Sunteți pe pagina 1din 708

LARRY BOND

RED PHOENIX
Traducere Valeriu CIUCULIN Ebook v. !."#

%LO&AR A-6E Intruder. Ace'( bi)o(or de a(ac e'(e u*ul di*(re +u,i*ele avioa*e care +o( lovi o ,i*(- i*de+e*de*( de co*di,iile a()o'.erice. Decolea/- de +e +or(avioa*e 0i are o e1ce+,io*al- ca+aci(a(e de 2*c-rcare. Cei doi oa)e*i ai ec3i+a4ului '(au u*ul l5*6- al(ul7 c3iar dac*u are o )a*-8 co+ilo(ul +oa(e co*duce avio*ul d5*du9i i*'(ruc9,iu*i +ri* i*(er)ediul co)+u(erului. A-7E Corsair. :o*o)o(or )o*o+o'( .olo'i( +e*(ru +ri)a oar- 2* Vie(*a). E'(e cla'i.ica( ca u* reac(or de a(ac u0or 0i *u are *ici i*'(ru)e*(arul 'o.i'(ica(8 *ici ca+aci(a(ea de (ra*'+or( a lui A9;E I*(ruder. E'(e .oar(e a+recia( de +ilo,ii '-i. AA-2 Atoll. Pri)a rac3e(- aer9aer 'ovie(ic- cu 63ida4 2* i*.raro0u< co+ie a vec3ii AI:9=B &ide>i*der di* a*ii ci*ci/eci. Ca +ri)ele )odele8 +oa(e lovi ,i*(a *u)ai di* '+a(e. Are o au(o*o)ie )a1i)- de ? k). AA-7 Apex. Rac3e(- 'ovie(ic- 63ida(- +ri* radar. :ediocr-8 are au(o*o)ie de @A k). AA-11 Archer. Rac3e(- 'ovie(ic- cu ra/- 'cur(- 63ida(- 2* i*.raro0u. Are o au(o*o)ie de circa B k) 0i )ai ale' +oa(e i*(erce+(a 0i di* .a,avio*ul i*a)ic. AIM-54C Phoenix. Rac3e(- a)erica*- 63ida(- +ri* radar8 le6a( de 'i'(e)ul AC%9= de +e D9$? To)ca(. Ar)- de di)e*'iu*i *o(abile8 cu au(o*o)ie de a+roa+e !"" k)8 /boar- cu de ci*ci ori vi(e/a 'u*e(ului. AIM-7M Sparro . Cea )ai co)u*- rac3e(- a)erica*- 63ida(- +ri* radar. Au(o*o)ia de ?" k) e'(e redu'- .a,- de AI:9A?C P3oe*i18 dar e'(e 'u+erioar- .a,- de &ide>i*der 'au al(- rac3e(- cu i*.raro0ii. A .o'( +er.ec,io*a(- )ereu8 0i dac- +ri)ele ver'iu*i .olo'i(e 2* Vie(*a) aveau +re'(a,ii )ediocre8 ul(i)ele )odele 'u*( co*'idera(e .oar(e e.icie*(e. AIM-!" Side inder. U*a di*(re rac3e(ele cele )ai a+recia(e care au .o'( +rodu'e. Du+- la*'are 'e 63idea/- du+- c-ldura 6a/elor e)i'e de avio*ul ,i*(-. Nu are *evoie '- Evad-F reac(orul i*a)ic8 +oa(e loca ,i*(a 0i di* .a,-. Au(o*o)ie de circa $A k). !

A#-47. Pu0c- 'ovie(ic- 'i)+l- 0i e.icie*(-8 co+ia(- 0i e1+or(a(- de )ul(e *a,iu*i. Dolo'e0(e )u*i,ie de B.;! 0i +oa(e .u*c,io*a 2* )od au(o)a( 'au 'e)iau(o)a(. C5*(-re0(e circa ?8A k6. A#M. Noua ver'iu*e a +u0(ii AG9?B8 cu 6reu(a(e )ai )ic-. A$-2 Colt. Bi+la* 'ovie(ic8 .abrica( 2*c- di* a*ii +a(ru/eci. H* ciuda a'+ec(ului 2*vec3i(8 are +re'(a,ii e1cele*(e8 e'(e eco*o)ic 0i are carac(eri'(ici bu*e +e di'(a*,e 'cur(e. A+recia( ca (ra*'+or(or u0or 0i avio* co)ercial8 a .o'( co*'(rui( 2* )ai )ul( de $I )ii de e1e)+lare. APC JAr)ored Per'o**el CarrierK. Ve3icul bli*da( +e*(ru (ra*'+or(ul (ru+elor. Ter)e* 6e*eric +e*(ru a de'crie ve3icule .olo'i(e +e*(ru (ra*'+or(ul 'olda,ilor de i*.a*(erie +e c5)+ul de lu+(-. Bli*da4ul '-u u0or o.er- +ro(ec,ie 2)+o(riva .ra6)e*(elor +roiec(ilelor de ar(ilerie 0i 2)+o(riva ar)elor u0oare. APS-115. Radar a)erica* (ra*'+or(a( 2* +ar(ea a*(erioar- a P9@C Orio*. Nu)i( radar +e*(ru Ec-u(are 2* 'u+ra.a(-F8 e'(e .olo'i( +e*(ru de+i'(area *avelor 0i )ai ale' a +eri'coa+elor. AS-4 #itchen. Rac3e(- 'ovie(ic-. &i6la EA&F 2*'ea)*- aer9'ol 0i EGi(c3e*F e'(e *u)ele de cod a(ribui( de NATO ace'(ei ar)e. &u+er'o*ic-8 e'(e la*'a(- de avioa*e )ari ca Back.ire. Are au(o*o)ie de ?A" k) 0i +oar(- o 2*c-rc-(ur- de $""" k68 co*ve*,io*al- 'au *uclear-. Asroc JA*(i'ub)ari*e Racke(K. Rac3e(- a*(i9'ub)ari*e. La*'a(- de *avele a)erica*e8 e'(e .olo'i(- 2)+o(riva 'ub)ari*elor. :o(orul '-u rac3e(- cu co)bu'(ibil 'olid (ra*'+or(- ra+id 2* locali/area +re/u)a(- a 'ub)ari*ului i*a)ic ca+ul e1+lo/iv8 co*'(i(ui( di*(r9o (or+il- cu c-u(are au(o)a(- :ark ?;. A4u*'- 2* aria ,i*(ei8 (or+ila e'(e la*'a(- 2* a+- cu o +ara0u(-. H* locul (or+ilei8 A'roc +oa(e +ur(a ca bo)b- de +ro.u*/i)e o ar)- *uclear-. A%&-!. Radar )o*(a( 2* +ar(ea di* .a,- a avio*ului de lu+(- D9$? To)ca(. E'(e o u*i(a(e .oar(e +u(er*ic- 0i +er.ec,io*a(-8 ce +er)i(e +ilo(ului '- ur)-rea'c- 2* acela0i (i)+ +5*- la 0a'e ,i*(e 0i de a le i*(erce+(a cu rac3e(e AI:9A?C P3oe*i1. '() JBa((le Dre''8 U*i.or)K. U*i.or)- de lu+(-. De*u)ire rece*(+e*(ru u*i.or)a de )a'care da(- de a)erica*i. '")-1*!. U* (i+ de bo)b- de ="" k6. Are u* 2*veli0 '+ecial de )e(al dur care 2i +er)i(e '- +-(ru*d- +ri*(r9u* +ere(e de )ai )ul( de u* )e(ru 6ro'i)e 2*ai*(e de ae1+loda. @

'MP JBro*evaLa :a'c3i*a Piek3o(aK. Au(obli*da( 'ovie(ic8 0e*ila( 0i a).ibiu8 ca+abil '- (ra*'+or(e 0a'e 'olda,i 2* a.ara co*duc(orului 0i )i(raliorului. Cu o li*ie )oder*-8 are o )ic- (urel- cu u* (u* de B@ )) 'au u* (u* au(o)a( de @" ))8 u* la*'a(or de rac3e(e a*(i(a*c 0i o )i(ralier-. '+, JBac3elor O..icer'M Nuar(er'K. Car(ierul o.i,erilor *ec-'-(ori,i. Re/ide*,- 0i dor)i(or< locui*,- de'(i*a(- o.i,erilor *ec-'-(ori,i8 2* i*(eriorul u*ei ba/e. O ca)er- cu baie. Nu e1i'(- buc-(-rie 'au ara6a/8 dar de obicei 'u*( do(a(e cu u* )ic .ri6ider. '-. JBro*e(ra*'+or(erK. Ter)e* 6e*eric ru'e'c +e*(ru de.i*irea u*ei cla'e de au(obli*da(e cu o+( ro,i +e*(ru (ra*'+or(ul (ru+elor. '-.-6*. Au(obli*da( cu o+( ro,i +e*(ru (ra*'+or(ul (ru+elor8 i)+le)e*(a( 2* a*ii 0ai/eci. Pri)ul )odel di*(r9o lu*6- 'erie de ve3icule 'i)ilare8 are .or)a u*ei b-rci 0i +oa(e (ra*'+or(a +5*- la +ai'+re/ece oa)e*i. Pri*ci+alul de.ec( al +ri)elor 'erii era cele dou- )o(oare cu be*/i*-8 +ro(e4a(e de u* bli*da4 +rea 'ub,ire. H* ver'iu*ile ul(erioare de.ec(ul a .o'( 2*l-(ura(. C-141 Starli/ter. Cvadri)o(or< avio*ul de (ra*'+or( u(ili/a( 2* +ri*ci+al de avia,ia a)erica*-. Poa(e 2*c-rca !"" de oa)e*i 0i @A (o*e de )a(erial. C4. Nu)e de cod +e*(ru u* e1+lo/iv +la'(ic .olo'i( de ar)a(a &UA 0i de al(e *a,iu*i. &e +oa(e )odela ca +la'(ili*a8 'e +oa(e a+ro+ia de .l-c-ri 0i +oa(e .i lovi(8 dar +e*(ru a e1+loda are *evoie de u* de(o*a(or. C-5 &alax0. Avio*ul cel )ai )are co*'(rui( 2* &UA. Tra*'+or(- $$" (o*e. Rar .olo'i( +e*(ru (ra*'+or(ul de (ru+e8 e'(e de obicei .olo'i( +e*(ru 2*c-rc-(uri volu)i*oa'e 'au +rea 6rele +e*(ru C9$?$ &(arli.(er. CA.-15. Ver'iu*ea +u0(ii a)erica*a :$; co*'(rui(- 2* Coreea de &ud. CE1. JCo)ba( E*6i*eeri*6 Ve3icleK Ve3icul de 6e*iu )ili(ar. CEV :B!I e'(e u* a)e'(ec de buldo/er cu u* (a*c. H*cor+orea/- o )acara8 o la)- de buldo/er 0i u* (u* Ede de)olareF8 de )are calibru 0i cu vi(e/)ic- de la*'are. E'(e .olo'i( de ar)a(- +e*(ru dobor5rea ob'(acolelor 0i +e*(ru a co*'(rui (ra*0ee. C2-53. Ace'( elico+(er +e*(ru )ar.- cu dou- )o(oare a .u*c,io*a( 2* Vie(*a) 0i ca elico+(er +e*(ru recu+erare8 cu )i(raliere8 bli*da4 0i u* colac +e*(ru ridicarea +ilo,ilor dobor5,i 2* (eri(oriul i*a)ic. H* ace'( rol a .o'( .oar(e a+recia(8 a4u*65*du9'e la de/vol(area ac(ual- a )odelului :H9 ?

A@ Pave Lo>8 o )a0i*- ul(ra'o.i'(ica(-8 do(a(- cu )ul(e ar)e 0i *u)ero0i 'e*/ori. CIA JCe*(ral I*(elli6e*ce A6e*cLK. A6e*,ia ce*(ral- de i*.or)a,ii. U*a di* *u)eroa'ele a6e*,ii de co*(ra'+io*a4 a)erica*e8 0i de'i6ur cea )ai cu*o'cu(-. Car(ierul 6e*eral e'(e la La*6leL8 Vir6i*ia8 +e )alul Po(o)acului o+u' celui di* Ca'3i*6(o*8 D.C. CIC JCo)ba( I*.or)a(io* Ce*(erK. Ce*(rul de i*.or)a,ii de lu+(-. H*(r9o *av- de r-/boi8 cabi*a u*de 'u*( adu*a(e ecra*ele radar8 'o*ar8 o+(ice 0i ale (u(uror celorlal(e 'i'(e)e de de+i'(are. Co)a*da*(ul Eco*duce 2* b-(-lieF *ava 'a di* acea'(- cabi*-8 u*de +oa(e .i i*.or)a( (o(al a'u+ra 'i(ua,iei. Ideea a a+-ru( 2* al doilea r-/boi )o*dial8 a(u*ci c5*d b-(-liile *avale '9au e1(i*' )ul( di*colo de ra/a vi/ual-. Cincpac JCo))a*der 2* C3ie.8 Paci.icK. Co)a*da*(ul 0e.8 Paci.ic. O.i,erul a)erica* care co)a*d- (oa(e .or,ele a)erica*e di'loca(e 2* aria Paci.icului. De obicei +o/i,ia e'(e aco+eri(- de u* a)iral8 care co*(rolea/- (oa(e .or,ele ar)a(ei8 avia,iei 0i ale )ari*ei. Al( *u)e< Eco)a*d- u*i.ica(-F. Cincpac/lt. JCo))a*der 2* C3ie.8 Paci.ic Dlee(K Co)a*da*(ul 0e.8 .lo(a Paci.icului. A)iralul la co)a*da .or,elor *avale a)erica*e di'loca(e 2* Paci.ic. De+i*de de Ci*c+ac. Cla04ore. H* 6e*eral )i*ele 'u*( 2*6ro+a(e 'ub +-)5*( 0i e1+lodea/- c5*d 'u*( lovi(e de o) 'au ve3icul. ClaL)ore e'(e di.eri(-. C5(eva +icioru0e o ,i* dea'u+ra (ere*ului. E1+lodea/- elec(ric8 0i 2)+r-0(ie u* E(ra*da.irF a+la(i/a( de bile de o,el care di'(ru6 (o( ce 2*(5l*e'c. :i*- Edirec,io*al-F. Co4su5pac. JCo))a*der &ub)ari*e' Paci.icK Co)a*da*(ul 'ub)ari*elor8 Paci.ic. (e/con. JDe.e*'e Co*di(io*K Co*di,ie de a+-rare. O 'erie de *iveluri +rede.i*i(e care de'criu 'i(ua,ia .or,elor ar)a(e a)erica*e. De.co* A core'+u*de +-cii7 De.co* ? 9 alar)-7 De.co* @ 9 cri/-7 De.co* ! O e'(e 2* cur' u* co*.lic( cu ar)e co*ve*,io*ale7 De.co* $ 9 u* co*.lic( cu ar)e *ucleare. (icas. JDirec(io*al Co))a*d9ac(iva(ed &o*obuoLK Bali/- 'o*ar direc,io*al- (eleco)a*da(-. Ace'( di'+o/i(iv la*'a( di* avio* .olo'e0(e la c-u(area 'ub)ari*elor. C5*d e'(e 2* a+-8 e)i(e la co)a*d- i)+ul'uri 'o*ar. A

(ra6on. Rac3e(- a*(i(a*c cu ra/- )edie8 63ida(- +ri* cablu8 2* do(area i*.a*(eriei. EVedeF 2* i*.raro0u8 au(o*o)ie de circa $""" )e(ri8 +oa(e +er.ora )are +ar(e di* bli*da4ele e1i'(e*(e. (SC. JDe.e*'e &ecuri(L Co))a*dK Co)a*da)e*(ul 'i6ura*,ei )ili(are. &ec(or al ar)a(ei 'ud9coree*e av5*d 'arci*a de a 'u+rave63ea o.i,erii +e*(ru a releva 'e)*e de (r-dare 0i +e*(ru a 2)+iedica lovi(uri de '(a(. Au(ori(a(ea 'a e'(e ab'olu(-. (- .JDe.e*'ive Tar6e( Ar(illerL Pire :i''io*K :i'iu*e de bo)barda)e*( de ar(ilerie +e*(ru a+-rarea u*ui obiec(iv. E-2C 2a 7e0e. Bi)o(or (urboelice recu*o'cu( du+- a*(e*a radar di* bo(ul .u'ela4ului. E9!C are u* ec3i+a4 de (e3*icie*i 0i de co*(rolori de /bor8 +oa(e 'u+rave63ea (ra.icul aeria* +e u* arc de 'u(e de kilo)e(ri 0i co*(rolea/- a+-rarea u*ei .or,e *avale. Nu e'(e 2*ar)a( 0i e'(e rela(iv le*(. E-3 Sentr0. U* A>ac' JAirbor*e EarlL Ca)i*6 a*d Co*(rai &L'(e)< 'i'(e) aero+ur(a( de co*(rol 0i de de+i'(are ra+id-K ul(ra'o.i'(ica(8 i*'(ala( 2*(r9u* Boei*6 B"B. Ca 0i E9!C Ha>keLe8 E9@ e'(e carac(eri/a( de o a*(e*- )are 0i de ca+aci(a(ea 'a de a co*duce b-(-liile aerie*e +e o ra/- de 'u(e de )ile. EA-6' Pro ler. U* I*(ruder A9; )odi.ica(. Ace'( bireac(or are 2* .u'ela4 0i +e ari+i o a+ara(ur- elec(ro*ic- .oar(e +u(er*ic-8 de'(i*a(bruia4ului (ra*')i'iilor radio. Ec3i+a4ul *or)al de dou- +er'oa*e '9a ridica( la +a(ru< (rei di*(re ele 'e ocu+- de a+ara(ura elec(ro*ic-. Poa(e bruia de la )are di'(a*,- ar)ele i*a)icului8 radarele 0i (ra*')i'iile 'ale. Elint. JElec(ro*ic I*(elli6e*ceK &+io* elec(ro*ic. Avioa*e 'au *ave cu rece+(oare e1(re) de 'e*'ibile8 'u+rave63ea/- coa'(ele i*a)ice 0i *avele8 2*re6i'(r5*d 'e)*alele radar 0i (ra')i'iile radio i*(erce(+a(e. I*.or)a,iile 'u*( a+oi (ra*')i'e ba/ei 0i a*ali/a(e. E4con. JE)i''io* Co*(raK Co*(rol al e)i'iu*ilor. Radarele 0i a+ara(ele radio(ra*')i,a(oare e)i( 'e)*ale ac(ive care +o( .i de'co+eri(e Jve/i E&:K. Co*(rolul e)i'iu*ilor are 'co+ul de a li)i(a ace'(e (ra*')i'ii 0i de a reduce ri'cul ca o .or,- *aval- '- .ie i*dividua(-. ESM. JElec(ro*ic &u++or( :ea'ure'K &i'(e)e de 'u+or( elec(ro*ic. Ace'( (er)e* 2* a+are*,- li+'i( de 'e)*i.ica,ie 'e re.er- la u* (i+ de 'e*/or i*'(ala( +e *ave 0i +e a*u)i(e avioa*e. E'(e .olo'i( +e*(ru de'co+erirea e)i'iu*ilor radar de +e *ave 0i avioa*e 0i +e*(ru a le de(er)i*a *a(ura 0i direc,ia. ;

E-.. JE'(i)a(ed Ti)e o. Re+airK Ti)+ +rev-/u( +e*(ru re+ara,ii. 8-14A -o4cat Avio* de lu+(-8 cu decolare de +e +or(avioa*e8 de'(i*a( e1clu'iv i*(erce+(-rii la )are di'(a*,- a a+ara(elor i*a)ice8 cu rac3e(e P3oe*i1 0i &+arro> 63ida(e de radar. Doar(e )a*evrabil 0i +oar(&ide>i*der 0i u* (u* de !" )) +e*(ru lu+(e la di'(a*,- a+ro+ia(-. Are dou- )o(oare 0i u* ec3i+a4 de dou- +er'oa*e. %eo)e(rie variabil-. 8-15 Ea6le. Bi)o(or )o*o+o'( de lu+(- al avia,iei a)erica*e. :a*evrabil ca D9$; Dalco*8 e'(e )ul( )ai )are 0i 2*ar)a( cu rac3e(e de di'(a*,- lu*6- 63ida(e +ri* radar. 8-16 8alcon. :o*o)o(or )o*o+o'( de lu+(- a)erica*. E1cele*( +e*(ru dueluri la di'(a*,- )ic-8 ac(ual)e*(e *u +oa(e la*'a rac3e(e cu ra/- lu*6-. 8-19A 2ornet. Bi)o(or )o*o+o'( +rodu' +e*(ru a 2*locui A9B Cor'air II. D9$IA e'(e u* avio* cu )ul(i+le roluri8 u(ili/abil .ie +e*(ru a(ac8 .ie +e*(ru i*(erce+(are. Doar(e )a*evrabil8 decolea/- de +e +or(avioa*e. 8-4 Phanto4 II. Bi)o(or cu dou- +o'(uri8 de lu+(-8 ado+(a( de al(e *a,iu*i. Pe*(ru *u)-rul de e1e)+lare +rodu' 0i +e*(ru di.eri(ele roluri +e care 0i le +oa(e a'u)a8 D9? e'(e u*ul di*(re a+ara(ele cele )ai a+recia(e di* (oa(e (i)+urile. Poar(- rac3e(e cu 63ida4 radar8 dar avia,ia 'ud9 coreea*- 2l .olo'e0(e )ai ale' +e*(ru a(acarea ,i*(elor (ere'(re8 'arci*+e*(ru care e'(e ada+(a( .oar(e bi*e. 8AAC . Dro*( ava*'a( al c5)+ului de lu+(-. 8AC. JDor>ard Air Co*(rolerK Co*(rolor ava*'a( de /bor. Di* cau/a vi(e/ei lor8 reac(oarele *u +o( de+i'(a ,i*(e )ici )a'ca(e +e 'ol. Co*(rolorii ava*'a,i de /bor .olo'e'c avioa*e care /boar- 2*ce(8 la 2*-l,i)e )ic- 0i .i1ea/- ,i*(ele +e*(ru reac(oarele de a(ac. %-'e'c ,i*(ele i*a)ice8 u*eori le +u*c(ea/- cu rac3e(e .u)i6e*e 'au cu )arca(ori la'er8 0i 63idea/- +5*- la ,i*(- avioa*ele de lu+(-. 8E'A. JDor>ard Ed6e o. (3e Ba((le AreaK V5r.ul ava*'a( al c5)+ului de lu+(-. Ter)e* al ar)a(ei a)erica*e cu care 'e i*dic- +u*c(ul u*de .or,ele a)erica*e 'u*( 2* co*(ac( cu cele i*a)ice. 8E$I:. &o*ar 'ovie(ic 2* do(area 'ub)ari*elor di* cla'a Ro)eo. Are +a(ru/eci de a*i 0i o b-(aie .oar(e 'cur(-. &A&. J%over*)e*( Accou*(i*6 O..iceK O.iciul co*(abili(-,ii '(a(ului. Co*(rolorul .i'cal al 6uver*ului .ederal. B

&A)-9;A. Tu* ro(a(iv %a(li*6 de @" )) )o*(a( 2* .a,a A9$" Car(3o6. %5*di( e1clu'iv ca ar)- a*(i(a*c8 are o +u(ere de .oc de ?.!"" lovi(uri +e )i*u(. Dolo'e0(e u* +roiec(il '+ecial8 e1(re) de 6reu8 di* ura*iu '-r-ci(. JVe/i 0i :9;$ Vulca*.K &ea4andur< sonar. :ic i*'(ru)e*( 'o*ar la*'a( di* avio* 'au elico+(er .olo'i( +e*(ru de+i'(area 'ub)ari*elor. Bali/ele +o( .i ac(ive8 (ra*')i,5*d i)+ul'uri 'o*ar8 'au +a'ive 0i doar le +ri)e'c. &.). J%lav*oLe Ra/vedLva(el*oLe U+ravle*iLeK Direc(ora(ul +ri*ci+al de i*.or)a,ii. &+io*a4ul )ili(ar 'ovie(ic. &SP. J%u'e*ic3*ii &a)ok3od*ii Poro)K Nu)e ru'e'c al u*ui (ra*'+or(or 0e*ila( a).ibiu .olo'i( +e*(ru (raver'area r5urilor de c-(re (a*curi 0i al(e ve3icule 6rele. 2A.M. JHi63 &+eed A*(iradia(io* :i''ileK Rac3e(- a*(i9radia,ii cu vi(e/- )are. Rac3e(- aer9'ol de'(i*a(- lovirii 0i di'(ru6erii radarelor i*a)ice. 2arpoon. Rac3e(ele a)erica*e Har+oo* +o( .i la*'a(e de +e *ave8 de +e avioa*e 'au c3iar de +e 'ub)ari*e. Ace'(e rac3e(e a*(i9*ave +o( +ur(a u* ca+ e1+lo/iv de !A" k6 a'u+ra u*ei ,i*(e 'i(iua(e la )ai )ul( de $"" k) di'(a*,-. 2A.-S. JHarde*ed Ar(illerL &i(eK A)+la'a)e*( .or(i.ica( de ar(ilerie. Ti+ de .or(i.ica,ie .olo'i( de *ord9coree*i +e*(ru +ro(e4area +ie'elor de ar(ilerie. 2)(. JHead'9u+ Di'+laLK Ecra*. &i'(e) +e*(ru +roiec,ia da(elor i*'(ru)e*(ale direc( +e '(icla a*(erioar- a carli*6ii8 2* .a,a oc3ilor +ilo(ului8 +e*(ru a *u9l obli6a '- la'e ca+ul 2* 4o' +e*(ru ci(irea i*dica(oarelor. HUD e'(e o *ece'i(a(e vi(al- 2* (i)+ul ra+idelor lu+(e aerie*e. Da(ele +roiec(a(e +re/i*(- vi(e/a8 al(i(udi*ea8 co*di,ia ar)a)e*(ului8 accelera,ia8 carac(eri'(icile ,i*(ei 0i 'i(ua,ia carbura*(ului. I88. JIde*(i.ica(io* Drie*d or DoeK Recu*oa0(ere +rie(e*Pi*a)ic. C5*d i*(r- 2* co*(ac( cu u* avio* 'au cu o *av- *ecu*o'cu(-8 u* avio* J'au o *av-K 2i (ra*')i(e u* 'e)*al elec(ro*ic 2* cod. O cu(ie *ea6r+la*(a(- la bord8 dac- +ri)e0(e codul bu*8 r-'+u*de cu +ro+riul 'e)*al care '+u*e c- e'(e E+rie(e*F. Dac- *u r-'+u*de la cod8 e'(e u* Ei*a)icF. Codul e'(e 'c3i)ba( /il*ic. Il-19. Vec3i cvadri)o(or civil 'ovie(ic. Di.eri(ele ver'iu*i 'u*( .olo'i(e a(5( de .or,ele ar)a(e c5( 0i de co)+a*ia *a,io*al-8 Aero.lo(. I

Il-76 Mainsta0. Ba/a( +e u* )are cvadri)o(or de (ra*'+or(8 ace'( avio* radar are o a*(e*- )are radar +e '+a(ele .u'ela4ului. Poa(e co*(rola )i0c-rile aerie*e 0i *avale +e o ra/- de 'u(e de )ile. Core'+u*de a+ro1i)a(iv cu E9@ &e*(rL a)erica*. I-1. JI)+roved TOC Ve3icleK Ve3icul TOC )odi.ica(. Ace'( (ra*'+or(or de (ru+e :$$@ bli*da( 0i co*ver(i( +oar(- dou- (uburi de la*'are +e*(ru rac3e(e a*(i(a*c TOC. Tuburile de la*'are 0i 'i'(e)ul de oc3ire +o( '- 'e ridice cu u* )e(ru8 +er)i,5*d a'(.el ve3iculului '- *u 'e .ac- v-/u( 2* (i)+ ce cau(- ,i*(a. =IA$-7. Nu)e a(ribui( de c3i*e/i co+iei lor a avio*ului de lu+('ovie(ic :i%9!$. #A-6(. Avio* de ali)e*(are 2* /bor. Ver'iu*e )odi.ica(- a A9;8 do(a( cu u* (ub de ali)e*(are e1(e*'ibil. Decolea/- de +e +or(avio* 0i are )i'iu*ea de a ali)e*(a cu carbura*( celelal(e avioa*e. #atusa. JGorea* A((ac3ed (o U.&. Ar)LK Coreea* 2*cadra( 2* ar)a(a a)erica*-. #&'. JGo)i(e( %o'udar('(ve**oL &i6ur*o'(K Co)i(e(ul +e*(ru 'i6ura*,a '(a(ului. Or6a*i/a,ie re'+o*'abil- cu 'i6ura*,a '(a(ului 'ovie(ic a(5( la i*(erior c5( 0i la e1(erior. &e ocu+- cu re+ri)area 'ubver'iu*ii8 co*(ra'+io*a48 cule6erea de i*.or)a,ii e(c. "a4ps. JLi63( Airbo)e :ul(i+ur+o'e &L'(e)K &i'(e) u0or /bur-(or )ul(i.u*c,io*al. Elico+(er. Ve/i &H9!D &ea &+ri(e. "A%. JLi63( A*(i(a*k Cea+o*K Ar)- u0oar- a*(i(a*c. Rac3e(- de ;; )) cu (ub de la*'are di* .ibr- de '(icl-< o ar)- E.olo'e0(e9o 0i aru*c9 oF8 +e*(ru o 'i*6ur- lovi(ur-7 c5*(-re0(e circa !8A k6. Are ra/- 'cur(- de (ra6ere 0i +u(ere li)i(a(- de +e*e(rare8 dar a'i6ur- 'olda(ului 'i*6ur o +u(er*ic- +o'ibili(a(e de ac,iu*e 2)+o(riva ve3iculelor cu bli*da4 u0or8 bu*kerelor 0i edi.iciilor. "+8A.. JLo> DreQue*cL A*alL'i'K &u*e(ele carac(eri'(ice e)i'e de orice 'ub)ari* 'u*( u0or di.eri(e de la u* 'ub)ari* la al(ul< a*ali/5*d ace'(e 'u*e(e8 2* c-u(area 'ub)ari*elor 'e +oa(e ade'ea recu*oa0(e *a(ura i*a)icului. Ter)e*ul e'(e .olo'i( 0i +e*(ru a 'e re.eri la o cla'- de bali/e 'o*ar rela(iv eco*o)ice la*'a(e di* avioa*e +e*(ru a ca+(a /6o)o(ele 'ub)ari*elor i*a)ice. M-l13. Ve3icul bli*da( +e*(ru (ra*'+or(ul (ru+elor ado+(a( di* $=;"< e'(e +u,i* )ai )ul( dec5( o cu(ie )o*(a(- +e 0e*ile. Ar)a( doar cu o )i(ralier- calibru A"8 e'(e a+recia( +e*(ru eco*o)ici(a(ea 'a8 2* ciuda =

+ro(ec,iei li)i(a(e a'i6ura(e. Ar)a(a a)erica*- 2l 2*locuie0(e 6radual cu ve3iculul de lu+(- :9! BradleL. M16. Pu0ca '(a*dard a ar)a(ei8 )ul( )ai )ic- 0i )ai u0oar- dec5( +recede*(a :$?. :$; c5*(-re0(e ? k6 0i +oa(e .i .olo'i(- au(o)a( 'au 'e)iau(o)a(. M-49. Ta*c. Co*'(ruc,ia ace'(ui (a*c a 2*ce+u( la 2*ce+u(ul a*ilor MA". Cu u* (u* de =" )) 0i )o(or cu be*/i*-8 a .o'( .olo'i( de u*i(-,ile bli*da(e a)erica*e 0i e1+or(a( 2* )ul(e ,-ri. De+-0i( 2* a*ii M;"8 )ul(e e1e)+lare au .o'( do(a(e cu (u* de $"A ))8 )o(or die'el 0i 'i'(e)e de oc3ire )ai bu*e. M-577. Ver'iu*e +e*(ru :9$$@ +ro.u*d )odi.ica(- 0i u(ila(- +e*(ru a 'ervi ca +o'( )obil de co)a*d-. M-6*. Ta*c. Are u* (u* de $"A )) 0i de dou-/eci de a*i e'(e 2* do(area ar)a(ei a)erica*e. E'(e 2*c- 2* 'erviciu8 dar 'e 2*locuie0(e cu :9 $ Abra)'. M6*. :i(ralier-. Ar)a '(a*dard a ar)a(ei a)erica*e8 i*'+ira(- di* )odelul 6er)a* :% di* al doilea r-/boi )o*dial. C5*(-re0(e $"8A k6 0i 2* +o/i,ie de (ra6ere e'(e '+ri4i*i(- +e u* (re+ied. M61. Vulca* Ace'( (u* revolu,io*ar de !" )) reia +ri*ci+iul )i(ralierei ro(a(ive %a(li*6 +e*(ru .olo'irea la bordul avioa*elor. Pe'(e @.""" de lovi(uri +e )i*u(. Di* a*ii MA" c5*d a a+-ru(8 +ri*ci+iul a .o'( a+lica( 'ucce'iv 0i la al(e calibre Jve/i %AU9IK. MAC. J:ili(arL Airli.( Co))a*dK Co)a*da aero(ra*'9+or(ului )ili(ar. &ec,iu*ea aero*au(icii a)erica*e care 'e ocu+- de avioa*ele de (ra*'+oar( 0i a'i6ur- (ra*'.erul de oa)e*i 0i )i4loace 2* ariile cri(ice ale lu)ii. MA(. J:a6*e(ic A*o)alL De(ec(orK Releva(or de a*o)alie )a6*e(ic-. I*'(ru)e*( i*'(ala( +e avioa*ele )ari*ei8 +e*(ru c-u(area de 'ub)ari*e. De+i'(ea/- di'(or9'iu*ea c5)+ului )a6*e(ic (ere'(ru cau/a( de +re/e*,a )iilor de (o*e de o,el care co*'(i(uie c3ila 'ub)ari*ului. Mar7 92. Bo)b- de +ro.u*/i)e .olo'i(- 2* &(a(ele U*i(e 0i de al(e *a,iu*i. E'(e +ri)a di* 'erie< :ark I! c5*(-re0(e $$A k67 :ark I@8 ?A" k67 :ark I?8 ="" k6. Mi&. &i6la 'e)*i.ic- E:ikoLa* 0i %ureLivic3F8 u* birou care +roiec(ea/- avioa*e 2*c- di* al doilea r-/boi )o*dial. Ri al(e birouri de +roiec(are au de'e*a( avioa*e de v5*-(oare8 dar 'eria :i% e'(e cea )ai ve'(i(- 0i cea )ai r-'+5*di(-. Nu)ele coda(e ale avioa*elor ru'e0(i 'u*( $"

cele da(e de NATO8 deoarece ru0ii *u dau *u)e a+ara(elor lor ca EDalco*F 'au EEa6leF. Nu)ele de cod ale avioa*elor de lu+(- 2*ce+ 2*(o(deau*a cu li(era D8 cele ale bo)bardierelor cu B 0i cele ale avioa*elor cu )i'iu*i '+eciale cu :. Mi&-1! )-I. Bi)o(or )o*o+o'( de lu+(- co*'(rui( du+- R-/boiul di* Coreea. :i%9$= Dar)er e'(e u* avio* cu carac(eri'(ici de+-0i(e dar care r-)5*e (o(u0i .oar(e )a*evrabil 0i care reu0e0(e '- /boare 0i du+- ce a .o'( 6rav lovi(. EUTIF e'(e 'i6la 'ovie(ic- ce i*dic- ver'iu*ea bi+o'( de a*(re*a)e*(. Mi&-21 >8ish5ed?. :o*o)o(or )o*o+o'( de lu+(- de +roiec(are 'ovie(ic- de'(ul de r-'+5*di( +ri*(re alia,ii ru0ilor. De0i e'(e de+-0i( (e3*ic8 r-)5*e (o(u0i u* avio* de (e)u( 2* 2*(5l*irile de la )ic- di'(a*,-. Are u* radar 'lab 0i ar)a( cu rac3e(e cu 63ida4 radar 0i 63ida4 (er)ic8 al-(uri de u* (u*. Mi&-23 >8lo66er?. :o*o)o(or )o*o+o'( r-'+5*di( 0i +ri*(re alia,ii ru0ilor. Doar(e ra+id8 *u 'e +re(ea/- +e*(ru lu+(ele la di'(a*,- )ic-8 dar di'+u*e de u* radar .oar(e e.icie*( 0i de rac3e(e cu 63ida4 radar. Mi&-2! >8ulcru4?. Bi)o(or 'ovie(ic de lu+(- de'(ul de r-'+5*di(. C3iar dac- e'(e i*.erior ac(ualelor )odele a)erica*e8 di.ere*,a *u e'(e a(5( de )are +e*(ru a *u +re/e*(a +ericol. Are u* radar bu* 0i e'(e ar)a( cu rac3e(e. .achete 6hidate. Toa(e rac3e(ele aer9aer au u* 'i'(e) de 63idare care le duce la ,i*(-. Cele )ai r-'+5*di(e 'u*( cele cu i*.raro0ii J'au (er)icK8 ca 'i'(e)ul de +e AI:9=L &ide>i*der8 0i cel cu 63ida4 radar8 ca cel de +e AI:9B: &+arro>. H* e'e*,-8 rac3e(ele cu 63ida4 radar 'e 2*drea+(- '+re ,i*(a i*dica(- de radarul avio*ului care le la*'ea/-. Au ra/a de ac,iu*e )ai )are ca rac3e(ele cu 63ida4 (er)ic 0i +o( lovi ,i*(a di* orice +o/i,ie. &u*( 0i )ai co)+le1e 0i )ai co'(i'i(oare. M".. J:ai* Li*e o. Re'i'(a*ceK Li*ia +ri*ci+al- de re/i'(e*,-. M.E. J:eal' ReadL (o Ea(K Ra,ii 6a(a de )5*ca(. :oder*ul ec3ivale*( al ve'(i(elor ra,ii ECF< o 'erie de '-cule,i di* +la'(ic +li*i cu ali)e*(e lio.ili/a(e. C3iar dac- u*ii *u le 'u.er-8 2* 6e*eral 'u*( co*'idera(e )ul( )ai bu*e ca +redece'oarele lor. $SP. JNa(io*al &ecuri(L Pla**i*6K Pla*i.icarea 'i6ura*,ei *a,io*ale. Noul *u)e al co*(ra'+io*a4ului 'ud9coreea*.

$$

+1-1*( 'ronco. Avio* de recu*oa0(ere bi)o(or (urboelice. Produ' i*i,ial 2* (i)+ul R-/boiului di* Vie(*a) 0i .olo'i( dre+( co*(rolor ava*'a( al /borului. Are doi oa)e*i 2* ec3i+a4 0i +oar(- u* ar)a)e*( u0or. P-3C +rion. Cvadri)o(or (urboelice8 ba/a( +e avio*ul de li*ie Lock3eed Elec(ra. H* loc de +a'a6eri +oar(- diver'e (i+uri de releva(ori8 co)+u(ere8 0i u* de+o/i( de bo)be +li* cu bali/e 'o*ar 0i de (or+ile cu c-u(are au(o)a(- a ,i*(ei. PC. Po'( de co)a*d-. PM. Poli,ia )ili(ar-. PMP. JPo*(o**o9:o'(ovoi ParkK Nu)ele u*ui (i+ de +od +lu(i(or ru'e'c. P+. Po'( de ob'erva,ie. C&. Car(ier 6e*eral. .8-5A. A+ara( de recu*oa0(ere ba/a( +e D9AA Dreedo) Di63(er. :ic bi)o(or de lu+(- care8 2* locul ar)elor de bord8 +oar(- 2* 'ec,iu*ea di* .a,- o 'erie de a+ara(e de .o(o6ra.ia(. &i*6ura 'a a+-rare e'(e vi(e/a )are. .I+. JRadar I*(erce+( O..icerK O.i,er +e*(ru i*(erce+9(area radar. Nu)ele da( 2* )ari*a a)erica*- o.i,erului de /bor al u*ui avio* cu dou+o'(uri de lu+(- ca D9$? To)ca( 'au D9? P3a*(o) II. H* (i)+ ce +ilo(ul 'e ocu+- de /bor8 RIO 'e ocu+- de co)+le1ul ar)a)e*( al a+ara(ului. .orsat. JRadar Ocea* Reco**ai''a*ce &a(eli(K &a(eli( +e*(ru recu*oa0(ere radar ocea*ic-. U* 'a(eli( radar ru'e'c ce 'e ocu+- cu c-u(area *avelor. Poa(e (ra*')i(e i*.or)a,ii c-(re car(ierele 6e*erale ale )ari*ei 'ovie(ice 0i .ur*i/a da(e +e*(ru oc3ire direc( *avelor 0i 'ub)ari*elor do(a(e cu ar)e cu ra/- lu*6-. .P&. JRocke(9+ro+elled %re*adeK %re*ad- cu +ro+ul'ie de rac3e(-. Nu)e da( de 'ovie(ici u*ei 'erii de 'i)+le ar)e a*(i(a*c. Cea )ai co)u*- e'(e RP%9B8 ar)- +e*(ru di'(a*,e )ici 0i (ra6e di*(r9u* (ub +ur(a( +e u)eri. .P#. Nu)e 'ovie(ic al u*ei )i(raliere u0oare cu e.ec(e 'labe. C5*(-re0(e circa A8A k6. .S8S.. Re+ublica &ociali'(- Dedera(iv- &ovie(ic- Ru'-. Cea )ai )are di*(re cele ci*ci'+re/ece re+ublici ce co)+u*eau U*iu*ea &ovie(ic-. H* R&D&R locuie0(e )ai )ul( de 4u)-(a(e di* +o+ula,ia 'ovie(ic-8 iar (eri(oriul ei8 (rei '.er(uri di* 2*(rea6a 'u+ra.a,-8 'e 2*(i*de de la :area Bal(ic- la Ocea*ul Paci.ic8 i*clu/5*d 2*(rea6a &iberie. $!

S-6*. Nu)ele u*ui (u* a*(iaeria* 'ovie(ic de AB )) cu ,evi 4u)ela(e. E'(e de'.-0ura( *or)al 2* ba(erii de 0a'e +ie'e 'au 2* re6i)e*(e de !?. Oc3irea 'e .ace +ri* radar. SA-2 &uideline. Vec3e rac3e(- a*(iaeria*- 'ovie(ic. E&AF 2*'ea)*E'ol9aerF JE'u+ra.a,-9aerFK. I*(erce+(ea/- ,i*(e la )are 2*-l,i)e. SA-7 &rail. :ic- rac3e(-8 la*'a(- )a*ual8 ec3i+a(- cu u* 'i'(e) de 63idare (er)ic-. O ver'iu*e 'ucce'iv-8 &A9$? %re)li*8 e'(e *e( 'u+erioar-. SA-9 &ec7o. Noua rac3e(- a*(iaeria*-8 )obil-8 +e*(ru i*(erce+(are la 4oa'- 0i )edie co(-. Radarul 0i rac3e(ele 'u*( )o*(a(e +e u* ve3icul a).ibiu cu ro,i. SA-$-9. Ver'iu*e a &A9$? %re)li* .olo'i(- de )ari*-. Sa5ot. Proiec(il a*(icar .olo'i( de (a*curi. U* )ic +e*e(ra(or di* )a(erial 'u+er6reu8 (u*6'(e* 'au ura*iu '-r-ci(8 e'(e .i1a( 2*(r9u* cili*dru de dia)e(ru 'u+erior8 'abo(8 care are acela0i calibru ca (u*ul de +e (a*c. Du+- (ra6ere8 cili*drul cade i)edia( +e 'ol 0i +e*e(ra(orul co*(i*u- '+re ,i*(-. SACE).. J&u+re)e Allied Co))a*der i* Euro+eK Co)a*da*(ul 'u+erior alia( 2* Euro+a. %rad NATO< 2* 6e*eral +o/i,ia e'(e 2*credi*,a(u*ui 6e*eral de cor+ de ar)a(-. H* ca/ de co*.lic(8 are co)a*da (u(uror .or,elor NATO di'loca(e 2* Euro+a. SAM. J&ur.ace9(o9air :i''ileK Rac3e(- 'ol9aer. Ter)e* 6e*eric +e*(ru rac3e(ele a*(iaerie*e. SA.. J&earc3 a*d Re'cueK C-u(are 0i 'alvare. Dolo'irea de )i4loace aerie*e 0i de ec3i+e '+eciali/a(e +e*(ru 6-'irea 0i 'alvarea ec3i+a4elor avioa*elor dobor5(e 2* '+a(ele li*iilor i*a)ice. S2-28 Sea Sprite. :ic elico+(er bi)o(or cu (rei oa)e*i 2* ec3i+a4. Poa(e decola de +e +u*(ea u*ei *ave )ici 0i '- cau(e *ave i*a)ice 0i 'ub)ari*e. Poa(e +ur(a (or+ile 0i bo)be de +ro.u*/i)e. &e *u)e0(e 0i La)+' :ark I. S2-6*' Seaha 7. Elico+(er bi)o(or de'(i*a( '- 2*locuia'c- T&H9!D &ea &+ri(e. Do(a( cu )o(oare .oar(e +u(er*ice 0i cu i*'(ru)e*(ar elec(ro*ic )oder*8 &ea3a>k 'e )ai c3ea)- 0i La)+' :ark III. Poa(e de+i'(a *ave 0i 'ub)ari*e 0i a(aca a)bele (i+uri de ,i*(-. Si6int. J&i6*al' I*(elli6e*ceK &i)ilar cu Eli*(8 cu+ri*de .ie cule6erea de e)i'iu*i elec(ro*ice i*a)ice8 .ie i*(er+re9(area lor ul(erioar-. $@

SI$. &i'(e) i*erial de *avi6a,ie. A+ara(ura '(abile0(e +o/i,ia 2*re6i'(r5*d +ro+riile )i0c-ri 2* cele (rei di)e*'iu*i. H* 6e*eral E+u*c(ulF e'(e ar-(a( +e o 3ar(- 6eo6ra.ic-8 'ub .or)- de 6rade de la(i(udi*e 0i de lo*6i(udi*e. La 2*ce+u(8 &IN (rebuie re6la( +e coordo*a(ele locului de +lecare. S+P. J&(a*dard Procedure' o. O+era(io*K Proceduri o+era(ive '(a*dard. I*'(ruc,iu*i '(a*dardi/a(e ce i*dic- )odul o+(i) de ac,iu*e 2* diver'e (i+uri de o+era,iu*i8 de la )odul de .or)are a u*ui co*voi +5*- la a(acarea u*ui bu*ker. Deoarece 'e co*'ider- E'(a*dardi/a(eF +e*(ru (oa(ar)a(a8 ar (rebui '- +er)i(- di.eri(elor u*i(-,i '- coo+ere/e 2* )odul cel )ai e.icie*(. Su54arine so@ietice. &ovie(icii *u dau *u)ele 0i cla'ele 'ub)ari*elor lor8 0i +ri* ur)are NATO a da( .iec-rei cla'e o li(er- a al.abe(ului .o*e(ic radio JAl+3a8 Bravo8 C3arlie8 Del(a8 Ec3o8 Do1(ro(8 %ol.8 Ho(el8 I*dia8 Sulie(8 Gilo8 Li)a8 :ike8 Nove)ber8 O'car8 Pa+a8 Nuebec8 Ro)eo8 &ierra8 Ta*6o8 U*i.or)8 Vic(or8 C3i'kL8 XraL8 Ya*kee8 TuluK. Nu o6li*de'c 'ecve*,a< de e1e)+lu8 'ub)ari*ele die'el9elec(rice di* cla'a Gilo 'u*( a+-ru(e du+- cele de cla'- Ta*6o. S,S-56. &o*ar cu )edie .recve*,- i*'(ala( +e .re6a(ele a)erica*e di* cla'a O.H. PerrL. C3iar dac- 'u*( )ai 'labe ca al(e 'o*aruri a)erica*e8 e'(e )ai e.icie*( la ad5*ci)i )ici. SS-$-2C St0x. Rac3e(- 'ovie(ic- 'ol9'ol. Cu ra/a de BA k)8 &(L1 a .o'( +rodu' +e*(ru a a'i6ura +u(ere de .oc 0i *avelor )ici. Rac3e(a a .o'( .olo'i(- 2* )ul(e co*.lic(e 2* (oa(- lu)ea. Nu e'(e .oar(e e.icie*(2)+o(riva *oilor a+-r-ri a*(irac3e(-. Su-27 8lan7er. Nou bi)o(or 'ovie(ic )o*o+o'( de i*(erce+(are. E6al cu a)erica*ul D9$A 0i +oar(- o ca*(i(a(e 2*'e)*a(- de rac3e(e cu 63ida4 radar. Su-7 8itter. Proiec(a( de &u3oi8 ace'( )odel de +e'(e (rei/eci de a*i e'(e u* a+ara( de a(ac )o*o)o(or )o*o+o'(. Nu are au(o*o)ie )are 0i +oa(e (ra*'+or(a doar ca*(i(-,i )ici de ar)a)e*(. --55. Ta*c 'ovie(ic de )odel vec3i8 cu u* (u* de $"" )) de +u(ere )ic- 0i cu )ul(e de.ec(e de +roiec(are. De e1e)+lu8 )u*i,iile 'u*( +ro(e4a(e i*adecva( 0i (i*d '- e1+lode/e c5*d (a*cul e'(e lovi(. --62A. &ucce'orul lui T9AA. A a+-ru( 2* a*ii M;". Are u* (u* de $$A )) 0i 'i'(e)ul de oc3ire 2)bu*-(-,i(7 are u* bli*da4 )ai 6ro'. To(u0i8 ec3ivale*(ul lui a)erica*8 :;"8 2i e'(e *e( 'u+erior. $?

--72. Ace'( )oder* (a*c 'ovie(ic are u* (u* de $!A )) 0i bli*da4ul a .o'( 2*(-ri(. Pre/i*(- 2*c- diver'e de.ec(e8 )ai ale' 2* 'i'(e)ul de oc3ire 0i 2* 2*c-rcarea au(o)a(-. To(u0i8 bli*da4ul e'(e 6reu de +er.ora(. -+%. JTube9lau*c3ed8 O+(ical Cire96uided :i''ileK Rac3e(- cu (ub de la*'are8 63ida( cu cablu o+(ic. Rac3e(- a*(icar )are8 cu ra/- lu*6-8 a .o'( .olo'i(- la ori6i*e 2* Vie(*a)8 u*de a da( re/ul(a(e e1cele*(e. De a(u*ci a .o'( 2)bu*-(-,i(- 0i ac(ual)e*(e e'(e ar)a 6rea a*(i(a*c '(a*dard a ar)a(ei a)erica*e. Are ra/a de b-(aie de @.BA" ). -u-16 'ad6er 8. Tu9$; e'(e u* bi)o(or cu (urbi*- di* a*ii MA". A .o'( .olo'i( 2* cele )ai diver'e roluri. :odelul EDF +oar(- i*'(ru)e*(e de de(ec(are elec(ro*ic- +e*(ru 2*re6i'(rarea (ra*')i'iu*ilor i*a)icului. 1o0s7a P1+. Nu)e da( de 'ovie(ici a+-r-rii lor a*(iaerie*e8 care e'(e o ar)- i*de+e*de*(-. PVO e'(e co*'(i(ui(- di*(r9o 'erie de radare +e*(ru de(ec(are ava*'a(-8 de rac3e(e 'ol9aer 0i de avioa*e de i*(erce+(are. :+. JE1ecu(ive O..icerK O.i,er e1ecu(iv. Ter)e* cu care 'e de.i*e0(e 2* )ari*- +ri)ul o.i,er al *avei. &e ocu+- de co*ducerea cure*(- a *avei8 +e c5*d co)a*da*(ul 'u+rave63ea/- u* (ablou )ai lar6. A(. To*a de)ili(ari/a(-. D50ie cu o l-,i)e de +a(ru kilo)e(ri 2*(re cele dou- Corei< 2* ea *u +o( i*(ra .or,e )ili(are. H* (i)+ ce To*a 2*'-0i *u e'(e )ili(ari/a(-8 cele dou- /o*e care o )-r6i*e'c la *ord 0i 'ud 'u*( .oar(e )ili(ari/a(e. AS)-23-4 Shil7a. Ve3icul a*(iaeria* 0e*ila( 'ovie(ic7 +oar(- +a(ru (u*uri a*(iaerie*e de !@ )). Di'+u*e de u* radar de bord 0i e'(e co*'idera( u* adver'ar +ericulo'. A)-23. Tu* 'ovie(ic de !@ )) cu ,evi duble8 +e*(ru u/ (ere'(ru. Are o e.icaci(a(e li)i(a(-8 dar +re/i*(- ava*(a4ul eco*o)ici(-,ii.

$A

DRA:ATI& PER&ONAE A:ERICANI Paul 'A$$E.MA$ &ecre(arul de '(a( al U&A. (eputat 'en 'A.$ES De)ocra( de :ic3i6a*8 +re0e9di*(e al 'ubco)i'iei +e*(ru co)er,. A4iral -ho4as Aldri6e '.+%$ Co)a*da*(ul Ta'k Dorce B$8 o.i,erul di* )ari*a a)erica*- cu 6radul cel )ai 2*al( +re/e*( +e e0ic3ierul coreea*. C<pitan Marc C2A(%IC# O.i,er 2* 'erviciul de i*.or)a,ii al ar)a(ei a)erica*e di'loca(e 2* Coreea de &ud. C<pitan -on0 B>Saint?C C2.IS-+P2E. Pilo( +e D9$; 2*cadra( 2* E'cadrila @A8 Dor)a,ia (ac(ic- I8 cu ba/a la Gu*9'a*8 Coreea de &ud. Maior Colin (+$A"(S+$ O.i,erul viceco)a*da*( al Ba(alio*ului $ di* Re6i)e*(ul @=8 Bri6ada a @9a8 Divi/ia a !9a i*.a*(erie8 cu ba/a la Ca)+o Ho>/e8 l5*6- To*69duc3Mo*8 Coreea de &ud. (octor 'la7e 8+%"E. Du*c,io*ar al Co*'iliului +e*9(ru 'i6ura*,a *a,io*al-8 Ca'3i*6(o*8 D.C. "ocotenent =ohn >2ooter? &.ES2AM Pilo( di* avia,ia a)erica*-8 2*cadra( E'cadrila @A8 Dor)a,ia (ac(ic- I8 cu ba/a la Gu*'a*8 Coreea de &ud. E'(e (ovar0ul de /bor al c-+i(a*ului C3ri'(o+3er. C<pitan (ou6 2A$SE$ A63io(a*( al 6e*. :cLare*. C<pitan =.8. 2)-C2I$S A'i'(e*( ad)i*i'(ra(iv la Biroul +e*(ru ra+or(urile cu civili di* Divi/ia a !9a8 2*cadra( la co)a*da u*ei co)+a*ii +rovi/orii de i*.a*(erie. Anne "A.S+$ Civil8 .u*c,io*ar 2* ar)a(- ca e1+er( 2* co)+u(ere 0i 'u+ervi/or al 'ec(orului +ro6ra)are lo6i'(ic- la ba/a di* Yo*6'a* a ar)a(ei a)erica*e8 &eul8 Coreea de &ud. C<pitan .ichard "E1I O.i,er 2* )ari*a a)erica*-. Co)a*da*( +e eo*(ra(or+ilorul de cla'- &+rua*ce O'Brien.

$;

Su5locotenent #e@in "I--"E O.i,er +roa'+-( ab'ol9ve*(8 de(a0a( 2* Coreea de &ud. Co)a*da*( al Plu(o*ului !8 Co)+a*ia A8 Ba(alio*ul $8 Re6i)e*(ul @= i*.a*(erie. &eneral =ohn (uncan Mc"A.E$ Co)a*da*(ul .or,elor )ili(are co)bi*a(e di* Coreea. Co)a*d- .or,ele a)erica*e 0i 'ud9coree*e. C<pitan MA-)C2E# O.i,er co)a*da*( al Co)+a*iei A8 Ba(alio*ul $8 Re6i)e*(o @= i*.a*(erie. =ere40 MI-C2E"" A'i'(e*( ad)i*i'(ra(iv al de+u(a9(ului Be* Bar*e'. Caporal =ai4e M+$-+DA O+era(or radio 2*cadra( 2* co)+a*ia +rovi/orie co)a*da(- de 'ubloco(e*e*(ul Gevi* Li((le. Ser6ent 2arr0 PIE.CE &ubo.i,er 2* Plu(o*ul !8 Co)+a*ia A8 Ba(alio*ul $8 Re6i)e*(ul @= i*.a*(erie. &eor6e P)-$AM Co*'ilier al +re0edi*(elui &(a(elor U*i(e +e +roble)e de 'i6ura*,- *a,io*al-. A4iral Philip SIMPS+$ Co)a*da*(ul '(a(elor )a4ore reu*i(e. &UD9COREENI &eneral C2A$& =ae-#0u O.i,er di* ar)a(a 'ud9coreea*-8 co)a*da*( al Divi/iei a ?9a i*.a*(erie. Maior C2+$ San6-(u Pilo( +e A9$" a+ar,i*5*d avia,iei 'ud9 coree*e. C<pitan "EE O.i,er di* u*i(-,ile de 6e*iu )ili(ar 'ud9coreee*e. &eneral PA.# Re.ul '(a(elor )a4ore 'ud9coree*e. Su5locotenent .2EE 2an-&il O.i,er di* ar)a(a 'ud9coreea**u)i( o.i,er de le6-(ur- cu Plu(o*ul !8 Co)+a*ia A8 Ba(alio*ul $8 Re6i)e*(ul @= i*.a*(erie.

RURI Colonel Ser6hei I@ano@ici '+.+(I$ Pilo( +e :i%9!= care co)a*d- o e'cadril- de a*(re*a)e*( de(a0a(- 2* Coreea de Nord. C<pitan $i7olai Mihailo@ici MA.#+1 Co)a*da*( +e Konstantin Dribinov8 'ub)ari* 'ovie(ic de cla'- Ta*6o. $B

Andrei I@ano@ici .E2A&+1 :e)bru 2* Biroul Poli(ic 'ovie(ic 0i )i*i'(ru al a+-r-rii. NORD9COREENI C<pitan Fe/ C2)$ Chae-Dun Co)a*da*( +e Grande Guida8 'ub)ari* *ord9coreea* de cla'- Gilo. &eneral 4aior C2D+$& (al-=oon6 Viceco)a*da*( al lui C3o HLu*9Sae8 a+oi +ro)ova( la 6radul de 6e*eral loco9(e*e*( 0i *u)i( la co)a*da Cor+ ! de ar)a(-. "ocotenent S+2$ Co)a*da*( de +lu(o*8 %ru+ul ! de a'al(8 Ba(alio*ul $8 Re6i)e*(ul ! i*.a*(erie. #IM Il-Sun6 &ecre(ar 6e*eral al Par(idului :u*ci(orilor coree*i8 +re0edi*(e al Re+ublicii De)ocra(e Po+ulare Coreea8 co)a*da*( 'u+re) al .or,elor ar)a(e. &u+ra*u)i( E:arele Co*duc-(orF8 b-(r5*ul 0i bol*avul Gi) Il9&u*6 e'(e 0e.ul ab'olu( al Coreei de Nord. #IM =on6-Il &u+ra*u)i( EIubi( Co*duc-(orF8 Gi) So*69Il e'(e .iul 0i )o0(e*i(orul de'e)*a( de Gi) Il9&u*68 :arele Co*duc-(or. C<pitan C2AE #u-2o Co)+a*ia $8 Ba(alio*ul !8 Re6i9)e*(ul =$ i*.a*(erie. &eneral locotenent C2+ 20un-=ae I*i,ial co)a*da*( al Cor+ului ! de ar)a(- *ord9coreea* 0i a+oi +ro)ova( la 6radul de 6e*eral colo*el 0i *u)i( la co)a*da Pri)ei .or,e de i/bire.

$I

P.+"+& $= au6u'(. La 'ud de TD8 l5*6- Hakkok8 Coreea de &ud :ai erau c5(eva )i*u(e +5*- 2* /ori c5*d au de'co+eri( (u*elul *ord9 coreea*. Cei doi au(ori ai de'co+eririi U u* o.i,er di* co*(ra9'+io*a4ul &UA 0i u*ul di* (ru+ele de 6e*iu 'ud9coreea* U au co*(i*ua( +e*(ru u* (i)+ ob'ervarea 2* (-cere a +u,ului ver(ical de 0a+(e ce*(i)e(ri 2* dia)e(ru8 de +arc- ar .i .o'( vorba de u* oracol a*(ic. A+oi c-+i(a*ul :arc C3ad>ick 2*6e*uc3e +e*(ru a90i (rece de6e(ele +e bu/a +u,ului A9A8 ca '- 'i)(- roca *e(ed- 0i u)ed-. U Ui(-9(e la i*ele. A+roa+e circulare. &u*(e) c3iar dea'u+ra ble'(e)a(ului. Ad4u*c(ul '-u coreea*8 c-+i(a*ul Lee8 2*cuvii*,-. U De'i6ur. Ri A9B 0i A9D i*dic- +o/i,ia a'(a. T5)bir- a)5*doi7 du+- o ur)-rire 2*delu*6a(-8 6-'i'er- +rada. To(u0i8 2* a+are*,-8 +u,ul A9A *u avea *i)ic '+ecial. Era o 'i)+l6aur- +li*- cu a+-8 care cobora 2* roc- +e vreo /ece )e(ri. Dar 'i'(e)ul acela ele)e*(ar +er)i(ea '- +u*- 2* evide*,- vibra,iile 'ub(era*e< de e1e)+lu )i*ele i*6i*erilor *ord9coree*i care '-+au 6alerii 'ub /o*a de)ili(ari/a(- U TD U +e*(ru a i*(ra 2* (eri(oriul Coreei de &ud. E1+lo/iile 6e*erau u*de de i/bire care 'e +ro+a6au de9a lu*6ul rocii 0i care .aceau '- 'cui+e a.ar- a+a di* +u,urile9'o*d- )ai a+ro+ia(e. Pu,i*a+-< doi8 cel )ul( ci*ci ce*(i)e(ri. Dar di* acea a+- u* i*6i*er bu* reu0ea '- 2*,elea6- )ul(e lucruri8 0i c-+i(a*ul Lee era '+eciali'( 2* )u*ca 'a. Lee 'e 2*(oar'e '- +rivea'c- o 2*-l,i)e a (ere*ului8 u* kilo)e(ru )ai la *ord8 care a'cu*dea )are +ar(e di* TD8 0i 2*cli*- ca+ul. Tu*elul *ord9 coreea* +-(ru*'e'e )ai )ul( de doi kilo)e(ri la 'ud de li*iile lor )ai 2*ai*(e de a .i de'co+eri(. Trecu'e +e 'ub .or(i.ica,iile alia(e co*'(rui(e 'ub TD8 0i *ord9coree*ii ar .i +u(u( '-9l u(ili/e/e +e*(ru a i*.il(ra '+io*i 0i 'abo(ori8 'au c3iar +e*(ru )a'ive )i0c-ri de (ru+e8 dac- ar .i i/buc*i( $=

r-/boiul. Lee 'e 2*cru*(-. Co)u*i0(ii deve*i'er- abili 2* 4ocul i*.il(r-rilor< +rea abili du+- 6u'(ul '-u. Privi '+re r-'-ri(. &oarele di)i*e,ii lu)i*a u* +ei'a4 +ie(ro' 0i ro0ia(ic8 ar' de c-ldura verii 0i de 'ece(-. Coreea*ul calcul- ra+id ca*(i(a(ea de )u*c- *ece'ar-8 20i u)e/i bu/ele 0i '+u'e< U Dac- 2*ce+e) i)edia(8 ec3i+a )ea va reu0i '-9l de'c3id- '+re +r5*/. A)erica*ul .u de acord7 a)5*doi )ai +rivir- c5(va (i)+ 6aura8 2*ai*(e de a 'e 2*(oarce la 4ee+ul care 2i a0(e+(a. Ca )ai 2*(o(deau*a8 evalu-rile lui Lee .u'er- e1ac(e. Pri)ul care 'e'i/- li*i0(ea .u C3ad>ick. Pe*(ru 0a'e ore de la r-'-ri(ul 'oarelui8 2* vale 'e au/i *e2*(reru+( *u)ai /6o)o(ul a'cu,i( al .ore/elor 'ud9coree*e care '-+au 6-urile de )i*+e*(ru e1+lo/ivii care ur)au '- de'c3id- calea '+re +re'u+u'ul (u*el *ord9coreea*. U* (i)+8 a)erica*ul co*(i*ua'e '- ob'erve cu i*(ere' )e(odele de lucru7 a+oi8 oda(- cu cre0(erea (e)+era(urii8 i*(ere'ul 2i 'c-/u'e< 'e re.u6ia'e la u)br-8 2* cabi*a u*uia di*(re ca)ioa*e. Dar acu) .ore/ele 'e o+ri'er-. C3ad>ick 'e ridic- 0i aru*c- c5( colo ul(i)ul *u)-r di* Stars and Stripes18 cu care 20i aco+eri'e .a,a. D-r- a cobor28 2i +rivi +e ar(i.icierii care l-'au '- cur6- .irele de(o*a(oarelor 2* +u, U acu) l-r6i( U 0i a+oi cu) 'e re.u6iau 2* '+a(ele au(ocarelor8 u* )o)e*( )ai (5r/iu. Lee ridic- de6e(ele ar-(-(oare +e*(ru a9i da 'e)*alul E&u*(e) 6a(aF. A)erica*ul cobor2 di* ca)io* 0i 'e a+ro+ie de o.i,erul de 6e*iu 0i 'olda,ii '-i. Coreea*ul 2i /5)bi 0i i*dic- de(o*a(orul. U Vrei '9o .aci (u V U Nu. Tu aru*ci 2* aer ba/aco*iile. Eu doar le .o(o6ra9.ie/. H*ai*(e 0i du+- ac,iu*e. Lee /5)bi8 2i .acu 'e)* '- 'e a0e/e +e 'ol 0i a+oi a+-'- )a*e(a. Di* +u,ul A9A 'e ridic- o coloa*- de .u)8 .l-c-ri 0i .ra6)e*(e de roc-. O e1+lo/ie 'urd- 'e .acu au/i(- 2* vale 0i .acu '- (re)ure (ere*ul. Lee 0i ai '-i aler6au de4a c-(re +u, 2* (i)+ ce +ulberea 2*c- 'e )ai de+u*ea. E1+lo/ia '-+a'e u* +u, de .or)- *ere6ula(-8 de cel +u,i* u* )e(ru 2* dia)e(ru. Ri8 .a+( i)+or(a*(8 *u i 'e vedea .u*dul. C3iar 0i cu cea )ai +u(er*ic- la*(er*- +or(a(iv-8 *u 'e vedea dec5( u* cerc 2*(u*eca(. A4u*'e'er- la (u*el.
&(ar' a*d &(ri+e' O J*ick*a)e +e*(ru dra+elul &UAK +ublicaia o.icial- a Dorelor Ar)a(e ale &UA.
$

!"

Lee lu- de la 'er6e*(ul '-u o vec3e :@ 'e)iau(o)a(- ce da(a di* (i)+ul r-/boiului di* Coreea J+u0c- *u)i(- E+o)+- +e*(ru u*'F8 di* cau/a .or)ei 'aleK 0i 0i9o +u'e +e u)-r. Privi c-(re C3ad>ick. U Reve*dic o*oarea de a cobor2 +ri)ul. :- 2*'o,e0(i V A)erica*ul 'i),i di*(r9oda(- c-9l ia cu .ri6 la 'ub'uori8 acolo u*de u*i.or)a 'a era i)+re6*a(- de 'udoare8 dar re+lic- 'i)+lu8 ridic5*d di* u)eri< U Ne la'- 4o' cu o .r5*63ie V Lee /5)bi. U De'i6ur. Nu)ai +u0ca0ii )ari*i au obli6a,ia de a cobor2 +ri* .or,a bra,elor8 c-+i(a*e. C3ad>ick co*(rol- 2*c-rc-(orul +i'(olului de calibru = re6le)e*(ar. O+era,iu*ile de 'abo(a4 *u9i +l-ceau deloc. Poa(e la .u*dul +u,ului 'e a.lau Eb-ie,ii r-iF ai )o)e*(ului8 a0(e+(5*d ca )u0(ele '- le +ice 2* +la'-. H* (eorie8 (rebuia ca lu+(-(orii de birou ca el '- a*ali/e/e (u*elele *ord9 coree*e8 *u '- le ia cu a'al(. Dar acu) *u 6-'ea *ici u* )od o*orabil de a ie0i di* 'i(ua,ie 0i *u voia '- .ac- o .i6ur- de '+eria( 2* .a,a lui Lee. El 0i i*6i*erul .aceau +erec3e de c5(eva lu*i 0i lucra'er- )ereu bi*e 2)+reu*-. C3ad>ick 'e 2*doia c- a'(a ar .i +u(u( '- dure/e dac- 2* oca/ia acea'(a *u '9ar .i ar-(a( la 2*-l,i)e. R-)a'e deci 2* a0(e+(are8 2* (i)+ ce Lee 'e a0e/a +e bu/a +u,ului8 20i le6a o coard- de br5u 0i .acea 'e)* oa)e*ilor '-i '-9l la'e 2* 4o'. &ud9 coreea*ul 'e bala*'- u* )o)e*( 2* 6ol8 a+oi di'+-ru 2* de'c3i/-(ura '(r5)(-8 cu +rivirea a,i*(i(- 2* 4o'. Pu,i* )ai (5r/iu8 Lee d-du ordi* oa)e*ilor '- 'e o+rea'c-. Coarda .u ridica(- 0i ve*i r5*dul lui C3ad>ick '- 'e a+ro+ie de de'c3i/-(ur-. V-/u de.il5*d 2*ce( 2* .a,a oc3ilor +ere(ele cre'(a( al +u,ului8 care +-rea c- vrea '-9i +ri*d- u*i.or)a de lu+(-7 a+oi i*(r- 2* /o*a 2*(u*eca(-. H0i 2*63i,i *odul +e care9l 'i),ea 2* 65( 0i 2*cerc- '- 'e co*ce*(re/e a'u+ra a ceea ce vedea7 era )e(oda cea )ai 'i)+l- +e*(ru a90i 2*vi*6e (ea)a. Pe +ri)ii ci*ci'+re/ece )e(ri8 +u,ul era a+roa+e circu9lar8 dar )ai de+ar(e +ere,ii 'e de+-r(au ca +ar(ea i*.erioar- a u*ei cle+'idre< C3ad>ick 'e (re/i 'u'+e*da( 2* 6ol. E1+lo/ia de)ola'e (ava*ul (u*elului. Privi 2* 4o'. Pe +odea era o 6r-)ad- de .ra6)e*(e de roc-< ca) c5( 'a4u*6- +e*(ru u)+lerea a /ece )e(ri de '-+-(ur-. !$

A(i*'e +-)5*(ul 0i .u c5( +e9aci '-90i +iard- ec3ilibrul. &i),i*d cci*eva 2l +ri*de de bra,8 (re'-ri i*volu*(ar 0i i 'e acceler- +ul'ul. Dar *u era dec5( Lee8 care 2l a4u(a '- 'e ,i*- +e +icioare. U Cri'(oa'e W U e1cla)- cu voce 4oa'- a)erica*ul. :9ai '+eria(. U &cu/e. Lee 2l l-'- 0i .acu u* +a' 2*a+oi8 +e*(ru a lu)i*a (u*elul 2* .a,a lor8 cu la*(er*a. &-+a'er- (ava*ul la )ic- di'(a*,- de ca+-(ul 6aleriei8 +u,i* '+re o )ar6i*e la(eral-. Tu*elul avea direc,ia de la *ord la 'ud 0i avea u* dia)e(ru de cel +u,i* (rei'+re/ece )e(ri8 c5( o 0o'ea cu (rei be*/i. La o oarecare di'(a*,- de /o*a care era 2*c- 2* co*'(ruc,ie8 +odeaua8 +ere,ii 0i (ava*ul erau oarecu) .i*i'a(e. Pe 'u' erau 2*0ira(e l-)+i8 dar acu) *u erau a+ri*'e 0i u*ica lu)i*- era da(- de la*(er*a lui Lee 0i de 'oarele care 20i (ri)i(ea ra/ele +ri* '+-r(ura de 'u'. H* cur5*d cobor5r- 0i al,i oa)e*i8 cu ar)e 0i e1+lo/ivi. C3ad>ick ceru e1+lica,ii a'u+ra +la*ului de +la*(are a e1+lo/ivului +la'(ic +e care 2*ce+u'er- '-9l li+ea'c- de +ere,i. U C5( 2,i va (rebui +e*(ru a di'(ru6e 0o'eaua a'(a 'ub9(era*- V Lee 20i l-'- ca+ul +e o +ar(e8 '(udii*d cu di.icul(a(e (u*elul 2*v-lui( 2* *e6ur- 0i 2*c- +li* de +ra.ul 'u'+e*da( 2* aer. U Circa o (o*- de C?8 cred. Ne va (rebui (oa(- du+- a)ia/a +e*(ru a le6a 2*c-rc-(urile. E u*a di*(re cele )ai )ari Eau(o'(r-/i 'ub(era*eF +e care a) 6-'i(9o. R5*4i ca o .iar- 0i ridic- di* u)eri. U Ci*e 0(ie... +oa(e de'ear-8 dac- calcul-) bi*e8 vo) +u(ea aru*ca (o(ul 2* aer c3iar +e'(e co)u*i0(i8 c5*d vor reve*i la lucru. H* (i)+ ce oa)e*ii lui Lee co*(i*uau '- coboare )a(erialele +ri* de'c3iderea '(r5)(-8 cei doi c-+i(a*i +or*ir- 2* e1+lorarea (u*elului8 2*'o,i,i de 0a+(e 'olda,i 2*ar)a,i cu :$;. %e*i0(ii doreau '-90i de'.-0oare )u*ca .-r- 6ri4i8 0i C3ad>ick i*(e*,io*a '- +rivea'c- bi*e (oa(e lucr-rile8 2*ai*(e de a di'(ru6e 6aleria. Te)erile 'ale di'+-rur- de 2*da(- ce 2*,ele'e c- i*a)icul era ab'e*(. U Ce 'crie +e +ere(e V U 2*(reb- a)erica*ul8 c5*d de'9co+eri u* 'cri' 2* carac(ere 3a*6ul!. Lee 'e a+ro+ie.
!

