Sunteți pe pagina 1din 14

Biologie. Clasa a XI-a.

Anatomia si fiziologia omului

Ghid Metodologic de Utilizare


Titlul Lectiei: Analizatorul vizual Autor: SecureSoftware SRL Data: 31 Martie 2003

SecureSoftware. 2003.

pagina 1 din 14

Cuprins
A. Identificatori A.01. Identificatori Generali A.02. Identificatori duca!ionali
page 3 page 3

B. Terminologie ".01. #$iect de con!inut ".02. Mo&ent de 'tudiu indi(idual ".03. Mo&ent de (erificare a cuno'tin!elor ".0%. )ere'tre de detaliu ".0*. Identificatori ".0+. "utoane de na(igare 'ec(en!ial,
page % page % page % page % page % page %

C. Structur General -.01. #$iecti(e didactice -.02. -on!inut -.03. Reco&and,ri de 'tructurare .i pre/entare
page * page * page 0

D. Structur Detaliat D.01. Anali/atorul (i/ual D.02. Anali/atorul (i/ual 2 3erificarea cuno.tin!elor
page 1 page 1 page 1 page 10 page 11 page 12 page 12 page 12

D.03. Aco&odarea pentru (ederea la di'tan!, D.0%. Aco&odarea pentru (ederea de aproape D.0*. Modificarea cur$urii anterioare a cri'talinului D.0+. Anali/atorul (i/ual 2 fi/iologie4 3erificarea cuno.tin!elor D.05. Te&, pentru aca', D.00. Material pentru $i$liotec,

E. Bibliografie

page 13

. Ec!ipa de realizare

page 1%

SecureSoftware. 2003.

pagina 2 din 14

A. Identificatori
A."#. Identificatori Generali Titlu$ Descriere$ Anali/atorul (i/ual
Structura anali/atorului (i/ual. Anali/atorul (i/ual e'te for&at din oc6i 7aici 'e g,'e'c receptorii pentru undele lu&inoa'e89 c,i de tran'&itere .i /one de proiec!ie cortical,

Cuvinte c!eie$

glo$ ocular9 organe ane:e9 &e&$ran, con;uncti(,9 &ediu refringent9 'clerotica9 cornee9 corp ciliar9 iri'9 ora 'errata9 &io/a.

A."%. Identificatori Educa&ionali Tip resurs$ 'biective$ "I#L#GI 4 Anato&ia .i fi/iologia o&ului 2 cla'a a <I2a -o&pletarea cuno.tin!elor legate de 'tructura anali/atorului (i/ual cu no!iunile caracteri'tice fi/iologiei 'ale. Identificarea 'eg&entelor anali/atorului (i/ual. Identificarea func!iilor fiec,rui 'eg&ent al anali/atorului (i/ual. :plicarea aco&od,rii pentru (ederea la di'tan!e diferite. De'crierea &odific,rilor ce apar la ni(elul cri'talinului.

SecureSoftware. 2003.

