'M SENDING YOU,IN A FREE TRANSLATION,

SOME REMARKS(OBSERVATIONS) AND THE THEOREMS,THAT'S THE

METERS IT'S NECESSARY THE DIAMETER

METERS AND FOR THE CIRCUMFERENCE OF 31.4159

METERS

PARTIAL RESULT OF MY SPECIAL INSPIRATION

OUR SUCCESORS,MAYBE ! I MENTION THAT I'M NAMING, HERE, THE MEDIAN-MERIDIAN SECTION{THE TRIANGLE FORMED BY THE APOTHEMS WITH THE BASE, WHICH MUST BE OBTAINED BY THE DIVISION OF TWO EQUAL SEGMENTS - IN MIRROR - IN MEAN AND EXTREME RATIO, THAT'S THE"GOLDEN NUMBER"OR"DIVINE PROPORTION" -- NOTED USUALLY BY THE GRECK LETTER "PHI"-- AND THE INVERSE OF THAT },OF

AS

INHERITANCE TO

75

The Last Paradigm: Pi by Phi

Mircea-Mugurel Serban

KEOPS'(KHUFU'S)PYRAMID AND OF WHITE CHINESE PYRAMID, AS "ATLANTEAN SECTION". I LIKE TO NAME, TOO,THE PLATE-DRAFT OF ABOUT 6 SQ.METERS , BEHIND ME IN THE SITE,AS "INTRODUCTION IN THE DIVINE PROPORTION'S MATHEMATICAL HOLISTIC " !

THEOREM No.1: ANY HORIZONTAL LINE, TRACED BETWEEN THE EQUAL SIDES OF ANY ATLANTEAN SECTION ,IS THE SIDE OF THE SQUARE OF WHICH PERIMETER IS EQUAL WITH THAT OF THE TANGENTIAL CIRCLE OF RADIUS EQUAL WITH THE HEIGHT OF THE SECTION .

REMARK(OBSERVATION) No.1 : BETWEEN THE INTERSECTIONS OF THE CIRCLE, HAVING AS RADIUS THE HEIGHT OF ANY ATLANTEAN SECTION, WITH THE EQUAL SIDES OF THAT, IT TAKES FORM A SEGMENT WHICH IS THE SIDE&TANGENT OF AN ANOTHER COUPLE SQUARE&CIRCLE OF WHICH ELEMENTS OF CONSTRUCTION(SIDE,RADIUS,PERIMETERS) ARE IN THE RELATION OF 1 / RADICAL_OF_GOLDEN_NUMBER OPPOSITE THE COUPLE OBTAINED BY THE FIRST THEOREM .

THE SECOND CIRCLE IS INSCRIPTIBLE IN THE FIRST SQUARE .

ABOUT MY OPINION, THIS IS A THEORETICAL AND PRACTICAL ESSENCE-HEART,A TRUE KEY OF THE PROBLEM : PI = 4 / PHI'SRADICAL = 3.1446 !

THEOREM No.2 [RECIPROCAL] : ANY CIRCLE, HAVING THE CENTER IN THE PEAK OF ANY ATLANTEAN SECTION, TAKES FORM TWO SEGMENTS WITH THE EQUAL SIDES OF THE SECTION :THE FIRST IS THE EXTERNAL TANGENT AND THE SECOND IS THE INTERNAL CORD BETWEEN THE INTERSECTIONS, STANDED IN THE SAME RATIO AS BETWEEN THE RADIUSES AND BETWEEN THE PERIMETERS OF THE TWO TANGENTIAL CIRCLES, THAT'S THE SQUARE ROOT(RADICAL)OF THE GOLDEN NUMBER .

