Sunteți pe pagina 1din 31

INSTRUCTIUNI PROPRII Persoanele fizice sau juridice au obligatia de a elabora prin efort propriu sau prin colaborare cu institutii

specializate , instructiuni proprii de securitate a muncii, in conformitate cu prevederile legislatiei de securitate si sanatate in munca in vigoare. 1. Efectuarea instruirii SSM la locul de munca, la toti angajatii din parchetul de exploatare, inainte de inceperea exploatarii propriu-zise , se va consemna a. cunoasterea procesului tehnologic de exploatare forestiera, a sarcinii de munca si a dotarii corespunzatoare cu echipamente tehnice, a conditiilor de cazare, de identificare a surselor de apa potabila, aprovizionarea cu alimente, cu carburanti si lubrefianti , precum si a programului de lucru si disciplinei din parchet stabilite b. cunoasterea locurilor dificile de lucru, precum si a zonelor periculoase si in panta de pe versantii abrupti , de pe caile de circulatie ! maluri , rape , mlastini adanci , curbe periculoase , serpentine abrupte , care trebuie marcate cu indicatoare de securitate si tablite de avertizare , respectiv a platformelor primare de pe drumurile forestiere , de pe podurile plutitoare si de pe "## c. cunoasterea traseelor si a cailor de colectare a lemnului d. cunoasterea potecilor , cararilor de acces si a regulilor de circulatie in parchete , a codurilor de semnalizare dinainte stabilite si a masurilor de de prim ajutor in caz de accidentare, a amplasarii postului de prim ajutor si cunoasterea modului de utilizare a truselor medicale , precum si asigurarea comunicarii radio-telefonice in situatii deosebite sau in caz de accidente umane e. cunoasterea locurilor de parcare a utilajelor si de depozitare a uneltelor de munca f. toate utilajele si mijloacele de transport , pe timpul noptii si in zilele de repaus sau atunci cand nu se afla in productie , vor fi parcate la locurile stabilite si asigurate impotriva deplasarilor neprevazute si folosirii abuzive g. toate echipamentele tehnice si dispozitivele specifice corespunzatoare lucrarilor de executat trebuie sa fie conforme cu cerintele de securitate , interzicandu-se orice fel de improvizatii , modificari sau adaptari ale acestora h. cunoasterea masurilor de prevenire a pericolelor din exploatari si transporturi forestiere i. instruirea de securitate a muncii va fi insotita de demonstratii practice privind activitatea pe care angajatul respectiv o va desfasura.

$. %a corhanitul manual al lemnului se stabileste un cod de semnale conform &' ()1*$++,. Pentru depasirea incarcaturii lemnoase a utilajului autorizat pentru transport , peste inaltimea si lungimea acestuia, se va semnaliza cu stegulete galbene. Postatele si sectiunile parchetului de exploatat se marcheaza in teren prin vopsea, cu var, cioplaje, in lipsa limitelor naturale. -.'/012/.E/ %-"3%31 4E M30"/ "onducerea agentilor economici va verifica daca sunt asigurate masurile tehnico-organizatorice pentru echipamentele tehnice necesare desfasurarii activitatii de exploatare si transporturi forestiere in diversele faze de lucru , conform normelor si standardelor de securitate a muncii in vigoare , precum si daca sunt certificate din punct de vedere al ssm . 1. /tunci cand mai multe unitati isi desfasoara activitatile concomitent in acelasi parchet de exploatare si*sau pe aceleasi drumuri forestiere se vor incheia conventii scrise in care sa fie cuprinse clauze referitoare la ssm. $. Pentru intretinerea si deschiderea liniilor electrice aeriene , agentii economici trebuie sa anunte si sa incheie conventii de ssm cu sucursalele de transport si *sau distributia energiei electrice , in care se va preciza durata exploatarii si in ce conditii tehnologice de ssm se vor realiza. 5. 2onele periculoase expuse circulatiei autovehiculelor si accesului angajatilor trebuie sa fie semnalizate cu indicatoare de avertizare sau de interdictie montate astfel incat sa fie vizibile atat pe timpul zilei , cat si pe timpul noptii. 6. Se interzice ! a7 folosirea utilajelor si instalatiilor 8extras din 116,7 care prezinta defectiuni sau carora le lipsesc mijloacele de semnalizare , cabinele , aparatorile 8protectorii 7 din dotarea lor b7 folosirea utilajelor la executarea altor lucrari decat cele pentru care au fost destinate c7 prestarea lucrarilor pentru terti in parchetul de exploatare sau in afara acestuia , precum si inchirierea utilajelor apartinand agentilor economici de exploatare si transporturi forestiere catre firme particulare sau catre persoane fizice , fara existenta unor protocoale scrise , incheiate in acest scop , prin care sa se stabileasca obligatiile partilor insotite de clauze referitoare la protectia muncii si a caror aplicare sa asigure prevenirea accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale. 9. Se interzice

a7 prinderea cozilor si manerelor uneltelor si sculelor in cuie sau legarea cu sarma , precum si utilizarea acestora atunci cand sa afla intr-un stadiu avansat de uzura ! b7 utilizarea aceluiasi maner la mai multe unelte manuale . P.-:E":1/ 1MP-:.1;/ E%E":.-"3:/.11 1. Pentru reducerea riscurilor datorate curentului electric cum ar fi electrocutari si arsuri , se stabileste distanta minima de protectie in functie de conditiile de munca ! spatiul disponibil , agentii chimici sau fizici din mediul respectiv, conditiile de exploatare . $. sunt interzise amenajarea platformelor primare si desfasurarea activitatilor de incarcare-descarcare in apropierea liniilor electrice aeriene. 5. /tunci cand cazarea angajatilor se face in vagoane dormitor ale caror instalatii sunt alimentate electric , protectia se va realiza prin nulul de protectie si prin impamantare locala. 6. Protectia principala impotriva electrocutarii la echipamentele electrice alimentata la reteaua de +,6 <v la vagoanele dormitor trebuie sa fie realizata prin legare la nul , conform standardelor in vigoare. 9. %a utilizarea ferastraielor mecanice portabile actionate electric trebuie sa se asigure legatura la priza de alimentare cu un conductor cu trei fire , din care unul va fi destinat fazei , altul nulului si al treilea impamantarii. P.-:E":1/ 1MP-:.1;/ 10"E0411%-. S1 E=P%-211%-. Este obligatorie dotarea utuilajelor si mijloacelor de transport cu echipamente specifice de PS1, aprobate conform reglementarilor legale in vigoare. 41SP-21:1;E 4E P.-:E":1E 1. Se interzice pornirea si exploatarea echipamentelor tehnice fara dispozitivele de protectie si aparatura de masura si control sau cu acestea defecte. $. Exploatarea echipamentelor tehnice care intra sub incidenta 1S"1. se face in conformitate cu prescriptiile tehnice in vigoare. 5. 8instalatii de ridicat 116,7 1nainte de utilizarea instalatiei de ridicat se va verifica starea tehnica a acesteia si , in mod special a urmatoarelor ! a7 limitatoare de sarcina , de moment si de cursa b7 diverse dispozitive de blocare sau interblocare electrica a comenzilor de miscare a utilajului

c7 tampoane la ! macara , capetele caii de rulare, carucior sau dispozitivele de calare d7 dispozitive de semnalizare acustica si optica . 6. "onducatorii mijloacelor de transport , inainte de plecare in cursa , trebuie sa verifice starea tehnica a acestora si in mod special ! 8vehicule 116,7 a7 dispozitivul de pornire automata b7 distribuitoarele pentru sistemul de franare c7 dispozitivul de protectie impotriva saririi inelului de siguranta al jantei pe timpul umflarii anvelopelor nedemontate d7 dispozitivul de siguranta suplimentara pentru fixarea cabinei dupa rabatarea acesteia . e7 sabotii metalici de franare sau penele din lemn pentru asigurarea stabilitatii utilajelor de transport f7 bolturile si cablurile de siguranta la racoante si dispozitive de prindere . %3"./.1 4E 10:.E:10E.E , 10:E.;E0:11 S1 .EP/./:11 1. %ucrarile de intretinere curenta sau interventiile in cazul unor defectiuni tehnice ale mijloacelor de transport forestiere se fac numai dupa oprirea acestora si dupa asigurarea lor contra pornirii accidentale. $. %ucrarile de reparatii planificate se fac numai in ateliere specializate. %a incheierea acestor operatiuni , o comisie va efectua receptia in urma careia sa rezulte ca echipamentele tehnice corespund din punct de vedere tehnic. 5. 1nainte de efectuarea oricarei interventii la utilajele de transport si de colectare a lemnului , pentru remedierea unor defectiuni tehnice, se va asigura stabilitatea acestora prin saboti metalici sau pene din lemn. 6. 1n timpul interventiilor sau la deplasarea autovehiculelor este interzis sa se lase deschise usile cabinei. 9. Se interzice utilizarea altor piese de schimb pentru repararea utilajelor sau instalatiilor decat cele prevazute in cartea tehnica sau erfectuarea unor improvizatii . $ P.E;E4E.1 SPE"1#1"E 8instructiuni de securitate si sanatate in munca specifice activitatii de exploatare forestiera7 1. Pentru asigurarea conditiilor de securitate a muncii in activitatile de exploatari si transporturi forestiere se vor respecta urmatoarele ! a. utilajele si mijloacele de transport, precum si instalatiile de ridicat trebuie sa fie deservite numai de personal calificat si autorizat in doemniul respectiv

