Sunteți pe pagina 1din 9

1 Teorii ale conducerii Sistematizarea teoriilor conducerii Extrem de numeroase i variate necesitatea sistematizrii lor; Criterii de sistematizare: - Abordare

re unicriterial criteriul tematic Gordon (198 !" #ullins (199$!" %r&man (1999!; criteriul istoric 'en (arto) i *oo+man (,--1!: anii ./- teorii +ersonolo)ice; anii ./- 0 .1- teorii com+ortamentiste i ale stilului; anii .1- 0.8- teoriile contin)en2ei; anii .8- 0 +rezent " teoriile 3noii conduceri45

0 Abordare multicriterial 0 6a)o (199/! , criterii: 15 universalitate versus contin)en2; ,5 trsturi versus com+ortamente5 Sistematizarea teoriilor conducerii (7late" ,--/!

Teorii personologice: Teoria conducerii carismatice Teoria trsturilor Teorii situaionale primare: Teoria supunerii fa de legea situaiei. Teorii comportamentiste: Teoria celor dou dimensiuni comportamentale Teoriile continuumului comportamental

Teoriile contingenei (Teoria favorabilitii situaiei de conducere; Teoria maturitii subordonailor

Teorii personologice: Teoria conducerii carismatice Teoria trsturilor Teorii situaionale primare: Teoria su+unerii 8a2 de le)ea situa2iei5 Teorii comportamentiste:

Teoria celor dou dimensiuni com+ortamentale Teoriile continuumului com+ortamental

Teoriile contingenei (Teoria 8avora9ilit2ii situa2iei de conducere; Teoria maturit2ii su9ordona2ilor Teorii cognitive (Teoria normativ a lurii deciziei" Teoria cale0sco+" Teoria atri9uirii!

Teoriile interaciunii sociale (Teoria le)turilor diadice verticale" teoria conducerii tranzac2ionale!

Teoriile +ersonolo)ice Caracteristici: Studiile de :nce+ut s0au orientat s+re identi8icarea i msurarea acelor caracteristici +ersonale sau trsturi" care di8eren2iaz liderii de non0lideri5 Ex5: Sto)dill (19/8! 0 liderii se di8eren2iaz de non0lideri +rin inteli)en2" )ri; 8a2 de nevoile altora" :n2ele)erea sarcinii" ini2iativ i +erseveren2 :n tratarea +ro9lemelor" :ncredere :n sine i dorin2a de a acce+ta res+onsa9ilitatea i a ocu+a +ozi2ii care con8er dominan2 i controlul altora5

'<=: 0 rezultatele nu au 8ost 8oarte clare ori consecvente; 0 8oarte +u2ine :nsuiri +ot 8i re)site :n toate studiile (inteli)en2a" ini2iativa" :ncrederea :n sine!; 0 dac aceste trsturi sunt condi2ii necesare liderului" ele nu sunt i su8iciente; 0 liderii au aceste trsturi" dar nu toate +ersoanele care le +osed +ot 8i lideri e8icien2i; 0 :n +lus" exist +ersoane 8r aceste trsturi care sunt 9uni lideri5

Teoriile +ersonolo)ice =eorientarea cercetrii trsturilor: de la identi8icarea trsturilor care di8eren2iaz liderii de non0lideri" la investi)area trsturilor care di8eren2iaz liderii e8icien2i de cei ine8icien2i5 >n 19 / Sto)dill 8ace a doua sintez" a 11$ de studii asu+ra trsturilor liderului" a+rute :ntre 19/9019 /5 =ezultatele sunt mai consecvente: 0 dei trsturile liderului nu +ot ex+lica sin)ure e8icien2a conducerii" totui ele nu sunt nerelevante +entru acest rezultat5

Trsturile s+eci8ice necesare e8icien2ei :n orice situa2ie de conducere: Inteligena - capacitatea de a rezolva probleme complexe i abstracte; a9ilitatea de a se ridica deasu+ra caracterului +articular al situa2iilor 0 "factorul elicopter" 0 de a le +erce+e :n rela2ii cu ansam9lul mediului relevant5

Iniiativa - ca+acitatea de a percepe nevoia de aciune i de a ac2iona inde+endent5

$ Sigurana de sine - :ncredere i autoevaluare" rezona9il ridicat" a com+eten2ei i +ozi2iei sociale" ca i un nivel de as+ira2ie ridicat5

'iversitatea trsturilor liderilor e8icien2i rm?ne o realitate5 Trsturile res+onsa9ile de succesul liderului di8er de la o situa2ie de conducere la alta5 >n ciuda unor caracteristici comune" grupuri diferite i activiti diferite ale grupului cer diferite tipuri de lider (C@iric" 1991!5

Teorii comportamentiste: comportamente i stiluri de conducere Aremis: dac dorim s :n2ele)em conducerea e8icient" nu tre9uie s studiem trsturile i +rice+erile liderilor" ci" mai cur?nd" ceea ce liderul face efectiv, atunci cnd lucreaz cu subordonaii si5

descrierea unor pattern- uri sau stiluri comportamentale n procesul conducerii, :n le)tur cu care +ot 8i" a+oi" clasi8ica2i liderii5 Cercetrile fcute la Universitatea Jo a BeCin" Bi++itt i D@ite (19$9 0 au identi8icat trei stiluri de conducere: Stilul autoritarist5 Stilul democratic5 Stilul !aisse"-#aire5

Cercetrile arat c: 0 din +unct de vedere cantitativ" rezultatele sunt su+erioare la un stil autoritarist" mai sczute la stilul democratic i :nc mai sczute" la stilul laissez-faire5; 0 stilul democratic de conducere este :ns su+erior din +ers+ectiva satis8ac2iei" moralului i creativit2ii su9ordona2ilor" rela2iilor cu su+eriorii i dezvoltrii inde+enden2ei ac2iunii5 Cele trei stiluri di8er +rin: - planificarea - este 8cut inde+endent de liderul autoritarist; )ru+ul +rimete su8iciente in8orma2ii de la liderul democratic" dar :ntocmete el :nsui +lanul; :n conducerea laissez-faire nu exist +lani8icare5 - diviziunea muncii i atribuirea sarcinilor este dictat de liderul autoritarist" este dele)at )ru+ului" de liderul democratic" iar liderul "laissez-faire"" nu se im+lic :n aceast +ro9lem5 - stabilirea tehnicilor de munc i activit2ilor 0 :n conducerea autoritarist este 8cut de lider" :n conducerea democratic liderul 8ace su)estii i )ru+ul ale)e" iar :n conducerea laissez-faire te@nicile rm?n la latitudinea 8iecrui mem9ru; 0 evaluarea - este 8cut +ersonal de ctre lider :n conducerea autoritarist" este o evaluare ra+ortat la o9iective (v5 E#ana)ementul +rin o9iectiveE! :n conducerea democratic i este nesistematic :n conducerea laissez-faire5 Cercetrile fcute la Universitatea $%io: teoria celor dou dimensiuni comportamentale

Consideraia:

/ - msura :n care un lider mani8est )ri; +entru su9ordona2i" le res+ect ideile i este +reocu+at de calitatea rela2iilor cu ei; 0 include rela2ia de +rietenie" consultarea su9ordona2ilor" recunoaterea" comunicarea desc@is" s+ri;inirea i re+rezentarea intereselor lor5 Structurarea: 0 msura :n care liderul este centrat +e sarcini i +reocu+at de utilizarea e8icient a resurselor i +ersonalului :n :nde+linirea sco+urilor )ru+ului; 0 include +lani8icarea" coordonarea" direc2ionarea" rezolvarea +ro9lemelor" clasi8icarea rolurilor su9ordona2ilor" criticarea muncii inadecvate" +resiuni asu+ra su9ordona2ilor +entru a lucra e8icient5

FuGl" 19 1; Sc@ries@eim" 198-: 0 niveluri ridicate de considera2ie" coreleaz cu niveluri sczute de insatis8ac2ie i 8luctua2ie ale +ersonalului; 0 nici considera2ia" nici structurarea nu coreleaz consecvent cu al2i indicatori ai +er8orman2ei5 Cercetrile fcute la Universitatea $%io: teoria celor dou dimensiuni comportamentale

