Sunteți pe pagina 1din 5

CURRICULUMUL GIMNAZIAL LA BIOLOGIE ADMINISTRAREA DISCIPLINEI

Repartizarea unitilor e !oninut pe uniti e ti"p

Cla#a a $I%a 1. Diversitatea n lumea vie 2. Bioritmuri 3. Sisteme vitale 4. Sisteme de susinere 5. Reproducerea n lumea vie 6. Sisteme de coordonare i inte rare ale or anismelor n !. "crotirea mediului Total pre are%'n(are%e(aluare

Nr& ore 8 2 12 2 4 3 3 )*

Su+!o"petene Recunoaterea or anismele vii con#orm num$rului de celule% De#inirea noiunile & or anisme monocelulare i or anismelor pluricelulare% Recunoaterea or anismelor monocelulare i or anisme pluricelulare% Recunoaterea plantelor i animalelor din Repu'lica (oldova% Recunoaterea a o serie de plante i animale din di#erite )one ale lo'ului% *stimarea im#luenei activit$ii umane asupra mediului% *stimarea importanei plantelor i animalelor pentru om% +nali)area relaiile dintre #actorii de mediu i diversitatea plantelor i animalelor% ,lani#icarea aciuni de ocrotire a animalelor i plantelor din localitate. -denti#icarea animalelor i plantelor diurne i nocturne% .ompararea animalelor i plantelor diurne i nocturne% -nterpretarea comportamentelor la plante i animale n #uncie de 'ioritmuri% .ompararea diverselor comportamente alimentare la animale% -denti#icarea or anelor i sistemelor de or ane care reali)ea)$ #uncii de nutriie la unele plante/ animale i om% .lasi#icarea animalelor pe care le cunoate dup$ tipul de nutriie i respiraie.Determinarea e0perimental$ a #orm$rii su'stanelor or anice la plante 1#otosinte)a2% Recunoaterea principalelor rupe de alimente necesare

Coninuturi I. Diversitatea n lumea vie Diversitatea plantelor i animalelor din Repu'lica (oldova. Diversitatea plantelor i animalelor n diverse )one eo ra#ice. *#ectele aciunii omului asupra diversit$ii mediului.

II. Bioritmuri "r anisme diurne "r anisme nocturne III. Sisteme vitale .omportamente alimentare la animalele. 3utriia la plante. 4otosinte)a. 3utriia la animale. 3utriia la om. Sistemul di estiv/ respirator/ circulator i e0cretor la om. 2

or anismului uman% -nterpretarea datelor o'inute din o'servaii sau e0perimente su' #orm$ de ta'ele/ dia rame/ ra#ice/ desene/ etc.% *stimarea importanei propriul re im alimentar. -denti#icarea structurilor de susinere la plante i la animale% .ompararea diverselor structuri de susinere la or anismele vii% *stimarea rolului sistemelor de susinere pentru or anism% Recunoaterea i compararea tipurilor de reproducere la unele animale i plante% -nterpretarea comportamentelor de reproducere la animale i la plante. Sta'ilirea relaiilor ntre reaciile plantelor i ale animalelor la aciunea #actorilor de mediu% *stimarea importanei inte r$rii plantelor i animalelor n mediu% -denti#icarea plantelor i animalelor pe cale de dispariie i re)ervaiilor naturale din R. (oldova% -nterpretarea importanei re)ervaiilor i a parcurilor naionale pentru ocrotirea naturii% ,roiectarea aciunilor de protecie a animalelor i a plantelor pe cale de dispariie din localitate.

IV. Sisteme de susinere Structuri de susinere la plante. Sisteme de susinere la animale. V. Reproducerea n lumea vie 5ipuri i modalit$i de reproducere. .omportamente de reproducere la animale i plante. .omportamente de reproducere la plante. VI. Sisteme de coordonare i integrare a organismelor n mediu Reaciile plantelor la #actorii de mediu. .omportamente de inte rare a animalelor n mediu. VII. Ocrotirea mediului nconjurtor Re)ervaii naturale i parcuri naionale din R. (oldova ,lante i animale pe cale de dispariie din Repu'lica (oldova

Nr

Su+!o"petene

O+ie!ti(e operaionale Mo ulul I

Coninuturi

oreNr

Data

A!ti(iti e 'n(are

, -

6Recunoaterea a o serie de plante i animale din R. (oldova. 6 +nali)a relaiilor dintre #actorii de mediu i diversitatea plantelor i animalelor.

