Sunteți pe pagina 1din 21

ANA BEAUTY CENTER

ANA BEAUTY CENTER

Masterand :Ana Maria Lautaru Anul II,ZI Leadership si Managementul Resurselor Umane

ANA BEAUTY CENTER


Acest plan de afaceri s-a elaborat cu scopul de a evalua viabilitatea unei idei de afaceri si anume, salonul ANA !AU"# $!N"!R care este situat orasul ucuresti% Inainte de demararea actiunii de infiintare a societatii vom pre&enta un studiu de piata a saloanelor de infrumusetare Analiza Pietei 'entru (nceput s) (ncepem a defini pia*a ca +i concept% Astfel, pia*a, ca spa*iu economico-geografic (n care la un moment dat se confrunt) ofertele +i cererile de bunuri +i servicii constituie un ansamblu de oportunit)*i, dar +i de constr,ngeri +i restric*ii% 'e pia*) fiecare firm) apare at,t (n postur) de ofertant -v,n&)tor al produselor sau serviciilor care fac obiectul s)u de activitate., c,t +i de solicitant, cu scopul de a ob*ine un profit c,t mai bun% Aceasta (nseamn) c) ea va fi permanent preocupat) de a-+i men*ine sau chiar l)rgi po&i*ia pe care o de*ine pe pia*)% !ste asigurat) reputatia firmei prin con*inut, sfera +i profitul activit)*ii desf)+urate de aceasta (n ansamblul pie*ei% /rice firm) apare pe pia*) cu produsele sau serviciile sale, de obicei al)turi de al*i ofertan*i, confrunt,ndu-se cu cererea formulat) de consumatori, dar +i cu alte (ntreprinderi creatoare ale aceluia+i produs% Astfel c), pe pia*a total) sau global), repre&entat) de ansamblul rela*iilor de v,n&are-cump)rare care se stabilesc (ntre produc)tori, distribuitori +i consumatori, privite (n interdependen*a lor, produsele +i serviciile fiec)rei firme se vor afla (ntr-o subdivi&iune sau &on) a acesteia, vor reliefa doar un segment al acesteia% 'ia*a produsului repre&int) totalitatea cump)r)torilor actuali +i poten*iali ai produsului, +i arat) gradul de penetrare (n consum% Aplic,nd aceste lucruri +i pie*ei saloanelor de coafur) din ucuresti afl)m faptul c) aceast) pia*) este una cu o concuren*) acerb)% 'ia*a saloanelor de coafur) de*ine un num)r mare de saloane speciali&ate, care au ca principal domeniu de activitate tunsorile, coafurile +i cosmetica p)rului% La acestea se pot ad)uga +i saloanele care au ca activitate adiacent) acest domeniu, principala activitate fiind programele de cosmetic) +i (nfrumuse*are corporal), urmate de programe de (ngri0ire facial), cosmetic mainilor, etc% 'rincipalii concuren*i care (+i disput) pia*a ucuresteana sunt repre&enta*i de urmatoarele saloane:

ANA BEAUTY CENTER


Nume !LL! AMIL! 2%R%L% Mandara 5,n&)ri $alitate Loca*ia 67-89 (nalt) 4% 6 4!$!M RI! clien*i:&i U$UR!2"I 're* accesibil 2erviciile oferite Infrumusetare, Masa0 Anticelulitic, Masa0 Rela1are, Remodelare $orporala, 2ervicii de fri&erie, coafor, manichiura, pedichiura $oafura,manichiura, pedichiura, cosmetica% $oafura,fri&erie, cosmetica,solariu, manichiura si pedichiura% $oafura,?ri&erie, cosmetica, manichiura si pedichiura% 2ervicii de infrumusetare, solar, masa0, cosmetica, fri&erie, coafor, manichiura, pedichiura%

;-< medie clien*i:&i

2tr =eorge $osbuc Nr%> ucuresti 'iata "raian, ucuresti 2tr% $alarasilor, ucuresti, 'iata Romana, ucuresti

accesibil accesibil

A?R/4I"A 69-6@ medie clien*i:&i $/A?URA ?I?I 2"U4I/ 2AL/N 'IR/2 AAIR B !AU"# 2AL/NUL 'A22I/N 69-6@ medie clien*i:&i 67-89 (nalt) clien*i:&i