REMARK(OBSERVATION) No.2 : THE CIRCLE OF PERIMETER EQUAL WITH A SOME SQUARE IS INSCRIPTIBLE IN A SQUARE OF PERIMETER EQUAL WITH THE CIRCLE OF RADIUS GOLDEN_NUMBER/2 OPPOSITE THE SIDE OF THE FIRST SQUARE . THE SECOND CIRCLE IS OF AREA GOLDEN_NUMBER AND OF PERIMETER RADICAL_OF_GOLDEN_NUMBER OPPOSITE THE FIRST CIRCLE . SECOND_RADIUS / FIRST_RADIUS = RADICAL_OF_GOLDEN_NUMBER ! REMARK(OBSERVATION) No.3 : THE CIRCLE OF AREA EQUAL WITH A SOME SQUARE IS OF PERIMETER EQUAL WITH THAT OF THE SQUARE OF AREA EQUAL

76

The Last Paradigm: Pi by Phi

Mircea-Mugurel Serban

WITH THE CIRCLE INSCRIBED IN THE FIRST SQUARE . THE FIRST CIRCLE IS OF AREA RADICAL_OF_GOLDEN_NUMBER AND OF PERIMETER DOUBLE_RADICAL_OF_GOLDEN_NUMBER OPPOSITE THE SECOND CIRCLE . FIRST_RADIUS / SECOND_RADIUS = DOUBLE_RADICAL_OF_GOLDEN_NUMBER .

OTHER OBSERVATIONS :

*FIRSTLY,PAY ATTENTION,PLEASE :

FOR THE THEOREM No.2 IT'S NOT IMPORTANT IF PI=4/ RADICAL_OF_PHI . COSEQUENTLY,YOU

(OR THE POSTERITY,THAT'S

AN INVERSE ORDER. IT'S EVEN BETTER,MAYBE ! BUT ALSO,IN THESE CONDITIONS,IT'S NECESSARY TO PUT INTO WORDS,AGAIN,THE REMARK No.1 , AS FOLLOWS :

OUR

SUCCESSORS) WILL CAN ESTABLISH

THE TWO SEGMENTS,OBTAINED AS IN THE THEOREM No.1 (WHICH , NOW, IS THE THEOREM No.2), ARE THE SIDES&TANGENTS OF TWO COUPLES OF SQUARES&CIRCLES, OF WHICH ELEMENTS OF CONSTRUCTION(RADIUS,SIDES,PERIMETERS)ARE IN THE RATIO :

EXTERNAL_ELEMENT / INTERNAL_ELEMENT=RADICAL_OF_GOLDEN_NUMBER IT RESULTS,TOO : THE INTERNAL CIRCLE IS INSCRIPTIBLE IN THE EXTERNAL SQUARE !

*PERIMETER OF CIRCLE= =PERIMETER_OF_CIRCUMSCRIBED_SQUARE / RADICAL_OF_GOLDEN_NUMBER= =PERIMETER_OF_INSCRIBED_SQUARE X [RADICAL_OF_TWO / RADICAL_OF_GOLDEN_NUMBER]

*GOLDEN_NUMBER = =APOTHEM_OF_GREAT_PYRAMID / INSCRIBED_RADIUS_IN_BASIC_SQUARE= =SIDE_OF_STAR_DECAGON / SIDE_OF_HEXAGON= =SIDE_OF_HEXAGON / SIDE_OF_CONVEX_DECAGON=

=SIDE_OF_STAR_PENTAGON / SIDE_OF_CONVEX_PENTAGON= =EDGE_OF_CUBE / EDGE_OF_DODECAHEDRON= THAT'S =

EARTH =

/ AITHER

=

MIDDLE_FINGER =

/ THUMB

=

77

The Last Paradigm: Pi by Phi

Mircea-Mugurel Serban

=

*MAYBE : NUMBER "e"= THE FOLLOWING FRACTION :

=AS NUMERATOR : INVERSE_OF_GOLDEN_NUMBER_PLUS_SEVEN

AND

SO ON

( OR)

GOLDEN_NUMBER_PLUS_SIX

( OR)

