Sunteți pe pagina 1din 61

CUPRINS

CAPITOLUL I. Generaliti......4 SECIUNEA I. Aspecte introductive4 1.1. Noiunea i obiectul experti ei. .....4 1.!. Clasi"icarea experti elor# 1.$. Evoluia ) experti elor %n &o'(nia..

SECIUNEA A II*A. +ispunerea experti ei ,udiciare..)

SECIUNEA A III*A. -rocedura experti ei ,udiciare.....11

SECIUNEA A I.*A. Experii ,udiciari......1) 4.1. Noiunea de expert.....1) 4.!. Condiiile cerute pentru a "i expert.1/ 4.$. Ale0erea1 dese'narea i nu'2rul experilor...1/ 4.$.1. experilor...................................................................................................13 4.$.! +ese'narea experilor..............................................................................................13 4.$.$. experilor...................................................................................................!4
1

Ale0erea

Nu'2rul

4.4. +repturile i obli0aiile experilor...!4 4.4.1. experilor.!4 4.4.!. 5bli0aiile experilor !1 4.#. Inco'patibilitatea1 abinerea1 recu area i %nlocuirea experilor!! 4.#.1. Inco'patibilitatea experilor...!! 4.#.!. Abinerea experilor....!! 4.#.$. &ecu area experilor!$ 4.#.4. .!4 4.7. &2spunderi i 6nlocuirea experilor.... +repturile

sanciuni...!4

CAPITOLUL II. Rolul expertizei ju i!iare "n pro!e#ul penal $i !i%il&' SECIUNEA I. Aspecte 0enerale..!# SECIUNE A II*A. Experti a ,udiciar2 ca 'i,loc de prob2 %n procesul penal.!) SECIUNE A III*A. Experti a ,udiciar2 ca 'i,loc de prob2 %n procesul civil.!3 CAPITOLUL III. Tipuri e expertize ju i!iare !ri(inali#ti!e..)& SECIUNEA I. Experti a scrisului i a docu'entelor.$! SECIUNEA A II*A.Experti a balistic2...$7
2

!.1. Exa'inarea te8nic2 propriu* is2 a ar'elor de "oc.... $) !.1.1. +eter'inarea tipului1 'odelului i calibrului ar'ei$/ !.1.!. Stabilirea st2rii de "uncionare a unei ar'e..$/ !.1.$. Exa'inarea ar'elor de "oc atipice..$3 !.1.4. &e"acerea inscripiilor tanate pe ar'e...44 !.!. Exa'inarea 'uniiei i a explo ivelor44 !.!.1. Exa'inarea 'uniiei44 !.!.!. Exa'inarea explo ivelor.44 !.$. Exa'inarea ur'elor "or'ate de ar'ele de "oc...41 !.$.1. Experti a ur'elor principale ale tra0erii.41 !.$.!. Experti a ur'elor secundare ale tra0erii.41 !.$.$. Experti a preli'inar2......41 !.4. Identi"icarea ar'elor de "oc dup2 ur'ele "or'ate pe 0lon i pe tubul cartuului.....4! !.4.1. Identi"icarea ar'ei dup2 ur'ele "or'ate pe 0lon...4! !.4.!. Identi"icarea ar'elor dup2 ur'ele l2sate pe tubul cartuului..4! SECIUNEA A III*A. Experti a dactiloscopic2...4$ $.1.Experti a cri'inalistic2 a ur'elor de '(ini............................................................................4$ $.!. Experti a cri'inalistic2 a ur'elor de picioare...4# SECIUNEA A .*A.Experti a accidentelor de tra"ic rutier.47 SECIUNEA A I.*A. Experti a vocii i a vorbirii..43 SECIUNEA A .I*A. Experti a "oto0ra"iilor i a i'a0inilor video#$ SECIUNEA A .II*A. Experti a "i ico*c8i'ic2.#4 Con!luzii...'*

+i,lio-ra.ie...'/

CAPITOLUL I. G0N0RALIT1I

S0C2IUN0A I. A#pe!te intro u!ti%e

3.3.

Noiunea $i o,ie!tul expertizei

Eti'olo0ia cuv(ntului 9experti 2: provine din li'ba latin2. Cuv(ntul expert1 dese'n(nd persoana care e"ectuea 2 experti a1 cunoate 'ai 'ulte accepiuni1 ast"el c21 %nt(lni' expresiile latineti precu'1 9expertus: ;cel care a probat1 care a %ncercat1 care are experien2<1 9artis peritus: ;experi'entat %n orice do'eniu al artei1 tiinei< 9peritus: ;experi'entat1 cunosc2tor1 versat<1 precu' i cuv(ntul 9experior: ;a incera1 a dovedi<. -rin expert se %nele0e o persoan2 care1 dein(nd cunotine %ntr*un anu'it do'eniu1 este dele0at2 s2 studie e i s2 veri"ice unele situaii i apoi s2 e"ectue e un raport ba at pe opiniile i pe cunotinele acestuia. +e*a lun0ul ti'pului au "ost "or'ulate 'ulte de"iniii ale experti ei de c2tre di"erii autori1 str2ini sau ro'(ni1 dar aceste de"iniii s*au dovedit a "i inco'plete din punct de vedere a re0le'ent2rilor de le0ea procesual2 ro'an2. 5 de"iniie cu care pute' "i de acord este aceea a lui .intil2 +on0oro 1 potrivit c2reia1 9experti a este o activitate de cercetare tiini"ic2 a ur'elor i
4

'i,loacelor 'ateriale de prob2 %n scopul identi"ic2rii persoanelor1 ani'alelor1 obiectelor1 substanelor sau "eno'enelor1 al deter'in2rii anu'itor %nsuiri sau sc8i'b2ri intervenite %n coninutul1 "or'a i aspectul lor:. 5biectul experti ei %l "or'ea 2 l2'urirea unor %'pre,ur2ri de "apt1 a c2ror cunoatere recla'2 o co'peten2 special2. El este prev2 ut cu claritate i %n prevederile le0ilor procesuale ro'(ne1 respectiv %n codul de procedur2 civil21 %n articolul !411 : Cnd pentru lmurirea unor mprejurri de fapt, instanta socotete de cuviin s cunoasc prerea unor specialiti, va numi, la cerere sau din oficiu, unul sau trei experi... : i %n codul de procedur2 penal21 articolul 1171 9 Cnd pentru lmurirea unor fapte sau mprejurri ale cauzei, n vederea aflrii adevrului, sunt necesare cunotinele unui expert, organul de urmrire penal ori instana de judecat dispune, la cerere sau din oficiu, efectuarea unei expertize:. =otui1 "olosirea experti elor este li'itat21 %n sensul c2 nu se poate dispune e"ectuarea experti elor pentru orice proble'2 care cere o l2'urire supli'entar21 ci doar pentru dovedirea %'pre,ur2rilor de "apt. 3.&. Cla#i.i!area expertizelor

+atorit2 "aptului c2 do'eniile de e"ectuare a experti ei sunt diverse1 %n "uncie de natura co'iterii in"raciunii1 distin0e' 'ai 'ult clasi"ic2ri ale experti elor. 5 pri'2 distincie este deter'inat2 de criteriul scopului pentru care au "ost solicitate experti ele1 %n "uncie de care1 acestea sunt de natur2 ,udiciar2 i extra,udiciar2. 9Cele judiciare sunt reglementate de Codul de procedur penal i alte legi speciale, iar cele extrajudiciare sunt efectuate n afara procedurilor reglementate privind rezolvarea unor cauze supuse verdictului justiiei.1 Experti ele extra,udiciare sunt acele experti e e"ectuate cu privire la unele situaii care n* au vreo le02tur2 cu activitatea ,udiciar2 i care sunt dispuse la cererea unor persoane1 "i ice sau ,uridice. 9Experti ele ,udiciare sunt acele experti e te8nice dispuse de instanele ,udec2toreti1 de or0anele de ur'2rire penal2 sau de alte or0ane cu atribuii ,urisdicionale i constituie acele 'i,loace de prob21 prin care experii sau specialitii care le e"ectuea 21 aduc la cunotina
A se vedea i dispo iiile 5.>. nr. !?!444 privind or0ani area activit2ii de experti 2 te8nic2 ,udiciar2 i extra,udiciar2 ; @. 5". Nr. !7 din !# ianuarie !44#<.
1

or0anelor ,udiciare opiniile "or'ulate de acetia1 opinii ba ate pe activit2i de cercetare a ca ului1 %n vederea l2'uririi %'pre,ur2rilor de "apt1 pentru care sunt necesare cunotine deosebite.:1 9Un alt criteriu de clasi"icare a experti elor %l "or'ea 2 do'eniul de aplicare1 anu'e particularitatea proble'elor care vor "i re olvate prin experti 2. +atorit2 acestui criteriu de clasi"icare1 distin0e' %ntre experti ele cri'inalistice ; care constau %n identi"icarea sau stabilirea apartenenei persoanelor sau a obiectelor ce au l2sat ur'e la locul "aptei1 acestea put(ndu*se la r(ndul lor clasi"ica %n experti e 0ra"ice i te8nice a docu'entelor1 dactiloscopice1 traseolo0ice1 balistice1 "i ico*c8i'ice1 a vocii i vorbirii1 a i'a0inilor1 biolo0ice1 0enetice<1 experti ele 'edico*le0ale ; constau %n stabilirea cau elor 'orii %n ca ul in"raciunilor contra vieii1 a celor privitoare la viaa sexuala ori la starea psi8ic2 a unor persoane1 a v2t2'2rilor corporale sau a s2n2t2ii<1 experti ele contabile ; prin care se l2'uresc anu'ite aspecte care privesc situaia "inanciar*"iscal21 cu' ar "i le0alitatea actelor de ,usti"icare a c8eltuielilor1 existena i %ntinderea pre,udiciului<1 experti ele psi8iatrice ; necesare pentru stabilirea anu'itor proble'e care privesc tulbur2rile psi8ice1 a nivelului de de voltare intelectual2 a unui 'inor %ntre 14 i 17 ani1 capacitatea psi8ic2 a unei personae de a depune '2turie< i experti ele te8nice ; necesare pentru re olvarea unor proble'e le0ate de producerea accidentelor de 'unc21 de cale "erat21 de circulaie<:.! Al treilea criteriu de clasi"icare a experti elor %l constituie 'odul %n care le0ea re0le'entea 2 necesitatea e"ectu2rii experti elor1 acestea put(nd "i "acultative sau obli0atorie. Cele "acultative sunt cele 'ai "recvente1 deoarece ele sunt dispuse "ie la cererea p2rilor interesate1 "ie atunci c(nd or0anele ,udiciare consider2 c2 sunt necesare cunotinele unui expert pentru l2'urirea unor aspecte ale cau ei. 9Al patrulea criteriu de clasi"icare a experti elor este cel al 'odului de dese'nare a expertului1 ast"el c2 ave' experti e si'ple sau o"iciale ; %n care expertul este nu'it de or0anul penal i tot el este cel care %i controlea 2 activitatea<1 i experti e contradictorii ;%n care expertul este nu'it de c2tre or0anele ,udiciare penale i de c2tre p2ri<:.$ Ulti'ul criteriu de clasi"icare a experti elor %l constituie 'odul de or0ani are a experti elor1 acestea put(nd "i si'ple ; reali ate de c2tre un specialist dintr*un sin0ur do'eniu de
1

5.>. nr. !?!4441 articolul !. Anastasiu Criu1 Tratat de procesual penal, Editura Aa'an0iu1 Bucureti1 !4111 pa0. !)1. Ion Nea0u1 Tratat de procedur penal1 Editura -ro1 Bucureti1 133)1 pa0.$/#.

2 3

activitate< i co'plexe sau 'ixte ; la care este nevoie de cunotine din 'ai 'ulte do'enii de activitate pentru clari"icarea "aptelor i %'pre,ur2rilor cau ei<. +atorit2 clasi"ic2rii experti elor 'enionate 'ai sus1 %nt(lni' ur'2toarele tipuri de experiC a.< Experi ,udiciariD b.< Experi extra,udiciariD c.< Experi cri'inalitiD d.< Experi 'edico*le0aliD e.< Experi contabiliD ".< Experi psi8iatriciD 0.< Experi te8nici. 3.) 0%oluia expertizelor "n Ro(4nia Experti a ,udiciar21 %n ara noastr21 a "ost re0le'entat2 %n docu'ente edi"icatoare din vec8iul drept ro'(nesc1 cu' sunt Codul lui Ipsilanti1 Ee0iuirea lui Cara0ea i Codul Cali'a8. +in docu'entele vre'ii re ult2 c2 experii aveau o credibilitate 'ai 'are dec(t '2rturiile1 aa cu' reiese i din prevederea potrivit c2reia :%n situaia %n care unii experi a"ir'2 i alii nea021 vor "i cre ui cei 'ai 'uli i cei 'ai buni1 destoinici1 iar dac2 sunt e0ali se va recur0e la probe:.1 9-ri'a experti 2 o"icial2 s*a e"ectuat %n anul 1/!$1 de c2tre Atanasie BeFeri1 %ntr*un ca de 'oarte prin 8e'ora0ie cerebral21 suspectat2 de intoxicaie cri'inal2 cu subli'at:.2 6n privina experti ei cri'inalistice1 Ee0ea nr. 43/?1347 re0le'entea 2 pentru pri'a dat2 experti a scrisului1 prin constituirea pri'ului corp de experi 0ra"ici. Cu toate acestea1 le0ea a "ost abro0at21 %n 'od ne,usti"icat1 prin +ecretul nr. 4)!?13#). 6n anul 13731 prin Ee0ea nr. 4$1 cu 'odi"ic2rile ulterioare1 s*a reali at o re0le'entare unitar2 a experti ei cri'inalistice.

&adu Constantin1 -o'pil +r208ici1 @ircea Ioni2 1 xpertizele, mijloc de pro! n procesul penal1 Editura =e8nic21 Bucureti1 !4441 pa0. !! ! E'il @i8uleac1 xpertiza judiciar1 Editura Gtiini"ic21 Bucureti1 13)11 pa0. 1$1

96n Codul de procedur2 penal2 editat %n anul 13$7 i intrat %n vi0oare %n anul 13$)1 le0iutorul a re0le'entat %n 'od a'2nunit condiiile i 'odul de nu'ire a exerilor1 c(t i drepturile i obli0aiile lor:.1 @ai sublinie' "aptul c21 prin 'odi"ic2rile i co'plet2rile aduse Codului de procedur2 penal2 prin Ee0ea nr. 141?1337 s*a creat o"icial posibilitatea utili 2rii experti ei vocii i a vorbirii1 0en de experti 2 ale c2rei ba e au "ost puse %n &o'(nia %nc2 din anii H)4:.2 Experti ele sunt re0le'entate %n 5rdonana nr. ! din !1?41?!444 privind or0ani area activit2ii de experti 2 te8nic2 ,udiciar2 i extra,udiciar2 e'is2 de >uvernul &o'(niei.

S0CIUN0A A II5A. 6i#punerea expertizei ju i!iare


Aa cu' ter'enul dispunere su0erea 21 aceast2 situaie este speci"ic2 doar experti elor ,udiciare1 %n care o situaie controversat2 a a,uns obiect de ,udecat2 pentru instana care1 din proprie iniiativ2 sau la solicitarea uneia sau a'belor p2ri a"late %n liti0iu1 dispune o experti 21 %n 0eneral al2turi de alte 'ateriale probante ;probe cu docu'ente ? %nscrisuri1 probe cu 'artori etc.<. +e "apt1 atunci c(nd iniiativa aparine p2rilor se consider2 c2 instana procedea 2 la ad'iterea experti ei1 iar c(nd iniiativa aparine instanei de ,udecat2 se poate vorbi de dispunerea experti ei. 6n cau ele penale se %nt(lnete expresia ordonarea experti ei ;articolul 117 Cod procedur2 penal2< pentru dispunerea experti ei1 la cerere sau din o"iciu. Ad'iterea sau dispunerea experti ei este %n principiu "acultativ21 or0anul ,udiciar "iind liber s2 aprecie e dac2 %n cau a respectiv2 este ad'isibil2 i concludent2 o anu'it2 experti a sau alta ori niciuna.$ -entru aceasta1 se iau %n considerare toate 'aterialele dosarului cau ei1 se aprecia 2 utilitatea acestui de'ers supli'entar i concludena potenial2. Se consider2 deopotriv2 avanta,ele pe care le*ar o"eri o ast"el de prob2 pentru soluionarea cau ei1 dar i posibilitatea ca %n acest "el s2 se %nt(r ie "inali area actului de ,udecat2. Con"or' articolului 11)1 alineatul ;1<1 Cod procedur2 penal21 9efectuarea unei expertize psi"iatrice este o!ligatorie n cazul infraciunii de omor deose!it de grav, precum i atunci cnd
1 !