accesibil

'returi ridicate

67 - 89 (nalt) clien*i:&i

2trada 'returi 'revederii,Nr%6, ucuresti ridicate

Ma0oritatea saloanelor sunt saloane de lu1, special create pentru personae cu venituri ridicate, clientela formata in decursul anilor de activitate% 'rodusele folosite de aceste saloane se incadrea&a in gama produsele de lu1 Bruno Vassari,Inoa Goldwell, Alcantara, , Academie, OPI, Nail Creation,LOREAL PROFE IONAL $oncurenta este medie% "rebuie facuta cunoscuta utilitatea serviciului care consta in adaptarea serviciului de infrumusetare la cerintele clientilor -amena0are, produse, etc%.% 2erviciile nu sunt invariabile3 aspectele care diferentia&a a&i un produs de cele ale concurentei pot sa nu o mai faca maine% Un serviciu nou, cu un atribut unic, va fi in cele din urma copiat de concurenti sau chiar imbunatatit sau chiar depasit% Natura tran&itorie a unicitatii atributelor impune de&voltarea unui nume de marca in care clientii sa aiba incredere chiar daca serviciul se modifica in decursul timpului% 4e e1emplu, unele tunsori pot fi la moda doar un se&on, dar coaforul din cadrul salonului ANA !AU"# $!N"!R isi va mentine relevanta pentru clienti timp de multi ani% In acest ca&, numele salonului este marca si el determina clientii sa cumpere in continuare serviciile casei% $and este introdus pe piata un serviciu cu un atribut nou, concurentii incearca sa identifice ce anume s-a schimbat si daca modificarea are succes sau nu% 4aca are succes, vor ingloba atributul respectiv si in serviciile proprii% In consecinta, clientii vor avea la dispo&itie o gama de servicii cu acel !

ANA BEAUTY CENTER


atribut si daca il vor considera util, vor astepta ca toate serviciile de acel tip sa aiba acel atribut% Atunci cand se intampla acel lucru, atributul nu mai diferentia&a serviciile intre ele% $u alte cuvinte, se trece de la nivelul completat la cel al serviciului ca atare%

ANALIZA COMPORTAMENTULUI DE CUMPRARE AL CLIENILOR $omportamentul de cumpCrare este influen*at de mai multe factori prin care se numera urmatoarele:

MEDIUL ECONOMIC !ste alcDtuit din factori care influen*ea&D structura consumului +i puterea de cumpDrare a purtDtorilor cererii%In ucuresti puterea de cumparare este medie si ridicata, astfel clientii salonului sunt doamnele si domnilor cu varste cuprinse intre 6> si ;9 ani, la care nivelul venitului pe membru de familie este mai mare de @ milioane lei, care aprecia&a calitatea lucrarii prestate si sunt deschisi spre nou% MEDIUL DEMOGRAFIC $on*ine popula*ia de pe pia*a poten*ialD a (ntreprinderii% Anali&a popula*iei are (n vedere elemente precum mDrimea, densitatea, structura pe grupe de v,rstD, se1, religie sau ocupa*ie a acesteia% AceastD componentD a macromediului este importantD pentru orice (ntreprindere deoarece are o dublD Evalen*DF: sursD de clien*i +i de for*D de muncD% Mediul demografic influen*ea&) activitatea firmelor de servicii prin faptul c) acestea (+i orientea&) oferta c)tre clien*i% MEDIUL TEHNOLOGIC In care operea&D (ntreprinderea este alcDtuit din factori care e1plicD participarea anumitor tehnologii la reali&area ofertei de pe o anumitD pia*D% 2e 0ustificD astfel rolul noilor tehnologii la apari*ia unor oportunitD*i pe pia*D3 MEDIUL CULTURAL "