b. cunoasterea si respectarea de catre angajati a instructiunilor de exploatare a utilajelor si instalatiilor pe care lucreaza c. mentinerea locului de munca curat , precum si predarea acestuia in conditii corespunzatoare . $. 1n timpul lucrului se interzice ! a. schimbarea locului de munca b. servirea mesei , odihna si fumatul in alte locuri decat cele destinate acestor scopuri c. parasirea ori schimbarea locului de munca al angajatilor , impreuna cu utilajele deservite , fara aprobarea conducatorului locului de munca d. accesul sau stationarea persoanelor fara atributii de serviciu in parchetul de exploatare sau la alte locuri de munca e. interventia la tablourile electrice a personalor neautorizate , precum si lasarea acestora neasigurate in timpul si dupa terminarea lucrului f. fumatul si*sau accesul cu foc deschis in parchetul de exploatare sau in alte locuri de desfsurare a procesului tehnologic unde exista pericol de incendiu sau explozie. 5. Se interzice lucrul simultan in postate suprapuse pe verticala 8in cazul terenului cu pante mai mari de 19 > 7, in procesul pregatirii si exploatarii parchetului pentru efectuarea lucrarilor de ! a. recoltarea lemnului b. colectarea lemnului 8corhanirea cu tapina , cu atelaje, instalatii cu cablu sau tractoare forestiere7 c. constructii forestiere. 6. Postatele si sectiunile trebuie identificate in teren prin limite naturale sau artificiale si marcate corespunzator, conform prevederilor din proiectul de exploatare . 4istanta dintre echipele de la doborarea arborilor va fi de cel putin 9+ m in raport cu configuratia terenului , lungime si latimea minima a postatei va fi de cel putin )+ m. 9. Se interzice executarea oricaror lucrari in parchetele de exploatare stand pe arbori sau parti a acestora . ,. %a echipamentele tehnice la care se folosesc cabluri , lanturi de tractiune sau ciochinare se interzice a. urcarea sau stationarea persoanelor pe sarcina, cabluri , lanturi de tractiune in timpul functionarii acestora ori trecerea peste sau pe sub ele , precum si stationarea intre busteni si animale in timpul legarii sarcinii

b. stationarea angajatilor in spatiul format de bustean , utilaj si cablul rolelor de directie sau de unghi de la traseul sarcinilor sub un unghi mai mare de 19+ c. atingerea bustenilor aflati in miscare inclusiv a cablurilor , lanturilor si ciochinarelor d. corectarea pozitiei , legarea sau dezlegarea bustenilor cu cablul in timpul functionarii troliului e. schimbarea directiei cablurilor prin trecerea lor pe dupa cioate sau arbori , in lipsa rolelor de directie sau de unghi f. tragerea cu troliul daca conditiile de vizibilitate nu permit conducatorului utilajului sa urmareasca miscarea sarcinii ori sa receptioneze semnalele legatorului de sarcina g. fixarea carligelor la cabluri prin innodarea acestora sau utilizarea cablurilor innodate h. formarea si colectarea unor sarcini mai mari decat cele prevazute in cartile tehnice ale utilajelor ori instalatiilor cu cablu i. lucrul fara manusi sau palmare de protectie j. retragerea angajatilor in fata si in aval de sarcina de busteni legati. ). Se interzice legarea materialului lemnos cu cablu de tranctiune necorespunzator conditiilor de calitate , precm si utilizarea ciochinarelor si a altor dispozitive decat a celor specifice . ?. Se interzice desfacerea tasonului incepand cu scoaterea bustenilor de la baza stivei , pentru a evita accidentele cauzate prin dezechilibrarea si prabusirea materialului lemnos. a. in toate cazurile , tasoanele se vor desface numai incepand cu scoaterea bustenilor de deasupra stivelor b. utilajele de incarcare vor fi amplasate lateral fata de tason . (. Se interzice smulgerea bustenilor din tasoane cu cablul troliului de pe tractor 8:/#7, pe timpul iernii cand acestia sunt blocati in solul inghetat . 1+. @ustenii se vor desprinde mai intai cu tapina si apoi se vor trage cu ajutorul cablului troliului de pe tractor 8:/#7. 11.-rdonarea si asezarea lemnului in stiva sau in tason se fac utilizand cablul de tractiune al instalatiei de ridicat. 1$.Platformele primare pentru colectarea materialului lemnos trebuie sa aiba dimensiuni corespunzatoare si

front de lucru , care sa permita incarcarea-descarcarea in conditii de securitate . 15.Se interzice lucrul pe timp de noapte 8indiferet de conditii7 a. in parchetele de exploatare la dobararea arborilor , la corhanirea cu tapina , scoaterea lemnului cu atelajele , cu instalatii cu cablu b. in zonele periculoase ale drumurilor auto forestiere , ale liniilor "##, ale constructiilor din exploatari forestiere si in zonele in care se executa lucrari de derocare c. la cercetarea situatiei create in urma calamitatilor precum si ! d. circulatia angajatilor forestieri si a oricaror materiale pe liniile "##. 16.%a lucrarile din depozite sau de constructii forestiere este interzis lucrul pe timp de noapte daca nu exista un iluminat corespunzator . circulatia mijloacelor de transport pe timp de noapte fara a avea instalatia de iluminare sau semnalizare in stare de functionare este interzisa. 19."aile de circulatie vior fi mentinute permanent in conditii de securitate pentru a se evita alunecarile sau deraparile autovehiculelor . 1,. a.:ransportul persoanelor cu mijloace de trasnport se face numai daca acestea au fost amenajate in acest scop. b. Este interzis a se transporta persoane pe incarcatura , pe parti ale utilajelor ori cu furniculare de transport material lemnos . 1).Se interzice urcarea sau coborarea din mijloacele de transport in timpul mersului sau inaintea opririi complete a acestora . 1?. a. Scoaterea unui mijloc de transport sau a unui utilaj autopropulsat din locurile de parcare fara dispozitia conducatorului lucrarilor din parchet este interzisa. b. Parcarea mijloacelor de transport si a utilajelor autopropulsate se face numai in locurile destinate si amenajate in acest scop , asigurandu-se franarea acestora si incuierea usilor cabinelor . c. Spatiul de parcare va fi ales pe un teren stabil care va avea o panta de scurgere a apelor , marcandu-se locurile de parcare . 1(.4eplasarea mijloacelor de transport de la un loc de munca la altul se va face numai dupa obtinerea aprobarii scrise , cu indicarea traseului de deplasare .

E=P%-/:/.E/ #-.ES:1E./ 1. Elaborarea tehnologiei de lucru in parchetele de exploatare sau a constructiilor de drumuri forestiere precum si executarea instalatiilor pasagere se face pe baza de proiect aprobat. $. 1n activitatea din parchetele forestiere se va tine seama de proiectul de exploatare , cu respectarea urmatoarelor prevederi a. impartirea parchetului in sectiuni si postate ,numerotarea acestora si stabilirea ordinii de desfasurare a lucrarilor de recoltare si colectare a lemnului in acestea b. identificarea si insemnarea arborilor periculosi 8iescari , arbori putragaiosi, aninati , dezradacinati , cu inclinari puternice , cu craci rupte si prinse in coroana arborilor alaturati , arbori situati pe terenuri alunecoase 7 c. stabilirea si delimitarea locurilor periculoase sau dificile de exploatat , marcarea lor , precizarea metodelor si a tehnicilor de lucru , in functie de conditiile concrete din aceste zone d. stabilirea potecilor si cararilor pentru circulatia angajatilor , cat si a drumurilor de scos-apropiat lemnul cu utilajele specifice e. incheierea de conventii scrise prin care sa se stipuleze clauze de protectie a muncii cu alti angajati economici care isi desfasoara activitatea concomitent cu echipele de exploatare a parchetelor . 5. Este interzisa impartirea arbitrara a parchetului in sectiuni sau in postate , precum si lucrul in acelasi timp in postate alaturate si suprapuse , pe linia cu cea mai mare panta. 6. 1nainte de intrarea echipei de angajati pe parchet pentru efectuarea operatiilor de doborarea si de fasonare a lemnului , conducatorul locului de munca trebuie sa tina seama de urmatoarele prevederi referitoare la pregatirea parchetului pentru exploatare a. doborarea si inlaturarea arborilor periculosi , inlaturarea bolovanilor si a stancilor aflate intr-un echilibru instabil, precum si a altor obstacole b. pregatirea parchetelor cu taieri dispersate si arboretelor , in care se executa operatii de igiena , se face in postate , in mod succesiv , urmarindu-se indeosebi doborarea si indepartarea arborilor aninati si a celor putregaiosi c. doborarea si fasonarea arborilor care prezinta pericol se face , de catre o echipa experimentata , numai sub supravegherea conducatorului locului de munca

