Sunteți pe pagina 1din 22

Functiile dreptului 1. Functia de institutionalizare / formalizare juridica a organizarii social - politice; 2.

Functia de conservare, aparare si garantare a valorilor fundamentale ale societatii; 3. Functia de conducere a societatii; . Functia normativa;

Principiile de drept 1. Principiul asigurarii bazelor legale de functionare a statului; 2. Principiul libertatii si egalitatii; 3. Principiul responsabilitatii; . Principiul ec!itatii si al justitiei;

Principiile legiferarii 1. Principiul fundamentarii stiintifice a activitatii de elaborare a normei juridice; 2. Principiul asigurarii unui raport firesc intre dinamica si statica dreptului; 3. Principiul corelarii actelor normative; . Principiul accesibilitatii si al economiei de mijloace in elaborarea normativa;

$ctului normativ 1. "'punerea de motive (prezentare succinta a conditiilor aparitiei / finalitatilor urmarite)

2. -itlul actului normativ (scurt, sugestiv . element de identificare) 3. Preambulul si formula introductiva . /ispozitii sau principii generale (prevederi, definitii)

1. /ispozitii de continut (continutul actului normativ . reguli, urmari) 4. /ispozitii finale si tranzitorii (punerea in aplicare, intrarea in vigoare, prevederi, relatii cu reglementari pree'istente) 5. $ne'e

Partile constitutive ale / "lementele# %ormei juridice &aportului juridic Structura logica a 1. +ubiectul normei juridice: (subiectul de drept, pers. purtatoare de drepturi si obligatii care poate participa 1. *poteza (descrie la orice relatie imprejurarile, poate sociala; subiect defini calitatea individual sau subiectului) colectiv) 2. ,ontinutul (ansamblul drepturilor si obligatiilor subiectelor; dreptul 2. /ispozitia subiectiv . facultatea (drepturi, obligatii, juridica individuala a prevederi, subiectului de drept; permisiuni) obligatia juridica . 3. +anctiunea indatorirea sub. (pozitiva sau pasiv de a avea o negativa; urmarile anumita conduita . care survin . activa sau pasiva) nefavorabile sau masuri de stimulare) Structura tehnico3. 2biectul (actiunile legislativa a normei pe care subiectul de juridice: drept le intreprinde sau le solicita in Forma de e'primare procesul desfasurarii a normei juridice . raportului juridic; poate fi incompleta, conduita partilor) elementele lipsa se deduc logic.

&aspunderii juridice 1. ,onduita ilicita (actiune/inactiune care nesocoteste o prevedere legala; infractiuni, contraventii, abateri disciplinare) 2. Prejudiciul (rezultat vatamator) 3. 0egatura cauzala (intre fapta ilicita si prejudiciu/ prejudiciul trebuie sa fi survenit ca urmare, ca efect al faptei)

. 3inovatia (element constitutiv, temei al raspunderii juridice; implica libertatea vointei, caracterul deliberat al actiunii si asumarea riscului acestui comportament)

