Sunteți pe pagina 1din 81

1) Organizaia internaional interguvernamental cu competene n domeniul securitatii maritime este Organizaia Internaional Maritim Organizatia Internationala Green Peace

e Asociatia Internationala a Porturilor si Capitaniilor 2) Controlul statului pavilionului (FSC) se efectueaza la Toate navele dintr-un port indiferent de pavilion Navele care au pavilionul acordat de autoritatea care le controleaza indifernt unde se afla, mare libera ori incinta unui port. Navele aflate sub pavilion strain. 3) Controlul statului portului (PSC) se efectueaza la Navele aflate n marea libera indiferent de ce pavilion ar arbora. Navele care arboreaza numai pavilionul national al autoritatii ce controleaza. Nave ce se afla in incinta unui port indiferent de ce pavilion pe care il arboreaza. 4) Obligatiile care revin statului roman prin conventiile si acordurile internationale la care acesta este parte, referitoare la activitatea de cautare si salvare a vieti omenesti pe mare sunt indeplinite de ... Agentiei Romane de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare - ARSVOM Autoritatea Navala Romana Politia de Frontiera 5) Coordonarea activitatii de asistenta si salvare se realizeaza de Garda de coasta Autoritatea Navala Romana Administratiile portuare 6) Autoritatea de stat in domeniul transportului naval este Ministerul Lucrarilor publice, Transporturilor si locuintei

Compania Nationala Administratia Porturilor Maritime Constanta Autoritatea Navala Romana 7) Autoritatea de stat in domeniul sigurantei navigatiei este reprezentata de Autoritatea Navala Romana Administratiile portuare Societatile de clasificare internationale 8) Autoritatea Navala Romana aparine... Administratiei publice centrale. Administratiei publice locale. Administratiei private. 9) Stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele privind transporturile pe apele nationale navigabile si in porturi se reglementeaz prin Legea data de Parlamentul Romaniei. Hotarare de Guvern. Ordin al Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Locuintei. 10) Contraventiile la normele privind transporturile pe apele nationale se sanctioneaza cu Amenda penala. Inchisoare. Amenda contraventionala.

11) Sanctiunile contraventionale se clasifica in Principale si complementare. Principale si secundare. Avertismentul si amenda.

12) In cadrul sanctiunilor contraventionale principale intra Avertismentul, confiscarea bunurilor, suspendarea autorizatiei de functionare, inchisoare contraventionala. Avertismentul, amenda contraventionala, munca in folosul comunitatii, inchisoarea contraventionala. Avertismentul, blocarea contului bancar, amenda. 13) Sanctiuni contraventionale complementare sunt Majorarea amenzii contraventionale cu 50%. Perceperea de penalitati daca nu sa achitat in termen de 30 de zile. Confiscare bunurilor, suspendarea sau anularea autorizatiei de functionare, inchiderea unitatii, blocarea contului bancar, suspendarea activitatii agentului economic, retragerea licentei pentru activitati de comert exterior, desfintarea unor lucrari. 14) Sanctiune complementara pentru personalul navigant, ce a ncalcat normele privind transporturile pe apa, poate consta in... Suspendarea brevetului sau certificatului de capacitate. Blocarea contului bancar. Majorarea amenzii contraventionale cu 50%. 15) Avertismentul consta in O amenda pecuniara mai mica. Atentionare verbala sau scrisa. Expunerea la Aviz catre navigatori. 16) Avertismentul se aplica pentru O fapta savarsita cu intentie. O fapta care nu are consecinte materiale. O fapta de gravitate redusa. 17) Aplicarea sanctiunilor contraventionale se face prin intocmirea Procesului verbal de contraventie.

Protestului de mare. Raport de teren. 18) Procesul verbal se semneaza de agentul constatator si de contravenient Pe fiecare fila. Pe fiecare pagina. Doar la sfarsitul procesului verbal. 19) Aplicarea sanctiunii contraventionale se prescrie in termen de 1 an de zile de la data constatarii faptei. Niciodata. 6 luni de la data savarsirii faptei. 20) Executarea sanctiunii amenzii se prescrie daca procesul verbal de contraventie nu este comunicat in termen de... O luna de la data aplicarii sanctiunii. Doua luni de la data constatarii contraventiei. Trei luni de la data ramanerii prescrise a contraventiei. 21) Executarea sanctiunii amenzii se prescrie in termen de... 1 an de la data aplicarii. 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului urmtor celui n care a luat natere acest drept. 3 ani de la data constatarii. 22) Constatarea si sanctionarea contraventiilor la normele privind transporturile pe apele nationale, sunt de competenta... Ofiterilor de politiei in calitate de organ constatator. Ofiterilor politiei de frontiera. Ofiterilor capitaniei de port si inspectorilor Autoritatii Navale Romane. 23) Lipsa mentiunilor privind numele, prenumele si calitatea agentului constatator si a

contravenientului precum si a descrierii faptei savarsite, a datei acesteia sau a semnaturii agentului constatator atrage Nulitatea procesului verbal. Refacerea procesului verbal. prescrierea aplicarii procesului verbal. 24) In cazul in care personalul navigant refuza sa se identifice in fata ofiterilor de capitanie acestia pot apela la Armamentul din dotare. Organele de politie, jandarmerie sau gardienii publici. Masuri in forta. 25) In cazul in care contravenientul refuza semnarea procesului verbal acesta trebuie confirmat de cel putin Doi martori. Nici un martor. Cel putin un martor. 26) In lipsa unui martor la semnarea procesului verbal de contraventie agentul constatator are obligatia sa Precizeze motivele care au condus la incheierea lui in acest mod. Sa-l anuleze. Sa nu il mai intocmeasca. 27) Pentru savarsirea mai multor contraventii in acelasi timp se incheie Pentru fiecare contraventie un proces verbal. Un singur proces verbal de contraventie. Cate intra pe procesul verbal iar la nevoie se suplimenteaza. 28) Contravenientului i se comunica procesul verbal In original.

Si originalul si o copie. O copie. 29) Contravenientul poate achita pe loc sau in termen de 48 de ore de la data incheierii procesului verbal de contraventie Jumatate din minimul amenzii prevazute in actul normativ. Un sfert din minimul amenzii aplicate. Un sfert din minimul amenzii prevazute in actul normativ. 30) In ce interval de timp contravenientul poate achita jumatate din minimul amenzii 24 de ore. 48 de ore. 12 ore. 31) Procesului verbal de contraventie se poate ataca cu Plangere in termen de30 de zile. Reclamatie la organul ierarhic superior. Plangere in termen de 15 zile. 32) Plangerea impotriva procesului verbal de contraventie se depune la Organul din care face parte agentul constatator care il depune in cel mai scurt timp la judecatorie. judecatorie. Organul imediat ierarhic superior. 33) Plangerea contravenientului conduce la Anularea precesului verbal de contraventie. Suspendarea executarii contraventiei. Prelungirea celor 48 de ore in care sa se achite jumatate din minim. 34) Hotararea judecatoreasca ce solutioneaza plangerea poate fi atacata cu

Apel. Reclamatie . Recurs. 35) Contraventiile la normele privind transporturile pe apele nationale navigabile si in porturi se aplica Numai persoanelor fizice. Peroanelor fizice si juridice. Numai persoanelor juridice. 36) Tractarea de catre nave a altor obiecte decat cele care sunt admise la remorcare, impingere sau cuplare constiruie Contraventie. Infractiune. Abatere disciplinara. 37) Nearborarea de catre nave a pavilionului lor national in apele nationale romane, la sosirea in port, in stationare si la plecare; nearborarea pavilionului roman sau arborarea in stare necorespunzatoare, precum si refuzul de ridicare a pavoazului la dispozitia data de capitania portului constituie... Infractiune. Contraventie. Abatere disciplinara 38) Refuzul prezentarii carnetului de marinar la cererea organelor Inspectoratului navigatiei civile si a capitaniilor de port pentru dovedirea identitatii personalului navigant, precum si a actelor de identitate ale persoanelor gasite la bordul navelor constituie.... Abatere disciplinara. Infractiune. Contraventie. 39) Stationarea navelor de categoria a II-a in alte locuri si in alte moduri decat cele stabilite de

capitania portului constituie Contraventie. Abatere disciplinara. Infractiune. 40) Mentinerea debarcaderelor si a pontoanelor de acostare in stare necorespunzatoare din punct de vedere tehnic si al curateniei constituie Infractiune. Contraventie. Abatere disciplinara.

41) Legarea in aceeasi dana a mai mult de doua nave care executa operatiuni de incarcare/descarcare sau transbordare de marfuri In afara limitelor portului sau pe caile navigabile constituie Abatere disciplinara. Infractiune. Contraventie. 42) Aruncarea sau pierderea in apa de catre nave sau instalatii plutitoare de gunoaie, pietre, zgura, resturi de marfa in port, pe canale navigabile sau in alte locuri sau conditii decat cele stabilite de capitania portului constituie Contraventie. Abatere disciplinara. Infractiune. 43) Neinscrierea denumirii navei pe corp si pe suprastructura, stabilita in actul de nationalitate, si a insemnelor de identificare a navelor constituie Infractiune. Contraventie. Abatere disciplinara.

44) Neanuntarea la capitania portului, de catre comandantii navelor, a deteriorarii ori a deplasarii mijloacelor de semnalizare plutitoare sau de la uscat necesare navigatiei constituie. Abatere disciplinara. Infractiune. Contraventie. 45) Navigarea unei nave fara sa aiba la bord materialele si instalatiile necesare mentinerii vitalitatii navei, precum si fara mijloacele de salvare prevazute In actele de bord constituie. Contraventie. Abatere disciplinara. Infractiune. 46) Parasirea portului, a radei sau a locului de acostare stabilit de capitanie, fara permisul de plecare si actele de bord sau cu actele de bord expirate constituie Infractiune. Contraventie. Abatere disciplinara. 47) Neintretinerea corespunzatoare a puntilor, santinelor, compartimentului masini, hambarelor si a incaperilor navei, prezentand pericol de poluare, incendii, explozii, imbolnaviri, accidente de munca constituie Abatere disciplinara. Infractiune. Contraventie. 48) Nesemnalizarea sau semnalizarea cu lumini neregulamentare a navelor, a instalatiilor plutitoare sau a ambarcatiunilor in stationare sau in mars constituie Contraventie. Abatere disciplinara. Infractiune.

49) Stationarea sau ancorarea unei nave intr-o trecere ingusta sau intr-o curba brusca ori in apropierea navelor care transporta marfuri periculoase constituie Infractiune. Contraventie. Abatere disciplinara. 50) Inceperea constructiei, modificarea caracteristicilor tehnico-constructive, a dezmembrarii navelor de categoria a II-a fara autorizatia emisa de capitania portului constituie Abatere disciplinara. Infractiune. Contraventie. 51) Saparea de gropi, santuri, canale sau plantarea de instalatii de-a lungul caii de halaj constituie Contraventie. Abatere disciplinara. Infractiune. 52) Pierderea carnetului de marinar, cu exceptia cazurilor de forta majora constituie: Infractiune. Contraventie. Abatere disciplinara. 53) Nerespectarea zonelor si a culoarelor de navigatie de catre comandantii navelor de categoria a II-a constituie: Abatere disciplinara. Infractiune. Contraventie. 54) Pierderea actelor de bord, cu exceptia actului de nationalitate, si neanuntarea pierderii la capitania portului constituie: Contraventie.

Abatere disciplinara. Infractiune. 55) Stationarea in port a unei nave, mai mult de 12 ore dupa primirea permisului de plecare, fara a se depune din nou actele de bord la capitania portului constituie Infractiune. Contraventie. Abatere disciplinara. 56) Folosirea jurnalelor de bord, de masini si radiotelegrafic fara a fi numerotate, sigilate si parafate de capitania portului, pastrarea lor in conditii necorespunzatoare si in termenul prevazut de lege, precum si necompletarea lor constituie Abatere disciplinara. Infractiune. Contraventie. 57) Nedepunerea sau depunerea incompleta la capitania portului, de catre comandantul navei sau reprezentantul sau autorizat, in termenul fixat de lege, a actelor de bord si a declaratiei, precum si neaducerea la cunostinta capitaniei portului a evenimentelor petrecute la bord sau pe navele din convoi atat in cursul navigatiei, cat si in stationare constituie: Contraventie. Abatere disciplinara. Infractiune. 58) Neinscrierea pe nave, in locurile indicate, a numarului maxim de calatori stabilit a se transporta, precum si neinscrierea pe navele ce executa treceri a tonajului maxim, a numarului de autovehicule sau de animale mari pe care le pot transporta constituie... Infractiune. Contraventie. Abatere disciplinara. 59) Efectuarea, fara autorizatia capitaniei portului, de probe la masinile cu punere in miscare a elicelor sau zbaturilor, de catre navele aflate in port legate la chei sau la ancora constituie

Abatere disciplinara. Infractiune. Contraventie. 60) Neprezentarea comandantului unei nave de categoria a II-a, venita din apele straine, la capitania portului pentru indeplinirea formalitatilor de sosire, imediat dupa acostarea in port constituie: Contraventie. Abatere disciplinara. Infractiune. 61) Ancorarea sau acostarea unei nave, in afara limitelor portului, in alte locuri decat cele stabilite sau semnalizate in acest sens, fara o permisiune prealabila din partea capitaniei portului, cu exceptia cazurilor de forta majora constituie Infractiune. Contraventie. Abatere disciplinara. 62) Neanuntarea la capitania portului a evenimentelor de: abordaje, incendii, avarii, poluare, inec, disparitie a navei si altele asemenea constituie Abatere disciplinara. Infractiune. Contraventie. 63) Degradarea malurilor, digurilor, instalatiilor sau a lucrarilor hidrotehnice din zona maritima, fluviala si a altor cai navigabile constituie Contraventie. Abatere disciplinara. Infractiune. 64) Nerespectarea de catre comandantii de nave a dispozitiilor date de capitania portului cu privire la introducerea si parcarea navelor in locurile stabilite pentru iernatic si neluarea de catre

comandantii iernaticelor si conducatorii de nave a masurilor de paza, securitate si taiere a ghetii In jurul navelor pe durata iernaticului constituie.... Infractiune. Contraventie. Abatere disciplinara. 65) Fumatul in locurile de pe nava unde se afla depozitate marfuri, in interiorul magaziilor si in imediata apropiere a acestora, unde interzicerea fumatului este semnalata prin afise sau semne corespunzatoare constituie Abatere disciplinara. Infractiune. Contraventie. 66) Refuzul oricarui membru din echipaj de a se supune cercetarilor ce se fac de organele capitaniei portului in raza de coordonare a acestora constituie Contraventie. Abatere disciplinara. Infractiune. 67) Incarcarea si descarcarea produselor petroliere si a marfurilor periculoase ambalate, la alte dane sau in alte locuri decat cele stabilite pentru aceasta, precum si depozitarea acestor produse pe dane constituie Infractiune. Contraventie. Abatere disciplinara. 68) Neanuntarea imediat capitaniei portului sau pichetului de graniceri, de catre comandantul navei, a debarcarii pe mare sau pe coasta a unei parti din incarcatura, in caz de forta majora constituie. Abatere disciplinara. Infractiune. Contraventie.

69) Nedepunerea, in termen de 14 zile, la capitania portului a actelor necesare pentru inmatriculare, radiere, transfer de proprietate a navelor sau de schimbare a domiciliului armatorului constituie Contraventie. Abatere disciplinara. Infractiune. 70) Folosirea scarilor si a schelelor necorespunzatoare pentru accesul la bordul navelor si pentru efectuarea operatiunilor de incarcare/descarcare la nave, precum si neiluminatul acestora pe timpul noptii constituie Infractiune. Contraventie. Abatere disciplinara. 71) Infiintarea de puncte de lucru pentru operatiuni la nave in afara limitelor portului sau in ape navigabile, fara autorizarea scrisa a capitaniei portului constituie Abatere disciplinara. Infractiune. Contraventie. 72) Legarea de o nava, fara permisiunea comandantului acesteia, a altei nave, in timpul navigatiei sau in stationare la ancora, precum si acostarea si legarea oricaror nave de cele aflate in ancora, in raza porturilor, sau de cele acostate in porturi, fara autorizarea capitaniei portului constituie: Contraventie. Abatere disciplinara. Infractiune. 73) Incarcarea, descarcarea sau transbordarea de marfuri, materiale sau persoane, inainte ca nava sa fi obtinut libera practica, permisul de acostare, precum si efectuarea acestor operatiuni, in alt loc sau in alt mod decat cele stabilite de capitania portului constituie... Infractiune. Contraventie.

Abatere disciplinara. 74) Alaturarea, fara aprobarea capitaniei portului, a unor nave la o nava sosita in port inainte ca aceasta sa fi obtinut libera practica, cu exceptia navelor de manevra si in cazuri de forta majora constituie Abatere disciplinara. Infractiune. Contraventie. 75) Exploatarea unei nave sau instalatii plutitoare care a fost clasata ca epava sau casata constituie: Contraventie. Abatere disciplinara. Infractiune. 76) Neluarea masurilor de punere in siguranta a navelor sau a instalatiilor plutitoare aflate in deriva pe calea navigabila de catre comandantii navelor sau ai convoaielor care le intalnesc constituie Infractiune. Contraventie. Abatere disciplinara. 77) Nerespectarea regulilor de navigatie privind pescajul, viteza, compunerea convoiului, trecerea pe sub poduri sau stationarea pe canalele navigabile constituie Abatere disciplinara. Infractiune. Contraventie. 78) Extragerea din albia apelor navigabile, porturi, rade si plaje de pietris, nisip si alte asemenea materiale, fara autorizatia scrisa a Inspectoratului navigatiei civile constituie Contraventie. Abatere disciplinara.

Infractiune. 79) Lipsa rolurilor de incendiu, abandon si a celui pentru gaura de apa constituie Infractiune. Contraventie. Abatere disciplinara. 80) Exploatarea unei nave care nu este dotata cu mijloace de semnalizare fonica si optica regulamentare sau defectuoase constituie Abatere disciplinara. Infractiune. Contraventie. 81) Transportul de convoaie formate dintr-un numar mai mare de nave decat cele stabilite prin regulamentul de navigatie pentru sectorul respectiv si efectuarea de remorcaje, de impingeri sau duceri cuplat de catre nave sau ambarcatiuni care nu au acest drept constituie... Contraventie. Abatere disciplinara. Infractiune. 82) Exploatarea in continuare a cladirilor, buteliilor de aer si a recipientelor sub presiune, dupa expirarea actului de verificare a acestora constituie. Infractiune. Contraventie. Abatere disciplinara. 83) Neexecutarea sau executarea defectuoasa a serviciului 'Salvamar' in posturile de salvare si prim-ajutor, in zona plajelor amenajate si a strandurilor constituie Abatere disciplinara. Infractiune. Contraventie.

84) Parasirea serviciului de garda (paza) si siguranta la bordul navelor si al instalatiilor plutitoare constituie Contraventie. Abatere disciplinara. Infractiune. 85) Refuzul comandantilor sau al membrilor din echipajul navelor de a se ajuta reciproc la manevre, atunci cand siguranta navei impune aceasta constituie Infractiune. Contraventie. Abatere disciplinara. 86) Lipsa sitelor de la cosurile navelor aflate in zona petroliera constituie Abatere disciplinara. Infractiune. Contraventie. 87) Manipularea necorespunzatoare a tuburilor flexibile, de pe urma careia ar rezulta scurgeri de produse petroliere pe sol sau in apa constituie Contraventie. Abatere disciplinara. Infractiune. 88) Manipularea necorespunzatoare a tuburilor flexibile, de pe urma careia ar rezulta scurgeri de produse petroliere pe sol sau in apa constituie Infractiune. Contraventie. Abatere disciplinara. 89) Comportamentul necorespunzator, aducerea de injurii, insultarea, amenintarea organelor de capitanie, cand acestea se afla in exercitiul functiunii, cu exceptia cazurilor cand fapta constituie infractiune constituie

Abatere disciplinara. Infractiune. Contraventie. 90) Incarcarea navelor la un pescaj mai mare decat cel permis de adancimile de langa dane sau in punctele unde se efectueaza aceste operatiuni constituie Contraventie. Abatere disciplinara. Infractiune. 91) Incarcarea navelor peste limitele stabilite in actele de bord constituie: Infractiune. Contraventie. Abatere disciplinara. 92) Intrarea, iesirea sau trecerea navelor in/si prin fata portului sau trecerea pe langa nave care efectueaza diferite lucrari de salvare, hidrotehnice etc. sau operatiuni de incarcare/descarcare, alimentare combustibil etc., fara a micsora din timp viteza constituie... Abatere disciplinara. Infractiune. Contraventie. 93) Folosirea mijloacelor improvizate de incalzit si iluminat la bordul navelor constituie Contraventie. Abatere disciplinara. Infractiune. 94) Refuzul persoanelor straine de echipaj de a cobori de pe nava la somatia comandantului navei sau a organelor de capitanie constituie Infractiune. Contraventie.

Abatere disciplinara. 95) Neanuntarea capitaniei portului despre inceperea manevrelor in port si in rada sau a trecerilor de la un mal la altul constituie Abatere disciplinara. Infractiune. Contraventie. 96) Legarea navelor de liniile ferate sau de liniile cailor de rulaj ale macaralelor sau de alte instalatii portuare care nu sunt destinate acestui scop constituie Contraventie. Abatere disciplinara. Infractiune. 97) Construirea de garduri sau asezarea de plase ori de unelte fixe de pescuit in rade, porturi, canale, senale navigabile si in alte locuri unde acestea impiedica navigatia constituie Infractiune. Contraventie. Abatere disciplinara. 98) Nesupunerea, intocmai si la timp, a comandantilor de nave, sau de catre membrii echipajelor acestora, la somatiile organelor capitaniei portului constituie Abatere disciplinara. Infractiune. Contraventie. 99) Deratizarea, dezinsectia sau dezinfectarea navelor, fara permisiunea capitaniei portului si in alte locuri decat cele stabilite constituie Contraventie. Abatere disciplinara. Infractiune.

100) Ancorarea, acostarea sau legarea unei nave, precum si schimbarea locului initial, in limitele portului, in alt loc decat cel indicat de catre capitania portului sau fara incuviintarea acesteia, cu exceptia cazurilor de forta majora constituie Infractiune. Contraventie. Abatere disciplinara.

101) Neinscrierea scarilor de pescaj, a marcilor de franc-bord sau inscrierea acestora in alte locuri decat cele stabilite, precum si neintretinerea lor in buna stare constituie. Abatere disciplinara. Infractiune. Contraventie. 102) Dezlegarea navelor remorcate, impinse sau care au fost cuplate inainte de a fi puse in siguranta, sau ancorarea in conditii nesigure constituie. Contraventie. Abatere disciplinara. Infractiune. 103) Inceperea lucrarilor de constructii, reconstructii, transformari de nave si instalatii plutitoare, de scoatere si inlocuire a masinilor, cladirilor si motoarelor de la nave, de ridicare pe cala, lansare la apa si dezmembrare a navelor fara autorizarea scrisa, prealabila, a capitaniei portului, sau efectuarea acestor lucrari in alte locuri decat cele indicate constituie.... Infractiune. Contraventie. Abatere disciplinara. 104) Neprezentarea la nava, intarzierea sau parasirea acesteia de catre pilot, daca prin aceasta este afectata siguranta navei si a navigatiei constituie Abatere disciplinara. Infractiune.

Contraventie. 105) Exercitarea atributiilor de serviciu sub influenta bauturilor alcoolice, de catre personalul de bord constituie Contraventie. Abatere disciplinara. Infractiune. 106) Nerespectarea dispozitiilor regulamentare privind intalnirea si depasirea navelor, precum si taierea drumului unei alte nave sau impiedicarea navigatiei normale constituie Infractiune. Contraventie. Abatere disciplinara. 107) Refuzul de a se permite organelor capitaniei portului vizitarea navelor, instalatiilor, magaziilor, hambarelor si a altora asemenea, aflate in zona de jurisdictie pentru control si cercetari constituie Abatere disciplinara. Infractiune. Contraventie. 108) Efectuarea, fara autorizatia scrisa a Inspectoratului navigatiei civile, in porturi, in zona maritima si fluviala si pe caile navigabile, de lucrari si amenajari de orice fel, care pot impiedica navigatia sau care ascund amenajarile facute in interesul navigatiei ori impiedica folosirea lor constituie... Contraventie. Abatere disciplinara. Infractiune. 109) Neanuntarea, de catre piloti, a evenimentelor de navigatie pe perioada in care s-au aflat la bordul navei in serviciul de pilotaj, precum si neprezentarea imediata la capitania portului pentru depunerea raportului de eveniment constituie Infractiune.

Contraventie. Abatere disciplinara. 110) Exploatarea unei nave cu un echipaj mai mic decat cel stabilit pentru siguranta navigatiei, precum si lipsa de la bordul navelor a echipajului minim necesar pentru efectuarea manevrelor stabilite constituie Abatere disciplinara. Infractiune. Contraventie. 111) Blocarea drumurilor de acces si de circulatie pe dane, prin depozitarea marfurilor sau parcarea autovehiculelor, daca prin aceasta se pericliteaza siguranta navei sau a navigatiei constituie Contraventie. Abatere disciplinara. Infractiune. 112) Neorganizarea serviciului de garda si siguranta de catre comandanti la bordul navelor si al instalatiilor plutitoare constituie Infractiune. Contraventie. Abatere disciplinara. 113) Neorganizarea posturilor de salvare si prim-ajutor pe plaje, in afara portului, precum si utilizarea de personal neautorizat in serviciul 'Salvamar' si postul de salvare constituie Abatere disciplinara. Infractiune. Contraventie. 114) Folosirea la bordul navelor si al instalatiilor plutitoare de persoane care nu poseda brevetul sau certificatul de capacitate corespunzator functiei pe care o exercita, daca aceasta fapta nu constituie infractiune constituie Contraventie.

Abatere disciplinara. Infractiune. 115) Suprimarea mijloacelor de semnalizare plutitoare si costiere fara aprobarea scrisa a capitaniei portului, daca aceasta nu intruneste elementele constitutive ale unei infractiuni constituie Infractiune. Contraventie. Abatere disciplinara. 116) Organizarea de plaje, serbari nautice, curse de inot sau alte manifestari sportive pe apa si in port fara permisiunea organelor Inspectoratului navigatiei civile si fara autorizarea scrisa a capitaniei portului, precum si nerespectarea masurilor indicate de capitania portului pentru prevenirea accidentelor constituie... Abatere disciplinara. Infractiune. Contraventie. 117) Nerespectarea regulilor de navigatie la trecerea prin ecluze si stavilare constituie Contraventie. Abatere disciplinara. Infractiune. 118) Ancorarea sau graparea ancorei sau a lanturilor in locurile unde sunt instalate semnalele de interzicere a ancorarii, cu exceptia cazurilor de forta majora constituie Infractiune. Contraventie. Abatere disciplinara. 119) Exploatarea navelor cu instalatii si mijloace de stins incendiu necorespunzatoare si nerespectarea normelor de prevenire si stingere a incendiilor constituie Abatere disciplinara.

Infractiune. Contraventie. 120) Exploatarea navelor fara mijloace de salvare conform normelor in vigoare constituie Contraventie. Abatere disciplinara. Infractiune. 121) Nebalizarea locului unde s-a scufundat un obiect de la bord sau din incarcatura navei, care prezinta pericol pentru navigatie constituie Infractiune. Contraventie. Abatere disciplinara. 122) Punerea in imposibilitate de manevra a navelor aflate in exploatare prin scoatere din functiune a aparatului motor, fara autorizarea prealabila a capitaniei portului constituie Abatere disciplinara. Infractiune. Contraventie. 123) Inceperea dezmembrarii navelor inaintea depunerii documentatiei de radiere si fara autorizatia capitaniei portului, neterminarea lucrarilor de dezmembrare in termenul stabilit cu capitania portului, necuratarea terenului de materiale rezultate din dezmembrarea navei, precum si executarea acestor operatiuni in alte locuri decat cele stabilite de capitania portului constituie... Contraventie. Abatere disciplinara. Infractiune. 124) Permiterea, de catre administratia punctului sau a bazinului de petrol, a intrarii in zona petroliera a mijloacelor de transport rutiere care produc scantei, fara a avea site de esapament si care sunt in stare necorespunzatoare din punct de vedere tehnic constituie... Infractiune.

Contraventie. Abatere disciplinara. 125) Refuzul persoanelor fizice sau juridice care sunt autorizate sa lucreze obisnuit in porturi, pe maluri si in apele nationale, de a da ajutor in caz de incendiu, inundatii sau in oricare alt caz de pericol, la cererea organelor capitaniei portului constituie... Abatere disciplinara. Infractiune. Contraventie. 126) Neintretinerea in stare corespunzatoare a mijloacelor de legare la mal a navelor constituie Contraventie. Abatere disciplinara. Infractiune. 127) Aprinderea de materiale inflamabile sau fumigene, tragerea de focuri de arma ori emiterea de semnale fonice sau luminoase de la bordul navei, in afara celor admise de regulamentele de navigatie constituie Infractiune. Contraventie. Abatere disciplinara. 128) Folosirea de catre nave a telegrafiei fara fir si a statiilor radio in fonie, sigilate in port sau in rada, fara autorizarea capitaniei portului, cu exceptia cazurilor de forta majora constituie Abatere disciplinara. Infractiune. Contraventie. 129) Transportul de marfuri periculoase fara respectarea conditiilor stabilite prin actele normative interne si prin conventii internationale la care Romania este parte constituie Contraventie.

Abatere disciplinara. Infractiune. 130) Stationarea, acostarea sau ancorarea navelor incarcate cu marfuri periculoase in alte locuri decat cele stabilite pentru aceste nave constituie Infractiune. Contraventie. Abatere disciplinara. 131) Nerespectarea de catre comandantii de nave a prevederilor din actele de bord cu privire la numarul maxim de persoane admise a se transporta de catre nave constituie Abatere disciplinara. Infractiune. Contraventie. 132) Nerespectarea termenului stabilit de capitania portului pentru repunerea in functiune a mijloacelor de semnalizare a senalului navigabil, plutitoare si de la uscat, de zi si de noapte constituie Contraventie. Abatere disciplinara. Infractiune. 133) Executarea operatiunilor de degazare sau spalare a tancurilor in alte locuri decat cele fixate de capitania portului, precum si introducerea, fara autorizatia capitaniei portului, a tancurilor nedegazate in bazine constituie Infractiune. Contraventie. Abatere disciplinara. 134) Neanuntarea compartimentului 'Port control' al capitaniei portului la intrarea in rada, port si la plecarea din port sau rada, precum si nerespectarea dispozitiilor date de serviciul 'Port control' al capitaniei portului constituie Abatere disciplinara.

Infractiune. Contraventie. 135) Deversarea materialelor dragate in alte locuri decat cele stabilite constituie Contraventie. Abatere disciplinara. Infractiune. 136) Nerespectarea regulilor speciale privind incarcarea de marfuri pe punte constituie Infractiune. Contraventie. Abatere disciplinara. 137) Pierderea, din neglijenta, a actului de nationalitate a navelor constituie Abatere disciplinara. Infractiune. Contraventie. 138) Neexecutarea de catre comandantii de nave a dispozitiilor capitaniei portului cu privire la schimbarea locului de acostare sau de ancorare a navei sau la efectuarea altei manevre necesare constituie Contraventie. Abatere disciplinara. Infractiune. 139) Neintretinerea corespunzatoare a mijloacelor de semnalizare plutitoare si costiere, a instalatiilor care servesc sigurantei navigatiei, precum si nerefacerea sistemelor de semnalizare in termenul stabilit de capitania portului constituie Infractiune. Contraventie. Abatere disciplinara.

140) Neluarea masurilor cerute de capitania portului privind balizajul, culoarele de navigatie pentru fiecare tip de nava si de activitate in parte constituie Abatere disciplinara. Infractiune. Contraventie. 141) Neexecutarea, in termenele stabilite, a lucrarilor sau operatiunilor cerute de capitania portului pentru securitatea navelor aflate in navigatie sau legate la chei constituie. Contraventie. Abatere disciplinara. Infractiune. 142) Nementinerea in buna stare de exploatare si etanseitate a tubulaturii aeriene si a instalatiei de incarcare a navelor cu produse petroliere, precum si neluarea masurilor corespunzatoare de depoluare si curatare a zonelor afectate unitatilor sau persoanelor fizice specializate in asemenea activitati constituie.... Infractiune. Contraventie. Abatere disciplinara. 143) Nerespectarea dispozitiilor capitaniei portului, sub aspectul ordinii si sigurantei navigatiei, de catre persoanele fizice si juridice care folosesc porturile si apele nationale navigabile constituie Abatere disciplinara. Infractiune. Contraventie. 144) Efectuarea de reparatii la nave in zona petroliera, fara aprobarea capitaniei portului constituie Contraventie. Abatere disciplinara. Infractiune.

145) Executarea de lucrari cu foc deschis in zona petroliera a portului constituie Infractiune. Contraventie. Abatere disciplinara. 146) Instalarea si construirea de poduri sau instalarea de conducte si cabluri peste sau sub apele navigabile, fara autorizatia scrisa a autoritatii de stat competente, precum si nesemnalizarea acestora conform dispozitiilor Inspectoratului navigatiei civile sau, dupa caz, ale capitaniei portului constituie... Abatere disciplinara. Infractiune. Contraventie. 147) Acostarea in dana dubla si andocarea tancurilor petroliere nedegazate, cu exceptia navelor specializate pentru bunkerare, preluare de ape uzate constituie Contraventie. Abatere disciplinara. Infractiune. 148) Executarea de manevre fara pilot la bord, precum si navigarea fara pilot si refuzul de a lua pilot acolo unde pilotajul este obligatoriu constituie Infractiune. Contraventie. Abatere disciplinara. 149) Neanuntarea capitaniei portului, de catre comandantii de nave sau de catre administratia portului si societatile care exploateaza zonele portuare respective, asupra scurgerilor din nave sau din conductele terestre de produse poluante constituie Abatere disciplinara. Infractiune. Contraventie.

150) Depozitarea oricaror materiale sau marfuri in porturi, pe platforme si maluri, in zona maritima, fluviala si a altor cai navigabile, fara respectarea normelor tehnice privind sarcina admisa pe unitatea de suprafata constituie Contraventie. Abatere disciplinara. Infractiune. 151) Instalarea mijloacelor de semnalizare plutitoare si costiere, a cablurilor subacvatice, fara aprobarea scrisa a capitaniei portului, precum si nesemnalizarea oricarui obstacol aflat in senalul navigabil, care constituie pericol pentru siguranta navigatiei reprezinta... Infractiune. Contraventie. Abatere disciplinara. 152) In cercetarea faptelor care constituie infractiuni din domeniul navigatiei civile Capitania de port are calitatea de Organ de urmarire penala. Politie portuara Organ de cercetare penala. 153) Luarea de masuri sau efectuarea de cercetari la bordul navei se pot efectua numai in prezenta Capitaniei de port. Politiei transporturilor. Politiei de frontiera. 154) Litigiile care au legatura cu transporturile navale sunt de competenta sectiilor instantelor. De contencios administrativ. De maritim si fluvial. De dreptul muncii. 155) Infractiunea se defineste ca fiind:

Fapta care constituie pericol social si este savarsita cu vinovatie ce nu este prevazuta de lege. Fapta care este savarsita cu vinovatie dar nu prezinta pericol social desi este prevazuta de lege. Fapta ce prezinta pericol social, fiind savarsita cu vinovatie si este prevazuta de legea penala. 156) Starea de necesitate constituie O cauza care inlatura caracterul penal al faptei O cauza care agraveaza savarsirea faptei O cauza care conduce la condamnarea invinuitului. 157) Legitima aparare conduce la. Condamnarea inculpatului. Inlaturarea raspunderii penale. Se considera ca persoana este vinovata dar nu se pedepseste. 158) Constrangerea morala si fizica reprezinta Cauze ce diminueaza raspunderea penala Elemente care agraveaza savarsirea faptei ce poate constitui infractiune. Cauze care inlatura raspunderea penala a faptei. 159) Prin definitie infractiunea difera de contraventie prin Gradul de pericol social mai ridicat n cazul infractiunii. Faptul ca in cazul contraventiei pericolul social este mai ridicat ca cel al infractiunii. Gradul egal de pericol social pe care il are fapta savarsita. 160) Exercitarea atribuiilor de serviciu sub influena buturilor alcoolice sau a altor substane interzise de autoritatea de reglementare Contraventie la normele privind transporturile. Infractiune contra sigurantei navigatiei.

Abatere disciplinara. 161) Exercitarea obligatiilor de serviciu in stare de ebrietate de catre personalul de bord care asigura direct siguranta navigatiei pe apa a navei, constituie Contraventie la normele privind transporturile. Infractiune contra sigurantei navigatiei. Abatere disciplinara. 162) Pentru personalul navigant care asigura siguranta navigatiei si este gasit sub influenta bauturilor alcoolice sau in stare de ebrietate pedeapsa va fi... Mai mare. Aceasi, ntrucat nu conteaza daca la bord faci sau nu parte din echipajul de siguranta ori esti sau nu n cart/garda. Mai mica. 163) Sub influena buturilor alcoolice este considerata persoana din echipaj care are... A consumat mai mult de o sticla de bere ori un pahar de vin ori alta bautura alcoolica. O imbibatie alcoolica n sange de pana la 0,80 g/l alcool pur in sange ori o concentratie de pana la 0,40 mg/l alcool pur in aerul expirat. A depit ratia acordata de catre conducerea navei. 164) Starea de ebrietate pentru a constitui infractiune contra sigurantei navigatiei consta intr-o imbibatie alcoolica in sange 1 la mie 0,8 la mie Mai mare 0,80 g/l alcool pur in sange ori o concentratie ce depaseste 0,40 mg/l alcool pur in aerul expirat. 165) Starea de ebrietate pentru a constitui infractiune contra sigurantei navigatiei este ndeplinita... Si la o mbibaie mai mic, dac aceasta are drept consecin micorri manifeste ale facultilor de echilibru ori de micare ale acelei persoane, dificultate n exprimare ori incoeren ideatic, constatate clinic sau prin orice alte mijloace de prob.

A introdus la bordul navei bauturi alcoolice. A permis si favorizat consumarea unor colegi de servici. 166) Conducerea unei nave de o persoana care nu are brevetul/certificatul de capacitate corespunzator constituie Infractiune. Abatere disciplinara. Contraventie. 167) Incredintarea de catre comandant conducerea navei unei persoane fara brevet sau certificat de capacitate corespunzator atrage Raspunderea administrativa a comandantului Raspunderea penala a comandantului Raspunderea disciplinara a comandantului 168) Refuzul personalului din cadrul echipajului navei de a se supune recoltarii probelor biologice in vederea stabilirii alcoolemiei se pedepseste Ca infractiunea de obstructionare a justitiei. Cu o pedeapsa egala cu cu cea aplicata la exercitarea atributiilor de servici sub influenta bauturilor alcoolice. Cu o pedeapsa cu inchisoarea mai mare, ce corespunde cu efectuarea serviciului in stare de ebrietate n forma agravanta. 169) Fapta de a parasi postul sau nava ori fapta de a dormi in timpul serviciului de cart sau garda de catre personalul navigant constituie infractiune numai daca S-ar fi putut intrerupe navigatia ori pune in pericol siguranta navei, a incarcaturii sau a echipajului. Nu se intampla nimic. Nu se cere indeplinirea unei conditii de rezultat. 170) Fapta de a dormi in timpul serviciului de cart sau garda, daca prin aceasta s-ar putea intrerupe sau stanjeni navigatia ori sa puna in pericol siguranta navei sau incarcaturii, constituie.

Contraventie la normele privind transporturile pe apele nationale navigabile. Infractiune contra sigurantei navigatiei. Infractiune contra ordinei si disciplinei la bord. 171) Conducerea unei nave de catre o persoana fara brevet sau certificat de capacitate corespunzator, constituie infractiune Contra ordinei si disciplinei la bord. Contra altor infractiuni. Contra sigurantei navigatiei. 172) Parasire de catre comandant a navei sale care este in pericol, inainte de a-si fi exercitat pana la capat indatoririle de serviciu pentru salvarea navei constituie O infractiune. O contraventie. O abatere. 173) Parasirea navei de catre comandant in caz de pericol inainte de a-si fi efectuat indatoririle de serviciu pentru salvarea navei, constituie. Abatere disciplinara specifica navigatorilor. Infractiune contra sigurantei navigatiei. Infractiune contra ordinei si disciplinei la bord. 174) Comandantul savarseste o infractiune daca Acorda ajtor unei nave aflate in pericol. Comunica navei pe care o salveaza datele de identificare a navei proprii. Nu acorda asistenta si salvare navei aflate in pericol. 175) In cazul infractiunilor contra sigurantei navigatiei in care se produc si consecinte deosebit de grave legea apreciaza ca Fapta este mai grava si pedeapsa este marita. Fapta poate fi considerata ca facuta in legitima aparare.

Fapta este considerata cu un grad de pericol mai redus. 176) Schimbarea poziiei, scoaterea din funciune, avarierea grav sau distrugerea unui semnal de navigaie costier sau plutitor este considerata... O infraciune destul de grav. O contraventie minora. Un act de sabotaj economic. 177) La infractiunile contra sigurantei navigatiei producerea si a unor pagube materiale importante, avarierea grav a unei nave ori distrugerea sau degradarea important de instalaii i bunuri de orice fel, conduce la... Diminuarea pedepselor. Agravarea situatiei si marirea pedepselor. Eliminarea raspunderii penale dac persoana vinovata plateste prejudiciul. 178) Preluarea fara drept a controlului navei, direct sau indirect, constituie . Contraventie la normele privind transporturile. Sanctiune disciplinara specifica navigatorilor. Infractiune prevazuta de Capitolul VI din Decretul nr. 443/1972 179) Impiedicarea indeplinirii atributiilor de serviciu ale personalului navigant, falsificarea unui ordin scris sau a jurnalului de bord sau de masini, comunicarea unor informatii, cunoscand ca sunt false constituie... Infractiuni. Abateri disciplinare specifica navigatorilor. Contraventie. 180) Distrugerea ori avarierea unei nave sau a incarcaturii acesteia, a echipamentelor de navigatie sau perturbarea functionarii acestora constituie. Infractiune. Abatere disciplinara specifica navigatorilor. Contraventie.

81) Nava este definita ca fiind Un mijloc de transport maritim sau fluvial de orice tip, propulsate sau nepropulsate, care navigheaza la suprafata sau in imersie, destinate transportului de marfuri si/sau de persoane, pescuit, remorcaj sau impingere. Un mijloc de depozitare a marfurilor . Un corp imobil menit sa se deplaseze numai cand este remorcat ori isi pune in functiune mijloacele proprii de propulsie. 182) Navele se clasifica din punct de vedere juridic Pe tipuri de nave, ex.: cargou, vrachier, Ro-ro, petrolier, chimice, etc. In mobile, imobile si fixe. Pe trei categorii, ex.: categoria I, a II-a, de agrement. 183) In cadrul navelor de categoria I-a intra Navele cu propulsie cu o putere mai mare de 100 kw. Navele cu propulsie cu o putere mai mare de 136 de kw. Navele care sunt cu propulsie indiferent de puterea acesteia. 184) In cadrul navelor de categoria I-a intra Navele fara propulsie care au o capacitate de incarcare mai mare de 10 tone si aparatele cu instalatiile plutitoare cu un deplasament mai mare de 15 tone. Navele, aparatele si instalatiile plutitoare indiferent de capacitatea de incarcare si deplasamentul acestora. Velierele si iahturile, indiferent de deplasament, construite si echipate pentru calatorii de lunga durata. 185) In cadrul navelor de categoria a II-a intra Navele cu sau fara propulsie destinate transportului de marfuri si/sau de persoane, remorcarii sau impingerii. Celelalte categorii de nave, inclusiv ambarcatiunile mici care nu se incadreaza la categoria I-a. Navele care sunt cu propulsie indiferent de puterea acesteia.

186) In cadrul navelor de categoria a III-a intra Navele fara propulsie. Navele de agrement precum veliere si iahturi, indiferent de deplasament, construite pentru calatorii de lunga durata, precum si cele destinate activitatilor sportive si de agrement. Navele destinate activitatilor sportive si de agrement. 187) Navele se inmatriculeaza in Registre matricole. Registre de evidenta centralizata. Registre pentru nave in constructie. 188) Navele in constructie se transcriu in Registre matricole. Registre de matricole pentru nave de categoria a II-a. Registre de evidenta a navelor in constructie. 189) Transcrierile, in registrele matricole ale capitaniilor, de drepturi reale instituite asupra navelor au ca efect Consfintirea dreptului real. Opozabilitatea fata de terti a drepturilor reale transcrise. Aducerea la cunostinta autoritatilor. 190) O nava care nu este inmatriculata nu are dreptul ... Sa navige pe apele navigabile. Sa stationtioneze. Sa fie in stere de exploatare

191) In registrele matricole pot fi inscrise numai navele care Indeplinesc si conditiile de stare tehnica obligatorii si nu sunt mai vechi de 20 de ani.

Numai navele noi construite. Cele care au o vechime de minim 25 de ani. 192) Inmatricularea este conditionata de acordarea dreptului de arborare a pavilionului roman Nu. Da. Numai daca solicita proprietarul navei acest lucru. 193) Evidenta navelor se tine de catre Ministerul Lucrarilor publice, Transporturilor si locuintei Administratiile portuare. Capitaniile de port. 194) Evidenta centralizata a navelor se tine de Ministerul Lucrarilor publice, Transporturilor si locuintei Autoritatea Navala Romana. Capitaniile de port 195) Navele, aparatele si instalatiile plutitoare cu propulsie, de categoria I-a se individualizeaza printr-un Numar. Nume. Semn. 196) Navele, aparatele si instalatiile plutitoare fara propulsie, de categoria I-a se individualizeaza printr-un Numar. Nume. Semn.

197) Navele de categoria a II-a se individualizeaza printr-un Numar si semn. Nume si semn. Numar si/sau semn. 198) Pentru a putea fi inmatriculate navele trebuie sa Obtina in prealabil dreptul de arborare a pavilionului roman. Nu aibe o vechime mai mare de 10 ani. Fie libera de sarcini. 199) Inregistrarea reprezinta Transcrierea dreptului de proprietate a noului proprietar. Inmatricularea unei nave nou construite. Inmatricularea unei nave nou dobandite. 200) Inmatricularea unei nave inseamna Transcrierea dreptului de proprietate a noului proprietar. Transcrierea unei nave nou construite sau dobandite. Inregistrarea unei nave. 201) Dreptul de arborare a pavilionului roman se acorda Navelor proprietate a persoanelor fizice si juridice straine. Navelor care arboreaza pavilioane de complezenta. Navelor proprietate a persoanelor fizice sau juridice romane. 202) Navelor maritime proprietate a persoanelor fizice sau juridice straine li se acorda dreptul de arborare a pavilionului roman daca Incheie un contract de asociere cu o persoana juridica romana. Daca nava este de constructie romaneasca. Daca persoana fizica sau juridica straina are domiciliul sau sediul unei filiale deschise

in Romania. 203) Navelor maritime proprietate a persoanelor fizice sau juridice straine li se acorda dreptul de arborare a pavilionului roman daca : Vor naviga cu nava in apele nationale romane. Sunt inchiriate prin contract bare-boat sau leasing unei persoane fizice sau juridice romane. Daca nava este de constructie romaneasca. 204) Navele care arboreaza pavilionul roman sunt Nave de nationalitate romana si nu pot naviga sub pavilionul altui stat. Nave de nationalitate romana si pot naviga si sub paviloane de complezenta. Nave de nationalitate romana ce mai pot arbora inca un pavilion daca este inmatriculata si in alt registru. 205) Dreptul de arborare a pavilionului roman se dovedeste prin Certificatul de situatie juridica. Certificatul de nationalitate sau Atestatul de bord. Certificatul de Clasa al navei 206) Navele proprietatea persoanelor fizice sau juridice romane pot solicita daca inchiriaza nava unor persoane juridice sau fizice straine... Suspendarea dreptului de arborare a pavilionului roman pe perioada derularii contractului Retragerea dreptului de arborare a pavilionului roman pe perioada derularii contractului Scoaterea din evidenta a navei. 207) Navele nou construite sau dobandite de la persoane fizice sau juridice straine de catre persoane fizice sau juridice romane pot naviga pe baza Contractului de constructie ori de vanzare-cumparare. Certificatului de clasa. Permisului provizoriu de arborare a pavilionului roman.

208) Dreptul de arborare a pavilionului roman se poate retrage: a) la solicitarea celui ce are o creanta maritima asupra navei; b) cand este arestata nava; c) cand nava nu mai corespunde tehnic. a) la solicitarea statului care a acordat pavilionul; b) La expirarea certificatului de clasa; c) Cand nava mai arboreaza inca un pavilion. a) La solicitarea proprietarului navei; b) Daca nu mai sunt indeplinite conditiile prevazute la acordaea pavilionului; c)in cazul in care o nava romaneasca incalca in mod repetat respectarea legislatiei nationale. 209) Publicitatea garantiilor reale mobiliare la nave se face prin Arhiva electronica nationala. Registrul matricol. Grefa judecatoriei. 210) Publicitatea garantiilor si sarcinilor instituite asupra navelor se realizeaza prin depunerea Contractului de constructie ori de vanzare-cumparare. Aviz de garantie reala mobiliara. Cererea creditorului si debitorului in persoana proprietarului de nava. 211) Formularul de garantie reala mobiliara se face public in Foaia matricola a registrului matricol al navei unde este inregistrat titlul de proprietate asupra navei. Cartea Funciara Registrul de evidenta centralizata 212) Situatia juridica a navei se poate demonstra prin Certificatul de situatie juridica emis de capitania de port. Declaratia pe proprie raspundere a proprietarului navei. Certificatul de nationalitate. 213) Capitania portului, organele administratiei locale si centrale, parchetului si cele jurisdictionale pot retine o nava

Cel mult 24 de ore. Cel mult 5 de zile. Pana la incetarea cauzei care a determinat retinerea. 214) Agentul economic pentru debite ale proprietarului ori operatorului navei poate retine o nava Nelimitat Cel mult 5 de zile. Cel mult 24 de ore. 215) Dupa trecerea perioadei legale de retinere, agentul economic trebuie sa prezinte capitaniei, pentru a putea fi retinuta in continuare nava, o . Plangere penala. Incheiere de punere sub sechestru. Lista a datornicilor. 216) Conform conventiei internationale de la Bruxelles 1952 privind unificarea regulilor asupra sechestrului asigurator de nave maritime nava poate fi sechestrata pentru Orice tip de creanta inclusiv chirografara. Creante maritime. Datorii personale. 217) Codul Comercial al Romaniei prevede ca nava nu poate fi sechestrata cand Cand nava este gata de plecare si are asupra sa documentele necesare pentru efectuarea voiajului. Cand nava a reusit sa plece deja din dana, Cand nava a ridicat schele de acces la bord. 218) Reclamatia de retinere a navei trebuie sa fie obligatoriu. Scrisa. Enuntata.

Suficient daca este anuntata prin statie. 219) Raspunderea pentru retinerea nejustificata a navei este in sarcina Capitaniei care a procedat la retinerea navei Aceluia la cererea caruia a fost retinuta nava. Comandantului si armatorului navei 220) O nava retinuta poate efectua voiajul daca Reuseste sa fuga din dana. Proprietarul sau operatorul navei depun o garantie suficienta care a fost acceptata. Nava este gata incarcata pentru efectuarea voiajului. 221) In cadrul celor 24 de ore nu se iau in calcul. Zilele in care nava nu este inca incarcata. Zilele in care nava are defectiuni la masina. Orele din zilele declarate legal ca nelucratoare. 222) Stabilirea personalului minim de siguranta pentru navele si instalatiile plutitoare fluviale este reglementata prin Ordin al ministrului transporturilor. Ordonanta a Guvernului. Lege speciala 223) Echipajul unei nave reprezinta Totalitatea membrilor brevetati si nebrevetati care indeplinesc o functie la bordul unei nave. Totalitatea persoanelor care urca la bordul unei nave. Totalitatea pasagerilor de la bordul unei nave. 224) Personal navigant brevetat reprezinta Navigatorii care poseda un certificat de capacitate recunoscut de autoritatea de stat in domeniu

Navigatorii care poseda carnet de marinar. Navigatorii care poseda un brevet recunoscut de catre autoritatea de stat in domeniu. 225) Personalul navigant nebrevetat reprezinta Navigatorii care poseda carnet de marinar. Comandantul navei si ofiterii. Navigatorii care poseda un certificat de capacitate recunoscut de autoritatea de stat in domeniu 226) Personal navigant auxiliar reprezinta Navigatorii care indeplinesc functii de siguranta la bordul navei. Membrii de echipaj care nu poseda brevet sau certificat de capacitate,dar indeplinesc functii la bord in baza calificarii specifice. Membri de echipaj fara carnet de marinar. 227) Certificatul privind incadrarea navei cu personal minim de siguranta reprezinta Documentul emis de armator pentru fiecare nava in parte unde se inscriu numarul si functiile personalului minim de siguranta. Documentul emis de Autoritatea Navala Romana pentru fiecare nava in parte, in care se inscriu numarul si functia personalului minim de siguranta. Documentul emis de centrele de pregatire si perfectionare a personalului navigant. 228) Nava in exploatare inseamna O nava al carui corp asigura flotabilitatea, are dotari si echipaj complete, este apta de a fi imediat folosita conform destinatiei, chiar daca nu e utilizata efectiv. O nava ce are in reparatie motorul principal. Nava este conservata pentru iernatec. 229) Nava scoasa din exploatare inseamna O nava fara echipaj sau cu echipaj redus. ca nava nu are asigurata flotabilitatea, dotarile sunt scoase partial/total din functiune, echipajul este redus, si va fi apta de folosit numai dupa terminarea lucrarilor de reparatii si completarea echipajului.

O nava ce este apta si indeplineste toate conditiile de navigabilitate. 230) Nava la parcul rece inseamna O nava dezafectata, amplasata in afara senalului navigabil. O nava la ancora cu personal minim de siguranta. O nava cu starea corpului ce asigura flotabilitatea, cu mijloace tehnice in stare de conservare, fara echipaj, dar cu paza asigurata de personal calificat din randul navigatorilor. 231) La bordul navei, personalul navigant se consider ambarcat n temeiul... Contractului Colectiv de Munc Brevetului/Certificatului de competen Carnetului de marinar. 232) Nava dezarmata inseamna O nava ce se afla in stare de dezmembrare. O nava in stare de flotabilitate, cu mijloace tehnice demontate, fara echipaj, dar cu paza asigurata de personal calificat (navigatori). O nava ce este pregatita a fi conservata pentru iernatic. 233) Ierarhia functiilor in cadrul echipajului reprezinta Comandantul, secundul, ofiteri de punte, seful mecanic, ofiteri mecanic, alti ofiteri, personal cu certificate de capacitate, personal auxiliar. Personalul de punte, personalul de masini, personalul de radiocomunicatii, personal auxiliar. Personalul de conducere, personalul de deservire. 234) Structura echipajului navei este alcatiuta din Comandant, personal brevetat, personal nebrevetat personal auxiliar. Personal de punte, personal de masini, personal de radiocomunicatii, personal auxiliar. Personal administrativ, personal tehnologic si medico-sanitar. 235) Structura si ierarhia echipajului navei este reglementata de

COLREG Regulamentele de Navigatie . Legea ce reglementeaza transportul naval. 236) Se considera personal ambarcat Cei care au Carnet de marinar. Cei care sunt angajati de un armator. Cei care au ambarcarea efectuata in Carnetul de mariner. 237) Echipajul minim pentru siguranta navigatiei este alcatiut din Tot personalul navigant imbarcat pe nava. Personal navigant destinat sa asigure siguranta navei si navigatiei, a vitalitatii navei, a prevenirii incendiilor si poluarii apelor. Personal navigant iclusiv pasagerii care primesc sarcini in acest sens. 238) Atribuiile membrilor echipajului sunt prevazute in Regulamentele de Navigatiei. Rolurile de siguranta ale navei. Contractul de ambarcare. 239) La bordul unei nave conducerea este unica si este realizata de catre Comandantul navei. Proprietarul navei. Consiliul de bord. 240) Carnetul de marinar constituie Act de identitate pentru personalul navigant. Act notarial Act de atestare profesionala a personalului navigant. 241) Evidenta personalului navigant roman se tine de

Autoritatea Navala Romana prin Capitaniile de port. Directiile de munca si protectie sociala. Centrelor de pregatire profesionala a personalului navigant. 242) Personalul auxiliar trebuie sa posede Certificate de capacitate Brevete Carnete de Marinar 243) Conform prevederilor interne si internationale o persoana pentru a deveni navigator trebuie sa aibe varsta minima necesara de 21 de ani. 18 ani. 16 ani. 244) Personalul de specialitate al santierelor care participa la efectuarea probelor de mars trebuie sa posede urmatoarele documente specifice personalului navigant Nici un document. Carnet de marinar. Brevet sau certificat de capacitate. 245) Personalul minim de siguranta la navele ce efectueaza probe de mare este stabilit de Actul normativ cu privire la stabilirea echipajului minim de siguranta. Capitania de port. Santierul naval. 246) La bordul navelor pot fi ambarcate persoane care nu fac parte din personalul navigant Nu. Niciodata. Da.

247) Ce obligatie are comandantul si/sau armatorul ori proprietarul navei daca sunt la bord ambarcate persoane care exced personalului minim de siguranta. Sa imbarce un numar de persoane care sa fie in limita mijloacelor de salvare existente la bordul navei. Sa nu le permita ambarcarea fara sa posede un pasaport. Sa aibe Carnet de marinar. 248) Brevetele si Certificatele de capacitate se obtin: Din oficiu daca esti absolvent al unei forme de invatamant de specialitate maritima. Din oficiu ori prin examen. Numai prin examen. 249) Brevetele si Certificatele de capacitate se elibereaza de Centrele de pregatire si perfectionare a personalului navigant. Institutiile de invatamant superior. Autoritatea Navala Romana. 250) La bordul navelor sub pavilion roman echipajul navelor poate fi si de alta cetatenie decat cea romana Da, cu exceptia comandantului, secundului si a sefului mecanic, si pot fi inlocuiti doar cu aprobarea Autoritatii Navale Romane. Nu se pot ambarca mavigatori de alta nationalitate, Da, cu conditia sa aib certificate recunoscute de IMO. 251) Comandantul, secundul si seful mecanic de cetatenie romana pot fi inlocuiti la bordul unei nave sub pavilion roman de catre persoane straine ... Nu este admis. Da, in situatii excetionale cu conditia ca brevetele acestora sa fie recunoscute de Autoritatea Navala Romana. Da, daca armatorul aproba acest lucru. 252) La bordul unei nave romane persoanele care fac parte din echipaj dar nu sunt de nationalitate romana, beneficiaza de aceleasi drepturi si obligatii ca si personalul roman la bordul

navei Nu. Da, numai daca se prevede in contractul individual de ambarcare. Da. 253) Personalul navigant roman se poate ambarca pe nave sub pavilion strain Da. Numai daca renunta la cetatenia romana. Numai daca au aprobarea Autoritatii Navale Romane. 254) Pentru a li se lua in calcul ambarcarea pe nave sub pavilion strain personalul navigant roman trebuie sa prezinte Carnetul de marinar cu ambarcarea/debarcarea efectuata de nava. Contractul individual de ambarcre si adeverinta privind perioada de ambarcare, eliberata de la nava. Adeverinta de la o firma de crewing. 255) Drepturile si obligatiile personalului navigant sunt stabilite prin Jurnalului de bord. Regulamentele de navigatie. Contractului Colectiv de Munca al companiei si contractului individual de ambarcare. 256) Cheltuielile pentru hrana sau alocatia zilnica de hrana se asigura de Angajator. Navigator. Comandant. 257) Timpul de munca si de odihna se stabileste de minister conform cu Legislatia dreptului administrativ. Legislatia muncii, acordurile si conventiile internationale.

Legislatia civila 258) Cheltuielile pentru hrana sau alocatia zilnica de hrana si cazare se includ In veniturile salariale ale personalului navigant spre impozitare . Da. Numai cand nu se efectueaza voiaj international. Nu. 259) Contravaloarea hranei asigurate la bord se reine din diurna In valuta pe perioada voiajului Da, in cazul navelor sub pavilion roman care efectueaza voiaj international. Da, in cazul navelor sub pavilion strain care efectueaza voiaj in apele nationale romane. Da, In cazul navelor sub pavilion roman care efectueaza voiaje In apele nationale navigabile. 260) Nivelul diurnei si moneda in care se plateste precum si nivelul contravalorii hranei pentru personalul navigant roman se stabileste prin Conventii incheiate cu ITF. Contractul colectiv de munca si contractul individual de ambarcare. statul de plata. 261) Pentru pierderea sau distrugerea echipamentului propriu din cauze care nu au legatura cu serviciul sau din propria vina, personalul ambarcat poate solicita Despagubire in limita contractului individual de ambarcare. Despagubire in limita bunurilor pierdute sau distruse. Nu poate solicita despagubiri in aceste conditii. 262) Comandantul este investit cu autoritate asupra: Tuturor persoanelor ambarcate. Ofiterilor brevetati Ofiterilor brevetati de la punte.

263) Comanda navei poate trece de la comandant in cazul in care acesta este in imposibilitatea de a exercita comanda asupra navei de... Seful mecanic Ofiterul maritim I punte. Consiliul de bord. 264) Preluarea comenzii comandantului poate trece asupra Sefului mecanic. Sefului de echipaj.. Numai asupra ofiterului maritim I punte si apoi asupra ofiterilor de punte, dupa caz. 265) Preluarea comenzii navei se inscrie in Jurnalul de bord al navei. Jurnalul de masini al navei. In registrul de scara. 266) Responsabil de starea de navigabilitate a navei este Secundul navei. Comandantul navei. Armatorul navei. 267) Comandantul navei pentru a salva persoanele, nava si incarcatura precum si documentele navei trebuie sa... O abandoneze imediat. Sa se salveze singur impreuna cu documentele navei. Sa nu paraseasca nava decat cu exceptia cazului cand nu mai exista sanse reale de salvare a navei. 268) Comandantul al carei nave este arestata, retinuta sau sechestrata de autoritatile altui stat trebuie sa Informeze de indata Misiunea diplomatica a Romaniei si Autoritatea Navala Romana.

Sa incerce sa se sustraga arestarii, retinerii ori sechestrarii. Sa Instraineze nava cat mai repede pentru a nu marii prejudiciile. 269) Raportul scris (SEA PROTEST) in cazul unui eveniment la bordul navei se depune de Navigatorul care are legatura cu evenimentul ca martor direct. Comandantul navei. Armatorul navei. 270) In cazul in care un eveniment de navigatie are loc in apele nationale, raportul scris (SEA PROTEST) se depune la Autoritatea locala. Politia de Transporturi. Capitania de portului unde s-a produs evenimentul sau la prima capitanie de port romanesc pentru navele ce sosesc din voiaj. 271) In cazul in care o nava sub pavilion roman are un eveniment de navigatie in afara apelor navigabile nationale, raportul scris (SEA PROTEST) se depune la La autoritatea locala competenta in domeniul navigatiei a statului unde s-a produs evenimentul sau a primului port de escala pentru evenimentele din marea libera.. La administratia portuara la Autoritatea Navala Romana. 272) Raportul scris (SEA PROTEST) se depune in termen de 24 de ore de cand s-a efectuat raportul. 24 de ore de la sosirea navei in port sau de la producerea evenimentului. 24 de ore de cand s-a sesizat autoritatea competenta 273) Nedepunerea raportului scris (SEA PROTEST) in termenul legal conduce la: Pierderea valabilitatii raportului scris. Tragerea la raspundere a armatorului pentru pierderea probelor sau a imposibilitatii conservarii lor. Tragerea la raspundere a comandantului pentru pierderea probelor sau a imposibilitatii

conservarii lor. 274) Personalul navigant de la bord care pune in pericol siguranta navei, a personelor sau lucrurilor aflate pe nava poate fi Izolat. Detasat. Promovat in functie. 275) Comandantul, la bordul navei aflate in mars, pentru inregistrarea unei nasteri, unei casatorii ori a unui deces precum si pentru certificarea unui testament care se incheie la bordul navei are calitatea de... Avocat sau consilier juridic. Ofiter de stare civila sau notar public. Judecator sau executor. 276) Valabilitatea brevetelor si certificatelor de capacitate nu pot depasi: 2 ani. 10 ani. 5 ani. 277) Valabilitatea cursurilor obligatorii impuse prin Conventia STCW este de 5 ani de la data absolvirii. 5 ani de la efectuarea vizitei medicale. 10 ani de la data absolvirii. 278) In cazul in care un navigator este gasit incompetent, pentru functia pe care o detine, punand astfel in primejdie siguranta navigatiei poate duce la Promovarea in functie. Sanctionat disciplinar si/sau suspendarea brevetului/certificatului de capacitate. Marirea stagiului pentru promovarea in functia superioara.

279) Suspendarea brevetelor/certificatelor de capacitate se poate face pe o perioada 24 de luni. De la 6 la 12 luni. De la 1 la 12 luni. 280) Fapta comandantului de a angaja la bordul unei nave o persoana care nu detine brevetul/certificatul corespunzator duce la Suspendarea brevetului comandantului. Tragerea la raspundere penala a comandantului. Suspendarea brevetului sau certificatului de capacitate al navigatorului. 281) Masura suspendarii brevetului/certificatului de capacitate inlatura raspunderea civila sau penala Da. Nu. Da, uneori in functie de eveniment 282) Se poate suspenda brevetul/certificatul de capacitate pentru Neprelungirea valabilitatii Carnetului de marinar. Neefectuarea vizitei medicale. Nerespectarea prevederilor cuprinse in regulamentele de navigatie 283) Suspendarea brevetelor/certificatelor de capacitate se poate face pentru Consumarea de bauturi alcoolice sau a drogurilor si efectuarea serviciului sub influenta acestora. Neefectuarea de voiaje pe o perioada mai mare de 5 ani. Neefectuarea de voiaje pe o perioada de 7 ani. 284) Poluarea facuta cu intentie conduce la Anularea brevetului/certificatului de capacitate Suspendarea brevetului/certificatului de capacitate.

Prelungirea perioadei de suspendare a brevetului/certificatului de capacitate peste cele12 luni. 285) Suspendarea brevetelor de capacitate poate fi dispusa de.. Autoritatea Navala Rmana, organele de cercetare penala ori centrele de pregatire profesionala Autoritatea Navala Romana, centrele de pregatire profesionala, operatorii portuari. Autoritatea Navala Romana, organele penale ori judecatoresti. 286) Savarsirea unei infractiuni specifice activitatii de navigatie conduce la Anularea brevetului / certificatului de navigatie. Suspendarea brevetului/certificatului de capacitate. Nulitatea brevetului/certificatului de capacitate. 287) Anularea sau suspendarea brevetului/certificatului de capacitate se face prin Comunicare verbala. Decizie ce se comunica in 10 zile de la emitere cu retragerea documentului. Prin ANUNT CATRE NAVIGATORI. 288) In cazul pierderii unui brevet/certificat de capacitate se elibereaza unul nou dupa ce Sa facut publica pierderea intrun ziar local. S -a facut publica pierderea la Aviz catre Navigatori. S-a facut publica pierderea prin Monitorul Oficial al Romaniei. 289) Suspendarea brevetului/certificatului de capacitate in cazul in care se considera ca este nejustificata se ataca cu Contestatie in termen de 30 de zile de la suspendare. Cu actiune in justitie in trei zile de la comunicarea Deciziei.. Reclamatie la organul ierarhic superior in termen de 15 zile de la suspendare. 290) Reconfirmarea brevetelor /certificatelor de capacitate daca au efectuat un stagiu de imbarcare de cel putin 12 luni in ultimii

5 ani pe oricare din functiile pe care le poate detine. 5 ani pe functia inscrisa in brevet/certificat de capacitate. 3 ani pe o functie superioara. 291) Pentru ocuparea functiilor superioare de comandant ori sef mecanic se poate acorda dispense... Nu. Da. Ca regula nu, numai in caz de forta majora. 292) Dispensele pentru functiile superioare, cu exceptia celor de comndant si sef mecanic, se pot acorda pentru Cel mult 6 luni. 1 an. Cel mult 3 luni. 293) Recunoasterea brevetelor se face in concordanta cu regulile conventiei S.O.L.A.S. S.T.C.W. L.L.C. 294) Celor care efectueaza serviciul de cart trebuie sa li se asigure minimum 6 ore de odihna intr-un interval de 24 de ore. 20 de ore de repaus intr-un interval de 24 de ore. 10 ore de odihna intr-un interval de 24 de ore. 295) Perioada de odihna poate fi impartita in cel mult Doua perioade din care una trebuie sa aiba o durata de cel putin 6 ore. Trei perioade din care una sa aibe cel putin 6 ore. Doua perioade din care una trebuie sa aibe cel putin 8 ore.

296) Perioadele de odihna nu se respecta in urmatoarele cazuri.. Cand nu sunt activitati la bordul navei. In situatii critice, de urgenta, in timpul exercitiilor sau conditii de exceptie. Cand comandantul navei doreste sa ajunga mai repede la destinatie. 297) Desfacerea contractului de munca constituie O sanctiune disciplinara pentru salariatul care savarseste o abatere disciplinara foarte grava, prin efectul produs. O sanctiune penala ca urmare a savarsirii unei infractiuni. O sanctiune ce constituie contraventie conform legislatiei in vigoare. 298) Desfacerea disciplinara a contractului de munca se aplica Tuturor tipurilor de salariati fiind o sanctiune disciplinara cu caracter general. Numai membrilor echiplajului uei nave fiind o sanctiune disciplinara specifica navigatorilor. Celor care au savarsit o fapta penala fiind o sanctiune aplicata ca urmare a savarsirii unei infractiuni. 299) Reducerea salariului de baza pe o durata de 1-3 luni cu 5-10 %, constituie Sanctiune penala Sanctiune disciplinara. Sactiune contraventionala. 300) Debarcarea personalului navigant inainte de expirarea contractului de ambarcare de pe nava, constituie Sanctiune disciplinara cu caracter general. Sanctiune aplicata ca urmare a savarsirii unei contraventii. Sanctiune disciplinara specifica numai navigatorilor. 301) Retrogradarea din funcie, cu acordarea salariului corespunztor funciei n care s-a dispus retrogradarea, pentru o durat ce nu poate depi 60 de zile, constituie Sanctiune disciplinara cu caracter general.

Sanctiune aplicata ca urmare a savarsirii unei contraventii. Sanctiune disciplinara specifica numai navigatorilor. 302) Desfacerea disciplinara a contractului de munca, reprezinta Cea mai grava sanctiune disciplinara. O sanctiune minora. O sanctine contraventionala. 303) Suspendarea contractului individual de munca, pentru savarsirea unei abateri disciplinare, nu poate depasi... 12 luni. 30 zile lucratoare. 10 zile lucratoare. 304) Impotriva sanctiunii disciplinare, cel sanctionat poate ataca cu Contestatie in termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei de sanctionare. Contestatie in scris in termen de 30 de zile de la savarsirea abaterii disciplinare. Plangere adresata sefului ierarhic superior. 305) Contestatia impotriva desfacerii disciplinare a contractului de munca se solutioneaza de Persoana care ocupa functia ierarhica superioara celui care aplica sanctiunea. Tribunalul muncii din raza careia isi are sediul unitatea Conducere al unitatii. 306) Pentru aplicarea sanctiunilor disciplinare e obligatorie Inlocuirea disciplinara din functie a salariatului care a savarsit abaterea. Suspendarea din functie a salariatului in cauza. Efectuarea unei cercetari prealabile a faptei. 307) Sanctiunea disciplinara va fi stabilita si comunicata in scris persoanei incadrate in munca in

termen de In cel mult 30 de zile de la data cand cel in drept a o aplica a luat cunostinta de savarsirea abaterii. In 15 zile de la data cand cel in drept a o aplica a luat cunostinta de savarsirea abaterii. In cel mult 30 de zile de la savarsirea faptei. 308) Reducerea salariului de baz i/sau, dup caz, i a indemnizaiei de conducere pe o perioad de 1-3 luni cu 5-10 %, poate fi clasificata Sanctiune disciplinara. Sanctiune contraventionala. Sanctiune penala. 309) Abaterea disciplinara este definita ca o Fapta savarsita cu vinovatie,care prezinta pericol social si e prevazuta de legea penala. Fapt n legtur cu munca i care const ntr-o aciune sau inaciune svrit cu vinovie de ctre salariat, prin care acesta a nclcat normele legale, regulamentul intern, contractul individual de munc sau contractul colectiv de munc aplicabil, ordinele i dispoziiile legale ale conductorilor ierarhici. Fapta savarsita cu vinovatie, care prezinta pericol social mai redus decat o infractiune si e prevazuta de lege. 310) Prezentarea la serviciu sau efectuarea acestuia sub influenta bauturilor alcoolice, constituie Contraventie. Abatere disciplinara. Infractiune.

311) Fapta unui salariat prin care a cauzat pagube materiale angajatorului, din vina si n legatura cu munca sa constituie Raspundere contraventionala. Raspundere disciplinara. Raspundere patrimoniala.

312) Pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina i n legtur cu munca lor salariatul raspunde Patrimonial, n temeiul normelor i principiilor rspunderii civile contractuale. Contraventional, n temeiul normelor de stabilire si sanctionare a contrave Penel, n temeiul normelor Codului penal. 313) Prejudiciul cauzat de salariat angajatorului poate fi recuperat prin Plata efectuata de salariat ca urmare a recunoasterii culpei ori in caz contrar prin hotarare judecatoreasca definitiva. Decizie de imputare. Proces verbal de constatare. 314) Raspunderea patrimoniala a salariatului se prescrie in termen de 3 ani. 1 an. 5 ani. 315) In cazul in care acoperirea prejudiciului prin retineri lunare din salariu nu se poate face intr-un termen de maximum 3 ani de la data la care s-a efectuat prima rata de retineri, angajatorul se poate adresa... Executorului judecatoresc in conditiile Codului de procedur civila. Organelor de politie pentru recuperarea prejudiciului. Gardienilor publici care raspund de ordinea si linistea publica. 316) Ratele prin care se recupereaza un prejudiciu nu pot fi mai mari de !/2 din salariul tarifar net lunar. 1/3 din salariul tarifar net lunar. 2/3 din salariul tarifar net lunar. 317) Hotararea judecatoreasca de la Tribunalul muncii poate fi atacata cu Apel la Curtea suprema de Justitie.

Cu apel la Curtea de Apel. Cu recurs la Curta de Apel. 318) La bordul navelor personalul navigant are dreptul la cazare si hrana Contra cost. Cu titlu gratuit. Se suporta jumatate de salariat jumatate de conducatorul companiei. 319) Contractul individual de ambarcare se incheie Numai daca salariatulsi angajatorul consimt. Daca doreste angajatorul. Obligatoriu si in scris altfel angajatorul raspunde contraventional. 320) Contractul individual de ambarcare poate contine clauze mai dezavantajoase decat contractul colectiv de munca al companiei Da. Nu. Numai daca partile - navigator / armator - se inteleg astfel. 321) Contractul individual de munca poate inceta La solicitarea Directiei de munca. La implinirea termenului pentru care s-a incheiat. La expirarea contractului colectiv de munca. 322) Echipamentul de protectie se ofera salariatilor... Contra cost. In mod gratiut. Se suporta jumatate de salariat jumatate de conducatorul companiei. 323) Obligatia asigurarii echipamentului de protectie si de lucru revine

Sindicatului. Angajatorului. Salariatului. 324) Salariatul trebuie sa poarte echipamentul de protectie In mod obigatoriu in vederea prevenirii accidentelor de munca si conform normelor de protectie a muncii. Numai atunci cand considera salariatul ca se poate rani. Numai daca i s-a facut instructajul de protectia muncii. 325) Alimentatia speciala - antidotul - face obiectul Posibilitatii de a renunta la ea sau de a se pretinde echivalentul acesteia Cresterii rezistentei organismului pentru cei ce lucreaza in conditii vatamatoare sau periculoase. Dezvoltarea salariatilor care sunt slabi din punct de vedere fizic. 326) Vizita medicala pentru personalul navigant este Necesara a fi efectuata pentru a putea promova in functie. Obligatorie si periodica pentru prelungirea valabilitatii carnetului de marinar. Efectuata numai in cazul in care salariatul se imbolnaveste. 327) Vatamarea corporala, intoxicatia profesionala care are loc in timpul procesului de munca si care provoaca incapacitatea temporara de munca de cel putin 3 zile, invaliditate, constituie Suprasolicitare. Stres. Accident de munca 328) Respectarea obligatiilor de protectie a muncii constituie O obligatie. Un drept. Un beneficiu.

329) La aparitia unui pericol salariatul are obligatia sa Continuie cu grija fara sa sufere accidente. Opreaste lucrul si sa informeza de indata. Indeparteze pericolul 330) Raspunderea juridica pentru incalcarea normelor de protectie a muncii poate fi Penala, administrativa, disciplinara, civila. Civila, penala, patrimoniala, contraventionala. Disciplinara, materiala, contraventionala, penala. 331) In cazul in care compania nu a asigurat masurile de protectie a muncii si din culpa s-a produs un prejudiciu salariatului acesta are dreptul la Zile suplimentare de odihna. Despagubiri. Conditii mai bune de munca. 332) Nerespectarea normelor cu privire la stingerea incendiilor se sanctioneaza Cu amenda contraventionala. Cu inchisoare penala. Cu desfacerea contractului de munca. 333) Fluviile,raurile, canalele si lacurile precum si apele navigabile de frontiera ori apele maritime interioare constituie Ape interioare navigabile. Zone fluviale si maritime. Cai navigabiel. 334) Apele navigabile interioare si marea teritoriala constituie Zone maritime si fluviale Ape nationale navigabile.

Ape de frontiera. 335) Zona maritima, fluviala si a altor cai navigabile reprezinta . Fasia de teren in lungul tarmului marii teritoriale sau a apelor interioare navigabile pe o latime de 10 metri. Fasia de apa in lungul tarmului marii teritoriale sau a apelor interioare navigabile pe o latime de 10 metri. Fasia de teren, indiferent de forma de proprietate asupra terenului, situata in lungul tarmului marii sau al apelor interioare navigabile, pe o latime de 30 metri masurat de la marginea apei spre interiorul uscatului. 336) Remorcajul de manevra al navelor maritime in porturi se efectueaza Cu nave sub pavilion roman dar si strain in anumite conditii. Numai cu nave sub pavilion strain. Numai cu nave sub pavilion romanesc. 337) Remorcajul de manevra al navelor fluviale in porturi se efectueaza cu nave Numai cu nave sub pavilion strain. Numai cu nave sub pavilion romanesc. Cu nave sub pavilion roman dar si strain in anumite conditii. 338) Transportul navelor cu remorchere/impingatoare intre porturile romanesti se efectueaza Numai cu nave sub pavilion romanesc. Numai cu nave sub pavilion strain. Cu nave sub pavilion roman dar si strain in anumite conditii. 339) Transportul pilotilor care asigura pilotajul la intrarea si iesirea din porturi, in interiorul acestora si pe caile navigabile se efectueaza...: Cu nave sub pavilion roman dar si strain in anumite conditii. Numai cu nave sub pavilion romanesc. Numai cu nave sub pavilion strain.

340) Cabotajul, respectiv transportul de marfuri, posta si pasageri, efectuat prin imbarcarea dintr-un punct situat pe teritoriul Romaniei si avand ca destinatie un alt punct situat pe acelasi teritoriu se efectueaza Numai cu nave sub pavilion romanesc. Cu nave sub pavilion roman dar si strain in anuite conditii. Numai cu nave sub pavilion strain. 341) Asistenta si salvarea in apele nationale navigabile a persoanelor, navelor si aeronavelor, precum si a incarcaturii acestora se efectueaza Numai cu nave sub pavilion strain. Numai cu nave sub pavilion romanesc. Cu nave sub pavilion roman dar si strain in anumite conditii. 342) Scoaterea navelor scufundate, a epavelor si a incarcaturii acestora, aflate in apele nationale navigabile se efectueaza Cu nave sub pavilion roman dar si strain in anumite conditii. Numai cu nave sub pavilion strain. Numai cu nave sub pavilion romanesc. 343) Pescuitul se efectueaza Numai cu nave sub pavilion strain. Cu nave sub pavilion roman dar si strain cu aprobarea autoritatii competente. Numai cu nave sub pavilion romanesc. 344) Serviciile de interes local pentru desfasurarea activitatii organelor administratiei publice centrale si ale administratiei publice locale, precum si altele asemenea se efectueaza Numai cu nave sub pavilion romanesc. Numai cu nave sub pavilion strain. Cu nave sub pavilion roman dar si strain in anumite conditii. 345) Lucrarile pentru realizarea si continuarea constructiilor hidrotehnice si pentru asigurarea conditiilor tehnice privind siguranta navigatiei se efectueaza

Cu nave sub pavilion roman dar si strain in anumite conditii. Numai cu nave sub pavilion romanesc. Numai cu nave sub pavilion strain. 346) Explorarea si exploatarea marii sau a fundului marii, in conditiile legii se efectueaza Numai cu nave sub pavilion strain. Cu nave sub pavilion roman dar si strain cu aprobarea autoritatii competente. Numai cu nave sub pavilion romanesc. 347) Care din navele ce naviga in apele nationale navigabiele ale Romaniei trebuie sa respecte dispozitiile legale referitoare la intrarea, stationarea si iesirea navelor din port Numai navele sub pavilion roman. Numai navele sub pavilion strain. Toate navele indiferent de pavilion. 348) Operatiunile care se efectueaza in afara limitelor portului au nevoie de Autorizare prealabila. Nu au nevoie de nici o autorizare. Contract de transport. 349) Navele au dreptul sa acosteze sau sa ancoreze la tarm in afara limitelor portului Unde pot ancora sau acosta mai bine. Numai in locurile fixate in acest scop si cu totul exceptional in cazuri de forta majora si in alte locuri. Nu trebuie sa respecte nici o obligatie. 350) Deplasarea unei nave, cu toata viteza, catre o nava care se afla in pericol ce transmite un mesaj de ajutor pentru ai acorda asistenta este Benevola. La latitudinea proprietarul navei.

Obligatorie pentru orice comandant de nava. 351) Comandantul unei nave nu mai are obligatia de asistenta si salvare in cazul in care . Nava aflata in pericol refuza expres ajutorul, precum si atunci cand s-a primit informatia ca ajutorul nu mai este necesar. Comandantul navei care este in drum spre a acorda ajutor se razgandeste. Comandantul navei salvatoare primeste dispozitie de la prorietarul navei sa nu se abata din drum pentru a acorda ajutor. 352) Asistenta si salvarea navei, a incarcaturii si/sau a bunurilor aflate pe aceasta se fac... Potrivit vointei navei salvate. Potrivit nelegerii cu comandantul navei ce se afla in pericol sau cu proprietarul ori cu operatorul acesteia. Potrivit vointei unilaterale a navei salvatoare. 353) In cazul in care nava in pericol se afla in apele nationale navigabile si comandantul sau proprietarul intarzie nejustificat incheierea unei intelegeri pentru asistenta sau salvare si capitania de port considera ca respectiva nava constituie un pericol real pentru siguranta navigatiei, pentru mediu sau pentru populatia din imprejurimi, capitania poate... Obliga la o intelegere cu un salvator. Prelungi starea de pericol. Ordona interventia pentru salvare institutiilor specializate sau altor nave disponibile. 354) Cand capitania ordona altor nave disponibile s intervin pentru o nava aflat n pericol cheltuielile ocazionate cu interventia de salvare vor fi suportate de Proprietarul sau operatorul navei salvate ori, dupa caz, proprietarul marfii salvate. Salvator. Capitania de port care a ordonat salvare. 355) Ordinele de interventie pentru salvare ale capitaniei de port, sunt obligatorii pentru Navele sub pavilion roman. Toate navele, indiferent de pavilionul pe care il arboreaza. Navele sub pavilion strain.

356) Documentul unei cpitnii ce confirm efectuarea unei salvri si este aprobat de Autoritatea Navala Romana constituie... Retributia de salvare. Ordin de plata pentru celtuielile efectuate cu ocazia salvarii. Titlu executoriu pentru cheltuielile de salvare cuvenita fiecarui salvator. 357) Activitatile de salvare si de limitare a efectelor acestora se coordoneaza de . Capitaniile de port. Garda de coasta. Operatorii portuari. 358) Executarea titlului executoriu eliberat pentru salvarea unei nave, de catre unitatea creditoare, se face... Dupa achitarea tuturor creantelor maritime. Cu prioritate inaintea oricarei alte creante. In ordinea dispusa de instanta. 359) Asistenta si salvarea navelor remorcate sau impinse ori a incarcaturii acestora de catre nava care le remorcheaza sau le impinge dau dreptul salvatorilor la recompensa numai . In cazurile in care evenimentul s-a produs din culpa echipajului remorcherului sau al impingatorului si daca acesta a prestat servicii exceptionale ca efect in indeplinirea contractului de remorcare. In cazurile in care evenimentul poate fi considerat ca efectuate in indeplinirea contractului de remorcare. In cazurile in care evenimentul nu s-a produs din culpa echipajului remorcherului sau al Impingatorului, daca acesta a prestat servicii exceptionale care nu pot fi considerate ca efectuate in indeplinirea contractului de remorcare. 360) Comandantul navei care acorda asistenta pentru salvare unei nave aflate in pericol, este obligat imediat dupa abordaj sa... Sa se identifice indicand celeilalte nave numele propriei sale nave, portul sau de inmatriculare si portul cel mai apropiat la care va ajunge. Sa salveze marfa si nava.

Sa constate daca pe nava sunt persoane vatamate. 361) Asistenta si salvarea pe mare sau in apele nationale navigabile se acorda Numai navelor. Navelor, aeronavelor ori persoanelor cazute de la bordul acestora. Persoanelor si bunurilor 362) Comandantul si ceilalti membri ai echipajelor navelor care au participat la operatiunile de asistenta si salvare in cazul in care operatiunile de asistenta si salvare a avut loc intre nave apartinand aceleiasi persoane juridice sau fizice sunt indreptatiti sa primeasca o parte din recompensa de salvare ... Nu Nu pentru ca apartin aceluiasi proprietar.. Da. 363) Activitatea de cautare si salvare a vietii omenesti, pe mare si in apele nationale navigabile, se efectueaza : In mod gratuit de statul roman, in conformitate cu prevederile acordurilor si conventiilor internationale la care Romania este parte, pentru orice persoana, indiferent de nationalitatea acesteia. Contra cost, in conformitate cu prevederile acordurilor si conventiilor internationale la care Romania este parte, pentru orice persoana, indiferent de nationalitatea acesteia. In mod gratuit de statul roman, in conformitate cu prevederile acordurilor si conventiilor internationale la care Romania este parte, pentru orice persoana, numai daca este de nationalitate romana. 364) Centrul de coordonare a activitatii de cautare si salvare a vietii omenesti pe mare se organizeaza si functioneaza in cadrul: Agentiei Romane de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare. Autoritatii Navale Romane. Apele Romane. 365) Centrul de coordonare a activitatilor de prevenire a poluarii apelor de catre navele aflate in apele nationale navigabile si de interventie pentru depoluare, functioneaza in cadrul: Apele Romane

Inspectoratele de protectie a mediului Autoritatii Navale Romane. 366) Obligatia de a suporta cheltuielile ocazionate de interventia pentru depoluarea apelor nationale navigabile, limitarea si indepartarea consecintelor poluarii, in cazul poluarii acestora de catre nave apartine: Poluatorului. Ministerului Mediului. Proprietarului sau administratorului zonei poluate. 367) Din puct de vedere al capitaniilor de port navele esuate, scufundate, parasite sau abandonate in apele nationale navigabile reprezinta: Ca navele nu au respectat condiiile tehnice de constructie. Un pericol pentru siguranta navigatiei. O eroare de pilotaj. 368) Dezesuarea sau ranfluarea unei nave esuate sau scufundate in apele nationale navigabile si de a curata albia, reprezinta O obligatie a statului respectiv. O obligatie a firmelor de salvare. O obligatie a proprietarului sau operatorului navei. 369) In cazul in care proprietarul sau operatorul unei nave refuza sa efectueze salvarea si capitania de port solicita administratorului portuar sa efectueze operatiunea, cheltuielile se fac in contul si pe seama Proprietarului sau operatorului navei, direct sau prin intermediul unui agent economic specializat. Administratiei portuare, direct sau prin intermediul unui agent economic specializat. Capitaniei de port care a dispus salvarea , direct sau prin intermediul unui agent economic specializat. 370) Pilotajul navelor maritime in porturile si pe cai navigabile romanesti reprezinta.... Serviciu de siguranta de interes national pentru navele sub pavilion strain, indiferent de

pavilionul pe care acestea il arboreaza, in mod nediscriminatoriu privind durata, calitatea si tarifele practicate Serviciu de siguranta de interes national pentru toate navele, indiferent de pavilionul pe care acestea il arboreaza, in mod nediscriminatoriu privind durata, calitatea si tarifele practicate Serviciu portuar de interes local pentru toate navele, indiferent de pavilionul pe care acestea il arboreaza, in mod nediscriminatoriu privind durata, calitatea si tarifele practicate. 371) Pilotul Se substituie comandantului. Face parte din echipajul navei si nu se substituie comandantului Nu face parte din echipajul navei si nu se substituie comandantului. 372) Responsabilitatea, privind navigatia si manevrele efectuate in porturi de o nava cu pilot la bord ,revine Comandantului navei pilotate. Pilotului. Capitaniei de port. 373) Daca informatiile furnizate de pilot sunt eronate ori au fost transmise eronat cu buna stiinta, raspunderea pentru accidentul sau evenimentul produs revine... Comandantului pentru ca a dat curs informatiilor eronate. Pilotului. Comandantului. 374) Furnizarea de date corecte privind pescajul, dimensiunile, tonajul, incarcatura, caracteristicile si puterea motoarelor, a propulsoarelor, manevrabilitatea, precum si orice alte caracteristici ale navei solicitate de pilot, reprezinta O obligatie a administratiei portuare. Un drept al capitaniei de port. O obligatie a comandantului navei pilotate 375) Comandantul navei pilotate cu pilot la bord, dupa iesirea navei din zona sau din portul

unde pilotajul este obligatoriu, are obligatia sa Il debarce in siguranta pe pilotina. Retina pilotul la bord pana efectueaza plata. Il retina la bord daca nu vine la timp pilotina iar debarcarea se va face in primul port. 376) Pilotul pe timpul cat se afla la bordul navei are obligatia sa Furnizeze comandantului numai informatii referitoare la conditiile meteo, astfel incat nava sa navigheze si sa efectueze manevrele portuare in deplina siguranta. Furnizeze comandantului toate informatiile referitoare la zona sau portul respectiv, astfel incat nava sa navigheze si sa efectueze manevrele portuare in deplina siguranta. Furnizeze comandantului informatii referitoare la regulametul portuar. 377) Pilotul poate parasi nava pilotata in situatia in care... Comandantul nu ii ofera informatiile referitoare la caracteristicile navei.. A acostat nava chiar daca este la cheu si nu are inca legaturile facute. A acostat, respectiv a ancorat nava in siguranta si a primit acordul comandantului. 378) In cazul in care considera ca nava prezinta pericol pentru siguranta navigatiei sau pentru securitatea portului ori observa nereguli in desfasurarea manevrei, pilotul poate sa Solicite capitaniei de port intreruperea navigatiei sau a manevrei navei pe care o piloteaza, pana la restabilirea circumstantelor care fac posibila navigatia in siguranta. Continue manevra pe raspunderea comandantului. Continue manevra pe raspunderea sa. 379) Pentru a fi pilot trebuie sa fie indeplinite urmatoarele conditii Sa fie cetatean roman sau strain, si sa detina un brevet valabil pentru zona de navigatie pentru care se asigura pilotajul navei, eliberat de catre Autoritatea Navala Romana. Sa fie cetatean roman, si sa detina un brevet valabil pentru zona de navigatie pentru care se asigura pilotajul navei, eliberat de catre Autoritatea Navala Romana. Sa fie cetatean roman, si sa detina un brevet valabil pentru zona de navigatie pentru care se asigura pilotajul navei, eliberat de oricare autoritate inclusiv una straina. 380) Remorcajul de manevra al navelor maritime in porturi, reprezinta conform legii

Un serviciu al autoritatii locale ce se efectueaza numai pentru navele sub pavilion roman. Un serviciu portuar de interes local si se efectueaza sub controlul statului pentru toate navele, indiferent de pavilionul acestora, in mod nediscriminatoriu privind durata, calitatea si tarifele practicate. Un serviciu de siguranta de interes national si se efectueaza sub controlul statului pentru toate navele, indiferent de pavilionul acestora, in mod nediscriminatoriu privind durata, calitatea si tarifele practicate. 381) Prin remorcaj se asigura . Desfasurarea in conditii de siguranta a navigatiei si a manevrelor portuare. Legarea/dezlegarea navelor la cheu. Conditia necesara ca navele sa isi poata opri masina dupa ce in prealabil sa legat la remorcher. 382) In timpul folosirii remorcherului comandantul si echipajul acestuia devin... Colaboratorii cu nava remorcata. Subordonati comandantului navei remorcate si respecta in totalitate ordinele primite din partea acestuia. Conducatorii navei remorcate si transmit ordine comandantului navei. 383) Remorcherul poate parasi nava remorcata intr-o manevra de plecare din port numai Daca nava remorcata nu a iesit inca din zona sau portul unde remorcajul este obligatoriu Nava remorcata a iesit in afara zonei sau a portului unde remorcajul este obligatoriu chiar daca nu a primit acordul comandantului navei remorcate. Dupa ce a primit acordul comandantului navei remorcate si nava remorcata a iesit in afara zonei sau a portului unde remorcajul este obligatoriu. 384) Anuntarea accidentelor sau evenimentelor petrecute cu o nava, nerespectarea regulilor de navigatie, precum si orice modificari aparute in zonele prin care a trecut si care pot pune in pericol siguranta navigatiei reprezinta O obligatie a personalului navigant. Un lucru benevol. Un drept al personalului navigant.

385) Navele pot acosta in afara porturilor sau la malul unei cai navigabile numai in locurile in care considera ca le permite pescajul. in locurile stabilite in acest scop si care sunt semnalizate corespunzator. Acolo unde ii dispune armatorul. 386) Aprobarea pentru locurile in care este permisa ancorarea sau acostarea unei nave este data de Societatea de remorcaj in a carei zona de activitate se afla acestea. Administratia de port de port in a carei zona de activitate se afla acestea. Capitania de port in a carei zona de activitate se afla acestea. 387) Navele pot acosta si in afara zonelor aprobate numai in cazuri de forta majora, cu conditia luarii tuturor masurilor pentru a nu stanjeni navigatia in siguranta a celorlalte nave si cu informarea imediata a capitaniei de port in a carei zona de activitate si, dupa caz, a politiei de frontiera in a carei zona de jurisdictie s-a produs acostarea. in cazuri de stare de necesitate, cu conditia luarii tuturor masurilor pentru a nu stanjeni navigatia in siguranta a celorlalte nave si cu informarea imediata a capitaniei de port in a carei zona de activitate si, dupa caz, a politiei de frontiera in a carei zona de jurisdictie s-a produs acostarea. in cazuri de constrangere, cu conditia luarii tuturor masurilor pentru a nu stanjeni navigatia in siguranta a celorlalte nave si cu informarea imediata a capitaniei de port in a carei zona de activitate si, dupa caz, a politiei de frontiera in a carei zona de jurisdictie s-a produs acostarea. 388) Cazurile de forta majora invocate de comandantul navei se verifica si se atesta de: Administratia portului in a carei zona de activitate s-a produs evenimentul sau de catre administratia portului de destinatie. Capitania de port in a carei zona de activitate s-a produs evenimentul sau de catre capitania portului de destinatie. Camera de Comert Industrie si Navigatie. 389) In cazuri de forta majora cand, pentru salvarea navei, a incarcaturii acesteia sau pentru evitarea degradarii mediului, incarcatura a fost descarcata, partial sau integral, pe malul caii navigabile, comandantul are obligatia sa

Informeze serviciul vamal. Informeze administratia de port . Informeze cea mai apropiata capitanie de port si, dupa caz, politia de frontiera. 390) Situatiile in care operatiunile de incarcare/descarcare de marfuri si/sau de pasageri se pot efectua in afara porturilor si conditiile in care aceste activitati se pot desfasura se stabilesc de... Catre Autoritatea Navala Romana. Administratorul zonei respective. Politia de frontiera. 391) Activitatea de supraveghere si control a navigatiei civile se efectueaza de... Ministerul Lucrarilor publice, Transporturilor si locuintei Autoritatea Navala Romana prin capitaniile de port. Politia de frontiera. 392) Acceptul de intrare a navelor in port si permisul de plecare a navelor din port se acorda de Politiei de frontiera. Administratiile portuare. Autoritatea Navala Romana, prin capitaniile de port. 393) Permisele de acostare se acorda de Administratia portului. Politia de frontiera. Autoritatea Navala Romana, prin capitaniile de port. 394) In cazul navelor care vin din voiaj international acceptul de intrare in port se elibereaza numai dupa... Depunerea actelor navelor. Obtinerea liberei practici sanitare.

Obtinerea permisului de acostare 395) Autoritatea Navala Romana poate controla navele care arboreaza pavilionul altor state Nu are dreptul sa controleze aceste nave. Da indiferent unde s-ar afla si cu precadere in ceea ce priveste respectarea prevederilor acordurilor si conventiilor internationale la care Romania este parte. Numai daca se afla in apele nationale navigabile si in porturile romanesti si numai in ceea ce priveste respectarea prevederilor acordurilor si conventiilor internationale la care Romania este parte. 396) Autoritatea Navala Romana, prin capitaniile de port, in cazul in care constata ca navele sub pavilion strain nu respecta prevederile acordurilor si conventiilor internationale la care Romania este parte, va . Retine nava pana la remedierea deficientelor constatate. Sechestra nava pana la remedierea deficientelor constatate. Aresta navele pana la remedierea deficientelor constatate. 397) In cazul in care se constata ca eliminarea deficientelor nu se poate face in portul in care nava a fost retinuta, Autoritatea Navala Romana poate... Sa dispuna retragerea pavilionului roman. Autoriza plecarea navei catre alt port, daca aceasta poate naviga in conditii minime de siguranta, iar daca portul respectiv se afla in alt stat, va notifica in mod corespunzator autoritatii competente din acel stat. Dispune intrarea intr-un Santier naval. 398) Autoritatea Navala Romana poate monitoriza navele care arboreaza pavilionul roman cu privire la... Modul in care isi desfasoara activitatea comerciala. Respectarea regimului armelor si munitiilor. Respectarea conditiilor si prevederilor acordurilor si conventiilor internationale la care Romania este parte inclusiv atunci cand aceste nave se afla in afara apelor nationale navigabile. 399) Controlul statului portului (PSC) reprezinta

Controlul efectuat de Autoritatea Navala Romana navelor care arboreaza pavilionul altor state, aflate in apele nationale navigabile si in porturile romanesti. Controlul efectuat de Autoritatea Navala Romana navelor care arboreaza pavilionul roman, aflate in apele nationale navigabile si in porturile romanesti. Controlul efectuat de Autoritatea Navala Romana navelor care arboreaza pavilionul altor state, aflate in apele internationale. 400) Controlul statului pavilionului (FSC) reprezinta Controlul efectuat de Autoritatea Navala Romana navelor care arboreaza pavilionul strain, aflate in/sau afara apele nationale navigabile si in porturile romanesti. Controlul efectuat de Autoritatea Navala Romana navelor care arboreaza pavilionul roman, aflate in/sau afara apele nationale navigabile si in porturile romanesti. Controlul efectuat de Autoritatea Navala Romana navelor care arboreaza pavilionul straine, aflate in afara apele nationale navigabile si in porturile romanesti. 401) Lipsa actelor de bord sau daca nu sunt valabile conduce la Permisiunea de a naviga pana in primul port. Permisiunea de a mai efectua un singur voiaj in aceste conditii. Interdictia data de catre capitaniile de port la iesirea din porturi si/sau continuarea navigatiei in apele nationale navigabile a navelor, indiferent de pavilionul pe care il arboreaza 402) Navelor cu gaura de apa le sunt... Interzise plecarea de catre capitaniile de port la iesirea din porturi si/sau continuarea navigatiei in apele nationale navigabile a navelor, indiferent de pavilionul pe care il arboreaza Permise a efectua un singur voiaj in aceste conditii. Permise a naviga pana in primul port. 403) Functionarea defectuoasa a instalatiilor de guvernare si a celor de ancorare conduce la... Permisiunea de a naviga pana in primul port. Interdictia data de catre capitaniile de port la iesirea din porturi si/sau continuarea navigatiei in apele nationale navigabile a navelor, indiferent de pavilionul pe care il arboreaza Permisiunea de a mai efectua un singur voiaj in aceste conditii.

404) Nava nu este inzestrata cu suficiente mijloace de salvare, de stingere a incendiilor, de semnalizare si de ancorare conduce la Permisiunea de a mai efectua un singur voiaj in aceste conditii. Permisiunea de a naviga pana in primul port. Interdictia data de catre capitaniile de port la iesirea din porturi si/sau continuarea navigatiei in apele nationale navigabile a navelor, indiferent de pavilionul pe care il arboreaza 405) Incarcatura de pe punte ce pericliteaza stabilitatea navei sau impiedica vizibilitatea in navigatie conduce la... Interdictia data de catre capitaniile de port la iesirea din porturi si/sau continuarea navigatiei in apele nationale navigabile a navelor, indiferent de pavilionul pe care il arboreaza Permisiunea de a mai efectua un singur voiaj in aceste conditii. Permisiunea de a naviga pana in primul port. 406) Stivuirea si armarea marfurilor in magazii ce sunt defectuoase, periclitand siguranta navigatiei conduce la... Permisiunea de a naviga pana in primul port. Interdictia data de catre capitaniile de port la iesirea din porturi si/sau continuarea navigatiei in apele nationale navigabile a navelor, indiferent de pavilionul pe care il arboreaza Permisiunea de a mai efectua un singur voiaj in aceste conditii. 407) Depasirea pescajului navei pescajul maxim prevazut in actele navei conduce la Permisiunea de a mai efectua un singur voiaj in aceste conditii. Permisiunea de a naviga pana in primul port. Interdictia data de catre capitaniile de port la iesirea din porturi si/sau continuarea navigatiei in apele nationale navigabile a navelor, indiferent de pavilionul pe care il arboreaza 408) Daca pescajul navei nu permite trecerea prin zonele din apele nationale navigabile prin care aceasta urmeaza sa navigheze se ajunge la Interdictia data de catre capitaniile de a continua navigatia in apele nationale navigabile a navelor, indiferent de pavilionul pe care il arboreaza.

Permisiunea de a putea forta trecerea in aceste conditii. Permisiunea de a naviga pana in primul port. 409) Depasirea numarului de pasageri imbarcati peste numarul prevazut in actele navei conduce la Permisiunea de a naviga pana in primul port. Interdictia data de catre capitaniile de port la iesirea din porturi si/sau continuarea navigatiei in apele nationale navigabile a navelor, indiferent de pavilionul pe care il arboreaza Permisiunea de a mai efectua un singur voiaj in aceste conditii. 410) Membrii echipajului care nu poseda brevete sau certificate de capacitate corespunzatoare functiilor impune Permisiunea de a mai efectua un singur voiaj in aceste conditii. Permisiunea de a naviga pana in primul port. Interdictia data de catre capitaniile de port la iesirea din porturi si/sau continuarea navigatiei in apele nationale navigabile a navelor, indiferent de pavilionul pe care il arboreaza 411) Lipsa echipajului minim de siguranta la bordul navei conduce la Interdictia data de catre capitaniile de port la iesirea din porturi si/sau continuarea navigatiei in apele nationale navigabile a navelor, indiferent de pavilionul pe care il arboreaza Permisiunea de a mai efectua un singur voiaj in aceste conditii. Permisiunea de a naviga pana in primul port. 412) In cazurile in care siguranta navei este periclitata sau o nava ar periclita siguranta navigatiei in apele nationale navigabile ori nava constituie o sursa evidenta de poluare se poate dispune Permisiunea de a naviga pana in primul port. Interdictia data de catre capitaniile de port la iesirea din porturi si/sau continuarea navigatiei in apele nationale navigabile a navelor, indiferent de pavilionul pe care il arboreaza Permisiunea de a mai efectua un singur voiaj in aceste conditii.

413) Capitaniile de port pot interzice plecarea oricarei nave dintr-un port sau dintr-un loc de stationare aflat in apele nationale navigabile pentru Creante ale proprietarului sau operatorului navei ori ale proprietarului marfii aflate pe nava, fata de respectivele autoritati sau respectivii agenti economici. Credite ale proprietarului sau operatorului navei ori ale proprietarului marfii aflate pe nava, fata de autoritati sau agenti economici. Debite ale proprietarului sau operatorului navei ori ale proprietarului marfii aflate pe nava, fata de autoritati sau agenti economici. 414) Solicitarea privind interzicerea plecarii navei pentru debite va fi facuta... in scris. Prin statie. Verbal. 415) Raspunderea pentru interdictia de plecare revine... Capitaniei. Solicitantului. Proprietarului sau operatorului navei. 416) Interdictia de plecare a navei nu poate depasi... 12 ore. Doua zile. 24 de ore. 417) Retinerea unei nave poate inceta daca Proprietarul sau, dupa caz, operatorul navei ori proprietarul marfii a facut dovada constituirii unor garantii suficiente in raport cu creanta invocata si aceasta a fost acceptata de cel care a solicitat retinerea. Proprietarul sau, dupa caz, operatorul navei ori proprietarul marfii depune jumatate din creanta invocata si aceasta a fost acceptata de cel care a solicitat retinerea. Proprietarul sau, dupa caz, operatorul navei ori proprietarul marfii promite ca va plati datoria. 418) Retinerea unei nave nu poate continua peste limita admisa prin lege decat daca

Solicitantul prezinta la capitania de port o notificare a recunoasterii datoriilor. Solicitantul prezinta la capitania de port o incheiere executorie a instantelor judecatoresti competente de punere a navei sub sechestru. Proprietarul navei prezinta la capitania de port o incheiere executorie a instantelor judecatoresti competente de punere sub sechestru a uneia din navele sale. 419) Navele care arboreaza pavilion strain si sunt folosite pentru servicii guvernamentale pot fi retinute Uneori. Da. Nu. 420) Capitaniile de port in cazul in care primesc, in scris, sesizari sau reclamatii referitoare la infractiuni la regimul navigatiei sau pe baza rapoartelor privind sinistrele, abordajele si orice avarie au dreptul si obligatia sa... Efectueze cercetari, sa solicite sau sa accepte efectuarea de expertize si sa administreze probe in limitele competentelor lor. Efectueze cercetari, cu depasirea limitelor competentelor lor. Efectueze cercetari, sa solicite sau sa accepte efectuarea de expertize si sa administreze probe numai dupa primirea unei aprobari din partea politiei.