Sunteți pe pagina 1din 13

SDFFE IAI

Biroul SM, PSI, ISCIR TEST P.S.I.


1. nclcarea dispo i!iilor pri"ind PSI a#ra$e dup sine rspunderea% 1. disciplinar; 2. contravenional; 3. material sau penal. Rspuns: 1,2,3 ( PE 009/93, vol. , Partea , art. 1.2!, p". #3$

&. 'r$ani area (i des)(urarea ac#i"i#!ii ins#ruc#i"*educa#i"e pen#ru PSI in#r +n a#ri,u!iile conduc#orului de uni#a#e (i se reali ea prin% a$ comisiile te%nice de P& ; '$ cadrele te%nice pentru (ndrumarea )i controlul activitii de P& ; c$ conductorii sectoarelor de activitate, ai locurilor de munc. Rspuns: a, ', c. ( PE 009/93, vol. , Partea , art. 2.33, p". !3$

-. Care din ur.#oarele )or.e )ac par#e din ins#ruc#a/ul de PSI% a$ instructa*ul periodic; '$ instructa*ul special pentru lucrri periodice; c$ instructa*ul speci+ic locului de munc. Rspuns: a, c. ( PE 009/93, vol. , Partea , art. 2.3!, p". !#$

0. Per.isul de lucru cu )oc se e.i#e pen#ru o sin$ur lucrare (i pe o dura# de .a1i.u.% 1. 2# ore; 2. 2 ,ile; 3. ! ,ile, pentru lucrrile a cror e-ecuie durea, mai mult de 2# ore. Rspuns: 1,3 ( PE 009/93, vol. , Partea , art. 2..1, p". //$

2. Per.isul de lucru cu )oc desc3is se e.i#e de% 1. )e+ii sau conductorii de lucrri care au dreptul de a e-ecuta lucrri cu +oc desc%is; 2. )e+ii sectoarelor sau ai locului de munc unde se e-ecut lucrarea; 3. cadre te%nice (ncadrate pentru (ndrumarea )i controlul activitii de P& . Rspuns: 2. ( PE 009/93, vol. , Partea , art. 2..0, p". //$

4. S#in$erea incendiilor +n )a a +ncipien# la ins#ala!iile de ilu.ina# (i )or! se "a )ace cu% 1. stin"toare portative cu 012; 2. stin"toare portative )i transporta'ile cu spum c%imic; 3. stin"toare portative cu pra+ )i 012. Rspuns: 1,3 ( PE 009/93, vol. , Partea , art. 2.3!2, p". 203$

5. Ins#ala!iile, u#ila/ele, .i/loacele (i .a#erialele pen#ru PSI de la locul de .unc po# )i u#ili a#e (i +n al#e scopuri% 1. da, numai dac situaia o impune; 2. da, numai dac situaia o impune, dar cu apro'area )e+ului ierar%ic; 3. nu, su' nici o +orm. Rspuns: 3 ( PE 009/93, vol. , Partea , art. 2..23, p". 229$

6. S#in$erea +ncepu#urilor de incendiu +n apropierea #rans)or.a#oarelor se poa#e )ace cu% 1. stin"toare manuale cu spum; 2. stin"toare manuale cu pra+; 3. dup scoaterea de su' tensiune se locali,ea, )i se stin"e incendiul +olosind apa (n *et. Rspuns: 1,2 ( PE 009/93, vol. , Partea a 3a, art. ..20.4..20!, p". .2$

7. Pen#ru s#in$erea incendiilor din ins#ala!iile elec#rice de dis#ri,u!ie se po# )olosi% 1. stin"toare manuale cu 012; 2. stin"toare manuale cu pra+ )i 012; 3. stin"toare cu spum c%imic (pentru ulei$, precum )i instalaiile +i-e din dotare. Rspuns: 1,2,3. ( PE 009/93, vol. , Partea a 3a, art. ..21!, p". ./$

