Sunteți pe pagina 1din 58

Proiect la disciplina EVALUAREA AFACERII

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURETI


MASTER ANUL I

PROIECT LA DISCIPLINA

EVALUAREA AFACERII
Denumirea proiectului: EVALUAREA S.C. CONSTRUCT S.R.L

ndrumtor,

2014
Pagina 1 din 58

Proiect la disciplina EVALUAREA AFACERII

CUPRINS
Cap. 1 MISIUNEA EVALUATORULUI......................................................................................4
1.1. OBIECTUL LUCRRII................................................................................................................4 1.2. DESTINATARUL RAPORTULUI DE EVALUARE.................................................................4 1.3. Definire ! "#rii eS$i% $e..............................................................................................................4 1.&. DECLARATIA PRIVIND CONDITIILE LIMITATIVE...........................................................4

Cap. 2. ANALIZA DIAGNOSTIC A S.C. UTIL CONSTRUCT S.R.L........................................5


2.1. DIA'NOSTIC (URIDIC...............................................................................................................&
2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. . . Dreptul !ociet"ii ........................................................................................................................................# .2. Dreptul ci$il.................................................................................................................................................% .&. Dreptul comercial........................................................................................................................................% .'. Dreptul (i!cal...............................................................................................................................................) .*. Dreptul muncii.............................................................................................................................................) .#. Dreptul mediului.........................................................................................................................................) .+. Dreptul !ocietii comerciale......................................................................................................................) .%. Liti,ii...........................................................................................................................................................)

2.2. DIA'NOSTICUL RESURSELOR UMANE I AL MANA'EMENTULUI............................10


2.2. . Anali-a potenialului de re!ur!e umane.................................................................................................... . 2.2.2. Anali-a ni$elului de !alari-are, moti$aiei per!onalului i a condi"iilor de munc ................................. . 2.2.&. Anali-a mana,ementului .......................................................................................................................... ' * # # # #

2.3. DIA'NOSTIC COMERCIAL.......................................................................................................11


2.&. . /(erta S.0. 0/NSTRU0T S.R.L ................................................................................................................ 2.&.2. 0ererea....................................................................................................................................................... 2.&.&. 0oncurenta................................................................................................................................................. 2.&.'. 1returi practicate........................................................................................................................................... 2.&.*. Di!tri2u"ia...................................................................................................................................................... 2.&.#. 1romo$are.....................................................................................................................................................

2.4. DIA'NOSTIC ECONOMICO)FINANCIAR............................................................................1*


2.'. . Anali-a !oldurilor intermediare de ,e!tiune ............................................................................................ + 2.'. . Anali-a !tructurii acti$ului ......................................................................................................................2' 2.'.2. Anali-a !tructurii !ur!elor de (inan"are ...................................................................................................2# 2.'.&. Anali-a lic3idit"ii 4i !ol$a2ilit"ii ...............................................................................................................2# 2.'.&. . Anali-a lic3idit"ii..................................................................................................................................2% 2.'.&. . Anali-a !ol$a2ilit"ii.......................................................................................................................2) 2.'.'. Anali-a ,e!tiunii pe 2a-a ratelor de rota"ie..............................................................................................& ...........................................................................................................................................................................& 2.'.*. Anali-a ratelor de (inan"are......................................................................................................................&2 .............................................................................................................................................................................&& 2.'.#. Anali-a renta2ilit"ii.....................................................................................................................................&& 2.'.#. Anali-a ec3ili2rului (inanciar...................................................................................................................&%

2.&. DIA'NOSTIC OPERATIONAL)TE+NIC..................................................................................3, 2.-. PUNCTE TARI. PUNCTE SLABE. OPORTUNITATI SI RISCURI........................................3,
2.#. . 1uncte tari !i puncte !la2e.........................................................................................................................&) .........................................................................................................................................................................&) 2.#. . . Domeniul comercial..........................................................................................................................&) 2.#. .2. Domeniul re!ur!e umane...................................................................................................................'. 2.#. .&. Domeniul mana,ement5ului..............................................................................................................'.

Cap. 3. EVALUAREA S.C. CONSTRUCT S.R.L.........................................................................41


Pagina 2 din 58

Proiect la disciplina EVALUAREA AFACERII &. . E6ALUAREA S.0. 0/NSTRU0T S.R.L. 7A8AT9 1E MET/DE 1ATRIM/NIALE : metoda acti$ului net............................................................................................................................................................................' &. . . De!crierea metodei acti$ului net...............................................................................................................' &. .2. Aplicarea metodei acti$ului net.....................................................................................................................'# &. .2. . E$aluarea imo2ili-rilor.......................................................................................................................'# &. .2.2. E$aluarea creantelor.............................................................................................................................'% &. .2.&. E$aluarea di!poni2ilitatilor..................................................................................................................'% &. .2.'. Acti$ul net corectat.............................................................................................................................'%

3.2. EVALUAREA S.C. CONSTRUCT S.R.L. PRIN METODA DCF..............................................4,


&.2. . De!crierea metodei de e$aluare pe 2a-a (lu;urilor (inanciare actuali-ate de di!poni2ilitati.....................') &.2. . Aplicarea metodei de e$aluare pe 2a-a (lu;urilor (inanciare actuali-ate de di!poni2ilitati <D0=>..............*. &.2.2. . 1re$i-ioarea e$olutiei indicatorilor...................................................................................................*. ...........................................................................................................................................................................** &.2.2.2. Determinarea ratei de actuali-are...........................................................................................................** &.2.2.&. E!timarea ca!3 (lo?5ului la di!po-i"ia proprietarilor...........................................................................*#

3.3.EVALUAREA / 01e$2"2i %in#ri$ r 3e /4r5i 6#0i "e "e S.C. CONSTRUCT S.R.L. ...............&*

Cap. 4. Reconcilie ea e!"l#a#elo $i opinia e%al"a#o "l"i .........................................................5&

Pagina 3 din 58

Proiect la disciplina EVALUAREA AFACERII

C /. 1 MISIUNEA EVALUATORULUI
1.1. O'IECTUL LUCR(RII
/2iectul pre-entei lucrri @l con!tituie @ntocmirea Raportului de evaluare al societ ii co!erciale S.0. 0/NSTRU0T S.R.L.

1.2. DESTINATARUL RA)ORTULUI DE EVALUARE


De!tinatarul pre-entului !tudiu e!te S.0. 0/NSTRU0T S.R.L. cu !ediul @n municipiul 7ucure4ti, !tr. Aleea Aiur,eni, nr.', !ector &, @nre,i!trat la Re,i!trul 0omertului cu numrul B'.C * C '. 2.2..%, a$Dnd codul unic de @nre,i!trare R 2*% )*%.

1.3. DE*INIREA VALORII ESTIMATE


0on(rom Standardului interna"ional de e$aluare SE6 , $aloarea de pia" e!te de(init ca (iind ,,!uma e!timat pentru care o proprietate $a (i !c3im2at, la data e$alurii, @ntre un cumprtor deci! 4i un $Dn-tor 3otrDt, @ntr5o tran-ac"ie cu pre" determinat o2iecti$, dup o acti$itate de marEetin, core!pun-toare, @n care pr"ile implicate au ac"ionat @n cuno4tin" de cau-, prudent 4i (r con!trDn,ere.F

1.5. DECLARATIA )RIVIND CONDITIILE LIMITATIVE


Ace!t raport de e$aluare !5a ela2orat pe 2a-a in(orma"iilor cule!e de ctre e$aluator 4i urmea- a (i (olo!it @n $ederea $Dn-rii pac3etului minoritar de pr"i !ociale. La ela2orarea lucrrii !5au luat @n con!iderare to"i (actorii care au in(luen" a!upra parametrilor economico5(inanciari ai !ociet"ii, ne(iind omi! deli2erat nici o in(orma"ie 4i, dup cuno4tin"a e$aluatorului, toate ace!tea !unt corecte. In(orma"iile, e!timrile 4i opiniile e$iden"iate @n pre-enta lucrare au (o!t o2"inute de e$aluatori de la !ur!e pe care le con!ider credi2ile 4i nu @4i a!um nici o re!pon!a2ilitate @n pri$in"a completitudinii 4i corectitudinii datelor (urni-ate de client 4i ter"e per!oane.

Pagina " din 58

Proiect la disciplina EVALUAREA AFACERII

E$aluatorii a pre!upu! c a,entul economic anali-at !e con(ormea- re!tric"iilor din -on, de"ine toate licen"ele, autori-a"iile 4i certi(icatele nece!are (unc"ionrii 4i c ace!tea $or putea (i reactuali-ate @n $iitor, dac $a (i nece!ar. 1re$i-iunile !au e!timrile pri$ind e;ploatarea in$e!ti"iei !unt 2a-ate pe in(orma"iile primite de la client 4i $eri(icate de e$aluatori, @n condi"iile curente ale pie"ei. E$aluatorii nu au nici un intere! pre-ent !au $iitor @n S.0. 0/NSTRU0T S.R.L. 4i @4i a!um @ntrea,a re!pon!a2ilitate pentru opiniile e;primate @n pre-entul raport de e$aluare.

C /. 2. ANALI7A DIA'NOSTIC A S.C. UTIL CONSTRUCT S.R.L.


Anali-a dia,no!tic a S.0. 0/NSTRU0T S.R.L @i propune ! e$idenie-e punctele tari i punctele !la2e ale ace!teia precum i oportunitile i ri!curile mediului economic @n care @ntreprinderea @i de!(oar acti$itatea. 1rin ma;imi-area punctelor tari, S.0. 0/NSTRU0T S.R.L. $a reui ! (ructi(ice oportunitile macromediului, iar prin minimi-area punctelor !la2e $a reui ! ocolea!c ri!curile.

2.1. DIAGNOSTIC +URIDIC


Dia,no!ticul Guridic al pre-entei lucrri are ca !cop $eri(icarea a!pectelor Guridice le,ale pri$ind acti$itatea !ocietii comerciale, delimitarea clar a ace!teia !u2 a!pectul drepturilor le,ale implicate. S.0. 0/NSTRU0T S.R.L. a (o!t @n(iinat @n anul 2..) @n 2a-a le,ii nr.& C )) pri$ind (uncionarea !ocietilor comerciale cu completrile i modi(icrile ulterioare.

Sediul !ocietii: !tr. Aleea Aiur,eni, nr.', !ector &, 7ucureti Tel: 2&2.+%.*+ Numrul de ordine la Re,i!trul 0omerului: B'.C 0odul unic de @nre,i!trare: 2*% )*% Atri2utul (i!cal: R. Seria certi(icatului de @nre,i!trare: A &2%#%2 0ontractul de !ocietate a (o!t autenti(icat la data de 2). ..2..% * C '. 2.2..%

Pagina 5 din 58

Proiect la disciplina EVALUAREA AFACERII


0apitalul !ocial !u2!cri! e!te @n !uma de '.... mii lei. 0apitalul !ocial !u2!cri! i $r!at e!te @n !uma '.... mii lei. 0apitalul !ocial e!te @mprit @n '. pri !ociale cu $aloare nominal de ...... (iecare. nc de la @n(iinare, @n anul 2..%, o2iectul de acti$itate al !ocietii cuprindea circa %

acti$iti din domeniul con!tructiilor indu!triale i ci$ile, acti$itatea preponderent (iind Hcomer cu ridicata al mainilor pentru con!truciiF cod 0AEN * %2.

2.1.1. D ep#"l ,ocie#-.ii


Societatea comercial a luat (iin @n temeiul le,ii & C ))) pri$ind !ocietile comerciale ca !ocietate cu r!pundere limitat, cu a!ociaii: Matei 0ri!tian, cetean romDn, n!cut la data de '. .. )#%, @n 7ucureti, cu domiciliul @n 7ucureti, !tr. /2orul Nou nr. &, 7l. 1 ., !c. II , ap. 2#., !ector 2, cu 0I, !eria A.I. nr. 2'&*'*C2+..%. ))&, !ecia % pol. 7uc., 0N1 #% . ''&'%#), 8am(ir Nicolae, cetean romDn, n!cut la data de 2%. nr. %, Gud. Si2iu, cu 0I, !eria 7.I., nr. %#.. 2C . . )#%, @n Si2iu, 7d. Mi3ai 6itea-ul, 2%&2)*'#. . ))2, 1ol. Si2iu, 0N1 #%

La con!tituire, !ocietatea comercial a$ea un capital !ocial de '.... mii lei, !u2!cri! de cei 2 de a!ociati, capital di$i-at @n '. de pri !ociale a ...... lei (iecare, !u2!cri! i $r!at inte,ral de a!ociai a!t(el: Matei 0ri!tian : 2.'...... di$i-at @n 2' pri !ociale repre-entDnd #.JK 8am(ir Nicolae : .#...... di$i-at @n # pri !ociale repre-entDnd '.J .

Pagina # din 58

Proiect la disciplina EVALUAREA AFACERII

S$r20$2r

05i#n ri $2"2i
'.J

Matei 0ri!tian

#.J

8am(ir Nicolae

0apitalul !ocial poate (i maGorat pe 2a-a Adunrii A!ociailor, prin emiterea de noi pri !ociale, repre-entDnd aporturi @n numerar !au natur. Societatea e!te condu! de cei doi a!ociai care au urmtoarele (uncii: Matei 0ri!tian : director comercial i admini!tratorK 8am(ir Nicolae : director te3nic. S.0. 0/NSTRU0T S.R.L. prin Adunarea Aeneral a A!ociailor a 3otrDt, @n data de *..%.2. , @n(iinarea unui centru lo,i!tic punct de lucru la adre!a: 7ucure!ti, !tr. Smaranda . 7rae!cu nr. '&, 2l. 2.=, !c.&, ap.'%, !ector , 3otrDrea a (o!t concreti-at printr5un Act Adiional la Actul 0on!tituti$ autenti(icat cu nr. 2)%& din #..%.2. n data de .+..'.2. 2, Adunarea Aeneral a A!ociailor a 3otrDt cumprarea imo2ilului !ituat @n 7ucureti, !tr. Sold. A3eor,3e Matac nr. 2+, !ect. 2, compu! din teren intra$ilan @n !upra(ata total de &#.,.. m.p., la preul de #'.... USD L 2. )#........ lei. Societatea 0/NSTRU0T S.R.L. nu mai are alte Acte Adiionale la Actul con!tituti$ al !ocietii, iar celelalte 3otrDri ale Adunrii A!ociailor nu modi(ic !u2 nici o (orm Statutul !ocietii.

Pagina $ din 58

Proiect la disciplina EVALUAREA AFACERII

2.1.2. D ep#"l ci%il


0on(orm contractului de @nc3iriere nr. +2.)'C2#..#.2. , S.0. 0/NSTRU0T S.R.L

@nc3iria- apartamentul nr. '%, !ituat in 7ucure!ti, !ector , !tr. Smaranda 7rae!cu, nr. '&, 2l. 2.=, compu! dintr5o camer @n !upra(aa total de '2.22 m.p. pentru punct de lucru cu o c3irie lunar de *........ lei, termenul de @nc3eiere al contractului e!te de la data de .2..+.2. 2. 0ontractul de @nc3iriere a (o!t prelun,it @n data de .2..+.2. 2 pDn la data de .2..+.2. & i @nre,i!trat la Admini!traia =inanelor 1u2lice !u2 nr. **&#*C.&..+.2. 2 !in,ura modi(icare (iind c3iria @n $aloare de #........ lei, urmtoarea prelun,ire a contractului (cDndu5!e la data de .&..+.2. & pDn la .&..+.2. ', @nre,i!trat la Admini!tratia =inanelor 1u2lice !u2 nr '2)%&C .+..+.2. &, contractul rmDnDnd ne!c3im2at. La data de .+..'.2. 2 S0 0/NSTRU0T S.R.L a cumprat un teren !ituat @n 7ucure ti, !tr. Sold. A3eor,3e Matac nr. 2+, !ect. 2, compu! din teren intra$ilan @n !upra(aa total de &#.,.. m.p., pentru con!truirea imo2ilului @n care urmea- !5i de!(oare acti$itatea. Tran!miterea proprietii !5a (cut @n data de .%..'.2. 2 prin contractul de $Dn-are5cumprare nr. &'%C.%..'.2..& @nc3eiat @ntre cei doi a!ociai i proprietarii de drept ai terenului. Datorit (aptului c acea!t con!trucie nu e!te (inali-at la data pre-entului raport de e$aluare, !e con!ider imo2ili-are @n cur!. Societatea are @n proprietate imo2ili-ri corporale cu o $aloare @nre,i!trat @n conta2ilitate la !(Dritul lunii iunie 2. & de ..&' .+*% mii lei. 6olumul creanelor @nre,i!trate la !(Dritul lunii iunie <'..+'.)## mii lei> !5a datorat !i!temului de lucru !peci(ic acti$itii : acordarea de credite comerciale, plata dup pre!tarea !er$iciilor, circa %. J din ace!te creane (iind ,,(acturi clieniF. Societatea are @nc3eiate polie de a!i,urare de tipul r!pundere ci$il o2li,atorie pentru auto$e3iculele a(late @n proprietate. La data e$alurii <con(orm celor declarate de conducerea !ocietii> 2unurile din patrimoniul !ocietii, nu !unt ,aGate !au ipotecate. an, @ncepDnd din .2..+.2. pDn

2.1.3. D ep#"l co/e cial


S.0. 0/NSTRU0T S.R.L nu utili-ea- licene @n de!(urarea acti$itii curente.

Pagina 8 din 58

Proiect la disciplina EVALUAREA AFACERII

2.1.4. D ep#"l 0i,cal


S.0. 0/NSTRU0T S.R.L e!te @nre,i!trat la Re,i!trul 0omerului cu numrul de ordine B'.C * C2..% are codul unic de @nre,i!trare 2*% )*% i atri2utul (i!cal R. 0on(orm 2alanei la &...#.2. &, !ocietatea @nre,i!trea- pli re!tante ctre (urni-ori @n $aloare de +..% .%2. lei. Societatea pltete toate ta;ele i contri2uiile la !tat @n termen, ne@nre,i!trDnd datorii re!tante. La ultimul control e(ectuat din partea Ar-ii =inanciare nu !5au @nre,i!trat a2ateri de la le,i!laia @n $i,oare.

2.1.5. D ep#"l /"ncii


n relaiile cu cei % an,aGai ai !i, !ocietatea comercial 0/NSTRU0T S.R.L. utili-ea- contracte indi$iduale de munc i deine un re,ulament de ordine interioar. De a!emenea, !ocietatea pltete ctre !tat !alariile i contri2uia la (ondul de pen!ii i a!i,urri !ociale. n con(ormitate cu o2iectul de acti$itate al S.0. 0/NSTRU0T S.R.L !e con!tat c numrul de !alariai e!te cel optim.

2.1.1. D ep#"l /e2i"l"i


0on(orm in(ormaiilor primite de la conducerea !ocietii comerciale 0/NSTRU0T S.R.L. !e con(ormea- re!triciilor din -on, deine toate licenele, autori-aiile i certi(icatele nece!are (uncionarii ace!teia i $or putea (i reactuali-ate @n $iitor, dac $a (i nece!ar.

