Sunteți pe pagina 1din 10

COMPUSI HALOGENATI (DERIVATI HALOGENATI) Derivatii halogenati sunt compusi organici ce contin in molecula unul sau mai multi

atomi de halogen legati de un radical hidrocarbonat organic R. Formula generala este R-X (X= F, Cl, Br, I .

Clas ! "are# nomen"la$ura%


Du&a na$ura a$omulu 'e (alogen, compusii halogenati se impart in compusi !luorura$ # "lorura$ # )romura$ # o'ura$ # m "s$ * Du&a numarul a$om lor 'e (alogen, se impart in mono+# ' + s &ol (alogena$ , derivatii di- si polihalogenati pot !i gem nal # - " nal sau .ola$ * Du&a na$ura ra' "alulu organ ", pot !i al !a$ " (saturati sau nesaturati si aroma$ " (atomul de halogen este legat direct de nucleul aromatic . Du&/ rea"$ - $a$ea (alogenulu "n reac#ia de substitu#ie$ cu rea"$ - $a$e normal/$ atomul de halogen este legat de un atom de carbon hibridi%at sp& vecin cu un C hibridi%at sp&, "u rea"$ - $a$e s"/.u$/% a$omul de halogen este legat de un C hibridi%at sp' dintr-o leg(tur( dubl( sau tripl( sau dintr-un nucleu aromatic, "u rea"$ - $a$e m/r $/% atomul de halogen este legat de un a$om 'e C s&0 -e" n leg/$ur 'u)le# $r &le sau nu"leulu )en.en " Du&a na$ura a$omulu 'e "ar)on care contine halogenul, se impart in derivati halogenati$ )rimari$ R-C*'-X+ ,ecundari$R'C*-X+ -ertiari$R&C-X
Denum r le unor 'r -a$ mono"lorura$

Formula structurala C*&-Cl C*&-C*'-Cl C*&-C*'-C*'-Cl C*&=C*Cl-C*& C*'=C*-Cl Cl-C*=C*-C*& C*'=CCl-C*& C*'=C*-C*'-Cl C*'=C*-CCl=C*' *C0C-Cl
Cl

Denumire I.)/C clorometan cloroetan 1-cloropropan '-cloropropan cloroetena 1-cloropropena '-cloropropena &-cloropropena '-cloro-1,&-butadiena cloroetina

Denumirea u%uala clorura de metil clorura de etil clorura de n-propil clorura de i%opropil clorura de vinil clorura de alil cloropren clorura de etinil

clorociclohe2an Cl meta-clorometilben%en

clorura de ciclohe2il

C*&

meta-clorotoluen 1

*'C Cl clorometilben%en clorura de ben%il

*'C C* C* C*' C*& Br Br C*& 1,'-dibromo-&-metilpentan *&C C* C* C* C* C*& C*& I '-iodo-3-metil-&-he2ena

*'C C*' C* C*& Br Cl

*&C C*' C* C* C*' C*& F C' * 3

1-bromo-&-clorobutan Cl C*' C* C* C* C*' Cl C*& 1,3-dicloro-4-metil-'-pentena

&-!luoro-4-etilhe2an F'C=CF' tetra!luoroetena CCl&

*'C

C C* C* C* C*& C*& Cl

*'C C* C Br Br

C*&

3-cloro-'-metil-1,&-he2adiena

4,3-dibromo-'-pentina

!eniltriclorometan

Me$o'e 'e o)$ nere a "om&us lor (alogena$ %


1* Halogenarea ( 'ro"ar)ur lor &r n su)s$ $u$ e lumina R-* 5 X' R-X 5 *X (X= Cl', Br' alcan, cicloalcan t6in C conditii !otochimice sau termice (la &666- 4666 C si *alogenarea alcanilor decurge este e2oterma. 7a clorurarea si bromurarea alcanilor re%ulta un amestec de compusi mono- si polihalogenati, in !unctie de raportul molar alcan$X' si de durata reactiei. 7a monohalogenarea metanului si a etanului re%ulta un singur compus monohalogenat (legaturile C-* sunt echivalente $ lumina C*&Cl 5 *Cl C*4 5 Cl' *& C C*& 5 Cl' lumina -*Cl *&C C*'Cl

