Sunteți pe pagina 1din 124

Autor : SC MEDSOFT SRL

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României


Utilizarea calculatorului : concepte generale ale Tehnologiei
informaţiilor, utilizarea computerului şi organizarea fişierelor,
editare de text, informaţie şi comunicare. - Bârlad : Editura Tutova,
2011
ISBN 978-606-92948-0-2
004

Copyright © 2011 MEDSOFT SRL . Toate drepturile sunt rezervate SC MEDSOFT


SRL. Nici o parte a acestei cărți nu poate fi reprodusă sau utilizată în orice
formă sau în orice scop fără aprobarea scrisă a SC MEDSOFT SRL
Cuprins
CONCEPTE GENERALE ALE TEHNOLOGIEI INFORMAȚIILOR ................................. 1
Hardware ............................................................................................................. 1
Definiții : ....................................................................................................... 1
Tipuri de calculatoare desktop, laptop (notebook), tablet PC .................... 1
Structura generala a sistemelor de calcul .................................................... 2
Părțile principale ( structura hardware ) ale unui PC ................................... 3
Software ............................................................................................................... 7
Definiții......................................................................................................... 7
Sistemul de operare și aplicațiile ................................................................. 7
Rețele ................................................................................................................... 9
Definiții......................................................................................................... 9
Tipuri de rețele............................................................................................. 9
Arhitectura rețelelor .................................................................................. 10
Topologia rețelelor..................................................................................... 10
Protocoale .................................................................................................. 10
Avantajele folosirii rețelelor ...................................................................... 11
Intranet, Extranet, Internet........................................................................ 11
Conexiunea la Internet............................................................................... 12
Calculatoarele în activitatea zilnică.................................................................... 13
Comerțul electronic ................................................................................... 13
Servicii de e-Government .......................................................................... 14
Servicii de comunicare : ............................................................................. 14
Comunități on-line .................................................................................... 14
Exemple de domenii în care pot fi utilizate calculatoarele : ...................... 15
Sănătate si securitate................................................................................. 15
Pierderea datelor ....................................................................................... 16
Securitate ................................................................................................... 16
Viruși .......................................................................................................... 16
Legislație ............................................................................................................ 17
Concepte de baza ....................................................................................... 17
Legislația în România ................................................................................. 18
UTILIZAREA COMPUTERULUI ŞI ORGANIZAREA FIŞIERELOR.............................. 20
Pornirea computerului si logarea folosind un nume de utilizator si o parolă ... 20
Închiderea aplicațiilor care nu răspund ............................................................. 20
Ajutor si asistenta pentru rezolvarea problemelor............................................ 21
Folosirea funcției “Help” ............................................................................ 21
Depanarea problemelor (troubleshooting) ............................................... 21
Urmărirea stabilității sistemului ........................................................................ 21
Folosirea interfeței grafice GUI- Graphical User Interface ................................ 22
Pictograme (icons) ..................................................................................... 22
Elementele desktop-ului ............................................................................ 23
Elementele ferestrelor ............................................................................... 23
Butonul si meniul Start .............................................................................. 24
Personalizarea interfeței grafice ................................................................ 25
Taskbar ....................................................................................................... 27
Informațiile de baza despre computerul utilizat ............................................... 28
Setări regionale : data si ora, limba, tastatura................................................... 28
Instalarea si dezinstalarea aplicatiilor software ................................................ 28
Utilizarea unei aplicații simple pentru editarea textului ................................... 29
O sesiune de lucru simpla cu WordPad ..................................................... 29
Organizarea fișierelor......................................................................................... 32
Nume, cale, extensii ................................................................................... 32
Vizualizarea structurii de foldere și fișiere ................................................. 33
Despre modul de afișare a listei de fișiere ................................................. 34
Proprietățile și atributele fișierelor............................................................ 34
Redenumirea, copierea, mutarea, stergerea fișierelor și folderelor ......... 35
Selectarea fișierelor si foldere-lor.............................................................. 36
Utilizarea scurtăturilor (shortcuts)............................................................. 37
Utilizarea funcției de cautare ..................................................................... 37
Imprimarea documentelor................................................................................. 39
Adăugarea unei imprimante ...................................................................... 39
Eliminarea unei imprimante ...................................................................... 40
Urmărirea imprimării ................................................................................. 40
Revocarea, oprirea sau restartarea imprimării : ........................................ 41
Setarea imprimantei implicite : ................................................................. 41
Tipărirea documentelor utilizând un program .......................................... 41
Imprimarea utilizând Windows.................................................................. 42
Gestionarea utilizatorilor ................................................................................... 42
Adăugarea unui utilizator (user) ................................................................ 43
Activarea contului Guest ............................................................................ 43
Modificarea setărilor conturilor................................................................. 43
Recuperarea contului ................................................................................. 44
PROCESAREA TEXTULUI ..................................................................................... 45
Lucrul cu documente ......................................................................................... 45
Deschiderea (si închiderea) unei aplicații de procesare de text.
Deschiderea, închiderea, crearea și salvarea documentelor. .................... 45
Ajustarea setărilor de bază ................................................................................ 49
Modificarea opțiunilor/preferințelor de bază : numele utilizatorului,
directorul/folderul prestabilit, salvarea documentelor. ............................ 49
Folosirea funcției “Help” .................................................................................... 52
Vizualizarea documentelor ................................................................................ 52
Particularizare panglică( ribbon). Particularizare barei de instrumente Acces
rapid. .................................................................................................................. 53
Introducerea, selectarea și modificarea textului ............................................... 54
Introducerea unor caractere, simboluri speciale, cum ar fi ©, ®, ™. ......... 54
Afișarea/ ascunderea caracterelor netipăribile: spații, paragrafe,
întreruperi de linie, tabulatori ................................................................... 55
Selectarea unui caracter, cuvânt, propoziție, paragraf sau a unui întreg
document. .................................................................................................. 55
Căutarea într-un document a unui cuvânt sau a unei fraze ...................... 56
Înlocuirea într-un document a unui cuvânt sau a unei fraze ..................... 58
Copierea si mutarea textului într-un document sau în mai multe
documente deschise. ................................................................................. 59
Copierea formatării. ................................................................................... 59
Ștergerea textului ...................................................................................... 60
Folosirea comenzilor “Undo” si “Redo”. ............................................................ 60
Formatarea textului ........................................................................................... 60
Utilizarea fonturilor.................................................................................... 60
Folosirea despărțirii automate în silabe (hyphenation)............................. 62
Formatarea paragrafelor............................................................................ 63
Liste, marcatori si numerotări............................................................................ 68
Crearea automată a listelor ....................................................................... 68
Adăugarea de marcatori sau numerotare într-o listă ................................ 68
Transformarea unei liste cu un singur nivel într-o listă multinivel ............ 68
Alegerea unui stil de listă multinivel din galerie ........................................ 69
Renumerotarea listelor .............................................................................. 69
Stiluri .................................................................................................................. 69
Aplicarea unui stil pentru un paragraf ....................................................... 69
Aplicarea unui stil unei porțiuni de text..................................................... 70
Comenzi de la tastatura ............................................................................. 70
Modificare stiluri ........................................................................................ 70
Utilizarea panoului Stiluri........................................................................... 70
Obiecte ............................................................................................................... 70
Tabele......................................................................................................... 70
Obiecte grafice ........................................................................................... 78
Utilizarea graficelor .................................................................................... 84
Îmbinare corespondenta (mail merge) .............................................................. 86
Pregătirea imprimării ......................................................................................... 89
Modul de afișare a paginii.......................................................................... 89
Utilizarea antetului (header) si a subsolului(footer) de pagina ................. 90
Verificarea ortografica si gramaticala ........................................................ 92
Printare .............................................................................................................. 96
INFORMAȚIE ȘI COMUNICARE ........................................................................... 98
Internet –concepte de bază ............................................................................... 98
Tehnologia client- server ........................................................................... 98
Servicii oferite în rețeaua Internet ............................................................. 98
Protocol ...................................................................................................... 99
Word Wide Web (www) ............................................................................ 99
Pagina web ................................................................................................. 99
Site web...................................................................................................... 99
HTML .......................................................................................................... 99
Server web ............................................................................................... 100
Browser web ............................................................................................ 100
URL ........................................................................................................... 100
ISP............................................................................................................. 100
Utilizarea unui browser web ............................................................................ 101
Browser-ul Internet Explorer ................................................................... 101
Fereastra Internet Explorer...................................................................... 101
Accesarea unei resurse (pagini web) ....................................................... 101
Schimbarea paginii de start (Home Page) ................................................ 104
Istoricul navigării pe Internet ................................................................... 105
Ferestrele pop-up .................................................................................... 106
Fișierele cookie ........................................................................................ 106
Fișierele temporare .................................................................................. 107
Utilizarea semnelor de carte (Favories , Bookmarks) .............................. 107
Formulare web ......................................................................................... 108
Salvarea și tipărirea paginilor web ........................................................... 108
Salvarea imaginilor................................................................................... 109
Poșta electronica (e-mail) ................................................................................ 110
Lansarea unei aplicații de poștă electronică (Outlook 2010) .................. 110
Elementele ferestrei Outlook 2010.......................................................... 111
Adăugarea unui cont de poștă electronică .............................................. 111
Crearea și expedierea unui mesaj de poștă electronică .......................... 112
Utilizarea câmpurilor CC… și BCC… .......................................................... 112
Atașarea fișierelor la mesajele de e-mail ................................................. 113
Editarea conținutului și verificarea ortografică ....................................... 113
Salvarea unui mesaj pentru utilizare ulterioară....................................... 114
Importanța mesajelor .............................................................................. 114
Utilizarea funcțiilor de răspuns (reply), răspuns către toți (reply to all),
redirecționare(forward) ........................................................................... 114
Salvarea mesajelor, vizualizarea și tipărirea ............................................ 115
Examinarea și salvarea fișierelor atașate ................................................. 115
Urmărirea și marcarea mesajelor ............................................................ 115
Afișarea detaliilor în lista de mesaje, sortarea, căutarea ........................ 116
Ștergerea și recuperarea mesajelor mesajelor ........................................ 117
Liste de distribuție și contacte ................................................................. 117
CONCEPTE GENERALE ALE TEHNOLOGIEI
INFORMAȚIILOR
Hardware
Definiții :
Un sistem informatic este un sistem care permite introducerea de
informație, stocarea informației, prelucrarea informației și extragerea
informației (rezultatelor) sub diverse forme.
Prin hardware se înțelege partea fizică a unui sistem informatic.
Prin software se înțelege un sistem de programe pentru calculatoare
incluzând procedurile lor de aplicare.
În general, pentru a funcționa, un sistem informatic are nevoie de ambele
componente, în plus și de datele care trebuiesc prelucrate. Deseori și aceste
date sunt considerate a fi parte din software.

Tipuri de calculatoare desktop, laptop (notebook), tablet PC


În general vom considera calculatoarele împărțite în următoarele categorii :

 Supercalculatoare – calculatoare cu putere mare de procesare destinate


rezolvării unor sarcini complexe. Viteza de procesare se măsoară în
FLOPS FLoating point Operations Per Second (operații în virgulă mobilă
pe secundă). La nivelul anului 2010, cel mai performant supercomputer
era Tianhe-1A (China) cu o viteza de 2.6petaFLOPS. Construit cu 14.336
procesoare Intel Xeon si 7168 unități de procesare grafica Nvidia Tesla
M2050 ; cântărește 155 tone si consuma peste 4MW .
 Mainframe – calculator furnizor de servicii în rețea cu performanțe
înalte și cost ridicat. Calculatoarele mainframe sunt utilizate pentru
aplicații critice și sunt folosite de companii mari. Procesoarele sunt
complexe iar sistemul permite utilizarea simultana de către mai mulți
utilizatori. Majoritatea pot rula mai multe sisteme de operare operand
ca mașini virtuale.
 Calculator personal (Personal Computer-PC) – calculator de uz general,
care, prin dimensiuni , performanță și cost sunt utile persoanelor
individuale dar și companiilor. În general, nu necesită un operator
specializat pentru utilizare;
 Laptop / notebook - calculator asemănător tipului PC, construit ca
soluție mobilă. Integrează în aceeași carcasă componentele tipice ale
unui PC : display, tastatură, dispozitiv de indicare, etc. Sunt mai scumpe
decât calculatoarele PC cu aceleași performanțe datorită miniaturizării.
 Tablet PC- calculator asemănător laptop-ului, cu ecran tactil în loc de
tastatură.

1
 Palm PC – calculator cu rol de agendă electronică cu funcții extinse :
planificare, editare text, transfer de date, etc.
 Personal Digital Assitant (PDA) – echipament de dimensiuni mici,
combină funcții de calcul, agendă, telefon, fax, rețea.
 Alte dispozitive mobile – smartphone (telefon cu sistem de operare),
telefon mobil, player multimedia

Structura generala a sistemelor de calcul

Structura general valabilă atât pentru sisteme simple (calculator de


buzunar), cât si pentru sisteme complexe de calcul include următoarele
dispozitive :

UCC MAGISTRALE MEMORIE


UCP

UAL DISPOZITIVE I/O

 UCP - unitate centrală de procesare (microprocesor). Ea conține o


unitate centrală de comandă - UCC si o unitate aritmetică si logică –
UAL. UCC coordonează activitatea întregului sistem prin intermediul
unui sistem de întreruperi. Prin intermediul magistralelor extrage
succesiv din memorie instrucțiuni, le interpretează si generează
semnale de comandă către unitățile de prelucrare a datelor. Operațiile
aritmetice si logice sunt efectuate de UAL. Structura de bază conține 5
unități cu funcții specifice: unitatea de comandă si control - UCC,
unitatea aritmetică si logică - UAL, memoria internă (formată din
registre = locații), unitatea de adresare a memoriei externe si unitatea
de instrucțiuni.
 Memoria stochează instrucțiuni si date. Datele si instrucțiile(codurile)
sunt reprezentate prin intermediul șirurilor de simboluri binare (''0'' si
''1'') . Anumite zone de memorie vor fi utilizate pentru
instrucțiuni/coduri iar altele, pentru date. Controlul asupra
conținutului memoriei revine exclusiv unității centrale. În general,
consideram ca memoria este de doua tipuri :
o Memorie ROM (Read Only Memory) care este accesibila în mod
obișnuit doar pentru citire. Aceasta memorie nu este volatila, în

2
sensul ca, la oprirea calculatorului, conținutul acesteia nu se
pierde.
o Memorie RAM (Random Access Memory) este memoria de
lucru. Memoria RAM poate fi citita si scrisa. La oprirea
calculatorului, conținutul acestei memorii se pierde (memoria
RAM este volatila).
 Dispozitivele de intrare/ieșire (Input/Output-I/O) realizează legătura
dintre sistemul de calcul exterior. Unitățile I/O sunt numite si porturi
de intrare/ieșire.

Părțile principale ( structura hardware ) ale unui PC


Termenul de computer personal ( personal
computer sau PC)) desemnează un computer
relativ mic care este de tip „IBM PC” adică are
microprocesor tip Intel cu construcție pe baza
arhitecturii IA-32(Intel Architecture 32 bit sau
x86) sau o versiune ulterioara. Termenul este
folosit de multe ori în sens generic, pentru toate
calculatoarele relativ mici chiar daca nu respecta specificațiile IBM PC.
Încă din anii 1980 majoritatea calculatoarelor mici sunt PC-uri care folosesc
procesoare fabricate de firmele AMD sau Intel.

Placa de baza (motherboard)


Placa de bază conține conexiunile electrice pentru comunicarea cu celelalte
componente ale sistemului. Pe placa de bază se conectează, unitatea
centrală de prelucrare și
i alte subsisteme și
dispozitive electronice.

A. Sloturi PCI - pot fi


utilizate pentru
componente cum ar
fi cardul de rețea,
placa de sunet,
modemul
B. Sloturi PCI-E 16x –
pot fi utilizate pentru
cardurile video. Veți
avea nevoie de
aceste sloturi pentru placi video optimizate pentru jocuri sau prelucrări
video sau grafice.

3
C. PCI-E 1x Slot – slot care permite
o rata de transfer de aproximativ
250 MB/s. Poate fi utilizat
pentru carduri de extensie (de
sunet, Ethermnet, etc.)
D. Northbridge – Componenta a
chipset-ului , asigura
comunicarea dintre CPU,
memoria sistemului si sloturile
PCI-E.
E. Sursa de tensiune ATX 12V 2X si
conectorul cu 4 Pini -
alimentează placa de baza.
F. Conectorul pentru ventilatorul
procesorului (cooler activ ) CPU-
Fan Connection – Utilizând acest
conector împreuna cu alimentarea de la sursa ATX permite plăcii de
baza sa stabilească turația ventilatorului în funcție de temperatura
microprocesorului.
G. Soclul microprocesorului (Socket) – locul în care se fixează
microprocesorul.
H. Sloturile de memorie (Memory Slots) pentru memoria RAM. Cele mai
multe placi de baza au 4 sloturi, dar unele au doar 2. Sloturile pentru
Dual –Channel sunt colorare diferit.
I. Conectorul principal la sursa de alimentare (ATX Power Connector)
J. Conectori IDE (Integrated Drive Electronics) asigura legătura cu
harddisk-urile, si unitățile CD / DVD . Majoritatea plăcilor de baza au si
conectori mai noi pentru standardul SATA .
K. Southbridge – este controller-ul pentru sloturile PCI , audio on-board, si
USB.
L. Conexiuni SATA – utilizate pentru harddisck-uri si unități CD / DVD.
M. Conexiunile cu indicatorii luminoși de pe carcasa (Front Panel
Connections) – indicatori LED pentru diverse activități (power on,
activitate HDD, etc. )
N. Conectorul pentru unitatea de discheta (floppy)FDD Connection
O. Conexiunile USB cu exteriorul
P. Bateria CMOS – permite alimentarea permanenta pentru menținerea
setărilor plăcii de baza .
Q. Circuitul de tip ROM pentru programul BIOS - basic input/output
system . Rolul principal al acestuia este încărcarea sistemului de
operare.

4
Microprocesorul (UCP-Unitatea Centrală de Prelucrare sau CPU-
Central Processing Unit)
CPU este elementul principal al sistemului PC ; este un cip semiconductor,
care este plasat pe placa de bază ( motherboard ) prin intermediul unui
socket. De obicei este foarte complex, putând
ajunge să conțină de milioane de
microtranzistoare. Calculatoarele compatibile
IBM PC utilizează procesoare compatibile x86 ,
produse de obicei de Intel, AMD, VIA
Technologies or Transmeta. Computerele
Apple Macintosh utilizează procesoare
Motorola, PowerPC, sau Intel. De obicei, procesoarele au nevoie de un
sistem de racire si disipare a caldrii (cooler). Activitatea unui
microprocesor este coordonata de un ceas intern care genereaza un sistem
de întreruperi (tacturi). Numărul de întreruperi într-o secundă se numește
frecvență ( uneori viteză) și se măsoară în Hertz (Hz). Frecvența
procesoarelor se exprimă în general în MHz si GHz și este un criteriu de
performanță.

Suporturi externe de memorie.


 Discul dur sau discul fix (HardDisk) este principalul
dispozitiv pentru stocarea dateleor intr-un PC. Este
format dintr-un controller, un set de platane
magnetizabile si impartite la nivel logic în piste si
sectoare ; un actuator pozitioneaza capetele de citire
scriere pe platane. Standardele folosite pentru conexiunea cu palca de
baza sunt PATA, SerialATA, SCSI
 CD/DVD (Compact Disk/ Digital Versatile Disk)
 Memorii Stick
 FloppyDisk (discheta), ZIP drive, unitati de banda ; dischete sunt ieftine
dar se defecteaza usor si au capacitate de stocare redusa.

Pentru a putea utiliza un suport extern de memorie, acesta trebuie


formatat. Formatarea presupune pregătirea suportului pentru utilizare.
Unitatea de masura pentru cantitatea de memorie este Byte-ul(simbollul
este B). Un byte este un grup de opt biți. O cantitate de memorie de un bit
este este suficientă doar pentru reprezentarea unei cifre binare- 0 sau 1.
Multiplii byte-ului se calculează pe baza puterilor cifrei 2 (deoarece
sistemul aritmetic este binar, nu zecimal) astfel:

5
1Byte(B)= 23 biți
1kiloByte(kB)=210 Bytes
1MegaByte(MB)=210KB
1GigaByte(GB)=210MB
1TerraByte(TB)=210GB
1PetaByte(PT)=210TB
1ExaByte=210PB

Memoria internă
 Memoria RAM (Random Access Memory) - din punct de vedere fizic
este un circuit(modul) care se conectează pe placa de bază în conectori
specifici. În funcție de tehnologia folosită , memoria RAM este realizată
sub forma modulelor SRAM( Static RAM) sau DRAM(Dynamic RAM).
Tehnologiile pentru realizarea memoriilor RAM sunt în dezvoltare și
apar mereu alte tipuri: TRAM, ZRAM, TTRAM

 Memoria ROM este utilizată în principal pentru stocarea programelor


de sistem care stau la dispoziție în orice moment. Unul dintre ele este
BIOS ROM. Programul este disponibil odată cu pornirea calculatorului
pentru a introduce setările specifice sistemului de calcul folosit. Din
punct de vedere fizic, este un circuit realizat cu tehnologie EEPROM
(Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory )fixat pe placa
de baza . Computere moderne folosesc pentru stocarea programului
BIOS cihipuri de memorie flash care semnifica faptul ca se poate
modifica sau actualiza continutul atunci cand este necesar.

Dispozitive de intrare, dispozitive de iesire, dispozitive de intrare/iesire


Dispozitivele de intrare permit introducerea datelor în calculator. Exemple
de dispozitive de intrare : Tastatura, mouse, touchpad (suprafata sensibila
la atingere), trackball(bila rulanta), scanner (transforma documentele
tiparite,joystick, mocrofon, lightpen

Dispozitivele de iesire permit prezentarea rezultatelor prelucrarilor în


diverse forme. Exemple de dispozitive de iesire : monitor(cu tub catodic,
CRT –Cathodic Ray Tube, sau LCD –Liquid Crystal Display), imprimanta,
boxe, plotter,boxe.

6
Dispozitivele de intrare/iesire indeplinesc ambele funtii: introducerea
datelor si prezentarea rezultatelor. Exemple de dispozitive de intrare iesire
: modem (folosit pentru transmiterea si receptionarea datelor utilizand
liniile telefonice), touchscreen (ecran cu suprafata sensibila la tingere)

Software
Definiții
Prin software se înțelege un sistem de programe pentru calculatoare
incluzând procedurile lor de aplicare.
Prin program se intelege o succesiune de instructiuni executate pentru
indeplinirea unei sarcini.
În general, pentru a funcționa, un sistem informatic are nevoie de ambele
componente – hardware si software, în plus și de datele care trebuiesc
prelucrate. Deseori și aceste date sunt considerate a fi parte din software.

Software-ul unui computer este impartit în doua categorii: software de


baza si sofware de aplicatie.

Software-ul de baza (sau programele sistem) asigura legatura cu


componentele hardware si suportul pentru executia aplicatiilor. În aceasta
categorie intra programele din sistemul de operare.

Sistemul de operare și aplicațiile


Sistemul de operare consta în programe si date care permit managementul
componentelor hardware si ofera serviciile de baza pentru rularea
aplicatiilor. Sistemul de operare are rol de interfata intre utilizator si
calculator.

Utilizator

Aplicație

Sistem de Operare

Hardware

7
Din punctul de vedere al interacţiunii cu componentele hardware ale
sistemului de calcul şi după modul de implementare a software-ului,
sistemul de operare este organizat pe două niveluri:
- nivelul fizic include componenta firmware a sistemului de calcul; acest
nivel oferă servicii privind lucrul cu componentele hardware ale sistemului
de calcul şi cuprinde acele elemente care depind de structura hardware a
sistemului. Tot în nivelul fizic sunt incluse programe a căror execuţie este
indispensabilă, de exemplu programul care lansează încărcarea automată a
sistemului de operare, la pornirea calculatorului (ROM BIOS).
- nivelul logic include partea de programe a sistemului de operare şi oferă
utilizatorului mijloacele prin care poate exploata sistemul de calcul;
comunicarea utilizatorului cu sistemul de calcul se realizează prin comenzi
adresate sistemului de operare sau prin intermediul instrucţiunilor
programelor pe care le execută invers, comunicarea se realizează prin
intermediul mesajelor transmise de sistemul de operare către utilizator.

Din punct de vedere funcţional, programele sistemului de operare se


împart în două categorii :
-Componenta de comandă şi control, care cuprinde programe ce au rolul de
a asigura utilizarea eficientă a resurselor sistemului de calcul.
-Componenta de servicii, care cuprinde programe destinate minimizării
efortului uman implicat de utilizarea sistemului de calcul.

Funcțiile sistemului de operare :

- Asigura suportul pentru lansarea în executie a aplicațiilor si apoi


controlul si coordonarea acestora.
- Oferă suport pentru gestiunea fișierelor
- Oferă o interfață grafică sau text cu utilizatorul
- Asigură gestionarea alocării resurselor sistemului de calcul
- Controlează efectuarea operaţiilor de intrare / ieşire la nivel fizic
- Asigura interpretarea si tratarea erorilor

Majoritatea sistemelor de operare asigura o interfața grafica cu


utilizatorul(GUI- Graphical User Interface) prin intermediul căreia se
asigura comunicarea utilizatorului cu sistemul de operare; de obicei,
interfața de comunicare grafica folosește ferestre, meniuri, panglici,
butoane, pictograme si alte simboluri grafice operate cu ajutorul tastaturii
si a unui dispozitiv de indicare(mouse).

Software-ul de aplicații cuprinde programele pe care utilizatorul le


folosește intr-un anumit scop.

8
Exemple de aplicații:

- Programe de prelucrare a documentelor : Microsoft Word, Lotus


Word Pro,Open Oficce Writer
- Programe pentru calcul tabelar: Excel, Lotus, Calc
- Programe pentru baze de date : Access, Base, FileMaker
- Programe pentru navigare pe Internet : Internet Explorer, Mozilla,
Google Chrome, Opera
- Programe pentru posta electronica : Outlook , Thunderbird

Etapele realizării aplicațiilor software

1. Analiza : stabilește necesitatea, cerințele si condițiile de prelucrare


2. Proiectarea : stabilește modelul de ansamblu al aplicației si
planifica activitățile de realizare
3. Programarea : realizarea programului folosind tehnici si limbaje de
programare
4. Testarea : instalarea si rularea programului pentru a descoperi
greșeli
5. Implementarea : instalarea definitiva
6. Verificarea : monitorizarea funcționării si evaluarea rezultatelor
7. Întreținerea : modificarea, actualizarea, perfecționarea programului
în funcție de cerințele nou apărute.

Rețele
Definiții
Doua sau mai multe calculatoare care comunica si partajează resurse
formează o rețea

Tipuri de rețele
 Local Area Network (LAN) este o rețea locala întinsă la nivelul unei
clădiri sau o zona restrânsa
 Metropolitan Area Network (MAN) este o rețea metropolitana întinsă în
zona unui oraș
 Wide Area Network (WAN) este o rețea întinsă geografic
 Global Area Network (GAN) este o rețea întinsă la întreg globul
 WLAN (Wireless LAN) rețea fără fir (locala)

9
Arhitectura rețelelor
În funcție de serviciile oferite si statutul calculatoarelor, rețelele se împart
în

 Rețelele peer to peer sau rețele de la egal la egal sunt rețele în care
toate calculatoarele au același statut si acces egal la resurse
 Rețele client server în care unele calculatoare furnizează servicii
diverse (servere) iar celelalte calculatoare folosesc serviciile
(clienți)

Topologia rețelelor
În funcție de configurația fizică, rețelele se împart în :

 Rețele de tip bus (magistrala) în care fiecare nod (calculator) este


conectat la un singur cablu.
 Rețele de tip star (stea) în care calculatoarele sunt conectate la un
punct central -hub.
 Rețele de tip ring (inel) în care calculatoarele sunt dispuse intr-o
structura inelara.

Protocoale
Un protocol de comunicație oferă o descriere formala si un set de reguli
pentru schimbul de date intre calculatoare sau dispozitive folosite în
telecomunicații. Protocolul descrie sintaxa, semantica si modul de
sincronizare pentru semnale si poate fi integrat în hardware, software sau
ambele.

Un tip comun de protocol este TCP (Transmission Control Protocol) care


este unul din principalele protocoalele utilizate de suita de protocoale
pentru Internet (Internet Protocol Suite) ; în această suită, TCP este
completat de protocolul IP (Internet Protocol), iar întreaga suită este
cunoscuta sub numele de TCP/IP. Suita de protocoale TCP/IP are o
structură în straturi :

10
 Nivelul aplicație se referă la protocoalele de nivel înalt
folosite de majoritatea aplicațiilor, precum terminalul
virtual (TELNET), transfer de fișiere (FTP) și poștă
electronică (SMTP). Alte protocoale de nivel aplicație
sunt DNS (sistem de nume de domeniu), NNTP sau
HTTP.
 Nivelul transport se ocupa cu probleme legate de
siguranță, control al fluxului și corecție de erori. El este
proiectat astfel încât să permită conversații între entitățile pereche din
gazdele sursă, respectiv, destinație.
 Nivelul rețea ("Internet Protocol") asigura rutarea pachetelor în
interiorul unei singure rețele. Odată cu apariția interconexiunii între
rețele, acestui nivel i-au fost adăugate funcționalități de comunicare
între o rețea sursă și o rețea destinație.
 Nivelul interfata de retea se ocupă cu toate problemele legate de
transmiterea efectivă a unui pachet IP pe o legătură fizică, incluzând și
aspectele legate de tehnologii și de medii de transmisie

Avantajele folosirii rețelelor

 Se permite partajarea resurselor


 Permite lucrul la distanta (teleworking)
 Oferă posibilitatea comunicării la preturi reduse

Intranet, Extranet, Internet

Intranetul este o rețea privata a unei organizații (companie, instituție). Intr-


o rețea Intranet se oferă servicii asemănătoare celor din mediul Internet cu
precizarea ca serviciile din Intranet sunt private si accesibile numai
membrilor organizației. Intranetul este protejat la accesul neautorizat
printr-un firewall.

Extranetul este o rețea care permite accesul controlat din exterior; este o
extensie a rețelei Intranet către parteneri, clienți sau alți colaboratori ai
companiei.

Internetul este cea mai mare rețea publica globala de computere . Serviciile
comune oferite de aceasta rețea sunt:

 E-mail (posta electronica) – comunicarea prin intermediul mesajelor în


format electronic.

11
 www (World Wide Web) - serviciu care oferă utilizatorului pagini cu
hipertext (text si elemente multimedia) organizate în entități numite
site-uri web. Prezentarea acestor pagini este descrisa în HTML (Hyper
Text Makup Language) . Pentru căutarea informațiilor se folosesc
aplicații numite motoare de căutare ( de exemplu Google, Lycos, Yahoo,
Bing)
 chat – serviciu de comunicare în timp real bazat pe mesaje text
 news – serviciu de știri grupate pe subiecte
 FTP (File Transfer Protocol) – serviciu e transfer pentru fișiere

Operația de transfer a informației către calculatorul propriu se numește


download(descărcare) iar operația de transfer către alt calculator de
numește upload(încărcare)

Conexiunea la Internet
Infrastructura comunicațiilor în Internet formează o magistrala de date
(datahighway). În general, aceasta trebuie sa asigure o legătura broadband
(banda larga) , adică o legătură cu viteza mare, peste 256 kbps (kilobiți pe
secundă).

Pentru a conecta un calculator sau o rețea la Internet avem nevoie de un


furnizor de servicii (ISP- Internet Service Provider) si de un echipament de
conexiune cum ar fi modemul. Modemul permite conexiunea folosind o
linie telefonica standard si realizează o conexiune de tip dial-up. Modemul
(modulator-demodulator) transforma semnalul analogic în semnal digital si
invers. Semnalul analogic este un semnal cu variație continua iar semnalul
digital este un semnal cu variație discretă ce poate fi reprezentat cu
ajutorul numerelor.

Alte tipuri de conexiuni(tehnologii) care folosesc linia telefonica sunt :

 PSTN (Public Switched Telephone Network)- rețea telefonica analogica


 ISDN (Integrated Services Digital Network) – transmisie de date si voce
în format digital
 ADSL ( Asymetric Digital Subscriber Line) – linie asimetrica de legătură
în sensul ca viteza de primire a datelor este mai mare decât viteza la
trimitere.

12
Calculatoarele în activitatea zilnică

Tehnologia informației sau și Tehnologia informației și a comunicațiilor,


abreviat TI respectiv TIC, este tehnologia necesară pentru prelucrarea
(procurarea, procesarea, stocarea, convertirea și transmiterea) informației,
în particular prin folosirea computerelor. Diverse organizații oferă
publicului servicii bazate pe rețeaua Internet.

Comerțul electronic
Comerțul electronic (Electronic Commerce sau E-Commerce ) este
demersul de cumpărare sau vânzare prin intermediul transmiterii de date
la distanță. Pentru a alege si comanda produse, clientul completează o serie
de formulare on-line si le expediază vânzătorului. Din punct de vedere
legal, în Romania, comerțul electronic este reglementat de Legea
Comerțului Electronic (365/2002)

Avantajele comerțului electronic :

 Posibilitatea consumatorilor să cumpere sau să facă tranzacții la orice


oră din zi, în tot timpul anului, din aproape orice locație;
 Acordă consumatorilor mai multe posibilități de alegere a produselor și
prețurilor;
 Consumatorilor li se dă siguranță asupra valorii. Vânzătorii pot realiza
acest lucru oferind un produs sau o linie de produse care atrage
potențialii clienți prin prețuri competitive, la fel ca și în comerțul ne-
electronic;
 Permite o livrare rapidă a produselor și/sau serviciilor (în anumite
cazuri);
 Consumatorii pot să primească informații relevante în decursul câtorva
secunde, și nu zile sau săptămâni;
 Asigurarea motivației consumatorilor de a cumpăra și, la nevoie, de a și
returna. Vânzările promoționale pot implica cupoane, oferte speciale
sau reduceri. Linkurile de pe alte situri web și programele afiliate de
reclame pot fi de asemenea de ajutor;
 Face posibilă participarea în licitații virtuale;
 Îndemnarea consumatorilor la consum. Comercianții din Internet pot
asigura acest tip de ajutor printr-o amplă informare comparativă și
prin facilități bune de căutare;
 Permite consumatorilor să interacționeze cu alți cumpărători în
comunități electronice și să compare experiențele;
 Facilitează competiția, ceea ce rezultă în scăderea prețurilor.

13
 Familiarizează consumatorii cu tehnologia și îi ține pe aceștia în pas cu
ultimele noutăți.

Dezavantajele comerțului electronic :

 Scade interacțiune dintre persoane


 Produsele nu pot fi examinate fizic înainte de cumpărare
 Sistemele de plata nu sunt foarte sigure

Servicii de e-Government
 colectare de taxe
 vot on-line

Servicii de comunicare :
 Servicii de comunicare în timp real
o IM (Instant Messaging) mesagerie bazata pe text (Yahoo
Messenger, Skype, etc.)
o VoIP(Voice over Internet Protocol) efectuarea de convorbiri
telefonice utilizând infrastructura Internetului.
 Servicii de comunicare diverse
o RSS (Really Simple Syndication) este folosit ca instrument
pentru transmiterea știrilor actualizate de către un serviciu web
specializat.
o Podcast este un serviciu care furnizează conținut multimedia pe
baza de abonament
o Blog (weblog) – serviciu folosit pentru publicarea unui jurnal
on-line

Comunități on-line
Comunitățile on-line grupează utilizatori pe baza intereselor sau pasiunilor
comune. În aceasta categorie intra următoarele tipuri de aplicații:

 Forumuri de discuții
 Rețele de socializare
 Rețele pentru jocuri on-line
 Rețele pentru partajarea conținutului
 Rețele pentru afaceri

Avantajele decurg din ușurința comunicării, păstrarea anonimatului,


eficienta căutărilor

14
Dezavantajele si riscurile decurg din faptul ca relațiile interpersonale
directe au de suferit iar datele personale făcute publice pot fi folosite în
scopuri care ar putea prejudicia persoana care le-a făcut publice.

Exemple de domenii în care pot fi utilizate calculatoarele :


 În domeniul educațional : e-learning, CBT (Computer Based Training)
 În domeniul medical: utilizarea bazelor de date cu informații despre
pacienți, conducerea intervențiilor medicale, etc.
 În domeniul transportului : rezervări on-line, conducerea traficului
 În domeniul afacerilor: managementul proiectelor, tranzacții , aplicații
de conducere si gestionare pentru afaceri
 În domeniul științific : efectuarea de calcule complexe, modelarea
proceselor
 În domeniul industriei : conducerea proceselor industriale

Sănătate si securitate
Mediul sănătos de lucru este esențial pentru păstrarea productivității
utilizatorilor. Crearea unui mediu sănătos este sarcina ergonomiei – știința
proiectării echipamentelor astfel încât sa interacționeze optim cu corpul
uman.

Poziția la calculator
 capul trebuie sa fie centrat pe mijlocul monitorului, la o lungime de braț
de acesta si cu marginea de sus a ecranului la nivelul sprâncenelor.
 umerii trebuie sa fie ținuți confortabil în jos,
cu spatele drept.
 coatele se mențin relaxate, apropiate de corp
la 90°.
 încheieturile sa fie relaxate intr-o poziție
neutra, fără sa se sprijine de marginea
biroului.
 genunchii sa fie puțin mai jos decât coapsele.
 scaunul sa fie împins ușor înainte.
 gatul sa fie menținut drept fără a se inclina în fata sau în spate.
 degetele sa fie ușor îndoite spre palma.
 tălpile sa fie neapărat lipite de pardoseala

15
Mișcări de relaxare si poziții de evitat :

Pierderea datelor
Pentru a proteja datele care s-ar putea pierde datorita defectării
suporturilor de memorie trebuie urmate câteva reguli simple:
 utilizarea unei surse neîntreruptibile (UPS)
 salvarea regulata a datelor
 realizarea copiilor de siguranța (backup) în mod regulat

Securitate
Politicile de securitate asigura datele împotriva accesului neautorizat.
Direcțiile principale de acțiune sunt:
 controlul si restricționarea accesului la calculatoare;
 stabilirea privilegiilor(drepturilor) de utilizare a resurselor;
 utilizarea unei metode adecvate de utilizare si schimbare a parolelor;
 utilizarea programelor anti virus si a programelor firewall;
 criptarea datelor transferate prin rețea

Viruși
Virusul informatic este un program care se instalează fără voia
utilizatorului, se poate copia singur și provoacă pagube atât în sistemul de
operare cât și în elementele hardware (fizice) ale computerului.

Tipuri de viruși :
 viruși vierme (worm), se transmit în principal prin Internet; pot fi
primiți prin e-mail, prin vizitarea unor site-uri infectate, sau prin
descărcarea si rularea unui program infectat. Acești viruși vor încerca
sa se transmită singuri mai departe spre adresele de e-mail din Address
Book sau spre o adresa predefinita, uneori atașând documente
confidențiale sau parole de dial-up si e-mail de pe calculatorul victimei.
Cei mai cunoscuți viruși din aceasta categorie sunt Love Letter si
SirCam.
 viruși tip cal troian sau backdoor, care se ascund în interiorul unor alte
programe si apoi duc la îndeplinire niște acțiuni nedorite, permițând

16
oricărui autointitulat "hacker" accesul deplin la calculatorul infectat
prin acea "ușa deschisa din spatele casei", de câte ori acesta este
conectat la Internet. Reprezentativi sunt virușii BackOriffice si
SubSeven.
 viruși macro, care sunt de fapt niște funcții incluse în documente Word
sau Excel si care se transmit odată cu ele. Aceștia se multiplica la
nesfârșit, infectând toate documentele de pe hard disk si fiind transmiși
mai departe odată cu utilizarea în comun de mai multe persoane a
respectivelor fișiere.
Condiția pentru ca un calculator sa fie infectat de un virus este ca virusul sa
fi fost activat (rulat), prin deschiderea fișierului, documentului sau e-mail-
ului purtător. Virușii continua sa afecteze calculatoarele din întreaga lume
mai ales datorita erorilor din sistemul de operare Windows si programelor
de e-mail care permit executarea lor fora a verifica în prealabil, dar si din
cauza utilizatorilor nepricepuți.

Măsuri antivirus
 utilizarea unui program antivirus actualizat cat mai des. Utilizarea unui
program antivirus trebuie totuși completata de o suita de soluții si
reguli de utilizare a calculatorului, care reduc si mai mult riscul
infecțiilor
 Niciodată nu deschideți fișierele primite prin e-mail sau descărcate de
pe site-uri personale, mai ales daca v-au fost trimise fora solicitarea
dumneavoastră expresa, fără a le scana întâi cu programul antivirus.
Daca aceasta regula ar fi respectata, cea mai mare parte a cazurilor de
virusări de sisteme ar fi eliminata.
 Împiedicați Internet Explorer si Outlook de a mai rula automat
programele VBS, Visual Basic Script, incluse în pagini web sau e-mail-
uri.
 Aduceți-va sistemul la zi cu ultimele bug patch-uri

Legislație
Concepte de baza
 Termenul de copyright se refera la un set de drepturi exclusive
acordate autorului sau creatorului unei opere originale; este vorba în
principal de dreptul de a copia, distribui si modifica acesta opera.
 Licența software este un acord legal ce însoțește un produs informatic
și dă dreptul utilizatorului de a folosi o aplicație software. O licența
tipica da utilizatorului dreptul de a utiliza software-ul intr-un mod care
nu intra în contradicție cu drepturile de proprietate ale creatorului.
 Termenul de shareware se referă la software-ul proprietar care este
furnizat gratuit pentru o perioadă limitată, dar care conține restricții de

17
funcționalitate, disponibilitate sau comoditate în utilizare. Programele
shareware se obțin gratuit, fie prin download de pe internet sau din CD-
urile unor reviste de specialitate.
 Freeware sunt acele programe pentru computer care au drepturi de
autor înregistrate și sunt accesibile pentru a fi utilizate gratuit, pentru o
perioadă nelimitată de timp. Unicul criteriu pe care trebuie să-l posede
un program pentru a fi clasificat ca „freeware” este accesibilitatea
gratuită pentru o perioadă nelimitată de timp. Freeware se diferențiază
de Free Software (Software Liber) prin sensul cuvântului „free”.
Freeware înseamnă gratis, iar Free Software – libertate pentru studiere,
modificare, copiere, redistribuire și utilizare în orice scop, nu neapărat
gratuit. Oricum, multe programe pot fi în același timp și freeware și free
software.
 Open source înseamnă sursă deschisă, în sensul ca toate codurile sursa
ale unui program pot fi vizualizate si modificate de utilizator. Software-
ul open source nu este în mod obligatoriu gratuit.

Legislația în România
Legea privind dreptul de autor si drepturile conexe cu modificările aduse
până în aprilie 2011
 Lege nr. 329 din 14 iulie 2006 privind aprobarea Ordonanței de
urgenta a Guvernului nr. 123/2005 pentru modificarea si completarea
Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe
 Ordonanța de Urgenta nr. 123 din 1 septembrie 2005 pentru
modificarea si completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si
drepturile conexe
 Legea nr. 285 din 23 iunie 2004 pentru modificarea si completarea
Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe
 Legea 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe ( versiunea
în vigoare până la 30 Iulie 2004 )
 Decret 321 din 18 Iunie 1956 privind dreptul de autor - valabil până la
data de 14 martie 1996
 Ordonanța Guvernului nr. 25/2006 privind întărirea capacitații
administrative a Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor -
Republicat în Monitorul Oficial nr. 657 din 18.09.2008 - cu modificările
aduse prin OUG nr. 43/2010
 Ordonanța Guvernului nr. 25/2006 privind întărirea capacitații
administrative a Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor - varianta
inițiala
 Legea 364/2006 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2006
privind întărirea capacitații administrative a Oficiului Roman
pentru Drepturile de Autor

18
 Metodologia privind stabilirea remunerațiilor cuvenite titularilor de
drepturi patrimoniale de autor de opere muzicale pentru reproducerea
si/sau comunicarea publica a operelor muzicale prin servicii online sau
mobile publicata în Monitorul Oficial nr. 273 din 27 Aprilie 2010
 Metodologia pentru utilizarea operelor muzicale ca tonuri de apel
pentru telefoanele mobile si drepturile patrimoniale cuvenite titularilor
drepturilor de autor publicata în Monitorul Oficial nr. 58 / 18 Ianuarie
2005
 Legea 533/2004 pentru modificarea si completarea Ordonanței
Guvernului nr. 51/1997 privind operațiunile de leasing si societățile de
leasing publicata în Monitorul Oficial nr. 1 135 / 1 decembrie 2004 (
Legea leasingului pentru software )

19
UTILIZAREA COMPUTERULUI ŞI ORGANIZAREA
FIŞIERELOR
Pornirea computerului si logarea folosind un nume de
utilizator si o parolă
Pentru a porni computerul acționați butonul
Power de pe carcasa. Monitorul va afișa ecranul de
conectare la sistemul de operare cu numele
utilizatorului si câmpul în care se introduce parola.
Acest ecran se afișează numai daca utilizatorul
unic are definita o parola, sau sunt mai mulți
utilizatori declarați ai sistemului. Daca utilizatorul
implicit nu are definita o parola, la pornire se sare peste aceasta etapa.

Oprirea calculatorului si a sistemului de operare se face acționând butonul


Shut Down din meniul Start . Daca dați
click pe săgeata din dreapta butonului Shut
Down, aveți acces la comenzile pentru
schimbarea user-ului(Switch user), deconectare
de la sistem (Log off), blocare (Lock), restartare
(Restart), trecere în regim de așteptare (Sleep)

Închiderea aplicațiilor care nu răspund


Daca sunteți conectat cu drepturi de administrare si apăsați combinația de
taste Ctrl+Alt+Del obțineți un ecran asemănător cu ecranul de logare din
care puteți alege comanda Start Task Manager. În acest mod controlați
execuția aplicațiilor active la un moment dat.

 Pentru a opri o aplicație (de exemplu, în cazul în care nu mai răspunde


– not responding) dați click pe numele aplicației, apoi pe End Task.
Windows va încerca sa oprească aplicația fără sa piardă datele
prelucrate.
 Pentru a trece la alta aplicație dați click pe Switch to (opțiunea este
utila când v-ați împotmolit intr-o aplicație oarecare, de exemplu intr-un
joc).

20
Ajutor si asistenta pentru rezolvarea problemelor
Folosirea funcției “Help”
Puteți obține ajutor legat de utilizarea sistemului
de operare daca dați click pe start, apoi pe
comanda Help and Support, sau daca folosiți tasta
F1. Se obține caseta de dialog Windows Help and
Support în care puteți introduce subiectul de
căutare si obține documentația necesara.

În partea din dreapta jos a casetei de dialog găsiți


comenzile de configurare pentru sursa
documentației : Online Help sau Offline Help.

Depanarea problemelor (troubleshooting)


Sistemul de operare este furnizat cu un sistem de depanare integrat pentru
cazul în care apar diverse erori. Pentru a utiliza sistemul de depanare
alegeți Start ➪Control Panel ➪System and Security ➪Action Center ➪
Troubleshooting (Fiind and fix problems). În fereastra de dialog indicați
problema si veți fi asistat în procesul de rezolvare.

Urmărirea stabilității sistemului


Daca doriți sa identificați problemele
apărute în utilizarea sistemului, în
special cele care se repeta, puteți
utiliza instrumentul de urmărire a
stabilității: Start ➪Control Panel ➪
System and Security ➪ Action
Center ➪ Reliability Monitor. În
aceasta fereastra puteți obține
informații importante din istoricul
evenimentelor afișate.

21
Folosirea interfeței grafice GUI- Graphical User Interface
O interfața grafica GUI, permite utilizatorului sa interacționeze cu
echipamentele electronice prin intermediul elementelor grafice în locul
comenzilor de tip text. După pornirea calculatorului si a sistemului de
operare, monitorul va afișa desktop-ul, adică suprafața pe care sunt așezate
celelalte elemente grafice: pictograme (icons), butoane (buttons), ferestre
(windows), meniuri (menus).

Pictograme (icons)
Exista reprezentări standard pentru anumite tipuri de pictograme:

 Pictograme pentru
fișiere. Fișierele
sunt colecții de date
omogene din punct
de vedere al
conținutului. Toate date din calculatorul dumneavoastră sunt păstrate
în fișiere. Fișierele sunt identificate prin numele si prin tipul lor. Mai
multe informații despre fișiere se găsesc în secțiunea dedicata acestui
subiect
 Pictograme pentru foldere. Folderele
sunt colecții de fișiere si se identifica prin
numele lor. Uneori se folosește termenul
de director în loc de folder
 Pictograme pentru aplicații. Aplicațiile
sunt programe, care lucrează cu date si
cu fișiere. Numele fișierelor de tip
aplicație, au în general extensia .exe
 Pictograme pentru scurtături (shortcut) : cai rapide
pentru accesarea aplicațiilor sau fișierelor din alte
locații decât cele în care sunt memorate
 Pictograme sistem pentru aplicații incluse în
sistemul de operare si care îndeplinesc unele din
funcțiile acestuia

22
Elementele desktop-ului

Gadget-uri

Pictograme

Background

Notificari

Butonul Start TaskBar Afiseaza desktop


(Aero Peek)

Elementele ferestrelor

Titlu Minimizare Maximizare


Inchidere

Meniu (sau ribbon)

Bara de derulare

Bara de stare

23
Precizări :

Toate aplicațiile rulează în ferestre proprii. Închiderea unei ferestre este


echivalenta cu oprirea aplicației. Minimizarea ferestrei nu presupune
oprirea aplicației, programul rulează iar acest fapt este indicat pe zona
Taskbar(bara de sarcini) de pe desktop.Maximizarea ferestrei determina
afișarea ei pe tot ecranul ; după maximizare, butonul de maximizare se
transforma în buton de restaurare. O fereastra poate fi dimensionata si cu
ajutorul mouse-ului : când simbolul mouse-ului atinge o margine a ferestrei
se transforma în săgeată dubla si putem trage marginile cu butonul din
stânga apăsat; eliberam butonul când fereastra atinge dimensiunile dorite.
Ferestrele se pot muta pe desktop dacă se poziționează mouse-ul pe titlu,
se tine butonul din stânga apăsat, apoi se deplasează fereastra în poziția
dorita si se eliberează butonul. La un moment dat pot rula simultan mai
multe aplicații, fiecare în fereastra proprie (sistemul de operare este
multitasking).

Butonul si meniul Start


Utilizator

Programe utilizate
recent

Programe și foldere
implicite

Câmpul pentru căutare


Search Box

Pictograme pe TaskBar

În figura sunt indicate elementele implicite. Meniul Start poate fi


personalizat.

24
Personalizarea interfeței grafice

Personalizarea desktop-ului
Faceți click-dreapta pe suprafața
libera a desktop-ului si alegeți
Personalize. Din panoul cu elemente
de personalizare puteți alege o tema
oarecare. Fiecare tema implicita
Windows conține o serie de imagini
care schimbă la fiecare 30 de minute.
Daca doriți să faceți schimbări în
cadrul temei, faceți click pe link-uile
din partea de jos : Desktop
Background (setări pentru fundal),
Window Color ( setări generale
pentru ferestre : margini, meniu,
taskbar), Sounds(schema de sunete), Screen Saver (pentru managementul
puterii si imaginilor afișate în timpul cat sistemul nu este folosit)

Alegerea imaginii de fundal – background


Faceți click-dreapta pe suprafața libera a desktop-ului si alegeți Personalize
apoi Desktop Background. În continuare puteți sa :
 Faceți click pe lista derulanta (drop-down) Picture Location pentru a
alege dintre imaginile (wallpapers) livrate împreună cu sistemul de
operare
 Faceți click pe butonul Browse pentru a naviga în diferite locații pe
computer pentru a alege imaginea de fundal dorita
 Alegeți comanda Solid Color pentru a stabili culoarea de la baza
Desktop-ului – este culoarea daca apare daca nu avem o imagine de
fundal sau daca imaginea este mai mica decât suprafața desktop-ului

În partea de jos a casetei de dialog se pot alege următoarele opțiuni:


o Poziția în care va apărea pe desktop imaginea de fundal (Picture
position):
- Fill : imaginea este extinsă la întregul ecran, fără distorsiuni,
eventual sunt tăiate marginile
- Fit : imaginea este încadrată în întregime în ecran, fără
distorsiuni, iar spațiul rămas liber pe desktop este umplut cu
culoarea de baza
- Strech : imaginea este încadrată în întregime pe ecran, cu
posibile distorsionări.

25
- Tile : imaginea este afișată repetat pana când se umple
ecranul
- Center : imaginea este centrata pe ecran la mărimea
originala
o Intervalul de timp la care se schimba imaginea si ordinea
imaginilor (Shuffle-
aleatoriu)

Controlul pictogramelor (icons)

Faceți click-dreapta pe suprafața libera a desktop-ului si puteți sa alegeți :


 Sort By pentru a aranja pictogramele de pe Desktop în ordine
alfabetica (Name), după mărime (Size), după tip (Type)
 View pentru a stabili mărimea
pictogramelor : mare (Large
icons), medie(Medium icons),
mici(Small icons). Tot aici
puteți bifa opțiunile de
aranjare: autoaranjare (Auto
arrange icons) , alinierea
„rețea” (Align icons to grid)
pentru a împiedica
suprapunerea pictogramelor.
De asemenea, puteți bifa opțiunile pentru afișarea/ascunderea
pictogramelor(Show desktop icons) sau a gadget-urilor (Show
desktop gadgets)

Utilizarea unui Screen-Saver


Screen saver-ul nu are un rol practic în cazul monitoarelor LCD. În cazul
monitoarelor CRT (cu tub catodic), un screen-
saver afișa o imagine dinamica pentru a evita
deteriorarea substanței fluorescente de pe
suprafața interioara.

Faceți click-dreapta pe suprafața libera a


desktop-ului si alegeți Personalize. În
fereastra de dialog, alegeți Screen Saver apoi
imaginea dorita din lista derulanta Screen
Saver. Daca doriți, puteți bifa opțiunea On
resume, display logon screen ; aceasta

26
opțiune permite ca, la revenirea prin apăsarea unei taste, sa se afișeze
ecranul de logon (daca utilizatorul are definita o parola).

Modificarea rezoluției ecranului


Faceți click-dreapta pe suprafața libera a desktop-ului si alegeți Screen
Resolution din meniul contextual. Apare o fereastra de dialog cu comenzi
intuitive, în care puteți schimba rezoluția ecranului. Se poate face același
lucru daca faceți click dreapta pe suprafața libera a desktop-ului si alegeți
succesiv Personalize ➪ Display ➪ Adjust resolution.

Modificarea mărimii textului


Faceți click-dreapta pe suprafața libera a desktop-ului si alegeți succesiv
Personalize ➪ Display apoi stabiliți mărimea fontului (textului). Daca
doriți sa măriți temporar doar o parte din ecran, puteți folosi instrumentul
Magnifier.

Taskbar
În partea de jos a ecranului se afla bara de sarcini –taskbar. Aceasta
conține în mod implicit trei
pictograme : Windows Explorer,
Windows Media Player, Internet
Explorer. Pe lângă aceste
pictograme, pe taskbar sunt
afișate pictograme
corespunzătoare aplicațiilor care
rulează la un moment dat.
Windows poate rula simultan mai multe programe în
regim multitasking. Daca un program rulează mai multe
instanțe, când treceți cu mouse-ul peste pictograma de pe
taskbar apar miniaturi corespunzătoare cu acestea.
Daca faceți click-dreapta pe pictograma unei aplicații de
pe taskbar obțineți o lista (istoric) cu ultimile documente
sau instanțe deschise de aplicația respectivă. Daca doriți,
puteți fixa instanța sau documentul respectiv în lista de
istoric prin alegerea comenzii Pin this program to
taskbar.

În partea dreapta de pe taskbar se afla zona de notificare si butonul


AeroPeek cu ajutorul căruia putem afișa desktopul si minimiza ferestrele
curente.

27
Informațiile de baza despre computerul utilizat
Pentru a obține informațiile de baza despre computerul utilizat alegeți
succesiv Start ➪Control Panel ➪System and Security ➪System. Veți
obține fereastra View Basic information about your computer -
informații generale de spre computerul dumneavoastră : versiunea
sistemului de operare, tipul procesorului, memoria instalata, numele
computerului , a domeniului si a grupului de lucru în rețea.

Setări regionale : data si ora, limba, tastatura


Din meniul Start, alegeți Control Panel. În fereastra panoului de control
alegeți Clock, Language and Region. În continuare puteți să :
 selectați Date and time pentru a deschide
caseta de dialog în care puteți face
următoarele setări: data și
ora,comportamentul la trecerea la ore de
vara/iarna, fusul orar, adăugarea unor alte
ceasuri gadget si sincronizarea cu serverul
de timp. O varianta de a schimba data si ora
este sa faceți click pe ceasul din dreapta a
barei de sarcini (taskbar), apoi pe Change
date and time settings
sau,
 selectați Region and Language pentru a obține următoarea caseta de
dialog :
În aceasta caseta de dialog puteți selecta filele
(tab-urile)
 Formats – pentru a stabili formatul de
reprezentare pentru data si ora; de
exemplu, puteți stabili daca
reprezentarea datei se va face în forma
M/d/YY (luna/zi/an) sau (Z/L/YY)
 Keyboards and Languages – pentru a
adăuga tipuri tastaturii si suport pentru
limbi suplimentare

Instalarea si dezinstalarea aplicatiilor software


În general, aplicațiile sunt livrate cu un program de instalare propriu.
Lansând în execuție acest program ( de
obicei setup.exe), aplicația dorita se va
instala pe calculatorul dumneavoastră.
Pentru a dezinstala sau a modifica o aplicație,
puteți parcurge următoarea secvența: Start

28
➪ Control Panel ➪ Programs . În fereastra de dialog Programs puteți
alege una din cele trei variante :
 Programs and Features – în lista aplicațiilor instalate si gestionate de
sistemul de operare, faceți click pe aplicația dorita apoi pe una din
comenzile Uninstall (dezinstalare), Change (modificare) sau Repair
(reparare)
 Default Programs – pentru gestionarea programelor implicite utilizate
de sistemul de operare pentru deschiderea si prelucrarea unor anumite
tipuri de fișiere
 Desktop Gadgets – pentru gestionarea aplicațiilor de tip gadgets
(adăugare, ștergere, restaurare, găsire de gadget-uri on-line)

Utilizarea unei aplicații simple pentru editarea textului


Pentru procesarea rapida a textului se pot folosi aplicații simple cum sunt
Notepad sau Wordpad. De exemplu, puteți utiliza WordPad utilizați
următoarea secvența de acțiuni : Start ➪ AllPrograms ➪Accessories ➪
WordPad. Fereastra tipica pentru aceasta aplicație conține următoarele
elemente :

Bara de unelte cu
acces rapid
File (tab-uri) cu comenzi

Panglica(ribbon)
cu file(tabs)

Zona
documentului

Instrumentul
Zoom

O sesiune de lucru simpla cu WordPad

Introducerea textului
În zona documentului apare o linie clipitoare numita cursor (sau punct de
inserție); daca apăsați tastele tastaturii, caracterele vor apărea în poziția
cursorului. Daca doriți sa mutați cursorul, faceți click cu mouse-ul în noua
poziție. Pentru ștergerea caracterelor puteți sa utilizați tasta backspace

29
pentru ștergere la stânga cursorului, sau tasta Del pentru ștergere la
dreapta cursorului. Daca textul este mai lung decât un rând, acesta se
înfășoară automat trecând pe rândul următor. Daca doriți sa încheiați forțat
un rând, apăsați Enter.

Selectarea textului în vederea prelucrării


Porțiuni de text pot fi selectate în vederea prelucrării – copiere, mutare,
ștergere. Pentru a selecta text, țineți apăsat butonul din stânga mouse-ului
si deplasați-l peste text; textul selectat va apărea evidențiat. Selectați un
cuvânt dacă faceți dublu-click pe acesta; cu triplu-click selectați un
paragraf.

Copierea textului si lipirea acestuia în altă locație


1. Selectați textul
2. În fila Home, alegeți comanda Copy ( sau apăsați simultan Ctrl+C)
3. Poziționați cursorul în locul în care doriți sa lipiți textul selectat
4. În fila Home alegeți comanda Paste ( sau apăsați simultan Ctrl+V)

Mutarea textului în altă locație


5. Selectați textul
6. În fila Home, alegeți comanda Cut ( sau apăsați simultan Ctrl+X)
7. Poziționați cursorul în locul în care doriți sa lipiți textul selectat
8. În fila Home alegeți comanda Paste ( sau apăsați simultan Ctrl+V)

Ștergerea textului
9. Selectați textul pe care doriți să-l ștergeți
10. Apăsați tasta Del

Anularea unei acțiuni greșite se face apăsând Ctrl+Z sau apăsând butonul
Undo din bara cu unelte rapide.

Formatarea (schimbarea aspectului) textului


11. Selectați textul pe care doriți să-l formatați
12. Folosiți (click pe butoane) comenzile din grupul Font din fila(tab-
ul) Home ca în figură

Alegeți fontul Alegeți mărimea fontului Mărire/micșorare text


cu o treapta

Culoare text

Culoare evidențiere

aldin cursiv subliniat tăiat indice exponent

30
Formatarea paragrafelor
Spațiere rânduri
indentare
Alinierea textului marcatori
1. Selectați paragraful pe care doriți să-l aliniați
2. Folosiți butoanele de aliniere din grupul de
comenzi Paragraph (taga, centru, dreapta,
stânga-dreapta)

Butoane pentru
Indentarea textului
aliniere
1. Selectați paragraful pe care doriți să-l aliniați
2. Folosiți butoanele de indentare din grupul de comenzi Paragraph din
fila(tab-ul) Home.

În grupul de comenzi Paragraph găsiți și butoanele pentru marcatori și


spațierea rândurilor

Salvarea documentului
Acționați butonul WordPad, apoi alegeți comanda Save. Se va deschide
caseta de dialog Save As în care trebuie sa precizați locația în care salvați
documentul, numele documentului și tipul. Apoi faceți click pe butonul
Save.

Inserarea imaginilor
În fila Home, din setul de comenzi Insert, alegeți comanda Picture
pentru a deschide caseta de dialog Select Picture în care puteți alege
imaginea pe care doriți să o introduceți în document.

Imprimarea documentului
Acționați butonul WordPad, apoi alegeți comanda Print. Se va deschide
caseta de dialog Print, selectați opțiunile dorite, apoi dați click pe butonul
Print

31
Selectarea imprimantei

Bifati pentru tiparire în fisier

Vă permite să imprimați anumite pagini sau


secțiuni din document. Pentru a selecta pagini
individuale sau o secvență (un interval) de
pagini, se pot tasta numerele paginilor,
separate prin virgule sau cratime. De exemplu,
dacă tastați 1,4,5-7, vor fi imprimate doar
paginile 1 și 4, apoi de la pagina 5 până la
7.Opțiunea Selectare vă permite să imprimați
numai text sau ilustrații care au fost selectate
în document. Opțiunea Pagina curentă vă
permite să imprimați doar pagina care este
afișată în respectivul moment.

Optiunea de asamblare: daca selectați


Stabilirea
, se vor tipari toate paginile cu nr.1,
numarului de
apoi toate paginile cu nr.2, ș.a.m.d.
copii

Introducerea unei capturi de ecran intr-o aplicație de editare a textelor


Pentru a face o captura de ecran (o copie a imaginii ecranului este dusa în
memoria clipboard) apăsați tasta PrintScreen. Imaginea din clipboard
poate fi adusa intr-un document deschis cu un editor de text cu comanda
Copy. Daca, în loc de ecranul întreg, dorim sa copiem în
clipboard doar o fereastra activa de pe ecran, apăsam
combinația de taste Alt+PrintScreen; putem apoi sa
lipim imaginea capturata în orice editor de text cu
comanda Paste.
O modalitate buna de a captura orice porțiune din ecran
este utilizarea aplicației Snipping Tool. Faceți click
succesiv pe Start, Accessories, SnippingTool. Apăsați
butonul din stânga mouse-ului și trageți peste zona de
ecran pe care doriți să o capturați, apoi eliberați
butonul. Imaginea capturată apare în fereastra aplicației
și se poate salva, edita sau se poate copia și apoi lipi într-un document
deschis cu un editor de text.

Organizarea fișierelor
Nume, cale, extensii
Suporturile de memorie (discuri fixe , hard-disks), CD-uri, DVD-uri, discuri
flexibile (floppy disk), memorii stick, etc.) sunt identificate de sistemul de
operare prin intermediul următoarelor notații:
A: sau B: pentru discurile flexibile
C: , D: , E: , … pentru restul suporturilor de memorie

32
Datele sunt păstrate în colecții omogene numite fișiere (files). Un
dispozitiv de memorie poate stoca multe fișiere iar pentru utilizarea lor
eficientă se folosește o structură ierarhică. Mai multe fișiere pot fi grupate
în entități numite foldere sau directoare (folders). Un folder poate
conține fișiere dar și alte foldere.
Datele de identificare ale fișierelor sunt calea (path), numele (name) și
extensia (extension). Acestea trei luate împreună determină univoc fiecare
fișier aflat pe dispozitivul de stocare respectiv. În cazul folderelor
identificarea se face în același mod; de obicei, folderele nu au o extensie.
Numele utilizate pentru fișiere pot conține orice caractere, mai puțin / \ : *
? “ < > | . În general, numele fișierelor ar trebui să fie cât mai scurte și mai
sugestive. În exemplul
C:\download\carti\utilizarea_calculatorului.pdf
secvența C:\download\carti\ reprezintă calea (path),
utilizarea_calculatorului reprezintă numele fișierului, iar pdf reprezintă
extensia (extension) . Extensia este legată de conținutul (tipul) fișierului.
Exemple uzuale de extensii (tipuri) de fișiere :
.exe, .com – fișiere executabile (programe)
.jpg, .gif, .bmp, .tif – fișiere imagine
.xls – fișiere de tip tabel (Excel)
.doc, .docx - documente (Word)
.ppt – prezentări (PowerPoint)
.mdb – baza de date (Access)
.txt – fișier text
.mp3, .mp4, .wav – fișiere audio
.avi, .mov – fișiere video
.pdf – portable document format
Pentru accesarea fișierelor, sistemul de operare citește tabela de conținut a
dispozitivului de stocare (în engleză File Allocation Table, prescurtat FAT).

Vizualizarea structurii de foldere și fișiere


Pentru vizualizarea structurii de foldere și de fișiere se poate folosi
aplicația Windows Explorer. Dați click pe Start ➪ Accessories ➪
Windows Explorer și veți obține o fereastră în care puteți indica folderul
al cărui conținut doriți să-l afișați (dați click pe numele folder-ului).

33
Click pe săgeată pentru Set de acțiuni Aici introduceți
a schimba folder-ul (comenzi) uzuale criteriul de căutare

Butonul Help
(obținerea asistenței)

Afișare/ascundere
panou de examinare
(Preview Panel)

Modul de vizualizare
(Change your view)

Lista fișierelor din


folderul selectat
(vedere Large Icons)

Detalii despre fișierul


selectat

Structura arborescentă de foldere; dați click pe folderul al cărui conținut trebuie afișat. Dați click
pe săgeata din stânga numelui pentru a extinde sau pentru restrânge structura.

Despre modul de afișare a listei de fișiere


Butonul Change your view vă permite să controlați modul
de afișare a listei de fișiere : cu pictograme mici, medii,
mari și foarte mari; afișare de tip listă (List), listă cu detalii
despre fișier(Details), listă cu detalii despre conținut
(Content). În modul de afișare Details, lista de fișiere apare
sub formă de tabel cu nume, data modificării, tip, mărime;
daca dați click pe titlul coloanei veți sorta lista în după
criteriul din titlul tabelului. În partea din dreapta sus a
ferestrei Windows Explorer găsiți butonul Show Preview
Panel (panou de examinare) Dacă acționați acest buton, în partea dreapta
apare un panou suplimentar care vă permite să examinați conținutul
fișierului selectat.

Proprietățile și atributele fișierelor


În fereastra Windows Explorer faceți click dreapta pe
pictograma fișierului și, în meniul contextual dați click
pe comanda Proprieties pentru a afișa fereastra de
dialog Proprieties; aceeași fereastră se obține daca
selectați fișierul, alegeți Organize din bara cu comenzi
uzuale și apoi dați click pe Proprieties
În această fereastră puteți schimba doua din atributele
fișierului selectat : dacă este setat, atributul Read-only

34
permite deschiderea fișierului pentru examinare, dar nu este permisă
modificarea lui; dacă este setat, atributul Hidden împiedică afișarea
pictogramei acestuia în fereastra Windows Explorer adică devine ascuns.
Dacă doriți ca fereastra Windows Explorer să afișeze și fișierele ascunse
apăsați tasta Alt pentru a activa meniul
din partea de sus a ferestrei ; selectați
meniul Tools, apoi comanda Folder
options… și dați click pe fila (tab-ul) View.
În zona Advanced Settings, marcați
opțiunea Show hidden files, folders or
drive. Tot în aceasta fereastră puteți să
stabiliți și alte opțiuni de afișare în
fereastra windows Explore : de exemplu
puteți bifa opțiunea de afișare permanentă
a meniului – Always show menus , sau
opțiunea de ascundere a extensiei
fișierelor de tip cunoscut, adică asociate cu
aplicații instalate – Hide extensions for
known types (pentru a vedea și extensiile
fișierelor, nu doar numele, trebuie să debifați această opțiune).

Redenumirea, copierea, mutarea, stergerea fișierelor și folderelor


Pentru redenumirea unui fișier sau folder faceți click-dreapta pe
pictograma acestuia, apoi alegeți comanda Rename și introduceți noul
nume de la tastatură apoi apăsați tasta Enter sau dați un click suplimentar
în exteriorul pictogramei. Ca varianta, puteți redenumi un fișier sau folder
daca îl selectati, apoi dați click pe Organize si alegeți comanda Rename.
Pentru copierea unui fisier sau folder urmati urmatorii pasi :
1. Click-drepta pe fisierul sau folderul sursa apoi alegeți comanda
Copy .
2. Navigați cu Windows Explorer în folderul destinatie
3. În interiorul folderului destinatie dati click dreapta apoi alegeti
comanda Paste (Lipire)
Variante:
 puteti folosi combinatia de taste Ctrl+C pentru copiere si Ctrl+V
pentru lipire.
 Comenzile Copy si Paste pot fi selectate din meniul Organize
 Daca este vizibil meniul ferestrei (prin apsarea tastei Alt),
comenzile Copy si Paste se pot selecta din meniul Edit
Pentru mutarea unui fisier sau folder urmati urmatorii pasi :
1. Click-drepta pe fisierul sau folderul sursa apoi alegeți comanda Cut
(Taiere) .
2. Navigați cu Windows Explorer în folderul destinatie

35
3. În interiorul folderului destinatie dati click dreapta apoi alegeti
comanda Paste (Lipire)
Variante:
 puteti folosi combinatia de taste Ctrl+X pentru copiere si Ctrl+V
pentru lipire.
 Comenzile Cut si Paste pot fi selectate din meniul Organize
 Daca este vizibil meniul ferestrei (prin apsarea tastei Alt),
comenzile Cut si Paste se pot selecta din meniul Edit

Pentru stergerea unui fisier sau folder dati click-drepta pe fisierul sau
folderul pe care doriti sa-l stergeti si alegeti comanda Delete. În urma
acestei operatiuni, fisierul este mutat intr-un folder special numit
Recycle Bin. Pentru a deschide acest folder dati dublu-click pe
pictograma Recycle Bin e pe Desktop. Puteti recupera fisierul sters
daca în fereastra Recycle Bin dati click-dreapta pe fisierul sters anterior si
alegeti comanda Restore. Daca vreti sa eliminati definitiv fisierul, alegeti
Delete din acelasi meniu.
De asemenea, puteti opta pentru a restaura sau a elimina toate fisierele din
Recycle Bin. Comenzile corespunzatoare sunt Empty the Recycle Bin
(goleste cosul) si Restore all items (restaureaza totul) pe care le gasiti în
partea de sus a ferestrei în zona comenzilor uzuale.
Variante:
 În meniul Organize din zona comenzilor uzuale , gasiti comanda
Delete pentru elimiarea definitiva a fisierului selectat în Recycle
Bin.
 Daca este vizibil meniul ferestrei (prin apsarea tastei Alt),
comenzile Delete si restore pot fi gasite în meniul File

Selectarea fișierelor si foldere-lor


Manevrele aplicate unui singur fisier sau folder pot fi folosite pentru
grupuri de fisiere sau foldere astfel incat acestea sa poata fi prelucrate
simultan. Pentru a face acest lucru trebuie sa selectam mai intai fisierele si
folderele grupului. Putem folosi mai multe tehnici de selectare a fisierelor si
foldere-lor :
 În fereastra Windows Explorer , țineti apasat butonul din stânga
mouse-ului și trasați un dreptunghi peste elementele pe care doriți
să le selectați; elementele selectate trebuie să fie învecinate.
 Pentru a selecta elemente învecinate, țineți apasată tasta Shift, dați
un click pe primul element, un click pe ultimul element, apoi eliberți
tasta Shift
 Pentru a selecta elemente care nu sunt învecinate, țineți apăsată
tasta Ctrl și faceți click succesiv pe fiecare element pe care doriți să-
l selectați.

36
Utilizarea scurtăturilor (shortcuts)
Pentru a scurta procedura de acces la o resursă oarecare (program, folder,
fișier) puteți crea scurtături către acestea. În fereastra Windows Explorer,
dați click-dreapta pe elmentul pentru care doriți o scurtătură și alegeți
comanda Create Shortcut.

Utilizarea funcției de cautare


În partea din dreapta sus a oricarei ferestre Windows Explorer se afla
campul Search. Pentru a efectua căutări în folderul deschis și în
subfolderele acestuia, introduceți în câmpul Search textul căutat sau doar
parte din acesta. De exemplu, pentru a efectua cautări în folderul
Documents, introduceți criteriul de cautare în câmpul :

În fereastră vor apare rezultatele căutării – Search Results. Textul scris în


câmpul Search a fost căutat în numele fișierelor și în conținutul acestora.
Dacă doriți să extindeți căutarea, folosiți setul de comenzi de la baza
ferestrei cu rezultate:

De exemplu, pentru a extinde căutarea doar în anumite zone alegeți


comanda Custom pentru a deschide o fereastra de dialog în care puteti
selecta zonele de cautare. Puteți să executați căutări numai după conținutul
fișierelor. Dacă sistemul de operare recunoaște tipul fișierului, caută în
interior cuvântul căutat. Pentru a căuta numai după conținut, acționați

comanda .

Utilizarea filtrelor de cautare :


Dacă dați un click în zona câmpului Search, puteți impune un filtru de
căutare bazat pe una sau mai multe proprități
stocate de sistemul de operare împreună cu
fișierul, de exemplu autorul, tipul fișierului,
marimea acestuia, data modificării.

Utilizarea campului de căutare din meniul Start


Dati click pe butonul Start și tastați cuvântul după care faceți căutarea; pe
măsură ce tastați, apar și rezultatele căutării. Textul scris este căutat în
numele fișierului, în conținutul fișierului în tag-uri și în proprietățile
asociate fișierului. Precizare: căutarea va lua în considerare numai fișierele
indexate. Un index este o colecție de informații despre fișier care va
permite efectuarea căutărilor rapide și precise. În mod implicit, toate
fișierele uzuale și fișierele Office sunt indexate automat; locațiile indexate

37
includ toate folderele incluse într-o librarie (Libraries) , de exemplu
Document Library.

Adaugarea unei locații indexate


Cel mai simplu mod de a adauga o locație
indexata, este să o includem într-o
librărie. În Windows Explorer, dați
click-dreapta pe folder apoi alegeți
comanda Include în library și alegeți un
loc din librariile listate în submeniul din
dreapta.
Pentru a elimina o locație din librarii, în Windows Explorer dați click-
dreapta pe folderul din librarii, apoi alegeți Remove location from
library.
Puteți indexa elemente fară să folosiți librăriile.
Pentru aceasta, folosiți Indexing Options din
Control Panel, dați click pe butonul Modify
pentru a deschide fereastra Indexed Locations în
care puteți bifa elementele pe care le indexațti. În
mod similar, debifați elementele pe care vreți să le
excludeți.

Utilizarea caracterelor de înlocuire (wildcards)


Se pot face căutări fără folosind caractere de înlocuire de exemplu, * care
înlocuiește orice șir de caractere. În versiuni ale altor sisteme de operare o
căutare după crtireiul *ion va da rezultate ca fanion, camion, . În Windows
7, căutarea se face în felul următor :
 Se va căuta în interiorul fișierelor textul ion , dar textul trebuie să apară
la începutul cuvântului. Rezultatul căutării va cuprinde ionescu, ionizare
dar nu va include camion, maioneza
 Se va căuta în numele de fișiere textul ion indiferent de locul în care
apare. Rezultatul căutării va include instruction , ionizare , atentionare
În același mod se pot efectua căutări folosind ca înlocuitor pentru un singur
caracter semnul ?.

Utilizarea operatorilor logici în căutări


Se pot construi expresii mai complexe pentru criteriul de căutare folosind
operatorii logici AND (și) , OR (sau) , NOT (nu). Operatorii logici se scriu cu
litere mari. De exemplu o căutare după manual AND windows va restrange
căutarea la toate fișierele care conțin ambele cuvinte în numele lor, de
exemplu manualdewindows.doc

38
Arhivarea fisierelor
Un program de arhivare combina mai multe fișiere într-un singur fișier de
tip arhivă pentru a ușura manevrarea acestora ( transport, stocare). Exista
mai multe programe de arhivare și mai multe tipuri de arhive. În general,
arhivarea este însoțită de comprimarea fișierelor pentru a ocupa cât mai
puțin spațiu de stocare.

În Windows 7, putem arhiva fișierele în format zip. Pentru


aceasta, selectați fișierele și folderele care vor fi arhivate
folosind tehnicile obișnuite de selectare. Apoi, dați click-
dreapta pe fișierele selectate, alegeți comanda Send to… apoi
Compressed(zipped) folder. Arhiva primește și o pictogramă
specifică.

Pentru dezarhivare, faceți click-dreapta pe


arhivă, apoi alegeți comanda Extract All…
pentru a deschide fereastra Extract
Compressed files în care puteți alege locația
în care dezarhivați fișierele daca acționați
butonul Browse. Pentru a finaliza
dezarhivarea, dați click pe butonul Extract

Imprimarea documentelor
Adăugarea unei imprimante
Când adăugați o imprimantă, Windows va instala automat software-ul care
îi permite să funcționeze cu computerul. Imprimantele se pot conecta prin
cablu sau conexiune fără fir. O imprimantă conectată prin cablu este o
imprimantă care se conectează la computer utilizând un cablu și un port de
pe computer. Cele mai multe imprimante utilizează un cablu USB (universal
serial bus), Când conectați o imprimantă cu cablu la computer și o porniți,
Windows va încerca să o instaleze automat. Dacă Windows nu poate
detecta imprimanta, va trebui să o găsiți și să o adăugați manual. O
imprimantă fără fir este o imprimantă care se conectează la computer
utilizând tehnologie fără fir Bluetooth sau de alt tip, cum ar fi 802.11a,
802.11b sau 802.11g.

Adăugarea manuală a unei imprimante locale


1. Deschideți Imprimante făcând clic pe butonul Start , pe Control
Panel, pe Hardware and sounds, apoi pe Devices and Printers.
2. Faceți clic pe Add printer.

39
3. Selectați Add a local printer.
4. În pagina Choose a printer port, asigurați-vă că s-au selectat
butonul de opțiune Use an existing port și portul de imprimantă
recomandat, apoi faceți clic pe Next.
5. În pagina Install printer driver, selectați producătorul
imprimantei - Manufacturer și numele imprimantei, apoi faceți clic
pe Next.
o Dacă imprimanta nu este listată și dacă aveți discul de
instalare a imprimantei, faceți clic pe Have disk…, apoi
răsfoiți la locația de pe disc în care sunt stocate driverele
imprimantei. Pentru ajutor la localizarea driverelor de pe
discul de instalare, consultați informațiile de la producător
care au însoțit imprimanta.
o Dacă imprimanta nu este în listă și dacă nu aveți discul de
instalare, faceți clic pe Windows Update, apoi așteptați în
timp ce Windows caută toate pachetele de drivere
disponibile. Când se afișează o listă nouă de producători și
imprimante, selectați elementele corespunzătoare în fiecare
listă pentru imprimanta dvs.
6. Efectuați pașii suplimentari din expert, apoi faceți clic pe Finish.

Eliminarea unei imprimante


1. Deschideți Imprimante făcând clic pe butonul Start , pe Control
Panel, pe Hardware and sounds, apoi pe Printers.
2. Faceți click-dreapta pe imprimanta pe care doriți să o eliminați,
apoi faceți clic pe Remove device.
3. Dacă ștergerea imprimantei este imposibilă, faceți din nou click-
dreapta pe imprimantă, faceți click pe Run as Administrator, apoi
faceți click pe Remove. Dacă vi se solicită o parolă de administrator
sau o confirmare, tastați parola sau furnizați confirmarea.

Urmărirea imprimării
Dacă ați inițiat o comandă de imprimare, puteți să vizualizați coada de
așteptare pentru imprimare pentru a urmări operațiunile de imprimare:

1. Deschideți Imprimante făcând clic pe butonul Start , pe Control


Panel, pe Hardware and sounds, apoi pe Printers.
2. Pentru a deschide coada de așteptare pentru imprimare, faceți
dublu clic pe imprimanta pe care o utilizați.

Coada de așteptare pentru imprimare afișează informații despre


documentele ce așteaptă să fie imprimate, cum ar fi starea de imprimare,
proprietarul documentului și numărul de pagini de imprimat. Se poate

40
utiliza coada de așteptare pentru imprimare pentru a vizualiza, a pune
pauză, a relua, a reporni sau a revoca operațiuni de imprimare.

Revocarea, oprirea sau restartarea imprimării :


1. În fereastra Printers , faceți dublu click pe imprimanta pe care o
utilizați.
2. În coada de imprimare, faceți clic cu butonul din dreapta pe
elementul pe care doriți să nu-l mai imprimați, apoi faceți clic pe
Cancel, Pause sau Restart

Setarea imprimantei implicite :


3. Selecți secvența de comenzi Start ➪ Control Panel ➪Hardware
and sounds ➪ Printers.
4. Faceți click cu butonul din dreapta pe imprimanta pe care doriți să
o utilizați, apoi faceți click pe Set as default. Se afișează un marcaj de
selectare în pictograma imprimantei pentru a o marca drept
imprimantă implicită.

Tipărirea documentelor utilizând un program


Pentru a tipări un document
utilizând un program, deschideți
documentul, imaginea sau fișierul pe
care doriți să îl imprimați. După ce
se deschide documentul într-un
program, alegeți opțiunile de
imprimare. De exemplu, în WorPad ,
dați click pe butonul WordPad, apoi
alegeți comanda Print ; în
continuare trebuie să stabiliți
opțiunile de tipărire în fereastra
Print (Imprimare)

Opțiunile comune de imprimare din programe sunt:


 Selectarea imprimantei. Vă permite să alegeți imprimanta dintr-o
listă de imprimante care sunt conectate la computer.
 Intervalul de pagini. Vă permite să imprimați anumite pagini sau
secțiuni din document. Pentru a selecta pagini individuale sau o
secvență (un interval) de pagini, se pot tasta numerele paginilor,
separate prin virgule sau cratime. De exemplu, dacă tastați 1,4,5-7, vor
fi imprimate doar paginile 1 și 4, apoi de la pagina 5 până la 7.
Opțiunea Selectare vă permite să imprimați numai text sau ilustrații
care au fost selectate în document. Opțiunea Pagina curentă vă

41
permite să imprimați doar pagina care este afișată în respectivul
moment.
 Număr de copii și Asamblare Vă permit să imprimați odată mai multe
copii ale unui document, ale unei imagini sau ale unui fișier. Utilizați
opțiunea Asamblare pentru a imprima toate paginile dintr-un
document o dată, în ordine, înainte de a imprima mai multe copii ale
documentului.
 Orientarea paginii. Această opțiune, numită și aspect de coală, vă
permite să imprimați conținutul ca pagină înaltă (Portret) sau pagină
lată (Vedere).
 Dimensiunea hârtiei. Dacă imprimanta poate imprima pe mai multe
dimensiuni de coală, această opțiune vă permite să selectați
dimensiunea hârtiei cu care ați încărcat imprimanta.
 Ieșirea sau sursă de hârtie. Această opțiune, numită și destinație ieșire
sau tavă de hârtie, vă permite să specificați ce compartiment să utilizeze
imprimanta. În felul acesta, se pot încărca și stoca coli hârtie de
dimensiuni diferite în fiecare compartiment.
 Imprimare față-verso. Această opțiune, numită și imprimare duplex
sau pe două fețe, vă permite să imprimați pe ambele fețe ale unei coli de
hârtie. Această opțiune este disponibilă doar dacă este acceptată de
imprimantă.
 Imprimare color sau alb-negru. Această opțiune este disponibilă doar
dacă este acceptată de imprimantă.

Imprimarea utilizând Windows


Cel mai rapid mod de a imprima un document sau un fișier este imprimarea
utilizând Windows. Nu este nevoie să deschideți fișierul, să alegeți opțiuni
de imprimare sau să modificați setările imprimantei. Windows va trimite
documentul de imprimat către imprimanta implicită.

1. Deschideți Documente făcând clic pe butonul Start , apoi pe


Documente.
2. Găsiți fișierul pe care doriți să îl imprimați.
3. Faceți clic cu butonul din dreapta pe fișier, apoi faceți clic pe
Imprimare. Windows îl va imprima utilizând setările implicite ale
imprimantei.

Gestionarea utilizatorilor
În cazul unui calculator individual care rulează Windows 7, exista doua
tipuri de utilizatori : utilizatori cu cont de administrator și utilizatori cu
cont standard. Utilizatorii cu cont de administrator au un număr mai mare
de privilegii față de utilizatorii cu cont standard. Administratorii pot să facă

42
schimbări în modul de funcționare a calculatorului, pot să schimbe parolele
celorlalte conturi sau pot să șteargă alte conturi.

O persoana care utilizează un cont standard poate să :

- Ruleze programele instalate pe computer


- Utilizeze echipamentele hardware instalate
- utilizeze cu drepturi depline toate fișierele din foldere-le publice
(Public folders)
- utilizeze fișierele si celelalte resurse partajate în rețea în grupul Home
(HomeGroup)
- modifice setările contului propriu
- instaleze programe si sa modifice setările sistemului daca poate furniza
o parola de administrator

O persoana care utilizează un cont de administrator poate să utilizeze fără


restricții resursele calculatorului; administratorul poate modifica setările
celorlalte conturi

Adăugarea unui utilizator (user)


1. Alegeți Start➪Control Panel ➪User Accounts and Family Safety ➪
Add or Remove User Accounts ➪ Create a New Account și
completați în fereastra de dialog numele contului ( nu puteți utiliza
caracterele / \ [ ] “ ; : | < > + = , ? * )
2. Alegeți tipul contului Standard user sau Administrator
3. Dați click pe Create Account

Activarea contului Guest


Contul Guest poate fi folosit pentru utilizatori care folosesc calculatorul
fără drepturi speciale cum ar fi accesul la date importante sau executarea
unor programe cu grad ridicat de risc.

1. Alegeți Start➪Control Panel ➪ User Accounts and Family Safety ➪


Add or Remove User Accounts ➪ Guest.
2. Dați click pe butonul Turn on.

Modificarea setărilor conturilor


1. Alegeți Start➪Control Panel ➪ User Accounts and Family Safety ➪
Add or Remove User Accounts
2. Dați click pe numele contului pe care doriți să-l modificați pentru a afișa
caseta de dialog din care puteți selecta acțiunea dorită.

43
Schimbarea numelui contului

Schimbarea parolei

Schimbarea imaginii

Control parental

Schimbarea tipului contului

Stergerea contului

Gestionarea unui cont diferit

Recuperarea contului
Pentru a recupera datele contului puteți să vă creați un reset disk.
Introduceți un suport de memorie USB sau un card, apoi urmați secvența
Start➪Control Panel➪User Accounts and Family Safety și selectați
user-ul. În panoul din stânga, dați click pe Create a password reset disk.
Va trebui să urmați indicațiile de pe ecran pentru a crea un password
reset disk. Depozitați dispozitivul într-un loc sigur. Îl veți putea folosi dacă
uitați parola sau dacă aceasta a fost schimbată accidental.

44
PROCESAREA TEXTULUI

Lucrul cu documente
Deschiderea (si închiderea) unei aplicații de procesare de text.
Deschiderea, închiderea, crearea și salvarea documentelor.

Pornirea programului Word 2010


Puteți porni Word 2010 în mai multe moduri
1. Click pe butonul Start . În meniul Start s-ar putea să găsiți
pictograma pentru programul Word 2010 și puteți da click pe
aceasta pictograma pentru a lansa programul. Dacă nu găsiți
pictograma, treceți la pasul 2.
2. Alegeți All Programs pentru a deschide meniul pop-up, apoi selectați
pictograma pentru programul Word 2010. Dacă nu găsiți pictograma,
treceți la pasul 3.
3. Alegeți grupul Microsoft Office (submeniul) apoi selectați Microsoft
Word 2010.

sau, puteți crea o scurtătură (shortcut) pe Desktop :


1. Găsiți pictograma Word din All Programs și faceți click-dreapta pe
aceasta
2. Alegeți din meniul contextual comanda Send To → Desktop (Create
Shortcut). Daca apăsați ESC, pe Desktop veți observa noua scurtătură

sau, puteți plasa pictograma Word pe Taskbar (Quick Launch)


1. Găsiți pictograma Word din All Programs și faceți click-dreapta pe
aceasta
2. În Windows 7, alegeți comanda Pin to TaskBar

Dacă deschideți un document, programul Word va porni automat,


permițând editarea sau printarea acestuia. Trebuie să faceți dublu-click pe
pictograma asociată documentului.

Părăsirea programului Word 2010


 Click pe tab-ul File
 Alegeți comanda Exit, iar fereastra Word se va închide dacă nu aveți
documente care nu au fost salvate încă. Dacă aveți documente deschise
nesalvate, apare fereastra de dialog în care sunteți solicitat să luați o
decizie în această privință

45
o Salvare (Save):
Salvează documentul
și închide aplicația.
o Nu se salvează
(Don’t Save):
Documentul curent nu se salvează, iar aplicația Word se închide.
o Revocare (Cancel): Word nu se închide și puteți continua editarea
documentului curent.

Pentru închiderea unui document Word puteți alege tab-ul Fișier (File),
apoi comanda Închidere(Close) sau puteți folosi combinația de taste
Ctrl+W.
Pentru deschiderea unui document existent puteți alege tab-ul Fișier (File),
apoi comanda Deschidere(Open) sau puteți folosi combinația de taste
Ctrl+O.

Crearea unui nou document

Când lansați programul Word 2010, acesta deschide în mod automat un


document necompletat (blank document). În figura, se vad elementele
principale ale ferestrei Word 2010.
Bara de unelte cu acces rapid File Grupuri de comenzi
(Quick Access Toolbar) (Tabs) (Command Groups)

Panglică (ribbon)

Bara de derulare
(scroll)
Cursor
Butoane pentru
vizualizare
Riglă

Zoom

Pentru a comanda un document nou, urmați pașii


1. Click pe tab-ul Fișier (File)
2. Alegeți comanda Nou (New). Programul Word va afișează o listă de
șabloane pentru documentul pe care sunteți pe cale să-l creați. Pentru
început, puteți începe cu un Document Necompletat (Blank

46
Document). Desigur puteți lucra pe baza unui șablon oarecare din listă.
După ce ați făcut alegerea, dați click pe butonul Creare.

În continuare puteți începe să tastați. Linia verticală care clipește se


numește cursor (punct de inserție) și indică poziția caracterelor pe care le
tastați. Pe măsură ce tastați, textul împinge cursorul spre dreapta. Dacă
ajungeți la sfârșitul unui rând, continuați să tastați. Textul și punctul de
inserție se mută pe următorul rând. Dacă doriți să începeți un nou paragraf,
apăsați tasta ENTER. Dacă ați făcut o greșeală în timpul tastării, apăsați
tasta BACKSPACE pentru a „șterge” caracterele sau cuvintele incorecte.

Salvarea unui document într-o locație pe hard disk. Salvarea unui


document sub un alt nume

Pentru a păstra documentul , trebuie să îl salvați . Pe panglică, faceți clic pe


prima filă, fila Fișier. Se va deschide fereastra Backstage, un loc unde aveți
posibilitatea să efectuați multe activități, cum ar fi salvarea și imprimarea
documentului. Faceți clic pe Salvare (Save) . Utilizați fereastra de
dialog care apare pentru pentru a specifica unde doriți să păstrați
documentul pe computer și cum doriți să-l denumiți. În timpul lucrului,
puteți salva documentul cu noile modificări făcute, în același mod, sau
puteți folosi butonul Salvare sau apăsând combinația de taste (CTRL+S)

47
Pentru salvarea unui document sub alt nume folosiți comanda Salvare ca
(Save As). Trebuie sa stabiliți
următoarele: locația de pe disc, numele
fișierului în câmpul Nume Fișier și
tipul acestuia în câmpul Salvare cu
Tipul. Apoi dați click pe butonul
Salvare. Tipul de fișier implicit este
Document Word,dar puteți alege un alt
tip din lista derulantă

Comutarea între mai multe documente deschise.

Puteți lucra simultan cu mai multe documente Word deschise simultan.


Puteți comuta intre documentele deschise dacă selectați fila Vizualizare
apoi din lista Comutare Ferestre selectați documentul dorit.

48
Ajustarea setărilor de bază
Modificarea opțiunilor/preferințelor de bază : numele utilizatorului,
directorul/folderul prestabilit, salvarea documentelor.

În fereastra Backstage există mai multe opțiuni legate de modul în care


este abordat lucrul cu documentele Word. Dacă selectați fila Fișier apoi
comanda Opțiuni puteți modifica preferințele de bază.

Selectând tab-ul General se pot modifica următoarele :


 În secțiunea Interfață utilizator
 Afișare minibară de
instrumente la selectare – se
afișează/nu se afișează
minibară de instrumente când
selectați text (un exemplu de minibară aveți în imaginea din
dreapta)
 Activare examinare în direct – se afișează/nu se afișează o
examinare a modului în care o caracteristica selectata va afecta
documentul pe măsura ce se trece cu mouse-ul peste diverse
comenzi.
 Schema de culori din lista derulanta
 Stilul sfaturilor pe ecran din lista derulanta
 În secțiunea Personalizare Copie Microsoft Office
 Numele si inițialele utilizatorului
 În secțiunea Opțiuni Pornire

49
 Deschideri atașări posta electronica în modul de citire Ecran
Complet (opțiune implicit neselectată) – se deschid documentele în
modul de citire Ecran Complet când sunt lansate din atașările unui
program de posta electronica.

Selectând tab-ul Salvare se pot modifica următoarele :

 În secțiunea Salvare documente


 Formatul implicit de salvare a fișierelor. Formatul implicit este
*.docx (acest format nu este recunoscut direct de versiunile
anterioare Word)
 Modalitatea de salvare si recuperare automata a documentelor
Opțiunea Recuperare automată vă poate ajuta să evitați pierderea lucrului în două moduri:
o -Datele sunt salvate automat Dacă activați caracteristica Recuperare automată, fișierul dvs. se
salvează automat cu o frecvență pe care o alegeți. De aceea, dacă ați lucrat mult timp dar ați uitat să
salvați un fișier sau dacă s-a întrerupt curentul, fișierul la care ați lucrat conține cel puțin o parte, dacă nu
tot ce ați muncit de când l-ați salvat ultima oară.
o -Starea programului se salvează automat Un avantaj suplimentar în ce privește activarea
caracteristicii Recuperare automată este că unele aspecte ale stării programului se recuperează când
programul este repornit, după închiderea anormală.
Cu toate că nu fiecare aspect al stării programului se poate recupera, caracteristica Recuperare vă poate
ajuta frecvent să vă întoarceți la starea anterioară mai rapid.

1) Bifați caseta de selectare Salvare informații de recuperare


automată la fiecare x minute.
2) În câmpul minute, specificați cât de des doriți să salveze programul
datele și starea programului. Cantitatea de informații noi conținute
de fișierul recuperat depinde de frecvența cu care un program

50
Microsoft Office salvează fișierul de recuperare. De exemplu, dacă
fișierul de recuperare se salvează doar din 15 în 15 minute, fișierul
recuperat nu va conține ultimele 14 minute de lucru de dinaintea
producerii problemei sau a întreruperii de curent.
3) De asemenea, aveți posibilitatea să modificați și locația (specificată
în caseta Locație fișier Recuperare automată) în care programul
salvează în mod automat o versiune a fișierelor la care lucrați.

Activarea caracteristicii Recuperare versiuni nesalvate - Bifați


caseta de selectare Se păstrează ultima versiune salvată automat
dacă închid fără să salvez. (Această caracteristică se aplică numai
la Word 2010, Excel 2010 și la PowerPoint 2010. Pentru a utiliza
această caracteristică, trebuie să fie activată Recuperarea
automată.)

 Locația implicită a fișierelor salvate cu comanda Salvare(Save) sau


Salvare ca (Save As)

1) În caseta Fișierele se salvează în următorul format, faceți clic pe


formatul de fișier pe care doriți să îl utilizați.
2) În dreptul casetei Locație implicită fișier, faceți clic pe Răsfoire,
apoi faceți clic pe folderul în care doriți să salvați fișierele.

Aceste opțiuni controlează comportamentul implicit la prima


utilizare a comenzii Deschidere, Salvare sau Salvare ca
atunci când porniți Word. De fiecare dată când salvați un
document, aveți posibilitatea să înlocuiți aceste setări,
specificând altă locație sau alt format în caseta de dialog
Deschidere, Salvare sau Salvare ca.

 În secțiunea Opțiuni de editare offline pentru fișierele serverului de


editare a documentelor

Când încărcați un fișier pe un server Web, Microsoft salvează mai întâi


local fișierul, în Cache pentru documente Office, înainte să înceapă
încărcarea, ceea ce înseamnă că aveți posibilitatea să continuați să
lucrați în paralel. Centrul de încărcări Microsoft Office vă permite să
urmăriți modul în care progresează încărcările și dacă vreun fișier are
nevoie de atenția dvs.

Acest lucru este util în situații cum ar fi următoarele:

51
 Ați deschis un fișier de pe un server, iar serverul intră în modul
offline. Aveți posibilitatea să salvați fișierul, știind că va fi
încărcat în momentul în care serverul intră din nou în modul
online.
 Ați lucrat cu fișiere într-un punct de rețea dintr-un aeroport și
sunteți pe cale să vă îmbarcați în avion. Verificând starea dvs. în
Centrul de încărcări, veți avea posibilitatea să aflați când s-a
terminat încărcarea și să vă deconectați, pentru a vă îmbarca în
avion.
 Se produce o eroare în timpul încărcării. Sunteți avertizat
imediat, astfel încât să aveți posibilitatea să rezolvați problema
și să reluați rapid încărcarea.

Folosirea funcției “Help”

Pentru a obține ajutor privind utilizarea


programului Word 2010 faceți click pe
butonul Ajutor(Help) . Se va deschide
fereastra de dialog Ajutor Word. În aceasta
fereastra puteți obține ajutor răsfoind
documentația sau utilizând câmpul Căutare (Search Box) . Puteți obține
ajutor consultând documentația disponibila on-line daca faceți faceți click
pe butonul din dreapta jos din fereastra Ajutor Word pentru a schimba
starea conexiunii din offline în online.

Vizualizarea documentelor
Pentru a schimba dimensiunea vizualizării alegeți fila Vizualizare(View)
de pe panglică. Semnificația comenzilor din grupul de comenzi Zoom este
următoarea :
Zoom - se afișează caseta de dialog Zoom
în care puteți specifica nivelul de mărire
sau de micșorare al documentului
100% -se face zoom documentului la
100% din dimensiunea normala
O pagină- se face zoom astfel încât în
fereastra sa încapă o pagina întreagă
Doua pagini - se face zoom astfel încât în fereastra sa încapă doua pagini
întregi
Lățime pagina – Se face zoom documentului astfel încât lățimea paginii sa
corespunda lățimii ferestrei

52
Se poate modifica dimensiunea vizualizării și cu ajutorul instrumentului
Zoom localizat dreapta jos a ferestrei de editare.

Semnificația comenzilor din grupul de comenzi Vizualizare documente


este următoarea :

 Aspect pagina imprimata – arata documentul așa cum va arata la


tipărire
 Citire în ecran complet – se maximizează spațiul pentru citirea
documentului
 Aspect pagina Web – arat documentul așa cum va arata ca pagina web
intr-un browser
 Schița – se afișează documentul ca o schița împreună cu instrumentele
de schițare
 Ciorna –se afișează documentul ca ciorna în vederea editării rapide.

Se poate alege modul de afișare si cu ajutorul butoanelor poziționate în


dreapta jos :

Particularizare panglică( ribbon). Particularizare barei de


instrumente Acces rapid.

Se poate particulariza panglica sau bara de instrumente Acces Rapid


selectând următoarea secvența :

fila Fișier -> Opțiuni -> Particularizare panglică


sau,
click dreapta pe panglica, iar din meniul contextual, alegeți comanda
Particularizare panglica
În ambele variante, se afișează următoarea fereastră de dialog :

53
Utilizati aceasta lista pentru a
adauga, elemina, redenumi si
reordona filele, grupurile si
comenzile

Utilizati aceasta lista pentru a a


Utilizati aceasta lista pentru a
selecta file grupuri si comenzi de
adaugat la panglica. Utlizati lista
verticala pentru a restrange setul
de comenzi din care se efectueaza
selectia

Minimizarea panglicii (ribbon) se face ca din partea dreapta sus a ferestrei


Word
Click aici pentrru minimizare
panglica (numai numele filelor
(tab-urilor) vor fi afisate

Introducerea, selectarea și modificarea textului

Textul se introduce în poziția cursorului (punctului de inserție) pe măsură


ce tastați. Pe măsură ce tastați, textul împinge cursorul spre dreapta. Dacă
ajungeți la sfârșitul unui rând, continuați să tastați. Textul și punctul de
inserție se mută pe următorul rând. Dacă doriți să începeți un nou paragraf,
apăsați tasta ENTER. Dacă ați făcut o greșeală în timpul tastării, apăsați
tasta BACKSPACE pentru a „șterge” caracterele sau cuvintele incorecte.

Introducerea unor caractere, simboluri speciale, cum ar fi ©, ®, ™.

În fila Inserare (Insert) selectează comanda


Simbol (Symbol) din grupul Simboluri. Se alege
din lista simbolul dorit pentru insera în
documentul deschis, în poziția cursorului.

54
Afișarea/ ascunderea caracterelor netipăribile: spații, paragrafe,
întreruperi de linie, tabulatori
Caracterele netiparibile- spatii, tab-uri, întreruperi diverse, marcajele de
paragraf si alte simboluri ascunse , pot fi afișate prin utilizare butonului
AfisareTotala/Ascundere ( Show/Hide) Puteți utiliza si combinația de
taste CTRL+* .

Selectarea unui caracter, cuvânt, propoziție, paragraf sau a unui


întreg document.

Selectarea textului trebuie sa fie o abilitate de baza în Word 2010. Textul


selectat poate fi apoi prelucrat - copiat, șters, mutat, formatat, etc. Pentru
selectarea unei porțiuni de text treceți mouse-ul cu butonul stâng apăsat
peste text. Alte metode de selectare:

 Selectarea textului dintre doua puncte : click în punctul de start, țineți


apăsată tasta SHIFT, apoi click în punctul final
 Selectarea unui singur cuvânt : dublu click în interiorul cuvântului
 Selectarea unui paragraf : triplu click în interiorul paragrafului
 Selectarea unei propoziții : se tine apăsat tasta CTRL apoi click în
interiorul propoziției
 Selectarea unei coloane de text : se tina apăsată tasta ALT, se menține
apăsat butonul din stânga mouse-ului si se trece peste zona care trebuie
selectata.

Observație: După ce selectați text, devine vizibila


o minibară cu unelte de formatare deasupra
cursorului. Puteți folosi aceasta minibară cu unelte
pentru a formata zona selectata.

Bara de selecție invizibilă : daca mutați simbolul (săgeata) mouse-ului în


partea dreapta a documentului, dincolo de marginea documentului, veți
observa ca săgeata își schimbă orientarea( se rotește spre stânga). În acest
moment ați accesat o bara de selecție invizibila. Se utilizează în felul
următor :

 Selectarea unei linii : click în interiorul barei invizibile de selecție


 Selectarea unui paragraf : dublu-click în interiorul barei invizibile de
selecție
 Selectarea întregului document : triplu click în interiorul barei
invizibile de selecție

55
 Selectarea mai multor paragrafe : dublu click în interiorul barei
invizibile de selecție, tineta apăsat butonul mouse-ului după al doilea
click si mutați simbolul în sus sau în jos pentru a selecta paragrafe
adiționale.

Utilizarea tastaturii pentru selectarea textului:


CTRL+A Selectează tot documentul
Ctrl+Num Pad 5 Selectează tot documentul
Alt+Num Pad 5 Selectează un tabel întreg (NumLock trebuie sa fie
în poziția off- led stins)
Shift Mențineți tasta apăsată si folosiți tastele
direcționale (săgeți) pentru a extinde selecția
F8 Trece Word în modul extins si va permite sa
extindeți selecțiile fără sa mai țineți apăsată tasta
Shift. Daca apăsați în modul extins încă o data pe
F8 obțineți același efect ca la dublu click. Daca
apăsați F8 a treia oara selectati o propoziție, daca
apăsați F8 a patra oara selectati paragraful, daca
apăsați f* a cincea oara selectați tot documentul.
Apăsați ESC pentru a închide modul extins.
Ctrl+Shift+F8 Extinde selecția coloanei (similar cu apăsarea
tastei Alt împreuna cu utilizarea mouse-ului)

Căutarea într-un document a unui cuvânt sau a unei fraze

Pentru a căuta un text oarecare în document efectuați următoarele acțiuni :

În fila Pornire (Home), alegeți butonul Găsire


(Find) din grupul Editare (Editing) sau apăsați
combinația de taste CTRL+F . Se afișează panoul
Navigare:

După ce terminați de tastat textul căutat, rezultatele


căutării vor fi afișate în panoul Navigare. Daca
faceți click pe rezultatele căutării cursorul se va
poziționa în poziția corespunzătoare din document.

56
Puteți folosi o modalitate mai complexa de efectuare a căutărilor daca, în
fila Pornire (Home), alegeți din grupul butoanelor Găsire (Find) comanda
Găsire complexă (Find and Replace). Puteți obține aceeași fereastra de
dialog din panoul Navigare, ca în figura :

sau

Fereastra de dialog care apare în urma comenzii precedente are câteva


opțiuni care pot fi afișate/ascunse cu ajutorul butonului Mai multe/Mai
puține.

În aceasta fereastra puteți schimba


direcția căutării si puteți rafina
căutarea astfel încât sa corespunda
criteriilor dumneavoastră:
- potrivire litere mari si mici
(Matching case)
- numai cuvinte întregi (Finding
whole words)
- utilizare metacaractere (Using
wildcards); consultați tabelul
Metacaractere
- pronunție apropiata ( Sound Like)
- toate formele cuvântului (Finding all word forms)
-ignoră semnele de punctuație (Ignore Punctuation Characters).De
exemplu căutați online si on-line
- ignora caractere spatii albe (Ignore White-Space Characters).De
exemplu căutați online si on line

Metacaractere( caractere de înlocuire, wildcards)


? Găsește potrivirile cu un singur caracter. De exemplu po?
găsește pol dar si pol
* Găsește orice sir de caractere. De exemplu c*ion găsește canion
dar si campion
# Găsește orice cifra
[abc] Găsește orice caracter dintre cele scrise intre paranteze.

57
[a-c] Găsește orice caracter în intervalul specificat intre paranteze.
[!abc] Găsește orice caracter cu excepția celor dintre paranteze
@ Găsește caracterele care preced semnul @. De exemplu, 30@
găsește 30, 300, sau 3000.
{n} Indica faptul ca, la căutare, caracterul precedent trebuie sa se
repete exact de n ori. De exemplu, 30{2} găsește 300 dar nu
găsește 30 sau 3000
{n,} Indica faptul ca, la căutare, caracterul precedent trebuie sa se
repete cel puțin de n ori. De exemplu, 30{2} găsește 300 sau
3000 dar nu găsește 30
{n,m} Indica faptul ca, la căutare, caracterul precedent trebuie sa se
repete de un număr de ori cuprins intre n si m . De exemplu,
30{2,3} găsește 300 sau 3000 dar nu găsește 30 sau 30000
< Găsește textul care urmează semnului < doar daca apare la
începutul unui cuvânt. De exemplu, <man găsește mandarina sau
manual dar nu găsește amant sau comanda
> Găsește textul care urmează semnului < doar daca apare la
sfârșitul unui cuvânt. De exemplu, >te găsește carte dar nu
găsește tema.

Înlocuirea într-un document a unui cuvânt sau a unei fraze


Se poate utiliza comanda Înlocuire
(Replace) în grupul Editare (Editing)
din fila Pornire (Home) pentru a
înlocui un sir oarecare de caractere în
document. Comanda de la tastatura
este CTRL+H .
În câmpul De găsit (Find What) scrieți
textul care trebuie căutat si înlocuit.
În câmpul Înlocuire cu (Replace with)
scrieți textul care va înlocui șirul de
caractere căutat.

Puteți alege sa căutați potrivirile una cate una folosind butonul Următorul
găsit (Fiind Next) si sa faceți înlocuirile pe rând folosind butonul
Înlocuire (Replace). Puteți opta si pentru înlocuirea tuturor potrivirilor în
text cu butonul Înlocuire peste tot (Replace All).

58
Copierea si mutarea textului într-un document sau în mai multe
documente deschise.

Copierea si mutarea textului se realizează prin intermediul memoriei


intermediare – Clipboard. Puteți afișa panoul Clipboard din fila
Pornire(Home)

Decupare (Cut)

Copiere (Copy)
Descriptor de formatare (Paste
format)

Click pentru a deschide dialogul Clipboard

În clipboard pot fi ținute pana la 24 de elemente – text, imagini, alte obiecte


Office.

Aducerea elementelor selectate di document în Clipboard se face cu


comanda Copiere ( Copy) sau Decupare (Cut). Spre deosebire de
comanda Copiere (Copy), utilizarea comenzii Decupare (Cut) presupune
ștergea textului selectat . Pentru introducerea elementelor din Clipboard
în document afișați panoul Clipboard apoi faceți click pe elementul care
trebuie introdus în document. Elementele din Clipboard se introduc în
document în poziția curenta a cursorului (punctului de inserție)

Se pot folosi combinațiile de taste următoare : CTRL+C pentru


Copiere(Copy), CTRL+V pentru Lipire(Paste), CTRL+X pentru Decupare
(Cut)

Pentru aceleași acțiuni puteți folosi meniul click-dreapta pe textul selectat.

Metodele descrise se folosesc în mod identic pentru copieri si mutări în


interiorul aceluiași document sau intre mai multe documente deschise.

Copierea formatării.

Se poate copia doar formatarea textului dintr-un loc si aplica în alt loc.
Pentru aceasta operație, folosiți descriptorul de formatare din fila Pornire
(Home) sau butonul corespunzător din minibara cu unelte de formatare.

59
Ștergerea textului

În Word, textul se poate șterge folosind mai multe metode. În mod obișnuit
apăsam Backspace pentru a șterge caractere de la stânga cursorului
(punctului de inserție) sau tasta Delete pentru a șterge caracterele la
dreapta cursorului (punctului de inserție). Putem folosi aceleași taste
pentru a șterge textul selectat.

Alte tehnici de ștergere :


 Pentru a șterge o propoziție : Țineți apăsata tasta CTRL, apoi click
pe propoziție si apăsați Delete sau Backspace
 Pentru a șterge un paragraf : triplu click în interiorul paragrafului,
apoi apăsați Delete sau Backspace
 Pentru a șterge tot documentul : apăsați CTRL+A apoi apăsați
Delete sau Backspace

Folosirea comenzilor “Undo” si “Redo”.


Anularea(Undo) ultimei acțiuni se poate face cu butonul sau cu
combinația de taste CTRL+Z . Repetarea (Redo) ultimei acțiuni se poate
face cu butonul sau cu combinația de taste CTRL+Y.
Word tine o evidenta a ultimelor acțiuni, așa ca se poate selecta acțiunea
care urmează a fi anulata din lista derulanta ce se poate deschide cu click pe
săgeata din dreapta butonului Anulare(Undo) situat pe bara cu unelte
Acces Rapid.

Formatarea textului

Tehnicile de formatare se aplica pentru următoarele categorii de elemente:

 Caractere
 Paragrafe
 Secțiuni

Utilizarea fonturilor

Formatarea textului se poate face înainte de a introduce


textul de la tastatura sau se poate formata textul
introdus deja în document. În ultimul caz, porțiunea de
text asupra căreia se aplica formatarea, trebuie
selectata.

60
În grupul Font(Font) din fila Pornire(Home) selectați lista derulantă (drop-
down) sau apăsați săgeata în jos. În continuare, puteți alege fontul dorit.
Puteți observa ca lista este împărțită în trei secțiuni : Fonturi Tema ,
Fonturi recent utilizate, Toate fonturile (Theme Font, Recently Used
Fonts, All Fonts) . În continuare puteți stabili mărimea fontului, daca
deschideți următoarea lista derulanta.

În grupul Font (Font) din fila Pornire


(Home) sunt butoane care va permit sa
aplicați formate ca Aldin (Bold),
Cursiv(Italic), Subliniat (Underline),
Taiere text (Strikethrough) ,Indice
(Subsript), Exponent (Superscript),
Efecte de text (Text Effects), Evidențiere Text(Highlight), Culoare Font
(Font Color), Modificare majuscule/minuscule (Change Case), Anulare
formatare.

Rolul fiecărui buton este explicat în tabelul următor :

Aldin (Bold) Aplica textului formatul CTRL+B


Aldin (îngroșat)
Cursiv (Italic) Aplica textului formatul CTRL+I
Cursiv
Aplica textului formatul CTRL+U (linie
Subliniat(Underline) Subliniat implicita),
Ctrl+Shift+W (linie de
tip Word),
Ctrl+Shift+D (linie
dubla)
Se modifica textul selectat Ctrl+Shift+A
Majuscule/minuscule în MAJUSCULE, (majuscule)
(Change Case) minuscule, sau alte Ctrl+Shift+K
formate comune (minuscule)
(propoziție, titlu, comuta Shift+F3 (comutare)
majuscule/minuscule).
Indice (Subscript) Aplica formatul indice Ctrl+=
Exponent Aplica formatul exponent Ctrl+Shift+=
(Superscript)
Crestere font Creste mărimea fontului Ctrl+Shift+>
(Increase Font) la următoarea dimensiune
disponibila
Reducere font Reduce mărimea fontului Ctrl+Shift+<

61
(Decrease Font) la următoarea dimensiune
disponibila
Anulare Anulează formatarea Ctrl+Shift+Z sau
formatare (Remove aplicata Ctrl+spacebar
ormatting)

Pentru un control mai bun, puteți


deschide caseta de dialog Font(Font) din
coltul din drepta-jos al grupului de
comenzi Font. În aceasta caseta de dialog
puteți sa:

- stabiliți Fontul,Stilul, Dimensiunea,


Culoare, tipul de subliniere si culoarea de
subliniere;
-aplicați efecte pe textul selectat ( Taiere
cu o linie , Taiere cu linie dubla,
Exponent, Indice, Majuscule reduse, Doar
Majuscule, Ascuns) bifând opțiunile
corespunzătoare.

Daca ați stabilit setările în cutia de dialog Font si ați scris textul dorit, puteți
reveni la setările precedente cu CTRL+bara de spațiu.
Daca treceți pe foaia(tab-ul) Complex(Advanced) găsiți opțiuni pentru
controlul spațiului dintre caractere si caracteristici specifice publishing-
ului.

Folosirea despărțirii automate în silabe (hyphenation).

Comanda Despărțire în silabe determina programul Word sa pună linii


intre silabele cuvintelor pentru o mai buna aliniere intre marginile
documentului. Puteți opta pentru despărțirea Automată sau Manuală. În
mod implicit, despărțirea se aplică pentru tot documentul. Daca doriți ca
despărțirea să se aplice doar pe o parte din document trebuie sa selectați
textul respectiv.

În varianta Manuala , o cate de


dialog va cere confirmarea
pentru fiecare modificare.

62
Comanda Optiuni de despartire în silabe stabilește comportamentul de
despărțire în silabe pe baza următoarei casete de dialog :

În caseta Zonă de despărțire în


silabe, stabiliți cât spațiu să rămână
între sfârșitul ultimului cuvânt dintr-o
linie și marginea din dreapta a paginii.

În vederea reducerii numărului de


despărțiri în silabe, măriți zona de
despărțire. Pentru a reduce aspectul
dințat al marginii din dreapta,
îngustați zona de despărțire.

În caseta Limitare despărțiri consecutive în silabe la, stabiliți numărul


de linii consecutive pe care are loc o despărțire în silabe.

Formatarea paragrafelor

În Word, paragrafele se pot formata autonom stabilindu-se următoarele


caracteristici proprii pentru întreg paragraful: tabs stops, spațierea dintre
linii, indentarea, alinierea, etc. Fiecare paragraf în Word are un Stil(Style)
de paragraf propriu care include mai multe
proprietatea din cele enumerate mai sus.
Paragrafele sunt delimitate de marcajele de
paragraf. Marcajele de paragraf pot fi văzute daca
apăsați butonul Afișare totala (Show/Hide) din
grupul de comenzi Paragraf(Paragraph) în fila Pornire (Home).

Formatarea paragrafelor se face utilizând grupul de comenzi


Paragraf(Paragraph) din fila Pornire (Home). Cursorul trebuie sa fie în
interiorul paragrafului (nu este nevoie sa selectați textul). Pentru a anula o
formatare de paragraf apăsați CTRL+Q

63
Grupul de comenzi Paragraf(Paragraph) din fila Pornire(Home) :

Marcatori Numerotare Micsorare


/ Marire
Lista indent
multinivel

Sortare

Afisare
totala

Borduri si
Umbrire

Interlinie si
spatiere Deschide Caseta de
Butoane
de aliniere paragraf Umbrire dialog Paragraf

Caseta de dialog Paragraf :

Sectiunea General:
stabileste alinierea paragrafului

Sectiunea Indentare :
stabileste indentarile intregului paragraf sau
doar a primei linii

Sectiunea Spatiere:
stabileste spatierea paragrafului relativ la
continutul precedent si urmator, si spatiul
dintre linii

Alinierea paragrafului se face folosind butoanele de aliniere cu semnificație


evidenta .
Se pot folosi combinațiile de taste :
Ctrl+L aliniere la stânga

64
Ctrl+E aliniere la centru
Ctrl+R aliniere la dreapta
Ctrl+J aliniere stânga-dreapta
În același scop, se poate folosi si caseta de dialog Paragraf si comenzile din
secțiunea General.

Spațierea rândurilor sa face cu butonul Interlinie si spațiere paragraf


(Line and Paragraph Spacing) . Spațierea implicita este la un rând. Din
lista derulanta se poate alege o alta varianta uzuala de spațiere : 1, 1.5, 2.0,
2.5, 3.0. Pentru un control mai bun al spațierii, deschideți cutia de dialog
Paragraf(Paragraph) unde se poate folosi lista derulanta pentru a stabili
alte moduri de spațiere a rândurilor –Interlinie(Line Spacing) :
 Cel puțin(At Least) : specifica spațierea minima în puncte (points)
 Exact (Exactly) : stabilește o valoare exacta pentru interlinie
 Multipla (Multiple) : stabilește o altă valoare pentru interlinie în număr
de linii
Se pot folosi si combinațiile de taste:
 CTRL+1 : specifica spațierea interlinie la un rând
 CTRL+2 : specifica spațierea interlinie la doua rânduri
 CTRL+5 : specifica spațierea interlinie la 1.5 rânduri

Indentarea paragrafelor se poate face utilizând butoanele Micșorare


indent (Increase Indent) sau Mărire indent (Decrease Indent). Nu
uitați că trebuie sa aveți cursorul în interiorul paragrafului. Pentru un
control mai bun al indentării, deschideți cutia de dialog
Paragraf(Paragraph). În secțiunea Indentare(Indentation) puteți stabili
indentarea spre stânga sau dreapta cu mai multa precizie. De asemenea, se
poate folosi lista derulanta Special (Special) pentru a obține o indentare
numai pentru prima linie din paragraf cu valoarea specificata în câmpul
La(By).

Pentru a indenta tot paragraful cu excepția primei linii, selectați în lista


Special(Special) varianta Agățare (Hanging) si stabiliți valoarea
indentării în lista La(By)

Culorile de fundal se stabilesc cu ajutorul butonului Umbrire(Shadow) din


grupul Paragraf(Paragraph). Alegeți din lista de culori, culoarea de fundal
pentru paragraful în care se afla cursorul.

Marginile paragrafului sau bordurile se stabilesc cu butonul Borduri si


Umbrire (Borders and Shadows). Deschideți lista derulanta din dreapta
butonului pentru a alege formatul dorit de bordura. Pentru un control mai
bun, alegeți comanda Borduri si umbrire…(Borders and Shadows…) din

65
ultima parte a listei. Fereastra de dialog care se deschide va permite
stabilirea în detaliu a modului de încadrare cu borduri pentru paragrafe,
text, selectat, pagina sau document; tab-ul Umbrire(Shadow) permite
selectarea variantelor de umbrire cu mai multe variante de Umplere(Fill),
Modele (Pattern).

Spațierea dintre paragrafe : cu ajutorul butonului Interlinie si spațiere


Paragraf (Line and Paragraph Spacing) deschideți lista
derulanta ca în figura

Utilizarea Minibarei cu unelte de formatare


(MiniToolbar) care apare când selectați text si
treceți cu mouse-ul peste selecție va permite
accesul rapid la câteva comenzi uzuale de
formatare.

Copierea formatării dintr-o zona în alta se poate face cu ajutorul


Descriptorului de formatare (Format Painter) . Comanda este activa
numai daca aveți text selectat. După ce ați selectat textul, acționați butonul
. Găsiți acest buton în grupul de comenzi Cipboard(Clipboard) din fila
Pornire(Home) sau în minibara cu unelte descrisa anterior. Apoi, cu
butonul stâng apăsat, trageți mouse-ul peste textul care trebuie formatat.
În loc sa acționați butonul, puteți folosi si combinația de taste Ctrl+Shift+C
pentru copierea formatării ci Ctrl+Shift+V pentru aplicarea formatării
copiate anterior.

Utilizarea tabulatorilor pentru formatarea paragrafelor se poate face


utilizând următoarele metode:

66
 Folosind rigla : faceți click succesiv pe selectorul de tabulatori din
stânga riglei pana când apare tipul de tabulator dorit. Daca nu vedeți
rigla, acționați butonul din dreapta sus a barei de defilare.
Tipuri de tabulatori :
aliniere la stânga - stabilește poziția de început a textului care
apare către dreapta pe măsură ce tastați.
aliniere la centru - textul se centrează în această poziție pe
măsură ce tastați.
aliniere la dreapta - textul se mută la stânga.
aliniere la separatorul zecimal- aliniază numerele în jurul unei
virgule zecimale. Indiferent de numărul de cifre, virgula zecimală
rămâne în aceeași poziție
bară - inserează o bară verticală în poziția tabulatorului.

Celelalte opțiuni de pe rigla sunt pentru indentarea paragrafului :


Indent prima linie

Indent pargraf de la a doua linie


Indent pargraf

Un tabulator se poate elimina trăgându-l în afara riglei.

 Folosind caseta de dialog Tabulatori


(Tabs ) : faceți click pe lansatorul casetei
de dialog Paragraf (Paragraph) apoi pe
butonul Tabulatori… (Tabs…)
În câmpul Poziționare Tabulator
completați cu distanta la care trebuie sa
apără tabulatorul. Stabiliți apoi tipul de
tabulator în zona Aliniere si, daca doriți,
un indicator suplimentar în zona
Indicator. Apoi faceți click pe butonul
Stabilire(Set). Repetați procedura
pentru fiecare tabulator pe care vreți sa-l
adăugați.
Când apăsați tasta TAB, tabulatorul se va opri în pagină la distanța
specificată.
Pentru a elimina tabulatorii setați manual, folosiți butoanele Golire
(Clear) sau Golire Totala (Clear All)

67
Liste, marcatori si numerotări
Crearea automată a listelor
 Word formatează automat textul sub forma de lista cu marcatori daca
începeți un paragraf cu unul din caracterele :
* Inserează caracterul cu codul 183 din lista cu fontul Symbol
> Inserează caracterul cu codul 216 din lista cu fontul
Wingdings
<> Inserează caracterul cu codul 168 din lista cu fontul Symbol
-> Inserează caracterul cu codul 232 din lista cu fontul
Wingdings font
- Inserează caracterul cratima din fontul curent
 Word formatează automat textul sub forma de lista numerotata daca
începeți un paragraf cu un număr urmat de punct , cratima, paranteza
dreapta, sau semnul > ; daca începeți paragraful cu litera a , se va crea
automat o lista marcata cu literele alfabetului; daca începeți un paragraf
cu i, se va crea o lista numerotata cu cifre romane.

Dacă marcatorii sau numerotarea nu se începe automat, faceți click pe


Fișier (File), pe Opțiuni (Options), pe Verificare, pe Opțiuni
Autocorecție apoi pe fila AutoFormatare la tastare. Sub Se aplică la
tastare, bifați caseta de selectare Liste automat marcate și Liste automat
numerotate

Adăugarea de marcatori sau numerotare într-o listă


1) Selectați elementele la care doriți să adăugați marcatori sau
numerotare.
2) În fila Pagină de pornire, în grupul Paragraf, faceți clic pe Marcatori
sau Numerotare.

Găsiți diferite stiluri de marcatori și formate de numerotare dacă faceți clic


pe săgeata de lângă Marcatori sau Numerotare pe fila Pornire, în grupul
Paragraf.

Transformarea unei liste cu un singur nivel într-o listă multinivel


Aveți posibilitatea să transformați o listă existentă într-o listă multinivel,
dacă modificați nivelul ierarhic al elementelor din listă.
1) Faceți clic pe orice element pe care doriți să îl mutați la alt nivel.

68
2) În fila Pagină de pornire, în grupul
Paragraf, faceți clic pe săgeata de
lângă Marcatori sau Numerotare,
faceți clic pe Modificare nivel listă,
apoi faceți clic pe nivelul dorit.

Alegerea unui stil de listă multinivel


din galerie
Aveți posibilitatea să aplicați un stil de
galerie unei liste multinivel.
1) Faceți clic pe elementul din listă.
2) În fila Pagină de pornire, în grupul
Paragraf, faceți clic pe săgeata de
lângă Listă pe niveluri multiple .
3) Faceți clic pe lista multinivel dorită.

Renumerotarea listelor

Daca, intr-un anumit punct din lista numerotata, doriți


reluarea numerotării, faceți click-dreapta în interiorul
listei numerotate si folosiți meniul contextual pentru a
alege comanda de renumerotare.

Stiluri
Stilurile permit gruparea tuturor opțiunilor de formatare sub un singur
nume. Se pot folosi stiluri predefinite, stiluri create sau modificate de
utilizator, stiluri create de alții.

Aplicarea unui stil pentru un


paragraf
1) click în interiorul paragrafului
2) în grupul de comenzi Stiluri (Styles), alegeți stilul dorit din galeria de
stiluri. Pentru a vedea întreaga listă, faceti click pe butonul Mai multe
(More). Daca doriti sa anulati o
formatare anterioara , găsiți în
partea de jos comanda Anulare
Stiluri (Clear Formatting)

69
Aplicarea unui stil unei porțiuni de text
1) click în interiorul paragrafului
2) în grupul de comenzi Stiluri (Styles), alegeți stilul dorit din galeria de
stiluri. Pentru a vedea întreaga lista, faceți click pe butonul Mai multe
(More).

Comenzi de la tastatura
 Pentru a reveni la stilul Normal, apăsați CTRL+Shift+N
 Pentru a aplica stilurile predefinite Titlu 1 (Heading 1), Titlu 2(Heading
2), Titlu 3 (Heading 3) apăsați CTRL+Alt+1, CTRL+Alt+2, CTRL+Alt+3

Modificare stiluri
Lângă galeria de stiluri se afla butonul Modificare stiluri (Change Styles)
cu care puteți accesa comenzi pentru modificarea principalelor elemente
care definesc aspectul stilurilor din Galeria de stiluri (Style Gallery).
Puteți modifica Seturi de stiluri (Style Set) , Culori(Colors),
Fonturi(Fonts), and Spațiere Paragraf(Paragraph Spacing).

Utilizarea panoului Stiluri


Daca doriți un control mai bun al stilurilor, puteți deschide panoul Stiluri
(Styles) din coltul din dreapta-jos a grupului Stiluri din fila
Pornire(Home), sau puteți folosi combinația de taste Alt+Ctrl+Shift+S. Aici
puteți alege dintre mai multe stiluri decât pot fi afișate în galeria de stiluri
din panglica, puteți adăuga un stil nou, inspecta stilurile existente, sau
puteți utiliza gestionarul de stiluri pentru a controla apariția unui stil în
galerie.

Obiecte
Tabele

Crearea tabelelor
 Din fila Inserare(Insert) acționați butonul
Tabel(table). Apare o grila peste care puteți trage
simbolul mouse-ului pentru a indica numărul de linii
si de coloana pentru tabelul dorit. Tabelul se va
insera în document în poziția cursorului.
 Se poate utiliza si caseta de dialog deschisa cu
comanda Inserare ca tabel…(Insert table…) Puteți
utiliza aceasta caseta pentru a stabili Dimensiuni
Tabel (Table Size) si Regimul de potrivire
automata(AutoFitBehavior) . Daca veți folosi în
continuare tabele identice cu cel pe care tocmai l-ați

70
descris, bifați opțiunea Memorare dimensiuni pentru tabele noi
(Remember Dimensions for New Tables)
 Puteți alege să folosiți setul de instrumente Desenare tabel (Draw
Table) pentru a insera tabele cu forma complicata. Folosiți creionul
pentru a marca marginile tabelului, apoi pentru a desena interiorul.

Editarea tabelelor
Editarea informațiilor intr-un tabel se face poziționând cursorul în punctul
dorit din tabel si introducând apoi datele. Puteți sa poziționați cursorul în
celule cu ajutorul mouse-ului sau folosind tastatura cu următoarele
combinații de taste:
 Următoarea celula din linie Tab
 Celula precedenta din linie Shift+Tab
 Prima celula din linie Alt+Home
 Prima celula din coloana Alt+PgUp
 Ultima celula din linie Alt+End
 Ultima celula din coloana Alt+PgDn
 Următoarea linie săgeata în jos
Prelucrările în tabel se fac asupra elementelor selectate. Selectarea se face
în astfel :
 În fila Aspect(Layout), în grupul de comenzi Tabel(Table) utilizați
butonul Selectare(Select) pentru a deschide o lista derulanta din
care puteți alege ce element doriți sa selectați – celula, coloana,
rând, tabel
Sau,
 Pentru a selecta câteva celule : click-stânga si trageți mouse-ul peste
zona dorita; la sfârșit eliberați butonul;
 Pentru a selecta o coloana: click pe linia de grila de deasupra
coloanei în momentul în care simbolul mouse-ului se schimba intr-o
săgeta orientată în jos ; trăgând mouse-ul în aceasta poziție, puteți
selecta mai multe coloane consecutive
 Pentru a selecta un rând : click pe bara de selecție (invizibila) din
stânga tabelului; trăgând mouse-ul în aceasta poziție , puteți selecta
rânduri succesive.

Formatarea tabelelor- Proiectare( linii, stiluri, borduri, umbrire)


Daca doriți să faceți modificări în tabel trebuie sa aveți cursorul în
interiorul tabelului sau sa aveți o selecție în tabel. Puteți folosi cele doua file
grupate sub numele Instrumente Tabel(Table Tools) - Proiectare
(Design) si Aspect (Layout).
În fila Proiectare(Layout), găsiți:
 comenzile din grupul Desenare borduri (Draw Border): Stil stilou
(Line Style) , Grosime stilou(Line Weight) sau Culoare stilou (Line

71
Color). Daca ați greșit, puteți face ștergeri cu instrumentul
Radiera(Eraser)

 comenzile din grupul Stiluri tabel (Table Styles) unde găsiți o galerie
de stiluri pentru tabel. Pentru stilul ales, puteți bifa opțiunile din grupul
Opțiuni Stil tabel (Table Tools Design):
o Rând antet (Header Row)
o Rând Total (Total Row)
o Prima Coloana (First Column)
o Ultima Coloana (Last Column)
o Coloane alternante (Banded Columns)
o Linii alternante (Banded Rows)
 butoanele Umbrire(Shadow) si Borduri(Borders) din grupul Stiluri
Tabel(Table Styles). Din dreapta acestor butoane puteți deschide liste
derulante cu variante de umbrire, respectiv , borduri. Umbrirea si
selecția se aplica la zona de tabel curenta (celula) sau la zona selectata
din tabel.
Daca doriți un control mai bun în privința bordurilor si umbririi, se poate
utiliza fereastra de dialog Borduri si Umbrire (Borders and Shadings).
Puteți deschide aceasta fereastra din coltul din dreapta-jos a grupului de
comenzi Desenare borduri(Borders) din fila Proiectare(Layout). În
caseta de dialog borduri si umbrire aveți la dispoziție trei file în care
semnificația selecțiilor pe care le puteți face este evidenta. Operațiunile
uzuale sunt modificarea stilului, grosimii si culorii bordurilor, si
introducerea culorilor de umplere.
o Fila Borduri(Borders)

72
o Fila Borduri de pagina (Page Borders)

o Fila Umbrire (Shading)

Formatarea tabelelor- Aspect( ștergeri, inserări, dimensiuni,


proprietăți )

 Ștergerea celulelor, coloanelor sau rândurilor : se poziționează


punctul de inserție în partea de tabel care urmează sa fie ștearsă, apoi
se utilizează butonul Ștergere (Delete) pentru a preciza ce element de
tabel se șterge. Daca alegeți Ștergere celule(Delete Cells) apare o
caseta de dialog care va întreabă ce doriți sa se întâmple cu celelalte

73
celule din linie sau din coloana: mutarea lor în sus sau la stânga;
ștergerea unei celule poate face ca tabelul sa devina asimetric.
 Inserarea rândurilor si coloanelor : în grupul Rânduri si coloane(
Rows&Columns) sunt 4 comenzi care va permit inserarea – Inserare
deasupra (Insert Above), Inserare dedesubt (Insert Bellow),
Inserare la stânga (Insert Left), si Inserare la dreapta (Insert
Right). Adăugarea liniei sau coloanei se face relativ la punctul de
inserție.
 Modificarea dimensiunilor rândurilor si coloanelor : în grupul de
comenzi Dimensiuni Celula (Cell Size) găsiți comenzile pentru
ajustarea fina a înălțimii rândurilor si lățimii coloanelor. Butoanele
Distribuire rânduri (Distribute Rows) si Distribuire coloane
(Distribute Columns) ajută la restabilirea în mod egal a spațiului în
interiorul tabelului. Butonul Potrivire automata (Auto fit)
redimensionează automat lățimea coloanelor pe baza textului din ele.
 Alinierea textului : textul din celule se aliniază cu aceleași tehnici ca
în cazul paragrafelor. În plus, puteți alinia textul vertical – sus, mijloc,
jos (top, middle, bottom). Se folosesc butoanele corespunzătoare din
grupul de comenzi Aliniere (Alignment)
 Reorientarea textului în celule : în grupul de comenzi Aliniere
(Alignment) se găsește butonul pentru schimbarea direcției textului-
Orientare text(Text Direction). Cu un clic pe acest buton schimbați
direcția textului de sus în jos ; cu următorul click direcția se schimba în
de jos în sus; cu următorul click aduceți textul la direcția inițială.
 Îmbinarea celulelor : se pot combina doua sau mai multe celule prin
selectarea acestora si acționarea butonului Îmbinare celule (Merge
cells) din grupul Îmbinare (Merge). Se poate obține același lucru daca
ștergeți liniile despărțitoare ; folosiți pentru aceasta instrumentul
Radiera (Eraser) pe care îl găsiți în fila Proiectare (Design) în grupul
de comenzi Desenare Borduri (Draw Borders)
 Scindarea celulelor : se pot scinda celulele prin selectarea butonului
Scindare celula (Split Cell) din grupul Îmbinare (Merge). Puteți
obține același rezultat daca desenați o linie orizontal sau vertical în
interiorul unei celule. Faceți click pe Desenare Tabel (Draw Table) în
grupul de comenzi Desenare Borduri (Draw Borders) din fila
Proiectare (Design) apoi desenați liniile; când terminați faceți din nou
click pe Desenare Tabel (Draw Table)

Sortarea tabelelor
Daca se dorește afișarea rândurilor într-o anumita ordine, de exemplu în
ordinea alfabetică a numelor de persoane, rândurile tabelului trebuie
rearanjate după criteriul dorit de dumneavoastră.

74
1) Selectați rândurile din tabel care trebuie sortate, sau selectați tot
tabelul
2) Click pe butonul Sortare(Sort) din grupul de comenzi Date(Data)
din fila Aspect(Layout) pentru a deschide caseta de dialog
Sortare(Sort)

3) Specificați coloana care conține criteriul de sortare – Sortare după


(Sort By), apoi tipul sortării – Ascendent sau Descendent. Daca în
selecția dumneavoastră ați inclus si rândul de antet, selectați
butonul Rând antet (Header Row), altfel selectați Fără rând antet
(Without header row). Pentru sortare puteți folosi pana la trei
coloane ca si criterii succesive de sortare.
4) Click pe butonul OK

Repetarea rândurilor în antet


Daca tabelul se întinde pe mai multe pagini, este posibila repetarea
rândului de antet la începutul fiecărei pagini. Se urmăresc pașii:
1) Selectați rândul care trebuie repetat
2) Click pe butonul Repetare rânduri antet (Repeat As Header Row)
Puteți folosi si varianta :
1) Selectați rândul care trebuie
repetat
2) Click pe butonul Proprietăți
(Propreties) din grupul de
comenzi Tabel (Table) din
fila Aspect(Layout) pentru a
deschide fereastra de dialog
Proprietati tabel (Table
Proprieties).
3) În fila Rand(Row) bifati
optiunea Se repeta ca rand
antet la inceputul fiecarei
pagini (Repeat As Header
Row at the Top of Each Page)
apoi faceti click pe OK

75
Utilizarea formulelor
În tabelele Word se pot face calcule simple cu datele din rânduri sau
coloane.De exemplu, daca doriți sa introduceți la baza unei coloane o celula
cu totalul(suma) datelor numerice de pe coloana, urmați pașii:
1) Selectați celula în care va apare rezultatul calculului
2) Click pe butonul Formula(Formula) din grupul de comenzi
Date(Data) din fila Aspect(Layout) pentru a deschide următoarea
caseta de dialog

3) Click OK
În exemplu s-a folosit funcția SUM (adunare) . În același mod se pot utiliza
si alte funcții:
 AVERAGE( ) media datelor numerice din lista
 COUNT( ) numărul elementelor din lista
 MAX( ) valoarea cea mai mare din lista
 MIN( ) valoarea cea mai mica din lista
 PRODUCT( ) produsul listei (toate celule înmulțite)
Intre parantezele de după numele funcției se precizează zona din tabel
asupra căreia se aplica funcția. Se pot folosi următoarele argumente:
 ABOVE sau BELOW pentru referire la celulele de deasupra sau de
dedesubtul celulei curente
 LEFT sau RIGHT, pentru referire la celulele din stânga sau din
dreapta celulei curente

Conversia în text
Pentru a converti un tabel în text, selectați tabelul si acționați butonul
Conversie în text(Convert to Text) din grupul Date (Data) din fila Aspect
(Layout). Apare fereastra de dialog în care trebuie sa selectați tipul
separatorilor apoi sa dați click pe butonul OK.

76
Meniul contextual si caseta de dialog Proprietăți tabel (Table
Proprieties)
Daca dați click-dreapta în zona tabelului, apare meniul contextual si bara cu
instrumente rapide. Acestea conțin o parte din comenzile uzuale discutate
anterior. De asemenea, puteți stabili proprietățile tabelului si din caseta de
dialog Proprietatea tabel(Table Proprieties) din fila Aspect(Layout), grupul
de comenzi Tabel (Table).

 În fila Tabel(Table) din caseta de dialog Proprietăți tabel (Table


Proprieties) alegeți valorile pentru Dimensiunea tabelului, Alinierea
si indentarea acestuia, si încadrarea față de restul textului din
document
 În filele Rând(Row), Coloana(Column), Celula(Cell) puteți stabili
proprietățile acestor elemente.

77
 Fila Text alternativ (Alternative Text) puteți defini un text
alternativ destinat browserelor Web; acest text se afișează în timp
ce tabelul se încarcă în pagina, sau daca acesta lipsește.

Obiecte grafice

Utilizarea obiectelor desenate

Pentru a insera obiecte desenate faceți click pe fila Inserare(Insert), apoi pe


comanda Forme(Shapes) pentru deschide galeria de forme si a alege
elementul dorit.

 Desenarea liniilor drepte


1) În fila Inserare(Insert), în grupul de comenzi
Ilustrații(Illustration), faceți click pe butonul Forme(Shapes),
apoi click pe butonul Linie(Line)
2) Duceți cursorul în punctul de început al liniei si trageți spre
punctul final.
3) Eliberați butonul mouse-ului.

După ce desenați o forma, pe panglica(Ribbon) apare fila Instrumente


desen si Format (Drawing Tools Format).

Acum puteți utiliza controalele din grupul Stiluri de forme(Shape Styles)


pentru a schimba umplerea (fill), conturul (outline) și efectele (effects)
aplicabile formei.
După ce ați desenat linia, puteți s-o ajustați trăgând de simbolurile de capăt.

 Desenarea formelor dreptunghiulare si ovale


1) În fila Inserare(Insert), în grupul de comenzi
Ilustrații(Illustration), faceți click pe butonul Forme(Shapes),
apoi click pe butonul Dreptunghi (Rectangle) sau Oval(oval)
2) Cu butonul din stânga mouse-ului apăsat, trageți mouse-ul de la
poziția inițiala la poziția finală
3) Eliberați butonul mouse-ului.

Dacă în timpul acestor operații se ține apăsată tasta Shift, veți obține un
pătrat respectiv, un cerc.

 Desenarea altor forme

78
Galeria de forme include si alte tipuri de forme
grupate în următoarele categorii :
o Forme recent utilizate (Recently Used
Shapes)
o Linii (Lines)
o Dreptunghiuri (Rectangles)
o Săgeți bloc (Block Arrows)
o Dreptunghiuri (Rectangles)
o Forme de baza (Basic Shapes)
o Forme ecuație (Equation Shapes)
o Scheme logice (Flowchart)
o Stele si forme ondulate (Stars and
Banners)
o Explicații (Callouts)

Puteți insera aceste forme cu metoda descrisa anterior .


Opțional, puteți insera text formei desenate. Faceți click-dreapta pe forma
desenata si, din meniul contextual, alegeți comanda Adăugare text (Add
Text) si tipăriți textul.

Formele inserate în document pot fi formatate. Daca faceți clic pe forma


introdusa, în panglica devine vizibila fila Instrumente desen si Format
(Drawing Tools Format) si se pot efectua următoarele modificări :

o Stabilirea culorii de umplere- acționați butonul Umplere forma


(Shape Fill) care va permite sa umpleți forma cu Culoare(Color),
gradient(gradient), cu o imagine(image), sau cu o
textura(pattern).
o Stabilirea conturului - acționați butonul Contur forma (Shape
Outline) care va permite sa precizați următoarele proprietăți:
Culoare, Grosime(Width), Linii întrerupte (Dashes)
o Adăugarea efectelor - acționați butonul Efecte forma(Shape
Effects) care va permite sa alegeți dintre următoarele categorii
de efecte : Predefinite(Presets), Umbrire(Shadows),
Reflexie(Reflection), Strălucire(Glow), Muchii atenuate(Soft
Edges), Relief(Bevel), Rotație 3-D(3-D Rotation)

Utilizarea imaginilor și a miniaturilor clip-art

 Inserarea miniaturilor clip-art


1) Poziționați cursorul în pagina în care trebuie introdusa
miniatura

79
2) În fila Inserare(Insert) , în grupul de comenzi
Ilustrații (Illustrations), faceți click pe
butonul Miniatura(Clip Art) pentru a
deschide panoul Miniatura(Clip-Art)
3) În câmpul Căutare(Search For), tastați
cuvântul cheie, apoi faceți click pe butonul
Salt(Go)
4) Faceți click pe imaginea dorita. Inserarea
imaginii în document va fi însoțita de
apariția filei Instrumente imagine(Picture
Tools Format)
5) Închideți panoul Miniatura (Clip Art)
 Inserarea imaginilor
1) Poziționați cursorul în pagina în care trebuie introdusa
miniatura
2) În fila Inserare(Insert) , în grupul de comenzi Ilustrații
(Illustrations), faceți click pe butonul Imagine(Picture) pentru a
deschide caseta de dialog Inserare imagine (Insert picture)
3) În caseta de dialog Inserare imagine (Insert picture) alegeți
fișierul imagine apoi faceți click pe butonul Inserare(Insert)
 Formatarea imaginilor si a miniaturilor
o Redimensionare : faceți click pe imaginea inserata si vor apărea opt
marcaje (puncte de agățare) în jurul acesteia. Puteți folosi mouse-ul
pentru a trage de aceste puncte si redimensiona imaginea. Când
selectați imaginea va apărea si fila Instrumente Imagine Format
(Picture Tools Format). Pentru redimensionare puteți folosi
controalele Înălțime forma (Height) si Lățime formă (Width) din
grupul Dimensiune (Size) pentru a redimensiona precis imaginea.

o Trunchiere : faceți click pe imagine, apoi pe butonul


Trunchiere(Crop) din grupul Dimensiune (Size). Trageți marcajele
pana când imaginea căpăta dimensiunile dorite si faceți click în
exteriorul imaginii.
o Schimbarea stilului: selectați imaginea, si va apărea automat si fila
Instrumente Imagine Format (Picture Tools Format). În Grupul de
comenzi Stiluri Imagine(Picture Styles) apare o galerie de stiluri din
care puteți alege pe cel dorit. Word are 28 de stiluri predefinite.
Fiecare stil este o combinație de trei proprietăți – bordura, efecte si
aspect ( Border, Effects,si Layout).

80
o Modificarea bordurii imaginii : selectați imaginea, si va apărea
automat si fila Instrumente Imagine Format (Picture Tools
Format). În Grupul de comenzi Stiluri Imagine(Picture Styles) găsiți
butonul Bordura imagine (Picture Border) care va permite setarea
conturului si a caracteristicilor acestuia.
o Adăugarea efectelor - selectați imaginea, si va apărea automat si fila
Instrumente Imagine Format (Picture Tools Format). În Grupul de
comenzi Stiluri Imagine(Picture Styles) se poate folosi butonul
acționați butonul Efecte imagine(Picture Effects) care va permite sa
alegeți dintre următoarele categorii de efecte : Predefinite(Presets),
Umbrire(Shadows), Reflexie(Reflection), Strălucire(Glow), Muchii
atenuate(Soft Edges), Relief(Bevel), Rotație 3-D(3-D Rotation)
o Schimbarea aspectului imaginii prin conversie Smart Art: selectați
imaginea, si va apărea automat si fila Instrumente Imagine Format
(Picture Tools Format). În Grupul de comenzi Stiluri
Imagine(Picture Styles) se poate folosi butonul Aspect
Imagine(Picture Layout) care deschide o lista din care puteți alege
tipul conversiei.
o Efectuarea ajustărilor : în fila Instrumente imagine Formatare
(Picture Tools Format), în grupul de comenzi Ajustări (Adjust)
găsiți câteva butoane pentru modificarea imaginilor :
o Comanda Corecturi (Correction) deschide un meniu derulant
care va permite sa schimbați claritatea (sharpen and soften) ,
luminozitatea si contrastul (Brightness and Contrast)
o Comanda Culori (Color) deschide un meniu derulant care va
permite sa schimbați saturația culorii (Color Saturation), tonul
culorii (Color Tone) si sa recolorați (Recolor)
o Comanda Efecte artistice (Artistic Effects) va permite sa
adăugați câteva efecte imaginii dumneavoastră : scita
creta(chalk), strălucire difuza (light screen), culori
acuarela(watercolor), pensula(brush), marcator (marker
strokes), si altele
o Comanda Eliminare Fundal ( Background) elimina porțiunile
nedorite din imagine. În acest scop, puteți utiliza marcaje.

Aranjarea obiectelor grafice


 Poziția fata de text : în fila Instrumente imagine Formatare (Picture
Tools Format), în grupul de comenzi Aranjare (Arrange), acționați
butonul Poziție care va deschide o lista derulanta din care puteți selecta
varianta dorita. Pictogramele din lista va indica grafic poziția obiectului.
 Încadrare text : în fila Instrumente imagine Formatare (Picture Tools
Format), în grupul de comenzi Aranjare (Arrange), acționați butonul
Încadrare text(Wrap Text) care va deschide o lista derulanta din care

81
puteți selecta varianta dorita. Pictogramele din lista va indica modul în
care textul se va poziționa fata de obiectul grafic : În linie cu textul (In
Line with Text) , Pătrat (Square), Strâns(Tight), În spatele textului
(Behind Text), În fața textului(In Front of Text), Sus si jos (Top and
Bottom), Editare puncte de încadrare(Edit Wrap Points)
 Ancorarea textului : O ancora(anchor) este o poziție în textul
documentului asociata cu obiectul grafic; în mod implicit, obiectul grafic
se muta împreuna cu textul. Daca nu doriți acest lucru, alegeți din fila
Instrumente imagine Formatare (Picture Tools Format), în grupul de
comenzi Aranjare (Arrange), butonul Încadrare text(Wrapp Text) si
apoi comanda Mai multe opțiuni aspect …(More Layout Options) .
Apare fereastra de dialog Aspect(Layout) în care, în fila
Poziție(Position), debifați opțiunea Se muta obiectul odată cu textul
(Move Object with Text).
 Schimbarea ordinii obiectelor: Pe măsură ce introduceti obiecte grafice,
acestea se vor suprapune, fiecare fiind localizat intr-un strat(layout)
propriu. Puteți controla ordinea suprapunerii cu cateva urmatoarele
comenzi din grupul de comenzi Aranjare (Arrange) din fila Instrumente
imagine Formatare (Picture Tools Format) :
o Aducere în plan apropiat (Bring Forward) cu variantele
Aducere în plan apropiat (Bring Forward), Aducere în prim plan
(Bring to Front), Aducere în fata textului(In Front of text)
o Trimitere în plan secundar(Send Backward) cu variantele
trimitere în plan secundar(Sent Backward), Trimitere în ultimul
plan (Sent to Back)

B Pe obiectul A a fost aplicata B


A comanda A
Aducere în plan apropiat (Bring
Forward)

 Selectarea si gruparea obiectelor : puteți selecta mai multe obiecte daca


faceți click cu mouse-ul pe acestea în timp ce țineți apăsată tasta Shift.
Apoi acționați butonul Grupare (Grouping) din grupul de comenzi
Aranjare(Arrange) din fila Instrumente imagine Formatare (Picture
Tools Format) pentru a determina obiectele sa se comporte solidar. În
același mod se poate face degruparea obiectelor.
 Alinierea obiectelor : selectați obiectele, apoi dați click pe butonul
Aliniere (Align) din grupul de comenzi Aranjare din fila
Instrumente imagine Formatare (Picture Tools Format) . Puteți alege
dintre tipurile de aliniere indicate grafic prin nume si pictograme.

82
 Rotirea obiectelor grafice : selectați obiectul, apoi butonul
Rotire(Rotate) din grupul de comenzi Aranjare din fila Instrumente
imagine Formatare (Picture Tools Format). Din lista derulanta, puteți
alege Rotire la dreapta 90○ (Rotate to right 90○) , Rotire la stânga 90○
(Rotate to left 90○), Răsturnare verticală (Flip Vertical), Răsturnare
orizontala(Flip Horizontal).
 Utilizare Panoului de selecție (Selection Pane) din grupul de comenzi
Aranjare(Arrange) din fila Instrumente imagine Formatare (Picture
Tools Format) va afișa un panou Selecție si vizibilitate de unde puteți
face vizibile/invizibile obiectele selectate. Pentru aceasta, dați click
succesiv pe butonul

Utilizarea meniului contextual


Pentru orice obiect din documentul dumneavoastră,
puteți folosi meniul contextual care apare cu click-
dreapta. Prin intermediul acestui meniu, aveți acces la
comenzile uzuale utilizate pentru obiectul respectiv. De
asemenea, împreună cu meniul contextual apare si
minibara cu unelte. O atenție speciala trebuie acordata
comenzii Formatare imagine (Format picture) care
deschide o caseta de dialog cu toate comenzile de
formatare utilizare pentru obiectul grafic.

83
Utilizarea graficelor

Adăugarea diagramelor într-un document

1) Aduceți cursorul (punctul de inserție) în poziția în care vreți sa inserați


diagrama
2) În fila Inserare(Insert), în grupul Ilustrații(Illustration) faceți click pe
butonul Diagrama(Chart); se va deschide caseta de dialog Inserare
diagrama(Insert Chart)

3) Alegeți tipul de diagrama :


 Coloana (Column)  Bursiere
 Linie (Line) (Surface)
 Radiala (Pie)  Suprafața
 Bara (Bar) (Surface)
 Arie (Area)  Structura
 XY(diagrama puncte)X inelara
Y (Scatter) (Doughnut)
 Bule
(Bubble)
 Radar
(Radar)

4) Click pe OK : Word va afișa o schiță de diagrama, si o foaie de calcul în


care puteți schimba seriile de date pe care doriți sa le reprezentați
grafic. Pe măsura ce editați zona de date din foaia de calcul, graficul se
va modifica în acord cu acestea. Când terminați, faceți click în exterior.

84
Modificarea digramelor

Faceți click pe grafic si veți observa ca în panglica apare fila Instrumente


diagrama (Chart Tools) care include alte trei file Proiectare(Design),
Aspect(Layout), Format(Format). Fila Proiectare (Design) conține
grupurile de comenzi pentru stabilirea si modificarea tipului diagramei,
editarea datelor sursa, modificarea aspectului, si a stilului.

De exemplu, pentru modificarea tipului graficului , faceți click pe grafic si


veți observa ca în panglica apare fila Instrumente diagrama (Chart Tools) ;
în fila Proiectare (Design) faceți click pe butonul Modificare tip diagrama
(Change Chart Type) din grupul Tip (Type) pentru a alege tipul de grafic
dorit

Fila Aspect(Layout) conține comenzile pentru îmbunătățirea aspectului


graficului cum ar fi titluri, etichete, legende si alte elemente.

De exemplu, puteți utiliza grupul Etichete(Labels) pentru a adăuga diverse


informații suplimentare în grafic : Titlu diagrama (Chart title), Titluri de axe
(Axis title), Legenda(Legend),Eticheta de date( Data Label), Tabel de
date(Data table); daca doriți sa afișați împreună cu graficul si datele din
tabelul sursa, folosiți butonul Tabel de date(Data Table) pentru a obține un
rezultat asemănător cu cel din figura.

85
900
800
700
600
500
400 Ianuarie
300
Februarie
200
Martie
100
0
Londra Paris Viena
Ianuarie 123 555 444
Februarie 444 222 111
Martie 777 444 333

Fila Format(Format) conține comenzile pentru prelucrarea selecțiilor,


stilului si aranjarea formelor introduse în diagrama.

De exemplu, puteți sa stabiliți modul de încadrare a diagramei în raport cu


textul, daca utilizați butonul Încadrare text (Wrapping Text) în același mod
ca în cazul formelor grafice discutate anterior.

Utilizarea meniului contextual


La fel ca în cazul altor obiecte, se poate da click-dreapta pe diagrama pentru
a accesa meniul contextual si minibara cu unelte. Acesta este un mod de a
accesa în mod rapid comenzile pentru operațiile uzuale ( decupare, copiere,
lipire, modificare tip, aranjare, etc.).

Îmbinare corespondenta (mail merge)


Îmbinarea corespondentei presupune combinarea unui model de document
cu o lista de adrese pentru a genera mai multe documente personalizate. În
principiu este vorba de trei etape:

1. Crearea documentului principal (model)


2. Crearea sau stabilirea sursei de date ( de obicei un fișier separat cu
un tabel Word, Excel, sau echivalent)
3. Îmbinarea documentului principal cu sursa de date si generarea
documentului final

86
Utilizarea expertului de îmbinare corespondenta (Mail Merge Wizard)

Pentru a porni expertul de îmbinare corespondenta (Mail Merge Wizard),


creați un document nou sau deschideți un document existent. În fila
Corespondenta(Mailings), în grupul de comenzi Pornire Îmbinare
corespondenta (Start Mail Merge) dați click pe Pornire Îmbinare
corespondenta (Start Mail Merge) si va apare panoul îmbinare
corespondenta. În descrierea următoare presupunem ca am deschis un
document cu un model de invitație care trebuie expediata unui grup de
persoane

1) Pasul 1 (Step 1) - Selectarea tipului de


document (type of document) . Aveți de ales
intre:
 Scrisori (Letters)
 Mesaje de posta electronica(E-Mail
Messages)
 Plicuri (Envelopes)
 Etichete (Labels)
 Repertoar (Directory)
apoi click pe Următorul (Next)
2) Pasul 2 (Step 2) – Selectare document de pornire (Select starting
document) . Daca folosiți documentul curent (de exemplu invitația)
lăsați bifata prima opțiune. Aveți însa si alte variante :
 Pornire de la un document nou
 Pornire de la un șablon
Faceți click pe Următorul (Next)
3) Pasul 3 (Step 3) –Selectați destinatarii
(Select recipients). Daca aveți deja o lista de
adrese, alegeți opțiunea Utilizarea unei liste
existente (Use an Existing List) . Celelalte
variante sunt : Selectare din persoanele de
contact din Outlook (Select from Outlook Contacts), Tastarea unei noi
liste (Type a new List). Dacă lăsați
selectata prima opțiune, faceți
click pe butonul Răsfoire(Browse)
pentru a deschide fereastra de
dialog Selectare sursa de date
(Select Data sorce). Folosiți
aceasta caseta de dialog pentru a
deschide fișierul cu adresele
destinatarilor; în final, obțineți
lista destinatarilor ca în imagine :

87
Faceți click pe Următorul (Next)
4) Pasul 4 (Step 4) – îmbinare corespondenta (Mail Merge) . La acest pas,
alegeți comanda Mai multe
elemente…(More Items) pentru a insera în
document câmpurile de îmbinare. De
exemplu, pentru a insera în documentul
principal, în poziția cursorului câmpul cu
numele destinatarilor, în caseta de dialog
Inserare câmp pentru îmbinare (Insert
Merge Field) , faceți click pe NUME apoi pe
Inserare (Insert). Numele câmpului va
apărea în document marcat cu paranteze
unghiulare (<<NUME>>) În mod similar puteți sa mai introduceți în
document un Bloc de adresa…(Address Block) , Linie de salut…
(Greetings Line), Timbru electronic… (Electronic postage…)
Click pe Următorul -Examinați scrisorile (Next- Preview your Letters)
5) Pasul 5 (Step 5) – Examinați scrisorile
(Preview your Letters) va permite sa
examinați scrisorile rezultate prin
îmbinare una cate una. De asemenea puteți
sa căutați destinatari sau sa modificați lista
acestora.
Click pe Următorul(Next)
6) Pasul 6 (Step 6)- Finalizare îmbinare
(Complete the merge). Faceți click pe
Editare scrisori individuale… (Edit
Individual Letters). O caseta de dialog va
cere sa stabiliți dacă îmbinați toate adresele
sau numai o parte apoi, se va deschide un
document cu scrisorile îmbinate. Pentru a
modifica scrisorile comutați pe documentul
inițial.
7) Salvați documentul final.

88
Pregătirea imprimării
Modul de afișare a paginii
Modul de afișare a paginii este controlat prin intermediul filei Aspect
Pagina (Page Layout)
Fila Aspect pagina conține grupul de comenzi care afișează împreună
elementele asociate.

Grupul de comenzi din fila


Aspect pagina

Afișasrea casetei de dialog


Initializare Pagina (Page Setup)

o Marginile de pagină sunt spațiile necompletate din jurul marginilor


paginii. Comanda Margini(Margins) conține o lista predefinita de
formate de pagina. Puteți alege însa să stabiliți margini personalizate
selectând Margini particularizate … (Custom margins …)
o Orientarea (Layout) poate fi de tip Portret (Portret) sau Vedere
(Landscape).
o Comanda Întreruperi (Breaks) gestionează diferitele tipuri de
întreruperi din document.

Word inserează în mod automat un sfârșit de pagină


acolo unde ați ajuns la sfârșitul paginii.
Dacă doriți ca pagina să se sfârșească în alt loc, aveți
posibilitatea să inserați manual un sfârșit de pagină.
Când scrieți pe coloane, puteți insera manual sfârșitul
de coloana
Sfârșiturile de secțiune se utilizează pentru efectua
modificări de format sau aspect într-o porțiune de
document. Sfârșiturile de secțiune se pot utiliza la
modificarea aspectului și a formatării uneia sau a mai
multor pagini din document. De exemplu, aveți
posibilitatea să expuneți o parte a unei pagini cu o
singură coloană ca două coloane. Capitolele din
document se pot separa astfel încât numerotarea
paginilor să înceapă de la 1 pentru fiecare capitol. De
asemenea, este posibil să creați un antet sau un subsol
diferit pentru o secțiune din document.
o Comanda Dimensiune deschide o lista derulanta de unde puteți alege
dimensiunile paginii dumneavoastră dintr-o lista predefinita, sau puteți
alege sa stabiliți dimensiuni particularizate.

89
o Comanda Numere de linie adăugă numere de linie în marginea
fiecărei linii a documentului. Se poate face acest lucru utilizând setările
implicite sau puteți particulariza numerotarea.
o Comanda Coloane permite scindarea textului în coloane . În mod
implicit, textul inserat de dumneavoastră se scrie pe o singura coloana.
Pentru a începe sa scrieți pe mai multe coloane, trebuie sa anunțați
trecerea la o alta secțiune cu un sfârșit de secțiune de tip Continuu.

Pentru un control mai bun asupra aspectului paginilor se poate folosi


caseta de dialog Inițializare Pagină

Utilizarea antetului (header) si a subsolului(footer) de pagina

În fila Inserare(Insert) găsiți grupul de comenzi Antet si subsol(Header and


Footer). Dați click pe Antet(Header) pentru a deschide o lista derulanta cu
antete predefinite. Pe lângă antetele predefinite puteți alege sa inserați
antete particularizate daca alegeți Editare Antet(Edit Header). În acest caz
puteți folosi comenzile din fila suplimentara Instrumente Antet si
Subsol(Header and Footer Tools). Aveți acces la aceasta fila si daca faceți
dublu-click în zona antetului (Header) sau în zona subsolului(Footer).
Urmatoarele operații descrise sunt valabile numai daca ați deschis aceasta
fila.

90
 Data si ora : În grupul de comenzi Inserare(Insert) din fila Instrumente
Antet si Subsol(Header and Footer Tools), găsiți butonul Data si
ora(Date and Time) pe care trebuie sa-l acționați pentru a introduce
data si/ora în antetul sau subsolul documentului. În caseta de dialog
Data si ora (Date and time) alegeți formatul potrivit de reprezentare a
datei calendaristice si bifați opțiunea de actualizare automata daca
doriți ca data introdusa sa se actualizeze la fiecare deschidere a
documentului.
 Numărul de pagină : În Instrumente Antet si Subsol(Header and Footer
Tools) faceți click pe butonul Număr de pagina(Page Number). Alegeți
tipul de numerotare dorit dintre tipurile predefinite sau utilizați
comanda Formatare numere de pagina(Page Numbers Format) pentru
a deschide o caseta de dialog pentru a stabili formate personalizate.
 Comutarea intre subsol si antet : în fila Instrumente Antet si
Subsol(Header and Footer Tools), în grupul Navigare(Navigation),
găsiți butonul Salt la Subsol/Antet. Folosind repetat acest buton
comutați intre Antet(Header) si Subsol(Footer)
 Inserarea unei imagini sau miniaturi : în fila Instrumente Antet si
Subsol(Header and Footer Tools), în grupul Inserare(Insert) faceți clic
pe Imagine(Picture) sau pe Miniatura(ClipArt) pentru a insera o
elemente grafice.
 Utilizarea opțiunilor pentru antet si subsol: în fila Instrumente Antet si
Subsol(Header and Footer Tools), în grupul Opțiuni(options) puteți
selecta opțiunile :
o Prima pagina diferita ca sa specificați un antet si un subsol
unic pentru prima pagina a documentului
o Paginile pare diferă de cele impare pentru antet si subsol
diferite pentru paginile impare si pare
o Afișare text document – daca deselectați aceasta opțiune, va
fi vizibil doar conținutul antetelor si subsolurilor.
 Introducerea textului în antet si subsol : daca faceți dublu-click în zona
antetului sau subsolului, cursorul (punctul de inserție) se muta în
aceasta zona, si apare o linie de separare fata de
restul textului. În poziția cursorului se poate
introduce text folosind tehnicile de editare
obișnuite.
 Inserarea unui câmp cu proprietățile
documentului: în fila Instrumente Antet si
Subsol(Header and Footer Tools) , deschideți lista
derulanta Parți rapide apoi Proprietăți document
pentru a introduce în antet informațiile despre
document din lista alăturată.

91
Verificarea ortografica si gramaticala
(în aceasta secțiune se va trata numai varianta pentru limba romana)

Verificarea simultană a ortografiei și gramaticii

Pe fila Revizuire, în grupul Verificare, faceți clic pe Ortografie si gramatica


pentru a deschide caseta de dialog Corectare ortografica si gramaticala (
caseta se deschide numai daca programul găsește erori). După ce rezolvați
fiecare cuvânt greșit ortografiat, programul semnalizează următorul cuvânt
greșit ortografiat și aveți posibilitatea să decideți ce veți face. Doar în
Outlook sau Word, după ce programul termină de semnalizat greșelile,
începe să vă arate erorile de gramatică. Pentru fiecare greșeală, faceți clic
pe o opțiune din caseta de dialog Corectare ortografică și gramaticală.

Verificarea automata a ortografiei sau gramaticii

Pe măsură ce tastați, Word vă avertizează dacă faceți greșeli gramaticale


sau de ortografie, inserând o subliniere ondulată roșie, verde sau albastră
sub textul pe care îl consideră eroare, după cum urmează:
o Subliniere roșie: Aceasta indică fie o posibilă eroare de ortografie,
fie faptul că Word nu recunoaște un cuvânt, cum ar fi un nume
propriu sau o locație.
o Subliniere verde : Word consideră că gramatica ar trebui revizuită.
o Subliniere albastră : Un cuvânt este ortografiat corect, dar nu pare
să fie cuvântul corect în propoziție. De exemplu, tastați „doi“, dar
cuvântul ar trebui să fie „noi“. De menționat că această
caracteristică este disponibilă numai când limba de intrare este
setată ca fiind engleza, spaniola sau germana.

92
Faceți click-dreapta pe un cuvânt subliniat pentru a vedea revizuirile.
Faceți click pe o revizuire pentru a înlocui cuvântul din document și a
elimina sublinierile. Daca doriți, puteți ignora sublinierile. Acestea nu vor
apărea la tipărire.

Activarea sau dezactivarea verificării ortografice și gramaticale


automate
În fila Fișier, urmați următorii pași :

1) Faceți clic pe Opțiuni, apoi faceți clic pe Verificare.


2) Pentru activarea sau dezactivarea verificării ortografice și
gramaticale automate pentru documentul deschis în prezent,
procedați astfel:
3) Sub Excepții pentru, faceți clic pe Numele fișierului deschis.
Bifați sau debifați casetele de selectare Ascundere erori de
ortografie numai în acest document și Ascundere erori
gramaticale numai în acest document.
sau,
pentru activarea sau dezactivarea verificării ortografice și
gramaticale automate pentru toate documentele pe care le
veți creați în continuare, bifați sau debifați casetele de
selectare Ascundere erori de ortografie numai în acest
document și Ascundere erori gramaticale numai în acest
document.

AutoCorecție
În unele programe(Word, Outlook), aveți posibilitatea de a utiliza
caracteristica Autocorecție pentru a corecta automat ortografia pe măsură
ce tastați, fără să fie necesar să confirmați fiecare corectură.
Caracteristica AutoCorecție se poate utiliza pentru :
 Detectarea și corectarea automată a greșelilor de tastare și a cuvintelor
greșit ortografiate De exemplu, dacă tastați definitev și apoi tastați
spațiu sau alt semn de punctuație, se înlocuiește automat cuvântul
greșit ortografiat cu definitiv
 Inserarea rapidă a simbolurilor : De exemplu, tastați (c) pentru a
insera ©. Dacă lista de intrări AutoCorecție predefinite nu conține
simbolurile dorite, acestea se pot adăuga.
 Inserarea rapidă a oricărui fragment lung de text : dacă este necesar
să introduceți în mod repetat o expresie cum ar fi tehnologia
informației și comunicațiilor, programul se poate configura astfel încât
să introducă automat această expresie când tastați tic.
Caracteristica AutoCorectie are la baza o lista de tipul (lista globala pentru
toate programele Office) :

93
 Adăugarea unei intrări text la lista AutoCorecție

1) Faceți clic pe fila Fișier, apoi, faceți clic pe Opțiuni.


2) Faceți clic pe Verificare,apoi faceți clic pe Opțiuni AutoCorecție.
3) În fila AutoCorecție, asigurați-vă că este bifată caseta de selectare
Înlocuire text în timpul tastării.
4) În caseta Înlocuire, tastați un cuvânt sau un grup de cuvinte pe care
le tastați sau ortografiați de obicei greșit. De exemplu, tastați
pentur.
5) În caseta Cu, tastați ortografierea corectă a cuvântului. De exemplu,
tastați pentru.
6) Faceți clic pe Adăugare, aoi faceți clic pe OK.

 Adăugarea unei intrări de text la lista AutoCorecție în timpul unei


corecturi ortografice

Dacă activați verificarea ortografică automată, în unele programe Office


aveți posibilitatea să faceți clic cu butonul din dreapta pe un cuvânt pe care
de obicei îl ortografiați greșit și să îl adăugați direct la lista AutoCorecție.
Această caracteristică este disponibilă numai în Outlook, Word și Visio.
1) Faceți clic cu butonul din dreapta pe un cuvânt care are o subliniere
ondulată roșie.
2) Apare o listă de corecturi pentru cuvântul greșit ortografiat . Daca
lista nu apare, puteți adăuga cuvântul manual așa cum am descris
anterior.
3) Indicați spre AutoCorecție în meniul de comenzi rapide.
4) Dacă meniul arată ortografia corectă a cuvântului, faceți clic pe
aceasta. Ați terminat astfel. Dacă nu s-a corectat, continuați la pasul
următor.
5) Faceți clic pe Opțiuni AutoCorecție.
6) Pe fila AutoCorecție, în caseta Înlocuire, tastați cuvântul ortografiat
sau tastat greșit. De exemplu, tastați pentur.
7) În caseta Cu, tastați ortografierea corectă a cuvântului. De exemplu,
tastați pentru.

94
8) Faceți clic pe Adăugare.

 Modificarea conținutului unei intrări text în lista AutoCorecție

1) Faceți clic pe fila Fișier, apoi, faceți clic pe Opțiuni.


2) Faceți clic pe Verificare, apoi, Faceți clic pe Opțiuni AutoCorecție.
3) Pe fila AutoCorecție, asigurați-vă că este bifată caseta de selectare
Înlocuire text în timpul tastării.
4) Faceți clic pe intrarea din listă. Va apărea în lista Înlocuire.
5) Tastați noua intrare în lista Cu.
6) Faceți clic pe Înlocuire.

 Redenumirea unei intrări text din lista AutoCorecție

1) Faceți clic pe fila Fișier, apoi, faceți clic pe Opțiuni.


2) Faceți clic pe Verificare, apoi, Faceți clic pe Opțiuni AutoCorecție.
3) Pe fila AutoCorecție, asigurați-vă că este bifată caseta de selectare
Înlocuire text în timpul tastării.
4) Faceți clic pe intrarea din listă. Va apărea în caseta Înlocuire.
5) Faceți clic pe Ștergere.
6) Tastați un nume nou în caseta Înlocuire.
7) Faceți clic pe Adăugare.

95
Printare
Pentru a imprima un document faceți click pe fila Fișier (File), apoi pe
comanda Imprimare (Print) pentru a deschide pagina de control a
imprimării (Print Page). Puteți face click pe butonul Imprimare(Print)
pentru a imprima o singura copie a documentului. În câmpul alăturat puteți
preciza un număr diferit de exemplare.

 Tipărirea unui număr diferit de copii : în câmpul Copii(Copies) puteți


preciza un număr oarecare de exemplare. Când imprimați mai multe
copii, puteți alege intre modul Asamblat(Colatte) sau Nealocat
(Uncollated). Daca aveți un document cu zece pagini care trebuie tipărit
în trei exemplare si folosiți modul asamblat(collate) se vor tipări
paginile de la 1 la 10, apoi procesul se va relua încă de doua ori. Daca
folosiți modul nealocat se vor tipări de trei exemplare ale paginii1, apoi
trei exemplare ale paginii 2, s.a.md.
 Tipărirea parțială a documentelor : folosiți lista derulanta Se imprima
toate paginile(Print All Pages) pentru a selecta una din celelalte
variante variante posibile
o Se imprima selecția (print Selection)
o Se imprima pagina curenta (Print Current Page)
o Se imprima un interval particularizat (Rrint Rane) ; în acest caz
trebuie sa precizați în câmpul Pagini (Pages) numerele paginilor

96
si/sau intervalele de pagini, separate prin virgule, de exemplu
1,3,5-9
o Proprietăți document (Document Proprieties)
o Lista marcaje (list of markup)
o Stiluri(Styles)
o Se imprima numai paginile impare (Only Print Odd Pages)
o Se imprima numai paginile pare (Only Print Even Pages)
 Alte setări pentru tipărire
o Imprimare pe o parte (Print One Sided) ; aceasta opțiune va
permite sa imprimați pe ambele părți ale hârtiei. Veți fi anunțați
de program când sa întoarceți manual hârtia
o Orientare portret(Portrait Orientation) cu varianta orientare
vedere (landscape)
o Letter este formatul implicit al hârtiei utilizate. Europenii
folosesc în mod obișnuit A4. Lista derulanta va permite sa
alegeți intre mai multe formate de hârtie.
o Margini(Margins) va permite sa modificați marginile
documentului
o 1 pagina pe foaie (1 Page Per Sheet) va permite sa alegeți
numărul de pagini care vor fi tipărite pe o singura foaie de
hârtie
o Inițializare pagina (Page setup) va deschide o caseta de dialog
care va permite sa revizuiți setările descrise anterior.
 Examinarea înaintea imprimării ; când alegeți Fișier(File)-
>Imprimare(Print), veți vedea în dreapta cum va arata pagina
imprimata. În partea de jos sunt controale pentru parcurgerea
documentului pagina cu pagina si instrumentul zoom. Daca deplasați
cursorul spre stânga, puteți previzualiza mai multe pagini simultan.

97
INFORMAȚIE ȘI COMUNICARE

Internet –concepte de bază


Internetul este o rețea de rețele formata din milioane de calculatoare
interconectate pe baza suitei de protocoale TCP/IP . Internetul este cea mai
mare rețea publica oferind o gama larga de resurse informaționale si
servicii cum ar fi documentele hipertext din cadrul serviciului World Wide
Web (www) si infrastructura pentru posta electronica (e-mail)

Tehnologia client- server


Tehnologia client-server presupune existența unui calculator server care
oferă un set de servicii la cerere unor sisteme client.

SERVER CLIENT

Internet

TCP/IP

Mecanismul de comunicare presupune expedierea unei cereri către server.


Cererea parcurge mediul Internet, ajunge la server unde este analizata și se
emite un răspuns către client.

Servicii oferite în rețeaua Internet


Serviciile uzuale oferite în rețeaua Internet sunt :

- www (Wordl Wide Web) oferă clientului pagini web organizate în


colecții numite site-uri web
- FTP (File Transfer Protocol) sau serviciul de transfer al fișierelor
- E-mail (electronic mail) sau serviciul de posta electronică
- Telnet adică serviciul de acces la distanță
- News sau serviciul de știri
- Chat sau serviciul de comunicare în timp real pe baza mesajelor
text.

98
Protocol
Setul de reguli care prin care se descrie comunicarea digitală între
sistemele de calcul se numește protocol. Protocolul descrie sintaxa,
semantica si modul de sincronizare a comunicației iar implementarea se
face la nivel software, hardware sau în ambele moduri. Protocolul poate
include și metodele de autentificare și tratare a erorilor.

Exemple de protocoale utilizate în Internet:

- http ( HiperText Transfer Protocol) este protocolul utilizat de


serviciul www pentru transferul paginilor web
- ftp (File Transfer Protocol) este protocolul utilizat de serviciul de
transfer pentru fișiere
- TCP/IP este suita de protocoale de comunicație utilizate în Internet
si în rețele similare.

Word Wide Web (www)


World Wide Web este un sistem de documente numite pagini web
accesate în Internet cu ajutorul unui program special numit browser web.
Cu un browser web se pot vizualiza pagini web care pot conține text,
imagini, clipuri video și alte elemente multimedia ; legătura dintre paginile
web se face prin intermediul unor hyperlink-uri .

Pagina web
Pagina web este un document ce poate fi accesat cu ajutorul unui browser
web și afișat pe un monitor sau pe un dispozitiv mobil. Formatul obișnuit
pentru paginile web este HTML sau XHTML . Paginile web pot fi solicitate
de un client de la un server web ; comunicația utilizează protocolul HTTP
(Hypertext Transfer Protocol)

Site web
Un sistem organizat de pagini web formează un site web.

HTML
Modul în care paginile web sunt afișate în browser este determinat de
descrierea lor în Limbajul de Marcare a Hipertextului (Hypertext Markup
Language). Folosind acest limbaj, se pot introduce în paginile web mai
multe tipuri de elemente cum ar fi text, margini, sunete, secvențe video,
legături (hyperlinks), aplicații JavaScript, VRML, etc.

99
Server web
Un server web este un calculator care găzduiește site-uri web și rulează un
program (httpd ) cu capacitatea de a răspunde la cereri de pagini web
venite din partea clienților.

Browser web
Vizualizarea paginilor web se face cu un program numit browser web.
Exemple de browser-e web: Internet Explorer , Mozilla, Opera, Google
Chrome

URL
Pentru a accesa o resursa pe Internet, aceasta trebuie localizată prin
intermediul unui identificator al resursei respective, adică Uniform
Resource Locator (URL). De exemplu, o pagina web va fi accesată prin
intermediul următorului URL : http://www.exemplu.com/index.html

Într-un URL se precizează protocolul (în exemplul de mai sus - http),


domeniul ( exemplu.com) și resursa solicitată (fișierul index.html ).

Numele domeniului este format din una sau mai multe părți numite etichete
; etichetele sunt delimitate de puncte. Eticheta din extrema dreaptă se
referă la un top-level domain : în exemplul de mai sus, www.exemplu.com
aparține domeniului top-level .com . Ierarhia domeniilor descrește de la
dreapta la stânga astfel încât fiecare etichetă spre stânga este un
subdomeniu al domeniului din dreapta.

ISP
Furnizorii de servicii de conectare la Internet sunt numiți cu termenul de
ISP –Internet Service Provider.

100
Utilizarea unui browser web
Browser-ul Internet Explorer
Dacă sunteți conectat la Internet puteți lansa Internet Explorer din taskbar
sau selectați (click) succesiv Start➪ All Programs➪Internet Explorer
Pentru a închide programul dați click pe butonul Close din colțul din
dreapta sus a ferestrei, sau alegeți (click) File ➪Exit

Fereastra Internet Explorer


Înainte/Înapoi Adresa resursei Reîncărcarea paginii (Reload)
(Back/Forward)
Bara de comenzi Oprirea afișării (Stop)
Favorite
(Favorites) Căutare(Search)

Căutare(Search) Modul Protejat Elemente blocate Zoom


(Protected Mode) (InPrivate filtering)

Accesarea unei resurse (pagini web)

Pentru a accesa o resursă (de exemplu o pagină web), adresa acesteia


(URL) trebuie scrisă în câmpul de adrese sub forma
http://www.numedomeniu.com/index.html . În majoritatea cazurilor, nu
este nevoie să scriem prima parte - http:// , browserul va completa
automat aceste caractere. De obicei, pagina principală a unui site web este
stocata în fișierul index.html (sau alt fișier implicit cunoscut de serverul
web); dacă dorim sa accesăm prima pagină (principală) a unui site web,

101
putem scrie doar numele domeniului. În concluzie, dacă dorim să accesăm
resursa din exemplul anterior, putem scrie aceasi adresă sub forma
www.numedomeniu.com

Paginile accesate pot fi afișate în aceeași fereastră a browserului, în file


(tab-uri) separate. Pentru a utiliza o filă(tab) nouă, folosiți File ➪ New
Tab sau apăsați Ctrl+T ; de asemenea, puteți da click în dreapta filei
curente

Dacă doriți, puteți afișa paginile în ferestre separate, alegând File ➪ New
Window sau folosind combinația Ctrl+N.

Puteți controla modul de afișare a unei pagini pe care o accesați prin


intermediul unui link, daca dați click-dreapta pe link apoi alegeți una din
variantele :
Open – pentru a deschide pagina în fila curentă,
Open in new Tab – pentru a deschide pagina în fila nouă
Open in New Window – pentru a deschide pagina în fereastră nouă

Pentru a opri încărcarea unei pagini, folosim butonul Stop (sau apăsăm
tasta Esc). Pentru a relua încărcarea unei pagini folosim butonul Reload(
sau apăsăm F5).

În partea din stânga sus se găsesc butoale de navigare Înainte (Forward) și


Înapoi (Back) pentru a naviga printre paginile deja vizitate. În acest scop,
puteți folosi și combinațiile de taste Alt+Left (sageata stânga) și Alt+Right
(săgeată dreapta).

În partea din dreapta sus a ferestrei browser-ului


(IE sau Firefox) se găsește câmpul pentru
introducerea expresiilor de căutare pe Internet
(Web Search). De exemplu, dacă introduceți în acest
câmp cuvântul Shakespeare, în fereastra principală a
browserului vor fi afișate mai multe link-uri

102
(legături) către pagini web relevante care conțin informații despre
termenul căutat. Urmează să dați click pe unul din link-uri pentru a afișa
conținutul.

Termenul introdus în câmpul Web Search este căutat cu o aplicție specială,


numita motor de căutare. Există mai multe motoare de căutare : Google,
Bing, Yahoo Search, Lycos, etc. Utilizatorul poate stabili motorul de
căutare utilizat dacă deschide lista derulantă din dreapta câmpului Web
Search și alege aplicația dorită. Comanda Find more providers… permite
utilizarea și altor aplicații de căutare.

Căutarea informațiilor pe Internet se poate


face și folosind aplicații încărcate în
fereastra principala a browser-ului. De
exemplu, dacă scrieți în câmpul de adrese
www.google.com se va afișa pagina
principală a motorului de căutare Google.
Introduceţi termenul căutat în caseta de
căutare, să apăsaţi pe Enter sau să faceţi
clic pe butonul Căutaţi iar Google va căuta pe web paginile care sunt
relevante pentru interogarea dumneavoastră. În general căutările simple
dau rezultate satisfăcătoare, dar se pot construi interogări mai complexe cu
următoarele tehnici (valabile pentru Google):

 Utilizați ghilimelele (“”) pentru a indica motorului de căutare să ia în


considerare exact cuvintele scrise, exact în ordinea scrisă; de exemplu,
interogarea “H. Wells“ va omite rezultatele care fac referire la “H.G.
Wells“
 Cautarea într-un anumit site web se va face cu interogări de tipul lybia
site : cnn.com care vor afișa rezultate în care apare expresia lybia în
interiorul site-ului cnn.com;
 Dacă doriți să excludeți anumiți termeni într-o căutare, folosiți semnul
– care trebuie să apară înaintea termenului exclus și să fie precedat de
un spațiu;
 Se pot folosi în interogări caractere de înlocuire (metacaractere). De
exemplu simbolul * este un substitut pentru orice șir de caractere.
 Deoarece motoarele de căutare oferă de multe ori și sinonime ale
cuvintelor căutate, puteți solicita o căutare dupa forma exactă a

103
termenului introdus dacă adăugați semnul + chiar înaintea cuvântului
căutat(fără spațiu)
 Comportamentul prestabilit al motorului Google este să ia în
considerare toate cuvintele din cadrul unei căutări. Dacă doriţi să
permiteţi în mod special căutarea oricăruia dintre cuvinte, puteţi utiliza
operatorul OR (reţineţi că trebuie să introduceţi ,,OR" în întregime cu
majuscule). În loc de OR poate fi utilizat simbolul |

Unele servicii web,de exemplu enciclopediile, folosesc motoare de căutare


proprii care vor interoga doar conținutul propriu. Termenii pentru căutare
vor fi introduși într-un câmp special, în pagina web proprie.

Schimbarea paginii de start (Home Page)

Dați click pe săgeata din dreapta pictogramei


Home și alegeți Add or Change Home Page
pentru a deschide următoarea fereastră de dialog
în care puteți alege pagina curentă ca pagina de
start (Home Page).

Variantă : schimbarea paginii de start (Home Page) se poate face dacă


parcugeți secvența Tools ➪ Internet Options și în fila (tabul) General, în
secțiunea Home Page puteți stabili noua pagină de start.

104
Istoricul navigării pe Internet

Dacă dați click pe butonul din dreapta


câmpului de adrese se va deschide o
listă derulantă care conține adresele
paginilor vizitate anterior. Puteți să
reveniți la una din aceste pagini dacă
dați click pe adresa din listă. Puteți
elimina adrese din această listă dacă
acționați butonul Delete din dreapta acestora.

O variantă de a obține istoricul este să apăsați combinația de taste Ctrl+H


sau dați click pe butonul Favorites apoi pe fila (tab-ul) History. În
acest fel obțineți o listă detaliată a paginilor vizitate, grupate pe intervele
calendaristice. Puteți vizita din nou aceste pagini sau puteți să le ștergeți
din istoric cu click-dreapta și alegând comanda Delete.

Puteți modifica modul în care Internet Explorer gestioneaza paginile


memorate în istoric. Urmați secvența Tools ➪ Internet Options și în fila
(tabul) General , în secțiunea Browsing History puteți să :

- Bifați caseta Delete browsing


history on exit pentru a șterge
lista paginilor vizitate când
încheiați sesiunea de lucru
- Acționați butonul Delete… pentru a deschide caseta de dialog
Delete browsing history în care puteți opta pentru o ștergere
selectivă a elementelor din istoric.
- Acționați butonul Settings pentru a modifica modul în care IE
gestionează fișierele Internet temporare (Temporary Internet Files)
sau pentru a stabili numărul de zile în care sunt reținute în istoric
paginile selectate. Fișierele temporare stochează copii ale paginilor
web, imagini și alte elemente multimedia care vor determina o
sporire a vitezei de încărcare dacă paginile vor fi vizitate din nou.

Fereastra Delete browsing history se poate obține mai direct cu secvența


Tools ➪ Delete browsing history…

105
Ferestrele pop-up
În general, ferestrele pop-up sunt ferestre noi deschise în browser pentru a
afișa reclame. O variantă a ferestrelor pop-up sunt ferestrele pop-under
care sunt ferestre deschise sub fereastra principala a browser-ului. Se
poate bloca sau debloca apariția ferestrelor pop-up dacă alegeți Tools ➪
Pop-up Blocker apoi una din comenzile Turn off popup blocker sau
Turn on popup blocker.

Fișierele cookie
Fișierele cookie sunt fișiere text create pe computerul propriu în care site-
urile web vizitate stochează informații pe care le va utiliza ulterior când vor
fi vizitate din nou. Teoretic, un site web poate modifica doar fișierele cookie
proprii dar pot fi utilizate în activități de interceptare a datelor de acces ale
utilizatorului la diverse servicii.

Pentru a șterge fișierele cookie alegeți


Tools ➪ Delete Browsing history… În
fereastra de dialog bifați elementele pe
care doriți să le eliminați; puteți elimina
toate fișierele cookie, sau puteți păstra
pe cele asociate paginilor favorite.

Se poate face blocarea fișierelor cookie


înainte de a se instala. Alegeți Tools➪
Internet Options și în fila (tab-ul)
Privacy dați click pe Advanced pentru a
deschide fereastra Advanced Privacy
Settings. Bifați căsuța (check box)
Override automatic cookie handling
apoi alegeți modul de comportament al IE pentru First party Cookies și
pentru Third party Cookies : puteți
accepta instalarea (Accept), bloca
instalarea (Block) sau puteți solicita
confirmarea înainte de instalarea
fișierului cookie (Prompt)

O altă modalitate de a controla modul în


care sunt folosite de provideri fișierele
cookie este facilitatea InPrivateFiltering .

106
Când o pagină pe care o accesați apeleză la serviciile unui serviciu terț
pentru a afișa un conținut (de exemplu o hartă), anumite informații despre
dumneavoastră sunt trimise automat către acel provider. Pentru a controla
dumneavoastră ce informațiile care sunt trimise către acel provider, alegeți
Safety ➪InPrivate Filtering (sau folosiți combinația Ctrl+Alt+F) și stabiliți
condițiile în care sunt utilizate aceste informații.

Fișierele temporare
Browser-ul dumneavoastră păstrează copii ale paginilor vizitate, imagini,
elemente multimedia în fișiere temporare ; pentru a șterge aceste fișiere
alegeți Tools ➪ Delete Browsing history… , bifați Temporary Internet
files, apoi acționați butonul Delete.

Utilizarea semnelor de carte (Favories , Bookmarks)


Adresele paginilor la care utilizatorul dorește să revină pot fi pastrate într-
o listă specială (Favorites în IE, Bookmarks în mozilla sau Chrome). Pentru
a adăuga o pagină la favorite puteți folosi butonul Add to Favorites…
( alternativ, puteți folosi meniul Favorites , apoi comanda Add
to Favorites… ) În caseta de dialog Add a Favorite, completați câmpul
Name cu un nume pentru pagina
dumneavoastră ș de asemenea, puteți
crea un nou folder în care să stocați
pagina dumneavoastră.

Paginile favorite pot fi afișate permanent


într-o bară de adrese favorite dacă dați click pe meniul View alegeți
comanda Toolsbar și bifați Favorites Bar.

Pentru afișarea listei cu paginile favorite, dați click pe butonul Favorites,


apoi pe fila (tab-ul) Favorites. Daca doriți să
afișați în browser una dintre ele, dați click pe
numele acesteia ; dacă doriți să o afișați într-o
fila(tab) nouă, dați click pe simbolul săgeată din
dreapta numelui paginii sau apăsați combinația
Ctrl+Enter. Stergerea unui nume din lista de
favorite se face cu ajutorul meniului contextual (
click dreapta, apoi click pe comanda Delete), sau
apăsând tasta Del.

107
Organizarea paginilor favorite urmați sevența Favorites ➪Organize
favorites... pentru a deschide fereastra de dialog Organize Favorites. Se
pot folosi butoanele din partea de jos a ferestrei de dialog pentru a crea
foldere noi, a face mutari, redenumiri sau stergeri.

Formulare web
Un formular web este utilizat într-o pagină web pentru a permite
utilizatorului să introducă date care vor fi trimise la un server pentru
prelucrare. Este cazul comenzilor/cumparăturilor pe Internet, tranzacțiilor
bancare, etc.

Elementele obișnuite ale unui formular web sunt :


 Câmpuri text (text box) care permit introducerea unui singur rând de
text ( în mod particular, acest tip de câmp poate fi utlizat pentru
introducerea unei parole – password field)
 Casetă de validare (check box)
 Butoane radio (radio button)
 Butoane de validare (submit) pentru trimiterea la server a datelor din
formular
 Butoane de resetare (reset) pentru
aducerea datelor din formular la
valorile implicite
 Zona de text (text area) pentru text
]ntins pe mai multe r\nduri
 Liste derulante (drop-down lists)

În general, într-un formular web, unele câmpuri sunt obligatorii și sunt


indicate de obicei cu ajutorul uneui asterisc. Pentru a putea trimite datele
din formular catre server se acționează un buton dedicat acestui scop (
Trimitere, Submit, Checkout, etc.). Pentru a aduce datele dintr-un formular
la valorile implicite se utilizează un buton dedicat (Reset, Cancel, Anulează,
etc.)

Salvarea și tipărirea paginilor web


Pentru a salva o pagină web pe calculatorul propriu, alegeți File ➪Save
As… sau dați click pe butonul Page și alegeți comanda Save As… În
fereastra de dialog Save Page As alegeți folderul destinație, introduceți
numele fișierului (File name) și formatul (Save as type) apoi apăsați
butonul Save. Dacă folosiți Internet Explorer, formatul implicit al paginilor

108
salvate este .mht care este un format particular utilizat doar de IE. Puteți
însă să utilizați un alt format disponibil .htm , .html , .txt

Pentru a tipări o pagină web alegeți comanda Print din meniul File sau
apăsați tastele Ctrl+P . În general, este utilă examinarea documentului
înainte tipăririi cu comanda Print Preview . Se poate alege comenzile
Print și Print Preview pornind și de la comanda Page din bara de comenzi
a browserului.

Fereastra de dialog Print conține elemente uzuale întâlnite la tipărirea


oricărui document sub Windows : se poate
tipări întreaga pagină, anumite pagini,
anumite porțiuni, textul selectat; se poate
stabili numărul de copii si modul
(asamblat/neasamblat) de printare.
Paginile pot fi formatate cu comanda Page
setup… din meniul File. Se va deschide
fereastra de dialog în care puteți stabili :
orientarea paginii (portrait, landscape),
marginile, antetul(header), subsolul(footer) sau fontul utilizat la tipărirea
documentului.

Salvarea imaginilor
Pentru a salva o imagine dați click dreapta pe imagine, apoi alegeți
comanda Save Picture As . Se va afișa fereastra de dialog Save Picture în
care stabiliți locația, numele fișierului și formatul acestuia. La sfârșit dați
click pe butonul Save.

109
Poșta electronica (e-mail)
E-mailul sau poșta electronică este un sistem pentru expedierea și
primirea mesajelor în format electronic utilizând Internetul.

O adresă de e-mail are forma [utilizator]@[domeniu].[TLD], unde


[domeniul] este adresa sitului web care acordă serviciul de e-mail, iar
[TLD] este extensia de localizare geografică a domeniului (din engleză de la
Top Level Domain). Un exemplu: ionpopescu123@yahoo.com. Semnul
tipografic @ se citește pe românește „a rond” (engl.: at) și înseamnă "la".

Un mesaj de e-mail are două părți:


 antetul (header), care include informații precum destinatar, subiect,
etc. Antetul conține câmpuri pentru:
o expeditor (From) - adresa de e-mail a expeditorului mesajului,
o destinatar (To) - adresa de e-mail a destinatarului (sau adresele
destinatarilor, dacă sunt mai mulți),
o subiectul (Subject) - un rezumat al mesajului,
o data (Date) - data și ora locală a trimiterii mesajului
Opțional, se pot folosi și :
o Cc - copie la indigo (de la "Carbon Copy") - o copie identică a
mesajului trebuie trimisă și la adresa sau adresele de e-mail din
acest câmp,
o Bcc - copie la indigo oarbă (de la "Blind Carbon Copy") - la fel ca
și Cc, doar că nici un destinatar nu va afla la cine se mai trimit
copii ale mesajului, în afară de el însuși.
 corpul (body), textul mesajului propriu-zis.

Lansarea unei aplicații de poștă electronică (Outlook 2010)


Pentru a lansa Outlook 2010, dați click pe butonul Start . În meniul
Start s-ar putea să găsiți pictograma pentru programul Outlook 2010
și puteți da click pe aceasta pictograma pentru a lansa programul. Dacă nu
găsiți pictograma, alegeți All Programs pentru a deschide meniul pop-up,
apoi selectați pictograma pentru programul Outlook 2010 . Dacă nici
acum nu găsiți pictograma, alegeți grupul Microsoft Office (submeniul)
apoi selectați Microsoft Outlook 2010

Dacă doriți, puteți crea o scurtătură (shortcut) pe Desktop. Găsiți


pictograma Outlook 2010 din All Programs și faceți click-dreapta pe
aceasta; alegeți din meniul contextual comanda Send To → Desktop

110
(Create Shortcut). Daca apăsați ESC, pe Desktop veți observa noua
scurtătură

Dacă doriți, puteți plasa pictograma Word pe Taskbar (Quick Launch) :


găsiți pictograma Outlook 2010 din și faceți click-dreapta pe aceasta. În
Windows 7, alegeți comanda Pin to TaskBar

Elementele ferestrei Outlook 2010

Unelte cu acces rapid Asistență


(Quick Access toolbar) (Help)

Panglica
(ribbon)

Panoul cu activități planificate


Panoul de navigare
Navigation pane

To Do Pane

Module Panoul cu contacte zoom


People pane

Accesul la comenzile uzuale se face prin intermediul panglicii (Ribbon)


care conține mai multe file (tabs) în care sunt mai multe grupuri de
comenzi.

Adăugarea unui cont de poștă electronică


Pentru a putea trimite și primi mesaje, trebuie să adăugați un cont în
aplicația dumneavoastră. Puteți adăuga un cont la prima utilizare sau mai
târziu. Pentru a adăuga un cont, faceți click pe fila (tabul) Fisier (File) apoi
pe Informații (Info) → Setări cont (Settings) → Adăugare cont (Add
Account). Introduceți apoi adresa de poștă electronică și parola apoi faceți

111
clic pe Următorul (Next). După configurarea contului, faceți click pe
Terminare(Finish)

Crearea și expedierea unui mesaj de poștă electronică


În Outlook 2010, puteți să creați un nou e-mail dacă faceți click pe
Elemente noi(New Items) → Mesaj de poștă electronică
(E-mail Message) ; se poate iniția trimiterea unui nou e-
mail și dacă faceți click pe butonul Mesaj de poștă
electronică nou (New E-Mail) când acesta este vizibil (
când sunteți în modulul Corespondență).

Varianta cea mai simplă și directă de trimitere a unui e-mail este


următoarea :

1. În câmpul Către…(To…) treceți adresa de e-mail a destinatarului.


Se pot trece mai multe adrese separate prin ;
2. În câmpul Subiect (Subject) treceți titlul (descrierea) mesajului
3. În zona de text de sun Subiect (Subject) scrieți mesajul
dumneavoastră.

4. Faceți click pe butonul Trimitere (Send)

Utilizarea câmpurilor CC… și BCC…


Pe lângă destinatarii trecuți în câmpul Către… (To…) , puteți trece și alți
destinatari în câmpul CC… (Carbon Copy). Destinatarii trecuți în CC… vor
primi o copie a mesajului.

Se pot trece destinatari suplimentari în câmpul CCI… (BCC…)


adică Blind Carbon Copy – copie invizibilă. Destinatarii care sunt
trecuți în câmpul CCI… (BCC…) vor primi o copie a mesajului în
secret, adică nu vor fi văzuți de ceilalți destinatari precizați în câmpurile

112
Către… (To…) și CC… Pentru a afișa și câmpul CCI… (BCC…) care nu apare
în mod implicit, faceți click pe butonul CCI… (BCC..) din grupul de comenzi
Afișare câmpuri din fila (tabul) Opțiuni (Options). Pentru a expedia
mesajul, faceți click pe Trimitere (Send)

Atașarea fișierelor la mesajele de e-mail


Puteți trimite și fișiere împreună cu mesajul de e-mail. Aceste fișiere
trebuie atașate la mesaj. Pentru a atașa un fișier la mesajul de e-mail, în
fereastra Mesaj, faceți click pe fila(tabul) Mesaj(Message) și , în grupul de
comenzi Includere (Insert), alegeți Atașare fișier (Attach File). Se va
deschide fereastra Inserare fișier ( Insert File ) în care alegeți fișierul apoi
dați click pe Inserare (Insert). Se pot atașa mai multe fișiere la același
mesaj. În câmpul Atașat (Attached) vor fi afișate numele fișierelor și
mărimea acestora. Nu se pot transfera cantități mari de date prin această
metodă. Mărimea maximă a fișierelor atașate este un detaliu de configurare
a serviciului de e-mail.

Se poate elimina un fișier din lista fișierelor atașate cu click-dreapta pentru


a deschide meniul contextual, apoi click pe comanda Eliminare (Remove).

Editarea conținutului și verificarea ortografică


Conținutul mesajul se editează folosind tehnicile obișnuite de editare
întâlnite și la alte editoare - Word Office 2010 sau WordPad. Utilizatorul are
la dispoziție setul de comenzi din fila (tabul) Formatare text (Format
text)

113
Textul introdus poate fi corectat ortografic dacă faceți click pe fila
Revizuire(Review) apoi alegeți comanda Ortografie și gramatică
(Speling And Grammar).

Salvarea unui mesaj pentru utilizare ulterioară


Pentru a salva un mesaj, faceți click pe butonul Salvare(Save) din bara de
unelte cu acces rapid. În mod implicit, mesajul este salvat în folderul Drafts
(Schițe).

Mesajul poate fi recuperat dacă accesați folderul Drafts(Schițe) din panoul


de navigare, apoi dați dublu click pe mesajul salvat.

În mod implicit, Outlook salvează o copie a mesajului în lucru la fiecare trei


minute în folderul Drafts. Dacă vreți să schimbați modul în care se face
salvarea automată , faceți click pe fila Fișier (File) apoi alegeți Opțiuni
(Options) → Corespondență (Mail) ; în secțiunea Salvare mesaje
(Messages) puteți alege folderul pentru schițe și timpul la care se face
salvarea automată

Importanța mesajelor
Puteți stabili un nivel de importanța mesajelor dumneavoastră. Pentru
aceasta, în fereastra Mesaj(Message), înainte de a trimite mesajul,
acționați unul din butoanele Importanță maximă (High Prioprity) sau
Importanță minimă (Low Priority) din grupul Etichete(Labels) din fila
Mesaj(Message). Destinatarul va fi atenționat asupra importanței cu un
simbol specific : semnul exclamării pentru nivelul maxim, săgeata orientată
în jos pentru nivelul scăzut.

Utilizarea funcțiilor de răspuns (reply), răspuns către toți (reply to


all), redirecționare(forward)
Mesajele care pe care le primiți ajung în folderul Inbox. Pentru a citi un
mesaj primit, faceți dublu click pe mesajul din Inbox .
Pentru a răspunde expeditorului, alegeți
Răspuns(Reply) din grupul de comenzi Răspuns și

114
scrieți mesajul; după ce ați terminat, acționați butonul Trimitere (Send).
Răspunsul la un mesaj poate conține sau nu textul original; setările
implicite în această privința se stabilesc astfel : deschideți fila Fișier (File)
pentru a afișa conținutul din spatele scenei (Backstage), apoi alegeți
Opțiuni (Options) → Corespondență (Mail) și în secțiunea Răspunsuri și
redirecționări deschideți lista derulantă Când se răspunde la un mesaj
(When Replying to a Message ) pentru a alege dacă să includeți sau nu
mesajul original în răspuns, precum și forma în care se face această
includere.

Dacă doriți ca răspunsul dumneavoastră să ajungă la toți cei care au primit


mesajul original, alegeți Răspuns tuturor (Reply to All). Un mesaj primit
în Inbox poate fi retrimis către alți destinatari dacă alegeți comanda
Redirecționare (Forward)

Salvarea mesajelor, vizualizarea și tipărirea


Pentru a salva un mesaj pe disc, deschideți mesajul apoi alegeți din fila
Fișier (File) comanda Salvare ca (Save As) ; formatul implicit al fișierului
salvat este .msg (format Outlook) . Pentru a tipări un mesaj, deschideți
mesajul apoi alegeți din fila Fișier (File) comanda Imprimare (Print);
fereastra Backstage va oferi în acest caz o previzualizare a documentului și
posibilitatea alegerii opțiunilor de imprimare. Porniți imprimarea cu
butonul Imprimare(Print).

Examinarea și salvarea fișierelor atașate


Când deschideți un e-mail cu fișier atașat, puteți face click pe numele
fișierului atașat pentru a
activa fila Instrumente
atașări (Attachments) ; se
pot utiliza în continuare
comenzile pentru Deschidere (Open) pentru examinare, Salvare(Save),
Ștergere (Delete), etc. Aveți acces la o parte din aceste comenzi, și din
meniul contextual; pentru a accesa acest meniu, faceți click –dreapta pe
numele fișierului atașat.

Urmărirea și marcarea mesajelor


Pentru că un e-mail primit poate fi legat de o activitate pe care trebuie să o
efectuați și de care trebuie să va amintiți, există posibilitatea de a marca

115
mesajele. În funcție de marcajul utilizat, puteți să va creați liste de activități
care vor fi trecute automat în calendarul dumneavoastră.

Pentru a marca un mesaj, selectați mesajul, apoi în fila Pornire(Home),


deschideți lista derulantă Urmărire (Follow Up) pentru a selecta un
marcaj(flag) . De exemplu, dacă alegeți marcajul (flag-ul) Mâine
(Tomorrow) , semnalizați acest mesaj ca activitate cu data de scadența în
ziua următoare ; daca în panoul Calendar, faceți click pe ziua de mâine, veți
observa în secțiunea de activități programate acest mesaj.

Mesaje de e-mail pot purta un marcaj care să indice daca au fost citite sau
nu; imaginea unui plic deschis indică faptul ca mesajul a fost citit, iar plicul
închis indică faptul că nu a fost citi. Starea marcajului se schimbă la
deschiderea mesajului. Puteți să schimbați manual starea marcajului din
fila Pornire(Home) cu comanda Citit/Necitit (Read/Unread) din grupul
Etichete (Labels). Aveți acces la aceste comenzi și din meniul contextual
pentru care trebuie să faceți click-dreapta pe mesaj.

Afișarea detaliilor în lista de mesaje, sortarea, căutarea


Mesajele din foldere sunt afișate sub forma unui tabel. Fiecare coloană
conține câte un detaliu despre mesaj : Expeditor, Subiect, data, marcaj, etc.
Puteți gestiona detaliile afișate în listele cu mesaje dacă, în fila
Vizualizare(View) dați click Setări
Vizualizare (Settings) din grupul de
comenzi Vizualizare curentă (Current
View); în fereastra Setări de vizualizare
(View Settings) faceți click pe butonul
Coloane…(Columns) pentru a obține
fereastra de dialog Afișare coloane
(View Columns). Această fereastră
conține lista coloanelor disponibile
pentru afișare și se poate alege varianta dorită. Puteți avea acces la
fereastra de dialog Afișare coloane și cu ajutorul comenzii Adăugare
coloane (Add columns) din fila Vizualizare(View)

Pentru a sorta mesajele afișate faceți click pe numele coloanei după care
faceți sortarea.

116
Pentru a căuta mesaje, treceți termenul după care faceți căutarea în câmpul
de căutare de deasupra tabelului cu mesaje, sau apăsați combinația de taste
Crl+E.

Ștergerea și recuperarea mesajelor mesajelor


Puteți șterge un mesaj dacă, în fila Pornire(Home) dați click pe butonul
Ștergere(Delete) sau apăsați combinația Ctrl+D. Mesajele șterse astfel sunt
mutate în folderul Deleted Items. Elementele din Deleted Items pot fi
șterse definitiv dacă se selectează elementul dorit apoi se dă comanda
Ștergere(Delete) . Se pot elimina definitiv toate elementele din Deleted
Items cu click-dreapta pe numele folder-ului, apoi cu comanda Golire
folder (Emty folder). Un mesaj din Deleted Items poate fi recuperat prin
mutare în folderul original sau în alt folder. Pentru aceasta, folosiți
comanda Mutare(Move) din fila Pornire (Home).

Puteți avea acces la comenzile de ștergere, mutare și alte comenzi uzuale


din meniul contextual pe care îl obțineți cu click-dreapta pe mesaj.

Liste de distribuție și contacte


Pentru a gestiona contactele dumneavoastră folosiți Agenda (Adress
Book). Faceți click pe comanda Agenda (Adress Book) din fila Pornire
(Home) pentru a deschide fereastra de dialog Contacts.

Dacă doriți să adăugați o persoană nouă în lista de contacte alegeți


Fișier(File) → Intrare nouă…(New entry…) →Persoană de contact nouă

Dacă doriți să adăugați o listă de distribuție alegeți Fișier(File) → Intrare


nouă…(New entry…) →Grup nou de persoane de contact

117