2.1.&. D ep#"l ,ocie#-ii co/e ciale


n urma $eri(icrilor e(ectuate, !ocietatea deine actul con!tituti$ precum i documentele Adunrii Aenerale a A!ociailor @ntocmite @n con(ormitate cu pre$ederile le,ale.

2.1.3. Li#i4ii
0on(orm in(ormaiilor primite de la conducerea S.0. 0/NSTRU0T S.R.L, la data e$alurii acea!ta nu are liti,ii cu per!oane (i-ice !au Guridice.

Pagina % din 58

Proiect la disciplina EVALUAREA AFACERII

2.2.

DIAGNOSTICUL

RESURSELOR

UMANE

AL

MANAGEMENTULUI
Anali-a dia,no!tic a re!ur!elor umane i a mana,ementului @i propune ! !ta2ile!c caracteri!ticile re!ur!elor umane di!poni2ile i adec$area ace!tora din punct de $edere cantitati$ i calitati$ la o2iecti$ele !ocietii comerciale.

2.2.1. Anali!a po#enial"l"i 2e e," ,e "/ane


Numrul per!oanelor an,aGate cu carte de munc de ctre !ocietatea a a$ut o e$oluie a!cendent, cre!cDnd de la ' !alariai @n anul 2. ., la un numr de % !alariai @n anul 2. & la data e$aluarii. 0reterea e!te Gu!ti(icat de e$oluia pie"ei pe care @i de!(oar acti$itatea, 4i de con!olidarea po-iiei pe acea!t pia a !ocietii e$aluate. 1er!onalul e!te cali(icat i in!truit periodic @n le,tur cu utili-area ec3ipamentelor i cu normele de protecie a muncii. 0on(orm !tatutului de (unciuni @n $i,oare la data e$alurii, per!onalul e!te @mprit @n dou cate,orii @n (uncie de departamentul @n care @i de!(oar acti$itatea, re!pecti$: Departamentul (inanciar 5 conta2il : 2 per!oane Departamentul te3nic : 2 per!oane Departamentul admini!trati$ 5 2 per!oane 0onducerea !ocietii e!te a!i,urat de cei doi a!ociai. Din totalul de % per!oane, circa 2* J o repre-int !alariaii direct producti$i, re!pecti$ per!onalul an,aGat pentru e(ectuarea !er$ice5ului la utilaGele (urni-ate, re!tul (iind per!onal de conducere, TESA i indirect producti$. Ace!t (apt e!te Gu!ti(icat de o2iectul de acti$itate al (irmei 4i anume acela al importului !i di!tri2utiei de utilaGe pentru tDmplria termoi-olant.

2.2.2. Anali!a ni%el"l"i 2e ,ala i!a e5 /o#i%aiei pe ,onal"l"i i a con2i.iilo 2e /"ncAnali-a e$oluiei !alariului mediu 2rut @nre,i!trat la ni$elul !ocietii arat c ace!ta !e !ituea- pe!te ni$elul mediu 2rut pe economie, dar e!te !ituat la ni$eluri apropiate de cele practicate de !ocieti comerciale !imilare.

Pagina 1& din 58

Proiect la disciplina EVALUAREA AFACERII

Ni$elul !alariului mediu 2rut @nre,i!trat la ni$elul !ocietii @n luna iunie a anului 2. & : %..2 .... lei e!te apropiat de ni$elul pe economie.

2.2.3. Anali!a /ana4e/en#"l"i


n con(ormitate cu actul con!tituti$e, conducerea S.0. 0/NSTRU0T S.R.L e!te a!i,urat de un colecti$ de conducere (ormat din 2 per!oane:

admini!tratorul care e!te i director comercial dl. in,. Matei 0ri!tianK directorul te3nic dl. in,. 8am(ir Nicolae.

1re,tirea 4i e;perien"a celor doi a determinat a2ordarea unui !til de conducere participati$, de alt(el (oarte moti$ant pentru @ntre, per!onalul 4i care contri2uie la !u!tinerea unui ni$el ridicat de pro(e!ionali!m in (irm. Stilul participati$ e!te c3iar recomandat @n !ocietatile mici @ntrucDt !e a!i,ura un (lu; rational !i coerent de in(orma"ii nece!ar de!(a!urrii in condi"ii optime a acti$it"ii. Structura or,a-inatoric e!te plan. 1rin urmare, nu e;i!t multe ni$ele ierar3ice, a!i,urDndu5!e a!t(el un circuit in(ormaional e(icient.

2.3.

DIAGNOSTIC COMERCIAL

'iagnosticul co!ercial (i propune esti!area pieei pe care )*C* C+,)-RUC- )*R*L ( i des. oar activitatea i locul acesteia pe pia * 1rin o2iectul de acti$itate, !ocietatea !e adre!ea- companiilor din indu!tria con!trucii i anume (irmelor de tamplDrie termoi-olant, o(erindu5le ace!tora utilaGele nece!are pentru tDmplria din 160 i aluminiu, a!i,urDnd totodat punerea @n (unciune a utilaGelor (urni-ate, o perioad de ,aranie de an de -ile i !er$ice5ul po!t5,aranie. 1iaa creia !e adre!ea- S.0. 0/NSTRU0T S.R.L are urmtoarele caracteri!tici: E;i!tena unui numr relati$ mare de o(ertaniK 0re4terea accentuat a domeniului con!truc"iilor <con!truc"ia de noi locuin"e e;tinderi 4i amenaGri, (ormarea unor cartiere re-iden"iale> ,enerat de:

Pagina 11 din 58

Proiect la disciplina EVALUAREA AFACERII

Acce! (acil la (inan"are Tendin"a de cre!tere a ni$elului de trai Modi(icarea comportamentului co!umatorului (inal A$antaGele o(erite de tDmplria termoi-olant <e!tetic, i-olare termic, (onic, durat mai mare de $ia" (a" de cea cla!ic din lemn> Tendina clientelei de a cumpra utilaGe de calitate e!te @n cre!tere datorit noilor !tandarde europene pentru (ere!tre, u4i 4i (atade cortinK Tendina de p!trare a (urni-orilor atDt @n ceea ce pri$e4te utilaGele cDt 4i a !er$ice5ului acordatK /2iecti$ul $i-at de S.0. 0/NSTRU0T S.R.L @l con!tituie creterea cotei de pia de inute @n pre-ent prin (ideli-area clientelei i atra,erea de noi clieni pentru a ine pa!ul cu tendinta de cretere a pieei din care (ace parte. n $ederea reali-rii cu !ucce! a ace!tui o2iecti$, !ocietatea i5a @m2untit continuu calitatea !er$iciilor pre!tate pentru c e;i,ena cre!cand a clientelei ! (ie !ati!(cut. E!timarea pieei pe care acti$ea- (irma a condu! la determinarea unei cote relati$e de pia" de &* J, ceea ce repre-int un punct (orte al acti$it"ii comerciale de!(4urate. 1rin identi(icarea tendintelor $iitoare ale pieei, !e are @n $edere con!truirea unei ima,ini a!upra po-i"iei $iitoare a @ntreprinderii, concreti-at n pre$i-iunea $Dn-rilor. 0i(ra de a(aceri o2inut de S.0. 0on!truct S.R.L. @n perioada 2.. 52..' !e caracteri-ea- prin datele pre-entate @n ta2elul 2. . Ta2el nr 2. 5H E$oluia ci(rei de a(aceri @n perioada 2.. 52..'F
5mii lei5 Anii 2. . 2. 2. 2 2. & TOTAL 0i(ra de a(aceri neta in pre"uri i!torice '. &2.)%# &.&.2..*' %.+)).*.' '%.*).. #& 84.824.*0* Indici de pret ,.. , % ,&' ,'* ) 0i(ra de a(aceri in preturi compara2ile '. &2.)%#,.. .2+2.)2+, 2 '..2).'%.,#. &&.* ..'*+,2' -2.,4&.8&0.,6ariatia 0A <J> 5 22 ,%* ' ,&& *%,'+ 5 6ariatia 0A <J>in preturi compara2ile 5 +2,+# 2','* &%,%# 5

Sur!a: 011 al S0 0on!truct SRL

Pagina 12 din 58

Proiect la disciplina EVALUAREA AFACERII

n continuare e!te pre-entat ,ra(icul e$oluiei ci(rei de a(aceri <(i,ura nr. 2. > @n perioada 2.. 52..', atDt in pre"uri reale cDt i @n preturi compara2ile @n $ederea $i-uali-rii tendin"ei pe care acea!ta o urmea-. 1entru o anali- o2iecti$ a ci(rei de a(aceri !5a procedat la corectarea $alorilor conta2ile ale ci(rei de a(aceri nete cu indicele de cre4tere al pre"urilor, (olo!ind metoda de(latrii. Ace!ta din urm a (o!t determinat pe 2a-a !tructurii 4i pre"urilor de $Dn-are ai S.0. 0/NSTRU0T S.R.L.

E!#"2$i CA in /re$2ri re "e 6i in /re$2ri 0#%/ r 9i"e #......... *......... '......... &......... 2......... ......... . 2. . 2. 2. 2 2. &
0i(ra de a(aceri neta 0i(ra de a(aceri in preturi compara2ile

=i,ura nr. 2.

E$olu"ia ci(rei de a(aceri @n pre"uri compara2ile de5a lun,ul perioadei anali-ate poate (i Gu!ti(icat atDt prin (actori interni <mana,ementul e(icient 4i o 2un promo$are a produ!elor> cDt 4i prin (actori e;terni. Acce!ul (acil la (inan"are, modi(icarea pre(erin"elor con!umatorilor (inali @n (a$oarea produ!elor de calitate, tendin"a tot mai cre!cuta de a!i,urare a unui con(ort !porit dar 4i de modi(icare a o2iceiurilor de con!um @n de(a$oarea economi!irii !unt doar cD"i$a din (actorii care contri2uie la o2"inerea unor $alori atDt de ridicate ale ci(rei de a(aceri. Tendin"a !e pa!trea- 4i la ni$elul ramurii !peci(ice @n care (irma @4i de!(4oar acti$itatea. 0u toate c ci(ra de a(aceri a cre!cut de5a lun,ul @ntre,ii perioade 2. .52. & !5a con!tatat o (luctua"ie puternica a ritmurilor de cre4tere. 0re4terea ci(rei de a(aceri de 2'J @nre,i!trat @n anul 2. 2 (a" de 2. , a (o!t cu '+,* puncte procentuale mai mic decDt cea a anului precedent. Acea!ta e!te con!ecin"a cre4terii accentuate a concuren"ei @n anul 2. 2. 0u toate c @n anul 2. & indicele de cre4tere cu 2a- @n lan" a cre!cut pDn la ni$elul de 2&%,%#J, ni$elul ace!tuia a (o!t in(erior (a" de cel a(erent perioadei 2. : 2. .. Ni$elul ci(rei de a(aceri de '%.*).. #& mii lei, pentru anul 2. & a (o!t e!timat de ctre mana,erii S.0. 0/NSTRU0T S.R.L, pe 2a-a contractelor (erme @nc3eiate cu clien"ii.

Pagina 13 din 58

Proiect la disciplina EVALUAREA AFACERII

1rincipala pro2lema a maGoritatii (irmelor din Romania o con!tituie creantele mari pe care le au la di$er!i parteneri, creante datorate 2locaGului economic. A!t(el, c3iar daca ci(ra de a(aceri reali-ata de !ocietatile din Romania e!te multumitoare, (aptul ca !umele (acturate nu !unt !i inca!ate repre-inta o pro2lema maGora care a(ectea-a (inantarea acti$itatii curente. La data reali-arii pre-entului raport de e$aluare circa **J din acti$ele circulante ale !ocietatii comerciale erau creante in raport cu clientii, ceea ce demon!trea-a ca !i piata pe care S.0. 0/NSTRU0T S.R.L. i!i de!(a!oara acti$itatea e!te puternic a(ectata de ace!t (enomen.

2.3.1. O0e #a S.C. CONSTRUCT S.R.L


/(erta !ociet"ii cuprinde: utilaGe pentru tDmplaria din 160 !i aluminiuK con!uma2ile, pie!e de !c3im2 pentru utilaGeK a!i,urarea !er$ice5ului pentru utilaGele (urni-ate.

1onderea (iecarei ,rupe de acti$itati @n total ci(r de a(aceri e!te urmtoarea:

Nr . crt.

/(erta ANII

6aloarea

M$ 2.

1retul mediu

<J> in 0A

6aloarea

M$ 2. 2 .* + &' %) + ' 18, 4

1retul mediu

<J> in 0A

6aloarea

M$ 2. & 2' ' #% %# 2* % 3,2 -

1retul mediu

<J> in 0A

' * # +

0on!uma2ile Ser$ice UtilaGe Di$er!e

. )+.*%+ # .*2) ..% '...% . 2%.)&.

%.' 2& +2 #.* 1&0 4

.'). +..2& *.. )* .%##

),.. ,2 % ,&. %,')

.++2.)+& 2'&..) *.2&'.#. . .*'%.%'. 18.*,,.&0 4

.#++ +. ') + . +* 2. #)

),'& ,2) % ,.' %,2'

'.' &.2%. %'&.&+# &).'''..% ' &.%%).'2& 48.&,0.13

.%2% 2.'.& 2 2..#* &..)2

),.% ,+' % , % %,..

TOTAL

13.302.0&4

8.844

100.00

,.,2-

100.00

12.3**

100

Pagina 1" din 58

Proiect la disciplina EVALUAREA AFACERII

E!#"2$i 6$r20$2rii CA in /eri# 3 2003 ) 2004


%,2' %,.. Di$er!e % ,.' % , % UtilaGe Ser$ice 0on!uma2ile ,2) 2..& ),'& ,+' 2..' ),.%

..J %.J #.J '.J 2.J .J

Structura ace!tor acti$itati e!te Gu!ti(icat

de o2iectul de acti$itate al (irmei, S.0.

0/NSTRU0T S.R.L. ocupDndu5!e in principal cu importul !i di!tri2utia de utilaGe. 1onderea (oarte mica a !er$ice5lui, de J in totalul ci(rei de a(aceri e!te datorat cali"ii utilaGelor $Dndute, !ocietatea di!tri2uind doar utilaGe noi (a2ricate in Aermania. 1e de alt parte, tre2uie a$ut @n $edere 4i (aptul c !e a!i,ura ,arantie utilaGelor un an de -ile, iar (irma acti$ea- pe piata @ncepDnd cu anul 2..%. Dac @n perioada 2..%52. 2 !tructura ci(rei de a(aceri !5a men"inut con!tant, @n $iitor !e e!timea- o modi(icare a ace!tei !tructuri @n !en!ul cre4terii ponderii !er$ice5ului acordat. n$ec3irea utilaGelor dar 4i de-$oltarea departamentului de !er$ice $or conduce implicit la o cre4tere a $eniturilor din pre!tri !er$icii. Ser$iciile o(erite !unt pre!tate de per!onal cali(icat !i cu pie!e de !c3im2 ori,inale.

2.3.2. Ce e ea
0lientela cuprinde numai per!oane Guridice care au ca o2iect de acti$itate in principal e;ecutia de (ere!tre, u4i termoi-olante. Din punct de $edere ,eo,ra(ic clientela e!te di!per!at in toata "ara. / contri2u"ie important la implementarea !trate,iei de cre4tere a ci(rei de a(aceri o are pe de o parte (ideli-area clientelei, iar pe de alt parte atra,erea de noi clien"i. Societatea urmre4te atra,erea de per!oane Guridice cu potential (inanciar mare. In pre-ent, porto(oliul de clienti cuprinde atDt !ocietati comerciale mici <apro;imati$ *. de producatori de tDmplarie>, cDt 4i a,en"i economici puternici <apro;imati$ .>.

Pagina 15 din 58

Proiect la disciplina EVALUAREA AFACERII

2.3.3. Conc" en#a


1rincipalii concurenti !unt: Elumatec Romania S.R.L. care acti$ea-a pe piata din 2..% ca 4i (irma e$aluata de noi !i e!te repre-entanta (irmei ,ermane Elumatec Am2NO0o. !i Roto; Rom S.R.L. repre-entan"a (irmei Roto; Ma!c3inen(a2riE Am2N O 0o. 1e lan,a ace!tia mai !unt (irmele care importa utilaGe in principal din Turcia cum ar (i: MaPpe; 0o S.R.L. !i Qintec S.R.L. Ace4tia au pre"uri mai mici decDt cele practicate de S.0. 0on!truct S.R.L., dar !i calitatea e!te indoielnica. Adoptarea mana,ementului proacti$ demon!trea- capacitatea !ociet"ii de a inter$eni pe pia" 4i de a !e impune @n (a"a concuren"ilor. n ace!t !en! !e urmre4te monitori-area ac"iunilor concuren"ei in $ederea contracrrii cu !ucce! a ace!teia. / alt cate,orie de concuren"i o con!tituie (irmele care comerciali-ea- utilaGe la mDna a doua, cu un anumit ,rad de u-ur (i-ic 4i moral, @n! cu un a$antaG con!idera2il de pre".

2.3.4. ) e#" i p ac#ica#e


In acti$itatea !a !ocietatea a adoptat !trate,ia pre"urilor !en!i2il apropiate de cele ale concurentilor principali, punDnd accent pe reali-area unui ec3ili2ru @n cadrul raportului calitate : pre". AtDt utilaGele cDt 4i con!uma2ilele !unt produ!e in Aermania pentru "rile din U.E., S.U.A., ne(acandu5!e ra2at de la calitate.

2.3.5. Di,# i6".ia


S.0. 0/NSTRU0T S.R.L. nu are o re"ea proprie de di!ti2u"ie, ace!t lucru (iind practic impo!i2il datorit di!per!rii (irmelor pe intre, teritoriului "rii dar !i neritmicit"ii apro$i-ionrii. 1entru utilaGe tran!portul e!te a!i,urat de (irma de tran!port international pe c3eltuiala clientului, iar pentru pie!ele de !c3im2 !i con!uma2ile !ocietatea apelea-a la !er$iciile de curierat rapid.

2.3.1. ) o/o%a e
Societatea participa la maGoritatea Tar,urilor !i E;po-itiilor din "ara 4i !trainatate

<E;pocon!truct, Qindoor Romania, 0on!truct E;po, =en!ter2au Internationale, etc.>, are aparitii

Pagina 1# din 58

Proiect la disciplina EVALUAREA AFACERII

pu2licitare in aproape toate pu2licatiile de !pecialitate <0on!truct5Am2ient, In(o0on!truct, Anuarul 0on!tructorilor din Romania, =erea!tra, etc.> !i e!te mem2ra (ondatoare a 1atronatului 1roducatorilor de Tamplarie Termoi-olanta. / data la doi ani !e or,ani-ea-a la Munc3en in Aermania de catre (irma Ma!c3inen2au Am2N O0o. IA, H8ilele partenerilor de a(aceriF la care !unt in$itati !i clientii !i potentialii cola2oratori ai S.0. 0/NSTRU0T S.R.L.. n cadrul ace!tei mani(e!tari, pe lan,a con(erintele pe teme de !pecialitate !e e(ectuea-a !i $i-itarea (a2ricii HMa!c3inen2auF !i a di$er!ilor producatori care (olo!e!c utilaGele HMa!c3inen2auF.