ANA BEAUTY CENTER


!ste alcDtuit din ansamblul elementelor care influen*ea&D sistemul de valori, tradi*iile, modul de percepere, preferin*ele +i comportamentul oamenilor (n societate3 MEDIUL NATURAL Are (n vedere condi*iile +i resursele naturale de la nivelul unei anumite pie*e% 4e+i, cunoa+terea caracteristicilor acestui factor de macromediu este la (ndem,na oricDrui competitor, el 0oacD c,teodatD un rol important (n proiectarea +i opera*ionali&area politicii economice a unor (ntreprinderi% CONCLUZII 2tudiile arate ca e1ista un numar de saloane asemanatoare cu ANA !AU"# $!N"!R, dar ele se adresea&a in principal persoanelor cu venituri foarte ridicate din ucuresti% 2trategia salonului ANA !AU"# $!N"!R va fii sa ofera o cale mi0loc pentru acei clienti care nu isi pot permite sa vi&ite&e saloanele de lu1% 4esi accentual va fii pe servicii dedicate parului, dorim sa oferim clientilor nostri confortul de a beneficia de alte servicii intr-o singura locatie % Atmosfera noastra va fi una de rela1are unde clientii pot sa fie rasfatati% In locul de asteptare, clientii pot citi diferite reviste de specialitate% 4e asemenea, ei pot vi&iona posturile tv preferate la cele doua televi&oare amplasate in &ona de asteptare sau pot servi racoritoare ori cafea% 2caunele sunt adecvate si foarte comode, sampon, balsamul si tratamentele sunt pentru diferite tipuri de par iar vopselele utili&ate sunt de inalta calitate% Colabo a ea !" ANA BEAUTY CENTER in#ea$na% - Accesul la cei mai buni profesionisti - Accesul la cea mai noua tehnologie in domeniu - Un raport pret:calitate e1cellent -'returi accesibile ANA BEAUTY CENTER, lansea&a pentru companii un program de parteneriat si colaborare% 'rin acest program, departamentele de resurse umane pot include in politica de loiali&are a anga0atilor accesul la serviciile de top din cadrul salonului nostru% Avanta0ele unui astfel de colaborari sunt: - Loiali&area anga0atilor prin accesul acestora la servicii de rasfat - Imbunatatirea imaginii companiei prin aspectul anga0atilor - 4educerea cheltuielilor pe firma prin facturi lunare - 4iscounturi de pana la G9H - 'rogramari in avans - 2ervicii gratuite in pachetele de oferta

ANA BEAUTY CENTER

INFIINTAREA FIRMEI ANA BEAUTY CENTER FORMA &URIDICA A 'OCIETATII - 2ocietatea este o societate cu raspundere limitata, persoana 0uridica romana constituita si guvernata de legea romana si de actele sale constitutive% - 2ocietatea se infiintea&a de catre asociatul unic fondator dra% Ana Lautaru, domicilita in ucuresti, 2trada 'arfumului,nr%>, ucuresti% DENUMIREA 'OCIETATII 4enumirea societatii este 2$%ANA !AU"#I2 $!N"!R 2%R%L in conformitate cu dovada privind disponibilitatea firmei nr% 687> din 8966%

'EDIUL 'OCIETATII 2ediul societatii este in ucuresti cartierul 8@ August nr% @9:A si este inregistrata la Registrul $omertului cu certificatul de inmatriculare J86:667:8966, avand codul fiscal R/;9>87;% !lemente de contact: "elefon:9;G>7>GGGG Mail: officeKanabeautLcenter%ro DURATA 'OCIETATII 4urata de functionare a societatii este nelimitata, cu incepere de la data 96 aprilie 8966 inmatriculata in Registrul $omertului ANA !AU"# $!N"!R isi incepe activitatea avand un personal compus din cosmeticiana, manichiurista, coafe&a, receptionera si un administrator intreg personalul avand calificarea necesara si oferind servicii de buna calitate OBIECTUL DE ACTI(ITATE $

ANA BEAUTY CENTER


% % % % % % "ipul de activitate, conform clasificarii $A!N este: M>98 $oafura si alte activitati de infrumusetare% Aceasta clasa include:serviciile efectuate de fri&erii, coafuri si cabinete de cosmetica% 2ocietatea va putea desfasura in subsidiar si alte activitati precum: intretinere corporala% 2ocietatea isi va putea reali&a obiectul de activitate atat in Romania, cat si in strainatate, precum si in &one libere, in lei sau in valuta, in orice conditii, cu respectarea dispo&itiilor legislatiei in vigoare% 2ocietatea va putea desfasura orice alta activitate legata direct sau indirect de obiectul sau sau isi va putea largi, modifica si adapta obiectul de activitate, in conditiile preva&ute de pre&entul act constitutiv si cu respectarea legislatiei in vigoare%

