Sunteți pe pagina 1din 2

Art terapie adlerian, de grup Sadie E. (Tee) Dreikurs Cows Can Be Purple Secven . Caruselul (e!

!perien uni"ica#oare) $iecare persoan are %n "a o &'r#ie( %n )'n o pensul *i pe )as( %n co)un( culorile. Toi s#au %n picioare *i desenea+ pe &'r#ia din "a. ,a se)nal "iecare se )u# la &'r#ia ur)#oare *i con#inu desenul celui dinain#e. -u#area se repe# p'n desenele sun# co)ple#e (nu prea %ncrca#e). De o.serva#/ e+i#are( &o#r're( #i)idi#a#e. 0.ordarea noului/ )i*carea individului %n via. ,a "inal "iecare desenea+ individual( pe &'r#ie proprie. 1n al# par#e discu#)/ 0i pre"era# s lucrai %n 2rup sau individual3 Cei individuali/ lider (le e 2reu s se supun al#ora) singuratic (pre"er lucrul %n i+olare( pro#ecie %)po#riva al#ora( care le po# rscoli planurile sau in#i)i#a#ea) sentimente de inferioritate (nu vor s s#rice lucrul al#ora inadecvare) 4i#ai5v la desene *i ale2ei 6( care v a#ra2 cel )ai )ul#. 0poi "iecare va pune la vedere cele 6 ale2eri ("iecare pe r'nd7 #oi par#icipanii). 8rupul %*i spune prerea( "r s 9udece( despre cel care le5a ales( %n "uncie de ale2eri. :i rspunsul vos#ru ne ara# ceva despre voi %n*iv7 vo) pu#ea a"la c'#e ceva unii despre alii. Cel ce le5a ales va rspunde la ipo#e+e7 "elul %n care le pune la vedere %i ara# s#ilul de )i*care. ;. Desenare pe aceeai hrtie ("or)area relaiilor) 0le2ei pe cineva pe care5l cunoa*#ei )ai puin *i %n#re.ai dac vrea s lucrai %)preun. ,uai o &'r#ie ()are) *i ; )ai )ici( apoi desenai pe cea )are. <u )ai e!is# co)unicare de al# "el( din aces# )o)en#. <u v ui#ai unul la al#ul( e#c. ,a ur) desenai5v reacia( individual( pe &'r#ia )ic. Dup desenare 5 "iecare cuplu e %n#re.a#/ Cu) ai percepu# desenarea *i cu) a )ers3 Ce ai a"la# nou despre par#ener( ce nu *#iai %nain#e3 Ce ai descoperi# la reacia par#enerului( de pe &'r#ia )ic3 Cons#elaia "a)iliei 5 din rspunsuri *i discuie reiese linia de )i*care a o)ului( "or)a# %n copilrie( %n "a)ilia de ori2ine. 3. Desenarea palmelor $iecare %*i desenea+ con#urul pal)ei( pen#ru un )odel 2eneral( care va servi apoi la al# desen. Po# desena c'#e con#ururi vor *i le po# con#inua li.er( "r pal)a ca a#are. -'na es#e le2#ura noas#r cu co)uni#a#ea. (0dler 5 Dac vrei s cuno*#i pe cineva( as#up5i urec&ile *i ur)re*#e5i )'inile=picioarele) Sen#i)en#ul de co)uniune social. $elul de desenare al "iecruia poa#e ar#a/ dac ) pierd %n de#alii=la.irin#( sau ) concen#re+ nu)ai pe pal)a )ea( sau ) iau=con#ri.ui dup )odelul 2eneral( de ansa).lu( e#c. 4. Discuie $iecare par#icipan# %*i ale2e o pic#ur=desen *i spune o poves#e despre ea. Ce5)i spune )ie desenul aces#a3 0poi "iecare vor.e*#e despre desenul propriu *i despre reacia la spusele celorlali. 0poi discu#) unde ne a"l) acu)( su"le#e*#e. Sun#e) dispu*i s %ncerc) ceva nou sau pre"er) vec&ile )e#ode *i s#il de via3 :#iu e!ac# la ce s ) a*#ep# de la )'na )ea( sau sun# 2a#a s o cu"und %n ceva nou3 S#a#us >uo sau )i*care3 ?n#erpre#are/ asociaii li.ere 5 4nde ) 2&idea+ )'inile )ele3 ("iecare rspunde la as#a) 5. Pictarea amintirilor timpurii Cineva din 2rup poves#e*#e o a)in#ire( apoi ceilali (nu poves#i#orul) desenea+ a)in#irea( cu ei %n*i*i %n ea( ca *i cu) ar "i a)in#irea lor. ,a ur) poves#i#orul ale2e pic#ura care5i o"er cea )ai plcu# al#erna#iv. 6. Desenare ca i copil 0i vrea s desenai ca un copil( ceva ce v plcea s desenai c'nd erai copil3 De )ul#e ori se evoc a)in#iri #i)purii( care po# "i discu#a#e. 7. Desenare fr a edea 0le2ei o "oaie de &'r#ie. @upei5o %n ;. Punei o 9u)#a#e pe podea( iar cealal# pe )as. A )in. pen#ru pre2#ireB 1nc&idei oc&ii( sun#ei or.i. Dac desc&idei oc&ii %n #i)pul desenrii( nu v ui#ai la desen. C'nd ai #er)ina# desc&idei5i( punei desenul su. )as( #o# "r s v ui#ai( *i luai cealal# 9u)#a#e( pe care desenai cu oc&ii desc&i*i. Poa#e ar#a reacia "iecruia la #ra2edii nea*#ep#a#e. Cu) le re+olv "iecare( %n s#il propriu.