2.4. DIAGNOSTIC ECONOMICO7*INANCIAR


Dia,no!ticul economico5(inanciar are ca o2iecti$ depi!tarea acelor elemente care !e con!tituie ca tendinte care !e pot e;trapola 5 e$entual cu aplicare unor corectii 5 in $ederea reali-arii !cenariilor de e$olutie $iitoare a !ocietatii comerciale. i propun, de a!emenea, !epararea !i e$aluarea acelor tendinte care au caracter de permanenta !i deci au po!i2ilitatea !a !e mani(e!te !i in $iitor.

2.4.1. Anali!a ,ol2" ilo in#e /e2ia e 2e 4e,#i"ne


Ta2loul SIA intocmit are la 2a-a in(ormatii din contul de pro(it !i pierdere al S0 0on!truct SRL in perioada 2. .52. 2. Domeniul @n care acti$ea- S.0. 0/NSTRU0T S.R.L. <comer" cu utilaGe 4i acce!orii pentru tDmplarie 160> e!te @n de-$oltare @n RomDnia 4i a!t(el permite multor (irme ! intre pe pia". 1rintr5o anali- apro(undat a indicatorilor ace!tei companii !e poate o2!er$a in(luen"a (actorilor de mediu dar 4i tendin"ele inre,i!trate de acea!ta. Anul 2. a repre-entat un an (oarte important pentru (irma intrucat toti indicatorii de re-ultate au inre,i!trat cre!teri !emni(icati$e. Incepand cu anul 2. 2 au a$ut loc cre!teri mai lenteC !caderi ale ace!tor indicatori datorita concurentei !i a in$e!titiilor (acute S.0. 0/NSTRU0T SRL <ac3i-itionarea unui teren pentru con!tructia !ediului admini!trati$, cre!terea !tocurilor produ!e pentru a putea (ace (ata cererii tot mai cre!cute>. A!a cum reie!e din Ta2loul SIA, $an-arile de mar(uri in perioada anali-ata cre!c in proportie apro;imati$ e,ala cu c3eltuielile, ceea ce !emni(ica pe de o parte capacitatea ace!tei

Pagina 1$ din 58

Proiect la disciplina EVALUAREA AFACERII

!ocietati de a !e adapta rapid la cerintele de $olum ale pietei. Ea demon!trea-a ca poate (ace (ata unei cereri in cre!tere, a!i,urandu5!i in mod core!pun-ator de!(acerea produ!elor. In continuare !e $a e(ectua o anali-a apro(undata a indicatorilor de re-ultate pe 2a-a !oldurilor intermediare de ,e!tiune.

Nr. crt.

Indicatori 6an-ari de mar(uri

2. . &.#+ .* # &..*..* % -20.,,8 '# .'+.

2. 2.*)*.&* 2 ).%2%.##% 2.*--.-84 +.#.+.2

2. 2 %.&#..++ # &.&'#..& ' &.014.*42 '&%.+2%

2.

Indici <J> C2. . 2. 2C2. &'&,.#J &22,2.J ''*,*2J *&, 'J '*,++J &*,+)J % ,2*J #2,.%J

2 & ' * # + % ) .

2 & ' * # + % ) 2. 2 22 2& 2' 2* 2# 2+ 2%

03eltuieli cu mar(urile MAR(A COMERCIALA:1)2; 1roductia $anduta <pre!tari !er$icii> 6ariatia !tocurilor <!old 05!old D> 1roductia imo2ili-ata PRODUCTIA E<ERCITIULUI:4=&=-; 0on!um intermediar <lin .R R 2R2' din 011> VALOAREA ADAU'ATA :3=*)8; Su2$entii din e;ploatare !i alte $enituri din e;ploatare 03eltuieli cu per!onalul 03eltuieli cu impo-ite !i ta;e, $ar!aminte a!imilate EBE :,=10)11)12; Alte c3eltuieli din e;ploatare <lin 2# 011> AGu!tarea elem de A circulante <lin 2. 011> AGu!tari a(erente A imo2ili-ate <lin + 011> AGu!tari pri$ind pro$. pt ri!curi !i c3elt. RE7ULTATUL E<PLOATARII :13)14)1&)1-)1*; 6enituri (inanciare 03eltuieli (inanciare RE7ULTATUL FINANCIAR :1,) 20; RE7ULTATUL CURENT :18=21; 6enituri e;traordinare 03eltuieli e;traordinare RE7ULTATUL BRUT AL E<ERCITIULUI :21=23)24; Impo-it pe $enit Impo-it pe pro(it RE7ULTATUL NET AL E<ERCITIULUI :RE7. DIN CPP;

4-1.4*0 +)).+.2 282.*--

*0-.*02 2*.. &' 3.223.2&2

438.*28 2.'%..+&% 2.,*2.*32

*&, 'J & ,2%J &),).J

#2,.%J )) ,+#J )2,2&J

)&. +2 '.*)% 184.,,**. . #2.+)2 . 21.-&4 2*..#2 . 2&.0-2 4-.*1. . 4-.*1& .)+% 14.*38

*&.++' &. 2' 3.0--.3&4 .' .*)2 . ''.+ . . 1.&10.0&2 &2.' # 2). #2 ),-.*41.413.30. . 1.413.302....'. 1.213.2--

2'&.... 2.2.'*2 2.&2*.280 . . &. .2'. . 2.22-.040 '#.#'% & .%&' )8&.182.140.8&4 . ..+ % 2.130.13. *%).&*2 1.&40.*84

#*,.'J #+,)'J #*+,*2J 2*##*&,.)J

*%,.2J #'%.,*'J %2,'2J .,..J

%%,%)J

2.%, +J

#)+&,**J 2),&'J

'+,' J '&,).J .2,.+J

&.2*,& J

* ,'%J

&.2*,& J #2*,*#J %2&2,2&J

*.,+2J .,..J 2#,))J

Pagina 18 din 58

Proiect la disciplina EVALUAREA AFACERII

Se impune aten"iei o anali- mai atent a !ar/ei co!erciale datorita !peci(icului acti$it"ii de!(4urate de S.0. 0/NSTRU0T S.R.L., 4i anume acela al comer"ului cu ridicata. MarGa comercial e!te un indicator ce permite determinarea re-ultatului o2"inut din $Dn-rile de mr(uri. n ca-ul de (a" marGa comercial in anul 2. 2 e!te de *.. '.+'2 mii lei, repre-int o cre4tere cu % J (a" de anul anterior. n anul 2.
Anii/Indicatori (mii lei) 2010 2011 2012 TOTAL MC 620.998 2.!66.68$ ".01$.!$2 8.402.424

(a" de 2. . acea!t cre4tere a (o!t de &'*J


CA(venit din vanzarea mf) .6!1."16 12."9". "2 18. 60.!!6 34.627.644

S M0
2.1$".686 2.2$8.0"8

S0A
8.92 .8 6 ".!6".$2$

Cota medie de adaos 0#1! 0#22 0#2!

ceea ce poate (i e;plicat atDt prin (actori conGuncturali dar 4i prin pro(e!ionali!mul an,aGa"ilor. 0re!terea accentuata a cererii in anul 2. , concurenta redu!a precum !i un mana,ement adec$at al clientilor au condu! la acea!ta cre!tere. 03iar daca (irma !e a(la la inceputul acti$itatii, ea a demon!trat ca a !tiut !a !e adapte-e rapid e;i,entelor pietei !i !a $alori(ice la ma;im oportunitatile o(erite de acea!ta <numr mic de concuren"i, (urni-ori e;terni cu poten"ial ridicat, cerere cre!cut>. 0re!terile marGei comerciale din anii 2. 4i 2. 2 pot (i de a!emenea e;plicate prin cre4teri (oarte mari ale ta;elor $amale 4i implicit ale pre"urilor de cumprare. Anii 2. 4i 2. 2 au repre-entat ani de re(erin" pentru !c3im2ri ale politicii comerciale

ale companiei. S5a renun"at treptat la !i!temul $Dn-rilor 2a-at pe comen-i <cu e;cep"ia utilaGelor de mare $aloare> 4i !5au con!tituit !tocuri pentru a putea (ace (a" concuren"ei. Se o2!er$ a!t(el 4i cre4terea $olumului de mr(uri comerciali-ate cu 2*J in anul 2. 2 (a" de 2. . Structura ci(rei de a(aceri e!te de a!emenea (oarte rele$anta in ace!t ca-, in !en!ul ca utilaGele de mare $aloare detin o pondere ridicata in ci(ra de a(aceriK nu e!te ne$oie nici de con!tituirea unor !tocuri care !a imo2ili-e-e o mare parte a di!poni2ilitatilor intruca (irma lucrea-a in !i!temul de $an-are pe comanda pentru ace!te produ!e. Structura ci(rei de a(aceri !e mentine con!tanta in cei doi ani de anali-a, !emni(icand (aptul ca !ocietatea acorda importanta deo!e2ita produ!elor cu $aloare mare pentru a5!i a!i,ura un pro(it ridicat. =actorial, marGa comercial !e poate anali-a pe 2a-a modelului:
0C =CA!. C

Pagina 1% din 58

Proiect la disciplina EVALUAREA AFACERII

unde: 0Am( L $Dn-ri de mr(uri C L cota medie de adao! commercial Se $or (olo!i datele din ta2elul alturat < Ta2el nr. .&>

In(luen"a modi(icrii ci(rei de a(aceri a!upra marGei comerciale !e pre-int a!t(el: S0A L 0A
C
.

5 0A. C . L %.&#..++# ; .,22 5 2.*)*.&*2 ; .,22 L 1.2--.428 mii lei

In(luen"a modi(icrii cotei medii de adao! !e pre-int a!t(el: S C L 0A C 5 0A C . L %.&#..++# ; .,2+5 %.&#..++# ; .,22 L ,81.-30 mii lei S M0 L M0 : M0. L *.. '.+'2 5 2.+##.#%' L 2.248.0&8 0A L ci(ra de a(aceri @n anul 2..& 0A. L ci(ra de a(aceri @n anul 2..2 1e 2a-a re-ultatelor o2"inute !e o2!er$ o cre4tere a ci(rei de a(aceri cu *.+#*.'2' mii lei <repre-entDnd o cre4tere relati$ de '*J> @n anul 2. 2 (a" de 2. marGei comerciale de .2##.'2% mii lei. De a!emenea, o cre4tere a cotei medii de adao! comercial cu * puncte procentuale <de la ..22J in 2. comerciale. 0re4terea pre"urilor la produ!ele o(erite pe pia" prin aplicarea unei cote !uperioare de adao! comercial nu a a$ut in(luen"e ne,ati$e a!upra numrului de clien"i 4i implicit a @nca!arilor, deoarece pe acea!t pia" e;i!t un numr mic de competitori care @4i impart pia"a, iar cererea e!te @ntr5o continu cre!tere. De alt(el, pia"a con!truc"iilor e!te @n e;pan!iune @n RomDnia ceea ce conduce la a!i,urarea unei cereri continue de ec3ipamente 4i utilaGe pentru con!truc"ii. E$olu"ia produc"iei $Dndute poate (i Gu!ti(icat prin (aptul ca anumite utilaGe $Dndute @n anii anteriori au ie4it din perioada de ,aran"ie 4i au nece!itat anumite repara"ii. S.0. 0/NSTRU0T S.R.L. !e apro$i-ionea- cu utilaGe din import 5 Mac3einen2au : Aermania 5 in! acea!ta din urma (irma $inde 4i @n lea!in, pe pia"a din RomDnia. A!t(el, tre2uie e$iden"iat (aptul ca !er$ice5ul pentru ace!te utilaGe @l a!i,ur tot S.0. 0/NSTRU0T S.R.L., o2"inDnd $enituri 4i din acea!ta acti$itate. 0re4terea de *& J a produc"iei $Dndute @n anul 2. (a" de 2. . demon!trea- ace!t lucru. Scderea con!umului intermediar cu #)J @n anul 2. (a" de anul 2. . !emni(ica o (oarte 2una ,e!tionare a co!turilor ceea ce a condu! implicit la o cre!tere cu .&)J a $alorii adau,ate. In la ..2+J in anul 2. 2> a condu! la o cre4tere cu )% .#&. mii lei a marGei ceea ce a du! la o modi(icare a

Pagina 2& din 58

Proiect la disciplina EVALUAREA AFACERII

anul 2. 2 incepe deGa con!tructia !ediului admini!trati$ !i !e accentuea-a treptat ne$oia con!tituirii de !tocuri de materiale con!uma2ile nece!are pentru a!i,urarea !er$ice5uluiK ca atare !e Gu!ti(ica o cre!tere a con!umului intermediar de %) J in anul 2. 2 (ata de 2. . Valoarea ad ugat m!oar re-ultatul creat de ctre @ntreprindere, care are ca de!tina"ie remunerarea (actorului uman, !tatului 4i in$e!titorilor de capital te3nic 4i (inanciar. 6aloarea adu,at o2"inut atDt in anul 2. 2 <2.)+2.+&2 mii lei> cDt 4i @n 2. @n ace!t !ector. Reducerea de +.+%J in anul 2. 2 (ata de 2. in$e!titiilor in ace!t an dar !i a concurentei. E;cedentul <de(icitul> 2rut din e;ploatare e!te un re-ultat o2"inut dup remunerarea per!onalului 4i !tatului. E7E L 6enituri monetare din e;ploatare : 03eltuieli monetare din e;ploatare Mrimea ace!tui SIA e!te independent de !i!temul de amorti-are practicat, de politica pri$ind con!tituirea de pro$i-ioane, (inanciar 4i (i!cal. E7E in(luen"ea- @n mod direct poten"ialul (irmei de a54i !u!"ine acti$itatea din !ur!e proprii, re!pecti$ capacitatea de auto(inan"are a (irmei. Di(eren"a mica @ntre $aloarea adu,at 4i e;cedentul 2rut din e;ploatare <di(erenta de ''*.'*2 mii lei inre,i!trata in anul 2. 2 !i de *#.%)% mii lei in anul 2. > indica o pondere ne!emni(icati$ a per!onalului @n totalul (actorilor de produc"ie antrena"i @n o2"inerea re-ultatelor. De alt(el, numarul de per!onal e!te (oarte redu! <% per!oane in anul 2..& !i # per!oane in anul 2. >. E7E e!te un re-ultat puternic in(luen"at de (actorul uman @n @ntreprinderile cu acti$itate de pre!tri !er$icii. n ca-ul S.0. 0/NSTRU0T S.R.L. e;cedentul 2rut din e;ploatare nu e!te !emni(icati$ in(luen"at de (actorul uman @ntrucDt ponderea pre!trilor de !er$icii @n totalul ci(rei de a(aceri e!te de numai .2)J, repre-entDnd !er$ice acordat clien"ilor. Importan"a ace!tui SIA determin nece!itatea apro(undrii anali-ei E7E cu aGutorul ratelor de !tructur <reparti"ie>, cum ar (i:
1onderea c3eltuielilor (inanciare cu do2Dn-ile = C5eltuieli cu do43n2ile .. E1E

<&.22&.2*2>

e!te e;trem de ridicat, deoarece dependen"a (a" de ter"i pentru o2"inerea $eniturilor e!te limitat e!te e;plicata prin cre!terea

1onderea di$idendelor =

'ividende .. E1E

1e lDn, ace!te rate de !tructur !e pot con!trui 4i rate de renta2ilitate:


Pagina 21 din 58

Proiect la disciplina EVALUAREA AFACERII

Rata marGei 2rute =

E1E .. CA E1E .. At RE .. Ve

Rata renta2ilitTtii economice 2rute =

Rata renta2ilitTtii $eniturilor din e;ploatare =

In ta2elul alaturat !un pre-entate $alorile ace!tor indicatori in perioada 2.. : 2..& Ta2el .'
Ra#e 2e ,# "c#" a Ponderea c5*.in cu do4 6C7*do48E1E91&&: )on2e ea 2i%i2en2elo 8Di%i2en2e9E'E:1;;< Ra#e 2e en#a6ili#a#e Rata !ar/ei 4rute 6E1E8CA91&&: Rata veniturilor din e<ploatare 6Re<pl*8Ve<pl91&&: Rata renta4ilitatii ec*4rute 6E1E8Atotale91&&: 2010:>; ; *,2#J 2001:>; "*"$ &*52 %*$1 2011:>; &*"$ 5 2002:>; 23*&5 11*35 $&*2# 2012:>; In3i0i :/./; 2011?2010 "*"5 ; *,%2J 2003:>; In3i0i :/./; 2002?2001 13*"" 515*#& 11*8" 2182*#& 1#*#8 $23*58 In3i0i :/./; 2012?2011 %"#*8& In3i0i :/./; 2003?2002 58*3& 1&"*3& 23*$"

Indicatorul

ponderea c3eltuielilor (inanciare cu do2anda e;prima ri!cul (inanciar, o

opndere U de *.J !emnali-and un ri!c (inanciar important . A!a cum reie!e din ta2el $alorile ace!tui indicator la S.0 0/NSTRU0T SRL !un (oarte redu!e <de '.'* in anul 2. 2 !i de ..'+ in anul 2. >. E;plicatia re-ida in aceea ca (irma !e a(la in primii ani de (unctionare !i nu a apelat la credite pentru !u!tinerea acti$itatii. 03eltuielile cu do2an-ile repre-inta de (apt do2an-ile la ratele de lea!in, utili-ate pentru ac3i-itionarea unui miGloc de tran!port. Acordarea de di$idente a!ociatilor conduce la cre!terea increderii ace!tora in capacitatea intreprinderii de a o2tine pro(it. De a!emenea !e di!tin,e un mana,ement core!pun-ator care !tie !a a!i,ure un ec3ili2ru intre !ati!(actia a!ociatilor !i rein$e!tirea pro(itului. 0re!terea ponderii di$idendelor in e;cedentul 2rut de e;ploatare in anul 2. 2 (ata de 2. . !u,erea-a tocmai ace!t lucru. 1ro(itul anului 2. a (o!t in totalitate rein$e!tit pentru ac3i-itionarea terenului !i inceperea con!tructiei u !ediului admini!trati$. In continuare !e impun atentiei urmatoarele modalitati de anali-a pe 2a-a Ta2loului SIA.A!t(el a$em: Co!pararea indicelui valorii adaugate cu indicele volu!ului total de activitate

I6AU IMeRM0
In ca-ul S0 0on!truct SRL acea!ta ine,alitate !e pre-inta dupa cum urmea-a:

Pagina 22 din 58

Proiect la disciplina EVALUAREA AFACERII

&)J U *&J R ''*.*2J in anul 2.

