Sunteți pe pagina 1din 6

PLAN DE INGRIJIRE NURSING CAZUL 1

Diagnostic la internare : Varicela

Simptomatologie: Stare generala alterata, febra inalta, eruptie tegumentara polimorfa, pruriginoasa si caracter centripet Diagnostic la externare: Varicela

NEV !A
1+NEV !A (E A EV!'A "E#!C LELE

"# $LE%A

%AN!&ES'A#! (E (E"EN(EN'A

SU#SA (E (!&!CUL'A'E
,contactul cu persoane infectate ,a-aptarea -ificila la me-iul spitalicesc ,parasirea me-iului familial ,imunitate sca/uta

(!A)N S'!C NU#S!N)


,pacient cu potential -e contagio/itate si pre-ispunerea la complicatii

$!EC'!VE
,i/olarea pacientului ,pre.enirea si combaterea complicatiilor

!N'E#VEN'!!LE AS!S'EN'E! AU' N %E*(ELE)A'E

EVALUA#E

,pericol -e ,boala cu eruptie contaminare cutanata si mucoasa ,potential -e cu risc mare -e complicatii contaminare ,-urere la ni.elul le/iunilor cutanate si mucoase

2+ (E A &! CU#A', ,afectarea integri, !N)#!3!', A AVEA tatii tegumentelor 'E)U%EN'ELE si mucoaselor !N'E)#E

,eruptie initial pe ,boala infecto, torace, apoi pe tot contagioasa tegumentul inclusi. pielea capului ,prurit tegumentar ,eruptie bucala, faringiana, laringiana 4crup .aricelic5, ,eruptie con1uncti.ala genitala si anala ,macule eritematoase .e/icule4 picatura -e roua5 si cruste ,-urere con1uncti.ala ,fotofobie lacrimala ,-isconfort legat -e afectarea tegumentara ,prurit+

,eruptie la ni.elul tegumentelor si mucoaselor 4bucala,faringiana si con1uncti.ala5

,combaterea pruritului ,ingri1irea corespun/atoare a mucoasei si tegumentelor

6+NEV !A (E A

,febra 67 C

,febra,frison, cefalee, ,eruptie cutanata

,febra -atorata

,mentinerea

,se i/olea/a pacientul ,pacientul .a ramane i/olat in ,se asigura con-itii -e microclimat perioa-a -e contagio/itate ,se umi-ifica aerul -in incapere ,nu apar alte complicatii pe folosin- .ase cu apa parcursul e.olutiei bolii+ ,se fereste -e curentii -e aer ,se limitea/a contactul cu .i/itatorii ,se respecta circuitele functionale cu strictete ,se supra.eg0ea/a permanent functiile .itale starea generala ,se anunta me-icul atunci can- se constata aparitia complicatiilor ,supra.eg0erea starii generale ,asigurarea unor con-itii optime -e spitali/are ,ingri1irea corespun/atoare a tegumentelor ,respectarea circuitelor in sectie ,tratarea corespun/atoare a afectiunilor corespun/atoare ,respectarea masurilor -e igiena ,aplicarea corespun/atoare a tratamentului simptomatic ,asigurarea toaletei personale ,eruptia tegumentara si prin efectuarea toaletei pe mucoasa e.oluea/a fara regiuni folosin- comprese complicatii+ ume/ite cu apa alcooli/ata ,asigurarea repausului la pat asigirarea igienei ca.itatii bucale prin spalarea -intilor ,prote1area narilor folosincreme simple ,pre.enirea uscarii mucoasei na/ale prin asigurarea in salon a umi-ificarii aerului folosin- .ase -e ceai -e musetel ase/ate pe surse -e cal-ura ,instalarea in sacul con1uncti, .al -e6 ori pe /i a cate o picatura -e cloroci,baia generala este permisa in perioa-a -e co.alescenta ,combaterea pruritului prin pu-rarea tegumentelor cu talc mentolat+ ,aplicarea -e comprese reci pe ,temperatura se mentine

