Sunteți pe pagina 1din 28

Universitatea de Stat din Moldova Facultate de Relaii Internaionale, tiine Politice i Administrative Catedra de tiine Administrative

REFERAT
la disciplina serviciul diplomatic i consular

Serviciul diplomatic i consular !n Repu"lica Moldova

Chiinu,2011

Cuprins#
I. II.
III.

Diplomaia moldoveneasc i caracteristica ei........................................... Principiile constituionale ale politicii externe a Republicii Moldova Funciile i structura aparatului central al Ministerului Afacerilor Externe i Inte rrii Europene al Republicii Moldova.............................. "erviciul diplomatic al Republicii Moldova............................................. a#Personalul instituiilor serviciului diplomatic......................................... b#an a$area i rec%emarea dintr&un post diplomatic.................................... c# ran uri diplomatice..................................................................................... d# funcionarea instituiilor serviciului diplomatic''''''''''' e# drepturile i obli aiile persoanelor an a$ate (n posturi diplomatice....... f# "alari)area i araniile sociale.................................................................

I!.

!.Particularitile activitii consulare (n Republica Moldova......................... a# (nfiinarea oficiilor consulare'''''''''''''''''''' b#clasele i personalul oficiilor consulare.......................................................... c#exercitarea funciilor consulare'''''''''''''''''''.. d# funcionari consulari onorifici'''''''''''''''''''.. e# activitatea consular a misiunelor diplomatice ale Republicii Moldova'

Diplomaia moldoveneasc i caracteristica ei


Republica Moldova i-a declarat independena la 27 augu t 1!!1 i "#preun cu alte 1$ republici unionale din %o ta &niune 'ovietic a devenit #e#bru cu drepturi depline a ocietii internaionale . (u ur#at apoi procedura intern de )divor*, din cadrul e+-&R'', i procedura e+tern de recunoatere bilateral, de ctre alte tate i de ctre organi,aii internaionale, "n pri#ul r"nd de ctre -...&.1 /evenind ubiect de drept internaional Republica Moldova a iniiat proce ul de tabilire a relaiilor diplo#atice cu alte ubiecte de drept internaional i, re pectiv, de "n%iinare #i iunilor ale diplo#atice per#anente "n a trintate. 0n paralel a "nceput proce ul de

reorgani1are a in tituiilor tatale de pecialitate, inclu iv a Mini terului (%acerilor 2+terne al e+R''M, %unciile cruia erau li#itate de aa nu#itele )relaii de prietenie "ntre oraele "n%rite*. 3or#area erviciului diplo#atic al Republicii Moldova a %o t un proce de creaie pe c"t de intere ant, pe at"t i de di%icil graie %aptului c ara nu di punea la acel #o#ent de cadrul 4uridic care "i per#itea e+ercite %unciile ale e+terne, nu di punea de cadre diplo#atice cu o pregtire re pectiv, nu avea e+perien "n do#eniul relaiilor e+terne i nu di punea de o ba, de date privind nor#ele i principiile de drept internaional. 0n po%ida proble#elor i di%icultilor #enionate #ai u pe parcur ul a doar 2-5 ani Republica Moldova a i,butit organi1e1e erviciul diplo#atic #oldovene c, care a %o t concentrat "n aparatul central central al Mini terului (%acerilor 2+terne i "n #i iunile diplo#atice din trintate. Mini terul (%acerilor 2+terne al Republicii Moldova e te organul central de pecialitate ce pro#ovea, politica tatului "n do#eniul relaiilor e+terne.2 'tructura aparatului central al #ini terului e te %or#at din direcii teritoriale, direcii %uncionale i direcii ad#ini trativ-tehnice. Reieind din %uncia a de ba, Mini terul (%acerilor 2+terne e te obligat pro#ove1e politica tatului "n do#eniul relaiilor e+terne. (cea ta %uncie nu e li#itea, doar la re pon abiliti directe ce ar "n e#na in%or#area conducerii rii de pre eveni#entele internaionale #a4ore i naintarea propunerilor privind po,iia tatului %aa de ele, au la iniierea, negocierea, e#narea, rati%icarea, aprobarea au acceptarea acordurilor internaionale. 3uncia de pro#ovare a politicii tatului "n do#eniul relaiilor e+terne include "n ine i coordonarea activitii organelor centrale de pecialitate i a altor autoriti ad#ini trative ale tatului "n vederea tabilirii i de1voltrii relaiilor cu alte ri. 0n ace t en e te i#portant c M.(.2. reco#andrile politice i alte
1

r#"ne totdeauna re pon abil pentru in%or#aiile de ba,, activiti, %iind gata oric"nd de a lua o deci,ie au a %ace

6789:;<=> ?@>A;<. BCD EF, G=8 EF A : 98EH I8DJD7ACAK8:9A8 J8>:J89CALF >;MLACAN O8:J@P7A9A QD7=DL;RR ST8M;LA:AE;N QD7=DL;U, 0V,02,1!!! G. 2 Monitorul -%icial al Republicii Moldova, nr. $5-$$, 5 iulie 1!!7.

reco#andri, dac e con ider c un #ini ter au un departa#ent de pecialitate, ur#rind propriul intere , pierde vi,iunea de an a#blu a upra intere ului naiional. Mi iunele diplo#atice ale Republicii Moldova "nt pla ate "n tatele cu care e "ntrein relaii prieteneti i e+i t o colaborare "n do#eniile econo#ic, co#ercial, politic. Ctre 1 ianuarie 2002 Republica Moldova avea 17 #i iuni diplo#atice "n diver e tate ale lu#ii W 'tatele &nite ale (#ericii, 3ederaia Ru , &craina, Xelaru , Ya,ah tan, Ro#Znia, Xulgaria, &ngaria, [olonia, (u tria, \er#ania, 3rana, Xelgia, Italia, 'tatul I rael, China] i $ repre,entane per#anente pe l"ng organi,aiile internaionale W -...&., Con iliul 2uropei, -.'.C.2. i pe l"ng organi,aiile internaionale de la \eneva]. 'tructura #i iunelor diplo#atice e te cla ic. Mi iunea e te condu de e%ul #i iunii "n rang de a#ba ador. 3iecare #i iune "i are tructura a, care e te deter#inat de peci%icul i tradiiile tatului acreditar i de nece itile %uncionale ale #i iunii. /e obicei, "n toate #i iunele e+i t cancelaria, organul principal al #i iunii unde e elaborea, actele ce in de co#peten e%ului #i iunii. [roble#ele politice "nt "n co#petena con ilierului #i iunii, proble#ele cooperrii econo#ice ^ "n co#peten con ilierului #i iunii, proble#ele cooperrii econo#ice- "n co#petena pri#ului ecretar. 0n #i iuni e+i t biroul de pre , au ecia #a -#edia i biroul ataatului cultural. 'ecia con ular a a#ba adei e ocup cu proble#ele "n #aterie de paapoarte i vi,e, a i ten legal, legturile cu dia pora #oldovenea c "n tatul acreditar. Con%or# prevederilor Con tituiei W art. __] [arla#entul Republicii Moldova a aprobat la ` %ebruarie 1!!V Convenia politicii e+terne a Republicii Moldova5 "n care au %o t deter#inate prioritile, principiile i direciile principale ale politicii e+terne #oldoveneti. Reali,area ace tei concepii va da po ibilitate Republicii Moldova de a e edi%ica "n calitate de tat independent, unitar i indivi,ibil, care intenionea, intrein relaii reciproc avanta4oa e cu toate rile lu#ii. 2 te nece ar de #enionat %aptul, c diplo#aia #oldovenea c -a "ncadrat "n #od operativ "n reali1area direciilor principale ale politicii e+terne, care la etapa iniialcon tau "n real,area direciilor principale ale politicii e+terne, care la etapa iniial con tau "n tabilirea relaiilor diplo#atice cu di%erite ri, "n%iinarea #i iunilor diplo#atice "n trintate i con olidarea po,iiilor rii "n organi,aiile internaionale #ondiale i regionale, obinZnd re,ultate po,itive "n ace t do#eniu. 0n pre,ent la ordinea de ,i "nt proble#e prioritare ale aderrii la &niunea 2uropean i deter#inrii trategice re%eritor la activitile Moldovei "n cadrul C.'.I., #o#ent ce i#pune pro#ovarea unei politici e+terne bine deter#inate i bine pronunate.

6789:;<=> ?@>A;<. BD<a8JaAA L<8b<8c JD7ACA9A @ <;: <8CRR SBAbA<dL:9A8 <DLD:CAU, 27,0`,1!!! G.

.ece it o anali,

erioa i proble#a neutralitii Republicii Moldova din punctul de

vedere al re,ultatelor reale care pot au nu pot %i obinute. 0n ace t conte+t ar %i binevenit e+periena acu#ulat de tatele neutre W 2lveia, (u tria, 'uedia, Co ta-Rica etc.], care au %or#at #ecani #ul de a igurare a neutralitii ale, depind cadrul declarativ. (ce te, c"t i #ulte alte proble#e care tau "n %aa diplo#aiei #oldaveneti vor %i, re,olvate cu ucce .