Ha*6ul Jde*u)irea 'ud9coreea*-K 'au c3o'o*6ul Jde*u)irea *ord9coreea*-K e'(e al.abe(ul .o*e(ic al li)bii coree*e. E'(e 6ra.ia o.icial- 2* Coreea de Nord i Coreea de &ud.

!!

U I*'cri+,ia '+u*e c- acea'(a e'(e E%aleria co*0(ii*,ei 'ociali'(eF. &ud9coreea*ul +-rea 2* acela0i (i)+ 0i ve'el 0i i*di6*a(. U E38 o '- )ai r-)5*- a'(.el +e*(ru +u,i*e ore7 a+oi va deve*i E%aleria 'ociali'(- +r-bu0i(-F. &coa'e a+ara(ul de .o(o6ra.ia( 0i .acu dou- +o/e ale 2*'cri'ului. H* acel +u*c( +arcur'e'er- de4a circa (rei 'u(e de )e(ri .ar- '- vad)are lucru. Roca .i*i'a(- a +ere,ilor 0i +odelei8 di* loc 2* loc c5(e o 6urde ve*(ila,ie8 0i acu) 2*'cri'ul. To(ul +-rea li*i0(i(8 dar .iecare +a' 2i +ur(a )ai a+roa+e de (eri(oriul *ord coreea*. C5,iva )e(ri )ai 2* .a,-8 ra/a la*(er*ei lu)i*- u* 0ir de .or)e *ede.i*i(e8 ae)-*-(oare cu *i0(e cu(ii )ari8 care blocau (recerea. :a0i*i )ari de co*'(ruc,ii V P-rea +u,i* +robabil. Pe*(ru a '-+a o 6alerie *u 'e .olo'eau buldo/ere. %r-bir- +a'ul +e*(ru a a4u*6e la acele .or)e 2*(u*e9ca(e. Du+- vreo dou-/eci de +a0i. C3ad>ick 'e o+ri bru'c. U Dir9ar '- .ie W C-+i(a*e Lee8 '+u*e9)i c- *u e'(e ade9v-ra(. Cu lu)i*a la*(er*ei8 a)erica*ul de'co+eri .or)a ro(u*4i(- a (urelei u*ui car ar)a(8 a+oi +e aceea a u*ui al doilea 0i al (reilea. Trei (a*curi8 cu (urelele 2*dre+(a(e c-(re 2*ai*(e8 6a(a de +lecare8 u*ul al-(uri de cel-lal( 2* 6alerie. Lee 'e 2*(oar'e '- dea u* ordi* u*ui 'olda(8 care 'e 2*de+-r(- 2* .u6-. C3ad>ick 2*,ele6ea 'u.icie*(- coreea*- +e*(ru a recu*oa0(e cuvi*(ele Ecolo*elF 0i Eal,i oa)e*iF. Adic- '- co*(ac(e/e 0e.ii 0i '- vi*- 2*(-riri. P5*- la acel )o)e*(8 2* (u*elele *ord9coree*ilor *u .u'e'er- 6-'i(e ar)e. Cu )are 2*.ri6urare 'e 2*(oar'e '+re '(5*6a8 lu)i9*5*d +a'a4ul di*(re (a*c 0i +ere(e< 2* '+a(ele +ri)ului era u* 0ir lu*6 de al(e (a*curi. C3ad>ick 20i 2*dre+(- '+i*area 0i 2*ce+u co*(rolul de(aliilor. U* (u* de $$A )). O )i(ralier- de B8;!. O al(- )i(ralier- 6rea 2* v5r.ul (urelei8 +e*(ru lu+(a 2)+o(riva avia,iei 0i elico+(erelor. U* .ar cu i*.raro0ii )o*(a( al-(uri de (u*. Nu era *ici u* dubiu. Erau (a*curi 'ovie(ice T9;!A. &(a,io*a(e 2*(r9u* (u*el *ord9coreea*8 2*-u*(rul li*iilor Coreei de &ud. Hl 2*cerc- o )are bucurie. H*ai*(ea lui 'e a.la vi'ul (u(uror o.i,erilor di* co*(ra'+io*a4. Ar .i vru( '- .ac- o 'u(- de lucruri 0i *u 0(ia cu care '2*cea+-. Cal)8 20i '+u'e. Re'+ir- +ro.u*d. E1+ir- 2*delu*6 0i 'e 2*(oar'e '+re Lee< U E'(e +o'ibil '- l-r6i) i*(rarea +e*(ru a +u(ea 'coa(e vreu* (a*c V !@

U I*(e*,io*e/ '- cer +er)i'iu*ea colo*elului )eu8 c5*d 'o'e0(e. Dac- )u*ci) re+e4or8 cred c- vo) .i 2* '(are '9o .ace). A) +ri*(re oa)e*ii )ei u*ii care au .-cu( cur'uri de co*ducere +e*(ru 0e*ila(e. C3ad>ick '-ri +e u*ul di* (a*curi 0i c-u(- bu0o*ul re/ervorului de carbura*(. Hl de'c3i'e8 ca u* co+il care 'e bucur- de o 4uc-rie *ou-. U %ol8 de'i6ur. U H* (rei '.er(uri de or- +u(e) aduce )o(ori*a8 /i'e Lee. Nu v.ace,i +roble)e8 c-+i(a*e. Pe*(ru a .ace o ra)+- de ie0ire va .i *evoie de )ai )ul( (i)+. C3ad>ick 'e ocu+a cu e1a)i*area u*uia di*(re (a*curi8 '-9i de'c3idca+acul (urelei 0i '-9i co*(role/e i*(eriorul8 c5*d 'o'ir- doi colo*ei U u*ul a)erica* 0i u*ul 'ud9coreea* U ur)a,i de o ec3i+- de +u0ca0i 2* ec3i+a)e*( 6reu8 obo'i,i 0i a'uda,i. Oca/ia era +rea .ru)oa'+e*(ru a re*u*,a la o 6lu)-< lu- +o/i,ia dre+,i 0i /i'e8 /5)bi*d c-(re cei doi o.i,eri 'u+eriori< U :i9au ve*i( +5*- aca'-8 do)*ule. Po( '-9i re,i* V O.i,erul de le6-(ur- cu (ru+ele de 6e*iu 'ud9coree*e8 colo*elul :iller8 'e li)i(- la u* 'e)* cu ca+ul 0i /i'e< U La ra+or(8 c-+i(a*e. Dar C3ad>ick 2i v-/u +e bu/e u)bra u*ui /5)be(. C3ad>ick cobor2 de +e (a*c 0i 'alu(- di* *ou. U Do)*ule8 'e a.l- cel +u,i* u* ba(alio* de bli*da(e8 aici 2* 6alerie. Ta*curi T9;!8 2* r5*duri c5(e (rei. Dac- )9a) urca( +e (urel-8 a) v-/u( al(e bli*da(e +5*- u*de lu)i*ea/- la*(er*a )ea. Re/ervoarele 'u*( 6oale8 dar au )u*i,ii +e*(ru ar)ele de la bord. U Bi*e. Ai 6ri4- '- co*(rola,i (o(8 docu)e*(e 0i al(e i*.or)a,ii. Nu *e6li4a,i i*'cri+,iile e1(erioare. Du+- cu) )i '9a ra+or(a(8 e'(e +o'ibil 'recu+er-) vreu*ul V U%e*i0(ii cred c- e'(e +o'ibil8 do)*ule colo*el O /i'e C3ad>ick8 ar-(5*d c-(re Lee. Coreea*ul '(-(ea de vorb- cu 'u+eriorul '-u8 care /5)bea 0i .acea 6e'(uri lar6i de a+robare. U A(u*ci8 co*(i*ua,i. Cu c-+i(a*ul Lee8 e1+lora,i (u*elul +e*(ru a vedea ce )ai co*,i*e. Do(o6ra.ia,i (o(ul. Nu )er6e,i )ai de+ar(e de o 4u)-(a(e de kilo)e(ru 2*ce+5*d di* ace'( +u*c(. Ri )ai ale'8 *u decla*0a,i vreu* r-/boi8 c-+i(a*e. Du+- .a,a 2*6ri4ora(- a colo*elului8 C3ad>ick 2*,ele'e c- *u era o 6lu)-. !?

U A) 2*,ele'8 do)*ule. C3ad>ick 2l c3e)- +e Lee8 care (er)i*a'e di'cu,ia cu 'u+eriorul '-u ce 'e 2*de+-r(a. Nicic5*d *u 'e )ai v-/u'e u* colo*el 'ud9coreea* care '- 'e )i0(e cu o 6rab- a0a de )are... H*ai*(ar- 2*ce(8 u* o.i,er de .iecare la(eral8 ur)a( de (rei 'olda,i 2* ,i*u(- de lu+(-. C3ad>ick 20i +rivi cea'ul. Ora $?.@". La 'u+ra.a,- erau @A de 6rade8 dar 6aleria era rece ca +iv*i,a lui de aca'-8 di* &(a(ele U*i(e. &i*6ura ilu)i*are era da(- de l-)+ile lor. H*ce+5*d de la +u*c(ul +ri* care i*(ra'er-8 (u*elul .-cu'e de4a c5(eva )ici curbe< +robabil +e*(ru a evi(a vreo .or)a,ie de roc- 0i +e*(ru a9l 2*curca +e cel care ar .i 2*cerca( 'de+i'(e/e direc,ia de la 'u+ra.a,-. Deoarece *u erau al(e lu)i*i8 C3ad>ick 2*ce+u '- '(ri6e EDo(o WF 2*ai*(e de .iecare decla*0are a a+ara(ului< a'(.el8 2*'o,i(orii +u(eau '- 2*c3id- oc3ii 0i *u erau orbi,i de lu)i*a bli(/ului. Lee avea i*(ere' *u)ai +e*(ru 6alerie< )-'ura ra+id di'(a*,ele 0i co*(rola orie*(area. C3ad>ick *u)-r- 0e*ila(ele. Trei/eci 0i u*u8 ca la car(e7 cla'ica .or,a u*ui ba(alio* bli*da(. Ri )ai 2*ai*(e erau ca)ioa*ele8 4ee+urile 0i re'(ul de ec3i+a)e*(. To( acel )a(erial (rebuie '- .i .o'( adu' acolo de ci*eva care iubea ordi*ea. Du+- .iecare (i+ de ve3icul8 C3ad>ick a+roa+e 0(ia la ce (rebuia '- 'e a0(e+(e. Dar de ce '- le a'cu*/i 'ub +-)5*( V H0i i)a6i*a'e )ereu c- *ord9 coree*ii vedeau (u*elurile lor ca +e ceva )ai )ul( dec5( 'i)+le 0o'ele +ri* care 'e +u(eau i*.il(ra 2* &ud. Dar o co*.ir)are +e o 'car- a(5( de )are era co)+le( *ea0(e+(a(-. Cu (oa(e ace'(ea8 di* +u*c( de vedere )ili(ar +roble)a avea u* oarecare 'e*'. Acu)ularea 2* +o/i,ie ava*'a(- a acelui (i+ de )a(erial de r-/boi de)o*'(ra o i*(e*,ie clar- a u*ei o.e*'ive )a'ive di*colo de TD 0i *9ar .i +er)i' a)erica*ilor 0i 'ud9coree*ilor 'aduc- 2* (i)+ u(il .or,ele lor la .ro*(ier-. Dar oare *ord9coree*ii 'e a0(e+(au ca acele (a*curi '- r-)5*- *edera*4a(e acolo8 4o'8 a* du+- a*8 +5*- la )o)e*(ul .olo'irii lor8 .ar- a .i de'co+eri(e V H* '+a(ele carelor ar)a(e8 ve3iculele erau 2* r5*d c5(e dou-< r-)5*ea 6ol u* +a'a4. Du+- C3ad>ick8 acu) (rebuia '- dea +e'(e au(oci'(er*e7 0i 2*(r9adev-r8 c5(eva )o)e*(e )ai (5r/iu8 /-ri cili*drii (ur(i,i care co*,i*eau )o(ori*a +e care (a*curile T9;! o co*'u)au cu /ecile de li(ri. Di*colo de ci'(er*e 'e a.la 2*c- u* r5*d de +ie'e de ar(ilerie de c5)+ !A

(rac(a(- de $!! ))7 de la acel +u*c( 2*a+oi8 6aleria era 6oal-. C3ad>ick 0i oa)e*ii '-i 'e o+rir-. Pri)ul care '+u'e ceva .u Lee< U Cred c- ar (rebui '- co*(i*u-)8 c-+i(a*e. Trebuie '- de'co+eri) ce al(ceva co*,i*e 6aleria. U C5( dru) a) .-cu( V U Ci*ci 'u(e de )e(ri8 *u )ai )ul(. :ai e o 4u)-(a(e de kilo)e(ru +5*- la 6ra*i,-. C3ad>ick 'i),i cu) 2i (rece 2*cordarea. &e 2*(oar'e la 6reu(a(ea re'+o*'abili(-,ilor 'ale. U Da8 dar 'u*(e) 2* TD. Hai8 c-+i(a*e. A) +u' )5*a +e u* ba(alio* bli*da( .ar- '- (ra6e) u* .oc de +u0c-. &- *e 2*(oarce) cu ava*(a4ul ace'(a. O cli+-8 Lee .u i*deci'< '- re'+ec(e ordi*ele8 bu*ul 'i), 'au curio/i(a(ea. A+oi ridic- di* u)eri8 re'e)*a(. U De acord. &- e1a)i*-) ace'( )a(erial8 da V U Da. Ca+oralul R3ee ar (rebui '- 'e ocu+e de co+ierea (-bli,elor 0i 2*'cri'urilor 0i (oa(e celelal(e. Noi doi ar (rebui '- c-u(-) (a*cul de la co)a*d-. Probabil e'(e 2* +ri)a li*... Du 2*(reru+( de u* /6o)o( +u(er*ic +rove*i*d di* .u*dul 6aleriei8 i)edia( ur)a( de /6o)o(ul a ceva ce lovea u*ul di* ve3icule. Pe*(ru o .rac,iu*e de 'ecu*d-8 C3ad>ick 'e 65*di c- or .i aru*ca( 2* aer (u*elul8 dar i/bi(ura *u cadra cu e1+lica,ia a'(a. A+oi 2*,ele'e< o 2)+u0c-(ur- 2* .a,a lor7 /6o)o(ul +roiec(ilului care 'e lovea de )e(al. Re.le1ele 'ale erau de4a 2* ac,iu*e. U I*a)icul W La ad-+o'( W &e re.u6ie 2* '+a(ele )a'ivelor ro,i ale u*uia di* (u*uri. D-r- '65*dea'c-8 '(i*'e la)+a 0i cu cealal(- )5*- 'coa'e +i'(olul. Nu90i d-du 'ea)a c- 2l avea 2* )5*- dec5( c5*d 2*cerc- '- ba6e 6lo*, +e ,eav- .ar'- la'e la*(er*a. ECal)ea/-9(eF 20i '+u'e C3ad>ick8 0i 'e a+lec- 0i )ai )ul( 2* 6e*u*c3i. Toa(e la*(er*ele erau '(i*'e8 2* a.ara u*eia8 c-/u(e di* )5*a u*ui 'olda(8 0i care a4u*'e'e 2* )i4locul 6aleriei. Ecoul +ri)elor 2)+u0c-(uri r-'u*a 2*c- 2* (u*el. H*ai*(e ca ecoul '- 'e '(i*6- de.i*i(iv8 o ra.al- lovi (ere*ul 2* +rea4)a l-)+ii c-/u(e. Proiec(ilele rico0ar- +e +odea 0i lovir- )ai de+ar(e +ere,ii 0i ve3iculele. U*ul lovi u* 'olda( 'ud9coreea* 0i ace'(a c-/u )oale8 2*(r9o !;

bal(- de '5*6e. U* al(ul lovi al( 'olda(8 care c-/u 2* .a,-8 duc5*du90i )5i*ile la .a,-8 u*de .u'e'e r-*i(. Ul(i)ul lovi la)+a8 care 'e '(i*'e. Tu*elul c-/u 2* *e6ur- 0i 2* li*i0(e. Ri C3ad>ick au/i ecoul u*or voci. Nord9coree*e. H*(u*ericul era '+ar( *u)ai de 'c5*(ei8 de .l-c-ri8 care deve*eau di* ce 2* ce )ai de'e +e*(ru c- *ord9coree*ii 'e a+ro+iau. Tr-6eau ,i*5*d ar)ele la 0old 0i 2)+ro0cau (oa(- 6aleria cu +lu)bi. Oa)e*ii lui Lee r-'+u*'er- la .oc8 ,i*(i*d '+re locurile di* care 'e vedeau +or*i*d 6loa*,ele8 0i C3ad>ick v-/u u)bra i*a)icilor care .u'e'er- lovi,i. Dar a(acul *u 'e 2*(reru+'e. &e aru*c- la 'ol c5*d au/i lovi(urile 6loa*,elor +e cau9ciucurile di* '+a(ele '-u. Doa)*e W Nord9coree*ii erau di* ce 2* ce )ai a+roa+e 0i erau +rea )ul,i W Tea)a 2i '(r5*'e '(o)acul8 '.a(ui*du9l '- 'e ridice 0i '.u6-. Dar 'e o+u'e (e*(a,iei. Du6a era )odul cel )ai 'i6ur de a .i o)or5(. Ceva 6reu 'e lovi 2* cauciuc 0i C3ad>ick 'e (ra'e 2*(r9o +ar(e8 ro(i*du9'e. La .ul6erele 2)+u0c-(urilor de'lu0i o ci/)- de .or)*ecu*o'cu(-< u* 'olda( *ord9coreea*8 care ridica'e au(o)a(ul AG9?B +e*(ru a (ra6e. Cu o )i0care co*vul'iv-8 C3ad>ick a+-'- (r-6aciul. Pi'(olul 'e de'c-rc- de )ai )ul(e ori 2* (i)+ ce a)erica*ul co*(i*ua '(ra6- .ar- '- 'e 65*dea'c-. Pa(ru lovi(uri. Ci*ci. EA4u*6e WF '(ri6- ceva 2* )i*(ea lui. C3ad>ick ridic- de6e(ul de +e (r-6aci 0i 2l +rivi +e o)ul +e care 2l lovi'e 0i care )ai re'+ira 2*c-. Dou- +roiec(ile i*(ra'er- 2* '(o)acul *ord9coreea*ului 0i9i 'co'e'e )a,ele. Al (reilea 0i al +a(rulea8 di* cau/a reculului care .-cu'e ''e ridice ,eava8 2l lovi'er- 2* +ie+(. Al ci*cilea 0i ul(i)ul 2i de'c3i'e'e 65(ul. Lui C3ad>ick 2i .u 6reu '- 'e ab,i*- '- *u vo)i(e. Nu )ai uci'e'e +5*- a(u*ci u* o)7 acu) de'co+eri c- 'e*/a,ia *u 2i +l-cea. T5r5*du9'e +e 'ol8 'e re.u6ie 2* '+a(ele al(ui cauciuc8 de+-r(5*du9'e de cadavru. C5*d .u di* *ou la ad-+o'( 'i6ur8 +rivi cerce(-(or 'ce*a di* .a,a lui. Podeaua (u*elului era aco+eri(- de cor+uri 2*'5*6era(e. Ni)e*i *u 'e )i0ca. C3ad>ick 20i re6-'i '(-+5*irea de 'i*e. Hi reve*i 0i 'i),ul au/ului8 0i +ri)a lui i)+re'ie .u c- .ocul 2*cruci0a( de +u0(i era )ai +u,i* i*(e*'. A'cul(- cu )ai )are a(e*,ie8 a+oi aru*c- o +rivire .u6ar- 2* 4ur8 de'co+eri*du9l +e Lee8 +e cealal(- la(ur- a (u*elului8 ilu)i*a( de .ul6erele de la ca+-(ul ,evii. Ni)e*i *u r-'+u*dea lovi(urilor 'ale. Pe*(ru )ai )ul(- 'i6ura*,-8 a0(e+(- 2*c- +u,i* 0i a+oi 'e (5r2 l5*6- 'ud9coreea*8 !B

,i*5*du9'e c5( )ai a+roa+e de 'ol 0i dori*du90i ca 'olda,ii (ovar-0ului '-u '- *u (ra6- orbe0(e. &e +ri*'e de ce*(ura lui Lee 0i 2i i*dic- .u*dul (u*elului8 '(ri65*d< U &9a (er)i*a( W &u*( )or,i (o,i W Trebui '- o re+e(e de )ai )ul(e ori +e*(ru a 'e .ace 2*,ele'. Lee 2* .i*e 2*,ele'e8 lu- .luierul +e care 2l +ur(a la 65( 0i e)i'e (rei 0uier-(uri 'cur(e. EH*ce(a,i .oculF. Oa)e*ii 2*ce(ar- '- )ai (ra6- 0i 2*ce+ur- '- a+ri*d- la*(er*ele. &ud9coreea*ul '(ri6- c5(eva co)e*/i 'cur(e 2* li)ba 'a 0i ie0i la loc de'c3i'. D-r- '- coboare +u0(ile :$;8 oa)e*ii e1a)i*ar- cor+urile i)obile8 c-u(5*d 'u+ravie,ui(orii8 dar *u 6-'ir- *ici u*ul. Erau )or,i +a(ru 'ud9coree*i 0i *ou- di* Nord. C5(eva d5re de '5*6e ar-(au ca(aca(orii 20i lua'er- r-*i,ii. C3ad>ick 'e al-(ur- lui Lee8 cu +i'(olul 2* )5*-. Hl 2*cerca u* cal) '(ra*iu8 ca 0i cu) o)ul care lua'e +ar(e la 2*.ru*(are .u'e'e o cu (o(ul al(+er'oa*-. U C-+i(a*e8 0(i) a)5*doi e- era *u)ai o +a(rul-. Dar 'e vor 2*(oarce di*(r9o cli+- 2* al(a8 0i a(u*ci vor aduce du+- ei 2*(rea6a ar)a(-. U A0a )- 65*dea) 0i eu. Trebuie '- )i*-) 0i '- di'(ru6e) ace'( de+o/i(. O '- aduce) (er)i( 0i e1+lo/ivi. Pu(e) +u*e 2*c-rc-(urile 2* ci*ci )i*u(e du+- ce le vo) avea aici. C3ad>ick +rivi 6-urile .-cu(e de 6loa*,e +e u*a di*(re ci'(er*e. Cl-(i*- obo'i( ca+ul 0i co)e*(-< U Nu)ai '- *e a4u*6- (i)+ul. H*(re (i)+ 'o'eau al,i oa)e*i. Trei 'olda,i +ur(au o )i(ralier- 0i c5(eva l-/i de )u*i,ie7 le +u'er- +e 'ol 2* .a,a ve3iculelor 0i 2*ce+ur- '+re6-(ea'c- ar)a. Dea'u+ra ,evii8 C3ad>ick di'(i*'e u* (ub 6ro'7 2*,ele'e c- era u* vi/or 2* i*.raro0u. Dac- *ord9coree*ii '9ar .i 2*(or' la a(ac8 )-car cei di* &ud ar .i (ra' +ri)ul .oc. Ur)-ri )u*ca 6e*i0(ilor8 )i*u*5*du9'e +5*- la ce +u*c( *e6li4au )-'urile de 'i6ura*,- 0i +rocedurile *or)a9le. Pu*eau +e ve3icule o ladde C? 0i le a)or'au8 2)+r-09(iau 2* (oa(e +-r,ile 2*c-rc-(urile de (er)i( 0i l-'au +e +odea l-/i 2*(re6i de e1+lo/iv8 .-r- '- le le6e la de(o*a(oare. :u*ceau cu cal)i(a(e8 2* li)i(ele +o'ibile8 dar erau *evoi,i '- 'e .olo'ea'c- de la*(er*e 0i C3ad>ick 0(ia c- co*'(i(uiau o ,i*(- u0oar-. Erau 2*c- 2* de'.-0urarea )u*cii c5*d 2* (u*el 0uier- u* /6o)o( ca u* l-(ra(< )i(raliera de'c3i'e'e .ocul. Lee '(ri6- c5(eva ordi*e 0i oa)e*ii !I

2*ce+ur- '- lucre/e cu 0i )ai )are 6rab-. Acu)8 2* loc '- )ai +la*(e/e *oi 2*c-rc-9(uri8 le6au cablurile di*(re ele la cele e1i'(e*(e 0i 'e re(r-96eau '+re de'c3i/-(ura di* care cobor5'er-. I*a)icul r-'+u*'e la .ocul )i(ralierei< 2)+u0c-(uri i/ola(e 0i ra.ale de ar)e au(o)a(e. C3ad>ick v-/u ie0i*d di* 2*(u*eric o .or)- ro(u*d- 0i i)edia( 'e a'cu*'e 2* do'ul u*ui ca)io*9ci'(e)- lovi( de o ra.al-. Whummp ! Podeaua (re)ur- de e1+lo/ia 6re*adei *ord9coree*e. Dra6)e*(ele lovirec3i+a de la )i(ralier-. Oc3i(orul 'c-+- u* '(ri6-( 0i c-/u la +-)5*(8 )or(. Cei doi 'erva*,i erau 6rav r-*i,i8 ar)a deve*i'e o 6r-)-4oar- de .ier vec3i. A+oi 6aleria .u i*vada(- de u* .u) acru care (-ia re'+ira,ia 0i reducea vi/ibili(a(ea la c5,iva )e(ri. &u(e de +roiec(ile /u)/-iau 2* aer 0i rico0au de +ere,i. P-rea i)+o'ibil '- 'e )i0(e .ar- a .i lovi,i. To,i (r-6eau orbe0(e8 o+ri*du9'e *u)ai +e*(ru a 'c3i)ba 2*c-rc-(oarele. &o'ir- al,i 'olda,i 'ud9coree*i8 care 2i 2*de+-r(ar- +e 6e*i0(ii ce 2*c- )ai +la*(au e1+lo/ibilii. C5,iva .u'er- lovi,i 0i c-/ur- la +-)5*(. Ceilal,i .u6ir+e*(ru a 'e re.u6ia 2* do'ul vreu*ui ad-+o'( 2*(5)+l-(or U cauciucuri de ca)io*8 cu(iile 6oale8 cor+urile celor c-/u,i U 0i de'c3i'er- la r5*dul lor .ocul. D-r- a 'e )i0ca di* +ro+ria a'cu*/-(oare8 C3ad>ick c-u(- .i6ura lui Lee. &ud9coreea*ul8 cu o .a,- ce ar-(a o +ro.u*d- co*ce*(rare8 le6a *i0(e .ire 2*(re ele. C5*d (er)i*-8 'e 2*(oar'e c-(re C3ad>ick8 2i .acu u* 'e)* 0i 'e 2*(oar'e '- )ai le6e *i0(e .ire. H* )i4locul vacar)ului de 2)+u0c-(uri 'e au/i u* 'u*e( )e(alic8 0i C3ad>ick r-'uci ca+ul. O (ro)+e(-. EDoa)*eF 20i /i'e. ENord9coree*ii .olo'e'c 2*c- (ro)+e(e.F 20i a)i*(i de (a(-l '-u8 care 2i de'cri'e'e avala*0ele u)a*e la*'a(e la a(ac8 2* (i)+ul R-/boiului di* Coreea. &(r5*'e )ai (are +i'(olul 2* )5*-. Whummp ! Whummp ! Whump ! E1+lodar- al(e 6re*ade8 2* 'ucce'iu*e ra+id-8 2)+ro0c5*d +e'(e a+-r-(ori o +loaie de .ra6)e*(e )or(ale. Pulberea 0i .u)ul (ra*'.or)ar- 'ce*a 2*(r9u* co0)ar. Di* .u) ie0i o 6ru+- de 'olda,i *ord9coree*i8 2)+i*'- la a'al( de 'u*e(ele (ro)+e(ei. Du dobor5(- de .ocul co*ce*9(ra( al +u0(ilor8 dar 2* '+a(ele +ri)ului r5*d a+-ru de 2*da(- u* al doilea8 0i (ro)+e(a co*(i*u- ''u*e. C3ad>ick au/i ridic5*du9'e de la oa)e*ii de al-(uri u* '(ri6-( de )5*ie. U* 'er6e*( 'ud9coreea*8 )a'iv8 ie0i de la ad-+o'(8 20i de+-r(+icioarele +e*(ru a90i )e*,i*e ec3ili9brul 0i 6oli a'u+ra *ord9coree*ilor !=

2*c-rc-(orul +u0(ii :$;. Pa(ru i*a)ici c-/ur- la +-)5*(8 lovi,i la cor+8 la ca+8 la bra,e. Dar 0i 'er6e*(ul c-/u8 'ecera( de o ra.al- de AG. Ti)+ul +-ru '- 'e .i o+ri(8 2* (i)+ ce lu+(a 'e a+ro+ia di* ce 2* ce. C3ad>ick v-/u (rec5*d 2* .u6- +ri* .a,a lui u* *ord9coreea*8 cu ca+ul a+leca(8 ce 'e 2*dre+(a c-(re 6e*i0(ii care 2*c- )ai lucrau. Oc3i 2* 6rab- 0i (ra'e dou- .ocuri. &olda(ul 'e cl-(i*- 0i c-/u la +-)5*(. H*(orc5*du9'e8 a)erica*ul v-/u ve*i*d u* al(ul8 care ridica'e +u0ca +e*(ru a9i '+ar6e ca+ul cu +a(ul. C3ad>ick 'e aru*c- 2*(r9o +ar(e 0i +u0ca 2l lovi 2* bra, &(ra*65*d di* di*,i de durere8 (ra'e u* .oc 2* '(o)acul o)ului. Nord9coreea*ul 'e 2*doi 2*(r9o +ar(e 0i c-/u )oale. C3ad>ick 2*6e*u*c3e8 2*cerc5*d '-90i )a'e/e bra,ul. I 'e +-rea c- 2l +u'e'e 2*(r9o oal- ce .ierbea. U C-+i(a*e C3ad>ick W H*-l,- +rivirea8 .ar- '- 2*,elea6-. H*(re6ul (u*el era aco+eri( cu cor+uri8 r-'(ur*a(e 2* +o/i,ii ab'urde8 ca +-+u0ile de/)e)bra(e. Lee 2l '(ri6- di* *ou. &ud9coree*ii 'e re(r-6eau. C5,iva di*(re ei co*(i*uau '(ra6- 2* )i4locul .u)ului8 +e*(ru a o+ri ava*'area i*a)icului8 dar ceilal,i 'e 2*dre+(au c-(re +u,ul +ri* care i*(ra'er-< +ur(au cu ei r-*i,ii 0i )er6eau a+leca,i. C3ad>ick 'e a+ro+ie de coreea*. U Ai (er)i*a( V Aerul 'a(ura( de .u) 2l ardea 2* 65(. Lee r-'+u*'e a.ir)a(iv. U To(ul e'(e le6a(. Cu +olicele8 i*dic- ie0irea. U A0 'u6era '9o9*(i*de)8 c5( )ai ave) +o'ibili(a(ea '9o .ace) W Di* .u*dul (u*elului a4u*'e di* *ou 'u*e(ul (ro)+e(ei. R-+-i(ul ar)elor AG9?B deve*i )ai i*(e*'8 al(e u)bre ie0ir- di* .u). U* al( a(ac al *ord9coree*ilor. U*ul di* oa)e*ii lui Lee 'e 2*(oar'e '-9i aver(i/e/e 0i c-/u la +-)5*(8 cu o 6aur- 2* )i4locul .ru*,ii. C3ad>ick +ri*'e +u0ca :$; a )or(ului 0i (ra'e o ra.al- c-(re .u*dul (u*elului8 &(ra*65*d di* di*,i +e*(ru c- reculul 2i +rodu'e'e durere 2* bra,ul lovi(. U*ul di* *ord9coree*i c-/u8 aco+eri( de '5*6e. Ceilal,i .u6irla ad-+o'(. U Vi*o8 c-+i(a*e W Nu e'(e )o)e*(ul '- .aci +e eroul W

@"

Lee 2l lu- de bra, 0i 2l (ra'e de acolo8 dar ceea ce9l .acu '- 6r-bea'c+a'ul +e C3ad>ick .u u* +roiec(il care 2i (recu la )ic- di'(a*,- de obra/. &ud9coreea*ul avea dre+(a(e. Era (i)+ul '-90i ia (-l+-0i,a. H)+reu*- cu arie6arda8 d-dur- 2*a+oi c-(re i*(rarea (u*elului8 )i0c5*du9'e c5( )ai ra+id +o'ibil8 dar c-u(5*d '- *u 'e e1+u*- la .ocul i*a)ic. H*a+oia lor8 (ro)+e(a 20i urla 2*de)*urile. A4u*'er- la +ri)ul r5*d de T9;! 2*ai*(e ca *ord9coree*ii '- 2*,elea6c- 'e 2*de+-r(a'er-. A+oi c5(eva +roiec(ile 2*ce+ur- '- lovea'cve3iculele 0i +ie(rele di* 4urul lor. C3ad>ick 0i (ovar-0i '-i o luar- la .u6-. A)erica*ul 'i),i o a(i*6ere la co(7 2*(orc5*d ca+ul8 v-/u c- o)ul care 2i .u'e'e al-(uri acu) era la +-)5*(8 )urdar de '5*6e. &e a+lec- a'u+ra 'ud9coreea*ului 0i 2l +ri*'e de bra,8 2*cerc5*d '-9l a4u(e '- 'e ridice8 dar o)ul *u 'e )i0c-. U La'-9l8 e )or( W U 2i '(ri6- Lee8 (r-65*du9l c-(re i*(rare. C3ad>ick 2i d-du a'cul(are. Co*(i*uar- '- .u6-8 2)+i*0i de '+ai)-. H*a+oia lor8 '(ri6-(e 'eci 0i (ro+-i( de ci/)e 2* .u6-. Re'+ir5*d 6reu8 d-dur- col,ul du+- ul(i)ul co( al 6aleriei 0i v-/urra/a de lu)i*- a /ilei care ve*ea di* +u,... 0i care ilu)i*a ceva 0i )ai i*(ere'a*(< dou- 'c-ri de .r5*63ie. C3ad>ick *u 2*ce(i*i ri()ul7 '-ri +e 'car- 0i 2*ce+u '- 'e ca,ere. Di*(r9oda(- durerea di* bra, *u )ai avea *ici o i)+or(a*,-. Di* 2*al(ul +u,ului8 'olda,ii 2i 2*de)*au '- 'e 6r-bea'c-7 'er6e*(ul lui Lee ,i*ea +re6-(i( de(o*a(orul. De 2*da(- ce ie0eau di* +u, erau lua,i de 'ub'uori 0i (ra0i a.ar- 2* 6rab-. C5*d (o,i ie0ir-8 'er6e*(ul '(ri6- u* aver(i')e*( 2* coreea*- 0i a+-'- )a*e(a. Nu .u o e1+lo/ie 'eac-8 ca 2* )a*uale. La 2*ce+u( 'e au/i *u)ai u* 3urui( 'lab8 2* 'urdi*-8 a+oi u* r-6e( +u(er*ic 0i 2* .i*e o 'erie de )i0c-ri. Vibra,ia dur- c5(eva 'ecu*de 0i a+oi o u*d- de 0oc8 +rea +u(er*ic- +e*(ru a .i de.i*i(- 'u*e(8 2i (r5*(i la +-)5*(. Di* +u, ie0ir- .l-c-ri8 .u) 0i buc-,i de roc-8 2* (i)+ ce (ere*ul 'e l-'a le*(8 +e*(ru a .or)a u* ca*al 4o'8 *ere6ula(8 2*dre+(a( c-(re *ord. Tu*elul 'e +r-bu0i'e. C3ad>ick r-)a'e *e)i0ca( c5(eva )o)e*(e. H0i +rivi 2*'o,i(orii8 care aveau u* aer /-+-ci(. Ri Lee era la +-)5*( 0i re'+ira 6reu8 aco+eri*du90i ca+ul ca u* bo1er care lua'e +rea )ul,i +u)*i 2* .i6ur-. Du+- u* (i)+8 C3ad>ick 'e ridic- 0i '(udie 2* li*i0(e 0a*,ul crea( de e1+lo/iv8 care deve*i'e )or)5*(ul u*ui 2*(re6 ba(alio* bli*da( *ord9 @$

coreea* 0i al a+-r-(orilor '-i. C5(eva )o)e*(e )ai (5r/iu 20i d-du 'ea)a c- Lee 'e a+ro+ia'e de el. &ud9coreea*ul era aco+eri( de +ulbere8 dar /5)bea. U Ai v-/u( V P5*- la ur)- a) reu0i( '-9l +r-bu0i) 2* ca+ul co)u*i0(ilor. C3ad>ick 2*(oar'e +rivirea c-(re (u*elul di'(ru'. U Da8 le9a) (ra'9o. Privi 2* 4o' c-(re (ere*8 ca 0i cu) +ie(rele '+ar(e 0i iarba ar'- de 'oare ar .i +u(u( '-9i de/v-luie i*(e*,iile i*a)icului. Cl-(i*- di* ca+< r-'+u*'urile erau 2*6ro+a(e +rea ad5*c8 +recu) erau re'(urile carelor ar)a(e *ord9coree*e. Ce i*(e*,ii aveau oare acei *ord9coree*i V

@!

$ &c5*(ei !" au6u'(. Tele4ur*alul de di)i*ea,Cu aerul cel )ai 'erio' di* lu)e8 +re/e*(a(orul ridic- oc3ii c-(re (eleca)er-. EH* +ri)ul r-'+u*' o.icial *ord9coreea* a'u+ra de'co+e9ririi u*ui (u*el +li* de ar)a)e*( e.ec(ua(- de o.i,eri a)eri9ca*i 0i 'ud9coree*i8 radio PLo*6La*6 a de/)i*,i( de'co+e9rirea de.i*i*d9o ca Eo ab'urd.al'i.icare 0i o )i*ciu*- '.ru*(a(- i*ve*(a(- de clica )ili(ari'(- care ocu+&eululF.F Pre/e*(a(orul '(a,iei di* A(la*(a 0i biroul '-u 3i+er(e39*olo6i/a( di'+-rur- +e*(ru a .i 2*locui,i de i)a6i*i de ar3iv-< 6ardurile de '5r)63i)+a(- 0i dealurile de0er(ice di* /o*a de)ili(ari/a(-. ELa Pa*)u*4o*8 la reu*iu*ea ordi*ar- a Co)i'iei Na,iu*ilor U*i(e +e*(ru ar)i'(i,iu8 *ord9coree*ii au re'+i*' a(5( cererea de e1+lica,ii c5( 0i cea de co)+e*'a,ii +e*(ru +ierderile 'u.eri(e de 'ud9coree*i 2* (i)+ul co*.ru*(-rilor de la .ro*(ier-. Ca r-'+u*' la ace'( co)+or(a)e*(8 *e6ocia(orii ONU au a*u*,a( i*(e*,ia de a co*(i*ua 2* +re'iu*ile lor a'u+ra Coreei de Nord +5*- c5*d vor .i ob,i*u( 'a(i'.ac,ie.F Pe ecra* a+-rur- i)a6i*i di* &eul< '(r-/ile di* 4urul u*iver'i(-,ii8 +li*e de '(ude*,i care de)o*'(rau 0i de +oli,i0(i i)+a'ibili8 2*(re aru*c-ri de cok(ailuri :olo(ov 0i 'alve de 6re*ade lacri)o6e*e. EAl(e ve0(i di* Coreea. &(ude*,ii e1(re)i0(i au 2*ce+u( o *ouca)+a*ie de +ro(e'(e co*(ra 6uver*ului< +oli,ia a r-'+u*' +ri* .olo'irea (u*urilor cu a+- 0i a 6a/elor lacri)o6e*e. H* cioc*iri8 *u)ai +e dura(a a dou- ore au .o'( r-*i(e /ece +er'oa*e di*(re de)o*'(ra*,i 0i .or,ele de ordi*e. Co*duc-(orii )i0c-rii '(ude*,e0(i au +ro)i' c- *u vor 2*ce(a e1erci(area +re'iu*ilor a'u+ra 6uver*ului +5*- c5*d Adu*area Na,io*al@@

di* Coreea de &ud *u va .i acce+(a( cererea lor +e*(ru *oi ale6eri +re/ide*,iale 0i +e*(ru o )i0care 'e)*i.ica(iv- c-(re o reu*i.icare +a0*iccu Coreea de Nord.F Cu u* e.ec( de di'olu,ie8 di* i)a6i*ile +ro(e'(elor '(ude*,e0(i 'e (recu la u* +ri) +la* al co)e*(a(orului di* A(la*(a. EDi* cro*ica i*(er*- re,i*e) 0(irea +o(rivi( c-reia +oli,ia cali.o)ia*a a.ir)a( c- de,i*e *oi i*dicii +e*(ru a re/olva )i'(erul cri)elor a(ribui(e celui care a .o'( *u)i( E)o*'(rul de +e +la4-F...F !A au6u'( PLo*6La*68 Coreea de Nord O 'u(- ci*ci/eci de kilo)e(ri la *ord de /o*a de)ili(ari/a(-8 ca+i(ala Re+ublicii de)ocra(ice +o+ulare Coreea dor)i(a 'ub ca*icula du+a)ie/ii. Ca 2* (oa(e crea,iile ar(i.iciale8 .iecare a'+ec( al PLo*6La*69ului re.lec(a co*vi*6erile co*'(ruc(orilor '-i 0i 'cara +riori(-,ilor lor. Ora0ul era u* a)al6a) de *e'.5r0i(e 6ru+uri de blocuri de locui*,e ur5(e 0i ide*(ice8 de bulevarde lar6i dar 6oale8 de '(a(ui ideali/a(e8 )ul( )ai )ari dec5( .or)a(ul *a(ural8 0i de co*'(ruc,ii o.iciale )a'ive. Pe .iecare di*(re co*'(ruc,iile 0(er'e a(5r*au +a*ouri +ro+a6a*di'(ice care 2i 2*de)*au +e (rec-(ori '- ELu+(e )ai i*(e*' +e*(ru P-)5*(ul P-ri*,ilorF8 le rea)i*(eau c- E:u*ca e'(e o*oarea 0i da(oria 'acr- a .iec-rui ce(-,ea*F8 2i i*vi(au la EAu(o'u.icie*,- +ri* i*(er9)ediul ac,iu*ii colec(iveF. La +ri*ci+alele i*(er'ec,ii8 di.u9/oarele re+e(au i*(er)i*abila li(a*ie a elo6iilor :arelui Co*duc-(or Gi) Il9&u*6 0i a .iului '- Gi) So*69Il8 Iubi(ul Co*duc-(or. V-/u( 2* 2*(re6ul '-u8 PLo*6La*6 r-'-rea 2*(re cele dou- r5uri ale 'ale ca u* )o*u)e*( de be(o* ar)a( care de)o*'(ra li+'a de i)+or(a*,- a i*dividului8 dar +u(erea e1(raordi*ar- a '(a(ului. Pu,i*ii (rec-(ori care 'e ave*(urau de9a lu*6ul '(r-/ilor +e care le co(ro+i'e /-du.ul aveau u* a'+ec( 'erio' 0i erau 2)br-ca,i cu 3ai*e bi*e croi(e< 'i*6ura *o(- de culoare era da(- de i*'i6*a obli6a(orie cu i)a6i*ea lui Gi) Il9&u*6 +e care o +ur(au la rever. H* ciuda 'oarelui do6or5(or8 )er6eau 6r-bi,i8 a(e*,i '- *u (re/ea'c- curio/i(a(ea cuiva 0i '- *u 'e ara(e +rea 2*cre/u,i. Coreea de Nord era o re+ublic- a )u*ci(orilor 0i era de @?

a0(e+(a( ca locui(orii ei '- )u*9cea'c-. Pe*(ru cei care *u 2*,ele'e'er-8 la6-rele de reedu9care erau )ereu de'c3i'e. Ce*(rul *evral6ic a ace'(ui ora0 '(eril 0i .ar- /5)be(e r-'-rea 2* ca+-(ul u*uia di* cele dou- )ari bulevarde 6oale< era u* bloc 2*al( di* +ia(r- ce*u0ie 0i be(o*8 care 'e)-*a )ai )ul( cu o .or(-rea,- dec5( cu o cl-dire de birouri. Pe .iecare la(eral- a i*(r-rii +ri*ci+ale '(r-4uiau c5(e o 6ru+- de +oli,i0(i 2*ar)a,i. P-reau *i0(e .ur*ici 2* co)+a9ra,ie cu '(ea6urile8 lu*6i de 0ai/eci de )e(ri8 care re+ro9duceau +or(re(ele lui Gi) Il9&u*6 0i Gi) So*69Il. H* i*(erior8 )iile de .u*c,io*ari8 de )ici .u*c,io*ari ai +ar(idului 0i de a6e*,i ai +oli,iei de '(a( care lucrau 2* cl-dire 20i de'.-0urau 2* li*i0(e ac(ivi(-,ile. R-'+u*deau la (ele.o*8 b-(eau la )a0i*- docu)e*(e8 ar3ivau ra+oar(e< (o(ul 2*(r9o li*i0(e *e*a(ural-. Ri +e*(ru a'(a e1i'(a o e1+lica,ie 'i)+l-. &-9,i e1(eriori/e/i 'e*(i)e*(ele 0i +ro+riile e)o,ii era co*'idera( co*(ra+roduc(iv 0i 'u'+ec(8 0i 2* '+a(ele u*ui +re'u+u' +rie(e* +u(ea .oar(e u0or '- .ie u* rival8 )ereu la +5*d- +e*(ru a 'ur+ri*de o i*di'cre,ie8 u* )ur)ur de +ro(e'(8 u* 2*ce+u( de (r-dare 2*dre+(a(- 2)+o(riva '(a(ului 0i a :arelui Co*duc-(or al ace'(uia. T-cerea era 'i*6urul )od de 'u+ravie,uire 2* labiri*(ul coridoarelor car(ierului 6e*eral al Par(idului )u*ci(orilor. Ri *u)ai u* o)8 2* )i4locul (u(uror acelor )ul(e )ii8 +u(ea 'vorbea'c- liber 0i .ar- (e)eri. !A au6u'( Car(ierul 6e*eral al +ar(idului8 PLo*6La*6 Gi) So*69Il 2l .i1a cu oc3i ar/-(ori +e o.i,erul cel 'lab cu +-rul 'ur8 care r-)-'e'e 2* .a,a lui 2* +o/i,ia dre+,i. Lu)i*a u*ei l-)+i de birou 'e re.lec(a 2* le*(ilele 6roa'e ale oc3elarilor '-i cu )o*(ur- *ea6r- 0i 'ubli*ia +ic-(urile de 'udoare de +e .ru*(ea o.i,erului. U Te .ac +er'o*al re'+o*'abil de i*'ucce' U co*(i*u- Gi). Pro'(ia (a (e9a .-cu( '- duci 2* (u*el cu +rea )ul( (i)+ 2*ai*(e +re,ioa'e .ur*i(uri )ili(are. I*co)+e(e*,a (a a da( +o'ibili(a(ea a)erica*ilor '- le de'co+ere. L-ud-ro0e*ia (a le9a +er)i' '- +u*- )5*a +e ele W O)ul vru '- vorbea'c-8 dar Gi) 2l 2*(reru+'e. @A

U Li*i0(e W Ai (r-da( 0i ai +u' 2* +ericol +roiec(ul *o'(ru i'(oric. Nu vreau '- aud 'cu/e. U &e 2*(oar'e c-(re el. U Tovar-0e8 c5*d ai i*(ra( 2* acea'(- 2*c-+ere erai colo*el. Acu) vei ie0i cu 6radul de loco(e*e*(. U* loco(e*e*( la co)a*da u*ui +lu(o* di'ci+li*ar. Gi) /5)bi v-/5*d .a,a o.i,erului. H*(r9o cli+- 2i 0(er'e'e (rei/eci de a*i de carier-. U Acu) di'+ari de9aici8 *u vreau '- (e )ai v-d. A0(e+(- 2* li*i0(e ca 6-r/ile 'ale '-9l 2*de+-r(e/e +e i*divid. H*(r9 adev-r8 *ici u* dro6 *u +u(ea '-9i o.ere e1al(area +e care o 2*cerca 2* e1erci(area +u(erii 'ale de .iu 0i )o0(e*i(or al :arelui Co*duc-(or. Dar 2*ce(92*ee( 'e*(i)e*(ul acela .u 2*locui( de *e)ul9,u)ire. Tu*elul 2* care *i)eri'er- 2*(5)+l-(or a)erica*ii era *u)ai u*ul di* a(5(ea8 *u)ai c- i*a)icul .u'e'e +u' 2* cu*o0(i*,- de cau/-. Acu) era *ece'ar '- 2*(reru+- lucrul 2* celelal(e 6alerii8 'au )-car +5*- ce vor reu0i '- i*duc- u* .al' 'e*' de 'i6ura*,- a)erica*ilor 0i +rie(e*ilor ace'(ora de la &eul. Gi) So*69Il vedea 2*c- o da(- alu*ec5*d c-(re u* vii(or i)+reci' +ro+riile +la*uri8 dar *u voia '- 'e 65*dea'c- la acea'(a. Nu 2*v-,a'e *icioda(- ce 2*'ea)*- aceea r-bdarea. Pove'(ea 2i 'c-+a di* )5*-. Di* /i 2* /i &udul 20i 2*(-rea eco*o)ia 0i ar)a(a. Di* /i 2* /i8 cele dou- 4u)-(-,i ale Coreei 'e 2*de+-r(au 0i )ai )ul(. Di* /i 2* /i cre0(ea ri'cul ca (a(-l '-u '- )oar- .-r- a9i a'i6ura lui Gi) 'ucce'iu*ea. &(r5*'e bra,ele +e )ar6i*ea )e'ei. R(ia c- )ul,i e1+o*e*,i ai 6uver*ului *ord9coreea* i*(e*,io*au '- 'e debara'e/e de el la +ri)a oca/ie. U*ii di* i*vidie. Al,ii8 care 'e au(ode.i*eau Eadev-ra,i co)u*i0(iF8 +e*(ru c- erau 2)+o(riva u*ei 'ucce'iu*i di*a'(ice. Al,ii8 +e*(ru c- 2i +ur(au ra*c3iu*- +e*(ru ci*e 0(ie ce 6re0eal- i)a6i*ar-. Dar c5( va .i (r-i( Gi) Il9&u*68 i*a)icii .iului '-u *u +u(eau .ace *ici o )i0care 2)+o(riva lui. Pa(ru/eci de a*i de do)*ie ab'olu(- .-cu'er- ca b-(r5*ul Gi) '- co*'(ruia'c- o *a,iu*e du+- +ro+ria i)a6i*e8 6uver*a(de voi*,a 'a. Gi) So*69Il 0(ia c- acel (i+ de +u(ere *u 'e +u(ea )o0(e*i< (rebuia '- 0i9o c50(i6e8 '- o 2*(-rea'c- cu (recerea (i)+ului... 'au cu r-/boiul 2)+o(riva acelor ble'(e)a,i de a)erica*i. I*a)icii '-i di* i*(eriorul 6uver*ului .-cu'er- de4a +ri)a )i0care 2)+o(riva lui. Gi) 20i a)i*(i cu u* .ior bo)ba +la'a(- 2* (re*ul +er'o*al al (a(-lui de c5,iva o.i,eri devo(a,i 6e*eralului O3 C3i*9U8 +e a(u*ci )i*i'(ru al a+-r-rii 0i co*duc-(orul .ac,iu*ii *ord9coree*e .avorabile C3i*ei. Te*(a(iva de a'a'i*a( e0ua'e 0i co*'+ira(orii '.5r0i'er- 2* @;

)or)i*(e .-r- *u)e 'au la )u*ca 2* la6-re '+eciale. Co*'eci*,ele 'ale8 2*'-8 ,i*eau 2*c- 2* alar)- Par(idul8 ar)a(a 0i )i*i'(erul E1(er*elor. Gi) So*69Il /5)bi. Nu (oa(e acele co*'eci*,e .u'e'er- *e6a(ive. El 'e .olo'i'e de 'u'+iciu*ile u*ui a)e'(ec c3i*e/ +e*(ru a90i co*vi*6e (a(-l '- 'e a+ro+ie de 'ovie(ici8 0i a'(a .u'e'e o )i0care e'e*,ial- +e*(ru +la*ul '-u. Nu)ai 'ovie(icii di'+u*eau de ar)e )oder*e care erau *ece'are Ar)a(ei Po+orului +e*(ru a ,i*e +ie+( a)erica*ilor 0i )ario*e(elor lor. Dar Gi) *u 20i .acea ilu/ii a'u+ra )o(ivelor care 2i a'i6ura'er- '+ri4i*ul ru'< 'ovie(icii *u credeau 2* +o)e*i. Credeau 2* +u(ere. Ri .iecare ar)- de 2*al(- (e3*olo6ie +e care U*iu*ea &ovie(ic- o ceda Coreei de Nord e1(i*dea do)i*a,ia ru'ea'c- la PLo*6La*6. :ai devre)e 'au )ai (5r/iu8 *u 'e )ai +u(ea 2*(oarce 2*a+oi. El 0i (a(-l '-u vor .i '.5r0i( +ri* a vi*de )ul( iubi(a lor au(o*o)ie8 2* 'c3i)bul u*or rac3e(e radar8 (a*curi )ode)e8 'ub)ari*e 'u+erava*'a(e. Gi) So*69Il cu*o0(ea acel ri'c. Dar8 2* .o*d8 ce era via,a al(ceva dec5( o lu*6- 'erie de ri'curi V :ai bi*e '9o +rivea'c- dre+( o .or)- de cur'- 2*(re do)i*area 'ovie(ic- 0i +u(erea )ili(ar-. :ai bu*- +e*(ru r-/boiul care i9ar .i a'i6ura( 'ucce'iu*ea dec5( )5*a a(e*(a(orului 'au dec5( '-*-(a(ea (a(-lui. Ri acu) u* o.i,er i*co)+e(e*( +u'e'e 2* 2*curc-(ur- (oa(e +re+ara(ivele +e*(ru r-/boi. Pro'(ul -la W Ar .i (rebui( '- +u*- '-9l 2)+u0(e8 'e 65*di el .-c5*d o '(r5)b-(ur-. Trebuia '- 6-'ea'c- ceva cu care '- di'(ra6- a(e*,ia a)erica*ilor. Ceva care '- +u*- 2* lu)i*- +roa'(- +e lac3eii di* &ud8 care '-9i 2*de+-r(e/e de +ro(ec(orii lor. Ridic- rece+(orul (ele.o*ului 0i ordo*- '- i 'e aduc- a*u)i(e do'are. Nu i*(e*,io*a '- 'e o+rea'c- +5*- *u 6-'ea ceea ce c-u(a. C5*d 6-'i8 'oarele r-'-ri'e de )ul( (i)+. != au6u'( Car(ierul 6e*eral al Par(idului8 PLo*6La*6 Ga*6 HuL*9c3a* 0edea ri6id +e .o(oliul di* +iele cu '+-(ar 2*al(8 ,i*5*du90i dre+( ca+ul .ar- +ic de +-r8 cu +rivirea .i1-. De6e(ele lu*6i8 a+roa+e .e)i*i*e8 +e care v5r'(a 20i +u'e'e a)+re*(a8 r-)5*eau i)obile +e +a*(alo*ii ce*u0ii di* bu)bac8 de ,-ra*. &ub )5i*i8 Ga*6 avea +roba @B

(a*6ibil- a celor 0a+(e/eci de a*i ai '-i< cu (i)+ul8 +icioarele deve*i'er'ub,iri ca *i0(e ba'(oa*e. Pe vre)uri erau (ari 0i )u'culoa'e8 0i 2l +ur(a'er- +e (o,i )u*,ii di* :a*ciuria +e*(ru lu+(a 2)+o(riva 4a+o*e/ilor8 cu +ar(i/a*ii. T5)bi cu a)-r-ciu*e. Toa(a via,a 'e b-(u'e +e*(ru Par(id8 la 2*ce+u( ca 'olda(8 a+oi ca '+io* 0i 2* '.5r0i( ca 0e. al '+io*ilor. Ri (oa(e ace'(ea *u aveau *ici cea )ai )ic- i)+or(a*,-8 2* acel )o)e*(. U*a di* 6-r/ile de cor+8 cu .a,- a)e*i*,-(oare8 2l i*(rodu'e'e 2* biroul i)acula(8 2i ordo*a'e '- 0ad- 0i 2l l-'a'e '- a0(e+(e acolo +e*(ru a+roa+e o 4u)-(a(e de or-8 2* (i)+ ce di* )ica 2*c-+ere de baie al-(ura(2i a4u*6ea la urec3i /6o)o(ul a+ei care cur6ea. Ga*6 cu*o0(ea +er.ec( 4ocul< el 2*'u0i 2l +rac(ica'e de *e*u)-ra(e ori8 2* cei +a(ru/eci de a*i de 'erviciu la ordi*ele De+ar(a)e*(ului de cerce(-ri al Co)i(e(ului ce*(ral. Li*i0(ea8 2*doiala8 lu*6a a0(e+(are8 2l rodeau 2* 'u.le(. To(ul +e*(ru a duce la di'+erare +e 'ubordo*a(ul c-/u( 2* di/6ra,ie8 'au +e cale de a c-dea. Predece'orul '-u 2* .u*c,ia de direc(or al &ec,iu*ii cerce(-ri &ud (rebuie '- .i avu( o 2*(5l*ire ide*(ic- cu a lui8 2*ai*(e de Ea 'e re(ra6eF la vreo u*i(a(e '+ecial- a6ricol-. Pe*(ru o cli+- +e Ga*6 2l 2*cerc- o .urie i*(e*'- +e*(ru i*4u'(i,ia 'i(ua,iei. Predece'orul '-u co)i'e'e erori 6rave8 care +u'e'er- '(a(ul 2*(r9o +o/i,ie i*co)od-. Dar el *u .-cu'e *i)ic a'e)-*-(or. Era la cure*( cu .uria lui Gi) +e*(ru ca(a'(ro.a (u*elului8 dar *u era vorba de u* i*cide*( care c-dea 2* re'+o*'abili(a(ea 'a. A(u*ci de ce oare l9o .i c3e)a( V Cu )are 6reu(a(e 20i i)+u'e '- .ie cal). Duria *u l9ar .i a4u(a(8 ba c3iar ar .i 2*r-u(-,i( lucrurile. Ga*6 .u'e'e 2*(o(deau*a u* u* .a(ali'(. Po/i,ia 2* care a4u*'e'e i)+lica )ari reco)+e*'e8 c-rora le core'+u*deau ri'curi la .el de )ari. A'(.el '(-(eau lucrurile 0i *i)ic *u le +u(eau 'c3i)ba. U Dra6ul )eu Ga*68 ce bucuro' 'u*( c- (e v-d W Ar-,i 2*(r9adev-r bi*e W Cu u* /5)be( lar68 .iul :arelui Co*duc-(or ie0i di* baie. Ga*6 r-)a'e .ar- re+lic-. Nu 'e a0(e+(a'e la o 2*(5)+i*are a0a de a)ical-. &e 6r-bi '- 'e ridice 0i '- 'e 2*cli*e 2* .a,a celui care era cu*o'cu( ca Iubi(ul Co*duc-(or. Gi) 'e a+ro+ie de birou 0i9i .-cu lui Ga*6 'e)* '- 'e a0e/e. U Re/i8 0e/i W Dra6- Ga*68 *u e )o)e*(ul '- *e .or)ali/-). Ave) aici o 2*(5l*ire de lucru8 2*(re doi vec3i +rie(e*i 0i (ovar-0i care au )u*ci( @I

a'iduu *u)ai 2* '+ri4i*ul o+erei de 'alvare a Revolu,iei8 *u e0(i de acord V Ga*6 'e a0e/- di* *ou8 re.lec(5*d a'u+ra *ea0(e+(a(ei +ri)iri. O)ul acela (rebuie c- ur)a '-9i cear- ceva. A'(a 65*dea. De '+u'8 '+u'e al(ceva< U Iubi(e Co*duc-(or8 'u*( o*ora( de +ri)irea +e care )i9ai .acu(9o. Gi) 'e l-'- '- cad- 6reu 2* .o(oliul '-u. :o0(e*i'e de la (a(- cor+ul )a'iv8 dar '+re deo'ebire de ace'(a8 el *u era obli6a( 2*c- de circu)'(a*,e '- re*u*,e la )5*c-rurile bu*e care 2*6ra0-. Co*(ra'(ul 2*(re ,-ra*ii di* Nord8 'labi 0i de*u(ri,i8 0i o)ul obe/ care i*(e*,io*a '-9i co)a*de 'e +re(a la orice re.lec,ii8 dar Ga*6 aba*do*i)edia( acel 0ir de 65*duri. H* Re+ublica de)ocra(9+o+ular- Coreea8 iro*ia *u era la )are +re, )ai ale' +e*(ru u* o) 2* +o/i,ia 'a. U &+u*e9)i8 (ovar-0e Ga*68 ai ur)-ri( rece*(ele eve*i9)e*(e di* &ud V U Da8 Iubi(e Co*duc-(or. Ce9o crede el c- .acea (oa(- /iua8 c- ci(e0(e +oe/ii V U E1cele*(. A(u*ci8 '+u*e9)i8 (ovar-0e8 cu) ai a*ali/a ace'(e eve*i)e*(e8 0i 2* +ar(icular )arile +ro(e'(e '(ude*9,e0(i di* &eul V E1+re'ia o)ului era i*de'ci.rabil-. Ga*6 'e re(ra'e 2* i*(er+re(-rile +ro+a6a*dei o.iciale 0i 2*-l,- di* u)eri. U E'(e o +ove'(e vec3e8 Iubi(e Co*duc-(or. Oli)+iada 0i ale6erile (ruca(e au o.eri( re6i)ului u* +ic de li*i0(e8 dar ele)e*(e *oi 'e +u* 2)+o(riva lor +e*(ru a +u(ea ob,i*e o re.or)- 'e)*i.ica(iv-. U Ri +o'ibili(-,ile lor de reu0i(- V Ga*6 cl-(i*- di* ca+. U I*e1i'(e*(e. Pro(e'(ele de '(rad- .ar- coordo*are *u .olo'e'c 2)+o(riva u*ui re6i) .a'ci'( care e'(e de9acu) co*'olida(. U*de voia '- lovea'c- oare o)ul acela V Gi) So*69Il 'e 2*(oar'e c-(re el. U A(u*ci8 de ce *u 2i 'u',i*e) +e acei +ro6re'i0(i V &i6ur c- ai v-/u( 2* acele de)o*'(ra,ii de '(rad- o bu*- oca/ie +e*(ru a i*(erve*i. Pe*(ru a .or)a u* .ro*( u*i(ar. Ho8 Ho W Ga*6 'e 2*(reb- care di*(re du0)a*ii '-i 2i b-6a'e 2* ca+ acele (5)+e*ii. De4a Ear'e'eF +rea )ul,i a6e*,i 2* (e*(a(iva de a coordo*a +ro(e'(ele '(ude*,ilor 'ud9coree*i. :ai bi*e '-9i 'coa(- di* )i*(e ideea a'(a. @=

U De'i6ur U '+u'e U a'e)e*ea de/vol(-ri *e9ar +u(ea .i de .olo' cu adev-ra(. To(u0i8 i)e*'a )a4ori(a(e a acelor '(ude*,i *u a a4u*' la *ivelul *ece'ar de co*0(ii*,- revolu,io*ar-. Dore'c reu*i.icarea cu *oi8 dar *u acce+(- di'ci+li*a *ece'ar- +e*(ru a o ob,i*e. Pri* ur)are8 2* ul(i)a 'erie de de)o*'(ra,ii8 u*ele di*(re cele )ai bu*e re,ele ale *oa'(re au .o'( (r-da(e. Ri'cul8 acolo8 e'(e 2*c- +rea )are .a,- de c50(i68 Iubi(e Co*duc-(or. Pe .a,a lui Gi)8 /5)be(ul l-'- loc u*ei e1+re'ii i)+a'ibile8 i*de'ci.rabile8 0i Ga*6 'i),i *evoia '- (e)+o9ri/e/e. U Nor)al8 vo) co*(i*ua '- evalu-) di.eri(ele +o'ibi9li(-,i8 de .iecare da(a c5*d a+are ceva *ou. Gi) re2*ce+u '- /5)bea'c-. U &u*( )ul,u)i(8 (ovar-0e. Te9a) co*'idera( 2*(o(dea9u*a o +er'oa*- cu bu* 'i),. Ridic- o )5*-. U Ri8 evide*(8 '.a(ul (-u a'u+ra ace'(or +roble)e va .i +e*(ru )i*e ul(i)ul cuv5*(. &-9i l-'-) 2* voia lor +e acei '(ude*,i di* &ud. Ga*6 2i adre'- o +lec-ciu*e8 'a(i'.-cu(. Era 6reu '- reu0ea'c- '-9l co*vi*6- a0a u0or +e Iubi(ul Co*duc-(or '- re*u*,e la o +ro+u*ere8 c3iar a(u*ci c5*d o .or)ula cu a(5(a 6ri4-. U &+u*e9)i8 cu) decur6e +roiec(ul &cor+io*ul V Ga*6 .u 'ur+ri*' de (recerea la u* al( ar6u)e*(. Hl +rivi cu a(e*,ie +e Gi). Ia(- 2* .i*e adev-ra(ul obiec( al di'cu,iei. Pro+u*erea de a a4u(a +e '(ude*,ii 'ud9coree*i era *u)ai u* .al' obiec(iv8 u* 'i'(e) +e*(ru a (rece la u* 'ubiec( 0i )ai i)+or(a*( +e*(ru Ga*6 0i +e*(ru De+ar(a)e*(ul cerce(-ri< +roiec(ul Scorpio. Acel +roiec( era )5*dria lui Ga*6. Hl ,i*u'e ocu+a( )are +ar(e di* cariera 'a 0i 2l .-cu'e '- a4u*6- +e cul)ile de+ar(a)e*(ului. &cor+io era u* a6e*(< o Ec5r(i,-F i)+la*(a(- +ri*(re 'ud9coree*i 2* $=A"8 2* (i)+ul co*.u/iei cau/a(e de i*va/ia (ru+elor Nordului. Beria8 0e.ul G%B di* (i)+ul lui &(ali*8 i9o 'u6era'e lui Gi) Il9&u*6 ca )-'urde +recau,ie8 2* ca/ul u*ui i*'ucce' )ili(ar. Credea c- ar .i .o'( rela(iv u0or '- cree/e +e*(ru a6e*( o aco+erire U 'au8 cu) 'e '+u*ea 2* 'erviciile 'ecre(e8 o Ele6e*d-F U da( .ii*d 3ao'ul di* acea +erioad-. Ri a0a 'e 2*(5)+la'e. O)ul cu*o'cu( cu *u)ele de cod E&cor+io*ulF .u'e'e recru(a(8 a*(re*a( 0i 2*doc(ri*a( cu 6ri4- 0i a+oi (ri)i' 2* &ud8 2* '+a(ele li*iilor du0)a*e8 +ro(e4a( *u)ai de .al'a 'a ide*(i(a(e< aceea a ?"

u*ui a*(ico)u*i'( )or( de )ul(- vre)e 2*(r9u* la6-r de +ri/o*ieri *ord9 coreea*. Rudele adev-ra(ului a*(ico)u*i'( .u'e'er- eli)i9*a(e +e*(ru a )e*,i*e 'ecre(ul ab'olu(. Nu r-)-'e'e 2* via,- *i)e*i care ar .i +u(u( +u*e 2* dubiu ide*(i(a(ea &cor+io*ului. H* cei +a(ru/eci de a*i (recu,i de a(u*ci8 a6e*(ul &cor+io*ul .-cu'e carier- 2* birocra,ia 'ud9coreea*-. Ri Ga*6 .u'e'e co*(rolorul '-u 2*cdi* a*ii 0ai/eci. U Proiec(ul &cor+io*ul 'e de'.-0oar- bi*e8 Iubi(e Co*duc-(or. O)ul *o'(ru ocu+- o +o/i,ie i)+or(a*(- 2* 'erviciile lor de 'i6ura*,-. Gi) 2l 2*(reru+'e. U E1cele*(8 (ovar-0e Ga*6. Ba c3iar +er.ec(. &e 6-'e0(e e1ac( 2* locul ideal +e*(ru a e1ecu(a +la*ul +e care 2l a) eu 2* )i*(e. ; 'e+(e)brie :i*i'(erul I*(er*elor8 &eul O)ul cu*o'cu( 2* Coreea de Nord cu *u)ele de &cor+io*ul 'e o+ri'e 2* .a,a .ere'(rei biroului '-u. De acolo8 de 'u'8 +u(ea '- vad- *ori0orii alb9 ce*u0ii de 6a/e lacri)o6e*e care 'e ridicau 2* de+-r(are. U* al( +ro(e'( '(ude*,e'c care 'e (ra*'.or)a'e 2* 2*c-ierare. Bi*e8 i9ar .i 'i)+li.ica( 'arci*a8 c3iar dac- ri'curile ar .i r-)a' la .el de ridica(e8 cel +u,i* +e*(ru el. H0i a)i*(i di* *ou de 'e)*alul de ur6e*,- care 2i a4u*'e'e di* Nord. Ce le ve*i'er- *ebu*ilor -lora V H0i +ierdu'er- )i*,ile V El .u*c,io*a'e a*i )ul,i +e*(ru a a4u*6e la +o/i,ia 'a8 +a' cu +a'8 0i acu) voiau '- ri0(e (o(ul 2*(r9o 'i*6ur- lovi(ur-. &e 2*de+-r(a de .erea'(r-. Trebuia '- re.u/e e1ecu(area ordi*ului V Pe*(ru u* )o)e*(8 2l (e*(acea'(- o+,iu*e8 dar a+oi 0i9o 'coa'e di* )i*(e. Ar .i v-/u(9o ca +e o (r-dare8 0i PLo*6La*6 avea bra,ele lu*6i. :ai bi*e '- ri0(e '- .ie de'co+eri( de cole6ii '-i di* 'erviciile de 'i6ura*,- 'ud9coree*e dec5( )oar(ea 'i6ur- de )5i*ile (ovar-0ilor '-i di* De+ar(a)e*(ul I*.or)a,ii di* Nord. De al(.el8 )i'iu*ea care 2i .u'e'e 2*credi*,a(- avea 0i o la(ur.ru)oa'-8 cerea o do/- )are de vicle*ie. U* cuv5*( +e ici8 o 'u6e'(ie +e di*colo. Ri (o(ul )er6ea +er.ec( cu +er'o*ali(a(ea 'a a'cu*'-. H* a*ii de 'erviciu 0i de di'cur'uri +li*e de 'ub'(a*,- 20i dob5*di'e .ai)a u*ui ?$

a*(ico)u*i'( i*(ra*'i6e*(. A*c3e(a care ar .i c-u(a( ceva 2* ac(ivi(a(ea 'a dac- ceva *9ar .i )er' bi*e8 *9ar .i 6-'i( ab'olu( *i)ic 'u'+ec(. &e o+ri al-(uri de biroul '-u. H0i 2*de+li*i'e )i'iu*ea. &c-+a'e de co*(ra'+io*a4ul 'ud9coreea* +a(ru/eci de a*i8 va reu0i el '-9i de+-0ea'c2* vicle*ie 0i de da(a acea'(a. O)ul *u)i( &cor+io*ul ridic- rece+(orul (ele.o*ului. U D-9)i le6-(ura cu )i*i'(rul.

?!

