Sunteți pe pagina 1din 202

Gabriel Lazr, Petru Tudor Stncioiu, Gheorghe Marian Tudoran, Nicolae ofletea, tefan Bogdan Candrea Bozga, Gheorghe

Predoiu, Nicolae Doni, Adrian Indreica, Georgel Mazre

Habitate forestiere de interes comunitar incluse n proietul LIFE05 NAT/RO/000176: Habitate prioritare alpine, subalpine i forestiere din Romnia

AMENINRI POTENIALE

Editura Universitii Transilvania din Braov 2007

Facultatea de Silvicultur i Exploatri Forestiere, Universitatea Transilvania din Braov, 2007 Autori: Gabriel Lazr, Petru Tudor Stncioiu, Gheorghe Marian Tudoran, Nicolae ofletea, tefan Bogdan Candrea Bozga, Gheorghe Predoiu, Nicolae Doni, Adrian Indreica, Georgel Mazre. Coordonator: Petru Tudor Stncioiu Referent tiinific: Ioan Vasile Abrudan La baza acestui studiu au stat cercetrile n teren desfurate n cadrul proiectului LIFE05 NAT/RO/000176 ct i informaii din alte lucrri de specialitate n domeniu. Pe parcursul elaborrii au mai participat: Ioan Vasile Abrudan, Gheorghe Sprchez, Dumitru Trziu, Iosif Leahu, Dieter Simon, Marius Danciu, Victor Pcurar, Dan Gurean, Ovidiu Ionescu i Gabriela Isaia din partea Facultii de Silvicultur i Exploatri Forestiere - Braov George Predoiu din partea Proiectului LIFE05 NAT/RO/000176 Erika Stanciu din partea World Wide Fund for Nature - Danube Carpathian Programme (WWF-DCP) Iovu Adrian Biri din partea Institutului de Cercetri i Amenajri Silvice-Bucureti Lucrarea de fa a fost realizat cu sprijin financiar din partea Comisiei Europene prin instrumentul financiar LIFE. Toate drepturile asupra acestei ediii aparin Facultii de Silvicultur i Exploatri Forestiere din Universitatea Transilvania Braov. Orice reproducere parial sau total fr acordul acestei instituii este interzis. Editura Universitii Transilvania din Braov, 2007 ISBN 978-973-598-096-2
Descriere CIP a Bibliotecii Naionale a Romniei Habitatele forestiere de interes comunitar incluse n proiectul LIFE05NAT/RO/000176: habitate prioritare alpine, subalpine i forestiere din Romnia: ameninri poteniale / Gabriel Lazr, Petru Tudor Stncioiu, Gheorghe Marian Tudoran, .... - Braov: Editura Universitii Transilvania, 2007 & nbsp; Bibliogr. ISBN 978-973-598-096-2 I. Lazr, Gabriel II. Stncioiu, Petru Tudor III. Tudoran, Gheorghe Marian 630*6 Fotografii copert: Copert 1: Tinov cu rarite de pin silvestru (Pinus sylvestris) la Romneti jud. Suceava (Foto: Bogdan Candrea) Copert 4: Stejar pufos (Quercus pubescens) la Sclaia - jud. Cluj (Foto: Tudor Stncioiu) Fotografii: tefan Bogdan Candrea Bozga, Gabriel Lazr, Georgel Mazre, Ion Srbu, Petru Tudor Stncioiu, Gheorghe Marian Tudoran, Ioan Dutc DTP / Tipar: sc green steps srl Grafician: Raluca Hoisan

Studiul a fost elaborat n cadrul proiectului: LIFE05 NAT/RO/000176 - Habitate prioritare alpine, subalpine i forestiere din Romnia

BENEFICIAR: Facultatea de Silvicultur i Exploatri Forestiere Universitatea Transilvania din Braov irul Beethoven, Nr. 1 500123 - Braov, Romnia Tel: + 40 268 418 600 Fax: + 40 268 475 705 http://www.unitbv.ro/silvic/

PARTENERI: Ministerul Agriculturii, Pdurilor i Dezvoltrii Rurale B-dul. Carol I, nr. 24, Sector 3, 020921 - Bucureti, Romnia Tel: + 40 21 307 23 00 E-mail: relatii.publice@madr.ro http://www.maap.ro/ Regia Naional a Pdurilor - ROMSILVA B-dul. Magheru, Nr 31 Sector 1, 010325 - Bucureti, Romnia Tel: + 40 21 317 10 05 Fax: + 40 21 316 84 28 E-mail: rnp@rosilva.ro http://www.rosilva.ro/ World Wide Fund for Nature - Danube Carpathian Programme Mariahilferstrasse, 88a/3/9 1070 - Viena, Austria Tel: + 43 1 524 54 70 Fax: + 43 1 524 54 70 70 http://www.panda.org

Cuprins

Rezumat n limba englez ...................................................................................... 8 1. Introducere .........................................................................................................13


1.1. Ce este Natura 2000? ......................................................................................13 1.2. Reeaua Ecologic Natura 2000 - Cadrul legal ..................................................14 1.3. Habitate de interes comunitar. Habitate prioritare de interes comunitar ..............................................................................................15 1.4. Starea de conservare. Starea favorabil de conservare ...............................15 1.5. Situri de importan comunitar. Situri Natura 2000 ...........................................16 1.6. Proiectul LIFE05 NAT/RO/000176 Habitate prioritare alpine, subalpine i forestiere din Romnia .......................................................16

2. Scopul i necesitatea studiului .......................................................................17 3. Habitate forestiere ameninri poteniale .................................................19


3.1. 91D0 *Turbrii cu vegetaie forestier .......................................................... 23
3.1.1. Descriere ............................................................................................. 24 3.1.2. Ameninri poteniale ............................................................................ 29

3.2. 91E0 *Pduri aluviale cu Alnus glutinosa i Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae).............................. 37
3.2.1. Descriere ............................................................................................. 38 3.2.2. Ameninri poteniale ............................................................................ 41

3.3. 91F0 Pduri de lunc mixte cu Quercus robur, Ulmus minor, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor ruri (Ulmenion minoris) .............................. 51
3.3.1. Descriere ............................................................................................. 52 3.3.2. Ameninri poteniale ............................................................................ 54

3.4. 91H0 *Vegetaie forestier panonic cu Quercus pubescens .................................................................................................... 63


3.4.1. Descriere .............................................................................................. 64 3.4.2. Ameninri poteniale ............................................................................. 66

3.5. 91I0 *Vegetaie de silvostep eurosiberian cu Quercus spp . ............................................................................................ 75


3.5.1. Descriere .......................................................................................... 76 3.5.2. Ameninri poteniale .......................................................................... 84

3.6. 91Y0 Pduri dacice de stejar i carpen ...................................................... 93


3.6.1. Descriere ........................................................................................... 94 3.6.2. Ameninri poteniale ........................................................................ 104

4. Discuii .......................................................................................................... 113 5. Concluzii ........................................................................................................ 121 6. Bibliografie ...................................................................................................... 124 7. Anexe ................................................................................................................ 125
Anexa 1. Anexa 2. Clasificarea ameninrilor poteniale identificate ........................... 127 Evidena ameninrilor poteniale identificate n studiu - tabel comparativ ................................................................ 131 Formular de evaluare n teren a situaiei ameninrilor existente i/sau poteniale la nivelul unui sit Natura 2000 .......................................................... 151 Imagini cu ameninri poteniale pentru habitatele forestiere luate n studiu ................................................. 153

Anexa 3.

Anexa 4.

Table of contents

English summary ................................................................................................... 8 1. Introduction ........................................................................................................13


1.1. What is Natura 2000? ...................................................................................... 13 1.2. Natura 2000 Ecological Network - Legal status. ................................................. 14 1.3. Habitats of community interest. Priority habitats of community interest ...................................................................................... 15 1.4. Conservation status. Favourable conservation status ............................. 15 1.5. Sites of community importance. Natura 2000 sites .............................. 16 1.6. The LIFE Nature Project Priority forest, sub-alpine and alpine habitats in Romania (LIFE05 NAT/RO/000176) .............................. 16

2. The aim of the study .........................................................................................17 3. Forest habitats - potential threats ..................................................................19
3.1. 91D0 *Bog woodland ..................................................................................... 24
3.1.1. Description .............................................................................................. 24 3.1.2. Potential threats ...................................................................................... 29

3.2. 91E0 *Alluvial forest with Alnus glutinosa and Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) .............................. 37
3.2.1. Description ........................................................................................... 38 3.2.2. Potential threats ..................................................................................... 41

3.3. 91F0 Riparian mixed forests of Quercus robur Ulmus laevis, U. minor, Fraxinus excelsior or F. angustifolia along the grea rivers (Ulmenion minoris) ....................................................................... 51
3.3.1. Description ........................................................................................... 52 3.3.2. Potential threats ..................................................................................... 54

3.4. 91H0 *Pannonian woods with Q. pubescens ................................... 63


3.4.1. Description .......................................................................................... 64 3.4.2. Potential threats ...................................................................................... 66

3.5. 91I0 *Euro-Siberian steppic woods with Quercus spp. .............................. 75


3.5.1. Description .......................................................................................... 76 3.5.2. Potential threats ................................................................................... 84

3.6. 91Y0 Dacian oak and hornbeam forests .................................................... 93


3.6.1. Description ......................................................................................... 94 3.6.2. Potential threats ................................................................................. 104

4. Discussion .................................................................................................... 113 5. Conclusions ..................................................................................................... 121 6. Bibliography .................................................................................................... 124 7. Appendices ...................................................................................................... 125
Appendix 1. Classification of the potential threats identified in the study................................................................................. 127 Appendix 2. Potential threats identified in the study comparative table ......................................................................... 131 Appendix 3. Field sheet for evaluation of potential threats in a particular Natura 2000 site .................................................... 151 Appendix 4. Pictures of potential threats for the studied forest habitats ......................................................................................... 153

Summary

The aim of the study is to identify and describe the potential threats for the following forest habitats of community interest: 91D0 *Bog woodland, 91E0 *Alluvial forests with Alnus glutinosa and Fraxinus excelsior (Alno-Pandion, Alnion incanae, Salicion albae), 91F0 Riparian mixed forests of Quercus robur, Ulmus laevis and Ulmus minor, Fraxinus excelsior or Fraxinus angustifolia, along the great rivers (Ulmenion minoris), 91H0 *Pannonian woods with Quercus pubescens, 91I0 *Euro-Siberian steppic woods with Quercus spp. and 91Y0 Dacian oak and hornbeam forests. The knowledge about such threats is important and needed to prevent and counteract their negative effects. Therefore, this study could provide guidance for protection and also a framework for developing management measures for such habitats included in Natura 2000 sites. The work, part of the LIFE Nature Project "Priority forest, sub-alpine and alpine habitats in Romania" (LIFE05 NAT/RO/000176), has been funded by the European Commission through the LIFE financial instrument. Data and information for the study was collected by specialists both from the field (during the summer of 2006) and from other sources (scientific literature and the internet). The final form is the result of several meetings with participation of specialists from the Romanian Academy of Agricultural and Silvicultural Sciences, Forest Research and Management Planning Institute (Bucharest and Brasov), Faculty of Silviculture and Forest Operations (within Transilvania University of Brasov), the Silviculture Division from the Faculty of Horticulture (within the University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine - Cluj Napoca) and private forest management planning companies (S.C. Forestamen S.R.L., S.C. Forest Design S.R.L.). The study encompasses five chapters, a list of bibliography and appendices. It starts with a short introduction which provides the reader with basic information about the Natura 2000 ecological network: the concept and some specific terms (e.g. Habitats and Birds directives, Natura 2000 sites, habitats of community interest, conservation status, favourable conservation status etc.). At the end, it gives a short presentation of the project LIFE05 NAT/RO/000176. The next chapter delineates the aim of the work emphasizing the importance of identifying the potential threats for the subject habitats. This would provide 8

a very helpful tool in establishing comprehensive management guidelines for a sustainable development of local communities living in areas with Natura 2000 sites. The authors also propose some measures to counteract the effects of such threats. Although these guidelines try to cover all negative influences of the potential threats identified here, they are not detailed and will be subject to a different study. However, the authors recommend that such measures should be identified, decided and agreed upon on a case-by-case basis and only after a thorough field check performed by specialists. Chapter 3 represents the main body of the study. For each of the 6 forest habitats mentioned earlier it gives the description according to the European and Romanian manuals followed by the potential threats grouped in three main categories: human activities, natural biotic factors and natural abiotic factors. As the first category (human impacts) includes numerous and diverse factors, the following subcategories were delineated further: (1) Legislation, ownership, insufficient public awareness; (2) Limits and neighboring properties; (3) Inappropriate management, disobeying the forestry rules and guidelines; (4) Constructions and other such activities (maintenance, repairs, upgrades); (5) Exploitation of biotic and abiotic resources; (6) Agriculture, animal breeding and (7) Pollution. For each potential threat the following issues are presented: its frequency (Nivelul de inciden); the area affected by the threat (Suprafaa din habitat afectat); the intensity (Intensitatea influenei negative); the way it affects the habitat (Modul de aciune al factorului destabilizator) and Possible measures to counteract the effects of that threat (Msuri posibile de contracarare). To ease the reading, the description of threats is presented in a table format (Tables 2 to 7). To give the reader a comprehensive insight, the descriptions for frequency, area affected by the threat and intensity, are more detailed in tables 2 to 7. However, to compare the effects of the same threat on different habitats, these details are converted to a simple format (single word) according to the scale presented in table 1 where: Potenial -Potential, Redus -Low, Mediu-Medium, Ridicat-High, Mic-Small, Medie-Medium and Mare-Large. The comparison among different habitats for each threat is presented in Annex 2. The Discussion (Chapter 4) contains an analysis of the threats identified and described in the study. For this analysis, the Global Impact of each threat was assessed as a function of frequency, affected area and intensity according to a defined scale with 4 levels: 9

1.

Potential (Impact potenial) a. When the frequency is potential, regardless the affected area and threat intensity.

2.

Low (Impact sczut) a. Low frequency, regardless the affected area and threat intensity (except when both are high); b. Medium frequency and both affected area and intensity are low.

3.

Moderate (Impact mediu) a. b. c. Low frequency but both affected area and intensity are high; Medium frequency regardless the affected area and threat intensity (except when both are high or both are low); High frequency but both affected area and threat intensity are low.

4.

Strong (Impact ridicat). a. b. Medium frequency and both affected area and threat intensity are high; High frequency regardless affected area and threat intensity (except when both are low).

Using this scale, a synthesis table was built using different colors for different levels of impact (Table 8). Further, all habitats were compared according to the number of threats and their global impact. The analysis of table 8 shows that some of the threats have the same effect on all studied habitats. Those with a strong impact are of human origin and refer to legislation - existence and observance. Therefore, they are considered to have just a temporary effect (should disappear in the near future). Although threats of biotic and abiotic origin, in general, don't have a strong impact, they affect the studied habitats in a relatively similar way. This situation remains stable as long as human disturbances don't exceed the resilience capacity of the ecosystems. Anyway, these threats can interact with each other and modify their impact on habitats. For a better understanding of the situation, data was also presented on charts showing the number of threats for each habitat type. Threats are presented with different colours according to their global impact (in a form of stacked columns: Potential - green; Low - yellow; Medium - orange; High red). Figure 1 shows the situation for all threats together while figures 2 to 4

10

present the situation separately for human activities (Ameninri antropice), biotic factors (Ameninri biotice) and abiotic factors (Ameninri abiotice). Looking at threats with moderate and strong global impact, the analysis shows that riparian habitats (91F0 and 91E0*) and Dacian oak-hornbeam forests (91Y0) are the most threatened. The steppic woods with Quercus spp. (91I0*) are next, while bog woodlands (91D0*) and woods with Q. pubescens (91H0*) encompass the lowest number of potential threats. For 91E0* and 91F0 this is considered to be due to the fact that they are usually fragmented (narrow strips along rivers) and located close to roads and human settlements. Therefore, they are subject to most of the threats considered by the study. For 91Y0 this is most probably an artifact of the very large and scattered distribution of this habitat at national level (i.e. it covers a very diverse set of conditions and therefore, includes most of the potential threats). The situation for the steppic woods with Quercus spp. (91I0*) is the result of the fact that the distribution of the habitat which is rather large at national level, but in many cases the habitat is fragmented, occupies small areas, is close to human settlements and is surrounded by agricultural lands. Habitats 91D0* and 91H0* seem to be the less threatened as they exist on sites hostile to most of the human activities considered as potential threats by this study (i.e. many of such activities are not present in these ecosystems) and they are very specialized/adapted to these sites (i.e. the chance of other species to invade such ecosystems and of other factors to disturb them is reduced). In chapter 5 - Conclusions - the authors present the threats encountered most often, with a focus on those with strong and moderate influence on the studied habitats. They conclude that human activities cover most of the threats considered to have an important influence on these habitats. Although, after analysis, habitats 91D0* and 91H0* seem less threatened, it is emphasized that they should be still considered vulnerable as they cover small and fragmented areas and are very sensitive to the specific site conditions (very moist and acidic environments - for 91D0*, southern exposures and steep slopes - for 91H0*). It is also the case of 91I0* forests when they are fragmented and surrounded by agricultural lands. Finally, authors conclude that some of the identified threats (especially those of human origin) are temporary and could disappear in the near future. Meanwhile some other could arise. Therefore, the situation is rather complex than simple. However, the study looks at general aspects regarding the potential threats for these forest habitats and it does not cover all conditions

11

and combinations of factors which could arise in the field. Knowing the reality for each particular case is a basic requirement for choosing and applying the most efficient solutions needed for a sustainable management of such ecosystems and thus for the conservation of the natural richness of Romania.

Appendices Appendix 1 presents all potential threats identified in the study (regardless the habitat type) arranged on categories and subcategories. Appendix 2 groups together all tables with threats from the 6 forest habitats included in the study. For each potential threat it presents all particular aspects from the different habitats affected, helping the reader to compare among them. Appendix 3 presents a field sheet for evaluation (presence and evolution tendency) of potential threats in a particular Natura 2000 site. Appendix 4 includes pictures taken in the field during 2006 and 2007 with potential threats for the studied forest habitats.

