Sunteți pe pagina 1din 16

Suprafata 412

Denumirea lucrarii

Luna/ U.M.
decada

Productia medie

Vol.
Norma

1
Dezmiristire
Incrcat, transportat IC (PK)

2
VIII-1
VIII-1

3
ha
t

4
5
50
80.67 0.11

Descrcat, IC (PK)
Adm. i deservit IC (PK)
Arat 20 cm
Incarcat,transport samanta
Semanat
TOTAL PRODUCTIE NETERM
Incrcat, transportat IC (N)
Descrcat, IC (N)
Adm. i deservit IC (N)
Transportat apa prep. sol.
Erbicidat i deservit
Recoltat cereale paioase
Balotat
Incarcat, transport recolta sec
Transport recolta principala
TOTAL TRIMESTRUL II
TOTAL AN CURENT

VIII-1
VIII-1
VIII-1
IX-2
IX-3

t
t
ha
t
ha

80.67 0.11
412.0 0.03
412
412
0.1
412 0.08

III-1
III-1
III-1
III-3
III-1
VI-3
VI-3
VI-3
VI-3

t
t
ha
mii l
ha
ha
t
t
t

salarii lucrari manuale lei / zo


categoria I
categoria II
categoria III
categoria IV

35
40
45
50

37.49
37.49
412
247.2
412
412
1271
1271
651.3

0.11
0.11
0.02
0.09
0.04
0.83
0.05
0.1
0.1

Total
z.o.
6

principala 1581 kg/ha


secundara 1381 kg/ha
Lucrari manuale
Categ
lei/
salariz
z.o.
7
8

Salarii
(lei)
9

8.87

II

40

354.9

8.87
12.77
0.00
41.20
32.96
104.68
4.12
4.12
8.24
22.25
16.48
341.96
63.55
127.10
65.13
652.96
757.64

II
II
I
III

40
40
0
35
45

II
II
I
IV
I
III
I
III
I

40
40
35
50
35
45
35
40
35

354.9
510.9
0.0
1442.0
1483.2
4146.0
165.0
165.0
288.4
1112.4
576.800
15388.2
2224.3
5084.0
2279.6
27283.5
31429.5

salarii mecanizatori lei / za


categoria I
categoria II
categoria III

60
65
70

DATE DE CALCUL PENTRU L

LUCRAREA
ncarcat gunoi de grajd
Transport i administrat
g.d.g.
transport ngrminte
chimice, semine, produse

Administrat ingr.
chimice
Transport ap
Arat la 18-20 cm + grpat
Arat la 23-25 cm
Arat 25-28 cm
Arat n vie PCV-1,8
Arat n livad
Nivelat terenul
Discuit
Cultivaie total
Modelat terenul
Semnat cereale pioase
Semnat pritoare la 70
Plantat cartof
Prit I mecanic 70 cm
Prit II mecanic 70 cm
Stropit n vie
Stropit n livad
Erbicidare total
Bilonat cartof
Deschis rigole pentru
Recoltat cereale pioase
Recoltat mazre
Recoltat din brazd
Balotat paie
Dizlocat rdcinoase
Discuit n vie
Stropit n vie
Stropit de mbiere n
Stropit de mbiere n
Recoltat cartofi cu vreji
Scos cartofi MSC1
Recoltat cartofi cu vreji
Decoletat E - 735
Scos sfecl
Plantat rsad pe 2 rnduri
Distrus vreji de cartof
MTV-4

`
Fisa tehnologica a culturii
Productia totala
principala
secundara

Agregat
10

Lucrari mecanice
Tarif
coef. de
ha/a.n. transform
11

2RM2

300

0.05

Ha
a.n
12
20.6

amazone
PP4-30
2RM2
SPC-8

300
300
300
300

0.68
1.12
0.05
0.4

280.2
461.4
20.6
164.8

2RM2

300

0.05

MA-3,5
RC-4
MET1200
C-14

300
300
300
300
300
300
300

0.68
0.05
0.25
0.32
0.2
0.05
0.05

20.6
0.0
280.2
20.6
103.0
131.8
82.4
20.6
20.6
0.0

2RM2
2RM2

Total
( lei)
13
6180.00

84048.00
138432.00
6180.00
49440.00
284280.00
6180.00
0.00
84048.00
6180.00
30900.00
39552.00
24720.00
6180.00
6180.00
203940.00
488220.00

DATE DE CALCUL PENTRU LUCRARILE MECANICE

t
t

Coef
transf
0,03
0,05

0,05

U.M.