Principiile constituionale ale politicii e$terne a Repu"licii Moldova


Con tituia Republicii Moldova, adoptat la 2! iulie 1!!$ regla#entea, principiile reali,rii politicii e+terne ale tatului i activiti diplo#atice. $ ( t%el, art. ` prevede ca Republica Moldova e oblig re pecte Carta -rgani,aiei .aiunilor &nite i tratatele la care e te parte, -i ba,e,e relaiile cu alte tate pe principiile i nor#ele unani# recuno cute ale dreptului internaional dreptului intern, indic"nd c intrarea "n vigoare a unui tratat internaional care va conine di po,iii contrare Con tituiei va trebuie precedat de o revi,uire a ace teia. eegea %unda#ental procla# neutralitatea per#anent a Republicii Moldova i nu ad#ite di locarea de trupe #ilitare ale altor tate pe teritoriul rii. (ce t principiu e te unul din principiile con tituionale de ba, care in%luenea, "n #od direct e+ercitarea politicii e+terne a tatului i care nu poate %i depit at"t "n plan intern, c"t i "n plan e+tern. /i locarea te#porar pe teritoriul Moldovei a trupelor ru e vine "n contradicie cu prevederile articolului 11 i nece it i#plicarea organelor centrale a autoritilor publice "n copul depirii ituaiei create. (rt. 12` al Con tituiei prevede c "n Republica Moldova e te ocrotit proprietatea altor tate, a organi,aiilor internaionale, a cetenilor trini i a apatri,elor. /ireciile principale a activitii econo#ice e+terne, principiile utili,rii "#pru#uturilor i creditelor aprobate de [arla#ent, \uvernul pornind de la intere ele naionale. Con tituia tabilete i co#petenele autoritilor publice "n proble#ele internaionale. (rt. __ atribuie [arla#entului obligaiunea de a aproba direciile principale ale politicii e+terne i interne ale tatului, de a rati%ica, de a denuna, u penda i anula aciunea tratatelor internaionale "ncheiate cu Republica Moldova. [arla#entul e+ercit controlul a upra acordrii "#pru#uturilor de tat, a upra a4utorului econo#ic i de alt natur acordat unor tate trine, a upra a4utorului econo#ic i de alt natur acordat unor tate trine, a upra "ncheierii acordurilor privind a igur prote4area trine "nt prote4area intere elor naionale "n

activitatea econo#ic e+tern, pro#ovea, politica liberului chi#b au politica protecioni t,

Con tituia Republicii Moldova,1!!$-

"#pru#uturile i creditele de tat din ur e trine. /e co#petena e+clu iv a [arla#entului e te declararea trii de urgen, de a ediu i de r,boi. (rt. 77 al Con tituiei prevede c [reedintele repre,int tatul #oldovene c i e te garantul uveranitii , independenei naionale, al unitii i integritii teritoriale a rii. .oiunea de repre,entare a tatului e te nece ar de conceput ca repre,entare at"t "n interior, %aa de in tituiile interne, c"t i "n e+terior, "n relaiile internaionale. 0n do#eniul politicii e+terne [reedintelui i e atribuie co#petena de a purta tratative, a lua parte la negocieri i a "ncheia tratate internaionale "n nu#ele Republicii Moldova. fratatele internaionale "ncheiate "n nu#ele Republicii "nt pre,entate pre rati%icare [arla#entului "n #odul i "n ter#enul tabilit prin lege. [reedintele pri#ete cri orile de acreditare i de reche#are ale repre1entanilor diplo#atici i altor tate "n Republica Moldova. (cea t atribuie a [reedintelui rii e te pur repre,entativ i e te nece ar de preci,at c ter#enul de acreditarea "n ca,ul de %a e re%er doar la efii misiunilor diplomatice, ceilali diplo#ai trini %iind acreditai de ctre Mini terul (%acerilor 2+terne. ea propunerea \uvernului [reedintele acreditea, i rechea# repre,entani diplo#atici ai Republicii Moldova i aprob "n%iinarea, de%iinarea i ctre [ri#-#ini tru. [reedintele "ndeplinete i alte atribuii "n do#eniul relaiilor e+terne, inclu iv oluionea, proble#ele ceteniei, acord a,il politic, acord ranguri diplo#atice. Con%or# prevederilor art. !_ al Con tituiei rolul \uvernului "n relaiile internaionale ale tatului, "n a%ara de cele %i+ate "n art. `_ i !$, e re%er la a igurarea a reali,rii politicii interne i e+terne a tatului e te nece ar %ie conceput ca o atribuie ce nu nece it "#puterniciri adugtoare "n do#eniul negocierilor i e#nrii acordurilor interguverna#entale, i e te o activitate per#anent de coordonare i control. Curtea con tituional e+ercit la e i,are controlul con tituionalitii tratatelor internaionale la care Republica Moldova e te parte. /in #o#entul adoptrii hotr"rii core pun,toare a Curii Con tituionale legile i actele nor#ative au unele pri ale ace tora devin nule. gotrZrile Curii Con tituionale "nt de%initive i nu pot %i atacate. chi#barea rangului #i iunilor diplo#atice. (ctele [reedintelui e#i e "n e+ercitarea ace tor atribuii e contra e#nea, de

Funciile i structura aparatului central al Ministerului A%acerilor Europene al Repu"licii Moldova


Pornind de la misiunea care *i revine+ Ministerul exercit urmtoarele funcii de ba), _

1] elaborarea docu#entelor de politici publice, a actelor legi lative i nor#ative de punere "n aplicare a ace tora, "n con%or#itate cu prioritile de politic e+tern, inclu iv de integrare european a rii, tabilite Dn progra#ul de activitate al \uvernuluih 2] participarea la elaborarea, i#ple#entarea, #onitori,area i evaluarea docu#entelor de politici publice naionale i ectorialeh 5] a igurarea, "n nu#ele tatului au al \uvernului Republicii Moldova, a repre,entrii pe plan intern i e+tern Dn do#eniul u de activitateh $] #onitori,area i controlul aplicrii i re pectrii cadrului nor#ativ din do#eniul u de activitate i a regle#entrilor privind organi,area i %uncionarea in tituiilor ce "i de %oar activitatea "n ubordinea au ub autoritatea ah V] elaborarea cadrului legi lativ i nor#ativ privind organi,area i %uncionarea in tituiilor erviciului diplo#atic al Republicii Moldova, precu# i a propunerilor de #odi%icare a ace tuiah _] ad#ini trarea %ondurilor i bunurilor Mini terului. -n vederea reali)rii funciilor sale de ba)+ Ministerul *ndeplinete urmtoarele atribuii, 1] apr i pro#ovea, pe plan e+tern intere ele naionale ale Republicii Moldova, a igur"nd caracterul unic al politicii e+terne a tatuluih 2] iniia, i de %oar activiti internaionale, contribuind la de,voltarea relaiilor diplo#atice i de cooperare cu toate tatele, relaii "nte#eiate pe principiile i pe nor#ele dreptului internaionalh 5] a igur repre,entarea Republicii Moldova i pro#ovarea intere elor naionale "n tatele lu#ii "n cadrul organi,aiilor internaionale, "n relaiile cu &niunea 2uropean, precu# i "n conte+tul reuniunilor, con%erinelor i %orurilor internaionaleh particip la elaborarea #andatului delegaiilor o%iciale ale Republicii Moldova la con%erinele, reuniunile internaionale, precu# i la eveni#entele de %urate "n cadrul dialogului cu &niunea 2uropeanh $] #onitori,ea, i coordonea, activitatea autoritilor publice centrale "n cadrul proce ului de integrare european a rii, inclu iv "n conte+tul negocierilor pe #arginea (cordului de a ociere "ntre Republica Moldova i &niunea 2uropean i liberali,rii regi#ului de vi,e cu &niunea 2uropeanh V] e+a#inea, i %or#ulea, propuneri cu privire la a4u tarea politicilor naionale la tandardele europeneh _] coordonea, aciunile reali,ate la nivel naional ca re,ultat al alinierii Republicii Moldova la deci,iile au po,iiile &niunii 2uropeneh 7] coordonea,, "n li#itele co#petenei ale, pe plan naional, po,iiile Republicii Moldova e+pu e la %orurile internaionaleh

`] elaborea, i pre,int, "n #odul tabilit, [reedintelui Republicii Moldova, [arla#entului i \uvernului propuneri privind de,voltarea relaiilor Republicii Moldova cu alte #ultilaterale, evoluiei vieii internaionale i intere elor Republicii Moldovah !] contribuie, prin aciuni de politic e+tern, la con olidarea tatului de drept i a in tituiilor de#ocratice "n ocietateh 10] coordonea, po,iiile Republicii Moldova pre,entate pe plan e+tern "n do#eniul drepturilor o#uluih 11] contribuie prin #i4loace diplo#atice la atragerea i con olidarea pri4inului internaional nece ar "n vederea oluionrii proble#ei tran ni trene i retragerii trupelor i ar#a#entelor trine de pe teritoriul Republicii Moldova, "ntreinDnd un dialog inten cu partenerii e+terni i organi,aiile internaionale, precu# i "n trDn conlucrare cu autoritile naionale, antrenate "n reali,area politicii de reintegrare teritorial a riih 12] acord a i ten i protecie drepturilor i intere elor legiti#e ale cetenilor Republicii Moldova a%lai "n trintate, per oanelor %i,ice i 4uridice, potrivit legi laiei Republicii Moldova, practicii internaionale, tratatelor internaionale la care Republica Moldova e te parte i "n con%or#itate cu nor#ele i principiile dreptului internaionalh 15] contribuie la de,voltarea relaiilor cu dia pora #oldovenea ch 1$] organi,ea, con ulareh 1V] a igur buna %uncionare a #i iunilor diplo#atice, a repre,entanelor organi,aiilor internaionale i a o%iciilor con ulare trine pe teritoriul Republicii Moldova, "n copul a igurrii "ndeplinirii arcinilor pe plan e+ternh 1_] coordonea, activitatea #i iunilor diplo#atice ale Republicii Moldova "n trintateh 17] a igur aparatul central al Mini terului i #i iunile diplo#atice ale Republicii Moldova pe te hotare cu per onal cali%icat, organi,ea, cur uri de per%ecionare a per onalului erviciului diplo#atic, precu# i a igur reali,area drepturilor i re pectarea obligaiilor anga4ailor, prev,ute de legi laia Dn vigoareh 1`] #ediati,ea, "n trintate ubiectele de pe agenda politicii e+terne i interne a Republicii Moldova, in%or#"nd, totodat, co#unitatea internaional de pre proce ele de tran %or#are de#ocratic din ar i cele de apropiere de tandardele europeneh 1!] colaborea, la elaborarea, %unda#entarea i reali,area politicii econo#ice i co#erciale a Republicii Moldova, "n con%or#itate cu legi laia Dn vigoare i progra#ul de activitate al \uvernuluih 20] iniia, i particip la negocieri Dn vederea "ncheierii tratatelor internaionaleh ` i de %oar pe teritoriul Republicii Moldova i "n trintate activiti tate i organi,aii internaionale, "n ba,a anali,ei in%or#aiilor privind relaiile bilaterale i

21] e+ercit controlul a upra e+ecutrii legi laiei re%eritoare la "ncheierea tratatelor internaionaleh 22] elaborea, i avi,ea, proiecte de tratateh 25] "naintea, \uvernului propuneri privind iniierea negocierilor, acordarea deplinelor puteri, e#narea, rati%icarea, aprobarea au acceptarea tratatelor internaionale, aderarea la ace tea au denunarea lorh elaborea, propuneri i coordonea, procedura de para%are a proiectelor de tratate i e%ectuare a chi#bului in tru#entelor de rati%icareh 2$] coordonea, activitatea de raportare pe care o de %oar autoritile publice naionale "n vederea i#ple#entrii tratatelor internaionale "n do#eniul drepturilor o#ului la care Republica Moldova e te parteh 2V] #onitori,ea,, "n colaborare cu alte autoriti publice centrale, proce ul de aplicare a prevederilor tratatelor internaionale la care Republica Moldova e te parte i pre,int \uvernului in%or#aii privind i#ple#entarea obligaiilor a u#ate "n cadrul reali,rii ace tor tratateh 2_] ur#rete re pectarea anga4a#entelor a u#ate de Republica Moldova "n cadrul tratatelor internaionale, raportea, "n nu#ele tatului, precu# i coordonea, au %acilitea, activitatea de raportare a in tituiilor naionaleh 27] particip, "n co#un cu autoritile naionale de re ort la proce ul de elaborare i tran punere Dn via a politicii de ecuritate naional i la e%orturile paneuropene "n do#eniul ecuritii internaionale, inclu iv prin a igurarea coordonrii la nivel naional a activitilor ce in de de,voltarea relaiilor de cooperare cu tructurile euroatlanticeh 2`] a igur i#ple#entarea adecvat a legi laiei "n do#eniile de co#petenh 2!] in%or#ea, organi #ele &niunii 2uropene de pre reali,area planului naional anual de ar#oni,are a legi laieih 50] colaborea, cu autoritile ad#ini traiei publice din ar i cu ocietatea civil "n vederea reali,rii #i iunii ale "n condiii de #a+i# tran paren i pirit de u inere reciproc, garant"nd actul participativ al ocietiih 51] a igur protocolul de tat i cere#onialulh 52] "ntreine arhiva diplo#atic de tat i elaborea, politici "n ace t do#eniuh 55] e+ercit alte atribuii "n con%or#itate cu legi laia Dn vigoare. V Structura aparatului central al Ministerului A%acerilor E$terne i Inte&r'rii Europene cuprinde#
V

.onducerea Ministerului .abinetul viceprim&ministrului+ ministrului /cu statut de serviciu# Protocol diplomatic de stat /cu statut de direcie#

httpiRRjjj.#%a.gov.#dR tructura-#aeieR

Direcia eneral inte rare european Direcia eneral cooperare bilateral Direcia eneral cooperare multilateral Direcia eneral drept internaional Direcia eneral afaceri consulare Direcia anali)+ monitori)are i evaluare a politicilor Direcia personal+ le islaie i contencios "erviciul audit intern "erviciul de informare i comunicare cu mass&media Direcia bu et i finane Direcia documentare+ probleme speciale i ar%iv diplomatic de stat Direcia mana ement i lo istic 'ecia de de ervire a cldirilor

Serviciul diplomatic al Repu"licii Moldova


Statutul (uridic al serviciului diplomatic moldovenesc Cadrul 4uridic al erviciului diplo#atic al Republicii Moldova "l con tituie .onstituia Republicii Moldova+ 0e ea cu privire la serviciul diplomatic+ "tatutul .onsular+ tratatele internaionale la care Republica Moldova este parte+ inclusiv .onvenia de la !iena cu privire la relaiile consulare+ (nc%eiat la 12 aprilie 3456 i alte acte normative. 'erviciul diplo#atic con tituie activitatea in tituiilor diplo#atice i con ulare ale Republicii Moldova "n an a#blu lor i a per onalului anga4at "n ace te in tituii, abilitate pro#ove,e politica e+tern, inclu iv relaiile econo#ice e+terne ale Republicii Moldova i relaiile ei cu tatele lu#ii i organi #ele internaionale, at"t "n cadrul %rontierilor ale c"t i "n a%ara lor. 'erviciul diplo#atic al Republicii Moldova are urmtoarele obiective eneralei pro#ovarea politicii e+terne "n general i a relaiilor co#erciale i econo#ice e+terne "n particularh repre,entarea i aprarea pe plan e+tern a intere elor naionale ale Republicii Moldovah reali,area drepturilor uverane ale Republicii Moldova "n relaiile internaionaleh

10

prote4area drepturilor i intere elor naionale ale Republicii Moldova, cetenilor i per oanelor ei %i,ice i 4uridice, potrivit practicii internaionale i "n li#etele ad#i e de nor#ele i principiile dreptului internaionalh pro#ovarea relaiilor bilaterale i #ultelaterale "n do#eniile vieii politice, econo#ice, co#erciale, culturale, tiini%ice ale Republicii Moldova cu tatele lu#ii, regle#entarea eventualelor proble#e politicok4uridice cu ace te tateh a igurarea capacitilor diplo#atice nece are pentru a anticipa, a aciona i a a%ecte,e intere ele reaciona la eveni#entele internaionale ce "nt "n # ura naionale ale Republicii Moldovah #eninerea coerenei i unitii activitilor Republicii Moldova pe plan e+ternh pro#ovarea i#aginii %avorabile a Republicii Moldova a Republicii Moldova pe te hotareh re pectarea i de,voltarea "n continuare a dreptului internaionalh re pectarea dreptirilor o#ului ca ba, a oricrei ocieti u#aneh reali,area, prin #etode i #i4loace diplo#atice, a activitilor a igurrii pcii i ecuritii #ondiale i regionaleh In tituiile erviciului diplo#atic au ur#toarele %uncii de ba,i elaborarea i reali,area concepiilor, trategiilor i direciilor de ba, a politicii e+terne a tatuluih coordonarea "n e+clu ivitate a activitii autoritilor centrale de pecialitate i altor autoriti publice ale Republicii Moldova "n vederea a igurrii reali,rii unei politici unice "n do#eniul relaiilor internaionaleh anali,a ituaiei politice i econo#ice din lu#e, a politicilor e+terne i interne ale tatelor trine, activitii organi,aiilor internaionaleh in%or#area autoritilor publice ale Republicii Moldova, potrivit co#petenei, de pre eveni#entele internaionale relevante pentru arah acordarea de a i ten i protecie cetenilor Republicii Moldova, per oanelor ei %i,ice i 4uridice a%late pe te hotare, "n li#itele prev,ute de dreptul internaionalh repre,entarea Republicii Moldova "n relaiile cu alte tate i organi #e internaionaleh organi,area i participarea la negocieri "n vederea "ncheierii tratatelor internaionale cu alte tate i organi #e internaionaleh contribuirea la %uncionarea liber a #i iunilor diplo#atice i con ulare teritoriul Republicii Moldova, precu# i a igurarea controlului a upra privelegiilor i i#unitilor diplo#atice i con ulare ale ace torah 11 trine pe re pectrii peci%ice "n vederea

a igurarea depo,itrii, "nregi trrii, evidenei Republicii Moldovah a igurarea protocolului de tath "ntreprinderea aciunelor in truirea diplo#atich

i p trrii tratatelor internaionale ale

pentru re pectarea, elaborarea pro%e ional

i iniierea

#odi%icrii erviciului

legi laiei naionale vi,"nd activitatea e+tern, generali,area practicii aplicrii eih i per%ecionarea a per onalului in tituiilor

0ndeplinirea altor %uncii prev,ute de legi laia "n vigoareh /e #enionat c in tituiile erviciului diplo#atic e+ercit i %unciile con ulare, tipulate "n 'tatutul Con ular, aprobat de \uvernul Republicii Moldova. Sistemul instituiilor serviciului diplomatic !n Repu"lica Moldova este %ormat din# a] Mini terul (%acerilor 2+terne i Intergrrii 2uropene, care are tatut de in tituie centralh b] Mi iunele diplo#atice, inclu iv repre,entanele per#anente pe lZng organi,aiile internaionale, delegaiile i #i iunele ad-hoch c] -%iciile con ulare, d] (lte uniti, create "n copul a igurrii activitii in tituiilor erviciului diplo#atic, inclu iv pentru in truirea i reciclarea per onalului ace tora. (ce te tructuri alctuie c "#preun sistemul unic al serviciului diplomatic condu de #ini trul a%acerilor e+terne i integrrii europene, e% al diplo#aiei Republicii Moldova. Mi iunilor diplo#atice li e atribuie ur#toarele rangurii rangul I a#ba adei, condu de a#ba ador e+traordinar i plenipoteniar, au repre,entatnei per#anente, condu de un repre,entant per#anenth rangul II - #iniunii, condu e de un tri#i h rangul III - #i iunii, condu e de un in rcinat de a%aceri Wen titre]. -%iciilor con ulare li e atribuie ur#toarele cla ei Clasa I ^ con ulatului generalh Clasa II ^ con ulatuluih Clasa III ^ vicecon ulatuluih Clasa IV- egeniei con ulare. [entru a igurarea %uncionrii in tituiilor erviciului diplo#atic, \uvernul aprob tructura i regula#entele de %uncionare ale ace tora, iar Mini terul (%acerilor 2+terne i Integrrii 2uropene e#ite ordine, di po,iii i aprob in truciuni i regula#ente interne. Mi iunea diplo#atic a Republicii Moldova e te condu de e%ul ace teiai a#ba ador e+traordinar i plenipoteniar au repre,entant per#anent au delegate au "n rcinat cu a%aceri en titre au ad-interi#, care poart r pundere pentru activitatea in tituiei ce o conduce. 12

-%iciul con ular al Republicii Moldova e te condu de e%ul ace tuiai con ul general, con ul, vicecon ul, agent con ular au gerant interi#ar, care poart r pundere pentru activitatea in tituiei ce o conduce. 0n%iinarea, de %iinarea i chi#barea rangului #i iunelor diplo#atice "nt iniiate de Mini terul (%acerilor 2+terne i Integrrii 2uropene i aprobate de [reedintele Republicii Moldova la propunerea \uvernului. 0n%iinarea , de %iinarea i chi#barea cla ei o%iciilor con ulare ale Republicii Moldova "nt iniiate de Mini terul (%acerilor 2+terne i Integrrii 2uropene i aprobate de \uvern. 0n cadrul #i iunelor diplo#atice i o%iciilor con ulare pot %i de chi e o%icii, birouri peciale pentru repre,entarea i aprarea intere elor Republicii Moldova "n tatul de reedina "n do#eniul activitii co#erciale i econo#ice. /otarea #aterial a in tituiilor erviciului diplo#atic e raportea, i te#atic la arcinile i nece itile ace tora. ea propunerea Mini terului (%acerilor 2+terne i Integrrii 2uropene \uvernul adopt "n ace t cop hotrZri, prev,"nd alocarea %ondurilor bugetare nece are. In tituliile erviciului diplo#atic di pun de o reea proprie de co#unicare, inclu iv de un ci%ru de tran #i ie, erviciu de curieri i de vali, diplo#atic au con ular, care per#it tran #iterea rapid i "n igurana a in%or#aiilor con%ideniale, precu# i a core pondenei diplo#atice. 3uncionarea i te#ului de co#unicare al in tituiei erviciului diplo#atic e regla#entea, prin regula#ente interne. 0n cadrul erviciului diplo#atic vali,a diplo#atic au con ular con tituie #i4locul de e+pediere al core pondenei o%iciale, inclu iv cu caracter ecret au con%idenial i nece it a %i prote4at. mali,a diplo#atic co#andantului au con ular, ne"n oit de curier poate %i tran #i aeronavei au al altui #i4loc de tran port cu de tinaie autori,at. mali,a

diplo#atic au con ular nu are #enirea de a e ub titui erviciilor potale naionale. 'erviciul diplo#atic di pune de o arhiv care e te co#pu din arhiv general i arhiva tratatelor, %uncionarea crora e regla#entea, prin regula#ente interne. In tituiile erviciului diplo#atic de %oar activiti editoriale "n con%or#itate cu legi laia naional "n vigoare. [entru veri%icarea #odului "n care #i iunile diplo#atice i o%iciile con ulare ale Republicii Moldova "i "ndepline c %unciilor, "i organi,ea, activitatea i utili,ea, echipa#entele, precu# i pentru a controla cu# e re pect "n cadrul ace tora di po,iile organi,atorice , regla#entrile de erviciu, legi laia #uncii i alte acte nor#ative, inclu iv cele privind condiiile de trai ale per onalului lor, #ini trul a%acerilor e+terne poate di pune din o%iciu au la cererea [reedintelui Republicii Moldova in pectarea #i iunelor diplo#atice i a o%iciilor con ulare ale Republicii Moldova, creZnd "n ace t cop o co#i ie pecial.

15

a) Personalul instituiilor serviciului diplomatic


[er onalul in tituiilor erviciului diplo#atic e te %or#at dini 0n cadrul Mini terului (%acerilor 2+terne i Integrrii 2uropene - din %uncionari publici "n po turi diplo#aticeh %uncionari publici care e%ectuea, de ervirea tehnic ce a igur a pectul tehnic al %uncionrii in tituiilor erviciului diplo#atic - denu#ii "n continuare cu ter#enul generic de per onal ad#ini trativ i tehnic i per onal de erviciu. Me#brii per onalului diplo#atic i con ular al #i iunilor diplo#atice i o%iciilor con ulare - denu#ii "n continuare ageni diplo#atici i, re pectiv, ageni con ulari. Me#brii per onalului per onalului ad#ini trativ i tehnic al #i iunilor diplo#atice i o%iciilor con ulareh Me#brii per onalului de erviciu al #i iunilor diplo#atice i o%iciilor con ulare. 0n cadrul Mini terului (%acerilor 2+terne i Integrrii 2uropene po turi diplo#aticei a] #ini truh b] pri#-vice#ini truh c] vice#ini truh d] ecretar generalh e] a#ba ador cu #i iuni pecialeh %] director de cabineth g] director general de direcie generalh h] director general -ad4unct de direcie generalh i] 4] diretor de direcieh director-ad4unct de direcieh e in tituie ur#toarele

n] e% de ecieh l] con ilier "n cabinet #ini truluih #] con ilierh n] o] p] ecretar Ih ecretar IIh ecretar IIIh

o] ataat. [entru per onalul diplo#atic i con ular al #i iunilor diplo#atice i al o%iciilor con ulare e tabile c ur#toarele po turi, "n %uncie de rangul #i iunii diplo#atice au o%iciului con ulari a] (#ba ador 2+traordinar i [lenipoteniarh

1$

b] Repre,entant [er#anent au delegat al Republicii Moldova pe lZng un organi # internaionalh c] tri#i h d] 0n arcinat cu a%aceri en titre au ad&interimh e] Con ul \eneralh %] Mini tru ^ Con ilier, Repre,entant [er#anent ^ ad4unct al tatului pe l"ng un organi # internaionalh g] Con ilierh h] 'ecretar Ih i] Con ulh 4] 'ecretar IIh n] mice ^ con ulh l] 'ecretar IIIh #] (taath n] (gent con ularh o] Re%erenth 2chivalarea po turilor diplo#atice din cadrul Mini terului (%acerilor 2+terne i Integrrii 2uropene i #i iunile diplo#atice au o%iciile con ulare cu %unciile publice e e%ectuea, con%or# prevederilor legi laiei "n vigoare. [entru a a igura reparti,area e%icient de per onal, "n condiiile peciale ale erviciului diplo#atic, Mini terul (%acerilor e+terne. 2+terne i Integrrii 2uropene di pune de o re,erv de per onal. Regula#entul cu privire la re,erva de per onal e aprob de ctre #ini trul a%acerilor

") An&a(area i rec*emarea dintr+un post diplomatic


0tr-un po t diplo#atic poate %i anga4at doar per oana care "ntrunete ur#toarele condiiii a] are cetenia Republicii Moldovah b] e bucur de toate drepturile politice i civile "n cri e "n Con tituieh c] deine o diplo# de tudii uperioareh d] cunoate li#ba de tat i o li#b de co#unicare internaionalh e] di pune de aptitudinile %i,ice pe care le recla# activitatea "n do#eniul relaiilor e+terneh %] nu are antecedente penale re,ultate din in%raciuni intenionateh (#ba adorii [lenipoteniari i 2+traordinari, Repre,entani [er#aneni i fri#iii ^ e%i al #i iunilor diplo#atice "nt nu#ii "n po t i reche#ai de ctre [reedintele Republicii Moldova, la propunerea \uvernului. [ropunerile re%eritoare la nu#irea "n ace te po turi au 1V

reche#area din ele "nt "naintate \uvernului de ctre Mini terul (%acerilor 2+terne i Integrrii 2uropene dup con ultarea [arla#entului Republicii Moldova. Con ulul \eneral e te de e#nat i reche#at de ctre \uvern la propunerea #ini trului a%acerilor e+terne. pe%ii celorlalte po turi con ulare "nt nu#ii i revocai din %uncie de ctre #ini trul a%acerilor e+terne i integrrii europene. 0n cadrul Xirourilor peciali,ate pentru repre,entarea i aprarea intere elor Republicii Moldova "n tatul de reedina "n do#eniul activitii co#erciale i econo#ice pot %i tran %erai i ali %uncionari de carier din cadrul altor autoriti publice de pecialitate. (nga4area "n alte po turi diplo#atice e e%ectuea, prin ordinul #ini trului a%acerilor e+terne i integrrii europene, la propunerea Co#i iei de electare a Mini terului (%acerilor 2+terne i Integrrii 2uropene, care activea, "n ba1a regula#entului u, aprobat de #ini trul a%acerilor e+terne.

c) Ran&uri diplomatice
0n core pundere cu cali%icarea i pregtirea a pro%e ional, %uncionarilor anga4ai "n po turi diplo#atice din in tituiile erviciului diplo#atic li e con%er ur#toarele ranguri diplo#aticei ataath ecretar IIIh ecretar IIh ecretar Ih con ilierh #ini tru ^plenipoteniarh a#ba ador.

Rangurile diplo#atice "nt acordate de ctre [reedintele Republicii Moldova prin decret la propunerea Mini trului (%acerilor 2+terne i Integrrii 2uropene, la reco#andarea Co#i iei de ate tare a Mini terului (%acerilor 2+terne i Integrrii 2uropene, "n ba,a re,ultatelor obinute la ate tare. Co#i ia de ate tare e "ntrunete, cel puin o dat pe an. Regula#entul cu privire la Co#i ia de ate tare e te aprobat de #ini trul a%acerilor e+terne i integrrii europene. Rangurile diplo#atice e acord la e+pirarea ter#enului prev,ut de legi laia "n vigoare. Rangul diplo#atic de a#ba ador e te con%erit de ctre [reedintele Republicii Moldova prin decret, la propunerea Mini trului (%acerilor 2+terne i Integrrii 2uropene cu con ultarea [ri#ului-Mini tru. Rangurile diplo#atice "nt irevocabile, cu e+cepia ca,urilor prev,ute de art. 1$ al eegii cu privire la erviciul diplo#atic.

1_

ea e+pirarea ter#enelor prev,ute de art. 1$, "n copul obinerii rangului core pun,tor, %uncionarul anga4at "ntr-un po t diplo#atic, agentul diplo#atic au con ular, "n con%or#itate cu prevederile Regula#entului Co#i iei de (te tare, e pot pre,enta la ate tare. 'e tabile c ur#toarele ter#ene #ini#e nece are pentru avan area de la un rang la altuli 1 an din data anga4rii "n po tul diplo#atic - pentru rangul de ataath 2 ani de la ataat, la ecretar IIIh 5 ani de la ecretar III, la ecretar IIh 5 ani de la ecretar II, la ecretar Ih 5 ani de la ecretar I, la con ilierh $ ani de la con ilier, la #ini tru-plenipoteniar. [entru con%erirea rangului de a#ba ador, pot %i propui, ca regula, %uncionarii anga4ai "n po turi diplo#atice ^ titulari ai rangului diplo#atic de #ini tru ^ plenipoteniar. ea calcularea ter#enului nece ar pentru avan area "n rang diplo#atic e ia "n con iderarei perioada activitii "n Mini terul (%acerilor 2+terne i Integrrii 2uropeneh perioada activitii "n #i iunele diplo#atice i o%iciile con ulare ale Republicii Moldovah perioada activitii "n calitate de %uncionari internaionali "n diplo#atice ale ace tor organi,aiih perioada a%lrii la tudii po tuniver itare au di%erite tagieri la reco#andarea Mini terului (%acerilor 2+terne i Integrrii 2uropene. [entru co#iterea %aptelor ancionate "n con%or#itate cu legi laia "n vigoare a Republicii Moldova au a tatului de acreditare, %uncionarul anga4at "ntr-un po t diplo#atic i agentul diplo#atic au con ular pot %i retrogradai au lip ii de rangurile lor diplo#atice. Retragerea rangului diplo#atic au retrogradarea %uncionarului anga4at "n po t diplo#atic e e%ectuea, con%or# aceleai proceduri ca i "n ca,ul acordrii rangului diplo#atic. Retragerea rangurilor diplo#atice per oanelor care kau concediat din in tituiile erviciului diplo#atic e %ace prin hotr"rea in tanei 4udectoreti. cadrul organi,aiilor internaionale guverna#entale, la care Republica Moldova e te parte, au al #i iunelor

d)Funcionarea instituiilor serviciului diplomatic


pe%ii #i iunilor diplo#atice i o%iciilor con ulare "nt nu#ii "n po t pe un ter#en de p"n la $ ani. 0n ca,ul celorlali ageni diplo#atici i con ulari, precu# i al celui de erviciu, ace t ter#en nu poate depi 5 ani. ea e+pirarea ter#enului de a%lare "n #i iune, agentul diplo#atic au con ular e te tran %erat "ntr-un po t diplo#atic "n cadrul Mini terului (%acerilor 2+terne i Integrrii 2uropene, cu

17

condiia e+i tenei po turilor vacante. 0n ca, contrar el e tran %er "n re,erva Mini terului (%acerilor 2+terne i Integrrii 2uropene. Me#brii per onalului ad#ini trativ i tehnic i ai per onalului de erviciu tri#ii "n #i iune din a%ara per onalului in tituiei centrale, la e+pirarea ter#enului tabilit de a%lare "n #i iune, pot %i anga4ai "n cadrul Mini terului (%acerilor 2+terne i Integrrii 2uropene "n ca,ul c"nd e+i t po turi vacante. 0n in tituiile erviciului diplo#atic e aplic principiul rotaiei %uncionarilor anga4ai "n po turi diplo#atice i a per onalului ad#ini trativ i tehnic, "n con%or#itate cu planul de rotaie aprobat de Mini trul (%acerilor 2+terne i Integrrii 2uropene. 0n cadrul rotaiei, %uncionarul anga4at "ntr-un po t diplo#atic "n Mini terul (%acerilor 2+terne i Integrrii 2uropene e te tran %erat "ntr-un po t diplo#atic au con ular, "n #i iunile diplo#atice au de erviciu. fran %erurile per onalului in tituiilor erviciului diplo#atic "nt e%ectuate "n %uncie de nece itile de erviciu, inZnd cont de cali%icarea, pregtirea pro%e ional i principiului rotaiei per onalului. fran %erurile "n po turi diplo#atice au con ulare "n cadrul Mini terului (%acerilor 2+terne i Integrrii 2uropene, precu# i "n #iiunile diplo#atice ori o%iciile con ulare "nt e%ectuate, din r"ndul %uncionarilor anga4ai "n po turi diplo#atice "n cadrul Mini terului (%acerilor 2+terne i Integrrii 2uropene, precu# i din cadrul in tituiilor peciali,ate "n relaii internaionale ale autoritilor publice centrale din Republica Moldova con%or# prevederilor eegii cu privire la erviciul diplo#atic. 0n ca,ul tran %errii "n alte autoriti de tat, #e#brii per onalului in tituiilor erviciului diplo#atic po e ori ai rangurilor diplo#atice "nt inclui "n re,erva Mini terului (%acerilor 2+terne i Integrrii 2uropene. fer#enul de activitate "n po turile diplo#atice din cadrul Mini terului (%acerilor 2+terne i Integrrii 2uropene dintre dou perioade Wcon ecutive] de activitate "n #i iunea diplo#atic au o%iciul con ular nu poate %i #ai #ic de un an. 3uncionarii din po turile diplo#atice ale Mini terului (%acerilor 2+terne i Integrrii 2uropene pot %i reco#andai pentru a %i anga4ai "n carul organi #elor internaionale, la care particip Republica Moldova, au "n #i iunile lor diplo#atice, "n con%or#itate cu regula#entele ace tor organi #e internaionale. 3uncionarii in tituiilor erviciului diplo#atic nu pot ocupa un po t a%lat "n ubordine au ub controlul po tului deinut "n i te#ul in tituiilor erviciului diplo#atic de rudele lor pe linie dreapt au de rudele lor prin c torie. 0n ca,ul "n care "nt "nclcate ace te re tricii, 1` au, re pectiv, o%iciile con ulare ale Republicii Moldova, iar %uncionarii anga4ai "n po turi ad#ini trative i tehnice

%uncionarul e te tran %erat "ntr-un po t care e+clude ca atare ubordonare, iar dac tran %erul e te i#po ibil, unul dintre aceti %uncionari e te i#po ibil, unul dintre aceti %uncionari e te concediat. 3uncionarii in tituiilor erviciului diplo#atic pot %i te#porar delegai, cu acordul lor, "n in tituii de peciali,are din Republica Moldova au din alte tate pentru per%ecionare pro%e ional au tagieri. 0n a e#enea ca,uri, ace tora li e p trea, regi#ul de lalri,are con%or# legi laiei "n vigoare.

,repturile i o"li&aiile persoanelor an&a(ate !n posturi diplomatice


[er oana, anga4at "n po t diplo#atic are urmtoarele drepturi specifice, de a deine i avan a "n po turi "n in tituiile erviciului diplo#atic naional, "n %uncie de pregtirea pro%e ional, rangul diplo#atic i vechi#ea "n #unc "n erviciul diplo#atich de a i e acorda diplo#ath de a e elibera paaport diplo#atich de a bene%icia, "n perioada activitii "n #i iunile diplo#atice au o%iciile con ulare ale Republicii Moldova, "n organi #ele au #i iunile diplo#atice ale organi #elor internaionale, de privilegiile, i#unitile i %acilitile tabilite de nor#ele dreptului internaional i tratatele la care Republica Moldova e te parteh de a bene%icia de %or#ele de per%ecionare pro%e ional, organi,ate de Mini terul (%acerilor 2+terne i Integrrii 2uropene. [er oana anga4at "n po t diplo#atic este obli at, acione,e cu devota#ent i re pon abilitate pentru pro#ovarea politicii e+terne a Republicii Moldovah apere intere ele de tat ale Republicii Moldova i ale cetenilor ei "n cadrul relaiilor e+terneh e abin de la aciuni i declaraii care ar putea pre4udicia i#aginea Republicii Moldova, relaiile ei cu alte tate au organi,aii internaionaleh re pecte legi laia Republicii Moldova, p tre,e ecretul protecia datelor i in%or#aiilor pe care le deineh repre,inte cu de#nitate Republica Moldova, av"nd "n toate "#pre4urrile un co#porta#ent de#n, o inut #oral i ve ti#entaia ireproabilh re pecte, %r a e aduce atingere privilegiilor i i#unitilor lui, legile tatului "n teritoriul cruia "i de %oar activitatea i nu e la e i#plicat "n activiti care ar 1! de tati a igure pri4inul i a i tena pentru a de %ura activitatea cu onoare i de#nitate,"n a%ara pre iunelor politice i altor "ncercri de natur -i a%ecte,e tatutul de

pre,enta un a#e tec "n treburile interne ale ace tui

tath %a de

organi #ele

internaionale, la care particip Republica Moldova, aib un co#porta#ent con%or# cu "ndtoririle %unciei, ce re,ult din tatutul recuno cut de Republica Moldovah nu e abu,e,e de privilegiile i i#unitile de care bene%iciea, "n virtutea calitii lui de agent diplo#atic au con ularh anune Mini terul (%acerilor 2+terne i Integrrii 2uropene de pre #odi%icrile i#portante, "n ceea ce privete cetenia i alte %apte care au relevana pentru calitatea lui de diplo#at. Me#brii per onalului #i iunelor diplo#atice i o%iciilor con ulare ale Republicii Moldova, per oanele #enionate "n art. 1_ al eegii, precu# i #e#brii %a#iliilor lo, la revenirea "n Republica Moldova dup "ncheierea #i iunii pot introduce "n ara, cu cutire de ta+a pentru valoarea adugat, ta+e va#ale i alte ta+e i acci,e de i#port, bunuri, procurate pentru u, per onal "n perioada a%lrii ale "n #i iune diplo#atic. [entru e+ercitarea e+e#plar a atribuiilor "ncredinate, avan ate "n po th avan ate "n rang diplo#atic "nainte de ter#enul tabilith pre#iate cu u#e bnetih ti#ulate "n alt #od prev,ut de legi laia "n vigoarei pirit de iniiativ, #unca "ndelungat i ireproabil, per oanele anga4ate "n po turi diplo#atice pot %ii

[entru #erite deo ebite "n activitate diplo#atic, per oanele anga4ate "n po turi diplo#atice pot %i "naintate pentru acordarea di tinciilor de tat. 0n ca,ul "nclcrii obligaiilor prev,ute de eege, precu# i al abaterilor di ciplinare co#i e "n e+erciiul %unciunilor i "n dependen de gravitatea ace tora, %a de per onalul in tituiilor erviciului diplo#atic pot %i aplicate de ctre [reedintele Republicii Moldova, ur#toarele anciuni di ciplinarei averti,arei #u trareh #u trare a prh retrogradareh retragerea rangului diplo#atich concediere.

Me#brii per onalului #i iunii diplo#atice au o%iciilor con ulare pot %i reche#ai "nainte de ter#en din #i iune, "n intere de erviciu, cu un preavi, de cel 5 luni de ,ile.

20

[entru co#iterea unor %apte ce i#plic r punderea penal "n con%or#itate cu legi laia tatului acreditar au a Republicii Moldova, au a unor aciuni e pre4udicia, relaiile Republicii Moldova cu tatul de reedin, organi,aia internaional au alte tate, #e#brul per onalului #i iunii diplo#atice au o%iciului con ular poate %i reche#at din po t de ter#en, prin ordinul Mini trului (%acerilor 2+terne i Integrrii 2uropene, gotrZre de \uvern au prin decretul [reedintelui Republicii Moldova. &n te#ei de reche#area "nainte de ter#en a anga4atului #i iunii diplo#atice au al o%iciului con ular "l con tituie "#preuna cu el "n #i iune. i %aptele co#i e de ctre #e#brii %a#iliei ace tuia a%lai

Salari-area i &aranii sociale


'alari,area per onalului in tituiilor erviciului diplo#atic e e%ectuea, "n condiii peciale i are #enirea de a a igura condiii #ateriale core pun,toare pentru e+ercitarea independent i e%ectiv a atribuiilor %uncionale. [er onalul in tituiilor erviciului diplo#atic e te re#unerat con%or# prevederilor legi laiei "n vigoare, cu privire la alari,area %uncionarilori publici i a per onalului care e%ectuea, de ervirrea tehnic ce a igur %uncionarea autoritilor publice. [entru perioada de a%lare "n trintate #e#brii per onalului #i iunilor diplo#atice i o%iciilor con ulare pri#e c pe l"ng alariul "n #oneda Republicii Moldova, o inde#ni,aie nei#po,abil "n valuta trin, precu# i o inde#ni,aie pentru "ntreinerea #e#brilor %a#iliilor lor care i-au ur#at "n trintate i do#icilia, "#preun cu ei. Cuantu#ul

inde#ni,aiilor "n valut trin e tabilete de ctre \uvern, pentru %iecare ara "n parte. Me#brii %a#iliei "nt con iderai oul W oia] i copii p"n la vZr ta de 1` ani, precu# i per oanele a%late la "ntreinerea detaatului "n #i iunea diplo#atic, inde%erent de vZr t. Inde#ni,aia "n valut nu are regi# de alariu. [lata inde#ni,aiei "n valut e e%ectuea, din data trecerii %rontierei Republicii Moldova la plecarea "n trintate i i p"n la data revenirii "# ara din #i iunea diplo#atic. ea tabilirea cuantu#ului inde#ni,aiei "n valut e va ine cont de po t, coul #ini# de con u# din tatul acreditar i condiiile cli#atice deo ebite ale ace tui tat. Coul #i#in de con u#, care include "n #od obligatoriu co tul poliei de a igurare #edical #ini#, e calculea, pentru %iecare tat acreditar, "n con%or#itate cu prevederile in truciunii, aprobate de ctre Mini trul (%acerilor 2+terne i Integrrii 2uropene i Mini trul 3inanelor. 0n ca, de nece itate, Wdar cel puin odat "n cinci ani] e va valut. e%ectua recalcularea coului #ini# de con u# pentru %iecare tat acreditar "n copul inde+rii cuantu#ului inde#ni,aiei "n

21

(ctivitatea "n #i iunile diplo#atice i o%iciile con ulare ale Republicii Moldova nu trebuie pre4udicie,e intere ele anga4ailor i ale #e#brilor c toriei i %a#iliilor lor. 0n copul proteciei i copii a #e#brului %a#iliei, e ti#ulea, "n oirea de ctre oie W o]

per onalului "n po t "ntr-o #i iune diplo#atic au con ular. (cea t condiie %ace parte din particularitile erviciului diplo#atic al Republicii Moldova. ea o irea "n #i iune #e#brilor per onalului #i iunii diplo#atice au o%iciului con ular, precu# i #e#brilor %a#iliilor lor, care locuie c "#preun cu ei, li e per%ectea, poli de a igurare #edical "n tatul de reedin, "n con%or#itate cu legi laia "n vigoare. Me#brilor per onalului #i iunii diplo#atice au o%iciului con ular i #e#brilor %a#iliei ale care locuie c "#preun cu ei li e a igur, o dat pe an, achitarea integral a cheltuielilor de tran port, inde%erent de #i4loacele de tran port ce in de "ntoarcerea "n ara "n concediu, precu# i de plecarea i revenirea din #i iune inde%erent de #i4loace de tran port utili,ate. 0n ca,ul "n care ti#pul nece ar ace tor depla ri depete 2$ ore e a igur diurna i ca,area. (chitarea cheltuielilor pentru "ntoarcerea "n ar, e te a igurat i "n ca,ul dece ului rudei ale de gradul I. Co tul cheltuielilor nu trebuie depea c co tul unui bilet de avion la cla a econo#ic. Me#brii per onalului #i iunii diplo#atice au o%iciului con ular "nt a igurai "n trintate cu paiu locativ "n core pundere cu %uncia de "ncdrare i nu#rul #e#brilor %a#iliei care locuie c "#preun cu ei. 0n copul e+ercitrii obligaiilor de erviciu, agentul diplo#atic au con ular e te a igurat cu un auto#obil de erviciu "n %uncie de po tul pe care-l deine. [er oanele anga4ate "n po turi diplo#atice "n Mini terul (%acerilor 2+terne i Integrrii 2uropene i agenii diplo#atici au con ulari pri#e c inde#ni,aii pentru acoperirea cheltuielilor legate de procurarea ve ti#entaiei protocolare. Cuantu#ul ace tor inde#ni,aii i #odalitatea lor de calculare e tabile c con%or# regula#entului aprobat de ctre Mini trul (%acerilor 2+terne i Integrrii 2uropene i Mini trul 3inanelor. 0n ca, de con%licte #ilitare, cala#iti naturale au ituaii e+cepionale de alt natur, care pot pune "n pericol ecuritatea per onalului #i iunii diplo#atice au o%iciului con ular al Republicii Moldova, Mini terul (%acerilor 2+terne i Integrrii 2uropene "ntreprinde toate # urile nece are pentru protecia per onalului ace tor in tituii ale erviciului diplo#atic. [re4udiciile cau,ate unui #e#bru al per onalului #i iunii diplo#atice au o%iciului con ular au #e#brilor %a#iliei ale "n ti#pul e+ercitrii obligaiilor de erviciu au a unor activiti legate de ace te obligaii, "n perioada de a%lare "n #i iune, "nt reco#pen ate "n con%or#itate cu legi laia "n vigoare a Republicii Moldova. 0n ca,ul dece ului, precu# i al #utilrii au al altui pre4udiciu adu ntii, "n ti#pul e+ercitrii atribuiilor de erviciu au a unor activiti legate de ace tea, #e#brului per onalului 22

#i iunii diplo#atice

au o%iciului con ular W au #otenitorului ace tuia] i

e pltete o

co#pen aie "n #ri#ea tabilit de \uvern. Cheltuielile pentru "n#or#"ntarea #e#brului per onalului #i iunii diplo#atice au con ulare care i-a pierdut viaa "n e+erciiul %unciunii, precu# i cele legate de tran portarea corpului ace tuia "n ara "nt acoperite din #i4loace bugetare tabilite de \uvern. [revederile e+pu e #ai u nu e aplic per onalului ad#ini trativ i tehnic i nici celui de erviciu anga4at din tatul de reedin. ea calcularea vechi#ii "n #unca "n tructurile erviciului diplo#atic e iau "n con iderare ur#toarele perioadei perioada de activitate "n Mini terul (%acerilor 2+terne i Integrrii 2uropeneh perioada de activitate "n in tituiile diplo#atice i con ulare ale Republicii Moldovah perioada de activitate "n cadrul organi #elor internaionale, "n con%or#itate cu legi laia "n vigoare a Republicii Moldovah perioada de delegare la tudii po tuniver itare, "n con%or#itate cu legi laia "n vigoare a Republicii Moldovah perioada de activitate "n Mini terul (%acerilor 2+terne al %o tei &R'' p"n "n 1!!1h "n cadrul autoritilor publice centrale.

( igurarea cu pen ii i protecia ocial a per onalului erviciului diplo#atic e e%ectuea, "n #odul tabilit de legi laia "n vigoare. 'oiei W oului] agentului diplo#atic au con ular i e #enine locul de #unc "n ca,ul "n care "i "n oete oul W oia] pe parcur ul a%lrii ace tuiaWace teia] "n #i iune. [erioda de a%lare "n #i iune a oului W oiei] agentului diplo#atic au con ular i e include "n vechi#ea de #unc.

Particularit'ile activit'ii consulare !n Repu"lica Moldova


.n%iinarea o%iciilor consulare (ctivitatea con ular e reali,ea, de #i iunile diplo#atice i o%iciile con ulare ale Republicii Moldova, "n ba,a legi laiei naionale i tratatelor internaionale la care Republica Moldova e te parte, re pect"ndu- e principiul reciprocitii dreptului internaional. Con%or# prevederilor art. _ al 'tatutului con ular Republica Moldova de %iina un o%iciu con ular au tatului de reedin._ 0n lip a unor tratate internaionale de tabilire a relaiilor con ulare diplo#atice pre upune i tabilirea relaiilor con ulare.
_

poate "n%iina i

chi#ba cla a ace tuia nu#ai cu con i##"nt prealabil al tabilirea relaiilor

gotrZrea \uvernului Republicii Moldova nr. 5_` din 2` #artie 2002.

25

Ruperea relaiilor diplo#atice nu atrage dup ine ruperea relaiilor con ulare au "ncetarea activitii -%iciului Con ular "n tatul de reedin. 'ediul -%iciului Con ular i circu# cripia con ular "nt tabilite de Mini terul (%acerilor 2+terne i Integrrii 2uropene care olicit, prin canale diplo#atice, acordul e+pre al autoritilor tatului de reedin cu privire la "n%iinarea -%iciului Con ular, ediul, rangul i circu# cripia a con ular au #odi%icarea ace tora. -%iciile con ulare "i au ediul "n localuri con ulare, proprietatea Republicii Moldova au "nchiriate de acea ta. -%iciul Con ular di pune de ta#pila cu 'te#a de 'tat a Republicii Moldova i denu#irea -%iciului Con ular "n li#ba de tat a Republicii Moldova i a tatului de reedin. -%iciul con ular e te obligat a#pla e,e pe localul ediului u cutul cu 'te#a de 'tat i "n cripia cu denu#irea o%iciului "n li#ba de tat a Republicii Moldova i cea a tatului de reedin. -%iciul Con ular arborea, drapelul de tat pe localul u, reedina e%ului o%iciului i #i4loacele de tran port %olo ite "n intere de o erviciu, "n con%or#itate cu practica i regulile tatului de reedina. (genii diplo#atici i %uncionarii con ulari pot %i delegai pentru e+ercitarea %unciilor con ulare "n cadrul #i iunilor diplo#atice i o%iciilor con ulare con%or# prevederilor legi laiei "n vigoare, "n durata depla rii nu poate depi ter#enul de 5 ani. fer#enul de activitate "n %uncii con ulare din cadrul Mini terul (%acerilor 2+terne i Integrrii 2uropene an. (ctivitatea %uncionarului con ular "ncetea, "n ur#toarele ca,urii reche#area %uncionarului dup e+pirarea ter#enului privire la erviciul diplo#atich retragerea e+eouaturuluih revocarea patentei con ulareh "nchiderea -%iciului Con ularh "ncetarea relaiilor con ulare. tabilit prin art. 1V al eegii cu dintre dou perioade de activitate "n #i iunea diplo#atic au -%iciului Con ular nu poate %i #ai #ic de un

Reche#area "nainte de ter#en a %uncionarului con ular e e%ectuea, "n ca,urile prev,ute de articolul 2V al eegii cu privire la erviciul diplo#atic.

