Sunteți pe pagina 1din 3

Iudeo-masoneria i bieii detepi din afacerile cu energie.

Studiu de caz
Fragment din lucrarea Armaghedonul Templului lui Solomon. on!uraia "asoneriei# a luburilor "ondiale i a $rdinelor Illuminati, de Cornel Dan Niculae Editura Carpathia Rex :: www.carpathia-rex.ro
Toate drepturile asupra textului de mai os apar!in editurii. Este permis" reproducerea lui pe #nternet doar cu men!ionare sursei$ nu este permis" %olosirea textului de mai os &n pu'lica!ii tip"rite %"r" acordul editurii

Marea Loj a Romniei numit" (i )masoneria energiei*, a %ost condus" ca +are +aestru de omul de a%aceri Corneliu ,l. -i(oianu p.n" &n ianuarie /001, c.nd aceast" )+are 2o "* s-a alipit Marii Loji Naionale din Romnia, condus" de Eugen 34idiu Chiro4ici, -i(oianu de4enind 5ro +are +aestru &n aceast" )principal"* mare lo " din Rom.nia. ,l"turi de -i(oianu, la 4.r%ul Marii Loji a Romniei se g"sea (i un important a%acerist din lumea energiei, despre care presa a %"cut 4aluri, 6ogdan Nicolae 6u7"ianu, 5ro +are +aestru al +arii 2o i 8a7i (i el &n MLNR9. :n urm" cu c.!i4a ani, Corneliu -i(oianu semnase un acord cu Marea Loj Alpina din El4e!ia 8)!ara de adop!ie* a lui 6u7"ianu, care a (i renun!at la cet"!enia rom.n" &n /00; pentru a %i mai greu anchetat de procurorii rom.ni9, numit )5act de Concordat*, ceea ce &nsemna o alian!" masonic" (i un acord de spri in. ,ceast" mare lo " el4e!ian" este unul dintre puternicele 'ra!e europene ale masoneriei 'ritanice - care &i con%er" )regularitatea* - dar numele ei este, &n acela(i timp, implicat &n mai multe conspira!ii. Alpina este %ormat" din 1< de lo i masonice ce reunesc =.000 de )%ra!i* el4e!ieni, dar (i str"ini 8precum %ostul pre(edinte al Fran!ei, >ac?ues Chirac sau diplomatul e4reu american @enrA Bissinger9. ,cestei )Mari Loji a Romniei* &i apar!inea (i Radu 6oroianu, na(ul de cununie al li'eralului C"lin 5opescu-T"riceanu. ,cest )%rate* mason, 6oroianu, a %ost partener de a%aceri cu 6u7"ianu &n compania )el4e!ian"* B&C Consulting, (i totodat", ca am'asador al Rom.niei &n El4e!ia, )a %"cut lo''A* pentru ca %irmei el4e!iene VA Tec , repre7entat" de 6ogdan 6u7"ianu &n Rom.nia, s" i se atri'uie de c"tre statul rom.n contractul de retehnologi7are al hidrocentralei !orile de "ier #. Despre aceast" a%acere, presa ar"ta: )C"lin 5opescu-T"riceanu se cunoa(te cu 6ogdan 6u7"ianu &nc" din CDD;. ,tunci, T"riceanu a a4i7at hot"r.rea de gu4ern prin care VA Tec , compania repre7entat" de 6u7"ianu, a primit %"r" licita!ie retehnologi7area !orilor de "ier # 8@idroelectrica a pl"tit ini!ial peste /00 de milioane de euro, dar tur'inele au %unc!ionat la %el ca &nainte de moderni7are, %apt ar"tat (i de pres"9. 2a adresa sediului )Marii Loji a Romniei$ din 6ucure(ti, strada Edgar Euinet num"rul ;, s-a a%lat (i 4echiul sediu al %irmei %nerg& 'olding, iar a4ocatul Doru 6o(tin", un apropiat al lui 6u7"ianu, al"turi de care a &n%iin!at &n anul /000 %nerg& 'olding, era la r.ndul lui mem'ru al acestei Mari Loji a Romniei. Firma B&C Consulting a %ost &n%iin!at" F0G-F0G &n iunie CDD; de 6ogdan 6u7"ianu (i Corneliu Hil4iu Iugra4u Iam%irescu, nimeni altul dec.t )marele maestru* Corneliu -i(oianu, care poart" acest ultim nume de c.nd (i l-a schim'at &n CDDD. Ji B&C Consulting &(i are sediul la )adresa Marii Loji a Romniei*, condus" de echipa 6u7"ianu-i(oianu pe strada Edgar Euinet la num"rul ;. Toate a%acerile asupra energiei rom.ne(ti teleghidate de )%ratele* 6u7"ianu sunt &n %a4oarea unor %irme el4e!iene, &n care sunt asocia!i al!i )%ra!i* el4e!ieni, precum %ra!ii ,nton (i 6eat Corpateaux, sau unele mari companii el4e!iene, %iind re%lec!ia )concordatului* masonic el4e!iano-rom.n, transpus &n plan economic. 2ucrurile au mers at.t de departe, &nc.t, la un moment dat, &n anul /00F, Rom.nia a %ost pe punctul de a semna un ) Acord romno(el)eian *n domeniul energiei$, prin care acorda El4e!iei a4anta e de C,/ miliarde euro. Condus de C"lin 5opescu T"riceanu, gu4ernul rom.n era asigurat de o coali!ie 5D-5N2-5C, iar ministrul economiei, Codru! Here(, se a%la la Iurich, &n %runtea unei delega!ii, pentru per%ectarea acordului. Discu!iile &ns" au %ost 'rusc sistate &n urma unui scandal de pres" care de74"luia c" Acordul urma s" o'lige gu4ernul rom.n s" %ac" &ncredin!"ri directe unor %irme el4e!iene pentru alte retehnologi7"ri de hidrocentrale (i alte acti4it"!i &n domeniul energiei. +inistrul Here( apucase &ns" s" &ncredin!e7e %irmei VA Tec , &n regim special, %"r" licita!ie, )retehnologi7area* Centralei Termice 8CET9 6ucure(ti pentru C<F milioane euro.