(ata de 2. ., ceea ce !emni(ica o !ituatie !ituatie ce indica un u!or

(a$ora2ila in !en!ul unei mai 2une $alori(icari a re!ur!elor materiale )2.2&J V #2..%J R % .2*J in anul 2. 2 (ata de 2. intermediar in anul 2. 2 cu %) .+#J. Co!pararea e<cedentului 4rut din e<ploatare cu valoarea adaugata de-ec3ili2ru pe de o parte, iar pe de alta parte !e Gu!ti(ica prin cre!terea con!umului

IE7E U I6A
#*+.*2J U &).).J in anul 2. (ata de 2. ., relatie re-ultata din reducerea u!oara a c3eltuielilor cu impo-itele !i ta;ele %2.'2J V )2.2&J in anul 2. 2 (ata de 2. cu !alariile in proportie de *%..2J Indicatorul E7EC0AnetaW .. <e;cedentul 2rut din e;ploatare la .. lei ci(ra de a(aceri> are o $aloare de &.''J in anul 2. 2 !i de 2&..*J in anul 2. . In opinia !peciali!tilor !ituatia ideala e!te aceea a cre!terii ace!tui indicator in!a !ocietatea anali-ata inre,i!trea-a o !cadere de ).# puncte procentuale. Ace!t lucru poate (i pu! pe !eama cre!terii accentuate a con!umului intermediar in anul 2. 2 (ata de 2. <cu %) .+#J>. 6aloarea indicatorului E7E pentru !ocietatea anali-at e!te !u(ucient de mare pentru ca acea!ta !a nu intampine pro2leme in de,aGarea de numerar din e;ploatare. Ace!t lucru e!te demon!trat !i de (aptul ca pentru con!tructia inceputa in 2. 2 ea nu a apelat la re!ur!e imprumutate, ci a (olo!it doar re!ur!e proprii. Indicele re2ultatului e<ploatarii calculat ca raport intre re-ultatul e;ploatarii !i E7E e$oluea-a in (unctie de e$olutia amorti-arii !i a pro$i-ionaelor. A!t(el o2tinerea unei $alori a ace!tuia de %%..%J in anul 2. 2 (ata de ').2'J in anul 2. deprecierea imo2ili-arilor. <cu .%J in anul 2. 2 (ata de 2. >. e!te Gu!ti(icata de cre!terea c3eltuielilor de e;ploatare pri$ind amorti-area acti$elor imo2ili-ate !i a pro$i-ioanelor pentru relatie Gu!ti(icata de cre!terea c3eltuielilor

Pagina 23 din 58

Proiect la disciplina EVALUAREA AFACERII

2.4.1. Anali!a ,# "c#" ii ac#i%"l"i


Ta2el nr. 2.'. . . Nr. crt. 1 2 $ 5 6 ! 8 9 Ratele de !tructur ale acti$ului @n pre"uri i!torice 1erioada de anali- Speci(ica"ie 2. . 2. 2. 2 R $ 0$i!e"#r i%#9i"i@ $e :>; *3> 3&> &4> Rata imo2ili-ri necorporale <J> .J .J .J Rata imo2ili-ri corporale <J> +&J &*J *'J Rata imo2ili-ri (inanciare <J> .J .J .J R $ 0$i!e"#r 0ir02" n$e :>; 2*> -&> 4-> Rata !tocurilor .J .J &J Rata crean"elor <J> )J *.J & J Rata in$e!ti"iilor (inanciare <J> .J .J .J Rata di!poni2ilit"ilor <J> %J *J 2J

Iunie 2. & -2> .J #2J .J 38> *J 2 J .J &J

Ratele de !tructur ale acti$ului


..J ).J %.J +.J #.J *.J '.J &.J 2.J .J .J

1onderea @n total acti$

2+J #*J +&J &*J


2.. 2..2

'#J

&%J Rata acti$elor circulante <J> Rata acti$elor imo2ili-ate <J>

*'J
2..&

#2J

&% #)

1erioada de anali-

Ratele de !tructur !unt rele$ante @n aprecierea po-itiei (inanciare a @ntreprinderii prin (acilitarea compara"ilor <cu mediile !ectoriale, concuren"i, etc.>. ntrucDt nu di!punem de in(orma"ii pri$ind mediile !ectorialeale indicatorilor, $om anali-a doar e$olu"ia lor @n diacronie. R $ 0$i!e"#r i%#9i"i@ $e re(lect, pe de o parte, ponderea elementelor !ta2ile, dura2ile ale @ntreprinderii, iar pe de alt parte, ni$elul de imo2ili-are al capitalului !u pe termen lun, mediu, ceea ce impune o anali- apro(undat a e(icien"ei lor. Re$ine mana,erior !arcina de a a!i,ura cre4terea patrimonial @n condi"iile men"inerii lic3idit"ii la ni$elul impu! de reali-are a a acti$it"ilor 4i onorare a o2li,a"iilor. Ni$elul ratei acti$elor imo2ili-ate a (luctuat @n primii ani de anali- <atin,Dnd ponderi de +& J @n 2. . 4i de &#J @n 2. >, @n timp ce @n anii 2. 2 4i 2. & $alorile !5au @ncadrat @n limitele *'J 4i #2J. acti$ele imo2ili-ate au de"inut ponderea cea mai mare din acti$ul total. E;ceptDnd anul 2.

Pagina 2" din 58

Proiect la disciplina EVALUAREA AFACERII

=luctua"iile au a$ut loc @n 2. anul 2. !5a mani(e!tat doar @n anul 2.

pe (ondul cre4terii ratei crean"elor <de la )J in 2. . la *.J @n cDnd rata acti$elor circulante a (o!t de *.J, @n timp ce ponderea

>. 0re4terea $olumului de acti$itate corelat cu un mana,ement de(ectuo! al clien"ilor

acti$elor (i;e @n total acti$e !5a diminuat la &*J. Situa"ia !e redre!ea- @n anul 2. 2 cDnd rata acti$elor imo2ili-ate atin, o pondere de *'J, pe (ondul reducerii cu )J a ratei crean"elor 4i cu &J a ratei di!poni2ilit"ilor. Ni$elul ratei acti$elor circulante e!te de '#J datorit apari"iei unui nou element @n !tructura ne$oilor ciclice: !tocurile. ncepDnd cu ace!t an, mana,ementul 3otr4te renun"area la comerciali-are @n propor"ie de ..J pe 2a- de comand. / rat ridicat a imo2ili-rilor corporale !emnali-ea- un ri!c ridicat a!umat de ctre in$e!titori 5 ca urmare a lic3idit"ii !c-ute a ace!tor acti$e. n $ederea o2"inerii unui pro(it !ati!(ctor.n acela4i timp @n!, acti$itatea de in$e!tire a (o!t impu! de cerin"e le,ate de mo2ilitate, concreti-ate @n ac3i-i"ionarea unor miGloace de tran!port nece!are mana,ementului <@n acti$itatea de contractare> 4i per!onalului care tre2uie ! a!i,ure !er$ice5ul. Mai mult decDt atDt, @n anul 2..& !5a ac3i-i"ionat un teren pe care !5a ridicat o con!truc"iece urmea- a primi de!tina"ia de !pa"ii admini!trati$e 4i de pre-entare a utilaGelor de!tinate $Dn-rii. Ace!tea au a$ut drept con!ecin" mrirea ratei acti$elor imo2ili-ate cu % p.p. @n anul 2. & (a" de perioada precedent <anul 2. 2>.In$e!tirea din ultimul an de anali- !5a (cut prin e(orturi proprii, neimplicDnd, prin urmare apelarea la !olu"ii de (inan"are e;tern. R $ 6$#02ri"#r a (o!t de &J @n anul 2. 2 4i a cre!cut !emni(icati$ <cu 2J> @n anul 2. & cDnd !5a !ituat la ni$elul de *J.Stocurile de mr(uri au repre-entat ..J din totalul !tocurilor @n anul 2. 2. 1rin urmare acea!t cate,orie a acti$elor circulante nu de"ine @n !tructura ei elemente cu mi4care lent. n anul 2. & au (o!t ac3i-i"ionate o !erie de pie!e de !c3im2nece!are acti$it"ii de !er$ice, dar 4i a unor utilaGe utili-ate @n cadrul acti$it"ii de marEetin, <participarea la tDr,uri de pro(il>. Toate ace!te ac"iuni ale mana,ementului S.0. 0/NSTRU0T S.R.L !5au re(lectat la ni$elul indicatorilor (inanciari 4i printr5o cre4tere a duratei de de rota"ie a !tocurilor de la '* de -ile @n 2. . la ' de -ile @n 2. 2 4i la & -ile @n anul 2. &, concomitent cu o reducere a la & rota"ii @n 2. 2. 1rin urmare !e numrului de rota"ii de la % rota"ii @n 2. ., ' rota"ii @n 2.

poate deduce o rela"ie direct @ntre ponderea !tocurilor 4i ratele de rota"ie a ace!tora. R $ 0re n5e"#r (luctuea- @n limite mari pe parcur!ul perioadei anali-ate. Ni$elurile indicatorului delimitea- o cre4tere !emini(icati$ <de la )J @n anul 2. . la *.J @n anul 2. de & puncte procentuale @n anul 2. > urmat de o reducere ,radat @n urmtorii doi ani. 0re4terea

ponderii con!tituie un !emnal ne,ati$, acea!ta pre!upunDnd, printre altele, o putere redu! de a ne,ocia cu clien"ii, !au, un ca- mai ,ra$, o monitori-are de(ectuoa!a a opera"iunilor de @nca!are a

Pagina 25 din 58

Proiect la disciplina EVALUAREA AFACERII

pl"ilor. Dintr5un alt un,3i de $edere, creann"ele repre-int o imo2ili-are a re!ur!elor (inanciare ale @ntreprinderii "i prin urmare, cre4terea ponderii lor @n acti$ul total ar tre2ui ! !e con!tituie @ntr5 un !emnal de alarm la adre!a mana,ementului, 4i mai ale! atunci cDnd @n !tructura lor ! edelimitea- crean"e incerte.0lien"ii incer"i (ormea- o cate,orie ce de"ine o pondere de pDna la J din totalul crean"elor a,entului economic anali-at. 03iar 4i @n ace!te condi"ii e!te indicat luarea unor ma!uri care ! reduc la -ero ni$elul ace!tora. Durata de @nca!are a crean"elor a (luctuat, @nre,i!trDnd ni$elul minim de & de -ile @n anul 2. . "i cel ma;im de )* de -ile @n anul 2. 2. R $ 3i6/#ni9i"i$45i"#r a @nre,i!trat ni$elul cel mai ridicat @n anul 2. < *J>, dup care !5a diminuat la 2J @n 2. 2, aGun,Dnd la ni$elul de &J @n iunie 2. &. 6aloarea ridicat a ace!tei rate @nre,i!trat @n al doilea an de anali- re(lect o capacitate de plat 2un a @ntreprinderii, o premi! a !ol$a2ilit"ii ace!teia. Tendin"a de reducere nu o apreciem ca (iind ne,ati$, in conditiile @n care politica de in$e!tire a condu! la o cre4tere a $alorii S.0. 0/NSTRU0T S.R.L.

2.4.2. Anali!a ,# "c#" ii ," ,elo 2e 0inan.a e 2.4.3. Anali!a lic=i2i#-.ii $i ,ol%a6ili#-.ii
Ta2el nr. XXX Nr. crt. 1 2 $ Anali-a !ur!elor de (inan"are @n pre"uri i!torice 1erioada de anali- Speci(ica"ie 2. . 2. 2. 2 Rata !ta2ilit"ii (inanciare .,%'J 2#,22J +,'.J Rata autonomiei ,lo2ale .,%'J 2#,22J +,'.J Rata datoriilor pe termen !curt )), #J +&,+%J %2,#.J Rata datoriilor totale )), #J +&,+%J %2,#.J

iul.2. & ),' J ),' J %.,*)J %.,*)J

S$r20$2r 62r6e"#r 3e fin n5 re


2.,..J ..,..J %.,..J #.,..J '.,..J 2.,..J .,..J

V "#ri

Rata !ta2ilit"ii (inanciare Rata autonomiei ,lo2ale Rata datoriilor pe termen !curt Rata datoriilor totale
2. . 2. 2. 2 iul.2. &

Peri# 3

n "i@ $4

Anali2a ratei sta4ilit =ii .inanciare

Pagina 2# din 58

Proiect la disciplina EVALUAREA AFACERII

Indicatorul re(lect le,tura dintre capitralul permanent de care @ntreprinderea di!pune @n mod !ta2il pe o perioad mai mare de un an 4i patrimoniul total. Ace!t indicator e$eden"ia- importan"a relati$ a !ur!elor de (inan"are pe termen lun, 4i tre2uie corelat cu mrimea acti$elor pe termen lun,. n con!ecin" e;aminarea 2ilan"ului patrimonial de-$luie (aptul c trendul a!cendent @n $alori a2!olute conturat de imo2ili-rile corporale @n perioada 2. : iunie 2. & < cDnd !umele au (o!t de .&2*.&## mii lei @n 2. , de +.+)2.2'# mii lei @n 2. 2 4i de ..&' .+*+ mii lei @n anul 2. & > nu a (o!t @n!o"it de o cre4tere @n acela4i !en! a $alorii datoriilor pe termen lun,. De (apt, $aloarea celor din urm a (o!t -ero de5a lun,ul @ntre,ii perioade anali-ate, @n timp ce $alorile conta2ile ale imo2ili-rilor corporale au @nre,i!trat cre4teri de '%+,)&J @n anul 2. 2 (a" de 2. precedent. Rata autono!iei glo4ale Acea!ta repre-inta ponderea re!ur!elor proprii pe termen lun, @n total acti$. Indicatorul a atin! $aloarea cea mai mare @n anul 2. <2#,22J> dup care a !c-ut cu &'J @n 2. 2 4i 4i a cre!cut cu 2J @n luna iunie 2. &, cDnd a @nre,i!trat un ni$el de ),' J. Literatura de !pecialitate aprecia- ca, @n ,eneral, ni$elul de normalitate !e atin,e @n ca-ul unor $alori ce dep4e!c pra,ul de &&J, cu men"iunea c indicatorul e!te in(luen"at de !peci(icul (irmei 4i de politica (inanciar adoptat de mana,ementul (irmei. Ni$elul de re(erin" mai !u! men"ionat nu e!te atin!. Mai mult decDt atDt, ponderea capitalului propriu @n total acti$ urmea- un trend de!cendent @n ultimii doi ani. 0u toate ace!tea ace!tea, capitalul propriu e!te e,al cu cel permanent ceea ce @n!eamn a!i,urarea autonomiei (inanciare a (irmei. Rata datoriilor pe ter!en scurt Indicatorul re(lect ponderea datoriilor e;i,i2ile pe o perioad mai mic de un an, @n total acti$. Rata datoriilor totale Indicatorul m!oar importan"a relati$ a datoriilor indi(erent de perioada de e;i,i2ilitate. Rata e!te in(luen"at atDt de !peci(icul acti$it"ii de e;dploatare, cDt 4i de !tructurla de (inan"are a @ntreprinderii. 4i de &2,+2J @n iunie 2. & (a" de anul

Pagina 2$ din 58

Proiect la disciplina EVALUAREA AFACERII

n anul 2.

, ponderea datoriilor totale @n total acti$ a (o!t de +',' J. 1erioada imediat

urmtoare, re!pecti$ anul 2. 2 !5a !oldat cu o cre4tere a datoriilor totale, tendin" nu !5a men"inut @n 2. & cDnd indicatorul era de %.,*)J. Rata datoriilor totale !emni(ic o cre!tere a autonomiei (inanciare cu cDt !e @ndeprtea-a mai mult de ..J, re(lectDnd @n ace!t moment o reducere a @ndatorrii (irmei. n ca-ul anali-at 4i anume al S.0. 0/NSTRU0T S.R.L, ni$elurile ridicate aprecia- c re(lect o cre4tere a @ndatorrii (irmei.

2.4.3.1. An "i@ "i01i3i$45ii


Ta2el nr. XXX Nr. crt. Anali-a lic3idit"ii @n pre"uri i!torice 1erioada de anali- Speci(ica"ie 2. . 2. 2. 2 iul.2. & Rata lic3idit"ii curente !au .,2+ .,%% .,*# .,'+ ,enerale <Rlc> Rata lic3idit"ii rapide <te!tul .,2+ .,%% .,*2 .,2) acid> Rata lic3idit"ii la $edere .,.% .,2. ., ' .,.& a> Rata lic3idit"ii curente !au ,enerale <Rlc>:
Rlc = Acti$e curente Datorii curente

2 &

Lic3iditatea re(lect ma!ura @n care o2li,a"iile curente !unt acoperite pe !eama datoriilor e;i,i2ile @ntr5o perioad mai mica de un an. n cadrul anali-ei lic3idit"ii e!te recomandat reali-area compara"iei @ntre $alorile indicatorului la ni$el !ectorial 4i cel al (irmei anali-ate. ntrucDt nu de"inem a!emenea in(irma"ii, @n demer!ul no!tru ne $om re(eri doar la corela"ii ale indicatorilor o2"inu"i de S.0. 0/NSTRU0T S.R.L. n anul 2. . rata lic3idit"ii ,enerale a (o!t de de .,2+J re-ultat apreciat ca (iind relati$ !c-ut, (irma a(lDndu5!e @n al doile an de (unc"ionare. Un ni$el mai ridicat al indicatorului !5a o2"inut @n anul 2. cDnd nu !5au (cut in$e!ti"ii maGore. ncepDnd cu anul 2. 2 !e delimitea- un trend de!cendent <.,*# @n 2. 2 4i .,'+ @n iunie 2. &> ca urmare a politicii in$e!ti"ionale care pot periclita ec3ili2rului (inanciar.

Pagina 28 din 58

Proiect la disciplina EVALUAREA AFACERII

2> Rata lic3idit"ii rapide <te!tul acid>:


Rlr = Acti$e curente 5 Stocuri Datorii curente

Indicatorul e;prim capacitatea (irmei de a5!i onora o2li,a"iile curente din crean"e, di!poni2ilit"i 2ne4ti 4i in!trumente (inanciare pe termen !curt. 1rin eliminarea elementelor de !tocuri din cadrul acti$elor circulante, re-ultatul raportului !e men"ine la acela4i ni$el @n primii doi ani de anali-, @n timp ce @n urmatorii tendin"a ne(a$ora2il !e accentuea-K rata lic3idit"ii @n anul 2. 2 a (o!t de .,*2 iar @n anul 2. & de .,2). La acea!ta !e adau, 4i (aptul c @n cadrul crean"elor ar putea e;i!ta clien"i care ! nu54i onore-e datoriile ctre S.0. 0/NSTRU0T S.R.L. Literatura de !pecialitate aprecia- ca (iind normale $alorile indicatorilor cuprin!e @n inter$alul <.,% : >. c> Rata lic3idit"ii la $edere <imediate>:
Rl$ = Di!poni2ilitati 2ane!ti Datorii e;i,i2ile imediate

Lic3iditatea imediat aprecia- m!ura @n care o2li,a"iile pe termen !curt pot (i acoperite pe !eama celor mai lic3ide acti$e, re!pecti$ di!poni2ilit"ilor 2ne4ti 4i a in$e!ti"iilor (inanciare pe termen !curt. Ratele indicatorilor au (luctuat, @n! ni$elurile @nre,i!trate au (o!t (oarte !c-ute indicDnd o !itua"ie @n,riGortoare @n ceea ce pri$e!te onorarea o2li,a"iilor. Dac literatura de !pecialitate @ncadrea- @n limite normale $alorile cuprin!e @n inter$alul .,% : , (irma anali-at a o2"inut o rat de renta2ilitate de .,% @n anul 2. ., de .,2. @n anul 2. anul 2. 2 4i de .,& @n prima Gumtate a anului 2. &. , ., ' @n

2.4.3.1. An "i@ 6#"! 9i"i$45ii


Ta2el nr. XXX Anali-a !ol$a2ilit"ii Nr. crt. 1 2 Speci(ica"ie Rata !ol$a2ilit"ii ,enerale Rata !ol$a2ilit"ii patrimoniale 2. . 1#01 1#00 1erioada de anali- 2. 2. 2 1# 6 1#21 1#00 1#00 iul.2. & 1#2$ 1#00

Pagina 2% din 58

Proiect la disciplina EVALUAREA AFACERII

Ni$elul indicatorilor

S#"! 9i"i$ $e
,*. ,.. .,*. .,.. 2. . 2. 2. 2 iul.2. & 1erioada de anali-

Rata !ol$a2ilit"ii ,enerale Rata !ol$a2ilit"ii patrimoniale

Sol$a2ilitatea unei @ntreprinderi poate (i m!urat cu aGutorul ratei !ol$a2ilit"ii ,lo2ale <R!,>:
R!, = Acti$e totale Datorii totale

Rata solva4ilita=ii generale Sol$a2ilitatea ,eneral re(lect m!ura @n care acti$ele totale pot acoperi datoriile totale ale (irmei. Unii anali4ti !ituea- ni$elul minim al ace!tei rate la ,'. Situa"iile (inanciare ale S.0. 0/NSTRU0T S.R.L e$iden"ia- atDt lip!a creditelor 2ancare pe termen !curt cDt 4i a celor pe termen lun,. AGu!trile adu!e la 2ilan" nu au condu! la modi(icri ale ni$elului datoriilor pe termen lun, re,a!ite @n documentele conta2ile ale (irmei. 1rin urmare !uma datoriilor pe termen !curt coincide cu cea a datoriilor totale. 1onderea cea mai mare @n cadrul o2li,a"iilor cu termene de e;i,i2ilitate un an e!te de"inut de (urni-orii de imo2ili-ri @n perioada 2. 252. & cDnd !5a du! o politic de in$e!tire ma!i$ !uportate @n @ntre,ime din e(orturi proprii.

Pagina 3& din 58

Proiect la disciplina EVALUAREA AFACERII

2.4.4. Anali!a 4e,#i"nii pe 6a!a a#elo 2e o#a.ie


Ta2el nr. XXX Anali-a ratelor de rota"ie @n pre"uri i!torice 1erioada de anali- Speci(ica"ie 2. . 2. 2. 2 iul.2. & Numrul de rota"ii ale acti$elor % ' & 2 circulante Durata unei rota"ii a acti$elor '* %2 ' & circulante Numrul de rota"ii ale !tocurilor 5 5 &) ' Durata unei rota"ii a !tocurilor 5 5 ) '' Numrul de rota"ii ale crean"elor ,') *,#+ &,+% 2,)2 Durata unei rota"ii a crean"elor & #' )* #2

Nr. crt.

2 & ' * #

R#$ 5i

0$i!e"#r 0ir02" n$e Derularea acti$it"ii curente e!te a!i,urat de proce!e economice prin care !e a!i,ur

tran!(ormare elementelor de acti$e circulante @n $alori de @ntre2uin"are. Ratele de ,e!tiune !e (olo!e!c pentru aprecierea ni$elului de utili-are a re!ur!elor a(late la di!po-i"ia @ntreprinderii. Rota=ia activelor circulante 6ite-a de rota"ie a acti$elor circulante !e @ncadrea- @n cate,oria indicatorilor de e(icien" ce re(lect !c3im2rile inter$enite @n acti$itatea @ntreprinderii <@n mod deo!e2it @n acti$itatea de e;ploatare>. Din in(orma"iile pre-entate @n ta2elul de mai !u! !e poate o2!er$a c numrul de rota"ii ale acti$elor circulante !5a @nGumt"it @n anul 2. <' rota"ii> (a" de 2. . <% rota"ii>. n anul ce a urmat !cderea $ite-ei de rota"ie a acti$elor circulante a (o!t mai lent <& rota"ii>. 1Dn @n luna iunie a anului 2. & acti$ele circulante au @nre,i!trat un numr de 2 rota"ii. ncetinirea $ite-ei de rota"ie !5a datorat cre4terii !oldului mediu al acti$elor circulante @ntr5un ritm !uperior celui al ci(rei de a(aceri. Su2 a!pect ,eneral, reducerea numrului de rota"ii !emni(ic o diminuare a e(icien"ei utili-rii elementelor de acti$e circulante. Rota=ia stocurilor Indicatorul permite anali-a !tocurilor prin pri!ma lic3idit"ii interne a @ntreprinderii. 0re4terea duratei de rota"ie a !tocurilor e!te con!ecin"a dinamicii acti$it"ii S.0. 0/NSTRU0T S.R.L, dar 4i a modi(icrii politicii comerciale @ntreprin!e de mana,ement ca urmare a !emnalelor $enite de pe pia"a produ!ului.

Pagina 31 din 58

Proiect la disciplina EVALUAREA AFACERII

6Dn-are pe 2a- de comand a a$ut drept e(ect ine;i!ten"a !tocurilor @n anuu 2. . 4i 2. .ncepDnd cu anul 2. 2 (irma a (o!t ne$oit ! aduc !c3im2ri @n modalitatea de comerciali-are. S5a impu! nece!itatea con!tituirii unor !tocuri de pie!e de !c3im2. Mai mult decDt atDt, promo$area produ!elor prin participarea la tDr,uri 4i e;po-i"ii de pro(il, a a$ut impact a!upra duratei rota"iei !tocurilor @n !en!ul cre4terii ace!tora. 1rin urmare apreciem c tendin"a ni$elului indicatorului e!te una normal 4i c @n pre-ent nu ridic !emnale de alarm. Accentuarea !porit a concuren"ei pe pia"a de pro(il (ace impetuo! nece!ar recur,erea la metode de marEetin, precum 4i cele adoptate de a,entul comercial anali-at, cu acceptarea tuturor con!ecin"elor care decur, din ace!te ac"iuni: o imo2ili-are de !tocuri, cre4terea unor cate,orii de c3eltuieli. n $iitor continuarea politicii comerciale conturate @n ultima perioad de anali- !u,erm a !e (ace @n condi"iile unei anali-e 4i pre$i-ionri a !tocurilor optime. R#$ 5i 0re n5e"#r Rota"ia crean"elor !5a @ncetinit de la an la an @ncepDnd cu 2. . < pDn la )* de -ile @n anul 2. 2. Indicatorul nu ar tre2ui ! di(ere cu mult (a" de $aloarea medie a ramurii. Nu di!punem de in(orma"ii pri$ind $alorile !ectoriale medii pentru a (ace compara"ia @ntre ace!tea 4i tendin"ele @nre,i!trate la ni$elul S.0. 0/NSTRU0T S.R.L. Din ace!t moti$ $om interpreta doar datele re-ultate @n urma aplicrii rela"iilor de calcul !peci(ice la po-i"iile din !itua"iile (inanciare ale a,entului economic anali-at. 0re4terea duratei de plat a clien"ilor indic o maGorare a capitalului 2locat @n crean"e ce poate ,enera pro2leme @n ac3itarea o2li,a"iilor curente. 2.4.5. Anali!a a#elo 2e 0inan.a e
Ta2el nr. 2.'.*. Anali-a ratelor de (inan"are @n pre"uri i!torice 1erioada de anali- Speci(ica"ie 2. . 2. 2. 2 iul.2. & Rata marGei de !ecuritate 5 ),+# 52,*) 5)#, + 5 )#,.. Rata de (inan"are a nece!arului de (ond de %%,#. %,#2 #*,2* + ,#* rulment 5' . 5 5 Rata de (inan"are a acti$elor ciclice de

,') rota"ii> 4i pDn @n

2. 2 <2,)2 rota"ii>. 0oncomitent a cre!cut durata unei rota"ii a crean"elor de la & de -ile @n 2. .,

Nr. crt.

2 &

Pagina 32 din 58

Proiect la disciplina EVALUAREA AFACERII e;ploatare Rata de acoperire a capitalului in$e!tit Rata (inan"rii nece!arului de (ond de rulment din e;ploatare pe !eama creditelor de tre-oreri

' *

5' .

2 .

2.4.1. Anali!a en#a6ili#-.ii


n anali-a economico5(inanciar a (irmei, ratele de renta2ilitate permit e(ectuarea de compara"ii @n !pa"iu, precum 4i (a" de anumite norme !au !tandarde ela2orate 4i acceptate de or,ani!mele de !pecialitate. n (unc"ie de elementele luate @n calcul, teoria 4i practica economic operea- cu mai multe (orme de e;primare a renta2ilit"ii. =iecare indicator are o putere in(orma"ional proprie @ndeplinind o (unc"ie !peci(ic @n acti$itatea practic de ,e!tionare a capitalului 4i pla!amentelor de capital. Ratele de renta2ilitate !unt con!truite, @ntr5o manier ,eneral, prin raportarea unui re-ultat (ie la un ( u; de acti$itate, (ie la un !toc. 6arietatea indicatorilor implica"i @n calcul (ac po!i2il determinarea unui numr, practic nelimitat, de rate ale renta2ilit"ii. E!en"ial pentru anali-a (inanciar e!te con!truirea unui !i!tem de rate opera"ional, care prin !tructur 4i con"inut ! e;prime un in!trument de lucru util, opera"ional 4i per(ormant.

,
Ta2el nr. 5 lei 5 2012 %.+)).*.'.... #.*+&.'#'.... 2.22#..'..... *. '%.2)#.... 2. &.. &#.... 2.++..&2%.... .*'..+%'.... .*'..+%'.... *,&. *,&. 1#*3&"*8#&*3#" 1"*3$"*2&%*88$ 11.84

In3i0 $#ri 0A 03eltuieli a(erente 0A 1ro(itul a(erent 0A Acti$ total 1ro(it 2rut 0apital propriu 1ro(it net 6enituri totale Indicele mediu al preturilor de $Dn-are <J> Indicele mediu al co!turilor de $Dn-are <J> CA recalculata 6>1p&: C5eltuieli recalculate a.erente CA 6>1c&: R $ ren$ 9i"i$45ii 0#%er0i "e :>;

2010 '. &2.)%#.... '. ..+%2.... 22.2.'.... .).'.)*'.... ' .+ #.... #.2%..... ).+&%.... ).+&%....

0.&4

2011 &.&.2..*'.... .+) .%)..... .* .. #'.... '.&#&.)&#.... .' &.&.#.... .22).*''.... .2 &.2##.... .2 &.2##.... 22,*. 22,*. 1&*858*81%*5%2 %#2*#&3 11.3&

Pagina 33 din 58

Proiect la disciplina EVALUAREA AFACERII R $ ren$ 9i"i$45ii re62r6e"#r 0#n62% $e :>; R $ ren$ 9i"i$45ii e0#n#%i0e :>; R $ ren$ 9i"i$45ii fin n0i re :>; 0.&4 2.1, &,.82 12.81 32.3, ,8.-8 13.43 14.0&&.-2

R $ ren$ 9i"i$45ii 0#%er0i "e Acea!t rat e;prim e(icien"a acti$it"ii comerciale a @ntreprinderii 4i a!i,ur le,tura dintre pro(it 4i ci(ra de a(aceri net. =ormula de calcul a ratei renta2ilit"ii comerciale e!te:

RM9 A
Unde: RM2 L rata marGei 2rute din $Dn-ri 1. L pro(itul opera"ional 0A L ci(ra de a(aceri n anul 2. 2, comparati$ cu anul 2.

P# B100 C

, !e con!tat o maGorare a ratei marGei 2rute din ,+.J>.

$Dn-ri cu .,')J. Acea!t cre4tere !e datorea- in(luen"ei po-iti$e ale !tructurii produc"iei $Dndute <R.,')J> 4i, @n principal, a modi(icrii pre"ului de $Dn-are <R In(luen"a po-iti$ a !tructurii produc"iei $Dndute de R.,')J a!upra ratei marGei 2rute din $Dn-ri e!te e;plicat prin cre4terea ponderii produ!elor cu pro(ita2ilitate mai mare decDt media pe @ntreprindere a anului 2. , re!pecti$ ,&*J. Modi(icarea pre"ului de $Dn-are @n !en!ul cre4terii ace!tuia e!te !u!"inut de @m2unt"irea politicii comerciale a @ntreprinderii. 0re4terea ratei marGei 2rute din $Dn-ri a (o!t determinat de in(luenta ne,ati$ a co!turilor de produc"ie, @n pondere de : contri2uit la cre4terea c3eltuielilor. R $ ren$ 9i"i$45ii re62r6e"#r 0#n62% $e n literatura de !pecialitate !e re,!e4te 4i !u2 denumirea de renta2ilitatea co!turilor. A4a dup cum re-ult din denumire, caracteri-ea- e(icien"a co!turilor. In acti$itatea practic pre-int importan" @n e!timarea 4i ne,ocierea pre"urilor de $Dn-are a produ!elor !au tari(elor pentru pre!tri de !er$icii. De a!emenea, permite po-i"ionarea produ!elor !u2 a!pectul renta2ilit"ii (a" de media pe @ntreprindere. ,+.K @n principal datorit cre4terii in(la"iei, care a

Pagina 3" din 58

Proiect la disciplina EVALUAREA AFACERII

Elementele de calcul al ratei renta2ilit"ii re!ur!elor con!umate !unt Re-ultatul a(erent ci(rei de a(aceri 4i re!pecti$ c3eltuieli a(erente ci(rei de a(aceri.

Rr0 A
unde

RE B100 C1e

Rrc L rata renta2ilit"ii re!ur!elor con!umate RE L re-ultatul e;ploatrii 03e L c3eltuieli de e;ploatare Rata renta2ilit"ii re!ur!elor con!umate a @nre,i!trat @n anul 2. 2 o u4oar cre4tere (a" de anul 2. @n pondere de .,#2. 0re4terea ratei renta2ilit"ii re!ur!elor con!umate e!te determinat de in(luen"ele po-iti$e ale !tructurii produc"iei $Dndute <R.,#2J> 4i a modi(icrii pre"ului de $Dn-are <R *,.*J>. Modi(icarea !tructurii produc"iei $Dndute !e 2a-ea- pe cre4terea ponderii produ!elor cu o renta2ilitate mai mare decDt media pe @ntreprindere a anului 2. . 0re4terea co!tului de di!tri2u"ie, a c3eltuielilor cu per!onalul an,aGat, c3eltuielilor de tran!port au determinat o cre4tere a co!tului produ!elor comerciali-ate, acea!ta cre4tere a$Dnd o in(luen" ne,ati$ a!upra ratei renta2ilit"ii re!ur!elor con!umate, @n procent de : *,.*. E$olu"ia pre"ului de $Dn-are a condu! la cre4terea ratei renta2ilit"ii re!ur!elor con!umate cu R *,.*J. R $ ren$ 9i"i$45ii e0#n#%i0e Rata renta2ilit"ii economice re(lect corela"ia dintre un re-ultat economic 4i miGloacele economice <capitalul> an,aGate pentru o2"inerea ace!tuia. Acea!t rat caracteri-ea- e(icien"a elementelor materiale an,aGate @n acti$itatea (irmei. /p"iunea pentru o a!t(el de rat e!te dat de (aptul c @ntre,ul capital (olo!it de (irm e!te in$e!tit @n elementele de acti$, care, @ntr5o (orm !au alta, direct !au indirect, contri2uie la o2"inerea pro(itului. Rata renta2ilit"ii economice pre-int importan" @n ,e!tionarea capitalului, @n dimen!ionarea e(orturilor pentru o2"inerea unui anumit pro(it @n raport de re-ultatele concuren"ei !au di(erite mrimi normati$e !peci(ice domeniului @n care (unc"ionea- (irma.

Pagina 35 din 58

Proiect la disciplina EVALUAREA AFACERII

In calculul ratei renta2ilit"ii economice, la numrtor !e poate utili-a re-ultatul e;ploatrii <re-ultatul a(erent ci(rei de a(aceri>, !au e;cedentul 2rut din e;ploatare, iar la numitor miGloacele economice totale <acti$ul total !au o parte a ace!tuia>. Rata renta2ilit"ii economice e!te independent de !tructura (inanciar <,radul de @ndatorare>, politica (i!cal de impo-itare a pro(itului, precum 4i de elernentele e;traordinare.

Re L
unde

RB B100 A$

Re L rata renta2ilit"ii economice 17 L pro(itul 2rut At L acti$e totale

Modi(icarea ratei renta2ilit"ii economice !e e;plic prin pri!ma celor doi (actori direc"i: $ite-a de rota"ie a acti$ului total <0A C At> 4i rata renta2ilit"ii comerciale, a crei anali- poate (i apro(undat prin intermediul celor trei (actori indirec"i < !tructura produc"iei $Dndute, pre"urile medii de $Dn-are unitare, 4i co!turile totale>. Situa"ia !ociet"ii pre!upune !cderea ratei renta2ilit"ii economice cu %,&2J. Acea!ta pre!upune o diminuare a e(icien"ei capitalului economic alocat acti$it"ii producti$e. E$olu"ia renta2ilit"ii economice e!te determinat de in( uen"a celor doi (actori ce ac"ionea- @n !en!uri 4i cu inten!it"i di(erite. 6ite-a de rota"ie a acti$elor, (actor primar cantitati$, in( uen"ea- renta2ilitatea economic @n !en! ne(a$ora2il, ,enerDnd o diminuare a ace!teia cu acti$ mai mare. Diminuarea $ite-ei de rota"ie e!te cau-at de cre4terea acti$elor totale @ntr5un ritm !uperior cre4terii ci(rei de a(aceri <2'+, 2J U ' ,&&J>. 0i(ra de a(aceri e!te dependent atDt de (actori interni (irmei <,radul de dotare te3nic, ,radul de u-ur !au moderni-are a dotrii te3nice, modul de or,ani-are al acti$it"ii>, cDt 4i de (actori e;terni <concuren"a, inten!itatea ace!teia, ,radul de ri$alitate @n !ector, raportul cereriiCo(ertei, con(ormarea cu ceea ce dore!c clien"ii de la !er$iciile unui operator>. Acti$ul total, implicit !tructura ace!tuia, e!te in( uen"at de (actorii te3nico Yeconomici, inten!itatea capitali-rii, re,lementrile Guridice, natura rela"iilor cu partenerii de a(aceri, mrimea ),2.J, ca urmare a diminurii ace!teia cu ,% . Acti$ele a$Dnd o $ite- de rota"ie mai mic, implic o durat de utili-are a elementelor de

Pagina 3# din 58

Proiect la disciplina EVALUAREA AFACERII

@ntreprinderii, (actorii conGuncturali. 0re4terea acti$ului total !e datorea- in$e!ti"iei reali-ate @n anul 2. 2 pentru ac3i-i"ia unui teren 4i a unor in!tala"ii te3nice 4i ma4ini. Al doilea (actor care in( uen"ea- renta2ilitatea economic e!te rata renta2ilit"ii comerciale. 0re4terea ace!teia cu .,#%J are o in(luen" ne(a$ora2il, a!upra ratei renta2ilit"ii economice, @n !en!ul cre4terii ace!teia cu .,%%J. R $ ren$ 9i"i$45ii fin n0i re Renta2ilitatea (inanciar e!te un indicator prin pri!ma cruia po!e!orii de capitaluri aprecia- e(icien"a in$e!ti"iilor lor, re!pecti$ oportunitatea men"inerii ace!tora. ntr5un !i!tem concuren"ial dat, o @ntreprindere tre2uie ! !e de-$olte, ! in$e!tea!c, iar acea!t in$e!ti"ie tre2uie (inan"at. De!eori, (inan"area pre!upune 4i con!olidarea capitalului propriu, (ie prin contri2u"ia ac"ionarilor e;i!ten"i, (ie a unor noi ac"ionari. Incita"ia la in$e!ti"ii e!te condi"ionat de remunerarea con$ena2il a capitalului propriu. n plu!, dac rata de remunerare e!te ridicat, ac"ionarii accept cu u4urin" ! la!e o parte din pro(itul lor la di!po-i"ia @ntreprinderii, a!i,urDnd a!t(el miGloace de cre4tere. 1entru mana,eri, renta2ilitatea (inanciar repre-int un o2iecti$ (undamental, o condi"ie e!en"ial a !trate,iei lor de men"inere a puterii. Renta2ilitatea (inanciar e;prima corela"ia dintre pro(it 4i capitaluri @n calitatea lor de !ur!e de (inan"are a acti$it"ii @ntreprinderii. Ace!t indicator m!oar, @n mrime relati$, remunerarea capitalurilor ac"ionarilor adu!e ca aport, !au a pro(itului net l!at la di!po-i"ia (irmei pentru auto(inan"are. Rata e;prim, @n ca-ul @n care e;erci"iul (inanciar !e @nc3eie cu pro(it, corela"ia dintre ace!ta, ca $enit al ac"ionarilor 4i capitalurile proprii ale @ntreprinderii. Rata renta2ilit"ii (inanciare !e determin pe 2a-a rela"iei: R( L unde R( L rata renta2ilit"ii (inanciare 1n L pro(itul net Ip L capitalul propriu n perioada anali-at !e o2!er$ o diminuare a renta2ilit"ii (inanciare de la )%,#%J la **,#2J, deci !5a @nre,i!trat o di(erit. !cdere a e(icien"ei capitalurilor proprii cu '&,.# puncte procentuale. Acea!t e$olu"ie a (o!t cau-at de cei trei (actori de in( uen" care au ac"ionat @n !en!