Norma
product
110
60
25

Cons
motorin
a
Categ lucrarii
0,6
II
1.6
II
1,6

GRAU DE TOAMNA
651.30196
568.90196

Materiale
14

t
t

CU PRODUCTIE DE PAIE

Consum materiale
consum/ Total
Pret
/ha
kg
lei/kg
15
16
17

superfosfat
concentrat
sare potasica

96.8

39882

1.2

99

40788
0
0

1.3

ARIESAN

240

98880

1.5

azotat

91

1.3

apa
DICOTEX

600
1.7

ata

13.5

37492
0
0
247.2
700.4
0
17159
0
0
0
0

15
2

ha

0.68

14.5

2,6

II

miil
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
t
ha
ha
t
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha
ha

0,05
1,12
1.25
1,62
1
1.25
1
0,63
0,35
0,6
0,4
0,5
1,0
0,5
0,3
1,4
1,46
0,25
0,45
0,42
0,32
1,4
0,53
0,2
1
0,7
0,8
0,4
0,4
1,4
2,7
1,24
1,6
1,6
5,4
o,53

60
5,0
3,9
3,7
3,5
2,8
5,5
11,5
14
9,0
13,5
16
5,0
6,5
12
2,5
12
50
10
12,0
15,0
3,6
10
26
5
5
4,5
3,5
7
4,0
2,0
4,0
3,0
3,0
0,65
10

1,6
26
28
33.3
16
18,5
13
7,5
15
5,2
5,0
7
15
4,0
3,5
8,5
4,0
3,5
6,0
4,3
3,5
21
6,5
2.3
10
8,5
5,5
11,5
5
13,5
26
14,0
17
21
15
6,5

I
II
II
III
II
II
I
II
II
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
II
III
II
II
II
III
II
III
II
II
III
III
III
III
III
III
II

GRAU DE TOAMNA
CU PRODUCTIE DE PAIE

Total
(lei)
18
47858
53024
0
0
0
148320
249202
48740
0
0
0
10506
0
34317
0
0
93563
342765

Zile
Norma agregat
agregat
19
25

14.5
5
25
13.5
25
0
14.5
60
50
15
26
25
25

3.23

28.41
82.40
16.48
30.52
114.04
1.50
0.00
28.41
4.12
8.24
27.47
48.88
50.84
26.05
34.03
148.07

tarif m
mecan

60

65
65
60
70
60
0
65
60
70
70
60
65
60

Salarii
mecaniz.
( lei)
20
193.6

1846.9
5356
988.8
2136.3
10521.6
90.0
0
1846.90
247.2
576.8
1922.67
2933.08
3304.60
1563.12
12484.3
23005.9

C.m.

1.6

2.6
26
1.6
5
1.6
0
2.6
1.6
3.5
3.5
2.3
1.6
1.6

Consum
motorina
litri
21

Total
lucrari
( lei)
22

129.0714

54586

1071.2
10712
659.2
2060
11912.27
59.9872
0
1071.2
395.52
1442
1442
2923.3
2033.6
1042.083
1526.707
13438.98

53379
86406
143788
8611
201379
548150
55175
164.96
86183
7540
42560
56863
64194
14569
10023
337270.5
885420.4

564.7
564.7
564.7
564.7
564.7
564.7
564.7
564.7
564.7
564.7
564.7
564.7
564.7
564.7

564.7
564.7
564.7

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0

EFICIENTA ECONOMICA A CULTURII GRU, VARIANTA RECOLTAT MECANIZAT


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Suprafata culturii (ha)


Productia medie principala (kg/ha)
Productia medie secundara (kg/ha)
Consum total de forta de munca (z.o.)
Salarii lucrari manuale (lei)
Cheltuieli cu lucrarile mecanice (lei)
Cheltuieli cu materialele (lei)
Zile agregat (z.a.)
Salariile mecanizatorilor (lei)
Consum total de motorina (litri)
Pretul combustibilului (lei/l)
Cota de impozitare a fondului de salarii lucrari manuale (%)
Cota de impozitare a fondului de salarii mecanizatori (%)
Fond de somaj (%)
Pensii suplimentare (%)
C.A.S. (%)
Fond de sanatate (%)
Cheltuieli de aprovizionare (%)
T.V.A. (%)
Irigatii / ha)
Amortizarea mijloacelor fixe Ha)
Pretul de vanzare a productiei principale (lei/kg)
Pretul de vanzare a productiei secundare (lei/kg)
Cota de cheltuieli comune (%)
Cota de cheltuieli generale (%)
Cota de impozit pe profitul realizat (%)
Cota de alte cheltuieli directe (%)