Aro9lem :nc :n discu2ie: cele dou )ru+e dimensionale alctuiesc un continuum cu doi +oli sau sunt inde+endente H

Deissen9er) i *avana)@ (19 ,! 0 o revizuire a , de studii +e aceast tem a condus la urmtoarele concluzii: 0 c?nd liderii :nii i0au descris atitudinile +rivind modul cum ar tre9ui s se com+orte (c@estionarul BIJ! dimensiunile considera2ie i structurare au 8ost em+iric inde+endente :n 1 K din cazuri; 0 c?nd" :ns" al2ii au descris com+ortamentul real al liderului (c@estionarul B%'J! cele dou dimensiuni au 8ost inde+endente doar :n ,LK din cazuri5

Mnter+retare: dei unui e8 i0ar +lace s se com+orte ca i cum considera2ia i structurarea ar 8i orto)onale (s tind" de exem+lu" s+re maximizarea 8iecreia din cele dou dimensiuni! :i va 8i im+osi9il s 8ac acest lucru :n com+ortamentul zilnic (cel +u2in aa cum +erce+ su9ordona2ii com+ortamentul su!5 0 cele dou dimensiuni nu sunt em+iric inde+endente" cum s0a a8irmat :n variate cercetri; 0 mana)erii cred c ar tre9ui s se com+orte ca i cum C i S sunt inde+endente; 0 totui" descrierile su9ordona2ilor arat c e8ii lor nu se com+ort :n realitate :n aceast manier" sau cel +u2in" nu sunt +erce+u2i com+ort?ndu0se ast8el5 Cercetrile 8cute la Nniversitatea I@io: considera2ia i structurarea5

L &nalt S'C ('S'C ('(

Structur S'C -'Sc"ut S'C -'(

Consideraie )nalt

=ela2ia dintre com+ortament i e8icien2a conducerii este moderat de varia9ile ale )ru+ului de munc: mrimea grupului corela2ie +ozitiv structurare 0satis8ac2ie :n )ru+uri mari; natura grupului :n )r5 militare valorizeaz mai mult structurarea etc5 Cercetrile 8cute la Nniversitatea #ic@i)an: orientarea s+re an)a;a2i vs5 orientarea s+re +roduc2ie5 Cercetrile au +ornit de la identi8icarea liderilor recunoscu2i ca e8icien2i sau ine8icien2i5 =ezultatele au conturat dou dimensiuni asemntoare considera2iei i structurrii: orientarea spre angajai i orientarea spre producie a conducerii5

$rientarea spre anga*ai - liderul este +reocu+at de 9unstarea i +ro)resele su9ordona2ilor" este comunicativ" le o8er s+ri;in i le :ncredin2eaz res+onsa9ilit2i" dele)?ndu0le autoritate (asemntor celui descris de dimensiunea Econsidera2ie3!5

$rientarea spre producie - include +lani8icarea i 8ixarea sco+urilor" instruc2iuni ex+licite date su9ordona2ilor" utilizarea +uterii" evaluarea su9ordona2ilor" toate :n sco+ul accenturii im+ortan2ei +roduc2iei (asemntor structurrii!5

>n tim+ ce orientarea s+re an)a;a2i +oate 8i descris ca un stil de su+rave)@ere E)eneralE" orientarea s+re +roduc2ie cores+unde unei su+rave)@eri EstricteE5

Corelarea celor dou dimensiuni cu e8icien2a conducerii: 0 rezultatele sunt asemntoare dimensiunilor considera2ie structurare; 0 o centrare +e an)a;a2i duce la un )rad mai mare de satis8ac2ie a acestora; 0 nu s0au o92inut date certe +rivind le)tura" direct" a uneia sau alteia din dimensiuni" cu nivelul +roductivit2ii5 Teorii situaionale primare: Teoria su+unerii 8a2 de le)ea situa2iei Aro+us de #5 Oollet (19/1!;

Aremis activitatea de conducere im+lic dou situa2ii extreme: ordinele sunt 8oarte stricte" ordinele li+sesc5