Diversitatea n lumea vie 8 ore E(aluare iniial "1 S$ de#ineasc$ noiunile& 'iodiversitate/ #lor$/ Di(er#itatea plantelor .i ani"alelor #aun$/ ecosistem. in Repu+li!a Mol o(a& "2 S$ recunoasc$ ecosistemele silvice/ de step$/ 1.7onele i re iunile naturale ale R. acvatice i de 'alt$ din Repu'lica (oldova. (oldova. "3 S$ enumere i s$ recunoasc$ speciile de 2.Diversitatea ecosistemelor din plante i animale caracteristice ecosistemelor di#erite re iuni ale (oldovei. (oldovei. 3.Diversitatea plantelor i animalelor "4 S$ identi#ice plantele i animalele din di#erite din #iecare ecosistem. )one. "5 S$ anali)e)e relaiile dintre #actorii de mediu i diversitatea plantelor i animalelor.

1 6 "'servaii n )ona apropiat$ colii i nre istrarea n caiet a plantelor i a animalelor nt8lnite i recunoscute n timpul e0cursiei didactice. 6 .ompletarea unei #ie didactice cu o'servaiile din teren i #ormularea unor conclu)ii despre diversitatea or anismelor din )on$. ateriale didactice! "iteratur suplimentar!#"umea animal a oldovei#$ %"umea vegetal a oldovei#. an. &udor 'o(ari. Biologie . pag.)*+), 6 3otarea pe o 9art$ contur a denumirii unor animale speci#ice pentru :un l$/ deert/ tai a/ p$dure din )on$ temperat$/ tundr$. 6 .ompararea unor ima ini diapo)itive/ #ilme a dou$ )one cu condiii di#erite de mediu 1de e0. :un l$ i p$dure temperat$2. 6 Repre)entarea ra#ic$ a variaiei densit$ii ve etaiei n raport cu condiiile de mediu ateriale didactice! Plan.e !u reprezentarea zonelor /eo/ra0i!e& 1arta +io i(er#itii& an. &udor 'o(ari. Biologie . pag.-+. 6 "'servarea i cercetarea or anismelor monocelulare dup$ plane. ateriale didactice! /lane! %/roto(oarele#. 4 icroscopul optic. /reparate 0i1e. an.&udor 'o(ar. Biologie . pag.8+)).

6 Recunoaterea a o serie de plante i animale din diverse )one ale lo'ului. 6 +nali)a relaiilor dintre #actorii de mediu i diversitatea plantelor i animalelor.

"1 S$ de#ineasc$ noiunea de 'ios#er$/ 'iom. "2 S$ recunoasc$ 'iodiversitatea caracteristic$ a principalelor 'iomuri. "3 S$ alc$tuiasc$ caracteristica 'iolo ic$ a di#eritor 'iomuri. "4 S$ contienti)e)e importana 'iomurilor n asi urarea e0istenei or anismelor i 'un$st$rii omului. "5 S$ recunoasc$ o serie de plante i animale din di#erite )one ale lo'ului.

Di(er#itatea plantelor .i ani"alelor in i(er#e zone /eo/ra0i!e& 1.3oiunea de 'ios#er$/ 'iomuri. 2.Diversitatea plantelor i animalelor din& 6 5undr$. 6 5ai a. 6 ,$durile de #oioase. 6 ,$durile de coni#ere 6 ,$durile tropicale. 6 Savan$. 6 Deert.

6De#inirea noiunilor & or anisme monocelulare i or anisme pluricelulare% Recunoatereaor anis melor monocelulare i pluricelulare. 6 .lasi#icarea or anismelor vii com#orm num$rului

"1 S$ clasi#ice or anismele vii con#orm num$rului de celule. "2 S$ de#ineasc$ noiunea de or anism unicelular. "3 S$ descrie mediile de via$ ale or anismelor monocelulare. "4 S$ identi#ice pe plane or anismele monocelulare. "5 S$ estime)e rolul or anismelor monocelulare n natur$ i n viaa omului.

Or/ani#"e uni!elulare& 1.3oiune de or anisme monocelulare. 2..aracteristicile speci#ice or anismelor monocelulare. 3. (ediul de via$. 4. Structura or anismelor& 'acteriile/ al ele monocelulare/ proto)oarele. 5.-mportana or anismelor monocelulare n natur$.