d. identificarea izvoarelor si a surselor de apa potabila si amenajarea potecilor de acces la acestea astfel ca persoanele cu aproviziopnarea sa nu fie expuse vreunui pericol de accidentare . e. asigurarea trecerii in conditii de securitate prin zonae periculoase 8pante abrupte , stanci , terenuri alunecoase , pe sub instalatii pasagere , precum si a celor in aval de caile de acces 7. 9. "aile de circulatie de pe traseul potecilor trebuie sa respecte urmatoarele ! a. traversarea paraielor si mlastinilor sa se faca numai pe punti rigide prevazute cu parapeti si balustrade cu mana curenta b. cand potecile se desfasoara pe curba de nivel , de-a lungul potecilor se vor instala parapeti . 1n acest caz , potecile vor fi amenajate prin sapare , asigurandu-se o latime corespunzatoare , conform proiectului de exploatare . /MP%/S/.E/ "/1%-. 4E "-%E":/.E S1 / P%/:#-.ME%-. P.1M/.E 1. Executarea cailor de colectare , a platformelor primare , a constructiilor si a instalatiilor pasagere se va face pe baza de proiect , aprobat de conducerea agentului economic de exploatare si transporturi forestiere . $. zonele de defrisat vor fi delimitate in cadrul parchetului de exploatare , asigurandu-se latimea culoarelor pentru funiculare , iar treseul acestora va corespunde prevederilor din documentatia tehnica aprobata . 5. /rborii si iescarii doborati vor fi scosi de pe amplasament si transportati in locuri amenajate in acest scop, astfel incat sa nu impiedice desfasurarea lucrarilor propriu-zise pentru montareademontarea instalatiilor cu cablu , constructia drumurilor forestiere si a cabanelor . 6. 1n cazul deschiderii culoarelor pentru instalatiile de funicular se vor dobari toti arborii marcati , aflati de o parte si de alta a axei funicularului si la o distanta mai mica decat inaltimea arborilor . 9. 4oborarea arborilor se va face anterior fata de alte lucrari din parchet , la o distanta minima de securitate de $++ m, pentru a evita accesul membrilor echipelor din cele doua sectoare de activitate . ,. 1n activitatea din parchetele de exploatare la proiectarea si amplasarea cailor de colectare si a platformei primare se vor respecta urmatoarele a7caile de colectare vor respecta caracteristicile constructive prevazute in proiectul de executie

b7 traseele cailor de colectare vor evita vadurile paraielor , zonele mlastinoase sau stancoase c7 traversarea paraielor si izvoarelor de catre caile de colectare se va face pe poduri sau pe podete . :raversarea prin vadul paraielor se face cu conditia ca adancimea apei sa nu depaseasca +,6 m, iar panta vaii si a drumului de acces in zona sa fie sub 1+ >. d7 %a colectarea lemnului lung in apropierea transversala se vor amenaja rampe de stocare prin asezarea transversala a trunchiurilor rezistente si curatarea acestora de craci e7 Elementele geometrice ale cailor de colectare trebuie marcate vizual, prin tablite avertizoare , care sa indice caracteristicile acestora , precum si interdictia circulatiei publice. 1). 1nainte de inceperea exploatarii propriu-zise se vor identifica si inlatura arborii periculosi de pe intreaga suprafata a parchetului cu taieri concentrate , se va delimita parchetul de exploatare si se vor monta placute avertizoare pentru zonele periculoase. 10%/:3./.E/ /.@-.1%-. PE.1"3%-S1 S1 / /%:-. PE.1"-%E 4-:/.E/ P/."&E:3%31 "3 3:1%/AE S1 10S:/%/:11 PE0:.3 E=P%-/:/.E 1. 4oborarea arborilor periculosi 8iescari, arbori putregaiosi , partial dezradacinati , aninati , cu inclinari puternice , cu craci rupte si prinse in coroana , arbori situati pe terenuri alunecoase 7 se va executa de catre o echipa experimentata si instruita in acest scop , care va fi organizata si supravegheata de conducatorul lucrarilor din parchet. $. 1nainte de a incepe dobararea pentru fiecare arbore se vor identifica pericolele pe care le prezinta si se vor stabili masurile ce trebuie luate 8inclusiv codurile de semnale stabilite in caz de pericol 7. 5. :apa si taietura din partea opusa a arborilor se vor executa de catre fasonatorul mecanic . conducatorul lucrarilor din parchet si ajutorul de fasonator , care vor supraveghea miscarile arborelui dand semnale dinainte stabilite , in caz de pericol , trebuie sa fie in afara zonei periculoase. 6. %a doborarea arborilor periculosi, taiturile pentru tapa se vor face astfel incat calupul sa poata fi desprins cu usurinta . 1n astfel de cazuri se interzice baterea cu toporul sau cu maiul in arbore . ori baterea penelor de doborat. 9. doborarea arborilor cu varful rupt partial sau complet se va face intotdeauna cu tapa. ,. %a fasonarea arborilor dezradacinati si aflati pe sol trebuie asigurata ragalia cu ajutorul cablurilor de ancorare . %a cei ramasi in

pozitie inclinata 8aninati 7, desprinderea de la cioata se va face luanduse masurile de prevenire a blocarii lamei ferastraului si de dezaninare a rborilor prin una din metodele omologate . ). inlaturarea altor pericole ! bolovani sau stanci aflate in pozitii instabile, surpari de teren, arbori si parti de arbori aflate pe sol, in pozitii periculoase , in gropi sau pe denivelari de poteci , pe cai de colectare se va efectua de catre echipa de doborare a arborilor periculosi, sub supravegherea conducatorului lucrarilor din parchet , care va stabili si masurile corespunzatoare de securitate a muncii . ?.1n parchetele cu taieri dispersate , de rarituri sau taieri de igiena, dobararea arborilor periculosi se face pepostate sau pe portiuni de parchet , cu respectarea urmatoarelor prevederi ! a. inainte de inceperea exploatarii se va marca toti arborii periculosi pe intreaga suprafata a parchetului , precum si zonele periculoase si se va preeveni alte pericole b. se vor dobori arborii periculosi respectandu-se distanta de securitate intre postatele alaturate c. in celelalte postate aceste lucrari se vor executa pe masura ce avanseaza exploatarea , astfel incat sa se respecte permanent conditiile prevazute la aliniatul precedent d. in cazul in care proportia arborilor periculosi depaseste $9 > , doborarea acestora se face odata cu exploatarea propiuzisa , cu conditia ca lucrarile sa fie supravegheate direct de conducatorul formatiei de lucru . e. %a dobararea arborilor angajatii trebuie sa fie dotati cu unelte si scule manuale in stare tehnica corespunzatoare . :oate parchetele trebuie sa dispuna de cel putin unul din echipamentele tehnice necesare pentru dezaninarea arborilor . 5. 8instructiuni de securitate a muncii specifice activitatii de ;E.1#1"/.E/ S:/.11 :E&01"E S1 P.E'/:1.E/ PE0:.3 %3".3 / #E./S:./1E%-. ME"/01"E, 30E%:E%-. , S"3%E%-. S1 41SP-21:1;E%-. 4E %3".3 1. 1nainte de inceperea lucrului fasonatorul mecanic va efectua urmatoarele activitati a. va delimita zonele de lucru in functie de configuratia terenului si a arboretului b. va reidentifica arborii marcati si va stabili ordinea lucrarilor , precum si directia de doborarea a arborilor in functie de gradul de inclinare a acestora , panta terenului , reteaua de drumuri existenta . $. 2ilnic , inainte de inceperea activitatii conducatorul formatiei de lucru va verifica starea tehnica si existenta inventarului necesar la utilaje , scule , unelte si dicpozitive de protectie . Se vor lua masuri pentru inlaturarea defectiunilor ,

