Sunteți pe pagina 1din 12

CONTRACTUL DE MANDAT COMERCIAL.

REGLEMENTARE JURIDIC I UTILITATE ECONOMIC

Indrumator tiinific
L!ct.uni#.drd. $o%!"cu Ada

Num! "tud!nt
$o&or $!tron!'a ( Lui)a Anu' I

Gru%a * +!ria *

Nr. Matrico', -./0/1/.+L/2*332

..Noiun! i r!&'!m!ntar!
Contractul de mandat comercial face parte din categoria contractelor de intermediere. In aceasta categorie sunt incluse si urmtoarele contracte : contractul de agency, contractul de comision si contractul de consignaie. Contractele de intermediere sunt acele acorduri de vointa prin care o persoana ii realizeaz activitatea substituindu-i o alt persoan. Contractu' d! mandat com!rcia' !"t! acordu' de voin n urma cruia o persoana fizica sau uridica numit mandatar ndeplinete o serie de acte sau fapte de comer in numele si pe seama unei alte persoane de la care are mandat i care se numete mandant, n sc!imbul unei remuneraii. Contractul de mandat comercial este reglementat de articolul "#$-"%& Codul Comercial & i articolul &'"(-&''% Codul Civil. Caract!ri"tici'! mandatu'ui com!rcia', )biectul mandatului const in fapte de comer pentru mandant, nu numai pentru ter, *tratarea de ctre mandatar a unor afaceri+ ( pe seama si in contul mandantului mandatul comercial este cu titlu oneros adic att mandatarul ct i mandantul nc!eie acest contract deaoarece urmresc obinerea unor beneficii de ordin material. ,andantul datorez onorar mandatarului c!iar dac nu s-a prevzut n contract.Caracterul oneros al mandatului comercial -l transform n contract bilateral. contractul de mandat comercial este un contract consensual decurg-nd din acordul de voin al mandantului cu mandatarul, f.r. nici o alt. formalitate.
&

Codul comercial nu defineste contractul de mandat comercial ci doar conine unele elemente ce-l caracterizeaz ( art. "#$ Codul comercial

contractul de mandat comercial este un contract comutativ - ntinderea drepturilor i obligaiilor parilor se cunosc cu e/actitate, din momentul nc!iderii contractului, i nu sunt supuse unor elemente aleatorii.

contractul de mandat comercial este cu efecte ntre vii, adic. drepturile si obligaiile parilor trebuiesc e/ecutate pe durata vieii lor, e/cepie f.c-nd cazul n care mandantul moare mai nainte de ndeplinirea mandatului, situaie c-nd mandatarul este obligat s. i continuie misiunea p-na la desemnarea motenitorilor comerciantului persoana fizica sau p-na la desemnarea lic!idatorului pentru comerciantul persoana uridica.

mandatul comercial poate fi at.t cu reprezentare c-t i fr reprezentare. 0n cazul mandatului cu reprezentare mandatarul nc!eie actul cu terul n numele i pe contul mandantului,ceea ce nseamn c aciune mpotriva terului pentru nee/ecutarea mputernicirii are doar mandantul1i invers 2,n timp ce n cazul mandatului fr reprezentare mandatarul nc!eie actul cu terul n nume propriu i pe contul mandantului ,iar aciune mpotriva terului are i mandantul i mandatarul fr reprezentare.

mandatul comercial poate fi general, adic. pentru toate afacerile mandantului, sau special c.nd are ca obiect o singura afacere.

mandatul este aparent dac. terul cocontractant a crezut in mod legitim c. mandatarul avea mputernicirea de a aciona, si dac. mpre urarile l autorizau pe ter sa nu verifice puterile reale ale mandatarului aparent.

mandatul comercial poate fi expres sau tacit , conferirea i acceptarea mandatului tacit rezult-nd din acele mpre ur.ri de fapt, care fac nendoielnic. intenia parilor".