12

1. Introducere

1.1. CE

ESTE

REEAUA ECOLOGIC NATURA 2000?1

Odat cu creterea exploziv a populaiei umane la nivel global i mai ales ca urmare a dezvoltrii economice intensive n anumite zone ale Terrei, efectele negative asupra ecosistemelor naturale au devenit evidente. Astfel, n special n ultimele decenii, n majoritatea rilor au aprut numeroase acte legislative pentru protejarea mediului i utilizarea raional a resurselor naturale (idei concretizate ulterior n conceptul de dezvoltare durabil). Cel mai important efort la nivel global a fost ns Conferina asupra Mediului nconjurtor i a Dezvoltrii care a avut loc n anul 1992, la Rio de Janeiro Brazilia. n cadrul acestei conferine s-a semnat Convenia privind diversitatea biologic, convenie ratificat n prezent de peste 170 de naiuni, inclusiv Romnia (prin legea 59 din anul 1994). n urma acestei ntlniri s-a concluzionat c protejarea efectiv a naturii nu se poate face dect pe baza unei strategii cuprinztoare fundamentat pe principiile gospodririi durabile (Schneider i Drgulescu 2005). n urma acestui eveniment statele membre ale Uniunii Europene au decis s ia msuri efective de oprire a declinului biodiversitii. Pentru atingerea acestui deziderat s-a considerat necesar conservarea speciilor vulnerabile de plante i animale i a habitatelor2 acestora n zonele cele mai reprezentative ale arealului lor natural. Astfel a luat natere Reeaua Ecologic Natura 2000 (nume dat la momentul declanrii procesului dup orizontul de timp considerat suficient pentru implementare), format din suprafee bine delimitate (denumite situri Natura 2000), rspndite pe ntreg teritoriul Uniunii Europene, care gzduiesc speciile i habitatele care se doresc a fi conservate. Implementarea acestui proces se bazeaz pe dou aspecte importante: Desemnarea acestor situri pe criterii strict tiinifice. Prezena i caracterizarea speciilor i habitatelor din siturile Natura 2000 se documenteaz pe baza cercetrilor tiinifice n teren, finalizate prin completarea unui formular standard (cuprinznd date legate de biocenoz, biotop i de alte aspecte importante: proprietate, gospodrire, vulnerabilitate, elemente geografice i legislative etc), iar starea lor de conservare urmeaz a fi monitorizat.
1 Datele care au stat la baza acestui capitol sunt culese din diverse documente i surse oficiale ale Comisiei

Europene (vezi Bibliografia).


2 Termenul de habitat este folosit aici n sensul Directivei Europene 92/43/CEE: zone terestre sau acvatice, n

stare natural sau seminatural, ce se difereniaz prin caracteristici geografice, abiotice i biotice.

13

Realitile economice, sociale i culturale specifice zonei. Scopul Reelei Natura 2000 nu este acela de a creea aa-numite sanctuare ale naturii unde orice activitate uman este oprit. Dimpotriv, se urmrete crearea unui cadru adecvat pentru convieuirea armonioas om-natur. Prezena sau chiar reluarea anumitor activiti umane poate fi o condiie esenial pentru meninerea unor specii sau habitate de interes comunitar. Existena unor specii i habitate ntr-o stare bun de conservare chiar n zone cu impact antropic puternic, atest faptul c gestionarea durabil a resurselor naturale nu este incompatibil cu activitile umane.

1.2. REEAUA ECOLOGIC NATURA 2000 - CADRUL

LEGAL

La nivel european, cadrul legal pentru implementarea Reelei Natura 2000 l reprezint dou directive ale Comisiei Europene: Directiva 79/409/CEE privind conservarea psrilor slbatice, cunoscut sub numele de Directiva Psri, adoptat la 2 aprilie 1979 i Directiva 92/43/CEE referitoare la conservarea habitatelor naturale, a florei i a faunei slbatice, cunoscut sub numele de Directiva Habitate, adoptat la 21 mai 1992. Aceste directive conin n anexe listele speciilor i a tipurilor de habitate care fac obiectul Reelei Natura 2000. La nivel naional, aceste dou directive au fost transpuse iniial n legislaia romneasc prin Legea 462/2001 pentru aprobarea Ordonanei de Urgen a Guvernului nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei i faunei slbatice. Ulterior, n luna iunie a anului 2007, a fost promulgat Ordonana de Urgen nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei i faunei slbatice, care abrog Legea 462/2001 i care conine prevederi mai detaliate referitoare att la constituirea reelei Natura 2000, ct i la administrarea siturilor i exercitarea controlului aplicrii reglementrilor legale instituite pentru acestea. Autoritatea responsabil pentru implementarea Reelei Natura 2000 n Romnia este Guvernul Romniei prin Ministerul Mediului i Gospodririi Apelor (Direcia Conservarea Naturii, Biodiversitate, Biosecuritate), n conformitate cu obligaiile asumate n cadrul negocierilor de aderare la Uniunea European pentru Capitolul 22 Mediu, sectorul Protecia naturii.

14

1.3. HABITATE

DE INTERES COMUNITAR .

HABITATE PRIORITARE

DE INTERES COMUNITAR

Habitatele de interes comunitar sunt acele habitate naturale de pe teritoriul Uniunii Europene care ndeplinesc cel puin una din urmtoarele condiii: sunt n pericol de dispariie n arealul lor natural; au un areal natural redus; sunt eantioane reprezentative cu caracteristici tipice pentru una sau mai multe regiuni biogeografice. Habitatele prioritare de interes comunitar sunt habitatele naturale aflate n pericol de dispariie, pentru a cror conservare Comunitatea European i asum o responsabilitate deosebit. Acestea sunt indicate printr-un asterix (*) n Anexa nr I a Directivei Habitate (92/43/CEE).

1.4. STAREA

DE CONSERVARE.

STAREA FAVORABIL DE CONSERVARE

A.) Starea de conservare a unui habitat natural este dat de totalitatea factorilor ce acioneaz asupra sa i asupra speciilor caracteristice acestuia i care i poate afecta pe termen lung rspndirea, structura i funciile, precum i supravieuirea speciilor ce i sunt caracteristice. Starea de conservare a unui habitat natural se consider favorabil atunci cnd sunt ndeplinite condiiile: arealul su natural i suprafeele pe care le acoper n cadrul acestui areal sunt stabile sau n cretere; are structura i funciile specifice necesare pentru conservarea sa pe termen lung, iar probabilitatea meninerii acestora n viitorul previzibil este mare; speciile care i sunt caracteristice se afl ntr-o stare de conservare favorabil, aa cum aceasta este definit mai jos (punctul B). B.) Starea de conservare a unei specii este dat de totalitatea factorilor ce acioneaz asupra sa i care pot influena pe termen lung rspndirea i abundena populaiilor speciei respective pe teritoriul Uniunii Europene. Starea de conservare a acesteia se consider favorabil atunci cnd sunt ndeplinite condiiile: datele privind dinamica populaiilor speciei indic faptul c aceasta se menine i are anse s se menin pe termen lung ca o component viabil a habitatului natural; arealul natural al speciei nu se reduce i nu exist riscul s se reduc n viitorul previzibil; exist un habitat suficient de vast pentru ca populaiile speciei s se menin pe termen lung. 15

1.5. S ITURI

DE IMPORTAN COMUNITAR .

S ITURI N ATURA 2000

Siturile de importan comunitar reprezint zone bine delimitate geografic n care se urmrete conservarea speciilor i habitatelor incluse n anexele directivelor europene menionate. Aceste zone trebuie s contribuie semnificativ la meninerea sau refacerea strii de conservare favorabile a speciilor i habitatelor de interes comunitar, la meninerea biodiversitii regiunii biogeografice respective i la coerena reelei n sine (distribuia siturilor trebuie s acopere n mod echilibrat arealul speciei/habitatului la nivel naional). Siturile de importan comunitar avizate de Comisia European i ulterior promovate printr-un act normativ de ctre statul membru n cauz devin Situri Natura 2000. Acestea se mpart n dou categorii, n funcie de directiva european care a stat la baza declarrii lor: Arii Speciale de Conservare (Special Areas of Conservation SAC) siturile declarate conform prevederilor Directivei Habitate (92/43/CEE) i Ariile de Protecie Special Avifaunistic (Special Protected Areas SPA) constituite conform prevederilor Directivei Psri (79/409/CEE).

1.6. PROIECTUL LIFE05 NAT/RO/000176 - HABITATE PRIORITARE ALPINE , SUBALPINE I FORESTIERE DIN R OMNIA
n contextul descris mai sus, Facultatea de Silvicultur i Exploatri Forestiere din cadrul Universitii Transilvania - Braov, mpreun cu Ministerul Agriculturii, Pdurilor i Dezvoltrii Rurale, Regia Naional a Pdurilor - ROMSILVA i World Wide Fund for Nature Danube Carpathian Programme (WWF - DCP) deruleaz proiectul LIFE05 NAT/RO/000176 Habitate prioritare alpine, subalpine i forestiere din Romnia. Acest proiect este finanat n proporie de 75% de ctre Directoratul General de Mediu al Comisiei Europene (prin instrumentul financiar LIFE) i vine n sprijinul autoritilor romne n vederea implementrii Directivelor CE menionate mai sus. Proiectul se concentreaz pe habitatele de interes comunitar (n special cele prioritare) din zonele: alpin, subalpin i forestier. Scopul principal const n declararea de situri Natura 2000 pentru habitatele incluse n proiect, precum i n sprijinirea realizrii unui cadru instituional care s asigure n viitor monitorizarea, conservarea i managementul lor pe baze durabile. 16

2. Scopul i necesitatea studiului

Scopul acestui studiu l reprezint identificarea i analizarea factorilor sau situaiilor limitative care pot avea o influen negativ asupra habitatelor de interes comunitar incluse n Proiectul LIFE05 NAT/RO/000176 Habitate prioritare alpine, subalpine i forestiere din Romnia, n particular cele forestiere i anume: 91D0 *Turbrii cu vegetaie forestier; 91E0 *Pduri aluviale cu Alnus glutinosa i Fraxinus excelsior (AlnoPadion, Alnion incanae, Salicion albae); 91F0 Pduri de lunc mixte cu Quercus robur, Ulmus minor, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor ruri (Ulmenion minoris); 91H0 *Vegetaie forestier panonic cu Quercus pubescens; 91I0 *Vegetaie de silvostep eurosiberian cu Quercus spp.; 91Y0 Pduri dacice de stejar i carpen. Punctul de pornire l reprezint datele culese din teren, n cadrul proiectului, cu ocazia descrierii unor astfel de habitate n siturile propuse pentru includerea n Reeaua Natura 2000. Ulterior, pe parcursul unor ntlniri la care au participat specialiti din diverse instituii (Academia de tiine Agricole i Silvice, Facultatea de Silvicultur i Exploatri Forestiere Braov; Facultatea de Horticultur, Secia de Silvicultur Cluj Napoca; Institutul de Cercetri i Amenajri Silvice - Braov i Bucureti; S.C. Forestamen S.R.L. Braov; S.C. Forest Design S.R.L. Braov), a fost realizat o analiz complex (dar fr a avea pretenia de a fi exhaustiv) a ameninrilor existente i poteniale care planeaz asupra conservrii durabile a habitatelor studiate. Rezultatul urmrit este realizarea unei imagini de ansamblu asupra acestora, pentru fiecare tip de habitat (n context general, nu doar n cazurile particulare surprinse n proiect). Aa cum s-a menionat n partea introductiv, Reeaua Natura 2000 trebuie s contribuie semnificativ la meninerea sau refacerea strii de conservare favorabil a speciilor i habitatelor de interes comunitar i la meninerea biodiversitii fiecrei regiuni biogeografice. Acest obiectiv poate

17

deveni o adevrat provocare mai ales n cazul siturilor Natura 2000 din zone aflate sub directa influen a unor activiti antropice dintre cele mai diverse. Situaia poate deveni i mai complex atunci cnd unele activiti, care n general au efecte neutre sau chiar benefice pentru obiectivele de conservare, ajung s aibe influene negative asupra habitatelor datorit modului n care se desfoar. Avnd n vedere toate acestea, cunoaterea potenialelor ameninri care planeaz asupra speciilor i habitatelor de interes comunitar este deosebit de important n luarea de decizii prompte privind fie prevenirea aciunii lor vtmtoare, fie contracararea efectelor lor. n plus, rezultatele studiului pot constitui o baz de pornire n elaborarea i implementarea unor msuri de gospodrire bazate pe dezvoltarea armonioas a comunitilor umane n interiorul sau n vecintatea siturilor Natura 2000. ntruct prezentul studiu are ca scop principal identificarea i descrierea ameninrilor poteniale asupra habitatelor forestiere din proiectul mai sus menionat, informaiile referitoare la prevenirea/combaterea acestora (incluse n coloana Msuri posibile de contracarare) au aici doar caracter general. Fiecare caz n parte trebuie analizat separat, iar identificarea acestor ameninri i evaluarea intensitii i a efectului lor trebuie s se fac doar n teren i de ctre specialiti care vor propune ulterior metodele cele mai adecvate de prevenire/combatere.

18

3. Habitate forestiere ameninri poteniale

Pentru a avea o imagine clar asupra habitatelor care fac obiectul prezentului studiu, n rndurile ce urmeaz sunt prezentate definiiile i descrierile acestora conform surselor acreditate, urmate de informaiile legate de ameninrile poteniale. Datele de descriere au fost preluate integral din cele dou manuale de interpretare: cel european (Interpretation Manual of European Union Habitats, EUR25, October 2003) i cel romnesc (Doni i colab. 2005 a i b). n cazul fiecrui habitat se prezint nti varianta european urmat de prezentarea habitatelor echivalente pentru Romnia. Dup descrierile fiecrui habitat sunt prezentate sub form tabelar ameninrile caracteristice acestuia. Pentru caracterizarea modului de aciune al acestora i a msurilor posibile de contracarare s-au folosit urmtoarele surse bibliografice: Brbulescu C. i Motc Gh. (1983), Botnariuc N. i Vdineanu A. (1982), Ciortuz I. (1981), Doni N. i colab. (2005 a i b), Enescu V. i colab. (1997), Giurgiu V. (1978), Primack R. i colab. (2002), Raeymaekers G. i colab. (1999) i Simionescu A. (1990). n Anexa nr.1 se prezint o enumerare a tuturor ameninrilor poteniale identificate n acest studiu (indiferent de habitat), separate pe categorii i sub-categorii (definite mai jos). O sintez a acestor ameninri cu particularitile pe tipuri de habitate este prezentat n Anexa 2. Pentru a completa aspectele descrise n text, lucrarea conine o colecie de fotografii cu ameninri poteniale n habitatele forestiere studiate (fotografii preluate din teren, n anii 2006 - 2007, Anexa 4). Pentru fiecare factor de stres/situaie limitativ s-au urmrit urmtoarele aspecte: nivelul de inciden, suprafaa din habitat afectat, intensitatea influenei negative, modul de aciune al factorului destabilizator i msuri posibile de contracarare. Primele trei dintre aceste caracteristici sunt prezentate n tabelele 2 7 ntr-o form explicit, pentru a putea surprinde particularitile de manifestare a ameninrilor poteniale. n Anexa 2, pentru a putea compara aceste ameninri, aceleai caracteristici au fost convertite conform unei scri de ncadrare i coresponden prezentat n tabelul urmtor:

19

Tabelul 1. Scara de ncadrare a nivelului de inciden, suprafeei din habitat afectate, intensitii influenei negative i corespondena cu descrierile din tabelele 2 7. Nr. Denumirea caracteristicii Scara crt. de evaluare a ameninrii dencadrare 1 Nivelul de inciden Potenial Redus Corespondena cu tabelele 2-7

Doar potenial Puine cazuri; n puine cazuri; n destul de puine cazuri; n cazuri rare; n cazuri destul de rare; n cazuri foarte rare; n cazuri izolate; Doar n cazuri izolate; Destul de rar; Rareori. n cazuri destul de dese; n destul de multe cazuri; n cazuri destul de frecvente; n cazuri destul de numeroase; n cazuri relativ frecvente; n destule cazuri; n unele cazuri. n cazuri numeroase; n multe cazuri; n aproape toate cazurile; La majoritatea siturilor; n toate cazurile; La toate siturile; La toate terenurile cu excepia rezervaiilor naturale. Pe suprafee mici; Pe suprafee reduse; Suprafee reduse; Redus; De obicei mic; De obicei pe suprafee reduse; De obicei suprafee reduse; De obicei suprafee mici; De obicei zona de contur; De regul pe suprafee reduse; Destul de redus; n general suprafee mici; n general mic; n general redus; n general suprafee restrnse; n general pe o suprafa restrns; n general pe suprafee reduse. Uneori pe suprafee nsemnate; Uneori pe suprafee semnificative; Poate avea o pondere destul de important; Poate afecta suprafee nsemnate; Poate fi pe suprafee importante. De obicei pe suprafee importante; n general pe suprafee importante; Pe suprafee mari; Poate fi pe toat suprafaa; De obicei ntreaga suprafa; ntreaga suprafa.

Mediu

Ridicat

Suprafaa din habitat afectat

Mic

Medie

Mare

20

Nr. Denumirea caracteristicii Scara crt. de evaluare a ameninrii dencadrare 3 Intensitatea influenei negative Mic

Corespondena cu tabelele 2-7

De obicei mic; De obicei redus; De obicei slab; n general mic; n general redus; Nul sau destul de redus; Redus; n majoritatea cazurilor influena este redus; n majoritatea cazurilor influena este redus sau nul; n general nu foarte mare. Destul de redus; n unele cazurilor influena poate fi semnificativ; Potenial mare; Uneori destul de mare; Poate fi uneori destul de mare; Poate fi destul de mare. Mare; Poate fi mare; De obicei mare; n general mare; Foarte mare; Poate fi foarte mare; n general foarte mare.

Medie

Mare

n funcie de cauza principal, clasificarea factorilor/situaiilor s-a fcut n trei categorii distincte: A. Activiti antropice directe i indirecte care afecteaz starea de conservare a habitatului; B. Influene naturale biotice care afecteaz starea de conservare a habitatului; C. Influene naturale abiotice care afecteaz starea de conservare a habitatului. ntruct activitile antropice sunt diverse, factorii de stres/situaiile limitative de la categoria A s-au grupat n urmtoarele subcategorii: A.1. Legislaie, regimul proprietii, informare insuficient; A.2. Limite, vecinti; A.3. Management deficitar, nerespectarea reglementrilor n vigoare; A.4. Construcii i alte amenajri; A.5. Exploatarea resurselor biotice (altele dect lemnul) i abiotice; A.6. Agricultur, creterea animalelor; A.7. Poluare. 21

Foto sus: B. Candrea - Tinov cu pin silvestru (Pinus sylvestris) la Romneti - jud. Suceava Foto jos: B. Candrea - Tinov cu mesteacn pufos (Betula pubescens) la Apa Lin - jud. Harghita

3.1. 91D0 *T URBRII


3.1.1. Descriere

CU VEGETAIE FORESTIER

A. Descriere conform Interpretation Manual of European Union Habitats, EUR25, October 2003 (extras integral) 91D0 *Bog woodland PAL.CLASS.: 44.A1 to 44.A4 1) Coniferous and broad-leaved forests on a humid to wet peaty substrate, with the water level permanently high and even higher than the surrounding water table. The water is always very poor in nutrients (raised bogs and acid fens). These communities are generally dominated by Betula pubescens, Frangula alnus, Pinus sylvestris, Pinus rotundata and Picea abies, with species specific to bogland or, more generally, to oligotrophic environments, such as Vaccinium spp., Sphagnum spp., Carex spp. [ Vaccinio-Piceetea : Piceo-Vaccinienion uliginosi (Betulion pubescentis, Ledo-Pinion) i.a.]. In the Boreal region, also spruce swamp woods, which are minerotrophic mire sites along margins of different mire complexes, as well as in separate strips in valleys and along brooks. Sub-types : 44.A1 - Sphagnum birch woods 44.A2 - Scots pine mire woods 44.A3 - Mountain pine bog woods 44.A4 - Mire spruce woods In most of the Irish sites, these forests represent sub types of raised bogs, generally degraded and invaded by commercial forestry species; however, those stands dominated by Betula pubescens or Pinus sylvestris may be of interest. In Greece, formations with Pinus sylvestris are confined to the northern mountains, where forests of Picea abies on a sphagnum rich ground layer also occur. 2) Plants: Agrostis canina, Betula pubescens, B. carpatica, Carex canescens, C. echinata, C. nigra, C.rostrata, Frangula alnus, Juncus acutiflorus, Molinia caerulea,Trientalis europaea, Picea abies, Pinus rotundata, P. sylvestris, Sphagnum spp., Vaccinium oxycoccus, V. uliginosum, Viola palustris; in spruce swamp woods also: Carex disperma, C. tenuiflora, Diplazium sibiricum, Hylocomiumumbratum and Rhytidiadelphus triquetrus.