%2&6$ 78&*/*,$ +,2P# - asigurarea ordinii sociale (pentru asta, norma juridica trebuie sa corespunda structurii si necesitatilor societatii, sa fie recunoscuta ca obligatorie si sa trezeasca in destinatarii ei constiinta necesitatii); - apararea societatii; - prevenirea si combaterea comportamentului deviant; Norma juridica este o regula generala si obligatorie de conduita, al carei scop este acela de a asigura ordinea sociala; poate fi adusa la indeplinire pe cale statala si, in caz de nevoie, prin constrangere. %ormele juridice reprezinta un model de comportament, continand pretentiile societatii fata de conduita membrilor sai. *mpreuna cu relatiile juridice nascute in baza lor, normele juridice formeaza ordinea de drept, adica nucleul ordinii sociale, garantia realizarii drepturilor de baza ale individului si a functionarii corecte a institutiilor. -&$+$-8&*0" %2&6"* 78&*/*," Caracter general si impersonal (este abstracta si abstractizeaza, se adreseaza impersonal, masei si nu individului ca singularitate, este o dispozitie generala) Caracter tipic (formuleaza un tip, model de conduita; reduce si egalizeaza insusirile semnificative) Implica un raport intersubiectiv (imagineaza omul in raport cu semenii sai, are in vedere sc!imbul just intre persoane aflate in relatie; permanenta limitare reciproca sub sanctiunea pedepsei) Caracter obligatoriu (prevederile nu sunt lasate la liberul arbitru al subiectului; se bucura de e'igibilitate . adica are garantii e'terioare; aceeasi obligativitate indiferent de forta actului normativ care o cuprinde) ,0$+*F*,$&"$ %2&6"02& 78&*/*," 1. ,riteriul ramurii de drept (norme de drept civil, penal, comercial, administrativ, constitutional etc); 2. ,riteriul fortei juridice a actului normativ (legi, decrete, !otarari guv., ordonante, decizii); 3. ,riteriul structurii logice (norme juridice complete, incomplete); . ,riteriul sferei de aplicare (n.j. generale, speciale, de e'ceptie); 1. ,riteriul gradului si al intensitatii incidentei (norme . principii; se impun in rap. cu celelalte norme); 4. ,riteriul modului de regl. a conduitei (norme onerative, pro!ibitive, permisive); 5. %orme organizatorice (infiintare, scopuri, competente, relatii intre institutii) 9. %orme punitive si norme stimulative (sanctiuni negative/pozitive).

Subiect 15) Structura normei juridice sc!em").


i. determinate strict(conditii precise de aplicare) dupa precizia datelor oferite i. relativ determinate(conditii la modul general)

i. simple ( o singura situatie) ipoteza dupa complexitatea imprejurarilor i. complexe (cumul de imprejurari) i. unice (o singura imprejurare) dupa numarul imprejurarilor i. alternative ( mai multe imprejurari suficienta numai una) d. determinate strict dupa precizia datelor oferite d. relativ determinate dispozitia d.onerativa (obliga subiectul sa savirseasca o actiune) d. prohibitiva ( opreste , interzice o actiune) natura conduitei prescrise d.de recomandare (face recomandari) structura logico-juridica d.de stimulare ( recompenseaza subiectul) s. determinate strict ( stabileste precis ) s. relativ determinate (un cadru mai larg) s. unice dupa gradul de determinare s.alternative ( m. multe feluri de sanctiuni ) s. unice s. cumulative (m. multe sanctiuni aplicate) s. principale (inchisoare si amenda) NORMA JURIDICA s. penale s. complementare(interzicere de drepturi) s. accesorii(interzicere drepturi prevazute de lege) s. propriuzise (din patrimoniul subiectului) s.civile pedepse civile (suprima un drept civil) sanctiunea dupa natura lor amenda contraventionala s.administrative confiscarea bunurilor mustrare avertisment s. disciplinare reducere salariu transfer disciplinar desfacerea contractului de munca s.de anulare ( anularea actelor incheiate) dupa scopul lor s. reparatorii ( repara prejudiciul ) s. expiatori carti,titluri,capitole,sectiuni,subcapitole,subsectiuni,articole aliniate

structura tehnico-legislativa

Intr. in vigoare . la 3 zile dupa publicarea in 6onitorul 2ficial / la data prevazuta . legi si ordonante; . la data publicarii in 6onitorul 2ficial / la data prevazuta . celelalte acte normative; #ctiunea normei juridice . isi produce efectele pe viitor; : Principiul neretroactivitatii (e'ceptie legile interpretative, nepedepsirea faptelor savarsite sub legea vec!e daca nu mai sunt prevazute sub legea noua, aplicarea normei juridice mai favorabile, retroactiv); : Principiul neultraactivitatii (o norma juridica nu isi poate e'tinde efectele dupa iesirea sa din vigoare; e'ceptii . normele juridice cu caracter temporar / e'ceptional) Iesirea din vigoare# : $jungerea la termen (norme juridice cu termen / e'ceptionale) : ,aderea in desuetudine (sc!imbarea conditiilor social . economice determina neaplicarea n.j.) : $brogarea . e'presa . directa (cu precizarea actelor scoase din vigoare in actul normativ nou) . indirecta (cu mentionarea ca pe data intrarii in vig. a actului nou se abroga orice dispozitie legala contrara) . tacita / implicita .