E'il @i8uleac1 op.cit., pa0.1$1 &adu Constantin1 -o'pil +r208ici1 @ircea Ioni21 op.cit., pa0. !! E'il @i8uleac1 op.cit., pa0. 1$#.

organul de urmrire penal sau instanta de judecat are ndoial asupra strii psi"ice a nvinuitului sau inculpatului:. Con"or' alineatului !1 9expertiza n aceste cazuri se efectueaz n instituii sanitare de specialitate. #n vederea efecturii expertizei, organul de cercetare penal cu apro!area procurorului sau instana de judecat dispune internarea nvinuitului ori inculpatului pe timpul necesar. $ceast msur este executorie i se aduce la ndeplinire, n caz de opunere, de organele de poliie:. Con"or' alineatului $1 9efectuarea unei expertize este o!ligatorie pentru a sta!ili cauzele morii, dac nu s%a ntocmit un raport medico%legal:.1 -entru a dispune e"ectuarea unei experti e1 or0anul de ur'2rire penal2 sau instana de ,udecat2 trebuie s2 constate pre ena cu'ulativ2 a unor "apte sau st2ri de "apt care nu sunt valori"icate %ndea,uns i %'pre,urarea c21 pentru l2'urirea lor este necesar2 "olosirea cunotinelor unor specialiti. 6n situaia %n care sunt %ntrunite cele dou2 cerine exprese ale le0ii1 or0anul ,udiciar dispune e"ectuarea experti ei c8iar dac2 ,udec2torii sau persoanele care e"ectuea 2 ur'2rirea au unele cunotine %n specialitatea respectiv21 %n alt 'od s*ar aduce o 0rav2 %nc2lcare a 0araniilor procesuale ale parilor1deoarece aceasta nu ar putea discuta liber i critic2 conclu iile de specialitate1 c(nd ele ar aparine persoanei care e"ectuea 2 ur'2rirea penal2 sau particip2 la ,udecat2. 5r0anul de ur'2rire penal2 sau instana de ,udecat21 constat(nd existenta condiiilor ar2tate1 sunt obli0ate s2 dispun2 e"ectuarea experti ei c8iar dac2 nu %ntrev2d posibilitatea unor conclu ii certe %n raport cu 'aterialele docu'entare care poate "i puse la dispo iia experilor ori %n raport cu nivelul de volt2rii tiinei i a posibilit2ilor te8nice existente %n do'eniul respectiv. -entru ca or0anul ,udiciar s2 %ncuviine e e"ectuarea unei experti e ,udiciare1 el trebuie s2 veri"ice %nt(i ad'isibilitatea i concludena experti ei. 6n acest sens1 experti a va "i ad'isibil2 dac2 se pune proble'a l2'uririi unor %'pre,ur2ri de "apt de c2tre un specialist i dac2 se constat2 c2 experti a poart2 asupra unor %'pre,ur2ri de "apt a c2ror l2'urire este de natur2 s2 a,ute or0anul ,udiciar la re olvarea cau ei. 6n le02tur2 cu proble'a concludenei1 cite un ca elocvent din practica ,udiciar21 9S*a constatat ast"el c21 respin0erea experti ei psi8iatrice pe 'otiv c2 nu este o prob2 concludent21 deoarece acu atul1 %n co'portarea sa ulti'2 s*a 'ani"estat ca orice o' nor'al1 nu este convin02toare1 %ntruc(t starea de responsabilitate care interesea 2 este cea din 'o'entul s2v(ririi "aptei1 nu cea ulterioar2. Aot2r(rea este 'otivat2 pe ar0u'entul c2 experti a psi8iatric2
1

Codul de procedur2 penal21 articolul 11).

se i'punea cu at(t 'ai 'ult1 cu c(t o'orul n*a avut un 'obil1 iar inculpatul s*a predat sin0ur autorit2ilor1 s*a autodenunat. +eci era vorba despre o "apt2 "2r2 explicaie lo0ic21 ca o aciune a unui o' de ec8ilibrat1 sub i'pulsul unui acces ire istibil patolo0ic de a ucide:.1 Exist2 ca uri %n care or0anul ,udiciar poate s2 nu apele e la expert1 dac2 el consider2 c2 are capacitatea necesar2 s2 re olve cau a respectiv2. +ispunerea unei at"el de experti e de c2tre or0anul ,udiciar nu %nsea'n2 c2 se oprete activitatea or0anului de ur'2rire penal2 sau a ,udec2torului din procesul civil sau penal %n ce privete ad'inistrarea acestui 'i,loc de prob2. 95r0anul ,udiciar care dispune experti a este obli0at s2 e"ectue e un studiu a'2nunit al ur'elor i 'i,loacelor 'ateriale de prob2 pentru a se "a'iliari a cu speci"icul lor1 %n scopul stabilirii 'aterialelor de co'paraie ce trebuie s2 "ie pre02tite i a "or'ularii corecte a tuturor %ntreb2rilor la care ur'ea 2 s2 r2spund2 specialitii. +e ase'enea1 este deosebit de i'portant ca specialitilor s2 li se pun2 la dispo iie 'aterialele de calitate bun21 prin ur'are ele trebuie s2 "ie veri"icate sub raportul calit2ii i utilit2ii lor pentru executarea lucr2rii. Calitatea precar2 a 'aterialelor destinate experti ei risc2 s2 duc2 la "or'ularea unor conclu ii eronate1 "2r2 valoare pentru cau 2:.! 9Ea dispunerea experti ei se e'ite o ordonan2 a or0anelor de ur'2rire sau o %nc8eiere a instanei1 care este obli0atorie pentru expert. 5rdonana sau inc8ierea de e"ectuare a experti ei const21 %n principiu1 din trei p2ri evidentiabileC introductiv21 descriptiv2 i re olutiv2. 6n partea introductiv2 sunt indicate locul i data %ntoc'irii ordonanei1 precu' i nu'ele persoanei care a %ntoc'it*o. -artea descriptiv2 conine descrierea succint2 a %'pre,ur2rilor cau ei1 acest "apt d(ndu*i expertului posibilitatea de a 8ot2r% dac2 este necesar ca acesta s2 ia cunotin2 de 'aterialele cau ei1 care se re"er2 laC obiectul experti ei1 te'eiurile pentru e"ectuarea experti ei i do'eniul cunotinelor speciale necesare pentru e"ectuarea experti ei. 6n partea re olutiv2 sunt indicate "elul experti ei1 datele1 nu'ele i prenu'ele expertului sau denu'irea instituiei de experti 2 %n care trebuie s2 "ie e"ectuat2 experti a: .$ +ispunerea experti ei poate "i e"ectuat2 at(t %n "a a de ur'2rire penal21 c(t i %n cea de ,udecat2. &e0uli tactice aplicate la dispunerea experti elor cri'inalistice.4
=rib. pop. oras. Botoani1 sentina penal21 Nr. $$3?13#71 in 9I.N.:1 nr. )?13#71 pa0. 1133*1!411 cu nota de St. Apateanu. ! &adu Constantin1 -o'pil +r208ici1 @ircea Ioni21 op.cit., pa0.$1*$!. $ Aurelian Bu 2ianu1 xpertiza te"nic judiciar i extrajudiciar1 Editura No'ina Eex1 Bucureti1 !4141 pa0. 74. 4 E'ilian Stancu1 Tratat de criminalistic1 Editura Universul Iuridic1 Bucureti1 !4141 pa0. $//
1

10

a.< 5portunitatea experti eiD b.< Stabilirea corect2 a obiectului experti eiD c.< Jor'ularea clar2 a %ntreb2rilor adresate expertuluiD d.< Asi0urarea calit2ii 'aterialelor tri'ise spre experti 2D Coninutul ordonanei sau re oluiei 'otivate trebuie s2 cuprind2 ur'2toarele dateC * * * * * * * * * * * * * data e'iteriiD or0anul de ur'2rire penal2 care a dispus*o i nu'ele1 prenu'ele1 "uncia anc8etatoruluiD ba a le0al2 %n care se dispuneD tipul de experti 2 sau constatarea care se dispuneD instituia care "ace lucrareaD nu'ele1 prenu'ele expertului te8nic sau contabil care e"ectuea 2 experti 2D %ntreb2rile la care vor r2spunde expertul i specialistulD expertul propus de p2riD dac2 p2rile particip2 la e"ectuarea experti eiD 'aterialele care vor "i puse la dispo iia expertuluiD dac2 expertul are dreptul s2 ia cunotin2 de coninutul dosarului de ur'2rire penal2 i or0anul la care acesta se a"l2D 'eniune privind %ncuviinarea dat2 expertului de a cere i pri'i explicaii de la p2riD ter'enul de depunere a raportului de experti 2.

S0CIUN0A A III5A. Pro!e ura expertizei ju i!iare


+in punct de vedere procedural1 experti a este un de'ers co'plex1 cu des"2urare speci"ic2 %n ti'p i spaiu a unor activit2i ce "ac obiectul ba ei nor'ative %n do'eniu1 al pro"esiei de expert i al unei deontolo0ii ri0uroase1 toate alc2tuind un set de re0uli cunoscute i cutu'e. -entru a se putea e"ectua aceast2 etap2 trebuie parcuri anu'ii pai1 i anu'eC a.< Solicitarea experti eiD Este speci"ic2 experti elor extra,udiciare1 dar i 'a,orit2ii experti elor ,udiciare.

11

b.< +ispunerea e"ectu2rii experti eiD 9 xpertizele se ordon de ctre organul de urmrire penal sau de ctre instana de judecat, la cerere sau din oficiu&, 'dar n anumite situaii este c"iar o!ligatorie ordonarea unei expertize.( c.< Stabilirea obiectivelor experti eiD Acestea se stabilesc de c2tre or0anele de ur'2rire penal2 i de c2tre instanele de ,udecat2 %n ca ul experti elor din spetele penale1 de c2tre p2ri %n ca ul experti elor din spetele civile sau de c2tre client %n ca ul experti elor extra,udiciare. d.< Nu'irea sau ale0erea expertuluiD Acesta este ales sau nu'it de c2tre or0anele de ur'2rire penal21 de c2tre instanele de ,udecat21 de c2tre p2ri sau de c2tre client. e.< C8e'area sau apelarea expertuluiD Instana %i tri'ite expertului ,udiciar o scrisoare reco'andat2 prin care %l in"or'ea 2 cu privire la "aptul c2 a dispus nu'irea lui pentru e"ectuarea experti ei %n acea cau 2. Sunt indicate1 de ase'enea i data inc8ieierii de edin21 ter'enul in care trebuie depus2 experti 21 onorariul stabilit de instan2 pentru experti 2 i sarcina pl2tii onorariului1 care de obicei revine %n sarcina p2rilor1 %n 'od e0al. ".< Cercetarea dosarului speeiD Expertul are obli0aia s2 anali e e dosarul cau ei i s2 ur'2reasc2 %n principiu cererile de c8e'are %n ,udecat21 %nt('pin2rile i cererile reconvenionale1 cererile intervenienilor1 cererile co'pletatoare1 %nc8eierile de edin21 lista de obiective1 dar i anu'ite docu'ente care au i'portan2 pentru expert1 de exe'pluC dove ile de plat2 a onorariului1 r2spunsul Biroului local de experti e. 0.< Acceptarea experti eiD

1 !

Codul de procedur2 penal21 articolul 117. Codul de procedur2 penal21 articolul 11).

12

6n cadrul anali 2rii dosarului cau ei pot interveni anu'ite ele'ente pe care expertul este obli0at s2 le co'unice or0anului care a dispus experti a. Aceste ele'ente sunt preci ate %n Codul de procedur2 penal2 la articolele 4/*#$ i se re"er2 la acele situaii care duc "ie la recu area1 "ie la abinerea expertului. 8.< -re02tirea cercet2rii de terenD Este o etap2 i'portant2 %n orice "el de experti 21 av(nd particularit2ile speci"ice de la o cau 2 la alta. Aceste particularit2i se re"er2 la ec8ipa'entele i instru'entele pre02tite pentru experti 21 in"or'aiile culese de pe teren i 'etodele de lucru. i.< Convocarea p2rilorD -2rile se convoac2 prin scrisoare reco'andat2 cu con"ir'are de r2spuns cu # ile %nainte de data cercet2rii de teren. Scrisoarea conine nu'2rul dosarului1 dat21 orele i locul unde se des"2oar2 cercetarea de teren1 docu'entele necesare pe care p2rile trebuiesc s2 le aduc2 i datele de contact ale expertului. ,.< =erenulD Ea aceast2 etap2 a procedurii se cule0 in"or'aiile1 datele i observaiile vi ate %n perioada de pre02tire1 se reali ea 2 '2sur2tori1 se e"ectuea 2 sc8ie1 desene1 "oto0ra"ii1 se conse'nea 2 observaiile personale i se rein orice "el de ele'ente care sunt relevante i care a,uta la reali area obiectivelor experti ei. F.< Cercetarea post*terenD 6n aceast2 "a 21 expertul cule0e in"or'aii din literatura de specialitate1 cercetea 2 piaa speci"ic2 i contactea 2 specialiti din do'eniul experti ei pentru a colecta in"or'aii de care are nevoie %n "a a prelucr2rii datelor. l.< -relucrarea datelorD 6n aceast2 etap21 toate in"or'aiile reinute de expert din cercetarea cau ei1 de la cercetarea de teren i din cercet2rile ulterioare se supun prelucr2rilor speci"ice1 cu' ar "i cele 'ate'atice1 statistice1 "i ico*c8i'ice1 econo'ice1 sociolo0ice.

13

'.< &edactarea raportului de experti 2D &aportul are "or'a scris2 i repre int2 etapa cea 'ai responsabil2 din 'unca expertului1 deoarece trebuie s2 respecte o serie de re0uli cu privire la "or'2 i procedur2 i de ase'enea1 trebuie s2 dovedeasc2 pro"esionalis' %n or0ani area 'aterialului in"or'ativ i s2 "or'ule e clar conclu iile raportului. Con"or' articolului !1 din 5rdonana nr.! din !1?41?!444 privind or0ani area activit2ii de experti 2 te8nic2 ,udiciar2 i extra,udiciara1 9raportul de expertiz cuprinde:C1 * partea introductiv21 %n care se 'enionea 2 or0anul care a dispus e"ectuarea experti ei1 data la care s*a dispus e"ectuarea acesteia1 nu'ele i prenu'ele expertului sau al specialistului1 specialitatea acestuia1 data %ntoc'irii raportului de experti 21 obiectul acesteia i %ntreb2rile la care expertul sau specialistul ur'ea 2 s2 r2spund21 'aterialul pe ba a c2ruia experti a a "ost e"ectuat2 i dac2 p2rile care au participat la aceasta au dat explicaii %n cursul experti eiD * descrierea operaiunilor de e"ectuare a experti ei1 obieciile sau explicaiile p2rilor1 precu' i anali a acestor obiecii ori explicaii pe ba a celor constatate de expert sau de specialistD * conclu iile1 care cuprind r2spunsurile la %ntreb2rile puse i p2rerea expertului sau a specialistului asupra obiectului experti ei. n.< .i area i depunerea raportuluiD ')aportul se face ntr%un numr de exemplare suficiente pentru instan, pri i expert, urmnd ca setul s fie prezentat la *iroul local de expertize pentru viz i nregistrare, acest lucru fcndu%se cu cel puin cinci zile naintea termenului de judecat. +edepunerea raportului de expertiz pentru termenul solicitat, fr motive temeinice, poate duce la sancionarea cu amend judiciar de la ,-- la ,--- lei, pe motivul tergiversrii de ctre expert a ndeplinirii nsrcinrilor primite.!
1 !

5rdonana nr. ! din !1?41?!4441 articolul !1. Codul de procedur2 penal21 articolul 1/31 alineatul ;4<1 litera c.<

14

o.< +econtul i plata experti eiD 9.econtul i factura se depun odat cu raportul la *iroul local de expertize n cazul expertizelor judiciare, iar onorariul definitiv se sta!ilete de organul care a dispus efectuarea expertizei i plata onorariului se face prin grija *irolui local de expertize:.1 p.< Anali a raportului de experti 2D Aceast2 etap2 este i'portant2 pentru bene"iciarii aciunii expertului1 respectiv instanele de ,udecat21 or0anele de ur'2rire penal21 p2rile sau clienii care au co'andat experti a. Se ur'2rete corectitudinea de'ersului expertului1 dar i anu'ite aspecte de procedur2 i de "or'2. Existena unor vicii conduce la "or'ele de %ndreptare a unui raport de experti 21 care suntC r2spunsul la obieciuni1 supli'entul de experti 21 contraexperti a sau o nou2 experti 2. K.< 5bieciuni la raportul de experti 2D +ac2 se descoper2 erori de orice "el sau ele'ente nere olvate "a2 de obiectivele stabilite1 se va proceda la calea "or'ul2rii de obieciuni la raportul de experti 2. Expertul va "i c8e'at s2 ia cunotin2 de lista de obieciuni i s2 redacte e r2spunsul la obieciuni %ntr*un ter'en re onabil. 5 ulti'2 etap2 o constituie c2ile de %ndreptare "olosite %n ca ul experti elor neclare1 neco'plete sau inexacte. 9Situaiile necorespun 2toare care se pot constata %n 'o'entul depunerii raportului de experti 21 precu' i '2surile care se pot lua sunt ur'2toarele:C! a.< raportul de experti 2 poate pre enta neclarit2i1 de"icien2 care ur'ea 2 a "i reparat2 prin c8e'area expertului pentru a da l2'uririD b.< experti a poate "i e"ectuat2 %n 'od inco'plet1 lacun2 care ur'ea 2 a "i acoperit2 pe calea %ntre0irii experti ei printr*un supli'ent de experti 2D
1 !

5rdonana nr. ! din !1?41?!4441 articolul !$. E'il @i8uleac1 op.cit.1 pa0. !4#.

15

c.< conclu iile expertului pot pre enta inexactit2i sau experti a trebuie anulat2 pentru neobservarea "or'elor le0ale %n e"ectuarea ei1 situaii care nu pot "i re'ediate dec(t printr*o nou2 experti 2.1 Supli'entul de experti 2 %i are sediul 'ateriei %n dispo iiile articolului 1!41 Cod procedur2 civil2. Con"or' alineatului ;1<1 9cnd organul de urmrire penal sau instana de judecat constat, la cerere sau din oficiu, c expertiza nu este complet, dispune efectuarea unui supliment de expertiz fie de ctre acelai expert, fie de ctre altul:.! Cau ele care pot 0enera existena unei experti e neco'plete pot "iC partile n*au dat expertului anu'ite l2'uriri care erau necesare1 or0anul ,udiciar nu a pus la dispo iia expertului toate 'aterialele necesare sau nu a preci at %ndea,uns cadrul experti ei1 experii au o'is s2 cercete e anu'ite c8estiuni sau au "2cut*o parial. 5r0anul ,udiciar poate dispune ca supli'entul de experti 2 s2 "ie e"ectuat de acelai expert sau de c2tre altul1 %n "uncie de 'otivele care au 0enerat aceast2 nou2 lucrare1 iar dac2 se constat2 c2 lipsurile nu*i sunt i'putabile expertului1 el va e"ectua supli'entul de experti 2. Con"or' articolului 1!#1 Cod procedur2 penal21 9dac2 organul de urmrire penal sau instana de judecat are ndoieli cu privire la exactitatea concluziilor raportului de expertiz, dispune efectuarea unei noi expertize:. 9Cau ele care pot duce la dispunerea unei noi experti e suntC c(nd din conclu iile pri'ei experti e i 'a,oritatea celorlalte probe e"ectuate %n cau 2 exist2 o contradicie "la0rant21 c(nd apar puternice %ndoieli cu privire la co'petena1 contiincio itatea sau obiectivitatea expertului sau c(nd1 din cuprinsul raportului de experti 2 re ult2 c2 expertul nu a "olosit cele 'ai adecvate 'etode tiini"ice %n e"ectuarea lucr2rilor. 5 nou2 experti 2 se dispune pentru exa'inarea acelorai proble'e care au "or'at obiectul cercet2rii iniiale1 ur'(nd s2 aprecie e ca necesar2 e"ectuarea unei noi experti e1 nu'ai dac2 exist2 date obiective care s2 %n02duie a presupune posibilitatea e'iterii altor conclu ii:.$ Noua experti 2 se e"ectuea 2 sub aceasi procedur2 ca i pri'a1 cu un sin0ur a'enda'ent1 nu este preci at %n nicio le0e de procedur2 penal2 sau civil2 cine va e"ectua aceast2 nou2

1 !

E'il @i8uleac1 op.cit.1 pa0. !4#. Codul de procedur2 civil21 articolul 1!41 alineatul ;1<. $ E'il @i8uleac1 op.cit., pa0. !43.

16

experti a i raportul de experti 2 nu trebuie s2 cuprind2 re"eriri la pri'a experti 21 deoarece nu'ai or0anele ,udiciare au dreptul s2 le aprecie e. Con"or' articolului !1!1 alineatul ;!<1 Cod procedur2 civil21 9noua expertiz tre!uie cerut motivat la primul termen dup depunerea raportului de expertiz, su! sanciunea decderii din acest drept. #n cazul n care partea este deczut din dreptul de a cere o nou expertiz, dar aceasta este neceasar cauzei, instana poate dispune din oficiu o nou expertiz. Con"or' articolului 11 alineatul ;1< din 5rdonana nr. )# din !4?4/?!444 privind or0ani area activit2ii de experti 2 cri'inalistic21 9expertizele criminalistice judiciare se efectueaz de experii criminaliti autorizai care i desfoar activitatea n cadrul instituiilor pu!lice sau n cadrul la!oratoarelor pu!lice ori private de specialitate, constituite conform dispoziiilor legale. xpertul criminalist tre!uie s fie imparial i independent n exprimarea i formularea opiniilor tiinifice:. Alineatul ;!< al aceluiai articol prevede "aptul c21 9la efectuarea expertizelor criminalistice judiciare pot participa i experii criminaliti autorizai, numii de organele judiciare la recomandarea prilor:. Con"or' alineatului ;$< 9instituiile pu!lice, la!oratoarele pu!lice sau private de specialitate, precum i experii criminaliti autorizai sunt cuprini n Ta!elul nominal cuprinznd experii criminaliti autorizai:.

