Sunteți pe pagina 1din 132

UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU DIN BUCURETI FACULTATEA DE DREPT

ISTORIA STATULUI I DREPTULUI ROMNESC -nvmnt la !"tan-

EMIL MOLCU#

NICOLAE TOPRCEANU

C$%&!n" TITLUL I' R(D(CINILE DACO-ROMANE ALE STATULUI I DREPTULUI ROMNESC Ca%!t)l$l I' O&*an!+a&,a ")-!al a *,t)- a-!l)& n ,%)-a %&,"tatal .*,nt!l!-/ ...6 Ca%!t)l$l II' Stat$l 0! &,%t$l *,t)- aS,-!$n,a I' Stat$l *,t)- a-10 S,-!$n,a a II-a' D&,%t$l *,t)- a-.12 Ca%!t)l$l III' Stat$l 0! &,%t$l n Da-!a %&)v!n-!, &)man S,-!$n,a I' Ev)l$!a -)n1l!-t,l)& !nt&, a-! 0! &)man!..15 S,-!$n,a a II-a' C)n"t!t$!&,a 0! "t&$-t$&a %&)v!n-!,! Da-!a...15 S,-!$n,a a III-a' O&*an,l, -,nt&al, al, %&)v!n-!,!..16 S,-!$n,a a IV-a' S!"t,m$l 1!nan-!a&.17 S,-!$n,a a V-a' O&*an!+a&,a l)-al a %&)v!n-!,!.18 S,-!$n,a a VI-a' D&,%t$l n Da-!a %&)v!n-!, &)man.20 S,-!$n,a a VII-a' T&!%t!-,l, !n T&an"!lvan!a.23 TITLUL II' STATUL I DREPTUL ROMNESC 2N EVUL MEDIU Ca%!t)l$l I' O&*an!+a&,a )30t,! "t,0t!' N)&m,l, , -)n $!t al, )30t,! "t,0t! n %,&!)a a -$%&!n" nt&, ",-)l,l, IV 0! VIII ,' n' S,-!$n,a I' O&*an!+a&,a )30t,! "t,0t!..29 S,-!$n,a a II-a' N)&m,l, , -)n $!t n -a &$l )30t,! "t,0t!...33 Ca%!t)l$l II' A%a&!!a %&!m,l)& 1)&ma!$n! "tatal, , t!% 1,$ al .1)&ma&,a &!l)&/ ..37 Ca%!t)l$l III' L,*,a &!! 0! !n"t!t$!!l, "al, S,-!$n,a I' F)&ma&,a4 "1,&a , -$%&!n ,&, 0! ,1!n!&,a L,*!! #&!!40 S,-!$n,a a II-a' D!"%)+!!!l, L,*!! &!! -$ %&!v!&, la )mn!,4 S1at$l )mn,"- 0! &,*t)&!!42 S,-!$n,a a III-a' D!"%)+!!!l, L,*!! &!! -$ %&!v!&, la )&*an!+a&,a 3!",&!-!!...46 S,-!$n,a IV' D!"%)+!!!l, L,*!! &!! -$ %&!v!&, la )&*an!+a&,a 1!"-al47 S,-!$n,a a V-a' D!"%)+!!!l, L,*!! #&!! -$ %&!v!&, la )&*an!+a&,a a&mat,!49

S,-!$n,a a VI-a' O&*an!+a&,a a m!n!"t&at!v-t,&!t)&!al a &!l)& &)mn, n -)n1)&m!tat, -$ !"%)+!!!l, L,*!! &!!49 S,-!$n,a a VII-a' D!"%)+!!!l, L,*!! &!! -$ %&!v!&, la &,%t$l , %&)%&!,tat,..53 S,-!$n,a a VIII-a' D!"%)+!!!l, L,*!! &!! -$ %&!v!&, la "tat$t$l 5$&! !- al %,&")an,l)&...60 S,-!$n,a S,-!$n,a a a I6-a' 6-a' D!"%)+!!!l, L,*!! &!! -$ &! %&!v!&, -$ la &$ ,n!,4 la 1am!l!, 0! "$--,"!$n!...65 D!"%)+!!!l, L,*!! %&!v!&, &"%$n ,&,a !n -)l,-t!v.70 S,-!$n,a a 6I-a' D!"%)+!!!l, L,*!! &!! -$ %&!v!&, la )3l!*a!!l, !+v)&t, -)nt&a-t,.73 S,-!$n,a a 6II-a' D!"%)+!!!l, L,*!! &!! n )m,n!$l &,%t$l$! %,nal.. .78 S,-!$n,a a 6III-a' D!"%)+!!!l, L,*!! &!! -$ %&!v!&, la %&)-, $&a %&)3,81 Ca%!t)l$l IV' A%a&!!a 0! -)n!n$t$l %&av!l,l)& 3!",&!-,0t! S,-!$n,a I' A%a&!!a %&av!l,l)& 3!",&!-,0t!..84 S,-!$n,a a II-a' P&av!l,l, "-&!", n l!m3a "lav)n..85 S,-!$n,a a III-a' P&av!l,l, "-&!", n l!m3a &)mn85 S,-!$n,a a IV-a' C)n!n$t$l %&av!l,l)& 3!",&!-,0t!.86 Ca%!t)l$l V' A%a&!!a 0! -)n!n$t$l %&av!l,l)& la!-, 7 Cartea romneasc de nvtur 0! ndreptarea legii..87 Ca%!t)l$l VI' Stat$l 0! &,%t$l n %,&!)a a &,*!m$l$! t$&-)-1ana&!)t S,-!$n,a I' C)nt,8t$l %)l!t!- !nt,&na!)nal..91 S,-!$n,a a II-a' O&*an!+a&,a , "tat n %&!ma 1a+ a &,*!m$l$! t$&-)1ana&!)t..91 S,-!$n,a a III-a' D&,%t$l n %&!ma 1a+ a &,*!m$l$! t$&-)-1ana&!)t92 S,-!$n,a a IV-a' O&*an!+a&,a , "tat n a )$a 1a+ a &,*!m$l$! t$&-)1ana&!)t...95 S,-!$n,a a V-a' D&,%t$l n a )$a 1a+ a &,*!m$l$! t$&-)-1ana&!)t..97 Ca%!t)l$l VII' Stat$l 0! &,%t$l n %,&!)a a 9:;9-9:<: S,-!$n,a I' P&)*&am$l &,v)l$!,! , la 9:;9.106 S,-!$n,a a II-a' O&*an!+a&,a , "tat a M)l )v,! 0! a #&!! R)mn,0t!..107
3

, 5$ ,-at 0!

S,-!$n,a a III-a' Ev)l$!a &,%t$l$! n #a&a R)mn,a"- 0! n M)l )va..109 Ca%!t)l$l VIII' O&*an!+a&,a , "tat a M)l )v,! 0! a #&!! R)mn,0t! n %,&!)a a 9:<:-9:=:.113 TITLUL III' STATUL I DREPTUL ROMNESC MODERN Ca%!t)l$l I' R,1)&m,l, 0! )%,&a l,*!"lat!v n1%t$!t, , Al,8an &$ I)an C$+a S,-!$n,a I' R,1)&m,l, l$! Al,8an &$ I)an C$+a.118 S,-!$n,a a II-a' O%,&a l,*!"lat!v a l$! Al,8an &$ I)an C$+a121 Ca%!t)l$l II' Stat$l 0! &,%t$l m) ,&n n %,&!)a a 9:>>-9?9: S,-!$n,a I' O&*an!+a&,a , "tat.125 S,-!$n,a a II-a' Ev)l$!a &,%t$l$!126 1. Dreptul constituional i dreptul administrativ126 2. Dreptul civil..127 3. Dreptul penal.129 4. Dreptul procesual..129 5. e!islaia "nvoielilor a!ricole130 TITLUL IV' OR@ANIAAREA DE STAT I DREPTUL 2N TRANSILVANIA 2N PERIOADA CUPRINS( 2NTRE SECOLUL AL 6-LEA I ANUL 9?9: Ca%!t)l$l I' O&*an!+a&,a , "tat a T&an"!lvan!,! n %,&!)a a ",-)l$l 6-9?9: S,-!$n,a I' O&*an!+a&,a , "tat a T&an"!lvan!,! n %,&!)a a v)!,v) at$l$! .",-)l$l 69=<9/132 S,-!$n,a a II-a' O&*an!+a&,a , "tat a T&an"!lvan!,! n %,&!)a a %&!n-!%at$l$! ,%,n ,nt , T$&-!a .9=<9-9>:B/...136 S,-!$n,a a III-a' O&*an!+a&,a , "tat a T&an"!lvan!,! n %,&!)a a %&!n-!%at$l$! ,%,n ,nt , A$"t&!a .9>:B-9:<:/.138 S,-!$n,a a IV-a' O&*an!+a&,a , "tat a T&an"!lvan!,! n %,&!)a a 9:<:9:>C..141 S,-!$n,a a V-a' T&an"!lvan!a n %,&!)a a $al!"m$l$! a$"t&)-$n*a&.143 Ca%!t)l$l II' D&,%t$l n T&an"!lvan!a n %,&!)a a ",-)l$l 6-9?9: S,-!$n,a I' D&,%t$l n T&an"!lvan!a n %,&!)a a v)!,v) at$l$!145

S,-!$n,a a II-a' D&,%t$l n T&an"!lvan!a n %,&!)a a %&!n-!%at$l$! ,%,n ,nt , Im%,&!$l Ot)man .9=<9-9>:B/.. .146 S,-!$n,a a III-a' D&,%t$l n T&an"!lvan!a n %,&!)a a %&!n-!%at$l$! ,%,n ,nt , A$"t&!a .9>:B-9:<:/147 S,-!$n,a a IV-a' D&,%t$l T&an"!lvan!,! n %,&!)a a 9:<:-9?9:..151 S,-!$n,a a V-a' L$%ta &)mn!l)& !n T&an"!lvan!a m%)t&!va $al!"m$l$! a$"t&)$n*a&152 TITLUL V' STATUL I DREPTUL ROMNESC 2N PERIOADA 9?9:-9?B: Ca%!t)l$l I' F$&!&,a "tat$l$! na!)nal $n!ta& &)mn..156 Ca%!t)l$l II' Ev)l$!a &,%t$l$! S,-!$n,a I' Un!1!-a&,a l,*!"lat!v157 S,-!$n,a a II-a' D&,%t$l -)n"t!t$!)nal..157 S,-!$n,a a III-a' D&,%t$l a m!n!"t&at!v.158 S,-!$n,a a IV-a' D&,%t$l -!v!l.160 S,-!$n,a a V-a' D&,%t$l %,nal.164 S,-!$n,a a VI-a' P&)-, $&a -!v!l...164 S,-!$n,a a VII-a' P&)-, $&a %,nal164 B!3l!)*&a1!,167

TITLUL I #$D$%&'& ( D)%*+#*,)'( ) ( -.)./ /& 0& D#(1./ /& #*,2'(-%

Ca%!t)l$l I' O&*an!+a&,a ")-!al a *,t)- a-!l)& n ,%)-a %&,"tatal .*,nt!l!-/ -tr3moii notri4 !eto+dacii4 dup3 cum a5irm3 p3rintele istoriei4 6erodot4 aparineau etniei tracilor4 iar tracii erau etnia cea mai numeroas3 dup3 cea indian3 i dac3 nu s+ar 5i l3sat antrenai "n lupte interne ar 5i 5ost de ne"n5r7nt. )ria de e8tindere a acestei etnii a9un!ea4 "n nord4 p7n3 la mlatinile 1ripetului :"n 1olonia de ast3;i<4 "n sud4 p7n3 la ,area (!ee4 "n vest4 p7n3 la Dun3rea panonic3 :"n /n!aria de ast3;i<4 iar "n est p7n3 la 5luviul =u!. Din ramurile ce au aparinut acestei etnii4 !eto+dacii s+au remarcat prin importante reali;3ri pe plan politic4 economic4 cultural. 1re;ena constant3 a !eto+dacilor "n spaiul carpato+ danu>iano+pontic este atestat3 "nc3 din prima 9um3tate a mileniului & ". e. n. )utorii !reci "i desemnau pe str3moii notri prin termenul de !ei4 iar romanii le spuneau daci. /nii autori a5irm3 c3 dacii tr3iau "n ;ona intracarpatic34 iar !eii "n ;ona e8tracarpatic3. Dar -tra>o a5irm3 c3 !eii i dacii vor>esc aceeai lim>3 i sunt acelai popor. )cestea sunt raiunile pentru care istorio!ra5ia modern3 "i denumete pe str3moii notri !eto+daci. &;voarele latine i !receti ne+au transmis in5ormaii preioase privind modul de via3 a !eto+ dacilor4 cu privire la sistemul de conducere social34 precum i cu privire la nivelul de de;voltare economic3 atins. -pre e8emplu4 6erodot4 "n Istoriile sale ne descrie am3nunit e8pediia "ntreprins3 de c3tre re!ele Darius & al perilor4 "n "ncercarea de a+i supune pe scii. )rmata persan3 "nainta prin partea vestic3 a 1ontului (u8in :Do>ro!ea de ast3;i< pentru a trece Dun3rea. ?n calea lor toate tri>urile trace s+au supus4 cu e8cepia !eilor4 care4 dei au opus o re;isten3 "nd3ratnic34 5ur3 supui de "ndat34 cu toate c3 sunt cei mai vite9i i drepi dintre traci. )rrian i -tra>o ne "n53iea;3 campania lui )le8andru cel ,are "n nordul Dun3rii din anul 335 ". e. n. )ceste relat3ri sunt demne de "ncredere4 "ntruc7t se "ntemeia;3 pe "nsemn3rile 53cute la 5aa locului de c3tre unul dintre !eneralii lui )le8andru4 1tolemeu al lui a!os4 care a 5ondat "n (!ipt dinastia a!i;ilor. Din aceste "nsemn3ri re;ult3 c3 5alan!a macedonean3 a "naintat cu di5icultate prin nes57rite lanuri de !r7u4 a avut de "n5runtat o armat3 @ circa 4000 de c3l3rei i 10000 de pedestrai @ 4 a ocupat un ora "nt3rit "n care se a5la o populaie 5oarte numeroas3 i "n care au 5ost descoperite podoa>e de mare pre4 care au 5ost ulterior transportate "n sudul Dun3rii de doi !enerali ai lui )le8andru cel ,are.
6

Diodor din -icilia4 1ausanias i 1olAainos ne pre;int3 con5lictul dintre isimaB i DromiBete4 re!ele !eilor. Din relatr3ri re;ult3 c3 acest con5lict s+a declanat "n 9urul anului 300 ". e. n. )cest con5lict a durat p7n3 "n 9urul anului 292 ". e. n. i s+a 5inali;at cu "n5r7n!erea macedonenilor4 oca;ie cu care isimaB a 5ost luat pri;onier. )tunci4 otenii lui DromiBete au cerut ca isimaB s3 5ie ucis4 "ntruc7t4 spuneau ei4 otenii care "i prime9duiesc viaa "n lupt3 au dreptul s3 decid3 "n toate privinele. Dar DromiBete a avut un alt punct de vedere4 susin7nd c3 este mai >ine ca isimaB s3 5ie eli>erat4 opinie ce a 5ost "nsuit3 de c3tre otenii re!elui DromiBete. ,enion3m i relat3rile lui Custinus cu privire la con5lictul dintre !eii re!elui *roles i >astarni4 care s+a derulat "n secolul &&& ". e. n. ?ntr+o >3t3lie4 !eii au 5ost "nvini de c3tre >astarni. %u aceast3 oca;ie4 *roles i+a pedepsit pe otenii s3i o>li!7ndu+i s3 5ie servitorii 5emeilor lor p7n3 c7nd i+ au "nvins pe >astarni "ntr+o nou3 lupt3. De asemenea4 este menionat3 i inscripia de la 6istria4 care menionea;3 c3 "n secolul &&& ". e. n. re!ii !ei Dalmode!iEos i #Bema8os e8ercitau o autoritate de necontestat asupra cet3ilor !receti din 1ont. ?n 5ine4 1ompeius .ro!us ne vor>ete despre incrementa dacorum per Rubobostem regem :"nt3rirea puterii dacilor undeva "n .ransilvania su> puterea re!elui #u>o>ostes<. )ceste relat3ri ne 5ac s3 constat3m c3 "n epoca prestatal3 @ "nainte de secolul & ". e. n. @ !eto+dacii erau un popor statornic4 care promova pe scar3 lar!3 culturile a!ricole :e8 @ lanurile nes57rite de !r7u<4 "n3lau construcii civile i pu>lice de mari proporii4 dispuneau de armate puternice >ine ecBipateF de asemenea4 producia de m3r5uri i economia de scBim> au cunoscut o de;voltare nemai"nt7lnit3 la alte popoare trace de atunci. %onducerea politic3 era e8ercitat3 prin 5orme 53r3 caracter statal4 "n sistemul democraiei militare4 sistem caracteri;at prin 5aptul c3 toate Bot3r7rile cu privire la destinul comunit3ii erau adoptate de poporul "narmat. .otui4 sunt unele indicii din care re;ult3 c3 atunci4 "n special dup3 secolul al &G+lea ". e. n.4 apar primii !ermeni ai or!ani;3rii statelor4 c3ci se o>serv3 autoritatea pe care o e8ercitau re!ii !ei asupra poporului4 cum ar 5i ca;ul lui DromiBete. ?n aceast3 perioad34 viaa social3 a 5ost re!lementat3 prin norme 53r3 caracter 9uridic :o>iceiuri ne9uridice<4 pentru c3 aceste norme nu erau impuse printr+un aparat de constr7!ere4 ci erau respectate de >un3+voie. &;voarele istorice ne+au transmis in5ormaii cu privire la o>iceiurile practicate "n viaa de 5amilie4 st3p7nirea >unurilor4 "ncBeierea conveniilor4 soluionarea liti!iilor. ,ulte dintre aceste o>iceiuri vor 5i ulterior re!3site "ntr+o nou3 5orm3 "n (vul ,ediu rom7nesc4 5enomen de natur3 a con5irma continuitatea rom7nilor. ?n virtutea acestor o>iceiuri 53r3 caracter 9uridic ale !eto+dacilor4 aa cum ne arat3 6erodot4 la moartea e5ului de 5amilie 5iii de 5amilie aveau dreptul s3 cear3 ieirea din indivi;iune. De aici re;ult3 c3 "n epoca prestatal3 ap3ruse st3p7nirea individual3 asupra >unurilor4 ca o prim3 etap3 "n procesul 5orm3rii propriet3ii private.
7

(8ist3 i in5ormaii cu privire la 5aptul c3 la !eto+daci 5urtul era considerat in5raciunea cea mai !rav3. )lte i;voare vor>esc despre conveniile dintre p3ri4 "m>r3cate "n 5orma 9ur3mintelor reli!ioase. 6erodot este cel care ne relatea;3 modul de "ncBeiere a conveniilor4 "n virtutea unui ritual e8trem de complicat. )st5el p3rile turnau vin "ntr+un vas de lut4 se crestau cu un cuit i picurau din s7n!ele lor "n acel vin4 muiau apoi armele lor "n acel vin :o >ard34 o suli34 s3!eile<4 rosteau 9ur3minte reli!ioase4 dup3 care >eau vinul din vasul de lut. -u!estive sunt i in5ormaiile primite tot de la 6erodot4 cu privire la o>iceiul 9ur3mintelor pe vetrele re!ale :9ur3m7ntul pe ;eit3ile palatului re!al<4 ritual re!3sit "n (vul ,ediu cu 5uncie procesual3 de aceast3 dat3. ?n ipote;a "n care re!ele se "m>oln3vea4 erau cBemai trei !Bicitori dintre cei mai de va;3. (i Bot3rau cine a 9urat str7m> pe vetrele palatului re!al4 lucru care a condus la "m>oln3virea re!elui. %el descoperit era adus "n 5aa re!elui. Dac3 recunotea 5apta imputat34 acesta era decapitat. Dac3 nu con5irma acu;aiile4 era adus un num3r du>lu de !Bicitori. Dac3 acetia con5irmau deci;ia primilor4 vinovatul era decapitat4 averea acestuia era con5iscat3 i atri>uit3 primilor trei !Bicitori. Dac3 cei ase !Bicitori in5irmau p3rerea primilor trei4 erau adui doispre;ece !Bicitori. Dac3 dou3 r7nduri de !Bicitori4 consecutiv4 con5irmau nevinov3ia HinculpatuluiI4 primii trei !Bicitori urmau a 5i decapitai. )lte te8te privesc relaiile din s7nul 5amiliei4 autoritatea >3r>atului asupra 5emeii. -e a5irma de c3tre unii autori4 ce anali;au o perioad3 mai vecBe4 c3 !eto+dacii cunoteau poli!amia. )li autori4 care se re5ereau la o perioad3 mai apropiat34 a5irmau c3 !eto+dacii cunoteau mono!amia. De asemenea4 )ristotel spune c3 la a!at7ri :se pare c3 acetia tr3iau "n ;ona ,unilor )puseni< o>iceiurile care !uvernau viaa social3 erau "nv3ate pe de rost i c7ntate4 "n semn de a5eciune 5a3 de ele.

Ca%!t)l$l II' Stat$l 0! &,%t$l *,t)- aS,-!$n,a I' Stat$l *,t)- a-tatul !eto+dac a 5ost 5ondat i s+a consolidat su> domnia lui =ure>ista :82+44 ". e. n.<. -altul calitativ de la societatea !entilic3 la cea politic3 a 5ost determinat de acumul3rile produse "n plan economic i social. 1e plan economic4 "n secolul & ". e. n.4 !eto+dacii practicau pe scar3 lar!3 prelucrarea metalelor 5ieroase4 precum i alte meteu!uri. 1e acest 5ond de de;voltare a produciei s+a de;voltat comerul intern i e8tern4 "n special cu !recii i cu romanii4 dovad3 num3rul mare de monede romane i !receti din acea perioad3. *dat3 cu de;voltarea economiei de scBim> s+a produs procesul de strati5icare social34 atestat3 de >o!atul inventar al unor morminte4 de num3rul mare de te;aure4 de construciile civile de mari proporii. -trati5icarea s+a reali;at 5ie prin acapararea p3m7nturilor o>tilor s3teti de c3tre aristocraie4 5ie prin "nsuirea pr3;ii de r3;>oi sau prin e8tinderea domeniilor private. 1e de alt3 parte4 5ormarea statului a 5ost in5luenat3 i de con9unctura e8tern34 av7nd "n vedere c3 dup3 ce sciii4 !recii i macedonenii au dec3;ut"n urma luptelor cu romanii4 la sudul Dun3rii se pro5ila pericolul roman. #omanii au supus pe r7nd Jrecia i ,acedonia. Ka3 de iminena acestui pericol4 tri>urile !eto+dace s+au unit. De alt5el4 -tra>o a5irm3 c3 =ure>ista i+a adunat pe toi !eto+ dacii su> autoritatea sa4 i+a disciplinat i i+a deprins cu ascultarea poruncilor "ntemeind o mare st3p7nire de care se temeau toi vecinii4 inclusiv romanii4 a5lai "n plin3 e8pansiune. .ot aa4 "n te8tul inscripiei de la DAonisopolis :localitatea =alcic de ast3;i4 a5lat3 "n =ul!aria<4 de la morm7ntul lui )cornion4 ni se transmit in5ormaii cu privire la statul condus de c3tre =ure>ista. )cornion a 5ost un ma!istrat din DAonisopolis4 trimis de c3tre concet3enii s3i pe l7n!3 re!ele =ure>ista4 pentru a prote9a ast5el interesele cet3ii lor. 3ud7nd 5aptele lui )cornion4 te8tul menionea;3 c3 =ure>ista a a9uns cel mai mare dintre re!ii traci4 st3p7n al tuturor inuturilor de dincolo i de dincoace de Dun3re4 c3ci statul lui =ure>ista era m3r!init la sud de ,unii =alcani4 la nord de %arpaii 13duroi4 la vest de Dun3rea panonic34 iar la est de ;ona cuprins3 "ntre =u! i 'istru. .oate cet3ile !receti de la *l>ia la )ppolonia erau inte!rate "n statul lui =ure>ista4 inclusiv DAonisopolis.
9

(sena statului !eto+dac decur!ea din e8istena propriet3ii private i din e8ploatarea muncii sclavilor4 dei la !eto+daci sclavia nu a atins niciodat3 nivelul clasic4 "n sensul c3 producia nu s+a "ntemeiat4 "n principal4 pe munca ro>it34 ci pe cea li>er3. -clavia s+a practicat "n special pe propriet3ile private i "n e8ploat3rile miniere. ?n paralel4 o>tea s3teasc3 inte!rat3 "n statul !eto+dac a supravieuit "n lupta cu statul4 i+a p3strat i cristali;at caracterele4 pe care le+a p3strat vreme de milenii. ?n unele re!iuni ale 3rii :Grancea< aceste caracteristici s+au o>servat p7n3 la "nceputul secolului LL. ?n le!3tur3 cu strati5icarea social34 autori precum Dio %assius4 Dio %risostomul i &ordanes ne arat3 c3 "n statul !eto+dac e8ist3 o clasi5icare a persoanelor "n oameni li>eri i sclavi4 iar oamenii li>eri4 la r7ndul lor4 se clasi5icau "n tara>ostes : pileati< + no>ilii @ i comati :capileati< @ oamenii li>eri4 dar s3raci. .ot aceti autori ne arat3 c3 dre!3torii erau promovai doar din r7ndul tara>otilor4 care e8ercitau "n acelai timp proprietatea privat3 asupra marilor domenii civile. %u privire la or!ani;area statului4 la nivel central4 puterea "n stat era e8ercitat3 de c3tre re!e4 a5lat "n v7r5ul ierarBiei no>iliare. #e!ele e8ercita atri>uii le!islative4 administrative4 militare i 9udec3toreti. GecBii autori ne arat3 c3 la !eto+daci aveau vocaie la succesiunea tronului 5iii re!elui4 5raii re!elui4 marii preoi. )st5el4 =ure>ista i Dece>al au 5ost 5ii de re!i4 Diurpaneus a venit la succesiunea lui -corrilo "n calitate de 5rate al re!elui4 Dece>al4 5iul lui -corrilo4 l+a motenit pe uncBiul s3u4 Diurpaneus4 iar Deceneu a venit la succesiunea lui =ure>ista "n calitate de mare preot. #einem c3 la !eto+daci atri>uiile laice i reli!ioase4 la nivel central4 erau e8ercitate 5ie de aceeai persoan3 5ie de c3tre persoane di5erite. )st5el4 Deceneu i %omosicus4 erau "n acelai timp i re!i i mari preoi4 pe c7nd "n timpul lui =ure>ista mare preot era Deceneu4 iar "n vremea lui Dece>al mare preot era Gesinas. ,onarBia !eto+dac3 se mai caracteri;ea;3 i prin caracterul ei pronunat militar4 5a3 de 5aptul c3 5uncia de ap3rare a statului devenise preponderent3 "n condiiile e8pansiunii romane. %on5orm relat3rilor lui -tra>o4 dacii aveau o armat3 de peste 200000 de lupt3tori4 care a impresionat pe toi contemporanii4 c3ci vreme de dou3 secole nu a putut 5i "n5r7nt3. #e!ele !eto+dac era i proprietarul minelor de aur. .ot la nivel central "i des53ura activitatea i un aparat de dre!3tori4 provenii din r7ndul aristocraiei4 aparat ierarBi;at4 ce des53ura o activitate continu3. ?n acest sens4 menion3m c3 "n inscripia de la DAonisopolis se spune despre )cornion c3 era cel dint7i i "n cea mai mare cinste "n aristocraia !eto+dac3. 1e de alt3 parte4 &ordanes i Dio %assius arat3 c3 la !eto+daci marele preot e8ercita atri>uii 5oarte importante.

10

,arele preot era un adev3rat vicere!e4 pentru c3 la !eto+daci s+a acreditat ideea c3 dreptul este de ori!ine divin34 iar interpretul voinei divine este marele preot4 care recur!ea cBiar i la ma!ie pentru a+i determina pe supui s3 respecte dispo;iiile normelor de drept. )li autori4 spre e8emplu -uidas i Mriton4 ne vor>esc despre or!ani;area local3 "n statul !eto+ dac. %on5orm acestor autori4 unii dintre no>ili erau pui mai mari peste tre>urile a!ricole4 iar alii4 din 9urul re!elui4 erau "mp3rii la pa;a cet3ilor. De aici re;ult3 c3 e8ista un aparat administrativ4 la nivel local4 ce coordona activitatea economic34 "n special cea a!ricol34 i un aparat administrativ4 tot la nivel local4 cu atri>uiuni militare. De aici re;ult34 pe de o parte4 importana acordat3 a!riculturii de c3tre statul !eto+dac4 iar4 pe de alt3 parte4 c3 !eto+dacii aveau un vast sistem de ap3rare "n centrul c3ruia se a5lau cet3ile. Din datele istorice re;ult3 c3 societatea !eto+dac3 a 5ost or!ani;at3 "n epoca istoric3 situat3 "ntre domnia lui =ure>ista i cea a lui Dece>al "ntr+un sistem de sine st3t3tor4 av7nd la >a;3 criteriul strati5ic3rii sociale i cel al teritorialit3ii. 1rocesul de consolidare a statului !eto+ dac a 5ost "ntrerupt de ocupaia roman34 dar e8istena sa a avut puternice ecouri "n istorio!ra5ia epocii. S,-!$n,a a II-a' D&,%t$l *,t)- a?n ceea ce privete dreptul !eto+dac4 acesta a 5ost e8primat 5ie "n 5orma nescris3 a o>iceiului 9uridic4 5ie "n 5orm3 scris34 "ntruc7t o serie de o>iceiuri :acelea care erau convena>ile clasei dominante< au 5ost preluate i sancionate de c3tre statul !eto+dac4 devenind norme de drept. ?n paralel4 "n procesul diversi5ic3rii i consolid3rii sistemului sclava!ist4 s+au 5ormat noi o>iceiuri4 care au 5ost sancionate de c3tre stat i au do>7ndit pe aceast3 cale valoare 9uridic3. De asemenea4 aa cum spune &ordanes4 !eto+dacii au cunoscut i dreptul scris. )ceast3 idee se >a;ea;3 pe relat3rile lui &ordanes4 con5orm c3rora re!ele =ure>ista a dat poporului s3u le!i scrise4 care nu erau codi5ic3ri ale o>iceiurilor 9uridice4 ci erau porunci ale re!elui. &ordanes4 care a tr3it "n secolul G& e. n.4 m3rturisete c3 a citit acele le!i4 ce 5useser3 transmise din !eneraie "n !eneraie. Dar4 din ne5ericire4 ele s+au pierdut4 ast5el "nc7t reconstituim 5i;ionomia instituiilor 9uridice !eto+dace 5ie pe >a;a unor i;voare indirecte4 5ie pe >a;a urmelor l3sate de c3tre aceste instituii asupra dreptului nostru de mai t7r;iu. %ert este c3 "n materia >unurilor4 !eto+dacii au cunoscut proprietatea privat34 ce se e8ercita asupra unor e8ploat3ri miniere4 vite4 sclavi4 unele domenii civile i private. .otodat34 ei au cunoscut i proprietatea o>tei teritoriale4 o>te care e8ercita o proprietate colectiv3 asupra p3m7ntului "mpletit3 cu 5olosina individual34 aa cum re;ult3 din a &&& + a od3 a lui 6oraiu @ Bine-i sciilor cei din cmp/ Care au din strmoi carele drept sla;/ Geii aspri au traiul bun:/ Roat dnd belug glia cea r! de "at/ #trng recolte obteti cu srg$/ Iar pe ogor nu-i mai prin%i anul de cum s-a dus&/ #oru-i ace egali 'n drept:/ (reaba i-ai ispr)it* +ltul s )in-n loc,&
11

De aici putem tra!e unele conclu;iiN + 6oraiu "i con5und3 pe !ei cu sciii4 ceea ce nu tre>uie s3 ne surprind34 deoarece .ucidide a5irma c3 !eii i sciii au aceleai o>iceiuriF + "n o>tea s3teasc3 se e8ercita proprietatea colectiv34 deoarece !eii strng recolte obteti cu srg,F + 5olosina are caracter individual4 c3ci terenul o>tei s3teti era "mp3rit "n loturi individuale4 atri>uite anual 5iec3rei 5amilii4 prin sistemul soriului @ iar pe ogor nu-i mai prin%i anul de cum s-a dus,& .ot 6oraiu ne transmite in5ormaii cu privire la viaa de 5amilieN Blnd-i soaa cea de a do! a)nd /Gri-a pruncilor mici r de mam! a-uni&/ .estrea-i nu-l ace rob pe so/ (raiu!n dar nu i-l d tnrului cel stricat&/ Cci )irtutea e %estrea ei:/ Iubitoare-i de so$ po tele 'n rnnd&/ Crim-i patul cel pngrit$/ /apta are ca pedeaps moartea$ din moi-strmoi,& De aici re;ult3 c3N + !eto+dacii cunoteau 5amilia mono!am3F + mono!amia era p3;it3 stranic4 de vreme ce adulterul era pedepsit cu moarteaF + !eto+dacii cunoteau instituia dotei :;estrei<4 dei nu >unurile erau principala ;estre4 ci inuta ei moral3 @ %estrea-i nu-l ace rob pe so 012 cci )irtutea e %estrea ei,& )lte dispo;iii privesc materia o>li!aiilor. Din sursele indirecte re;ult3 c3 o>li!aiile i;vorau 5ie din contracte4 5ie din delicte. %ontractele aveau caracter solemn i erau de dou3 5eluriN + contracte solemne "n 5orm3 reli!ioas3F + contracte solemne "n 5orm3 scris3. ?n domeniul dreptului penal4 cele mai importante dispo;iii incriminau in5raciunile contra statului4 propriet3ii private i persoanei %u privire la sistemul 9udiciar :procesual<4 atri>uiunile privind soluionarea liti!iilor au 5ost preluate de or!anele speciali;ate ale statului. ?n 5runtea acestui aparat se a5la 5ie re!ele4 5ie marele preot. 'u tim cu e8actitate dac3 "n v7r5ul ierarBiei 9udiciare se a5la re!ele sau marele preot4 pentru c3 "n unele i;voare ale vremii se menionea;3 c3 la !eto+daci %omosicus a 5ost 9udec3tor suprem4 dar nu se preci;ea;3 dac3 "n calitate de re!e sau "n calitate de mare preot. &;voarele istorice ne mai relev3 c3 s+au p3strat urme ale r3;>un3rii private "n 5orma le!ii talionului i sistemul duelului 9udiciar. Jeto+dacii au cunoscut i norme de drept internaional pu>lic4 pe care le aplicau "n relaiile cu alte popoare4 "n special cu oca;ia "ncBeierii conveniilor cu alte state.

12

Ca%!t)l$l III' Stat$l 0! &,%t$l n Da-!a %&)v!n-!, &)man S,-!$n,a I' Ev)l$!a -)n1l!-t,l)& !nt&, a-! 0! &)man! %on5lictul dintre daci i romani s+a declanat "nc3 de la "nceputul secolului & e. n. i a a9uns la apo!eu "n perioad3 cuprins3 "ntre anii 85 i 106 e. n. 1erioada de apo!eu cunoate dou3 perioadeN + 85+89 e. n.F + 101+106 e. n. Dup3 r3;>oaiele "ncepute "n anul 85 e. n.4 s+a "ncBeiat un tratat de pace "n anul 89 e. n. "ntre romani4 repre;entai de "mp3ratul Domiian4 i !eto+daci4 repre;entai de Die!is4 5ratele lui Dece>al. %on5orm dispo;iiilor acestui tratat4 Dacia a devenit un stat clientelar4 deoarece prin clau;ele tratatului dacii le permiteau romanilor s3 construiasc3 5orti5icaii "n nordul Dun3rii i s3 traverse;e teritoriul statului !eto+dac spre nord+vest4 "n vederea luptelor cu Oua;ii i marcomanii. ?n scBim>4 romanii se o>li!au a pl3ti dacilor su>sidii anuale4 s3 le dea a9utoare "n meteri constructori i teBnic3 de construcie. .raian a considerat acest tratat ca 5iind umilitor perntru #oma4 "nc7t a declanat cele dou3 r3;>oaie4 la 5inele c3rora4 prin victoria roman34 s+a 5ormat provincia 3acia /eli4. S,-!$n,a a II-a' C)n"t!t$!&,a 0! "t&$-t$&a %&)v!n-!,! Da-!a ?n urma cuceririi Daciei de c3tre romani4 nu toate teritoriile locuite de c3tre daci au 5ost incluse "n provincia roman3 Dacia4 ci doar o parte dintre acestea. )st5el4 ;ona transilvan3 dintre *lt i %arpai4 ,untenia de ast3;i4 sudul ,odovei erau i ele teritorii supuse romanilor4 dar nu 5useser3 incluse "n Dacia .raian34 ci "n provincia 5oesia In erior. De aceea4 nu tre>uie s3 ne surprind3 5aptul c3 au 5ost romani;ai i !eto+dacii ce nu se a5lau "n provincia Dacia4 pentru c3 i ei se a5lau su> st3p7nire roman3. 6otarele provinciei Dacia "ncep4 la vest4 de la con5luena Dun3rii cu .isa :"n =anatul s7r>esc de ast3;i<4 apoi urc3m pe Galea .isei p7n3 la con5luena ,ureului cu .isa4 apoi la nord urm3m linia ,ureului "n amonte p7n3 la Deva4 de unde urc3 prin ,unii )puseni p7n3 l7n!3 Dal3u4 dup3 care urm3m o linie paralel3 cu Galea -omeului p7n3 la pasul *itu;. a est avem versantul transilvan al %arpailor *rientali. )poi4 co>or7m spre sud p7n3 la i;voarele *ltului4 urm3m Galea *ltului p7n3 la con5luena *ltului cu Dun3rea. a sud urc3m pe Galea Dun3rii p7n3 la punctul de plecare. %7t3 vreme a tr3it "mp3ratul .raian4 provincia a avut o conducere i o or!ani;are unitar3. Dup3 moartea lui .raian :117 e. n.<4 "mp3ratul 6adrian a reor!ani;at provincia. )st5el4 pe la 118 e. n.4 6adrian a desprins ;ona transilvan3 dintre *lt i %arpai din 5oesia In erior4 a unit+o cu *ltenia de ast3;i i a 5ormat provincia 3acia In erioar . %elelalte
13

teritorii ale 5ostei provincii au 5ormat 3acia #uperioar . ?n anul 124 e. n.4 6adrian a desprins din 3acia #uperioar partea a5lat3 la nord de ,ureul superior i de )rie4 5orm7nd 3acia 6orolissensis . /rm3toarea re5orm3 a 5ost "n53ptuit3 de c3tre ,arc )ureliu4 care4 "n anul 168 e. n.4 a unit 3acia In erioar cu 3acia #uperioar4 5orm7nd 3acia +ppulensis . ?n anul 169 e. n.4 ,arc )ureliu a desprins din 3acia +ppulensis partea din vestul =anatului4 5orm7nd 3acia 5al)ensis. 3acia 6orolissensis a r3mas "n aceleai !ranie. S,-!$n,a a III-a' O&*an,l, -,nt&al, al, %&)v!n-!,! %onducerea provinciei i apoi4 a provinciilor4 a evoluat "n 5uncie de or!ani;area teritorial3. )st5el4 c7t3 vreme Dacia a 5ost o provincie unitar34 ea era condus3 de un !uvernator numit legatus augusti pro consule :le!at imperial de ordin senatorial i de !rad consular<. )cest !uvernator e8ercita depline puteri pe plan administrativ4 9udiciar i militar. )vea "n su>ordine mai multe le!iuni :I +diuti44 I7 /la)ia /eli4 i 8III Gemina<4 "ntruc7t la romani !uvernatorii de ran! consular aveau dreptul de a conduce mai multe le!iuni. Dup3 re5ormele lui 6adrian4 3acia #uperior era condus3 de c3tre un legatus augusti pro praetore4 dar de data aceasta4 de ran! pretorian4 adic3 un 5ost pretor la #oma. )cest !uvernator e8ercita i el "n 3acia #uperior atri>uii adminstrative4 9udiciare i militare4 dar el avea dreptul de a conduce o sin!ur3 le!iune : 8III Gemina<. 3acia In erior i 3acia 6orolissensis erau conduse de !uvernatori de ran! in5eriori @ procuratori pre;idiali. (i proveneau din r7ndurile cavalerilor :ordinul ecvestru< i e8ercitau "n provinciile conduse atri>uii administrative4 militare i 9udiciare. Dup3 re5ormele lui ,arc )ureliu !uvernatorul 3aciei +ppulensis do>7ndete atri>uii de coordonare4 5iind denumit legatus augusti pro consule daciarum trium :le!atul imperial al celor trei Dacii<. (l redo>7ndete ran!ul consular. )re "n su>ordine dou3 le!iuni : 7 5acedonica i 8III Gemina< i suprave!Bea;3 activitatea !uvernatorilor din 3acia 5al)ensis i 3acia 6orolissensis4 deoarece 3acia 5al)ensis era condus3 tot de c3tre un procurator pre;idial4 pe c7nd 3acia 6orolissensis era condus34 "ncep7nd din anul 168 e. n.4 de comandantul e!iunii a G+ a ,acedonica. .ot la nivel central se "ntrunea %onsiliul celor trei Dacii :Concilium pro)inciae sau Concilium 3aciarum trium<4 5ormat din repre;entanii municipiilor i coloniilor. )cest consiliu se "ntrunea o dat3 pe an i avea rolul de a promova interesele comunit3ilor locale pe l7n!3 !uvernator. )vea inclusiv dreptul de a se pl7n!e "mp3ratului pentru eventualele a>u;uri ale !uvernatorului4 dei4 "n realitate4 acest consiliu "ndeplinea rolul de a promova cultul imperial4 persoana "mp3ratului sim>oli;7nd unitatea imperiului4 dovad3 c3 acest consiliu era condus de un sacerdos arae augusti :preot al cultului imperial<.

14

S,-!$n,a a IV-a' S!"t,m$l 1!nan-!a& %7t Dacia a 5ost provincie unitar34 atri>uiile 5inanciare erau e8ercitate la nivel central de c3tre un procurator 5inanciar4 su>ordonat nemi9locit !uvernatorului. Dup3 re5ormele lui 6adrian4 "n 3acia #uperior a continuat s3 e8iste un procurator 5inanciar4 iar "n 3acia In erior i "n 3acia 6orolissensis atri>uiile 5iscale erau e8ercitate de !uvernatori :procuratorii pre;idiali<. Dup3 re5ormele lui ,arc )ureliu4 "n 3acia +ppulensis e8ista un procurator 5inanciar su>ordonat !uvernatorului4 "n 3acia 5al)ensis atri>uiile 5inanciare reveneau !uvernatorului4 iar "n 3acia 6orolissensis e8ista un procurator 5inanciar de sine st3t3tor4 "ntruc7t la romani comandanii le!iunilor nu aveau dreptul s3 e8ercite atri>uiuni 5iscale. ?n Dacia .raian3 e8istau trei tipuri de impo;iteN + impo;itul direct :tributa< @ se pl3tea pe propriet3ile 5unciare i pe cl3diriF + impo;itul pe persoan3 0tributum capitis2F + impo;itele indirecte :)ectigalia< @ se pl3teau pe de;ro>irile de sclavi4 pe succesiuni4 pe v7n;area de >unuri mo>ile :sclavi< i imo>ile. S,-!$n,a a V-a' O&*an!+a&,a l)-al a %&)v!n-!,! )ceasta a cunoscut o anumit3 evoluie4 ast5el "nc7t4 dup3 moartea lui .raian4 constat3m c3 e8ist3 localit3i ur>ane i localit3i rurale cu re!imuri 9uridice di5erite. ocalit3ile ur>ane erau coloniile i municipiile. ?n epoca #epu>licii romane4 distincia dintre municipii i colonii era clar34 "n sensul c3 toate coloniile erau 5ondate de cet3eni romani4 care se >ucurau de plenitudinea drepturilor. /nele dintre acestea se >ucurau de 5iciunea lui ius italicum4 con5orm c3reia teritoriul coloniilor era considerat ca 53c7nd parte din teritoriul &taliei. 1e aceast3 cale4 terenul acestor colonii nu era supus impo;itelor. ,unicipiile erau 5ondate de latini4 aveau statut 9uridic in5erior4 dar4 cu timpul4 aceast3 distincie s+a estompat4 dovad3 c3 "n vremea Daciei .raiane distincia dintre municipii i colonii se 53cea mai de!ra>3 pe criteriul de;volt3rii economice i culturale. ocalit3ile ur>ane din Dacia .raian3 au 5ost vecBi ae;3ri ale autoBtonilor ridicate prin Bot3r7ri ale "mp3ratului la ran!ul de municipii i mai t7r;iu colonii4 cu e8cepia capitalei4 deoarece .raian a distrus vecBea capital3 a Daciei4 construind o nou3 capital3 "n apropierea celei vecBi @ Colonia 9lpia (raiana +ugusta 3acica4 la care "mp3ratul 6adrian a ad3u!at i vecBea denumire @ #armi%egetusa. )cest ora a 5ost 5ondat prin coloni;area cet3enilor romani :cca 20000 de locuitori< i avea o supra5a3 de circa 32 Ba. ?n aceast3 colonie se a5la administraia central34 precum i cele mai importante instituii 5inanciare i 9udiciare.

15

De asemenea4 cu dou3 e8cepii4 avem "n vedere capitala i #omula4 municipiile i coloniile din Dacia .raian3 au purtat denumirile tradiionale !eto+daceN 3robeta4 +ppulum4 :apoca4 6otaissa4 au a9uns la ran!ul de colonii4 al3turi de Romula i Colonia 9lpia (raiana +ugusta 3acica #armi%egetusa. )lte orae au r3mas la nivelul de municipiiN 6orolissum4 3ierna4 +mpelum4 (ibiscum. %oloniile i municipiile din Dacia .raian3 aveau o conducere aproape identic3. Kapt e c3 "n centrul sistemului de conducere local3 se a5lau aa+;isele senate municipale @ ordo decurionum @ 4 or!ani;ate dup3 model roman4 "ntruc7t4 aa cum spunea )ullu Jeliu4 toate coloniile i municipiile din provincii erau or!ani;ate dup3 modelul #omei4 5iind considerate mici e5i!ii ale #omei. 'um3rul mem>rilor acestora :decurionii< era 5i8at prin Bot3r7rea prin care "mp3ratul "n5iina oraul respectiv i oscila "ntre 30 i 50. ,em>rii senatelor locale4 aa+;isele municipale4 erau desemnai dintre cet3enii romani in!enui ce aveau cel puin 25 de ani i o avere de minimum 100000 de sesteri. Din senatele municipale 53ceau parte de drept toi 5otii ma!istrai locali. )cest senatN + conducea "ntrea!a activitate administrativ3 i 5inanciar3 din oraF + re;olva pro>lemele edilitare cu privire la construciiF - Bot3ra cu privire la atri>uirea de terenuriF - or!ani;a 9ocurile pu>liceF - "ntreinea cultul imperial "n cadrul orauluiF - "i ale!ea pe toi ma!istraii laici i sacerdotali. Dintre ma!istraii laici amintim pe cei care e8ercitau atri>uii 9udiciare i care4 pe aceast3 cale4 or!ani;au 9udecarea proceselor4 i anume 5a;a in iure. ?n cadrul coloniilor4 aceti ma!istrai erau duum)iri iure dicundo :cei doi >3r>ai care s3 spun3 dreptul<4 iar "n municipii aceste atri>uii erau e8ercitate de ;uator)iri iure dicundo :cei patru >3r>ai care s3 spun3 dreptul<. .ot din cate!oria ma!istrailor laici 53ceau parte i edilii4 careN + asi!urau ordinea pu>lic3 i aprovi;ionarea oraelorF + se ocupau de administrarea t7r!urilor i pieelorF Puestorii erau acei ma!istrai care coordonau activitatea 5iscal3. ?n su>ordinea acestor ma!istrai se a5la un aparat de 5uncionari in5eriori @ apparitores. ,a!istraii sacerdotali erau de trei 5eluriN + ponti5iiF + 5laminiiF + au!urii.