"

3rt. &'"" Codul civil

*.4nc5!i!r!a contractu'ui d! mandat com!rcia' *... Condiii d! #a'iditat! a'! contractu'ui d! mandat com!rcia'
Ca orice contract$ , contractul de mandat comercial, pentru a fi valabil , trebuie s. ndeplineasc. urmatoarele condiii: capacitatea p.rilor de a contracta, consim.m-ntul p.rilor, obiectul deterninat i cauza licit.. &2 Capacitatea p.rilor pentru nc!eierea contractului de mandat comercial trebuie s. fie cea prev.zut. de lege, adica mandantul trebuie s. aib. capacitatea deplin. de e/erciiu i capacitatea de a nc!eia acte de comer. 4eci capacitatea mandantului se apreciaza in functie de natura actului uritic care urmeaza sa fie inc!eiat prin mandatar. ,andatarul trebuie s. aib. numai capacitatea de e/erciiu , nu se cere s. aibe calitatea de comerciant, c.ci n actele pe care le nc!eie in numele reprezentantului trebuie s. e/prime un consim.m-nt valabil, lipsa consim.m-ntului sau viciile de vointa fiind apreciate nu numai n persoana mandantului , dar i in aceea a mandatarului. (2 Consim.m-ntul p.rilor . Contractul de mandat comercial se nc!eie prin acordul de voin. al mandantului i mandatarului. 5pecific mandatului comercial este faptul c, potrivit art. "#6 Cod comercial, comerciantul care nu vrea s primeasc nsrcinarea mandantului are obligaia s ntiineze pe acesta de refuzul su c-t mai urgent posibil. Comerciantul este obligat prin lege sa p.streze bunurile ce i s-au e/pediat i s. le conserve pe c!eltuiala mandantului p-na acesta va putea s. ia m.surile necesare. Comerciantul trebuie s. constate starea n care bunurile au fost primite, s. le puna sub sec!estru udiciar i c!iar s. le v-nd.'. 0n caz contrar comerciantul r.spunde pentru bunurile primite conform documentelor de transport. "2 )biectul contractului const. , dup. cum am menionat i in primul capitol la caracteristicile contractului de mandat comercial, n tratarea de fapte de comer
$ '

Conform art. %$7 Codul civil Conform art. #& Codul comercial

licite pentru mandant. )biectul contractului trebuie s. fie licit si posibil de determinat. $2 4ovada mandatului 8 se face dup. regulile dreptului comun , at-t de c.tre pari, c.t i de c.tre terul care contracteaz. cu mandatarul. C!iar dac. mandatul este un contract consensual el trebuie s. e/iste i n form. scris., c.t priveste e/istena mandatului, dac. actul care urmez. s.-l nc!eie trebuie sa fie un act scris. 0n cazul n care mandatarul este mputernicit s. ia parte n numele mandatarului , la ntocmirea unui act autentic , i mputernicirea va trebui s. fie autentic.. 0ntinderea mputernicirii poate fi dovedit. liber inclusiv prin martori si prezumii. 4ac. nu se poate face dovada inc!eierii contractului de mandat comercial, raporturile dintre p.ri vor fi soluionate potrivit regulilor gestiunii de afaceri sau mbogairii fara ust. cauz..

*.*. E'!m!nt!'! o6'i&atorii a'! contractu'ui d! mandat com!rcia'


Contractul de mandat comercial trebuie s. conin. urmatoarele clauze: numele i adresa p.rilor9 definirea obiectului de activitate9 obligaiile si drepturile mandatarului, inclusiv drepturile lui de retribuie9 procedura i modul de conlucrare ntre cele doua p.ri, sistemul de comunicaii i informare9 durata mandatului i situaia in care el poate fi retras9 penalit.i si daune interese9 reglementarea soluionarii litigiilor.

-.Ef!ct!'! contractu'ui d! mandat com!rcia'


Contractul de mandat comercial d. natere la obligaii si drepturi pentru p.rile contractante .