S0CIUN0A A I75A. 0xperii ju i!iari


4.3. Noiunea e expert 9=er'enul de expert se "olosete pentru a dese'na o persoan2 care1 prin pre02tirea i experiena sa %ntr*un anu'it do'eniu a dob(ndit o co'peten2 deosebit2 de %nele0ere i re olvare a celor 'ai co'plexe i di"icile proble'e din 'ateria respectiv2:.1 Co"or' articolului 11 alineatul ;!<1 din 5rdonana nr.! din !1?41?!444 privind or0ani area activit2ii de experti 2 te8nic2 ,udiciar2 i extra,udiciar21 alineat introdus prin punctul 1 din Ee0ea nr. 1)/?!443 %ncep(nd cu !$?4#?!4431 9este expert te"nic judiciar orice persoan fizic care do!ndete aceast calitate n condiiile ordonanei i este nscris n

E'il @i8uleac1 op.cit., pa0. 1#7.

17

ta!elul nominal cuprinznd experii te"nici judiciari, ntocmit pe specialiti i pe judee, respectiv pe municipiului *ucureti:. 1 6n literatura de specialitate din ara noastr2 este cunoscut2 o pri'2 de"iniie dat(nd de la s"(ritul secolului trecut1 'ai exact din anul 1/7!1 potrivit c2reia1 9experii erau acei cunosc2tori ispitii i plictisii %n vreun 'eteu01 '2iestrie sau tiin2:.! 4.&. Con iiile !erute pentru a .i expert -otrivit articolului 141 alineatul ;1< din 5rdonana nr. ! din !1?41?!444 privind or0ani area activit2ii de experti 2 te8nic2 ,udiciar2 i extra,udiciara1 9 do!ndete calitatea de expert te"nic judiciar persoana care ndeplinete urmtoarele condiii:C a./ este cetean romn sau cetean al unui stat mem!ru al 0niunii uropene aparinnd 1paiului conomic uropean2 a3&./ cunoate lim!a romn2 !./ are capacitate de exerciiu deplin2 c./ a a!solvit studii superioare n specialitatea pentru care se prezint la examenul de expert, dovedite cu diplom2 d./ are stagiu de cel puin 4 ani n specialitatea n care a o!inut diploma2 e./ este apt din punct de vedere medical pentru ndeplinirea activitii de expert2 f./ nu are antecedente penale i se !ucura de o !un reputaie profesional i social2 0.< a fost declarat reuit la examenul organizat n acest scop.$ Con"or' articolului 14L11 alineatul ;1< din 5rdonana nr. ! din !1?41?!4441 9ceteanul unui alt stat mem!ru al 0niunii 0niunii uropene sau aparinnd 1paiului conomic conomic uropean i ceteanul roman care au o!inut calificarea profesional necesar ntr%un alt stat mem!ru al uropene sau aparinnd 1paiului uropean poate do!ndi calitatea de

A se vedea i dispo iiile 5.>. nr. !?!444 privind or0ani area activit2ii de experti 2 te8nic2 ,udiciar2 i extra,udiciar2 ; @. 5". Nr. !7 din !# ianuarie !44#<. ! 9.in tilcuirea unor ziceri te"nice:1 pa0.4 ; din anexa a II*a a codicelui civil al @oldovei1 ediia a III*a1 =iparul =ribunei &o'(ne1 Iasi1 1/7!<. $ 5rdonana nr. ! din !1?41?!444 privind or0ani area activit2ii de experti 2 te8nic2 ,udiciar2 i extra,udiciar21 articolul 141 alineatul ;1<.
1

18

expert te"nic judiciar n )omnia, potrivit ordonanei, n aceleai condiii ca i cetenii romni:.1 4.). Ale-erea8 e#e(narea $i nu(rul experilor 4.).3 Ale-erea experilor 6n 'ateria experti elor care au o re0le'entare proprie1 dreptul de ale0ere al or0anului care dispune e"ectuarea experti ei este li'itat sau inexistent. 6n do'eniul experti ei contabile1 precu' i a celei te8nice1 potrivit dispo iiilor articolului # i 1$ din decretul nr.)3?13)11: poate fi numit numai unul sau unii dintre experii recomandai de !iroul local de expertiz. #n alte materii, nici nu se mai poate vor!i de o alegere, organele judiciare fiind o!ligate s se adreseze unor instituii specializate:.! 4.).&. 6e#e(narea experilor 6n 'aterie procesual2 civil21 articolul !4!1 alineatul ;1< prevede c21 9.ac prile nu se nvoiesc asupra numirii experilor se vor numi de ctre instan, prin tragere la sori, n edina pu!lic, de pe lista ntocmit i comunicat de ctre !iroul local de expertiz, cuprinznd persoanele nscrise n evidena celor autorizate, potrivit legii, s efectueze expertizele judiciare:. 6n 'aterie procesual2 penal21 se utili ea 2 dou2 siste'e de nu'ireC a.< siste'ul necontradictoriu1 care este "olosit %n ca ul experti elor ce se e"ectuea 2 la serviciile 'edico*le0ale1 la laboratoarele de experti 2 cri'inalistic2 sau la alte instituii speciali ateD or0anul ,udiciar penal care dispune reali area lucr2rilor de specialitate se adresea 21 con"or' articolului 1131 alineatul ;!< Cod procedur2 penal21 9instituiei speciali at2 pentru e"ectuarea acestora. Expertul care va e"ectua experti a este dese'nat de conducerea instituiei respective:D$
5rdonana nr. ! din !1?41?!444 privind or0ani area activit2ii de experti 2 te8nic2 ,udiciar2 i extra,udiciar21 articolul 14L11 alineatul ;1<. ! E'il @i8uleac1 op.cit.1 pa0. 17$. $ Anastasiu Criu1 .rept procesual penal1 Editura Aa'an0iu1 Bucureti1 !4111 pa0. !)4.
1

19

b.< siste'ul contradictoriu1 ce se utili ea 2 %n ca ul celorlalte experti eC contabile1 te8nice1 psi8olo0ice1 etc. 96n vederea e"ectu2rii acestor experti e1 or0anul ,udiciar se adresea 2 birourilor locale de experti e1 solicit(nd reco'andarea experilor care s2 execute lucrarea i care sunt %nscrii %n tabelul no'inal al experilor din specialitatea respectiv2. 5r0anul ,udiciar nu'ete nu'ai dintre acetia expertul care va e"ectua lucrarea de specialitate:.1 Con"or' articolului 1!41 alineatul ;$< Cod procedur2 penal21 Mprile au dreptul s cear i numirea a cte unui expert recomandat de fiecare dintre acestea, care s participe la efectuarea expertizei. $stfel, expertiza poate fi realizat att de experi desemnai de organul judiciar, dar i de experi recomandai de pri. -2rile nu au posibilitatea de a propune un expert %n vederea e"ectu2rii experti ei1 deoarece asta ar %nse'na eli'inarea dreptului expertului p2rii de a pune conclu ii care s2 contra ic2 conclu iile expertului propus de or0anul ,udiciar1 ceea ce constituie o %nc2lcare a articolului 7 din Convenia European2 a drepturilor o'ului privind dreptul la un process ec8itabil. Experti a se va e"ectua de c2tre o co'isie de experi1 atunci c(nd p2rile au cerut i nu'irea unui expert din partea lor1 ur'(nd ca "iecare dintre aceti experi s2 participe cu drepturi e0ale la e"ectuarea experti ei. 4.).). Nu(rul experilor 6n 'aterie procesual2 civil21 articolul !411 alineatul ;1< prevede c2: instana va numi unul sau trei experi:.! +e ase'enea1 %n 'aterie civil21 experti a poate "i e"ectuat2 de 'ai 'ult de $ experi1 %n ca urile %n care dispo iiile le0ale prev2d ca experti a s2 "ie e"ectuat2 de c2tre o co'isie. 6n 'aterie procesual2 penal21 or0anul de ur'2rire penal2 sau instanaa de ,udecat2 dispune ca experti a s2 "ie e"ectuat2 nu'ai de c2tre un expert1 nu este 'enionat2 posibilitatea existenei 'ai 'ultor experi1 iar le0iuitorul "olosete sin0ularul ori de c(te ori se re"er2 la dese'narea expertului. 4.4. 6repturile $i o,li-aiile experilor
1 !

Anastasiu Criu1 op.cit., pa0. !)4 Codul de procedur2 civil21 articolul !411 alineatul ;1<.

20

4.4.3.6repturile experilor +repturile experilor suntC a.< Experii pot "ace propuneri ori ridica obiecii %n le02tur2 cu obiectul experti ei i cu privire la %ntreb2rile la care ur'ea 2 s2 r2spund2 i pot s2 solicite co'pletarea sau 'odi"icarea acestora. b.< +e ase'enea1 experii %i pot ale0e %n 'od liber 'etoda de lucru speci"ic2 pre02tirii lor. c.< Experii au dreptul de a lua cunotin2 de 'aterialul dosarului necesar e"ectu2rii experti ei. d.< -ot cere l2'uriri or0anelor ,udiciare cu privire la anu'ite "apte sau %'pre,ur2ri necesare %ntoc'irii experti ei. e.< 9 xperii au dreptul de a li se prezenta scriptele de comparatie n funcie de o!iectul expertizei i de pro!lemele care urmeaz a fi lmurite.& ".< 9Experii au dreptul de a rmne n sala de edine n cursul dez!aterilor atunci cnd sunt c"emai pentru a fi ascultai n faa instanei de judecat, afar de cazul n care instana dispune altfel:.! 0.< 9 xperii prezeni n faa instanei pot cere s fie ascultai, c"iar dac nu au fost citai sau nu au primit citaie:.$ 8.<9Experii au dreptul la re'unerare pentru activitatea e"ectuat21 precu' i la decontarea c8eltuielilor e"ectuate cu prile,ul execut2rii experti ei:.4 4.4.&. O,li-aiile experilor 5bli0aiile experilor suntC a.< Experii au obli0aia de a e"ectua experti a %n bune condiii1 "olosindu*se de toate cunotinele i experiena lor pentru clari"icarea co'plet2 a c8estiunilor supuse experti 2rii1 dar %n li'itele obiectului "ixat i r2spun (nd la toate %ntreb2rile care li s*au pusD
1 !

Codul de procedur2 penal21 articolul 1!). Codul de procedur2 penal21 articolul $131 alineatul ;!<. $ Codul de procedur2 penal21 articolul $131 alineatul ;$<. 4 Anastasiu Criu1 op.cit., pa0. !)7.

21

b.< Experii trebuie s2 se pre inte la solicitarea or0anelor ,udiciare i s2 se docu'ente e prin studierea dosarului1 precu' i prin solicitarea de l2'uriri or0anelor ,udiciare1 c(t i p2rilorD c.< Experii nu pot re"u a pri'irea %ns2rcin2rii de e"ectuare a experti ei dec(t pentru 'otive bine %nte'eiate1 anun(nd despre acestea or0anul care a dispus e"ectuarea experti eiD d.< Experii au obli0aia de a depune lucrarea e"ectuat2 la data stabilit2 de or0anele ,udiciareD e.< Experii sunt datori s2 p2stre e secretul pro"esional al lucr2rilor e"ectuate i al 'aterialelor de care au luat cunotin2 %n aceast2 calitate.1 4.'. In!o(pati,ilitatea8 a,inerea8 re!uzarea $i "nlo!uirea experilor 4.'.3. In!o(pati,ilitatea experilor Inco'patibilitatea este o excepie de la re0ula capacit2ii1 prin care unei persoane1 dei are capacitatea 0eneral2 de a "i expert1 %i este %'piedicat exerciiul capacit2ii concrete ; adic2 nu poate "i expert %ntr*o cau 2 deter'inat2< datorit2 unei calit2i "uncionale sau po iiei sale %n proces.! Con"or' articolului !41 alineatul ;!< Cod procedur2 civil21 9nu poate lua parte la judecat cel care a fost martor, expert sau ar!itru n aceeasi pricin, acest articol fcnd referire la incompati!ilitatea judectorului cu funcia de expert:. -otrivit articolului 4/1 alineatul ;1<1 litera c.< Cod procedur2 penal21 9 judectorul este incompati!il de a judeca, dac n cauza respectiv a fost expert sau martor:. Con"or' articolului 431 alineatul ;!< Cod procedur2 penal21 9prevederile articolului 56, alineatul 7&/, litera c/ se aplic i n cazul procurorului, persoanei care efectueaz cercetarea penal, magistratului%asistent i grefierului de edin:. +e ase'enea1 potrivit articolului #41 alineatul ;!< Cod procedur2 penal21 9 calitatea de expert este incompati!il cu aceea de martor n aceeai cauz. Calitatea de martor are ntietate.: Inculpatul1 partea v2t2'at21 precu' i orice persoan2 interesat2 %n cau a respectiv2 nu poate "i expert pe te'eiul po iiei lor %n proces.
1 !

Anastasiu Criu1 op.cit., pa0. !)#. E'il @i8uleac1 op.cit., pa0. 171.

22

4.'.&. A,inerea experilor Constituie calea cea 'ai si'pl21 indicat2 %n le0ea pocesual2 pentru re olvarea unor situaii procesuale neconvenabile.1 6n do'eniul civil1 prevederile articolului !# Cod procedur2 civil2 se re"er2 la abinerea ,udec2torilor nu'ai %n le02tur2 cu recu area1 iar cu' articolul !441 alineatul ;1<1 Cod procedur2 civil2 prevede c2 9experii se pot recuza pentru aceleai motive ca i judectorii, ceea ce nu poate nsemna dect faptul c a!inerea se aplic i experilor, fiind la fel ca la judectori, numai n funcie de motivele de recuzare pevazute n articolul (8 Cod procedura civil.: 6n 'aterie penal21 con"or' articolului #4 Cod procedur2 penal21 care se aplic2 %n 'od corespun 2tor i expertului1 potrivit articolului #41 alineatul ;1<1 9 persoana incompati!il este o!ligat s declare, dup caz, preedintelui instanei, procurorului care supraveg"eaz cercetarea penal sau procurorului ierar"ic superior, c se a!ine de a participa la procesul penal, cu artarea cazului de incompati!ilitate ce constituie motivul a!inerii. .eclaraia de a!inere se face de ndat ce persoana o!ligat la aceasta a luat cunotin de existena cazului de incompati!ilitate.: 4.'.). Re!uzarea experilor 6n 'aterie civil21 con"or' articolului !441 alineatul ;1<1 Cod procedur2 civil21 9 experii se pot recuza pentru aceleai motive ca i judectorii. Con"or' alineatului ;!< al aceluiai articol1 'recuzarea tre!uie s fie cerut n termen de , zile de la numirea expertului, dac motivul ei exist la aceast dat2 n celelalte cazuri termenul va curge de la data cnd s%a ivit motivul de recuzare.: 6n 'aterie penal21 con"or' articolului #41 alineatul ;1< Cod procedur2 penal21 9dispoziiile articolului ,& se aplic n mod corespunztor i experilor.: Articolul #41 alineatul ;1< Cod procedur2 penal2 pevede c21 9 n cazul n care persoana incompati!il nu a fcut declaraii de a!inere, poate fi recuzat att n cursul urmririi penale,

E'il @i8uleac1 op.cit., pa0. 1)).

23

ct i n cursul judecii, de oricare dintre pri, de ndat ce partea a aflat despre existena cazului de incompati!ilitate.: 4.'.4 9nlo!uirea experilor 9+ac2 un specialist nu*i poate duce la bun s"(rit %ns2rcinarea pri'it2 pentru l2'urirea %'pre,ur2rilor de "apt ale unei cau e1 aceasta nu %nsea'n2 ca ,ustiia nu 'ai poate s2*i ur'e e cursul s2u "iresc. 6n acest ca se va dese'na i nu'i1 cu aceasi procedur21 un alt expert:. 1 +e ase'enea1 este necesar2 %nlocuirea expertului %n condiiile %n care intervine 'oartea expertului1 i'posibilitatea acestuia de a 'ai e"ectua experti e din cau a s2n2t2ii "i ice sau psi8ice1 plec2rii %ntr*o 'isiune %n str2in2tate. Expertul poate cere %nlocuirea1 deoarece nu este sin0ura persoan2 care este speciali at2 pe un anu'it do'eniu1 dac2 are 'otive inte'eiate de %'piedicare a e"ectu2rii experti ei. 4.:. R#pun eri i #an!iuni -otrivit articolului $4 din 5rdonana >uvernului nr.! din !1 ianuarie !444 privind or0ani area activit2ii de experti 2 te8nic2 ,udiciar2 si extra,udiciar21 9 Nee"ectuarea experti ei te8nice datorit2 unor cau e i'putabile sau e"ectuarea acesteia cu nerespectarea dispo iiilor le0ale atra0e1 dup2 ca 1 r2spunderea disciplinar21 ad'inistrativ21 civil2 sau penal2 a expertului te8nic ,udiciar ori a expertului te8nic extra,udiciar vinovat:.! -otrivit articolului $#1 alineatul ;1< din 5.>. nr.!?!4441 9 experilor te8nici ,udiciarN vinovati de abatari co'ise in exercitarea activit2ii de expert li se pot aplica de catre Biroul central pentru experti e te8nice ,udiciare1 in raport cu 0ravitatea abaterii s2v2rite1 ur'atoarele sanciuni disciplinareC avertis'ent scris1 suspendarea dreptului de a e"ectua experti e te8nice ,udiciare pe o perioad2 curprins2 intre $ luni i un an si retra0erea calit2 ii de expert te8nic ,udiciar.:$

1 2

Emil Mihuleac, op.cit., pag. 184. 5.>. nr. !?!4441 articolul $4. 3 5.>. nr. !?!4441 articolul $#1 alineatul ;1<.

24

In situaia in care a "ost pus2 in 'icare aciunea penala i'potriva expertului te8nic1 dreptul acestuia de a e"ectua experti e te8nice este suspendat pan2 la soluionarea de"initiv2 a cau ei.

Capitolul II. 0xpertiza ju i!iar !a (ijlo! e pro, "n pro!e#ul penal $i !i%il
S0CTIUN0A I. A#pe!te -enerale
Noiunea de 9'i,loce de prob2: este de"init2 %n articolul 74 Cod procedur2 penal21 ca "iind 9acele mijloace prin care se constat elementele de fapt ce pot servi ca pro!. #n literatura de specialitate, ns sunt denumite ca fiind acele mijloace legale prin care se administreaz pro!ele& sau mijloacele legale utilizate pentru dovedirea unui fapt:.! 9@i,loacele de prob2 repre int2 o cate0orie ,uridic2 prin care se dese'nea 2 c2ile sau operaiunile prin inter'ediul c2rora se descoper2 i se pune %n valoare coninutul probelor:. $ Con"or' articolului 741 alineatul ;1< Cod procedur2 penal21 9mijloacele de pro! admise sunt:C4 a.< declaraiile %nvinuitului sau ale inculpatuluiD b.< declaraiile p2rii v2t2'ateD c.< declaraiile p2rii civile i ale p2rii responsabile civil'enteD d.< declaraiile 'artorilorD e.< %nscrisurileD ".< %nre0istr2rile audio sau videoD 0.< "oto0ra"iileD 8.< 'i,loacele 'ateriale de prob2D i.< constat2rile te8nico*stiini"ice i 'edicaleD ,.< experti ele. @i,loacele de prob2 au principalele tr2s2turi caracteristiceC caracterul le0al i caracterul istoric.
N. .olonciu1 .rept procesual penal1 Editura +idactic2 si -eda0o0ic21 Bucureti1 13)!1 pa0. 173. @. Costin1 I. Ee1 @. @inea1 +. &adu1 .icionar de drept procesual civil1 Editura tiini"ic2 i Enciclopedic21 Bucureti1 13/$1 pa0. $)$. $ &adu Constantin1 -o'pil +r208ici1 @ircea Ioni21 op.cit.1 pa0. 1/. 4 Codul de procedur2 penal21 articolul 741 alineatul ;1<.
1 !