Cu) s5au si)i# desen'nd=pic#'nd or.i3 Sea)n cele ; &'r#ii3

C. Pictura mural (cooperare %n 2rup) 0. Primul proiect 5 2rupul )are se %)par#e %n 2rupuri )ici( de 6 5 D )e).rii. $iecare 2rup )ic %*i ale2e &'r#ia( pe care va desena=pic#a un desen co)un. Discuie/ Cu) v5ai ales( unii pe alii37 De ce ai ales s lucrai %)preun De re2ul se ale2 %n#re ei aliaii *i=sau co)pe#i#orii. Se poa#e %n#re.a #o# 2rupul ()are) despre o pic#ur/ Ce "el de lucru=e"or# pare s "i "os# aici( %n pic#ur3 0poi se %n#rea. "iecare individ( pe r'nd/ De ce ai ales 2rupul s#a37 Ce s5a %n#')pla# %n #i)pul desenrii3 B. Al 2-lea proiect 5 acelea*i 2rupuri vor pic#a al# )ural( de da#a as#a nu vor %ncepe p'n nu se decid ce anu)e vor pic#a=desena. <u %ncepei p'n nu ai a9uns la o deci+ie co)un. <u un co)pro)is (a#unci vei aciona ca de o.icei). Dac %n #i)pul pic#a#ului si)ii c s5a %nclca# deci+ia( oprii5v *i a9un2ei la una nou. Discuie/ Cu) au percepu# procesul( ce le2#uri vd %n#re #oa#e as#ea *i locul lor %n "a)ilia de ori2ine3 1n #i)pul desenrii ai si)i# cu)va c s5a %nclca# deci+ia3 Dac da( ce ai "cu#3 Sau de ce nu ai "cu# ceva3 !. " scen tipic din familia de origine# $iecare desenea+ o scen #ipic din "a)ilia de ori2ine din vre)ea copilriei sale. $%. Portretul# 8rupul s# la aceea*i )as. $iecare persoan are %n "a o &'r#ie( iar %n colul din dreap#a %*i scrie nu)ele. 0poi %ncepe s5*i desene+e por#re#ul. Dup ;56 )in.( "iecare se )u# la &'r#ia ur)#oare *i con#inu por#re#ul celui dinain#e. -u#area se repe# p'n desenele sun# co)ple#e. $$. &andala# (in#e2rare individual). Pe o &'r#ie p#ra# ()er2e *i 0E)( "iecare desenea+ un cerc ca) c'# "aa %n dia)e#ru. 0poi( de la )ar2ine spre cen#ru( desenea+ %n el ce %l=o repre+in# )ai .ine( ca persoan( acu). Frice #ip de "or)( culoare( e#c. ,a ur) "iecare %*i pune desenul la vedere( descriindu5l. Ceilali ascul# "r s %n#rerup( apoi %*i spun propria prere (ce le su2erea+ desenul). $'. &inile de ()e*()e Pe o coal )are( co)un( "iecare %*i desene+ pal)a( a*a cu) dore*#e. $3. Discu+ie general, de ,ncheiere-integrare Ce ai a"la# aici( la "el sau di"eri# de viaa voas#r +ilnic3 Cu) pu#ei aplica cele a"la#e( %n ,ucru( @elaii( Se!3

E!erciiul nu aparine secvenei ela.ora#e de Sadie Dreikurs