precum si de completare a inventarului cu acelea care lipsesc sau sunt defecte. 5. Se interzice efectuarea lucrului cu ferastrau mecanic daca ! a. taie stramb din cauza lamei sau a lantului b. manerele de sustinere , lama sau alte parti mobile nu sunt bine fixate sau daca lipseste gheara de fixare c. ambreajul patineaza sau cupleaza cu socuri d. exista scurgeri de benzina pe rezervor sau conducte e. lipseste dispozitivul de oprire si blocare a lantului taietor . 6. %a alimentarea ferastraului mecanic cu combustibil se interzice a7 folosirea bidoanelor sparte, deformate , fara buson si dop b7 alimentarea rezervorului fara a se utiliza palnia c7 lasarea de scurgeri de benzina nesterse pe ferastrau sau bidon. 9. :ransportul ferastraului de la cabana in parchetul de exploatare si inapoi se va face numai cu motorul oprit , cu lantul taietor demontat sau cu acesta montat , dar cu teaca trasa peste acesta . ,. %a terminarea lucrului sau in perioadele de repaus, fasonatorul mecanic va aseza ferastraul la locul destinat in asa fel inact sa nu cada , va scoate lantul taietor si-l va depune intrun vas cu ulei mineral si va curata ferastraul mecanic si canalul lamei . %ocul de depozitare a ferastraului mecanic va fi inchis cu lacat si cheie , evitandu-se sustragerea acestuia de catre persoanele straine . ). 1nainte de punerea in functiune a ferastraului mecanic trebuie respectate urmatoarele a. se va alege un loc corespunzator care sa asigure stabilirea ferastraului si a fasonatorului mecanic si care sa permita actionarea nestanjenita a demarorului b. se va verifica starea de intindere a lantului taietor si fixarea lamei de ghidare . ?. Se interzice fasonatorului mecanic sa execute urmatoarele operatii a. pornirea motorului cu lantul taietor decuplat b. ghidarea lantului cu mana sau cu alte obiecte c. atingerea lantului taietor cu solul sau a diverselor materiale nelemnoase d. taierea cu varful lamei ferastraului mecanic e. ascutirea lantului taietor , ori repararea curenta a ferastraului , cu motorul pornit .

(. "onducatorul locului de munca din parchetul de exploatare va verifica starea tehnica a ferastraielor cel putin o data pe saptamana . 1+.%ucrul cu ferastraul mecanic se va executa numai in urmatoarele conditii a. locul de munca sa fie degajat de crengi , pietre sau alte obstacole , asigurandu-se o pozitie de lucru cat mai stabila , atat pentru fasonatorul mecanic cat si pentru ajutorul sau b. antrenarea lamei in taietura se va face lin, cu ferastraul rezemat prin gheara de fixare in arbore sau in trunchi. 1n situatii deosebite se poate efectua taierea in Bberbece B sau cu ferastraul nerezemat. c. 1n cazul arborilor tensionati se va taia in primul rand partea comprimata d. Penele se vor monta si se vor bate din timp, de catre ajutorul de fasonator pentru a preveni blocarea lantului taietor e. "uratarea de craci se va face incepand de la baza spre varf , de pe partea opusa si, pe cat posibil , din amonte fata de arborele doborat , avandu-se in vedere eventualele miscari ale trunchiului sau catargului f. :runchiurile sau bustenii care urmeaza sa fie sectionati , se vor asigura impotriva deplasarii lor in timpul taierii sau dupa terminarea acesteia g. 4eplasarea fasonatorului mecanic de la un arbore la altul sau intre doua sectionari se va face cu motorul pornit , dar numai cu lantul oprit. 11. in timpul lucrului cu ferastraiele mecanice se interzice a. lucrul concomitent a doi angajati la doua sau mai multe operatii , pe acelasi arbore sau trnchi b. lucrul la aceeasi activitate sau la operatii diferite , pe arbori sau pe trunchiuri alaturate , daca acestia se stingheresc reciproc c. taierea a doua sau mai multor bucati de lemn suprapuse sau prinse in mijloacele de colecatre d. tinerea pieselor de lemn cu bratele in vederea sectionarii sau fixarea acestora la sol cu piciorul de catre fasonatorul mecanic sau ajutorul acestuia e. sectionarea unor trunchiuri sau craci , cand acestea se afla in pozitii periculoase f. executarea de catre fasonator a altor lucrari , in timp ce are ferastraul asupra sa g. scoaterea ferastraului blocat in taietura prin smucire violenta ori lovirea lui cu piciorul sau cu diferite obiecte

h. continuarea lucrului cu ferastraul mecanic defect sau in stare tehnica necorespunzatoare . i. la doboraturile de vant sectionarea unor trunchiuri sau arbori , care prezinta pericol de rostogolire a ragaliei , inainte ca acestea sa fie ancorate sau asigurate cu cabluri sau proptele 8tarusi7. 4-@/./.E/ /.@-.1%-. "3 #E./S:./3% ME"/01" 10 #-.M/:1E /%"/:31:/ 410 #/S-0/:-. ME"/01" S1 /A3:-. 4E #/S-0/:-. 1. 4oborarea arborilor se face numai dupa ce au fost efectuate urmatoarele a. taierea cracilor de la baza arborelui si degajarea locului de semintis , craci cazute , pietre , zapada b. stabilirea si curatarea potecilor de rfugiu in partea opusa directiei de doborare, in unghi de 69+ fata de acestea c. directia de doborare va fi aceeasi cu directia de inclinare a arborelui d. inlaturarea labartarilor pronuntate de la capetele zonei de siguranta si pe directia de doborare aleasa. $. /dancimea si inaltimea tapei , marimea pragului de franare , forma si marimea zonei de siguranta si pozitia penelor de doborat sunt ........ 5. C :apa se va dispune cu deschidere maxima pe directia de doborare . dupa executarea tapei se va scoate calupul tapei cu ajutorul toporului , astfel incat sa nu ramana parti nescoase din aceasta . - Se interzice extragerea calupului rezultat l<a executarea tapei cu gheara de fixare a ferastrului mecanic. 6. :aietura din partea opusa tapei se va executa astfel incat , zona de siguranta sa respecte dimensiunile . Pe masura avansarii taieturii din partea opusa ajutorul de fasonator va monta pana de prevenire a strangerii si penele de doborat , de o parte si de alta apenei de prevenire a strangerii . 9. 1n momentul caderii arborelui , angajatii trebuie sa se retraga din zona periculoasa astfel - ajutorul se va retrage din timp la cel putin 19 m , iar fasonatorul mecanic la cel putin ) m daca nu sunt necesare pene de doborare . - fasonatorul mecanic se va retrage din timp la cel putin 19 m, iar ajutorul la cel putin ) m daca sunt necesare pene de doborare . ,. a.@aterea penelor se va face astfel incat sa se asigure prinderea acestora in crestatura , fara sa forteze caderea arborelui .

4upa scoaterea ferastraului si retragerea fasonatorului mecanic, ajutorul va bate penele din stanga-dreapta , alternativ , insistand pe aceea dintre ele care va forta caderea arborelui pe directia dorita . 1nainte de momentul caderii arborelui fasonatorul mecanic sau ajutorul sau va avertiza prin semnale stabilite dinainte D/:E0:1EE "/4E EF etc. b.Se interzice utilizarea penelor metalice , a celor improvizate sau folosirea toporului drept pana . ). %a doborarea arborilor cu diametrul sub $+ cm in parchetele de rarituri ! a. se poate efectua tapa printr-o simpla taietura b. trebuie sa se dirijeze caderea arborelui de catre ajutorul de fasonator prin impingere , folosind dispozitivele destinate acestui scop 8parghie cu gheara prevazuta cu cui de fixare in arbore 7. ?. 4oborarea arborilor cu diametrul mai mare de $+ cm , a celor labartati , cu asimetrii pronuntate ale coroanei sau altor arbori in conditii dificile se va face pe postate si in prezenta conducatorului formatiei de lucru . (. #erastraiele mecanice si electrice vor fi deservite numai de personal calificat si instruit corespunzator din punct de vedere al protectie muncii . 1+. Este interzis ca la doborarea manuala 8 cu ferastraul manual 7 a arborilor sa lucreze mai mult de trei angajati . 1nainte de a da semnalul de cadere a arborelui , un angajat din echipa se va retrage pe poteca de refugiu , la o distanta de peste $+ m, iar ceilalti se vor retrage din zona periculoasa in functie de utilizarea penelor , la cel putin ) m distanta pe potecile de refugiu degajate de obstacole . 11. 1n arboretele de crang se vor lua urmatoarele masuri de securitate ! a. conducatorul locului de munca vor stabili directia de doborare a arborilor in functie de procesul tehnologic adoptat. Pentru trunchiurile care prezinta neregularitati se va alege o directie de doborare nepericuloasa b. tapa se va efectua in directia de cadere a arborelui la o inaltime de maximum 1*5 din diametrul lui si cel mult G din grosime c. taietura de doborare se va executa din partea opusa tapei la 5-9 cm deasupra bazei acesteia d. pe terenurile cu pante de peste 1+> se interzice executarea altor lucrari in postata in care se doboara arbori. 2ona de lucru se va marca prin panouri de avertizare in locuri vizibile .