GOLDENNUMBER_AT_SQUARE_PLUS_FIVE =AS DENOMINATOR : GOLDEN_NUMBER X RADICAL_OF_THREE

*GREAT PYRAMID

IN MY OUTLOOK OF SPECIAL INSPIRATION ABOUT THE GEOMETRICAL CORRELATIONS IN THE GREAT PYRAMID, IN WHICH THE GOLDEN NUMBER RESULTS AS RATIO APOTHEM / INSCRIBED_RADIUS_OF_BASIC_SQUARE AND ---OF

COURSE---

BASIC_SIDE / HEGHT = TWO / RADICAL_OF_PHI =

OTHER

DETAILS ABOUT MY PATTERN :

=HALF_OF_PI 1.5723

:

THE EDGE OF THE ICOSAHEDRON - THAT'S PLATO'S ELEMENT "WATER" - RESULTS AS RATIO SIDE_OF_BASIC_SQUARE / EDGE_OF_PYRAMID AND FINALLY, BUT AS BEGINNING IN MY "LOGISTIC&WATER PYRAMID" FORMULA, THE HALF_DIAGONAL OF THE BASIC_SQUARE , IN THE SAME TIME CIRCUMSCRIBED_RADIUS_OF_BASIC_SQUARE = FOUR / RADICAL_OF_SIX , THAT'S THE EDGE OF TETRAHEDRON -- AS PLATO'S ELEMENT "FIRE"-- AND DIVISING THIS ELEMENT BY RADICAL_OF_TWO -- AS THE ELEMENT"AIR"-THAT'S EDGE OF OCTAHEDRON, RESULTS TWO / RADICAL_OF_THREE-THE ELEMENT "EARTH"- THAT'S :EDGE_OF_CUBE=EDGE_OF_TETRAHEDRON / EDGE_OF_OCTAHEDRON, BY OTHER WORDS,"FIRE"/ "AIR" = "EARTH" IN THE SAME TIME,INSCRIBED_RADIUS_OF_BASIC_SQUARE &HALF_OF_BASIC_SIDE INDIFERENTLY THE MEASUREMENTS IN CHINA(WHITE PYRAMID) OR AT GISEH,

TO SIMPLIFY THE UNDERSTANDING,

FOR ME, THE SIDES OF BASIC_SQUARES ARE ABOUT OF :

-IN CHINA (WHITE PYRAMID) : EIGHT_HUNDRED / RADICAL_OF_THREE METERS

78

The Last Paradigm: Pi by Phi

Mircea-Mugurel Serban

{ THAT'S : "EARTH"MULTIPLIED BY 400},MAYBE

-AT GISEH (KEOPS' PYRAMID) : FOUR_HUNDRED / RADICAL_OF_THREE METERS

{ THAT'S : "EARTH"MULTIPLIED BY 200}.

-AND SO ON

AUSTRALIA,TOO,THE

CONTINENT

IN

THE OTHER CONTINENTS, MAYBE

WHO

"

WITHOUT HISTORY"

KNOWS ?!

AND

IN

I BELIEVE THAT GOD KNOWS , ONLY !!!

*EDGE OF ICOSAHEDRON {"WATER"}

ALSO,THE NUMERICAL VALUE OF THIS EDGE (FOR RADIUS=1), RESULTS AS RATIO :

SIDE_OF_CIRCUMSCRIBED_DECAGON /

SIDE_OF_INSCRIBED_DECAGON

IN

A SOME CIRCLE

AND

ALSO, AS RATIO :

TWO / SIDE_OF_STAR_PENTAGON=TWO / RADICAL_OF_PHI(X)DOUBLE_RADICAL_OF_FIVE

--------------------------------------

AND SO ON

OTHER

DETAILS IN THE SITE :

FINALLY,LISTEN TO ME,PLEASE :

MY PATTERN IS NOT THE PANDORRA'S BOX,BUT IT'S AN

APPROACH TO OUR DIVINE SOURCE

I'M SURE !