25

Caracterul le0al se re"er2 la "aptul c2 nu exist2 'i,loace de prob2 sau procedee auxiliare de probaiune care s2 nu "ie prev2 ute de le0e1 ast"el c21 este inter is2 ad'inistrarea altor 'i,loace de prob2 i a altor procedee auxiliare de prob2 dec(t cele prev2 ute de le0e1 deoarece se consider2 c2 ele pot "i relevante doar dac2 provin din surse si0ure. @i,loacele de prob2 sunt prev2 ute at(t %n Codul de procedur2 penal21 articolele 73*1$#1 c(t i %n Codul de procedur2 civil21 articolele !41*!14. Ele %ns2 vor avea %ntotdeauna un carater li'itat1 deoarece nu vor putea "i "olosite pentru descoperirea i ad'inistrarea probelor dec(t 'i,loacele de prob2 prev2 ute expres de le0e. Caracterul istoric se re"er2 la "aptul c2 'i,loacele de prob2 au evoluat %n str(ns2 le02tur2 cu evoluia istoric21 %n aa '2sur2 %nc(t unele au disp2rut1 altele s*au 'eninut i altele au evoluat. 6n dreptul ro'an1 'i,loacele de prob2 erau actele1 'artorii i pre u'iile. 6n dreptul "eudal1 'i,loacele de prob2 aveau un caracter reli0ios1 at"el %nc(t acestea erauC ,ur2'(ntul1 duelul ,udiciar1 ordaliile ;proba cu "ierul rou<1 ,udecata lui +u'ne eu1 bleste'ul1 dar i proba cu 'artori i actele scrise. 6n vec8iul drept ro'(nesc1 s*a p2strat %'p2rirea 'i,loacelor de prob2 %n scrise i orale.1 Experti a1 ca 'i,loc de prob21 o %nt(lni' %nc2 din antic8itate. Cea 'ai vec8e experti 2 este cea 'edical21 %nt(lnit2 la "iecare popor1 deoarece erau c8e'ai %n calitate de specialiti %n procesele penale 'edicii i 'oaele. 9Ea ro'ani era cunoscut2 experti a psi8iatric21 "iind concludent2 %n acest sens 9Ee0ea celor 1! table:1 care prevedea obli0aia stabilirii 0radului de iresponsabilitate a individului cercetat de c2tre o'ul de tiin2:.! 9Experti ele ca 'i,loc de prob2 pot "i de"inite ca "iind activitatea de cercetare a unor %'pre,ur2ri de "apt1 necesare stabilirii adev2rului obiectiv %n cau a supus2 soluion2rii de c2tre un expert1 prin cunotine speci"ice "iec2rei specialit2i1 activitate des"2urat2 la cererea or0anului ,udiciar %n situaia %n care acesta nu poate sin0ur s2 l2'ureasc2 respectiva %'pre,urare de "apt:.$ 9Experti a ,udiciar2 este ad'is2 ca 'i,loc de prob2 1 indi"erent dac2 o cere una sau toate p2rile %n proces1 nu'ai dac2 or0anul ,udiciar o socotete necesar2 pentru re olvarea cau ei respective sau dac2 le0ea prevede obli0ativitatea ei %n anu'ite situaii:.4
&adu Constantin1 -o'pil +r208ici1 @ircea Ioni21 op.cit., pa0. 13. &adu Constantin1 -o'pil +r208ici1 @ircea Ioni21 op.cit., pa0. !1. $ &adu Constantin1 -o'pil +r208ici1 @ircea Ioni21 op.cit.,pa0. !$. 4 E'il @i8uleac1 op.cit.1 pa0. $#.
1 !

26

Uneori experti a este "olosit2 i pentru ad'inistrarea unui alt 'i,loc de dovad21 i anu'e pentru veri"icarea de scripte. Aceast2 procedur2 de veri"icare de scripte %i are sediul 'ateriei %n articolul 1)) Cod procedur2 civil21 "iind "olosit2 %n ca ul %n care una dintre p2rile %n liti0iu nu recunoate "ie scrisul1 "ie se'n2tura unui %nscris sub se'n2tur2 privat21 iar %n acest ca 1 instana ne"iind l2'urit2 asupra veridicit2ii %nscrisului va dispune e"ectuarea unei experti e. 9Jiecare tip de experti 2 ,udiciar2 are 'etodele proprii de cercetare1 acestea "iind re0le'entate de le0ea procesual2 penal2 i civil2. 5biectele 'ateriale ale experti ei cri'inalistice sunt cele pe care se a"la ur'ele1 obiectele "olosite la s2v(rirea in"raciunii1 %nscrisurile1 ar'ele de "oc i 'uniiile1 unele accesorii ale 'i,loacelor de transport1 di"erite 'ateriale1 produse industriale i 'eteu02ret:i.1 Experti ele sunt "oarte i'portante1 "apt pentru care acestea sunt re0le'entate %n le0ea procesual penal2 i civil21 ele o"erind 0aranie asupra obiectivit2ii probaiunii datorit2 "aptului c2 sunt e"ectuate de specialiti cu pre02tire superioar2 i cu o co'peten2 deosebit21 in"luen(nd ast"el "avorabil activitatea or0anelor ,udiciare prin contribuia pe care o aduc la re olvarea obiectiv2 i rapid2 a cau elor. Experti ele cri'inalistice au 'enirea de a exa'ina co'parativ caracteristicile concrete ale obiectelor studiate1 %n vederea stabilirii identit2ii sau apartenenei de 0en ori a provenienei co'une1 de a releva ur'ele 'aterial ale in"raciunii1 stabilirea condiiilor i cau elor ne'i,locite care au dus la "or'area acestora. Ele au lar0i aplicaii %n procesul penal1 dar i %n procesul civil.

S0CIUN0A A II5A. 0xpertiza ju i!iar !a (ijlo! e pro, "n pro!e#ul penal


Experti a este re0le'entat2 de articolele 73*1$# din Codul de procedur2 penal2. 96n cursul ur'2ririi penale1 c(t i %n "a a de ,udecat2 se ivesc ca uri %n care sunt necesare cunotinele unui specialist %ntr*un anu'it do'eniu tiini"ic1 te8nic sau artistic pentru l2'urirea unor proble'e care "ac parte din cau a cercetat2 sau %n curs de ,udecat21 iar pentru asta or0anul de ur'2rire penal2 apelea 2 la un specialist pentru re olvarea proble'elor ivite i %n le02tur2 cu unele %'pre,ur2ri ale in"raciunii sau pentru interpretarea ,ust2 a ur'elor acesteia:.! +ispunerea experti ei se "ace %n cadrul procesului penal1 dar se cere i %n ca urile %n care proble'a ar putea "i re olvat2 de or0anul de ur'2rire penal21 deoarece raportul de experti 2 este
1 !

&adu Constantin1 -o'pil +r208ici1 @ircea Ioni21 op.cit., pa0. !4. Ca'il Suciu1 Criminalistic1 Editura +idactic2 si -eda0o0ic21 Bucureti1 13)!1 pa0. #7/.

27

o prob2 %n cau a respectiv21 iar probele nu pot "i %ntoc'ite de cel %ns2rcinat s2 le str(n02 i s2 le aprecie e1 ast"el c21 dei or0anul de ur'2rire penal2 are cunotine su"iciente de cri'inalistic21 el nu poate crea sin0ur probele a c2ror valabilitate tot el s2 le aprecie e. Experti ei i se acord2 o 'are i'portan2 %n procesul penal1 deoarece este "unda'entat2 pe o cercetare tiini"ic2 e"ectuat2 de persoane speciali ate %n anu'ite do'enii. Acest lucru nu se %nt('pl2 i %n practic21 deoarece experti a este considerat2 ca orice alt 'i,loc de prob21 nerecunoscandu*i*se o "or2 probant2 absolut21 conclu iile expertului "iind l2sate la libera apreciere a or0anului ,udiciar1 con"or' principiului aprecierii probelor potrivit inti'ei convin0eri a ,udec2torului1 ba at2 pe cunotina s2 ,uridic2. 9Este unani' acceptat c2 experti ele repre int2 'i,locul de prob2 %n care1 cu privire la anu'ite aspecte de care depinde re olvarea cau elor penale i civile1 sunt expuse opiniile unor specialiti care dovedesc respect "a2 de adev2r i obiectivitate tiini"ic2 i de aceea ele produc1 de re0ul21 %ncredere %n exactitatea conclu iilor pe care le conin. Este posibil1 %ns21 ca uneori1 aceste 'i,loace de prob2 s2 nu re"lecte realitatea1 "ie datorit2 lipsurilor %n pre02tire1 "ie datorit2 altor cau e i1 %n consecin21 valoarea lor probatorie este validat2 prin apreciere %n %ntre0 ansa'blul probelor existente %n cau 2:.1 5r0anele ,udiciare nu sunt le0ate de conclu iile raportului de experti 21 care constituie nu'ai ele'ente de convin0ere1 l2sate la libera lor apreciere1 %n contrast cu constat2rile de "apt ale experilor1 cu' ar "iC data raportului de experti 21 ar2tarea cercet2rilor "2cute %n pre ena p2rilor i susinerile acestora "2cute de pre ena experilor1 de care or0anele ,udiciare sunt le0ai. 95r0anul ,udiciar trebuie s2 veri"ice dac2 s*au respectat condiiile necesare e"ectu2rii experti ei1 dac2 s*au cercetat toate proble'ele stabilite de or0anul ,udiciar1 dac2 au "ost "olosite pentru investi0are toate 'aterialele necesare i pe care expertul le*a avut la dispo iie1 toate 'etodele i datele noi din do'eniul respectiv al tiinei sau te8nicii1 dac2 exa'in2rile corespund exi0enelor de ordin tiini"ic i lo0ic1 dac2 exist2 concordan2 %ntre conclu iile expertului i re ultatele exa'in2rii i dac2 s*a r2spuns la toate %ntreb2rile "or'ulate:.! 5r0anul ,udiciar are "acultatea de a lua sau nu %n considerare opinia expertului1 i s2 stabileasc2 dac2 opinia expertului este cate0oric2 sau aproxi'ativ21 adic2 dac2 raportul de experti 2 conine conclu ii cate0orice1 certe sau probabile1 dar i dac2 expertul a a,uns la conclu ii pe ba a unor date tiini"ice i raiona'ente clare sau a "2cut o si'pl2 apreciere
1 !

Ion Nea0u1 .rept procesual penal, partea generala, volu'ul II1 Editura Euro*=radin01 Bucureti1 133!1 pa0. 111. &adu Constantin1 -o'pil +r208ici1 @ircea Ioni21 op.cit., pa0. 4/*43.

28

subiectiv2. 6n ca ul %n care se constat2 c2 opinia expertului nu este una cate0oric21 ea poate "i totui luat2 %n considerare1 dac2 se constat2 c2 este con"ir'at2 de celelalte probe ad'inistrate %n cau 2 respectiv2. 9Unii autori aprecia 2 c2 experti a nu are valoare probant2 i nu poate "i luat2 %n considerare dac2 expertul nu a,un0e la o conclu ie ba at2 pe date tiini"ice i raiona'ente precise i se "ace doar o si'pl2 apreciere subiectiv2. 6n ca ul unor conclu ii near0u'entate se poate dispune co'pletarea experti ei sau dispunerea unei noi experti e1 deoarece acestea nu pot constitui te'eiul convin0erii or0anelor ,udiciare i a soluiei date %n cau 2:.1 9C(nd s*au ad'inistrat doua experti e contradictorii1 or0anul ,udiciar nu poate s2 procede e la e"ectuarea unei 'edii arit'etice1 ci trebuie s2 accepte 'otivat una dintre experti e pe care o consider2 'ai "unda'entat2 sub aspect tiini"ic1 'ai concordant2 cu realitatea i care se coroborea 2 cu probele din dosar:.! Experti a constituie un 'i,loc de prob2 cu i'portan2 deosebit2 %n activitatea de probaiune1 deoarece %n ca ul %n care or0anul ,udiciar nu*i %nsuete conclu iile expertului este obli0at s2*i 'otive e te'einic aceast2 atitudine. Jora probant2 a experti ei trebuie validat2 de or0anele ,udiciare prin aprecierea conclu iilor sale %n %ntre0 ansa'blul probelor ad'inistrate %n cau 2 i nu'ai %n '2sura %n care conclu iile experti ei sunt "unda'entate tiini"ic i se coroborea 2 cu celelalte probe existente %n cau 21 concord(nd ast"el cu realitatea1 experti a se va putea i'pune or0anelor ,udiciare ca un 'i,loc convin02tor de prob2 care poate "i avut %n vedere la adoptarea soluiei %n cau a supus2 ,udec2rii.$

S0CIUN0A A III5A. 0xpertiza ju i!iar !a (ijlo! e pro, "n pro!e#ul !i%il


Experti a este re0le'entat2 de articolele !41*!14 Cod procedur2 civil2. Con"or' articolului !411 alineatul ;1< Cod procedura civil21 9cnd pentru lmurirea unor mprejurri de fapt instana consider necesar s cunoasc prerea unor specialiti, va numi, la cererea prilor ori din oficiu, unul sau trei experi, sta!ilind prin nc"eiere punctele asupra crora ei urmeaz s se pronune i termenul n care s efectueze expertiz:.
1 !

=ribunalul Supre'*+eci ia penal21 nr.$# din 13/41 in &evista &o'(n2 de +rept nr. 4?13/#1 pa0. 7/*73. In acest sens s*a pronunat si =ribunalul Iudeean Braov1 in +eci ia penal21 nr. !$/ din 13)#1 in &evista &o'(n2 de +rept nr. 11?13)71 pa0. 7#. $ &adu Constantin1 -o'pil +r208ici1 @ircea Ioni21 op.cit., pa0. #4*#1.

29

Articolul !4!1 alineatul ;1< Cod procedur2 civil2 prevede c21 9dac prile nu se nvoiesc asupra numirii experilor, ei se vor numi de ctre instan, prin tragere la sori, n edina pu!lic, de pe lista ntocmit i comunicat de ctre !iroul local de expertiz, cuprinznd persoanele nscrise n evidena celor autorizate, potrivit legii, s efectueze expertize judiciare:. Conclu iile experilor sunt apreciate critic1 pun(ndu*se accentul pe ur'2toarele aspecteC a.< veri"icarea respect2rii condiiilor necesare e"ectu2rii experti eiD b.< anali a p2rii exa'inative a actului de experti a * dac2 scopul exa'in2rii a "ost deter'inat corect1 dac2 s*au exa'inat toate obiectele necesare1 dac2 'etodele de exa'inare au "ost tiini"ice1 dac2 exa'inarea s*a e"ectuat co'plet i care sunt re ultatele acesteiaD c.< veri"icarea concordanei dintre conclu iile expertului i re ultatele exa'inarii * dac2 conclu iile decur0 "iresc din exa'in2rile e"ectuateD d.< veri"icarea caracterului co'plet al conclu iilor expertului * daca s*a r2spuns la toate %ntreb2rile "or'ulate. Instana de ,udecat2 nu este str(ns le0at2 de conclu iile din raportul de experti 21 ci sunt l2sate la libera apreciere. 9Instana are %ndatorirea s2 discute constat2rile i conclu iile experilor i de ase'enea s2 'otive e deci ia de a accepta sau nu con lu iile expertului1 deoarece experii nu au sarcina de a soluiona procesul1 ci de a da l2'uriri asupra unor %'pre,ur2ri de "apt1 %n calitatea lor de specialiti:.1 96n "uncie de 0radul de certitudine i te'einicie1 conclu iile experilor pot "i cate0orice ;a"ir'ative i ne0ative< i probabile. Cele cate0orice conin o a"ir'aie cate0oric21 iar cele probabile nu stabilesc certitudinea1 ci probabilitatea unui "apt oarecare. Conclu iile probabile nu sunt absolut inad'isibile 1 deoarece acestea nu exclud posibilitatea existenei unui anu'it "apt i de ase'enea1 c2 ele pot "i %nt2rite cu probe i pot a,uta la desc8iderea unor noi perspective %n anc8etarea cau ei:.! 6n ca ul %n care au "ost e"ectuate 'ai 'ulte experti e ale c2ror conclu ii sunt contradictorii1 instana trebuie s2 accepte una din ele1 'otiv(nd*o sau s2 le %nl2ture pe toate1 neav(nd libertatea de a le co'bina i de a reine di"erite ele'ente din "iecare raport.
=ribunalul Supre'1 col. Civ. +ec. nr. 117/?13741 I.>.@i8u21 Al. Eesviodax1 &epertoriu1 pe anii 13#!*13731 pa0. )//1 nr. $1!. ! -ro". S.A. >olunsFi1 Criminalistic1 Editura tiini"ic21 Bucureti1 13711 pa0. $/$.
1

30

6n raportul de experti 2 nu pot "i 'enionate declaraiile unor tere personae1 deoarece expertul nu are dreptul s2 audie e 'artori. 9-ot exista ca uri %n care expertul se a"l2 %n i'posibilitatea s2 r2spund2 la %ntreb2rile puse i co'unic2 "aptul c2 re olvarea nu a "ost posibil2. Un ase'enea r2spuns al expertului poate "i deter'inat de insu"icienta pre02tire a experti ei1 de "or'ularea necorespun 2toare a %ntreb2rilor 1 de i'pri'area insu"icient2 a caracteristicilor individuale %n ur'a 02sit21 de lipsa datelor tiini"ice pentru re olvarea di"eritelor proble'e. 6n aceste ca uri1 or0anul care a ordonat experti a trebuie1 "ie s2 %nl2ture i'pedi'entele e"ectu2rii experti ei1 "ie s2 re olve proble'ele ivite %n cau 2 cu a,utorul altor activit2i de anc8et21 iar dac2 este posibil1 s2 le %'bine.:1

Capitolul III. Tipuri e expertize ju i!iare !ri(inali#ti!e


Experti ele ,udiciare cri'inalistice sunt nu'eroase ca nu'2r1 dup2 c(te a' evideniat %n capitolul 11 %n seciunea 9Aspecte introductive:1 la 9Clasi"icarea experti elor:.
1

-ro". S.A. >olunsFi1 op.cit.1 pa0. $/$.