Solu2ia H de+ersonalizarea ordinelor i su+unerea 8a2 de le)ea situa2iei: 3o +ersoan nu ar tre9ui s dea ordine altei +ersoane" ci am9ele ar tre9ui s 2in seama de condi2iile im+use de situa2ie5 'ac ordinele 2in de situa2ie" atunci +ro9lema ca unul s dea i altul s +rimeasc ordine nu se mai +une54 Aunct de +ornire :n a9ordarea situa2ional a conducerii; Aornind de la limitele acestei a9ordri se a;un)e la teorii ce inte)reaz relaia dintre persoan +i situaie,

Teoriile contin)en2ei: teoria 8avora9ilit2ii situa2iei de conducere Oiedler (191 ! 0 +er8orman2a )ru+urilor este contin)ent interac2iunii dintre stilul de conducere i caracterul 8avora9il P ne8avora9il al situa2iei5

Ce 8el de stil de conducere este +otrivit +entru un anumit 8el de situa2ieH

liderii "orientai spre sarcini" sunt mai eficieni n situaii foarte favorabile i n situaii foarte nefavorabile liderii orientai spre "relaii sociale" sunt mai eficieni n situaii intermediar favorabile 5 Teoria distin)e dou ti+uri de )ru+uri: :n care mem9rii interac2ioneaz" coo+ereaz i sunt reci+roc de+enden2i :n realizarea unei sarcini comune" :n care contri9u2ia individual a mem9rilor nu +oate 8i cu uurin2 izolat" iar mem9rii sunt recom+ensa2i sau +enaliza2i ca )ru+; :n care mem9rii co0ac2ioneaz" realiz?ndu0i inde+endent sarcinile +entru care sunt individual recom+ensa2i sau +enaliza2i5 Teoria 8avora9ilit2ii situa2iei de conducere Stilul de conducere este o92inut +rin scorul la EBACE (!east preferred co- "or#er!5

Scorul se o92ine cer?nd su9iectului s se )?ndeasc la to2i cole)ii cu care a lucrat vreodat5 M se cere" a+oi" s descrie o +ersoan cu care a reuit cel mai +u2in s lucreze5

'escrierea se 8ace +rin ad;ective 9i+olare" care delimiteaz 8 tre+te ale unei scale; valoarea 8 se situeaz la +olul 8avora9il al scalelor5

Aredictorul ast8el o92inut cu+rinde 110,/ itemi5

Scorul EBACE se o92ine +rin :nsumarea valorilor alese de su9iect la 8iecare item: 0 un scor ridicat arat c su9iectul a descris cel mai +u2in dorit cola9orator :n termeni relativ favorabili; deci un lider centrat pe relaii0 un scor sczut :nseamn c su9iectul a descris cel mai +u2in dorit cola9orator :n termeni relativ nefavorabili; deci un lider centrat pe sarcin-

Teoria 8avora9ilit2ii situa2iei de conducere Biderul sau mana)erul distant +si@olo)ic: 0 Es+ecialist :n realizarea sarcinilorE; 0 se 9azeaz +e com+ortamentul de rol :n rela2iile sale cu su+eriorii i su9ordona2ii; 0 vede necesare Eedin2eE re)ulate cu ceilal2i mem9ri ai conducerii i cu su9ordona2ii; cere i o92ine de la e8ii si o considera9il li9ertate de ac2iune5 QQQQ su9iec2ii cu scor EBACE sczut descriu cel mai +u2in dorit cola9orator :ntr0o manier uni8orm" nedi8eren2iat" stereotip5 <cesta a+are la 8el de ru su9 toate as+ectele +rezente :n itemi5 Biderul a+ro+iat de su9alternii si: mai cur?nd un Es+ecialist :n rela2ii umane3; el :i asum" ca +rim o9li)a2ie" sta9ilirea rela2iilor armonioase cu su+eriorii i su9ordona2ii i +re8er rela2iile in8ormale cu su9alternii; tinde s or)anizeze +u2ine :nt?lniri 8ormale cu su9ordona2ii5