16

.otodat34 "n 5iecare ora se ale!ea un ordin al au!ustalilor :al venera>ililor< dintre persoanele care nu aveau acces la ordo decurionum. )cest or!anism colectiv asi!ura i el promovarea cultului imperial. ?n toate coloniile i municipiile se or!ani;au asociaii @ colegia @ pe criterii pro5esionale4 etnice sau reli!ioase. %onduc3torii lor erau denumii pre5eci sau ma!istri. ocalit3ile rurale erau de dou3 5eluri. /nele erau or!ani;ate dup3 model roman4 iar altele erau or!ani;ate dup3 modelul !eto+dac. %ele or!ani;ate dup3 nivel roman erau4 la r7ndul lor4 de dou3 5eluriN pagus i )icus. -e numeau pagi localit3ile rurale 5ondate pe teritoriile dependente de orae. (rau conduse de pre5eci4 care erau "n acelai timp i mem>ri ai senatelor municipale :decurioni<. -e numeau )ici localit3ile rurale 5ondate pe teritorii ce nu depindeau de orae sau care se a5lau "n ;one unde nu e8istau orae. )cestea aveau conducere proprie. ocalit3ile rurale or!ani;ate dup3 modelul !eto+dac se numeau o>ti s3teti :teritoriale<. Dei ele erau inte!rate "n provincie4 aveau dreptul de a se autoconduce "n sistemul democraiei o>teti. ,ai e8istau i alte localit3i cu re!im 9uridic di5erit @ canabae. (le erau locuite de veterani4 mem>rii 5amiliilor militarilor4 ne!ustori4 etc. /nele dintre ele s+au de;voltat4 cum ar 5i cea a5lat3 l7n!3 +mpulum4 care a devenit ora. /n re!im 9uridic di5erit aveau i localit3ile >alneare4 dintre care o amintim pe cea de la +;uae& S,-!$n,a a VI-a' D&,%t$l n Da-!a %&)v!n-!, &)man (voluia dreptului ne atest3 5aptul c3 i pe plan 9uridic4 "n Dacia .raian34 a avut loc un proces de sinte;34 "n cadrul sinte;ei produs3 pe plan etnic i instituional. ?n cadrul acestui proces evolutiv4 iniial4 "n Dacia .raian3 se aplicau r7nduieli 9uridice paralele @ dreptul !eto+dac4 pe de o parte4 i dreptul civil roman i dreptul !inilor :ius gentium<4 pe de alt3 parte. 'ormele de drept civil se aplicau4 "n principiu4 numai cet3enilor romani a5lai "n provincie4 care se >ucurau4 ca orice cet3ean roman4 de toate drepturile civile i politice @ ius commercii$ ius conubii$ ius su ragii$ ius militiae$ ius "onorum. Dreptul !inilor se aplica "n relaiile cet3eni+latini+pere!rini sau "n relaiile dintre pere!rini. ?n relaiile dintre daci se aplica cutuma !eto+dac3. %u timpul "ns34 "n urma de;volt3rii economice i culturale4 "n urma sinte;ei "n planul or!ani;3rii administrative i su> presiunea cerinelor economiei de scBim> asist3m la un proces de "mpletire a celor trei r7nduieli 9uridice. 1e aceast3 cale iau natere noi instituii 9uridice4 care nu corespund nici cerinelor dreptului roman4 nici celor ale dreptului local4 ci au o 5i;ionomie ori!inal34
17

c3ci "n procesul "mpletirii instituiilor romane cu cele locale iau natere noi instituii 9uridice4 "n cadrul c3rora dispo;iiile de drept roman au do>7ndit 5uncii i 5inalit3i noi. 'oul sistem 9uridic ast5el re;ultat este denumit dreptul daco+roman. (l cuprinde dispo;iii cu privire la >unuri4 persoane4 succesiuni i4 mai ales4 cu privire la o>li!aii. ?n materia >unurilor constat3m c3 dreptul daco+roman consacr3 trei 5orme distincte de proprietateN proprietatea Ouiritar34 proprietatea provincial3 i proprietatea pere!rin3. 1roprietatea provincial3 a luat natere "n le!3tur3 cu re!imul 9uridic pe care "l aveau teritoriile cucerite de romani. )cele teritorii treceau "n ager publicus. -tatul atri>uia apoi acele terenuri spre 5olosin3 provincialilor. )ceast3 5olosin3 era desemnat3 de romani prin sinta!ma Hpossessio )el usu ructusI :u;u5ruct sau posesiune<4 pe c7nd modernii desemnau aceast3 5olosin3 prin sinta!ma Hproprietate provincial3I4 "ntruc7t acea 5olosin3 pre;enta tr3s3turile unui drept real4 era un verita>il drept real4 deoarece provincialii puteau dispune de acele terenuri prin acte inter )i)os :"ntre vii< i mortis causa :pentru cau;3 de moarte<4 le puteau !reva cu sarcini4 le puteau urm3ri "n 9ustiie printr+o aciune in rem :real3< creat3 dup3 modelul aciunii "n revendicare :rei )indicatio<4 "ntruc7t "n 5ormula aceastei aciuni se introducea 5iciunea c3 provincialul este cet3ean roman4 ast5el "nc7t i pere!rinul putea intenta aciunea "n revendicare. .otodat34 proprietatea provincial3 putea 5i do>7ndit3 i printr+o variant3 a u;ucapiunii romane4 cunoscut3 "n Dacia .raian3 su> denumirea de prescriptio longi temporis. 1rovincialul recunotea proprietatea suprem3 a statului roman asupra acelui p3m7nt prin plata anual3 a unei sume de >ani numit3 tributum :stipendium<. .otodat3 "n provincia Dacia s+a putut e8ercita i proprietatea Ouiritar34 pe >a;a 5iciunii lui ius italicum4 "ntruc7t proprietatea Ouiritar3 putea 5i e8ercitat3 doar de c3tre cet3enii romani i purta asupra lucrurilor romane :res romana<4 or terenurile din provincii nu se >ucurau de re!imul 9uridic al res romana4 ci doar cele din &talia. De aceea4 pe >a;a lui ius italicum4 se considera c3 teritoriile dependente de anumite colonii se a5l3 "n &talia. 1e aceast3 cale acele terenuri deveneau lucruri romane4 suscepti>ile de apropriere su> 5orma propriet3ii Ouiritare. )ceast3 proprietate era e8ercitat3 doar de c3tre cet3enii romani a5lai "n Dacia. De asemenea4 a 5ost cunoscut3 i proprietatea pere!rin34 distinct3 de cea provincial34 "ntruc7t ea purta doar asupra construciilor i a >unurilor mo>ile. (ra sancionat3 printr+o aciune in rem special3. ?n materia persoanelor se aplicau dispo;iiile dreptului roman4 dar numai "n primele decenii de la 5ondarea provinciei. ?n primele decenii4 cam p7n3 "n vremea domniei lui )ntonin 1iul :138+162 e. n.<4 persoanele aveau un re!im 9uridic statutar4 5iind considerate cate!orii sociale "ncBise i ereditare. %et3enii romani se >ucurau de plenitudinea drepturilor civile i politice.
18

atinii din Dacia se >ucurau doar de ius commercii. K3ceau parte din cate!oria latinilor 5ictivi4 "ntruc7t se >ucurau de latinitate doar din punct de vedere 9uridic4 nu i din punct de vedere etnic4 deoarece nu erau rude de s7n!e cu romanii. 1ere!rinii se "mp3reau "n dou3 cate!oriiN o>inuii i dediticii. 1ere!rinii o>inuii aveau acces la ius gentium i la cutuma local3. 1ere!rinii dediticii aveau o condiie 9uridic3 in5erioar34 pentru c3 s+au opus cu arma e8pansiunii romane4 iar romanii le+au distrus cet3ile. )ceti pere!rini nu puteau do>7ndi cet3enia roman34 5iind e8ceptai de constituiunea lui %aracalla. )cetia nu puteau veni la #oma 53r3 a nu c3dea "n sclavie. %u timpul4 pe 5ondul uni5ic3rii instituiilor 9uridice4 asist3m la un proces de uni5icare a condiiei 9uridice a persoanelor4 "n "nelesul c3 asist3m la o tendin3 con5orm c3reia toi oamenii li>eri din Dacia .raian3 do>7ndesc aceeai condiie 9uridic3. )cest proces s+a des3v7rit "n anul 212 e. n. c7nd4 prin edictul lui %aracalla4 toi locuitorii li>eri din Dacia .raian3 au devenit cet3eni romani4 do>7ndind ast5el acces la dreptul civil roman4 cu e8cepia pere!rinilor i a latinilor iuniani. ?n materie succesoral34 p7n3 "n vremea domniei lui )ntonin 1iul4 au 5ost aplicate r7nduieli paralele4 "ns34 "ncep7nd din vremea domniei lui ,arc )ureliu :162+183 e. n.< constat3m c3 i dispo;iiile dreptului succesoral cunosc un proces de uni5icare4 "ntruc7t oamenii li>eri din Dacia .raian3 do>7ndesc testamenti actio :capacitate testamentar3<. Dar cele mai importante dispo;iii ale dreptului daco+roman sunt "n domeniul o>li!aiilor4 av7nd "n vedere 5aptul c3 "n Dacia .raian3 producia i economia de scBim> au cunoscut o de;voltare 53r3 precedent4 or instituiile din domeniul o>li!aiilor tre>uie s3 re!lemente;e aceast3 cate!orie de relaii. )ceste instituii 9uridice ne sunt cunoscute am3nunit4 c3ci 5i;ionomia lor 9uridic3 ne+a 5ost transmis3 pe cale direct34 prin intermediul tripticelor din .ansilvania. S,-!$n,a a VII-a' T&!%t!-,l, !n T&an"!lvan!a -unt documente epi!ra5ice de o valoare inestima>il34 deoarece ele sunt cercetate de c3tre 5ilolo!ii4 istoricii i 9uritii din "ntrea!a lume. Kilolo!ii cercetea;3 t3>liele cerate pentru a reconstitui latina vul!ar3 :latina vor>it3 "n provincii<. &storicii le cercetea;3 pentru a reconstitui modul de via3 al daco+romanilor "n comparaie cu locuitorii din alte provincii. Curitii le cercetea;3 "n vederea reconstituirii instituiilor 9uridice daco+romane din domeniul o>li!aiilor. )ceste documente au 5ost con5ecionate din sc7nduri de >rad de dimensiunea unei palme :2588 cm<4 sco>ite uor "n interior4 apoi se aplica un strat de cear34 pe care se aplica o scriere cursiv3 cu a9utorul unui o>iect ascuit :stilet<. )ceste t3>lie cerate au 5ost utili;ate pe "ntre! teritoriul &mperiului #oman. /nele t3>lie erau suprapuse4 le!ate cu un nur de m3tase pe care se aplicau si!iliile martorilor. Kiind suprapuse dou3 c7te dou34 ele se numeau duplice :spre e8emplu4 duplicele Maimer i )l>ertini4 >ote;ate dup3 numele
19

celor ce le+au descoperit "n )5rica<. -pre deose>ire de duplice4 tripticele sunt suprapuse trei c7te trei4 le!ate cu un nur de m3tase4 pe care erau aplicate apte si!ilii din cear3. Duplicele sunt scrise pe dou3 5ee :5eele interioare<. .ripticele sunt scrise pe patru 5ee :ta>lia din interior era scris3 pe am>ele 5ee4 pe c7nd celelalte dou3 t3>lie laterale erau scrise pe 5eele interioare<. .3>liele descoperite "n .ransilvania 53ceau parte din cate!oria tripticelor. .ripticele din .ransilvania au 5ost descoperite la +lburnus 5aior :#oia ,ontan3<4 "ntr+o min3 p3r3sit3. (le au 5ost descoperite pe r7nd4 5iind ascunse "n locuri di5erite4 "ntre anii 1786 i 1855. ?n total erau 25 de t3>lie4 dintre care 14 erau li;i>ile4 iar 11 nu. &storicul t3>lielor a 5ost 53cut de mai muli autori. 1rimul rom7n care le+a studiat i comentat a 5ost .imotei %ipariu4 care a donat trei asemenea documente epi!ra5ice ,u;eului (piscopal de la =la9. .Beodor ,ommsen a5irm3 c3 t3>liele cerate s+au a5lat "n p3strarea notarului din +lburnus 5aior i c3 "n anul 167 e. n. a avut loc o inva;ie a marcomanilor "n ;ona ,unilor )puseni4 de teama c3rora locuitorii s+au deplasat "n alte re!iuni4 ascun;7nd documentele "n mina de aur. %el mai recent act este datat 29 mai 167 e. n.4 c7nd marcomanii au atacat ;ona ,unilor )puseni4 dup3 care mina de aur a 5ost p3r3sit3. ,ai plau;i>il3 este "ns3 teoria con5orm c3reia acele documente au 5ost ascunse de una sau mai multe persoane care au plecat i nu s+au mai "ntors4 5iind !reu de cre;ut c3 e8ploatarea minei de aur ar 5i 5ost a>andonat3. .ripticele din .ransilvania cuprind patru contracte de v7n;are4 trei contracte de locaiune4 dou3 contracte de "mprumut4 un contract de depo;it4 un contract de societate4 un proces+ver>al prin care se constat3 des5iinarea unui cole!iu 5unerar4 lista cBeltuielilor necesare pentru or!ani;area unui >ancBet i o declaraie de !aranie. %ercet7nd 5i;ionomia acestor acte 9uridice4 9uritii au constatat c3 ele nu corespund pe de+a "ntre!ul nici cerinelor dreptului civil roman4 nici cerinelor dreptului !inilor4 nici cerinelor dreptului local. (le sunt ela>orate prin preluarea i "mpletirea unor elemente e8trase din toate cele trei r7nduieli 9uridice. -pre e8emplu4 "ntr+unul din contractele de "mprumut calitatea de creditor o are o 5emeie pere!rin3 :+nduena lui Bato<4 or acel contract de "mprumut nu putea 5i "ncBeiat con5orm dispo;iiilor dreptului roman4 "ntruc7t4 datorit3 dispo;iiilor dreptului civil i celor ale dreptului !inilor4 5emeia nu avea capacitate 9uridic3 i nu putea "ncBeia contracte "n nume propriu. De aceea4 e cert c3 respectivul contract a 5ost "ncBeiat "n con5ormitate cu cerinele dreptului local4 deoarece4 con5orm dispo;iiilor dreptului !eto+dac4 5emeia putea "ncBeia acte 9uridice "n nume propriu. )poi4 "n ca;ul unui alt contract de "mprumut4 se al3tur3 o simpl3 convenie de >un3+ credin3 prin care de>itorul "i asum3 o>li!aia de a pl3ti do>7n;i. )ceast3 convenie nu respect3 cerinele dreptului civil roman4 "ntruc7t4 "n dreptul clasic roman4 o>li!aia de a pl3ti do>7n;i nu putea 5i asumat3 printr+o simpl3 convenie de >un3+credin34 ci doar printr+o stipulaiune
20

special34 care era un act solemn + stipulatio usurarum :stipulaiunea unei do>7n;i<. ?n le!3tur3 cu aceast3 convenie4 ea pare a 5i "ncBeiat3 "n con5ormitate 5ie cu dreptul local4 5ie cu dreptul !rec. %ontractul de depo;it este "ncBeiat ad probationem4 adic3 este "ncBeiat cu scopul de a se 5ace dovada unei o>li!aii re;ultate dintr+un alt contract "ncBeiat anterior. 'ici acest contract nu respect3 cerinele dreptului civil roman4 "ntruc7t "n dreptul romnan contractul de depo;it este doar !enerator de o>li!aii i nu se "ncBeie ad probationem. De aici re;ult3 c3 i acest contract s+a "ncBeiat "n con5ormitate cu dispo;iiile dreptului local. ,enion3m4 de asemenea4 trei operaiuni 9uridice "ncBeiate prin intermediul stipulaiunilor. (ste vor>a de asumarea o>li!aiei de a pl3ti capitalul4 asumarea o>li!aiei de a pl3ti do>7n;i la acel capital i o>li!aia de !aranie. )ceste trei o>li!aii au 5ost asumate "n t3>liele cerate prin stipulaiuni4 care sunt contracte ver>ale4 "ncBeiate prin "ntre>are i r3spuns. *r la #oma4 "n epoca clasic34 aceste operaiuni 9uridice nu se mai reali;au prin stipulaiuni4 ci prin alte contracte mult mai evoluate4 contracte sancionate prin intermediul dreptului pretorian4 spre deose>ire de stipulaiuni4 care intrau "n s5era dreptului !inilor. )ceast3 stare de lucruri ne 5ace s3 a5irm3m c3 "n Dacia .raian3 dreptul !inilor avea prioritate 5a3 de dreptul pretorian. Koarte su!estiv3 este t3>lia cerat3 care cuprinde un contract de munc3 i care cuprinde o clau;3 special3 privitoare la riscuri. Dar ce se "nele!e prin risc "n contractQ (ste acea situaie "n care una dintre p3ri tre>uie s3+i e8ecute o>li!aia dei cealalt3 parte nu+i poate e8ecuta o>li!aia4 53r3 vina sa4 datorit3 5orei ma9ore. ?n dreptul clasic roman4 riscul "n contractul de munc3 revenea patronului. )ceast3 dispo;iie s+a "ndep3rtat de la concepia ori!inar34 str3vecBe4 con5orm c3reia riscul revenea lucr3torului. -e pare c3 aceast3 evoluie s+a datorat unor con5licte ivite "ntre lucr3tori i patroni spre s57ritul epocii vecBi4 ast5el "nc7t romanii au admis ca riscul s3 revin3 patronului. )ceasta "nsemna c3 atunci c7nd lucr3torul nu "i putea e8ecuta o>li!aia 53r3 vina sa4 patronul avea4 totui4 o>li!aia de a+i pl3ti acestuia salariul. ?ns34 "n Dacia .raian34 constat3m c3 aceast3 nou3 re!ul34 consacrat3 i "n dreptul clasic4 nu se aplic34 pentru c3 prin clau;a special3 al3turat3 contractului de munc34 lucr3torul "i asum3 riscurile pentru ipote;a "n care nu+i putea e8ecuta o>li!aia 53r3 vina sa :spre e8emplu4 "n ca;ul inund3rii minei<. &at3 cum "n Dacia .raian3 re!ula con5orm c3reia "n contractul de munc3 riscurile revin patronului este ocolit3 prin intermediul unei clau;e speciale ane8at3 contractului de munc3. Koarte su!estiv3 este 5i;ionomia contractelor de v7n;are4 c3ci t3>liele cerate cuprind patru asemmenea contracte. .rei dintre ele se re5er3 la v7n;3ri de sclavi4 iar unul se re5er3 la v7n;area unei p3ri de cas3. %ercet7nd aceste contracte4 romanitii au constatat c3 ele corespund cerinelor dreptului civil roman "n privina e5ectelor4 dar nu corespund cerinelor acestuia "n ceea ce privete 5orma. )vem "n vedere 5aptul c34 "n virtutea dreptului civil roman4 v7n;3torul are urm3toarele o>li!aiiN de a p3stra lucrul4 de a preda lucrul4 de a !aranta pentru eviciune i de a !aranta pentru vicii. %ump3r3torul are o>li!aia de a pl3ti preul. 0i "n dreptul daco+roman4 con5orm coninutului tripticelor din .ransilvania4 p3rile au aceleai o>li!aii4 de unde re;ult3 c3 e5ectele sunt identice4 pe
21

c7nd 5orma "m>r3cat3 de aceste contracte este di5erit34 "n dreptul daco+roman4 spre deose>ire de dreptul civil roman4 "ntruc7t "n dreptul roman toate o>li!aiile p3rilor i;vor3sc dintr+o sin!ur3 convenie de >un3+credin34 pe c7nd la daco+romani 5iecare e5ect "n parte i;vor3te dintr+o convenie distinct3. )adar4 la romani4 avem o sin!ur3 convenie i mai multe e5ecte4 pe c7nd la daco+romani avem at7tea o>li!aii c7te convenii sunt. Deose>it de ori!inal3 este 5i!ura 9uridic3 a unei v7n;3ri reali;at3 prin intermediul mancipaiunii i a unei convenii de >un3+credin34 ceea ce "nseman3 c3 o sin!ur3 operaiune 9uridic3 s+a reali;at prin dou3 acte 9uridice distincte. )ceast3 practic3 este ne5ireasc34 "n primul r7nd4 pentru c3 p3rile au recurs la mancipaiune 53r3 a respecta condiiile necesare mancipaiunii4 deoarece mancipaiunea este un act de drept civil4 5iind accesi>il3 doar cet3enilor romani4 pe c7nd la daco+romani mancipantul i accipiens sunt pere!rini. ?n al doilea r7nd4 mancipaiunea poart3 doar asupra unor lucruri romane4 pe c7nd la daco+ romani ea poart3 asupra unui lucru neroman4 dup3 cum nu este respectat3 nici condiia c7nt3ririi metalului pre i nu se pronun3 nici 5ormula solemn3 speci5ic3 mancipaiunii. 1e de alt3 parte4 aceast3 practic3 este ne5ireasc34 "ntruc7t o sin!ur3 operaiune 9uridic3 nu se reali;ea;3 prin intermediul a dou3 acte di5erite4 ci prin unul sin!ur. )ceast3 anomalie 9uridic3 a 5ost e8plicat3 "n di5erite moduri. /nii autori au a5irmat c3 ne a5l3m "n 5aa unei su>stituiri de termeni4 "n sensul c3 p3rile au reali;at operaiunea 9uridic3 prin intermediul tradiiunii4 instituie 9uridic3 accesi>il3 i pere!rinilor4 dar a 5ost 5olosit termenul de HmancipaiuneI. )li autori a5irm3 c3 aceast3 practic3 este datorat3 necunoaterii cerinelor dreptului roman de c3tre autoBtoni. -+a mai susinut i teoria con5orm c3reia s+ar 5i recurs la aceast3 5ormul3 pentru mai mult3 si!uran3. ?n realitate4 aceast3 practic3 ne5ireasc3 marcBea;3 trecerea de la v7n;area !eneratoare de o>li!aii la v7n;area translativ3 de proprietate4 ce s+a practicat "n dreptul 5eudal rom7nesc. Kaptul c3 aceste acte nu corespund "n "ntre!ime nici cerinelor dreptului civil roman4 nici celor ale dreptului !inilor4 nici celor ale dreptului !eto+dac a 5ost e8plicat "n diverse cBipuri. %ei mai muli autori au considerat c34 de vreme ce aceste acte s+au "ncBeiat "n Dacia .raian3 i nu corespund cerinelor dreptului roman sunt nule. * asemenea p3rere este 5undamental !reit34 "ntruc7t pornete de la 5alsa premis3 c3 "n Dacia .raian3 s+au aplicat doar dispo;iiile dreptului civil roman4 iar dispo;iiile dreptului !eto+dac au 5ost 5ie des5iinate4 5ie au c3;ut "n desuetudine. ?n realitate4 "n provincia Dacia4 ca i "n celelalte provincii4 asist3m la o "mpletire "ntre valorile 9uridice romane cu cele locale4 ast5el "nc7t4 pe >a;a acestei "mpletiri s+a n3scut dreptul daco+roman4 ale c3rui dispo;iii sunt ori!inale4 ast5el "nc7t instituiile 9uridice daco+romane nu tre>uie raportate la cerinele dreptului roman4 ci tre>uie raportate la cerinele dreptului daco+roman4 care este di5erit at7t 5a3 de dreptul roman c7t i 5a3 de dreptul local.

2nt&,3&! 0! t,"t,
22

(nunai istoricii care 5ac re5eriri "n scrierile lor la or!ani;area social3 a !eto+dacilor "n epoca prestatal3 i ce conclu;ii se desprind din aceste scrieri. #elat3ri cu privire la con5lictul dintre !eii re!elui *roles i >astarni din secolul al &&&+ lea ". e. n. a 53cut unul din urm3torii istoriciN a< )rrianF >< CustinusF c< -tra>oQ %7nd s+a 5ondat statul !eto+dac i care sunt 5actorii care au in5luenat 5ormarea acestuiaQ %are a 5ost 5orma de e8primare a dreptului !eto+dac i cum era re!lementat3 proprietateaQ )r3tai or!ani;area Daciei provincie roman3 i modi5ic3rile ulterioare produse "n aceast3 or!ani;are. %are a 5ost or!ani;area local3 a Daciei provincie roman3Q %are au 5ost 5ormele de proprietate consacrate de dreptul daco+romanQ %e sunt i ce cuprind .ripticele din .ransilvaniaQ

TITLUL II -.)./ 0& D#(1./ #*,2'(-% ?' (G/ ,(D&/ Ca%!t)l$l I' O&*an!+a&,a )30t,! "t,0t!' N)&m,l, , -)n $!t al, )30t,! "t,0t! n %,&!)a a -$%&!n" nt&, ",-)l,l, IV 0! VIII ,' n'

23

S,-!$n,a I' O&*an!+a&,a )30t,! "t,0t! )ceast3 perioada este denumit34 "n mod !reit4 de re!ul34 epoca mi!raiunii popoarelor. .ermenul este !reit pentru c3 epocile istorice nu se de5inesc "n raport cu 5actorii e8terni4 ci "n 5uncie de 5ormele de5initorii ale or!ani;3rii interne "n acea perioad3. &at3 de ce aceast3 perioad3 nu este epoca mi!raiunii popoarelor4 ci a o>tei s3teti4 "ntruc7t o>tea s3teasc3 a 5ost unica 5orm3 de or!ani;are cunoscut3 de poporul nostru a5lat atunci "n plin proces de etno!ene;3. *>tea s3teasc3 a 5ost lea!3nul poporului nostru4 "n sensul c3 poporul nostru4 cu psiBolo!ia sa de o>te :Hpopor !enerosI< s+a 5ormat i cretinat "n cadrul o>tei s3teti4 o>tea 5iind cadrul social "n care s+a 5ormat i des3v7rit etno!ene;a i procesul cretin3rii. Dup3 retra!erea aurelian3 administraia central3 din Dacia s+a des5iinat4 alt3 administraie central3 nemailu7nd locul celei anterioare. ?n aceste condiii au r3mas numai 5ormele locale de or!ani;are. )st5el oraele au continuat s3 e8iste4 dar se constat3 dec3derea treptat3 a acestora. Dup3 inva;ia devastatoare a Bunilor din anul 376 e. n. pe ruinele oraelor s+a "ntins lumea satelor4 care au primit noi denumiri. -atele au continuat s3 se de;volte4 r3m7n7nd 5orma predominant3 de or!ani;are administrativ3. -3p3turile arBeolo!ice au con5irmat c3 80R din satele e8istente "n secolul al L&G+lea datau "nc3 din epoca Daciei romane ?n perioada la care ne re5erim in5luena roman3 a continuat s3 se mani5este prin scBim>uri comerciale4 prin capetele de pod construite de c3tre romani4 unde staionau trupe romane. De asemenea4 cBiar i "n *ltenia de ast3;i4 p7n3 la >ra;da lui 'ovac4 erau cantonate trupe romane. &storicul (use>iu ne vor>ete despre recucerirea Daciei "n vremea "mp3ratului %onstantin cel ,are4 care a construit un nou pod peste Dun3re. -+a intensi5icat propa!anda cretin3 dinspre &mperiul #oman. De aceea a5irm3m c3 procesul de des3v7rire a etno!ene;ei are loc "n cadrul o>tei s3teti. %aracterul teritorial al o>tei s3teti4 "n aceast3 perioad34 este atestat prin diverse ar!umente. Dou3 dintre acestea sunt mai semni5icativeN cel de ordin lin!vistic i documentele scrise. 1e plan lin!vistic4 constat3m c3 "n Dacia roman3 localit3ile rurale erau desemnate prin termenii !enerici i ne9uridici de HsatI i Hc3tunI. .ermenul de HsatI vine de la latinescul ossatum,. ?n scBim>4 cuv7ntul Hc3tunI este de ori!ine trac3. %ei doi termeni @ HsatI i Hc3tunI @ sunt 5olosii i "n epoca 5eudal3 cu acelai "neles4 cBiar i "n ;ilele noastre. De aici re;ult3 c3 i "n epoca istoric3 dintre cele dou3 sisteme @ sclava!ist i 5eudal @ localit3ile rurale rom7neti au supravieuit4 pentru c3 alt5el cei doi termeni ar 5i disp3rut din memoria poporului. )ceasta este metoda retrospectiv34 con5orm c3reia o instituie care este menionat3 "n dou3 momente distanate timp a e8istat i "n intervalul de timp cuprins "ntre cele dou3 momente. ?n acest sens este de menionat situaia denumirii oraelor din Dacia traian34 care au 5ost distruse de c3tre
24

>ar>ari. %a atare4 numele lor a pierit din memoria poporului4 ast5el "nc7t oraele noastre medievale poart3 noi denumiri4 lucru ce nu s+a "nt7mplat cu apele i munii4 elemente ce s+au >ucurat de continuitate i care nu i+au p3strat denumirile ori!inare. 1e de alt3 parte4 "n Dacia .raian34 cuv7ntul HmoI4 de ori!ine trac34 desemnea;3 proprietatea asupra Botarului satului4 proprietatea asupra unui teren din Botarul satului sau dreptul de 5olosin3 asupra unui teren din Botarul satului. )celai "nteles "l avea i cuv7ntul H>3tr7nI4 care se tr3!ea din latinescul )eteranus,. %uvintele HmoI i H>3tr7nI sunt utili;ate "n (vul ,ediu rom7nesc cu acelai "neles4 de unde re;ult3 c3 proprietatea colectiv3 asupra Botarului satului4 proprietatea i 5olosina individuale asupra unui teren din Botarul satului au continuat s3 e8iste i "n epoca o>tii s3teti4 pentru c34 altminteri4 aceti termeni ar 5i disp3rut. Dar caracterul teritorial al o>tii s3teti este atestat i de documente scrise. ,enion3m4 "n acest sens4 o scrisoare e8pediat3 de c3tre o comunitate cretin3 din Dacia !otic34 "n secolul al &G+lea e. n.4 unei comunit3i cretine din %appadocia. ?n aceast3 scrisoare sunt "n53iate p3timirile -5. -ava Jotul4 care a tr3it "ntr+un sat din ;ona =u;3ului de ast3;i i4 totodat34 se 5ac re5eriri la 5aptul c3 la nordul Dun3rii tr3iete o populaie statornic34 care practica a!ricultura i p3storitul "n localit3i rurale ae;ate pe v3ile r7urilor i constituite "n o>ti i la un "nceput de di5ereniere social3 "ntre >o!ai i s3raci. /n alt document scris ce atest3 acest lucru este o lucrare4 numit3 #trategi<onul4 redactat3 de c3tre "mp3ratul >i;antin ,auricius4 "n care este menionat3 populaia romanic3 din nordul Dun3rii4 care vor>ea lim>a latin34 cu sate ae;ate de+a lun!ul r7urilor4 av7nd ca ocupaie a!ricultura i creterea vitelor4 iar ca mod de or!ani;are o>tile a!ricole. )ceste i;voare ne arat3 c3 dup3 retra!erea autorit3ilor romane populaia autoBton3 a continuat s3 tr3iasc3 "n sate pe >a;a unor puternice relaii de solidaritate "ntre mem>rii acestora. -atul4 privit ca o totalitate a locuitorilor s3i i ca teritoriu aparin7nd acestora4 a 5ormat "nc3 "nainte de cucerirea roman3 o o>te s3teasc3. 1rin o>tea s3teasc3 "nele!em o 5orm3 de or!ani;are social3 "n vederea des53ur3rii "n cele mai >une condiii a muncii i a vieii. *>tea s3teasc3 avea un caracter teritorial. *>tea s3teasc3 se deose>ete de o>tea !entilic3 prin aceea c3 o>tea !entilic3 era or!ani;at3 pe criteriul rudeniei de s7n!e4 "n sensul c3 53ceau parte din o>tea !entilic3 toi cei care erau rude de s7n!e4 pe c7nd din o>tea s3teasc3 5ac parte toi cei care locuiesc pe acelai teritoriu4 indi5erent dac3 sunt sau nu rude de s7n!e. ,em>rii o>tei s3teti se numesc me!iei :vecini<4 adic3 persoane care locuiesc pe acelai teritoriu cu vecinii lor. Dar o>tea s3teasc3 pre;int3 i o tr3s3tur3 comun3 cu o>tea !entilic34 pentru c3 nici una4 nici cealalt3 nu cunosc strati5icarea social3. ?n al doilea r7nd4 o>tea s3teasc3 pre;int3 un element comun cu statul4 pentru c3 i o>tea s3teasc3 i statul sunt or!ani;ate con5orm criteriului teritorial. Dar se deose>ete4 "n raport cu statul4 prin aceea c3 statul cunoate strati5icarea social34 pe c7nd o>tea s3teasc3 nu.
25

,odul de or!ani;are a o>tei s3teti a putut 5i reconstituit pe >a;a metodei retrospective. 1e aceast3 cale s+a o>servat c3 instituiile proprii o>tei s3teti e8istau at7t "n vremea dacilor4 c7t i "n 3rile rom7ne "n (vul ,ediu. Din aceast3 constatare re;ult3 c3 o>tea s3teasc3 a continuat s3 e8iste i "n intervalul de timp dintre retra!erea aurelian3 i 5ormarea statelor 5eudale. Dimitrie Justi4 "n deceniul al patrulea al secolului al LL+lea a constatat4 "mpreun3 cu studenii s3i4 "ntr+o serie de sate din sudul ,oldovei e8istena unor instituii speci5ice o>tilor s3teti. Din datele o>inute re;ult3 c3 o>tea s3teasc3 avea o or!ani;are proprie4 caracteri;at3 prin e8ercitarea dreptului de autoconducere. *r!anele ce e8ercitau acest drept erau )dunarea me!ieilor4 -5atul oamenilor >uni i >3tr7ni i 9udele satului. )dunarea me!ieilor Bot3ra "n toate pro>lemele importante privind destinul comunit3ii prin vot descBis. a lucr3rile ei participau 5ie doar >3r>aii4 5ie doar 5emeile4 5ie >3r>aii i 5emeile. )dunarea era convocat3 prin viu !rai4 de re!ul34 duminica la >iseric34 dup3 slu9>34 sau "n ;ilele de t7r!. )ceast3 adunare ale!ea un consiliu cu activitate permanent3 @ -5atul oamenilor >uni i >3tr7ni @ ce e8ercita4 "n principal4 atri>uiuni 9urisdicionale "n sens meta5oric4 deoarece normele de conduit3 ce re!lementau viaa o>tei s3teti nu aveau caracter 9uridic. )cest consiliu e8ercita i atri>uiuni de ordin administrativ. ucr3rile s5atului erau conduse de c3tre un 9ude4 ales de c3tre )dunarea me!ieilor4 care e8ercita4 pe l7n!3 atri>uiuni 9urisdicionale4 i atri>uiuni militare i administrative. %uv7ntul H9udeI vine de la -ude4,$ iudicis,4 adic3 9udecat34 etimolo!ie de natur3 a su>linia "nc3 o dat3 5aptul c3 cele mai importante atri>uii ale 9udelui erau de ordin 9udiciar. ,ai t7r;iu4 "n 5eudalismul timpuriu4 cuv7ntul H9udeI desemna conduc3torul unei 5ormaiuni statale de tip "ncep3tor. ?n 5eudalismul de;voltat :adic3 dup3 "ntemeiere< H9udeI "m>rac3 5orma H9udecI4 ce avea "nelesul de proprietar i om li>er. De aceea4 proprietatea privat3 asupra p3m7ntului4 asupra c3ruia nu se e8ercitau imunit3i se numea 9udecie. .ot "n 5eudalismul de;voltat4 a ap3rut de la H9udeI i cuv7ntul H9udeI4 care "l desemnea;3 5ie pe conduc3torul unei unit3i administrativ+teritoriale din Sara #om7neasc34 5ie unitatea administrativ+teritorial3 ca atare. De asemenea4 av7nd "n vedere c3 toi mem>rii o>tei erau e!ali "n drepturi4 oricare dintre acetia putea primi anumite sarcini din partea )dun3rii me!ieilor. .otodat34 o>tile s3teti erau or!ani;ate4 mai ales dup3 secolele al G&&+lea i al G&&&+lea e. n. "n uniuni de o>ti :o>ti de o>ti<4 care erau constituite pe teritorii unitare din punct de vedere economic4 !eo!ra5ic. (le erau conduse de un ,are -5at al o>tii de o>ti4 5ormat din repre;entanii o>tilor componente. S,-!$n,a a II-a' N)&m,l, , -)n $!t n -a &$l )30t,! "t,0t! Giaa social3 din cadrul o>tei s3teti era re!lementat3 prin norme de conduit3 53r3 caracter 9uridic4 adic3 norme de conduit3 care nu erau impuse prin 5ora de constr7n!ere4 pentru

26

c3 nu e8ista aparatul de stat care s3 e8ercite o asemenea constr7n!ere. De aici putem tra!e conclu;ia c3 acele norme erau respectate de >un3+voie4 "ntruc7t ele e8primau interese comune. ?n le!3tur3 cu valoarea acestor norme de conduit34 dup3 retra!erea aurelian34 normele dreptului daco+roman i+au pierdut caracterul 9uridic. %ele din domeniul dreptului pu>lic nu s+au mai aplicat i au pierit din contiina poporului nostru4 pentru c3 normele de drept pu>lic re!lementea;3 or!ani;area de stat4 relaiile dintre stat i cet3eni4 or dup3 retra!erea aurelian3 statul s+a descompus i odat3 cu el i normele 9uridice care "l or!ani;au4 pe c7nd normele dreptului privat4 adic3 cele din o>tea s3teasc3 a5l3toare pe teritoriul Daciei .raiane "ns3 s+au p3strat4 dar i+au pierdut caracterul 9uridic. )st5el4 s+au p3strat normele privind st3p7nirea p3m7ntului4 normele de munc34 cele cu privire la relaiile dintre persoane4 cu privire la "ncBeierea conveniilor4 cele ce re!lementau reprimarea delictelor din cadrul o>tei s3teti4 precum i acele norme ce re!lementau sistemul de soluionare a liti!iilor. (le au 5ost preluate4 o dat3 cu apariia primelor 5ormaiuni politice de tip 5eudal4 au 5ost sancionate de c3tre statul 5eudal i pe aceast3 cale i+au redo>7ndit caracterul 9uridic. &at3 dar c3 o>tea s3teasc3 este veBiculul istoriei prin care toate normele de conduit3 ce au re!lementat viaa din cadrul acesteia "n Dacia .raian3 au 5ost transportate "n societatea 5eudal3. ?n materia >unurilor4 Botarul satului se identi5ica cu moia o>tei s3teti4 care era st3p7nit3 "n dev3lm3ie. )cest lucru s+ar traduce prin 5aptul c3 asupra p3m7ntului o>tei purta un drept de proprietate colectiv3 :Hst3p7nire de+a valmaI<. Din acest3 st3p7nire dev3lma3 s+a desprins "nc3 din epoca statului !eto+dac st3p7nirea individual3 asupra terenurilor destinate a!riculturii. ?n perioada cuprins3 "ntre secolele &G i G&&& e. n.4 prima desprindere din 5ondul dev3lma a 5ost locul pe care mem>rii o>tei i+au "ntemeiat casa i curtea. /lterior4 din c7mpul de cultur3 o>tea a atri>uit pentru totdeauna 5iec3rei 5amilii un lot de p3m7nt denumit HsorI4 care "i are ori!inea "n latinescul sortis,4 ce desemnea;3 o parte atri>uit3 cuiva. otul a5lat "n st3p7nirea individual3 purta i denumirea de racl3 :lot matc3<4 deoarece doar aceia care st3p7neau un lot matc34 adic3 practicau a!ricultura "n sat4 aveau acces i la >unurile a5late "n st3p7nire dev3lma3. -t3p7nirea individual3 putea 5i e8tins3 prin deseleniri i de5ri3ri4 ce puteau 5i "ntreprinse numai cu acordul )dun3rii me!ieilor. )cele st3p7niri do>7ndite prin munc3 proprie purtau denumirea de st3p7niri locureti. De asemenea4 tot )dunarea me!ieilor se pronuna cu privire la trecerea unor loturi de p3m7nt "n st3p7nirea i 5olosina personal34 o>tea p3str7nd asupra acestora un drept superior de suprave!Bere i control. %u timpul aceast3 st3p7nire do>7ndete caracter permanent4 mani5est7ndu+se ca un em>rion al propriet3ii private asupra p3m7ntului. .ot cu titlu de 5olosin3 individual3 erau e8ploatate terenurile din vatra satului4 pe c7nd p3durile4 p3unile4 apele i su>solul4 din care se e8ploatau minereuri4 au r3mas "n st3p7nirea dev3lma3. 1entru c3 o>tea era4 "n principal4 o comunitate de munc34 multe din normele de conduit3 re!lementau relaiile de munc3. *>tea s3teasc3 avea un caracter a!rar i pastoral. 'ormele din acest domeniu re!lementau4 "n principal4 a!ricultura i p3storitul. (8istau "ns3 i norme care
27

re!lementau v7n3toarea "n comun4 mineritul4 precum i des53urarea unor activit3i meteu!3reti de c3tre mem>rii o>tei. ?n le!3tura cu practicarea a!riculturii4 s+au aplicat norme privind sistemul asolamentului4 reparti;area loturilor de cultur34 destinaia loturilor de cultur34 "nceperea lucr3rilor a!ricole4 str7n!erea recoltelor4 5ormarea re;ervelor o>tei pentru anii cu recolte sla>e. ?n le!3tur3 cu p3storitul avem norme privind locurile de p3unat4 servitutea de p3unat motenit34 "n sensul c3 dup3 str7n!erera recoltelor turmele individuale puteau 5i p3scute pe terenurile din Botarul o>tei4 ca o r3m3i3 a propriet3ii colective. (8istau i norme cu privire la drumurile oilor4 pornirea turmelor4 aceasta "ntruc7t se practica i p3storitul transBumant. ?n ceea ce privete practicarea unor meteu!uri de c3tre mem>rii o>tei s3teti4 normele de conduit3 recunoteau celor care au deprins anume meserii4 precum olari4 morari4 5ierari4 etc.4 dreptul asupra >unurilor produse4 precum i posi>ilitatea de a lucra pentru alii contra plat3. 'ormele de conduit3 privind statutul persoanelor se "ntemeia;3 pe principiul e!alit3ii4 e!alitate ce re;ulta din st3p7nirea dev3lma3 a terenurilor i din munca "n comun. %onduc3torii o>tei s3teti erau alei doar "n 5uncie de calit3ile individuale4 dovad3 c3 s5atul o>tei era 5ormat din oameni >uni i >3tr7niF de asemenea4 aa cum am mai ar3tat4 )dunarea me!ieilor putea atri>ui anumite sarcini unor persoane din cadrul o>tei. )ceeai e!alitate se mani5esta i "n relaiile din cadrul 5amiliei4 "n sensul c3 "ntre soi4 pe de o parte4 p3rini i copii4 pe de alt3 parte4 e8ista o>li!aia reciproc3 de "ntreinere. )ceast3 o>li!aie i;vora din 5aptul c3 patrimoniul 5amiliei era re;ultatul muncii colective a 5amiliei. %3s3toria se reali;a prin consim3m7ntul viitorilor soi4 urmat de >inecuv7ntarea p3rinilor i a >isericii. Divorul putea 5i o>inut "n condiii e!ale de am>ele p3ri4 deoarece4 "n o>tea s3teasc34 p7n3 "n a doua 5a;3 a re!imului turco+5anariot4 divorul putea 5i o>inut prin repudiere :se a5irma de 5a3 cu martori 5ie c3 5emeia nu se mai re"ntoarce la domiciliul con9u!al4 5ie c3 aceasta nu mai este primit3 "n domiciliul con9u!al<. (8ista e!alitate i pe plan succesoral4 "n sensul c3 descendenii4 5ii sau 5iice4 au vocaie succesoral3 e!al3 la motenirea de5unctului4 dup3 cum vocaie succesoral3 la motenirea de5unctului are i soul supravieuitor. ?n materia conveniilor4 operaiile de scBim> de >unuri sau de servicii se reali;au pe >a;a unor convenii de mult practicate4 cunoscute "nc3 din epoca Daciei .raiane4 cu deose>irea c3 acele convenii nu mai presupuneau 5orme solemne laice4 ca "n dreptul daco+roman4 ci sunt "m>r3cate "n 5orma 9ur3m7ntului reli!ios. ?n cadrul o>tei s3teti e8ista o sinonimie "ntre sinta!mele Hle!e cretineasc3I i Hle!e rom7neasc3I. G7n;area era contractul cel mai r3sp7ndit i avea ca e5ect transmiterea propriet3ii prin simplul consim3m7nt al p3rilor. .otodat3 se practica scBim>ul4 dat 5iind caracterul natural al economiei. )semenea acte aveau loc at7t "n interior4 c7t i "n t7r!urile de !rani3 de pe linia Dun3rii
28

)lte norme de conduit3 se re5er3 la reprimarea delictelor "n s7nul o>tei s3teti. %a o reminiscen3 a practicilor prestatale4 constat3m c3 se mai aplica le!ea talionului. ?ns34 "n paralel cu aceasta4 se aplica i sistemul compo;iiunii voluntare4 ca un corectiv adus sistemului r3;>un3rii private. ?n sistemul compo;iiunii voluntare4 victima delictului putea renuna la dreptul de r3;>unare "n scBim>ul unei sume de >ani4 pe care o va pl3ti delincventul. )ceast3 sum3 de >ani ce urma a 5i pl3tit3 victimei repre;enta ecBivalentul dreptului la r3;>unare i se sta>ilea prin convenia p3rilor. )cest sistem a evoluat dup3 apariia primelor 5ormaiuni statale4 valoarea r3scump3r3rii dreptului de r3;>unare nemai5iind sta>ilit3 de c3tre p3ri4 ci de c3tre stat. )cest sistem purta numele de compo;iiune voluntar3 :secolele L& i L&&& e. n.<. )ltminteri4 liti!iul este soluionat 5ie prin dreptul de r3;>unare4 5ie prin compo;iiunea voluntar34 5ie prin Bot3r3rea -5atului oamenilor >uni i >3tr7ni4 5ie pe >a;a solidarit3ii rudelor. 1edeapsa pentru 5aptele !rave consta din alun!area din cadrul o>tei s3teti a vinovatului -5atul oamenilor >uni i >3tr7ni soluiona liti!iile din toate domeniile vieii sociale :cu privire la patrimoniu4 la inte!ritatea i onoarea persoanelor4 etc.<4 oca;ie cu care p3rile administrau pro>ele. %ele mai importante pro>e erau pro>a cu martori i 9ur3mintele. ?n paralel cu acestea se aplicau i ordaliile4 ca o reminiscena a sistemului primitiv4 deoarece toate popoarele primitive au practicat ordaliile. 1rin ordalii4 de re!ul34 are loc o slu9>3 reli!ioas3 "n vederea invoc3rii voinei divine4 pentru ca divinitatea s3 intervin3 i s3 arate de partea cui este dreptatea "n acel liti!iu. -pre e8emplu4 >a>ilonienii au practicat ordalia apei4 con5orm c3reia4 dac3 o 5emeie c3s3torit3 era >3nuit3 de in5idelitate4 5emeia era cu5undat3 "n apele r7ului num3r7ndu+se p7n3 al 100. %atolicii practicau ordalia 5ierului rou. a daci i la rom7ni s+a aplicat ordalia p3m7ntului "n procesele de Bot3rnicie. %on5orm acestei ordalii4 una dintre p3ri sau o ter3 persoan3 "i pres3ra p3m7nt pe cap sau pe umeri4 invoc7nd divinitatea p3m7ntului4 str3>3tea Botarul terenului "n liti!iu i 9ura c3 acela este adev3ratul Botar. ?n *ltenia4 p3m7ntul era purtat "n traist3. Dup3 moartea celui ce 9urase4 divinitatea urma a se pronuna "n le!3tur3 cu 9ur3m7ntul 53cut. %elui ce 9urase drept urma a-i i rna uoar,. Dac3 9ur3torul minise4 ;eitatea p3m7ntului se r3;>una4 arunc7ndu+l a5ar3 din morm7nt @ cum de te ine pmntul,.

Ca%!t)l$l II' A%a&!!a %&!m,l)& 1)&ma!$n! "tatal, , t!% 1,$ al .1)&ma&,a &!l)&/ ?ntre secolele G&&& i &L e. n. asist3m la un proces de destr3mare a o>tilor s3teti4 "n sensul c3 "n unele o>ti s3teti aleii o>tei4 prin a>u;4 acaparea;3 p3m7nturile me!ieilor i le trans5orm3 "n proprietate privat34 care cu timpul se va trans5orma "n 5eud3 :mare domeniu
29

5eudal<. 1entru a+i ap3ra i consolida st3p7nirea privat3 aceti alei ai o>tei s+au "ncon9urat de un aparat de slu9itori4 "n care vedem em>rionul statului 5eudal. 1rin consolidarea st3p7nirii private i de;voltarea aparatului de slu9itori iau natere 5ormaiunile statale de tip "ncep3tor @ cne;ate4 voievodate4 c7mpulun!uri4 9upanate4 etc. Dar aceste 5ormaiuni statale sunt desemnate prin termenul !eneric de Har3I. %uv7ntul Har3I vine de la latinescul H terraI4 dar la alte popoare latine4 de pild3 la 5rance;i4 cuv7ntul Har3I este utili;at cu sensul lui material @ Hp3m7ntI @ 4 pe c7nd la rom7ni HterraI este utili;at "n sens politic4 desemnea;3 o 5ormaiune statal34 iar Hp3m7ntI4 "n sens material4 vine de la latinescul Hpa)imentumI. %elelate popoare latine denumesc HaraI "n ali termeni @ pa=s, :Krana<4 paese, :&talia<4 care "i au ori!inea "n latinescul pagus,. ?ntre secolele L& i L&&& e. n. sunt menionate o serie de 3ri4 mai ales prin %ronica notarului anonim4 %ronica lui 'estor :secolele L& i L&& e. n.< i %ronica lui -imon de Me;sa :Gesta "ungarorum et "unorum<. )st5el4 "n .ransilvania secolelor L+L& e. n.4 e8istau Sara %rianei :condus3 de c3tre ,enumorut<4 Sara voievodului Jlad4 ducele =anatului4 Sara Darandului4 (erra 9ltrasil)ana :condus3 de Jelu<4 Sara K3!3raului4 Sara #odnei4 Sara 6ae!ului. =rodnicilor4 Sara =oloBovenilor. a est de %arpai sunt menionate Sara a sudul %arpailor sunt menionate Sara lui -eneslau4 Sara

-everinului4 Sara lui &oan4 Sara Glaca4 Sara #omanai4 Sara lui itovoi4 etc. -e poate o>serva c3 aceste 3ri sunt desemnate prinN + determinative de ordin !eo!ra5ic :e8. @ Sara ovitei<F + determinative de ordin etnic :e8. @ Sara Gl3siei<F + numele conduc3torilor :e8. @ Sara lui itovoi<. *r!ani;area acestot 3ri pre;int3 tr3s3turi comune4 dar i nuane speci5ice. )st5el4 cne;atele puteau cuprinde unul sau mai multe sate4 iar cnea;ul putea 5i proprietarul teritoriului pe care "l conducea politic4 5iind "n acelai timp i 5eudal. De asemenea4 cnea;ul putea 5i i un ales dintre micii proprietari a5l3tori "ntr+un sat. (l e8ercita atri>uiuni administrative4 militare i 9udiciare. %uv7ntul Hcnea;I vine 5ie de la cuv7ntul HEoeni!I4 de ori!ine vi;i!ot34 5ie de la latinescul cuneus,. )lte 3ri erau conduse de voievo;i4 care e8ercitau atri>uii superioare celor ale cne;ilor4 "n sensul c3 voievodul era comandantul militar al tuturor cne;atelor incluse "n voievodat4 dar e8ercita i atri>uiuni administrative i 9udiciare. %nea;ul4 deci4 "i era su>ordonat voievodului. %uv7ntul HvoioevodI este de ori!ine slav34 numai c3 instituia este rom7neasc34 deoarece la slavi voievodul e8ercita doar atri>uiuni militare4 i era su>ordonat cnea;ului. )lte 5ormaiuni statale erau conduse de 9u;i4 iar altele de 9upani. .ermenul de H9upanI se pare c3 vine de la tracul HdiurpaneusI.
30

-+a susinut "n mod !reit c3 relaiile de tip 5eudal sunt de sor!inte !erman3 i c3 rom7nii ar 5i preluat relaiile de tip 5eudal "n plan economic4 social i politic de la !ermani4 prin 5ilier3 ma!Biar3. -+a demonstrat 5alsitatea acestei teoriei tocmai "n >a;a in5ormaiilor care ne+ au 5ost transmise prin Diploma &oaniilor din anul 1247 e. n. )ceast3 diplom3 este un contract "ncBeiat la 2 iunie 1247 e. n. "ntre re!ele /n!ariei4 =ela al &G+lea4 i #em>aldus4 preceptorul *rdinului *spitalier :&oanit<. *rdinul &oaniilor avea o or!ani;are militar3 i prin aceast3 diplom3 i+a asumat o>li!aia de a ap3ra ;ona din sudul %arpailor de n3v3lirile t3tare. a r7ndul s3u4 re!ele /n!ariei i+a asumat anumite o>li!aii 5a3 de cavalerii ioanii. Diploma a 5ost "ncBeiat3 "n primul moment "n care un!urii au venit "n contact cu rom7nii din sudul %arpailor. ?n acel moment4 "n sudul %arpailor4 erau 5ormate relaiile economice 5eudale4 structurile sociale speci5ice i or!ani;area politic3 de tip 5eudal. )cest 5apt reiese din diploma menionat34 "n care re!ele /n!ariei promite cavalerilor ospitalieri c3 "i vor putea "nsui o parte din veniturile4 slu9>ele i 5oloasele care se percepeau de pe marile domenii 5eudale din Sara -everinului4 Sara lui Karca4 Sara lui itovoi i Sara lui -eneslau. *r veniturile4 slu9>ele i 5oloasele menionate "n diplom3 nu sunt altceva dec7t cele trei 5orme ale rentei de tip 5eudal. )cestea desemnea;3 renta "n >ani4 "n munc3 i "n produse. #e;ult3 deci c3 e8ist3 la sud de %arpai mari domenii de pe care se percepeau aceste 5orme ale rentei. Diploma "n cau;3 "i desemnea;3 pe marii proprietari 5unciari ca Hmai marii p3m7ntuluiI4 iar 3ranii sunt denumii Hrusticii valaBiI. Diploma vor>ete despre e8istena unor 3ri a5late su> conducerea unor voievo;i. )ceste date ne sunt con5irmate i de alte documente.)st5el4 "ntr+o scrisoare adresat3 de c3tre o comunitate cretin3 din sudul ,oldovei "n secolul al L&G+lea 1apei &noceniu al &&&+lea4 se vor>ete despre marii proprietari de p3m7nt care erau numii Hcei puterniciI.

31

Ca%!t)l$l III' L,*,a &!! 0! !n"t!t$!!l, "al, S,-!$n,a I' F)&ma&,a4 "1,&a , -$%&!n ,&, 0! ,1!n!&,a L,*!! #&!! GecBiul drept rom7nesc4 aa cum preci;ea;3 i Dimitrie %antemir4 a 5ost ius non scriptum4 adic3 un dreptul nescris. a r7ndul s3u4 'icolae =3lcescu a5irma c34 dup3 "ntemeiere4 3rile rom7ne nu au cunoscut le!ile scrise4 c3 p7n3 la 9um3tatea secolului al LG&&+lea dreptul nostru comun a 5ost o>iceiul 9uridic constituit "ntr+un verita>il sistem de drept. *>iceiul 9uridic repre;int3 o re!ul3 nescris34 care aplicat3 "n mod continuu i timp "ndelun!at cap3t3 5or3 9uridic3 o>li!atorie. (8istena dreptului rom7nesc nescris cu o puternic3 identitate a 5ost recunoscut3 i de c3tre vecinii notri. )st5el o>iceiul 9uridic rom7nsc a 5ost denumnit "n documentele o5iciale redactate "n lim>a latin3 de c3tre cancelariile str3ine ius )alac"icum4 pe c7nd "n documentele cancelariilor domneti ale 3rilor rom7ne4 o>iceiul 9uridic era denumit e!ea S3rii :o>iceiul p3m7ntului<. ?n sinta!ma Ho>iceiul p3m7ntuluiI4 termenul de Hp3m7ntI este utili;at cu "nelesul de Har3I. (8presia de H e!ea 3riiI desemnea;3 cel mai >ine coninutul o>iceiului 9uridic rom7nesc. Dovad3 "n acest sens este i 5aptul c3 sinta!ma H e!ea 3riiI nu este "nsoit3 de un alt determinativ. ?n toate 3rile rom7ne dispo;iiile e!ii 3rii au 5ost aceleai. ?n doctrina rom7neasc3 s+au 5ormulat di5erite teorii cu privire la ori!inea e!ii 3rii. )st5el4 "ntr+o prim3 opinie4 pro5esorul &oan 1eret; a5irm3 c3 dreptul nostru ar 5i de ori!ine roman3. )cesta susine c34 aa cum am preluat lim>a latin34 tot aa am preluat i dispo;iiile dreptului roman. )ceast3 teorie a 5ost de;voltat3 de pro5esorul )ndrei #3dulescu "ntr+o comunicare susinut3 "n anul 1938 la )cademia #om7n34 "n care a c3utat s3 dovedeasc3 identitatea de 5i;ionomie a instituiilor e!ii 3rii cu cele ale dreptului roman.
32

?ntr+o alt3 opinie4 pro5esorul JBeor!Be Kotino a susinut c3 e!ea 3rii ar 5i de ori!ine trac3. ) 5ost 5ormulat3 i o a treia teorie4 "n virtutea c3reia pro5esorul %onstantin Dissescu a a5irmat c3 e!ea 3rii a 5ost de ori!ine slav3. .oate cele trei teorii le consider3m moniste4 deoarece v3d ori!inea e!ii 3rii "ntr+un sin!ur sistem de drept. .otodat34 aceste teorii sunt i e8clusiviste4 deoarece pleac3 de la presupunerea c3 str3moii notri ar 5i renunat la tradiiile lor 9uridice i au preluat 5ie dreptul roman4 5ie dreptul trac4 5ie dreptul slav. ?n contrast cu aceste susineri4 'icolae &or!a su>linia;3 ori!inalitatea e!ii 3rii4 ar3t7nd c3 aceasta este o creaie rom7neasc34 i;vor7t3 din modul de via3 al str3moilor notri. )ceast3 aseriune se >a;ea;3 pe realitatea con5orm c3reia e!ea 3rii s+a 5ormat pe 5ondul 9uridic daco+roman. )st5el4 "n epoca Daciei #omane4 populaia daco+roman3 a creat un sistem de drept nou4 ori!inal @ dreptul daco+roman @ 4 "n care instituiile 9uridice romane au do>7ndit 5uncii i 5inalit3i noi. Dup3 retra!erea aurelian34 instituiile 9uridice daco+romane au 5ost preluate "n o>tea s3teasc3 i adaptate noilor realit3i. Dar "n o>tea s3teasc3 i+au pierdut valoarea 9uridic3 o>li!atorie pentru c34 o dat3 cu descompunerea statului4 nu s+au mai aplicat prin 5ora de constr7n!ere a acestuia. Dup3 5ormarea statelor 5eudale4 aceste norme i+au redo>7ndit valoarea 9uridic34 adic3 i+ au redo>7ndit caracterul o>li!atoriu4 5iind acum sancionate de c3tre stat. .otodat34 "n procesul cristali;3rii relaiilor de tip 5eudal4 5ondul 9uridic daco+roman s+a "m>o!3it cu noi re!lement3ri determinate de realit3ile social+economice ale acelor vremuri. Doctrina 9uridic3 rom7neasc3 a de;>3tut i pro>lema s5erei de aplicare a e!ii 3rii. )st5el4 pro5esorul JBeor!Be Kotino a a5irmat c3 e!ea 3rii a re!lementat doar dreptul de proprietate imo>iliar3. 'icolae &or!a a susinut c3 e!ea 3rii a re!lementat toate realit3ile sociale cu caracter a!rar i pastoral. ). D. Lenopol a a5irmat c3 e!ea 3rii a 5ost un drept cne;ial4 care a re!lementat e!ii 3rii tre>uie pornit de la spusele lui 'icolae e!ea 3rii a inut loc i de constituiune e!ea 3rii ca 5iind un sistem de drept or!ani;area primelor 5ormaiuni politice de tip statal. ?n de5inirea s5erei de aplicare a =3lcescu con5orm c3rora mult3 vreme la rom7ni -inteti;7nd aceste susineri4 putem de5ini

politic i de condic ci)il i de condic criminal,. atotcuprin;3tor4 5ormat din totalitatea normelor de drept nescris4 ce re!lementea;3 or!ani;area statelor 5eudale la nivel central i local4 re!imul 9uridic al propriet3ii4 statutul 9uridic al persoanelor4 or!ani;area 5amiliei4 succesiunile4 contractele4 r3spunderea colectiv3 "n materie penal3 i 5iscal34 reprimarea 5aptelor in5racionale i 9udecarea proceselor. S,-!$n,a a II-a' D!"%)+!!!l, L,*!! &!! -$ %&!v!&, la &,*t)&!!
33

)mn!,4 S1at$l

)mn,"- 0!

