Sunteți pe pagina 1din 6

Piata carnii in Romania- Oportunitati si constrangeri in perspectiva aderarii la Uniunea Europeana

Dupa 1990 productia de carne a reflectat modificarile intervenite la nivelul efectivelor de animale, respectiv o tendinta de scadere la toate speciile, micii producatori dimensionandu-si efectivele detinute la nevoile de autoconsum si la cerintele limitate a ;e pietelor locale.Astfel, in 2003 productia toatala de carne a fost de 935 mii tone fata de 1490 mii tine in 1989. roductia romaneasca de carne este mai putin competitiva conform standardelor internationale si tre!uie avut in vedere ca in viitor "omania se va confrunta cu o concurenta puternica la carne atunci cand va avea loc aderarea la #niunea $uropena. %istemele de crestere si e&ploatare a animalelor pentru carne sunt in mare parte e&tensive, cu mici e&ceptii n sectorul porcinelor si pastravilor unde e&ista si un sistem intensiv, dar cu pondere mica.Acesta conduce la reali'area unor durate de in(rasare mari, datorate unei rate sca'ute a conversiei fura)elor deoarece nu se asi(ura un raport ener(etico-proteic, ceea ce duce la reali'area unor sporuri medii 'ilnice reduse si (reutate la sacrificare sca'uta. Din aceasta cau'a, productia de carne este un produs secundar, este de e&emplu la !ovine care sunt e&ploatate in principal pentru lapte sau la ovine. *onditiile de adapostire sunt precare si cu impact asupra !unastariianimalelor si performantelor productive. +ura)area animalelor in fermele mici, familiale se face cu fura)e de sla!a calitate, neprelucrate , ceea ce conduce ;a consumuri mari, ineficiente. +oarte putini prducatori mici si mi)locii care au orientare comerciala si care cauta sa-si im!unatateasca randamentul te,nic. roducatorii sunt adesea lipsiti de informare privind piata.-n "omania nu e&ista un sistem de clasificare a carcaselor dupa calitate pentru a stimula producatorii prin pr.t, plata facandu-se in functie de (reutatea carcaselor. -n sectorul de a!atori'are si procesare se practica o te,nolo(ie invec,ita datorita nivelului redus al investitiilor. "e(lementarile politicii comunitare privind procesarea in sectorul de carne se vor limita, utili'area unor parti de carcase vor (enera costuri

mari. %e impune implemantarea de-a lun(ul lantului carnii a unui sistem informational privind piata si a unui sistem de clasificare a carcaselor de !ovine, ovine si porcine. / mare parte din cantitatea de carne se desface pe piata li!era taraneasca care poate sa includa riscuri de sanatate pu!lica datorata calitatii i(ienice sca'ute a producatorilor de carne. -n paralel cu aceste piete e&ista mici ma(a'ine care asi(ura facilitati limitate pentru mentinerea caltatii, in special a produselor proaspete, precum si supermar0eturi care , in (eneral, se !a'ea'a pe produse importate pentru toate sortimentele de carne. 1eri(a detailistilor sta!ileste calitatea si cantitatea de carne , mai ales la porc si industria auto,tona nu poate sa raspunda acestor cerinte, ceea ce duce la cresterea importurilor si scaderea e&porturilor romanesti de carne. -mpedimentele cresterii e&porturilor romanesti de carne sunt 2 ineficienta industriei de procesare, sla!a de'voltare a infrastructurii de piata, calitatea sla!a a productiei din carne, care nu indeplinesc standardele europene. Anali'and situatia e&porturilor din carne si animalele vii putem conclu'iona ca sin(ura po'itie avanta)oasa pentru "omania o repre'inta ovinele in viu 31500 mii de capete in 20024 si a crescut si e&portul de carne de pasare. -nformatiile referitoare la piata repre'inta un instrument important pentru a raspunde sc,im!arii si pentru a identifica eventualele oporunitati. -n plus, activitati de sustinere a oportunitatilor de piata interne si de e&port, i-ar a)uta pe producatori, comercianti si procesatori sa cunoasca cerintele pietei si preferintele consumatorilor. 5umarul redus al a!atoarelor certificate conform standardelor #$ pentru sacrificarea animalelor limitea'a in pre'ent oportunitatea transformarii van'arilor la e&port in viu in van'ari de carcase 3ovine si !ovine4. 6a nivelul fermei, oportunitatile pentru o eficienta im!unatatita si o sporire a calitatii tre!uie cautate in asi(urarea unui material (enetic mai !un, im!unatatirea fura)arii si in(ri)irii animalelor, a conditiilor de adapostire. -ntroducerea sistemului de clasificare a carcaselor 7 $#"/ 7 va permite o plata ec,ita!ila !a'ata pe calitatea carcaselor si va conduce la sporirea calitatii productiei, intrucat in pre'ent pretul nu este corelat cu calitatea carcasei 6a !ovine se impune introducerea unui sistem de identificare si inre(istrare a animalelor 3crotaliere4, actiune care a demarat, in pre'ent fiind 900 mii !ovine, in mod similar cu sistemul din #niunea $uropeana.

