Sunteți pe pagina 1din 7

Incertrans

Institutul de cercetri n transporturi Normativ Privind condiiile tehnice de calitate ale emulsiilor bituminoase cationice utilizate la lucrrile de drumuri

S.C. Institutul de cercetri n transporturi Incertrans S.A. Departamentul infrastructura n transporturi Normativ Privind condiiile tehnice de calitate ale emulsiilor bituminoase cationice utilizate la lucrrile de drumuri Director executiv: Elaborator: Colaboratori: ing. Manole ERBU EA c!im. "lga AC#IMESCU ing. $adia %"%ESCU & 'IAC"$S ing. (lorin DASC) U *A$D ing. $icoleta DA'IDESCU & A$D M N !E" !ENE" #: C$P"IN% %agina &' !eneraliti +.+. ",iect +.-. Clasificare +... $otare +./. Domenii de utili0are +.1. Referin2e ing. Ioan CU$CE'

(' Condiii tehnice -.+. Materiale -.-. 3ipuri de emulsii ,ituminoase -... Caracteristicile fi0ico&c!imice ale emulsiilor ,ituminoase cationice )' Controlul calitii ..+. 'erificri de lot ..-. 'erificri periodice .... %rele4area pro,elor *' Metode de determinare +' mbalare, marcare, depozitare, transport, manipulare -i documente &' !eneraliti &'&' ",iect &'&'&' %re0entul normati4 se refer la condi2iile te!nice de calitate minime impuse emulsiilor ,ituminoase cationice de di4erse tipuri utili0ate la lucrrile de drumuri. &'&'(' Emulsiile ,ituminoase cationice sunt dispersii de ordinul micronilor de ,itum n ap5 n pre0en2a unui emulgator 6i a unui agent de ioni0are5 de regul acid clor!idric. &'(' Clasificare Emulsiile ,ituminoase cationice utili0ate la lucrrile de drumuri se clasific astfel7 a8 Dup timpul de rupere7 cu rupere rapid9 : cu rupere medie ;semilent89 : cu rupere lent. ,8 Dup ,itumul utili0at7 cu ,itum pur9 : cu ,itum modificat9 : cu ,itum flu<at. c8 Dup con2inutul de ,itum7 : cu => ? ,itum9 : cu =1 ? ,itum. &')' $otare @n pre0entul normati4 emulsiile ,ituminoase cationice utili0ate la lucrrile de drumuri5 se notea0 prescurtat cu urmtoarele sim,oluri7
-

& emulsiile ,ituminoase cationice cu rupere rapid7 EBCR9 & emulsiile ,ituminoase cationice cu rupere medie ;semilent87 EBCM9 & emulsiile ,ituminoase cationice cu rupere lent7 EBC . Aceste sim,oluri se completea0 cu7 indicele AmA dup litera ABA5 n ca0ul emulsiilor cu bitum modificat (Ex. EBmCR9 EBmC etc.89 indicele AfBC dup litera ABA5 n ca0ul emulsiilor cu bitum fluxat (Ex. SBfCM89 cifra ce indic con2inutul de ,itum5 dup sim,ol5 n ca0ul emulsiilor care repara 6i cu alte con2inuturi de ,itum decDt => ? ;E<. EBCR =18.

&'*' Domenii de utili0are Emulsiile ,ituminoase cationice de di4erse tipuri se utili0ea0 la e<ecu2ia unor lucrri de drumuri specificate n ta,elul -. &'+' Referin2e %rescrip2iile te!nice la care se fac referiri n cuprinsul pre0entului $ormati4 sunt urmtoarele7 +. S3AS /-&=E -. SR E$ 1EFA +7+GGH .. S3AS =>&=G /. SR =+7+GGH 1. S3AS ..G&E> =. SR H1/ H. S3AS +./-&G+ E. S3AS EEHH&HG. $ormati4 ind. A$D nr.1-=7+GGH &.' $ormati4 ind. A$D nr.1.H7+GGE &&' $ormati4 ind.A$D &(' $ormati4 ind. A$D ;ncurs de a4i0are8 (' Condiii tehnice ('&' Materiale Bitum neparafmos pentru drumuri5 tip D E>I+>>9 D +>>I+-> sau D +E>I->>5 conform $ormati4 ind. A$D nr. 1.H5 emulsiona,il ;lipsit de sare8. Emulsiona,ilitatea drumului 4a fi garantat de productorul acestuia.
.