5o7i!ia &n )lumea interna!ional" a energiei* a lui 6ogdan 6u7"ianu (i &n masoneria el4e!ian" l-au %"cut s" de4in" mem'ru al "orumului Crans Montana 8El4e!ia9, su' numele de Nicolas 6u7"ianu, &n calitatea de )industria( el4e!ian al c"rui holding este implicat &n produc!ia (i distri'u!ia de energie electric"*, de4enind ast%el (i %ondator (i pre(edinte executi4 al Consiliului pentru A+aceri !u,lice -nternaionale ./orld !u,lic A++airs0. )+asoneria l-a a utat s" p"trund" &n cercuri alt%el inaccesi'ile unui comerciant o'scur de energie*, explica presa aceast" situa!ie (i e4enimentul din mai /0CC, c.nd, la -iena, 6u7"ianu de4enea ctitor al unui thinK-tanK mondialist 8prin intermediul societ"!ii 1electra A2, al c"rei pre(edinte era9, cu numele ) Center +or 2lo,al 3ialogue and Cooperation$, thinK-tanK al c"rui secretar general, %ondator (i sponsor este Htamen Htantche4, 'inecunoscutul (menar 'ulgar din su'ordinea ma%iei israeliene a %ra!ilor CernoA, la r.ndul lor executan!i ai omului +ossad-ului, +arK Rich, cel care i-a sponsori7at studiile de e'raism din tinere!e lui +ihai R"74an Lngureanu. Dintre participan!ii la &n%iin!area thinK-tanK-ului masonic al lui 6. 6u7"ianu, 4iene7ul Center +or 2lo,al 3ialogue and Cooperation, )nu puteau lipsi* nici e4reul ruso-american -adim 6enAato4 sau +usta%a 3ral, partenerii lui H. Htantche4 din )dosarul spionilor* sau al )pr"d"torilor din energie* &n care a %ost inculpat (i ministrul economiei Codru! Here(, cu to!ii %iind aresta!i (i acu7a!i de D##C3T, &n <0 noiem'rie /00M, pentru spiona asupra +inisterului Economiei &n scopul pri4ati7"rii manipulate a sectorului energetic rom.nesc. )Cum pot o%eri '"ie!ii de(tep!i pre!uri at.t de sc"7uteN - se &ntre'a +ircea Toma - 5"i, simplu: ei au cump"rat cea mai ie%tin" energie de pe pia!", cea hidro, o'!inut" pe su' te ghea, pentru 7ece ani, de la 'idroelectrica, &nc" din /00=... 6u7"ianu este parte a unui grup criminal speciali7at &n corup!ie &n domeniul energetic*, a4.nd )7eci de %irme care sunt &n%iin!ate (i des%iin!ate a(a cum mi(un" c"pu(ele pe arterele energiei...* +arele +aestru 6ogdan 6u7"ianu (i +ihai R"74an Lngureanu sunt prea apropia!i, clama presa c.nd Lngureanu a ungea prim-ministru, &n %e'ruarie /0C/, %apt deloc de7min!it de cei implica!i (i acu7a!i c" rela!ia ascunde ce4a putred. 6u7"ianu &i propusese premierului T"riceanu, pe linie de partid, &n /00=, s" &l pun" pe Lngureanu &n %runtea ministeru lui de Externe - solu!ie agreat" (i de pre(edintele 6"sescu, 6u7"ianu %iind prieten (i cu +ircea 6"sescu, %ratele pre(edintelui. ,poi, c.t a %ost director general al H#E 8spiona ul rom.nesc9, Lngureanu a %olosit curent a4ionul personal al lui 6u7"ianu (i ar %i primit de la el 7eci de mii de euro 8pl"!i pentru ser4icii necunoscute9. De %apt, Lngureanu ar %i %ost &n mai multe r.nduri &mpreun" cu +ircea 6"sescu la 7iua de na(tere a lui 6u7"ianu. Totodat", ani 'uni, +ihai R"74an Lngureanu s-ar %i ca7at gratuit &n apartamentul re7er4at permanent la @otelul #mperial din -iena pe numele 6ogdan 6u7"ianu, c"ci Lngureanu are, dup" #srael, o rela!ie special" cu ,ustria, 4i7it.nd %rec4ent -iena, d.nd inter4iuri (i