31

A' ales ) tipuri de experti e pe care s2 le anali e 1 cele care sunt enu'erate de Institutul Naional de Experti e Cri'inalistice. Aceste experti e suntC 1.< Experti a scrisului i a docu'entelor !.< Experti a balistic2 $.< Experti a dactiloscopic2 4.< Experti a vocii i a vorbirii #.< Experti a accidentelor de tra"ic rutier 7.< Experti a "oto0ra"iilor i a i'a0inilor video ).< Experti a "i ico*c8i'ic2

Se!iunea I. 0xpertiza #!ri#ului $i a o!u(entelor


+ocu'entul sau actul este de"init ca "iind orice %nscris tip2rit1 dactilo0ra"iat1 'anuscris1 desenat1 i'pri'at %n alte 'oduri. 9+ei1 %n 0eneral1 noiunea "olosit2 %n literatur2 i ,urisprudena este cea de act sau %nscris1 %n ter'inolo0ia exa'in2rii cri'inalistice este utili at2 noiunea de docu'ent datorit2 scopului pe care %l servete1 i anu'e1 acela de a "i 9expresia 0ra"ic2 a unei 'ani"est2ri sau declaraii de voina ori a atest2rii unui "apt:1 red(nd prin coninut "apte1 %'pre,ur2ri1 eveni'ente1 st2ri1 aciuni de care le0ea penal2 lea02 anu'ite consecine ,uridice:.1 96n practica de experti 2 cri'inalistic21 %n corespundena i %nc8eierile de ,udecat21 %nt(lni' "oarte des ter'enul de 9experti 2 0ra"olo0ic2:1 utili at cu sensul de 9 experti 2 0ra"oscopica: sau 9experti a 0ra"ic2:. +ei codurile de procedur2 nu "ac preci 2ri explicite asupra tipului de experti 21 este evident c2 9procedura veri"ic2rii de scripte: nu are ca obiectiv exa'inarea personalit2ii autorului1 scrierii ori se'n2turilor contestate1 ci identi"icarea acestuia:.! >ra"oscopia apare ca o ra'ur2 a Cri'inalisticii1 care1 utili (nd 'etode i cunotine co'plexe din do'eniul "i iolo0iei1 psi8olo0iei1 dar i al anato'iei1 cali0ra"iei i 0ra"olo0iei1 servete la crearea unui siste' de indici de natur2 a per'ite identi"icarea autorului unei
1 !

+. Sandu1 9alsul in acte, Editura 9+acia:1 Clu, 13))1 pa0. 3. N. +an1 I. An08elescu1 s.a.1 .icionar de criminalistic1 Editura tiii"ic2 si Enciclopedic21 Bucureti1 13/71 pa0.37.

32

'ani"est2ri 0ra"iceC scriere1 se'ne de punctuaie1 ci"re1 se'n2turi1 alte ele'ente de aceast2 natur2.1 5biectul experti ei cri'inalistice a docu'entelor este stabilirea condiiilor %n care a "ost %ntoc'it %nscrisul1 'odi"icarea coninutului acestuia1 precu' i identi"icarea 'i,loacelor de i'pri'are a textului prin dactilo0ra"iere1 tipo0ra"iere i cu a,utorul calculatorului. Cu a,utorul acestei experti ei se pot re olva ur'2toareleC! a.< dac2 actul pre int2 'odi"ic2ri1 %n ce constau acestea1 cine este autorul lorD b.< dac2 actul pre int2 ters2turi1 ad2u0iriD c.< dac2 se'n2tura de pe act este preexistenta actului ;dat2 %n 9alb:1 9"urat2:<D d.< dac2 diverse p2ri ale actului sunt scrise deodat21 cu acelai 'aterial ;instru'ent< de scriereD e.< dac2 actul este %ntoc'it la data pe care o poart2D ".< dca una din "ilele actului este substituit2D 0.< dac2 actul este alc2tuit din "ra0'entele a doua sau 'ai 'ulte acteD 8.< dac2 "oto0ra"ia sau '2rcile ;ti'brele< de pe act sunt %nlocuiteD i.< dac2 i'presiunea de ta'pil2 de pe act este ori0inal2. -entru o 'ai bun2 exa'inare a docu'entelor se are %n vedere ur'2toarele caracteristiciC$ a.< >reutatea speci"ic2 per'ite identi"icarea sorturilor di"erite de 8(rtie sau alte 'aterialeD b.< >rosi'ea 8(rtiei evidenia 2 calitatea di"eritelor prelucr2ri pentru a re ulta o anu'it2 8(rtie i per'ite distin0erea de alte cate0orii1 tipuri sau surse de "abricaieD c.< Culoarea i'pri'2rilor1 a scrisului1 a tuului de ta'pil2 i 8(rtieiD d.< Co'po iia c8i'ic2 a 'aterialului de ba 21 deoarece pre ena di"eritelor substane de %n2lbire optic2 sau lipsa lor per'ite depistarea "alsului. e.< Jili0ranarea i alte 'i,loace de protecie1 ce const2 %n trecerea pastei ne"inisate printre cilindrii "ili0ranori1 care %i con"er2 o textur2 special2. Cele 'ai i'portante atribuii %n do'eniul cercet2rii cri'inalistice a scrisului le revin experilor1 deoarece acetia trebuie s2 cunoasc2 'i,loacele i 'etodele "olosite de autor pentru a altera1 'odi"ica1 denatura coninutul i "or'a scrisului.
1

Au0ustin Ea 2r1 Sorin Al2'oreanu1 xpertiza criminalistic a documentelor%aspecte tactice si te"nice, Editura Eu'ina Eex1 Bucureti1 !44/1 pa0. 14. ! &adu Constantin1 -o'pil +r208ici1 @ircea Ioni21 op.cit., pa0. 143*1#4. $ Au0ustin Ea 2r1 Sorin Ala'oreanu, op.cit., pa0. 14!*14$.

33

Cu a,utorul acestei experti e pute' re olva ur'2toarele proble'e1 care sunt %'p2rite %n proble'e principale i proble'e secundare.1 -roble'ele principale suntC a.< identi"icarea autorului unui %nscris sub "or'2 de textD b.< identi"icarea persoanei care a scris ci"reD c.< identi"icarea autenticit2ii se'n2turii ; dac2 aparine persoanei pe nu'ele c2reia "i0urea 2<D d.< identi"icarea persoanei care a "alsi"icat o se'n2tur2. -roble'ele secundare suntC a.< dac2 un scris este natural sau de08i at ;nesincer<1 inclusiv 'odalitatea de08i 2riiD b.< dac2 un scris este a"ectat de se'nele bolii1 b2tr(neii1 in0erarea de b2uturi alcoolice1 execuie %n condiii inco'odeD c.< dac2 scrisul de pe un act aparine uneia sau 'ai 'ultor personae ;inclusiv ad2u0irile<D d.< 'odalitatea de "alsi"icare a unei se'n2turi ;copiere1 i'itaie servil2 sau liber21 execuie din "ante ie<. Experti ele cri'inalistice a scrisului pot "i solicitate de or0anele de ur'2rire penal21 prin ordonan21 dar i de instanele de ,udecat21 prin %nc8eiere. @etoda de ba 2 "olosit2 de experi este cea a co'paraiei1 iar aceste 'ateriale de co'paraie sunt de dou2 "eluriC scripte de co'paraie preconstituite1 adic2 executate anterior dispunerii experti ei sau scripte de co'paraie scrise la cerere %n "ata or0anului ,udiciar. Exa'inarea de c2tre expert se "ace co'par(nd textul sau se'n2turile respective cu un 'aterial co'parativ adecvat1 provenit de la persoanele presupuse a "i executanii actelor ce se exa'inea 21 iar procurarea acestor 'ateriale de co'paraie revin %n sarcina or0anelor de ur'2rire penal2. @aterialul de co'paraie trebuie s2 "ie c(t 'ai a'plu1 pentru a cuprinde scrisul sau se'n2turile acelor persoane %n c(t 'ai 'ulte variante1 at(t ca nu'2r de piese1 dar i ca %ntindere. 9@aterialele de co'paraie pot "i %ncadrate %n trei cate0oriiC probe de scris libere1 probe inter'ediare i probe experi'entale:.!

1 !

&adu Constantin1 -o'pil +r208ici1 @ircea Ioni21 op.cit., pa0. 113. &adu Constantin1 -o'pil +r208ici1 @ircea Ioni21 op.cit.1 pa0. 1!1.

34

-robele de scris libere1 anterioare sau preexistente sunt cele executate de o anu'it2 persoan2 anterior cau ei i "2r2 a avea vreo le02tur2 cu %'pre,ur2rile acesteia. Aceste probe scrise libere trebuie s2 %ndeplineasc2 ur'2toarele condiiiC a.< s2 "ie scrise %n aceeai li'b2 cu actele de experti atD b.< actele s2 "ie de acelai tipD c.< s2 "ie scrise pe c(t posibil %n aceeai perioad2 cu actele exa'inate sau %n perioade apropiate. d.< s2 "ie procurate acte scrise %n condiii si'ilare1 re"eritor la intru'entul de scris i suportul de 8(rtie. -robele inter'ediare sunt 'anuscrisele %ntoc'ite dup2 declanarea liti0iului sau procesului penal1 care pot "i %n le02tur2 sau nu cu cau a respectiv21 dar care nu sunt %ntoc'ite pentru experti 2. -robele experi'entale sunt cele care se execut2 special pentru e"ectuarea experti ei. @etodele prin care in"ractorii "alsi"ic2 %n %nscrisuri suntC1 a.< Jalsul prin %nl2turare de text1 iar %n acest ca se poate aciona prin pr2"uirea docu'entului1 prin "oto0ra"ierea actului cu "ilter de lu'in2 sub ra e in"raroii sau ultraviolete1 prin aplicarea unei pic2turi de ben in2 %n apropierea onei respective1 prin tratarea cu acid citric a poriunii din docu'ent i apoi se exa'inea 2 sub radiaii ultravioletD b.< Jalsul prin acoperire de text1 %n acest ca utili (ndu*se 'etoda exa'in2rii %nscrisului prin transparent21 %ntr*o lu'in2 puternic21 dup2 ce s*a "olosit 8(rtia de "iltru sau 8(rtia "oto0ra"ic2 a c2rei 0elatina a "ost u'e itaD c.< Jalsul prin ad2u0are de text1 %n acest ca expertul va trebui s2 stabileasc2 continuitatea lo0ic2 a textului ad2u0at i s2*l %ncadre e %n li'itele spaiului de pe suportD d.< Jalsul prin contra"acerea scrisului sau a se'n2turii1 %n acest ca 'odalit2ile "olosite de in"ractor sunt C copierea1 i'itarea servil2 sau liber2 i execuie din "ante ieD e.< Jalsul prin de08i area scrisului1 care const2 %n de"or'area sau 'odi"icarea unor caracteristici 0ra"ice 0enerale sau particulare proprii1 scrierea cu '(na st(n02 i scrierea cu 'a,uscule sau i'itarea caracterelor de tiparD

Aurel Ciopra0a1 Ioan Iacobu21 Criminalistic, Editura Iuni'ea1 Iai1 !4411 pa0. 1)1*1)4.

35

5r0anele de ur'2rire penal2 au o serie de atribuii1 deoarece ei sunt pri'ii care iau cunotin2 de existena unor acte care nu sunt con"or'e cu realitatea. 6n ca ul %n care pe parcursul de baterilor ,udiciare %ntr*un proces civil se constat2 c2 anu'ite acte nu corespund realit2ii1 instana de ,udecat2 suspend2 cau a i tri'ite spre cercetare respectivul act or0anelor de ur'2rire penal2. 9Atribuiile or0anelor de ur'2rire penal2 privesc ridicarea i conservarea actelor scrise ;%n acest ca trebuie s2 existe in"or'aii cu privire la existena unui "als<1 exa'inarea actelor ;se veri"ic2 autenticitatea actului1 "or'a i coninutul lui1 dac2 se 'ai a"l2 %n ter'enul de valabilitate %nscris %n cuprinsul s2u1 dac2 "oto0ra"ia corespunde cu persoana ce pre int2 actul pentru veri"icare i dac2 se observ2 ur'e de intervenie asupra ele'entelor de protecie sau de securitate destinate s2 %'piedice "alsi"icarea ori contra"acerea actului< i stabilirea vec8i'ii actului ; se exa'inea 2 coninutul actului1 dar i "or'a acestuia<:.1 Acest tip de experti 2 are ponderea cea 'ai 'are %n cadrul laboratoarelor de cri'inalistic21 ceea ce ne indic2 c2 este cel 'ai des "olosit %n cau ele a"late pe rolul instanelor de ,udecat2.

Se!iunea A II5A. 0xpertiza ,ali#ti!


9Balistica ,udiciar2 este o ra'ur2 a te8nicii cri'inalisticii ce const2 %n studierea i elaborarea 'etodelor de cercetare a ar'elor de "oc1 a 'uniiilor i a ur'elor %'puc2turii %n scopul re olv2rii proble'elor ce se ivesc %n practic2 ,udiciar2 i de anc8et2:.! Cercet2rile balistico*,udiciare sunt "oarte i'portante pentru practica ,udiciar2 i de anc8et21 deoarece ele se aplic2 pe scar2 lar02 %n descoperirea unor in"raciuni deosebit de 0rave1 cu' ar "i o'orul1 t(l82ria sau banditis'ul. Balistica ,udiciar2 studia 2 %n principiu doar tipurile de ar'e "olosite cel 'ai des de in"ractori1 dar 'etodele elaborate se utili ea 2 la orice "or'2 de ar'2 de "oc "olosit2 %n in"raciune. -roble'ele ridicate %n cadrul balisticii ,udiciare sunt ur'2toareleC$ a.< descoperirea ur'elor l2sate de "olosirea ar'elor de "ocD
Aurel Ciopra021 Ioan Iacobu21 op.cit., 177*173. -ro". S.A. >olunsFi1 op.cit.1 pa0. 14!. $ Ca'il Suciu1 op.cit., pa0. $$4*$$#.
1 !

36

b.< descoperirea ar'elor de "oc i a 'uniiei "olosite sau disponibileD c.< stabilirea direciei i a distanei de la care s*a tras i i'plicit i a loculuiD d.< stabilirea vec8i'ii %'puc2turii i c(t ti'p o ar'2 de "oc nu a "ost "olosit2D e.< identi"icarea ar'ei de "oc "olosite1 dup2 ur'ele "or'ate de c2tre aceasta1 %n cursul balisticii interioare i exterioareD ".< identi"icarea tipului de 'uniie "olosit2D 0.< stabilirea "aptului c2 o ar'2 de "oc este %n stare de "uncionareD 8.< stabilirea dac2 %n condiiile date o ar'2 de "oc se putea declana "2r2 ap2sarea tr20aciului1 prin si'pl2 c2dere sau i bitur2D i.< dac2 ar'a de "oc descoperit2 cuprinde ele'ente str2ine de pri'a "or'2 de "abricaieD ,.< re"acerea seriei %nl2turate a unei ar'e de "ocD F.< stabilirea apartenentei unei piese de ar'2 de "oc descoperit2 la locul "aptei1 la o anu'it2 ar'2 din cele descoperite la locul "aptei sau deinute de c2tre una din persoanele b2nuiteD l.< aprecierea condiiilor te8nice de e"ectuare a tra0eriiD '.< stabilirea pri'ei %'puc2turi din 'ai 'ulte trase asupra aceleai victi'e. &.3. 0xa(inarea te;ni! propriu5zi# a ar(elor e .o! 9&epre int2 pri'a etap2 a cercet2rilor cri'inalistice de laborator la care este supus2 o ar'2 de "oc1 acesteia adau0andu*i*se i cercetarea 'uniiei 02site %n ar'21 a tuburilor i proieciilor descoperite la "aa locului:.1 -entru a putea re olva probele'ele care se ivesc %n cadrul investi0aiei balistice1 expertul cri'inalist va recur0e la 'etode i 'i,loace te8nice*stiinti"ice1 cu' ar "iC 'icroscoapele co'paratoare i stereo'icroscoapele1 stria0ra"ele1 exa'in2ri %n radiaii invi ibile1 anali e spectrale1 'etodele c8i'ice de anali 2 a ur'elor secundare ale tra0erii1 ori de re"acere a seriilor %nl2turate. &.3.3. 6eter(inarea tipului8 (o elului $i !ali,rului ar(ei

E'ilian Stancu1 Tratat de criminalistic1 ediia a III*a1 Editura Universul ,uridic1 Bucureti1 !4441 pa0. !41.

37

9=ipul i 'odelul ar'ei se pot stabili dup2 0loanele sau tuburile descoperite la locul "aptei1 pe care se i'pri'a ur'e caracteristice privitoare la detaliile capului %nc8i 2torului i ale percutorului1 l2i'ea 08inturilor:.1 6n ca ul %n care inscripiile lipsesc1 din cau a vec8i'ii ar'ei sau din cau a %nl2tur2rii acestora de c2tre in"ractor1 se "olosesc propriet2ile de construcie ale ar'ei1 cu' ar "iC 0reutatea1 lun0i'ea evii1 lun0i'ea total2 a ar'ei1 siste'ele de "uncionare1 de blocare1 de 'ontare a 'ecanis'elor de tra0ere. Atunci c(nd ar'a nu a "ost 02sit21 se utili ea 2 exa'inarea tuburilor i proiectilelor pentru a putea "i stabilite tipul1 'odelul i calibrul ar'ei. &.3.&. Sta,ilirea #trii e .un!ionare a unei ar(e Este necesar a se clari"ica dac2 o ar'2 se putea declana accidental1 "2r2 ap2sarea tr20aciului sau dac2 o ar'2 deteriorat21 cu piese lips2 putea "i totui "olosit2 pentru tra0ere. 6n cadrul acestui proces se deter'in2 %n pri'ul r(nd starea te8nic2 a ar'ei i 'odul de "uncionare a pieselor co'ponente1 iar dup2 aceea se studia 2 "iecare pies2 %n parte1 pentru a putea stabili 0radul de de0radare1 de u ur21 deoarece acestea pot constitui principalele cau e ale declan2rii accidentale. 9Se poate produce %'puc2tura "2r2 ap2sare pe tr20aci1 dac2 ar'a pre int2 particularit2ile unei %ndelun0ate sau ne0li,ente "olosiri1 uneori i a 'ont2rii 0reite a %nc8i 2torului ar'ei1 dar i %n ur'a unor lovituri puternice %n patul sau '(nerul ar'ei. Aceasta %'puc2tur2 se datorea 2 sl2birii arcului tr20aciului1 u urii pieselor care 'enin percutorul %n po iia 9ar'at: sau a u urii arcului susin2tor al tr20aciului:.! Este posibil2 producerea unei %'puc2turi1 dei ar'2 este %n stare bun2 de "uncionare1 deoarece a "ost "olosit2 ar'a ne0li,ent sau i'prudent. 96n situaia %n care un pistol auto'at este %nc2rcat i nu are si0urana pus21 dac2 este lovit de p2'(nt1 %nc8i 2torul aluneca %napoi 1 %n virtutea 0reut2ii sale1 p(n2 la peretele din spate al locaului1 introduce cartuul %n detonator1 revine i lovete capsa1 produc(ndu*se %'puc2tura:.$
E'ilian Stancu1 Tratat de criminalistic1 volu'ul I1 Editura 9Acta'i:1 Bucureti1 133#1 pa0. $41. Aurel Ciopra0a1 Ioan Iacobu21 op.cit., pa0. 1#$. $ .asile @2celaru1 N. +obril21 Ion An08elescu1 colectiv1 Tratat practic de criminalistic1 volu'ul II1 I.>.@1 Bucureti1 13/41 pa0. 1#4.
1 !