18. In#er"en!ia pen#ru s#in$erea incendiului la ca,luri, (iruri de cle.e, relee, apara#e se poa#e reali a ac!ion9nd opera#i" cu% a$ stin"toare porta'ile )i transporta'ile cu 012, %aloni, dup deconectarea ca'lurilor de su' tensiune; '$ stin"toare porta'ile )i transporta'ile cu spum, ap pulveri,at, +r a a)tepta deconectarea ca'lurilor de su' tensiune; c$ materiale pulverulente stin"toare (nisip uscat$, aruncate peste ca'lurile a+late pe pardoseal, +r a a)tepta deconectarea acestora de su' tensiune. Rspuns: c. ( PE 009/93, vol. , Partea a 3a, art. ..233, p". !2$

11. Personalul an$a/a# are (i ur.#oarele o,li$a!ii (i rspunderi% a$ s cunoasc )i s respecte normele speci+ice de P& , re"ulamentele )i instruciunile speciale, alarmare intervenie, evacuare )i s utili,e,e corespun,tor mi*loacele )i sistemele de stin"ere a incendiilor de pe locul de munc; '$ s in+orme,e conducerea (ntreprinderii asupra lipsei ori ne+uncionrii mi*loacelor )i sistemelor de P& , pentru completare )i remediere; c$ s asi"ure pstrarea mi*loacelor de P& de la locul de munc (n stare 'un de utili,are. Rspuns: a, c. ( PE 009/93, vol. , cap. !.E., art. !.125!.1!, p". 11$

1&. Dis#an!a de aruncare a spu.ei +n ca ul s#in$#orului por#a#i" cu spu. c3i.ic es#e% 1. 10m lun"ime, /m (nlime; 2. /m lun"ime, .m (nlime; 3. #m lun"ime, 3,2m (nlime. Rspuns: 1 ( 3.2.E3 1#.3/#, art. 3.1.3., p". 11$

1-. S#in$#orul #ranspor#a,il cu spu. c3i.ic se u#ili ea de re$ul pen#ru% 1. stin"erea (nceputurilor de incendiu la trans+ormatoare )i alte ec%ipamente conin6nd ulei; 2. instalaiile electrice a+late su' tensiune; 3. incendii cau,ate de car'id, acetilen, var nestins )i pentru intervenii la recipiente a+late su' presiune. Rspuns: 1. ( 3.2.E3 1#.3/#, art. 3.2.#., p". 13$

10. Pen#ru s#in$#orul por#a#i" cu pra) (i ,io1id de car,on se u#ili ea pul,erile s#in$#oare $rupa#e, +n rapor# de na#ura incendiilor as#)el% a$ pul'eri stin"toare 7, 0, E e+icace la stin"erea incendiilor de materiale com'usti'ile solide ca lemn, cr'uni. etc.; '$ pul'eri stin"toare 8,7,0,E, +olosite la stin"erea cate"oriilor de incendii artate mai sus, (n plus )i la stin"erea incendiilor la lic%ide )i "a,e com'usti'ile, la instalaii )i aparate electrice; c$ pul'eri stin"toare 8, 7, 0, 9, E e+iciente la stin"erea tuturor cate"oriilor de incendii speci+icate mai (nainte, precum )i la incendiile de metale u)oare )i alia*ele acestora, sul+ur de car'on )i pentasul+ur de +os+or, metale piro+orice, su'stane reductoare. Rspuns: '. ( 3.2.E3 1#.3/#, art. 3.3.2., p". 12 )i art. 3.3.#., p". 20$

12. :a s#in$#orul por#a#i" cu pra) (i C'& capaci#a#ea ,u#eliei pen#ru ,io1id de car,on es#e% a$ 0.22; '$ 0.#2; c$ 0..2. Rspuns: a, ', c. ( 3.2.E3 1#.3/#, art. 3.3.1., p". 12$

