Sunteți pe pagina 1din 155

KATRINA RAPHAELL

LUMINA CRISTALELOR
tiina secret a utilizrii cristalelor i pietrelor tmduitoare

CUPRINS
Prefa........................................................................9 Capitolul 1 INTRODUCERE N LUMEA CRISTALELOR...............1 Ce !u"t #ri!talele $i" pu"#t $e %e$ere fi&i# 'i e&oteri#(.......................................................1) Cu* !e for*ea& #ri!talele(....................................1+ Cu* !e e,tra- *i"eralele(......................................1. Arta prelu#rrii pietrelor preioa!e 'i a #ri!talelor.....1/ I!toria #ri!talelor0 tre#ut1 pre&e"t 'i %iitor 2" folo!irea #ri!talelor 'i a pietrelor t*$uitoare.......................13 Capitolul 4 CUM S5 LUCR5M CU CRISTALELE.........................4 Ar*o"i&area fii"ei #u #ri!talele...............................4 Cu* !e utili&ea& #ri!talele 'i pietrele t*$uitoare(4+ 6i7uteriile............................................................4.

Re*e$ii..............................................................4/ Daruri $e $ra-o!te.............................................43 Pietrele pe"tru u& per!o"al.................................43 Me$itaiile #u a7utorul #ri!talelor......................... 8 Pro-ra*area................................................. 1 Me$itaii pe"tru a%a"!ai............................... 4 Me$itaii terapeuti#e 2" -rup.......................... "-ri7irea 'i #urarea pietrelor 'i #ri!talelor.............. ) Re2"#r#area........................................................... + Capitolul ARTA ARAN95RII CRISTALELOR.............................. 9 Pre-tirea...............................................................)4 Pla"uri $e trata*e"t...............................................) Pla"ul -e"eral....................................................) "#r#area #u e"er-ie $e :a&............................)+ Pla"ul $e e#;ili:rare a #;a<relor.........................). Pla"ul pe"tru 2"#r#area #;a<relor......................)/ Spirala $i" tur*ali" ro&......................................)3 Pla"ul $e lu#ru #u fluoritul o#tae$ru..................)3 Capitolul ) PIETRELE NOII ERE .................................................+1 =a*ilia #uarurilor...................................................+ Cri!tale #urate $e #uar......................................+) Cri!talele -e"erator............................................+/ M"u"#;iurile $e #ri!tale...................................+3 Cri!talele #u $ou %>rfuri ..................................+9 Cri!talele -e"erator *ari.....................................4 Cri!tale la*elare..................................................) Cri!tale p!trtoare $e i"for*aii........................./ Cri!talele 2"%tori.............................................9 Cri!talele #ur#u:eu............................................./1

Cri!talele proie#tor pro-ra*ate........................../4 Sferele $e #ri!tal................................................./) Cri!talele !pe#tru................................................/+ Cri!tale $i" #utii 2"-u!te.....................................// A*eti!tul................................................................./3 Cuarul ro&..............................................................31 Citri" ?#uarul auriu@................................................3+ Cuarul fu*uriu......................................................3/ O:!i$ia"ul "e-ru....................................................91 C;rA!o#olla ?Be* Sili#a@.........................................9/ =luoritul ?*"u"#;iuri1 o#tae$re1 pira*i$e@..........181 Cu"&itul.................................................................183 Ro$o#ro&itul..........................................................118 Su-ilitul.................................................................11) Tur*ali"ul.............................................................11/ 6a-;etele $e tur*ali"......................................119 Tur*ali"ul %er$e..............................................148 Tur*ali"ul ro&..................................................141 Tur*ali"ul "e-ru..............................................144 Tur*ali"ul :i#olor1 tri#olor 'i *ulti#olor............14 Capitolul + SCURTE CONSIDERADII ASUPRA ALTOR PIETRE CU PROPRIET5DI CURATIEE........................................14+ C;i;li*:arul.........................................................14. A&uritul ................................................................14/ Fe*atitul..............................................................143 Car"eolul..............................................................143 La&uritul...............................................................149 Mala;itul...............................................................1 1 Mala;itGa&uritul.....................................................1 ) Mala;itG#;rA!o#olla...............................................1 + =ili"it ....................................................................1 . Peri$otul ..............................................................1 /

Sele"itul................................................................1 3 So$alitul...............................................................1 9 Capitolul . .1)1 LISTA RESURSELOR Tri"iti a!trolo-i#e................................................1)4 S#urte apre#ieri a!upra u"or pietre %i"$e#toare ..1). Core!po"$e"a #uloriGpietreG#;a<re.....................1)3

PREFA !
Po%e!tea #ri!talelor e!te a*pl 'i are *uli autori. Le-e"$ele 'i fol#lorul "e tri*it 2"apoi la 2"#eputurile ra!ei u*a"e #>"$ !e #re$ea # forele %e;i#ulate $e #ri!tale fi,ea& #>*pul !u:til al P*>"tului a!tfel 2"#>t !ufletele fii"elor u*a"e !e puteau 2"#ar"a. Le-e"$ele referitoare la a"ti#ul #o"ti"e"t al Atla"ti$ei relatea& $e!pre #ri!talele #are -e"erau o e"er-ie -i-a"ti# pe"tru ora'e 2"tre-i 'i #u*1 $atorit *o$ului a:u&i% 2" #are !Gau folo!it a#e!te e"er-ii1 2"trea-a #i%ili&aie a $i!prut. C>i%a e-iptolo-i !pe#ulea& i$eea # 2" %>rful pira*i$elor e-ipte"e erau pla!ate #ri!tale a%>"$ !#opul $e a #a"ali&a e"er-ia *a#ro#o!*i# 2" a#e!te !tru#turi -eo*etri#e perfe#te. Multe #i%ili&aii1 #ulturi 'i popoare au utili&at #ri!talele 'i pietrele pe"tru o *ultitu$i"e $e !#opuriH$e la %i"$e#are 'i prote#ie p>" la #ele *ai profu"$e i"iieri. S#opul a#e!tei #ri e!te $e a pu"e la $i!po&iie o *i# parte $i" #u"oa'terea !a#r pri" #are fru*u!eea 'i lu*i"a i"ere"te re-"ului *i"eral ! poat fi utili&ate $e #ei atra'i !po"ta" $e ele. I"for*aia $i" a#ea!t #arte a fo!t pri*it 2" ur*a a#or$rii 'i a *e$itaiilor per!o"ale #u #ri!talele pe par#ur!ul *ai *ultor a"i. A* lu#rat 2"$eaproape #u *i"u"a"ta 'i $ra-a *ea priete" 9a"eA""

18

LUMINA CRISTALELOR

DoI. " $e#ur!ul a *ai :i"e $e u" a" o:i'"uia* ! "e 2"t>l"i* o $at pe !pt*>" la ea a#a! 'i ! *e$it* 2*preu" 2" 2"#perea #e a$po!tea !ute $e #ri!tale 'i pietre t*$uitoare. Ale-ea* pietrele $e la #are $orea* ! 2"%*1 2"#;i$ea* o#;ii 'i "e ra#or$a* la e"er-iile 'i i"for*aiile #are1 a#u*1 "e erau a##e!i:ile. Je$i"ele "oa!tre erau 2"re-i!trate 'i tra"!#ri!e ulterior $e 9a"eA"". Ne re-!ea* apoi 2" :u#trie *>"#>"$ 2"-;eat !au :u#ur>"$uG "e $e alte a!e*e"ea lu#ruri *ru"te1 $up #are ple#a*. Nu $up *ult ti*p1 #>"$ re%e$ea* *aterialul tra"!#ri!H'i pe #are ur*a !Gl folo!e!# la orele $e #ur!H1 a* $e%e"it pe $epli" #o"'tie"t $e i"for*aiile %aloroa!e 2*prt'ite $e #ri!tale. E%i$e"t1 fie#are putea ! ai: a##e! 'i ! utili&e&e i"for*aiile #u #are "oi a* fo!t :i"e#u%>"tateK !i"-ura #o"$iie era ! e,i!te o a!piraie lu"tri#. A!tfel a* #&ut $e a#or$ ! !#rie* o #arte #are ! a#opere #o*plet %a!tul *aterial. i !u"t foarte re#u"o!#toare lui 9a"eA"" pe"tru !pi7i"ul ei per*a"e"t1 $ra-o!tea1 priete"ia 'i #ola:orarea #e au #o"tri:uit la apariia 'i #o*pletarea a#e!tei #ri. A!u*area u"ui a!e*e"ea proie#t era foarte $ifi#il 'i a%ea* !erioa!e 2"$oieli a!upra ti*pului 'i e"er-iei $ipo"i:ile pe"tru a !u!i"e o a!tfel $e !ar#i". Su:or$o">"$uG* %oi"ei $i%i"e1 a* afir*at #u trie !pre U"i%er!0 Dac aceast carte este menit s se nasc, d-mi un semn i las-m s aflu dac lumea dorete i are nevoie de aceste informaii". Ji iat # 2" *ai pui" $e o !pt*>"1 6ar:ara So*erfiel$ $e la LAurora Pre!! M a %e"it la *i"e ! #u*pere u" #ri!tal 'i *Ga a!i-urat # %a fi"a"a 'i pu:li#a #artea. Era !e*"ul pe #are 2l a'tepta* 'i la pui" ti*p a* 2"#eput ! re$a#te& *aterialul. S#rierea a#e!tuia 2"trGo for* #e putea fi #u u'uri" #itit 'i i"terpretat a fo!t o lu"- $ar fru#tuoa! !ar#i"K ea a a7utat i*e"! propria *ea #re'tere !piritual. U" a" *ai t>r&iu1 $up *ulte !#;i*:ri1 a fo!t pri%ile-iul *eu ! % pre&i"t a#ea!t #u"oa'tere. =ie #a ea ! % !er%ea!# 2" :i"e. Cartea $e fa "u preti"$e a epui&a !u:ie#tul #ri!talelor. Ea r*>"e 2"tot$eau"a $e!#;i! u"ei re%i&uiri $ate $e u" a$e%r *ai profu"$. E!te $e!ti"at a#elora #are !e !i*t atra'i 'i #are o re#u"o!# #a fii"$ a$e%rat 2" profu"&i*ile fii"ei lor. Dori"a *ea e!te #a i"for*aia $i" a#ea!t #arte ! fie folo!it pe"tru :i"ele i"$i%i$ual 'i

Prefa

11

pla"etar 'i #a lu*i"a $i" i"teriorul #ri!talelor 'i pietrelor ! !er%ea!# #u"oa'terii $e !i"e. NLu*i"a #ri!talelorO !e a$re!ea& $eopotri% o*ului o:i'"uit 'i profe!io"i!tului #u !#opul $e a fur"i&a #u"o'ti"ele $e :a& "e#e!are utili&rii proprietilor !pe#ifi#e lu*i *i"erale. O $at $e!#;i'i !pre i"#re$i:ila lu*e a lu*i"ii1 %ei a%ea 2"tot$eau"a #e%a $e 2"%at 'i e,peri*e"tat. 6u#uraiG% $e le#tur 'i pri*ii #>te%a $i"tre !e#retele pe #are "oi leGa* o:i"ut pe a#ea!t #ale. De!#;i$eiG% *i"teaK a##eptai 'i i"te-rai 2" fii"a %oa!tr #eea #e !i*ii a fi a$e%rK re!pi"-ei fal!ul fr a #riti#a. Di"ei *i"te # $a# %reo$at $orii #a a$e%rul ! %i !e $e&%luie !au ! o:i"ei o per!pe#ti% *ai #lar a!upra %ieii e !ufi#ie"t ! pla!ai u" #ri!tal 2" *i7lo#ul fru"ii1 2"#;i$ei o#;iiK fii pli"i $e a!piraie 'i %ei $o:>"$i #u"oa'terea.

Capitolul 1

INTR"#$%ERE &N L$'EA %RI(TALEL"R


Mi"eralele 'i #ri!talele repre&i"t #e%a aparte 2" #a&ul fie#rei fii"e. U"eori !u"t #o"!i$erate o !ur! $e #>'ti-1 u" #a$ou pe"tru fii"a iu:it !au o po$oa:1 alteori u" $ar al "aturii !au u" i"!tru*e"t $e %i"$e#are1 u" !i*:ol al perfe#iu"ii !au o #ale $e a##e! !pre !tri ele%ate $e #o"'tii". Do*e"iul *i"eralelor $e!er%e'te fie#are "e%oie u*a" !pe#ifi#1 a$apt>"$uGiG!e #>t *ai :i"e #u puti". Pe"tru u"ii oa*e"i #ri!talele 'i pietrele repre&i"t $oar !i*ple o:ie#te "e2"!ufleite1 for*a #ea *ai u*il $e %ia $e pe pla"et. Alii %$ 2" ele *ari !ur!e $e e"er-ie 'i lu*i". "! ori#u* ar fi folo!ite1 *i"u"atele $aruri pe #are p*>"tul "i le ofer :u#ur pri%irea #elui #are le poart1 2*pr'tii"$ #ulori !uper:e1 re%el>"$ for*e -eo*etri#e perfe#te 'i a$u#>"$ !trlu#ire 2" %ieile a *ilioa"e $e oa*e"i. Dar 2"ai"te $e a $e#i$e #e a"u*e repre&i"t #ri!talele pe"tru $u*"ea%oa!tr1 ! 2"#er#* ! le pri%i* *ai 2"$eaproape 'i ! afl* e,a#t #eea #e "e ofer1.
Cnd vorbim despre cristale nu ne referim la cristalele artificiale care sunt agate de obicei la ferestre, determinnd apariia unor curcubeie de culori pe perei; ne referim la structurile naturale cristaline formate n natur.
1

1)

I"tro$u#ere 2" lu*ea #ri!talelor

Ce sunt cristalele din punct de vedere fizic i ezoteric ?


A!e*e"ea ori#rui a!pe#t al *ateriei1 #ri!talele !u"t #o*pu!e $i" parti#ule foarte *i#i0 atomii. A#e!te ele*e"te #are #o*pu" pla"ul fi&i# !u"t #o*pu!e la r>"$ul lor $i" parti#ule 'i *ai *i#i0 proto"ii 'i ele#tro"ii. Da# e,a*i"* foarte ate"t a#e!te u"iti fu"$a*e"tale1 $e!#operi* # ele "u !u"t *aterie1 #i %i:raii !u:tile1 fie#are $i"tre ele fii"$ ra#or$at la e"er-ia *a#ro#o!*i#. "trea-a lu*e fi&i# a fo!t #reat $atorit $iferitelor %ariaiu"i 'i #o*:i"ri 2"tre ato*iK *o$ul 2" #are ato*ii !e u"e!# #u ali ato*i $eter*i" tipul *ole#ulelor #are !e %or for*a 'i !u:!ta"ele #e %or re&ulta. " #a&ul for*rii !tru#turilor #ri!tali"e ?$e e,e*plu #uarul tra"!pare"t@ ato*ii !e ara"7ea& 2"trGo perfe#t ar*o"ie 'i u"itateH$e par# 'iGar fi $at *>i"ile 'i !Gar fi ara"7at $e la !i"e 2"trGu" pu&&le. A#ea!t i"te-ritate !e *a"ife!t 'i la "i%el *ole#ular 2" *!ura 2" #are toate *ole#ulele %i:rea& pe a#eea'i fre#%e". A#ea!t *i#ro!tru#tur !au reea $eter*i" proprietile fi&i#e ale #ri!talului0 for*a e,terioar1 $uritatea1 $i!pu"erea pla"urilor1 tipul $e fra#turare1 -reutatea !pe#ifi# 'i proprietile !ale opti#e. Lu*ea #ri!talelor e #o*pu! $i" 'apte fa*ilii. =ie#are fa*ilie are propria !a !tru#tur -eo*etri#1 !i*ilaritate *ole#ular 'i N$e!#e"$e"O $e #ri!tale for*ate pe :a&a reelei -eo*etri#e #o*u"e. Cri!talele i"$i%i$uale pre&i"t a#eea'i !tru#tur pe #are o re-!i* la "i%el *ole#ular !au 2" $e!e"ul -eo*etri# #o!*i#. !iecare !i!te* #ri!tali" are propria a, i*a-i"ar $e rotaie 'i propriul u"-;i $e i"ter!e#ie #u a,a. Lu"-i*ile a,elor 'i u"-;iurile $i"tre ele $efi"e!# for*a #ri!talului. Cele 'apte !pe#ii 2"t>l"ite 2" lu*ea #ri!talelor !u"t0 sistemul i"ometric ?#u:i#1 pre#u* fluoritul@1 tetragonal ?#u patru fee1 a!e*e"ea %ulfe"itului@1 #e$agonal %cu 'a!e fee1 !*aral$ul@1 trigonal ?#u trei fee1 tur*ali"ul@1 ortorombic ?#u for* ro*:i#1 topa&ul@1 monoclinic ?#u o !i"-ur 2"#li"aie1 a&uritul@ 'i triclinic ?#u trei 2"#li"aii1 tur#oa&ul@. A#e!te 'apte #ate-orii #ri!tali"e pri*are !u"t prototipuri "aturale la "i%elul 2"tre-ului U"i%er!1 #are !e *a"ife!t 2" pla"ul tere!tru pri" i"ter*e$iul lu*ii #ri!talelor.

Ce !u"t #ri!talele... P Cu* !e for*ea& #ri!talele(

1+

Mo$ul or$o"at 2" #are ato*ii !e ara"7ea& 2" #a$rul u"ei !tru#turi #ri!tali"e oare#are e!te fa#torul #are fa#e #a a#e!te for*e *ateriale ! fie 2"tre-i 'i #o*plete 2" ele 2"!ele. =ie#are u"itate i"$i%i$ual $e e"er-ie !e ra#or$ea& la e"er-ia *a#ro#o!*i# 'i !e u"e'te apoi ar*o"io! #u ato*ii %e#i"i $e a#ela'i fel pe"tru a #rea o for* $e *aterie $eo!e:it $e pur. A#ea!t *a"ife!tare fi&i# $e u"itate %i:rea& la u"i!o" #u ar*o"ia #o!*i# #are a #reatGo. Pe par#ur!ul a#e!tui pro#e! pot fi %&ute for*e perfe#te1 #ulori !trlu#itoare 'i iri&aii puter"i#e $e lu*i". Pri" i"ter*e$iul poriu"ii $e la %>rf1 #ri!talul pu"e 2" le-tur 'i ra#or$ea& fie#are *ole#ul1 ato*1 proto"1 "eutro" 'i ele#tro" la !ur!a u"i%er!al $e e"er-ie i"fi"it. Cri!talele au #apa#itatea $e a pri*i1 #o"i"e1 proie#ta1 e*a"a1 refle#ta 'i refra#ta lu*i"a1 #ea *ai 2"alt for* $e e"er-ie #u"o!#ut 2" u"i%er!ul fi&i#. C>"$ #ri!talele1 a!e*e"ea ori#rui lu#ru #e apari"e lu*ii *ateriale1 !u"t #er#etate 2" profu"&i*ea !tru#turii lor1 $e%i"e e%i$e"t faptul # toate *a"ife!trile fi&i#e repre&i"t %i:raiile 2" $i%er!e -a*e $e fre#%e" ale u"eia 'i a#eleia'i e!e"e pri*are. C>"$ *i"tea u*a" 2'i lr-e'te ori&o"tul1 2"-lo:>"$ a!tfel realitatea1 li*itrile *i"ii !u"t $ep'ite 'i porile 2" !patele #rora !e a!#u"$ $i*e"!iu"ile !uperioare ale e,i!te"ei !e $e!#;i$ lar-. Cri!talele "e pot a7uta 2" a#e!t pro#e! $e Ntre&ireO1 art>"$uG"e 'i 2"%>"$uG"e #u* ! "e ra#or$* la a#ea!t e!e" #are #reea& 'i #o"i"e U"i%er!ul #a 2"tre-.

%um se )ormeaz cristalele*


Aproape toate #ri!talele !e for*ea& pri" a$u-area repetat a u"ei #a"titi $e *aterie la o *a! #ri!tali" aflat 2" #re'tere. U"ele #ri!tale 2'i au ori-i"ea 2" *a-*a tere!tr1 2" -a&ele fier:i"i $i" i"teriorul p*>"tului !au 2" tore"tele $e la% fier:i"te #are a7u"- la !uprafaa pla"etei. A#e!te *i"erale1 2"tre #are e!te i"#lu! 'i #uarul1 !u"t "u*ite N*a-*ati#eO. Ele !e for*ea& pri" !oli$ifi#area a#e!tui *aterial topit1 pe *!ur #e !e r#e'te 'i !e 2"tre'te. Pe par#ur!ul pro#e!ului $e r#ire a *ateriei topite1 ato*ii !e -rupea& pe"tru a

1.

I"tro$u#ere 2" lu*ea #ri!talelor

for*a !tru#turile re-ulate e!e"iale #are $eter*i" for*a 'i #o*po&iia #ri!talului. U"ele #ri!tale #re!# $i" %aporii $e -a& e,i!te"i 2" re-iu"ile %ul#a"i#e. A#e!t -e" $e #ri!tal #o"i"e !ulf 'i !e for*ea& pri" #o"$e"!area -a&elor *i"erale fier:i"i1 pe *!ur #e a#e!tea !u"t e*a"ate $i" i"teriorul p*>"tului. U"ele #ri!tale !e for*ea& pe :a&a u"or !oluii a#%ati#e !au #re!# a7utate $e u"ele or-a"i!*e #are trie!# pe !uprafaa p*>"tului !au la *i# a$>"#i*e. Ele !u"t #u"o!#ute #a fii"$ *i"erale !e$i*e"tare 'i !e for*ea& pri"trGu" pro#e! $e $epu"ere *e#a"i# !au #;i*i#. Aerul1 apa1 %>"tul 'i -;eaa !u"t pri"#ipalii fa#tori $e $epu"ere i*pli#ai 2" pro#e!ul $e $i&ol%are a *ateriei tere!tre #are1 2" fi"al1 !e %a 2"tri 'iHu"eoriH!e %a #ri!tali&a. A#e!ta e!te #a&ul #al#itului. " !f>r'it1 "oi *ateriale !e for*ea& 'i pri" pro#e!ul $e re#ri!tali&are a u"or *i"erale #are $e7a e,i!t1 pri" !upu"erea lor la pre!iu"ile foarte *ari e,i!te"te 2" re-iu"ile i"ferioare ale !uprafeei tere!tre. A#e!te *i"erale *eta*orfi#e par#ur- o !erie $e *o$ifi#ri !tru#turale 'i #;i*i#e $up for*area lor i"iial1 *o$ifi#ri #are %or reor-a"i&a ato*ii1 #re>"$ a!tfel $iferite te,turi1 #o*po&iii 'i #ri!tale. U" e,e*plu $e a!tfel $e *i"eral *eta*orfi# e!te -ra"atul. Ni*e"i "u 'tie #u pre#i&ie $urata pro#e!ului $e for*are a #ri!talelor. U"ii pre!upu" # $urea& *ii $e a"i1 alii afir* # atu"#i #>"$ proporia ele*e"telor e!te opti* #ri!talele !e for*ea& i"!ta"ta"eu. Ori#are ar fi 2"! !e#retul Naturii1 ea #o"#epe 'i $ "a'tere u"ei *ari %arieti $e for*e #ri!tali"e.

%um se e+tra, mineralele*


E,i!t $ou tipuri $e $epo&ite *i"erale 2" #are #ri!talele pot fi -!ite 'i e,tra!e. Pri*ul tip $e $epo&it e #o"!tituit $e filoa"ele $i" i"teriorul p*>"tului1 #are !u"t $e fapt #a"ale !au !paii -oale 2" #a$rul ro#ilor1 pri" #are !oluiile $e *i"erale 'i fieroa!e #ir#ul1 !u"t $epo&itate 'i #ri!tali&ate. Cri!talele #are !e for*ea& 2" a#e!te filoa"e pot fi e,tra!e $e #tre a*atori fie $oar #u u" !i*plu #io#a" 'i #u o $alt fie1 la !#ar i"$u!trial1 folo!i"$uG!e e#;ipa*e"t #o!ti!itor

Cu* !e e,tra- *i"eralele P Arta prelu#rrii pietrelor preioa!e. .

1/

?e,plo&i:il '.a.@. Ca"titi 2"!e*"ate $e #ri!tale !e -!e!# $e o:i#ei 2" !paiile -oale $i" i"teriorul p*>"tului #are ofer #ri!talelor lo#ul "e#e!ar pe"tru #re'tere. U"eori e "e%oie ! fore&i $eGa lu"-ul u"ui filo" a$>"# 'i ! folo!e'ti e,plo&i:ili pe"tru a e,tra-e !ute $e <ilo-ra*e $e #ri!tale. " a#e!t *o$ !e e,tra- #ri!talele $e #uar. A $oua *eto$ $e e,tra#ie #o"!t 2" -!irea #ri!talelor #are !Gau #o"#e"trat 2" $epo&ite la !uprafaa pla7elor !au pe fu"$ul r>urilor. A#e!te $epo&ite $e &#*i"te !u"t #o*pu!e $i" fra-*e"te $e filoa"e $e!#o*pu!e #are #o"i" *i"u"ate #ri!tale pre#u* topa&ul 'i $ia*a"tul. Cea *ai o:i'"uit *eto$ $e e,tra#ie $i" a#e!te &#*i"te e!te !plarea pietri'ului 2" ap pe"tru a !epara a!tfel "i!ipul $e #ri!tale. O $at !eparate1 #ri!talele pot fi apoi o:!er%ate #u u'uri" 'i #ule!e. A#ea!t *o$alitate $e e,tra#ie e!te folo!it $e o:i#ei 2" operaiu"ile la !#ar re$u!1 $ar ea poate fi e,ti"! pe"tru a fi reali&at la !#ar *are. Pe"tru a li !e e%i$e"ia fru*u!eea i"terioar #ri!talele "e#e!it a$e!eori1 $up e,tra#ie1 o #urare #u a7utorul u"or !u:!ta"e #;i*i#e puter"i#e. A!tfel pre-tite1 ele %or a7u"-e apoi 2" *a-a&i"ele !pe#iali&ate 'i %or atra-e per!oa"a potri%it.

Arta prelucrrii pietrelor preioase i a cristalelor


U"ele !tru#turi #ri!tali"e !u"t tiate1 li !e $ for* 'i !u"t prelu#rate $e #tre arti'tii 'lefuitori !pe#iali&ai 2" pro#e!ul $e o:i"ere a u"ei #aliti !uperioare1 a u"ei !trlu#iri 'i a u"ei #ulori !pe#iale. Ma7oritatea pietrelor preioa!e tra"!pare"teH$e e,e*plu ru:i"ele1 !*aral$ele 'i $ia*a"teleH!u"t prelu#rate pri" tierea !u: $iferite u"-;iuri #u !#opul $e a li !e 2*:u"ti 'i *ri #apa#itile fi&i#e 'i opti#e. =ie#are fa a pietrei 2i $ po!i:ilitatea ! !tr>"- *ai *ult lu*i"1 pe #are o %a refle#ta1 e,pri*>"$uG'i a!tfel profu"&i*ea 'i #uloarea i"terioar. A#e!t pro#e! "e#e!it 2"! ti*p1 aparatur 'i profe!io"i!*1 $ar el %a *ri1 2" fi"al1 fru*u!eea 'i %aloarea pietrei preioa!e. Alte pietre !u"t tiate 2" for*e !i*ple1 rotu"7ite 'i au :a&a $reapt. A#e!t pro#e! fa#e po!i:il #a *ulte pietre !e*iGpreioa!e !au

13 parial $eteriorateH$e e,e*plu -ra"atulH! #>'ti-e 2" !trlu#ire 'i 2" %aloare1 put>"$ fi a!tfel folo!ite #a po$oa:e !au #a pietre t*$uitoare. Pietrele *ai *i#i 'i $e #alitate i"ferioar pot fi 'lefuite p>" #>"$ pri*e!# lu#iul "e#e!ar 'i "u *ai pre&i"t i*perfe#iu"i pe !uprafa. A#e!t pro#e! $e 'lefuire poate $ura 2"tre #i"#i 'i opt !pt*>"i 'i $epi"$e $e $uritatea !uprafeelor #are tre:uie 'lefuite. El *re'te fru*u!eea 'i !trlu#irea pietrelor #are altfel "u ar fi apre#iate la 7u!ta lor %aloare. Pietrele 'lefuiteH$e e,e*plu #uarul ro'uH!u"t !ufi#ie"t $e *i#i pe"tru a putea fi purtate1 $e!tul $e fru*oa!e pe"tru a fi $ruite1 !ufi#ie"t $e puter"i#e pe"tru a putea fi folo!ite 2" t*$uiri 'i re&o"a:il $e iefti"e pe"tru a putea fi #u*prate. C>"$ !u"t prelu#rate 2" a!tfel $e *o$uri1 pietrele preioa!e !f>r'e!# pri" a refle#ta *ai *ult lu*i" 'i #uloare. I" a#e!t *o$ pute* !pu"e # "oi oa*e"ii #o"tri:ui* la pro#e!ul $e e%oluie a *i"eralelor. U"M arti!t 'lefuitor #are !e afl 2" re&o"a" #u pietrele #u #are lu#rea& poate #rea e"titi #are %or *o'te"i #apa#iti %i"$e#toare 'i fru*u!ee #e o"orea& at>t arti!tul #>t 'i piatra. U" arti!t pri#eput %a lua o piatr "e#i&elat 'i pui" atr-toare 'i o %a tra"!for*a 2"trGo "e!te*at #are poate refle#ta *ult lu*i" 'i e"er-ie t*$uitoare1 #o"tri:ui"$ a!tfel la #re'terea pietrei 'i a per!oa"ei #are o folo!e'te.

Istoria cristalelor- trecut. prezent i /iitor 0n )olosirea cristalelor i a pietrelor tmduitoare


DeGa lu"-ul ti*pului1 o*e"irea a utili&at puterea #ri!talelor 'i a pietrelor 2" !#opuri $iferite. Cele *ai %e#;i le-e"$e $e!pre #ri!talele *a-i#e "e $u# la Atla"ti$a. Se pre!upu"e # oa*e"ii a#e!tei ra!e a%a"!ate folo!eau #ri!talele pe"tru a #a"ali&a 'i utili&a e"er-ia *a#ro#o!*i#. Se prea poate #a a#ea!t #i%ili&aie le-e"$ar1 po!e!oare a u"ei 'tii"e a%a"!ate1 ! fi folo!it #ri!talele pe"tru a pro$u#e ra&e $e lu*i" $e #are !e !er%eau 2" !#opul

I!toria #ri!talelor0 tre#ut1 pre&e"t 'i %iitor...

19

#o*u"i#rii telepati#e #u propriii !tr*o'i. De a!e*e"ea1 ei folo!eau puterea #ri!talelor 2" $iferite !#opuri pra#ti#e. Se #re$e # u"ul $i"tre *oti%ele $i!tru-erii a#e!tui *are #o"ti"e"t a fo!t utili&area #u"oa'terii !a#re 2" !#opuri e-oi!te. Le-e"$a !pu"e #1 2"ai"te #a Atla"ti$a ! fie $i!tru!1 2"elepii au $orit ! p!tre&e #u"o'ti"ele *o'te"ite. Ele "u au fo!t !#ri!e 2" #ri $e tea* # "u %or !upra%ieui #ata#li!*elor. " 2"elep#iu"ea lor1 :tr>"ii Atla"ti$ei au 2"#r#at a"u*ite #ri!tale #u i"for*aii 'i leGau rei"tro$u! 2" p*>"t1 a%>"$ #o"%i"-erea # ele %or fi re$e!#operite 2" *o*e"tul 2" #are o*e"irea %a fi pre-tit ! pri*ea!# 2"elep#iu"ea 2"*a-a&i"at 2" ele4. Supra%ieuitorii Atla"ti$ei au 2"#eput o "ou %ia1 #o"ti"u>"$ ! tra"!*it #u"o'ti"ele $e!pre #ri!tale 2" E-ipt1 A*eri#a $e Su$ 'i Ti:et. Pe :a&a i"for*aiilor referitoare la !tru#turile #ri!tali"e 'i ur*>"$ *o$elul *arilor te*ple ale Atla"ti$ei1 ei au #o"!truit pira*i$e. =or*a -eo*etri# pira*i$al perfe#t a*plifi# le-ile fi&i#e ale #ri!talului 'i #a"ali&ea& e"er-ia u"i%er!al $e 2"alt fre#%e" 2" p*>"t. De altfel1 !e #o"!i$er # i"iial *area pira*i$ $i" E-ipt a%ea 2" %>rf u" #ri!tal uria' pri" #are e"er-ia #o!*i# era #aptat 'i a*plifi#at. DeGa lu"-ul ti*pului1 #u"oa'terea puterii 'i a pote"ialului e"er-eti# al #ri!talului a fo!t folo!it #u !#opuri 7o!"i#e. Multe $i" i"for*aiile %aloroa!e au fo!t pier$ute a!tfel1 $ar u"ele au r*a! 'i tra"!par 2" $iferite #ulturi 'i #i%ili&aii $eGa lu"-ul i!toriei. " 6i:lie ?E,o$ul@ !e *e"io"ea& faptul # pla#a pe"tru piept a u"ei ar*uri1 #o"fe#io"at $i" 14 pietre preioa!e1 #o*:i"ate 'i $i!pu!e pe ) r>"$uri1 iGa $at lui Aaro" puterea lui Du*"e&eu. De'i "u !e #u"o!# pietrele preioa!e folo!ite1 !e pre!upu"e # ele iGau #o"ferit i"#re$i:ile puteri !pirituale. Re-ii $i" !tr%e#;ea I"$ie erau !ftuii ! a$u"e pietrele preioa!e pe"tru a !e prote7a 2*potri%a rului. S#rierile %e#;i $e a!trolo-ie1 re$a#tate 2" !a"!<rit 'i $at>"$ $i" apro,i*ati% a"ul )88 2.e.".1 fa# o !erie $e o:!er%aii $etaliate $e!pre ori-i"ea 'i puterea pietrelor. " a#ele ti*puri1 a!trolo-ii 2i !ftuiau pe oa*e"i ! !e
4

&e"i capitolul referitor la ngri'irea i pstrarea pietrelor.

12

I"tro$u#ere 2" lu*ea #ri!talelor

prote7e&e $e -;i"io" purt>"$ $iferite pietre pe"tru a #o"tra#ara efe#tele i"flue"elor pla"etare "e-ati%e . " pra#ti#a *e$i#al a *ultor #ulturi !tr%e#;i !e re-!e'te portul a*uletelor 'i tali!*a"elor 2" 7urul ->tului. Se folo!eau $iferite pietreH2" fu"#ie $e :oalHpe"tru a o:i"e efe#tul t*$uitor $orit. 2" Ro*a a"ti# !e #re$ea # o:ie#tele e,ter"e ?$e e,e*plu pietrele@ i"flue"au $ire#t #orpul. Relatri #upri"!e 2" !#rieri ro*a"e 'i -re#e'ti ti*purii i"$i# faptul # pietrele erau folo!ite #a tali!*a"e pe"tru !"tate1 pe"tru aprare 'i pe"tru $o:>"$irea u"or %irtui. DeGa lu"-ul i!toriei1 :i7uteriile 'i pietrele preioa!e au fo!t a!o#iate a$e!ea #u !>"-ele re-al 'i au fo!t purtate1 #u ele-a"1 2" #oroa"e1 au fo!t 2"#ru!tate 2" tro"uri !au folo!ite #a $e#oraii. Muli re-i au fo!t 2"-ropai 2*preu" #u i*e"!e #ole#ii $e :i7uterii 'i pietre. 6o-ia te&aurului $e!#operit 2" *or*>"tul re-elui Tut $i" E-ipt a ui*it 2"trea-a lu*e. I"$ie"ii a*eri#a"i 'i *aAa'ii folo!eau 'i ei #ri!talele pe"tru $ia-"o!ti#area 'i trata*e"tul $iferitelor :oli. Cri!talele *ari $e #uar erau folo!ite 2" #ere*o"ii !pe#iale $e #tre !tr*o'ii a*erGi"$ie"ilor 2" #alitate $e #ri!tale N#lar%&toareO 2" #are puteau fi o:!er%ate e%e"i*e"te tre#ute !au %iitoare. A"u*ite tri:uri $e i"$ie"i *e,i#a"i #re$eau # $a# 2" ti*pul %ieii o*ul !%>r'e'te $oar fapte :u"e1 !ufletul !u %a i"tra $up *oarte 2"trGu" #ri!talK $a# #i"e%a ar fi a%ut "oro#ul ! -!ea!# #ri!talul1 a#e!ta iGar fi %or:it $ire#t i"i*ii1 lGar fi t*$uit 'i iGar fi 2"$epli"it #;iar 'i %i!ele. Di" #ele *ai %e#;i ti*puri1 $iferite #i%ili&aii au utili&at fora #ri!talelor. Ele au fo!t folo!ite 2"trGo *are %arietate $e !#opuri 'i *o$uri. A&i1 $atorit $e&%oltrii rapi$e a te;"olo-iei1 #ri!talele !u"t folo!ite pe"tru a tra"!*ite 'i a*plifi#a e"er-iile 2" *ulte feluri. Cri!talele $e ru:i"H"aturale !au artifi#ialeH!u"t folo!ite 2" #;irur-ia *i#ro!#opi# :a&at pe la!er. " fie#are a" !u"t e,tra!e 'i prelu#rate *ii $e <ilo-ra*e $e #ri!tale $e #uar. Ele !u"t folo!ite 2" $i!po&iti%ele ultra!o"i#e1 la #ea!uri 'i la #ipurile $e *e*orie ale #o*puterelor1 #a o!#ilator pe"tru #o"trolul fre#%e"ei ra$io 2"
(ceste informaii)stau la ba"a crerii *rii +rinitii (strologice %ve"i tabelul de la sfritul crii,.

I!toria #ri!talelor0 tre#ut1 pre&e"t 'i %iitor...

41

e#;ipa*e"tele ele#tro"i#e1 #a tra"!*itor $e e"er-ie $e la u" !i!te* la altul !au #;iar #u rol $e #o"$e"!atori pe"tru !to#area e"er-iei. La "i%el e&oteri# pietrele 'i #ri!talele pot fi folo!ite 2" *e$itaie pe"tru a $e&%olta i"tuiia 'i pe"tru a fa#ilita 2"ele-erea #u"o'ti"elor $o:>"$ite. " ti*pul !o*"ului #ri!talele !au pietrele pot fi a'e&ate !u: per" pe"tru a i"!pira %i!e pl#ute 'i profeti#e. Ele pot fi utili&ate 2" pra#ti#a *e$i#al #u !#opul $e a #al*a e*oiile foarte puter"i#e1 pe"tru a re&ol%a pro:le*ele *e"tale 'i pe"tru a re*e$ia $i%er!ele $e&e#;ili:re ale #orpului1 ele pot fi i"ute 2" ti*pul "a'terii pe"tru a $a putere fe*eii1 pot fi folo!ite 2" ritualuri 'i 2" #ere*o"ii !au pot fi p!trate 2" prea7*a pla"telor1 a"i*alelor !au a #opiilor #are au "e%oie e#;ili:ru 'i $e !"tate. Pote"ialul #ri!talelor "u %a putea fi "i#io$at pre&e"tat 2" 2"trea-a lui a*ploare. El e!te u"a $i" pri"#ipalele #o"tri:uii ale "oii ere 'i poate fi utili&atH'i %a fi utili&atHpe"tru o i*e"! %arietate $e !#opuri. Materialele pe #are le %ei 2"t>l"i 2" a#ea!t #arte repre&i"t $oar o parte $i"trGo !erie $e #u"o'ti"e !a#re referitoare la folo!irea #ri!talelor 'i a pietrelor 2" !#opul o:i"erii !"tii 'i a u"ui "i%el ri$i#at $e #u"oa'tere. A#e!te 2"%turi !u"t $e!ti"ate ori#rui o* 'i pot fi pu!e 2" pra#ti# $e ori#e per!oa" #are !e !i*te atra! 'i i"tere!at $e ele. Tre:uie ! a%e* totu'i -ri7 #u* folo!i* puterea #ri!talelor. A#ea!t #u"oa'tere e!te $oar a#u* re%elat u*a"itii1 $up *ii $e a"i. Ori#e a:u& 2" folo!irea #ri!talelor !e %a 2"toar#e 2*potri%a #elui #e 2l #o*ite. I"for*aiile #o"i"ute 2" a#ea!t #arte ?!au 2" ori#are alta referitoare la puterea #ri!talelor@ tre:uie folo!ite $oar 2" a#or$ #u le-ile $i%i"e 'i $oar pe"tru a tra"!for*a :e"efi# fii"a u*a" 'i a o #o"$u#e 2" Era $e Aur a Er!torului. A %e"it ti*pul #>"$ %i"$e#torii 'i a$u#torii $e lu*i" ) %or aprea $i" "ou 'i %or folo!i #ri!talele 'i pietrele pe"tru a a$u#e pe P*>"t o "ou ra& $e lu*i"1 o "ou #ale 'i u" "ou "i%el al e,i!te"ei u*a"e. Cri!talele 'i pietrele preioa!e fa# parte1 2" *are *!ur1 $i" pro#e!ul $e tra"!for*are pla"etar #e are lo# la ora a#tual. =olo!iiGle $e#i 2" *o$ #o"'tie"t 'i :e"efi#.
-aetrii spiritiudi %n. ed.,.

Capitolul 2

%$' (! L$%R!' %$ %RI(TALELE


Armonizarea )iinei cu cristalele
Arta ar*o"i&rii #u u" #ri!tal1 #u "oi 2"'i"e1 #u o alt per!oa" !au #u ori#are alt a!pe#t ale e,i!te"ei e!te u"a $i"tre #ele *ai %aloroa!e #apa#iti #u #are poate fi 2"&e!trat o*ul. Ar*o"i&area repre&i"t #apa#itatea $e a #al*a *e"talul 'i $e a $e%e"i at>t $e li"i'tit 2"#>t p!i;i#ul ! poat per#epe a$e%rul. Depri"&>"$ arta ar*o"i&rii "u "e %o* $e&%olta $oar !e"!i:ilitatea "e#e!ar pe"tru a o:i"e i"for*aii %aloroa!e $e!pre "oi 2"'i"e1 $ar "e %o* a"tre"a 'i *i"tea pe"tru a #o*u"i#a la u" "i%el *ult *ai !u:til1 #u for*e $e %ia $iferite. C>"$ #i"e%a !e ar*o"i&ea& #u u" #ri!tal1 a#e!ta $e%i"e o o-li"$ #are refle#t lu*i"a $i" i"terior1 2"apoi 2" #o"'tii". Me$itaia1 %i&uali&area1 e,er#iiile fi&i#e1 Ao-a1 ru-#iu"ea !au te;"i#ile per!o"ale pot fi folo!ite pe"tru a #al*a *i"tea 'i pe"tru a $o:>"$i a!tfel o per#epie #lar. Ori#are ar fi *o$alitatea utili&at1 re&ultatul %or:e'te $e la !i"e0 o *are #apa#itate $e auto#o"trol1 pa#e lu"tri# *rit1 #o"e#tarea per!o"al la !ur!ele a$e%rului 'i po!i:ilitatea $e a a%ea a##e! la

13

Cu* ! lu#r* #u #ri!talele

i"for*aii #are altfel ar r*>"e a!#u"!e. Cri!talele pot fi a7utoare puter"i#e 2" pro#e!ul ar*o"i&rii. Ele %or:e!# o li*: a lor1 !pe#ial1 #are poate fi i"terpretat $a# #el #are o a!#ult are o *i"te #lar 'i o i"i* $e!#;i!. Pro#e!ul e%oluti% al #ri!talelor $ifer *ult $e e%oluia oa*e"ilor 'i ele pot re%ela !e#retele #reaiei lor 'i ale realitii. Cri!talele !u"t pre&e"te pe"tru ori#i"e !e ;otr'te ! lu#re&e #u ele. Ele pot $e%e"i u'or 2"%tori 'i priete"i1 pe"tru # ele "e revelea" #u"oa'terea 'i !e#retele lor "e tri*it lu*i"a 'i !trlu#irea1 %i"$e#>"$uG"e. Toate a#e!tea !e o:i" a!#ult>"$ %o#ea lor t#ut #e !e a$re!ea& $ire#t #u"oa'terii "oa!tre. Cri!talele repre&i"t lu*i"a 'i $a# ar*o"i&area #u ele e!te #ore#t1 ele "e pot 2"%a #u* ! a%e* a##e! la propria "oa!tr lu*i" 'i #u* !Go folo!i* 2" *o$ :e"efi#. Ai a!#ultat %reo$at #u ate"ie u" !e#ret al u"ui priete" al $u*"ea%oa!tr( La fel tre:uie ! pro#e$ai #>"$ % $e!#;i$ei *i"tea 'i !ufletul pe"tru a pri*i *e!a7ul #ri!talelor 'i al pietrelor preioa!e t*$uitoare0 eli*i"ai ori#e i$ei pre#o"#epute1 ori#e a'teptri !au te*eri # "u %ei reu'i 'i l!aiG% *i"tea ! re#epio"e&e i*pre!iile !u:tile pe #are le e*a" #ri!talul. A##eptai po!i:ilitatea # a#e!te for*e $e %ia #ri!tali"e $ore!# ! % re%ele&e !e#retele 'i 2"elep#iu"ea lor. A##eptai1 fr ! % 2"$oii1 i*a-i"ile !po"ta"e #are % i"tr 2" ori&o"tul #o"'tii"ei. Cu #>t *i"tea %a fi *ai a"tre"at ! a!#ulte 'i ! #o*u"i#e 2" t#ere1 #u at>t r!pu"!ul %a %e"i *ai repe$e 'i *ai #lar1 iar lu*i"a 'i e"er-ia pietrei #u #are lu#rai %a refle#ta propria %oa!tr 2"elep#iu"e. O *eto$ pe #are a* apli#atGo 2"tot$eau"a #u !u##e! a fo!t #a 2"t>i ! pra#ti# Ao-a !au ! *e$ite& ti*p $e #el pui" o or. Apoi * 2"ti"$ea* #u faa 2" !u! 'i pla!a* u" #ri!tal 2" &o"a #elui $eGal treilea o#;i. Rela,>"$uG!e1 *i"tea $e%i"e re#epti% la %i:raiile #ri!talului. Putei a#u* #ere #ri!talului ! % arate #eea #e $orii ! %e$ei !au putei 2"tre:a #e%a referitor la a!pe#tele per!o"ale ale %ieii $u*"ea%oa!tr. Cerei #ri!talului ! refle#te r!pu"!ul 2" #o"'tii"a $u*"ea%oa!tr tre&it. De!#;i$eiG% apoi *i"tea 'i %ei pri*i r!pu"!ul. El poate %e"i !u: for*a u"or !i*:oluri1 i*a-i"i1 %i&iu"i !au #a o #u"oa'tere $ire#t. At>t ti*p #>t %i"e1 tre:uie ! 'tii

Ar*o"i&area fii"ei #u #ri!talele P Cu* !e utili&ea& #ri!talele...

14

# a#e!ta e!te u" *e!a7 $e la $u*"ea%oa!tr #tre $u*"ea%oa!tr1 a*plifi#at 'i tri*i! pri" #ri!tal #u foarte *ult iu:ire. A!tfel e!te po!i:il ! 2"ele-ei *ulte lu#ruri #are1 2"ai"te1 preau $e "e2"ele!1 ! % #u"o'tei la "i%ele *ai profu"$e 'i ! a%ei a##e! la "oi !ur!e $e e"er-ie 'i for i"terioar. "#er#ai ! #u"oa'tei fie#are #ri!tal1 fie#are piatr t*$uitoare 'i ! 2"%ai !e#retele lor u"i#e. Ele pot fi $iferite pe"tru $u*"ea%oa!tr 2" #o*paraie #u alte per!oa"e1 2"tru#>t #ri!talele !e ar*o"i&ea& #u fie#are 'i 2i !er%e!# 2" *o$uri $iferite. A7ut>"$uG% pietrele 2" reali&area !ar#i"ii lor1 $u*"ea%oa!tr le a7utai $e a!e*e"ea !G'i 2*pli"ea!# $e!ti"ul !uperior. E!te1 $e a#eea1 "e#e!ar #a oa*e"ii ! e,tra- pietrele $i" i"teriorul p*>"tului pe"tru #a ele ! %a$ lu*i"a !oarelui 'i ! "e arate fru*u!eea 'i #uloarea lor !pe#ial. Drept *ulu*ire pe"tru a#e!t lu#ru1 pietrele $e%i" u"elte pe"tru 2"trei"erea !"tii 'i pe"tru %i"$e#area "oa!tr. Lu#r>"$ #o"!e#%e"t 2" $o*e"iul *i"eral1 %ei 2"%a #u* ! % e,pri*ai #el *ai :i"e lu*i"a i"terioar1 a7ut>"$ #ri!talele ! 'iGo e,pri*e 'i ele pe a lor. Ne afl* ai#i pe"tru a "e a7uta u"ii pe alii1 pe"tru #a a!tfel fie#are ! poat e%olua 'i lu#ra 2"trGo perfe#t ar*o"ie pe"tru a #rea o lu*e *ai :u".

%um se utilizeaz cristalele i pietrele tmduitoare*


E,i!t *ulte *o$uri 2" #are #ri!talele 'i pietrele pot fi utili&ate pe"tru %i"$e#area 'i ele%area #o"'tii"ei. Ele %or a#io"a #;iar $a# $u*"ea%oa!tr "u #re$ei # ele a#io"ea&. Pri" !i*plul fapt # le a%ei 2" prea7* ele a$u# *ai *ult fru*u!ee 'i lu*i". Da# #ri!talele !e afl pe o ;ai"1 pe o *a! !au pe u" pat1 ele %or 2"#r#a auto*at a#el lo# #u e"er-ie1 la fel #u* pro#e$ea& u" io"i&ator "e-ati%. Da# 2"trGo #a*er a a%ut lo# o #eart1 u" #ri!tal poate fi pla!at 2" a#ea &o" pe"tru a purifi#a a*:ia"a !u:til 'i pe"tru a a$u#e pa#ea. Cri!talul tre:uie $oar ! fie pre&e"t pe"tru a a$u#e *ai *ult lu*i" 'i e"er-ie :e"efi# *e$iului. Pe *!ur #e lu*i"a !e refle#t pri" 'i $e la #ri!tal1 !e creea" e"er-ia "e#e!ar

26

"eutrali&rii ori#ror %i:raii "e-ati%e 'i #are ele%ea& fre#%e"a -e"erat1 i"$u#>"$ o !tare $e ar*o"ie !uperioar. Da# #i"e%a "u 'iGa $e&%oltat !ufi#ie"t !e"!i:ilitatea "e#e!ar pe"tru a !i*i e"er-iile :i"ef#toare ale #ri!talului1 efe#tul e"er-iilor lui %a fi totu'i 2"re-i!trat iar *i"tea !u:#o'tie"t %a r!pu"$e. Si*pla pre&e" a #ri!talelor 2"trGu" *e$iu a#io"ea& #a o !u-e!tie !u:li*i"al1 tra"!*i>"$ #o"'tii"ei $u*"ea%oa!tr # perfe#iu"ea e!te po!i:il. Cri!talul $o%e$e'te !i*urilor fi&i#e # e!te "or*al #a el ! fie $ar1 fru*o!1 fo#ali&at 'i ! ra$ie&e lu*i". Da# ;r"i* a#e!te !e*i"e pe #are leGa* pla"tat 2" !u:#o"'tie"t1 ele %or #re'te1 2"flori 'i $a roa$e. De a#eea1 e!te :i"e ! oferi* 2" $ar #ri!tale #;iar 'i a#elora #are "u !u"t tre&ii !au "u !u"t #o"'tie"i $e proprietile lor %i"$e#toareHpe"tru a :e"efi#ia $e a#e!tea. Bijuteriile Cri!talele 'i pietrele pot fi purtate #a :i7uterii pe"tru a % a7uta ! % *e"i"ei #laritatea *e"tal1 !ta:ilitatea e*oio"al 'i e#;ili:rul p!i;i#. =ortul pietrelor #a a*ulete !au #a po$oa:e e!te for*a #ea *ai !i*pl 'i efe#ti% $e utili&are a forei lor %i"$e#toare. 6i7uteriile au fo!t purtate $e *ii $e a"i la $e-ete1 la ->t1 pe o*:ili# !au 2" &o"a #elui $eGal treilea o#;i1 2" pr1 la pi#ioare !au 2" "a!. Drept po$oa:e erau folo!ite *i"u"ate pietre 'i #ri!tale. La&uritul1 #ar"eolul 'i *ala;itul erau folo!ite $e %e#;ii e-ipte"i1 !*aral$ul $e i"#a'i1 7a$ul $e #;i"e&i 'i tur#oa&ul $e #tre i"$ie"ii a*eri#a"i. Ma7oritatea a#e!tor #i%ili&aii erau #o"'tie"te $e puterea %i"$e#toare a a#e!tor pietre 'i le folo!eau #o"'tie"t pe"tru !#opuri pre#i!e $e %i"$e#are. Co"$u#torii *arilor i*perii purtau #oroa"e 2*po$o:ite #u *i"u"ate pietre preioa!e1 #o"!i$erate u"eori !a#re1 #e 2i a7utau ! -u%er"e&e #u 2"elep#iu"e. Pietrele erau purtate pe a"u*ite $e-ete to#*ai pe"tru a #a"ali&a e"er-ii !pe#ifi#e ur*ri"$uG!e i"terferarea #u a#iu"ea lor :e"efi#. Da"!atoarele o:i'"uiau ! poarte pietre $e ru:i" pri"!e 2"trGu" l"i'or la "i%elul o*:ili#ului pe"tru a !t>r"i i"tere!ul pri%itorilor. Pietrele !e a'e&au 'i pe &o"a #elui $eGal treilea o#;i pe"tru a tre&i #o"'tii"a 'i a r*>"e 2"trGo per*a"e"t re&o"a" #u $i%i"ul. Coliere1 #e a7u"-eau p>"

Cu* !e utili&ea& #ri!talele... H .i'uteriile/0emedii

4/

aproape $e piept1 erau purtate pe"tru a !ti*ula #;a<ra i"i*ii 'i pe"tru a a*plifi#a $ra-o!tea 'i #o*pa!iu"ea. De a!e*e"ea1 pietrele erau pri"!e $e lo:ul ure#;ii pe"tru !ti*ularea u"or pu"#te refle,o-e"e #are ar*o"i&au e"er-ia a"u*itor &o"e ale #orpului. Multe $i" #u"o'ti"ele referitoare la i*porta"a 'i *o$ul $e utili&are a pietrelor preioa!e !Gau pier$ut. La 2"#eput e,i!ta #re$i"a # $a# !e purtau pietre #e %e;i#ulau a"u*ite e"er-ii1 per!oa"ele re!pe#ti%e erau i"flue"ate :e"efi#. Mai apoi pietrele au fo!t pre%&ute #u u" '"ur pe"tru a fi purtate 2" 7urul ->tului1 pe #ap !au -le&"e pe"tru a o:i"e efe#te $ura:ile. Dar iat # 'i 2" %re*urile "oa!tre "u*eroa!e *i"i $e%i" #o"'tie"te $e e"er-iile !pe#ifi#e %e;i#ulate $e #ri!tale #are1 $a# !u"t purtate 2" a"u*ite #o*:i"aii1 pot a%ea efe#te profu"$ re-e"eratoare. C>"$ o :i7uterie e!te purtat 2" *o$ #o"'tie"t 2" !#opuri terapeuti#e ea $e%i"e o a$e%rat oper $e art #are #o"fer #elui #e o poart puteri *ira#uloa!e. Pe *!ur #e #ri!talele 'i pietrele !u"t purtate1 e"er-iile a#e!tora i"terferea& #u #>*pul !u:til al per!oa"ei re!pe#ti%eK pe *!ur #e lu*i"a r!pu"$e pietrelor 'i %i:raiile #olorate !e refle#t 2"apoi 2" aur1 fre#%e"ele 2"alte ale pietrelor a7ut la $i!iparea !tre!ului p!i;i# 'i e*oio"al. A*plifi#>"$ #>*pul $e e"er-ie !u:til t*$uitoare $i" 7urul #orpului fi&i#1 a!pira"tul %a $o:>"$i e#;ili:ru 'i for i"terioar. Pe l>"- a%a"ta7ele e!teti#e e!te po!i:il #rearea $e :i7uterii #are ! per*it utili&area #o"'tie"t a proprietilor #urati%e ale $arurilor pe #are pietrele le ofer #u at>ta -e"ero&itate. A#e!te opere $e art1 u"i#e 2" felul lor1 $e%i" atu"#i pie!e $ttoare $e for1 #are %or a7uta a!pira"tul ! ati"- !tri !pe#iale $e #o"'tii".

