Sunteți pe pagina 1din 2

PLANUL MARSHALL La 12 martie 1947, presedintele Statelor Unte, Harry Truman, a tinut un dis urs in !

ata "on#resului Statelor Unite, prin are a o!i iali$at %&o trina Truman'( Potri)it a esteia, SUA urmareau sa a*ute tarile europene li+ere, sa se re!a a dupa el de Al doilea Ra$+oi Mondial pe plan e onomi dar si sa s ape de presiunea URSS de a tre e de la re#imul demo rati , la el omunist( La data de , iunie, se retarul de Stat al SUA, -eor#e Mars.all, a tinut un dis urs, in Aula Uni)ersitatii Har)ard, prin are a pre$entat un )ast pro#ram e onomi de relansare si a*utorare a e onomiilor europene, distruse dupa ra$+oi( %Planul Mars.all' era o ontinuare a %&o trinei Truman', are /cel din urma/ se re!erea la a ordarea de spi*in pentru -re ia, Tur ia si 0talia, tari in are e1istau puterni e mis ari omuniste( 0nitial, propunerea SUA )i$a onsolidarea situatiei so iale si politi e din tarile 2 identale ale 3uropei, in lusi)e -ermani, dar si diminuarea in!luientei so)ieti e asupra tarilor din 3uropa de 3st( La 24 mai a !ost luata de i$ia de a in lude si tarile 3uropei de est in a es plan, dar onditia era a a estea sa renunte la orientarea e1 lusi)e atre e onomia URSS sis a se inte#re$e treptat in e onomia europeana( La Paris s/a onstituit o elula de lu ru su+ oordonarea ministrului de 31terne !ran e$ -eor#es 5idault( La 14 iunie, 6ranta lansea$a o in)itatie Uniunii So)ieti e de a parti ipa, la Paris, la o "on!erinta, alaturi de Marea 5ritanie, pentru a dis uta despre propunerea se retarului de Stat al Statelor Unite, -eor#e Mars.all( La in eput Mos o)a a !ost interesata de a es proie t( "omisarul poporului pentru A!a erile straine, 7ea esla) Moloto), a erut a %Planul Mars.all' sa !ie anali$at de atre 5iroul Politi al Partidului "omunist al Uniunii So)ieti e( Liderii so)ieti i au a eptat a in timpul el mai s urt ministrii de e1terne ai elor 8 state sa se intalneas a pentru a se onsulta( La 22 iunie, URSS a anuntat 6ranta a a epta sa parti ipe la tratati)ele de la Paris e urmau sa ai+a lo peste , $ile( La 19 iunie, ministrul de 31terne +ritani , 3rnest 5e)in, si ministrul de 31terne !ran e$, -eor#es 5idault, au in)itat 22 de tari europene sa parti iple, u a*utorul unor repre$entanti, la ela+orarea unui plan de re onstru tie a 3uropei( 0nteresul autoritatilor so)ieti e !ata de propunerea SUA se o+ser)a si in telegrama trimisa am+asadorilor so)ieti i din 7arso)ia, Pra#a si 5el#rad 9la 22(70(1947:( A estia au primit mandate sa dis ute u autoritatile a elor tari sis a le transmita po$itia Mos o)ei !ata de in)itatia lansata de 6ranta si Marea 5ritanie pri)ind re onstru tia 3uropei( Moloto) a onsiderat a a esta era mai indi at a tarile apropiate URSS sa ela+ore$e propuneri ommune pentru a !i inaintate, in)o and !aptul la 2landa si 5el#ia au intrat in dis utie u asemenea propuneri( 0n a elasi timp, la Mos o)a se aud tot mai multe )o i are puneau su+ semnul intre+arii initiati)e SUA, onsiderand a Ameri a doreste de !ap sa isi relanse$e propria e onomie prin a ordarea de redite si !a)ori$area e1porturilor proprii in 3uropa( Ast!el, am+asadorul URSS la ;as.in#ton, Ni<olai No)i<o), ii transmite o tele#rama lui Moloto), prin are il in!ormea$a a initiati)a lui -eor#e Mars.all !a e parte din %&o trina Truman' si a urmareste onsolidarea demo ratiilor europene( A esta a demonstat printr/o anali$a mai pro!unda a a el pro#ram isi propunea sa stimule$e si re$istenta tarilor europene !ata de URSS sis a onsolide$e apitalul ameri an in spatiul 3uropean= %Statele Unite ale Ameri ii dores prin a este pro#ram sa trans!orme tarile europene intr/o arma politi a'( 0n urma a estei anali$e, URSS a deplasat la Paris o dele#atie e1treme de numeroasa 99> de mem+rii: e era ondusa de omisarul poporului pentru A!a erile Straine, 7ea esla) Moloto)( La Paris, dis utiile au in eput pe 27 iunie si s/au in .eiat dupa , $ile(

Moscova a inceput sa insiste asupra aspectelor negative ale Planului Marshall dupa a ea
dis utie( &ele#atia so)ieti a a insistat de la prima intalnire a planul san u !ie un pro#ram e onomi imprus de atre SUA tarilor europene, i a estea din urma sa soli ite spri*in !inan iar in !u tie de ne esitatile immediate( A esta a !ost un pun t de )edere u are nu au !ost de a ord Statele Unite( Moloto) a primit, la Paris din partea prim/lo tiitorului sau, Andrei 7?sins<i, /la 8> iulie/ o tele#rama prin are era anuntat a po$itia partenerilor o identali era ne!a)ora+ila intereselor so)ieti e( 0n!osrmatiile a elea au !ost o+tinute u a*utorului spiona*ului( Ast!el, Moloto) era in!ormat despre intalnirea ad*un tului se retarului de Stat Ameri an ;( "layton u mem+ri ai #u)ernului +ritani , in adrul areia s/a on)enit asupra urmatoarelor aspe te=

