Sunteți pe pagina 1din 16

Academia de Studii Economice Bucuresti

PROIECT DE INVESTITII PENTRU INFIINTAREA SI DEZVOLTAREA SC.RO AL CO!PREPELI".S.R..L


!#ana$ementu% Proiecte%or!

Student&Ior$a Nico%ae!Cosmin Facu%tatea&#ana$ement 'ru(a )** Seria&B

Bucuresti +,)+

CUPRINS

A.INFOR#ATII DESPRE SOLICITANT...Pg 3


A.1 SOLICITANT A.2 TIPUL SOLICITANTULUI A.3 EVOLUTIA DE LA INFIINTARE A.4 OBIECTIVUL INFIINTARII ORGANIZATIEI A.5 STRUCTURA ACTIONARIATULUi

B. ELE#ENTE 'ENERALE ALE PROIECTULUI PROPUS....Pg 4


B.1 ANALIZA NEVOII DE PROIECT B.2 LOCATIA PROIECTULUI B.3 DEFINIREA SCOPULUI PROIECTULUI B.4 STABILIREA OBIECTIVELOR PROIECTULUI B.5 CONTEXT B.6 JUSTIFICAREA NECESITATII IMPLEMENTARII PROIECTULUI B.7ACTIUNI POTENTIALE CE TREBUIE DESFASURATE B .RESURSE MATERIALE IMPLICATE IN REALIZAREA PROIECTULUI B!.MANAGEMENTUL PROIECTELOR B1".DRUMUL CRITIC AL PROIECTULUI B11.DURATA CRITICA A PROIECTULUI

C.CLIENTI..Pg 7
C.1CLIENTI C2. SISTEMUL DE DISTRIBUTIE C3.CONCURENTA C4.POZITIONAREA PRODUSELOR SOCIETATII DV.COMPARATIV CU CEA A CONCURENTEI C5.DESCRIEREA PITEI PENTRU PRODUSELE REZULTATE DIN IMPLEMENTAREA PROIECTULUI C6.AVANTAJELE PRINCIPALEALE PRODUSELOR SOCIETATI DVS C7.ACTIVITATI DE PROMOVARE A VANZARILOR C .ALTE ELEMENTE REFERITOARE LA STRATEGIA DE MAR#ETING 2

D.INVESTITIA PLANIFICATA SI PLANUL DE I#PLE#ENTARE Pg 9


D1.VALOAREA INVESTITIEI D2.SCOPUL INVESTITIEI D3.TIPUL INVESTITIEI D4.DESCRIEREA INVESTITIEI PLANIFICATE D5.CREAREA DE NOI LOCURI DE MUNCA$NUMAR MEDIU ANNUAL% D6.TARA&REGIUNEA DE ORIGINE & SERVICIILOR AC'IZITIONATE D7.PROGRAMAREA IN TIMP A IMPLEMENTARII INVESTITIEI& OPERATIUNII D .ASPECTE LEGALE RELEVANTE

E. IPOTEZE- PREVIZIUNI ECONO#ICO!FINANCIARE.....................................Pg 13


E1.SITUATIA ACTUALA SI PREVIZIONATA A VENITURILOR SI C'ELTUIELILOR E2.IPOTEZE&PRESUPUNERI

F. CADRUL OR'ANIZATIONAL...............................................................................Pg 14
F.1 INFORMARE (I PUBLICITATE F.2 DEZVOLTAREA DURABIL) F.3 EGALITATEA DE (ANSE