&$P2&-80 78&*/*, $ legatura sociala dintre participantii determinati, reglementata de norma juridica, ce poate fi aparata prin apel la forta de constrangere a statului; &aportul juridic este un raport# :social (se stabileste intre oameni, pers. fizice sau juridice) :de suprastructura (suporta insuficienta tuturor rapoartelor sociale, influenteaza viata sociala) : volitional (de vointa) : valoric (se concretizeaza in valorile esentiale ale societatii) ; ,ategorie istorica.

&$+P8%/"&"$ 78&*/*,$ $ reactia organizata, institutionalizata, pe care o declanseaza o fapta sociala condamnata; $ cadrul de realizare pentru sanctiune; $ raport juridic de constrangere, al carui obiect este sanctiunea; - civila, penala, contractuala, delictuala (in functe de norma juridica incalcata); &aspunderea penala . raport juridic penal de constrangere, nascut ca urmare a savarsirii infractiunii, raport stabilit intre stat si infractor; sanctiune specifica . pedepasa pro!ibitiva de libertate. $titudinea autorului faptei fata de conduita sa poate lua forma de intentie sau culpa. *%-"%-*$ : directa . faptuitorul prevede rezultatul si il urmareste;

: indirecta . faptuitorul prevede rezultatul, nu il urmareste, dar il accepta; ,80P$ : faptuitorul prevede si spera ca rezultatul nu se va produce (imprudenta); : faptuitorul nu prevede, desi trebuia sa prevada (neglijenta); ,auze care e'clud e'istenta raspunderii juridice# minoritatea (sub 1 ani), alienarea mentala, betia involuntara, constrangerea fizica sau morala, cazurile de legitima aparare. Subiect (12) Clasificarea drepturilor civile subiective.
Dupa continut:1. dr nepatrimoniale;2. Dr. patrimoniale dr. de uz (dr. de a poseda si folosi un bun) dr. de uzufruct(dr. de a culege fructele) dr. de abitatie(dr. de a locui) dr. principale (proprietatea si dezmebramintele) plantatiilor pe terenul altei persoane) dr. de folosinta al regiilor autonome si institutiile publice(dr. de a intrebuinta bunurile in folosul sau) dr. de concesiune(a expoata un bun pina la 99 drepturi reale ani) dr de ipoteca(satisfacerea creantei in momentul executarii bunului imobil) dr. de gaj(satisfacerea creantei in momentul executarii bunului mobil) dr. de garantie reala mobiliara(se garanteaza cu dr. accesorii garantiei) 1.dr.patrimoniale altor creditori) dr. de retentie (sa l retina) din conventii sau acte juridice generale unilaterale si bilaterale) gestiunea de afaceri dr. principale (nelimitate datorita justa multiplelor izvoare) din fapte juridice dr. de creante ilicite cauza plata nedatorata pt fapta proprie pt fapta altuia pt animale dr. la dobinda izvoare licite imbogatirea fara privilegiile(dr. de a fi preferat inaintea bunul afectat dr. de servitute(instituirea unei sarcini) dr. de superficie(dr. asupra constr si

clauza penala(in contracte evaluarea anticipate a prejudiciilor) dr. accesorii arvuna(cind se inc!eie un antecontract)

dr. relativ dr. absolut

fidejusiunea(garantie personala garantul la banca)

dr. la viata dr. referitoare la existenta si integritatea fizica dr. la sanatate dr. la invatamint dr.la libera exprimare nume 2.dr. nepatrimoniale dr. referitoare la atributele de identificare a persoanei domiciliu sediu dr de autor(dr la paternitatea operei) dr ce rezulta din creatia individuala dr de inviolabilitate a operei dr la divulgare a operei