-.. O6'i&aii'! mandataru'ui


&2 ,andatarul are obligaia de a e/ecuta ns.rcinarea primit. conform instruciunilor mandantului i n limitele mputernicirii conferite.,andatarul r.spunde nu numai pentru dolul s.u dar i pentru greeala uoar.. 4ac. mandatarul depaete limitele mandatului, raspunde personal fa. de teri pentru obligaiile asumate. 4ac. contractul prevede posibilitatea substituirii mandatarului cu o alta persoan. care s. e/ecute n total sau n parte unele din mputernicirile mandatarului, mandatarul r.spunde de faptele celui care s-a substituit dac. aceasta este o persoana necorespunz.toare sau insolvabil.. ,andatul poate fi colectiv, adic. poate fi conferit mai multor mandatari i este reglementat de articolul "7% Codul comercial. 3cest articol prevede c. n situaia n care au fosty desemnai mai muli mandatari cu dispoziia e/pres. de a lucra mpreun., ei sunt n drept s. ndeplineasc. mandatul dac. ma oritatea celor numii au acceptat nsarcinarea. :/ista i cazul n care n mandat nu s-a prev.zut c. trebuie s. lucreze mpreun. i fiecare mandatar poate aciona f.r. consultarea celorlali. 0n toate cazurile mandatarul r.spunde solidar pentru ndeplinirea mandatului ncredinat. (2 ,andatarul este inut s.-s ndeplineasca obligaiile cu buna credin.si diligena unui bun proprietar. ,andatarul care nu se conformeaz. clauzelor contractului si instruciuni-

lor primite de la mandant r.spunde pentru pre udiciul adus acestuia. :l va r.spinde pentru toate stricaciunile aduse bunurilor care i-au fost ncredinate, indiferent de forma culpei cu e/cepia forei ma ore, cazului fortuit, viciului bunurilor sau celor provenite din natura lor6. "2 ,andatarul este obligat s.-l informeze pe mandant, la cererea acestuia, asupra mersului operaiunilor care le intreprinde. 0n momentul n care a e/ecutat mandatul, mandatarul are obligaia de a informa i de a da socoteal. mandantului. 3stfel madatarul este obligat s. remit. de ndat. mandantului sumele ncasate, n caz contrar este obligat s. pl.teasca dob-nzi din ziua n care trebuie s. le predea#. ,andatarul care sc!imb. destinaia sumelor aparin-nd mandantului, va plati n afar. de dob-nzi i daune interese rezult-nd din nendeplinirea contractului7, r.spunz-md i penal dup. caz. $2 ,andatarul are obligaia s. aduc. la cunotina terului cu care nc!eie actul mputernicirea n temeiul c.reia acioneaz..

-.. O6'i&aii'! mandantu'ui


&2 ,andantul are obligaia de a pune la dispoziia mandatarului mi loacele necesare pentru e/ecutarea mandatului%. ,andantul care l-a mputernicit pe mandatar s. nc!eie anumite acte uridice are obligaia s.-i creeze condiiile necesare e/ecutarii mandatului , s.-i asigure mi loace pentru realizarea obligaiilor sale, s.-i pun. la dispoziie i s.-i procure informaii-le i documentaia utila pentru ndeplinirea mputernicirii sale. 3stfel p.rile contractante se supun principiului colabor.rii n vederea realiz.rii finalit.ii urm.rite.
6 #

Conform art. "#% Codul comercial Conform art. "7; Codul comercial 7 Conform art. "7" Codul comercial % Conform art. "7'.Codul comercial

(2 ,andantul are obligaia s.-i pl.teasca mandatarului remuneraia cuvenit. pentru e/ecutarea mandatului &;. <emuneraia este prev.zut. n contract i mandantul are obligaia de a o plati mandatarului c!iar dac. operaia in vederea c.reia a fost conferit mandatul nu a putut fi efectuat.&&. =umai dac. este vina mandatarului n ndeplinirea mandatului il poate scuti pe mandant de plata remuneraiei. C!iar dac. mandatul a fost e/ecutat dup. e/pirarea termenului stipulat, dar mandantul se foloseste de actul nc!eiat, el este obigat s. pl.teasc. remuneraia, consider-ndu-se c. a renunat implicit la termenul stipulat. 4ac. n contract nu a fost prev.zut. o remuneraie, ea va fi stabilit. de instana de udecat.. "2 ,andantul are obligaia s.-i restituie mandatarului c!eltuielile f.cute i pierderile suferite cu prile ul e/ecut.rii mandatului. C!eltuielile de e/ecutare a mandatului sunt acele sume de bani avansate de c.tre mandatar pentru ndeplinirea mandatului i desp.gubirile cuvenite pentru pagubele suferite cu ocazia ndeplinirii mandatului. ,andantul va suporta aceste c!eltuieli dac. mandatarului nu i se poate imputa nici o culp.. ,andantul nu poate cere reducerea c!eltuielilor pe motiv c. ar fi e/agerate.