14. S#in$#orul por#a#i" cu ,io1id de car,on se u#ili ea de re$ul pen#ru% 1. stin"erea incendiilor de cr'uni, sul+, metale u)oare cu ma"ne,iu, titan, plutoniu, uraniu, deoarece nu reacionea, cu acestea; 2. stin"erea incendiilor (n instalaiile electrice care nu tre'uie scoase de su' tensiune. 3. stin"erea (nceputurilor de incendiu (n instalaii electrice de tip interior, camere de comand, sli de cone-iuni, 'aterii de acumulatoare, ca'ine de relee. Rspuns: 3 ( 3.2.E3 1#.3/#, art. 3.2.#., p". 2.$

15. ;eri)icarea s#in$#oarelor cu spu. c3i.ic dup pri.ul an de la +ncrcare se )ace prin sonda/ la 1*- s#in$#oare din aceea(i $rup% 1. o dat pe an; 2. trimestrial; 3. semestrial. Rspuns: 2 ( 3.2.E3 1#.3/#, art. 2.2.1., p". 3.$

1/. :n ce sens tre'uie s se desc%id u)il;e +olosite pe cile de evacuare < 1. (n sensul +lu-urilor de evacuare, 2. (n sensul invers +lu-urilor de evacuare. PE 009/93, vol 1, partea 1, P". 12! art. 2.#/ Rspuns . 1 19. 0are tre'uie s +ie distana minim +a de cea mai apropiat stiv de materiale sau construcie unde pot +i amena*ate locuri de +umat lucrtorii de depo,ite < 1. = 2 m, 2. = 10 m, 3. = 12 m. PE 009/93, vol 1, partea 1, P" 1!0, art 2.229, Rspuns : 2 20. 0are dintre urmtoarele materiale sunt inter,ise s se depo,ite,e (n ma"a,iile de materiale te%nice < 1. su'stane )i reactivi c%imici in+lama'ili sau e-plo,ivi, 2. 'utelii su' presiune. PE 009/93, vol 1, partea 1, P" 1!1, art. 2.23., Rspuns : 1,2 21. 0are dintre urmtoarele condiii tre'uie (ndeplinite de corpurile de iluminat din depo,ite )i ma"a,ii < 1. toate corpurile de iluminat s +ie prev,ute cu "lo'uri de protecie, 2. corpurile de iluminat care pot +i lovite s +ie prev,ute cu aprtori ("rtare$ metalice. PE 009/93, vol 1, partea 1, P" 1!0, art 2.23#, Rspuns . 1,2 22. 0u ce +el de materiale tre'uie s +ie o'turate intrrile )i ie)irile ca'lurilor din dulapuri, secii electrice, canale, tuneluri, precum )i la trecerea lor prin plan)ee sau perei despritori < 1. cu materiale plastice, 2. cu materiale incom'usti'ile. PE 009/93, vol 1, partea 1, P". 203, 2.3!3, Rspuns : 2 23. 0e tipuri de stin"toare portative tre'uie s se utili,e,e pentru stin"erea incendiilor (n +a, incipient la instalaiile de iluminat )i +or < 1. numai stin"toare portative cu 'io-id de car'on, 2. stin"toare portative cu 'io-id de car'on )i stin"toare portative pra+ 4 'io-id de car'on. PE 009/93, vol 1, partea 1,