Pri)ele ra.ale I 'e+(e)brie H* veci*-(a(ea a)ba'adei a)erica*e8 &eul %e*eralul Sack :cLare* cioc-*i 2* 6ea)ul care9l de'+-r,ea de 0o.er. U O+re0(e )a0i*a8 Har)o*. Vreau '- v-d ce *aiba 'e 2*(5)+l-. Ro.erul /5)bi. U Cu) dori,i8 do)*ule 6e*eral. Oricu) *u 'e )ai +oa(e )er6e 2*ai*(e. Parc- a) .i a4u*' 2*(r9o +arcare. :cLare* de'c3i'e +or(iera... 0i 2*ce+u i)edia( '- (ra*'+ire8 de 2*da(ce ie0i di* aerul co*di,io*a( al li)u/i*ei. Valuri de c-ldur- (re)urau 0i 'cli+eau dea'u+ra )a'ei de au(o)obile care erau o+ri(e +e &e4o*69Ro8 bulevardul cu )ai )ul(e be*/i de circula,ie care (-ia &eul de la *ord la 'ud. Xi*5*du90i bere(a cu )5*a8 :cLare* 'e 2*(oar'e c-(re ad4u(a*(ul '-u. U Dou68 'u*-9l +e )arele lor 0e. 0i '+u*e9i c- vo) 2*(5r/ia. Dar '+u*e9i9o cu di+lo)a,ie8 (e ro6. O)ul a+rob- 0i ridic- (ele.o*ul care era )o*(a( 2* bra,ul .o(oliului. :cLare* i*(r- 2* )i4locul )ul,i)ii8 2*cru*(5*du9'e. V5*/-(orii a)bula*,i 'e 6r-beau '-90i &(ra*6- )-r.urile 0i a*6a4a,ii )a6a/i*elor aco+ereau cu obloa*e )e(alice vi(ri*ele 2* care era e1+u'- ul(i)a )od- occide*(al-. Lu)ea ie0ea di* )a0i*i 0i 2*cerca '- de'co+ere cau/a bloca4ului. Dar doar du+- dou- 'u(e de )e(ri cau/ele deve*ir- evide*(e. :ai )ul(e 'u(e de +oli,i0(i 'ud9coree*i bloca'er- (recerea. U*ii +u*eau +a*ouri )e(alice8 al,ii direc,io*au (ra.icul c-(re '(r-/ile la(erale. H* '+a(ele +oli,i0(ilor 'e vedeau )a'ivele au(obli*da(e cu ,evi +e*(ru a+- 0i la*'a(oare de 6re*ade7 c5(eva /eci de )e(ri )ai 2*colo 'e 2*-l,a /idul care 2*co*4ura a)ba'ada a)erica*-. EA+roa+e ca u* cea'F 65*di 6e*eralul. &u*(e) 2* 'e+(e)brie8 0i la &eul 2* acea'(- lu*- 'u*( de)o*'(ra,iile '(ude*,e0(i. Pe*(ru c5(eva lu*i bu*e (rebuie '- *e a0(e+(-) la 6a/e lacri)o6e*e8 la +ie(re8 0i la o )5*?@

de +u0(a*i care90i ru+ 65(urile +e*(ru Ede)ocra,ieF 0i Edre+(urile eco*o9 )iceF8 cuvi*(e c-rora *ici )-car *u le cu*o'c bi*e 'e)*i.ica,ia. Avu'e'er- de4a loc (rei a'(.el de )a*i.e'(a,ii8 '-+(-)5*a (recu(- de c5*d 2*ce+u'e 0coala. Cu oa)e*i )ul,i 0i bi*e or6a*i/a(e8 .iecare )ai +u(er*ic- dec5( cea di*ai*(e. Ridic- +rivirea '+re cerul orbi(or de lu)i*o'. T65rie *orii di* &eul +roiec(au +e(e de u)br- )ari +e &e4o*68 dar locurile 6oale di*(re blocuri a'i6urau 'oarelui cale liber-. Ur5(- (reab- +e*(ru o de)o*'(ra,ie de '(rad-7 Evre)e de revol(-F i 'e '+u*ea. Cu 'oarele dea'u+ra ca+ului8 aerul ire'+irabil 0i (e)+era(ura ridica(-8 lu)ea .acea u0or vreo +ro'(ie8 20i +ierdea +e *ea0(e+(a(e ra,iu*ea. :cLare* 'e a+ro+ia'e de +oli,i0(i. U*ul di*(re ace0(ia U u* loco(e*e*(8 v-/u du+- e+ole,i U 2l 'alu(-8 2* +o/i,ia dre+,i. :cLare* 2l 'alu(- 0i el7 *or)al8 o)ul acela 2l cu*o0(ea di* vedere. Loco(e*e*(ul /5)bi. U Bu*- /iua8 do)*ule 6e*eral :cLare*. Po( '- v- a4u( cu ceva V Vorbea o e*6le/- a+roa+e +er.ec(-. U P-i8 a0 .i 2*c5*(a( dac- a,i (ri)i(e u* o) '-9)i aduc- )a0i*a8 care a r-)a' bloca(- 2* (ra.ic. H* c5(eva )i*u(e a) o 2*(5l*ire cu +re0edi*(ele vo'(ru 0i cu 0e.ii de '(a( )a4or. O)ul +oc*i di* c-lc5ie. U I)edia(8 do)*ule. &e 2*(oar'e '- dea ordi*e 2* coreea*-7 doi a6e*,i 'e 2*de+-r(ar- 2* +a' 6r-bi( c-(re au(o)obilul lui :cLare*. U I)edia( ve,i avea )a0i*a U 6ara*(- loco(e*e*(ul. U Ri v9a0 'u6era8 do)*ule8 '- v- de+-r(a,i de locul ace'(a. Ne a0(e+(-)... dac- +o( '+u*e a0a... la u* +ic de bala)uc8 +e'(e +u,i* (i)+. :cLare* 2*cerc- '- ob'erve ce 'e 2*(5)+la '+re .u*dul '(r-/ii. U A0a e. R(iu c- era +rev-/u(- o de)o*'(ra,ie8 dar o.i,erul )eu de le6-(ur- )i9a '+u' c- era a*u*,a(- )ai c-(re 'ud9e'(8 la ca(edral-. U A 2*ce+u( acolo8 do)*ule8 dar de)o*'(ra*,ii au de+-0i( bara4ele 0i acu) )-r0-luie'c 2* direc,ia *oa'(r-. &u*(e) 2*6ri4ora,i. :ai )ul,i a6e*,i au .o'( de4a r-*i,i. O 6ru+- i/ola(- a .o'( da(- +e'(e ca+8 b-(u(-8 le9au lua( ar)ele. :cLare* 'e 2*cru*(-. Ri c5,i '(ude*,i a,i b-6a( 2* '+i(al a'(-/i V Dar *9ar .i .o'( di+lo)a( '- adre'e/e a'(.el de 2*(reb-ri. &e li)i(- la a .i de acord. ??

U O (reab- ur5(-8 2*(r9adev-r. O.i,erul 'ud9coreea* co*(i*u- '- /5)bea'c-8 dar :cLare* v-/u c2*63i,ea 2* 'ec cu *ervo/i(a(e8 +oa(e di* cau/a +re/e*,ei co)a*da*(ului .or,elor reu*i(e la o a0a de )ic- di'(a*,- de de)o*'(ra*,i8 +oa(e di* cau/a de)o*'(ra9,iei 2*'e0i. Privi cu a(e*,ie +e +oli,i0(i. O adu*-(ur- de b-ie,i cu vi/ierele ridica(e8 (o,i 2* u*i.or)e *oi. Nu .or)a'er- 2*c- r5*durile. &(-(eau 2* 6ru+uri )ici8 vorbi*d 2*(re ei8 0i c3iar dac- *u 2*,ele6ea +rea bi*e coreea*a8 :cLare* 2*,ele'e i)edia( c- erau cu *ervii la +-)5*(. A+oi v-/u lucrul cel )ai 'ur+ri*/-(or. Acela +e care ar .i (rebui( '-9l re)arce de la bu* 2*ce+u(. :ul,i di*(re acei a(5( de (i*eri 0i *ee1+eri)e*(a,i a6e*,i *u aveau obi0*ui(ul 'cu(8 ba'(o*ul de cauciuc 0i aru*c-(oarele de lacri)o6e*e. Aveau 2* 'c3i)b +u0ca :$;8 cu baio*e(a )o*(a(- +e ,eav-. Cu o '(r5)b-(ur-8 :cLare* 2l i*(er+el- +e o.i,erul 'ud9coreea*8 +e u* (o* 0o+(i(< U Doa)*e8 loco(e*e*(e8 ce *aiba 'e 2*(5)+l- V Ce e cu ar)ele a'(ea 2)+o(riva civililor care +ro(e'(ea/- V Ci*e e'(e *ebu*ul care a da( ace'( ordi* V Coreea*ul 2l .i1- la r5*dul '-u +e :cLare*8 care8 cu cei $8I" ) ai '-i era u* uria0 +e l5*6- el. U)eri la,i8 oc3i ce*u0ii 0i 2*63e,a,i8 *a' de bo1er8 +-r (u*' +eriu,-8 +iele ar'- de 'oare< a'+ec(ul u*ui o) care .-cu'e +e 'olda(ul 2* cele )ai rele /o*e ale lu)ii8 al u*ui o) obi0*ui( 'co)a*de. Cu *ervo/i(a(e8 coreea*ul 20i (recu li)ba +e'(e bu/e. U &u+eriorii )ei8 do)*ule. Co)u*i0(ii )-r0-luie'c c-(re *oi de la ca(edrala di* :Lo*6do*6. Au declara( c- vor '- ia cu a'al( +ala(ul 6uver*ului +e*(ru a9l r-'(ur*a +e +re0edi*(ele *o'(ru. U T5)+e*ii U /i'e :cLare*. U O '+u* de .iecare da(-. U Do)*ule8 *u +u(e) '- *e6li4-) ace'( 6e* de a)e9*i*,-ri. :i0c-rile de '(rad- 'u*( di* ce 2* ce )ai viole*(e 0i cea de a'(-/i e cel )ai 6reu de co*(rola(. Cri)i*alii '+er- '- +oa(- a4u*6e la +ala(. Dar v- a'i6ur c- *u vor +u(ea (rece de acea'(- li*ie. E'(e (o(ul calcula(8 do)*ule. Oa)e*ii )ei vor (ra6e o ra.al- 2* aer +e*(ru a9i co*&(ra*6e ''e re(ra6-8 dac- lacri)o6e*ele *u90i vor .ace e.ec(ul. A) ordi*ele )ele8 do)*ule 6e*eral8 0i i*(e*,io*e/ '- le e1ecu(. Nu +u(e) '- le +er)i(e) (erori0(ilor '- a4u*6- a0a a+roa+e de 'ediul 6uver*ului... 'au la a)ba'ada ?A

du)*eavoa'(r-. Ri oricu)8 do)*ule 6e*eral8 e vorba de o c3e'(iu*e de +oli(ic- i*(er*-. Nu 'u*( la co)a*da du)*eavoa'(r-. Acu)8 c-90i adu'e'e a)i*(e8 loco(e*e*(ul de +oli,ie +-rea )ai 'i6ur de 'i*e. Hl 'alu(- 'ec +e :cLare* 0i 'e 2*dre+(- c-(re oa)e*ii '-i. :cLare* 2l +rivi cu .urie8 .or,5*du9'e '- *u e1+lode/e. To(u0i8 acel loco(e*e*( avea dre+(a(e. H* cali(a(ea lui de co)a*da*( 0e. al (u(uror .or,elor )ili(are ale ,-rii8 :cLare* +u(ea co*(rola )i0c-rile a )ai )ul( de 0a'e 'u(e de )ii de 'olda,i coree*i 0i a)erica*i. Dar *u avea au(ori(a(e a'u+ra cor+urilor +ara)ili(are 0i a'u+ra .or,elor de +oli,ie i*(er*e< *u +u(ea da ordi*e acelui (5)+i( de o.i,er. U* ob'(acol i)+o'ibil de de+-0i(... H* (i)+ u(il8 cel +u,i*. Du+- c5(eva )o)e*(e 'o'i au(o)obilul '-u de re+re/e*(a*,-8 lu*6 0i 2*c3i' la culoare. Ca+oralul Har)o* 'coa'e ca+ul +e 6ea). U Do)*ule 6e*eral8 'u*(e) 6a(a. :cLare* urc- 2* )a0i*- 0i (r5*(i +or(iera. U Ai (ele.o*a(8 Dou6 V U Au a*ula( reu*iu*ea de a/i8 do)*ule. Di* cau/a i)i*e*(ei de)o*'(ra,ii8 Ecare cere a(e*,ie i)edia(-F. R5'e. U C3iar dac- *u 0(iu bi*e ce a*u)e 2*'ea)*- a'(a. :cLare* 2i ar-(- +oli,i0(ii 2*ar)a,i cu +u0(i :$;. U H,i e1+lic eu< *u 2*'ea)*- *i)ic bu*. &- )er6e) la a)ba'ad-. Nu )ai 'c3i)bar- al(e vorbe8 2* (i)+ ce )a0i*a a4u*6ea la i*(rarea 2* a)ba'ada a)erica*-. Dar c5*d marines 'a*(i*el- luar- +o/i,ia dre+,i8 :cLare* '(ri6- c-(re 0o.er< U O+re0(e aici8 Har)o*. Pre.er '- cobor. &e 2*(oar'e c-(re ad4u(a*(. U Dou68 )er6i (u la car(ierul 6e*eral. Cere ra+oar(ele a'u+ra de)o*'(ra,iei 0i 2*(reab- la CIA@ de ce 'ud9coree*ii 'u*( a0a de (erori/a,i. H*(re (i)+ eu vreau '- co*(role/ ceva... a) u* +re'e*(i)e*( ur5(. :cLare* v-/u c- cei doi (ovar-0i ai '-i 'c3i)bar- o +rivire. &65*dea'c- ce9or vrea8 20i /i'e8 ie0i*d di* 3abi(aclu. Nu a+roba'er*icioda(- )odul '-u de 2*.ru*(are a 'i(ua,iilor8 de9a dre+(ul8 dar 2*v-,a'er- +e +ro+ria lor +iele c- *u era bi*e '- 2*cerce '-9l o+rea'c-. Nu '(-(ea 2* carac(erul '-u '- '(ea la +alavre cu a)ba'adorul 2* (i)+ ce la )ic- di'(a*,a de el 'e +e(recea ceva .oar(e +ericulo'.
@

CIA 9 Ce*(ral I*(elli6e*ce A6e*cL

?;

C3iar dac- +roble)a *u 2l +rivea direc(. H* .o*d8 de)o*'(ra,iile '(ude*,e0(i +-reau a .i u* .el de '+or( *a,io*al 'ud9coreea*. A*o(i)+ul 'e de'c3idea oda(- cu 2*ce+erea 0colii 2* 'e+(e)brie 0i dura +5*- la 'o'irea +ri)elor 6eruri8 2* *oie)brie7 a+oi 'e rede'c3idea 2* +ri)-var- 0i co*(i*ua +5*- la )u'o*ul di* iu*ie. U*eori de)o*'(ra*,ii 0i +oli,ia d-deau i)+re'ia c- vor doar '- re'+ec(e vreu* ri(ual a*(ic. A+oi a+-rea c5(e u* )or(8 lovi( 2* ca+ de vreo lacri)o6e*-8 ar' de u* )olo(ov 'au de u* la*'a(or de .l-c-ri ar(i/a*al .-cu( di*(r9o cu(ie de '+raL 'au de vo+'ea8 'au lovi( de )oar(e 2*(r9o b-(aie '-lba(ic-. H* acel +u*c( *u )ai era u* 4oc8 0i (o,i o 0(iau. Dar +5*- la acel )o)e*( +oli,i0(ii 'ud9coree*i *u )ai +ur(a'er+u0(i. Cel care d-du'e ordi*ul de a li 'e da +e )5*- ar)ele era .-r2*doial- (erori/a(. Ri el dorea '- de'co+ere )o(ivul8 2*ai*(e de i/buc*irea bala)ucului. &e 2*(oar'e +e &e4o*69Ro 0i 'e o+ri +e (ro(uar +e*(ru a ob'erva. H*(re6ul (ra.ic civil .u'e'e 2*de+-r(a( de +e '(rad-8 care acu) 'e u)+lea de ca)io*e(e de9ale +oli,iei. Nu 'e au/ea *ici u* /6o)o(7 aerul deve*i'e 0i )ai cald. A+oi 'e 2*-l,- u* 'u*e( ri()a(8 care 20i 2)+r-0(ia ecourile +e .a,adele blocurilor de +e la(eralele bulevardului lar6 0i care deve*ea di* ce 2* ce )ai +u(er*ic. U* .el de c5*(ec de o .ra/- re+e(a(- la *e'.5r0i(< E Tokchae tato ! Tokchae tato !F. So' dic(a(ura. O au/ir- 0i +oli,i0(ii de la baricad-. :cLare* v-/u co.i,erii U i*clu'iv loco(e*e*(ul '-u cel iri(a*( U de'.-0urau oa)e*ii. Au(obli*da(ele +or*ir- )o(oarele. Turelele (u*u9rilor de a+- 0i la*'a(oarele de 6re*ade 'e 2*(oar'er- c-(re '(rada 6oal-. :ul,u)i(- '(a(urii 'ale8 :cLare* reu0ea '- vad- 2* ca+-(ul '(r-/ii lu*6ile 0iruri de co*(e'(a(ari 2* )ar0. Hi 'c-+- u* .luiera( u0or. Dir9ar '.ie8 erau o 6r-)ad-< c5(eva )ii. Ri '(ri6au di* ce 2* ce )ai (are8 acu) c2i v-/u'er- +e +oli,i0(i. Nu aveau a'+ec(ul E+le(o0ilorF ie0i,i 2* '(rad- 2* &(a(ele U*i(e c5*d :cLare* lu+(a 2* Vie(*a). Erau 2)br-ca,i cu 3ai*e cura(e 0i aveau +-rul 'cur(. Dar 20i aco+ereau .e,ele cu ba(i'(e 0i cu )-0(i a'e)-*-(oare cu cele ale c3irur6ilor8 +e*(ru a 'e +ro(e4a de 6a/e. Ri 2* ava*'area lor era ceva care '+eria. Cu (oa(- c-ldura8 :cLare* 'i),i c-9l ia cu .ri6. Parc- ar .i .o'( 2* b-(-lie8 dar era o c3e'(ie )eca*ic-8 de a0(e+(a(. Parc- ur)-rea u* .il) de ?B

de'e*e a*i)a(e a'u+ra le6ilor .i/icii< o )a'- cu o vi(e/- )are love0(e u* cor+ *e)i0ca(. Ri :cLare* 2*,ele'e 0i care era acel lucru care 2l e*erva cel )ai )ul(< *u 'e a.la el la co)a*d-8 *u +u(ea .ace *i)ic +e*(ru a 'c3i)ba .i*alul. Deoda(-8 'i),i c- ci*eva 2l ur)-rea di* '+a(e. Aceea0i 'e*/a,ie o 2*cerca'e a(u*ci c5*d u* lu*e(i'( vie(co*6 2i +la'a'e 2* +icior u* +roiec(il de AG. D-r- a 'e 2*(oarce8 :cLare* 'e ad-+o'(i 2* '+a(ele u*ei coloa*e de )ar)ur- a u*ei i*(r-ri7 di* *oua +o/i,ie8 +rivi 2* 4ur cu .ereal-. Tre'-ri 0i 'e ab,i*u 6reu '- *u r5d-. Ceea ce i 'e +-ru'e a .i lu*e(a u*ui ,i*(a0 era *u)ai obiec(ivul u*ei (eleca)ere. Dar 'e a'cu*'e 2* '+a(ele u*ei u0i8 2* (i)+ ce o+era(orul 0i a'i'(e*(ul '-u .il)au '(rada 0i baricada +oli,i0(ilor. U* o.i,er a)erica* 2* u*i.or)*u (rebuia '- 'e .ac- v-/u( 2* TV c3iar 2* )i4locul u*ei )i0c-ri de +ro(e'( 'ud9coreea*. Era )i4locul cel )ai bu* care9i 2**ebu*ea +e +ur(-(orii de cuv5*(8 acolo8 la Pe*(a6o*. Dou-/eci de )e(ri )ai 2*colo8 o+era(orul 'e urc- +e caro'eria u*ui au(o)obil +e*(ru a9i .il)a +e de)o'(ra*,i. ETokchae tado ! Tokchae tado ! Tokchae tado !F &lo6a*ul era )ai +u(er*ic 0i 6u(ural8 )ai a)e*i*,-(or. :cLare* *u reu0i '- aud- ordi*ele '(ri6a(e de o.i,eri8 dar di*(r9o da(- +ri)ele dou- r5*duri de +oli,i0(i luar'cu(urile 0i ridicar- ba'(oa*ele. Co*(e'(a(arii a4u*'er- la ci*ci/eci de )e(ri8 +a(ru/eci8 dou-/eci. Pie(re 2*ce+ur- '- /boare 2)+o(riva 'cu(urilor ridica(e8 0i :cLare* o.(-8 *er-bd-(or. Ce *aiba a0(e+(au de *u i*(erve*eau cu 6a/ele V Acu). Di*(r9u* aru*c-(or +o)i +ri)a 6re*ad-8 i)edia( ur)a(- de al(ele. H* 'cur( (i)+ '(rada .u i*vada(- de o cea,- de 6a/e lacri)o6e*e care 2*ce+u '- 'e )i0(e c-(re 'ud8 2)+i*'- de v5*(. La acel +u*c( ar .i (rebui( '- i*(ervi*- (u*urile cu a+-8 dar +oli,i0(ii idio,i le +arca'er- +rea de+ar(e de baricad-. Au(obli*da(ele 2*ai*(ar-8 2*'- acu) era (5r/iu. :a*i.e'(a*,ii erau c3iar l5*6- .or,ele de ordi*e. &e lovir- cu +ri)ul r5*d de +oli,i0(i8 dobor5r- +a*ourile )e(alice8 luar- di* )5i*ile +oli,i0(ilor 'cu(urile8 .ar- a 2*ce(a '- '(ri6e E Tokchae tado !F. Poli,ia 'e a+-r- 2*l-(ur5*du9i +e '(ude*,i cu ba'(oa*ele 'au lovi*du9i 2* .a,- cu 'cu(urile. :cLare* v-/u b-ie,i c-/5*d la +-)5*( cu .e,ele +li*e de '5*6e 0i cu *a'urile /drobi(e. Dar de'i6ur *u 'e '.5r0i'e. De)o*'(ra*,ii de+-0i'er- baricadele8 +oli,i0(ii erau +e +u*c(ul de a ceda. ?I

Acu)8 la +-)5*( erau )ul,i a6e*,i 63e)ui,i di* cau/a durerilor7 )a*i.e'(a*,ii le a+licau cu '-lb-(icie lovi(uri de +icior. Al,i a6e*,i erau di'+er'a,i 2* )i4locul )ul,i)ii 'au 2)+i*0i 2*a+oi8 c-(re li*iile (ovar-0ilor lor. &(ude*,ii 'i)9,eau vic(oria a+roa+e8 0i )ul,i di*(re ei ava*'au de4a c-(re li*iile di* '+a(e ale +oli,i0(ilor. :cLare* v-/u c-/5*d u* o.i,er8 cu .a,a '+ar(- de o c-r-)id-. T5)+i(ul8 *u l-'a'e vi/iera 2* 4o'. :cLare* ie0i di* ad-+o'(ul '-u. Era )o)e*(ul '- 'e 2*de+-r(e/ee. Dac- +oli(ia era da(- +e'(e ca+8 .iecare o) 2* u*i.or)- (rebuia '- 'e 65*dea'c- la +ro+ria +er'oa*-. Dar 'e o+ri i)edia(. Arie6arda +oli,iei lua'e +u0(ile 2* )5i*i 0i ava*'a'e... 'e +ur(a ar)a cu ,eava 2* 'u'. Ri 'e a.la acolo 0i ble'(e)a(ul acela de loco(e*e*(8 +re6-(i( '- la'e )5*a 2* 4o' +e*(ru a ordo*a '- 'e (ra6- o 'alv-8 ca 0i cu) ar .i .o'( la o +arad-. Dar8 2*ai*(e de a l-'a )5*a 2* 4o'8 'e 2*(5)+l- ce +u(ea .i )ai r-u. :cLare* *u reu0i '- vad- cau/a e.ec(iv- U vreo +ia(r-8 o lovi(ur- cu co(ul *ea0(e+(a(- a vreu*ui cole68 'au *u)ai .rica 0i idio,e*ia U dar o +u0c- :$; 2*ce+u '- (ra6- la .oc au(o)a(8 'cui+5*d dou-/eci de +oiec(ile 2)br-ca(e 2* o,el8 cu vi(e/a de ie0ire de ==" )P'8 2* a)e'(ecul de co*(e'(a(ari 0i de a6e*,i de +oli,ie. Pe*(ru o cli+-8 (o(ul +-ru '- 'e de'.-0oare cu 2*ce(i9*i(orul. Acolo u*de lovi 'alva +u0(ii de r-/boi8 +er'oa*ele .u'er- lovi(e 2* (oa(e +-r,ile. Da,a de oc3elari'( a u*ui '(ude*( e1+lod- c5*d u* +roiec(il o lovi 2* oc3iul dre+(. U* a6e*( c-/u 2* 6e*u*c3i 0i a+oi la +-)5*(< di* 6-urile .-cu(e 2* '+i*are 2*ce+u '- 'e 2*(i*d- o +a(- ro0ie. O .a(- .ru)oa'- 20i +rivi 2*6ro/i(- cio(ul )5i*ii. Al,ii d-dur- 2*a+oi 'au c-/ur- )oi la +-)5*(. H*(rea6a 'ce*- reve*i la *or)al. De)o*'(ra*,ii di* +ri)ele r5*duri 'e 2*(oar'er- 0i 2*cercar- '- .u6-8 '- 'e 2*de+-r(e/e de locul )a'acrului. Dar )ul(ele )ii de +er'oa*e care co*(i*uau '- 'e 2*dre+(e c-(re *ord de9a lu*6ul &e4o*69Ro *u +u(eau '- vad- ce 'e 2*(5)+la'e 0i co*(i*uau '2*ai*(e/e8 2)+i*65*du9i +e (ovar-0ii lor care urlau. O38 Doa)*e8 65*di :cLare*. Ceilal,i (i*eri +oli,i0(i +rivi'er- cu oroare cor+urile 2*'5*6era(e. Dar acu)8 v-/5*d cu) 'e a+ro+ia )ul,i)ea8 .ur- cu+ri*0i de +a*ic-. La 2*ce+u( u*ul8 a+oi (o,i8 2*ce+ur- '(ra6- la 6r-)ad-8 la 6ura ,evii. H* +u,i*e 'ecu*de c-/ur- /eci de de)o*'(ra*,i8 co'i,i de +loaia )or(al- de ar)e au(o)a(e. Ri )ul,i)ea 2*ce+u 2* '.5r0i( '- 'e rare.ie/e< ?=

la 2*ce+u( c5(eva 'u(e8 a+oi )ii de +er'oa*e care urlau 'e 2*(oar'er- 0i c-u(ar- '- .u6-. Dar +oli,i0(ii 20i +ierdu'er- de acu) ra,iu*ea. H*ce+ur- '- ava*'e/e8 .-r- '- 2*ce(e/e .ocul. Ri :cLare* v-/u c- u*ii di*(re ei c-u(au +e +i+-i(e u* *ou 2*c-rc-(or. Doa)*e8 u*ii di*(re ace0(ia c3iar voiau '-90i re2*carce +u0(ile W D-r- '- 'e 65*dea'c- la ceea ce .acea8 :cLare* .u6i c-(re ei. Poa(e ar .i +u(u( '-9i readuc- la ra,iu*e. Dar +robabil era +rea (5r/iu. De4a 'e aru*ca'er- 2* ur)-rirea )ul,i)ii care .u6ea de9a lu*6ul bulevardului &e4o*69Ro. U*ii a6e*,i co*(i*uau '- (ra6-8 cu ar)ele li+i(e de 0old8 .ar- a 2*ce(a '- aler6e. Al,ii 'e )ul,u)eau '-9i lovea'c- cu +a(ul +u0(iii +e '(ude*,ii care 'e *i)ereau 2* .a,a lor. &ub oc3ii lui :cLare*8 u*ul di*(re +oli,i0(i 'e o+ri8 2*dre+(- ar)a c-(re u* 6ru+ de (i*eri care 'e 63e)ui'er-8 (re)ur5*d8 2* .a,a vi(ri*ei u*ui )a6a/i* 0i (ri)i'e o ra.al- 2* ei. B-ie,ii .ur- aru*ca,i +ri*(re )a*ec3i*ele di* vi(ri*-8 '(r-+u*0i de 6loa*,e. :cLare* co*(i*u- '- aler6e8 dar u* '(ri6-( 0i u* 6ea)-( 2l .-cur- ''e o+rea'c-. &e 2*(oar'e. La )ai +u,i* de /ece )e(ri de el8 u* +oli,i'( cu oc3i 2*.l-c-ra,i de .urie 2*cerca '- ')ul6- (eleca)era di* )5i*ile o+era(orului de la CNN +e care 6e*eralul 2l v-/u'e +u,i* )ai 2*ai*(e. Te3*icia*ul audio 'e '+ri4i*i'e de o )a0i*- 0i 20i ducea )5i*ile la .a,a +li*- de '5*6e. Ri a'(a8 doa)*e8 era 2*(r9adev-r +rea )ul(. :cLare* *u9i 2*dr-6i'e *icioda(- +e re+or(eri8 dar acei doi oa)e*i erau co*a,io*alii '-i la ur)a ur)ei. &e aru*c- '+re 6ru+ul acela8 2l +ri*'e de ce*(ur- +e +oli,i'( 0i9l lovi cu +u)*ul 2* .a,-. O)ul 'e d-du 2* '+a(e8 0ov-i*d8 0i :cLare* +ro.i(- de 'i(ua,ie +e*(ru a9i )ai a+lica u* +u)* 2* '(o)ac8 u*de durerea 2*vi*6e orice dori*,- de reac,ie. Coreea*ul c-/u 2* 6e*u*c3i8 &(ra*65*du9'e 63e) 0i :cLare*8 2* ciuda celor 2*(5)+la(e8 'e 'ur+ri*'e c- /5)bea. Nu era deloc r-u +e*(ru u* o) care de+-0i'e v5r'(a de ci*ci/eci de a*i. &e 2*(oar'e c-(re o+era(or8 care 2*6e*u*c3ia'e al-(uri de cole6ul '-u. U E'(e 2* '(are '- )ear6- V O)ul 2i r-'+u*'e cu u* 'e)* de adeverire. U Cred c- da. Trebuie '-9l a4u(-). H0i +u'e cureaua de la (eleca)er- +e u)-r. A+oi (ra'e cu oc3iul la :cLare*. A"

U Aoleu8 o)ule W E'(e +ri)a da(- c5*d 'u*(e) 'alva,i de adev-ra(a Cavalerie a &(a(elor U*i(e. Hi 2*(i*'e )5*a. U :ul,u)e'c. :cLare* 2i '(r5*'e 0i el )5*a. U Pe*(ru +u,i*. H0i +e(recu +e'(e u)eri u* bra, al (e3*icia*ului 2*c- a)e,i( U Cred c- ar .i bi*e '9o 2*(i*de) de9aici. Cu r-*i(ul care 0c3io+-(a 2*(re ei doi8 'e 2*dre+(ar- c-(re a)ba'ada a)erica*-. H* '+a(ele lor8 2* (o( ce*(rul &eulului r-'u*au 2*c2)+u0c-(urile ar)elor au(o)a(e8 ca 0i cu) '9ar .i crea( u* 3ao'. U* 3ao' care +u(ea .oar(e u0or '- 'e e1(i*d- 2* 2*(rea6a Coree de &ud8 a(r-65*du9l 0i +e el 0i +e oa)e*ii '-i.

A$

@ Pa0i de val' I 'e+(e)brie Ca+i(oliul8 Ca'3i*6(o* H* birourile co)i'iilor +arla)e*(are8 (elevi/oarele *u 'e '(i*6 *icioda(-. EBu*- /iua. V- vorbe0(e A)a*da HaLe' cu u* re+or(a4 '+ecial de la CNN a'u+ra )a'acrului di* &eul.F Sere)L :i(c3ell ridic- oc3ii '+re ecra*ul TV '+ri4i*i( ca) +recar +e biblio(ec-. Cu o )5*- c-u(- oc3elarii cu ra)- de ba6a8 2* (i)+ ce cu cealal(- 2*de+-r(- de +e birou ul(i)ul co)u*ica( de +re'- '-+(-)5*al a'u+ra ali)e*(elor co*6ela(e. D-r- a90i lua +rivirea de +e ecra*8 20i c3e)ad4u(a*(ul volu*(ar< u* '(ude*( )ic 0i 2*de'a(8 de la U*iver'i(a(ea :ic3i6a*8 care 20i +e(recea aici u* 'e)e'(ru8 +e*(ru a 2*v-,a ar(a +oli(icii ar3iv5*d +e*(ru u* +arla)e*(ar +o0(a care +rove*ea di* circu)'cri+,ia elec(oral-. :i(c3ell *u 'e 'i*c3i'i de iri(area (5*-rului. Orele i*(er)i*abile de )u*c- +lic(i'i(oare U li'(e8 .o(oco+ii8 (ra*'crierea 'cri'orilor '(a*dard U erau +re,ul care (rebuia +l-(i( +e*(ru a avea dre+(8 2* vii(or8 la )u*ci )ul( )ai i*(ere'a*(e. El 2*'u0i +l-(i'e di* +li* ace'( +re,. Toa(e vaca*,ele de var- le dedica'e +ar(ici+-rii ca volu*(ar la ca)+a*iile elec(orale. Orele libere de la u*iver'i(a(e le +e(recu'e lucr5*d +e*(ru u* 'alariu de )i/erie8 2* 'ecre(aria(ul u*ui +arla)e*(ar. Doi a*i du+- ab'olvire lucra'e la core'+o*9de*,-8 r-'+u*/5*d 'cri'orilor de la elec(ori. Dar 2* acel +u*c( 2*,ele'e'e cu) .u*c,io*au lucrurile. Trebuia '- (e ca,eri +e cadavrele +rie(e*ilor 0i cole6ilor de )u*c-. Ri 2i 'ervi'er- ace'(e cu*o0(i*,e +e*(ru a90i c50(i6a ava*'-rile< la 2*ce+u( a'i'(e*( 0i a+oi 'ecre(arul u*ei co)i'ii. :ul(e +er'oa*e care avu'e'er- 2*credere 2* /5)be(ele 'i*cere 0i 2*

A!

caldele &(ra*6eri de )5*- ale lui Sere)L :i(c3ell 'e c-i'er- )ai a+oi +e*(ru acea'(- 2*credere. A'(-/i8 /ece a*i )ai (5r/iu 0i cu o 'erie de +rie(e*ii +ierdu(e8 ocu+a )a1i)a .u*c,ie di*(r9u* birou +arla)e*9(ar U a'i'(e*( ad)i*i'(ra(iv. A'(a 2*'e)*a c- (o( biroul de+i*dea de el8 i*clu'iv +arla)e*(arul. :i(c3ell /5)bi. Be* Bar*e' era a(5( de )aleabil 2*c5( 2l .acea '- 'e 65*dea'c- la +la'(ili*a de )odela4< aceea +e care co+iii o (ur(e'c 0i o lu*6e'c du+- voia lor. U P3il8 'u*-9l +e de+u(a(. A'(a 2l i*(ere'ea/-. T5*-rul d-du a.ir)a(iv di* ca+ 0i 'e 2*de+-r(- +ri*(re )ul,i)ea de birouri8 dula+uri de ar3iv- 0i )u*,i de /iare carac(eri'(ice oric-rui birou al Ca)erei Re+re/e*(a*,ilor. &e*a(orii 0i colabora(orii lor de bucurau de )ai )ul( '+a,iu8 dar de+u(a,ii )u*ceau 2* co*di,ii de la6-r de co*ce*(rare. De obicei8 u* birou de dou- ca)ere a4u*6ea '- 6-/duia'cde la /ece la ci*ci'+re/ece .u*c,io*ari8 cu (ele.oa*ele lor8 ar3ive 0i co)+u(erele +er'o*ale. Du+- c5(eva )o)e*(e a+-ru Be* Bar*e'8 cu 3ai*ele )o(o(oli(e 0i +-r 2* de/ordi*e. H0i de'.-cu'e crava(a 0i de'c3eia'e 6ulerul8 0i avea oc3ii ro0ii 0i u).la,i. :i(c3ell 20i *o(- 2* )i*(e '- *u9l )ai la'e '- )ear6'i*6ur la +r5*/urile .abrica*,ilor de au(o)obile. :ul,u)i(- lui Du)*e/eu8 *ici u* re+or(er al o+o/i,iei *u era +re/e*(. Dac- *u 'e 6-'ea +e9a+roa+e ci*eva care '-9l 'coa(- de acolo8 Bar*e' *u reu0ea '- re/i'(e la u* dul-+ior cu b-u(uri. De)*i(arul 2i adre'- u* /5)be( aiuri( a4u(orului '-u. U Ce e'(e8 Ser V :i(c3ell 2i ar-(- ecra*ul (elevi/orului. E...Du+- cu) 'e vede di* ace'( re+or(a4 .-cu( de u*ul di*(re (ri)i0ii *o0(ri8 +oli,ia a de'c3i' .ocul a'u+ra '(ude*,ilor... du+- cu) 'e +are8 .araver(i')e*(. EVe0(ile 'u*( 2*c- .ra6)e*(are 0i 6uver*ul 'ud9coreea* a i)+u' (-cerea +re'ei8 dar 'e +are c- )or,ii 'e *u)-r- cu 'u(ele8 dac- *u )ai )ul(. I*.or)a,ii care +rovi* de la u* 'i*6ur '+i(al di* &eul 'u',i* c- au .o'( i*(er*a,i /eci de r-*i,i cu +l-6i 2)+u0ca(e7 a*u)i(e 'ur'e 'u',i* c'-lile de rea*i)are ale (u(uror '+i(alelor 'u*( +li*e de r-*i,i 6rav. Nu a) avu( *ici o co*.ir)are +rivi*d r-*irea vreu*or (uri0(i euro+e*i 'au a)erica*i. A@

EPe*(ru )o)e*(8 2* &eul a .o'( i)+u'- '(area de ur6e*,-. Dor,ele de 'i6ura*,- 'ud9coree*e au aver(i/a( c- vor (ra6e .ar- 'o)a,ie a'u+ra oric-rei +er'oa*e care va viola re6ulile i)+u'e8 0i (o(ul i*dic- .a+(ul ci*(e*,io*ea/- '-90i )e*,i*- a)e*i*,area. Aici A)a*da HaLe'. Pe'(e o 4u)-(a(e de or-8 2* ur)-(orul *o'(ru (ele4ur*al8 al(e 0(iri di* &eul.F :i(c3ell d-du 'o*orul )ai 2*ce(8 'u.oc5*d +ublici(a(ea +e*(ru u* *ou )edica)e*( 2)+o(riva aler6iei la .5*. &e 2*(oar'e c-(re de+u(a(. Bar*e' *u 2*,ele'e'e. U I*(ere'a*(8 Ser. Dar *u era 'u.icie*( '-9)i .i l-'a( o *o(i,- V :ai a) 2*c- o )ie de lucruri de .-cu( 2*ai*(e de a 'e reu*i co)i'ia8 du+a)ia/-. U Dar *u vede,i c-... :i(c3ell 'e 2*(reru+'e. La Ca+i(oliu8 +e*(ru a ava*'a8 *u (rebuia '-9,i i*'ul,i +ro+riul 0e.. Relu- di'cur'ul. U Be*8 e'(e (i+ul de de'c3idere +e care 2l a0(e+(-). Ace'( )a'acru di* &eul *e o.er- 2* '.5r0i( +o'ibili(a(ea de a +u*e +e o li*ie +re.ere*,ialdecre(ul a'u+ra i)+or(urilor. U Per.ec(. Dar Bar*e' avea 2*c- o e1+re'ie u0or aiuri(-... aceea +e care 2*cerca '- *9o a.i0e/e *icioda(- 2* .a,a (eleca)erelor 0i a ale6-(orilor. :i(c3ell 2*,ele'e c- (rebuia '- '+u*- (o( U Coreea de &ud .abric- au(o)obilele HLu*dai cu co'(uri 'c-/u(e 0i (oa(e celelal(e +rodu'e care 'u*( 2*6ri4or-(oare +e*(ru 'i*dica(ele *oa'(re. Ne9au ceru( '- +u*e) (a1e 0i '- i)+u*e) co*(i*6e*(e +e*(ru a ec3ilibra 'i(ua,ia8 dar *oi *u a) reu0i( *icioda(- '- .ace) *i)ic 2* ace'( 'e*'8 *ici 2* Ca)er-8 *ici 2* &e*a(. Bar*e' 2*ce+ea '- 2*,elea6-8 0i :i(c3ell 2i aru*c- )o)eala. U H* ace'( )o)e*(8 (oa(- *a,iu*ea a v-/u( (ele4ur*alele8 0i cred... c-... Coreea va +ierde )ul,i 'u',i*-(ori8 2*ai*(ea 'erii. Pre'a vorbe0(e de r-u de4a de o bu*- buca(- de (i)+ de'+re a'(a8 dar )a'acrul ar (rebui cu adev-ra( '- reorie*(e/e o+i*ia +ublic-. Dac- acu)8 c5( (o(ul e cald8 a) .ace i)edia( u* +roiec( de le6e care '- co*,i*- ob'(acole 2)+o(riva i)+or(urilor8 +oa(e a) reu0i '- o .ace) '- .ie a+roba(- 2*ai*(e ca 6ru+urile +e*(ru co)er,ul liber '-90i dea 'ea)a. Ri8 2* '(a(ul (-u8 c3e'(ia a'(a ar .ace .erici,i )u*ci(orii di* 'ec(orul au(o)obili'(ic. U Ri a*ul vii(or voi avea *evoie de vo(urile lor +e*(ru a9)i de+u*e ca*dida(ura la &e*a( U (er)i*- +e*(ru el Bar*e'. A?

T5)bi. U E'(e o )are idee +oli(ic-8 Ser. &- .ace) cu) /ici (u. &crie u* +roiec( de le6e8 bi*e .-cu(8 care '-9)i aduc- )ul(e ade/iu*i 0i '- 2)i aduc- laude 2* /iare. Vorbi) )ai (5r/iu de'+re a'(a. De acord V :i(c3ell a+rob- 0i 'e ui(- la Bar*e' care 'e de+-r(- .luier5*d ve'el 2* 'urdi*-. A+oi 'e 2*(oar'e la (a'(a(ur- 0i de'c3i'e u* *ou .i0ier< ESo' cu CoreeaF. T5)bi 2* 'i*ea 'a. U* *u)e +o(rivi( 2*(ru(o(ul. Ri acu)8 20i '+u'e8 '- vede) ce (i+ de 'c3e)- reu0e'c '- 6-'e'c. H* Ca)er-8 .or)a re+re/e*(a (o(ul7 dac- 'e voia ca o le6e '- .ie a+roba(-8 (rebuia '- 'e a'i6ure c- va co*,i*e ceva +e*(ru .iecare di* +ri*ci+alele 6ru+uri de +re'iu*e. :i(c3ell 2*ce+u '- .ac- li'(a. H* +ri)ul ar(icol (rebuia '- .ie o co*da)*are .er)- a viol-rii dre+(urilor civile di* +ar(ea Coreei de &ud 0i li'(a re.or)elor de)ocra(ice ceru(e8 2* a.ar- de u* (er)e* U c5( )ai a+ro+ia( U 2*-u*(rul c-ruia (rebuiau '- .ie e.ec(ua(e. %ru+urile reli6ioa'e 0i lobbL9urile +ro6re'i'(e ar .i .o'( 'u+er 2*c5*(a(e. A+oi 'a*c,iu*ile +e care &(a(ele U*i(e le9ar .i i)+u' dac- coree*ii *u ar .i re'+ec(a( (er)e*ul. Cea )ai evide*(- era co*'(i(ui(- di* *oile (a1e i)+u'e a'u+ra )-r.urilor i)+or(a(e di* Coreea. A'(a i9ar .i )ul,u)i( +e 'i*dicali0(i8 care la r5*dul lor ar .i vo(a( 2* )a'- +e*(ru Bar*e' la vii(oarele ale6eri. :i(c3ell 'e 2*(reru+'e 0i co*(i*u- '- re.lec(e/e8 .ar- '- ia )5i*ile de +e (a'(a(ur-. &i6ur. &(a(ele U*i(e aveau 'olda,i 2* Coreea. P-i8 bi*e8 *u vre) '- 'u',i*e) u* re6i) coru+( 0i (ira*ic8 *u V &cri'e< ERe(ra6erea (u(uror .or,elor &UA dac- *u vor .i e.ec(ua(e re.or)eleF. A'(a i9ar .i 2*.uria( la cul)e +e co*'erva(ori8 dar 2* co*6re'ele +ar(idului ar .i a'i6ura( '+ri4i*ul +ro6re'i0(ilor. Poa(e c3iar 'e +u(ea .ace cu)va ca .or,ele re(ra'e di* Coreea vor .i de'(i*a(e ba/elor di* Te1a'< c3e'(ia a'(a ar .i +l-cu( '+eaker9ului Ca)erei8 al c-rui '+ri4i* era e'e*,ial +e*(ru a+robarea oric-rui +roiec( de le6e. Dar acu) 2i (rebuia ceva +e*(ru a 2*vi*6e o+o/i,ia co*'erva(orilor. E&u'+e*darea a4u(oarelor )ili(are c-(re Coreea de &ud 0i .olo'irea .o*durilor +e*(ru a reduce de.ici(ul.F :i(c3ell /5)bi. Ace'( ar(icol i9ar )ai .i adu' c5(eva vo(uri. Ri le9ar .i da( de)ocra,ilor co*'erva(ori di* &ud o .ru*/- de +al)ier 2* '+a(ele c-reia '- 'e a'cu*d-8 dac- ar .i vo(a( +e*(ru decre(. AA

A4u*6e a(5(a. :i(c3ell 0(ia c- 2* c5(eva ore avoca(ul co)i'iei era 2* '(are '- (ra*'.or)e acele c5(eva *o(i,e 2*(r9o ele6a*(- 'erie de .or)ule le6ale. Ri el 'e +u(ea ocu+a de +re6-(irea )a(erialului de 2*'o,ire< 'cri'orile EDra6- cole6aF care cereau a4u(orul celorlal,i +arla)e*(ari8 docu)e*(a,ia 0i )ai ale' co)u*ica(ele +e*(ru +re'-. H* dou-8 (rei /ile 0i cu a'i'(e*,a oa)e*ilor di* biroul '-u ar .i reu0i( '- u)+le Ca)era 0i e(erul de co)e*(arii a'u+ra 'a*c,iu*ilor +ro+u'e de re+re/e*(a*(ul Bar*e'. A+oi 'e 2*cru*(-. U* +roiec( de le6e ca al lui ar .i cule' vo(urile .oar(e u0or. &i*6urul de.ec( '(-(ea 2* .a+(ul c- lovea 2* (o,i 0i 2* (oa(e8 de la co)er, 0i (a1e la a+-rare 0i la a.acerile e1(er*e. Pri* ur)are *u 'e +u(ea evi(a ca a+roa+e (oa(e co)i'iile8 de la Ca)er- 0i de la &e*a(8 '-90i ba6e *a'ul. :i(c3ell *u 0(ia ci*e de.i*i'e co)i'iile Edarul lui Du)*e/eu +e*(ru +la.o*are8 +e*(ru i*ac(ivi(a(e 0i +e*(ru 2*(5r/iereF8 dar u*eori de.i*i,ia 'e +o(rivea ca o )-*u0-. Cu +u,i*ele '-+(-)5*i care r-)5*eau +5*- la 2*c3iderea lucr-rilor +arla)e*(are8 *u 'e +u(ea da (i)+ co)i'iilor '- ,i*audieri8 '- adau6e )odi.ic-rile lor .avori(e8 '- +roduc- u*ul di*(re obi0*ui(ele ra+oar(e de o )ie de +a6i*i. Bar*e' (rebuia '- 'e +u*- de acord cu al,i 0e.i de co)i'ii +e*(ru a accelera de/ba(erea +ro+u*erii. H* a.ar- de a'(a8 2i )ai (rebuia u* 'e*a(or care '- .ac- aceea0i (reab- cu co)i'iile &e*a(ului. De acord8 *9ar .i .o'( .oar(e 6reu8 dar era obo'i(or. Ri dac- ar .i reu0i( '- ob,i*- a+robarea le6ii8 :i(c3ell 0i9ar .i dob5*di( +e*(ru (o(deau*a re*u)ele de )are '(ra(e6 al +oli(icii. Socul )eri(a e.or(ul. Cu co*di,ia ca acei coree*i '- co*(i*ue '- .ac- +ro'(ii8 (r-65*du90i u*ii al(ora 2* '+a(e. :i(c3ell 2*ce+u '- r-'.oia'c- a6e*da. &o'i'e )o)e*(ul '- ceara*u)i(e .avo)ri. A*i 2*(re6i 2l 2)+i*'e'e +e Bar*e' '- dea a+- la )oar+ro6re'i0(ilor 0i 'i*dica(elor. Acu) era )o)e*(ul de a .i reco)+e*'a(. Oricu)8 era vorba de'+re o +ro+u*ere acce+(abil- +e de9a9*(re6ul. Lu- +ri)a .i0- di* a6e*d- 0i 2*ce+u '- .or)e/e *u)-rul. $$ 'e+(e)brie Tele4ur*alul de 'earA;

Re+or(erul era 2*cadra( +e .u*dalul cu+olei Ca+i(oliului. E&u*( P3il &)i(3 care v- (ra*')i(e *ou(-,ile /ilei +arla)e*(are. La *u)ai (rei /ile di'(a*,- de la )a'acrul di* &eul8 +arla)e*(ul 2*ce+e '- 'e )i0(e 2)+o(riva 6uver*ului 'ud9coreea*. EH*(r9o co*.eri*,- de +re'- ,i*u(- a/i du+- a)ia/-8 do)*ul Be* Bar*e' di* :ic3i6a*8 +re0edi*(e al 'ubco)i'iei co)er,ului a Ca)erei 0i 'e*a(orul Sa)e' Darell di* Ne> York8 +re0edi*(e al co)i'iei 'e*a(oriale +e*(ru rela,ii e1(er*e8 au a*u*,a( u* +roiec( de le6e co)u* care +revede 'a*c,iu*i 'evere 2)+o(riva Coreei de &ud. Pe'(e o 'u(- de de+u(a,i 0i (rei/eci de 'e*a(ori au a*u*,a( de4a '+ri4i*ul lor. EH* +roiec(ul de le6e 'e cer 6uver*ului 'ud9coreea* c5(eva re.or)e i)+or(a*(e. H*(re al(ele8 abolirea ce*/urii a'u+ra +re'ei8 eliberarea +ri/o*ierilor +oli(ici 0i de)ili(a9ri/area i)edia(- a (u(uror .or,elor de 'ecuri(a(e ale Coreei de &ud. E&e )ai cere de a'e)e*ea 2*l-(urarea barierelor co)erciale care 2)+iedic- e1+or(urile a)erica*e 2* Coreea 0i o 'e)*i.ica(iv- reducere a e1+or(urilor de )-r.uri coree*e 2* &(a(ele U*i(e. EDac- ace'(e cereri *u vor .i 2*de+li*i(e 2* (er)e* de *ou-/eci de /ile de la i*(rarea 2* vi6oare a le6ii8 +ri* 'e)*-(ura +re0edi*(elui8 vor .i i)+u'e (a1e 'u+li)e*(are a'u+ra (u(uror +rodu'elor 'ud9coree*e care i*(r- 2* ,ara *oa'(r-8 Coreea va +ierde '(a(u(ul '-u de *a,iu*e .avori/a(- 0i &(a(ele U*i(e 20i vor re(ra6e a'i'(e*,a lor )ili(ar-. De a'e)e*ea8 cu o )i0care de'(i*a(- '- lovea'c- de.avorabil 2* )ediile co*'erva(oare8 'e cere re(ra6erea .or,elor ar)a(e care 'u*( '(a,io*a(e acu) 2* Coreea de &ud.F Pe ecra* a+-ru i)a6i*ea lui Be* Bar*e' care vorbea cu 'u.le( 2* )icro.o*. ENu *u(ri) *ici o o'(ili(a(e co*(ra +o+orului 'ud9coreea*. Ri *u 'u*(e) ade+,i ai +ro(ec,io*i')ului co)er9cial. Dar 0(i) c- A)erica *u 'e +oa(e 2*cli*a 2* .a,a o+re'iu*ii8 a (ira*iei8 a (erorii .ar- )il-. %uver*ul 'ud9coreea* (rebuie '- 2*,elea6- c- bru(ali(a(ea 'a *u +oa(e .i (olera(-. A)erica *u 2i va ier(a cri)ele .-cu(e cu '5*6e rece. Ri Co*6re'ul *u +oa(e r-)5*e 2* e1+ec(a(iv-8 2* (i)+ ce Coreea de &ud 20i ba(e 4oc de re.or)ele de)ocra(ice.F I)a6i*ea lui Bar*e' l-'- locul re+or(erului care vorbea de la Ne> York. AB

EAl(e *ou(-,i +arla)e*(are. A'(-/i8 co)i'ia +e*(ru a.aceri e1(er*e a Ca)erei a co*(i*ua( lucr-rile 'ale +rivi(oare la 2)bu*-(-,irea ra+or(urilor 'ovie(o9a)erica*e8 re.u/5*d u* a)e*da)e*( care cerea co*da)*area i*(er9ve*,iei ru'e0(i 2* A.63a*i'(a*.F $! 'e+(e)brie Birourile e1ecu(ive de Ia Ca'a Alb-8 Ca'3i*6(o* Blake Do>ler ci(i (ele1ul de la &eul 0i 2l +u'e +e celelal(e 35r(ii care 2i a6lo)erau biroul. &e l-'- +e '+-(arul 'cau*ului8 20i 'coa'e oc3elarii 0i 20i .rec- oc3ii. O.8 2*ce+ea '- ca) 2)b-(r5*ea'c-8 dovad- c- 2i era 6reu ')ai '(ea (oa(- *oa+(ea (rea/ +e*(ru a ci(i ra+oar(e (i+-ri(e cu carac(ere )ici. A'(a 'e .acea la cole6iu8 la dou-/eci de a*i8 dar la (rei/eci 0i ci*ci *u )ai reu0ea. Do>ler 2*cli*- ca+ul 0i 2*c3i'e oc3ii. Poa(e ar .i reu0i( '- doar)- 2* birou8 )-car vreo 4u)-(a(e de or-. Ni)e*i *u (e +oa(e co*da)*a +e*(ru c- ai .i .acu(9o8 du+- ce *u ai 2*c3i' u* oc3i )ai )ul( de dou-/eci 0i +a(ru de ore8 *u9i a0a V Dar 0(ia de4a r-'+u*'ul. Du*c,io*arii Co*'iliului +e*(ru 'i6ura*,a *a,io*al- (rebuiau '- .ie 2* '(are '- r-)5*- (re/i )ul(e /ile 2* 0ir 0i '2)+iedice di.eri(ele a6e*,ii de i*.or9)a,ii '- 'e cer(e 2*(re ele. E1ac( lucrurile +e care le 2*va,- di+lo)a,ii 2* 0(ii*,e +oli(ice cu '+eciali/are 2* a.acerile a'ia(ice. Do>ler 2*cerc- '-90i 6-'ea'c- o +o/i,ie )ai co)od-8 dar *u reu0i. &cau*ul +e care 0edea el (rebuie c- .u'e'e i*ve*(a( de i*c3i/i,ia '+a*iol-. U Bu*- /iua8 Dru)o'ul Ador)i(. Ar (rebui '- (e (re/e'c cu u* '-ru( V Do>ler de'c3i'e cu .ereal- u* oc3i 0i o v-/u +e 'ecre(ara 'a8 cu o cea0c- de ca.ea 2* )5*-. Da(a era la .el de obo'i(- ca 0i el7 0i ea lucra'e (oa(- *oa+(ea. Do>ler 20i 2*dre+(- '+i*area. U De'i6ur8 Ilea*- Co'5*/ea*-. Po,i '- )- '-ru,i. Dar du+- aia (rebuie '- )- 'alve/i de *eva'(-9)ea. Ga(ie :or6a* /5)bi. U A(u*ci re*u*, la idee. Pre.er '- )er6 la v5*-(oare de dra6o*i. Tre/e0(e9(e cu ca.eaua. AI

Pu'e cea0ca +e )ar6i*ea biroului8 evi(5*d cu 6ri4- )ald-rul de docu)e*(e8 0i 2i ar-(- o .oaie +li*- de *o(i,e. U A+ro+o de re+(ile8 Pu(*a) vrea '- .ii la el 2* birou la *ou- 0i u* '.er( .i1. Privi cea'ul. U Adic- +e'(e /ece )i*u(e. Dore0(e '- 0(ie ce '9a 2*(5)+la( 2* lu)e 2* (i)+ ce dor)ea8 'au reci(a ru6-ciu*ile co*6re'i0(ilor 'au ci*e 0(ie ce *aiba .acea. Do>ler r-'.oi do'arele de +e birou. U Ga(ie8 2)i (rebuie ul(i)ele a*ali/e ale CIA 0i (ra*'crierile i*(erce+(-rilor. Pu(*a) +robabil *u va 2*,ele6e *i)ic di* ele8 dar .ac i)+re'ie bu*-. &e ridic-8 2*-bu0i*du90i u* c-'ca(. Era cel )ai +ro'( )od de a 2*ce+e o /i. Dru)ul +5*- la Ca'a Alb- 2l .-cu '- 'e 'i)(- )ai bi*e. Ar .i +u(u( 'o ia +ri* coridorul 'ub(era*8 dar aerul rece al di)i*e,ii 2l (re/i de (o(8 )ai bi*e dec5( orice ca.ea. U* v5*( u0or 2i )i0ca +-rul. &e)* c- deve*i'e ca) lu*68 'e 65*di el8 dar *u 6-'ea *icioda(- (i)+ '- )ear6- la .ri/er. &o'i la Ca'a Alb-8 ar-(- +er)i'ul i*.a*(eri'(ului care era de 'erviciu la u0a la(eral- 0i i*(r-. H* .u*c,ia 'a de co*'ilier al +re0edi*(elui8 Pu(*a) avea biroul 2* coridorul care ducea la Biroul Oval Jlucru +e care *u ui(a '-9l a)i*(ea'c-8 la rece+,iiK. Ri Do>ler *o(- c- de la ul(i)a oar- c5*d (recu'e el +e acolo8 reu0i'e '-90i .aco .ir))ai )are< %EOR%E PUTNA: U CON&ILIER PENTRU &I%URANXA NAXIONALA &ecre(ara 2l 2*(5)+i*- cu u* /5)be( +e Do>ler. U A,i avu( o *oa+(e obo'i(oare V D-du di* ca+ a.ir)a(iv8 (rec5*du90i )5*a +e b-rbie. Abia a(u*ci 20i d-du 'ea)a c- *u 'e b-rbieri'e. Cu u* aer de 'cu/-8 .e)eia co*(i*u-< U Co*'ilierul v- roa6- '- a0(e+(a,i c5(eva )i*u(e. Are o co*vorbire i)+or(a*(- cu u* vec3i +rie(e* al '-u de la &e*a(. Do>ler +rivi cea'ul< =.$A .i1. Ba*di(ul W L-'a 2*(o(9deau*a lu)ea 'a0(e+(e8 +e*(ru a de)o*'(ra c5( de +u(er*ic 0i i)+or(a*( era el. &e co*'ol- la 65*dul c- %eor6e Pu(*a)8 ac(ual co*'ilier 0i (5)+i( cu *or)- 2*(rea6-8 era de)o*'(ra,ia .a+(ului c- +e*dulul8 du+- ce a o'cila( 2*ai*(e8 'e 2*(oarce 2*(o(deau*a )ai )ul(. A=

:ul,i di*(re +redece'orii '-i erau )ili(ari de carier-8 oa)e*i e1(re) de 'erio0i 0i +re6-(i,i8 care 2*'-8 +e*(ru u* )o(iv 'au al(ul8 reu0i'er- '+u*- 2* 2*curc-(ur- ad)i*i'(ra,ia. Pre'a 0i +arla)e*(ul 'e +l5*'e'er- di* acea'(- cau/- 0i o 'erie 2*(rea6- de e1+er,i 2* +oli(ic- e1(er*- a.ir)au c*oul +re0edi*(e (rebuia '- cau(e o +er'oa*- care '- cu*oa'c- 2* (o(ali(a(e Co*6re'ul 0i c3i,ibu0urile +oli(icii i*(er*e. Noul +re0edi*(e acce+(a'e 'u6e'(ia8 0i )ai )ul( ca 'i6ur8 20i /i'e Do>ler8 avea '- 'e c-ia'c-. Pu(*a) era u* 2*al( .u*c,io*ar +arla)e*(ar 2*ai*(e de ale6eri 0i reu0i'e '- 'e .ac- cu*o'cu( de +re0edi*(ele ale'8 ocu+5*du9'e de (recerea 'arci*ilor. A+oi 2i ui)i'e +e (o,i (ra*'.or)5*d 'arci*a lui (e)+orar- 2* aceea +er)a*e*(- de co*'ilier. Do>ler (rebuia '- ad)i(- c- Pu(*a) 0(ia '- 'e )i0(e cu abili(a(e 2* )ediile +oli(icii. Era u* (5)+i(8 dar a/i era (5)+i(ul care (rebuia '-9l '.-(uia'c- +e +re0edi*(e a'u+ra 'i6ura*,ei *a,io*ale. De acea'(- da(-8 Pu(*a) 2l ,i*u la 'ara)ur- u* '.er( de or- 0i8 c5*d Do>ler i*(r-8 *ici )-car *u ridic- +rivirea de +e *o(ele +e care le 'cria. &e li)i(- '-9i i*dice u* 'cau*. U &u*( 6a(a 2*(r9o cli+-8 Blake. Cei dre+,i *u au *icioda(- odi3*-. Do>ler 'e a0e/-8 c-u(5*d '-90i a'cu*d- b-rb-(e0(e aver'iu*ea +e care o 2*cerca +e*(ru 'u+eriorul '-u *o)i*al. Pu(*a) era 2*c- (5*-r8 *u 2)+li*i'e 2*c- ci*ci/eci de a*i8 dar ar-(a )ai b-(r5*. Nu )ai b-(r5* 0i )ai 2*,ele+(. Doar )ai b-(r5*. &e)-*a cu u* 0colar 2)b-(r5*i(8 ul(i)ul o) di*(r9o cla'- care *u )ai deve*i'e adul( +e*(ru c- *u )ai lua'e de )ul( o ri6l- la +al)-. Du+- u* (i)+8 Pu(*a) +u'e 4o' +i1ul 0i 2i adre'- lui Do>ler u* /5)be(. H0i ara*4- o 0uvi,- de +-r. U E bi*e '- '(ai )ereu cu urec3ile ciuli(e8 Blake. De la &e*a( )i9au (ra*')i' lucruri .oar(e i*(ere'a*(e. ELucrurile .oar(e i*(ere'a*(eF ale lui Pu(*a)8 65*di Do>ler8 erau +robabil c5(eva b5r.e de'+re via,a 'e1ual- a vreu*ui 'e*a(or. De aceea *u 'e ar-(- deo'ebi( de curio'. Iri(a( de de/i*(ere'ul 'ubordo*a(ului '-u8 Pu(*a) '+u'e< U H* .i*e. Pe voi8 +ro.e'io*i0(ii8 *u v- i*(ere'ea/- '- 0(i,i cu) 'e )i0c- cu adev-ra( i,ele +oli(icii8 a0a e V H*(r9o /i8 Blake8 vei 2*,ele6e cora0ul ace'(a *u 'e )i0c- +e ba/a .a+(elor reale... ci 2* ba/a +erce+,iilor. A vocilor. A 0oa+(elor. &e 2*(oar'e '+re el8 i*dic5*d va6 direc,ia Ca+i(oliului< ;"

U Ri cea )ai )are .abric- de vorbe 0i 0oa+(e e acolo. Acolo 'e 2*(5)+l- (o(ul. D-r- Co*6re'8 a6e*da +re0edi*(elui ar .i +ierdu(-. De a'(a (rebuie '- '(-) 0i *oi cu urec3ile ciuli(e. Trebuie '- 0(i) ci*e urc- 0i ci*e coboar-8 ci*e e'(e 2* 6ra,iile '+eakerilor celor dou- ca)ere 0i 2* ale 0e.ilor )a4ori(-,ilor8 0i ci*e *u )ai e. Ri (rebuie '-9i adul-) +e -0(ia. Ad)i*i'(ra,ia (rebuie '- .ie 2*(r9u* .el de 'i)bio/- cu Co*6re'ul. Eu (e 'car+i* +e '+i*are8 (u )- 'car+i*i +e )i*e. H*,ele6i V Du+- +-rerea lui Do>ler8 cele )ai bu*e ad)i*i'(ra,ii +re/ide*,iale ,i*u'er- 2*(o(deau*a 2* .r5u idio,iile celor dou- ra)uri ale +arla)e*(ului8 dar la acea or- )a(i*al- *u avea c3e. '- i*(re 2*(r9o di'cu,ie +oli(ic- .ar.i*al. H* 'c3i)b de'c3i'e )a+a 0i 'coa'e u* do'ar. U Bi*e8 %eor6e8 o '-9,i la' ,ie (eoria +oli(ic- a)erica*-. A) o'(e*i( de'(ul c5( a) ur)-ri(9o +e cea 'ud9coreea*-. Pu(*a) 'e 2*cru*(-. U A3a. Coreea de &ud. E'(e ar6u)e*(ul a'u+ra c-ruia (rebuie '- )i*.or)e/i. A'cul(-9)-8 Blake. To( Co*6re'ul 'e a6i(- +e*(ru Coreea. Ri +re0edi*(ele (rebuie '- 0(ie e1ac( ce 'e +e(rece acolo. Do>ler 2i 2*(i*'e cea )ai +roa'+-(- a*ali/- a CIA8 (ra*'crierea u*or i*(erce+(-ri de la a6e*,ia +e*(ru 'i6ura*,a *a,io*al-8 (ele1ul cu ra+or(ul co)a*da*(ului .or,elor a)erica*e 2* Coreea. U Doa)*e8 Blake8 *u a) (i)+ '- ci(e'c (oa(e +ro'(iile a'(ea W E0(i a*6a4a( (oc)ai ca '- .aci (u a'(a. :i9ai +re6-(i( o 4u)-(a(e de +a6i*- de re/u)a( +e*(ru 'e)*-(ura )ea... 'au era +rea )ul( e.or( V EH*cearc- '- (e co*(role/iF 20i /i'e Do>ler. ENu9i da 'a(i'.ac,ia de a (e 2*vi*6e.F Ii ar-(- re/u)a(ul +e care9l 'cri'e'e la ora +a(ru di)i*ea,-. Dar Pu(*a) 2l 2*l-(ur- cu u* 6e'(. U Pe*(ru )o)e*(8 .-9)i o +re/e*(are. No(a o voi ci(i )ai (5r/iu. Do>ler 2*cerc- '- r-)5*- i)+a'ibil. U H* e'e*,-8 ul(i)ele ra+oar(e ara(- c- 'i(ua,ia '9a 2)bu*-(-,i( oarecu). Noa+(ea8 la &eul 0i 2* +ri*ci+alele ora0e 'u*( 2*c- re'(ric,ii de circula,ie8 dar 6uver*ul +are i*(e*,io*a( '- le ridice 2* ur)-(oarele /ile. &u*( 0(iri de'+re c5(eva i*cide*(e )i*ore 2* a.ara &eulului< de)o*'(ra,ii8 +ie(re aru*ca(e 2)+o(riva +oli,iei8 dar *i)ic cu adev-ra( +ericulo'. U*iver'i(a(ea e ca u* .ur*icar de +oli,i0(i8 *a(ural8 dar acolo *9au .o'( b-(-i. &(ude*,ii 'u*( 'ub 0oc. ERi +5*- acu) *ord9coree*ii *u au 2*cerca( '- .ac- 6lu)e. Au .o'( c5(eva .ocuri +ro+a6a*di'(ice8 dar *i)ic 2* a.ar- de a'(a.F ;$

Pu(*a) 2l 2*(reru+'e. U Dar )a'acrul V &e 0(ie ci*e e'(e re'+o*'abilul V Ri (oa(e lucrurile alea de care *e vor 2*(reba /iari0(ii. U P-i8 6uver*ul local 2l va +u*e 'ub acu/a,ie +e vreu* o.i,er 'ubal(er* di* +oli,ie... .ar- 2*doial- u*ul di* aceia care au .o'( uci0i. Dar 6e*eralul *o'(ru8 care a a'i'(a( +er'o*al la 2*ce+u(ul )a'acrului8 a.ir)c- adev-ra(ul vi*ova( e'(e +er'oa*a care a 3o(-r5( '- dea ar)e +oli,iei. &e +are c- e'(e o +er'oa*- 'u'9+u'-8 a+ro+ia(- )i*i'(rului. Pu(*a) 'cu(ur- di* ca+. U T5)+i(ul U /i'e8 0i de a'(- da(- Do>ler 'e 'i),i de acord cu 0e.ul '-u. U De'i6ur. Dar *u 0(i) 2*c- ci*e a .o'(. A*u)i(e )ari car(ele i*du'(riale 'ud9coree*e8 acele chaebol8 .ac de )ul( (i)+ +re'iu*i a'u+ra 6uver*ului +e*(ru a ,i*e 'ub co*(rol8 2* (oa)*a a'(a. A*ul (recu(8 di* cau/a +ro(e'(elor8 au .o'( *evoi,i '- crea'c- 'alariile8 0i a'(a a redu' co)+e(i(ivi(a(ea )-r.urilor lor +e +ie,ele i*(er*a,io*ale. Au v5*du( )ai +u,i*e )a0i*i 0i )ai +u,i*e co)+o*e*(e de co)+u(ere dec5( era +rev-/u(8 0i *u au reu0i( '- reduc- cu) ar .i vru( da(oria lor e1(er*-. Dar *u cred c)arile co)+a*ii i*du'9(riale ar .i dori( )a'acrul. Do>ler lu- *o(a i*.or)a(iv- J'ubli*ia(- abu*de*( cu )arkerulK 0i 2l +u'e 2* v5r.ul )u*(elui de docu)e*(e +e care8 du+- +-rerea lui8 Pu(*a) 'e .eri'e cu )are 6ri4- '- le ci(ea'c-. Pu(*a) 2l +rivi +e Do>ler. U Ri care e co*clu/ia V Pre0edi*(ele +oa(e '+u*e +re'ei c- e'(e vorba de u* ca/ i/ola( 0i care *u 'e va re+e(a8 'au e ceva care 'e va 2*(5)+la di* *ou V Do>ler 2*-l,- di* u)eri. U Nu 'e +oa(e '+u*e *i)ic 'i6ur. Du+- baia de '5*6e di* $=I" de la G>a*64u8 (o(ul a r-)a' li*i0(i( (i)+ de 0a'e 'au 0a+(e a*i. Dar acu) )a'acrul '9a de'.-0ura( 'ub oc3ii (elevi/iu*ilor8 0i )ai ale' la &eul8 care e'(e ce*(rul ,-rii. I*.or)a,iile +e care le ave) la di'+o/i,ie *u *e +er)i( '- .or)ul-) o +revi/iu*e adecva(-. U A'cul(-8 doc(ore Do>ler8 eu (rebuie '- +re/i*( la al No'(ru ceva )ai )ul(. Nu +oa(e '- 'e +u*- 2* .a,a (eleca)erelor 0i '- '+u*-< EDrace8 oa)e*i bu*i8 *u reu0i) deloc '- 2*,ele6e) dac- Coreea e'(e +e cale de a 'e de'(r-)a di*(r9o cli+- 2* al(aF. ;!