38

-entru a se putea constata anu'ite aspecte1 trebuiesc e"ectuate repetate tra0eri experi'entale cu ar'a %n liti0iu i s2 "ie "2cute exa'in2ri de laborator1 utili (ndu*se 'i,loace te8nice ce "olosesc ra e O sau 0a''a. &.3.). 0xa(inarea ar(elor e .o! atipi!e Ar'ele de "oc atipice sunt de dou2 cate0oriiC a.< Ar'ele 'odi"icate Expertul e"ectuea 2 o exa'inare pentru a putea stabili care a "ost 'odelul iniial1 'odi"ic2rile aduse i 'odul %n care s*au "2cut acestea1 precu' i instru'entele "olosite. @odi"ic2rile cele 'ai "recvente aduse ar'elor de "oc privesc rete area evii1 deoarece aa pot "i 'ult 'ai uor ascunse sau purtate. -entru a putea "i deter'inat2 natura 'odi"ic2rilor1 se "ac tra0eri experi'entale %n panouri de carton1 de la di"erite distane i apoi se co'par2 re ultatele obinute. b.< Ar'ele con"ecionate arti anal -rin experti a acestor ar'e se ur'2rete stabilirea 'i,loacelor "olosite1 a 'aterialelor utili ate la con"ecionarea ar'ei1 exa'inarea "iec2rei piese co'ponente1 "elul 'uniiei ce poate "i "olosit21 vite a 0lonului i deter'inarea ener0iei prin calcul. S*a constatat din practica or0anelor ,udiciare i a experilor cri'inaliti c2 la ar'ele con"ecionate arti anal se "olosete 'uniie de producie industrial21 ceea ce %nsea'n2 c2 se utili ea 2 cartue cu 0lon sau cartue pentru ar'e de v(n2toare1 "olosite la bracona,. &.3.4. Re.a!erea in#!ripiilor tanate pe ar(e 6n ca ul ar'elor "urate1 02site1 %nlocuite cu altele de acelai tip1 'etoda "olosit2 const2 %n pilirea onei %n care se a"la inscripia. 9Expertul va "olosi 'etode c8i'ice ba ate pe reacia di"erit2 a p2rilor 'etalice cu densitate 'ai 'are1 sub aciunea unui reactive sau va "olosi 'etoda "ero'a0netic21 care const2 %n aderarea selectiv2 a particulelor 'etalice la supra"aa ar'ei1 'a0neti ata %n prealabil1 pentru a vedea dac2 particulele 'etalice vor adera 'ai 'ult pe onele tanate.:1

+. Sandu1 :etode de comparare a proiectilelor in scopul identificrii armei cu care s%a tras 1 in -roble'e de 'edicin2 ,udiciar2 si de cri'inalistic21 volu'ul I1 Editura 9@edical2:1 Bucureti1 13741 pa0. 144*14$.

39

&.&. 0xa(inarea (uniiei $i a explozi%elor &.&.3. 0xa(inarea (uniiei 9Investi0area cri'inalistic2 a 'uniiei are rolul de a stabili tipul1 'odelul1 anul de "abricaie al cartuelor1 pe ba a caracteristicilor1 a inscripiilor "abricilor produc2toare1 existente pe ro eta tubului1 dar de ase'enea trebuie avut2 %n vedere i starea lor te8nic21 dac2 %nc2rc2tura coincide cu cea ori0inal21 care este 0radul de conservare1 iar pentru asta este nevoie de un exa'en "i ico*c8i'ic co'plex:.1 &.&.&. 0xa(inarea explozi%elor Explo ivele sunt substane care1 sub in"luena unor aciuni exterioare1 pot su"eri trans"or'2ri c8i'ice rapide1 %nsoite de o de0a,are brusc2 de c2ldur2 i "or'are de 0a e puternic %nc2l ite. 6n "uncie de do'eniul de utili are1 exist2C explo ive de iniiere ;"ul'inatul de 'ercur<1 explo ive bri ani ;"olosii la %nc2rc2turi de explosive %n di"erite 'uniii< i pulberile i co'po iiile pirote8nice. -ulberile sunt cele care pre int2 un 'are interes pentru experti a cri'inalistic21 clasi"ic(ndu*se la r(ndul lor %n pulbere cu "u' sau "2r2 "u'. Cele "2r2 "u'1 sau coloidala1 sunt "olosite la cartuele ar'elor cu eava 08intuit21 iar cele cu "u' sunt "olosite la cartuele ar'elor de v(n2toare. 9Expertul va trebui s2 stabileasc2 0radul de u'iditate a pulberii1 co'po iia c8i'ic2 i dac2 are propriet2ile "i ice i c8i'ice potrivit destinaiei i reetei de "abricaie:.! &.). 0xa(inarea ur(elor .or(ate e ar(ele e .o! &.).3. 0xpertiza ur(elor prin!ipale ale tra-erii

1 !

E'ilian Stancu1 op.cit.1 pa0. !4!. Aurel Ciopra0a1 Ioan Iacobu21 op.cit.1 pa0. 1#7.

40

9Const2 %n exa'inarea ori"iciilor de intrare i de a ieire1 a canalelor "or'ate at(t pe corpul u'an1 c(t i pe obiectele cu care 0onul a venit %n contact:. 1 6n ceea ce privete experti a ori"iciilor1 se are %n vedere dac2 acestea sunt sau nu consecina unei ar'e de "oc. Sunt avute %n vedere1 pe l(n02 "or'a ori"iciului i caracteristicile individuale1 cu' ar "iC ur'ele de "unin0ine1 arsurile1 tatua,ul1 rupturile provocate de 0a e1 inelele de "recare i 'etali are "or'ate. 96n ca ul %n care se constat2 c2 sunt 'ai 'ulte ori"icii1 trebuiesc clari"icate dac2 au "ost "or'ate de acelai tip de 0loane1 dac2 au "ost trase din una sau 'ai 'ulte ar'e1 dintr*o sin0ur2 sau 'ai 'ulte direcii i dac2 distana de tra0ere a r2'as nesc8i'bat2. Acestea pot "i stabilite pe ba a exa'enului co'parativ dintre ur'ele %n liti0iu i ur'ele %'puc2turilor e"ectuate experi'ental1 cu ar'e i suporturi ase'2n2toare celor descoperite la "aa locului:.! &.).&. 0xpertiza ur(elor #e!un are ale tra-erii Acest experti 2 a,uta la descoperirea i cercetarea ur'elor "or'ate %n ,urul s2u %n interiorul ori"iciului de intrare a proiectilului 1 dar i a ur'elor speci"ice de tra0ere "or'ate pe '(na persoanei care a "olosit ar'a. &.).). 0xpertiza preli(inar 9Este pri'a etap2 a experti ei1 destinat2 exa'in2rii obiectului presupus purt2tor de ur'e supli'entare de tra0ere1 prin inter'ediul 'icroscopului optic1 dei re ultatele nu sunt %ntotdeauna concludente:.$ &.4. I enti.i!area ar(elor e .o! up ur(ele .or(ate pe -lon $i pe tu,ul !artu$ului Scopul "inal al oric2rei experti e balistice ,udiciare %l constituie identi"icarea ar'ei cu care s*a s2v(rit in"raciunea. &.4.3. I enti.i!area ar(ei up ur(ele .or(ate pe -lon
1 !

E'ilian Stancu1 op.cit.1 pa0. !4$. E'ilian Stancu1 op.cit.1 pa0. !4$. $ E'ilian Stancu1 op.cit., pa0. !4$.

41

9-resupune1 %n "a a iniial21 o deli'itare a cercului ar'elor suspecte1 prin excluderea din s"era cercet2rii a ar'elor ale c2ror caracteristici 0enerale nu corespund caracteristicilor re"lectate de 0lon1 iar pentru aceasta se iau %n calcul nu'2rul 0olurilor i plinurilor 08inturilor1 l2i'ea acestora1 un08iul i sensul de r2sucire i calibrul:.1 =ra0erile experi'entale se des"2oar2 %n dispo itive speciale1 nu'ite captatoare de proiectile. 9-entru a obine 'odelele de co'paraie se e"ectuea 2 tra0eri experi'entale cu ar'ele exa'inate1 dar %nainte de asta se veri"ic2 starea te8nic2 a ar'ei1 se cur22 eava de ru0in21 pra" i alte re iduuri de tra0ere. Exa'inarea co'parativ2 se poate "ace cu a,utorul 'iscroscopului co'parator1 deoarece per'ite observarea continuit2ii sau discontinuit2ii liniare a striaiilor "or'ate pe 0lon de particularit2ile 'icrorelie"ului evii. +e ase'enea se utili ea 2 i co'pararea 'ula,elor obinute de la proiectilul %n liti0iu si cel tras experi'ental:.! &.4.&. I enti.i!area ar(elor up ur(ele l#ate pe tu,ul !artu$ului 6n 'a,oritatea ca urilor de tra0eri tubul r2'(ne intact1 iar asta a,ut2 la identi"icarea ar'elor a c2ror eav2 nu conine su"iciente caracteristici individuale1 %n special1 evile lise. 9@i,locul te8nic de ba 2 %n exa'inare %l repre int2 'icroscopul co'parator1 c2ruia i se poate ad2u0a co'pararea de 'icro"o0ra'e executate separate pentru tubul %n liti0iu si cel experi'ental:.$

Se!iunea A III5A. 0xpertiza a!tilo#!opi!


9Experti a dactiloscopic2 repre int2 etapa "inal2 a activit2ii de clari"icare a aspectelor le0ate de "or'area ur'elor de '(ini la "aa locului1 de obinere de in"or'aii privind persoana1 precu' i de stabilire a raportului dintre ur'2 i activitatea in"racional2:.4

1 !

+. Sandu1 op.cit.,13741 pa0. 33. E'ilian Stancu1 op.cit.1 pa0. !47. $ @. =o'escu1 Tratat practic de criminalistic1 volu'ul III1 Editura pa0. !#4*!#1. 4 E'ilian Stancu1 op.cit.1 pa0. 11/.

42

Identi"icarea dactiloscopic2 se ba ea 2 pe cunoscutele propriet2i ale desenului papilar * unicitatea1 "ixitatea i inalterabilitatea * i este reali at2 printr*un exa'en dactiloscopic co'parativ %ntre a'prentele papilare %n liti0iu i a'prentele papilare 'artor prin care se %nele0 cele a"late %n cartotecile 'ono sau decadactilare1 cele provenite din cercul de suspeci1 de la persoanele care ur'ea 2 s2 li se stabileasc2 identitatea1 de la cadavrele cu identitate necunoscut2 sau ur'ele papilare ridicate de pe diverse obiecte ce aparin persoanei disp2rute. =er'enul de dactiloscopie se re"er21 %n sens restr(ns1 doar la desenele papilare ale de0etului1 dar %n sens lar0 a "ost extins la toate i'presiunile papilare1 adic2 di0itale1 pal'are i plantare. Scopul principal al experti ei dactiloscopice este acela al identi"ic2rii persoanei ce a l2sat ur'e %n c('pul in"racional. ).3.0xpertiza !ri(inali#ti! a ur(elor e (4ini 96n ca ul %n care expertului %i este pre entat2 nu'ai ur'a ridicat2 de la "aa locului1 acesta poate s2 stabileasc2 de la ce '(n2 provine1 din ce tip sau varietate de desen papilar "ace parte1 re0iunea '(inii sau de0etul care a "or'at*o1 %n ce 'od s*a "or'at natura substanei de pe crestele papilare %n 'o'entul contactului cu obiectul pri'itor de ur'21 care este vec8i'ea ur'ei i dac2 aceasta conine su"iciente ele'ente de identi"icare:.1 6n ca ul %n care expertului %i sunt pre entate i i'presiunile di0itale luate persoanei suspecte1 ori cele existente %n cartoteca dactiloscopic21 se poate stabili1 pe ba a punctelor coincidente1 dac2 ur'a i i'presiunea sunt "or'ate de acelai de0et1 deci de aceeai persoan2.! -entru a se reali a e"ectuarea experti ei dactiloscopice trebuie %n pri'ul r(nd s2 "ie luate a'prentele persoanelor a"late %n s"era de interes a investi0aiilor. @etodele prin care se poate "ace a'prentarea persoanelor suntC cu tus tipo0ra"ic * 'etoda cea 'ai des "olosit2 * i a'prentarea c8i'ic2. Ea ridicarea corect2 a i'presiunilor di0itale1 'ai ales dac2 acestea ur'ea 2 s2 "ie prelucrate prin inter'ediul unui calculator1 trebuie s2 se respecte ur'2toarele re0uli de a'prentareC$
1 !

I. &. Constantin si @. &2dulescu1 Tratat practic de criminalistica1 volu'ul II1 pa0. $7. E'ilian Stancu1 op.cit.1 pa0. 11/. $ E'ilian Stancu1 op.cit., !4441 pa0. 113.

43

a.< de0etele persoanei a'prentate trebuie s2 "ie curate1 iar '(na relaxat2D b.< rularea de0etului se "ace de la o 'ar0ine a un08iei spre cealalt21 de re0ul2 de la exterior spre interior1 de exe'plu1 de la '(na dreapt21 de la dreapt2 spre st(n0aD c.< at(t pe plac2 sau tuier21 c(t i pe "i2 nu se execut2 dec(t o sin0ur2 'icare de rulare1 "2r2 a se reveni i "2r2 a se ap2sa. 6n ca ul cadavrelor necunoscute1 identi"icarea persoanei se "ace cu a,utorul exa'enului co'parativ dintre desenele papilare ale victi'ei i i'presiunile prelevate din locurile presupuse a "i "recventate de persoana disp2rut2 i de pe obiectele de u personal. 95 alt2 'odalitate1 'ai rar "olosit21 este co'pararea der'ato0li"elor cadavrului cu cele a persoanelor presupuse rude:. 1 A'prentarea cadavrelor pre int2 anu'ite particularit2i datorate proceselor speci"ice putre"aciei1 ri0idit2ii cadaverice1 'u'i"ic2rii i des8idrat2rii. 9Ea de0etele des8idratate se poate in,ecta sub piele 0licerina1 ulei de para"in2 sau se poate aplica o 'etod2 'ai nou21 const(nd %n pudrarea "iec2rui de0et1 ur'at2 de trans"erarea pe o "olie "in2 ;este cunoscut2 ca 'etoda Sc8i""er<:.! 9Atunci c(nd este ridicat2 de la "aa locului o i'presiune di0ital21 pal'ar21 plantar21 i'presiune ce va "ace obiectul unei experti e1 ea trebuie s2 "ie %nsoit2 de un raport1 %n care se va ar2ta %n 'od a'2nunit obiectul pe care a "ost 02sit2 i'presiunea1 dac2 ea era 'ulat21 colorat21 i %n ca ul c(nd era invi ibil21 'odul cu' a "ost "2cut vi ibil2 i colorantul "olosit pentru evidenierea ei. Acest raport trebuie s2 conin2 i p2rerea celui care a ridicat i'presiunea asupra '(ini i de0etului de la care ea provine1 p2rere care trebuie susinut2 de ar0u'ente ba ate pe starea de "apt1 a situaiei1 a obiectului i a 'odului cu' in"ractorul a lucrat:.$ I'presiunile care pot "ace obiectul unei experti e sunt cele clare1 iar %n ca ul %n care acestea sunt terse1 co'plet de"or'ate sau alterate sau c(nd pe ele nu se 'ai pot 02si su"iciente puncte pentru conclu iile "inale ale experti ei1 ele nu pot "ace obiectul unei experti e. &aportul prelabil este "oarte i'portant1 deoarece %n el este 'enionat anul1 luna1 iua i ora la care a "ost 02sit2 i'presiunea1 ast"el c2 nu se poate spune c2 acea i'presiune a "ost ridicat2 de pe vreun obiect atins ulterior1 %n ti'pul cercet2rii.
Constantin urai si C. =. Eeonida1 '.ermatoglifologia. $mprente palmo plantare, pa0. 137. S. BaraneF1 9; noua metod de amprentare a cadavrelor:1 in &evista 9 -roble'N PrN'inalistiFN:1 nr. 441 .arovia1 137!1 pa0. )$ $ Constantin urai1 lemente de poliie te"nic. .actiloscopia. 1 Bucureti1 13$)1 pa0 . /4*/1.
1

44

+up2 anali area raportului prealabil se trece la e"ectuarea exa'enului dactiloscopic co'parativ1 iar pentru asta trebuie s2 se stabileasc2 punctele de coinciden2. 9-entru stabilirea identit2ii este necesar ca exa'enul co'parativ s2 scoat2 %n eviden2 un nu'2r 'ini' de detalii sau puncte de coinciden21 capabil s2 conduc2 la o conclu ie cert2 de identi"icare:.1 Nu'2rul 'ini' de detalii sau puncte de coinciden2 este de 1!1 nu'it2 i re0ula celor Q1! puncte coincidente:1 %ns2 acest nu'2r nu este obli0atoriu1 de'onstr(ndu*se %n practic2 i %n literatura de specialitate1 c2 identitatea dactiloscopic2 nu se ba ea 2 pe cantitate1 ci pe deter'in2ri calitative. &apoartele trebuie s2 "ie %nsoite de plane "oto0ra"ice1 %n special cele cu conclu ii cate0orice de identi"icare1 pentru de'onstrarea re ultatului prin "oto0ra'e i dia0ra'e1 ast"el %nc(t s2 "ie indicate punctele coincidente1 deoarece este procedeul cel 'ai i'portant.

).&. 0xpertiza !ri(inali#ti! a ur(elor e pi!ioare -entru ridicarea1 evidenierea i "oto0ra"ierea i'presiunilor t2lpii piciorului se va proceda la "el ca la i'presiunile di0itale1 'ecanis'ul r2'(n(nd acelai. 9+ac2 expertului i se tri'ite doar ur'a1 acesta poate s2 re olve proble'ele care vi ea 2 deter'inarea sexului1 a v(rstei1 a taliei1 a 0rautatii aproxi'ative a persoanei1 particularit2ile anato'o*patolo0ice1 'ecanis'ul de "or'are i vec8i'ea ur'ei1 precu' i alte date re ultate din interpretarea ele'entelor c2r2rii de ur'e:.! &e"eritor la ur'a plantei piciorului1 prin experti 2 se poate deter'ina piciorul i re0iunea sa anato'ica care a "or'at*o1 precu' i pre ena caracteristicilor de identi"icare.$ 96n privina ur'ei de %nc2l2'inte1 se poate deter'ina tipul de %nc2l2'inte1 pe ba a co'par2rii cu t2lpile a"late %n coleciile laboratoarelor de cri'inalistic21 precu' i a di"eritelor particularit2i1 a u urilor speci"ice1 ce pot "i exploatate %n vederea restr(n0erii cercului suspecilor1 a,un0(ndu*se %n "inal c8iar la identi"icarea %nc2l2'intei creatoare de ur'2:.4

1 !

E'ilian Stancu1 op.cit.1 pa0. 1!4. I. .asiliniuc si .. @2celaru1 Tratat practic de criminalistic1 volu'ul II1 pa0. #$*#). $ S. A. >olunsFi1 op.cit., pa0. 14/ 4 E'ilian Stancu1 op.cit., pa0. 1!).

45

6n ca ul %n care i se pun la dispo iie expertului 'odele de co'paraie1 cu' ar "i i'presiunea plantei piciorului sau %nc2l2'intea suspectului1 se poate deter'ina identi"icarea persoanei sau a obiectului creator de ur'2. =otodat21 c8iar dac2 piciorul este %nc2lat %n ciorapi se poate "ace identi"icarea1 dup2 'or"olo0ia piciorului1 dar i dup2 particularit2ile 'aterialului din care sunt con"ecionai ciorapii. 9Este reco'andat ca %n luarea 'odelelor de co'paraie de la persoanele suspecte s2 se "oloseasc2 un 'aterial 'ai plastic1 pentru c2 %n "elul aceasta s2 se rein2 toate detaliile1 iar cel suspect s2 "ie pus s2 e"ectue e 'ai 'ulte i'presiuni:.1 5r0anul de ur'2rire penal2 trebuie s2*l averti e e pe expertul cri'inalist dac2 are anu'ite indicii sau suspiciuni c2 este posibil ca suspectul s2 %ncerce s2*l induc2 %n eroare prin purtarea unei alte perec8i de %nc2l2'inte sau c8iar s2 cree e ur'e "alse.