412.00
1580.83
1380.83
652.96
27283.50
203940.00
93563.00
34.03
12484.30
1527.70
6.01
16.00 ,
16.00
5.00
3.00
30.00
7.00
15.00
24.00
0.00
15.00
1.00
0.28
5.00
10.00
16.00
15.00

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

RIANTA RECOLTAT MECANIZAT


Rezultate obtinute
Productia totala principala (tone)
Productia totala secundara (tone)
Cheltuieli cu carburantii (lei)
Salarii total (lei)
Impozit pe salarii lucrari manuale (lei)
Impozit pe salarii salarii mecanizatori (lei)
Impozite totale (lei)
Fond somaj (lei)
Pensii suplimentare (lei)
C.A.S. (lei)
Fond de sanatate (lei)
Taxe total (lei)
Cheltuieli de aprovizionare (lei)
T.V.A. (lei)
Amortizarea mijloacelor fixe (lei)
Total cheltuieli directe (lei)
Alte cheltuieli directe (lei)
Cheltuieli comune (lei)
Cheltuieli generale (lei)
Total cheltuieli indirecte (lei)
Total cheltuieli de exploatare (lei)
Venituri din productia principala (lei)
Venituri din productia secundara (lei)
Venituri totale (lei)
Costul de productie (lei/kg)
Profit(Pierderea) brut(a) total(a) (lei)
Impozit pe profit (lei)
Profitul net total (lei)
Profitul net (lei/t)
Profitul la unitatea de suprafata (lei/ha)
Rata profitului net (%)
Productivitatea muncii (lei/z.o.)
Productivitatea muncii (z.o./kg)

651.30
568.90
9181.48
39767.80
4365.36
1997.49
6362.85
1988.39
1193.03
11930.34
2783.75
17895.51
14034.45
22455.12
6180.00
407017.36
61052.60
20350.87
40701.74
61052.60
529122.56
651301.96
159292.55
810594.51
0.81
281471.94
45035.51
236436.43
363.02
573.87
44.68
1241.42
0.00100

Fia tehnologic a culturi


Suprafaa

Denumirea lucrrii

Luna/

267

U.M.

Productia medie

2597

kg/ha

secundara

kg/ha

Producia total

Lucrri manuale

Vol.

decada

principala

Lucrri mecanice

Norma

Total

Categ

lei/

Salarii

ZO/UM

z.o.

salariz

z.o.

(lei)
9

VIII-1

13.77

0.11

1.51

II

40

60.59

Descrcat, IC (PK)

VIII-1

13.77

0.11

1.51

II

40

60.59

Adm. i deservit IC (PK)

VIII-1

ha

267.0

0.047

12.55

35

439.22

Arat 25 cm +grpat

VIII-1

ha

267

Incrcat, transportat IC (N)

IV-1

15.39

0.11

1.69

II

40

67.72

Descrcat, IC (N)

IV-1

15.39

0.11

1.69

II

40

67.72

Adm. i deservit IC (N)

IV-1

ha

267

0.047

12.55

II

40

Transportat apa prep. sol.

IV-1

mii l

48.6

0.15

7.29

IV

50

Erbicidat i deservit

IV-1

ha

267

0.06

16.02

35

Discuit si preg. pat germ.

IV-1

ha

267

Incrcat, transportat sm.

IV-2

7.2

0.11

0.79

II

40

Semnat +deservit

IV-2

ha

267

0.07

18.69

III

45

Prit mecanic I

V-1

ha

267

Transportat apa prep. sol.

V-1

mii l

48.6

0.15

7.29

IV

Erbicidat i deservit

V-1

ha

267

0.06

16.02

t
t

224
693.399

0.2

138.68

II

coef. de

10

11

2RM2

350

0.05

MA-3,5

350

1.224

PR4-30

350

1.25

RM2

350

0.05

501.96

MA-3,5

350

0.68

364.50

RC-4

350

0.05

560.70

MPSP

350

0.25

GDU-3,4

350

0.63

31.68

2RM2

350

0.05

841.05

SPC-6

350

0.5

0.00

CPU-6

250

0.5

50

364.50

RCU-4

350

0.05

35

560.70

MPSP

350

0.25

40

0.00
5547.19

COMB
2RM2

350
350

0.161
0.05

TOTAL AN CURENT

236.3

9468.1

TOTAL GENERAL

236.3

9468.1

salarii lucrari manuale lei / zo

Tarif

ha/a.n. transform

Incrcat, transportat IC (PK)

Recoltat soia
VIII-3
Incrcat transportat recolta principalaVIII-4

Agregat

salarii mecanizatori lei / za

categoria I

35

categoria I

60

categoria II

40

categoria II

65

categoria III

45

categoria III

70

categoria IV

50
DATE DE CALCUL PENTRU LUCRARILE MECANICE

LUCRAREA

Coef
transf

U.M.