PLAN DE INGRIJIRE NURSING CAZUL N#+ 2


Diagnostic la internare: .aricela complicata cu pneumonie

Simptomatologie: Stare generala alterata, febra inalta, tuse, -ispnee, eruptie tegumentara polimorfa, pruriginoasa si caracter centripet
Diagnostic la externare: .aricela complicata cu pneumonie

NEV !A
1+NEV !A (E A EV!'A "E#!C LELE

"# $LE%A
,pericol -e contaminare ,potential -e complicatii ,-urere la ni.elul le/iunilor cutanate si mucoase

%AN!&ES'A#! (E (E"EN(EN'A
,boala cu eruptie cutanata si mucoasa cu risc mare -e contamina, re ,complicatii pulmonare ,-urere .ie si prurit manifestat la ni.elul le/iunilor

SU#SA (E (!&!CUL'A'E
,contactul cu persoane infectate ,a-aptarea -ificila la me-iul spitalicesc ,parasirea me-iu, lui familial ,imunitate sca/uta

(!A)N S'!C NU#S!N)


,pacient cu potential -e contagio/itate si pre-ispunerea la complicatii

$!EC'!VE
,i/olarea pacientului ,pre.enirea si combaterea complicatiilor

!N'E#VEN'!!LE AS!S'EN'E! AU' N %E*(ELE)A'E

EVALUA#E

2+ NEV !A (E A &! CU#A', !N)#!3!', (E A, S! "# 'E3A 'E)U%EN'ELE S! %UC ASELE

,afectarea integritatii tegumentelor si mucoaselor

,eruptia initiala ,boala infecto, pe torace,apoi pe contagioasa tot tegumentul inclusi. pielea capului ,prurit tegumentar ,eruptie bucala, faringiana,laringiana 4crup .aricelic5,erup, tie con1uncti.ala, genitala si anala ,macule eritematoase, papule,.e/icule 4picatura -e roua5si cruste ,-urere con1uncti.ala ,fotofobie lacrimala ,-isconfort legat -e afectarea tegumentara ,prurit

,eruptie la ni.elul tegumentelor si mucoaselor 4bucala,faringi, ana si con1uncti.ala5

,combaterea pruritului ,ingri1irea corespun/a, toare a mucoasei si tegumentelor

,se i/olea/a pacientul ,pacientul ,se asigura con-itii -e microclimat .a ramane ,se aeriseste camera i/olat in ,se umi-ifica aerul -in incapere folosinperioa-a .ase -e -e ceai -e musetel si muguri -e bracontagio/itate ,se fereste -e curenti -e aer ,nu apar alte ,se limitea/a contactul cu .i/itatoriicomplicatii ,se respecta circuitele functionale cu pe strictete parcursul ,se supra.eg0ea/a permanent functiile e.olutiei .itale bolii+ si starea generala ,se anunta me-icul atunci can- se constata aparitia complicatiilor ,supra.eg0erea starii generale ,asigurarea unor con-itii optime -e spitali/are ,ingri1irea corespun/atoare a tegumentelor ,respectarea circuitelor in sectie ,tratarea corespun/atoare a afectiunilor e9istente ,respectarea masurilor -e igiena ,aplicarea masurilor corespun/atoare a trata, mentuluisimptomatic ,combaterea febrei ,asigurarea toaletei personale prin efectuarea ,eruptia toaletei pe regiuni folosin- comprese tegumentara ume/ite cu apa alcooli/ata si ,asigurarea repaosului la pat mucoasa ,asigurarea igienei ca.itatii bucale prin e.oluea/a spalarea -intiilor fara complicatii+ ,prote1area narilor folosin- creme simple ,pre.enirea uscarii mucoasei na/ale prin asigurarea in salon a umi-ificarii aerului folosin- .ase -e ceai ase/ate pe sursa -e cal-ura ,instalarea in sacul con1uncti.al -e 6 ori pe /i a cate o picatura -e cloroci,baia generala este permisa in perioa-a -e co.alescenta ,combaterea pruritului prin pu-rarea tegumentelor cu talc mentolat