PN B100 C/

Pagina 3$ din 58

Proiect la disciplina EVALUAREA AFACERII

6ite-a de rota"ie a acti$ului total <6tCAt> in( uen"ea- @n !en! ne,ati$ rata renta2ilit"ii (inanciare, determinDnd o diminuare a e(icien"ei ace!tora, cu *%,*.J. Ace!t (apt arat !cderea e(icien"ei de utili-are a acti$elor. =actorul de multiplicare a condu! la cre4terea ratei renta2ilit"ii (inanciare cu 2 ,+2J. Diminuarea $ite-ei de rota"ie a acti$ului total <de la &.*,*#J, @n anul 2. , la 2',' J, @n anul 2. 2> 4i cre4terea (actorului de multiplicare la ) ,%%J @n anul 2. 2 comparati$ cu anul 2. in!tala"ii te3nice 4i ma4ini>. A treilea (actor de in( uen", e!te pro(itul net la un leu $enituri. De!cre4terea ace!tuia cu .,)2J a a$ut o in( uen" ne(a$ora2il a!upra ratei renta2ilit"ii (inanciare, determinDnd deteriorarea ace!teia cu #,2% J. Ace!t a!pect e$iden"ia- o diminuare a e(icien"ei e;ploatrii acti$it"ii. Redre!area ratei renta2ilit"ii (inanciare pre!upune: cre4terea pro(itului la un leu $enituriK @m2unt"irea permanent a !tructurii capitalului permanent @n (a$oarea celui propriu 4i (olo!irea e(icient a celui @mprumutatK cre4terea e(icien"ei acti$ului totalK cre4terea renta2ilit"ii (irmei prin ma;imi-area re-ultatelor 4i minimi-area re!ur!elor (olo!ite prin @m2unt"irea calit"ii, cre4terea @n acord cu cerin"ele pie"ei, reducerea co!turilor, per(ec"ionarea pre,tirii per!onalului, etc. , !e datorea- in$e!ti"iilor reali-ate, @n decur!ul anului 2. 2, @n imo2ili-ri corporale <terenuri,

2.4.1. Anali!a ec=ili6 "l"i 0inancia .


Nr. crt. Anali-a =R, N=R, TN @n pre"uri i!torice 1erioada de anali- Speci(ica"ie 2. . 2. 2. 2 =ond de rulment patrimonial <0apital 5 .&)+.++2 5'2..#%' 5*.+)&.* 2 permanent5Acti$e imo2ili-ate> =ond de rulment patrimonial <Acti$e 5 .&)+.++2 5'2..#%' 5*.+)&.* 2 circulante5Datorii pe termen !curt> =ond de rulment propriu 5 .&)+.++2 5'2..#%' 5*.+)&.* 2 =ond de rulment @mprumutat . . . Nece!arul de (ond de rulment <N=R> 5 .** .%&% 5 . .&&' 5+.#)#.)+. <Ac5Di!poni2ilit"i>5/2li,a"ii pe termen !curt Nece!arul de (ond de rulment <N=R> <StocuriR0rean"e>5<Dt!50redite pe termen 5 .** .%&% 5 . .&&' 5+.#)#.)+. !curt>

iul.2. ' 5%.* *..2' 5%.* *..2' 5%.* *..2' . 5)..*..++2 5)..*..++2

2 & ' * #

n decur!ul @ntre,ii perioade anali-ate (ondul de rulment a (o!t ne,ati$.


Pagina 38 din 58

Proiect la disciplina EVALUAREA AFACERII

2.5. DIAGNOSTIC O)ERATIONAL7TE>NIC


S.0. 0/NSTRU0T S.R.L are ca o2iect de acti$itate comertul cu utilaGe !i con!uma2ile pentru tamplaria termoi-olanta . 1entru intele,erea modului de de!(a!urare a acti$itatii !ocietatii !e impune detalierea ace!teia pe proce!e !i acti$itati in ordinea lor lo,ica :

primirea comen-ii de la clienti K lan!area comen-ii catre (urni-ori K importul produ!elor K di!tri2uirea catre clienti K a!i,urarea !er$ice5lui K

2.1. )UNCTE TARI5 )UNCTE SLA'E. O)ORTUNITATI SI RISCURI


2.1.1. )"nc#e #a i ,i p"nc#e ,la6e 2.-.1.1. D#%eni2" 0#%er0i " P2n0$e f#r$e C 2@e . Ine;i!ten"a unor !pa"ii . =irma nu de"ine con!truc"ii. neutili-ate. 2. 0re4terea $olumului 2. De-$oltarea !ectorului $Dn-rilor. con!truc"iei de locuin"e 4i amenaGri. &. 1articipare la e;po-i"ii &. Nece!itatea de a !e (ace tot de pro(il. mai cuno!cut pe pia". Efe0$ . 03eltuieli redu!e. 2. 0re4terea $Dn-are. $eniturilor din

&. 0unoa4terea pre(erin"elor cumprtorilor, !electarea celor mai cutate produ!e din ,ama celor pe care le de!(ace. '. Acti$itate de '. 0re!terea productiei. '. 0re4terea $eniturilor din marEetin, de-$oltat. $Dn-ri, re!pecti$ maGorarea 0A. *. Rela"ii comerciale *. 1racticarea unor pre"uri *. =ideli-area clien"ilor. 2une cu clien"ii. atracti$e 4i termene plat (a$ora2ile. #. 1returi mai 2une decDt #. Diminuarea co!turilor de #. =ideli-area clien"ilor ale concurentei. produc"ie. P2n0$e 6" 9e C 2@e Efe0$ #. Lip!a unei re"ele de #. Mana,ementul nu !5a #. ncetinirea maGorarii ci(rei de di!tri2u"ie preocupat de (ormarea unor a(aceri. canale de di!tri2utieK di!per!ia clien"ilor

Pagina 3% din 58

Proiect la disciplina EVALUAREA AFACERII

2.-.1.2. D#%eni2" re62r6e 2% ne P2n0$e f#r$e . 0re!terea producti$itatii muncii. 2. 0onditii mai 2une de munca (ata de concurenti. &. Si!tem de 2ene(icii acordate per!onalului. *. =luctuatie redu!a de per!onal. C 2@e Efe0$ . 1re!tarea de ore . 0re!terea e(icientei. !uplimentare. 2. Dotare te3nico5materiala 2. 0re!terea producti$itatii muncii. core!pun-atoare. &. 0re!terea producti$itatii &. 1o!i2ilitatea moti$arii muncii< in (unctie de !e-on>. per!onalului. *. =ideli-area !alaria"ilor. *. 1o!i2iliateta unei cali(icari la locul de munca.

#. 0orelarea !alariului cu #. 0re!terea producti$itatii. #. 0re!terea e(icientei in munca. re-ultatele muncii. +. E;i!tenta !i aplicarea +. E$itarea accidentelor de +. De!(a!urarea acti$itatii in unor norme de protectia munca. conditii !i,ure de munca. muncii. P2n0$e 6" 9e &. Selectie redu!a per!onalului. C 2@e Efe0$ a &. Intere! redu! din partea &. 03eltuieli !uplimentare mana,ementuluii ,eneral. cali(icarea per!onalului.

cu

2.-.1.3. D#%eni2" % n De%en$)2"2i P2n0$e f#r$e C 2@e Efe0$ '.Structura deci-ionala './rientarea prioritara !pre '.0re!terea ponderii deci-iilor orientata !pre (unctiile de pro2lemele pre!ante ale tactice !i in (elul ace!ta, or,ani-are !i antrenare. (irmei. ampli(icarea dimen!iunii operationale a mana,ementului *.Re!pectarea cerintelor de *.0unoa!terea *.Rapiditate in aplicarea !i rationali-are a deci-iilor. in!trumentarului deci-ional. adaptarea deci-iilor. #. Aplicarea unui Structur ierar3ic plan =lu; in(orma"ional e(icientK mana,ement participati$ 4i moti$area per!onalului proacti$ P2n0$e 6" 9e C 2@e Efe0$ *.0ontinut de(icitar al *.Atentie !ca-uta acordata *.Am2i,uitati !i con(u-ii documentelor a!pectelor de actuali-are a ace!tor e;ercitarea atri2utiilor or,ani-atorice documente .

in

Pagina "& din 58

Proiect la disciplina EVALUAREA AFACERII

C /. 3. EVALUAREA S.C. CONSTRUCT S.R.L.


3.1. EVALUAREA S.C. CONSTRUCT S.R.L. 'AZAT( )E METODE )ATRIMONIALE ? /e#o2a ac#i%"l"i ne#
1rin metoda AN0 !e calculea- $aloarea capitaluliu a!ocia"ilor 4i nu $aloarea capitalului in$e!tit. AN0 re(lect o $aloare de control, re!pecti$ o $aloare de control a capitalului a!ocia"ilor deoarece cumprtorul are po!i2ilitatea de a 3otrD $Dn-area unor acti$e !au a tuturor acti$elor ac3i-i"ionate.

3.1.1. De60riere %e$#3ei 0$i!2"2i ne$


Metodele patrimoniale !unt con!iderate drept unicele care pot !ati!(ace cerin"ele de o2iecti$itate impu!e de o e$aluare pertinent. A2ordare 2a-at pe acti$e, cuno!cut 4i !u2 denumirea de a2ordare patrimonial, a2ordarea pe 2a- de co!turi 4i a2ordarea prin co!tul de @nlocuire, con!t @n corectarea $alorilor conta2ile ale acti$elor indi$iduale 4i datoriilor @ntreprinderii @n !en!ul tran!(ormrii ace!tora @n $alori de pia". n acea!t a2ordare !unt inclu!e dou metode de e$aluare: metoda acti$ului net corectat <AN0> metoda $alorii de lic3idare !au acti$ului net de lic3idare <ANL>. Standardul de e$aluare ANE6AR SE6 pre-int @n cadrul a2ordrii 2a-ate pe acti$e patrimoniale cDte$a dintre caracteri!ticile ace!tor metode de e$aluare cum ar (i: a2ordarea 2a-at pe acti$e e!te (undamentat pe principiul !u2!titu"iei: un acti$ nu $alorea- mai mult decDt co!tul de @nlocuire al tuturor pr"ilor !ale componenteK @n derularea a2ordrii 2a-ate pe acti$e, 2ilan"ul 2a-at pe co!turi e!te @nlocuit cu 2ilan"ul ce re(lect toate acti$ele, corporale 4i necorporale, 4i toate datoriile la $aloarea lor de pia" !au la alt $aloare curent adec$atK daca e$aluarea nu e!te (cut pe 2a-a ipote-ei de continuare a acti$it"ii, acti$ele tre2uie e$aluate pe 2a-a $alorii de pia" !au de lic3idare, @n (unc"ie de inter$alul de timp la di!po-i"ia @ntreprinderii pentru $Dn-area acti$elor. Acti$ul net corectat !e determin ca di(eren" @ntre total acti$e 4i datorii totale e$aluate la $aloarea lor de pia" !au la o $aloare curent adec$at.
Pagina "1 din 58

Proiect la disciplina EVALUAREA AFACERII

1entru e$aluarea elementelor patrimoniale de acti$, prin metoda AN0, pot (i (olo!ite modalit"i care !e @ncadrea- @n cele trei a2ordri cla!ice: 5 5 5 prin compara"ia de pia" pe 2a- de $enit pe 2a- de co!turi.

Metode 2a-ate pe $enit: metoda a$antaGului de pro(itK metoda contri2u"iei la $aria"ia pro(ituluiK metoda economiei de rede$en"K metoda economiei de co!turi. n cate,oria modalit"ilor 2a-ate pe co!turi !e includ: co!tul de @nlocuire netK co!tul de recon!truc"ie net <metoda co!tului crerii>. Metode de e$aluare 2a-ate pe compara"ia de pia": metoda co!tului de cumprareK metoda a!imilrii.

Modalit"ile de e$aluare a principalelor cla!e de acti$e din 2ilan"ul @ntreprinderii: . E$aluarea terenurilor Se impune ca e$aluarea ace!tor 2unuri ! (ie (cut de per!oane cu cali(icare 4i e;perien" @n domeniu. 1mDntul con!tituie o parte important a a$u"iei lumii. 1mDntul e!te 2a-a tuturor, e!te un 2un 4i o !ur! de 2un!tare. 6aloarea pmDntului e!te un concept economic: (iecare parcel e!te unic @n (elul ei prin locali-are 4i compo-i"ieK terenul e!te imo2il din punct de $edere (i-icK o(erta de pmDnt e!te (initK pmDntul e!te util oamenilor. Terenurile !e e$aluea- @n $arianta celei mai 2une utili-ri. n ace!t mod tre2uie @ndeplinite !imultan patru condi"ii:

Pagina "2 din 58

Proiect la disciplina EVALUAREA AFACERII

permi! le,alK po!i2il (i-icK (e-a2il (inanciarK ma;im pro(ita2il. Standardele de e$aluare de(ine!c, utili-ea- 4i recomand 4a!e metode de e!timare a

$alorii terenurilor: metoda compara"iei directe <$Dn-rilor>K metoda reparti-rii <alocrii>K metoda e;trac"ieiK metoda parcelriiK metoda $alorii re-idualeK metoda capitali-rii rentei (inanciare. 2. E$aluarea con!truc"iilor E$aluarea con!truc"iilor e;i!tente @n incinta unei @ntreprinderi depinde, @n cea mai mare m!ur, de utilitatea lor pentru acti$itatea producti$. nainte de !electarea metodei de e$aluare tre2uie ! !e anali-e-e tr!turile cldirilor care au cea mai mare pondere @n proce!ul de produc"ie, ! !e cunoa!c con!truc"iile !peciale 4i in!tala"iile te3nice la cldirea de 2a-, pentru c ace!tea $or (i e$aluate @n mod di!tinct. Anali-a con!truc"iilor !e de!(4oar @n cinci etape, a!t(el @ncDt re-ultatul ! conduc la o $aloare re-ona2il: anali-a !itua"iei !cripticeK $eri(icarea !trii con!truc"iilorK anali-a con!truc"iilor prin: metoda co!turilor, compara"iei, de randamentK de!crierea con!truc"iilorK conclu-iile e$alurii. &. E$aluarea ec3ipamentelor Ec3ipamentele cuprin!e @n acti$ele imo2ili-ate din 2ilan"ul conta2il !unt: ma4ini, utilaGe, in!tala"ii, aparate, alte o2iecte 4i acce!orii. Ace!tea alturi de con!truc"ii repre-int componenta miGloace (i;e a patrimoniului unei !ociet"i comerciale.

