Sunteți pe pagina 1din 16

NR.

_______________

Aprobat

Director General

PLAN PREVENIRE SI PROTECTIE


2013
Nr. crt. Locul de munca Activitatea Meseria
1

Riscuri Evaluate

Masuri tehnice

Masuri organi atorice

Masuri igenico ! sanitare


5

Masuri de alta natura

Actiuni in scopul reali arii masurilor


7

"ermen de reali are

#ersoana care raspunde de reali area masurii


9

$bs.

10

1.

Igiena muncii Accidente de munc

-- Loviri -- Striviri -- Prinderi -- Arsuri -- Electrocutri

Dotarea echipamentelor de lucru cu truse prim -ajutor

/.

Accidente de munc

-- Loviri -- Striviri -- Prinderi -- Arsuri -- Electrocutri -- Electrocutare

#eri"icarea strii tehnice a echipamentelor de lucru

,.

Electricitate

-- Instalarea a

I. ORGANIZAREA ANTIERULUI Asigurarea cu Dotarea cu Instruirea grup sanitar, trus prim lunar ap pota il, -ajutor !i veri"icarea energie, E.I.P. vestiare, instruire practic a personalului -- Dotarea cu E.I.P. Instruirea Dotarea cu #eri"icarea personalului de truse de prim- periodic a lucru !i de ajutor materialelor interven%ie de de prim-ajutor prim-ajutor necesare $n Dotarea cu ca8 de E.I.P. interven%ie Dotarea Asigurarea Instruirea
1

#eri"icarea $n permanen% a necesarului de mat. igienicosanitar !i solicitarea la conducere

PE&'A(E() - Se" punct de lucru - Ing se" *+'

Legea nr. ,1-./001 23 nr. 14/5. /001 ISS' nr. 617/. /001

Instruirea lunar !i suplimentar a personalului lucrtor #eri"icarea

PE&'A(E()

PE&'A(E()

- Lucrtor - Se" punct de lucru - Ing se" *+' - Direc%ia E9ecu%ie - Lucrtor

Evaluare riscuri nr. /7//. /006

ISS' nr.

-- Arsuri

4.

)ransport -- Loviri auto de -- Striviri materiale !i -- Prinderi personal

unui ta lou electric -- &eali8area $mpm:ntrii -- *onectarea consumatorilor la ta loul de energie electric #eri"icarea strii tehnice a mijloacelor de transport con"orm *odului &utier . /006

ta loului electric cu siguran%e cali rate, he lu de siguran% deconectare, reali8area pri8ei de pm:nt - Sta ilirea cilor de acces a mijloacelor de transport !i a personalului angajat pe !antier - 'ontarea de indicatoare - &espectarea planului de protec%ie a mediului - Sta ilirea locurilor de colectare a de!eurilor

punctului de lucru cu personal cali"icat !i autori8at

$ntregului personal $n domeniul atri u%iilor $n domeniul electrosecurit%ii

periodic a elementelor !i dispo8itivelor de protec%ie

- ;e" punct de lucru - Ing. !e" *+' energetic - Electrician PE&'A(E() - *ond. auto - ;e" punct de lucru - ;e" coloan - Ing. !e" <a8 Produc%ie - Ing. !e" *+' - Lucrtor - ;e" punct de lucru - ;e" - Ing. !e" *+' - Direc%ia E9ecu%ie

6671. /006 ISS' nr. 661/. /006 ISS' nr. 66/-. /006 ISS' nr. 664/. /006 ISS' nr. 665-. /006 *od &utier /006 ISS' nr. 66/-. /006

Dotarea mijloacelor de transport cu truse de primajutor

#eri"icarea *ontrol periodic a periodic strii tehnice a utilajelor de transport !i a truselor de prim-ajutor

5.

Protec%ia mediului

E9isten%a posi il a polurii cau8ate de de!eurile posi il e9istente sau posi il produse

Dotarea punctului de lucru cu containere sau sta ilirea de locuri de colectare a de!eurilor

Dotarea punctului de lucru cu trus de prim-ajutor

Sta ilirea !i indicarea locurilor de colectare a de!eurilor pe criterii de material

#eri"icarea "i!elor de eviden% a gestiunii de!eurilor

PE&'A(E()

23 nr. 751./00/ =rdin nr. -71./001

1.