CLASIFICAREA OBLI A!IILOR

Actul juridic unilateral(vointa unei singure persoane) "ct juridic(manifestare de dorinta) contractul(acordul de voita intre cel putin doua persoane) 1.Dup izvoare delictul(cu scopul de a pgubi) fapte ilicite(aciunea persoanei) quasidelictul(din impruden) fapt juridic (evenimetul sau aciunea fapte licite gestiunea de afaceri(acte sau fapte n interesul altei persoane) plata nedatorat(plata din eroare) mbogirea fr just cauz (patrimoniul este marit n detrimentul altei persoane) o. de a da(transmite sau constitui o. de a da,de a face, de a nu face o. de a face(presta,executa) o. ne a nu face(a se abine la actiuni sau inaciuni) o. pozitive(aciune i anume o. de a da sau a face) 2.Dup obiectul lor o. pozitive i negative o. negative(inaciune, de a nu face)

o. de rezultat(se va ajunge la rezultatul bine stabilit) o. de rezultat si o. de mijloace o. de mijloace(tot efortul si struina de a obine un rezultat)

o. perfect(poate fi dus la ndeplinire prin fora de constrngere a statului) 3.Dup sanciune o. imperfect(nu poate fi cus la ndeplinire prin fora de constrngere a statului)

o. obisnuit(aa cum rezult din raportul obligaional) 4.Dup opozabilitate o. real(proprer rem)(drept real asupra bunului) o. opozabil terilor(scriptae rem) (se transmite i unui ter)

o. simple(mu au elemente de compexitate) o. afectate de termen 5.Dup complexitate o. complexe o. alternative(pt stingerea obligatiei s poat executa mcar una) o. plurale o, facultativ()se opate executa o alt o) #$"%&'&#"()" *+,+(&$-( o. afectate de modalitate o. afectate de condiie

mobile prin natura lor(se pot transporta)

b. mobile (misc<toare) necorporale, abstracte

mobile prin determinarea lor(bunuri

mobile prin anticipatie(reclotele neculese) 1.=n fct de natura lor >i de calificarea dat< de lege cl<dirile imobile prin natura lor(fondurile de p<mint,

b. imobile(nemi?c<toare) aplic<(........dreptului de

imobile prin obiectul la care se

proprietate)

imobile prin destina?ie(obiectele pentru serviciu si e'ploatarea fondului)

b. in circuitul civil(pot fi dob@ndite ?i @nstr<inate prin act juridic) 2./up< posibilitateade a face obiectul unor acte juridice civile b. scoase din circuit civil(nu pot fi dob@ndite prin act juridic)

b. determinate individual(@nsu>iri proprii,..............) 3./up< modul de determinare b. determinate generic(@nsu>irile categoriei# c@nt<rire, m<surare)

b. fungibile(poate fi @nlocuit cu altul) ./up< posibilitatea de a fi sc!imbate unele cu altele b. nefungibile(nu poate fi @nlocuit cu altul)

b. consumptiibil(f<r< consumarea substan?ei sau @nstr<inarea lui) 1./up< cum prin folosire b. se pierd sau nu substan?a b neconsumptibil(poate fi folosit repetat)

fructe naturale(p<m@ntul produce de la sine)

fructe industriale(cultura ca urmare a activit<?ii omului) b. frugifer(produce periodic fructe) fructe civile(c!irii, dob@nzi, venit din rent<) 4./up< cum sunt sau nu produc<toate de fructe consumarea substan?ei) productele(foloase prase dintr-un buncu

b. nefrugifere(nu produce periodic fructe)

b. divizibile(poate fi @mp<r?it) 5. /up< posibilitatea @mp<r?irii f<r< sc!imbarea destina?iei lor b. indivizibile(nu poate fi @mp<r?it)

b. principale(poate fi folosit independent) 9./up< corela?ia dintre ele b. accesorii(servesc la @ntrebuin?area unui bun principal)

bun corporal(e'isten?< material< perceptibil< sim?urilor)