Norma
product

ncarcat gunoi de grajd IPG0,5

0,03

110

Transport i administrat g.d.g.

0,05

60

transport ngrminte chimice,


semine, produse dense

0,05

25

Administrat ingr. chimice

ha

0.68

14.5

Transport ap

miil

0,05

60

Arat la 18-20 cm + grpat

ha

1,12

5,0

Arat la 23-25 cm

ha

1.25

3,9

Arat 25-28 cm

ha

1,62

3,7

Arat n vie PCV-1,8

ha

3,5

Arat n livad

ha

1.25

2,8

Nivelat terenul

ha

5,5

Discuit

ha

0,63

Cultivaie total

ha

0,35

11,5
14

Modelat terenul

ha

0,6

9,0
13,5

Semnat cereale pioase

ha

0,4

Semnat pritoare la 70 cm

ha

0,5

16

Plantat cartof

ha

1,0

5,0
6,5

Prit I mecanic 70 cm

ha

0,5

Prit II mecanic 70 cm

ha

0,3

12

Stropit n vie

ha

1,4

2,5

Stropit n livad

ha

1,46

12

Erbicidare total

ha

0,25

50

Bilonat cartof

ha

0,45

10

Deschis rigole pentru irigat

ha

0,42

12,0

Recoltat cereale pioase

0,32

15,0

Recoltat
Recoltat din brazd
mazre

ha
ha

0,53

10

Balotat paie

0,2

26

Dizlocat rdcinoase

ha

Discuit n vie

ha

0,7

Stropit n vie

ha

0,8

4,5

Stropit de mbiere n livad

ha

0,4

3,5

Stropit de mbiere n livada

ha

0,4

Recoltat cartofi cu vreji


nedesprini
Scos cartofi MSC1

ha

1,4

4,0

ha

2,7

2,0

Recoltat cartofi cu vreji


desprini
Decoletat E - 735

ha

1,24

4,0

ha

1,6

3,0

Scos sfecl

ha

1,6

3,0

Plantat rsad pe 2 rnduri

ha

5,4

0,65

Distrus vreji de cartof MTV-4

ha

o,53

10

1,4 3,6

Fia tehnologic a culturii

SOIA

principal

693.399

secundar

Ha

Total

Materiale

a.n

( lei)

12

13

V2 RECOLTAT MECANIC

Consum materiale

1.5

525.0

consum/

Zile

Total

Pret

Total

Norma
agregat

/ha

kg

lei/kg

(lei)

14

15

16

17

18

superfosfat

188

50196

1.3

65254.8

sare potasica

91

24297

1.7

41304.9

Salarii

agregat tarif m
mecan
19

1.2

mecaniz.

Consum
C.m.

( lei)