Pagina "3 din 58

Proiect la disciplina EVALUAREA AFACERII

1entru identi(icarea 4i in$entarierea ec3ipamentelor !e utili-ea- dou proceduri: macro5identi(icareaK micro5identi(icarea.. Macro5identi(icarea con!t @n e$iden"ierea rolului te3nico5(unc"ional 4i economic al cate,oriilor de miGloace (i;e mo2ile ce contri2uie la capacitatea proiect a @ntreprinderii. n $ederea identi(icrii ec3ipamentelor productoare !e $a anali-a proce!ul te3nolo,ic. Micro5identi(icarea e!te proce!ul de identi(icare a caracteri!ticilor indi$iduale ale ec3ipamentului prin e$iden"ierea !peci(ica"iilor te3nice. '. E$aluarea !tocurilor, crean"elor 4i di!poni2ilit"ilor 2ne4ti Imo2ili-rile 4i acti$ele circulante con!tituie elementele care dau $aloare @ntreprinderii. n maGoritatea ca-urilor ponderea ace!tora @n acti$ul 2ilan"ier e!te !emni(icati$ pentru e$aluarea cu corectitudine a ace!tora. Acti$ele circulante !e pot cla!i(ica @n !tocuri, crean"e 4i acti$e de tre-orerie. n e$aluare tre2uie cuno!cut metoda de e$aluare a !tocurilor utili-at de @ntreprindere. n ca-ul @n care e$aluarea din conta2ilitatea (irmei e!te reali-at la co!t, e!te nece!ar, @n plu!, ! !e cunoa!c metoda utili-at: metoda identi(icrii !peci(iceK metoda co!tului mediuK metoda primului intrat5primului ie4it <=I=/>K *. E$aluarea 2unurilor luate @n lea!in, n (unc"ie de tipul de contract de lea!in,, 2unurile @nc3iriate au un tratament di(erit atDt din per!pecti$a conta2ili-rii lor, a impo-itelor percepute cDt 4i a modului de e$aluare a ace!tora. n ca-ul contractului de lea!in, (inanciar locatarul preia totalitatea drepturilor 4i o2li,a"iilor a(erente dreptului de proprietate, acti$ele luate @n lea!in, putDnd (i con!iderate component a patrimoniului @ntreprinderii. Ec3ipamentele luate @n lea!in, (inanciar (i,urea- @n acti$ul 2ilan"ier al @ntreprinderii al pre"ul de ac3i-i"ie a ace!tora, !peci(icat @n contract. #. E$aluarea in!trumentelor (inanciare n con(ormitate cu IAS &2 in!trumentele (inanciare !unt con!iderate di$er!e tipuri de

Pagina "" din 58

Proiect la disciplina EVALUAREA AFACERII

contracte ce conduc la crearea 4i @nre,i!trarea unui acti$ @n 2ilan"ul unei @ntreprinderi 0oncomitent cu crearea 4i @nre,i!trarea unei datorii @n 2ilan"ul altei @ntreprinderi. +. E$aluarea imo2ili-rilor (inanciare Imo2ili-rile (inanciare !unt con!tituite din titluri de participare, titluri imo2ili-ate de acti$, de porto(oliu, crean"e imo2ili-ate, alte titluri imo2ili-ate. %. E$aluarea acti$elor necorporale Repre-int una din cele mai delicate pro2leme ale e$alurii @nterprinderii. E$aluarea acti$elor necorporale !e (ace @n proce!ul e$alurii @ntreprinderii @n an!am2lul ei. Din ace!t moti$ e$aluatorii de acti$elor necorporale tre2uie ! di!pun de cuno4tin"e detaliate re(eritoare la e$aluarea @ntreprinderii, reali-at @ndeo!e2i prin metode de e$aluare 2a-ate pe $enit <capitali-are !au actuali-area ca!35(lo?5ului net>. E$aluarea acti$elor necorporale repre-int o2iectul a dou !tandarde de e$aluare: 5 International $aluation Auidance Note No. ' : Intan,i2le A!!et! ) International $aluation Auidance Note No. % : 6aluation o( Intan,i2le A!!et! <din European $aluation !tandard! 2...>. Metode 4i proiceduri u-uale de e$aluare a acti$elor necorporale !unt: 5 metode 2a-ate pe co!t <co!tul de reproduc"ie, co!tul de @nlocuire> 5 metode 2a-ate pe $enit 5 metode 2a-ate pe compara"ia $Dn-rilor. Ale,erea metodei de e$aluare a unui acti$ necorporal di!tinct depinde, @n principiu, de trei (actori: 5 !copul e$alurii 5 caracteri!ticile acti$ului necorporal 5 in(orma"iile di!poni2ile pentru e$aluare 4i credi2ilitatea lor. ). E$aluarea datoriilor n con(ormitate cu IAS &+ H1ro$i-ioane , datorii 4i acti$e contin,enteF prin datorie !e @n"ele,e o o2li,a"ie actual a @ntreprinderii ce decur,e din e$enimente trecute 4i prin decontarea creia !e a4teapt ! re-ulte o ie4ire de re!ur!e care @ncorporea- 2ene(icii economice. 1rin metoda AN0 !e calculea- $aloarea capitalului ac"ionarilor 4i nu $aloarea capitalului in$e!tit. AN0 re(lect o $aloare de control, re!pecti$ o $aloare de control a capitalului ac"ionarilor

Pagina "5 din 58

Proiect la disciplina EVALUAREA AFACERII

<pr"ilor>, cumprtorul a$Dnd po!i2ilitatea acti$elor imo2ili-ate.

de a 3otr@ $Dn-area unor acti$e !au a tuturor

3.1.2. A/"i0 re %e$#3ei 0$i!2"2i ne$

3.1.2.1. E! "2 re i%#9i"i@4ri"#r


E$aluarea $eren2"2i !5a (cut @n urma in!pec"ii in !itu, oca-ie cu care mem2riii ec3ipei de e$aluare au cule! in(orma"ii re(eritoare la acele elemente e!en"iale determinrii unei $alori Gu!te a propriet"ii: !upra(a", loca"ie, @mpreGurimi, ,rad de ocupare, utilit"i, $ad comercial, $Dn-riCac3i-i"ii de terenuri !imilare @n -on. 1ornind de la $aloarea tran-ac"iilor recente am determinat $aloarea terenului ca (iind de *. & .#.2 mii lei 5mii lei5
Speci(ica"ie Teren 6aloare conta2il <mii lei> 2. )#.... 6aloare pe mp 5EUR/ 5 &*. 0ur! $alutar <EUR/CR/L> '..+2+ 6alaorea de pia" a terenului <mii lei> *. & .#.2

6aloarea i%#9i"i@ ri"#r in 02r6 !5a determinat pornind de la co!tul de inlocuire din care !5 a dedu! $aloarea lucrarilor rama!e de e;ecutat, re,a!ite in de$i-ele antreprenorului. Aplicand metodolo,ia pre-entata mai !u! !5a o2tinut co!tul de inlocuire net al imo2ilului in cur!, in !uma de 2. .+.*+* mii lei. 5mii lei5
%r. Crt. 1 &'ecifica(ie Constr*c(ie sedi* - ,n c*rs de e-ec*(ie )aloare 'e m' 8."00 &*'rafa(+ (m' Ad) 261 )aloarea c*rent+ de 'ia(+ estimat+ 2.218."00 Cost*ri c*rente aferente finaliz+rii 110.92" Cost de ,nloc*ire net 2.10!."!"

La data @ntocmirii pre-entului raport de e$aluare, S.0. 0/NSTRU0T S.R.L. nu de"ine i%#9i"i@4ri ne0#r/#r "e 4i fin n0i re 4i din ace!t moti$, ace!tea $or (i preluate @n acti$ul net corectat cu $aloare -ero.

Pagina "# din 58

Proiect la disciplina EVALUAREA AFACERII

E$aluarea %iE"# 0e"#r fiBe 5 mii lei 5


Nr. 0rt . Denumire 'r2/ I ) CONSTRUCFII 0on!truc"ie !ediu 5 @n cur! de e;ecu"ie 'r2/ ) MI(LOACE FI<E ) Auto Renault Me,ane /pel A!tra 7MQ /pel 6ectra 6Q T/URAN Laptop A0ER Tra$el Mate Laptop A0ER Tra$el Mate 10 0orm 2'.. 0oral 1remium Scanner (lat !can US7 0opiator, imprimant, (a; 0anon 10 2+.D la!er 0entral termic Tele(on Sam!un, Tele(on NoEia mo2il M/7EZ1ERT mo2il Mo7EZ1ERT )..).. & *.. .. & .+..%.. 2)..*.. ' &.. .. ' .*..#.. 2 .+.. .. & .+..*.. ' ...2.. ' .+..*.. ' ...#.. ' 22. ... Data 1I= 5 5 ) 2..'.. .2..+.. & .2..+.. -.182.-*4 '%).# + #)*..&' +2*.%2+ .&) .%%# 2. ##..2# .%.##) .&..%+ % .*% '. .) # .++% #&.')' 2&%.++' &'.#*& 2'.+*& '2.22% 2.)&* .+ # 2&'.%#. &.) ' &&.+ # )&+ 2'..%' ##) ' .*&# #)2 2.+2& 2 2 +.+# .,.J #.)%* ' .*&# 2.,.J &&.22) 2'..%' +,.J 22.&)% & .*)2 +,.J 2).&% 2&'.%#. *,.J 22&. + *).'#2 .,.J *2.&&& *..'% #%+.%#) +. #* + %.&'' +.'%& .&++.*&+ '.&') 2. '&.#)# 22.&&. .*.+&2 2.)&+ ...&. 2.+%# +).&+# 2.2.* &.))% 2.'#+ 2.,.J .)+' *&.* # +).&+# %,.J +&..2# ...&. *,.J )*.2%# 2. '&.#)# #'.')+ .,.J 2.,.J * .*)+ %%..... ), J .)2).&2# *#).#'+ 2&, J %...... ##..... ), J '&%. ). 6aloare de @nre,i!trare 2.03&.-3, Amorti-are cumulat 5 6aloare rama! @n conta2ilitate 2.03&.-3, 2..&*.#&) -.110.11, '%'.*#) 0o!tul de @nlocuire 2rut ) 2..# .).. &.3&1.-*8 '*2.'.. Depreciere 0o!tul de @nlocuire net 2.0-0.4*8 2..#..'+% 4.*0-.024 &'%.... #......

) ., J 5 2&, J

2 & ' * # + % ) .

& ' * # + %

S$#02ri"e au (o!t e$aluate la $aloarea de piata e;primata prin pretul de $Dn-are la data e$aluarii, dup ce @n preala2il !5a (cut in$entarierea ace!tora. A$Dnd @n $edere c (irma de"ine @n

Pagina "$ din 58

Proiect la disciplina EVALUAREA AFACERII

!toc doar utilaGe ce urmea- a (i comercilai-ate @n con(ormitate cu acti$itatea !a principal comercial, $alorile de @nre,i!trare re,!ite @n !itua"iile conta2ile nu $or !u(eri modi(icri. =irma detine doar !tocuri de mr(uri pentru care nu e!timm nici o depreciere, prin urmare $aloarea lor nu !u(era modi(icari.

3.1.2.2. E! "2 re 0re n$e"#r


0reantele (ac o2iectul unei ree$aluari !eparate @n cadrul pre-entei lucrri @ntrucDt e;i!ta ri!cul unor clienti incerti. In acea!ta !ituatie !5a reali-at o ,rupare !i ordonare a ace!tora pe 2a-a criteriului Hdata platiiF pentru a detecta ri!cul de neplata. Ni$elul $aloric al creantelor !5a diminuat in (unctie de perioada de intar-iere a platii creantei re!pecti$e. 1rin urmare, acelor crean"e care au dep4it perioada admi! de recuperare de & ani li !5a atri2uit un ri!c de ..J, $aloarea lor actual (iind con!iderat -ero. 5 mii lei 5
Denumire TOTAL CREANFE 6aloare conta2il '..+'.)## Depreciere 2# .2'. 0o!tul de @nlocuire net &.% &.+2#

Ra"ionamentul de!cri! mai !u! ne5a condu! la o2"inerea unei $alori totale a crean"elor de &.% &. +2# mii lei.

3.1.2.3. E! "2 re 3i6/#ni9i"i$ $i"#r


Societatea nu detine acti$e (inanciare pe termen !curt !i prin urmare $aloare luata in calculul acti$ului net corectat e!te -ero. In ceaa ce pri$e!te di!poni2ilul in ca!a !i la 2anci, ace!ta e!te con!iderat a (i e;primat la $aloarea de piata in !uma de *&*.+'% mii lei

3.1.2.4. A0$i!2" ne$ 0#re0$ $


5 mii lei 5
Nr. crt. 2 & ' S/e0ifi0 5ie Imo2ili-ri necorporale Imo2ili-ri corporale Imo2ili-ri (inanciare A0$i!e i%#9i"i@ $e G $#$ " V "# re 0#n$ 9i"4 " 3 $ 3e 30 i2nie 2013 . ..&' .+*% . 10.341.*&8 AE26$4ri . .**#.&'# . 1.&&-.34V "#ri E26$ $e . .%)%. .' . 11.8,8.104

Pagina "8 din 58

Proiect la disciplina EVALUAREA AFACERII * # + % , . Stocuri 0rean"e In$e!ti"ii (inanciare pe termen !curt 0a!a 4i conturi la 2nci A0$i!e 0ir02" n$e G $#$ " 03eltuieli @n a$an! Datorii ce tre2uie pltite @ntr5o perioad mai mic de un an Acti$e circulante nete, datorii curente nete <rd. )R .5 5 #> Total acti$e minu! datorii curente Datorii ce tre2uie pltite @ntr5o perioad mai mare de un an 1ro$i-ioane pentru ri!curi 4i c3eltuieli 6enituri @nre,i!trate @n a$an! A0$i!2" ne$ 0#n$ 9i" :r3. 13)14)1&; A0$i!2" ne$ 0#re0$ $ :r3. 13)14)1&; 2.%%%.+#. '..+'.)## . *&*.+'% *.4,,.4*4 2..&..')' *.+'&.++2 5#.'%'.*&. 2..)+.'#. . . 2+..+2# 2.0,*.4-0 < . 52# .2'. . . )2-1.240 52..&..')' . 52..2 ...% .2)*. .# . . 52+..+2# B B B 3.3,2.&-2.%%%.+#. &.% &.+2# . *&*.+'% *.238.234 . *.+'&.++2 5%.*.*.*&% &.&)2.*## . . .

2 & ' * # 1* 18

6aloarea de pia" a @ntreprinderii con(orm acti$ului net corectat e!te de &.&)2.*## mii lei.

3.2.

EVALUAREA S.C. CONSTRUCT S.R.L. )RIN METODA DC*

3.2.1. De,c ie ea /e#o2ei 2e e%al"a e pe 6a!a 0l"@" ilo 0inancia e ac#"ali!a#e 2e 2i,poni6ili#a#i
n con(ormitate cu SER6 * : E$aluarea @ntreprinderii, a2ordarea pe 2a- de $enit e!te de(init ca (iind calea ,eneral de determinare a $alorii unei @ntreprinderi, participan"ii la acea!ta pot utili-a una !au mai multe metode prin care $aloarea e!te calculat prin con$ertirea cD4ti,urilor anticipate <prin metoda te3nic a actuali-rii !au capitali-rii>. n cadrul ace!tei a2ordri !e e!timea- $aloarea unei @ntreprinderi !au a unui pac3et de ac"iuni prin calculul $alorii pre-ente a $eniturilor anticipate pe proprietari !au in$e!titori. Din punct de $edere te3nic acea!ta !e reali-ea- prin urmtoarele metode: metoda ca!35(lo?5ului net actuali-at <(lu;ul de numerar actuali-at> : 0=N act-atK metoda capitali-rii $enitului. 0on(orm !tandardelor de e$aluare a @ntreprinderii e!en"a celor dou metode inclu!e @n

Pagina "% din 58

Proiect la disciplina EVALUAREA AFACERII

a2ordarea pe 2a- de $enit e!te: @n metoda 0=N act-at., ca!35(lo?5ul net e!te e!timat pentru (iecare an din perioada de pre$i-iune e;plicit <*5 . ani>. Ace!t ca!35(lo? e!te tran!(ormat @n $aloarea capitalului prin aplicarea te3nicilor de actuali-are cu aGutorul unei rate de actuali-areK @n metoda de capitali-are a $enitului, un ni$el repre-entati$ al ace!tuia e!te @mpr"it cu o rat de capitali-are !au e!te multiplicat cu un coe(icient multiplicator pentru a5l tran!(orma @n $aloarea propriet"ii. A2ordarea pe 2a- de $enit !e @n!crie @n optica in$e!titorului, care e!te intere!at ! ac"ione-e capacitatea $iitoare de ,enerare de $enit a unei anumite @ntreprinderi. Aplicarea metodei de e$aluare @n!cri!e @n a2ordarea pe 2a- de $enit pre!upune @n"ele,erea pro2lematicii co!tului capitalului. 0o!tul capitalului repre-int rata de renta2ilitate pe care o !olicit pia"a pentru a atra,e !ur!e de (inan"are pentru o anumit in$e!ti"ie. Din punt de $edere te3nic e!te ne$oie de cunoa4terea e;act a elementelor de 2a- re(eritoare la $aloarea @n timp a 2anilor: $aloarea $iitoare $aloarea pre-ent <actual> $aloarea actual a unui 4ir de anuit"i anuit"ile perpetue co!tul nominal 4i co!tul real al capitalului co!tul nominal 4i co!tul e(ecti$ al capitalului. E!timarea co!tului pre!upune: determinarea co!tului capitalului propriu determinarea co!tului capitalului @mprumutat determinarea co!tului mediu ponderat al capitalului.

3.2.1. Aplica ea /e#o2ei 2e e%al"a e pe 6a!a 0l"@" ilo 0inancia e ac#"ali!a#e 2e 2i,poni6ili#a#i 8DC*<
3.2.2.1. Pre!i@i# re e!#"2$iei in3i0 $#ri"#r

Pagina 5& din 58

Proiect la disciplina EVALUAREA AFACERII

Indicatorii au (o!t pre$i-iona"i pentru o perioad de patru ani, @ncepDnd cu anul 2..*. Mi!iunea e$aluatorului (iind aceea de a e!tima $aloarea unui pac3et minoritar, pre$i-iunile $or a$ea la 2a- o (unc"ionare normal a @ntreprinderii e$aluate, (r !c3im2ri maGore, cu !tructura e;i!tent a capitalului 4i cu e;trapolarea politicilor e;i!tente la 2a-a e$alurii. Anali-a indicatorilor (irmei au rele$at o aliniere a ace!tora la tendin"ele ramurii !peci(ice @n care acti$ea-. Se con!ider c perioada de emer,en" @n care !5a a(lat acea!t ramur de acti$itate pDn @n pre-ent $a (i dep4it, intrDnd @n perioada urmtoare @n (a-a de cre4tere. 1rin urmare, apreciem c $eniturile din $Dn-ri nu $or mai @nre,i!tra (luctua"ii atDt de mari ale ratelor de cre4tere <o cre4tere de &%,%#J @n perioada 2. 252. &, de 2','*J @n 2. 2 (a" de 2. +2,+#J @n 2. (a" de 2. .>. 4i de

0on!iderm a (i repre-entati$ tendin"a de cre4tere a 0ifrei 3e f 0eri @nre,i!trat (irma e$aluat @n perioada 2. 2 : 2. &. Domeniul con!truc"iilor a luat o amploare deo!e2it @n ultimii ani ceea ce $a atra,e 4i al"i operatori pe acea!t pia" a utilaGelor pentru tDmplria termoi-olant. A!t(el, inten!i(icarea concuren"ei $a determina o reducere a ritmului de cre4tere a 0/NSTRU0T S.R.L. 1entru reali-area unei pre$i-iuni cDt mai o2iecti$e !5au luat @n con!iderare tendin"ele de cre4tere @n pre"uri con!tante ale ci(rei de a(aceri, @ntrucDt !ocietatea actionea- @ntr5un mediu de!tul de comple; 4i dinamic @n care pre$i-ionarea ratei in(latiei e!te di(icil. n anul 2. & (a" de 2. 2 ci(ra de a(aceri a cre!cut cu &%.%#J. 1entru perioada 2. '5 2. + e!timm urmtoarele $alori ale ritmului de cre4tere a ace!teia:

ci(rei de a(aceri a S.0.

2.J @n perioada 2. & 5 2. 'K *J @n perioada 2. ' : 2. *K .J @n perioada 2. * : 2. #K .*J @n perioada 2. # : 2. +.

