Sunteți pe pagina 1din 9

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV

FACULTATEA DE INGINERIE TEHNOLOGICA SI MANAGEMENT INDUSTRIAL


CATEDRA TEHNOLOGIA CONSTRUCTIILOR DE MASINI
DISCIPLINA TEHNOLOGIA CONSTRUCTIILOR DE MASINI

PROIECT DE AN

STUDENT: TOMA MARIUS


FACULTATEA: ITMI
PROGRAMUL DE STUDIU: TCM
ANUL: IV
GRUPA: 2102
INDRUMATOR : Asist.ing.Dan TITEIU

AN UNIVERSITAR
2013-2014

Tema de proiect
Sa se proiecteze procesul tehnologic de executie al reperului PEDALA DE
FRANA, in conditiile unei productii de serie mica (unicat) 4buc/an

Etapele de proiectare
1. Analiza conditiilor tehnologice;
2. Alegerea semifabricatului
2.1.Schita semifabricatului;
3. Identificarea suprafetelor elementare
3.1.Stabilirea traseului tehnologic
3.2 Matricea cu suprafete si prelucrari;
4. Filmul Operatiilor
5. Calculul adaosului de prelucrare

1. Analiza constructiv tehnologica a piesei de prelucrat


Din conditiile de precizie impuse se desprind urmatoarele concluzii:
- precizie dimensionala:
L = 231 mm
l = 33 mm
- lungimile la care se impune o precizie dimensional sunt:
231 0.1mm
33 0.1 mm
- dimensiunile de profil ale piesei sunt:
racordari: R3
- precizia geometrica
Se impun urmatoarele abateri de forma:
- rugozitatea suprafetelor
Se impun urmatoarele rugozitati:
rugozitate generala: Ra = 12.5 m
rugozitate pe suprafetele laterale: Ra = 12.5 m
2. Alegerea semifabricatului
Piesa se executa din Aliaj de Aluminiu ATP 6063 conform STAS 201/2-71,
aliaj de aluminiu turant sub presiune
Principalele domenii de utilizare ale acestui material se prezinta in tabelul de mai
jos:
Marc
a

Principalele domenii de utilizare

6063

Auto,Aviatie, Cai Ferate

Proprietatile mecanice si tehnologice:


-modulul de elasticitate 6700daN/mm2
-modulul de torsiune 2700daN/mm2
-coeficientul lui Poisson 0,34
-compresibilitatea la 20C 1,410-3, pentru un megabaryc.
Aluminiul are urmatoarele caracteristici tehnologice:

Temperatura de turnare
Temperatura de prelucrare la cald

710-730c;
350-450 c;

Temperatura de recoacere

370-400 c;

Temperatura de recristalizare
Contractia liniara
Dilatarea la topire

150 c;
1,7%;
6,5%

Alte proprietati fizice si mecanice:


Temperatura de topire

658,7C

Temperatura de fierbere

2056C

Limita de curgere

12 kgf/mm2

Rezistenta la tractiune

15 kgf/mm2

Alungirea
Rezilienta la 20 C, turnat
Duritate Brinell

5-10 %
14 kgm/cm2
30-35

2.1.

Schita semifabricatului

Tinand seama de forma piesei (simpla,complexa), de dimensiunile relative (mici,


mari) si de materialul din care se executa piesa, se poate alege un semifabricat
laminat, forjat, turnat sau prelucrat mecanic.
Intr-un prim calcul preliminar, dimensiunile semifabricatului s-au luat cu 5 mm
mai mari decat ale piesei finale.
Se va alege un semifabricat turnat cu urmatoarele cote gabaritice:

3. Stabilirea traseului tehnologic


Traseului tehnologic ce stabileste ordinea optima de realizare a operatiilor si
a fazelor in cadrul prelucrarii reperului dat de la semifabricat la piesa finite.
Operatia reprezinta acea parte a procesului tehnologic de executie a piesei
efectuata de un muncitor sau un grup de muncitori la acelasi loc de munca.
Faza reprezinta acea parte a operatiei care se executa cu o structura scurta.

3.1.

Matricea cu codificarea suprafetelor

Operatia Nr.1
Supraf.

Denumire

Prelucrari

IT

Ra

12.5

Frezare

Frezare

degosare

Finisare

Frezare contur

12

Frezare plana

12

Frezare plana

12

Frezare contur

12

Frezare plana

12

Rectificare

Operatia Nr. 2

Supraf.

Denumire

Prelucrari
IT

Ra

Frezare

Frezare

Degrosare

Finisare
X

Frezare plana

Racordare

Frezare plana

Racordare

Frezare plana

Frezare canal

Frezare plana

Frezare canal

Frezare canal

10

Frezare plana

11

Burghiere

12

Frezare canal
usurare

13

Frezare canal
usurare

14

Frezare canal
usurare

Burghiere

Rectificare
degrosare

Opretaia Nr. 3

Supraf.

Denumire

Prelucrari
IT

Ra

Frezare

Frezare

Degrosare

Finisare

Burghiere

Rectificare
degrosare

Burgiere

Burgiere

Burgiere

Burgiere

Operatia Nr. 4

Supraf.

Denumire

Prelucrari
IT

Ra

Frezare

Frezare

Degrosare

Finisare

Burghiere

Rectificare
degrosare

Burgiere

Burgiere

Burgiere

Burgiere