Sunteți pe pagina 1din 8
 
Ocluzia adancaacoperita
C
OSTAN
O
 ANA
 
GRUPA
2,
 
M
D
II
 
2
C
UPRINS
 
Definiție și
etiopatogenie Semne faciale Semne orale Profilaxie Tratament Prezentare caz Bibliografie 3 4 4 5 6 7 8
 
3
Ocluzia adâncă acoperită este anomalia dentomaxilară caracterizată prin supraocluzie accentuată și retrodenția
tuturor incisivilor superiori sau numai a centralilor.
Este considerată ca o anomalie cu pronunțat caracter ereditar.
 
Supraocluzie incisivă accentuată mai există în:
 
 
Ocluzia adâncă în acoperiș în care însă incisivii superiori sunt în prodenție;
 
 
Ocluzia
coborâtă consecutivă edentaților sau abraziunii patologice.
 
 În perioada de dezvoltare poate apară o coborâre tranzitorie a ocluziei în timpul permutării dentare, prin pierderea în grup a dinților temporari din zonele de sprijin.
 
Etiopatogenie
Principalele cauze ale ocluziei adânci acoperite sunt: 1.
 
Caracterul ereditar 2.
 
Conformația la naștere a aparatului dentomaxilar
 3.
 
Siderarea creșterii verticale osoase în regiunile laterale ale arcadelor
 4.
 
Factori locali de mediu Caracterul predominant ereditar a f 
ost scos în evidență prin studii repetate făcute pe gemeni și linii familiale. Krockhaus consideră că există o legătură etiopatogenică între ocluzia adâncă și progenia adevărată. Comun celor două anomalii ar fi retrodenția incisivilor superiori. Evoluția ulterioară este determinată de modul în care se stabilesc rapoartele sagitale în momentul erupției incisivilor astfel că dacă între dinții frontali se stabilesc contacte de ocluzie inversă evoluția va fi către prognație mandibulară iar dacă incisivii infer
iori erup
 înapoia celor superiori evoluția se va face către ocluzie adâncă acoperită.
 
Contururile faciale rezultate sunt rezultatul funcțiilor aberante din cauza articulării
dentare anormale.
Conformația la naștere
a aparatului dento-
maxilar poate influența dacă maxilarul superior prezintă o creastă îngustă și dezvoltată mult vertical, care înconjoară creasta mandibulară acoperind
-
o complet, ocluzie denumită : “
ocluzia în capac de cutie a noului
născut”.
 
Siderarea creșterii vertical osoase în regiunile late
rale ale arcadelor este un factor
important deoarece în ocluzia adâncă acoperită nu apare fenomenul de “căutare a
antagonismului
” și dinții nu egresează.
 Factorii locali de mediu
sunt reprezentați de:
 

Răsplătiți-vă curiozitatea

Tot ce doriți să citiți.
Oricând. Oriunde. Orice dispozitiv.
Anulați oricând
576648e32a3d8b82ca71961b7a986505