Se!iunea A I75A.0xpertiza a!!i entelor e tra.i! rutier


Experti a cri'inalistic2 a accidentelor de tra"ic rutier este un 0en aparte de experti 2 datorit2 "aptului c2 prin studiul ur'elor1 a 'i,loacelor 'ateriale de prob2 i a altor 'ateriale puse la dispo iie conduce la cunoaterea "aptelor i a %'pre,ur2rilor %n care s*a consu'at un eveni'ent rutier. 95biectul acestei experti e este stabilirea %'pre,ur2rilor %n care a avut loc accidentul de tra"ic1 pe ba a ur'elor create pe i de autove8icul pe se0'entul de dru' respectiv1 pe victi'e sau pe alte obiecte a"late %n c('pul in"racional:.! Autove8iculul an0a,at %n accident este obiectul purt2tor de ur'e1 "apt pentru care experti a te8nic2 auto este "oarte i'portant2 %n cadrul e"ectu2rii experti ei cri'inalistice a accientelor de tra"ic rutier. +ecretul $!/?1377 de"inete %n capitolul I noiunile de dru' public1 parte carosabil21 banda de circulaie i autove8icul1 iar accidentul de circulaie este considerat ca "iind un eveni'ent produs pe dru'urile publice1 const(nd %n coli iunea a dou2 sau 'ai 'ultor ve8icule ori a unui ve8icul cu un obstacol1 lovirea sau c2lcarea pietonilor1 av(nd ca re ultat v2t2'area

1 !

Ca'il Suciu1 op.cit., pa0. !#4. &adu Constantin1 -o'pil +r208ici1 @ircea Ioni21 op.cit., pa0. !11.

46

inte0rit2ii corporale ori 'oartea unei persoane1 pa0ube 'ateriale1 precu' i st(n,enirea circulaiei. 5r0anul de ur'2rire penal2 are sarcina ad'inistr2rii probelor1 s2 stabileasc2 "aptele i %'pre,ur2rile cau ei pentru l2'urirea c2rora sunt necesare cunotinele de specialitate i pentru asta el dispune e"ectuarea unei experti e1 la cerere sau din o"iciu. Experti a te8nic2 auto are un caracter "acultativ1 "iind dispus2 %n situaiile accidentelor de circulaie pentru a putea elucida cau ele i 'ecanis'ele producerii eveni'entului rutier. 9+eoarece acivitatea de ur'2rire penal2 se des"2oar2 sub suprave08erea procurorului1 care1 dup2 ter'inarea cercet2rilor va pri'i dosarul pentru a se pronuna asupra soluiei1 este "iresc s2 st2p(neasc2 principalele particularit2i ale activit2ii de soluionare a accidentului de circulaie1 %n care experti a te8nic2 are un rol central:.1 Experti a te8nic2 auto nu are "or2 probant2 superioar2 %n ca ul accidentelor de tra"ic i nici nu constituie proba "inal21 ast"el c21 ea ia %n calcul toate datele stabilite de or0anul de ur'2rire penal2 prin prob21 iar dup2 ce au "ost l2'urite unele aspect1 probaiunea poate continua. -roble'ele ce pot "i re olvate cu a,utorul experti ei te8nice auto suntC a.< starea te8nic2 a autove8iculelor i'plicate %n accident1 adic2 de"eciunile pre ente1 natura acestora i ti'pul %n care s*au produs1 cau ele de"eciunilor i posibilitatea de a "i prev2 ute sau constatate i dac2 de"eciunile puteau "i constatate %n exploatare1 prin si'pl2 exa'inare sau era necesar2 de'ontareaD b.< dina'ica accidentului1 adic2 vite a de deplasare a ve8iculelor1 pietonilor sau ani'alelor1 ti'pii de reacie i explicaia te8nic2 a r2sturn2rii sau derap2rii i calculul vite ei li'it2D c.< distana de la care puteau "i observate obstacoleleD d.< in"luena unor de"eciuni 'ecanice sau ine"icacit2ii siste'elor 'ecanice asupra stabilit2ii autove8iculelorD e.< posibilit2ile te8nice de evitare a accidentelor. 6n ca ul accidentelor de tra"ic1 i'portant2 este i activitatea de audiere a 'artorilor1 ur'2rindu*se %n principal stabilirea ur'2toarelor aspecteC a.< condiiile 'eteo i de dru'D b.< direciile de deplasare la pietoni1 ve8icule sau ani'aleD c.< co'porta'entul persoanelor i'plicate %n accident.
Ion Stasie1 xpertiza te"nic auto, comunicare prezentat la <=%a Consftuirea anual de Criminalistic i Criminologie, -loieti1 13//1 pa0. #).
1

47

96n siste'ul nostru de drept1 nu exist2 o r2spundere obiectiv2 i concepia do'inant2 este aceea con"or' c2reia obli0aiile "iec2rui participant la tra"icul rutier au caracter autono' i "iecare trebuie s2*i adapte e conduita1 %nc(t s2 "ac2 "a2 tuturor pericolelor previ ibile ce ar putea ap2rea1 ast"el %nc(t nu orice %nc2lcare a unei nor'e ,uridice care re0le'entea 2 circulaia rutier2 conduce %n 'od auto'at la existena culpei1 "iind necesar a se de'onstra le02tura de cau alitate cu ur'2rea produs2. Un exe'plu concludent este acela %n care autove8iculul a rulat cu vite 2 superioar2 li'itei le0ale1 iar din calcule re ult2 c2 vite a de evitare a accidentuluii este in"erioar2 acestei valori1 situaie %n care culpa conduc2torului auto nu va "i reinut2:.1 96n practic2 s*au %nt(lnit nu'eroase de"iciene1 unele 'a,ore1 care au %n0reunat i %nt(r iat cercet2rile %n cau 21 iar pentru asta activitatea expertului cri'inalist este "oarte i'portant21 pentru c21 prin 'i,loacele de %nre0istrare1 "oto sau video1 poate suplini 'ulte din de"iciene:.! Aceste de"iciene suntC$ a.< ur'ele de "r(nare au "ost '2surate cu 'are aproxi'aie ;cu pasul<D b.< de"or'2rile caroseriei autove8iculului nu au "ost ar2tate sau au "ost descrise insu"icientD c.< nu au "ost indicate piesele sau subansa'blele susceptibile de producerea accidentului1 nu sunt indicate i nici ridicate pentru exa'inareD d.< veri"ic2rile te8nice sunt super"iciale ;nu se '2soar2 presiunea pneurilor i nici e"icacitatea siste'ului de "r(nare<D e.< nu sunt descrise condiiile 'eteo i de dru'. 6n ca ul accidentelor de tra"ic rutier sunt anu'ite situaii specialeC a.< Circulaia pe ti'p de noapte1 deoarece vi ibilitatea conduc2torilor este asi0urat2 doar de spaiul lu'inos al "arurilor1 asi0ur(nd o ra 2 de aproxi'ativ $4 de 'etri1 iar vite a opti'2 este de aproxi'ativ 4/ de F' pe or2. Expertul va trebui s2 calcule e vite a pentru "iecare ca %n parte i ast"el s2 se stabileasc2 posibilit2ile de evitare a accidentului. b.< Ca ul "ortuit1 "iind %n str(ns2 le02tur2 cu ruperea conductelor de "r(nare1 pierderea etaneit2ii la 0arnituri1 explo ii de pneu1 ruperi de 'ateriale i bloc2ri ale siste'elor 'ecanice. c.< +e"iciene1 nea,unsuri* conclu iile expertului trebuie s2 se ba e e pe ri0uroase i precise calcule 'ate'atice i nu pe aprecierile acestuia.
&adu Constantin1 -o'pil +r208ici1 @ircea Ioni21 op.cit., pa0. !1$. Ion Stasie1 op.cit., pa0. >&. $ &adu Constantin1 -o'pil +r208ici1 @ircea Ioni21 op.cit.1 pa0. !1!.
1 !

48

9.eri"icarea raportului de experti 2 presupune %ndeplinirea "or'elor de ordin procedural1 dar i veri"icarea coninutului. Se va ur'2ri dac2 experti a s*a e"ectuat pe situaia de "apt reinut2 de or0anul de ur'2rire penal21 dac2 s*a r2spuns tuturor obiectivelor1 dac2 nu exist2 conclu ii contradictorii1 dac2 s*au "olosit "or'ule 'ate'atice consacrate1 precu' i coe"icienii i constantele sunt bine alese i calculele sunt corecte:.1

Se!iunea A 75A. 0xpertiza %o!ii $i a %or,irii


9@etoda de experti 2 cri'inalistic2 a vocii i vorbirii stabilete 'i,loacele1 principiile1 procedeele i te8nicile "olosite %n exa'inarea ur'elor sonore ale vocii i vorbirii i a 'etodelor de co'paraie pentru a putea r2spunde %ntreb2rilor "or'ulate de or0anele ,udiciare:.! 9-rin ur'a sonor2 a vocii i vorbirii se %nele0e a'prenta 'a0netic purt2toare a caracteristicilor 0enerale i individuale proprii vorbitorului i'pri'at2 pe pista unei ben i de 'a0neto"on a c2rei exa'inare %ntr*un laborator "onocri'inalistic poate conduce la identi"icarea vorbitorului i stabilirea "alsurilor:.$ 95biectul experti ei vocii i a vorbirii este identi"icarea persoanei pe ba a particularit2ilor deter'inate de construcia aparatului "onorespirator sau de construirea i pronunarea sunetelor1 silabelor1 cuvintelor i "ra elor care co'pun vorbirea:.4 -roble'ele care pot "i re olvate cu a,utorul acestei experti e suntC# a.< stabilirea autenticit2ii %nre0istr2rilor audio sau video1 %n scopul deter'in2rii "alsurilor1 prin %nlocuirea unor cuvinte cu altele1 aparin(nd aceleiai persoane1 dar rostite %n alte %'pre,ur2ri1 ori %n alt context1 a ter0erilor de cuvinte sau "ra e1 a %ntreruperilor "2cute %n ti'pul %nre0istr2rii. b.< identi"icarea persoanei vorbitorului1 put(ndu*se constata date privind sexul1 v(rsta1 pro"esia1 ona din care provine vorbitorul1 dac2 a citit sau a vorbit liber1 dac2 a "ost constr(ns s2 vorbeasc21 dac2 se a"la %n stare de stres1 "olosindu*se 'odelele de co'paraie.
&adu Constantin1 -o'pil +r208ici1 @ircea Ioni21 op.cit., pa0. !14*!1#. Ion An08elescu1 xpertiza criminalistic a vocii si vor!irii1 Editura tiini"ic2 si Enciclopedic21 Bucureti1 13)/1 pa0. 4#. $ Ion An08elescu1 op.cit.,pa0. 4#. 4 &adu Constantin1 -o'pil +r208ici1 @ircea Ioni21 op.cit.,pa0. !4$. # E'ilian Stancu1 op. cit.1 pa0. 1/$.
1 !

49

c.< stabilirea eventualei de08i 2ri a vocii i vorbirii1 de08i are sau 'odi"icare %ncercat2 prin acoperirea 'icro"onului cu o batist21 vorbirea %n oapt21 'odi"icarea tonalit2ii1 astuparea nasului. @etoda de experti 2 cri'inalistic2 a vocii i vorbirii are 'ai 'ulte procedee de exa'inare 1 %n cadrul c2rora se "olosesc o serie de te8nici speci"ice %n vederea re olv2rii sarcinilor puse expertului de c2tre or0anul de ur'2rire penal2. 9Aceste procedee suntC:1 1.< -rocedeu de experti 2 pentru stabilirea autenticit2ii "ono0ra'ei %n liti0iu1 prin care or0anele ,udiciare pot cere laboratorului de experti 2 "onocri'inalistic2 s2 se pronune dac2 "ono0ra'a pre entat2 ca 'i,loc de prob2 %n procesul ,udiciar este autentic2. =e8nicile "olosite suntC a.< =e8nic2 pentru exa'inarea %ntreruperilor "2cute pe parcursul %nre0istr2rii 'a0netice1 i'portant2 pentru stabilirea adev2rului1 pentru ca or0anele de ur'2rire penal2 i instanele de ,udecat2 s2 tie daca pe "ono0ra'2 s*a %nre0istrat discuia %n liti0iu %n %ntre0i'e sau nu'ai "ra0'entar. b.< =e8nic2 pentru exa'inarea ter0erii unor sunete1 cuvinte sau propo iii1 "olosit2 pentru stabilirea neautenticit2ii %nre0istr2rii1 %n ca ul %n care s*au constatat ter0erile unor sunete1 cuvinte sau propo iii din curprinsul unei pronun2ri. c.< =e8nic2 pentru exa'inarea "alsului prin ad2u0area %n locul cuvintelor ori0inale a altor cuvinte aparin(nd aceleai persoane1 utili at2 pentru a stabili "alsul. !.< 9-rocedeu de experti 2 pentru stabilirea apartenenei la 0en a persoanei1 deoarece %n acest 'od este uurat2 activitatea or0anelor de ur'2rire penal2 %n aciunea de identi"icare a "2ptuitorilor1 de stabilire a r2spunderii acestora sau a %'pre,ur2rilor %n care s*a co'is "apta:.! =e8nicile "olosite suntC a.< =e8nic2 pentru stabilirea apartenenei la 0en a persoanei cu a,utorul vocii1 %n care le sunt date ! expresii pronunate de subiecii 'asculini i "e'inine1 spre ascultare a unui nu'2r de # 'artori1 pentru recunoaterea 0enului persoanei care a vorbit.

1 !

Ion An08elescu1 op. cit., pa0. ##*1)/. Ion An08elescu1 op.cit., pa0.##*1)/.

50

b.< =e8nic2 pentru stabilirea apartenenei la 0en a persoanei cu a,utorul vorbirii1 observ(ndu* se particularit2i lin0vistice 'ai i'portante %n vorbirea "e'eilor. c.< =e8nic2 pentru stabilirea cu aproxi'aie a v(rstei %n cadrul 0enului1 un rol i'portant ocup(ndu*l di"erenierea lin0vistic21 deoarecere 0eneraia v(rstnic2 este 'ai conservatoare1 iar tinerii sunt inclinai spre inovaii. $.< -rocedeu de exa'inare a vocii i vorbirii nor'ale de conversaie %n scopul identi"ic2rii vorbitorului1 av(nd la ba a conceptul de identitate1 con"or' c2ruia "iecare persoan2 sau obiect poate "i ase'2n2tor cu 'ulte altele1 dar identic nu'ai cu el %nsui. =e8nicile "olosite suntC a.< =e8nic2 pentru identi"icarea vorbitorului cu a,utorul vocii. b.< =e8nic2 pentru identi"icarea vorbitorului cu a,utorul vorbirii. 4.< -rocedeu de experti 2 pentru stabilirea de08i 2rii de voce i vorbire. =e8nicile "olosite suntC a.< =e8nic2 pentru exa'inarea vocii de08i ate prin interpunerea unui obstacol %ntre aparatul "onator i 'icro"onD b.< =e8nic2 pentru exa'inarea vocii de08i ate prin obturarea cavit2ii na aleD c.< =e8nic2 pentru exa'inarea de08i at2 prin 'odi"icarea tonalit2iiD d.< =e8nic2 pentru exa'inarea vocii de08i ate prin 'odi"icarea duratei i a intonaieiD e.< =e8nic2 pentru exa'inarea vocii de08i ate prin vorbirea %n oapt2. #.< -rocedeu de experti 2 pentru stabilirea i'it2rii de voce i vorbire. =e8nicile "olosite suntC a.< =e8nic2 pentru exa'inarea i'it2rilor de voce i vorbire. b.< =e8nic2 pentru identi"icarea persoanei care a i'itat vocea i vorbirea %n liti0iu1 deoarece acesta i'itare este "2cut2 %ntr*o not2 personal2. 95r0anele ,udiciare trebuie s2 dispun2 e"ectuarea experti ei vocii i a vorbirii1 c8iar dac2 nu %ntrev2d posibilitatea "or'ul2rii unor conclu ii certe1 deoarece le0ea nu le cere or0anelor

51

,udiciare s2 se pronune asupra '2surii %n care experii vor putea s2 clari"ice din punct de vedere tiini"ic proble'ele puse %n discuie1 ci s2 se pronune asupra necesit2ii "olosirii experilor:.1 9Experii sunt cei care trebuie s2 se pronune dac2 vocea i vorbirea %n liti0iu o"er2 su"iciente caracteristici acustice care s2 per'it2 stabilirea autenticit2ii "ono0ra'ei %n liti0iu1 stabilirea "alsului de voce i vorbire sau identi"icarea "2ptuitorului:.! 9Experti a cri'inalistic2 a vocii i vorbirii nu are o "or2 probant2 absolut21 "iind supus21 ca oricare alt 'i,loc de prob21 liberei aprecieri a or0anului de ur'2rire penal2 sau a ,udec2torului1 potrivit inti'ei convin0eri a acestuia i cunotinelor lui ,uridice. 5r0anul ,udiciar nu este le0at de conclu iile raportului de experti 2 care pot "i co'b2tute prin celelalte probe din dosarul cau ei:.$ C8iar dac2 %n conclu iile experti ei nu se a,un0e la o soluie cate0oric21 aceastea pot "i pre entate ca prob21 deoarece nu este exclus2 posibilitatea con"or' c2reia1 %nvinuitul sau inculpatul s2 "i purtat discutile %n liti0iu1 iar acest "apt poate "i dovedit prin alte 'i,loace de prob2. 9+ac2 or0anul de ur'2rire penal2 crede c2 are nevoie s2 cear2 anu'ite l2'uriri supli'entare1 %n scris1 dispune e"ectuarea unui supli'ent de experti 21 care va "i e"ectuat de c2tre aceai instituie sau laborator care a e"ectuat experti a. +ac2 or0anul de ur'2rire penal2 are %ndoieli asupra exactit2ii conclu iilor pre entate de expert1 el poate dispune e"ectuarea unei noi experti e:.4

Se!iunea A 7I5A. 0xpertiza .oto-ra.iilor $i a "nre-i#trrilor %i eo


Experti a "oto0ra"iilor i a %nre0istr2rilor video are ca obiect identi"icarea aparatelor de luat vederi1 de "oto0ra"iat1 de "il'at sau de %nre0istrare video1 deter'inarea condiiilor de "olosire a acestora1 stabilirea identit2ii de 0en a 'aterialelor "otosensibile1 precu' i a autenticit2ii "oto0ra"iilor.

&adu Constantin1 -o'pil +r208ici1 @ircea Ioni21 op.cit., pa0. !47. Ion An08elescu1 op.cit., pa0.!4$. $ E'il @i8uleac1 op.cit.1 pa0.!7/. 4 &adu Constantin1 -o'pil +r208ici1 @ircea Ioni21 op.cit.,pa0. !#3.
1 !