Remedii
Cri!talele folo!ite pe"tru %i"$e#are !u"t u'or $e o:i"ut 'i pot fi purtate atu"#i #>"$ pietrele folo!ite 2" !#opuri !pe#iale "u !u"t $i!po"i:ile. Ele pot fi utili&ate !e#u"$ar pe"tru a a*plifi#a efe#tele o:i"ute 2" ur*a ar*o"i&rii #u alte #ri!tale. I"tro$u#ei pietre purifi#ate 2"trGu" pa;ar $e #ri!tal u*plut pe 7u*tate #u ap $i!tilat 'i p!traiGl la !oare1 $e preferi" 2"tre orele 3G11 $i*i"eaa. Pe *!ur #e !oarele !e refle#t 2" li#;i$ 'i 2" pietre1 apa !e 2"#ar# #u

28

Cu* ! lu#r* #u #ri!talele

fora %i:ratorie 'i fre#%e"a #ulorii !pe#ifi#e pietrelor. Pu"ei a#e!t eli,ir 2" re#ipie"te !terili&ate 'i folo!iiGl la "e%oie. Pe"tru a o:i"e re&ultate1 folo!ii + pi#turi1 a$*i"i!trate 2"trGu" pa;ar #u ap !au $ire#t !u: li*:1 $e #>te%a ori pe &iK Trii 2" *o$ a"ti#ipat :u#uria re!i*it 2" ur*a %i"$e#rii. Pe"tru a $i!pu"e o perioa$ *ai lu"- $e a#e!t re*e$iu1 a$u-ai al#ool ?$e preferi" al#ool rafi"at@ pe!te !oluia re!pe#ti%. Cele *ai i"$i#ate pietre folo!ite 2" #a&ul re*e$iilor !u"t #uarurile0 a*eti!tul1 #uarul #lar1 auriu1 ro& 'i fu*uriu. Cuarul e!te #el *ai potri%it 2" a!tfel $e re*e$ii 'i ofer o -a* foarte *are $e efe#te. =ii foarte ate"i atu"#i #>"$ ale-ei pietre !au #ri!tale pe"tru re*e$ii i"ter"e. U"ele1 #u* e!te 'i real-arul ?!ulfura $e ar!e"@1 au u" #o"i"ut ri$i#at $e ar!e"i#. Cri!talele 'i pietrele t*$uitoare pot fi p!trate 2" uleiurile 'i alifiile folo!ite pe"tru *a!a7. U" priete" apropiat1 #are pra#ti#a *a!a7ul 2" !#op #urati%1 o:i'"uia ! p!tre&e u" *i"u"at #ri!tal $e tur*ali" %er$e 2" uleiul folo!it pe"tru *a!a7 pe"tru a a*plifi#a efe#tele o:i"ute 2" ur*a trata*e"tului. Daruri de dragoste Cri!talele 'i pietrele #o"!tituie u"ul $i"tre #ele *ai *i"u"ate $aruri. C>"$ !u"t oferite #u $ra-o!te ele $e%i" pe"tru tot$eau"a #ri!tale $ttoare $e iu:ire 'i #upri"$ 2" ele fru*u!eea #elui #are leGa $ruit. Ele pot fi folo!ite 'i 2" !#opuri #urati%e pe"tru # au1 2"trG a$e%r1 puterea $e a %i"$e#a. "ai"te $e a le $rui1 i"ei #ri!talul aproape $e i"i*. Reali&ai o *e$itaie 2" #are *e"tali&ai per!oa"a #reia $orii !Gi oferii #ri!talul #a fii"$ !"toa!1 2*pli"it 'i feri#it. Piatra %a #apta e"er-ia $u*"ea%oa!tr :e"efi# 'i o %a $rui #elui ale!. Pietrele pentru uz personal Pe *!ur #e afi"itatea 'i $ra-o!tea pe"tru #ri!tale !pore!#1 !e prea poate ! % "i*erii 2" lo#uri u"$e a#e!tea !u"t e,pu!e pe"tru %>"&are. OpriiG% pri%irea a!upra a#eluia #are % atra-e ate"ia

Cu* !e utili&ea& #ri!talele... H 1ietrele pentru u" personal

49

$atorit !trlu#irii !pe#iale1 a#ela #are ! % !pu" i"terior # "u*ai el e!te apt ! !er%ea!# !#opurilor $u*"ea%oa!tr. A#ea!t piatr poate $e%e"i u" "eo:o!it to%ar' $e #ltorie !au poate fi purtat 2" per*a"e" a!upra $u*"ea%oa!trK el poate $e%e"i #;iar 'i u" a!i!te"t 2" pra#ti#ile $e t*$uire !au u" parte"er $e *e$itaie. Doar u" #ri!tal foarte !pe#ial 'i u"i# poate fi folo!it 2" a#e!t !#op 'i #el *ai :i"e ar fi $a# ar fi p!trat #a o piatr i"ti*1 pe #>t po!i:il "eati"! $e #tre alii. A#e!t tip $e #ri!tal per!o"ali&at %i"e la $u*"ea%oa!tr 2"trGo a'a *a"ier 2"#>t 'tii1 fr "i#i o u*:r $e 2"$oial1 # e!te o u"ealt foarte puter"i# .Eei #u"oa'te *o*e"tul e,a#t #>"$ tali!*a"ul $u*"ea%oa!tr $e #uar %a !o!i. Dar #;iar 'i atu"#i1 "u % for*ulai "i#i o $ori". " a"u*ite 2*pre7urri1 $up #e a!tfel $e #ri!tale au !er%it !#opurilor $u*"ea%oa!tr1 le e!te $at ! #ltorea!# 2" alte pri1 la alte per!oa"e1 #u !#opul $e a 2*prt'i $i" e"er-ia lor $e %i"$e#toare 'i ilu*i"atorie. Atu"#i e!te "e#e!ar ! le l!ai ! ple#e 'i ! 2"%ai ! lu#rai #u ele telepati#. A' $ori ! % 2*prt'e!# o e,perie" #are *Ga 2"%at o le#ie $eo!e:it $e i*porta"t. Re%e"i"$ a#a! 2"trGo &i1 *iGa* -!it lo#ui"a 7efuit. Pri"tre alte lu#ruri #are *iGau fo!t furate !e aflau 'i #>te%a $i"tre #ele *ai fru*oa!e #ri!tale t*$uitoare 'i "u 2"ele-ea* $e #e 2*i fu!e!er luate1 #>"$ ele erau #u a$e%rat iu:ite 'i folo!ite 2" !#opuri :e"efi#e. =ii"$ at>t $e furioa! # u"eltele *ele preioa!e 2*i fu!e!er luate1 a* fo!t te"tat ! le pro-ra*e& i*e$iat1 pe #ale telepati#1 #a ! a$u# rui"a 'i $e&a!trul 2" %iaa a#eluia #are *i leGa furat1 ori#i"e ar fi fo!t el. Dar 'tia* # reper#u!iu"ile <ar*i#e ale u"ei a!tfel $e a#iu"i "u ar fi fo!t 2" ar*o"ie #u %i:raiile t*$uitoare ale pietrelor. MGa* a'e&at pe"tru o *e$itaie1 2*preu" #u u" #ri!tal *are $e !ele"it 'i #u o !fer "ea-r $e o:!i$ia" 'i *Ga* ru-at ! *i !e $e&%luie *oti%ul furtului 'i 2"%*i"tele #e puteau fi tra!e $i" a#ea!t pier$ere. R!pu"!ul a %e"it repede 'i a fo!t foarte #lar0 pietrele fu!e!er 2"#r#ate #u e"er-ie t*$uitoare 2" ti*pul lu#rului iar a#u* ele erau -ata ! ple#e 2" lu*e pe"tru a fi #u a#ele per!oa"e #are a%eau "e%oie 2" *o$ real $e lu*i"a lor. Atu"#i *i !Ga artat # pietrele 2'i %or -!i ele 2"!ele a#ele per!oa"e #are ! le re#u"oa!# puterea 'i fora $e %i"$e#are H pro:a:il #opii. Ori#i"e ar fi %e"it 2"

52

Cu* ! lu#r* #u #ri!talele1

#o"ta#t #u pietrele1 ar fi fo!t 2"trGu" *o$ !u:til afe#tat 'i %i"$e#at. A fo!t pe"tru *i"e o o#a&ie :u" ! #o"ti"ui ! lu#re& #u #ri!talele #o"e#t>"$uG* eu 2"!*i1 *e"tal1 la e"er-ia lor 'i tri*i>"$ ->"$uri $e pa#e 'i ru-#iu"i $e $ra-o!te1 pe"tru ori#i"e leGar fi purtat. I" a#e!t fel !Ga #o"!truit u" po$ $e lu*i" iar pietrele au !er%it $rept pu"#te $e i"ter#o"e#tare. Pietrele ar fi 'i pe *ai $eparte 2"#r#ate $e #o"'tii"a *ea ar*o"ioa!. Cri!talele a%eau u" el al lor *ai 2"alt pe #are a#u* 'iGl 2*pli"eau. Eu *iGl 2*pli"i!e* pe al *eu1 ra$ii"$ 2" #ri!tale ->"$uri po&iti%e1 $e pa#e. C>"$ *e$itaia !Ga 2"#;eiat1 a* *ulu*it #u *ult re!pe#t #ri!talului $e !ele"it 'i !ferei $e o:!i$ia". MiGa* $at a!tfel !ea*a # realitatea e!te #reat 2" fu"#ie $e felul #u* i"terpret* e%e"i*e"tele $i" %iaa "oa!tr. C;iar 'i o 2"t>*plare pote"ial "e-ati%1 ar putea fi $eter*i"at ! !er%ea!# lu*i"a. A#u*1 2" *e$itaiile 'i ru-#iu"ile *ele1 fa# #a 2" a#ele pietre ! !e re#epio"e&e faptul # eu iu:e!# 'i * !i*t 2"#re&toare 2" faptul # proie#iile *ele !u"t re#epio"ate 'i folo!ite 2" !#opuri :u"e. Meditaiile cu ajutorul cristalelor Ori#e piatr t*$uitoare !au #ri!tal pot fi #o"!i$erate u" parte"er $e *e$itaie. Ele pot fi i"ute 2" *>" !au purtate a!upra $u*"ea%oa!tr 2" ti*pul *e$itaiei1 #u !#opul $e a le a:!or:i proprietile !pe#ifi#e. Cri!talele !au pietrele *ai pot fi pla!ate 2" #>*pul %i&ual1 a7ut>"$ 2" a#e!t fel la #re'terea puterii $e #o"#e"trare *e"tal ?ele !er%e!# $rept o:ie#te purttoare $e !i*:oluri pe"tru #o"#e"trarea *e"tal@. Pot fi a'e&ate pe #;a<ra i"i*ii pe"tru e#;ili:rarea e*oio"al !au pe fru"te1 pe"tru o *ai :u" #laritate *e"tal. SGar putea ! -!ii u" #ri!tal #are ! % #o*u"i#e1 2" *o$ !pe#ifi#1 # !#opul lui e!te a#ela $e a a$>"#i 'i $e a 2"tri *e$itaiile $u*"ea%oa!tr. Sau !Gar putea ! $orii ! e,peri*e"tai $iferitele #i pri" #are a"u*ite #ri!tale % afectea" *e$itaiile. Cuarul tra"!pare"t e!te u"ul $i"tre #ri!talele folo!ite pe"tru a !ti*ula #;a<ra #oro"al ?#ea *ai ele%at e"er-ie $i" #orp1 lo#ali&at la "i%elul #re'tetului #apului@. A'e&>"$uGl #u faa 2" !u! 'i pla!>"$ pu"#tul ter*i"al al u"ui %>rf al #ri!talului 2" #re'tetul #apului1 #e"trii

23

$e 2"alt #o"'tii" 2"#ep ! %i:re&e 'i o !tare $e #o"'tii" ele%at poate fi a!tfel per#eput. Efe#tul a#e!tei *e$itaii poate fi a##e"tuat $a# !e pla!ea& u" #ri!tal $e a*eti!t la "i%elul fru"ii1 pe"tru a li"i'ti *e"talul 'i u"ul $e #itri" ?#uar auriu@ la "i%elul o*:ili#ului pe"tru a fi,a te*ei"i# efe#tele e,perie"ei 2" realitatea p!i;i#.
Programarea

Pe"tru a o:i"e re&ultate 2" ti*pul *e$itaiei1 e!te :i"e ! pro-ra*ai u" #ri!tal #urat $e #uar1 proie#t>"$ a!upra lui u" a"u*it ->"$ 'i i">"$uGl 2" *>" 2" ti*pul *e$itaiei. De e,e*plu1 $a# % #o"fru"tai #u u" !e"ti*e"t $e fri# $atorat u"ui i"ter%iu apropiat !au u"ui e,a*e"1 i"ei %>rful ter*i"al al #ri!talului #urat $e #uar 2"$reptat #tre #el $eGal treilea o#;i 'i *e"tali&atiG% fer* #a fii"$ #al*1 !i-ur1 pli" $e 2"#re$ere 'i !tp>" pe !ituaie. Proie#tai a#ea!t for*G->"$ 2" #ri!tal 'i apoi !tai li"i'tit1 reafir*>"$ *e"tal1 pe"tru $u*"ea%oa!tr 2"'i%1 realitatea po&iti% pe #are ai #reatGo. A#e!t #ri!tal poate fi apoi luat #u $u*"ea%oa!tr pe"tru a fi i"ut 2" *>" !au pe"tru aGl pri%i ori pe"tru a % ->"$i la el pe tot par#ur!ul $e!f'urrii e%e"i*e"tului pe"tru #are %Gai pre-tit. Cri!talul rei"e pro-ra*area f#ut pri" for*aG->"$ 'i refle#t a#ea!t %i&iu"e 2"apoi #tre $u*"ea%oa!tr1 #o*port>"$uG!e #a u" priete" !po"ta". Da# a%ei %reu" *oti% ! #erei r!pu"! la o 2"tre:are !pe#ifi#1 pu"ei 2"tre:area iar apoi a'e&ai u" !i"-ur #ri!tal #urat $e #uar1 #u $u:l ter*i"aie ?a*:ele #apetele !e ter*i" 2" *o$ "atural #u u" %>rf@1 la "i%elul #elui $eGal treilea o#;i 'i %ei %e$ea !oluia #u o#;iul *i"ii. Da# !i*ii $ori"a ! tri*itei ->"$uri $e $ra-o!te !au ru-#iu"i u"ei alte per!oa"e1 a'e&ai #ri!talul #u %>rful 2"$reptat 2"!pre afar la "i%elul #;a<rei i"i*ii1 %i&uali&>"$ re&ultatul $orit 'i proie#t>"$ i*a-i"ea pri" #ri!tal !pre a fi re#epio"at $e #tre per!oa"a pe"tru #are % ru-ai. Da# a#ea!t per!oa" e!te foarte !e"!i:il1 %a !i*i %i:raiile pe #are $u*"ea%oa!tr le tra"!*itei. " a#ea!t *a"ier putei !ta:ili o le-tur telepati# #o"'tie"t. Da# a#ea per!oa" "u e!te #o"'tie"t $e %i:raiile t*$uitoare pe #are $u*"ea%oa!tr i le tra"!*itei1 efe#tele %or fi

Cu* ! lu#r* #u #ri!talele

totu'i re#epio"ate1 2"! %or fi utili&ate $e #tre *i"tea !u:#o"'tie"t. Da# %reo$at %ei $ori ! folo!ii a#ela'i #ri!tal pe"tru a pro-ra*a alte ->"$uri1 #el *ai :i"e e!te ! #urai #ri!talul $up fie#are proie#ie1.
Meditaii pentru avansai

Pe"tru a%a"!ai1 e,i!t o *e$itaie #e !e poate fa#e #u u" #ri!tal #urat $e #uar1 $ar #are #ere li"i'te *e"tal 'i o #o"#e"trare fer* pe"tru a o:i"e re&ultate #o*plete. " a#ea!t *e$itaie1 $u*"ea%oa!tr e,peri*e"tai #e 2"!ea*" ! fii a!e*e"ea u"ui #ri!tal. A'e&aiG% ti*p $e #>te%a *i"ute #u #oloa"a $reapt1 i">"$ 2" *>"a !t>"- u"ul $i"tre #ri!talele $u*"ea%oa!tr fa%orite1 folo!ite pe"tru *e$itaie. "#;i$ei o#;ii 'i $e%e"ii 2" totalitate re#epti%i la i*pul!urile tri*i!e $e #ri!tal. Pla!aiGl apoi la "i%elul o*:ili#ului1 la "i%elul i"i*ii1 apoi la "i%elul fru"ii1 2"tre !pr>"#e"e1 pe"tru aGi !i*i %i:raiileK *e"i"eiGl 2" ra&a #>*pului $u*"ea%oa!tr %i&ual #>te%a *i"ute0 2"#;i$ei o#;ii 'i rei"ei i*a-i"ea #ri!talului. Pe *!ur #e #o"'tii"a $u*"ea%oa!tr !e *ut 2" #ri!tal1 o:!er%aiGi !tru#tura *ole#ular. Cri!talul e!te o for* $e *aterie purifi#at. O:!er%ai #u* toate *ole#ulele !u"t #o*:i"ate 2" !tru#turi -eo*etri#e a:!olute ?"u e %or:a $e o or$o"are 2"t>*pltoare@. Toate *ole#ulele %i:rea& #u a#eea'i fre#%e" Cu ti*pul1 a%a"!>"$ 2" pra#ti#a *e$itaiei1 e!te po!i:il ! % e,ti"$ei #>*pul #o"'tii"ei1 p>" la a #upri"$e fie#are *ole#ul1 fie#are ato* $i" *ole#ul 'i fie#are ele#tro" $i" i"teriorul ato*ului. A#u* putei #o"'tie"ti&a faptul # fie#are #o*po"e"t *aterial %i:rea& la u"i!o" #u 2"tre-ul 'i e,pri* o ar*o"ie #e tra"!#e"$e %oi"a i"$i%i$ual. A:a"$o"aiG% 2" totalitate e,perie"ei 'i i*a-i"aiG% # !u"tei parte $i" %i:raia #ri!talului $u*"ea%oa!tr. Da# % %ei !#ufu"$a 2" a#ea!t :eatitu$i"e11 %ei putea ! e,peri*e"tai ar*o"ia 'i pa#e 2*preu" #u 2"trea-a #reaie. Ea fi #a
1

pietrelor.

&e"i i subcapitolul referitor la pstrarea i curarea cristalelor i

Cu* !e utili&ea& #ri!talele... H -editaii pentru avansai

'i #u* ti*pul 'i !paiul %or fi fo!t !u!pe"$ate. Su"tei pur 'i !i*plu fu&io"ai 2"trGo re&o"a" #o!*i# 'i #o"ti"uai ! pul!ai 2" a#ela'i ti*p #u u"i%er!ul 2"tre-. Di" i"teriorul propriului $u*"ea%oa!tr "u#leu1 a$e%rul % %or:e'te. A$e%rul ori#rei #;e!tiu"i 'i 2" a#ela'i ti*p al tuturor lu#rurilor poate fi #u"o!#ut pri" tra"!ferul #o"'tii"ei 2" propriul $u*"ea%oa!tr "u#leu1 propriul $u*"ea%oa!tr #e"tru1 t#erea. O $at #e a#ea!t realitate a fo!t :i"e !ta:ilit1 ea $e%i"e pe"tru $u*"ea%oa!tr !a"#tuarul !a#ru1 a##e!i:il 2" ori#e *o*e"t. " a#e!t !ta$iu al *e$itaiei e!te foarte i*porta"t ! re!pirai a$>"#1 pe"tru a putea *e"i"e #o"trolul a!upra #orpului fi&i# 'i pe"tru a r*>"e #o"e#tat la e"er-iile :e"efi#e ale U"i%er!ului. Pe"tru a #o*pleta *e$itaia1 %i&uali&ai #ri!talul !#l$at $e ra&ele aurii ale !oarelui1 #eGl !tr:at 'i e*a" $i" el. A#u*1 %i&uali&aiG% pe $u*"ea%oa!tr #a fii"$ #ri!talul1 #a fii"$ !i"#ro"i&ai #u ar*o"ia #o!*i#. " a#e!t fel1 'i $u*"ea%oa!tr putei $e%e"i u" i"!tru*e"t al lu*i"ii u"i%er!ului. Si*iiG% 2" totalitate #urat 'i !trlu#itor1 pli" $e puterea #are ra$ia& $i" propria $u*"ea%oa!tr !ur! $e lu*i". E!te :i"e #a atu"#i #>"$ efe#tuai a#ea!t *e$itaie ! a%ei 2" apropiere u" #uar fu*uriu !au o :u#at $e tur*ali" "e-ru pe #are ! le i"ei 2" *>" atu"#i #>"$ $e!#;i$ei o#;ii. De a!e*e"ea1 ar fi :i"e $a# ai purta #u $u*"ea%oa!tr a#e!te #ri!tale 2"#;i!e la #uloare ti*p $e #>te%a ore $up a#ea!t *e$itaie1 #u !#opul $e a i"te-ra e"er-iile a#u* rafi"ate.
Meditaii terapeutice n grup

Pe"tru *e$itaiile 2" -rup folo!ii u" !i"-ur #ri!tal *are $e #uar1 a%>"$ rolul $e -e"erator ?1+ #* p>" la 1 *@. Cri!talele -e"erator !u"t rare 'i1 $e o:i#ei1 foarte !#u*pe. A$e!ea ele !e -!e!# 2" prea7*a per!oa"elor #u u" "i%el $e #o"'tii" foarte ri$i#at. "trGu" a!tfel $e -rup e "e#e!ar ! e,i!te #el pui" trei a!tfel $e per!oa"e. A'e&ai #ri!talul 2" po&iie %erti#al 2" #e"trul #er#uluiK fie#are *e*:ru al -rupului ! 2"$repte #>te u" #ri!tal $e #uar $e $i*e"!iu"i *ai re$u!e#tre #ri!talul -e"erator. " a#e!t *o*e"t proie#tai *e"tal !au afir*ai %er:al1 !u-e!tii po&iti%e pe"tru

53

Cu* ! lu#r* #u #ri!talele

%i"$e#are per!o"al1 i"terper!o"al !au pla"etar. A#e!te proie#ii %or fi a*plifi#ate $e #tre #ri!talul pe #areGl i"ei 2" *>" 'i #are e!te $ire#io"at #tre *arele #ri!tal -e"erator $i" #are ra$ia& apoi proie#iile #o"'tie"te 2" eter1 pe"tru a afe#ta pla"ul #au&al ?%e&i -lo!arul@. Dup #e ru-#iu"ile 'i proie#iile au fo!t tra"!*i!e1 2"toar#ei ter*i"aia #ri!talului pe #areG1 i"ei 2" *>" #u %>rful 2"$reptat #tre #;a<ra i"i*ii1 pe"tru a :e"efi#ia $e i"for*aiile per!o"ale !au $e e"er-ia t*$uitoare. "#;eiai a#ea!t *e$itaie 2*prt'i"$ #elorlali $i" -rup r!pu"!urile per#epute 'i !e"&aiile e,peri*e"tate pri" lu#rul #u u" a!e*e"ea -e"erator $e e"er-ie.

ngrijirea i cur area cristalelor i pietrelor


A!e*e"ea ori#rei fii"e1 #ri!talele 'i pietrele !e :u#ur foarte *ult $a# !u"t tratate 2"trGo *a"ier #are ! $o%e$ea!# re!pe#t 'i $ra-o!te. Su"t atra!e $e lu*i"1 u"$e ele pot !G'i refle#te propria lu*i" 'i ! 2*pr'tie 2" 7ur fru*u!eea. A fo!t o %re*e #>"$ o:i'"uia* ! $epo&ite& #ri!talele pe #are le %i"$ea* $e$e!u:tul u"ei *e!e pe #are o i"ea* a#operit. C>"$ a* tra! $e !u: *a! ta%a #u #ri!talele1 a* a%ut !e"ti*e"tul # a#e!tea !ufereau fii"$# "u le pl#ea ! fie p!trate 2"trGu" lo# 2"tu"e#o! pe po$eaua #a!ei. O$at1 a* pri*it $ire#t *e!a7ul pri" #are a#e!tea 2*i #o*u"i#au # $ore!# ! fie i"ute la lu*i"1 u"$e ! poat fi %&ute 'i apre#iate 'i u"$e ! fie #apa:ile !G'i 2"$epli"ea!# rolul. A* r!pu"! 'i leGa* a'e&at pe fie#are la vedere. Pro#e$>"$ 2" felul a#e!ta1 *Ga* %&ut 2"#o"7urat $e *ai *ult lu*i"1 iar #ri!talele !Gau %>"$ut *ai repe$e1 $eoare#e e"er-ia lor %i:ratorie a $e%e"it e%i$e"t pe"tru ori#i"e 2*i i"tra 2" #a!. De atu"#i1 "i#io$at "u *Ga* *ai ->"$it ! p!tre& #ri!talele 2" lo#uri #are "u erau $e*"e $e pre&e"a lor. Le pla#e ! fie p!trate pe per%a&ul fere!trelor1 2" %>rf $e pa"t1 la #apul patului1 pe te7-;ele1 :irouri1 altare $e *e$itaie1 pe *e!e1 pe *ar-i"ea 'e*i"eelor !au oriu"$e pot ! !er%ea!# !#opurilor pe"tru #are e,i!t. Atu"#i #>"$ le tra"!portai ori #ltorii #u ele1 2"%eliiGle pe fie#are !eparat1 #a ! "u !e #io#"ea!# 2"tre ele 'i ! !e 'tir:ea!#.

"-ri7irea 'i #urarea #ri!talelor... P Re2"#r#area

6u#i *i#i $e !ati"1 *ta!e1 piele1 #atifea !au :u*:a# !u"t e,#ele"te pe"tru a le 2"%eli 'i tra"!porta. Da# pietrele 'i #ri!talele "u !u"t folo!ite pe"tru trata*e"te1 "u e!te "e#e!ar #urarea lor. Cu toate a#e!tea1 e!te :i"e #a atu"#i #>"$ pri*ii pe"tru pri*a oar u" #ri!tal1 !Gl #urai pe"tru a 2"$eprta ori#e fel $e %i:raie pe #are ar fi pututGo 2"*a-a&i"a 2" $e#ur!ul #ltoriilor !ale. Pri" #urare !e pre-te'te #ri!talul pe"tru a fi re#epti% la %i:raiile "oii #a!e 2" #are a i"trat 'i la %i:raiile "oului !tp>". Cel *ai :i"e e!te ! #urai #ri!talul !#ufu"$>"$uGl ti*p $e #el pui" trei ore 2" !are $e *are1 2"ai"te $e aGl folo!i pe"tru %i"$e#ri !au 2" !#opuri per!o"ale.

!enc rcarea
Atu"#i #>"$ #ri!talele 'i pietrele !u"t folo!ite pe"tru %i"$e#are1 ele $e%i" foarte re#epti%e la %i:raiile a#elora #are lu#rea& #u ele. Ele pot ! #ulea- 'i rei" e"er-iile a#elor per!oa"e 'i $e a#eea !e i*pu"e #urarea lor $up fie#are trata*e"t. Cu toate a#e!tea1 !e poate 2"t>*pla a$e!ea #a1 2" #a&ul 2" #are #el #e pri*e'te e"er-ia t*$uitoare $e la #ri!tale parti#ip #o"'tie"t la pro#e!ul $e %i"$e#are1 pietrele 'i #ri!talele ! !e e"er-i&e&e 'i 2" #a&ul a#e!ta "u *ai e "e%oie $e u" trata*e"t !pe#ial. " a!tfel $e !ituaii1 pietrele pot fi p!trate 2"trGo #a*er :i"e lu*i"at ?lu*i"a !oarelui@ !au pe u" *"u"#;i *are $e #uaruri1 pe"tru a !e putea #ura 'i re2"#r#a. Cu toate a#e!tea1 $a# o per!oa" are "e%oie $e o %i"$e#are profu"$1 "u $ore'te !au "u e!te #apa:il ! ia parte 2" *o$ a#ti% la propriul pro#e! $e %i"$e#are1 atu"#i e!te foarte po!i:il #a pietrele ! $ea foarte *ult $i" propria lor lu*i" 'i e"er-ie pe"tru a a7uta pro#e!ul $e %i"$e#are. Ca o #o"!e#i"1 ele pot fi -olite 2" #ea *ai *are parte $e lu*i"a 'i $e fora lor %ital 'i1 $e a#eea1 %or tre:ui #urate 'i ree"er-i&ate 2"ai"te $e a fi refolo!ite. C>"$ o:!er%ai # pietrele 'iGau !#;i*:at #uloarea1 2"!ea*" # !e i*pu"e #urarea 'i ree"er-i&area lor. Pe *!ur #e %ei lu#ra #u #ri!talele 2" !#opuri terapeuti#e1 %ei a7u"-e ! #u"oa'tei e"er-ia i"$i%i$ual a fie#reia $i"tre pietrele $u*"ea%oa!tr 'i % %a fi u'or ! % $ai !ea*a #are piatr !au #ri!tal are "e%oie $e u" trata*e"t *ai $eo!e:it.

Cu* ! lu#r* #u #ri!talele

E,i!t *ai *ulte #i $e a #ura efe#ti% 'i $e a 2"#r#a #ri!talele 'i pietrele folo!ite pe"tru %i"$e#are. U"a $i"tre #ele *ai !i*ple #i ar fi a#eea $e a folo!i fora $e t*$uitoare a "aturii pri" utili&area proprietii re2"ti"eritoare a !oarelui 'i a apei. Cri!talele 'i pietrele !u"t i"ute 2" *>" 2" ti*p #e !e toar" ap re#e pe!te ele ?$e a!e*e"ea e!te po!i:il ! le i"e* !u: 7etul u"ui ro:i"et !au #i'*ele@. A!e&aiGle apoi afar 'i l!ai ra&ele !oarelui ! !trlu#ea!# pri" ele ti*p $e #el pui" 8 $e *i"ute. Lu!truii u'or piatra #u o #>rp *oale $i" :u*:a#. Da# !u"tei $e!tul $e "oro#o! #a ! lo#uii l>"- u" o#ea"1 u" la# !au o ap #ur-toare1 a#ea!t *eto$ poate fi folo!it #a o a#iu"e "atural a apelor #are !e re%ar! pe!te pietre1 purifi#>"$uGle 'i re2"#r#>"$uGle. Co"ti"uai #u o :aie $e lu*i" !olar 'i apoi #u lu!truiiGle. Cri!talelor 'i pietrelor le !u"t priel"i#e apele. De a#eea1 !fatul "o!tru e!te #a atu"#i #>"$ le #urai 2" ape repe&i ! le i"ei !tr>"! 2" *>"1 $eoare#e "u e!te e,#lu! #a ele ! prefere ! r*>" a#olo 'i pur 'i !i*plu ! % !ar $i" *>"K fii !i-uri # "u le %ei *ai -!i "i#io$atQ Pe"tru o #urare -e"eral 'i o re2"#r#are !e poate folo!i u" *"u"#;i $e #ri!tale $e #uar pu!e 2*preu" 'i patru #ri!tale #u o !i"-ur ter*i"aie. Pietrele #are au "e%oie $e #urare !u"t a'e&ate pe a#e!t rri"u"#;i1 iar #ele patru #ri!tale i"$i%i$uale %or fi a'e&ate #u %>rful 2"$reptat #tre *"u"#;iul $e #ri!tale. =a#ei o #ru#e 2" 7urul *"u"#;iului1 a'e&>"$ #ri!talele i"$i%i$uale la "or$1 !u$1 e!t 'i %e!t. " a#e!t fel %>rfurile i"$i%i$uale %or 2"#r#a *"u"#;iul iar a#e!ta1 la r>"$ul lui1 %a 2"#r#a pietrele. A#e!tea pot fi l!ate pe *"u"#;i o perioa$ "e$efi"it $e ti*p1 el put>"$ $e%e"i #;iar #a!a pietrelor pe"tru perioa$a $i"tre trata*e"te. M"u"#;iul $e #uar "e#e!it rareori *eto$e !pe#iale $e purifi#are $atorit fa!#i#olului i"te"! $e lu*i" pe #are o refle#t *ultitu$i"ea $e %>rfuri ?a#e!tea $i" ur* #reea& u" #>*p $e for #are le e"er-i&ea&@. Da# totu'i !i*ii # a#e!t *"u"#;i $e #ri!tale are "e%oie $e #urare1 #el *ai :i"e e!te ! !e folo!ea!# *eto$a apG !oare. Da# $orii #a 2" *o$ e,#epio"al ! % re2"#r#ai %reu" #ri!tal !pe#ial !au $a# %reu"uia tre:uie ! i !e a#or$e o ate"ie $eo!e:it1 i"eiGl 2" *>"a $reapt1 2"#;i$ei o#;ii 'i tri*itei 2"

Re2"#r#area

i"teriorul lui propria $u*"ea%oa!tr e"er-ie t*$uitoare. Ei&uali&ai u" flu, $e lu*i" al:1 !trlu#itoare1 i"tr>"$ pri" #re'tetul #apului $u*"ea%oa!tr1 i"u"$>"$ #;a<ra i"i*ii1 apoi prelu"-i"$uG!e 2" 7o! pri" :raul $u*"ea%oa!tr $rept 'i i"tr>"$ 2" #ri!tal. Da# $orii1 putei %i&uali&a u" ter*o*etru #u o !#al #u -ra$aii $e la u"u p>" la &e#e. I" ti*p #e % #o"#e"trai ! #a"ali&ai lu*i"a %i"$e#toare 2" piatr1 %i&uali&ai flu,ul $e lu*i" ri$i#>"$uG!e pe !#al p>" a7u"-e la &e#eK pe ur* i"ei a#olo lu*i"a ti*p $e #el pui" trei *i"ute. Pri" a#ea!t *eto$1 $u*"ea%oa!tr re2"#r#ai pietrele folo!ite *ai $e! 2" pro#e!ul $e %i"$e#are #u propria e"er-ie t*$uitoare. E"er-i&>"$ pietrele 2" a#e!t fel1 $u*"ea%oa!tr le pro-ra*ai "u "u*ai #u e!e"a per!o"al1 $ar 'i #u puterea u"i%er!al a lu*i"ii al:e. Pietrele #u #are !e lu#rea& *ult 2" felul a#e!ta pot !G'i *rea!# $e &e#e ori puterea $e %i"$e#are1 ! $e%i" #;iar *ai fru*oa!e 'i *ai !trlu#itoare $e#>t au fo!t la ori-i"e. Pietrele !au #ri!talele #are au fo!t -olite $e e"er-ie !au #are au fo!t folo!ite 2" *o$ -re'it pot fi #urate $a# %or fi a#operite #u !are ?$e preferat !are $e *are@. Pe"tru a#ea!ta1 u*plei o !ti#l #urat !au u" :ol $e #ri!tal #u !are 'i 2"-ropai #o*plet 2" !are #ri!talul !au piatra 'i l!aiGo a'a ti*p $e trei &ile. Sarea %a "eutrali&a 2"#r#tura "e-ati% 'i %a 2"ltura i*puritile1 ref#>"$ ar*o"ia 'i e#;ili:rul pietrei. Dup #e ai !#o! #ri!talul $i" !are #ltiiGl #u ap re#e 'i l!aiG 1 ! !e u!u#e la !oare. Sarea "u %a fi 2" "i#i u" #a& refolo!itK ea %a fi aru"#at. U"eori1 2" #a&ul 2" #are a#ele #ri!tale !u"t foarte poluate !au epui&ate1 e!te "e#e!ar o #urire repetat1 pri" *ai *ulte *eto$e. S % $au u" e,e*plu0 o priete" 'iGa lu,at -le&"a 'i "oi iGa* a'e&at !u: u" :a"$a7 o piatr *i# $e *ala;it1 #a !Gi 2"lture $urerea. Dup aproape $ou!pre&e#e ore1 -le&"a ei era aproape %i"$e#at $ar piatra $e *ala;it era pra#ti# *oart $atorit faptului # a a:!or:it e"er-iile "e-ati%e $i" lo#ul trau*ati&at. Ea a $e%e"it re#e 'i fr %ia 'i 'iGa pier$ut 2" 2"tre-i*e #apa#itatea $e a refle#ta lu*i"a. Mi#a piatr $e *ala;it a fo!t !upu! i*e$iat u"ei 2"-ri7iri i"te"!i%e1 $ar au tre#ut #>te%a lu"i p>" #>"$ 'iGa re%e"it. Mai 2"t>i a fo!t a#operit #u !are ti*p $e trei &ile1 pe ur* #urat pri"

56

Cu* ! lu#r* #u #ri!talele

*eto$a apG!oare1 apoi 2"#r#at $e *i"e per!o"al 'i 2" fi"al iGa fo!t reparti&at $rept re'e$i" u" fru*o! *"u"#;i $e #ri!tal #urat. A#ea!t piatr "u *ai %i:rea& #a la 2"#eput 'i poate "i#i "u %a *ai %i:ra la fel %reo$at1 $ar *Ga 2"%at o le#ie0 e!te i*po!i:il pe"tru o piatr at>t $e *i# $e *ala;it ! 2"*a-a&i"e&e 2" ea at>tea efe#te 2" ur*a trata*e"telor 'i ! !upra%ieuia!# u"ei a!e*e"ea pro%o#ri.

Capitolul "

ARTA ARAN7!RII %RI(TALEL"R


C>"$ #orpul fi&i# $ !e*"e $e :oal a$e%rata #au& a a#e!teia e!te1 a$e!eori1 a!#u"!. Co"fli#tele *e"tale !au e*oio"ale repri*ate !au "ere&ol%ate pot ie'i la !uprafa1 2" #orpul fi&i#. A#e!te i"$i!po&iii 'i !tre!uri *e"tale apar #u *ult *ai 2"ai"te $e a !e *a"ife!ta 2" #orpul fi&i# !u: for*a !i*pto*elor $e $e&e#;ili:ru. Pe *!ur #e #opiii #re!#1 e,i!t *ulte e,perie"e #are pot #au&a #o"fu&ii 'i r"i !e"ti*e"tele. Nefii"$ #apa:ili ! prelu#re&e !au ! 2"elea- cau"ele 2"t>*plrilor $i" %iaa lor1 $e *ulte ori ei 2'i %or repri*a 'i a!#u"$e u"$e%a 2" i"teriorul lor toate a#e!te !e"ti*e"te "epl#ute. Mai $e%re*e !au *ai t>r&iu1 a#e!te #o"fli#te "ere&ol%ate !e %or i%i la !uprafa pri" atitu$i"i1 o:i#eiuri $i!tru#ti%e 'i $e&e#;ili:re p!i;i#e. Corpul $e%i"e u" $epo&it $e e%e"i*e"te 2"%e#;ite1 "e2"ele!e 'i "ere&ol%ate. E*oiile i"flue"ea& $ire#t #orpul0 !uprrile 'i "e#a&urile afe#tea& i"i*a 'i pl*>"iiK furia afe#tea& fi#atulK a",ietatea 'i tea*a !e reper#utea& a!upra !to*a#ului. A#e!te i*pre-"ri !u"t 2"re-i!trate $e #>*pul e"er-eti# auri# #e 2"#o"7oar #orpul. Atu"#i #>"$ for*eleG->"$ !au #o"fli#tele

32

Arta ara"7rii #ri!talelor

e*oio"ale tre#ute 2""ourea& aura1 lu*i"ii i"terioare 2i e!te foarte -reu ! ra$ie&e 'i ! fie e,pri*at1 Iar per!oa"a 2" #au& $e%i"e #;iar *ai %ul"era:il la pro:le*ele lu"tri#e !au la i"flue"ele *e$iului 2"#o"7urtor. " pro#e!ul %i"$e#rii :olilor e!te foarte i*porta"t ! a%e* 2" vedere "u "u*ai !i*pto*ele fi&i#e1 #i 'i cau"ele e*oio"ale !au #ele aflate 2" i"teriorul *i"ii. P>" a#u* "u au fo!t -!ite $e#>t pui"e *eto$e #are ! poat trata 2" *o$ efe#ti% *ult *ai !u:tilele :lo#a7e *i"tePi"i*. Pri" #u"o'ti"ele $e!pre puterea %i"$e#toare a pietrelor 'i a #ri!talelor1 #orpurile fi&i#1 p!i;i# 'i e*oio"al pot fi ra#or$ate la !ur!a i"fi"it $e %ia a e"er-iei !pirituale. Ei"$e#area #u a7utorul #ri!talelor pri" i"te*e$iul artei $e ara"7are a pietrelor e!te u"a $i"tre #ele *ai a%a"!ate 'i #ate-ori#e *eto$e $e #urare a aurei1 eli:er>"$ trau*ele refulate 'i #o"e#t>"$ fii"a la propria !a !ur! $e a$e%r 'i for. Puterea $e a !#;i*:a 'i $e a %i"$e#a1 puterea $e a 2"%a $i" le#iile pe #are %iaa le oferK puterea $e a ierta 'i $e a fa#e #o"'tie"te $e#i&iileK puterea $e a pra#ti#a arta #o*pa!iu"ii 'i a r:$riiK $ar *ai ale! puterea $e a !e iu:i pe !i"e0 toate a#e!tea pot fi #erute 'i !tp>"ite $e 2"$at #e %e#;ile tipare au fo!t $e!fii"ate. Cri!talele 'i pietrele a!i!t la a#e!t pro#e! $e autoa#u*ulare a puterii pri" #re'terea i"te"!itii lu*i"ii pre&e"te 2" aur1 #are !ti*ulea& 'i a#ti%ea& #el *ai pute"i# re-at !u:til al fii"ei. " pra#ti#a %i"$e#rii #u a7utorul #ri!talelor1 pietrele $e%i" for*e $e lu*i" #ri!tali&at #are !u"t a'e&ate pe #e"trele "er%oa!e %itale1 &o"ele #;a<relor 'i 2" a"u*ite pu"#te #ore!pu"&toare ple,urilor $i" #orp. Pietrele a#io"ea& #a u" #atali&ator pe"tru a perpetua 'i i"te-ra *ai *ult #uloare 'i lu*i" 2" e"er-iile !u:tile ale aurei u*a"e. A#ea!t e"er-ie #u fre#%e" !uperioar $i&ol% 'i 2"ltur u*:rele u"or $ureri 2"":u'ite !au "eeli:erate #are 2"tu"e# aura1 fa# *i"tea #o"fu& 'i 2*:ol"%e!# #orpul. Cri!talele pot "eutrali&a a#ea!t 2"#r#tur "e-ati% iar e"er-ia e!te a!tfel eli:erat $i" :lo#a7ul p!i;i# 'i *e"tal. Puterea tra"!for*atoare a pietrelor a$u#e e"er-ie 2"apoi #tre !ur! pe"tru a fi folo!it 2" !#opuri #o"'tie"te. I" a#e!t *o*e"t 2"#epe *u"#a #elui #are pri*e'te e"er-ia t*$uitoare1 a:a"$o">"$ e"er-ia %e#;e 'i

Arta ara"7rii #ri!talelor

)1

pri*i"$ "oua e"er-ie 2" !#opul #rerii u"ei i$e"titi po&iti%e :a&ate pe $ra-o!te $e !i"e 'i a$e%r i"terior. Atu"#i a#ea!ta $e%i"e fu"$a*e"tul pe #are !e #o"!truie!# %i!urile 'i !e *ateriali&ea& %i&iu"ile. O $at #e pietrele au fo!t a'e&ate pe !uprafaa #orpului1 %e#;i a*i"tiri 'i !e"ti*e"te pot ! ia! la !uprafa 'i ! fie e,pri*ate. " ti*pul tratrii #au&ei reale a :olii1 e!te foarte po!i:il #a a"u*ite trau*e $at>"$ $i" #opilrie1 $i" perioa$a "a'terii !au #;iar $i" perioa$a pre"atal ori a %ieilor a"terioare ! fie re*e*orate 2" !#opul e,tra-erii 2"%turilor "e#e!are1 a#e!tea fii"$ ulterior "eutrali&ate. " ti*pul re*e*orrii1 e!te re#o*a"$a:il ! % a!i!tai pa#ie"tul 'i !Gl 2"$e*"ai ! re!pire a$>"# pe toat perioa$a 2" #are $u*"ea%oa!tr 2l -;i$ai1 !ftui"$uGl #u* ! %i&uali&e&e la fie#are i"!piraie1 lu*i"a 'i e"er-ia t*$uitoare #are ptru"$ 2" #orp 'i #u* toat $urerea 'i tot !tre!ul !u"t eli*i"ate o $at #u e,piraia. E!te po!i:il #a1 2" ti*p #e *i"tea e!te perfe#t fo#ali&at a!upra lu*i"ii1 i"tuiia ! #o*u"i#e *i"ii #au&a real 'i #e 2"%*i"te tre:uie tra!e $e ai#i. Pi"trGo per!pe#ti% *ai *are !i pri"trGo *ai *are putere $e 2"ele-ere %ei putea eli*i"a %e#;ile tipare1 2"lo#ui"$uGle #u afir*aii po&iti%e #are1 pri" %i&uali&are1 %or #rea o "ou realitate p!i;i#. Pro#e!ul $e pro-ra*are #o"'tie"t e!te u"ul $i"tre #ele *ai puter"i#e *i7loa#e #e pot fi folo!ite 2" !#opul #re'terii puterii per!o"ale 'i al auto!#;i*:rii 2" :i"e. Nu toate pietrele t*$uitoare !e purifi# 2" "atur. Pe *!ur #e aura e!te i"fu&at #u lu*i"a 'i #uloarea -e"erate $e #ri!tale1 *i"ile #elor $e!#;i'i 'i !e"!i:ili e,peri*e"tea& "oi !tri $e #o"'tii". Atu"#i #>"$ e"er-iile o*ului 'i ale #ri!talului fu&io"ea& 'i #o"'tii"a !e e,pa"!io"ea&1 pot aprea pe e#ra"ul i"terior %i&iu"i1 #ulori1 a*i"tiri $i" %ieile a"terioare !au i*a-i"i profeti#e. Pe"tru per!oa"ele #are "u !u"t :lo#ate e*oio"al1 fora t*$uitoare a #ri!talului $e%i"e o oca"ie $e a folo!i #o"'tie"t e"er-ia pietrelor 2" !#opuri #reatoare. S#opul trata*e"tului #u a7utorul #ri!talelor e!te a#ela $e aGi a7uta 'i 2"%a pe #ei #u #are lu#r* ! "eutrali&e&e1 ! e#;ili:re&e 'i !G'i ali"ie&e #orpurile fi&i#1 e*oio"al 'i *e"tal a!tfel 2"#>t ei ! ai: a##e! la propria lor !ur! i"ter" $e for 'i a$e%r. A$e%rata

31

Arta ara"7rii #ri!talelor

%i"$e#are are lo# "u*ai atu"#i #>"$ per!oa"a !upu! trata*e"tului 2'i a##ept pe $epli" #o"'tie"t a$e%rata !a "aturK pro#e$>"$ a!tfel1 ea "u 2'i re%e"$i# puterea $e %i"$e#are. Cei #are folo!e!# e"er-ia #ri!talelor 2" !#opuri #urati%e !u"t N*u"#itoriO ai lu*i"ii #are a!i!t la a#e!t pro#e! 2"%>"$ $eta'ai alte fii"e1 pri" e,e*plul $at $e propria lor ra#or$are la %i:raiile u"i%er!ale1 #u* ! 2*part $ra-o!tea 'i e"er-ia t*$uitoare. Rolul #elui #are tratea& e!te !Gi a!i!te pe #eilali 2" pro#e!ul $e purifi#are 'i $e $e!#;i$ere a #ir#uitelor !u:tile1 #o"$u#>"$uGi treptat !pre e,peri*e"tarea #o"'tie"t a eului lor !uperior.

Preg tirea
E!te re#o*a"$a:il #a 2"ai"te $e a 2"#epe ! a*pla!ai pietrele 2" %e$erea trata*e"tului ! % ra#or$ai pri" *e$itaie la 2"alta %i:raie a #ri!talelor 'i pietrelor1 $e!#;i&>"$uG% a!tfel !pre ele. Cri!talele 'i pietrele %or fi 2"tot$eau"a folo!ite #u $epli" re!pe#t. Aru"#i #>"$ e"er-iile pietrelor 'i #ri!talelor i"terferea& #u aura u*a" are lo# u" !#;i*: e"er-eti# !u:til. ?Pri*a oar #>"$ a* efe#tuat u" trata*e"t #u u" #ri!tal1 fr ! fiu pre-tit pe"tru flu,ul e"er-eti# $e 2"alt fre#%e"1 aproape *iGa* pier$ut #u"o'ti"a. A* fo!t "e%oit !G*i la! !i"-ur pa#ie"tul pe"tru #>te%a *i"ute #a !G*i pot re#>'ti-a #al*ul@. E!te foarte i*porta"t ! % #a %i&uali&ai fii"$ 2"#o"7urai $e lu*i" 'i ! afir*ai *e"tal # $u*"ea%oa!tr lu#rai 2"trGo ar*o"ie perfe#t #u e"er-iile pietrei 2" !#opul ar*o"i&rii1 e#;ili:rrii 'i %i"$e#rii. Trata*e"tul #u a7utorul #ri!talelor "e#e!it o #o"#e"trare #o"!ta"t 'i #o"'tie"t. Pe *!ur #e pietrele #ur :lo#a7ele 'i $i&ol% r*'iele e*oio"ale1 2" #>*pul auri# au lo# *ulte !#;i*:ri. E!te foarte i*porta"t ! r*>"e* !e"!i:ili 'i ate"i la r!pu"!urile #elui #are ur*ea& trata*e"tul. O:!er%ai :tile i"i*ii ur*ri"$ pul!ul $i" &o"a ->tului. El poate ! #rea!# 2" ti*p #e *eta:oli!*ul #orpului !e *o$ifi# pe"tru a *ri e"er-ia auri#. Da# re!piraia $e%i"e *ai !uperfi#ial1 pu"ei pa#ie"tul ! re!pire profu"$ 'i #o*plet1 #u !#opul $e a i"te-ra 'i a a*plifi#a flu,ul $e e"er-ie 2" !i!te*ul p!i;i#. Tre&ii #el $eGal treilea o#;i pe"tru a putea

Pre-tirea P Pla"uri $e trata*e"t

per#epe aura1 !i!te*ul #;a<relor 'i fre#%e"ele *ai 2"alte $e e"er-ie !u:til. Pe par#ur! !Gar putea ! fie "e#e!ar ! 2"$eprtai $e la pa#ie"tul $u*"ea%oa!tr a"u*ite pietre $a# a#e!ta "u !uport 'i "u poate i"te-ra 2" aur e"er-ii $e o fre#%e" *ai 2"alt. De a#eea e!te i*porta"t ! fii :i"e a#or$at #u pietrele. " #a& #o"trar1 ! "u fii !urpri"'i $a# pietrele !e %or autoGe,pul&a. =ii ate"i la #>t $e *ult % pot ele oferi fr a !e epui&a. =ii -ata ! le 2"lo#uii $e 2"$at #e 2"#ep ! !e !i*t !e#tuite. Tre:uie ! fii #apa:ili ! r!pu"$ei *e!a7elor pe #are pietrele le %or tra"!*ite. Da# per!oa"ele #u #are lu#rai iau parte 2" *o$ a#ti% la pro#e!ul $e trata*e"t1 2" *o$ o:i'"uit pietrele !e 2"#ar#. " #a&ul 2" #are pa#ie"tul refu& ! #o"tri:uie la propriuGi pro#e!ul $e %i"$e#are1 atu"#i pietrele pot fi !e#tuite $e forele lor %itale1 $e%e"i"$ re#i 'i 2"tu"e#ate. U"ele pietre1 #u* ar fi *ala;itul ?#are are proprietatea $e a a:!or:i e"er-iile "e-ati%e@ !Gar putea ! #ear ! fie #urate $up fie#are folo!ire. Ra#or$area $u*"ea%oa!tr per!o"al la fii"a #u #are lu#rai 'i la pietre % %a a!i-ura u" trata*e"t pli" $e !u##e! 'i re&ultate po&iti%e.

Planuri de tratament
" %i"$e#area $iferitelor afe#iu"i eu 'i #ola:oratorii *ei a* folo!it #u !u##e! pla"urile $e trata*e"t :a&ate pe e"er-ia #ri!talelor. A#e!te pla"uri !u"t a:!olut "oi 'i re%oluio"are pe"tru ti*pul pe #areGl tri*1 $ar $e fapt1 ele !u"t foarte %e#;i $i" pu"#t $e %e$ere pra#ti#. Ur*ri"$ !pe#ifi#ul $e trata*e"t al fie#rui #ri!tal 2" parte1 e!te $e $orit ! a%ei la 2"$e*>"1 2" ti*pul trata*e"telor1 o o-li"$1 pe"tru #a pa#ie"tul ! poat pri*i pe #ale %i&ual fru*u!eea e"er-iei pietrelor.

Planul general
A#e!t pla" per*ite folo!irea u"ui "u*r "eli*itat $e #ri!tale !au pietre t*$uitoare. Pietrele pot fi pla!ate pe #;a<re !au 2" %>rful ori#rei &o"e #o"-e!tio"ate ori $e&e#;ili:rate. A#e!t fel $e

33

Arta ara"7rii #ri!talelor

trata*e"t poate %e"i 2" *o$ !po"ta" 2" 2"t>*pi"area "e#e!itilor !pe#ifi#e ale pa#ie"tului. Au fo!t ti*puri #>"$ a%ea* a"u*ite i*a-i"i pre#o"#epute $e!pre pla"ifi#area ara"7rii pietrelor pe"tru u" pa#ie"t a"u*e. Ulterior1 #>"$ a* reu'it ! i"tru !po"ta" 2" re&o"a" #u per!oa"a tratat 'i #u pietrele 'i *iGa* $at !ea*a pri" %i&uali&are # #el *ai a$e!ea -re'ea* #>"$ pro#e$a* a!tfel. A tre:uit ! * $e:ara!e& $e i$eile pre#o"#epute1 ! $e%i" $e!#;i! 'i i"tuiti% 2" *o*e"tul trata*e"tului pe"tru a putea 2" 2"t>*pi"area "e#e!itilor pa#ie"tului *eu. Mai *ult $e o !ut $e pietre $iferite pot fi folo!ite 2"trGo !i"-ur 'e$i" $e trata*e"t #u #ri!tale1 #u #o"$iia #a ele ! fie #ore#t a*pla!ate a!tfel 2"#>t ele ! e#;ili:re&e 'i ! ar*o"i&e&e e"er-iile !u:tile #u #ele fi&i#e. Putei #rea *ulte *o$ele fru*oa!e pe"tru a $ire#io"a flu,urile e"er-eti#e. Eor:i"$ la *o$ul -e"eral1 #el pui" o piatr #ore!pu"&toare %a fi pla!at pe u" #e"tru $e for1 2"#o"7urat $e alte pietre pe"tru a #rea efe#tul 'i flu,ul $e e"er-ie $orit. Cu toate a#e!tea1 !Gar putea ! fie "e%oie $oar $e o !i"-ur piatr a'e&at pe u" !i"-ur #e"tru !au o !i"-ur &o". =ii #reati%i pe"tru a %e"i pe *o*e"t 2" 2"t>*pi"area "e#e!itilor trata*e"tului. =elul re&ultatului pe #are $orii !Gl o:i"ei %a $eter*i"a felul pietrelor #e ur*ea& a fi folo!ite pe"tru fie#are poriu"e $e #orp :ol"a%. De e,e*plu1 $a# u" pa#ie"t are o fire foarte *e$itati% $ar "u $i!pu"e $e u" pote"ial %ital prea *are 'i "u e!te #apa:il ! !e i"te-re&e "or*al 2" pla"ul fi&i#1 !e pot a'e&a 2" 7urul o*:ili#ului pietre 2" #ulorile !pe#trului ro'uGporto#aliu1 iar 2" 7urul &o"ei pu:i!ului 'i a pi#ioarelor %or fi a'e&ate pietre 2" #ulori 2"#;i!e !au #;iar "e-re. Da# !e pu" pe fru"te 2"trGu" e#;ili:ru ar*o"io! pietre $e #uloare al:a!truG%iolet1 atu"#i !e %a #rea u" flu, $e e"er-ie #are %a a7uta #a !tarea *e$itati% li"i'titoare ! !e i"te-re&e 2" *a"ife!tarea fi&i#. De a!e*e"ea1 e!te foarte :i"e $a# !e %a lu#ra #u u" *i# -e"erator $e #uar ?+G1+ #*@1 #u a7utorul #ruia %o* $ire#io"a 2" 7o! u" flu, $e e"er-ie1 por"i"$ $e la #oroa" #tre #a"alul i"-;i"al. Pe $e alt parte1 $a# #i"e%a e!te e-o#e"tri# orie"tat 2"trGo *!ur *ai *i# !au *ai *are1 atu"#i !e pot a'e&a pe fru"te 'i pe piept o *are %arietate $e pietre aurii1 al:a!tre1 %iolete

Pla"uri $e trata*e"t H 1lanul general -4ncrcarea cu energie de ba"

)+

'i ro&1 #u !#opul $e a !ti*ula #e"trii !uperiori. Sta:ili&ai a#e!t efe#t 2" pla"ul fi&i# pri" a'e&area la "i%elul o*:ili#ului a u"a p>" la trei pietre $e #uloare -al:e"Gaurie !au porto#alie 'i a u"ei pietre $e #uloare 2"#;i! pe o!ul pu:ia". Di" "ou1 $ire#io"ai flu,ul e"er-eti# pri" aur #u a7utorul u"ui #ri!tal $e #uar #u o !i"-ur ter*i"aie. A#e!t tip $e trata*e"t per*ite o a#iu"e #o*plet 'i !po"ta"1 a*plifi#at $e o #reati%itate i"tuiti%. S a%ei la 2"$e*>" toate pietrele 'i #ri!talele 'i ! fii ate"t pe"tru a % $a !ea*a1 $up %i:raiile 'i ra$iaiile lor1 #>"$ !u"t -ata pe"tru a fi folo!ite. =ii ra#or$at la %i:raiile pa#ie"tului 'i -;i$ai e"er-ia t*$uitoare #tre &o"ele #are tre:uie ree#;ili:rate. Mo$ul 2" #are %or fi a'e&ate pietrele "u %a fi1 $e o:i#ei1 #el pe #are lGa* pl"uit. "# o $at1 !fatul *eu e!te ! $e%e"ii #apa:ili ! lu#rai 2" $epli" #o"#or$a" #u pietrele1 $epla!>"$uGle pe #orpul pa#ie"ilor $up #u* % %a -;i$a i"tuiia. Jter-ei fie#are piatr #u o :u#at $e !tof $i" :u*:a#.

ncrcarea cu energie de baz


Pla"ul $e lu#ru #are %a fi e,pu! 2" #o"ti"uare e!te u"ul $i"tre #ele *ai !i*ple. Pe"tru a#e!t pla" !u"t "e#e!are $oar $ou #ri!tale *i#i $e #uar #u o !i"-ur ter*i"aie 'i trei *"u"#;iuri *i#i $e #ri!tale $e #uar. Cele $ou #ri!tale %or a%ea rolul $e -e"erator. U" *"u"#;i $e #ri!tale %a fi a'e&at pe #e"trul $i"tre !pr>"#e"e1 #u faa re#eptoare 2" !u!K u" altul %a fi pla!at la "i%elul #e"trului i"i*ii 'i ulti*ul la "i%elul o*:ili#ului. " a#e!t fel !e %a a#ti%a #o"'tii"a1 #e"trul afe#ti% 'i %a fi !ti*ulat 'i !i!te*ul fi&i#. Di"ei u"ul $i"tre #ri!talele #u rol $e -e"erator la "i%elul #re'tetului #apului 2" ti*p #e pe #ellalt 2l %ei *i'#a pe o li"ie $reapt #a1 e%e"tual1 pe $ru*ul a#e!tuia $e la o!ul pu:ia" #tre #re'tetul #apului ! 2"t>l"ea!# #ri!talul $i" &o"a #oroa"ei. " ti*p #e #ri!talul e!te purtat pri" aur1 $e 7o! !pre #re'tet ?la o $i!ta" $e #orpul fi&i# #upri"! 2"tre + 'i 1+ #*@1 r*>"ei $e!#;i'i 'i !e"!i:ili pe"tru a !i*i ori#e fel $e #o"-e!tie !au :lo#a7 e"er-eti#. Dire#io"ai 2" *o$ #o"'tie"t u" flu, $e lu*i" al: $e la -e"eratorul $i" &o"a #oroa"ei #tre #ri!talul *o:ilK i"eiGl tot ti*pul !ufi#ie"t $e 2"#r#at pe"tru a $i&ol%a ori#e

).

