Sunteți pe pagina 1din 20

Universitatea "Andrei Saguna" Facultatea de Stiinte Economice

INTREBARI GRILA PENTRU DISCIPLINA: PIETE FINANCIARE-SEM.I 2009


nr intr. nr.rasp. continutul intrebarii curs/capitol Piata financiara este: 1 1 1 piata unde se angajeaza brokerii 2 piata unde se incaseaza dividendele 3 piata capitalurilor pe termen scurt 4 piata capitalurilor pe termen lung,pe care se emit si tranzactioneaza valori mobiliare Acivele monetare sint: 2 1 1 imobilizari financiare 2 active circulante 3 active imobilizate 4 plasamente pe termen scurt,negociabile si grad mare de lichiditate Activele financiare reprezinta: 3 1 1 active totale 2 active circulante 3 datorii curente 4 inscrisuri (hirtii de valoare) ce confera drepturi banesti detinatorilor Activele bancare sint: 4 1 1 imprumuturi bancare 2 imprumuturi obligatare 3 active rezultate din operatiuni bancare care produc dobinzi si nu sint negociabile 4 nici una din cele de mai sus Activele de capital sint: 1 active rezultate din operatiuni de investitii,plasamente pe termen mediu si lung,materializate in titluri de valoare negocialbile 2 actiuni 3 obligatiuni 4 capitaluri proprii Piata financiara este: 1 piata griului

10

11

12

13

2 piata fiduciarilor 3 mulitudinea de relatii de credit la care participa active bancare negociabile 4 piata capitalului Piata monetara este: 1 piata banilor 2 constituita din tranzactii cu titluri pe termen scurt usor lichidabile 3 piata cardurilor 4 piata valutara Piata de capital este: 1 piata titlurilor pe termen lung si mediu,care-si modifica valoarea prin negociere 2 piata fortei de munca 3 piata investitiilor 4 piata actiunilor Functiile pietei financiare sint: 1 functia de previziune 2 functia de evaluare 3 functia de coordonare 4 functia de evaluare,repartizare a rezultatelor si protectie a investitorilor Trasaturile pietei financiare sint date de: 1 coerenta 2 flexibilitate 3 negocierea si transferabilitatea 4 tranzactionarea valorilor prin intermediere Cererea de capital poate fi: 1 ferma 2 structurala 3 conjuncturala 4 inchisa sau deschisa Oferta de capital cuprinde: 1 investitorii institutionali 2 investitorii individuali 3 societati pe actiuni 4 holdinguri Criteriile de clasificare ale componentelor pietei de capital sint: 1 piata primara 2 piata secundara

14

15

16

17

18

19

20

3 producerea si comercializarea valorilor mobiliare 4 obiectul tranzactiei,modul de formare a preturilor valorilor mobiliare Dupa modul de formare al preturilor valorilor mobiliare,piata financiara paote prezenta urmatoarele forme: 1 piata actiunilor 2 la vedere,piata la termen 3 piata optiunilor 4 piata negocierilor,piata de licitatie Elementele componente ale pietei primare sint: 1 slocitantii de capital 2 actiunile,obligatiunile 3 vinzatorii si cumparatorii 4 intermediarii,ofertantii de capital si solcitantii de capital Valorile mobiliare sint reprezentate de: 1 actiuni 2 obligatiuni 3 titluri financiare purtatoare de drepturi 4 bonuri de tezaur Valorile mobiliare tranzactionate pe piata se clasifica in: 1 actiuni 2 titluri de valoare 3 primare,instrumente financiare derivate si sintetice 4 cec-uri,cambie Caracteristicile valorilor mobiliare pot fi: 1 primare,instrumente financiare derivate si sintetice 2 negociabilitatea,dreptul de proprietate,vot,remunereatie 3 indivizibilitatea 4 transferabilitatea Valorile mobiliare se pot prezenta,dupa cum urmeaza: 1 atractive 2 primare,instrumente financiare derivate si sintetice 3 secundare 4 primare,derivate,si sintetice Valorile mobiliare emise de stat se grupeaza in: 1 valori primare 2 bilete si bonuri de tezaur,obligatiuni de stat,obligatiuni locale