24

3) Corresponding categories United Kingdom classification: W4 Betula pubescens-Molinia caerulea woodland. German classification: 430101 Birken-Moorwald, 440104 Latschen-Moorwald, 440101 Fichten-Moorwald, 440103 Spirken Moorwald, 440102 Waldkiefern-Moorwald. Nordic classification: 311 Skogsmossevegetation, 321 Skogs-och krattkrrvegetation. 4) Forests on the edge of upland bogs or transition mires may form a transition towards swamp forests (Alnetea glutinosa, Alno-Ulmion pp.). 5) Dierssen, B. & Dierssen, K. (1982). Kiefernreiche Phytocoenosen oligotropher Moore im mittleren und nordwestlichen Europa. berlegungen zur Problematik ihrer Zuordnung zu hheren synsystematischen Einheiten. In:Dierschke, H. (ed.) Struktur und Dynamic von Wldern. Ber. Intern.Symp. IVV 1982, pp. 299-331. B. Habitate echivalente n Romnia (extras din Doni i colab. 2005 a i b) B.1. R4412 - Rariti sud-est carpatice de molid (Picea abies) i/sau pin silvestru (Pinus sylvestris) de tinoave Corespondene: NATURA 2000: 91D0 *Bog woodland EMERALD: !44.A Birch and conifer mire woods CORINE: PAL.HAB: 44.A. Birch and conifer mire woods EUNIS: Asociaii vegetale: Sphagno-Piceetum Hartm. 1942. Tipuri de ecosisteme: Tipuri de pdure: 1172 Rarite cu molid cu Sphagnum i Vaccinium myrtillus, 1173 Molidi cu Sphagnum i Vaccinium myrtillus, 1174 Molidi pe soluri cu fenomene de nmltinare, 3141 Pinet de tinov. Rspndire: n tinoavele din Moldova de Nord (Poiana Stampei, Lucina etc.), din Munii Parng, din Munii Apuseni i alte masive. Suprafee: reduse, cteva mii de ha. Staiuni: Altitudini: 9001600 m. Clim: T = 5,53,0 0C, P = 9501200 mm. Relief: depresiuni, platouri, mai rar versani slab nclinai. Substrat: turb acid. Soluri: histosoluri. 25

Structura: Fitocenoze edificate de specii boreale, oligoterme, higrofite, oligotrofe. Stratul arborilor, compus din rariti de molid (Picea abies), pe alocuri i cu pin silvestru (Pinus sylvestris), cu rare exemplare de mesteacn (Betula pendula) i mesteceni pitici (Betula pubescens, B. nana) avnd acoperire de 1020%, uneori mai mult, i nlimi de pn la 810 m la 100 de ani. Stratul arbutilor, reprezentat prin puine exemplare de Salix aurita. Stratul ierburilor i subarbutilor, dominat de Vaccinium myrtillus, alturi de care frecvent apare V. vitis-idaea, Oxycoccus microcarpus, Doronicum austriacum, Myosotis sylvatica, Calamagrostis arundinacea .a. Stratul muchilor, gros, bine dezvoltat, dominat de specii de Sphagnum (S. wulfianum, S. squarrosum, S. russowii, S. palustre, S. recurvum, S. quinquefolium, S. capillifolium). Valoarea de conservare: foarte ridicat. Compoziie floristic: Specii edificatoare: - pentru rarite: Picea abies, Pinus sylvestris; - pentru tinov: S. wulfianum, S. squarrosum, S. rossowii. Specii caracteristice: S. russowii, S. palustre. Alte specii importante: Orthilia secunda, Lycopodium annotinum, Huperzia sellago, Carex canescens, C. echinata, Crepis paludosa, Poa trivialis, Polytrichum commune, P. strictum, Pleurozium schreberi, Calispogea sphagnicola .a. B.2. R4414 - Rariti sud-est carpatice de mesteacn pufos (Betula pubescens) de mlatini Corespondene: NATURA 2000: 91D0 *Bog woodland EMERALD: CORINE: PAL.HAB: EUNIS: Asociaii vegetale: Vaccinio-Betuletum pubescentis Libbert 1933. Tipuri de ecosisteme: Tipuri de pdure: Rspndire: Carpaii Orientali, Munii Harghitei (turbria Moho, Luci), n marginea turbriilor (zonele de lagg), unde mesteacnul pufos este dominant. Specia este rspndit n toi Carpaii, dar de regul nsoete ali taxoni dominani. Suprafee: < 10 ha. Staiuni: Altitudine: 5501200. Clima: T = 7,54,5 0C, P = 6001050 mm. Relief: zone montane depresionare. Roci: diverse, silicioase sau calcaroase. 26

Soluri: histosoluri cu exces de umiditate, compacte, dar i pe cele drenate, unde turba este subire, de 1020 cm. Structura: Fitocenoza este edificat de specii boreale, mezo i higrofile, oligoterme, cu multe relicte. Este o fitocenoz edificat de specii lemnoase n care Betula pubescens este cel mai bine reprezentat, dar apare permanent Pinus sylvestris n numr mai mare i Picea abies, numai sporadic. Stratul arborilor este scund, variaz ntre 69 m iar coroanele arborilor au o nchidere mic, de 5070%. Stratul subarbustiv i ierbos este dominat de Vaccinium myrtillus, Vaccinium vitis-idaea, Eriophorum vaginatum. Mai sunt prezente, n plcuri, specii de graminee, ciperacee i juncacee (Carex canescens, Agrostis canina, Carex rostrata, Juncus effusus, Luzula sylvatica). Are o nlime redus, 3040 cm i o acoperire de 3065%. Stratul de muchi este dominat de Polytrichum commune, Polytrichum strictum, Sphagnum centrale, Sphagnum capillifolium, Sphagnum magellanicum. Se nal pn la 1015 cm i are o acoperire foarte diferit, de la 1075%. Valoare conservativ: foarte mare, habitate rare, cu specii relictare. Compoziie floristic: Specii edificatoare: Betula pubescens. Specii caracteristice : Betula pubescens ( Betula alba ssp. glutinosa ), Vacinium myrtillus, Vaccinium vitis-idaea. Alte specii importante : Pinus sylvestris, Picea abies, Eriophorum vaginatum, Empetrum nigrum, Luzula sylvatica, Carex rostrata, Cystopteris montana, Dryopteris carthusiana, Juncus effusus, Peucedanum palustre, Oxalis acetosella, Carex canescens, Agrostis canina, Sphagnum capillifolium, Pleurozium schreberi, Polytrichum commune, Polytrichum strictum, Sphagnum centrale, Sphagnum mage-llanicum, Pohlia nutans, Sphagnum russowii, Dicranum scoparium, Lepidozia reptans, Tetraphis pellucida. B.3. R3106 - Tufriuri sud-est carpatice de jneapn (Pinus mugo) n mlatini oligotrofe de Sphagnum Corespondene: NATURA 2000: 91D0 *Bog woodland EMERALD: CORINE: PAL.HAB: 31.562 Sphagnetum mountain pine scrub EUNIS: Asociaii vegetale: Pino mugo-Sphagnetum Kstner et Flssner 1933 (Syn.: Vaccinio-Pinetum mugi sphagnetosum Pop et al. 1987 non Hadc 1956).

27

Tipuri de ecosisteme: Tipuri de pdure: Rspndire: Carpaii Orientali (Munii Guti), Carpaii Occidentali (Munii Gilu, Munii Bihor), n mlatinile din etajul boreal, reprezentnd limita estic n Europa, Tinovul Molhaul Mare de la Izbuc. Suprafee: 1400 ha n mlatinile oligo-mezooligotrofe. Staiuni: Altitudine: 10001050 m. Clima: T = 5,0 0C, P = 10001050 mm. Relief: zone montane depresionare. Roci: magmatice, gresii i conglomerate, acide. Soluri: histosoluri (2-6 m grosime), oligotrofe-mezotrofe i aciditate ridicat (pH = 3,84,5). Structura: Fitocenoza este edificat de specii boreale, oligotrofe, mezo-oligoterme, higrofitemezo-higrofite, acidofile. Stratul arbutilor este edificat de Pinus mugo monodominant, i prin aceasta se deosebete de jnepeniurile similare din Europa; este nsoit de specii subarbustive la 30-40 cm nlime, mai abundent fiind Vaccinium myrtillus, urmat de Vaccinium vitis-idaea, alte ericacee prezente fiind speciile relictare Oxycoccus microcarpus, Empetrum nigrum, Andromeda polyfolia, Oxycoccus palustris. Stratul ierburilor este reprezentat de Eriophorum vaginatum, Carex pauciflora, Melampyrum silvaticum. Stratul muscinal este dominat de Sphagnum russowii i Sphagnum capillifolium alturi de care se dezvolt Polytrichum strictum. Compoziia floristic a fitocenozei este mai srac dect a celor asemntoare, din Europa central, cuprinznd ns cteva specii relictare. Valoare conservativ: mare, habitate rare, cuprinznd specii relicte. Compoziie floristic: Specii edificatoare: Pinus mugo. Specii caracteristice : Pinus mugo, Vaccinium vitis-idaea, Empetrum nigrum, Melampyrum sylvaticum, Sphagnum magellanicum, Sphagnum russowii, Polytrichum strictum, Vaccinium myrtillus . Alte specii importante: Oxycoccus microcarpus, Empetrum nigrum, Andromeda polyfolia, Oxycoccus palustris, Eriophorum vaginatum, Carex pauciflora, Sphagnum capillifolium.

3.1.2. Ameninri poteniale


Factorii de stres i situaiile limitative care s-au identificat pe parcursul acestui studiu i pot afecta habitatul 91DO *Turbrii cu vegetaie forestier se prezint n tabelul nr. 2.

28

Tabelul 2. Factori de stres i situaii limitative cu potenial negativ asupra habitatului - 91DO *Turbrii cu vegetaie forestier.

29

30

31

32

33

34

35

36

Foto sus: T. Stncioiu - Anini de anin alb (Alnus incana) pe Rul Trlung - jud. Braov Foto jos: B. Candrea - Anini de anin negru (Alnus glutinosa) n zona Sasca - jud. Suceava

3.2. 91E0 *PDURI ALUVIALE CU Alnus glutinosa I Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
3.2.1. Descriere
A. Descriere conform Interpretation Manual of European Union Habitats, EUR25, October 2003 (extras integral)

91E0 *Alluvial forests with Alnus glutinosa and Fraxinus excelsior (AlnoPandion, Alnion incanae, Salicion albae) PAL.CLASS.: 44.3, 44.2 and 44.13 1) Riparian forests of Fraxinus excelsior and Alnus glutinosa, of temperate and Boreal Europe lowland and hill watercourses (44.3: Alno-Padion); riparian woods of Alnus incanae of montane and sub-montane rivers of the Alps and the northern Apennines (44.2: Alnion incanae); arborescent galleries of tall Salix alba, S. fragilis and Populus nigra, along medio-European lowland, hill or sub-montane rivers (44.13: Salicion albae). All types occur on heavy soils (generally rich in alluvial deposits) periodically inundated by the annual rise of the river (or brook) level, but otherwise well-drained and aerated during low-water. The herbaceous layer invariably includes many large species (Filipendula ulmaria, Angelica sylvestris, Cardamine spp., Rumex sanguineus, Carex spp., Cirsium oleraceum) and various vernal geophytes can occur, such as Ranunculus ficaria, Anemone nemorosa, A. ranunculoides, Corydalis solida. This habitat includes several sub-types: ash-alder woods of springs and their rivers (44.31 Carici remotae-Fraxinetum); ash-alder woods of fast-flowing rivers (44.32 Stellario-Alnetum glutinosae); ash-alder woods of slow-flowing rivers (44.33-PrunoFraxinetum, Ulmo - Fraxinetum); montane grey alder galleries (44.21-Calamagrosti variae-Alnetum incanae Moor 58); sub-montane grey alder galleries (44.22-Equiseto hyemalis - Alnetum incanae Moor 58); white willow gallery forests (44.13-Salicion albae). The Spanish types belong to the alliance Osmundo-Alnion (Cantabric atlantic and southeast Iberia peninsula). 2) Plants: Tree layer - Alnus glutinosa, Alnus incana, Fraxinus excelsior; Populus nigra, Salix alba, S.fragilis; Betula pubescens, Ulmus glabra; Herb layer - Angelica sylvestris, Cardamine amara, C. pratensis, Carex acutiformis, C. pendula, C. remota, C. strigosa, C. sylvatica, Cirsium oleraceum, Equisetum telmateia, Equisetum spp., Filipendula ulmaria, Geranium sylvaticum, Geum rivale, Lycopus europaeus, Lysimachia nemorum, Rumex sanguineus, Stellaria nemorum, Urtica dioica. 38

3) Corresponding categories United Kingdom classification: W5 Alnus glutinosa-Carex paniculata woodland, W6 Alnus glutinosa-Urtica dioica woodland) and W7 Alnus glutinosa-Fraxinus excelsior-Lysimachia nemorum woodland. German classification: 43040401 Weichholzauenwald mit weitgehend ungestrter berflutungsdynamik, 43040402 Weichholzauenwald ohne berflutung, 430403 Schwarzerlenwald (an Fliegewssern), 430402 Eschenwald (an Fliegewssern), 430401 Grauerlenauenwald (montan, Alpenvorland, Alpen). Nordic classification: 2234 Fraxinus excelsior-typ and 224 Alskog. 4) Most of these forests are in contact with humid meadows or ravine forests (TilioAcerion). A succession towards Carpinion (Primulo-Carpinetum) can be observed. 5) Brunet, J. (1991). Vegetation i Sknes almoch askskogar. Sven. Bot. Tidskr. 85:377-384. B. Habitate echivalente n Romnia (extras din Doni i colab. 2005 a i b) B.1. R4401 - Pduri sud-est carpatice de anin alb (Alnus incana) cu Telekia speciosa Corespondene: NATURA 2000: 91E0 *Alluvial forest with Alnus glutinosa and Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) EMERALD: CORINE: PAL.HAB: 44.214 Eastern Carpathian grey alder galleries EUNIS: G1.1214 Eastern Carpathian grey alder galleries Asociaii vegetale: Telekio speciosae-Alnetum incanae Coldea (1986) 1991. Tipuri de ecosisteme: 9117 Zvoi de anin alb cu Petasites-Telekia. Tipuri de pdure: 1171 Molidi cu anin alb, 9811 Anini cu Oxalis acetosella, 9821 Anin alb pe aluviuni nisipoase i prundiuri, 9831 Anini de anin alb pe sol nmltinat. Rspndire: n luncile montane din toi Carpaii Romniei, n etajul boreal, mai puin frecvent n Carpaii Occidentali. Suprafee: circa 4000 ha, mai frecvent n Carpaii Meridionali i Orientali. Staiuni: Altitudini 7001700 m. Clim: T = 7,52 0C, P = 8001200 mm. Relief: lunci montane nguste, versani umezii de izvoare. Roci: variate, calcaroase i silicioase, sub form de pietriuri, nisipuri grosiere. Soluri: de 39

tip litosol, gleiosol, superficiale, scheletice, acide, mezobazice, permanent umede-ude, mezotrofice. Structura: Fitocenoze edificate de specii europene, boreale. Stratul arborilor, compus exclusiv din anin alb (Alnus incana) sau cu puin amestec de molid (Picea abies), brad (Abies alba), fag (Fagus sylvatica), la altitudini mai mici anin negru (Alnus glutinosa) .a.; are acoperire de 80100% i nlimi de 1525 m la 50 de ani. Stratul arbutilor lipsete sau este slab dezvoltat, compus din Salix triandra, Corylus avellana, Lonicera xylosteum, Prunus padus. Stratul ierburilor i subarbutilor, obinuit puternic dezvoltat, dominat de Petasites albus i Telekia speciosa. Valoare conservativ: foarte mare. Compoziie floristic: Specii edificatoare: Alnus incana. Specii caracteristice: Telekia speciosa. Alte specii importante : Angelica sylvestris, Aegopodium podagraria, Athyrium filix-femina, Carex remota, Cardamine impatiens, Chaerophyllum hirsutum, Circaea lutetiana, Cirsium oleraceum, Dryopteris filix-mas, Glechoma hederacea, Geranium phaeum, Festuca gigantea, Impatiens noli - tangere, Mentha longifolia, Myosotis sylvatica, Matteuccia struthiopteris, Oxalis acetosella, Petasites hybridus, P. kablikianus, Ranunculus repens, Salvia glutinosa, Stachys sylvatica, Stellaria nemorum, Tussilago farfara .a. B.2. R4402 - Pduri daco-getice de lunci colinare de anin negru (Alnus glutinosa) cu Stellaria nemorum Corespondene: NATURA 2000: 91E0 *Alluvial forest with Alnus glutinosa and Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) EMERALD: CORINE: PAL.HAB: 44.323 Pre-Carpathian stream ash alder woods EUNIS: G1.2123 Pre-Carpathian stream ash alder woods Asociaii vegetale: Stellario nemori-Alnetum glutinosae (Kstner 1938) Lohm. 1957. Tipuri de ecosisteme: 9317 Zvoi de anin de negru cu Rubus caesiusAegopodium podagraria. Tipuri de pdure: 9712 Anini pe soluri gleizate de productivitate mijlocie, 9714 Anini negru pe soluri aluviale n lunci nalte, 9721 Zvoi de anin negru, 9722 Anin negru pur de productivitate superioar din regiunea de dealuri,

40

9723 Zvoi de anin negru, 9911 Amestec de anin negru i anin alb din regiunea deluroas. Rspndire: n luncile rurilor, din toate regiunile de dealuri peri- i intracarpatice, n etajul nemoral, subetajul pdurilor de gorun i de amestec cu gorun. Suprafee: circa 4000 ha, din care 2500 ha n sudul i cte 750 ha n vestul i estul Romniei. Staiuni: Altitudini 200700 m. Clima: T = 107,5 0C, P = 600900 mm. Relief: terase joase i maluri de ruri. Roci: aluviuni grosiere de pietriurinisipuri. Soluri: de tip aluviosol, superficiale-mijlociu profunde, frecvent scheletice, eu-mezobazice, umed-ude, eutrofice. Structura: Fitocenoze edificate de specii europene nemorale i boreale. Stratul arborilor, compus din anin negru (Alnus glutinosa), exclusiv sau cu amestec redus de frasin (Fraxinus angustifolia), velni (Ulmus laevis), plop negru i alb (Populus nigra, P. alba), slcii (Salix fragilis, S. alba), jugastru (Acer campestre), are acoperire variabil 7080% i nlimi de 2025 m la 100 de ani. Stratul arbutilor, dezvoltat variabil, compus din Frangula alnus, Cornus sanguinea, Sambucus nigra, Corylus avellana, Viburnum opulus, Crataegus monogyna; frecvent liana Humulus lupulus. Stratul ierburilor i subarbutilor, format din specii higrofile de tip Rubus caesius -Aegopodium podagraria. Valoare conservativ: foarte mare. Compoziie floristic: Specii edificatoare: Alnus glutinosa. Specii caracteristice: Alnus glutinosa, Stellaria nemorum, Ficaria verna. Alte specii importante: Agrostis stolonifera, Bidens tripartita, Brachypodium sylvaticum, Carex remota, Circaea lutetiana, Eupatorium canabinum, Galium aparine, Glecoma hederacea, Geranium robertianum, Impatiens noli-tangere, Lamium galeobdolon, Matteucia struthiopteris, Mentha longifolia, Myosotis palustris, Petasites albus, Ranunculus repens, Salvia glutinosa, Sambucus ebulus, Solanum dulcamara, Tussilago farfara .a.