?n virtutea dispo;iiilor e!ii 3rii4 statele 5eudale rom7neti erau conduse de c3tre domni4 -5atul domnesc i dre!3tori. Domnul era e5ul statului4 se a5la "n v7r5ul ierarBiei 5eudale i e8ercita atri>uii de ordin administrativ4 militar4 9udiciar i le!islativ. )st5el4 "n plan administrativ4 domnul Bot3ra cu privire la or!ani;area administrativ teritorial34 sta>ilea impo;itele4 numea i "i revoca din 5uncie pe "nalii dre!3tori4 avea dreptul de a >ate moned34 "ncBeia tratate internaionale4 declara starea de pace sau de r3;>oi. .otodat3 domnul e8ercita tutela asupra >isericii. Dup3 c3derea %onstantinopolului >iserica devine dependent3 5a3 de domn. Domnul con5irma mitropoliii4 episcopii i e!umenii. 1e aceast3 cale >iserica a 5ost dependent3 5a3 de stat i a acionat prin autoritatea sa spiritual3 "n direcia promov3rii intereselor politice ale statului. -pri9inul reciproc "ntre stat i >iseric3 a 5ost necesar pentru c3 i un!urii i polone;ii4 c7nd doreau s3 supun3 3rile rom7ne4 o 53ceau su> prete8tul catolici;3rii. )ceast3 situaie se e8plic3 prin aceea c3 "n 3rile din vestul (uropei statul depindea de >iseric34 iar 1apa e8ercita tutela asupra conducerilor politice ale statelor catolice. inia politic3 a acestor state era sta>ilit3 de c3tre papalitate4 care a promovat "n mod constant e8pansionismul statelor catolice asupra statelor ortodo8e. ?n acelai timp4 domnul era conduc3torul armatei. a "nceputul instituiei domniei4 rolul militar al domnului consta "n coordonarea armatei 5ormat3 din stea!urile >oierilor. ?ncep7nd din secolul al LG+lea4 ca e8presie a centrali;3rii puterii4 domnul "i creea;3 armata proprie condus3 de c3tre dre!3tori cu atri>uii speciale "n acest sens. ?n calitate de e5 al statului4 domnul "ncBeia tratate de alian3 sau comerciale cu alte state i declara pacea sau starea de r3;>oi. De asemenea4 domnul era 9udec3torul suprem. ?n aceast3 calitate el putea 9udeca orice pricin34 civil3 sau penal34 "n prim3 sau "n ultim3 instan3. 1rocesele erau 9udecate de c3tre domn "mpreun3 cu -5atul domnesc4 dar Bot3r7rile erau pronunate "n nume propriu i nu se >ucurau de autoritatea lucrului 9udecat. )st5el c3 urm3torii domni puteau re9udeca procesul i da Bot3r7ri contrare celor anterioare. Domnul e8ercita i atri>uii de ordin le!islativ4 prin intermediul Brisoavelor. Domnul putea emite dou3 cate!orii de BrisoaveN + Brisoave cu caracter individual @ erau acte de aplicare a dreptului la anumite situaii concrete. )cestea nu erau i;voare de drept "n sens 5ormal. + Brisoave cu caracter !eneral @ prin intermediul lor se introduceau noi re!lement3ri 9uridice. 1urtau denumirea de Brisoave le!islative i erau i;voare de drept "n sens 5ormal. )ceste i;voare le!islative erau adoptate4 de re!ul34 cu acordul -5atului domnesc i al dre!3torilor.

34

-uccesiunea la tron avea la >a;3 sistemul electivo+ereditar. Domnul era ales de c3tre Sar34 adic3 de c3tre adunarea v7r5urilor societ3ii 5eudale @ >oieri4 cler4 comandanii armatei. -e cerea ca viitorul domn s3 5ac3 dovada c3 este de os domnesc :este rud3 "n linie direct3 sau "n linie colateral3 cu unul dintre domnii anteriori<. -e mai cerea ca domnul s3 5ie rom7n4 cretin ortodo8 i s3 nu 5ie "nsemnat :adic3 s3 nu ai>3 vreo in5irmitate<. =oierimea4 "n scopul promov3rii intereselor sale4 condiiona ale!erea domnului de respectarea privile!iilor >oiereti4 iar controlul respect3rii de c3tre domn a acestor privile!ii i imunit3i 5eudale era asi!urat de c3tre >oieri prin intermediul -5atului domnesc. 1rin -5atul domnesc4 >oierii participau la conducerea statului. -5atul domnesc era un or!anism colectiv4 care "i des53ura activitatea pe l7n!3 domn. (ra 5ormat din repre;entanii marii >oierimi i ai clerului. 'um3rul mem>rilor -5atului domnesc oscila "ntre 12 i 25. -5atul era convocat "n locuri i la date 5i8ate de c3tre domn. ?n cadrul atri>uiilor sale4 acest or!anism "l s53tuia pe domn "n pro>leme de stat4 con5irma titlurile de proprietate4 "nt3rea daniile domneti4 precum i acordarea de imunit3i i privile!ii 5eudale4 d7nd !arania respect3rii acestora. De asemenea4 -5atul domnesc participa la 9udecarea proceselor4 d7ndu+i acordul 5a3 de soluia pronunat3 de domn. .otodat3 -5atul domnesc era cel care !aranta respectarea de c3tre domn a tratatelor internaionale. %omponena i competena -5atului au cunoscut i ele o anumit3 evoluie. )st5el4 "n primele decenii de la 5ormarea statelor 5eudale rom7neti4 -5atul domnesc a 5ost 5ormat doar din >oieri de ar34 adic3 din >oieri 53r3 dre!3torii. )cest 5apt se e8plic3 prin aceea c3 domnia a 5ost creaia >oierilor. =oierii l+au ales pe domn i tot ei "i controlau activitatea pentru ca domnul s3 nu le "ncalce drepturile i privile!iile. )st5el c3 p7n3 spre 9um3tatea secolului al LG+lea raportul de 5ore dintre domn i -5atul domnesc a 5ost 5avora>il acestuia din urm3. Dar4 treptat4 "n -5atul domnesc au intrat i dre!3torii4 adic3 >oierii ce e8ecutau poruncile domneti. &lustrativ3 este situaia de la "nceputul domniei lui )le8andru cel =un c7nd un sin!ur mem>ru al -5atului domnesc era dre!3tor :pan 1an3 vornicul<4 pentru ca la s57ritul domniei acestuia raportul s3 5ie invers. )ceast3 evoluie a componenei i competenei -5atului domnesc se re5lect3 i "n 5i;ionomia Brisoavelor domneti. )st5el4 "n primele decenii dup3 "ntemeiere domnii i >oierii Bot3rau "mpreun34 iar >oierii "i puneau peceile pe Brisoavele domneti4 promi7nd "n acest 5el c3 asi!ur3 aplicarea "n practic3 a acelor Brisoave. ,ai t7r;iu4 >oierii din -5atul domnesc se re;umau numai a lua act de Bot3r7rea domneasc34 53r3 a mai e8ercita controlul asupra activit3ii domnului4 care "ncepe s3 !uverne;e ca un adev3rat monarB. Dre!3torii erau "nali demnitari ai statului ce e8ercitau atri>uii de ordin militar4 administrativ i 9udec3toresc. Dre!3toriile s+au 5ormat su> in5luena >i;antin34 mai "nt7i "n Sara #om7neasc3 i apoi "n ,oldova4 su> domniile lui ,ircea cel =3tr7n i4 respectiv )le8andru cel =un. 1entru c3 "n societatea 5eudal3 nu erau clar delimitate 5ormele de activitate "n cadrul statului4 i competena dre!3torilor se caracteri;a prin con5u;ia de atri>uii.
35

?n perioada imediat urm3toare "ntemeierii4 c7nd domnia "nc3 nu se consolidase4 dre!3torii "ndeplineau anumite atri>uii "n cadrul curii4 atri>uii ce erau le!ate de persoana domnului. Dar treptat4 paralel cu "n!r3direa privile!iilor i imunit3ilor >oiereti4 precum i o dat3 cu "nt3rirea aparatului central de stat4 dre!3torii au preluat "n numele domnului conducerea e5ectiv3 a tre>urilor statului. (i erau numii de c3tre domn4 5a3 de care depuneau un 9ur3m7nt de credin3. 1uteau 5i oric7nd revocai i nu erau remunerai pentru activitatea des53urat3. Dar ei >ene5iciau de danii domneti pentru dreapt3 i credincioas3 slu9>3 i4 totodat34 li se concedau veniturile unor teritorii i primeau daruri de la su>alterni. (rau considerai mari dre!3tori cei care 53ceau parte din -5atul domnesc4 pe c7nd micii dre!3tori erau considerai su>alternii lor. (rau considerai mari dre!3toriN + >anul @ era cel mai important dre!3tor "n Sara #om7neasc3F avea atri>uii similare celor ale domnului "n dreapta *ltuluiF administra *ltenia4 comanda armata i 9udeca proceseleF dac3 aceast3 dre!3torie era "nt7lnit3 doar "n Sara #om7neasc34 pe celelalte le vom "nt7lni "n am>ele 3ri rom7neF + lo!o53tul @ era e5ul cancelariei domneti4 p3stra i aplica si!iliul domnesc pe actele o5iciale. )vea i unele atri>uii 9udiciareF + vornicul @ era conduc3torul slu9itorilor curii domnetiF asi!ura pa;a BotarelorF 9udeca anumite procese penale. ?n Sara #om7neasc3 "i e8ercita atri>uiile doar "n st7n!a *ltului. ?n ,oldova erau doi mari vornici4 cel al S3rii de sus i cel al S3rii de 9osF + postelnicul 7 era t3lmaciul domnului i s5etnicul de tain3 al acestuiaF coordona relaiile cu alte state i e8ercita 9urisdicia asupra 5uncionarilor in5eriori de la curtea domneasc3F + vistiernicul @ r3spundea de str7n!erea veniturilor statului i de asi!urarea mi9loacelor necesare pentru "ntreinerea curii i a armateiF 9udeca procesele cu privire la sta>ilirea i perceperea d3rilorF dup3 instaurarea dominaiei otomane coordona i str7n!erea Baraciului<F + c3m3raul @ administra veniturile domnuluiF activitatea sa "ncepe din secolul al LG&&&+ lea4 c7nd vistieria statului a 5ost separat3 de c3mara statului<F + sp3tarul @ p3stra spada domneasc34 iar "n anumite situaii de r3;>oi prelua comanda armateiF + Batmanul @ este comandantul armatei "n ,oldovaF este menionat "n documentele istorice din vremea domniei lui &eremia ,ovil3<F + stolnicul @ administra !r3dinile4 c3m3rile i pesc3riile domnetiF + paBarnicul @ avea "n !ri93 pivniele domnetiF + comisul 7 r3spundea de !ra9durile domneti. ,ai e8istau i ali dre!3tori care nu 53ceau parte din -5atul Domnesc i care e8ercitau atri>uii le!ate de persoana sau interesele domnuluiN
36

+ armaul 7 e8ecuta sentinele pronunate de c3tre domn + etrarul @ avea "n !ri93 corturile domneti "n vreme de r3;>oiF + clucerul @ aprovi;iona curtea domneasc3 cu !r7neF + slu!erul @ aprovi;iona curtea domneasc3 cu carneF + pitarul @ aprovi;iona curtea domneasc3 cu p7ineF + c3minarul @ str7n!ea d3rile cuvenite domnuluiF + 9itnicerul @ avea "n !ri93 ma!a;iile cu !r7ne ale curii domneti. S,-!$n,a a III-a' D!"%)+!!!l, L,*!! &!! -$ %&!v!&, la )&*an!+a&,a 3!",&!-!! #eli!ia cretin3 a 5ost asimilat3 de c3tre poporul rom7n "n procesul etno!ene;ei prin propa!area de la om la om. ?nceput3 "n vremea dominaiei romane4 cretinarea daco+romanilor a continuat i dup3 retra!erea aurelian3 "ntre secolele &&& i L e. n. 1rimul strat al terminolo!iei reli!ioase este 5ormat din termeni latineti. Dar dup3 5ormarea statelor slave "n sud4 in5luena 1atriarBiei de la %onstantinopol s+a e8ercitat prin 5ilier3 slav3. )cest 5apt e8plic3 i lim>a9ul >isericii ortodo8e rom7ne4 5ormat din termeni de ori!ine latin34 !reac3 i slav3. im>a slavon3 a devenit lim>a de cult4 cu toate c3 poporul i nici m3car toi preoii nu o cunoteau. &lustrativ "n acest sens este 1ravila de la 1utna din 15814 scris3 "n slavon34 ce are i o traducere interliniar3 "n lim>a rom7n3. 17n3 "n secolul al L&G+lea >iserica ortodo83 rom7n3 nu a avut o clar3 or!ani;are ierarBic3. ?n 1359 se 5ondea;3 ,itropolia S3rii #om7neti de la %urtea de )r!e4 dependent3 de 1atriarBia de la %onstantinopol. )poi au 5ost 5ondate (piscopiile -everinului4 de #7mnicu+G7lcea i =u;3u. ?n ,oldova4 ,itropolia a 5ost 5ondat3 "n 1388 i a depins4 mai "nt7i4 de ,itropolia 6aliciului. Din 1401 ,itropolia ,oldovei a devenit dependent3 de %onstantinopol. )poi au 5ost "n5iinate (piscopiile de #oman4 #3d3ui i 6ui. Kondarea mitropoliilor i a episcopiilor a condus la o or!ani;are ierarBic3 a >isericilor i m3n3stirilor4 precum i a clerului. ?n 5runtea >isericii se a5la mitropolitul4 urmat pe scara ierarBic3 de episcopi4 protopopi4 starei i preoi. ,itropolitul 53cea parte din -5atul domnesc4 a5l7ndu+se "n 5runtea acestuia. Domnul e8ercita tutela asupra >isericii4 con5irma mitropolitul4 episcopii i e!umenii. .otodat3 domnul4 "n virtutea lui dominium eminens :dreptul suprem al domnului asupra "ntre!ului teritoriu al statului<4 e8ercita dreptul de control asupra patrimoniului >isericii. Domnii 3rilor rom7ne4 precum i >oierii4 au donat >isericilor "ntinse moii4 pe aceast3 cale 5orm7ndu+se marile domenii 5eudale >isericeti4 lucru care a con5erit >isericii o po;iie privile!iat3 "n cadrul statului 5eudal. S,-!$n,a IV' D!"%)+!!!l, L,*!! &!! -$ %&!v!&, la )&*an!+a&,a 1!"-al ?n le!3tur3 cu or!ani;area 5iscal34 "n 3rile rom7ne domnul e8ercita un drept de proprietate suprem3 asupra "ntre!ului teritoriu al statului @ dominium eminens. Din acest drept de proprietate suprem3 decur!ea dreptul domnului de a percepe impo;ite :d3ri< de la supuii s3i. S3ranii aservii4
37

"ns34 aveau asemenea o>li!aii at7t 5a3 de stat4 c7t i 5a3 de >oieri. )ceste impo;ite erau percepute "ntr+un sistem ce d3dea e8presie celor trei 5orme ale rentei de tip 5eudal @ renta "n natur34 renta "n munc3 i renta "n >ani. Ka3 de 5aptul c3 p7n3 prin secolul al LG&+lea economia 3rilor rom7ne a 5ost predominant natural34 predominau impo;itele "n natur3 i "n munc3. ,ai t7r;iu4 "n secolele LG&& i LG&&& trec4 treptat4 pe primul plan impo;itele "n >ani. &mpo;itele "n natur3 se numeau di9me domneti. #epre;entau a ;ecea parte din produsele animaliere i cerealiere4 din produse piscicole i din al>in3rit. De aceea se mai numeau ;eciuial3 :"n Sara #om7neasc3< i deseatin3 :"n ,oldova<. Din secolul al LG&+lea4 unele o>li!aii "n natur3 au 5ost trans5ormate "n >ani. D3rile "n munc3 erau denumite slu9>e. %onstau din di5erite prestaii e5ectuate dup3 o anumit3 plani5icare la construcia sau la repararea cet3ilor4 drumurilor sau podurilor domneti4 e5ectuarea de transporturi4 !3;duirea curierilor domneti i procurarea pentru acetia a cailor de olac :de potalion @ vine din turcescul HulaEI<. Din secolul al LG&&&+lea unele munci puteau 5i r3scump3rate prin plata unor sume "n >ani4 pe c7nd altele au 5ost trans5ormate "n o>li!aii >3neti. &mpo;itele "n >ani erau venituri constituite din o dare pe cap de persoan34 din di5erite ta8e i din r3scump3rarea d3rilor "n natur3 sau "n munc3. &niial se numeau dare sau da9die4 pentru ca mai t7r;iu s3 se numeasc3 >iruri. 17n3 "n secolul al LG&+lea >oierii nu pl3teau impo;ite. Din secolul al LG&+lea au 5ost impui i ei4 dei se >ucurau de unele scutiri. )numite cate!orii sociale se >ucurau de unele scutiri. (ra ca;ul dre!3torilor4 curtenilor i al ne!ustorilor. ?n 3rile rom7ne4 impo;itele "n >ani erau sta>ilite pe !rupe 5iscale. )ceste !rupuri 5iscale erau alc3tuite pe criterii teritoriale4 sociale4 economice4 etnice sau cBiar reli!ioase. )st5el se sta>ileau sume !lo>ale pentru 9udee sau inuturi4 orae sau sate4 moii individuale sau !rupe de moii4 cele pl3tite de armeni sau cele pl3tite de catolici. )ceste sume !lo>ale se "mp3reau apoi pe unit3i impo;a>ile4 "n 5uncie de puterea economic3 a !ospod3riilor sau a marilor domenii. 1otrivit Catasti elor lui 6etru >c"iopul re;ulta c3 5iecare sat avea de pl3tit o sum3 !lo>al34 "mp3rit3 apoi pe !ospod3rii "n 5uncie de puterea lor economic34 "ntruc7t4 "n virtutea acestor catasti5e4 3ranii "nst3rii :3ranii de istov< pl3teau impo;ite mai mari4 pe c7nd 3ranii s3raci :siromaBii< pl3teau impo;ite mai mici. 1uterea economic3 a 5iec3rei !ospod3rii era apreciat3 "n 5uncie de num3rul vitelor de munc3. -tarea material3 a >oierilor "n vederea impo;it3rii era apreciat3 dup3 "ntinderea moiilor cultivate prin munca 3ranilor aservii. Dar aceste impo;ite erau percepute "n sistemul cislei :"i are ori!inea "n slavonescul HcisloI4 care "nseamn3 num3r<4 !uvernat de principiul r3spunderii solidare "n materie 5iscal34 c3ci dac3 un mem>ru al o>tei s3teti se dovedea a 5i insolva>il4 >irul s3u trecea asupra s3tenilor4 "n primul r7nd asupra rudelor
38

i vecinilor. * dat3 cu instaurarea i "n3sprirea dominaiei otomane4 c7nd >irurile sporeau de ;eci de ori4 3ranii d3deau >ir cu 5u!iii4 5iind insolva>ili. %ei r3mai "n sat aveau o>li!aia de a pl3ti suma !lo>al34 ast5el "nc7t4 "n mod 5recvent4 "n secolele LG& i LG&&4 numeroase o>ti s3teti devin insolva>ile neput7nd pl3ti statului impo;itele. )cele o>ti4 ca urmare a nepl3ii >irului4 erau aservite 5ie c3tre domnie4 5ie c3tre >oierul din vecin3tate care prelua plata impo;itului. 1e aceast3 cale4 multe dintre satele li>ere au a9uns s3 5ie aservite 5ie c3tre domn4 5ie c3tre >oieri. ?n acelai timp4 statul 5eudal a 5i8at i o serie de ta8e cum erau cele pe comerciali;area produselor i pe e8ploatarea su>solului. S,-!$n,a a V-a' D!"%)+!!!l, L,*!! #&!! -$ %&!v!&, la )&*an!+a&,a a&mat,! ?n primele decenii de la "ntemeiere4 domnia era sla>34 aparatul central al statului era "n curs de constituire4 ast5el "nc7t cele mai importante 5uncii ale statului4 inclusiv cele militare4 erau e8ercitate de c3tre >oierii "nvestii cu imunit3i sau privile!ii. )ceti >oieri erau >oierii de ar3 :neamuri<. .ermenul de HneamI vine de la latinescul gentiles,4 av7nd "nelesul de 5ondatori. (i aveau armate proprii :stea!uri< cu care r3spundeau la cBem3rile domniei "n virtutea relaiilor de vasalitate. %u timpul domnia s+a consolidat :"n vremea lui ,ircea cel =3tr7n i a lui )le8andru cel =un< i ast5el domnii i+au 5ormat o oaste proprie :oastea cea mic3<4 5ormat3 din curteni4 mica no>ilime4 or3eni i 3rani li>eri. ?n momente de prime9die era convocat3 oastea ce mare4 la care participau toi locuitorii 3rii4 inclusiv 3ranii aservii. ?n sens 5ormal4 comanda armatei era e8ercitat3 de c3tre domn. ?n 5apt4 domnii dele!au comanda armatei 5ie marelui sp3tar4 5ie marelui vornic4 5ie marelui >an4 5ie marelui Batman. (8istau "ns3 i 5ormaiuni militare cu comand3 proprie4 e8ercitat3 de c3tre c3pitani4 a!3 sau de c3tre postelnic. Din secolul al LG&&+lea crete importana mercenarilor "n armatele 3rilor rom7ne4 dei erau 5oarte costisitori. ?n secolele LG&& i LG&&& asist3m la un proces de destr3mare4 p7n3 la dispariie4 a armatelor din 3rile rom7ne. S,-!$n,a a VI-a' O&*an!+a&,a a m!n!"t&at!v-t,&!t)&!al a &!l)& &)mn, n -)n1)&m!tat, -$ !"%)+!!!l, L,*!! &!! ?n Sara #om7neasc3 i "n ,oldova au 5ost cunoscute mari su>divi;iuni administrativ+ teritoriale. )st5el4 "n Sara #om7neasc3 distin!em "ntre partea din st7n!a *ltului :,untenia< i *ltenia. ?n ,oldova4 distin!em "ntre Sara de sus i Sara de 9os. *ltenia i Sara de 9os se >ucurau de o lar!3 autonomie. ?n acest sens4 marele >an4 care era cel mai important dre!3tor din Sara #om7neasc3 e8ercita "n *ltenia atri>uii similare celor ale domnului4 put7nd pronuna cBiar pedeapsa cu moartea. ?n ,oldova4 Sara de 9os era condus3 de un mare vornic4 care era cel mai important dre!3tor moldoveanF acesta "i avea reedina la =ac3u. )ceste su>divi;iuni au luat natere "n le!3tur3 cu des3v7rirea "ntemeierii4 pentru c3 partea din dreapta *ltului i sudul ,oldovei au 5ost incluse mai t7r;iu "n aceste state 5eudale.
39

1e de alt3 parte4 teritoriul S3rii #om7neti era "mp3rit "n 9udee4 iar cel al ,oldovei "n inuturi. Cudeele i inuturile s+au 5ormat pe teritoriile 5ostelor cne;ate4 voievodate4 etc.4 adic3 pe teritoriul primelor 5ormaiuni de tip statal. )ceste unit3i administrativ+teritoriale s+au constituit "n vederea conserv3rii unei p3ri din atri>uiile e8ercitate "nainte de "ntemeierea acelor 5ormaiuni 5eudale. &niial promovau interese locale. %u timpul4 "ns34 "n procesul consolid3rii domniei4 aceste unit3i administrative au 5ost inte!rate "ntr+un sistem administrativ ierarBi;at i supuse administr3rii unor dre!3tori domneti. Cudeele i inuturile erau conduse de dre!3tori locali @ 9udei4 sudei :"i are ori!inea "n slavonescul HsudI4 care desemna 9udec3toria<4 p7rc3la>i4 vornici. De aici putem o>serva c3 unele dre!3torii4 dei au denumiri identice4 au un coninut administrativ di5erit. Gornicul4 spre e8emplu4 poate e8ercita atri>uiuni administrative la nivelul conducerii unui sat4 9ude4 ora sau pe l7n!3 domnie. 'u "nt7mpl3tor4 "n documentele medievale4 se preci;ea;3 c3 "nalii dre!3tori "i e8ercitau atri>uiunile la nivel central i erau desemnai prin apelativul de HmareI. Denumirile 9udeelor vin4 de re!ul34 de la denumirile r7urilor care le traversea;3 :spre e8emplu4 Dol9 vine de la 3ole -e4 care "nseamn3 HCiul de c7mpieIF Jor9 vine de la Gore -e4 care "nseamn3 HCiul de munteI<F "n ,oldova4 inuturile i+au preluat denumirea de la numele capitalelor :spre e8emplu4 -uceava4 &ai4 etc.< . %onduc3torii de 9udee i inuturi e8ercitau atri>uii administrative4 militare i 9udiciare. (rau a9utai de un aparat propriu4 5ormat din !lo>nici :erau "ns3rcinai cu sta>ilirea i "ncasarea amen;ilor penaleF denumirea "i are ori!inea "n slavonescul H!lo>aI4 care are "nelesul de amend3<4 v3ta5i :erau conduc3torii slu9>ailor domneti<4 >irari :erau "ns3rcinai cu 5i8area i str7n!erea >irului<. -pre s57ritul secolulului al LG&+lea s+au suprapus acestora repre;entanii domniei4 care promovau o politic3 de centrali;are4 pentru ca "n secolul al LG&&+lea s3 constat3m suprapunerea celor dou3 aparate "ntr+unul unic4 a5lat "n dependen3 5a3 de puterea central3. ?n 9udee i "n inuturi e8istau localit3i rurale i ur>ane. *raele au ap3rut "nc3 "nainte de "ntemeiere4 c3ci unele sate s+au trans5ormat "n t7r!uri4 iar unele t7r!uri au devenit orae. Denumirile "ns3 nu corespund celor din vecBea Dacie .raian3. )v7nd "n vedere c3 dup3 retra!erea aurelian3 viaa ur>an3 a "ncetat4 oraele au 5ost distruse4 numele lor disp3r7nd din memoria rom7nilor. .re>uie o>servat "n le!3tur3 cu acest 5enomen c3 unii susin o teorie4 potrivit c3reia populaia daco+roman3 din spaiul carpato+danu>iano+pontic a disp3rut de5initiv dup3 retra!erea aurelian34 de vreme ce oraele 5eudale rom7neti nu poart3 denumirea celor din Dacia .raian3. )cest ar!ument este 5als4 deoarece denumirile oraelor din Dacia .raian3 au disp3rut o dat3 cu oraele4 pe c7nd denumirile munilor4 ale apelor4 ale localit3ilor rurale s+au p3strat. /nele orae s+au 5ondat "n le!3tur3 cu activit3i comerciale :spre e8emplu4 =7rlad<4 e8ploat3ri miniere :spre e8emplu4 =aia de )ram3<4 navi!aie 5luvial3 :spre e8emplu4 =r3ila<4 or!ani;area inuturilor sau a 9udeelor sau cu 5ondarea unor episcopii. Dup3
40

"ntemeiere4 num3rul oraelor a sporit4 c3ci domnii4 "n virtutea lui dominium eminens 5ondau orae noi 5ie pe teritoriile 53r3 st3p7n4 5ie pe moiile lor. De asemenea4 i unii >oieri 5ondau orae pe moiile lor :spre e8emplu4 %raiova i .7r!u Ciu au 5ost o vreme "n proprietatea >oierilor =u;eti<. -tatutul oraelor era sta>ilit 5ie prin Brisoave domneti4 5ie con5orm o>iceiului locului4 adic3 con5orm dispo;iiilor e!ii 3rii. ?n >a;a acestor statute4 oraele se >ucurau de o anumit3 autonomie administrativ34 c3ci aveau or!ane proprii de conducere. %onducerea unui ora era e8ercitat3 de c3tre )dunarea !eneral3 a or3enilor4 care se "ntrunea cel puin o dat3 pe an. )dunarea !eneral3 a or3enilor soluiona pro>lemele ma9ore ale oraului i ale!ea mem>rii %onsiliului or3enesc. ,andatul mem>rilor %onsiliului or3enesc era de un an. ?n ,oldova4 oraele erau conduse de un consiliu ales4 5ormat din un oltu; i 12 p7r!ari. ?n Sara #om7neasc34 acest consiliu era 5ormat dintrt+un 9ude i 12 p7r!ari. )cest consiliu e8ercita pe plan local atri>uii relativ cuprin;3toareN + or!ani;a str7n!erea impo;itelorF + decidea cu privire la atri>uirea de terenuriF + re;olva pro>lemele edilitareF + avea atri>uii 9udiciareF + or!ani;a i asi!ura "ntreinerea armatei orauluiF + asi!ura relaiile cu domniaF + "ntocmea acte o5iciale i4 "n acest sens dispunea de o pecete proprieF + iar unele orae4 mai de;voltate4 aveau cBiar dreptul de a >ate moned3 proprie :spre e8emplu4 =7rladul<. ?ncep7nd din secolul al LG&+lea4 o dat3 cu centrali;area puterii4 peste aparatul local al oraelor se suprapune un aparat 5ormat din dre!3tori domneti @ pristav :anuna tirile o5iciale<4 staroste :conducea un inut a5lat la mar!inea 3rii<4 vame :"ncasa veniturile v3mii<4 vornicul de ora :e8ercita atri>uii 9udec3toreti<. %u timpul4 aceast3 dependen3 a oraelor 5a3 de domnie sporete4 dar4 cu toate acestea4 oraele din 3rile rom7ne i+au p3strat o anumit3 autonomie p7n3 la 5ormarea statului naional rom7n modern. .eritoriul unui ora cuprindea trei ;oneN + vatra oraului @ era 5ormat3 din cl3diriF + Botarul oraului @ era 5ormat din terenurile din 9urul oraului4 cultivate de c3tre or3eniF + ocolul oraului @ era 5ormat dintr+un anumit num3r de sate. ?ncep7nd din secolul al LG&+lea4 cu apro>area domnului4 or3enii se puteau or!ani;a "n >resle. ocalit3ile rurale erau de dou3 5eluriN + sate li>ereF + sate aservite.
41

-atele li>ere erau or!ani;ate dup3 5ormula tradiional3 "n o>ti s3teti :li>ere<. -atele li>ere se numeau moneneti "n Sara #om7neasc3 i r3;eeti "n ,oldova. Dup3 "ntemeiere4 aceste sate s+au inte!rat "n sistemul 5eudal de sine st3t3tor4 iar unele dintre atri>uiile tradiionale de autoconducere au 5ost preluate de c3tre stat4 i anume cele "n materie administrativ3 i 9udiciar3. %u toate acestea4 o>tile s3teti au continuat s3 e8ercite cBiar i "n epoca 5eudalismului de;voltat o serie de atri>uii privind soluionarea liti!iilor dintre s3teni4 "nstr3inarea p3m7ntului din o>tea s3teasc3 i r3spunderea colectiv3 "n materie penal3 i 5iscal3. -atele aservite se a5lau pe domeniile 5eudale i nu se >ucurau de autoconducere. Dimpotriv34 erau administrate de un repre;entant al >oierului4 numit v3ta5 sau vataman. S,-!$n,a a VII-a' D!"%)+!!!l, L,*!! &!! -$ %&!v!&, la &,%t$l , %&)%&!,tat, ?n societatea 5eudal34 cel mai important o>iect al dreptului de proprietate a 5ost p3m7ntul4 care4 con5orm dreptului medieval din "ntrea!a (uropa4 inclusiv con5orm dispo;iiilor e!ii 3rii4 consacra proprietatea divi;at3 asupra p3m7ntului. ?ntre!ul teritoriu al statului se a5la "n proprietatea domnului "n virtutea lui dominium eminens. 1e de alt3 parte no>ilii4 clerul4 3ranii li>eri4 precum i 3ranii aservii e8ercitau o proprietate su>ordonat34 denumit3 dominium utile. )cest sistem al propriet3ii divi;ate "i are ori!inea "n or!ani;area propriet3ii din provinciile romane. (8istena lui dominium eminens4 ca proprietate suprem34 este atestat3 prin numeroase instituii 9uridice re!lementate de c3tre dispo;iiile e!ii 3rii. -pre e8emplu4 con5orm dreptului de predalic3 :preadalic3< domnul4 "n calitate de proprietar suprem4 avea dreptul de a revoca toate donaiile pe care le+a 53cut vasalilor s3i4 "n ipote;a "n care acei vasali i+au "nc3lcat o>li!aia de dreapt3 i credincioas3 slu9>3 5a3 de domnie. ?n al doilea r7nd4 domnul avea dreptul s3 vin3 la succesiunea tututor propriet3ilor 5unciare r3mase 53r3 motenitori. )poi domnul avea un drept suprem de control asupra tuturor actelor prin care se transmitea dreptul de proprietate asupra p3m7ntului4 cum ar 5i contractele de donaie i contractele de v7n;are4 "ntruc7t asemenea contracte produceau e5ecte 9uridice numai dac3 erau con5irmate prin Brisov domnesc4 oca;ie cu care p3rile contractante aveau o>li!aia de a+i d3rui domnului o cup3 con5ecionat3 dintr+un material preios sau un cal de ras3. )ceast3 o>li!aie purta numele4 dup3 ca;4 de dare a calului sau a cupei4 iar prin e8ecutarea ei se recunotea autoritatea suprem3 a domnului. Domnul putea 5onda pe terenurile pustii sau pe cele pustiite noi localit3i4 putea decide cu privire la or!ani;area administrativ+teritorial34 dup3 cum avea i dreptul de a con5isca moiile >oierilor Bicleni. 1roprietatea su>ordonat3 @ dominium utile ? era e8ercitat34 "n primul r7nd4 de c3tre no>ili4 cler sau cBiar de c3tre domn4 "n calitate de persoan3 particular3. %u privire la proprietatea >oiereasc3 au e8istat discuii4 pentru c3 s+a susinut c3 proprietatea >oiereasc3 a putut s3 apar3 numai dup3 "ntemeiere4 nu i "nainte4 pentru c3 >oieria este un titlu no>iliar4 titlu care nu decur!e din calitatea de mare proprietar 5unciar4 ci se acord3 prin Brisov domnesc. )st5el4 dac3 >oieria4
42

ca titlu no>iliar4 este posterioar3 "ntemeierii4 s+a considerat pe cale de consecin3 c3 i proprietatea >oiereasc3 este posterioar3 "ntemeierii i c3 provine din danie domneasc3. )ceti autori nu au 53cut distincia "ntre calitatea de >oier "n sens economic i calitatea de >oier "n sens politic4 deoarece >oier "n sens economic poate 5i considerat orice mare proprietar 5unciar4 pe c7nd >oierul "n sens politic este acel mare proprietar 5unciar care a 5ost "nno>ilat de c3tre domn prin Brisov domnesc. 1rin urmare4 >oieri "n "neles economic au e8istat i "nainte de "ntemeiere4 aa cum a e8istat i marea proprietate 5unciar3. De pild34 %onstantin %3pitanul i+a dat seama c3 >oierii sunt mai vecBi dec7t instituia domniei4 c3ci spune "n le!3tur3 cu "nteneierea S3rii #om7neti urm3toareleN atunci s-au adunat boieri de au ost de neam mare i puser bano) un neam de le %ice Basarabi,. De asemenea4 &oan de .7rnave a5irm3 c3 >oierii din ,oldova s+au "ntrunit i au Bot3r7t s3 "l cBeme pe =o!dan din ,aramure i s3+l alea!3 domn al ,oldovei. *>serv3m deci c3 &oan de .7rnave i %onstantin %3pitanul recunosc celor ce s+au str7ns "n 9urul lui =asara> i a celor ce l+au cBemat pe =o!dan calitatea de >oieri. De aici re;ult3 c3 marea proprietate >oiereasc3 este anterioar3 "ntemeierii. Dup3 "ntemeiere4 proprietatea >oiereasc3 putea i;vor" i din dania domneasc3. &niial4 aceste donaii aveau caracter via!er4 pentru ca4 "ncep7nd din secolul al LG+lea s3 devin3 ereditare. .r3s3tura dominant3 a marii propriet3i 5eudale este imunitatea de tip 5eudal. ?n virtutea acestor imunit3i4 >oierii puteau e8ercita pe teritoriile lor o parte din 5unciile statului4 "n sensul c3 >oierii "i administrau domeniile prin aparatul propriu de slu9itori4 asi!urau str7n!erea impo;itelor pentru domnie4 "ntreineau o armat3 proprie4 9udecau procesele pe domeniile lor. (8istena acestor imunit3i se e8plic34 "n primul r7nd4 prin 5aptul c3 marii >oieri :>oierii de ar3< sunt "ntemeietorii 3rilor rom7ne. (i au creat statul 5eudal4 unindu+se "n 9urul unui voievod pe care l+au ales domn i c3ruia i+au transmis o parte din atri>uiile lor militare4 administrative i 9udiciare4 atri>uii pe care domnul urma s3 le e8ercite prin aparatul propriu4 central4 la nivelul "ntre!ului stat 5eudal proasp3t 5ormat. ?n acelai timp4 "ntemeietorii au "neles s3 p3stre;e i pentru ei o parte din vecBile atri>uii e8ercitate odinioar3 ca i voievo;i4 9u;i4 cne;i4 9upani4 etc.4 pe care le+au e8ercitat4 "n calitate de >oieri de ar34 dup3 "ntemeiere4 "n 5orma imunit3ilor de tip 5eudal. ?n al doilea r7nd4 imunit3ile consacrate prin dispo;iiile e!ii S3rii se e8plic3 i prin 5aptul c34 "n primele decenii4 aparatul central nu era su5icient de puternic i de >ine or!ani;at pentru a putea e8ercita toate 5unciile statului4 ast5el "nc7t "n primele decenii dup3 "ntemeiere4 5unciile statului au 5ost "mp3rite "ntre domn i >oierii de ar3 "nvestii cu imunit3i i e8ercitate "n paralel de c3tre acetia. ?n lim>a9ul e!ii 3rii4 "n Sara #om7neasc3 imunit3ile erau desemnate prin oBa>3 :"i are ori!inea "n slavonescul HoBa>aI4 care are "nelesul de moie ereditar3<4 iar "n ,oldova prin uric :este de ori!ine ma!Biar34 HoroEI av7nd "nelesul de moie ereditar3<. &niial4 aceste imunit3i erau acordate de c3tre domn >oierilor de ar3 printr+o 5ormul3 concentrat34 de natur3 s3 ne arate c3 >oierul de ar3 putea s3 e8ercite pe domeniul s3u toate atri>uiile de tip statal4 de unde re;ult3 c3 imunitatea nu decur!ea din calitatea de mare proprietar 5eudal4 ci se acorda de c3tre domnie prin Brisov domnesc.
43

?n Sara #om7neasc3 se utili;a 5ormula s-i ie de ocin i o"ab, :cuv7ntul Hocin3I "i are ori!inea "n slavonescul HocinaI4 care "nseamn3 proprietate<4 iar "n ,oldova se utili;a 5ormula s-i ie uric cu tot )enitul,. %u timpul "ns34 dup3 domniile lui ,ircea cel =3tr7n i )le8andru cel =un4 puterea central3 se consolidea;3 :"n timpul domniilor lui Glad Sepe i 0te5an cel ,are<4 domnii 5iind "n m3sur3 s3 e8ercite 5unciile statului. )sist3m4 ast5el la un proces de restr7n!ere a imunit3ilor4 "nc7t "n vremea lui 0te5an cel ,are4 de re!ul34 imunit3ile de tip 5eudal se acordau printr+o 5ormul3 descriptiv34 ar3t7ndu+se e8pres ce anume atri>uii poate e8ercita >oierul de ar3 pe domeniul s3u4 atri>uii "ns3 precis determinate. ,ai mult dec7t at7t4 se constat3 c3 "n secolul al LG+lea unii >oieri de ar3 e8ercit3 imunit3ile nu doar asupra domeniilor lor4 ci i asupra unor sate li>ere din vecin3tate4 ceea ce nu "nseamn3 c3 aceste sate au devenit dependente4 pentru c3 ele nu i+au pierdut dreptul de proprietate asupra p3m7ntului4 ci doar dreptul de a se autoadministra. )ceste ca;uri erau menionate "n documente i se caracteri;au prin aceea c3 se preci;a c3 imunitatea se e8ercit3 acolo unde a 5ost cnea; sau 9ude o anumit3 persoan3 :spre e8emplu4 s-i ie de uric acolo unde a ost cnea% 3ragomir,<. )pare i proprietatea >isericeasc34 ce "i are ori!inea e8clusiv "n daniile 53cute de c3tre domn sau de c3tre particulari. )ceste danii erau 53cute "n scopuri pioase4 iar >unurile care 53cuser3 o>iectul lor nu puteau 5i "nstr3inate 53r3 consim3m7ntul e8pres al donatorilor. ?naltul cler se >ucura pe domeniile sale de imunit3i mult mai lar!i dec7t cele acordate >oierilor4 "n special "n materie 9udiciar34 pentru c3 aici "naltul cler se >ucura de o deplin3 autonomie 5a3 de domni. %u timpul4 a "nceput s3 se practice "ncBinarea m3n3stirilor c3tre ,untele )tBos4 ast5el "nc7t cele mai multe dintre venituri nu au mai 5ost utili;ate "n scopuri pioase. Dar i domnul avea domeniile sale private4 ce aveau re!imul propriet3ii no>iliare4 pe care domnul le do>7ndise 5ie "nainte de "nsc3unare4 5ie ulterior "nsc3un3rii. Domnul4 "n calitate de mare proprietar 5unciar4 putea e8ercita pe domeniile sale imunit3i de tip 5eudal. ?n s5era lui dominium utile intr3 i proprietatea 3ranilor li>eri4 or!ani;ai "n o>ti. Dispo;iiile e!ii 3rii cu privire la 5i;ionomia dreptului de proprietate asupra moiei o>tei s3teti poart3 amprenta str3vecBilor tradiii4 "n sensul c3 o>tea s3teasc3 e8ercita cBiar i "n 5eudalismul de;voltat un drept superior de suprave!Bere i control asupra "ntre!ului Botar al o>tei4 "n ciuda 5aptului c34 dup3 "ntemeiere4 str3vecBea 5olosin3 pe care o e8ercitau s3tenii asupra vetrei satului :5ormat3 din casele4 curile i !r3dinile 3ranilor< i terenurilor ara>ile se de;voltase "ntr+o verita>il3 proprietate privat3. )ceasta4 con5orm str3vecBii tradiii4 putea 5i e8tins3 prin munc3 proprie4 prin deseleniri i de5ri3ri. )ceste e8tinderi ale propriet3ii private tre>uiau apro>ate de c3tre )dunarea me!ieilor sau de c3tre domn4 dac3 era vor>a de terenurile nim3nui. )st5el4 s+au 5ormat4 pe l7n!3 loturile matc34 pris3cile4 viile4 poienile4 57neele4 >ranitile4 !r3dinile de le!ume4 vadurile de moar3 i morile.
44

Gadurile de moar34 atunci c7nd apa se a5la "n proprietatea o>tei4 puteau 5i atri>uite unuia dintre mem>rii o>tei. ?n ipote;a "n care marile ape4 care erau "n proprietatea domnului4 treceau prin Botarul o>tii4 vadul de moar3 putea 5i atri>uit unuia dintre mem>rii o>tii prin Brisov domnesc. .oate aceste st3p7niri private aveau un re!im 9uridic di5erit4 re!lementat prin norme de sine st3t3toare. De aceea4 "n terminolo!ia noastr3 medieval34 "nt7lnim termeni ca le!ea pris3cilor4 le!ea viilor4 le!ea >ranitelor4 etc. Dispo;iiile cu privire la o>tea s3teasc3 au consacrat at7t proprietatea privat34 c7t i st3p7nirea dev3lma3. 1roprietatea privat3 purta asupra vetrei satului4 asupra terenurilor destinate a!riculturii :arini @ termen rom7nesc< i asupra terenurilor do>7ndite prin munc3 proprie4 iar p3unile4 podurile i apele se a5lau "n st3p7nirea dev3lma34 con5orm vecBilor tradiii rom7neti. %ei ce deineau p3m7nt cu titlu de proprietate privat3 aveau acces i la e8ploatarea >unurilor a5late "n dev3lm3ie4 cu condiia de a nu le scBim>a destinaia. Dar "n ciuda 5aptului c3 teritorii "ntinse din moia o>tei se a5lau "n proprietate privat34 totui o>tea s3teasc3 a p3strat i e8ercitat un drept superior de suprave!Bere i control asupra "ntre!ului Botar al o>tei s3teti4 adic3 asupra "ntre!ii moii a o>tei4 "n vederea asi!ur3rii unit3ii economice a o>tei s3teti. ?n acest sens4 avem4 mai "nt7i4 "n vedere 5aptul c3 me!ieii4 "n calitatea lor de proprietari asupra p3m7ntului4 aveau dreptul de dispo;iie4 ast5el "nc7t a ap3rut pericolul ca terenuri din Botarul o>tei s3 5ie transmise unor persoane str3ine de o>tea s3teasc34 5enomen de natur3 a a5ecta unitatea economic3 a o>tii. De aceea4 dispo;iiile e!ii 3rii au preluat din dreptul romano+>i;antin un procedeu 9uridic numit dreptul de protimis :dreptul de precump3rare i r3scump3rare<. ?n virtutea dreptului de precump3rare pe care "l puteau e8ercita me!ieii din o>te i4 "n primul r7nd4 rudele i vecinii aceluia care dorea s3+i v7nd3 ocina :proprietatea ereditar3<4 tre>uia 53cut3 pu>lic3 intenia de v7n;are 5ie la trei t7r!uri succesive4 5ie trei duminici la r7nd4 "n >iseric34 dup3 slu9>3. Dac3 se "ndeplineau aceste 5orme de pu>licitate i nici un mem>ru al o>tei nu dorea s3+i e8ercite dreptul de precump3rare :de preemiune<4 atunci terenul putea 5i "nstr3inat unei persoane din a5ara o>tei. Dac3 terenul era v7ndut 53r3 respectarea dreptului de precump3rare4 actul respectiv era nul. Dac3 "ns3 terenul 5usese "nstr3inat cu respectarea 5ormelor de pu>licitate unei persoane din a5ara o>tei4 "n termen de un an de la data v7n;3rii4 oricare mem>ru al o>tei se putea r3;!7ndi i putea s3 e8ercite dreptul de r3scump3rare4 adic3 "ntorcea preul cump3r3torului str3in de o>te. 1e aceast3 cale terenul revenea "n st3p7nirea unui mem>ru al o>tei. 1e de alt3 parte4 e!ea 3rii a creat un procedeu 9uridic de natur3 s3 aniBile;e dreptul de protimis4 "ntruc7t dreptul de protimis do>7ndise o 5uncie ori!inal34 "n sensul c3 a 5ost utili;at cu prec3dere "n vederea asi!ur3rii solidarit3ii o>tei s3teti. 1entru a contracara un asemenea drept4 5avora>il 3ranilor li>eri4 e!ea 3rii a creat o instituie 5avora>il3 >oierilor @ "n5r3irea pe moie.

45

GecBile popoare au practicat "n5r3irea ca pe o 5orm3 de creare a rudeniei arti5iciale4 ca o reacie la 5enomenul descompunerii !inilor4 pentru c3 !inile erau comunit3i "ntemeiate pe rudenia de s7n!e. ?n momentul "n care !inta "ncepe s3 se descompun3 "n mari 5amilii patriarBale4 oamenii "ncep s3 ai>3 sentimentul i;ol3rii4 "nc7t apare "n5r3irea prin amestecul s7n!elui ca 5orm3 arti5icial3 a cre3rii rudeniei de s7n!e. /lterior "n5r3irea a evoluat "n sensul c3 "n epoca 5eudal3 se practica "n5r3irea pe >i>lie4 devenind 5rai de cruce. Dar pe l7n!3 aceast3 5orm3 a "n5r3irii motenit3 de demult4 e!ea 3rii a creat o nou3 variant3 a in5r3irii4 i anume "n5r3irea cu e5ecte patrimoniale. %on5orm acestui procedeu4 dou3 sau mai multe persoane se "n5r3eau pe anumite >unuri4 "n sensul c3 "n5r3iii puneau "n comun acele >unuri i deveneau 5rai nedesp3rii :coproprietari ai acelor >unuri<. %um4 de re!ul34 se puneau "n comun moii4 "n5r3irea cu e5ecte patrimoniale a 5ost re!lementat3 de e!ea 3rii su> denumirea de "n5r3irea pe moie. De re!ul34 cei "n5r3ii puneau "n comun moiile lor4 "n "nelesul c3 5iecare venea cu moia proprie. /neori4 "n5r3irea se reali;a "ntre mai multe persoane pe moia unei sin!ure persoane4 ast5el "nc7t cei "n5r3ii deveneau coproprietarii unei moii. =oierii rom7ni au recurs la 5orma "n5r3irii pe moie4 deoarece >oierul se "n5r3ea cu 3ranul din o>te pe p3m7ntul acestuia din urm3. 1e aceast3 cale4 >oierul "n5r3it devenea rud3 cu 3ranul i coproprietar. %a atare4 putea s3 e8ercite dreptul de precump3rare i de r3scump3rare4 "ntruc7t era considerat mem>ru al o>tii. 1rin acBi;iii succesive4 >oierii reueau s3 do>7ndeasc3 toate terenurile din Botarul o>tei s3teti i4 pe cale de consecin34 s3 "i aserveasc3 o>tile li>ere. &at3 cum4 "n evoluia sa secular34 dreptul de protimis com>inat cu "n5r3irea pe moie s+a trans5ormat "ntr+o puternic3 arm3 9uridic3 "ndreptat3 "mpotriva 3ranilor li>eri. 1e l7n!3 proprietatea no>iliar3 i cea a 3ranilor li>eri4 dispo;iiile e!ii 3rii au consacrat i proprietatea 3ranilor aservii. S3ranii aservii se a5lau pe domeniile no>iliare4 se a5lau "n dependen3 5a3 de no>ili sau 5a3 de cler i aveau un statut 9uridic in5erior. )ceast3 pro>lem3 tre>uie o>servat3 "n paralel cu modul "n care era structurat orice domeniu 5eudal. Domeniile 5eudale cuprindeau dou3 p3riN + dou3 treimi din domeniu erau atri>uite spre 5olosin3 3ranilor aserviiF + re;erva >oiereasc34 care cuprindea o treime din domeniul 5eudal4 se a5la "n proprietatea a>solut3 a 5eudalului. S3ranii aservii aveau o>li!aia de a munci "ntrea!a moie. #ecolta de pe re;erva >oiereasc3 aparinea no>ilului4 iar recolta o>inut3 de pe terenul dat "n 5olosin3 era "mp3rit34 deoarece 3ranul aservit reinea nou3 ;ecimi din aceasta4 iar >oierul restul de 10R din recolt3 su> 5orma ;eciuielii. )adar4 3ranii aservii st3p7neau p3m7ntul cu titlu de 5olosin3. )cest drept de 5olosin3 asupra terenului se e8ercita pe >a;e le!ale4 i nu pe >a;e contractuale4 deoarece4 con5orm dispo;iiilor e!ii 3rii4 >oierii aveau o>li!aia s3 pun3 la dispo;iia 3ranilor aservii dou3 treimi din moie. Dac3 >oierii nu respectau aceast3 o>li!aie

46

ce re;ulta din dispo;iiile "nc3lcarea e!ii 3rii.

e!ii 3rii4 acetia puteau 5i cBemai "n 5aa domniei i pedepsii pentru

?n secolul al LG&&&+lea4 prin re5ormele "n53ptuite de c3tre %onstantin ,avrocordat4 s+a des5iinat sistemul aservirii 3ranilor4 "nc7t de atunci ei do>7ndeau dreptul de 5olosin3 asupra p3m7ntului >oieresc prin contractF >oierii4 pro5it7nd de situaia "n care se a5lau 3ranii4 le impuneau prin contract o>li!aii mult mai !rele dec7t cele care re;ultau din e!ea 3rii. &at3 de ce s+a a5irmat c3 prin des5iinarea aservirii 3ranilor i prin "nlocuirea re!imului le!al cu cel contractual 3ranii aservii au avut numai de pierdut. .otodat34 e!ea 3rii le recunotea 3ranilor aservii dreptul de a e8ercita o st3p7nire personal3 asupra terenurilor de5riate sau deselenite doar cu acordul >oierului4 precum i asupra unor supra5ee de p3m7nt situate "n a5ara domeniilor 5eudale. a r7ndul lor4 con5orm o>iceiului4 i or3enii e8ercitau un drept de proprietate, c3ci oraele noastre medievale cuprindeau vatra satului4 ocolul i Botarul oraului. Gatra oraului era ;ona "n care se construiau cl3diri4 ateliere4 locauri de comer i de cult. 6otarul oraului cuprindea terenurile cultivate de c3tre or3eni4 iar ocolul4 aa cum am mai ar3tat4 cuprindea un num3r de sate dependente de ora. *r3enii ce practicau meteu!urile e8ercitau proprietatea asupra atelierelor i m3r5urilor produse4 ne!ustorii e8ercitau proprietatea asupra locaurilor de comer i asupra m3r5urilor. ?n acelai timp4 i unii i alii e8ercitau proprietatea asupra p3m7ntului4 pentru c3 unii dintre acetia practicau a!ricultura. 0i ro>ii e8ercitau un drept de proprietate4 recunoscut de e!ea 3rii4 dovad3 c3 e8istau dre!3tori in5eriori @ 9u;ii de i!ani @ ce str7n!eau impo;itele pl3tite de ro>i pe s3laurile lor. De asemenea4 cei care practicau unele meteu!uri4 e8ercitau i un drept de proprietate asupra uneltelor de lucru. S,-!$n,a a VIII-a' D!"%)+!!!l, L,*!! &!! -$ %&!v!&, la "tat$t$l 5$&! !- al %,&")an,l)& 1ersoanele au capacitate de drept i capacitate de 5apt. %apacitatea de drept desemnea;3 aptitudinea 5iinelor umane de a 5i su>iecte de drept. %apacitatea de 5apt desemnea;3 aptitudinea 5iinei umane de a avea repre;entarea consecinelor actelor i 5aptelor sale. ?n dreptul modern4 capacitatea persoanelor este unitar34 pe c7nd "n dreptul sclava!ist era 5oarte diversi5icat3. ?n societatea 5eudal3 capacitatea persoanelor era re!lementat3 printr+un sistem al castelor de tip 5eudal4 caste care repre;entau cate!orii sociale "ncBise i ereditare i care au un statut 9uridic de sine st3t3tor. %on5orm e!ii 3rii4 e8istau cinci asemenea casteN + >oieriiF
47

+ 3ranii li>eriF + 3ranii aserviiF + or3eniiF + ro>ii. %onceptul de H>oierI are4 "n istoria noastr3 social34 dou3 accepiuniN una economic3 i una politic3. Din punct de vedere economic4 erau considerai >oieri marii proprietari 5unciari. Din punct de vedere politic4 erau considerai >oieri doar marii proprietari 5unciari care 5useser3 "nno>ilai de c3tre domn prin Brisov domnesc. ?n documentele vremii redactate "n slavon34 "n Sara #om7neasc3 >oierii erau denumii 9upani4 pe c7nd "n ,oldova erau numii pani. ?n documentele redactate "n latin3 erau denumii barones sau bo=arones. =oierii erau de mai multe 5eluri. %on5orm unui prim criteriu4 >oierii se clasi5icau "nN + dre!3tori domnetiF + >oieri de ar3. )lt criteriu ne 5ace s3 delimit3m >oierii mari de >oierii mici. &niial4 >oierii de ar3 au "mp3rit cu domnul e8erciiul 5unciilor statului4 prin intermediul -5atului domnesc. #aportul de 5or34 "ns34 s+a scBim>at4 ast5el "nc7t odat3 cu centrali;area4 atri>uiile >oierilor de ar3 au 5ost preluate de c3tre dre!3torii domneti :>oierii de slu9>e<. #elaiile dintre domn i >oieri erau re!lementate "n sistemul vasalit3ii4 "n sensul c3 relaiile domn+>oieri se sta>ileau pe >a;e contractuale4 cu drepturi i o>li!aii reciproce4 i constituiau >a;a politic3 a sistemului 5eudal. =oierii aveau o>li!aiile de a r3spunde cu stea!urile lor la cBemarea domniei4 de a duce la "ndeplinire poruncile domneti i de a presta o dreapt3 i credincioas3 slu9>3. Domnul avea o>li!aiile de a+i prote9a pe >oieri 5a3 de pericolele interne i e8terne i de a+i milui :a le 5ace donaii< pentru dreapt3 i credincioas3 slu9>3. ?n practica 5eudal3 s+a constatat c3 doar >oierii s+au >ucurat de plenitudinea drepturilor politice i civile4 pe c7nd celelalte cate!orii sociale aveau un statut 9uridic in5erior. S3ranii li>eri tr3iau 5ie "n o>ti s3teti li>ere4 5ie "n a5ara o>tilor s3teti. %ei ce tr3iau "n a5ara o>tilor se numeau cne;i :9udeci<4 c3ci dup3 "ntemeiere unii dintre cne;i :9udeci< s+au trans5ormat "n >oieri4 pe c7nd alii au dec3;ut "n r7ndurile 3ranilor li>eri. De aceea4 "n epoca 5eudalismului de;voltat 3ranii li>eri sunt desemnai prin termenul de H9udecI. *>tile s3teti li>ere e8ercitau i pe mai departe un drept de autoconducere4 mai restr7ns4 5a3 de 5aptul c3 o>tea li>er3 a 5ost inclus3 "n stat4 iar o parte dintre atri>uiile ei de autoconducere au 5ost preluate de c3tre or!anele speciali;ate ale statului.
48

