Sunteți pe pagina 1din 4

Signature Not Verified

Digitally signed by clickSIGN PDF Date: 2013.01.10 15:42:56 +02:00 Reason: I am approving this document Location: Primaria Poeni PROIECT NR. 21 D/2012

S.C. PROIECT INSTAL S.R.L ALEXANDRIA

FAZA:P.T

Calculul de dimensionare a sistemului rutier pentru obiectivul de investitii:


MODERNIZARE DC 2 LIMITA COMUNA SCURTU MARE KM 12+000 CATUNU INTERSECTIE CU DJ 503 KM 15+695

Pentru dimensionarea sistemului rutier, au fost folosite instructiunile publice departamentale pentru sisteme rutiere rigide si nerigide din ind. PD 177 2001. Prognoza traficului rutier n vehicule etalon in perioada 2000 2020 pentru drumurile judeene si comunale din Teleorman a fost fcut de Administratia Nationala a Drumurilor in anul 2000 indicativ AND 579/2002. La dimensionarea sistemului rutier se ia in considerare traficul de calcul corespunzator perioadei de perspectiva de 10 ani , exprimat in vehicule etalon osii standard de 115 KN. Media zilnic anual n vehicule etalon, pentru sisteme rutiere suple, care circul pe drumul comunal DC2 este de maxim 31 osii 115 KN (pentru anul 2020). Osia standard de 115 KN (o.s. 115 KN) are urmatoarele caracteristici : - sarcina pe rotile duble : - presiunea de contact : 57,5 kN 0,625 Mpa

- raza suprafetei circulare echivalente suprafetei de contact pneu drum : 0,171 m Media zilnic anual de vehicule etalon care circul este: N = 31 osii 115KN Traficul de calcul se stabileste cu formula : NC = 365 x 10 -6 x Pp x crt x N n m.o.s. NC = 365 x 10 -6 x 10 x 0,5 x 31 = 0,06 m.o.s. Modulul de elasticitate dinamic al pamantului de fundare este de 80 MPa, iar valoarea coeficientului lui Poisson este 0,35 conform referatului geotehnic. Ep = 80 Mpa = 0,35 Modulul de elasticitate dinamic al balastului Eb se calculeaza cu urmatoarea relatie : Eb = 0,20 x hb0,45 x Ep = 0,20 x 2000,45 x 80 = 173.61 MPa Am ales un sistem rutier suplu, dat fiind existenta in regiune a surselor de agregate naturale de balastiera.

Denumirea materialului din strat Beton asfaltic BA 16 Beton asfaltic deschis cu pietri sortat BAD 25 Piatra sparta Balast Pamant de fundare

Grosimea stratului h, cm 4 5 15 20 E, MPa

3600 3000 600 174 80

0,35 0,35 0,27 0,27 0,35

Se analizeaza sistemul rutier la solicitarile osiei standard de 115 KN. Calculele se efectueaza cu programul CALDEROM 2000. DRUM: MODERNIZARE DC 2 LIMITA COMUNA SCURTU MARE KM 12+000
CATUNU INTERSECTIE CU DJ 503 KM 15+695

Parametrii problemei sunt Sarcina..... 57.50 kN Presiunea pneului 0.625 MPa Raza cercului 17.11 cm 3600. MPa, Coeficientul Poisson .350, Grosimea 4.00 cm 3000. MPa, Coeficientul Poisson .350, Grosimea 5.00 cm 600. MPa, Coeficientul Poisson .270, Grosimea 15.00 cm 174. MPa, Coeficientul Poisson .270, Grosimea 20.00 cm 80. MPa, Coeficientul Poisson .350 si e semifinit

Stratul 1: Modulul Stratul 2: Modulul Stratul 3: Modulul Stratul 4: Modulul Stratul 5: Modulul

R E Z U L T A T E: R Z sigma r cm cm MPa .0 -9.00 .0 9.00 .0 -37.00 .0 37.00

epsilon r microdef

epsilon z microdef

.901E+00 .236E+03 -.328E+03 .638E-01 .236E+03 -.645E+03 .557E-01 .337E+03 -.555E+03 .567E-02 .337E+03 -.881E+03

Rezultatele sunt date in tabelul de mai jos : r z 236 555

Stabilirea comportarii sub trafic a sistemului rutier : a) Criteriul deformatiei specifice de intindere admisibile la baza straturilor bituminoase este respectat daca rata de degradare prin oboseala (RDO) are o valoare mai mica sau egala cu RDOadmisibil RDO < RDOadmisibil RDO = NC N adm. NC = 0,06 m.o.s. traficul de calcul n milioane de osii standard de 115 KN

Nadm. = 4,27 x 108 x r- 3,97 = 4,27 x 108 x 236- 3,97 = 0,16 m.o.s. Nadm numrul de solicitri admisibil, in m.o.s. care poate fi preluat de straturile bituminoase, corespunztor strii de deformaie la baza acestora. RDO = 0,06 = 0,375 0,16 RDOadmisibil = 1,00 pentru drumuri judeene conf. ind. PP 177 - 2001 0,375 < 1,00 este ndeplinit criteriul deformaiei specifice de ntindere admisibile la baza straturilor bituminoase c) Deformatia specifica verticala admisibila zadm. la nivelul patului drumului se calculeaza cu relatia: zadm. = 329 x NC- 0,27 = 329 x 0,06 0,27 = 703 microdeformatii zadm. = 703 microdeformatii z = 555 microdeformatii Criteriul deformaiei specifice verticale admisibile la nivelul terenului de fundare este respectat, dac este indeplinit condiia z < z adm 555 < 703 ===== este ndeplinit condiia ca deformaia specific vertical de compresiune la nivelul patului s fie mai mic dect deformaia specific vertical la nivelul patului de fundaie. Sistemul rutier rezultat n urma calculului de dimensionare este urmtorul : - 4 cm imbracaminte din beton asfaltic BA 16 - 5 cm imbracaminte din beton asfaltic deschis BAD 25 - 15 cm strat de baza din piatra sparta dup compactare - 20 cm fundatie din balast dup compactare.

ntocmit, ing. Andreica Cristian