PROIECT DE INVESTITII PENTRU INFIINTAREA SI DEZVOLTAREA SC.RO AL CO!PREPELI".S.R..L

A.INFOR#ATII DESPRE SOLICITANT


A.) SOLICITANT Numele organizatiei: SC.ROYAL CO-PR P L!".S.R..L Numar #e inmatri$ulare in Regi%trul Comertului: : &'()33)'*1' Co# uni$ #e inregi%trare : RO '49++(4, A#re%a -o%tala: %at .i%au/ $om..i%au/ 0u#. 1uzau/ Romania A#re%a -o%tal ele$troni$a: ro2al$o-re-eli342a5oo.$om A.+ TIPUL SOLICITANTULUI --er%oane 0uri#i$e #e #re-t -u6li$: N7 --er%oane 0uri#i$e #e #re-t -ri8at: 9A --er%oane 0uri#i$e #e #re-t -ri8at %i utilitate -u6li$a: N7 --er%oane 0uri#i$e #e #re-t -ri8at :ara %$o- -atrimonial: N7 A.* EVOLUTIA DE LA INFIINTARE So$ietatea $omer$iala %-a in:iintat la 1' ;artie '*1' %i nu -rezinta i%tori$. Numar #e anga0ati: 3 Se urmare%te atingerea unei $i:re #e a:a$eri #e a-ro3imati8 '+.*** euro anual< Se -re8izioneaza un -ro:it #e a-ro3imati8 1+.*** euro anual< A.. OBIECTIVUL INFIINTARII OR'ANIZATIEI 9omeniul #e a$ti8itate in $are intre-rin#erea i%i #e%:a%oara a$ti8itatea e%te in %e$torul agri$ol/ mai e3a$t $re%terea -re-elitelor -entru -ro#u$tia #e oua %i 8alori:i$area lor ulterior -rin 8anzarea #e $arne. O6ie$ti8ul in:iintarii organizatiei il re-rezinta $re%terea -re-elitelor. Organizatia in$ear$a %a re%ol8e -ro6lema #e:i$itului #e o:erta in a$e%t #omeniul #e a$ti8itate #eoare$e %e e%timeaza $a in -rezent $ererea #e $arne %i oaua #e -re-elita e%te %ati%:a$uta intrun $uantum #e '* =.
4

A./ STRUCTURA ACTIONARIATULUI UNIC ASOCIAT&


!orga Ni$olae Co%min A#re%a:Sat .i%au/ $om .i%au/ 0u# 1uzau/ Romania Cetatenie: romana

B. ELE#ENTE 'ENERALE ALE PROIECTULUI PROPUS


B.) ANALIZA NEVOII DE PROIECT Pro6lema -e $are -roie$tul o 8izeaza e%te ne8oia #e 5rana $on%i%tenta in 8itamine %i -roteine/ne8oia :iin# re%imtita #e -er%oanele #e toate 8ar%tele #eoare$e a0uta la 8in#e$area unor arii mari #e -ro6lem #e %anatate. Con:orm A%o$ia>iei Na>ionale -entru .era-ii Com-lementare #in Rom?nia @i al A%o$ia>iei Rom?ne #e 1ioagri$ulturA A-li$ati8A $arnea @i ouAle #e -re-eli>A %Bnt re$uno%$ute -entru e:e$tele lor 6ene:i$e #in -un$t #e 8e#ere me#i$al. :e$tul tAmA#uitor al a$e%tora e%te #o8e#it @i a$$e-tat $5iar #e $Atre me#i$i. Ca>A #e oul #e gAinA/ $el #e -re-eli>A $on>ine #e + ori mai mult :o%:or/ #e 7/+ ori mai mult :ier/ #e , ori mai multA 8itamina 11 @i #e 1+ ori mai multA 8itamina 1'. Con>ine Bntregul $om-le3 #e 8itamine A/ 1/ 93/ / -lu% $al$iu/ zin$/ %ul: @i -ota%iu. Oul #e -re-eli>A re8italizeazA organi%mul uman in#i:erent #e 8Br%tA/ regleazA @i Bm6unAtA>e@te :un$>ionarea inimii @i a$ti8itatea a-aratului $ir$ulator/ regleazA a$i#itatea ga%tri$A/ amelioreazA re%-ira>ia @i :un$>ia re-ro#u$ti8A/ are e:e$te 6ene:i$e Bn tratarea 6olilor #e rini$5i @i #e :i$at/ a$>ioneazA -oziti8 a%u-ra $reierului/ a%u-ra %i%temului lim:ati$ @i al $elui imunologi$. 9u-A unii $er$etAtori/ oul #e -re-eli>A ar #iminua $antitatea unor anti$or-i #in organi%m Dimunoglo6ina E re%-on%a6ili #e a-ari>ia rea$>iilor alergi$e. A$e%te ouA %e :olo%e%$ 6ene:i$ Bn -erioa#a -re @i -o%tnatalA/ $Bt @i #u-A inter8en>ii $5irurgi$ale @i ra#iotera-ii. CormeazA neuronii #in %i%temul ner8o% $entral la $o-ii @i BntBrzie -ro$e%ele #egenerati8e #e Bm6AtrBnire. S-re #eo%e6ire #e tratamentele alo-ate/ ouAle #e -re-eli>A nu %unt me#i$amente #e %intezA $are %A o6o%ea%$A :i$atul/ rini$5ii/ -an$rea%ul %au alte organe/ glan#e %au %tru$turi :un$>ionale umane/ $i %unt un -ro#u% natural/ -er:e$t a#a-tat ne8oilor ori$Arui organi%m uman. A%a#ar toate a$e%te e:e$te 6ene:i$e :a$ $a $ererea %a $rea%$a %i -ana in '*1+ %e -re8izioneaza $a a$ea%ta %e 8a tri-la la ni8elul tarii noa%tre.
5