3.2.2. Ameninri poteniale


Factorii de stres i situaiile limitative care s-au identificat pe parcursul acestui studiu i pot afecta habitatul 91E0 *Pduri aluviale cu Alnus glutinosa i Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), se prezint n tabelul nr. 3. 41

Tabelul 3. Factori de stres i situai limitative cu potenial negativ asupra habitatului - 91EO *Pduri aluviale cu Alnus glutinosa i Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae).

42

43

44

45

46

47

48

49

50

Foto: B. Candrea - Pdurea Zval - jud. Dolj

3.3. 91F0

PDURI DE LUNC MIXTE CU Quercus robur, Ulmus minor, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior SAU Fraxinus angustifolia, DIN LUNGUL MARILOR RURI (Ulmenion minoris)
3.3.1. Descriere
A. Descriere conform Interpretation Manual of European Union Habitats, EUR25, October 2003 (extras integral) 91F0 Riparian mixed forests of Quercus robur, Ulmus laevis and Ulmus minor, Fraxinus excelsior or Fraxinus angustifolia , along the great rivers (Ulmenion minoris) PAL.CLASS.: 44.4

1) Forests of hardwood trees of the major part of the river bed, liable to flooding during regular rising of water level or, of low areas liable to flooding following the raising of the water table. These forests develop on recent alluvial deposits. The soil may be well drained between inondations or remain wet. Following the hydric regime, the woody dominated species belong to Fraxinus, Ulmus or Quercus genus. The undergrowth is well developed. 2) Plants: Quercus robur, Ulmus laevis, U. minor, U.glabra, Fraxinus excelsior, Fraxinus angustifolia, Populus nigra, P. canescens, P. tremula, Alnus glutinosa, Prunus padus, Humulus lupulus, Vitis vinifera ssp. sylvestris, Tamus communis, Hedera helix, Phalaris arundinacea, Corydalis solida, Gagea lutea, Ribes rubrum. 3) Corresponding categories German classification : 43040501 Hartholzauenwald mit weitehend ungestrter berflutungsdynamik, 43040502 Hartholzauenwald ohne berflutung. Nordic classification : 2223 Ulmus glabra -typ, 2236 Quercus robur - Ulmus glabra-Tilia cordata typ. 4) These forests form mosaics with pioneer or stable forests of soft wood trees, in low areas of the river bed; they may develop also from alluvial forests of hard wood trees. This habitat type often occurs in conjunction with alder-ash woodlands (44.3).

52

B. Habitate echivalente n Romnia (extras din Doni i colab. 2005 a i b) B.1. R4404 - Pduri danubian-panonice mixte cu stejar pedunculat (Quercus robur), frasini (Fraxinus sp.) i ulmi (Ulmus sp.) cu Festuca gigantea Corespondene : NATURA 2000 : 91F0 Riparian mixed forests of Quercus robur Ulmus laevis, U. minor, Fraxinus excelsior or F. angustifolia along the great rivers ( Ulmenion minoris ) EMERALD : !44.43. South-east European ash-oak-alder forest CORINE : PAL.HAB : 44.434. Getic oak-elm-ash forest EUNIS : G1.2234. Getic oak-elm-ash forest Asociaii vegetale: Fraxino danubialis-Ulmetum Sanda et Popescu 1999. Tipuri de ecosisteme: 6514 Frsineto-(ulmeto)-stejret de pedunculat cu Glechoma-Geum; 6517 Frsineto-(ulmeto)-stejret de pedunculat cu Rubus caesius-Galium aparine; 6617 Plopi-stejret de pedunculat cu Rubus caesius-Galium aparine; 6617 Stejret de pedunculat cu Rubus-Aegopodium. Tipuri de pdure: 6312 leao-plopi de lunc din regiunea deluroas, 6331 leau de lunc din silvostep i step din sudul rii, 6332 leao-plopi de lunc din silvostep i step din sudul rii, 6333 leau de lunc din silvostep i step din sudul rii, 6334 leau de lunc din silvostep i step din sudul rii. Rspndire : n toat Romnia, n luncile rurilor mari, ce coboar din Carpai (Prut, Siret, Arge, Olt, Jiu, Timi, Mure, Some, Criuri) n zona pdurilor de stejar, ambele subzone. Suprafee: circa 40000 ha din care 24000 n sud, 8000 ha n est i 8000 ha n vestul Romniei. Staiuni : Altitudini 15150 m. Clim: T = 119,5 0 C, P = 500-700 mm. Relief: terase nalte plane, mai rar inundabile din luncile marilor ruri. Roci: aluviuni diverse, lutos-argiloase, pietriuri. Soluri: de tip cambosol tnr de lunc, aluviosol, profunde, gleizate n adncime, eubazice, umede, eutrofice. Structura : Fitocenoze edificate de specii europene, nemorale. Stratul arborilor, compus, n etajul superior, din stejar pedunculat ( Quercus

53

robur ), frasini (n general Fraxinus angustifolia iar n sudul rii i F. pallisiae ), ulmi ( Ulmus laevis, U. minor ), pe locuri mai nalte tei ( Tilia tomentosa, T. cordata ), carpen ( Carpinus betulus ), mai rar plopi ( Populus alba, Populus nigra ), iar n etajul inferior Acer campestre, Malus sylvestris, Pyrus pyraster , rar Acer tataricum ; are acoperire de 80 100% i nlimi de 2535 m la 100 de ani. Stratul arbutilor, de regul bine dezvoltat compus din Cornus sanguinea, Sambucus nigra, Frangula alnus, Corylus avellana, Crataegus monogyna, Prunus spinosa, Lygustrum vulgare .a. Stratul ierburilor i subarbutilor, cu dominarea speciilor Rubus caesius, Galium aparine, Aegopodium podagraria. Valoare conservativ: moderat. Compoziie floristic: Specii edificatoare: Quercus robur, Fraxinus angustifolia, Ulmus laevis (Populus alba). Specii caracteristice: Alte specii: Brachypodium sylvaticum, Carex pilosa, Circaea lutetiana, Dactylis polygama, Eupatorium canabinum, Festuca gigantea, Geranium phaeum, Glechoma hederacea, G. hirsuta, Geum urbanum, Impatiens noli-tangere, Lysimachia nummularia, Physalis alkekengi, Polygonatum latifolium, Salvia glutinosa, Solanum dulcamara, Viola odorata, V. reichenbachiana .a.

3.3.2. Ameninri poteniale


Factorii de stres i situaiile limitative care s-au identificat pe parcursul acestui studiu i pot afecta habitatul 91FO Pduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus minor, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor ruri (Ulmenion minoris), se prezint n tabelul nr. 4.

54

Tabelul 4. Factori de stres i situaii limitative cu potenial negativ asupra habitatului - 91FO Pduri ripariene mixte cu Quercus robur, Ulmus minor, Ulmus laevis, Fraxinus excelsior sau Fraxinus angustifolia, din lungul marilor ruri (Ulmenion minoris).

55

56

57

58

59

60

61

3 Uscarea anormal reprezint uscarea prematur a arborilor pe picior n principal datorit condiiilor de stres climatic i poluare industrial. Pe fondul debilitrii arborilor, numeroi ali factori (insecte, ciuperci, bacterii etc.) intervin i intensific efectele acestui fenomen complex ducnd la uscarea parial sau integral a unor trupuri de pdure (Ministerul Silviculturii 1989).

62

Foto sus: T. Stncioiu - Stejret de stejar pufos (Quercus pubescens) la Peti - jud. Sibiu Foto mijloc T. Stncioiu - Rarite i pdure de tejar pufos (Quercus pubescens) la Cri - jud. Mure Foto jos-stnga: T. Stncioiu - Cupe de stejar pufos (Quercus pubescens) la Suncuiu - jud. Bihor Foto jos-dreapta: T. Stncioiu - Carex humilis i stejar pufos (Quercus pubescens) la Dumbrveni - jud. Sibiu

3.4. 91H0 *V EGETAIE


pubescens 3.4.1. Descriere

FORESTIER

PANONIC

CU

Quercus

A. Descriere conform Interpretation Manual of European Union Habitats, EUR25, October 2003 (extras integral) 91H0 *Pannonian woods with Quercus pubescens PAL.CLASS.: 41.7374 1) Xerophyle oak woods of the periphery and hills of the Pannonic plain dominated by Quercus pubescens on extremely dry, southern exposed locations on shallow, calcareous soils. Because of these extreme site conditions, the woods are often fragmentary and low-growing, sometimes only shrubby. The herb layer is rich in species and often contains xerothermic species from dry grasslands or forest fringes. Occasionally Tilia platyphyllos and Fraxinus excelsior can become dominant. 2) Plants: Quercus pubescens, Q. cerris, Fraxinus ornus, Sorbus domestica, S. torminalis, Colutea arborescens, Cornus mas, Pyrus pyraster, Arabis pauciflora, A. turrita, Buglossoides purpurcaerulea, Campanula bononiensis, Carex michelii, Euphorbia polychroma, Lactuca quercina, Limodorum abortivum, Melittis melissophylum, Orchis purpurea, Potentilla alba, P. micrantha, Pulmonaria mollis ssp. mollis, Tanacetum corymbosum, Viola suavis, Euphorbia angulata. 4) White-oak woods often form mosaics with dry grasslands.

B. Habitate echivalente n Romnia (extras din Doni i colab. 2005 a i b)

B.1. R4160 - Pduri-rariti dacice de stejar pufos (Quercus pubescens) cu Lithospermum purpureocaeruleum Corespondene: NATURA 2000: 91H0 Pannonian woods with Q. pubescens EMERALD : !41.7 Thermophilous and supra-Mediterranean oak woods CORINE: 64

PAL.HAB : 41.7373 Intra-Carpathian insular Quercus virgiliana woods EUNIS: Asociaii vegetale: Lithospermo-Quercetum auct. rom. Tipuri de ecosisteme: Tipuri de pdure: 8211 Stejar pufos pur din zona forestier. Rspndire: insular n dealurile i munii joi din vestul i centrul Romniei (Munii Apuseni, Podiul Trnavelor, Podiul Secaelor), n etajul nemoral, ambele subetaje. Suprafee: circa 1000 ha n vestul i centrul Romniei. Staiuni: Altitudini 4001200 m. Clima: T = 84,5 0C, P = 650900 mm. Relief: versani repezi cu expoziii sudice, adesea cu roca la suprafa. Roci: calcaroase. Soluri: de tip rendzin, superficiale pn la mijlociu profunde scheletice, eubazice, hidric deficitare n timpul verii, eutrofice. Structura : Fitocenoze edificate de specii submediteraneene. Stratul arborilor, compus din stejari pufoi (n special Quercus pubescens , dar pe alocuri i Q. virgiliana ), exclusiv sau cu puin amestec de gorun transilvnean ( Q. petraea ssp. polycarpa ), stejar pedunculat ( Q. robur ), arar ttrsc ( Acer tataricum ), pr pdure ( Pyrus pyraster ), uneori cer ( Q. cerris ); are acoperire redus (2040% n rarite, 4060% n pdure) i nlimi de 612 m la 100 de ani. Stratul arbutilor, dezvoltat n grupe alternnd cu poriuni de pajite, compus din Cornus mas, C. sanguinea, Corylus avellana, Ligustrum vulgare, Crataegus monogyna, Euonymus verrucosus, Prunus spinosa, Rhamnus catharticus, Viburnum lantana, local Sorbus cretica, S. dacica, Rosa canina. Stratul ierburilor i subarbutilor, constituit din specii de pdure dar i de pajite stepic (Stipa sp., Carex humilis ). Valoare conservativ: foarte mare. Compoziie floristic: Specii edificatoare: Quercus pubescens. Specii caracteristice: Carex humilis. Alte specii importante : Adonis vernalis, Allium montanum, Anthericum ramosum, Astragalus glycyphyllos, Brachypodium pinnatum, Calamintha acinos, Dactylis glomerata, Dictamnus albus, Doricnium herbaceum, Festuca rupicola, Fragaria viridis, Galium verum, Galium mollugo, Iris pumila, I. ruthenica, Inula ensifolia, Leucanthemum corymbosum,

65

Lathyrus niger, Linum flavum, Poa angustifolia, Pulmonaria molissima, Pulsatilla montana, Polygonatum odoratum, Trifolium alpestre, T. montanum, Sedum maximum, Seseli gracile, Stachys recta, Serratula tinctoria, Verbascum phlomoides, Vincetoxicum hirundinaria .a.

3.4.2. Ameninri poteniale.


Factorii de stres i situaiile limitative care s-au identificat pe parcursul acestui studiu i pot afecta habitatul 91H0 *Vegetaie forestier panonic cu Quercus pubescens, se prezint n tabelul nr. 5.

66

Tabelul 5. Factori de stres i situaii limitative cu potenial negativ asupra habitatului - 91H0 *Vegetaie forestier panonic cu Quercus pubescens

67

68

69

70

71

72

73

74

Foto: B. Candrea - Pdure de stejar brumriu (Quercus pedunculiflora) i stejar pufos (Quercus pubescens) la Branitea Catrilor - jud. Dolj

3.5. 91I0 *V EGETAIE Quercus SPP .


3.5.1. Descriere

DE

SILVOSTEP

EUROSIBERIAN

CU

A. Descriere conform Interpretation Manual of European Union Habitats, EUR25, October 2003 (extras integral) 91I0 *Euro-Siberian steppic woods with Quercus spp. PAL.CLASS.: 41.7A 1) Xero-thermophile oak woods of the plains of south-eastern Europe. The climate is very continental, with a large temperature range. The substrate consists of Loess (Chernozem soils). Quercus robur, Quercus cerris and Quercus pubescens dominate in the treelayer of this habitat type, which is rich in continental stepic vegetation elements and geophytes of the Aceri tatarici-Quercion Zlyomi 1957. 2) Plants: Quercus cerris, Q. pubescens, Q. robur, Q. petraea, Acer campestre, Sorbus torminalis, Cornus sanguinea, Crataegus monogyna, Euonymus verrucosa, Ligustrum vulgare, Prunus spinosa, Pyrus pyraster, Rhamnus catharticus, Ulmus minor, Buglossoides purpurocaerulea, Carex michelii, Dactylis polygama, Geum urbanum, Lathyrus niger, Polygonatum latifolium, Pulmonaria mollis spp. mollis, Tanacetum corymbosum, Vincetoxicum hirundinaria. 4) This habitat type, which formed the natural vegetation of south-eastern Europe, is today very fragmented. In Austria they are often degraded by invasion of Robinia.

B. Habitate echivalente n Romnia (extras din Doni i colab. 2005 a i b) 4 B.1. R4138 - Pduri dacice de gorun (Quercus petraea) i stejar pedunculat (Q. robur) cu Acer tataricum Corespondene: NATURA 2000 : 91I0 *Euro-Siberian steppic woods with Quercus sp.
4 n urma discuiilor i a consultrii autorilor lucrrii Habitatele din Romnia, habitatul R4142 Pduri

balcanice mixte de gorun (Quercus petraea) i alun turcesc (Corylus colurna) cu Paeonia dahurica nu a mai fost inclus n corespondena cu 91I0*.

76

EMERALD: CORINE: PAL.HAB: 41.2C13 Dacian tatar maple oak-hornbeam forest EUNIS: Asociaii vegetale: Aceri tatarico-Quercetum petraeae-roboris (So 1951) em. Zolyomi 1957. Tipuri de ecosisteme: 6716 Goruneto-stejret cu Asperula-Asarum-Stellaria. Tipuri de pdure: 5411 Goruneto-stejret de productivitate mijlocie, 5412 Goruneto-stejret de productivitate inferioar. Rspndire: n Podiul Transilvaniei, mai frecvent n centrul podiului (Cmpia Transilvaniei) i teritoriile nconjurtoare, n etajul nemoral, subetajul pdurilor de gorun i de amestec cu gorun. Suprafee: circa 35000 ha. Staiuni : Altitudini: 300500 m. Clima: T = 98 0 C, P = 600800 mm. Relief: versani slab mediu nclinai cu expoziii n general umbrite, culmi. Roci: marne, gresii, nisipuri, tufuri. Soluri: de tip eutricambosol, preluvosol, profunde, luto-argiloase, eubazice, hidric echilibrate, eutrofice. Structura: Fitocenoze edificate de specii europene nemorale i continentale. Stratul arborilor compus, n etajul superior, din stejar pedunculat i gorun ( Quercus robur, Q. petraea ssp. petraea , ssp. dalechampii ), cu puine exemplare de cire ( Prunus avium ), frasin ( Fraxinus excelsior ), tei pucios ( Tilia cordata ), paltini ( Acer pseudoplatanus, A. platanoides ), iar n etajul inferior arar ttresc ( Acer tataricum ), cu exemplare de jugastru ( Acer campestre ), carpen ( Carpinus betulus ), sorb de cmp ( Sorbus torminalis ), mr i pr pdure ( Malus sylvestris i Pyrus pyraster ); are acoperire de 8090% i nlimi de 2025 m la 100 de ani. Stratul arbutilor, bine dezvoltat, compus din Corylus avellana, Crataegus monogyna, Prunus spinosa, Rosa canina, Euonymus europaeus, E. verrucosus, Cornus sanguinea, Ligustrum vulgare, Sambucus nigra. Stratul ierburilor i subarbutilor bine dezvoltat, de tip Asperula odorata-Asarum europaeum-Stellaria holostea . Valoare conservativ: mare. Compoziie floristic: Specii edificatoare: Quercus robur, Q. petraea.

