Sunteți pe pagina 1din 6

Ecuatia de stare a gazului ideal

PV=RT
P= presiunea gazului , in atm V= volumul gazului in L n= numarul de moli de gaz, in moli R= constanta universala a gazelor perfecte = 0,082dm3 atm / K mol T= temperatura in K ( T= t + 273)
Legea lui Boyle
P1V1= P2V2

Legea lui Charls

=
Legea lui Gay-Lussac =

Cracterul metalic
Caracterul metallic in grupa creste de sus in jos , iar in perioada scade de la grupa I la grupa a VII-ea ( sau creste de la grupa a VII-ea la grupa I ). Na Mg scade caracterul metalic Al 2O3

Variatia caracterului bazic al oxizilor


Na2O MgO creste bazicitatea oxizilor Al2O3

Reactia de ardere a aluminiului


4Al + 3O2 2 Al2O3

Reactia metalelor cu apa


2Na + 2H-OH 2NaOH + H2

hidroxid de sodiu

Reactia magneziului cu apa


Mg + 2H-OH Mg(OH)2 + H2
hidroxid de magneziu

Reactia aluminiului cu apa


Aluminiul nu reactioneaza cu apa deoarece aluminiul in aer se acopera cu un strat de oxid (Al2O3) protector.

Obtinerea hidroxidului de aluminiu


AlCl3 + 3NaOH Al(OH)3 + 3NaCl
hidroxid de aluminiu ( PP alb gelatinos)

Demonstratia caracterului amfoter al Al(OH)3


1) Al(OH)3 + 3HCl 2) Al(OH)3 + NaOH AlCl3 + 3H2O Na[ Al(OH)4 ]
tetra hidroxo aluminatul de natriu

Substantele de tipul Al(OH)3 care reactioneaza atat ca acid cat si ca baza se numesc substante amfotere sau substante cu caracter de amfolit.

Variatia caracterului bazic in perioada


NaOH Mg(OH)2 creste bazicitatea Al(OH)3

Caracterul nemetalic
Caracterul nemetalic in perioada creste de la grupa I la grupa a VII-ea, iar in grupa de jos in sus. N2 O2 creste caracterul metallic F2

Oleumul: este un amestec format din H2SO4 si SO3.

Legatura inonica
Este legatura ce se stabileste intre ionii de semen contrare; un metal capabil sa cedeze electroni si un nemetal capabil sa accepte electroni. Exemple de legaturi ionice: 1) Formarea cristalului ionic de NaCl ( sare de bucatarie) Na + Cl Na+ + Clforte electrostatice

Na+Cl-

2) Formarea K2O (oxid de potasiu) K + O K 2K+ + O2forte electrostatice

K2+O2-

Legatura covalenta
Legatura covalenta se realizeaza prin punere in comun de electroni intre atomii identici sau diferiti. La acest tip de legatura participa nemetalele si in unele cazuri si metalele foarte putin electropozitive. Exemple de legaturi covalente : 1) H + H H: H; H-H; H2

Determinare densitatii gazelor

0= =

Densitatea unui gaz fata de alt gaz

dx=

Randamentul

Substante complexe

[ Cu2+(NH3)04]2(OH)2Na+[ Al3+(OH) 4]
-

hidroxidul de tetra amino cupru doi tetra hidroxo aluminat de natriu hidroxid de di amino argint hidroxidul amoniacul de argint

[Ag+(NH3)2]+ OH
K+3[Fe(CN) 6] K2 [Hg I4 ]
+ - 23-

hexa ciano fieratul de potasiu tetra iodat mercuriatul de potasiu clorura de hexa aqua crom triclorura hexa aqua cromica

[Cr3+(H2O)06]3+ Cl3K4[Fe2+(CN) 6] Fe4 Fe3


3+ 2+ - 4-

hexa ciano fieratul doi de potasiu hexa cianul fieratul doi de fier trei hexa ciano fieratul trei de fier doi hexa ciano fieratul doi de cupru doi

[Fe2+(CN)6-]34[Fe3+(CN)6-]23[Fe2+(CN)6-]4-

Cu2

2+