Arta ara"7rii #ri!talelor

re&i$uuri auri#e. Ei&uali&ai apoi u" flu, e"er-eti# #e !e $epla!ea& $e la #ri!tal la #oroa" 'i !pre toate #elelalte pri ale #orpului fi&i# 'i !i*ulta" ale #orpurilor !u:tile. I" ti*p #e #ri!talul #are !e $epla!ea& tre#e pri" $reptul *"u"#;iului $e #ri!tale $i" &o"a o*:ili#ului1 a i"i*ii 'i a &o"ei $i"tre !pr>"#e"e1 %i&uali&ai 'i $ire#io"ai $i" -e"erator u" flu, $e e"er-ie t*$uitoare #are ! 2"#ar#e 2" #o"ti"uare a#e'ti #e"tri. Atu"#i #>"$ #ri!talul #are !e $epla!ea& pri" aur tre#e u'or1 fr a 2"t>l"i "i#i u" fel $e :lo#a7e1 2"!ea*" # e"er-ia #ri!talului 'iGa 2"$epli"it *i!iu"ea. Cri!talele pot fi 2"$eprtate 2" or$i"ea 2" #are au fo!t a'e&ate. Planul de echilibrare a chakrelor A#e!t pla" $e a#iu"e poate fi $u! la 2"$epli"ire #u ori#are -rup $e 'apte pietre #are #ore!pu"$ fre#%e"elor #ulorilor fie#rei $i"tre #ele 'apte #;a<re1. Cri!talele $i" fa*ilia #uarurilor !u"t ale!e !pe#ial pe"tru a#e!t pla"1 $eoare#e ele *a"ife!t #>te%a $i"tre #ulorile #;a<relor. U" pla" $e a#iu"e !i*plu ar fi ur*torul0 2"$reptai u" #ri!tal $e #uar #u o !i"-ur ter*i"aie #tre #re'tetul #apuluiK pu"ei u" a*eti!t 2" &o"a #elui $eGal treilea o#;i1 u" a#%a*ari" 2" &o"a ->tului1 u" #uar ro& la i"i*1 u" *ala;it la ple,ul !olar1 u" #itri" ?#uar auriu@ la o*:ili# 'i u" #uar fu*uriu pe o!ul pu:ia". Pietrele tre:uie a'e&ate 2" li"ie $reaptK u" !i"-ur -e"erator $e #uar %a fi $epla!at pe!te pietre la o $i!ta" $e +G1+ #*1 2" !#opul ar*o"i&rii 'i e#;ili:rrii #;a<relor. =ii $e!#;i'i 'i !e"!i:ili pe"tru a !i*i $e&e#;ili:rul e"er-eti#1 #re>"$ u" flu, $e e"er-ie pe #;a<ra #are are "e%oie $e a#ea!t 2"#r#are !upli*e"tar 'i 2"$eprtai !urplu!ul $e e"er-ie al altora. Proie#tai e"er-ia %i"$e#toare pri" #ri!talul -e"erator #tre lo#ul :ol"a%. Alte pietre pot fi a'e&ate 2" 7urul pietrelor $i" &o"a #;a<relor pri"#ipale1 pe"tru a a*plifi#a puterea $e %i"$e#are. De e,e*plu1 $a# #;a<ra i"i*ii a fo!t :lo#at $e trau*e e*oio"ale pot fi a'e&ate pietre $e a%e"turi" %er$e 2"ai"te 'i $up #ri!talul $e #uar ro&1 iar pe *ar-i"i #ri!tale $e tur*ali" ro& 'i %er$e. Da# !e i*pu"e tra"!pu"erea e*oiilor
&e"i tabelul de la sfritul crii %pietrele/culorile/c#a5rele,

Pla"ul $e e#;ili:rare a #;a<relor P Pla"ul pe"tru 2"#r#area #;a<relor

)/

refulate 2" e,pre!ii %er:ale1 #u !#opul $e a le eli:era1 u" #ri!tal $e #uar #u u" !i"-ur %>rf %a fi a'e&at pe !ter"1 a%>"$ %>rful 2"$reptat #tre ->t 'i %a $ire#io"a e"er-ia $e la i"i* #tre ->t. Putei folo!i ori#>t $e *ulte pietre $orii 2" a#e!t pla" $e e#;ili:rare a #;a<relor. Stu$iai efe#tul fie#rei pietre 2" parte 'i !ele#taiGle pe a#elea #are %or pro$u#e efe#tele #erute pe"tru fie#are #a& 2" parte. Planul pentru ncrcarea chakrelor A#e!t pla" e!te !pe#ial #o"#eput pe"tru e"er-i&area u"ei a"u*ite #;a<re. Se folo!e!# "ou #ri!tale $e #uar #urate 'i #lare. Pe"tru 2"#eput1 a'e&ai #>te u" #ri!tal $e #uar 2" pal*ele pa#ie"tului ?%>rfurile #ri!talelor %or fi 2"$reptate #tre u*eri@. A'e&ai alte $ou #ri!tale #u %>rfurile 2"$reptate #tre #aptul fie#rui pi#ior 'i u"ul 2"$reptat #u %>rful #tre #re'tetul #apului. A#e!te #i"#i #ri!tale !e a*pla!ea& 2" for* $e !tea 2" 7urul #orpului1 -e"er>"$uG!e u" #>*p $e for prote#tor #are %a per*ite e"er-iei a*plifi#ate ! fie re#ir#ulat 2" #>*pul auri# al per!oa"ei. Celelalte patru ?$e preferi" *ai *i#i@ !u"t a'e&ate pe #orp #u %>rful 2"$reptat #tre i"teriorul #;a<rei #are are "e%oie ! fie re2"#r#at. O piatr poate fi a'e&at la "or$1 alta la !u$1 u"a la %e!t 'i #ealalalt la e!t1 for*>"$ o #ru#e. O %aria"t a%a"!at a a#e!tei *eto$e %a #upri"$e o piatr #are ! #ore!pu"$ #;a<rei re!pe#ti%e. Piatra !pe#ifi# #;a<rei %a fi a'e&at 2" *i7lo#ul #ru#ii. De e,e*plu1 $a# tre:uie 2"#r#at #;a<ra i"i*ii1 pe *i7lo#ul pieptului %a fi a'e&at u" #ri!tal $e #uar ro& !au o :u#at $e tur*ali" ro&1 #u #ri!talele $e #uar 2"$reptate #u %>rful #tre re!pe#ti%ul #ri!tal !au piatr. O e"er-i&are 'i *ai puter"i# are lo# $a# a!upra pietrei #e"trale !e 2"$reapt u" #ri!tal $e #uar #u rol $e -e"erator #are %a proie#ta 'i $ire#io"a e"er-ia %i"$e#toare pri" el. Da# piatra $i" #e"tru e!te a*eti!t ?pe"tru #el $eGal treilea o#;i@1 !au #itri" ?o*:ili#@ !au #uar fu*uriu ?pri*a #;a<r@1 putei folo!i u" !i"-ur #ri!tal $e a#ela'i fel ?pe"tru a !e lu#ra #u el 2" &o"a $i" aur #ore!pu"&toare #;a<rei@. Putei e"er-i&a 2"trGo !i"-ur 'e$i" *ai *ulte #;a<re1 !#;i*:>"$ #ele patru #ri!tale $e #uar #are le 2"#o"7oar. A#ea!ta e!te o *eto$ puter"i# 'i "u tre:uie folo!it $e#>t $a# !e i*pu"e re2"#r#area #e"trilor e"er-eti#i ai pa#ie"tului.

#8 Spirala din turma lin roz

Arta ara"7rii #ri!talelor

A#ea!t *eto$ e!te util *ai ale! a#elora #are $ore!# ! !e eli:ere&e $e $urerile e*oio"ale profu"$e. =olo!irea lor e!te :i"ef#toare 2" !pe#ial atu"#i #>"$ #orpul fi&i# a 2"#eput $e7a ! *a"ife!te a#ele $ureri !u: for* $e :oli ?#a"#erul1 a!t*ul1 :ro"'ita !au alte a!e*e"ea :oli@. Eei util&a #el pui" 'a!e :u#i $e tur*ali" ro&P%er$e1 a'e&ate 2" for* $e !piral 2" !e"!ul a#elor $e #ea!or"i# 2" 7urul #;a<rei i"i*ii. Da# folo!ii :a-;eta $e tur*ali"1 a#ea!ta %a fi a'e&at 2" e,terior1 2" $ire#ia :raelor. E!te "e#e!ar #el pui" o :a-;et $e tur*ali" pe #are !Go *e"i"ei $ea!upra pietrelor1 2" !piral. Pe *!ur #e :a-;eta $e tur*ali" e!te *i'#at pri" aur1 2" !piral1 2" $ire#ia a#elor $e #ea!or"i#1 e"er-iile e*oio"ale repri*ate !u"t eli:erate. A#ea!t *eto$ poate #rea1 $e a!e*e"ea1 u"ele $efulri !pe#ifi#e ?ipete1 furie1 et#.@ 'i pra#ti#a"tul tre:uie ! 'tie #u* !G'i !ftuia!# pa#ie"tul. Pe"tru a e#;ili:ra a#ea!t !tare1 a'e&ai #>te%a :u#i $e tur*ali" "e-ru pe #;a<rele i"ferioare !au 2" &o"a #a"alului i"-;i"al. Cele *ai *ulte :oli 2'i au #au&a 2" r"i e*oio"ale a$>"#i. Proprietile t*$uitoare ale tur*ali"ului ro&P%er$e %or fa#e ! %i:re&e e"er-iile :lo#ate la o fre%e" #are %a $eter*i"a eli:erarea lor. Eer$ele i"iia& pro#e!ul $e %i"$e#are1 iar ro&ul i"$u#e $ra-o!tea #e %a 2"lo#ui %e#;ea !uferi". Planul de lucru cu luoritul octaedru Se folo!e!# 'apte #ri!tale $e fluorit o#tae$ru1 trei *ai *ari 'i patru *ai *i#i. A'e&ai u"a $i"tre pietrele *ari 2" *i7lo#ul fru"ii1 #u %>rful triu"-;iului a'e&at 2" a'a fel 2"#>t ! ati"- li"ia $e $e*ar#aie 2"tre fru"te 'i pr1 iar :a&a ! fie 2"$reptat #tre li"ia !pr>"#e"elor. A'e&ai $ou $i"tre o#tae$rele *ai *i#i 2"ai"tea *i7lo#ului fie#rei !pr>"#e"e1 #u %>rful triu"-;iului 2"$reptat #tre o#tae$rul #el *are $i" *i7lo#ul fru"ii. A'e&ai 2"# u" o#tae$ru *are pe ->t1 #u %>rful triu"-;iului 2"$reptat #tre #ap 'i 2"# u"ul *are la "i%elul o*:ili#ului1 #u %>rful triu"-;ilui 2"$reptat #tre pi#ioare. Celelalte o#tae$re r*a!e a'e&aiGle 2" *i7lo#ul fie#rei li"ii i"-;i"ale ?a#olo u"$e pi#ioarele !e 2"t>l"e!# #u partea $e 7o! a a:$o*e"ului@ #u

Spirala $i" tur*ali" ro& P Pla"ul $e lu#ru #u fluoritul o#tae$ru

)9

%>rful triu"-;iului 2"$reptat #tre pi#ioare. L!ai pietrele 2" a#ea!t po&iie #el pui" u"!pre&e#e *i"ute 2" ti*p #e pa#ie"tul re!pir profu"$ 'i !e li"i'te'te *e"tal pri" 2"lturarea ori#rui ->"$ #eGi !tr:ate #o"'tii"a1 a:a"$o">"$uG!e u"ei !tri $e pa#e. A#e!t pla" $e lu#ru e!te #o"#eput pe"tru a proie#ta 'i #a"ali&a e"er-ie #o!*i# 2" #e"trii #reatori ai #orpului. O#tae$rul *are !ituat la li"ia $e $e*ar#aie a prului i"tro$u#e e"er-ie $e fre#%e" 2"alt 2" #e"trul #o"'tii"ei1 2" ti*p #e :u#ile *ai *i#i $e o#tae$ru !ituate pe li"ia !pr>"#e"elor e#;ili:rea& e*i!ferele #reierului. O#tae$rul #el *are $e la "i%elul ->tului a#ti%ea& a#e!t #e"tru #reator al e,pri*rii %er:ale1 per*i>"$ a!tfel #a o !tare *ai 2"alt $e #o"'tii" ! poat fi e,pri*at pri" #u%>"t. O#tae$rul *are $e la "i%elul o*:ili#ului #a"ali&ea& a#e!te fore 2"alte 2" i"teriorul #orpului fi&i# #u !#opul $e a fi i"te-rate 2" a#ti%itile %ieii $e &i #u &i. 6u#ile *i#i $e fluorit o#tae$ru a'e&ate pe li"ia i"-;i"al fa# #a a#e!te fore ! a#io"e&e profu"$ 'i ! !ta:ili&e&e #orpul fi&i#. A#ea!t *eto$1 $a# e!te pra#ti#at #u re-ularitate1 %a "eutrali&a pro#e!ul ->"$irii $i!#ur!i%e1 per*i>"$ a##e!ul #o"'tie"t la !ur!a pri*or$ialH!piritul. Atu"#i #>"$ flu#tuaiile *i"ii 2"#etea&1 ea %a fi a:!or:it 2"trGo for* *ai rafi"at1 $e%e"i"$ fora #reatoare pur #are e!te e!e"a tuturor ->"$urilor. A:or$>"$ a#e!t re&er%or i"fi"it $e e"er-ie #reatoare $e%i"e #u u'uri" po!i:il #rearea a#elor ->"$uri #are %or a$u#e re&ultatele $orite $e #el #e apli# pre&e"ta *eto$. Dar a#ea!ta !e poate 2"t>*pla "u*ai atu"#i #>"$ *i"tea !e a:a"$o"ea& pro#e!ului $e ->"$ire "o"G$i!#ur!i% 'i #u a$e%rat u*ili" !e $e#i$e ! tra%er!e&e pra-ul #tre "e#u"o!#ut1 #tre #eea #e pe"tru ea e!te $e "e#o"#eput. Pro#e$>"$ 2" felul a#e!ta1 #o"'tii"a %a $i!pu"e $e re!ur!e #reatoare "eli*itate. Da# !e pra#ti# *eto$a a#ea!ta $e lu#ru #u fluoritul o#tae$ru o $at !au $e $ou ori pe !pt*>"1 ti*p $e 'a!e !pt*>"i #o"!e#uti%1 pa#ie"tul !e %a :u#ura pe $epli" $e a#e!te fa#ulti *e"tale1 #o"'tie"ti&>"$uGle 'i i"te-r>"$uGle.

capitolul #

PIETRELE N"II ERE


Ne afl* 2" pra-ul u"ei "oi ere1 Era Er!torului. De#i&ia pe #are o lu* a!t&i %a $eter*i"a *>i"e *o'te"irea #opiilor "o'tri. P>" 2" a"ul 48881 i!toria P*>"tului %a fi !#ri! $i" pu"#t $e %e$ere eteri#. E!te re!po"!a:ilitatea fie#ruia $i"tre #ei #are lo#uie!# a!t&i pe a#ea!t pla"et ! ia o $e#i&ie1 pro:a:il #ea *ai i*porta"t ale-ere $i" %ia. "tre:area #are !e pu"e 2"ai"tea fie#ruia $i"tre "oi e!te0 NE'ti -ata ! re"u"i la !i!te*ele $e #re$i" 2"%e#;ite1 la $o-*e1 #o"#epte 'i i$eolo-ii #are "u *ai !er%e!# forei %ieii 'i a $e&%oltrii1 #u !#opul $e a 2*:ri'a 'i i"te-ra le-ile $ra-o!tei 2" fie#are prti#i# a fii"ei tale( E'ti -ata ! trie'ti a#ele le-i 2" fie#are a!pe#t al %ieii tale(O Da# $e!tui oa*e"i %or a%ea fora $e #ara#ter "e#e!ar pe"tru a !e #o"!a#ra 2" totalitate tririi 'i 2*pririi a #>t *ai *ult iu:ire1 atu"#i u*a"itatea %a eli*i"a pro:a:ilitatea $e auto$i!tru-ere #e p>"$e'te ra!a u*a" 2" #a&ul 2" #are a#ea!t ale-ere "u %a fi f#ut. Pietrele Noii Ere au aprut #a u" a7utor pe"tru pote"ialele tul:urri #are pot i"flue"a $e pe a#u* a"ii #are %i". Pe l>"- i"for*aiile referitoare la *o$ul $e utili&are a forelor a##e!i:ile pri" ele1 pietrele Noii Ere "e a7ut ! !#;i*:* *er!ul !pre auto$i!tru-ere al o*e"irii 'i ! a!i-ur* pa#ea pla"etei. Pietrele Noii Ere #o"!i*t ! #o"tri:uie #u fora lu*i"ii lor 'i ! 2'i $ruia!#

41

Pietrele Noii Ere

fru*u!eea1 fii"$uG"e $e u" real folo! 2" luarea #elei *ai i*porta"te $e#i&ii $i" i!toria u*a"1 a#eea $e a tre#e pra-ul Erei Er!torului. Pe *!ur #e "oi 2"%* ! "e a#or$* #u efectele !u:tile puter"i#e pe #are lu*i"a 'i #uloarea le *a"ife!t a!upra p!i;i#ului u*a" 'i a!upra !i!te*elor e"er-eti#e ale #orpului1 %o* p'i 2"trGu" "ou 'i *ult *ai a%a"!at !i!te* $e 2"-ri7ire a !"tii. Meto$a $e trata*e"t folo!it 2" Noua Er %a i"#lu$e i"flue"ele *e"tale1 e*oio"ale1 !pirituale pre#u* 'i i"flue"ele %ieilor a"terioare a!upra fie#rui pa#ie"t 2" parte 'i %a trata #u !u##e! afe#iu"ile u*a"e. Apli#area a#e!tei *eto$e %a a%ea $rept re&ultat e#;ili:rarea #o*plet a 2"tre-ii fii"e. Pe *!ur #e %o* 2"ai"ta 2" Noua Er1 #ri!talele 'i pietrele t*$uitoare %or fi folo!ite $i" #e 2" #e *ai *ult. A#ea!t *eto$ $e trata*e"t #u pietrele Noii Ere a fo!t !pe#ial #o"#eput pe"tru &ilele pe #are le tri* 'i pe"tru oa*e"ii #are !ufer $e "e"u*rate pro:le*e *e"tale1 e*oio"ale 'i fi&i#e1 #au&ate $e i"flue"ele 'i e"er-iile tipi#e ti*pului "o!tru. Pietrele Noii Ere au %e"it #a ! ofere o alter"ati% !tilului "o!tru $e %ia1 ! "e a7ute ! "e !#;i*:* "i%elul #o"'tii"ei 'i felul $e %iaK !u"t ai#i pe"tru a "e 2"&e!tra #u #uloare1 lu*i" 'i fru*u!ee1 la #are !ufletul r!pu"$e 2" *o$ i"tuiti%. Pe *!ur #e !ufletul "o!tru %a fi ;r"it1 "oi %o* $e%e"i i*u"i la i"flue"ele "e-ati%e #are per%erte!# *i"tea 'i #orpul1 fii"$ #apa:ili ! "e #o"#e"tr* 2"trea-a ate"ie a!upra p#ii1 $ra-o!tei1 pro!peritii 'i feri#irii tuturor fii"elor. Multe $i"tre pietrele Noii Ere refle#t #ulorile pe #are 2"ai"te *i"tea o*e"ea!# "u le per#epea. U"ele $i"tre a#e!te pietre au fo!t $e!#operite re#e"t1 iar altele au #o"!i*it a:ia a#u*1 $up *ii $e a"i1 ! 2'i re%ele&e !e#retele 'i ! 2'i ofere e"er-iile t*$uitoare o*e"irii. E!te u" *o*e"t i!tori# aparte 'i e!te o :i"e#u%>"tare ! trie'ti a#u* 'i ! ai o#a&ia ! te alturi #u forele tale a#e!tor #ri!tale1 pe"tru a #rea o lu*e 2" #are ! $o*"ea!# #o"'tii"a 'i $ra-o!tea. Ur*torul #apitol e!te #o"!a#rat 2*prt'irii u"or e%e"i*e"te pe #are leGa* trit eu 2"!*i1 la #are a* fo!t *artor !au pe #are leGa* e,peri*e"tat1 lu#r>"$ #u #ele 14 pietre ale Noii Ere. Pe *!ur #e %ei lu#ra #u forele a#e!tor pietre $eo!e:ite1 %ei re*ar#a

=a*ilia #uarurilor

45

puterea lor #urati% 'i i"flue"ele pe #are le %or e,er#ita 2" %iaa $u*ea%oa!tr> 'i a #elor #are le %or !i*i %i:raiile.

$amilia cuarurilor
Cuarul e!te u"ul $i"tre #ele *ai #o*u"e *i"erale $e pe p*>"t 'i #upri"$e o -a* foarte lar- $e !pe#ii #are etalea& u" 2"tre- !pe#tru $e #ulori. Nu toate for*ele #ri!tali"e %or fi o:ie#tul !tu$iului $i" a#ea!t #arte 1 $ar a' $ori ! apre#ie& 'i ! *e"io"e& pre&e"a lor1 #a a u"or *e*:ri $e %aloare ai fa*iliei #ri!talelor $e #uar 'i #a o i"%itaie a$re!at $u*"ea%oa!tr pe"tru !tu$ii %iitoare. A-at $e tur: A-at $e"$rifor* A-atul A*eti!tul A%e"turi" 6a!a"it Cal#e$o"ie Ca*eol Ca*eolGo"i, Cre*e"e Cri!opra& Cri!tal $e !t>"# Cuar auriu ?#itri"@ Cuar $e #uloarea pra&ului Cuar al:a!tru Cuar ro& Cuar fu*uriu Cuar !tea i"#olor ?#u i"#lu&iu"i %er&i@ al: -ri 'i tra"!lu#i$1 #u i*a-i"i #a $e feri- #ulori %ariate1 2" :e"&i !au pla"uri %iolet1 ro'uG%iolet pal %er$e1 *aroGauriu1 #u iri&aii "e-ru #atifelat al:!trui1 al:1 -ri $e la ro'u !trlu#itor p>" la ro'u *aro"iu ro'u la :a&1 #u o :a"$ al: 2" partea !uperioar opa# 'i 2" #ulori re#i %er$e1 %er$e #a *rul $e la al: la i"#olor $e la -al:e" $e!#;i! la *aroGauriu %er$e #a pra&ul

al:a!tru re#e $e la ro& puter"i# la ro& pal -ri fu*uriu1 $e la *aro la "e-ru #ri!tal $e !t>"# #e la! ! !e %a$ o !tea $up 'lefuire Fe*atit ?;eliotrop@ %er$e 2"#;i! #u pete ro'ii toate #ulorile1 #el *ai *ult !u: for* $e 9a!p $u"-i !au pete

43 Le*" fo!ili&at O#;i $e ti-ru O#;i $e 'oi* O#;i $e pi!i# O"i, Opal Pra!iolit Sar$ Sar$Go"i,

Pietrele Noii Ere

-ri1 *aro" !au ro'u $e la -al:e"Gauriu la *aroGauriu $e la al:a!tru -ri la al:a!tru %er&ui al:1 -ri1 %er$e1 -al:e"G*aro R "e-ru la :a&1 #u o $u"- al: 2" partea !uperioar opal preio!1 -al:e" 'i ro'u #a fo#ul 'i opal #o*u" %er$e #a pra&ul ro'u *aro"iu ro'u la :a& #u o :a"$ al: 2" partea !uperioar

!R"S#$%& !'R$#& D& !'$R(


Cei *ai *uli $i"tre "oi1 atu"#i #>"$ %or:e!# $e!pre #ri!tale1 !e refer $e o:i#ei la #ri!talele #urate $e #uar. A#e!tea !u"t #ele *ai #u"o!#ute1 $ar 'i #el *ai #o*u"e $i"tre ele1 put>"$ fi "u*ite N!t*o'iiO re-"ului *i"eral. Eor:i"$ la *o$ul -e"eral1 #uarul #urat poate fi folo!it 2" ori#e !#op1 $eoare#e 2" el %i:rea& lu*i"a al: #are #o"i"e toate #elelalte #ulori. Cuarul e!te !area p*>"tului 'i e!te la fel $e :tr>" #a 'i pla"eta "oa!tr. El e!te #o*pu! $i" $io,i$ $e !ili#iu1 #are e!te u"ul $i"tre *i"eralele #ele *ai #o*u"e $i" #o*po&iia p*>"tului. E!te i"tere!a"t faptul # "oi1 #a fii"e u*a"e1 !u"te* "!#ui 2" p>"te#ele P*>"tului. Oare a#ea!ta "u 2"!ea*" # !u"te* ru$e #u $iferite lu*i ale P*>"tului( Cri!talele $e #uar repre&i"t e%oluia pla"ului *aterial. Cele 'a!e laturi ale #ri!talului $e #uar !i*:oli&ea& #ele 'a!e #;a<re1 iar ter*i"aia 2" for* $e %>rf !i*:oli&ea& #;a<ra #oroa"ei1 #ea #are "e #o"e#tea& la i"fi"it. Cele *ai *ulte $i"tre #ri!talele $e #uar au o :a& plat1 r$#i"a lui 2" p*>"t. A$e!ea1 !e pot o:!er%a 2" i"terior1 la *i7lo#1 for*aiu"i 2" for* $e "oriHlptoa!eH1 iar !pre %>rf $e%i" $i" #e 2" #e *ai #lare. A#ea!ta !i*:oli&ea& u" tipar1 u" *o$el pe"tru $e&%oltare1 2" #are r#eala 'i 2"tu"e#i*ea #o"'tii"ei $i!par pe *!ur #e "oi "e apropie* tot *ai *ult $e !i"ele "o!tru

Cri!tale #urate $e #uart

++

eter". Cri!talele #urate $e #uar $o%e$e!# faptul # pla"ul *aterial poate ati"-e o !tare $e perfe#iu"e1 #apa:il ! #o"i" 'i ! refle#te pura lu*i" al:. Cri!talele #urate $e #uar !u"t u" !i*:ol al ali"ierii la ar*o"ia #o!*i#. Ele $e*o"!trea& u"itatea 'i puritatea $i" fie#are ato* al fii"ei lor. Cri!talul #urat $e #uar ra$ia& lu*i"a $i%i" al:1 'i pri" faptul # le %e$e*1 le ati"-e*1 le purt* !au le folo!i* 2" *e$itaii1 a#e!te #ri!tale "e a7ut ! i"te-r* 'i "oi lu*i"a $i%i" 2" #orpul fi&i#. Cri!talele $e #uar atra!e pri" re&o"a" !u"t pietre #are1 2"trGu" fel !au altul1 %or a7uta la tre&irea #o"'tii"ei. " #a&ul *i"ilor "etre&ite1 ele %or lu#ra i"$ire#t1G pri" i"ter*e$iul !u:#o"'tie"tului. Pe"tru !ufletele $e7a tre&ite1 #ri!talele %or fi a!e*e"ea u"or !e*"ale lu*i"oa!e #are %or !pori lu*i"a 'i e"er-ia po&iti% $e pe P*>"t. Cri!talele $e #uar repre&i"t for*a *aterial perfe#t1 ali"iat 'i ar*o"i&at #u fora #o!*i# i"fi"it. Ele !e a!ea*" *ult #u pira*i$ele1 pri" a#eea # 'i ele #a"ali&ea& e"er-ie $e 2"alt fre#%e" !pre pla"ul fi&i# al P*>"tului. Cri!talele #urate $e #uar refle#t pura lu*i" al: #are poate fi #a"ali&at 2" ->"$uri1 #u%i"te1 !i**i"te 'i a#iu"i &il"i#e. Ele !ti*ulea& $o*e"iile #ele *ai fi"e 'i *ai !u:tile ale fii"ei "oa!tre1 #are apoi pot fi i"te-rate 'i *a"ife!tate 2" %iaa "oa!tr. E%oluia #ri!talului $e #uar e!te $i" *ulte pu"#te $e %e$ere *ult $iferit $e a "oa!tr1 $ar foarte a!e*"toare $i" *ulte altele. Cri!talele $e #uar !u"t #o"#epute 2" p>"te#ele P*>"tului u"$e !e *aturi&ea& p>" 2" *o*e"tul "a'terii la !uprafaa P*>"tului1 foarte a!e*"tor #u *o$ul 2" #are fii"a u*a" e%oluea& 2" #l$ura p>"te#elui *ater"1 2"ai"te $e "a'tere. A!e*e"i fii"ei u*a"e1 fie#are #ri!tal e!te u"i# 'i $iferit $e #elelalteK fie#are are per!o"alitatea !a1 #u le#iile 'i e,perie"ele proprii. S#opul fi"al 2l #o"!tituie fu&iu"ea #u #o"'tii"a #o!*i# 'i *a"ife!tarea a#e!tei u"iri 'i 2" pla"ul *aterial. A!tfel1 #ri!talele 'i fii"ele u*a"e !e pot a7uta re#ipro#1 pe #alea e%oluiei1 e,plor>"$ "oi 'i "oi tr>*uri ale #o"'tii"ei. Cuarul are a:ilitatea re*ar#a:il $e a fa#e ! %i:re&e e"er-iile la toate fre#%e"ele #ulorilor1 $e la "e-ru la -al:e"1 $e la %er$e la ro& 'i 2" !pe#trul $e #ulori al:a!tru 'i %iolet. " a#e!t fel #uarul

+.

Pietrele Noii Ere

$e*o"!trea& #u* #laritatea 'i puritatea lu*i"ii al:e poate fi *a"ife!tat 2" fre#%e"e 7oa!e. Culorile1 pri" ele 2"!ele1 "e pot 2"%a #u* ! %i:r* #u toate #ele 'apte #;a<re !i*ulta"1 r*>">"$ 2"trGo perfe#t ar*o"ie #u lu*i"a. Iat !upre*a pro%o#are a fii"ei 2"#ar"ate0 ! 2'i utili&e&e ple"ar toi #e"trii $e for1 2" ti*p #e #o"'tii"a e,pa"!io"at e,pri* *ultitu$i"ea $e faete a lu*i"ii. Toate lu#rurile !u"t lu*i" 'i #ulorile !u"t $iferite fre#%e"e $e %i:raie ale a#e!teia. " #ri!talele $e #uar fora lu*i"ii !e 2"treptru"$e #u ele*e"tele pla"ului fi&i#1 a*e!te#>"$ $iferite to"uri 'i "ua"e1 #re>"$ a!tfel *i"u"ate #ulori. Lu*i"a 'i #uloarea !u"t #ele #are 2"le!"e!# %i"$e#area. Cri!talele $e #uar pro$u# %i:raii $e o fre%e" at>t $e 2"alt 2"#>t to"urile *ai 2"#;i!e ale r*'ielor <ar*i#e pot fi $i&ol%ate 'i 2"$eprtate. Atu"#i #ri!talele $e #uar fa# po!i:il re2"toar#erea a#elor e"er-ii la !ur!1 pe"tru a #rea %i:raii *ai 2"alte 'i #ulori *ai !trlu#itoare #are1 apoi1 !u"t re#ir#ulate 2" aur. A#e!t fel $e %i"$e#are profu"$ poate 2"tri a$>"#i*ile i"terioare ale fii"ei1 #o"!trui"$ a!tfel o fu"$aie !oli$ pe"tru e%oluie. " i"teriorul #ri!talelor $e #uar !e 2"t>l"e!# $e o:i#ei &o"e #are !u"t a!e*e"ea u"or "ori. U"eori ele au for*a u"or -ala,ii. A#e!te #ri!tale "e arat # lu*ile e,i!t 2" i"teriorul altor lu*i 'i arat #1 fr li*ite1 #reaia "u poate fi #upri"! $e *i"te. De 2"$at #e "e $* !ea*a $e a#ea!ta1 "e !i*i* #upri"'i $e %e"eraie 'i re!pe#t pe"tru fora #reatoare i"fi"it. Multe $i"tre #ri!talele $e #uar 'iGau 2"#;eiat e%oluia 'i1 o$at aprute la !uprafaa !#oarei tere!tre1 "u !e %or *ai !#;i*:a prea *ult. A#e!te #ri!tale $u# #u ele 2"!e*"ele lor u"i#e1 #are po%e!te!# $e!pre i$e"titatea lor1 $e!pre i"for*aiile pe #are le $ei" 'i pre#u* 'i $e!pre 2"re-i!trrile a#u*ulate. Cu toate a#e!tea e,i!t a"u*ite #ri!tale 2" i"teriorul #rora !e -!e!# a"u*ite for*aiu"i a!e*"toare "orilor #are pot fi 2"lturate pe *!ur #e #ri!talele e%oluea&. A#e!te #ri!tale1 $up #e au fo!t folo!ite *ult ti*p 2" trata*e"te1 *e$itaii !au au fo!t purtate 2" per*a"e"1 pot ! $e%i" perfe#t #lare1 "e*aiput>"$ fi re#u"o!#ute $e#>t #u -reu !au #;iar $elo#. Ele !e %or *o$ifi#a pe *!ur #e per!oa"a #are le poart le %a tra"!for*a 2" #o"'ti" #lar. Pe *!ur #e #ri!talele

Cri!talele -e"erator

+/

i"tr 2" re&o"a" #u fii"a u*a" re!pe#ti% %or fi #u"o!#ute #ara#teri!ti#ile i"terioare !u:tile1 pote"ialul 'i po!i:ilitile fie#rui #ri!tal 2" parte. E,i!t "u*eroa!e po!i:iliti pri" #are u" #ri!tal !e poate *a"ife!ta 'i *ulte *eto$e $e lu#ru. A#ea!ta e!te 2" !pe#ial %ala:il pe"tru fa*ilia #uarurilor. Ur*toarele para-rafe $e!#riu u"ele $i" for*ele fa!#i"a"te 'i #u a$e%rat u"i#e pri" #are #ri!talele 2'i re%elea& "atura lor real. !R"S#$%&%& )&*&R$#+R Cri!talele -e"erator !u"t #ri!tale $e #uar #urate1 i"$i%i$uale #are #a"ali&ea& 'i $epo&itea& e"er-ia t*$uitoare pur. Ja!e faete !e a$u" pe"tru a for*a %>rful ter*i"al 'i 2"*a-a&i"ea& e"er-ia t*$uitoare 'i fora lu*i"ii la :a&. A#e!te #ri!tale pot fi 2"#;i!e la :a&1 #urate 'i #lare la %>rf1 refle#t>"$ #ur#u:eie 'i etal>"$ !pe#tre #u i"#lu&iu"i #o*pli#ate. =ie#are #ri!tal -e"erator e!te o e"titate proprie1 $e !i"e !tttoare1 #e a a#u*ulat $eGa lu"-ul ti*pului "e"u*rate e,perie"e. Cri!talele -e"erator i"$i%i$uale "e 2"%a #u* ! "e #o"#e"tr*1 #u* ! "e fo#ali&* 'i 'i #u* ! "e a*plifi#* propria "oa!tr e"er-ie t*$uitoare. A#e!te #ri!tale !u"t u" e,e*plu $e*" $e ur*at $e!pre #u* tre:uie ! "e #a"ali&* fora lu*i"ii ra$ia"te 2" propria "oa!tr fii" 'i 2" lu*ea e,terioar. Cri!talele -e"erator repre&i"t u" e,e*plu $e !tru#tur fi&i# $e!tul $e pur pe"tru a ra$ia lu*i"a al: 2" pla"ul fi&i#. Cri!talele -e"erator #;iar a!ta 'i !u"t0 -e"eratoare $e for #o!*i#. =or*a lor -eo*etri# perfe#t per*ite fo#ali&area 'i :u"a $i!tri:uie a a#e!tei e"er-ii 2" %ieile #elor #are lu#rea& #u ele 'i le re#epio"ea& e"er-ia t*$uitoare. Be"eratoarele a*plifi#1 $e a!e*e"ea1 e"er-ia altor #ri!tale #u #are !e lu#rea& 2" ti*pul trata*e"tului. Cri!talele -e"erator !u"t i$eale 2" *e$itaii !au 2" trata*e"tul #u a7utorul lor. Fe pot fi folo!ite 2" a"u*ite !#;e*e #are ! $ire#io"e&e flu,ul e"er-eti# $e la o a"u*it #;a<r !pre #elelalte. E!te !ufi#ie"t ! 2"$reptai ter*i"aia #ri!talului 2" $ire#ia $orit 'i e"er-iile %or #ur-e. Cri!talele -e"erator pot fi 2"$reptate #u %>rful 2" $ire#ia

46

Pietrele Noii Ere

#e"trului u"ei #;a<re1 #u !#opul $e a purifi#a 'i re2"#r#a a#e!t #e"tru e"er-eti#1. Cri!talele -e"erator au *ri*i #upri"!e 2"tre 81. #* 'i 1 *. =ie # le purtai #u $u*"ea%oa!tr 2" per*a*e" fie # le p!trai 2" #ele *ai !a#re lo#uri1 ele repre&i"t pie!e pli"e $e putere 'i 2"tot$eau"a %or fi utili&ate #u re!pe#t 'i 2"elep#iu"e. Cri!talele -e"erator i"$i%i$uale !u"t #ele #are pri" !i*pla lor pre&e" per*it e,peri*e"tarea lu*i"ii. A*eti!tul1 #itri"ul !au #uarul fu*uriu !u"t tot #ri!tale -e"erator1 fie#are #a"ali&>"$ propria e!e". De e,e*plu1 a*eti!tul %a #a"ali&a ra&a %iolet a afe#iu"ii 'i e!te i$eal pe"tru ree#;ili:rarea &o"ei #elui $eGal treilea o#;i. Cri!talele -e"erator !u"t 'i ele 2" pro#e! $e e%oluie. Pe *!ura pra#ti#ii 'i a u"ei $epli"e ar*o"i&ri #u a#e!te #ri!tale e!te foarte po!i:il #a ele ! $e%i" *ai #lare1 *ai !trlu#itoare 'i #apa:ile ! poarte $i" #e 2" #e *ai *ult lu*i".

M,*'*!-"'R"%& D& !R"S#$%&


M"u"#;iurile !u"t for*aiu"i $e #ri!tale i"$i%i$uale a%>"$ :a&a #o*u". M"u"#;iurile repre&i"t *ulte #ri!tale i"$i%i$uale #are trie!# 2*preu"1 2" ar*o"ie 'i pa#e. Ele repre&i"t #o*u"itatea e%oluat1 fie#are *e*:ru fii"$ perfe#t i"$i%i$uali&at $ar1 totu'i1 2*pri"$ u" tere" #o*u"1 u" a$e%r #o*u". " *"u"#;iuri1 toate u"itile i"$i%i$uale !e a$u" pe"tru a re#olta :e"efi#iile %ieii1 e%olu>"$ 2*preu". Cri!talele i"$i%i$uale refle#t lu*i"a 2" toate $ire#iile !paiului !#l$>"$ a!tfel 2"tre-ul. Lu*i"a auri# #e 2"#o"7oar *"u"#;iurile $e #ri!tal e!te foarte !trlu#itoare 'i puter"i#. A#e!te #ri!tale pot fi a'e&ate 2" lo#urile #are "e#e!it %i:raii 2"alte 2" !#opul a*plifi#rii forei t*$uitoare !au 2" lo#urile u"$e !e i*pu"e purifi#area at*o!ferei. De e,e*plu1 $a# 2"trGo a"u*it 2"#pere !Gau purtat $i!#uii apri"!e 2" #o"tra$i#toriu1 2" a#ea &o" !e pot a'e&a *"u"#;iuri $e #ri!tale pe"tru a purifi#a *e$iul 2"#o"7urtor $e e"er-iile "e-ati%e. M"u"#;iurile $e #ri!tale !e pot
&e"i capitolul 2.

M"u"#;iurile $e #ri!tale P Cri!talele #u $ou %>rfuri

+9

a'e&a 'i 2"tre $ou per!oa"e #are *e$itea& #u !#opul $e a *ri ar*o"ia $i"tre ei. Pe"tru a purifi#a 'i re2"#r#a pietrele pe"tru trata*e"t1 #ri!tale !au :i7uterii1 a'e&aiGle pe u" *"u"#;i ti*p $e #el pui" trei ore. =oto-rafiile priete"ilor !au ale ru$elor pot fi 'i ele pu!e pe *"u"#;iuri !au i*e$iat l>"- ele1 #u !#opul $e a $ire#io"a e"er-ie po&iti% a!upra #elor $ra-i pe par#ur!ul &ilei 'i a "opii. M"u"#;iurile $e #ri!tale *ai pot fi folo!ite $ire#t a!upra #;a<relor pe"tru a $i&ol%a ori#e i"flue" "e-ati% !au "e$orit. A#ea!ta "e poate a7uta ! "e pu"e* 2" #o"ta#t #u propria "oa!tr !ur! $e lu*i" 'i ! "e ree#;ili:r*. U" *"u"#;i $e #ri!tale poate #upri"$e !ute $e #ri!tale i"$i%i$uale !au "u*ai $ou. M"u"#;iurile *i#i !u"t i$eale pe"tru pla"urile $e trata*e"t41 2" ti*p #e *"u"#;iurile *ari 2'i -!e!# lo#ul pe altarele $i" #a!1 pe :irouri1 pe per%a&ele fere!trelor1 la #apul paturilor1 !au 2" ori#are lo# $e u"$e ele 2'i pot refle#ta !trlu#irea. M"u"#;iurile pot fi #a$ouri *i"u"ate pe"tru a#ele #*i"e u"$e e!te "e%oie $e ar*o"ie 'i #ooperare. Cele *ai #u"o!#ute 'i *ai populare !u"t *"u"#;iuri2e $e #ri!tale #lare1 $ar 'i #o*:i"aiile ofer a#eea'i :o-ie #elui #are le pri%e'te. Alte *i"erale1 #u* ar fi fluoritul1 for*ea& 'i ele *i"u"ate for*aiu"i 2" *"u"#;iuri. C;iar $a# "u a%e* alte #ri!tale *ai $eo!e:ite1 *"u"#;iurile $e #uar repre&i"t o !ur! i"#re$i:il $e fru*u!ee #are 2""o:ilea& !ufletul. !R"S#$%&%& !' D+', ./R0'R" C>"$ #ele 'a!e fee ale #uarului !e a$u" !pre a for*a u" !i"-ur %>rf1 atu"#i %or:i* $e!pre u" #ri!tal #u o !i"-ur ter*i"aie. C>"$ a*:ele #apete ale u"ui #ri!tal !e ter*i" 2" a#e!t *o$ atu"#i %or:i* $e!pre u" #ri!tal #u $ou %>rfuri. A#e!te #ri!tale !pe#iali&ate au #apa#itatea $e a #apta 'i $e a e*ite e"er-ia pri" ori#are $i"tre %>rfuri. Pri" u"ifi#area forelor 2" #orpul #e"tral al #ri!talului1 u" #ri!tal #u $ou %>rfuri %a putea ! proiecte"e a#ea e!e" u"ifi#at pri" ori#are $i"tre %>rfuri. A#ea!t u"ifi#are a forelor per*ite
6 &e"i paragraful referitor la ncrcarea energetic de ba"" %capitolul 2,

.8

Pietrele Noii Ere

#ri!talului #u $ou %>rfuri ! fie folo!it 2" *e$itaii !pe#iale 'i pra#ti#i telepati#e a%a"!ate. Pri" ele 2"!ele1 #ri!talele #u $ou %>rfuri repre&i"t "i'te !tru#turi #o*ple,e. Ele au ati"! perfe#iu"ea la a*:ele #apeteK 2" lo# ! !e $e&%olte 2"trGo ro# tare $e !uprafa u"$e "u !e putea for*a $e#>t u" %>rf1 #ri!talele #u $ou %>rfuri !e $e&%olt 2" ar-ile *oi. Ele "u #u"o!# li*ite 'i au #re!#ut #o*plet la a*:ele #apete. Cri!talele #u $ou #apete "e 2"%a ! fi* e#;ili:rai 2" e,pre!ia "oa!tr $ual1 $e !pirit 'i $e *aterie. Ele !i*:oli&ea& i"te-rarea #elor $ou lu*i 2"trGu"a !i"-ur 'i "e arat # toate polaritile !e 2"t>l"e!# 2" #e"tru. Cri!talele #u $ou %>rfuri e*a" u" !e"! al u"itii per!o"ale 'i !u"t i$eale pe"tru per!oa"ele #are au $e&e#;ili:re *e"tale 'i e*oio"ale. Da# u" #ri!tal #u $ou %>rfuri %a fi i"ut 2" fie#are *>" fie $oar 'i pe"tru #i"#i *i"ute1 2" fii"a #elui #are le i"e 2" *>" !e %a i"!tala o !tare *e"tal 'i e*oio"al $e o *ult *ai *are !ta:ilitate1 pe u" fo"$ $e #al* 'i rela,are. Atu"#i #>"$ e"er-iile "e-ati%e au fo!t :lo#ate 2" or-a"ele1 e!uturile !au #;iar "u*ai 2" aura #orpului1 putei pla!a #ri!talele #u $ou %>rfuri fie pe lo#ul afe#tat1 fie $oar orie"tate !pre &o"ele $e&e#;ili:rate. A#ea!ta %a $eter*i"a #rearea u"ui %>rte7 #are %a $i&ol%a ori#e a#u*ulare $e e"er-ie re&i$ual. Cri!talele #u $ou %>rfuri *ai pot fi a'e&ate pe lo#urile #ore!po"$e"te #;a<relor #apului ?#u* ar fi #el $eGal treilea o#;i !au #;a<ra #oroa"ei@1 pe"tru a e,pa"!io"a #o"'tii"a 'i pe"tru a #o*pleta ar*o"io! pla"ul fi&i# #u i"tuiia !piritual. Ele *ai pot fi a'e&ate pe #ap 2" a"u*ite &o"e #ore!pu"&toare a"u*itor poriu"i $i" #reier1 pe"tru a a$u#e la !uprafa a!pe#te !u:#o"'tie"te ale per!o"alitii !au ale #o"'tii"ei. A#e!t tip $e trata*e"t poate ! e%olue&e 2" %iitor 2"trGo "euro#;irur-ie #u a7utorul u"ui #ri!tal la!er. Lu#r>"$ #u #ri!talele #u $u:l ter*i"aie1 pute* 2"$eprta u"ele :lo#a7e *e"tale #are ;r"e!# #o*porta*e"te 'i atitu$i"i "e!"toa!e. Pe *!ur #e a#e!te pro-ra*e !u"t 'ter!e1 e!te po!i:il ! re#re*1 $e a#ea!t $at 2" *o$ #o"'tie"t1 o pe!pe#ti% po&iti% a!upra %ieii 'i lu*ii. Cri!talele #u $u:l ter*i"aie pot fi pla!ate $ea!upra #;a<relor 'i rotite 2" !e"!ul a#elor $e #ea!or"i#1 #u !#opul $e a le purifi#a 'i a le $e!#;i$e. Da# e!te po!i:il1 pla!ai $ea!upra #elui $e al treilea

I Cri!talele #u $ou %>rfuri .1

o#;i u" #ri!tal $u:lu $e a*eti!t1 u"ul $e #itri" $ea!upra o*:ili#ului 'i u"ul $e #uar fu*uriu $ea!upra #;a<rei :a&ale. Cri!talele #u $ou %>rfuri !u"t i$eale $a# !u"t a'e&ate 2"tre #;a<re 2" ti*pul trata*e"telor1 pe"tru a i"te-ra 'i ar*o"i&a #e"trii e"er-eti#i. Ele a7ut la $i&ol%area ori#rui :lo#a7 #are ar putea 2*pie$i#a #ur-erea a$e#%at a e"er-iei pri" #orp. Cri!talele #u $u:l ter*i"aie !u"t i$eale pe"tru a fi folo!ite la "i%elul pu"#telor $e !u: o#;i 'i $e pe fa1 a#olo u"$e apar ri$uri. A#ea!t *eto$ $e *o$elare a feei poate fa#e #a pro#e!ul 2*:tr>"irii ! fie re%er!i:il.
!afinarea transmisiei telepatice

O alt apli#aie fa!#i"a"t a #ri!talelor #u $ou %>rfuri o #o"!tituie rafi"area per#epiilor telepati#e. A%>"$ u" parte"er #u #are !u"te* ar*o"i&ai1 #ri!talele #u $ou %>rfuri pot fi folo!ite pe"tru a fa#ilita #o"e#tarea *e"tal !u:til #u a#e!ta1 #re>"$ a!tfel o le-tur *ai puter"i# #u *e"talul *a#ro#o!*i#. E,er#iiile $e *e$itaie1 #a a#e!ta1 tre:uie ! ur*e&e 2"toto$eau"a u"or afir*aii po&iti%e #apt>"$ o lu*i" al: !trlu#itoare. Pe"tru a apli#a a#e!te e,er#iii *e"tale1 e!te "e#e!ar #a *ai 2"t>i ! ;otr>i #i"e %a efe#tua e*i!ia 'i #i"e %a fi #el #are %a re#epio"a ->"$urile. =ie#are per!oa" %a i"e 2" *>" #>te u" #ri!tal #u $ou %>rfuri. A'e&aiG% #u pi#ioarele 2"#ru#i'ate1 #u #oloa"a $reapt1 u"ul 2" faa #eluilalt. Per!oa"a #are e*ite ->"$urile %a i"e #ri!talul 2" *>"a !a $reapt iar u"ul $i"tre %>rfuri 2l %a a'e&a pe #el $eGal treilea o#;i1 #u #ellalt %>rf 2"$reptat 2" $ire#ia #e"trului *e"tal $e #o*a"$ al parte"erului. Per!oa"a #are re#epio"ea& %a i"e #ri!talul 2" *>"a !t>"-1 #u %>rfurile po&iio"ate 2" a#ela'i fel #u per!oa"a #are e*ite. A!tfel1 per!oa"a #are re#epio"ea& %a $e%e"i #al*1 $e!#;i! 'i !e"!i:il la ->"$urile #are au fo!t #o"#e"trate1 %i&uali&ate $e #tre parte"erul e*itor. "#epei pri" a % #o"#e"tra *ai 2"t>i1 apoi tra"!*itei pe r>"$ parte"erului i*a-i"ea u"ei #ulori1 a u"ui "u*r 'i #o"ti"uai #u ->"$uri 'i *e!a7e per!o"ale. =ie#are parte tre:uie ! fie 'i e*itor 'i re#eptor al *e!a7elor1 pe"tru a putea !tp>"i at>t a!pe#tele re#epti%e1 #>t 'i #ele e*i!i%e ale a#e!tei for*e $e #o*u"i#are. Pri"trGo pra#ti# #o"!ta"t1 a#ea!t *e$itaie poate

.4

Pietrele Noii Ere

$e&%olta o le-tur telepati# puter"i# 2"tre $ou per!oa"e1 #are %or $e%e"i #apa:ile ! #o*u"i#e 2"tre ele #;iar 'i atu"#i #>"$ %or fi $e!prite $e &e#i !au !ute $e <ilo*etri. Cri!talele $u:le *ai pot fi folo!ite 2" ru-#iu"i 'i *e$itaii1 pe"tru a tri*ite 2" e,teriorul "o!tru ->"$uri $e pa#e !au pe"tru a "e ati"-e rapi$ elurile. !R"S#$%&%& )&*&R$#+R M$R" Cri!talele -e"erator *ari !u"t i"!tru*e"te $e *are putere1 #are tre:uie folo!ite #u 2"elep#iu"e 'i pre#auie. Da# u" #ri!tal -e"erator *are e!te folo!it 2" *o$ #ore#t1 el $e%i"e a!e*e"ea u"ui far #are #o"#e"trea& 'i proie#tea& lu*i"a a!e*e"ea u"ei ra&e la!er $e *are putere1 #are poate ! $e!#;i$ per#epia pla"ului eteri#. Tre:uie ! fii foarte pre#aui atu"#i #>"$ lu#rai #u a#e!te #ri!tale. E!te foarte i*porta"t ! proie#tai 2" i"teriorul lor $oar ->"$uri po&iti%e1 $eoare#e a#e!te #ri!tale a*plifi# ->"$urile $e *ii $e ori. Pe"tru a#e!t *oti%1 ele !u"t i$eale pe"tru *e$itaiile 2" -rup !au pe"tru #ei #are !e roa- 2" -rup. =olo!irea 2" a#e!t fel a -e"eratoarelor *ari e!te u"a $i"tre #ele *ai puter"i#e te;"i#i pe"tru tra"!for*area :e"efi# a lu*ii. Aura pla"etei "oa!tre e!te e,tre* $e !e"!i:il 'i afe#tat $e ->"$urile 'i proie#iile "oa!tre. A#e!te for*e *e"tale #reea& realitatea fi&i# 2" #are tri*. Da# pute* ! u*ple* at*o!fera pla"etei #u ->"$uri $e pa#e 'i $e $ra-o!te1 P*>"tul %a *a"ife!ta a#ele ->"$uri 2" %ieile 'i i"i*ile oa*e"ilor $e pretuti"$e"i. Cri!talele -e"erator *ari !u"t u" $ar "epreuit pe"tru a#ea!t pla"et1 ele fii"$ u"ealta i$eal "e#e!ar tra"!for*rii :e"efi#e a pla"etei. Da# a#e!te puter"i#e pie!e %or fi %reo$at folo!ite 2" *o$ -re'it1 2" !#opuri e-oi!te1 reper#u!iu"ile <ar*i#e pot fi e,tre* $e $ure pe"tru #el #are a folo!it a:u&i% a#ea!t putere. Cri!talele -e"erator *ari !u"t foarte rare. U"ele !u"t *ari $e p>" la apro,i*ati% 11 8 * 'i !u"t perfe#t #lare. Altele !u"t *i#i ?apro,i*ati% 2"tre 1+ 'i 98 #*@1 $ar toate au propria lor per!o"alitate. Cri!talele -e"erator *i#i pot fi folo!ite 2" pra#ti#ile $e *e$itaie !au 2" trata*e"te #u !#opul i*pre-"rii #u ->"$uri po&iti%e . " ti*pul trata*e"telor !au al *e$itaiilor1 #ri!talele

Cri!talele -e"erator *ari

-e"erator *ari %or fi i"ute 2" pi#ioare #u %>rful 2"$reptat #tre #er. U"eori poate fi folo!it u" !uport $i" le*" pe"tru a *e"i"e #ri!talul -e"erator 2" po&iie ori&o"tal. Atu"#i #>"$ !e lu#rea& #u #ri!talele -e"erator *ari1 u"ele #ri!tale -e"erator *ai *i#i ?2"tre + 'i 8 #*@ pot fi i"ute 2" !u! #tre i"i* !au #tre #el $eGal treilea o#;i ?#u %>rful 2" afar1 2"$reptat #tre #ri!talul -e"erator@1 pe"tru a proie#ta 2" -e"eratorul *are ->"$uri1 ru-#iu"i !au afir*aii po&iti%e. Pe *!ur #e -e"eratorul *are pri*e'te a#e!te i*pre!ii ?la #are e!te foarte !e"!i:il@1 el %a a*plifi#a a#ele ->"$uri 'i %a $ire#io"a i"te"iile lor 2" pla"ul eteri#. O $at #e ra&a fo#ali&at a #ri!talului -e"erator ptru"$e 2" lu*ea *ai !u:til a *i"ii1 tiparele e,i!te"te a#olo pot fi 2"lo#uite1 iar a#e!t fe"o*e" !e *a"ife!t treptat 2" lu*ea fi&i#. De e,e*plu1 $a# #i"e%a 2"#ear# ! !e la!e $e fu*at1 poate proie#ta 2" -e"eratorul *are ->"$ul 'i i*a-i"ea lui #a fii"$ total eli:erat $e a#e!t %i#iu. Cri!talul %a i*pla"ta a$>"# 2" *e"tal a#e!t ->"$1 #are1 o $at ;r"it1 %a !f>r'i pri" a $e%e"i realitate. C>"$ !e lu#rea& #u #ri!talele -e"erator *ari1 pla"urile !u:tile eterice !e $e!#;i$ 'i pute* a%ea a##e! la o *are for. A#e!te #ri!tale !er%e!# $rept #ir#uit $e #o*u"i#are pe $ou #i1 tri*i>"$ 2" afar proie#ii1 $ar tot a'a $e :i"e re#epio">"$ 'i i*pre-">"$ P*>"tul #u e"er-ii 2"alte. Pe"tru a putea pri*i a"u*ite i"for*aii !au #u"o'ti"e $i" #ri!tal ori $i" lu*ile !u:tile1 2"$rept* #tre #el $eGal treilea o#;i %>rful u"ui #ri!tal -e"erator *i#1 pe #areG1 i"e* 2" *>". A#e!te i*pre!ii !u"t !u:tile 'i !Gar putea #a *i"tea ! ai: "e%oie $e u" a"u*it ti*p $e a"tre"a*e"t pe"tru a fi #apa:il ! le re#epio"e&e #o"'tie"t 'i ! le i"terprete&e. Cri!talele -e"erator *ari pot folo!i *ai *ultor !#opuri0 pot fi purttoarele u"or *e!a7e telepati#e1 pot purifi#a at*o!fera !u:til $e e"er-ii "e-ati%e1 pot 2"#r#a aura !au pot fi folo!ite 2" pra#ti#i !pe#iale *a-i#e $e "atur al:. Pe"tru a pra#ti#a a#e!t fel $eo!e:it $e *e$itaie1 a'e&aiG% 2" faa parte"erului1 #u pal*ele lipite 'i #u #ri!talul -e"erator *are a'e&at 2"tre %oi1 2" po&iie %erti#al. I" ti*p #e !tai #u o#;ii 2"#;i'i1 re!pirai foarte profu"$ 'i fo#ali&ai e"er-ia a#u*ulat. Cri!talul -e"erator %a *ri #>*pul $e for al fie#rui
&e"i capitolul referitor Ia Meditaii terapeutice n grup)

.)