0.4nc!tar!a contractu'ui d! mandat com!rcia'


&; &&

Conform art."76 Codul comercial Conform art.&'$7 Codul civil

0n afar. de cauzele generale de stingere a obligaiilor contractuale 1plata, novaiunea, remiterea voluntar., compensaia, confuziunea, pierderea lucrului, anularea, receziunea, efectul condiiei rezolutorii2, contractul de mandat comercial nceteaz. prin: ndeplinirea termenului la care a fost m.rginit9 revocarea mandatului de c.tre mandant9 renunarea mandatarului la mandat, prin moartea, interdicia, insolvabilitatea si falimentul mandantului sau mandatarului. R!#ocar!a mandatu'ui d! c7tr! mandant ,andantul poate revoca mandatul oric-nd, c!iar dac. este un termen si poate s.-l constr-ng. pe mandatar a-i restitui procura. >acultarea de revocare e/ist. at-t pentru mandatul cu titlu gratuit, c-t i pentru cel cu titlu oneros9 legea nu face o dinstinctie in acest sens. 4ar dac. mandatul este cu titlu oneros mandatarul poate cere o indemnizaie c-nd revocarea ar fi intempestiv. sau abuziv.. Iar in cazul mandatului in interes comun, daca mandantul nu i-a rezervat facultatea de revocare unilateral., va fi obligat la desp.gubiri, dac. nu ustific. o cauz. str.in. e/oneratoare sau culpa mandatarului care l determin. s. reconvoce mandatul. 3ceste din urma reguli sunt aplicabile si dac. in contractul de mandat s-a prevazut o clauz. de irevocabilitate, ntruc-t mandantul nu poate fi reprezentat de catre o persoan. n care i-a pierdut ncrederea. <evocarea poate fi e/pres. sau tacit.. <evocarea este e/pres. c-nd rezult. fie din cererea de restituire a mandantului, fie din notificarea revoc.rii, care, ns. nu este opozabil. terilor ce au continuat afacerile cu mandatarul, f.r. s. tie c. i s-a retras mandatul. ?erii de bun. credin. pot cere mandatarului s. e/ecute obligaiile stipulate de mandatarul revocat, care este un mandatar aparent. 0n cazul n care mandatul este conferit mai multor mandatari, revocarea se poate face numai prin consim.m-ntul tuturor. <evocarea este tacit. n cazul n care rezult. din fapte ale mandantului, care e/prim. intenia de revocare, cum ar fi numirea unui nou mandatar pentru aceeai operaiune. R!nunar!a mandataru'ui 'a mandat ,andatarul poate renuna la mandat c-nd vrea, prin declaraie unilateral. de voin., aduc-nd la cunotin. mandantului renunarea sa. ,andatarul r.m-ne ns. r.spunz.tor de

daune fa. de mandant pentru pre udiciul adus prin renunare, e/cepie fac-nd situaia n care continuarea e/ecut.rii mandatului i-ar aduce pagube importante&(. Moart!a int!rdicia in"o'#a6i'itat!a "i fa'im!ntu' mandantu'ui "au mandataru'ui 0n caz de moarte a mandatarului, motenitorii lui au obligaia s.-l ntiineze pe mandant i s. continuie ndeplinirea mandatului p-na la numirea unui nou mandatar&". 0n cazul morii mandantului, dac. mandatarul ce nu are cunostin. de moartea mandantului, continu. n baza mandatului s. contracteze cu terii de buna credin., care nu tiau c. madantul a murit. 3ctele ntocmite sunt valabile. @otrivit art.#& Cod procedur. civil., mandatul nu nceteaz. prin moartea celui care l-a dat i nici dac. acesta a devenit incapabil. ,andatul d.inuiete p-na la retragerea lui de c.tre motenitori sau de c.tre reprezentantul legal al incapabilului.