Cu e2ces de halogen se obtine un amestec de compusi mono- si polihalogenati$

'

8onohalogenarea alcanilor care au mai mult de doi atomi de carbon in molecula duce la obtinerea de amestecuri de compusi monohalogenati, care sunt i%omeri de po%itie. ' H3C
CH2 CH3 5

' Cl'

lumina -'*Cl
H3C CH Cl CH3

H3C

CH2

CH2Cl

369

369

Rea"$ le 'e su)s$ $u$u e sun$ reg osele"$ -e, in sensul ca se substituie pre!erential atomul de hidrogen cel mai reactiv$ hidrogenul de la carbonul tertiar este mai reactiv decat hidrogenul de la carbonul secundar si acesta mai reactiv decat hidrogenul de la carbonul primar Reactivitatea halogenilor in reactia de substitutie scade in ordinea$ F': Cl': Br': I'. Derivatii !luorurati ai alcanilor se obtin indirect,con!orm reactiei$ ' C*&-C*' ;Cl 5 *gF' ' C*& ;C*'-F 5 *gCl' Fluorul reactionea%a violent ( reac#ie puternic e2oterm( si se rup legaturile C-C si C-*(au loc arderi in !luor $ C*4 5 'F' C 5 4*F Derivatii iodurati ai alcanilor nu se obtin direct pentru ca *I !ormat descompune instantaneu iodura de alchil obtinuta C*4 5 I ' C*& ;I 5*I C*4 5 I' Iodul rec#ionea%( cu alcanii doar "n condi#ii speciale, reac#ia !iind endoterm(. Deoarece deriva#ii halogena#i ai alcanilor produc a!ec#iuni grave ale organismului ( inclusiv cancer sunt din ce "n ce mai pu#in utili%a#i "n practic(. R-C*'-C*=C*' 5 X' alilic( alchena lumina Reactia propenei cu clorul sau bromul la temperaturi de 366-=666C este o reactie de su)s$ $u$ e n &o. $ e al l "a si re%ulta compusi nesaturati. Rea#ia st( la ba%a ob#inerii industriale a clorurii de alil !olosit( "n sinte%e de r(>ini, de lacuri >i insecticide. Bromurarea alchenelor , "n po%i#ie alilic( se !ace !olosind de regul( ?-bromsuccinimid( (?B, R-C*X-C*=C*' 5 *X (X= Cl, Br "n po%i#ie

<

<

<

<

&

/r-C*& 5 X' lumin( /r-C*'X 5 *X /lchilarena /lchilarenele se clorurea%a (bromurea%a la catena laterala in conditii !otochimice. C*&
5Cl', lumina

C*'Cl
5Cl', lumina

C*Cl'
5Cl', lumina

CCl&

-*Cl toluen clorura de ben%il


FeCl&

-*Cl

-*Cl clorura de ben%iliden tricloro!enilmetan

/r-* 5 X' arena

/r -X 5 *X

X= Cl, Br

In reactia de (alogenare se substituie unul sau mai multi atomi de hidrogen cu halogen si re%ulta compusi halogenati aromatici. Clorurarea si bromurarea se !ace in pre%enta catali%atorilor de FeCl&, FeBr& sau /lCl&, iar o'urarea ( o'ul es$e &u$ n rea"$ -) se real .ea.a n &re.en$a 'e a" ' a.o$ "* 2* Halogenarea ( 'ro"ar)ur lor &r n a' $ e% R+CH3CH2 4 52 R+CH5+CH25 (53 Cl2# 6r2) A' $ a (alogen lor ((alogenarea) conduce la derivati dihalogenati vicinali. Fluorul reactionea%a e2plo%iv cu dubla legatura, iodul reactionea%a !oarte greu, la lumina. Reactia decurge usor pentru clor si brom si se e!ectuea%a in solvent inert (CCl4, C*'Cl' , C,' in care se di%olva alchena si halogenul. /di#ia de clor >i brom este instantanee >i cantitativ( >i se !olose>te pentru identi!icarea alchenelor >i determinarea lor cantitativ(.