MI'IUNEA FIRMEI Misiunea salonului ANA !AU"# $!N"!R este sa devina partenerul de incredere al tuturor persoanelor active, dornice sa traiasca in armonie cu propriul corp, care doresc sa isi atinga obiectivele propuse si sa obtina succese ma1ime in plan profesional si personal% 2a fiti mereu 2anatosi, ?rumosi, Zambitori, /ptimisti si 'uterniciN CHEIILE 'PRE 'UCCE' 'UNT Locatia: o locatie usor accesibila pentru clienti% Mediu: asigurarea unui mediu propice pentru rela1are si oferirea de servicii 'rofesionale% $omoditate: o gama larga de servicii si programul prelungit $alitatea serviciilor $osturi sub nivelul concurentei $alitatatea crescuta a produselor folosite Ambientul in care clientii vor consuma serviciile oferite 'ersonal calificat AMPLA'AREA 'ALONULUI 2alonul ANA !AU"# situat (n cartierul ; Noiembrie la intrare in oras pe o strad) principal), la parterul unui bloc fiind u+or de g)sit% Zona este foarte cunoscut) +i accesibil), nefiind nevoie de o direc*ionare precis) pentru a purtea a0unge la sediu% Aceasta amplasare pre&inta o importanta deosebita pentru firma, deoarece facilitea&a accesul populatiei la serviciile oferite de firma% 'o&itionarea este avanta0oasa deoarece se poate a0unge relativ usor aici prin diferite modalitati-autobus, troleu, ma1i-ta1i, masina.% PIAA INT) 'iata tinta este constituita de locuitorii orasului ucuresti atat femei cat si barbati cu varste cuprinse intre 6>-;9 ani,%$lientii salonului sunt femeile rafinate si barbatii care stiu ce vor sunt atrasi de

&

ANA BEAUTY CENTER


perfectiunea si riguro&itatea serviciilor% $lientii salonului doresc sa fie (n pas cu moda% $lientii fideli beneficia&a si de reduceri de pret% % In mediul urban se constata o tendinta de a frecventa saloanele de coafura mai mare decat in mediul rural% 4rept urmare, ANA !AU"# $!N"!R se adresea&a in mod special populatiei din &ona urbana% $onsumatorii acestui serviciu se afla pe tot cuprinsul orasului ucuresti , intr-o concentrare apro1imativ egala (n toate &onele orasului -femeile:barbatii cu varste cuprinse intre 6> si ;9 ani sunt dispersati pe intreg teritoriul orasului, fara a fi concentrate intr-o anumita regiune.% Ma0oritatea mi0loacelor de transport in comun trec si prin aceasta &ona% 4easemenea e1ista mai multe parcari, unde posesorii de masini au acces% Acestea facilitea&a acesul populatiei la ANA !AU"# $!N"!R%%

'EGMENTAREA PIETEI 'entru a reali&a segmentarea pietei, vom identifica principalele variabile dupa care se diferentia&a consumatorii% Astfel, aceste criterii dupa care se face segmentarea sunt: 6%4emografice: -varsta consumatorilor cuprinsa intre 6>-;9 ani -se1ul: feminin:masculin -educatia va vi&a acel segment al populatiei cu cel putin o scoala generala terminata -ocupatia: acest produs este adresat acelor categorii de consumatori ce isi desfasoara activitatea in domeniul afacerilor -e1:comert,telecomunicatii. -venitul: persoanele cu un venit lunar mediu si mare -mediul: urban 8%'sihografice: -personalitate si comportament: persoane e1trovertite, pasionale, iubitore de frumos -grup de referinta: intelectuali,afaceristi,studenti,etc% -stil de viata: reali&atori,pragmatici @%=eografice: -*ara Rom,nia -orasul: ucuresti 0udet : ucuresti G%$omportamentale: -loialitate: fidel -rata de cumparare: medie,mare -avanta0ele cautate: calitate,utilitate,distincti,re&istenta,usurinta in utili&are -statutul: cumparator-utili&ator -importanta cumpararii: medie,mare -presiunea timpului: prea putin disponibil

'

ANA BEAUTY CENTER


'EGMENTAREA DUP) A(ANTA&ELE C)UTATE% ieftin rela1ant timp scurt de reali&are a serviciilor re&isten*) la factori e1terni igienic s)n)tos estetic personali&ant durabil comod

'TRATEGIA GENERAL DE MAR*ETING 't ate+ia ,e -ozi.iona e 'entru clien*ii fideli avem un pachet de servicii la pre*uri promo*ionale: mici cadouri , mici reduceri% 'entru p)strarea clien*ilor fideli +i pentru atragerea clien*ilor noi asigur)m un ambient pl)cut unde (n timpul c,t (+i a+teapt) ,, prietenulF, sunt servi*i cu cafea +i li se pun la dispo&i*ie materiale informative -reviste, &iare. +i un catalog de pre&entare a produselor disponibile (n cadrul firmei% 't ate+ia ,e - e. In primii @ ani de func*ionare se va opta pentru strategia de impresionare (n sensul practic)rii unor pre*uri mici datorit) segmentului de pia*) c)ruia ne adres)m, respectiv persoanelor cu venituri medie% 4up) formarea portofoliului de clien*i se va trece la strategia de infiltrare prin practicarea unor pre*uri peste nivelul celor al concuren*ei pentru atragerea de noi categorii de clien*i (n sensul clien*ilor cu venituri ridicate 't ate+ii ,e - o$o/a e Reali&area campaniilor de promovare ce vor conduce la permanenta re(mprosp)tare a imaginii firmei se vor face astfel: - (mp)r*irea pliantelor pe strad) - publicarea de anun*uri publicitare - reali&area unui catalog de produse ce va fi pus la dispo&i*ia clien*ilor - pagini pop-up pe Internet, combinat cu reali&area site-ului - transmiterea unui spot publicitar la radio 86%