&( &"

3rt. &''6 Codul civil 3rt. &''% Codul civi9

3.A%'icai! %ractic7
CONTRACT DE MANDAT COMERCIAL I. $R8ILE CONTRACTANTE 5ocietatea Comercial .3lisan 5rl.... cu sediul n ..Iasi........ telefon ..;("(A(("%'7...... fa/ .;("(A(("%'7........ nmatriculat la <egistrul comerului .Iai .....sub nr. .B$;A##'&A(;;;... av-nd contul nr. <)#$ CC< $&'5 D;;& %#6' $'&&....... la Canca ...CC<............. i codul fiscal nr. .<)&&677#$7.......... reprezentat prin ..Ersu Ion............... n calitate de ,3=43=? i 4-l @opa Dasile................domiciliat n .....Iai 5tr.Fibert.ii nr.( Cl.% 5c. 3 :t.( 3p.(.......cu C.I. seria ,G..... nr. ..$'("6'..........eliberat de @ol. Iai..... n calitate de ,3=43?3< II. O9IECTUL CONTRACTULUI ,3=43=?EF .5.C. 3lisan 5rl.. mputernicete pe mandatarul ...d-l @opa Dasile.. s v-nd. si sa livreze n numele s.u cui va crede de cuviin. o parte din produsele obinute din producia proprie aferente lunii noiembrie la preurile stabilite in ane/.. ,andatarul va trebui s. intocmeasca facturile si sa incaseze contravaloarea bunurilor v-ndute clienilor si s. ustifice mandantului contravaloarea lor. C!eltuielile necesare vor fi suportate de mandant i ustificate de mandatar. III. REMUNERA8IA ,andantul se oblig s plteasc mandatarului pentru prestaia realizat ......7.....H din valoarea produselor v-ndute dup. ce mandatarul ustific. ncasarea contravalorii acestora. ,andantul va acorda mandatarului remuneraia cuvenit. in doua trane, prima n data de &' a lunii, i a doua n data de "; a lunii. I:. E;ECUTAREA MANDATULUI :/ecutarea mandatului se va considera nc!eiat. c.nd mandatarul va vinde toat. cantitatea de produse care i-a fost predat. conform documentelor si dup. ce va ustifica ncasarea contravalorii acestora. :.O6'i&aii'! %7ri'or. )bligaiile mandatarului: &. s. v.nd. produsele furnizate de mandant la preul stabilit de mandant9 (. s. dea socoteal. pentru produsele primite n gestiunea sa9 ". s. informeze mandantul, la cererea acestuia, situaia v-nz.rilor i ncas.rilor9 $. s. remit. de ndat. mandantului sumele ncasate9 '. s. v.nd. si sa livreze produsele n acceai stare care le-a primit9 6. s. ntocmeasc. i s. semneze facturile si c!itanele n numele mandantului i s. ustifice clienilor mputernicirea n baza c.reia acioneaz.9 #. s. aduc. la cunotina mandantului reclamaiile primite de la client. 7. s. predea facturierul i c!itanierul dup. ncetarea contractului. )bligaiile mandantului: &. s. pun. la dispoziia mandatarului mi loc de transport pentru ndeplinirea sarcinii9 (. s.-i predea produsele sale pentru v-nzare n cantit.ile i sortimentele stabilite de comun acord9 ". s. pun. la dispoziia mandatarului materiale de reclam.9

$. s. plateasca mandatarului remuneraia cuvenit.9 '. s. restituie mandatarului c!eltuielile f.cute i pierderile suferite cu prile ul e/ecut.rii mandatului. :I. 4nc!tar!a mandatu'ui @rezentul contract de mandat nceteaz. in urm.toarele cazuri: &. revocare total. sau parial.9 (. renunare9 ". moartea mandantului sau mandatarului9 $. interdicia mandantului sau mandatarului9 '. falimentul sau insolvabilitatea mandantului sau mandatarului9 6. imposibilitatea e/ecut.rii mandatului9 #. ndeplinirea mandatului. 3mbele pri se oblig s e/ecute cu bun credin contractul nc!eiat. :II. Liti&ii Fitigiile ce izvorsc din prevederile prezentului contract se vor rezolva pe cale amiabil. 4ac acest lucru nu este posibil, litigiile se vor rezolva de ctre instana competent. <edactat ast.zi , &.&&.(;;7, n dou e/emplare, c-te unul pentru fiecare parte. ,3=43=?, 5.C. 3FI53= 5.<.F ,3=43?3<, @)@3 D35IF: