Sunteți pe pagina 1din 32

Norma metodologica Nr.

788 din 23 mai 2002

ACT EMIS DE: MINISTERUL LUCRARILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR SI LOCUINTEI Norme metodologice privind e ec!t"re" l!cr"rilor de c"d"#tr! de #peci"lit"te "l c"ilor $er"te
Publicat in Monitorul Oficial 912 din 14 decembrie 2002 (M. Of. 912/2002) CAPITO ! I "i#$o%itii &enerale Art. 1. ' Cada#trul de #$ecialitate al cailor ferate e#te un #ub#i#tem de e(identa #i in(entariere #i#tematica a tuturor cor$urilor de $ro$rietate din $atrimoniul cailor ferate) #ub a#$ect te*nic) economic #i +uridic) corelat cu celelalte lucrari nece#are in (ederea in#crierii in documentele te*nice ale cada#trului &eneral #i in documentatiile de $ublicitate imobiliara. Art. 2. ' Pre%entele norme metodolo&ice #e a$lica tuturor unitatilor fero(iare) detinatorilor de infra#tructura fero(iara) $recum #i celor care intocme#c documentatii cada#trale cu #$ecific fero(iar. Art. ,. ' (1) -.ecutantii lucrarilor de cada#tru al cailor ferate trebuie #a fie $er#oane fi%ice #au +uridice autori%ate de Oficiul /ational de Cada#tru) 0eode%ie #i Carto&rafie) denumit in continuare O/C0C. Acce#ul $entru ma#uratori #e face $e ba%a unei a$robari emi#e de Com$ania /ationala de Cai 1erate 2C.1.3.2 ' 4.A. (2) Ac*i%itia de #er(icii #au) du$a ca%) de lucrari $entru intocmirea documentatiilor de cada#tru de #$ecialitate al cailor ferate #e face in conformitate cu $re(ederile le&ale a$licabile in domeniu. Art. 4. ' Prin e.ecutarea lucrarilor de cada#tru de #$ecialitate al cailor ferate #e reali%ea%a urmatoarele obiecti(e5 a) determinarea #u$rafetelor de teren) cu #au fara con#tructii) detinute de unitatile aflate in #ubordinea Mini#terului ucrarilor Publice) Tran#$orturilor #i ocuintei) denumit in continuare M PT ) #au) du$a ca%) de com$ania nationala) #ocietatile nationale #i #ocietatile comerciale de #ub autoritatea M PT 6 b) admini#trarea #i &e#tionarea corecta a $atrimoniului unitatilor fero(iare #i a$ararea dre$turilor lor $rin in#crierea in re&i#trele cada#trale #i in cartile funciare6 c) a#i&urarea unei ba%e +u#te $entru #tabilirea ta.elor #i/#au im$o%itelor datorate #tatului $entru bunurile imobiliare aflate in $ro$rietatea unitatilor fero(iare) conform le&i#latiei in domeniul re#$ecti(6 d) #tabilirea %onelor +uridice fero(iare) a %onelor de #i&uranta #i de $rotectie ale infra#tructurii fero(iare. Art. 7. ' Cada#trul cailor ferate a#i&ura e(identa cor$urilor de $ro$rietate a$artinand domeniului $ublic #i $ri(at al #tatului #i al urmatoarelor unitati fero(iare5 a) Com$ania /ationala de Cai 1erate 2C.1.3.2 ' 4.A.) denumita in continuare C.1.3.6 b) 4ocietatea /ationala de Tran#$ort 1ero(iar de Calatori 2C.1.3. Calatori2 ' 4.A.) denumita in continuare C.1.3. Calatori6 c) 4ocietatea /ationala de Tran#$ort 1ero(iar de Marfa 2C.1.3. Marfa2 ' 4.A.) denumita in continuare C.1.3. Marfa6 d) 4ocietatea de Admini#trare Acti(e 1ero(iare 24.A.A.1.2 ' 4.A.) denumita in continuare 4AA16 e) alte #ocietati comerciale cu #$ecific fero(iar.

CAPITO ! II Or&ani%area lucrarilor de cada#tru de #$ecialitate al cailor ferate Art. 8. ' (1) M PT coordonea%a din $unct de (edere te*nic) economic #i +uridic lucrarile de cada#tru de #$ecialitate al cailor ferate. (2) A(i%area $ro&ramelor anuale de cada#tru de #$ecialitate al cailor ferate #e reali%ea%a de catre "irectia &enerala cada#tru imobiliar #i &e#tiunea localitatilor din cadrul M PT $e ba%a notei de fundamentare #emnate de conducerile unitatilor fero(iare $re%entate la art. 7. (,) -(identa) $ro&ramele e.ecuti(e) caietele de #arcini #i indrumarea metodolo&ica a e.ecutiei lucrarilor de cada#tru al cailor ferate #e reali%ea%a de fiecare unitate fero(iara #i #e centrali%ea%a $entru toate unitatile fero(iare de catre 4er(iciul cada#tru #i conce#iuni din #tructura C.1.3. (4) 4er(iciul cada#tru #i conce#iuni din #tructura C.1.3. a#i&ura clarificarea re&imului +uridic al imobilelor din domeniul $ublic #i $ri(at al #tatului $entru reteaua cailor ferate la ni(elul intre&ii tarii. (7) 4er(iciul cada#tru #i conce#iuni din #tructura C.1.3. im$reuna cu #er(iciile comunitare de cada#tru #i a&ricultura din #ubordinea con#iliilor locale ale comunelor) ora#elor #i munici$iilor a#i&ura con(ocarea comi#iilor de delimitare cada#trala $entru bunurile imobile. Art. 9. ' -(identa cada#trala fero(iara #e intocme#te $e unitati admini#trati('teritoriale) $entru , entitati fero(iare5 #tatie de cale ferata) inter#tatie fero(iara) cor$ de $ro$rietate i%olat. Art. :. ' (1) C.1.3. (a in(entaria toate lucrarile de cada#tru) &eode%ie) to$o&rafie #i carto&rafie e.ecutate $ana in $re%ent de a&enti economici #au de $er#oane fi%ice autori%ate) referitoare la imobilele aflate in admini#trarea ori in $ro$rietatea unitatilor fero(iare. (2) In(entarul (a cu$rinde documentatia te*nica e.i#tenta la re&ionalele C.1.3. in do#arele ca%ier cada#trale) re#$ecti( $lanurile de #ituatie la diferite #cari #i in di(er#e eta$e de de%(oltare a imobilului) $lanurile ce au #tat la ba%a $roiectarii obiecti(ului #au $e ba%a carora #'au obtinut di(er#e a(i%e de la or&anele de #$ecialitate ale admini#tratiei $ublice centrale #au locale. Art. 9. ' Trime#trial C.1.3.) $rin 4er(iciul de cada#tru #i conce#iuni) (a tran#mite "irectiei &enerale cada#tru imobiliar #i &e#tiunea localitatilor din cadrul M PT #tadiul lucrarilor de cada#tru al cailor ferate din $unct de (edere fi%ic #i (aloric. Art. 10. ' (1) In conformitate cu obli&ati(itatea $ri(ind inte&rarea cada#trelor de #$ecialitate in cada#trul &eneral) toate $rocedurile cada#trului cailor ferate trebuie #a re#$ecte $re(ederile e&ii cada#trului #i a $ublicitatii imobiliare nr. 9/1998) cu modificarile ulterioare) normele te*nice #i re&ulamentele elaborate de O/C0C. (2) Pentru ate#tarea datelor &e#tionate intern) a (ecinatatilor #i limitelor cada#trale dintre unitatile fero(iare) a documentelor de rece$tie interna a lucrarilor de cada#tru) a (i%elor #$re ne#c*imbare #i a conformitatii cu ori&inalul) C.1.3. e#te autori%ata #a utili%e%e #tam$ila triun&*iulara codificata) al carei model e#te $re(a%ut in ane.a nr. 1 la $re%entele norme metodolo&ice. (,) Codul numeric din cam$ul #tam$ilei e#te atribuit $er#onal #$eciali#tilor autori%ati din #tructura #er(iciilor #au) du$a ca%) a birourilor din cadrul C.1.3.

CAPITO ! III -ta$ele reali%arii cada#trului de #$ecialitate al cailor ferate Art. 11. ' (1) 3eteaua &eode%ica de #$ri+in) de inde#ire #i ridicare #e reali%ea%a a#tfel incat #a #e a#i&ure den#itatea de $uncte nece#ara $entru e.ecutarea lucrarilor de cada#tru. Ma#uratorile de teren #e #$ri+ina $e $uncte din reteaua &eode%ica de #tat #i in functie de nece#itati #e (a $roceda la inde#irea ei. (2) In confi&uratia retelei &eode%ice de inde#ire #i ridicare (or fi inclu#e cel $utin 4 $uncte &eode%ice din reteaua &eode%ica de #$ri+in) care #a incadre%e toate $unctele $oli&onului nou'creat. (,) Punctele retelelor de #$ri+in #i de ridicare (or #ati#face conditiile de $reci%ie im$u#e $rin /ormele te*nice $entru introducerea cada#trului &eneral) emi#e de O/C0C) #i (or fi determinate in #i#tem de $roiectie #tereo&rafica 1990 #i fata de $lanul de referinta Marea /ea&ra 1997. (4) Materiali%area $unctelor retelei &eode%ice de #$ri+in #i de ridicare #e (a face $rin borne din beton armat) in conformitate cu ti$urile #tandard $re(a%ute in Ordinul mini#trului admini#tratiei $ublice nr. 7,4/2001 $ri(ind a$robarea /ormelor te*nice $entru introducerea cada#trului &eneral) #au alte ti$uri de borne omolo&ate de O/C0C) du$a ca%. (7) 4e (or $lanta minimum , borne) la di#tante de circa 270'700 m una de alta) $entru fiecare #tatie de cale ferata #au $entru fiecare bun cor$ de $ro$rietate i%olat. ;ornele (or fi am$la#ate) de re&ula) in %ona de #i&uranta) a#i&urandu'#e conditiile de #tabilitate) acce#ibilitate #i (i%ibilitate. In inter#tatiile de cale ferata numarul de borne #i am$la#amentul lor (or fi #tabilite in functie de conditiile de (i%ibilitate #i de nece#itati. Art. 12. ' "ocumentatia te*nica intocmita du$a e.ecutarea retelelor &eode%ice de #$ri+in) inde#ire #i ridicare) #u$u#a o$eratiunilor de rece$tie) (a cu$rinde5 a) memoriul te*nic cu$rin%and de#crierea &enerala a lucrarii) metode de lucru) in#trumente de utili%are) $relucrarea datelor (#oft<are folo#it) metoda de com$en#are a retelei) abaterile #tandard) eli$#a erorilor $entru fiecare $unct &eode%ic nou'determinat)) $reci%iile obtinute #i altele a#emenea6 b) #c*ema di#$unerii $unctelor (ec*i #i noi) cu marcarea (i%ibilitatii (#c*ita (i%elor)6 c) #c*ema ma#uratorilor efectuate (#c*ita (i%elor)6 d) fi#iere A4CII) $e #u$ort ma&netic) cu datele re%ultate din ma#uratorile de teren (denumirea/numarul $unctului de #tatie) denumirea/numerele $unctelor (i%ate) directii ma#urate) di#tante ma#urate)6 e) de#crierile to$o&rafice (conform ane.ei nr. : la /ormele te*nice $entru introducerea cada#trului &eneral) #i #c*itele de re$era+ $entru $unctele (ec*i #i noi6 f) in(entar de coordonate) inclu#i( $e #u$ort ma&netic (fi#ier A4CII conform modelului $re%entat in ane.a nr. 17 la /ormele te*nice $entru introducerea cada#trului &eneral)6 &) tabel din care #a reia#a diferentele dintre coordonatele (ec*i ($uncte de ordinul I) II) III) I=) #i coordonatele noi ale acelora#i $uncte) re%ultate in urma com$en#arii retelei6 *) #c*ita retelei &eode%ice la o #cara con(enabil alea#a) de re&ula 157.000) 1510.000 #au 1527.000) cu marcarea di#$unerii $unctelor (ec*i #i noi #i a (i%ibilitatilor dintre $uncte6 i) in(entarul de coordonate al tuturor $unctelor retelei #i de#crierile lor to$o&rafice6 +) do#arul de (erificare) intocmit de o $er#oana fi%ica #au +uridica autori%ata cu cate&oria " de catre O/C0C. Art. 1,. ' (1) "elimitarea am$la#amentului #e #tabile#te de catre o comi#ie de delimitare numita $rin deci%ie a directorului &eneral al C.1.3.) din care trebuie #a faca $arte cate un re$re%entant de #$ecialitate din $artea beneficiarului #i a e.ecutantului) $recum #i un in(itat din $artea con#iliului local al unitatii admini#trati('teritoriale in a carei ra%a #e afla am$la#amentul fero(iar) alti membri $re(a%uti in conformitate cu normati(ele emi#e de O/C0C.

(2) 3e$re%entantii unitatii fero(iare #i ai e.ecutantului inc*eie un $roce#'(erbal de $redare'$rimire a am$la#amentului ($roce#'(erbal de recunoa#tere a am$la#amentului)) in care #unt de#cri#e am$la#amentul entitatii fero(iare #i limitele fata de (ecini. Pe de#crierea am$la#amentului #i #c*ita aferenta beneficiarul (a trece limita %onei de #i&uranta #i a %onei de $rotectie a infra#tructurii fero(iare $ublice. (,) Pentru de#crierea am$la#amentului #i identificarea (ecinilor) $entru fiecare (ecin #e (a #tabili denumirea $er#oanei fi%ice #au +uridice (ecine #i #c*ita de (ecinatate in care (or fi trecute toate $unctele de fran&ere ale limitei de $ro$rietate. (4) In ca%ul in care nu e.i#ta im$re+muire #tabila) limita #e (a borna in $unctele de fran&ere ale *otarului. In #ituatii #$eciale) cand limita de (ecinatate dintre unitatile fero(iare #ituate in $erimetrul entitatilor fero(iare (#tatie de cale ferata) inter#tatie de cale ferata) nu $oate fi marcata fi%ic ($e $latforma caii) $eroane circulate) tria+e) $iata &arii #i altele a#emenea)) #e $ot introduce $uncte nemateriali%ate a caror determinare #e (a face din minimum , $uncte fi.e. (7) Pentru fiecare $unct de fran&ere de $e *otarul $erimetrului fero(iar) recuno#cut $rin acte +uridice #au $roce#e'(erbale de (ecinatate) $recum #i $entru $unctele bornate #au nemateriali%ate) #e (or determina coordonatele in #i#tem de $roiectie #tereo&rafica 1990 #i #e (or intocmi de#crieri to$o&rafice. (8) ;ornarea $unctelor de fran&ere a limitei de (ecinatate e#te in obli&atia e.ecutantului lucrarii. ;ornele #ituate $e limita %onei +uridice fero(iare (or fi in#cri$tionate 2C.1.3.2 conform de#crierii te*nice $re%entate in ane.a nr. 2 la $re%entele norme metodolo&ice. Art. 14. ' "o#arul de delimitare cada#trala (a cu$rinde in $rinci$al urmatoarele documente5 a) memoriu te*nic6 b) date re%ultate din ma#uratorile de teren #i $relucrarile ace#tora) $e #u$ort ma&netic ' fi#ier A4CII (denumirea/numarul $unctului de #tatie) denumirea/numerele $unctelor (i%ate) di#tante ma#urate) calcule) tolerante) erori)6 c) #c*ema ma#uratorilor efectuate (#c*ita (i%elor)6 d) $entru fiecare entitate fero(iara oficiul +udetean de cada#tru) &eode%ie #i carto&rafie inre&i#trea%a numarul cada#tral #i #u$rafata6 e) actul de con#tituire a comi#iei de delimitare6 f) #c*ita &enerala a limitei am$la#amentului) la o #cara con(enabila (157.000) 1510.000)) cu numerotarea $unctelor. a #olicitarea beneficiarului #e $ot $re%enta #i detalii la #cari mai mari6 &) #c*ite de re$era+ #i de#crierile to$o&rafice ale $unctelor materiali%ate $e limitele am$la#amentului6 *) in(entar de coordonate $entru toate $unctele de $e limita am$la#amentului (materiali%ate #i nemateriali%ate)6 i) #u$rafata calculata din coordonatele $unctelor de $e limita am$la#amentului6 +) $roce#ul'(erbal de delimitare cada#trala #i recunoa#tere a (ecinatatilor) conform modelului $re(a%ut in ane.a nr. , la $re%entele norme metodolo&ice. Art. 17. ' 3eali%area #i redactarea $lanului cada#tral in format analo&ic #i di&ital trebuie #a re#$ecte urmatoarele $re(ederi #tandard5 a) redactarea $lanului cada#tral de an#amblu) de re&ula la #cara 152.000) 157.000 #au 1510.000) #e reali%ea%a $e fiecare teritoriu admini#trati( #i contine intrea&a #u$rafata a cor$urilor de $ro$rietate fero(iare6 b) $lanul cada#tral de ba%a #e intocme#te la #cara 151.000 $entru #tatii #i inter#tatii de cale ferata #i la #cara 15700 $entru bunuri imobile fero(iare i%olate6 c) redactarea $lan#elor (in format analo&ic nedeformabil) $entru $lanul cada#tral de an#amblu #i $lanul cada#tral de ba%a #e face la ale&erea beneficiarului in format #tandard A4) A,) A2) A1 #au A0) in functie de re$re%entarea la #cara a #u$rafetei utile6 d) $lanurile to$o&rafice di&itale #i $lanul cada#tral di&ital #unt #tructurate $e #traturi #i (or contine toate informatiile $re(a%ute in ane.a nr. 4 la $re%entele norme metodolo&ice6 e) re$re%entarea detaliilor de continut #e (a face) in functie de #cara) re#$ectand 2Atla#ul de #emne con(entionale $entru $lanurile to$o&rafice la #carile 157.000) 152.000) 151.000 #i 157002) editia 199:) $ana la elaborarea) a$robarea #i $ublicarea unui nou atla# de #emne con(entionale. Art. 18. '

(1) Princi$alele elemente care trebuie #a fie inclu#e in $lanul cada#tral fero(iar #unt5 a) limitele %onei de #i&uranta a infra#tructurii fero(iare6 b) limitele %onei de $rotectie aferente infra#tructurii fero(iare6 c) $arcelele aferente unitatilor fero(iare6 d) a.ul caii ferate #i caracteri#ticile &eometrice ale ace#teia) in $lan ori%ontal #i in $lan (ertical al tra#eului caii ferate6 e) bornele >ilometrice #i *ectometrice. (2) un&imea reala a caii ferate #e ma#oara $e a.ul caii. Prin ma#uratori #e (or determina aliniamentele definite de (arfurile un&*iurilor curbelor caii ferate. 4e (or calcula un&*iurile dintre aliniamente) e.$rimate in &rade cente%imale #i ma#urate in #en# to$o&rafic in #en#ul cre#cator al >ilometra+ului. 4imbolurile $unctelor caracteri#tice #i tolerantele admi#e la ma#urarea di#tantelor #i a un&*iurilor liniilor ferate (or fi cele $re(a%ute in 4TA4 9:42/2'97. (,) Aliniamentele #e racordea%a $rin curbe care trebuie re$re%entate $rin elemente caracteri#tice5 A3) 3C) C3) 3A #au TI) ;) T-) ra%a cercului de racordare) tan&enta de intrare/ie#ire) bi#ectoarea) lun&imea racordarii) +oanta de intrare/ie#ire) (aloarea tan&entei #i altele a#emenea. (4) In ca%ul tunelurilor de cale ferata) ca $uncte caracteri#tice ale a.ului caii ferate #e (or e(identia $e $lanul cada#tral &abaritele interioare #i $o%itiile >ilometrice ale $ortalelor de intrare'ie#ire. (7) Pentru celelalte con#tructii fero(iare) inclu#i( $entru cele care #ubtra(er#ea%a #au #u$ratra(er#ea%a caile ferate (acce#e in #tatii) $a#arele #i altele a#emenea)) #e (or face ma#uratori de $reci%ie care #a $ermita calcularea #u$rafetelor #i a &abaritelor $rin metoda analitica. Art. 19. ' (1) /umerotarea cada#trala a cor$urilor de $ro$rietate fero(iara #e (a face de catre oficiile +udetene de cada#tru) &eodo%ie #i carto&rafie) denumite in continuare O?C0C) in conformitate cu $re(ederile $ct. 10.2., din /ormele te*nice $entru introducerea cada#trului &eneral. (2) /umerotarea cada#trala a cor$urilor de $ro$rietate fero(iare care $re%inta detalii liniare) cum ar fi5 a$e cur&atoare) canale) di&uri) cai ferate) drumuri cla#ate) #e numerotea%a #e$arat in cadrul fiecarui intra(ilan) re#$ecti( e.tra(ilan. "etaliile liniare $rime#c un #in&ur numar cada#tral $e toata lun&imea lor (cu e.ce$tia #ubtra(er#arilor) in cadrul fiecarui intra(ilan #i un #in&ur numar cada#tral in e.tra(ilan #i $e tron#oane create $rin inter#ectia cu alte detalii liniare (#e$arat in intra(ilan #i e.tra(ilan)) re#$ectandu'#e urmatoarea ierar*ie5 a) caile ferate intretaiate de a$e #au de limita unei entitati fero(iare6 b) drumurile nationale intretaiate de cai ferate #i a$e6 c) drumurile +udetene intretaiate de a$e) cai ferate #i drumuri nationale6 d) drumurile comunale intretaiate de a$e) cai ferate) drumuri nationale #i drumuri +udetene6 e) drumurile de e.$loatare (comune) intretaiate de a$e) cai ferate) drumuri nationale) drumuri +udetene #au comunale. (,) -.ecutarea documentatiilor te*nice cada#trale ale obiecti(elor fero(iare $entru in#crierea in e(identele cada#trale #e (a face cu a(i%ul O?C0C) in conformitate cu re&ulamentele #i normele te*nice elaborate de O/C0C. "u$a rece$tionarea ace#tor documentatii O?C0C (a acorda numere cada#trale imobilelor fero(iare re#$ecti(e. (4) Pentru reali%area e(identei #i &e#tionarea $atrimoniului $ro$riu) in interiorul entitatii fero(iare #e (or atribui coduri tuturor $arcelelor) a#tfel5

C - m - n, unde5 C % cod!l entit"tii $erovi"re I (7) @ C1) C2) C,) C4) C7) cu #emnificatiile5 C1@ 1)....: numarul re&ionalei C.1.3.6 C2@ 1 $entru #tatie6 C2@ 0 $entru inter#tatie6 C3, C4, C5 @ numarul #tatiei #au al inter#tatiei in cadrul unei re&ionale C.1.3. (de e.em$lu5 0) 02,) 999)6 m % cod!l p"rtidei c"d"#tr"le 0 @ infra#tructura fero(iara $ublica6 1 @ Com$ania /ationala de Cai 1erate 2C.1.3.2 ' 4.A.6 2 @ 4ocietatea /ationala de Tran#$ort 1ero(iar de Calatori 2C.1.3. Calatori2 ' 4.A.6 , @ 4ocietatea /ationala de Tran#$ort 1ero(iar de Marfa 2C.1.3. Marfa2 ' 4.A.6 4 @ 4ocietatea de Admini#trare Acti(e 1ero(iare 24.A.A.1.2 ' 4.A.6 7 @ 4ocietatea de 4er(icii de Mana&ement 1ero(iar 24.M.1.2' 4.A.6 n % cod!l c"d"#tr"l propri!&'i# ' numerotarea e#te in #en#ul acelor de cea#ornic) de la #tan&a #u# la drea$ta +o#). -.em$lu5 11207'1'7.

(7) 4u$rafetelor de teren ocu$ate de $roiectiile la #ol ale con#tructiilor $ermanente din cadrul $arcelelor cu cate&oria de folo#inta curti'con#tructii a$artinatoare unui cor$ de $ro$rietate li #e (a atribui litera 2C2 urmata de un indice de la 1 la n (de e.em$lu5 C1) C2) C,) ................). (8) In ca%ul e.i#tentei unor $lanuri cada#trale (ec*i in care limitele $arcelei nu au fo#t modificate) numerele cada#trale (ec*i (or fi trecute in fi#a cor$ului de $ro$rietate la rubrica 2Mentiuni2) con#emnandu'#e i#toricul numarului cada#tral. (9) Planurile cada#trale (ec*i (or fi actuali%ate de o $er#oana fi%ica #au +uridica autori%ata de O/C0C #au O?C0C. Cor$urile de $ro$rietate (or $rimi noi numere cada#trale atribuite de O?C0C #i) du$a ca%) de Oficiul de cada#tru) &eode%ie #i carto&rafie al munici$iului ;ucure#ti) denumit in continuare OC0C al munici$iului ;ucure#ti. (:) Pentru cor$uri de $ro$rietate i%olate aflate in $atrimoniul unei entitati fero(iare (de$o%ite) locuinte) camine) *oteluri #i altele a#emenea) #e (or intocmi documentatii te*nice cada#trale $entru atribuirea numarului cada#tral $ro(i%oriu. Acea#ta documentatie #e (a intocmi conform in#tructiunilor $ri(ind intocmirea documentatiei cada#trale te*nice nece#are la atribuirea numarului cada#tral $ro(i%oriu. (9) Atribuirea numarului cada#tral $entru ace#te cate&orii de cor$uri de $ro$rietate #e face de catre O?C0C #i) du$a ca%) de OC0C al munici$iului ;ucure#ti. (10) In#crierea cu caracter nedefiniti( in Cartea funciara a unui a$artament #ituat intr'o cladire ce formea%a obiectul unei $ro$rietati indi(iduale $e eta+e #au $e a$artamente #e (a efectua $e ba%a unei documentatii te*nice cada#trale $entru atribuirea numarului cada#tral $ro(i%oriu. Acea#ta documentatie (a cu$rinde5 cerere'ti$) memoriu te*nic) $lan de incadrare in %ona) $lanul de am$la#ament #i delimitare a cor$ului de $ro$rietate) fi#a cor$ului de $ro$rietate) rele(ee) acte de $ro$rietate. "u$a rece$tionarea documentatiei O?C0C #i) du$a ca%) OC0C al munici$iului ;ucure#ti (or atribui numarul cada#tral. (11) "ocumentatiile to$o&rafice intocmite $entru #tabilirea #i e(aluarea terenurilor #ocietatilor comerciale cu ca$ital de #tat) in conformitate cu Aotararea 0u(ernului nr. :,4/1991) cu modificarile ulterioare) (or fi acce$tate) du$a ca%) $entru in#crierea cu caracter nedefiniti( in Cartea funciara) daca au fo#t actuali%ate de $er#oane fi%ice autori%ate) daca #unt ada$tate la cerintele normelor te*nice #i (erificate conform $re(ederilor le&ale #i rece$tionate de O?C0C #i) du$a ca%) de OC0C al munici$iului ;ucure#ti.

(12) /umerele cada#trale $ro(i%orii $entru entitati fero(iare) #tatie) inter#tatie #au bun i%olat) (or fi atribuite de O?C0C #au) du$a ca%) de OC0C al munici$iului ;ucure#ti. (1,) In ca%ul in care o #ocietate comerciala dore#te #a in#tituie o i$oteca a#u$ra unui cor$ de cladire aflat in $atrimoniul ace#teia #e (a intocmi documentatia nece#ara de%membrarii ace#tuia. Art. 1:. ' (1) Cate&oriile de folo#inta #e (or #$ecifica $e $lanul di&ital in conformitate cu /ormele te*nice $entru introducerea cada#trului &eneral) a$robate $rin Ordinul mini#trului admini#tratiei $ublice nr. 7,4/2001 ($ct. :.1) :.2.9 #i :.2.10). (2) 4ubcate&oriile de folo#inta #$ecifice caii ferate care (or fi cu$rin#e in $lanul di&ital #unt5 a) ucrari de arta) &eote*nice #au con#olidare .......... cod C1a Cu$rind terenul #u$ort $entru $oduri) (iaducte) %iduri de #$ri+in) tuneluri) amena+ari &eote*nice de #tabili%are) talu%uri con#olidate #i altele a#emenea. b) "e$ouri #i remi%e...... cod C1d c) inii #i in#talatii ........ cod C1l Cu$rind terenurile #u$ort) inclu#i( tera#amente #i talu%uri) #anturi de #cur&ere #i $odete mici aferente liniilor) #c*imbatorilor de cale) $eroanelor) acce#elor #i tuturor in#talatiilor fero(iare de #i&uranta a circulatiei) de iluminat #i altele a#emenea. d) Platforme te*nolo&ice........... cod C1$ Cu$rind arealul tuturor unitatilor lo&i#tice de intretinere) re$aratie) $roductie #i e.$loatare fero(iara. e) Tria+e ......... cod C1t f) 3e(i%iile de (a&oane .......... cod C1( Cu$rind arealele re(i%iilor de (a&oane) #$alatorii de (a&oane. (,) "aca #u$rafata aferenta unei #ubcate&orii fero(iare de folo#inta e#te mai mica de 20 m2 #i e#te adiacenta #ub$arcelei 2linii #i in#talatii2) ea #e (a carta la acea#ta. -.em$lu5 $odete tubulare #au dalate cu de#c*idere #ub , m) $a#arele mici) #ubtra(er#ari de cabluri) conducte. Art. 19. ' (1) 4i#temul informational &eo&rafic (4I0) al C.1.3. (a a#i&ura com$atibilitatea modulului de cada#tru al cailor ferate al 4i#temului informatic fero(iar I3I4 (Inte&ration 3ail<aB Information 4B#tem ' 4i#tem informational de inte&rare a caii ferate) cu ba%ele de date cada#trale ale O/C0C (;"0) ;"T #i identificatori cada#trali). (2) 3e&lementarile te*nice $ri(ind #tructura fi#ierelor (or fi elaborate de C.1.3. #i a(i%ate de M PT $rin "irectia &enerala cada#tru imobiliar #i &e#tiunea localitatilor. Art. 20. ' (1) Controlul) (erificarea) a(i%area #i rece$tia lucrarilor de cada#tru de #$ecialitate al cailor ferate #e face in conformitate cu /ormele te*nice $entru introducerea cada#trului &eneral) a$robate $rin Ordinul mini#trului admini#tratiei $ublice nr. 7,4/2001) 3e&ulamentul $entru (erificarea lucrarilor de #$ecialitate in domeniile cada#trului) &eode%iei #i carto&rafiei) reali%ate de $er#oane fi%ice #i +uridice autori%ate) a$robat $rin Ordinul mini#trului admini#tratiei $ublice nr. 7,7/2001) 3e&ulamentul $ri(ind rece$tia lucrarilor de &eode%ie) carto&rafie) cada#tru) foto&rammetrie #i teledetectie) a$robat $rin Ordinul mini#trului admini#tratiei $ublice nr. 7,8/2001) #i cu 3e&ulamentul de a(i%are a lucrarilor de cada#tru) &eode%ie) carto&rafie foto&rammetrie #i teledetectie) a$robat $rin Ordinul mini#trului admini#tratiei $ublice nr. 7,9/2001. (2) "ocumentul unic de a(i%are/rece$tie interna $entru orice ti$ de lucrare de cada#tru de #$ecialitate al cailor ferate #e intocme#te conform ane.elor nr. 8 #i 9 la $re%entele norme metodolo&ice. (,) Actuali%area #i intretinerea lucrarilor de cada#tru de #$ecialitate al cailor ferate #e (or face cu o $eriodicitate de cel mult 8 ani #au ori de cate ori e#te ne(oie. (4) 3ece$tia #i a(i%area interna a lucrarilor de cada#tru de #$ecialitate al cailor ferate #e (or face de catre o comi#ie numita $rin deci%ie a C.1.3. Comi#ia (a (erifica $e teren core#$ondenta elementelor din teren cu cele din $lan. (7) "u$a (erificarea #i rece$tia interna #e (a efectua rece$tia finala #i #e (a intocmi $roce#ul' (erbal de rece$tie finala. 3ece$tia interna a lucrarilor de cada#tru de #$ecialitate al cailor ferate #e

reali%ea%a numai in conditiile $re%entarii documentatiei e.ecutate de catre un (erificator autori%at #i a documentului de rece$tie emi# de O?C0C #au O/C0C. Art. 21. ' In#crierea imobilelor in documentele de $ublicitate imobiliara5 'Pana la introducerea cada#trului &eneral la ni(elul unitatilor admini#trati('teritoriale din intrea&a tara) in#crierea imobilelor in cartile funciare #e face cu caracter nedefiniti() conform $re(ederilor art. 81 din e&ea nr. 9/1998) cu modificarile #i com$letarile ulterioare) #i ale in#tructiunilor $ri(ind intocmirea documentatiei cada#trale te*nice nece#are la atribuirea numarului cada#tral $ro(i%oriu. Art. 22. ' (1) "ocumentele #e intocme#c #i #e $redau la beneficiar #i la O?C0C. (2) "ocumentatia cada#trala obtinuta in urma terminarii lucrarilor de cada#tru al retelei nationale de cai ferate cu$rinde urmatoarele5 a) a(i%ul de ince$ere a lucrarilor) eliberat de O/C0C #au de O?C0C) du$a ca%6 b) tema lucrarii6 c) memoriul te*nic6 d) $roce#ul'(erbal de $redare a tuturor obiecti(elor) in#otit de #c*itele aferente) #emnate de re$re%entantii beneficiarului #i ai e.ecutantului6 e) in(entarul de coordonate ale $unctelor radiate6 f) in(entarul de coordonate #i #c*itele retelei de #$ri+in #i de ridicare6 &) de#crierile to$o&rafice ale $unctelor retelei de #$ri+in #i de ridicare6 *) calculul #i com$en#area coordonatelor $unctelor din reteaua de #$ri+in #i de ridicare6 i) fi#a cor$ului de $ro$rietate6 +) re&i#trul cada#tral al $arcelelor fero(iare $e unitatea admini#trati('teritoriala6 >) re&i#trul cada#tral al $ro$rietarilor $e unitatea admini#trati('teritoriala) conform ane.ei nr. 4 la /ormele te*nice $entru introducerea cada#trului &eneral) a$robate $rin Ordinul mini#trului admini#tratiei $ublice nr. 7,4/20016 l) fi#a centrali%atoare (a a(ea con#emnata #u$rafata totala $e cate&orii de folo#inta #i &ru$e de $ro$rietari $entru toate liniile de cale ferata (#ectiile)) conform ane.ei nr. 8 la /ormele te*nice $entru introducerea cada#trului &eneral) a$robate $rin Ordinul mini#trului admini#tratiei $ublice nr. 7,4/20016 m) $lanul cada#tral di&ital6 n) do#arul de delimitare6 o) do#arul de (erificare te*nica a lucrarii6 $) $roce#ul'(erbal de rece$tie finala. CAPITO ! I= "i#$o%itii finale Art. 2,. ' (1) Cadrul le&al $entru or&ani%area #i reali%area cada#trului cailor ferate e#te $re%entat in ane.a nr. : la $re%entele norme metodolo&ice. (2) "efinitiile elementelor #$ecifice cada#trului cailor ferate #unt $re%entate in ane.a nr. 9 la $re%entele norme metodolo&ice. (,) ;irourile de cada#tru din cadrul re&ionalelor C.1.3. (or intocmi re&i#trul cada#tral al $arcelelor) conform modelului $re%entat in ane.a nr. 10 la $re%entele norme metodolo&ice. (4) 4er(iciul cada#tru #i conce#iuni din cadrul C.1.3. (a intocmi #ituatia lucrarilor de cada#tru al cailor ferate conform ane.ei nr. 11 la $re%entele norme metodolo&ice. (7) O?C0C #i con#iliile locale (or #u$ra(e&*ea ca in a$licarea e&ii fondului funciar nr. 1:/1991) re$ublicata) cu modificarile #i com$letarile ulterioare) e&ii nr. 1/2000) e&ii nr. 10/2001 #i a Aotararii 0u(ernului nr. :,4/1991 #a fie re#$ectate limitele %onei de #i&uranta a infra#tructurii fero(iare $ublice) $ro$rietate $ublica de intere# national) cu$rin%and fa#iile de teren de 20 m) am$la#ate de o $arte #i de alta a a.ei liniilor ferate) conform art. 27 alin. (2)) coroborat cu art. : alin. (2) #i art. 10 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de ur&enta a 0u(ernului nr. 12/199:) a$robata #i modificata $rin e&ea nr. :9/1999.

Art. 24. ' (1) Infra#tructura fero(iara $ublica) $ro$rietate $ublica a #tatului) conce#ionata C.1.3.) #e (a inre&i#tra in Cartea funciara conform ane.ei nr. 2 la Aotararea 0u(ernului nr. 7:1/199:) care cu$rinde elemente concrete ale infra#tructurii fero(iare $ublice) toate con#tructiile #i in#talatiile domeniului $ublic fero(iar) enumerate &eneric) inclu#i( terenul aferent ace#tora. (2) Pe #c*ita &enerala a limitei am$la#amentului birourile re&ionale de cada#tru #au) du$a ca%) 4er(iciul cada#tru #i conce#iuni (a con#emna codul infra#tructurii fero(iare $ublice #i (a ate#ta cu #tam$ila triun&*iulara $entru conformitate.

A/-CA /r. 1 la normele metodolo&ice 4TAMPI A T3I!/0AI! A3A 2CA"A4T3! 1-3O=IA32 4e utili%ea%a5 1. la $arafarea documentelor de a(i%are6 2. la inre&i#trarea do#arelor ca%ier6 ,. la $arafarea $roce#elor'(erbale de delimitare/(ecinatate6 4. la $arafarea documentelor de $reluare de acti(e imobiliare6 7. la $arafarea documentelor inc*eiate cu Oficiul /ational de Cada#tru) 0eode%ie #i Carto&rafie) cu oficiile +udetene de cada#tru) &eode%ie #i carto&rafie #au cu "irectia &enerala cada#tru imobiliar #i &e#tiunea localitatilor din cadrul Mini#terului ucrarilor Publice) Tran#$orturilor #i ocuintei6 8. la $arafarea notelor de con#tatare) #omatiilor #i a documentatiei aferente actiunilor in re(endicare6 9. la $arafarea notelor de e.$erti%a cada#trala6 :. la autentificarea con#emnarilor te*nice5 D CO/1O3M C! O3I0I/A ! 6 D =IEAT 4P3- /-4CAIM;A3-6 D P A/ 4CA3A 15 .............................6 D /I=- ! "- ACC-4 4O ICITAT (CO/1I"-/TIA / 4-C3-T/4T3ICT 4-C3-T)6 D I/3-0I4T3AT /r. ...................... "ata .......................... 4TAMPI A /OTA5 Codul numeric #emnifica5 ' $rima cifra5 0 @ centrala C.1.3. 1': @ re&ionale C.1.3.5 1 @ ;ucure#ti 2 @ Craio(a , @ Timi#oara 4 @ Clu+ 7 @ ;ra#o( 8 @ Ia#i 9 @ 0alati : @ Con#tanta ' urmatoarele , cifre5 numarul de cod al #$eciali#tului autori%at #i inre&i#trat la 4er(iciul cada#tru #i conce#iuni din cadrul C.1.3.

A/-CA /r. 2F) la normele metodolo&ice Modul de numerotare #i $lantare a bornelor ce marc*ea%a limita %onei +uridice fero(iare

IMA0I/GGGGGGGGGGG F)Ane.a nr. 2 e#te re$rodu#a in fac#imil.

A/-CA /r. , la normele metodolo&ice 3e&ionala de cai ferate .................................... Inre&i#trat la Cada#trul 1ero(iar cu numarul .../...'...'... Preluat O?C0C ..../..../....

P3OC-4'=-3;A de delimitare cada#trala #i recunoa#tere a (ecinatatilor $entru am$la#amentul #tatiei/inter#tatiei (numarul codului #$ecific) ......................... intre >ilometrul ................... #i >ilometrul .......................) #ituat $e teritoriul ..............................................) +udetul ................ (denumirea unitatii admini#trati('teritoriale) Inc*eiat la data ............................. In conformitate cu $re(ederile art. 4 alin. (1) din e&ea cada#trului #i $ublicitatii imobiliare nr. 9/1998 #i ale /ormelor metodolo&ice $ri(ind e.ecutarea lucrarilor de cada#tru de #$ecialitate al cailor ferate) #ub#emnatii5 ' ............................ din $artea Com$aniei /ationale de Cai 1erate 2C.1.3.2 ' 4.A.6 ' ...........................) $ro$rietarul (ecin6 ' ............................ din $artea unitatii admini#trati('teritoriale6 ' ............................ din $artea e.ecutantului autori%at am $rocedat la recunoa#terea #i #tabilirea liniei de *otar a unitatii fero(iare ...........) #ituata $e ra%a comunei/ora#ului/munici$iului ..............) +udetul ........................5 ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' =ecin5 de Adre#a cor$ului Cate&oria "enumirea #i adre#a la la de $ro$rietate /umarul de 4emnatura $ro$rietarului >m >m (ecin $arcelei folo#inta $ro$rietarului Ob#er(atii ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' inia de *otar ince$e din $unctul marcat $e #c*ita ane.ata cu nr. ..................) trece $rin $unctele ......................... #i #e termina in $unctul nr. .........................) #ituat la $o%itia >m .................................. . Punctele de *otar) felul materiali%arii) $rinci$alele cate&orii de folo#inta) directia)

forma) tra#eul #i $o%itia >m a liniei de *otar #unt $re%entate in #c*ita ane.ata $e (er#o) #emnata de noi) care face $arte din $re%entul $roce#'(erbal. 4c*ita *otarului face $arte inte&ranta din documentatie #i in#ote#te $re%entul $roce#'(erbal. Pre%entul $roce#'(erbal a fo#t inc*eiat in , e.em$lare) cate unul $entru fiecare #emnatar. 3e$re%entantul C13) .......................... (numele #i $renumele) 1unctia 4emnatura .4. 3e$re%entantul unitatii admini#trati('teritoriale ..................................................... (numele #i $renumele) 1unctia 4emnatura .4.

A/-CA /r. 4 la normele metodolo&ice P A/! TOPO03A1IC "I0ITA Princi$alele elemente care trebuie #a fie inclu#e in $lanul to$o&rafic #unt5 limitele %onei de $rotectie a infra#tructurii fero(iare $ublice6 limitele %onei de #i&uranta a infra#tructurii fero(iare $ublice6 limitele de $ro$rietate a caii ferate6 a.ul caii ferate #i caracteri#ticile &eometrice ale ace#teia in $lan ori%ontal #i in $lan (ertical al tra#eului caii ferate. un&imea reala a caii ferate #e ma#oara $e a.a. Prin ma#uratori #e (or determina aliniamentele definite de (arfurile un&*iurilor curbelor caii ferate. 4e (or calcula un&*iurile dintre aliniamente) e.$rimate in &rade cente%imale #i ma#urate in #en# to$o&rafic) in #en#ul cre#cator al >ilometra+ului. 4imbolurile $unctelor caracteri#tice #i tolerantele admi#e la ma#urarea di#tantelor #i un&*iurilor liniilor ferate (or fi cele $re(a%ute in 4TA4 9:42/2'97. Aliniamentele #e racordea%a $rin curbe care trebuie re$re%entate $rin elemente caracteri#tice5 ra%a cercului de racordare) tan&enta de intrare) tan&enta de ie#ire) bi#ectoarea) lun&imea racordarii) $unctele de intrare #i de ie#ire din arcele de cerc) centrele cercurilor de racordare a aliniamentelor. In ca%ul tunelurilor de cale ferata) ca $uncte caracteri#tice ale a.ului caii ferate #e (or materiali%a $e $lanul to$o&rafic latimea interioara #i latimea e.terioara (latimea interioara $lu# &ro#imea %idului) ale tunelului. 4e (or re$re%enta $e $lan in mod obli&atoriu $unctele de #c*imbare a $antei lon&itudinale a caii ferate. In $unctele de #c*imbare a $antei #e (or face $rofile tran#(er#ale (#cara51/70) care #a cu$rinda toate detaliile e.i#tente. 4e (or re$re%enta $e $lan bornele >ilometrice #i *ectometrice6 in dre$tul lor #e (a e.ecuta un $rofil tran#(er#al a carui lun&ime (a fi de 20 m #tan&a #i 20 m drea$ta fata de a.ul caii ferate. Pentru celelalte con#tructii fero(iare) inclu#i( $entru cele care #ubtra(er#ea%a #au #u$ratra(er#ea%a a.e de cale ferata (acce#e in #tatii) $ri%e de aer)) #e (or face ma#uratori de $reci%ie care #a $ermita calcularea #u$rafetelor $rin metoda analitica. Planul to$o&rafic di&ital (a a(ea in cu$rin#5 D detalii $rinci$ale6 detalii care define#c $o%itia in $lan #i in #$atiu a elementelor infra#tructurii fero(iare5 '&eometria liniilor de cale ferata6 'lucrari de arta6 'in#talatii de #emnali%are6 'con#tructii $ermanente6 'limita de $ro$rietate6 'caminele de (i%itare #i tra#eele retelelor edilitare6 D detalii #ecundare5 'detalii care define#c $o%itia elementelor de (e&etatie) *idro&rafie) cai de tran#$ort rutiere #i altele a#emenea6 'coordonatele detaliilor $lanimetrice (or fi determinate cu o $reci%ie de H 10 cm6 'coordonatele detaliilor $lanimetrice #ecundare (or fi determinate cu o $reci%ie de H 20 cm6 'cotele $unctelor care define#c &eometria liniilor ferate (or fi determinate cu o $reci%ie de H 2 mm6

'cotele $unctelor caracteri#tice reliefului (or fi determinate cu o $reci%ie de H 7 cm. In continutul $lanului (or fi cu$rin#e toate elementele #$ecificate in ane.a nr. 1 ca$itolele 2Continutul $lanului to$o&rafic2 #i 2Ma#uratori to$o&rafice2 la Criteriile a$robate de Mini#terul -conomiei #i 1inantelor #i Mini#terul ucrarilor Publice #i Amena+arii Teritoriului #ub nr. 2.887/1C/,11/1992. a #olicitarea beneficiarului $ot fi introdu#e #i elemente din cada#trul imobiliar #i cada#trul retelelor edilitare cu$rin#e in metodolo&ia a$robata $rin Ordinul mini#trului lucrarilor $ublice #i amena+arii teritoriului #i al $re#edintelui Oficiului /ational de Cada#tru) 0eode%ie #i Carto&rafie nr. 90///911' CP/1999. Planul to$o&rafic di&ital (a fi #tructurat $e #traturi) &e#tionat $e o $latforma de ti$ #i#tem informatic &eo&rafic (0I4)) fiind e.$loatat cu fi#iere 2d.f2 com$atibile cu #i#temul informatic al Oficiului /ational de Cada#tru) 0eode%ie #i Carto&rafie #i al Mini#terului ?u#titiei. Planul to$o&rafic (a a(ea urmatorul continut5 Pic*eta+ul #e (a e.ecuta $e linia curenta de circulatie in #en#ul cre#cator al >ilometra+ului indicat $e bornele *ectometrice C1. -&alarea *ectometrului de $lecare #e face de la $rima borna ce $receda #emnalul de intrare ca$ C al #tatiei #i #e finali%ea%a $e ultima borna *ectometrica e.i#tenta du$a #emnalul de ie#ire ca$ I al #tatiei. Pentru inter#tatii (linii curente) e&alarea *ectometrului de $lecare #e face com$lementar) din $rima borna e.i#tenta du$a #emnalul de ie#ire ca$ I din #tatie $ana la $rima borna ce $receda #emnalul de intrare ca$ C in #tatia urmatoare. Pic*eta+ul (a cu$rinde5 '$uncte modulo 70 m6 '$uncte de #c*imbare de $anta6 'a.ele de $odete) culee) $ile) cladiri de #tatii #au cantoane6 '$unctele de modificare a ti$ului de #ina #au tra(er#e6 'ca$etele $a#a+elor la ni(el) #emnale #i maca%uri (P0)) marci de #i&uranta) ca$etele de #anturi #au %iduri de #$ri+in) toate cu indicarea ordonatei #tan&a/drea$ta #i di#tanta e.$rimata in metri #i centimetri6 '$unctele de tan&enta ' intrare (TI)) tan&enta ' ie#ire (T-) #au aliniament racordare (A3)) racordare ' curba (3C)) mi+loc ' curba (MC)) curba ' racordare (C3)) racordare ' aliniament (3A) in ca%ul curbelor cu arce de tran%itie. /i(elmentul lon&itudinal #e (a e.ecuta cu $reci%ia de ordinul =) du# #i intor# $e $ortee modulo 70 m. e&area #e (a face $e marcile de ni(elment e.i#tente in %ona. Pe liniile curente #e (or ma#ura ni(el #u$erior #ina (/44) #i ni(el #u$erior tra(er#a (/4T)) in curbe $e #ina interioara. 4e (or ma#ura cote +o# #i &abaritul (ertical la $a#a+e #u$erioare) $olate) tuneluri #au la tra(er#area a.ului caii ferate cu linii de telecomunicatii) de forta) conducte #i altele a#emenea. Pre%entarea ni(elmentului lon&itudinal #e (a face re#$ectandu'#e 4TA4 497:/91 2Profile in lun& de e.$loatare2. Pentru liniile din #tatie ni(elmentul in lun& #e e.ecuta modulo 100 m) intre $roiectia marcilor de #i&uranta) la care #e adau&a cote /44 #i /4T in dre$tul tuturor #emnalelor (de intrare) ie#ire) $itice de mane(ra #i altele a#emenea). 3idicarile de detaliu #e (or e.ecuta conform normati(ului C 110'89) in #i#tem de $roiectie national #tereo&rafic 1990) cota Marea /ea&ra 1997 de ba%a. Continutul ridicarilor de detaliu #e or&ani%ea%a $e #traturi de $lan di&ital) du$a cum urmea%a5 1. $unctele retelei &eode%ice de #$ri+in #i de inde#ire6 2. caroia+ul #tereo&rafic6

,. limitele teritorial'admini#trati(e #i ale intra(ilanelor com$onente6 4. limitele %onei +uridice fero(iare #i indicarea (ecinilor6 7. limitele unitatilor fero(iare6 8. limita $re(a%uta in actele +uridice6 9. drumuri) alei) #tra%i6 :. a.ele fero(iare liniare6 9. $uncte &eometrice (#c*imbatori de cale) #i marci de #i&uranta6 10. curbe #i racorduri6 11. #emnale) o$ritoare6 12. $ic*eti fero(iari #i borne *ectometrice6 1,. con#tructii fero(iare (cladiri) $eroane) ram$e) $oduri ba#cule) ca#tele de a$a) *ale) $laci turnante) in#talatii fi.e)6 14. $latforme te*nolo&ice #i de de$o%itare6 17. lucrari de arta ($oduri) (iaducte) $odete) tuneluri) %iduri de #$ri+in #i altele a#emenea)6 18. tra(er#ari ale caii ferate5 'treceri la ni(el6 '#ubtra(er#ari6 '#u$ratra(er#ari6 19. lucrari &eote*nice de $rotectie6 1:. retele de electrificare (#tal$i) ancore) bare)6 19. retele #u$raterane (electrice) de comunicatii #i altele a#emenea)6 20. retele #ubterane (de comunicatii) electrice) de a$a) abur) aer com$rimat) canal) fire o$tice #i altele a#emenea)6 21. *idro&rafie (limitele albiei minore) limitele albiei ma+ore) a. #au fir cur&ere)6 22. $uncte cotate6 2,. $rofile (lon&itudinale) tran#(er#ale)6 24. #$atii (er%i (li%iere de $rotectie) decorati(e) cu de#tinatie a&ricola)6 27. teren de&radat (#u$u# fenomenelor de alunecare) caderi de #tanci #i altele a#emenea)6 28. $arcele fond a#er(it (%ona de #i&uranta) %ona de $rotectie)6 29. $arcele in liti&iu6 2:. delimitarea terenurilor $e criterii de im$o%itare ($oli&oane de $erformanta)6 29. numerotare cada#trala6 ,0. $uncte de in#ertie (macro menu). 4traturile $lanului di&ital cada#tral5 1) 2) ,) 4) 7) 8) 9) :) 12) 1,) 14) 19) 19) 27) 28) 29) 2:) 29. 0eometria caii) cu$rin%and5 a) maca%uri) e.$rimarea $unctelor &eometrice P0 (in coordonate #tereo&rafice #i $ic*eta+) #i ma#urarea elementelor reale ale ace#tora (a)b)c)d)e)) con#emnarea ti$ului de maca%) numarul maca%ului) tan&enta (15n)) ti$ul #inei) coordonatele centrului marcii de #i&uranta6 b) liniile de cale ferata #e (or determina $rin $uncte radiate (C) I) E)5 'in P06

'in $roiectia marcilor de #i&uranta adiacente6 'in $roiectia #emnalelor adiacente. 4e (or con#emna ti$ul #inelor) ti$ul tra(er#elor (lemn) beton)) franturile e.$rimate $rin $uncte radiate (C)I)E) #i di#tante intre linii din 100 in 100 m (modulo 100 m)) e.$rimate la cm6 c) curbele de cale ferata5 '$entru liniile curente #e (or e.$rima in coordonate $ic*eta+ #i #tereo&rafic 1990 elementele $rinci$ale ale curbelor A3) 3C) MC) C3) 3A) ra%a tan&enta) bi#ectoarea) lun&imea curbei #i un&*iul aliniamentelor curbei $rimiti(e !0) 30) T0) ;0) C0) $recum #i elementele $arabolei cubice $entru curbele de tran%itie (racordari) ) l) m) delta) .) B ma..) O) !) 3) T) ;) C6 '$entru liniile #ecundare !) 3) T) ;) C ale curbelor determinate intre P0 #i linia abatuta #au intre e(entuale fran&eri de aliniament. =arfurile curbelor #e (or numerota in ordinea #ituarii lor in #en# cre#cator al $ic*eta+ului >ilometric) ince$and cu cele a$artinand liniilor curente #i continuand cu cele a$artinand celorlalte linii. -.$rimarea $arametrilor curbelor #e (a face in conformitate cu $re(ederile In#tructiei de norme #i tolerante $entru con#tructia #i intretinerea caii ' inii cu ecartament normal nr. ,14/19:96 d) #emnalele #i alte in#talatii de cale5 '#emnalele #e (or e.$rima $rin a. in coordonate $ic*eta+ #i $unct radiat (C)I)E)6 'ti$ de #emnal (mecanic) electric) catar& inalt) $itic de mane(ra) re$etitor #i altele a#emenea)6 'numar de faruri6 '&abarit fata de liniile adiacente6 e) #tal$ii de electrificare e.$rimati $rin5 'ti$ de #tal$ (diametru)) metalic) beton) $rofil) cu #au fara ancora6 'numar6 'ca$acitate $ortanta6 'coordonata radiata (C)I)E)6 '&abarit fata de liniile adiacente6 f) $oduri'ba#cule e.$rimate $rin5 'a. ($unct radiat C)I)E)6 'contur (ridicari detalii)6 '&abarit fata de liniile de cale ferata adiacente6 'tona+ ma.im admi#6 &) &ro$i de cenu#a e.$rimate $rin5 'a. ($unct radiat C) I) E fund)6 'lun&ime6 *) #tal$i de iluminat forta #au $ortanti) $a#arele #ituate intre linii) e.$rimati $rin5 'a.6 'ti$6 '&abarit fata de liniile C1 adiacente. Caroia+ rectan&ular re$re%entat in modul de 1 dm) indiferent de #cara $lanului) $rin linii de &ro#ime de 0)1 mm.

Plan cada#tral di&ital Planul cada#tral e#te un deri(at al $lanului to$o&rafic #i (a infati#a $arcelele #tructurate conform $ct. 8.,.4 #i 8.,.7 din /ormele te*nice $entru introducerea cada#trului &eneral #i $rin re$re%entarea cu #emnele con(entionale #$ecifice. Planul cada#tral contine re$re%entarea $arcelelor aflate in $atrimoniul unitatilor fero(iare #i a $arcelelor limitrofe) cu numerotarea cada#trala #au cu numerotarea interna) $e teritoriile admini#trati(e $e care nu a fo#t introdu# cada#trul &eneral. Pe limitele $arcelelor detinute de unitatile fero(iare #e (or marca #i #e (or numerota $unctele ale caror coordonate au fo#t determinate. Pe $lan #e (or determina #i #e (or in#cri$tiona teritoriile admini#trati(e $e care #e &a#e#c $arcelele $re%entate.

A/-CA /r. 7F) la normele metodolo&ice GGGGGGGGGGG F)Ane.a nr. 7 e#te re$rodu#a in fac#imil. 1I4A CO3P! !I "- P3OP3I-TATdin #tr. .................... nr. ........... ?udetul .......................... !nitatea admini#trati('teritoriala Cod 4I3!TA ....................... Cod intra(ilan/e.tra(ilan ........ /omenclatura ...................................... /r. #ector cada#tral .............................. /r. cada#tral al cor$ului de $ro$rietate .......... /r. carte funciara ................................

4CAITA CO3P! !I "- P3OP3I-TATA. "AT- 3-1-3ITOA3- A T-3-/ J'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''JJ'''''''J'''''''''J''''''''''J''''''''''J''''''''J'''''''''''J''''''''J K KK KCate&oriaK Cod K4u$rafata K Cla#a K Eona in K K K KK /r. K de K &ru$a K din K de K cadrul KMentiuniK K KK$arcelaKfolo#intaKde#tinatieKma#uratoriKcalitateKlocalitatiiK K K KK K K K (m$) K K K K K KJ'''''''J'''''''''J''''''''''J''''''''''J''''''''J'''''''''''J''''''''J K KK 1 K 2 K , K 4 K 7 K 8 K 9 K K KJ'''''''J'''''''''J''''''''''J''''''''''J''''''''J'''''''''''J''''''''J K KJ'''''''J'''''''''J''''''''''J''''''''''J''''''''J'''''''''''J''''''''J K KJ'''''''J'''''''''J''''''''''J''''''''''J''''''''J'''''''''''J''''''''J K ("aca #$atiul re%er(at e#te KKTOTA K K K K K K K K in#uficient) #c*ita cor$ului de KJ'''''''J'''''''''J''''''''''J''''''''''J''''''''J'''''''''''J''''''''J K $ro$rietate (a fi re$re%entata $e K ;. "AT- 3-1-3ITOA3- A CO/4T3!CTII K (er#o) in format A4) KJ'''''''''''''''''''J''''''''J''''''''''''''''''''J''''''''''J''''''''J K KK /r. cor$ K"enumireK4u$rafata con#truitaKCod &ru$a K K K KKCladire/con#tructieK K la #ol (m$) Kde#tinatieKMentiuniK K KJ'''''''''''''''''''J''''''''J''''''''''''''''''''J''''''''''J''''''''J K KK 1 K 2 K , K 4 K 7 K K KJ'''''''''''''''''''J''''''''J''''''''''''''''''''J''''''''''J''''''''J K KJ'''''''''''''''''''J''''''''J''''''''''''''''''''J''''''''''J''''''''J K KJ'''''''''''''''''''J''''''''J''''''''''''''''''''J''''''''''J''''''''J K KJ'''''''''''''''''''J''''''''J''''''''''''''''''''J''''''''''J''''''''J

K KKTOTA K K K K K J'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''JJ'''''''''''''''''''J''''''''J''''''''''''''''''''J''''''''''J''''''''J C. "AT- 3-1-3ITOA3- A P3OP3I-TA3 J''''J''''''''''J''''''''''J'''''''''J'''''''''''''J'''''''''''J'''''''''''''''''J''''''''''''''''''''J''''''''J K K K K Cod KTi$ul actuluiK Cod K4u$rafata din actK Modul de detinere K K K K /ume/ K"omiciliu/K numeric K de K &ru$a K (*a #au m$) K Teren/con#tructie KMentiuniK K/r. K "enumire K 4ediu KPer#onal/K$ro$rietate) K$ro$rietateJ'''''J'''''''''''J''''''''J'''''''''''J K KCrt.K$ro$rietarK$ro$rietarK cod K nr. #i data K K K K K K K K K K K 4I3!-4 Kinre&i#trariiK KTerenKCon#tructieK-.clu#i(KIndi(i%iuneK K K K K K K /eliberarii K K K K K K K J''''J''''''''''J''''''''''J'''''''''J'''''''''''''J'''''''''''J'''''J'''''''''''J''''''''J'''''''''''J''''''''J K1 K 2 K , K 4 K 7 K 8 K 9 K : K 9 K 10 K 11 K J''''J''''''''''J''''''''''J'''''''''J'''''''''''''J'''''''''''J'''''J'''''''''''J''''''''J'''''''''''J''''''''J J''''J''''''''''J''''''''''J'''''''''J'''''''''''''J'''''''''''J'''''J'''''''''''J''''''''J'''''''''''J''''''''J J''''J''''''''''J''''''''''J'''''''''J'''''''''''''J'''''''''''J'''''J'''''''''''J''''''''J'''''''''''J''''''''J J''''J''''''''''J''''''''''J'''''''''J'''''''''''''J'''''''''''J'''''J'''''''''''J''''''''J'''''''''''J''''''''J Intocmit5 GGGGGGGGGGGGGGGGG "ata5 GGGGGGG =erificat5 GGGGGGGGGGGGGGGGG

A/-CA /r. 8F) la normele metodolo&ice GGGGGGGGGGG F)Ane.a nr. 8 e#te re$rodu#a in fac#imil. Mini#terul ucrarilor Publice) Tran#$orturilor #i ocuintei "I3-CTIA 0-/-3A A CA"A4T3! IMO;I IA3 4I 0-4TI!/-A OCA ITATI O3 COMPA/IA /ATIO/A A "- CAI 1-3AT- C13 ' 4A CA"A4T3! "- 4P-CIA ITAT- A CAI O3 1-3ATJ''''''''''''''''''''''''''''''''JJ''''''''''''''''''''''''''''''JJ''''''''''''''''''''''''''''''''J K KK KKJ''''''''''''''''''''''''''''''JK K KK 4ef 4er(iciu) J'''''''JKKK3ece$tionat KK K KK K KKKJ''''''''''''''''''''''''''''''JK K "OC!M-/T "- A=IEA3-/3-C-PTI- KKJ'''''''''''''''''''JK Cod KKKJ'''''''''''''''''''J K K ucrari de cada#tru KKK/r. ...............KK.......KKKK/r. ...............K K Kte*nico'+uridic al cailor ferateKKK"ata ..............KJ'''''''JKKK"ata ..............K K K KKJ'''''''''''''''''''J KKJ'''''''''''''''''''J K K /r. ......... KKJ'''''''''''''''''''J KKJ'''''''''''''''''''J K K KKK4emnatura #i $arafaK KKK4emnatura #i $arafaK K K KKJ'''''''''''''''''''J KKJ'''''''''''''''''''J K J''''''''''''''''''''''''''''''''JJ''''''''''''''''''''''''''''''JJ''''''''''''''''''''''''''''''''J J''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''J K1. /i(el de a(i%are/rece$tie 2. "enumirea or&anului de a(i%are #au rece$tieK K J''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''JK K a. M PT LLLLLLL d. =erificator J'''''J K KK K J'''''J K KK K b. Central C13 J'''''J e. O/C0C J'''''J K KK K J'''''J J'''''J K KK K c. 3e&ionala C13 J'''''J f. O?C0C J'''''J K KK K J'''''J J'''''J J''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''JK J''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''J J''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''J K1. Titlul lucrarii5 K K K K K

K K J''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''J J''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''J K4. ;eneficiar K K"enumirea5 C/ C1 C13 4A K K!nitatea5 4er(iciul Cada#tru'Conce#iuni Adre#a5 ;d. "inicu 0ole#cu nr. ,:) 4ector 1) ;ucure#tiK KCont /r.5 2711011:890401,,,2004 ;anca5 ;A/C PO4T ;ucure#ti ' 4ucur#ala Palat C13 KTelefon/fa.5 01 212820:/01 ,12,079 3elatii5 K J''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''J J''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''J K7. -.ecutant K K!nitatea5 K KAdre#a5 K KTelefon/fa.5 K KCont /r.5 K K3elatii5 K J''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''J J''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''J K8. Cod Pro&ram Cada#tru J''''''''''''''''''J 1a%a J''''''''''''''''''''''''''''''''JK K J''''''''''''''''''J J''''''''''''''''''''''''''''''''JK K /r. contract J''''''''''''''''''J =aloare fa%a J''''''''''''''''''''''''''''''''JK K J''''''''''''''''''J J''''''''''''''''''''''''''''''''JK K =aloare contract J'''''''''''''''''''''''J Alte modalitati J''''''''''''''''''''''''''''''''JK K J'''''''''''''''''''''''J J''''''''''''''''''''''''''''''''JK K Mod de $lata) factura J''''''''''''''''''J Ob#er(atii J''''''''''''''''''''''''''''''''JK K J''''''''''''''''''J J''''''''''''''''''''''''''''''''JK J''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''J J''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''J K9. Continutul a(i%arii5 K K K J''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''J J''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''J KJ''''''''''''''''''''''''''''''''''J K KKD 3e#$ectarea calitati(a a temei K K KJ''''''''''''''''''''''''''''''''''J K K K KJ''''''''''''''''''''''''''''''''''J K

KKD 3e#$ectarea cantitati(a a temei K K KJ''''''''''''''''''''''''''''''''''J K K K KJ''''''''''''''''''''''''''''''''''J K KKD 3ecomandari K K KJ''''''''''''''''''''''''''''''''''J K K K J''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''J

A/-CA /r. 9F) la normele metodolo&ice GGGGGGGGGGG F)Ane.a nr. 9 e#te re$rodu#a in fac#imil. J''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''J KJ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''JK KK "OC!M-/T de I/3-0I4T3A3KK KJ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''JK K Inre&i#trat C13'4A/O/C0C/O?C0C/Carte 1unciara/Ar*i(a K .................................................... K K K J''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''J K:. Ar*i(area (#tocarea) documentatiei rece$tionate K KJ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''JK KK/r. ...... "ata ......... !nitatea .........................................KK KJ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''JK KJ'''''''''''J'''''''''J'''''''''''J''''''''''''''''J''''''''''''''''J''''''''JK KK K K K Plan 1i#ier K ;a%a "ate) K KK KKCod $artidaK/r. carteK -ntitate J'''''''''J''''''J do#ar te*nic) KMod de KK KKcada#trala Kfunciara K K4cara #auK"C1 #iK #au nume Kar*i(areKK KK K K K (olum KM;Bte#K fi#ier K KK KJ'''''''''''J'''''''''J'''''''''''J'''''''''J''''''J''''''''''''''''J''''''''JK KK 1 K 2 K , K 4 K 7 K 8 K 9 KK KJ'''''''''''J'''''''''J'''''''''''J'''''''''J''''''J''''''''''''''''J''''''''JK KJ'''''''''''J'''''''''J'''''''''''J'''''''''J''''''J''''''''''''''''J''''''''JK KJ'''''''''''J'''''''''J'''''''''''J'''''''''J''''''J''''''''''''''''J''''''''JK KJ'''''''''''J'''''''''J'''''''''''J'''''''''J''''''J''''''''''''''''J''''''''JK KJ'''''''''''J'''''''''J'''''''''''J'''''''''J''''''J''''''''''''''''J''''''''JK KJ'''''''''''J'''''''''J'''''''''''J'''''''''J''''''J''''''''''''''''J''''''''JK KJ'''''''''''J'''''''''J'''''''''''J'''''''''J''''''J''''''''''''''''J''''''''JK KJ'''''''''''J'''''''''J'''''''''''J'''''''''J''''''J''''''''''''''''J''''''''JK KJ'''''''''''J'''''''''J'''''''''''J'''''''''J''''''J''''''''''''''''J''''''''JK KJ'''''''''''J'''''''''J'''''''''''J'''''''''J''''''J''''''''''''''''J''''''''JK KJ'''''''''''J'''''''''J'''''''''''J'''''''''J''''''J''''''''''''''''J''''''''JK J''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''J J''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''J

K9. Comi#ia de A=IEA3- F 3-C-PTI- F =-3I1ICA3- F A3AI=A3KJ'''''''''''''''''''J'''''''''''''J'''''''''''''''''''''''J''''''''J'''''''''JK KK/umele #i PrenumeleK 1unctia K Ob#er(atii K "ata K4emnaturaKK KJ'''''''''''''''''''J'''''''''''''J'''''''''''''''''''''''J''''''''J'''''''''JK KK 1 K 2 K , K 4 K 7 KK KJ'''''''''''''''''''J'''''''''''''J'''''''''''''''''''''''J''''''''J'''''''''JK KJ'''''''''''''''''''J'''''''''''''J'''''''''''''''''''''''J''''''''J'''''''''JK KJ'''''''''''''''''''J'''''''''''''J'''''''''''''''''''''''J''''''''J'''''''''JK KJ'''''''''''''''''''J'''''''''''''J'''''''''''''''''''''''J''''''''J'''''''''JK KJ'''''''''''''''''''J'''''''''''''J'''''''''''''''''''''''J''''''''J'''''''''JK KJ'''''''''''''''''''J'''''''''''''J'''''''''''''''''''''''J''''''''J'''''''''JK KJ'''''''''''''''''''J'''''''''''''J'''''''''''''''''''''''J''''''''J'''''''''JK KJ'''''''''''''''''''J'''''''''''''J'''''''''''''''''''''''J''''''''J'''''''''JK KJ'''''''''''''''''''J'''''''''''''J'''''''''''''''''''''''J''''''''J'''''''''JK KJ'''''''''''''''''''J'''''''''''''J'''''''''''''''''''''''J''''''''J'''''''''JK KJ'''''''''''''''''''J'''''''''''''J'''''''''''''''''''''''J''''''''J'''''''''JK KJ'''''''''''''''''''J'''''''''''''J'''''''''''''''''''''''J''''''''J'''''''''JK KJ'''''''''''''''''''J'''''''''''''J'''''''''''''''''''''''J''''''''J'''''''''JK KJ'''''''''''''''''''J'''''''''''''J'''''''''''''''''''''''J''''''''J'''''''''JK J''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''J

A/-CA /r. : la normele metodolo&ice CA"3! -0A $entru or&ani%area #i reali%area cada#trului de #$ecialitate al cailor ferate 1. Con#titutia 3omaniei 2. e&ea cada#trului #i a $ublicitatii imobiliare nr. 9/1998 ,. e&ea nr. 17/1990 $ri(ind reor&ani%area unitatilor economice de #tat ca re&ii autonome #i #ocietati comerciale) cu modificarile ulterioare 4. e&ea fondului funciar nr. 1:/1991) re$ublicata 7. e&ea $rotectiei mediului nr. 1,9/1997) re$ublicata 8. e&ea nr. 17/1994 $ri(ind amorti%area ca$italului imobili%at in acti(e cor$orale #i necor$orale) re$ublicata) cu modificarile ulterioare 9. e&ea nr. 21,/199: $ri(ind $ro$rietatea $ublica #i re&imul +uridic al ace#teia

:. Ordonanta de ur&enta a 0u(ernului nr. 90/2001 $entru modificarea #i com$letarea e&ii cada#trului #i a $ublicitatii imobiliare nr. 9/1998 9. Ordonanta de ur&enta a 0u(ernului nr. 12/199: $ri(ind tran#$ortul $e caile ferate romane #i reor&ani%area 4ocietatii /ationale a Cailor 1erate 3omane) a$robata #i modificata $rin e&ea nr. :9/1999 10. Aotararea 0u(ernului nr. 7:1/199: $ri(ind infiintarea Com$aniei /ationale de Cai 1erate 2C.1.3.2 ' 4.A. $rin reor&ani%area 4ocietatii /ationale a Cailor 1erate 3omane 11. Aotararea 0u(ernului nr. 7:2/199: $ri(ind infiintarea 4ocietatii /ationale de Tran#$ort 1ero(iar de Marfa 2C.1.3. Marfa2 ' 4.A. $rin reor&ani%area 4ocietatii /ationale a Cailor 1erate 3omane 12. Aotararea 0u(ernului nr. 7:,/199: $ri(ind infiintarea 4ocietatii de 4er(icii de Mana&ement 1ero(iar 24.M.1.2 ' 4.A.) $rin reor&ani%area 4ocietatii /ationale a Cailor 1erate 3omane 1,. Aotararea 0u(ernului nr. 7:4/199: $ri(ind infiintarea 4ocietatii /ationale de Tran#$ort 1ero(iar de Calatori 2C.1.3. Calatori2 ' 4.A. $rin reor&ani%area 4ocietatii /ationale a Cailor 1erate 3omane 14. Aotararea 0u(ernului nr. 7:7/199: $ri(ind infiintarea 4ocietatii de Admini#trare Acti(e 1ero(iare 24.A.A.1.2 ' 4.A. $rin reor&ani%area 4ocietatii /ationale a Cailor 1erate 3omane 17. Aotararea 0u(ernului nr. 727/1998 $entru a$robarea 3e&ulamentului &eneral de urbani#m) cu modificarile ulterioare 18. Aotararea 0u(ernului nr. :,4/1991 $ri(ind #tabilirea #i e(aluarea unor terenuri detinute de #ocietatile comerciale cu ca$ital de #tat) cu modificarile ulterioare) #i Criteriile nr. 2.887/1C/,11/1992 $ri(ind #tabilirea #i e(aluarea terenurilor aflate in $atrimoniul #ocietatilor comerciale cu ca$ital de #tat) a$robate de Mini#terul 1inantelor #i Mini#terul ucrarilor Publice #i Amena+arii Teritoriului) cu modificarile ulterioare 19. Ordinul mini#trului admini#tratiei $ublice nr. 7,:/2001 $entru a$robarea 3e&ulamentului $ri(ind autori%area $er#oanelor fi%ice #i +uridice care $ot #a reali%e%e #i #a (erifice lucrari de #$ecialitate in domeniile cada#trului) &eode%iei #i carto&rafiei $e teritoriul 3omaniei 1:. Ordinul mini#trului admini#tratiei $ublice nr. 7,4/2001 $ri(ind a$robarea /ormelor te*nice $entru introducerea cada#trului &eneral 19. Ordinul mini#trului admini#tratiei $ublice nr. 7,7/2001 $ri(ind a$robarea 3e&ulamentului $entru (erificarea lucrarilor de #$ecialitate in domeniile cada#trului) &eode%iei #i carto&rafiei) reali%ate de $er#oane fi%ice #i +uridice autori%ate 20. Ordinul mini#trului admini#tratiei $ublice nr. 7,8/2001 $entru a$robarea 3e&ulamentului $ri(ind rece$tia lucrarilor de &eode%ie) carto&rafie) cada#tru) foto&rammetrie #i teledetectie 21. Ordinul mini#trului admini#tratiei $ublice nr. 7,9/2001 $entru a$robarea 3e&ulamentului de a(i%are a lucrarilor de cada#tru) &eode%ie) carto&rafie) foto&rammetrie #i teledetectie 22. Ordinul mini#trului +u#titiei nr. 1.,,0/C/1999 cu $ri(ire la infiintarea Cartilor funciare cu caracter nedefiniti( 2,. Ordinul mini#trului lucrarilor $ublice) tran#$orturilor #i locuintei nr. 1.191/2001 $ri(ind cada#trele de #$ecialitate din #tructura mini#terului 24. Metodolo&ia $ri(ind e.ecutarea lucrarilor de introducere a cada#trului imobiliar in localitati) a$robata $rin Ordinul mini#trului lucrarilor $ublice #i amena+arii teritoriului #i al $re#edintelui Oficiului /ational de Cada#tru) 0eode%ie #i Carto&rafie nr. 90///911'CP/1999) #i Metodolo&ia $ri(ind e.ecutarea lucrarilor de introducere a cada#trului retelelor edilitare in localitati) a$robata $rin Ordinul mini#trului lucrarilor $ublice #i amena+arii teritoriului #i al $re#edintelui Oficiului /ational de Cada#tru) 0eode%ie #i Carto&rafie nr. 91///912'CP/1999

