Sunteți pe pagina 1din 2

'

'I
erom. Ghelasie Ivan M-rea Crasna-Prahova

la v Ta t - lui i Fi u lu - - i Sf - n tu - - lu - ui Duh.
i le po c in ei des chi de - - mi - - e D t to - - ru -
le de vi - - ia - - - ! C m - ne - c Du - hu
- ul meu la bi se - ri ca Ta - cea - sf - n t, pur tnd lo ca
a - al tru pu - lui, cu to - - - tu - ul spu ur cat; ci ca un n du
ra - at cu r - e - - - - e te-l, cu mi - la mi lo - sti vi ri
- - Ta - - - le.
i a cum i pu - - ru - rea i n ve cii ve - - cii lo - or, A -
- - min.
n ca lea mn tu i rii n drep tea - z - m de Du um ne - ze -
- eu Ns c - - toa - - - re, cci cu p ca - te - gro za -
U]ile poc[in\ei
S
U
S
I

I
erom. Ghelasie Ivan M-rea Crasna-Prahova
- - - ve mi-am spur ca - - at su - fle - tul i cu le ne vi - - -
- - re vi ia - - a mea toa - - t o - - am che
- el tu - - - it ; ci cu ru g ciu - ni le ta - le, i iz b -
ve - e te - - - m de toa - - - t - ne cu r - -
i - - - ia.
te - - er ge - f r de le - - gea - - mea.
a mul i - - mea - - fap te lor me le ce lor re - - - le
cu ge tnd e - eu ti - - c lo sul, m cu tre - - - - - mur
de n fri co a t zi - ua ju de c - - - ii ; ci n drs nind la
mi - la mi los ti vi - - ri Ta - - le, ca Da vid stri - ig i - -
e: - Mi lu ie - e te- m Du um ne - ze u - le - - du p
ma - re mi - - la - Ta - - - - .
S
L
Miluiete-m, Dumnezeule, dup mare mila Ta i dup mulimea ndurrilor Tale ,
Stihira glas -6

S-ar putea să vă placă și