, ,

6 .ompararea diverselor comportamente alimentare la animale.

, -

6 .ompararea diverselor comportamente alimentare la animale.

Mo ulul III Sisteme vitale. )2 ore "1 S$ de#ineasc$ noiunea de animal Co"porta"entul ali"entar al ani"alelor #ito#a . 0ito0a/e& "2 S$ descrie etapele coportamentului 1.3oiunea de animale #ito#a e/ comportament alimentar la animalele #ito#a e. alimentar. "3 S$ di#erenie)e animalele er'ivore 2..omportamentul alimenatar la insectele nerume $tare i rume $tare. #ito#a e. "4 S$ compare diverse comportamente 3..omportamentul alimentar al er'ivorelor alimentare la animalele #ito#a e. rume $tare. "1 S$ de#ineasc$ noiunea de animal Co"porta"entul ali"entar al ani"alelor pr$d$tor. pr toare& "2 S$ compare diverse comportamente 1.3oiunea de animale pr$d$toare. alimentare la animalele pr$d$toare. 2..omportamentul animalelor pr$d$toare. "3 S$ alc$tuiasc$ o list$ a speciilor de 3."r anele speciali)ate n capturarea/ s#ierea animale pr$d$toare din localitate i din i n erarea pr$)ii. repu'lic$. "4 S$ descrie etapele captur$rii pr$)ii n 'a)a unei o'servaii/ ima ini. "1 S$ de#ineasc$ noiunea de animal omnivor. "2 S$ enumere comportamentele alimentare ale animalelor omnivore. "3 S$ compare comportamentele alimentare ale animalelor omnivore n diverse medii de trai. Co"porta"entul ali"entar al ani"alelor o"ni(ore& Nutriia la ani"ale& 1. 3oiunea de animale omnivore. 2. .omportamentul alimentar al animalelor omnivore. 3. +dapt$rile or anelor di estive la nutriia omnivor$.

, )

6 .ompararea diverselor comportamente alimentare la animale. 6 .lasi#icarea animalelor pe care le cunoate dup$ tipul de nutriie i respiraie.

, *

6 Determinarea e0perimental #ormarea su'stanelor or anice la plante 1#otosinte)a2.

"1 S$ de#ineasc$ noiunea de or anisme autotro#e/ #otosinte)$. "2 S$ identi#ice or anele i sistemele de or ane care reali)ea)$ #uncia de nutriie la plante. "3 S$ repre)inte n mod sc9ematic procesul #otosinte)ei. "4 S$ estime)e importana #otosinte)ei n supraveuirea tuturor or anismelor vii pe 5erra.

Nutriia la plante& 5oto#inteza& "ucrare de la7orator nr.3! % 8videnierea e1perimental a 0otosinte(ei la plantele cu 0lori# 1. 3oiunea de or anisme autotro#e. 2. "r anele plantelor ce particip$ la nutriie. 3. 4otosinte)a& 6 circulaia apei i s$rurilor minerale 1sevei 'rute2% 6 a'sor'ia ." din aer%

6 Reali)area unor ta'ele comparative pentru comportamente alimentare la animale. ateriale didactice! /lane. an.&udor 'o(ari. Biologie .pag.34+3.. 6 "'servarea i anali)a ima inilor. 6 .omparaia 1ela'orarea unor ta'ele i sc9eme comparative pentru comportamentele alimentare la animale2 ateriale didactice! Imagini i plane ce repre(int animale prdtoare. an. &udor 'o(ar.i Biologie . pag.38+-5 Al/orit" e e#!riere a unui ani"al o"ni(or2 3 enu"irea ani"alului 3lo!ul e trai 34rana ani"al 34rana (e/etal 3!o"porta"entul "ani0e#tat& ateriale didactice! Imagini de animale omnivore an.&udor 'o(ari. Biologie . pag.-)+-3.6 *numerarea sistemelor de or ane i a or anelor cu #uncii de nutriie la diverse or anisme. ateriale didactice! /lana! %6paratul digestiv la animale#. 6 *0periment pentru determinarea rolului #otosinte)ei n nutriia plantelor ateriale didactice! /lane! %Structura 0run(ei. 5 'loroplastul. 9otosinte(a# an. &udor 'o(ari. Biologie. pag.--+-*