Pietrele Noii Ere

partener 'i %a $eter*i"a fu&io"area e"er-iilor #elor $oi. A#ea!t *e$itaie "u %a fi f#ut $e#>t atu"#i #>"$ $ou per!oa"e $ore!# 'i ale- u"irea lor 2" pla"urile fi&i#1 *e"tal 'i !piritual. A#e!t fel $e *e$itaie poate fi pra#ti#at &il"i#1 $ar o 'e$i" "u %a $ep'i 11 *i"ute. Lu#r>"$ #u u" #ri!tal -e"erator *are1 !i!te*ul "er%o! !e %a 2"tri1 put>"$ ! tra"!porte e"er-ii *ult *ai i"te"!e $eGa lu"-ul traie#telor "er%oa!e ale #orpului fi&i#. A#e!t lu#ru %a per*ite pra#ti#a"tului ! a$u# 2" #orpul fi&i# *ult *ai *ult for !pe#ifi# lu*i"ii al:e pure. De a!e*e"ea1 tipul $e *e$itaie pre&e"tat purifi# 'i 2"tre'te aura. A#e!te efe#te !e o:i" 'i 2" #a&ul u"ei pra#ti#i i"$i%i$uale0 a'e&aiG% $ire#t 2" faa #ri!talului -e"erator *are 'i pla!ai *>i"ile pe laturile lui1 re!pirai profu"$ pe *!ur #e % $e!#;i$ei #tre e!e"a #ri!talului 'i $e%e"ii fparte re#epti%i la lu*i"a !a. 2"# o $at1 "u $ep'ii 11 *i"ute1 iar $a# % !i*ii a*eii !au &p#ii1 luaiG% *>i"ile $e pe #ri!tal1 2"$eprtaiG%1 lipii fru"tea $e p*>"t 'i re!pirai rar 'i profu"$. A#ea!t *e$itaie !pe#ial 2"$reapt lu*i"a #ri!talului !pre propria $u*"ea%oa!tr aur. U" *are %>rte7 $e e"er-ie #o:oar 2" !piral pri" #ri!talul -e"erator 'i e!te ra$iat 2" 7urul lui pe"tru a fi re#epio"at $e #tre per!oa"a #are *e$itea&. A#ea lu*i" e!te apoi $e!#o*pu! 2" #ulorile !pe#trului1 i"flue">"$ $ire#t #oloa"a %erte:ral1 2" ti*p #e purifi#1 !ti*ulea& 'i e#;ili:rea& toate #;a<rele. Atu"#i #>"$ !e lu#rea& #u a#e!t tip $e e"er-ie e!te re#o*a"$at ! fii :i"e e#;ili:rat fi&i#1 *e"tal 'i e*oio"al. =elul $e *e$itaii $e!#ri! *ai !u! %a *ri %i:raiile "u#leilor ato*i#i $i" #orpul fi&i#1 purifi#>"$ a!tfel %e;i#ulul *aterial pe"tru aGl fa#e #apa:il ! a#u*ule&e #a"titi $i" #e 2" #e *ai *ari $e lu*i" pur. E ro- ! folo!ii a#e!te #ri!tale #u *ult re!pe#t 'i $i!#er"*>"t 'i ! "u e,pu"ei a#e!te e"er-ii u"or per!oa"e #are "u ar 'ti #u* ! le utili&e&e. !R"S#$%&%& %$M&%$R& La*elarul e!te u" #ri!tal #u o *are putere $e %i:raie1 rareori re#u"o!#ut pe"tru puterea #u #are e!te 2"%e!tit. Cri!talele la*elare au o fre#%e" $e %i:raie $iferit $e toate #elelalte #o"fi-uraii $e

Cri!talele la*elare

.+

#ri!tal. Pe !#urt1 pote"ialul lor "u a fo!t !tu$iat 'i utili&at 2" 2"tre-i*e. Cuarurile la*elare "u !e pot -!i 2" toate *i"ele $e #ri!tale 'i ti"$ ! $e%i" o !pe#ie rar #e *erit a fi !r:torit atu"#i #>"$ e!te $e!#operit. La*elarele !u"t #ri!tale foarte $ure 'i puter"i#e. De!#rii"$uGle !i*plu1 #ri!talele la*elare !u"t #ri!tale $e #uar plate1 #u $ou $i"tre #ele 'a!e laturi opu!e *ai *ari 'i *ai lar-i. A$e!eori ele !u"t ter*i"ate 2" $ou %>rfuri1 iar u"eori pot fi -!ite 'i 2" *"u"#;iuri. Cri!talele la*elare !er%e!# $rept po$ !au %eri- $e #o"e#tare 2"tre $ou pu"#te oare#are. Puterea lor #o"!t 2" #apa#itatea $e a tra"!*ite ori#e fel $e i"for*aii $e la o latur la alta1 *e"i">"$uG'i 2" a#ela'i ti*p u" e#;ili:ru perfe#t. Cri!talele la*elare !u"t a$e%rate aparate $e #o*u"i#are #o"e#tate1 #are !e %or !tr$ui 2"tot$eau"a ! e#;ili:re&e e"er-iile1 u"i"$ polii 2"trGo :a& #o*u". Ele pot fi folo!ite #u re&ultate e,#ele"te pe"tru a e#;ili:ra e"er-iile $i"tre $oi oa*e"i1 $ou #;a<re1 !au $i"tre ori#are $ou ele*e"te. Atu"#i #>"$ le folo!i* 2" trata*e"t le pute* pla!a 2"tre $ou #;a<re pe"tru a !ta:ili o le-tur 'i pe"tru a i"te-ra e"er-iile. Pla!ai1 $e e,e*plu1 u" #ri!tal la*elar 2"tre #;a<ra i"i*ii 'i #e"trul ->tului1 pe"tru a fa#ilita o e,pri*are u'oar 'i :o-at 2" "ua"e a $ra-o!tei. U" a!tfel $e #ri!tal poate fi a'e&at 'i 2"tre i"i* 'i ple,ul !olar pe"tru a e#;ili:ra e"er-iile 2"alte 'i 7oa!e $i" #orp 'i pe"tru a eli*i"a e*oiile "e-ati%e. Cri!talele la*elare *ai pot fi 2"$reptate !pre #e"trul #oro"al1 #u !#opul $e a e#;ili:ra e*i!ferele #reierului 'i $e a ar*o"i&a a!pe#tul i"tele#tual #u #el i"tuiti%. De a!e*e"ea1 #ri!talele la*elare pot fi i"ute 2" *>" !au a'e&ate 2"tre $ou per!oa"e #are !Gau ;otr>t ! 2'i e#;ili:re&e 'i ! 2'i ar*o"i&e&e e"er-iile. A!tfel $e #ri!tale !u"t e,#ele"i !ftuitori 2" #!torie1 $eoare#e fa#ilitea& #o*u"i#area. Cri!talele la*elare #u $ou %>rfuri pot fi folo!ite 'i pro-ra*ate 2" %e$erea #o*u"i#rii telepati#e 2"tre $ou per!oa"e #u $i!po"i:iliti *e"tale a!e*"toare. O per!oa" %a pro-ra*a #ri!talul iar o alta %a e,tra-e i"for*aia pri" a#or$are p!i;i# la #ri!tal. A#ea!t for* a%a"!at $e #o*u"i#are !e %a putea $e&%olta p>" a#olo 2"#>t1 e po!i:il ! $e%i" u"a $i"tre *eto$ele $e #o*u"i#are ale Noii Ere.

..

Pietrele Noii Ere

" #a& $e tul:urri e*oio"ale1 a"-oa! *e"tal e,tre*1 i"ei u" #ri!tal la*elar 2" fie#are *>" pe"tru #a flu,ul $e e"er-ie pri" #orp ! !e e#;ili:re&e 'i #o*u"i#area #u eul !uperior ! !e re!ta:ilea!#. Re&ultatele pot fi o:!er%ate aproape i*e$iat1 pe *!ur #e $e#ur-e pro#e$ura $e %i"$e#are0 *ai 2"t>i la "i%el *e"tal1 #eea #e %a per*ite e"er-iilor "e-ati%e ! fie 2"lturate pri" le-tura #reat 2"tre fora !ufletului 'i per!o"alitate. Cri!talele la*elare "u !par- tiparele *e"tale %e#;iK 2" !#;i*:1 ele !er%e!# $rept pu"te 2"tre a!pe#tele i"terioare 'i #ele e,terioare ale fii"ei1 2"tre #ele !uperioare 'i #ele i"ferioare. P!trai a#e!te #ri!tale 2" tru!a $e pri* a7utor !au purtaiGle #u $u*"ea%oa!tr pe"tru a fi folo!ite 2" #a& $e ur-e". " *e$itaiile a%a"!ate1 #ri!talele la*elare pot fi folo!ite pe"tru a !ta:ili 2" *o$ #o"'tie"t le-turi #u e"titi !u:tile1 fii"e e,tratere!te !au pe"tru re#epta i*a-i"i $i" %iaa a"terioar. Pe"tru a#e!t "i%el $e #o*u"i#are e!te a:!olut "e#e!ar o *i"te #al* 'i fo#ali&at1 pre#u* 'i o afi"itate per!o"al #u #ri!talul $e #uar folo!it. A#e!te *e$itaii #er o *i"te a"tre"at 'i "u %or fi a:or$ate 2" "i#i u" #a& !u: i"flue"a u"or !u:!ta"e e,ter"e ?#afea1 al#ool1 tutu"1 $ro-uri@. Pe"tru a pra#ti#a a#e!t fel $e *e$itaii1 a#or$aiG% #u e"er-ia #ri!talului1 i">"$uGl 2" *>"a !t>"- 'i a'e&>"$uGl 2" #e"trul fie#rei #;a<re pe"tru #>te%a *i"ute1 !ta:ili"$ o le-tur 2"tre proprii #e"trii e"er-eti#i 'i #ri!tale. " fi"al1 per*itei #ri!talului ! !e o$i;"ea!# 2" pe #re'tetul #apului $u*"ea%oa!tr1 2" ti*p #e % #o"#e"trai a!upra a#elei &o"e. Ei&uali&ai u" %>rte7 e"er-eti# 2" for* $e !piral #are #o:oar $i" #;a<ra #oro"al !pre #el $eGal treilea o#;i. Per#epei 'i i"terpretai pri" i"ter*e$iul i"tuiiei i*a-i"ile1 !i*:olurile1 i*pre!iile 'i *e!a7ele pe #are le re#epio"ai. A%ei 2"#re$ere $epli" 2" i"for*aiile pe #are le pri*ii 2" a#e!t *o$ 'i !tr$uiiG% ! le apli#ai 2" %iaa $e &i #u &i. Cri!talele la*elare $e%i" a$e!eori pie!e per!o"ale i*porta"te pe"tru *e$itaii !au #ri!tale 2"%tori1 $eoare#e ele !ta:ile!# o le-tur foarte puter"i# 2"tre $u*"ea%oa!tr 'i eul $u*"ea%oa!tr !uperior. Ele !e !i*t atra!e $e per!oa"ele #are !e %or putea a#or$a #el *ai :i"e #u fre#%e"ele lor1 put>"$ a!tfel ! profite $e puterea pe #are a#e!te #ri!tale o e*a". Cri!talele la*elare apar pe !#e"1 $e

Cri!talele p!trtoare $e i"for*aii

./

o:i#ei1 atu"#i #>"$ ai a7u"! la u" !ta$iu #ru#ial al e%oluiei1 a%a"!>"$ #tre pa!ul ur*tor al #u"oa'terii 'i #>"$ a%ei "e%oie $e u" priete" #are ! poat #o"!trui o pu"te $e tre#ere 2" *o*e"tele #;eie. !R"S#$%& P,S#R,#+$R& D& "*0+RM$("" Cri!talul p!trtor $e i"for*aii e!te u"ul $i"tre #ele *ai !a#re #ri!tale #u #are !Gar putea lu#ra %reo$at. " a#e!te #ri!tale pot fi !to#ai eo"i $e 2"elep#iu"e 'i1 atu"#i #>"$ a#or$area la fre#%e"a lor e!te f#ut 2" *o$ #ore#t1 ele pot re%ela #u"o'ti"e !tr%e#;i 'i !e#rete profu"$e ale u"i%er!ului. A#e!te #ri!tale au fo!t pro-ra*ate #o"'tie"t fie $e #tre fii"ele e,tre* $e e%oluate #are au #reat fre#%e"ele %i:raio"ale !pe#iale #e per*it fii"ei u*a"e ! e%olue&e pe p*>"t1 fie $e #tre !e*i"ia atla"ilor 'i le*urie"ilor ?ra!ele pure #are au trit la 2"#eput pe p*>"t@. A#e!te fii"e au %e"it $e u"$e%a *ult $i"#olo $e !i!te*ul !olar 'i1 pe *!ur #e au #ltorit 'i e%oluat1 au 2"*a-a&i"at 2" *e*oria lor toate e,perie"ele1 lu*ile 'i u"i%er!urile $e $i"#olo. C>"$ a#e!te ra!e au a7u"! pe pla"eta "oa!tr1 ele au #reat pri*a ra!1 ra!a $e ori-i"e1 #are !e pare # a a7u"! la *aturitate 'i ati"-e #ul*ea e%oluiei a#u*1 #>"$ a#e!te #u"o'ti"e i"e!ti*a:ile pot fi pri*ite. A#e!te fii"e ilu*i"ate au $orit ! p!tre&e !e#retele u"i%er!ului p>" #>"$ !ufletul u*a" $e%i"e pre-tit pe"tru a *o'te"i o a!e*e"ea #o*oar $e #u"oa'tere #o!*i#. Au fo!t ale!e #ri!tale !pe#iale 2" #are au fo!t !to#ate #ele *ai %aloroa!e i"for*aii 'i a!#u"!e 2" a$>"#ul p*>"tului. E,a#t la ti*pul potri%it ele %or %e"i la !uprafaa pla"etei pe"tru a fi folo!ite $oar $e #tre #ei ale'i. Se #re$e1 $e a!e*e"ea1 # atu"#i #>"$ %a fi !o!it ti*pul re%elrii a#e!tor i"for*aii1 #ri!talele !e %or *ateriali&a pur 'i !i*plu. C>"$ %o* a%ea a##e! la i"for*aiile #o"i"ute 2" a#e!te #ri!tale1 !ufletul o*e"e!# %a putea 2*:ri'a lu*i $e e,perie" 'i 2"%tur. S#opul a##e!ului la i"for*aiile !to#ate 2" a#e!te #ri!tale ar fi $u:lu0 %a !ati!fa#e !etea $e a$e%r a fie#rei fii"eHa$e%rul $e!pre ori-i"ea ra!ei u*a"eH'i %a per*ite1 pe *!ura re%elrii a#e!tor

.3

Pietrele Noii Ere

a$e%ruri1 ra#or$area la !ur!a i"fi"it1 #o!*i#1 pe"tru #a 2" fi"al fie#are fii" ! $e%i" u" releu !piritual. Cri!talele p!trtoare $e i"for*aii au propriul lor !i!te* $e !e#uritate. Doar #ei #u i"i*a pur pot ! 2'i a#or$e&e #o"'tii"a pe"tru a a%ea a##e! la 2"elep#iu"ea #o"i"ut 2" ele. Sufletele #u %i:raii 2"alte pot a#u* ! #aute a#e!te #u"o'ti"e 'i ! le i*pre-"e&e 2" fii"ele lor. Nu "e referi* la i"for*aia #are !e ofer 2" *o$ o:i'"uitK e!te %or:a1 *ai $e-ra:1 $e o i"te"!ifi#are a propriei lu*i"i1 $e u" a$ao! profu"$ la 2"elep#iu"ea proprie 'i o pa#e i"terioar *ai *are pe"tru a fi re%r!at 2" lu*e. Nu e!te u" pro#e! $e %i"$e#are propriuG&i!K e!te 2"elep#iu"ea #are1 i"$ire#t1 %i"$e# totul. Cri!talele p!trtoare $e i"for*aii au1 toate1 u" !i*:ol !a#ru -ra%at pe u"a $i" fee. A#e!te !i*:oluri "u !u"t u'or $e o:!er%at 'i $e o:i#ei ele tre:uie ! fie 2"$elu"- #utate. Cu* pro#e$*( Pri%i* #ri!talul 2"trGo lu*i" !trlu#itoare 'i e,a*i"* foarte ate"i faet #u faet. Da# pe u"a $i" #ele 'a!e faete #are for*ea& ter*i"aia lui %o* o:!er%a u" triu"-;i *i#1 "u 2"#ape 2"$oial # a#e!ta e!te #ri!talul pe #areGl #ut*. Triu"-;iurile *i#i "u !u"t ele 2"!ele faete. Ele au fo!t -ra%ate 2" #ri!tal. Da# "e %o* pli*:a $e-etul pe!te triu"-;i1 2l %o* putea i$e"tifi#a. A#e!t u"i%er!al !i*:ol a"ti# al Tri"itii repre&i"t e#;ili:rul perfe#t ati"! re-!it 2" a!pe#tele fi&i#e1 *e"tale 'i e*oio"ale ale fii"ei "oa!tre1 e#;ili:ru #are per*ite o *a,i* $e!#;i$ere !pre lu*i"a !piritual. A#e!t triu"-;i *ai e!te 'i !i*:olul #elui $eGal treilea o#;i. Triu"-;iul e!te o#;iul #ri!talului 'i !er%e'te $rept #ale !pre 2"elep#iu"e. A#e!t !i*:ol 2"t>l"it pe #ri!tale i"$i# re!ur!e %a!te #are !e -!e!# 2"u"trullui1 re!ur!e a##e!i:ile pe #ale !piritual. Ci%ili&aia Atla"ilor a $e#&ut $atorit faptului # puterea #o!*i# 'i #u"o'ti"ele u"i%er!ale au fo!t folo!ite 2" !#opuri e-oi!te1 a:u&>"$uG!e $e ele. U"ii $i"tre atla"ii au pro-ra*at a!tfel $e #ri!tale pe"tru a putea fi re-!ite 2" %ieile %iitoare. Multe $i"tre a#e!te #u"o'ti"e !a#re au fo!t i"a##e!i:ile p>" a#u*. E!te $e o i*porta" %ital ! "e1 a!u** 2"trea-a re!po"!a:ilitate 'i ! a%e* re!pe#t 'i total %e"eraie pe"tru a#e!te i"for*aii. Da# a#e!te #ri!tale !au #u"o'ti"ele #upri"!e 2" ele %or fi 2"# o $at folo!ite 2"

Cri!talele 2"%tori

.9

!#opuri e-oi!te1 !e %a putea 2"t>*pla #a a#e!te i"for*aii ! $e%i" i"a##e!i:ile fii"elor a#e!tei pla"ete. Lu#rul #u u" a!e*e"ea #ri!tal i*pli# o *are re!po"!a:ilitate. I"for*aia pri*it !Gar putea ! fie total $iferit $e #eea #e ai e,peri*e"tat !au trit p>" a!t&i. I" ele pot fi $epo&itate $ate #are ! "u ai: "i*i# $e a fa#e #u %iaa $e pe pla"eta P*>"t. Per!oa"a #are pri*e'te a#e!te i"for*aii tre:uie "u "u*ai ! 2'i a"tre"e&e *i"tea pe"tru a fi #apa:il ! !e $e!#;i$ !pre u"ele #o"#epte i"a##e!i:ile pe *o*e"t1 $ar $e a!e*e"ea tre:uie ! fie #apa:il ! pro#e!e&e 2"trGu" fel !au altul i"for*aiile 2" %iaa !a. Pri" a"tre"a*e"t per!e%ere"t1 a#e!te #ri!tale % pot tra"!porta #o"'tii"a 2" $i*e"!iu"i *ai *ari 'i 2" realiti *ai 2"alte. A%>"$ a##e! la a#e!te i"for*aii "u 2"!ea*" # rolul $u*"ea%oa!tr pe P*>"t !G a 2"#;eiatK $i*potri%1 tre:uie ! i"te-rai a#e!te i"for*aii 'i ! 2*prt'ii $i" a#ea!t #u"oa'tere 'i altora1 !pre :i"ele pla"etei. Pe *!ur #e *i"tea o*e"ea!# !e e,ti"$e pe"tru a i"te-ra a$e%ruri tot *eu profu"$e1 2"trea-a pla"et %a e%olua !pre Era Er!torului. Eor:i"$ la *o$ul -e"eral1 #ri!talele p!trtoare $e i"for*aii !u"t #ri!tale per!o"ale $e *e$itaie 'i u"eori "u pot fi "i#i *#ar %&ute !au ati"!e $e #tre alii. Pe"tru a *e$ita #u u" a!tfel $e #ri!tal1 a'e&ai *i#ul triu"-;i $ire#t pe &o"a #ore!pu"&toare #elui $e al treilea o#;i1 2"#;i$ei o#;ii1 li"i'tiiG% *i"tea1 rela,aiG% T'i re#epio"ai. Da# !u"tei pre-tit pe"tru a a%ea o e,perie" #u u" a!e*e"ea #ri!tal1 2" *o$ !i-ur u"ul %a fi atra! #tre $u*"ea%oa!tr. Se prea poate ! a%ei $e7a u"ul 2" #ole#ia $u*"ea%oa!tr. Eerifi#ai $a# pe #ri!tal "u !u"t 2"#ru!taii #are ! !e*e"e #u o -ala,ie !piralat 'i $a# pe %reu"a $i"tre laturile #are for*ea& %>rful "u !e -!e'te %reu" triu"-;i. Cri!talul #el *ai potri%it pe"tru a fi u" #ri!tal p!trtor $e i"for*aii e!te #ri!talul -e"erator #urat #u u" !i"-ur %>rf. U"eori *ai pot fi -!ite a!tfel $e #ri!tale pe *"u"#;iurile $e #ri!tale1 la a*eti!t1 #itri" 'i #uarul fu*uriu. !R"S#$%&%& *.,(,#+R" Cri!talele 2"%tori !u"t foarte #o*ple,e 'i au 2" i"teriorul lor re!ur!e %a!te $e i"for*aii. Ele !u"t ai#i pe"tru aGi 2"%a pe alii 'i

82

Pietrele Noii Ere

"u au a:!olut "i*i# $e 2"%at $e la "oi1 oa*e"ii. A#e!te #ri!tale !u"t u"i#e1 $e'i "u !e $i!ti"- pri" #e%a a"u*e. =ie#are #ri!tal 2"%tor are propriul !u u"i%er! *ulti$i*e"!io"al. U"eori ele !u"t *"u"#;iuri $e #ri!tale la*elare #u $ou %>rfuri1 !au #ri!tale -e"erator perfe#t #lare. Le %ei re#u"oa'te pri" pre&e"a 'i autoritatea $!e #are $au $o%a$.K au o e!e" re-al 'i i*pu" re!pe#t. " #ei $oi!pre&e#e a"i $e #>"$ lu#re& #u #ri!talele "u a* re#u"o!#ut $e#>t trei $i"tre a#e'ti *i"u"ai profe!ori. Dup #u"o'ti"ele *ele1 a#e!te #ri!tale !u"t re&er%ate a"u*itor per!oa"e. Atu"#i #>"$ u"a $i" a#e!te per!oa"e !pe#iale e!te alea! $e #tre u"ul a!tfel $e #ri!tal1 ea %a 'ti i*e$iat # pe"tru e%oluia !a %iitoare !u"t "e#e!are #u"o'ti"ele a##e!i:ile pri" #ri!talul re!pe#ti%. Cu toate # *uli !e %or !i*i atra'i $e fru*u!eea #ri!talelor 2"%tori1 a#e!tea "u %or lu#ra $e#>t #u foarte pui"i. O $at #e 'iGa pre$at le#ia1 #ri!talul !e %a *uta 2" alt parte. De a#eea1 re!po"!a:ilitatea !tu$e"tului #are a a:!ol%it a#e!te #ur!uri e!te $e a eli:era #ri!talul1 $rui"$uG1 per!oa"ei #are atu"#i 2i %a !oli#ita pre&e"a. Stilul 2" #are #ri!talele 2"%tor lu#rea& e!te foarte per!o"ali&at. Cri!talele 2"%tori %or #o*u"i#a !tu$e"tului *o$ul e,a#t 2" #are %or fi folo!ite. U"ele !u"t a'e&ate !u: per" !au %or fi a'e&ate la #ap 2" ti*pul "opii pe"tru aGi a!i!ta pe ele%i 2" ti*pul e,perie"elor $e $e$u:lare. U"ele #ri!tale 2"%tori 2"re-i!trea& %i!ele $i" ti*pul "opii 'i a7ut la i"te-rarea a"u*itor "i%ele $e #o"'tii"K altele !u"t folo!ite 2" ti*pul *e$itaiei pe"tru a i"iia e,perie"e $e tre&ire a e"er-iei <u"$ali"i. Ele pot fi 2"! purtate per*a"e"t. " ori#e *o$ !Gar lu#ra #u a#e!te #ri!tale1 ele %or #ola:ora $ire#t #u fie#are i"$i%i$ 'iG1 %or a!i!ta 2" a:or$area pa!ului ur*tor. Cri!talele 2"%tori !u"t priete"i a$e%rai1 % !tau la $i!po&iie 'i !u"t #;iar preo#upate $e *ulu*irea $u*"ea%oa!tr. Da# % !u"t $e!ti"ate1 #ri!talele 2"%tori %or aprea 2" %iaa $u*"ea%oa!tr. 6u#uraiG% $e pre&e"a lor 'i #utai ! % a#or$ai *e"talul la %i:raia lor pe"tru a putea #o*u"i#a #u eleK 2"%ai le#iile $e o i"e!ti*a:il %aloare pre$ate $e ele1 iu:iiGle1 iar apoi re$aiGle li:ertatea pe"tru a putea ! 2'i #o"ti"ue *u"#a 'i #u alte per!oa"e. SGar putea !Gle a%ei ti*p $e #>i%a a"i1 !Gar putea ! fie

Cri!talele #ur#u:eu

/1

#u $u*"ea%oa!tr #;iar 'i pe"tru o %ia 2"trea-. Dar $a# %Gai 2"!u'it le#iile pe #are a#e!te #ri!tale %i leGau pre$at 'i $a# alt#i"e%a %a a%ea "e%oie $e ele1 atu"#i tre:uie ! re$ai li:ertatea #ri!talului. Cri!talele 2"%tor !u"t #ele *ai preioa!e #a$ouri1 le#iile fi"ale fii"$ a#elea ale $eta'rii 'i $ruirii. !R"S#$%&%& !'R!'B&' Pe *!ur #e lu*i"a al: pur !e $i!per!ea& pri" pri!*ele *ulti$i*e"!io"ale ale #ri!talelor1 ia "a'tere #ur#u:eul. =ie#are $i"tre #ulorile #ur#u:eului 2'i *a"ife!t propria 'i u"i#a ra& $e lu*i"1 #u e!e"a1 %i:raia1 lo#ul 'i !#opul !u i"$i%i$ual. Cur#u:eul e!te #ea $e a $oua fa& a lu*i"ii pure #are !e $e&%olt 2" for*e *ai $e"!e. Pe *!ur #e lu*i"a ptru"$e 2" pla"ul fi&i#1 ea !e *a"ife!t 2"trGo i"fi"itate $e feluri. " realitate1 "u e!te $e#>t 7o#ul pe #areGl fa# lu*i"a 'i #uloarea. Cur#u:eele repre&i"t u" !i*:ol !pe#ial al lu*i"ii 2" #ulori pa"ora*i#e. Ele !u"t #ara#teri!ti#ile 2"tre-ii #reaii. Atu"#i #>"$ pot fi %&ute #ur#u:eiele $up ploaie 'i furtu"1 a#ea!ta 2"!ea*" o "ou !pera" 'i o %ia "ou. Cur#u:eul e!te u" !e*" # !oarele e!te per*a"e"t 2" !patele "orilor 2"$oielii "oa!tre. " o#a&ii !pe#iale1 a#e!te !trlu#itoare repre&e"tri ale lu*i"ii pot ! fie -!ite 2" #ri!talele #urate 'i #lare $e #uar. A#e!te #ur#u:eie au ale! ! tria!# 2" lu*ea !#ar a #ri!talelor. Cri!talele $e #uar !pe#iale au #apa#itatea $e a #apta ra&ele #ur#u:eului 'i $e a le proie#ta fru*u!eea #tre "oi. A#e!te #ri!tale #ur#u:eu !u"t u" #a$ou al u"i%er!ului pe"tru #ei ale'i. Cur#u:eiele #are !e -!e!# 2ri #ri!tale $a"!ea& *a-"ifi# 2" ti*p #e #ri!talele !u"t *i'#ate 2" lu*i". Cri!talele #ur#u:eu "e pot 2"%a #u* ! o:!er%* *ultiplele faete 2" propria 'i u"i#a "oa!tr e,pre!ie a lu*i"ii r*>">"$ puri 'i1 2" *o$ #o"'tie"t1 pli"i $e #ulori 2" toate a!pe#tele %ieii. Cri!talele #ur#u:eu pot fi folo!ite 2" *e$itaie pe"tru a "e 2"!oi 2" re-atul #ulorii pure. I" ti*pul *e$itaiilor #u #ri!talele #ur#u:eu1 #o"'tii"a u*a" poate #ltori 2"apoi #tre !ur!a lu*i"ii pure1 *arele !oare #e"tral. Sur!a eter" a lu*i"ii e!te fu"$aia pe #are e!te #o"!truit 2"trea-a realitate. I"ter#eptarea u"ei !i"-ure

%2

Pietrele Noii Ere

!#lipiri !au e,peri*e"tarea a#e!tei e!e"e o*"ipote"te1 #;iar 'i "u*ai pe"tru o !i"-ur #lip1 e!te $e a7u"! pe"tru a tra"!for*a 2"!'i "atura propriei %iei. Atu"#i #>"$ a#ea!t le-tur u"i%er!al e!te reali&at1 "u *ai e,i!t "i*i# #are ! "u poat fi reali&at !au tra"!for*at. Atu"#i #>"$ !ufletul u*a" !e ali"ia& a#e!tei fore #o!*i#e1 realitatea #apt o "ou $i*e"!iu"e. Pe"tru a pra#ti#a *e$itaia #u #ri!talul #ur#u:euu putei fie ! i"ei #ri!talul la "i%elul o#;ilor 'i ! pri%ii i"t 2"u"tru #ur#u:eului1 per*i>"$ apoi #o"'tii"ei ! per#eap a$e%rata "atur a lu*i"ii 'i #ulorii1 fie ! 2"#;i$ei o#;ii 'i ! a'e&ai #ri!talul 2" &o"a #elui $eGal treilea o#;i1 per*i>"$ e!e"ei #ri!talului ! % 2"!oea!# 2"trGo #ltorie i"terioar. Cri!talele #ur#u:eu !u"t *i"u"ate pe"tru tratarea per!oa"elor #are !e #o"fru"t #u !tri $epre!i%e. Da# i"ei pur 'i !i*plu #ri!talul #ur#u:eu 2" *>"a !t>"- 'i 2l a'e&ai apoi 2" &o"a #;a<rei i"i*ii1 a#ele e*oii "e-ati%e %or fi $i&ol%ate 'i "eutrali&ate1 re&ult>"$ apoi :u#urie1 e"tu&ia!*1 2"#re$ere 'i $ra-o!te. Pe *!ur #a ra&ele #ur#u:eului fa# ! ra$ie&e *a-ia lor *ulti#olor 2" %ieile "oa!tre pute* !er%i *ai :i"e forele lu*i"ii 'i ale $ra-o!tei. =olo!ii a#e!te *i"u"ate $aruri #u :u#urie 'i e"tu&ia!*. !R"S#$%&%& PR+"&!#+R PR+)R$M$ #& Cri!talele proie#tor pot fi *ai *ulte !pe#ii $e #uar. U"eori ele !u"t #ri!tale -e"erator *ari1 #u u" !i"-ur %>rf 'i #u o :a& plat. Alteori !u"t folo!ite *"u"#;iuri $e $ou #ri!tale #are au o :a& #o*u". Pe"tru #a u" #ri!tal ! poat 2"$epli"i rolul $e proie#tor tre:uie ! ai: :a&a plat 'i $e preferi" #lar1 iar %>rfurile #ri!talului ! fie 2"$reptate 1 2" a#eea'i $ire#ie. A#ea!ta %a per*ite #ri!talului ! ra$ie&e proie#iile !ale puter"i# fo#ali&ate 'i #o"#e"trate. Pe"tru a pro-ra*a a#e!te #ri!tale1 a$u#ei ter*i"aia #ri!talului 2" $reptul #elui $eGal treilea o#;i 'i #o"#e"trai 2" #ri!tal o i*a-i"e1 u" ->"$ !au o ru-#iu"e. Cri!talul %a re#epio"a a#e!te i*pre!ii *e"tale !u:tile 'i le %a proie#ta 2" *e$iul 2"#o"7urtor1 a7ut>"$uG% ! o:i"ei re&ultatele $orite. A#e!te proie#ii apar fie

Cri!talele proie#tor pro-ra*ate

85

!u: for*a u"or e"er-ii %i"$e#toare tri*i!e #tre alte per!oa"e1 fie #a !u-e!tii po&iti%e !au eluri pe #are $ori* ! le ati"-e*. Ele pot $e a!e*e"ea ! i"!pire reali&area u"or ru-#iu"ilor la !#ar pla"etar. Ori#are ar fi i"for*aia1 tre:uie ! o proie#tai *e"tal foarte #lar1 pe"tru #a a:ia apoi ! o ra$iai 2" i"teriorul %>rfului #ri!talului. Atu"#i #>"$ tri*ite* e"er-ie t*$uitoare u"ei alte per!oa"e1 e!te :i"e ! pu"e* !u: #ri!tal o foto-rafie a per!oa"ei re!pe#ti%e1 pe"tru a a*plifi#a efe#tul. Da# pro-ra*ai #ri!talul pe"tru 2"$epli"irea u"or eluri per!o"ale e :i"e ! !#riei $e!pre a#ea!ta u" !#urt re&u*at 'i ! a'e&ai ;>rtia #ri!tal. Da# e*itei u" #ure"t $e lu*i" al: !trlu#itoare pe"tru a7utorul pla"etei1 e!te :i"e ! !e a'e&e o *i# foto-rafie a -lo:ului tere!tru l>"- #ri!talul proie#tor1 pe"tru #a efe#tul ! fie a!tfel i"te"!ifi#at. Pri" pro-ra*area #ri!talelor 2" a#e!t *o$1 toate a#ele ->"$uri po&iti%e #o"'tie"te %or fi 2" #o"ti"uare e*i!e $e #tre #ri!tal pe tot par#ur!ul &ilei 'i "opii #>"$ *i"tea $u*"ea%oa!tr e!te ate"t 2" alt parte. Da# *e"i"ei 2" *o$ #o"!ta"t proie#ia ->"$urilor1 atu"#i *a"ife!tarea %a a%ea lo# 2"trGo perioa$ *ult *ai !#urt $e ti*p. Cri!talele pro-ra*ate %or purta a#ele ->"$uriGi*pre!ii p>" #>"$ ele %or fi purifi#ate. Pe"tru a 2"lo#ui u" ->"$ $i"trGu" #ri!tal pro-ra*at 'i aG1 pre-ti pe"tru proie#ia altui ->"$1 *eto$a apG!oare e!te #ea *ai i"$i#at. E!te po!i:il ! pro-ra** 2" a#e!t *o$ #ri!talul pe"tru a #rea o a"u*it at*o!fer !au 2"ai"te $e a le $rui. De e,e*plu1 $a# u" priete" $eo!e:it %i"e 2" %i&it1 u" #ri!tal proie#tor poate fi pro-ra*at #u i*a-i"ea re!pe#ti%ei per!oa"e :u#ur>"$uG!e !i"#er1 rela,>"$uG!e 'i 2"#r#>"$uG!e #u e"er-ie po&iti%. U" #ri!tal *ai poate fi pro-ra*at #u ->"$uri !i*ilare atu"#i #>"$ $ori* ! le $rui*1 pe"tru a fa#e ! #o"ti"ue 'i ! !e 2"trea!# priete"ia $up %i&it. E!te foarte fru*o! ! oferi* #ri!tale pro-ra*ate #elor #are !e afl la !pital !au i"tuii la pat. Tri*itei e"er-ia t*$uitoare 2" #ri!tal1 iar atu"#i #>"$ 2l $ruii a!i-uraiG% # %>rful e!te 2"$reptat #tre per!oa"a #are tre:uie ! pri*ea!# e"er-ie. Proie#iile !u:tile pro-ra*ate 2" #ri!tal %or 2"#r#a *e$iul 2"#o"7urtor #u ->"$uri po&iti%e 'i %or pro$u#e u" efe#t t*$uitor1 i"$ifere"t $a# oa*e"ii !u"t !au "u #apa:ili ! 2i 2"elea- 2" *o$ #o"'tie"t efe#tele.

83

Pietrele Noii Ere

Se*i"ele %or fi a!tfel pla"tate 2" !u:#o"'tie"t 'i la ti*pul potri%it %or 2"*u-uri 'i %or 2"flori. Cri!talele *ai pot fi pro-ra*ate #u pre&e"a $u*"ea%oa!tr 'i ae"ate, 2" lo#urile $i" #are %Gar pl#ea ! fa#ei parte 'i #u #are ! p!trai le-tura. Da# u" priete" !e $u#e 2"trGu" lo# 2" #are $u*"ea%oa!tr "u putei *er-e1 putei ! % proie#tai 2"trGu" #ri!tal 'i !G1 $ai priete"ului $u*"ea%oa!tr pe"tru aG1 2"!oi. " a#e!t fel1 o parte a pre&e"ei $u*"ea%oa!tr %a fi a#olo. Da# %ei l!a a#e!t #ri!tal 2" lo#uri !pe#iale ?pira*i$e1 te*ple1 *u"i !a#ri1 et#.@ e!te foarte po!i:il ! reali&ai o le-tur telepati# #u pu"#tele $e *are putere $e pe P*>"t 'i ! % ali*e"tai $i" e"er-iile lor 2"ltoare. S0&R&%& D& !R"S#$% Sferele pure $e #ri!tal %e;i#ulea& o for #u #are per!oa"a #are le $ei"e tre:uie ! !e a#or$e&e 'i pe #are tre:uie ! 2"%ee ! o folo!ea!#. Sferele $e #ri!tal au fo!t $i"tot$eau"a !i*:olul o#ulti!*ului1 al 2"elep!iu"ii a!#u"!e 'i al :o-iei i"terioare. Sferele $e #ri!tal !u"t o:ie#te ale autoritii 'i pot a%ea o *are i"flue" 2" $e&%oltarea a:ilitilor p!i;i#e. Atu"#i #>"$ !e pri%e'te fi, 2"trGo a!tfel $e !fer $e #ri!tal1 e!te foarte po!i:il ! !e pri%ea!# 2" tre#ut !au 2" %iitor. Di" a#ea!t #au& !ferele $e #ri!tal au fo!t ti*p $e *ii $e a"i folo!ite $rept *i7loa#e $e pre$i#ie. Atu"#i #>"$ p!i;olo-ii folo!e!# !ferele $e #ri!tal 2" #itirile lor1 #eea #e fa# ei $e fapt e!te ! %a$ o i*a-i"e refle#tat 2" i"teriorul !ferei a aurei per!oa"ei re!pe#ti%e. Da# #i"e%a $e%i"e #apa:il ! i"terprete&e a#ele i*a-i"i1 atu"#i %a putea ! N%a$O 'i ! #u"oa!# *ulte lu#ruri $e!pre per!oa"a 2" #au&. Pe"tru a pra#ti#a a#e!t tip $e e,er#iiu *e"tal 'i pe"tru a % $e&%olta a#ea!t a:ilitate1 a'e&aiG% #;iar 2" faa parte"erului1 #u o !fer $e #ri!tal 2"tre el 'i $u*"ea%oa!tr. Pri%ii fi, 2" !fera $e #ri!tal #u o#;ii pe 7u*tate 2"#;i'i 'i l!aiG% *i"tea ! $e%i" "e*i'#at 'i #o"#e"trat. Pe *!ur #e apare %i&iu"ea pri" i"ter*e$iul #elui $eGal treilea o#;i1 #li'eele e"er-eti#e pot fi per#epute. A#e!te #li'ee %or $e%e"i #lare 'i fo#ali&ate pe *!ur #e *i"tea e!te a"tre"at. A%ei 2"#re$ere 2" !i*ul $u*"ea%oa!trU 'i "u e&itai $e a e,pri*a

Sferele $e #ri!tal P Cri!talele !pe#tru

/+

a#el lu#ru 2" *o$ !po"ta". Pe *!ur #e a#e!t flu, $e e,pre!ie i"tuiti% #o"ti"u1 e!te po!i:il ! % a#or$ai foarte :i"e #u !fera $e #ri!tal 2"#>t !e"&aiile aprute $atorit per#epiilor $i" i"teriorul !ferei ! fie la fel $e #lare #a !fera 2"!'i. De&%olt>"$uG% arta $e a pri%i fo#ali&at 2"trGu" #ri!tal1 treptat1 % %ei putea $e!#;i$e #el $eGal treilea o#;i ?o#;iul #lar%i&iu"ii@ 'i %ei tre#e $i"#olo $e ilu&ia ti*pului 'i !paiului. Sferele $e #ri!tal #urate 'i #lare !u"t $e o:i#ei !#u*pe1 $ar $a# !u"t folo!ite 2" *o$ a$e#%at "u %ei fi $e&a*-it. Pre&e"a lor 2" ti*pul trata*e"telor #u a7utorul #ri!talelor 2l a7ut pe #el #are %i"$e# ! $e%i" *ai :i"e a#or$at #u per!oa"a pe #are o tratea&. Cele *ai *ulte $i"tre !ferele $e #ri!tal "u !u"t #o*plet #lare1 etal>"$ 2" i"teriorul lor %>rte7uri $e -ala,ii1 "ori ori #;iar #ur#u:ee. =ie#are !fer are i"$i%i$ualitatea ei. U"ele #ri!tale !u"t perfe#t #lare 'i tra"!pare"te. A#e!tea !u"t #ele *ai :u"e pe"tru a fi folo!ite 2" *e$itaiile per!o"ale 2" %e$erea o:i"erii u"ui $i!#er"*>"t 'i a u"ei #lariti !pirituale *ult *ai *ari. Pe"tru a pra#ti#a a#e!t tip $e *e$itaie1 i"ei !fera $e #ri!tal 2"tre pal*e1 2" $reptul i"i*ii !au 2" $reptul #elui $eGal treilea o#;i. Pri%ii fi, 2" !fer ti*p $e trei *i"ute 'i per*itei i*a-i"ii lu*i"ii al:e #lare ! % i*pre-"e&e #o"'tii"a. Co"ti"uai 2" a#ela'i *o$ ti*p $e trei&e#i $e *i"ute fo#ali&>"$ treptat ate"ia $e la lu*i"a $i" e,teriorul !ferei $e #ri!tal la e,perie"a i"terioar a re!pe#ti%ei lu*i"i. Sferele $e #ri!tal !u"t pli"e $e putere 'i $e o %aloare i"e!ti*a:il 'i atu"#i #>"$ !u"t folo!ite ele tre:uie ! fie folo!ite $oar #u #ele *ai :u"e i"te"ii 'i #u 2"elep#iu"e. !R"S#$%&%& SP&!#R' U"eori1 2" rare o#a&ii1 atu"#i #>"$ pri%i* 2" lu*ea i"terioar a %reu"ui #ri!tal1 pute* o:!er%a u"ele i"#lu&ii apare"te !u: for* $e pira*i$e *ai *i#i. A#e!te o-li"&i i"ter"e ale #ri!talelor !u"t $e"u*ite !pe#tre 'i !u"t a!e*"toare i"elelor $i" i"teriorul u"ui #opa# pri" a#eea # ele *ar#;ea& *o$elul $e $e&%oltare pe #are #ri!talul 1Ga ur*at $eGa lu"-ul e%oluiei !ale. A!tfel $e #ri!tale au e,peri*e"tat *ulte %iei $e #u"oa'tere1 2"trup>"$uG!e 2" a#ea'i

/.

Pietrele Noii Ere

for* fi&i#. Spe#trele $i"u"trul #ri!talului au 2"re-i!trat o perioa$ 2" #are #ri!talul a a7u"! la o #u"oa'tere #o*plet1 apoi !Ga oprit $i" #re'tere1 #o"ti"u>"$ ulterior ! #rea!#1 #o"trar a'teptrilor 'i !fi$>"$ "e#u"o!#utului. U"ele #ri!tale !pe#trale au *ulte li"ii i"ter"e #are pot re%ela !e#retele %ieii lu"tri#e a #ri!talului atu"#i #>"$ #i"e%a !e poate a#or$a #u ele. Cri!talele !pe#tru !u"t rare 'i pli"e $e *i!ter. Fe repre&i"t *ultiplele fa&e $e $e&%oltare #are pot fi e,peri*e"tate 2"trGo %ia. Cri!talele !pe#tru !u"t o #ul*e a #u"o'ti"elor $o:>"$ite 2" 2"$elu"-atul lor #i#lu e%oluti%. E!te foarte util folo!irea a#e!tor u"elte preioa!e 2" *e$itaii pe"tru a 2"%a ! "e !#ufu"$* 2" profu"&i*ile 2"re-i!trrilor propriului "o!tru !uflet. Da# %o* pri%i ate"i 'i "e#li"tii la !pe#trele $i" #ri!tal 'i pe ur* %o* proie#ta *e"tal a#ea!t i*a-i"e pe e#ra"ul "o!tru i"terior1 atu"#i %a $e%e"i po!i:il ! #ltori* $eGa lu"-ul e%oluiei "oa!tre 'i ! o #o"'tie"ti&*. Puterea u"ei a!e*e"ea e,perie"e "u poate fi i*a-i"at. E!te o #ltorie pe #are #i"e%a o poate 2"trepri"$e $oar $up a"i1 $a# "u $up %iei 2"tre-i $e purifi#ri 'i pre-tiri. Cri!talele !pe#tru pot fi u"elte foarte puter"i#e 2" a#e!t pro#e! $e pre-tire. Pre&e"a lor !i*:oli# revelea" #;ei #tre *ultiplele faete ale %ieilor pe #are "oi toi leGa* trit 'i pot ! $e&%luie *i"ii purifi#ate a$e%rul $i%er!elor e,i!te"e. Da# !u"t folo!ite #u* tre:uie1 #ri!talele !pe#tru pot ! $e:lo#;e&e 'i ! $e!#;i$ u'ile #tre !a"#tuarele !aere ale !ufletului. Ele p!trea& #;eile #tre $i*e"!iu"ile #ele *ai ele%ate ale pla"urilor i"terioare. =olo!iiGle #u re!pe#t 'i u*ili" 'i ele % %or 2"%a *ai *ulte $e!pre $u*"ea%oa!tr $e#>t ai 'tiut %reo$at. Me$itaiile #u #ri!talele !pe#tru #er $i!#ipli" *e"tal 'i r:$are. E!te i*porta"t #a atu"#i #>"$ pra#ti#* a#e!te *e$itaii ! "u uit* faptul # *i"tea aflat 2" !tare "or*al1 $e %e-;e1 "u e!te o:i'"uit ! per#eap %i:raiile !u:tile pe #are a#e!te #ri!tale le e*a". Ea tre#e *ult p>" #>"$ *i"tea %a fi !ufi#ie"t $e a"tre"at pe"tru a r*>"e 2" i*o:ilitatea #are ! 2i per*it i"terpretarea a#e!tor i*pre!ii. Dar pri" pra#ti# per!e%ere"t #ri!talul !pe#tru %a $e%e"i pe"tru ele%ul !i"#er #el *ai i*porta"t 'i *ai %aloro! 2"%tor.

Cri!talele !pe#tru P Cri!talele $i" #utii 2"-u!te

//

!R"S#$%& D"* !'#"" *)'S#& Cutiile 2"-u!te !u"t !tru#turi $e le*" re#ta"-ulare !au ptrate #are au 2" #e"tru u" orifi#iu 2" #are !e poate a'e&a u" *i# :e# ele#tri# apri"!. Dea!upra orifi#iului1 u"$e ra&ele $e lu*i" #e ie! $i" #utie !trlu#e!#1 !e a'a& filtre #olorate1 iar $ea!upra filtrelor !e a'a& #ri!tale. Atu"#i #>"$ #ri!talele !e folo!e!# 2" a#e!t fel1 ele proie#tea& *ult *ai i"te"! ra&ele a#elor #ulori 2" *e$iul 2"#o"7urtor1 put>"$ fi folo!ite at>t 2" trata*e"te #>t 'i 2" !#opul ele%rii !pirituale. Da# $orii1 $e e,e*plu1 ! apli#ai a#ea!t *eto$ 2" pro#e!ul terapeuti#1 atu"#i poate fi folo!it u" filtru $e #uloare %er$e a%>"$ $ea!upra lui u" #ri!tal #u %>rful 2"$reptat #tre $u*"ea%oa!tr !au1 pe"tru a #rea o at*o!fer *e$itati%1 pli" $e pa#e1 poate fi folo!it u" filtru al:a!tru pe #are e!te a'e&at u" *"u"#;i $e #ri!tale #are ! 2*pr'tie 2" #a*er ra&e al:a!tre1 #al*a"te. Atu"#i #>"$ #ri!talele !u"t folo!ite 2" a#e!t fel1 $e%i" i"te"!ifi#atoare 'i *a-"eti&atoare ale fre#%e"elor #olorate !pe#ifi#e1 #are1 la r>"$ul lor1 %or #rea !tri !uflete'ti !pe#ifi#e. De fie#are $at #>"$ lu*i"a 'i #uloarea !u"t refle#tate 2" a#e!t *o$1 lu*ile 'i $i*e"!iu"ile i"terioare ale #ri!talelor pri"$ %ia 'i pot fi apre#iate 2"trGu" *o$ #u totul aparte. Pietrele folo!ite 2" a#e!t !#op pot fi #ri!tale #u :a&a plat1 #ri!tale -e"erator #u u" !i"-ur %>rf !au #;iar *"u"#;iuri $e #ri!tale. Si"-ura #eri" #are tre:uie 2"$epli"it pe"tru a fi folo!ite 2" a#e!t fel e!te a#eea $e a fi #apa:ile ! #o"$u# lu*i"a $e la :a& 2" !u!1 #tre %>rf. Cri!talele $e"!e la :a& "u !u"t apte ! 2"$epli"ea!# a#ea!t fu"#ie. Cri!talele #are !u"t folo!ite 2" a#e!t fel au $e o:i#ei o :a& #ri!tali" 'i $e!eori !e ter*i" #u $ou %>rfuri !au !e ter*i" la :a& 2" *o$ "atural. Dup #e u" #ri!tal a fo!t folo!it pe"tru a refle#ta o a"u*it #uloare 'i $ori* !Gl folo!i* 'i pe"tru o alt #uloare1 e!te :i"e ! fie *ai 2"t>i purifi#at ?*eto$a apG!oare e!te !ufi#ie"t@. Cri!talele #are !e folo!e!# !u"t $e o:i#ei #ri!tale #urate 'i #lare1 $ar !e pot folo!i 'i altfel $e #ri!tale1 #u* ar fi pira*i$ele $i" fluorit ?%e&i pira*i$ele $e fluorit@.

%8 $M&#"S#'%

Pietrele Noii Ere

A*eti!tul refle#t o !ple"$i$ lu*i" %iolet1 #uloarea !pe#ifi# #e"trului #ore!pu"&tor #elui $eGal treilea o#;i. E!te #uloarea #are poate fi %&ut #u o#a&ia u"or apu!uri $e !oare *ai $eo!e:ite1 atu"#i #>"$ a*ur-ul tra"!for* lu*i"a &ilei 2" 2"tu"eri#. E!te #uloarea #are !i*:oli&ea& tre#erea #o"'tii"ei $e la !tarea "or*al1 $e %e-;e1 la &o"ele #repu!#ulare ale !trilor elevate $e #o"'tii". " a#ele *o*e"te 2"#>"ttoare #>"$ e"er-ia !e ri$i#1 a*eti!tul re%elea& e!e"a *a-i#ului1 a:ilitatea $e a tra"!for*a ilu&ia 2" realitate. A*eti!tul e!te u"a $i"tre #ele *ai :u"e pietre pe"tru *e$itaie. Deoare#e #uloarea a*eti!tului are #ea *ai 2"alt %i:raieH#ore!pu"&toare #elui $eGal treilea o#;iH1 putei a'e&a o piatr $e a*eti!t $ire#t pe a#e!ta &o" ?2" ti*p #e per!oa"a !t #ul#at #u faa 2" !u!@ pe"tru a "e 2"!oi 2" !tarea $e *e$itaie. Cre$i"a :l>"$ a a*eti!tului potole'te te*porar pro#e!ele ->"$irii lu*e'ti #e i"u"$ 2" *o$ o:i'"uit #o"'tii"a1 a!tfel # *i"tea poate ! e,peri*e"te&e li"i'tea eter". A*eti!tul -;i$ea& *i"tea $eparte $e #li'eele $e ->"$ire e-o#e"tri!te1 a$e*e"i"$Go #tre o 2"ele-ere *ai a$>"#. Pe *!ur #e *i"tea a:a"$o"ea& lupta #u ->"$urile1 li#ririle 'i !u-e!tiile u"ei #u"oa'teri ele%ate 2"#ep ! !e i"filtre&e. E"er-iile a*eti!tului arat *i"ii #u* ! fie u*il1 $e!#;i&>"$ a!tfel u'ile #tre o *i"te rafi"at. Cal*ul i"terior 'i pa#ea i"$u!e $e a#ea!t piatr "e fa# #apa:ili ! plo"7* a$>"# 2" o#ea"ul $e li"i'te 'i ! $e%e"i* parte $i" !e"i"tatea #are e,i!t $i"#olo $e a#ti%itatea *e"tal. A*eti!tul e!te pri"tre "oi pe"tru a "e 2"%a le#ia u*ili"ei. E!te $e $orit ! 2i art* *i"ii #u* ! !e a:a"$o"e&e total 2" faa altarului !i"elui. Nu*ai atu"#i %o* putea p'i $i"#olo $e pra-ul #are "e $e!parte $e re-atul a$e%ratei #u"oa'teri 'i 2"elep#iu"i. Doar atu"#i #>"$ *i"tea 2'i $ !ea*a # e,i!t #e%a *ai *re $e#>t ea1 # e!te li*itat 'i # !i*urile "u pot per#epe $e#>t o *i# parte $i" a$e%r1 a:ia atu"#i ea %a putea ! 2"elea- !e"!ul %ieii 'i al e,i!te"ei. Doar #>"$ re"u" la tot #e #re$ea # e!te a$e%rat %a putea #u"oa'te realitatea ulti*. Doar

A*eti!tul

/9

pri" u*ili" poate e"er-ia ! !e 2"ale p>" la #apt pe"tru a reali&a e,perie"a #elei *ai 2"alte #o"'tii"e. A*eti!tul e!te pri"tre "oi pe"tru a "e !pu"e0 N$e!#tu'aiG% 'i #re$eiO1 Nre"u"ai la tot #a ! pri*ii *ai *ultO1 Nple#aiG% pe"tru a $e%e"i o parte a u"ui 2"tre- *ult *ai *areO1 N-oliiG%1 #a ! % putei u*ple #o*pletO1 Nfii u*ili pe"tru #a puterile u"i%er!ului ! % poat #o"$u#e pe #alea #ea *ai :u"O . Deoare#e a*eti!tul i"$i# 2"elep#iu"ea 'i o 2"ele-ere !uperioar1 el e!te foarte folo!itor a#elora #are pl>"- $i!pariia u"ei per!oa"e iu:ite. Pre&e"a lui a$u#e #o"fort pe *!ur #e !u:#o"'tie"tul "e #o*u"i# faptul # "u e,i!t *oarte1 #i $oar o tra"&iie1 o !#;i*:are a for*elor. A*eti!tul %a !ftui a#ele per!oa"e 2" t#ere1 !pu">"$uGle0 NSr:torii li:ertatea pe #are #ei $ra-i 'iGau -!itGoK :u#uraiG% # !ufletul a fo!t eli:erat $i" 2"#;i!oarea #orpului fi&i#K a7utai a#e!t pro#e! a:a"$o">"$ !uprarea 'i tri*itei 2" !#;i*: ->"$uri $e :u#urie 'i ru-#iu"i $e $ra-o!teO. Moartea e!te 7elit $oar pe"tru # "oi "u a* 2"%at $e!pre eter"a e,i!te" a !ufletului. A*eti!tul poate fi "u*it NpiatraG!ufletO $eoare#e el 2'i tri*ite *e!a7ele #tre a#el "i%el al fii"ei. El i"iia& e,perie"e foarte profu"$e 2" a$>"#ul !ufletului. Deoare#e a*eti!tul #o*u"i# $ire#t #u !ufletul1 e!te o piatr pe #are ar fi i$eal !Go i"e* 2" *2" !au ! *e$it* #u ea a!upra e,perie"ei *orii. Atu"#i #>"$ e,i!t o puter"i# i$e"tifi#are #u fora !ufletului1 eli:erarea efe*erului #orp fi&i# e!te reali&at *ult *ai u'or 'i 2"ele-erea tre#erii poate fi f#ut 2" !i-ura" 'i pa#e. De a#eea e!te o piatr i$eal pe"tru a fi $ruit a#elora #are !ufer $e :oli i"#ura:ile !au pe"tru a fi folo!it 2" pre-tirile "e#e!are pe"tru #o"'tie"ti&rii e,perie"ei *orii. Datorit efe#tului $e #al*are a *e"talului1 a*eti!tul e!te o piatr #are poate fi folo!it 2" #a&ul !upra!oli#itrilor !au al !trilor *e"tale #ople'itoare. E!te u"a $i"tre #ele *ai :u"e pietre #are pot fi folo!ite 2" #a& $e te"!iu"i !au *i-re"e $eoare#e u'urea& a",ietile *e"tale #are ti"$ ! #au&e&e a#e!te !uferi"e. Eioletul a*eti!tului e!te #o*pu! $i" *ai *ulte "ua"e $e al:a!tru 'i ro'u. Al:a!trul a$u#e pa#e 2" &o"a $e a#iu"e a e"er-iei ro'ului1 $e a#eea e!te re#o*a"$at pe"tru per!oa"ele #u por"iri 'i u'or irita:ile

62

Pietrele Noii Ere

?e"er-iile #ulorii ro'ii@. A*eti!tul poate fi i"ut 2" *>"1 purtat la ->t !au !e poate folo!i 2" *e$itaieK e!te foarte util pe"tru re!ta:ilirea e#;ili:rului *e"tal. A*eti!tul e!te 2" *o$ !pe#ial $e *are a7utor per!oa"elor #are !ufer 2" *o$ #ure"t $e #o'*aruri. "ai"te $e #ul#are pu"ei u" #ri!tal $e a*eti!t pe fru"te 'i pro-ra*aiGl ! % prote7e&e pe ti*pul !o*"ului. Pe ur* pu"eiGl !u: per" 'i $or*ii li"i'tit ?e!te i"$i#at pe"tru ori#i"e $ore'te ! ai: %i!e pl#ute@. At>t #ri!talele #u o !i"-ur ter*i"aie #>t 'i *"u"#;iurile *i#i $e a!tfel $e #ri!tale pot fi i"ute 2" *2"a !t>"- ?#u %>rful 2"$reptat #tre :ra@1 #u !#opul $e a atra-e 2" #orp e"er-iile pietrei 2" ti*pul *e$itaiilor. A#e!t lu#ru %a rela,a !i!te*ul fi&i# 'i % %a fa#e *ult *ai !e"!i:ili la efe#tele e,perie"elor *e$itati%e. M"u"#;iurile *ari $e a*eti!t !u"t i$eale pe"tru a fi a'e&ate pe altarele $e *e$itaie 'i folo!ite #a o:ie#te a!upra #rora ! "e fo#ali&* ate"ia. A#e!t tip $e *e$itaie %a a"tre"a *i"tea pe"tru a fi #e"trat 'i #al*1 2" ti*p #e #o"'tii"a e!te fo#ali&at a!upra lu*ii o:ie#ti%e. Cri!talele $e a*eti!t !u"t foarte :u"i priete"i #u #uarurile ro&. " ti*p #e %ioletul :l>"$ al a*eti!tului #al*ea& *i"tea1 ro&ul $eli#at al #uarului ro& li"i'te'te i"i*a. A#e!te pietre pot fi folo!ite 2*preu" 2" ti*pul trata*e"tului Vu #ri!tale1 purtate #a :i7uterii !au folo!ite 2" *e$itaie1 a$u#>"$ treptat pa#e 'i e#;ili:ru la "i%el *e"tal 'i e*oio"al. Di" feri#ire1 #ri!talele $e a*eti!t !e -!e!# u'or1 $i" a:u"$e". =ii"$ u"ul $i"tre #ele *ai fru*oa!e #ri!tale1 ele !e pot -!i 2" *ulte *a-a&i"e1 "u "u*ai 2" #ele !pe#iali&ate 2" %>"&area ro#ilor. Culoarea lor %aria& $e la %iolet 2"tu"e#at1 profu"$1 p>" aproape $e al: #lar1 #u "u*ai o !i"-ur "ua" $e %iolet. Eor:i"$ la *o$ul -e"eral1 #ele *ai #lare 'i #ele *ai i"te"! #olorate !u"t #ele *ai %aloroa!e 'i *ai !#u*pe. Be*ele $e a*eti!t i"te"! #olorate 'i $e #alitate !u"t $e o:i#ei tiate 'i faetate 'i #o"#urea& 2" #alitate1 fru*u!ee 'i pre #u alte pietre preioa!e. Soluia i$eal ar fi #a ele ! fie *o"tate 2" aur 'i purtate #a :i7uterii1 pe"tru a le etala fru*u!eea 'i pe"tru a :e"efi#ia $e efe#tele lor !pe#iale. M"u"#;iurile $e a*eti!t1 #ri!talele -e"erator !i*ple 'i !ferele !u"t

A*eti!tul P Cuarul ro&

31

*i"u"ate 'i ofer u" plu! %ital #ole#iei $e #ri!tale folo!ite 2" trata*e"te. M"u"#;iurile *i#i $e a*eti!t !u"t $e o:i#ei a'e&ate pe #el $eGal treilea o#;i pe $urata 'e$i"elor terapeuti#e. Cri!talele -e"erator !i*ple pot fi folo!ite pe"tru a *ar#a *eri$ia"ele 'i pe"tru a e#;ili:ra flu,urile !u:tile $e e"er-ie. Cri!talele *i#i #u u" !i"-ur %>rf pot fi purtate #u %>rful 2" 7o! pe"tru a $iri7a flu,ul e"er-eti# al a*eti!tului 2" #orp.
!'$R('% R+1

Cuarul ro& e!te piatra u"-;iular pe"tru #;a<ra i"i*ii. E"er-ia ei e!te e!e"ial pe"tru *ulu*irea $e !i"e 'i pa#ea i"terioar. Deli#ata *>"->iere a ro&ului $i" a#e!t #ri!tal re#o"fortea& 'i %i"$e# ori#e ra" afe#ti%. E!te o piatr $e!ti"at a#elora #are "u pot e,peri*e"ta :u#uria $e a tri $eoare#e "i#io$at "u li !Ga oferit $ra-o!te. E!te pe"tru #ei #are "u au e,peri*e"tat a$e%rata e!e" a $ra-o!tei 'i $e a#eea !u"t i"#apa:ili ! ai: a##e! la re-atele i"terioare ale i"i*ii. =ii"$ u" *e*:ru i*porta"t al fa*iliei #uarurilor1 #uarul ro& *o'te"e'te i"te"!itatea $i"a*i# 'i #apa#itile #urati%e. " plu!1 el *a"ife!t o %i:raie #al* a ro&ului $ul#e 'i $eli#at. De *ulte ori #opiii "u pri*e!# $ra-o!tea 'i e$u#aia #are le e!te %ital "e#e!ar 2" $e&%oltarea u"ei i*a-i"i $e !i"e po&iti%e. Da# "u -!e'te e*oiile $e :a& #areGi !u"t "e#e!are1 #opilul %a tra-e #o"#lu&ia1 2" !u:#o"'tie"t1 # "u *erit ! iu:ea!# 'i re&ultatul %a fi # "u %a 'ti #u* ! !e iu:ea!# !au #u* ! 2*prt'ea!# $ra-o!tea #u alii. Copiii #are !ufer $e a#e!t tip $e pri%aiu"e %or #re'te a%>"$ fa $e ei 'i fa $e %ia atitu$i"i #are le %or perpetua !e"ti*e"tele $e !i"-urtate 'i $e i"utilitate. Da# "u te iu:e'ti pe ti"e 2"!ui e!te foarte $ifi#il ! atra-i #ir#u*!ta"e po&iti%e 'i relaii !ati!f#toare. Di" "eferi#ire1 a$ulii #are 2" #opilrie au fo!t lip!ii $e $ra-o!te1 $e #ele *ai *ulte ori %or fi i"#apa:ili ! o $ruia!# #opiilor lor1 #re>"$uG!e a!tfel u" #er# %i#io!.