%e impune spri)inirea crescatoriilor de animale in directia cresterii dimensiunii medii a fermelor. %e impune spri)inirea crescatorilor de animale in directia cresterii dimensiunii medii a fermelor. -n ceea ce priveste procesarea este necesar sa se im!unatateasca competitivitatea produselor prelucrate si orientarea in acord cu cerintele minime de securitate alimentara impuse de #niunea $uropeana. entru restructurarea si de'voltarea sectorului de carne se impun directii de investitii in 2 -a!atoare ; -ec,ipamente de taiere ; -moderni'area si c,iar inlocuirea instalatiilor fri(orifice in vederea alinierii depo'itelor de stocare a carnii si produselor din carne la normele #$ ; -am!ala)e, etiv,ete, promovare ; -moderni'are si control la receptia animalelor, taiere, procesare, comerciali're ; -n pre'ent, in "omania, e&ista putine ferme mici si mi)locii via!ile de crestere a animalelor pentru carne si este necesar de a a)uta acele ferme de semisu!'istenta care au potential de a se de'volta pentru a deveni unitati comerciale. entru a im!unatati flu&ul de animale pentru carne de la micii producatori care sunt ma)oritari, la pietele or(ani'ate este necesara o infrastructura de piata im!unatatita. roducatorii sufera din cau'a lipsei de informatii referitoare la piata fiind necesare informatiile privind preturile si volumele comerciali'ate. -n plus, anc,etele si anali'ele oportunitatilor de piata, interene si e&terne, i-ar putea a)uta pe fermieri, procesatori si comercianti sa cunoasca cerintele pietei si preferintele consumatorilor. $ste necesara im!unatatirea sectorului de procesare in directia satisfacerii cerintelor in acord cu normele si re(lementarile #$, dar si pentru si(uranta alimentara a consumatorului din "omania, si mai ales pentru a se reali'a produse cu o valoare adau(ata mai mare 3(rad inalt de prelucare4 cerute din ce in ce mai mult de consumatorii din tare si la e&port. A!atori'area animalelor si procesarea carnii la scara mica, care au loc in pre'ent, determina costuri mari si nu corespund standardelor de i(iena si calitate. 8area parte a cantitatii de carne consumata in "omania provine din crescatorii de scara mica. $ste dificil sa se impuna un control calitativ pentru o productie aproape de

su!'istenta, ceea ce creea'a riscuri rele pentru sanatatea animalelor si pentru sanatatea consumatorilor. Principalele constrangeri ce limiteaza competitivitatea sectorului de carne din Romania : 1.La nivelul productiei : -productia este fra(mentata in fermede dimensiuni mici ; -conditii precare de adapostire cu impact asupra !unastarii animalelor ; -lipsa capitalului pentru accesul la material (enetic valoros ; -fura)area de )oasa calitate duce la o conversie redusa si costuri mari ; 2.La nivelul procesarii : -capacitatatile supradimensionate ; -te,nolo(ii invec,ite neperformante ; -ponderea mare a consumului familial limitea'a de'voltarea pietei ; -nivelul sca'ut de investitii ; -lipsa unui sistem de plata in functie de calitatea carcaselor ; -am!alarea si etic,etarea necorespun'atoare; 3.La nivelul distribuiei si comercializarii: -sectorul de distri!uie cu ridicata fra(mentat 3intreprinderi mici ceea ce duce la costuri ridicate4 ; -supermar0eturile se !a'ea'a pe importuri . -n "omania calitatea carnii nu este la nivelul standardelor #$ si in plus, tarile vecine 3#n(aria, olonia4 sunt competitori puternici privind calitatea si preturile. *a o conclu'ie despre eficienta si competitivitatea din sectorul de crne romanesc, tre!uie reali'at faptul ca o economie concurentiala va implica masuri si actiuni care se vor face resimtite, in primul rand, de actualii producatori de su!'istenta. otrivit ordinului nr. 10892001, privind dimenisunile minime ale e&ploatatiilor a(ricole, vor fi spri)inite acele e&ploatatii profita!ile, orientate spre piata, respectiv cu 50 capete taurine la in(rasat, minim 100 porci, 300 oi si minim 5000 pasari de carne. -n pre'ent numarul e&ploatatiilor care au aceste dimensiuni repre'inta cca 10:.

ibliogra!ie :
1.+acultatea de $conomie A(roalimentara si a 8ediului.-nstitutul de $conomie A(rara, Adrerarea Romaniei la uUniunea europeana-provocare pentru agricultura si mediu, $ditura A%$, ;ucuresti, 2005 2.<avrilescu, D, <iurca D3coord4,Economia agroalimentara, $ditura $&pert, ;ucuresti, 2000 3.Tratatul privind aderarea Republicii Bulgaria si Romaniei la Uniunea Europeana, $ditura "e(ia Autonoma =8onitorul /ficial = , ;ucuresti, 2005 4.#niversitatea 7 %piru >aret 7 .facultatea de 8ana(ement +inaniciar *onta!il *onstanta, Dezvoltarea economica a Romaniei in perspectiva integrarii in Uniunea Europeana, $ditura $uroplis, *onstanta, 2005

U"#$ER%#&'&E' (1 )E*E+ R#E 1,1-. 'L ' #UL#' /'*UL&'&E' )E %&##"&E E*O"O+#*E %PE*#'L#0'RE' +'R1E&#"2

U"#U"E' EUROPE'"' Piata carnii in Romania-Oportunitati si constrangeri in perspectiva aderarii la UE

3urcanu *ipriana 'nul #4 grupa a-## a

A6;A -#6-A 200?

S-ar putea să vă placă și