P". 203. art 2.3!2, Rspuns : 2 22 Pentru orice (nceput de incendiu, cine tre'uie sa +ie anuntat concomitent cu darea alarmei de la cel mai apropiat post < 1. numai +ormatia civila de pompieri din unitate )i conducerea untatii> 2. +ormatia civila de pompieri din unitate, conducerea untatii si su'unitatea militara de pompieri care are in ra,a de interventie o'iectivul respectiv. PE 009/93, vol 1, partea 1, P". 229. art 2.#./, Rspuns : 2 2.. 0e tre'uie sa se marc%e,e pe etic%eta stin"atorului dupa veri+icarea incarcaturii acestuia < 1. numai data veri+icarii si cine a e-ecutat veri+icarea> 2. data veri+icarii, cine a e-ecutat veri+icarea si tipul incarcaturii. PE 009/93, vol 1, partea 1, P". 2!2. art 2../#, Rspuns : 2 2!. 0are dintre urmatoarele tipuri de stin"atoare se inter,ice sa +ie utili,ate < 1. cele care sunt deteriorate si corodate > 2. cele care sunt +ara supapa de si"urana sau cu supapa sparta > 3. cele care au incarcatura necorespun,atoare . PE 009/93, vol 1, partea 1, P". 2!2. art 2../3, Rspuns : 1,2,3 2/. 0um tre'uie sa +ie su'stantele pulveri,ante din stin"atoare < 1. intarite > 2. neintarite. PE 009/93, vol 1, partea 1, P". 2!2. art 2../., Rspuns : 2 29. 0are dintre urmatoarele conditii tre'uie indeplinite de nisipul destinat pentru stin"erea incendiilor < 1. nisipul sa +ie uscat )i sa nu contina materiale cu dimensiuni mari ('alast, pietris$ > 2. nisipul sa +ie umed )i sa nu contina materiale cu dimensiuni mari ('alast, pietris$ . 3. nisipul sa +ie ase,at in la,i acoperite cu capace. PE 009/93, vol 1, partea 1, P". 2!2. art 2../!, Rspuns : 1,3 30. 0are dintre urmatoarele conditii tre'uie indeplinite de 'uteliile cu "a,e inerte comprimate care se utili,ea,a la stin"atoare < 1. sa +ie incarcate in permanenta > 2. sa +ie 'ine inc%ise > 3. sa ai'a ventile si"ilate. PE 009/93, vol 1, partea 1, P". 2!2. art 2../.,

Rspuns : 1,2,3 31. ?nde tre'uie sa se amplase,e mi*loacele de stin"ere a incendiilor (stin"atoare, lopeti, tirnacoape, can"i, vase cu apa$ < 1. in locuri vi,i'ile, +erite sau nu de intemperii > 2. in locuri vi,i'ile, usor accesi'ile, la indemina personalului care le +oloseste si +erite de intemperii. PE 009/93, vol 1, partea 1, P". 2!1. art 2../0, Rspuns 2 32. Pentru care locuri de munca este o'li"atorie or"ani,area prevenirii si stin"erii incendiilor si evacuarea persoanelor si 'unurilor in ca, de incendiu < 1. pentru toate locurile de munca > 2. numai pentru locurile de munca cu activitate de productie . PE 009/93, vol 1, partea 1, P". /0. art 2.#/, Rspuns 1 33. 0ine are sarcina sa sta'ileasca principalele o'li"atii si masuri de prevenire si stin"ere a incendiului speci+ice +iecarui loc de munca, si sa le aduca la cunostinta personalului < 1. conducatorul unitatii > 2. conducatorul compartimentului (sectie, atelier$. PE 009/93, vol 1, partea 1, P". /0. art 2.#/, Rspuns 2 3#. 0are dintre urmatoarele aspecte tre'uie avute in vedere la or"ani,area activitatii personalului in vederea actionarii in ca,ul producerii incendiilor < 1. e+ectuarea manevrelor in instalatii, la a"re"ate pentru limitarea (sau oprirea$, e-tinderea incendiilor, si prote*area instalatiilor impotriva incendiilor> 2. anuntarea i,'ucnirii incendiilor la pompieri, la conducatorii ierar%ici, la conducerea intreprinderii, alarmarea in ca, de incendiu. 3. modul de conducere a operatiilor de stin"ere > #. utili,area mi*loacelor de stin"ere a incendiilor ( instalatii, %idranti, stin"atoare, etc$ > 2. intreruperea alimentarii cu ener"ie electrica sau, dupa ca,, si a alimentarii cu com'usti'il (lic%id sau "a,$ a incaperilor a+ectate de incendiu > .. asi"urarea "olirii rapide a unor recipiente, re,ervoare cu com'usti'il > !. modul de evacuare a persoanelor si 'unurilor > /. luarea unor masuri de protectie impotriva incendiilor speci+ice locului de munca si protectia unor instalatii, aparaturi, produse, impotriva e+ectelor incendiilor. PE 009/93, vol 1, partea 1, P". /1. art 2.#/, Rspuns 1,2,3,#,2,.,!,/ 32. 0e tre'uie sa3si insuseasca personalul de la locul de munca < 1. numai cunostintele si deprinderile practice pentru interventii in ca, de incendiu > 2. toate cunostintele si deprinderile practice pentru interventii in ca, de incendiu si pentru evacuarea persoanelor si 'unurilor. PE 009/93, vol 1, partea 1,