1$. %a lucrarile de doborare a arborilor , indiferent de metoda sau tehnologia de lucru aplicata , se interzice ! a. urcarea in arbori pentru orice motiv si cu orice mijloace b. dezaninarea arborilor in absenta conducatorului formatiei de lucru sau doborarea lor prin tehnici de lucru periculoase c. executarea anticipata a tapei la un numar de arbori , in vederea doborarii lor, precum si lasarea de arbori cu tapa executata si nedoborati la terminarea lucrului d. executarea in mod suprapus a unor lucrari pe linia de cea mai mare panta 8peste 19 +7 sau daca exista pericol de alunecare a rborilor doborati , precum si executarea de lucrari la distante mai mici de )+ m. e. Scoaterea penelor inainte de caderea arborelui f. 1mpingerea si dirijarea caderii arborilor cu topoarele , cu mana sau cu alta parte a corpului g. Executarea tapei la al doilea arbore , inainte ca primul sa fi fost doborat h. 0erespectarea ori taierea completa a zonei de siguranta inainte de caderea arborelui i. 4oborarea arborilor aflati de-a lungul drumurilor sau liniilor de cale ferata , fara luarea masurilor de inchidere acirculatiei si de interzicere a accesului de persoane , de catre conducatorul formatiei de lucru . 4-@-./.E/ /.@-.1%-. %/ :/1E.1%E 10 S"/30 1.4oborarea sulinarilor din zona inundabila a raurilor , in special in %unca si 4elta dunarii , precum si a arborilor crescuti cu trunchiurile 8tulpinile7 in zona de inundatie , se va executa respectand urmatoarele ! a. doborarea se va executa de catre echipe formate din fasonatorul mecanic si ajutorul de fasonator . b. fiecare echipa va cunoaste locurile invecinate in care se lucreaza c. trecerea de la un scaun 8tulpina7 la altul se face numai dupa asigurarea ca nu se intra in zone periculoase. $. 4oborarea se va efectua folosind urmatoarele metode de lucru ! a. doborarea cu ferastraul mecanic , uin cazul scaunelor cu inaltimea de pana la 1,9 m se va face de catre fasonatorul mecanic si ajutorul de fasonator , stand pe sol b. doborarea se face de catre fasonatorul mecanic si ajutorul de fasonator , aflati pe capre , in cazul scaunelor cu inaltimea de 1,9-$,9 m. "aprele vor

avea inaltimea maxima de 1,$ m si vor fi rezistente c. scaunele cu ianltimea mai mare de $,9 m vor fi taiate 8impreuna cu sulinarile 7 de la nivelul apei, aplicandu-se prevederile pentru doborarea arborilor periculosi . /celeasi prevederi se vor aplica si in cazul taierilor de regenerare . 5. %a doborarea sulinarilor se vor respecta urmatoarele a. terenul din jurul scaunului va fi degajat de obstacole , de tufisuri si de cracile marunte de pe tulpina b. cararile de refugiu vor fi degajate , partea superioara a scaunului si sulinarile vor fi curatate de craci pana la inaltimea de 1 m c. ordinea de doborare a sulinarilor va fi urmatoarea ! se vor taia mai intai sulinarii subtiri si cei aflati in margine , apoi ce grosi si afltai in mijloc. 1n cazul fiecarui sulinar se va executa intai tapa , apoi taietura din partea opusa tapei d. pe masura doborarii sulinarilor vor fi degajate cararile de refugiu e. la caderea arborilor sau sulinarilor , angajatii se vor retrage la o distanta de cel putin ) m se va executa toaletarea scaunului in vederea regenerarii f. transportul angajatilor la si de la locul de munca, precum si de la un loc de munca la altul se va face cu barcile conduse de persoane desemnate in acest scop . 6. Se interzice doborarea sulinarilor din barci. 9. Se interzice doborarea arborilor putregaiosi , cu incinari pronuntate 8unghiul mai mare de 9-, +7,rupti, scorburosi si aschiati, in alta directie decat cea de inclinare naturala si dirijarea caderii cu orice mijloace ! pene , parghii , precum si taierea completa a zonei de siguranta . #/S-0/.E/ 4-@-./:3.1%-. 4E ;/0: 1. Echipele de fasonatori mecanici trebuie dispuse la o distanta de cel putin )+ m, in functie de configuratia terenului si arboretului , astfel incat sa se evite caderile de trunchiuri si accesul intamplator a angajatilor de la o alta echipa , zona de lucru . $. 1n cazul parchetelor cu arbori doborati de vant pe langa prevederile referitoare la lucrarile de pregatire pentru avizarea si exploatarea parchetelor , se vor lua urmatoarele masuri ! a. impartirea in postate dispuse pe linia de cea mai mare panta , cu latimea minima de )+ m, in cazul pantelor mai mari de 1+ >. 1n locuri unde exista pericol de alunecare

a arborilor sau a buturugilor , echipele vor fi repartizate de catre conducatorul lucrarilor din parchet , pe postate delimitate si nesuprapuse , pentru a nu se accidenta b. potecile si drumurile de acces vor fi amenajate si degajate de obstacole precum arbori cazuti , rupti, aninati sau ragalii c. stabilirea tehnologiei de lucru si a ordinii de desfasurare nepericuloasa a lucrarilor . 5.#asonarea doboraturilor de vant in masa se face dinspre margini spre centru , incepand cu arborii ramasi in pozitii periculoase. %a inlaturarea arborilor aninati se vor respecta instructiunile in vigoare . 1nainte de a interveni asupra arborilor doborati de vant se va cerceta pozitia lor si a celor aflati deasupra sau dedesubt si aducerea acestora in pozitii stabile. 6. Sectionarea trunchiului de la buturuga se va face numai dupa asigurarea acestuia . 4aca acest lucru nu este posibil se va utiliza dispozitivul de tractiune , ducandu-se arborele in pozitie nepericuloasa. 9. Sectionarea trunchiurilor si a cracilor in pozitie suspendata se executa numai daca fasonatorul sta pe sol, luandu-se masuri pentru asigurarea arborelui impotriva deplasarii si pentru degajarea zonelor de refugiu. ,. Pe masura executarii lucrarilor , lemnul fasonat , ragaliile vor fi asezate in pozitii stabile , cracile vor fi adunate in gramezi , iar drumurile de acces si zonele de lucru vor fi degajate de orice obstacole. ). Pentru sectionarea arborilor tensionati, fasonatorul mecanic trebuie sa identifice latura solicitata la indindere sicea supusa la compresiune . :aierea incepe pe latura comprimata si continua pana cand incepe sa se intepeneasca lama ferastraului , apoi se ingusteaza din lateral suprafata de taiere. %a final se detaseaza zona ramasa cu varful lamei ferastraului . se interzice inceperea acestei operatii cu retezarea zonei solicitate la indindere. ?. %a trunchiurile puternic tensionate se executa sectionarea astfel ! se incepe taierea partii comprimate a lemnului , se ingusteaza suprafata de taiere prin doua retezari exterioare , iar apoi se detaseaza definitiv reazemul ramas. (. Sectionarea trunchiurilor se face numai dupa curatatul de craci si sectionarea varfului coroanei arborelui. 1+. 1nainte de fasonarea doboraturilor de vant cu varful in vale de procedeaza la asigurarea stabilitatii ragaliilor , dupa care se incepe taierea propriu-zisa din partea de jos a cioatei. 11.1nainte de fasonarea doboraturilor de vant presate adanc in sol se executa degajarea de obstacole. Pentru a nu

exista pericolul de proiectare a ferastraului mecanic sectionarile se vor executa de o parte si de alta a arborelui incepand cu zona comprimata , 1$. %a fasonarea doboraturilor de vant cu varful in deal se incepe sectionarea tot pe latura supusa compresiunii , executandu-se doua taieturi , deplasate una fata de cealalta , pe directia cioatei. 15. #asonarea doboraturilor de vant suspendate pe propriu colet al arborelui se face printr-o taietura oblica, dirijata de sus , pe directia cioatei. 16. #asonarea doboraturilor de vant care formeaza B"uiburi B , cu arborii doborati unii peste altii intr-o anumita directie , trebuie sa se realizeze incepand cu primul trunchi aflat inpozitia cea mai de sus , apoi fiecarui arbore i se aplica una din tehnicile de dezanninare nepericuloase. 19. %a fasonarea doboraturilor de vant cu trunchiul rupt si varful pe pamant , partea care atarna se desprinde , iar apoi ciotul se taie in conditii normale. 4aca locul desprinderii se afla mai sus , trunchiul rupt se doboara impreuna cu partea superioara agatata prin executarea tapei sau printr-o taietura de doborare , cu conditia ca partea de trunchi sa se doboare lateral si in nici un caz in directia varfului sau in sens opus. 1,. 1n cazul doboraturilor de vant in masa, combinate cu colectarea pe distante scurte , arborii intregi sau parti ale acestora vor fi legati si scosi din gramada , in afara zonelor periculoase. 1). 1n cazul fasonarii doboraturilor de vant dispersate , din care majoritatea arborilor sunt in pozitii periculoase, se vor aplica prevederile stabilite pentru inlaturarea arborilor periculosi. "/2/01.E/ /.@-.1%-. 1. 1nainte de inceperea lucrarilor de cazanire a arborilor , conducatorul locului de munca va verifica daca exista arbori uscati, putregaiosi sau craci rupte aninate in arbori , care vor fi inlaturate de echipe specializate de doborare a arborilor . $.1mpartirea parchetului de exploatare in postate se va face tinand seama de inaltimea arborilor , panta terenului si conditiile de lucru . %atimea postatei va fi de cel putin 1,9 ori mai mare fata de inaltimea arborilor ce se cazanesc. 5. %ucrarile de cazanire nu se vor executa in postate alaturate , in acelasi timp . 6. %a doborarea unui arbore prin cazanire nu vor lucra mai mult de doi angajati , iar momentul in care arborele se cazaneste si prezinta semne de cadere , angajatii vor actiona pentru dirijarea caderii acestuia.