conduc.nd -nstitutul de Cercetri %)reie4ti din capitala austriac". Dar ,ustria este, &n Europa, )sluga intereselor sioniste*, con%orm lui +oishe ,rAe Friedman, ra'inul (e% iudeo-ortodox al ,ustriei, statul austriac, -iena cu prec"dere, %iind &mp.n7it de agentura +ossad-ului, care a recurs chiar (i la lichidarea, prin aran area unui accident, a liderului na!ionalist >org @aider, &n antura ul c"ruia a %ost introdus - ca secretar general al partidului al c"rui lider era @aider, 5artidul 2i'ert"!ii - un e4reu recrut +ossad, 5eter Hichro4sKi. Ji tot la -iena, +.R. Lngureanu a condus un centru de studii e4reie(ti, a%lat &n 'une rela!ii cu ser4iciile israeliene. 6u7"ianu, mem'ru al "orumului Crans Montana, a de4enit (i mem'ru &n consiliul de administra!ie al 5MV !etrom, ce controlea7" re7er4ele de petrol ale Rom.niei. ,ceast" po7i!ie a sa &n C.,. al 5MV !etrom aduce poate lumin" asupra dedesu'turilor situa!iei prin care Daniela, so!ia lui +. R. Lngureanu, a &ncasat de la grupul 5MV Austria, &n / ani 8/0C0-/0CC9 suma de C;0 mii euro pentru )ser4icii de consultan!" medical"*, adic" ; mii de euro pe lun", de M ori (i ce4a mai mult dec.t salariul de director al Her4iciului de #n%orma!ii Externe 8H#E9 al lui Lngureanu, din aceea(i perioad", de la o companie a c"rei acti4itate pri4e(te &n mod e4ident siguran!a na!ional" (i asupra c"reia tre'uia s" 4eghe7e H#E. +ihai R"74an Lngureanu a inter4enit pentru a %i eli'era!i din arestul cerut de 5archetul Oeneral al Rom.niei - D##C3T, &n anul /00;, c.nd era ministru de Externe, a spionilor e4rei sau ai ma%iei israeliene, -adim 6enAato4, Htamen Htantche4 (i asocia!ii lor, Lngureanu ac!ion.nd, ca ministru de Externe atunci, la cererea unor politicieni americani, mul!i e4rei, precum congresmen-ului e4reu Ro'ert Pexler, senatorul >oe 6iden din Delaware 8din /001

4icepre(edinte al HL,9, +aura @artA, &nalt o%icial &n Departamentul de Htat american, sau %ostul am'asador e4reu al Htatelor Lnite &n Rom.nia, ,l%red +oses, (e%, atunci (i &n pre7ent, al mai multor organi7a!ii e4reie(ti interna!ionale. 2a %inele aceluia(i an al inter4en!iei lui Lngureanu, ca ministru de Externe, pentru eli'erarea grup"rii 6enAato4-Htantche4, &n /00;, el, +.R. Lngureanu a ungea (e% al spiona ului rom.nesc 8H#E9, numit de Traian 6"sescu, dar (i cu largul (i inexplica'ilul spri in al 5arlamentului. )Hpionii* ac!ionau atunci pentru Marco 2roup Qde!inut" de israelianul +arc Rich, sponsorul din tinere!e al lui +.R. Lngureanu 8&n CDD/, t.n"rul +ihai R"74an Lngureanu era de!in"torul )'ursei de merit +arK Rich* din cadrul R,cademiei Regale de Jtiin!e* din +area 6ritanie (i a'sol4ea mai apoi )+arK Rich RoAal HocietA la Ht. Cross College Fellowship Centre %or >ewish and @e'rew Htudies, din cadrul Ht. Cross College - Lni4ersitA o% 3x%ord, ceea ce a4ea s" &l propulse7e &n lumea marilor a%aceri ideologico-politice controlate de organi7a!iile mondiale e4reie(ti, ca (i, iat", &n antura ul 8su'ordineaSSN9 unor potenta!i %inanciar care &l 4or 'a premier, 'a pre(edinte al Rom.niei9T, dar au %ost eli'era!i (i au disp"rut, %"c.nd &n continuare di4erse a%aceri cu 6ogdan 6u7"ianu, mai noul sponsor al lui +ihai R"74an Lngureanu. :n iunie /0C/, gu4ernarea -ictor 5onta l-a impus ca administrator udiciar la 'idroelectrica pe un important mason din cadrul MLNR, Remus 6or7a. 5ractic, gigantul energetic al statului rom.n (i-a cerut &n instan!" propria insol4en!" 8)incapacitate de plat"*9, cer.ndu-l ca administrator udiciar U lichidator pe 6or7a, prin %irma acestuia, %uro -nsol. Remus 6or7a de4enise, dup" Con4entul +asonic al MLNR din /0C0, )+arele 3rator* al marii lo i, &n acela(i timp &n care (e%ul )masoneriei energiei*, Corneliu -i(oianu, de4enea )+are +aestru ,d unct*, po7i!ie &n%iin!at" pentru prima dat" &n cadrul Marii Loji Naionale din Romnia. +are 3rator al marii sale lo i masonice, Remus 6or7a %igura (i ca pre(edinte al Cur!ii Hupreme de >usti!ie +asonic" din cadrul MLNR, iar )%ra!ii* s"i cred c", &ntr-o 'un" 7i, 4a de4eni, )pe drept*, +arele lor +aestru. :n pre7ilele Con4entului masonic din M noiem'rie /0C0, &nsu(i +:. +:. Chiro4ici i-ar %i spus lui Remus 6or7a, care a %ost destul de acti4 &n alegerile Con4entului 8acord.nd (i un inter4iu pentru cititorii )pro%ani* ai 6 Maga7ine9 c", dac" l-ar %i cunoscut mai 'ine mai de mult timp (i dac" 6or7a (i-ar %i exprimat inten!ia de a candida la %unc!ia de +are +aestru, l-ar %i )spri init %"r" re7er4e*. :n )plan pro%an*, Remus 6or7a gestionea7" un imperiu %ormat din /U< din proiectele imo'iliare din 6ucure(ti (i alte %a'rici (i companii, intrate in incapacitate de plat" 8printre care (i 8CM Re4ia, unde &(i %ac 4eacul aceea(i masoni )'"ie!i de(tep!i* din urul )marelui maestru* 6ogdan 6u7"ianu9. :n a%ar" de %unc!ia sa masonic", care pare s" &l propulse7e &n po7i!ii a4anta oase, Remus 6or7a era (i prieten cu premierul -ictor 5onta &nc" de c.nd au a'sol4it, &mpreun", &n acela(i an, CDDF, Facultatea de Drept din 6ucure(ti, dup" care a r"mas &n capital", de(i este ardelean 8ca (i socrul lui 5onta, #lie H.r'u, alt mason cu greutate9. Dac" premierul 5onta a ser4it )masoneria energiei* prin aducerea lui 6or7a la lichidarea 'idroelectrica, este o &ntre'are cu r"spunsul &n plic, dar sunt 4oci care arat" c" 6or7a 4a &mpinge c.te4a hidrocentrale )'"ie!ilor de(tep!i* ai a%acerilor cu energie 8cu care s-ar pre%ace c" se lupt" (i pe care &i (tim de a ca %iind grupa!i &n cercul masonic 6u7"ianu--i(oianu9. 'idroelectrica, companie de!inut" de statul rom.n, este cel mai mare produc"tor de energie din Rom.nia, a4.nd &n patrimoniu (i mega-hidrocentralele ) !orile de "ier$ # 4i 9, pe unde s-au derulat a%acerile principalului )'"iat de(tept* din %runtea masoneriei rom.ne, 6ogdan 6u7"ianu, pl"tit de 'idroelectrica cu sute de milioane de euro. Ea a intrat &n pierderi uria(e (i &n insol4en!" tocmai pentru c" a 4.ndut energie electric" su' pre!ul de produc!ie c"tre %irmele a(a-7i(ilor )'"ie!ii de(tep!i* masoni. Remus 6or7a preci7a c", dup" el, )masoneria repre7int" c"r"mida de temelie a Rom.niei*. :n ceea ce &l pri4e(te pe premierul 5onta &nsu(i, rela!ia lui cu 7ona a%acerilor din energie se &nnoad" &n ude!ul Oor - circumscrip!ia electoral" &n care candidea7" -, unde se &nt.lne(te &n politic" (i &n proiecte cu +arele +aestru ad unct al MLNR, Corneliu -i(oianu.V