ANA BEAUTY CENTER

'ER(ICIILE OFERITE DE ANA BEAUTY CENTER% $ategoriile de servicii oferite de salonul ANA !AU"# $!N"!R sunt: $oafur) pentru adul*i ?ri&erie $osmetic) Manichiur):pedichiur) Machia0

Ontr-un climat civili&at de prest)ri servicii, (n condi*ii ambientale agreabile, clien*ii salonului se bucur) de o informare +i orientare bine argumentate (n domeniul (ngri0irii personale, prin mi0loacele audiovi&uale moderne ale firmei - cataloage cu crea*ii proprii, cataloage cu crea*ii europene de ultima or), reviste de specialitate 'rincipalul atuu al salonului este atmosfera% 2e pune mare pre* pe rela1area clientilor, de aceea li se ofer) un cadru intim, mu&ic) ambientala, personal calificat% $u alte cuvinte, am creat un spatiu adecvat pentru ca fiecare persoana care vine aici sa plece multumita de serviciul oferit, cu bateriile incarcate si sa se simta cit mai bine cu putinta% COAFUR) PENTRU ADULI La ANA !AU"# $!N"!R langa serviciile prestatae clientii vor primi sfaturi despre ceea ce se poarta, dar si despre ce le sta bine, o asigurare in plus ca nu vor pleca niciodata nemultumiti de serviciile salonului% "unsori moderne "unsori clasice $oafuri de &i si de seara $ocuri 2uvite 4ecolorat 5opsit $oafuri pentru mirese si de oca&ie

FRIZERIE 4e+i cele mai multe dintre serviciile salonului nostru sunt dedicate femeilor, ANA !AU"# $!N"!R a avut gri0) ca nici domnii s) nu fie negli0a*i% 2erviciile oferite pentru barbati de catre ANA !AU"# $!N"!R sunt: - "uns - Ras - 5opsit - 2uvite - $ontur mustata 1)

ANA BEAUTY CENTER


CO'METIC) "ratamentele faciale sunt recomand tuturor indiferent de varsta, tip de ten, sau profesie deoarece: P?rumusetea nu este intamplatoareP, se dobandeste si se pastrea&a cu gri0a , si are nevoie de a0utorul unui specialist% 4e aceea ANA !AU"# $!N"!R ofera diferite tratamente cosmetice - "ratamente faciale - "ratamente corporal - !pilat "ratamentele cosmetice vin in intampinarea celor mai comple1e nevoi ale fiecarui tip de ten si confera frumusete si prospetime% "ratamentele cosmetice moderne imbina stiinta si ma1ima placere, sunt reali&ate cu a0utorul produselor profesionale active, avand te1turi superbe, mirosuri naturale,%conferind placere clientelor si succes salonului% "ratamentul include: demachierea fetei, curatarea fetei de impuritati3 peeling3 e1tragerea comedoanelor3 masa0 de calmare si rela1are3 masca potrivita felului de ten3 aplicarea cremei de protectie3 precum si recomandarea si van&area produselor cosmetice necesare ingri0irii la domiciliu MACHIA&0MA*E1UP PROFE'IONAL Machia0ul profesional ne a0uta sa evidentiem frumusetea fetei si sa corectam defectele, este foarte important pentru toate femeile elegante, in primul rand pentru imaginea personala, pentru a va simti mai bine si mai sigura pe sine% Machia0 de &i Machia0 de sear) Machia0 pentru mirese

MANICHIUR)0PEDICHIUR) 'entru s)n)tatea +i frumuse*ea unghiilor tale se folosesc cele mai calitative produse naturale, dar si cei mai buni specialisti% - Manichiura - 'edichiura - "ratamente - Unghii aplicate gel: portelan FURNIZORII ?urni&orii de diferite tipuri, influentea&a re&ultate la activitatii de marQeting prin calitatea prin calitatea produselor si serviciilor oferite, care afectea&a calitatea produsului final% 'entru resursele de ba&a, de regula, se negocia&a contracte pe termen lung cu un numar mai mare de furni&ori pentru a avea un mai bun control al preturilor, calitatii, termenelor de livrare, conditiilor de creditare, plati, ca si pentru a garanta cursivitatea aprovi&ionarii%