QQQQ >n sc@im9" descrierile su9iec2ilor cu scor EBACE ridicat au o varian2 mai mare" 8enomen re8lectat de o devia2ie standard mult mai mare :n ra+ort cu cea dat de scorurile EBACE sczute5 Teoria 8avora9ilit2ii situa2iei de conducere Caracterul favorabil - nefavorabil al situaiei: este considerat ca varia9il moderatoare :ntre EBACE i +er8orman2a )ru+ului; de8init ca )radul :n care situa2ia :n sine con8er liderului +utere i in8luen2 asu+ra com+ortamentului )ru+ului5 Raria9ila a 8ost o+era2ionalizat ca av?nd trei com+onente: rela2iile lider0mem9rii" structura sarcinii i +uterea5

M+otezele au 8ost urmtoarele: a! este mai uor s 8i liderul unui )ru+ care :i res+ect i acce+t liderul sau :n care liderul se simte acce+tat" dec?t al unui )ru+ care nu are :ncredere :n liderul su i :l res+in)e; 9! este mai uor s 8i lider :ntr0un )ru+ 8oarte structurat" cu sarcini clar sta9ilite" dec?t :ntr0un )ru+ :n care sarcina este va)" nestructurat" neclar; c! este mai uor s 8ii lider c?nd +ostul este investit cu +utere (c?nd liderul are +uterea de a an)a;a i concedia" de a +romova i trans8era" de a ridica sau reduce salariile! dec?t s 8ii lider care are +u2in sau nu are deloc +utere asu+ra mem9rilor )ru+ului5

=ezultatul este un sistem de clasi8icare cu o+t celule: Eoctan2iE5 Aentru 8iecare din octan2i se +oate sta9ili c?t +utere i in8luen2 +oate avea liderul :ntr0o atare situa2ie: 0 un lider acce+tat" de un )ru+ cu o sarcin +recis i cu +utere asu+ra mem9rilor )ru+ului (octantul M! va avea o situa2ie 8oarte 8avora9il; 0 un e8 considerat nedemn de :ncredere" de ctre un )ru+ constituit +e 9az de voluntariat" an)a;at :n rezolvarea unei sarcini va)i (octantul RMMM! se va a8la :ntr0o situa2ie 8oarte ne8avora9il5

.ficiena liderului: msurat +rin +er8orman2a )ru+ului :n sarcina sa ma;or


15--

Corela2ia :ntre BAC i +er8orman2

015--

Auterea Structura sarcinii =ela2iile lider0mem9ri

1 #are

, #ic

$ #are

/ #ic

L #are

1 #ic

#are

8 #ic

Structurat

Sestructurat

Structurat

Sestructurat =ele

%une

Oavora9ilitatea situa2iei
Teoria 8avora9ilit2ii situa2iei de conducere Concluzii: #odelul lui Oiedler este una din a9ordrile care su)ereaz c exist situa2ii or)aniza2ionale :n care un lider distant i orientat s+re sarcin este mai e8icient dec?t un lider democratic5 Aractic" Oiedler restr?n)e +ro9lema e8icien2ei conducerii la natura sarcinii i la rela2ia liderului cu su9ordona2ii si (aceast limitare deriv" +ro9a9il" din natura neuzual a )ru+urilor studiate +re+onderent de autor: ec@i+e de 9asc@et" muncitori la 8urnale de o2el" mem9rii unor mici coo+erative!5

Situa2ia modereaz rela2ia :ntre stilul de conducere i +er8orman2a )ru+ului" o8erind o c@eie a :n2ele)erii 8enomenului conducerii5

>n consecin2" or)aniza2ia +oate a;uta liderii +rin: a! structurarea sarcinii; 9! s+orirea +uterii 8ormale a liderului 8a2 de )ru+ul su c! sc@im9?nd com+ozi2ia )ru+ului" +entru a crea un climat mai 8avora9il conducerii5

9 Gru+area teoriilor conducerii +e dimensiunea stil autocratic 0 stil democratic ((and&" 199$! <utocrat 'emocratic

#&ers P (arrison BiGert

autocrat sistem 1

+aternalist sistem , Control distri9uit

consultativ sistem $ Control distri9uit

+artici+ativ sistem / Controlul )ru+ului

Tannen9aumPSc@midt controlul liderului Rroom Studiile de la I@io State (erse& P %lanc@ard

liderul consult :m+rtete delea) decide structurarea TTT T U TTT T U considera2ia

s+une

vinde

+artici+

delea)

S-ar putea să vă placă și