6+NEV !A (E A,

,febra67 C

,febra,frison,

,eruptie cutanata

,febra -atorata

,mentinera

,aplicarea -e comprese reci pe frunte ,terperatura se

PLAN DE INGRIJIRE

CAZUL N#+6
Diagnostic la internare: Varicela

Simptomatologie: Stare generala alterata, febra inalta, tuse, -ispnee, eruptie tegumentara polimorfa, pruriginoasa si caracter centripet
Diagnostic la externare: Varicela

NEV !A
1+NEV !A (E A EV!'A "E#!C LELE

"# $LE%A
,pericol -e contaminare ,potential -e complicatii ,-urere la ni.elul le/iunilor cutanate si mucoase

%AN!&ES'A#! (E (E"EN(EN'A

SU#SA (E (!&!CUL'A'E

(!A)N S'!C NU#S!N)


,pacient cu potential -e contagio/itate si pre-ispunerea la complicatii

$!EC'!VE
,i/olarea pacientului ,pre.enirea si combaterea complicatiilor

!N'E#VEN'!!LE AS!S'EN'E! AU' N %E*(ELE)A'E


,se i/olea/a pacientul ,se asigura con-itii -e microclimat ,se aeriseste camera ,se umi-ifica aerul -in incapere folosin- .ase -e ceai cu musetel si muguri -e bra,se fereste -e curentii -e aer ,se limitea/a contactul cu .i/itatorii ,se respecta circuitele functionale cu stictete ,se supra.eg0ea/a permanent functiille .itale si starea generala ,se anunta me-icul atunci can- se constata aparitia complicatiilor ,supra.eg0erea starii generale ,asigurarea unor con-itii optime -e spitali/are ,ingri1irea corespun/atoare a tegumentelor ,tratarea corespun/atoare a tratamentului simptomatic ,combaterea febrei ,masurarea temperaturii -e minim2*/i si ori -e cate ori este ne.oie si notarea .alorilor in foaia -e temperatura cu creion albastru ,aplicarea -e comprese reci pe frunte si torace pentru combaterea febrei ,asigurarea unui climat corespun/ator ,asigurarea repaosului la pat pe perioa-a febrei ,incal/irea pacientului in timpul frisonului cu sticle cu apa cal-a in.elite in flanela ,in.elirea pacientului cu inca o patura ,a-ministrarea -e ceai uri,sucuri -e fructe ,sc0imbarea len1eriei -e pat si -e corp la ne.oie ,supra.eg0erea pacientului si obser.area apetitului ,a-ministrarea -e antitermice "aracetamol,supo/itoare sau solutie orala,

EVALUA#E
,pacientul .a ramane i/olat in perioa-a -e contagio/itate ,nu apar alte complicatii pe parcursul e.olutiei bolii+

,boala cu eruptie cu, ,contactul cu tanata si mucoasa cu risc persoane -e crisc risc mare -e infectate contaminare ,a-aptarea -ificila la me-iul spitali, cesc ,parasirea me-iului familial ,imunitate sca/uta

2+NEV !A (E A,S! %EN'!NE 'E%E"#A'U#A !N L!%!'E C NS'AN'E

,febra 67 C

,febra,frison, cefalee, -isconfort tegumente rosii si fierbinti ,transpiratii si ta0icar-ie

,eruptie cutanata ,proces infectios

,febra -atorata procesului infectios

,mentinerea temperaturii in limite normale ,combaterea frisonului

,temperatura se mentine 2 /ile la .aloarea -e 68,67 C ,apoi sca-e la 6:,; C+

6+ NEV !A (E A &! CU#A' S! !N)#!3!' S! A,S! "# 'E3A 'E)U%EN'ELE

,afectarea integritatii tegumentelor si mucoaselor

,eruptia initiala pe torace,apoi pe tot tegumentul inclusi. pielea capului ,prurit tegumentar

,eruptie la ni.e, ,boala infecto, lul tegumentelor contagioasa si mucoaselor 4bucala, faringiana si con1uncti.ala5

,combaterea pru, ,se asigura bolna.ului materialele ritului necesare efectuarii toaletei precum ,ingri1irea si len1eriei -e pat si-e corp corespun/atoare ,se .a supra.eg0ea bolna.ul urmarin, a mucoasei si -u,se mo-ul in care respecta regulile

,eruptia tegumentara si mucoasa e.oluea/a fara complicatii