Sunteți pe pagina 1din 4

Pierderi de sarcina locale in instalatii hidraulice

Pierderile locale de sarcina se realizeaza in sectiunile sau portiunile foarte scurte de conducta in care au loc modificari ale directiei, sensului sau vitezei de curgere a fluidului. Valoarea pierderii locale de sarcina se poate calcula cu ajutorul formulei empirice determinata de Weissbach:

(6.1

unde este coeficientul pierderii locale de sarcina ce inmulteste energia cinetica specifica a curgerii neperturbate. !sa cum s"a aratat mai inainte, aceste pierderi se produc datorita unei schimbari de directie sau de sectiune care determina in mod preponderent disiparea de energie prin schimb de cantitate de miscare si in mica masura prin lucrul mecanic al fortelor de frecare vascoasa. Valorile acestui coeficient au fost stabilite pe cale e#perimentala pentru fiecare clasa de modificari ale curgerii (coturi, diafragme, ingustari si largiri de sectiune etc. , functie de parametrii geometrici care le definesc. $ercetarile au dovedit ca depinde atat de natura peretilor conductei cat si de numarul %e&nolds al curgerii. Pentru unele cazuri simple se poate determina coeficientul pierderii locale. $a e#emplu se da teorema 'ellanger"'orda"$arnot aplicata la determinarea coeficientului pierderii locale de sarcina pentru o largire brusca a sectiunii de curgere. %elatiile obtinute cu ajutorul acesteia dau rezultate destul de apropiate de cele practice. (n cazul unei modificari a sectiunii de curgere se obisnuieste ca pierderea de sarcina e#primata cu o ecuatie de tipul (6.1 sa utilizeze ca energie cinetica de referinta pe cea corespunzatoare sectiunii minime, deci vitezei maxime. Pentru o mai buna clarificare, coeficientului pierderii locale i se poate atribui un indice, de e#emplu in cazul cresterii sectiunii de curgere:

(6.)

unde indicele *1* se refera la sectiunea amonte (de intrare . +e demonstreaza ca acest coeficient este:

(6.,

Se observa ca s-a obtinut in final o relatie functie numai de parametrii geometrici ai cresterii de sectiune. -aca largirea de sectiune este progresiva, mai intervine un coeficient de atenuare k . /,1/,,. (n continuare se vor prezenta cateva cazuri particulare, relatii de calcul si tabele cu date e#perimentale. (n tabelele 6.1 si 6.) se prezinta valori determinate e#perimental pentru coeficientul pierderii locale de sacina in cazul unei mariri bruste a sectiunii de trecere a fluidului.

0ab. 6.1. $oeficientul pierderii locale la cresterea brusca a sectiunii de curgere in functie de raportul diametrelor d11d) 1 /,1 /,65 /,) /,6) /,, /,5, /,2 /,41 /,3 /,36 /,6 /,21 /,4 /,)5 /,5 /,1, /,6 /,/2

0ab. 6.). $oeficientul pierderii locale la cresterea brusca a sectiunii de curgere in functie de raportul ariilor !11!) 1 /,1 /,51 /,) /,62 /,, /,26 /,2 /,,6 /,3 /,)3 /,6 /,16 /,4 /,1 /,5 /,/2 si

(n cazul in care o conducta debuseaza intr-un rezervor se poate considera ca rezulta coeficientul pierderii locale de sarcina = 1.

Pentru o ingustare de sectiune se foloseste aceeasi formula, insa pierderea de sarcina se va raporta la energia cinetica din aval, unde aria sectiunii este A2. -e asemenea, din e#periente rezulta ca trebuie sa se introduca un coeficient de atenuare k . /,3/,6. -eci pierderea de sarcina este:

, de unde rezulta coeficientul pierderii locale:

(6.2

(6.3

(n cazul unei intrari a fluidului dintr"un rezervor intr"o conducta se poate considera ca si rezulta coeficientul pierderii locale . -aca muchiile sunt rotunjite, atunci coeficientul pierderii locale scade foarte mult.

(n tabelele 6., si 6.2 se prezinta valori e#perimentale ale coeficientului pierderii locale de sarcina pentru o reducere brusca sectiunii de curgere. 0ab. 6.,. $oeficientul pierderii locale de sarcina la reducerea brusca a sectiunii de curgere in functie de raportul diametrelor d)1d1 ) /,1 /,26 /,) /,23 /,, /,2) /,2 /,2 /,3 /,,6 /,6 /,)5 /,4 /,16 /,5 /,1 /,6 /,/2

0ab. 6.2. $oeficientul pierderii locale de sarcina la reducerea brusca a sectiunii de curgere in functie de raportul ariilor sectiunilor de curgere !)1!1 ) /,/1 /,3 /,1 /,24 /,) /,2) /,2 /,,, /,6 /,)3 /,5 /,13

Pentru o marire continua de sectiune (difuzor , coeficientul pierderii locale depinde de raportul ariilor sectiunilor e#treme si de unghiul de evazare. 0abelul 6.3 prezinta cateva valori. +e atrage atentia ca in prima coloana se prezinta raportul diametrelor. Valoarea ma#ima a unghiului la care vana de fluid nu se desprinde de peretele tevii este de 45o. 0ab. 6.3. $oeficientul pierderii locale de sarcina pentru un difuzor in functie de raportul diametrelor si de unghiul de evazare. d)1d1 1,) 1,2 1,6 1,5 ),/ 25 o /,/2 /,1 /,, /,4 1,, 1) o /,/4 /,) /,3 1,) ),/ 16 / /,/6 /,, /,4 1,3 ),6 )/ o /,1) /,2 1,/ ),1 ,,6 )2 / /,13 /,3 1,2 ),6 3,)

Pentru o reducere continua de sectiune (confuzor , in tabelul 6.6 se prezinta valori ale coeficientului de rezistenta in functie de raportul ariilor sectiunilor si unghiul confuzorului. 0ab. 6.6. $oeficientul pierderii locale de sarcina pentru un confuzor in functie de raportul ariilor sectiunilor si unghiului confuzorului !)1!1 /,62 /,23 /,,6 /,)3 /,16 ,o /,/4) /,/46 /,/65 /,1// /,1/5 3o /,/64 /,/62 /,/4/ /,/41 /,/52 1/ o /,/32 /,/3) /,/31 /,/24 /,/25 132/o /,/3/ /,/3/ /,/26 /,/22 /,/22

(n tabelul 6. 4 se prezinta coeficientul de rezistenta locala pentru unele armaturi standard folosite in instalatii.

0ab. 6.4. $oeficientul pierderii locale de sarcina pentru armaturi din instalatii Denumirea rezistentei locale $ot standard la 23 o $ot standard la 23 o cu raza mare $ot standard la 6/ o $ot standard la 6/ o cu raza medie $ot standard la 6/ o cu raza mare $ot la 6/ o (de colt (ntoarcere la 15/ o cu raza mica (ntoarcere la 15/ o cu raza medie $ontor de debit cu diafragma Ventil normal de trecere complet deschis Piesa 0 standard, in flu# drept (cu derivatia inchisa Piesa 0 standard, folosita drept cot, cu iesirea din derivatie Piesa 0 standard, folosit drept cot, cu intrarea in derivatie Piesa 0 standard, cu raza mare, folosita drept cot, cu iesirea din derivatie /,, /,) /,42 /,6 /,26 1,, 1,4 1,) 5,/ 1) /,2 1,, 1,3 /,3

0rebuie mentionat faptul ca in practica, indeosebi in cazul ventilelor, se constata coeficienti ai pierderilor locale mai mari decat cei standard prezentati in tabele.

S-ar putea să vă placă și