pagina 3 din 14

B. Terminologie
B."#. 'biect de con&inut
=n fi.ier independent care pre/int, infor&a!ii grupate din punct de (ede te&atic9 care nu pot fi pre/entate 'eparat. >oate fi for&at din &ai &ulte pagini de con!inut. ?n cadrul ace'tui g6id (a fi folo'it, .i no!iunea de component atunci c@nd 'e face referire la un o$iect de con!inut. )iec,rui o$iect de con!inut Ai core'punde o te&, de 'tudiu lan'at, de profe'or. B."%. (oment de studiu individual Repre/int, un o$iect de con!inut An cadrul c,ruia utili/atorul poate 'tudia un feno&en 'au un ele&ent anato&ic 7organ9 celul,9 etc.89 aleg@ndu2.i 'ingur ele&entele a'upra c,rora (a in'i'ta. Ace'te &o&ente apar ca ur&are a lan',rii An e:ecu!ie de c,tre profe'or a unui o$iect de con!inut ce con!ine infor&a!ii de'cripti(e 'au e:peri&ente (irtuale ale unui feno&en 'au ele&ent anato&ic. B."). (oment de verificare a cuno*tin&elor +teste, Repre/int, un o$iect de con!inut An cadrul c,ruia utili/atorului Ai 'unt e(aluate cuno.tin!ele acu&ulate pe parcur'ul lec!iei. De o$icei9 ace'te &o&ente 7te'te8 'unt for&ate din * Antre$,ri. =tili/atorul e'te o$ligat ', r,'pund, la toate Antre$,rile9 iar dup, re/ol(area te'tului are acce' la re/ultatele o$!inute9 r,'pun'urile date .i r,'pun'urile corecte. B."-. erestre de detaliu Sunt fere'trele care ofer, infor&a!ii 'upli&entare 'au detalii de'pre un anu&it ele&ent 7ter&en9 i&agine9 concept9 feno&en9 etc8. Se Ant@lne'c fere'tre de tipul: a. obiective 4 cuprind infor&a!ii pri(ind o$iecti(ele ce tre$uie'c ur&,rite An cadrul o$iectului de con!inut curent 7e'te afi.at, An &o&entul An care e'te lan'at un o$iect de con!inut 'au 'e apa', pe $utonul cu etic6eta B obiective componentB8. $. de re&inut 4 cuprind de'crieri ale feno&enului 'au o$iectului 'electat. c. a.utor / cuprind infor&a!ii generale pri(itoare la &odul de utli/are al co&ponentei 7na(igare9 o$!inere infor&a!ii9 atingerea o$iecti(elor9 etc.8. 'te afi.at, atunci c@nd 'e apa', pe $utonul cu etic6eta Ba.utorB. B."0. Identificatori Repre/int, infor&a!ii generale pe $a/a c,rora poate fi An!ele' la ni(el general con!inutul unui o$iect de con!inut. B."1. Butoane de navigare secven&ial Sunt a&pla'ate An partea dreapt, ;o' a ecranului .i au ur&,toarele func!ii: a. 2 Anc,rcarea paginii anterioare a o$iectului de con!inut curent. $. c. d. 2 Anc,rcarea paginii ur&,toare a o$iectului de con!inut curent. 2 afi.area ulti&ei fere'tre la care a a(ut acce'' utili/atorul 2 afi.area o$iecti(elor o$iectului de con!inut curent

SecureSoftware. 2003.

pagina 4 din 14

C. Structur General
Materialul ela$orat are ca 'cop pre/entarea feno&enelor fi/iologice caracteri'tice anali/atorului (i/ual9 Antr2un &ediu (irtual. >aragraful -.01. pre/int, detaliat o$iecti(ele didactice care pot fi atin'e utili/@nd ace't &aterial9 iar paragraful -.02. e'te de'tinat pre/ent,rii 'uccinte a ace'tui &aterial. Materialul are o 'tructur, &odulari/at, per&i!@nd folo'irea An &ai &ulte feluri a in'tru&entelor pu'e la di'po/i!ie. >aragraful -.03. pre/int, detaliat diferite po'i$ilit,!i 7reco&and,ri8 de folo'ire a co&ponentelor &aterialului.

C."#. 'biective didactice


'biectiv Detaliere

'biective strategice
'# '% Recunoa.terea .i definirea ter&enilor9 conceptelor .i principiilor 'pecifice anato&iei. In(e'tigarea .i e:peri&entarea unor feno&ene 'au proce'e fi/iologice .i interpretarea corect, a datelor o$!inute prin utili/area infor&a!iilor oferite de 'uporturile intuiti(e. Modelarea unor feno&ene .i proce'e fi/iologice An 'copul de&on'tr,rii principiilor funda&entale ale lu&ii (ii. De/(oltarea capacit,!ii de co&unicare utili/@nd li&$a;ul 'pecific anato&iei. Tran'ferarea .i aplicarea cuno.tin!elor din do&eniul $iologiei An conte:te (ariate.