'suri
suplimentare

- A ateri de la disciplina muncii a conduitei civice - A ateri de la sarcinile de serviciu ce ar duce la producerea de evenimente . accidente - Electrocutri - Inunda%ii - Surpri de mal dup sptur - E9plo8ii - A"ectarea de "olosire a utilit%ilor de ctre locatari

- 'ontarea de panou indicator lucrare !antier - &eali8area $nchiderii incintei punctului de lucru

- Dotarea punctului de lucru cu cele necesare pt. indicare !i averti8are - Instruirea personalului

- Dotarea cu trus de primajutor - Asigurarea cu iluminat !i in"orma%ii generale

- #eri"icarea pt. men%inerea !i urmtirea activit%ilor ce se vor des"!ura

- Instruirea personalului - Studierea documenta%iei - Solicitarea de ctre alte societ%i, institu%ii a in"orma%iilor privind lucrrile #eri"icarea msurilor anterioar sta ilite

PE&'A(E()

- ;e" punct de lucru - Ing. !e" *+' - Direc%ia E9ecu%ie

Legea nr. ,1-./001 23 nr. 14/5. /001 Prevederi contractuale de e9ecu%ie dispuse de
proiectant

In"orma%ii cu privire la eventualele instala%ii su terane de in"rastructu r pu lic >energie, %evi ap, $ncl8ire, tele"oane, ga8e etc.? 6. Escavarea Sparea mecanic

- 'ontarea de panou . a"i! de averti8are a pericolului riscului

Luarea la cuno!tin% de la societ%ile . "irmele operatori posesori de instala%ii su terane posi ile

- Dotarea punctului de lucru cu trus de prim-ajutor - Instruirea personalului $n domeniul PSI

Dotarea punctului de lucru cu materiale !i stingtoare PSI

PE&'A(E()

- ;e" punct de lucru - Ing. !e" *+' - Direc%ia E9ecu%ie - Diriginte !antier coordonator

23 nr. 1047. /001

23 nr. -16./001

Strivirea lucrtorilor sau a vehiculelor $n timpul mersului

Asigurarea mersului cu spatele prin dirijare !i

II. SPAREA MECANIC - Sta ilirea !i Dotarea cu - #eri"icarea montarea de truse de prim- e9isten%ei indicatoare ajutor indicatoarelor - Instruirea - *ontroale
3

#eri"icareaa modului de instruire !i $nsu!ire a

PE&'A(E()

- Lucrtor - ;e" punct de lucru - ;e" sector

ISS' nr. 6611. /006

cu spatele

indicatoare

personalului lucrtor

ale personalului de conducere Dotarea cu trus de primajutor - Instruirea personalului - *oordonarea deserventului $n timpul lucrului

modului de e9ploatare a utilajelor #eri"icarea cuno!tin%elor personalului instruit PE&'A(E()

E9cavarea sparea mecanic


@ncrctoare

&uperea . a"ectarea utilit%ilor su terane >ca luri de energie electric, conducte ap, canali8are, ga8e etc.? - *iocnirea cu alte autovehicule - Strivirea lucrtorilor $ntre autovehicule - Atingerea "irelor electrice aeriene !i su terane Pr u!irea solului

Asigurarea punctului de lucru cu documenta%ia necesar

Instruirea personalului deservent de pe utilaj

utilaje - Ing. !e" *+' - *onducere E9ecu%ie - Lucrtor - ;e" punct de lucru - ;e" !e" *+'

IS' nr. -4./007 ISS' nr. -1./007 ISS' nr. 6141. /001

- Asigurarea mersului cu spatele - &espectarea instruc%iunilor tehnice - *unoa!terea planului de e9cavare al !antierului - Sprijinirea !i consolidarea pere%ilor

Instruirea lucrtorului privind activitatea ce o va des"!ura $n activitatea de e9cavare . $ncrcare

Dotarea cu trus de primajutor

Instruirea $ntregului personal privind activitatea de spare . $ncrcare

#eri"icarea modului de instruire !i $nsu!ire a cuno!tin%elor

LA(A& ;I PE&'A(E()

- Lucrtor - ;e" punct de lucru - Ing. !e" *+' - Direc%ia E9ecu%ie 'ecani8are

ISS' nr. 664/. /006 ISS' nr. 665-. /006 23 nr. -16./001

7.

Sparea $n spa%ii largi !i str:mte

III. SPAREA MANUAL - Instruirea Dotarea cu - Instruirea personalului trus de prim- personalului - Studierea $n ajutor - Studierea !i
4

#eri"icarea modului de instruire !i

LA(A& ;I PE&'A(E()

- Lucrtor - ;e" punct de lucru

ISS' nr.