9e a$eea/ ne$e%arul a$o-eriri $ererii #e -e -iata #in Romania :a$e $a a$e%t -roie$t %a :ie 6ene:i$ %i %a a0ute la $re%terea $otei #e a$o-erire a $ererii #e -e -iata / $are momentan e%te #e #oar '*=. B.+ LOCATIA PROIECTULUI Romania/ Regiunea #e #ez8oltare: Su#- %t &u#etul: 1uzau Lo$alitatea: Comuna .i%au B.* DEFINIREA SCOPULUI PROIECTULUI S$o-ul -roie$tului il re-rezinta #ez8oltarea unei :erme -entru $re%terea -re-elitelor $are %a %ati%:a$a $ererea nea$o-erita la ni8elul -ietei #e $on%um -entru ouale %i $arnea #e -re-elita. B.. STABILIREA OBIECTIVELOR PROIECTULUI O6tinerea unui -ro:it annual #e 1+.*** euro. Crearea unui numar #e 3 lo$uri #e mun$a. O6tinerea a minimul , $i$luri #e -ro#u$tie oua %i 8alori:i$are $arne in #e$ur%ul -rimului an.

B./ CONTE"T Conte3tul in $are e%te realizat a$e%t -roie$t 8izeaza %ati%:a$erea $ererii e3i%tente -e -iata regional in &u#etul 1uzau. ;entionam :a-tul $a a$ti8itatile #e%:a%urate 8or :i $on:orm normelor #e $re%tere euro-ene %i -rezinta e$5i-amente te5nologi$e #e ultima generatie.

B.0 1USTIFICAREA NECESITATII I#PLE#ENTARII PROIECTULUI

Proie$tul e%te ne$e%ar -entru %ati%:a$erea $on%umului #e ouo %i $arne /#e -re-elita la ni8el lo$al in 0u#etul 1uzau. Solutiile -e $are am 8izato e%te %u-erioara #eoare$e -rogramul %i -ro#u%ul -e $are lam ale% 8izeaza o -iata #e:i$itara analizan# ra-ortul $erere Fo:erta :iin# :oarte im-ortant $a a$e%t %egment #e -iata %a :ie 6ine e3-loatat.
6

Proie$tul a#auga 8aloare inten%i8e #atorita e$5i-amentele %i te5nologia :olo%ita #e ultima generatie in #omeniul #e $re%tere a -re-elitelor mai ale% -etru :a-tul $a -utem -rote0a me#iul in$on0urator -rin ingra%amintele naturale rezultate #in a$ti8itate.

B.2ACTIUNI POTENTIALE CE TREBUIE DESFASURATE B2.) Acti3itati (otentia%e 1.A$5izitionarea in$u6atoarelor %i a maternitatilor 1.1 !n$u6ator :$a-a$itate +* oua-4* euro 3 1* 6u$ ;aternitate: $a-a$itate '+* oua 3 ' 6u$ 3 7+* lei G3(* euro 1.' A$5izitionare oua -entru in$u6atie:+** oua 3 */+ ron G,* euro 1.3A$5izitionare $u%$a :1* 6u$ 3 11* ron G ',+ euro 1.4A$5izitionare 5rana: a-ro3 3/+ euro)Hg

B2.+Fa4e (otentia%e

1.!n$u6area oualelorD1(-'* zileE '.Cre%trea -uilor in maternitati D'*-4* zileE 3.A0ungerea -re-elitelor la maturitate 4.!ngri0irea %i mentinerea -a%arilor %i a e$5i-amentelor +.Cole$tarea %i 8alori:i$area -ro#u%elor rezultateDoua %i $arneE ,.Ialori:i$area #e0e$tiilor 7.Reluarea $i$lului #e -ro#u$tie

B5.RESURSE #ATERIALE I#PLICATE IN REALIZAREA PROIECTULUI A$5izitionarea in$u6atoarelor %i a maternitatilor: - !n$u6ator :$a-a$itate +* oua-4* euro 3 1* 6u$ -;aternitate: $a-a$itate '+* oua 3 ' 6u$ A$5izitionare oua -entru in$u6atie:+** oua 3 */+ ron G,* euro A$5izitionare $u%$a :1* 6u$ 3 11* ron G ',+ euro
7