IT'S A LITTLE STEP FOR ME,BUT IT WOULD BE

A

GREAT STEP FOR

THE HUMANITY

ERRORS

FROM THE WORLDS' CREATION OR FROM THE BIG-BANG WISH TO NAME THAT INITIAL INSTANT AS DIVINE REASON

TO

CORRECT THE ESSENTIAL ANCESTORS'

TO

CONNECT HIMSELF AT THE PRIMORDIAL INFORMATION

HOW YOU

AS

G O D'S

WILL

POWER !

ALSO , I'LL SEND YOU, IMMEDIATELY, AS ANOTHER ATTACHEMENT, AN INTERESSANT CONFIRMATION RECEIVED BY SITCHIN'S NETWORK-FILIATION E-MAIL AND OTHER REPLIES !

LOVE AND PEACE ! SINCERELY YOURS,

79

M.M.SERBAN

The Last Paradigm: Pi by Phi

Some conclusions

The Last Paradigm: Pi by Phi Some conclusions ********* Mircea-Mugurel Serban Date: Thu, 9 Sep 2004

*********

Mircea-Mugurel Serban

Date: Thu, 9 Sep 2004 09:09:44 -0700 (PDT)

From: "Mircea Serban" <mugurelserban@yahoo.com>

Subject: RE

To: mathworld@wolfram.com

DEAR ERIC, MY NAME IS MIRCEA-MUGUREL SERBAN AND MY SITE IS

IN WICH I'M INVITING YOU TO VISIT ESPECIALLY THE PAGE <<NEW 2001-2004>> AND THERE, FIRSTLY THE <<LAST INSPIRATION>>, AS MATHEMATICAL PROOF FOR:

PI=4/RADICALPHI=3.144605511029694

MENTIONED

AT THE FOURTH POSITION IN YOUR SITE (DATED OCTOBER 2002).

IT'S NOT ONLY AN APPROXIMATION, IT'S A CERTITUDE

WITH THE ALL

CONSEQUENCES

BECAUSE:

POINT 1: THE ESSENTIAL KEY IS THE EQUALITY:

COS 38.17270763°=TG 38.17270763°=SIN 51.82729237°=CTG

51.82729237°=1/RADICALPHI

AND SO ON

SIMILARLY WITH THE FUNCTIONS OF THE ANGLES OF 0°, 45°AND

90°

BUT

ALTERNATING IN AN OTHER MANNER AS EQUALITY;

BY CONSEQUENCE:

ARC 45°=1/RADICALPHI=0.786151378

POINT 2: BY MANY MESUREMENTS IN THE FIELD (ON THE GROUND

IN

MY GARDEN), I'VE ESTABLISHED, IN A SIMPLE BUT SURE (PRECISE) MANNER, THAT:

<< ANY CIRCLE IS A MULTIPLE OF 4/RADICALPHI >> !!!

80

The Last Paradigm: Pi by Phi

Mircea-Mugurel Serban

TRY YOU, PLEASE, TO MEASURE !

SOME CONSEQUENCES:

1) THE RATIO BETWEEN THE CIRCUMSCRIBED SQUARE AND THE CIRCLE IS RADICALPHI, AS LENGTH AND AREA, BOTH (OF COURSE);

NOT 57.29577952°;

3) PI IS THE POSITIVE SOLUTION OF THE FOLLOWING EQUATION ESTABLISHED BY PROF. L. NITA (BUCHAREST / ROMANIA), WHO DID COLLABORATE WITH ME, OCCASIONALLY:

(X·X·X·X) + 16 (X·X) - 256 = 0

2) 1 RADIAN = 45 RADICALPHI°=57.24088421°

AND

4) BY CONSEQUENCE, PI IS NOT AN IRRATIONAL TRANSCEDENTAL

NUMBER, HOW DID SAY LINDEMANN IN 1882 ! IT'S AN IRRATIONAL

ALGEBRIC NUMBER, BUT OF A GREAT

TRANSCENDENTALITY

!!!