66,6. /006

"iecrei e9cavri - Depo8itarea solului la 60cm. de mal - #eri"icarea 8ilnic a solului !i a e9isten%ei inst. electrice su terane - Atili8area uneltelor de m:n de lemn pt. $ncrcarea ca lurilor electrice - Inspectarea malurilor dup ploaie -. Lucrri de eton - Egali8are - Bunda%ie - 3rin8i - St:lpi - Plan!ee - Lovire - @n%epare - Prindere $ntre co"raje - Electrocutare de la vi ratoare - *dere de la $nl%ime - Atili8area de E.I.P. - Anelte !i scule de m:n $n un stare de "unc%ionare - 'anipularea corespun8toare a materialelor - &espectarea

permanen% a structurii solului !i a modului de respectare a des"!urrii lucrrii

o servarea comportrii malului dup sptur $n "unc%ie de ad:cimea de spare !i documenta%ie

$nsu!ire a cuno!tin%elor

- Direc%ia E9ecu%ie 'ecani8are *+'

ISS' nr.

661-. /006
ISS' nr.

/55. /007
ISS' nr.

6665. /006

IV. BETOANE CO!RA"E - Asigurarea - Dotarea cu locului de trus de primmunc cu E.I.P. ajutor - *i de acces - *ontrol corespun8toare medical - Schele periodic
corespun8toare

ARMTURI #eri"icarea dotrii punctului de lucru privind S.S.'.

#eri"icarea PE&'A(E() strii tehnice a E.I.P., a materialelor !i a stadiului lucrrilor e9ecutate

- Lucrtor - ;e" punct de lucru - *onducere E9ecu%ie

23 nr. 1047. /001 23 nr. -16. /001 23 nr. 105. /001


ISS' nr.

66/-. /006

cilor de acces 10. Lucrri de co"rajeC - Bunda%ie - 3rin8i - St:lpi - Plan!ee Lucrri de armare - Lovire - @n%epare - Prindere $ntre co"raje - *dere de la $nl%ime - Lovire - @n%epare - )iere - *dere de la $nl%ime Dotarea cu unelte !i scule de m:n corespun8toare Asigurarea de co"raje din lemn !i metalice $n un stare de "unc%ionare !i
corespun8toare

ISS' nr.

66,7. /006

Dotarea cu trus de primajutor

#eri"icarea dotrii punctului de lucru con"orm solicitrilor

#eri"icarea PE&'A(E() strii tehnice a E.I.P. !i a co"rajelor

- Lucrtor - ;e" punct de lucru - *onducere E9ecu%ie

ISS' nr. 661./006 ISS' nr. 1/6./007 ISS' nr. 6665. /006 ISS' nr. 66,6. /006 ISS' nr. 105. /005 ISS' nr. 66/-. /006 ISS' nr. 66/-. /006 ISS' nr. 66,6. /006 ISS' nr. 66/7. /006 ISS' nr. 66/-. /006 ISS' nr. 66,7. /006

11.

- Dotarea cu unelte !i scule de m:n corespun8toare - Inst. de ridicat pt. sarcini mari

- Dotarea cu E.I.P. - Instala%ii de ridicat coresp. - *i de acces


corespun8toare

Dotarea cu trus de primajutor

#eri"icarea dotrii punctului de lucru privind E.I.P. !i a instala%iilor din dotare

#eri"icarea PE&'A(E() strii tehnice a Dotrii punctului de lucru

- Lucrtor - ;e" punct de lucru - *onducere E9ecu%ie

1/.

Lucrri de C *deri de la - Didrie $nl%ime - )encuieli - Binisare - Dugrveli

V. LUCRRI DE# ZIDRIE$ TENCUIELI$ !INISARE$ ZUGRVELI #eri"icarea - Dotarea - Dotarea cu - Instruirea #eri"icarea DIL(I* sta ilit%ii punctului de trus de prim- personalului strii tehnice a PE&'A(E() schelelor, lucru cu schel ajutor de lucru !i de schelei !i corespun8toare alustradelor, - *ontrol e9ecutare a instruirea elementelor de - Dotarea cu medical schelei personalului EIP coresp. siguran% !i a periodic pentru - &einstruirea, !i a E.I.P. scrilor de lucrul la c:nd este acces $nl%ime ca8ul

- Lucrtor - ;e" punct de lucru - Direc%ia E9ecu%ie

1,.

)o%i lucrtorii

14.