a: Marea +ritanie si SUA sunt de a ord a %Planul Mars.all' sa !ie un proie t de re onstru tie a 3uropei si nu un plan de a*utorare@ +: Marea 5ritanie si SUA onsidera a pentru re onstru tia 3uropei este ne esara in!iintarea unor omitete pentru otel, ar+ine, transport si industrie alimentara oordinate de un omitet entral@ : 0nstitutia reate pentru a pune in pra ti a o+ie ti)ele %Planului Mars.all' nu tre+uie sa !ie su+ autoritatea 2NU deoare e -ermania nu era mem+ra a or#ani$atiei@ d: Marea +ritanie si SUA onsidera a -ermania are un rol important in e onomia 3uropei moti) pentru are ea nu poate !i e1 lusa din planul de re onstru tie@ e: Marea 5ritanie si SUA se )or impotri)i pentru a datorile atre URSS sa !ie a .itate din a este surse S/a .otarat la Londra a %Planul Mars.all' sa !ie apli at doar de tarile din 3uropa 2 identala, insa se spera a si tarile 3uropei de est sa adere la planul de re onstru tie a 3uropei, .iar da a Uniunea So ieti a re!u$a in)itatia( Au$ind a estea, Moloto) a erut sa !ie dis utat modul in are )or !i #estionate resursele alo ate -ermanie si s/a impotri)it des .is a SUA sa a orde )re/un spri*in -ermaniei si a insistat a pro+lemele pri)ind )iitorul -ermaniei sa impli e ele 4 state in)in#atoare= SUA, 6ranta, Marea 5ritanie, URSS( &upa reuniunea din 8> iunie dis utiile au intrat in impas iar Moloto) i/a trimis o tele#rama lui Stalin prin are/l in!orma a po$itila URSS este omplet di!erita !ata de ea an#lo/!ran e$a si a in a este onditii, dialo#ul nu mai putea ontinua in sensul dorit( La 2 iulie on)or+irile tripartide de la Paris s/a in .eiat prin re!urul ate#ori al URSS de a a epta %Planul Mars.all'( 3ti .etand Planul Mars.all drept Aimperialism e onomi ameri an', Mos o)a a interzis tarilor 3uropei de est sa parti ipe la "on!erinta de la Paris( So)ieti ii onsiderau a a eptarea planului ar !i ondus la desprinderea de URSS a tarilor din s!era sa de in!luenta si la pierderea a)anta*elor politi e si strate#i e do+andite de Bremlin ?n 3uropa "entrala si de 3st la s!arsitul elui de/al &oilea Ra$+oi Mondial( La Pra#a mesa*ul nu a !ost primit u mult entu$iasm, ast!el se retarul #eneral al partidului omust din "e.oslo)a ia a transmis a anularea parti iparii la Paris a dele#atiei e.oslo)a e era imposi+ila( Atun i, Stalin pro!ound nemultumit de a est raspuns, a insistat a o dele#atie in !runte u a esta, sa mear#a la Mos o)a( &is utia dintre ei doi a durat in i ore, iar se retarul #eneral al Partidului "omunist, l/a asi#urat pe Stalin a nu )/a parti ipa la on!erinta de la Paris( La intoar erea in "e.oslo)a ia, Ministrul de e1terne, Can Masary< a spus= %Am ple at la Mos o)a a un Ministru de 31terne li+er si m/am intors a o slu#a stalinista(' La 12 iulie, la Paris se des .ide on!erinta ministrilor de e1terne la are parti ipau doar 1D tari europene= Marea 5ritanie, 6ranta, 0talia, 5el#ia, 2landa, Lu1em+ur#, 3l)etia, Nor)e#ia, &anemar a, 0rlanda, 0slanda, portu#alia, Austria, Suedia, -re ia si Tur ia( 3le au adoptat la 2 aprilie 1944 on)entia pentru ooperarea e onomi a are !a ea posi+ila reali$area planului de re onstru tie a 3uropei( Statele Unite au o!erit un a*utor de pana la 2> +ilioane US& u onditia a natiunile europene sa se or#ani$e$e pentru a reda ta un plan rational pri)ind utili$area a estei sume( Pentru prima data, a estea tre+uiau sa a tione$e a o sin#ura unitate e onomi a, sa ola+ore$e Planul )i$a= promo)area produ tiei industriale si a#ri ole, o+tirea si mentinerea sta+ilitatii monetare si +u#etare, resterea s .im+urilor internationale intre tarile parti ipante in parti ular, pe seama redu erii +arierilor omer iale( ( Tre+uie mentionat a planul Mars.all a !ost si ?n +ene!i iul e onomiei ameri ane( 5anii urmau sa !ie !olositi pentru a umpara +unuri din Statele Unite, are erau transportate peste Atlanti u )ase omer iale ameri ane( &ar planul a !un tionat( Pana ?n 19,8 SUA a trans!erat a 18 +ilioane, iar 3uropa statea din nou pe pi ioare( Mai mult, planul a in lus si -ermania de 7est, are a !ost ast!el reinte#rata ?n omunitatea tarilor europene Pentru reali$area o+ie ti)elor a !ost reate Administratia pentru "ooperare 3 onomi a, a esta !iind primu pas spre uni!i area 3uropei( Tarile are n/au parti ipat sunt= Al+ania, 5ul#aria, "e.oslo)a ia, Polonia, Un#aria, Romania si URSS(

5i+lio#ra!ie= Ma#a$inul 0stori /aprilie 2>>4= %Planul Mars.all' 0nternet

ls( a E/a &