,chema generala a reactiei de aditie a bromului la alchene$

5 Br'

CCl4

alchena CCl4

Br Br compus dibromurat vicinal

C*'=C*-C*'-C*& 5 Cl'

*'C Cl

C* C*' Cl

C*&

1,'- diclorobutan ?umele de ole!ine , care a !ost dat alchenelor, se datorea%( propriet(#ii lor de a se trans!orma prin halogenare "n compu>i satura#i cu aspect uleios. A' $ a ( 'ra" . lor (( 'ro(alogenarea) decuge cu !ormarea compusilor monohalogenati. /ditia hidraci%ilor (*I, *Br, *Cl la alchenele simetrice nu este orientata. Al"(enele nu a' 7 onea./ HCN*

R-C*=C*-R 5 *X

C*' C* X

compus monohalogenat

C*'=C*' 5 *Cl

C*&-C*'-Cl

monocloroetan (@elen

/ditia hidraci%ilor la alchenele nesimetrice este orientata ('e"urge reg osele"$ -) con!orm regulii lui 8ar@ovni@ov (descoperit( "n 1AB6 $ Cn ca%ul adi#iei hidraci%ilor la alchenele nesimetrice, atomul de hidrogen se leag( la atomul de carbon al dublei leg(turi cel mai bogat "n hidrogen, iar atomul de halogen la cel mai s(rac "n hidrogen. C*'=C*-C*'-C*& 5 *Cl *&C C* C*' Cl '-clorobutan (clorura de sec-butil In &re.en$a 'e &ero8 . organ " # al"(enele "u 'u)la lega$ura marg nala a' $ onea.a H6r "on$rar regul lu Mar9o-n 9o-% C*&

!ara pero2i%i C*&-C*=C*' 5 *Br cu pero2i%i

*&C

C* Br

C*&

'-bromopropan

*&C C*' C*'Br 1-bromopropan /di#ia *Cl necesit( pre%en#a unor catali%atori $ *gCl', FeCl&
A' $ a (alogen lor ()rom sau "lor) la al"( ne conduce la derivati dihalogenati nesaturati ( reac#ia nu este stereoselectiv( re%ultDnd "n prima etap( un amestec echimolecular de trans >i cis dihalogenoalchene sau la derivati tetrahalogenati, in !unctie de raportul molar alchina$halogen. R+C:CH 4 52 ; R+C53CH5 4 52 ; RC52+CH52

)entru a avea loc reac#ia de adi#ie a clorului la alchine, acesta trebuie di%olvat "ntr-un solvent nepolar de tipul CCl4. Reac#ia "n !a%( ga%oas( a clorului cu acetilena este o reac#ie violent, puternic e2oterm($ C'*' 5 Cl' 'C5 ' *Cl 5 E R+C:CH 4 H5 RC53CH2 4 H5 RC52+CH0 A' $ a ( 'ra" . lor (HCl# H6r) la al"( ne este catali%ata de *gCl' si decurge in doua etape. /ditia la alchinele nesimetrice decurge con!orm regulii lui 8ar@ovni@ov. Cl 5 *Cl *gCl' C C* 5 *Cl *'C C C*& *&C C C*& '666C Cl '-cloropropena Cl ','-dicloropropan

*& C

C<H< 4 0Cl2 C<H<Cl< (rea"$ e !o$o"( m "a) Ben%enul se halogenea%a(clorurare,bromurare prin aditie in conditii !otochimice$