In"luen%a asupra corpului omenesc >lucrtorilor? privind ac%iunea de manipulare a maselor prin purtare manual ce pre8inta risc de a"ectiune dorsolom ara 'anipulare - Accidentarea materiale lucrtorilor cau8at de cderea de materiale.scule de la $nl%ime, stivuire necorespun8. ):mplari Dulgheri Alunecri sau cderi de la $nl%ime >de pe schele, plat"orme de lucru, scri, 8iduri, stive de

- Evaluarea riscurilor - Dotarea locurilor de munc cu mijloace de mic !i mare mecani8are - Asigurarea de spa%ii pentru manipularea materialelor Atili8area !i "olosirea utilajelor de ridicat autori8ate IS*I&

VI. ALTE ACTIVIT%I - Sta ilirea - *ontrolul Armrirea greut%ilor ce se medical purtrii de pot manipula periodic ctre lucrtori manual de ctre - Dotarea cu a echipam.-lor lucrtori echipamente protec%ie !i a - *rearea de ci de protec%ie sarcinilor de de acces privind transport corespun8toare manipularea manual de materiale Planul de lucru, solul s nu ai denivelri - Autori8area *ontrol #eri"icarea lucrtorilor ca medical dispo8itivelor legatori sarcin periodic de legare la macara >su"e, ca luri, - Ela orarea de c:rlige? instruc%iuni proprii - Ela orarea de instruc%iuni proprii - Instruirea lucrtorilor - Bolosirea de ctre lucrtori a - *ontrol medical periodic privind lucrul la $nl%ime - Dotarea cu materilale
7

In"ormarea lucrtorilor privind greutatea ma9im sta ilit de ridicat pe criterii de v:rsta, se9 etc.

PE&'A(E()

- Lucrtori - ;e" ateliere - ;e" punct de lucru - Ing !e" <a8a Produc%ie - Ing. !e" *+' - *onducere societate - Lucrtori - ;e" punct de lucru - Ing. !e" *+' &esponsa il IS*I& - *onducere societate Lucrtori ;e" punct de lucru Ing. !e" *+' *onducerea societ%ii

23 nr. 1051. /001 ISS' nr. 66,6. /006

=rgani8area coresp. a activit%ii de $ncrcare . descrcare !i manipulare a materialelor - Dotarea lucrtorilor cu echipamente de protec%ie privind lucrul la $nl%ime - *rearea de

PE&'A(E()

ISS' nr. 6614. /006 ISS' nr. 1,1./007

15.

- Bolosirea de schele coresp. d.p.d.v. IS*I& - E9ecutarea din schele din lemn, plat"orme !i pode%e

- #eri"icarea periodic a strii tehnice a echipam.-lor de protec%ie >centura de siguran%,

PE&'A(E() DIL(I*

ISS' nr. 66/-. /006 ISS' nr. 7./005 ISS' nr. 6651. /006

cherestea?

11.

Eo%i lucrtorii

=rgani8area necoresp. a locului de munc

16.

):mplari, dulgheri

Atili8area de scule !i unelte ac%ionate electric $n stare necoresp.

corespun8toare con"orm normelor - Asigurarea tuturor scrilor, plat"ormelor, alcoanelor cu alustrade de protec%ie - Sta ilirea opera%iilor de e9ecutat de ctre lucrtori - *rearea de ci de acces li ere - Depo8itarea materialelor corespun8tor con"orm instr-lor Bolosirea de scule !i unelte ac%ionate electric $n stare un de "unc%ionare - E"ectuarea repara%iilor !i a revi8iilor

centurilor de siguran%, casc de protec%ie, ochelari de protec%ie etc.

igenico sanitare

- Dotarea locurilor de munc cu instruc%iuni proprii - 'ontarea de indicatoare de securitate !i sntate #eri"icarea aprtorilor de protec%ie !i a conductorilor de alimentare cu energie electric - Solicitarea inspec%iei IS*I& $n

*ontrol medical periodic !li pentru lucru la $nl%ime

casc de protec%ie, mnu!i? - Este inter8is circula%ia sau sta%ionarea persoanelor $n 8ona de lucru Accordarea de echipamente de protec%ie $mpotriva pra"ului, ruginei, a tierii !i lovirii Scoaterea din "unc%iune a sculelor !i uneltelor de"ecte

ci de circula%ie !i de acces li ere, netede !i uscate

- Instruirea PE&'A(E() lucrtorilor DIL(I* - Dotarea cu echipament de protec%ie pentru lucrul la $nl%ime

Lucrtori ;e" punct de lucru Ing. !e" *+'

ISS' nr. /7//. /006

*ontrol medical periodic

- #eri"icarea
echipamentelor

PE&'A(E()

17.

)o%i lucrtorii

Accidente, avarii prin cderea

- Dotarea cu materiale tehnico F


8

Instruirea !i autori8area $n continuare a

de lucru la $nceperea programului - &espectarea instruc%iunilor de e9ploatare Instruirea PE&'A(E() macaragiilor *=(B=&' !i a legtorilor 3&ABI*

Lucrtori ;e" punct de lucru Ing. !e" *+'

ISS' nr. 1141. /001 IIS' nr. 661/. /006

- ;e" punct de lucru - Ing. !e"

ISS' nr. 6614. /006

1-.