A./up< modul de prezentare a bunului bun incorporabil(e'isten?a material< ,obliga?iuni) ideal<, abstract<)

propriet<?ile incorporale(drepturile altora)

titlurile de valori(valori imobiliare,ac?iuni

crean?ele b. sesizabile(poate forma obiectul e'ecut<rii silite a unei datorii) 1B./up< posibilitatea e'ecutarii silite b. insesizabile(bunul ce nu poate fi urm<rit silit)

%. Clasificarea actelor juridice civile

unilaterale(o singur< parte)

1./up< numarul p<r?ilor

bilaterale(dou< p<r?i)

multilaterale(m. multe parti) a.j dezinteresat(fara micsorarea patrimoniului dispun<torului) titlu gratuit (se procur< un folos patrimonial f<r< obtinerea altui folos patrimonial isi micsoreaza patrimoniul s<u) 2./up< scopul urm<rit la @nc!eierea lor (dispunatorul i>i mic>oreaz< patrimoniul s<u) sau intinderea a.j. comutativ(e'istenta liberalitatea(dispunatorul

prestatiilor partilor nu sunt certe) cu titlu oneros (procur< celeilalte un folos patrimonial in sc!imbl unui ec!ivalent ) >i intinderea presta?iilor p<r?ilor sunt certe) a. j aleatoriu (e'isten?a

a.j. constitutive (da nastere unui drept subiectiv civil)

3./upa efectele pe care le produc

a.j. translativ (transmit drepturi subiective civile)

a.j. declarativ( constata drepturi subiective civile pree'istente)

a.j de conservare (pastrarea unui drept subiectiv civil sau preintimpinarea pierderii lui) . /upa importanta a.j. in raport cu un bun sau un patrimoniu a.j de administrare ( punerea in valoare a unui bun sau patrimoniu)

a.j de dispozitie ( are ca scop iesirea unor bunuri din patrimoniu)

a.j. consensual ( simpla manifestare a vointei partilor)

1. /upa forma de inc!eiere

a.j solemn (manifestare de vointa a partilor imbraca o forma)

a.j. real (manifestarea de vointa este insotita de remiterea materala)

a.j. intre vii (efectele se produc in timpul vietii acestora) 4. /upa momentul producerii efectelor a.j. pentru cauza de moarte( dupa incetarea vietii acestora)

a.j principal (e'istenta de sine statatoare, independenta) 5. /upa raportul e'istent a.j accesoriu (depinde de un a.j principal)

a.j tipic sau numit ( corespunde unui anume tip 9./upa reglementarea si denumirea lor legala abstract de act prevazut de lege) a.j atipic sau nenumit (nu se incadreaza intr-un anumit tip )

a.j cu e'ecutare imediata ( prestarea se e'ecuta instantaneu) A. /upa modul lor de e'ecutare aj cu e'ecutare succesiva (prestatie continua sau o serie de prestatii)

a.j. pur si simplu (nu cuprind o modalitate) 1B./upa legatura cu modalitatile a.j.afectat de modalitati (cuprinde o modalitate)

a.j. cauzal (valabilitatea implica analiza cauzei) 11./upa legatura cu cauza (scopul)

a.j abstract(necauzal)(valabilitatea nu depinde de cauza)

a.j strict personal (nu poate fi inc!eiat prin reprezentant ) 12./upa modul de inc!eiere a actelor juridice civile a.j cu reprezentare ( poate fi inc!eiat cu reprezentant)

a.j subiectiv (partile determina prin vointa lor continutul lor) 13. /upa rolul vointei partilor in determinarea continutului a.j imperative ) a.j conditie (continutul este predeterminat de norme juridice

,0$+*F*,$&"$ ,2%/*C**02& $,-808* 78&*/*,

de fond(c@nd privesc con?inutul actului juridic civil); 1.=n func?ie de aspectul la care se refer< de form<(c@nd se refer< la modalitatea de e'teriorizare a voin?ei);

esen?iale(cerute pentru valabilitatea actului);

2.=n func?ie de obligativitatea sau neobligativitatea lor neesen?iale(numite >i @nt@mpl<toare,care pot lipsi,f<r< ca prin aceasta , s< fie afectat< valabilitatea actului juridic)

c. generale(care privesc toate actele juridice); 3.=n func?ie de sfera actelor juridice civile pe care le au @n vedere

c. speciale(care au @n vedere numai anumite categorii de acte juridice civile)