*C *C

C*

C* C*

5&Cl' lumina

Cl * Cl

* Cl

* Cl * Cl

C*

* Cl * he2aclorociclohe2an C=*=Cl= R+5 4 H2O (53 Cl2# 6r2#

0* Halogenarea al"ool lor% R+OH 4 H5 I2)

=* S n$e.a "om&us lor !luorura$ s o'ura$ &r n s"( m) 'e (alogen%

R-Cl 5 FI 'RBr 5 *gF'

RI 5 FCl 'R-F 5 *gCl'

Pro&r e$a$ ! . "e%


Elemen$e 'e s$ru"$ur/ "are 'e$erm n/ &ro&r e$/7 le ! . "e% 8oleculele compu>ilor halogena#i sunt nepolare sau polare, iar "ntre ele se e2ercit( interac#iuni slabe de tip van der Gaals ( !or#e de dispersie sau dipol-dipol . S$are 'e agregare% Compusii halogenati ali!atici sunt ga%osi (C*&Cl, C'*3Cl , lichi%i (C*Cl&, C=*3Cl, C*&I sau soli%i (C*I&, C=*=Cl=, C=*4Cl' . Solu) l $a$e% ,unt insolubili in apa, solubili in di%olvanti organici (hidrocarburi, eter, alcool, acetona . A"7 unea asu&ra organ smelor - % /u propriet(#i narcotice, iar "n concentra#ii mari sunt to2ici. *alogenurile de ben%il sunt puternic lacrimogene.

Pro&r e$a$ "( m "e%


Compusii halogenati pre%inta reactivitate chimica crescuta datorita polari%arii legaturii 5 - C X . Compusii iodurati sunt cei mai reactivi, iar cei !luorurati sunt cei mai stabili deoarece energia legaturii C-F este cea mai mare (!iind cea mai polara si cu cea mai mica lungime iar energia legaturii C-I este cea mai mica, deci leg(tura este cea mai slab(.

Cl

C* C*' Cl Cl

*'C

C C* C*' Br Br Br

reactivitate redusa reactivitate marita reactivitate normala

Compusii halogenati cu rea"$ - $a$e normala sau mar $a dau reactii de su)s$ $u$ e si de el m nare (dehidrohalogenare . Rea"$ 'e su)s$ $u$ e S n$e.a am nelor &r mare% RX 5 ?*& < R-?*' 5 *X Cn prima etap( se !ormea%( o halogenur( de alchilamoniu ( R?5*&H5X- , care trans!er( amoniacului a!lat "n e2ces un proton (*5 , conducDnd la amina primar( >i la ?*4Cl S n$e.a am nelor se"un'are$ RX 5 R-?*' < R-?*-R 5 *X S n$e.a am nelor $er$ are$ RX 5 R-?*-R < R&? 5 *X Reac#ia poate continua ob#inDndu-se sarea "ua$ernar/ 'e amon u 7ucrDnd cu e2ces de amoniac se ob#ine "n cantitate mai mare amina primar(, iar lucrDnd cu e2ces de compus halogenat se ob#ine "n cantitate mai mare amina ter#iar( S n$e.a n $r l lor% RX 5 FC? < RC? 5 FX S n$e.a omolog lor a"e$ lene % RX 5 C*0C?a < C*0C-R 5 ?aX S n$e.a >?r$. a ( 'ro"ar)ur lor s me$r "e$ RX 5 '?a 5 XR < R-R 5 '?aX S n$e.a al"( larenelor% /lX& RX 5 C=*= C=*3-R 5 *X C=*=5 ClC*'Cl < C=*3-C*'-C=*3 5 '*Cl S n$e.a e$er lor m "s$ $ RIX 5 RJ?a < RJRI 5 ?aX+ RX 5 /rJ?a < /rJR 5 ?aX S n$e.a es$er lor% RIX 5 R-CJJ?a < R-CJJRI 5 ?aX S n$e.a al"ool lor% ?aJ* R-C*'-J* 5 *X R-C*'-X 5 *J* 6 &A6 C, 36 atm C=*3-J* 5 ?aCl C=*3Cl 5 ?aJ* Compusii halogenati aromatici hidroli%ea%a numai in conditii energice si dau !enoli. S n$e.a "om&us lor "ar)on l " % *JC= * 3 C=*3 C=*3-C*Br' 5 '*J* C * C* J* -*'J J* bromura de ben%iliden compus instabil J aldehida ben%oica

*&C Br

C Br

C*& 5 '*J*

*J-'*Br

*& C *J

C*& J* -*'J

*&C

C J acetona

C*&

','-dibromopropan Compusii dihalogenati geminali primari !ormea%a aldehide, iar cei secundari !ormea%a cetone.

S n$e.a a" . lor "ar)o8 l " % Br Br 5 &*J* - &*Br

J* C=*3 C J* J* -*'J C=*3 C J* J

C=*3 C Br

acid ben%oic tribromo!enilmetan Rea"7 a "u magne. ul% To7 "om&u@ (alogena7 # n' !!eren$ 'e rea"$ - $a$e# &o$ 'a a"eas$/ rea"7 e* ,e ob#in compu>i Krignard, importan#i intermediari "n industria chimic( C*&-C*'-Cl 5 8g < C*&-C*'-8g-Cl ( reac#ia are loc "n pre%en#a eterului anhidru Rea"$ a 'e el m nare (dehidrohalogenarea + la incal%irea cu ba%e tari in solutie alcoolica, compusii halogenati elimina hidracid si !ormea%a alchene, alcadiene sau alchine. FJ* *& C C*' *'C C*' 5 *Br alcool Br C*' C* Cl C*& -*Br -*Br C*&-C*'-C*=C*-C*& '-pentena (A69 C*&-C*'-C*'-C*=C*' 1-pentena ('69

*&C

C*'

'-bromopentan Con!orm regul lu Aa $e-, se elimina pre!erential hidrogenul de la atomul de carbon din L cel mai sarac in hidrogen. )rin dehidrohalogenarea compu>ilor polihalogena#i care con#in cDte un atom de halogen legat de un carbon de ob#in alcadiene$

)rin dehidrohalogenarea compu>ilor polihalogena#i care con#in doi atomi de halogen lega#i la acela>i atom de carbon se ob#in alchine$

COMPUBI HALOGENACI+ u$ l ./r Fabricarea industrial(, "n mari cantit(#i a unor compu>i halogena#i demonstrea%( marea important( ce o au unii dintre ei$ C* &Cl - clorura de metil- !olosit( ca solvent >i ca agent !rigori!ic C*' Cl' - diclormetan- solvent C*Cl& - triclorometan (cloro!orm - !olosit ca aneste%ic "n amestec cu 19 etanol , di%olvant pentru gr(simi, r(>ini M

CCl4 - tetraclorur( de carbon ; solvent+ "n unele e2tinctoare pentru stingerea incendiilor C*I&; triiodometan (iodo!orm - !olosit ca de%in!ectant pentru r(ni CF'Cl' - diclorodi!luorometan (Freon 1' sau !rigen - agent !rigori!ic CF&Cl - clorotri!luorometan- agent !rigori!ic C*&-C*'-Cl;clorura de etil- este !olosit( ca aneste%ic "n chirurgie , este !olosit >i la ob#inerea tetraetilplumbului C*'Cl-C*'Cl - 1,'-dicloroetan- solvent C*'=C*-Cl - clorur( de vinil- monomer pentru !abricarea policlorurii de vinil ()NC - mase plastice CF'=CF' -1,1,','-tetra!luoroetena- pentru ob#inerea te!lonului C=*3-Cl - valoros intermediar "n sinte%a coloran#ilor C=*=Cl= - he2aclorciclohe2an (*.C.*. - insecticid !oarte e!icace Cl-C=*4-C*(CCl& -C=*4-Cl - p,pI-diclordi!eniltricloretan (D.D.-. ; insecticid puternic

16