P". /3. art 2.20, Rspuns 2 3.. 0ine tre'uie sa veri+ice, la inceperea lucrului, pre,enta personalului din su'ordine cu sarcini privind stin"erea incendiilor la locul de munca, si sa ia masuri de completare a celor a'senti < 1. se+ul compartimentului > 2. persoana sta'ilita pentru conducerea operatiilor de stin"ere . PE 009/93, vol 1, partea 1, P". /#. art 2.22, Rspuns 2 3!. &a se preci,e,e daca personalul cu sarcini privind stin"erea incendiilor la locul de munca poate +i incadrat in +ormatia civila de pompieri < 1. da > 2. nu. PE 009/93, vol 1, partea 1, P". /#. art 2.23, Rspuns 2 3/. 0and este o'li"atorie deconectarea instalatiilor electrice ale depo,itelor de materiale de la ta'loul de alimentare cu ener"ie electrica < 1. la terminarea lucrului > 2. la terminarea lucrului in sc%im'ul 2. PE 009/93, vol 1, partea 1, P". 1!0. art 2.23#, Rspuns 1 39. 0and tre'uie sa +ie in+ormat se+ul sectiei, atelierului, etc.,de catre personalul an"a*at, despre nere"ulile asupra mi*loacelor de stin"ere a incendiilor < 1. cand lipsesc mi*loacele si sistemele de prevenire si stin"ere a incendiilor > 2. cand nu +unctionea,a mi*loacele si sistemele de prevenire si stin"ere a incendiilor. PE 009/93, vol 2, P". 11. art !.1., Rspuns 1,2 #0. 0are dintre urmatoarele o'li"atii revin personaluli an"a*at < 1. sa +ie in+ormat asupra riscurilor in ca, de incendiu in unitate si la locul de munca > 2. sa cunoasca si sa respecte normele speci+ice de prevenire si stin"ere a incendiilor, re"ulamentele si instructiunile speciale de alarmare, interventie, evacuare > 3. sa utili,e,e corespun,ator mi*loacele si sistemele de stin"ere a incendiilor de la locul de munca > #. sa asi"ure pastrarea mi*loacelor de prevenire si stin"ere a incendiilor de la locul de munca in 'una stare de utili,are. PE 009/93, vol 2, P". 12. art !.124!.1.4!.1!, Rspuns 1,2,3,# #1. n ce 'a,a se sanctionea,a o persoana care a incalcat normele de dotare < 1. numai in 'a,a dispo,itiilor unui act normativ sau a re"ulamentului da ordine interioara > 2. numai in 'a,a unei dispo,itii scrise data de conducatorul unitatii sau daca persoana respectiva are ast+el de sarcini in atri'utiile de serviciu si nu le3a indeplinit > 3. atat in 'a,a dispo,itiilor unui act normativ sau a re"ulamentului da ordine interioara, cat si in 'a,a unei dispo,itii scrise data de conducatorul unitatii sau daca persoana respectiva are ast+el de sarcini in atri'utiile de serviciu si nu le3a indeplinit. PE 009/93, vol 2,