ABitumuri. Determinarea penetra2ieiA. A uarea pro,elor de lian2i ,itumino6iA. ABitumuri. Determinarea punctului de nmuiereA. ABitumuri. Determinarea ductilit2iiA. AAcid clor!idric te!nicA. ABitum neparafinos pentru drumuriA. AAp pota,ilA. AEmulsii ,ituminoase cationice cu rupere rapid. Condi2ii te!nice generale de calitate 6i metode de ncercareA. $ormati4 pri4ind e<ecu2ia straturilor ,ituminoase foarte su,2iri reali0ate la rece cu emulsieA. A$ormati4 pri4ind caracteristicile te!nice ale ,itumului neparafinos pentru drumuriA. A$ormati4 pri4ind e<ecu2ia tratamentelor ,ituminoase cu emulsie pe ,a0 de ,itum modificatA. AMetodologie de determinare a caracteristicilor emulsiilor ,ituminoase cationice utili0ate la lucrrile de drumuriA.

Emulgator cationic tip amin sau amido&amin5 cu caracteristicile din ta,elul +. Caracteristici Condiii tehnice

/abelul & Nr' crt' +. Aspectul produsului7 & la -1>C & la H>>C -. .. fluid 4Dscos sau past fluid EJ+limpede pDn la opalescent

Con2inut de a0ot aminic5 ? solu2ie -? #Cl5 la H>>C

Aspectul solu2iei de +? produs n

& Acid clor!idric te!nic5 conform S3AS ..G9 & Ap pota,il5 conform S3AS +./-. ('(' 3ipurile de emulsii ,ituminoase cationice 3ipurile de emulsii ,ituminoase cationice utili0ate n pre0ent la lucrrile de drumuri sunt conform ta,elului -. /abelul ( Nr' crt' +. Denumirea emulsiei utilizare Emulsii ,ituminoase cationice cu rupere rapid7 & Amorsri9 & BadiKonri9 & cu =>? ,itum pur EBCR => & ucrri de repara2ii prin metoda stropirilor succesi4e9 (i<area materialelor geosintetice9 & cu =1? ,itum pur EBCR =1 & %enetrri. & 3ratamente ,ituminoase pe & cu ,itum modificat E,mCR -. Emulsii ,ituminoase cationice cu rupere medie7 & cu ,itum pur EBCM & cu ,itum flu<at .. Emulsii ,ituminoase cationice cu rupere lent7 & cu ,itum pur EBC & %repararea sau reciclarea mi<turilor asfaltice la rece
/

%imbol

Domeniul principal de

& 3ratamente ,ituminoase pe drumuri de clas te!nic II&I'9

drumurile de clas te!nic I&III. & %reanro,are cri,lur & Reciclare mi<turi E,fCM & %reparare mi<tur stoca,il

& cu ,itum modificat E,mC

& E<ecu2ia de straturi

,ituminoase foarte su,2iri la rece. & Reciclarea mi<turilor asfaltice la rece. (')' Caracteristicile fi0ico&c!imice ale emulsiilor ,ituminoase cationice (')'&' Emulsiile ,ituminoase cationice utili0ate la lucrrile de drumuri tre,uie s ndeplineasc condi2iile te!nice din ta,elul .. (')'(' %entru strDngere de date n 4ederea includerii n normati4 n termen de . ani de la data intrrii n 4igoare5 se 4or efectua de ctre toate la,oratoarele care aplic pre0entul $ormati4 6i urmtoarele determinri5 conform metodologiei de la pct./7 & Suscepti,ilitatea termic S +> 6i S />9 & Sta,ilitatea la transport. Re0ultatele o,2inute se 4or transmite trimestrial la A$D. )' Controlul calitii Calitatea emulsiilor ,ituminoase cationice se determin de ctre productor prin 4erificri de lot 6i 4erificri periodice. a 4erificare5 produsul tre,uie s corespund condi2iilor te!nice de calitate pre0entate n ta,elul .. )'&' 'erificri de lot )'&'&' Mrimea unui lot este de ma<im +>>t. )'&'(' a fiecare lot se 4erific toate condi2iile te!nice de la pct. -... cu e<cep2ia ade0i4it2ii5 a sta,ilit2ii la stocare 6i a caracteristicilor ,itumului con2inut care se 4erific periodic5 dar sunt garantate de productor pentru toate li4rrile de produs. )'(' 'erificri periodice )'('&' 'erificrile periodice se e<ecuta lunar pe unul din loturile 4erificate conform pct...+.-. din luna respecti4 6i constau din determinarea ade0i4it2ii5 a a,ilit2ii la stocare 6i a caracteristicilor ,itumului con2inut. )'(')' Condi2iile de calitate pentru caracteristicile care se 4erific periodic sunt garantate de productor pentru fiecare li4rare de produs. )'('*' Aceste caracteristici se determin 6i la cererea ,eneficiarului. )')' %rele4area pro,elor uarea 6i pregtirea pro,elor n 4ederea 4erificrii calit2ii se face conform SR E$1EFA l. *' Metode de determinare 'erificarea calit2ii emulsiilor ,ituminoase cationice se efectuea0 conform $ormati4 ind. A$D 11+I+GGG pri4ind AMetodologia de determinare a caracteristicilor emulsiilor ,ituminoase cationice5 utili0ate la lucrrile de drumuriA. /abelul )
Nr' Crt' + Caracteristici E0C" 1. /ipul emulsiei E0C" 1+ E0mC" >51 1 E0CM E02CM >51 >5+ >51 E0C# E0mC# >51 >51 >5+ min. 1E min. =. =1J=G min. 1E min. 1E min. 1E =>J=1