11

ANA BEAUTY CENTER


4upa o studiere atenta a pie*ei prduselor naturiste +i a altor produse destinate (ntre*inerii +i (nfrumuse*)rii s-a a0uns la conclu&ia ca produsele pentru intreaga activitate prestatat de salon sunt cele de la firmele Rella, Magma% In topul aprovi&ionarilor se afla produsele pentru ingri0irea parului de la STrastase, in procent de 89H% TEHNOLOGIA UTILIZAT !chipamentele de care dispune firma sunt de ultimC genera*ie, managerul ocup,ndu-se personal de achi&i*ionarea acestora%

DOTRI 2I ECHIPAMENTE NECE'ARE N 3 ! t3 43 53 63 73 83 93 :3 ;3 <3 4=3 443 453 463 473 483 493 4:3 4;3 4<3 5=3 543 553 Den"$i e Re!e-tie irou 2caun "elefon 'ala ,e a#te-ta e ancheta -@ locuri. U @ Masuta de cafea U @ ?iltru de cafea "elevi&or 2uport televi&or 4o&ator de apa $os de gunoi Coa>o 'ost de lucru -dublu. U 8 2caun coafor U G Unitate de spalare U 8 $asca coafor U 8 Uscator de par U G /ndulator de par U G 'laca de intins parul ?oarfece tuns U G ?oarfece filat U G 2et perii coafat U G 'iepten tapa0 , tuns U G igudiuri U G 12

ANA BEAUTY CENTER


563 573 583 593 5:3 5;3 5<3 6=3 643 653 663 673 683 693 6:3 6;3 6<3 7=3 743 753 763 773 783 793 7:3 7;3 7<3 8=3 $lame pentru par U G $lipsuri pentru par U G Agrafe pentru par U G 'ensula pentru indepartat parul U G 'ensula pentru vopsit U G ol pentru vopsea U G $asca pentru suvite U G Ace pentru selectare suvite U G 'elerina pentru tuns U G 'ulveri&ator apa U G "roleu ucenic U 8 Aparat de sterili&at U 8 Aparat pentru aplicat e1tensii U G F ize ie 'ost de lucru -dublu. 2caun fri&erie U 8 "roleu ucenic Aparat de sterili&at Masina de tuns U 8 ?oarfece tuns U 8 'iepten tuns U 8 'elerina pentru tuns U 8 'ulveri&ator apa U 8 CO'METICA 'ost de lucru -dublu. 'at cosmetic U 8 "rusa machia0 U 8 =eanta accesorii machia0 U 8 'enseta U 8 'eriuta pentru sprancene U 8 Incal&itor ceara pentru cosmetica Mani!?i" a #i -e,i!?i" a Masa manichiura Aparat pentru aplicare unghii false 'ost de lucru pedichiura "rusa manichiura "rusa pedichiura 2tampila pentru unghii ol pentru manichiura Toaleta 'upinel steril Masina de spalat $hiuveta cu dulap 1!

843 853 863 873 883 893 8:3 8;3 8<3 9=3

ANA BEAUTY CENTER


943 953 963 973 4ulap de baie 5as toaleta 'rosoape -@ buc. U 69 $os de gunoi

'TRUCTURA ORGANIZATORICA ADMINI'TRAREA 'OCIETATII $onducerea operativa a societatii este asigurata de un administrator care este si presedintele societatii, calitate in care % coordonea&a intreaga activitate a societatii3 % asigura repre&entarea acesteia in raporturile cu tertii3 % are drept de semnatura in banca3 % aproba operatiunile de incasari si plati ale societatii3 % anga0ea&a si concedia&a personalul pe ba&a contractelor individuale de munca, stabileste drepturile si obligatiile acestuia3 % e1ercita controlul operativ al societatii, raspunde pentru buna administrare si pentru integritatea patrimoniului societatii3 %

ADMINI'TRATOR

1"