S3ranii aservii4 "n secolele LG i LG&4 erau denumii rum7ni "n Sara #om7neasc34 vecini "n ,oldova i io>a!i "n .ransilvania. /nii autori au susinut c3 e8ista un drept distinct ce re!lementa statutul 9uridic al rum7nilor i care nu se con5unda cu e!ea 3rii. )ceast3 teorie a 5ost susinut3 de pro5esorul %onstantin Jiurescu. ?n documentele noastre medievale4 termenul de Hrum7nI are i "neles etnic i "neles social4 ast5el "nc7t dreptul rum7nesc la care se re5erea pro5esorul %onstantin Jiurescu4 care "l considera ca 5iind di5erit de e!ea 3rii4 este de 5apt un drept al rom7nilor4 deoarece sinta!ma de Hdrept rum7nescI nu desemnea;3 un drept social4 ci unul etnic. 1rin 5ora ar!umentului se poate o>serva cu uurin3 c3 dreptul rum7nesc se con5und3 cu e!ea 3rii4 ceea ce nu "nseamn3 c3 e!ea 3rii nu cuprindea i norme aplicate doar 3ranilor aservii. -tatutul 9uridic al 3ranilor dependeni era de5init4 "n primul r7nd4 prin dreptul de proprietate incomplet3 pe care >oierii "l e8ercitau asupra lor4 deoarece ei puteau 5i v7ndui doar odat3 cu moia. .otodat34 ei aveau 5a3 de >oieri o>li!aiile care decur!eau din cele trei 5orme ale rentei de tip 5eudal4 precum i dreptul de a primi p3m7nt "n 5olosin3 i de a p3stra o parte din recolt3. 1rocesul de aservire a 3ranilor a cunoscut dou3 momente principale. 1rimul este dependena personal34 iar al doilea le!area de p3m7nt a 3ranilor. Dependena 3ranilor este cunoscut3 "nc3 din epoca "ntemeirii4 5iind mai t7r;iu completat3 cu le!area de p3m7nt. 1rin urmare4 nu tre>uie con5undat conceptul de HaservireI a 3ranilor cu dependena personal34 c3ci aservirea presupune "ntrunirea i a dependenei personale4 i a le!3rii de p3m7nt. 17n3 spre s57ritul secolului al LG&+lea4 3ranii se a5lau "n dependen3 personal3 5a3 de >oieri4 c3ci aveau o>li!aia de a e8ecuta poruncile >oiereti. ?n ca; contrar puteau 5i certai4 adic3 pedepsii4 de c3tre domn sau de c3tre >oieri. Dac3 "i e8ecutau o>li!aia de ascultare4 precum i o>li!aiile pecuniare 5a3 de >oieri4 se puteau muta oric7nd pe alt3 moie. )>ia la s57ritul secolului al LG&+lea dependena personal3 a 5ost completat3 cu le!area de p3m7nt. e!area de p3m7nt a 5ost pus3 "n mod !reit pe seama lui ,iBai Gitea;ul4 "ntruc7t acesta4 "n toamna anului 15954 dup3 >3t3lia de la %3lu!3reni a dat un ae;3m7nt cunoscut su> denumirea de @egtura lui 5i"ai. 1rin acest ae;3m7nt s+a preci;at care pe unde )a i s ie )ecin pe )eci,& De aici s+a tras conclu;ia c3 ,iBai Gitea;ul i+ar 5i le!at pe 3ranii aservii de p3m7nt. 'umai c34 acea a5irmaie a lui ,iBai4 care4 de 5apt4 este un ordin4 a 5ost scoas3 din conte8t. )vem "n vedere 5aptul c3 dup3 %3lu!3reni4 ,iBai s+a retras4 iar 3ranii aservii au "nceput a 5u!i de 5rica turcilor "n *ltenia4 iar >oierii din ,untenia i+au e8ercitat dreptul de a+i urm3ri pe 3ranii 5u!ari i de a+i readuce pe moii. ?n acele condiii4 ,iBai a dat ae;3m7ntul cu pricina4 prin care le+a inter;is >oierilor s3+i urm3reasc3 pe 3ranii 5u!ari i s3 "i readuc3 pe moii4 ast5el "nc7t acei 3rani au r3mas "n *ltenia. 1e aceast3 cale4 3ranii au 5ost de;le!ai de p3m7nt "n
49

,untenia4 5iind le!ai de p3m7nt "n *ltenia. )ceasta nu "nseman3 c3 ,iBai Gitea;ul a creat instituia le!3rii de p3m7nt a 3ranilor aservii4 deoarece >oierii4 aa cum s+a ar3tat4 aveau dreptul de a+i urm3ri pe 3ranii 5u!ari i "naintea e!3turii lui ,iBai. Din acel moment4 "n documentele vremii acei 3rani sunt numii Hrum7ni de le!3tur3I. )servirea 3ranilor s+a reali;at4 la ori!ine4 prin sil3 i cotropire4 adic3 prin mi9loace violente. ,ai t7r;iu4 dup3 "ntemeiere4 e!ea 3rii a creat procedee 9uridice prin intermediul c3rora 3ranii li>eri puteau 5i aservii4 cunoscute su> denumirea de H5orme de c3dere "n rum7nieI. * prim3 5orm3 este contractul de v7n;are4 c3ci4 "n mod relativ 5recvent4 3ranii li>eri "i vindeau unui >oier p3m7ntul i li>ertatea. )lt5el spus4 "nstr3inarea p3m7ntului nu atr3!ea dup3 sine c3derea "n rum7nie4 pentru aceasta 5iind necesar3 o clau;3 e8pres3 care s3 prevad3 "nstr3inarea li>ert3ii. )lt3 5orm3 de creare a rum7niei era contractul de donaie. 1e aceast3 cale4 3ranul dona >oierului p3m7ntul odat3 cu li>ertatea. %lau;a prin care se "nstr3ina li>ertatea tre>uia s3 prevad3 "n mod e8pres acest lucru4 ca i "n ca;ul contractului de v7n;are+cump3rare. S3ranii li>eri puteau c3dea "n rum7nie i prin e5ectele produse de contractul de "mprumut. S3ranii li>eri care contractau "mprumuturi >3neti de la >oieri includeau la s57ritul contractului o clau;3 e8pres34 prin care se prevedea c34 dac3 de>itorul nu pl3tete la scaden34 va c3dea automat "n rum7nie. S3ranii li>eri mai c3deau "n rum7nie prin e5ectele Bot3r7rilor 9udec3toreti. 1recum tim4 "n cadrul o>tilor s3teti li>ere a 5uncionat principiul r3spunderii colective "n materie 5iscal3 i "n materie penal3. ?n virtutea acestui principiu4 dac3 mem>rii o>tii nu puteau pl3ti suma !lo>al34 era aservit3 >oierului ce pl3tea acea sum3 sau de c3tre domnie. ?n materie penal34 r3spunderea colectiv3 re;ulta din 5aptul c34 dup3 "ntemeiere4 o>tea s3teasc3 a pierdut dreptul de a 9udeca 5aptele penale4 dar a p3strat dreptul de a+i urm3ri pe in5ractori i de a+i preda slu9itorilor domneti4 pentru ca statul s3 "i 9udece i s3 "i pedepseasc3. Dac3 o>tea nu "i "ndeplinea o>li!aia de a depista in5ractorul4 era condamnat3 la plata unei amen;i penale. ?n ca; de neplat3 a amen;ii4 o>tea era aservit3 5ie c3tre domnie4 5ie c3tre >oierul care pl3tea amenda. ?n mod simetric4 e!ea 3rii a creat i procedee prin care se putea o>ine ieirea din rum7nie. ,enion3m r3scump3rarea din rum7nie prin plata unor sume de >ani4 iertarea de rum7nie i Bot3r7rea 9udec3toreasc34 deoarece uneori -5atul domnesc 9udeca procesele dintre >oieri i 3ranii aservii i4 constat7ndu+se c3 3ranii au 5ost aservii prin sil34 li se d3dea dreptate i4 pe aceast3 cale4 "i redo>7ndeau li>ertatea i p3m7ntul. ?n ceea ce privete statutul 9uridic al or3enilor4 e!ea 3rii le recunoate un drept de autoconducere e8ercitat prin )dunarea or3enilor4 %onsiliul or3enesc i prin >reslele de meteu!ari4 acestea din urm3 "ncep7nd a 5i or!ani;ate "nc3 din secolul al LG&+lea "n orae.
50

*r3enilor nu li se aplica4 potrivit dispo;iiilor conceptul de Hor3eanI are un coninut neomo!en. *r3enii erau "mp3rii "n trei cate!oriN

e!ii 3rii4 un statut unitar4 deoarece

+ patriciatul oraelor4 care era 5ormat din privile!iaii care e8ercitau conducerea oraelorF + ne!ustorii i meteu!ariiF + a!ricultorii4 care lucrau terenurile a5late "n Botarul oraului. )cetia puteau 5i li>eri sau aservii. #o>ii au un statut 9uridic re!lementat prin dispo;iiile 6olo>sEoe pravo :dreptul Bolo>ilor sau al ro>ilor<4 norme ce aparineau e!ii S3rii. a ori!ine4 ro>ii proveneau dintre pecene!i i cumani4 mai t7r;iu dintre t3tari i i!ani. De aici putem tra!e conclu;ia c3 un cretin nu putea 5i ro> "n statele 5eudale rom7neti. Din punct de vedere 9uridic4 ro>ul nu era considerat a 5i persoan34 nu avea capacitate 9uridic34 nu era considerat su>iect de drept4 era asimilat >unurilor. %u toate acestea4 spre deose>ire de sclav4 care putea 5i ucis4 ro>ul nu putea 5i ucis de c3tre st3p7nul s3u 53r3 ca acesta din urm3 s3 nu r3m7n3 nepedepsit. ?n scBim>4 ro>ul putea 5i supus unor corecii 5i;ice. ?n ca;ul "n care ro>ii ar 5i comis vreun delict4 st3p7nul "i putea a>andona "n m7inile victimei delictului pentru ca victima s3 "i e8ercite asupra lor dreptul de r3;>unare4 dup3 cum st3p7nul putea desp3!u>i pe victima delictului prin plata unei sume de >ani. 'eav7nd capacitate 9uridic34 ro>ul nu putea "ncBeia acte 9uridice "n nume propriu4 dar4 dup3 modelul roman4 putea "ncBeia acte 9uridice "mprumut7nd capacitatea st3p7nului s3u cu condiia ca4 prin e5ectele produse de acele acte4 situaia st3p7nului s3u s3 devin3 mai >un3. .otodat34 "n vederea sta>ilirii 5iliaiei4 ro>ilor li s+a recunoscut dreptul de a "ncBeia o c3s3torie in5erioar34 dup3 cum li s+a recunoscut i dreptul de a e8ercita un drept de proprietate asupra s3laului i asupra uneltelor de munc3. #o>ii puteau 5i domneti4 >oiereti sau m3n3stireti. -tatutul de ro> putea "nceta 5ie prin de;ro>ire4 care putea 5i cu titlu oneros sau cu titlu !ratuit4 5ie prin denunarea st3p7nului pentru Biclenie sau pentru calpu;anie. ?ncetarea statutului de ro> avea ca e5ect cretinarea. S,-!$n,a a I6-a' D!"%)+!!!l, L,*!! &!! -$ %&!v!&, la &$ ,n!,4 1am!l!, 0! "$--,"!$n! Kamilia era 5ormat3 din rudele cele mai apropiate4 av7nd ca nucleu p3rinii i copiii. (ra consacrat3 o anumit3 e!alitate "ntre soi4 determinat3 de condiiile de via3 speci5ice o>tii s3teti. )st5el4 am>ii soi e8ercitau puterea p3rinteasc3 asupra copiilor4 iar soia supravieuitoare putea e8ercita sin!ur3 puterea p3rinteasc3 asupra copiilor minori. ?n cadrul 5amiliei e8ista o>li!aia reciproc3 de "ntreinere i protecie %on5orm dispo;iiilor duBovniceasc3 :spiritual3<. e!ii 3rii4 rudenia este de trei 5eluriN de s7n!e4 prin alian3 i

51

#udenia de s7n!e este le!3tura dintre persoanele care descind din acelai autor. e!ea 3rii distin!e "ntre rudenia de s7n!e "n dreapt3 linie4 "n sus i "n 9os i rudenia de al3turi. )liana este le!3tura dintre rudele unui so i rudele celuilalt so. #udenia spiritual34 "n con5ormitate cu dispo;iiile e!ii 3rii4 re;ulta din tainele >ote;ului i ale cununieiF practic4 "n s5era sa de cuprindere includea relaiile dintre nai i 5ini. e!ea 3rii prevede4 totodat34 !radele de rudenie4 numerotate dup3 num3rul !eneraiilor ce se interpun "ntre rudele respective. ?n 5uncie de !radul de rudenie4 erau sta>ilite drepturi i o>li!aii de a9utor reciproc i "ntreinere4 precum i drepturi succesorale. %ele mai importante e5ecte patrimoniale le !enerea;3 rudenia de s7n!e4 pentru c3 aceasta constituia 5undamentul succesiunii. De asemenea4 rudenia de s7n!e "n linie direct3 constituie i piedic3 la c3s3torie la in5init4 pe c7nd rudenia de s7n!e "n linie colateral3 constituia piedic3 la c3s3torie p7n3 la !radul al patrulea. e!ea 3rii cunoate i alte 5orme de rudenie4 precum rudenia derivat3 din "n5r3ire i rudenia derivat3 din "n5iere. %on5orm dispo;iiilor e!ii 3rii4 c3s3toria constituia o relaie marital3 "ntre soi4 cu drepturi i o>li!aii reciproce pentru acetia. %3s3toria era privit3 ca un act reli!ios >a;at pe li>erul consim3m7nt al viitorilor soi. 1entru a se considera "ncBeiat3 c3s3toria4 tre>uiau parcurse mai multe etape. %on5orm o>iceiului4 mai "nt7i avea loc momentul cunoaterii viitorilor soi @ vederea "n 5iin3. Dac3 viitorii soi se a!reea;34 se trece la urmarea de vor>34 etap3 caracteri;at3 prin tratativele p3rinilor cu privire la ;estrea viitorilor soi. ?ncep7nd din secolul al LG&&+lea4 datorit3 5aptului c3 ;estrea se constituia numai pentru 5ete4 se conturea;3 o nou3 etap34 i anume "ntocmirea 5oii de ;estre. Dup3 aceste etape urma >inecuv7ntarea p3rinilor i >inecuv7ntarea reli!ioas34 deoarece c3s3toriile erau considerate a 5i "ncBeiate "n cer. %u aceast3 oca;ie4 la o5icierea c3s3toriei "n >iseric3 nu se "ncBeia un act scris. Din #tatutele Arii /graului re;ult3 c3 >inecuv7ntarea reli!ioas3 nu putea 5i dat3 "n lipsa >inecuv7nt3rii p3rinteti. De aceea4 prin intermediul -tatutelor S3rii K3!3raului a 5ost consacrat3 c3s3toria cu 5u!a. 1e aceast3 cale4 atunci c7nd p3rinii re5u;3 s3 "i >inecuv7nte;e pe cei doi tineri4 are loc un simulacru de r3pire4 oca;ie cu care viitorul so r3pete viitoarea soie cu voia ei4 dup3 care pl3tete o amend3 sim>olic3. )ceastr3 amend3 ce era pl3tit34 "n mod sim>olic4 de c3tre viitorul so4 producea aceleai e5ecte ca i >inecuv7ntarea p3rinteasc3. Din ceremonialul c3s3toriei4 din procedura peitului i din constituirea ;estrei re;ult3 c3 tinerii tre>uiau s3 in3 seama i de "nvoirea p3rinilor. %u oca;ia "ncBeierii c3s3toriei se constituia ;estrea tinerilor c3s3torii. a ori!ine4 av7nd "n vedere caracterul democratic al 5amiliei4 am>ii soi erau "n;estrai de c3tre p3rini ca o recunoatere a muncii depuse "n s7nul 5amiliei. Destrea sporea prin darurile 53cute de vecini i prieteni cu oca;ia s3r>3toririi nunii. ?ncep7nd din secolul al LG&&+lea au ap3rut 5oile de ;estre4 deoarece dota :;estrea< era constituit3 doar din >unurile cu
52

care venea "n c3s3torie 5emeia. .ot din acea perioad3 "ncep a 5i menionai v7n3torii de ;estre. De aceea4 p3rinii 5etelor luau di5erite m3suri 9uridice pentru prote9area inte!rit3ii ;estrei. )l3turi de rudenia de s7n!e4 un alt impediment la c3s3torie era i starea de ro>ie a unuia dintre soi4 care atr3!ea c3derea "n ro>ie at7t a soului li>er4 c7t i a copiilor re;ultai dintr+o asemenea c3s3torie. Divorul putea 5i o>inut 5ie "n >iseric34 5ie prin repudiere. =3r>atul "i putea repudia soia4 dup3 cum i soia "i putea repudia >3r>atul. Dac3 divorul se pronuna din vina soiei4 ;estrea r3m7nea la >3r>at. e!ea 3rii a consacrat4 din punct de vedere 9uridic4 urm3toarele cate!orii de copiiN + copii 5ireti :le!itimi<F + copii din 5lori :naturali< @ erau n3scui "n a5ara c3s3torieiF + copii de su5let :adoptai<F + Biatrii :copiii vitre!i< @ aparineau unuia dintre soi dintr+o alt3 c3s3torieF + copiii do>7ndii prin e5ectul "n5r3irii. ?n lim>a9ul e!ii 3rii4 succesiunile sunt desemnate prin termenul de HmotenireI. )cest termen "i are ori!inea "n tracul HmoI4 con5orm 5ormulei Hmoie motenit3I. Dispo;iiile le!ii 3rii "n materie re!lementea;3 motenirea 53r3 testament :motenirea le!al3< i motenirea testamentar3. ,otenirea 53r3 testament este ast5el denumit3 pentru c3 este de5erit3 "n con5ormitate cu dispo;iiile e!ii 3rii "n ca;ul "n care nu e8ist3 motenitori testamentari4 5ie pentru c3 nu e8ist3 testament4 5ie pentru c3 acesta nu a 5ost vala>il "ntocmit. ,otenirea 53r3 testament este desemnat3 i prin sinta!ma de Hmotenire le!al3I4 "ntruc7t succesorii vin la motenire potrivit le!ii. Dispo;iiile e!ii 3rii din ,oldova asi!ur3 o e!al3 vocaie succesoral3 i pentru 5ii i pentru 5iice. Dar "n Sara #om7neasc3 este consacrat privile!iul masculinit3ii4 "n sensul c3 ocinele :propriet3ele 5unciare ereditare< nu puteau 5i do>7ndite de c3tre 5ete4 ci doar de c3tre >3iei. Ketele puteau moteni >unuri mo>ile :>ani4 etc< i p3m7nturi de cump3r3tur3 :p3m7nturile cump3rate4 iar nu ocinele<. .otui4 prin utili;area procedeului 9uridic al "n5r3irii pe moie4 "n Sara #om7neasc3 5etele erau "n5r3ite cu >3ieii4 "nc7t 5etele deveneau pe cale arti5icial3 >3iei. 1entru a produce e5ectele scontate4 "n5r3irea tre>uia apro>at3 prin Brisov domnesc. )st5el se prevalau de acest privile!iu 3ranii "n Sara #om7neasc3. ?n Sara #om7neasc3 i "n ,oldova4 "n Sara K3!3raului i "n ,aramure4 copiii le!itimi i cei adoptai aveau depline drepturi succesorale 5a3 de am>ii p3rini. %opilul natural venea doar la succesiunea mamei4 iar copilul vitre! venea doar la succesiunea p3rintelui >un4 nu i la motenirea soului sau soiei acestuia. .otodat34 e!ea 3rii admitea i sistemul repre;ent3rii "n
53

materie succesoral34 ceea ce "nsemna c3 nepoii din 5ii veneau i ei la succesiune "n prima cate!orie de motenitori dac3 tat3l lor predecedase >iunicului i urcau "n ran!ul succesoral al tat3lui lor do>7ndind partea din succesiunea care s+ar 5i cuvenit tat3lui lor dac3 acesta ar mai 5i tr3it. -pre e8emplu4 dac3 veneau la motenire doi 5ii i doi nepoi din 5iu4 motenirea se "mp3rea "n trei p3ri4 nepoii din 5iu urm7nd a do>7ndi pe aceast3 cale "mpreun3 o treime din motenire4 pentru c3 at7t s+ar 5i cuvenit tat3lui lor dac3 acesta ar mai 5i tr3it. -e recunotea i soului supravieuitor vocaia succesoral34 cBiar "n concurs cu descendenii. a motenitori se transmiteau at7t >unurile succesorale4 c7t i drepturile de crean3 i datoriile de5unctului. ,otenitorii r3spundeau pentru datoriile succesorale intra )ires "ereditatis :"n limitele activului succesoral<. ,otenirea testamentar3 era de5erit3 pe >a;a testamentului. ?n concepia e!ii 3rii4 testamentul este actul de ultim3 voin3 prin care o persoan34 numit3 testator4 instituie unul sau mai muli motenitori. .estamentul putea 5i "ntocmit "n 5orm3 scris3 @ diat3 :vine de la !recescul HdiataI4 care are "nelesul de testament<@ sau "n 5orm3 ver>al3 @ cu lim>3 de moarte. Diata era scris34 datat3 i semnat3 de c3tre testator4 numai c3 urma a se "ntocmi "n pre;ena martorilor. .estamentul cu lim>3 de moarte consta dintr+o declaraie ver>al34 53cut3 "n pre;ena martorilor. %um muli nu tiau carte4 deseori testamentul oral "m>r3ca 5orma Brisovului domnesc. -+a constatat c3 testamentul pre;int3 unele puncte comune cu Brisovul domesc4 pentru c3 am>ele erau "nsoite de un >lestem care urmau s3 "i loveasc3 pe aceia care nu "ndeplineau cea din urm3 voin3 a testatorului. e!ea 3rii permitea p3rinilor s3 de;moteneasc3 pe 5iii r3u53c3tori sau pe 5iii lipsii de respect. 1e de alt3 parte4 e!ea 3rii nu a consacrat instituia ma9oratului4 de aceea ea a consacrat instituia 5ideicomisului i su>stituiunea 5ideicomisar34 c3ci "n (uropa apusean34 "n special "n Jermania4 era cunoscut3 instituuia ma9oratului4 con5orm c3reia proprietatea 5unciar3 este inaliena>il3 i putea 5i do>7ndit3 doar de c3tre primul n3scut >3r>at4 ceea ce i+a "ndrept3it pe unii s3 a5irme c3 la !ermani4 nu numai c3 proprietatea 5unciar3 r3m7nea "n s7nul 5amiliei4 ci ea dispune de proprietari4 "n sensul c3 devine proprietar acela care prin accidentul natrurii se nate primul i >3r>at. Deoarece e!ea 3rii nu cunotea ma9oratul4 s+a recurs la 5ideicomis. Kideicomisul este actul de ultim3 voin3 prin care o persoan34 numit3 disponent :dispun3tor<4 roa!3 o alt3 persoan34 numit3 5iduciar4 s3 transmit3 un anumit >un sau cBiar o parte din motenire unei alte persoane4 numit3 5ideicomisar. 1e l7n!3 5ideicomisul o>inuit4 e!ea 3rii a consacrat i 5ideicomisul de 5amilie :su>stituiunea 5ideicomisar3<4 instituie "ntemeiat3 pe un mecanism con5orm c3ruia >ene5iciarul4 numit 5ideicomisar4 devine la r7ndul s3u 5iduciar i tre>uie s3 transmit3 un anumit
54

>un4 de re!ul34 o supra5a3 de p3m7nt altei persoane din aceeai 5amilie4 care va deveni la r7ndul ei 5iduciar.. S,-!$n,a a 6-a' D!"%)+!!!l, L,*!! &! -$ %&!v!&, la &"%$n ,&,a -)l,-t!v )cest tip de r3spundere e8ista "n materie 5iscal34 penal34 i "n domeniul raporturilor 9uridice care intrau "n s5era de re!lementare a dreptului internaional privat. ?n istoria dreptului european s+au cunoscut dou3 tipuri de r3spundere 9uridic3N + r3spunderea colectiv3 :solidar3<F + r3spunderea individual3 :personal3<. #3spunderea colectiv3 este proprie societ3ilor primitive4 mai puin evoluate. De re!ul34 normele care o !uvernea;3 "m>rac3 Baina o>iceiului 9uridic. #3spunderea individual3 apare4 de re!ul34 "n cadrul societ3ilor evoluate4 iar re!ulile care !uvernea;3 aceast3 materie sunt consacrate "n 5orma dreptului scris. e!ea 3rii consacr3 un sistem mi8t al r3spunderii 9uridice4 "n sensul c3 r3spunderea solidar3 se "mpletete cu r3spunderea individual3. ?n ceea ce privete r3spunderea colectiv3 "n materie 5iscal34 con5orm e!ii 3rii4 impo;itele erau percepute "n sistemul cislei. %on5orm acestui sistem4 se 5i8a o sum3 !lo>al3 care apoi era "mp3rit3 pe unit3i impo;a>ile :pe 5amilii<4 "n 5uncie de puterea economic3 a acestora4 de c3tre r3>o9ari4 pe >a;a unor recens3minte e5ectuate din trei "n trei ani. Dac3 unii 3rani erau insolva>ili sau dac3 5u!eau din sat4 pentru c3 nu+i puteau pl3ti impo;itele4 5apt3 ar3tat3 "n documentele vremii prin e8presia au dat bir cu ugiii,4 datoriile lor urmau a 5i preluate de c3tre comunitate. %ei ce pl3teau aveau dreptul de a se desp3!u>i pe seama >unurilor celor 5u!ii sau a celor a5lai "n stare de insolva>ilitate. Dac3 "ntrea!a o>te s3teasc3 nu putea "mplini suma !lo>al34 urma a 5i aservit3 c3tre domnie sau c3tre >oierul ce pl3tea suma de >ani "n cau;3. Dar r3spunderea solidar3 a e8istat i "n materia dreptului penal. ) ap3rut "n le!3tur3 cu reprimarea unor delicte4 mai ales a celor de v3t3mare corporal34 av7nd "n vedere c3 la ori!ine4 "n epoca prestatal34 delictele de v3t3mare corporal3 erau pedepsite con5orm le!ii talionului :sistemul r3;>un3rii s7n!elui<. ?ntr+un stadiu mai avansat4 odat3 cu trecerea spre societatea or!ani;at3 politicete delincventul putea s3 r3scumpere dreptul de r3;>unare a victimei prin plata unei sume de >ani4 care era 5i8at3 prin acordul p3rilor. )cest sistem poart3 denumirea de compo;iiune voluntar3. ,ai t7r;iu4 dup3 5ormarea statului4 dac3 victima accepta s3 renune la dreptul s3u de r3;>unare "n scBim>ul unei sume de >ani4 cuantumul sumei de >ani era sta>ilit de c3tre stat "n 5uncie de !ravitatea delictului. 'oul sistem este cunoscut su> denumirea de compo;iiune le!al3. Dup3 consolidarea statului se impune un nou sistem4 con5orm c3ruia statul este acela care sancionea;3 pe cei ce s3v7resc 5apte penale prin intermediul or!anelor sale speciali;ate.

55

?n ca;ul poporului nostru4 "nainte de 5ondarea sistemului 5eudal4 5aptele penale erau 9udecate de c3tre or!anele o>tii s3teti4 i anume -5atul oamenilor >uni i >3tr7ni "n 5runte cu 9udele. Dup3 5ormarea statului 5eudal4 atri>uiile 9udiciare din domeniul penal al o>tii s3teti au 5ost preluate de c3tre statul 5eudal4 ast5el "nc7t o>tea s3teasc3 nu mai putea soluiona procesele penale. .otui o>tea i+a p3strat4 pe linia tradiiei4 atri>uiunea de a+l depista pe in5ractor i de a+l preda slu9>ailor domneti4 pentru ca acetia s3+l 9udece i s3+l pedepseasc3. ?n le!3tur3 cu e8ercitarea acestei atri>uii a o>tii s3teti4 tre>uie s3 distin!em "ntre dou3 situaiiN + in5raciunea a 5ost comis3 "n cadrul Botarului o>tii s3teti de c3tre un mem>ru al o>tiiF + in5raciunea a 5ost comis3 "n a5ara o>tii s3teti de c3tre o persoan3 str3in3 de o>tea s3teasc34 dar care p3trundea "n Botarul o>tii. ?n prima ipote;34 c7nd in5raciunea era comis3 "n cadrul Botarului o>tii s3teti de c3tre un mem>ru al o>tii4 e8istau dou3 posi>ilit3iN + in5ractorul s3 5ie identi5icat i predat dre!3torilor domneti4 ca; "n care o>tea s3teasc3 era e8onerat3 de r3spunderea penal34 de vreme ce r3spunderea ap3sa asupra in5ractorului. + in5ractorul s3 nu 5ie depistat4 "mpre9urare ce atr3!ea r3spunderea colectiv3 a o>tii s3teti pe t3r7m penal4 "n "nelesul c3 "ntrea!a o>te era condamnat3 a pl3ti o amend3 penal3 numit3 !loa>3 :due!u>in3<. )ceste amen;i erau pl3tite4 de re!ul34 "n vite mari i tocmai de aceea4 "n a5ar3 de sensul de amend3 penal34 termenul de H!loa>3I mai avea i "nelesul de Hvit3 sla>3I. .ermenul de Hdue!u>in3I vine din slavonescul Hu!u>in3I i are "nelesul de p3cat mare4 de pierdere a su5letului4 53r3dele!e. ?n ipote;a "n care in5raciunea era comis3 "n a5ara o>tii de o persoan3 str3in3 de o>te4 dar autorul p3trundea "n Botarul o>tii4 in5ractorul era urm3rit de !onitorii din urm3 :slu9>ai domneti ce aveau atri>uii "n acest sens< p7n3 la Botarul o>tii4 moment "n care atri>uiile lor "ncetau. Din acest loc4 urm3rirea in5ractorului era preluat3 de repre;entanii o>tii. ?n acest ca;4 se puteau contura trei posi>ilit3iN + in5ractorul este depistat i predat !onitorilor din urm3. ?n acest ca;4 o>tea era e8onerat3 de r3spundere. + o>tea s3teasc3 s3 dea urm34 adic3 s3 arate !onitorilor din urm3 locul prin care in5ractorul a p3r3sit Botarul o>tii4 loc din care urm3rirea era reluat3 de c3tre !onitorii din urm3. )ceasta este o alt3 situaie "n care o>tea s3teasc3 era e8onerat3 de r3spunderea penal3. + o>tea s3teasc3 nu identi5ica in5ractorul i nici nu d3dea urma slu9>ailor domneti. ?n aceast3 situaie tre>uia a pl3ti !loa>a i4 "ntruc7t4 de re!ul34 amen;ile erau 5oarte !rele4 "n mod 5recvent o>tile s3teti erau aservite c3tre domn sau c3tre >oierul care prelua plata amen;ii. #3spunderea colectiv3 e8ista i "n domeniul relaiilor internaionale. )vem "n vedere ipote;a "n care supusul unui stat nu+i e8ecut3 o>li!aia pe care o are 5a3 de supusul unui alt stat.
56

?n aceast3 situaie4 orice conaional al de>itorului care se a5l3 pe teritoriul statului creditorului poate 5i supus e8ecut3rii silite asupra >unurilor4 "n "nelesul c3 autorit3ile din statul creditorului "i con5isc3 >unurile4 ca urmare a dove;ilor pre;entate de c3tre creditor4 dup3 care "i eli>erea;3 acte care s3 dovedeasc3 motivul e8ecut3rii silite. ?ntors "n ar34 cel supus e8ecut3rii silite se pre;int3 cu actele doveditoare "n 5aa domniei4 iar domnul4 prin slu9>aii s3i4 "l desp3!u>ea pe seama >unurilor de>itorului care nu i+a e8ecutat o>li!aia 5a3 de supusul altui stat. )cest sistem a 5ost consacrat de dispo;iiile e!ii 3rii prin denumirea de Hdesp3!u>irea de la altulIF el a 5uncionat i "n alte sisteme 9udiciare. -pre e8emplu4 episcopul de %enad4 care era "n pelerina9 "n &talia4 a 5ost supus e8ecut3rii silite "n 1adova pentru c3 episcopul de *radea nu+i pl3tise datoriile 5a3 de ne!ustorii din 1adova. S,-!$n,a a 6I-a' D!"%)+!!!l, L,*!! &!! -$ %&!v!&, la )3l!*a!!l, !+v)&t, !n -)nt&a-t, e!ea 3rii a consacrat i r3spunderea individual3 "n materia o>li!aiilor4 o>li!aie ce re;ulta 5ie din contracte4 5ie din delicte. %a i la romani4 i "n e!ea 3rii contractele au 5ost principalul i;vor de o>li!aii. %ontractele sunt acte 9uridice constitutive de drepturi i o>li!aii pentru p3rile contractante. ?n dreptul nostru 5eudal cele mai multe dintre contracte poart3 aceleai denumiri ca i "n dreptul modern. .otui4 condiiile speci5ice 5eudalismului le+au determinat anumite particularit3i. Dac3 "ns3 "n dreptul roman dispunem de criterii si!ure pentru a distin!e "ntre contractele reale4 contractele consensuale i contractele nenumite4 e!ea 3rii nu o5er3 asemenea criterii. %a dovad34 "n virtutea dispo;iiilor e!ii 3rii4 v7n;area consensual3 ia natere prin convenia p3rilor4 "nsoit3 de remiterea material3 a lucrului4 de unde re;ult3 c3 e!ea 3rii nu 53cea o distincie clar3 "ntre contractele consensuale i contractele reale. 1e de alt3 parte4 la v7n;area roman34 preul consta "ntotdeauna dintr+o sum3 de >ani : pecunia numerata<4 pe c7nd "n e!ea 3rii preul putea consta i dintr+un alt >un4 de unde re;ult3 c3 v7n;area consensual3 se poate con5unda cu scBim>ul4 care este un contract nenumit. %ele mai am3nunite re!lement3ri ale e!ii 3rii au "n vedere contractul de v7n;are+ cump3rare. )cest contract se reali;a prin convenia p3rilor cu privire la o>iect i pre. ?ncBeierea unui contract de v7n;are+cump3rare presupunea4 ca i la romani4 "ntrunire a trei elemente eseniale @ consim3m7ntul4 o>iectul i preul. %u privire la consim3m7nt4 acesta era conceput ca 5iind mani5estarea de voin3 a v7n;3torului "n sensul dorit de c3tre cump3r3tor. %onsim3m7ntul tre>uia s3 5ie li>er4 neviciat i irevoca>il. 1utea 5i viciat 5ie prin violena psiBic3 sau 5i;ic34 5ie prin dol :"nel3ciune<. %on5orm concepiei despre r3spunderea individual34 pentru ca aceasta s3 opere;e era su5icient consim3m7ntul p3rilor. ?n virtutea dreptului de protimis4 dac3 se "nstr3ina un teren din Botarul o>tii4 era necesar consim3m7ntul tuturor mem>rilor o>tii. ?n ipote;a "n care se trans5era dreptul de proprietate asupra unei moii era necesar i

57

consim3m7ntul domnului4 e8primat printr+un Brisov domnesc de con5irmare4 oca;ie cu care p3rile "i e8ecutau o>li!aia de dare a calului sau de dare a cupei. *>iectul v7n;3rii4 "n e!ea 3rii4 putea 5i un lucru mo>il sau un lucru imo>il. #o>ii e!ea 3rii a admis i v7n;area li>ert3ii puteau 5i v7ndui separat de moie4 pe c7nd t3ranii aservii nu puteau 5i v7ndui separat4 ci numai "mpreun3 cu moia de care erau le!ai. ?n plus4 persoanei4 dovad3 c3 aranii li>eri deveneau rum7ni sau vecini doar dac3 "i vindeau li>ertatea odat3 cu ocina. *>iectul cel mai 5recvent al v7n;3rii era p3m7ntul. .erenurile erau determinate "n contract prin semne de Botar4 precum st7lpi4 >orne4 "n!r3diri. -upra5aa m3surat3 a terenului era rareori menionat3 "n contract. 1reul putea s3 constea dintr+o sum3 de >ani4 dar i din alte >unuri4 dovad3 c3 e!ea 3rii nu distin!ea "n mod clar "ntre contractul de v7n;are+cump3rare i contractul de scBim>. )tunci c7nd preul consta dintr+unul sau mai multe >unuri4 "n contract tre>uia e8primat "n 5orm3 >3neasc3. 1reul tre>uia s3 5ie real4 s3 nu 5ie simulat4 s3 nu 5ie 5ictiv4 pentru c3 atunci contractul de v7n;are+cump3rare s+ar 5i con5undat cu contractul de donaie. De asemenea4 preul tre>uia s3 5ie i determinat sau cel puin determina>il. Dup3 cum mai re;ult3 din unele te8te4 preul tre>uia s3 5ie i ecBita>il4 adic3 s3 5ie "n linii !enerale aproape de valoarea comercial34 aprecierea 53cut3 "n con5ormitate cu o>iceiul locului. Dac3 remiterea lucrului tre>uia 53cut3 cBiar "n momentul "ncBeierii conveniei4 preul putea 5i pl3tit ulterior acestui moment4 su> sanciunea re;ilierii. ?ns3 p3rile puteau introduce "n cuprinsul contractului o clau;34 prin care o>li!aia de a pl3ti preul la un anumit termen tre>uia asi!urat3 de cump3r3tor printr+un ;3lo! sau prin cBe;3ie. ?n contractul de v7n;are+cump3rare puteau 5i menionai4 de re!ul34 i martorii4 care asistaser3 la "ncBeierea contractului4 precum i ald3m3arii. )cetia din urm3 erau adev3rai martori preconstituii4 care4 cu oca;ia "ncBeierii contractului4 "ncBinau un paBar de >3utur3 cu p3rile. .ermenul de Hald3m3arI "i are ori!inea "n cuv7ntul HaldamoI4 de ori!ine ma!Biar34 ce are "nelesul de >3utur3 servit3 "n anumite "mpre9ur3ri. )ld3m3arii puteau 5i cBemai "n calitate de martori4 "n ca;ul "n care se n3tea un liti!iu din acel contract4 pentru a relata aspectele cunoscute cu privire la "ncBeierea actului. %ontractul de v7n;are+cump3rare se reali;a 5ie "n 5orm3 scris34 5ie ver>al. %ontractul "n 5orm3 scris3 purta denumirea de H;apisI i mai cuprindea i numele i pre;ena p3rilor4 plata inte!ral3 sau parial3 a preului de c3tre cump3r3tor4 !araniile reale sau personale pentru plata preului4 predarea actelor de proprietate de c3tre v7n;3tor. %7nd contractul era "ncBeiat "n pre;ena autorit3ilor statului @ domn4 -5atul domnesc sau alte 5oruri administrative ori reli!ioase @ mai cuprindea numele domnului i componena -5atului domnesc4 certi5icarea cu privire la autenticitatea coninutului4 cererea adresat3 domnilor urm3tori de a respecta actul "ncBeiat4 meniunea cu privire la predarea calului sau
58

a cupei. 6risovul domnesc de con5irmare a v7n;3rii se putea o>ine i ulterior "ncBeierii contractului4 pe >a;a pre;ent3rii ;apisului i a celor ce au asistat la "ntocmirea lui. %ontractele distruse sau pierdute puteau 5i reconstituite de c3tre domn i -5atul domnesc pe >a;a 9ur3mintelor i a martorilor. ocaiunea4 "n vecBiul drept rom7nesc4 "m>r3ca mai multe 5orme. De aceea4 e!ea 3rii de5inea locaiunea ca 5iind o convenie prin care o parte se o>li!a s3 procure 5olosina unui lucru4 serviciile sale sau s3 e8ecute o lucrare determinat3 "n scBim>ul preului4 pe care cealalt3 parte se o>li!3 a+l pl3ti. 1rin urmare4 locaiunea "m>r3ca trei 5orme "n dreptul 5eudal rom7nescN + locaiunea unui lucruF + locaiunea de serviciiF + locaiunea unei lucr3ri determinate. ?n ca;ul locaiunii unui lucru4 una dintre p3ri procur3 5olosina unui teren :este vor>a despre un contract de arendare< sau a unei locuine :este vor>a despre un contract de "ncBiriere< "n scBim>ul preului4 pe care cealalt3 parte se o>li!3 a+l pl3ti. ?n ca;ul locaiunii de servicii4 un om li>er "i o5er3 serviciile sale "n scBim>ul unui pre4 iar locaiunea unei lucr3ri determinate se "ncBeia "ntre client i "ntreprin;3tor. /n e8emplu ilustrativ de locaiune a unei lucr3ri determinate const3 din contractul "ncBeiat "ntre proprietarul unui teren4 "n calitate de client4 i un arBitect4 "n calitate de "ntreprin;3tor4 contract prin care arBitectul se o>li!3 a+i construi pe un teren aparin7nd clientului o cl3dire. ocaiunea presupune e8istena consim3m7ntului4 a o>iectului i a preului. 1reul4 spre deose>ire de contractul de v7n;are+cump3rare4 pre;int3 particularitatea c3 nu tre>uie s3 5ie ecBita>il4 locaiunea put7ndu+se reali;a "n scBim>ul oric3rui pre. Donaia este contractul prin care o parte4 numit3 donator4 transmite proprietatea asupra unui lucru cu titlu !ratuit unei alte persoane4 numit3 donatar. )cest contract "m>rac3 5orma unei simple convenii4 ce se putea "ncBeia 5ie "ntre domn i vasalii s3i4 5ie "ntre persoane 5i;ice4 5ie "ntre persoane 5i;ice i m3n3stiri. De re!ul34 donaiile 53cute de domn >oierilor4 precum i cele 53cute de persoanele 5i;ice m3n3stirilor4 se "ncBeiau su> condiie. )st5el miluirea :donaia domneasc3< putea 5i revocat3 dac3 >oierul donatar nu "i "ndeplinea o>li!aia de dreapt3 i credincioas3 slu9>3 5a3 de domnie. 1ersoanele 5i;ice care 53ceau donaii m3n3stirilor condiionau "ncBeierea actului de menionarea numelor lor "n pomelnice sau de ne"nstr3inarea lor4 dovad3 c3 donatorii4 dei erau tere persoane "n ceea ce privete actele ce ar 5i 5ost "ncBeiate de c3tre donatari ulterior cu privire la >unul "n cau;34 puteau revoca eventualele "nstr3in3ri ale >unurilor donate m3n3stirilor. ?n ceea ce privete donaiile "ncBeiate "ntre persoane 5i;ice4 donatarul "i lua an!a9amentul 5a3 de donator de a+l "n!ri9i "n timpul vieii4 iar dup3 moarte de a+i 5ace pomeni.
59

%a i "n ca;ul contractului de v7n;are+cump3rare4 o>iectul donaiei putea 5i i persoana uman34 c7nd 3ranul li>er se "ncBina cu su5letul i averea unui 5eudal sau c7nd ro>ii erau d3ruii de c3tre st3p7nii lor. Donaiile4 pentru a 5i "nt3rite4 erau 53cute "n 5aa domnului i a -5atului domnesc. %ontractul de scBim> avea ca o>iect aceleai >unuri ca i contractul de v7n;are+ cump3rare. /neori4 o>iectul scBim>ului era 5ormat din sate sau din p3ri de sate ori din terenuri pe care erau amplasate construcii sau din terenuri cultivate. %ontractul era "ncBeiat4 de re!ul34 "n 5orm3 scris3. %7nd scBim>ul avea ca o>iect sate sau p3ri de sate ori terenuri4 ;apisele tre>uiau a 5i pre;entate domnului spre a 5i "nt3rite prin Brisov domnesc. Depo;itul este contractul prin care o persoan34 numit3 deponent4 transmitea deteniunea unui lucru asupra unei alte persoane4 numit3 depo;itar4 transmitere "nsoit3 de o convenie prin care depo;itarul promitea a restitui lucrul la cererea deponentului. %omodatul este contractul ce lua natere prin transmiterea unui lucru cu titlu de deteniune de c3tre o persoan34 numit3 comodant4 unei alte persoane4 numit3 comodatar4 transmitere "nsoit3 de o convenie prin care comodatarul promitea a restitui lucrul la termenul sta>ilit4 dup3 ce "l va 5i 5olosit con5orm "nele!erii dintre p3ri. %omodatul se deose>ete de locaiunea unui lucru prin 5aptul c3 este un "mprumut de 5olosin3 cu titlu !ratuit4 ceea ce "nseamn3 c3 acest contract se nate unilateral4 "n sensul c3 "n momentul 5orm3rii contractului numai comodatarul are o>li!aia de a restitui lucrul la termenul sta>ilit prin convenia p3rilor. Dac3 comodatarul 5ace cBeltuieli pe cont propriu "n vederea conserv3rii lucrului4 contractul devine >ilateral4 "ntruc7t comodatarul are dreptul de a cere desp3!u>iri de la comodant. ,utuum :"mprumutul de consumaiune< este contractul prin care de>itorul promite a restitui lucruri de aceeai calitate i "n aceeai cantitate cu cele pe care le+a primit "n vederea consumaiunii. De re!ul34 asemenea "mprumuturi aveau ca o>iect sume >3neti. )semenea datorii erau !arantate prin ;3lo! sau prin cBe;3ie. D3lo!ul este !arania real3 ce se 5ormea;3 prin transmiterea unui lucru cu titlu de posesiune de c3tre de>itor creditorului s3u4 transmitere "nsoit3 de o convenie prin care creditorul promite a retransmite lucrul dac3 de>itorul "i pl3tete datoria la termen. Dac3 de>itorul nu pl3tea la termen4 ;3lo!ul devenea st3t3tor4 adic3 r3m7nea la creditor. .otui p3rile puteau "ncBeia o convenie special3 prin care creditorul do>7ndea dreptul de a vinde ;3lo!ul. Dac3 preul o>inut era mai mare dec7t valoarea datoriei !arantate4 di5erena "i era remis3 de>itorului. %Be;aii sunt !arani personali care promiteau creditorului ceea ce a promis i creditorul principal. Dac3 de>itorul principal se dovedea insolva>il4 creditorul "i valori5ica dreptul de crean3 pe seama cBe;ailor. Dac3 erau mai muli cBe;ai4 r3spunderea era solidar34 "n sensul c3 oricare dintre cBe;ai putea 5i urm3rit pentru "ntrea!a datorie4 dar avea dreptul de a se "ntoarce "mportiva celorlali cBe;ai i de a le cere cota+parte contri>utiv3. S,-!$n,a a 6II-a' D!"%)+!!!l, L,*!! &!! n )m,n!$l &,%t$l$! %,nal
60

1rin dispo;iiile de drept penal4

e!ea 3rii ap3ra valorile i relaiile care interesau

ordinea 5eudal3. )ceste dipo;iii aveau un caracter discriminatoriu. ?n primul r7nd4 pentru c3 aceleai 5apte erau pedepsite di5erit "n 5uncie de cate!oria social3 din care 53cea parte in5ractorul i4 "n al doilea r7nd4 pentru c3 in5raciunile4 de re!ul34 puteau 5i r3scump3rate prin plata unei sume de >ani. a ori!ine4 "nainte de "ntemeiere4 "n epoca 3rilor4 in5raciunile erau desemnate prin termenii de H!loa>eI sau Hdue!u>iniI. Dup "ntemeiere4 sensul celor dou3 cuvinte s+a scBim>at4 deoarece ele desemnau amen;ile penale4 iar in5raciunile erau denumite HviniI sau H5apteI. &n5raciunile erau de dou3 5eluriN + 5apte mariF + 5apte mici. %ea mai !rav3 in5raciune era Biclenia4 adic3 tr3darea domnului de c3tre >oieri. Domnul repre;enta statul4 iar >oierii4 prin tr3dare4 "nc3lcau 9ur3m7ntul de credin3 prestat la "nsc3unarea domnului. (rau considerate ca intr7nd "n s5era de cuprindere a Bicleniei urm3toarele 5apteN + ridicarea "mpotriva domnului pentrun a+l detrona4 a+i lua locul sau pentru a instala un alt domn "n locul luiF + "nsuirea pe nedrept a >anilor vistieriei4 a >irului sau a BaraciuluiF + 5u!a "n ar3 str3in3 53r3 "ncuviinarea domnuluiF + sustra!erea sau distru!erea >unurilor domneti. (ra o in5raciune care putea 5i comis3 doar de c3tre >oieri i era pedepsit3 invaria>il cu moartea i con5iscarea total3 a averii. =unurile con5iscate de la >oierii Bicleni erau atri>uite4 de re!ul34 de c3tre domn >oierilor s3i credincioi sau m3n3stirilor. ?n plus4 "n mod e8cepional4 aceast3 in5raciune nu putea 5i r3scump3rat3 prin plata unei sume de >ani. 1edeapsa cu moartea aplicat3 >oierilor Bicleni era e8ecutat3 de c3tre domn prin lovirea cu >u;du!anul. Dar au 5ost domni care au aplicat >oierilor Bicleni i pedepse precum t3ierea capului sau sp7n;uratoarea4 pedepse care erau aplicate4 de o>icei4 oamenilor de r7nd. )lt3 5apt3 mare este osluBul :neascultarea<. Denumirea vine de la slavonescul HosluBI4 care "nseamn3 neascultare. )ceast3 in5raciune putea 5i comis3 de orice persoan34 inclusiv de c3tre 3ranii aservii. De re!ul34 dac3 era comis3 de c3tre 3ranii aservii4 53ptaii erau 5ie condamnai la plata unor amen;i4 5ie erau supui unor corecii 5i;ice e8ecutate de c3tre domni sau >oieri. Dac3 in5raciunea era comis3 de c3tre un >oier4 nu e8istau criterii de distincie "ntre Biclenie i osluB4 iar 5apta era pedepsit3 cu moartea.

61

/ciderea era o alt3 5apt3 mare. -e pedepsea cu moartea. Dac3 autorul nu era descoperit4 se aplica due!u>ina asupra proprietarului locului unde s+a petrecut 5apta sau asupra satului4 dac3 5apta 5usese comis3 "n Botarul o>tii s3teti. e!ea 3rii consacra i norme ce incriminau 5aptele "mpotriva propriet3ii. Kurtul4 care consta din luarea pe ascuns a unui >un aparin7nd altei persoane4 era pedepsit cu moartea prin sp7n;uratoare la locul s3v7ririi in5raciunii4 de 5a3 cu martori4 c7nd Boul era prins asupra 5aptului. Kurtul 5la!rant era consacrat de dispo;iiile e!ii 3rii su> denumirea de 5urt 5a3. Kurtul ne5la!rant era pedepsit cu !loa>e :amen;i< i desp3!u>iri. .7lB3ria era considerat3 "n e!ea 3rii ca 5iind 5urtul comis cu violen34 "n >and34 cu arme la drumul mare sau prin p3trunderea cu 5ora "n cas3. -e pedepsea cu moartea4 prin sp7n;ur3toare4 la locul 5aptei. .ot cu moartea erau pedepsite i in5raciunile "ndreptate "mpotriva reli!iei i moralei4 precum sodomia4 >i!amia4 r3pirea de 5ecioare comis3 de c3tre 5iii de >oierF "n ca;ul "n care cel care comisese in5raciunea de r3pire de 5ecioare nu 53cea parte din cinul >oieresc4 pedepsele constau din amen;i. (re;ia4 care consta din a>aterea de la normele reli!ioase4 i ierosilia4 care consta din 5urtul de lucruri s5inite din loc s5init4 erau sancionate cu pedepse duBovniceti4 precum posturi4 m3t3nii4 etc. Kaptele mici sunt urm3toareleN - sudalma cea mare4 avea drept corespondent "n dreptul modern in5raciunea de denunare calomnioas3. -e aplica "n acest ca; le!ea talionului4 "n sensul c3 denun3torului calomnios i se aplica pedeapsa ce s+ar 5i aplicat celui denunat dac3 denunul ar 5i 5ost "ntemeiat. + lim>a str7m>34 care avea drept corespondent "n dreptul modern in5raciunea de m3rturie mincinoas34 era pedepsit3 cu amen;i i cu "m>ourarea4 adic3 prin arderea pe 5a3 cu 5ierul rou. + ucis3turile4 care aveau avea drept corespondent "n dreptul modern in5raciunea de lovire4 erau pedepsite cu amen;i. Dac3 lovirile cau;aser3 moartea victimei4 pedeapsa era moartea i con5iscarea averii. + in9uria4 numit3 "n e!ea 3rii s5ad34 era pedepsit3 cu amen;i. + Bot3rnicia 5als3 i mutarea semnelor de Botar "n scopul "nsuirii p3m7ntului altuia4 erau pedepsite cu amen;i i desp3!u>iri. + distru!erile cau;ate avutului altuia prin incendiere sau prin orice alte mi9loace erau pedepsite cu amen;i. De asemenea4 cel care su5erise pa!u>a tre>uia s3 primeasc3 desp3!u>iri. e!ea 3rii permitea ca cele mai multe dintre in5raciuni4 cBiar dintre cele care erau pedepsite cu moartea4 cu e8cepia Bicleniei4 s3 poat3 5i r3scump3rate prin plata unei sume de >ani. 1edepsele erau de trei 5eluriN + privative de li>ertate @ ocna4 sur!Biunul la m3n3stireF
62

+ pedepse 5i;ice 7 t3ierea capului4 sp7n;ur3toarea i >3taiaF + pedepse in5amante :supunerea opro>iului pu>lic< @ purtarea prin t7r! sau pe ulia satului a in5ractorului4 >3taia "n t7r! sau pe ulia satului a in5ractoruluiF + amen;ile penale. 1edeapsa cu moartea putea 5i pronunat3 de c3tre domn4 marii vornici4 marele >an4 precum i de c3tre or!anele speciali;ate ale m3n3stirilor "nvestite prin Brisov domnesc cu competena de a 9udeca "n satele lor orice vin3 mare sau mic3. 1entru urm3rirea in5ractorilor i pentru asi!urarea e8ecut3rii pedepselor s+a constituit un aparat special de slu9itori @ due!u>inari :sta>ileau i "ncasau due!u>ina<4 osluBari4 prip3ari :sta>ileau stric3ciunile produse de animale "n recoltele altora4 precum i desp3!u>irile acordate<4 !onitori din urm3 :urm3reau in5ractorii dup3 urmele l3sate<. S,-!$n,a a 6III-a' D!"%)+!!!l, L,*!! &!! -$ %&!v!&, la %&)-, $&a , 5$ ,-at 0! %&)3, e!ea 3rii a re!lementat i competena instanelor de 9udecat34 des53urarea proceselor4 precum i mi9loacele de pro>3. ?n cadrul satelor4 unele procese erau soluionate de -5atul oamenilor >uni i >3tr7ni. ?n orae4 soluionarea proceselor instra "n s5era de atri>uii a %onsiliilor or3eneti peste care s+au suprapus4 cu timpul4 or!anele de stat4 "n special dre!3torii @ vornicii4 p7rc3la>ii i >anii din conducerea 9udeelor i inuturilor. )cetia aveau o competen3 !eneral34 at7t "n materie penal3 c7t i "n materie civil3. De asemenea4 dre!3torii e8ercitau at7t atri>uii administrative4 c7t i 9udec3toreti. /nii dintre ei aveau o competen3 !eneral34 iar alii aveau o competen3 special34 "n sensul c3 puteau 9udeca anumite procese. =oierii i m3n3stirile puteau 9udeca anumite procese4 competena lor 5iind preci;at3 "n Brisoavele domneti prin care li se con5ereau atri>uii 9udec3toreti. De asemenea4 p3rile a5late "n liti!iu puteau ale!e de comun acord unul sau mai muli >oieri care s3 9udece di5erendele dintre ele. ?n calitate de e5 al statului4 domnul putea 9udeca orice proces civil sau penal. e!ea 3rii nu cunotea calea de atac a apelului. Dar partea nemulumit3 de Bot3r7rea 9udec3toreasc3 putea redescBide procesul la aceeai instan3 sau la or!anele de stat superioare4 precum -5atul domnesc sau domnul 3rii. 'u e8ista principiul autorit3ii lucrului 9udecat4 ceea ce meninea o stare de nesi!uran3 "n relaiile 9udiciare. 1entru contracararea acestei situaii4 s+a sta>ilit c3 partea care va redescBide procesul va pl3ti o ta83 numit3 ;aveasc3. De asemenea4 se practica 5er7ia4 care consta dintr+o sum3 de >ani pe care c7ti!3torul procesului o depunea "n vistieria domneasc34 urm7nd ca "n ca; de re9udecare4 partea care va pierde procesul s3 "napoie;e c7ti!3torului suma depus3. ?n virtutea e!ii 3rii4 pro>ele puteau 5i orale sau scrise.