21

3 cambie,cec-uri,acreditive 4 valori de piata Care din metodele de mai jos sint utilizate in evaluarea valorilor mobiliare 1 analiza tehnica,analiza fundamentala 2 analiza tehnica,analiza fundamentala 3 analiza economica Care sint etapele trendului primar: culegerea informatiei prelucrarea informatiei faza de acumulare,de crestere,de distributie analiza finala Caracteristicile principale ale trendului sint determinate de: liniaritate omogenitate suportul si rezistenta,liniile de trend si rafturile de trend nici una din cele de mai sus Plasamentul valorilor mobiliare reprezinta: plasarea banilor acodarea unui imprumut vinzarea si distribuirea titlurilor catre primii cumparatori plasarea valutei Modalitatile de plasament ale valorilor mobiliare constau in: cautarea cumparatorului oferta publica ,plasamentul privat cautarea vinzatorului

22 1 2 3 4 23 1 2 3 4 24 1 2 3 4 25 1 2 3 26

Tipurile de oferta publica pot fi: 1 primara 2 generala 3 oferta initiala,primara,secundara Etapele derularii ofertei publice,sint 1 pregatirea si planificarea 2 perioada premergatoare,obtinerea avizului 3 distribuirea,publicitatea si strigarea

27

28

29

30

4 pregatirea,planificarea,perioada premergatoare obtinerii avizului,distributia si publicitatea,subscrierea,alocarea,raportarea la CNVM Etapa de publicitate presupune: 1 afisarea produsului 2 afisarea vizatorilor 3 informarea publicului prin mass-media,publicarea si punerea prospectului la dispozitia investitorilor 4 afisarea cumparatorului Alocarea si distributia ofertei publicepresupune: 1 cererea sa fie mai mare decit nr de actiuni puse in vinzare 2 cererea sa fie mai mica decit nr de actiuni emise 3 cererea sa fie egala cu oferta 4 oferta sa fie invers proportionala cu cererea Raportarea la CNVM se face la urmatoarele termene: 1 in termen de 15 zile de la incheierea ofertei 2 in termen de 7 zile de la incheierea ofertei 3 in termen de 20 zile de la incheierea ofertei Termenul legal de derulare al ofertei este de : maxim 180 zile cu prelungire de 60 zile maxim 160 zile cu prelungire de 60 zile maxim 260 zile cu prelungire de 60 zile minim 160 zile cu prelungire de 60 zile Metodele indicate mai jos,reprezinta:plasament garantat,cea mai buna executie,totul sau nimic,stand by,plasamnet asigurat,licitatie olandeza,licitatie competitiva: metode de evaluare metode de amortizare metode de intermediere a valorilor mobiliare metode de analiza Prin plasamentul garantat se asigura: riscul plasamentului cumpararea intregului pachet de valori un pret ferm un pret negociabil Metoda ''totul sau nimic'',asigura:

31 1 2 3 4 32

1 2 3 4 33 1 2 3 4 34

1 2 3 4 35 1 2 3 4 36 1 2 3 4 37 1 2 3 4 38 1 2 3 4 39 1 2 3 4 40 1

plasamentul unei parti din pachet plasamentul intregii valorii stocarea unei parti din pachet nici una din cele de mai sus Reprezinta raspunderi in cadrul masurilor coercitive: siguranta tranzactiei stocarea valorilor un pret ferm un pret negociabil Metoda licitatiei competitive,presupune: strigarea pretului in ring negocierea pachetului de valori distribuirea obligatiunilor distribuirea obligatiunilor prin tehnica licitatiei in plic Plasamentul privat al valorilor mobiliare atrage dupa sine: investitori investitori institutionalizati investitori sofisticati,rezidenti sau nerezidenti investitori particulari,rezidenti sau nerizidenti Plasamentul privat reprezinta vinzarea de catre emitent a intregii emisiuni de valori mobiliare: unui nr de maxim de 55 persoane investitori sofisticati,dintr-un nr maxim de 200 persoane unui nr de maxim de 35 persoane investitori sofisticati,dintr-un nr maxim de 100 persoane unui nr minim de 25 persoane investitori institutionalizati dintr-un nr de maxim 50 persoane unui nr minim de 75 persoane investitori rezidenti sau nerezidenti dintr-un nr de maxim 150 persoane Investitorii sofisticati se caracterizeaza prin: rezidenta in Romania putere financiara capacitate de autofinantare capacitate de evaluare a riscului si randamentului valorilor mobiliare Investitorii sofisticati pot fi constituiti din: banci,societati si fonduri de investitii

