Sunteți pe pagina 1din 1

TEMA II. 2.

REGISTRUL RISCURILOR PRIVIND ACTIVITATEA DE RECRUTARE


Circu sta!te care "avori#ea#$ a%aritia riscului Res%o!sabil cu &estio!area riscului Risc i!ere!t Probabi) litate I %act E*%u) !ere Strate&ia a'o%tata %e!tru risc( Actiu!ea 'e i!i i#are a riscului(riscurilor i!ere!t(i!ere!te I!stru e!te 'e co!trol i!ter! Ter e!ul 'e %u!ere i! o%era Data ulti ei revi#iuri si sta'iul actiu!ii Risc re#i'ual la 'ata ulti ei revi#uiri Probabi) litate I %act E*%u) !ere Eve!tualele riscuri secu!'are

Nr.crt.

Obiective 2 Organizarea recrutarii personalului, fundamentarea proiectului planului de ocupare a functiilor publice

Descrierea riscurilor

Observatii

+ 1.

,
1. Schimbarea obiectivului entitatii publice prin preluarea si prin transferul de obiective #. $tilizarea personalului neadecvat activita%ii de elaborarea a planului

Conductorul de departament omite desemnarea personalului avizat &ne'istena programelor de perfecionare pentru personal

.
ef departament

2
Revizuirea i aducerea la cunotina personalului

+3
Supervizare Monitorizare

++
!1. !". #!1"

+2
"1. !1. #!1"

+,

+-

+.

+/

+0

S-M

ef departament Manager resurse umane

(ratarea riscului

S-S

". $tilizarea unor proceduri neadecvate

#.

Organizarea concursurilor

-. Statul de func%ii nu este actualizat permanent func%ie de rezultatele procesului de recrutare ,. *dresele pentru solicitarea organizrii concursurilor nu /ndeplinesc condi%iile de conformitate ). *nun%ul de concurs nu cuprinde condi%iile de participare la concurs

*bilitatea membrilor departamentul ui de a lucra cu sisteme informatice uzate moral .atele nu sunt /nregistrate /n mod corect de ctre personal 0everificarea condiiilor

ef departament ef departament &( ef departament resurse umane ef departament

(ratarea riscului

M-S

&mplementar ea unor programe de specializare pentru personalul din cadrul departament ului de resurse umane *ducerea la zi a programelor informatice utilizate Supervizare Monitorizare Sancionarea personalului

!1. !). #!1"

"1. !1. #!1"

!1. !+. #!1"

1,. 1#. #!1"

(ratarea riscului

M-R Monitorizare

!1. !). #!1"

"1. !,. #!1"

S-S (ratarea riscului Supervizare Monitorizare

0everificarea autenticitii

ef departament resurse umane

M-R