litri

20

11.48

60

motorina

21

688.5

1.6

22.0

326.81

114382.8

12.4

1.11

65

72.2

2.6

694.2

225.00

78750.0

15.15

17.62

70

1233.7

28

7476.0

1.37

11.23

60

674.01

1.6

24.6

694.2

1.7

598.5

uree

26

6942

1.5

10413.0

0.0
122.40

42840.0

12.4

21.53

60

1291.9

2.6

5.20

1820.0

1.8

27.00

70

1890.0

1.6

77.8

45.00

15750.0

3.6

74.17

70

5191.7

3.5

934.5

168.21

58873.5

15.6

17.12

65

1112.5

7.5

2002.5

13.35

4672.5

0.64

11.250

60

675.00

1.6

11.52

133.5

46725.0

11.25

23.73

70

1661.3

1869.0

133.5

33375.0

27.7

9.64

70

674.7

1068.0

0.15

52.5

1.8

27.00

70

1890.0

1.6

77.8

0.75

262.5

3.6

74.17

70

5191.7

3.5

934.5

56.4
13.35

19722.5
4672.5

3.6
20

21.14
34.67

65
60

1374.1
2080.2

21
1.6

4704.0
1109.4

360

35

12600.0

Felix

90

24030

15

360450.0

Guardian

360

35

12600.0

423022.3

502622.7

382.9

25701.5

21700.0

423022.3

502622.7

382.9

25701.5

21700.0

LCUL PENTRU LUCRARILE MECANICE

Cons
motorina

Guardian

Categ lucrarii

0,6

II

1.6

II

1,6

2,6

II

1,6

26

II

28

II

33.3

III

16

II

18,5

II

13

7,5

II

15

II

5,2

III

5,0

III

III

15

III

4,0

III

3,5

III

8,5

III

4,0

III

3,5

III

6,0

III

4,3

II

3,5

III

21

II

6,5

II

2.3

II

10

III

8,5

II

5,5

III

11,5

II

II

13,5

III

26

III

14,0

III

17

III

21

III

15

III

6,5

II

Total
lucrri
(lei)
22
66528.9
41365.5
114894.2
79983.7
11753.2
67.72
44633.9
4074.5
34102.4
59986.0
365829.2
49227.4
34049.7
2307.0
18614.9
21096.6
12299.9
960814.6
0.00
960814.6

EFICIENA ECONOMIC A CULTURII SOIA, VARIANTA RECOLTAT MECANIZAT


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Suprafata culturii (ha)


413
Productia medie principala (kg/ha)
1720
Productia medie secundara (kg/ha)
2220
Consum total de forta de munca (z.o.)
281
Salarii lucrari manuale (lei)
11193.2
Cheltuieli cu lucrarile mecanice (lei)
566671.7
Cheltuieli cu materialele (lei)
763685.3
Zile agregat (z.a.)
513.8
Salariile mecanizatorilor (lei)
34697.5
Consum total de motorina (litri)
30297.7
Pretul combustibilului (lei/l)
6.01
Cota de impozitare a fondului de salarii lucrari manuale (%)
16
Cota de impozitare a fondului de salarii mecanizatori (%)
16
Fond de somaj (%)
5
Pensii suplimentare (%)
3
C.A.S. (%)
30
Fond de sanatate (%)
7
Cheltuieli de aprovizionare (%)
15
T.V.A. (%)
24
Irigaii/ha
0
Amortizarea mijloacelor fixe/Ha
15.00
Pretul de vanzare a productiei principale (lei/kg)
3.50
Pretul de vanzare a productiei secundare (lei/kg)
0.50
Cota de cheltuieli comune (%)
5
Cota de cheltuieli generale (%)
10
Cota de impozit pe profitul realizat (%)
16
Cota de alte cheltuieli directe (%)
12

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

SOIA, VARIANTA RECOLTAT MECANIZAT


Rezultate obinute
Productia totala principala (tone)
Productia totala secundara (tone)
Cheltuieli cu carburantii (lei)
Salarii total (lei)
Impozit pe salarii lucrari manuale (lei)
Impozit pe salarii salarii mecanizatori (lei)
Impozite totale (lei)
Fond somaj (lei)
Pensii suplimentare (lei)
C.A.S. (lei)
Fond de sanatate (lei)
Taxe total (lei)
Cheltuieli de aprovizionare (lei)
T.V.A. (lei)
Amortizarea mijloacelor fixe (lei)
Total cheltuieli directe (lei)
Alte cheltuieli directe (lei)
Cheltuieli comune (lei)
Cheltuieli generale (lei)
Total cheltuieli indirecte (lei)
Total cheltuieli de exploatare (lei)
Venituri din productia principala (lei)
Venituri din productia secundara (lei)
Venituri totale (lei)
Costul de productie (lei/kg)
Profit(Pierderea) brut(a) total(a) (lei)
Impozit pe profit (lei)
Profitul net total (lei)
Profitul net (lei/t)
Profitul la unitatea de suprafata (lei/ha)
Rata profitului net (%)
Productivitatea muncii (lei/z.o.)
Productivitatea muncii (z.o./kg)

710.56
917.06
182089.18
45890.70
1790.91
5551.60
7342.51
2294.54
1376.72
13767.21
3212.35
20650.82
114552.80
183284.47
6195.00
1883019.96
225962.40
94151.00
188302.00
282452.99
2391435.35
2486968.30
458531
2945499
3.37
554064.13
88650.26
465413.87
654.99
1126.91
19.46
10474.75
0.00040