77

Specii caracteristice: Helleborus purpurascens. Alte specii importante: Ajuga reptans, Brachypodium sylvaticum, Carex michelii, C. divulsa, Iris pseudocyperus, Melampyrum bihariense, Melica uniflora, Potentilla alba, Pulmonaria mollis, Viola reichenbachiana. B.2. R4146 - Pduri-rariti moldave de stejar pedunculat (Quercus robur) i cire (Prunus avium) cu Acer tataricum Corespondene: NATURA 2000 : 91I0 *Euro-Siberian steppic woods with Quercus sp. EMERALD: CORINE: PAL.HAB: 41.7A224 Sarmatic Acer tataricum-Quercus robur steppe woods EUNIS: G1.7A12 Tartar maple steppe oak woods Asociaii vegetale : Aceri tatarico-Quercetum roboris Zolyomi 1957. Tipuri de ecosisteme: 6111 Stejret de pedunculat cu Lithospermum. Tipuri de pdure: 6161 Stejret normal din silvostep, 6162 Stejret de depresiune din silvostep. Rspndire: n nordestul Romniei, n depresiunea Jijia Bahlui, n silvostepa cu stejari mezofili. Suprafee: reduse, cteva mii de ha. Staiuni: Altitudini: 100200 m. Clim: T = 9,58,5 0C, P = 450570 mm. Relief: versani slabmediu nclinai cu expoziii mai mult nsorite, platouri, vi largi. Roci: depozite luto-argiloase i loessoide. Soluri: de tip faeoziom (cernoziom cambic i argiloiluvial), profunde, grele, slab acide-bazice, eubazice, hidric deficitare n timpul verii, eutrofice. Structura: Fitocenoze edificate de specii europene nemorale i continentale. Stratul arborilor poate fi nchis sau poienit avnd, n etajul superior, stejar pedunculat ( Quercus robur ) exclusiv sau cu puin amestec de gorun (Quercus petraea), frasin (Fraxinus excelsior), cire (Prunus avium), iar n etajul inferior domin ararul ttresc (Acer tataricum), jugastrul (Acer campestre), mrul (Malus sylvestris), prul (Pyrus pyraster); are acoperire de 4070% i nlimi de 1823 m la 100 de ani. Stratul arbutilor, foarte dezvoltat n poieni, dominat de Prunus spinosa, Crataegus monogyna, Euonymus verrucosus, E. europaeus, Sambucus nigra, Ligustrum vulgare, Viburnum lantana, Cornus sanguinea. Stratul ierburilor i subarbutilor, cu Lithospermum i Tanacetum corymbosum.

78

Valoare conservativ: foarte mare. Compoziie floristic: Specii edificatoare: Quercus robur. Specii caracteristice: Alte specii : Betonica officinalis, Bupleurum praealtum, Brachypodum sylvaticum, Carex michelii, Convallaria majalis, Dactylis polygama, Geum urbanum, Glecoma hirsuta, Festuca rupicola, Iris variegata, Melica altissima, Nepeta cataria, Phlomis tuberosa, Polygonatum latifolium, Vincetoxicum hirundinaria, Viola hirta .a. B.3. R4148 - Pduri panonice psamofile de stejar pedunculat (Quercus robur) cu Convallaria majalis Corespondene: NATURA 2000 : 91I0 *Euro-Siberian steppic woods with Quercus sp. EMERALD: !41.5 Acidophilous oak forests CORINE: PAL.HAB: 41.7A213 Pannonic sand steppe oak woods EUNIS: Asociaii vegetale: Convallario-Quercetum roboris So 1957 Tipuri de ecosisteme: Tipuri de pdure: 6114 Stejret de terenuri nisipoase din zona forestier, 6163 Stejret de terenuri nisipoase din silvostep. Rspndire: pe nisipurile din nord-vestul Romniei (Carei, Valea lui Mihai, Secuieni), n zona de silvostep. Suprafee: circa 2500 ha. Staiuni: Altitudini de 100130 m. Clima: T = 11,010,5 0C, P = 550650 mm. Relief: interdune. Roci: nisipuri. Soluri: de tip psamosol, profund, mezobazic, umed, mezotrofic. Structura: Fitocenoze edificate de specii nemorale. Stratul arborilor, compus n etajul superior din stejar pedunculat (Quercus robur), exclusiv sau cu rare exemplare de mesteacn (Betula pendula), cire (Prunus avium), ulm de cmp (Ulmus minor), iar n etajul inferior jugastru (Acer campestre), arar ttrsc (Acer tataricum), mr pdure (Malus sylvestris); are acoperire de 70100% i nlimi de 2025 m la 100 de ani. Stratul arbutilor, bine dezvoltat, compus din Corylus avellana, Crataegus monogyna, Viburnum

79

opulus, Prunus spinosa, Euonymus verrucosus .a. Stratul ierburilor i subarbutilor, dominat primvara de Convallaria majalis, vara de Rubus caesius. Valoare conservativ: foarte mare. Compoziie floristic: Specii edificatoare: Quercus robur. Specii caracteristice: Convallaria majalis. Alte specii importante : Ajuga reptans, Brachypodium sylvaticum, Bupleurum falcatum, Carex pilosa, C. divulsa, Cruciata glabra, Dactylis polygama, Ficaria verna, Geranium robertianum, Geum urbanum, Glechoma hederacea, Lactuca quercina, Polygonatum latifolium, P. multiflorum, Poa nemoralis, Pulmonaria mollis, Veronica chamaedris, Viola reichenbachiana .a. B.4. R4156 - Pduri danubian-balcanice de stejar brumriu (Quercus pedunculiflora), cer (Q. cerris), grni (Q. frainetto) (stejar pufos Q. pubescens) cu Acer tataricum Corespondene: NATURA 2000: 91I0 *Euro-Siberian steppic woods with Quercus spp. EMERALD : !41.7 Thermophilous and supra-Mediterranean oak woods CORINE: PAL.HAB: 41.76223 Pontic Acer tataricum - Q. pedunculiflora - Q. cerris steppe woods EUNIS: Asociaii vegetale : Quercetum pedunculiflorae-cerris Morariu 1944. Tipuri de ecosisteme: 7614 Stejret de brumriu-cer-grni cu arar ttrsc i Lithospermum. Tipuri de pdure: 8221 Stejar pufos pur din silvostep pe substrat de loess sau lut, 8431 Amestec de stejar pedunculat i brumriu cu cer i grni, 8432 Amestec de stejar brumriu cu cer i grni, 8433 Amestec de cer i grni cu stejar brumriu, 8441 Amestec de stejar brumriu i pufos cu cer i grni, 8451 Amestec de stejar pufos cu cer i grni. Rspndire: n centrul i vestul Cmpiei Dunrii, n zona de silvostep, subzona silvostepei cu pduri termofile. Suprafee: circa 16000 ha, toate n sudul Romniei. Staiuni: Altitudini: 20100 m. Clima: T = 11,510 0C, P = 450500 mm. Relief: cmpie plan sau cu mici depresiuni, vi largi. Roci: depozite loessoide. Soluri: de tip faeoziom, profunde, neutre, eubazice, hidric

80

deficitare n timpul verii, eutrofice. Structura: Fitocenoze edificate de specii europene, submediteraneene i caucaziene. Stratul arborilor, compus, n etajul superior, din stejar brumriu (Quercus pedunculiflora), n amestec cu cer (Quercus cerris), stejar pufos (Q. pubescens), uneori i grnia (Q. frainetto), iar n etajul inferior ulm de cmp (Ulmus minor, U. procera), arar ttrsc (Acer tataricum), jugastru (Acer campestre), pr pdure (Pyrus pyraster), mojdrean (Fraxinus ornus); are acoperire variabil, de la rarite (3050%) pn la pdure ncheiat (7080%) i nlimi de 1016 m la 100 de ani. Stratul arbutilor, puternic dezvoltat, compus din Crataegus monogyna, C. pentagyna, Prunus spinosa, Rosa canina, Cornus mas, Euonymus verrucosus, E. europaeus, Rhamnus catharticus, Ligustrum vulgare, Viburnum lantana, Cotinus coggygria, uneori desiuri de Prunus fruticosa i P. tenella. Stratul ierburilor i subarbutilor, dominat de Lithospermum purpureocaeruleum, Geum urbanum, Glechoma hirsuta, iar n poieni de Festuca valesiaca, Stipa capillata, Chrysopogon gryllus. Valoare conservativ: foarte mare. Compoziie floristic: Specii edificatoare: Quercus pedunculiflora, Quercus cerris, Quercus pubescens. Specii caracteristice: Alte specii importante: Asparagus tenuifolius, A. officinalis, A. verticillatus, Betonica officinalis, Brachypodium sylvaticum, Carex michelii, Coronilla varia, Dictamnus albus, Dactylis polygama, D. glomerata, Euphorbia polychroma, Fragaria viridis, Filipendula vulgaris, Festuca rupicola, Galium verum, Inula hirta, Tanacetum corymbosum, Melica altissima, Nepeta panonica, Poa angustifolia, Potentilla argentea, Polygonatum latifolium, Paeonia peregrina (numai n estul teritoriului), Sedum maximum, Thalictrum minus, Teucrium chamaedris, Trifolium alpestre, Vicia tenuifolia, Vincetoxicum hirundinaria, Viola hirta .a. B.5. R4157 - Pduri-rariti danubian-vestpontice de stejar brumriu (Quercus pedunculiflora) cu Acer tataricum Corespondene: NATURA 2000: 91I0 *Euro-Siberian steppic woods with Quercus spp. EMERALD : !41.7 Thermophilous and supra-Mediterranean oak woods CORINE: PAL.HAB: 41.76221 Pontic A. tataricum Q. pedunculiflora steppe woods EUNIS: G1.7A12 Tartar maple steppe oak woods

81

Asociaii vegetale: Quercetum pedunculiflorae Borza 1937 Tipuri de ecosisteme: 8114 Stejret de brumriu cu arar ttrsc cu Glechoma-Geum. Tipuri de pdure: 8111 Stejar brumriu pur pe cernoziom puternic degradat cu substrat de loess, 8112 Stejar brumriu pur pe cernoziom slab degradat cu substrat de loess, 8114 Stejar brumriu pur din silvostep dobrogean, 8115 Stejar brumriu din silvostep de deal dobrogean de productivitate mijlocie, 8116 Stejar brumriu tardiflor de silvostep dobrogean de productivitate mijlocie Rspndire: n estul Cmpiei Dunrii, n Dobrogea i sudul Moldovei, n zona de silvostep, subzona silvostepei cu pduri de stejari termofili. Suprafee: circa 49000 ha din care 31000 ha n Cmpia Dunrii, restul n sudul Moldovei i n Dobrogea. Staiuni: Altitudini 15200 m. Clima: T = 1110 0C, P = 400450 mm. Relief: cmpii plane sau cu depresiuni puin adnci, n Dobrogea, vi late, platouri, n Moldova de sud. Roci: depozite loessoide. Soluri: de tip faeoziom (cernoziom cambic), profunde, bogate n humus, slab acide, eubazice, hidric deficitare n timpul verii, eutrofice. Structura: Fitocenoze edificate de specii europene submediteranene i continentale dar i caucaziene. Stratul arborilor, de regul, poienit, compus n etajul superior din stejar brumriu (Quercus pedunculiflora) exclusiv sau cu puin amestec de stejar pufos (Q. pubescens), iar n etajul inferior arar ttrsc (Acer tataricum) dominant, jugastru (Acer campestre), ulmi (Ulmus minor, U. procera), pr (Pyrus pyraster), n Dobrogea i Pyrus elaeagrifolia; are acoperire de 4070% i nlimi de 1522 m la 100 de ani. Stratul arbutilor, de regul, puternic dezvoltat, compus din Crataegus monogyna, Prunus spinosa,Viburnum lantana, Rhamnus catharticus, Ligustrum vulgare, Euonymus verrucosus, E. europaeus, Rosa canina, Sambucus nigra, local Cotinus coggygria; n poieni pot aprea plcuri de Prunus fruticosa, P. tenella. Stratul ierburilor i subarbutilor, constituit att din specii de pdure (fiind frecvente Geum urbanum, Glecoma hirsuta), ct i din specii de step n poienile mai mari. Valoare conservativ: mare. Compoziie floristic: Specii edificatoare: Quercus pedunculiflora, Acer tataricum.

82

Specii caracteristice: Doronicum hungaricum. Alte specii importante: - de pdure: Asparagus tenuifolius, A. verticillatus, Brachypodium sylvaticum, Carex michelli, C. tomentosa, Dactylis polygama, Paeonia peregrina (n Dobrogea i Moldova de sud): Polygonatum latifolium, Pulmonaria mollis, Vincetoxicum hirundinaria, Veratrum nigrum, Viola hirta, V. jordanii, V. suavis; - de pajite stepic: Ajuga laxmanni, Achillea neilreichii, Asperula cynanchica, Centaurea stenolepis, Chrysopogon gryllus, Festuca rupicola, F. valesiaca, Fragaria viridis, Filipendula vulgaris, Koeleria pyramidata, Phlomis tuberosa, Poa angustifolia, Stipa joannis, S. capillata, S. pulcherrima, Teucrium chamaedris, Vinca herbacea, Viola suavis, V. hirta .a. B.6. R4159 - Pduri i rariti danubiene de stejar brumriu (Quercus pedunculiflora) i stejar pedunculat (Q. robur) cu Tulipa bibersteiniana Corespondene: NATURA 2000: 91I0 *Euro-Siberian steppic woods with Quercus spp. EMERALD : !41.7 Thermophilous and supra-Mediterranean oak woods CORINE: PAL.HAB: 41.7A228. Danubian Q. pedunculiflora-Q. robur steppe woods EUNIS: Asociaii vegetale: Tipuri de ecosisteme : 8314 Stejret de pedunculat i brumriu cu Glechoma-Geum. Tipuri de pdure: 8411 Amestec normal de stejar pedunculat i stejar brumriu. Rspndire: n cmpiile i dealurile joase din sudul Moldovei i estul Munteniei, n zona de silvostep, subzona silvostepei cu pduri de stejari termofili. Suprafee: restrnse, cteva sute de ha. Staiuni: Altitudini 50200 m. Clim: T = 1110 0C, P = 450475 mm. Relief: cmpie plan sau cu mici depresiuni, vi largi. Roci: depozite loessoide fine. Soluri: de tip faeoziom, profunde, luto-argiloase, slab acide, eubazice, hidric deficitare n timpul verii, eutrofice. Structura: Fitocenoze edificate din specii europene nemorale, caucaziene i continentale. Stratul arborilor, compus n etajul superior din stejar brumriu i stejar pedunculat (Quercus robur, Q. pedunculiflora), iar n etajul inferior,

83

arar ttrsc (Acer tataricum), ulm de cmp (Ulmus minor, U. procera), pr pdure (Pyrus pyraster), jugastru (Acer campestre); are acoperire variabil (n rarite 2040%, n pdure 6080%) i nlimi de 1018 m la 100 de ani. Stratul arbutilor bine dezvoltat, compus din Crataegus monogyna, Prunus spinosa, Rhamnus catharticus, Euonymus europaeus, E. verrucosus, Ligustrum vulgare, Sambucus nigra, uneori Cornus mas. Stratul ierburilor i subarbutilor, avnd sub masiv ca specii frecvente, Glechoma hirsuta, Geum urbanum i Lithospermum purpurocaeruleum, iar n poieni petece de pajiti stepice cu Festuca valesiaca, Stipa pennata, Phlomis tuberosa, Campanula sibirica. Valoare conservativ: foarte mare. Compoziie floristic: Specii edificatoare: Quercus robur, Q. pedunculiflora. Specii caracteristice: Tulipa bibersteiniana. Alte specii importante : sub pdure: Ajuga laxmani, Arum orientale, Asparagus tenuifolius, Brachypodium sylvaticum, Betonica officinalis, Carex michelii, Dactylis polygama, D. glomerata, Doronicum hungaricum, Fragaria viridis, Heracleum sphondylium, Poa angustifolia, Polygonatum latifolium, Vincetoxicum hirundinaria, Viola hirta .a.

3.5.2. Ameninri poteniale Factorii de stres i situaiile limitative care s-au identificat pe parcursul acestui studiu i pot afecta habitatul 91I0 *Vegetaie de silvostep eurosiberian cu Quercus spp. se prezint n tabelul nr. 6.

84

Tabelul 6. Factori de stres i situaii limitative cu potenial negativ asupra habitatului - 91I0 *Vegetaie de silvostep eurosiberian cu Quercus spp.

85

86

87

88

89

90

91

92

Foto: B. Candrea - Pdure de gorun (Quercus petraea) cu carpen (Carpinus betulus) n apropiere de Budila- jud. Braov

3.6. 91Y0 PDURI


3.6.1. Descriere

DACICE DE STEJAR

CARPEN

A. Descriere conform Interpretation Manual of European Union Habitats, EUR25, October 2003 (extras integral) 91Y0 Dacian oak & hornbeam forests PAL.CLASS.: 41.2C 1) Forests of Carpinus betulus and various Quercus species, of the flanks and piedmont of the eastern and southern Carpathians and of the plateaux of western Ukraine; azonal, often isolated oak-hornbeam woods of the Moesian Quercion frainetto zone, of the eastern Pannonic and western Pontic steppe woods zone and of the pre-Pontic hills of southeastern Europe. They are characterized by an admixture of sub-Mediterranean Quercion frainetto species, and, in the east, of Euxinian species. 2) Plants: Carpinus betulus, Quercus robur, Q petraea, Q dalechampii, Quercus cerris, Quercus frainetto, Tilia tomentosa, Pyrus eleagnifolia, P. malus, Acer stevenii, Lonicera caprifolium, Cotinus coggygria, Stellaria holostea, Carex pilosa, C. brevicolus, Dentaria bulbifera, Galium schultesii, Festuca heterophylla, Ranunculus auricomus, Lathyrus hallersteinii, Melampyrum bihariense, Aposeris foetida, Helleborus odorus. 5) Doni N., Ivan D., Coldea G., Sanda V., Popescu A., Chifu T., Pauc-Comnescu M., Mititelu D. and Bocaiu N. (1992). Vegetaia Romniei. Ed. Tech. Agr.Doni, N., Popescu, A., Pauc-Comnescu, M., Mihilescu, S., Biri, I.A. (2005). Habitatele din Romnia. Edit. Tehnic Silvic, Bucureti, 500 p. (ISBN 973-96001-4-X) B. Habitate echivalente n Romnia (extras din Doni i colab. 2005 a i b) B.1. R4124 - Pduri dacice de gorun (Quercus petraea), fag (Fagus sylvatica) i carpen (Carpinus betulus) cu Lathyrus hallersteinii Corespondene: NATURA 2000: 91Y0 Dacian oak-hornbeam forests EMERALD: 41.2 Oak-hornbeam forests

94

CORINE: PAL.HAB: 41.2C12 Dacian Lathyrus hallersteinii oak-hornbeam forests EUNIS: G1.A1C1 Dacian oak-hornbeam forest Asociaii vegetale: Lathyro hallersteinii-Carpinetum Coldea 1975 Tipuri de ecosisteme: 5216 Gorunet cu carpen cu Asperula-AsarumStellaria, 4616 Goruneto-fget cu Asperula-Asarum-Stellaria. Tipuri de pdure: 5311 Goruneto-leau cu fag de productivitate superioar, 5313 Goruneto-leau cu fag de productivitate mijlocie, 5316 Goruneto-leau cu fag de productivitate inferioar, 5321 Goruneto-leau de productivitate superioar, 5323 Goruneto-leau de productivitate mijlocie. Rspndire: n toate dealurile peri- i intracarpatice din vestul i centrul rii, n etajul nemoral, subetajul pdurilor de gorun i de amestec cu gorun. Suprafee: circa 60000 ha (din care 47000 n Podiul Transilvaniei). Staiuni: Altitudini: 300850 m. Clima: T = 96 0C, P = 600800 mm. Relief: versani slab mediu nclinai, cu expoziii diferite, coame, platouri. Roci: variate mai ales molase, marne, gresii, calcaroase. Soluri: de tip eutricambosol, preluvosol, profunde, slab acide, eubazice, hidric optimale, eutrofice. Structura : Fitocenoze edificate de specii europene nemorale. Stratul arborilor, compus, n etajul superior, din gorun (Quercus petraea, ssp. petraea, dalechampii), exclusiv sau cu amestec de fag (Fagus sylvatica ssp. sylvatica, ssp. moesiaca) cu exemplare de cire (Prunus avium), tei (Tilia cordata, T. platyphyllos, T. tomentosa ), paltini ( Acer pseudoplatanus, A. platanoides), n etajul inferior carpen (Carpinus betulus), jugastru (Acer campestre), sorb de cmp (Sorbus torminalis), mr (Malus sylvestris), pr (Pyrus pyraster); are acoperire 80100% i nlimi de 2230 m la 100 de ani. Stratul arbutilor, dezvoltat variabil, n funcie de umbr, compus din Corylus avellana, Crataegus monogyna, Euonymus europaeus, E. verrucosus, Cornus mas, C. sanguinea, Ligustrum vulgare, Staphylea pinnata, Sambucus nigra. Liane: Hedera helix, Clematis vitalba. Stratul ierburilor i subarbutilor, cu specii ale florei de mull (Asarum europaeum, Galium odoratum, Stellaria holostea etc.). Valoare conservativ: moderat. Compoziie floristic: Specii edificatoare: Quercus petraea (Fagus sylvatica). Specii caracteristice: Lathyrus hallersteinii.