61

Pietrele Noii Ere

Da# a#e!te i*pre-"ri pri*are "u !u"t 2"lturate 2" totalitate 'i "u !u"t 2"lo#uite #u o %i"$e#are #o*plet1 e,i!t $oar o !la: 'a"! pe"tru pa#e 'i a$e%rata feri#ire. Cri!talul $e #uar ro& e!te #el #are %i"$e# a#e!te r"i lu"tri#e. El "e 2"%a le#ia iertrii 'i orie"tea& i"i*a !pre iu:irea $e !i"e. Cuarul ro& "e *ai 2"%a # *area $ra-o!te %i"e $i" i"terior1 $e la !i"e 'i a#ea!t !ur! $e $ra-o!te i"fi"it poate fi %i"$e#a ori#e ra"1 ori#>t $e a$>"# 'i $e $ureroa!. Cri!talul ro&1 $up #e a %i"$e#at i"i*a1 *ai arat # le#ia #o"i"ut 2" "u*eroa!ele e,perie"e "e-ati%e $i" #opilrie1 e!te a#eea $e a 2"%a !i"ele #u* ! !e iu:ea!# 'i #u* ! !e autoe$u#e. Cuarul ro& ptru"$e 2" i"teriorul #;a<rei i"i*ii1 u"$e !u"t 2"re-i!trate 'i p!trate toate e,perie"ele e*oio"ale. Pe *!ur #e #uarul ro& ia #u"o'ti" $e trau*ele 2"re-i!trate 2"u"tru1 el e*pati&ea&1 2"ele-e 'i 2"#epe ! $i&ol%e po%erile a#u*ulate #are !upri* #apa#itatea $e a $a 'i $e a pri*i $ra-o!te. Cuarul ro& e!te #aGo :tr>" 2"eleapt #are #u"oa'te toate r!pu"!urile 'i #are poate %i"$e#a $oar #u o pri%ire. Pe *!ur #e e"er-ia #uarului ro& !e fa#e !i*it !ufletul !i*te # *o*e"tul %i"$e#rii e!te aproape. A#ea!t e!e" $i%i" a #uarului ro& %a fa#e ! #ir#ule e"er-ia pri" #;a<ra i"i*ii1 ;r"i"$Go #u lu*i". Pe *!ur #e !e fa#e !i*it pre&e"a $ra-o!tei1 !uprrile1 tea*a 'i re!e"ti*e"tele #are au o:!tru#io"at flu,ul $ra-o!tei !u"t 2"lo#uite #u u" !e"ti*e"t profu"$ $e !ati!fa#ie per!o"al. A#ea!ta for*ea& fu"$a*e"tulpe #are pa#ea i"terioar 'i *ulu*irea $e%i" o realitate per!o"al. A#e!t pro#e! $e t*$uire #u a7utorul #uarului ro& poate $ura lu"i !au #;iar a"i 'i pe"tru a fi reali&at 'i totul $epi"$e $e profu"&i*ea $urerilor 'i $e $ori"a $e a repro-ra*a i"i*a. Pe *!ur #e pro#e!ul !e $e!f'oar1 fii pre-tii ! re#;e*ai *ulte e,perie"e tre#ute 'i uitate #are au #reat i"iial !tre!ul e*oio"al. L!ai la#ri*ile ! #ur- 2" %oie 2" ti*p1 2"#ura7>"$ eli:erarea !e"ti*e"telor repri*ate. 2" a#e!te perioa$e e!te :i"e ! purtai tot ti*pul #u $u*"ea%oa!tr u" #ri!tal ro& !au o :i7uterie #u #uar ro&. E!te o perioa$ #>"$ *ulte $i"tre e"er-iile $u*"ea%oa!tr %or fi i"teriori&ate 'i #o"!a#rate propriului pro#e! $e %i"$e#are.

Cuarul ro&

Pla"ifi#aiG% #u -ri7 ti*pul1 #ut>"$ li"i'te 'i 2"#o"7ur>"$uG% $e oa*e"i #are % 2"ele- 'i #areG'i $au !ea*a $e #ri&a pri" #are tre#ei 2" a#e!t pro#e! $e %i"$e#are. A#u* e!te o#a&ia i$eal #a ! pu"ei 2" pra#ti# puterea !u-e!tiei po&iti%e1 pe"tru a % #o"%i"-e #e *ult % iu:ii. Stai -ol 2" faa o-l"i&ii !pu">"$uG% #>t !u"tei $e *i"u"at. Pri%iiG% 2" o#;i 'i eli:eraiG% $e ori#e apre#iere a!upra #elor petre#ute a"terior. De&%luiiG% !e#retele #ele *ai a$>"#i. U*plei #o"'tii"#io! toate !paiile %a#a"te 'i 2"%ai ! % 2"#re$ei 2" $u*"ea%oa!trHori#e !Gar 2"t2*pla1 $u*"ea%oa!tr %ei fi 2"tot$eau"a a#olo pe"tru $u*"ea%oa!trQ Dra-o!tea $e !i"e e!te !i"-ura :a& real 'i !i-ur. Ori#e alte ata'a*e"te 2" %ia !u"t !ortite !#;i*:riiK $oar a#ea!t $ra-o!te $e !i"e u"it #u ea 2"!'i for*ea& fu"$a*e"tul pe #are toate !#;i*:rile %ieii pot fi a7u!tate *atur 'i efe#ti%. Da# folo!ii #ri!talele 2" !#opuri #urati%e 'i ale-ei #uarul ro& pe"tru #;a<ra i"i*ii1 fii pre-tii ! a!i!tai la eli:erarea u"or !tri e*oio"ale profu"$e1 a$u!e la !uprafa 2*preu" #u re!e"ti*e"te 'l a*i"tiri $e #ele *ai *ulte ori uitate !au 2"#;i!e 2" a$>"#ul i"i*ii1 2" &ilele #are %or ur*a trata*e"tului1 fii pre-tit ! r!pu"$ei !oli#itrilor pa#ie"ilor $u*"ea%oa!tr1 pe"tru aGi *>"->ia1 a!#ulta 'i !ftui1 $eoare#e a#ea!ta e!te o a#ti%itate 2" plu! pe #are #uarul ro& o #ere. E!te :i"e #a atu"#i #>"$ folo!ii #uar ro&1 ! $i!pu"ei $e #el pui" trei pietre. A'e&ai u"a $ire#t pe #;a<ra i"i*ii ?2" *i7lo#ul pieptului@1 pe a#ea'i li"ie #u !f>r#urile1 'i #>te u"a $e$e!u:tul 'i $ea!upra #;a<rei. Da# *ai a%ei $ou :u#i1 a'e&aiGle $e o parte 'i $e alta a pietrei #e"trale for*>"$ a!tfel o #ru#e. Cu"&itul 'i tur*ali"ul ro& !u"t $e a!e*e"ea i"$i#ate pe"tru #;a<ra i"i*ii ?%e&i *o$ul $e utili&are@ 'i pot fi folo!ite 2" #o"7u"#ie #u puterile i"ter"e $e t*$uire ale #uarului ro& ." plu!1 !e poate a'e&a u" #ri!tal $e a*eti!t pe fru"te 'i u" #itri" pe o*:ili#1 pe"tru a e#;ili:ra e"er-iile *e"tale 'i fi&i#e 2" ti*p #e #uarul ro& a#io"ea& profu"$ la "i%el e*oio"al. I"for*aiG% pa#ie"tul # $up u" trata*e"t #u #uar ro& %a fi pro:a:il *ai !e"&iti%1 *ai %ul"era:il 'i *ai e*oti%. SftuiiGl ! !e 2"-ri7ea!# 'i ! !e 2"#o"7oare $e lu#ruri fru*oa!e pe"tru #el

63

Pietrele Noii Ere

pui" 4) $e ore. Cuarul ro& *ai poate fi folo!it 2" trata*e"t #a o pie! #e"tral pe"tru ree#;ili:rarea #;a<rei i"i*ii). Pe *!ur #e i"i*a e!te ;r"it 'i t*$uit #u e!e"a #uarului ro&1 ea $e%i"e u" tere" fertil pe"tru #ulti%area florilor $ra-o!tei. Pe *!ur #e $eli#ata ra& ro& e!te i*pla"tat 'i i"fu&at 2" aur1 *u-urii *ulu*irii !e $e!fa# 'i a$e%ratul 2"ele! al $ra-o!tei poate fi #u"o!#ut. A:ia $up #e le#ie a* 2"%at ! "e iu:i* pe "oi 2"'i"e %a fi po!i:il ! $rui* #u a$e%rat $ra-o!te altora. Da# "u !u"te* 2*p#ai 2" i"terior1 %o* fi *ai *ereu $e&a*-ii $e $ra-o!tea pri*it $e la alii. Dar $a# i"i*a e!te #o*plet $i&ol%at 2" ea 2"!'i1 atu"#i $ra-o!tea #are %a fi 2*prit #u alii %a fi pur 'i "u %a #u"oa'te "i#i u" ata'a*e"t. Atu"#i #>"$ iu:irea pur "e i"u"$1 2"!u'i a#tul $e a $rui $i" pli" iu:irea $e%i"e o re#o*pe"!. Atu"#i #>"$ iu:i* #u a$e%rat1 "e !i*i* 2"#o"7urai $e lu*i" 'i 2"!'i pre&e"a "oa!tr a$u#e ali"are. A$e%rata iu:ire 2""o:ilea& i"i*a1 fa#ilit>"$uGi a##e!ul la perfe#iu"eK a#e!t pro#e! e!te i"iiat $e #ri!talul ro&. Cuarul ro& apare 2" *ulte for*e. Cel *ai popular1 *ai u'or $e -!it1 $ar 'i *ai i"e,pre!i% e!te #el *i#1 -!it $i" 2"t>*plare1 2" ur*a ro!to-olirii %reu"ei :u#i $e ro#. A#e!tea !u"t i$eale pe"tru trata*e"t !au pot fi purtate 2" :u&u"ar. Pie!ele faetate !u"t $e o:i#ei $e *ai :u" #alitate1 $ar !u"t 'i *ai !#u*pe. Pe l>"- apli#aiile terapeuti#e ele *ai pot fi purtate #a :i7uterii. 6i7uteriile $e #uar ro& !u"t foarte populare 2" &ilele "oa!tre 'i !e pot -!i 2" *ulte *a-a&i"e !u: $iferite for*e 'i 2" "ua"e u"i#e. Colierele $e #uar ro& !u"t re#o*a"$ate pe"tru !ti*ularea #;a<rei i"i*ii. M"u"#;iurile $e #uar ro& !u"t rare1 $e o:i#ei foarte -reu $e -!it 'i foarte !#u*pe. Mult *ai rare !u"t #ri!talele ro& -e"erator #u o !i"-ur ter*i"aie. Da# %ei -!i %reu"ul !au % putei per*ite ! #u*prai o a!e*e"ea pie!1 el %a fi u" e,e*plar u"i# 2" ori#e #ole#ie 'i o u"ealt foarte puter"i# pe"tru trata*e"te.
)

&e"i capitolul 2.

Cuarul ro& P Citri"ul

3+

!"#R"* 2!'$R('% $'R"'3

Citri"ul refle#t o -a* $e #ulori $e la auriu $e!#;i! p>" la *aro 2"#;i!. A#e!t *e*:ru i*porta"t al fa*iliei #uarurilor e!te !pe#ifi# #;a<rei $e la "i%elul o*:ili#ului. Ra&a !a -al:e" !ti*ulea& a#ti%itatea 2" toate !i!te*ele fi&i#e. E"er-ia #itri"ului e!te a#eea a !oareluiK 2"#l&e'te1 re#o"fortea&1 ptru"$e1 e"er-i&ea& 'i $ %ia. Co"'tii"a a!o#iat #u #e"trul o*:ili#ului e!te #ea a puterii *ateriale 'i fi&i#e. Pe *!ur #e 2"%* # a:u"$e"a e!te *o'te"irea "oa!tr $i%i"1 e"er-ia #itri"ului %a fi pre&e"t pe"tru a "e a!i!ta 2" a atra-e #tre "oi :o-iile p*>"tului. C>"$ #;a<ra o*:ili#ului e!te $e&%oltat 'i rafi"at1 e!te foarte po!i:il ! atra-e* !pre "oi ori#e :u" *aterial #are "e %a per*ite ! tri* pe P*>"t #a "i'te &ei. Ni%elul a#tual $e #o"'tii" e!te !ufi#ie"tH$atorit re&o"a"ei #u forele #reatoareH#a ! per*it pri" !i*pla *e"tali&are #lar 'i fer* a o:ie#tului $orit atra-erea !au *ateriali&area a#e!tuia. E!te foarte i*porta"t ! folo!i* a#ea!t putere $e atra#ie 'i $e *a"ife!tare $oar 2" !#opuri :e"efi#e. Da# %a fi folo!it 2" !#opuri e-oti#e1 tot #eea #e a fo!t atra! %a atra-e $up !i"e ata'a*e"t 'i o $at #u el %a !o!i $e&ilu&ia 'i !uprarea. Citri"ul poate fi folo!it pe"tru a atra-e fora lu*i"ii 2" i"teriorul #orpului1 2" a'a fel 2"#>t puetrea #reatoare ! fie $iri7at 'i folo!it #o"'tie"t. C;a<ra o*:ili#ului e!te #e"trul pri"#ipal pe"tru *a"ife!tarea fi&i#. De!pre per!oa"ele a #ror #o"'tii" e!te #o*plet ata'at pla"ului *aterial !e !pu"e # !u"t Nro:ii p>"te#uluiO. Co"trolul a!upra #e"trului o*:ili#uluiHu"ul $i"tre #e"trii #u #ea *ai puter"i# e"er-ieHtr$ea& #ara#terul 'i i"te-ritatea u"ui i"$i%i$. E!te a'a $e u'or ! $e%ii ata'at $e pl#erile 'i :o-iile p*>"tuluiQ Pro#e$>"$ a!tfel pier$e* $i" %e$ere !ur!a tuturor :o-iilor 'i $e%e"i* 2"-lo$ai 2" ilu&ie. Nu*ai atu"#i #>"$ #e"trul o*:ili#ului e!te $iri7at $e #;a<ra #oroa"ei1 e"er-ia !a poate ! fie #a"ali&at 2" *o$ #ore!pu"&tor1 fr tea*a $e a $e%e"i #apti%i ai pl#erilor tre#toare.

3.

Pietrele Noii Ere

U"a $i"tre #ulorile a!o#iate #;a<rei #oro"ale e!te auriul. A#ea!t ra& aurie e!te *a"ife!tat $e #tre #ulorile #itri"ului1 #e !er%e'te la #a"ali&area e"er-iei pure a #oroa"ei 2" o*:ili# 2" !#opul *a"ife!trii #reatoare #o"'tie"te. Ra&a aurie %a !er%i 2" %ia pe"tru a prote7a 'i $iri7a a#ea!t for #reatoare. Pe"tru a $ire#io"a ra&a aurie 2" i"teriorul #orpului 2" ti*pul trata*e"tului f#ut1 a'e&ai u" #ri!tal faetat $e #itri" pe o*:ili#1 2" ti*p #e u" #ri!tal -e"erator auriu $e #itri" e!te i"ut la "i%elul #oro"ei. Ei&uali&ai u" flu, $e lu*i" aurie #e #o"e#tea& o*:ili#ul #u #oroa"a. Di" #au& # o*:ili#ul e!te at>t $e !tr>"! le-at $e ple,ul !olar ?#are e!te !e$iul *e*oriei e*oio"ale@1 %italitatea fi&i# a o*:ili#ului poate fi afe#tat $e #tre %orte,ul !olar. M"u"#;iurile $e #itri" pot fi folo!ite pe #;a<ra i"i*ii1 ple,ul !olar 'i o*:ili#1 pe"tru a e"er-i&a #orpul 'i pe"tru a ali"ia #e"trul o*:ili#ului #u #e"trul i"i*ii. A$e!eori te"!iu"ile $e la "i%elul #;a<rei o*:ili#ului pot fi #au&a u"or pro:le*e fi&i#e1 #u* ar fi $i-e!tia !la:1 i"fe#iile la ri"i#;i !au %e&i# uri"ar 'i #o"!tipaiile. M"u"#;iurile $e #itri" pot fi ae"ate $ire#t pe &o"a afe#tat1 pe"tru a $i&ol%a te"!iu"ile p!i;i#e 'i e*oio"ale #are #reea& pro:le*ele fi&i#e. De e,e*plu1 $a# #i"e%a e!te #o"!tipat 'i i"#apa:il ! $i-ere 'i ! a!i*ile&e *>"#area1 e,i!t po!i:ilitatea #a a#ea per!oa" ! fie $e a!e*e"ea i"#apa:ili ! 2'i re&ol%e pro:le*ele e,ter"e. Citri"ul e!te piatra perfe#t pe"tru 2"lturarea $e&e#;ili:relor p!i;i#e 'i pe"tru 2"trirea #orpului fi&i#. Plu!ul $e putere a$u-at %a fa#e #a per!oa"a tratat ! 2'i a7u!te&e *ai :i"e "u*eroa!ele i"flue"e #are afectea" 2" -e"eral !tarea !"tii. Citri"ul e!te e!e"ial pe"tru a!i*ilarea 'i $i-e!tia p!i;i#. E"er-ia lui a7ut la 2"ele-erea #lar a e%e"i*e"telor %ieii1 la or$o"area lor 'i a7ut1 $e a!e*e"ea1 or-a"i!*ul ! !e $e!#otoro!ea!# $e $e'euri. A#ea!t a:ilitate "e per*ite ! #ur-e* 2*preu" #u %iaa 2" lo# ! "e a-* #u $i!perare $e ea. " #a&urile 2" #are e,i!t per!oa"ei !uper!e"!i:ile 'i e,tre* $e %ul"era:ile la e"er-iile 'i i"flue"ele $i" afar1 ele pot purta #ri!tale $e #itri" !au re#ur-e la trata*e"t. Culoarea %i:ra"t -al:e"G porto#aliu %a fa#e ! #rea!# flu,ul $e lu*i" #are 2"#o"7oar

Citri"ul P Cuarul fu*uriu

3/

#orpul 'i for*ea& o aur prote#toare. A#ea!ta %a fa#e #a per!oa"a re!pe#ti% ! fie *ai pui" !u!#epti:il la %i:raiile "e-ati%e 'i la i"flue"ele lor. Citri"ul e!te i"$i#at 2" !ituaiile 2" #are este "e%oie $e 2"#re$ere 2" !i"e 'i $e !i-ura". E!te piatra #are %a tra"!fera a#e!t !e"ti*e"t $e !e#uritate i"terioar 2" aura $u*"ea%oa!tr. El %i:rea& #u e!e"a !e-*e"tului auriu al #ulorii al:e 'i a!tfel fa#e #a a#ea!t ra$iaie ! fie o realitate %ie 2" %iaa $u*"ea%oa!tr. Citri"ul $e 2"alt #alitate refle#t ra&a -al:e" #u at>ta #laritate 2"#>t ra$ia& a#ea e"er-ie a lu*i"ii !olare $ire#t 2" *e$iul 2"#o"7urtor. Su: for* $e #ri!tal -e"erator #u u" !i"-ur %>rf1 #ri!talele $e #itri" pot fi *o"tate 2" aur 'i purtate #u %>rful 2" 7o!. " a#e!t fel ele $e%i" #a"ale pli"e $e for #are $iri7ea& 2" #orpul $u*"ea%oa!tr e"er-iile #oroa"ei. Citri"ul i"iia& o for %i:ratorie foarte *are per#epti:il pe 2"trea-a $urat a folo!irii lui1 ori#>t $e *are ar fi a#ea!ta. Citri"ul e!te #ea *ai :u" piatr atu"#i #>"$ !e 2"#ear# 2"$epli"irea !ar#i"ilor $i" pla"ul fi&i#1 #u* ar fi afa#erile1 e$u#aia1 relaiile i"teru*a"e !au #;e!tiu"ile fa*iliale. E,pre!ia $i"a*i# a #itri"ului 2" folo!irea rafi"at a puterii !pirituale poate fi $e u" real folo! 2" ori#e !ituaie. Me$it>"$ a!upra #itri"ului %ei !i*i o ar$oare !pe#ifi# #e i&%or'te at>t $i"i"terior #>t 'i $i" e,terior. Si"-urul !#op al #itri"ului e!te ! *a"ife!te fora lu*i"ii aurii 2" pla"ul fi&i# 'i o fa#e foarte :i"e. Citri"ul poate fi -!it !u: for* $e *"u"#;iuri1 $e #ri!tale -e"erator #u u"ul !au *ai *ulte %>rfuri1 -e*e $e #alitate !au pietre tiate 2" faete pre#u* 'i !u: for*a u"or *i#i ro#i rulate. Pe"tru u" pre re&o"a:il1 proie#ia #lar a ra&ei aurii poate fi a#;i&iio"at 'i pu! la lu#ru 2" *o$ a#ti%. C7(0879 !7-70:7 Cuarul fu*uriu e!te u"a $i"tre #ele *ai !trlu#itoare pietre 2"tu"e#ate. E!te !o#otit piatra #el *ai *are aport $e e"er-ie lu*i"oa! #o"i"ut 2" #uloarea #e"u'ie. Di" #au& # "e-rul e!te a!o#iat #u pri*a #;a<r1 #uarul fu*uriu e!te u"a $i"tre #ele *ai

66

Pietrele Noii Ere

puter"i#e pietre #e !e folo!e!# 2" trata*e"te pe"tru a !ti*ula 'i purifi#a a#e!t #e"tru e"er-eti#. Da# "u e!te $e&%oltat #o"'tii"a a!o#iat #;a<rei r$#i"1 fii"a 2" #au& poate fi foarte #o"!er%atoare 'i ! fie preo#upat $oar $e i"tere!e per!o"ale. Dar atu"#i #>"$ a#ea!t #;a<r $e%i"e !trlu#itoare 'i e#;ili:rat 2" raport #u #;a<rele !uperioare1 atu"#i ea repre&i"t fu"$a*e"tul pe #are !e *a"ife!t 2" #orpul fi&i# fora !piritual. Cuarul fu*uriu #a"ali&ea& e"er-ia lu*i"ii $i" #;a<ra #oroa"ei 2" pri*a #;a<r pe"tru a fi 2"r$#i"at a$>"# 2" pla"ul fi&i#. Da# a#e!t lu#ru !e 2"t>*pl1 fii"a re!pe#ti% $e%i"e pli" a7u"-e ! fie foarte puter"i# 2" pla" fi&i# a%>"$ 2" plu! :i"e#u%>"tarea Cerului. Atu"#i #>"$ purt* :i7uterii #u #uar fu*uriu1 !au 2l folo!i* 2" !#opuri terapeuti#e1 e"er-ia lui %a i"iia *i'#ri ale forelor pri*are 2" #orp. El %a a#ti%a i"!ti"#tele $e !upra%ieuire #o"e,e #u pri*a #;a<r1 $ar 2"trGo for* *ai rafi"at. Atu"#i %ei tri feri#irea $e a e,i!ta 2"trGu" #orp u*a". Cuarul fu*uriu "e i"!pir ! a##ept* re!po"!a:ilitatea $e a "e !#;i*:a propria e,i!te". Cri!talul fu*uriu fa#e %ie %i&iu"ea Cerului pe P*>"t 'i pro*ite $reapta *o'te"ire #are poate fi pri*it $e toate fii"ele at>ta ti*p #>t trie!# pe a#ea!t pla"et. Spera"a u"ei %iei 2" :u#urie e!te o realitate pote"ial #are poate fi ati"! $a# i"$i%i$ul #are re%e"$i# lu*i"a pe"tru el 2"!u'i !e !tr$uie'te 2" *o$ !i"#er ! *a"ife!te a#ea lu*i" 2" a#iu"ile !ale &il"i#e. Cuarul fu*uriu e!te u" e,e*plu #lar al a:ilitii $e a fi u*plut #u lu*i" #;iar 2" ti*pul lo#uirii 2"trGu" #orp fi&i#. Datorit a:ilitii !ale $e a"#orare 2" realitate1 #uarul fu*uriu e!te o piatr foarte :u" pe"tru #ei #are au te"$i"e !pre !i"u#i$ere. Spori"$ lu*i"a 2" pla"ul fi&i#1 te"$i"ele $e e%a$are $i" realitate pot fi tra"!for*ate 2" !ti*ule"te "e#e!are pe"tru !#;i*:area *o$ului $e a:or$are a %ieii. Cuarul fu*uriu "e poate a7uta ! "e a##ept* propriul #orp1 ! re-!i* le-turile #u lu*ea 2" #are tri*. A#ea!t a##eptare "e %a per*ite ! !i*i* 'i ! $rui* *ai *ult $ra-o!te. Cri!talul fu*uriu #o"$u#e fora $ra-o!tei $i" #;a<ra i"i*ii 2" #;a<ra r$#i". De a#eea e!te foarte :i"e $a# %ei folo!i a#ea!t piatr pe"tru a a7uta per!oa"ele $epre!i%e1

Cuarul fu*uriu

39

o:o!ite !au #are1 $e'i #u i$ei 'i a!piraii 2"alte1 !u"t i"#apa:ile ! tria!# #o"for* propriilor !ta"$ar$e. Cuarul fu*uriu $ruie'te #elor #eG1 folo!e!# puterea $e aG'i reali&a !#opurile. Spre $eo!e:ire $e u"ele pietre a$u# la !uprafa #li'eele "e-ati%e 2"":u'ite ?#u* ar fi *ala;itul@1 #uarul fu*uriu ti"$e ! $i&ol%e a#ele e"er-ii pe *!ur #e fii"a !e #o"fru"t #u ele. Cuarul fu*uriu are o fre#%e" 2"alt $e %i:raie a lu*i"ii1 purifi#>"$ 'i eli*i">"$ #li'eele 'i re&i$uurile auri#e. Lu#r>"$uG!e #u #uarul fu*uriu poate re&ulta o !#;i*:are ra$i#al 2" #o*porta*e"t ?era$i#area a!pe#telor 7oa!e ale "aturii e-o#e"tri!te 'i 2"lo#uirea lor #u atitu$i"i po&iti%e@. C;a<ra r$#i" e!te a!o#iat #u a"u!ul 'i #u a:ilitatea $e a eli*i"a $e'eurile $i" or-a"i!*. Cuarul fu*uriu per*ite 2"!u'irea 2"# $i" ti*pul %ieii a #>t *ai *ultor le#ii1 2"%>"$uG"e #u* ! re"u"* la tot #eea #e "u e!te "e#e!ar pe"tru $e&%oltarea "oa!tr. A#ea!t li:ertate a "o"ata'a*e"tului "e per*ite ! r*>"e* a#or$ai #u lu*i"a1 2" lo# ! fi* $e%orai $e #tre %ia. Di" p#ate o *are parte $i" #uarul fu*uriu #are !e -!e'te a!t&i pe pia "u e!te a$e%ratul #uar fu*uriu. Ceea #e a!t&i !e %i"$e $rept #uar fu*uriu1 "u e!te1 2" *a7oritatea #a&urilor1 $e#>t #uar #urat 'i #lar1 #are a fo!t ira$iat pe"tru a pri*i o #uloare 2"#;i!. Cu pui" !e"!i:ilitate e!te u'or ! !e $eter*i"e %eri$i#itatea #ri!talului. Da# 2"trGa$e%r a fo!t ira$iat1 #ri!talul re!pe#ti% e!te $e o:i#ei foarte 2"#;i! la #uloare 'i arat foarte artifi#ial. C>"$ u" #uar e!te tratat artifi#ial1 2" a#e!t *o$1 el $e%i"e foarte trau*ati&at 'i %a tre:ui ! fie #urat 'i tratat 2"ai"te $e aGl folo!i 2" trata*e"te. Cea *ai :u" #ale $e a "eutrali&a efe#tele "e-ati%e ale ira$ierii e!te ur*toarea0 p!traiG1 2" ap #u !are ti*p $e trei &ile 'i apoi a'e&aiG1 pe u" *"u"#;i $e #uaruri #urate 'i #lare ?ar fi $e preferat ! fie a'e&at !u: o !tru#tur pira*i$al@ p>" #>"$ !i*ii # pote"ialul %ital al pietrei !Ga re!ta:ilit. Piatra %a putea fi pe ur* folo!it 2" trata*e"te1 $ar %a fi purifi#at $up fie#are 'e$i". A$e%ratul #uar fu*uriu %a fi #urat1 #lar 'i perfe#t tra"!pare"t1 #u $iferite -ra$e 'i to"uri 2"#;i!e. 6i"e2"ele!1 2" toate #a&urile1 #el *ai :i"e e!te ! !e folo!ea!# $oar #uaruri fu*urii

98

Pietrele Noii EreT

a$e%rate. Cuaruri fu*urii "aturale foarte fru*oa!e pot fi 2"t>l"ite 2" *"u"#;iuri $e #ri!tale 'i !u: for* $e #ri!tale -e"erator #u u" !i"-ur %>rf. Cuarurile fu*urii pot fi a'e&ate 2" !#o:itura fie#rei tlpi1 la -e"u"#;i !au i"ute 2" fie#are *>" 2" ti*pul 'e$i"elor $e trata*e"t. Da# %>rful #ri!talului e!te 2"$reptat #tre #orp1 atu"#i piatra %a #a"ali&a 'i %a re#ir#ula 2" #orp e"er-iile 2"alte. Da# %>rful #ri!talului e!te 2"$reptat #tre e,teriorul #orpului1 atu"#i %a $ire#io"a e"er-iile "e-ati%e 2" afara #orpurilor !u:tile 'i a #orpului fi&i#. Cuarul fu*uriu *ai poate fi tiat 'i faetat 2" fru*oa!e pietreG -e*e1 #are pot fi purtate #a :i7uterii !au a'e&ate 2" &o"a i"-;i"al 2" ti*pul trata*e"tului. Cri!talele -e"erator #u u" !i"-ur %>rf pot fi folo!ite pe"tru a $iri7a flu,ul $e e"er-ie $e la #;a<ra #oroa"ei p>" 2" pri*a #;a<r. Di"ei u" #ri!tal -e"erator #urat #u u" !i"-ur %>rf la "i%elul #;a<rei #oro"ale. Si*ulta"1 pli*:ai u" #ri!tal -e"erator $e #uar fu*uriu $e apro,i*ati% 1+ #* $eGa lu"-ul #orpului pe *!ur #e fora lu*i"ii $e la #ri!talul !taio"ar $i" re-iu"ea #oroa"ei e!te $iri7at pri" #uarul fu*uriu. Pe *!ur #e -e"eratorul fu*uriu tre#e $eGa lu"-ul fie#rei #;a<re1 $iri7ai pri" #ri!tal o ra& $e e"er-ie t*$uitoare1 2"#r#>"$ fie#are #e"tru pe r>"$1 2" ti*p #e pli*:ai #uarul -e"erator $e !u! p>" 7o!. Atu"#i #>"$ #ri!talul fu*uriu a7u"-e la #;a<ra $e :a&1 *e"i"eiG1 a#olo pe"tru #el pui" trei *i"ute1 e#;ili:r>"$ #;a<ra1 fo#ali&>"$ a!upra ei e"er-ii $e fre#%e" 2"alt1 #are a!tfel i"tr 2" #orpul fi&i#. Ca 'i #elelalte pietre 'i #ri!tale1 #uarul fu*uriu %a fi folo!it #u *ult re!pe#t 'i 2"alt #o"'tii". =olo!i"$ a#ea!t piatr1 poate fi $o:>"$it o *are putere 'i e!te foarte i*porta"t ! !e 'tie #u* ! !e $iri7e&e 'i #u* ! !e #a"ali&e&e a#ele e"er-ii1 2" a'a fel 2"#>t ele ! !er%ea!# u"or !#opuri :e"efi#e. "#epei pri" a folo!i u" !i"-ur #ri!tal fu*uriu pe"tru trata*e"te 'i1 pe *!ur #e $e%e"ii tot *ai fa*iliari&ai #u fora lor1 putei folo!i 'i alte #o*:i"aii. R*>"ei 2" per*a"e" #u pa#ie"tul $u*"ea%oa!tr1 $eoare#e1 $a# e"er-iile pietrelor "u au fo!t a!i*ilate #ore!pu"&tor1 e po!i:il #a a#e!tea ! #ear ! fie 2"lo#uite la u" *o*e"t $at.

Cuarul fu*uriu P O:!i$ia"ul "e-ru

91

;.<:D:(=79 =>?07 O:!i$ia"ul "e-ru e!te u"ul $i"tre #ei *ai i*porta"i 2"%tori $i"tre toate pietrele. El e!te a!o#iat #u pri*a #;a<r. A#e!t #e"tru e"er-eti# e!te re!ortul p*>"tului1 fi&i#ului1 al !upra%ieuirii 'i1 u"eori1 al !ati!fa#erii per!o"ale1 e-oti#e. O:!i$ia"ul "e-ru a#io"ea& #a u" *a-"et #are atra-e 2" #orpul fi&i# forele !piritului1 pe"tru #a a#ea!ta ! fie -u%er"at $e #tre %oi"a #o"'tie"t 'i pe"tru a fi folo!it a$e#%at 2" a#iu"ile fi&i#e. C>"$ a#e!te fore !u"t :i"e a"#orate 2" lu*ea for*elor e!te po!i:il ! !e !#;i*:e #;iar #alitatea %ieii pe P*>"t pri" i"fu&area pla"ului *aterial #u #>t *ai *ult for a lu*i"ii. C>"$ o:!i$ia"ul "e-ru e!te a'e&at 2" #e"trul #;a<rei $e :a&1 el atra-e e"er-iile fi"e ale #elei *ai 2"alte #;a<re 2" #e"trii pri*ari1 pe"tru a fi folo!ite 2" !#opul purifi#rii1 rafi"rii 'i eli*i"rii treptate a e-oului. O:!i$ia"ul "e-ru %a fi folo!it $oar atu"#i #>"$ per!oa"a #areG1 $ei"e a luat #u"o'ti" $e puterile lui 'i e!te pre-tit ! opere&e !#;i*:rile pe #are o:!i$ia"ul a$e!eori 2l pu"e ! le !uporte. Bu%er"at $e #tre pla"eta Pluto"1 !#opul o:!i$ia"ului "e-ru e!te a#ela $e a purta *i"tea pri" &o"ele 2"tu"e#ate ale !u:#o"'tie"tului pe"tru aGi !ta:ili i$e"titatea 2" !upra#o"'tii". =ii"$ u" 2"%tor pluto"ia"1 o:!i$ia"ul "e-ru "u !e ali*e"tea& $i" e-o1 2" !#;i*: a$e!eori 2" *o$ $ire#t 'i fr ta#t el "e arat u"$e e!te e-oul 'i #e tre:uie f#ut 'i !#;i*:at pe"tru a a%a"!a 'i a fa#e ur*torul pa! e%oluti%. O:!i$ia"ul a#io"ea& #a o o-li"$ #are refle#t $efe#tele propriei "aturi 'i a*plifi# te*erile1 "e!i-ura"ele1 'i atitu$i"ile e-o#e"tri!te #are 2":u' #alitile !uperioare ale !ufletului. El *ai poate fi "u*it No'tea"ul a$e%ruluiO1 #are u#i$e ilu&ia pe"tru a $a "a'tere %i&iu"ii Erei Er!torului. " a#ea!t "ou er1 fie#are per!oa" %a tri 2" #o"#or$a" #u #eea #eGi e!te $i#tat $e #tre #ea *ai 2"alt #o"'tii"1 iar a#ea!t #o"'tii" %a for*a fu"$a*e"tul 'i %a fi "u*itorul #o*u" #are %a le-a fie#are per!oa" $e a#ela'i u"i# a$e%r. O:!i$ia"ul "e-ru e!te u" *ae!truG2"%tor #e a %e"it pri"tre "oi pe"tru a "e 2"%a #e e!te #uloarea "ea-r. Ne-rul1 repre&e"t>"$ $e"!itatea1 2"tu"e#i*ea 'i "e#u"o!#utul1 e!te polul

94

Pietrele Noii Ere

opu! #ulorii al:e1 #are e!te #eea #e !e %e$e1 !trlu#irea 'i #u"o!#utul1 fie#are $i"tre a#e!te e,pre!ii e!te e,a#t opu!ul #eleilalte 'i $eoare#e !u"t i"ti* le-ate1 u"a "u poate e,i!ta fr #ealalt. =ie#are $i"tre a#e!te #ulori #o"i"e 2" ea toate #elelalte #uloriK at>t "e-rul #>t 'i al:ul1 2" *o$ pote"ial1 au a#ela'i -ra$ $e lu*i". Cu "e-rul la u" #apt al !pe#trului 'i #u al:ul la #ellalt #apt1 2"trea-a pa"ora* a #ulorilor poate i"tra 2" e,i!te"1 e,pri*>"$ *ultiplele for*e $e e,i!te" a fie#reia $i"tre a#e!te #ulori. O#rotit $e #tre :raele al:ului 'i "e-rului1 ale &ilei 'i "opii1 ale lu*i"ii 'i 2"tu"eri#ului1 %iaa pe p*>"t a fo!t #o"#eput1 !Ga "!#ut1 a #re!#ut 'i a#u* e!te -ata ! 2"elea- # apare"ta opo&iie a polilor 2" realitate "u e,i!t. Co"#epiile $e :i"e 'i ru "u !u"t $e fapt $e#>t u" tru# 7u#at !i*urilor1 atu"#i #>"$ a#e!te #ulori !u"t per#epute #a fii"$ !eparate. Culoarea "ea-r "u a fo!t 2"elea!1 fii"$ folo!it 2"trGu" *o$ ero"at *ai *ult $e#>t ori#are alt #uloare $i" !pe#tru. Pe *!ur #e !ufletul u*a" a e%oluat 'i a !i*it puterea u"i%er!ului #ur->"$uG i pri" %e"e1 a a%ut te"$i"a $e a preti"$e a#ea putere pe"tru el 2"!u'i. Cut>"$ $oar !ati!fa#ii per!o"ale1 e-oi!te1 a 2"%at ! 2'i #a"ali&e&e a#ea!t for #o!*i# 2"trGu" fel #are "u a !er%it $e#>t *i#ului !u e-o 2" lo# ! !er%ea!# fora 2"!'i. C>"$ a#e!t lu#ru !e 2"t>*pl1 lu*i"a #o"i"ut 2" i"teriorul "e-rului !Ga 2"tor! 2" i"teriorul ei 2"!'i 'i #ele *ai 7oa!e a!pe#te ale "aturii u*a"e au putut ! apar. Ma-ia "ea-r e!te to#*ai a#e!t fel $e folo!ire -ro!ier a puterii1 #are !e %a *a"ife!ta 2" i"flue"e !ata"i#e 'i e"er-ii $e*o"ia#e. Dar #;iar 'i a#e!t fel $e a opera 'i a:u&a $e putere e!te u"a $i" #ele *ai *ari le#ii pe #are u"i%er!ul tre:uie ! "e 2"%ee. Teoria -urii "e-re e,i!t 2" $iferite a!pe#te ale #reaiei1 $e la u*a" la #o!*i#. A#e!t fe"o*e" "atural ia "a'tere atu"#i #>"$ lu*i"a e!te #o"!u*at 2" *o$ e-oti# 'i re2"toar! 2" ea 2"!'i $i!tru->"$ toate #elelalte o:ie#te #are o 2"#o"7oar1 $eoare#e a#e!tea !u"t atra!e 2" i"teriorul -urii "e-re $e #tre o for -ra%itaio"al puter"i# 'i $i" #e 2" #e *ai *are. " ti*p #e lu*i"a e!te a:!or:it 2" totalitate1 -olul !e $e&%olt *ai a$>"# 'i *ai lar-1

O:!i$ia"ul "e-ru

p>" la u" a"u*it pu"#t 2" #are1 2" !f>r'it1 !ufletul !au !telele 2"#ep ! re"a!# pe *!ur #e a7u"- ! #u"oa!# faptul # lu*i"a tre:uie ! fie 2*prit 'i $ei"ut 2" *o$ e-al $e #tre toi. O $at #e a#e!t lu#ru a fo!t 2"%at1 toat lu*i"a #are a fo!t #o"!u*at $e #tre -aura "ea-r e,plo$ea& 2" i"teriorul #eleilalte laturi a realitii1 iar -aura al: %a aprea a#u* #a o *a"ife!tare !trlu#itoare a u"ei le#ii :i"e 2"%ate. =ie#are $i"tre "oi1 2"trGu" *o*e"t !au altul1 tre:uie ! tre#e* pri" pro#e!ul $e auto$i!tru-ere a -urii "e-re 'i ! 2"%* #u* ! folo!i* 2" *o$ a$e#%at lu*i"a 'i e"er-ia. Pe *!ur #e *a!a $e lo#uitori ai pla"etei 2"%a a#ea!t le#ie1 P*>"tul %a re"a'te #a u" 2"tre- 'i puterea Er!torului %a 2"flori. O:!i$ia"ul "e-ru "e 2"%a # -aura "ea-r $i" i"teriorul fie#ruia $i"tre "oi repre&i"t lip!a i$e"tifi#rii #u !ur!a lu*i"ii 'i # 2"tu"eri#ul1 fri#a 'i e-oi!*ul !u"t #ei #are "e #o"$u# la auto$i!tru-ere. O:!i$ia"ul "e-ru %a a$u#e lu*i" 2" i"teriorul a#e!tei fri#i a"#e!trale 'i %a $o%e$i # ea "u e!te $e#>t ilu&ie 'i "e2"ele-erea a$e%rului. Cara#teri!ti#a o:!i$ia"ului "e-ru e!te *area lui a:ilitate $e a #o"i"e 'i refle#ta *ari -ra$e $e lu*i". Spre $eo!e:ire $e alte pietre "e-re1 #are ti"$ ! a:!oar: lu*i"a1 o:!i$ia"ul "e-ru atra-e 'i refle#t lu*i"a1 #o"!er%>"$ 'i rei">"$ fora $i"a*i# a a#e!teia. O:!i$ia"ul $e*o"!trea& pri" e,e*plul !u #u* tre:uie ! fie folo!it 2" *o$ a$e#%at 'i #u %e"eraie fora lu*i"ii. Pro#e$>"$ a!tfel1 el parti#ip la tra"!for*area #o"'tii"ei u*a"e pe"tru a o fa#e #apa:il ! folo!ea!# e"er-ia #o!*i# !pre a $e!#;i$e u'ile u"or po!i:iliti %iitoare1 $e "ei*a-i"at 2"#. Ne-rul e!te u"a $i"tre #ele *ai 2"alte #ulori purtate $e #tre i"iiaii a%a"!ai 2" *i!terele '#olilor !e#rete. El !i*:oli&ea&1 la fel #a o:!i$ia"ul "e-ru1 !tp>"irea pla"ului fi&i#. 2" artele *ariale1 #e"tura "ea-r e!te ulti*a reali"are ati"! 'i repre&i"t a:ilitatea $e a 2"-lo:a 2" #orpul fi&i# 2" *o$ a$e#%at 'i !po"ta" e"er-ia CFI ?fora %ieii@. Pe"tru a pri*i -ra$ul $e *ae!tru 2" %ia 'i a $e%e"i a!e*e"ea eter"ilor *ae'tri ?Cri!to!1 6u$$;a1 Ma;o*e$@1 e!te o:li-atoriu #a fii"a ! 2'i tra"!#ea"$ e-oul 'i ! "u fie afe#tat $e

9)

Pietrele Noii Ere

i"flue"ele "e-ati%e pre&e"te per*a"e"t 2"trGo lu*e *ar#at $e $uali!*. O:!i$ia"ul "e-ru $e*o"!trea& #apa#itatea u"or rare fii"e $e a fi #o*plet i$e"tifi#ate #u lu*i"a1 2" ti*p #e ele e,i!t 'i !e *a"ife!t !i*ulta" 'i 2" pla"ul *aterial. El *ai e,e*plifi# 'i a:ilitatea $e a *e"i"e o !tare *e$itati% a *i"ii 2" *i7lo#ul 2*:ul&elii 'i forfotei #ara#teri!ti#e !e#olului WW. Co"'tii"a o:!i$ia"ului "e-ru i"terpretea& toate e,perie"ele1 toate 2"t>*plrile1 $i"trGo per!pe#ti% #lar 'i "eutr. Mie!tria #o"!t 2" a:ilitatea $e a !e i$e"tifi#a per*a"e"t #u a$e%rul1 #are e!te i"ere"t1 $ar a$e!eori a!#u"! 2" ilu&ie1 2" fie#are faet a %ieii. A#ea!t tr!tur $i%i" fa#e pe o* #apa:il $e a fi *ai u*a"1 *ai pli" $e #o*pa!iu"e1 *ai 2"ele-tor1 $eoare#e !e 'tie # i"$ifere"t $e #eea #e ar prea # !e 2"t>*pl $i" pu"#t $e %e$ere <ar*i#1 totul e!te1 $e fapt1 7u!tiie $i%i" 'i # u"i%er!ul #u tot #e #upri"$e e,i!t pe"tru eter"itate 2"trGo !tare $e perfe#iu"e !trlu#itoare. Multe $i"tre $o-*ele %e!ti#e #re'ti"e 'i iu$ai#e "e !pu" # #erul e!te u" lo# u"$e %o* a7u"-e $a# %o* apli#a N$reptateaO 'i %o* $o%e$i # a* fo!t N:u"iO 2" ti*pul %ieii "oa!tre pe p*>"t. O:!i$ia"ul "e-ru a %e"it pe"tru a a"u"a #u 2"$r&"eal # #erul e!te o !tare a *i"ii #are poate fi ati"! #;iar $i" a#ea!t %ia. "trG a$e%r1 a$e%rata *a-ie 'i pro%o#are 2" a#ea!t %ia e!te ! #ree&i #erul 2"# $e pe P*>"t 'i ! tra"!for*i 2"!'i #alitatea lu*ii fi&i#e1 a!tfel 2"#>t !e*i"ele #erului %or -!i u" !ol fertil pe a#ea!t pla"et 'i %or fi ;r"ite1 2"-ri7ite 'i re#oltate $e #tre #opiii P*>"tului. Pe *!ur #e tra"!for*area are lo#1 %a fi *o$ifi#at 2"!'i "atura *ateriei 'i treptat1 ato*ii #are for*ea& !u:!ta"a *a"ife!trii fi&i#e %or %i:ra #u o fre#%e" 2"alt1 2"-$ui"$ u"ei #a"titi 'i *ai *ari $e lu*i" ! u*ple !paiile i"terato*i#e. Sferele $e o:!i$ia" "e-ru folo!ite 2" *e$itaie !u"t 2"&e!trate #u o for i*e"!. A$e!eori1 ele %or a%ea i"ele #o"#e"tri#e 2" 7urul lor 'i o#a&io"al %or etala i"ele $e for*a a!e*"toare o#;iului $e :ou pe #ei $oi poli. "ai"te $e a 2"#epe *e$itaia #u o !fer $e o:!i$ia" "e-ru1 tre:uie luate *!uri $e pre#auie1 $eoare#e "u e!te per*i! "i#i u" a:u& 2" folo!irea a#e!tor e"er-ii. " ti*pul u"ei *e$itaii1 a* pri%it fi, 2"trGo !fer foarte *are $e o:!i$ia" "e-ru1 "u

O:!i$ia"ul "e-ru

9+

*ai *ult $e 98 $e !e#u"$e1 $ar efe#tul re&ultat a fo!t e#;i%ale"tul a trei !pt*>"i $e lu#ru. Cei #are "u au fo!t 2"%ai ! folo!ea!# :ilele $e o:!i$ia" "e-ru1 pot ! #a$ 2" propria lor "atur 2"tu"e#at 'i $e a#eea ele %or fi folo!ite $oar $e #ei pre-tii ! le #a"ali&e&e 2" *o$ #o"'tie"t e"er-iile. Da# !e %a a:u&a1 !Gar putea 2"t>*pla #a *i"tea #elui #e le folo!e'te ! fie atra! prea *ult 2" propriileGi a$>"#i*i 2"!'i 'i ! le&e&e $ra!ti# #li'eele auri#e1 *o$ifi#>"$ #ara#teri!ti#ile prote#toare ale #>*pului ele#tro*a-"eti#. A#e!t lu#ru poate a%ea "e"u*rate reper#u!iu"i fi&i#e1 *e"tale1 e*oio"ale. S#opul a#e!tor puter"i#e pie!e e!te a#ela $e a a$u#e la lu*i" #eea #e e!te a!#u"! $e *i"tea #o"'tie"t1 ! poarte #o"'tii"a pri" a$>"#i*ile !u:#o"'tie"tului1 ! ptru"$ "e#u"o!#utul 'i e%e"tual ! $e!#opere *i"ii latura i"tuiti%1 atot'tiutoare. Pri" a#ea!t %i&iu"e a #elui $eGal treilea o#;i !e poate %e$ea # toate lu#rurile !u"t UNUL 'i # TOTUL *a"ife!t e,pre!ia perfe#t a #reaiei lui Du*"e&eu. Dar 2" ti*p #e operai #u al treilea o#;i1 fii -ata ! 2"fru"tai te*eri1 #li'ee !u:#o"'tie"te 'i u"ele "e!i-ura"e pe #are $u*"ea%oa!tr "i#i *#ar "u le :"uiai. =ii -ata ! #urai #otloa"ele #ele *ai 2"$eprtate #oluri ale *i"ii $u*"ea%oa!tr. Atu"#i #>"$ a#ea!t #urare e!te #o*plet1 %lurile ilu&iei %or fi ri$i#ate1 #el $eGal treilea o#;i !e %a $e!#;i$e iar a$e%rul ulti* %a fi #u"o!#ut. Sferele $e o:!i$ia" "e-ru tre:uie ! fie tratate #u #el *ai *are re!pe#t 'i p!trate a#operite #u o :u#at $e *ta!e !au #atifea atu"#i #>"$ "u !u"t folo!ite. Sfera $e o:!i$ia" "e-ru poate fi $e&%elit 2" ti*pul trata*e"telor1 $a# per!oa"a #u #are lu#rai $ore'te 2" *o$ !i"#er ! rup o :arier *e"tal1 $ar "u e!te #apa:il !Go fa#. 2"tot$eau"a 2"ai"te $e a o folo!i1 i"for*aiG% pa#ie"tul $e!pre puterea ei 'i $e!pre po!i:ilele efe#te 'i #ereiGi per*i!iu"ea !G1 tratai #u o a!tfel $e !fer. Da# a#or$ul a fo!t $at1 i"ei !fera la apro,i*ati% 1+ #* $ea!upra #elui $eGal treilea o#;i1 $ar "u *ai *ult $e trei *i"ute. A#ea!ta %a #o"tri:ui la !trpu"-erea :lo#a7elor !u:#o"'tie"te 2"#;i!tate. Dup #e !Ga folo!it o !fer $e o:!i$ia" "e-ru1 fie 2" *e$itaie1 fie 2" trata*e"t1 e!te i"$i#at ! !e pra#ti#e o *e$itaie !i*pl #u u"

9.

Reti#le Noii Ere

#ri!tal $e #uar #lar1 #u u" !i"-ur %>rf1 o $at pe &i1 ti*p $e trei &ile #o"!e#uti%1 pe"tru a e#;ili:ra 'i polari&a efe#tul. Cuarul al: !er%e'te #a o perfe#t polaritate pe"tru o:!i$ia"ul "e-ru ?refle#t>"$ lu*i"a al: #lar@ 'i tre:uie ! fie folo!it 2" #o"7u"#ie #u o:!i$ia"ul "e-ru atu"#i #>"$ !e pra#ti# *e$itaii #u !fere $e o:!i$ia" !au !e folo!e!# pietre $e o:!i$ia" 2" trata*e"te. Atu"#i #>"$ !e pri%e'te "e#li"tit !fera $e o:!i$ia" "e-ru1 e!te i"$i#at ! !e i" 2"trGo *>" u" #uar -e"erator *are ?#el pui" 1+ #*@. Atu"#i #>"$ !e folo!e!# pietre $e o:!i$ia" "e-ru 2" ti*pul trata*e"telor1 e!te :i"e ! !e pu" 2" i*e$iata %e#i"tate a pa#ie"tului u" "u*r $e :u#i *i#i $e #ri!tal e-al #u "u*rul $e :u#i $e o:!i$ia" folo!ite. Cuarul #lar %a polari&a i"te"!itatea o:!i$ia"ului "e-ru 'i %a !er%i la $i&ol%area 'i "eutrali&area ori#rui $e'eu p!i;i# !au e*oio"al a$u! la !uprafa1 2" ti*pul trata*e"tului1 pietrele $e o:!i$ia" pot fi a'e&ate pe &o"ele i"-;i"ale !au pe o*:ili#1 pe"tru a a"#ora e"er-iile 2"alte 2" #orp. Ele *ai pot fi a'e&ate $eGa lu"-ul li"iei *e$ia"e a #orpului1 pe"tru a e#;ili:ra flu,urile e"er-eti#e !u:tile ?*eri$ia"ele@. Pe"tru a re&u*a1 o:!i$ia"ul "e-ru 2i poate 2"%a pe ele%ii !i #u* ! a$u# *ai *ult lu*i" 2"trGo lu*e 2"tu"e#at. El %a $e&%lui *i"ii ele%ului $e%otat # toate *a"ife!trile1 ori#>t $e $e"!e1 %i" $i" a#eea'i !ur! 'i # at>t "e-rul #>t 'i al:ul !u"t for*e atotputer"i#e ale lu*ii %ii. O:!i$ia"ul "e-ru e!te u" a-e"t 2" -e"erarea u"ei 2"alte for*e $e #o"'tii" pe a#ea!t pla"et. El lu#rea& ati"->"$ #oar$ele !ufletului 'i purifi#>"$ ori#e &o" #u %i:raie 7oa!. S lu#re&i #u o:!i$ia"ul "e-ru 2"!ea*" ! fi atra! 2" propriul #e"tru pe"tru a folo!i efe#ti% fora lu*i"ii. E!te i$eal 2" #a&ul per!oa"elor ;ipere*oti%e $eoare#e !ta:ili&ea& e"er-iile i"e-ale. De a!e*e"ea1 !e poate folo!i pe"tru per!oa"ele #are au te"$i"a $e a %i!a #u o#;ii $e!#;i'i !au #are au o fa"te&ie "e#o"trolat. El poate fi folo!it pe"tru a #o"!trui :a&a pe #are %i!ele $e pe!te &i pot $e%e"i realiti %ii. O:!i$ia"ul "e-ru repre&i"t forele a$e%rate ale P*>"tului. Da# %a fi folo!it #u 2"elep#iu"e1 o:!i$ia"ul % %a 2"%a a$e%rul $e!pre $u*"ea%oa!tr 2"'i% 'i $e!pre u"i%er!ul 2" #are !u"tei parte i"te-ra"t

O:!i$ia"ul "e-ru P C;rA!o#olla

9/

C*0@<;C;99( %?>-<:9:C(,
>u sunt &enus, eu sunt frumusee i iubire, eu sunt armonie %trebuie s iubim pentru a ni se de"vlui frumuseea,. >u sunt blnd i totui puternic. - cunoti de la nceputul vremurilor. >u sunt aspiraia ta ctre Dumne"eu, eu sunt compasiune i blndee, eu sunt ec#ilibru, eu sunt mil. 1rin mine, creaia este ideali"at i evoluea" continuu spre forme superioare. >u sunt -ama, protectoarea creaiei. >u #rnesc smna. >u alin emoiile i aduc pace n suflet. 1rin mine, claritatea elului dobndete proiecie i manifestare. >u aduc rbdarea i nelegerea prin iubire i detaare. >u sunt receptivitatea instinctiv a contiinei tale divine. >u sunt acolo unde oceanul cosmic i cerul cosmic se ntlnesc la ori"ont." %Cerul arat nlimile nelimitate ale ascensiunii, iar oceanul sugerea" profun"imea sufletului, de ?arA !lec5

" e%oluia #ulorii1 #;rA!o#olla a #u"o!#ut e%oluia u"eia $i"tre #ele *ai 2"alte 'i *ai pure ra&e #olorate $i" !pe#trul al:a!tru1 " ulti*ele #>te%a !e#ole1 piatra re*ar#a:il #are a *a"ife!tat a#ea!t fre#%e" a fo!t tur#oa&ul1 utili&at 2" *are *!ur $e i"$ie"ii a*eri#a"i $i" Ee!tul Mi7lo#iu1 $ar e!te foarte popular 'i a&i1 fii"$ utili&at 2" or"a*e"taie. O alt piatr #are pre&i"t aproape a#eea'i #uloare e!te #;rA!o#olla. At>t tur#oa&ul #>t 'i #;rA!o#olla !u"t pietre !e*ipreioa!e1 opa#e 'i $e!tul $e 2"tu"e#ate. " *i"erit1 !e pot $e!#operi u"eori "er%uri $e !ili#ai $e #alitate !uperioar. Mi"ele $e #;rA!o#olla !u"t rare ?!Gau -!it 2" NeI Me,i#o 'i A*eri#a $e Su$@1 iar #;rA!o#olla $e #alitate ?!au -e* !ili#a@ !u"t 'i *ai rare. "! #el #are #aut #u ar$oare %a fi atra! $e a#e!te pietre. C;rA!o#olla e!te for*a #ea *ai e%oluat a #ulorii tur#oa&1 *a"ife!t>"$ #uloarea al:a!tru 2"#;i! a #erului i"fi"it $e

93

Pietrele Noii Ere

%ar 'i a apei o#ea"ului $i" 7urul i"!ulelor FaIaii. E!te pur1 tra"!pare"t 'i !trlu#itoare atu"#i #>"$ e!te pri%it1 fii"$ preioa!K #la!at #a fii"$ $e a#eea'i #alitate #u a#%a*ari"ul1 topa&ul 'i <u"&itul. C;rA!o#olla e!te1 $e re-ul1 -reu $e -!it 'i $e!tul $e !#u*p. C;rA!o#olla 2'i i*pu"e $reptul #u#erit $e a fi u"a $i"tre #ele *ai fru*oa!e pietre ale Noii Ere. IGau tre:ut *ii $e a"i pe"tru a !e for*a1 iar a#u* !e $e&%olt 2" pli" -lorie1 pe"tru a tra"!*ite *e!a7ul !u $e pa#e 2"tre-ii pla"ete. Pe *!ur #e !pe#ia u*a" a $e%e"it *ai $e!#;i! la re#eptarea e"er-iilor :l>"$e 'i totu'i puter"i#e pe #are #;rA!o#olla le poate oferi1 !e #o"!i$er # !e %or $e!#operi "oi *i"e $e #;rA!o#olla ?-e*G!ili#a@1 #are %or oferi ra&a lor al:a!tr t*$uitoare $i" a:u"$e". C;rA!o#olla e!te o piatr fe*i"i"1 !i*:olul apei1 al ier"ii1 al lu"ii1 fii"$ pa!i% 'i totu'i puter"i#1 fii"$ e*oie 'i e"er-ie Ai". I*a-i"i !au !tatui ale Ma*ei Di%i"e o %or arta 2"tot$eau"a purt>"$ a#ea!t #uloare1 repre&e"t>"$ #o*pa!iu"ea pli" $e pa#e pe #are Ma*a o $ruie'te $i" fii"a ei. C;rA!o#olla e*ite a#ea!t e!e"1 put>"$ fi pri" ur*are utili&at pe"tru a $e&%olta #alitile $e r:$are1 a*a:ilitate1 tolera"1 #o*pa!iu"e 'i u*ili". De a!e*e"ea1 i"!pir !ufletul ! re"u"e1 ! #e$e&e 2" faa forelor $i%i"e late"te ale propriei !ale "aturi. A%>"$ e"er-ie fe*i"i"1 #;rA!o#olla e!te piatra i$eal 2" #a&ul afe#iu"ilor fe*i"i"e1 fii"$ e,tre* $e :e"efi# pe"tru fe*eile #e !ufer 2" perioa$a #i#lului *e"!trual ?$ureri $e !pate1 #ra*pe1 $epre!ii@1 put>"$ a7uta la re$o:>"$irea e#;ili:rului ;or*o"al ?#are re-lea& #i#lul *e"!trual@. C;rA!o#olla e!te u"a $i"tre #ele *ai :u"e pietre #e !e pot utili&a $up pier$erea !ar#i"ii1 $up a%ort !au $up ;i!tere#to*ii. De a!e*e"ea1 e!te i$eal pe"tru a fi p!trat1 purtat !au pe"tru a !e *e$ita #u ea 2" #ur!ul !ar#i"ii 'i 2" pro#e!ul "a'terii. Pe"tru a ali"a "er%o&itatea pro%o#at $e *e"!truaie !au pe"tru a $etrau*ati&a e!uturile $up pier$erea !ar#i"ii1 $up a%ort !au ;i!tere#to*ie1 !e pla!ea& trei pietre $e #;rA!o#olla pe &o"a uterului 'i o%arelor 'i u"a 2" #e"trul #elui $eGal treilea o#;i. A#ea!ta

C;rA!o#olla

99

%a a7uta 'i la eli*i"area !e"ti*e"telor $e tri!tee !au %i"o%ie pro%o#ate $e trirea a#e!tor #al%are. C;rA!o#olla e!te u" a-e"t $e e#;ili:rare e*oio"al1 put>"$ fi pla!at la "i%elul #;a<rei i"i*ii1 !au purtat1 p!trat1 %i&uali&at !au folo!it 2" *e$itaie pe"tru a $o:>"$i #o"trolul a!upra e*oiilor. Ali" $urerea re-retelor 'i furia1 a$u#>"$ 2" fii" o !tare $e pa#e i"terioar1 2"ele-ere 'i iertare. =ii"$ re#o"forta"t1 #;rA!o#olla1 e!te piatra perfe#t pe"tru :r:aii #e "u pot !au "u !u"t #apa:ili ! 2'i per*it pri%ile-iul $e a !i*i ple"ar. Ea $e&%olta #u :l>"$ee #apa#itatea $e a fi *ai !e"&iti%i pri" %i"$e#area r"ilor e*oio"ale "ere&ol%ate1 re!po"!a:ile pe"tru !upri*area 'i 2"#;i$erea a!pe#tului afe#ti%. De a!e*e"ea1 #;rA!o#olla %a a7uta fe*eile ! fie *ai ate"te1 *ai 2"ele-toare1 e*pati#e 'i pli"e $e #o*pa!iu"e. C;rA!o#olla a$u#e pa#e *i"ii 'i i"i*iiK "u e!te $oar e,perie"a i"terioar *e$itati% a p#ii1 #i 'i e,pre!ia a#ti% a a#e!teia pri" #are #i"e%a %a putea tri 2" ar*o"ie #u !i"e1 #u #eilali 'i #u lu*ea $i" 7urul !u. Pa#ea poate %e"i $oar #>"$ !ufletul e!te 2*p#at #u !i"e 2"!u'i. Cu #>t e,i!t *ai *uli oa*e"i #are e,peri*e"tea& a#ea!ta1 la "i%elul pla"etei !e %or refle#ta realitatea 'i pa#ea e,terioar 2" toate relaiile per!o"ale1 i"teru*a"e1 !o#iale 'i la "i%el pla"etar. C;rA!o#olla e!te Npiatra p#iiO pe"tru # ea i"iia& e,perie"a i"terioar a !e"i"tii1 proie#t>"$ e"er-ia #ore!pu"&toare 2" lu*e pe"tru a fi trit pri" ->"$uri1 !e"ti*e"te1 #u%i"te 'i te"$i"e. C;rA!o#olla poate fi utili&at #a piatr #u a#iu"e re#e pe"tru a !#$ea fe:ra1 a %i"$e#a ar!urile1 pe"tru a eli*i"a !tarea $e furie 'i a 2"$eprta !trile $e !ure!#itare. " fie#are $i" a#e!te #a&uri1 pietrele !e pla!ea& pe #orp ?la "i%elul #elui $eGal treilea o#;i1 al i"i*ii !au al o*:ili#ului@1 !e poart !au p!trea& 'i !e folo!e!# 2" *e$itaie1 i"!pir>"$ al:a!trul $e #;rA!o#olla 'i e,pir>"$ e"er-iile "e$orite. C;rA!o#olla e!te o piatr *i"u"at #e poate fi utili&at 2" %i"$e#area pri" #ri!tale1 put>"$ a#ti%a fie#are $i" #;a<re1 $atorit efe#tului $e ar*o"i&are 'i e#;ili:rare a #orpurilor eteri#e !u:tile #u

188

1ietrele Noii Ere

#el fi&i#. Al:a!trul e!te #uloarea #;a<rei ->tuluiK #;rA!o#olla !e pla!ea& pe ->t 2" #a& $e $e&e#;ili:ru tiroi$ia"1 pe"tru pro:le*e ale %o#ii1 erupii la "i%elul ->tului !au 2" i"teriorul a#e!tuia 'i 2" #a& $e te"!iu"e la "i%elul u*erilor. Pla!at la "i%elul #elui $eGal treilea1 #;rA!o#olla a#io"ea& #a o pu"te #e #o"e#tea& !tarea $e #o"'tii" #oti$ia" a o*ului o:i'"uit #u !trile *ai 2"alte1 ati"!e $e o:i#ei $oar $up a"i $e #o"trol *e"tal $i!#ipli"at 'i *e$itaie. A'a #u* !oarele 2" ti*pul &ilei !e %rea o pu"te 2"tre #er 'i p*>"t1 al:a!trul 2"#;i! refle#tat $e #;rA!o#olla i"te-rea& #o"'tii"a #o!*i# #u !tarea $e %e-;e o:i'"uit a *i"ii. A#e!te #aliti au f#tu $i" #;rA!o#olla o piatr preferat pe"tru *e$itaie. Pe"tru a e,peri*e"ta e!e"a #;rA!o#ollaGei1 a'e&aiG% 'i pla!ai o piatr $e #;rA!o#olla 2"tre !pr>"#e"e1 re!pir>"$ profu"$1 per*i>"$ *i"ii ! la!e $eoparte ori#e ->"$. Pe *!ur #e #orpul !e rela,ea& 'i *i"tea !e #al*ea&1 e"er-iile #;rA!o#ollaGei %or ri$i#a #o"'tii"a la u" "i%el *ai 2"alt. Pe"tru a tri pe $epli" a#ea!t !tare !u:til a *i"ii1 e!te i*porta"t ! r*>"ei #o"'tie"t1 a"tre">"$ *i"tea ! $e%i" *ai rela,at $e#>t 2" !tare $e !o*" 'i *e"i">"$ 2" a#ela'i ti*p firul #o"'tii"ei. O $at #u #rearea a#e!tei pu"i1 $e%i" po!i:ile e,perie"ele #o"'tie"te 2" afara #orpului1 a7u"->"$uG!e la #u"oa'terea $o*e"iilor !u:tile #a fii"$ alte a!pe#te ale realitii. " pra#ti#area a#e!tui tip $e *e$itaie1 e!te i*porta"t ! % autoprote7ai1 2"#o"7ur>"$uG% #u lu*i"a al: 'i #er>"$ -;i$area $i%i" 2"ai"te $e a por"i 2" a#ea!t #ltorie. A#e!t -e" $e *e$itaie a7ut la $e&%oltarea #elei $e a 'aptea #;a<re1 #are este u" #e"tru $e e"er-ie !ituat la apro,i*ati% 1+ #* $ea!upra #re'tetului #apului. Atu"#i #>"$ a#ea!t #;a<r e!te a#ti%at1 !e !ta:ile'te #o"e,iu"ea 2"tre i"$i%i$ 'i forele #o!*i#e. De a!e*e"ea1 #;rA!o#olla are #apa#itatea $e Npiatr profeti#O1 pri" ea put>"$ a%ea a##e! la e%e"i*e"te tre#ute !au %iitoare. Di">"$ o piatr $e #;rA!o#olla e,tre* $e pur1 $e 2"alt #alitate1 2"tre pri*ele $ou $e-ete 'i pri%i"$ ate"t 2" ea1 %or pri"$e %ia 'i !e %or *a"ife!ta 2" o-li"$a pietrei i*a-i"i1 !i*:oluri1 !#e"e1 %i&iu"i. Pe"tru a e,peri*e"ta a#ea!t pri%ire #lar%&toare1 tre:uie #a per!oa"a ! !e a:a"$o"e&e 2" #uloarea 'i e"er-ia pietrei1

C;rA!o#olla P =luoritul

181

2"re-i!tr>"$ !i*ulta" 2" *e*orie faptele la #are e!te *artor. A!tfel1 per#epute $atorit #apa#itilor a#e!tei pietre1 *ulte %i&iu"i profeti#e pot a7uta la re$o:>"$irea p#ii pla"etei. Ca 'i 2" #a&ul ori#rei pietre #u putere $i" Noua Er1 e!te foarte i*porta"t #a forele a#e!tor u"elte $e tra"!for*are ! fie utili&ate $oar #u #ele *ai :u"e i"te"ii 'i !#opuri u*a"itare1 *e"tali&ate $i" ti*p. Pri" folo!irea a:u&i% 2" !#opuri e-oi!te1 reper#u!iu"i <ar*i#e pot a$u#e $e&a!trul 2" %iaa #elui #are a folo!itGo a!tfel. Utili&at a$e#%at1 #;rA!o#olla %a a$u#e pa#e1 ar*o"ie 'i e,pa"!iu"e at>t 2" %iaa i"$i%i$ual #>t 'i la "i%el pla"etar. 0%'+R"#'% 2mnunchiuri4 octaedre4 piramide3 =luoritul e!te o piatr *ultiG$i*e"!io"al. E!te piatra #e *a"ife!t #el *ai 2"alt a!pe#t al *i"iiH*i"tea 2" ar*o"ie #u !piritul. Di" !tarea e,pa"!io"at a #o"'tii"ei $e#ur-e 2"ele-erea a$e%rului la "i%el i"tele#tual1 a %i&iu"ilor #o!*i#e a!upra realitii 'i le-ilor #e -u%er"ea& u"i%er!ul. =luoritul a7ut la $e&%oltarea *i"ii1 a #apa#itii $e 2"ele-ere 'i i"te-rare a realitilor "o"Gfi&i#e ale #elei $e a patra1 a #i"#ea 'i a 'a!ea $i*e"!iu"i. Ar*o"i&>"$ *i"tea #u e!e"a fluoritului1 $e%i"e po!i:il e,perie"a 'i #u"oa'terea a!pe#telor !a#re1 i"terioare1 ale !i"elui1 2" #are e!te #o"i"ut #u"oa'terea 'i 2"elep#iu"ea ulti*. =luoritul e#;ili:rea& *ultiplele a!pe#te ale *i"ii. Pri" e-alitatea a#e!tor polariti1 este po!i:il e,perie"a t#erii 'i a p#ii re&ultate $i" !tarea $e "o"G$ualitate1 pri" u"irea #u #lipa pre&e"t1 !tare 2" #are ti*pul este $ep'it 'i !i"ele !e tope'te 2" i"fi"it. "! e,perie"a fluoritului *er-e #;iar *ai $eparte0 ea 2"#orporea& a#ea!t realitate 2" *e"talitatea a#ti% a %ieii #oti$ie"e1 per*i>"$ per!oa"ei ! r*>" 2" ar*o"ie1 #o"e#tat la !ur!a !upre* 'i toto$at ! a#io"e&e 2" pla"ul fi&i#. Atu"#i #>"$ a#ea!ta !e reali"ea", toate ->"$urile e*a"ate $i" *i"tea #o"'tie"t !au !u:#o"'tie"t re&o"ea& #u !ur!a ulti* a a$e%rului. Co"'tii"a

184

Pietrele Noii Ere

fluoritului per*ite *e"i"erea #o"'tii"ei UNICULUI1 a NTREBULUI1 !i*ulta" #u e,pri*area 'i e,i!te"a i"$i%i$ual. Reali&>"$ a#ea!ta1 pute* ptru"$e 2" re!ur!ele i*e"!e $e e"er-ie #reatoare pe #are ! le *a"ife!t* apoi 2" %iaa i"$i%i$ual. =luoritul e!te piatra a #elui $eGal treilea o#;i 'i per*ite *i"ii ! i"te-re&e a!pe#tul *e$itati%1 2" #ur!ul a#ti%itii fi&i#e. E!te e"er-ia $e polari&are a a*eti!tului1 #are ofer e,perie"a i"terioar a re"u"rii la #u"oa'terea :a&at pe *i"te pe"tru a ati"-e a!tfel 2"elep#iu"ea. =luoritul a$u#e a#ea e,perie" 2" #a$rul pro#e!elor ->"$irii $e &i #u &i1 per*i>"$ fii"ei ! %a$ realitatea $i"#olo $e ilu&ie1 eter"ul 2" efe*er 'i a$e%rul $e $i"#olo $e #o"fu&ie. =luoritul e!te u"a $i"tre #ele *ai puter"i#e pietre ale Noii Ere1 a$u#>"$ 2" pla"ul fi&i# for*ele !uperioare ale a$e%rului 'i i"te-r>"$ a#e!te #o"#epte la "i%el *e"tal1 pe #are1 2" #o"!e#i"1 le %a *a"ife!ta 2" pla" *aterial. A#ea!t piatr "u e!te i"$i-e"1 "u !e -!e'te pe P*>"t1 #i a fo!t tra"!portat ai#i $i" $i*e"!iu"i *ai 2"alte pe"tru a i*pul!io"a pro#e!ul e%oluti%. De a#eea tre:uie utili&at #u u" re!pe#t $eo!e:it1 2" *o$ #o"'tie"t1 e"er-ia !a put>"$ a7uta la i"te-rarea "i%elelor !uperioare. =luoritul poate fi utili&at 'i 2" tratarea a"u*itor tipuri $e afe#iu"i *e"tale 'i pertur:ri ale u"$elor #ere:rale. Mre'te 2"#r#tura ele#tri# a #elulelor #ere:rale , a$u#>"$ *ai *ult for %ital ?pra"a@ la "i%el #ere:ral1 reali&>"$ e,pa"!io"area #o"'tii"ei. Efe#tul !u "u e!te at>t $e purifi#are a !u:#o"'tie"tului ?#a 2" #a&ul a&uritului@1 #i *ai $e-ra:1 $e $e&%oltare *e"tal ?$e la o realitate *e"tal o:i'"uit1 la u"a !uperioar@. =luoritul poate fi utili&at pe"tru a a*plifi#a1 2" *o$ #o"'tie"t1 #apa#itatea $e #o"#e"trare1 iar $a# e!te utili&at 2" *o$ !i!te*ati#1 poate e$u#a i"tele#tul 'i #;iar *ri #oefi#ie"tul $e i"teli-e". =luoritul e!te "u*it Npiatra -e"iilorO1 $eoare#e a7ut la $o:>"$irea #elei *ai 2"alte !tri $e reali&are *e"tal. =luoritul pre&i"t patru #ulori pri"#ipale0 al:a!tru1 %iolet1 auriu 'i al:1 toate a#e!te #ulori repre&e"t>"$ !tri *e"tale *e$itati%e. Al:a!trul e!te #uloarea p#ii i"terioare1 a #al*ului

=luoritul

18

*e"tal 'i a !e"i"tii. Eioletul repre&i"t a!pe#tul $e%otio"al al *i"ii1 fo#ali&at 'i #o"e#tat #u !piritul. Auriul e!te #uloarea 2"elep#iu"ii 'i a 2"ele-erii $ate $e u"irea *i"ii #u i"fi"itatea1 !i*ulta" #u *e"i"erea e,pri*rii i"$i%i$uale. Al:ul e!te #uloarea puritii 'i a u"i#itii1 'i apare atu"#i #>"$ *i"tea fu&io"ea& #o*plet #u !piritul u"i%er!al 'i e,peri*e"tea& totalitatea #reaiei. Toate a#e!te #ulori repre&i"t #;a<raGele !uperioare1 triu"-;iul !uperior $e e"er-ie 'i !tri e%oluate $e #o"'tii". Atu"#i #>"$ a#e!te #ulori pre$o*i" 2" aur ?fapt #are poate ! apar pri" utili&area fluoritului@1 !tarea *e"tal a!o#iat a#e!tor #ulori e!te $eo!e:it $e a#ti% 'i $eter*i" a##elerarea pro#e!ului e%oluti% al fii"ei. =luoritul pre&i"t trei !tri $iferite $e *a"ife!tare0 !u: for* $e *"u"#;i1 $e o#tae$ru 'i $e pira*i$. Ni#i u"a $i" a#e!te !tru#turi "u e!te *ai e%oluat $e#>t #elelalte1 2"! fie#are for* !er%e'te u"ui !#op !pe#ifi#. M"u"#;iurile au1 $e o:i#ei1 o #uloare %iolet 'i !i*:oli&ea& *e"talul te;"olo-i# al !e#. WWI1 !e#olul #o*puterelor. M"u"#;iurile $e fluorit !u"t !i*ilare u"ui #o*puter1 fii"$ foarte :i"e or-a"i&ate1 !tru#turate 'i #o*ple,eK ele !e a!ea*" foarte :i"e #u i*a-i"ea pe #are o a%ei $e!pre u" ora' !paial $i" %iitor1 *atri#ea !a #u:i# repre&e"t>"$ #o*pati:ilitatea ar*o"ioa! a tuturor prilor 'i !u-er>"$ !u:li*i"al !tri a%a"!ate $e #o"'tii" #e au !upra%ieuit 'i au e%oluat pri" #ooperare. M"u"#;iurile $e fluorit !i*:oli&ea& #i%ili&aiile #e au reali&at u"itatea 'i ar*o"ia pri" 2"$epli"irea "e#e!itilor fie#rui i"$i%i$ 'i pri" ali"ierea elurilor i"$i%i$uale 'i !u:or$o"area lor "e#e!itilor 2"tre-ului. M"u"#;iurile $e fluorit repre&i"t fa&ele e,i!te"ei u*a"e 2" #are *i"tea raio"al 2'i utili&ea& !trate-iile 2" ar*o"ie #u %oi"a u"i%er!al pe"tru :u"!tarea tuturor. S %e$e* #u* pute* ati"-e a#e!t !ta$iu. Pe *!ur #e o*ul a 2"%at ! utili&e&e u"eltele #e 2i fa#ilitau !tilul $e %ia1 el "u *ai a%ea "e%oie ! 2'i fo#ali&e&e 2"trea-a ate"ie a!upra !upra%ieuirii fi&i#e1 a#e!tea per*i>"$ *ai $eparte $e&%oltarea fa#ultilor !ale *e"tale. Pri" re%oluia i"$u!trial *a'i"ile au 2"lo#uit *u"#a fi&i# a o*ului1 per*i>"$

18)

Pietrele Noii Ere

*i"ii ! ati"- "i%ele "oi $e $e&%oltare. Pe *!ur #e *i"tea o*ului !e $e&%olt1 fii"a 2"%a ! tra"!fere #u"oa'terea !pre *a'i"ile i"teli-e"te ?#o*puterele@1 $e!ti"ate ! !er%ea!# "e#e!itile u*a"e. O $at #e o*e"irea a a7u"! ! #u"oa!# $i" pli" $e&%oltarea te;"olo-i# e,traor$i"ar1 tra"!fer>"$ pote"ialul *e"tal 2" #o*putere1 ea $e%i"e a#u* #apa:il ! reali&e&e ur*torul pa! #tre $o*e"iile *ai 2"alte ale ->"$ului. "! a#ea!t fa& a%a"!at "e#e!it o ate"ie $eo!e:it1 2" !pe#ial $i" partea a#elor fii"e #u po!i:iliti *e"tale !uperioare1 per*i>"$ o fo#ali&are a!upra i&%orului Cu"oa'terii1 pe"tru :e"efi#iul u"a"i*. M"u"#;iurile $e fluorit afir* a#ea!ta 'i !e *a"ife!t to#*ai pe"tru a rea*i"ti a#ea!t po!i:ilitate. M"u"#;iurile $e fluorit "u !e utili&ea& at>t pri" apli#are ?#;iar $a# pot fi utili&ate 2" a#e!t *o$@1 #>t pri" pre&e"a lor fi&i# 2" !paiile $e lu#ruH$e e,e*plu pe *e!e1 2" la:oratoare !au 2" lo#urile $e !tu$iu 'i $e #er#etareH$eoare#e pre&e"a lor rea*i"te'te *i"ii # tre:uie ! r*>" fo#ali&at1 or-a"i&at1 #lar 'i #o"#e"trat. Putei purta *"u"#;iurile *i#i1 !au putei1 $e a!e*e"ea1 reali"a ar*o"i&area ?re&o"a"a@ %i&ual1 *e"tal !au fi&i# #u #ri!talul atu"#i #>"$ *i"tea % e!te epui&at1 #o"fu& !au $e&e#;ili:rat. Pri" *e$itaia a!upra *"u"#;iurilor $e fluorit1 % %ei $e&%olta #laritatea *e"tal 'i %ei 2"ele-e #o"#eptele 'i realitile altfel i"a##e!i:ile. M"u"#;iurile $e fluorit i"$u# 2" fii" or$i"e *e"tal 'i a7ut *i"tea ! r*>" #lar 'i fo#ali&at 2" #ur!ul u"ei a#ti%itiK ele !u"t :e"efi#e pe"tru per!oa"ele #e au u" rit* rapi$ $e %ia1 #are1 $i" pu"#t $e %e$ere fi&i# 'i *e"tal %e;i#ulea& *ari #a"titi $e e"er-ie. M"u"#;iurile $e fluorit !u"t i"$i#ate oa*e"ilor $e 'tii"1 $o#torilor1 #;i*i'tilor1 i"-i"erilor1 pro-ra*atorilor1 oa*e"ilor $e afa#eri1 #o"ta:ililor 'i !tu$e"ilor1 ori#rei per!oa"e #are lu#rea& 2" #o"$iii $e te"!iu"e "er%oa! 'i #are $ore'te ! 2'i p!tre&e *i"tea #lar 'i #al*. M"u"#;iurile $e fluorit !u"t i"$i#ate 2" !pe#ial pe"tru #ei #e lu#rea& 2" $o*e"iile $e %>rf ale te;"olo-iei !e#. WW1 $eoare#e a7ut *i"tea ! #a"ali&e&e #u"o'ti"ele 2"trGu" *o$ #are ! fie :e"efi# pe"tru 2"trea-a pla"et.

=luoritul

18+

I" e%oluia lor *"u"#;iurile %or for*a u" o#tae$ru u"i#1 repre&e"t>"$ #alitatea #elui #are e!te for*at 'i e$u#at pri" #o"tri:uia a%a"!at a *"u"#;iului. O#tae$rul are o !tru#ur #u opt fee1 fie#are fa fii"$ u" triu"-;i e#;ilateral1 iar forele !e 2"t>l"e!# 2" 'a!e ter*i"aii. =ie#are $i" ter*i"aii poate #o"!titui %>rful u"ei for*e pira*i$ale $u:le #u patru fee1 a%>"$ o :a& #o*u". A#ea!t for* pira*i$al $ual !i*:oli&ea& $e!%>r'irea ati"! pri" u"iu"ea 'i i"te-rarea e"er-iilor &o"elor !u:tile !uperioare #u pla"ul fi&i#. " ori#e *o$ e!te a'e&at o#tae$rul1 el %a *a"ife!ta a#e!t efe#t pira*i$al $u:lu1 #u %>rful pira*i$elor $e !u! 'i $e 7o! #o"e#t>"$ pla"urile !uperioare 'i i"ferioare. O#tae$rele au i"trat 2" %iaa "oa!tr #a !i*:oluri1 i"!tru*e"te 'i fa#tori $e rea*i"tire a $e!%>r'irii "oa!tre pote"iale1 pri" #are 'i "oi pute* ati"-e !tarea $e u"i#itate 'i pute* e#;ili:ra lu*ile "oa!tre i"terioare 'i e,terioare. O#tae$rele $e fluorit au $i%er!e *ri*i1 $e la apro,i*ati% ** p>" la apro,i*ati% 8 #*H$i*e"!iu"ea :a&ei. U"eori !e pre&i"t 2" "ua"e $e ro& 'i %er$e #are pot fi utili&ate pe"tru a re&ol%a $iferitele pro:le*e puter"i# 2"#r#ate e*oio"al. O#tae$rele *ai *i#i "u !u"t !#u*pe1.$e re-ul1 'i !e pot -!i 2" e,po&iiile $e *i"erale 'i "e!te*ate !au 2" *a-a&i"ele !pe#iali&ate. Pot fi #u u'uri" utili&ate #a :i7uterii1 pot fi purtate !au pot fi folo!ite 2" *e$itaii1 #a !i*:oluri. De a!e*e"ea1 pot fi pla!ate 2" lo#uri %i&i:ile1 pe"tru a a*i"ti a!pe#tul $e u"itate. Di">"$ 2" fie#are *>" u" o#tae$ru #u faa 2" !u! 'i pla!>"$ #>te u" o#tae$ru $ea!upra fie#rei !pr>"#e"e1 % %ei e#;ili:ra e*i!ferele #ere:rale 'i % %ei purifi#a *i"tea $e #o"i"uturile *e"tale "e$orite+. =or*a pira*i$al a fluoritului tre:uie folo!it 2" *e$itaie fii"$ !pe#ifi# u"ui a!tfel $e !#opK a#e!te !tru#turi !pe#iale ur*re!# ! !!er%ea!# u"or eluri pre#i!e. Ele !u"t $e!ti"ate #elor pre-tii ! ptru"$ 2" tr>*urile i"terioare ale fii"ei 'i ! e,peri*e"te&e tra"!#e"$erea for*ei. Atu"#i #>"$ !u"t 2"$reptate !pre lu*i"1 *ulte pira*i$e $e fluorit pre&i"t i*a-i"i i"terioare a!e*"toare
&e"i i capitolul 2, 1lanul de lucru cu fluoritul octaedru ".

18.

Pietrele Noii Ere

u"or #a*ere #are ptru"$ a$>"# 2" i"teriorul lor. Pri" *e$itaia a!upra lor *i"tea e!te #;e*at ! 2'i $e!#opere propriileGi profu"&i*i. =or*a pira*i$al repre&i"t o !tare $e perfe#iu"e 'i $e e#;ili:ru1 fii"$ u"a $i" for*ele -eo*etri#e perfe#te ale pla"ului fi&i#. Repre&i"t #o"e,iu"ea #o"'tie"t $i"tre !ur!a i"fi"it $e e"er-ie $i" %>rf 'i fu"$a*e"tul 'i !ta:ilitatea fi&i# ale :a&ei. Pira*i$ele !u"t !i*:olul e#;ili:rului ulti* pe #are fie#are !uflet tre:uie !Gl ati"- pe"tru a !e $e!%>r'i 2" pro#e!ul e%oluti%. Pira*i$ele e-ipte"e 'i a&te#e erau utili&ate 2" !#opul #a"ali&rii forelor #o!*i#e 2" pla"ul fi&i#1 per*i>"$ i"iierea e,perie"ei #o"'tii"ei #o!*i#e. Ele e,i!t 'i a&i1 rea*i"ti"$ 'i tra"!*i>"$ lu*ii # u"ifi#area e,i!t1 e!te po!i:il 2" 2"tre-ul u"i%er! 'i "u $oar 2" i"teriorul fii"ei u*a"e. Pira*i$ele $e fluorit pot !er%i a#eluia'i !#op pri" a"tre"area *i"ii !pre a a!o#ia 'i a !e i$e"tifi#a #u realitatea lu*ilor i"terioare1 a pla"urilor !u:tile 'i a $i*e"!iu"ilor *ai 2"alte. A#e!te e,perie"e *e$itati%e pot !#;i*:a 2" *o$ ;otr>tor %iaa $e &i #u &i1 pri" #rearea u"ei per!pe#ti%e *ai #lare 'i a u"ei 2"ele-eri *ai profu"$e a le-ilor u"i%er!ale #are -u%er"ea& pla"ul fi&i#. Pe"tru a pra#ti#a *e$itaia #u pira*i$a $e fluorit1 pla!ai pie!a $u*"ea%oa!tr pira*i$al la 2"li*ea #ore!pu"&toare &o"ei #elui $eGal treilea o#;i. Cel *ai efi#ie"t e!te #a pira*i$a $e fluorit ! fie p!trat 2"trGo #utie tra"!pare"t1 iar lu*i"a ?"atural !au artifi#ial@ ! #a$ $ire#t pe ea ?fie $i" fa1 fie $i" !pate@. A#ea!ta %a $a %ia #a*erelor i"terioare $i" pira*i$. St>"$ 2"trGo po!tur $e *e$itaie1 #u #oloa"a %erte:ral $reapt 'i :raele 2"ti"!e1 #u *>i"ile a'e&ate pe -e"u"#;i1 #u pal*ele 2" !u!1 i*a-i"aiG% # !u"tei o pira*i$1 #re'tetul #apului fii"$ %>rful iar pi#ioarele 2"#ru#i'ate for*>"$ :a&a ei. Stai $rept 'i re!pirai a$>"#1 i">"$ o#;ii 2"#;i'i ti*p $e trei *i"ute. De!#;i$ei apoi foarte 2"#et o#;ii 'i pri%ii 2" i"teriorul pira*i$ei a#ela'i i"ter%al $e ti*p1 l!>"$ *i"tea ! ptru"$ a$>"# 2" pira*i$ e,peri*e"t>"$ e!e"a e"er-iei fluoritului 'i a for*ei pira*i$ale perfe#te. "#;i$ei apoi $i" "ou 2"#et o#;ii 'i p!trai i*a-i"ea a$>"# 2" *i"te. R*>"ei #o"#e"trat pe *!ur #e a$u#ei i*a-i"ea $i" pira*i$a $e fluorit 2"

=luoritul

18/

profu"&i*ea *i"ii 'i $i" "ou 2"apoi 2" pira*i$. Co"ti"uai 2" a#e!t *o$ #el pui" $e trei ori 'i !f>r'ii apoi *e$itaia re!pir>"$ a$>"# 'i puter"i# ti*p $e #el pui" trei *i"ute1 pe *!ur #e i"te-rai a#ea i*a-i"e 'i a#ea e"er-ie 2" #orpul fi&i#. A#ea!t *e$itaie % a7ut ! $e!#;i$ei #;a<ra #oro"al ?poarta !pre &o"ele !uperioare@ 'i ! #a"ali&ai e"er-ia #o!*i# 2" #orpul fi&i# pe"tru a o utili&a 2" %iaa $e &i #u &i. Pra#ti#>"$ a#ea!t *e$itaie1 e!te po!i:il ! trii e,perie"e $i" %iei tre#ute !au %iitoare. Pe *!ur #e *i"tea $e%i"e #al*1 fo#ali&at 'i #lar1 iar polaritile !e e#;ili:rea&1 li*itrile $i*e"!iu"ilor !paioGte*porale !u"t tra"!#e"!e. Atu"#i #>"$ !e reali&ea& a#ea!ta1 %ei per#epe *o*e"tul eter" #are #o"i"e toate ti*purile1 toate !paiile 'i toate e,perie"ele. E!te !tarea *e"tal 2" #are 2"tre-ul u"i%er! e!te u"ifi#at1 2" #are poate fi trit u"i#itatea #reaiei. " a#ea!t !tare *e"tal ori#e #ltorie 2" ti*p 'i !paiu $e%i"e po!i:il1 pri"trGu" !i*plu a#t $e %oi". Cltori"$ #u %ite&a ->"$ului "u e!te "e#e!ar ! "e $epla!* 2" ti*p 'i !paiuK e!te !ufi#ie"t ! "e ->"$i* la #e%a 'i !u"te* a#olo. " a#e!te *o*e"te $eo!e:ite1 !e poate 2"ele-e #u* i"flue"ele %ieilor tre#ute ?<ar*a@ $eter*i" realitatea pre&e"tului 'i #u* proie#iile pre&e"te $eter*i" e%e"i*e"tele %iitoare. A#ea!t !tare $e #o"'tii" e!te e!e"a e,perie"ei #u fluorit 'i pe"tru a fi reali&at "e#e!it o pra#ti# *e$itati% per!e%ere"t1 fii"$ a##e!i:il pri"trGo !tare $e t#ere 'i !ta:ilitate *e"tal1 per*i>"$ $epla!area i"!ta"ta"ee. Tra"!#e"&>"$ le-ile #elei $e a treia $i*e"!iu"i1 $e%i"e po!i:il proie#tarea 'i apli#area le-ilor #elei $e a patra $i*e"!iu"i 2" pla"ul fi&i#1 tri$i*e"!io"al. " ori#are $i" for*ele !ale1 fluoritul "e e!te $at pe"tru a "e 2"%a ! fi* *ulti$i*e"!io"aliK el "e poate arta #u* ! fi* i"te-rai 2" tot1 per#ep>"$ !i*ulta" !tarea $e pa#e 'i r*>">"$ o fii" i"$i%i$ual u"i#. =luoritul e!te !i*:olul pro#e!ului $e tra"!for*are 2" #are !u"te* #u toii a"-re"ai1 al ar*o"i&rii #u e"er-ia *a#ro#o!*i#H!ur!a e,i!te"ei "oa!treH1 a##ept>"$ re!po"!a:ilitatea $e a tri 2" Eoi"a Di%i" 'i $e a *a"ife!ta Lu*i"a 2" fie#are a#iu"e $i" pla"ul fi&i#.

183 5'*1"#'%

Pietrele Noii Ere

Di" *ulte pu"#te $e %e$ere1 #el *ai i*porta"t $i"tre toi #e"trii $e for e!te #el al i"i*ii. E!te lo#ali&at 2" #e"trul #orpului 'i -u%er"ea& e#;ili:rul 2"tre #ei trei #e"tri !uperiori 'i #ei trei i"feriori. Atu"#i #>"$ #;a<ra i"i*ii e!te pur 'i $e!#;i!1 toate #elelalte #;a<re !e ar*o"i&ea& #u ea. I"i*a !u!i"e #ir#ulaia 2" 2"tre#orpul 'i toate !i!te*ele 'i e!uturile !u"t ;r"ite #u for %ital. A'a #u* i"i*a po*pea& !>"-e pe"tru a o,i-e"a 'i ;r"i toate #elulele #orpului1 #;a<ra I"i*ii ra$ia& i"flue"a !a $i"a*i# la "i%elul tuturor #e"trilor. Cu"&itul *a"ife!t !tarea "atural a i"i*iiK $e!#;i!1 pur1 !i-ur1 puter"i#1 %i:ra"t1 !trlu#itoare1 e#;ili:ra"t 'i iu:itoare. =aptul # popularitatea <u"&itului #re'te arat # tot *ai *uli !u"t #ei #e e%oluea& !pre !tarea 2" #are pot 'i $ore!# ! ati"- pote"ialul #o*plet al i"i*ii lor. =luoritul *a"ife!t !tarea $e e#;ili:ru *e"tal i"terior1 iar <u"&itul e,pri* e#;ili:rul e*oio"al. =luoritul 2"!oe'te #o"'tii"a !pre a!pe#tele i"terioare ale fii"ei1 2" ti*p #e <u"&itul fa#e po!i:il trirea $i*e"!iu"ilor i"terioare ale i"i*ii. Cu"&itul #o"e#tea& fii"a #u propria !ur! i"fi"it $e iu:ire. " for* "atural1 <u"&itul pre&i"t !triaii paralele #e !tr:at #ri!talul 2" lu"-i*e. Ori $e #>te ori e,i!t a!tfel $e !triaii ?%e&i tur*ali"ul@1 a#e!tea i"$i# faptul # e"er-ia %a #ir#ula pri" piatr #u o %ite& e,tre* $e *are. A#ea!t *i'#are a##elerat a e"er-iei %a *ri auto*at %i:raia tuturor ele*e"telor 2"#o"7urtoare1 iar pri" a#ea!ta1 o *are parte a e"er-iilor "e-ati%e 7oa!e %or fi $i&ol%ate 'i $i!ipate. Cu"&itul e!te u"a $i" pri"#ipalele trei pie!e ale #;a<rei i"i*ii. Delul !u e!te $e a pre-ti iu:irea $e !i"e ?i"iiat $e #uarul ro&@ pe"tru a putea fi apoi $ruit. A#e!t !ta$iu $e $e&%oltare i*pli# o total re"u"are 'i eli*i"are a te*erilor 'i re-retelor #e lea- i"i*a $e tre#ut1 pre#u* 'i a a"ti#iprilor a",ioa!e ale %iitorului. Cu"&itul repre&i"t !tarea per*a"e"t a#ti% a *o*e"tului pre&e"t1 e,i!t>"$ 2" perfe#iu"ea #lipei. Pla!>"$ !au purt>"$ <u"&itul 2" &o"a #;a<rei i"i*ii 1 e"er-iile !ale pe"etrea& :lo#a7ele e*oio"ale 'i per*it fii"ei ! tria!# puritatea i"i*ii. Sufletul e!te a$po!tit 2" #orp 2"

Cu"&itul 189

#;a<ra i"i*ii1 a!tfel # e,perie"a <u"&itului per*ite #o"ta#tul $ire#t al fii"ei #u propriaGi e!e". La o pri%ire *ai ate"t !e pot o:!er%a ra&e #olorate $e u" ro& pal 'i #;iar %i'i"iu $e!#;i!. A#e!tea repre&i"t #apa#itatea <u"&itului $e a #rea e#;ili:rul 2"tre *i"te 'i i"i*. Cu"&itul %a #a"ali&a e"er-ia !a $i" i"i* la "i%elul #apului pe"tru a tra"!for*a *o$elele $e ->"$ire a!o#iate :lo#a7elor e*oio"ale. Doar atu"#i #>"$ at>t ->"$urile #>t 'i !e"ti*e"tele ata'ate a#e!tor ->"$uri !u"t eli*i"ate poate !ur%e"i %i"$e#area #o*plet. Cu"&itul %a refle#ta1 $e re-ul1 o ra& pur $e u" ro& lu*i"o!. Ca "e!te*at1 <u"&itul *a"ife!t #ea *ai pur tra"!pare" $i"tre toate pietrele !pe#trului ro&. A#ea!t #laritate $e #ri!tal e!te pri"#ipalul *oti% pe"tru #are <u"&itul 'iGa #u#erit lo#ul pri"tre *i"eralele Noii Ere. Cu"&itul !i*:oli&ea& e,pri*area pur a :u#uriei 2" ->"$uri 'i !e"ti*e"te1 e!te !tarea $e iu:ire $e !i"e a#ti%at #are a fo!t pre-tit ! !e $ruia!# li:er1 "e#o"$iio"at1 fr #eri"e !au a'teptri. Utili&at 2" #o*:i"aie #u tur*ali"ul ro&1 iu:irea lu*i"oa!1 opti*i!t a <u"&itului e!te $ire#io"at !pre e,terior. Cu"&itul e!te o piatr $eo!e:it $e puter"i# pe"tru *e$itaie. Poate fi utili&at pe"tru a e#;ili:ra !trile "e-ati%e 'iP!au !trile $e pertur:are *e"tal. Pe"tru a pra#ti#a a#ea!t *e$itaie1 !tai #u #oloa"a %erte:ral $reapt 'i pu"ei o piatr $e <u"&it 2" *i7lo#ul pieptului. Pe *!ur #e i"!pirai1 u*plei i"i*a #u e"er-ia purifi#atoare a <u"&itului. Rei"ei re!piraia 2" *o*e"tul 2" #are %i&uali&ai o ra& ro& 2"l>"$uG!e !pre #el $e al treilea o#;i. Atu"#i #>"$ ati"-e fru"tea1 e,pirai 'i proie#tai *e"tal o ra& lu*i"oa! ro&G%i'i"ie 2"apoi !pre i"i*. Co"ti"uai 2" a#e!t *o$ 11 *i"ute 'i %ei per#epe ui*it re&ultatele. A#ea!t *e$itaie %a purifi#a *e"talul1 %a #al*a e*oiile1 #re>"$ o !tare i"terioar !e"i" $e e#;ili:ru. " ti*pul trata*e"tului1 pla!ai <u"&itul pe &o"a #;a<rei i"i*ii 'i rotii la 4G #* $ea!upra u" #ri!tal -e"erator $e #uar pur 2" $ire#ia a#elor $e #ea!or"i#. A#ea!ta %a -;i$a e"er-ia <u"&itului !pre &o"ele i"terioare ale i"i*ii 'i %a prote7a aura 2*potri%a

118

Pietrele Noii Ere

i"flue"elor "e-ati%e e,terioare. Da# r*>"ei foarte fo#ali&at1 %>rful #ri!talului $e #uar poate fi a'e&at $ire#t pe %>rful pietrei $e <u"&it. " a#e!t *o*e"t1 #a"ali&aiG% ->"$urile t*$uitoare pri" #ri!talK a#ea!ta %a 2"#r#a <u"&itul #u o e"er-ie 'i *ai *are. E!te o te;"i# a%a"!at 'i tre:uie utili&at $oar #>"$ #el #are pri*e'te e!te pre-tit $e a re"u"a #o"'tie"t la propriile te*eri. "#r#>"$ 2" a#e!t *o$ <u"&itul #u u" #uar pur1 e"er-ia a7u"-e la o fre#%e" at>t $e 2"alt 2"#>t %a !tr:ate ori#e :lo#a7 #are lea- 'i #o"!tr>"-e #;a<ra i"i*ii. Cu"&itul e!te piatra i$eal #e poate fi $at #opiilor #are tre:uie ! !e a$apte&e u"ei %iei pli"e $e a#iu"e. Ra&a $e ro& :l>"$ a <u"&itului le %a rela,a i"i*ile 'i %a purifi#a ori#e u*:r auri# #e a fo!t a#u*ulat $atorit u"or %i:raii foarte 7oa!e !au #;iar "e-ati%e. De a!e*e"ea1 <u"&itul e!te o piatr i"$i#at pe"tru a fi purtat $e #opiii !upra$otai !au $e #ei 2"#li"ai !pre %a-a:o"$a71 a7ut>"$uGi ! !e a$apte&e *e$iului 'i e"er-iei $i" pla"ul fi&i#. Cu"&itul e!te u" $ar !pe#ial. Pre&e"a !a e*ite u" *e!a7 profu"$ $e pa#e 'i e#;ili:ru. E!te e,pre!ia i"i*ii e%oluate1 $e!#;i!e1 #are 2"ele-e totul1 #are e!te $i"#olo1 $ea!upra ori#rui ata'a*e"t1 #are #u"oa'te $epli"a #o*pa!iu"e 'i e!te eter"1 fr $e tea*. R+D+!R+1"#'% "trGu" ti*p #>"$ i"te-rarea e"er-iilor !pirituale 'i *ateriale e!te $e i*porta" %ital1 ro$o#ro&itul 'iGa f#ut #u"o!#ute #alitile !ale $eo!e:ite1 $e%e"i"$ u"ul $i"tre pri"#ipalii %e!titori ai Noii Ere. A#ea!t piatr 2*:i" ar*o"io! #ulorile ro& 'i porto#aliu1 #re>"$ o fru*oa! #uloare a pier!i#ii. U"irea a#e!tor $ou fre#%e"e $ "a'tere u"ei "oi ra&e #olorate1 #are !er%e'te u"ui el foarte e,a#t. Porto#aliuG-al:e" e!te o #uloare #e poate fi a!o#iat #;a<rei o*:ili#ului. Ro&ul e!te a!o#iat #;a<rei i"i*ii 'i repre&i"t #apa#itatea $e a !i*i iu:irea $eta'at 'i #o*pa!iu"ea. O*:ili#ul for*ea& %>rful #elor trei #;a<re i"ferioare1 #u"o!#ute #a triu"-;iul i"ferior !au tria$a i"ferioar $e e"er-ie.. C;a<ra i"i*ii for*ea& :a&a #e"trilor !uperiori1 iu:irea fii"$ fo"$ul pe #are !e #l$e'te

Ro$o#ro&itul

111

!piritualitatea 'i #o"'tii"a !uperioar. Cei patru #e"tri !uperiori for*ea& triu"-;iul !uperior !au #e"trii !uperiori $e e"er-ie. "tre #e"trii !uperiori $e e"er-ie 'i #ei i"feriori !e afl ple,ul !olar1 lo#ali&at !u: !ter" 'i #upri"&>"$ $iafra-*a 'i re-iu"ea #o!tal i"ferioar. Ple,ul !olar e!te u"a $i"tre #ele *ai !e"!i:ile 'i %ul"era:ile &o"e $i" #orp. E!te lo#ul 2" #are !i*i* te"!iu"i #>"$ !u"te* "er%o'i 'i #are $e%i"e 2"#or$at #>"$ !u"te* a",io'i. Ple,ul !olar e!te #e"trul a#t%itii e*oio"ale1 ti"&>"$ ! 2"re-i!tre&e 'i ! 2"*a-a&i"e&e toate #o"fli#tele 'i trau*ele e*oio"ale "ere&ol%ate. Atu"#i #>"$ ple,ul !olar e!te 2"#or$at 'i :lo#at $e !e"ti*e"te repri*ate1 e"er-ia "u poate #ir#ula 2"tre #e"trii !uperiori 'i #ei i"feriori $e e"er-ie1 ro$o#ro&itul e!te i&:%itorul tri*i! $e Du*"e&eu1 a #rui *e"ire e!te $e a #ura ple,ul !olar 'i $e a i"te-ra e"er-iile pla"urilor fi&i# 'i !piritual. Atu"#i #>"$ #opilul re!pir pe"tru pri*a oar1 u"a $i"tre #ele *ai i*porta"te !#;i*:ri fi&iolo-i#e #are apar e!te *i'#area $iafra-*ei. A#e!t *u'#;i puter"i#1 ata'at $e re-iu"ea i"ferioar a #oa!telor1 #o:oar o $at #u i"!pirarea aerului 2" &o"a i"ferioar a pl*>"ilor 'i !e #o"tra#t o $at #u e,pul&area aerului. Copilul a!o#ia& 2" *o$ i"#o"'tie"t a#ea!t *i'#are $iafra-*ati# #u %iaa 2"!'i 'i #u !#;i*:ul propriu $e e"er-ie pe #are 2l are #u lu*ea e,terioar. Copiii *i#i $o%e$e!# #apa#itatea $e a re!pira total1 #o*plet. Re-lat pri" a#iu"ea :l>"$ a $iafra-*ei1 re!piraia poate fi per#eput u*pl>"$ #a%itile a:$o*i"ale i"ferioar 'i pu:i# la fie#are i"!piraie 'i eli*i">"$ treptat e"er-ia la fie#are e,piraie. Atu"#i #>"$ re!piraia e!te a$>"# 'i #o*plet1 pra"a ?e"er-ia %ieii@ #aptat la fie#are re!piraie e"er-i&ea& fie#are #;a<ra1 #ir#ul>"$ $eGa lu"-ul 2"tre-ului !i!te*. Dar atu"#i #>"$ e,perie"ele $e %ia $e%i" $ureroa!e !au trau*ati#e1 re!piraia !e %a !#urta auto*at 'i %a $e%e"i !uperfi#ial. A#ea!t 2"#er#are !u:#o"'tie"t $e a e%ita ptru"$erea 2" #orp a efe#telor aprute $atorit e%e"i*e"telor $e&a-rea:ile $u#e la #o"tra#ia $iafra-*ei1 la repri*area e*oiilor la "i%elul ple,ului !olar 'i la o pier$ere -lo:al $e for. A#e!t tip $e :lo#a7 e"er-eti# $e%i"e apoi re!po"!a:il pe"tru u"ele pro:le*e fi&iolo-i#e1 #a ul#erul -a!tri#1 pro:le*ele $e

114

Pietrele Noii Ere

re!piraie1 pro:le*ele pul*o"are ?a!t*ul :ro"'i#@1 afe#iu"ile $i-e!ti%e1 #o"!tipaia 'i u" !til $e&or$o"at $e %ia. Pe"tru a %i"$e#a ori#are $i"tre a#e!te !i*pto*e1 e!te "e#e!ar ! !e eli*i"e *ai 2"t>i !tre!urile e*oio"ale #are au #reat pro:le*a 'i apoi #orpul ! fie a"tre"at pe"tru a re!pira $i" "ou #ore#t1 iar i"i*a ! fie pre-tit pe"tru a a!i*ila e,perie"ele $e %ia1 fr a !e 2"#;i$e. Di"a*i#a 'i totu'i li"i'titoarea #uloare a ro$o#ro&itului e!te i"$i#at pe"tru a eli*i"a #au&a afe#iu"ii. Pri" ur*are1 ro$o#ro&itul e!te o piatr i$eal #e !e poate utili&a 2" ori#are $i" afe#iu"ile $e *ai !u!. O $at #u i*pre-"area e"er-iei ro$o#ro&itului 2" aur1 2"#epe u" pro#e! $e !pirituali&are pri" #are e"er-iile 2"alte ale #;a<relor !uperioare !u"t !ti*ulate 'i $ire#io"ate !pre #e"trii i"feriori. 2" a#ela'i ti*p1 !i!te*ele fi&i#e !u"t a#ti%ate 'i $e%i" *ai receptive la fre#%e"ele 2"alte. O $at #u pu"tea reali&at 2"tre #;a<rele !uperioare 'i i"ferioare1 fii"a pri*e'te 2" pla"ul fi&i# puterea $e a utili&a #o"'tie"t fa#ultile #reatoare ale #e"trilor !uperiori $e e"er-ie. Ro$o#ro&itul a#io"ea& foarte :i"e 2" #o*:i"aie #u *ala;itul. =ora $e atra#ie a *ala;itului %a a$u#e la !uprafa e"er-iile e*oio"ale repri*ate1 a!tfel 2"#>t #ara#teri!ti#ile re#o"forta"te 'i ar*o"i&atoare ale ro$o#ro&itului pot fi pu!e 2" a#iu"e. A#ea!t #o*:i"aie a #elor $ou pietre e!te i$eal 2" a#iu"ile $e %i"$e#are. Mala;itul !au ro$o#ro&itul !e pla!ea& $eGa lu"-ul li"iei *e$ia"e a #orpului1 2"tre #e"trul o*:ili#ului 'i al i"i*ii1 pe"tru a purifi#a 'i a e#;ili:ra #;a<rele. E!te i"$i#at pla!area ro$o#ro&itului #;iar pe &o"a ple,ului !olar ?!u: !ter"1 2"tre #oa!te@ pe"tru a !er%i #a pu"te 2"tre tria$ele i"ferioare 'i #ele !uperioare. Ro$o#ro&itul !e pre&i"t a$e!ea #u li"ii al:e tra"!%er!ale1 #e !i*:oli&ea& puterea pe #are a#e!t *i"eral o are 2" #a"ali&area e"er-iei al:e !trlu#itoare $i" #;a<ra #oro"al 2" #orpul fi&i#. Ro$o#ro&itul poate pre&e"ta *ulte "ua"e $e #uloarea pier!i#ii1 $e la ro& la porto#aliu 2"#;i!. De o:i#ei1 pietrele !u"t tiate 'i lu!truite $e u" arti!t 'lefuitor1 $ar pot fi -!ite 'i 2" for* "atural. Cri!talele 'i *"u"#;iuriie $e ro$o#ro&it !u"t rare1 put>"$ fi 2"t>l"ite o#a&io"al la e,po&iiile *ari $e *i"erale 'i "e!te*ate. A#e!te pie!e

Ro$o#ro&itul

11

ale #ole#io"arilor *erit u" pre ri$i#at1 #ri!tali&>"$ 2"trGo for* !trlu#itoare e!e"a #ea *ai 2"alt a ro$o#ro&itului. Rar e!te 'i "e!te*ata $e ro$o#ro&it1 #are1 $e o:i#ei1 are o "ua" *ai 2"#;i! $e porto#aliu 'i e!te tra"!pare"t. Cri!talele !au pietrele $e "atur preioa! pot fi utili&ate #a re*e$ii pe"tru a purifi#a flu,ul !a"-ui" 2" #a& $e i"to,i#aie. Eli,irul f#ut $i" #ri!tale $e ro$o#ro&it ro'uG porto#aliu 2"#;i! poate a%ea o %aloare #o"!i$era:il 2" trata*e"tul #a"#erului 'i 2" purifi#area fi#atului. Ro$o#ro&itul e!te #el *ai atr-tor $i"tre pietrele !e*ipreioa!e atu"#i #>"$ e!te purtat #a :i7uterie. C>"$ a#ea!t piatr e!te utili&at #a "e!te*at1 e!e"a !a tra"!pare"t i"%a$ea& #o"'tii"a1 ri$i#>"$Go !pre u" pla" !uperior $e 2"ele-ere. Purtarea pietrelor !e*iGpreioa!e $e ro$o#ro&it $u#e la *a"ife!tarea forei !pirituale la "i%elul #orpului fi&i#. Pietrele "e!te*ate !au !e*iG preioa!e pot fi utili&ate1 $e a!e*e"ea1 2" a#elea'i !#opuri 2" a#iu"ile $e %i"$e#are. " ori#e !#op ar fi utili&at1 ro$o#ro&itul %a a7uta #a i"te-rarea !piritului 2" *aterie ! ti"$ !pre perfe#iu"e. U" alt atri:ut po&iti% #e a##elerea& %i"$e#area e!te #apa#itatea ro$o#ro&itului $e a a7uta la refa#erea %e$erii !l:ite. A$e!ea1 u"ele #o"#epii lu"tri#e $efe#tuoa!e !e e,teriori&ea& la a"u*ite per!oa"e pe"tru faptul # a#e!tea N"u $ore!# ! %a$O !au1 #u alte #u%i"te1 ! #u"oa!# a"u*ite a!pe#te ale %ieii !au ale e,perie"elor per!o"ale. A#e!te atitu$i"i $e e%itare 'i "e-are pot1 2" #ele $i" ur*1 ! afe#te&e %e$erea1 iar 2" a#e!te #a&uri pietre *i#i $e ro$o#ro&it put>"$uG!e pla!a 2" 7urul o#;ilor pe"tru a a7uta per!oa"a ! a##epte1 ! i"terprete&e po&iti%1 ! a!i*ile&e 'i ! i"te-re&e #eea #e %e$e 'i felul 2" #are !i*te #eea #e %e$e. Ro$o#ro&itul $e "atur preioa! poate fi folo!it 2" *e$itaie pri"trGo fo#ali&are a!upra i$ealurilor lu"tri#e 'i pe"tru $o:>"$irea u"ei 2"ele-eri !uperioare a *e"irii fii"ei u*a"e. " ti*pul *e$itaiei1 pietrele !au #ri!talele pot fi i"ute 2" *>"a !t>"- !au pla!ate 2" &o"a #elui $eGal treilea o#;i pe"tru a le re#epio"a *e!a7ul. Pietrele $e ro$o#ro&it pot fi pla!ate !au i"ute 2" &o"a $e $ea!upra !pr>"#e"elor1 a t>*plelor 'iP!au 2" #e"trul !uturii

11)

Pietrele Noii Ere

:re-*ati#e. a #apului pe"tru a !ti*ula #reierul1 per*i>"$ o *ai a*pl #aptare $e e"er-ie la "i%elul #orpului fi&i# 'i o i"fu&ie #ore!pu"&toare $e e"er-ie !piritual la "i%el *e"tal. S')"%"#'%6 De'i "u*ele o:i'"uit al a#e!tei pietre !pe#iale e!te !u-ilit1 $i" *oti%e !e"ti*e"tale %o* folo!i $e"u*irea $e Nlu%ulitO. " ulti*a perioa$1 lu%ulitul a e,i!tat $oar te*porar pe a#ea!t pla"etK p>" a#u*1 o*e"irea "Ga fo!t pre-tit ! pri*ea!# ra&a %iolet 2"#;i! refle#tat $e lu%ulit. Spre $eo!e:ire $e %ioletul #ri!tali" tra"!pare"t #eGl *a"ife!t a*eti!tul1 lu%ulitul e!te1 $e o:i#ei1 $e"! 'i opa#. Culoarea !a %iolet e!te 2"tu"e#at1 2"#;i! 'i pli" $e !e*"ifi#aii. Lu%ulitul i*ple*e"tea& ra&a eteri# %iolet profu"$ 2" p*>"t1 f#>"$Go *ai a##e!i:il pe"tru %i"$e#area fi&iolo-i#. Eioletul 'i i"$i-oul !u"t #ulori a!o#iate #elui $eGal treilea o#;i. Ra&a purpurie pe #are lu%ulitul o *a"ife!t repre&i"t le-tura $i"tre *i"te 'i #orpul fi&i#. Mi"tea 'i ->"$urile $eter*i" 2" *are *!ur !"tatea #orpului fi&i#. Lu%ulitul e!te o piatr a Noii Ere1 al #rei !#op e!te $o:>"$irea #o"trolului #o"'tie"t a!upra fa#ultilor *e"tale 'i #u#erirea1 2" a#e!t *o$1 a puterii t*$uitoare "e#e!are e#;ili:rrii #orpului fi&i#. Pla!at pe &o"a #elui $eGal treilea o#;i1 lu%ulitul %a $e&%lui pra#ti#a"tului !i"#er *oti%ul apariiei $e&e#;ili:relor fi&iolo-i#e 'i le#iile pe #are e,perie"a $ire#t le i*pli#. A7u"->"$ la a#ea!t reali&are1 $e%i" apoi po!i:ile purifi#area 'i eli*i"area #orelaiilor *e"tale 'i e*oio"ale -re'ite1 #au&a profu"$ a :olii1 fapt #are %a per*ite #orpului ! o:i" apoi !tarea $e !"tate. U"a $i"tre #ele *ai terifia"te 'i *ai $e%a!tatoare afe#iu"i $e pe pla"et o #o"!tituie #a"#erul. 6oal a !e#olului WW1 #a"#erul e!te 2" *o$ #ert le-at $e !tre! 'i !e poate *a"ife!ta 2" %ariate for*e1
. .regm %gr. bregmaH vrful capului", B punct de ntlnire a oaselor parietale cu osul frontal, ocupat la nou-nscut de fontanela anterioar. C Cunoscut i ca luvulit" sau 0oAal9a"el"%engl,

Su-ilitul ?lu%ulitul@

11+

ata#>"$ ori#e parte a #orpului fi&i#. Pre&e"a pre$o*i"a"t a a#e!tei afe#iu"i 2" !o#ietatea "oa!tr e!te o $o%a$ #lar a faptului # oa*e"ii "u pot l!a la o parte "e"u*rate pre!iu"i1 re!e"ti*e"te1 te*eri1 fru!trri1 %i"o%ii1 re-rete !au i"#ertitu$i"i. A#e!tea1 "etratate #ore#t1 pot #rea u" a!e*e"ea ;ao! 2" !i!te* 2"#>t #orpul "u *ai fa#e fa te"!iu"ii 'i #e$ea& pre!iu"ii i"terioare. Lu%ulitul e!te a#ea !upap pri" #are !e eli*i" pre!iu"ea1 l!>"$ lo#ul p#ii 'i 2"ele-erii 2" *i"tea 'i 2" #orpul #are 'iGau pier$ut propria !ur! $e putere. Lu%ulitul pu"e 2" ar*o"ie per!oa"a #u #orpul !u *e"tal pe"tru a $e!#operi #au&a pro:le*ei $i" pla" fi&i#. " a#e!t *o$1 *i"tea poate prelua apoi #o"trolul a!upra fi&i#ului 'i poate $ire#io"a *ari #a"titi $e e"er-ie t*$uitoare 2" #orp. A#ea!t for t*$uitoare1 $a# e!te utili&at #ore#t1 are puterea $e a %i"$e#a ori#e afe#iu"e 'i $e a re!ta:ili #o*plet !"tatea *e"tal 'i fi&i#. Lu%ulitul e!te u"a $i"tre #ele *ai :u"e pietre #are ar tre:ui ! fie utili&at $e #ei foarte !e"!i:ili. Sufletele :i"e i"te"io"ate1 #a 'i *i"ile 2"alte !u"t a$e!ea #ople'ite $e i"te"!itatea %i:raiilor 'i i"flue"elor "e-ati%e $e pe a#ea!t pla"et. A#e!te per!oa"e !u"t e,pu!e :olilor foarte -ra%e pe"tru # "u pot 2"ele-e $e #e lu*ea !e #o*pla#e 2" a#ea!t !tare. " $i!perarea 'i lip!a lor $e !pera"1 a$e!ea %or prefera1 !u:#o"'tie"t1 *oartea re&i!te"ei. Purt>"$1 *e$it>"$ !au p!tr>"$ lu%ulitul1 ei %or fi a7utai 2" #rearea u"ei 2"ele-eri !uperioare la "i%el fi&i# 'i1 a!tfel1 lu*i"a 'i iu:irea %or fi r!p>"$ite pe P*>"t. Lu%ulitul e!te piatra #o"'tii"ei 2"alte1 #are a$u#e ra&a %iolet pe"tru a fi utili&at la "i%elul e!e"ial al pla"ului fi&i#. E,i!t *ulte fii"e e%oluate !upraG!e"!i:ile pe P*>"t 2" a#e!t *o*e"t. A#e'ti #opii puri !u"t #ei #are a$u# lu*i"a Noii Ere 'i au u" !#op 'i o *i!iu"e foarte :i"e $efi"ite. Lu%ulitul %a a7uta a#e!te !uflete $eo!e:ite ! !e i"te-ra 2" lu*e 'i le %a oferi prote#ia 2*potri%a ori#ror e"er-ii "e-ati%e. Pla!area u"ei pietre $e lu%ulit !u: per" atu"#i #>"$ u" #opil $oar*e !au purtarea ei #>"$ #opilul ie!e afar1 toate a#e!tea au u" efe#t :e"efi#. E!e"a lu%ulitului %a 2"%a #opilul #u*T ! !e a$apte&e ori#rei !ituaii1 r*>">"$ 2"

11.

Pietrele Noii Ere

a#ela'i ti*p 2" e#;ili:ru perfe#t #u #e"trul i"terior $e lu*i". Utili&area pietrei $e lu%ulit per*ite p!trarea i"o#e"ei1 a 2"elep#iu"ii 'i a *a-i#ului $i" lu*ea #opilriei pe *!ur #e #opilul $e%i"e a$ult. De a!e*e"ea1 lu%ulitul e!te o piatr i$eal pe"tru a retre&i a#e!te #aliti %itale 2" a$ultul #are leGa uitat. " pro#e!ul terapeuti#1 pietrele !e pla!ea& pe fru"te pe"tru a #o"e#ta *i"tea #u 2"elep#iu"ea #elui $eGal treilea o#;i. Nu*ai atu"#i *i"tea %a 2"ele-e #au&a #are a pro%o#at re!pe#ti%a afe#iu"e 'i %a oferi r!pu"!ul pe"tru #ore#tarea 'i e#;ili:rarea *e"tal 'i e*oio"al. Lu#r>"$ #u lu%ulitul1 *i"tea !e %a ra#or$a la e!e"1 #are1 2" #o"!e#i"1 %a #a"ali&a fora !a t*$uitoare 2" *i"te 'i 2" #orp. Pietrele $e lu%ulit pale1 *ai $e!#;i!e1 !u"t :u"e 2" !pe#ial pe"tru a fi pla!ate 2" &o"a -la"$elor li*fati#e1 pe"tru a purifi#a !i!te*ul. Pot fi pla!ate pe ar#a$e1 !u: :rae1 $eGa lu"-ul #la%i#ulelor !au 2" &o"a !pli"ei 'i a fi#atului1 pe"tru a eli*i"a to,i"ele $i" or-a"i!*. De a!e*e"ea1 poate fi util 2" #o*:i"aie #u a*eti!tul1 apli#at 2" &o"a #e"trului #elui $eGal treilea o#;i1 pe"tru a $e!#;i$e *i"tea 2" !trile *e$itati%e #e pot #upri"$e i"#re$i:ila 2"elep#iu"e. A#ea!t #alitate fa#e $i" lu%ulit o piatr i$eal pe"tru pra#ti#area *e$itaiei !au ru-#iu"ii. Datorit #a"titii li*itate $e lu%ulit $e pe pla"et 2" a#e!t *o*e"t 'i a popularitii !ale #re!#>"$e1 -!irea a#e!tei pietre %aloroa!e poate $e%e"i o pro:le*1 iar preul ei poate #re'te foarte *ult. "! *erit at>t per!e%ere"a1 #>t 'i preul. Lu%ulitul poate fi -!it 2" pietre faetate1 $e 2"alt #alitate1 !i*:oluri !#ulptate *a"ual !au 2" pie!e 2" !tare "atural. Ale->"$ piatra pe"tru u& per!o"al1 pla!ai lu%ulitul pe &o"a #elui $eGal treilea o#;i 'i l!aiGo ! #o*u"i#e i"tuiiei $u*"ea%oa!tr $a# e!te piatra potri%it pe"tru a fi folo!it 2" a#el *o*e"t. A%ei 2"#re$ere 2" r!pu"!ul pri*it 'i :u#uraiG% # lu#rai #u a#ea!t piatr puter"i#. Lu%ulitul a$u#e pe P*>"t e!e"a ra&ei %iolete1 2"elep#iu"ea 'i $e%oiu"ea. Lu%ulitul fa#e po!i:il tra"!ferul $e e"er-ie $i" #ele *ai 2"alte 'i !u:tile "i%ele ale fii"ei 2" realitatea fi&i# 'i "e a7ut ! *a"ife!t* #reator *ultiple a!pe#te !u:tile. "%>"$ #u* ! #apt* propriile "oa!tre re!ur!e i"fi"ite1 lu%ulitul "e %a 2"%a #u*

Su-ilitul P Tur*ali"ul

11/

! utili&* a#ea!t putere 2" #el *ai 2"elept *o$. Lu%ulitul a$u#e *e!a7ul #erurilor pe p*>"t 'i "e a7ut ! i"te-r* a#ele e"er-ii 2" %iaa "oa!tr &il"i#. Lu#r>"$ #u lu%ulitul1 purt>"$ !au *e$it>"$ #u a#ea!t piatr1 %o* a%ea puterea $e a #a"ali&a e"er-ia ra&ei %iolete1 $e 2"alt fre#%e"1 2" fie#are a!pe#t al %ieii. Pri" ur*are1 ea prefer ! fie a'e&at 2" aur pur 'i 2"#o"7urat #u $ia*a"te pe"tru a *a"ife!ta a!pe#tul re-al pe #areG1 repre&i"t. Lu%ulitul "u are "i#i o 2"$oial a!upra ori-i"ii 'i !#opului !uK are o le-tur !ta:il #u propria !ur! $e lu*i" 'i poate1 pri" ur*are1 ! 2"%ee $i!#ipolul !i"#er #u* ! !ta:ilea!#1 la r>"$ul lui1 #o"e,iu"ea #u propria !ur! $e lu*i" i"terioar. Lu%ulitul %a arta u"ei *i"i $e!#;i!e #>t $e u'or e!te ! fii u*il #>"$ teGai i$e"tifi#at #u !ur!a i"fi"it $e e"er-ie. Reali&ai apoi # !u"tei $oar o i"fi* parte a 2"tre-ului #o!*i#1 a%>"$ 2"! i*porta"a ei 'i e,pri*>"$uG 'i u"i#itatea 2" #reaie. Lu%ulitul ofer #o"fort i"terior1 2*pr'tii"$ ori#e 2"$oial !au "e!i-ura" #are % 2*pie$i# ! % i$e"tifi#ai #u propriul a!pe#t $i%i". Lu%ulitul !pu"e0 Npre&e"a ta e!te foarte i*porta"t ai#i 'i tu e'ti iu:it $e 2"!e'i forele %ieii. Cu"oa'te 'i fii #eea #e e'ti 'i u*:l pe p*>"t 2" -raie 'i putereO. Lu%ulitul e!te potirul 2" #are Sf>"tul Braal e!te %r!at1 e!te 2"elep#iu"ea #o"i"ut 2" fie#are ato* 'i 2" fie#are !uflet. Pre&e"a lu%ulitului pe pla"et1 a#u*1 i"$i# faptul # a !o!it *o*e"tul fu"$a*e"tal pe"tru a $e!#;i$e re!ur!ele !ufletului1 %e"i"$ 2" ar*o"ie #u !i"ele eter". O $at #u e%oluia o*e"irii !pre o !tare *ai lu*i"at1 !e %or $e!#operi #a"titi *ai *ari $e lu%ulit $e "atur preioa! pur1 tra"!pare"t 'i 2" #are ! !e refle#te profu"&i*ea !ufletului. Apoi ra&a %iolet 2'i %a *a"ife!ta -loria 'i 2"elep#iu"ea 2" *o$ $epli". #'RM$%"*'% Tur*ali"ul e!te u"a $i"tre #ele *ai fru*oa!e pietre #are !e pot -!i a&i pe p*>"t. Popularitatea !a a #re!#ut i*e"! 2" ulti*ii &e#e a"i1 a!tfel # *uli oa*e"i1 #o"'tie"t !au i"#o"'tie"t1 !u"t atra'i $e #apa#itatea !a 2""!#ut $e a ri$i#a %i:raia a tot #eGl

113

Pietrele Noii Ere

2"#o"7oar. La o pri%ire *ai ate"t pute* o:!er%a 2" tur*ali" li"ii !triate lu"-i reliefate 2" for*e paralele perfe#te. A#e!te $e!e"e -eo*etri#e !u"t u"ul $i" *oti%ele pe"tru #are tur*ali"ul are at>t $e *ult putere. Li"iile #a"ali&ea& fa!#i#ule ele#tri#e $e lu*i" #are tra"!for* i"!ta"ta"eu %i:raiile 7oa!e 2" #ure"i po&iti%i $e e"er-ie. Tur*ali"ul poate fi utili&at ori#>"$ 'i oriu"$e pe"tru a *ri fora lu*i"oa!. Poate fi pla!at pe altare1 pe #;a<re1 2" #a*erele #opiilor !au 2" 7urul pla"telor1 2" te*ple1 2" :i!eri#i !au purtat #a :i7uterie. " pro#e!ul terapeuti#1 pietrele $e tur*ali" pot fi pla!ate i"tre #;a<re pe"tru a #o"e#ta e"er-ia u"ei #;a<re #u #ea a ur*toarei. E!te i"$i#at 2" !pe#ial ! 2l utili&* 2" #o*:i"aie #u ro$o#ro&itul 'i *ala;itul pe"tru ple,ul !olar1 pe"tru a ar*o"i&a #e"trii !uperiori $e e"er-ie #u #ei i"feriori. Da# tur*ali"ul e!te purtat 'i utili&at re-ulat1 #ure"tul ele#tri# puter"i# 2"#r#at1 #are #ir#ul $eGa lu"-ul !triailor $i" i"teriorul #ri!talului $e tur*ali"1 %a *ri i"flue"a #;ari!*ati#. Di" tur*ali" !e pot reali&a :i7uterii *i"u"ate 2" !#opul $ire#io"rii forei #o!*i#e 2" fii"a u*a". E"er-ia tur*ali"ului %a e!e o !tru#tur i"terioar $e lu*i" al:. N=ireleO $e :u#urie1 putere1 pa#e 'i #o*pa!iu"e1 2"tree!ute 2" "atura #ui%a re%elea& e!e"a tur*ali"ului. U"ul $i" elurile tur*ali"ului e!te a#ela $e a tra"!*ite #alitile !uperioare 'i le-ile fu"$a*e"tale ale u"i%er!ului pe p*>"t. De a#eea tur*ali"ul a fo!t a:u"$e"t 2" a"ii T38. Tur*ali"ul poate 2"%a oa*e"ii ! tra"!for*e #o"#epiile li*itate $e ->"$ire 2"trGo realitate *ult *ai rafi"at1 realitate #are a#u* e!te *ult $ea!upra 2"ele-erii "oa!tre. Me!a7ul tur*ali"ului e!te u"ul !pe#ial0 NPu"eGte 2" a#or$ #u forele $e lu*i" 'i #a"ali&ea& a#ea !trlu#ire 2" lu*ea 'i %iaa taO. Tur*ali"ul e,e*plifi# 'i *a"ife!t a#ea!t #apa#itate 'i afir* #u ;otr>re # a#ea!ta "u e!te $oar po!i:il1 #i e!te #;iar $e!ti"ul ra!ei u*a"e. Tur*ali"ul 2"#o"7oar fii"a #u u" puter"i# !#ut prote#tor1 #are o fa#e #apa:il ! !e 2"ale $i" i"terior1 $e&%olt>"$ 2" a#ela'i ti*p a!pe#tele "e#e!are pe"tru a e,pa"!io"a lu*i"a 2" lu*ea

Tur*ali"ul P 6a-;etele $e tur*ali"

119

e,terioar. Tur*ali"ul e,pri* e#;ili:rul 2"tre i"terior 'i e,terior 'i 2*parte #u :u#urie #alitile !ale !pirituale #u "oi. " pre&e"t tur*ali"ul e!te u"a $i"tre #ele *ai $e!%>r'ite pietre $e pe pla"et 'i are #apa#itatea $e a refle#ta toate ra&ele !pe#trului #olorat1 $e la al:ul pur la "e-ru. Tur*ali"ul 2'i a$aptea& %i:raia pe"tru a *a"ife!ta e,pre!ia perfe#t a fie#rei #ulori1 $e*o"!tr>"$ a!tfel #apa#itatea $e a fi *ulti$i*e"!io"al 2" e,pri*area lu*i"ii. Tur*ali"ul #l$e'te pu"tea pri" #are p*>"tul !e poate u"i #u #erurile1 iar #orpurile !u:tile $e e"er-ie !e pot a#or$a #u #el fi&i#. Creea& e#;ili:rul forelor1 *i#'or>"$ fre#%e"a !piritului 'i *ri"$ fre#%e"a e"er-iilor 7oa!e1 #re>"$ a!tfel o 2"treptru"$ere ar*o"ioa! 2"tre pla"urile #o!*i# 'i *aterial. Tur*ali"ul e!te u"a $i"tre pietrele #e "u !e -!e!# pe p*>"tK el a fo!t *ateriali&at pe pla"eta "oa!tr $e for*e !uperioare $e %ia pe"tru a a7uta tra"&iia o*e"irii !pre Epo#a Er!torului. Tur*ali"ul %a #l$i pu"tea pe #are !ufletul ! o tra%er!e&e 'i ! 2'i e,pri*e for*ele !ale *ulti$i*e"!io"ale. Creea& u" e#;ili:ru $e fore pri" *rirea fre#%e"ei *ateriale 'i *i#'orarea %i:raiei !pirituale1 le->"$ $iferitele lu*i 2"trGu"a !i"-ur. B$)-&#&%& D& #'RM$%"* 6a-;etele !u"t u"a $i"tre #ele *ai ui*itoare for*e ale a#e!tui *i"eral *ulti$i*e"!io"al. Lu"-i1 !u:iri1 pure 'i 'lefuite "atural1 :a-;etele $e tur*ali" #a"ali&ea& e"er-ia ele#tri# $e i"te"!itate *are. Utili&ate 2" *o$ #o"'tie"t1 a#e!te :a-;ete !u"t #apa:ile $e *ira#ole. Dire#io">$ #ore#t forele po&iti%e ale a#e!tor i"!tru*e"te $e lu*i"1 pute* tra"!#e"$e le-ile fi&i#e 'i "e pute* %i"$e#a 2" *o$ *ira#ulo!. DeGa lu"-ul a"ilor1 a* fo!t *artor la re-e"erarea a #eea #e *e$i#ii au $efi"it #a N$eteriorare "er%oa! totalO #u a7utorul u"ei :a-;ete $e tur*ali" al:a!tre *ulti#olore. Pe"tru a %i"$e#a o fe*eie #e a !uferit $e parali&ia :raului !t>"- 2" ur*a u"ui a##i$e"t $e *a'i"1 au fo!t "e#e!are #>te%a 'e$i"e

148

Pietrele Noii Ere

i"te"!e. Pri" 2"#r#area "er%ilor 'i a tra!eelor *eri$io"ale #u a7utorul :a-;etei1 ea 'iGa re#ptat1 2" fi"al1 !"tatea. Cu o pre-tire a$e#%at1 :a-;etele $e tur*ali" pot fi utili&ate $eGa lu"-ul li"iilor $e !utur ale #ra"iului 'i 2" a"u*ite pu"#te !pe#ifi#e $i" #reier pe"tru a !ti*ula a"u*ite a!pe#te ale a#ti%itii #reierului. A#ea!t te;"i# a%a"!at poate fi a!e*"at #u o foarte !ofi!ti#at operaiei pe #reier #u a7utorul la!erului1 2" #are pro#e!ele *e"tale i"utile1 %e#;i !u"t 'ter!e 'i 2"lo#uite #u *o$ele $e ->"$ire *ai :u"e. A#e!t tip $e terapie ar fa#ilita tra"!for*area te"$i"elor $i!tru#ti%e ale #ri*i"alilor 'i ale ti"erilor "ea$aptai. 6a-;etele $e tur*ali" $e for* pri!*ati# "atural !u"t foarte #utate1 $ar preul e!te pe *!ura %alorii lor. 6a-;etele !e pot -!i 2" #ulori #o*pa#te !au "ua"ate. U"ele :a-;ete $e tur*ali" au p>" la 3 #* lu"-i*e 'i refle#t u" #ur#u:eu $e #ulori. Cu #>t :a-;etele !u"t *ai pure1 #u at>t pot tra"!*ite o e"er-ie *ai *are. O per!oa" !e"!i:il poate !i*i fora $i"a*i# #a"ali&at pri" a#e!te :a-;ete *a-i#e. Se #o"!i$er # 2" la:oratoarele $i" a$>"#i*ile A"&ilor !e #reea& :a-;ete $e tur*ali" !pe#iale. =ii"ele ilu*i"ate1 #are *a"ife!t a!e*e"ea #aliti *a-i#e1 $e*ateriali&ea& a#e!te :a-;ete preioa!e1 le tra"!port 'i le re*ateriali&ea& 2" *i"ele $i" A*eri#a $e Su$. A#e!te u"elte1 o $at e,tra!e1 atra- per!oa"a potri%it la *o*e"tul potri%it. Puterea a#e!tor :a-;ete "u poate fi i*a-i"at. U"ele *!oar #ir#a 14 #*1 au for* pri!*ati# perfe#t 'i *a"ife!t 2"tre- !pe#trul #olorat1 $e la "e-ru1 la :a&1 p>" la al:1 2" %>rf. A#e!te i"!tru*e"te $e lu*i" !u"t atra!e !pre #ei #are i"tuiti%1 'tiu ! le utili&e&e. Fe tre:uie prote7ate 'i p!trate per*a"e"t 2" !i-ura". A#e!te :a-;ete *a-i#e utili&ate a$e#%at %or e"er-i&a toate #;a<rele !i*ulta"1 ra#or$>"$ #o"'tii"a la fora #o!*i# o*"ipote". #'RM$'*'% .&RD& A#ea!ta e!te o piatr t*$uitoare #e a#io"ea& la toate "i%elele1 e"er-ia !a e,ti"&>"$uG!e $e la e!e"a !piritual !u:til #ea

Tu*ali"ul %er$e P Tur*ali"ul ro&

141

*ai fi" p>" la for*a *aterial #ea *ai -ro!ier.Tur*ali"ul %er$e poate purifi#a 'i 2"tri !i!te*ul "er%o!1 f#>"$uG1 apt ! %e;i#ule&e e"er-ii *ai *ari. Deoare#e #orpul fi&i# 2'i *o$ifi# fre#%e"a pe"tru a !e a$apta tur*ali"ului %er$e1 !e *o$ifi# 'i e#;ili:rul ;or*o"al pe"tru a fa#e fa u"ui #ure"t ele#tri# *ai i"te"!. O $at #e ai tra"!portat e"er-ii *ai *ari 2" !i!te*ul fi&i#1 putei ati"-e 'i ! % *e"i"ei la "i%ele *ai 2"alte $e #o"'tii". 6a-;etele $e tur*ali" %er$e pot fi utili&ate pe"tru a ur*ri tra!eele *eri$ia"elor 'i ale "er%ilor. Tur*ali"ul %er$e e!te o piatr e,#ele"t pe"tru 2"lturarea o:o!elii #ro"i#e 'i a epui&rii. Calitile !ale per*a"e"t re-e"eratoare o fa# u"a $i"tre #ele *ai fa%ora:il pietre $e #uloare %er$e1 $ttoare $e %ia. Tur*ali"ul %er$e %a atra-e pri" re&o"a" a:u"$e" 'i pro!peritate. Ma"ife!t>"$ "ua"e $e la %er$e pal $e!#;i! p>" la #ele *ai 2"#;i!e to"uri $e !*aral$1 tur*ali"ul %er$e poate utili&at 2" $iferite !#opuri. U"ii arti'ti poart tur*ali"ul %er$e pe"tru a *ri #reati%itatea. Su"t per!oa"e #are utili&ea& a#ea!t piatr pe"tru a #o*pleta fi!urile auri#e #e 2i fa# %ul"era:ili la i"flue"ele "e-ati%e. Muli utili&ea& tur*ali"ul %er$e pe"tru aG'i 2"tri #apa#itatea $e a proie#ta1 #rea 'i *a"ife!ta !#opurile per!o"ale. Ori#u* ar fi utili&at1 tur*ali"ul %er$e !e %a a$apta pe"tru a !ati!fa#e "e#e!itile !pe#ifi#e ale ori#rui i"$i%i$.

#'RM$%"*'% R+1263 Tur*ali"ul ro& e!te u"a $i" #ele trei pietre a!o#iate #;a<rei i"i*ii. Poate fi utili&at 2" #o*:i"aie #u #uarul ro& 'i <u"&itul 2" !#opul u"ei a#ti%ri #o*plete a #;a<rei i"i*ii. =o#ali&ai *ai 2"t>i e"er-ia #uarului ro& 2" %e$erea a*plifi#rii iu:irii $e !i"e pe #are <u"&itul o a#ti%ea& 'i o pre-te'te pe"tru a fi e,pri*at. O $at #u pre-tirea a#e!tui fu"$al1 tur*ali"ul ro& 2'i %a putea e,er#ita i"flue"a1 $rui"$ pri" $u*"ea%oa!tr iu:ire 2"tre-ii lu*i. Tur*ali"ul ro& e!te #el #e ofer iu:ire 2" pla"ul *aterial. 2"!'i pre&e"a !a #reea& :u#urie 'i e"tu&ia!*. Tur*ali"ul ro& a"u" #u
/

0ubelit".

144

Pietrele Noii Ere

:u#urie # e!te -ata ! iu:ea!#1 fii"$ #el *ai 2" *!ur ! prote7e&e 'i ! e,pri*e !e"ti*e"te. Tur*ali"ul ro& e!te ra#or$at la !ur!a i"fi"it $e #o*pa!iu"e #are "u #u"oa'te tea*a !au a:a"$o"ulK el tra"!for* toate :arierele #e 2"l"uie i"i*a #u re-rete 'i tea*. Utili&>"$1 purt>"$1 p!tr>"$ !au *e$it>"$ #u tur*ali"ul ro& i"i*a %a fi $eter*i"at ! eli*i"e re-retele tre#ute 'i ! ai: 2"#re$ere $epli" 2" fora iu:irii. Multe afe#iu"i 2'i au r$#i"ile 2" tul:urrile e*oio"ale. Ro&ul %i:ra"t al tur*ali"ului a#or$ea& #;a<ra i"i*ii la o fre#%e" #are %a $i&ol%a 'i %a $i!ipa %e#;ile !e"ti*e"te $i!tru#ti%e3. Purifi#>"$uG% i"i*a $e a#e!te %e#;i !e"&aii1 2i putei #u"oa'te a$e%rata *e"ireGe,pri*area e,u:era"ei 'i :u#uriei iu:irii. Culoarea tur*ali"ului ro& %aria& $e la ro'u 2"#;i! la ro& $e!#;i! pur. =ie#are "ua" pre!upu"e u" !#op u'or $iferit1 $ar toate !u"t $e%otate !er%irii #elor *ai 2"alte a!pe#te ale !i"elui. #'RM$%"*'% *&)R'273 Tur*ali"ul "e-ru $e%ia& e"er-iile "e-ati%e fr a le a:!or:i. E!te o piatr pe #are o putei utili&a1 purta !au p!tra 2" *e$ii "e-ati%e !au atu"#i #>"$ 'tii # %ei i"tra 2" #o"ta#t #u e"er-ii 7oa!e. Tur*ali"ul "e-ru a7ut la for*area u"ui !#ut #e i*u"i&ea& per!oa"a 2*potri%a efe#telor i"flue"elor fi&i#e !au p!i;i#e terifia"te. Poate fi utili&at1 $e a!e*e"ea1 pe"tru "eutrali&area e"er-iilor "e-ati%e ale u"ei per!oa"e ?furia1 re!e"ti*e"tul1 -elo&ia1 i"!e#uritatea1 et#.@. Di">"$ !au purt>"$ o pie! $e tur*ali" "e-ru1 !e re$u# e,tre* $e *ult te"$i"ele "e%roti#e. Ne-rul %i:ra"t pe #are tur*ali"ul 2l refle#t !trlu#e'te 2" lu*i". E!te u"a $i"tre #ele *ai :u"e pietre pe"tru a#u*ularea e"er-iilor !pirituale. E!te o piatr i$eal #e !e poate pla!a 2" &o"ele #;a<relor i"ferioare 2" pro#e!ul terapeuti#1 pe"tru a #a"ali&a 'i utili&a e"er-iile $e la "i%elul #;a<relor !uperioare 2" #orpul fi&i#.
3 &e"i <pirala de turmalin ro"" %capitolul 2,. 9 Cunoscut i ca Schorl"

Tur*ali"ul "e-ru P Tur*ali"ul *ulti#olor

14

6a-;etele $e tur*ali" "e-ru !e pot pla!a la -e"u"#;i !au tlpi1 a%>"$ feele orie"tate !pre $e-etele $e la pi#ior1 pe"tru a $ire#io"a e"er-iile "e-ati%e 2" afara #orpului. 6a-;etele "e-re pot fi utili&ate1 $e a!e*e"ea1 pe"tru a $ire#io"a e"er-iile $e la #oroa" !pre #;a<rele $e la :a&. Da# e,i!t u" :lo#a7 2" #orpul fi&i# !au aurie1 :a-;etele %or fi i"ute $ea!upra &o"ei :lo#ate 'i route 2" $ire#ie i"%er! a#elor $e #ea!or"i# pe"tru a purifi#a 'i eli*i"a :lo#a7ele e"r-eti#e. Pra#ti#>"$ a#ea!t te;"i#1 e!te i"$i#at ! !e $ire#io"e&e #el pui" trei #ri!tale $e #uar #lar !pre &o"a afe#tat pe"tru a a7uta la $i&ol%area :lo#a7ului. Tur*ali"ul "e-ru !e poate -!i 2" #uarul #lar ?"u*it #uar tur*ali"i&at@. Co*:i"aia $e al: pur 'i "e-ru !trlu#itor #reea& o perfe#t polaritate a e"er-iilor. Cuarul tur*ali"i&at poate fi utili&at pe"tru eli*i"area ori#rei e"er-ii !u:tile !au fi&i#e "e-ati%e. E!te o *a"ife!tare a forelor lu*i"ii 'i 2"tu"eri#ului $e $ata a#ea!ta u"ite pe"tru a !er%i u"ui el #o*u". Tur*ali"ul "e-ru e!te u" !er%itor $e%otat al lu*i"ii1 lu#r>"$ !>r-ui"#io! pe"tru a e,pri*a $epli" lu*i"a 2" lu*e 'i 2" %ieile #elor atra'i !pre aGi utili&a fora. Tur*ali"ul "e-ru 2'i %a 2"%a $i!#ipolii #u* ! r*>" !trlu#itori 2" #ele *ai $ifi#ile #ir#u*!ta"e 'i #u* ! *e"i" o #o"'tii" !piritual trea& tri"$ !i*ulta" 2" *i7lo#ul *arilor ora'e poluate 'i 2"#o"7urai $e fii"e #u u" "i%el !#&ut al #o"'tii"ei. El % %a arta #u* ! pla"tai !e*i"ele 2"ele-erii !uperioare 2" *i"ile oa*e"ilor1 !e*i"e #are1 la *o*e"tul potri%it1 %or -er*i"a 'i %or $a "a'tere lu*i"ii !pirituale. #'RM$%"*'% B"!+%+R4 #R"!+%+R 8l M'%#"!+%+R Pie!ele :i#olore1 tri#olore 'i *ulti#olore #reea& o a$e%rat pl#ere #>"$ !u"t pri%ite 'i o $eo!e:it :u#urie #>"$ lu#rai #u ele. Tur*ali"ul ofer o refle,ie #lar a tuturor #ulorilor !pe#trului1 #o*:i">"$uGle 2" *o$ #reator. U"ele pie!e $e tur*ali" au patru !au #i"#i #ulori $iferite1 $ar pot a%ea 'i "ua"e -ra$ate ale a#eleia'i #ulori ?#u* e!te #a&ul :a-;etelor $e tur*ali"@. A#ea!t #apa#itate

14)

Pietrele Noii Ere

$e a u"i #>te%a #ulori 2" a#eea'i piatr !i*:oli&ea& po!i:ilitatea *ai *ultor popoare $e a tri 2*preu" 2" ar*o"ie. =ie#are #uloare e!te o e,pre!ie perfe#t a ei 2"!'i1 a$apt>"$uG!e 'i re!pe#t>"$ $repturile #elorlaltor #ulori $e a apari"e a#eleia'i pietre. Se poate -!i 2" "ua"e 2"#;i!e $e *aro #oe,i!t>"$ ar*o"io! #u "ua"ele $e %er$e1 "ua"ele $e ro& 'i al:a!tru 2*pri"$ a#ela'i !paiu. U"a $i" #ele *ai :u"e *eto$e $e luau 2" trata*e"te o #o"!tituie #o*:i"aia $e ro&P%er$e. A#ea!t #o*:i"aie e!te #el *ai :u" re-e"erator al #;a<rei i"i*ii. Ra&ele %er&i %i"$e# r"ile e*oio"ale a#u*ulate la a#e!t "i%el1 iar ro&ul i"!pir re%r!area iu:irii 2" i"terior 'i e,terior. Metafori# %or:i"$1 tur*ali"ul ro&P%er$e !er%e'te la 2"$eprtarea :uruie"ilor 2" ti*p #e !u"t !$ite "oile pla"te. A#e!t tip $e tur*ali" poate fi pla!at 2" pro#e!ul terapeuti# pe #;a<ra i"i*ii !au 2" 7urul eiK la fel 'i 2" &o"a ple,ului !olar. Ea re-e"era 'i re2*pro!pta i"i*a 2"tu"e#at $e !uferi". A#ea!t i*porta"t piatr :i#olor a7ut la a*plifi#area !i*ului u*orului pe"tru #ei #e iau %iaa prea 2" !erio!. U'urea& po%ara1 a!tfel # fru*u!eea i"terioar a$e%rat poate fi per#eput1 !i*it 'i e,pri*at.

Capitolul &

(%$RTE %"N(I#ERA II A($PRA ALT"R PIETRE %$ PR"PRIET! I %$RATI:E


A#e!t #apitol #o"i"e o pre&e"tare re&u*ati% a!upra efe#telor 'i e"er-iilor altor pietre t*$uitoare i*porta"te. Multe $i"tre a#e!te pietre !u"t Npietre #u puteri *ira#uloa!e #u"o!#ute $eGa lu"-ul %ea#urilorO1 #are au fo!t utili&ate $e *ii $e a"i $atorit proprietilor #urati%e. Altele 2"! !u"t *ai pui" #u"o!#ute1 $ar toate pot fi utili&ate 2" !#opuri $e %i"$e#are1 ele !er%i"$ a"u*itor "e#e!iti i"$i%i$uale #;iar *ai :i"e $e#>t pietrele folo!ite 2" Noua Er. Ca 2"tot$eau"a1 #>"$ lu#rai #u e"er-iile t*$uitoare ale pietrelor1 !ele#taiGle pe #ele *ai a$e#%ate 2" raport #u "e#e!itile pa#ie"tului. A#ea!ta $eoare#e, u"ele per!oa"e pot ! a!i*ile&e *ai u'or e"er-iile a#e!tor pietre $e#>t pe #ele ale pietrelor folo!ite 2" Noua Er. Toate pietrele pre&e"tate 2" #o"ti"uare !e -!e!# pe P*>"t 'i pot fi utili&ate 2" !#opul tra"!for*rii fii"ei u*a"e1 f#>"$ po!i:il a##e!ul la e"er-iile rafi"ate ale !i"elui.

14.

S#urte #o"!i$eraii a!upra altor pietre #u proprieti #urati%e

A#e!te pietre1 a!e*e"ea #elor e,pu!e 2" ta:elul $e la !f>r'itul #rii repre&i"t fa#tori *a7ori #e #o"tri:uie la pro#e!ul $e tra!for*are a fii"ei1 put>"$ fi utili&ate 2" %i"$e#are1 2" *e$itaie1 #a re*e$ii !au #a :i7uterii. !-"-%"MB$R'% C;i;li*:arul "u are o !tru#tur #ri!tali" propriuG&i! 'i "i#i "u poate fi #o"!i$erat #u a$e%rat o piatrK #;i;li*:arul e!te !e% $e pi" pietrifi#at1 a%>"$ o %e#;i*e $e *ilioa"e $e a"i. I" i"teriorul a#e!tuia !e -!e!# fre#%e"t *i#i i"!e#te1 flori1 !e*i"e 'i alte re*i"i!#e"e ale "aturii prei!tori#e. A#e!te for*e $e %ia #o"!er%ate fa# $i" #;i;li*:ar u" *aterial ar;eolo-i# #e *erit !tu$iat. C;i;li*:arul "u e*ite o e"er-ie t*$uitoare puter"i#1 $ar are puterea $e a eli*i"a :oala $i" #orp. Pla!ai pie!e $e #;i;li*:ar la "i%elul ori#rei pri $e&e#;ili:rate !au $ureroa!e a #orpului. El poate a:!or:i e"er-ia "e-ati% 'i a7ut #orpul ! !e %i"$e#e pri" *o:ili&area propriilor !ale re!ur!e. A$e!ea1 $up utili&are1 #;i;li*:arul poate !G'i *o$ifi#e #uloarea ?%a $e%e"i 2"tu"e#at1 e!to*pat@0 Ca ur*are1 purifi#ai 2"tot$eau"a #;i;li*:arul $up utili&are pe"tru aGi prote7a e"er-iile :e"efi#e. " %i"$e#are1 #;i;li*:arul e!te utili&at 2" !pe#ial pe"tru refle,ia !a aurie !trlu#itoare. Pla!>"$ #;i;li*:aru la "i%elul &o"ei #orporale #ore!pu"&toare or-a"elor i"ter"e1 !e o:i"e u" efe#t $e re%itali&are a e!uturilor. Culoarea auriuGporto#alie e!te a!o#iat #u #;a<ra o*:ili#ului 'i per*ite a#u*ularea e"er-iilor la "i%elul #orpului fi&i#. C;i;li*:arul poate fi purtat !au utili&at $e #ei #e au te"$i"e !i"u#i-a'e !au #are a7u"- u'or 2" !tare $epre!i%. C;i;li*:arul per*ite a#u*ularea e"er-iilor *ai 2"alte 2" pla"ul %ital pe"tru a fi utili&ate 2" #orp 2" !#opul %i"$e#rii 'i al e#;ili:rrii. C;i;li*:arul poate fi prelu#rat pe"tru a reali&a !ple"$i$e :i7uterii 'i purtat pe"tru a 2"fru*u!ea trupul !au pe"tru a !ta:ili&a efe#tele -e"erate 2" ur*a trata*e"tului.

C;i;li*:arul P A&uritul 14/

$1'R"#'% " e%oluia fie#rui !uflet %i"e u" *o*e"t #>"$ e!te "e#e!ar !#;i*:area "aturii profu"$e a propriei realiti. L!>"$ la o parte %e#;ile #o"%i"-eri1 fii"a !e 2"$reapt !pre o realitate *ai profu"$K !tarea $e e,pa"!iu"e a #o"'tii"ei apare atu"#i #>"$ #o"#eptele $ep'ite !u"t 2"lo#uite pri"trGo 2"ele-ere *ai a$>"# a %ieii. A&uritul repre&i"t lu*i"a #are $i&ol% 2"tu"eri#ul te*erilor1 tra"!for*>"$uGle 2" 2"ele-ere #lar. Culoarea !a ra$ia"t $e u" i"$i-oGal:a!tru 2"#;i! are #apa#itatea $e a a$u#e ->"$urile !u:#o"'tie"te la "i%elul *e"talului #o"'tie"t. Apoi1 a#e!te *o$ele *e"tale pot fi %erifi#ate 'i a"ali&ate o:ie#ti% 2" %e$erea #rerii u"ui #riteriu *ai pur 2" %e$erea #u"oa'terii a$e%rului. A&uritul per*ite $e&%oltarea u"ei ->"$iri *ai 2"alte1 a$u#>"$ $i" profu"&i*ea !u:#o"'tie"tului *o$elele *e"tale #are %or fi e,a*i"ate $e #o"'tii". Pri" a#e!t pro#e!1 ->"$irea !e re2""oie'te1 !e 2*pro!ptea& 'i !e tra"!for*. " %re*urile !tr%e#;iului E-ipt1 a#ea!t piatr preioa! era utili&at $e preoii 'i preote!ele $e ra"- pe"tru a a7u"-e la o !tare $e #o"'tii" $i%i". A!t&i1 a&uritul poate !er%i u"ui !#op !i*ilarK e"er-iile !ale :e"efi#e "e a7ut ! "e tra"!for** i"terior1 re2""oi"$ #re$i"a 2" !ur!a "oa!tr i"terioar $e lu*i". 2" pro#e!ul e%oluti%1 a&uritul a $e%e"it *ai $e"!1 2"! "u *ai pui" !trlu#itor !au puter"i#. Puritatea #ri!talelor $e a&urit i"flue"ea& :e"efi# *i"tea 'i !ufletul 'i a$u#e lu*i"a 'i a$e%rul #are per*it 2"lo#uirea !i!te*elor $e #o"%i"-eri $ep'ite. A#e!t al:a!tru profu"$ are #apa#itatea $e a tra"!*ite e"er-ia $e %i"$e#are la toate "i%elele fii"eiH$e la #el fi&i# p>" la #el *ai !u:til. A&uritul a#io"ea& #a u" #atali&ator 2" tra"!for*area #are i"te-rea& p*>"tul #u #erul1 fi&i#ul #u !piritualul. A#ea!t pu"te apare atu"#i #>"$ *e"talul !u:#o"'tie"t e!te purifi#at1 per*i>"$ i"fu&ia lu*i"ii i"terioare 2" ->"$uri1 !e"ti*e"te1 2" #u%i"te 'i a#iu"i. 6a-;etele $e a&urit pot fi 2"t>l"ite $oar 2" o#a&ii !pe#iale1 2" *"u"#;iurile $e pietre preioa!e 'i *i"erale1 fii"$ #ele *ai

143

S#urte #o"!i$eraii a!upra altor pietre #u proprieti #urati%e

preioa!e 'i puter"i#e u"elte. E,tre*itile lor pot fi orie"tate !pre t>*ple !au !pre #e"trul fru"ii1 !ti*ul>"$ #el $eGal treilea o#;i. 2"tot$eau"a1 atu"#i #>"$ utili&ai o:ie#te #e au o a!tfel $e putere1 #erei ! fii -;i$ai $e o e"titate !uperioar1 2"#o"7ur>"$uG% %i&ual pe $u*"ea%oa!tr 'i pa#ie"t #u lu*i". No$ulii $e a&urit !au pietrele %i"$e#toare pot fi pla!ate pe ori#e parte a #orpului1 a#olo u"$e e,i!t u" :lo#a7 fi&i# !au o #o"-e!tie. Deoare#e ra&ele $e a&urit pu" e"er-ia 2" *i'#are1 e!te po!i:il #a *oti%e p!i;oGe*oio"ale $atorate :lo#a7ului fi&i# ! apar la !uprafa *e"talului. Pe"tru a pre2"t>*pi"a ori#e "ea7u"!1 $i!#uiile 'i *e$itaile !u"t :i"e%e"ite. -&M$#"#'% I" ;e*atit1 %er$ele 2"#;i! al p*>"tului 'i ro'ul 2"#;i! al !>"-elui !e #o*:i" 2" proporii e-ale pe"tru a #rea u" purifi#ator foarte puter"i# pe"tru #orpul fi&i#. A#ea!t piatr e!te u" a-e"t #urati% foarte i*porta"t1 $eoare#e purifi# !>"-ele 'i fortifi# ri"i#;ii1 fi#atul 'i !pli"a. Co*:i"aia $e ro'u 'i %er$e generea" o for #are $ire#io"ea& #uloarea %er$e t*$uitoare !pre flu,ul !a"-%i"1 a$e!ea a%>"$ #a efe#t o !tare $e $eto,ifi#are. Piatra poate fi pla!at pe #orp la "i%elul &o"elor #o"-e!tio"ate. I" #a&ul per!oa"elor #are !Gau purifi#at fi&i# 'i e*oio"al1 ;e*atitul poate #o"tri:ui la pro#e!ul $e tra"!for*are a %e;i#ulului fi&i#1 !pori"$ lu*i"a 'i e"er-ia. !$R*&+%'% Car"eolul e!te u"a $i"tre pietrele #ele *ai populare $i" fa*ilia #al#e$o"iei. A#e!t a-at ro'uGporto#aliu e!te #o*pu! $i" $io,i$ $e !ili#iu1 #u"o!#ut $e o:i#ei !u: "u*ele $e #uar1 u"ul $i" #o*pu'ii #;i*i#i #ei *ai #u"o!#ui. Car"eolul "u !e pre&i"t !u: for* $e #ri!tale #u 'a!e fee #a 'i #uarul pur 'i a*eti!tul 'i are o fre#%e" $e %i:raie *ai 7oa!. Totu'i1 e!te o !pe#ie i*porta"t $i" fa*ilia #uarurilor.

Fe*atitul P Car"eolul P La&uritul

149

Car"eolul1 #a toate a-atele1 !Ga tra"!for*at o $at #u #i#lurile tere!tre1 $e%e"i"$ $eGa lu"-ul ti*pului u"a $i" #ele *ai puter"i#e pietre. Car"eolul e!te :i7uteria P*>"tului1 u" !i*:ol al forei 'i fru*u!eii1 repre&e"t>"$ &orii auriiGporto#alii1 r!ritul ro'u al !oarelui1 fru"&ele toa*"ei 'i :o-ia p*>"tului fertil. A e%oluat o $at #u !pe#ia u*a" ti*p $e *ii $e a"i. A#ea!t piatr poate a7uta 'i 2"%a fii"a ! 2'i $e!#opere *e"irea 'i ! 2'i utili&e&e propriile re!ur!e 2" !fera pla"ului fi&i#. Car"eolul "u e!te o !ur! $e e"er-ie1 #i %e;i#ulea& for'a lu*i"ii 2" %e$erea e,er#itrii efe#telor !aleK 2" lo# ! proie#te&e 'i ! e*a"e a#ea lu*i"1 #a 'i pietrele tra"!pare"te $e %i:raie *ai 2"alt1 #ar"eolul refle#t #ulori $i" lu*ea "oa!tr fi&i#. =ii"$ i"$i-e" 'i apr>"$ 2" po%e'tile 'i !e*"ele l!ate $eGa lu"-ul i!toriei pe pla"eta "oa!tr1 poate fi utili&at ?#u o pre-tire a$e#%at@ pe"tru a #iti tre#utul. Car"eolul !er%e'te $rept !uport pe"tru e"er-ii1 per*i>"$ *a"ife!tarea a#e!tora 2" pla"ul fi&i#. E!te i"$i#at pe"tru per!oa"ele %i!toare1 #o"fu&e 'i "efo#ali&ate1 $atorit efe#tului $e a !ta:ili&a ate"ia a!upra *o*e"tului pre&e"t1 per*i>"$ #o"#e"trarea a!upra e%e"i*e"telor #ure"te. Utili&at 2" *e$itaie1 fo#ali&ea& *e"talul a!upra i"te"iilor 'i !#opurilor *ai 2"alte. " #a& $e !terilitate 'i i*pote"1 e!te i"$i#at ! !e pla!e&e 2" 7urul o*:ili#ului 'i a &o"ei pel%ie"e. Culoarea !a ?ro'uGporto#aliu@ !ti*ulea& #;a<ra !e,ual 'i i"ter%i"e 2" purifi#area !>"-elui1 #uri"$ or-a"ele $e repro$u#ere $e ori#e :lo#a7 e"er-eti# fi&iolo-i# #e ar putea 2*pie$i#a pro#rearea. Car"eolul e!te prelu#rat 2" *i"u"ate :i7uterii 'i *e$alioa"e reli-ioa!e 'i a$e!ea e!te purtat 2" a*ulete 'i !#ulei 2" !#op terapeuti#1 $e #tre #ei #e $ore!# !Gi utili&e&e e"er-ia pe"tru prote#ie. Car"eolul !ti*ulea& 'i -e"erea& iu:irea profu"$ fa $e fru*u!eea 'i $arurile P*>"tului. %$1'R"#'% La&uritul e!te u"a $i"tre pietrele #u o putere re#u"o!#ut. Al:a!trul re-al 2"tu"e#at #u pu"#te aurii !trlu#itoare a fo!t

1 8

S#urte #o"!i$eraii a!upra altor pietre #u proprieti #urati%e

2"toto$eau"a u" !i*:ol al puterii 'i al re-alitii. 2" E-iptul a"ti# era #o"!i$erat #uloarea &eilor 'i u" *e!a-er al a#e!tora. Pe %a!tul p*>"t u!#at1 !terp1 u"$e triau e-ipte"ii1 #uloarea al:a!truG#o:alt 2"tu"e#at #o"tra!ta i"te"! #u to"urile 'i "ua"ele 2"t>l"ite 2" $e'ertul ari$. Pu"#tele aurii erau a!e*e"ea !telellor pe #erul "opii1 fii"$ pri%ite #a a$u#toare $e a$e%r 'i lu*i". E-ipte"ii #re$eau # pri" *e$itaie a!upra a#e!tor #ulori %or putea ati"-e "e!te*atele ro:ei i"fi"ite a lui Du*"e&eu. Piatra era a$e!ea *#i"at 'i prelu#rat !u: for* $e %op!ele pe"tru a #olora ro:ele1 2*:r#*i"tea 2"alilor preoi 'i a #elor $e !>"-e re-e!#. Purt>"$ a#ea!t #uloare1 e-ipte"ii !i*eau # $e%i" repre&e"ta"i ai &eilor 'i # forele !upra"aturale 2i %or fa#e $e "e2"%i"!. La&uritul era1 $e a!e*e"ea1 pul%eri&at 'i utili&at #a re*e$iu 2" a"u*ite *ala$ii 'i #a a"ti$ot 2" #a&ul otr%irilor1 #o"!i$er>"$uG!e # puterea al:a!tr 2"tu"e#at %a #ura or-a"i!*ul1 eli:er>"$uG1 $e i*puriti 'i to,i"e. E-ipte"ii #re$eau # !ufletul e,i!t 2" *i"te 'i e!te a$po!tit 2" #reierK ei#o"!i$erau al:a!trul $e la&urit u" t*$uitor *e"tal 'i u" purifi#ator al !ufletului. La&uritul era utili&at 2" e,or#i&riK praful $e la&urit era a*e!te#at #u aur fi"1 re&ulta o #atapla!* #are1 2" fi"al1 !e apli#a pe #re'tetul #apului1 #re&>"$uG!e # a!tfel %a !#oate $e*o"ii 'i %a purifi#a !ufletul. 2" #a&uri e,tre*e !e $e!#;i$ea u" *i# orifi#iu 2" #ra"iu1 pri" #are a*e!te#ul $e la&urit era i"tro$u! 2" #ra"iul #elui po!e$at. A&i1 la&uritul !er%e'te #a purifi#ator *e"tal. 2" a"u*ite #ir#u*!ta"e1 poate fi utili&at #o"'tie"t $e a"u*ite fii"e foarte e%oluate pe"tru a purifi#a 'i #ura aura $e o parte $i" tre#ut #are "u *ai pre&i"t "i#i o %aloare. La&uritul poate fi pla!at 2" &o"a #elui $eGal treilea o#;i pe"tru a pe"etra :lo#a7ele !u:#o"'tie"te1 2" !#opul o:i"erii i"tuiiei pure. La&uritul %a a7uta per!oa"a ! $e&%olte !ta:ilitate 'i putere *e"tal1 oferi"$ !ufletului $epli"a li:ertate. La&uritul orie"tea& *i"tea !pre i"terior1 pe"tru #a a#ea!ta ! 2'i -!ea!# propria !ur! $e for. A#e!t pro#e! $e purifi#are e!te a$e!ea pertur:at $e a"u*ite *o$ele *e"tale %e#;i #are a$po!te!# r"ile e*oio"ale #e ur*ea& a fi %i"$e#ate. La&uritul

La&uritul P Mala;itul

1 1

*ai $e-ra: pe"etre& $e#>t %i"$e#1 a!tfel # e!te i"$i#at ! !e utili&e&e o piatr t*$uitoare !pe#ifi# 2" #o*:i"aie #u la&uritul atu"#i #>"$ !e ur*re'te a#e!t efe#t ?a%e"turi" %er$e1 #uar ro&1 a*eti!t@. La&uritul e!te #el #e ptru"$e pri" 2"tu"eri# 'i ilu&ie1 pri" !u:#o"'tie"tul tu1 pe"tru #a 2" fi"al ! te i$e"tifi#i #u Si"ele tu $i%i". Pi#turile $e aur !i*:oli&ea& 2"elep#iu"ea #e !e ati"-e pri" $e!%>r'irea a#e!tui pro#e!. M$%$-"#'%
>u sunt -ala#itul, focul verde, septorul ra"ei a patra. >u sunt dragonul, teama satanic, oprla, arpele, broasca, eu sunt de neptruns; m tii din visele tale cele mai cumini. >u sunt roata, centrulHuniversul de"vluit. >u sunt negrul vid, neptrunsul n manifestare. >u sunt matricea creaiei. >u sunt ceea ce este nc necunoscut, necreat, nemanifestat n tine. >u sunt btrn, m cunoti de la nceputul vremurilor. >u sunt gndul originar, scopul originar. +u trebuie s lucre"i cu mine i prin mine. <e spuneD E>u sunt de neptrunsF i de aceea neatrgtor, prin urmare tu trebuie s depeti aceasta att timp ct nc e$iti pe aceast planet. Cci cum altfel vei nelege natura spiritului i legile lui dac nu cree"i pornind de la lumea materialG =u e$ist parte a corpului tu pe care eu s n-o ating, pentru c eu sunt creativitate, esena sc#imbrii n tine. -asca mea este ntunericul, scopul meu este creaia, eu sunt matricea originar, polul mistic. =u cuta s m nelegi, esena mea este de necuprins. >u sunt cea mai profund dorin a inimii tale, cea mai adnc team a minii tale; procesul ultim al e$perienei H C0>(8:(. 7tili"ea" cu nelepciune puterea lui E>u suntF. >u sunt -ala#itul." de ?arA 0ec5

1 8

S#urte #o"!i$eraii a!upra altor pietre #u proprieti #urati%e

2"toto$eau"a u" !i*:ol al puterii 'i al re-alitii. " E-iptul a"ti# era #o"!i$erat #uloarea &eilor 'i u" *e!a-er al a#e!tora. Pe %a!tul p*>"t u!#at1 !terp1 u"$e triau e-ipte"ii1 #uloarea al:a!truG#o:alt 2"tu"e#at #o"tra!ta i"te"! #u to"urile 'i "ua"ele 2"t>l"ite 2" $e'ertul ari$. Pu"#tele aurii erau a!e*e"ea !telellor pe #erul "opii1 fii"$ pri%ite #a a$u#toare $e a$e%r 'i lu*i". E-ipte"ii #re$eau # pri" *e$itaie a!upra a#e!tor #ulori %or putea ati"-e "e!te*atele ro:ei i"fi"ite a lui Du*"e&eu. Piatra era a$e!ea *#i"at 'i prelu#rat !u: for* $e %op!ele pe"tru a #olora ro:ele1 2*:r#*i"tea 2"alilor preoi 'i a #elor $e !>"-e re-e!#. Purt>"$ a#ea!t #uloare1 e-ipte"ii !i*eau # $e%i" repre&e"ta"i ai &eilor 'i # forele !upra"aturale 2i %or fa#e $e "e2"%i"!. La&uritul era1 $e a!e*e"ea1 pul%eri&at 'i utili&at #a re*e$iu 2" a"u*ite *ala$ii 'i #a a"ti$ot 2" #a&ul otr%irilor1 #o"!i$er>"$uG!e # puterea al:a!tr 2"tu"e#at %a #ura or-a"i!*ul1 eli:er>"$uGl $e i*puriti 'i to,i"e. E-ipte"ii #re$eau # !ufletul e,i!t 2" *i"te 'i e!te a$po!tit 2" #reierK ei#o"!i$erau al:a!trul $e la&urit u" t*$uitor *e"tal 'i u" purifi#ator al !ufletului. La&uritul era utili&at 2" e,or#i&riK praful $e la&urit era a*e!te#at #u aur fi"1 re&ulta o #atapla!* #are1 2" fi"al1 !e apli#a pe #re'tetul #apului1 #re&>"$uG!e # a!tfel %a !#oate $e*o"ii 'i %a purifi#a !ufletul. " #a&uri e,tre*e !e $e!#;i$ea u" *i# orifi#iu 2" #ra"iu1 pri" #are a*e!te#ul $e la&urit era i"tro$u! 2" #ra"iul #elui po!e$at. A&i1 la&uritul !er%e'te #a purifi#ator *e"tal. " a"u*ite #ir#u*!ta"e1 poate fi utili&at #o"'tie"t $e a"u*ite fii"e foarte e%oluate pe"tru a purifi#a 'i #ura aura $e o parte $i" tre#ut #are "u *ai pre&i"t "i#i o %aloare. La&uritul poate fi pla!at 2" &o"a #elui $eGal treilea o#;i pe"tru a pe"etra :lo#a7ele !u:#o"'tie"te1 2" !#opul o:i"erii i"tuiiei pure. La&uritul %a a7uta per!oa"a ! $e&%olte !ta:ilitate 'i putere *e"tal1 oferi"$ !ufletului $epli"a li:ertate. La&uritul orie"tea& *i"tea !pre i"terior1 pe"tru #a a#ea!ta ! 2'i -!ea!# propria !ur! $e for. A#e!t pro#e! $e purifi#are e!te a$e!ea pertur:at $e a"u*ite *o$ele *e"tale %e#;i #are a$po!te!# r"ile e*oio"ale #e ur*ea& a fi %i"$e#ate. La&uritul

La&uritul P Mala;itul

1 1

*ai $e-ra: pe"etre& $e#>t %i"$e#1 a!tfel # e!te i"$i#at ! !e utili&e&e o piatr t*$uitoare !pe#ifi# 2" #o*:i"aie #u la&uritul atu"#i #>"$ !e ur*re'te a#e!t efe#t ?a%e"turi" %er$e1 #uar ro&1 a*eti!t@. La&uritul e!te #el #e ptru"$e pri" 2"tu"eri# 'i ilu&ie1 pri" !u:#o"'tie"tul tu1 pe"tru #a 2" fi"al ! te i$e"tifi#i #u Ji"ele tu $i%i". Pi#turile $e aur !i*:oli&ea& 2"elep#iu"ea #e !e ati"-e pri" $e!%>r'irea a#e!tui pro#e!. M$%$-"#'%
>u sunt -ala#itul, focul verde, septorul ra"ei a patra. >u sunt dragonul, teama satanic, oprla, arpele, broasca, eu sunt de neptruns; m tii din visele tale cele mai cumini. >u sunt roata, centrulHuniversul de"vluit. >u sunt negrul vid, neptrunsul n manifestare. >u sunt matricea creaiei. >u sunt ceea ce este nc necunoscut, necreat, nemanifestat n tine. >u sunt btrn, m cunoti de la nceputul vremurilor. >u sunt gndul originar, scopul originar. +u trebuie s lucre"i cu mine i prin mine. <e spuneD E>u sunt de neptrunsF i de aceea neatrgtor, prin urmare tu trebuie s depeti aceasta att timp ct nc e$iti pe aceast planet. Cci cum altfel vei nelege natura spiritului i legile lui dac nu cree"i pornind de la lumea materialG =u e$ist parte a corpului tu pe care eu s n-o ating, pentru c eu sunt creativitate, esena sc#imbrii n tine. -asca mea este ntunericul, scopul meu este creaia, eu sunt matricea originar, polul mistic. =u cuta s m nelegi, esena mea este de necuprins. >u sunt cea mai profund dorin a inimii tale, cea mai adnc team a minii tale; procesul ultim al e$perienei H C0>(8:(. 7tili"ea" cu nelepciune puterea lui E>u suntF. >u sunt -ala#itul." de ?arA !lec5

1 4

S#urte #o"!i$eraii a!upra altor pietre #u proprieti #urati%e

Mala;itul e!te u"a $i"tre #ele *ai %e#;i pietre #u"o!#ute 'i a fo!t utili&at $e *ii $e a"i $atorit proprietilor !ale %i"$e#toare 'i tra"!for*atoare. La e-ipte"i1 *ala;itul era utili&at $e #la!ele 2"alte #a u"a $i"tre pri"#ipalele pietre #u putere1 !er%i"$ #a for $e !u!i"ere pe"tru a #a"ali&a e"er-iile 2"alte pe a#ea!t pla"et. =arao"ii #ptu'eau #oroa"a #u *ala;it1 #re&>"$ # a#ea!ta 2i %a a7uta ! -u%er"e&e #u 2"elep#iu"e. Piatra era1 $e a!e*e"ea1 *#i"at !u: for* $e pu$r 'i utili&at pe"tru o#;i 2" #a&ul %e$erii !la:e1 pe"tru o:i"erea %i&iu"ii i"terioare1 pre#u* 'i 2" !#opuri #o!*eti#e. Mala;itul poate !er%i u"or $i%er!e !#opuri0 pe"tru #el foarte e%oluat 'i $e$i#at !#opurilor u*a"itare1 *ala;itul a7ut la a#u*ularea e"er-iilor 2"alte $e pe pla"et utili&>"$ apoi 2" !#op :e"efi#. Pe"tru #ei #e ur*ea& u" pro#e! $e purifi#are1 *ala;itul a#io"ea& #a u" a-e"t purifi#ator 'i #a o o-li"$ a !u:#o"'tie"tului1 refle#t>"$ la "i%elul *e"talului #o"'tie"t #eea #e tre:uie purifi#at. Mala;itul per!o"ifi# %er$ele 2"#;i! #u proprieti %i"$e#toare ale "aturii 'i repre&i"t fru*u!eea 2""!#ut a pla"telor tere!tre1 a florilor1 #opa#ilor1 r$#i"ilor. Ma"ife!t u" %er$e 2"#;i! &eie!# #are -u%er"ea& pla"ul *aterial. A#ea!t piatr e!te $e"! 'i opa# 'i1 2" lo# ! e*it e"er-ia1 el o a:!oar:eK $e a#eea pietrele $e *ala;it tre:uie ! fie pla!ate pe &o"ele :ol"a%e 'i $ureroa!e pe"tru a a:!or:i e"er-ia "e-ati% 'i a a$u#e la !uprafa *oti%aiile p!i;oGe*oio"ale. Datorit proprietilor ;i-ro!#opi#e1 e!te i*porta"t #a $up utili&are ! purifi#ai piatra1 $eoare#e poate $e%e"i 2"tu"e#at1 fr %ia 'i 2'i poate pier$e 2"trea-a for $a# a#u*ulea& prea *ult e"er-ie "e-ati%. Mo$ul #el *ai efi#ie"t $e purifi#are a *ala;itului #o"!t 2" pla!area pietrei pe u" *"u"#;i *ai *are $e #uar #el pui" trei ore. De a!e*e"ea1 poate fi purifi#at pri" *eto$a apP!are 1. Nu folo!ii !area pe"tru purifi#area *ala;itului pe"tru # a#e!ta e!te u" *aterial foarte *oale 'i !e poate &->ria u'or.
1

&e"i capitolul 6, Cum s lucrm cu cristalele"

Mala;itul

" li"iile1 #er#urile 'i $e!e"ele #e #o*pu" *o$elele i"ere"te *ala;itului1 !u"t #o"i"ute *i'#area a*pl1 flu,ul 'i e"er-ia. Por"i"$ $e la i*a-i"ile -!ite 2" *ala;it !Gau e!ut po%e'ti "e"u*rate $e!pre *e!a7ul 'i !#opul pietrei 2" !i"e. De e,e*plu1 o piatr1 #are are pe o fa $ou #er#uri #e !e i"ter!e#tea& 'i pe #ealalt are u" #er#1 poate fi utili&at pe"tru a ar*o"i&a o fii" !au u" #uplu. Mala;itul poate fi a#or$at pri" pla!area pietrei la "i%elul #elui $eGal treilea o#;i 'i pri" re#eptarea i"tuiti% !au %i&ual a *e!a7ului pe #are piatra 2l tra"!*ite. De!e"ul #are repre&i"t u" o#;i $e :i%ol $e!#operit 2" *ala;it e!te u" puter"i# i"!tru*e"t $e fo#ali&are1 put>"$ fi pla!at la "i%elul #elui $eGal treilea o#;i pe"tru %i&uali&are i"terioar 2" *e$itaie. A!tfel $e pietre pot fi pla!ate1 $e a!e*e"ea1 pe ori#e &o" a #orpului !au #e"tru $e for #are tre:uie $e!#;i! pe"tru a re#ir#ula flu,ul $e e"er-ie. Pietrele $e *ala;it #u li"ii $repte %or orie"ta e"er-ia 2" $ire#ia li"iilor. Mala;itul e!te u" priete" :u" 'i o"e!t #are 2i %a !pu"e 2"tot$eau"a a$e%rul $e!pre ti"e 'i te %a a7uta ! a$u#i la !uprafa #eea #e e!te a!#u"! *i"ii tale. Datorit a#e!tei #apa#iti1 folo!irea *ala;itului #a piatr %i"$e#toare a fo!t a$e!ea i"ter&i!. Da# !e utili&ea&1 !e poart !au !e *e$itea& a!upra lui1 *ala;itul %a a$u#e la !uprafa 'i %a refle#ta e,a#t #eea #e 2*pie$i# #re'terea !piritual1 a!tfel # tre:uie utili&at 2"tot$eau"a #u re!pe#t 'i a%>"$ #o"'tii"a efe#telor !ale purifi#atoare. A#ea!t piatr foarte puter"i# e!te i$eal 2" *e$itaie1 a7ut>"$ la e#;ili:rarea fii"ei 'i eli*i"area N:ala!tuluiO. Mala;itul e!te o piatr %i"$e#toare #e poate fi utili&at 2" ori#e !#op 'i pe"tru ori#e #e"tru $e for !au &o" a #orpului. Totu'i1 a#io"ea& #el *ai :i"e la "i%elul ple,ului !olar1 eli*i">"$ e*oiile repri*ate. Atu"#i #>"$ ple,ul !olar e!te purifi#at 'i $e!#;i!1 e"er-ia poate #ir#ula li:er 2"tre #e"trii !uperiori 'i #ei i"feriori. Pla!>"$ piatra $ire#t pe pu"#tul #ore!pu"&tor ple,ului !olar1 te"!iu"ea $e la "i%elul $iafra-*ei e!te eli*i"at1 i"!tal>"$uG!e o re!piraie profu"$1 #o*plet. A#ea!ta e#;ili:rea& e"er-ia 2"tre #e"trul i"i*ii 'i al o*:ili#ului1 -e"er>"$ o !tare fi&i# 'i e*oio"al re#o"forta"t. Atu"#i #>"$ *ala;itul e!te a*e!te#at #u alte

1 )

S#urte #o"!i$eraii a!upra altor pietre #u proprieti #urati%e

*i"erale1 2'i !#;i*: #ara#teri!ti#a 'i "u *ai are li"iile1 #er#urile 'i tiparele pre&e"te 2" !tarea !a "atural. Ca 2" toate relaiile1 'i 2" a#e!t #a&1 *ala;itul #e$ea& tre:uie #e$at o parte $i" i$e"titatea proprie pe"tru a fu&io"a #u o alt piatr. Deoare#e *ala;itul e!te u" parte"er pl#ut1 el !e %a *ula pe"tru a i"tra 2"trGo #o*:i"aie ar*o"ioa! #u alte $ou pietre i*porta"te0 a&uritul 'i #;rA!o#olla. At>t a&uritul #>t 'i #;rA!o#olla pre&i"t $iferite "ua"e $e al:a!tru1 fie#are a%>"$ #apa#itatea $e a fu&io"a #u puter"i#ul %er$e $e p*>"t al *ala;itului. Pri" a#ea!t u"ire !e creea" "oi e"titi #are *o'te"e!# #ara#teri!ti#ile 'i !#opurile pietrelor i"iiale. M$%$-"#9$1'R"#'% Pri" 2*:i"area *ala;itului #u a&uritul1 al:a!trul 2"#;i! al a&uritului e!te 2*:l>"&it $e "ua"ele %er&i #u proprieti t*$uitoate ale *ala;itului1 re&ult>"$ a!tfel o piatr #u puteri $e %i"$e#are #re!#ute. Mala;itul re"u" la o *i# parte $i" #apa#itile !ale 2" faa al:a!trului 2"#;i! al a&uritului 'i pri*e'te o parte $i" puterea 'i #laritatea 2" e,pri*are a a#e!tuia1 re&ult>"$ a!tfel o ra& *ai lu*i"oa!1 *ai li"i'titoare. A#ea!t #o*:i"aie $e pietre poate fi utili&at 2" toate #a&urile 2" #are ar fi fo!t apli#ate fie *ala;itul1 fie a&uritul1 la "i%elul u"ei &o"e #orporale :lo#ate !au #o"-e!tio"ate. A#iu"ea 2*:i"at a #elor $ou pietre !e e,pri* pri"trGu" efe#t #re!#ut $e %i"$e#are 'i a!i*ilare. A&uritul pe"etrea& 'i *o:ili&ea& e"er-ia. 2*preu" #u *ala;itul1 a#e!t pro#e! $e%i"e *ai i"te"! 'i *ai i"te-rat. Mala;itG a&uritul #al*ea& !tarea $e a",ietate #e a#o*pa"ia& $e o:i#ei :oala fi&i#1 per*i>"$ %i"$e#area1 fa#ilitat 'i $e #o*:i"aia $e al:a!tru 'i %er$e. Al:a!trul #al*ea& !tre!ul1 a!tfel # %er$ele #u proprieti %i"$e#toare poate 2"#epe ! a#io"e&e la "i%elul fi&i#. A#io">"$ u"itar1 al:a!trul pe"etrea&1 iar %er$ele i"iia& fora t*$uitoare. Mala;itGa&uritul a#io"ea& #a u" 2"%eli' !u:til #u #are poate fi a#operit pa#ie"i1 -e"er>"$ #o"fort 'i per*i>"$ %i"$e#area.

Mala;itGa&uritul P Mala;itG#;A!o#olla

1 +

Utili&at la "i%elul #elui $eGal treilea o#;i pe"tru a purifi#a !u:#o"'tie"tul1 e!te po!i:il apariia u"or ->"$uri 'i !e"ti*e"te $i" tre#ut. A#!te ->"$uri #u 2"#r#tur e*oio"al pot fi apoi a"i;ilate 'i eli*i"ate $a# !e #reea& o !tare *e"tal *ai 2"alt1 *ai #urat. A&uritul !i"-ur %a pe"etra !trile *e"tale "e-ati%e ?$epre!ia1 a",ietatea et#.@ pe"tru a i"iia e,perie"a I"tuiti%. Mala;itGa&uritul a7ut la fi,area a#e!tei e,perie"e #a o realitate per!o"al 'i "u #o"fer $oar o !tare tra"&itorie. Utili&>"$ a#ea!t piatr pe"tru $u*"ea%oa!tr !au pe"tru alii1 pot ! apar $e!#r#ri e*oio"ale 'i purfi#ri *a!i%e. =ii -ata ! % ! % -;i$ai pa#ie"tul 2" a#e!t pro#e! $e purifi#are #are poate i*pli#a $i!#uii1 *e$itaie1 e*patie !au 2*:ri'ri. M$%$-"#9!-R:S+!+%%$ Maria7ul 2"tre *ala;it 'i #;rA!o#olla repre&i"t o u"iu"e !pe#ial. Eer$ele 2"#;i! al p*>"tului ?*ala;itul@ 'i al:a!trul !e"i" ?#;rA!o#olla@ !e 2*:i" ar*o"io! pe"tru a #rea u" e#;ili:ru e%i$e"t al !pe#trului #olorat al:a!truG%er$e. 2" pre&e"a e"er-iilor fe*i"i"e ale #;rA!o#ollei1 *ala;itul 2'i 2*:l>"&e'te fora1 a$e!ea p>" la pu"#tul 2" #are $e%i"e tra"!lu#i$ !au fluore!#e"t. C;rA!o#olla1 $e a!e*e"ea1 re"u" la u"ele a!pe#te ale "aturii !ale1 $e%e"i"$ pa!i% 2" raport #u *ala;itul 'i 2'i a*plifi# %i:raiile1 *a"ife!t>"$ o tra"!pare" #ri!tali". I" a!tfel $e #a&uri1 puterea $e %i"$e#are e!te a*plifi#at1 iar lu*i"a i"u"$ piatra. Pri" #o*:i"are1 a*:ele pietre 2'i ri$i# fre#%e"a la u" "i%el #are1 rar e!te reali&at $e %reu"a $i" ele !eparat. Ar*o"i&>"$uG'i tale"tele1 *ala;itG#;rA!o#olla ofer o 'a"! u"i# 2" tra"!for*area i"$i%i$ual. A#e!te pietre !i*:oli&ea& u"itatea 'i a$e!ea par a fi lu*i 2" *i"iatur1 #u i"utul 'i apa repre&e"tat $e %er$e 'i al:a!tru. E!te e,tre* $e :e"efi# ! !e pla!e&e a#ea!t #o*:i"aie pe *"u"#;iuri *ai *ari $e #uar pur1 oferi"$ a!tfel o ru-#iu"e pe"tru pa#ea lu*ii. 2" a#e!t *o$1 e"er-iile -e"erate $e #uar %or #o"ti"ua ! proie#te&e i*a-i"ea *e"tal a p#ii *ult ti*p $up reali&area ru-#iu"ii.

1 .

S#urte #o"!i$eraii a!upra altor pietre #u proprieti #urati%e

Pla!>"$ *ala;itG#;rA!o#olla la "i%elul &o"ei $e&e#;ili:rate1 #orpul %a 2*pru*uta !tarea $e pa#e 'i :u"!tare 'i !e %a i"te-ra 2" ar*o"ia u"i%er!al. Celulele 'i e!uturile i"ter"e %or r!pu"$e !ti*ulilor !u:tili1 !tr$ui"$uG!e ! !e ali"ie&e 'i ele a#e!tei ar*o"ii. Atu"#i #>"$ a#e!te pietre !u"t pla!ate la "i%elul #elui $eGal treilea o#;i1 *i"tea $e%i"e #al*1 iar tiparele "e-ati%e $e ->"$ire !u"t a"i;ilate. Pla!>"$ o piatr la "i%elul #elui $eGal treilea o#;i 'i alta la "i%elul ple,ului !olar1 *i"tea 'i #orpul !e ar*o"i&ea&1 !ta:ili"$uG!e a!tfel u" raport #are %a per*ite per!oa"ei ! #o*u"i#e #u *ai *are #laritate 'i 2"ele-ere. Mala;itul e!te %er$ele t*$uitor al p*>"tului1 iar #;rA!o#olla al:a!trul i"fi"it al #erului $e %ar. Co*:i">"$ e"er-iile p*>"tului 'i ale #erului1 a#ea!t piatr poate !er%i la e#;ili:rarea 'i i"te-rarea fi&i#ului 'i !piritualului 2" $ire#ia :u"!trii 'i u"itii. 0"%"*"#'% =ili"itul a7ut la #al*area 'i e#;ili:rarea e*oiilor. Atu"#i #>"$ fii"a a#io"ea& pri" pri!*a e*oiilor1 e!te $ifi#il raportarea la pla"urile *ai 2"alte ale realitii. A'a #u* *ala;itul a$u#e la !uprafa a!pe#te $i" !fera !u:#o"'tie"tului1 fili"itul e#;ili:rea&1 #al*ea& 'i %i"$e#. =ili"itul a7ut la !tp>"irea e*oiilor1 a$u#>"$uGle !u: #o"trolul %oi"ei $i%i"e1 2" lo# ! le repri*e !au ! le e$teriori"e"e. " !u:#o"'tie"t !u"t 2"*a-a&i"ate *ulte tipare e*oio"ale %e#;i. =ili"itul a#io"ea& #a u" pa&"i# la poarta !u:#o"'tie"tului1 !er%i"$ la prote7area 2*potri%a propriilor "oa!tre e*oii1 fapt #are1 2" !#;i*:1 per*ite e,pa"!iu"ea #o"trolat a #o"'tiiei. Pe"tru a #rea a#e!t e#;ili:ru1 fili"itul poate fi pla!at la #e"trul :r:iei. Pietrele $e fili"it !u"t foarte utile fe*eilor 2" ti*pul #i#lului *e"!trual1 i"ter%e"i"$ 2" e#;ili:rul fi&iolo-i# ;or*o"al 'i e*oio"al. De a!e*e"ea1 a7ut :r:aii ! $e%i" *ai #o"'tie"i $e a!pe#tul fe*i"i" al "aturii lor. =ili"itul #ore!pu"$e !e*"ul a!trolo-i# al 6ala"ei 'i !i*:oli&ea& e#;ili:rul ulti* o:i"ut pri" "eutrali&area e*oiilor "e-ati%e. A#e!te pietre !u"t #a u" $ar #are a$u#e e,perie"a #al*ului 'i a p#ii *e"tale. O $at #e a#ea!t e,perie"

=ili"itul P Peri$otul

1 /

e!te o:i"ut 'i $e%i"e parte a "aturii lu"tri#e1 tea*a $e trire ple"ar e!te a"ulat 'i e#;ili:rul e*oio"al !e rei"!taurea&. P&R"D+#'% Peri$otul *a"ife!t u"a $i"tre "ua"ele %er&i #ele *ai #lare 'i !trlu#itoare ale "aturii. Ei:raia "u e!te la fel $e 2"alt !au i"te"! #a a altor pietre $i" !pe#trul %er$e. Mala;itul 'i !*aral$ul *a"ife!t $e a!e*e"ea1 a#ea!t #uloare1 $ar %er$ele a#e!tor pietre #o"i"e #e%a *ai *ult $i" ra&a #olorat al:a!tr $e#>t peri$otul. Pietrele %er&iGal:a!tre %or $ire#io"a e"er-ia !pre "i%elurile *e"tal1 e*oio"al 'i !piritual1 2" ti*p #e proporii *ai *ari $e -al:e" %or a$u#e %er$ele t*$uitor 2" pla"ul fi&i#. Datorit *arii proporii $e -al:e" i"ere"te peri$otului1 a#ea!t piatr a#io"ea& $ire#t a!upra ple,ului !olar 'i a &o"ei o*:ili#ului1 #are e!te -u%er"at $e e"er-iile -al:e"G%er&i. Peri$otul e!te $e u" %er$e #ara#teri!ti# pla"ului .%italK el %a i"iia %i"$e#area la "i%elul #orpului fi&i#. Pri" pla!area peri$otului la "i%elul ple,ului !olar1 te"!iu"ea "er%oa! e*oio"al1 per#eput !u: for*a u"ei &:ateri i"te"!e1 poate fi #al*at 'i eli*i"at. Peri$otul a7ut1 $e a!e*e"ea1 la e#;ili:rarea !i!te*ului e"$o#ri"1 2" !pe#ial a -la"$elor !uprare"al #are -u%er"ea& !"tatea #orpului fi&i# 'i !u"t $ire#t #orelate 'i #u alte #;a<re 2" afara #elei o*:ili#ale. Peri$otul a#io"ea& #a u" to"i# pe"tru fi#at1 ar*o"i&>"$ 2"tre-ul !i!te* lo#al1 fortifi#>"$uGl. Bal:e"ul e!te1 $e a!e*e"ea1 #uloarea $e! a!o#iat #u *i"tea 'i i"tele#tul. Peri$otul poate eli*i"a a"u*ite !tri e*oio"ale "e-ati%e1 #a *>"ia !au -elo&ia. Poate purifi#a 'i %i"$e#a a"-oa!ele 'i poate a7uta #;iar la refa#erea relaiilor $eteriorate. Ti*pul 2" #are peri$otul !e -!ea $i" a:u"$e" 'i era foarte #u"o!#ut a fo!t $e#e"iul al patrulea. E"er-ia !a t*$uitoare a !upra%ieuit 2" ti*pul #elui $eGal $oilea r&:oi *o"$ial1 a7ut>"$ *ilioa"e $e oa*e"i #e !ufereau $e a"-oa! $atorit %re*urilor -rele $e r&:oi. Era1 $e a!e*e"ea1 o piatr relati% iefti" 'i a##e!i:il 2" a#ele ti*puri $e #ri& e#o"o*i#.

1 3

S#urte #o"!i$eraii a!upra altor pietre #u proprieti #urati%e

Purt>"$ !au %i&uali&>"$ a#ea!t piatr $e #uloare %er$eG -l:uie1 !e o:i"e u" efe#t !ti*ulati% *e"tal 'i re-e"erator fi&i#. Peri$otul e!te 'i a&i u" a-e"t ra$ia"t 'i re-e"erator a'a #u* era 'i a#u* #i"#i&e#i $e a"i 'i poate !er%i 2" *are *!ur a#elora'i !#opuri. E!te o piatr i"$i#at pe"tru #ei #e "u !e pot raporta la realitile $e $i"#olo $e lu*ea fi&i#K a7ut $e&%oltrii fi&i#e 'i $o:>"$irii u"ei !tri $e #o"fort i"terior. S&%&*"#'% La #ri!talele "aturale $e !ele"it 2"t>l"i* u"a $i" #ele *ai pure tra"!pare"e #are !e pot 2"t>l"i 2" re-"ul *i"eral. A#e!t -ra$ $e #laritate refle#t !trlu#irea pur a lu*i"ii al:e 2" ori#e *e$iu 2" #are e!te pla!at #ri!talul. C>"$ #ri!talele $e !ele"it !u"t utili&ate #a pie!e per!o"ale pe"tru *e$itaie1 %or a$u#e la "i%elul per#eperii #o"'tie"te "atura %erita:il profu"$ a per!oa"ei. Ca ur*are1 !ele"itul poate fi utili&at pe"tru a #al*a 'i #larifi#a !trile *e"tale pro:le*ati#e !au #o"fu&e. Al:ul e!te %i:raia a!o#iat #u #;a<ra $i" #re'tetul #apului. Sele"itul poate fi utili&at 2" *e$itaie !au 2" trata*e"t pe"tru a a#ti%a a#e!t #e"tru. U" #ri!tal *i# $e !ele"it poate fi pla!at pe #re'tetul #apului pe"tru a !ti*ula a#ti%itatea #ere:ral 'i a e,pa"!io"a #o"'tii"a. Sele"itul !i*:oli&ea& #ea *ai #urat !tare *e"tal #e !e poate ati"-e1 2" #are toate ->"$urile #e a7u"- la "i%elul #o"'tii"ei au ori-i"ea 2" !ur!1 fii"$ refle,ii $ire#te ale !piritului pur. Sele"itul e!te u" #ri!tal #are poate fi utili&at pe"tru a*plifi#area puterii *e"tale 'i *ai pui" pe"tru %i"$e#area #orpurilor fi&i# !au e*oio"al.. U"ele #ri!tale $e !ele"it #o"i" i"#lu&iu"i li"eare fi"e. A#e!te !triaii fi"e !u"t a!e*e"ea r>"$urilor u"ei #ri pri" #are e!te re$at *e!a7ul. A#e!te *e!a7e #o"!tituie i!toria proprie a P*>"tului1 i!torie 2"re-i!trat 2" #ri!tale. "re-i!trarea poate repre&e"ta1 $e a!e*e"ea1 i"for*aia1 $atele #are au fo!t i"te"io"at proie#tate 'i 2"*a-a&i"ate $e %e#;ii *a-i#ie"i 'i al#;i*i'ti atu"#i #>"$ e,i!te"a lor era a*e"i"at. " a#ele %re*uri $e 2"tu"eri#1 #>"$ a#e'tia erau ar'i !au alu"-ai1 fii"$ #o"!i$erai %r7itori !au ereti#i1 ei au $e#i! !

Sele"itul P So$alitul

1 9

2'i p!tre&e #u"oa'terea1 2"elep#iu"ea 'i !e#retele al#;i*i#e 2" i"teriorul #ri!taleleor $e !ele"it1 pe"tru a fi re$e!#operite 2" %iitor. Ei #re$eau # 2" *o*e"tul 'i lo#ul a$e#%at1 fii"a #u a$e%rat pre-tit %a 2"ele-e :o-iile #o"i"ute 2" #ri!tal1 2'i %a a#or$a *e"talul la #ri!tal 'i %a per#epe *i!terele 2"re-i!trate. " a#e!t *o$1 a#e'ti *ae'tri ai *a-iei al:e au #o"ti"uat ! re%ele&e 2"%turile 'i ! pre-tea!# $i!#ipoli #are1 $atorit ar*o"i&rii 'i $e&%oltrii i"tuiiei1 au #u#erit $reptul $e a pri*i #u"oa'terea. Deoare#e !ele"itul pre&i"t #apa#itatea $e a 2"re-i!tra i"for*aia1 poate fi utili&at pe"tru #o*u"i#area telepati# 2"tre #ei 2"&e!trai #u a!e*e"ea #apa#iti *e"tale. Ci"e%a poate 2"re-i!tra u" a"u*it ->"$ !au *e!a7 2" #ri!tal1 la #are alt#i"e%a !e a#or$ea&1 re#epio">"$uGl. A#e!t tip $e #o*u"i#are pri" tra"!ferul i"$ire#t ->"$urilor ar putea fi utili&at 2" #a&urile 2" #are i"for*aia tre:uia i"ut !e#ret. Lu#r>"$ 2" a#e!t *o$ #u !ele"itul1 per!oa"a 2'i poate $e&%olta puteri telepati#e i"tuiti%e. Purifi#ai #ri!talele 2"ai"te $e utili&are 'i $up fie#are 'e$i". Pe $e alt parte1 $eoare#e #ri!talele $e !ele"it #o"i" 2"re-i!trri ale e%e"i*e"telor petre#ute 2" pre&e"a lor1 ele pot fi utili&ate 2" #a&urile 2" #are e!te "e#e!ar #u"oa'terea a$e%rului pri%i"$ o !ituaie a"u*e. De e,e*plu1 $a# 2" pre&e"a u"ui #ri!tal $e !ele"it !Ga pro$u! u" furt1 #ri!talul poate 2"re-i!tra faptele1 pe"tru a !e $e!#operi autorul re!pe#ti%ei i"fra#iu"i. Sele"itul e!te u" *e*:ru i*porta"t al lu*ii *i"erale 'i poate fi utili&at #a piatr $e a"tre"a*e"t 2" !#opul $o:>"$irii #laritii *e"tale 'i pe"tru a puterilor telepati#e. I" plu!1 el poate fi apre#iat pe"tru fru*u!eea !a i"ere"t. S+D$%"#'% So$alitul e!te u"a $i" pietrele #u a#iu"e i"te"! $e tre&ire a #elui $eGal treilea o#;i. El pre-te'te *i"tea pe"tru o *ai :u" 2"ele-ere i"terioar 'i #u"oa'tere i"tuiti%. So$alitul e!te #ea *ai $e"! 'i #ea *ai !ta:il $i"tre pietrele $e #uloare al:a!tru 2"#;i!1 re%el>"$ ->"$irea profu"$ pri" purifi#area *i"ii. Atu"#i #>"$

1 3

S#urte #o"!i$eraii a!upra altor pietre #u proprieti #urati%e

Purt>"$ !au %i&uali&>"$ a#ea!t piatr $e #uloare %er$eG -l:uie1 !e o:i"e u" efe#t !ti*ulati% *e"tal 'i re-e"erator fi&i#. Peri$otul e!te 'i a&i u" a-e"t ra$ia"t 'i re-e"erator a'a #u* era 'i a#u* #i"#i&e#i $e a"i 'i poate !er%i 2" *are *!ur a#elora'i !#opuri. E!te o piatr i"$i#at pe"tru #ei #e "u !e pot raporta la realitile $e $i"#olo $e lu*ea fi&i#K a7ut $e&%oltrii fi&i#e 'i $o:>"$irii u"ei !tri $e #o"fort i"terior. S&%&*"#'% La #ri!talele "aturale $e !ele"it 2"t>l"i* u"a $i" #ele *ai pure tra"!pare"e #are !e pot 2"t>l"i 2" re-"ul *i"eral. A#e!t -ra$ $e #laritate refle#t !trlu#irea pur a lu*i"ii al:e 2" ori#e *e$iu 2" #are e!te pla!at #ri!talul. C>"$ #ri!talele $e !ele"it !u"t utili&ate #a pie!e per!o"ale pe"tru *e$itaie1 %or a$u#e la "i%elul per#eperii #o"'tie"te "atura %erita:il profu"$ a per!oa"ei. Ca ur*are1 !ele"itul poate fi utili&at pe"tru a #al*a 'i #larifi#a !trile *e"tale pro:le*ati#e !au #o"fu&e. Al:ul e!te %i:raia a!o#iat #u #;a<ra $i" #re'tetul #apului. Sele"itul poate fi utili&at 2" *e$itaie !au 2" trata*e"t pe"tru a a#ti%a a#e!t #e"tru. U" #ri!tal *i# $e !ele"it poate fi pla!at pe #re'tetul #apului pe"tru a !ti*ula a#ti%itatea #ere:ral 'i a e,pa"!io"a #o"'tii"a. Sele"itul !i*:oli&ea& #ea *ai #urat !tare *e"tal #e !e poate ati"-e1 2" #are toate ->"$urile #e a7u"- la "i%elul #o"'tii"ei au ori-i"ea 2" !ur!1 fii"$ refle,ii $ire#te ale !piritului pur. Sele"itul e!te u" #ri!tal #are poate fi utili&at pe"tru a*plifi#area puterii *e"tale 'i *ai pui" pe"tru %i"$e#area #orpurilor fi&i# !au e*oio"al.. U"ele #ri!tale $e !ele"it #o"i" i"#lu&iu"i li"eare fi"e. A#e!te !triaii fi"e !u"t a!e*e"ea r>"$urilor u"ei #ri pri" #are e!te re$at *e!a7ul. A#e!te *e!a7e #o"!tituie i!toria proprie a P*>"tului1 i!torie 2"re-i!trat 2" #ri!tale. 2"re-i!trarea poate repre&e"ta1 $e a!e*e"ea1 i"for*aia1 $atele #are au fo!t i"te"io"at proie#tate 'i 2"*a-a&i"ate $e %e#;ii *a-i#ie"i 'i al#;i*i'ti atu"#i #>"$ e,i!te"a lor era a*e"i"at. " a#ele %re*uri $e 2"tu"eri#1 #>"$ a#e'tia erau ar'i !au alu"-ai1 fii"$ #o"!i$erai %r7itori !au ereti#i1 ei au $e#i! !

1)8

S#urte #o"!i$eraii a!upra altor pietre #u proprieti #urati%e

*i"tea e!te #al* 'i fo#ali&at1 poate fi o:i"ut o *ai #lar per!pe#ti% a!upra realitii 'i o 2"ele-ere !uperioar. So$alitul 2*pru*ut *i"ii #apa#itatea $e a ->"$i raio"al1 i"tele#tual 'i $e a a7u"-e la #o"#lu&ii lo-i#e. A#ea!ta e!te o piatr e,tre* $e :u" pe"tru #ei #e ti"$ ! fie !upra!e"!i:ili 'i rea#ti%i1 !ta:ili&>"$ fora *e"tal 'i per*i>"$ per!oa"ei ! reali&e&e tra"&iia $e la e*oio"al la raio"al. De a!e*e"ea1 e!te :i"e ! o purtai1 ! o folo!ii 2" *e$itaii. Da# e!te pla!at la "i%elul &o"ei #elui $eGal treilea o#;i1 %a 2"le!"i 2"ele-erea profu"$ a a!pe#telor realitii. So$alitul a7ut la li*pe&irea *o$elelor *e"tale %e#;i $i" !u:#o"'tie"t 'i fa#e lo# ->"$irii #o"'tie"te. So$alitul e!te a!e*e"ea al:a!trului a$>"# al "opii 'i per*ite e,perie"a u"ei #ltorii i"terioare 2" re-atul *i"ii1 2*:o-i"$ a!pira"tul #u o 2"ele-ere 'i o per!pe#ti% *ult *ai lar-i a!upra a #eea #e 2l 2"#o"7oar. Striaiu"ile al:e $i" i"terior !i*:oli&ea& lu*i"a pur1 ta"-i:il "u*ai atu"#i #>"$ a!pira"tul a $o:>"$it #o"trolul perfe#t a!upra *i"ii.

capitolul 6

LI(TA RE($R(EL"R
Li!ta Tri"itilor A!trolo-i#e e!te *e"it a a7uta i"$i%i$ul 2" #a"ali&area i"flue"elor 'i e"er-iilor pla"etelor 'i a !e*"elor a!trolo-i#e a!o#iate lor. Da# 2" te*a #ui%a apar $e! #o"7u"#ii1 ptrate1 triu"-;iuri !au opo&iii1 pietrele a!o#iate a#elor pla"ete 'i !e*"e pot fi purtate !au !e poate lu#ra #u a#e!tea 2" !#opul $e a fa#ilita 2"%area le#iilor pe #are a#e!te a!pe#te le $eter*i". Da# !u"t pla"ete aflate 2" ptrat !au 2" opo&iie1 pietrele a!o#iate fie#rei pla"ete $i" re!pe#ti%a #o"fi-uraie pot fi purtate !eparat pe perioa$e $e ti*p e-ale pe"tru a e#;ili:ra i"flue"ele. Atu"#i #>"$ apar triu"-;iuri1 !e,tile !au #o"7u"#ii1 pietrele a!o#iate fie#rei pla"ete pot fi purtate 2*preu" pe"tru a ar*o"i&a fie#are $i" e"er-iile pla"etelor. Pe"tru a % ra#or$a la efe#tele 'i i"flue"ele !pe#ifi#e ale u"ei pla"ete1 !e %or purta a"u*ite pietre pe"tru a $ire#io"a a#ea e"er-ie 2" %iaa $u*"ea%oa!tr. Da# "u #u"oa'tei !au "u !u"tei #o"'tie"t $e i"flue"ele a!trolo-i#e1 pietrele %or fi purtate !au %ei *e$ita #u ele pe"tru a a7uta a#or$area $epli" #u e"er-iile 'i i"flue"ele pla"etelor a!o#iate.

#R"*"#,(" $S#R+%+);!&
Planeta 1odia !uloarea #rinitatea Scopuri

SCOPURI
Pluto Marte Pluto S#orpio" Ne-ru O:!i$ia"..........Tre&irea pote"ialului late"t Cuar fu*uriu ..E#;ili:ru 2"tre !pirit 'i *aterie 6er:e# S#orpio" Ro'uG2"#;i! Ro'u Fe*atit...........Purifi#area1 e"er-i&area %e;i#ulului fi&i# Bra"at.............Utili&area e"er-iei creatoare Soare Marte 6er:e# Porto#aliu Ru:i"..............Co"!a#rarea e"er-iei #reatoare !pre #ele *ai 2"alte a!pe#te ale fii"ei Car"eol...........A#u*ularea e"er-iilor 2" pla" fi&i# Sulf.................Co"fer !trlu#ire fi&i# Citri" ..............De&%olt autoG$i!#ipli"a 'i

Leu

Porto#aliu

Satur"

Capri#or" Bal:e" Eer$e

O#ta%a Ra# i"ferioar0 Lu"a

!tarea $e #o"'tii" 2"alt Topa&...............2"#re$ere 2" e,pri*area forei #reatoare Mala;it............Re!po"!a:ilitate e*oio"al 'i e#;ili:ru Peri$ot ?oli%iu@ .2"trireaPre-e"erarea #orpului fi&i# Tur*ali" %er$e Re%i-orare fi&i# pe"tru utili&area u"ei fore !pirtuale Tra"&ii e

O#ta%a Taur !uperioar0 Ee"u! 6ala"

Ro&

Pietre

*rite Ro$o#ro!it.......Tra"!fer $e e"er-ie ?i"i*Go*:ili#@ =ili"it...............E#;ili:rare e*oio"al Opal................Co"trolul #o"'tie"t al e*oiilor Cuarul ro&......De&%oltarea iu:irii $e !i"e Cu"&it..............A#ti%area #;a<rei i"i*ii Tur*ali" ro& ....E,pri*area iu:irii pri" $ruire

TRINITI STR!"!#$C%
CENTRUL
(9 C:=C:9>( O#ta%a i"ferioar Mer#ur Be*e"i

PLANETA XODIA
=e#ioara

CULOAREA TRINITATEA SCOPURI


Al:a!tru

A*a&o"it............Perfe#io"area e,pri*rii per!o"ale

Tur#oa&.......................................elo#i"

C;rA!o#olla...............................................................................................Afir*area a$e%rului i"terior Cele!tit......................................................................................................Ra#or$area fii"ei la *e"talul !uperior O#ta%a0 Er!tor A#%a*ari"...................................E,pri*area a$e%rurilor !uperioar u"i%er!ale Ura"u! Be* !ili#a...................................Ca"ali&are #o"'tie"t !pre tr>*urile !uperioare

(9 H(<>9>( O#ta%a S-ettor I"$i-o So$alit................Co"fer 2"ele-erea "aturii !uperioar proprii pri" raportarea la U"i%er! AL TREILEA 9upiter La&urit .............Ptru"$e ilu&iile *i"ii OCFI A&urit.........................................................................................................Di&ol% #o"#eptele li*itate O#ta%a Pe'ti Eiolet Su-ilit.........................................."ele-erea !#opului $i%i" !uperioar0 Neptu" =luorit.........................................Utili&area i"tuiiei profeti#e A*eti!t.......................................................................................................Re"u"are la #u"oa'terea raio"al 2" fa%oarea a!pe#telor !uperioare ale !i"elui (9 H(1+>9>( Pla"etele O#ta%a Al: !trlu#itor Sele"it.................Claritate *e"tal tra"!G !uperioar pluto"ie"e Cuar...........................................A#ti%iti ale #e"trului al 'aptelea ?#oroa"a@ COROANA Tra"!pare"t Dia*a"t.............I$e"tifi#are #u a!pe#tul "e*uritor al !i"elui

SCURTE APRECIERI ASUPRA UNOR PIETRE VINDECTOARE


AEENTURIN AMAXONIT APATIT CALCIT CELESTIT CRIXOPRAX DIOPTAX BRANAT =ILDEJ OPAL ONIW ?Maro"@ PERLA RODONIT SUL= TOPAX ?Eer$e@ E,e*plifi# %er$ele %i"$e#tor al #;a<rei i"i*ii ?Al:a!truPEer$e@ Su!i"e e,pri*area per!o"al ?Bal:e"@ "le!"e'te #o*u"i#area ?Bal:e"@ Me*orie1 #apa#itate i"tele#tual a*plifi#at ?Al:a!tru $e!#;i!@ Pu"e 2" re&o"a" #u $o*e"iile 2"alte ?Eer$e@ Ma"ife!t fora pla"ului tere!tru1 %ital ?Eer$e@ Re-e"erare a #;a<rei i"i*ii ?Ro'u@ Sti*ulea& flu,ului !a"-ui" Co"fer te"a#itate Co"trolul e*oiilor ?Ne-ru@ E"er-ia #;a<rei r$#i" Ra#or$area la e"er-iile teluri#e1 %itale E#;ili:ru e*oio"al 'i !ta:ilitate ?Ro&PNe-ru@ A#tuali&ea& pote"ialul fii"ei ?Bal:e"@ Co"fer !trlu#ire fi&i# ?Bal:e" auriu@ Co"e,iu"e #o"'tie"t 'i *a"ife!tarea 2"elep#iu"ii E,pri*are e*oio"al e#;ili:rat E"er-i&ea& 'i purifi# #orpul fi&i# E,pri*area a$e%rurilor u"i%er!ale Ra#or$ea& fii"a la 2"elep#iu"ea Si"elui Supre* Purifi# 'i 2"*oaie o#ta%a !uperioar a i"i*iiO Co"!a#rarea e"er-iei #reatoare Di%i"u;Q I"te"!ifi# %i"$e#area #orpului !u:til I"tuiie !uperioar I$e"tifi#are #u I"fi"itul Piatra %i!elor Re#eptarea 2"%turilor *ae!trului !piritual 2" ti*pul %i!elor I"terpretarea %i!elor Cal*are e*oio"al 2" ti*pul %i!elor Ei!e profeti#e e,pri*ate la "i%el fi&i#

TURCOAZ VULFENIT

?Porto#aliu@

!(-:9:( .>0:9797: ACEAMARIN ?Al:a!tru@ FELIODOR ?Bal:e" auriu@ MORBANIT ?Ro&@ !(-:9:( =><+>-(+>9;0 RU6IN 'M(!()*

SAFIR DIAMANT

& MI"I ' ()")I ROU / AURIU LAVENDER JADEIT IMPERIAL


?De!#;i!@ ?"#;i!@

CORESPONDENA CULORI-PIETRE-CHAKRE
Culoare Core!po"$e"t Ne-ru fi&i# C;a<ra Bla"$e A"u! Ro'u Re#t Colo" MULADFARA Suprare"ale Pietre Tur*ali" "e-ru O:!i$ia" O"i, "e-ru Cuar fu*uriu Fe*atit Ro$o"it Bra"at E"er-ie . Su!i"e fora !piritual 2" #orp. Co"fer #apa#itatea $e a a#io"a #u iu:ire 2" pla"ul fi&i#.

SEADISTFAN Ca%itatea O%are A pel%ia" Pro!tata Or-a"ele Te!ti#ule repro$u#toare j

Ro'u Ru:i" Porto#aliu Eulfe"it Car"eol Citri" C;i;li*:ar

Utili&area forei #reatoare 2" toate a!pe#tele %ieii. Re%elarea u"ei alte $i*e"!iu"i a !ufletului Co"fer $e%oiu"e.

MANIPURA

Ca%itatea a:$o*i"al O*:ili# Or-a"ele $i-e!ti%e

Spli"a

Porto#alu Citri" Bal:e" Topa& Apatit Sulf Cal#it

A!i*ilarea e,perie"ei. Di-e!tie. Utili&area 2" !#opuri :e"efi#e a forei i"$i%i$uale. Ma"ife!tarea !#opurilor.

ANAFATA

Ca%itatea tora#i# I"i* Pl*>"i

Ti*u!

Eer$e Ro&

A%e"turi" Peri$ot Mala;it Cuar ro& Diopta& Tur*ali" %er$ S*aral$

Eli:erea& refulrile e*oio"ale. Co"'tii"a !ufletului ?i"i*ii@. e Ma"ife!tarea iu:irii 2" a#iu"e.

CORESPONDENA CULORI-PIETRE-CHAKRE
Core!po"$e"t Bla"$e fi&i# Partea i"terioar a ->tului Eo#e. Partea e,terioar a ->tului Al treilea o#;i Ce"trii !uperiori ai #reierului Coroa"a Ce"trul ulti* al #o"'tii"ei Pituitar Tiroi$a Paratiroi$a Al:a!tru A*a&o"it =lue" 2" %or:ire. Cele!tit E,pri*area A$e%rului pri" C;rA!o#;olla fora #u%>"tului %or:it. Tur#oa& Be* !ili#a A#%a*ari" I"$i-o Eiolet So$alit A&urit La&urit Safir =luorit A*eti!t Su-ilit Felio$or Topa& %er$e Sele"it Cuar pur Dia*a"t Purifi#are a !u:#o"'tie"tului pri" i"ter*e$iul #ulorii i"$i-o pe"tru a orie"ta i"tuiia. Mi"te e#;il:rat. 1erceperea perfe#iu"ii $i%i"e 2" toate lu#rurile. De%oiu"e. I$e"tifi#are a fii"ei #u I"fi"itul. U"irea #u Du*"e&eu. Pa#e. 2"elep#iu"e. Culoare Pietre E"er-ie

Pi"eal

Bal:e" auriu Al:

PRINCIPALELE PUNCTE DE ARANJARE A CRISTALELOR

MANIPURA ?!u: o*:ili#@ A9NA ?al treilea o#;i@ MULADFARA ?*i7lo#ul fru"ii@ ?#e"trul r$#i"@ ?2"tre or-a"ele -e"itale 'i a"u!@ ANAFATA ?*i77lo#ul pieptului@ G

SAFASRARA ?#re'tetul #apului@ EISFUDDFA ?:a&a ->tului@

PLEWUL SOLAR ?!u: !ter"@ SEADFISTFANA ?o!ul pu:ia"@

LUMINA CRISTALELOR

1+

+),'(!
('-!(). P)(/ ('-!()

=ivel al realitii subtile aflat dincolo de percepiile umane obinuite.


(0!(

Cmpul electromagnetic din 'urul oricrei forme de via; fora luminoas a sufletului aa cum se manifest ea la nivelul corpului; energia e$pansionat din 'urul corpului uman a crei strlucire i culoare se modific n funcie de starea de sntate fi"ic, mental, emoional i spiritual.
C1/-!0 *1 1/1!+21

Ion n corpul uman n care s-a acumulat o cantitate mai mare de for vital, de obicei un ple$ nervos, punct de acupunctur sau centru de for.
C3(4!(

Centri de energie n corpul uman, asociai cu nivele diferite de evoluie, de contiin, cu diverse organe interne, glande, culori, pietre; fiecare din cei C centri de for din corp.

1+)

LUMINA CRISTALELOR

C,/5-22/67 '0P1!2,(!7. M1/-() '0P1!2,!. 10 '0P1!2,!

(spect ultim al fiinei care poate fi identificat cu lumina.


C,!P0!2 '08-2)1

(specte non-materiale ale fiinei umane; corpul astral, mental, cau"al.


C!2'-()1

!orme geometrice tridimensionale ale naturii a cror nfiare e$terioar oglindete perfecta ordonare interioar a atomilor. 7nitatea de la nivelul particulelor ce formea" cristalele vibrea" la unison cu armonia cosmic ce poate fi utili"at n vindecare sau n procesul evolutiv al contiinei. Cristalele pot reflecta lumina pur i culoarea pe care le canali"ea" n numeroase moduri.
*2M1/'20/1

(spect al realitii; un nivel de e$isten; un domeniu al contiinei; infinit la numr, fiecare dimensiune formea" succesiv ba"a evoluiei progresive a urmtoarei dimensiuni.
1/1!+22 '0P1!2,(!1

(spectele elevate ale realitii care permit accesul la nivelele ultime ale contiinei.
1/1!+22 2/$1!2,(!1

(spectele netre"ite ale fiinei; starea obinuit, comun ce e$clude cutarea desvririi.

LUMINA CRISTALELOR 1++

+3292 'P2!2-0()2

!iine foarte evoluate de pe alte planete sau din alte gala$ii, care se nasc pe 1mnt pentru a a'uta fiinele mai puin evoluate spiritual.
2!(*21!1

1rocesul prin care cristalele sunt e$puse unui flu$ puternic de ra"e J ce modific structura molecular i culoarea; cristalul fumuriu este un e$emplu de cristal iradiat.
M(!1)1 ',(!1 C1/-!()

<ursa etern, omnipotent de lumin ce e$ist n centrul 7niversului infinit din care a luat natere ntreaga creaie; fora care creea" 7niversul infinit.
M2/1!()1

>lemente c#imice naturale sau compui care apar n natur i formea" scoara terestr.
P21-!1 P!162,('1

1ietre cristaline multicolore, de regul transparente; au capacitatea de a reflecta lumina; sunt cele mai indicate n tratamentul corpurilor subtile; rubin, smarald, diamant, safir, acvamarin, topa" etc.
P21-!1 '1M2P!162,('1

1ietre multicolore, de regul opace; sunt cele mai indicate n nlturarea de"ec#ilibrelor emoponale sau fi"ice; turcoa", la"urit, agat i mala#it.
P21-!1 -7M7*02-,(!1

;rice pietre naturale prepoase sau semipreioase, roci sau cristale, ale cror proprietp curative sunt cunoscute i utili"ate pentru a reface i menine ec#ilibrul fiinei.

1+.
P)(/

LUMINA CRISTALELOR

=ivel al e$istenei, domeniu al contiinei, dimensiune a realitii.


P)(/0) C(09()

=ivelul fundamental al gndirii n care frecvena de vibraie a spiritului pur scade pentru a se e$prima creator n conceperea ideilor; gndirea contient unit cu fora cosmic i care utili"ea" aceast for cosmic.
'P2!2-

!ora omnipre"ent, inteligent a vieii care cuprinde att manifestarea ct i nemanifestarea; fora etern, imuabil a (devrului.
'0$)1-

<cnteie a spiritului universal ce e$ist n fiecare fiin; aspectul individuali"at al contiinei macrocosmice.
-1!M2/(621

!orm material convergent ntr-un singur punct.


:;!-1< *1 1/1!+21

!or spiralat, foarte puternic, creat prin plasarea unei combinaii specifice de pietre la nivelul centrilor de for sau prin utili"area cristalelor n diverse moduri; desc#idere la nivel eteric ce permite canali"area energiei macrocosmice n planul fi"ic.

LUMINA CRISTALELOR

1+/

%$:INTE #E '$L $'IRE


9inda .auer, KellA -attson H culegere te$t Kevin .ra#enA H model copert spate Lane(nn DoM H colaborare i spri'in ?arA !lec5 H poemele nc#inate -ala#itului i C#rAsocollei (nand <ing# K#alsa H fotografie copert spate 0apa K. <. K#alsa H susinerea plin de cldur .en 9evine, <#irin <trauss H editare C#arles -eid"ins5i H consultare ;0:;= H sursa informaiilor <ananda 0a H inspiraie >ric <tarMal5er 0ubel H astrologie .arbara <omerfield Hpentru apariia crii

Cope !" #$ T %&o'%" C %(!"&e&o ) 2"#ep>"$ #u a#e!t pri* %olu*1 ofer i"for*aii #o*plete 'i a##e!i:ile referitoare la *o$ul $e folo!ire a #ri!talelor 'i -e*elor 2" pro#e!ul &il"i# $e e#;ili:rare1 %i"$e#are 'i #re'tere lu"tri#. Putei 2"%a #u* ! % e,pa"!io"ai #>*pul #o"'tii"ei 'i #u* ! % ar*o"i&ai fii"a #u e"er-iile :e"efi#e ale #ri!talelor. I*pa#tul po&iti% al #ri!talelor 'i -e*elor a!upra %ieii "oa!tre $e &i #u &i 'i a!upra 2"tre-ii pla"ete e!te -i-a"ti#. C>te%a $i" !u:ie#tele a:or$ate0 S ce repre"int cristalele din punct de vedere fi"ic i e"otericG S cristalele n autovindecare; S arta strvec#e a ae"rii pietrelor; S protecia psi#ic; S cristalul ca generator; S cristalul ca maestru; S cele mai importante pietre tmduitoare i modul lor de folosire; S cristalele cu dou vrfuri; S meditaia cu a'utorul cristalelor; S gurile negre; S cristalele curcubeu; S programarea cristalelor.

*L+,%-" . %(!"&e&o / !e a$re!ea& ori#rei fii"e #are1 2" !#opul 2*:o-irii %ieii1 e!te i"tere!at 2" 2"ele-erea profu"$ a proprietilor t*$uitoare ale lu*ii *i"erale.

(rta str vec=e a aez rii pietrelor

CORESPONDENDA CULORIGPIETREGCFACRE
C;a<ra Core!po"$e"t Bla"$e fi&i# A"u! Re#t Colo" Culoare Pietre E"er-ie

MULADFARA

Suprare"ale Ne-ru Ro'u

Tur*ali" "e-ru O:!i$ia" Su!i"e fora O"i, "e-ru !piritual 2" #orp. Cuar fu*uriu Co"fer #apa#itatea $e a Fe*atit a#io"a #u iu:ire 2" pla"ul Ro$o"it fi&i#. Bra"at Utili&area forei #reatoare 2" toate a!pe#tele %ieii. Re%elarea u"ei alte $i*e"!iu"i a !ufletului Co"fer $e%oiu"e.

SEADISTFANA Ca%itatea O%are pel%ia" Pro!tata Or-a"ele Te!ti#ule repro$u#toare

Ro'u Ru:i" Porto#aliu Eulfe"it Car"eol Citri" C;i;li*:ar

MANIPURA

Ca%itatea a:$o*i"al O*:ili# Or-a"ele $i-e!ti%e

Spli"a

Porto#aliu Citri" Bal:e" Topa& Apatit Sulf Cal#it

A!i*ilarea e,perie"ei. Di-e!tie. Utili&area 2" !#opuri :e"efi#e a forei i"$i%i$uale. Ma"ife!tarea !#opurilor.

ANAFATA

Ca%itatea tora#i# I"i* Pl*>"i

Ti*u!

Eer$e

A%e"turi" Peri$ot Mala;it Cuar ro& Diopta& Tur*ali" %er$e S*aral$ Ro$o#ro&it Mor-a"it Tur*ali" ro&

Eli:erea& refulrile e*oio"ale. Co"'tii"a !ufletului ?i"i*ii@.

Ro&

Ma"ife!tarea iu:irii 2" a#iu"e.

CORESPONDENA CULORI-PIETRE-CHAKRE
C;a<ra EISFUDDFA Core!po"$e"t Bla"$e fi&i# Partea i"terioar a ->tului Eo#e. Partea e,terioar a ->tului A9NA Al treilea o#;i Ce"trii !uperiori ai #reierului Tiroi$a Paratiroi$a Al:a!tru A*a&o"it =lue" 2" %or:ire. Cele!tit E,pri*area A$e%rului pri" C;rA!o#;olla fora #u%>"tului %or:it. Tur#oa& Be* !ili#a A#%a*ari" I"$i-o Eiolet So$alit A&urit La&urit Safir =luorit A*eti!t Su-ilit Purifi#are a !u:#o"'tie"tului pri" i"ter*e$iul #ulorii i"$i-o pe"tru a orie"ta i"tuiia. Mi"te e#;il:rat. Per#eperea perfe#iu"ii $i%i"e 2" toate lu#rurile. De%oiu"e. Culoare Pietre E"er-ie

Pi"eal

SAFASRARA

Coroa"a Ce"trul ulti* al #o"'tii"ei

Pituitar

Bal:e" auriu Al:

Felio$or Topa& %er$e Sele"it Cuar pur Dia*a"t

I$e"tifi#are a fii"ei #u I"fi"itul. U"irea #u Du*"e&eu. Pa#e. "elep#iu"e.