P". 12. art /.1, Rspuns 3 #2. n care dintre urmatoarele locuri este inter,isa iluminarea cu +lacara desc%isa (luminari,c%i'rituri, +estile, etc.$ < 1. in poduri > 2. in ma"a,ii > 3. in orice alt loc care pre,inta pericol de incendiu. PE 009/93, vol 1, Partea 1 P". 11!. art 2.9, Rspuns 1,2,3 #3. n cladirile administrative este permis sa e-iste lic%ide com'usti'ile < 1. @u> 2. 9a, numai daca nu se depaseste cantitatea de 22 litri acestea +iind pastrate in 'idoane ermetic inc%ise si in locuri +erite de posi'ilitatea i,'ucnirii unui incendiu. PE 009/93, vol 1, Partea 1 P". 11!. art 2.10, Rspuns 2 ##. 0are conditie tre'uie indeplinita la pulveri,area insecticidelor in+lama'ile < 1. pulveri,area insecticidelor in+lama'ile tre'uie sa se +aca numai la lumina ,ilei si dupa veri+icarea ine-istentei tuturor surselor de +oc sau scintei in incaperea respectiva> 2. pulveri,area insecticidelor in+lama'ile tre'uie sa se +aca numai la lumina ,ilei, dupa intreruperea curentului de la ta'loul de alimentare a retelei electrice e-istente in incaperile respective si dupa veri+icarea ine-istentei tuturor surselor de +oc sau scintei in acea incapere. PE 009/93, vol 1, Partea 1 P". 11/. art 2.1#, Rspuns 2 #2. 0are dintre urmatoarele materiale nu tre'uie pastrate in 'irouri < 1. materiale in+lama'ile> 2. cirpe de sters din 'um'ac> 3. cirpe de sters din 'um'ac, im'i'ate cu ulei, lac, ceara, etc.. PE 009/93, vol 1, Partea 1 P". 11/. art 2.12, Rspuns 1,3 #.. Preci,ati daca in interiorul autoturismelor este permis sa se transporte 'utelii de "a,e si lic%ide in+lama'ile su' presiune < 1. 9a> 2. @u. PE 009/93, vol 1, Partea 1 P". 12!. art 2.1.2, Rspuns 2 #!. 0are dintre urmatoarele ec%ipamente individuale de lucru sunt inter,ise in locurile in care sunt acumulari de "a,e in+lama'ile < 1. cele con+ectionate din matase> 2. cele con+ectionate din +i're sintetice sau arti+iciale. PE 009/93, vol 1, Partea 1 P". 202. art 2.3/2, Rspuns 1,2

#/. 0are dintre urmatoarele conditii tre'uie indeplinite la terminarea lucrului < 1. intre"ul utila* electric se scoate de su' tensiune> 2. in incapere va ramine su' tensiune numai instalatia de iluminat de si"uranta. PE 009/93, vol 1, Partea 1 P". 19!. art 2.32., Rspuns 1,2 #9. 0e +el de si"urante tre'uie sa se utili,e,e la ta'lourile electrice < 1. si"urante cali'rate> 2. si"urante cali'rate, con+orm proiectelor. PE 009/93, vol 1, Partea 1 P". 19!. art 2.321, Rspuns 2 20. 0are dintre urmatoarele instalatii electrice a+late in medii e-plo,ive tre'uie scoase de su' tensiune inainte de revi,ia, repararea sau inlocuirea diverselor elemente ale acestora < 1. instalatiile electrice pentru iluminat> 2. instalatiile electrice de +orta> 3. instalatiile electrice de curenti sla'i. PE 009/93, vol 1, Partea 1 P". 19!. art 2.32!, Rspuns 1,2,3 21. 0are dintre urmatoarele actiuni sunt inter,ise din punct de vedere P& < 1. ase,area pe motoare electrice a materialelor com'usti'ile> 2. ase,area pe motoare electrice a materialelor incom'usti'ile> 3. lasarea nei,olata a capetelor coductoarelor electrice, in ca,ul demontarii partiale a unei instalatii. PE 009/93, vol 1, Partea 1 P". 199. art 2.32/, Rspuns 1,3 22. 0are dintre urmatoarele +iltre de lumina (a'a*ururi$ nu pot +i +olosite la corpurile de iluminat < 1. cele con+ectionate din carton> 2. cele con+ectionate din sticla> 3. cele con+ectionate din metal. PE 009/93, vol 1, Partea 1 P". 19/. art 2.32/, Rspuns 1, 23. 0are dintre urmatoarele actiuni sunt inter,ise din punct de vedere P& < 1. +olosirea le"aturilor provi,orii prin introducerea conductoarelor electrice +ara +ise, direct in pri,a> 2. utili,area receptoarelor de ener"ie electrica (masini de calcat, radiatoare, resouri, ciocane de lipit, etc.$ +ara luarea masurilor de i,olare +ata de elementele com'usti'ile din incaperi. PE 009/93, vol 1, Partea 1 P". 199. art 2.32/,