41

42

43

44

45

46

47

2 patronate,sindicate bancare 3 brokeri,societati de intermediere,CNVM 4 societati de asigurari,fonduri de pensii si altii Oferta publica de cumparare,trebuie sa contina: 1 numele cumparatorului 2 sediul social si capitalul social 3 identitatea ofertantului,societatea vizata 4 nr si clasa valorilor mobiliare,locul si metode ptr depunerea actiunilor Deschiderea ofertei publice de cumparare are loc: 1 in 5 zile,daca nu se formuleaza nici o obiectie 2 in 7 zile,daca nu se formuleaza nici o obiectie 3 in 3 zile,daca nu se formuleaza nici o obiectie 4 in 3 zile,cu initiere efectiva in 15 zile Platile efectuate de ofertant catre depunatorii actiunilor se fac : 1 in termen de 3 zile de la deschiderea ofertei 2 in termen de 5 zile de la deschiderea ofertei 3 in termen de 2 zile de la deschiderea ofertei 4 in termen de 7 zile de la deschiderea ofertei Raportul privind rezultatele ofertei catre CNVM se face: 1 in termen de 3 zile de la incheierea ofertei 2 in termen de 5 zile de la incheierea ofertei 3 in termen de 2 zile de la incheierea ofertei 4 in termen de 7 zile de la incheierea ofertei O societate poate deveni inchisa,in urma ofertei publice de cumparare,daca: 1 are un nr mai mic de 500 actiuni sau un capital social sub 100.000 lei 2 are un nr mai mic de 400 actiuni sau un capital social sub 150.000 lei 3 are un nr mai mic de 600 actiuni sau capital social sub 90.000 lei 4 are un nr mai mic de 300 actiuni sau capital social sub 130.000 lei Bursa de valori mobiliare reprezinta: 1 o piata de comercializare a marfurilor si valorilor 2 o piata de comercializare a valorilor mobiliare 3 o piata de ofertare si comercializare a marfurilor si valorilor mobiliare 4 o piata de ofertare si comercializare a titlurilor de valoare Bursele de valori mobiliare se pot clasifica in: 1 burse de marfuri si titluri 2 burse de marfuri si valori mobiliare

48

49

50

51

52

53

3 burse de marfuri si hirtii de valoare tranzactionabile 4 burse de marfuri si valori mobiliare Bursele de valori mobiliare se pot clasifica dupa criterii ca: 1 in functie de nr de actionari,ai societatii de administratie 2 in functie de varietatea tranzactiei si obiectul tranzactiei 3 in functie de natura valorilor mobiliare si marfurilor 4 in functie de volumul si valoarea valorilor mobiliare si marfurilor Bursa de valori mobiliare poate fi definita ca: 1 o piata pe care se vind marfuri alimentare 2 o piata pe care se stabilesc anumite preturi 3 o piata pe care se ofera si se comercializeaza dupa anumite proceduri legale,marfuri si valori mobiliare 4 o piata pe care se vind si cumpara frime sau afaceri Bursa de valori poate indeplini functii specifice prin care se asigura: 1 flexibilitatea operatiunilor tranzactionate 2 siguranta si increderea jucatorilor 3 coerenta si fluiditate valorilor mobiliare 4 mobilitatea capitalurilor,obtinerea rentabilitatii asteptate si protectia impotriva riscului Care din enunturile de mai jos,reprezinta forme de manifestare a functiilor bursei de valori: 1 concentreaza cererea si oferta de valori pe o anumita piata la un moment dat 2 efectuiaza tranzactii cf cu ordinele clientilor si reglementarile pietei 3 previzioneaza evolutia indicilor burseieri 4 aproba prospectul de emisiune al ofertelor Functiile enumerate mai jos,specifice bursei se refera,la: 1 avizarea ofertei publice de vinzare si cumparare 2 avizarea prospectului de cerere publica 3 urmareste sistematic cursul valorilor mobiliare inregistrate la cota bursei 4 reflecta conjunctura economica determinata de factori interni specifici firmei si factori externi Factorii ce influenteaza organizarea pietelor bursiere pot fi determinate de: 1 pozitia financiara 2 vadul comercial 3 nivelul de dezvoltare a economiilor pe care le reprezinta 4 reglementari juridice specifice,traditii