9. %a exploatarea prin cazanire se interzice folosirea mijloacelor improvizate ! lanturi , franghii , cabluri pentru agatarea arborilor de coroana acestora pentru doborarea prin cazanire. ,. Se interzice dezaninarea arborilor prin doborarea altor arbori peste acestia si executarea acestei operatii in absenta conducatorului lucrarilor din parchet . 4E2/010/.E/ /.@-.1%-. 1. 1n toate cazurile in care au ramas arbori aninati , conducatorul formatiei de lucru interzice continuarea lucrului si accesul in zona pana la dezaninarea acestora . /cesta va aduce la cunostinta intregului efectiv de angajati din parchet existenta pericolului deosebit care s-a creat . $. 4ezaninarea arborilor trebuie efectuata numai in prezenta si sub supravegherea conducatorului lucrarilor din parchetul de exploatare . 4ezaninarea arborilor trebuie facuta in ziua producerii aninarii . 5. 4ezaninarea arborilor trebuie efectuata numai cu ajutorul mijloacelor de dezaninare omologate care trebuie sa corespunda din punct de vedere tehnic si anume ! a. dispozitiv de tractiune prevazut cu ciochinare de ancorare sau de legare a arborelui , pene de fixare , role de unghi 8directie 7 b. tractor 8:/#7 cu troliu si sapa , echipament cu cablu prelungitor , role de unghi , ciochinare de ancorare c. atelaj prevazut cu tanjeala si cu lant sau cu cablu prelungitor . 6. 4ispunerea in teren a angajatilor , a mijloacelor de dezaninare , ancorarea si legarea arborelui , modul de organizare si de actiune al fiecarui angajat , precum si masurile suplimentare de securitate a muncii se stabilesc de catre conducatorii locului de munca din parchet. 6. instructiuni de securitate a muncii pentru %3"./.1 4E "-%E":/.E M/03/%/ S1 ME"/012/:/ / %EM03%31 1."onducerile agentilor economici din activitatile de exploatare forestiera vor asigura amplasarea corecta si amenajarea corespunzatoare a cailor de colectare , precum si dotarea parchetului cu mijloacele necesare , prevazute in proiectul de executie a lucrarilor . $. %ucrariole de jonctiune intre doua sau mai multe mijloace de colectare trebuie sa se desfasoare sub indrumarea

si supravegherea conducatorului locului de munca, ce va stabili succesiunea fazelor de lucru . 5. se interzice corhanirea manuala si colectarea lemnului in conditii meteorologice nefavorabile. 6. a."orhanirea manuala a lemnului cu tapina se va executa in formatie de minimum doi angajati . Postasii de pe traseu ii vor avertiza sonor pe ceilalti membri ai formatiei de lucru asupra pericolului existent. b. corhanirea manuala a lemnului se va face numai pe distante scurte 8sub 1++ m7 si pe terenuri cu pante mari. 9. Echipele de angajati care lucreaza la corhanirea lemnului cu tapina se vor dispune in parchet la distante si in conditii corespunzatoare , astfel incat sa nu se creeze pericole pentru angajatii care executa alte lucrari. ,. angajatii din aceeasi echipa sau echipele care lucreaza la corhanit se vor afla tot timpul pe acceasi curba de nivel , fiind interzis sa se lucreze suprapus , pe linia de cea mai mare panta . "-.&/01:3% %EM03%31 "3 :/P10/ 1. corhanirea lemnului va incepe numai dupa ce conducatorul locului de munca a constatat ca au fost indeplinite urmatoarele masuri a. stabilirea zonei de lucru si a celor periculoase , precum si asigurarea ca in aceste zone nu se gasesc angajati sau alte persoane b. curatarea terenului de craci, buturugi, bolovani , acoperirea gropilor si inlaturarea altor pericole c. inchiderea circulatiei pe drumurile auto forestiere sau pe liniile "## in zona unde se corhaneste lemnul si interzicerea accesului persoanelor straine in aceasta zona prin semnalizarea sau montarea indicatoarelor de avertizare si interdictie corespunzatoare . $. %a corhanitul lemnului cu tapina se vor respecta urmatoarele a. lemnul destinat corhanirii se va toaleta corespunzator prin inlaturarea cracilor , cioturilor, labartarilor , prin olarire la capatul gros al busteanului, astfel incat sa se asigure rostogolirea si se va evita prezenta angajatilor in dreptul miscarii acestuia b. voltarea lemnului se face numai cu ajutorul tapinelor si parghiilor , actionandu-se sincronizat si numai la comanda c. lemnul care urmeaza a fi corhanit se va orienta astfel incat axa lui longitudinala sa fie paralela cu directia de inclinare de cea mai mare panta

d. angajatii vor actiona numai din pozitia laterala si din urma lemnului corhanit . /430/:3% %EM03%31 M/.30: "3 @./:E%E 1. .ecoltarea prin adunatul cracilor , varfurilor sau al arborilor mici cu bratele si tapina pentru formarea sarcinilor se va face prin purtarea directa , tarare sau semitarare . angajatii vor actiona organizat astfel incat sa nu se stanjeneasca reciproc , pastrand intre ei o distanta minima de 6 m. "-%E":/.E/ %EM03%31 "3 /:E%/AE 1. %a operatiunea de colectare a lemnului cu atelaje , conducatorul de atelaj are obligatia de a verifica daca hamurile si jugurile sunt in stare corespunzatoare . #iecare atelaj va fi incredintat numai acelor persoane care cunosc modul de conducere al acestuia, au experienta corespunzatoare si sunt bine instruiti din punct de vedere al protectiei muncii . $. Se interzice folosirea atelajelor la colectare pe timp de viscol, de furtuna sau de ploaie cu descarcari electrice , precum si a animalelor aflate in stare de sanatate necorespunzatoare , a celor neobisnuite la ham sau la jug si nepotcovite . Este interzisa incredintarea atelajelor , chiar si temporara , persoanelor care nu cunosc modul de conducere si nu au fost informate asupra comportamentului animalelor. 5. Se interzice tragerea cu atelajele ! a. pe drumuri in stare necorespunzatoare sau neamenajate , precum si in zone periculoase b. prin vad, cand apa are peste +,9 m adancime sau trecerea pe gheata , prin locuri neverificate si neautorizate de catre agentul economic de exploatare . 6. "aile de colectare pentru atelaje trebui trebuie amenajate corespunzator prin degajarea terenului de obstacole si inlaturarea eventualelor pericole de-a lungul traseelor . /cestea vor fi date in exploatare numai daca ofera toate conditiile de siguranta pentru scos Capropiatul lemnului si in mod special , daca se asigura inscrierea in curbe a celor mai lungi busteni. 9. Pantele periculoase trebuie sa fie identificate si semnalizate prin indicatoare de avertizare . Pe drumurile alunecoase sau cu pante accentuate se vor lua masuri pentru franarea bustenilor si se vor imprastia materiale antiderapante , pe timp de iarna . ,. Podurile si podetele de trecere vor fi prevazute cu parapeti bine consolidati pe ambele parti , iar zonele construite in rambleu vor fi prevazute , de asemenea , cu parapeti pentru evitarea rostogolirii bustenilor.