') ''0

'biective opera&ionale
o# o% o) oo0 Identificarea .i de'crierea ele&entelor anato&ice ce for&ea/, anali/atorului (i/ual. De'crierea principalelor caracteri'tici ale glo$ului ocular .i ale tra'eului ner(o'. Recuno.terea &ecani'&elor de adaptare pentru (ederea la diferite di'tan!e. (iden!ierea &odific,rilor ce apar la ni(elul cri'talinului. >re/entarea (irtual, a proce'elor ce au loc la ni(elul anali/atorului (i/ual.

SecureSoftware. 2003.

pagina 5 din 14

C."%. Con&inut
?n ace't capitol 'e pre/int, li'ta o$iectelor de con!inut 7notate cu T8 .i infor&a!ii generale de'pre fiecare dintre ace'tea. T# / Analizorul vizual
'biective didactice acoperite$ o#2 o% Timp predare$ #" minute Tip interac&iune cu elevul$ Descriere$ Cuvinte c!eie$ Interacti(,. Se lan'ea/, o$iectul de con!inut la'@ndu2'e la latitudinea ele(ului ', A.i aleag, rit&ul .i ordinea An care (a 'tudia ele&entele pre/entate. Anali/orul (i/ual. >re/entare general,. glo$ ocular9 organe ane:e9 &e&$ran, con;uncti(,9 &ediu refringent9 'clerotica9 cornee9 corp ciliar9 iri'9 ora 'errata9 &io/a.

T% / Analizatorul vizual / 3erificarea cuno*tin&elor


'biective didactice acoperite$ o#2 o%2 o1 Timp predare$ 4 minute Tip interac&iune cu elevul$ Descriere$ Interacti(,. Te'tul e'te lan'at de c,tre profe'or. le(ul r,'punde la Antre$,ri An &od 'ec(en!ial An ordinea An care 'unt afi.ate confor& in'truc!iunilor pri&ite. #$iect de con!inut ce te'tea/, cuno.tin!ele acu&ulate de c,tre ele( An cadrul co&ponentei anterioare. A'i&ilirea corect, a no!iunilor de la T1 duce la o An!elegere &ai corect, a feno&enelor fi/iologice pre/entate An co&ponentele anterioare. ner( optic9 tract optic9 corp geniculat lateral9 coliculi c(adrige&eni 'uperiori9 celula cu con9 celula cu $a'tona'e9 &u.c6i o$lic9 &u.c6i drept9 glo$ ocular9 cornee9 iri'9 coroid,9 retin,9 corp ciliar9 neuroni $ipolari9 neuroni &ultipolari.

Cuvinte c!eie$

T) / Acomodarea pentru vederea la distan&.


'biective didactice acoperite$ o)2 o0 Timp predare$ 5 minute Tip interac&iune cu elevul$ Descriere$ Interacti(,. le(ul poate &odifica di'tan!a dintre oc6i .i o$iectul c,tre care 'e pri(e.te. ?n ace't fel 'e deter&in, &odul de tran'&itere a i&pul'urilor. #$'er(area proce'ele care au loc An &o&entul An care pri(irea e'te focali/at, c,tre un o$iect 'ituat la o di'tan!, &ai &are de + &etri .i &odul de tran'&itere a i&pul'urilor ner(oa'e c,tre creier. ner( optic9 iri'9 cri'talin9 liga&ent 'u'pen'or9 &u.c6i ciliari9 c6ia'&,9 tract optic9 tala&u'9 &etatala&u'9 coliculi c(adrige&eni9 fi$r, 'i&patic,.