EROAREA.CLASIFICARE

e. de fapt(reprezentare fals< a realit<?ii unor situa?ii de fapt la @nc!eierea a.j) 1./up< natura realit<?ii eronat reprezentate e. de drept(falsa reprezentare a e'isten?ei sau con?inutului normei juridice)

asupra naturii a.j.(credin?a c< @nc!eie un alt a.j) e. obstacol(voin?a p<r?ilor a.j nu se poate @nt@lni) asupra identit<?ii fizice a obiectului(se crede c< este vorba de alt bun) 2./up< gravitatea erorii e. substan?ei a.j (vicii ascunse ale obiectului) e. viciu de consim?<m@nt e. asupra persoanei(c@nd o persoan< se substituie)

e. indiferent<(reprezentarea gre>it< a realit<?ii)

,0$+*F*,$&"$ 3*20"C"*

v. fizic<(c@nd amenin?area prive>te integritatea fizic< sau bunurile persoanei) 1.&up" natura r"ului cu care se amenin'"

v. moral<(c@nd amenin?area se refer< la onoarea , cinstea ori sentimentele persoanei)

amenin?area legitim< , just<(care nu este viciu de consim?<m@nt)( creditorul @l amenin?< pe debitor cu darea @n judecat< @n cazul @n care nu->i @ndepline>te @ndatorirea pe care o are); %. &up" caracterul amenin'"rii

amenin?area nelegitim<, injust<,cu un r<u(care are semnifica>ia juridic< a viciului de consim?<m@nt)

,2%/*C** /" 3$0$D*0*-$-".,0$+*F*,$&"


s< e'iste

s< fie @n circuitul civil;

1.,ondi?ii generale

s< fie determinat sau determinabil; s< fie posibil; s< fie licil si moral

cel ce se oblig< trebuie s< fie titularul dreptului subiectiv; 2 .,ondi?ii speciale

obiectul s< constea @ntr-un fapt personal al debitorului;

,lasificarea termenului

termen legal(stabilit de lege)

1.&up" izvorul s"u

termen conven?ional sau voluntar(stabilit de p<r?ile a.j)

termen judiciar(de gra?ie)(acordat de instan?< debitorului)

termen cert(momentul @mplinirii sale este cunoscut la data @nc!eierii a.j.) %.(n fct. &e cunoa)tere, la data *nc!eierii actului, a momentului *mplinirii sale termen incert(@mplinirea nu este cunoscuta

termen @n favoarea debitorului(care este regula)

+.(n fct. de titularul beneficiului termenului @n carea

termen @n favoarea creditorului(@n cazul contractului de depozit,

termenul este @n favoarea deponentului ca regul<)

termen @n favoara ambelor p<r?i(e'. -ermenul dintr-un contract de asigurare)

termen suspensiv(am@n< @nceputul e'erci?iului dr. +ubiectiv >i e'ecut<rii ,.&up" criteriul efectului s"u obligatieie corelative,p@n< la <ndeplinirea lui) termen e'tinctiv(am@n< stingerea e'erci?iului dr. subiectiv >i e'ecut<rii obliga?iei corelative, p@n< la indeplinirea lui)

%. Condi'ia Noiune. Condi'ia este un eveniment viitor >i nesigur ca realizare, de care depinde na>terea sau stingerea retroactiv< a efectelor unui act juridic civil. Clasificare ,0$+*F*,$&"$ ,2%/*C*"*
c. pozitiv<(const< @n @ndeplinirea unui eveniment viitor >i nesigur)

1.&in pct de vedere al modului de formulare

c. negativ<(ne@ndeplinirea unui eveniment viitor >i nesigur)

c. cauzal<(acea condi?ie a c<rei realizare depinde de !azard,de @nt@mplare)