63

1ro>ele scrise puteau 5i o5iciale sau private. )ctele o5iciale erau cele care emanau de la domn4 numite Brisoave4 direse sau c3ri domneti. Dac3 aceste acte erau pierdute sau deteriorate4 puteau 5i reconstituite de c3tre -5atul domnesc pe >a;a depo;iiilor martorilor. )ctele scrise particulare purtau denumirea de ;apise particulare. 1ro>ele orale erauN pro>a cu 9ur3tori4 m3rturia simpl3 i 9ur3m7ntul cu >ra;da. 1ro>a cu 9ur3tori avea cea mai mare 5or3 9uridic3. -e numea le!e. %7nd una dintre p3ri solicita administrarea acestei pro>e se utili;a 5ormula a cerut lege,. Dac3 domnul acorda aceast3 pro>3 se utili;a 5ormula i-am dat lege,. 1ro>a cu 9ur3tori era o pro>3 de creditate i nu una de veritate4 deoarece 9ur3torii nu se e8primau "n le!3tur3 cu "mpre9ur3rile cunoscute de ei prin propriile simuri4 ci "n le!3tur3 cu credi>ilitatea p3rilor a5late "n proces. (i 9urau c3 partea respectiv3 este demn3 de cre;are. Cur3torii erau4 la "nceput4 persoane din aceeai cate!orie social3 cu partea pentru care 9urau4 pentru ca4 mai t7r;iu4 s3 5ie4 cu prec3dere4 doar dintre >oieri. Dac3 domnul acorda aceast3 pro>34 5i8a i num3rul 9ur3torilor4 care putea 5i de 64 124 24 i 48. )cetia tre>uiau s3 vin3 la proces "mpreun3 cu partea pentru care 9urau. %el care c7ti!a pe aceast3 cale procesul era considerat c3 s-a apucat de lege,. %el ce pierdea procesul "n urma administr3rii acestei pro>e se considera c3 a rmas de lege,. %el ce pierdea procesul putea cere lege peste lege,4 adic3 solicita domnului s3 admit3 administrarea pro>ei cu un num3r du>lu de 9ur3tori. ?n ceea ce privete m3rturia simpl34 martorul 53cea relat3ri "n le!3tur3 cu "mpre9ur3rile constatate prin propriile simuri. 1entru ca m3rturia s3 produc3 e5ecte 9uridice4 era necesar ca aceasta s3 5ie "m>r3cat3 "n 5orm3 reli!ioas3 "n >iseric3. Cur3m7ntul cu >ra;da :9ur3m7ntul cu >ra;da "n cap< era o pro>3 practicat3 de c3tre ortodoci4 prin care era invocat3 divinitatea p3m7ntului. )ceast3 pro>3 era administrat3 "n procesele de Bot3rnicie4 adic3 "n procesele pentru delimitarea propriet3ilor 5unciare. 1artea care susinea un anumit Botar "i pres3ra 3r7n3 pe cap i pe umeri4 luat3 din p3m7ntul care susinea c3 este al s3u4 dup3 care rostea un 9ur3m7nt reli!ios i parcur!ea apoi Botarul despre care susinea c3 este cel adev3rat. ,ai t7r;iu4 3r7na era pus3 "ntr+o traist3 purtat3 pe um3r de cel "n cau;34 pentru ca apoi >iserica s3 intervin3 i s3 pun3 "n m7na celui care parcur!ea Botarul o carte de ru!3ciuni. -e mai recur!ea i la pro>e preconstituite4 precum p3ruirea copiilor la semnul de Botar sau c3lu!3rirea copiilor la semnul de Botar4 pentru ca acetia4 c7nd vor 5i mari4 s3 tie c3 acolo este Botarul moiei p3rinteti. %atolicii practicau ordalia 5ierului rou. )st5el4 9udec3torul care avea anumite incertitudini "n le!3tur3 cu sinceritatea depo;iiei unei p3ri la proces4 trimitea acea parte la (piscopia romano+catolic3 de la *radea4 unde4 dup3 o slu9>3 reli!ioas34 cel trimis purta "n m7n3 un 5ier "nroit "n 5oc de circa un Eilo!ram pe o distana de 8+10 pai. )poi m7na era >anda9at34 iar >anda9ul si!ilat. Dup3 8 ;ile4 era des53cut >anda9ul iar dac3 rana era
64

vindecat3 se considera c3 cel "n cau;3 a avut dreptate. Dac3 rana nu era vindecat34 se aprecia c3 depo;iia celui trimis nu 5usese adev3rat3. ?n secolul al L&&&+lea au 5ost consemnate 400 asemenea ca;uri.

Ca%!t)l$l IV' A%a&!!a 0! -)n!n$t$l %&av!l,l)& 3!",&!-,0t! S,-!$n,a I' A%a&!!a %&av!l,l)& 3!",&!-,0t! 17n3 "n secolul al LG+lea4 e!ea 3rii a 5ost sin!urul i;vor de drept "n 3rile rom7ne. Din secolul al LG+lea4 al3turi de e!ea 3rii4 s+au adoptat i le!iuirile scrise. 1rimele noastre le!iuri scrise au 5ost pravilele >isericeti. )ceasta pentru c3 "n politica sa de centrali;are i consolidare a puterii4 domnia s+a spri9init pe >iseric3. )cest spri9in era4 "n primul r7nd4 datorit3 5aptului c3 >iserica avea autoritatea spiritual3 necesar3 pentru a+i determina pe cet3eni s3 respecte dispo;iiile dreptului scris. ?n al doilea r7nd4 >iserica avea or!ani;area ierarBic3 la scara "ntre!ului stat4 5iind ast5el "n m3sur3 s3 asi!ure aplicarea le!islaiei scrise pe "ntre!ul teritoriu al statului.

65

1ravilele >isericeti au avut un caracter o5icial4 pentru c3 au 5ost ela>orate din iniiativa domnilor i a mitropoliilor4 precum i pe cBeltuiala acestora. 1ravilele >isericeti cuprind dispo;iii at7t "n domeniul reli!ios4 c7t i "n cel 9uridic. ?n concepia de atunci4 normele de drept ineau de domeniul reli!ios. 1rimul strat al terminolo!iei reli!ioase este latinesc. Dar "n epoca 5eudalismului timpuriu4 "n sudul Dun3rii s+au 5ormat statele slave. )ceasta e8plic3 in5luena cretin3 a =i;anului e8ercitat3 prin 5ilier3 slav3. *dat3 cu "ntemeierea statelor 5eudale rom7neti a 5ost consacrat3 re!ula dup3 care toate re!lement3rile >isericii ortodo8e tre>uiau s3 ai>3 ca model nomocanoanele >i;antine :colecii de le!i imperiale >i;antine i de Bot3r7ri ale sinoadelor >isericii ortodo8e de la %onstantinopol<. Domnii 3rilor rom7ne au respectat aceast3 re!ul34 dar au preluat nomocanoanele >i;antine nu direct4 ci prin intermediul statelor slave4 deci "n lim>a slavon3. im>a slavon3 a devenit lim>a cancelariei domneti i a cultului reli!ios. )a se 5ace c3 primele pravile >isericeti au 5ost scrise "n lim>a slavon34 cu toate c3 poporul i nici m3car toi preoii nu cunoteau aceast3 lim>3. 1e la 9um3tatea secolului al LG&+lea4 pravilele >isericeti au "nceput a 5i redactate i "n lim>a rom7n3. 1ravilele >isericeti scrise at7t "n slavon34 c7t i "n rom7n34 au 5ost iniial multiplicate "n manuscris4 pentru ca "ncep7nd din secolul al LG&&+lea s3 apar3 primele pravile tip3rite. S,-!$n,a a II-a' P&av!l,l, "-&!", n l!m3a "lav)n %ea mai vecBe pravil3 scris3 "n lim>a slavon3 este 1ravila de la .7r!ovite4 scris3 "n anul 1452 de c3tre !r3m3ticul Dra!omir din porunca domnitorului Gladislav. ?n 1474 a 5ost ela>orat3 1ravila de la ,3n3stirea 'eamului de c3tre ieromonaBul JBervasie. )vem apoi 1ravila de la =isericani din 1512 :"n inutul 'eamului<4 iar apoi cea de a doua 1ravil3 de la ,3n3stirea 'eamului din 15574 1ravila de la 1utna din 15814 1ravila de la ,3n3stirea =istria a ,oldovei din 16184 1ravila de la ,3n3stirea =istria a *lteniei din 1636. )ceste pravile4 scrise "n lim>a slavon34 se caracteri;ea;3 prin unitate de coninut4 pentru c3 au avut la >a;3 aceleai i;voare4 dintre care menion3mN te8te ale unor le!iuiri >i;antine4 lucr3ri ale p3rinilor >isericii4 dispo;iii re5eritoare la or!ani;area ierarBic3 a >isericii ortodo8e4 precum i -inta!ma al5a>etic3 a lui ,atei Glastares. )ceasta din urm3 a 5ost scris3 "n 1335 la -alonic i cuprindea o "niruire de norme de comportare "n societate4 precum i norme de drept. -+a >ucurat de o lar!3 circulaie i a 5ost 5oarte apreciat3 "n r7ndul ortodocilor. S,-!$n,a a III-a' P&av!l,l, "-&!", n l!m3a &)mn Din a doua 9um3tate a secolului al LG&+lea apar primele pravile >isericeti srise "n lima rom7n3. )cestea au 5ostN

66

+ 1ravila -5inilor )postoli4 scris3 i tip3rit3 la =raov de c3tre diaconul %oresi "ntre anii 1560 i 1580. -e mai numete i 1ravila de la &eud4 deoarece un 5ra!ment din aceast3 pravil3 a 5ost descoperit "n 19214 la &eud4 "n ,aramureF + 1ravila -5inilor dup3 "nv33tura marelui Gasile4 ap3rut3 "n ,oldova la "nceputul secolului al LG&&+lea4 pravil3 care are un coninut aproape identic cu cel al 1ravilei de la &eud.F + 1ravila aleas3 a 5ost scris3 "n 1632 de c3tre lo!o53tul Dra!o (ustraie4 "n ,oldova. + 1ravila de la Jovora4 cunoscut3 i su> denumirea de 1ravila cea mic34 a 5ost scris3 "n 1640 din porunca lui ,atei =asara>. *dat3 cu apariia pravilelor >isericeti scrise "n lim>a rom7n34 importana dreptului scris a crescut4 iar s5era sa de aplicare s+a e8tins. 1ravilele >isericeti scrise "n lim>a rom7n3 au un coninut unitar4 pentru c3 au 5olosit i;voare comune i s+au adresat aceluiai popor. )ceste pravile au circulat i s+ au aplicat "n toate cele trei 3ri rom7ne. S,-!$n,a a IV-a' C)n!n$t$l %&av!l,l)& 3!",&!-,0t! .oate pravilele >isericeti4 at7t cele scrise "n lim>a slavon34 c7t i cele scrise "n lim>a rom7n34 cuprind re!lement3ri cu caracter 9uridic4 dar i te8te 53r3 caracter 9uridic re5eritoare la istoricul -inoadelor4 p3rinii >isericii4 5ra!mente de cronici4 ta>ele pentru calcularea timpului i 5ormulare pentru redactarea unor acte o5iciale. Dispo;iiile cu caracter 9uridic nu sunt sistemati;ate pe materii4 ast5el "nc7t dispo;iiile de drept civil alternea;3 cu cele de drept penal sau de drept procesual4 iar normele de drept canonic alternea;3 cu cele de drept laic. %ele mai multe dintre te8tele 9uridice se re5er3 la persoane4 or!ani;area 5amiliei4 lo!odn34 c3s3torie4 divor i rudenie. 1revederile re5eritoare la contracte sunt identice cu cele din dreptul >i;antin. Dispo;iiile de drept penal sunt marcate de concepia >isericii cu privire la in5raciuni i pedepse. )st5el4 "n concepia >isericii4 in5raciunile sunt considerate p3cate4 iar pedepsele se consider3 a 5i aplicate "n scopul isp3irii p3catelor. De pild34 omuciderea este denumit3 p3catul uciderii. 1edepsele prev3;ute "n aceste pravile erauN 5i;ice @ >3taia4 mutilarea i pedeapsa capital3 @ sau duBovniceti @ m3t3niile4 ru!3ciunile i posturile. *dat3 cu ela>orarea pravilelor >isericeti se receptea;3 cel de al doilea strat al in5luenei dreptului roman. Dar spre deose>ire de e!ea 3rii4 care a receptat in5luena roman3 pe cale direct34 "n pravilele >isericeti in5luena roman3 s+a e8ercitat "n mod indirect prin 5ilier3 >i;antin34 "n primul r7nd prin intermediul nomocanoanelor i al le!iuirilor "mp3r3teti4 ce au adaptat dispo;iiile dreptului roman la realit3ile 5eudale ale societ3ii >i;antine.

67

Ca%!t)l$l V' A%a&!!a 0! -)n!n$t$l %&av!l,l)& la!-, 7 Cartea romneasc de nvtur 0! ndreptarea legii a mi9locul secolului al LG&&+lea au 5ost adoptate pravilele laice. 1rima pravil3 laic3 "n istoria dreptului nostru este %artea rom7neasc3 de "nv33tur3. )ceast3 le!iuire a 5ost ela>orat3 de c3tre lo!o53tul Dra!o (ustraie din ordinul domnitorului Gasile upu i tip3rit3 "n 1646 la tipo!ra5ia ,3n3stirii .rei &erarBi din &ai. &;voarele acestei le!iuri au 5ostN + e!ea 3riiF + >asilicalele :le!iuirile "mp3r3teti<F + le!ea a!rar3 >i;antin34 ap3rut3 "n secolul al G&&&+lea su> domnia lui eon &saurulF + tratatul modern de drept penal i de procedur3 penal3 scris de italianul 1rosper Karinnaci la "nceputul secolului al LG&&+lea4 tratat care se >ucura de o mare 5aim3 "n (uropa acelei vremi. /nii autori au a5irmat "n mod !reit c3 aceast3 le!iuire ar 5i avut un scop didactic4 "ntruc7t au interpretat "n mod eronat termenul de H"nv33tur3I. ?n realitate4 termenul de H"nv33tur3I a 5ost utili;at cu "nelesul de norm3 9uridic3. De alt5el4 lo!o53tul (ustraie preci;ea;3 "n introducere c3 toi cei care nu vor urma acele "nv33turi vor 5i lovii de ur!ia domneasc3. ?n anul 1652 a 5ost tip3rit3 la .7r!ovite ?ndreptarea le!ii4 denumit3 i 1ravila cea mare4 din porunca domnitorului ,atei =asara>. )utorul acestei le!iuiri este c3lu!3rul Daniil 1anoneanul4 a9uns mai t7r;iu mitropolit al )rdealului. ?ndreptarea le!ii este4 "n esen34 o versiune a %3rii rom7neti de "nv33tur34 dar cuprinde4 "n plus4 i unele traduceri i prelucr3ri din nomocanoanele >i;antine4 precum i unele pro>leme de interes !eneral din domenii precum reli!ia4 medicina4 !ramatica i 5iloso5ia. )m>ele le!iuri au o structur3 asem3n3toare4 dispo;iiile lor 5iind sistemati;ate "n capitole :pricini<4 seciuni :!lave< i articole :;aciale<. Dispo;iile din cele dou3 le!iuri pot 5i clasi5icate "n dou3 cate!oriiN + dispo;iii re5eritoare la relaiile din a!ricultur3F + dispo;iii de drept civil4 penal i procesual. Dispo;iiile cu privire la relaiile din a!ricultur3 re!lementau le!area 3ranilor de p3m7nt4 dreptul >oierilor de a+i urm3ri pe 3ranii 5u!ari i de a+i readuce pe moii4 interdicia de a primi 3rani 5u!ari pe
68

domeniile 5eudale4 precum i o>li!aia de a+i preda adev3railor st3p7ni4 o>li!aiile 3ranilor aservii 5a3 de >oieri i consecinele ne"ndeplinirii acestora4 pa;a >unurilor a!ricole i pedepsele aplicate celor care distru!eau sau sustr3!eau asemmena >unuri4 precum i normele dup3 care tre>uiau s3 se des53oare relaiile din a!ricultur3. Dispo;iiile de drept civil re!lementea;3 instituii precum proprietatea4 persoanele4 5amilia4 o>li!aiile i succesiunile. ?n materia propriet3ii4 >unurile sunt clasi5icate "n >unuri mo>ile i >unuri imo>ile4 cu preci;area c3 >unurile imo>ile sunt mai valoroase i4 ca atare4 prote9ate cu o atenie sporit3. (8ist3 i o clasi5icare a >unurilor "n mireneti i s5inite. =unurile mireneti aparineau laicilor4 pe c7nd cele s5inite aparineau >isericii. -e preci;ea;3 c3 aciunea "n revendicare este imprescripti>il34 ceea ce "nseamn3 c3 aceast3 aciune putea 5i intentat3 oric7nd. ?n materia persoanelor4 oamenii sunt clasi5icai pe criteriul situaiei sociale "n li>eri i ro>i. *amenii li>eri se clasi5icau4 la r7ndul lor4 "n >oieri4 3rani i s3raci. =oierii care deineau anumite dre!3torii se numeau oameni domneti4 iar >oierii care nu deineau dre!3torii erau numii rud3 >un34 aleas34 de 5olos 3rii. S3ranii erau desemnai prin termeni ca H3ranul !rosI4 Hne"nele!3torI i Hom de !iosI. #o>ii erau asimilai lucrurilor i constituiau elemente ale patrimoniului st3p7nilor. )supra ro>ilor4 st3p7nii acestora aveau un lar! drept de corecie. #o>ii puteau do>7ndi li>ertatea prin de;ro>ire sau prin denunarea st3p7nului care comitea anumite in5raciuni. ,a9oratul era 5i8at la v7rsta de 25 de ani4 iar r3spunderea persoanelor pentru 5aptele proprii era sta>ilit3 la v7rsta de 18 ani. #e!lement3rile privind or!ani;area 5amiliei au la >a;3 dispo;iiile preluate din pravilele anterioare. %3s3toria continua a 5i un act reli!ios. -e "ncBeie "n >iseric3. o!odna produce anumite e5ecte 9uridice. =3r>atul e8ercita puterea p3rinteasc3 asupra descendenilor i puterea marital3 asupra soiei4 inclusiv un lar! drept de corecie. De asemenea4 >3r>atul e8ercita i dreptul de a administra >unurile dotale. Des5acerea c3s3toriei putea 5i 53cut3 de c3tre >iseric3 sau prin repudiere pentru 5aptele ar3tate e8pres "n pravile4 precum adulterul4 vr39itoria4 rudenia i >3taia peste m3sur3. ?n ce privete >3taia peste m3sur34 practica era ca s3 nu se rup3 >3ul. ?n materia o>li!aiilor se preci;ea;3 c3 datoriile i creanele pot i;vor" din contracte i din delicte.

69

%ontractele presupun acordul p3rilor. %onsim3m7ntul nu tre>uie viciat prin sil3 :violen3< sau prin am3!ire :dol<. *rice contract poate 5i "ncBeiat 5ie de c3tre p3ri4 5ie de c3tre repre;entanii acestora. ?n pravile sunt prev3;ute contractele de v7n;are+cump3rare4 "ncBiriere4 "mprumut i donaie. -unt menionate4 de asemenea4 i !araniile personale :cBe;3ia< i !araniile reale :;3lo!ul<. ?n materia succesiunilor a 5ost consacrat3 at7t motenirea 53r3 testament4 c7t i motenirea testamentar3. .estamentul "n 5orm3 scris3 se numea ;apis. .estamentul "ncBeiat "n 5orm3 oral3 se numea testament cu lim>3 de moarte. -e preci;ea;3 care sunt cau;ele care implic3 de;motenirea. )st5el4 nu puteau veni la motenire cei condamnai pentru in5raciuni contra moralei4 numii nevolnici4 precum i asasinii celor care urmau a 5i motenii. ,otenitorii le!ali se clasi5icau "n descendeni i colaterali. %opiii naturali veneau numai la succesiunea mamei. -e preci;a care era re;erva succesoral3 pe care o puteau do>7ndi doar mem>rii 5amilei i care era cota disponi>il34 pe care o puteau do>7ndi i persoanele str3ine de 5amilie. ?n materia dreptului penal !3sim cele mai evoluate re!lement3ri din cele dou3 le!iuri4 deoarece au 5ost inspirate din tratatul lui 1rosper Karinnaci4 considerat cel mai "naintat din punct de vedere 9uridic al dreptului penal la acea vreme. &n5raciunile erau numite vini. &n5raciunile !rave erau numite vini mari4 iar cele mai puin !rave erau numite vini mici. ?n aprecierea 5aptei penale erau luate "n considerare aspectul intenional4 locul i timpul comiterii 5aptei4 precum i caracterul 5la!rant sau ne5la!rant al in5raciunii. 1entru prima dat3 au 5ost utili;ate concepte moderne de drept penal4 precum tentativa4 concursul de in5raciuni4 complicitatea4 recidiva. -unt ar3tate 5aptele care "nl3turau r3spunderea penal3 @ ne>unia4 le!itima ap3rare4 v7rsta su> apte ani i ordinul superiorului @ 4 precum i 5aptele ce micorea;3 r3spunderea penal3N i!norana$ m7nia$ pasiunea$ somnam>ulismul i !reeala 53r3 "nel3ciune. 1edepsele prev3;ute erau 5i;ice @ decapitarea4 sp7n;uratoarea4 tra!erea "n eap34 arderea "n 5oc i mutilarea @ 4 privative de li>ertate @ ocna4 temnia i sur!Biunul la m7n3stire @ 4 amen;ile4 e8punerea in5ractorului opro>iului pu>lic @ purtarea prin t7r! @ 4 aplicarea "n anumite ca;uri a le!ii talionului4 denumit3 su5let pentru su5let4 pedepse reli!ioase @ a5urisenia4 posturi4 m3t3nii i ru!3ciuni. Dintre in5raciunile re!lementate "n acele dou3 le!iuiri amintimN Biclenia4 calpu;ania :5alsi5icarea de moned34 "i are ori!inea "ntr+un termen din lim>a turc3<4 omorul4 5urtul4 m3rturia mincinoas34 r3pirea de 5ecioar3 sau de 5emeie4 incestul4 >i!amia4 adulterul4 iere;ia4 ierosilia
70

:s5era in5raciunii de ierosilie se l3r!ete4 inclu;7nd i "mpreunarea trupeasc3 cu o c3lu!3ri3 sau "mpreunarea trupeasc3 "n >iseric34 5apte pedepsite cu moartea<.

Ca%!t)l$l VI' Stat$l 0! &,%t$l n %,&!)a a &,*!m$l$! t$&-)-1ana&!)t S,-!$n,a I' C)nt,8t$l %)l!t!- !nt,&na!)nal a 16834 .urcia a "nre!istrat un eec la asediul Gienei. Din acel moment4 raportul de 5ore dintre .urcia i #usia "n sud+estul (uropei s+a scBim>at "n 5avoarea )ustriei4 dovad3 c3 .ransilvania a trecut de su> su;eranitate otoman3 su> cea Ba>s>ur!ic3. ?n noile condiii4 .urcia a "n3sprit re!imul de e8ploatare a 3rilor rom7ne4 "nc7t acestea s+au apropiat de #usia4 dovad3 c3 Dimitrie %antemir s+a aliat cu 1etru cel ,are. 1entru a curma aceast3 tendin34 .urcia a introdus "n 3rile rom7ne re!imul turco+ 5anariot4 caracteri;at4 "n primul r7nd4 prin 5aptul c3 domnii nu mai erau alei i con5irmai4 ci erau numii de c3tre .urcia4 de re!ul34 din r7ndul !recilor din Kanar4 iar4 "n al doilea r7nd4 prin 5aptul c3 autonomia 3rilor rom7ne a 5ost !rav "nc3lcat3. %u toate acestea4 3rile rom7ne nu au 5ost paal7curi turceti4 ci au avut le!i i instituii proprii. ?n ,oldova re!imul turco+5anariot a 5ost instaurat "n anul 17114 iar "n Sara #om7neasc3 "n anul 1716. ) durat p7n3 la 1821. ) evoluat "n dou3 5a;eN + 1711 :1716< @ 1774 :1acea de la MuciuE+Mainard9i<F + 1774 @ 1821. S,-!$n,a a II-a' O&*an!+a&,a , "tat n %&!ma 1a+ a &,*!m$l$! t$&-)-1ana&!)t ?n prima parte a acestui re!im a avut loc o serie de trans5orm3ri "n or!ani;area statului4 at7t la nivel central4 c7t i la nivel local. )st5el4 la nivel central instituia domniei s+a trans5ormat4 "n sensul c3 domnul era numit de c3tre .urcia4 oca;ie cu care domnii 3rilor rom7ne4 la "nvestitur34 pl3teau sume mari de >aniF de asemenea4 sume mari de >ani tre>uiau pl3tite i cu oca;ia re"nvestirii4 ast5el "nc7t domnii 5anarioi deveniser3 a!eni 5iscali ai 1orii. Datorit3 acestor interese4 domniile ereau 5oarte scurte4 media 5iind4 de re!ul34 de doi ani i 9um3tate. -istemul a avut "ns3 i aspecte po;itive4 deoarece domnii 5anarioii ereau 5recvent mutai dintr+o ar3 "n alta. )ceast3 practic3 atesta 5aptul c3 .urcia recunotea identitatea instituional3 a 3rilor rom7ne. ?n al doilea r7nd4 "n >a;a acestei practici4 domnii 5anarioi4 "n special %onstantin ,avrocordat4 5iul lui 'icolae ,avrocordat :primul domn 5anariot<4 au promovat aceleai re5orme "n 3rile rom7ne4 contri>uind la pre!3tirea terenului "n vederea unirii 1rincipatelor rom7ne.

71

%u privire la -5atul domnesc4 noua denumire a acestui or!an al statului era de Divan domnesc. 'um3rul mem>rilor s3i s+a restr7ns4 odat3 cu atri>uiile sale4 de aceea domnii 5anarioi nu se spri9ineau pe elementul politic local4 ci pe clientela lor politic3. Dre!3toriile au r3mas aceleai4 p3str7ndu+i vecBile competene4 "ns3 num3rul dre!3torilor a sporit4 deoarece domnii 5anarioi erau constr7ni s3 satis5ac3 interesele clientelei lor politice prin acordarea de dre!3torii4 "nc7t s+a a9uns la du>larea sau triplarea unor dre!3torii. -pre e8emplu4 "n anul 1802 erau 8 comii "n Sara #om7neasc3. De asemenea4 s+au creat i noi dre!3torii. -pre e8emplu4 "n Sara #om7neasc3 s+a creat vornicia de sus4 iar "n ,oldova a 5ost introdus3 >3nia. 1e de alt3 parte4 s+au 53cut unii pai importani "nainte "n sensul speciali;3rii dre!3toriilor4 o mai >un3 5i8are a competenelor4 precum i introducerea sistemului remuner3rii dre!3torilor. S,-!$n,a a III-a' D&,%t$l n %&!ma 1a+ a &,*!m$l$! t$&-)-1ana&!)t )lte trans5orm3ri au 5ost introduse prin re5ormele reali;atre de c3tre %onstantin ,avrocordat4 c3ci prin ae;3minte succesive acesta a reor!ani;at administraia local34 administrarea >isericii4 a modi5icat sistemul 5iscal i a adus modi5ic3ri statutului 9uridic al >oierilor. )ceste re5orme au 5ost codi5icate "n +e%mntul din BCDE4 al c3rui te8t a 5ost pu>licat "n 1742 "n Krana. ?n cea ce privete re5orma administraiei locale4 %onstantin ,avrocordat a numit la conducerea 5iec3rui 9ude i4 ulterior4 la conducerea 5iec3rui inut c7te doi ispravnici4 care erau su>ordonai marelui vistiernic i domnuluiF unul dintre cei doi ispravnici e8ercita atri>uiuni administrative4 iar cel3lalt atri>uiuni 9udiciare. De aceea4 s+a a5irmat c3 "n vremea lui %onstantin ,avrocordat s+au 53cut primii pai "n direcia separ3rii puterilor "n stat4 aa cum aceasta a 5ost conceput3 "n *ccident4 "n sensul c3 prin numirea celor doi ispravnici cu competene di5erite s+a reali;at separarea puterii administrative de cea 9udec3toreasc3. ?n ce privete re5orma din domeniul >isericesc4 ,avrocordat a introdus epitropiile m3n3stireti :cuv7ntul HepitropieI "i are ori!inea "n !recescul HepitropI4 care are "nelesul de administrator< care4 su> autoritate domneasc34 administrau patrimoniul >isericii. )tri>uiunile 9urisdicionale ale clerului au 5ost restr7nse p7n3 la des5iinare i s+a Bot3r7t ca preoii s3 5ie recrutai doar din r7ndul tiutorilor de carteF "n scBim>4 clerul a 5ost scutit de plata impo;itelor. 1e plan 5iscal4 unele dintre nenum3ratele impo;ite percepute au 5ost suprimate4 pe c7nd altele au 5ost uni5icate "ntr+unul sin!ur4 numit sama o>teasc34 impo;it reparti;at pe 5amilii sau pe localit3i @ idule de >ir. )cest impo;it consta din 10 taleri4 care tre>uiau pl3tii "n patru s5erturi4 adic3 "n patru rate. ?n ;ece ani4 impo;itele au crescut verti!inos4 a9un!7ndu+se la plata acestora "n 12 s5erturi. Kuncionarii pu>lici ce erau "mputernicii a str7n!e impo;itele erau pl3tii dintr+un 5ond special4 numit casa r3surilor. -+a modi5icat i statutul >oierilor. (8istau dou3 cate!orii de >oieriN
72

+ >oierii velii @ erau marii dre!3tori4 ce nu pl3teau impo;iteF cuv7ntul HveliiI "i are ori!inea "n slavonescul HvelI4 care are "nelesul de mareF + >oierii ma;ili @ erau >oieri mai puin importani4 scutii de plata unor impo;iteF cuv7ntul Hma;iliI vine de la turcescul Hma;urI4 care are "nelesul de scos din 5uncie. /lterior4 >oierii velii erau de dou3 5eluri. ?n prim a5a;3 a re!imului turco+5anariot nu s+au ela>orat coduri de le!i4 datorit3 opo;iiei .urciei4 care nu vedea cu ocBi >uni ela>orarea unui sistem 9uridic modern "n 3rile rom7ne. &at3 de ce i;voarele dreptului din prima 5a;3 a re!imului turco+5anariot i+au !3sit e8presia "n re5ormele lui %onstantin ,avrocordat. ?n )e;3m7ntul din 1740 nu se vor>ete despre 5avori;area 3ranilor aservii4 ci se spune c3 ispravnicii i >oierii tre>uie s3 ai>3 !ri93 ca 3ranii aservii s3 "i "ndeplineasc3 o>li!aiile4 "n sensul "n3spririi e8ploat3rii 3ranilor aservii prin inter;icerea str3mut3rii de pe moii4 precum i din introducerea unor noi prestaii "n munc34 53r3 sta>ilirea vreunei limite. #e;ultatele recens3m7ntului reali;at "n 1746 au demonstrat c3 "n perioada 1741+1746 9um3tate din 3ranii aservii au 5u!it din ar34 neput7nd pl3ti >irurile4 5ie "n sudul Dun3rii4 mai e8act "n .imoc4 5ie "n .ransilvania4 ast5el "nc7t economia a!rar3 era ameninat3 cu 5alimentul. )tunci4 "n perioada "n care domnea "n Sara #om7neasc34 la 1 martie 17464 %onstantin ,avrocordat a dat un ae;3m7nt :Brisov<4 prin care a decis c3 toi 3ranii aservii care se vor "ntoarce "n ar3 vor 5i eli>erai din rum7nie4 urm7nd ca 3ranii "ntori "n ar3 s3 primeasc3 o carte :un document< de eli>erare din rum7nie pe >a;a c3reia se puteau ae;a pe orice moie doreau4 iar 5otii st3p7ni nu aveau dreptul s3+i urm3reasc3F de asemenea4 "n urm3toarele ase luni dup3 "ntoarcere erau scutii de plata oric3ror impo;ite. Dar acest ae;3m7nt a 5ost prost redactat4 "ntruc7t nu s+a preci;at p7n3 la ce dat3 pot reveni "n ar3 3ranii 5u!ari i4 "n al doilea r7nd4 pentru c3 nu s+a preci;at care va 5i statutul celor r3mai "n ar34 ast5el "nc7t e5ectul ae;3m7ntului a 5ost "n sens invers4 deoarece i cei r3mai au "nceput a 5u!i pentru a se >ucura de iertarea de rum7nie. )tunci4 constr7ns de "mpre9ur3ri4 la 5 au!ust 1746 %onstantin ,avrocordat a dat un nou ae;3m7nt prin care a des5iinat rum7nia4 1rin al doilea ae;3m7nt4 %onstantin ,avrocordat le+a recomandat >oierilor s3 "i ierte pe 3ranii "ntori "n ar3 de rum7nie. Dac3 >oierii nu d3deau curs acestei recomand3ri4 3ranii "i puteau r3scump3ra li>ertatea prin plata sumei de 10 taleri. * re5orm3 similar3 a iniiat %onstantin ,avrocordat i "n ,oldova "n anul 17494 pe c7nd era domn al ,oldovei4 numai c3 dispo;iia avea caracter imperativ4 "n sensul c3 >oierii erau o>li!ai a eli>era 3ranii din vecinie. Dup3 re5ormele lui %onstantin ,avrocordat4 "n documentele redactate4 3ranii aservii erau numii 3rani cl3cai sau l3cuitori pe moii. #elaiile dintre >oieri i cl3cai se sta>ileau pe >a;e contractuale4 "n sensul c34 cel puin teoretic4 cl3caul putea "ncBeia cu orice >oier pe moia c3ruia se ae;a o tocmeal3 :un contract<. 1rin contractele "ncBeiate4 >oierii se o>li!au a atri>ui spre 5olosin3 cl3cailor anumite supra5ee
73

de p3m7nt p7n3 la un anumit termen4 iar cl3caii se o>li!au s3 pl3teasc3 anumite sume de >ani. Dup3 e8ecutarea acelor o>li!aii4 cl3caii4 dac3 doreau4 se puteau muta pe alte moii. Ka3 de aceast3 trans5ormare a raportului 9uridic 3rani+>oieri4 s+a constratat c3 >oierii impuneau cl3cailor condiii mult mai !rele dec7t cele ce decur!eau din e!ea 3rii4 c3ci p7n3 "n momentul reali;3rii re5ormelor lui %onstantin ,avrocordat4 relaiile >oieri+3rani aservii se sta>ileau pe >a;e le!ale4 "n sensul c34 "n virtutea e!ii 3rii4 >oierul tre>uia s3 pun3 la dispo;iia 3ranilor aservii dou3 treimi din moie4 iar 3ranul aservit tre>uia s3 pl3teasc3 ;eciuiala. ?n noua situaie4 pro5it7nd de starea de constr7n!ere "n care se a5lau cl3caii4 >oierii le impuneau orice condiii. )a se e8plic3 5aptul c3 domnii 5anarioi au curmat "ntr+o oarecare m3sur3 a>u;urile >oiereti prin anumite Brisoave4 denumite ponturi i ur>arii4 prin intermediul c3rora s+au 5i8at o>li!aiile minime ale >oierilor i o>li!aiile ma8ime ale cl3cailor. S3ranii cl3cai st3p7neau p3m7nturile >oiereti cu titlu de deteniune4 titlu 9uridic transmis prin contractul de arendare. De aceea4 la 18624 tentativa lui ,iBail Mo!3lniceanu de a+i "mpropriet3ri pe 3ranii cl3cai su> cuv7nt c3 ei ar 5i u;ucapat p3m7nturile >oiereti a 5ost de9ucat3 de c3tre =ar>u %atar!iu4 deoarece cl3caii nu puteau u;ucapa aceste p3m7nturi4 "ntruc7t prima condiie a u;ucapiunii era posesia4 or 3ranii aservii4 ca i cl3caii4 erau simpli detentori precari. ?n 1864 a 5ost lansat3 teoria con5orm c3reia >oierii i 3ranii st3p7neau p3m7ntul "n indivi;iune4 iar plata p3m7nturilor "m>r3ca 5orma pl3ii ;ilelor de clac3. S,-!$n,a a IV-a' O&*an!+a&,a , "tat n a )$a 1a+ a &,*!m$l$! t$&-)-1ana&!)t Dup3 1774 au avut loc unele trans5orm3ri "n planul or!ani;3rii de stat pentru sta>ili;area domniei4 "n scopul consolid3rii autonomiei 3rilor rom7ne4 c3ci4 dac3 "n prima 5a;3 a re!imului turco+ 5anariot domnii 3rilor rom7ne au promovat cu docilitate politica .urciei4 "n cea de a doua 5a;3 domnii 5anarioi ai 3rilor rom7ne au promovat o politic3 proprie4 promov7nd o diplomaie ocult34 de pendulare "ntre .urcia i #usia4 5iindc3 dup3 1774 raportul de 5ore dintre .urcia i #usia tinde s3 se scBim>e "n 5avoarea #usiei4 mai ales "n timpul domniei (caterinei a &&+a. De aceea4 domnii 5anarioi promovau "n secret interesele Jreciei4 cu spri9inul #usiei4 pentru emanciparea !recilor de su> turci4 iar 3rile rom7ne tre>uiau s3 5ie o tram>ulin3 !receasc3. 1rin tratatele de la MuciuE+Mainard9i :1774< i de la &ai :ianuarie 1792<4 precum i prin Batieri5uri4 s+a decis ca durata domniei s3 5ie de 7 ani4 iar domnii s3 5ie "nl3turai doar pentru a>u;uri !rave4 constatate de c3tre .urcia. De aceea4 la presiunea #usiei4 "n 1802 s+a dat un nou Batieri5 prin care s+a consacrat "nc3 odat3 durata de 7 ani a domniei4 iar a>u;urile domnilor puteau 5i constatate doar de c3tre #usia4 care do>7ndise un drept de intercesiune :un drept de intervenie< "n spri9inul 3rilor rom7ne4 deoarece #usia se eri9a "n ap3r3toarea ortodo8iei "n =alcani. )a se 5ace c34 ulterior4 rolul domniei tinde s3 sporeasc34 domnii e8ercit7nd atri>uii le!islative4 e8ecutive i 9udiciare "ntr+un climat de autonomie sporit3.

74

1e plan le!islativ4 domnii erau cei care promul!au i;voarele dreptului scris4 sta>ileau ierarBia i;voarelor de drept4 precum i care dintre dispo;iiile dispo;iiile dreptului scris. 1e plan e8ecutiv4 domnul numea i revoca "nalii dre!3tori4 5onda noi ae;3ri ur>ane sau rurale i eli>era paapoarte. Kirete4 dei "n acea perioad3 nu erau paal7curi4 3rile rom7ne nu eli>erau paapoarte proprii4 acestea se eli>erau de a>ia din vremea lui )le8andru &oan %u;a4 dar4 ca o e8presie a recunoaterii autonomiei4 paapoartele din 3rile rom7ne erau eli>erate de c3tre domn4 nu de c3tre 5uncionarii turci4 i aveau ru>rici distincte4 5iind eli>erate "ntr+o 5orm3 proprie. 1e plan 9udiciar4 domnul este preedintele Divanului domnesc4 "n calitate de instan3 suprem3. ?naltul divan e8ercita i el atri>uii le!islative4 administrative i 9udiciare. .oate ae;3mintele domneti intrau "n vi!oare dup3 rati5icarea Divanului domnesc. 1e plan administrativ4 Divanul asi!ura aplicarea "n practic3 a dispo;iiilor le!ale4 "n5iina serviciile pu>lice4 apro>a impo;itele 5i8ate de c3tre domnie. 1e plan 9udiciar4 Divanul domnesc4 "n 5runte dcu domnul4 era instana suprem3. -+au "n5iinat epitropii ale o>tirilor4 ce "i des53urau activitatea "n capitale i "n oraele din 9udee i inuturi i e8ercitau4 dup3 model 5rance;4 atri>uii administrative privind "nv33m7ntul4 s3n3tatea4 industria4 comerul i lucr3rile pu>lice. ?n ceea ce privete dre!3toriile4 apare o inovaie. )ceast3 inovaie consta din introducerea dre!3toriilor 53r3 slu9>e. De aici re;ult3 c3 titlul de >oier ecBivala cu cel de dre!3tor i c3 dre!3toria se putea cump3ra4 cBiar dac3 nu avea o>iect. 1e aceast3 cale4 o serie de persoane se "nno>ilau4 dei nu e8ercitau 5uncii "n stat4 cum a 5ost ca;ul c3minarului J. &minovici. %u privire la sistemul 5iscal4 e8istau dou3 tipuri de impo;iteN + directe4 care cuprindeau la r7ndul lor capitaia :impo;itul pe persoane< i a-utorinele :impo;itele cu caracter e8cepional<F + indirecte4 care proveneau din ta8e pe comerul intern i e8tern. %ontri>ua>ilii erau de dou3 5eluriN + >resleF + >irnici4 care puteau 5i 3rani li>eri4 3rani cl3cai4 etc. ?n domeniul or!ani;3rii >isericii au ap3rut re!lement3ri noi4 >iserica a5l7ndu+se su> autoritatea domnului4 din punct de vedere administrativ4 i su> autoritatea 1atriarBiei de la %onstantinopol4 din punct de vedere spiritual. ,itropolitul tre>uia con5irmat de c3tre domn i ocupa cel mai de seam3 loc "n cadrul Divanului Domnesc. (piscopii care aveau eparBii primeau c7r9a episcopal3 de la domn i aveau unele atri>uiii 9udiciare "n eparBiile lor. Din punct de e!ii 3rii se aplicau al3turi de

75

vedere ierarBic4 su> episcopi se a5lau protopopii4 stareii i preoii. (8istau episcopii "n ,oldova la #oman4 #3d3ui i 6ui4 iar "n Sara #om7neasc3 la #7mnic4 =u;3u i )r!e. Koarte important3 a 5ost re5orma 9udiciar3. )ceasta a 5ost reali;at3 de )le8andru &psilanti4 mai "nt7i "n Sara #om7neasc34 iar apoi4 uor modi5icat4 "n ,oldova. 1rima instan3 era 9udec3toria dup3 la 9ude :9udec3toria de 9ude<4 care soluiona liti!iile dintre 3rani4 precum i unele pricini penale mai m3runte. )poi erau departamenturile4 care erau "n num3r de trei4 dintre care dou3 erau civile i unul criminalicesc. /rm3torul nivel era ocupat de departamentul veliilor >oieri4 care 9udeca "n prim3 instan3 liti!iile dintre >oieri i "n apel Bot3r7rile celor trei departamenturi. &nstana suprem3 era Divanul domnesc4 care 9udeca orice pricin3 civil3 sau penal3 5ie "n prim3 instan34 5ie "n apel. S,-!$n,a a V-a' D&,%t$l n a )$a 1a+ a &,*!m$l$! t$&-)-1ana&!)t ?n domeniul dreptului4 autonomia do>7ndit3 de 3rile rom7ne s+a o!lindit i "n ela>orarea unor coduri de le!e4 desemnate prin termenii HcodI4 Hcodic3I4 Hcondic3I. )pariia acestor coduri marcBea;3 "nceputul moderni;3rii dreptului nostru i4 totodat34 "nceputul sistemati;3rii sale pe ramuri de drept4 "n principal su> in5luen3 5rance;3 i austriac3. a 1775 s+a adoptat 6ra)ilniceasca condic4 la 1806 6andectele pa"arnicului (oma Carra4 la 1814 5anualul -uridic al lui +ndronac"e 3onici4 la 1817 Codul Calima" 0Condica i)il a 5oldo)ei24 la 18184 "n Sara #om7neasc34 @egiuirea 0Codul2 Caragea. 1ravilniceasca condic3 a 5ost nemi9locit e8presia tendinei 3rilor rom7ne spre autonomie 9uridic34 pentru c3 la acea epoc34 "n momentul intensi5ic3rii relaiilor cu cet3enii din vestul (uropei4 .urcia pretindea c3 acelor str3ini s3 li se aplice re!imul capitulaiilor4 dup3 cum pretindea ca acelai re!im al capitulaiilor s3 se aplice i "n 3rile rom7ne. Dup3 o serie de dispute s+a decis c34 deopotriv34 cet3enii statelor din vestul (uropei s3 se >ucure de re!imul capitulaiilor "n &mperiul *toman4 adic3 s3 5ie 9udecai pe teritoriul &mperiului *toman dup3 le!ile lor4 su> motivul c3 principalul i;vor de drept era %oranul4 pe c7nd ei aveau alt3 reli!ie. Dar cet3enii din *ccident au pretins ca re!imul capitulaiilor s3 se aplice i "n 3rile rom7ne. )le8andru &psilanti4 "n replic34 a r3spuns c3 "n 3rile rom7ne nu se aplic3 %oranul4 deoarece4 "n primul r7nd4 au alte i;voare de drept i nu sunt incluse "n &mperiul *toman4 ci sunt doar vasale acestuia. a acest r3spuns4 repre;entanii statelor occidentale au pretins aplicarea re!imului capitulaiilor4 pe motiv c3 procedura de 9udecat3 era "napoiat3. )tunci4 )le8andru &psilanti a modi5icat or!ani;area instanelor i procedura de 9udecat3 dup3 model european. a 17754 "n Sara #om7neasc34 a 5ost adoptat3 i promul!at3 1ravilniceasca %ondic34 intrat3 "n vi!oare a>ia "n 17804 datorit3 opo;iiei .urciei. 1rin aceasta s+a or!ani;at sistemul 9udiciar "n patru trepte i s+a introdus o procedur3 de 9udecat3 modern3 su> in5luen3 austriac3. De asemenea4 1ravilniceasca condic3 cuprindea i dispo;iii "n domeniul dreptului civil i al dreptului administrativ4 precum i re!lement3ri cu privire la relaiile dintre >oieri i 3rani.
76

Denumirea de H1ravilniceasca condic3I este convenional3. ?n 5apt4 se numea 5ica rnduial -uridicF a 5ost redactat3 "n lim>a rom7n3 i "n lim>a !reac3. Dar este de reinut c3 ediia "n lim>a !reac3 a>und3 "n termeni 9uridici rom7neti4 de unde s+a tras conclu;ia c3 autorii au 5ost rom7ni. 1ravilniceasca condic3 a 5ost ela>orat3 pe >a;a G3c3rescu. 1andectele paBarnicului .oma %arra4 redactate "n 18064 "m>r3cau 5orma un proiect de %od civil structurat "n trei p3riN persoane4 lucruri i aciuni4 numai c3 a 5ost ela>orat3 doar prima parte4 privind persoanele4 dup3 modelul %odului civil 5rance; :1804<4 r3mas3 "ns3 "n manuscris. ,anualul 9uridic al lui )ndronacBe Donici a ap3rut "n 1814. %el mai mare pravilist :9urist< moldovean4 )ndronacBe Donici4 a alc3tuit un %od civil dup3 modelul %odului civil 5rance; din 1804 i al %odului civil austriac din 1811. Dei acest cod a 5ost 5oarte apreciat4 el nu a 5ost niciodat3 promul!at de c3tre domnie. .otui4 datorit3 valorii sale4 el a 5ost aplicat "n practica instanelor de 9udecat3. %odul %alimaB a 5ost ela>orat "n 18174 "n ,oldova4 din ordinul domnitorului -carlat %alimaB4 ordin ce 5usese dat "nc3 de la 1813. ) 5ost pu>licat "n dou3 ediii. (diia din 1817 a 5ost redactat3 "n lim>a !reac34 iar cea din 1833 "n lim>a rom7n3. 1rincipalii autori ai ediiei "n lim>a !reac3 au 5ostN )ndronacBe Donici4 )nania %u;anos i %ristian KlecBtenmacBer. )utorii versiunii "n lim>a rom7n3 au 5ostN %ristian KlecBtenmacBer4 DamascBin =o9inca i 1etracBe )sacBi. )cest cod cuprinde doar dispo;iii de drept civil. )utorii s+au inspirat din e!ea 3rii4 din >asilicale4 din %odul civil 5rance; i din %odul civil austriac. %u privire la dispo;iiile din e!ea 3rii4 ele nu s+au mai aplicat "n 5orma tradiional3 "n care se a5lau4 ci au 5ost inte!rate e8pres "n dispo;iiile %odului. %odul %alimaB este 5ormat dintr+o pre5a34 trei p3ri i dou3 ane8e. ,ai mult cBiar4 "n pre5a3 se menionea;3 c3 ori de c7te ori 9udec3torul constat3 o lacun3 a %odului4 va aplica dispo;iiile e!ii 3rii4 ce continu3 a 5i "n continuare dreptul nostru comun4 cBiar i "n acea perioad3. 1rima parte se re5er3 la Dritul persoanelor4 partea a doua se re5er3 la Dritul lucrurilor4 iar partea a treia la ?nm3r!iniri ce privesc dritul persoanelor dimpreun3 cu cel al lucrurilor. %ele dou3 ane8e cuprind dispo;iii de drept comercial4 re5eritoare la licitaie i 5aliment. e!iuirea %ara!ea s+a pu>licat "n Sara #om7neasc3 "n 1818. (ste denumit3 i Codul Caragea4 deoarece a 5ost ela>orat3 din ordinul domnitorului &oan JBeor!Be %ara!ea. 1rincipalii autori au 5ostN lo!o53tul 'estor4 care a 5ost primul pro5esor ce a predat dreptul "n lim>a rom7n34 )tBanasie 6ristopol i stolnicii %onstantin i &oni3 =3l3ceanu. %uprinde dispo;iii de drept civil "n primele patru p3ri4 dispo;iii de drept penal "n partea a cincea i dispo;iii de drept procesual "n partea a asea.
77

e!ii 3rii4 a >asilicalelor4 a practicii

9udiciare interne i e8terne i a doctrinei 9uridice occidentale. -e pare c3 autorul a 5ost &en3cBi3