Cuvinte c!eie$

T- / Acomodarea pentru vederea de aproape


'biective didactice acoperite$ o)2 o0 Timp predare$ 5 minute Tip interac&iune cu elevul$ Descriere$ Interacti(,. le(ul poate &odifica di'tan!a dintre oc6i .i o$iectul c,tre care 'e pri(e.te. ?n ace't fel 'e deter&in, &odul de tran'&itere a i&pul'urilor. #$'er(area proce'ele care au loc An &o&entul An care pri(irea e'te focali/at, c,tre un o$iect 'ituat la o di'tan!, &ai &are de 2* centi&etri .i &ai &ic, de + &etri .i &odul de tran'&itere a i&pul'urilor ner(oa'e c,tre creier. ner( optic9 iri'9 cri'talin9 liga&ent 'u'pen'or9 &u.c6i ciliari9 c6ia'&,9 tract optic9 tala&u'9 &etatala&u'9 coliculi c(adrige&eni9 fi$r, 'i&patic,.

Cuvinte c!eie$

SecureSoftware. 2003.

pagina 6 din 14

T0 / (odificarea curburii anterioare a cristalinului


'biective didactice acoperite$ o-2 o0 Timp predare$ 5 minute Tip interac&iune cu elevul$ Descriere$ Cuvinte c!eie$ Interacti(,. #$'er(area practic, a &odific,rilor ce apar la ni(elul cri'talinului. -a&er, po'terioar,9 ca&er, anterioar,9 u&oare apoa',9 iri'9 cornee9 cri'talin9 u&oare (itroa',9 liga&ent 'u'pen'or9 proce'e ciliare9 &u.c6i ciliari.

T5 / Analizatorul vizual 6 iziologie / 3erificarea cuno*tin&elor


'biective didactice acoperite$ o%2 o)2 o-2 o0 Timp predare$ #" minute Tip interac&iune cu elevul$ Descriere$ Interacti(,. Te'tul e'te lan'at de c,tre profe'or. le(ul r,'punde la Antre$,ri An &od 'ec(en!ial An ordinea An care 'unt afi.ate confor& in'truc!iunilor pri&ite. #$iect de con!inut ce te'tea/, cuno.tin!ele acu&ulate de c,tre ele( An cadrul co&ponentei anterioare. A'i&ilirea corect, a no!iunilor de la T1 duce la o An!elegere &ai corect, a feno&enelor fi/iologice pre/entate An co&ponentele anterioare. ner( optic9 tract optic9 corp geniculat lateral9 coliculi c(adrige&eni 'uperiori9 celula cu con9 celula cu $a'tona'e9 &u.c6i o$lic9 &u.c6i drept9 glo$ ocular9 cornee9 iri'9 coroid,9 retin,9 corp ciliar9 neuroni $ipolari9 neuroni &ultipolari.

Cuvinte c!eie$

T72 T42 T#"2 T## / Tem pentru acas


'biective didactice acoperite$ o#2 o%2 o)2 o-2 o02 o1 Timp predare$ Tip interac&iune cu elevul$ Descriere$ Cuvinte c!eie$ -on(er'a!ie9 anali/,9 e:plica!ie. Te&, pentru aca',. Se alege una dintre te&ele pre/ente. R,'pun'ul la Antre$,ri 'e face An 'cri'. ner( optic9 tract optic9 corp geniculat lateral9 coliculi c(adrige&eni 'uperiori9 celula cu con9 celula cu $a'tona'e9 &u.c6i o$lic9 &u.c6i drept9 glo$ ocular9 cornee9 iri'9 coroid,9 retin,9 corp ciliar9 neuroni $ipolari9 neuroni &ultipolari.