%.&up" criteriul leg"turii cu voin'a p"r'ilor a realiz"rii evenimentului c.mi't<(realizarea ei depinde de voin?a unei din p<r?i>i de voin?a unei alte persoane,determinat<) protestativ< pur< (realizarea depinde e'clusiv de voin?a unei p<r?i) c. potestativ< protestativ< simp<(realizarea depinde de voi?a unei p<r?i si de un fapt e'terior sau de voin?a unei persoane

nedeterminate) c. posibile

+.&in pct de vedere al posibilit"'ii realiz"rii lor c. imposibile c. licite >i morale ,.&up" conformitatea lor cu legea )i morala c. ilicite >i imorale(afecteaz< valabilitatea @ntregului act juridice c. suspensiv<(acea conditie de a c<rei <ndeplinire depinde na>terea a.j)

5.&up" criteriul efectului

c. rezolutorie(acea condi>ie de a c<rei @ndeplinire depinde desfiin?area a.j)

+. Sarcina Noiune. +pre deosebire de termen >i condi?ie care pot afecta orice act juridic civil, sarcina poate s< apar< numai @n actele juridice cu titlu gratuit, mai precis, numai @n cazul liberalit<?ilor. Sarcina reprezint< obliga?ia de a da, a face sau a nu face, impus< gratificatului de c<tre dispun<tor. "a nu afecteaz< validitatea actului juridic, ci numai eficacitatea acestuia.

+$&,*%$. ,0$+*F*,$&"

@n favoarea dispun<torului;

1.=n func?ie de persoana beneficiarului

@n favoarea gratificatului;

@n favoarea unei ter?e persoane;

s. imposibile(care nu pot fi @ndeplinite)

s. ilicite(care contravin dispozi?iilor legale)

2./in punct de vedere al valabilit<?ii lor licite d) morala

a) s. imorale(care @ncalc< bunele moravuri) b) s. posibile c)

Nulitatea este o sanc?iune civil< care intervine @n cazul @nc!eierii unor acte juridice cu nerespectarea condi?iilor de validitate, de fond sau de form<, impuse de lege. $ctul juridic sanc?ionat cu nulitatea este lipsit de efectele juridice @n vederea c<rora a fost @nc!eiat. "l e'ist< @n mod material, @ns< nu poate produce efecte juridice, fiindc< legea nu-i recunoa>te valabilitatea. ,0$+*F*,$&"$ %80*-EC**

n. absolut<(n. unei norme juridice de interes general) 1./up< natura interesului ocrotit n. relativ<(n. unei norme juridice de interes privat)

n. total<(desfiin?eaz< actul juridic @n @ntregime) 2. /up< efectele nulilt<?ii n. par?ial<(desfiin?eaz< o part a actului juridic)

n. e'pres<(prev<zut< intr.o dispozi?ie legal<)F 3. /up< modul de consacrare de legislatur< n. virtual<(nu este prev<zut< de o dispozi?ie legal<)

n. de fond(c@nd se @ncalc< o condi?ie de fon) . /up< condi?ia de validiate @nc<lcat< n. de form<(c@nd se @ncalc< o condi?ie de form<)

n. de drept(instan?a trebuie doar s< constate) 1. /up< modul de valorificare n. judiciar<(se pronun?< o !ot<rire judec<toreasc<)

1. @n func?ie de natura interesului ocrotit prin dispozi?ia legal< @nc<lcat< la @nc!eierea actului juridic civil, nulitatea poate fi -absolut sau -relativ. Nulitatea absolut este nulitatea care sanc?ioneaz< nerespectarea, la @nc!eierea actului juridic civil, a unei norme juridice care ocrote>te un interes general, deci a unei norme juridice imperative, de ordine public<. /e e-emplu, actul juridic @nc!eiat cu nerespectarea formei solemne. Nulitatea relativ este nulitatea care sanc?ioneaz< nerespectarea, la @nc!eierea actului juridic civil, a unei norme juridice care ocrote>te un interes individual, particular, deci a unei norme juridice imperative de ordine privat<. /e e-emplu, actul juridic anulabil pentru un viciu de consim?<mFnt.

S-ar putea să vă placă și