%ele ase p3ri ale %odului %ara!ea erau ast5el intitulateN + 1artea "nt7ia @ 1entru o>ra;e :persoane<F + 1artea a doua @ 1entru lucruriF + 1artea a treia @ 1entru tocmeli :contracte<F + 1artea a patra @ 1entru daruri :donaii< i moteniriF + 1artea a cincea @ 1entru viniF + 1artea a asea @ Despre ale 9udec3ilor. *>serv3m c3 primele patru p3ri ale %odului %ara!ea 5ormea;3 un adev3rat cod civil4 partea a cincea un cod penal4 iar partea a asea un cod de procedur3. 1ravilniceasca condic34 %odul %alimaB i e!iuirea %ara!ea au 5ost a>ro!ate "n 18654 moment "n care a intrat "n vi!oare %odul civil rom7n. )ceste coduri cuprind dispo;iii re5eritoare laN proprietate4 persoane4 or!ani;area 5amiliei4 rudenie4 succesiuni4 o>li!aiuni4 dreptul penal i dreptul procesual. %u privire la dreptul de proprietate codurile menionate au consacrat dreptul a>solut de proprietate4 53c7nd distincie "ntre proprietatea a>solut3 i proprietatea divi;at3. ?n ca;ul propriet3ii a>solute4 numit3 i des3v7rit3 sau ne"mp3rit34 toate atri>utele dreptului de proprietate sunt e8ercitate de c3tre aceeai persoan3. ?n ca;ul propriet3ii divi;ate4 atri>uiile dreptului de proprietate se "mpart "ntre dou3 persoane distincte4 i anume o persoan3 care e8ercit3 dritul 5iinei lucrului4 care se numete nud proprietar4 i o alt3 persoan3 care e8ercit3 dritul 5olosului lucrului. %odurile "n cau;3 sta>ilesc c3 raporturile dintre >oieri i 3rani se sta>ilesc "n >a;a contractului de arendare. /nii dintre domnii 5anarioi i+au propus s3 des5iine;e drepturile str3vecBi de proprietate ale >oierilor i 3ranilor prin interpretarea tendenioas3 a unor instituii 9uridice din aceste coduri. )st5el4 -carlat %alimaB4 domnul ,oldovei4 a susinut c34 la ori!ine4 toate p3m7nturile ar 5i aparinut domnului i4 ca atare4 nu poate e8ista proprietate privat3 asupra p3m7ntului 53r3 Brisov de danie domneasc34 iar p3m7nturile st3p7nite 53r3 un asemenea Brisov urmau a trece "n st3p7nirea domnului "n calitate de titular al lui dominium eminens. )ceast3 interpretare a 5ost respins3 de -5atul de o>te4 ar!ument7ndu+se c34 potrivit >asilicalelor operea;3 prescripia acBi;itiv34 adic3 u;ucapiunea de 40 de ani4 care se aplic3 i imo>ilelor domneti. )st5el4 cBiar dac3 s+ar admite c3 iniial toate p3m7nturile au 5ost domneti i c3 ele au a9uns "n st3p7nirea >oierilor sau 3ranilor 53r3 Brisov domnesc4 totui4 nu puteau 5i preluate de c3tre domn4 "ntruc7t 5useser3 do>7ndite prin u;ucapiune. ?n materia persoanelor4 oamenii erau clasi5icai "n li>eri4 ro>i i de;ro>ii. ?n cate!oria oamenilor li>eri erau inclui i 3ranii cl3cai. (ra sta>ilit num3rul minim al ;ilelor de clac3 la ase4 iar ma8im la doispre;ece "n 1ravilniceasca condic34 pe c7nd e!iuirea %ara!ea prevedea
78

num3rul minim al ;ilelor de clac3 la doispre;ece. ?n perioada "n care au 5ost "n vi!oare aceste coduri a crescut num3rul poslunicilor i al scutelnicilor4 care se a5lau "n dependen3 personal3 5a3 de >oieri4 dar care nu aveau o>li!aii 5a3 de stat. Dintre 3rani4 apro8imativ 9um3tate se a5lau "n stare de dependen3 direct3 5a3 de >oieri "n calitate de scutelnici sau de poslunici4 pe c7nd ceilali depindeau de >oieri "n mod indirect4 "n calitate de cl3cai. #o>ii erau asimilai lucrurilor. .otui4 li s+a recunoscut o anumit3 capacitate 9uridic34 put7nd repre;enta pe st3p7nii lor "n relaiile cu tere persoane. 1ersoanele 9uridice sunt desemnate prin termenul de Htov3r3ieI "n 1ravilniceasca condic3 i "n e!iuirea %ara!ea4 i prin sinta!ma Hpersoane moralicetiI "n %odul %alimaB. -e prev3d re!lement3ri am3nunite cu privire la administrarea4 "n5iinarea4 r3spunderea i stin!erea persoanei 9uridice4 precum i privitoare la 5ormarea capitalului i "mp3rirea c7ti!ului. #e!lement3rile privind 5amilia4 rudenia i c3s3toria sunt4 "n !eneral4 con5orme dispo;iiilor din pravilele anterioare. -e consacr3 principiul r3spunderii personale. )st5el4 se preci;ea;3 c3 soia nu r3spunde pentru 5aptele soului i c3 nici p3rinii nu r3spund pentru 5aptele copiilor lor ma9ori. -unt inter;ise c3s3toriile "ntre cretini i necretini4 precum i cele "ntre oamenii li>eri i ro>i. %opilul re;ultat din unirea unei persoane li>ere cu una a5lat3 "n ro>ie este "ntotdeauna un om li>er. *>li!aia de "n;estrare a 5etelor la m3ritat revine p3rinilor i 5railor4 "n virtutea dispo;iiilor din 1ravilniceasca condic3 i e!iuirea %ara!ea4 pe c7nd %odul %alimaB o prevede doar "n sarcina p3rinilor. Destrea 5etelor tre>uia apreciat3 "n >ani "n momentul constituirii ei4 pentru ca4 la un eventual divor din vina >3r>atului4 5emeia s3 do>7ndeasc3 >unuri "n aceeai valoare cu ;estrea avut3. Divorul datorat adulterului soiei avea ca e5ect pierderea ;estrei4 ce trecea "n proprietatea >3r>atului. -unt re!lementate i adopia4 tutela i curatela dup3 modelul le!iuirilor europene. #udenia putea 5i de s7n!e sau duBovniceasc3. #udenia de s7n!e era "n linie dreapt3 suitoare i co>or7toare4 precum i "n linie l3turalnic3 sau de al3turi. Kiecare !eneraie "nsemna un !rad de rudenie. ?n materie succesoral34 sunt re!lementate at7t motenirea le!al34 c7t i motenirea testamentar3. -e preci;ea;3 care este re;erva succesoral34 adic3 partea din motenire care poate 5i do>7ndit3 doar de c3tre mem>rii 5amiliei4 i care este cota disponi>il34 adic3 partea din motenire care putea 5i do>7ndit3 i de c3tre persoanele str3ine de 5amilie.
79

Gocaia succesoral3 aparine celor trei cate!orii de rude de s7n!eN ascendeni4 descendeni i colaterali. %opiii naturali veneau la motenire "n concurs cu cei le!itimi4 "n virtutea dispo;iiilor %odului %alimaB4 pe c7nd "n virtutea dispo;iiilor %odului %ara!ea veneau doar la succesiunea mamei. -oul supravieuitor do>7ndea u;u5ructul unei p3ri din >unuri c7nd venea "n concurs cu copiii4 adic3 primea spre 5olosin3 i cule!erea 5ructelor o parte din motenire e!al3 cu cea care revenea unui copil4 urm7nd ca la moarte acele >unuri s3 intre "n proprietatea e5ectiv3 a copiilor. -oul supravieuitor do>7ndea "n deplin3 proprietate o cot3 variind "ntre o esime i o treime c7nd venea "n concurs cu copii dintr+o alt3 c3s3torie a soului de5unct sau c7nd nu e8istau copii. -oul supravieuitor do>7ndea "ntrea!a motenire "n lipsa rudelor succesi>ile. ?n lipsa oric3rui motenitor4 motenirea era declarat3 vacant3 i culeas3 de c3tre stat. #e!lement3rile "n cau;3 consacrau i trimiria4 care repre;enta o treime din masa succesoral34 destinat3 cBeltuielilor de "nmorm7ntare i de pomenire a celui decedat. ?n materia o>li!aiilor4 "n cele trei le!iuiri sunt cuprinse re!lement3ri moderne. (ste de5init conceptul de Ho>li!aieI4 sunt ar3tate i;voarele o>li!aiilor4 este de5init contractul4 sunt ar3tate elementele eseniuale ale contractului4 sunt re!lementate trans5erul i stin!erea o>li!aiilor4 precum i !araniile reale i personale. %a i;voare ale o>li!aiilor4 cele trei le!iuiri prev3d le!ea4 contractul i delictul. %ontractele sunt clasi5icate dup3 5orm3 "n contracte scrise i contracte nescrise4 iar dup3 e5ecte "n contracte unilaterale i >ilaterale. -e preci;ea;3 c3 un contract4 pentru a 5i vala>il "ncBeiat4 tre>uie s3 5ie con5orm cu dispo;iiile le!ii i >unelor moravuri. %onsim3m7ntul4 ca element esenial al contractului4 pentru a 5i vala>il4 tre>uie s3 5ie lipsit de sil3 :violen3< sau de vicleu! :dol<. *>iectul contractului4 ca element esenial al acestuia4 tre>uie s3 5ie un lucru a5lat "n comer4 adic3 s3 5ie un lucru ce poate 5ace parte din patrimoniul unei persoane. %apacitatea 9uridic34 prev3;ut3 pentru prima dat3 ca element esenial al contractului4 este menionat3 ca 5iind e!al3 pentru toi4 ar3t7ndu+se "n %odul %alimaB4 "n mod e8pres4 c3 tot omul se socotete a i )rednic de a-i ctiga drituri 'n condiiile legii,& ?n cele trei le!iuiri4 sunt re!lementate am3nunit contractele de v7n;are+cump3rare4 "ncBiriere4 arendare4 scBim> i comodat. Dintre acestea4 cel mai "n detaliu re!lementat este contractul de v7n;are+cump3rare. -e preci;a c3 un asemenea contract putea 5i "ncBeiat 5ie "n 5orm3 scris34 5ie "n 5orm3 oral3. %7nd o>iectul contractului era 5ormat din >unuri imo>ile sau ro>i4 se cerea 5orma scris3 a contractului. ?n ca;ul p3m7ntului4 tre>uiau respectate re!ulile cu privire la dreptul de protimis. .otodat34 era admis3 stricarea v7n;3rii4 adic3 anularea contractului4 c7nd se constat3 c3 ulterior "ncBeierii contractului4 preul repre;enta mai puin de 9um3tate din valoarea real3 a lucrului4 5apt3 ce era denumit3 le;iune. %ontractul de "mprumut putea 5i "ncBeiat doar "n 5orm3 scris3 i "n pre;ena a cel puin trei martori. D3lo!ul putea 5i scos la v7n;are doar la cererea creditorului prin Bot3r7re 9udec3toreasc3.
80

%Be;aii se >ucurau de >ene5iciul de discuiune. %on5orm acestui >ene5iciu4 !arantul urm3rit "n 9ustiie de c3tre creditor putea cere acestuia s3 se "ndrepte mai "nt7i asupra de>itorului principal i numai dac3 de>itorul principal se dovedete a 5i insolva>il s3 se "ndrepte asupra sa. Do>7nda le!al3 a 5ost 5i8at3 "n cele trei le!iuri la 10R cu inter;icerea antocismului4 precum i prin inter;icerea cametei. ?n domeniul dreptului penal4 cele trei le!iuiri preiau "n linii mari dispo;iiile din pravilele anterioare4 "ndeose>i din %artea rom7neasc3 de "nv33tur3 i ?ndreptarea le!ii. &n5raciunile sunt numite "n cele trei le!iuiri vini i sunt clasi5icate dup3 !ravitatea lor "n vini mari i vini mici. *>serv3m din re!lement3rile "n cau;3 c3 noiunea de in5raciune nu se desprinde "nc3 de persoana in5ractorului. )st5el4 nu sunt ar3tate elementele constitutive ale in5raciunii4 ci se 5ac re5eriri doar la cate!oriile de in5ractori4 precum uci!ai4 t7lBari4 Boi4 plasto!ra5i4 etc. 1entru prima dat3 "n le!islaia noastr3 sunt incriminate 5aptele slu9>ailor i dre!3torilor4 precum a>u;urile 9udec3torilor 5a3 de p3ri4 a>u;urile ispravnicilor 5a3 de cet3eni4 nedreapta luare din partea a!enilor e8ecutori i nedreapta luare de c3tre vornici a amen;ilor de la 3rani. )v7nd "n vedere noul sistem de pro>aiune >a;at "n 9ustiie pe "nscrisuri i m3rturii4 erau aspru pedepsii plasto!ra5ii :5alsi5icatorii de acte<4 precum i martorii mincinoi. 1lasto!ra5ii erau pedepsii cu t3ierea m7inii4 iar martorii mincinoi cu amen;i i cu trecerea "n %ondica ireilor4 care constituia un "nceput de ca;ier 9udiciar4 pentru a nu mai 5i cBemai a depune m3rturie "n viitor. ?n vederea consolid3rii economiei de scBim> erau pedepsii cei care4 "n mod 5raudulos4 declarau c3 sunt "n stare de "ncetare a pl3ilor pentru a nu+i pl3ti datoriile. )ceti 5alii 5rauduloi erau numii "n le!iuirile de re5erin3 mo5lu;i mincinoi. .ermenul Hmo5lu;I este de ori!ine turceasc34 av7nd "nelesul de a da 5aliment. ,o5lu;ii mincinoi erau condamnai "mpreun3 cu cei care au t3inuit >unurile lor sau care au pretins "n mod 5als c3 sunt i ei creditori ai acestora. ?n sistemul pedepselor menion3m pedeapsa capital3 pentru Biclenie4 omor i t7lB3rie. )vem i mutilarea4 ce se putea reali;a prin t3ierea m7inii pentru plasto!ra5ie sau pentru 5urt4 >3taia cu nuiele la spate4 >iciuirea "n t7r! a in5ractorului. (8istau i pedepse in5amante4 precum darea in5ractorului prin t7r!4 tunsoarea4 t3ierea nasului pentru incest4 e8punerea 5emeii vinovate de adulter "n piaa pu>lic3. De asemenea4 e8istau i pedepse privative de li>ertate4 precum ocna4 temnia i sur!Biunul la m3n3stire. (8istau i amen;ile penale i desp3!u>irile. ?n domeniul dreptului procesual4 prevederile celor trei coduri "n cau;3 au urm3rit moderni;area or!ani;3rii instanelor i a procedurii de 9udecat3. ?n acest sens menion3mN + introducerea condicelor de 9udecat3 la toate instaneleF + 5ormularea "n scris a Bot3r7rilor 9udec3toreti i motivarea lor "n scris cu ar3tarea capului de pravil3F
81

+ introducerea repre;ent3rii "n 9ustiie prin mandatari numii vecBili i prin avocai4 numii vecBili de 9udec3iF + ierarBi;area pro>elor "n 9ustiie cu accent pe pro>ele scrise4 declaraiile martorilor i cercet3rile instanei4 numite dove;i cu meteu!F + introducerea pu>licit3ii tran;aciilor imo>iliare4 prin inerea la 9udec3toriile de la 9udee de condici speciale pentru v7n;3rile de p3m7nt i cl3diri4 precum i pentru testamente i 5oile de ;estre. .otodat3 "nt7lnim re!lement3ri speciale cu privire la licitaie4 cunoscut3 su> denumirea de Hv7n;are la me;atI4 procedura 5alimentului i 9udecarea comercianilor de c3tre ar>itri.

Ca%!t)l$l VII' Stat$l 0! &,%t$l n %,&!)a a 9:;9-9:<: S,-!$n,a I' P&)*&am$l &,v)l$!,! , la 9:;9 #evoluia condus3 de .udor Gladimirescu a avut un du>lu caracter4 unul social i unul naional. Din des53urarea revoluiei i din actele adoptate "n decursul ei re;ult3 c3 s+a urm3rit des5iinarea dependenei 5eudale4 curmarea a>u;urilor4 "nl3turarea dominaiei otomane i revenirea la domniile p3m7ntene. ?ntre 28 ianuarie i 27 mai 1821 puterea politic3 a 5ost deinut3 de c3tre .udor Gladimirescu i armata revoluionar3 constituit3 "n )dunarea poporului. .udor Gladimirescu a recunoscut Divanul
82

>oieresc drept or!an al administraiei 3rii4 urm7nd ca acesta4 prin aparatul de care dispunea4 s3+i aduc3 la "ndeplinire toate dispo;iiile. )ceast3 m3sur3 a 5ost considerat3 ca 5iind temporar34 deoarece se preconi;a introducerea unui re!im constituional modern. 1ro!ramul revoluiei de la 1821 a 5ost e8primat "n mai multe acte4 i anumeN 6roclamaia de la (ismana4 cunoscut3 i su> denumirea de 6roclamaia de la 6ade4 dat3 la "nceputul revoluiei4 Cererile norodului romnesc$ 6roclamaia de la Bolintin$ 6roclamaia de la Bucureti. Dintre acestea4 %ererile norodului rom7nesc :HnorodI "n lim>a slavon3 are "nelesul de popor< a constituit un adev3rat proiect de constituie4 con5orm c3ruia statul urma s3 5ie o monarBie constituiuonal34 iar domnul tre>uia s3 9ure c3 va respecta %onstituia. ?n dre!3toriile de stat i cele >isericeti numirile urmau a se 5ace numai dup3 merit. )cordarea de c3tre domn a titlurilor no>iliare depindea de e8ercitarea unei 5uncii "n cadrul aparatului de stat. -e mai prevedea reor!ani;area sistemului 9udiciar prin reducerea ta8elor i accesul tuturor locuitorilor la instanele de 9udecat34 "n5iinarea unei armate naionale4 su>ordonarea >isericii statului i le!ilor 3rii4 ale!erea mitropolitului de c3tre popor4 "n5iinarea de coli cu predare "n lim>a rom7n3 pentru toi tinerii4 indi5erent de situaia social34 "n condiii de deplin3 !ratuitate4 des5iinarea v3milor din interiorul 3rii i meninerea doar a celor de la !rani34 des5iinarea privile!iilor i scutirilor acordate ne!ustorilor str3ini4 revenirea la sistemul pl3ii impo;itelor "n patru rate4 alun!area din ar3 a >oierilor vinovai de !rave a>u;uri4 preluarea p3m7nturilor >oierilor care s+au pronunat "mpotriva revoluiei. -e mai prevedea c3 p3m7nturile do>7ndite de >oieri prin a>u; i "nel3ciune urmau a 5i "napoiate 3ranilor. S,-!$n,a a II-a' O&*an!+a&,a , "tat a M)l )v,! 0! a #&!! R)mn,0t! %a urmare a revoluiei de la 1821 i a pl7n!erilor adresate de c3tre >oierii rom7ni tuturor cancelariilor din (uropa4 .urcia Bot3r3te "n 1822 ca "n 3rile rom7ne s3 se revin3 la tradiia domniilor p3m7ntene. *r!ani;area de stat a 3rilor rom7ne a 5ost sta>ilit3 prin %onvenia de la )cEerman din 18264 convenie ce nu a putut 5i aplicat3 datorit3 noului r3;>oi ruso+turc. -istemul domniilor p3m7ntene a 5ost suspendat "n 18284 c7nd4 "n urma r3;>oiului ruso+turc4 3rile rom7ne au 5ost ocupate de c3tre trupele ariste. #e!imul de ocupaie militar3 a durat p7n3 "n 18344 timp "n care 3rile rom7ne au avut re!imul unor protectorate4 iar conducerea lor era e8ercitat3 de c3tre un !uvernator numit de c3tre ar. %on5orm dispo;iiilor %onveniei de la )cEerman i ale .ratatului de la )drianopol din 18294 "n 3rile rom7ne urmau a se adopta #e!ulamente or!anice "n scopul moderni;3rii vieii sociale i de stat. #e!ulamentele or!anice au 5ost apro>ate "n anul 1830 de c3tre )dun3rile o>teti e8traordinare4 i apoi au 5ost "nt3rite de c3tre 1oart3. #e!ulamentele or!anice pentru Sara #om7neasc3 au intrat "n vi!oare "n 18314 iar cele pentru ,oldova "n 1832. ?n doctrina 9uridic3 rom7neasc3 s+a a5irmat "ntr+o opinie c3 cele dou3 #e!ulamentele or!anice ar 5i adev3rate constituii. ?n realitate4 ele sunt acte cu caracter constituional4 care dau o
83

re!lementare unitar3 or!ani;3rii statului. #e!ulamentele or!anice nu sunt constituii "n sens modern4 pentru c3 au 5ost adoptate din iniiativa unor puteri str3ine i nu conin dispo;iii cu privire la drepturile i li>ert3ile cet3eneti. %on5orm dispo;iiilor #e!ulamentelor or!anice4 domnia era electiv34 no>iliar3 i via!er3. (ra ast5el deoarece domnul era ales pe via3 de c3tre )dun3rile o>teti e8traordinare doar din r7ndul >oierilor. Domnul ales tre>uia s3 5ie "nvestit de .urcia i con5irmat de #usia. %u toate acestea4 s+a Bot3r7t4 "n mod e8cepional4 ca primii domni s3 5ie numii pe termen de apte ani prin acordul .urciei i #usiei. ?n virtutea dispo;iiilor #e!ulamentelor or!anice4 domnul e8ercita conducerea statului "n con5ormitate cu le!ile4 av7nd atri>uii le!islative4 e8ecutive i 9udec3toreti. ?n virtutea acestor atri>uii4 domnul avea iniiativa le!islativ34 iar le!ile votate de )dunarea o>teasc3 o>inuit3 :ordinar3< puteau 5i apro>ate sau respinse de c3tre domn. Domnul era comandantul armatei naionale. (l nu avea dreptul de a 9udeca4 ci numai de a "nt3ri Bot3r7rile 9udec3toreti r3mase de5initive. .otui4 "n ,oldova domnul pre;ida edinele instanei supreme4 care era Divanul domnesc. %on5orm #e!ulamentelor or!anice4 dre!3toriile au 5ost or!ani;ate "ntr+un sistem unitar4 pe domenii de activitate4 ca o e8presie a tendinei c3tre speciali;area lor i a principiului separaiei puterilor "n stat. )st5el4 domeniul internelor era condus de marele vornic al tre>urilor dinl3untru. Domeniul 9ustiiei era condus de marele lo!o53t al drept3ii. Domeniul cultelor era condus de marele lo!o53t al tre>urilor >isericeti. Domeniul ap3r3rii era condus de marele sp3tar4 cel al 5inanelor de marele vistiernic. Domeniul e8ternelor era condus de c3tre marele postelnic4 c3mara domneasc3 se a5la "n r3spunderea marelui c3m3ra4 iar poliia avea ca e5 pe marele a!3. ,arii dre!3tori se reuneau periodic su> preedinia domnului i Bot3rau asupra m3surilor administrative i asupra proiectelor de le!e pe care domnul inteniona s3 le supun3 apro>3rii )dun3rii o>teti o>inuite. 1ro>lemele curente ale statului erau soluionate de c3tre -5atul administrativ4 care era asem3n3tor unui %onsiliu de minitri de ast3;i4 "ntr+o 5orm3 restr7ns34 compus din marele vornic4 marele vistiernic i marele postelnic. Divanul domnesc i+a restr7ns treptat atri>uiile le!islative4 preluate de c3tre )dunarea o>teasc3 o>inuit34 precum i cele administrative4 care au 5ost preluate de c3tre -5atul administrativ. )st5el c3 "n epoca re!ulamentar34 Divanul domnesc e8ercita doar atri>uii 9udec3toreti "n ,oldova4 "n calitate de instan3 suprem3. )dunarea o>teasc3 e8traordinar3 era 5ormat3 "n ma9oritate din >oieri4 dar i din ne!ustori i meteu!ari. )vea ca atri>uii ale!erea domnului4 iar dup3 ale!ere solicita 1orii otomane "nvestirea domnului i #usiei con5irmarea domnului.
84

)dunarea o>teasc3 o>inuit3 era 5ormat3 doar din repre;entani ai >oierilor i ai clerului. (ra un parlament "n 5orm3 em>rionar34 av7nd ca atri>uii adoptarea le!ilor la propunerea domnului4 adoptarea >u!etului4 e8ercitarea controlului asupra veniturilor i cBeltuielilor statului4 domnul av7nd o>li!aia de a da socoteal3 pentru cBeltuielile statului "n 5aa acestuia. )ceast3 adunare propunea domnului m3suri necesare "n di5erite domenii precum a!ricultura4 industria4 comerul i asi!urarea ordinii pu>lice. Dac3 "ntre )dunarea o>teasc3 o>inuit3 i domn interveneau diver!ene4 ele tre>uiau s3 5ie soluionate de c3tre .urcia i #usia. ?n ce privete or!ani;area armatei4 s+a prev3;ut necesitatea 5orm3rii armatei naionale. #ecrutarea ostailor se 53cea dintre 3rani4 cu arcanul4 pe ase ani. -+a renunat de5initiv la sistemul an!a93rii de mercenari. %omanda suprem3 asupra armatei aparinea domnului. 1rin #e!ulamentele or!anice4 instanele de 9udecat3 au 5ost reor!ani;ate i moderni;ate4 pe >a;a principiilor ierarBi;3rii i speciali;3rii. -istemul 9udiciar introdus prin intermediul #e!ulamentelor or!anice era 5ormat din tri>unalul s3tesc4 5ormat din preot i din trei repre;entani ai 3ranilor4 ispravnicii 9udeelor i inuturilor4 tri>unalele poliiei "ndrept3toare4 tri>unalele 9udeene sau de inut4 divanurile 9udec3toreti4 tri>unalele apelative de comer4 ?naltul divan4 Divanul domnesc4 care e8ista doar "n ,oldova i era pre;idat de c3tre domn4 i ?nalta %urte de #evi;ie4 care 5unciona doar "n Sara #om7neasc3. ?n domeniul or!ani;3rii administrativ+teritoriale4 prin #e!ulamentele or!anice4 s+au luat m3suri "n direcia centrali;3rii puterii de stat. )st5el au 5ost des5iinate marile su>divi;iuni administrativ+ teritorialeN Sara de sus4 Sara de 9os. ?n rest4 or!ani;area administrativ+teritorial3 a r3mas nescBim>at34 cu preci;area c3 s+au redus num3rul 9udeelor i al inuturilor. S,-!$n,a a III-a' Ev)l$!a &,%t$l$! n #a&a R)mn,a"- 0! n M)l )va De;voltarea economic3 i intensi5icarea comerului "n aceast3 perioad3 au impus noi re!lement3ri. ?n acest scop a 5ost preluat3 e8periena le!islativ3 a statelor europene avansate4 "ndeose>i cea 5rance;3. De asemenea4 a 5ost or!ani;at "nv33m7ntul superior 9uridic rom7nesc i au 5ost trimii tineri rom7ni la studii 9uridice "n str3in3tate. ?n aceast3 perioad3 s+au cristali;at ramurile dreptului4 caracteri;ate prin unitate de principii i di5erenierea re!lement3rilor pe instituii 9uridice. %ele mai importante re!lement3ri au intervenit "n materia dreptului constituional4 a dreptului civil4 a dreptului comercial4 a dreptului penal i a dreptului procesual. 'ormele de drept constituional sunt cuprinse "n #e!ulamentele or!anice4 care au dat celor dou3 3ri rom7ne aceeai or!ani;are politic3. Dispo;iiile privitoare la or!ani;area statului din #e!ulamentele or!anice au introdus primele principii de drept constituional din istoria le!islaiei noastre. Dintre acestea menion3mN
85

+ distincia dintre noiunea de HstatI i persoana domnuluiF + principiul separaiei puterilor "n stat4 separarea veniturilor statului de cele ale domnuluiF + sistemul conta>ilit3ii pu>liceF + distincia dintrre dreptul pu>lic i dreptul privat. #e!ulamentele or!anice au consacrat un statut 9uridic unitar pentru rom7nii din Sara #om7neasc3 i din ,oldova. )cetia puteau circula li>eri dintr+o ar3 "n alta i puteau do>7ndi >unuri de orice 5el "n oricare dintre cele dou3 3ri. Din aceste aspecte4 re;ult3 c3 rom7nii erau socotii cet3eni ai aceluiai stat. ?n domeniul dreptului civil s+au aplicat "n continuare %odul %alimaB i e!iuirea %ara!ea. #e!ulamentele or!anice prevedeau c3 toate procesele civile vor 5i 9udecate dup3 cele dou3 coduri. #e!lement3rile de drept civil erau aproape identice "n cele dou3 3ri rom7ne4 "ntruc7t codurile menionate erau "n multe privine asem3n3toare. De asemenea4 i #e!ulamentele or!anice cuprindeau dispo;iii de drept civil4 care erau identice. )st5el4 #e!ulamentele or!anice au consacrat drepturile s5inte ale proprietarilor4 preci;are de natur3 s3 su>linie;e "nc3 odat3 caracterul sacru i a>solut al dreptului de proprietate. .otodat34 s+a !enerali;at rolul actelor scrise "n relaiile civile prin o>li!ativitatea "nre!istr3rii contractelor de ipotec3 i a celor de dot34 precum i a actelor de stare civil3. -+a su>liniat caracterul r3spunderii civile personale4 5iind a>ro!ate 5ormele de r3spundere colectiv3. De asemenea4 a 5ost des5iinat dreptul de protimis4 el urm7nd a 5i aplicat doar la propriet3ile dev3lmae ale 3ranilor. De;voltarea comerului a impus crearea unei noi ramuri de drept4 i anume dreptul comercial. #3spun;7nd acestor cerine4 "n ,oldova4 &acovacBe Geisa "n 1833 i (manoil Dr3!Bici "n 1841 au tradus %odul comercial 5rance;. ?n 18404 "n Sara #om7neasc34 tot pe >a;a %odului comercial 5rance;4 -imion ,arcovici a "ntocmit un %od comercial cu ane8ele sale4 intitulat Condica de comerciu. )cest cod s+a aplicat "n practica instanelor de 9udecat3 din Sara #om7neasc3 i din ,oldova. %odul "n cau;3 cuprindeau trei c3ri4 care re!lementea;3N + %artea & @ )ctele de comer "n !eneralF + %artea a &&+a @ Kalimentul i procedura 5alimentuluiF + %artea a &&&+a @ 'e!oul 5luvial i maritim4 precum i re!imul vaselor maritime. ?n relaiile comerciale s+au aplicat "n paralel cu acest cod i dispo;iii din %odul %alimaB i din e!iuirea %ara!ea cu privire la concursul creditorilor4 precum i cele din #e!ulamentele or!anice cu privire la or!ani;area comerului. ?n domeniul dreptului penal se remarc3 apariia "n ,oldova a unui %od penal i de procedur3 penal3 su> denumirea de Criminaliceasca condic. 1rima parte a acestui cod a ap3rut
86

"n 1820 i cuprindea un %od de procedur3 penal34 iar partea a doua "n 1826 i cuprindea un %od penal. %on5orm concepie le!iuitorului de atunci4 toate in5raciunile sunt considerate crime4 iar acestea erau "mp3rite "n dou3 mari !rupeN + crime "mpotriva ordinii o>teti @ r3;vr3tirea "mpotriva autorit3ilor4 etc.F + crime "mpotriva persoanei i a avutului personal @ uciderea4 pruncuciderea4 r3nirea4 violul4 plasto!ra5ia4 5urtul4 t3inuirea4 tul>urarea st3p7nirii moiei sau a casei. 1entru unele in5raciuni s+a prev3;ut prescripia. -pre e8emplu4 termenul de prescripie pentru 5urt era de 30 de ani4 pentru adulter de trei luni. ?n 1851 a ap3rut "n Sara #om7neasc3 Condica criminaliceasc4 identic3 "n denumire i coninut cu cea din ,oldova. *r!ani;area armatei naionale a impus adoptarea de codici militare prin care s3 5ie sancionate a>aterile disciplinare i in5raciunile comise de c3tre militari. )st5el4 "n 1832 s+au adoptat primele %oduri militareN +e%mntul ostesc pentru stra-a pmnteasc a 7ala"iei "n Sara #om7neasc3 i Condica militar "n ,oldova. Dintre in5raciunile cuprinse "n aceste coduri menion3m nesupunerea4 care avea drept corespondent "n dreptul modern insu>ordonarea4 5u!a de sine i dep3rtarea de slu9>34 care avea drept corespondent "n dreptul modern de;ertarea4 "ntre>uinarea soldailor "n interes particular4 nep3;irea i sustra!erea muniiilor i lucr3rilor de r3;>oi. &n5raciunile erau 9udecate de instane speciali;ate @ 9udecata cea mare. (rau pedepsite cu destituirea4 munca silnic3 sau >3taia. )>aterile disciplinare4 con5orm acestor coduri4 puteau 5i simple sau !raveF erau 9udecate de un %onsiliu militar 5ormat din trei o5ieriF erau pedepsite cu arest. ?n domeniul dreptului procesual a continuat "m>un3t3irea des53ur3rii proceselor i a or!ani;3rii 9udec3toreti. ,enion3m dispo;iiile cu privire la separarea instanelor 9udec3toreti de cele administrative4 speciali;area instanelor4 or!ani;area procedurii scrise4 or!ani;area avocaturii4 procedura apelului i a revi;uirii Bot3r7rilor 9udec3toreti4 delimitarea competenei instanelor civile de cea a instanelor >isericeti4 suprave!Berea aciunii penale de c3tre procuror4 !arantarea inviola>ilit3ii persoanei prin introducerea mandatului de a arestare i a o>li!aiei de a se proceda la cercetarea celui arestat "n 24 de ore de la aducere4 re!lementarea re!imului pro>elor scrise4 al actelor de notariat i al celor de stare civil34 inamovi>ilitatea 9udec3torilor i e!alitatea tuturor "n 5aa le!ilor. 1rin #e!ulamentele or!anice s+a introdus4 pentru prima dat3 "n le!islaia rom7neasc34 principiul autorit3ii lucrului 9udecat4 dar acest principiu se aplica doar Bot3r7rilor 9udec3toreti pronunate de c3tre Divanul domnesc i con5irmate de c3tre domn. Deoarece aceste Bot3r7ri erau de5initive4 nu puteau 5i modi5icate nici de c3tre domnul care le+a con5irmat4 nici de c3tre domnii urm3tori.
87

Ca%!t)l$l VIII' O&*an!+a&,a , "tat a M)l )v,! 0! a #&!! R)mn,0t! n %,&!)a a 9:<:-9:=: #evoluia de la 1848 a pre;entat4 la rom7ni4 o serie de particularit3i4 determinate de speci5icul destr3m3rii 5eudalismului i a a5irm3rii relaiilor de tip capitalist "n toate cele trei 3ri rom7ne. #evoluia de la 1848 a avut un caracter unitar4 dovedind 5ora contiinei naionale a tuturor rom7nilor4 idealurile lor comune4 Bot3r7rea de a lupta pentru li>ertate i unitate naional3. %aracterul unitar al revoluiei "n 3rile rom7neti re;ulta din pro!ramul revoluiei4 e8pus "n mai multe documenteN 6etiia proclamaie4 3orinele partidei naionale4 6etiia naional adoptat3 de ,area )dunare de la =la9 i 6roclamaia de la Isla%& Din aceste documente re;ult3 principalele o>iective pe care revoluia le+a urm3ritN reali;area unui stat unitar i independent4 moderni;area vieii politice i economice4 crearea unei piee interne unice care s3 permit3 reali;area unei producii de m3r5uri de;voltate4 des5iinarea !ranielor dintre teritoriile locuite de rom7ni4 unirea celor trei 3ri rom7neti "ntr+un sin!ur stat4 unirea i neamestecul "n tre>urile interne4 respectarea drepturilor rom7nilor de a+i or!ani;a sin!uri ara con5orm cerinelor i nevoilor lor4 e!ala "ndrept3ire a tuturor naionalit3ilor4 des5iinarea cl3cii4 "mpropriet3rirea 3ranilor 53r3 vreo desp3!u>ire4 des5iinarea privile!iilor4 des5iinarea corve;ilor4 contri>uia 5iscal3 !eneral34 des5iinarea ran!urilor 5eudale4 e!alitatea politic3 a tuturor cet3enilor i naionalit3ilor4 !arantarea drepturilor i li>ert3ilor4 "n53ptuirea unor re5orme democratice cu privire la or!ani;area administraiei4 9ustiiei i a armatei4 introducerea i respectarea monarBiei constituionale4 separaia puterilor "n stat4 e!alitatea tuturor "n 5aa le!ilor. Dup3 "n5r7n!erea revoluiei paoptiste4 3rile rom7ne au 5ost supuse unui re!im de ocupaie militar3 turco+arist3. )ceast3 ocupaie a luat s57rit dup3 doi ani i 9um3tate4 dar pentru scurt timp4 pentru c3 "n perioada r3;>oiului %rimei 3rile rom7ne au 5ost ocupate pe r7nd de #usia i )ustria. ?n aprilie 18494 prin %onvenia de la =alta+ iman4 "ncBeiat3 "ntre #usia i .urcia4 s+a impus S3rii #om7neti i ,oldovei un sistem politic cu elemente tipic 5eudale. ?ns3 prin 5elul "n care au 5ost 5ormulate4 mai ales prin 5elul "n care au 5ost interpretate4 prevederile acestei convenii o5ereau posi>ilitatea unor trans5orm3ri "n 5avoarea 3rilor rom7ne. )st5el4 convenia "n cau;3 prevedea reintroducerea #e!ulamentelor *r!anice4 dar cu o serie de scBim>3ri4 l3s7ndu+se posi>ilitatea
88

modi5ic3rii lor "n viitor. Kormal4 #e!ulamentele or!anice constituiau le!ea 5undamental3 a celor dou3 3ri rom7neti4 dar4 "n 5apt4 nu s+a revenit la re!imul re!ulamentar anterior. )st5el4 a 5ost modi5icat vecBiul sistem privitor la instituia domniei4 care nu mai era nici via!er34 nici electiv3. Domnii erau numii de c3tre puterea su;eran3 i de c3tre puterea protectoare pe o perioad3 de apte ani4 dintre >oierii credincioi lor. ?n perioada 1850+1856 au 5uncionat Divanurile o>teti. )cestea erau compuse din repre;entani ai >oierilor i ai clerului i aveau "n competen3 adoptarea le!ilor4 adoptarea >u!etului4 controlul asupra conducerii administrative a statului i a oraelor4 controlul asupra 5inanelor pu>lice. )ceste competene au "nsemnat pai "n direcia limit3rii puterii domnului4 precum i "n direcia separ3rii puterilor "n stat. )rmata a 5ost des5iinat34 deoarece s+a al3turat revoluiei. ?n privina administraiei s+a introdus o nou3 terminolo!ie. GecBile dre!3torii au 5ost numite departamente sau ministere cu competene >ine preci;ate. -pre e8emplu4 ministerul de interne se ocupa de asi!urarea ordinei pu>lice4 de a!ricultur34 s3n3tate i lucr3ri pu>lice. *r!ani;area administrativ teritorial3 s+a meninut4 conduc3torii 9udeelor i inuturilor 5iind denumii oc7rmuitori4 respectiv p7rc3la>i. 1revederile %oveniei de la =alta+ iman au 5ost completate de altele4 "n53ptuie 5ie pe >a;a unor acte internaionale4 5ie pe >a;a unor Bot3r7ri interne. )st5el4 prin .ratatul de pace de la 1aris din 18564 protectoratul rusesc asupra ,oldovei i S3rii #om7neti a 5ost "nl3turat4 1rincipatele rom7ne r3m7n7nd doar su> su;eranitatea turceasc3. 1rin acelai tratat4 partea de sud a =asara>iei4 respectiv cele trei 9udee de pe mar!inea Dun3rii @ %aBul4 &smail i =ol!rad @ au 5ost restituite ,oldovei. %on5orm aceluiai tratat4 #e!ulamentele or!anice urmau a 5i des5iinate i "nlocuite cu o le!iuire alc3tuit3 de marile puteri4 in7ndu+se seama i de dorinele rom7nilor. 1entru e8primarea acestor dorine au 5ost convocate )dun3rile ad+Boc4 care au 5uncionat "n perioada septem>rie+decem>rie 1857. )dun3rile ad+Boc4 e8prim7nd voina rom7nilor4 au adoptat Bot3r7ri 5undamentale cu privire la viaa de stat a 3rilor rom7ne4 decisive pentru viitorul lor politic. )ceste Bot3r7ri prevedeau recunoaterea autonomiei i neutralit3ii 1rincipatelor4 unirea S3rii #om7neti i a ,oldovei "ntr+un sin!ur stat su> numele de #om7nia4 aducerea unui principe dintr+o 5amilie domnitoare str3in34 5ormarea unui !uvern repre;entativ i constituional. )ceste Bot3r7ri4 "mpreun3 cu un raport al %omisiei europene4 au 5ost trimise repre;entanilor 1uterilor !arante4 care s+au "ntrunit la 1aris "n mai 1858. %on5erina de la 1aris4 ce i+a des53urat lucr3rile "n perioada mai+au!ust 1858 a sta>ilit printr+o convenie statutul internaional i viitoarea or!ani;are intern3 a 1rincipatelor. #e5lect7nd diver!enele dintre cele apte puteri4 %onvenia de la 1aris a 5ost plin3 de e;it3ri i de contradicii4 pe
89

care "ns3 oamenii politici rom7ni4 animai de un pro5und patriotism4 au tiut s3 le dep3easc3 "n 5avoarea unirii. %onvenia de la 1aris prevedeaN cele dou3 3ri rom7neti urmau a purta denumirea de 1rincipatele /nite ale ,oldovei i S3rii #om7neti4 dar cu o or!ani;are separat34 cu domni di5erii4 cu adun3ri le!iuitoare i capitale di5erite. De asemenea4 prevedea crearea %omisiei %entrale de la Kocani4 care s3 ela>ore;e proiecte de le!i comune4 o %urte de %asaie unic34 conducerea unitar3 a armatei de c3tre un comandant ales prin rotaie din cele dou3 3ri. .otodat3 se recomanda punerea pe >a;e noi prin modi5icarea le!islaiei4 a relaiilor dintre >oieri i 3rani. %onvenia avea ane8at3 i le!ea electoral34 care introducea un sistem cen;itar4 prin care moierimea era "n mod v3dit 5avori;at3. %onvenia de la 1aris4 53r3 a r3spunde "n totalitate aspiraiilor de atunci ale rom7nilor4 a 5ost prima recunoatere internaional3 a dreptului rom7nilor de a tr3i unii "ntr+un stat unitar. 2nt&,3&! 0! t,"t, %e este o>tea s3teasc3 i care erau or!anele de conducere din cadrul acesteiaQ %e caracter aveau normele de conduit3 din cadrul o>eti s3teti i la ca se re5ereau acesteaQ %e sunt 3rile i cum s+au 5ormatQ De5inii e!ea 3rii i ar3tai s5era de cuprindere a acesteia. )r3tai dispo;iiile e!ii 3rii cu privire la domnie4 -5atul domnesc i dre!3torii. )r3tai or!ani;area 5iscal3 potrivit e!ii 3rii. 1re;entai or!ani;area administrativ+teritorial3 a 3rilor rom7ne "n con5ormitate cu dispo;iiile e!ii 3rii. (8punei dispo;iiile e!ii 3rii cu privire la proprietate. (nunai cate!oriile sociale sta>ilite prin statutul 9uridic al persoanelor "n con5ormitate cu e!ea 3rii. .ratai dispo;iiile e!ii 3rii cu privire la succesiuni. (8punei dispo;iiile e!ii 3rii cu privire la r3spunderea colectiv3. )r3tai re!lementarea contractului de v7n;are+cump3rare potrivit dispo;iiilor 3rii. .ratai dispo;iiile e!ii 3rii "n domeniul dreptului penal. 1re;entai procedura de 9udecat3 i pro>ele potrivit dispo;iiilor e!ii 3rii. #elatai apariia i coninutul pravilelor >isericeti. %are din urm3toarele pravile au 5ost scrise "n lim>a slavon3N
90

e!ii

a< 1ravila de la ,3n3stirea 'eamului :1474<F >< 1ravila de la =isericani :1512<F c< 1ravila -5inilor )postoli :1560+1580<F d< 1ravila de la 1utna :1581<F e< 1ravila -5inilor dup3 "nv33tura marelui Gasile :"nceputul secolului al LG&&+ lea<Q .ratai apariia i coninutul pravilelor laice %artea rom7neasc3 de "nv33tur3 i ?ndreptarea le!ii. )r3tai re5ormele lui %onstantin ,avrocordat. %are din urm3torii au 5ost autorii %odului %alimaB scris "n lim>a rom7n3N a< %ristian KlecBtenmacBerF >< )ndronacBe DoniciF c< DamascBin =o9incaF d< )nania %u;anosF e< 1etracBe )sacBiQ (numerai dispo;iiile din 1ravilnicesca %ondic34 %odul %alimaB i 9udecat3. )r3tai care sunt noile coduri ela>orate "n perioada 1821+1848. %e Bot3r7ri au adoptat )dun3rile ad+Boc care au 5uncionat "n perioada septem>rie+ decem>rie 1857Q e!iuirea %ara!ea cu privire la proprietate4 persoane4 5amilie4 rudenie4 dreptul penal i procedura de

91

TITLUL III -.)./ 0& D#(1./ #*,2'(-% ,*D(#' Ca%!t)l$l I' R,1)&m,l, 0! )%,&a l,*!"lat!v n1%t$!t, , Al,8an &$ I)an C$+a S,-!$n,a I' R,1)&m,l, l$! Al,8an &$ I)an C$+a /nirea 1rincipatelor4 reali;at3 prin du>la ale!erea a lui )le8andru &oan %u;a a 5ost urmat3 de reali;area unui pro!ram de re5orme democratice. 1entru "n53ptuirea acestora4 )le8andru &oan %u;a i cola>oratoriii s3i4 "n 5runte cu ,iBail Mo!3lniceanu4 au procedat mai "nt7i la or!ani;area statului "ntr+ o 5orm3 care s3 asi!ure o autentic3 unitate politic3 a naiunii i cadrul iniierii re5ormelor democratice. )st5el4 trec7nd peste dispo;iiile %onveniei de la 1aris4 care prevedea or!ane administrative4 )dun3ri elective i !uverne separate4 )le8andru &oan %u;a a reali;at uni5icarea treptat3 a or!anelor centrale ale statului. ?n acest scop4 "n 5iecare !uvern a numit persoane ori!inare din am>ele state4 ministerele de la &ai au 5ost trans5ormate "n directorate ale ministerelor de la =ucureti4 "n )dun3rile elective ale 5iec3rui 1rincipat au 5ost alei deputai din am>ele 1rincipate4 a or!ani;at pre!3tirea i comanda unic3 a armatei4 a creat o reea comun3 de pot34 tele!ra54 sanitar3 i de transport4 a dispus s3 se practice corespondena direct3 "ntre or!anele centrale ale administraiei i nu prin intermediul ministerelor de e8terne. ?n acelai timp4 >iserica a 5ost reor!ani;at34 au 5ost "nl3turai e!umenii !reci i s+a trecut la seculari;area averilor m3n3stireti. 1e plan e8tern4 au 5ost uni5icate repre;entanele diplomatice4 iar celelalte 3ri trimiteau repre;entane diplomatice unice. .oate aceste m3suri au 5ost apro>ate la %on5erina de la %onstantinopol din septem>rie 18614 dar cu vala>ilitate doar "n timpul domniei lui %u;a. %a urmare4 )le8andru &oan %u;a a proclamat constituirea #om7niei i a uni5icat !uvernele "n decem>rie 1861 i )dun3rile elective "n ianuarie 1862. 1entru asi!urarea autonomiei 9udec3toreti4 #om7nia a respins re!imul capitulaiilor. .otodat34 statul rom7n a luat m3sura inter;icerii activit3ii 9udiciare a consulatelor str3ine i a trecut la punerea "n e8ecutare a sentinelor date de c3tre instanele rom7neti "n cau;ele "n care erau implicai i str3ini. ?n virtutea suveranit3ii mani5estate4 statul rom7n a "nceput a "ncBeia convenii cu alte state4 53r3 a recur!e la serviciile ,inisterului de (8terne turcesc. ?ncBeierea i recunoaterea unor asemenea convenii a "nsemnat implicita recunoatere din partea altor state a suveranit3ii t7n3rului stat rom7n.
92

%u;a i Mo!3lniceanu4 constat7nd c3 )dunarea electiv34 5ormat3 "n ma9oritate din moieri4 respin!e toate proiectele de re5orm3 i scBim>3 !uvernele la dou3+trei luni4 opun7nd votul de >lam4 au 53cut pre!3tirile necesare pentru introducerea unui re!im de putere personal3. 1rile9ul s+a ivit la 2 mai 18644 c7nd )dunarea electiv3 a re5u;at s3 vote;e proiectul de le!e electoral3. )tunci Mo!3lniceanu a pre;entat 3ecretul pentru di%ol)area +dunrii electi)e4 dup3 care a 5ost adresat3 o proclamaie c3tre popor4 oca;ie cu care a 5ost pre;entat te8tul proiectului #tatutului de%)olttor al Con)eniei de la 6aris i al noii le!i electorale4 care tre>uiau apro>ate prin ple>iscit. 1le>iscitul4 care a avut loc "ntre 10 i 14 mai 18644 a con5irmat pe deplin ade;iunea poporului la actele pre;entate. -tatutul de;volt3tor al %onveniei de la 1aris a 5ost considerat noua constituie a 3rii. %on5orm acestuia4 domnul cumula atri>uii le!islative i e8ecutive4 put7nd emite decrete 53r3 consultarea 1arlamentului ori de c7te ori situaia impunea m3suri deose>ite. 1arlamentul devine >icameralF era 5ormat din )dunarea electiv3 :)dunarea deputailor< i %orpul 1onderator :-enatul<. 1uterea pu>lic3 este "ncredinat3 domnului4 senatului i )dun3rii Deputailor. &niiativa le!islativ3 aparinea domnului4 care pre!3tea proiectele de le!i cu spri9inul %onsiliului de -tat4 or!anism nou creat4 5ormat doar din 9uriti. 1rin noua le!e electoral3 s+a l3r!it considera>il dreptul de vot4 prin "nl3turarea privile!iilor comerciale ale moierilor4 permi7nd accesul lar! al >ur!Be;iei. e!ea electoral3 prevedea c3 ale!3torii sunt 5ie primari4 5ie direci. (rau ale!3tori primari cei care pl3teau un anumit impo;it. %inci;eci de ale!3tori primari numeau un ale!3tor direct. 1uteau 5i ale!3tori direci cei care aveau un venit anual de minim 100 de !al>eni4 preoii4 conduc3torii unor instituii i cei cu studii superioare. )le!3torii din am>ele cate!orii tre>uiau s3 ai>3 cel puin 25 de ani. 1uteau 5i alei "n )dunarea electiv3 cet3eni rom7ni care aveau cel puin 30 de ani i un venit minim anual de 200 de !al>eni. %orpul 1onderator era compus din mitropolitul 3rii4 episcopii eparBiilor4 preedintele %urii de %asaie4 cel mai vecBi !eneral "n activitate i 64 de mem>ri numii de c3tre domn. -tatutul de;volt3tor al %onveniei de la 1aris prevedea mecanismul adopt3rii le!ilor de c3tre cele dou3 camere i sancionarea acestora de c3tre domn4 precum i modalit3ile de punere "n aplicare a le!ilor. )cest -tatut4 considerat noua le!e 5undamental3 a statului4 "nl3tura %onvenia de la 1aris4 oprind ast5el drumul instaur3rii unui re!im de tutel3 al marilor puteri4 consolid7nd autonomia4 descBi;7nd noi perspective luptei pentru independena a>solut34 precum i drumul "n53ptuirii re5ormelor democratice. Dintre re5ormele reali;ate "n timpul domniei lui %u;a4 cea mai important3 a 5ost re5orma a!rar34 "n53ptuit3 prin le!ea promul!at3 la 14 au!ust 1864. %on5orm acestei le!i4 stenii clcai
93

sunt i rmn deplini proprietari pe locurile supuse posesiunii lor 'n 'ntinderea ce se "otrte prin legea 'n iin,& -upra5aa de p3m7nt asupra c3reia se recunoate dreptul de proprietate al 3ranilor era 5i8at3 "n 5uncie de num3rul de vite pe care acetia le st3p7neau. .otodat34 le!ea "n cau;3 a des5iinat re!imul cl3c3iei "n scBim>ul unei desp3!u>iri4 pe care 3ranii urmau a o pl3ti prin sume reparti;ate anual4 vreme de 15 ani. 1rin "n53ptuirea re5ormei a!rare4 dou3 treimi din p3m7nturile moierilor au trecut "n proprietatea 3ranilor4 d7ndu+se ast5el o puternic3 lovitur3 po;iiei economice a >oierimii. .otodat34 s+au descBis lar!i perspective de;volt3rii capitaliste4 cre7ndu+se condiii pentru accelerarea pro!resului societ3ii rom7neti. Deose>it de importante au 5ost i celelalte acte normative cu caracter re5ormator adoptate "n perioada de re5erin3. Dintre acestea amintimN e!ea pentru consiliile 9udeene i e!ea comunal3 din 18644 prin care s+a re!lementat modul de constituire4 or!ani;are i 5uncionare a comunelor i 9udeelor. De asemenea4 menion3m e!ea privind or!ani;area armatei4 care su>linia te;a "narm3rii4 la nevoie4 a "ntre!ului popor4 precum i e!ea cu privire la or!ani;area 9udec3toreasc34 "n care erau ar3tate instanele 9udec3toretiN 9udec3toriile de plas34 tri>unalele 9udeene4 curile de apel4 curile cu 9uri i ?nalta %urte de %asaie i Custiie. Deose>it de importante pentru de;voltarea societ3ii au 5ost i le!ile cu privire la instruciunea pu>lic34 cu privire la pensii4 cu privire la conta>ilitate4 precum i e!ea de "n5iinare a %asei de Depuneri i %onsemnaiuni. S,-!$n,a a II-a' O%,&a l,*!"lat!v a l$! Al,8an &$ I)an C$+a De numele lui )le8andru &oan %u;a sunt le!ate i %odul civil4 %odul de procedur3 civil34 %odul penal i %odul de procedur3 penal34 ela>orate "n vremea i din dispo;iia lui %u;a. )ceste coduri au constituit sistemul de drept >ur!Be;4 au creat cadrul 9uridic necesar de;volt3rii le!islaiei rom7neti. 1rin adoptarea acestor coduri4 #om7nia a intrat "n r7ndul 3rilor cu cea mai "naintat3 le!islaie. *pera le!islativ3 a lui )le8andru &oan %u;a a in5luenat po;itiv teoria i practica 9uridic34 a stimulat de;voltarea "nv33m7ntului 9uridic4 a tiinei dreptului4 a dus la a5irmarea !7ndirii 9uridice rom7neti "n ar3 i peste Botare. %odul civil a 5ost redactat de %omisia %entral3 de la Kocani din ordinul lui %u;a. %omisia4 ale c3rei lucr3ri au durat p7n3 "n 18644 a 5olosit ca principale i;voare le!iuirile rom7neti anterioare4 %odul civil 5rance; din 18044 care se >ucura la acea vreme de un imens presti!iu i care servise drept model celor mai multe coduri >ur!Be;e4 proiectul %odului civil italian 1isaneli4 care 5usese atunci ela>orat i care se >ucura "n (uropa acelor vremuri de o deose>it3 apreciere4 le!islaia civil3 a =el!iei i doctrina 9uridic3 a vremii. %odul civil rom7n a 5ost adoptat "n 1864 i a intrat "n vi!oare la 1 decem>rie 1865. ?n momentul pu>lic3rii4 s+a numit %odul civil )le8andru &oan4 iar dup3 a>dicarea lui %u;a s+a repu>licat su> titlul de %odul civil rom7n. e!islatorii lui %u;a au avut ca principal3 surs3 de inspiraie %odul civil 5rance;4 dar principiile i dispo;iiile acestuia nu au 5ost preluate "n
94

mod mecanic4 ci selectiv4 prin adaptarea lor la realit3ile rom7neti. %odul civil ela>orat "n vremea lui %u;a a preluat "n mod selectiv i dispo;iii din alte coduri str3ine i a avut permanent "n vedere dispo;iiile din le!iuirile rom7neti anterioare4 de sor!inte >i;antin3. Dreptul >i;antin a 5ost dreptul roman adaptat la condiiile 5eudalismului. %odul civil rom7n este 5ormat dintr+un pream>ul4 care se re5er3 la le!e "n !eneral4 precum i la aplicarea ei "n timp i spaiu4 din trei c3ri i din partea privitoare la Dispo;iiile 5inale. 1rima carte era consacrat3 persoanelor4 cea de a doua era consacrat3 >unurilor4 iar ultima modurilor de do>7ndire i transmitere a propriet3ii. %odul penal a 5ost pu>licat "n 1865 i a r3mas "n vi!oare p7n3 "n 1937. a ela>orarea acestui cod4 le!islatorii lui %u;a s+au inspirat din le!iuirile rom7neti anterioare4 din %odul penal 5rance; din 1810 i din %odul penal prusian din 1851. a >a;a %odului penal rom7n a 5ost pus3 concepia clasic3 a dreptului penal4 pro5und individualist34 care "l privete pe om ca pe o 5iin3 a>stract34 desprins3 din mediul "n care "i des53oar3 activitatea. )ceast3 concepie privete in5ractorul ca pe un om raional4 contient de urm3rile 5aptei sale4 care are porniri antisociale4 motiv pentru care tre>uie a 5i e8clus din societate prin aplicarea pedepselor cu un pronunat caracter de intimidare. )>ia mai t7r;iu4 odat3 cu apariia noilor concepii cu privire la 5apt3 i 53ptuitor4 precum i cu privire la rolul pedepselor4 au "nceput a 5i luai "n considerare i 5actorii sociali care determin3 comportamentul uman4 ceea ce a dus la o serie de modi5ic3ri ale codului "n cau;34 cu accent pe necesitatea reeduc3rii in5ractorilor "n vederea reinte!r3rii lor "n viaa social3. %odul penal de la 1865 a 5ost structurat "n trei c3riN + %artea & @ Dispo;iii cu privire la pedepse i la 5elul lorF + %artea a &&+a @ 'orme cu privire la crime i delicteF + %artea a &&&+a @ %ontravenii. &n5raciunile cuprinse "n cod erau de trei 5eluriN + crime @ erau sancionate cu pedepse criminaleF + delicte @ erau sancionate cu pedepse corecionaleF + contravenii @ erau sancionate cu pedepse poliieneti. ?n %odul penal de la 1865 sunt considerate ca 5iind cele mai !rave4 av7ndu+se "n vedere !radul lor de pericol social4 in5raciunile contra statuluiN r3sturnarea ordinii de stat i tr3darea. )poi urmea;3 "n 5uncie de !ravitatea lor in5raciunile contra %onstituieiN 5aptele contra sistemului parlamentar i a celui electoral. -unt apreciate ca 53c7nd parte din cate!oria in5raciunilor mai !rave in5raciunile contra intereselor pu>lice4 care priveau e8ercitarea 5unciilor administrative de c3tre 5uncionariN a>u;ul de putere i delapidarea. )lte in raciuni
95

sunt "ndreptate "mpotriva 5uncionarilor pu>liciN ultra9ul4 opunerea 5a3 de ordinele autorit3ilor. %ele mai multe dintre in5raciunile cuprinse "n codul penal de la 1865 erau cele "ndreptate "mpotriva vieii4 a inte!rit3ii corporale4 a onoarei i a patrimoniului. %odul de procedur3 civil3 a 5ost ela>orat i a intrat "n vi!oare odat3 cu %odul civil. 1lec7nd de la concepia 5undamental34 con5orm c3reia normele de procedur3 civil3 sunt cele care dau via3 "ntre!ului sistem de drept privat4 le!islatorii lui %u;a au acordat o atenie deose>it3 ela>or3rii acestui cod. 1entru aceasta4 s+au inspirat din %odul de procedur3 civil3 5rance;4 %odul de procedur3 civil3 >el!ian4 precum i din le!iuirile rom7neti anterioare. %odul "n cau;3 este structurat "n apte c3riN + %artea & @ 1rocedura "naintea 9udec3torului de plas3F + %artea a &&+a @ .ri>unalele de 9udeF + %artea a &&&+a @ %urile de apelF + %artea a &G+a @ )r>itriF + %artea a G+a @ (8ecutarea silit3F + %artea a G&+a @ 1roceduri specialeF + %artea a G&&+a @ Dispo;iii speciale. 1rocedura de 9udecat3 este oral34 pu>lic3 i contradictorie. %odul arat3 c3 "n procesul civil pot 5i administrate ca pro>e actele scrise4 martorii4 e8perti;ele4 9ur3m7ntul 9udiciar i pre;umiile. (rau prev3;ute urm3toarele c3i de atacN apelul4 c7nd se proceda la o nou3 9udecat3 de 5ond4 opo;iia4 care se utili;a "mpotriva Bot3r7rilor date "n lips34 contestaia i recursul. 1rin recurs se sta>ilea dac3 le!ea a 5ost >ine interpretat3 i aplicat3. %odul de procedur3 penal3 a 5ost ela>orat i a intrat "n vi!oare odat3 cu %odul penal. 1rincipalele surse de inspiraie pentru le!islatorii lui %u;a au 5ost le!iuirile rom7neti anterioare4 %odul de instrucie criminal3 5rance; din 1808 i doctrina 9uridic3 a vremii. %odul "n cau;3 prevedea c3 procesul penal cuprindea dou3 5a;e. 1rima 5a;34 cea premer!3toare 9udec3ii4 avea ca o>iective descoperirea4 urm3rirea i instrucia in5ractorilor. Ka;a a doua era cea a 9udec3ii. %odul de procedur3 penal3 era structurat "n dou3 c3ri4 corespun;3toare celor dou3 5a;e ale procesului. 1rima 5a;3 a procesului era reali;at3 de c3tre o5ierii de poliie 9udiciar34 care aveau ca sarcin3 descoperirea in5raciunilor4 de c3tre procurori4 care aveau ca sarcin3 urm3rirea in5ractorilor i de c3tre 9udec3torii de instrucie4 ce aveau ca sarcin3 ancBetarea in5ractorilor4 numit3 instrucie. Ka;a a doua a 9udec3ii era reali;at3 de c3tre 9udec3toriile de plas34 tri>unalele 9udeene4 curile cu 9uri i de c3tre ?nalta %urte de %asaie i Custiie. Datorit3 lipsei personalului cali5icat4
96