SecureSoftware. 2003.

pagina 7 din 14

C."). 8ecomandri de structurare *i prezentare


9lan lec&ie +ordinea de predare a obiectelor de con&inut este aceea*i cu cea de mai .os, 'biect de con&inut T# T% T) 5 T5 T0 5 T1 T5 sau T7 sau T4 sau T#" #"

Timp +min, #" 4

Indica&ii metodologice Studierea anali/atorului (i/ual 3erificarea cuno.tin!elor acu&ulate la T1. :peri&entare (irtual, indi(idual,. #$'er(area &odului de for&are a i&aginii pe retin, An &o&entul depla',rii unui o$iect din c@&pul (i/ual Antre Antre punctul re&otu& .i infinit. :peri&entare (irtual, indi(idual,. #$'er(area &odului de for&are a i&aginii pe retin, An &o&entul depla',rii unui o$iect din c@&pul (i/ual Antre Antre punctele re&otu& .i pro:i&. :peri&entare (irtual, indi(idual,. #$'er(area &odific,rilor ce apar la ni(elul cri'talinului. 3erificarea cuno.tin!elor acu&ulate la T39 T%9 T* Te&e pentru aca',. Se alege una din cele % di'poni$ile. Se dau indica!ii de re/ol(are.

SecureSoftware. 2003.

pagina 8 din 14

D. Structur detaliat
D."#. Analizatorul vizual Ace'ta e'te un &o&ent de 'tudiu indi(idual 7(e/i 'ec!iunea ".02.8. 'te lan'at An e:ecu!ie de c,tre profe'or9 iar ele(ii 'tudia/, 'inguri ele&entele pre/entate An ace't o$iect de con!inut. Anato&ia anali/atorul (i/ual e'te A&p,r!it, An .a'e pagini ce de'criu oc6iul9 c,ile de tran'&itere .i /one de proiec!ie cortical,. >e i&aginea din centrul ecranului 'unt in'erate puncte de reper care identific, co&ponentele ele&entului anato&ic pre/entat. >rin clicC pe nu&ele ace'tora 'e de'c6id fere'tre de detaliu. ?n &o&entul lan',rii co&ponentei ele(ul pri&e.te un &e'a; infor&ati( 7Antr2o ferea'tr, de detaliu de tip obiective8 .i a'tfel afl, care e'te rolul lui An derularea ace'tei co&ponente. Trecerea dintr2o pagin, An alta 'e face cu a;utorul $utoanelor de na(iga!ie 'ec(en!ial,. -o&ponenta e'te l,'at, la di'po/i!ia ele(ului at@t ti&p c@t e'te pre(,/ut An planul de de'f,.urare a lec!iei 7(e/i punctul -.03.8. D."%. Analizatorul vizual / 3erificarea cuno*tin&elor R,'pun'ul la Antre$,rile con!inute de te't 7* Antre$,ri8 'e face An &od 'ec(en!ial. le(ul pri&e.te infor&a!ii ce Ai pre/int, &odul An care 'e poate re/ol(a fiecare Antre$are An parte 7&od de lucru .i nu r,'pun'uri la Antre$,ri8. Dup, ce a r,'pun' la Antre$,ri9 ele(ul are acce' la infor&a!ii pri(ind re/ultatele o$!inute 7puncta; o$!inut9 r,'pun'ul corect pentru fiecare Antre$are An parte9 r,'pun'ul dat8. Dac, &a;oritatea ele(ilor nu au un procenta; &ai &are de *0D 'e reco&and, reluarea co&ponentei anterioare 7D.01.8 pentru un ti&p foarte 'curt. -6iar dac, ele(ul pri&e.te r,'pun'ul corect9 prin refacerea rapid, a D.01. ne pute& a'igura c, ele(ul A.i (a An'u.i cuno.tin!ele nece'are trecerii la pa'ul ur&,tor8. D."). Acomodarea pentru vederea la distan&. ?n li&itele (irtuale de pe'te + &etri ele(ul are po'i$ilitatea de a depla'a un o$iect 'ituat An c@&pul (i/ual9 put@nd o$'er(a a'tfel &odific,rile ce apar la ni(elul glo$ului ocular. Totodat, e'te 'i&ulat &odul de for&are .i tran'&itere a i&pul'urilor ner(oa'e c,tre creier.

