Sunteți pe pagina 1din 3

În atenţia studenţilor de la Psihologie I.D.-an II de studiu 2012-2013

Pentru alegerea profesorului, în vederea coordonării lucrării de licenţă, vă prezentăm mai jos lista cadrelor didactice şi domeniile de specializare ale fiecăruia. Pentru a lua legătura cu cadrul didactic dorit consultaţi orarul studenţilor de la ZI.

Nr. crt.

Nume

Departemantul

Discipline

Anul si specializarea

1

Iacob Luminiţa

Psihologie

Psihologia dezvoltării

Psih. II

Psihologia vârstelor

Psih. II

     

Introducere în psihologie

Psih. I

Metode de cunoaştere a persoanei

EFCP I

2

Havârneanu Corneliu

Psihologie

Fundamentele cunoaşterii psihologice a şcolarului

PEC I

Psihodiagnostic I

Psih. II

Metodologia cercetării psihologice

Sc. Doc

     

Teorii si metode in psihoterapie. Terapii congnitiv- comportamentale

PCP I

3

Dafinoiu Ion

Psihologie

Psihoterapie ericksoniana si hipnoza clinica

PCP I

Psihodiagnostic II

Psih III

Introducere în psihoterapie

Psih III

Psihoterapie. Orientari si tendinte actuale

TCF I DIPCS I

     

Metode calitative de cercetare în ştiinţele sociale

PEC I

Analiză socio instituţională

EFCP II

4

Gheorghiu Mihai Dinu

Psihologie

Educaţia familială şi frontiere sociale

PEC II

Psihosociologia comunităţii

RUC I

5

Constantin Ticu

Psihologie

Evaluarea psihologică a personalului

EFCP I

Analiza climatului organizaţional şi managementul schimbării

EFCP II

     

Introducere in psihotraumatologie/Trauma si psihologia pierderii

PCP2+TCF2+DIPCS2

6

Turliuc Maria Nicoleta

Psihologie

Psihologia cuplului și a familiei

Psih III

Psihologia vârstelor

Psih II

     

Psihologia transculturală a dezvoltării

PEC II

Psihopedagogia comportamentului deviant

Psih III

     

Psihologia educaţiei

Licenţă

Psih.I

Psihologia învăţării + Orientări moderne în psihologia învăţării

Masterat PEC/ET I

7 Sălăvastru Dorina

Psihologie

Didactica psihologiei

Licenţa

Psih. III

Tehnici de expresie şi dezvoltare personală

RUC II

Practică pedagogică

Psih. III

     

Statisctică I+II

Psih.I

Tehnica construirii şi validarii instrumentelor psih.

EFCP I

8 Stan Aurel

Psihologie

Evaluarea şi stimularea perf. prof.

EFCP II

Consiliere şi orientare în carieră

Psih.III

     

Form. şi dezvoltarea personalului

EFCP I

Analize cantitative complexe

PCP I/TCF I/DICPS I

     

Psihologia socială II

Psih II

9 Boncu Ştefan

Psihologie

Psihologia influenţei sociale

RUC I

Relaţii interpersonale

RUC II

     

Psihologia mediului

Psih III

     

Psihologia comunicării in educaţie

PEC I

Metode de cercetare în psihologie

Psih. I

10 Curelaru Mihai

Psihologie

Comunicare și competențe sociale

RUC I

Tehnici de elaborare a unei lucrări scrise

RUC II

     

Competenţe sociale în şcoală

PEC II

Tehnici de analiză a comunicării

RUC I

     

Psihologie socială I

Psih II

Eul şi identitatea socială

RUC I

11 Nastas Dorin

Psihologie

Psihologie judiciară

Licenţă Psih III

Percepţii şi relaţii intergrupuri

RUC II

Comunicare în organizaţii

EFCP II

     

Consiliere psihologica

PCP I+TCF I + EFCPP II + DIPCS I

12

Gavrilovici Oidiu

Psihologie

Terapia transgenerationala de cuplu si familie

TCF I

Terapia narativa de cuplu si familie

TCF II

     

Psihologia evenimentelor traumatice

RUC II

Metode cantitative de cercetare

RuC I

13

Gherasim Loredana

Psihologie

Psihologie experimentala

Psih.II

Analiza computerizata a datelor

Psih.I

Metodologia cercetarii

PEC I

     

Teorii moderne ale dezvoltarii cognitive, afective si sociale ale copilului si adolescentului

PEC I

Psihologia varstelor

St. Educ+ PIPP I

14

Boza Mihaela

Psihologie

Profile atipice de dezvoltare

Psih. III

Psihologia atitudinilor

RUC II

Tulburari de dezvoltare ale copilului si adolescentului

PEC/DIPCS I

     

Fundamentele psihologiei

PPS/Ped I

15

Dîrţu Cătălin

Psihologie

Perspective contemporane în psihologia personalității

RUC II

Psihologia personalității

Psih. II

Istoria psihologiei

Psih. I

     

Psihologie cognitivă

Psih III

Metodologia cercetării

PPS. II

16 Holman Andrei

Psihologie

Evaluarea si stimularea perf. personalului

EFCP II

Evaluare psih. - met. psihometrice

PCP I

Medode avansate de cercetare

EFCP I

     

Psihologie organizationala

Psih III

17 Zaharia Daniela

Psihologie

Relatii publice si promovarea firmei

EFCP II

Psihologia personalului

Psih. III

     

Practica de specialitate

EFCP II

     

Terapia structurala si strategica de cuplu si familie

TCF II

18

Karner-Huţuleac Adina

Psihologie

Terapia sistemica de cuplu si familie

TCF II

Terapie sistemica

PCP II

     

Dificultăţi de învaţare

PPS III

     

Introducere in psihanaliza

Psiho II

Terapii psihodinamice

PCP II

Psihoterapii cognitiv-comportamentale

PEC II

Evaluarea Psihologica a personalitatii prin tehnici proiective

PCP II

19

Soponaru Camelia

Psihologie

Valente formative si psihoterapeutice ale tehnicilor de grup

DIPCS II

Terapii cognitiv-comportamentale la persoane cu nevoi speciale

DIPCS II

Terapia experentiala de cuplu si familie

TCF II

Terapia cognitiv-comportamentala de cuplu si familie

TCF II

     

Psihopatologia copilului şi adultului

PCP+TCF I

20

Dumbravă Andrei

Psihologie

Neuropsihologie

Phih II

Psihopatologie

Psih. III

     

Psihologia publicitatii

Psih III

21 Zaharia Daniela

Psihologie

Leadership si managementul schimbarii

PEC II

Practica de specialitate

EFCP I

     

Psihologie organizationala

Psih III

     

Modele de predictie si interventie in psihologia sanatatii

PCP II

22 Muntele Daniela

Psihologie

Psihologia sanatatii si stresului familial

TCF II

Preventie primara pentru sanatate fizica si mentala

DIPCS II

     

Introducere in psihoterapie

Psih. III

Dezvoltarea socio-emotionala a prescolarilor

ET I

     

Psihodiagnostic II

PPS.II

Metodologia cercetării ştiinţifice

PEC I

23 Crumpei Irina

Psihologie

Psihoterapie:Curent si tend. actuale

MCE I

Psihologia Mediului

Psih.III

     

Met. cant. în cercet. soc.

RUC I

Analiza computerizată a datelor

Psih I

     

Psihodiagnosticul prescolarului si şcolarului

PEC I

24

Robotă Radu

Psihologie

Psihodiagnostic I

PPS II

Fundamentele Psihologiei

PIPP I

     

Introducere in Psihologie I+II

PSIH I

     

Psihologia grupurilor sociale

Psih. III

Percepţii şi relaţii intergrupuri

RUC II

25

Onici Octavian

Psihologie

Dinamica de grup

RUC II

Eul şi identitatea socială

RUC I

     

Dinamica grupurilor şcolare

PEC II

Psihologia socială I

Psih. II

     

Psihologia educaţiei

PPS/Ped. I

26

Ţepordei Ana-Maria

Asistent

Stagiu practică

PEC II

Practică pedagogică

Psih. III

 

27 Tobolcea Iolanda

Ştiinţe ale

Logopedie

 

educaţiei

 

28 Marian Andrei

DPPD

Psihologia dezvoltarii

Psih, II

29

Labăr Adrian

DPPD

Metode de cunoaştere a persoanei

EFCP I

Fundamentele cunoaşterii psihologice a şcolarului

PEC I

 

30 Curelaru Versavia

DPPD

Psihologia educaţiei, Managementul clasei

PPS+Ped I

 

31 Ceobanu Ciprian

DPPD

Managementul proiectelor și al activităților extraşcolare

DAIP II

32

Diac Georgeta

DPPD

Psihologia educaţiei, Managementul clasei