Te*(a(iva de a +re/e*(a *o(a +e u* (o* 3a/o' 2i ie0ea de )i*u*e8 dar 2* do'ul ei 'e a'cu*dea .uria. Pu(*a) co*(i*u-< U Ri *u e vorba *u)ai de +re'-8 dar (rebuie '- *e 65*di) 0i la Ca)er- 0i la &e*a(. Ai a.la( de'+re +ro+u*erea de 'a*c,iu*i +re/e*(a(- de Bar*e' V Do>ler .acu u* 'e)* a.ir)a(iv di* ca+. U A) ci(i( *o(a i*.or)a(iv-. &i*cer8 )i 'e +are cel )ai +ro'(e'c lucru +e care... Pu(*a) 2l 2*(re)+'e. U :i 'e .5l.5ie de +-rerile (ale de/i*.or)a(e a'u+ra +ro+u*erilor de le6e8 Blake. D-cea e.or(uri '- *u e1+lode/e. U Pro+u*erea aceea *u va aduce *i)ic *ou8 dar ad)i*i'(ra,ia (rebuie '- ia o +o/i,ie clar- 2* +rivi*,a acea'(a. Ri *u *u)ai8 o +o/i,ie de.i*i(iv- W U A0a c- ui(e ce (rebuie '- .aci8 Do>ler. Or6a*i/ea/-9)i u* 6ru+ de lucru i*(er9a6e*,ii8 co)+u' di* e1+er,i de *ivel 2*al( de la (oa(e 'erviciile i*(ere'a(e8 +e*(ru a a*ali/a +o'ibilele e.ec(e ale +ro+u*erii Bar*e'. De+ar(a)e*(ul de &(a(8 A+-rarea8 Co)er,ul8 CIA 0i (oa(e celelal(e. Or6a*i9/ea/-9l i)edia( 0i a'i6ur-9(e c- (oa(e reco)a*d-rile 'ale vor (rece +e la )i*e. Vreau '- a) +e biroul )eu ra+or(ul de.i*i(iv 2* dou'-+(-)5*i. Do>ler 0(er'e )i*(al di* a6e*da 'a dou- '-+(-)5*i de 'eri +e(recu(e aca'- cu .a)ilia8 'erbarea .iicei 'ale 0i )are +ar(e di* li*i0(ea do)e'(ic-. U De+ar(a)e*(ul de &(a( 0i A+-rarea vor lu+(a ca *i0(e (i6ri +e*(ru a avea +re0edi*,ia U /i'e cu voce (are. Ri vor dori ca ra+oar(ele '- (reac+e la direc(orii lor. Pu(*a) 2i adre'- u* /5)be( de 0)ec3er. U R(iu. Dar .- ui(e a0a< +u*e9)- +e )i*e +re0edi*(e8 0i a+oi eu (e dele6 +e (i*e. Clar V Do>ler 2*cuvii*,-. Pu(*a) era u* .iu de c-,ea8 u* +ierde9var- 0i u* a*al.abe( (o(al 2* a.acerile e1(er*e8 dar 0(ia cu) '- c50(i6e 2* 4ocurile birocra,iei. &i(ua,ia coreea*- avea i)+lica,ii u* +ic 2* (oa(e8 de la +oli(ica e1(er*- 0i '(ra(e6ia )ili(ar- la co)er,ul i*(er*a,io*al 0i la a.acerile i*(er*e. De aceea co*'ilierul +e*(ru 'i6ura*,a *a,io*al- era ale6erea lo6ic- a(u*ci c5*d era vorba de +re0edi*(ele u*ui 6ru+ de '(udiu a'u+ra Coreei. Ri a'(a ar .i .-cu( '-9i crea'c- +u(erea lui Pu(*a)8 +e*(ru c;@

*u)ai 0e.ul u*ui a'(.el de 6ru+ avea dre+(ul '- co)u*ice +re0edi*(elui &(a(elor U*i(e ra+or(ul de.i*i(iv. U De acord8 Blake. &u*( 'i6ur c- ai de'(ul de )u*c- 0i de aceea *u (e )ai re,i*. Pu(*a) +rivi di* *ou cea'ul. U De al(.el8 a) c3iar acu) o reu*iu*e i)+or(a*(-. Do>ler 'e ridic-8 20i recu+er- do'arul 0i 'e 2*dre+(- c-(re u0-. O de'c3i'e8 dar vocea lui Pu(*a) 2l o+ri 2* +ra6. U Au/i8 Blake8 2*cearc- '- *u ar-,i 2*(o(deau*a de +arc- ai .i u* re.u6ia(. :- a0(e+( ca .u*c,io*arii )ei '- dea u* e1e)+lu bu*8 *u cre/i V Do>ler *u r-'+u*'e. H0i 2*-bu0i dori*,a de a 'e 2*(oarce la 0e.ul '-u ca '-9i (ra6- u*a 2* .alc- 0i ie0i8 .ar- '-9l +rivea'c- +e o)ul care .acea a*(ica)er- 2* cel-lal( birou. H* '+a(ele '-u8 Pu(*a) e1cla)a8 +e (o*ul cel )ai co*.i9de*,ial obi0*ui( la el< U Ei8 Ser W Ce bi*e9)i +are c- (e v-d W I*(r-8 i*(r-8 dra6ul )eu W

;?

? :a*evre 2* u)br$@ 'e+(e)brie Ba/a aeria*- di* PLo*6La*6 Pe*(ru urec3ile colo*elului &er63ei Iva*ovici Borodi*8 de a'(a da(a Interna ionala avea u* (i)bru '(ra*iu. No(ele erau re.lec(a(e de +ere,ii de 6ra*i( ale 3a*6arului 0i co*(i*uau '- aib- ecou 2*delu*68 0i Borodi* avea i)+re'ia c- le aude c5*(a(e de cel +u,i* (rei orc3e'(re *eacorda(e 2*(re ele. &u*e(ul8 a0a de ciuda( di'(or'io*a(8 2l .acea '-90i +iard- co*ce*(rarea8 dar el *9avea voie '- .ie ab'e*( la ce 'e 2*(5)+la. Trebuia '- .ie a(e*( la )ul(e lucruri8 (rebuia '-90i a)i*(ea'c- )ul(e a)-*u*(e. :i'iu*ea lui avea 0i u* 'ub'(ra( di+lo)a(ic8 2* a.ar- de cel )ili(ar8 dar a'(a *9ar .i (rebui( '-9 l 2*6ri4ore/e< )ai de'.-0ura'e a'(.el de )i'iu*i 2* )ul(e al(e ,-ri. Locul 2* care 'e 6-'ea acu) era (o(u0i U (rebui '- cau(e cuv5*(ul U a0a de 'u.oca*(... Co)+le( di.eri( .a,- de 2*(i*'ele de0er(uri de l5*6- Tri+oli 'au de coli*ele ierboa'e di* E(io+ia. Pri)a i)+re'ie c- )er6ea +e o .r5*63ie 2*(i*'- dea'u9+ra u*ei +r-+-'(ii o avu'e'e +e aero+or(ul )o'covi( di* Do)odedovo8 2*ai*(e de a +leca. EDii a(e*(8 &er63ei8 (e i)+lorF 2i b5lb5i'e co)a*da*(ul '-u8 6e*eralul Pe(rov. O)ul )ai b-(r5* /5)bi'e v-/5*d e1+re'ia alar)a(- a lui Borodi*8 dar 2i vorbi'e de'c3i'8 lucru rar +e*(ru acel vec3i +rie(e* al (a(-lui '-u. ENord9coree*ii au oc3i )i6dala,i8 &er63ei. Dar au oc3i )i6dala,i e1(re) de 0ire,i. :ul(e dece*ii '9au '+ri4i*i( u* +ic +e *oi8 u* +ic +e c3i*e/i8 +u*5*du9*e u*ii 2)+o(riva al(ora8 0i *u)ai acu) dau i)+re'ia c- vor '- i*(re 2* +la'a *oa'(r-. Dar...F b-(r5*ul ridica'e de6e(ul 2* 'e)* de luare a)i*(e E...de9abia8 de9abia. &u*( 2*c- 6a(a '- ia'- di* +la'-8 0i *oi *u +u(e) '- *e a'u)-) ri'cul8 &er63ei Iva*ovici. Clar V Di* cau/a a'(a8 *u (rebuie '-9i 'u+eri. Nu (rebuie '-9,i 'u.li *a'ul 2* .a,a ;A

cul(ului lor ab'urd al +er'o*ali(-,ii... de bea(i.icare la care i9a 'u+u' b-(r5*ul Gi) 0i .iul '-u.F Pe(rov 'c-/u'e (o*ul 0i 2i +u'e'e o )5*- +e u)-r. ECi*e are urec3i... Dii a(e*( ce .aci 2* Coreea8 e1i'(- oc3i dea'u+ra (u(uror care 'u+rave63ea/-. Oc3i ai celor di* Biroul Poli(ic8 &er63ei. Ri e1i'(- ri'cul '- (er)i*i la *u)-ra( de co+aci 'au la '-+a( 2* )i*ele de aur8 dac- 2*,ele6i ce '+u*. Dii .oar(e a(e*(.F A)i*(i*du90i ace'(e cuvi*(e8 Borodi* avu u* .ior. &e a.lau 2* e+oca 6la'*o'(?9ului8 dar )i*ele a'a'i*e 0i +-durile 2*63e,a(e 'iberie*e erau )ereu +e9acolo8 +e9a+roa+e... u* +ic )ai 2* u)br-8 dar *i)ic di.eri(. H0i rea)i*(i lu*6ul /bor la )are 2*-l,i)e 2* direc,ia e'(8 dea'u+ra celei )ai )ari +-r,i a U*iu*ii &ovie(ice8 0i a+oi la 4oa'- 2*-l,i)e8 c-(re 'ud8 +e'(e )u*,i 0i +e'(e 2*6u'(a c5)+ie care ducea c-(re PLo*6La*6 0i la 3a*6arul '-+a( 2* )u*(e8 la e'( de ca+i(al-. EIubi(ul Co*duc-(orF8 Gi) So*69Il8 .iul 0e.ului ab'olu( al Coreei de Nord8 ve*i'e +er'o*al '-9l 2*(5)+i*e8 dar a'(a era de +rev-/u(. Nici Borodi*8 *ici co)i'arul '-u +oli(ic8 )aiorul Ye+i0ev8 *u 'e a0(e+(a'er'-9l vad- a+-r5*d +e :arele Co*duc-(or 2* +er'oa*-8 Gi) Il9&u*6. %RU 0i G%B d-deau acelea0i i*.or)a,ii +recu) c- b-(r5*ul era bol*av de )ul( (i)+8 0i +e de al(- +ar(e 2* /iua aceea +loua 0i b-(ea u* v5*( +u(er*ic. Acolo8 2*-u*(ru8 oricu)8 (i)+ul ur5( *u 'e re'i),ea8 re.lec(Borodi*8 '(udii*d 3a*6arul cel 2*al( care ad-+o'(ea u0or *u *u)ai Iliu0i*9 ul '-u de li*ie8 u* Il9$I8 dar 0i al(e avioa*e de (ra*'+or( )ai )ici8 'ce*a 0i )ica )ul,i)e de de)*i(ari *ord9coree*i 2* u*i.or)-. Di)e*'iu*ile 3a*6aru9lui *u re'+ec(au le6ile +er'+ec(ivei 0i 2i .aceau '- +ar*e2*'e)*a,i +e ocu+a*,i< era lu*6 de c5(eva 'u(e de )e(ri8 'e (er)i*a +e o +ar(e cu o 'erie de 6alerii 2*dre+(a(e c-(re i*i)a )u*(elui8 +e cealal(- cu dou- i)e*'e +or,i de )e(al. H* 'u'8 i*'(ala,ia de ilu)i*a(8 de ve*(ila,ie 0i de '(i*' i*ce*diile (ra*'.or)au (ava*ul 2*(r9o +-dure de ,evi8 cable 0i co*duc(e. Colo*elul 'ovie(ic *u avea *ici cea )ai va6- idee de'+re ca*(i(a(ea de )u*c- *ece'ar- +e*(ru a '-+a 2* roca dur- o a'e)e*ea +e0(er-. Di)e*'iu*ile acelei o+ere de+-0eau +e de+ar(e lucr-rile de 6e*iu e1ecu(a(e de .or,ele ar)a(e ale ,-rii 'ale. Aru*c- o oc3iad- c-(re 0irul de .e,e i)+a'ibile de al-(uri de el. Ce aveau 2* )i*(e acei coree*i V
%la'*o'( O +oli(ic- de de'c3idere i (ra*'+are*- 2* ac(ivi(a(ea i*'(i(uiilor 6uver*a)e*(ale ale U*iu*ii &ovie(ice8 i*(rodu'- de :i3ail %orbaciov 2* a doua 4u)-(a(e a a*ilor YI".
?

;;

A+oi8 deoda(-8 'e l-'- li*i0(ea. Da*.ara (er)i*a'e i)*ul8 Gi) So*69Il 'e +re6-(ea '- vorbea'c-. A'+ec(ul o)ului aceluia era 2*0el-(or. La o +ri)- +rivire8 EIubi(ul Co*duc-(orF +-rea )oale 0i .la'c... H* co*(ra'( cu el8 cu Borodi*8 care 'e l-uda c- *u are *ici +ic de 6r-'i)e. Dar oc3ii8 2* '+a(ele le*(ilelor 6roa'e8 erau reci 0i duri8 +ericulo0i. Erau oc3ii o)ului care co*(rola a+ara(ul )ili(ar al *a,iu*ii 0i .or,ele 'ale de 'ecuri(a(e. Gi) vorbea cu voce 4oa'-8 ca 0i cu) *u avea *evoie '-90i .ac- au/i(+u(erea. U Dra,i 'ociali0(i8 v- '+u*e) bi*e a,i ve*i(. Ne dori) ca di* vi/i(a voa'(r- de +rie(e*ie '- ia *a0(ere u* 'c3i)b u(il de i*.or)a,ii 2*(re +o+oarele *oa'(re... &c3i)b W Acel (er)e* era de r5'8 65*di Borodi*. El 0i oa)e*ii '-i U u*ii di*(re cei )ai abili +ilo,i 0i cei )ai bu*i (e3*icie*i 'ovie(ici U co*'(i(uiau o 6ru+- de a*(re*a)e*(. H*'-0i +re/e*,a lor de/)i*,ea a0a9/i'a doc(ri*- a au(o'u9.icie*,ei a lui Gi) Il9&u*6. Ceea ce 'e +e(recea acolo era u* .el de bale(. %ru+a 'a (rebuia '- dea i)+re'ia c- 'e a.l- 2* Coreea +e*(ru a '(udia (ac(icile aerie*e *ord9 coree*e8 0i *u *u)ai +e*(ru a9i 2*v-,a +e coree*i cu) '- .olo'ea'c- *oile 4uc-rele 'o'i(e di* U*iu*ea &ovie(ic-. Tac(icile aerie*e *ord9coree*e8 ce idio,e*ie W Z0(ia 2*c- )ai credeau c- +o( .olo'i :i%9!$ ca avio* de a'al(. To(u0i8 2* i*'(ruc,iu*ile care le .u'e'er- da(e la :o'cova de )i*i'(erele A+-r-rii 0i al A.acerilor E1(er*e .u'e'e de )ai )ul(e ori acce*(ua(- i)+or(a*,a +e care U*iu*ea &ovie(ic- o a(ribuia +rie(e*iei 0i colabor-rii lui Gi) Il9&u*6. Colo*elul 0(ia c- co)u*i')ul di*a'(ic al b-(r5*ului Gi) era u* .el de ble'(e) +e*(ru 'u+eriorii '-i8 dar *ord9 coree*ii erau 'ociali0(i )-car cu *u)ele8 0i *u aveau 'i6ur vreo 'i)+a(ie +e*(ru Occide*(. De al(.el8 *a,iu*ea lor ocu+a o i)+or(a*(- +o/i,ie '(ra(e6ic-< era ce*(rul de 6reu(a(e 2*(re U*iu*ea &ovie(ic-8 C3i*a 0i Sa+o*ia. O +5r63ie. A0a vedea Gre)li*ul8 Coreea de Nord. Poli(buro9ul o vedea ca +e +u*c(ul 2* care 'e +u(ea e1erci(a +re'iu*i a'u+ra c3i*e/ilor 0i a'u+ra 4a+o*e/ilor. Ri dac- ru0ii *u i9ar .i da( o )5*- de a4u(or lui Gi)8 c3i*e/ii ar .i ie0i( *u)aidec5( 2* .a,-< ,ara 'a *u90i +u(ea a'u)a ace'( ri'c.

;B

Borodi* o 0(ia la +er.ec,ie. La 2*ce+u(ul carierei 'ale +re'(a'e 'erviciul )ili(ar 2* E'(8 0i *u 'e +oa(e decola de la Vladivo'(ok .-r- a ,i*e 'ea)a de a)e*i*,area c3i*e/-. Avioa*ele c3i*e/e0(i erau 2* )are +ar(e vec3i +ie'e de )u/eu. Ta*curile lor 0i (u*urile +e care le aveau (e .aceau '- r5/i8 2* co)+ara,ie cu ar)ele )ode)e. &olda,ii lor erau +ro'( ec3i+a,i. H*'- erau a(5,ia8 0i erau a(5( de a+roa+e de calea .era(- (ra*''iberia*-8 ar(era vi(al- care u*ea Ru'ia euro+ea*- de re6iu*ile ei orie*(ale. To,i 0(iau c- c3i*e/ii *u a0(e+(au dec5( )o)e*(ul +ro+ice8 +e*(ru a 2)+l5*(a +u)*alul 2* '+a(ele :arii Ru'ii. De a*i de /ile8 acele .e,e 6albe*e8 acei +'eudoco)u*i0(i8 *u .aceau oare cur(e Occide*(ului8 cer0i*d (e3*olo6ie 0i co)er, V Ri *u 'e 2*c-+-,5*au oare '- aib- o +oli(ice1(er*- +ro+rie8 i*de+e*de*(- 0i ade'ea a*(i'ovie(ic- V De'i6ur8 65*di Borodi*8 Biroul Poli(ic .acea bi*e '- cul(ive +rie(e*ia *ord9coree*ilor. &(a(ul avea *evoie de +rie(e*i 0i de alia,i 2* acea +ar(e a 6lobului. Era *ece'ar '- i 'e dea :arelui Co*duc-(or al *ord9coree*ilor (o( a4u(orul care le (rebuia8 0i '- i 'e +re(i*d- 2* 'c3i)b (o( ceea ce b-(r5*ul Gi) era di'+u' '- dea. Coree*ii +er)i'e'er- de4a avioa*elor ru'e0(i '- 'urvole/e (eri(oriul lor. Ur)-(orul +a'8 de la 'i)+lele vi/i(e ale *avelor 'ovie(ice8 '9ar .i (recu( la ba/e +er)a*e*(e. Ri *oile avioa*e +e care 6ru+a lui (rebuia '-9i a*(re*e/e +e +ilo,ii *ord9coree*i erau +ri)a )-r(urie ale i*(e*,iilor 'ovie(ice de a .ace u* co*(ra'erviciu. Al(e )-r(urii 'e vor ad-u6a 2* co*(i*uare. Ri )i'iu*ea 'a ur)a '- de'c3id- dru)ul +e*(ru di+lo)a,i 0i +e*(ru (ra(a(e8 +e*(ru c- ar .i ar-(a( acelor a'ia(ici c5( de +re,ioa'- era a'i'(e*,a 'ovie(ic-. H0i 2*(oar'e a(e*,ia c-(re Gi) So*69Il8 Iubi(ul Co*duc-(or8 care co*(i*ua '- vorbea'c- de'+re E+rie(e*ia i'(oric-F 0i Elu+(a co)u*2)+o(riva i)+eriali')uluiF. Du+- cu) i 'e +-rea lui8 (5*-rul Gi) 'e ar-(a u* alia(8 c3iar 0i i*volu*(ar8 al acelora care doreau e1(i*derea i*.lue*,ei 'ovie(ice a'u+ra Coreei de Nord. &e(ea 'a de (e3*olo6ii )ili(are i*(er/i'e era ve'(i(-8 0i *u era o 'e(e +e care c3i*e/ii ar .i +u(u( '- i9o 'a(i'.ac-. Borodi* 20i .i1- a(e*,ie a'u+ra di'cur'ului lui Gi). Era +e (er)i*a(e8 (ra*')i,5*d ur-rile '(a*dard< U Ri 'u*(e) 'i6uri c- colo*elul 0i oa)e*ii '-i vor a4u*6e la o co*0(ii*,- )ai 2*al(- a lu+(ei 'ociali'(e i*(er*a,io*ale 0i a co*(ribu,iei ;I

di*a)ice .ur*i/a(- ace'(ei lu+(e de +o+orul coreea* 'ub 2*dru)area :arelui *o'(ru Co*duc-(or. Gi) cobor2 de +e +odiu)8 2* a+lau/ele le6iu*ii de o.i,eri 0i 'olda,i ali*ia,i 2* 3a*6ar. Borodi* 2*'u0i b-(u di* +al)e8 adre'5*du9i lui Gi) u* /5)be( di+lo)a(ic 0i +rivi*du9l 2* oc3i. Cu o )i0care a ca+ului8 *ord9 coreea*ul 2i i*dic- +odiu)ul. Era 'e)*alul +e care ru'ul 2l a0(e+(a. Du+- cu) 2i .u'e'e +re'cri' 2* i*'(ruc,iu*i8 'e 2*cli*- 2* .a,a lui Gi) 0i a celorlal,i de)*i(ari 0i lu- 35r(ia +e care 2i +re6-(i'er- di'cur'ul cei de la )i*i'(erul E1(er*elor. U Po+orul U*iu*ii Re+ublicilor &ovie(ice &ociali'(e )- 2*'-rci*ea/'- (ra*')i( cele )ai c-lduroa'e 'alu(-ri ale 'ale... D-r- '- 65*dea'c- la cele ce '+u*ea8 Borodi* ci(i .ra/ele +relucra(e 0i r-'+relucra(e. Ci(i'e de a(5(ea ori acela0i 6e* de di'cur'uri li+'i(e de 'e)*i.ica,ie 2* /ece ,-ri di.eri(e. Cere)o*iile *u aveau i)+or(a*,-. Adev-ra(a )u*c- ve*ea )ai (5r/iu8 cu u0ile 2*c3i'e 0i 2* 3abi(aclurile avioa*elor de lu+(- 0i el era *er-bd-(or '- 2*cea+-. Cu c5( vor 2*ce+e )ai re+ede8 cu a(5(a el 0i oa)e*ii '-i 'e vor .i de+-r(a( de acel de+ri)a*( '(a(9 2*c3i'oare a'ia(ic. Biroul %RU A)ba'ada 'ovie(ic-8 PLo*6La*6 E...Co)+le1i(a(ea 0i di)e*'iu*ea i*'(ala,iilor 'ub(era*e 'u*( i)+re'io*a*(e8 0i la .el 6radul lor de a*(re*a)e*(...F Borodi* +u'e 4o' '(iloul 0i 20i )a'- oc3ii. L-)+ile cu *eo* di* birou 2l .aceau '-9i l-cri)e/e oc3ii8 la ora aceea di* *oa+(e. Privi 2*4ur< c5(eva )e'e de 'cri'8 +ere,ii cu vo+'eaua care 'e co4ea8 cea'ul cu ora :o'covei 0i ora de la PLo*6La*68 c5(eva dul-+ioare cu .i0iere8 +or(re(ul 'ecre(arul PCU&. U* birou .u*c,io*al8 dar .ar- valori e'(e(ice. Borodi* 6u'('u*e(ul ace'(ui ul(i) cuv5*(. Nu)ai +er'oa*elor kulturn!8 +er'oa*elor de cul(ur-8 le +u(ea ve*i 2* )i*(e acel 6e* de cuv5*( 2* 'i(ua,ii ca a 'a. :aic- Preci'(-8 ce obo'eal-. Era ab'urd '- 'ari o+( .u'e orare8 ')u*ce0(i o /i 2*(rea6- 0i a+oi '-9,i +e(reci *oa+(ea 'crii*d u* ra+or( coere*(. Dar i*'(ruc,iu*ile 'ale erau clare.

;=

Re.ul )i'iu*ii (rebuia '- 'crie 2* .iecare /i u* ra+or( co)+le(8 '-9l codi.ice 0i '-9l (ra*')i(-. Coreea de Nord era u* 'ubiec( .ierbi*(e +e*(ru oa)e*ii cu 6rade 2*al(e de la :i*i'(erul A+-r-rii. Reci(i ceea ce 'cri'e'e 0i a+rob- 2* 'i*e. Ra+or(ul i 'e +-rea 'u.icie*( de clar. I*'(ala,iile )ili(are ale *ord9coree*ilor erau i)+re'io*a*(e8 0i la .el 0i oa)e*ii lor. Du+- ce au (er)i*a( di'cur'urile o.iciale8 Gi) cel (5*-r le ar-(a'e ba/a di* PLo*6La*6 E'(. I)e*'ul 3a*6ar era *u)ai 2*ce+u(ul. H* '+a(ele lui erau 6alerii8 dor)i(oare8 birouri8 ce*(re de co*(rol8 buc-(-rii8 re/ervoare 0i de+o/i(e. Radarurile ba/ei erau i*'(ala(e 2* a'ce*'oare8 +e*(ru a +u(ea urca 0i cobor2 2* ca/ de a(ac i*a)ic. La(eralele )u*(elui erau aco+eri(e de ba(erii de rac3e(e &A9! 0i de (u*uri a*(iaerie*e co)a*da(e +ri* radar. P5*- 0i locurile de acce' .eroviar erau .or(i.ica(e. Ri8 evide*(8 *ord9coree*ii 20i re/erva'er- ce era )ai bu* +e*(ru )arele .i*al. U* 3a*6ar 2*c- 0i )ai )are ca +ri)ul8 +li* cu Sia*9B'< :i%9!$D de .abrica,ie c3i*e/-. Borodi* +u(u'e '- le e1a)i*e/e de a+roa+e 0i avu'e'e 'e*(i)e*(ul c- era )ai (5*-r cu (rei/eci de a*i. :i%9!$ era +ri)ul avio* de lu+(- +e care 2l +ilo(a'e el. Colo*elul 2*cerc- '-90i a)i*(ea'c- cuvi*(ele e1ac(e ale ul(i)ului di'cur' al lui Gi)8 ,i*u( de (5*-rul coreea* al-(uri de u*ul di*(re avioa*e. E&u*(e) 'i6uri c- +u(e) '- re/i'(-) la u* a(ac 0i '- +u(e) 2*(oarce lovi(ura 2* )od e.icace. Ba/e ca acea'(a 'u*( 2)+r-0(ia(e +e 2*(re6ul (eri(oriu al re+ublicii +o+ulare 0i .ac i)+o'ibil- o a6re'iu*e.F Borodi* re.lec(-. Gi) So*69Il ad-u6a'e al(ceva< ceva )ai r-'u*-(or 0i +oa(e )ai +ericulo'. EPa(ru ba/e ca acea'(a au .o'( co*'(rui(e l5*6/o*a de)ili(ari/a(-. De la ele va +or*i ac,iu*ea *oa'(r- .i*al- +e*(ru eliberarea &udului. Oa)e*ii 'u*( bi*e a*(re*a,i 0i +o( .olo'i ar)a)e*(ul *o'(ru cu e.icaci(a(e.F Lui Borodi* *u9i +l-cu'er- deloc acele cuvi*(e. EAc,iu*ea *oa'(r.i*al- +e*(ru eliberarea &udului.F H* oricare al(- 'i(ua,ie ar .i 2*-l,a( di* u)eri 0i ar .i lua(9o ca +e u*a di*(re .ra/ele obi0*ui(e +ro+a6a*di'(ice8 dar (o*ul 3o(-r5( al lui Gi) 2l .-cu'e '- 'i)(- u* .ior. Era ca/ul '- 'e re.ere la acele cuvi*(e8 a(r-65*d a'u+ra lor a(e*,ia :o'covei V Poa(e c- *u. EE0(i obo'i(8 &er63ei Iva*oviciF 20i /i'e. E:u*ce0(i +rea )ul( cu .a*(e/ia. Vorbe0(e doar de'+re ceea ce cu*o0(i8 de'+re avioa*ele de lu+(-8 0i la'- celelal(e i*(er+re(-ri di+lo)a,ilor.F B"

Ter)i*5*d di'cur'ul8 Gi) .-cu'e u* 'e)* u*ui colo*el di* avia,ia *ord9coreea*-8 care 'e li)i(a'e la a ridica +u)*ul '(r5*'. Di* 2*al( a4u*'e'e 'u*e(ul u*ei 'ire*e 0i Borodi* 'i),i'e cu) 2i 'are i*i)a. Abia reu0i'e '- 'e ab,i*- '- *u 'ar- 2*(r9u* avio*< vec3ile re.le1e di* e+oca 2* care .acea +ar(e di* a+-rarea aeria*-8 "o!ska #"O8 erau 2*c- vii. Dar 'e o+ri'e8 +rivi*d oa)e*ii care 'o'eau 2* .u6- di* coridoare8 0i 2* '+ecial +e u*ul di*(re ei8 care era 2)br-ca( cu co)bi*e/o*ul de /bor. Pilo(ul *ord9coreea* '-ri'e la bord ca o 6a/el-8 2* (i)+ ce c5,iva )eca*ici e1ecu(au ul(i)ele co*(roale. A+oi +or*i'e )o(orul 0i8 2* acela0i )o)e*(8 di* (ava* i*(ra'er- 2* ac,iu*e )arile ve*(ila(oare. Oricu)8 )are +ar(e di* .u) i*(ra 2*(r9o )5*ec- de v5*( +o'(a(- 2* '+a(ele a+ara(ului. O al(- 6alerie '-+a(- 2* '(5*c-8 co*'(a(a'e Borodi*. &.5*(- Decioar-8 dar *ord9coree*ii -0(ia erau )ai r-u dec5( c5r(i,ele. H* (i)+ ce +ri)ul avio* 'e )i0ca '+re )arile +or,i ale 3a*6arului8 u* colo*el *ord9coreea* i*dica'e 2* li*i0(e )arele orolo6iu +u' +e u* +ere(e. Evide*(8 ace'(a 2*ce+u'e '- .u*c,io*e/e c5*d 'u*a'e alar)a8 0i acu) ar-(a dou- )i*u(e 0i 4u)-(a(e. C3iar dac- 'e lua 2* co*'idera,ie .a+(ul c'i'(e)ele 0i co*(roalele +e*(ru :i%9!$ erau .oar(e 'i)+le8 era vorba aici de u* (i)+ .oar(e bu*8 2*cadra( +e de+li* 2* li)i(ele +rev-/u(e de *or)ele de a*(re*a)e*( 'ovie(ice. Por,ile de ie0ire erau 2*c- 2*c3i'e (o(u0i. Pe*(ru u* )o)e*(8 Borodi* 'e 2*(reba'e dac- avio*ul ur)a '- 'e lovea'c- de +or,ile acelea )e(alice8 dar c5*d roa(a di* .a,- a :i%9ului a(i*'e'e o li*ie 6albe*- (ra'a(- +e +odea8 'e au/i'e di* *ou 'u*e(ul 'ire*elor 0i +or,ile 3a*6arului 'e de'c3i'e'er-< (o*e de )e(al care 'e )i0ca'er- 2* doar c5(eva 'ecu*de. Avio*ul 'e la*'a'e 2* c5(eva cli+e8 ur)a( i)edia( de (ovar-0ele 'ale8 +5*c5*d 2*(rea6a .or)a,ie +-r-'i'e 2*c-+erea. Ti)+ul< *ou- )i*u(e 0i ci*ci'+re/ece 'ecu*de. U* (i)+ e1cele*(8 20i /i'e Borodi*. C3iar ad)i,5*d c- le ar-(a'er- cei )ai bu*i +ilo,i 0i cele )ai bu*e ec3i+e de )eca*ici8 era clar c- e1erci,iile '-+(-)5*ale ale *ord9coree*ilor d-deau re/ul(a(e bu*e. Pu*5*d al-(uri +ilo,ii v-/u,i de el8 :i%9urile !@ de4a +re/e*(e 2* al(e ba/e *ord9coree*e8 0i avioa*ele 2*c- )ai )oder*e care 2* cur5*d vor 'o'i di* U*iu*ea &ovie(ic-8 'e a4u*6ea la o avia,ie cu adev-ra( i)+re'io*a*(-. O .or,- ca+abil- '- 2*.ru*(e orice )i'iu*e. Hi reve*i 2* )i*(e aerul '.id-(or al lui Gi) So*69Il. EEliberarea .i*al-F '+u'e'e el8 0i +oa(e vorbea 'erio'. Ce /i'e'e 6e*eralul Pe(rov 2* B$

le6-(ur- cu *ord9coree*ii V C- PLo*6La*6 a+roa+e c-/u'e 2* +la'a U*iu*ii &ovie(ice. Borodi* 2*ce+ea '- 'e 2*(rebe dac- *u cu)va era adev-ra( co*(rariul.

B!

A Tboruri de *oa+(e = 'e+(e)brie Ba/a aeria*- di* Gu*'a*8 Coreea de &ud Al-(uri de u0a birourilor e'cadrilei8 c-+i(a*ul To*L C3ri'(o+3er di* avia,ia &(a(elor U*i(e 'e ui(a c-(re 'oarele ce a+u*ea8 2* '+a(ele +i'(elor de /bor. H*(r9o )5*- ,i*ea ca'ca 0i )a'ca de o1i6e*8 2* cealal(- u* (ea*c 6ro' de 35r(ii U +la*ul de /bor8 de'crierea ,i*(ei8 3-r,i8 coduri U +rivi(oare la )i'iu*ea D9$;8 0i 'e 2*(reba u*de *aiba a4u*'e'e +ar(e*erul lui de /bor. Deoda(- 'e 'i),i a(i*' +e u)-r. Tre'-ri u0or8 dar reu0i '- '+u*- cal)< U Noroc8 Hoo(erA. U Dir9ar '- .ie8 &ai*(;8 )i9ai '(rica( di'(rac,ia. Xi9a) .acu(9o ieri 0i ai '-ri( ca u* 6reier. Tovar-0ul '-u de /bor8 loco(e*e*(ul So3* %re'3a) /i' EHoo(erF8 i 'e al-(ur-. U Ce9)i )ai r-)5*e di* e*er6ie8 o +-'(re/ +e*(ru )i'iu*e. Tu 2l ai +e ?=?. U R(iu8 /i'e Hoo(er. &u+rave63e(orul (-u de /bor de a*(re*a)e*( era de4a i*.or)a(. To,i +ilo,ii di* a @A9a aveau o al(- ac(ivi(a(e 2* a.ara orelor de /bor. Diecare di*(re ei de'.-0ur- o +ar(e di* )u*ca ad)i*i'(ra(iv- *ece'ar+e*(ru e.icie*(i/area e'cadrilei 0i Hoo(er (rebuia '- co*(role/e ca ceilal,i '- re'+ec(e ri6uroa'ele +ro6ra)e de a*(re*a)e*( +rev-/u(e de re6ula)e*(e. U A+ro+o8 ca) c5*d ai vrea '- .i1e/i +ri)ul (-u /bor 2* ,i*u(- de r-/boi c3i)ic V
A ;

Hoo(er O cla1o*8 'ire*-8 .luier &ai*( 9 '.5*(

B@

To*L l-'- '-9i 'ca+e u* o.(a(. U A'cul(-8 Hoo(er. D-9)i u* +ic de r-6a/. A) )ai .-cu( u*ul acu) dou- lu*i W U Nu9i r-u8 ca 'cu/-8 dar *9ave) ce .ace. R(ii c- la 2*(5i iulie a 2*ce+u( *oua +erioad-. Ri la .iecare 0a'e lu*i (rebuie '- +u*e) o cruciuli,- +e acel +-(r-,el. Nu e1i'(a +ilo( care '- *u ura'c- a*(re*a)e*(ul +e*(ru r-/boiul c3i)ic. &- /bori cu 6reoiul ec3i+a)e*( +ro(ec(or era ca 0i cu) ai lu+(a cu o caraca(i,- 2*(r9o baie (urcea'c-. U Bi*e8 bi*e. Dar *u +u(e) a0(e+(a '- 'e )ai r-corea'9c- V Acu) (rebuie '- *e 65*di) la )i'iu*ea de a'(-/i. U Cu) vrei. Era o )i'iu*e de a(ac *oc(ur*8 0i c3iar dac- D9$; era 2* '(are '/boare 0i '- lu+(e +e (i)+ul *o+,ii8 *u avea 'i'(e)ele co)+le1e de de(ec,ie care 'u*( i*'(ala(e +e al(e avioa*e +roiec(a(e '+ecial +e*(ru /borurile *oc(ur*e. Pe*(ru a de+i'(a ,i*(a8 To*L 0i Hoo(er ar .i (rebui( 'ac,io*e/e 2)+reu*-< u* avio* ar .i la*'a( rac3e(e lu)i*oa'e8 2* (i)+ ce cel-lal( ar .i lovi( ,i*(a. &i)+lu 2* (eorie8 dar era *ece'ar '- *u 'e ui(e c/burau cu +a(ru 'u(e de *oduri 0i a(5( de a+roa+e de (ere* 2*c5( era 'u.icie*( u* 'u63i, +e*(ru a (ra*'.or)a a+ara(ul D9$; 0i +e +ilo(ul '-u 'u+era*(re*a( 2*(r9o )i*6e de .oc. Era *evoie '- .ie +er.ec( do(a,i8 +e*(ru a /bura 0i +e*(ru a lu+(a. Cu coada oc3iului8 To*L 20i '(udie +ar(e*erul de /bor. C3iar dac- dou+er'oa*e 2)brac- acelea0i 3ai*e8 .ac aceea0i )u*c-8 vorbe'c de'+re acelea0i lucruri8 *u90i +ierd i*dividuali(a(ea. Ba c3iar di.ere*,ele ie' 2* evide*,- )ai abi(ir. Ri e1i'(au e*or)e di.ere*,e 2*(re ei. P-rea c- ci*eva8 2* biroul de +er'o*al8 3o(-r5'e '- .ac- u* e1+eri)e*(< '- co)bi*e 2*(re ele co*(rariile. To*L era cel )ai '(abil di*(re cei doi. Nu )ai e1i'(a'e vreoda(- u* +ilo( de lu+(- care '- .ie u* i*(rover(i(8 dar )i0c-rile 'ale co*(rola(e 0i /65rce*ia 'a la vorb- erau 2* evide*( co*(ra'( cu e.erve'ce*,a lui Hoo(er. Ci*e i9ar .i ob'erva( ar .i co*'(a(a( c- (ovar-0ul de /bor al lui To*L era )ereu 2* )i0care8 ca 0i cu) e*er6ia 'a era de *e'(-+5*i(. El avea )ai )ul(- e1+erie*,- ca Hoo(er8 0i a'(a era +oa(e u*ul di*(re )o(ivele di.ere*,ei 2*(re cei doi. Du+- acade)ie8 To*L (recu'e i)edia( la +ilo(area avioa*elor D9$;. A+oi8 du+- o +ri)- +erioad-8 )er'e'e la Rcoala de R-/boi de +e l5*6- ba/a Nelli' di* Nevada. &+re deo'ebire de B?

cur'ul de a+lica,ie de la Red Dla68 u*de 'e 2*va,- *u)ai lu+(a aeria*-8 la Rcoala de R-/boi 'e 2*v-,a .olo'irea 2* )odul cel )ai e.icie*( a 2*(re6ului ar)a)e*( de la bord< *u)ai cei )ai bu*i +ilo,i 'u*( ad)i0i acolo. Cei care (er)i*- cur'ul 2i 2*va,- a+oi +e cole6i cu) '- .olo'ea'c+u(erea de .oc a a+ara(elor Dalco* 2)+o(riva oric-rui 6e* de ,i*(-. H*(re al(ele8 cur'ul de'c3ide calea c-(re 6radele 'u+erioare 0i c-(re 2*'-rci*-rile de )ai )are re'+o*'abili(a(e. Du+- (er)i*area cur'ului8 To*L co*(i*ua'e '- 'e docu)e*(e/e a'u+ra a (o( ce 'e +u(ea8 *u *u)ai +e*(ru a .i la /i cu cu*o0(i*,ele8 ci 0i +e*(ru c- era co*vi*' c- *ivelul bo6a( de cu*o0(i*,e +e care 2l acu)ula 2i va 'ervi )ai devre)e 'au )ai (5r/iu. Era cel )ai bu* e1+er( al e'cadrilei8 0i +oa(e c3iar di* cadrul u*i(-,ii8 2* ceea ce +rive0(e )odul de di'(ru6ere a u*ei ,i*(e. &e a.la 2* Coreea de la 2*ce+u(ul a*ului. H* 'c3i)b8 Hoo(er era la +ri)a 'a )i'iu*e8 +roa'+-( ab'olve*( al cur'urilor +e*(ru o.i,eri8 0i 'e a.la 2* Coreea de +u,i*e lu*i. H* .iecare /i 2*c- )ai de'co+erea vir(u,ile 0i de.ec(ele a+ara(ului Dalco*. Diecare /bor era o ave*(ur-8 o e1+erie*,- )e)orabil-. To*L acce+(a .ar- ra*c3iu*- 6lu)ele lui Hoo(er8 +e*(ru c- 0(ia c+ar(e*erul '-u +u*ea acela0i 'u.le( 0i aceea0i e*er6ie 0i 2* /bor 0i la )u*ca +e care o de'.-0ur- la 'ol. Ri +e*(ru (i)+ul liber era la .el. H*(re cei doi erau c5,iva a*i di.ere*,-8 dar u*eori lui To*L 2i era 6reu '- ,i*- +a'ul cu +rie(e*ul '-u. H* ceea ce +rivea /borul8 To*L 20i cu*o0(ea +ro+riile li)i(e8 c3iar dac- *u 0i le ad)i(ea. Era u* +ilo( .oar(e bu*8 dar *u era cu 'i6ura*,- cel )ai bu* +ilo( e1i'(e*(. :ai de6rab-8 )odul '-u de /bor era .ruc(ul '(udiului 0i al calculului< '- a*ali/e/i )a*evrele adver'arului8 '-9i +reve/i )i0c-rile 0i '-9l 2)+i*6i 2* +u*c(ul .avorabil. O '+u'e'e c3iar 0i Hoo(er8 vorbi*d de'+re To*L la cercul o.i,erilor8 c5*d 2l credea de+ar(e. ENu /ic c- &ai*( e'(e cel )ai bu* +ilo( di* lu)eF l-'a'e '- 'ca+e (ovar-0ul '-u de /bor8 du+- o )o*u)e*(al- be,ie Edar are u* /bor al *aibii de (ac(ic.F Hoo(er8 2* 'c3i)b8 +ilo(a di* i*'(i*c( 0i avea u* (ale*( *a(ural +e*(ru lovirea ,i*(ei8 dar 2i li+'ea e1+erie*,a 0i8 u*eori8 c3iar ra,iu*ea. De obicei8 )ul,u)i(- abili(-,ii 0i i*'(i*c(ului a6re'iv8 reu0ea '- ia'- ele6a*( di* +ericol8 dar +e*(ru To*L Ede obiceiF *u era 'u.icie*(8 0i )ereu 20i b-(ea la ca+ +ar(e*erul +e*(ru a9l .ace '- 2*,elea6- di.ere*,a 2*(re u* Eri'c acce+(abilF 0i o Eidio,ie ble'(e)a(-F. Oricu)8 de9acu) /burau 2)+reu*BA

de c5(eva lu*i 0i To*L (rebuia '- ad)i(- c- .or)au o +erec3e (eribil de bu*-. H* aer8 +er'o*ali(-,ile lor a(5( de di.eri(e8 )a*iera lor de /bor a(5( de di.eri(-8 'e co)bi*au +e*(ru a da o 'u)- i)ba(abil-. Erau di.eri,i c3iar 0i 'ub a'+ec(ul .i/ic. Hoo(er era cu /ece ce*(i)e(ri )ai )ic8 0i /ece ce*(i)e(ri8 2* 3abi(aclul u*ui avio* de v5*-(oare8 'u*( .oar(e )ul,i8 JEra u* *oroc8 da( .ii*d c- *u reu0ea '- '(ea li*i0(i(.K To*L /5)bi< c3iar 2* acel )o)e*(8 c5*d a0(e+(au 4ee+ul care (rebuia '-9i ducla 3a*6are8 Hoo(er co*(i*ua '-90i 'c3i)be 6reu(a(ea de +e u* +icior +e cel-lal(. H0i 2*(reru+'e 65*durile la 'o'irea 4ee+ului. Hoo(er 'e urca'e de4a 0i 2l '(ri6a ve'el< U Ei8 &ai*(8 .-9(e9*coace. Pa+a *e la'- '- ie0i) 2* 'eara a'(a W To*L 2i /5)bi 0i urc- 0i el. Avioa*ele lor U ?=! 0i ?=? U erau 2* 3a*6arele % 0i H< aco+eri0uri arcui(e8 )ari8 di* be(o* ar)a(8 ca+abile '- re/i'(e c3iar 0i la bo)be de !A" kilo6ra)e. Por,ile bli*da(e a*(erioare 0i +o'(erioare erau .oar(e 6roa'e8 dar +er.ec( ec3ilibra(e< la *evoie8 'e +u(eau de'c3ide c3iar cu )5*a. &e +u(eau 2*c3ide er)e(ic8 ca +ro(ec,ie 2)+o(riva 6a/elor (o1ice. H* i*(eriorul 3a*6arului %8 0e.ul )eca*ic Bai*e' 2l a0(e+(a de4a +e To*L. &er6e*(ul Bai*e' 'e ocu+a e1clu'iv de ?=!. Pilo(ul acelui avio* 'e 'c3i)ba di* c5*d 2* c5*d8 dar Bai*e' era )ereu 0e.ul '-u )eca*ic< +e*(ru el8 ?=! era avio*ul '-u8 0i +ilo,ii 2l luau doar cu 2)+ru)u( +e*(ru a .ace u* (ur. Ha*6arul ar .i .o'( 'u.icie*( +e*(ru a +ri)i co)od 2*-u*(ru u* bi)o(or D9$A 0i c3iar avioa*e )ai )ari< D9$;8 2*-u*(rul acelui '+a,iu8 +-rea )ic 0i r-(-ci(. Pe 'ol8 +e'(e (o( 2* 4ur8 'e a.lau u(ila4ele 0i 'culele *ece'are +e*(ru a9l ridica 2* aer< 'c-ri,a8 c-ruciorul de re)orcare8 e1(i*c(orul. To*L 2*ce+u '- e1ecu(e co*(roalele de /bor. Nu c- '9ar .i 2*doi( de )eca*ici8 dar 0i Bai*e' era u* o) ca (o,i ceilal,i. Pilo,ii *u +u(eau .ace dec5( o 'i*6ur- 6re0eal-8 iar To*L *u i*(e*,io*a '- o 2*cerce. U*or +ilo,i le +l-cea '- ara(e c5(- 2*crederea aveau ei 2* )eca*ici 0i 'i*6ura c3e'(ie +e care o co*(rolau era *u)-rul 2*'cri' +e la(eralul a+ara(ului8 +e*(ru a .i 'i6uri c- *u 6re0eau avio*ul. Pe vre)uri8 o 0(ia (oa(- lu)ea8 Bai*e' 0i 0)ec3erii lui 3o(-r5'er- '- .ac- o 6lu)- +e 'ea)a u*ui +ilo( 0i +arca'er2* 3a*6ar u* avio* .ar- )o(or. Ne6li4e*(ul +ilo( 20i d-du'e 'ea)a de B;

'i(ua,ie abia c5*d 'e i*'(ala'e 2* 3abi(aclu 0i 2*cerca'e '- +or*ea'c(urbi*a +e*(ru a (reia oar-. Pe*(ru 2*ce+u(8 To*L co*(rol- 2*c-rc-(ura. Re/ervorul au1iliar de $.!"" li(ri. A+oi *eli+'i(ele &ide>i*der8 la ca+e(ele ari+ilor. :i'iu*ea +e*(ru care ur)au '- /boare era de (i+ul aer9'ol8 dar (rebuia '- .ie 6a(a oric5*d +e*(ru o 2*.ru*(are aer9aer. Ri +e 'u+or,i *u 'e +u(eau +ri*de dec5( acel (i+ de rac3e(e. A+oi8 2* .u'ela48 de+o/i(ul di* '(5*6a u*de 'e a.lau rac3e(ele lu)i*oa'e 0i cel di* drea+(a cu bo)bele de e1erci,iu8 care c5*(-reau vreo /ece kilo6ra)e .iecare 0i aveau o )ic- 2*c-rc-(ur- de +ulbere *ea6r-< a(5( c5( '- a4u*6- +e*(ru a 'e vedea e1+lo/ia. Pe(arde8 2* co)+ara,ie cu )o*0(rii de o (o*- +e care D9$; le +ur(a 2*(r9o )i'iu*e de a(ac real-. H* .i*e (u*ul8 care era 2*c-rca(< +roiec(ile de !" )) +e*(ru (recerile de )i(raliere care 2*c3eiau de obicei )i'iu*ea. A+oi co*(rol- ca la bo)be 0i rac3e(e '- le .i .o'( lua(e 'i6ura*,ele. H* ca/ co*(rar8 *ici u*ele8 *ici celelal(e *u '9ar .i )i0ca( a(u*ci c5*d 'e a+-'a bu(o*ul de la*'are. To*L .acu (urul avio*ului8 co*(rol5*d 0i u0i,ele8 +ar(ea di* '+a(e a c-ilor de evacuare8 a0a cu) .-cu'e de4a de )ii de ori. La .i*al8 'e o+ri l5*6- 'c-ri,- 0i 'e)*- cer(i.ica(ul de /bor +e care Bai*e' i9l 2*(i*'e. Di* acel )o)e*(8 avio*ul era al lui8 +5*- c5*d avea '- a(i*6di* *ou +-)5*(ul. Urc- la bord 0i 'e le6- cu ce*(urile de 'cau*. Dac- ar .i .o'( obli6a( '- ac,io*e/e 2*c-c-(urile de e4ec(are8 ce*(urile ar .i a4u(a( '- *u .ie de'+ri*' de 'cau*. Le6- (ubul de o1i6e*8 (ubul co'(u)ului 'ub +re'iu*e8 cablul de )icro.o*. A+oi +rivi cea'ul< $=8AA. Nu era r-u7 ci*ci )i*u(e de a'ce*'iu*e cu )o(orul 0i *u9i r-)5*ea dec5( '- +u*- 2* .u*c,iu*e 'i'(e)ul &IN8 bu'ola i*er,ial-. Ac,io*- 2*(reru+-(orul +ri*ci+al 0i +o)i 'i'(e)ul i*er,ial de *avi6a,ie. %iro'coa+ele aveau *evoie de (rei )i*u(e +e*(ru a a4u*6e la vi(e/a *or)al-7 )ai )ul( dec5( (i)+ul *ece'ar +e*(ru +or*irea )o(orului. H* c5(eva 'ecu*de (er)i*- co*(rolul vi/ual al celorlal(e ec3i+a)e*(e di* cabi*- 0i c5*d (er)i*-8 2l c3e)- +e .recve*,a a.ec(a(- 'olului +e +ar(e*erul '-u de /bor< U Hoo(er8 e0(i 6a(a V U Rece+,io*a(. C5*d vrei8 &ai*(. H*ce+5*d cu acel )o)e*( *u )ai .olo'eau dec5( +oreclele lor7 erau )ai u0or de ,i*u( )i*(e dec5( 'ecve*,e ca EEc3o Tulu TreeF 0i erau )ai 'i6ure ca ESo3*F 'au ETo*LF. Pe o a*u)i(- .recve*,- +u(eau e1i'(a )ai BB

)ul,i +ilo,i care 'e *u)eau So3*8 dar 2* .or)a,ia lor *u erau *ici doi Hoo(er8 *ici doi &ai*(7 avu'e'er- ei 6ri4- '- co*(role/e +e li'(ele cu codurile de /bor. To*L +rivi di* *ou cea'ul< ora !"."". U &- )er6e) U /i'e8 0i 2* acela0i (i)+ 2i .acu u* 'e)* lui Bai*e'8 care de'c3i'e +or,ile 3a*6arului. To*L a+-'- bu(o*ul de +or*ire 0i a'cul('u*e(ul e)i' de (urbi*-. La 2*ce+u( u* ro*,-i( ca al u*ui a'+ira(or8 a+oi U c5*d adu'e )o(orul la dou- (rei)i di* +u(ere U o vibra,ie 4oa'care .acea '- (re)ure oa'ele. A(5(a c5( (rebuia ca '- )i0(e avio*ul. Pe .recve*,a de la 'ol8 To*L c3e)- (u)ul< U Tborul Blue4aL +e i*elul *ord8 6a(a +e*(ru i*(rarea la decolare. Di* ca'c- 2i a4u*'e r-'+u*'ul< U Blue4aL +u(e,i '- rula,i. Acu) +u(ea '- 'coa(- .r5*a. A+ara(ul ie0i di* 3a*6ar. La '(5*6a lui To*L8 Hoo(er (oc)ai ie0ea 0i el. To*L (recu +e .recve*,a (ur*ului. U Tborul Blue4aL +e +i'(a de rula4. U Rece+,io*a(8 Blue4aL8 'u*(e,i al (reilea 2* ordi*e la decolare. V5*( u*u ci*ci /ero ora /ece. Rul5*d u*ul l5*6- cel-lal(8 cele dou- D9$; a(i*'er- i*elul *ord 0i 2*(oar'er- '+re drea+(a. Ha*6arele e'cadrilei @A erau 'i(ua(e al-(uri de o +i'(- de rula4 circular- lar6- c5( o au(o'(rad- cu dou- be*/i8 de*u)i(Ei*elul *ordF. E'cadrila I" avea 0i ea u* i*el ide*(ic Ei*elul 'udF. A+ro+ii*du9'e de +i'(a de decolare8 v-/ur- o +erec3e de avioa*e de v5*-(oare ca ale lor ridic5*du9'e 2* /bor. A4u*0i la +i'(-8 /-rir- u* avio* de (ra*'+or( C9$?$ care a0(e+(a '- +lece. Tu)ul 2i d-du liber 0i C9$?$ 2*ce+u '- +ri*d- vi(e/-. To*L 'e +u'e di* *ou 2* co*(ac( cu co*(rolorii de /bor. U Tur*ul. Tborul Blue4aL +ri)ul 2* li'(a de decolare. U Rece+,io*a(8 Blue4aL. A0(e+(a,i8 'u*(e,i ur)-(orii. &(arli.(er 'e de'+ri*'e de +i'(- 0i 'e 2*-l,- 6reoi 2* aer. Di* ca'c-8 To*L au/i di* *ou vocea co*(rolorului de /bor< U Blue4aL8 ave,i +er)i'iu*ea de decolare. To*L /i'e< U Cer +er)i'iu*ea de decolare de lu+(-. O 'cur(- li*i0(e. A+oi< U Per)i'iu*e acorda(-. BI

Hoo(er a'cul(a'e 2* (o( ace'( (i)+ 'c3i)bul de re+lici. De 2*da(- ce avur- +er)i'iu*ea8 a)5*doi a4u*'er- la e1(re)i(a(ea +i'(ei. To*L 'e 2*(oar'e c-(re (ovar-0ul '-u de /bor 0i9i .acu 'e)*< U &- )er6e). A)5*doi 2)+i*'er- )a*e(a de 6a/e< la 2*ce+u( 'u(- la 'u(- di* +u(erea *o)i*al-8 a+oi ac,io*ar- +o'(co)bu'(ia. Accelera,ia 2i 2*.u*d- 2* 'cau*e7 a+ara(ele o luar- de9a lu*6ul +i'(ei. Cele dou- D9$; a(i*'er- re+ede vi(e/a de decolare8 circa o 'u(- de *oduri. To*L )ai r-)a'e +e +i'(- c5(eva 'ecu*de8 +e*(ru a a(i*6e $A". H* acel )o)e*( /i'e< U Coboar- .la+'urile. &e 2*-l,- 0i8 +rivi*d 2* '+a(e8 v-/u c- Hoo(er 2l ur)a. C5*d re(r-'e'er- (re*ul de a(eri/are 0i 'e 2*c3i'e'er- +ro(ec,iile8 erau de4a la co(a de $A" )e(ri 0i 'e 6-'eau la '.5r0i(ul +i'(ei. U Acu) W U /i'e To*L8 0i adu'e ali)e*(area la .lu1ul de croa/ier-8 o+ri*d +o'(co)bu'(ia. &i),i c- /6o)o(ul )o(orului 20i reducea *e( volu)ul7 .acu u* vira4 bru'c la '(5*6a8 a+-'5*d 2* acela0i (i)+ bu(o*ul care la*'a u* 0ir de )ici rac3e(e lu)i*oa'e. Hoo(er 2l i)i(-. Vira4ul8 o+rirea +o'(co)bu'(iei 0i la*'area rac3e(elor lu)i*oa'e era 'u.icie*( ca '- 2*curce o eve*(ual- rac3e(- 63ida(- cu i*.raro0ii la*'a(- de i*a)ic. Pilo,ii e1ecu(au ade'ea decolarea de lu+(- deoarece u*eori i*a)icul E'i)ula(F era .oar(e real< 'abo(ori *ord9coree*i debarca,i +e +la4- cu rac3e(e &A9B. L-'5*d 2* ur)- aero+or(ul .ar- a .i .o'( lovi,i8 urcar- la $A"" )e(ri 0i luar- direc,ia c-(re 'ude'(. Xi*(a era la *u)ai ci*ci'+re/ece )i*u(e de /bor< *u )eri(a '- urce la o co(- 'u+erioar-8 ca '- eco*o)i'ea'c- di* carbura*(. &oarele a+u'e'e8 (ere*ul 'e r-cea8 *u erau cure*,i de aer a'ce*'io*ali. To*L 2*ce+u '- 'e rela1e/e. H* acele locuri8 '+re deo'ebire de ceea ce 'e 2*(5)+la 2* &(a(ele U*i(e 0i 2* Euro+a8 *u erau re'(ric,ii a'u+ra co(ei de /bor. Ni)e*i *u 'e +l5*6ea c5*d u* avio* 'u+er'o*ic /bura c3iar dea'u+ra v5r.urilor arborilor. I*a)icul era +rea a+roa+e. C5*d 'e a+ro+iar- de ,i*(-8 To*L cl-(i*- ari+ile u0or +e*(ru a9i 'e)*ali/a lui Hoo(er 0i i*'er- +e HUD U ecra*ul 'u+erior U o+,iu*ea aer9'ol. Ar)- bo)bele de e1erci,iu 0i cobor2 la $A" )e(ri< co(a )i*i)+er)i'- 2* (i)+ de +ace +e*(ru u* /bor *oc(ur*. H* r-/boi 'e /bura la co(a cea )ai 4oa'- +er)i'- de co*di,iile de vi/ibili(a(e 0i de cele ale (ere*ului< B=

(rei/eci de )e(ri8 'au )ai +u,i* de (rei/eci de )e(ri. Di* acel )o)e*(8 ur)au '- ado+(e re6ulile de r-/boi. Xi*(a era +la'a(- 2*(r9u* +5lc de arbu0(i8 la care 'e a4u*6ea +ri*(re *i0(e v-i orie*(a(e de la *ord la 'ud. Cele dou- D9$; 'e +la'ar- +e u*a di*(re ele +e*(ru ca .la*curile v-ii '- le a'cu*d- de radarele i*a)ice Jcare 2* acel )o)e*( *u erau8 dar care ar .i .o'( cu 'i6ura*,- dac- '9ar .i 6-'i( 2*(r9o )i'iu*e real-K. Pri)ul a(ac c-dea 2* 'arci*a lui Hoo(er. To*L .acu di* *ou 'o'cile/e ari+ile< avioa*ele accelerar- 0i 'c3i)bar- .or)a,ia. Hoo(er 20i l-'- (ovar-0ul '-9i (reac- 2*ai*(e. To*L ac(iv- i*dica(orul ERac3e(e lu)i*oa'eF +e +a*oul '-u de ar)e. Cu u* urle( +u(er*ic8 la +a(ru 'u(e de *oduri8 cele dou- reac(oare 'e +reci+i(ar- c-(re c5)+ie. A4u*' la ca+-(ul v-ii8 To*L cabr- avio*ul 0i a+-'- bu(o*ul de la*'are. H* '+a(ele '-u8 o rac3e(a lu)i*oa'- de u* )ilio* de ca*dele i*u*d- '+a,iul cu lu)i*a alb- a )a6*e/iului. H*c3i+ui*du90i (oa(- a(e*,ia care '9ar .i co*ce*(ra( a'u+ra lui daci*a)icul ar .i .o'( +re/e*(8 To*L 2*ce+u )a*evrele eva/ive8 la*'5*d u* *or de .50ii de '(a*iol 0i o 'erie de )ici rac3e(e lu)i*oa'e +e*(ru a +-c-li eve*(ualele rac3e(e 2* /bor c-(re el. Di* cau/a )a*evrelor bru0(e era )ereu 2)+i*' 2* 'cau* 0i a+oi era de+-r(a( de el. Dac- *9ar .i .o'( ce*(urile8 '9ar .i lovi( cu ca+ul de aco+eri0ul carli*6ii. Hoo(er 2l ur)- +e To*L8 dar *u)ai +5*- c5*d v-/u ,i*(a< o +a(- de vo+'ea +e (ere*8 ce )-'ura circa /ece )e(ri. Dori*d '- +iard- di* 2*-l,i)e8 cobor2 re+ede 2* c-dere liber-. A+oi8 redre'5*d a+ara(ul8 a+-'2*(reru+-(orul de Eb-(-lieF8 care loca co)+u(erul ar)elor de la bord de +o/i,ia ,i*(ei. HUD 'e (ra'.or)- 2*(r9o 'erie de li*ii co*ver6e*(e 0i de ci.re care i*dicau di'(a*,a. A'i6ur5*du9'e c- ,i*(a .u'e'e loca(- corec(8 adu'e ali)e*(area la re6i) )a1i). Vi(e/a '-ri la ci*ci 'u(e de *oduri. Lu)i*a rac3e(ei lu)i*oa'e 2*ce+ea '- +-lea'c-7 u)brele 'e a+ro+iau de ,i*(-. Pe .la*curile a+ara(ului8 (ere*ul aler6a +rea re+ede +e*(ru a9i di'(i*6e a)-*u*(ele7 Hoo(er 20i co*ce*(ra a(e*,ia la )e*,i*erea ali*ierii e1ac(e 2*(re avio* 0i li*iile )irei de +e HUD. H*(r9u* col, lic-ri cuv5*(ul LAN&EATZ7 Hoo(er a+-'- bu(o*ul 0i 2* acela0i (i)+ (ra'e bru'c )a*0a c-(re drea+(a. H0i 2*cord- )u0c3ii 0i 6e)u8 +e*(ru c- 6reu(a(ea 'a cre'cu'e 2*(r9 o cli+- de ci*ci ori. Bo)ba de a*(re*a)e*( 'e de'+ri*'e de avio*8 aru*ca(- direc( c-(re ,i*(-8 2* (i)+ ce a+ara(ul de4a 'e vira. I"

A)bele D9$; 'e 2*dre+(ar- c-(re 'ud8 c-(re +u*c(ul de 2*(5l*ire co*ve*i(. Hoo(er lu- le6-(ura +ri* radio cu 2*'o,i(orul '-u. U U* (i)+ e1cele*(8 &ai*(8 cu rac3e(a lu)i*oa'-. U* )o)e*( a) cre/u( c- *u +o( loca ,i*(a. To*L 2*cerc- '- di'(i*6- avio*ul +rie(e*ului +e .o*dul *o+,ii. U Ai .-cu( o la*'are e1cele*(-8 Hoo(er. Acu) e r5*dul )eu. Co*(rolea/- bi*e di'(a*,a 2* (i)+ul a+ro+ierii. I*ver'5*d rolurile8 'e +re6-(ir- +e*(ru u* al( +a'a4 dea'u+ra ,i*(ei. H* (i)+ de r-/boi8 u* al doilea +a'a4 dea'u+ra u*ui i*a)ic de4a 2* alar)- era )odul +er.ec( +e*(ru a +ierde u* avio*. Dar /borul lor era u*ul de a*(re*a)e*(7 D9$; +ur(au bo)be 'u.icie*(e +e*(ru (rei )i'iu*i. La +ri)ul +a'a48 To*L lovi +er.ec( ,i*(a8 dar Hoo(er *u e.ec(u- 2* )odul corec( )a*evrele eva/ive. I*ver'ar- di* *ou rolurile 0i To*L 2i '+u'e lui So3* '- ob'erve )a*evra 'a 2* (i)+ ce vira. H* cur'ul +a'a4ului 'ucce'iv8 rac3e(a lu)i*oa'- a lui Hoo(er *u 'e a+ri*'e7 (rebuia '+-r-'ea'c- /o*a ,i*(ei 0i '- reia .or)a,ia i*i,ial-. H*dre+(5*du9'e c-(re 'ud +e*(ru ul(i)ul +a'a4 al lui Hoo(er +e dea'u+ra +e(ei de vo+'ea8 To*L c-u(a 2* va* o +o/i,ie )ai co)od- +e .o(oliu. H*ce+ea '- 'e 'i)(- obo'i(8 dar )i'iu*ea *u era 2*c- (er)i*a(-. &e 2*cru*(- co*ce*(r5*du9'e a'u+ra ,i*(ei. C5*d la*'- rac3e(a lu)i*oa'-8 au/i u* beep$beep$beep 2* ca'c-. H0i aru*c- oc3ii +e ecra*ul de co*(rol8 a+oi e.ec(u- u* vira4 la '(5*6a8 la ;%. H* acela0i (i)+ 20i c3e)- (ovar-0ul< U Hoo(er W &u'+e*d-) la*'area. Vi*o l5*6- )i*e. Avioa*e 2* a+ro+iere. :a'ca i 'e li+i de .a,-7 .or,- )u0c3ii +e*(ru a re/i'(a la accelera,ie. Hoo(er r-'+u*'e8 +e u* (o* e1ci(a(< U H*,ele'. Vi* 2* '+a(ele (-u8 la drea+(a. H* (i)+ ce ecoul vocii (ovar-0ului de /bor 2*c- 2i )ai r-'u*a 2* ca'c-8 To*L a+-'- u* bu(o* +e )a*0-. Ecra*ul radar 2i ar-(- '+a,iul aeria* 0i 2* u*63iul de 4o' di* '(5*6a a+-ru 'cri' TUN. Bo)bele 0i &ide>i*der erau *u)ai ver'iu*i de a*(re*a)e*(8 dar +roiec(ilele de !" )) ale (u*ului :;$ erau 2*c-rca(e. C5*d 'e a+-'a bu(o*ul de lu+(- do%&i%htB8 co)+u(erul de bord ale6ea 2* )od au(o)a( o+,iu*ea TUN.

Do6.i63( O lu+(- Ecor+ la cor+F 2*(re avioa*ele de v5*-(oare.

I$

H* (i)+ul vira4ului8 radarul i*(erce+(- dou- co*(ac(e la (rei/eci 0i ci*ci de kilo)e(ri. Ide*(i.icarea IDD era +o/i(iv-< dou- a+ara(e +rie(e*e. To*L /5)bi 0i '(i*'e radarul +e*(ru a *u90i de/v-lui +ro+ria +o/i,ie. H*ce(i*i*d +e*(ru a9i +er)i(e lui Hoo(er '-9l a4u*6-8 +rivi 2*a+oi. Tovar-0ul '-u era 2*c- 2* accelerare +e*(ru a a4u*6e 2* coada 'a8 la u* kilo)e(ru 0i 4u)-(a(e de el. U Hoo(er8 'u*( +rie(e*i. Pu*e 'i6ura*,a la ar)e7 '- *e di'(r-) u* +ic. U Rac3e(ele .o(o*ice ar)a(e8 c-+i(a*e. To*L *u9i +er)i'e '- 2*(i*d- +rea )ul( coarda. H*ce+u )a*evra +e*(ru a cobor2 avio*ul8 deoarece la co(- )ic- era 6reu '-9l de+i'(e/e careva. Hoo(er 2l i)i(-. U H*,ele'. &- 2*ce+e) '+ec(acolul. Di'(a*,a 'e redu'e'e la ci*ci'+re/ece kilo)e(ri. To*L a+ri*'e di* *ou radarul7 +e HDD a+-ru u* *ou cercule,8 care i*dica +o/i,ia avioa*elor ce 'e a+ro+iau cu ci*ci 'u(e de *oduri. Cu o co)a*d- )i0c- HUD9ul la '(5*6a8 2* a.ara li*iei de /bor. Ar .i .o'( .oar(e 6reu '- lovea'c- ,i*(a8 dar To*L era e1+er(ul 2* ar)e di* (oa(- e'cadrila8 0i avea 'arci*a '-9i 2*ve,e 0i +e al,ii. Deoda(-8 2* 4urul cercule,ului8 a+-ru u* +-(r-,el< radarul loca'e +ri)ul avio* di* cealal(- 6ru+-. To*L ale'e AI:9= &ide>i*der 2* ca+-(ul ari+ii di* '(5*6a 0i avu 'a(i'.ac,ia de a au/i 2* ca'c- u* /u)/e(. &e*/orul cu i*.raro0ii al rac3e(ei 'e ali*ia'e +e ,i*(-7 acu) 2i .acea cu*o'cu( ace'( lucru cu u* 'e)*al acu'(ic. Pe HUD a+-ru 'cri' .oc7 To*L a+-'- bu(o*ul. Era o rac3e(- de a*(re*a)e*(8 .ar- ca+ e1+lo/iv 0i .ar- )o(or< *u 'e de'+ri*'e de +e avio*. Dar dac- ar .i .o'( o rac3e(- adev-ra(-8 ,i*(a ar .i .o'( 'coa'- di* lu+(-. To*L /5)bi. Ca +rob-8 la 2*(oarcerea di* )i'iu*e8 2*re6i'(rarea video ar .i ar-(a( (oa(e da(ele di* HUD. Acu) cele dou- avioa*e ce 'e a+ro+iau erau +e de+li* vi/ibile< /burau c-(re el +e .o*dul 2*'(ela(. To*L (ra*')i'e +e .recve*,a e'cadrilei< U C-(re co*duc-(orul Dalco* 2*dre+(a( '+re 'ud la*,ul Al+3a8 aici Blue4aL U*u. Te9a) lovi(. Pe circui( era +er.ec( audibil /u)/e(ul rac3e(ei. Nu r-'+u*'e *i)e*i8 dar cele dou- a+ara(e virar- c-(re ei. To*L reac,io*- 0i (ra*')i'e< U Bur*er J+o'(co)bu'(ieK. I!

D-du la )a1i) ali)e*(area 0i8 c5*d au/i )u6i(ul (urbi*ei8 (ra'e )a*0a. A+ara(ul D9$; Dalco* e'(e u*ul di*(re cele )ai a6ile a+ara(e di* lu)e. Pri*(re vir(u,ile 'ale 'e a.l- 0i u* )o(or care a'i6ur- o .or,- la 2*ai*(are )ai )are dec5( 6reu(a(ea avio*ului. A'(a 2*'ea)*- c- +oa(e .ace )ul(e lucruri i*(ere'a*(e8 +recu) accelerarea 2* (i)+ul urc-rii +e ver(ical-. To*L de+-0i ra+id co(a la care 'e 6-'eau adver'arii8 a.la,i 2*c- 2* vira4. D-cu )i*(al u* calcul 0i ro(i u0or 2* 4urul a1ei +ro+rii avio*ul8 +e*(ru a a4u*6e E2* .a,aF adver'arilor8 care acu) erau 'ub el. Hoo(er 2i r-)a'e al-(uri ca 0i cu) ar .i .o'( li+i( de ari+a lui. A+ara(ul a4u*'e'e la +ar(ea 'u+erioar- a Ecercului )or,iiF< To*L /-ri u* ori/o*( 2*(u*eca( ce 'e 2*-l,a 2* '+a(ele '-u. C-u(- ra+id Edea'u+raF 'a 0i v-/u dou- +u*c(ule,e lu)i*oa'e< 0i D9$; i*a)ice +or*i'er- +o'(9 co)bu'(ia8 dar era +rea (5r/iu. Nu (er)i*a'er- 2*c- de vira(. Acceler5*d la )a1i)8 i*'er- co)a*da (u*ului. H* (i)+ ce co*.i6urarea radarului (recea +e cea de lu+(- do6.i63(8 (ra*')i'e< U Hoo(er8 cobor ca '- love'c +ri)ul a+ara(. Pe*(ru a9i da 'e)*al c- a +ri)i( )e'a4ul8 Hoo(er +or*i 0i o+ri de dou- ori )ico.o*ul. Radarul loc- i)edia( ,i*(a7 To*L corec(- u0or ru(a +e*(ru a o ce*(ra cu +reci/ie 2* re(icul. Nu)-r- 2* )i*(e Eu* car(o.8 doi car(o.iF +e*(ru a da (i)+ 6iro'coa+elor '- 'e '(abili/e/e du+- acele )a*evre. A+-ru di* *ou 'cri'ul DIRE8 0i To*L a+-'- bu(o*ul. U Re.ul Dalco*8 aici Blue4aL U*u. E0(i )or(. H* ca'c- 2i a4u*'e vocea e1ci(a(- a lui Hoo(er< U Doar(e .ru)o'8 &ai*(. A) +u(ea or6a*i/a u* '+ec(acol +ublic cu ca'e(a. D-r- o vorb-8 cele dou- avioa*e Ei*a)iceF luar- 2*-l,i)e 0i 'e 2*de+-r(ar- '+re de'(i*a,ii *ecu*o'cu(e8 2* (i)+ ce Blue4aL 'e 2*(orceau la ba/-. Dolo'irea +o'(co)bu'(iei le a.ec(a'e 'ever re/erva de carbura*(. U &ai*(8 ci*e or .i .o'( V H* aria *oa'(r- *u erau +rev-/u(e al(e Dalco* 2* *oa+(ea a'(a. U Probabil vreu* +ilo( di* e'cadrila I" care avea 'arci*a '- *e ia +ri* 'ur+ri*dere. &e aude c- 0e.ul ar)a(ei ar .i avu( i*(e*,ia de a .ace a'(.el de co*(roale. Hoo(er r5'e. U P-i dac- o .i )ereu a0a8 +o( '- *e 'ur+ri*d- c5*d vor. I@

U Nici a0a. Pu(eau '- .ie i*a)ici adev-ra,i. Bi*e c- a) aru*ca( bo)bele alea. Dac- *e 2*(reru+eau 2*ai*(e8 ar .i (rebui( '- re+e(-) )i'iu*ea. U C3iar W Dar 2* ca/ul -'(a8 ridica) 'i6ura*,a de la (u*. Tece )i*u(e )ai (5r/iu erau di* *ou la ba/-8 0i le a4u*'er- ci*ci )i*u(e +e*(ru a rei*(ra 2* 3a*6ar. Ie0i*d di* 3abi(aclu8 To*L avea i)+re'ia c- '(-(u'e 2*-u*(ru u* a* de /ile. Acceler-rile de ci*ci +5*- la 0a+(e % 2i ')ul6eau (oa(- e*er6ia. Era ora !$.@"8 0i el cu Hoo(er )ai (rebuiau '- +iard- o al(- or- +e*(ru a .ace a*ali/a o+era,iei +e care (oc)ai o 2*c3eia'e)8 2*ai*(e de a +u(ea ')ear6- la culcare. Dar )ai e1i'(au 0i doi bie,i *e.erici,i di* e'cadrila I" care ur)au '- 'e culce .oar(e (5r/iu 0i care 'i6ur *u 'e vor a)u/a +rivi*d ca'e(a video a /borului lor.

$?'e+(e)brie Aero+or(ul i*(er*a,io*al Gi)+o8 Coreea de &ud &ubloco(e*e*(ul Gevi* Li((le era .oar(e 2*6ri4ora(. H* /iua aceea U +ri)a 'a /i de 'erviciu ac(iv 2* Coreea U *i)ic8 ab'olu( *i)ic *u9i ie0i'e ca lu)ea. H*ce+5*d cu /borul '-u c-(re aero+or(ul di* Gi)+o8 2* acea di)i*ea,-. La &ea((le8 co*di,iile a()o'.erice *e+ri9el*ice 2l 2)+iedica'er'- a4u*6- la A*c3ora6e +e*(ru a urca 2* avio*ul li*iilor aerie*e coree*e8 0i .u'e'e obli6a( '- a0(e+(e ur)-(orul /bor. U* dru) de +ai'+re/ece ore8 a(e*( +ro6ra)a(8 'e (ra*'.or)a'e 2* dou-/eci 0i +a(ru de ore de co0)ar. Die 0i *u)ai a'(a 0i ar .i .o'( de'(ul de ur5(. Dar *u reu0i'e '- ia le6-(ura cu biroul )i0c-ri al ba(alio*ului di* Ca)+ Ho>/e8 +e*(ru a9i 2*0(ii*,a cur)a '- 2*(5r/ie. Pri* ur)are8 acu) c- 2* .i*e a4u*'e'e la Gi)+o8 )a0i*a care (rebuia '-9l duc- la ba(alio* di'+-ru'e de)ul(. Ri la aero+or( c-+i(a*ul di* ar)a(a I?

a I9a care 'e ocu+a de (ra*'+or(urile (ere'(re 2l .-cea '- 2*,elea6- c- 2* Coreea 'i)+a(ia era o )ar.- rar-. U A'cul(a,i9)-8 do)*ule 'ubloco(e*e*( Cu)(ec3ea)-8 )i 'e .5l.5ie c- a,i +ierdu( au(obu/ul. Abia '9a (er)i*a( o alar)- de 0a'e /ile 0i a) al(e c3e'(ii de .-cu( dec5( '- cau( )a0i*- 0i 0o.er +e*(ru (o,i 'olda,ii *ei*'(rui,i8 +l5*6-cio0i 0i di'+era,i8 care a+ar +e9aci8 +ri* Coreea. De e1e)+lu8 (rebuie '- dor). Clar V C-+i(a*ul vorbea cu voce 4oa'-8 dar Gevi* era 'i6ur c- (o,i 'cribii 0i 'olda,ii care 'e a.lau 2* 2*c-+ere *u +ierdeau *ici u* cuv5*(. Ri a(u*ci V Hi ve*i 2* )i*(e +ri)a 'a /i de la cur'ul de a*(re*a)e*(. La 2*(rebarea c-+i(a*ului era +er)i' '- 'e r-'+u*d- 2*(r9u* 'i*6ur )od. Gevi* lu- +o/i,ia dre+,i. U A) 2*,ele'. Ci*e 0(ie +e*(ru ce )o(iv8 c-+i(a*ul 'e ro0ea la .a,- 0i co*(i*u- 2* 6rab-< U H* ace'( ca/8 a,i +u(ea '-9)i '+u*e,i u*de 6-'e'c u* (a1i V U Doa)*e8 (i*ere... O)ul )ai 2* v5r'(- 'e .or,- '- *u r5d-. U Nu 0(ii c- a)erica*ii8 )ai ale' acu)8 'u*( v-/u,i .oar(e r-u +ri* ace'(e +-r,i V Ai +u(ea 6-'i u* (a1i8 dar ai a4u*6e la Pu'a*8 2* cel-lal( ca+-( al ,-rii8 2* loc de Ca)+ Ho>/e. &e 2*(oar'e c-(re u* 'er6e*( care '(-(ea la c5,iva )e(ri de el 0i '(ri6-< U Der6ie W Ve/i dac- +u(e) '- a4u(-) oaia a'(a r-(-9ci(- W A/i e /iua 2* care (rebuie '- .ace) +e bo*ele. &e 2*(oar'e la Gevi*. U &- *u (e a0(e+,i la *i)ic lu1o'. %e*eralul :cLare*8 care e'(e )arele 0e. aici8 2* Coreea8 *u vrea ca o.i,erii '-i '-90i +iard- (i)+ul +li)b5*du9'e +ri* +ei'a4 ca bo6-(a0ii '(r-i*i. Pro*u*,a( de c-+i(a* cu o +u(er*ic- i*.le1iu*e di* Alaba)a8 (er)e*ul Ebo6-(a0iF c-+-(a o *o(- de adev-ra(- ob'ce*i(a(e. U E0(i *oroco'8 loco(e*e*(e< )9ai 6-'i( 2*(r9u* )o)e*( 2* care )'i),ea) cu adev-ra( +li* de co)+a'iu*e. Acu) c- a) 2*credi*,a( ca/ul (-u 2* )5i*ile abile ale 'er6e*(ului Der6u'o*8 a) .-cu( (o( ceea ce +u(ea) '- .ac. :- 'cu/i8 dar acu) a) (reab-8 a) o 6r-)ad- de docu)e*(e de e1a)i*a(. Ri i*(r- 2* birou 0i 2*c3i'e u0a. IA

&er6e*(ul Der6u'o* Ju* o) )ic8 'lab 0i +ierdu(K 2i ar-(- lui Gevi* u* 'cau*. U :ai bi*e a0e/a,i9v-. Ci*e 0(ie c5( (i)+ *e (rebuie. A/i *u +rea 'u*( )ul(e lucruri +ri* /o*-. Dar ceva ar (rebui '- 6-'e'c eu. H*ce+u '- r-'.oia'c- u* )ald-r de 35r(ii de +e u* birou. Gevi* 'e a0e/- +e 'cau*. Doa)*e8 ce 2*curc-(ur- W Bloca( 2* Coreea8 la )ila 'cribilor ar)a(ei. Noul '-u co)a*da*( de ba(alio* +robabil 2l d-du'e de4a ADP< ab'e*( .ar- +er)i'iu*e. &e vedea de4a 'crii*d +-ri*,ilor '-i< EDra6- )a)- 0i dra6- (a(-8 )- 2*(orc 2* 'eara a'(a di* Coreea. Tri)i(e,i 'cri'orile la Leave*>or(38 la 2*c3i'oarea )ili(ar-F. H0i '+ri4i*i ca+ul de (ocul u0ii di*(re cele dou- birouri 0i (re'-ri. Di* cealal(- +ar(e8 c-+i(a*ul '.or-ia. Pe Au(o'(rada @ Coreea de &ud Dou- ore )ai (5r/iu8 Der6u'o* reu0i '-9i 6-'ea'c- ceva7 Gevi* a4u*'e 2* cabi*a u*ui ca)io* al ar)a(ei care (rebuia '- a4u*6- 2* /o*a de)ili(ari/a(-. &c3i)barea .u'ului orar 2*ce+ea '-90i .ac- 'i),i(e e.ec(ele7 era obo'i(8 a*c3ilo/a(8 avea a)e,eli8 0i 0o.erul ca)io*ului U u* ca+oral cu +rivirea alu*ecoa'- U +-rea '- 'e di'(re/e co(i*d 2* vi(e/-8 'c3i)9 b5*d +e *ea0(e+(a(e vi(e/ele 0i .-c5*d '- 'cr50*ea'c- a*6re*a4ele cu(iei de vi(e/e. O)ul *ici )-car *u9l 'alu(a'e c5*d 'e urca'e 2* ca)io* la aero+or(8 0i Gevi* *u 0(ia cu) '- 'e co)+or(e< '-9i .ac- ra+or( +e*(ru i*'ole*,- 'au '9o la'e bal(- V Poa(e 2* Coreea *u 'e acorda +rea )ul(- a(e*,ie la di'ci+li*-. Gevi* *u 0(ia. Pe*(ru a90i a'cu*de *e+l-cerea8 +rivi a.ar- +e .erea'(r-. &e 2*dre+(a'er- '+re ve'(8 de9a lu*6ul .luviului Ha*8 0i a+oi (raver'a'er&eulul +e*(ru a lua9o 2* .i*e +e dru)ul c-(re *ord. Ri &eulul )-car +-rea u* loc i*(ere'a*(. T65rie9*ori )oder*e8 au(o'(r-/i a)+le care 'e derulau +e l5*6- blocuri delica(e cu aco+ri0 ro0u 0i de '(r-du,e '(r5)(e 0i 2*(or(oc3ea(e. Ri ora0ul era i)e*'< )ul( )ai )are c3iar dec5( &ea((le. Trecu a+roa+e o or- 2*ai*(e de a l-'a 2* ur)- e1(i*'a +eri.erie or-0e*ea'c-. I;

Ri +ei'a4ul era deo'ebi( de cel di* &(a(ele U*i(e +e care Gevi* 2l cu*o0(ea< ore/-rii ver/i aco+eri(e de a+-8 care 'e 2*(i*deau .ar2*(reru+ere de la 0o'ea la 2*de+-r(a(ele la*,uri de )u*,i de +e la(eralele au(o'(r-/ii. Au(ocarul (recea +e l5*6- 'a(e )ici care +-reau ie0i(e di* +a6i*ile de la Na(io*al %eo6ra+3ic< c-'u,e cu u* 'i*6ur *ivel8 vo+'i(e 2* culori 2*c3i'e8 cu aco+eri0uri curba(e de culoare +or(ocalie8 verde8 alba'(ru 'au (urcoa/. De la au(o'(rad- 'e de'.-0urau dru)uri 2*6u'(e de c5)+ie 2*c3i'e 2*(re dou- 0iruri *e'.5r0i(e de +lo+i 'au '-lcii care (re)urau le*( 2* v5*(. Gevi* 2*ce+u '- 'e 'i)(- )ai bi*e8 dar *u)ai +5*'i),i )iro'ul. Era u* .u) ca de c-rbu*e8 de be*/i*- cu ci.r- oc(a*ic)ic-8 a)e'(eca(e cu o 'ub'(a*,- e1o(ic- i*de.i*i(-. Ca+oralul r5'e c5*d 2l v-/u +e Gevi* c- '(r5)b- di* *a'. U Dac- vi 'e +are ciuda(8 a'(a e u* .el de co*di)e*( +e*(ru *a+al) +e care 2l *u)e'c kimchee. Hl +u* +e'(e (o(. E'(e a0a8 u* a)e'(ec de ardei iu,i8 var/-8 ca'(rave,i8 u'(uroi8 ridic3i 0i al(e c3e'(ii8 le /drobe0(i 0i le a)e'(eci +e (oa(e 0i le la0i '- .er)e*(e/e c5(eva lu*i bu*e. Cu u* v5*( .avorabil8 )iro'ul de kimchee e'(e ca+abil '- a4u*6- +5*- la Ho*olulu... Dar acu) *u e'(e .oar(e +u(er*ic. Cred c- +u(oarea 'e 'i)(e )ai bi*e 2* iulie 0i au6u'(8 c5*d c-ldura (e ucide de9abi*elea. Du ul(i)a .ra/- co)+le(- +e care Gevi* 2l au/i '+u*5*d +e*(ru (o( re'(ul dru)ului. Ca)+ Ho>/e l5*6- To*6duc3Mo*8 Coreea de &ud Ca)+ Ho>/e era ca (oa(e ca)+a)e*(ele ar)a(ei. Riruri de bar-ci albe8 de+o/i(e8 birouri8 a0e/a(e 2* li*ii dre+(e8 cu +reci/ie )ili(ar-. Dar avea ceva di.eri( .a,- de (aberele di* &(a(ele U*i(e +e care Gevi* le cu*o0(ea. Ho>/e era 2*co*4ura( de '5r)- 63i)+a(- 0i avea (rei la(erale libere +e*(ru (ir7 +e la(eralele i*(r-rii +ri*ci+ale erau dou- bu*c-re )i)e(i/a(eI. O +lac- )are e1+lica< CA:P HOCTE U CARTIER %ENERAL BATALIONUL $8 RE%I:ENTUL @=8 BRI%ADA a @9a8 DIVITIA a !9a DE INDANTERIE.

:i)e(i/a(e O 2* culori de ca)u.la4

IB

Ro.erul 'e o+ri 2* .a,a i*(r-rii +ri*ci+ale 0i a0(e+(- +5*- ce Gevi* 20i lu- +ro+riul ba6a4 di* '+a(ele ca)io*ului. A+oi8 .ar- *ici u* cuv5*(8 .acu o curb- lar6- 0i 'e 2*(oar'e c-(re a+u'8 c-(re au(o'(rad-. U* 'er6e*( ie0i di* cabi*a de co*(rol 0i 'e a+ro+ie de Gevi*. U V- +re/e*(a,i la ra+or(8 do)*ule V Gevi* r-'+u*'e a.ir)a(iv8 c-u(5*d 2* bu/u*arul 6ecii +e*(ru a90i c-u(a docu)e*(ele de dru). U Avio*ul a 2*(5r/ia(. Trebuia '- .iu aici di* *oa+(ea (recu(-. &er6e*(ul aru*c- u* oc3i +e 35r(ii. U Da8 do)*ule. Ave,i ordi* '- v- +re/e*(a,i de 2*da(- la ra+or( la )aiorul Do*ald'o*8 viceco)a*da*(ul. Gevi* 20i +rivi 6e*ile +e care le l-'a'e la +icioare 0i 'e 65*di c- ar .i avu( *evoie de u* du0 0i '- 'e rad- +e*(ru a c-+-(a u* a'+ec( )ai o)e*e'c. &er6e*(ul /5)bi< U Cred c- ordi*ul acela *u (rebuie lua( ad li((era)8 do)*ule. Aci la +oar(- va .i *evoie de vreo 4u)-(a(e de or- ca '- vi 'e .ac- 35r(iile de i*(roducere 2* ba/a de da(e. H*(re (i)+8 o '- v- duce) la :C%=. &er6e*(ul '(ri6- la doi 'olda,i care 2i +riveau di* '+a(ele u0ii< U :alloL8 Bru**er W :i0ca,i9v- .u*durile aici8 lua,i ba6a4ele do)*ului loco(e*e*(. &e 2*(oar'e c-(re Gevi*. U Bi*e a,i ve*i( la Ca)+ Ho>/e8 do)*ule. U* du0 ra+id la BON U c-)i*ul o.i,erilor *ec-'-(ori,i U 2l .acu ''e 'i)(- )ai bi*e8 dar c5*d b-(u la u0a )aiorului Do*ald'o* 'i),ea 2*co durere 2* '(o)ac. U I*(r-. De'c3i'e u0a8 i*(r-8 'e a+ro+ie de biroul lui Do*ald'o* 0i lu- +o/i,ia dre+,i. U :9a) +re/e*(a( la ordi*ele dv'8 do)*ule. Ce *aiba 2i (re)ura a0a vocea de c5(e ori 2*cerca '- ia o +o'(ur)ar,ial- WV :aiorul Coli* Do*ald'o*8 u* o) *u +rea 2*al(8 cu o .a,- +-(r-,oa'-8 2l +rivi a(e*( +e Gevi* c5(eva )o)e*(e8 cu i*di.ere*,a '(udia(- a u*uia care +rive0(e calul +e care 2i va ve*i vreoda(- c3e.ul '-9l cu)+ere. Gevi* avu i)+re'ia c- e'(e e1a)i*a( cu ra/e X. &e 2*(reb- ce o .i v-/u( cel-lal(.
=

:C% 9 :obile Co))a*d %rou+

II

R(ia c- *u e'(e u* (i+ +rea 2*al(< avea o '(a(ur- )edie8 *i)ic )ai )ul(. Ri c3iar dac- la cur'ul de o.i,eri 2l ,i*u'er- 2* .or)- cu e1erci,iile 0i )ar0urile +relu*6i(e8 )o0(e*i'e de la (a(-l '-u (e*di*,a de a 'e 2*6r-0a8 2* a.ar- de +-r 0i de oc3ii li)+e/i. Ta(-l '-u *u c50(i6a 2* 6reu(a(e +e*(ru c)u*cea )ul(8 de di)i*ea,a +5*- 'eara8 2* ra*c3ul lor di* '(a(ul Ca'3i*6(o*. Dera*4a( de e1a)e*ul lui Do*ald'o*8 Gevi* r-)a'e 2)+ie(ri( 2* +o/i,ia dre+,i8 .ar- a ceda (e*(a,iei de a90i aru*ca oc3ii +e 3-r,ile 6eo6ra.ice 0i +e lucrurile +er'o*ale de care era +li* biroul )aiorului. Nu era )o)e*(ul +o(rivi( '-90i e1(eriori/e/e +ro+ria curio/i(a(e. U*ul di* +u,i*ele lucruri +e care le 2*v-,a'e la cur'ul de o.i,eri era c- ai 2*(o(deau*a de c50(i6a( dac- '(ai cu)i*(e 0i (-cu(. Hl 2*v-,a'er- c3e'(ia a'(a o 'erie de i*'(ruc(ori 2*(o(deau*a .oar(e *ervo0i8 2* decur'ul a (rei 'erii de cur'uri de var- de a*(re*a)e*( de ba/- 0i de cur'uri ava*'a(e. Curio/i(a(ea8 i*(eli6e*,a 0i o oarecare 'e(e de ave*(ur-8 ia(- de ce Gevi* *u era aca'- la el8 ca '- )5*e vacile de +e o coli*- +e al(a. Dac- ar .i .o'( la .el ca cei de9o v5r'(- cu el di* Elle*'bur68 *u ar .i avu( *icioda(dori*,a de a )er6e la cole6iu. D-r- acea'(- dori*,- *u '9ar .i 2*rola( 2* ar)a(-8 care l9ar .i (ri)i' la cole6iu +e +ro+ria c3el(uial-. Ri acu)8 obli6a,iile 'ale c-(re u*c3iul &a)$" 2l .-cu'er- '- a4u*6- 2* acea ba/)ili(ar-8 la +u,i*i kilo)e(ri 'ud de /o*a de)ili(ari/a(-. H* +ar(e8 c3e'(ia a'(a 2l rodea 2*c-. C5*d 'e 2*rola'e *u 'e 65*di'e deloc c- va a4u*6e 2* Coreea7 ordi*ul de a 'e +re/e*(a acolo .u'e'e u* 0oc 0i o de/ilu/ie. Dar o +ar(e di* el era e1ci(a(-< acel loc era .ar- *ici o 2*doial- )ai i*(ere'a*( dec5( al(e locuri ui(a(e de Du)*e/eu8 2* Te1a'8 2* Te**e''ee 0i 2* %eor6ia8 u*de a4u*'e'er- )ul,i di*(re (ovar-0ii '-i de cur'uri. Du+- u* (i)+ care i 'e +-ru o e(er*i(a(e8 )aiorul Do*ald'o* 'e ridicde +e 'cau* 0i 'e a+ro+ie de el8 2*(i*/5*du9i )5*a. U Pe loc re+au'8 loco(e*e*(e. Nu a) i*(e*,ia '- (e )u0c. Ii '(r5*'e )5*a8 2i ar-(- u* 'cau* 0i 'e a0e/- la r5*dul '-u +e )ar6i*ea biroului. Gevi* cre/u *ece'ar '-90i e1+lice 2*(5r/ierea< U Do)*ule8 re6re( c- *u a) 'o'i( la (i)+8 dar 0(i,i8 avio*ul )eu... Do*ald'o* 2l 2*(reru+'e.
$"

U*c3iul &a) 9 Ji*iialele U.&.K e'(e *ick*a)e9ul obi*ui( +e*(ru %uver*ul &.U.A.

I=

U Nu9,i .ace +roble)e8 loco(e*e*(e. Nu +re(i*de) ca o.i,erii *o0(ri '- *u ,i*- 'ea)a de (i)+8 de li*iile aerie*e. A/i di)i*ea,a *e9au 'u*a( de la Ar)a(a a I9a ca '- *e i*.or)e/e ce ,i '9a 2*(5)+la(. &e 2*(reru+'e +e*(ru c5(eva cli+e. U Dar '- *u cre/i c- de aici 2*ai*(e vor .i (olera(e al(e 2*(5r/ieri. A0(e+( ca +lu(o*ul (-u '- 'e )i0(e c5*d '+u* E)i0ca,i9v-F 0i c- '-ri,i c5*d dau ordi*ul '- '-ri,i. Clar V Gevi* .acu 'e)* c- 2*,ele'e'e. U Bi*e. Do*ald'o* lu- u* do'ar 0i 2*ce+u '-9l r-'.oia'c-. Nu era +rea )ul( de ci(i(. U V-d di* *o(ele de'+re (i*e c- cu*o0(i ceva li)bi. Coreea*a8 '+er. Gevi* r-'+u*'e cu a)-r-ciu*e< U Nu8 do)*ule. A) '(udia( 6er)a*a... *u )- a0(e+(a) '-... &e 65*di c- era )ai bi*e '- *u (er)i*e .ra/a. Do*ald'o* 2l +rivi8 cu u* aer vi/ibil ve'el. U Nu (e a0(e+(ai '- '.5r0e0(i 2* Coreea8 loco(e*e*(e V U P-i... *u8 do)*ule. Ceru'e) '- .iu re+ar(i/a( la 'erviciul de i*.or)a,ii8 2* %er)a*ia. Do*ald'o* cl-(i*- di* ca+. U &- clari.ic-) u* lucru. Ai '(udia( a*i de /ile 6er)a*a 0i +robabil (e9ai docu)e*(a( 2* )od a+ro.u*da( a'u+ra +oli(icii 0i cul(urii 6er)a*e. Ri a(u*ci (e a0(e+(ai ca ar)a(a '- (e (ri)i(- acolo V :aiorul +u'e +e birou do'arul lui Gevi*. U Bi*e ai ve*i( 2* adev-ra(a ar)a(-8 loco(e*e*( Li((le. H,i voi de/v-lui u* 'ecre( +e care (o,i 2l cu*o'c. Ar)a(a 'e )i0c- 2*(r9u* .el )i'(erio'. Nu *e (ri)i(e 2* locul u*de a) vrea '- a4u*6e)8 0i *ici )-car 2* cel )ai +o(rivi( +e*(ru *oi. Ne (ri)i(e 2* +ri)ul loc u*de e'(e *ece'aro +er'oa*-. Pe *ea0(e+(a(e8 Do*ald'o* 'e ridic- 0i 'e a+ro+ie de o 3ar(- a Coreei de &ud. O cioc-*i de c5(eva ori cu de6e(ul. U Ri aici *e (rebuie u*a8 loco(e*e*(e. Di* 2*(5)+lare8 aici 2* ba/- *e li+'e0(e u* co)a*da*( de +lu(o*. A'(a va .i deci )u*ca (a +e*(ru ur)-(oarele dou-'+re/ece lu*i. Ai 2*,ele' V U A) 2*,ele'8 do)*ule. O '- .ac cu) +o( )ai bi*e. Do*ald'o* 20i re6-'i /5)be(ul. ="

U &u*( 'i6ur de a'(a. Acu)8 3ai '-9,i '+u* c5(e ceva de'+re )i'iu*ea (a. &e a0e/- 2* do'ul biroului. U H,i 2*credi*,e/ Plu(o*ul al doilea di* Co)+a*ia A. Vei .i 'ub co)a*da c-+i(a*ului :a(uc3ek8 care e'(e u* o.i,er e1cele*(< dac- (e vei ridica la *ivelul lui8 vei a4u*6e de+ar(e. Ri dac- (e vei ,i*e de+ar(e de *eca/uri 0i de li'(a )ea *ea6r-... care 'u*( lucruri de evi(a(... Hi 2*(i*'e lui Gevi* u* do'ar .oar(e volu)i*o'. U Ace'(ea 'u*( i*.or)a,iile de'+re oa)e*ii +e care9i vei co)a*da. H*va,- '-9i cu*o0(i. Trebuie '- 0(ii 2* care '- ai 2*credere 0i +e care '-9i 'u+rave63e/i. Dar '- *u ui,i8 alea 'u*( *u)ai *i0(e 35r(ii. Nu e1+lic'i(ua,ia real-. H*va,- '-9i cu*o0(i +e oa)e*i a0a cu) 'u*( 2* reali(a(e8 *u ca 2* 35r(ii8 0i va .i .oar(e bi*e. Gevi* *u 0(ia ce '- r-'+u*d-7 'e li)i(a '- dea di* ca+ de 4o' 2* 'u' 0i de 'u' 2* 4o'... +recu) acei c5i*i de +la'(ic +e care lu)ea 2i +u*ea la lu*e(a )a0i*ilor. A+oi 2*-l,- +rivirea c5*d au/i 2*(rebarea lui Do*ald'o*< U Acu)8 '+u*e9)i8 care e'(e +er'oa*a care +oa(e '- (e a4u(e cu i*.or)a,iile care 2,i (rebuie8 0i 2* 6e*eral care '- 'e a'i6ure c- (e vei co)+or(a ca u* adev-ra( loco(e*e*( V P-rea u* .el de (e'(8 dar de'(ul de 'i)+lu. U C-+i(a*ul :a(uc3ek8 do)*ule. U Nu8 *u. C-+i(a*ul are c3e'(ii )ai i)+or(a*(e de .-cu( dec5( '- 'e 2*6ri4ea'c- de (i*e. Nu8 o)ul +e care (rebuie '- (e ba/e/i e'(e 'er6e*(ul. Ri (o( el e'(e o)ul care are (oa(- e1+erie*,a *ece'ar- 0i care 0(ie (o( ce (rebuie ca '- (e 2)+iedice '- .aci vreo (5)+e*ie. Ri aici e (o( *orocul (-u. &er6e*(ul Pierce e'(e u* 'olda( e1cele*(8 u*ul di*(re cei )ai bu*i. E'(e u* o) cu o )are e1+erie*,- de lu+(-. A .-cu( dou- 'e/oa*e 2* Vie(*a). Pe*(ru a'(a va (rebui '- a'cul,i a(e*( E'u6e'(iileF lui Pierce. H*(r9o 2*c-ierare ar +u(ea '-9,i 'alve/e +lu(o*ul. U Ri... +oa(e 0i +ielea... :aiorul 'e ridic-. U Bi*e8 loco(e*e*(e8 a) vorbi( de4a ca) )ul(. Privi cea'ul. U E ora u*'+re/ece 0i dou-/eci 0i ci*ci. Oa)e*ii (-i *u 'e vor 2*(oarce de la +oli6o* 2*ai*(e de (rei. :-*5*c- ceva8 '(udia/- do'arul 0i a+oi )er6i '- .aci cu*o0(i*,- cu ei. H*(reb-ri V =$

Gevi* ar .i avu( u*a8 dar *u i 'e +-rea )o)e*(ul +o(rivi( +e*(ru a 'e i*.or)a a'u+ra +a0ilor *ece'ari +e*(ru a ob,i*e (ra*'.erul. D-cu 'e)* c*u8 lu- 'ub bra, do'arul 0i90i 'alu(- 'u+eriorul. Do*ald'o* 2l 'alu(- ale*e 0i90i l-'- oc3ii +e docu)e*(ele de +e birou. Dar8 c5*d Gevi* a4u*'e'e la u0-8 2i vorbi di* *ou< U H*c- o c3e'(ie8 do)*ule loco(e*e*(. Ui(- (oa(e (5)+e*iile +e care (e9au 2*v-,a( la cur'ul de elevi o.i,eri. N9or '- (e a4u(e de *ici o culoare c5*d e vorba de adev-ra,ii 'olda,i. &ediul Plu(o*ului ! Ca)+ Ho>/e H* a.ara o.i,erului co)a*da*(8 u* +lu(o* de i*.a*(erie a)erica* e'(e co)+u' di* +a(ru/eci 0i ci*ci de oa)e*i8 0i (o,i cei +a(ru/eci 0i ci*ci erau ali*ia,i 2* a0(e+(area lui8 c5*d Gevi* Li((le i*(r- 2* co*'(ruc,ia care ad-+o'(ea +lu(o*ul al doilea JCo)+a*ia A8 Ba(alio*ul (rei8 Re6i)e*(ul (rei/eci 0i *ou- de i*.a*(erieK. E'ten iune !F O co)a*d- +u(er*ic- 2i .acu +e 'olda,i '- 2*le)*ea'c0i a+roa+e 2i +rovoc- lui Gevi* u* '(o+ cardiac. H0i +ro+u'e'e '- i*(re cu cal) 0i '-9i vorbea'c- 'er6e*(ului 2*ai*(e de a +relua co)a*da. Pla*ul A 'e du'e'e de r5+-. Di* +-ca(e *u avea 0i u* +la* B. U* uria0 cu i*'e)*e de 'er6e*( .-cu u* +a' 2*ai*(e 0i 2l 'alu(-. U Di,i bi*e ve*i( la +lu(o*ul al doilea8 do)*ule. &u*( 'er6e*(ul HarrL Pierce. Pierce era )ai 2*al( dec5( Gevi* 0i +robabil c5*(-rea cu dou-/eci de kilo6ra)e )ai )ul( dec5( el< (oa(e di* )u0c3i. Avea +-rul 2*'+ica(8 dar (u*' a(5( de 'cur( 2*c5( abia 'e vedea. Gevi* 0(ia c- *u +oa(e '- r-)5*- cu 6ura c-'ca(- la *e'.5r0i( ca u* idio(. U :ul,u)e'c8 'er6e*(. A3... Doa)*e8 ce9or .i a0(e+(a( de la el8 u* dicur' V Pierce 2l 2*(reru+'e. U Dori,i '- .ace,i i*'+ec,ia +lu(o*ului8 do)*ule V Di* (o*ul vocii era clar c- era vorba de'+re u*a di* acele E'u6e'(iiF de'+re care vorbi'e Do*ald'o*8 0i Gevi* 2i .u recu*o'c-(or. &er6e*(ul =!

+-rea c- .ace (o( ce era )ai bi*e +e*(ru a evi(a '-9l +u*- 2* +o'(ura u*ui +ro'(. Gevi* a+rob-8 2*cerc5*d '- 'e co)+or(e ca 0i cu) +reluarea co)e*/ii u*ui +lu(o* era +e*(ru el o c3e'(ie +e care o .-cea 2* .iecare /i. U Da8 'er6e*(8 a'(a voi .ace. Doa)*e8 ce .ra/- +o)+oa'-. Bi*e8 era 'u.icie*( '-9l ur)e/e +e Pierce. &er6e*(ul 2l co*du'e de9a lu*6ul 0irului de 'olda,i ali*ia,i. Nu)e 0i .e,e (recur- a0a re+ede +ri* .a,a lui8 c- Gevi* reu0i '-90i a)i*(ea'c- cu 6reu abia u*a di* /ece. Dru*(a0ul Do**ellL8 co)a*da*(ul 6ru+ei 2*(5i ca+oralul Go'(o>i(/8 'olda(ul &i)+'o*8 ad4u*c(ul de (ra*')i'iu*i radio ca+oralul So*e'8 co)a*da*(ul 6ru+ei ar)e 6rele ca+oralul Ra)o'... Ec3i+a)e*(ul +-rea 2* co*di,ii .oar(e bu*e8 c3iar dac- Gevi* *u ar .i 0(iu( '- di'(i*6- o +u0c- 2* ordi*e +er.ec(- de u*a care .u'e'e doar lu'(rui(- +e*(ru i*'+ec,ie. Dar 'er6e*(ul8 care90i cu*o0(ea )e'eria8 *u90i *o(a'e *ici u* *u)e7 +ri* ur)are (o(ul (rebuie '- .i .o'( 2* ordi*e. :ai r-)5*ea '- i*'+ec(e/e u* lucru7 a4u*0i la coada 0irului8 Gevi* 'e 2*(oar'e c-(re Pierce. U A0 vrea '- aru*c o +rivire a'u+ra APC9urilor8 'er6e*(. &u*( +arca(e 2* 3a*6ar V Gevi* au/i c- ci*eva di* +lu(o*ul '-u r5'e7 'au +oa(e era o (u'e. Ro0i. Ce 6re0eal- .-cu'e V Pierce +rivi a)e*i*,-(or '+re oa)e*ii '-i 0i '+u'e cu voce 4oa'-< U Nu ave) (ra*'+or(oare de (ru+e bli*da(e8 do)*ule. Ba(alioa*ele Bri6-/ilor a doua 0i a (reia8 aici 2* Coreea8 'u*( 'i)+le .or,e +ede'(re. Ave) ca)ioa*e +e*(ru a *e duce 2* To*-8 dar 2* re'( aici 'e )er6e +e 4o'8 ca +e (i)+uri. Dir9ar '- .ie W Ri doar ci(i'e c3e'(ia a'(a 2* i*'(ruc,iu*ile +e care i le d-du'er- 2* &(a(ele U*i(e8 dar )ai a+oi ui(a'e. U A0a e. Probabil +e*(ru c- va (rebui '- lu+(-) di* bu*kere 0i di* celelal(e .or(i.ica,ii ale TD... dac- o .i *evoie '- lu+(-). P3ii8 ce )ai .ra/- de adev-ra( )ili(ar de +ro.e'ie W Pierce 2l +rivi cal). U Da8 do)*ule. E'(e u*ul di*(re )o(ive. De al(.el8 acele ve3icule *u 'u*( 2* '(are '- (raver'e/e ore/-riile 0i '- 'e ca,ere +e ace0(i )u*,i .oar(e abru+,i. =@

Gevi* a+rob-8 ca 0i cu) Pierce ar .i co*.ir)a( +ur 0i 'i)+lu ceea ce el 0(ia de4a. Avea (o(u0i *e+l-cu(a i)+re'ie c- *u reu0i'e '- 2*0ele +e *i)e*i8 0i cel )ai +u,i* di*(re (o,i +e 'er6e*(. :ai bi*e '- ia'- di* 'i(ua,ia a'(a8 2*ai*(e de a )ai da dove/i de'+re *e0(ii*,a 'a. U Bi*e8 'er6e*(8 +lu(o*ul )i 'e +are 2* co*di,ii bu*e. Co*(i*ua,i cu +ro6ra)ul obi0*ui( al /ilei. &- vii 2* 'eara a'(a la )i*e '- .ace) +ro6ra)ul +e*(ru /ilele ur)-(oare. Pierce 2l 'alu(-. A+oi 'e 2*(oar'e c-(re 'olda,i8 care r-)-'e'er')ir*-. U L9a,i au/i( +e do)*ul loco(e*e*(. R(i,i ce (rebuie '- .ace,i. Liber W &olda,ii 'e 2*(oar'er- la 'arci*ile lor. I)a6i*ea de ordi*e 0i de u*i(a(e di'+-ru 2*(r9o .rac,iu*e de 'ecu*d-7 +lu(o*ul deve*i u* 6ru+ de i*divi/i 2* )i0care care di* 2*(5)+lare erau 2)br-ca,i 2* acela0i .el. Gevi* +rivi 2* 4ur8 2*cerc5*d '-90i a'cu*d- +ro+ria *e'i6ura*,-. Nu era +re6-(i( +e*(ru 'i(ua,ia acea'(a. Locul '-u era la u* birou8 2* vreo ba/6er)a*-8 u*de '- evalue/e ra+oar(ele 'erviciului de i*.or)a,ii +rove*i*d de di*colo de cor(i*-. Coreea *u 'e vedea deloc 2* +la*urile 'ale. Nu era deloc dre+(. &e 2*rola'e +e*(ru a .recve*(a cole6iul 0i +e*(ru a vedea lu)ea. Nu +e*(ru a .ace o .i6ur- de (5)+i( 2* .a,a u*ei 6r-)e/i de 'olda,i de +ro.e'ie .oar(e duri 0i 'u+era*(re*a,i. Ri i 'e +-rea c- *u .-cu'e dec5( a'(a +5*- la acel )o)e*(. Re.lec,iile 2i .u'er- 2*(reru+(e de vocea +ro.u*d- a lui Pierce. U Nu v- .ace,i +roble)e8 do)*ule. E'(e )ai u0or dec5( +are la +ri)a vedere. Ave,i *i0(e 'olda,i .oar(e bu*i. I9a) .-cu( '- (ra*'+ire )u*ci*d8 dar 'u*( +re6-(i,i +e*(ru orice. Gevi* .u de acord. Oa)e*ii '-i +u(eau .i +re6-(i,i. Dar el *u era deloc.

=?

; Ra+or(ul $= 'e+(e)brie Ca'3i*6(o* :ica 2*c-+ere u*de 'e ,i*eau 0edi*,ele era +li*- de .u)8 0i Do>ler8 cu oc3ii l-cri)5*d8 'e 2*(reba de ce a(5(a lu)e di* 'erviciile de i*.or)a,ii 'e 2*c-+-,5*a 2*c- '- .u)e/e. Di* cau/a *ervo/i(-,ii 'au +e*(ru a90i da aere de duri V Pri* +5cla aceea dea'- de9abia 'e di'(i*6ea cea'ul de +e +ere(e. Era .i1 ci*ci du+- a)ia/-. Di*colo de +ere,ii aco+eri,i cu +a*ouri di* le)*8 di*colo de balco*a0ele 2* '(il vic(oria* ale vec3iului edi.iciu al e1ecu(ivului8 '(r-/ile Ca'3i*6(o*ului 'e u)+leau 2* acel )o)e*( de /eci de )ii de .u*c,io*ari )i*i'(eriali care 'e 2*(orceau aca'-8 lu+(5*d cu u* (ra.ic care +e .iecare /i +-rea di* ce 2* ce )ai 3ao(ic. Do>ler /5)bi 2* 'i*ea 'a. :-car orele 'u+li)e*(are 2l a4u(au '- evi(e 0ederea la vola*ul u*ei )a0i*i bloca(- 2*(r9u* a)bu(eia4. &e ui(- la +er'oa*ele a0e/a(e 2)+re4urul )e'ei. A+roa+e (o,i )e)brii 6ru+ului de lucru +e*(ru 'i(ua,ia coreea*- 'o'i'er-. La 2*ce+u( :ike Dola* de la CIA8 u* irla*de/ di* Bo'(o* )ai 2*al( dec5( )edia8 cu +-r *e6ru ca *oa+(ea8 *a'ul coroia( 0i u* /5)be( iro*ic. Avea )ai )ul( aerul u*ui bo1er dec5( al u*ui '+io*8 dar Do>ler avea b-*uiala c- c3e'(ia a'(a *u9i di'+l-cea deloc. O+u' ace'(uia8 cu colori(ul '-u ro0ca( 0i cu +i+a 'a8 Ala* Voor3ee' ar-(a e1ac( ceea ce era< u* acade)icia* (recu( la cariera de .u*c,io*ar al :i*i'(erului Co)er,ului8 i*clu'iv crava(a ele6a*(- 0i )a+a de +iele +li*- de docu)e*(e. H* acel )o)e*(8 Voor3ee' vorbea cu cu u* b-rba( de culoare8 ri6id 0i dre+( de +arc- 2*63i,i'e u* ba'(o*8 care *u +u(ea .i deloc co*.u*da( cu vreu* birocra(< c3iar 0i 2* co'(u) la dou- r5*duri8 6e*eralul de bri6adDe**i' &co(( +-rea 2)br-ca( 2* u*i.or)-. Do>ler 0(ia c- re+re/e*(a*(ul =A

A6e*,iei de I*.or)a,ii a A+-r-rii avea a+roa+e ci*ci/eci de a*i8 dar *u)ai c5(e u* .ir de +-r alb 2i (r-da adev-ra(a v5r'(-. Pe (ere*ul de 'Qua'38 di* a+ro+ierea ca'ei 'ale di* Dall' C3urc38 &co(( 2i b-(ea re6ula( +e (i*ereii di* )i*i'(erul '-u. :icul Carle(o* Pickeri*6 de la A6e*,ia +e*(ru 'i6ura*,a *a,io*alera cu 6reu /-ri( 2* '+a(ele lui &co((. Oc3ii vioi ai lui Pickeri*68 '+r5*ce*ele 'ale '(u.oa'e8 vocea 4oa'- 0i +reci'- erau de )ul,i a*i u* +u*c( de re.eri*,- 2* 'erviciile de co*(ra'+io*a4. :i*u'culul a*ali'( avea o abili(a(e (eribil- de a +ri*de di* /bor cea )ai )ic- i*.or)a,ie 0i a+oi '(ra6- di* acea'(a o de'criere +lau/ibil- a i*(e*,iilor i*a)icului8 a ac,iu*ilor 'ale 0i +u(erilor ace'(uia. U0a 'e 2*c3i'e cu u* /6o)o( 2*.u*da( 2* '+a(ele re+re/e*(a*(ului Pe*(a6o*ului8 u* (i+ )a'iv8 c-+i(a* de va'8 *u)i( Ted Carl'o*. O)ul 'e 2*dre+(- c-(re cuierul di* col, 20i 'coa'e i)+er)eabilul de +e care 'e 'cur6ea a+a 0i bere(a aco+eri(- cu o .olie de +la'(ic. C5(eva +ic-(uri c-/ur- +e covor 0i Carl'o* /5)bi c-(re cole6ii care 2l +riveau co*'(er*a,i. A+oi 'e a0e/- al-(uri de Do>ler. :ai li+'ea doar o +er'oa*-. Tolliver8 (5*-rul re+re/e*9(a*( al De+ar(a)e*(ului de &(a(8 era di* *ou 2* 2*(5r/iere8 ca 2*(o(deau*a. Do>ler 'u*a'e de4a la biroul ace'(uia8 dar 'ecre(ara 2i '+u'e'e c- 'e a.la 2* al(reu*iu*e .oar(e i)+or(a*(- 0i c- *u credea c- va a4u*6e la (i)+. Ei bi*e8 Do>ler *u i*(e*,io*a '- 'e 4oace de9a baba oarba. Pia*o(- u* +ic +e )a'- 2*(reru+5*d b5r.ele li*i0(i(e ale celorlal,i. U H* 'eara a'(a ave) )ul(e docu)e*(e de a*ali/a(8 do)*ilor. A0 /ice '- 2*ce+e). Ri eu )9a0 bucura '- a4u*6 aca'- 2*ai*(e de )ie/ul *o+,ii. %e*eralul &co(( r5'e. U Nu9l a0(e+(-) 0i +e (5*-rul *o'(ru a)ic de la Do66L Bo(lo) V Nu +-rea de/a)-6i( c- *u 'e 2*(5l*e0(e cu cel *u)i(. Pickeri*6 /5)bi. U Nu cred c- Tolliver va reu0i '- a4u*6- la (i)+. &e +are c'ecre(arul i9a 2*credi*,a( o *ou- )i'iu*e< acu) lucrea/- la )a'a a)erica*-. To,i i/buc*ir- 2* r5'. Era o 6lu)- vec3e8 dar )ereu adev-ra(-. Diecare E)a'-F di* De+ar(a)e*(ul de &(a( ur)a i*(ere'ele u*ei a*u)e *a,iu*i. Ri celelal(e )i*i'(ere 0i celelal(e a6e*,ii care aveau 2* re'+o*'abili(a(e +oli(ica e1(er*- re6re(au c- la de+ar(a)e*( *u e1i'(a 0i o =;

or6a*i/a,ie a'e)-*-(oare care '- +ro(e4e/e i*(ere'ele a)erica*e... i*(ere'e care8 du+- +-rerea lor8 u*eori erau *e6li4a(e de c-(re di+lo)a,ii 2* +a*(alo*i raia,i de la Do66L Bo((o). Do>ler 2l +rivi +e re+re/e*(a*(ul CIA. U :ike8 2*ce+i (u V C5*d or6a*i/a'e 6ru+ul8 2i ceru'e lui Dola* '-9l i*.or9)e/e re6ula( a'u+ra 2*(5)+l-rilor di* &eul. Era +er'oa*a cea )ai i*dica(- +e*(ru a .ace a'(a. To,i cei +re/e*,i aveau o bu*- e1+erie*,- a 'i(ua,iilor +oli(ice 0i )ili(are a'ia(ice8 dar CIA di'+u*ea de i*.or)a,ii )ai bu*e. Dola* '(i*'e ,i6ara. U Da. A) +ri)i( u* (ele1 de acolo8 cu +u,i*e )i*u(e 2*ai*(e de a9)i +-r-'i biroul. Pe '(r-/i 'i(ua,ia e'(e 2*c- li*i0(i(-. Dar *u va dura )ul(. &erviciul de i*.or)a,ii coreea* '+u*e c- '(ude*,ii au 2* +ro6ra) *oi de)o*'(ra,ii. Ri a'(a e'(e co*.ir)a( 0i de a6e*,ii *o0(ri. %uver*ul a (ri)i' +oli,ia 2* U*iver'i(a(e8 dar ca+ii :i0c-rii '(ude*,e0(i '9au a'cu*'. Dola* 2i +a'- lui Do>ler c5(eva 35r(ii< (ele1ul +e care 2l rece*/a'e. U Ri co)u*ica(ul o.icial a'u+ra )a'acrului8 a0a cu) *i 'e +ro)i'e'e V Voor3ee' +-rea cu adev-ra( co*vi*' c- +u(ea '- re/olve orice +roble)-. Dola* +u.*i 2* 'e)* de di'+re, U &ur'ele *oa'(re '+u* c- va .i e)i' )5i*e. Dar cu 'i6ura*,- *u va 'c3i)ba 'i(ua,ia. Privi c-(re Do>ler. U E1ac( cu) ai +rev-/u(8 Blake. &e +are c- vor '- lovea'c- 2* ci*e 0(ie ce o.i,er 'ubal(er* di* +oli,ie8 care ar .i da( ordi*ul '- 'e (ra6-. Ri care8 2* )odul cel )ai +o(rivi(8 0i9a 6-'i( )oar(ea 2* 2*.ru*(are. To,i )e)brii 6ru+ului r5'er-8 cu a)-r-ciu*e. U Ri 2* ca/ c- *u va .i acce+(a(- acea'(- e1+lica,ie8 'e va a*u*,a 2* acela0i (i)+ de)i'ia )i*i'(rului de i*(er*e. Du+- c5(e 'e +are8 ace'(a a acce+(a( rolul ce ,a+ i'+-0i(or. %e*eralul &co(( 20i dre'e vocea. U Dir9ar '- .ie8 *ici )-car acea'(- de)i'ie *u va )ul,u)i +e (oa(lu)ea. Hl cu*o'c +e vicele acelui o)< are u* ca+ )ai +-(ra( dec5( al 0e.ului '-u. Probabil el e'(e cel care a ordo*a( +oli,iei '- 2)+r-0(ie +e de)o*'(ra*,i cu .or,a. Dola* 2*cuvii*,-. =B

U E'(e e1ac( cu) '+ui (u8 De**L. Ri '(ude*,ii 0i ca+ii o+o/i,iei o 0(iu .oar(e bi*e. Neca/ul e'(e c- 2* ace'( +u*c( vor o +redare .-r- co*di,ii di* +ar(ea 6uver*ului8 care8 de +ar(ea 'a8 *u i*(e*,io*ea/- deloc '- ridice '(ea6ul alb. To,i 2*,ele6eau +er.ec( 'e)*i.ica,ia ace'(or cuvi*(e. Noi de)o*'(ra,ii 0i +robabil di* *ou '5*6e. Do>ler o.(-. U De acord. Pri* ur)are8 a*ali/a *oa'(r- a +ro+u*erii le6ii Bar*e' devi*e 0i )ai i)+or(a*(-. Biroul a.acerilor le6i'la(ive al e1ecu(ivului e'(e co*vi*' c- *u va a4u*6e *icioda(- la vo(8 dar +ro+u*erea a +ri)i( de4a di* +ar(ea +re'ei )ai )ul(- co*'idera,ie dec5( era +rev-/u(. H0i aru*c- oc3ii +e *o(i,ele 'ale. U Pri*(re al(ele8 a) a.la( a/i du+- a)ia/- c- Co)i'ia a.acerilor e1(er*e a Ca)erei i*(e*,io*ea/- '- o di'cu(e )5i*e di)i*ea,-. Ceilal,i 20i 2*dre+(ar- '+i*-rile. Avi/ul co)i'iei era lucrul cel )ai i)+or(a*(. Audierile *u co*(au +rea )ul(7 adev-ra(a )u*c- 'e de'.-0ura 2* (i)+ul a*ali/ei. U Doa)*e8 dar re+ede 'e )ai )i0c-8 *u V C-+i(a*ul Carl'o* +-rea 2*6ri4ora(. U La'-8 Ted. R(ii cu) e'(e Co)i'ia +e*(ru a.aceri e1(er*e. Dac- -ia '9ar 2*cli*a u* +ic )ai la '(5*6a8 ar c-dea la +-)5*( Co)e*(ariul lui &co(( .u +ri)i( cu )ur)ure a+roba(ive. %e*eralul co*(i*u-< U Ri 0(i) cu (o,ii c- Bar*e' 0i *e)er*icul -la de Du6a* 'u*( a0a. I*cruci0- dou- de6e(e +e*(ru a ar-(a cu) erau +re0edi*(ele Co)i'iei +e*(ru co)er, 0i cel de la Co)i'ia +e*(ru a.aceri e1(er*e. Do>ler 0i cole6ii '-i 2*cuvii*,ar-. Bar*e' 0i Du6a* a+ar,i*eau aceleia0i ari+i a +ar(idului lor 0i 'e ,i*eau al-(uri de a*i de /ile. A0a cu) era de +rev-/u(8 20i .-cu'er- ade'ea c5(e u* .avor8 0i acela0i lucru 'e +u(ea a0(e+(a 0i di* +ar(ea al(or ari+i di* 'e*a(. Di* .ericire8 (o(u0i8 +ro+u*erea (rebuia '- )ai (reac- +e la co)i'iile .or,elor ar)a(e di* a)bele ca)ere ale +arla)e*(ului8 0i acele co)i'ii U c3iar dac- erau )ai +u,i* co*'erva(oare ca 2* (recu( U erau )ai a+ro+ia(e de drea+(a dec5( de '(5*6a. Lucru bu* de 0(iu(8 dar care *u 2i a4u(a de'i6ur '- 2*(oc)ea'c-8 +e*(ru u/ul +re0edi*(elui8 u* ra+or( +lau/ibil 0i co*corda*( a'u+ra +roiec(ului de le6e. =I

Do>ler +rivi ordi*ea 'a de /i. U De acord. Pu*c(ul ur)-(or. &a*c,iu*ile co)erciale ceru(e de a)icul *o'(ru Bar*e'. A) e1a)i*a( de4a co*'eci*,ele +e*(ru co)er,ul *o'(ru. Dar 2*(rebarea crucial- e'(e acea'(a< 'a*c,iu*ile 20i vor a4u*6e 'co+ul V H0i +rivi ca)ara/ii a0e/a,i 2* 4urul )e'ei. Voor3ee' 20i 'coa'e +i+a di* 6ur-. U Vrei '- '+ui dac- vor co*&(ra*6e 6uver*ul 'ud9coreea* '- .acre.or)ele V Re+re/e*(a*(ul :i*i'(erului Co)er,ului 20i li+i '+i*area de '+-(arul 'cau*ului. U Nu. Nu 0(iu cu) 65*di,i voi8 dar )ie *u )i 'e +are +o'ibil. Coree*ii 'u*( +rea or6olio0i. Pe*(ru ei8 a ceda 2* .a,a lui Bar*e' ar .i ca o 2*.r5*6ere 2* r-/boi. Dola* .u de acord cu el8 +oa(e +e*(ru +ri)a oar-. U Drace8 'ud9coree*ii 'u*( )ai 2*c-+-,5*a,i dec5( *e)er*icii -ia de 'uda.rica*i. Nici )-car 2* vi' *u vor 65*di '- 'e 'u+u*- a)e*i*,-rilor Co*6re'ului a)erica*. L-'5*du9i +e ceilal,i '- di'cu(e8 Do>ler 20i aru*c- oc3ii di* *ou +e 2*'e)*-rile 'ale. To( ceea ce v-/u'e 2* cur'ul a*ului de +er.ec,io*are +e(recu( la &eul co*.ir)a cuvi*(ele lui Dola*. Ri co*'eci*,ele erau e1(re) de *eli*i0(i(oare. Dac- +ro+u*erea lui Bar*e' ar .i .o'( a+roba(-8 'ud9 coree*ii *u '9ar .i )ul,u)i( '- cede/e 2*ai*(e de i*(rarea 2* vi6oare a 'a*c,iu*ilor. Ar .i c-u(a( '- le 'u+or(e &(ra*65*d di* di*,i... 0i cu u* co'( ca(a'(ro.ic +e*(ru eco*o)ia lor. H* ul(i)ii a*i8 'ud9coree*ii acu)ula'er- o da(orie e1(er*- de )ai )ul( de +a(ru/eci de )iliarde de dolari +e*(ru )oder*i/area ,-rii. Cu acei ba*i .-cu'er- u* adev-ra( )iracol eco*o)ic< au(o'(r-/i8 .abrici ul(ra)o9 der*e8 u*iver'i(-,i8 (oa(e i*.ra'(ruc(uri ale u*ui '(a( i*du'(rial +u(er*ic. Dar era u* )iracol eco*o)ic ba/a( +e u* 'i*6ur '+ri4i*8 *u .oar(e 'i6ur< e1+or(urile. H* $=I?8 o (rei)e di* +rodu'ul i*(er* bru( 'ud9coreea* +rove*ea di* e1+or(uri. Pe*(ru a90i ac3i(a da(oria e1(er*-8 Coreea de &ud ar .i (rebui( ')ai v5*d- 2*c- )ul,i a*i de9acu) 2*colo 'ur+lu'ul +rodu'elor 'ale c-(re re'(ul lu)ii. Dac- 'a*c,iu*ile co)erciale ale lui Bar*e' ar .i i*(ra( 2* vi6oare8 Coreea de &ud ar .i +ierdu( de la o /i la al(a cea )ai )are +ia,==

co)ercial- a 'a. Ri Do>ler 0(ia c- c3i*e/ii 0i 4a+o*e/ii ar .i ur)a( i)edia( e1e)+lul a)erica* 2* a i)+u*e (a1e de i)+or( +e +rodu'ele coree*e. Ri acele 6uver*e erau obli6a(e '- 2*.ru*(e 6ru+uri de +re'iu*e +arla)e*(are 'i)ilare cu cele +re/e*(e 2* Co*6re'ul &(a(elor U*i(e8 0i aveau (e*di*,a de a ceda )ul( )ai u0or ceri*,elor ace'(ora. Ri8 '+re deo'ebire de ca/ul A.ricii de &ud8 Ira*ului 0i Libiei8 u*de 'a*c,iu*ile co)erciale d-du'er- u* .ali)e*( (o(al8 Coreea de &ud *u +roducea *ici u* +rodu' de *e2*locui(. Dabricile 'ale +ro'+era'er+roduc5*d au(o9)obile8 co)+u(ere 0i a)barca,iu*i la +re,uri i*.erioare celor ale co*cure*,ilor. Dar *u '9ar .i +r-bu0i( *icioda(- eco*o)ia u*ei *a,iu*i di* i)+o'ibili(a(ea cu)+-r-rii (elevi/oarelor &a)'u*6 'au a au(o)obilelor HLu*dai. Do>ler 'e 2*cru*(-. Ri'cul eco*o)ic +e*(ru Coreea de &ud era clar. Ce '9ar .i 2*(5)+la( cu eco*o)ia u*ei ,-ri ba/a(e e1clu'iv +e e1+or(uri8 dac- re'(ul lu)ii ar .i 2*ce(a( bru'c '- )ai cu)+ere +rodu'ele ace'(eia V Ni)ic bu*8 de'i6ur. Trecu la +a6i*a a doua a *o(i,elor 'ale 0i 2* acela0i (i)+ aru*c- o oc3iad- la cea'. Redi*,ele acelea 'e (er)i*au re+ede8 dac- *u erau obli6a,i '- a'cul(e +erora,iile do)*ului Tolliver de la De+ar(a)e*(ul de &(a(. Poa(e 2* vii(or o '- ui(e '-9i '+u*- lui Ga(e '-9l )ai c3e)e +e Tolliver. Ideea era .oar(e bu*-< Do>ler 0(ia c- cu 6reu ar .i +u(u( '-90i re+ri)e dori*,a a'(a. U A) v-/u( *o(a 2* care Ted a*ali/a +ar(ea di* +ro+u*erea lui Bar*e' 2* care 'e cere re(ra6erea .or,elor *oa'(re di* Coreea de &ud. &u',i*e c- ar .i di.icil8 dac- *u i)+o'ibil8 '- 'e re'+ec(e (i)+ii +rev-/u,i +e*(ru 2)barcare. Are ci*eva ob'erva,ii de .-cu( V To,i cl-(i*ar- di* ca+8 dar Carl'o* vru '- adau6e o +reci/are ul(erioar- celor 'cri'e de4a 2* ra+or(ul '-u< U &- *u ui(-) c- ar .i 0i .or)idabil de co'(i'i(or. E'(e vorba de a )u(a di*(r9o +ar(e 2* al(a a Paci.icului (rei bri6-/i de avioa*e de lu+(-8 0a'e ba(alioa*e de ar(ilerie8 ba(erii &A:8 elico+(ere 0i o 2*(rea6- divi/ie de i*.a*(erie. &co(( +u.*i. U Doa)*e. A'(a va cere o )are +ar(e di* +o'ibili(-,ile *oa'(re de (ra*'+or( )ari(i) 0i aeria*. Carl'o* a+rob-. $""

U Biroul )eu '(udia/- 2*c- +roble)a. H* c5(eva /ile vo) avea ci.rele e1ac(e. Do>ler 20i *o(- ceva. U De acord. Di* cau/a acea'(a8 +robabil *u vo) reu0i '- *e re(ra6e) .or,ele 2* (er)e*ele +rev-/u(e 0i c3e'(ia a'(a *e va co'(a 'cu)+. Pe de al(- +ar(e8 (rebui*d '- duce) 2* acea /o*- *ave 0i avioa*e +e*(ru a (ra*'.era ()+ele8 vo) di)i*ua ca+aci(a(ea de a r-'+u*de ra+id la eve*(uale cri/e 2* re'(ul lu)ii. Ridic- +rivirea. U &u*(e,i (o,i de acord cu ace'( re/u)a( al 'i(ua,iei V :ike Dola* r-'+u*'e +e*(ru (o,i< U (%h8 o)ul alb de la Co*'iliul de 'i6ura*,- /ice adev-rul. Do>ler /5)bi. Pu(ea co*(a oric5*d +e Dola*8 care *u90i d-dea aere ca +re0edi*(e al 6ru+ului. L-'- '(iloul 4o'. U A'(a e 6a(a a(u*ci. Dar ce 2)i +o( '+u*e .ra,ii )ei i*die*i de'+re co*'eci*,ele )ili(are8 du+- re(ra6erea (ru+elor :arelui Re. Alb di* Coreea V Deoda(-8 (o,i redeve*ir- redeve*ir- 'erio0i. Pri)ul care vorbi .u 6e*eralul &co((. U Ar .i o 6re0eal- ble'(e)a(-... .ar- Edac-F 0i .-r- EdarF. U Nu )i 'e +are8 De**L U obiec(- Voor3ee'8 cl-(i*5*d di* ca+. Acolo *oi ave) +a(ru/eci de )ii de oa)e*i. &i6ur8 e'(e o ci.r- .ru)oa'-. Dar 'ud9coree*ii au 0a'e 'u(e de )ii. Nu )ai au *evoie de *oi +e*(ru a )e*,i*e +acea. U Aiurea. &co(( *u 2*dr-6ea 4u)-(-,ile de )-'ur-. U :ili(arii coree*i 'u*( duri 2* b-(-lie. Ba c3iar 'u*( .oar(e duri. Dar ba'(ar/ii de di*colo de TD 'u*( la .el de duri8 0i dac- '(au li*i0(i,i8 a'(a e'(e di*(r9o 'i*6ur- cau/-. Deoarece ul(i)a oar- c5*d au 2*cerca( 'i*vade/e &udul i9a) e1+edia( 2*a+oi di*colo de +aralela (rei/eci 0i o+(8 cu 0u(uri 2* .u*d. Blake era de acord cu 6e*eralul8 c3iar dac- 0(ia c- &co(( *e6li4a'e c5(eva a)-*u*(e i)+or(a*(e8 ca8 de e1e)+lu8 c- avu'e'er- *evoie de (rei a*i de b-(-lii 6rele 0i )ai )ul( de ci*ci/eci de )ii de )or,i a)erica*i +e*(ru a 2*c3eia u* ar)i'(i,iu Jcu )ul(e viol-riK de9a lu*6ul li*iei de 2*ce(are a .ocului. Voor3ee'8 (o(u0i8 *u +-rea co*vi*'. I*(erve*i Dola*. $"$

U A'cul(-8 Ala*8 *eca/ul e c- a)e*i*,area )ili(ar- di*'+re Coreea de Nord a cre'cu( de'(ul de )ul(8 2* ul(i)ii a*i. La PLo*6La*6 'e 2*(5)+l- o )ul,i)e de c3e'(ii de care (rebuie '- *e 2*6ri4or-). U D-9)i u* e1e)+lu. Ri *u ve*i '-9)i '+ui c- 'u*( i*.or)a,ii 'ecre(e. To,i )e)brii ace'(ui 6ru+ au acce' la i*.or)a,iile care 'u*( 'ub c3eie. Dola* 2l +rivi cu cal). U Bi*e. De e1e)+lu8 .a+(ul ca 'ovie(icii co*(i*u- '- .ur*i/e/e *ord9 coree*ilor avioa*e de lu+(- di* cele )ai )ode)e. &au c- *ord9coree*ii di'+u* acu)8 +e*(ru +ri)a oar-8 de bli*da(e )oder*e8 de ar(ilerie radar 0i de rac3e(e 'ol9'ol. &au c- 0e.ul 2*(re6ului bala)uc *ord9coreea*8 Gi) Il9 &u*68 a da( 'ovie(icilor +er)i'iu*ea de a 'urvola (eri(oriul *a,io*al 0i le9a de'c3i' +or(urile8 c3e'(ie +e care le9a re.u/a(9o )ereu 2* ul(i)ii (rei/eci de a*i. U Haide8 3aide U r5'e Voor3ee'8 cu u* +ic de *ervo/i(a(e. N9o 'vii iar cu lo/i*ci de 6e*ul (5)+e*iei -leia alar)i'(e< EVi* ru0ii W Vi* ru0ii WF. Ni)e*i *u (e9ar )ai crede. Ce co*.ir)-ri ai V Vreau '- /ic8 +o,i a.ir)a c- *u 'u*( doar /vo*uri aru*ca(e de co*(ra'+io*a4ul 'ud9coreea* +e*(ru ca *oi '- co*(i*u-) '+ri4i*ul +e*(ru Coreea de &ud V Do>ler 'i),i c- (rebuia '- i*(ervi*-. U H* +ar(e da8 +robabil. Dar *u (oa(e. &a(eli,ii *o0(ri au .o(o6ra.ia( *oul )a(erial de'c-rca( 2* +or(urile *ord9coree*e8 0i 2* +rea4)a Coreei de Nord a cre'cu( +re/e*,a *avelor 0i avioa*elor 'ovie(ice. &e 2*(reru+'e o cli+-. U A0a a) a.la( c- 20i 2*(-re0(e 'e*'ibil +u(erea 'a )ili(ar-. Di* +-ca(e8 *u ave) i*.or)a,ii 'i6ure a'u+ra 'co+ului 2* care 0i9a +rocura( ar)a)e*(ul. A'(a e +ar(ea +roa'(-. Cu*oa0(e) .or,a Nordului8 dar *u 0i i*(e*,iile 'ale. Trebuie '- .i) 6a(a +e*(ru ce e'(e )ai r-u. Hl +rivi +e Dola*. U A6e*,ia (a *u a reu0i( '- i)+la*(e/e *ici u* a6e*( 2* Coreea de Nord8 *u9i a0a V Dola* cl-(i*- di* ca+. U Nu. Nu ave) *ici )-car u* o) 2* (eri(oriul *ord9coreea*. Xara aia e'(e +rea 2*re6i)e*(a(-8 +rea +ara*oic- +e*(ru a +u(ea +la*(a u* '+io*. Dece*ii de9a r5*dul a) lucra( 2)+reu*- cu N&P +e*(ru a i*.il(ra u* o)8 dar *9a) avu( 'ucce'. A6e*,ii i*(r- 2* (eri(oriul *ord9coreea*... 0i *u )ai ie' de9acolo. $"!

&co(( adeveri. U E1ac(. &i*6urele i*.or)a,ii +e care le +ri)i) de la P3e*ia* *e vi* de la .ir)ele 4a+o*e/e care .ac co)er, cu *ord9coree*ii. Ri 2* 6e*eral *u reu0i) '- ave) co*.ir)-ri. Ve*i'e )o)e*(ul '- 'e (ra6- co*clu/iile. Do>ler 20i 2*cruci0+rivirea cu Voor3ee'. U A(u*ci8 ceea ce ave) 2* .a,-8 Ala*8 e'(e o ,ar- care e'(e de4a )ili(ari/a(- )ai )ul( dec5( o cere ra,iu*ea. O ,ar- care )ai )ul( ca 'i6ur ac3i/i,io*ea/- *oi ar)e. O ,ar- care are 2* '+a(e o carier- de +e'(e +a(ru/eci de a*i de a6re'iu*i8 o)oruri8 ac(e de (erori'). Cu) ar (rebui 'i*(er+re(-) ace'(e .a+(e V Do>ler ob'erv- cu a(e*,ie .a,a lui Voor3ee'. P-rea c- e19 acade)icia*ul 2*ce+ea '- aib- oarece dubii. Bi*e. Trebuia '-9l co*vi*6c- a)e*i*,area )ili(ar- ri'ca '- crea'c- du+- re(ra6erea eve*(ual- a u*or .or,e )ili(are8 ceru(- de Bar*e'. Dac- *u reu0eau '-9l co*vi*6-8 Voor3ee' ar .i 'u6era( 'u+eriorului '-u8 'ecre(arul de la Co)er, '- *u a+robe ra+or(ul 6ru+ului. Ri a'(a *u i9ar .i +l-cu( deloc lui %eor6e Pu(*a). Ri8 lucru 0i )ai i)+or(a*(8 ar .i +u(u( co*duce ad)i*i'(ra,ia8 2*c- o da(-8 la a r-'+u*de 2* )od *eu*i.or) la o +ro+u*ere de le6e a Co*6re'ului. Do>ler 2l +rivi +e Dola*. U Poa(e 2i ar-,i lui Ala* cea )ai rece*(- evaluare a voa'(r- a'u+ra +o(e*,ialului )ili(ar *ord9corea*. Dola* 2*cuvii*,-8 cu u* /5)be( lar6. U De'i6ur. &e 2*(oar'e c-(re Voor3ee'. U Voi .i 2*c5*(a( '-9,i dau do'arul8 c5*d vrei '-9l '(udie/i. Voor3ee' +rivi 2)+re4ur. H0i d-dea 'ea)a c- e'(e 2* )i*ori(a(e8 iar Do>ler 2i o.eri'e de4a o ie0ire o*orabil-. H*cuvii*,-. U De acord. :- voi ui(a. Dac- ceea ce '+u*e,i voi de'+re a4u(orul 'ovie(ic c-(re .or,ele ar)a(e *ord9coree*e e adev-ra(... &e 2*(reru+'e. U Ri eu cred c- o re(ra6ere a .or,elor a)erica*e ar +u(ea cau/a +roble)e. Do>ler 'e ab,i*u cu 6reu '- *u /5)bea'c-. H*vi*'e'er-. Poa(e Voor3ee' 2*c- )ai avea vreo 2*doial-8 dar *u '9ar .i o+u' a*ali/ei 6ru+ului. Privi di* *ou cea'ul de +ere(e. Era de4a .oar(e (5r/iu. Era )o)e*(ul '- +rocla)e vic(oria 0i '- 'e 2*(oarc- cu +icioarele +e +-)5*(. $"@

Pu'e 2* ordi*e +ro+riile *o(e. U Are ci*eva vreo +ro+u*ere *ou- V Ni)e*i *u vorbi. U Bi*e. Voi +u*e '- 'e .ac- o )i*u(- a ra+or(ului a'u+ra +ro+u*erii Bar*e'. Cred c- +o( '- v9o (ri)i( )5i*e du+- +r5*/8 a+oi voi a0(e+(a co)e*(ariile voa'(re. Carl'o* vorbi +e*(ru (o,i. U C5*d (rebuie '- o re(ur*-) V Nu +-rea .oar(e 'a(i'.-cu(. Probabil 'e (e)ea c- va +ierde +ar(ida cu Red'ki*. Do>ler 0(ia c- 20i .-cu'e u* abo*a)e*(. U &i*cer8 c5( )ai re+ede +o'ibil. H)i +are r-u8 TerrL8 dar Pu(*a) )+re'ea/-. Ri8 dac- +ro+u*erea )er6e la 'e)*a(8 *u 'e 2*0eal- cu (o,ii. Ai +u(ea '9o iei cu (i*e la '(adio*. Carl'o* r5'e. Do>ler 20i +u'e *o(i,ele 2* )a+-. U &erio'8 a) i)+re'ia c- acea'(- +ro+u*ere de le6e va .ace ra+id (ra'eul. Ri a0 vrea ca ra+or(ul *o'(ru '- .ie 6a(a 0i a+roba( 2*ai*(e de a (rece Co*6re'ul +e al '-u. Ceilal,i )e)bri ai 6ru+ului de luc) .u'er- de acord8 20i adu*ar*o(ele 0i ie0ir- +e r5*d di* ca)er-. Do>ler 'e 2*(oar'e la biroul '-u. Reu*iu*ea 'e de'.a0ura'e 2* cel )ai bu* )od. C3iar dac- el *u +ro+u'e'e de'c3i'8 (o,i erau de acord< era *ece'ar '- 'e o+u*- (are +ro+u*erii Bar*e'. Du'e'er- obi0*ui(ele di'cu,ii a'u+ra cuvi*(elor e1ac(e ce (rebuiau .olo'i(e8 dar era co*vi*' c- 6ru+ul a+roba'e 2* u*a*i)i(a(e u* ra+or( clar 0i co*ci' care reco)*da +re0edi*(elui acel cur' de ac,iu*e. Ri Do>ler 0(ia c- acel ra+or( +u(ea .i vi(al. Di* /iare 0i di* co)e*(ariile +e care le a'cul(a 2* birou8 +ro+u*erea lui Bar*e' +ri)ea ade/iu*i la '(5*6a 0i la drea+(a... c3iar dac-8 )ai bi*e /i'8 )ai )ul(e erau de la '(5*6a. &i*dica(e8 bi'erici8 6ru+uri +e*(ru dre+(urile o)ului8 a0a9 *u)i(ele or6a*i/a,ii +e*(ru i*(ere'ul +ublic8 ac(ivi0(i de (oa(e culorile8 e1+ediau 'cri'ori 0i ,i*eau co*.eri*,e de +re'-. P5*- 0i u*a di* a'ocia,iile a6ricul(orilor 'e declara'e 2* .avoarea +ro+u*erii Bar*e'. Era i*di6*a(de re.u/ul Coreei de &ud de a de'c3ide +ro+riile +ie,e +e*(ru +rodu'ele a6ricole a)erica*e. E1i'(a i)+re'ia c- 'e/o*ul v5*-(orii 2)+o(riva Coreei 'e de'c3i'e'e. Ri Do>ler 2*ce+ea '- cread- c- el 0i .idelul lui co)+u(er erau +ri*(re +u,i*ii care 2*cercau '- ridice u* di6 2)+o(riva avala*0ei. &e o+ri +e 3ol8 20i 2*-bu0i u* c-'ca( 0i r5'e de el 2*'u0i. C5*d 'e vorbea de *ebu*ia $"?

o)*i+o(e*,ei... Probabil 'e 2)bol*-vi'e 0i el de Eboala de Ca'3i*6(o*F8 curioa'a idee c- (oa(- lu)ea de+i*dea de ac,iu*ile 'ale. Credea c- va .i i)u* la ea8 dar +robabil 2i +-(ru*'e'e 2*ce( 2* creier8 ve*i*d di* lu*6ile coridoare8 di* '(ea6uri8 di* '(a(uile )arilor oa)e*i )or,i de o bu*- buca(- de vre)e8 di* 'e*/a,ia de +u(ere care 'e 2*cearcde c5*d +ri)e0(i +ri)a oar- u* +er)i' +e*(ru Ca'a Alb-. H0i relu- dru)ul8 +i+-i*d 2*65*dura( +er)i'ul de +la'(ic ce9i '+5*/ura la 65(8 le6a( cu u* l-*,i0or. Toa(e a'(ea *u co*(au. El (rebuia ''crie u* ra+or(8 i*de+e*de*( de .a+(ul c- i)+or(a*,a ace'(uia era adev-ra(- 'au i)a6i*ar-. C5*d Do>ler 'o'i aca'-8 (recu'e de )ul( de )ie/ul *o+,ii. H*cerc- '- *u .ac- +rea )ul( /6o)o(. Ca'a +e care o 2*c3iria'er- 2*(r9 o /o*- re/ide*,ial- di* Vir6i*ia era bi*e co*'(rui(-8 dar era )ic-< *oa+(ea 'e au/ea orice /6o)o(. :er'e +e +i+-i(e +ri* 3ol8 .ar- '- a+ri*d- lu)i*a8 0i a4u*'e la dor)i(orul .iicei. &e o+ri +e*(ru c5(eva )o)e*(e8 ca '- a'cul(e dacri()ul re'+ira,iei ei 'e 'c3i)ba. O +ar(e di* el '+era a+roa+e ca ea '- 'e (re/ea'c-. GarL avea ci*ci a*i8 cre0(ea re+ede8 0i avu'e'e +u,i*e oca/ii de a '(a cu el 2* ul(i)ele lu*i. Dar Do>ler 'e 2*de+-r(- de ca)er-. Acu) .a(a )er6ea la 0coal-. Trebuia '- doar)-. :a*dL *u l-'a'e '(orurile 2* dor)i(orul lor 0i lu)i*a lu*ii care +-(ru*dea 2* ca)er- 2i +er)i'e lui Do>ler '- *u 'e 2)+iedice de )obile. H0i 'coa'e 2* 6rab- 3ai*ele8 +u*5*d +e u* 'cau* +a*(alo*ii8 c-)a0a 0i crava(a8 0i avu u* .ior. C-ldura lu*ii au6u'( 'e ca) du'e'e8 dou'-+(-)5*i )ai 2*ai*(e8 acu) *o+,ile 2*ce+eau '- .ie )ai reci. Pu'e oc3elarii8 cea'ul 0i +er)i'ul +e *o+(ier-8 al-(uri de +a(8 0i 'e b-6- 'ub +-(ur-. El 0i :a*dL 'e cu*o'cu'er- c5*d erau a)5*doi la u*iver'i(a(e 0i +ar(ici+au 2* Sa+o*ia la u* cur' de var-. El 'e 2*dr-6o'(i'e la +ri)a vedere. Nici a/i *u90i 2*c3i+uia ce v-/u'e :a*dL la el. U H)i +are r-u c- a) ve*i( a0a (5r/iu. U Du+- ce a) v-/u( (ele4ur*alul8 )i9a) 2*c3i+ui( c- vei ve*i (5r/iu. Do>ler 'e 2*cru*(-. U Dar ce a )ai .o'( V

$"A

U Credea) c- 0(ii. A .o'( o *ou- de)o*'(ra,ie8 cu al(e 2)+u0c-(uri. H*(r9u* loc *u)i( G>a*64u8 )i 'e +are. Au '+u' la (ele4ur*alul de la ora u*'+re/ece. Dir9ar '- .ie. &ud9coree*ii erau cu adev-ra( cei )ai r-i i*a)ici ai lor. H0i +u'e oc3elarii 0i lu- +er)i'ul. H* (i)+ ce 'e ridica di* +a(8 (ele.o*ul 2*ce+u '- 'u*e. !$ 'e+(e)brie Car(ierul 6e*eral al .or,elor ar)a(e 'ud9coree*e Sack :cLare* b-u cu +l-cere ceaiul 0i +u'e .ar.uriu,a +e )a'-. V-/u c- 6e*eralul cu +a(ru '(ele a0e/a( 2* .a,a lui 2l +rivea. U')u masisumnida. Delicio'. %e*eralul Park8 0e.ul '(a(elor )a64ore di* Coreea de &ud8 /5)bi 2* )od educa(. U Coreea*a dv' '9a 2)bu*-(-,i( 'e*'ibil8 do)*ule 6e*eral. H*(r9o /i o '- cred c- 'u*(e,i u* co)+a(rio( de9al )eu. Park era u* o) a(e*( 0i ele6a*(. U*i.or)a 2i c-dea +er.ec(. &e )e*,i*ea evide*( 2*(r9o bu*- co*di,ie .i/ic-. U :ul,u)e'c8 dar dv' vorbi,i li)ba e*6le/- )ul( )ai bi*e dec5( voi reu0i eu vreoda(- '- o vorbe'c +e a dv'. %e*eral Park 2*cli*- u0or ca+ul 2* 'e)* de )ul,u)ire +e*(ru co)+li)e*(. U :ai dori,i ceai V &au +o( '- v- o.er al(ceva8 )ai +e 6u'(ul dv' V Ce *aiba8 65*di :cLare*8 de ce *u (er)i*-) oda(- cu ace'(e 'ala)aleicu)uri 0i *u a4u*6e) la .o*dul +roble9)ei V Dar c-u(- '- *u90i ara(e *er-bdarea. La Ro)a (rebuie '- vorbe0(i i(alie*e0(e. La Bo** (rebuie '- bei bere. La &eul (rebuie '- 'orbi o 4u)-(a(e de or- de co)+li)e*(e 2*ai*(e ca bu*a educa,ie '- +er)i(- abordarea lucrurilor 'erioa'e. Dar (rebuia '- recu*oa'c- .a+(ul c- a*u)i(e 0edi*,e de la Ca'3i*6(o* ar .i avu( re/ul(a(e )ai bu*e dac- +ar(ici9+a*,ii 0i9ar .i da( i*(ere'ul '- 'e cu*oa'c- u* +ic )ai bi*e. El 2l cu*o0(ea de'(ul de bi*e +e 6e*eralul Park. H* (i)+ul r-/boiului di* Vie(*a)8 Park lu+(a'e e1cele*( la co)a*da u*ui ba(alio*. Ul(erior 'e l-'a'e a(ra' 2* +oli(ic-8 0i a'(a 'e vedea acu). $";

:cLare* 2*,ele6ea di'+re,ul +e care )ili(arii ca Park 2l 2*cercau +e*(ru +oli(icie*i 0i +e*(ru i*(er)i*abilele *e2*9,ele6eri ce +-reau a +roli.era 2* Coreea de &ud8 dar *u 65*dea c- )ili(arii ar .i +u(u( .ace ceva )ai bu*. Ce *aiba8 *u 'e +oa(e 6uver*a la i*.i*i( o *a,iu*e +ro'+er-8 2* de/vol(are8 ca 0i cu) ar .i o ca/ar)-8 0i +u,i*ii )ili(ari care aveau ca+aci(-,ile de a )edia 2*(re diver'ele cure*(e +e*(ru a a4u*6e la de)ocra,ie (er)i*au +ri* a a4u*6e oa)e*i +oli(ici ca (o,i ceilal,i. Park8 acu)8 era u* +oli(icia* a+roa+e 'u(- la 'u(-. :cLare* (er)i*- cea0ca 0i re.u/- c5*d ordo*a*,a lui Park vru '-9i )ai (oar*e. A+oi 6e*eralul coreea* +u'e ele6a*( +ro+ria cea0c- +e (-vi,0i 2i .acu 'e)* o)ului '- ia'-. &e li+i de '+-(ar. U Ia(-8 +rie(e*e8 acu) 'u*(e) 'i*6uri. A0a c- 'u*(e) liberi 'di'cu(-)... *evi*ova(8 cu) a,i '+u*e voi8 a)erica*ii. :cLare* du de acord. U Bi*e. &9o lu-) +e r5*d. Pe*(ru 2*ce+u( a0 vrea '- .elici( (ru+ele voa'(re +e*(ru )odul 2* care au lic3ida( i*cur'iu*ea 'abo(orilor *ord9 coree*i de la Ulc3i*8 2* di)i*ea,a a'(a. Cu adev-ra( o (reab- bu*-. U* 6ru+ de *ord9coree*i debarca'e de +e u* 'ub)ari*8 +e*(ru a 2*de+li*i o )i'iu*e *e+reci/a(- 2* i*(eriorul ,-rii. C3iar dac- *u era vorba de )i'iu*i re6ula(e8 Nordul 2*cerca acel 6e* de i*.il(r-ri 2* )edie o da(+e lu*-. De obicei8 )i'iu*ile aveau ca obiec(ive ac(e de 'abo(a4 0i o)oruri. I*di.ere*( ce '+erau '- .ac- *ord9coree*ii8 de da(a a'(a a+-rarea +u(er*ic- ce co*(rola coa'(a 2i o+ri'e de la 2*ce+u(. U H0i .-ceau *u)ai da(oria. Dar de'i6ur voi .i 2*c5*(a( '-9i (ra*')i( co)a*da*(ului lor de divi/ie .elici(-rile dv'. Va .i o*ora(8 'u*( 'i6ur de a'(a8 '- +ri)ea'c- elo6iul co)a*da*(ului .or,elor *oa'(re i*(e6ra(e. :cLare* de'lu0i o u0oar- a)-real- 2* cuvi*(ele lui8 dar (recu +e'(e a'(a. H*c- di*ai*(e de a acce+(a co)a*da .or,elor alia(e di* Coreea de &ud8 0(ia c- acolo va 6-'i o 'i(ua,ie cel +u,i* delica(-. De 2*,ele'8 'ud9 coree*ilor *u le +l-cea c- u* 6e*eral a)erica* cu +a(ru/eci de )ii de 'olda,i va co)a*da ar)a(a lor8 de circa 0a'e 'u(e de )ii de oa)e*i. H*ai*(e de a co*(i*ua8 2l +rivi +e Park dre+( 2* oc3i. U Dar *u +o( 2)br-,i0a ul(i)a dv' cerere. Nu e1i'(- )o(ive )ili(are valide +e*(ru a re(ra6e di* TD Divi/ia a (reia de i*.a*(erie 0i +e*(ru a o de'.-0ur- 2* i*(erior. Da,a lui Park r-)a'e i)+a'ibil-. $"B

U Trebuie '- co*(e'( acea'(- deci/ie 6r-bi(-. :ai )ul( ca 'i6ur '(a(ul )a4or al dv' v9a .-cu( cu*o'cu(- cre0(erea (e*(a(ivelor de +e*e(rare ale co)u*i0(ilor. U Da8 o.i,erii )ei 'ud9coree*i )i9au ar-(a( '(udiile lor. Dar 0(iu 0i c.or,ele voa'(re de'.-0ura(e de9a lu*6ul coa'(elor *u au avu( +rea )ul(e 6reu(-,i 2* a o+ri ul(i)ele i*.il(r-ri. Nu au *evoie de 2*(-riri. &e 2*(oar'e c-(re Park. U A'cul(a,i9)-8 do)*ule 6e*eral. R(iu bi*e c- vre,i '- aduce,i acei oa)e*i 2* ora0e +e*(ru a o+ri de)o*'(ra,iile '(ude*,ilor. Ri 0(i,i bi*e c,ara )ea *u +oa(e a+roba .olo'irea .or,elor )ili(are re6ula(e +e*(ru a 'u.oca +ro(e'(ele civile. U %e*erale :cLare*. Park 2*ce+ea '- dea 'e)*e de iri(are. U Acele )i0c-ri de '(rad- 'u*( ur)are +re/e*,ei a6i(a(orilor (erori0(i. %uver*ul )eu *u 'e 6-'e0(e 2* .a,a u*or 'i)+le 6ru+-ri de '(ude*,i i*di'ci+li*a,i. :a*i.e'(a*,ii 'u*( co*du0i de u* 6ru+ ce*(ral de co)u*i0(i. U Aiurea W Hi 'c-+a'e. :cLare* 'e bucur- c- *u era *ici u* 6ur- ca'c- de la De+ar(a)e*(ul de &(a( '- a'cul(e e1+re'ii a(5( de +u,i* ele6a*(e. Dar a0a 'e 2*(5)+la c5*d u*ui 'olda( i 'e 2*credi*,a o )i'iu*e ce i)+lica 2*(or'-(uri di+lo)a(ice. U Hai '- (rece) +e'(e a'(a8 6e*erale. &u*( 'i6ur c- *e)er*icii -ia de la PLo*6La*6 20i li*6 bu/ele v-/5*d ce 2*curc-(uri 'u*( +e aici. Dar *u 2*cerca,i '- )- .ace,i '- cred c- '(ude*,ii 'u*( co*du0i de co)u*i0(i. Ni)e*i *u e di'+u' '- 2*63i(- c3e'(ia a'(a8 *ici aici8 *ici la Ca'3i*6(o*. D-r- ca :cLare* '- 'e a0(e+(e la a0a ceva8 6e*eralul Park /5)bi. U Doar(e bi*e. Dac- dv' a,i .o'( 2* '(are '- vorbi,i a(5( de de'c3i'8 'u*( 0i eu ca+abil de acela0i lucru. Dar *u voi recu*oa0(e *icioda(- c- a) .acu(9o8 e clar V :cLare* 2*cuvii*,-. E3ei8 doar *u90i 2*c3i+uia Park c- va 2*63i,i +ove'(ea cu a6i(a(orii co)u*i0(i. I*(ere'a*(. U Reali(a(ea e'(e a'(a. %uver*ul )eu (rebuie '- re.ac- ordi*ea 2* ora0e... 0i (rebuie '9o .ac- c5( )ai re+ede. R(i,i bi*e c- *oi ave)... cu) a,i '+u*e voi V... o (radi,ie de i*(erve*,ii )ili(are +e*(ru a .ace ordi*e 2* )o)e*(e de 3ao'. :cLare* 2*cuvii*,- 2*c- o da(-. :ili(arii 'ud9coree*i i*(erve*i'er- 2* +oli(ic- 2* $=;$ 0i 2* $=B=. $"I

U Co*(i*ua,i. U E1i'(- o.i,eri... 'ubal(er*i8 +e*(ru +reci/ie8 dar (o( o.i,eri... care 'u*( *e'a(i'.-cu,i de )odul 2* care 6uver*ul a 6e'(io*a( ul(i)a cri/-. Au reali/a( c- a) da( 'e)* de i*deci/ie8 c3iar de 'l-biciu*e8 2* r-'+u*'ul da( +rovoc-rilor '(ude*,e0(i. U Ri ce dac- V U 2*(reb- :cLare*. H*'-rci*a,i Co)a*da)e*(ul 'i6ura*,ei )ili(are '- 'e ocu+e de ace0(i o.i,eri. Ce *aiba8 doar la a'(a 'erve0(e8 *u V :cLare* *u reu0ea '- 2*,elea6- u*de era +roble)a. Co)a*da)e*(ul 'i6ura*,ei )ili(are era o va'(- 0i )i'(erioa'- or6a*i/a,ie av5*d ca 'i*6ur 'co+ +ro(e4area 6uver*ului 'ud9coreea* de (e*(a(ivele de lovi(ur- de '(a( di* +ar(ea )ili(arilor. H* .iecare co)a*da)e*( de o a*u)i(- di)e*'iu*e 'e 6-'eau 0i oa)e*i de la 'i6ura*,-8 cu ordi*ul de a 'u+rave63ea (o(ul. Ri o.i,erii 'ud9coree*i a4u*6eau 'ubiec(ele u*or bru0(e 0i de *ee1+lica( (ra*'.eruri8 c5*d 'e bucurau de o e1ce'iv- ad)ira,ie di* +ar(ea 'olda,ilor lor. &i'(e)ul reducea e.icie*,a )ili(ar-8 dar +e*(ru 6uver* era 'i*6urul )i4loc de a9i 2*.r5*a +e )ili(arii a)bi,io0i. Park cl-(i*- di* ca+. U Ne)ul,u)irea e'(e +rea )are. Dac- a) lua vreo )-'ur- 6r-bi(2)+o(riva u*ora di* ace0(i oa)e*i8 re'(ul ar +u(ea '- ia vreo deci/ie *e+l-cu(-. Vai8 vai8 o Edeci/ie *e+l-cu(-F care ar +u*e +u*c( carierei u*ui oarecare *u)-r de e1+o*e*,i ai 6uver*ului8 ca de e1e)+lu +e*(ru 6e*eralul Park. Park 2l +rivi 2* oc3i. U De a'(a8 6e*erale :cLare*8 vede,i c- e'(e e'e*,ial '- (er)i*-) cu )i0c-rile de '(rad-. Poli,ia 2*(5)+i*- 6reu(-,i 2* a ob,i*e ace'( re/ul(a(. Trebuie '- *e +er)i(e,i '- .olo'i) 'olda,i +e*(ru a re'(abili ordi*ea. E'(e *ece'ar. R)ec3er. Cu adev-ra(. :cLare* 0(ia .oar(e bi*e c- 6uver*ul U dacar .i vru( +ur 0i 'i)+lu '- .olo'ea'c- 'olda,i +e*(ru a li*i0(i )i0c-rile de '(rad- U '9ar .i 'ervi( de Ebere(ele *e6reF ale 'ale< cor+uri '+eciale care *u de+i*deau de Co)a*da .or,elor co)bi*a(e a)erica*o9'ud9coree*e. Dar .olo'irea .or,elor re6ula(e8 de u*i(-,i care *o)i*al erau 'ub ordi*ele 'ale8 ec3ivala cu a .ace +ublic 2* Coreea 0i 2* lu)e c- &(a(ele U*i(e d-deau de+li*ul '+ri4i* 'i'(e)elor ale'e de 6uver*ul 'ud9coreea* +e*(ru a $"=

2*-bu0i +ro(e'(ul '(ude*,e'c. Ri el *u i*(e*,io*a '- 'e la'e a(ra' 2* ace'( 4oc. U Nu8 6e*erale. Dac- 6uver*ul dv' vrea '- +u*- +u*c( de)o*'(ra,iilor8 v- 'u6ere/ .olo'irea .or,elor de +oli,ie. Ri8 dac- a0 .i 2* locul dv'8 a0 .i .oar(e a(e*( '- *u .ac vreu* +a' 6re0i(. Dac- a,i ur)-ri( ce 'e 2*(5)+l- c3iar 2* ace'(e /ile 2* &(a(ele U*i(e8 0(i,i c- Co*6re'ul co*(e'(- ad)i*i'(ra,iei +re/e*,a *oa'(r- 2* Coreea. Park8 +e*(ru o cli+-8 deve*i ri6id7 a+oi 'e ridic- 2* +icioare. :cLare* 'e 6r-bi '-9l i)i(e. U A(u*ci8 6e*erale :cLare* U /i'e coreea*ul U cred c- *u )ai ave) ce di'cu(a a/i. Voi i*.or)a de'+re deci/ia dv' +e cole6ii )ei. :cLare* 20i lu- bere(a 0i )a+a. U De'i6ur8 '-9i i*.or)a,i. U Nu vor .i 'a(i'.-cu,i. Poa(e +re0edi*(ele *o'(ru va dori '- di'cu(e acea'(- +roble)- cu al dv'. Oare credeau c- vor (rece +e'(e el V Nu era o 'ur+ri/-8 de'i6ur. To(u0i8 :cLare* *u credea c- vor reu0i '- ob,i*- de la Ca'3i*6(o* )ai )ul( dec5( ob,i*u'er- de la el. U Per.ec(. &u*( 'i6ur c- vor 6-'i .oar(e )ul(e 'ubiec(e de di'cu(a(. H*(re (i)+8 *u +re(i*d ca '(i)a,ii cole6i ai dv' '- .ie 'a(i'.-cu,i de 3o(-r5rile )ele. :i9ar .i de a4u*' '- le acce+(e. Hl 'alu(- +e Park 0i 'e 2*dre+(- c-(re au(o)obilul '-u. H* /iua aceea (rebuia '- )ai e.ec(ue/e o i*'+ec,ie. Ri8 cu iri(area +e care o re'i),ea8 '+era 'i*cer8 +e*(ru bi*ele co)a*da*(ului Ba(alio*ului ?8 Divi/ia a B9a cavalerie8 ca (oa(e lucrurile '- .i .o'( 2* ordi*e.

$$"

B I*(e*iile !@ 'e+(e)brie Car(ierul 6e*eral al Par(idului8 PLo*6La*6 H* (o( ora0ul PLo*6La*6 lu)i*ile erau '(i*'e. Ora0ul era 2*v-lui( 2*(r9 o *e6ur- lu)i*a(- *u)ai de '(elele care 'e re.lec(au 2* r5ul Taedo*6. Toa(e cl-dirile 6uver*a)e*(ale )a'ive8 '(a(uile )o*oli(ice8 )arile blocuri de locui*,e 'e (ra*'.or)a'er- 2* +e(e de 2*(u*eric )ai )ul( 'au )ai +u,i* i*(e*'e8 .ar- *ici u* 'e)* di'(i*c(iv8 .ar- li*ii de.i*i(e8 .ardi)e*'iu*i. Gi) So*69Il /5)bi iro*ic8 +rivi*d ora0ul di* biroul '-u. R(ia c- acele +eriodice a*(re*a)e*(e 2* vederea u*or a(acuri aerie*e *u aveau *ici o releva*,- )ili(ar-. V-/u'e 2*re6i'(r-rile 2* i*.raro0u .-cu(e de bo)bardierele a)eri9ca*e care lovi'er- Libia 2* $=I;. &- le 2)+iedici ''e 63ide/e du+- lu)i*ile de +e '(r-/i *u .olo'ea la *i)ic. Cu (oa(e ace'(ea8 e1erci,iile erau u* i)+or(a*( i*'(ru)e*( de co*(rol +oli(ic. Erau o dovad- de u*i(a(e 0i de di'ci+li*-. Le a)i*(eau +o+orului 'acri.iciile (recu(ului 0i +ericolele 2*c- +re/e*(e. Ri oricu)8 ce i)+or(a*,+u(ea avea u* )ic dera*4 i*(er*8 .a,- de a)e*i*,area )a0i*ii )ili(are a adver'arilor V Gi) 'e de+-r(- de .erea'(r- 0i a+ri*'e la)+a de +e birou. :icul cerc de lu)i*- 'e re.lec(- +e +ere,ii aco+eri,i cu le)*. Pierdu'e +rea )ul( (i)+ 2* )od i*u(il. Acu) era )o)e*(ul '- ac,io*e/e. :u*ca a6e*(ului &cor+io*ul d-du'e re/ul(a(e )ul( )ai 2*'e)*a(e dec5( 'e a0(e+(a'er-. &ce*ele 2*'5*6era(e (ra*')i'e de +e '(r-/ile &eulului 'cu(ura'er- coali,ia care 6uver*a 2* &ud8 0i acu) .or,au Co*6re'ul a)erica* '- ia di'(a*,- de lac3eii '-i. Ob,i*u'e de'+-r,irea +e care o c-u(a'e a(5(a (i)+. Acu) era (i)+ul '9o .olo'ea'c-. $$$

Gi) de'c3i'e do'arul 'i6ila( care 2i .u'e'e (ra*')i' de la :i*i'(rul A+-r-rii8 cu u* curier +ar(icular8 c3iar 2* 'eara aceea. Co*,i*ea u* (ea*c de .oi b-(u(e la )a0i*- 0i de 3-r,i 6eo6ra.ice ad*o(a(e. Ti(lul '+u*ea 'i)+lu< #lanul de r*+boi ,#hoeni-ul .o/u01 (ltrasecret1 !? 'e+(e)brie Cor+ul ! de ar)a(-8 Gae'o*68 Coreea de Nord T6o)o(ul .-cu( de (a*curi era a'ur/i(or. %e*eralul loco(e*e*( C3o HLu*9Sae 2l '(udie *ervo' +e oa'+e(ele ce 'e a.la al-(uri de ele8 +e +odiu)ul de o*oare. A+oi 'e 2*(oar'e '- ur)-rea'c- +arada 0i 20i +er)i'e '- 'e rela1e/e +u,i*. Oa'+e(ele '-u *u +-rea deloc +lic(i'i( de vederea 0irului de ve3icule bli*da(e 2* ,i*u(- de r-/boi +e care C3o 2l +re6-(i'e +e*(ru el. Di)+o(riv-8 Gi) So*69Il +-rea 2*c5*(a(8 a+roa+e e1ci(a(. Li*iile dure8 'evere8 di* 4urul 6urii 'ale 'e 2*dulci'er- u0or8 0i C3o avea i)+re'ia c-9l vede /5)bi*d de .iecare da(- c5*d u* T9;! (recea 'cr50*i*d +ri* .a,a +odiu)ului. De al(.el8 era )ai )ul( u* e1erci,iu dec5( o +arad-. U* 2*(re6 ba(alio* de care ar)a(e (recu'e 2* vi(e/- +ri* .a,a lor8 de'.-0ura( 2* +lu(oa*e de c5(e +a(ru. Cele +a(ru/eci de T9;! erau ur)a(e de di.eri(e r5*duri de B:P 0e*ila(e 0i de (ra*'+or(oare BTR8 di*(re care u*ele re)orcau )or(iere 'au ba(erii a*(iaerie*e u0oare. Cu %ru+a a doua ve*eau 2* 0ir 0i c5(eva T&U9!@9? &3ilka'8 cu cele +a(ru ,evi de (u* de !@ )) a,i*(i(e c-(re 2*al( 0i 6a(a '- (ra6- a'u+ra *orilor *e6ri 0i a)e*i*,-(ori care aco+ereau cerul. Gi) ob'erva avid '+ec(acolul8 0i C3o le )ul,u)ea /eilor i*e1i'(e*,i8 care 2i 'u6era'er- '- +re6-(ea'c- acea de)o*9'(ra,ie reali'(- a ca+aci(-,ii de lu+(- a u*ui re6i)e*( )o(ori/a(8 2* loc de (radi,io*ala 0i le*(a +arad- )ili(ar-. E.ec(ul '-u a'u+ra Iubi(ului Co*duc-(or )eri(a +re,io'ul carbura*( +e care .u'e'e co*'(r5*' '-9l iro'ea'c-. C5*d ul(i)ul ve3icul di'+-ru 2* do'ul u*ei )ovili,e8 Gi) 'e 2*(oar'e c-(re el 0i /i'e8 +ri* /6o)o(ul ve3iculelor ce 'e 2*de+-r(au< U E1cele*(8 6e*erale. O i)+re'io*a*(- de)o*'(ra,ie de +u(ere. Oa)e*ii (-i e1e)+li.ic- cele ci*ci +ri*ci+ii de r-/boi .or)ula(e de (a(-l $$!

)eu< (e*ace '+iri( revolu,io*ar7 (ac(ic- co)+le1- 0i )iraculoa'-7 +u(ere .i/ic-7 .oc la 6ura ,evii7 di'ci+li*- de .ier. C3o 2*cli*- ca+ul +e*(ru a9i )ul,u)i. U :ul,u)e'c8 Iubi(e Co*duc-(or. Voi (ra*')i(e 'olda,ilor )ei elo6iul (-u. Gi) 2*cuvii*,- 0i 'e 2*(oar'e '- +rivea'c- (ere*ul +ro.u*d 2*'e)*a( de ur)ele 0e*ilelor. Li*i0(ea +-rea c- *u 'e )ai '.5r0e0(e. H* .i*e8 +e *ea0(e+(a(e8 .ar- '-9l +rivea'c- +e C3o8 (5*-rul Gi) /i'e< U &- .ace) c5,iva +a0i8 6e*erale. Ave) c5(eva c3e'(iu*i de di'cu(a(. Pe*(ru o cli+- ce i 'e +-ru .-r- '.5r0i(8 2*al(ul 0i robu'(ul co)a*da*( *ord9coreea* 'i),i o b-(aie accelera(- a i*i)ii8 dar c-u(- '- r-)5*i)+a'ibil. H* )od *or)al8 *u avea *i)ic de ce '- 'e (ea)-. Curriculu)9 ul '-u )ili(ar era e1cele*(8 ,i*u'e 'cru+ulo' de+ar(e de via,a 'a +er'o*alorice viciu bur63e/8 0i 2*c- de )ul,i a*i 20i ar-(a'e cu clari(a(e o+i*iile 'ale +oli(ice8 ali*ii*du9'e cu .ac,iu*ea +ro'ovie(ic- di* '(a(ul )a4or 0i di* Biroul Poli(ic< la .ac,iu*ea co*du'- de (5*-rul Gi). Ri (o(u0i8 C3o co*(i*ua '- aib- (ea)- de o)ul di* .a,a 'a8 care era 2* '(are8 cu o 'i*6urvorb-8 '- 0(ear6- o 2*(rea6- carier- 'au o via,-. Gi) *u 'e co)+or(a )ereu 2* )od lo6ic. Hl ur)- +e Gi) +e (ere*. Cei doi oa)e*i co*(i*uar- '- )ear6- c5(eva )i*u(e .ar- '- vorbea'c-8 ur)a,i de u* 6ru+ de a63io(a*,i 2* u*i.or)e 0i de o 6r-)ad- de 6-r/i ale lui Gi)8 2*ar)a(e +5*- 2* di*,i8 care 'e ,i*eau la o oarecare di'(a*,-8 a'(.el 2*c5( '- *u aud- cuvi*(ele lor. Gi) 'e o+ri8 20i .i1- +rivirea +e o )ovili,- aco+eri(- cu iarb- care .u'e'e di'loca(- de (a*curile lui C3o. U O a0a .or,- U )ur)ur- cu o voce 4oa'-. A+oi 2l +rivi +e C3o. U O a0a .or,a8 6e*erale... &+u*e9)i8 2* .u*c,ia (a de co)a*da*( al Cor+ului al doilea de ar)a(-8 (u e0(i cel care 2*.ru*(- cel )ai direc( i*a)icul8 a0a e V U E1ac(8 Iubi(e Co*duc-(or. Gi) +u'e u0or +iciorul +e o buca(- de (ere* *oroioa'-. U R(ii c5(e c3e'(ii a)e*i*,- revolu,ia *oa'(r- V U Na(ural. Ce *aiba voia o)ul acela V Lui C3o 2i reve*eau 2* )e)orie lec,iile de 2*v-,-)5*( +oli(ic di* /ilele c5*d era la 0coal-. $$@

U &o,ia (a e bi*e V Hi +lace *oul a+ar(a)e*( de +e Bulevardul C3a*6>a*6 V C3o 2l +rivi cu 'ur+ri/- +e o)ul de l5*6- el. De ce o .i 'c3i)ba( bru'c 'ubiec(ul V U Da8 Iubi(e Co*duc-(or. De al(.el8 PLo*6La*6 i9a +l-cu( di*(o(deau*a. H* ad5*cul 'u.le(ului8 'o,ia )ea a .o'( 2*(o(deau*a o .a(- de ora0. Gi) /5)bi8 ar-(5*du90i +e*(ru o cli+- di*,ii. U Bi*e. Bi*e. H0i du'e )5i*ile la '+a(e. U &+u*e9)i ce cre/i de'+re +la*ul #hoeni-ul .o/u8 (ovar-0e 6e*eral. C3o ridic- di* u)eri. U A) colabora( la co)+u*erea acelui +la* 2* ul(i)a )ea +erioadde la '(a(ul )a4or8 Iubi(e Co*duc-(or. Era u* +la* bu* a(u*ci 0i (o( a0a e'(e 0i acu). Ba c3iar8 cred c- e'(e cea )ai bu*- '+era*,- a *oa'(r- de a a4u*6e la eliberarea &udului. &e 2*cru*(- c5*d v-/u c- o buca(- de *oroi8 ridica(- +e *ea0(e+(a(e de ci/)ele 2*'o,i(orului '-u8 2i lovi'e +a*(alo*ii. U H*,ele68 /i'e Gi)8 cu u* (o* .ar- i*(o*a,ie. Pla*ul +revede u* a(ac +ri* 'ur+ri*dere de9a lu*6ul a0a9/i'ei li*ii de 2*ce(are a .ocului. De ce V U &ur+ri/a e'(e v5r.ul de +or*ire a vic(oriei U ci(- 6e*eralul. I*a)icul are re/erve )ai )ari ca ale *oa'(re. U* a(ac *ea0(e+(a( *u i9ar 2*6-dui (i)+ul *ece'ar +e*(ru a90i )obili/a re/ervele. Ri i9ar 2)+iedica +e a)erica*i '-90i aduc- re/ervele de di*colo de ocea*. Gi) 2*cuvii*,-. Co*(i*uar- '- )ear6- al(e )i*u(e +e (ere*ul 2*'e)*a( ce 0e*ile8 2*ai*(e de a 2*(reba cu o i*di.ere*,- '(udia(-< URi c5( (i)+ ar .i *ece'ar +e*(ru a +u*e 2* +rac(ic- +la*ul #hoeni-ul .o/u V Dou- '-+(-)5*i V O lu*- V &(ra*ie 2*(rebare. A(5( de ciuda(- 2*c5( C3o r-'+u*'e ci*'(i(8 .-r- ''e 65*dea'c- la +o'ibilele co*'eci*,e. U I)+o'ibil. Ar .i *ece'are c5(eva lu*i. Gi) 2l a'al(a ca o .iar- de +rad-. U De ce V Tu 0i ceilal,i 6e*erali v9a,i 'u'(ra' re'+o*'a9bili(-,ilor voa'(re V U*de e'(e acel 'e*(i)e*( de a .i 6a(a '- i*(ra,i 2* ac,iu*e +e care l9a,i +ro)i' )ereu V $$?

T-ri*d +rivirea lui Gi)8 lui C3o i 'e +-ru c- vede o baio*e(2*dre+(a(- c-(re +ie+(ul '-u. Era )o)e*(ul '- +rocede/e cu 6ri4-. U &u*(e) 6a(a '- *e a'u)-) (oa(e re'+o*'abili(-,ile8 Iubi(e Co*duc-(or. Ai cuv5*(ul )eu. Dar +la*ul #hoeni-ul .o/u *u .ace +ar(e di* '(ra(e6ia *oa'(r- o.icial-. Pe*(ru a9l la*'a cu 'ucce' ar (rebui '(ra*'.er-) +e .ro*( .or,ele *oa'(re di* li*ia a doua8 .ar- a ridica 'u'+iciu*i. A'(a cere (i)+. C-ile .era(e 'u*( acelea care 'u*(8 0i doar +e*(ru +u,i*e ore +e /i *u 'u*(e) 'u+rave63ea,i de 'a(eli,ii '+io* ai a)erica*ilor. Ar-(- c-(re (ere*ul *-)olo' +e care )er6eau. U H* a.ar- de a'(a8 ave) 2* .a,a *oa'(r- al doilea )o(iv8 Iubi(e Co*duc-(or. U* a'al( cu )i4loace bli*da(e '9ar bloca re+ede 2* ore/-rii. Nu a) avea )obili(a(ea *ece'ar-. Pla*ul P3oe*i1ul Ro0u +revede u* r-/boi du' +e (i)+ul ier*ii< u* r-/boi 2* +erioada 2* care c5)+urile 'u*( 2*63e,a(e 0i (a*curile *oa'(re +o( (rece. &e 2*(reru+'e8 0i 20i d-du 'ea)a c- are )5i*ile (ra*'+ira(e. Gi) lovi cu (ocul ci/)ei 2* +-)5*(8 2)+r-0(ii*d iarb- 0i *oroi. A+oi 2*cuvii*,-. U Bi*e8 6e*erale. Acce+( e1+lica,ia (a. C3o 2i adre'- o 2*cli*are a cor+ului. Gi) 2l +rivi a(e*( c5(eva cli+e7 la '.5r0i( +-ru '- a4u*6- la u* .el de deci/ie. U Ceea ce9,i voi '+u*e acu)8 6e*erale8 e'(e o c3e'(iu*e care +rive0(e cel )ai 2*al( *ivel de 'i6ura*,- a '(a(ului. Nu (rebuie '- vorbe0(i de'+re a'(a cu *i)e*i8 .ar- a9)i cere )ai 2*ai*(e acordul. Clar V C3o 2*cuvii*,- .ar- '- vorbea'c-. U Dac- *u vei a'cul(a ace'( ordi*8 vei 'u.eri. Ri 2)+reu*- cu (i*e vor 'u.eri 0i cei care 2,i +oar(a *u)ele. Clar V C3o avu u* .ri'o*. Acu) 2*,ele6ea re.erirea la 'o,ia 'a. U Da8 Iubi(e Co*duc-(or. U E1cele*(. Gi) 20i 2*(oar'e oc3ii de la el. U %e*erale C3o8 (e au(ori/e/ '- 2*ce+i +re6-(irile +e*(ru +la*ul #hoeni-ul .o/u. Pe*(ru o cli+- 6e*eralul reu0i doar '-9l .i1e/e +e o)ul de al-(uri. &i),ea e)o,ii co*(radic(orii< '(u+oare +e*(ru vorbele 'i)+le8 cal)e8 $$A

'i6ure ale lui Gi)7 'a(i'.ac,ie 2* +er'+ec(iva la*'-rii ar)a(ei +o+orului 2)+o(riva i*a)i9cului8 du+- +a(ru/eci de a*i de a0(e+(are a+are*( i*(er)i*abil-7 (ea)a la 65*dul u*ei +o'ibile 2*.r5*6eri. Hl )ai +rivi a(e*( +e cel de l5*6- el8 care a0(e+(a r-'+u*'ul '-u8 2*63i,i 2* 'ec 0i 2* .i*e 20i re6-'i vocea< U Voi da a'cul(are cu )are +l-cere ordi*elor (ale8 Iubi(e co*duc-(or. Dar e1i'(-... di.icul(-,i +rac(ice. Eu *u... Gi) 2l 2*(reru+'e. U De'i6ur8 de'i6ur8 C3o. Le cu*o'c )ai bi*e dec5( 2,i i)a6i*e/i. H* cali(a(e de co)a*da*( al u*ui cor+ de ar)a(-8 *u +o,i ordo*a .or,elor di* li*ia a doua '- (reac- 2* .ro*( .ar- a+robarea '(a(ului )a4or. Ri *u +o,i .ace al(e +re6-(iri. B-6- )5*a 2* )a*(a 0i 'coa'e o 35r(ie. I9o 2*(i*'e lui C3o. U H* dou- /ile8 '(a(ul )a4or va a+roba 2* u*a*i)i(a(e ordi*ul 'cri' +e acea'(- .oaie. H* el 'e declar- c- rece*(ele )i0c-ri de '(rad- di* &ud co*'(i(uie o a)e*i*,are +e*(ru 'i6ura*,a *oa'(r- *a,io*al- 0i 'e au(ori/ea/- (oa(e (ra*'.erurile de (ru+e *ece'are +e*(ru a .ace .a,+ericolului. A) u*ul la .el +e*(ru cole6ul (-u de la Ar)a(a a A9a. T5)bi iro*ic. U Iar (u8 cu) e *or)al8 vei .ace 2* a0a .el 2*c5( )i0c-rile Ede.e*'iveF ale ace'(or .or,e '- o6li*dea'c- .idel di'+o/i,iile +la*ului #hoeni-ul .o/u. C3o *u reu0ea '-90i 6-'ea'c- cuvi*(ele. Pla*ul #hoeni-ul .o/u V &'e +re6-(ea'c- de r-/boi 2)+o(riva &udului 0i 2)+o(riva &(a(elor U*i(e .ar- a+robarea o.icial- a :arelui Co*duc-(or8 a Co*'iliului 0i al Co)i(e(ului Ce*(ral V Era de *eco*ce+u(. I*credibil. Ri8 .ar- '- vrea8 2i ve*i 2* )i*(e u* al( cuv5*(< (e)erar. Gi) So*69Il +-ru c-9i ci(e0(e 65*durile. U Ordi*ele )ele ,i 'e +ar 'ur+ri*/-(oare V Periculoa'e8 +oa(e V U Nu8 Iubi(e Co*duc-(or. Doar c- )i 'e +ar a0a... U Ave*(uroa'e V U (er)i*- +e*(ru el Gi). Dar de ce '- .ie o c3e'(ie *e6a(iv-8 dra6ul )eu C3o V Nu)ai b-(r5*ii 'e (e) de ave*(uri. Ori *oi *u 'u*(e) b-(r5*i8 *u9i a0a V C3o 'cu(ur- di* ca+. Gi) /5)bi. U Bi*e2*,ele' c- *u. &e 2*(oar'e c-(re 6e*eral8 +rivi*du9l 2* oc3i. $$;

U Crede9)-8 C3o. E1i'(- 2* &ud o +o'ibili(a(e care devi*e di* ce 2* ce )ai +u(er*ic-... +o'ibili(a(ea reu*i.ie-rii +-)5*(ului *o'(ru 'acru 0i '.5*(. Gi) '(r5*'e +u)*ii. U Nu (rebuie '9o iro'i). Ri *u o vo) iro'i. C3o 2i 'i),i 2* voce o oarecare 3o(-r5re. Gi) ur)-8 cu u* (o* cal) 0i 'i*cer< U %e*erale8 e1i'(- acu) o 'i(ua,ie8 o+era u*or .or,e... .ac(ori )ili(ari8 +oli(ici8 eco*o)ici... care *e vor +er)i(e '- lovi) de 2*da(- ce va .i +o'ibil. A)erica*ii 'e re(ra68 0i +5*- c5*d a)e,i,ii -ia di* &ud *u90i re/olv- +roble)ele i*(er*e8 vor .i vul*erabili. Pe de al(- +ar(e8 (ovar-0e8 ,i9o '+u* 'ub re/erva 'ecre(ului8 *ici +e a4u(orul alia,ilor *o0(ri 'ociali0(i *u *e +u(e) ba/a +rea )ul(. Aurul &udului 0i9a croi( u* dru) +5*- 2* Ru'ia 0i 2* C3i*a8 0i a'(ea8 de ce 'e a+ro+ie )ai )ul( de &ud8 de aia +ierd di* '+iri(ul revolu,io*ar. Trebuie '- *e )i0c-) i)edia(8 c5( )ai 'u*( di'+u'e '- *e 'u',i*- cau/a. Gi) (-cu8 +e*(ru a l-'a (i)+ ca cuvi*(ele 'ale '- .ie bi*e 2*,ele'e. A+oi 20i +rivi di* *ou 2*'o,i(orul 0i /i'e< U Ur)ea/-9)-8 C3o8 0i 2* 0a'e lu*i vei .i 6e*eral colo*el 0i vei co)a*da Pri)a .or,- de i/bire. Vii(orul (-u va .i a'i6ura(. Vei .i u* erou. A+oi8 2* +rivire 2i a+-ru u* .ul6er. U Re'+i*6e9)i o.er(a 0i vei c-dea 2* *oroi8 .-r- ca *i)e*i '-90i dea 'ea)a. C3o 2l +rivi 2* oc3i. Oc3ii .iului :arelui Co*duc-(or. Ai )o0(e*i(orului celui care +e*(ru *ord9coree*i lua'e locul lui Du)*e/eu. Nu +u(ea ale6e. Ri *ici *u dorea. %e*eralul loco(e*e*( C3o HLu*9Sae lu+o/i,ia dre+,i 0i 2l 'alu(-. H*ce(8 2*ce(8 +e .a,a lui Gi) So*69Il 'e de'e*- u* /5)be(. Avea acu) 6e*eralul '-u. Pla*ul #hoeni-ul .o/u 2*ce+u'e.

$$B

I To*a )oar(!? 'e+(e)brie Ca)+ Ho>/e Era clar8 c-+i(a*ului :a(uc3ek 2i '-rea u0or )u0(arul. U Pe*(ru Du)*e/eu8 Li((le. Da(a vii(oare c5*d 2,i voi +u*e o 2*(rebare 2* (i)+ul u*ui e1erci,iu +e 3ar(-8 *u dore'c o lec,ie +lic(icoa'de i'(orie )ili(ar-. Gevi* 2*cuvii*,-. Ri .acu o '(r5)b-(ur-. Doa)*e8 ce9l )ai durea ca+ul. :a(uc3ek *u (er)i*a'e 2*c-. U Te9a) 2*(reba( u*de ai .i +la'a( )i(ralierele +e*(ru a a+-ra co(a AB!. Nu )- i*(ere'ea/- deloc lec,ia Lordului Celli*6(o* 0i a a+-r-rii 'ale cla'ice8 )odel Ca(erloo8 a ver'a*(ului +o'(erior. :9ai au/i( V Gevi* 2*cuvii*,- di* *ou8 av5*d i)+re'ia c-9i va cr-+a ca+ul. U Da8 do)*ule. A) au/i( 0i a) 2*,ele'. U Bi*e. &- *u 'e )ai re+e(e. :a(uc3ek )i0c- 'cau*ul c5,iva ce*(i)e(ri 0i de'c3i'e u* 'er(ar al biroului. Lu- u* do'ar 'ub,ire 0i i9l 2*(i*'e lui Gevi*. U Nu vei +ar(ici+a la ur)-(orul e1erci,iu. Plu(o*ul du)i(ale va .i de'.-0ura( la :alibu Ce'( +e*(ru o '-+(-)5*-8 2*ce+5*d de )5i*e di)i*ea,- la ora +a(ru. Gevi* lu- do'arul. :alibu V Ce9o .i a'(a... V :a(uc3ek /5)bi. U Nu (e bucura +rea (are8 loco(e*e*(e. Nu vei 6-'i *ici o .a(.ru)oa'- 2* biki*i +e o +lac- de 'ur.8 la :alibu Ce'(. E'(e *u)ele +e care 2l d-) co(ei ;?". T5)be(ul lui 'e l-,i.

$$I

U Vei .i 6-/dui( 2*(r9u* +i(ore'c bu*ker di* TD8 la c5,iva kilo)e(ri *ord de 2*c5*(-(orul 'a( Gora*6+o. U Nu)ai *oi8 do)*ule V Vreau '- '+u*8 0i re'(ul co)+a*iei V C5*d vorbi8 Gevi* 2*cerc- '- *u )i0(e ca+ul. U Ei8 vo) .i c3iar 2* '+a(ele du)i(ale. H* +o/i,ie +e :LR8 li*ia +ri*ci+al- de re/i'(e*,-. Du)*ea(a e0(i de 'erviciu 2* +ri)a li*ie8 loco(e*e*(e. Cu) 'e '+u*e8 +ri)ii 2* lu+(-8 +ri)ii care vor c-dea. :a(uc3ek 2*cruci0- bra,ele 0i abord- o e1+re'ie de 0)ec3er. U Vreau ca +lu(o*ul du)i(ale '- .ie 2* ca)ioa*e la ora doudi)i*ea,a. &er6e*(ul Pierce cu*oa0(e de4a ec3i+a9)e*(ul 0i )u*i,iile ce (rebuie '- le lua,i cu voi. La dou- di)i*ea,a V Per.ec(. U* )ar0 de *oa+(e. Dar dou- '-+(-)5*i la Divi/ia a !9a 2l 2*v-,a'er- '- *u 'e +l5*6-. :a(uc3ek era u* bu* co)a*da*(8 dar 20i +ierdea u0or cal)ul7 *u era )o)e*(ul +ro+ice +e*(ru ca Gevi* '-9i de'(-i*uie li+'a 'a de e1+erie*,-. H* dou- '-+(-)5*i8 Gevi* *u reu0i'e 2*c- '- 6-'ea'c- )odali(a(ea 2* care '-9l aborde/e +e c-+i(a*. Reu0ea *u)ai '-9l e*erve/e. :a(uc3ek8 era clar8 *u 'e d-dea 2* v5*( '- .ac- +e +ro.e'orul. U*ul di* ceilal,i 0e.i de +lu(oa*e 2i '+u'e'e lui Gevi* '- *u90i .ac- +roble)e. &e /vo*ea cdo)*ul c-+i(a* 0i 'o,ia 'a8 2* &(a(ele U*i(e8 ar .i avu( E+roble)e co*4u6aleF 0i c- a'(a ar .i .o'( cau/a *ervo/i(-,ii lui :a(uc3ek. Era u0or '- cre/i c- a'(a era adev-ra(. Coreea era co*'idera(- o /o*+ericuloa'-< 'o,iile 0i .a)iliile *u9i +u(eau vi/i(a +e o.i,eri. Ri dou+er'oa*e8 2* dou-'+re/ece lu*i c5( '(-(eau de+ar(e8 +u(eau deve*i a+roa+e doi '(r-i*i. Dar c3iar dac- 2*,ele6ea ace'( )o(iv8 Gevi* *u reu0ea '- evi(e ca .uria lui :a(uc3ek '- 'e co*ce*(re/e a'u+ra lui. U Bi*e8 Li((le. Pe*(ru a'(-/i e 'u.icie*(. &(udia/- acel do'ar. Vei 6-'i 2* el de'.-0urarea +lu(o*ului8 (ra'a( de o.i,erul de di*ai*(ea du)i(ale. Nu 2*cerca '-9l 'c3i)bi. O)ul acela 0(ia bi*e ce (rebuie '- .ac-. Liber. Cu v5r.ul ar-(-(orului 2i i*dic- u0a biroului. Gevi* 'e 6r-bi '- a'cul(e 0i +or*i '-90i cau(e 'er6e*(ul. U)bla(ul de9a lu*6ul (aberei ca '-9l cau(e +e Pierce 2i +rovocobo'eal-. Tere*ul 'e )i0ca +arc- 2* .a,a oc3ilor 0i u)bra *u9l l-'a 'vad- u*de +u*e +icioarele. H* orice ca/8 (rebuia '- .ac- ceva ca '- 'ca+e de li'(a *ea6r- a lui :a(uc3ek7 cu)8 2*c- *u 0(ia. De e1e)+lu8 e1erci,iul de +e 3ar(- care 2l a4u(a'e '- o ia +e'(e *a'. Gevi* 0i ceilal,i 0e.i de +lu(oa*e di* Co)+a*ia A 'i)ulau u* a(ac +e*(ru $$=

recucerirea u*ei +o/i,ii a)erica*e 2* /o*a de)ili(ari/a(-8 2* (i)+ul u*ui i+o(e(ic r-/boi. :i0cau 2*ai*(e 0i 2*a+oi +e o 3ar(- )odele de car(o*8 +e*(ru a ar-(a de'.-0urarea 0i .or)a,iile de a'al(. Gevi* (oc)ai +re/e*(a cu) ar .i .-cu( el di'+o/i(ivul de lu+(-8 cu) ar .i de'.-0ura( 6ru+ele +lu(o*ului '-u 0i di.eri(ele ar)e care (rebuiau '- '+ri4i*e a(acul8 c5*d :a(uc3ek 'e e*erva'e la cul)e deoda(-. Nu)ai deoarece Gevi* co)e*(a'e c- '+ri4i*ul )i(ralierelor *u ar .i 'ervi( la *i)ic8 da( .ii*d c-8 lo6ic8 )are +ar(e di* .or,a de.e*'iv- a a6re'orilor '9ar .i 2*.u*da( 2* (ra*0ee 2* '+a(ele coli*ei8 +e*(ru a 'e +ro(e4a de (irul direc(. C5*d .-cu'e ob'erva,ia8 i 'e +-ru'e ra,io*al-. Ri i 'e +-rea ra,io*al- 0i acu). Dar +oa(e *u ar .i (rebui( '- '+u*- c- de'.-0urarea +e ver'a*(ul +o'(erior era o (ac(ic- ce +rove*ea de la Celli*6(o* 0i de la b-(-lia de la Ca(erloo. Dar 2* acel )o)e*( i 'e +-ru'e *ece'ar '- .ac- acea'(- +reci/are. Gevi* 2*(oar'e ca+ul 0i durerea 2i reve*i. :ai bi*e '- la'e *aiba i'(oria )ili(ar-8 2* +re/e*,a o.i,erului '-u co)a*da*(. :a(uc3ek *u era 2*cli*a( c-(re '(udiu. Ri )ai bi*e '- )ear6- 2* v5r.urile +icioarelor8 da(a vii(oare8 c5*d va .i i*vi(a( 2* ora0 de cole6ii '-i. &irroci8 O>e*' 0i OMDarrell de.i*i'eri*vi(a,ia lor dre+( Ei*i,iereaF 'a 2* Coreea de &ud8 0i 2l du'e'er- +ri* (oa(e barurile di* To*6duc3Mo* 2*ai*(e de a 'e 2*(oarce cl-(i*5*du9'e 2* (ab-r-. Ci*a'er- 2*(r9u* re'(aura*( )icro'co+ic8 dar *u90i a)i*(ea ce )5*ca'er-. Sudec5*d du+- ar'urile +e care le 'i),ea 2* 65( 0i 2* '(o)ac8 )5*carea co*,i*u'e o ca*(i(a(e de u'(uroi 0i ardei iu(e de '+eria(. H*'- du+- ceea ce v-/u'e +5*- acu)8 b-*uia c- de'crierea a'(a era valabil- +e*(ru orice .el de )5*care di* buc-(-ria coreea*-. Cu o '.or,are8 reu0i '- ui(e de durerea de ca+ 0i 'e 2*(reb- u*de Du)*e/eu +u(ea .i 'er6e*(ul +lu(o*ului '-u8 la ora aceea )a(i*al-. Hl 6-'i +e Pierce la ar)urerie8 i)+lica( 2* co*(rolul cur-,e*iei ar)elor. Tece oa)e*i 2* u*i.or)- de lucru lu'(ruiau .iecare +ar(e a +u0(ilor lor. Era u*a di* (reburile cele )ai +lic(icoa'e8 care 'e .-cea re6ula(8 0i ab'olu( *ece'are +e*(ru a ocu+a /iua 'olda,ilor. Pe*(ru a )e*,i*e 2* .u*c,iu*e o :$; e'(e *ece'ar- o )are ca*(i(a(e de ulei +e*(ru )a0i*a de cu'u( 0i de o cur-,ire /il*ic-. La cur'ul de elevi o.i,eri8 i*'(ruc(orii lui Gevi* 2i b-6a'er- 2* ca+ ca avea o :$; 2*,e+e*i(- era ca 0i cu) ai avea u* (a*c care *u vrea '- 'e )i0(e. Evide*(8 Pierce era de aceea0i +-rere< +ierdea )ul( (i)+ ca '$!"

co*(role/e ca .iecare +u0c- a +lu(o*ului al doilea '- .ie cura(- 0i 6a(a +e*(ru .olo'ire. Gevi* b-6- ca+ul +e u0a )icii 2*c-+eri 0i9i .acu 'e)* 'er6e*(ului 'ia'-8 ca '-9l i*.or)e/e a'u+ra *oilor ordi*e. U :alibu Ce'(8 do)*ule V Da,- de el8 Pierce *u .olo'ea acela0i (o* ridica(. U E1ac(8 'er6e*(. Ri c-+i(a*ul vrea '- *e vad- +or*i*d )5i*e la dou-. Gevi* 0(ia c- el 0i 'er6e*(ul vor .i .oar(e ocu+a,i 2* ur)-(oarele ore. Lo6i'(ica +e*(ru (ra*'.erul a ?A de oa)e*i la TD8 a ec3i+a)e*(ului lor +er'o*al8 a dou- )i(raliere u0oare :;"8 a (rei la*'a(oare de rac3e(e a*(i(a*c Dra6o* 0i a +rovi/iilor +e*(ru o '-+(-)5*- era e1(re) de co)+le1-. Pri*(re al(ele8 el (rebuia '- 'e 2*6ri4ea'c- de )i4loacele de (ra*'+or(8 '- cau(e +la*ul +e*(ru '+ri4i*ul di* +ar(ea ar(ileriei8 ''(abilea'c- co)u*ica,iile< (o(ul8 i*clu'iv 'i'(e)ul +e*(ru a .ace '- +arvi*+o0(a oa)e*ilor di* +lu(o*. Nu)ai c5*d 'e 65*dea 2i cre0(ea durerea de ca+. Pierce 2l +rivi cu a(e*,ie. U Do)*ule8 voi 2*ce+e '- +re6-(e'c oa)e*ii +e*(ru +lecare. Dar8 oricu)8 e'(e (o( &OP. Bravo8 (r-ia'c- &OP9urile... +rocedurile o+era(ive '(a*dard. C5*d ar)a(a (rebuia '- .ac- u* lucru de )ai )ul( de dou- ori8 2l +u*ea +e 35r(ie 'ub .or)a u*ei &OP. Toa(e i*.or)a,iile de care avea *evoie Gevi* 'e 6-'eau deci 2* eva*63elia ar)a(ei +e*(ru )i0c-rile de (ru+e< Ar)L :a*ual D: AA9@"8 cu i*ci(a*(ul (i(lu Opera ii de transport motori+at. O.i,erii e1+er,i cu*o0(eau 2*(o(deau*a c5(e u* (ruc care *u era +rev-/u( 2* )a*ual8 dar Gevi* avea 2*c- )ul( dru) de +arcur' 2*ai*(e de a deve*i e1+er(. U Nu v- .ace,i 6ri4i8 do)*ule. B-ie,ii au .o'( de4a de )ai )ul(e ori la :alibu Ce'(< vor reu0i '- +or*ea'c- cu oc3ii 2*c3i0i. U Bi*e8 'er6e*(. A(u*ci8 2*ce+e,i +re6-(irea +lu(o*ului. II voi i*.or)a +e loco(e*e*(ul R3ee de'+re *oile ordi*e7 )ai (5r/iu *e vo) 2*(5l*i +e*(ru a '(abili ordi*ea o+era,iu*ilor. Pierce 'alu(- 0i +lec- .luier5*d. Gevi* 2l +rivi de+-r(5*du9'e 0i avu u* 'e*(i)e*( de i*vidie +e*(ru ca+aci(a(ea ace'(uia de a aborda orice lucru 2* +a' de )ar0. $!$

A+oi 'e 2*dre+(- c-(re cl-direa alb-8 cu dou- e(a4e8 u*de 'e a.la BON7 acolo ur)a '-9l 6-'ea'c- +e o)olo6ul '-u coreea*8 loco(e*e*(ul R3ee. H* '(ruc(ura .or,elor co)bi*a(e '(abili(- 2* a*ul $=BI8 .iecare o.i,er a)erica* de la re6i)e*(e 0i de la co)e*duiri avea +ro+riul o.i,er de le6-(ur- coreea*8 2*'-rci*a( cu ,i*erea le6-(urii cu ar)a(a Coreei de &ud. H* +ar(e8 deci/ia .u'e'e 'u6era(- +e )o(ive +oli(ice8 +e*(ru a cal)a 'ud9 coree*ii8 care 2*63i,eau 6reu .a+(ul c- co)a*da*(ul .or,elor alia(e era )ereu u* 6e*eral a)erica*. Dar +re/e*(a 0i ava*(a4e +rac(ice. H*(r9o 'i(ua,ie c5*d reve*eau ci*ci9'+re/ece 'olda,i coree*i +e*(ru .iecare a)erica*8 'i'(e)ul o.i,erilor de le6-(ur- 'ervea la li)i(area +ierderilor cau/a(e 2* e.icie*,a )ili(ar- de barierele li*6vi'(ice 0i cul(urale. La 'o'irea lui Gevi* la Ca)+ Ho>/e8 R3ee era ab'e*( +e*(ru c- 'e a.la la u* cur' de reciclare. Dar 'e 2)+rie(e*i'er- re+ede8 0i R3ee vorbea bi*e e*6le/e0(e. A(5( de bi*e8 2*c5( ade'ea Gevi* 'e 'i),ea de/orie*(a( 2* .a,a lui< 2* ci*ci'+re/ece /ile8 el reu0i'e '- 2*ve,e doar c5(eva .ra/e ele)e*(are 2* coreea*-. Loco(e*e*(ul R3ee Ha*9%il8 cu o u*i.or)- i)+ecabil c-lca(-8 de'c3i'e u0a 0i 2l i*vi(- +e Gevi* '- i*(re. H* a.ar- de ,i6ara +u'- 2* 'cru)ier-8 2*c-+erea +arc- a0(e+(a o i*'+ec,ie di* +ar(ea 2*(re6ului '(a( )a4or. C-r,ile +er.ec( ali*ia(e8 3ai*e +u'e co*.or) re6ula)e*(ului8 +-(ura de +e +a( 2*(i*'- a(5( de bi*e 2*c5( ar .i .-cu( '- 'ar- *u *u)ai u* dolar8 dar c3iar 0i u* 2on J)o*eda coreea*-K de 35r(ie. C3iar 0i loco(e*e*(ul 'ud9coreea* +-rea 6a(a +e*(ru o i*'+ec,ie. Era )ai 'cu*d dec5( Gevi*8 robu'( 0i avea .a,a 'ub,ire 0i a'cu,i(-. U Ce +o( '- .ac +e*(ru du)*ea(a8 loco(e*e*( Li((le V Ca (o,i co)+a(rio,ii '-i8 R3ee ,i*ea 2* )od e1a6era( la (i(luri. :odul .a)iliar8 de/i*vol(8 2* care a)erica*ii obi0*uiau '- vorbea'c- 2*(re ei8 era (o(al '(r-i* u*or +er'oa*e cre'cu(e 2*(r9o cul(ur- ba/a(- +e re'+ec(ul au(ori(-,ii. R3ee ar .i .o'( .oar(e 'ur+ri*' dac- Gevi* l9ar .i (u(ui(. U Ordi*e de (ra*'.er... cu .oar(e 'cur( +reavi/. H*cerc- '- *u .ac- vi/ibil- a*(i+a(ia 'a +e*(ru c-+i(a*ul :a(uc3ek. U Ne (ri)i( +e*(ru o '-+(-)5*- 2*(r9u* loc *u)i( :alibu Ce'(. U A38 :alibu Ce'(. A) )ai .o'( +e9acolo. Cred c- e'(e )ul( )ai +u,i* +l-cu( dec5( adev-ra(ul :alibu di* Cali.or*ia. R3ee /5)bi u0or. Gevi* *u co)e*(-. Nici el *u .u'e'e la :alibu. $!!

U A'(a e. Plec-) )5i*e di)i*ea,- 0i a) vru( '- o 0(ii di* (i)+. Trebuie '- .ii +re6-(i( de +lecare la ora dou-. Coreea*ul 2i ar-(- u* 'ac de dru)8 +u' 2*(r9u* col,. U :ul,u)e'c8 dar *u (rebuia '- (e 2*6ri4ore/i. Eu 'u*( 6a(a. Dar +o( .olo'i (i)+ul r-)a' ca '- )- i*.or)e/ ce u*i(-,i a+-r- ava*+o'(urile di* .la*curile *oa'(re. U Cu) *aiba... :a(uc3ek (e9a i*.or)a( de4a c- 'u*(e) (ri)i0i 2* TD V U 2*(reb- Gevi*8 iri(a( de .a+(ul c- acel c-+i(a* reu0i'e di* *ou '- +ar- u* +ro'(. Cu u* aer co*(raria(8 R3ee r-'+u*'e< U A8 *u. C-+i(a*ul *u )i9a '+u' *i)ic. Nu)ai c- o da(- co)u*i0(ii au lua( +e *ea0(e+(a(e ,ara )ea8 2* (i)+ ce dor)ea). A/i 2*v-,-) '- .i) oric5*d 6a(a +e*(ru orice eve*(uali(a(e. U H* .i*e8 2* a'(ea du)*ea(a e0(i )ai bu* ca )i*e U ad)i'e Gevi*. &e 2*(reru+'e8 65*di*d c- era )o)e*(ul '- re*u*,e +u,i* la or6oliul '-u. U Poa(e )i9ai 'u6era ce '-9)i iau acolo8 2* a.ar- de +u0c- 0i u*i.or)-. U Na(ural8 voi .i o*ora( '- (e a4u(. Ia o +-(ur- 2* +lu'. No+,ile devi* )ai reci8 iar 2* /o*- *u ave) ce*(ral- (er)ic-. Gevi* r-)a'e cu 6ura c-'ca(-. U P-i 0i de ce *u lu-) 'obe de ca)+a*ie V Or .i ui(a( -ia de la '(a(ul )a4or... R3ee *u co)e*(- ob'erva,ia. U Di* +-ca(e8 'obele +roduc .u)8 0i co)u*i0(ii au +ro'(ul obicei de a 'e 'ervi de .u) dre+( ,i*(- +e*(ru (irurile oca/io*ale de )or(iere. :or(iere VW Dra,ilor8 era di* ce 2* ce )ai r-u. H* %er)a*ia *u ar .i avu( ace'(e +roble)e. C5( de du0)-*o0i erau ru0ii8 *icioda(- ei 'au *e),ii di* E'( *u (r-6eau di* 'e*i* cu )or(ierele di*colo de cor(i*-. U De acord. Nici o 'obi,-. P-(uri. Ri ce al(ceva '- )ai iau V U P-i8 ai +u(ea lua u* +ac3e( de c-r,i. O +ar(id- de +oker a4u(- ')ai (reac- (i)+ul. A0adar :i'(er Per.ec,iu*e iubea +okerul8 *u V Gevi* 20i a'cu*'e bi*e 'ur+ri/a. H* acele +u,i*e /ile 2*,ele'e'e c5( de or6olio0i erau coree*ii. :ai bi*e '- *u ri0(e '-9l 'u+ere +e R3ee 6lu)i*d +e 'ea)a 'l-biciu*ii lui +e*(ru 4oc. C-ci8 la ur)a ur)elor8 Gevi* *u avea +rea )ul(e +o'ibili(-,i ca '-90i .ac- *oi +rie(e*i. T5)bi. $!@

U De acord8 '.a( acce+(a(. Ne vede) +e +la(ou la u*u 0i 4u)-(a(e. R3ee /5)bi 0i el. U Cu) /ice,i voi8 a)erica*ii8 e o 2*(5l*ire... Ri8 loco(e*e*(e U ad-u6-8 2* (i)+ ce Gevi* era la u0- U )i '9a +-ru( c- ob'erva,ia du)i(ale de a/i de la e1erci,iu8 a .o'( .oar(e i*(ere'a*(-. U T-u V :ul,u)e'c. P-ca( c- do)*ul c-+i(a* 65*de0(e i*ver'. R3ee ridic- u* +ic '+r5*ce*ele. U U* c-+i(a*8 de'i6ur8 e'(e u* o.i,er .oar(e bu*. Dar e1i'(- ceva a(5( de +er.ec( 2*c5( '- *u )ai +oa(- .i 2)bu*-(-,i( V Gevi* 2l 'alu(- 0i o lu- di* loc. &e 'i),ea )ai bi*e du+- di'cu,ie8 0i +arc- 0i durerea de ca+ 2i (recea. Pri* ur)are8 o.i,erul lui coreea* 2*dr-6ea 4ocul de c-r,i. E38 dac- vor r-)5*e 2*6ro+a,i +e u*deva +e*(ru o '-+(-)5*-8 o '- +ro.i(e de a'(a. Dac- 2* via,a )ili(ar- abia 20i .-cea loc8 *e'i6ur8 2* +rivi*,a +okerului8 era o cu (o(ul al(a +ove'(e. R3ee *u +u(ea 0(i8 de'i6ur8 c5(e c3el(uieli 20i a'i6ura'e la cole6iu *u)ai di* c50(i6urile de la +oker... &e 2*(oar'e la bar-cile +lu(o*ului '-u. &er6e*(ul Pierce +-rea a .i 2* '(are '- +re6-(ea'c- (o(ul8 dar el ar .i dori( '- ob'erve 0i '- 2*ve,e. :ai bi*e dec5( '- '(ea 2* ca)er-8 a0(e+(5*d '- (reac- (i)+ul. Aici8 '(area de )ul,u)ire 2i di'+-ru ca +ri* .ar)ec. :ai erau de'(ule ore +5*- 2* /ori. V5*(ul 2*63e,a( care 'u.la di*'+re *ord .acea 0i )ai i*(e*' 2*(u*ericul di* Ca)+ Ho>/e. Plu(o*ul 20i 2*c-rca'e de4a ec3i+a)e*(ul 2* ca)ioa*ele ar)a(ei +arca(e 2* '+a(ele lor. Oa)e*ii erau 2* r5*d8 (re)ur5*d. Pierce .acea u* ul(i) co*(rol8 ca '- vad- dac- )ai era vreu*ul care9i .e*(a '(5*d 2* +-(urile di* bar-ci. U Cal(o* V D-r- a avea *evoie '- '(ri6e8 vocea lui Pierce a4u*6ea +5*- la cel-lal( ca+-( al (aberei. U Pre/e*(. U Cri63( V Li*i0(e. Pierce a0(e+(- c5(eva cli+e 2*ai*(e de a relua< U Cri63( V A'cul(-8 :u(ulic-8 (e9a) v-/u( +u*5*du9,i lucrurile 2* ca)io*8 acu) dou- )i*u(e. R-'+u*de oda(- W U &u*( aici8 do)*ule 'er6e*(. Cred c- a) ador)i(8 e a0a cald aici 2* Coreea... $!?

Ceilal,i r5'er- /6o)o(o'. Cu acce*(ul '-u *a/al di* Arka*'a' 0i 6lu)ele 'ale8 'olda(ul Cri63( era bu.o*ul +lu(o*ului. Gevi* 'e a0(e+(a ca 'er6e*(ul '-9i .ac- )oral-8 dar Pierce r5'e 0i el 0i /i'e< U Doar(e bi*e8 do)*ule bu.o*. Xi 'e +are c- e cald 2* Coreea V A(u*ci vei .i .oar(e )ul,u)i( c- 2* *oa+(ea a'(a (e +u* de 'a*(i*el-. H*(re6 +lu(o*ul r5'e. U Bravo8 So3**L U /i'e careva di* r5*d. :ul,u)i) c- (e9ai +re/e*(a( volu*(ar. O '- *e 65*di) la (i*e8 c5*d vo) '(a 2* .ri6 2* 'acii de dor)i(. U Do)*ule 'er6e*( U 2*cerc- Cri63( o evi(are. R(i,i bi*e c- 'u*( ca) delica( cu +l-)5*ii. Cu *oa+(ea a'(a ur5(-8 '9ar +u(ea '-9)i +ierd 'u.lul. Dar Pierce 'e a0(e+(a la ceva de 6e*ul ace'(a. U P-i8 'olda(8 'alu(-9l +e '.5*(ul Pe(ru di* +ar(ea *oa'(r-. O '-9l 2*0(ii*,-) *oi de 'o'irea (a. Toa(- lu)ea r5dea8 i*clu'iv Cri63(. Gevi*8 2* 2*(u*eric8 'e 'ur+ri*'e c- /5)bea 0i el8 dar 'e '(-+5*i. Oare *9ar (rebui '-90i +-'(re/e de)*i(a(ea V H*'- R3ee8 l5*6- el8 r5dea ca (o,i ceilal,i. U %a(a8 b-ie,i U /i'e Pierce. &- (er)i*-) a+elul 0i '- *e ad-+o'(i) de v5*(ul -'(a. U Ya(e' V U Pre/e*(. U Teli*'kL V U &u*( aici. Pierce 20i +u'e )a+a 'ub bra, U Dre+,i W A+oi8 c-(re Gevi*. U Do)*ule8 (o( +lu(o*ul e'(e +re/e*( W Gevi* ie0i di* u)br- 0i 'alu(- la r5*dul '-u. A+oi re+e(- o .ra/- +e care o au/i'e 2*(r9u* .il). U Doar(e bi*e8 'er6e*(. Urc-9i acu) 2* ca)ioa*e. Pierce 'e 2*(oar'e di* *ou c-(re +lu(o*. U L9a,i au/i( +e do)*ul loco(e*e*( V Toa(- lu)ea 'u' W Oa)e*ii ru+'er- r5*durile 0i 2*ce+ur- '- urce 2* be*ele ca)ioa*elor aco+eri(e cu +rela(-. O 6ru+- de u*'+re/ece oa)e*i +e ve3icul. $!A

Gevi* urc- l5*6- 0o.erul +ri)ului ca)io*. R3ee urc- 2* al doilea8 Pierce 2* ul(i)ul. Cele ci*ci (ra*'+or(oare ie0ir- +e +oar(a (aberei. A4u*'e +e au(o'(rad-8 'e 2*dre+(ar- '+re *ord8 c-(re TD. Ca)+ Ho>/e era doar la ci*ci'+re/ece kilo)e(ri de /o*a de)ili(ari/a(-8 dar dru)ul +5*- la +u*c(ul de 2*(5l*ire dur- a+roa+e douore. La .iecare o )ie de )e(ri erau obli6a,i '- o+rea'c- la +u*c(e de co*(rol8 cu baricade8 cu '5r)- 63i)+a(- 0i )i(raliere. Ri de .iecare da(docu)e*9(ele lor erau e1a)i*a(e de 'olda,i di* 'erviciile de 'i6ura*,'ud9coree*e8 2*ar)a,i cu +u0(i )i(raliere. Gevi* *9ar .i 0(iu( '- '+u*- ce 2l 2*6ri4ora )ai )ul(< )-'urile de 'i6ura*,- 'au .a+(ul c- *9ar .i .o'( (oc)ai *ece'are. La .i*al +-r-'ir- dru)ul a'.al(a( 0i i*(rar- +e o aleea )-r6i*i(- de co+aci8 de +e )ar6i*ea u*ei v-ioa6e. Ca+oralul care co*ducea +ri)ul ca)io* redu'e 0i )ai )ul( vi(e/a. &u*e(ul )o(orului era acu) ca u* )or)-i(. Darurile lu)i*ar- u* 'olda( cu ca'c- +e ca+8 care .acea 'e)*ale cu o la*(er*- cu lu)i*- ro0ie. Ro.erul '+u'e< U C-l-u/a *oa'(r-. H*(i*'e )5*a ca '- '(i*6- .arurile8 dar Gevi* 2l 2*(reb- 'ur+ri*' de ce .ace a0a. O)ul +u'e 2* )i0care di* *ou ca)io*ul 0i r-'+u*'e8 .-r- a9l +ierde di* oc3i +e 'olda(ul care 2i 63ida< U Re6ula)e*(ul8 do)*ule. &u*(e) la )ai +u,i* de ci*ci kilo)e(ri de TD8 0i *ord9coree*ii *u (rebuie '- a.le ce .ace) *oi aici. Pu*c(ul de 2*(5l*ire era u* )ic /-voi8 2* a+ro+ierea (ra*0eelor 0i bu*kerelor di* +ri)a li*ie de re/i'(e*,-8 :LR. Erau 2* 2*(5r/iere cu /ece )i*u(e. Gevi* ie0i cu 6reu di* cabi*- 0i 'e a+ro+ie de i*dividul care 2i 63ida'e +e ul(i)a +or,iu*e. Pierce d-du ordi*e cu o voce 4oa'- 0i oa)e*ii cobor5r- di* ca)ioa*e. Era 2*c- 2*(u*eric. Lu*a a+u'e'e 0i cerul era aco+eri( de *ori. Ra/a ro0ie a la*(er*ei 'e ridic- +e*(ru a 'e o+ri a+oi +e .a,a lui Gevi*. U Plu(o*ul doi Al+3a V Gevi* d-du di* ca+ a.ir)a(iv8 dar a+oi 2*,ele'e c- +oa(e o)ul *u era 2* '(are '-9l vad- clar. U Da. Du)*ea(a e0(i 63idul aici8 la :alibu Ce'( V $!;

U &er6e*( Houri6a*8 do)*ule. Plu(o*ul (rei8 co)+a*ia Bravo. Loco(e*e*(ul :iller v- a0(ea+(- 2* ava*+o'(. Dac- 'u*(e,i 6a(a8 +u(e) ')er6e). :ai e o or- 4u)-(a(e +5*- 'e lu)i*ea/- 0i )ai 'u*( )ul(e de .-cu(. U De'i6ur. Gevi* 'e 2*(oar'e c-(re coloa*a care 2l ur)a. U &er6e*( Pierce V U To,i +re/e*,i8 do)*ule. Plu(o*ul 6a(a de )ar0. Gevi* 'e 2*(oar'e c-(re 63id. U %a(a8 Houri6a*. &- )er6e). &er6e*(ul 2i co*du'e c-(re o de'c3i/-(ur- 2*(re 'ulurile de '5r)63i)+a(- 2*(i*'e de9a lu*6ul :LR. Tere*ul era accide*(a(8 dar c3iar 0i +e 2*(u*eric Gevi* era 2* '(are '- vad- c- (o,i co+acii 0i arbu0(ii de0i .u'e'er(-ia,i +e*(ru a de'c3ide li*ia de (ir +e*(ru 'olda,ii +la'a,i 2* '+a(ele lor. Houri6a* 'e o+ri bru'c8 a+oi .acu c5,iva +a0i la '(5*6a. Gevi* .acu la .el. &er6e*(ul 2l b-(u +e '+i*are. U Vede,i acele +l-cu,e albe V Gevi* 2*cuvii*,-. U Ei8 e'(e c5(e u*a la c5,iva )e(ri. :er6e,i +ri*(re ace'(e +l-cu,e8 dac- *u vre,i '- '-ri,i 2* aer. Traver'-) c5)+ul )i*a( +ri*ci+al. Coloa*a co*(i*u- )ar0ul8 )ai 2*ce(8 acu) c- 'e a.lau +ri*(re )i*e. Gevi* 'e ,i*ea cu 6reu de Houri6a*. H0i 0(er'e 'udoarea care9i i*(ra 2* oc3i. De a*i de /ile *u )ai +ur(a'e 2* '+a(e u* 'ac de !A de kilo6ra)e. H* li*i0(ea *o+,ii8 .iecare +a'8 .iecare cre*6u,- care 'e ru+ea 'ub u* +icior8 .-ceau u* /6o)o( care 'e +u(ea au/i de la kilo)e(ri di'(a*,-. Ie0ir- 2*(r9u* (5r/iu di* c5)+ul )i*a( 0i 2*ce+ur- c-,-rarea +e o +o(ec- ce deve*ea di* ce 2* ce )ai abru+(-. Pe 3ar(- +-ru'e )ai 4oa'-. H* 2*(u*eric8 +e *ea0(e+(a(e8 'e au/i o voce< U &(ai W &e au/i i)edia( 0i cl-*,-*i(ul 2*c3i/-(orului u*ei ar)e. &a*(i*ela ordo*-< U H*ai*(a,i 0i da,i +arola. %ru+ul )ai .acu c5,iva +a0i. U E bi*e a0a. :arble'9%alore. &er6e*(ul 'e o+ri. U &u*( Houri6a*8 (5)+i(ule. U Pu,i* )- i*(ere'ea/-. Dac- *u9)i '+ui +arola8 (e cur-,. $!B

U Tebra9Cardi*al. U Bi*e8 2*ai*(a,i. &e au/i cu) +u*e 'i6ura*,a la ar)-. Gevi* 20i (recu +al)a +e'(e .a,-. Doa)*e8 ce )ai ba*d- de (5)+i,i +ara9*oici. Plu(o*ul (recu de v5r.ul co(ei ;?" 0i 'e 6-'i la :alibu Ce'(. Aici 'e a.la o al(- coloa*-8 6a(a de a cobor2. U* o) cu e+ole,i di* +la'(ic 2*c3i' ie0i di* 6ru+. U Li((le V &u*( :iller. H*c5*(a( '- (e v-d. Hai la +o'(ul de co)a*d'- 2,i (ra*')i( co*'e)*ele. Houri6a* 0i 'er6e*9(ul du)i(ale +o( de'.-0ura oa)e*ii. Cobor5r- c5(eva (re+(e 0i i*(rar- 2*(r9u* bu*ker cu (ava*ul 'cu*d8 ilu)i*a( de o la)+- c3ioar-. PC9ul U +o'(ul de co)a*d- U era 2*al( doar u* +ic +e'(e u* )e(ru 0i 4u)-(a(e 0i avea +ere,i di* 'aci u)+lu,i cu *i'i+8 cu *i0(e b5r*e 6roa'e de le)* ca aco+eri0. H* i*(erior era loc doar +e*(ru dou- b-*cu,e8 o )a'-8 (ele.oa*e 0i radio. Ri +u,ea de9,i )i0ca *a'ul8 a (ra*'+ira,ie 0i a )5*care r5*ce/i(-. Gevi* 2*cerc- '- *u re'+ire +e *a'. :iller r5'e. U R(iu. :iroa'e (are8 e3 V Dar +riva(a 0i 'erviciile i6ie*ice aici 'u*( de 'lab- cali(a(e. Nu v- .ace,i +roble)e8 o '- v- obi0*ui,i. Avea +u*6i 'ub oc3i. Hi i*dic- lui Gevi* )-'u,a 4oa'- cu 3ar(a 0i (ele.oa*ele. U Ui(a,i8 aici 'u*( co*ce*(r-rile de .oc. Hi ar-(- diver'e .oi +e care cu culori di.eri(e erau (ra'a(e *i0(e cercuri ce i*dicau locurile +re2*re6i'(ra(e de ar(ilerie 0i *u)erele lor 2* cod. :iller co*(i*u-< U Radio8 (ele.o* de (ere*8 le6-(uri cu u*i(-,ile 0i ava*+o'(urile veci*e8 le6-(ura cu PC9ul co)+a*iei +e :LR8 li*ia direc(- cu ar(ileria. Gevi* .acu 'e)* c- a re,i*u(. U H*(reb-ri V Gevi* era 6a(a '- '+u*- c- *u8 a+oi 'e r-/65*di< U U*a 'i*6ur-. A .o'( ceva )i0care 2* ul(i)a vre)e V U Nu. To(ul e li*i0(i(... ca )ai )ereu. Doar o alar)-< obi0*ui(a E*u9i l-'a '- '(ea li*i0(i,iF. :iller 'e ridic-8 a+lec5*du90i ca+ul ca '- *u 'e lovea'c- de (ava*. U A(u*ci8 *oroc 0i '- *e revede) 2* (ab-r-. Hi 2*(i*'e )5*a. Gevi* i9o '(r5*'e 0i abia a(u*ci reali/- c- :iller abia a0(e+(a '- +lece di* :alibu Ce'(. Hi d-dea dre+(a(e. $!I

Cu u* ul(i) 'e)* de 'alu(8 :iller ie0i la aer cura(. Gevi* 'e l-'- '- cad- 6reu +e u*a di* b-*cu,e. Ce )i*u*a(8 ur)a '+e(reac- o '-+(-)5*- 2*(rea6- la i*(er'ec,ia u*ei 6ro+i de 6u*oi cu o coci*- de +orci. Pu'e 'acul +e +-)5*(. :-car acu) *9o '-9i )ai (aie u)erii. A+oi 20i a)i*(i c- (rebuia '- ra+or(e/e c-+i(a*ului :a(uc3ek8 +e :LR8 +e*(ru a9i co*.ir)a 'o'irea +lu(o*ului. H*(i*'e )5*a c-(re (ele.o*ul care 2l le6a de co)a*da co)+a*iei. Dar *u )ai 6-'ea codurile. U*de le +u'e'e oare V Du+- ce 'e c-u(+ri* (oa(e bu/u*arele8 6-'i .oaia cu codurile radio. Ridic- rece+(orul. U Al+3a Ec3o Ci*ci Ra'e. Al+3a Ec3o Ci*ci Ra'e. Aici Al+3a Ec3o Ci*ci Doi. U Vorbi,i8 Al+3a Ec3o Ci*ci Doi. Aici Al+3a Ec3o Ci*ci Ra'e. Pe ba*d- *u erau i*(er.ere*,e. Lucru )ul,u)i(or8 +u(ea cere a4u(or .ar- +roble)e. U Ec3o Ci*ci Ra'e8 Ec3o Ci*ci Doi e'(e 2* +o/i,ie. Re+e(8 Ec3o Ci*ci Doi e'(e 2* +o/i,ie. U Rece+,io*a(8 Doi. &u*(e,i 2* +o/i,ie. Ter)i*a(. Gevi* 2*c3i'e radio(ele.o*ul 0i 20i )a'- +leoa+ele. Nu dor)i'e 2* *oa+(ea aceea 0i 0(ia c- )ai are )ul( de '(a( (rea/8 +e*(ru a .ace i*'+ec,ia +o/i,iei la lu)i*a /ilei. Cea'ul ar-(a A8@A. &oarele avea '- a+ar- +e'(e vreo 4u)-(a(e de or-. Cerul era de4a )ai +u,i* 2*(u*eca(. Pierce a+-ru +e'(e c5(eva )i*u(e. U Cred c- e de'(ul- lu)i*- +e*(ru a .ace o )ic- i*'+ec,ie8 do)*ule loco(e*e*(. Gevi* 'e (re/i bru'c culca( +e lavi,-. Cerul era de4a +or(ocaliu. Ador)i'e8 0i (oc)ai a(u*ci8 2* +ri)a /i8 abia a4u*' 2* TD. Cli+i de' 0i 'e ridic-8 a)i*(i*du90i 2* ul(i)a cli+- '- *u 2*al,e +rea (are ca+ul +e*(ru a *u 'e lovi de (ava*. Hl ur)- +e Pierce de9a lu*6ul u*ei (ra*0ei de le6-(ur-8 care de la +o'(ul de co)a*d- ducea la )ar6i*ea coli*ei. Acolo 'e u*ea cu (ra*0eea +ri*ci+al- care .acea (urul co)+le( al ava*+o'(ului. Hi a4u*'e 0i R3ee8 care i*(e*,io*a ca 0i ei '- i*'+ec(e/e ceea ce +e*(ru o '-+(-)5*- 2*(rea6- avea '- .ie ca'a lor. :alibu Ce'( avea o .or)a a+ro1i)a(iv oval-8 0i era co*'(i(ui(- di*(r9 o (ra*0ee de u* )e(ru 0i o+(/eci ad5*ci)e care le6a 2*(re ele 0a'e bu*kere $!=

di* b5r*e8 2*(-ri(e8 care +u(eau 6-/dui +a(ru oa)e*i 2* (i)+ul i*cur'iu*ilor aerie*e i*a)ice 'au a vreu*ui bo)barda)e*( de ar(ilerie. H*(re u* bu*ker 0i cel-la( era o di'(a*,- de ci*ci'+re/ece )e(ri de (ra*0ee. C5(eva (re+(e +e*(ru (ra6ere +e +ere,ii (ra*0eei +er)i(eau 'olda,ilor 're'+i*6- u* eve*(ual a(ac de la 'ol. Dou- ce*(uri de '5r)- 63i)+a(- 0i u* c5)+ de )i*e co)+le(au a+-rarea coli*ei. Dii*d vorba de u* ava*+o'(8 :alibu Ce'( 0i a+-r-(orii '-i ur)au 'lu+(e 'i*6uri8 cu u* 6e*ero' '+ri4i* de ar(ilerie. :alibu 0i celelal(e +u*c(e 2*(-ri(e di'(ribui(e de9a lu*6ul 2*(re6ii TD aveau )i'iu*ea de a o+ri orice .or,- de i/bire8 acea'(a .ii*d obli6a(- '- lu+(e 2* /o*-8 2*ai*(e de a a4u*6e la .ro*(ul alia( +ri*ci+al. &e '+era c- 2* acel )od a(acul i*a)ic va .i 2*(5r/ia( 'u.icie*( +e*(ru a +er)i(e i*(erve*,ia avia,iei 0i a ar(ileriei cu b-(aie lu*6-8 +recu) 0i (ra*'.erul re/ervelor 2* +u*c(ele 2* care 'e co*ce*(ra a'al(ul. Cu al(e cuvi*(e8 oa)e*ii di* ava*+o'(uri ur)au 'c50(i6e (i)+ +e*(ru ca)ara/ii lor8 cu +re,ul vie,ii +ro+rii. U A) +u' )i(ralierele 2* bu*kere +e cele dou- +-r,i ale r5+ei. Ar (rebui '- aco+ere 2*(re6ul .ro*(. H)+reu*- cu +o/i,ia a) )o0(e*i( 0i o al()i(ralier-. Loco(e*e*(ul :iller o +la'a'e 2* '+a(ele *o'(ru 0i )i '9a +-ru( o idee bu*-. A) l-'a(9o acolo. Pierce 'e 2*(reru+'e. U E bi*e U r-'+u*'e Gevi*8 bui)-ci(. O.8 (rebuia *ea+-ra( '- 'e (re/ea'c-. U Ave,i vreo ob'erva,ie8 loco(e*e*( R3ee V &ud9coreea*ul +-rea +er.ec( (rea/. Na(ural... U Nu. :i 'e +are cel )ai lo6ic ara*4a)e*(. Dar u*i(-,ile cu Dra6o* V H*(rebare 2*dre+(-,i(-. Rac3e(ele Dra6o* erau cea )ai bu*- a+-rare a lor 2)+o(riva (a*curilor 0i a (ra*'+or(oa9relor bli*da(e. U Le9a) de'.-0ura( de9a lu*6ul r5+ei di* *ord. Dac- (o(ul 'e +r-bu0e0(e 0i (a*curile *ord9coree*ilor *e a(ac- di* '+a(e8 +oa(e la*'a(oarele de rac3e(e o '-9i o+rea'c-. Dar acolo u*de 'e a.l- acu) au u* u*63i bu* de (ir. Gevi* 2*cuvii*,-. U Bi*e8 'er6e*(. E1cele*(. &e 2*(oar'e c-(re R3ee.

$@"

U Du+- cu) a) 2*,ele'8 2* ava*+o'(ul veci* e'(e u* +lu(o* 'ud9 coreea*. A,i +u(ea '- )er6e,i acolo 0i '-9i i*.or)a,i c- *oi 'u*(e) +e +o/i,ii. De acord V U I)edia(8 do)*ule loco(e*e*(. U Bi*e. Ri a+oi )er6e,i '- dor)i,i. Cred c- abia +e'(e c5(eva ore *e vo) i*(ra 2* ri(). O '- .ac eu +ri)ul +la*(o*8 a+oi 'er6e*(ul Pierce 0i du)*ea(a al (reilea. E bi*e V R3ee 2i adre'- u* /5)be( 0i )ai lar6. U De'i6ur8 do)*ule loco(e*e*(. &u*( 2*(o(deau*a 2*c5*(a( '- +o( dor)i c5(eva ore .-r- 2*(reru+ere. Gevi* o.(- di* *ou. Hi (rebuia o ca.ea. O '-9i cear- lui Teli*'kL '+re6-(ea'c-. H*(re (i)+8 +u(ea '- 'e duc- +e (ere* ca '- ob'erve (eri(oriul di* 4urul lui :alibu. Hl '(udia'e +e 35r(ie8 dar *u (e +o,i 2*crede 2*(o(deau*a 2* 3-r,i. Oda(- 'e +ierdu'e 2*(r9u* )ar0 de *oa+(e la Dor( Le>i'... 0i *oroc c- 6-'i'e o be*/i*-rie de u*de ceru'e i*.or)a,ii. Gevi* 2*v-,a'e lec,ia la Dor( Le>i'. Nicioda(- '- *u (e 2*cre/i 2* 3-r,i. Urc- +e (re+(ele cuibului de (ra6ere de l5*6- el 0i ridic- bi*oclul. Ia '- vede)... H* .a,- o r5+- +ie(roa'- care cobora di* v5r.ul co(ei ;?"8 :alibu Ce'(8 +5*- 2*(r9o vale '(r5)(-8 aco+eri(- cu (u.i0uri. Nu)eroa'e ad5*ci(uri urcau +5*- '+re o crea'(- )u*(oa'-8 la *ord8 u*de 'e /-reau ceea ce +robabil erau bu*kere aco+eri(e. O )5*- 2l +ri*'e bru'c de co)bi*e/o* 0i 2l (ra'e 2*a+oi cu +u(ere. U Ce *aiba (e9a 6-'i( V Gevi* 'e 2*(oar'e .urio'. Era Pierce8 care acu) 2l l-'-. U H)i +are r-u8 do)*ule. Du+- (o*ul cu care vorbea8 *u +-rea '-9i +ar- a(5( de r-u. U Dar '- 0(i,i c- )- +l-(e'c 0i +e*(ru ca '- a) 6ri4- ca du0)a*ul '*u (ra6- 2* loco(e*e*,ii )ei c3iar 2* +ri)a /i de la 'o'irea 2* TD. U Ri era *evoie '- )- (ra6i a0a V Gevi* 'e '+eria'e 0i i*i)a 2i b-(ea *ebu*e0(e. :ai )ul( 2i era *eca/ c- *ici *u9l au/i'e +e Pierce c5*d 'e a+ro+ia'e. O)ul -la 'e )i0ca +recu) o '(a.ie. U Lu*e(i0(ii8 do)*ule loco(e*e*(. Nord9coree*ii 'u*( .oar(e )5*dri dac- love'c +e cel care 2i '(udia/- +ri*(r9u* bi*oclu cura(. Dac- vre,i 'vede,i TD8 .olo'i,i +eri'co+ul. U Ce de .i,e. R(iu c- *ord9coree*ii 'u*( (o,i *ebu*i8 dar *u +o( '2)+u0(e lu)ea la *i)ereal-. E1i'(- u* ar)i'(i,iu8 *u V $@$

U Noi o 0(i)8 dar co)u*i0(ii +oa(e *u. &au8 c3iar dac- o 0(iu8 2i doare9* co(. Pierce vorbea cu voce 2*cea(-. U A'cul(a,i9)- bi*e. Aici *u 'u*(e) 2* vre)e de +ace. Ceea ce ave) aici 'ea)-*- (eribil cu vre)e de r-/boi. C5*d era) u* (5*-r 'olda( recru(8 2*ai*(e de Vie(*a)8 )i9au 2*credi*,a( u* +o'( ca ace'(a. &e 2*(reru+'e. U Cu (oa(e a'(ea8 'i(ua,ia *u '9a 'c3i)ba( )ul(8 2* dou-/eci 0i ceva de a*i... Gevi* era iri(a(. H*ce+ea '- .ie cald8 dar lui 2i (rebuia *ea+-ra( o ca.ea. U Ri 2*(r9o /i 'o'e0(e u* 6e*eral di* li*iile de '+a(e8 +e*(ru o i*'+ec,ie. AcuM8 loco(e*e*(ul 2l co*duce 2*(r9u* (ur al bu*kerelor8 al (ra*0eelor 0i (o( re'(ul8 dar 6e*eralul voia '- vad- cu oc3ii lui +e co)u*i0(i. Ri *u era di'+u' '- .olo'ea'c- u* +eri'co+ ca al *o'(ru. Urc- +e (re+(ele de (ir .-r- '- dea a(e*,ie loco(e*e*(ului care 2l roa6)ereu '- *u .ac- a0a ceva. Co*(i*u- '- *u9i dea a(e*,ie8 2* (i)+ ce cel-lal( 2l roa6- '- coboare 2*ai*(e ca u* lu*e(i'( '-9l lovea'c-. Pierce 20i +u'e de6e(ul ar-(-(or +e r-d-ci*a *a'ului8 2*(re oc3i. U C3iar aici l9a lovi(8 do)*ule loco(e*e*(. Lovi(ura l9a aru*ca( 4o' +e 6e*eralul cel (5)+i( de +e (re+(ele loca0ului de (ir8 /bur5*du9i +u,i*ul creier +e care 2l avea 2* dovleac. U Doa)*e W .acu Gevi*8 'ur+ri*'. Dar *u 0(ia) de a0a ceva. U Cred c- au (recu( (o(ul 'ub (-cere. Era u* )od a.uri'i( de '(5*4e*i(or '- +ier/i u* 6e*eral8 *u V U Ri loco(e*e*(ul vo'(ru V U N9au .o'( +rea )ul,u)i,i de el. Nu era vi*a lui8 0i de aceea *u au +u(u( '-9l (ri)i(- la Leave*>or(38 dar '9au 6r-bi( '-9l dea a.ar- di* ar)a(-. Gevi* re.lec(- c5(eva cli+e a'u+ra cuvi*(elor lui Pierce 0i la '.5r0i( 2i adre'- u* /5)be( (ri'( 0i c3i*ui(. U De acord8 'er6e*(. :9a,i co*vi*'. Nu (rebuie '- +ierde,i 2* acela0i )od 0i +e loco(e*e*(ul ace'(a (5)+i(. Pierce /5)bi la r5*dul '-u. U A0a (rebuie '9o lua,i8 do)*ule. E'(e *u)ai o c3e'(iu*e de e1+erie*,-. Ri de u* lucru +u(e) .i 'i6uri< 2* TD (oa(- lu)ea devi*e e1+er( 2* 'cur( (i)+. $@!

$ oc(o)brie :alibu Ce'(8 2* TD Du+- 0a'e /ile8 lui Gevi* i 'e ur5'e +5*- +e'(e ca+ de :alibu Ce'(. Ra'e /ile de +lic(i'eal- co*(i*u-. &- *u +o,i '- (e )i0(i liber 2* (i)+ul /ilei. :e'e .ar- 6u'(8 'o)* +u,i*. Tile +rea calde 0i *o+,i +rea reci. &i*6urele )o)e*(e )ai ve'ele erau +ar(idele de +oker /il*ice cu R3ee8 Pierce 0i al,i doi 'ubo.i,eri. &- 4oace c-r,i cu 6rada,ii di* (ru+- era +oa(e 2)+o(riva re6ula)e*(ului8 dar +e el 2l a4u(a '- (reac- )ai u0or (i)+ul. :i/ele erau )ici8 *u era .ru)o' ca o.i,erii '- c50(i6e +rea )ul,i ba*i de la 'ubordo*a,i8 dar Gevi*8 la (er)i*area 4ocului8 era )ereu 2* c50(i6. Ri 2i +l-cea '- vad- +e .a,a lui Pierce u* re'+ec( +e*(ru E0(ii*,aF cu care 4uca. H* a.ar- de a'(a8 )ai *i)ic. H* a.ar- de c5(eva ra+oar(e /il*ice *e2*'e)*a(e 0i o 'i*6ur- i*'+ec,ie .ul6er a c-+i(a*u9lui :a(uc3ek8 care +-ru'e +l-cu( 'ur+ri*' '- vad- c- ava*+o'(ul era 2*c- 2*(re68 +erioada +e(recu(- la :alibu Ce'( .u'e'e (o( a(5( de e)o,io*a*(- ca +rivi(ul u*ei +ar(ide a co*ve*,iei di* :id>e'( +ri* 6aura c3eii... Ri (oa(e a'(ea co*(ra'(au (eribil cu alar)a care ve*i 2*(r9o bu*- /i. U Do)*ule. Ci*eva 2l 'cu(ura. Di* ce 2* ce )ai (are. U Do)*ule W Gevi* 6e)u 0i 2*cerc- '- 'e 2*(oarc- +e cealal(- +ar(e. Nu era 2*clu)i*-8 iar el '(-(u'e (rea/ +5*- la )ie/ul *o+,ii8 ca '- co)+le(e/e (o( .elul de 35r(ii *e.olo'i(oare 0i ab'urde. U Do)*ule W Era So*e'8 radi'(ul. U E c-+i(a*ul la (ele.o*8 do)*ule. Tice c- e ur6e*(. U.. Acu) ce *aiba o )ai vrea V Probabil '-9i .rece ridic3ea +e*(ru ci*e 0(ie ce 35r(ii +e care *u le co)+le(a'e 2* )odul cel )ai bu*. Gevi* ie0i de 'ub +-(uri 0i 'e (5r2 '+re (ele.o*. U Al+3a Ec3o Ci*ci Ra'e. Aici Al+3a Ec3o Ci*ci Doi. &+u*e,i. U Ci*ci Doi8 aici Ci*ci Ra'e. A0(e+(a,i. A'(a9i cul)ea. :ai 2*(5i 2l (re/i'er-8 iar acu) /ice '- a0(e+(e.

$@@

Dar c5(eva 'ecu*de )ai (5r/iu 'e au/i vocea lui :a(uc3ek8 0i (o*ul ace'(uia reu0i '-9l (re/ea'c- de.i*i(iv +e Gevi*. U Ci*ci Doi8 aici Ci*ci Ra'e. &(are de alar)-. Alar)- 6e*eral- +e (oa(- TD. Du)*e/eule )are. Gevi* 'i),ea c- i*i)a 2i b-(ea cu +u(ere. U Ra'e8 aici Doi. E'(e u* e1erci,iu V Ter)i*a(. Di* radio(ele.o* 'e +u(u au/i (oa(- .uria lui :a(uc3ek8 +u(er*ic 0i clar. U De u*de )a)a dracu '- 0(iu eu V Ri ce9ai dori8 )- ro6 V De'.a0oar-9,i oa)e*ii +e li*ia de (ra6ere 0i la'-9)i (ele.o*ul liber. H*c3id. Gevi* 2i 2*(i*'e lui So*e' radio(ele.o*ul 0i +rivi 2)+re4ur8 c-u(5*du90i ar)a :$;8 ve'(a a*(i6lo*, 0i ca'ca. Erau 2* col,ul +o'(ului de co)a*d-8 u*de le l-'a'e. R3ee era de4a 2* +icioare 0i 20i 2*c3eia *a'(urii. Gevi* 'e 2*(oar'e c-(re So*e'. U C3ia)-9l +e Pierce. Re+ede. I*'+ir- +u(er*ic8 dar i 'e +-ru c- *u +u(ea '- (ra6- aer c5( ar .i vru(. Hai '- *e cal)-). Lu- ve'(a 0i 0i9o +u'e8 dar du+- ce +ierdu u* (i)+ cu ea v-/u c- o +u'e'e de9a9*doa'elea. O 2*(oar'e cu) (rebuia 0i reu0i '9o 2*c3eie +e'(e (o(. R3ee 2i aru*c- ca'ca. U Ce e'(e8 do)*ule loco(e*e*( V Pierce era la u0a +o'(ului de co)a*d-8 cu +u0ca 2* )5*- 0i cu o .a,(rea/- de +arc- .i .o'( 2* +icioare de c5(eva ore. U Alar)-. H* (oa(- TD. Nu 0(iu dac- e adev-ra(- 'au *u8 dar 'coal-9i +e oa)e*i 0i +u*e9i 2* +o/i,ie. Gevi* lu- +u0ca 0i 3-r,ile. Pierce ie0i di* +o'(ul de co)a*d- 0i di'+-ru 2* (ra*0eea 2*(u*eca(-8 c-(re bu*kerul veci*. R3ee 'e 2*dre+(- c-(re cealal(- u0- 0i Gevi* 2l aco)+a*ie +5*- 2* (ra*0eea +ri*ci+al-8 ur)a( de So*e' care ,i*ea radio(ele.o*ul. Lu*a era a+roa+e +li*-7 2*(rea6a vale +-rea co)+u'- *u)ai di* +e(e 2*(u*eca(e 0i al(ele de lu)i*- 6ri. V5*(ul di)i*e,ii a6i(a (u.i0urile 0i 0uiera u0or +ri* .irele de '5r)- 63i)+a(- ce +ro(e4au acce'ele c-(re :alibu Ce'(. Gevi* 2*cerc- '- +u*- la +u*c( +eri'co+ul. Cu vi/ibili(a(ea aceea redu'-8 valea de 'ub el +u(ea .i +li*- de )ii de du0)a*i. &au +u(ea .i co)+le( 6oal-. $@?

Cei u*'+re/ece 'olda,i di* 6ru+a a doua (recur- +ri* '+a(ele lui8 aco)+a*ia,i de /6o)o(ele u0oare ale ec3i+a)e*(ului8 0i 'e di'+u'er- de9a lu*6ul (ra*0eei8 2* loca0urile de (ra6ere. U Do)*ule W Au/i*d 6la'ul lui So*e'8 Gevi* 'e 2*(oar'e c-(re (ra*0ee. U De la 'er6e*(ul Pierce< (oa(- lu)ea 2* +icioare 0i 2* +o/i,ie. Ni)ic al(ceva. U Ti9i lui Pierce '- 'e 2*(oarc- aici. Ri 2*(reab- la co)+a*ie dac'u*( al(e *ou(-,i. Pierce 'o'i i)edia(. U Toa(- lu)ea de'.-0ura(-8 do)*ule loco(e*e*(. U*ul di*(re la*'a(oare avea +roble)e8 dar Ra)o' 2l re+ar- acu). Ar (rebui '- .ie 6a(a 2* c5(eva )i*u(e. EAr .i bi*e '- 'e 6r-bea'c-. Doa)*e8 0i dac- e1ac( 2* (i)+ul -'(a 'o'e'c (a*curile VF Gevi* 2*cerc- '- 'e cal)e/e. Cobor2 2* (ra*0ee 0i 'e 63e)ui l5*6Pierce. U &e v-d ceva )i0c-ri 2* i*.raro0u 'au cu 'e*/orii V U Ne6a(iv. Ni)ic 2* )i0care 4o'8 0i *ici ceva cald. U A(u*ci8 +oa(e e o alar)- .al'-. Pierce 2*-l,- di* u)eri. U Poa(e. Ri +oa(e *u. H* orice ca/8 va .i o *oa+(e .oar(e lu*6-. U* '(ri6-( 2i .-cu '- 'e ridice 2* +icioare. U Rac3e(e W Rac3e(e la e'( W Gevi* 2*(oar'e +eri'co+ul c-(re drea+(a. La circa o+( 'u(e de )e(ri di'(a*,-8 dou- rac3e(e cu )a6*e/iu 'e )i0cau 2*ce( c-(re ve'(8 'u'+e*da(e de +ara0u(e. &e 'ur+ri*'e c- 'e ru6a 2* 0oa+(-. EDoa)*e8 (e ro68 .- '- *u .ie adev-ra(. D- '- *u .ie r-/boi. Te ro6.F U E +o'ibil '- .i a(aca( 2* +ar(ea aceea U /i'e Pierce8 cal) ca 2*(o(deau*a. &au +oa(e .i o 'i)+l- (e*(a(iv- de i*.il(rare. H0i .acu )5i*ile +5l*ie la urec3i. U Nu +ar '- (ra6-... Dar vocea 2i era aler(-. U Rac3e(ele acelea vi* de la Dra6o Alba'(ru W E'(e +o/i,ia 'ud9 coreea*- de la drea+(a *oa'(r-. Gevi* 2i '(ri6- la r5*dul '-u< U Ia (ele.o*ul8 2*(reab- ce *aiba 'e 2*(5)+l-. $@A

U Do)*ule loco(e*e*(... Pierce (u0i u0or +e*(ru a9i a(ra6e a(e*,ia. U Da(a vii(oare c5*d vre,i '- co*ver'a,i cu loco(e*e*(ul R3ee v- ro6 '- .ace,i bi*e '- *u )ai '(ri6a,i +e*(ru (o( u*iver'ul. Dac- acolo 4o' 'u*( co)u*i0(i8 acu) 0(iu c- 'u*(e) 2* +icioare 0i c-9i a0(e+(-). Gevi* 20i 'i),i urec3ile ar/5*d. Pierce avea dre+(a(e8 .ar- 2*doial-. D-cu'e o 6re0eal- +ro'(ea'c-. Ti+ul de eroare care8 a0a cu) 2l aver(i/a'e )aiorul Do*ald'o*8 +u(ea co*duce la )oar(e oa)e*ii '-i. &e 2*(oar'e c-(re ca+oralul So*e'. U Tra*')i(e9i loco(e*e*(ului R3ee '- vi*- la ra+or( du+- ce vorbe0(e cu ava*+o'(ul coreea*. A0(e+(ar- c5(eva )i*u(e8 dar *ici o al(- rac3e(a *u 'e )ai 2*-l,- +e cerul *o+,ii7 (o(ul r-)a'e li*i0(i(. R3ee 'o'i 2* .u6- 0i 'e aru*c- la +-)5*( al-(uri de Gevi* 0i Pierce. U A) vorbi( cu 0e.ul (ra*')i'iu*ilor de la Dra6o*ul Alba'(ru. &e +are c- u*ul di* oa)e*ii lor )ai *oi '9a '+eria( (are 0i a la*'a( c5(eva rac3e(e. O '-9l +ede+'ea'c-8 evide*(. &au8 )ai bi*e8 '-9i dea o )a)- de b-(aie *e*oroci(ului -luia. Pe Gevi* *u9l i*(ere'a ce9o '- ur)e/e +e*(ru acel o). A+oi So*e' 2l +ri*'e di* *ou de co(. U Do)*ule W E'(e c-+i(a*ul W Gevi* +-li. Lu- (ele.o*ul. Era r-/boi V %a(a8 'e decla*0a'e V U Al+3a Ec3o Ci*ci Ra'e8 aici Al+3a Ec3o Ci*ci Doi. U Al+3a Ec3o Ci*ci Doi8 aici Ci*ci Ra'e. H*ce(area alar)ei. Re+e(8 2*ce(area alar)ei. Relua,i +ro6ra)ul *or)al. Era u* e1erci,iu8 loco(e*e*(e8 u*ul (i+ :cLare* &+ecial. U Rece+,io*a(8 Ci*ci Ra'e. H*cerc- '- r-'+u*d- +e u* (o* rece 0i di'(a*(8 dar 0(ia c- :a(uc3ek 'i),i'e 2*6ri4orarea di* 6la'ul lui. Pierce 0i R3ee 'e li*i0(eau vi/ibil8 c3iar dac- au/i'er- *u)ai o +ar(e a co*vorbirii. U Deci8 do)*ule loco(e*e*( V Ave,i c3ilo,ii +li*i cu o )a(erie or6a*ic- )aro*ie V :a(uc3ek +-rea )ai +u,i* iri(a( dec5( de obicei8 2* ciuda cuvi*(elor .olo'i(e. U Ne6a(iv8 Ci*ci Ra'e. Pu,i* a li+'i(8 dar *e6a(iv. Ri di* .ericire :a(uc3ek *u +u(ea '- 0(ie c- ace'(a era adev-rul. $@;

U Bi*e8 do)*ule loco(e*e*(. Dac- c3e'(ia a'(a :cLare* &+ecial *u a reu0i( '-9,i u)+le c3ilo,ii8 +oa(e vo) reu0i '- .ace) di* du)*ea(a u* adev-ra( 'olda(. &- *e vede) cu bi*e )5i*e 2* (ab-r-. Ter)i*a(. Gevi* a6-,- rece+(orul. Era obo'i( 0i (re)ura. Dar era 0i )ai .erici(8 c-ci ui(e8 (recu'e +ri* cea )ai ur5(- c3e'(ie +e care o +u(ea vi'a8 c3iar dac- era vorba *u)ai de u* e1erci,iu. Dar avea de'(ul (i)+ '- 2*ve,e.

$@B

= De/v-luiri Bu*kerul :arelui Co*duc-(or8 Coreea de Nord U Tovar-0e 6e*eral. Tovar-0e 6e*eral W %e*eralul loco(e*e*( C3o HLu*9Sae de'c3i'e cu 6reu oc3ii. Lu)i*a era a+ri*'- 0i colo*elul C3u*68 ad4u*c(ul '-u8 era a+leca( dea'u+ra lui. &e ridic- de (o(. U Ce '9a 2*(5)+la(8 C3u*6 V H* )od au(o)a(8 2*ce+u '- 'e 2)brace. I*di.ere*( ce9ar .i .o'(8 dacera a0a i)+or(a*( +e*(ru a9l (re/i8 era 0i +e*(ru a 'e 2)br-ca. U Do)*ule8 i*a)icul a i*(ra( 2* alar)-. A) v-/u( )i0c-ri +e .or(i.ica,ii... C3o ie0i 2* 6rab-8 ur)a( de colo*el8 0i 20i 2*c3eie *a'(urii +e dru). Bu*kerul era co*'(rui( 2* a0a .el 2*c5( ca)era lui '- .ie la )icdi'(a*,- de Ce*(rul o+era(iv al Cor+ului al doilea de ar)a(-. U0a era de'c3i'-. C3o 2*ce(i*i +a'ul8 i*'+ir- 2*delu*6 0i i*(r- 2* )i4locul u*ui bala)uc bi*e or6a*i/a(. O.i,eri 0i 'olda,i co*(i*uau '- i*(re 2* 'al-8 luau +o/i,ie 2* 4urul )e'elor cu 3-r,i8 la (elei)+ri)a(oare 0i la ce*(ralele (ele.o*ice. U* +ere(e 2*(re6 era ocu+a( de o 'i*6ur- 3ar(- care ar-(a 2* a)-*u*( /o*a .ro*(ului de l5*6- Gae'o*68 2*credi*,a(- (ru+elor 'ale. %e*eralul C3Lo*6 Dal9Soo*68 viceco)a*da*(ul '-u8 era al-(uri de 3ar(- 0i di'cu(a cu c5,iva o.i,eri. V-/5*du9l i*(r5*d +e C3o8 2l 'alu(-. Ceilal,i o.i,eri (recur- la +o'(urile lor. U Ra+or(ea/-8 6e*erale. U* e1erci,iu *ou V C3o (er)i*- de 2*c3eia( *a'(urii de la u*i.or)- 2* (i)+ ce e1a)i*a buc-,elele de le)* care 2*c3i+uiau u*i(-,ile i*a)ice +e (ere*.

$@I

U B-*uie'c c- da8 do)*ule. Nu a) v-/u( )i0c-ri 2* '+a(e. Doar +e li*ia .ro*(ului8 dar (oa(e u*i(-,ile au .o'( de'.-0ura(e +e +o/i,iile lor de lu+(-. Nu cred c- e'(e )o)e*(ul +o(rivi( +e*(ru a 2*ce+e eliberarea... C3Lo*6 avu u* /5)be( iro*ic. C3o 65*di 2* 'i*ea 'a c- e1ce'ivul 'i), al u)orului de care d-dea dovad- viceco)a*da*(ul '-u o '-9l duc- )ai devre)e 'au )ai (5r/iu 2* vreu* c5)+ de co*ce*(rare al De+ar(a)e*(ului +e*(ru 'i6ura*,- +oli(ic-8 20i .rec- oc3ii. U A) i)+re'ia c- a.l- cu)va c5*d )- culc eu (5r/iu8 ca '- .ace1erci,iile a'(ea *u)ai 2* 'co+ul de a9)i di'(ru6e 'o)*ul. :aior Go W Hi .acu 'e)* o.i,erului de la 'erviciul de i*.or)a,ii '- 'e a+ro+ie. U :aiorule8 ob'erva,iile (ale8 (e ro6. U Da8 do)*ule. Cred c- e'(e u* e1erci,iu. Tru+ele i*a)ice care 'u*( 2* +ri)a li*ie 'u*( ro(i(e du+- u* ciclu re6ula( de o '-+(-)5*-. Alar)a e'(e da(- 2*(o(deau*a di)i*ea,a devre)e8 c-(re '.5r0i(ul '-+(-)5*ii. Soia e'(e /iua alea'- cu +redilec,ie. Ordi*ul de '(are de alar)- e'(e da( *u)ai .or,elor di* +ri)a li*ie. Nici o al(- u*i(a(e *u e'(e adu'- 2*ai*(e. Ri a0a a .o'( 0i de da(a a'(a. U Di* c5(e +u(e) 0(i8 2l corec(- C3o. Go l-'- ca+ul 2* 4o'. U Da8 do)*ule. Di* c5(e +u(e) 0(i. C3o ci(-< ERevolu,ia 2* 65*direa )ili(ar- 'e ba/ea/- +e cu*o0(i*,-8 *u +e i+o(e/eF. U Da8 do)*ule. Go 'e 2*cli*- u0or 2* .a,a lui8 +e*(ru a9i ar-(a c- acce+(- corec,ia. C3Lo*6 2l +rivi +e 'u+eriorul '-u. U Poa(e i*a)icii *o0(ri ar (rebui '- ci(ea'c- 65*durile :arelui Co*duc-(or. I)+eriali0(ii 'u*( +rea +revi/ibili. U &au 2*cearc- '- *e adoar)-. Pre6-(irile *oa'(re V U E1cele*(e. To,i oa)e*ii '9au +la'a( la +o'(urile lor de lu+(- 2* decur' de ci*ci )i*u(e. Xi*e9i acolo +5*- 'e lu)i*ea/-. Diecare 'ubu*i(a(e '- 'e a*(re*e/e +e*(ru )i'iu*ea +ro+rie 2* ca/ de a(ac i*a)ic. :u(- 0edi*,a co)a*da*,ilor de la 0a+(e la ci*ci. Da( .ii*d c- 'u*(e) de4a (re/i,i8 e )ai bi*e '- 2*ce+e) )ai devre)e. C3Lo*6 +lec- '- co)u*ice ordi*ele. C3o +rivea 3ar(a 0i 'e 65*dea. Pri)ele u*i(-,i de 2*(-rire +e*(ru +la*ul #hoeni-ul .o/u a4u*'e'er- de $@=

cur5*d 2* *oile +u*c(e de di'locare8 2* a+ro+iere de TD. Oare cei de di*colo '- .i a.la( de ace'(e (ra*'.eruri V Nu8 era o (ea)- ira,io*al-. Du'e'er- .oar(e a(e*,i8 (re*urile )ili(are circulau *u)ai c5*d 'a(eli,ii '+io* a)erica*i erau de+ar(e de Coreea. A)erica*ii *u +u(eau '- 0(ie c3iar (o(. Dar 2*6ri4orarea 2i reve*i c5*d 2*ce+u '- 'e +re6-(ea'c- +e*(ru 0edi*,a '+ecial- cu co)a*da*,ii '-i o+era(ivi 0i cu *oii o.i,eri 'u+eriori. H*cerc- '-90i 2*-bu0e (ea)a8 +e*(ru evi(area oric-rui dubiu care ar .i ri'ca( '- dera*4e/e di'cur'ul '-u. Gi) So*69Il i*'i'(a +e*(ru a ,i*e 'ecre( +la*ul #hoeni-ul .o/u8 dar acce+(a'e 2*(r9u* (5r/iu '.a(ul '-u 0i 2l au(ori/a'e '- i*duc- '+iri(ul a6re'iv 2* o.i,eri 0i 'olda,i. H*(5l*irea (rebuia '- .ie +ri)ul +a' 2* acea'(- direc,ie. &ala de 0edi*,e Car(ierul 6e*eral8 Gae'o*6 :ic- 0i '+ar(a*-8 'ala era 'i(ua(- la *ivelul al (reilea 'ub(era*8 2* )arele co)+le1 ce 6-/duia car(ierul 6e*eral al Cor+ului al doilea de ar)a(-. Ra'e co)a*da*,i de divi/ie8 viceco)a*da*,ii lor8 6e*eralul cor+ului de ar(ilierie 0i co)a*da*(ul bri6-/ii ;! a .or,elor '+eciale 0edeau 2* +o/i,ie ri6id- +e 'cau*ele de le)*8 2* .a,a +odiu)ului .la*ca( de dou(ablouri8 2*al(e de u* )e(ru8 ale lui Gi) Il9&u*6 0i Gi) So*69Il. U A(e*,iu*e W U 'e au/i co)a*da 2* 'al- la i*(rarea lui C3o8 care urc- +e +odiu) 0i adre'- u* 'e)* de 'alu( 6ru+ului. U Abia a) +-r-'i( o 2*(5l*ire la '(a(ul )a4or8 u*de Iubi(ul Co*duc-(or '9a adre'a( 2* )od '+ecial *ou-. Ceea ce v- voi co)u*ica e'(e o 0(ire +e care o a0(e+(a) de )ul(- vre)e. C3o 20i ale6ea a(e*( cuvi*(ele8 0(ii*d c- vor .i 2*re6i'(ra(e8 (ra*'cri'e 0i e1+edia(e la PLo*6La*6 2* decur'ul a +u,i*e ore. Acolo8 Gi) le va .i e1a)i*a( cu a(e*,ie8 c-u(5*d cea )ai )ic- ur)- de *e'u+u*ere 'au de *e2*credere. U R(i,i (o,i de'+re de/ordi*ile di* &ud8 care *e9au obli6a( 'ado+(-) a*u)i(e )-'uri de.e*'ive. Cu u* 'e)* di* ca+8 2i ar-(- +e cei (rei co)a*da*,i de divi/ie di* .or,ele di* li*ia a doua. $?"

U Acu) '9a a4u*' la de/vol(-ri ul(erioare ale 'i(ua,iei care *e a(ra6 a(e*,ia c- (rebuie '- .i) 6a(a +e*(ru u* *ou (i+ de ac,iu*e. C3o 'e 2*(reru+'e +e*(ru a 'e +o(oli ru)oarea di* 'al- care ur)a'e cuvi*(elor 'ale. U Co*.or) re,elei *oa'(re de i*.or)a(ori8 .or,ele care ocu+- +ar(ea )eridio*al- a Coreei 'e +re6-(e'c '- 'e re(ra6-. Ri9au da( 'ea)a c5( de coru+( e'(e re6i)ul di* &ud8 0i acu)8 ca *i0(e 3o,i care *u 'e )ai 2*cred 2* +ro+rii lor (ovar-0i8 +-r-'e'c ,ara. A'(-/i c5*d eco*o)ia 'a 'e +r-bu0e0(e8 2*(e)ei*du9'e +e ave*(uri')8 A)erica *u )ai e'(e di'+u'- '+l-(ea'c- +re,ul ocu+a,iei 'ale. Ace'(e i*.or)a,ii *u 'u*( cu*o'cu(e de )area )a4ori(a(e a *a,iu*ii *oa'(re8 0i *ici *u (rebuie '- .ie. Dac- +o+orul ar cu*oa0(e ace'(e lucruri8 ar +u(ea deve*i +rea *er-bd-(or '-90i elibere/e +rorii .ra,i. C3o .acu o +au/-8 e1a)i*5*d e1+re'iile o.i,erilor '-i. Erau de4a a(e*,i8 dar acu) a0(e+(au cu urec3ile ciuli(e8 2* a0(e+(area u*or +o'ibile ordi*e. U Re6i)ul di* &ud a 2*(-ri( )a'iv .or,ele 'ale8 .ii*d a4u(a( de a)erica*i. Ace0(ia cu)+-r- +rodu'ele &udului8 2i .ur*i/ea/- a'i'(e*,)ili(ar- 0i a4u(- re6i)ul '- re+ri)e +ro(e'(ele le6i(i)e 2)+o(riva e1ce'elor 'ale. H*(-rirea )ili(ar- '9a o+ri( acu)8 iar +e*(ru ur)-(oarele ci*ci lu*i '9a a*u*,a( o re(ra6ere co)+le(- a .or,elor a)erica*e. E'(e +o'ibil ca 2* acel )o)e*(8 li+'i( de +-+u0arii '-i8 re6i)ul '- 'e +r-bu0ea'c- de la 'i*e. H* +erioada re(ra6erii a)erica*ilor8 'i(ua,ia +oli(ic- va .i .oar(e i*'(abil-. Di*(r9u* )o)e*( 2* al(ul +o+orul o+ri)a( di* &ud 'e va +u(ea ridica 2* )od '+o*(a* +e*(ru a90i r-'(ur*a 6uver*a*,ii. Noi (rebuie '- .i) 6a(a '- le '-ri) 2* a4u(or 0i '-9i a'i'(-)8 de vor .i +rea 'labi +e*(ru a 'e ridica la lu+(-. C3o 'e 2*(reru+'e di* *ou +e*(ru a l-'a cuvi*(ele 'ale '- +-(ru*d)ai bi*e 2* )i*,ile a'cul(-(orilor. Vedea de4a '(r-luci*d oc3ii o.i,erilor '-i. &i),eau c- 'e a+ro+ie co)+le(area o+erei 2*ce+u(- cu +a(ru/eci de a*i 2*ai*(e cu :arele r-/boi de eliberare. Pro*u*,- 2*ce( cuvi*(ele ur)-9 (oare< U Nece'i(a(ea u*ei a'(.el de ac,iu*i +oa(e '- a+ar- di* 'e*i* +recu) v5*(ul di* *ord. Pe*(ru ace'( )o(iv8 '(a(ul )a4or a vru( '- a)i*(ea'c- di* *ou c- da(oria oric-rui 'olda( e'(e '- .ie 6a(a +e*(ru o ac,iu*e ra+id- 0i deci'iv-. $?$

H* ur)-(oarele lu*i8 +ri* ur)are8 cor+ul *o'(ru de ar)a(- va .i i)+lica( 2*(r9o 'erie de a*(re*a)e*(e +e*(ru lu+(ele 2* a(ac. Oa)e*ii 0i )a(erialele (rebuie '- .ie 2* '(are de alar)- )a1i)-8 +re6-(i,i +e*(ru orice ordi*e ar ve*i de la :arele *o'(ru Co*duc-(or. C3o .acu u* +a' 2*a+oi +e*(ru a90i vedea )ai bi*e a'cul(-(orii. U E1i'(- 2*(reb-ri V Nu 'e au/i *ici u*a8 0i C3o '(udie a(e*( reac,iile a+-ru(e +e .e,ele co)a*da*,ilor '-i< *er-bdare8 3o(-r5re8 curio9/i(a(e. Doar(e bi*e. Ar-(a'e +e*(ru u* )o)e*( #hoeni-ul .o/u8 0i 6e*eralii '-i 2l a+roba'er-. La )o)e*(ul *ece'ar8 era 'i6ur c- 2i va 6-'i 6a(a de ac,iu*e.

$?!

$" &e)*ale 2* e(er @ oc(o)brie Car(ierul 6e*eral al .or,elor co)bi*a(e8 &eul U Dir9ar '- .ie W :cLare* cocolo0i *ervo' 35r(ia 0i o aru*c- 2* co0ul +e*(ru 35r(ie de di'(ru'8 2* cealal(- +ar(e a 2*c-+erii. Nu *i)eri ,i*(a. Cl-(i*- di* ca+7 +robabil a*ii erau de vi*-. A63io(a*(ul '-u ar-(- cu ca+ul '+re 35r(ie. U R(iri +roa'(e8 do)*ule 6e*eral V U Da8 Dou68 Hl 2*cerc- (e*(a,ia de a 'e ridica '- 'e +li)be8 dar 20i i)+u'e 'r-)5*- +e loc. U H* Co*6re' e'(e 2*c- ble'(e)a(a aia de le6e a'u+ra 'a*c,iu*ilor. :cLare* co*(i*ua'e ur)-rirea +ro+u*erii Bar*e' 2* bule(i*ul co(idia* de i*.or)a,ii (ri)i' de Pe*(a6o*. Nu avea +re(e*,ia c- 2*,ele6e (oa(e aiurelile u*ui circui( +arla)e*(ar al u*ei +ro+u*eri de le6e8 dar orice bu* 'olda( era 2* '(are '- recu*oa'c- 2*ai*(area u*ui i*a)ic8 c5*d o vedea u*deva. Ce9i a+uca'e oare +e +arla)e*(ari V Nu 0(iau oare c- e1i'(a o lu)e 2*(rea6-8 )are 0i +ericuloa'-8 di*colo de 6ra*i,ele di'(ric(elor lor elec(orale V &i(ua,ia i*(er*- 'ud9coreea*- *u9i +l-cea *ici lui :cLare*8 dar *u 'e re*u*,- la o +o/i,ie '(ra(e6ic- vi(al- .ar- a avea ceva cu care '9o 2*locuie0(i. Iar Co*6re'ul (oc)ai a'(a a)e*i*,a '- .ac-. V-/u'e '(udiile. &a*c,iu*ile +rev-/u(e de +ro+u*erea '(u+id- a lui Bar*e' ri'cau '- di'(ru6- eco*o)ia 'ud9coreea*-... 0i 2* acel )o)e*( cre0(erea eco*o)ic- a Coreei de &ud era 'i*6urul +u*c( de '+ri4i* al '(abili(-,ii 'ale +oli(ice. D-r- ea8 ,ara '9ar .i +r-bu0i( 0i8 2* co)+ara,ie cu ceea ce ar .i ur)a(8 )a'acrul de la &eul ar .i +u(u( +-rea o di'(rac,ie $?@

ve'el-. Gi) Il9&u*6 0i9ar .i li*' bu/ele8 6a(a '- .ruc(i.ice orice 'l-biciu*e a &udului. Oa)e*ii -ia oare *9au +rivi( 0i ei o 3ar(- 6eo6ra.ic- V Pe*i*'ula coreea*- era ca o '-6ea(- 2*dre+(a(- c-(re i*i)a Sa+o*iei. Cel +u,i* a0a o vedeau 4a+o*e/ii8 0i 4a+o*e/ii erau oa)e*i +ra6)a(ici. Dac- c3i*e/ii 0i 'ovie(icii +u*eau +iciorul 2* Coreea8 colo0ii i*du'(riali 4a+o*e/i '9ar .i 6r-bi( '- le v5*d- ace'(ora (e3*olo6iile lor cele )ai 'o.i'(ica(e8 .ar- '-9i i*(ere'e/e (ra(a(ele a'u+ra e1+or(urilor de )a(eriale '(ra(e6ice. Ideea (e .acea '- 2*63e,i. &- 'e ia )a'iva 'u+eriori(a(e 'ovie(ic- 2* *u)-)l de avioa*e8 (a*curi8 (u*uri8 *ave 0i 'ub)ari*e7 '- 'e a)e'(ece cu o do/6e*eroa'- de ar)e 0i 'e*/ori de 2*al(- (e3*olo6ie de .abrica,ie 4a+o*e/-8 0i ce 'e ob,i*e V U* co0)ar ble'(e)a(8 a'(a 'e ob,i*e. :cLare* .acu o '(r5)b-(ur-. Oare la Ca'3i*6(o* *9a r-)a' *i)e*i cu creierul 2*(re6 V U Do)*ule 6e*eral8 aici 'u*( ra+oar(ele a'u+ra alar)ei de '-+(-)5*a acea'(a. :cLare* (re'-ri. H*ce+ea '- 'e co+il-rea'c- V &- 'e ocu+e de Ca'3i*6(o* c5*d avea a(5(a )u*c- de .-cu( aici. U Da8 .2r9ar '- .ie8 Dou6. &i6ur. H*ce+u '- r-'.oia'c- )ald-rul de ra+oar(e care8 2* (o(ali(a(ea lor8 ar .i .-cu( '- 'e 2*,elea6- ceea ce 'e 2*(5)+la'e 2* TD 2* cur'ul e1erci,iului. Cu) 2i /iceau... :cLare* &+ecial V R(ia c- o.i,erii '-i le urau 2* )od cordial8 dar +e*(ru ei co*'(i(uiau u* e1cele*( a*(re*a)e*(. Nu 'e +u(ea 0(i *icioda(- ce aveau 2* ca+ *ebu*ii -ia de la P3e*ia*. H* Coreea de &ud (rebuia '- .ii )ereu +re6-(i( +e*(ru orice eve*(uali(a(e. &u*- (ele.o*ul. Era 'ala de co)u*ica,ii. U Do)*ule8 e'(e u* a+el +e o li*ie de 'i6ura*,-8 )a1i)- +riori(a(e8 +e*(ru dv'. E'(e a)iralul &i)+'o*. :cLare* ridic- '+r5*ce*ele. La Ca'3i*6(o* (recu'e de )ie/ul *o+,ii. Re.ul '(a(elor )a4ore a)erica*e )u*cea +5*- (5r/iu. U D-9)i le6-(ura. Au/i c5(eva +5r5i(uri 0i a+oi o 'erie de de'c-rc-ri elec(rice. U :cLare*. U Alo8 Sack8 ce )ai .aci V U P3il W :-i b-ie(e. Ce '9a 2*(5)+la( V

$??

H* co)u*ica,ie e1i'(a o oarecare 2*(5r/iere8 abia +erce+(ibil-8 +e*(ru c- 'e)*alul (rebuia '- a4u*6- la u* 'a(eli( 6eo'(a,io*ar8 la +a(ru/eci de )ii de kilo)e(ri 2*-l,i)e8 0i a+oi era (ra*')i' la Ca'3i*6(o*. U Pro+u*erea de le6e Bar*e'. Ca'a Alb- co*(i*u- '- a.ir)e c- a*ul ace'(a *u va (rece8 dar a) 'e*/a,ia c- ar +u(ea .i a+roba(-. Ca)era 0i &e*a(ul au 6ri4i elec(orale7 0(i) bi*e (5)+e*iile de care 'u*( ca+abili '- le .ac-8 c5*d cau(- u* Ere/ul(a(F 2* +oli(ica e1(er*- +e care '-9l +re/i*(e elec(orilor. U P-i8 P3il8 cu) .aci de (e +rice+i a0a bi*e la +oli(ic- V &i)+'o* r5'e. U O re'+iri oda(- cu )ediul. A*ul ace'(a a) lua( +ar(e la a(5(ea co)i'ii +arla)e*(are c- a) 2*v-,a( 0i '- vorbe'c ca ei. U Derea'c-9*e Du)*e/eu. U P-i 'o,ia )ea /ice c- a'(a *u9i di'+lace. Du+- +-rerea ei8 2*ce+ 2* .i*e '- vorbe'c ca o +er'oa*- civili/a(-. :cLare* 20i '(r5*'e de6e(ele +e rece+(or +e*(ru o cli+-. Poa(e 0i 'o,ia 'a8 EllL8 2i d-dea dre+(a(e Caroli*ei &i)+'o*. H0i dre'e 6la'ul. Nu era )o)e*(ul '- 'e 65*dea'c- la lucruri (ri'(e. U &+u*e9)i8 P3il. U Trebuie '-i dau +re0edi*(elui ceva cu care '- o)oare +ro+u*erea Bar*e' c5( (i)+ )ai e )ic-. Tu8 Sack8 (rebuie '-9)i (ri)i,i o i*.or)are a'u+ra 'i(ua,iei di* Nord. H)i (rebuie i+o(e/ele (ale a'u+ra a ceea ce ar +u(ea '- 'e 2*(5)+le di*colo de .ro*(ier-. U Cul)ea e c- *u)ai i+o(e/e +o( '-9,i dau. :cLare* lu- u* creio*. U Dar voi8 acolo8 la Pe*(a6o*8 *u ave,i co+iile ra+oar9(elor 'erviciilor )ele de i*.or)a,ii V U Vreau u* ra+or( rece*(. R(iu c- *u va .i .oar(e deo'ebi( de ul(i)ul8 dar 2)i (rebuie ceva +roa'+-( '-9i duc +re0edi*(elui. U Bi*e. Hl vei avea. Vicele )eu 2,i va (ri)i(e i)edia( u*ul adu' la /i. :cLare* 20i .acu o *o(i,-. Colo*elul Lo6a*8 0e.ul 'erviciilor de i*.or)a,ii8 H* /iua aceea *u va )ai avea (i)+ '- le*evea'c-. U :ul,u)e'c8 Sack. H,i 'u*( recu*o'c-(or. &cu/-9)-8 dar (rebuie '.u6. Aici e ora u*u 0i Caroli*e )- o)oar- 0i a+oi )- )-*5*c- la +r5*/8 dac- *u )- 2*(orc )ai re+ede aca'-. $?A

:cLare* /5)bi. C3iar dac- 'o,ia lui era o .e)eie 3o(-r5(-8 *ici )-car ea *u9l +u(ea 2*.rico0a cu ceva +e P3il &i)+'o*. O)ul acela 'cu*d 0i 2*de'a(8 cu o b-rbie a'cu,i(- 0i u* /5)be( de diavol8 *u avu'e'e *icioda(- (ea)- de *i)ic. :cLare* 0i a)iralul 'e 2)+rie(e*i'er- 2* Vie(*a). Ba(alio9*ul lui era '(a,io*a( 2* del(a :eko*68 la )ic- di'(a*,- de a)barca,iile .luviale 0i de *avele de 'u+rave63ere de coa'(- ale lui &i)+'o*. Lu+(au 2)+reu*- 2)+o(riva (ru+elor vie(co*6 0i a 'olda,ilor *ord9vie(*a)e/i8 0i a+oi )er6eau '- .ac- o be,ie 2* &ai6o* 'au la Ho*6 Go*6. Prie(e*ia 'e co*(i*ua'e a+oi 2* a*ii de +ace ur)-(ori8 de +ro)ov-ri 0i di'loc-ri di*(r9o +ar(e 2* al(a a lu)ii. Diecare a+recia cura4ul8 3o(-r5rea 0i .irea 2*(re+ri*/-(oare a celuilal(. U Nu (e 2*6ri4ora8 P3il. Te 'u* )ai (5r/iu. :5i*e di)i*ea,- vei 6-'i ra+or(ul +e birou. &i)+'o* .acu o +au/-8 la cel-lal( ca+-( al .irului. A+oi 2*(reb- cu 6ri4-< U A'cul(-8 (e 65*deai '- vii 2* +erioada a'(a la Ca'3i*6(o* V U Nu8 de ce V Pe*(ru a*ul acela8 .iica lui i*(e*,io*a '- vi*- la &eul8 +e*(ru cr-ciu*. Iar .iul '-u dorea '-90i +e(reac- vaca*,a la )are. U P-i8 *u e'(e )o)e*(ul cel )ai bu* '- (e .aci v-/u( +e aici8 +ri* &(a(e. Dac- ai .i 2* ora0 0i (e9ar vedea vreu* .u*c,io*ar de la Co*6re'8 +e*(ru a90i .ace o i)a6i*e bu*-8 ar +u(ea '- (e c3e)e '- .aci o de+o/i,ie a'u+ra Coreei de &ud la vreo audiere +ublic-. Ri *u (e 'u+-ra8 Sack8 dar (u *u ar-,i bi*e la (elevi/iu*e. Nu 0(iu dac- )9a) e1+ri)a( clar. :cLare* r5'e. U Ba da8 (e9ai e1+ri)a( clar. La Ce'( Poi*( )9au +ica( la Di+lo)a,ie8 0i de a(u*ci *9a) )ai .-cu( cur'uri de reciclare. U Nu 6lu)i. Nu (e cred. La revedere8 Sack. U Tra*')i(e9i Caroli*ei 'alu(-rile )ele. :cLare* +u'e rece+(orul 2* .urc- 0i a+-'- bu(o*ul i*(erco)ului. U Dou68 '+u*e9i lui C3arlie Lo6a* '- vi*- i)edia(. A) de lucru +e*(ru el. Lo6a* era u* bu* o.i,er8 dar avea (e*di*,a '- 'e )i0(e 2*ce( c5*d *u9l 'u+rave63ea *i)e*i. :cLare* *o(a'e (e*di*,a lui de a recicla vec3ile ra+oar(e8 dac- 'i(ua,ia *u co)+or(a 'c3i)b-ri *o(abile. Le*ea *u9i a.ec(a'e cariera8 dar +robabil 2l 2)+iedica'e '- a4u*6- la '(elele de 6e*eral. E38 C3arlie *u va avea (i)+ de +ierdu(8 2* /iua aceea. Dac- 0e.ul $?;

'(a(elor )a4ore voia 2*ai*(e de )icul de4u* u* *ou ra+or( a'u+ra Coreei8 :cLare* va .ace (o(ul ca ace'(a '- 2i +arvi*-.

@ oc(o)brie Pe*(a6o*8 Ca'3i*6(o* .aportul in&ormativ al 3or elor 4ombinate 4oreene ULTI:ELE EVENI:ENTE 3oarte sectret. ATENXIE< con ine in&orma ii clasi&icate RETU:AT< Rece*(e evolu,ii +oli(ice 0i di+lo)a(ice 2* Coreea de Nord ar +u(ea '- .i cre'cu( 2* )od 'e)*i.ica(iv a)e*i*9,area )ili(ar- di* +ar(ea re6i)ului co)u*i'( de la P3e*ia* a'u+ra 'i6ura*,ei re6iu*ii 0i a &UA... A)iralul P3ili+ &i)+'o* 2*cuvii*,-8 v-/5*d c- ad4u*c(ul de 'ervicii de i*.or)a,ii al lui :cLare* 0(ia cu) '- 'crie u* ra+or(. Hl va da lui Carl'o*8 ca '- i9l dea o)ului de la Co*'iliul de 'ecuri(a(e8 Do>ler8 +e*(ru a9l i*clude 2* ra+or(ul 6ru+ului de '(udiu a'u+ra +roble)ei coree*e. R-'.oi docu)e*(ul8 ca '- co*(role/e dac- era vreu* *ou +u*c( de evide*,ia(. Hl 6-'i la +a6i*a ?. DORXA DE LUPTZ A AVIAXIEI NORD9COREENE Jco*(i*uareK Noi +robe i*dic- .a+(ul c- a'(-/i e'(e +e de+li* o+era(iv- o *oue'cadril- de avioa*e de lu+(- *ord9coree*e :i%9!@. A*ali/a celor )ai rece*(e .o(o6ra.ii di* 'a(eli( Jve/i (ab. v9$K ara(- c- au ba/a la aero+or(ul di* Co*'a*. To(u0i8 da(e rece*(e i*dic- .a+(ul c- :i%9!@ +oa(e '- *u .ie 'i*6urul (i+ de avio* 'ovie(ic 'u+erior +ri)i( de avia,ia *ord9coreea*-. Do(o6ra.iile de recu*oa0(ere J(abelele v9= la v9$$K ara(- *ava de (ra*'+or( 'ovie(ic- "alentin 5olotarev la a*cor- 2* /o*a de )a1i)- 'i6ura*,- a +or(ului Co*'a*. Trei l-/i J*o(a(e +e .o(o6ra.ii cu A8 B 0i CK a+ar,i* (i+ului obi0*ui( .olo'i( +e*(ru (ra*'+or(ul .u'ela4elor 0i +-r,ilor di* avioa*e. C3iar dac- *u 'e +oa(e recu*oa0(e (i+ul e1ac( de avio* (ra*'+or(a(8 di)e*'iu*ea l-/ilor e'(e 'u.icie*(- +e*(ru a co*,i*e u*ul di* cele )ai rece*(e avioa*e 'ovie(ice de lu+(- 0i de a(ac. $?B

H* a.ar- de ace'(ea8 '(a,iile de a'cul(are ale A6e*,iei 'ud9coree*e +e*(ru +la*i.icarea 'i6ura*,ei *a,io*ale JN&PK8 2* i*(erce+(area 2*(5)+l-(oare a be*/ilor radio au 2*re6i'9(ra( .ra6)e*(e de co)u*ica,ii 2*(re avioa*e8 2* ru'e0(e8 .a+( care i*dic- +re/e*,a 2* Coreea de Nord a u*ui *ou 6ru+ de i*'(ruc(ori de /bor 'ovie(ici. R(ii*d c- e1i'(- de4a o+era(ive e'cadrilele de :i%9!@ *ord9coree*e8 i*(er+re(area *oa'(r- e'(e c- *oii i*'(ruc(ori 'ovie(ici a*(re*ea/- +ilo,ii *ord9coree*i '- /boare +e u* *ou (i+ de avioa*e. JVe/i (ra*'cri9erea a*e1a(-.K &i)+'o* r-'.oi ul(i)ele +a6i*i ale ra+or(ului8 +e*(ru a ci(i (ra*'crierea i*(erce+(-rilor radio< ETra*')i'ie di* avio*8 *eide*(i.ica(- JPilo(K< U &+u*e9i idio(ului celuia '- ,i*- ari+ile la acela0i *ivel W Ri '- re6le/e ali)e*(area. &e r-'uce0(e ca o curc- bea(-. Tra')i'ie de la 'ol8 *eide*(i.ica(- JCo*(rolul de /borK< U Jdesc*rc*riK... Al+3a Doi ra+or(ea/-... Jneinteli%ibilK... )o(or di* drea+(a... Pilo(< U Aiurea. Vorbe0(e .-r- 'e*'. &+u*e9i '- ridice bo(ul 2*ai*(e de a (er)i*a... Jdesc*rc*riK Co*(rolul< U Jneinteli%ibilK ... ali)e*(area... Jdesc*rc*riK Pilo(< U E )ai bi*e. Bo(ul e'(e ori/o*(al. &+u*e9i '- vire/e la '(5*6a !A de 6rade 0i '- accelere/e )o(orul la )a1i)... Jde'c-rc-riK ... Ce vi(e/- are acu) V... Jneinteli%ibilK Co*(rol< U Acu) 2*c3id. &c3i)b .recve*,a de (ra*')i'ie. Ter)i*area i*(erce+(-rii. NOTZ< &e*(rL Del(a A=A di* +a(rula de +e :area %albe*- co*.ir)+re/e*,a avioa*elor 2* /bor la o co(- de ;"""9=""" )e(ri 2* core'+o*de*,- cu coordo*a(ele +u*c(ului de (ra*')i'ie. &i)+'o* 'ubli*ie (oa(- acea'(- +ar(e +e*(ru c-+i(a*ul Carl'o* 0i 20i '+ri4i*i '+i*area +e '+-(ar. Nord9coree*ii 0i 'ovie(icii 2*ce+eau '- devi*u* +ic +rea +rie(e*i +e*(ru 6u'(ul '-u. Ri *u +u(ea '- .ac- *i)ic deoca)da(-. Au/i b5/5i(ul i*(er.o*ului U Do)*ule a)iral8 a 'o'i( )a0i*a +e*(ru a v- duce la Ca+i(oliu. &i)+'o* +u'e ra+or(ul 2* cu(ia +e*(ru +o0(a de e1+edia( 0i 'e ridic-8 lu5*du90i )a+a. Trebuia '- )ear6- la Co)i'ia .or,elor ar)a(e a &e*a(ului8 +e*(ru a 'e cer(a +rivi(or la dre+(urile )ili(arilor +e*'io*a,i. Aru*c- o +rivire 2*(r9o a6e*d-. Era a +a(ra oar- c- 'e +re/e*(a 2* .a,a u*ei co)i'ii8 2* '-+(-)5*a aceea. Ade'ea 'e 65*dea c- era c3iar *ea0(e+(a( .a+(ul c-90i )ai +u(ea de'.-0ur- )u*ca 'a +ro+rie.