A$5izitionare 5rana: a-ro3 3/+ euro)Hg Amena0area %-atiului #e0a e3i%tent in -ro-ietate -entru a $rea $on#itiile a#e$8ate #e%:a%urarii a$ti8itatii: +** euro A$5izitionare e$5i-amente #e in$alzire %i iluminare $ore%-unzatoare A%igurarea tran%-ortului:1** euro)lunaE 3 anga0ati $u %alarii $u-rin%e intr-e '** %i 3** euroD' 3 '** euroJ1 3 3** euroG 7** euro67+/0,6

B8.#ANA'E#ENTUL PROIECTELOR Re%ur%ele umane $on%tau in 3 anga0ati $u %alarii $u-rin%e intr-e '** %i 3** euro iar metotologia #e im-lementare e%te gra#ual in :un$tie #e or#inea logi$a a e:e$tuarii a$ti8itatilor %i :azelor.

B),.DRU#UL CRITIC AL PROIECTULUI

9rumul $riti$ al -roie$tului: Proie$tul in$e-e la #ata minima : 1 %e-tem6rie '*13 $u #ata minima #e :inalizare : 31 noiem6rie '*13< 9ata ma3ima #e in$e-ere 1 o$tom6rie '*13< #ata ma3ima #e :inalizare: 31 #e$em6rie '*13<

B)).DURATA CRITICA A PROIECTULUI

9urata $riti$a a -roie$tului e%te #e minim ,* #e zile %i ma3im 9* #e zile.

C.)CLIENTI A8an# in 8e#ere numarul mi$ #e oua o6tinute la un e:e$ti8 #e +** #e e3em-lare -iata $areia ma a#re%ez e%te $ea lo$ala %i anume la ni8elul ;uni$i-iului 1uzau.A$ti8itatea #e #e%:a$ere %e 8a #e%:a%ura in #oua mo#uri: -en #etail -e -lan lo$al la ni8el #e lo$alitate in a-ro-ierea :ermei
8

-en-gro%- la marile lanturi #e magazine e3i%tente la ni8elul ora%ului 1uzau a$e%tea a8an# in a$e%t moment $ontra$te $u alte :erme #ar $are nu %unt #in muni$i-iu %i -er$e- un -ret mai mare #atorita :a-tului $a au o $5eltuiala mai mare $u tran%-ortul. -#ea%emenea la ni8elul ora%ului %e ga%e%$ %i #oua magazine $u -ro#u%e #e ti- 6io $are ar :i intere%ate #e -ro#u%ul no%trum a8an# in 8e#ere $on#itiile #e $re%tere #e $are :erma #i%-une. C+. SISTE#UL DE DISTRIBUTIE 9i%tri6utia %e 8a :a$e $u un autoturi%m mar$a 9a$ia #e ti- mini8an $atre $lientii $ontra$tati. !n 8iitor %e -re8izioneaza in $azul #ez8oltarii :ermei -rin interme#iul $re%terii e:e$ti8ului #e -a%ari a$5izitionarea unui mi0lo$ #e tran%-ort a#e$8at $antitatii tran%-ortate. C*.CONCURENTA Prin$i-alul $on$urrent in a$e%t moment e%te Cerma Cri%tea $are #etine a-ro3imati8 43= #in -iata a$tuala $eilalti -ro#u$atori :iin -ro#u$atori mi$i lo$ali $are nu au in:iintate :irme :un$tionana# $ PCA. A$e%tia i%i #e%:a%oara a$ti8itatea la ni8elul ora%ului 1uzau a$ti8an# in interiorul unui %-atiu amena0at in interiorul unui a-artament. C..POZITIONAREA PRODUSELOR SOCIETATII DV.CO#PARATIV CU CEA A CONCURENTEI& Pro#u%ele noa%tre $om-arati8 $e ale -rin$i-alului $on$urrent %unt %u-erioare #in -un$ #e 8e#ere $alitati8 #eoare$e $on#itiile #e $re%tere #i:era/ :erma noa%tra o:erin# $on#itii natural #e #ez8oltare a -a%arilor.Pretul -ro#u%elor 8a :i a$ela%i $u al $on$urentilor a$e%tia -ra$ti$an# un a#ao% $ommer$ial #e%tul #e mare in a$e%t moment $om-en%eaza tran%-ortul e:e$tuat #e noi -entru a a0unge $at mai a-roa-e #e $lient $u -ro#u%ele. C/.DESCRIEREA PITEI PENTRU I#PLE#ENTAREA PROIECTULUI& PRODUSELE REZULTATE DIN