95

Alte specii importante : Ajuga reptans, A. genevensis, Brachypodium sylvaticum, Bromus benekeni, Convallaria majalis, Dactylis polygama, Dentaria bulbifera, Euphorbia amygdaloides, Geranium robertianum, Lamium galeobdolon, Lathyrus vernus, L. niger, Milium effusum, Mercurialis perennis, Melica uniflora, Sanicula europaea, Viola mirabilis, V. odorata, V. reichenbachiana .a. B.2. R4125 - Pduri moldave mixte de gorun (Quercus petraea), fag (Fagus sylvatica), tei (Tilia cordata) cu Carex pilosa Corespondene: NATURA 2000: 91Y0 Dacian oak-hornbeam forests EMERALD: 41.2 Oak-hornbeam forests CORINE: PAL.HAB: 41.2C4 Southern sarmatic oak-lime-hornbeam forest EUNIS: Asociaii vegetale: Tipuri de ecosisteme: Tipuri de pdure: Rspndire : n dealurile din nordul rii (Podiul Sucevei, Dealurile Dorohoiului), n etajul nemoral, subetajul pdurilor de gorun i de amestec cu gorun. Suprafee: circa 26000 ha. Staiuni: Altitudini: 200500 m. Clima: T = 98 0C, P = 600700 mm. Relief: versani slab mediu nclinai, cu diferite expoziii, coame, platouri. Roci: marne, gresii calcaroase, depozite luto-argiloase. Soluri: de tip eutricambosol, faeoziom, luvosol, profunde, slab acide, eubazice, hidric optimale, eutrofice. Structura: Fitocenoze edificate de specii europene nemorale. Stratul arborilor, compus, n etajul superior, din gorun (Quercus petraea ssp. petraea), tei pucios (Tilia cordata), frasin (Fraxinus excelsior), paltini (Acer pseudoplatanus, A. platanoides), cire (Prunus avium), plop tremurtor (Populus tremula), ulm de munte (Ulmus glabra), la altitudini mai mari cu participare nsemnat a fagului (Fagus sylvatica ssp. sylvatica), iar n etajul inferior carpen (Carpinus betulus), sorb (Sorbus torminalis), jugastru (Acer campestre), mr (Malus sylvestris), pr (Pyrus pyraster). Stratul arborilor, discontinuu din cauza umbrei, compus din Corylus avellana, Cornus sanguinea, Sambucus nigra, Euonymus europaeus, Staphyllea pinnata, Rosa canina. Stratul ierburilor i

96

subarbutilor, bogat n specii ale florei de mull (Galium odoratum, Asarum europaeum, Stellaria holostea). Valoare conservativ: mare. Compoziie floristic: Specii edificatoare: Quercus petraea (Fagus sylvatica), Tilia cordata, Fraxinus excelsior, Carpinus betulus. Specii caracteristice: Alte specii importante: - n flora vernal: Anemone nemorosa, A. ranunculoides, Adoxa moschatellina, Allium ursinum, Corydalis cava, C. solida, Dentaria bulbifera, Galanthus nivalis, Ranunculus ficaria, Scilla bifolia; - n flora estival: Ajuga reptans, Actaea spicata, Circaea lutetiana, Convallaria majalis, Carex pilosa, C. sylvatica, Dactylis polygama, Euphorbia amygdaloides, Lamium galeobdolon, Lathyrus vernus, Mercurialis perennis, Melica uniflora, Polygonatum multiflorum, Ranunculus auricomus, Pulmonaria officinalis, Sanicula europaea, Stachys sylvatica, Salvia glutinosa, Viola mirabilis, V. odorata, V. reichenbachiana .a. B.3. R4126 - Pduri moldave mixte de gorun (Quercus petraea), fag (Fagus sylvatica) i tei argintiu (Tilia tomentosa) cu Carex brevicollis Corespondene: NATURA 2000: 91Y0 Dacian oak-hornbeam forests EMERALD: !41.2 Oak-hornbeam forests CORINE: PAL.HAB: 41.2C22 Moldo-Muntenian sessile oak-hornbeam forest EUNIS: G1.A1C2 Moldo-Muntenian oak-lime- hornbeam forest Asociaii vegetale: Aro orientalis-Carpinetum (Dobrescu et Kovacs 1973) Tuber 1992 Tipuri de ecosisteme: 5416 leau de gorun (tei argintiu, carpen) cu Asperula-Asarum-Stellaria, 6416 leau de pedunculat (+ gorun), tei argintiu, carpen cu Asperula-Asarum-Stellaria. Tipuri de pdure (toate doar n estul rii): 5322 leau de deal cu gorun de productivitate superioar, 5324 leau de deal cu gorun de productivitate mijlocie, 5511 Stejreto-goruneto-leau de productivitate superioar, 5512 leau de deal cu gorun i stejar pedunculat de productivitate superioar, 5513 Stejreto-goruneto-leau de productivitate mijlocie, 5514 leau de deal cu gorun i stejar pedunculat de productivitate mijlocie, 6212 leau de deal cu stejar pedunculat de productivitate superioar. 97

Rspndire: Podiurile din estul Romniei i Subcarpaii de Curbur, n etajul nemoral, subetajul pdurilor de gorun i de amestec cu gorun. Suprafee: circa 60000 ha. Staiuni: Altitudini: 200500 m. Clima: T = 97,5 0C, P = 500650 mm. Relief: versani slab mediu nclinai, cu diferite expoziii, vi largi, platouri, culmi late. Roci: marne, gresii calcaroase depozite luto-argiloase. Soluri: de tip faeoziom (sol cenuiu), luvosol, eutricambosol; profunde, slab acide, eubazice, hidric echilibrate (cu posibile deficite vara), eutrofice. Structura : Fitocenoze edificate de specii europene, nemorale i caucaziene. Stratul arborilor, compus, n etajul superior, din gorun ( Quercus petraea ssp. petraea , ssp. dalechampii ) frecvent i stejar pedunculat (Quercus robur), tei (Tilia tomentosa, T. platyphyllos, T. cordata), frasini ( Fraxinus excelsior, F. coriariaefolia), paltini ( Acer platanoides, A. pseudoplatanus), cire (Prunus avium), ulmi (Ulmus glabra, U. minor), la altitudini mai mare cu participarea fagului (Fagus sylvatica ssp. moesiaca), iar n etajul inferior carpen (Carpinus betulus), jugastru (Acer campestre), sorb de cmp ( Sorbus torminalis ), mr ( Malus sylvestris ), pr ( Pyrus pyraster ), arar ttrsc ( Acer tataricum ); are acoperire 8090% i nlimi de 2230 m la 100 de ani. Stratul arbutilor, n general dezvoltat variabil, este compus din Cornus mas, C. sanguinea, Corylus avellana, Sambucus nigra, Staphylea pinnata, Crataegus monogyna .a. Stratul ierburilor i subarbutilor, dominat de flora de mull (Galium odoratum, Asarum europaeaum, Stellaria holostea), cu unele specii de rspndire regional (Carex brevicollis, Dentaria quinquefolia). Valoare conservativ: moderat. Compoziie floristic: Specii edificatoare: Quercus petraea (Fagus sylvatica), Tilia tomentosa, Fraxinus excelsior, Carpinus betulus. Specii caracteristice : Carex brevicollis, Dentaria quinquefolia. Alte specii importante: Allium ursinum, Arum orientale, Ajuga reptans, A. genevensis, Brachypodium sylvaticum, Carex sylvatica, C. pilosa, Dactylis polygama, Dentaria bulbifera, Euphorbia amygdaloides, Lathyrus venetus, Mercurialis perennis, Melica uniflora, Polygonatum multiflorum, P. latifolium, Ranunculus auricomus, Sanicula europaea, Scutellaria altissima, Stachys sylvatica, Salvia glutinosa, Scrophularia nodosa, Viola mirabilis, V. hirta, V. odorata, V. reichenbachiana, Bromus benekeni.

98

B.4. R4128 - Pduri geto-dacice de gorun (Quercus petraea) cu Dentaria bulbifera Corespondene: NATURA 2000: 91Y0 Dacian oak-hornbeam forests EMERALD: !41.2 Oak-hornbeam forests CORINE: PAL.HAB: EUNIS: Asociaii vegetale: Dentario bulbiferae-Quercetum petrae Resmeri (1974) 1975 Tipuri de ecosisteme: 5116 Gorunet cu Asperula-Asarum-Stellaria. Tipuri de pdure: 5111 Gorunet normal cu flor de mull, 5112 Gorunet de cmpie nalt, 5113 Gorunet cu flor de mull, 5114 Gorunet de productivitate superioar pe soluri pseudogleizate. Rspndire : n toate dealurile Romniei, n special n Subcarpaii i podiurile Moldovei, n dealurile vestice, Podiul Transilvaniei, n etajul nemoral, subetajul pdurilor de gorun i de amestec cu gorun. Suprafee: circa 196000 ha, din care 80000 n centrul, 50000 ha n estul, 36000 n vestul i 30000 n sudul Romniei. Staiuni: Altitudini: 200700 m. Clima: T = 10,57,5 0C, P = 650800 mm. Relief: versani slab-moderat nclinai, cu expoziii diferite, mai mult umbrite, funduri largi de vi. Roci: molase, marne, gresii, depozite lutoase. Soluri: de tip eutricambosol, profunde, lutoase, eubazice, hidric optimale, eutrofice. Structura: Fitocenoze edificate de specii europene nemorale. Stratul arborilor, compus n etajul superior din gorun (Quercus petraea ssp. petraea, ssp. dalechampii), exclusiv sau cu puine exemplare de fag (Fagus sylvatica ssp. moesiaca, ssp. sylvatica), tei pucios (Tilia cordata) n nord, toate speciile de tei n restul teritoriului, cire (Prunus avium), stejar pedunculat (Quercus robur), cer, grni (Quercus cerris, Q. frainetto), plop tremurtor (Populus tremula), ulmi (Ulmus glabra, U. minor), paltini (Acer pseudoplatanus, Acer platanoides), iar n etajul inferior jugastrul (Acer campestre), sorb de cmp (Sorbus torminalis), pr i mr pdure (Pyrus pyraster, Malus sylvestris); are acoperire de 8090% i nlimi de 2030 m la 100 de ani. Stratul arbutilor, slab dezvoltat, compus din Corylus avellana, Crataegus monogyna, Euonymus europaeus, E. verrucosus, Cornus sanguinea, Sambucus nigra, Ligustrum vulgare, Rhamnus catharticus .a. Stratul ierburilor i subarbutilor, bine dezvoltat, cu bogat flor de mull dominat de Galium odoratum, Asarum europaeum, Stellaria holostea. 99

Valoare conservativ: moderat. Compoziie floristic: Specii edificatoare: Quercus petraea. Specii caracteristice: Alte specii importante: - n flora vernal, bogat, Corydalis cava, C. solida, Anemone nemorosa, A. ranunculoides, Allium ursinum, Galanthus nivalis, Isopyrum thalictroides, Ficaria verna, Dentaria bulbifera, .a., - n flora estival, pe lng speciile dominante, Ajuga reptans, A. genevensis, Brachypodium sylvaticum, Carex pilosa, C. sylvatica, Convallaria majalis, Campanula rapunculoides, Dactylis polygama, Lamium galebdolon, Lathyrus vernus, L. niger, Mercurialis perennis, Millium effusum, Paris quadrifolia, Sanicula europaea, Bromus benekeni .a. B.5. R4135 - Pduri vestpontice mixte de gorun (Quercus petraea), tei argintiu (Tilia tomentosa) i carpen (Carpinus betulus) cu Carpesium cernuum Corespondene: NATURA 2000: 91Y0 Dacian oak-hornbeam forests EMERALD: CORINE: PAL.HAB : 41.2C23 Western-Potic sessile oak-hornbeam-ash forest EUNIS: Asociaii vegetale : Tilio tomentosae-Carpinetum betuli Doni 1968 Tipuri de ecosisteme: Tipuri de pdure: 5331 leau de deal dobrogean de productivitate mijlocie. Rspndire: n sud-estul Romniei, n special n Dobrogea de Nord, n etajul nemoral, subetajul pdurilor de gorun i de amestec cu gorun. Suprafee: circa 20000 ha. Staiuni: Altitudini: 200450 m. Clima: T = 109 0C, P = 500600 mm. Relief: versani slab mediu nclinai, de regul umbrii, platouri, vi adpostite. Roci: n general loess i material aluvionat pe vi. Soluri: de tip eutricambosol profunde, eubazice, hidric echilibrate (reavene), eutrofice. Structura: Fitocenoze edificate de specii europene i balcanice. Stratul arborilor, compus din gorun ( Quercus petraea ssp. dalechampii , ssp. petraea), tei argintiu (Tilia tomentosa), carpen (Carpinus betulus), frasin (Fraxinus excelsior), cu rare exemplare de stejar pedunculat (Quercus

100

robur), Acer campestre, A. platanoides, Ulmus glabra, Sorbus torminalis, Fraxinus ornus, Tilia cordata; are acoperire de 8090% i nlimi de 1822 m la 100 de ani. Stratul arbutilor este fragmentar, mai dezvoltat n luminiuri, compus din Cornus mas, Crataegus monogyna, C. pentagyna, Corylus avellana, Ligustrum vulgare, Viburnum lantana .a. Stratul ierburilor i subarbutilor, dezvoltat variabil, are sinuzie vernal srac (Scilla bifolia, Corydalis solida, Dentaria bulbifera), iar n sinuzia de var specii mezofile (Mercurialis perennis, Pulmonaria obscura, Ajuga reptans, Galium odoratum), dar i specii sudice xero-mezofile ( Scutellaria altissima, Lithospermum purpureocaeruleum, Mercurialis ovata, Viola suavis etc.). Valoare conservativ: ridicat. Compoziie floristic: Specii edificatoare: Quercus petraea (ssp. div.), Tilia tomentosa, Carpinus betulus, Fraxinus excelsior. Specii caracteristice: Carpesium cernuum, Crataegus pentagyna. Alte specii importante : Arum orientale, Astragalus glycyphyllos, Brachypodium sylvaticum, Bromus benekeni, Carex digitata, C. divulsa, Dactylis polygama, Geum urbanum, Glecoma hirsuta, Hedera helix, Lapsana communis, Melica uniflora, Poa nemoralis, Polygonatum latifolium, Potentilla micrantha, Scrophularia nodosa, Viola hirta, V. reichenbachiana. B.6. R4143 - Pduri dacice de stejar pedunculat (Quercus robur) cu Melampyrum bihariense Corespondene: NATURA 2000: 91Y0 Dacian oak-hornbeam forests EMERALD: CORINE: PAL.HAB: 41.2C11 Dacian Melampyrum bihariense oak-hornbeam forest EUNIS: Asociaii vegetale: Melampyro bihariense-Carpinetum (Borza 1941) So 1964 em. Coldea 1975. Tipuri de ecosisteme: 6228 Stejret cu carpen cu Melampyrum, 6225 Stejret cu carpen cu Carex pilosa, 6216 Stejret cu carpen cu AsperulaAsarum-Stellaria. Tipuri de pdure: 6111 Stejret de cmpie nalt. Rspndire: pe dealurile din vestul, nordul i centrul Romniei, n zona pdurilor de stejar, subzona pdurilor de stejari mezofili.

101

Suprafee: reduse, circa 10000 ha. Staiuni: Altitudini: 200500 m. Clima: T = 98 0C, P = 600700 mm. Relief: platouri, versani slab mediu nclinai cu diferite expoziii, cmpii nalte. Roci: molase, luturi, argile. Soluri: eutricambosol, preluvosol, luvosol; profunde, luto-argiloase, eubazice, hidric echilibrate, eutrofice. Structura: Fitocenoze edificate de specii europene nemorale. Stratul arborilor, compus, n etajul superior, din stejar pedunculat (Quercus robur), exclusiv sau cu puin amestec de gorun (Quercus petraea), cire (Prunus avium), frasin (Fraxinus excelsior), tei pucios (Tilia cordata), paltin de cmp (Acer platanoides), rar fag (Fagus sylvatica), iar n etajul inferior, carpen (Carpinus betulus) majoritar, jugastru (Acer campestre); are acoperire de 8090% i nlimi de 2532 m la 100 de ani. Stratul arbutilor, slab dezvoltat din cauza umbririi de ctre carpen, compus din Crataegus monogyna, Euonymus verrucosus, E. europaeus, Sambucus nigra, Ligustrum vulgare, Corylus avellana, n nord Lonicera xylosteum. Stratul ierburilor i subarbutilor, slab dezvoltat, cu specii ale florei de mull (Asarum europaeum, Galium odoratum, Stellaria holostea). Valoare conservativ: mare. Compoziie floristic: Specii edificatoare: Quercus robur, Carpinus betulus. Specii caracteristice: Melampyrum bihariense. Alte specii importante: - n flora vernal: Anemone nemorosa, A. ranunculoides, Corydalis solida, Galanthus nivalis, Dentaria bulbifera, Scilla bifolia; - n flora estival: Ajuga reptans, Aconitum moldavicum, Brachypodium sylvaticum, Carex pilosa, C. sylvatica, Dactylis polygama, Euphorbia amygdaloides, E. carniolica, Galium mollugo, Geum urbanum, Helleborus purpurascens, Hepatica transsilvanica, Lathyrus transilvanicus, L. vernus, Lamium galeobdolon, Mercurialis perennis, Melica uniflora, Polygonatum latifolum, P. multiflorum, Ranunculus auricomus, Sanicula europaea, Stachys sylvatica, Stellaria media, Viola odorata, V. reichenbachiana .a. B.7. R4147 - Pduri danubiene mixte de stejar pedunculat (Quercus robur) i tei argintiu (Tilia tomentosa) cu Scutellaria altissima Corespondene: NATURA 2000: 91Y0 Dacian oak-hornbeam forests EMERALD:

102

CORINE: PAL.HAB: 41.2C21 Moldo-Muntenian pedunculate oak-lime-hornbeam ash forest EUNIS: G1.A162 Mixed lime-oakhornbeam forest Asociaii vegetale: Ornithogalo-Tilio-Quercetum A. Dihoru 1976. Tipuri de ecosisteme: 6414 leau de pedunculat-tei argintiu-carpen cu Arum-Brachypodium, 6814 Cereto-stejret cu carpen cu Arum-Brachypodium. Tipuri de pdure: 6221 Stejreto-leau normal de cmpie, 6222 leau normal de cmpie, 6223 Stejreto-leau de cmpie de productivitate mijlocie, 6225 leau normal de cmpie, 6311 leau de lunc din regiunea deluroas, 6313 leau de lunc din regiunea deluroas, 6321 Stejretoleau de lunc, 6322 leau normal de lunc din regiunea de cmpie, 6324 Stejreto-leau de lunc de productivitate mijlocie, 6325 leau de lunc din regiunea de cmpie de productivitate mijlocie. Rspndire: Cmpia Dunrii, Podiul Central Moldovenesc. Suprafee: circa 50000 ha. Staiuni: Altitudine 100450 m. Clim: T = 9,58,5 0C, P = 550700 mm. Relief: cmpie plan, platouri, versani slab nclinai. Substraturi: loessuri, marne, gresii calcaroase. Soluri: preluvosoluri, eutricambosoluri; profunde, eubazice, slab acide, reavn-umede, eutrofice. Structura: fitocenoze edificate de specii europene i balcanice. Stratul arborilor, compus, n etajul superior, din stejar pedunculat (Quercus robur) sau/i cer (Quercus cerris) i frasin de lunc (Fraxinus angustifolia) sau frasin comun (F. excelsior), n etajul mijlociu din tei (Tilia tomentosa, T. cordata, T. platyphyllos ), ulm de cmp ( Ulmus minor ), paltin de cmp ( Acer platanoides), sorb de cmp (Sorbus torminalis), iar n etajul inferior din carpen (Carpinus betulus), jugastru (Acer campestre), arar ttrsc (Acer tataricum), mr (Malus sylvestris) i pr pdure (Pyrus pyraster); arboret cu acoperire mare (80100%) i arbori de stejar de 2533 m la 100 de ani. Stratul arbutilor, compus din Cornus mas, C. sanguinea, Crataegus monogyna, C. pentagyna, Euonymus europaeus, E. verrucosus, Corylus avellana, Staphylea pinnata, Viburnum lantana, Ligustrum vulgare. Stratul ierburilor i subarbutilor este bogat n specii ale florei de mull cu elemente sudice. Valoare conservativ: ridicat. Compoziie floristic: Specii edificatoare: Quercus robur, Fraxinus excelsior, F. angustifolia, Tilia tomentosa, Carpinus betulus.