SecureSoftware. 2003.

pagina 9 din 14

D."-. Acomodarea pentru vederea de aproape ?n li&itele (irtuale de 2* centi&etri .i + &etri ele(ul are po'i$ilitatea de a depla'a un o$iect 'ituat An c@&pul (i/ual9 put@nd o$'er(a a'tfel &odific,rile ce apar la ni(elul glo$ului ocular. Totodat, e'te 'i&ulat &odul de for&are .i tran'&itere a i&pul'urilor ner(oa'e c,tre creier.

SecureSoftware. 2003.

pagina 10 din 14

D."0. (odificarea curburii anterioare a cristalinului le(ul are po'i$ilitatea ', &i.te lu&@narea Antre punctele re&otu& 4 pro:i& .i ', o$'er(e &odific,rile ce au loc la ni(elul glo$ului ocular9 i&plicit &odific,rile di&en'iunilor i&aginilor lu&@n,rilor.

SecureSoftware. 2003.

pagina 11 din 14

D."1. Analizatorul vizual 6 iziologie 4 3erificarea cuno.tin!elor R,'pun'ul la Antre$,rile con!inute de te't 7* Antre$,ri8 'e face An &od 'ec(en!ial. le(ul pri&e.te infor&a!ii ce Ai pre/int, &odul An care 'e poate re/ol(a fiecare Antre$are An parte 7&od de lucru .i nu r,'pun'uri la Antre$,ri8. Dup, ce a r,'pun' la Antre$,ri9 ele(ul are acce' la infor&a!ii pri(ind re/ultatele o$!inute 7puncta; o$!inut9 r,'pun'ul corect pentru fiecare Antre$are An parte9 r,'pun'ul dat8. Dac, &a;oritatea ele(ilor nu au un procenta; &ai &are de *0D 'e reco&and, reluarea co&ponentelor anterioare 7D.03.9 D.0%.9 D.0*.8 pentru un ti&p foarte 'curt. D."5. Tem pentru acas Lec!ia con!ine % te&e pentru aca',. Te&ele 'unt An for&at tip,ri$il la i&pri&ant,9 .i pot con!ine di(er'e i&agini care pot a;uta la re/ol(area e:erci!iilor. Toate e:erci!iile nece'it, un efort &ai &are din partea ele(ului dec@t te'tele de efectuat An cla',. >entru re/ol(area lor profe'orul tre$uie ', reco&ande 'tudierea &aterialului din $i$liotec, .i a &anualelor .colare. Se alege doar o te&, din cele % con!inute de lec!ie. D."7. (aterial bibliotec Materialul de $iliotec, nu e'te o parte integrat, An lec!ie9 ci e'te un &aterial indepedent ce integrea/, An $i$lioteca A L. Materialul de $i$liotec, are aceea.i 'tructur, ca .i 'tructura lec!iei. Studierea ace'tuia duce la l,&urirea unor a'pecte care nu au putut fi l,&urite An cadrul lec!iei9 pre/entarea feno&enelor fac@ndu2'e &ai pe larg. >ractic9 re/ol(area e:erci!ilor cuprin'e An te&a pentru aca', are la $a/, 'tudierea ace'tui &aterial. Se pot folo'i .i alte 'ur'e care de'criu anali/atorul (i/ual.

SecureSoftware. 2003.