54 1 2 3 4 55 1 2 3 4 56 1 2 3 4 57 1 2 3 4 58 1 2 3 4 59 1 2 3 4 60 1 2

Forma de organizare a burselor ca institutii publice sau ca entitati private este determinata de criteriul: regimul social regimul juridic regimul patrimonial obiectul de activitate Membrii bursei sint: persoane juridice persoane fizice persoane fizice si juridice,care se asociaza in vederea constituirii unei burse de valori societati imobiliare si valutare Din p.v juridic al acesului la calitatea de membrii,bursele de valori pot prezenta urmatoarele forme de manifestare burse generale de marfuri burse specializate pe produse tranzactionale burse inchise si deschise burse valutare si imobiliare Mangementul bursei este asigurat de urmatoarele organisme: de organizare si coordonare de contabilitate si financiar de decizie si de executie de consultanta si de control Societatile de bursa se manisfesta din p.v al obiectului activitatii ca : firme comerciale agentii imobiliare societati de baza societati de servicii BVB,are in componenta urmatoarele organisme: cumparatorii vinzatorii directorul general,cenzorii interni si extern independent,conducerea operativa asociatia bursei,comitetul bursei Categoriile de participanti pe piata bursiera,se pot grupa in: investitori agenti de bursa

61

62

63

64

65

66

67

3 societati de intermediere 4 societati de servicii In functie de volumul plasamentelor,investitorii se pot grupa in: 1 investitori privati 2 investitori straini 3 investitori institutionalizati 4 societati comerciale,persoane fizice In functie de obiectul plasamentului,investitorii se pot grupa: 1 investitori strategici specializati pe sectoare economice 2 investitori de portofoliu,investitori speculativi 3 persoane fizice 4 societati de servicii financiare Agentii de bursa se pot grupa in: 1 agenti operativi 2 agenti neoperativi 3 societati private 4 persoane fizice Din p.v al rolului pe care il au pe piata,agentii se pot manifesta ca: 1 intermediari 2 jucatori directi 3 agenti oficiali 4 comercianti de bursa Agentii oficiali,pot fi: 1 persoane fizice 2 brokeri de bursa,si independenti 3 societati cotate 4 brokeri de comision Comerciantii de bursa pot fi: 1 societatile de intermediere 2 comercianti concurenti si creatori de piata 3 asociatii bursei 4 comerciantii ptr ordine non-standard Tranzactiile bursiere se pot derula in urmatoarele conditii: 1 cu anuntarea cumparatorilor 2 cu prezentarea vanzatorilor 3 cu inscrierea valorilor mobiliare la cota bursei