9udec3toriile de plas3 nu au 5uncionat4 atri>uiile lor 5iind "ncredinate su>pre5ecilor ce administrau plasa respectiv3. ?n competena tri>unalelor intrau delictele4 iar "n competena curilor cu 9uri intrau crimele. %urile cu 9uri erau 5ormate dintr+un complet de 9udec3tori i dintr+un 9uriu compus din cet3eni. Curiul era cBemat s3 r3spund3 prin da sau nu la dou3 "ntre>3riN + Dac3 persoana este sau nu vinovat3Q ?n ipote;a "n care persoana era !3sit3 vinovat34 se proceda la a doua "ntre>are. + Dac3 acea persoan3 merit3 sau nu circumstane atenuanteQ Dac3 9uriul r3spundea a5irmativ la prima "ntre>area4 9udec3torii 53ceau "ncadrarea 5aptei "n te8tul de le!e corespun;3tor i 5i8au pedeapsa "n 5uncie de dispo;iiile le!ii i de p3rerea 9uriului "n ceea ce privete circumstanele atenuante. Ca%!t)l$l II' Stat$l 0! &,%t$l m) ,&n n %,&!)a a 9:>>-9?9: S,-!$n,a I' O&*an!+a&,a , "tat ?n perioada 1866+1918 5orma de !uvern3m7nt a 5ost cea a monarBiei constituionale. ?n cadrul acesteia4 locul central "n viaa de stat era deinut de c3tre domn4 devenit apoi re!e4 Juvern i 1arlament. 1rin %onstituia din 1866 se consacra principiul separaiei puterilor "n stat. )st5el4 domnul nu mai putea cumula puterea e8ecutiv3 i le!islativ3. )tri>uiile prev3;ute de %onstituie con5ereau domnului o mare autoritate "n stat. DomnulN + avea iniiativ3 le!islativ3F + sanciona le!ileF + "ncBeia convenii cu alte stateF + numea i revoca pe minitriF + avea dreptul de amnistieF + era e5ul armateiF + con5erea !radele militareF + con5erea decoraii. Dup3 proclamarea independenei de stat a #om7niei i dup3 proclamarea re!atului4 "n 18814 i modi5icarea "n acest sens a %onsdtituiei din 18844 puterile re!elui4 "n calitate de e5 al statului4 au sporit i mai mult.
97

Juvernul era propus de c3tre re!e i avea o po;iie preponderent3 "n raport cu 1arlamentul4 datorit3 sistemului de relaii e8istente "ntre re!e4 parlament i !uvern. )st5el4 re!ele putea di;olva parlamentul4 iar apoi numea un nou !uvern care or!ani;a noi ale!eri. %on5orm %onstituiei din 18664 1arlamentul era 5ormat din -enat i )dunarea deputailor. 1uterea le!islativ3 era e8ercitat3 de c3tre domn "mpreun3 cu 1arlamentul. S,-!$n,a a II-a' Ev)l$!a &,%t$l$! 9' D&,%t$l -)n"t!t$!)nal 0! &,%t$l a m!n!"t&at!v ?n perioada 1866+19184 principalele i;voare ale dreptului au 5ost %onstituia din 1866 i codurile adoptate "n epoca lui )le8andru &oan %u;a4 care au constituit temelia sistemului de drept modern. )l3turi de aceste i;voare s+au adoptat o serie de alte acte normative4 ca e8presie a dinamicii relaiilor sociale. %onstituia adoptat3 la 1 iulie 1866 s+a aplicat cu unele modi5ic3ri p7n3 "n anul 1923. ) 5ost prima %onstituie a #om7niei. %onsacr7nd 53urirea statului naional rom7n4 proclam7nd monarBia constituional3 pe temeiul principiului separaiei puterilor "n stat4 precum i drepturile i li>ert3ile cet3eneti4 prin coninutul i 5orma sa4 ea poate 5i considerat3 o constituie democratic34 modern3. )st5el4 "n titlul re5eritor la puterile statului4 se prevede c3 puterea le!islativ3 se e8ercit3 de c3tre domn i #epre;entana naional34 pe c7nd puterea e8ecutiv3 era "ncredinat3 domnului4 care o e8ercita prin or!anele administrative. 1uterea 9udec3toreasc3 revenea instanelor 9udec3toreti. -e preci;a c3 activitatea le!islativ3 se e8ercita numai prin acordul dintre domn i #epre;entana naional34 5ormat3 din )dunarea deputailor i din -enat. -e >ucurau de iniiativ3 le!islativ3 5iecare dintre cei trei 5actoriN domnul4 )dunarea deputailor i -enatul. e!ea4 dup3 ce era discutat3 i votat3 de ma9oritatea mem>rilor celor dou3 adun3ri4 era propus3 sanciunii domnului. Dispo;iiile privind compunerea i ale!erea mem>rilor parlamentului erau cuprinse "n %onstituie i "n e!ea electoral3. )ceste dispo;iii prevedeau "mp3rirea ale!3torilor "n patru cole!ii4 dup3 venit. ?n anul 18844 cele patru cole!ii au 5ost reduse la trei. ?n timpul primului r3;>oi mondial a 5ost modi5icat3 %onstituia prin introducerea votului o>tesc4 direct4 e!al i secret. 1otrivit %onstituiei4 activitatea e8ecutiv3 era e8ercitat3 de c3tre domn prin intermediul Juvernului. Juvernul era 5ormat dintr+un num3r de minitri a5lai su> preedinia primului ministru. ,initrii erau numii i puteau 5i revocai de c3tre domn i d3deau seama "n 5aa domnului pentru activitatea lor. ,initrii r3spundeau i pentru actele care emanau de la domn i pe care ei le contrasemnau. Domnul4 ca i 5iecare dintre cele dou3 adun3ri4 avea dreptul de a+i acu;a pe minitri i de a+i trimite "n 5aa ?naltei %uri de %asaie i Custiie spre a 5i 9udecai.
98

1arlamentul controla activitatea Juvernului4 precum i a 5iec3rui ministru "n parte. )dunarea deputailor i -enatul aveau dreptul la ancBet34 oricare parlamentar putea s3 "i interpele;e pe minitri4 care aveau o>li!aia s3 r3spund3 "ntre>3rilor puse. ?n anul 1917 a 5ost necesar3 modi5icarea %onstituiei4 pentru a 5ace posi>il3 re5orma a!rar3 promis3 pe 5rontul din ,oldova4 "ntruc7t ca;urile de e8propriere erau limitate la utilitatea public legalmente constatat i dup o dreapt i prealabil despgubire,& *r4 "n s5era noiunii de Hutilitate pu>lic3I intrau numai lucr3rile de comunicaii i salu>ritate pu>lic34 precum i lucr3rile de ap3rare a 3rii :art. 19<. 1entru a se da o >a;3 9uridic3 e8proprierii4 aceste dispo;iii au 5ost modi5icate prin introducerea noiunii de Hutilitate naional3I. e!iuitorul avea "n vedere 5aptul c3 re5orma a!rar3 va soluiona o !rav3 pro>lem3 social34 ceea ce repre;enta un ca; de utilitate naional3. %u privire la or!ani;area administrativ+teritorial34 %onstituia din 1866 prevedea c3 teritoriul #om7niei era "mp3rit "n 9udee4 9udeele "n pl3i4 iar pl3ile "n orae i comune. ?n cadrul 9udeelor4 puterea e8ecutiv3 era deinut3 de c3tre pre5ect4 numit prin decret re!al4 la propunerea ,inisterului de &nterne. ?n 5iecare 9ude 5unciona c7te un %onsiliu 9udeean4 care avea dreptul4 "n calitate de or!an deli>erativ4 de a se pronuna asupra pro>lemelor de interes local. *raele i comunele erau conduse de c3tre primari i de c3tre consilii or3eneti4 respectiv comunale4 "n calitate de or!an deli>erativ. ;' D&,%t$l -!v!l ?n perioada 1866+19184 re!lement3rile de drept civil au avut la >a;3 %odul civil rom7n4 adoptat "n vremea lui %u;a. De;voltarea produciei i a circulaiei m3r5urilor a necesitat noi re!lement3ri "n domenii precum proprietatea4 condiia 9uridic3 a persoanei i contractele. ?n materia propriet3ii4 statul a mani5estat o preocupare special3 pentru de;voltarea "ntreprinderilor industriale. Dintre le!ile speciale4 adoptate "n acest sens4 le amintim pe cele din anii 1887 i 1912 cu privire la "ncura9area industriei naionale. De asemenea4 "n vederea ap3r3rii m3rcilor de 5a>ricaie i comer s+a adoptat e!ea din anul 18794 iar pentru ap3rarea propriet3ii intelectuale4 "n anul 19064 a 5ost adoptat3 e!ea asupra >revetelor de invenie. 'oi re!lement3ri au 5ost ela>orate i cu privire la proprietatea minier3. )st5el4 prin e!ea din 1895 s+a admis separarea propriet3ii solului de cea a su>solului4 statul devenind proprietarul su>stanelor miniere. ?n anul 1887 a 5ost adoptat noul %od comercial4 care cuprindea patru c3riN + %artea & @ Despre comer "n !eneralF + %artea a &&+a @ Despre comerul maritim i despre navi!aiiF
99

+ %artea a &&&+a @ Despre 5alimentF + %artea a &G+a @ Despre aciunile comerciale i durata lor. )cest cod4 av7nd drept model cele mai "naintate le!islaii "n materie din (uropa :Jermania4 =el!ia4 &talia<4 acorda o mare li>ertate "n5iin3rii de asociaii cu scop lucrativ. ?n anul 1902 s+a dat o le!e prin care se recunotea dreptul muncitorilor de a or!ani;a sindicate4 dar numai "mpreun3 cu patronii4 dar la conducerea acestor sindicate urmau a 5i numii i repre;entani ai statului4 care aveau drept de control. e!ea pentru or!ani;area meseriilor4 a creditului i a asi!ur3rilor sociale4 dat3 "n anul 19124 a re!lementat o nou3 5orm3 de r3spundere pentru accidentele de munc3. De data aceasta4 culpa patronului era pre;umat34 nemaitre>uind a 5i dovedit34 con5orm sistemului promovat de %odul civil. 1entru a opera r3spunderea patronului4 muncitorul tre>uia s3 5ac3 doar dovada accidentului i a invalidit3ii sale. 1rin aceeai le!e s+a dat o re!lementare unitar3 re!imului pensiilor pentru >3tr7nee4 pentru pierderea capacit3ii de munc3 i pentru >oal3. ?n materia contractelor menion3m noile modi5ic3ri aduse contractului de arendare4 re!lementat sumar de c3tre dispo;iiile %odului civil4 prin e!ea re5eritoare la "nvoielile a!ricole din anul 1866. * serie de acte normative au 5ost adoptate "n le!3tur3 cu re!imul contractului de munc34 "ndeose>i cu privire la durata ;ilei de munc34 repausul duminical4 con5lictele colective de munc3 i 9urisdicia muncii. )st5el4 pentru lucr3torii ma9ori nu s+au sta>ilit limite ale ;ilei de munc34 ast5el "nc7t aceasta se putea prelun!i p7n3 la 16 ore. #epausul duminical a 5ost introdus "n anul 1897 i a 5ost 5i8at la o 9um3tate de ;i. %u privire la con5lictele colective de munc34 "n anul 1909 s+a inter;is muncitorilor i 5uncionarilor statului s3 or!ani;e;e !reve4 iar "n anul 1912 s+a dat patronului posi>ilitatea s3 des5ac3 oric7nd contractul de munc34 dac3 muncitorii Hprime9duiauIsituaia 5a>ricii. %on5lictele de munc3 dintre patroni i muncitori erau de competena unor comisii de "mp3care. ?n ipote;a "n care p3rile nu se "mp3cau4 liti!iul era 9udecat de c3tre instanele de 9udecat3. B' D&,%t$l %,nal ?n domeniul dreptului penal4 principalul i;vor de drept l+a constituit %odul penal din 18654 la care s+au ad3u!at unele le!i speciale. Dintre acestea4 menion3mN + e!ea din 1906 prin care s+a inter;is lucr3torilor din mine s3 participe la !reveF + e!ea sindicatelor4 asociaiilor pro5esionale ale 5uncionarilor statului4 9udeelor4 comunelor i sta>ilimentelor pu>lice4 dat3 "n anul 19094 prin care "ncetarea lucrului din cau;a !revei a 5ost cali5icat3 in5raciune i pedepsit3 cu privarea de li>ertate p7n3 la doi aniF
100

+ e!ile cu privire la securitatea intern3 i e8tern3 a statului4 date "n perioada primului r3;>oi mondial4 prin care erau incriminate 5apte precum spiona9ul4 tr3darea de patrie i nerespectarea o>li!aiilor cu privire la p3strarea secretului de stat. 1rin intermediul acelorai le!i au 5ost luate m3suri privind or!ani;area instanelor militare pe timp de r3;>oi. <' D&,%t$l %&)-,"$al ?n perioada de re5erin3 au continuat s3 se aplice codurile de procedur3 civil3 i penal34 adoptate "n vremea lui %u;a. Dar au 5ost adoptate i le!i noi prin care s+au introdus i unele proceduri speciale. )st5el4 "n domeniul procedurii civile4 importante modi5ic3ri au 5ost introduse "n anul 19004 cu oca;ia repu>lic3rii %odului din 18654 prin care au 5ost aduse unele preci;3ri i au 5ost rede5inite noiunile4 principiile i instituiile procedurale. ?n materia dreptului procesual penal s+a introdus o procedur3 special3 prin e!ea privitoare la instruciunea i 9udecarea "n 5aa instanelor corecionale a 5la!rantelor delicte4 adoptat3 "n anul 19134 cunoscut3 i su> denumirea de @egea micului parc"et. 1otrivit dispo;iiilor acestei le!i4 persoanele prinse "n momentul comiterii unor in5raciuni de drept comun puteau 5i arestate pe loc i aduse "n 5aa procurorului4 care le intero!a i le trimitea "n 5aa 9udec3torilor de ocoale sau a tri>unalelor4 cBemate s3 pronune o Bot3r7re ur!ent3 de 9udecare "n aceeai ;i. -5era de aplicare a acestei le!i a 5ost e8tins3 "n practic3 i "n domeniul relaiilor dintre muncitori i patroni4 al demonstraiilor4 mani5estaiilor de strad3 sau !revelor. 1otrivit dispo;iiilor din instanele de 9udecat3 erauN + 9udec3toriile de ocoaleF + tri>unalele de 9udeF + curile de apelF + curile de 9uraiF + %urtea de %asaie. =' L,*!"la!a nv)!,l!l)& a*&!-)l, ?n le!islaia rom7neasc3 din perioada anali;at34 un loc aparte l+a ocupat e!ea "nvoielilor a!ricole din 1866. )ceast3 le!e4 care se aplica 3r3nimii4 deci ma9orit3ii populaiei4 a5ecta pro5und condiia 9uridic3 a acesteia4 precum i starea ei material3. e!ea re!lementa contractele sau "nvoielile dintre moieri i 3rani4 care aveau ca o>iect arendarea unor supra5ee de p3m7nt. ?nvoiala "ncBeiat3 "ntre moier i 3ran era transcris3 "ntr+un re!istru special inut de c3tre prim3ria comunei. Din momentul transcrierii4 contractul devenea autentic i era "nvestit cu 5ormul3 e8ecutorie4 la simpla cerere a moierului. 1rimarul "l punea "n e8ecutare 53r3 vreo 9udecat34 printr+un sistem care se a>3tea "n mod v3dit de la dispo;iiile %odului civil i ale %odului de procedur3 civil3.
101

e!ea pentru or!ani;area 9udec3toreasc3 din anul 19094

?n anul 1872 s+a adus4 prin modi5icarea le!ii4 o preci;are important34 const7nd "n aceea c34 pentru a+i determina pe 3rani s3+i "ndeplineasc3 o>li!aia de a munci pe moia >oierului4 autorit3ile administrative locale pot recur!e la constr7n!erea cu 5ora armat3. Dup3 marea r3scoal3 a 3ranilor din 19074 au 5ost aduse e!ii "nvoielilor a!ricole mai multe modi5ic3ri. Dintre acestea menion3mN des5iinarea di9mei la tarla :5orm3 de arendare pe care 3ranii erau nevoii s3 lucre;e pentru moieri o supra5a3 de teren e!al3 cu cea arendat3<F + dreptul 3ranului de a contesta4 "n termen de 5 ;ile4 la 9udec3toria de ocol4 Bot3r7rea autorit3ilor administrativeF + sta>ilirea anumitor limite la preurile pl3tite pentru p3m7nt i pentru muncile a!ricoleF + controlul respect3rii dispo;iiilor le!ale "n relaiile dintre moieri i 3rani de c3tre inspectori re!ionaliF + "ncBeierea contractelor potrivit unor 5ormulare "mp3rite de ministerul )!riculturii i autenti5icate de c3tre primar4 asistat de c3tre e8ecutorul comunal. 2nt&,3&! 0! t,"t, %e prevedea -tatutul de;volt3tor al %onveniei de la 1arisQ %are au 5ost re5ormele lui )le8andru &oan %u;aQ (8punei opera le!islativ3 a lui )le8andru &oan %u;a. %e atri>uii avea domnul con5orm %onstituiei din 1866Q %e prevedea %onstituia din 1866 cu privire la puterea le!islativ3 i puterea e8ecutiv3Q )r3tai structura %odului comercial din 1887. %e prevedea e!ea sindicatelor4 asociaiilor pro5esionale ale 5uncionarilor statului4 9udeelor4 comunelor i sta>ilimentelor pu>lice4 dat3 "n anul 1909N a< inter;icea lucr3torilor din mine s3 participe la !reveF >< cali5ica drept in5raciune4 pedepsit3 cu privarea de li>ertate p7n3 la doi ani4 "ncetarea lucrului din cau;a !reveiF c< inter;icea participarea sindicatelor la activit3i politiceQ %are erau instanele de 9udecat3 potrivit e!ii pentru or!ani;area 9udec3toreasc3 din anul 1909Q ,enionai principalele modi5ic3ri aduse r3scoal3 a 3ranilor din 1907.
102

e!ii "nvoielilor a!ricole dup3 marea

TITLUL IV *#J)'&D)#() D( -.). 0& D#(1./ ?' .#)'-& G)'&) ?' 1(#&*)D) %/1#&'-$ ?'.#( -(%* / ) L+ () 0& )'/ 1918 Ca%!t)l$l I' O&*an!+a&,a , "tat a T&an"!lvan!,! n %,&!)a a ",-)l$l 6-9?9: S,-!$n,a I' O&*an!+a&,a , "tat a T&an"!lvan!,! n %,&!)a a v)!,v) at$l$! .",-)l$l 6-9=<9/ 1rocesul 5orm3rii statului transilvan a durat c7teva secole. ?n secolul al L+lea4 c7nd a "nceput in5iltrarea un!urilor "n .ransilvania4 rom7nii erau de9a or!ani;ai "n voievodate. Documentele istorice menionea;3 voievodatele lui Jlad4 Jelu i ,enumorut4 precum i re;istena acestora "mpotriva p3trunderii un!urilor "n .ransilvania. ?n secolele L& i L&& re!ii /n!arirei au procedat la coloni;3ri intense "n .ransilvania. %u toate acestea4 populaia rom7neasc3 a continuat s3 5ie ma9oritar3 i s3+i apere drepturile. 17n3 spre s53ritul secolului al L&&+lea4 dominaia ma!Biar3 se e8ercita numai asupra unei p3ri din nord+vestul .ransilvaniei. )cest teritoriu se a5la su> conducerea unui principe4 care "i avea sediul la curtea re!ala ma!Biar3. %elelalte ;one ale .ransilvaniei erau conduse de c3tre 9u;i i voievo;i rom7ni. %onstat7nd c3 nu "i pot su>ordona .ransilvania prin 5or34 un!urii au 5ost nevoii s3 accepte unele 5orme de or!ani;are tradiionale ale rom7nilor i s3 cola>ore;e cu no>ilimea autoBton3. )a se 5ace c3 statul 5eudal de sine st3t3tor al .ransilvaniei a "m>r3cat 5orma unui voievodat prin preluarea 5ormelor de or!ani;are rom7neti i prin e8tinderea lor la scara "ntre!ii .ransilvanii. 1rimul conduc3tor al .ransilvaniei este desemnat "n anul 1176 prin termenul de voievod eustacBius :(ustaiu<. Dup3 constituire4 statul transilv3nean a avut instituii politice i 9uridice proprii4 distincte de cele ale /n!ariei4 a5l7ndu+se totui "ntr+o stare de vasalitate 5a3 de re!ele /n!ariei. 1e plan central4 puterea politic3 era deinut3 de c3tre voievod4 care e8ercita atri>uiuni militare4 administrative i 9udiciare. 17n3 la 9um3tatea secolului al LG+lea4 atri>uiile voievodului .ransilvaniei au 5ost parial "n!r3dite. 1e de o parte4 prin "ncercarea re!elui /n!ariei de a se amesteca "n tre>urile interne ale .ransilvaniei4 iar pe de alt3 parte datorit3 5aptului c3 "n .ransilvania >iserica catolic34 care era spri9init3 de papalitate4 se >ucura de o lar!3 autonomie. De asemenea4 de o lar!3 autonomie se >ucurau unit3ile administrativ+teritoriale ale sailor i secuilor4 iar "ntinse inuturi4 precum Sara )mlaului4 Sara K3!3raului4 %iceiul i %etatea de =alt3 erau 5eude rom7neti4 st3p7nite de c3tre domnii S3rii #om7neti i ai ,oldovei. #aportul de 5ore dintre re!ele /n!ariei i voievodul .ransilvaniei a evoluat constant "n 5avoarea voievodului .ransilvaniei4 care mani5esta veleit3i de independen3 "ntr+un stat cu pretenii de
103

suveranitate4 numit Regnum (ransil)aniae. De reinut c3 "n lim>a9ul medieval4 termenul de HregnumI desemnea;3 un stat de sine st3t3tor. a nivel central4 voievodul era a9utat de c3tre un vicevoievod4 care era numit de c3tre voievod. 1rincipalii dre!3tori a5lai pe l7n!3 voievod erau 9udele voievodal4 care e8ercita atri>uii similare celor ale vornicului4 i notarul voievodal4 similar lo!o53tului. %ele mai importante prero!ative "n materie le!islativ3 reveneau %on!re!aiei no>ililor :congregatium generalis nobilium<. )ceast3 adunare repre;entativ3 era convocat3 periodic de c3tre voievodul .ransilvaniei i adopta Bot3r7ri "n diverse domenii. Kaptul c3 .ransilvania era un stat de sine st3t3tor era ilustrat i de sistemul adopt3rii le!ilor. )st5el4 le!ile aplica>ile "n .ransilvania erau adoptate de c3tre %on!re!aia no>ililor4 iar decretele re!elui /n!ariei nu puteau 5i aplicate "n .ransilvania dac3 nu erau "n mod e8pres adoptate de c3tre %on!re!aia no>ililor. a lucr3rile %on!re!aiei no>ililor au participat i no>ilii rom7ni p7n3 "n anul 12914 oca;ie cu care acetia sunt menionai pentru ultima dat3 "n calitate de participani la %on!re!aia no>ililor @ uni)ersis nobilibus #a4onis$ #iculis et Flac"is :)dunarea sailor4 secuilor i valaBilor din .ransilvania<. ,ai mult dec7t at7t4 "n anul 1437 s+a 5ormat 9nio trium nationum4 adic3 aliana politic3 a celor trei naiuni minoritare din .ransilvania4 "ndreptat3 "mpotriva rom7nilor ma9oritari4 care din acel moment au 5ost total e8clui din viaa politic3. ?n ceea ce privete or!ani;area >isericii4 "nc3 "nainte de venirea un!urilor4 "n .ransilvania >iserica ortodo83 era or!ani;at3 la nivelul "ntre!ului teritoriu. %u toate acestea4 datorit3 opresiunii ma!Biare4 "n epoca voievodatului ea nu s+a putut constitui "ntr+un sistem ierarBic. )rmata din .ransilvania era compus3 din dou3 corpuri distincteN armata voievodului4 pe de o parte4 i o armat3 local3 or!ani;at3 de c3tre no>ili4 pe de alt3 parte. ?n ce privete or!ani;area 5iscal34 "n epoca voievodatului rom7nii i un!urii pl3teau un impo;it numit lucrum camerae4 iniial "n natur34 iar mai t7r;iu "n >ani. :lucrumT>ene5iciu4 c7ti!<. S3ranii rom7ni i un!uri pl3teau un impo;it numit terragium4 care apoi a 5ost e8tins i asupra or3enilor. ?n condiii e8cepionale4 erau pl3tit un impo;it suplimentar4 numit subsidia4 care vine din latinescul subsideo,4 care "nseamn3 a 5i de re;erv3. ?n plus4 rom7nii care erau i p3stori pl3teau ;uin;uagesima o)ium :o oaie i un miel din 50<. -ecuii erau scutii de plata impo;itelor4 "ntruc7t "ndeplineau o>li!aii militare. .otui4 la "ncoronarea re!elui4 la prima sa c3s3torie4 precum i la naterea primului s3u copil4 erau o>li!ai la darea >oilor :un >ou de 5iecare 5amilie<.
104

-aii aveau "ndatorirea de a pl3ti o ta83 anual34 la -57ntul ,artin4 de 500 de m3rci de ar!int4 prin contri>uia tuturor !ospod3riilor4 numit3 i darea -57ntului ,artin. ?n ceea ce privete or!ani;area administrativ+teritorial34 "n epoca voievodatului .ransilvania era "mp3rit3 "n districte rom7neti4 comitate un!ureti4 scaune secuieti i scaune s3seti. Districtele rom7neti s+au >ucurat p7n3 "n secolul al L&G+lea de o total3 autonomie. ?n ,aramure au e8istat opt districte autonome rom7neti4 care aveau un voievod propriu4 precum i instana lor de 9udecat3. ?n acelai timp4 Sara K3!3raului a 5ost or!ani;at3 p7n3 la 9um3tatea secolului al LG+lea "ntr+un district autonom cu instan3 de 9udecat3 proprie. 'umeroase districte rom7neti au e8istat4 de asemenea4 i "n =anat4 Sara 6ae!ului4 "n inutul #odnei i "n ;ona 6unedoarei. ?n re!iunile "n care printre rom7ni au p3truns i un!urii4 acetia din urm3 s+au or!ani;at "n comitate4 unit3i administrativ+teritoriale conduse de c3tre comii4 care erau a9utai de vicecomii. %omiii erau numii de c3tre voievodul .ransilvaniei. Kiecare comitat era "mp3rit "n mai multe pl3i4 conduse de c3tre pretori4 alei din r7ndurile micii no>ilimi locale. -caunele secuieti4 "n ;ona de sud+est4 unde s+au ae;at secuii4 s+au 5ormat succesiv. ?n secolul al LG+lea erau apte asemenea scaune cu capitala la *dorBei4 5orm7nd *>tea secuilor :9ni)ersitas #iculorum <. )ceast3 o>te era condus3 de c3tre un comite numit de re!ele /n!ariei4 dar voievodul .ransilvaniei4 "n tendina lui de centrali;are a puterii4 i+a asumat i calitatea de comite al secuilor. Kiecare scaun era condus de c3tre un c3pitan de scaun4 care e8ercita atri>uii administrative4 militare i 9udec3toreti. )cesta era a9utat "n pro>lemele 9uridice de c3tre un 9ude sc3unal. ?ncep7nd din anul 14264 comitele secuilor era repre;entat "n 5iecare scaun de c3tre un 9ude re!al4 cu atri>uiuni de control 9udiciar. -caunele s3seti s+au constituit "n prima 9um3tate a secolului al L&G+lea4 "n cadrul unei unit3i administrativ+teritoriale autonome4 numit3 9ni)ersitas #a4onum 4 adic3 *>tea sailor4 cu capitala la -i>iu. ?n plus4 mai e8istau "nc3 dou3 districte s3seti care nu depindeau de acea o>te4 i anume districtul =anatului i districtul =istriei. *>tea sailor se a5la su> conducerea unui comite. Kiecare scaun era condus de c3tre un 9ude re!al4 a9utat de un vice9ude4 am>ii a5lai "n dependen3 5a3 de or!anele centrale. 1e de alt3 parte4 locuitorii scaunelor s3seti aveau dreptul s3+i alea!3 c7te un 9ude sc3unal4 care s3 le repre;inte interesele. *raele din .ransilvania se >ucurau de o autonomie pronunat3. %onducerea oraului era e8ercitat3 de c3tre un 9ude4 "mpreun3 cu un %onsiliu municipal 5ormat din doispre;ece 9urai. )tri>uiile acestora erau 5i8ate prin acte speciale de privile!ii. -atele rom7neti erau conduse de c3tre cne;i4 care e8ercitau atri>uiuni 9udiciare4 str7n!eau impo;itele i cBemau oamenii la oaste.
105

S,-!$n,a a II-a' O&*an!+a&,a , "tat a T&an"!lvan!,! n %,&!)a a %&!n-!%at$l$! ,%,n ,nt , T$&-!a .9=<9-9>:B/ ?n perioada anilor 1541+16834 .ransilvania a 5ost or!ani;at3 ca principat4 a5lat "n dependen3 5a3 de imperiul *toman. )ceast3 or!ani;are a 5ost urmarea cuceririi =el!radului de c3tre turci "n anul 1521 i a victoriei acestora de la ,oBacs "n anul 15264 c7nd statul un!ar i+a "ncetat e8istena. ?n aceste condiii4 .ransilvania a devenit principat autonom a5lat su> su;eranitatea 1orii. 1rin Bot3r7rile Dietei din 1542 i 15454 .ransilvania s+a trans5ormat "n principat su> conducerea unui principe vasal .urciei. 1e plan central4 "n aceast3 perioad34 .ransilvania era condus3 de c3tre un principe ales de Diet3 i con5irmat de sultan. Dar spre deose>ire de domnii S3rii #om7neti i ai ,oldovei4 principii .ransilvaniei nu erau o>li!ai s3 se deplase;e la &stan>ul pentru a primi stea!ul de domnie. -tea!ul de domnie era trimis de c3tre sultan prin intermediul unui repre;entant al s3u "n .ransilvania. ?n perioada de re5erin34 autoritatea principelui tinde s3 se consolide;e deoarece principii .ransilvaniei au promovat "n mod constant un re!im centrali;ator. 1e de alt3 parte4 ma!naii4 >aronii i !ro5ii4 cunoscui i su> denumirea !eneric3 de HnemeiI4 "i promovau interesele lor i militau pentru un re!im no>iliar. De alt5el4 Dietele din 1542 i din 1545 condiionau ale!erea principelui de respectarea tuturor privile!iilor no>ilimii. De aceea4 se a5irm34 pe drept cuv7nt4 c3 "n aceast3 epoc3 re!imul politic al .ransilvaniei a oscilat "ntre sistemul a>solutist i cel no>iliar. ?n calitate de e5 al statului4 principele e8ercita atri>uiuni militare4 administrative i 9udec3toreti4 "ncBeia tratate internaionale i diri9a politica e8tern34 declara starea de pace i de r3;>oi. 1rincipele .ransilvaniei a participat "n calitate de e5 al unui stat suveran la 1acea Uest5alic3 de la 1648. Dieta .ransilvaniei era un or!anism care "i des53ura activitatea nivel central. a lucr3rile ei aveau acces numai v7r5urile dominante ale celor trei naiuni privile!iate. )ceasta era 5ormat3 din 200+250 persoane i des53ura o activitate le!islativ3 permanent3. 'o>ilimea4 "n scopul control3rii activit3ii principelui4 a creat %onsiliul intim4 care des53ura pe l7n!3 principe o activitate cu caracter permanent. )cest consiliu4 5ormat din 10+12 mem>ri4 avea o>li!aia de a+l s53tui pe principe4 con5orm le!ilor4 iar principele tre>uia s3 in3 seama de aceste s5aturi. *r!ani;area armatei a r3mas aceeai4 "n sensul c3 5iecare no>il tre>uia s3 "ntrein3 o armat3 proprie i s3 r3spund3 la cBemarea principelui. *raele4 saii i secuii aveau o>li!aii militare speci5ice.

106

S3ranii din re!iunile de mar!ine se >ucurau de unele "nlesniri4 "n scBim>ul o>li!aiei de a asi!ura pa;a Botarelor. ?n aceast3 epoca a crescut num3rul mercenarilor4 care erau dependeni de c3tre principe. ?n ceea ce privete >iserica4 odat3 cu trecerea .ransilvaniei su> in5luena otoman34 autoritatea >isericii catolice a 5ost mult diminuat3. ?n perioada pe care o anali;3m4 "n .ransilvania erau patru reli!ii recunoscute de c3tre statN catolic34 re5ormat34 calvin3 i luteran3. )cestea erau numite reli!ii recepte. =iserica ortodo83 a 5osat considerat3 scBismatic3. .otui4 ea a pro5itat de sl3>irea autorit3ii papale i s+a or!ani;at ierarBic. )u 5ost create mai multe episcopiiN Gad4 Jeoa!iu4 &neu i -ilva i s+a 5ormat ,itropolia de la )l>a &ulia pentru toi rom7nii din .ransilvania4 dependent3 la un moment dat de mitropolia S3rii #om7neti. ,iBai Gitea;ul4 ca principe al .ransilvaniei4 a 5ondat ,itropolia =3l!radului4 Gadului4 -ilvaului4 K3!3raului4 ,aramureului i S3rii /n!ureti. ?n perioada menionat34 toate cele trei 3ri rom7neti se a5lau "n dependen3 5a3 de .urcia. ?ntre principii .ransilvaniei i domnii din Sara #om7neasc3 i din ,oldova au e8istat relaii de cola>orare i spri9in reciproc4 care uneori au "m>r3cat 5orma unei adev3rate con5ederaii. /nirea celor trei 3ri rom7neti reali;at3 de c3tre ,iBai Gitea;ul a 5ost o str3lucit3 e8presie a voinei tuturor rom7nilor de a tr3i "n unitate i independen3. Kaptele lui ,iBai Gitea;ul4 sim>oli;7nd contiina ori!inii comune a poporului4 Bot3r7rea sa nestr3mutat3 de a tr3i "n unitate i li>ertate4 au devenit lumina c3l3u;itoare a rom7nilor "n secolele de lupt3 care au urmat. S,-!$n,a a III-a' O&*an!+a&,a ,%,n ,nt , A$"t&!a .9>:B-9:<:/ ?n perioada 1683+18484 .ransilvania a 5ost or!ani;at3 ca principat dependent de )ustria. )ceasta a 5ost consecina "n5r7n!erii .urciei din anul 1683 la asediul Gienei4 "mpre9ur3ri "n care .ransilvania a 5ost ocupat3 de c3tre trupele Ba>s>ur!ice i declarat3 vasala )ustriei. Dependena .ransilvaniei 5a3 de &mperiul 6a>s>ur!ic a 5ost cons5init3 prin 3iploma leopoldin din BGHB4 care a r3mas "n vi!oare p7n3 la 1848. 1rin Diploma leopoldin34 "mp3ratul )ustriei "i asuma o>li!aia de a respecta le!ile i instituiile .ransilvaniei. )ceast3 diplom3 a 5ost recunoscut3 pe plan internaional prin .ratatul de la %arloVit; :1699<. .ransilvania a 5ost or!ani;at3 "n 5orma principatului p7n3 "n anul 17654 c7nd a 5ost declarat3 ,are principat4 preci;7ndu+se c3 nu este supus3 vreunui re!at i c3 se va conduce dup3 le!ile sale4 av7nd instituii proprii. Dependena .ransilvaniei 5a3 de )ustria a durat p7n3 "n anul 18674 iar de la , "tat a T&an"!lvan!,! n %,&!)a a %&!n-!%at$l$!

107

aceast3 dat3 i p7n3 "n anul 1918 a 5ost "ncorporat3 /n!ariei4 care4 la r7ndul s3u4 53cea parte din &mperiul )ustro+un!ar. Dieta convocat3 la K3!3ra "n anul 1688 a acceptat dependena .ransilvaniei 5a3 de )ustria4 cu condiia ca principele s3 5ie ales potrivit vecBilor re!lement3ri. 1rin Diploma leopoldin34 principele .ransilvaniei a 5ost recunoscut ca vasal al "mp3ratului eopold &. ?n ciuda acestor prevederi4 "n anul 1699 ,iBai )pa55A al &&+lea 5ost constr7ns s3 renune la drepturile sale4 iar Dieta l+a recunoscut ca principe al .ransilvaniei pe "mp3ratul )ustriei. 1e aceast3 cale s+a reali;at uniunea personal3 dintre )ustria i .ransilvania. ?n anul 17224 Dieta a apro>at 6ragmatica sanciune4 prin care au 5ost a>ro!ate vecBile re!lement3ri cu privire la ale!erea principelui. -+a sta>ilit c3 titlul de principe al .ransilvaniei urma s3 5ie do>7ndit con5orm re!ulilor care !uvernau succesiunea la tronul )ustriei. ?n anul 17654 .ransilvania a 5ost proclamat3 ,are 1rincipat4 ast5el c3 "mp3ratul )ustriei a devenit i mare principe al .ransilvaniei4 promov7nd o politic3 de centrali;are a puterii. ?n calitate de principe i apoi de mare principe4 "mp3ratul e8ercita conducerea central34 "i numea pe "nalii 5uncionari4 "ncBeia tratate internaionale "n numele .ransilvaniei4 numea am>asadorii .ransilvaniei i e8ercita tutela asupra >isericii. 1entru e8ercitarea e5ectiv3 a acestor atri>uii "n cadrul %ancelariei aulice de la Giena s+a creat o %amer3 aulic3 transilvan34 care 5unciona separat de aceea a /n!ariei. 1e de alt3 parte4 "n .ransilvania e8ista i un !uvern local4 numit Ju>erniu4 "n 5runtea c3ruia se a5la !uvernatorul ales de c3tre Diet3 i con5irmat de c3tre "mp3rat. Din Ju>erniu mai 53ceau parte comandantul !eneral al armatei4 cancelarul4 te;aurarul4 preedintele staturilor i un or!an colectiv4 numit Concilium duodecem)irale. )ctivitatea Ju>erniului era suprave!Beat3 de %ancelaria aulic3 de la Giena. .ot la nivel central 5unciona %omisariatul provincial4 care avea atri>uiuni 5iscale4 #evi;oratul de c3ri pen>tru cen;ur34 Direcia de edile4 %on!resul medicinal i .a>la 9ustiiar34 ca instan3 de apel. ?n anul 17904 Dieta a le!i5erat din nou statutul autonom al .ransilvaniei "n care s+a preci;at c34 la urcarea pe tron4 marele principe tre>uie s3 recunoasc3 e8pres printr+un rescript imperial drepturile .ransilvaniei4 aa cum au 5ost ele 5ormulate prin Diploma leopoldin3. ?n perioada de re5erin34 Dieta .ransilvaniei a continuat s3 5uncione;e4 dar au 5ost perioade "n care lucr3rile acesteia nu au mai 5ost convocate decenii de+a r7ndul de c3tre principe4 "ntruc7t4 pe de o parte4 Dieta se opunea imi8tiunii principelui "n tre>urile .ransilvaniei4 iar4 pe de alt3 parte4 Dieta re5u;a "n mod sistematic s3 promove;e acele diplome imperiale care veneau "n spri9inul io>a!ilor i naiunii rom7ne.
108

.re>uie totui menionate Bot3r7rile Dietei din perioada 1790+17944 "n care s+a su>liniat c3 .ransilvania este un stat de sine st3t3tor4 distinct de /n!aria4 i c3 Ba>s>ur!ii nu au dreptul s3 ia nici o m3sur3 prin care s3 vi;e;e unirea .ransilvaniei cu /n!aria. *r!ani;area 5iscal3 a p3strat unele elemente ale sistemului anterior4 dar a introdus i unele elemente noi. %ele mai semni5icative re5orme "n domeniu au 5ost reali;ate de c3tre &osi5 al &&+lea4 careN + a trecut >unurile >isericii "n administrarea statuluiF + a "ncercat s3 "i supun3 pe no>ili la plata impo;ituluiF + a 53cut distincie "ntre o>li!aiile 5a3 de no>ili i o>li!aiile 5a3 de statF + a impus un impo;it pe avere i unul pe persoan34 di5erit de la o cate!orie social3 la alta. ?n ceea ce privete or!ani;area armatei4 "n perioada pe care o anali;3m4 "n .ransilvania se a5lauN + trupe imperiale4 a5late su> comanda unui !eneral austriacF + trupe locale4 conduse de c3tre un comandant !eneral. ?n aceast3 epoc3 au 5ost create re!imentele de !rani34 5ormate din rom7ni i secui. )rmata rom7neasc3 de !rani3 era 5ormat3 din dou3 re!imente4 cu reedina la *rlat i la '3s3ud. .eritoriile pe care se a5lau aceste re!imente constituiau districte militare de !rani34 "n care se aplica o le!islaie special34 nu numai pe plan militar4 ci i pe plan civil4 >ucur7ndu+se de o lar!3 autonomie. ?n ceea ce privete or!ani;area >isericii4 Ba>s>ur!ii au 5olosit din plin propa!anda reli!ioas3 pentru a+i consolida dominaia "n .ransilvania. a "nceputul acestei perioade s+a "n53ptuit unirea unei p3ri a >isericii ortodo8e cu >iserica catolic3. &niiativa a aparinut "mp3ratului eopold4 "ntruc7t prin re5orma reli!ioas3 marea ma9oritate a catolicilor din .ransilvania au devenit re5ormai. ?n acelai timp4 "n )ustria predominau catolicii4 "nc7t "mp3ratul eopold "i vedea sl3>it3 po;iia ideolo!ic3 "n .ransilvania. #om7nii din .ransilvania4 care constituiau ma9oritatea populaiei4 vedeau "n >iserica ortodo834 "n tradiiile lor reli!ioase4 puternice arme de ap3rare a identit3ii naionale. De aceea4 pro5it7nd de situaia deose>it de !rea "n care se a5lau rom7nii4 inclusiv preoii lor4 "mp3ratul le+a propus s3 treac3 la catolicism su> 5orma indirect3 a HuniriiI >isericii ortodo8e cu #oma. ?n vederea atin!erii acestui scop4 s+a promis rom7nilor c3 >iserica unit3 va 5i recunoscut3 de c3tre stat i c3 preoii unii se vor >ucura de avanta9ele catolicilor. Ka3 de aceste promisiuni4 o parte din clericii rom7ni4 "n 5runte cu episcopii .eo5il i )tanasie )n!Bel4 au Bot3r7t4 dup3 mai multe "ntruniri4 "n octom>rie 16984 unirea cu #oma.

109

%a urmare4 "mp3ratul eopold a emis4 "n anul 17014 o diplom3 prin care li se recunotea rom7nilor unii cu catolicii toate avanta9ele promise. Dar aceast3 diplom3 imperial3 a 5ost respins3 de c3tre Dieta .ransilvaniei4 "nc7t situaia uniilor nu s+a scBim>at cu nimic. ?n ciuda atitudinii potrivnice a Dietei4 de dispre4 mani5estat3 5a3 de rom7ni4 5runtaii >isericii unite4 "ntre care se remarc3 5i!ura de mare patriot a lui &oan &nocBentie ,icu Mlein4 au luptat 53r3 pre!et pentru recunoaterea drepturilor promise i4 "n primul r7nd4 pentru recunoaterea o5icial3 a naiunii rom7ne. (ste important de su>liniat 5aptul c3 unirea >isericii ortodo8e cu #oma nu a 5ost aceptat3 de marea ma9oritate a preoilor i credincioilor rom7ni4 motiv pentru care au 5ost supui unei pri!oane sistematice. )a se e8plic3 5aptul c3 p7n3 la 1761 ortodocii nu au avut un episcop. )>ia "n acest an s+a admis ale!erea unui episcop4 dar nu rom7n4 ci s7r> @ -ava =rancovici. )>ia "n anul 1809 a 5ost ales ca episcop al >isericii ortodo8e din .ransilvania rom7nul Gasile ,o!a. S,-!$n,a a IV-a' O&*an!+a&,a , "tat a T&an"!lvan!,! n %,&!)a a 9:<:-9:>C Dup3 revoluia de la 18484 )ustria a introdus "n .ransilvania un re!im politic neoa>solutist4 care s+a dovedit a 5i nevia>il4 "n condiiile accentu3rii 5r3m7nt3rilor interne !enerate de asuprirea social3 i naional3. 1entru reor!ani;area imperiului4 "ntr+o 5orm3 care s3 "i asi!ure supravieuirea4 "mp3ratul a convocat la Giena4 la "nceputul anului 18604 -enatul imperial4 "n componena c3ruia intrau repre;entani ai tuturor naionalit3ilor4 inclusiv ai rom7nilor. 1e >a;a propunerilor 53cute de acetia4 "mp3ratul )ustriei a dat la 20 octom>rie 1860 3iploma imperial pentru reglementarea raporturilor de drept public 'n 5onar"ie. )cest act constituional recunotea tuturor naiunilor din imperiu dreptul de a+i p3stra individualitatea istoric3 i politic34 printr+o or!ani;are administrativ3 proprie4 prin p3strarea le!ilor i a ae;3mintelor proprii. 1rin 5orma de or!ani;are care s+a reali;at4 ca i prin semni5icaia le!ilor adoptate4 perioada cuprins3 "ntre anii 1861 i 1867 a 5ost numit3 perioada li>eralismului. ?n aceast3 perioad34 prima Diet3 cu ma9oritate rom7neasc3 @ Dieta de la -i>iu @ a 5ost primul 5or politic "n care s+au adoptat le!i de e!al3 "ndrept3ire4 p3trunse de spirit democratic4 "n net3 opo;iie cu Bot3r7rile discriminatorii ale dietelor anterioare4 dominate de naiunile privile!iate. ?n53ptuirea or!ani;3rii de stat a .ransilvaniei pe noile >a;e constituionale i4 "n special ale!erile pentru Diet34 au prile9uit o serie de dispute i con5runt3ri4 "n cadrul c3rora s+au conturat dou3 po;iii diametral opuseN + repre;entanii naiunii rom7ne promovau principii democratice4 "ntemeiate pe e!alitatea naionalit3ilor i pe repre;enmtarea proporional3F

110

+ "n timp ce repre;entanii un!urilor se cramponau de re!imul discriminatoriu impus de no>ilime4 re!im ale c3rui caractere sunt e8primate "n dou3 acte sim>oliceN 9nio trium nationum din 1437 i Bot3r7rea de unire a .ransilvaniei cu /n!aria din 1848. a "nceputul anului 1861 s+a "ntrunit %on5erina naional3 a rom7nilor de la -i>iu4 unde s+ au cerutN + anularea tuturor le!ilor care pre9udiciau naiunea rom7n3F + e!alitatea politic3 a naiunii rom7ne cu celelalte naiuniF + recunoaterea lim>ii rom7ne ca lim>3 o5icial3F + Diet3 democratic3F + con!res naional. .otodat34 s+a Bot3r7t de a nu permite no>ilimii ma!Biare s3 "n53ptuiasc3 o restauraie a situaiei de la 18484 c7nd aceasta a cerut unirea .ransilvaniei cu /n!aria. %a urmare a e5orturilor depuse de c3tre repre;entanii rom7nilor4 s+a ela>orat un nou re!ulament electoral4 care a sta>ilit "n mai mare m3sur3 principiul repre;ent3rii proporionale4 ceea ce a dus la scBim>area structurii sociale i naionale a or!anului le!iuitor. Dieta .ransilvaniei4 aleas3 "n iunie+iulie 1863 pe >a;a noului re!ulament electoral4 i+a descBis lucr3rile la -i>iu4 la 15 iulie 18634 5iind prima Diet3 cu ma9oritate rom7neasc34 5apt ce a constituit "n epoc3 un mare eveniment politic. Dintre Bot3r7rile menionate de acest 5or le!islativ menion3mN + recunoaterea autonomiei 1rincipatului .ransilvanieiF + dreptul Dietei de a le!i5eraF + nulitatea le!ii din 1848 prin care se Bot3ra unirea .ransilvaniei cu /n!ariaF + e!alitatea lim>ilor rom7n34 ma!Biar3 i !erman3 "n viaa pu>lic3 : e!ea din 29 septem>rie 1863<F + anularea Diplomei leopoldineF + adoptarea unei noi diplome care s3 !arante;e autonomia .ransilvaniei. S,-!$n,a a V-a' T&an"!lvan!a n %,&!)a a $al!"m$l$! a$"t&)-$n*a& #e!imul dualist a constituit 5ormula politic3 prin care cercurile conduc3toare din )ustria i /n!aria i+au promovat interesele prin asuprirea naional3 a popoarelor cuprinse "n Botarele imperiului. &nstaurarea re!imului dualist a "nsemnat pentru .ransilvania "nceputul unei perioade de cumplit3 oprimare4 c3ci prin inte!rarea sa 5orat3 "n cadrul statului un!ar4 i+a pierdut identitatea politic3 proprie4 de care se >ucura4 iar naiunii rom7ne ma9oritare i s+au ne!at toate drepturile.