A/-CA /r. 9 la normele metodolo&ice

"-1I/ITII In cu$rin#ul $re%entelor norme metodolo&ice #e folo#e#c denumiri #$ecifice cada#trului de #$ecialitate al cailor ferate) care au urmatoarele #emnificatii5 1. bun i%olat ' bunurile imobiliare C.1.3. #ituate in afara %onei liniilor de cale ferata6 2. bunuri imobile C.1.3. ' terenurile de orice natura) liniile de cale ferata) cladirile) con#tructiile) $odurile) lucrarile de arta) retelele de canali%are) de a$a) de di#tribuire a ener&iei electrice) de alimentare cu aer) cu aburi) cu combu#tibili #i altele a#emenea care a$artin unitatilor fero(iare6 ,. cada#tru ' #i#tem de e(identa te*nica) economica #i +uridica $rin care #e reali%ea%a identificarea) inre&i#trarea) ma#urarea #i re$re%entarea $e $lanuri cada#trale a terenurilor cu #au fara con#tructii) inclu#i( lucrari de $ublicitate imobiliara6 4. cor$ de $ro$rietate ' unul #au mai multe imobile ali$ite a$artinand aceluia#i $ro$rietar6 7. coordonata liniara ($ic*eta+) ' ab#ci#a #i ordonata unui $unct determinate in functie de a.ul caii ferate6 8. do#ar ca%ier cada#tral ' do#ar care contine $lanurile #i $ie#ele #cri#e) nece#are identificarii #i #ituarii unui imobil din $unct de (edere admini#trati() te*nic #i +uridic6 9. entitate fero(iara ' #tatie #au inter#tatie fero(iara ale carei obiecte au coordonate liniare ($ic*eta+) :. &eoreferentiere ' o$eratia de $unere in concordanta a ima&inii $unctului de $e ra#ter cu $unctul din teren) ra$ortat in coordonate &eode%ice) in format (ector) ale unui $lan di&ital6 9. imobil ' $arcela de teren) cu #au fara con#tructii6 10. inter#tatie ' imobilele fero(iare #ituate de la $rima borna *ectometrica aflata inaintea #emnalului de intrare (ca$ I) al unei #tatii $ana la $rima borna *ectometrica e.i#tenta du$a #emnalul de intrare (ca$ C) al #tatiei urmatoare6 11. $arcela ' o #u$rafata de teren a(and o #in&ura cate&orie de folo#inta #i unul #au mai multi $ro$rietari6 12. re&i#trul cada#tral ' documentul $rinci$al al cada#trului &eneral) $rin care #e #i#temati%ea%a datele cada#trale $entru e(identierea di#tincta in cadrul teritoriului admini#trati( a #ituatiei bunurilor imobile #i a $ro$rietarilor) $recum #i a #ituatiilor centrali%atoare $e de#tinatii ale terenurilor) &ru$e de $ro$rietari) intra(ilan ' e.tra(ilan6 1,. re&i#trul cada#tral fero(iar ' documentul $rinci$al al cada#trului de #$ecialitate al cailor ferate) care #er(e#te la e(identa imobilelor fero(iare $e teritorii admini#trati(e #i $e entitati fero(iare. 4e intocme#te $e $artida cada#trala a fiecarei unitati fero(iare e.i#tente (3e&i#trul cada#tral fero(iar 2C.1.3.2 ' 4.A.) 3e&i#trul cada#tral fero(iar 2C.1.3. Marfa2 ' 4.A.) 3e&i#trul cada#tral fero(iar 2C.1.3. Calatori2 ' 4.A. #i altele a#emenea)6 14. #tatie ' imobilele fero(iare #ituate de la $rima borna *ectometrica e.i#tenta inaintea #emnalului de intrare (ca$ C) $ana la $rima borna *ectometrica e.i#tenta inaintea #emnalului de ie#ire ca$ I (din #en# o$u#) al unei #tatii de cale ferata6 17. #tereo&rafica 1990 ' #i#tem de $roiectie carto&rafica) acce$tat oficial in 3omania6 18. #trat ' un &ru$ lo&ic de date) e.$rimat &rafic la #cara) care #e $ot a#imila unor folii tran#$arente $u#e $e#te un de#en6 19. teren aferent ' #u$rafata de teren a#tfel cum a fo#t determinata $rin autori%atia de con#truire #au) du$a ca%) $rin fi#ele te*nice de ma#uratori ale #u$rafetei de teren minime nece#are a#i&urarii utili%arii unei con#tructii in #co$ul de#tinat #au functionarii unei in#talatii la $arametrii $roiectati6 1:. teren fero(iar ' #u$rafata de teren aflata in $ro$rietatea unei unitati fero(iare) $recum #i terenul conce#ionat ace#teia #au aflat in admini#trarea ace#teia6 19. unitate fero(iara ' com$anie) #ocietate nationala) #ocietate comerciala #au filiale ale ace#tora a(and $er#onalitate +uridica) re%ultate din $roce#ul de reor&ani%are a 4ocietatii /ationale a Cailor 1erate 3omane #i care $re#tea%a acti(itati #i #er(icii fero(iare con#emnate in re&i#trul comertului6

20. %ona de $rotectie a infra#tructurii fero(iare $ublice cu$rinde terenurile limitrofe) #ituate de o $arte #i de alta a a.ei caii ferate) indiferent de $ro$rietar) in limita a ma.imum 100 m de la a.a caii ferate) $recum #i terenurile de#tinate #au care #er(e#c) #ub orice forma) la a#i&urarea functionarii ace#teia6 21. %ona de #i&uranta a infra#tructurii fero(iare $ublice cu$rinde fa#iile de teren) limitrofe ultimului a. de cale ferata) a(and latimi de 20 m fiecare) #ituate de o $arte #i de alta a a.ei caii ferate) nece#are $entru am$la#area in#talatiilor de #emnali%are #i de #i&uranta a circulatiei #i a celorlalte in#talatii de conducere o$erati(a a circulatiei trenurilor) $recum #i a in#talatiilor #i lucrarilor de $rotectie a mediului. Eona de #i&uranta a infra#tructurii fero(iare $ublice are re&im +uridic #$ecial) $ro$rietatile de+a con#tituite la data a$aritiei Ordonantei de ur&enta a 0u(ernului nr. 12/199: $ri(ind tran#$ortul $e caile ferate romane #i reor&ani%area 4ocietatii /ationale a Cailor 1erate 3omane #unt e.$ro$riabile #i re#trictionate in ceea ce $ri(e#te con#tructiile #i amena+arile6 22. %ona +uridica fero(iara ' reuniunea #u$rafetelor de teren ce a$artin unitatilor fero(iare) in ba%a unor acte +uridice) &ru$ate $e entitati fero(iare.

A/-CA /r. 10F) la normele metodolo&ice GGGGGGGGGGG F)Ane.a nr. 10 e#te re$rodu#a in fac#imil. ?udetul ................................... Teritoriul admini#trati( .................. Cod 4I3!TA ................................ Cod intra(ilan/e.tra(ilan ................. 4tatie C13 ................................ Inter#tatie C13 ........................... 3-0I4T3! CA"A4T3A A PA3C- - O3 ($e unitati admini#trati('teritoriale) J''''J'''''''''''J'''''''''''J'''''''''''J''''''''''J'''''''''''''''''''''''''''J'''''''''''''''''''''''''''''''''J''''''''J''''''''''J''''''''J K K /r. K Adre#a K K K Teren K Con#tructii K K K K K/r. K cada#tral K cor$ului K Cod &ru$a K Cod J'''''''J'''''''''J'''''''''J'''''''''''J''''''''''J''''''''''J4ectiuneK /r. K K Kcrt.Kal cor$uluiK de K$ro$rietateK &ru$a K /r. KCate&oriaK4u$rafataK /r. cor$ K4u$rafata KCod &ru$a Kde $lan K $artida KMentiuniK K K de K$ro$rietateK Kde#tinatieK$arcelaK de K (m$) K cladire/ Kcon#truitaKde#tinatieK Kcada#tralaK K K K$ro$rietateK K K K Kfolo#intaK Kcon#tructieK la #ol K K K K K J''''J'''''''''''J'''''''''''J'''''''''''J''''''''''J'''''''J'''''''''J'''''''''J'''''''''''J''''''''''J''''''''''J''''''''J''''''''''J''''''''J J''''J'''''''''''J'''''''''''J'''''''''''J''''''''''J'''''''J'''''''''J'''''''''J'''''''''''J''''''''''J''''''''''J''''''''J''''''''''J''''''''J J''''J'''''''''''J'''''''''''J'''''''''''J''''''''''J'''''''J'''''''''J'''''''''J'''''''''''J''''''''''J''''''''''J''''''''J''''''''''J''''''''J J''''J'''''''''''J'''''''''''J'''''''''''J''''''''''J'''''''J'''''''''J'''''''''J'''''''''''J''''''''''J''''''''''J''''''''J''''''''''J''''''''J J''''J'''''''''''J'''''''''''J'''''''''''J''''''''''J'''''''J'''''''''J'''''''''J'''''''''''J''''''''''J''''''''''J''''''''J''''''''''J''''''''J

J''''J'''''''''''J'''''''''''J'''''''''''J''''''''''J'''''''J'''''''''J'''''''''J'''''''''''J''''''''''J''''''''''J''''''''J''''''''''J''''''''J J''''J'''''''''''J'''''''''''J'''''''''''J''''''''''J'''''''J'''''''''J'''''''''J'''''''''''J''''''''''J''''''''''J''''''''J''''''''''J''''''''J J''''J'''''''''''J'''''''''''J'''''''''''J''''''''''J'''''''J'''''''''J'''''''''J'''''''''''J''''''''''J''''''''''J''''''''J''''''''''J''''''''J J''''J'''''''''''J'''''''''''J'''''''''''J''''''''''J'''''''J'''''''''J'''''''''J'''''''''''J''''''''''J''''''''''J''''''''J''''''''''J''''''''J J''''J'''''''''''J'''''''''''J'''''''''''J''''''''''J'''''''J'''''''''J'''''''''J'''''''''''J''''''''''J''''''''''J''''''''J''''''''''J''''''''J

A/-CA /r. 11F) la normele metodolo&ice GGGGGGGGGGG F)Ane.a nr. 11 e#te re$rodu#a in fac#imil. 4IT!ATIA !C3A3I O3 "- CA"A4T3! "- 4P-CIA ITAT- A CAI O3 1-3ATAnul 200... Com$ania ....................... 3e&ionala ............................ /ume intocmitor ................ functia ........... telefon .......... J''''J''''''''''''J'''''''''''''''''J'''''''J'J'J'J'''''''''J'J'J'J''J'''''''''J''''''''J''''''''''J K/r. KCod cada#truK "enumirea K KKKK KKKK K K K K Kcrt.K de K lucrarii K Cod K K K KContract K K K K K K K K K K#$ecialitateK3e&ionala) #ectiaK ti$ KPKCK K /r. K-K3K/KCfK4u$rafataK=aloareaK-.ecutant K K K al cailor K de circulatie) KlucrareK K K K K K K K K Aa Kmil. leiKOb#er(atiiK K K ferate K entitatea K K K K K(4TA"I! )K K K K K K K K K K C..... K fero(iara K KKKK KKKK K K K K J''''J''''''''''''J'''''''''''''''''J'''''''J'J'J'J'''''''''J'J'J'J''J'''''''''J''''''''J''''''''''J J''''J''''''''''''J'''''''''''''''''J'''''''J'J'J'J'''''''''J'J'J'J''J'''''''''J''''''''J''''''''''J J''''J''''''''''''J'''''''''''''''''J'''''''J'J'J'J'''''''''J'J'J'J''J'''''''''J''''''''J''''''''''J J''''J''''''''''''J'''''''''''''''''J'''''''J'J'J'J'''''''''J'J'J'J''J'''''''''J''''''''J''''''''''J J''''J''''''''''''J'''''''''''''''''J'''''''J'J'J'J'''''''''J'J'J'J''J'''''''''J''''''''J''''''''''J J''''J''''''''''''J'''''''''''''''''J'''''''J'J'J'J'''''''''J'J'J'J''J'''''''''J''''''''J''''''''''J

J''''J''''''''''''J'''''''''''''''''J'''''''J'J'J'J'''''''''J'J'J'J''J'''''''''J''''''''J''''''''''J e&enda5 4tadiul5 Ti$ lucrare5 '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' P @ $ro&ramata r& @ retea &eode%ica (borne) im$lica #i $ic*eta+) C @ cerere de oferta $& @ $lan di&ital &eneral @ licitatie $c @ $lan $arcelar cada#tral (include $( de (ecinatate #i nr. cada#tral) Ct @ contract d* @ documentatie conform A0 nr. :,4/1991 - @ eta$e intermediare d$ @ documentatie $ublicitate imobiliara (in#criere in cartea funciara) 3 @ rece$tie cd @ com$letari documentatii (reambulari) con(er#ie $lan di&ital'(erificare / @ numar cada#tral retele &eode%ice)) #i altele a#emenea. C1 @ carte funciara &r @ &eoreferentiere a @ ucrari de aerofoto&rafiere) inre&i#trare #i altele a#emenea. o @ ortofoto$lan #c. 151000 e @ e.$erti%e cada#trale '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''