Rspuns 1,2 2#. 0um tre'uie sa +ie ta'lourile "enerale de distri'utie din spatiile de productie, din punct de vedere P& < 1. sa +ie in permanenta inc%ise cu c%eia avand elementele componente in per+ecta stare de curatenie> 2. sa +ie in permanenta inc%ise avand elementele componente in per+ecta stare de curatenie. PE 009/93, vol 1, Partea 1 P". 199. art 2.329, Rspuns 1 22. n care din urmatoarele ca,uri nu se admite +olosirea motoarelor si aparatelor electrice < 1. daca au carcasele si capacele demontate> 2. daca nu se asi"ura racirea lor printr3o 'una circulatie a aerului in *ur. PE 009/93, vol 1, Partea 1 P". 201. art 2.3.!, Rspuns 1,2 2.. 0are dintre urmatoarele componente ale ec%ipamentelor electrice tre'uie sa +ie le"ate la pamant < 1. corpurile metalice ale aparatelor electrice> 2. corpurile metalice ale masinilor electrice. PE 009/93, vol 1, Partea 1 P". 202. art 2.3./, Rspuns 1,2 2!. &a se preci,e,e cat timp din durata unei lucrari, culoarele de circulatie si scarile preva,ute pentru evacuare in ca, de incendiu tre'uie pastrate li'ere pentru circulatie, +ara a +i 'locate cu materiale, ec%ipamente si orice +el de utila*e < 1. tot timpul cat se lucrea,a> 2. numai pe durata in care nu s3a semnali,at vi,i'il ca este 'locata trecerea persoanelor prin locurile respective. PE 009/93, vol 1, Partea 1 P". 12#. art 2.39, Rspuns 1 2/. &a se preci,e,e care dintre urmatoarele cai de accese tre'uie lasate li'ere pentru a se putea interveni in ca, de pericol < 1. accesul la %idranti, stin"atoare de incendiu, mi*loace speciale de stin"ere> 2. accesul la vanele principale ale conductelorde apa, "a,e, com'usti'il lic%id, lic%ide in+lama'ile> 3. accesul la ta'louri electrice de distri'utie. PE 009/93, vol 1, Partea 1 P". 12#. art 2.#0, Rspuns 1,2,3