111

&nstaurarea dualismului i "ncorporarea .ransilvaniei de c3tre /n!aria au 5ost pre!3tite printr+o serie de acte care s+au succedat "ntre 1865 i 1867. )st5el4 "n septem>rie 1865 Dieta de la -i>iu a 5ost des5iinat34 iar "n luna noiem>rie a aceluiai an a 5ost convocat3 o nou3 Diet3 la %lu94 aleas3 pe >a;a unei le!i 5eudale din anul 17714 pro5und de5avora>il3 rom7nilor. %onstituit3 "n aceste condiii4 noua Diet34 av7nd o ma9oritate ma!Biar34 a votat4 "n decem>rie 18664 ane8area .ransilvaniei la /n!aria4 "n ciuda protestelor veBemente ale rom7nilor. 1rin e!ea din 5 decem>rie 1868 Dieta ma!Biar3 a Bot3r7t anularea tuturor instituiilor autonome ale .ransilvaniei i "ncorporarea sa la /n!aria. Dualismul austro+un!ar a 5ost o5icial creat prin acordul "ntre )ustria i /n!aria din 5e>ruarie 1867 i "n urma "ncoron3rii lui Kran; &ose5 & al )ustriei ca re!e al /n!ariei "n iunie 1867. )ceast3 uniune personal3 era completat3 cu elemente de uniune real34 const7nd "n e8istena unor ministere comuneN ,inisterul de (8terne4 ,inisterul de #3;>oi i ,inisterul de Kinane. ?n acelai timp4 dou3 dele!aii4 desemnate de c3tre Dieta ma!Biar3 i de 1arlamentul din Giena4 se "ntruneau "n cele dou3 capitale4 "n mod alternativ4 pentru a e8amina di5eritele aspecte ale activit3ii celor dou3 corpuri le!iuitoare. *dat3 cu "ncorporarea "n cadrul re!atului un!ar4 .ransilvania nu mai avea or!ane proprii de conducere4 deoarece Dieta i !uvernul au 5ost des5iinate. .ransilvania avea numai dreptul de a+i trimite repre;entanii "n 1arlamentul de la 1esta. .ransilvania a 5ost "ncorporat3 /n!ariei p7n3 la 1 decem>rie 19184 c7nd ,area )dunare 'aional3 de la )l>a+&ulia a Bot3r7t 9nirea romnilor din (ransil)ania$ Banat i Aara 9ngureasc i a tuturor teritoriilor locuite de dnii cu Romnia,&

112

Ca%!t)l$l II' D&,%t$l n T&an"!lvan!a n %,&!)a a ",-)l$l 6-9?9: S,-!$n,a I' D&,%t$l n T&an"!lvan!a n %,&!)a a v)!,v) at$l$! )pariia i evoluia dreptului "n .ransilvania pre;int3 un anumit speci5ic. )cest speci5ic s+a datorat4 pe de o parte4 interesului re!elui /n!ariei de a impune decretele sale i "n .ransilvania4 iar4 pe de alt3 parte4 opo;iiei 5actorilor locali 5a3 de aplicarea decretelor re!ale "n .ransilvania4 care se >ucura de o lar!3 autonomie. ?n aceste condiii speci5ice4 "n .ransilvania au luat natere dou3 r7nduieli 9uridice distincte. 1e de o parte s+a 5ormat un drept scris4 impus de c3tre cele trei naiuni privile!iate4 iar4 pe de alt3 parte4 populaia rom7neasc3 ma9oritar3 avea un sistem de drept propriu4 cuprins "n e!ea 3rii. )a se e8plic3 5aptul c3 "n .ransilvania s+au aplicat puine decrete re!ale4 iar acestea au ocupat un loc secundar "n sistemul de drept al .ransilvaniei. ,enion3m "n acest sensN + Decretul re!elui )ndrei al &&+lea din anul 1222 cu privire la privile!iile no>ilimiiF + Decretul lui %arol #o>ert re5eritor la or!ani;area 5inanciar3F + Decretul lui io>a!ilor. /nii re!i ai /n!ariei au iniiat i codi5ic3ri ale dreptului scris i nescrisN + "n anul 14864 din ordinul lui ,atei %orvin4 s+a ela>orat o prim3 codi5icare su> denumirea de 3ecretum maiusF + "n anul 15174 din ordinul re!elui GladislaV al &&&+lea4 a 5ost "ntocmit3 o colecie de drept4 intitulat3 Codul 7erbIc%i. )cest cod a 5ost promul!at o5icial a>ia "n anul 1691 prin Diploma leopoldin3. ?n acest cod sunt cuprinse dispo;iii cu privire la privile!iile no>ililor4 o>li!aiile io>a!ilor4 procedura de 9udecat34 statutul oraelor li>ere i dreptul aplicat "n provinciile dependente de /n!aria. ?n acest cod se preci;ea;3 c3 .ransilvania are un sistem udovic & din anul 1351 privind or!ani;area armatei i o>li!aiile

113

9uridic propriu. ?ntruc7t acest cod a 5ost "mp3rit "n trei p3ri4 a 5ost numit i 3ecretum tripartitum. 'o>ilimea celor trei naiuni privile!iate @ un!urii4 saii i secuii @ au "ncercat s3 impun3 "n .ransilvania un sistem de drept discriminatoriu4 "ntemeiat pe 9nio trium nationum4 "n virtutea c3ruia rom7nii erau e8clui de la viaa politic3 i erau declarai dumanul r%)rtitor din ar,& #om7nii din .ransilvania i+au ap3rat i promovat vecBiurile o>iceiuri i tradiii 9uridice. ?ntre revendic3rile 5ormulate de rom7nii din .ransilvania a 5ost i cea re5eritoare la recunoaterea i codi5icarea vecBilor o>iceiuri 9uridice rom7neti. )ceast3 revendicare a 5ost satis53cut3 "n anul 15084 c7nd au 5ost redactate #tatutele Arii /graului "n lim>a latin3. (le cuprindeau o>iceiurile 9uridice rom7neti "ntr+o 5orm3 5idel34 dar concentrat34 consider7ndu+se c3 sunt cunoscute 5oarte >ine de populaia rom7neasc34 din !eneraie "n !eneraie. De alt5el4 "n cuprinsul -tatutelor S3rii K3!3raului se arat3 "n mod e8pres c3 ele au 5ost ela>orate la propunerea rom7nilor i c3 normele cuprinse "n aceast3 codi5icare sunt vecBi o>iceiuri rom7neti. -tatutele S3rii K3!3raului cuprind norme de drept civil4 de drept penal i de procedur3. .erminolo!ia i coninutul acestora sunt similare cu cele din Sara #om7neasc3 i din ,oldova4 ceea ce ilustrea;3 unitatea de coninut a o>iceiului 9uridic rom7nesc aplicat de toi rom7nii din toate cele trei 3ri4 "n ciuda vicisitudinilor istorice. 'umeroase dispo;iii re!lementea;3 relaiile de 5amilieN c3s3toria4 divorul4 re!imul >unurilor dotale. a "ncBeierea c3s3toriei era necesar consim3m7ntul p3rinilor. Destrea viitoarei soii tre>uia s3 5ie constituit3 de c3tre p3rini4 iar "n lipsa acestora de c3tre 5rai. %3s3toria puteau 5i des53cut3 prin divor i prin repudiere. Dac3 des5acerea c3s3toriei se 53cea din vina soiei4 >unurile dotale r3m7neau "n st3p7nirea soului. De asemenea4 se consacr3 sistemul r3spunderii colective "n materie penal3. #e!lement3rile sunt identice cu cele din Sara #om7neasc3 i "n domeniul succesoral4 precum i "n domeniul penal. S,-!$n,a a II-a' D&,%t$l n T&an"!lvan!a n %,&!)a a %&!n-!%at$l$! ,%,n ,nt , Im%,&!$l Ot)man .9=<9-9>:B/ e!ile adoptate de Dieta .ransilvaniei "n secolele LG& i LG&& cu privire la or!ani;area de stat4 procedura de 9udecat34 or!ani;area >isericii4 dreptul civil i dreptul penal au 5ost sistemati;ate "n secolul al LG&&+lea "n colecii4 denumite +pprobatae constitutiones ? cuprindea le!ile adoptate "ntre 1541 i 1653 @ i Compilatae constitutiones ? cuprindea le!ile adoptate "ntre 1653 i 1669. )m>ele colecii au 5ost reunite "ntr+o lucrare denumit3 +pprobatae et compilatae constitutiones. ,iBai Gitea;ul4 dup3 "n53ptuirea unirii celor trei 3ri rom7ne4 a adoptat unele m3suri le!islative la cererea 3ranilor rom7ni4 prin care a consacrat anumite dispo;iii ale o>iceiului
114

rom7nesc. )st5el4 la propunerea lui ,iBai Gitea;ul4 Dieta din iulie 16004 a recunoscut drepturile rom7nilor de a+i pate vitele "n Botarele satelor s3seti i un!ureti4 potrivit vecBilor o>iceiuri. De asemenea4 preoii rom7ni au 5ost scutii de o>li!aiile "n munc3. 'ormele de drept ale oraelor s3seti au 5ost codi5icate "n #tatutele municipale sseti4 care au 5ost adoptate "n adun3rile sailor din anii 1570 i 1580 i apro>ate de principele .ransilvaniei "n anul 1583. )ceste statute cuprind norme de drept civil4 penal i procesual. )lte cule!eri de drept au 5ost #tatutele Fdor"eiului i #tatutele .arandului4 ca urmare a autonomiei locale de care se >ucurau aceste unit3i administrative. S,-!$n,a a III-a' D&,%t$l n T&an"!lvan!a n %,&!)a a %&!n-!%at$l$! ,%,n ,nt , A$"t&!a .9>:B-9:<:/ Dup3 anul 16834 de;voltarea economic3 i social3 "n .ransilvania au impus re!lement3ri 9uridice noi. Dar4 "n acelai timp4 au continuat s3 se aplice i vecBile re!lement3ri. )a se 5ace c3 dreptul "n .ransilvania dup3 anul 1683 este e8trem de etero!en i lipsit de unitate. De aceea4 se constat3 i dup3 anul 1683 e8istena a dou3 r7nduieli 9uridiceN + o>iceiul 9uridic4 creat i aplicat de populaia ma9oritar3 rom7neasc3F + un drept suprapus4 creat prin Bot3r7ri ale %urii de la Giena i a Dietei .ransilvaniei. %a urmare a le!ilor privind or!ani;area 9udec3toreasc3 i des53urarea proceselor4 impuse de monarBia Ba>s>ur!ic3 i de Dieta .ransilvaniei4 o>iceiul 9uridic rom7nesc nu s+a mai putut aplica "n practica tuturor instanelor4 ci numai "n aceea a instanelor in5erioare. ?n acest 5el4 aplicarea o5icial3 a o>iceiului 9uridic rom7nesc s+a limitat la procesele de mai mic3 importan34 9udecate potrivit procedurii orale. )plicat sistematic "n comunit3ile s3teti4 o>iceiul 9uridic rom7nesc nu i+a pierdut importana de odinioar34 5iind "n acelai timp i un 5actor de p3strare a valorilor tradiionale i a modului de via3 rom7nesc. ?n districtele militare de !rani3 s+a aplicat o le!islaie special34 at7t "n domeniul militar4 c7t i "n domeniul civil4 precum i o>iceiul 9uridic local. 1entru !r3nicerii rom7ni4 deose>it de important3 este 6atenta din BCGD4 completat3 cu un re!ulament de or!ani;are a re!imentelor rom7neti. )ceste acte constituiau 5undamentul li>ert3ii personale i a autonomiei de or!ani;are social3 a unei "nsemnate p3ri a rom7nilor din .ransilvania. * alt3 cate!orie de norme 9uridice este 5ormat3 din dispo;iiile pe care monarBia Ba>s>ur!ic3 le+a dat cu privire la or!ani;area de stat a .ransilvaniei sau la raporturile dintre no>ili i 3rani. )ceste dispo;iii sunt cuprinse "n diplome4 patente4 rescripte i ordonane. )ctele normative emise de c3tre Dieta .ransilvaniei erau supuse con5irm3rii "mp3ratului.
115

?n anul 18474 su> presiunea maselor 3r3neti i la cererea %urii imperiale4 Dieta a 5ost convocat3 s3 se pronune asupra unui proiect de "mpropriet3rire a 3ranilor. Dar Bot3r7rea adoptat3 de Diet3 prevedea4 contrar atept3rilor 3ranilor4 c3 "ntre!ul p3m7nt aparinera no>ililor4 iar dreptul de 5olosin3 al 3ranilor asupra oric3rui teren urma a 5i do>7ndit numai pe >a;a contractului "ncBeiat cu no>ilii. 'o>ilimea4 ale c3rei privile!ii au 5ost recunoscute prin Diploma leopoldin34 a c3utat s3+i apere i s3+i consolide;e po;iiile4 "n ciuda "ncerc3rilor "mp3ratului &osi5 al &&+lea de a le diminua. ?ntre actele care 5i8au statutul 9uridic al no>ililor sunt de menionat diplomele date de ,aria .ere;a "n anii 17464 1747 i 1767 prin care se recunotea no>ililor rom7ni unii dreptul de a ocupa 5uncii pu>lice. De;voltarea economic3 i a comerului a dus la consolidarea po;iiilor >ur!Be;iei "n ciuda ostilit3ilor i dispreului no>ililor. %ate!oria social3 a 3ranilor li>eri a devenit mai numeroas3 i mai puternic34 odat3 cu or!ani;area re!imentelor de !rani3. Jr3nicerii aveau dreptul de a poseda p3m7nt i alte >unuri imo>ile "n districtele de !rani34 aveau acces la 5olosina p3durilor i p3unilor i primeau o anumit3 remuneraie. ?n acest 5el4 a sporit num3rul 3ranilor li>eri rom7ni i s+a creat cadrul necesar a5irm3rii lor "n armat34 "n administraie i "n "nv33m7nt. -ituaia 3ranilor io>a!i a 5ost unul dintre motivele de tensiune dintre Ba>s>ur!i i no>ilimea din .ransilvania. 1entru atenuarea con5lictelor sociale4 Ba>s>ur!ii au preconi;at anumite re5orme i concesii 5a3 de 3rani io>a!i. )st5el4 ,aria .ere;a4 printr+o patent3 din anul 17694 a re!lementat "n am3nunt drepturile i o>li!aiile io>a!ilor 5a3 de no>ili. &osi5 al &&+lea4 prin patentele din anii 17834 1785 i 1790 a des5iinat dependena personal3 a 3ranilor. 1rin aceste patente4 3ranii4 care p7n3 atunci s+au a5lat "n stare de io>3!ie4 au do>7nditN + dreptul de proprietateF + dreptul de a se muta de pe un domeniu pe altulF + li>ertatea de a se c3s3toriF + dreptul de a "nv3aF + dreptul de a e8ercita arte i meserii. .otodat34 no>ilii nu mai aveau dreptul de a+i muta cu 5ora pe 3rani de pe o moie pe alta sau de a le pretinde pl3i suplimentare. ?n relaiile de 5amilie remarc3m re5orma lui &osi5 al &&+lea4 care a permis c3s3toria 3ranilor cBiar 53r3 consim3m7ntul no>ilului pe a c3rui moie se a5lau. %3s3toria pe teritoriul re!imentelor de !rani3 era condiionat3 de o>inerea unei autori;aii.
116

.ot pe teritoriul re!imentelor !r3nicereti a 5ost introdus sistemul comunit3ii domestice care consta din crearea de 5amilii mari4 cuprin;3toare4 5ormate din p3rini4 copii4 !ineri4 nurori4 nepoi4 care se a5lau su> autoritatea unui pater amilias . #e!ulile privitoare la rudenie erau comune cu cele din Sara #om7neasc3 i din ,oldova4 ca o e8presie a unit3ii dreptului "n cele trei 3ri rom7ne. #e!imul >unurilor era re!lementat prin vecBile i;voare. #e5ormele "n privina raporturilor dintre no>ili i 3rani nu au modi5icat sistemul de st3p7nire a >unurilor imo>iliare. #e!uli speciale re!lementau re!imul >unurilor a5late "n st3p7nirea 3ranilor din re!imentele !r3niceretiN + p3m7ntul putea 5i posedat i 5olosit cu condiia "ndeplinirii o>li!aiilor militareF + !r3nicerii aveau numai posesia asupra lotului de p3m7nt4 proprietatea aparin7nd monarBuluiF + p3m7ntul putea 5i transmis motenitorilor numai pe linie masculin3 i numai cu condiia prelu3rii o>li!aiilor militare. De remarcat este 5aptul c3 "n .ransilvania a e8istat o eviden3 5unciar3 ur>an3 "nc3 din secolul al LG+lea i o eviden3 5unciar3 rural3 din secolul al LG&&+lea. Din secolul al LG&&&+lea au 5ost introduse c3rile 5unciare !r3nicereti4 care cuprindeau elemente de identi5icare a terenului4 i anumeN + num3rul curentF + numele posesorului terenuluiF + 5elul terenului i m3rimea saF + terenurile "nvecinate i st3p7nii acestora. ?n materia o>li!aiilor4 de;voltarea relaiilor capitaliste au produs o serie de modi5ic3ri. )st5el4 "n timpul ,ariei .ere;a4 s+a introdus "n .ransilvania le!islaia comercial34 precum i cea privind 5alimentul i >ancruta 5rauduloas3 :5aliment "nsoit de nere!uli 5inanciare 53cute "n dauna creditorului<. De asemenea4 "n 5i;ionomia contractelor4 "ndeose>i a celui de v7n;are4 de arendare4 de "ncBiriere i de "mprumut4 au intervenit importante modi5ic3ri )doptarea %odului civil austriac din 1811 a e8ercitat o puternic3 in5luen3 asupra dreptului o>li!aional4 cu toate c3 acel cod s+a aplicat e5ectiv "n .ransilvania numai dup3 1848. Dispo;iii speci5ice re!lementau relaiile din districtele !r3nicereti. )st5elN + >unurile mo>ile nu puteau 5i v7ndute "n a5ara districtului4 53r3 apro>area or!anelor militare superioareF + v7n;area p3m7ntului :a sesiilor< era inter;is3F

117

+ ;3lo!irea p3m7ntului era permis3 numai 5a3 de un alt !r3nicer i numai cu apro>area comandantuluiF + s+a inter;is o5ierilor s3 ia "n arend3 p3m7nturi aparin7nd !r3nicerilorF + !r3nicerii s3raci puteau primi "mprumuturi pe termen scurt cu o do>7nd3 de 6 RF + !r3nicerii lovii de calamit3i puteau primi "mprumuturi 53r3 do>7nd3F + la "ncBeierea contractelor de c3tre !r3niceri4 ca de e8emplu cele de "mprumut i de locaiune4 autorit3ile militare e8ercitau un drept de suprave!Bere "n scopul prevenirii a>u;urilor. ?n materie succesoral3 se remarc3 patenta lui &osi5 al &&+lea din anul 17854 prin care io>a!ii au do>7ndit dreptul de a dispune de >unurile lor prin testament. #e!lement3ri speciale e8istau i "n privina succesiunii "n districtele de !rani3. )st5elN + !r3nicerii puteau dispune prin testament numai de >unuri imo>ileF + p3m7ntul revenea primului n3scut >3r>atF + "n lipsa descendenilor4 p3m7ntul revenea rudei celei mai apropiate de se8 masculin4 cu condiia ca aceasta s3 5i!ure;e "n s7nul 5amilieiF + 5emeile puteau veni la motenirea p3m7ntului numai "n lipsa unui motenitor de se8 masculin. ?n domeniul dreptului penal4 "n .ransilvania4 spre s57ritul secolului al LG&&&+lea i "nceputul secolului al L&L+lea4 au ap3rut mai multe le!i i coduri penale. Dintre acestea4 menion3mN + Decretul ,ariei .ere;a din anul 1776F + %odul penal al lui &osi5 al &&+lea :&ose5ina<F + %odul penal austriac din anul 1803. -unt incriminate noi 5apte4 precum >ancruta 5rauduloas3 sau de;ertarea militarilor. ?n materia pedepselor4 se constat3 nuanarea acestora su> aspectul "ncadr3rii. S,-!$n,a a IV-a' D&,%t$l T&an"!lvan!,! n %,&!)a a 9:<:-9?9: e!ile adoptate dup3 1867 i apro>ate "n .ransilvania au urm3rit ma!Biari;area 5orat3 i de;naionali;area rom7nilor "n vederea omo!enit3ii /n!ariei mari. )st5el4 e!ea din 1868 care consacra "ncorporarea .ransilvaniei la /n!aria i le!ea4 din acelai an4 cu privire la statutul naionalit3ilor4 au creat cadrul 9uridic de "nn3>uire a oric3ror "ncerc3ri ale rom7nilor de a se mani5esta ca o entitate naional3 de sine st3t3toare. e!ea cu privire la statutul naionalit3ilor din 1868 prevedea c3 "n /n!aria e8ist3 o sin!ur3 naiune4 cea ma!Biar34 care era declarat3 unic3 i indivi;i>il3. (ra socotit3 "n a5ara vieii politice orice persoan3 sau !rupare etnic3 ce nu recunotea c3 aparine naiunii ma!Biare. 1e aceast3 cale s+a urm3rit desnaionali;area tuturor popoarelor su>9u!ate. .oate aciunile prin care se cereau drepturi pentru naionalit3i erau cali5icate atentat "mpotriva statului.
118

1rintr+o serie de le!i cu privire la ora!ani;area "nv33m7ntului din perioada 1868+1893 lim>a ma!Biar3 a 5ost introdus3 "n toate colile4 iar pro!ramul de "nv33m7nt era sta>ilit de c3tre ,inisterul &nstruciunii. )ceste m3suri au 5ost "nsoite de inter;icerea sau suprave!Berea poliieneasc3 a "ntrunirilor rom7neti4 de inter;icerea importului de c3ri sau reviste din #om7nia4 de cen;urarea tuturor manualelor. e!ea presei din 1872 a introdus procedura potrivit c3reia c7te un e8emplar din 5iecare pu>licaie tre>uia depus la tri>unal i la procuratur34 precum i la ,inisterul de &nterne. &mportul sau v7n;area unor pu>licaii prin care se aprecia c3 statul ma!Biar a 5ost le;at erau pedepsite cu amend3 i privaiuni de li>ertate S,-!$n,a a V-a' L$%ta &)mn!l)& !n T&an"!lvan!a m%)t&!va $al!"m$l$! a$"t&)$n*a& upta rom7nilor 5a3 de "ncorporarea la /n!aria a .ransilvaniei i 5a3 de re!imul discriminatoriu la care au 5ost supui a "m>r3cat 5orme variate i s+a >ucurat de puternice ecouri de simpatie i solidaritate at7t "n #om7nia4 c7t i pe plan internaional. )st5el4 la numai c7teva ;ile dup3 ce Dieta de la %lu9 a Bot3r7t "ncorporarea .ransilvaniei la /n!aria :31 decem>rie 1866<4 J. =ariiu i &. #aiu au "ntocmit un memoriu semnat de 1493 intelectuali i de repre;entani ai altor cate!orii sociale4 care a 5ost "naintat "mp3ratului pentru a se respin!e "ncorporarea .ransilvaniei. ,emoriul a 5ost lar! r3sp7ndit "n .ransilvania i la Giena4 ast5el "nc7t s+a declanat pri!oana "mpotriva semnatarilor lui. a 3 mai 18684 cu prile9ul anivers3rii a 20 de ani de la revoluia de la 18484 a 5ost or!ani;at3 o mare adunare popular3 de protest la =la9. ,iile de repre;entani ai rom7nilor4 av7nd mandate din partea adun3rilor provinciale4 au adoptat 6ronunciamentul de la Bla-4 care era un protest colectiv prin care se a5irmau drepturile rom7nilor i se cerea respectarea acestora. ?n anul 1881 s+a "ntrunit %on5erina 'aional3 a rom7nilor din =anat i .ransilvania la -i>iu4 pentru uni5icarea partidelor politice i a liniei tactice. %u acea oca;ie s+a constituit 1artidul 'aional al #om7nilor din .ransilvania4 =anat i /n!aria. 1ro!ramul acestui partid prevedeaN + autonomia .ransilvanieiF + introducerea lim>ii rom7ne "n administraie i 9ustiieF + ale!erea 5uncionarilor pu>lici din r7ndul rom7nilorF + lupta "mpotriva oprim3rii naionaleF + modi5icarea e!ii naionalit3ilorF + democrati;area sistemului electoral. .otodat34 %on5erina i+a "ncredinat preedintelui partidului4 Giceniu =a>e4 mandatul de a "ntocmi un memoriu destinat "mp3ratului i opiniei pu>lice internaionale "n care s3 se pre;inte
119

pri!oana des53urat3 de c3tre /n!aria "mpotriva rom7nilor din .ransilvania "n scopul desnaionali;3rii lor. ,emoriul4 pu>licat "n anul 1882 "n lim>ile rom7n34 ma!Biar34 !erman3 i 5rance;34 a 5ost reprodus de c3tre aproape "ntrea!a pres3 rom7neasc3 i de c3tre numeroase ;iare str3ine4 repre;ent7nd un adev3rat act de acu;are al poporului rom7n "mpotriva asupririi sale. a con5erina naional3 a partidului din 1887 s+a Bot3r7t ela>orarea unui 5emorandum. #edactat de c3tre &uliu %oroianu i de5initivat "n anul 18924 memorandumul a 5ost semnat de c3tre preedintele partidului4 &on #aiu4 ca i de c3tre 5runtaii politiciN J. 1op de =3seti4 (. =rote4 G. ucaciu4 -. )l>ini i &. %oroianu. ,emorandumul a 5ost redactat "n lim>ile rom7n34 ma!Biar34 !erman34 italian3 i 5rance;3 i populari;at "n .ransilvania4 "n #om7nia4 precum i "n "ntrea!a (urop3. 1rotestul i revendic3rile rom7nilor au 5ost "ntemeiate pe dreptul istoric4 pe ponderea numeric34 pe ar!umente de ordin etnic i !eo!ra5ic4 pe contri>uia adus3 de populaia rom7neasc3 ma9oritar3 la viaa economic3 i social3 a .ransilvaniei. .otodat34 au 5ost supuse unui amplu recBi;itoriu dispo;iiile discriminatorii vi;7nd des5iinarea naiunii rom7ne4 din le!ea electoral34 le!ea naionalit3ilor4 le!ile colare4 le!ile a!rare i le!ea presei. #3spunsul Juvernului /n!ariei a 5ost pri!oana or!ani;at3 "mpotriva 5runtailor politici rom7ni4 care a "m>r3cat 5orma unor aciuni penale4 su> motivul c3 acetia au atentat "mpotriva statului ma!Biar. 1rocesul memoranditilor4 des53urat la %lu9 "n mai 18944 a dat rom7nilor prile9ul s3 "i a5irme unitatea i "ncrederea "n cau;a naional3. upta rom7nilor din .ransilvania4 susinut3 de c3tre toate cate!oriile sociale4 av7nd ca principal el a5irmarea 5iinei i unit3ii naionale4 a dus "n 5inal la reali;area /nirii .ransilvaniei cu #om7nia la 1 decem>rie 1918. 2nt&,3&! 0! t,"t, %are au 5ost 5actorii de conducere ai .ransilvaniei "n perioada voievodatuluiQ ?n perioada voievodatului .ransilvania era "mp3rit3 "nN a< districte rom7netiF >< comitate un!uretiF c< 9udeeF d< scaune secuietiF e< scaune s3seti. %e atri>uii e8ercita principele .ransilvaniei "n perioada principatului a5lat "n dependen3 5a3 de &mperiul *tomanQ Dependena .ransilvaniei 5a3 de &mperiul 6a>s>ur!ic a 5ost cons5init3 prinN
120

a< 1ra!matica sanciune din 1722F >< Diploma leopoldin3 din 1691F c< 6ot3r7rea Dietei convocat3 la K3!3ra "n anul 1688N )r3tai actele care s+au succedat "ntre 1865 i 1867 prin care au 5ost pre!3tite instaurarea dualismului austro+un!ar i "ncorporarea .ransilvaniei de c3tre /n!aria. %are au 5ost primele codi5ic3ri iniiate "n .ransilvaniaQ .ratai -tatutele S3rii K3!3raului :apariie4 coninut<. %e drepturi au do>7ndit 3ranii a5lai "n stare de io>3!ie prin patentele lui &osi5 al &&+ lea din anii 17834 1785 i 1790Q ,enionai principalele dispo;iii speci5ice care re!lementau relaiile din districtele !r3nicereti. ,enionai principalele aciuni care au marcat lupta rom7nilor din .ransilvania "mpotriva dualismului austro+un!ar.

TITLULV -.)./ 0& D#(1./ #*,2'(-% ?' 1(#&*)D) 1918+1938

121

Ca%!t)l$l I' F$&!&,a "tat$l$! na!)nal $n!ta& &)mn -57ritul primului r3;>oi mondial a dus la "mplinirea n3;uinei de veacuri a poporului rom7n4 i anume unitatea politic3 pe "ntre!ul s3u spaiu de de;voltare istoric3. -tatul naional unitar rom7n a 5ost 53urit "n cadrul unui proces revoluionar4 prin lupta eroic3 a "ntre!ii naiuni4 din vecBea #om7nie4 din .ransilvania i din =anat4 din =asara>ia i =ucovina. )dun3rile le!islative i !uvernele provi;orii constituite de c3tre repre;entanii poporului4 care au e8ercitat atri>uiuni de conducere politico+administrativ3 "n perioada de tran;iie c3tre 5ormarea unui aparat de stat unic4 s+au >ucurat de concursul "ntre!ii populaii "n asi!urarea ordinii pu>lice i a >unei des53ur3ri a vieii social+economice. 6ot3r7rile de unire a celor trei str3vecBi provincii rom7neti au 5ost promul!ate ulterior prin decrete re!aleN + la 27 noiem>rie pentru =asara>iaF + la 18 decem>rie pentru =ucovinaF + la 24 decem>rie pentru .ransilvania. -istemul tratatelor de la Gersailles a cons5init unirea "ntre!ii naiuni rom7ne "ntr+un sin!ur stat unitar i independent4 a dat recunoatere internaional3 operei "n53ptuite de c3tre poporul rom7n.

Ca%!t)l$l II' Ev)l$!a &,%t$l$! S,-!$n,a I' Un!1!-a&,a l,*!"lat!v ?n perioada 1918+1938 pro>lema 5undamental3 care s+a pus pe planul re!lement3rii 9uridice a 5ost aceea a uni5ic3rii le!islative4 pentru a se reali;a acordul necesar dintre unitatea politic3 i cea 9uridic3. 1rocesul uni5ic3rii a 5ost de lun!3 durat34 "n unele domenii prelun!indu+se p7n3 "n prea9ma celui de al doilea r3;>oi mondial.
122

-tatul rom7n a reali;at uni5icarea le!islativ3 prin dou3 metodeN + prima metod3 a constat "n e8tinderea aplic3rii unor le!i din vecBea #om7nie pe cuprinsul "ntre!ii 3riF + cea de a doua metoda s+a "n53ptuit prin ela>orarea unor noi acte normative4 unice4 prin care s+au "nl3turat re!lement3rile paralele anterioare. ?n procesul uni5ic3rii le!islative4 metoda e8tinderii a 5ost 5olosit3 "ndeose>i "n domeniile dreptului constituional i al dreptului penal. #e!lementarea paralel3 s+a meninut mai mult3 vreme "n dreptul civil i "n unele ramuri ale dreptului procesual. .otodat34 au 5ost adoptate numeroase le!i speciale unice "n toate ramurile dreptului. 1rin "m>inarea celor dou3 metode a 5ost creat sistemul de drept al #om7niei. S,-!$n,a a II-a' D&,%t$l -)n"t!t$!)nal ?n materia dreptului constituional a r3mas "n vi!oare %onstituia din 1866 p7n3 "n anul 19234 c7nd a 5ost adoptat3 o nou3 %onstituie. )ceasta a 5ost promul!at3 la 28 martie i pu>licat3 la 29 martie 1923. ?n procesul de ela>orare a noii constituii s+a pornit de la te8tele %onstituiei din 18664 dintre care apro8imativ 60R au 5ost preluate. De aceea4 "n doctrina 9uridic3 s+a a5irmat c34 "n realitate4 %onstituia din 1923 este doar o modi5icare a celei din 1866. %ons5inind 53urirea statului naional unitar rom7n4 %onstituia prevedea c3 Romnia este un stat naional$ unitar i indi)i%ibil, i c3 teritoriul Romniei este inalienabil,& %onstituia a cons5init re!imul parlamentar democratic4 a recunoscut drepturile i li>ert3ile cet3eneti i a consacrat principiul separaiei puterilor "n stat. 1otrivit %onstituiei4 activitatea le!islativ3 urma a 5i e8ercitat3 de c3tre re!e i #epre;entana naional3 :5ormat3 din -enat i %amera Deputailor<4 cea e8ecutiv3 de c3tre re!e i Juvern4 iar cea 9udiciar3 de c3tre instanele 9udec3toreti. &niiativa le!islativ3 aparinea 5ie re!elui4 5ie uneia dintre cele dou3 adun3ri ale #epre;entanei naionale. Dup3 apro>area de c3tre ma9oritatea mem>rilor am>elor adun3ri4 le!ile urmau a 5i sancionate de c3tre re!e. %onstituia din 1923 a introdus controlul constituionalit3ii le!ilor4 e8ercitat de c3tre ?nalta %urte de %asaie i Custiie4 care avea dreptul s3 declare inaplica>ile le!ile contrare %onstituiei4 dar numai cu privire la ca;ul 9udecat. De asemenea4 a 5ost introdus i principiul controlului le!alit3ii actelor administrative4 potrivit c3ruia instanele 9udec3toreti puteau cen;ura actele emanate de la administraia de stat i puteau o>li!a statul la plata unor desp3!u>iri c3tre persoanele particulare.
123

1rin e!ea electoral3 din martie 1926 s+a re!lementat4 pe lar!4 dreptul de a ale!e i de a 5i ales4 des53urarea ale!erilor4 structura )dun3rii Deputailor i a -enatului. ?n perioada 1927+1930 a 5uncionat4 con5orm prevederilor constituionale4 instituia re!enei. &nstituirea re!enei a 5ost determinat3 de renunarea lui %arol4 5iul cel mare al re!elui Kerdinand4 la prero!ativele de motenitor al tronului. ?n ianuarie 1926 %orpurile le!iuitoare au rati5icat actul renun3rii4 proclam7ndu+l motenitor pe ,iBai4 5iul lui %arol. .otodat34 a 5ost creat3 o re!en34 5ormat3 din trei persoane4 care urma a+i e8ercita prero!ativele4 "n eventualitatea "n care ,iBai ar 5i a9uns re!e "naintea ma9oratului. #e!ena a "nceput s3 "i e8ercite atri>uiile din iunie 19274 ca urmare a morii re!elui Kerdinand. ?n anul 1930 %arol a revenit "n ar3 i s+a proclamat re!e :restauraia<4 ast5el "nc7t re!ena i+a "ncetat activitatea. S,-!$n,a a III-a' D&,%t$l a m!n!"t&at!v ?n perioada de re5erin3 au 5ost adoptate noi le!i de or!ani;are administrativ3 at7t pe plan central4 c7t i pe plan local. ,enion3m "n acest sens e!ea pentru or!ani;area ministerelor din 2 au!ust 19294 prin care s+a creat cadrul !eneral de or!ani;are al ministerelor "ntr+un sistem unitar. 1otrivit acestei le!i4 re!ele desemna persoana care urma s3 5orme;e Juvernul4 "i numea i "i revoca pe minitri. e!ea mai prevedea "n5iinarea Directoratelor ministeriale locale4 "n num3r de apte4 pentru 5iecare minister4 ca centre de administraie i inspecie local3. a 14 iunie 1925 a 5ost adoptat3 e!ea pentru uni5icarea administrativ34 prin care s+a sta>ilit un sistem unitar de or!ani;are teritorial3 a statului naional i s+a prev3;ut constituirea or!anelor locale eli!i>ile. %on5orm le!ii4 teritoriul #om7niei se "mp3rea din punct de vedere administrativ4 "n 9udee i comune. %omunele erau de dou3 5eluriN rurale i ur>ane. %omunele rurale se puteau 5orma din unul sau mai multe sate4 "n 5uncie de num3rul locuitorilor pe care "l aveau. %omunele ur>ane erau centre de populaie recunoscute ca atare prin le!eF la r7ndul lor4 ele se "mp3reau "n comune reedin3 de 9ude i comune nereedin3 de 9ude. /nele comune ur>ane reedin3 de 9ude4 de mai mare importan34 puteau 5i declarate prin le!e ca municipii. Cudeele erau "mp3rite "n pl3i4 iar comunele ur>ane "n sectoare. )dministraia 9udeului se a5la su> conducerea per5ectului4 numit prin decret re!al4 la propunerea ,inisterului de &nterne. ?n 5runtea administraiei comunale se a5la primarul4 care e8ecuta Bot3r7rile %onsiliului local i ale Dele!aiei permanente comunale. 1rimarul era ales de c3tre %onsiliul comunal. %onducerea pl3ii era e8ercitat3 de c3tre un pretor4 numit prin deci;ie ministerial3. a nivelul comunelor i 9udeelor 5uncionau consilii i dele!aii permanente4 competente s3 decid3 potrivit le!ii.
124

1rin e!ea pentru or!ani;area administraiei locale din 3 au!ust 1929 s+au adus o serie de modi5ic3ri sistemului or!ani;3rii administrative. )ceast3 le!e prevedea c3 toate comunele4 ur>ane sau rurale4 puteau 5i "mp3rite "n sectoare i c3 se >ucurau de personalitate 9uridic3 at7t 9udeele i comunele4 c7t i sectoarele comunale. -atele care 53ceau parte dintr+o comun3 rural3 eru considerate ca 5iind sectoare ale acesteia i aveau conducere proprie. ?n perioada de re5erin34 au 5ost adoptate o serie de le!i privind creareaN + %onsiliului e!islativF + %onsiliului -uperior )dministrativF + %asei 1ensiilorF + %amerelor )!ricoleF + %amerelor de ,unc3F + precum i reor!ani;area %amerelor de %omer i &ndustrie. De asemenea4 a 5ost adoptat -tatutul 5uncionarilor pu>lici. S,-!$n,a a IV-a' D&,%t$l -!v!l ?n domeniul dreptului civil a r3mas "n vi!oare codul adoptat "n anul 18644 dar s+au aplicat i unele le!i speciale4 a c3ror adoptare a 5ost impus3 de trans5orm3rile economico+sociale. /ni5icarea le!islaiei civile s+a reali;at "n mod treptat i di5ereniat de la o provincie la alta. )st5el4 dac3 la s57ritul deceniului al treilea4 "n vecBea #om7nie i "n =asara>ia se aplicau aceleai norme de drept civil4 "n .ransilvania au continuat s3 se aplice unele norme speci5ice p7n3 "n timpul celui de al doilea r3;>oi mondial. ?n anumite domenii ale dreptului civil au intervenit noi re!lement3ri i au 5ost introduse noi principii. )st5el4 "n materia propriet3ii4 dac3 potrivit concepiei clasice4 e8primat3 "n art. 480 din %odul civil4 dreptul de proprietate are un caracter a>solut4 %onstituia din 1923 i le!islaia civil3 special3 au consacrat concepia propriet3ii ca 5uncie social3. 1e aceast3 cale s+a creat >a;a 9uridic3 "n vederea e8proprierii pentru cau;3 de utilitate naional3. 1rin %onstituia din 1923 a 5ost re5ormulat conceptul de Hutilitate pu>lic3I4 d7ndu+i+se o accepiune mult mai lar!3 5a3 de cea consacrat3 prin %onstituia din 1866. 1e aceast3 >a;3 au 5ost adoptate o serie de m3suri "n vederea limit3rii dreptului de proprietate a>solut3. )ceste m3suri au 5ost necesare4 "ntruc7t4 potrivit concepiei romane clasice4 preluat3 de codurile civile >ur!Be;e4 proprietarul unui teren avea drepturi depline at7t asupra su>solului4 c7t i asupra spaiului aerian a5lat asupra acelui teren. %onstituia din 1923 a prev3;ut4 "ns34 c3 >o!3iile su>solului trec "n proprietatea statului4 ceea ce ecBivalea;3 cu o naionali;are a su>solului. De asemenea4 s+au adus "n!r3diri cu privire la dreptul asupra spaiului aerian4 "n interesul societ3ilor de navi!aie aerian3.

125

.otodat34 s+a procedat la naionali;area unor "ntreprinderi de armament i a unor u;ine metalur!ice. ?n 5apt4 dup3 naionali;are au 5ost trecute "n 5olosina unor particulari4 su> prete8tul c3 particularii pot pune mai >ine "n valoare dec7t statul >o!3iile su>solului i "ntreprinderile. %u privire la proprietatea 5unciar3 s+a adoptat o serie de le!i pentru "n53ptuirea re5ormei a!rare. )ceste le!i au 5ost distincte pentru vecBea #om7nie i pentru vecBile provincii. #e5orma a!rar34 le!i5erat3 "n anul 19214 a presupus dou3 operaii distincte. 1rima operaie a 5ost aceea a trecerii terenurilor e8propriate "n proprietatea statului4 cu plata unor su>staniale desp3!u>iri. 1reul r3scump3r3rii era e!al cu preul re!ional al arendei "nmulit cu 40 "n vecBea #om7nie4 i cu 20 pentru restul 3rii. )ceast3 prim3 operaie s+a putut e5ectua "ntr+o perioad3 scurt3 de timp4 cu at7t mai mult cu c7t desp3!u>irile urmau a 5i pl3tite de c3tre stat. %ea de a doua operaiune consta "n v7n;area p3m7nturilor de c3tre stat 3ranilor. )ceast3 5ormul3 9uridic3 prin care s+a 53cut "mpropriet3rirea a avut menirea s3 dea impresia c3 p3m7nturile nu au trecut din proprietatea moierilor "n cea a 3ranilor4 ci c3 au 5ost v7ndute de c3tre stat. e!ile de "mpropriet3rire au prev3;ut c3 p3m7nturile reparti;ate 3ranilor nu puteau 5i v7ndute sau ipotecate "nainte de stin!erea datoriilor c3tre stat. #e!imul 9uridic al propriet3ii asupra su>solului a 5ost sta>ilit prin e!ea minelor din 3 iulie 1924. )ceast3 le!e a rea5irmat principiul constituional privind proprietatea statului asupra >o!3iilor su>solului4 cu unele e8cepii. )st5el le!ea a recunoscut drepturile c7ti!ate asupra >o!3iilor su>solului4 cunoscute i e8ploatate "n acel moment4 ceea ce a constituit o important3 limit3 a re!lement3rii. )a se 5ace c3 dispo;iiile le!ii urmau a se aplica inte!ral numai pentru concesionarea terenurilor a5late "n re;erva statului i pentru terenurile persoanelor particulare care nu puteau e8ploata su>solul pe teren propriu. #e!imul 9uridic al propriet3ii statului a su5erit o serie de modi5ic3ri prin e!ea pentru e8ploatarea minelor din 29 martie 1929 i prin e!ea privitoare la comerciali;area i controlul "ntreprinderilor economice ale statului din 6 iunie 1929. 1revederile acestor le!i au 5ost ast5el 5ormulate "nc7t s3 5avori;e;e capitalul privat4 inclusiv capitalul str3in. )a4 de pild34 proporia particip3rii capitalului privat nu era 5i8at34 ast5el "nc7t acesta4 "n >a;a unei particip3ri sim>olice4 do>7ndea acces la e8ploatarea >unurilor statului. ?n perioada de re5erin34 prevederile dreptului civil cu privire la condiia 9uridic3 a persoanei au 5ost completate cu noi re!lement3ri. ,enion3m "n acest sensN + e!ea din 1928 cu privire la actele de stare civil3F + e!ea din 1929 asupra contractelor de munc3F + e!ea din 1932 cu privire la ridicarea incapacit3ii 5emeii m3ritate.
126

1rin aceste le!i s+a atenuat ine!alitatea dintre >3r>at i 5emeie "n domeniul dreptului civil. )st5el4 s+a prev3;ut c3 5emeia nu mai tre>uie s3 cear3 consim3m7ntul soului "n vederea "ncBeierii unei convenii de munc3 i c3 5emeia are dreptul de a+i "ncasa salariul i de a dispune de el4 precum i dreptul de a+i "nstr3ina >unurile 53r3 autori;aia soului. ?n materia persoanelor 9uridice4 au intervenit modi5ic3ri impuse de trans5orm3rile din viaa social+economic3. )st5el4 prin e!ea din 26 mai 1921 se autori;a or!ani;area sindicatelor4 cu condiia ca acestea s3 se preocupe numai de pro>lemele cu caracter strict pro5esional4 economic4 social i cultural ale mem>rilor lor. -e inter;icea sindicatelor des53urarea oric3rei activit3i politice4 ca i dependena 5a3 de vreun partid politic. 1rin e!ea pentru persoanele 9uridice din 6 5e>ruarie 19244 vecBiul sistem4 potrivit cu care personalitatea 9uridic3 se acorda prin le!e4 a 5ost "nlocuit cu sistemul acord3rii personalit3ii 9uridice pe >a;a unei proceduri speciale4 care se des53ura "n 5aa instanelor 9udec3toreti. #e!lement3rile noi ce au intervenit "n materia o>li!aiilor au dat statului posi>ilitatea de a diri9a raporturile dintre creditori i de>itori4 mai ales "n perioada cri;ei economice. ,enion3m "n acest sens creditori. 1entru soluionarea datoriilor a!ricole ale 3ranilor4 care au !enerat ad7nci nemulumiri4 statul a intervenit cu o serie de m3suri vi;7nd reducerea datoriilor 3ranilor4 prelun!irea scadenelor pentru datoriile care mai r3m7neau de pl3tit4 or!ani;area creditului a!ricol i suspendarea e8ecut3rii silite asupra 3ranilor. )semenea dispo;iii cuprind e!ea pentru asanarea datoriilor a!ricole din 19 aprilie 19334 e!ea pentru re!lementarea datoriilor a!ricole i ur>ane din 14 aprilie 19324 precum i e!ea conversiunii datoriilor a!ricole din 7 aprilie 1934. ?n perioada de re5erin3 au intervenit modi5ic3ri i "n 5i;ionomia contractului de v7n;are+ cump3rare. 1otrivit codului civil4 contractul de v7n;are+cump3rare era translativ de proprietate4 5apt care4 "n condiiile cri;ei4 !enera serioase inconveniente pentru capitaliti. )ceasta "ntruc7t4 "n momentul 5alimentului4 >unurile a5late "n ma!a;inele comercianilor erau v7ndute la licitaie4 iar suma re;ultat3 era "mp3rit3 "n mod proporional "ntre creditorii 5alitului. ?n practica relaiilor comerciale4 m3r5urile erau procurate periodic prin contractul de v7n;are+cump3rare4 iar plata urma a se 5ace la scadenele prev3;uteN marii comerciani deveneau proprietari ai m3r5urilor "n momentul primirii lor4 cBiar dac3 preul nu era pl3tit. &ar dac3 m3r5urile r3m7neau nev7ndute4 "n condiiile !enerate de cri;a economic34 comercianii cu am3nuntul d3deau 5aliment4 iar creditorii le scoteau >unurile la v7n;are pentru a se desp3!u>i. /rmarea era c3 industriaii i an!rositii nu+i mai puteau valori5ica drepturile de crean3 n3scute din contractele "ncBeiate cu micii ne!ustori4 aa "nc7t d3deau i ei 5aliment. 1entru a se evita
127

e!ea din 20 au!ust 1929 pentru li>era circulaie a >unurilor a!ricole : @egea

5i"alac"e<4 prin care loturile provenite din "mpropriet3riri puteau 5i scoase la v7n;are de c3tre

asemenea consecine s+a recurs la v7n;area >unurilor 53r3 trans5erul dreptului de proprietate4 dac3 preul nu era pl3tit "n momentul remiterii m3r5urilor. ?n domeniul relaiilor de munc3 au 5ost adoptate4 "n acea perioad34 noi re!lement3ri4 inclusiv de uni5icare le!islativ3. )u 5ost adoptate o serie de le!i care cuprindeau dispo;iii cu privire la soluionarea con5lictelor colective de munc34 la repausul duminical4 la durata ;ilei de munc34 ocrotirea minorilor i a 5emeilor4 la contractele de munc34 la 9urisdicia muncii. S,-!$n,a a V-a' D&,%t$l %,nal ?n domeniul dreptului penal a r3mas "n vi!oare codul adoptat "n anul 1864. Dup3 53urirea statului naional unitar rom7n s+a trecut la ela>orarea unui nou cod penal4 care a 5ost adoptat4 dup3 "ndelun!ate ter!ivers3ri4 la 18 martie 1936 i a intrat "n vi!oare la 1 ianuarie 1937. 'oul cod penal a 5ost sistemati;at "n trei p3riN + %artea & @ Dispo;iii !eneraleF + %artea a &&+a @ Dispo;iii privitoare la crime i delicteF + %artea a &&&+a @ Dispo;iii privind contraveniile. ?n perioada la care ne re5erim au 5ost adoptate i o serie de le!i penale speciale care se re5ereau la ap3rarea linitii i creditului 3rii :1930<4 la reprimarea concurenei neloiale :1932<4 la reprimarea unor in5raciuni contra linitii pu>lice :@egea 5r%escu + 1924<4 la ap3rarea re!imului monarBic din #om7nia :1927<4 la introducerea st3rii de asediu :1933< i la ap3rarea ordinii :1934<. S,-!$n,a a VI-a' P&)-, $&a -!v!l ?n domeniul procedurii civile a continuat s3 se aplice codul adoptat "n anul 1864. /ni5icarea le!islativ3 "n aceast3 materie s+a reali;at at7t prin e8tinderea unor dispo;iii de procedur3 civil3 din vecBea #om7nie "n noile provincii4 c7t i prin adoptarea unor noi le!i. ,enion3m "n acest sens e!ea din din 19 mai 19254 care vi;a uni5icarea unor dispo;iii de procedur3 civil3 i comercial34 "nlesnirea i accelerarea 9udec3ilor4 precum i competena 9udec3torilor. S,-!$n,a a VII-a' P&)-, $&a %,nal 0i "n domeniul dreptului procesual penal a r3mas "n vi!oare vecBiul cod. ?n anul 19354 la 19 martie4 a 5ost adoptat un nou cod de procedur3 penal34 care a intrat "n vi!oare la 1 ianuarie 1937.

128

'oul cod a preluat numeroase dispo;iii din cel anterior4 dar a prev3;ut i unele re!lement3ri noi.

DDD

?n scopul cre3rii unui cadru unitar pentru aplicarea dreptului a 5ost dat34 la 25 ianuarie 19244 e!ea pentru uni5icarea or!ani;3rii 9udec3toreti. %on5orm dispo;iiilor acestei le!i4 instanele 9udec3toreti erau constituite "ntr+un sistem 5ormat dinN + 9udec3toriiF + tri>unaleF + curi de apelF + curi cu 9uriF + %urtea de %asaie. Cudec3toriile erau rurale4 ur>ane i mi8te. ?n 5iecare 9ude 5unciona un tri>unal4 compus din una sau mai multe seciuni. %urile de apel4 "n num3r de 144 erau compuse din una sau mai multe seciuni. %urile cu 9uri 9udecau numai procese penale. &nstana suprem3 era %urtea de %asaie. ?n vederea uni5ic3rii modului de compunere a corpului de avocai s+a dat o le!e special3 "n anul 19234 modi5icat3 "n anul 1925. 2nt&,3&! 0! t,"t, 1rin ce metode a reali;at statul rom7n uni5icarea le!islativ3 dup3 1918Q 1otrivit %onstituiei din 19234 iniiativa le!islativ3 aparineaN a< re!eluiF >< JuvernuluiF c< #epre;entanei 'aionale :5ormat3 din -enat i %amera Deputailor<F d< ?naltei %uri de %asaie i Custiie. %on5orm e!ii din 14 iulie 19254 teritoriul #om7niei se "mp3rea4 din punct de vedere administrativ4 "nN a< 9udeeF
129

>< pl3iF c< oraeF d< comuneF e< sectoareF 5< sate. %e modi5ic3ri au 5ost aduse "n materia propriet3ii prin %onstituia din 1923 5a3 de %onstituia din 1866Q %are au 5ost cele dou3 operaii distincte presupuse de re5orma a!rar3 le!i5erat3 "n 1921Q %e prev3d e!ile din 1928 :cu privire la actele de stare civil3<4 din 1929 :asupra contractelor de munc3< i din 1932 :cu privire la ridicarea incapacit3ii 5emeii m3ritate< prin care s+a atenuat ine!alitatea dintre >3r>at i 5emeie "n domeniul dreptului civilQ e!ea din 26 mai 1921 inter;ice sindicatelorN a< activit3i politiceF >< activit3i sociale i culturaleF c< dependena 5a3 de vreun partid politicF d< activit3i economice. %are erau instanele 9udec3toreti sta>ilite prin uni5icarea or!ani;3rii 9udec3toretiQ e!ea din 25 ianuarie 1924 pentru

B!3l!)*&a1!, (,& %(#'()4 (,& ,* %/S4 Istoria statului i dreptului romnesc,4 (ditura

1ress ,iBaela4 =ucureti4 2001F %. 6),)'J&/4 Codul general al Romniei,4 38 vol.4 =ucureti4 1907+1940F -.. 1)-%/4 G . 6)'J)4 Crestomaie pentru studiul istoriei statului i dreptului romnesc,4 3 vol.4 =ucureti4 1955+1963F %* (%.&G4 coordonat de &. %(.(#%6&4 Istoria dreptului romnesc,4 3 vol.4 (ditura )cademiei #. -. #.4 =ucureti4 1980+1984F
130

). #$D/ (-%/$ 6agini din istoria dreptului romnesc,4 =ucureti4 1970F ). #$D/ (-%/4 7iaa -uridic i administrati) a satelor,4 =ucureti4 1927F ). #$D/ (-%/4 Curs de istoria dreptului romn,4 =ucureti4 1926F &. 1(#(.D4 Curs de istoria dreptului romn,4 =ucureti4 1926F J. K*.&'*4 6agini din istoria dreptului romnesc,4 =ucureti4 1940F &. =) .)#&/4 (ripticele din (ransil)ania,4 )iud4 1930F D. K&#*&/4 Istoria statului i dreptului romnesc,4 =ucureti4 1976F &G&/ 1. ,)#%/4 Istoria dreptului romnesc,4 =ucureti4 1997F J6. %#*'S4 6ra)ila de la Go)ora din BGDE,4 =ucureti4 1961F WWW + Cartea romneasc de 'n)tur,4 =ucureti4 1961F WWW + Jndreptarea legii,4 =ucureti4 1962F WWW + 6ra)ilniceasca condic,4 =ucureti4 1957F WWW + Codul Calima",4 =ucureti4 1958F &. ,/#)#/4 Constituiile romne,4 =ucureti4 1980F '. =$ %(-%/4 Fpere,4 vol. &4 =ucureti4 1953F %. D)&%*G&%&/ i %* (%.&G4 3in istoria (ransil)aniei,4 =ucureti4 1963F %. J&/#(-%/4 Contribuii la studiul marilor dregtori 'n secolele 8I7-87,4 =ucureti4 1962F '. &*#J)4 @es origines et l!originalitK du droit roumain,4 1935F '. &*#J)4 Istoria poporului romnesc,4 1985F -.. 1)-%/4 7oie)odatul (ransil)aniei,4 %lu9+'apoca4 1971F J6. 1 ).*'4 Istoria modern a Romniei,4 =ucureti4 1985F &. -%/#./4 7iaa politic din Romnia BHBL-BHDD,4 =ucureti4 1982F &. -%/#./4 7iaa cotidian a Romnilor 'n perioada interbelic, 4 (ditura #)*4 =ucureti4 2001F ) (L)'D#/ ,)DJ()#/4 Romnii 'n opera notarului anonim,4 Kundaia %ultural3 #om7n34 %lu9+'apoca4 2001F .(*%.&-.4 1atriarBul =isericii *rtodo8e #om7ne4 6e treptele slu-irii cretine,4 =ucureti4 2001F J6. D=/%6()4 F istorie a romnilor din peninsula balcanic& #ecolul 87III-88, 4 =ucureti4 1999F &. G)#.)4 Re)oluia de la BLDL 'n Arile Romne& 3ocumente inedite din ar"i)ele ruseti,4 (ditura )#%4 %Biin3u4 1998F

131

%* (%.&G4 coordonat de K. ./%$4 MEEE de ani de stabilitate$ cretinism i cultur 'n spaiul romnesc& Repere cronologice sau picturi din istoria neamului,4 =ucureti4 2000F ,)#&)' -.#*&)4 Romnii$ marile puteri i sud-estul Nuropei, :1800+1830<4 =ucureti4 2002F %* (%.&G4 coordonator =. ,/#J(-%/4 Istoria Romniei 'n te4te,4 =ucureti4 2001.

132