Piata -entru -ro#u%ele $e rezulta in urma e3-loatarii -a%arilor re%-e$ti8e oualor %i 8alori:i$area lor re%-e$ti8e $arnea e%te in $ontinua #ez8oltare momentan numai '*= #in $ererea e3i%tent e%te a$o-erita..re6uie in%a %a :im :oarte atenti $a$i $um-aratorii nu %unt atat #e u%or #e #e%$o-erit %i #e $ontra$tat.9ea%emenea am in8atat #in $e li %-a intam-lat altora $itin# -areri -e internet $a inainte #e a-ti #ez8olta un $ole$ti8 mare #e -re-elite e%te :oarte 6ine %a a 8eti #e0a $um-aratorii $ontra$tati -entru $a nu -utini %unt a$eia $are au ouo %i nu au $ui %a le 8an#a. %timez $a 8oi a8ea #e -artea mea $el -utin unu #in marile lanturi #e magazine #in 0u#et %i unul in magazinele $are $omer$ializeaza -ro#u%e 6io.9ea%emenea $antitatea #e
9

ouo ne:iin# :oarte mare $omer$ializarea lor 8a :i a0utata %i #e $omer$ializarea lor -e -iata lo$ala re%-e$ti8e 8e$ini %i alte -er%oana intere%ate #in a-ro-ierea %e#iului :irmei. C0.AVANTA1ELE PRINCIPALEALE PRODUSELOR SOCIETATI DVS.& Prin$i-alul a8anta0 :ata #e $on$urenta %unt $on#itiile natural #e $re%tere a -a%arilor /#ea%emenea -retul e%te un a8anta0 :iin# a$ela%i $u al $on$urentilor Da-ro3 */3+ 6aniE #ar #e o $alitate net %u-erioara. C2.ACTIVITATI DE PRO#OVARE A VANZARILOR !n -rima :aza a$ti8itati #e -romo8are %e 8or 6aza -e o %trategie #e marHeting #ire$t -rin mailing -a$age-uri %i %$ri%ori #e -romo8are %i -rin -romo8area #ire$ta.

C5.ALTE ELE#ENTE REFERITOARE LA STRATE'IA DE #AR9ETIN' Ciin# la in$e-utul a$ti8itatii nu e3i%ta mo#i:i$ari %erioa%e in $a#rul -ietei %i #ea%emenea $otei #e -iata.

D.INVESTITIA PLANIFICATA SI PLANUL DE I#PLE#ENTARE


D).Va%oarea in3estitieiD6ugetul totalE- 4*** euro -$ontri6utie #in :on#uri -u6li$e : * euro -$ontri6utia %oli$itantului: 4*** euro -$ontri6utie in numerar : 3*** euro -$ontri6utia in natura: 1*** euro
D+.SCOPUL INVESTITIEI&

-in8e%titie noua
D*.TIPUL INVESTITIEI&

-mo#ernizare $on%tru$tie :+** euro -e$5i-amente :a$ilitati noi:11*+ euro -mi0loa$e #e tran%-ort : e3i%ta in -ro-ietate -$a-ital $ir$ulant: 1'3, euro

10

D..DESCRIEREA INVESTITIEI PLANIFICATE 9e$izia #e a in8e%tii a :o%t luata #eoare$e am %e%izat o ni%a in $a#rul a$e%tei -iete $e :a$e -arte #in %egmental -ro#u%elor alimentare #e origine animal %i a li-%ei #e o:erta in $a#rul

a$e%tui %egment #e -iata. !n8e%titia %-a #o8e#it in nenumarate ran#uri a :i 8ia6ila %i #ea%emeni u%or #e #ez8oltat #in -un$t #e 8e#ere al #ez8oltarii inten%i8e $at %oi e3ten%i8e.

D/.CREAREA DE NOI LOCURI DE #UNCA7NU#AR #EDIU ANNUAL6

ANUL

1 Nr 3

' 3

3 3

4 4

+ 4

muncitori

D0.TARA-RE'IUNEA DE ORI'INE - SERVICIILOR AC:IZITIONATE

Pro#u%ele a$5izitionate %unt in mare -arte im-ortante: -in$u6atoarele %unt im-ortante #in C5ina< -$u%tile %unt a$5izitionate #in Romania< -maternitatile %unt im-ortante #in C5ina< -ouole ne$e%are in$u6atiei %unt #e -ro8enienta lo$ala/ a$5izitionate #e -e -iata #in Romania<