MY ADAGE: <<IT SEEMS COMPLEXE AND BIZARRE, BUT IT'S SIMPLE AND REAL !!!>>

I'LL CONTINUE AS SOON AS POSSIBLE

LOVE AND PEACE,

MIRCEA-MUGUREL SERBAN

BUT IT'S SIMPLE AND REAL !!!>> I'LL CONTINUE AS SOON AS POSSIBLE LOVE AND PEACE, MIRCEA-MUGUREL
BUT IT'S SIMPLE AND REAL !!!>> I'LL CONTINUE AS SOON AS POSSIBLE LOVE AND PEACE, MIRCEA-MUGUREL

81

The Last Paradigm: Pi by Phi

Cercetatorul Mircea Serban, despre Proportia Divina si piramida ideala

În urma articolelor despre teoria constructala, elaborata de inginerul american de origine româna Adrian

Bejan, si despre sirul lui Fibonacci si numarul de aur, am primit la redactie si vizita altui cercetator în domeniu, bucuresteanul Mircea SERBAN. Pasiunea sa a prins contur, din mai multe puncte de vedere, ce nu pot face obiectul unui singur articol. În cele ce urmeaza, reproducem câteva dintre concluziile acestui cercetator, referitoare la proportia divina si la piramida ideala.

Constanta cercului are alta valoare!

Goethe întrevedea în spirala logaritmica derivata din proportia divina "simbolul matematic al vietii si al

evolutiei spirituale". Inspiratia (?) l-a condus si pe d-l Mircea Serban la sesizarea unor corelatii existente între formele si corpurile geometrice, unele totalmente ignorate si neconsemnate în vreo lucrare de specialitate. Astfel este raportul dintre muchiile cubului si dodecaedru, egal cu numarul de aur. În mod surprinzator, unghiul de opozabilitate al palmei umane este acelasi cu controversatul unghi de la baza Piramidei lui Keops si - sustine cercetatorul român - cu cel de la baza Marii Piramidei Albe din China (de doua ori mai mare ca dimensiuni si de opt ori mai mare ca volum, decât prima). Un si mai interesant rezultat al cercetarilor d-lui Serban, numarul pi

(constanta cercului), esential pentru matematica, are o alta valoare decât cea stiuta, respectiv 3,1446

, mare cu peste 3% si se calculeaza pe baza numarului de aur! Pâna în prezent, descoperirile de exceptie ale cercetatorului român nu au fost contestate de nimeni. Domnia sa considera, de altfel, ca aceasta corelatie va determina, mai devreme sau mai târziu, transformari esentiale în aproape toate domeniile stiintifice si mai ales în cel al stiintelor de granita.

deci mai

Piramida si ADN-ul

D-l Serban a conceput o constructie piramidala, mai exact o proiectie plana având baza înscrisa într-un cerc

cu raza egala cu numarul de aur. Concluzia sa a fost ca în piramidele cu o anumita configuratie apare si se dezvolta un tip special de energie, de natura biologica si cosmica, având efecte multiple si surprinzatoare. Ulterior, câtiva specialisti români aveau sa fotografieze în infrarosu vortexul format în interiorul unei piramide, stabilind ca acesta are configuratia spiralei ADN-ului uman! De altfel, asociatiile de idei, trecând prin matematica, dar si prin numerologie, sunt multiple. Din calculele d-lui Mircea Serban rezulta ca ar fi fost posibila utilizarea, de catre constructorii Marii Piramide, a unei alte constante a cercului (pi), derivata din proportia divina. Problema ramâne însa deschisa opiniei si analizei specialistilor. În ceea ce-l priveste, cercetatorul bucurestean ne-a declarat ca s-ar simti multumit daca ideile sale ar incita la meditatie un numar cât mai mare de specialisti si nespecialisti, asupra mesajului Marelui Arhitect al piramidelor, privind perfectiunea Creatiei. Meditatie la care îi invitam si pe cititorii "Magazinului".

miercuri, 28 aprilie 2004