)o%i lucrtorii

materialelor din tehnice con". instala%iile de gra"icului ridicat - Dotarea instala%iilor de ridicat cu dispo8itive !i elemente de siguran% Electrocutarea - I8olarea lucrtorilor $n conductorilor timpul "olosirii - @nchideri $n instala%iilor !i carcase sau utilajelor acoperite cu ac%ionate $nveli! e9terior electric - @ngrdiri - Scoaterea de su tensiune - Atili8area protec%iei prin legarea la pm:nt - Eliminarea improvi8a%iilor - *ali rarea siguran%elor - Asigurarea ta lourilor cu capace, - Procurarea materialelor necesare interven%iilor - Bolosirea echipamentelor individuale de

vederea veri"icrilor scadente - @ntocmirea necesarului de materiale - Autori8area personalului pentru lucrul $n instala%ii electrice - Ela orarea de instruc%iuni proprii - Interven%ie $n a8a unei dispo8i%ii - Procurarea materialelor necesare

sanitare - *ontrol periodic medical

e9ercitrii "unc%iei de macaragiu

de sarcinii

- *onducere societ%ii - Direc%ia E9ecu%ie

ISS' nr. 1,1./007 ISS' nr. 1,/./007

- Dotarea cu materiale igenico -sanitare - *ontrol medical periodic

- #eri"icarea modului cum se respect instruc%iunile de lucru - Dotarea societ%ii cu aparat de msur a pri8elor de pm:nt

- #eri"icarea periodic a echipam-lor de protec%ie electroi8olant - #eri"icarea !i msurarea pri8elor de pm:nt - @ntocmirea de schi%e

PE&'A(E() DIL(I*

- Lucrtori - ;e" punct de lucru - Ing. !e" activit%i *+'


ISS' nr. 66,/. /006 ISS' nr. 661/. /006 23 nr. 1141. /001 23 nr. 10-1. /001

Asigurarea echipam-lor tehnice cu elemente !i dispo8itive de locare !i protec%ie


9

#eri"icarea strii de sntate a lucrtorilor la intrarea $n program

/0.

Instalatori sanitari, sudori electric !i autogen

$ncuietori, covoare electroi8olante !i grtare Producerea de arsuri, or iri, electrocutri la activitatea de sudur electic !i autogena

protec%ie

#eri"icarea strii tehnice a trans"ormatoare lor de sudur a uteliilor de o9igen, generatoare de acetilen, a manometrelor !i ar8toarelor de sudur

/1.

Prelucrare prin a!chiere

Proiectarea de particule metalice sau corpuri strine $n ochi, "a%, pe corp, $n timpul prelucrrilor metalice cu corpuri a ra8ive sau de

Dotarea cu aprtori de protec%ie a poli8oarelor ma!inilor de gurit etc.

- Instruirea lucrtorilor - Ela orarea de instruc%iuni proprii - #eri"icarea vala ilit%ilor veri"icrii tehnice a uteliilor de o9igen - &espectarea instruc%iunilor de transport !i manipulare Dotarea locurilor de munc cu instruc%iuni de utili8are, ochelari de protec%ie, mnu!i de protec%ie etc.

Dotarea cu materiale igenico F sanitare de interven%ie

- Inter8icerea "olosirii "ocului sau a "lcrii deschise la mai putin de 10 m. "a% de generatoare - Inter8icerea "umatului l:ng generatoare

- #eri"icarea legturii la pri8a de pm:nt - E9isten%a inscrip%ionrilor tensiuni !i a capacelor de protec%ie

PE&'A(E() DIL(I* *=(B=&' 3&ABI*

- Lucrtori - Ing. !e" Gctivitate *+' - Direc%ia E9ecu%ie


23 nr. 1047. /001 23 nr. 1141. /001 ISS' nr. 66,/. /006 ISS' nr. 66,4. /006

- Dotarea cu materiale igenico -sanitare - Bolosirea de ochelari de protec%ie

- Dotarea cu dispo8itive de prindere a pieselor - #eri"icarea aprtorilor !i a suportului pentru piesa

- #eri"icarea PE&'A(E() strii tehnice a DIL(I* poli8oarelor, a corpurilor a ra8ive - E"ectuarea 8ilnic a cur%eniei

- ;e" punct de lucru - Ing. !e" *+'

ISS' nr. 66,,. /006 ISS' nr. 66/6. /006 ISS' 661/./00 6

10

//.