AplicDnd ritmurile de cre4tere de mai !u!, !5au pre$i-ionat urmtoarele $alori ale ci(rei de a(aceri:
2014 Cifr 3e f 0eri /re!i@i#n $ *%.&.%. )# 201& #+..*'.'2* 201+&.+*).%#+ 201* ++.''+.%#

Pagina 51 din 58

Proiect la disciplina EVALUAREA AFACERII

Din di!cu"iile purtate cu ac"ionarul maGoritar al S.0. 0/NSTRU0T S.A. e$aluatorii au de!prin! urmtoarele conclu-ii re(eritoare la !itua"ia acti$elor imo2ili-ate @n decur!ul perioadei pre$i-ionate: n luna ianuarie 2. ' urmea- a (i (inali-at 4i utili-at con!truc"ia cu (unc"iunea de centru lo,i!tic, !ituat in municipiul 7ucure4ti, !tr. Sold. A3eor,3e Matac nr. 2+, !ect. 2. In luna martie a anului 2. ' !e $a re-ilia contractul de @nc3iriere nr. '2)%&C .+..+.2. &. Ace!te ac"iuni !e $or re(lecta @n !itua"iile conta2ile prin cre4terea $alorii miGloacelor (i;e din ,rupa I 4i a c3eltuielilor cu amorti-rile, pe de o parte, iar pe de alta parte eliminarea c3eltuielilor a(erente c3iriei. Mai mult decDt atDt, punerea in (unc"iune a noii con!truc"ii $a ,enera c3eltuieli !uplimentare cu: impo-itul pe cldire, utilit"i <,a-e, canali-are, lumin, !alu2ri-are>, pa-a 4i protec"ieK Semnalele primite de pe pia"a pe care acti$ea- S.0. 0/NSTRU0T S.R.L. impun de-$oltarea acti$it"ii de !er$ice, ceea ce pre!upune modi(icri @n !tructura $eniturilor 4i c3eltuielilor, dar 4i a miGloacelor (i;e prin: Ac3i-i"ionarea unui miGloc de tran!port marca SEoda, nece!ar depla!rii la !ediul clien"ilor <are drept con!ecin" cre4terea $alorii miGloacelor (i;e 4i a c3eltuielilor cu amorti-area> prin contractarea unui credit 2ancar <ceea ce conduce la cre4terea c3eltuielilor cu do2Dn-ile>K An,aGarea unei per!oane care ! a!i,ure !er$ice5ul <are ca e(ect cre4terea c3eltuielilor cu !alariile, dar 4i @nre,i!trarea, @n luna (e2ruarie a anului 2. ' a unor c3eltuieli le,ate de depla!area 4i de trainin,5ul pe care $a tre2ui ! @l primea!c noul an,aGat @n Aermania>. 0a!area urmtoarelor miGloace (i;e: <re(lectat @n !itua"iile conta2ile prin diminuarea $alorii imo2ili-rilor corporale 4i a c3eltuielilor cu amorti-area>. Acti$ele imo2ili-ate !e $or pre$i-iona @n acord cu urmtorul ra"ionament: AI L Si R Intrri 5 Ie4iri Stocurile !i crean"ele !e $or pre$i-iona pornind de la $ite-ele de rota"ie, ecua"iile care ne conduc la $alorile pentru perioada 2. '52. + (iind:
Stocuri = 6ite-a de rotatie a !tocurilor CA &#.

Pagina 52 din 58

Proiect la disciplina EVALUAREA AFACERII

0re4terea accentuat a $Dn-rilor, nece!itatea con!tituirii unui !toc optim de matreriale con!uma2ile precum 4i deci-ia mana,ementului de a or,ani-a un !pa"iu de pre-entare a unor utilaGe repre-entati$e au a$ut drept con!ecin" o reducere a $ite-ei de rota"ie a !tocurilor. 1entru perioada de pre$i-iune $om lua @n calcul o $ite- con!tant de rota"ie a !tocurilor, re!pecti$ cea de '' de rota"ii, @nre,i!trat @n anul 2. &. 0rean"ele !e e!timea- cu aGutorul rela"iei:
0reante = 6ite-a de rotatie a creantelor CA &#.

1entru perioada 2. '52. + conducerea S.0. 0/NSTRU0T S.R.L. pre$i-ionea- o $ite- de rota"ie a crean"elor de '* de -ile in anul 2. ', de &* de -ile in anul 2. * !i de 2* de -ile in inter$alul urmtor. Ace!te e!timri !e 2a-ea- pe tendin"a de!cendent inre,i!trat in ultimul an de anali-, mani(e!tare datorat unor m!uri concrete @ntreprin!e de mana,ementul a,entului economic anali-at, re!pecti$: An,aGarea unui a$ocat care ! pre$in liti,iile comerciale acordDnd con!ultan" mana,ementului 4i contactDnd clien"ii in $ederea ur,entrii pl"ilorK [inerea unei e$iden"e mai !tricte a termenelor de @nca!are a crean"elor.

1entru e!timarea di!poni2ilitatilor !5a con!iderat un procent de *J din totalul ci(rei de a(aceri, mentinDndu5!e a!t(el tendin"a @nre,i!trat @n perioada precedent. Imo2ili-rile corporale au (o!t e!timate con(orm urmtorului ra"ionament: 6aloare imo2ili-ri L SI R I : E, unde: SI repre-inta !oldul ini"ial I repre-int in$e!ti"iile e(ectuate E repre-inta de-in$e!tiri 4i amorti-are

C#n$2" 3e /r#fi$ Hi /ier3ere " S.C. UTIL CONSTRUCT S.R.L. G%ii "ei) EBer0i5i2" fin n0i r Den2%ire in3i0 $#r2"2i 2014 201& 201201* A 1 2 3 4 &8.308.1,- -*.0&4.42& *3.*&,.8-* **.44*.8-1 CIFRA DE AFACERI NETA :RD 02 LA 04; 1roduc"ia $Dndut *.%&..%2. #.+.*.''2 +.&+*.)%+ +.+''.+%# <ct. +. R+.2R+.&R+.'R+.*R+.#R+.%> *2.'++.&+# #..&'%.)%2 ##.&%&.%% #).+.&..+* 6enituri din $Dn-area mr(urilor

Pagina 53 din 58

Proiect la disciplina EVALUAREA AFACERII VENITURI DIN E<PLOATARE G TOTAL <rd. . R.*5.#R.+R.%> A> 03eltuieli cu materiile prime 4i materiale con!uma2ile <ct. #. R#.25+' 2> Alte c3eltuieli materiale <ct. #.&R#.'R#.#R#.%> 7> Allte c3eltuieli din a(ar <cu ener,ie 4i ap> <0T. #.*5+' &> 0> 03eltuieli pri$ind mr(urile C1e"$2ie"i 02 /er6#n "2"<rd. *R #> A"$e 01e"$2ie"i 3in eB/"# $ re<rd. 2' LA 2#> 03eltuieli pri$ind pre!ta"iile e;terne <ct. de la # la # 'R ct. de la #2 la #2%5+' #> 03eltiueli cu alte impo-ite, ta;e 4i $r!minte a!imulate<ct. #&*> C+ELTUIELI DE E<PLOATARE G TOTAL <rd.de la . la 'R +R2.R2&R2+> RE7ULTATUL DIN E<PLOATAREI 6enituri din do2Dn-i <ct.+##> din care, @n cadrul ,rupului Alte $enituri (inanciare <ct. +# +R+#2R+#&R+#'R+#*R+#+R+#%R+%%> VENITURI FINANCIARE G TOTAL <rd. &&R&*R&+R&)> 03eltuieli pri$ind do2Dn-ile <ct. ###5+' %> Alte c3eltuieli (inanciare <ct. ##&R##'R##*R##+R##%R#%%> C+ELTUIELI FINANCIARE) TOTAL <rd. ' R''R'#> RE7ULTATUL FINANCIAR RE7ULTATUL CURENTI VENITURI E<TRAORDINARE <ct. ++ > C+ELTUIELI E<TRAORDINARE<ct. #+ > RE7ULTATUL E<TRAORDINARI VENITURI TOTALE<rd..)R'.R*2> C+ELTUIELI TOTALE<rd.&.R'+R*&> RE7ULTATUL BRUT IM1/8ITUL 1E 1R/=IT <ct. #) 5+) > RE7ULTATUL NET AL E<ERCITIULUI FINANCIARI

&8.308.1,*2'.)%& *.2'+.+&% 2.*+& '&.**#.222 318.2-3 ,00.340 %) .#+' %.### &0.&-0.11, *.*48.0** 2%.*+ . 28.&*1 &)&. .'

-*.0&4.42& *&'.)%' #..&'.%)% 2.*+& *...%).#** 381.,11.0,3.-0* ..%#.'*) +. '% &8.14*.-33 8.,0-.*,2 &2.%*+ . 32.8&* &)&. .'

*3.*&,.8-* *&).)%* #.#&%.&%% 2.*+& **..)%.#2 4&8.2,, 1.4&,.&33 .2&+..&+ 222.')# -4.20*.3,, ,.&&2.4-, &#. '2 . 3-.142 &)&. .'

**.44*.8-1 **'.)%2 #.)+..&.+ 2.*+& *+.%*&.**2 &4,.,&8 1.4&1.341 .'.).* ' ' .%2+ -*.3,2.*14 10.0&&.14* &+.)') . 3*.,4, &)&. .'

3,3.104 )3-4.&33 *.383.&44 . . . &8.33-.*-* &0.,&3.223 +.&%&.*'' . % .&#+ #.2.2. ++

3,3.104 )3-0.24* 8.&4-.&44 . . . -*.08*.282 &8.&40.*3* %.*'#.*'' .&#+.''+ +. +)..)+

3,3.104 )3&-.,-2 ,.1,&.&0* . . . *3.*,-.010 -4.-00.&03 ). )*.*.+ .'+ .2% +.+2'.22#

3,3.104 )3&&.1&& ,.-,,.,,2 . . . **.48&.810 -*.*8&.818 ).#)).))2 .** .))) %. '+.))&

7ilan"ul pre$i-ionat
E"e%en$e 9i" n5iere A. ACTIVE IMOBILI7ATE I. Imo2ili-ri necorporale II. Imo2ili-ri corporale III.Imo2ili-ri (inanciare ACTIVE IMOBILI7ATE G TOTAL B. ACTIVE CIRCULANTE 2014 . 2.'2&. .' . 12.423.104 201& . 2.2+*.**. . 12.2*&.&&0 201. 2. 2+.))* . 12.12*.,,&

5mii lei5
201* . .)%..'' . 11.,80.441

Pagina 5" din 58

Proiect la disciplina EVALUAREA AFACERII I. Stocuri II. 0reante III. In$e!titii (inanciare pe termen !curt I6. 0a!a !i conturi la 2nci @n lei ACTIVE CIRCULANTE G TOTAL C. C+ELTUIELI IN AVANS D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR)O PERIOADA DE PANA LA UN AN E. ACTIVE CIRCULANTE NETE. RESPECTIV DATORII CURENTE NETE F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE '. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR)O PERIOADA MAI MARE DE UN AN (. CAPITAL SI RE7ERVE I. C /i$ " 6#0i " 5 capital !u2!cri! ne$ar!at 5 capital !u2!cri! $ar!at 5 patrimoniul re,iei VI. Re@2"$ $2" eBer0i$i2"2i fin n0i r A"$e 0 /i$ "2ri /r#/rii CAPITALURI PROPRII G TOTAL 1atrimoniu pu2lic CAPITALURI TOTAL NRF V ri $i NFR +. 2#.**+ +.2%%.*2' . 2.) *.' . 1*.330.4,1 . ).+ %..&& +.# 2.'*) 20.03&.&-3 4&0.000 %. )*.*' #.* ). %. . &.&*2.+2 18.0-*.442 . . +*.+&+ #.%) .+.* 1,.1-*.2&4 300.000 ).. *..)* +. + ..)% . &.#%+.))& 1,.8*4.18* . 2.2)&.& +.*%..%+* 1,.*08.8*0 1&0.000 ).'#*.%*. +.*2).#*& . &.%+2.&)& 20.8-*.8,. 2.).+.)++ +.)*).) ) 1,.,40.3-0 0

4.000 . '.... . #.2.2. ++ &.&+).&%# 1,.&8&.&-3 0 20.03&.&-3 4.-,*.04, '.#)+..')

4.000 . '.... . +. +)..)+ .#%'. *+ 18.8-*.2&4 0 1,.1-*.2&4 3.&38.,84 5 . *%..##

4.000 . '.... . +.+2'.22# .%&..#'' 1,.&&8.8*0 0 1,.*08.8*0 3.8,2.882 &*&.%)%

4.000 . '.... . %. '+.))& .+%%.&## 1,.,40.3-0 0 1,.,40.3-0 4.08*.&2)'.#''

1rincipalii indicatori economico5(inanciari pre$i-iona"i


In3i0 $#ri I. Lic=i2i#a#e Lic3iditatea ,eneral <AcCDt!> Lic3iditatea rapid <<Ac5Stocuri>CDt!> II. An2a#o a e ndatorarea \ <Datorii totaleCIpr> ndatorarea total <Datorii totaleCTotal acti$> III. In2ica#o i ope a.ionali 6ite-a de rota"ie a !tocurilor <-ile> Recuperarea crean"elor <-ile> Durata ac3itrii o2li,a"iilor curente <-ile> IV. In2ica#o i 2e en#a6ili#a#e Rata acti$ului L 12CTotal acti$e Rata (in. L 1nCIpr 2014 ,+% ,.* *2J 2+J '' '* #. 2 J &2J 201& ,#2 .,%% # J & J '' &* #. 2'J &%J 201,#2 .,%% #'J & J '' &* #. 2'J &)J 201* ,#2 .,%% #*J &2J '' &* #. 2*J ' J

3.2.2.2. De$er%in re r $ei 3e 0$2 "i@ re


1entru calculul ratei de actuali-are !5a (olo!it metoda primei de ri!c @n trepte. a L rata de actuali-are R( L renta2ilitatea (ara ri!c <rata de 2a-a> R L prima de ri!c

Pagina 55 din 58

Proiect la disciplina EVALUAREA AFACERII

a = R( + R

E6$i% re r $ei 3e 0$2 "i@ re /rin %#3e"2" /ri%ei 3e ri60 in $re/$e R $ 3e 9 @ 6i $re/$e 3e ri60 Rata renta2ilitatii (ara ri!c <rata de 2a-a> Ri602ri 3in eB$eri#r2" in$re/rin3erii a> dependenta de (urni-ori 2> cererea pentru produ!ele (irmei > -> 10> *J J 0ererea e!te in continua cre!tere !i e!te amenintata de produ!ele !econd 3and 0oncurenta cu produ!e !econd 3ad !i cele cu o calitate indoielnica Im2unatatiri continue ale produ!elor &> J J &J 0alitatea ridicata a produ!elor Sc3im2area mana,ementului Aradul de auto(inantare ridicat #J *J 21> 1entru utilaGele comercilai-ate (irma depinde de un !in,ur (urni-or EB/"i0 5ii Rata reala a do2in-ii la o2li,atiunile pe termen lun, emi!e de !tat

c> concurenta d> modi(icari pro2a2ile ale preturilor Ri602ri 3in in$eri#r2" in$re/rin3erii a> calitatea produ!elor !i !er$iciilor 2> $an-area pac3etului minoritar c> !tructura de (inantare a a(acerii Renta2ilitatea (ara ri!c <rata de 2a-a> 1rima de ri!c R $ 3e 0$2 "i@ re

2J 2J

3.2.2.3. E6$i% re 0 61 f"#J)2"2i " 3i6/#@i5i /r#/rie$ ri"#r


In3i0 $#ri I. Ca,= 0loB ope a.ional 1ro(it net 6aria"ia N=R II. Ca,= 0loB 2in in%e,#i.ii Amorti-are In$e!ti"ii reali-ate III. Ca,= 0loB 2in 0inan.a e Intrare de credite Ram2ur!are de credite IV. Ca,= 0loB 2i,poni6il =actor de actuali-are C 61 f"#J 0$2 "i@ $ 1ro(it net 2014 1.5;5.123 #.2.2. ++ 5'.#)+..') 7452.445 '+.*** 5#...... 45;.;;; #...... 5 *..... 1.5;2.132 .,%2# 1.241.88#.2.2. ++ 201& 3.33&.113 +. +)..)+ . *%..## 14&.555 '+.*** . 715;.;;; . 5 *..... 3.334.&1& .,#%& &.-,2.*24 +. +)..)+ 201&.3&;.323 +.+2'.22# 5&*&.%)% 14&.555 '+.*** . 715;.;;; . 5 *..... &.31&.332 .,*#' 4.1&8.,** +.+2'.22# 201* &.C53.34C %. '+.))& 5 )'.#'' 14&.555 '+.*** . 715;.;;; . 5 *..... &.C5;.C;4 .,'#+ 3.*0,.1&& %. '+.))&

Pagina 5# din 58

Proiect la disciplina EVALUAREA AFACERII Rata de actuali-are Rata de cre4tere !au de!cre4tere a 1n 2 J 2 J #J 2 J .%J 2 J .*J

Suma (lu;urilor e!timate 6aloarea re-idual 6aloarea re-idual actuali-at Di!count pentru lip! de lic3iditate 6aloarea @ntreprinderii

'.%.2.+'& *..)2'.)*) 2&.+*#.%#) 2%J 2+.+#2.)2

3.3. EVALUAREA )AC>ETULUI MINORITAR DE )(RDI SOCIALE ALE S.C. CONSTRUCT S.R.L.
1ac3etul minoritar de '.J pr"i !ociale urmea- a (ace o2iectul unui tran!(er de proprietate ctre ac"ionarul maGoritar al S.0. 0/NSTRU0T S.R.L.
De$er%in re ! "#rii / 01e$2"2i %in#ri$ r /rin %e$#3 3i60#2n$)2"2i /r#0en$2 "

6aloarea pentru ..J din capitalul intreprinderii 6aloarea pac3etului minoritar inainte de aGu!tareK E!timarea di!countului pentru pac3et minoritarK E!timarea $alorii (inale a pac3etului minoritar.

2!.!62.921 11.10".168 1". 9.$ 9. 9

C /. 4. Re0#n0i"iere re@2"$ $e"#r Hi #/ini e! "2 $#r2"2i


Societatea comercial 0/NSTRU0T S.R.L. !5a e$aluat aplicDnd metode !peci(ice celor doua a2ordri: pe 2a- de acti$e, pe 2a- de $enit. S5au o2"inut re-ultate di(erite pe care le o(erim @n ta2elul de mai Go!: 5mii 5 N. c #. 2 Me#o2a ROL Metoda 2a-ata pe acti$e Metoda 2a-ata pe randament
&.&)2.*## 2+.+#2.)2

Valoa e 2e pia.EURO
%2,')#. * #+*, .2#&

USD
)), %#2&) % ,#%#&+

Pagina 5$ din 58

Proiect la disciplina EVALUAREA AFACERII

n opinia mea, re-ultatul o2"inut prin metoda D0= re(lect cel mai 2ine $aloarea de pia" a S.0. 0/NSTRU0T S.R.L. 6aloarea o2"inut prin a2ordarea patrimonial e!te mai mic decDt cea determinat pe 2a- de ca!35(lo?, ceea ce !emni(ic e;i!ten"a unor acti$e necorporale. Anali-a dia,no!tic @ntreprin! ne conducela la conclu-ia c !urplu!ul de $aloare !e datorea- contractului de e;clu!i$itate 4i clientilor (ideli. n opinia mea, $aloarea S.0. 0/NSTRU0T S.R.L e!te de 2+.+#2.)2 mii lei 4i a (o!t o2"inut @n urma aplicrii metodei D0=. Raiunea ale,erii ace!tei $alori re-id @n o2iectul de acti$itate al !ocietii, $aloarea acti$elor corporale (iind ne!emni(icati$ @n comparaie cu $eniturile pe care le ,enerea- a(acerea. 6aloarea pac3etului minoritar de pr"i !ociale care repre-int '.J din capitalul !ocial al (irmei a (o!t e!timt a (i de ).'&).&)& mii lei, re!pecti$ 2&. mii EUR/.

Pagina 58 din 58