Sunteți pe pagina 1din 3

FISA POSTULUI

SECRETARA

1. SCOP: asigurarea executarii lucrarilor de secretariat. 2. DOMENIUL DE APLICARE: fisa este aplicabila pentru postul de secretara documentat prin organigrama 3. NIVELUL POSTULUI: este subordonat managerului general al 4. CERINTE PENTRU OCUPAREA POSTULUI: STUDII: medii CU !STI T" : specifice postului #$TITUDI I : caracter ordonat si cooperant%comunicati&%spirit de ec'ipa%ambitie%responsabilitate%incredere in sine%intuitie%eleganta si fermitate in actiuni%'otarare%riguro(itate si preci(ie%spirit constructi& si practic%gandire progresista%capacitate de sinte(a%desc'idere spre nou si modern. TI UT# )!*#+#:sa aiba o tinuta morala normala%sa fie corect%,ust%sa nu aiba condamnari sau amen(i penale. # -#.#)" T: sa identifice si sa utili(e(e orice mi,loc posibil pentru reali(area obiecti&elor. /ID"+IT#T":sa fie fidel organi(atiei%conducerii%sa nu fie administrator%actionar sau salariat la alte firme cu acti&itati similare0in ca(ul negocierii clau(ei de concurenta. S# #T#T": san nu sufere de boli psi'ice sau alte boli cronice gra&e )!TI1#TI": dorinta de afirmare profesionala%salariu conform ni&elului de indeplinire a sarcinilor de ser&iciu. 2.SFERA RELATIONALA: *elatii ierar'ice:este subordonat conducerii organi(atiei%direct subordonat managerului firmei *elatii de colaborare: cu intreg personalul din cadrul organi(atiei *elatii de repre(entare: repre(inta societatea 3.OBIECTIV: executa lucrari de secretariat 4.CONDITII,RESURSE SI FACILITATI PENTRU REALIZAREA OBIECTIVELOR: #re autoritate deplina in conformitate cu indeplinirea obiecti&ului%in conformitate cu :organigrama in &igoare%atrinutii descries la capitolul 5 si reglementarilor aplicabile.

#re reparti(ata o incapere in care isi desfasoara acti&itatea% dotata cu mobilier corespun(ator % telefon%fax calculator%aparatura de birou%grup sanitar etc:

5.ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI: $astrea(a si ar'i&ea(a cronologic documentele ,ustificati&e *edactea(a di&erse adrese ade&erinte %delegatii solicitate de conducere *aspunde de buna pastrare si ar'i&are a tuturor documentelor primare Indosaria(a cronologic documentele cu care lucrea(a sau care sunt puse la dispo(itie si super&i(ea(a ar'i&area lor *especta legislatia pri&ind protectia muncii%pre&enirea incendiilor si protectia mediului%specifice acti&itatii de birou *aspunde de utili(area resurselor existente exclusi& in interesul firmei Utili(ea(a si pastrea(a in bune conditii ec'ipamentele si mobilierul din dotare Se preocupa in permanenta de actuali(area cunostintelor profesionale prin cursurile organi(ate sau stabilite de unitate prin materialele puse la dispo(itie si prin studiu indi&idual *especta programul de lucru al unitatii *aspunde prin actiunile sale de integritate %securitate si secretul datelor u se pre(inta la ser&ici sub influenta bauturilor alcoolice si nici sa nu consume astfel de bauturi in timpul programului Indeplineste sarcinile specifice stabilite prin fisa postului si dispo(itiile administratorului Sa nu lipseasca de la ser&ici fara moti&e intemeiate si fara sa anunte%in prealabil conducerea organi(atiei despre aceasta cu 24' inainte "xecuta intocmai dispo(itiile sefilor ierar'ici precum orice alte ser&icii incredintate potri&it competentelor Se integrea(a in ec'ipa si in colecti&ul organi(atiei%&ine cu initiati&e pentru stabilirea unor solutii de crestere a eficientei muncii

6.LIMITE DE COMPETENTA: raspunde de actele pe care le intreprinde si de deci(iile luate% conform pregatirii si in limitele competentei profesionale 17.ACTIUNI CORECTIVE SI DE MOTIVARE: In ca(ul in care identifica situatii nedorite%ia operati& urmatoarele masuri%dupa cum este ca(ul:

0e&entualele neintelegeri aparute cu clientii &or fi re(ol&ate pe cat posibil pe cale amiabila 0instiinte(a de indata pe seful sau ierar'ic si pe administratorul organi(atiei despre e&entualele nereguli di disfunctionalitati 0re(ol&a operati& masurile stabilite%iar cand este ca(ul din proprie initiati&a 0propune actiuni corecti&e si pre&enti&e 0propune masuri de inbunatatire a calitatii In ca(ul in care identifica practici sau actiuni eficiente si economice de inbunatatire a calitatii acti&itatilor si re(ultatelor%propune masuri de generali(are si populari(are PREZENTA FISA A POSTULUI SE VA MODIFICA SI COMPLETA ORI DE CATE ORI VA FI NECESAR. AM LUAT LA CUNOSTINTA DE PREVEDERILE FISEI POSTULUI PENTRU FUNCTIA DE SECRETARA.

Data%

umele Si $renumele%

Semnatura%