D2.PRO'RA#AREA OPERATIUNII

IN

TI#P

I#PLE#ENTARII

INVESTITIEI-

Programarea -entru :inalizare a $on%tru$tiei/ im-ortarea %i -unerea in :un$tiune a e$5i-amentului: 9ata e%timati8e #e in$e-ere: 1 %e-tem6rie '*13< 9ata e%timati8e #e :inalizare: 31 noiem6rie '*13< 9ata e%timati8e -etru intrarea in -ro#u$tie la intreaga $a-a$itate:3* ianuarie '*13<
11

D5.ASPECTE LE'ALE RELEVANTE -$erti:i$at #e ur6ani%m #e la Primarie %a 8e#em #a$a nu %unt re%tri$tii -e a$el am-la%ament -entru a%t:el #e in8e%titii. --a%arile %unt $re%$ute in %i%tem e$ologi$/ re%-e$tan#u-%e -rin$ii-iile generale ale agri$ulturii e$ologi$e %i e3igentele %-e$iale -entru zoote5nia e$ologi$a/ -re8azute in Reglementarile 7 '*9*)9' %i O7K 34)'***. Con:orm reglementarilor 7 / :ie$are -a%are tre6uie %a #i%-una #e $el -utin 4 m%-atiu inier6at/ iar in a#a-o%tul interior $el mult , -a%ari)m- %i 1( $m liniari ) %ting5ie #e $o$otat. !ntru$at -a%arile nu %e trateaza $u anti6ioti$e/ a$$e%ul la %-atiile inier6ate $are %timuleaza imunitatea naturala/ e%te 8ital -entru mentinerea %tarii #e %anatate.L

E. IPOTEZE- PREVIZIUNI ECONO#ICO!FINANCIARE


E.) Situatia actua%a si (re3i4ionata a 3enituri%or si c;e%tuie%i%or %timati8 '*1' D uroE
12

%timati8 '*13 D uroE !n#i$ator * I?nzAri 1 Alte 8enituri #in a$ti8itatea $urenta + TOTAL VENITURI CURENTE 7) < +6 3 Ienituri Cinan$iare 4 Ienituri 3traor#inare A. TOTAL VENITURI 7+ < * < .6 + ;aterii -rime , 7tilitati %i energie 7 Salarii %i alte $o%turi a%imilate Da%igurari %o$iale/ im-ozit -e %alariiE ( Amortizarea 9 Pu6li$itate/ -roto$ol 1* Alte $5eltuieli $urente )). TOTAL C:ELTUIELI CURENTE 7/<=<),6 1' C5eltuieli Cinan$iare 13 C5eltuieli 3traor#inare B. TOTAL C:ELTUIELI 7)) < )+ < )*6 C. REZULTATUL ECONO#IC 7A ! B6 PROC!. P! R9 R D. I#POZIT PE PROFIT PROFIT NET 7C ! D6 PROC!. P! R9 R '*1' lei +*4 1+** '**4 1'(4 79'( 1,1, 1'** (4** '*13 lei '*1, 4+** ,+1, 4,73 111(9 +*(3 4(** 33,** .otal lei '+'* ,*** (+'* +9+7 14477 ,,99 7*** 4'*** -

11'1,

434(3

++,99

79'( - 79'(

+4,7' -

41''' - 41'' -+4,7' '

E.+ I(ote4e-Presu(uneri 8aluarea $otei #e -iata %i a $i:rei #e a:a$eri 8iitoare %e 8a :a$e -e 6aza e8aluarii -rimei -arti a a$ti8itatii e:e$tuate.A%a#ar o e8entuala $re%tere %au %$a#ere a in#i$ilor e$onomi$i 8a :i analizata ulterior.