). Se interzice folosirea atelajelor daca nu au dotare completa si nu sunt in stare corespunzatoare ! a7 tanjala va fi executata din lemn de esente rezistente si elastice , cu lungimea de cel putin $,9 m si cu grosimea de 1+ C 1$ cm b7 cioflangul va fi executat din otel, cu lungimea de $+-5+ cm, din zale bine sudate , cu lungime si grosime corespunzatoare c7 pana de prindere a busteanului va fi executata din otel , cu lungimea de 1+-19 cm d7 lanturi pentru prinderea bustenilor si a celor de rezerva pentru franare e7 tapina pentru miscarea lemnului f7 ciocan pentru baterea penelor . ?. %a colectarea lemnului cu animale de tractiune conducatorii de atelaje trebuie sa respecte urmatoarele ! a. legarea sarcinilor se va face stand lateral si in amonte fata de acestea , iar prinderea lor cu lanturi sau cioflange se va face astfel incat sa nu se desfaca pe timpul transportului b. comanda de prindere a atelajului va fi data numai dupa asigurarea ca in apropiere nu se afla persoane care ar putea fi in pericol. (. %a coborarea pantelor , este interzis ca persoanele sa mearga inaintea atelajului . /tunci cand atelajele sunt expuse pericolului de rasturnare este interzis a se sprijini materialele lemnoase cu diverse parti ale corpului. 1+. 4esprinderea sarcinii se va face numai dupa ce s-a oprit atelajul si dupa asigurarea acesteia impotriva deplasarilor neprevazute . "-%E":/.E/ %EM03%31 "3 :./":-/.E%E 1. 1nainte de plecarea in cursa , conducatorul tractorului va verifica starea tehnica de functionare a acestuia si in mod special a urmatoarelor ! a7 comenzile troliului b7 gradul de uzura al cablurilor c7 functionarea corecta a sapei de sprijin d7 rolele dispozitivului de semisuspendare . $. 1n timpul efectuarii lucrarilor de intretinere si reparatii tractorul trebuie stationat pe un teren orizontal . Sapa de prijin sau lama utilajului vor fi coborate la sol si rotile vor fi asigurate cu pene de lemn. 5. "olectarea lemnului cu tractoarele se va face numai pe traseele stabilite dinainte , cu respectarea pantelor maxime

admise care vor fi de 6+> pentru tractoarele forestiere articulate si $9 > pentru tractoarele universale. 6. 4istanta de la frontul de lucru al echipei de recoltare pana la punctul unde se formeaza sarcina pentru tractor trebuie sa fie de minimum )+ m. 1n cazul cand frontul de lucru al echipei de recoltare se afla pe panta maxima , distanta se masoara de la baza pantei. 9. %a punctul de formare a sarcinii , tractoristul va orienta tractorul cu spatele in directia bustenilor pe care urmeaza sa-i colecteze , astfel incat tragerea cu cablul sa nu se faca sub un unghi mai mare de 19+ fata de axa longitudinala a tractorului. "and unghiul este mai mare de 19+ se vor folosi role de directie ori de unghi. ,. %a tractoarele forestiere articulate , inainte de inceperea tragerii cu troliul, sa ve cobora sapa de sprijin pana la fixare pe sol, fara insa ca rotile din spate sa piarda contactul cu solul. %a celelalte tractoare se va cobora lama din fata si se va actiona frana de mana , iar la nevoie si frana de serviciu. ). Manevrarea troliului se va face numai de catre conducatorul utilajului. ?. Pentru colectarea bustenilor cu troliul , legarea acestora se va face la o distanta de minimum 9+ cm de capatul acestora. (. Se interzice ! a. deplasarea utilajului sau tragerea cablului in timpul legarii si dezlegarii sarcinii b. tragerea sau dezlegarea sarcinii atunci cand utilajul are cabul rasucit sau oblic fata de carlig. 1+. - 4upa legarea sarcinii tractoristul va astepta semnalul convenit din partea legatorului de sarcina si se va convinge personal ca angajatii s-au retras din raza de actiune a utilajului si numai dupa aceea va incepe tragerea sarcinii . - Semnalizarea se va face dupa codul de semnale stabilit si cunoscut de ceilalti angajati aflati in jurul utilajului. 11. Se interzice stationarea legatorului de sarcina si a oricarei alte persoane in apropierea cablului de tractiune , in timpul deplasarii sarcinii . 1$. "onducatorul tractorului, pe perioada tragerii sarcinii , va respecta semnalele date de personalul insarcinat cu supravegherea tractarii acesteia. 15. -peratiunile de inlaturare a intepenirii sarcinii sau de schimbare a directiei de miscare a acesteia se vor face numai dupa oprirea troliului si slabirea cablului de catre tractorist. %egatorul de sarcina va sta tot timpul in amonte de sarcina. 16. /tunci cand rotile de directie tind sa piarda contactul cu solul , tractoristul va opri utilajul. /ceste va slabi cablurile , se va

deplasa fara sarcina pana la punctul de unde va putea reincepe tragerea sarcinii cu troliul in siguranta si numai dupa aceea va putea continua colectarea . 19. %a colectarea pe pante a lemnului cu tractorul se interzice ! a. utilizarea tractorului neechipat cu cabina de rezistenta b. stationarea angajatilor in aval de sarcina in miscare c. sa se traga cu troliul daca conditiile de vizibilitate nu permit conducatorului de utilaj sa urmareasca miscarea sarcinii sau sa receptioneze semnalele legatorului d. sa se prinda carligele la cabluri prin innodarea acestora, precum si utlizarea de cabluri innodate . 1,. - Spatiul destinat dezlegarii sarcinii trebuie sa fie plan, nealunecos si sa permita efectuarea corespunzatoare a manevrelor tractoarelor si ale altor mijloace de transport . - 4ezlegarea sarcinilor se face numai dupa coborarea acestora la sol, dupa slabirea cablurilor si dupa asigurarea stabilitatii sarcinii . - Se interzice depozitarea ori stivuirea materialului lemnos pe diverse materiale cum ar fi cioate , arbori cazuti sau aninati. ,. instructiune S-.:/.E/ S1 SE":1-0/.E/ %EM03%31 1. "ablurile de alimentare a ferastraielor electrice vor fi suspendate pe capre de lemn la inaltimea de 5 m de la sol si protejate impotriva strivirii sau ruperii . $. Se interzice urilizarea cablurilor deteriorate , innodate sau neverificate periodic de catre electricianul care are ca sarcina de munca aceasta operatie. S-.:/.E/ S1 SE":1-0/.E/ %EM03%31 %/ P30": #1= 1. 1n timpul functionarii transportoarelor cu banda sau cu lant se interzice ! a. intinderea lanturilor sau a benzilor, repararea , ungerea sau curatirea tamburilor de actionare si intindere , scoaterea deseurilor de lemn intepenite in timpul functionarii b. functionarea acestora fara limitatoarele de cursa a benzii transportoare si a dispozitivului de intrerupere a energiei electrice , in orice punct de pe traseu c. stationarea angajatilor in timpul distribuirii deseurilor de lemn pe rampe de sortare d. pornirea transportorului , fara ca angajatii repartizati pentru operatia de stivuire sa fie avertizati.

$. %a sectionarea lemnului la punct fix, cu instalatiile prevazute cu ferastraie cu lant sau cu panze circulare si cu sistem mecanizat de alimentare , se interzice actionarea comenzilor inainte de a se asigura ca in raza de actiune a utilajului nu se afla persoane straine. 5. Prinderea bustenilor cu dispozitivele de fixare si centrare se va face pentru asigurarea acestora impotriva deplasarii lemnului in timpul sectionarii. 6. %a sectionarea lemnului cu ferastraie circulare cu disc la punct fix trebuie respectate urmatoarele ! a. utilizarea contragreutatilor se va face in functie de greutatea panzei si de pozitia electromotorului , pentru echilibrarea permanenta a bratului basculant . b. inainte de utilizare se va verifica starea tehnica a dispozitivelor de protectie . SE":1-0/.E/ %EM03%31 "3 #E./S:./1E P-.:/@1%E 1. %a sectionarea lemnului cu ferastraie mecanice portabile se interzice ! a. tinerea lemnului cu mana sau sprijinirea lemnului cu orice parte a corpului. b. :aierea bustenilor prinsi in furcile incarcatorului frontal sau macaralelor , pe autovehicule sau vagoane , in stive , sau a lemnului aflat pe trasportoare c. Scoaterea din functiune a dispozitivelor de protectie d. "uratarea rumegusului sau indepartarea resturilor de bustean , in timpul functionarii ferastraului e. Sectionarea lemnului marunt direct in stiva . $. Se interzice lucrul cu doau ferastraie mecanice sau cu doua echipe in acelasi punct de sortare si*sau sectionare a materialului lemnos. 5. - 4istanta intre busteni alaturati este de minimum +,? m la operatia de sectionare . - bustenii trebuie stabilizati impotriva rostogolirii mai ales pe terenuri in panta , cu opritori sau proptele , atat inainte cat si dupa sectionare . 4ESP1"/.E/ %EM03%31 1. %a despicarea manuala a lemnului se vor folosi unelte corespunzatoare ! topoare , pene , maiuri , tapine etc. $. 1nainte de punerea in functiune a echipamentelor tehnice pentru despicarea mecanizata a lemnului trebuie verificata starea tehnica a acestora si in mod deosebit a dispozitivului de protectie impotriva aruncarii lemnului. 5. ;oltarea , tragerea si impingerea butucilor la despicator , precum si evacuarea lemnului despicat se vor face cu ajutorul