):mplar -Dulgher

/,.

Instalatori Sudori

alt natur - Lovire, tiere cu p:n8 sau scule a!chietoare sau a ra8ive - Bolosirea utilajelor de prelucrare a lemnului $n !antier Po8i%ii de lucru vicioase !i incomode la e9ecutarea sarcinii de lucru >$n picioare, $n spa%ii reduse?

- Dotarea utilajelor cu aprtori de protec%ie - Legtur la centura de pm:nt

- Ela orarea de instruc%iuni proprii - Dotarea lucrtorilor cu echipamente de protec%ie >ochelari, mnu!i etc.? Supravegherea lucrrilor direct de ctre conductorul direct al lucrrilor

- *ontrol medical periodic - Dotarea cu echipamente de protec%ie

Solicitarea de aprovi8ionare de scule corespun8.

#eri"icarea 8ilnic a strii tehnice a p:n8elor de tiere, aprtori etc.

PE&'A(E() DIL(I*

- Lucrtori - ;e" punct de lucru - Ing. !e" *+' - Direc%ia societate - Lucrtori - ;e" punct de lucru - Ing. !e" *+'

ISS' nr. 6665. /006 ISS' nr. 6657. /006

- Dotarea punctului de lucru cu dispo8itive !i instala%ii adecvate condi%iilor lucrtorilor - &espectarea "i!ei tehnologice - Asigurarea echipamentelor cu carcase, cptu!eli "onoa sor ante !i i8ola%ii - 3ra"ic de $ntre%inere al

*ontrol medical periodic !i pentru lucrul la $nl%ime

- Instruirea suplimentar a lucrtorilor - Bolosirea indicatoarelor de sntate !i securitate

Instruirea PE&'A(E() lucrtorilor !i dotarea cu echipament de protec%ie pentru lucrul la $nl%ime

23 nr. 1047. /001 ISS' nr. 66,/. /006 ISS' nr. 661/. /006 ISS' nr. 6615. /006 ISS' nr. -40./007

/4.

):mplari Dulgheri

In"luen%a ac%iunii >8gomot $n timpul "olosirii utilajelor de prelucrare a lemnului?

- In"ormarea !i "ormarea lucrtorilor privind utili8area echipamentelor - Evaluarea riscurilor !i a

*ontrol medical periodic la 1 luni privind audiometria

Armrirea purtrii de ctre lucrtori a dispo8itivelor de protec%ie auditive - In"ormarea

'onitori8area valorii limit de 8gomot la e9punere

PE&'A(E() *=(B=&' 3&ABI*

- Lucrtori - ;e" punct de lucru - Direc%ia E9ecu%ie

23 nr. 4-,./001 ISS' nr. 666-. /006

11

echipamentelor - =rgani8area muncii pt. a se reduce 8gomotul - Evaluarea riscului

/5.

)o%i lucrtorii

Accidentarea lucrtorilor cau8at de nerespectarea $n programul de lucru privind semnali8area de securitate . sntate la locul de munc 'inimali8area pericolului de accidentare

Asigurarea semnali8rii la locul de munc privind tra"icul >rutier? "eroviar !i al personalului lucrtor

valorilor de activitate - Dotarea locurilor de munc cu echipament individual de protec%ie $mpotriva 8gomotului -*on"ec%ionarea !i amplasarea la locul de munc sau o iectiv a semnalelor conven%ionale al circula%iei materialelor -Ela orarea de instruc%iuni proprii Dotarea locurilor de munc cu centuri de siguran% , casc protec%ie, E.I.P. $mpotriva

lucrtorilor privind a"ec%iunile auditive cau8ate de 8gomot

/1.

)o%i lucrtorii

Dotarea cu aprtori de protec%ie a poli8oarelor ma!inilor de gurit a tuturor echipamentelor

- *ontrol medical periodic - Dotarea lucrtorilor cu echipamente individuale de protec%ie con"orm activit%ii !i condi%iilor locului de munc Dotarea cu materiale igenico sanitare

*ontrol la toate punctele de lucru de ctre "actori de conducere

- Instruirea lucrtorilor - #eri"icarea modului cum se respect instruc%iunile proprii de

Procurarea de materiale, pliante, instruc%iuni etc. privind semnali8area locurilor de munc con"orm cerin%elor minime reie!ite din 23 -61./001 Pre8entarea $n cadrul instruirilor a aspectelor privind a aterile anterioare de

PE&'A(E()

- Lucrtorii - ;e" Atelier - ;e" punct de lucru - Ing. !e" *+' - Direc%ia E9ecu%ie

23 nr. -16./001 ISS' nr. /7//. /006

PE&'A(E() DIL(I* *=(B=&' 3&ABI*

- Lucrtori - ;e" punct de lucru - Ing. !e" *+' - Direc%ia E9ecu%ie

23 nr. 1047. /001 23 nr. 1147. /001

12

de lucru

electrocutrii

/6.