Clasele i personalul o%iciilor consulare


0n%iinarea i de %iinarea -%iciului Con ular au chi#barea cla ei ace tuia "nt iniiate de Mini terul (%acerilor 2+terne i Integrrii 2uropene i aprobate prin hotr"re de \uvern. 2$

-%iciilor con ulare li e atribuie ur#toarele cla ei a] cla a 1 ^ con ulat generalh b] cla a II- con ulath c] cla a III^ vicecon ulath d] cla a Im^ agenie con ular. -%iciile con ulare "nt condu e, "n %uncie de cla a pe care o deine, de con ul general, con ul, vicecon ul, agent con ular, agent diplo#atic, "#puternicit cu %uncii con ulare gerant- care poart r pundere pentru activitatea in tituiei pe care o conduce. Con ul general e te de e#nat i reche#at din %uncie prin hotrZre de \uvern, la propunerea #ini trului a%acerilor e+terne. pe%ii celorlalte o%icii con ulare, la propunerea /ireciei \enerale Con ulare, "nt nu#ii i reche#ai din %uncie prin ordinul #ini trului a%acerilor e+terne. [entru %uncionarii con ulari e tabile c urmtoarele posturi, a] con ul generalh b] con ulh c] vicecon ulh d] agent con ular. [er onalul -%iciului Con ular e te %or#at dini %uncionarii con ulari au agenii diplo#atici "#puternicii cu %uncii con ulare, care "nt anga4ai per#anent la Mini terul (%acerilor 2+terneh anga4aii con ulari, care "nt #e#bri ai per onalului con ular i care nu "nt re pon abili de e+ercitarea %unciilor con ulare, dar care ad#ini trative i tehniceh per onalul de erviciu, care pot %i i ceteni ai tatului de reedin. (cordul prealabil al tatului de reedin privind nu#irea e%ului o%iciului, dac prin tratatele internaionale la care Republica Moldova i tatul de reedin "nt parte, nu e prevede alt%el, e te olicitat, prin canale diplo#atice, de Mini terul (%acerilor 2+terne i Integrrii 2uropene al Republicii Moldova. /up obinerea acordului tatului de reedin, Mini trul (%acerilor 2+terne e#nea, patenta consular+ prin care ate t nu#ele i prenu#ele -%iciului Con ular, categoria i rangul u, circu# cripia con ular i ediul -%iciului Con ular, punZnd igiliul de tat i o tran #ite, prin canale diplo#atice, Mini terului (%acerilor 2+terne al tatului "n care a %o t nu#it e%ul -%iciului Con ular "n vederea obinerii exe7uaturului. e%ul -%iciului Con ular e te ad#i -i e+ercite %unciile printr-o autori,aie nu#it exe7uatur, e#i de ctre autoritile tatului de reedin. "nt anga4ai pentru a "ndeplini atribuii au

2V

0n ca,ul "n care e%ul -%iciului Con ular nu poate -i e+ercite %unciile au dac po tul de e% al -%iciului Con ular a devenit vacant, Mini terul (%acerilor 2+terne nu#ete un gerant care va activa, cu titlu provi,oriu, "n calitate de e% al o%iciului. Ca gerant poate %i nu#it un %uncionar con ular al -%iciului Con ular re pectiv, un agent diplo#atic de la #i iunea diplo#atic a Republicii Moldova din acelai tat au un %uncionar public anga4at "n %uncie diplo#atic din cadrul Mini terului (%acerilor 2+terne i Integrrii 2uropene al Republicii Moldova. Mini terul (%acerilor 2+terne "ntreprinde # urile nece are ca nu#ele i prenu#ele gerantului %ie noti%icate Mini terului (%acerilor 2+terne al tatului de reedin. Misiunea diplomatic a Republicii Moldova notific Ministerul Afacerilor Externe al statului de reedin despre, nu#irea #e#brilor -%iciului Con ular, o irea lor la -%iciul Con ular, plecarea chi#bri privind tatutul de%initiv au "ncetarea %unciilor lor, precu# i orice alte

ace tora care pot interveni pe parcur ul activitii lor la -%iciul Con ularh o irea i plecarea de%initiv a unui #e#bru al %a#iliei %uncionarului con ular au dac o per oan devine au "ncetea, de a %i #e#bru al %a#iliei ace tuiah o irea i plecarea de%initiv a per onalului particularh anga4area i concediere per oanelor care "i au do#iciliul "n tatul de reedin. 0n ca,ul "n care Republica Moldova nu are "n tatul de reedin o #i iune diplo#atic, noti%icrile #enionate unt e%ectuate de ctre Mini terul (%acerilor 2+terne al Republicii Moldova. /irecia \eneral Con ular a Mini terului (%acerilor 2+terne i Integrrii 2uropene #onitori,ea, activitatea con ular a #i iunilor diplo#atice i o%iciilor con ulare. (ctivitatea %uncionarilor con ulari e te de %urat "n con%or#itate cu prevederile legi laiei Republicii Moldova, precu# i ale ordinelor Mini trului (%acerilor 2+terne i in truciunilor /ireciei \enerale Con ulare, e#i e "n vederea aplicrii ace tor nor#e. Mi iunile diplo#atice i o%iciile con ulare pre,int i te#atic /ireciei \enerale Con ulare rapoarte privind activitatea a "n do#eniul con ular, "n con%or#itate cu prevederile art. 2` al 'tatutului Con ular.

E$ercitarea %unc iilor consulare


3unciile con ulare unt e+ercitate de ctrei funcionarii consulari (n cadrul oficiilor consulare8 diplomaii cu funcii consulare din cadrul misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova8 2_

[e teritoriul Republicii Moldova %unciile con ulare e e+ercit de ctre /irecia \eneral a Mini terului (%acerilor 2+terne i Integrrii 2uropene. 3unciile con ulare e e+ercit "n cadrul circu# cripiei con ulare. 0n ca,uri e+cepionale, %uncionarul con ular poate, cu con i##Zntul tatului de reedin, -i e+ercite atribuiile i "n a%ara circu# cripiei ale con ulare. Republica Moldova, prin inter#ediul Mini terului (%acerilor 2+terne i Integrrii 2uropene, dup noti%icarea de ctre tatele intere ate i dac nici unul dintre ele nu e opune "n #od e+pre la acea ta, "#puternicete o #i iune diplo#atic au un o%iciu con ular tabilit "ntr-un tat -i a u#e e+ercitarea %unciilor con ulare i "n alt tat. /e a e#enea, dac dup recepionarea noti%icrii tatul de reedin nu are obiecii, o #i iune diplo#atic au un -%iciu Con ular poate e+ercita %uncii con ulare "n tatul de reedin "n nu#ele unui tat ter. Mi iunile diplo#atice e+ercit %uncii con ulare prin eciile con ulare au prin diplo#aii de e#nai "n ace t cop. Mi iunea diplo#atic nu poate e+ercita atribuii con ulare pe "ntreg teritoriul tatului de acreditare dac "n ace t tabilit. Cu con i##Zntul tatului de reedin, o%iciile con ulare nu vor oluiona cererile per oanelor do#iciliate "n alte circu# cripii con ulare dec"t "n ca,uri deo ebit de urgente. 3uncionarii con ulari, "n e+ercitarea %unciilor ale, pot e adre e,e cu de#er uri autoritilor locale co#petente din cadrul circu# cripiei con ulare. 2i e pot adre a autoritilor centrale co#petente ale tatului de reedin nu#ai dac ace t lucru e te ad#i de legi laia tatului de reedin au de tratatele internaionale la care Republica Moldova i re pectivul tat unt parte. 0n ca, contrar, e pot adre a autoritilor centrale ale tatului de reedin prin inter#ediul #i iunii diplo#atice. /ac "n tatul de reedin nu e+i t o #i iune diplo#atic a Republicii Moldova i dac intere ele ale nu unt repre,entate de o #i iune diplo#atic a a dintr-un tat ter, au a unui tat ter, -%iciul Con ular, cu con i##Zntul tatului de reedin, poate "ndeplini aciuni diplo#atice i i#plicit, e pot adre a direct autoritilor centrale. 0ndeplinirea ace tor aciuni de ctre un -%iciu Con ular nu-i con%er nici un drept la privilegiile i i#unitile diplo#atice, dec"t "n ca,urile prev,ute de Convenia de la miena cu privire la relaiile con ulare. 3uncionarii con ulari unt obligai pri4ine de,voltarea relaiilor de prietenie "ntre Republica Moldova i tatul de reedin i %avori,e,e de,voltarea relaiilor bilaterale "n do#eniul econo#ic, co#ercial, cultural, tiini%ic. 3uncionarii con ulari vor apra i pro#ova drepturile i intere ele Republicii Moldova i ale cetenilor Republicii Moldova "n tatul de reedin. tat e+i t un -%iciu Con ular cu circu# cripia

27

0n e+ercitarea %unciilor lor %uncionarii con ulari e vor con%or#a prevederilor tratatelor internaionale la care Republica Moldova i tatul de reedin unt parte. 0ndeplinirea %unciilor con ulare e e%ectuea, cu re pectarea legi laiei tatului de reedin. (ctivitatea de in%or#are con ular are drept cop pro#ovarea i aprarea intere elor naionale, reali,area obiectivelor politicii e+terne i interne a tatului, precu# i %avori,area participrii Republicii Moldova la viaa internaional. (ctivitatea de in%or#are con ular trebuie contribuie la lrgirea cadrului 4uridic bilateral i #ultilateral, la a igurarea dreptului cetenilor #oldoveni, la trata#ent egali cu cetenii altor tate.

2`