pagina 12 din 14

E. Bibliografie
# % ) 0 1 5 7 4 #" ## #% #) ##0 #1 #5 #7 #4 %" %# %% %) %%0 %1 %5 Ado&nicai9 I. Al$u9 Maria Ro:ana Eaulic,9 I. -ri'tea9 Du&itru -ri'tea9 Du&itru Ifri&9 Mircea .i cola$oratorii Milcu9 St. .i cola$oratorii Ficule'cu9 T6. -e/ar >apilian9 3ictor SinelniCo(9 .R.A -e/ar9 Ioan Tatiana9 Tiplic Ficule'cu9 -e/ar .i cola$oratorii Ardelean9 Aurel .i cola$oratorii -ur' de anato&ie9 ed. IM) Ia'i9 1100 Anato&ia .i fi/iologia o&ului9 ed. -orint9 111+ )i/iologie u&an,9 ed. Medicala9 1111 Si'te&ele anato&ice ale organi'&ului u&an9 ed .Acade&ica9 2001 Anato&ia aparatelor u&ane9 ed.Acade&ica9 2001 Atla' de anato&ie u&an,9 ed. Stiin!ific, .i enciclopedic,9 110% Genetic, u&an,9 ed. Acade&iei RSR9 115+ Anato&ia .i fi/iologia o&ului9 ed.-orint9 1111 Anato&ia o&ului9 (ol I9 II9 III9 -lu; 1151 Atla' de anato&ie u&an,9 1110 "iologie An i&agini .i 'c6e&e9 ed Studen!ea'c,9 1115 Anato&ia .i fi/iologia o&ului pentru ad&iterea An facultate9 ed. Ficule'cu9 2001 "iologie &anual pentru cla'a <I9 ed -orint 2001 "iologie &anual pentru cla'a <I9 ed -orint 2001

Teodore'cu9 :arcu .i cola$oratorii "iologie &anual pentru cla'a <I9 ed. Didactic, .i pedagogic,9 111+ "adiu9 G. 'i cola$oratorii Tiplic9 Tatiana Mogo'9 G6. .i Iancule'cu9 Ale:andru Fanule'cu9 Mircea 3oicule'cu9 I.-. 'i >etricu9 I.-. Marie$9 laine F. Grigore'cu9 M .i >a'cu9 #. Faicu9 >. .i cola$oratorii GuGton9 A. -ocule'cu9 M. .i cola$oratorii Gro/a9 >. Ranga )i/iologie9 ed. Medical, 1113 Anato&ia .i fi/iologia o&ului9 ed. ACti'9 111+ -o&pendiu de anato&ie .i fi/iologie9 ed. Stiin!ific, >ediatrie9 patologia aparatului reno2urinar9 ed.Dacia9 111+ Anato&ia .i fi/iologia o&ului9 ed.Medicala9 1151 Eu&an anato&G and >6G'iologG9 T6e "en;a&inH-u&&ing' pu$li'6ing -o&panG Inc.9 1101 Tratat de ga'troenterologie (ol.I9 ed. Te6nica9 111+ Anato&ia .i fi/iologia o&ului )i/iologie9 ed. A&altea 111+ Feuroendocrinologie clinic,9 ed. Stiin!ific, .i nciclopedic,9 110+ )i/iologie u&an,9 ed.Medical,9 1100 Tratat de anato&ie a o&ului9 ed.Medical,9 1110

SecureSoftware. 2003.

pagina 13 din 14

. Ec!ipa de realizare
9roiectare lec&ii$ prof. Maria DIF=9 dr. -iprian DIF= Scenariu de realizare$ dr. -iprian DIF=9 Dan " L- AF= Coordonare te!nic$ Doru >AFAIT Coordonare didactic$ prof. Maria Dinu Ec!ipa de dezvoltare con&inut$ 6 redactare con&inut *tiin&ific$ prof. Maria DIF=9 dr. -iprian DIF= 6 desene anatomice$ >ara'c6i( -AR>9 Li(iu Adrian Sandu9 M,d,lin I R"AF 2 programare las!:ActionScript$ Dan " L- AF=9 3iorel I#LDAF9 -,t,lin -#ST A 2 programare ;avaScript2 <T(=$ 3iorel I#LDAF 2 integrare SC'8(:AE=$ Doru >AFAIT 9 3iorel I#LDAF 8edactare manual profesor$ dr. -iprian DIF=9 Doru >AFAIT 9 >ara'c6i( -AR>.

SecureSoftware. 2003.

pagina 14 din 14