Lucrtori autori8a%i de specialitate

/7.

)ot personalul lucrtor !i la angajare

&einstruirea prin instruire a personalului autori8at pro"esional >electrician, sudor, macaragiu, legtor sarcin, instalator, la orant etc.? Sta ilirea aptitudinilor lucrtorului la angajare !i periodic

@ntocmirea unui program de instruire !i de testare al lucrtorilor cu organele de specialitate

*onvocarea pentru in"ormare $n vederea sus%inerii e9amenului de autori8are

lucru !i a echipam.-lui individual de protec%ie *ontrol In"ormarea medical lucrtorilor periodic pentru privind lucrul la documenta%ia $nl%ime !i tematica de e9aminare

la securitatea muncii In"ormarea lucrtorilor privind activitatea de instruire !i autori8are con"orm specialit%ii /1.04./006 Lucrtori ;e" punct lucru *onducerea e9ecutiv
*ontrol medical periodic

/-.

)ot personalul lucrtor

Dotarea cu echipament de protec%ie individual

Angajarea se "ace numai pe a8a H Bise de aptitudini I ela orat $n urma controlului medical avi8at de dr. 'edicina 'uncii @ntocmirea de necesar de echipamente individuale de protec%ie

<iroul Personal !i &esurse Amane va solicita dosarul medical al lucrtorului

*ontrol medical la angajare !i periodic $n "unc%ie de riscurile la care se e9pune con"orm meseriei Solicitarea prin ta el a mrimi lucrtorilor

@ntocmirea dosarului medical !i trimiterea lucrtorului la ca inetul care are contract cu S*AD) Procurarea de echipamente de protec%ie de la societ%i a ilitate

@ndrumarea pentru controlul medical la ca inetul medical cu contract

PE&'A(E() *on"orm 3ra"ic !i Program

Serviciul Personal Direc%ia E9ecu%ie Director 3eneral

*ontrol medical periodic

Solicitarea de la punctele de lucru a personalului lucrtor pe

Einerea eviden%ei echipam-lor de protec%ie con"orm listei

PE&'A(E()

;e" punct lucru Direc%ia E9ecu%ie Serviciul

*on"orm

necesar solicitat !i constant

13

,0.

Activitate prim-ajutor

Dotarea cu medicamente !i materiale de prim-ajutor $n ca8 de accident

con"orm necesit%i @ntocmirea necesarului

meserii.pro"esii *on"ec%ionarea de cutii de prim ajutor la noile puncte de lucru *onsultarea personalului de specialitate al ca inetului privind lista component a medicamentelor !i tratamentelor din dotare. - Introducerea Solicitare $n cadrul despre anumite societ%ii a stri de su contractan%i- sntate lor numai cu periodice acordul conducerii societ%ii -(ominali8area $n registrul de eviden% - = %inerea Solicitri apro rii despre anumite conducerii stri de societ%ii sntate -(ominali8area personal $n registrul de eviden%
14

apro ate Instruirea personalului $n vederea interven%iei de urgen% $n urma cursului de *rucea &o!ie In"orma%ii privind scopul solicitrii Solicitarea de "onduri de la conducere /1.04./006

Personal ;e" serviciu Prevenire !i Protec%ie *onducerea societ%ii


*on"orm

necesar personal

,1.

Su contrac tan%i

Prindere, lovire, alunecri, loviri cu diverse materiale, cderi $n gol, accidentri de traseu, electrocutri Prindere,lovire, alunecri, loviri cu diverse materiale, cderi $n gol, accidentri de traseu,

- Sta ilirea de ci de circula%ie $n cadrul societ%ii - Acordarea de echipamente individuale de protec%ie

Instruirea personalului $n vederea in"ormrii riscurilor posi ile din societate

PE&'A(E()

Persoan desemnat pentru cola orare Persoana de pa8a pe o iectiv

&.=.I.

,/.

#i8itatori

- Sta ilirea traseului la o iectiv, lucrarea, persoana solicitat - Acordarea de

In"ormarea privind scopul solicitrii

- Instruirea personalului - Sta ilirea unei persoane de $ndrumare - Sta ilirea de traseu !i timp

PE&'A(E()

- ;e" pa8 !i ordine &.=.I. - ;e" punct de lucru

,,.