103

Specii caracteristice : Carpesium cernuum, Ornithogalum flavescens, Scutellaria altissima. Alte specii importante: Brachypodium sylvaticum, Arum orientale, Dentaria bulbifera, Euphorbia amygdaloides, Geranium robertianum, Geum urbanum, Glechoma hirsuta, Lamium galeobdolon, Asperula odorata, A. taurina, Carex sylvatica, C. pilosa, Pulmonaria officinalis, Mercurialis perennis; n locuri umede Allium ursinum, Aegopodium podagraria, Stachys sylvatica, Salvia glutinosa, Circaea lutetiana, Festuca gigantea, Geranium phaeum, Scrophularia nodosa, Rubus caesius .a.

3.6.2. Ameninri poteniale.


Factorii de stres i situaiile limitative care s-au identificat pe parcursul acestui studiu i pot afecta habitatul 91Y0 Pduri dacice de stejari i carpen se prezint n tabelul nr. 7.

104

Tabelul 7 . Factori de stres i situaii limitative cu potenial negativ asupra habitatului - 91Y0 Pduri dacice de stejari i carpen.

105

106

107

108

109

110

111

112

4. Discuii

Analiza factorilor de stres/situaiilor limitative s-a fcut pe baza datelor din Anexa 2, folosind o scar cu 4 trepte de impact: potenial, sczut, mediu, ridicat. Codificarea s-a fcut astfel: 1. Impact potenial i. cnd nivelul de inciden este potenial, indiferent de suprafaa din habitat i intensitatea influenei; 2. Impact redus i. = nivel inciden sczut, indiferent de suprafaa din habitat i intensitatea influenei, cu excepia cnd ambele sunt ridicate; ii. = nivelul de inciden mijlociu + suprafaa din habitat i intensitatea influenei, ambele sczute. 3. Impact mediu i. = nivel inciden sczut + suprafaa din habitat i intensitatea influenei ambele ridicate; ii. = nivel inciden mediu, indiferent de suprafaa din habitat i intensitatea influenei, cu excepia cnd ambele sunt sczute sau ridicate; iii. = nivelul de inciden ridicat + suprafaa din habitat i intensitatea influenei, ambele sczute. 4. Impact ridicat i. = nivel inciden mijlocie + suprafaa din habitat i intensitatea influenei ambele ridicate; ii. = nivel inciden ridicat, indiferent de suprafaa din habitat i intensitatea influenei, cu excepia cnd ambele sunt sczute. (Cnd factorul nu influeneaz habitatul respectiv: ) Dup transformarea datelor conform scrii de mai sus, analiza de sintez a ameninrilor poteniale se prezint n tabelul urmtor:

113

Tabelul 8. Impactul de ansamblu al ameninrilor poteniale pe tipuri de habitate.

114

115

Conform datelor prezentate n tabel, lund n considerare doar ameninrile cu impact mediu i ridicat, situaia (n ordine descresctoare) se prezint astfel: 91E0 total: 19 factori (15 de natur antropic, 1 biotic i 3 abiotici). Dintre acetia, 8 au impact ridicat i 11 au impact mediu; 91Y0 total: 18 factori (13 de natur antropic, 4 biotici i 1 abiotic). Dintre acetia, 7 au impact ridicat i 11 au impact mediu; 91F0 total: 18 factori (14 de natur antropic, 3 biotici i 1 abiotic). Dintre acetia, 6 au impact ridicat i 12 au impact mediu; 116

91I0 total: 16 factori (10 de natur antropic, 5 biotici i 1 abiotic). Dintre acetia, 7 au impact ridicat i 9 au impact mediu; 91D0 total: 15 factori (12 de natur antropic, 2 biotici i 1 abiotic). Dintre acetia, 6 au impact ridicat i 9 au impact mediu; 91H0 total: 12 factori (9 de natur antropic, 2 biotici i 1 abiotic). Dintre acetia, 5 au impact ridicat i 7 au impact mediu. n ceea ce privete factorii de stres cu impact potenial, apar dou extreme: 1. habitatele 91I0* i 91Y0, n cazul crora exist 5 astfel de factori constnd n: Probabilitatea de a se produce uscri anormale, ndeosebi pe fondul manifestrii stresului hidric; Incidena relativ ridicat a polurii habitatelor respective datorit localizrii acestora n zone cu obiective industriale; Fragmentarea habitatelor prin traversarea acestora de ctre linii electrice de nalt tensiune; Fragmentarea habitatelor i degradarea lor prin amplasarea de obiective industriale; Degradarea parial sau total a acestor habitate datorit declanrii de incendii naturale. 2. habitatul 91D0*, n cazul cruia singurul factor cu impact potenial n destabilizarea ecosistemului l reprezint incendiul natural. Pentru o mai bun vizualizare a rezultatelor, acestea au fost aranjate n form grafic n figurile 1-4. Graficul din figura 1, bazat pe datele de la finalul tabelului 8, reprezint situaia general a ameninrilor pe fiecare tip de habitat, indiferent de natura ameninrii. Pentru a putea observa dac exist diferene ntre habitatele studiate, n ceea ce privete natura ameninrilor, n figurile 2, 3 i 4 se prezint separat situaia pe habitate, n funcie de numrul ameninrilor antropice, biotice (altele dect cele antropice) i abiotice. La fel ca n tabelul 8, pentru fiecare habitat s-au folosit culori diferite pentru a exprima intensitatea impactului global (verde impact potenial; galben impact redus; crmiziu impact mediu; rou impact ridicat). De asemenea, pentru a uura compararea diferitelor habitate, numrul de ameninri este nscris pe fiecare nivel de impact n toate cele patru figuri.

117

Fig.1 Ameninri poteniale - impact global asupra habitatelor.

Fig.2 Ameninri antropice - impact global asupra habitatelor.

118

Fig.3 Ameninri biotice - impact global asupra habitatelor.

Fig.4 Ameninri abiotice - impact global asupra habitatelor.

119

Din tabelul 8 se constat c unele ameninri, n general, i menin nivelul de impact n toate tipurile de habitate. Este cazul, mai ales, al ameninrilor antropice. Dintre acestea, ameninrile care au impact ridicat sunt n majoritate specifice perioadei actuale. Ele se datoreaz unor dificulti de moment n aplicarea prevederilor legislative referitoare la implementarea Reelei Natura 2000 generate pe fondul elaborrii defectuoase a legilor proprietii (A1-3, A1-4) i presiunii umane ca urmare a nerespectrii legislaiei n vigoare (A2-2). Ca atare, se consider c efectul lor nu va fi de durat. Ameninrile biotice i abiotice, chiar dac impactul lor nu este ntotdeauna ridicat, se manifest relativ n mod constant. Ele sunt inerente ecosistemelor forestiere n cauz, acestea funcionnd ca sisteme deschise i cu capacitate de autoreglare. Nivelul de inciden al acestor ameninri se menine oarecum stabil atta timp ct msurile de gospodrire neadecvate sau alte activiti antropice negative nu depesc capacitatea de rezilien a ecosistemului (i.e. capacitatea de a se reface dup o anumit perturbare Larsen 1995). Altfel, dat fiind faptul c ameninrile se influeneaz/condiioneaz reciproc i acioneaz n complex, unele dintre ele i pot modifica impactul n sensul creterii lui. Conform tabelului 8 i figurii 1, asupra habitatelor de lunc (91E0*, 91F0) i pdurilor dacice de stejari cu carpen (91Y0) acioneaz cei mai muli factori cu impact mediu i ridicat. n timp ce n cazul pdurilor de lunc, numrul mare i impactul ridicat al ameninrilor sunt cauzate de localizarea lor n general n imediata apropiere a unor aezri umane, n cazul pdurilor de stejari cu carpen aceast situaie se datoreaz n special distribuiei largi a habitatului la nivel naional, pe suprafee mari i n condiii foarte diverse. Dup cum se observ, urmtorul habitat ca numr de ameninri poteniale cu impact mediu i ridicat este habitatul 91I0* (Vegetaie de silvostep eurosiberian cu Quercus spp). n acest caz, ntlnim o combinaie a situaiilor prezentate n paragraful anterior: aceste ecosisteme au o distribuie relativ larg putnd fi ntlnite n mai toate zonele joase ale rii, ns deseori ocup suprafee restrnse, sunt puternic fragmentate, localizate n imediata apropiere a unor localiti i sunt nconjurate de terenuri cu destinaie agricol. O situaie aparte a fost consemnat pentru habitatele 91D0* i 91H0* n cazul crora ameninrile identificate sunt mai puine att n ceea ce privete numrul lor total, ct i numrul celor ncadrate n categoriile de impact mediu i ridicat. Acest lucru se datoreaz n primul rnd faptului c aceste staiuni sunt nefavorabile desfurrii majoritii activitilor antropice considerate aici ca poteniale ameninri. n plus, condiiile de mediu limitative permit ocuparea acestor nie ecologice de ctre un numr foarte mic de specii bine adaptate i specializate acestor staiuni. Astfel, i ameninrile de natur biotic (altele dect cele de natur antropic) sunt reduse ca numr. 120

5. Concluzii

Pe parcursul discuiilor i a analizei datelor existente (din teren i/sau surse bibliografice) s-au identificat i descris un numr de 49 de factori de stres sau situaii limitative ce pot afecta habitatele forestiere incluse n Proiectul LIFE05 NAT/RO/000176. Muli dintre acetia au un mod de aciune general i pot afecta i alte habitate dect cele incluse aici. Factorii de stres/situaiile limitative cu impact ridicat asupra tuturor habitatelor studiate sunt: Lipsa unui plan de management specific Natura 2000; Lipsa materializrii limitelor siturilor n teren; Lipsa unor prevederi speciale n instruciunile pentru gospodrirea pdurilor referitoare la conservarea habitatelor din siturile Natura 2000. Pe lng acetia, au n general un impact ridicat i urmtorii factori: mpdurirea cu alte specii dect cele edificatoare pentru habitat sau cu alte proveniene dect cele locale; nelenirea solului i/sau periodicitatea fructificaiei speciilor edificatoare; Competiia interspecific; Vtmri provocate de entomofaun i ageni fitopatogeni. Factorii de stres/situaiile limitative care au n general impact mediu asupra habitatelor studiate sunt: Situaia neclar a proprietii i/sau a administrrii; Frmiarea proprietii; Informarea insuficient a proprietarilor, a administratorilor i a publicului larg cu privire la obiectivele i importana Reelei Natura 2000; Proximitatea fa de aezrile umane; Punatul i trecerea animalelor domestice prin habitat;

121

Extrageri de mas lemnoas efectuate necorespunztor; Arderea vegetaiei de pe terenurile din vecintatea habitatului. Se observ c cele mai multe ameninri i mai ales cele cu impact ridicat se datoreaz n special influenei factorului antropic. Chiar dac, aa cum s-a menionat i n capitolul precedent, habitatele 91D0* i 91H0* par a fi mai puin ameninate dect celelalte luate n studiu, trebuie avut n vedere suprafaa lor mic i puternic fragmentat att din cauze naturale (avnd n vedere rspndirea fragmentar a staiunilor limitative la care acestea sunt strict specializate) ct i datorit activitilor antropice. Lund n considerare acest aspect particular, vulnerabilitatea lor este foarte mare n comparaie cu celelalte habitate. ntr-o situaie asemntoare se afl i habitatul 91I0* care, n multe cazuri, apare insular n zone puternic antropizate (n special n sudul i estul rii i mai rar n celelalte zone). Cu toate c impactul global al fiecarei ameninri poteniale a fost estimat n funcie de nivelul de inciden, suprafaa afectat i intensitate (conform scrii prezentate la nceputul capitolului 4), aceti factori pot s difere de la caz la caz. Studiul de fa ncearc s surprind cazurile generale i nu are pretenia de a epuiza toate situaiile posibile a se produce n teren. n plus, o parte dintre factorii de stres/situaiile limitative prezentate aici se consider a avea un caracter temporar i ca atare situaia se poate schimba n viitorul apropiat. Exemple de astfel de factori sunt n special cei din categoria A1 (vezi Anexa 1): Situaia neclar a proprietii i/sau a administrrii, Lipsa unor prevederi speciale n instruciunile pentru gospodrirea pdurilor referitoare la conservarea habitatelor din situri Natura 2000, Lipsa unui plan de management specific Natura 2000, Insuficienta informare a proprietarilor, a administratorilor i a publicului larg cu privire la obiectivele i importana Reelei Natura 2000, precum i Lipsa materializrii limitelor siturilor n teren (din categoria A2). Se poate concluziona c, prin analiza ameninrilor poteniale dar mai ales a celor existente n teren, administratorii siturilor Natura 2000 pot obine informaii utile i necesare n meninerea statutului favorabil de conservare pentru habitatele i speciile de interes comunitar. Printr-o estimare a tendinei de evoluie pentru factorii de stres/situaiile limitative se pot lua 122

msuri ferme de prevenire a efectului lor negativ. O astfel de evaluare ns trebuie fcut numai n teren i cu consultarea tuturor surselor disponibile (proprietari, administratori de terenuri i ali utilizatori). Anexa 3 prezint o propunere de formular de teren pentru evaluarea situaiei ameninrilor ntr-un sit Natura 2000. Pe lng informaii legate de localizarea habitatului care este evaluat (foarte util mai ales n cazurile n care acelai habitat apare n mai multe locaii n acelai sit), sunt necesare a se colecta i informaii despre suprafaa din habitat dar i din sit care este afectat de ameninarea respectiv. Astfel, evaluatorul poate estima efectul att asupra habitatului dar i a sitului n ansamblu (avnd n vedere c anumite ameninri nu sunt strict legate de un anume tip de habitat de exemplu poluarea, eroziunea, incertitudinea asupra proprietii etc.). Cel mai important aspect este ns tendina de evoluie a factorului de stres sau situaiei limitative. Existena unei tendine descendente reprezint un semnal pozitiv pe cnd o situaie stabil sau chiar o tendin ascendent reclam msuri urgente i ferme de stopare a efectului negativ asupra habitatului n cauz. n ncheiere, autorii i exprim sperana c aceast lucrare va fi util celor interesai n implementarea reelei ecologice Natura 2000, n special celor implicai direct n gospodrirea i conservarea acestor habitate forestiere. Chiar dac, n acest studiu, soluiile de contracarare a factorilor de stres/situaii limitative au doar caracter general, acestea pot reprezenta un punct de pornire n elaborarea unor msuri de management detaliate. Cunoaterea realitilor fiecrui caz n parte i implicit a posibilelor ameninri este o condiie de baz pentru alegerea i aplicarea celor mai adecvate soluii pentru gospodrirea durabil a acestor ecosisteme i pstrarea bogiei naturale a Romniei.

123

6. Bibliografie

Brbulescu, C., Motc, Gh. 1983. Punile munilor nali, Editura Ceres, Bucureti, 244 p. Botnariuc, N., Vdineanu, A. 1982. Ecologie, Editura Didactic i Pedagogic, Bucureti, 440 p. Ciortuz, I. 1981. Amelioraii silvice, Editura Didactic i Pedagogic, Bucureti, 208 p. Doni, N., Popescu, A., Pauc-Comnescu, M., Mihilescu, S., Biri, I. A.. 2005(a). Habitatele din Romnia, Editura Tehnic-Silvic, Bucureti, 496 p. Doni, N., Popescu, A., Pauc-Comnescu, M., Mihilescu, S., Biri, I. A.. 2005(b). Habitatele din Romnia Modificri conform amendamentelor propuse de Romnia i Bulgaria la Directiva Habitate (92/43/EEC), Editura Tehnic-Silvic, Bucureti, 95 p. Enescu, V., Chereche, D., Bndiu, C. 1997. Conservarea biodiversitii i a resurselor genetice forestiere, Editura Agris, Bucureti, 450 p. Giurgiu, V. 1978. Conservarea pdurilor, Editura Ceres, Bucureti, 308 p. Larsen, J. B. 1995. Ecological stability of forests and sustainable silviculture. Forest Ecology and Management, Vol. 73, p. 85-96 Primack, R., Ptroescu, M., Rozylowicz, L., Ioj, C. 2002. Conservarea diversitii biologice, Editura Tehnic, Bucureti, 294 p. Raeymaekers, G., Sundseth, K. and Gazenbeek, A. 1999. Conserving mires in the European Union: actions co-financed by LIFE-Nature. Publicat de: Office for Official Publications of the European Communities Schneider, E., Drgulescu, C. 2005. Habitate i situri de interes comunitar, Editura Universitii Lucian Blaga Sibiu, 167 p. Simionescu, A. 1990. Protecia pdurilor prin metode de combatere integrat, Editura Ceres, Bucureti, 284 p. *Comisia European Directiva 92/43/CEE privind conservarea habitatelor naturale i a speciilor de flor i faun slbatice *Comisia European Interpretation Manual of European Union Habitats, EUR25, 2003, (ec.europa.eu/environment/nature/nature_conservation/eu_
enlargement/2004/pdf/habitats_im_en.pdf)

*Comisia European website-ul oficial referitor la Reeaua Ecologic Natura 2000


(http://ec.europa.eu/environment/life/life/natura2000.htm)

*Ministerul Silviculturii 1988. ndrumri tehnice pentru prevenirea fenomenului de uscare a arborilor pe picior i restabilirea echilibrului ecologic n pdurile Romniei, Bucureti, 80 p.