F. CADRUL OR'ANIZATIONAL
13

F.) INFOR#ARE >I PUBLICITATE !n -rima :aza a$ti8itati #e -romo8are %e 8or 6aza -e o %trategie #e marHeting #ire$t -rin mailing -a$age-uri %i %$ri%ori #e -romo8are %i -rin -romo8area #ire$ta/ #ea%emenea 8om integra un anunt in ziarul Anuntul 1uzoian -etru -er%oanele in 8ar%ta #ar %i in Iiata 1uzaului un ziar $are %e #i%tri6uie numai la ni8el lo$al. F.+ DEZVOLTAREA DURABIL? Proie$tul re%-e$ta #ire$tiile #e #ez8oltare #ura6ila -rezente in Strategia #e #ez8oltare #ura6ila a Romaniei a%t:el: 1E%e -une a$$ent -e #ez8oltarea -ro#u%elor alimentare #e ni%a/ -re$um %i a $elor e$ologi$e %i tra#itionale< 'E%e urmare%te mentinerea $alitatii %i #i8er%itatii %-atiului rural %i :ore%tier/ urmarin# e$5ili6rul intre a$ti8itatile umane %i $on%er8area re%ur%elor naturale< 3E%e urmare%te im6unatatirea me#iului %i %-atiului rural/ $on%oli#area a-li$arii 6unelor -ra$ti$i agri$ole/ %il8i$e %i in in#u%triile agroalimentare/ -entru a%igurarea %e$uritatii $on%umatorilor< 4E$re%terea $om-etiti8itatii %e$toarelor agroalimentare/ -rin im6unatatirea $om-etentelor :ermierilor< +E%e in$ura0eaza #i8er%i:i$area e$onomiei rurale -rin #ez8oltarea a6ilitatilor %i $om-etentelor a$torilor lo$ali -ri8in# 6una a#min%itrare/ organizarea teritoriului -e -lan lo$al %i mo#ernizarea %atelor. Proie$tul e%te unul -rin e3$elenta e$ologi$. Prin in%u%i $ara$terul %au e$ologi$ -roie$tul re%-e$ta -rin$i-iul #ez8oltarii #ura6ile. !ntreaga a$ti8itate %e 6azeaza -e :olo%irea re%ur%elor regenera6ile in totalitate/ -rin$i-ala re%ur%a :iin# -a%arile. F.* E'ALITATEA DE >ANSE E$a%itatea de @anse @i de tratament Antre Bemei @i CDrCaEi An domeniu% muncii& Prin egalitatea #e @an%e @i #e tratament Bntre :emei @i 6Ar6a>i Bn rela>iile #e mun$A %e Bn>elege a$$e%ul ne#i%$riminatoriu la: aEalegerea ori e3er$itarea li6erA a unei -ro:e%ii %au a$ti8itA>i< 6Eanga0are Bn toate -o%turile %au lo$urile #e mun$A 8a$ante @i la toate ni8elurile ierar5iei -ro:e%ionale< $E8enituri egale -entru mun$A #e 8aloare egalA< #Ein:ormare @i $on%iliere -ro:e%ionalA/ -rograme #e ini>iere/ $ali:i$are/ -er:e$>ionare/ %-e$ializare @i re$ali:i$are -ro:e%ionalA< eE-romo8are la ori$e ni8el ierar5i$ @i -ro:e%ional< :E$on#i>ii #e mun$A $e re%-e$tA normele #e %AnAtate @i %e$uritate Bn mun$A/ $on:orm -re8e#erilor legi%la>iei Bn 8igoare< gE6ene:i$ii/ altele #e$?t $ele #e naturA %alarialA/ -re$um @i la %i%temele -u6li$e @i -ri8ate #e %e$uritate %o$ialA< 5Eorganiza>ii -atronale/ %in#i$ale @i organi%me -ro:e%ionale/ -re$um @i la 6ene:i$iile a$or#ate #e a$e%tea<
14