uneltelor destinate in acest scop , fiind interzisa actionarea cu topoare , cu mana sau cu piciorul. 6. 1n cazul in care se produce intepenirea butucului in pana de despicare , deblocarea acestuia se va face numai dupa oprirea despicatorului . Este interzisa folosirea altor butuci , care sa ajute deblocarea prin impingere a piesei despicate . 9. Se interzice despicarea butucilor suprapusi. ,. Partile nedesprinse din lemn prin actionarea despicatorului se vor taia cu toporul numai dupa scoaterea lemnului despicat din flux. ). este interzisa manipularea butucilor peste organele de masini aflate in miscare ale despicatorului mecanic sau peste jgheabul mesei. ?. Manipularea lemnului de la un despicator la altul se face numai pe la capatul instalatiei. (. %a despicarea lemnului se interzice a. lasarea pe platforma despicatorului a lobdelor rezultate , a aschiilor si*sau a uneltelor manuale b. corectarea pozitiei butucului , dupa ce acesta a fost antrenat de pintenul de pe lantul de alimentare a despicatorului mecanic c. scoaterea lemnului despicat in vecinatatea despicatorului - la o distanta mai mica de $,9+ m - in stive cu inaltimea mai mare de 1,$+ m. d. pozitionarea si dirijarea butucilor pe transportorul de alimentare cu mana sau cu alte unelte la depicatoarele de mare productivitate . "-A1.E/ %.EM03%31 1. "ojirea manuala a lemnului se va face de catre un singur angajat pentru fiecare bustean in parte . distanta minima intre busteni trebuie sa fie de cel putin +,? m. $. /tunci cand cojirea se face pe un teren in panta se iau masuri pentru asigurarea lemnului impotriva rostogolirii . 5. 1nainte de inceperea lucrului cu cojitoarele mecanice trebuie verificata starea tehnica a echipamentelor tehnice si , in mod deosebit a dispozitivelor de protectie. 6. %emnul destinat cojirii mecanice va fi curatat de craci , cioturi , aschii si va fi sectionat la capete . 9. "aile de acces din jurul cojitoarelor nu trebuie sa prezinte denivelari sau pericol de alunecare si nu vor fi blocate cu diferite materiale. S:1;31.E/ %EM03%31

Stivuirea trunchiurilor si catargelor 1. Pe masura ce trunchiurile si catargele de lemn se depun in stiva, acestea vor fi asigurate impotriva rostogolirii si alunecarii cu saboti sau pene de lemn la baza stivelor . $. Se interzice ! a. stivuirea sub retele de energie electrica si in apropierea materialelor inflamabile b. stivuirea dezordonata a trunchiurilor si catargelor c. scoaterea bustenilor din mijlocul stivei. Stivuirea si voltarea manuala a sortimentelor de lemn 1. a.Stivuirea manuala a lemnului lung se face numai pentru sortimente de diametre mici ! lemn de constructii , bile si manele . b. stivuirea se va executa prin voltarea manuala cu unelte destinate acestei operatiuni , iar inaltimea stivelor nu va depasi 1,$+ m $. ;oltarea manuala a lemnului se va face de catre angajati dispusi in lateral si in amonte de bustenii manevrati. Suprafetele pe care se volteaza lemnul vor fi degajate de obstacole . Manipularea lemnului se va executa cu ajutorul uneltelor destinate in acest scop. 5. %a voltarea manuala a sortimentelor de lemn lung trebuie respectate urmatoarele ! a. angajatii care folosesc diverse unelte manuale trebuie sa actioneze dinspre capetele lemnului si vor avansa in amonte de acestea b. locul pe care se efectueaza voltarea lemnului trebuie prevazut cu balanci c. voltarea lemnului pe planuri inclinate se va face actionand in urma lemnului care se volteaza si dinspre capetele acestuia d. grinzile care formeaza planul inclinat trebuie fixate pe stiva si sol , iar unghiul de inclinare nu va depasi 5+ +. 6. Se interzice prezenta angajatilor in tre balanci sau intre grinzile planului inclinat. 9. %a stivuirea mecanizata a sortimentelor de lemn cu lungime mare trebuie respectate urmatoarele a. bustenii se aseaza ordonat in stiva , cu piesele mari la baza b. la formarea stivelor , cel putin din $ in $ m , acestea vor fi asigurate contrar rostogolirii . ,. %a incarcarea lemnului cu ajutorul incarcatorului frontal sarcina nu va fi ridicata si purtata la o inaltime mai mare de +,9 m de la sol. ). Se interzice ! a. tragerea si ridicarea bustenilor cu carligul de prindere atunci cand cablul troliului este intins oblic

b. desfacerea stivelor prin daramare c. orice activitate simultana la ridicarea alaturate .

si formarea

stivelor

S-.:/.E/ , :-/%E:/.E/ S1 S:1;31.E/ %EM03%31 4E S:E.1 1. Sortarea lemnului fasonat de steri se va executa numai in locurile stabilite , odata cu sectionarea mecanica. $. Sortimentele de lemn care necesita toaletari trebuie scoase din flux si depozitate separat. 5. Se interzice a. tinerea lobdelor suspendate cu o mana si taierea sau toaletarea cu cealalta mana b. fasonarea lemnului de steri in preajma gramezilor de lobde. 6. %ocurile periculoase se vor marca cu placute de avertizare , pentru interzicerea accesului in zona gurilor de deversare de pe benzile transportoare . 9. %a stivuirea si depozitarea lemnului fasonat in steri se vor respecta urmatoarele ! a. intre capetele stivelor invecinate se va asigura o distanta minima de 1 m b. caile de circulatie , al caror traseu trece pe langa stive de lemn fasonat de steri , vor fi prevazute cu parapeti avand inaltimea de $ m c. se interzice desfasurarea altor lucrari in zona stivelor in care se descarca lemn fasonat de steri. ,. %a stivuirea si depozitarea manuala a lobdelor se vor respecta urmatoarele a. stivele de lemn se vor aseza prin aranjarea ordonata si distantata a lobdelor in mod egal , cu inaltimea maxima de $ m, in cazul lemnului pacehtizat b. stivele se vor dispune cate doua , alaturat si inclinate una spre cealalta c. capetele stivelor lobdelor vor fi asezate in cruce , avand rol de sustinere al acestora. P/"&E:12/.E/ %EM03%31 #/S-0/: 4E S:E.1 S1 M/01P3%/.E/ /"ES:31/ 1. %a executarea operatiei de pachetizare a lemnului fasonat de steri se vor respecta urmatoarele ! a. lemnul se va stivui pe carucioare astfel incat sa se mentina , in permanenta, echilibrul incarcaturii b. legaturile sau ciochinarele se vor fixa pe carucior , in exterior , iar folosirea unor ciochinare necorespunzatoare este interzisa

c. strangerea ciochinarelor se face de catre un singur lucrator , iar bascularea se va executa numai dupa ce sau luat masuri de indepartare a diverselor obstacole si a persoanelor din jur. $. 4eplasarea carucioarelor cu lemn fasonat de steri pachetizat pentru formarea de sarcini , pe terenuri denivelate este interzisa. 5. 4eplasarea carucioarelor cu lemn fasonat de steri destinate pentru transportul manual pe distante scurte se face numai prin impingere , fara socuri su smucituri. 6. stivuirea pachetelor de lemn se va realiza simultan la doua stive alaturate si pe cel mult patru randuri. 9. 4esfacerea pachetelor de lemn se face numai din pozitie laterala fata de pachet. ,. Se interzice desfacerea pachetelor suprapuse ori depuse pe alte materiale. ). stivuirea , incarcarea , descarcarea si manipularea lemnului fasonat in steri pachetizat , se vor efectua numai cu utilaje si mijloacele de transport destinate acestui scop. H 1nstructiune M-0:/.E/ S/3 4EM-0:/.E/ S"&E%E%-. 410 %EM0 1. 1nainte de utilizarea schelelor si podinelor acestea trebuie verificate de conducatorul locului de munca in ceea ce priveste ! a. starea tehnica a elementelor componente b. montarea corecta a schelei , respectiv , a podinei c. modul de consolidare a partilor componente d. asigurarea stabilitatii scgelei . $. Elementele de sustinere a schelelor trebuie acorate pe partile stabile si rezistente ale constructiei astfel incat sa se previna pericolul de alunecare sau rasturnare a acestora. Elementele componente ale podinei se vor consolida si prinde pe reazeme fixe, inlaturandu-se orice pericol de cadere in timpul lucrulu. 5. Schelele si rampele de acces situate la o inaltime mai mare de 1,9 m de la nivelul solului vor fi prevazute cu balustrade de protectie . 6. /ccesul salariatilor pe schele se face numai cu ajutorul scarilor fixate corespunzator contra caderii sau alunecarii . 9. %a executarea lucrarilor de zidarie se interzice ! a. asezarea stalpilor de sustinere si a podinelor pe reazeme improvizate ! caramizi , pietre , lazi b. fixarea sau rezemarea podinelor pe portiuni ori pe elementele instabile ale con structiei

c. aglomerarea locurilor de munca cu angajati sau depozitarea materialelor de constructii pe podinele schelei ori pe podine auxiliare peste limita de rezistenta d. urcarea sau coborarea nagajatilor direct de pe schela , sprijinindu-se pe elementele acesteia e. demontarea schelei prin desfacerea dezordonata a elementelor componente si aruncarea materialelor de la inaltime f. accesul persoanelor strainepe o raza de 1+ m in jurul locurilor unde se executa demontarea schelei.