29 0are dintre urmtoarele condiii tre'uie s +ie respectate la e+ectuarea lucrrilor cu +lacr (cu aparate de sudur$ (n slile 'ateriilor de acumulatoare < 1. lucrul poate (ncepe dup cel puin dou ore de la terminarea (ncrcrii 'ateriilor, timp (n care ventilaia a +uncionat +r (ntrerupere sau (n lipsa acesteia s3a asi"urat o ventilaie natural prin desc%iderea u)ilor )i +erestrelor> 2. (n tot timpul lucrului instalaia de ventilaie rm6ne (n +unciune iar dac nu e-ist instalaie de ventilaie se vor desc%ide +erestrele> 3. operaiile din cadrul lucrrilor tre'uie s se e-ecute de persoane cali+icate> #. se scoate din +unciune redresorul sau "rupul converti,or tampon. 2. lucrul poate (ncepe dup cel puin 1(una$ or de la terminarea (ncrcrii 'ateriilor, timp (n care ventilaia a +uncionat +r (ntrerupere sau (n lipsa acesteia s3a asi"urat o ventilaie natural prin desc%iderea u)ilor )i +erestrelor> PE 009/93, vol 1, Partea 2 P". !1. art ..22/, Rspuns 1,2,3,# .0 0are sunt o'iectivele urmrite la (ncercrile pro+ilactice )i controalele ce tre'uie e+ectuate asupra stin"toarelor de incendiu cu 012 < 1. e+ectuarea unei pro'e de +uncionare la doi ani> 2. veri+icarea lunar, prin control vi,ual, a pre,enei etic%etei de (ncrcare> 3. veri+icarea semestrial, prin c6ntrire, a strii e+ective de (ncrcare. PE 009/93, vol 2, P". 103. 8@EA8 3, Rspuns 2,3 .1 0are sunt o'iectivele urmrite la (ncercrile pro+ilactice )i controalele ce tre'uie e+ectuate asupra stin"toarelor de incendiu cu 012 )i pra+ < 1. e+ectuarea unei pro'e de +uncionare la doi ani> 2. veri+icarea lunar, prin control vi,ual, a pre,enei etic%etei de (ncrcare> 3. veri+icarea semestrial, prin c6ntrire a 'uteliei de 012 sau a stin"torului , a strii e+ective de (ncrcare> #. veri+icare semestrial a umiditii pra+ului, prin scoaterea )i e-aminarea acestuia> 2. e+ectuarea unei pro'e de +uncionare la un an. PE 009/93, vol 2, P". 10#. 8@EA8 3, Rspuns 2,3,# .2 06nd tre'uie s se veri+ice vi,ual aspectul e-terior (dac sunt complete$ al panourilor P& cu unelte, l,ilor cu nisip sau altor materiale de stins incendiu < 1. ,ilnic> 2. lunar> 3. (n +iecare sc%im'.

PE 009/93, vol 2, P". 10#. 8@EA8 3, Rspuns 3 .3 0are este periodicitatea la care, la stin"toarele de incendiu cu spum c%imic, tre'uie s se veri+ice : 3 starea ori+iciilor (s nu +ie (n+undate$, prin control cu cuiul, 3 pre,ena etic%etei de (ncrcare, prin control vi,ual < 1. lunar> 2. sptm6nal> 3. ,ilnic. PE 009/93, vol 2, P". 103. 8@EA8 3, Rspuns : 1 .# 0are este periodicitatea la care, la stin"toarele de incendiu cu spum c%imic, tre'uie s se veri+ice starea e+ectiv de (ncrcare a stin"torului prin pro'a soluiilor < 1. la . luni> 2. lunar> 3. la 1 an> #. la . luni )i la un an de la (ncrcare, apoi trimestrial prin sonda* la 133 stin"toare din aceea)i "rup )i (ncrcate la aceea)i dat> 2. la . luni )i la un an de la (ncrcare, apoi semestrial prin sonda* la 133 stin"toare din aceea)i "rup )i (ncrcate la aceea)i dat> PE 009/93, vol 2, P". 103. 8@EA8 3, Rspuns : # .2 0e tre'uie s +ie scris pe etic%eta +iecrui stin"tor < 1. numai data veri+icrilor periodice> 2. data umplerii )i data veri+icrilor periodice> 3. numai data umplerii. PE 009/93, vol 2, P". 102. 8@EA8 2 pct.12, Rspuns : 2 .. 0are dintre urmtoarele o'li"aii revin personalului an"a*at < 1. s asi"ure pstrarea mi*loacelor de prevenire )i stin"ere a incendiilor de la locul de munc (n stare 'un de utili,are> 2. la preluarea3predarea serviciului, s veri+ice inventarul )i starea mi*loacelor P& din dotare, )i s consemne,e despre acestea (n evidenele de e-ploatare> 3. s in+orme,e )e+ul de sector, secie, instalaie, atelier, asupra lipsei ori ne+uncionrii mi*loacelor )i sistemelor de prevenire )i stin"ere a incendiilor, pentru completare )i remediere. PE 009/93, vol 2,

P". 11. cap. ! E, Rspuns : 1,2,3