iE-re%ta>ii @i %er8i$ii %o$iale/ a$or#ate Bn $on:ormitate $u legi%la>ia Bn 8igoare. 9e egalitatea #e @an%e @i #e tratament Bntre :emei @i 6Ar6a>i Bn rela>iile #e mun$A 6ene:i$iazA to>i lu$rAtorii/ in$lu%i8 -er%oanele $are e3er$itA o a$ti8itate in#e-en#entA/ -re$um @i lu$rAtorii #in agri$ulturA. A$e%te -re8e#eri %e a-li$A tuturor -er%oanelor/ :un$>ionari -u6li$i @i -er%onal $ontra$tual/ #in %e$torul -u6li$ @i -ri8at/ in$lu%i8 #in in%titu>iile -u6li$e. Anga0atorii %unt o6liga>i %A a%igure egalitatea #e @an%e @i #e tratament Bntre anga0a>i/ :emei @i 6Ar6a>i/ Bn $a#rul rela>iilor #e mun$A #e ori$e :el/ in$lu%i8 -rin intro#u$erea #e #i%-ozi>ii -entru interzi$erea #i%$riminArilor 6azate -e $riteriul #e %e3 Bn regulamentele #e organizare @i :un$>ionare @i Bn regulamentele interne ale unitA>ilor. Anga0atorii %unt o6liga>i %A Bi in:ormeze -ermanent -e anga0a>i/ in$lu%i8 -rin a:i@are Bn lo$uri 8izi6ile/ a%u-ra #re-turilor -e $are a$e@tia le au Bn $eea $e -ri8e@te re%-e$tarea egalitA>ii #e @an%e @i #e tratament Bntre :emei @i 6Ar6a>i Bn rela>iile #e mun$A. %te interzi%A #i%$riminarea -rin utilizarea #e $Atre anga0ator a unor -ra$ti$i $are #eza8anta0eazA -er%oanele #e un anumit %e3/ Bn legAturA $u rela>iile #e mun$A/ re:eritoare la: aEanun>area/ organizarea $on$ur%urilor %au e3amenelor @i %ele$>ia $an#i#a>ilor -entru o$u-area -o%turilor 8a$ante #in %e$torul -u6li$ %au -ri8at< 6EBn$5eierea/ %u%-en#area/ mo#i:i$area @i)%au Bn$etarea ra-ortului 0uri#i$ #e mun$A ori #e %er8i$iu< $E%ta6ilirea %au mo#i:i$area atri6u>iilor #in :i@a -o%tului< #E%ta6ilirea remunera>iei< eE6ene:i$ii/ altele #e$?t $ele #e naturA %alarialA/ -re$um @i la %e$uritate %o$ialA< :Ein:ormare @i $on%iliere -ro:e%ionalA/ -rograme #e ini>iere/ $ali:i$are/ -er:e$>ionare/ %-e$ializare @i re$ali:i$are -ro:e%ionalA< gEe8aluarea -er:orman>elor -ro:e%ionale in#i8i#uale< 5E-romo8area -ro:e%ionalA< iEa-li$area mA%urilor #i%$i-linare< 0E#re-tul #e a#erare la %in#i$at @i a$$e%ul la :a$ilitA>ile a$or#ate #e a$e%ta< HEori$e alte $on#i>ii #e -re%tare a mun$ii/ -otri8it legi%la>iei Bn 8igoare. Sunt e3$e-tate #e la a-li$area a$e%tor -re8e#eri lo$urile #e mun$A Bn $are/ #atoritA naturii a$ti8itA>ilor -ro:e%ionale re%-e$ti8e %au $a#rului Bn $are a$e%tea %unt #e%:A@urate/ o $ara$teri%ti$A legatA #e %e3 e%te o $erin>A -ro:e%ionalA autenti$A @i #eterminantA/ $u $on#i>ia $a o6ie$ti8ul urmArit %A :ie legitim @i $erin>a %A :ie -ro-or>ionalA. %te $on%i#eratA #i%$riminare ori$e #i%-ozi>ie #e a #i%$rimina o -er%oanA -e $riteriu #e %e3. ;aternitatea nu -oate $on%titui un moti8 #e #i%$riminare. Ori$e tratament mai -u>in :a8ora6il a-li$at unei :emei legat #e %ar$inA %au #e $on$e#iul #e maternitate $on%tituie #i%$riminare. %te interzi% %A i %e %oli$ite unei $an#i#ate/ Bn 8e#erea anga0Arii/ %A -rezinte un te%t #e gra8i#itate @i)%au %A %emneze un anga0ament $A nu 8a rAm?ne Bn%Ar$inatA %au $A nu 8a na@te -e #urata #e 8ala6ilitate a $ontra$tului in#i8i#ual #e mun$A. Sunt e3$e-tate a$ele lo$uri #e mun$A interzi%e :emeilor gra8i#e @i)%au $are alA-teazA/ #atoritA naturii ori $on#i>iilor -arti$ulare #e -re%tare a mun$ii. Proie$tul %e a#re%eaza :emeilor %i 6ar6atilor #in toate regiunile #e #ez8oltare/ iar %ele$tia gru-ului tinta %e 8a :a$e in#i:erent #e %e3/ 8?r%tA/ religie/ etnie. Prin a$ti8itA>ile -ro-u%e @i rezultatele -re$onizate/ -roie$tul -romo8eazA $a -rin$i-iu general egalitatea #e @an%e -ermi>?n# a-li$area la -rogramele #e :ormare/ $on%iliere %i a%i%tenta Bn ini>ierea unei a:a$eri a tuturor :emeilor %i 6ar6atilor in#i:erent #e na>ionalitate/ %e3/ ra%A %au origine etni$A/ religie %au $re#in>A/ 5an#i$a-/ 8?r%tA/ me#iu #e -ro8enien>A %au ori$e alt $riteriu
15

#i%$riminatoriu. $5i-a #e management -re$um %i $ea #e im-lementare a -roie$tului 8or a%igura re%-e$tarea -rin$i-iului egalitatii #e %an%e Bn ela6orarea materialelor #in -roie$t @i a -rogramelor #e :ormare a a$e%tora.

16