Con2inutul de ,itum re0idual5 ?

"mogenitate ;rest pe sita de >5=. mm85 ?5 ma<.

. /

'Dsco0itate Engler la ->>C5 +8 Indice de rupere IR7

1-8J+1 HJ+1

+>J+1 H.8

HJ+1 min. +->

H.8J+1 HJ+1

& metoda I ;cu filer (ran2a SILAIS" 8


/8

ma<. E> E>J+->

& metoda II ;cu frac2iune su, >5>G mm e<tras din filer romDnesc de la SC D"BR"MI$ SA8 1 = H Sta,ilitate la stocare ;rest pe sita de >5=. mm dup H 0ile85 ?5 ma<. Ade0i4itate pe agregat etalon185 ?5 min. Caracteristicile ,itumului e<tras din emulsie7 & penetra2ie la -1>C5 +I+> mm & ductilitate la -1>C5 cm5 min.
>

ma<. -> ->J.1 min. .1 >51 >51 G> >51 E> & & & >51 E> & & & >51 E> =>J+>> +>> /> >51 G> >51

E> & & &

E>

& &

=>J+>>& +>> /> & &

& re4enire elastic la +. C5 ?5 min. &

Not:

+8

@n ca0ul determinrii 4Dsco0it2ii prin metoda cu 4Dsco0imetrul S3' ;du0a de / mm85 re0ultatele o,2inute se transform n grade Engler cu rela2ia7 + sec S3' ;du0a de / mm8 M +5=>E.
(3 .8

Emulsiile cu 4Dsco0itate su, H>E nu se 4or utili0a la e<ecu2ia tratamentelor ,ituminoase.

'Dsco0itatea emulsiilor utili0ate la reciclarea mi<turilor asfaltice se poate situa n inter4alul 1J +1>E.
/8

'alorile IR prescrise n ca0ul metodei II au caracter e<perimental5 dar se determin n mod o,ligatoriu de unit2ile care aplic normati4ul 6i se transmit trimestrial la A$D sau I$CER3RA$S n 4ederea definiti4rii lor n termen de . ani de la data intrrii n 4igoare.
18

Agregat etalon7 cri,lura sort 1&E din ande0it de la cariera C!ileni.

+' mbalare, marcare, stocare, transport , manipulare -i documente +'&' %rodusul se li4rea0 n cisterne C.(.5 n autocisterne sau n ,utoaie cur2ate ncrcate la capacitatea ma<im. Este inter0is transportul emulsiei n cisterne sau ,utoaie n care s&au transportat alte produse 6i care nu au fost perfect cur2ate. +'(' Am,alaKele se 4or marca cu urmtoarele specifica2ii7 & denumirea intreprinderii productoare9 & denumirea produsului9 & data fa,rica2iei9 & numrul lotului9 & data e<pedi2iei. +')' Stocarea emulsiilor ,ituminoase cationice se 4a face separat5 pe tipuri5 n re0er4oare metalice 4erticale ;pentru ca suprafa2a de contact cu aerul s fie cDt mai redus8 curate5 dotate cu sistem de ncl0ire 6i cu pompe de recirculare. Se recomand utili0area imediat ;n special n ca0ul emulsiilor pe ,a0 de ,itum modificat8 sau n ma<. H 0ile cu recirculare 0ilnic. 3emperatura la stocare nu tre,uie s fie su, 1NC sau peste =>NC ;n ca0ul n care se men2ine cald8. +'*' Sunt inter0ise scurgerile de emulsie ,ituminoas cationic pe sol. +'+' Documente

(iecare lot de li4rare tre,uie s fie nso2it de documentul de certificare a calit2ii 6i ,uletinul de ncercri5 ntocmit conform dispo0i2iilor legale n 4igoare. De asemenea5 la contractare5 productorul 4a pre0enta n ane< la contract documentul de certificare a calit2ii emulsiei cu pre0entele norme te!nice ;declara2ie de conformitate sau certificat de conformitate a calit2ii8.