52

Scopul exa'in2rilor %n vederea stabilirii autenticit2ii este de a deter'ina dac2 "oto0ra"ia sau %nre0istrarea video sunt ori0inale1 nealterate i dac2 au "ost e"ectuate cu ec8ipa'entul te8nic pre entat de parte. Anali a persoanelor i a altor detalii consta %n co'pararea persoanelor din i'a0inile %n liti0iu cu "oto0ra"ii ale suspecilor puse la dispo iie de or0anele ,udiciare sau e"ectuate de c2tre experi. +e ase'enea1 se pot anali a i detalii sau obiecte din i'a0ini. 6n vederea calcul2rii di'ensiunilor unor persoane1 detalii sau obiecte din i'a0ini se aplic2 te8nici de "oto0ra'etrie1 respectiv de aplicare a "or'ulelor din 0eo'etria %n plan sau spaiu. Exa'inarea unei i'a0ini poate s2 per'it2 identi"icarea locaiei i a datei c(nd a "ost reali at2. -roble'ele care se pot re olva cu a,utorul acestei experti e suntC1 a.< Identi"icarea de 0en a 'aterialelor "otosensibile utili ateD b.< +ac2 'aterialul ne0ativ "otosensibil a "ost utili at la un anu'it aparat "oto0ra"icD c.< +eter'inarea condiiilor de "oto0ra"iere sau de "il'are1 cu' ar "iC lu'ina natural21 blit 1 desc2rc2ri de 0a e inerte1 vapori de sodiu'1 vapori de 'ercur1 "olosirea obiectivului nor'al1 superan0ular sau teleobiectivului1 stabilirea direciei1 distanei sau un08iului de "oto0ra"iereD d.< Identi"icarea concret2 a aparatului "oto0ra"ic sau de "il'at cu care s*a executat 'aterialul "otosensibil ne0ativ sau "il'ul reversibil. e.< +ac2 "oto0ra"ia este obinut2 dup2 'odelul ori0inal sau a "ost con"ecionat2 prin inter'ediul unei reproduceriD ".< +ac2 "oto0ra"ia este ori0inal2 sau a "ost obinut2 prin truca,1 iar ca 'etode de lucru se "olosete exa'inarea separat2 a 'aterialului suspus experti 2rii prin '2sur2tori i exa'inarea co'parativ2 %n situaia %n care se pune proble'a identi"ic2rii concrete a aparatului %ntrebuinat la "oto0ra"iere1 "il'are sau '2rire. Aceasta experti 2 a %nre0istr2rilor video a "ost introdus2 pentru pri'a dat2 %n Codul de procedur2 penal2 a &o'(niei la Seciunea .;1< 96nre0istr2ri audio sau video:1 articolele 31;1<* 31;#< prin articolul 11 punctul $ din Ee0ea 141 din # noie'brie 1337 pentru 'odi"icarea i co'pletarea Codului de procedur2 penal21 publicat2 %n @onitorul 5"icial1 partea I1 nr. !/3 din 14 noie'brie 1337.
1

&adu Constantin1 -o'pil +r208ici1 @ircea Ioni21 op.cit., pa0. !74.

53

-rocedura de lucru i de experti are este ase'2n2toare cu a experti ei vocii i a vorbirii1 acest lucru reieind din articolul 311Cod procedura penal21 iar procedura de certi"icare a acestora este cea prev2 ut2 %n articolul 31;$< Cod procedura penal21 cu excepia red2rii %n "or'2 scris21 dup2 ca .

Se!iunea A 7II5A. 0xpertiza .izi!o5!;i(i! a ur(elor (ateriale


Experti a "i ico*c8i'ic2 a ur'elor 'ateriale are ca obiect stabilirea caracteristicilor "i ico*c8i'ice i naturii substanelor descoperite %n c('pul in"racional1 a substanelor care au constituit obiectul unei tran acii1 care au "ost depuse pe anu'ite supra"ee. -roble'ele care se pot re olva cu a,utorul acestei experti e suntC1 a.< Stabilirea naturii probei pre entate1 ca de exe'plu1 dac2 este un produs petroli"er1 pesticid1 raticid1 "ibre textile1 vopsea1 8(rtieD b.< Care sunt caracteristicile ur'ei1 din perspectiva culorii1 a co'po iiei c8i'ice1 a nu'2rului de straturi1 a nu'2rului de "ibre1 a i'purit2ilorD c.< 5biectele din care s*au desprins ur'ele pre entateD d.< Ce corpuri str2ine conine ur'a respectiv2 sau ur'ele de alt2 natur2D e.< +ac2 asupra probei s*a exercitat aciunea unor "actori externi care s2*i 'odi"ice aspectul1 culoareaD ".< +ac2 probele respective pre int2 aceleai caracteristici "i ico*c8i'ice cu 'odelele prelevate pentru co'paraieD 0.< +ac2 substanele supuse experti ei "ac parte din cate0oria substanelor toxice sau periculoase. 9-rocesul de identi"icare cri'inalistic2 %n experti a "i ico*c8i'ic2 se reali ea 2 treptat1 de la 0eneral la particular spre deosebire de alte 0enuri de experti 2 unde se pornete de la deter'inarea 0enului1 a specie1 a sub0rupei1 a tipului1 iar ca urile %n care prin experti a "i ico* c8i'ic2 se poate a,un0e la individuali are sunt "oarte rare:.! Co'paraia %n experti a "i ico*c8i'ic2 poate "i "2cut2 cuC a.< Substane de acelai tip sau etalonD b.< +ate despre substana respectiv2 luate din literatura de specialitateD
1 !

&adu Constantin1 -o'pil +r208ici1 @ircea Ioni21 op.cit., pa0. !4#. Eucian Ionescu si +u'itru Sandu1 <dentificarea Criminalistic, Editura tiini"ic21 Bucureti1 13341 pa0. 14!.

54

c.< -robe 'artor puse la dispo iie din substana respectiv21 iar acestea pot "i prelevate de expert1 de or0anele ,udiciare sau ac8i iionate de pe pia2 sau de la produc2tor. 9-rodusele supuse exa'in2rilor de laborator pot consta %n probe din sol1 pelicule de vopsea1 cioburi de sticl21 ur'e de produse petroliere1 ur'e de 'etale1 'aterial textile1 8(rtie i 'ateriale de scris1 ur'e de produse ali'entare1 %ndeosebi de b2uturi alcoolice. Acestea sunt conservate al2turi de 'odelele de co'paraie pentru expediere i experti are prin te8nici adecvate de a'balare1 speci"ice produsului expediat1 care s2 asi0ure p2strarea "idel2 a caracteristicilor acestora:.1 9@etodele "olosite pentru exa'inarea probelor suntC exa'inarea intrinsec21 exa'inarea co'parative2 'icroanali a1 spectro"oto'etria1 spectro0ra"ia1 cro'ato0ra"ia %n strat subire i %n "a a 0a oas2:.! @odelele de co'paraie se prelev2 de pe %'br2c2'intea i %nc2l2'intea persoanei suspecte1 de pe di"erite instru'ente sau 'i,loace de transport ;din locul i'pactului<1 care se presupune c2 au "ost utili ate la s2v(rirea in"raciunii. Este "oarte i'portant ca obinerea probelor s2 se "ac2 %n condiii c(t 'ai apropiate de condiiile %n care au luat natere eantioanele %n liti0iu pentru co'paraie1 deoarece pot ap2rea ele'ente identi"icatoare ale aceleiai substane %n "uncie de condiiile de utili are.

1 !

&adu Constantin1 -o'pil +r208ici1 @ircea Ioni21 op.cit.1 pa0. !4#. &adu Constantin1 -o'pil +r208ici1 @ircea Ioni21 op.cit., pa0. !4#.

55

Con!luzii $i (o aliti e "(,untire a expertizei


+in ceea ce a' anali at pe parcursul lucr2rii a' putut conclu iona c2 experti a este o activitate de cercetare tiini"ic2 a ur'elor i 'i,loacelor 'ateriale de prob2 %n scopul identi"ic2rii persoanelor1 ani'alelor1 obiectelor1 substanelor sau "eno'enelor1 al deter'in2rii anu'itor %nsuiri sau sc8i'b2ri intervenite %n coninutul1 "or'a i aspectul lor1 precu' i acel 'i,loc de prob2 prin care1 pe ba a unei activit2i de cercetare ce "olosete date i 'etode tiini"ice 'oderne1 expertul aduce la cunotina or0anului ,udiciar sau a persoanelor interesate conclu ii 'otivate tiini"ic cu privire la "apte pentru a c2ror l2'urire sunt necesare cunotine speciali ate i experiena %n acest do'eniu. Evoluia tiinei i te8nicii au dat posibilitatea ,ustiiei s2 02seasc2 un puternic aliat pentru %ndeplinirea 'isiunii sale de a"lare a adev2rului i de probare a vinov2iei sau a nevinov2iei unei persoane1 %n activitatea de experti 2 cri'inalistic21 datorit2 proble'elor ce por "i re olvate cu a,utorul experti elor i totodat2 a re ultatelor obinute prin e"ectuarea unei experti e. Expertul este persoana care1 %n ba a calit2ilor proprii i a unei 'ari experiene %n do'eniu1 prin cunotine i priceperi vaste1 are o abilitate deosebit21 dispun(nd ast"el de
56

te'einice cunotine %n vederea e'iterii unei conclu ii %ntr*un anu'it do'eniu1 iar pe ba a cunotinelor sale de specialitate1 el %i "or'ea 2 convin0erile proprii1 exclu (nd orice in"luena extern2. Experti ele sunt "oarte i'portante %n des"2urarea unui proces1 at(t civil1 c(t i penal1 deoarece cu a,utorul lor se pot l2'uri unele "apte sau %'pre,ur2ri ale cau elor a"late pe rolul instanelor de ,udecat2 i pentru c21 cu a,utorul acestora se poate a"la adev2rul1 care este de "apt scopul %n cadrul oric2rui process. 6n cadrul e"ectu2rii experti elor pot ap2rea anu'ite de"iciene1 din anu'ite 'otive1 care pot ine de 'odul %n care i*au des"2urat experii activitatea sau din 'otive care nu in de ei1 ci de ec8ipa'entele care sunt "olosite pentru e"ectuarea experti elor. +in punctul 'eu de vedere1 existena unor de"iciene poate "i redus2 sau poate "i c8iar esto'pat2 prin crearea unor pro0ra'e care s2 a,ute la e"ectuarea unei experti e rapide i ast"el se "acilitea 2 at(t 'unca de teren1 c(t i cea de anali 2 %n laboaratoarele speciali ate. Este "oarte i'portant2 e"ectuarea unei experti e rapide1 deoarece cu a,utorul ei pute' a"la adev2rul1 iar anu'ite proceduri durea 2 'ult1 ast"el c21 instana nu poate lua o deci ie ,ust2 dac2 nu dispune de toate datele i probele care vi ea 2 cau a respectiv2. +e exe'plu1 %n ca ul experti ei accidentelor de tra"ic rutier1 de"icienele pot "i corectate prin "olosirea unor instru'ente ce per'it '2surarea cu 'are preci ie a ur'elor de "r(n2. Aceste instru'ente trebuiesc "olosite pentru "iecare '2sur2toare %n parte1 iar acest aspect trebuie s2 "ie veri"icat %n 'od aleatoriu de c2tre or0anul de ur'2rire penal21 pentru a putea depista nere0ularit2ile care pot interveni. +e ase'enea1 reali area unei "ie tipi ate ce s2 conin2 seciuni bine deli'itate pentru descrierea %n detaliu a locului accidentului1 pentru co'pletarea i anali area 'ult 'ai rapid2 a datelor de la locul accidentului i reali area unui raport %n care s2 "ie descrise condiiile 'eteo i de dru'. 5 alt2 'odalitate pentru a corecta anu'ite de"iciene este 'onitori area %nre0istr2rilor e"ectuate de c2tre experi1 pun(ndu*se accent at(t pe veri"ic2rile te8nice ;presiunea i e"icacitatea siste'ului de "r(nare<1 c(t i pe piesele i subansa'blele susceptibile de producerea accidentului. 6n ca ul %n care se 02sesc in"or'aii relevante sau exist2 lipsuri %nre0istrate %n raport1 experilor li se vor aplica a'en i cuprinse %ntre !444 i #444 &5N. 6n ca ul experti ei scrisului i a docu'entelor1 p2rerea 'ea este c21 anu'ite de"iciene existente pot "i corectate prin redistribuirea "ondurilor c2tre crearea unui pro0ra' in"or'ativ
57

avansat %n care s2 se poat2 introduce ca i puncte de re"erin2C 0rosi'ea "oii1 culoarea tusului de ta'pil2 i a 8(rtiei1 a i'pri'2rilor1 a scrisului1 co'po iia c8i'ic2 a 'aterialului de ba 2 i "ili0ranarea1 precu' i alte 'i,loace protective. Acest pro0ra' in"or'atic va anali a datele introduse1 co'par(ndu*le cu cele de ba 21 a,ut(nd %n acest 'od la stabilirea verosi'ilit2ii docu'entelor. Cu c(t datele celorlalte tiine1 dar i 'etodele proprii te8nicii cri'inalistice sunt 'ai per"ecionate i 'ai bine "olosite1 cu at(t ele sunt 'ai e"iciente i %i vor aduce o contribuie %nse'nat2 la reali area scopului procesului1 acela de a"lare a adev2rului i de tra0ere la r2spundere a "2ptuitorului.

+i,lio-ra.ie #ele!ti%
1. Codul de procedur2 penal2. !. Codul de procedur2 civil2. $. 5rdonana >uvernului nr. ! din !1 ianuarie !444 privind or0ani area activit2ii de experti 2 te8nic2 ,udiciar2 i extra,udiciar2. 4. 5rdonana >uvernului nr. )# din !4 au0ust !444 privind or0ani area activit2ii de experti 2 cri'inalistic2. #. Anastasiu Criu1 .rept procesual penal1 Editura Aa'an0iu1 Bucureti1 !411. 7. Anastasiu Criu1 Tratat de procesual penal, Editura Aa'an0iu1 Bucureti1 !411. ). Aurelian Bu 2ianu1 Bucureti1 !414. /. Au0ustin Ea 2r1 Sorin Al2'oreanu1 xpertiza criminalistic a documentelor%aspecte tactice si te"nice, Editura Eu'ina Eex1 Bucureti1 !44/. 3. Aurel Ciopra0a1 Ioan Iacobu21 Criminalistic, Editura Iuni'ea1 Iai1 !441. 14. Ca'il Suciu1 Criminalistic1 Editura +idactic2 si -eda0o0ic21 Bucureti1 13)!.
58

xpertiza te"nic judiciar i extrajudiciar1 Editura No'ina Eex1

11. Constantin urai si C. =. Eeonida1 '.ermatoglifologia. $mprente palmo plantare. 1!. Constantin urai1 lemente de poliie te"nic. .actiloscopia. 1 Bucureti1 13$). 1$. +. Sandu1 9alsul in acte, Editura 9+acia:1 Clu, 13)). 14. +u'itru Culcea1 Criminalistic. +ote de curs, Editura Naional1 Bucureti1 133/. 1#. 9.in tilcuirea unor ziceri te"nice:; din anexa a II*a a codicelui civil al @oldovei1 ediia a III* a1 =iparul =ribunei &o'(ne1 Iasi1 1/7!<. 17. +. Sandu1 :etode de comparare a proiectilelor in scopul identificrii armei cu care s%a tras 1 in -roble'e de 'edicin2 ,udiciar2 si de cri'inalistic21 volu'ul I1 Editura 9@edical2:1 Bucureti1 1374. 1). E'il @i8uleac1 xpertiza judiciar1 Editura Gtiini"ic21 Bucureti1 13)1. 1/. E'ilian Stancu1 Tratat de criminalistic1 Editura Universul Iuridic1 Bucureti1 !414. 13. E'ilian Stancu1 Tratat de criminalistic1 ediia a III*a1 Editura Universul ,uridic1 Bucureti1 !444. !4. E'ilian Stancu1 Tratat de criminalistic1 volu'ul I1 Editura 9Acta'i:1 Bucureti1 133#. !1. E'ilian Stancu1 Criminalistic, vol.<, Te"nica criminalistic1 Editura =ipo0ra"ia Universit2ii1 Bucureti1 13/1. !!. Ion @ircea1 Criminalistic, Editura Eu'ina Eex1 Bucureti1 133/. !$. Ion Nea0u1 .rept procesual penal, partea general, volu'ul II1 Editura Euro*=radin01 Bucureti1 133!. !4. Ion Nea0u1 Tratat de procedur penal1 Editura -ro1 Bucureti1 133). !#. I. .asiliniuc si .. @2celaru1 Tratat practic de criminalistic1 volu'ul II. !7. I.&. Constantin si @. &2dulescu1 Tratat practic de criminalistica1 volu'ul II. !). Ion Stasie1 xpertiza te"nic auto, comunicare prezentat la <=%a Consftuirea anual de Criminalistic i Criminologie, -loieti1 13//. !/. Ion An08elescu1 xpertiza criminalistic a vocii si vor!irii1 Editura tiini"ic2 si Enciclopedic21 Bucureti1 13)/. !3. Ea 2r C(r,an1 Curs de criminalistic, Editura Curtea .ec8e1 Bucureti1 !44$. $4. Eucian Ionescu si +u'itru Sandu1 <dentificarea Criminalistic, Editura tiini"ic21 Bucureti1 1334. $1. @atei Basarab1 Criminalistic1 Eito0ra"ia Universit2ii 9Babe BolNai:1 Clu,*Napoca1 1373.

59

$!. @. Costin1 I. Ee1 @. @inea1 +. &adu1 .icionar de drept procesual civil1 Editura tiini"ic2 i Enciclopedic21 Bucureti1 13/$. $$. @. =o'escu1 Tratat practic de criminalistic1 volu'ul III. $4. N. .olonciu1 .rept procesual penal1 Editura +idactic2 si -eda0o0ic21 Bucureti1 13)!. $#. N. +an1 I. An08elescu1 s.a.1 .icionar de criminalistic1 Editura tiii"ic2 si Enciclopedic21 Bucureti1 13/7. $7. -ro". S.A. >olunsFi1 Criminalistic1 Editura tiini"ic21 Bucureti1 1371. $). &adu Constantin1 -o'pil +r208ici1 @ircea Ioni2 1 xpertizele, mijloc de pro! n procesul penal1 Editura =e8nic21 Bucureti1 !444. $/. S. BaraneF1 9; noua metod de amprentare a cadavrelor:1 in &evista 9 -roble'N PrN'inalistiFN:1 nr. 441 .arovia1 137!. $3. .asile Berc8ean1 &uiu @arin1 Tratat de te"nic criminalistic1 Editura Eittle Star1 Bucureti1 !444. 44. =ribunalul Supre'*+eci ia penal21 nr.$# din 13/41 in &evista &o'(n2 de +rept nr. 4?13/#. 41. =ribunalul Supre'1 col. Civ. +ec. nr. 117/?13741 I.>.@i8u21 Al. Eesviodax1 &epertoriu1 pe anii 13#!*13731 nr. $1!. 4!. =rib. pop. oras. Botoani1 sentina penal21 Nr. $$3?13#71 in 9I.N.:1 nr. )?13#7 cu not 2 de St. Apateanu. 4$. =ribunalul Iudeean Braov1 in +eci ia penal21 nr. !$/ din 13)#1 in &evista &o'(n2 de +rept nr. 11?13)7. 44. .asile @2celaru1 N. +obril21 I. An08elescu1 colectiv1 Tratat practic de criminalistic1 volu'ul II1 I.>.@1 Bucureti1 13/4. 4#. .aleriu @anea1 Curs de te"nic criminalistic, vol. <<1 @inisterul de Interne. coala 'ilitar2 de o"ieri. Catedra de cri'inalistic2. 13/$.

60

61

S-ar putea să vă placă și