Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educaiei Naionale Centrul Naional de Evaluare i Examinare

Examenul de bacalaureat naional 2014 Proba E. d) Chimie organic (nivel I/ nivel II) Barem de evaluare i de notare Model Se puncteaz oricare alte modaliti de rezolvare corect a cerinelor. Nu se acord punctaje intermediare, altele dect cele precizate explicit prin barem. Nu se acord fraciuni de punct. Se acord 10 puncte din oficiu. Nota final se calculeaz prin mprirea la 10 a punctajului total acordat pentru lucrare. SUBIECTUL I (30 de puncte) Subiectul A 10 puncte 1 izomeri; 2 adiie; 3 mare; 4 caten; 5 adezivilor. (5x2p) Subiectul B 10 puncte 1 b; 2 c; 3 c; 4 a; 5 c. (5x2p) Subiectul C 10 puncte 1 - c; 2 - e; 3 - d; 4 - f; 5 - b. (5x2p) SUBIECTUL al II - lea (30 de puncte) Subiectul D 15 puncte 1. notarea denumirii I.U.P.A.C. a compusului (A) 2p 2. scrierea formulei moleculare a omologului inferior al compusului (A) 2p 3. a. scrierea formulelor de structur a doi izomeri de caten ai compusului (A) (2x2p) 4p b. notarea strii de agregare a compusului (A) n condiii normale de temperatur i de presiune 2p 4. raionament corect (2p), calcule (1p), %H = 15,78 3p 5. scrierea ecuaiei reaciei de ardere a compusului (A) 2p Subiectul E 15 puncte 1. scrierea ecuaiilor reaciilor acidului benzoic : a. de esterificare cu alcool metilic n mediu acid 2p b. de neutralizare cu hidroxidul de potasiu 2p 3p 2. raionament corect (2p), calcule (1p), msoluie = 150 g 3. raionament corect (2p), calcule (1p), m(O) = 64 g 3p 4. precizarea a dou particulariti de structur ale spunului (S) care confer acestuia capacitatea de splare (2x1p) 2p 5. a. scrierea formulei moleculare a glicerinei 2p b. notarea unei utilizri a glicerinei 1p SUBIECTUL al III - lea (30 de puncte) Subiectul F 15 puncte 1. scrierea formulei de structur plan a glucozei 2p 2. scrierea ecuaiei reaciei de fermentaie alcoolic a glucozei 2p 3. a. precizarea rolului amidonului pentru plante 1p b. notarea a dou surse naturale pentru amidon (2x1p) 2p 4. precizarea a dou utilizri ale amidonului (2x1p) 2p 5. a. raionament corect (2p), calcule (1p), determinarea formulei moleculare a aminoacidului (A): 3p C2H5NO2 b. scrierea formulei de structur a aminoacidului (A) 2p c. notarea denumirii I.U.P.A.C. a aminoacidului (A): acid aminoetanoic 1p Subiectul G1. (OBLIGATORIU PENTRU NIVEL I) 15 puncte 1. notarea formulei de structur a naftalinei 2p 2. scrierea ecuaiei reaciei de obinere a 1-nitronaftalinei din naftalin i acid azotic 2p 3. raionament corect (2p), calcule (1p), m(HNO3) = 31,5 g 3p
Filiera tehnologic profil tehnic, profil resurse naturale i protecia mediului

Prob scris la chimie organic (nivel I/ nivel II) Barem de evaluare i de notare
Filiera tehnologic profil tehnic, profil resurse naturale i protecia mediului

Model

Ministerul Educaiei Naionale Centrul Naional de Evaluare i Examinare

4. precizarea a dou proprieti fizice ale naftalinei (2x1p) 2p 5. a. scrierea ecuaiei reaciei de bromurare a acetilenei pentru a obine produsul tetrabromurat 2 p 4p b. raionament corect (3p), calcule (1p), V(Br2) = 4 L Subiectul G2. (OBLIGATORIU PENTRU NIVEL II) 15 puncte 1. scrierea ecuaiilor reaciilor de obinere din eten a: a. polietenei (2p) b. 1,2-dicloroetanului (2p) 4p 2. raionament corect (3p), calcule (1p), m(1,2-dicloroetan) = 396 g 4p 3. a. notarea formulei de structur a acidului acetilsalicilic 2p b. raionament corect (1p), calcule (1p), m(C) = 216 g 2p 4. precizarea unei utilizri a acidului acetilsalicilic 1p 5. notarea denumirilor I.U.P.A.C. ale alchenelor obinute la dehidrogenarea n-butanului (2x1p) 2 p

Prob scris la chimie organic (nivel I/ nivel II) Barem de evaluare i de notare
Filiera tehnologic profil tehnic, profil resurse naturale i protecia mediului

Model

S-ar putea să vă placă și