124

Anexa 1 Clasificarea ameninrilor poteniale identificate

128

129

130

Anexa 2 Evidena ameninrilor poteniale identificate n studiu - tabel comparativ

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150
Not ( 5 ): Gruparea ameninrilor pe categorii (A, B, C) i subcategorii (A1, A2, ) s-a facut dup clasificarea prezentat la capitolul 2 (Scopul i necesitatea studiului)

Anexa 3 Formular de evaluare n teren a situaiei ameninrilor existente i/sau poteniale la nivelul unui sit Natura 2000

152
6 Localizarea cuprinde informaii referitoare la poziionarea unei uniti de habitat n cuprinsul sitului (n cazurile cnd ntr-un sit, acelai habitat exist n mai multe locai - ex. codul unitii amenajistice i al unitii de producie/de baz). 7 La rubrica Observaii se noteaz orice detalii necesare justificrii modului de evaluare a tendinei de evoluie a factorului de stres/situaiei limitative (sau orice alte informaii utile n estimarea situaiei prezente sau viitoare n habitat/sit).

Anexa 4 Imagini cu ameninri poteniale pentru habitatele forestiere luate n studiu

Foto: T. Stncioiu - Aezri sezoniere n munii Gilului, n vecintatea tinoavelor de la BlmireasCpna

Foto: T. Stncioiu - Aezri permanente n vecintatea tinovului de la Fntna Brazilor - jud. Harghita

154

Foto: B. Candrea - Aezri umane n marginea unui anini de anin negru (Alnus glutinosa) la Mneui - jud. Suceava

Foto: T. Stncioiu - Versant cu pdure de stejar pufos (Quercus pubescens) pe dealul din spatele bisericii din Sclaia - jud. Cluj

155

Foto: T. Stncioiu - Rarite de stejar pufos (Quercus pubescens) n marginea satului Sclaia - jud. Cluj

Foto: T. Stncioiu - Exploatare necorespunztoare n vecintatea tinovului de la Dealul Albinelor jud. Harghita

156

Foto: I. Dutc - Depozitarea materialului lemnos exploatat n albia Bratiei, n zona aniniurilor de anin alb (Alnus incana) - jud. Arge

Foto: I. Dutc - Arbori rnii n urma exploatrilor ntr-un anini de anin negru (Alnus glutinosa) de la Vldeti - jud. Arge

157

Foto: T. Stncioiu - Salcm (Robinia pseudaccacia) plantat n arboret de stejar pufos (Quercus pubescens) la Sclaia - jud. Cluj

Foto stnga: T. Stncioiu - Arboret de pin negru (Pinus nigra) plantat n locul celui de stejar pufos (Quercus pubescens) la Miraslu - jud. Alba. Se poate observa tendina de revenire a stejarului pufos sub form de regenerare natural. Foto dreapta: T. Stncioiu - Pin silvestru (Pinus sylvestris) plantat n arboret de stejar pufos (Quercus pubescens) la Sclaia - jud. Cluj

158

Foto: I. Srbu - Zon plantat cu salcm (Robinia pseudaccacia) n pdurea de stejar brumriu (Quercus pedunculiflora) i stejar pufos (Quercus pubescens) de la Grboavele - jud. Galai

Foto: T. Stncioiu - Potenial pentru conservare excesiv datorit statutului de rezervaie n Pdurea Torceti - jud. Galai

159

Foto: T. Stncioiu - Exemplu tipic de stejar pufos (Quercus pubescens) regenerat din lstari, Sclaia - jud. Cluj. Aceasta situae este comun pentru arboretele de stejari pufoi din Transilvania.

Foto: I. Dutc - Anini negri (Alnus glutinosa) regenerai din lstari pe Rul Trgului - jud. Arge

160

Foto: B. Candrea - Taieri ilegale n tinovul de la Romneti - jud. Suceava

Foto stnga: B. Candrea - Tieri ilegale n aniniuri de anin alb (Alnus incana) de pe Rul Trlung - jud. Braov Foto dreapta: T. Stncioiu - Tieri ilegale n aniniuri de anin negru (Alnus glutinosa) la Diosig - jud. Bihor

161

Foto: T. Stncioiu - Tieri ilegale n punea mpdurit cu stejar pufos (Quercus pubescens) de la Sclaia - jud. Cluj

Foto: B. Candrea - Drumul judeean 172 D prin tinovul de la Grdinia - jud. Suceava

162

Foto: T. Stncioiu - Drum forestier reamenajat pe Rul Trlung n zona cu aniniuri de anin alb (Alnus incana) - jud. Braov

Foto: T. Stncioiu - Drum forestier pe Rul Trlung printr-un anini de anin alb (Alnus incana) - jud. Braov

163

Foto: G. Lazr - Drum asfaltat la marginea pdurii Zval - jud. Dolj

Foto stnga: T. Stncioiu - Drum auto n imediata vecintate a stejretelor de stejar pufos (Quercus pubescens) de la Peti - jud. Sibiu Foto dreapta: T. Stncioiu - Drum auto pietruit printr-un arboret de stejar i gorun din zona Voila - jud. Braov

164

Foto: B. Candrea - Linie de curent prin anini de anin alb (Alnus incana) pe Rul Trlung - jud. Braov

Foto: T. Stncioiu - Linie de curent prin pdure, n vecintatea arboretului de stejar pufos (Quercus pubescens) de la uncuiu - jud. Bihor

165

Foto: I. Dutc - Linie de nalt tensiune ce traverseaz un anini de anin negru (Alnus glutinosa) i pdurea de fag (Fagus sylvatica) de pe versant - Valea Bratia, jud. Arge (se observ poriunea defriat de sub linia de curent)

Foto: I. Dutc - Regularizarea albiei Rului Trgului n zona aniniurilor de anin negru (Alnus glutinosa), Stlpeni - jud. Arge

166

Foto stnga: T. Stncioiu - Dren activ n tinovul de la Dealul Albinelor - jud. Harghita Foto dreapta: Fondul Naional Geodezic (ortofotoplan) - Sistem de drenuri n tinovul de la Grdinia - jud. Suceava

Foto: B. Candrea - Baraj pe Rul Trlung n zona cu aniniuri de anin alb (Alnus incana) - jud. Braov

167

Foto: B. Candrea - Conduct de ap pe Rul Trlung n zona cu aniniuri de anin alb (Alnus incana) - jud. Braov

Foto: T. Stncioiu - Drum de acces i exploatare de nisip/pietri pe Valea Vaserului n zona unui anini de anin alb (Alnus incana) - jud. Maramure

168

Foto: T. Stncioiu - Poriune exploatat pentru turb i drumul de exploatare n tinovul de la Clele, lng Huedin - jud. Cluj

Foto: T. Stncioiu - Turism neorganizat ("de weekend") ntr-un anini de anin alb (Alnus incana) de pe Rul Trlung - jud. Braov

169

Foto: I. Srbu - Turism neorganizat n pdurea de stejar brumriu (Quercus pedunculiflora) i stejar pufos (Quercus pubescens) de la Grboavele - jud. Galai. Zona este intens frecventat pentru turism de weekend n special de ctre locuitorii municipiului Galai.

Foto: I. Srbu - Vatr de foc ntr-o poian din pdurea de stejar brumriu (Quercus pedunculiflora) i stejar pufos (Quercus pubescens) de la Grboavele - jud. Galai

170

Foto: T. Stncioiu - an special de blocare a accesului auto n pdurea de stejar brumriu (Quercus pedunculiflora) i stejar pufos (Quercus pubescens) de la Grboavele - jud. Galai

Foto: T. Stncioiu - Punat n imediata vecintate a tinoavelor de la Blmireas-Cpna, Munii Gilului - jud. Alba i Cluj

171

Foto: B. Candrea - Punat n vecintatea unui anini de anin alb (Alnus incana) i anin negru (Alnus glutinosa) pe Rul Moldova, Baia - jud. Suceava

Foto: Gh. Tudoran - Punat ntr-un anini de anin alb (Alnus incana) pe Valea Brtioarei - jud. Arge

172

Foto: Gh. Tudoran - Punat ntr-un anini de anin alb (Alnus incana) pe Valea Brtioarei - jud. Arge

Foto: T. Stncioiu - Punat n imediata vecintate a stejretelor de stejar pufos (Quercus pubescens) de la Peti - jud. Sibiu

173

Foto: T. Stncioiu - Punat n imediata vecintate a unui arboret de gorun (Quercus petraea) cu carpen (Carpinus betulus) de la Budila - jud. Braov

Foto: T. Stncioiu - Terenuri agricole n marginea unui anini de anin negru (Alnus glutinosa) la Diosig - jud. Bihor

174

Foto: T. Stncioiu - Terenuri agricole ce nconjoar trupurile de stejrete din zona de cmpie, zona Rpa Chifului - jud. Galai

Foto: T. Stncioiu - Terenuri agricole n lunca Mureului, la poalele dealului cu rariti i pdure de stejar pufos (Quercus pubescens) de la Mirslu - jud. Alba

175

Foto: T. Stncioiu - Terenuri agricole la poalele dealului cu rariti de stejar pufos (Quercus pubescens) la Cri - jud. Mure

Foto: T. Stncioiu - Poriune afectat de incendiu, n prile mai nalte din jurul tinovului de la Apa Lin - jud. Harghita

176

Foto: T. Stncioiu - Urme de incendiu (extins din pune) n arboret de stejar pufos (Quercus pubescens) la Peti - jud. Sibiu

Foto: T. Stncioiu - Urme de incendiu (extins din pune) n arboret de stejar pufos (Quercus pubescens) la Ormeni - jud. Alba. Se poate observa diferena ntre poriunea ars (dr. liniei ) i cea neincendiat (stg. liniei).

177

Foto: B. Candrea - Pod suspendat pentru acces i depuneri de rumegu n tinovul de la Fntna Brazilor - jud. Harghita

Foto: I. Dutc - Depuneri de deeuri n aniniurile de la Vldeti - jud. Arge, stnga - deeuri din construcii; dreapta - deeuri menajere

178

Foto: I. Dutc - Depuneri de resturi vegetale n aniniurile de la Vldeti - jud. Arge

Foto: T. Stncioiu - Invazie a regenerrii de molid (Picea abies) ntr-un anini de anin alb (Alnus incana) de pe Valea Vaserului - jud. Maramure

179

Foto: G. Lazr - Phytolacca americana, specie exotic, invaziv n pdurea Zval - jud. Dolj Foto detaliu: B. Candrea - Phytolacca americana

Foto: A. Indreica - Mahonia aquifolium, specie exotic n stejret de stejar pufos (Quercus pubescens) la Prod - jud. Sibiu

180

Foto: T. Stncioiu - Poriune invadat de regenerare de salcm (Robinia pseudaccacia) n pdurea de stejar brumriu (Quercus pedunculiflora) i stejar pufos (Quercus pubescens) de la Branitea Catrilor - jud. Olt

Foto: I. Dutc - Anini de anin alb (Alnus incana) cu sol puternic nelenit pe valea Brtioara - jud. Arge

181

Foto: B. Candrea - Uscare ntr-un anini de anin alb (Alnus incana) de pe Rul Suceava, Bilca - jud. Suceava

Foto: B. Candrea - Atac de Microsphaera abbreviata (finarea stejarilor) ntr-o regenerare natural din pdurea Zval - jud. Dolj

182

Foto stnga: B. Candrea - Uscare la stejari n arboret de stejar pufos (Quercus pubescens) de la Dumbrveni - jud. Sibiu Foto dreapta: B. Candrea - Atac de Eriophyes laevis la aninul alb (Alnus incana), Frtui-Bilca - jud. Suceava

Foto stnga: G. Mazre - Atac de omid procesionar (Thaumetopoea processionea) n arboret de stejar pufos (Quercus pubescens) de la Sic - jud. Cluj Foto dreapta: T. Stncioiu - Cuib de omid procesionar (Thaumetopoea processionea) ntr-un arboret de stejar (Quercus robur) i gorun (Quercus petraea) din zona Voila - jud. Braov

183

Foto: T. Stncioiu - Atac de omid tnr de Lymantria dispar n arboret de stejar pufos (Quercus pubescens) de la Mirslu - jud. Alba; Detaliu: pont cu omizi

Foto stnga: T. Stncioiu - Atac de igrar (Attelabus nitens) n arboret de stejar pufos (Quercus pubescens) de la Sclaia - jud. Cluj Foto dreapta: B. Candrea - Atac de Orgyia antiqua n pdurea de stejar brumriu (Quercus pedunculiflora) i stejar pufos (Quercus pubescens) de la Branitea Catrilor - jud. Olt

184

Foto stnga: B. Candrea - Atac de Cynips quercusfolii n pdurea de stejar brumriu (Quercus pedunculiflora) i stejar pufos (Quercus pubescens) de la Branitea Catrilor - jud. Olt Foto dreapta: T. Stancioiu - Rmtur de mistre (Sus scrofa) n pdure de stejar brumriu (Quercus pedunculiflora) de la Arcaciul Leului - jud. Galai

Foto: B. Candrea - Dealuri afectate de eroziune n zona unui anini de anin alb (Alnus incana) i anin negru (Alnus glutinosa) de pe Rul Moldova, Baia - jud. Suceava

185

Foto: T. Stncioiu - Alunecare de teren ntr-un arboret de stejar pufos (Quercus pubescens) de la Seleu - jud. Mure

Foto: G. Mazre - Poriune de teren puternic erodat la marginea unui arboret de stejar pufos (Quercus pubescens) de la Sclaia - jud. Cluj

186

Foto: B. Candrea - Scderea nivelului apei freatice n zona unui anini de anin alb (Alnus incana) de pe Rul Trlung - jud. Braov

Foto: T. Stncioiu - Albii secundare frecvent inundate nainte de ndigurea rului Brlad n pduri de stejari cu frasini i ulmi - jud. Galai) (stnga: pdurea Balta-Munteni; dreapta: pdurea Torceti)

187

Foto: T. Stncioiu - Depuneri de ml (foto stnga) i aluviuni grosiere (foto dreapta) ntr-un anini de anin alb (Alnus incana) de pe Rul Trlung - jud. Braov

Foto: B. Candrea - Depuneri de ml ntr-un anini de anin alb (Alnus incana) de pe Rul Suceava, Frtui - jud. Suceava

188

Foto: B. Candrea - Anini de anin negru (Alnus glutinosa) inundat la Mneui - jud. Suceava

Foto: B. Candrea - Poriune inundat n pdurea Zval - jud. Dolj

189

Foto: T. Stncioiu - Arbori dezrdcinai i maluri distruse de viitur n zona unui anini de anin alb (Alnus incana) pe Rul Trlung - jud. Braov

Foto: Fondul Naional Geodezic (ortofotoplan) - Structura tipic a aniniurilor din luncile joase. Se remarc forma disproporionat (alungit i franjurat), apropierea aezrilor umane i nvecinarea cu culturi agricole - lunca Rului Trgului, jud. Arge

190

Foto: B. Candrea - Doborturi de vnt i zpad n tinovul de la Apa Roie - jud. Covasna

Foto: G. Lazr - Arbori ncovoiai i dobori de vnt ntr-un arboret de gorun (Quercus petraea) cu carpen (Carpinus betulus) - jud. Mure

191

Foto: Gh. Tudoran - Anini de anin negru (Alnus glutinosa) distrus de vnt, Stlpeni - jud. Arge

Foto: I. Dutc - Anini de anin negru (Alnus glutinosa) distrus de vnt, Stlpeni - jud. Arge

192

Specii rare din zona de tinoave ce pot fi afectate de activiti umane

Foto stnga: G. Lazr - Dryopteris cristata n tinovul de la Apa Lin - jud. Harghita Foto dreapta: G. Lazr - Ligularia sibirica n zona tinovului de la Apa Roie - jud. Covasna

Foto: B. Candrea - Menyanthes trifoliata n tinovul de la Apa Lin - jud. Harghita

193

Foto stnga: B. Candrea - Pedicularis sylvatica n tinovul de la Apa Lin - jud. Harghita Foto dreapta: B. Candrea - Empetrum nigrum n tinovul de la Fntna Brazilor - jud. Harghita

Foto: B. Candrea - Drosera rotundifolia n tinovul de la Romneti - jud. Suceava

194

Foto stnga: B. Candrea - Andromeda polifolia n tinovul de la Fntna Brazilor - jud. Harghita Foto dreapta: B. Candrea - Oxycoccus microcarpus n tinovul de la Fntna Brazilor - jud. Harghita

Foto: B. Candrea - Vipera berrus n tinovul de la Apa Lin - jud. Harghita

195

Foto: B. Candrea - Calla palustris n tinovul de la Fntna Brazilor - jud. Harghita

Foto stnga: G. Lazr - Gentiana pneumonanthe n zona tinovului de la Apa Lin - jud. Harghita Foto dreapta: B. Candrea - Taul (Spirea Salicifolia) n zona tinovului de la Apa Lin - jud. Harghita

196

Specii importante din stejrete ce pot fi afectate de activiti umane

Foto stnga: T. Stncioiu - Clugri (Mantis religiosa) n rarite de stejar pufos (Quercus pubescens) de la Cri - jud. Mure Foto dreapta: G. Lazr - Rdac (Lucanus cervus) n arboret de stejar pufos (Quercus pubescens) de la Dumbrveni - jud. Sibiu

Foto stnga: T. Stncioiu - Sorb de cmp (Sorbus domestica) n arboret de stejar pufos (Quercus pubescens) de la Cri - jud. Mure Foto dreapta: G. Lazr - Frsinel (Dictamnus albus) n rarite de stejar pufos (Quercus pubescens) de la Dumbrveni - jud. Sibiu

197

Foto: T. Stncioiu - Ruscua de primavar (Adonis vernalis) n rarite de stejar pufos (Quercus pubescens) de la Rpa Roie, Sebe - jud. Alba

Foto: A. Indreica - Migdal pitic (Amygdalus nana) n rarite de stejar pufos (Quercus pubescens) de la Prod - jud. Sibiu

198

Foto stnga: T. Stncioiu - Iris hungarica n rarite de stejar pufos (Quercus pubescens) de la Miraslu - jud. Alba Foto dreapta: T. Stncioiu - Iris ruthenica n rarite de stejar pufos (Quercus pubescens) de la Cheile Aiudului - jud. Alba

Foto stnga: T. Stncioiu - Lalea pestri (Fritillaria montana) n rarite de stejar pufos (Quercus pubescens) de la Cheile Aiudului - jud. Alba Foto dreapta: T. Stncioiu - Lalea pestri (Fritillaria montana) n rarite de stejar pufos (Quercus pubescens) de la uncuiu - jud. Bihor

199

Foto stnga: T. Stncioiu - Dediel (Pulsatilla montana) n rarite de stejar pufos (Quercus pubescens) de la Cheile Aiudului - jud. Alba Foto dreapta: T. Stncioiu - Dediel (Pulsatilla montana) n rarite de stejar pufos (Quercus pubescens) de la Dumbrveni

200

S-ar putea să vă placă și