68

69

4 cu anuntarea pretului negociat Etapele cotatiei la bursa,constau in principal in: 1 intocmirea dosarului de admitere,asumarea unor obligatii de catre emitent 2 prezentarea societatii 3 prezentarea jucatorilor 4 examinarea si aprobarea cererii de catre CNVM Asumarea unor obligatii de catre emitent,ca etapa a cotatiei la bursa,presupune: 1 2 3 4 studiere capitalului social punerea la dispozitia pietei aunui anumit volum de valori mobiliare punerea la dispozitia ainformatiilor solicitate,si incheierea unei asigurari prezentarea actionarilor Cota BVB,este structurata de existenta urmatoarelor sectoare: sectorul privat sectorul valorilor mobiliare emise de persoane juridice romane sectorul intermediar sectorul ptr tranzactionarea valorilor emise de stat si sectorul international Conditiile ptr inscrierea actiunilor la cota bursei,sint: cel putin 15% din nr actiunilor aflate in circulatie sa fie detinute de cel putin 100 de actionari fiecare din acestia,sa detina un nr de actiuni in valoare totala minima de 100.000 lei,din care 15% sa reprezinte-75.000 actiuni sa fie actionar majoritar sa nu aibe datorii la buget Conditiile ptr inscrierea obligatiunilor la cota bursei,sint: instituirea unor masuri de organizare mai buna a activitatii; cel putin 30% din nr actiunilor aflate in circulatie sa fie detinute de cel putin 100 de persoane obligatiunile sa fie la purtator fiecare din acestia,sa detina un nr de obligatiuni,in valoare totala minima de 300.000 lei,din care 30% sa reprezinte-50.000 actiuni Activitatea de intermediere a valorilor mobiliare.presupune: vinzarea-cumpararea pe contul clientului,garantarea plasamentului si transmiterea ordinelor catre clienti anuntarea dorintei de a cumpara si a stoca

70 1 2 3 4 71 1 2 3 4 72 1 2 3 4 73 1 2

74

75

76

77

3 vinzarea-cumpararea pe cont propriu,detinerea de fonduri sau valori ale cleintilor,administrarea de portofolii ale clientilor si acordarea de credite ptr finantarea clientilor 4 publicitatea efertei de vinzare-cumparare Ordinele de bursa,reprezinta: 1 ordine de vinzare 2 ordine de stocare 3 ordine de cumparare 4 ordine de creditare Ordinul de vinzare reprezinta: 1 un ordin de pret ferm 2 o oferta ferma de vinzare 3 un pret negociabil 4 o oferta sigura Ordinul de cumparare,reprezinta: 1 un ordin de negociere 2 o intentie ferma 3 o cerere de trezorerie 4 o comanda ferma de cumparare Elemntele definitorii si obligatorii ale ordinelor constau in informatii ca: 1 sensul operatiunii de vinzare-cumparare,cantitatea oferita sau ceruta 2 felul produsului 3 produsul tranzactionat,tipul tranzactiei,pretul ferm sau limita de pret a operatiunii 4 locul unde se va desfasura tranzactia Principalele tipuri de ordine,utilizate pe piata bursiera constau in: 1 ordine de piata,ordine limita 2 ordin de stocare 3 ordine de tezaurizare si trezorerie 4 ordine stop,limita stop Ce fel de mentiuni speciale pot insoti ordinele de bursa: 1 totul sau nimic,imediat sau anuleaza 2 acum sau niciodata 3 asteapta tura urmatoare 4 dintr-o data sau deloc,ordinul la inchidere Regulile de prioritate in executarea ordinelor,constau in:

78

79

80

1 2 3 4 81 1 2 3 4 82 1 2 3 4 83 1 2 3 4 84 1 2 3 4 85 1 2 3 4 86 1 2 3 4 87

prioritate de timp sau metoda FIFO prioritate secundara sau metoda LIFO prioritate de volum,volumul mai mare executa primul,executarea pro-rata prioritatea absoluta sau metoda FILO Cotarea la bursa poate utiliza metode ca cele prezentate mai jos: prezentarea cuparatorilor si vinzatorilor anuntarea publica,cotarea in groapa(ring),cotarea electronica cotarea prin corespondenta sau nevazuta cotarea prin carnete de ordine,inscrierea pe tabela electronica,cotarea pe blocuri de titluri Tipurile de ordine utilizate de BVB,sint: ordine comune ordine speciale ordine cu carnet ordine conditionate Ordinele comune utilizate de BVB,pot fi: ordinul limita,ordinul de piata,ordinul fara pret ordinul totul sau nimic,acum sau niciodata ordinul take,ordinul hit,ordinul pereche(match) ordinul prin blocuri de ordine si electronic Ordinele conditionate utilizate de BVB,pot fi: ordinul totul sua nimic,ordinul imediat ordinul stop pierdere la piata,ordinul stop limita ordinul de atingere(mit),ordinul limita de atingere ordinul in astepatre, Prioritatile in executia ordinelor la BVB,constau in: prioritati de volum prioritate de pret la vinzare si cumparare prioritate la afisare prioritate de executie si prioritate dat de timp Starile pietei bursiere sint determinate de existenta: piatei intermitente,pietei continue jucatorilor de pe piata si a produselor etapele de derulare a activitatii de tranzactionare etapele de afisare a preturilor Etapele de derulare a activitatilor de tranzactionare,constau in:

1 2 3 4 88 1 2 3 4 89 1 2 3 4 90 1 2 3 4 91 1 2 3 4 92 1 2 3 4 93 1 2

etapa de predeschidere,etapa de deschidere etapa de anuntare si urmarire etapa pietei continue,preinchiderea si inchiderea etapa analizei finale si calcul de indicatori Stabilirea pretului de deschidere se face pe baza urmatoarelor criterii: criteriul volumului disponibil de valori,criteriul dezechilibrului minim criteriul de preferinta si cotattie criteriul stabilirii nivelului de pret cu cea mai mica modificare neta,si al alegerii celui mai mare nivel de pret criteriul de trezorerie si special Deschiderea ca operatiune de alocare a ordinelor,se face dupa urmatoarea ordine de prioritate: ordine de piata cu si fara cross ordine mai bune decit pretul de deschidere cu si fara cros,ordine apropiate de pretul de edeschider cu sau fara prioritate de cross ordine cu mentiune speciala ordine comune si conditionate Ordinea de executie a proritatilor este: prioritate de pret,prioritate de cross prioritate de carnet prioritate de sursa,prioritate de timp prioritate de blocuri Pietele secundare ale BVB,constau in existenta: pietei de licitatie(odd.lot)-fara blocuri piata de deschidere si inchidere piata speciala continua piata de initiere(squaring up),piata de dealuri negociabile(negociated deal) Tranzactiile bursiere se pot clasifica in: tranzactii de tip anglo-saxon,tranzactie cu aranjament special tranzactie imediata la deschidere tranzactie FIFO,sau la inchidere tranzactie cu lichidare imediata,tranzactie cu lichidare normala Compensarea si decontarea este o operatiune intre SSIF-uri supravegheata de Asociatia Bursei,cf careia se primesc: rapoarte scise despre pret raportul de tranzactionare si de decontare

94

95

96

97

98

99

100

3 raportul de vinzare si cumparare 4 raportul de compensare si de comision Tranzactiile specifice burselor europene,presupun urmatoarele etape tranzactionale: 1 tranzactii la termen 2 tranzactii la vedere 3 tranzactii in salturi 4 tranzactii in marja Etapele trazactiei la vedere,constau in: 1 publicitatea sumelor 2 tranzactia propriu-zisa de vinzare-cumparare 3 anuntarea cistigatorului 4 compensarea-decontarea,transferul dreptului de proprietate Atunci cind nu se respecta obligatiile catre clienti,brokerul va proceda : 1 la anuntarea cumparatorilor 2 la vinderea titlurilor achizitionate in mnumele clientului la pretul de piata din ziua scadentei 3 la incheierea raportului de tranzactionare si transmiterea la CNVM 4 la cumpararea titlurilor la pretul de piata din ziua in care ele trebuiau predate cumparatorului Tranzactiile bursiere pot fi dupa natura contului deschis de client la broker: 1 pe bilete la ordin 2 pe bani gata 3 pe cec-uri cu limita de suma 4 in marja Dupa scopul urmarit,operatiunile bursiere cuprind: 1 operatiuni de trezorerie 2 operatiuni de stocare 3 operatiuni de investire,si de arbitraj 4 operatiuni de acoperire,speculative si cu carcater tehnic Tranzactiile in marja,pot prezenta urmatoarele forme de manifestare: 1 marja principala 2 marja initiala,maja permanenta,si colaterala 3 marja de eroare,tehnica 4 marja absoluta,marja returnabila si marja de apel Tranzactiile conditionate sau cu termeni speciali,pot fi:

1 2 3 4 101 1 2 3 4 102 1 2 3 4 103 1 2 3 4 104 1 2 3 4 105 1 2 3 4 106 1 2 3 4 107

tranzactii la vedere tranzactii cu prima tranzactii finale tranzactii conditionate cu stelaj Clasificarea indicilor bursieri se poate face du criterii ca: dupa tipul de vinzatori si cumparatori dupa tipul de valori mobiliare,baza de calcul,gradul de cuprindere dupa starea pietei la deschidere dupa intervalul de timp la care sint calculati,dupa sfera spatiala,dupa tipul pietei Dupa tipul de valori mobiliare,indicii bursieri,pot fi: Indici ptr actiuni,si obligatiuni indici generali indici speciali indici emisi ptr titlurile fondurilor mutuale Dupa baza de calcul utilizata in constructia lor,indicii bursieri pot fi: indici directi indici simpli indici de inchidere indici complecsi Dupa gradul decuprindere,indicii bursieri pot fi: indici la vedere indici speciali indici generali ai pietei,indici sectoriali indici cu dobinda Dupa intevalul de timp la care sint calculati,putem avea : indici de o zi indici calculati in timp real(15-60 secunde) indici imediati indici calculati la sfirsitul zilei de tranzactionare Dupa sfera spatiala,indicii pot fi: Indici restrinsi indici de caracterizare a unei singure piete bursiere indici saptaminali indici mondiali Dupa tipul pietei de capital.indici bursieri pot fi:

10

10

10

10

10

10

10

1 2 3 4 108 1 2 3 4 109 1 2 3 4 110 1 2 3 4 111 1 2 3 4 112 1 2 3 4 113 1 2 3 4

indici ai fortei de munca indici pentru piata bursiera indici de marfuri indici pentru piata extrabursiera Piata extrabursiera functioneaza ca: o piata de marfuri generale o piata de negocieri unde se tranzactioneaza valori ce nu indeplinesc conditii de cotare pe piata bursiera o piata de capital o piata pe care se tranzactioneaza titlurile fondurilor mutuale si titlurile de stat Caracteristicile pietei extrabursiere constau in : asigurarea riscului asigurarea lichiditatii si compatibilitatii valorilor mobiliare asigurarea pietei pentru bursa asigurarea valorilor de trezorerie Formatorii pieteti extrabursiere,pot fi: persoane fizice persoane juridice societati de market marker,en detail,en gross societati specializate pe tranzactii de blocuri,si societati cu delimitare geografica regionala Tipurile de piete extrabursiere existente sint: piata NASDAQ piata ROZ piata vinului piata diamantelor Piata extrabursiera utilizeaza urmatoarele tipuri de cotatii: cotatia ferma pentru titlurile aflate deja in tranzactionare cotatia la vedere cotatia facultativa(indicativa) pentru titlurile nou intrate la tranzactionare cotatia zero Piata extrabursiera din Romania este formata din: institutiile pietei RASDAQ o persoana sau un cabinet care poseda experienta in contabilitate; o persoan care poseda multa experienta in audit asociatii specializate

11

11

11

11

11

11

114 1 2 3 4 115 1 2 3 4 116 1 2 3 4 117 1 2 3 4 118 1 2 3 4 119 1 2 3 4 120 1 2 3