Personal tehnic de e9ecu%ie

electrocutri etc. (ecunoa!terea legisla%iei !i a condi%iilor tehnice pro"esionale de specialitate a personalului de coordonare, conducere !i control Producerea de evenimente !i accidente de munc

echipament de protec%ie E"ectuarea de instruiri !i testri

Instruirea, consultarea !i sus%inerea de teste a cuno!%iintelor pro"esionale !i a legisla%iei de securitate !i sntate $n munc Armrirea spre instruire a tematicii, i liogra"iei $naintate !i a altor acte normative, pu licate !i $n vigoare Bi!a postului pe meserii, $n "unc%ie de pregtirea pro"esional, e9perien%a,

*ontrol medical periodic

,4.

Instruirea
personalului

angajat

- E"ectuarea instruirii personalului la locul de munc con". 23 nr. 14/5./001 - Dotarea cu E.I.P. de la intrarea $n lucru &espectarea !i aplicarea msurilor sta ilite con"orm evalurii

- *ontrol medical la angajare - Bi! de aptitudini - *ontrol periodic anual

*onsultarea anterioar asupra unor neclarit%i de tematic, instruc%iuni proprii, legisla%ie !i alte acte normative $n vigoare Luarea msurilor de instruire
corespun8toare

Instruirea anterioar prin comunicarea de tematic . instruc%iuni proprii . legisla%ie !i alte acte normative Solicitarea de E.I.P. $n vederea dotrii lucrtorilor nou angaja%i

/7.04./0006

- ;e" Prevenire !i Protec%ie - Direc%ia E9ecu%ie - Director 3eneral

Legea nr.

,1-. /001 23 nr. 14/5. /001

!i dotarea cu E.I.P. la locul de munc

PE&'A(E() con"orm plani"icare anual

,5.

&espectarea

aplicrii ISS' nr. /7//./00/ Evaluarea de riscuri

Eliminarea "actorilor de risc

- Bi! medical la angajare - *ontrol medical periodic anual


15

- Dispo8i%ie scris $n vederea $ntocmirii "i!ei postului - Luarea la

Sta ilirea personalului angajat pe punct de lucru privind "unc%iile.atri

PE&'A(E()

- ;e" punct de lucru - Ing. !e" *+' - *onducere E9ecu%ie - Serviciul Securitate a 'uncii &esponsa il '.I. - Director E9ecu%ie - In". !e" *+' - ;e" punct de lucru

Legea nr. ,1-. /001 23 nr.14/5. /001 23 ,00. /005


)ematic

anual <iroul SS' Evaluarea de riscuri nr./7//. /006 <i liogra"ia tematic

riscurilor constatate

competen%a !i natura activit%ii

,1.

Armrirea necesarului de E.I.P. !i modul de "olosin% !i stare tehnic

Eliminarea producerii de evenimente !i accidente de munc

Armrirea necesarului de E.I.P.

- Solicitare de E.I.P. - Eviden%a de "olosin% pe "iecare lucrtor

Acordarea de E.I.P. con"orm normativelor apro ate de S.C. SCADT S.A.

cuno!tin% de "i!a postului de ctre "iecare lucrtor Luarea tuturor msurilor de $m unt%ire a condi%iilor de munc !i reducerea "actorilor de risc

u%iile pe care le va e9ercita

Armrirea msurilor dispuse con"orm riscurilor sta ilite !i men%ionarea $n evaluare

PE&'A(E() ;I *J(D ES)E *ADAL

nr.116-. - Serviciul /00&esurse Amane - ;e" Serv. S.S.'. ISS' nr. - Lucrtor 6141. - ;e" punct /001 de lucru - Ing. !e" ISS' nr. *+' 616,. *onducerea /001 e9ecutiv ISS' nr. - ;e" Serviciu 617/. SS' /006 - Serviciul Aprovi8ionare

,6.

Serviciul Prevenire !i Protec%ie

Armrirea aplicrii !i respectrii prevederilor 23 14/5./001 art.15, alin. //-,0

Armrirea termenelor de re8olvare a msurilor dispuse

Incheierea de contracte privind e"ectuarea controlului medical la angajare !i periodic, cu ca inetele a ilitate de 'edicin a 'uncii

*ontrol periodic al modului de re8olvare a msurilor

In"ormarea $n permanen% a modului de re8olvare a msurilor dispuse

PE&'A(E() *=(B=&' 3&ABI*

- ;e" serviciu Prevenire !i Protec%ie - *onducere societ%ii - Direc%ia E9ecu%ie - Director 3eneral

Legea nr.

,1-. /001 23 nr. 14/5./0 01

16