ANA BEAUTY CENTER

Coa>eza

Co#$eti!iana Mani!?" i#t0 Pe,i!?" i#t

Re!e-tiono#t

PREUL Fa!to ii !a e in>l"ien.eaz@ #t ate+ia ,e - e. 2tabilirea pre*urilor (n cadrul serviciilor este mai dificil), (ntruc,t un bun intangibil este greu de evaluat% 'entru determinarea nivelului pre*ului trebuie avute (n vedere cererea, costul suportat p,n) la v,n&are -implic) (n principal costul produselor necesare reali&)rii serviciilor., calitatea perceput) a serviciului, etapa (n ciclul de via*), concuren*a, precum +i strategia promo*ional)'re*ul este uneori stabilit (n func*ie numai de cost, ignor,nd cererea% ?a&a de (nceput (n care se afl) firma (n cadrul ciclului de via*) poate determina o cre+tere a pre*ului cu un procent de apro1imativ 69-67H% 't ate+iile ,e - e. Ai ni/el" ile lo 2trategia de pre* utili&at) este cea a pre*ului de penetrare, deoarece concuren*a (n domeniu este foarte mare, cererea este foarte elastic)% 'tabili ea - e." ilo 're*urile pentru toate caegoriile de servicii oferite de firm) se pre&int) (n tabelele de mai 0os% Tarife salon de infrumusetare ANA BEAUTY CENTER COAFOR: *uns + 1# RON Breton + " RON 1#

ANA BEAUTY CENTER


,latPar scurt + 1" RON Par mediu + 1& RON Par lun. + 2! RON Par /oarte lun. + 2& RON ta0ili1ator culoare + 2a.maPar scurt + $ RON Par mediu + $ RON Par lun. + $ RON Par /oarte lun. + ' RON Fiola anti%cadere ,ar 3ella + 1&,# RON Coa/atPar scurt + 2) RON Par mediu + 2# RON Par lun. + !) RON Par /oarte lun. + !# RON Coa/at cu ,laca du,a uscarePar scurt + 2) RON Par mediu + 2# RON Par lun. + !) RON Par /oarte lun. + !# RON 4scare cu /eonPar scurt + # RON Par mediu + & RON Par lun. + ( RON Par /oarte lun. + 1) RON A,licat ,laca du,a ,eriePar scurt + # RON Par mediu %& RON Par lun. + 1) RON Par /oarte lun. + 1# RON Bucle cu ,laca du,a coa/atPar scurt + $ RON Par mediu %1) RON Par lun. + 1# RON Par /oarte lun. + 1& RON 1$

ANA BEAUTY CENTER


Bucle cu 0i.uduriPar scurt + 2! RON Par mediu %2& RON Par lun. + !# RON Par /oarte lun. + ") RON Coc /inisatPar mediu %1&) RON Par lun. + 1() RON Coc le5erPar mediu %') RON Par lun. + 12) RON Im,letitura s,ic O coada .roasa + 1) RON O coada su0tire + # RON Vo,sea3ella Blondor u,erli.6t + ") RON 7$) ml8 3ella 9oleston Per/ect + !' RON 7$) ml8 3ella Color *ouc6 + !' RON 7$) ml8 2ano,era :o,sitPar scurt + !' RON Par mediu %"' RON Par lun. + #! RON Par /oarte lun. + $) RON 2ano,era su:ite in /oliePar scurt + ") RON Par mediu %#) RON Par lun. + #& RON Par /oarte lun. + $) RON Pudra decoloranta 3ella + 1# RON 7o cu,a + !).8 Pudra decoloranta 2a.ma + !# RON 7o cu,a + !).8 2ano,era decoloratPar scurt + ") RON Par mediu + "' RON Par lun. + #& RON Par /oarte lun. + $) RON 1&

ANA BEAUTY CENTER


E;tensii la cald<rece %12 RON <0uc ,alat e;tensi de ,armediu %1' RON lun. + 2! RON /oarte lun. + 2' RON Coa/at e;tensi ,ar mediu %!) RON lun. + !# RON /oarte lun. + ") RON Produs a,licat 7s,uma, ceara, .loss, /i;ati:e, etc=8 + # RON Manichiura: Clasica + !) RON Frenc6 + !# RON Al,icare o5a + # RON Pictura un.6ii + ! RON <0uc tras <a0ti,ild + 1,# RON 4n.6ii /alse acril + 1#) RON 4n.6ii /alse .el + 1!) RON Intretinere un.6ii /alse acril + &# RON Intretinere un.6ii /alse .el + '# RON A,licat crema 6idratanta + ! RON *ratament PA + 2) RON

PED C! URA: Clasica + !# RON Frenc6 + ") RON A,licare crema + " RON Al,icare o5a + # RON *ratament PA + !) RON

CO"MET CA: Pensat + 2) RON Forma + !) RON Vo,sit s,rancene + 2) RON Vo,sit .ene + 2) RON 1'

ANA BEAUTY CENTER


>emac6iant + ' RON Goma5 + 2) RON E;tractie comedon + !) RON 2asca + ") RON 2asa5 /ata si decolteu + "# RON *ratament /acial + 1") RON 2ac6ia5 de 1i + $) RON 2ac6ia5 de seara + () RON EP #AT CU CEARA TRAD T ONA#A: Lun. + !) RON curt %2) RON A;ila + & RON In.6inal clasic + 1) RON In.6inal intim + 2# RON In.6inal total + ") RON Fese + & RON A0domen + & RON A0domen si ,ie,t + 1) RON Brate + 2) RON Lom0ar + 1) RON 2ustata + & RON Bar0ie + & RON Pometi + & RON Perciuni + & RON E,ilat /ata total + 1) RON E,ilat ceara de unica /olosintaLun. + ") RON curt %2# RON A;ila + 1) RON Brate + 2# RON In.6inal clasic + 1) RON Fese + ' RON A0domen + 1) RON Lom0ar + ' RON 2ustata + & RON

1(

ANA BEAUTY CENTER


FR $ER E tuns sim,lu tuns s,ecial s,alat Loreal s,alat Loreal cu masa5 stAlin. contur mustata ras 2) ron !# ron 1# ron 2# ron # ron 1# ron 1# ron

PAC!ETE PROMOT ONA#E PAC?E* '#,)) lei 7manic6iura@,edic6iura@s,alat@coa/at@e,ilat lun. @,ensat 8 PAC?E* $#,)) lei 7 s,alat@coa/at@manic6iura@,edic6iura 8 PAC?E* ##,)) lei 7 manic6iura @2 sedinte 6idratare tenului@ ,ensat8 PAC?E* (#,)) lei 7 s,alat @ coa/at @ ,ensat@e,ilat lun., 0rate, a;ial, in.6inal, mustata,lom0ar8 ABONA2EN* !)),)) lei :ala0il o luna 7 2 manic6iuri @ 1 ,edic6iura @ ! s,alat @ ! coa/at @ 1 :o,sit cu 3ella @ 1 tuns @ 1 e,ilat lun.,0rate,a;ial, in.6inal,mustata,lom0ar@ ,ensat8 2)

ANA BEAUTY CENTER

Pentru cei care :or sa /aca cadouri an.a5atilor, iu0itelor, ,ersoanelor dra.i ANA BEAUTY CENTER :a ,une la dis,o1itie :ouc6erele cadou care le ,uteti ac6i1itiona de la salon B O/erta si ,ro.ramul ,romotional si salonului ANA BEAUTY CENTER Bride Da% Pac6et s,ecial ,entru :iitoarele mirese ce consta in- coa/ura, manic6iura PA, ,edic6iura PA, e,ilat, ,ensat, :o,sit .ene si s,rincene, mac6ia5 s,ecialBBBtotul la ,ret de !#) RONB In /unctie de necesitatile clientei ,ac6etul se ,oate ,ersonali1aB &ino cu o 'rietena ( Vino cu o ,rietena, doua, trei, oricate si 0ene/iciati toate de #C reducere la orice ser:iciu sau ,ac6et de ser:iciiB Va :eti ,etrece im,reuna orele de tratament, tim,ul :a 10ura mai usor iar toate :eti a:ea de casti.at D !a''% hour ( Vino intre orele 12-)) si 1#-)) si :ei 0ene/icia de o reducere de 1)C ,entru orice orice ser:iciu sau ,ac6et de ser:icii inc6eiat si e/ectuat intre orele mai sus mentionate 7ora 1#-)) /iind ora la care se inc6eie tratamentul8B

Pentru fidelitate >aca esti o clienta /idela si /oarte multumita de ser:iciile salonului de in/rumusetare, /idelitatea iti este ras,latita cu discount de #C la orice ser:iciu sau ,ac6et de ser:iciiB &ino de )iua ta la ANA BEAUTY CENTER D e a,ro,ie 1iua ta de nastereE Vino la salonul ANA BEAUTY CENTER sa%ti /aci o ,ro.ramare, si ai discount de 2#C la orice ser:iciu sau ,ac6et de ser:icii o/erite de salonul nostru ,lus ce:aBBBB GRA*I B "tudenti si ele*i ( O/erta ,entru ele:i si studenti ,oate /i acordata in 0a1a unui act do:editor, si consta in 2)C reducere ,entru orice ser:iciu sau ,ac6et de ser:icii, de luni ,ana :ineri intre orele (-)) % 1#-))

21

S-ar putea să vă placă și