Institutiile pietei RASDAQ,SINT: ANSVM,SNCDD CNVM,bancile institutii financiare,brokeri Registrul roman al actionarilor(RRA),societatea de suport electronic Elementele de reglementare a tranzactiilor pietei bursiere sint: valoarea tranzactiilor pretul de referinta(Pr) nr actionarilor pasii de cotare Ordonarea cotatiilor in sistem are la baza urmatoarele criterii: tipul cotatiei(ferma sau indicativa),momentul introdcuerii in sistem tipul actionarilor pretul si cantitatea(in ordine descrescatoare) volumul tranzactiilor Eficienta pietelor bursiere integreaza urmatoarele concepte de baza: nr si valoarea tranzactiilor valoarea si procesele de evaluare rentabilitatea si siscul valorilor mobiliare indicii bursieri calculati Eficienta pietei bursiere,prezinta urmatoarele tipuri de manifestare: analiza sectoriala eficienta alocationala,eficienta organizationala eficienta generala eficienta informationala Componentele rsicului valorilor mobiliare,pot fi concretizate in: riscul la vedere sacrificiul unui avantaj imediat in schimbul unor avantaje viitoare pierdere unui avantaj cert din achizitia unui bun,incertitudinea asupra valorii unui bun financiar care se va inregistra la o data viitoare riscul asigurarii Rentabilitatea valorilor mobiliare poate fi caracterizata de: comportamentul jucatorilor din piata remuneratia din partea emitentului sub forma de dividend cresterea valorii de piata datorita evolutiei pozitive a emitentului prin care se asigura cistiguri de capital

11

11

11

12

12

12

12

121

122

123

4 evolutia preturilor tranzactionate Volatilitatea individuala a valorilor mobiliare,reprezinta: 1 rentabilitatea marginala a titlului in raport cu variatia rentabilitatii generale pe piata bursiera 2 rentabilitatea cumparatorului 3 rentabilitatea vinzatorului amplitudinea cursului bursier al titlului in raport cu indicele bursier In functie de amplitudinea si sensul abaterii de la media bursiera,titlurile se calsifica in: 1 titluri volatile,titluri putin volatile 2 titluri sigure 3 titluri incerte 4 titluri cu volatilitate nula,tilturi cu volatilitate negativa Imprumutul obligatar este: seminar 1 un credit acordat de o masa de debitori unui singur creditor 2 un credit acordat de un debitor mai multor creditori 3 un credit acordat de mai multi creditori unui singur debitor Fiduciarul este o persoan fizica desemnata: sa plaseze obligatiunile pe piata financiara sa subravegheze indeplinirea obligatiilor emitentului imprumutului obligatar sa efectueze operatiunile de trezorerie aferente imprumutului obligatar sa distribuie cupoane cuvenite obligatarilor Suma unui imprumut obligatar este: limitata juridic nelimitata juridic in functie de nevoile de fonduri ale emitentului in functie de nevoile de intreprinderii emitentente si de posibilitatile de absorbtie ale pietei financiare Amortizarea imprumutului prin anuitati constante presupune: principalul si dobinda sint constante an de an suma principalului creste continuu,iar suma dobinzii scade continuu suma principalului scade continuu,iar suma dobinzii creste continuu principalul este constant,iar suma dobinzii creste continuu Plasamentul in obligatiuni comporta remuneratii: mari si sigure(fara risc) seminar

12

12

124 1 2 3 4 125 1 2 3 4 126 1 2 3 4 127 1

seminar

seminar

seminar

128

129

130

2 mari dar nesigure(cu risc) 3 mici dar sigure 4 mici si nesigure Imprumutul obligatar este: 1 o finantare interna pe termen lung 2 o finantare externa pe termen lung 3 o finantare din partea statului ptr societati pe actiuni(SA) 4 o finantare din partea unui grup de banci Politica de dividend poate prezenta urmatoarele forme: 1 politica reziduala de dividend,politica de dividend in rata fixa 2 politica de dividend preferentiala 3 politica de dividend in suma fixa(constanta) 4 politica manageriala de profituri Caracteristicile sau parametrii imprumutului ordinar sau obligatar sint: 1 suma imprumutului,rata dobinzii,durata imprumutului 2 numele creditorului 3 pretul de emisiune,pretul de rambursare(rascumparare) 4 numele beneficiarului(debitorului)

seminar

seminar

seminar

Titular disciplina Lector univ drd-Cristian Vanghele