$?I

? oc(o)brie Tele4ur*alul CNN Re+or(erul CNN8 o (5*-r- .ru)u0ic- cu +-rul 2* dou- culori8 vorbea di*(r9 u* coridor +laca( cu )ar)ur-8 di* .a,a u*ei '-li de audie*,e di* Pala(ul RaLbur* u*de aveau 'ediul birourile Ca)erei. E&u*( Co**ie :arlo>e +e*(ru ul(i)ele 0(iri ale CNN. A'(-/i8 '+re )area *oa'(r- 'ur+ri/-8 &(e+3e* Nic3ol'o*8 +re0edi*(ele Co)i'iei .or,elor ar)a(e di* Ca)er-8 a a*u*,a( c- Co)i'ia 'a *u 'e va o+u*e +ro+u*erii de 'a*c,iu*i 2)+o(riva Coreei de &ud. Noua deci/ie8 care a lua( +ri* 'ur+ri*dere )area +ar(e a ob'erva(orilor +arla)e*(ari8 de'c3ide +ro+u*erii Bar*e' d))ul c-(re Co)i'ia le6i'la(iv- a Ca)erei. De aici ea va (rece a+oi la vo(.F EPri*ci+alul 'u',i*-(or al +ro+u*erii8 de+u(a(ul Be* Bar*e' di* :ic3i6a*8 era vi/ibil 'a(i'.-cu(8 c5*d i9a) lua( i*(erviul acu) c5(eva )i*u(e.F Pe ecra* a+-ra re+or(a4ul 2*re6i'(ra(< u* Be* Bar*e' /5)bi(or8 i*(ervieva( 2* acela0i coridor. ENa(ural8 'u*( 2*c5*(a( c- o*orabilul )eu cole6 Nic3ol'o* a 2*,ele' i)+or(a*,a u*ei ac,iu*i ra+ide 0i 3o(-r5(e di* +ar(ea Ca)erei. Dru)urile 0i )a6a/i*ele A)ericii *u +o( .i 2* co*(i*uare +li*e de +rodu'e ur5(e i)+or(a(e di* Coreea 2* (i)+ ce la &eul 'e co*(i*u- a'a'i*area '(ude*,ilor. Trebuie '- (ri)i(e) 6uver*ului Coreei de &ud u* )e'a4 .arec3ivoc. A4u*6e cu viole*,a. A4u*6e cu re+re'iu*ea. A4u*6e cu *eru0i*area.F Pe ecra* a+-ru di* *ou Co**ie :arlo>e. EAl(e *ou(-,i de la Ca+i(oliu. La &e*a(8 o +ro+u*ere ide*(ic- de le6e a .-cu( u* al( +a'8 ob,i*5*d a+robarea Co)i'iei a.acerilor e1(er*e. Co*'erva(orii au a)e*i*,a( cu ob'(ruc,io*area8 dac- +ro+u*erea ar a4u*6e la vo(. Dar liderul )a4ori(-,ii8 'e*a(orul Dicki*'o* di* Arka*'a'8 e'(e 'i6ur c- are 'u.icie*(e ade/iu*i +e*(ru a cere +rocedura de ur6e*,-8 )i0care ce ar (rebui '- 2)+iedice o de/ba(ere +relu*6i(- 0i '- reduca+robarea la u* 'i)+lu vo( 2*(r9u* r-'(i)+ .i1a(.F Ecra*ul 'e 2)+-r,i 2* dou- .ere'(re< 2*(r9u*a core'+o*9de*(ul di* Ca'3i*6(o*8 2* cel-lal( re+or(erul di* '(udioul di* A(la*(a.

$?=

ECo**ie8 *u e'(e 'u.icie*(- o )a4ori(a(e de dou- (rei)i8 la &e*a(8 +e*(ru a .i vo(a(- le6ea V Pro+u*erea de 'a*c,iu*i 2)+o(riva Coreei are de4a u* '+ri4i* a0a de )are VF EDa8 So3*. H* )od *or)al8 o a(are 'i6ura*,- di* +ar(ea liderului )a4ori(-,ii ar i*dica o +u(er*ic- ade/iu*e. Dar ace'(a e'(e doar u* ca/ +ar(icular. Cu ale6erile a0a de a+ro+ia(e8 )ul,i a'+ira*,i la ca*dida(ur- i9 au acu/a( +e ac(ualii 'e*a(ori c- *u au .-cu( *icioda(- *i)ic. Di* ace'( )o(iv8 c3iar 0i 'e*a(orii care i*(e*,io*ea/- '- 'e o+u*- +ro+u*erii Bar*e' +re.er- '- evi(e o ob'(ruc,ie 2*delu*6a(-. Ri8 2* ace'( )o)e*(8 *u e'(e 2*c- +rea clar cu) 'e va vo(a.F ; oc(o)brie Co)i'ia le6i'la(iv- a Ca)erei8 Ca'3i*6(o* U Do)*ule +re0edi*(e8 acea'(- +ro+u*ere de le6e e'(e o o.e*'+e*(ru ra,iu*e8 0i dv' o 0(i,i bi*e W He*rL Dieldi*6 di* :i''ouri8 cel )ai i)+or(a*( re+re/e*(a*( al )i*ori(-,ii di* Co)i'ia le6i'la(iv-8 era *ervo'. Aru*c- o +rivire r-u(-cioa'- c-(re 6ru+ul de .u*c,io*ari ai co*6re'ului care erau +re6-(i,i '- ia *o(i,e. Co)i'ia le6i'la(iv- 'e reu*ea 2*(o(deau*a 2*(r9o 'al- )ic- 0i a6lo)era(- +e*(ru a reduce la )i*i)ul ab'olu( *u)-rul de '+ec(a(ori. H*(r9u* .el8 acea'(a era adev-ra(a )-'ur- a +u(erii 'ale. Co)i'ia +u(ea '.ac- '- (r-ia'c- 'au '- )oar- o +ro+u*ere de le6e 2* decur' de *ici o or-. Ea era cea care .i1a /iua 2* care o +ro+u*ere a*u)e era 'u+u'- vo(ului 2* Ca)er-. Pe*(ru +ro+u*erile +e*(ru care &+eakerul era .avorabil era '(abili(- o da(- ce li)i(a *e( +o'ibili(a(ea de/ba(erilor 0i .acea i)+o'ibile a)e*da)e*9(ele. H* 'c3i)b8 +ro+u*erile care *u erau +e +lacul &+eak9 erului *u )er6eau *icioda(- la vo(8 +u*c( 0i 6a(a. Pe*(ru a 'e a'i6ura c- lucrurile vor co*(i*ua (o( a0a8 +ar(idul )a4ori(ar di* Ca)er- .-cea a'(.el 2*c5( '- aib- 2* co)i'ie )a4ori(a(ea de dou- (rei)i +lu' u*ul8 i*de+e*de*( de +ro+or,ia 2*(re de+u(a,ii re+ublica*i 0i de)ocra,i. Ri &+eakerului 2i +l-cea +ro+u*erea Bar*e'. Dieldi*6 0(ia c- *u +oa(e 2*vi*6e8 dar +ro)i'e'e '- 2*cerce )-car o a+-rare de .or)-. $A"

U Do)*ule +re0edi*(e8 da(a .i1a(- de dv' 0i de +rie(e*ii dv' 2i va 2)+iedica +e )e)brii Ca)erei '- +ro+u*- 0i cel )ai )ic a)e*da)e*( la acea'(- +ro+u*ere de le6e. Nu acea'(a e'(e +rocedura de ur)a(8 2*(r9o )a(erie a(5( de i)+or(a*(-. Ri *u e1i'(- *ici o 'cu/- la li)i(-rile ab'urde de (i)+ +e care le i)+u*e,i +e*(ru de/ba(ere. Pre0edi*(ele8 de+u(a(ul Ger>i* Bouc3ard di* Loui'ia*a8 2l 2*(reru+'e. U Do)*ule Dieldi*68 ideile +ro+u*erii au .-cu( obiec(ul co*'idera,iilor a+ro.u*da(e di* +ar(ea co)i'iei. D-r- '-90i dea 'ea)a8 20i (recu )5*a +ri* +-rul rar. Cade*,a (5r05i(-8 di* &ud8 deve*i 0i )ai +re6*a*(-. U Nu ave) *ici u* )o(iv '- a0(e+(-) 0i *u e'(e *evoie de o de/ba(ere 2*delu*6a(-. Dieldi*6 +ar- lovi(ura< U Cu (o( re'+ec(ul8 do)*ule +re0edi*(e8 e'(e o ab'urdi(a(e. Nu a) .o'( ale0i +e*(ru a .ace '- (reac- +ro+u*erile co)i'iei. :i'iu*ea *oa'(re'(e '- .ace) u* or6a*i') delibera(iv8 0i da(a '(abili(- de dv' va 2)+iedica u* e1a)e* co)+le( 0i ra,io*al al +ro+u*erii de le6e 'u' /i'-. Te)ele a(i*'e de 'a*c,iu*ile 2)+o(riva Coreei 'u*( +rea co)+le1e 0i i)+or(a*(e +e*(ru a .i lic3ida(e 2* ace'( )od 0)ec3ero' 0i +ar(i/a*. Pre0edi*(ele a'cul(a cu i*(ere'. C5*d 'e +or*ea '- vorbea'c-8 Dieldi*6 0(ia cu adev-ra( '9o .ac-. Ri +re0edi*(ele *u 'e 2*doia c- acelea0i .ra/e 0i acelea0i obiec,iu*i 'e vor au/i 2* (i)+ul de/ba(erilor 2* aul-. Dar i*'(ruc,iu*ile +e care le +ri)i'e erau .oar(e +reci'e8 iar el *u a4u*'e'e 2*(r9o +o/i,ie 2* care '- +oa(- '- *u dea a'cul(are &+eakerului. &e l-'- +e '+-(arul .o(oliului 0i 'e bucur- de '+ec(acol8 'i6ur de .i*alul 0edi*,ei. Du *evoie de a+roa+e o or- de di'cu,ii a'u+ra .or)ei8 dar la '.5r0i( co)i(e(ul a+rob- +ro+u*erea cu o )a4ori(a(e de *ou- co*(ra +a(ru. Ni)e*i di*(re cei +re/e*,i *u 'e )ir-. B oc(o)brie Ca'a Alb-8 Ca'3i*6(o* Pu(*a) aru*c- +e birou ra+or(ul de'(ul de 6ro'. U Ce *aiba8 Blake. Nu ,i9a) ceru( o a'e)e*ea c3e'(ie. $A$

Blake Do>ler aru*c- o +rivire a'u+ra docu)e*(ului8 a+oi 20i 2*(oar'e oc3ii c-(re .a,a ro0ie a co*'ilierului +e*(ru 'i6ura*,a *a,io*al-. &e a0e/+e u*ul di* .o(oliile lui Pu(*a) .ar- a .i i*vi(a(. U Doreai +ro+u*erile 6ru+ului de lucru. Ri +e acelea ,i le9a) adu'... U 0i .acu 'e)* c-(re .a'cicol. Ra+or(ul era 2* 2*(5r/iere cu a+roa+e dou- '-+(-)5*i8 dar le 'olici(a'e u* .el de )ic )iracol 0i *u)eroa'e ore 'u+li)e*(are. Pe*(ru +u*erea +e 35r(ie a a*ali/ei +ro+u*erii Bar*e' .u'e'er'u.icie*(e dou- /ile. Dar '- .ac- '- 'e a+robe cuvi*(ele e1ac(e de la ci*ci birouri di.eri(e8 +ri*(re care )i*i'(ere 0i a6e*,ii de 'i6ura*,-8 .u'e'e u* adev-ra( co0)ar. Diecare dori'e '-90i +u*- +e ra+or( +ro+ria a)+re*(-8 0i +ri* ur)are adu'e'er- *u)eroa'e 'c3i)b-ri. C- ceru'er- a+robarea celorlal,i 0i ade'ea adu'e'er- cior*ele re.-cu(e. Blake e1+edia'e a(5(ea co+ii di* acelea 2*c5( a4u*'e'e '-9i cu*oa'c- +e (o,i curierii au(ori/a,i 'duc- docu)e*(e 'ecre(e 2*(re Ca'a Alb- 0i diver'ele a6e*,ii. U* adev-ra( )iracol era '- 'alve/e c5(eva .ra/e de 2*,ele'. :e)brii 6ru+ului erau adev-ra,i +ro.e'io*i0(i8 dar *u erau 'crii(ori8 0i (o,i erau obi0*ui,i '- 'e e1+ri)e 2* li)ba4ul birocra(ic. H* acea'(- li)b- *u 'e /ice c- ce(-,ea*ul de r5*d va +l-(i co*'eci*,ele8 ci c- E6ru+e de +o+ula,ie 'u*( a.ec(a(eF. Ri'curile u*ui r-/boi +la*e(ar *u 'e li)i(ea/- la a 'e )-ri8 ci E+robabili(a(ea u*or 'e)*i.i9ca(ive i*(erac,iu*i 6eo+oli(ice 0i )ili(areF 'u.er- Eo )odi.icare a'ce*de*(-F. Oriu*de era +o'ibil8 Blake 'e o+u'e'e 3o(-r5( la .olo'irea 6e*ului ace'(a de .ra/e8 0i ade'ea reu0i'e. Dar 0(ia c- a'(a *u avea *ici o i)+or(a*,- +e*(ru Pu(*a). Co*'ilierul era *e)ul,u)i( c- De+ar(a)e*(ul de &(a( re.u/a'e '- 'e)*e/e ra+or(ul. Re+re/e*(a*(ul de+ar(a9)e*(ului8 Tolliver8 *u90i d-du'e 'ili*,a '+re/ide/e (oa(e 0edi*,ele 6ru+ului8 iar +u,i*ele d-,i c5*d o .-cu'e8 *u .-cu'e al(ceva dec5( '- aru*ce alu/ii i*ci(a*(e. Du+- u* (i)+8 'e 2*,ele'e'e c- 'ecre(a)lui de '(a(8 2* loc de la)e*(-ri8 2i +l-ceau )ai )ul( 'o*da4ele de o+i*ie +ublica(e 2* 4ur*ale8 2* care 'e cereau cu 'u',i*ere )-'uri 2)+o(riva Coreei de &ud. Ri dac- *u 'e declara de +ar(ea u*ui docu)e*( care '- 2)bi*e o+o/i,ia8 ur)a 0i ve(o9ul +re0edi*(elui. Pe*(ru a avea 'e)*-(ura De+ar(a)e*(ului de &(a(8 Blake .-cu'e (o( ce era +o'ibil... H* a.ar- de a )ai 2*dulci reco)a*d-rile 6ru+ului de lucru. Ceru'e de )ai )ul(e ori *o(e de la 'ecre(a)l de '(a(8 dar *u reu0i'e *icioda(- '- le aib-. &ubordo*a,ii ace'(uia .-cu'er- (o( +o'ibilul +e*(ru a *u r-'+u*de .avorabil. &ecre(a)l de '(a( e'(e )ereu $A!

ab'e*( +e*(ru E+roble)e de i)+or(a*,- *a,io*al-F 'au avea o E0edi*,ur6e*(- a 6ru+ului 6eo+oli(icF 0i o da(- +re/e*(a'er- cea )ai i*credibil'cu/-< Eera ocu+a( cu dele6a,ia u*ei i)+or(a*(e +u(eri '(r-i*eF. Blake *ici )-car *u reu0i'e '- vorbea'c- cu a'i'(e*(ul '-u +e*(ru a.acerile A'iei orie*(ale 0i ale Paci.icului. H*,ele'e'e re+ede ce era cu ace'( /id al (-cerii. De+ar(a)e*(ul de &(a(8 'au )-car co*ducerea 'a +oli(ic-8 *u dorea '- 2*.urie Co*6re'ul di* cau/a Coreei de &ud. :o(ivul i9l e1+lica'e u* +rie(e* de la a6e*,ia +e*(ru co*(rolul ar)a)e*(ului8 2* (i)+ ce )5*cau 2* 6rab- la bu.e(ul de la Ca'a Alb-. E&- *u cre/i c- vei reu0i8 BlakeF 2i '+u'e'e ETubbLF Bar(o>. EAcu) )ai )ul( ca oric5*d8 cei de la Do66L Bo((o) *u i*(e*,io*ea/- '- 'e cer(e cu &+eakerul 0i cu liderii )a4ori(-,ii. &u*( a+roa+e de 'e)*area u*ui acord +rivi*d rac3e(ele cu 'ovie(icii. Ri *u vor ca vreu* +arla)e*(ar '- le +u*- be,e 2* roa(e +e*(ru ca +re0edi*(ele '- *u +u*- ve(oul '-u +e +ro+u*erea 'a de le6e +re.era(-.F Du+- cu) 'e di'cu(a 2* De+ar(a)e*(ul de &(a(8 2*(r9adev-r8 u* (ra(a( 2*(re 'u+er+u(eri era )ai i)+or(a*( dec5( Coreea de &ud. H* co*'eci*,-8 6ru+ul de lucru a'u+ra Coreei 3o(-r5'e c- avea *evoie de 'e)*-(ura De+ar(a)e*(ului de &(a(. De al(.el8 *u e1i'(au al(er*a(ive< ori re*u*,- la 'e)*-(ura aceea8 ori re*u*,- la ra+or(. Ri du+- reac,ia lui Pu(*a)8 era clar c- ar .i +re.era( '- re*u*,e la ra+or(. U Ce *aiba W C3e'(ia a'(a *u9)i 'erve0(e la *i)ic8 a0a cu) e'(e. O 0uvi,- de +-r ro0ca( 'e 2*de+-r(a'e di* locul 2* care o bloca'e .i1a(ivul 0i c-/u'e +e '+r5*cea*-. Co*'ilierul +e*(ru 'i6ura*,a *a,io*al0i9o a0e/- la loc8 *ervo'. Blake cl-(i*- di* ca+. U Nu 2*,ele6. Dac- e bi*e8 de+ar(a)e*(ul e'(e de acord cu reco)a*d-rile *oa'(re. Dar ci*ci al(e a6e*,ii *u 'u*( de acord. E'(e blocul cel )ai co)+ac( +e care 2l +u(e) 6-'i 2* ad)i*i'(ra,ie. Pu(*a) 2l +rivi cu oc3i '(r-luci(ori. U Ri /iari0(ii *9or '- *e a(ace8 doc(or Do>ler V R(i) a)5*doi cci*eva di* de+ar(a)e*( va i*.or)a #ost 'au Times c- 'ecre(arul *u a a+roba( ra+or(ul8 0i di* acel )o)e*( vor a+-rea *eca/urile. Pre0edi*(elui *u9i +lace '- ci(ea'c- 2* +ri)a +a6i*- EPoli(ica ad)i*i'(ra,iei e'(e a6i(a(de 6rave di'e*'iu*iF. $A@

Blake .u obli6a( '- ad)i(- c- Pu(*a) *u 'e 2*0ela c3iar de (o(8 c3iar dac- 'e )ai +u(ea di'cu(a +e (e)a a'(a. De+ar(a)e*(ul de &(a( *u i*(e*,io*a '- 'c3i)be ceva 0i '- a+robe ra+or(ul. Iar 'i(ua,ia 'ud9coreea*- era a(5( de cri(ic- 2*c5( Ca'a Alb- *u +u(ea r-)5*e i*di.ere*(- 2* (i)+ ce +ro+u*erea Bar*e' 'e a+ro+ia de vo(are. Blake '+era )-car c- cei de la A.acerile le6i'la(ive ale e1ecu(ivului vor .i avu( o*e'(i(a(ea de a ro0i. &+u'e'er- )ereu c+ro+u*erea Bar*e' *u era dec5( +ra. 2* oc3i +e*(ru +arla)e*(. O +ro+u*ere +re/e*(a(- +e*(ru a )ai cal)a *ervo/i(a(ea elec(orilor8 dar de'(i*a(- 2*6ro+-rii 2* li*i0(e du+- ale6eri. H* .i*e8 acea +revi/iu*e +-rea de'(i*a(- '- i*(re 2*(re celebrele 6a.e ale i'(oriei8 +recu) .ai)o'ului (i(lu di* 4hica%o Tribune cu oca/ia ale6erilor di* $=?I< EDe>eL 2*vi*6-(or WF. Blake 2l +rivi +e Pu(*a)8 di*colo de birou. U De9a'(a *9o '-9i +re/i*,i +re0edi*(elui ra+or(ul *o'(ru V U N9a) '+u' a'(a. Pre0edi*(ele dore0(e '-9l i*.or)-) de'+re a.acerea Coreea 2* ur)-(oarele /ile. A6e*da )ea e ca) +li*-8 dar voi 2*cerca '- '(recor 0i ra+or(ul... du+- ce9l voi .i e1a)i*a( )ai bi*e. Blake avu (e*(a,ia '-9i cear- lui Pu(*a) '-9l 2*'-rci*e/e +e el +e*(ru a9i +re/e*(a i*.or)area +re0edi*(elui. Dar cu*o0(ea de4a r-'+u*'ul. De'+re A'ia 0i de'+re Paci.ic8 Pu(*a) +u(ea '- a.le doar ce 'e 'cria 2* /iare8 dar cu*o0(ea la +er.ec,ie )eca*ica +u(erii. Ri la Ca'3i*6(o*8 D.C.8 acce'ul 2*'e)*a +u(ere. Pu(*a) 20i a+-ra cu 6elo/ie 0i vi6uro' dre+(ul de a +re/e*(a +er'o*al ra+oar(ele. H* *ou-'+re/ece lu*i *u +er)i'e'e *ici u*ui 'ubordo*a( '-9l 2*dru)e +e +re0edi*(e 2* 3ao'ul declara,iilor8 docu)e*(elor8 3-r,ilor 0i .o(o6ra.iilor di* 'a(eli( care co*'(i(uiau ra+oar(ele (i+ice ale Co*'iliului de 'ecuri(a(e. Avea o re6ul- clar- 0i i*.le1ibil-. E1+er(ul +re6-(ea ra+or(ul 0i Pu(*a) 2l +re/e*(a. Dac- avea dubii a'u+ra )a(erialului8 Pu(*a) lua cu 'i*e u* .u*c,io*ar. Dar cu acordul (aci( c- ace'(a ar .i r-'+u*' *u)ai 2*(reb-rilor direc(e ale +re0edi*(elui 'au ale lui Pu(*a). Du+- +-rerea lui Blake era u* )od 'c5rbo' de a .ace acel 'erviciu. Dar ideile lui Pu(*a) erau clare. Porcul a4u*6ea 2*(o(deau*a '- 'e ara(e ca 'u+ere1+er(ul ce 'e +rocla)a a .i... )-car +e*(ru oc3ii +re0edi*(elui. Ri acei oc3i erau 'i*6urii care co*(au. U Oricu)8 Blake8 o '- .ac ceva corec(uri la ra+or(8 /i'e Pu(*a)8 cu u* /5)be(. Cred c- ai .-cu( o (reab- .oar(e bu*- adu*5*d (oa(e da(ele $A?

ace'(ea. Dar e )ai bi*e '- .ace) (o(ul )ai u0or de ci(i(. Nu vreau ca +re0edi*(ele '- adoar)- 2* (i)+ul lec(urii8 *u cre/i V :are +-ca(. H* co)+ara,ie cu ceea ce +e*(ru Pu(*a) era o +ro/clar-8 birocra(i')ul .ederal +-rea 'cri' de Er*e'( He)i*6>aL. Nu e1i'(a *ici o .ra/- 'i)+l-8 'cur(-8 clar- +e care acel o) '- *u o 2*locuia'c- cu u* a'+ec( 6ra)a(ical ab'urd de lu*6 0i de 2*(or(oc3ea(. Dar Blake 0(ia c- era i*u(il '- 'e +l5*6-. El 0i Pu(*a) 'e cer(a'erde4a de )ul(e ori +e*(ru c3e'(iu*i de '(il (o( a(5( de )ul( ca +e*(ru cele de +oli(ic-. De al(.el8 +robabil c- Pu(*a) *u9i va ar-(a .or)a de.i*i(iv- a ra+or(ului corec(a( de el +5*- cu +u,i*e )o)e*(e 2*ai*(e de a9l +re/e*(a +re0edi*(elui. Da+(ele aveau '-9i dea dre+(a(e.

= oc(o)brie Aula Ca)erei8 Ca'3i*6(o* Sere)L :i(c3ell era cu u* oc3i la re/ul(a(ele vo(ului 0i cu cel-lal( la 0e.ul '-u8 Be* Bar*e'8 +re6-(i( '-9i cur(e/e +e cole6ii di* .a,a b-*cii &+eakerului. T5)bi c5*d v-/u c- (o(alul 'e 'c3i)ba'e di* *ou8 da(ori(u*ui al( re+re/e*(a*( care 'e l-'a'e co*vi*' de Bar*e' 'au de 2*'u0i &+eakerul. C50(i6area ade/iu*ii &+eakerului .u'e'e )i0carea 'a cea )ai bu*-8 re.lec(- :i(c3ell. O)ul acela era u* )are ba*di(8 alu*eco' 0i )iero'8 dar cu*o0(ea di* .ir a +-r re6ula)e*(ul Ca)erei. Ri reu0ea )ereu '9o .ac- 2* i*(ere'ul '-u. :i(c3ell +rivi '+re +a*oul care i*dica (i)+ul r-)a' +e*(ru vo(are. Era a.i0a( E"8""F. De cel +u,i* dou-/eci de )i*u(e. T5)bi di* *ou. La Ca)era Re+re/e*(a*,ilor8 de obicei vo(area dura ci*ci'+re/ece )i*u(e8 dac- *u c3iar )ai +u,i*. Dac- 2* ace'( i*(erval u* +arla)e*(ar *u reu0ea '- vo(e/e 'au *u 'e deci'e'e a'u+ra vo(ului8 cu a(5( )ai r-u +e*(ru el. H* +rac(ic-8 2*'-8 era u* co*(rol al (i)+ului 2* i*(eriorul aulei8 iar dura(a celor ci*ci'+re/ece )i*u(e de+i*dea de el8 *u de cea'. Lovi(ura cioc-*elului +re0edi*(elui 2i a(ra'e a(e*,ia. Vo(ul 'e (er)i*a'e. De+u(a(ul care +re/ida +le*ul Ca)erei lu- .oaia +e care i9o 2*(i*dea u* .u*c,io*ar. $AA

U Vo(urile W Pe*(ru da8 !@I. Pe*(ru nu8 $I$. Pro+u*erea e'(e a+roba(-. :i(c3ell 'e 2*dre+(- c-(re u0-8 cu u* /5)be( de la o urec3e la al(a. O .-cu'er- W Ri acu)8 &e*a(ul. Pri)ul a'i'(e*( al liderului )a4ori(-,ii 2l a'i6ura'e de4a c- +ro+u*erea va .i 'u+u'- la vo( i)edia( du+- ce va .i .o'( a+roba(- de Ca)er-. Sere)L :i(c3ell 'i),ea de4a +ar.u)ul vic(oriei. Vic(orie +e*(ru le6e 0i vic(orie +e*(ru Be* Bar*e' c5*d 'e va .i 2*'cri' +e li'(a +e*(ru &e*a(8 doi a*i )ai (5r/iu. Da+(ele 2i vor da dre+(a(e doar +e 4u)-(a(e. $$ :er6i +e a'cu*' $$ oc(o)brie I*'a9do*68 &eul C-+i(a*ul To*L C3ri'(o+3er *u era +rea 'a(i'.-cu( c- 'e 2*dre+(a'e c-(re &eul8 2* /iua aceea. Pleca'e cu i*(e*,ia de a .ace ceva cu)+-r-(uri. Dar *u cu aceea de a r-)5*e +e*(ru (oa(- +erioada 2* acela0i )a6a/i*. La ba/-8 di)i*ea,a8 .u'e'e aver(i/a( de'+re obi0*ui(a E+o'ibili(a(e de de/ordi*iF. Dar &eul era u* ora0 i)e*'< u* ora0 de )ai )ul( de /ece )ilioa*e de locui(ori. H* vreu* car(ier +u(ea '- e1i'(e )i0c-ri de '(rad-8 dar u* al(ul +u(ea '- .ie 'u.icie*( de li*i0(i( +e*(ru ca u* +ilo( '- +oa(cu)+-ra vreu* cadou. Ri oricu)8 el avea doar o 'i*6ur- /i liber- 2*(r9o '-+(-)5*-. Oricu)8 aver(i/area +rivea *u)ai di'(ric(ul :Lo*69do*68 di* 2)+re4uri)ile ca(edralei ca(olice8 u*de .u'e'ere- de)o*'(ra,ii (oa('-+(-)5*a. U* *e*oroc8 c-ci cele )ai bu*e )a6a/i*e erau 2* acea /o*-. Iar el era '-(ul de )icile +ie,e +e*(ru (uri0(i care 'e a.lau 2* +rea4)a celei )ai i)+or(a*(e ba/e a ar)a(ei a)erica*e8 2* +eri.eriile di* 'udul &eulului. Di* .ericire8 o 'u6e'(ie cu adev-ra( bu*- 2i .u'e'e .-cu(- de o.i,erul cu i*.or)a,iile al e'cadrilei< '- dea o oc3ead- +e :arL AlleL8 2* I*'a9 do*6. $A;

:ic3ael' *u avea )ul(e de o.eri( 2* ceea ce +rivea )u*ca 'a U i*dividuali/area +o'(urilor co*(raaerie*e ale i*a)icului8 de'.-0urarea avioa*elor 'ale 0i (ac(icile de lu+(- ale ace'(ora U dar era i)ba(abil 2* cu)+-rarea la cel )ai 'c-/u( +re, a +erdelelor broda(e8 bi4u(eriilor 0i obiec(elor de cera)ic-. E1ac( (i+ul de lucruri care +l-ceau .e)eilor. Ri care i9ar .i +er)i' lui To*L '- .ac- +ace cu :aria8 +rie(e*a 'a ac(ual-. De)eia aceea era u* '+ec(acol< *u +rea 2*al(-8 cu +-r *e6ru ca *oa+(ea ce9i a4u*6ea +5*- la br5u. Ie0i'er- 2)+reu*- de vreo (rei ori8 ul(i)a .u'e'e 2* 'eara +recede*(-. :aria era 'i)+a(ic-8 avea 'i),ul u)orului8 2i +l-ceau +ove0(ile cu avioa*e 0i cu /boruri +e care To*L i le '+u*ea. Dar avea 0i u* a*u)e carac(er. A'(a de'co+eri'e To*L c5*d 2*(r9 o /i o *u)i'e Carol8 a.l5*d a'(.el c5( de .urioa'- +u(ea deve*i. A'(.el8 acce+(5*d 'u6e'(ia lui :ic3ael8 To*L lua'e (re*ul de la Gu*'a* la &eul 0i a+oi )e(roul8 +5*- la '(a,ia C3o*6*o 2* '+a(ele Pa6odei Park. P5*- aici .u'e'e u0or. Di* acel )o)e*( 2*'-8 +ierdu'e (oa(di)i*ea,a 2* I*'a9do*68 c-u(5*d ceva la a*(icari8 2* 6aleriile de ar(-8 2* )a6a/i*ele de )obile 0i la bi4u(ierii de +e acea '(rad- 2*6u'(- 0i 0er+ui*d-. Neca/ul era c- el *u ar .i .o'( 2* '(are '- recu*oa'c- u* bu* obiec( de a*(icaria( coreea* de u* *i)ic .abrica( cu o 4u)-(a(e de or- )ai 2*ai*(e. Ri c3iar Eoca/iileF care 'e 6-'eau 2* acele +r-v-lii i9ar .i ceru( o bu*buca(- di* 'alariul +e care i9l d-dea u*c3iul &a). To*L ura acel 6e* de +ierdere de (i)+. I*(e*,ia lui i*i,ial- era '- .aco ie0ire ra+id- 2* &eul +e*(ru cadou 0i a+oi '- (reac- +e la Ca/i*oul &3era(o* Calker Hill. &i),ea c- /iua aceea era u*a care9i va aduce *oroc 0i *u (rebuia '- 'e ,i*- de+ar(e de )a'a de black4ack. Dar 2* acel +u*c( 2*ce+ea '- 'e 65*dea'c- c- (o( *orocul de care di'+u*ea i9ar .i .o'( u(il +e*(ru a +ri*de (re*ul de 'ear- +e*(ru Gu*9'a*. H0i 2*c3i'e'e .er)oarul la 3ai*-. Ar .i dori( '- 'e ad-+o'(ea'c- +u,i* de v5*(ul 2*63e,a(8 dar dac- ar .i i*(ra( 2*(r9u* )a6a/i* .ie 0i +e*(ru o cli+-8 ar .i .o'( a'al(a( i)edia( de o le6iu*e de v5*/-(ori. Erau a(5( de +oli(ico0i 0i 'erviabili c- 'e 'i),ea a+roa+e obli6a( '- cu)+ere. Iar acela ar .i .o'( cel )ai bu* )od de a cu)+-ra ci*e 0(ie ce obiec( .ar- valoare8 'au u*ul +e care *u +u(ea '- 0i9l +er)i(-8 'au u*ul de care *u va )ai reu0i ul(erior '- 'ca+e. $AB

Cobor5*d de +e (ro(uar ca '- (raver'e/e '(rada8 v-/u'e 'cri' +e o vi(ri*-< LIBRZRIE AN%LO9COREEANZ. E1ac( locul +e care 2l c-u(a. &e 2*dre+(a'e i)edia( 2*(r9acolo. H* i*(erior era cald8 era li*i0(e8 iar +erdelele de'e *u l-'au '- +-(ru*d- lu)i*a 'oarelui. To*L 2*c3i'e'e u0a 2* '+a(ele '-u8 2* (i)+ ce +e '(rad- (recea u* 0ir de ca)ioa*e cu +oli,i0(i. U* coreea* de v5r'(- )edie8 di* do'ul ca'ei de )arca(8 2i /5)bi'e 0i 2i adre'a'e o +lec-ciu*e. To*L .-cu'e 0i el o +lec-ciu*e 0i 2*ce+u'e '+rivea'c- volu)ele e1+u'e +e ra.luri. Nu erau al,i clie*,i. Dar *u erau *ici +rea )ul(e c-r,i de au(ori a)erica*i. P-reau a .i )ai )ul(e ro)a*e de 'crii(ori coree*i )oder*i. Ti(luri +recu) #ierdutul 'au 'coperi/ul de iarb* *u9i '+u*eau *i)ic7 el ar .i .o'( )ai i*(ere'a( de ro)a*e +oli,i'(e8 de ac,iu*e 'au de '+io*a4. Trecu'e la al( ra.( 0i d-du'e +e'(e o revi'(- edi(a(- 2* li)ba e*6le/- de 6uver*ul 'ud9coreea*< O band* de terori/ti interna ionali6 4oreea de 7ord. I 'e +-ru'e u* +ic +rea +ole)ic-8 dar )ai a+oi 'e 65*di'e c- au(orul acelei revi'(e (r-ia 2*(r9o ,ar- +e ale c-rei +la4e debarcau 2* )od re6ula( 6ru+e de 'abo(ori i*a)ici. H* acel )o)e*(8 /6o)o(ul di* '(rad- cre'cu bru'c8 a(r-65*du9i a(e*,ia. Ridic- +rivirea 0i9l v-/u +e librarul coreea* +rivi*d cu 2*6ri4orare de du+- +erdele. A+oi au/i 'lo6a*urile 0i e1+lo/iile 2* 'urdi*- a lacri)o6e*elor8 a'e)-*-(oare /6o)o(elor de (u'e. &e a+ro+ie 0i el de vi(ri*- 0i +rivi '+re I*'a9do*6. V-/u o )are de oa)e*i care u)+leau '(rada de la u* ca+-( la cel-lal(. Era 6reu '- di'(i*6i oa)e*i 2* acea )ul,i)e. Pri)a 'a i)+re'ie .u a u*or bra,e care 'e a6i(au8 de )-0(i albe8 de d5re de va+ori. :ul,i)ea era 2*c- 2* +ar(ea cealal(- a '(r-/ii8 dar To*L avea i)+re'ia c- era +rea a+roa+e de el. H* a.ara eve*(ualului ri'c +ro+riu8 o.i,erul de 'erviciu i9ar .i .-cu( o 'ce*- ur5(-8 dac- '9ar .i l-'a( (5r5( 2* eve*i)e*(e. D-cu u* 'e)* de 'alu( c-(re librar 0i d-du '- 'e a+ro+ie de u0-8 dar coreea*ul 2l +ri*'e de bra, U V- ro68 ar (rebui a0(e+(a( aici. :ai bi*e *u ie0i8 cred. :- a4u(a,i '+u* obloa*e8 a+oi a0(e+(a) 2*-u*(ru. Nu +lac c-r,ile )ele V To*L /5)bi. I9ar .i +l-cu( '- 'e 2*de+-r(e/e 2*ai*(e de 'o'irea de)o*'(ra*,ilor8 dar era bu*- 0i ideea de a '(a a'cu*' 0i '- a0(e+(e ca .ur(u*a '- 'e (er)i*e. :ai +rivi de9a lu*6ul '(r-/ii. Pu(ea '- )ai a0(e+(e. $AI

U Bi*e8 +rie(e*e. Dar '-9i d-) /or. U*de *aiba 'u*( obloa*ele alea V Coreea*ul 2i ar-(- u* 6ru+ de +a*ouri 6rele di* )e(al a'cu*'e 2* '+a(ele (e463elei. Lucr5*d 2* 6rab-8 le .i1ar- 2* *i0(e a6-,-(ori care erau +re6-(i(e dea'u+ra vi(ri*elor. Librarul l-'- dou- locuri de'c3i'e +e*(ru a +u(ea +rivi 2* '(rad-. To*L 2l a(i*'e +e u)-r. U Nu a4u*6e V Vreau '- '+u*8 de ce *u 2*c3ide,i +r-v-lia 0i '+lec-) a)5*doi V De9a lu*6ul '(r-/ii8 al,i co)ercia*,i (r-'e'er- obloa*ele 0i acu) 'e 2*de+-r(au 2* direc,ia o+u'- celei di* care ve*ea )ul,i)ea. U Nu. V-/u( de4a a'(a8 al(e da(e. E al(- )ul,i)e8 al(- lu)e8 al(e locuri. Noi )er6e) +e '(rad-8 6-'i) +oa(e u* 6ru+. Aici (o(ul (er)i*- 2* dou- ore8 +oa(e (rei. Du obli6a( '- ad)i(- c- o)ul avea dre+(a(e. R-)a'e l5*6- coreea* '+rivea'c- de du+- obloa*e c-(re de)o*9'(ra*,ii care 'e a+ro+iau. Dii*d u* +ilo(8 To*L era co)+le( 2* a.ara )ediului '-u obi0*ui(. &i),ea c- i*i)a 2i b-(ea )ai (are. Pe*(ru a 2)+r-0(ia )a*i.e'(a*,ii adu'e'er- i*.a*(erie. H* '+a(ele lor 'e /-reau u*i.or)ele ver/i ale +oli,i0(ilor. Hi 2)+-r,i'er- +e de)o*'(ra*,i 2* dou- 0i 2i loveau cu ba'(oa*ele. H0i .aceau )e'eria +e 2*dele(e 0i ca la car(e. :ai 2*(5i 2*cercau '- i/ole/e 6ru+uri )ici de )a*i.e'(a*,i8 a+oi 2i blocau 0i 2i loveau +5*- 20i +ierdeau cu*o0(i*,a. Era clar c- u*ii E)a*i.e'(a*,iF erau doar +er'oa*e +ri*'e 2* )ul,i)e .-r- voia lor8 ce *u reu0i'er- '- 'e 2*de+-r(e/e di* '(rad- c5*d 'o'i'e +oli,ia. H*(r9u* loc8 lucrurile evoluau r-u. :a*i.e'(a*,ii cule96eau 6re*adele lacri)o6e*e 0i le aru*cau c-(re +oli,i0(i. Ri lacri)o6e*ele *u erau 'i*6urele obiec(e care /burau +ri* aer< erau 0i +ie(re8 c-r-)i/i 0i '(icle +li*e cu be*/i*-8 cu o c5r+- a+ri*'- +e 65(. C5,iva de)o*'(ra*,i cu .e,ele aco+eri(e 'e aru*car- a'u+ra u*ui +oli,i'( care 'e 2*de+-r(a'e de ca)ara/ii '-i. Hi ')ul'er- )a'ca de 6a/e 0i careva 2l lovi cu +u)*ul 2* 65(. To*L 2l v-/u de'c3i/5*d lar6 6ura +e*(ru o cli+-8 a+oi o)ul c-/u la +-)5*( 2*(r9o +loaie de lovi(uri de +icior. To*L ob'erv- o +a(- de culoare 0i v-/u o .e)eie care aler6a de9a lu*6ul dru)ului8 +e*(ru a 'e 2*de+-r(a de )ie/ul +roble)ei. Tocurile 2*al(e o 2*ce(i*eau. Lui To*L i 'e +-ru c- vede u* +-r ro0ca( 0i u* co'(u) de var- verde. $A=

Dar .e)eia (u0ea de4a 0i dac- *u90i 'co(ea +a*(o.ii8 *u reu0ea '- 'e 'alve/e. To*L *u '(-(u +e 65*duri. H*(i*'e )5*a 0i de'c3i'e u0a. U &- a+eri .or(-rea,a8 +rie(e*e. :- 2*(orc re+ede. Librarul d-du '-9l o+rea'c-8 dar To*L 2i (recu +e di*ai*(e 0i 2*(r9o cli+- .u 2* '(rad-. Du lovi( de /6o)o( 0i de )iro'... &e ,i*u a+roa+e de +ere,i +e*(ru a *u .i lovi( de ceva. Doa)*e8 ce +u(oare. &i),i c- oc3ii i 'e u)+leau de lacri)i8 2*cerc- '- 0i le 0(ear6-. :ai .u'e'e 2* )i4locul 6a/elor lacri)o6e*e8 2* %er)a*ia Occide*(al-8 2* (i)+ul u*ui +ro(e'( a*(i*uclear la ba/a la care lucra. A(u*ci .u'e'e 0i )ai r-u8 dar )ai r-u e'(e 2*(o(deau*a ceva rela(iv. :a*i.e'(a*,ii (receau +ri* .a,a lui 2* .u6-7 2* (oa(e direc,iile /burau +ie(re 0i '(icle. Du+- cu) co*'(a(a To*L8 *ici u*a *u /bura 2* direc,ia 'a8 dar a'(a *u)ai +e*(ru c- *u9l b-6a'er- 2*c- 2* 'ea)-. Aler6- cu ca+ul 2*cli*a( c-(re .e)eia care 'e o+ri'e +e (ro(uar ca '-90i (ra6- 'u.le(ul. To*L 'e o+ri 2* .a,a ei8 /65rii*d a'.al(ul cu blac3eurile8 0i cu u* oc3i +rivi c-(re .e)eie8 iar cu cel-lal( )ul,i)ea care 'e a+ro+ia. U Doa)*-8 ve*i,i cu )i*e W A) u* loc u*de +u(e) '- *e +i(i). Cu o )5*- 2i ar-(- c-(re libr-rie. Ea 2l +rivi .-r- '- 2*,elea6-. U &- *e +i(i) V R-'u.la 6reu 0i 20i )a'a u* +icior. U Vreau '- '+u*... La *aiba8 *u era acu) )o)e*(ul '- ,i*- o lec,ie de e*6le/-. :ul,i)ea 'e a+ro+ia 0i o 'i),ea a+roa+e .i/ic. U Doa)*-8 2* locul du)*eavoa'(r- )i9a0 'coa(e +a*(o.ii. Ea 2l +rivi di* *ou8 a+oi aru*c- o oc3ead- '+re bu'culada di* '+a(ele lor8 )or)-i*d< U Ui(e a0a 'e )ai duce o +erec3e de +a*(o.i... H0i 'coa'e 2*c-l,-rile8 'e a+lec- 0i le lu- 2*(r9o )5*-8 2* cealal(- avea u* +ac3e(. A+oi o lu- la .u6- cu To*L 2* '+a(e. U La '(5*6a8 2* libr-rie W Pe *aiba8 ce )ai .u6ea .e)eia aceea W Cu (oa(e c- el .u6ea de )5*ca +-)5*(ul de .rica )ul,i)ii di* '+a(e8 o a4u*'e *u)ai c5*d ea 2*ce(i*i ri()ul ca '- cau(e +r-v-lia. $;"

To*L b-(u 2* obloa*e 0i u0a 'e de'c3i'e u* )o)e*(8 e1ac( c5( '-9i la'e +e ei '- i*(re. A+oi coreea*ul 2*c3i'e i)edia(. Hl +rivi +e To*L< U Bi*e. Ai 6-'i( +rie(e*a. Voi doi8 'alva,i acu). De)eia 'e 2*ro0i. To*L o +rivi8 '(5*4e*i(8 a+oi 'e 2*(oar'e '+re co)ercia*(. U N9o cu*o'c +e doa)*a. :9a) 65*di( doar c- *u +u(ea) '9o l-'-) 2* '(rad-. U &u*( 2*c5*(a(- c- v9a,i 65*di( la )i*e. V- )ul,u)e'c a)5*durora. De)eia 'e a+lec- +e*(ru a90i +u*e +a*(o.ii 2* +icioare8 iar To*L 2i 2*(i*'e bra,ul ca u* cavaler8 ca '- 'e '+ri4i*e de el. Dar ea8 .ar- *ici o 6reu(a(e8 r-)a'e 2* ec3ilibru +e u* +icior ca '- 2*cal,e u* +a*(o.8 a+oi relu- o+era,iu*ea +e*(ru cel-lal( +icior. To*L 'e 6r-bi '-90i re(ra6- bra,ul 2*ai*(e ca ea '-90i dea 'ea)a. :-i '- .ie8 *u *u)ai c- era 6ra,ioa'-< era .ru)oa'-. Avea o .i6urcare9(i a(r-6ea +rivirea8 dar ceea ce9i +l-cea lui To*L era +-rul< c5rlio*,a( 0i de culoarea cu+rului. Hl +ur(a lu*6 +5*- +e'(e u)eri8 iar +ielea 2i era alb- 0i cu +u*c(e de +i'(rui8 era ceva ce (e l-'a cu 6ura c-'ca(-. Ri vorbea cu u* acce*( a)erica* +ur. To*L 'e a+ro+ie de ea 0i o a(i*'e +e u)-r. U Doa)*-8 a .o'( o +l-cere '- v- a4u(. Ri arbor- /5)be(ul '-u de *ivel @. U To*L C3ri'(o+3er8 'e +re/e*(- 0i 2i i*(ui'e )5*a. U :- bucur c- v9a) cu*o'cu(8 do)*ule C3ri'(o+3er. Nu credea) co '- a4u*6 2* 2*6r-)-deala aceea. A**e Lar'o* )- *u)e'c. A.ar- /6o)o(ul 'e 2*(e,i di*(r9oda(-. A**e +-li. U Z0(ia de a.ar- cred c- au 2**ebu*i( cu (o,ii. Ce Du)*e/eu '9o .i 2*(5)+la( V To*L ridic- di* u)eri8 .ar- '- 0(ie ce '- r-'+u*d-. U Nu 0(iu. Nu e do)e*iul )eu. Po( '- +ove'(e'c de'+re /bor 0i :i%9urile 'ovie(ice8 dar *u de'+re )a*i.e'(a,iile a'(ea. Di* '(rad- a4u*'e /6o)o(ul u*ei vi(ri*e '+ar(e. To*L 'e 2*(oar'e c-(re co)ercia*(ul 'ud9coreea*. U A,i )ai v-/u( 2*.ru*(-ri viole*(e ca acu) V U Nu8 *icioda(-. Dar (o,i de)o*'(ra*,i r-i. Cri)i*ali 0i co)u*i0(i 0i (i*eri .ar- re'+ec(. Dac +rea )ul( dera*48 0i (o,i 'u.er-. Acu)8 2* +r-v-lia )ea r-)5*e )iro' de 6a/ '-+(-)5*i. A**e /i'e< $;$

U Dar +oli,ia... Hi lovea +e acei (i*eri... Coreea*ul .acu o '(r5)b-(ur-. U Vi*a lor. &- +ro(e'(e/i 2)+o(riva 6uver*ului W Ar (rebui '- a.le cu) (r-ia) eu acu) (rei/eci8 +a(ru/eci de a*i. :er6 la 0coal-8 dar 2* loc '- .ac- lec,ii )-r0-luie'c +e '(rad- 0i dau cu +ie(re W Ar (rebui '- a'cul(e +-ri*,ii8 '- .ie )ul,u)i,i c- )er6 la 0coli. Eu a0 .i .erici( '- )er6 la u*iver'i(a(e. Ar +u(ea avea vii(or )ai bu*8 co*'(ruia'c- ,ara. U Cl-(i*di* ca+. U H* 'c3i)b8 di'(ru6 (o(. To*L 'e a+ro+ie de o de'c3idere di*(re obloa*e. V-/u 6ru+uri de '(ude*,i 0i de +oli,i0(i care 'e lu+(au< la u* )o)e*( da( a(acau8 du+- care .u6eau. I 'e +-rea c- vede 'ce*a la (elevi/or8 dar aici 'e 'i),ea 0i )iro'ul 6a/elor lacri)o6e*e. &u(e de +er'oa*e U 2* )are +ar(e '(ude*,i cu .e,ele aco+eri(e8 dar 0i adul,i U 2*cercau '- o+u*- re/i'(e*,-8 bloc5*d '(rada. Dar u* 0ir co)+ac( de +oli,i0(i 2* u*i.or)e c50(i6au +ro6re'iv (ere*8 cu a4u(orul ba'(oa*elor 0i al 6loa*,elor de cauciuc. H* '+a(ele 6ru+ului de +oli,i0(i care loveau8 al,i a6e*,i 2i 2*c-(u0au +e cei dobor5,i8 .ar- +rea )ul(e .a'oa*e8 0i 2i aru*cau 2* )a0i*ile cu 6rila4e. H* acela0i (i)+8 au(obli*da(ele cu .ur(u*e cu a+- 0i la*'a(oare de 6re*ade 'e ocu+au de 6ru+urile )ai )ari8 co*'(r5*965*du9le '- urce di* *ou '(rada. Era o o+era,iu*e bi*e '(udia(-8 care (ra*'.or)a o )a'- or6a*i/a(- de de)o*9'(ra*,i 2*(r9o i*.i*i(a(e de i*divi/i 'i*6uri8 a)e,i,i8 u0or de co*(rola(. To*L 0i A**e co*(i*uar- '- +rivea'c- 0irul de +oli,i0(i care 'e a+ro+iau de libr-rie. C5*d lu+(a a4u*'e la )ic- di'(a*,- de ei8 2*ce+ur- 'di'(i*6- a)-*u*(ele. Doi +oli,i0(i +u'er- c-(u0e u*ui '(ude*( cu +rivirea '(icloa'-8 2l aru*car- la +-)5*( 0i 2l luar- la 0u(uri cu '-lb-(icie. La c5,iva )e(ri di'(a*,-8 u* al( de)o*'(ra*( cule'e de +e 4o' u* +roiec(il cu 6a/ lacri)o6e* 0i 2l aru*c- 2*'+re +oli,i0(i. A+oi c-/u la +-)5*( cu .ru*(ea +li*- de '5*6e8 'co' di* lu+(- de u* +roiec(il de cauciuc (ra' a+roa+e la 6ura ,evii. U* '(ude*( avea u* (ub cu vo+'ea. C5*d u* +oli,i'( 'e aru*c- '+re el8 (5*-rul 2*dre+(- 4e(ul de vo+'ea c-(re +oli,i'( 0i a+ri*'e o bric3e(-8 (ra*'.or)5*d (ubul 2*(r9u* la*'a(or de .l-c-ri. Dar +oli,i'(ul avea ca'c- 0i )a'c-8 cu o lovi(ur- de ba'(o* 2i aru*c- (ubul di* )5*-8 a+oi 2*ce+u '-9l lovea'c- 2* ca+7 2l aru*c- la 'ol cu doar c5(eva lovi(uri8 du+- care 'e 2*de+-r(-. Vic(i)a lui r-)a'e 2*(i*'- +e caldar5). $;!

To*L 'e 2*(oar'e c-(re co)ercia*(ul coreea*. Redea la (e463ea8 .ac5*du90i de lucru. Dar *u era ci*e 0(ie ce de lucra(8 da( .ii*d c- )ereu 20i ridica +rivirea de +e *o(i,ele +e care le '(udia. C5*d v-/u c- To*L 2l ob'erva8 *u90i )ai ridic- +rivirea. Ari*e *u vorbea. Di* c5*d 2* c5*d (re)ura. To*L *u reu0ea '- 'e 65*dea'c- ce9ar )ai +u(ea '+u*e. Toa(e .ra/ele care 2i ve*eau 2* )i*(e i 'e +-reau .ar- 'e*'. A0a c- +rivir- 2* li*i0(e8 di* '+a(ele obloa*elor8 cu) +oli,ia 'ud9coreea*- a(aca 6ru+urile de )a*i.e'(a*,i8 2)+r-0(i9i*du9i 2* 6ru+uri )ai )i(i(ele. Pe'(e c5(eva )i*u(e8 (o(ul era (er)i*a(. :i0c5*du9'e cu +re'iu*e co*'(a*(-8 0irul de +oli,i0(i 0i de ve3icule aco+eri (oa(- '(rada8 2)+i*65*d 6ru+urile de de)o*'(ra*,i +e '(r-/ile la(erale7 0i /6o)o(ele 'e )ic0orar-8 l-'5*d 2* ur)- o li*i0(e a+roa+e *e*a(ural-. A0(e+(ar- c5(eva )i*u(e8 *e.ii*d co*vi*0i c- lu+(a 'e (er)i*a'e a0a re+ede. Dar c3iar a0a era8 0i 2*(r9u* (5r/iu To*L 'e ui(- c-(re A**e 2*(reb-(or. Ea 'e li)i(- la a .ace u* 'e)* de acce+(are di* ca+8 (e)5*du9 'e +arc- '- *u '(rice acea li*i0(e. To*L 'e ui(- +e*(ru ul(i)a oar- +e '(rad-8 c-u(5*d '- vad- dac)a*i.e'(a,ia 'e '+-r'e'e cu adev-ra(. Era li*i0(e8 doar ici 0i colo c5(e u* cor+ care *u )i0ca. U Nu)ai u* +ic8 /i'e 0i 'e a+ro+ie de librar8 ca '-9i )ul,u)ea'c+e*(ru .a+(ul c-9i 6-/dui'e 0i '-9i +l-(ea'c- o+u'culul +e care 2l ,i*u'e 2* )5*- de a+roa+e o or-. O)ul 2i /5)bi a)abil 0i de'cuie u0a. Hi ur)- +5*- +e (ro(uar8 .-c5*d +lec-ciu*i ad5*ci ca r-'+u*' la 'alu(ul lor. U V- ro68 *u da,i i)+or(a*,a ace'( i*cide*(. Nu 4udeca,i Coreea du+- ace0(ia 3uli6a*i. &u*( +ro0(i 0i 2*65).a,i. Nu 0(iu ce .ac. Nu a'(a e'(e Coreea. :er65*d de9a lu*6ul 0o'elei8 To*L avea i)+re'ia c- (raver'ea/- u* c5)+ de b-(-lie aba*do*a(. V5*(ul 2)+r-0(ia'e 6a/ul lacri)o6e* 0i i 'e +-rea c- e'(e 2* acela0i loc ca di)i*ea,a8 2* orele li*i0(i(e 0i 6oale 2* care lu)ea )ai doar)e 0i )a6a/i*ele 'u*( 2*c3i'e. H* cur5*d8 2*'-8 )a6a/i*ele di* I*'a9do*6 ur)au '- 'e de'c3id-. Du'e'er- *eca/uri8 dar +oli,ia re'(abili'e ordi*ea. Cel +u,i* a0a a*u*,au la (ele4ur*al. H0i +rivi cea'ul. :ai avea (i)+ +5*- la (re*ul de Gu*'a*. La *aiba cu cu)+-r-(urile. Nu era di'+u' '- r-)5*- acolo8 cu 6a/ele 2* *a'. $;@

O +rivi +e A**e. P-rea *e3o(-r5(-8 e/i(a*(-. U Po( '- c3e) u* (a1i8 'au '- (e 2*'o,e'c u*de aveai de 65*d ')er6i V Nu cu*o'c .oar(e bi*e ora0ul8 dar a) o 3ar(- bu*-. A**e +-ru )ai 2*curca(- dec5( 2*ai*(e. U O38 *u. Nu (rebuie '- (e dera*4e/i. Oricu)8 a) ve*i( cu )e(roul. To*L /5)bi. U Nici o +roble)-. :er6 0i eu cu )e(roul. Te 2*'o,e'c la '(a,ie. P-rea c- *i)ic *u9i e'(e +e +lac .e)eii. H* ul(i)a cli+- 'e 3o(-r2< U :ul,u)e'c. &u*( 2*c5*(a(-. :- 'i)( )ai bi*e c5*d e ci*eva al-(uri de )i*e... A**e vorbea cu u* acce*( dulce di* 'ud. U De acord8 To*L8 3ai '- )er6e). :er65*d al-(uri de el8 A**e 20i de+-*a i)+re'iile de'+re b-rba(ul de al-(uri. Nu o dera*4a .a+(ul c- el 2*cerca'e o a+ro+iere. H* .o*d8 era u* +ilo( 0i ace0(ia erau re*u)i,i +e*(ru (e*(a(ivele de ace'( 6e*. Ceea ce o dera*4a cel )ai )ul( era .a+(ul c- el era 'i6ur c- va reu0i 2* )od au(o)a( '- o .a'ci*e/e cu a'+ec(ul '-u 0i cu +ro.e'ia 'a. To(u0i o a4u(a'e 2*(r9u* )o)e*( cri(ic8 0i 'e co)+or(a'e cu +oli(e,e8 c3iar cavalere0(e. Vorbi*d cu el8 +ri)a i)+re'ie a ei 'e (o+i 2*ce(8 2*ce(. Era a(5( de de'c3i' 0i de o*e'( 2*c5( ea *u +u(ea '-9l acu/e de *i)ic. &e 2*dre+(ar- '+re 'ud8 de9a lu*6ul r5ului I*c3a9do*68 0i (recurra+id +ri* .a,a )ai )ul(or )a6a/i*e cu vi(ri*ele aco+eri(e. To*L dorea ''e 2*de+-r(e/e de /o*a aceea c5( )ai re+ede +o'ibil. A**e 'e ,i*ea du+- el de'(ul de u0or8 avea u* )er' /vel( 0i ele6a*(. &(r-/ile erau 2*c- (-cu(e8 dar la c5(eva blocuri )ai de+ar(e 2*ce+ur'- a+ar- +ri)ii (rec-(ori care 'e 2*(orceau cu 6ri4- la ocu+a,iile lor. H* .i*e8 To*L 0i A**e a4u*'er- 2*(r9u* loc u*de +r-v-liile erau de'c3i'e 0i (5*-rul avu i)+re'ia c- i 'e lua'e o 6reu(a(e di* '+i*are. D-r- '- 'e'i/e/e8 2*ce(i*i +a'ul. Ar-(- c-(re vi(ri*ele +li*e cu )obile ele6a*(e 0i (ra*'+era*(e )i*u*a(e. U Nu +are deloc c- 'u*(e) 2* aceea0i ,ar-8 a0a e V A**e +rivi 2* aceea0i direc,ie. U Ba da. Dar *u reu0e'c '- 2*,ele6 cu) reu0e'c '- 'e +re.ac- acu) c- *u '9a 2*(5)+la( *i)ic V To*L 2*-l,- di* u)eri. Coree*ii +e care 2i cu*o'cu'e +5*- a(u*ci 2i +l-cu'er-. Oa)e*i robu0(i8 +oli(ico0i8 )u*ci(ori. Dar *u era *i)ic de .-cu(< a+ar,i*eau u*ei al(e cul(uri8 di.eri(- co)+le( de a lor. Coree*ilor li $;?

'e +-reau *or)ale lucruri care a)erica*ilor li 'e +-reau ab'olu( 2* a.ara acce+,iei 0i vicever'a. De e1e)+lu8 a(u*ci c5*d u* +ilo( coreea* dori'e '-9i .ac- '- )-*5*ce u* c5i*e )ari*a(. Nu)ai 65*di*du9'e la c3e'(ia aia8 i 'e 2*(oar'e '(o)acul +e do'8 de4a dera*4a( de 6a/ele lacri)o6e*e. H*cerc- '- ui(e a)i*(irea aceea. Nu .acea bi*e '- vo)i(e +e '(rad-. O3o8 dar 2*,ele'e c- dorea '- .ac- o bu*- i)+re'ie. Ri8 ce ar .i .o'( *eobi0*ui( 2* a'(a V &e a.la la ci*ci'+re/ece )ii de kilo)e(ri de ca'-8 al-(uri de o .a(- .ru)oa'-. Ca)aradul lui de /bor8 Hoo(er8 2* acel +u*c(8 ar .i avu( de4a 2* bu/u*ar adre'a .e)eii8 *u)-rul ei de (ele.o* 0i c3eia ca'ei. &e o+rir- la o i*(er'ec,ie8 a0(e+(5*d '- 'e .ac- u* '+a,iu 2* (ra.icul i*(e*'. Pre/e*,a (ra.icului era +o/i(iv-. Acolo u*de circulau )a0i*i8 era +u,i* +robabil '- .ie de)o*9'(ra*,i. Ro.erii coree*i *u doreau '- li 'e '+ar6- +arbri/ele 0i +arc- aveau u* al 0a'elea 'i), +e*(ru a evi(a /o*ele de )are ri'c. Au/i*d c- A**e o.(a li*i0(i(-8 2i /5)bi. U A'(a e. Cred c- (oc)ai a) ie0i( di* /o*a +ericuloa'-. T-cu u* (i)+8 2*cerc5*d '- 6-'ea'c- (o*ul adecva( +e*(ru cuvi*(ele c3eie< U R(ii8 *u )- a0(e+(a) ca o +li)bare +ri* &eul '- .ie )ai e1a'+era*(- dec5( u* duel la 2*-l,i)e )ic-. Era a doua oar- c- 'e re.erea la /bor. A**e deci'e c- e )o)e*(ul '+ar- 'ur+ri*'-< U Duel V E0(i +ilo( V Cobor5r- de +e (ro(uar. Cu cea )ai )are i*di.ere*,- +o'ibil-8 To*L /i'e< U Da. Pilo(e/ avioa*e D9$; ale Air Dorce. A+oi a0(e+(- reac,ia. U O3o W O )u*c- i*(ere'a*(-. A**e +rivi 2*(r9o +ar(e8 a+oi 2* cealal(-8 +e*(ru a ob'erva (ra.icul. EO )u*c- i*(ere'a*(-.F To*L *u +u(ea '- cread- a'(a. Ca 0i cu) ar .i '+u' c- era i*'(ala(or 'au /u6rav. Hi ve*i '- r5d-. Ce *aiba 'e a0(e+(a'e V Ca ea '- .i c-/u( +e '+a(e le0i*a(- de e)o,ia .a+(ului c- 'e a.la al-(uri de u* +ilo( de avioa*e de lu+(- 2* ca)e 0i o''a V O +rivi +e A**e8 dar .a(a 20i ,i*ea oc3ii 2* +-)5*(. Dir9ar '- .ie. Ri +oa(e /5)bea8 dar To*L *u +u(ea '- vad- a'(a. Ble'(e)-,ia *aibii. Ri la ur)-(oarea i*(er'ec,ie 'e vedea i*(rarea 2* )e(rou. $;A

Tre'-ri c5*d A**e ridic- deoda(- +rivirea. Hl +ri*'e de bra, U Ai au/i( V Ce *aiba /icea V A+oi au/i 0i To*L. O 'erie lu*6- de e1+lo/ii... ca .loricelele c5*d 'ar +e .oc. T6o)o(ul ve*ea di*'+re e'(8 di* ce*(rul ora0ului8 deve*i*d di* ce 2* ce )ai +u(er*ic. Dro*(ul b-(-liei 'e 2*(orcea )ai r-u ca *icioda(-. O lu- de )5*- +e A**e8 .ar- '- 'e )ai 65*dea'c- la al(ceva. U &- )er6e). Aler6ar- c-(re '(a,ia )e(roului8 'e '(recurar- +ri*(re *ave(i0(ii coree*i 0i cobor5r- 'c-rile c5(e dou- (re+(e deoda(-. &(a,ia era /6o)o(oa'- di* cau/a )ul,i)ii care 'e 2*(orcea de la lucru 'au de la cu)+-r-(uri8 dar de la 'u+ra.a,- a4u*6ea 'u*e(ul 'ire*elor +oli,iei. To*L o ,i*u de )5*- +e A**e +5*- c5*d i*(rar- 2*(r9u* va6o*. A+oi8 c5*d ra)a +o)i c-(re 2*(u*ericul 6aleriei8 A**e 20i re(ra'e )5*a di* a lui8 u0or dar 3o(-r5(. Ceilal,i +a'a6eri erau *ervo0i 0i 2*6ri4ora,i la .el cu) erau To*L 0i A**e. Au/i'er- 'ire*ele 0i )ul,i di*(re ei c3iar 2)+u0c-(uri 2*ai*(e de a cobor2 2* '(a,ie. Au/i*du9i vorbi*d 2*(re ei cu *eli*i0(e8 To*L re6re(a c*u cu*o0(ea )ai bi*e coreea*a. R(ia bi*e )o(ivul 2*6ri4or-rii local*icilor. Tre*ul 'e 2*dre+(a '+re ve'(8 e1ac( '+re /o*a cu +roble)e. Ar .i +u(u( lua u* (re* care )er6ea 2* 'e*' i*ver' 0i '- .i .-cu( u* ocol8 dar acu) erau 2* .a,a u*ui *ou +ericol. Ble'(e)- 2* 'i*ea 'a c- *u 'e 65*di'e la a'(a )ai devre)e. A**e 2l 'i),i 0i i 'e al-(ur-. U Nu (e 2*6ri4ora. Nici )ie *u )i9a ve*i( 2* )i*(e. Era +alid-8 dar +-rea c-90i re6-'i'e '(-+5*irea de 'i*e. To*L 'i 'i),i u* +ic )ai bi*e. &+era c- )a*i+ula*(ul 0(ia ce 'e 2*(5)+la dea'u+ra. Probabil 0(ia8 c-ci (raver'- '(a,ia ur)-(oare .ar- '- o+rea'c-. To*L v-/u )ul,i)ea care a0(e+(a .-c5*d 6e'(uri lar6i +e*(ru a o+ri (re*ul. Dar 2* c5(eva 'ecu*de 2i de+-0ir- 0i i*(rar- 2* (u*elul ur)-(or. C5*d .u'er- di* *ou 2* 'i6ura*,-8 (re*ul )ic0or- vi(e/a. Orice '9ar .i 2*(5)+la(8 *eca/urile r-)-'e'er- 2* ur)-. To*L 'coa'e di* bu/u*ar 3ar(a ora0ului. &(a,ia C3a*6ak 'e 6-'ea +e bulevardul &e4o*68 'au cu) i9o .i /i'. Ri 'e 6-'ea la o '(rad- de 6ar-. &e 2*(oar'e c-(re A**e. U Ar (rebui '- cobor la +ri)a8 dar o '- (e 2*'o,e'c la 3o(el. $;;

Ea .-cu o .a,- )ira(-. U Ho(el V Nu 'u*( o (uri'(-. Lucre/ la 'ec,ia lo6i'(ic- di* Yo*6'a*. Pri*ci+ala ba/- )ili(ar- a ar)a(ei a)erica*e. Dar ci*e era )ai +reci' A**e8 *eva'(a vreu*ui o.i,er V 20i aru*c- ra+id +rivirea la )5*a ei '(5*6-. Nici u* i*el. A(u*ci ce .acea la Yo*6'a* V De)eia +-) c-9i ci(e0(e 65*durile. U Acolo lucre/. To*L .u 'ur+ri*' 0i +robabil reac,ia i 'e ci(i +e .a,-. U :i '9a )ai '+u' c- a*u)i(e .e)ei 'u*( de'(ul de i*(eli6e*(e ca '-9 0i croia'c- 'i*6ure dru) 2* lu)ea b-rba,ilor. U*de *aiba era bu(o*ul de e4ec(are V Cu) '-90i 'alve/e +ielea 0i 'ia'- di* 'i(ua,ia aceea V Tre*ul 'e o+ri la '(a,ia di*ai*(ea 6-rii8 dar *i)e*i *u cobor27 )ul,i urcar-8 cu 6reu. U &cu/-9)-. U :i9ar .ace +l-cere '- *e revede). Tre*ul 2*ce+ea '- .r5*e/e +e*(ru '(a,ia ur)-(oare. A**e r-'+u*'e i)edia(. Ri 2* )od irevocabil. U :ul,u)e'c8 dar )- (e) c- *u.. H0i .eri +rivirea. U I,i )ul,u)e'c c- )9ai a4u(a( a/i... Tre*ul o+ri 2* /6o)o( de .r5*e8 aco+eri*d ul(i)ele vorbe ale .e(ei. Trebuia '- ia'-. U0ile 'e de'c3i'er-. :ul,i)ea de *ave9(i0(i 2l lu- cu ea. H*cerc- +la*ul B. U Dac- *u +e*(ru o ci*-8 )-car +e*(ru o +li)bare +ri* ora0 V Era de4a de+ar(e de va6o* 2*ai*(e ca ea '-9i +oa(- r-'+u*de. U0ile 'e 2*c3i'er- ra+id. To*L 2*cerc- '- +rivea'c- +ri* 6ea)8 ca '- vad- dac- ea .ace 'e)* di* ca+ c- E*uF 'au c- EdaF. R-)a'e '- +rivea'c- lu)i*ile de la coada ra)ei. Nici )-car (ele.o*ul ei *u9l avea... Pe dru)ul '+re Gu*'a*8 *u )ai erau +roble)e. Ar .i vru( '- aib- u* )o(iv ca '- 'e 2*.urie. A0a8 '(-(u li*i0(i( 2*(r9u* .o(oliu8 2* (re*ul +li* de coree*ii care 'e 2*(orcea aca'- de la )u*c- 'au de la cu)+-r-(uri. Ri +e (ra'eu avu de'(ul (i)+ ca '- a*ali/e/e di'cu,ia de/a'(ruoa'- avu(- cu A**e Lar'o*.

$;B

To*L 'e 2*(oar'e la BON 2*ai*(e de 0a+(e8 0i )er'e '- .ac- u* du0 0i '- 'e 'c3i)be co)+le(8 +e*(ru c- 3ai*ele +u,eau a 6a/ lacri)o6e*. Nu era u* )iro' +u(er*ic8 dar 'e 'i),ea. Traver'- coridorul 0i b-(u la u0a lui Hoo(er. Au/i u* 6la'< U Pe*(ru Du)*e/eu8 i*(r- 2* loc '-9)i '+ar6i u0a. Ca)aradul '-u de /bor ridic- +rivirea de +e ul(i)ul *u)-r al revi'(ei +e*(ru oa)e*i 'i*6uri 'o'i( cu +o0(a. T5)bi. U Ei8 &ai*( W A0a re+ede (e9ai 2*(or' de la &eul V Ar (rebui '- ci(e0(i ar(icolul -'(a. Hi ar-(- +a6i*a di* revi'(-. To*L o +rivi. Ar(icolul era o blo*d*a(ural-. U Cu) a .o'( vi/i(a 2* )arele ora0 V Ia +ove'(e0(e9i (o(ul u*c3iului Hoo(er. H* cele )ai )ici a)-*u*(e. To*L e/i(- 2*(re a '+u*e adev-rul 'au o )i*ciu*- *evi*ova(- 0i ale'e +5*- la ur)- u* co)+ro)i'. U To(ul e 2* ordi*e. A .o'( o de)o*'(ra,ie 0i a) r-)a' bloca( cu o .a(- .ru)oa'-. Ni)ic i)+or(a*(. :i*ciu*a era cu E*i)ic i)+or(a*(F. Era i)+or(a*( +e*(ru To*L. Era ceva )ai )ul( dec5( a co*vi*6e o .a(- .ru)oa'- '- ia'- cu el. A**e era .ru)oa'-8 ele6a*(- 0i avea cla'-. Ar .i dori( cu adev-ra( '9o re2*(5l*ea'c-8 dar cu +ro'(ia lui rui*a'e (o(ul.

$;I

$! Soc dublu $A oc(o)brie Birourile e1ecu(ive de la Ca'a Alb-8 Ca'3i*6(o* :ur)urul .u*c,io*arului care .acea a+elul 2*ce(-8 dar .u *evoie de lovi(ura 'eac- a cioc-*elului +re0edi*(elui &e*a(ului +e*(ru ca Blake Do>ler '- 'e 2*(oarc- '+re i)a6i*ea +re/e*(a(- +e ecra*ul (elevi/orului. &(ra*65*d di* +leoa+e8 +rivi 'corul a.i0a(< A?9?A. Ver'iu*ea de.i*i(iv- a le6ii +e*(ru 'a*c,iu*ile 2)+o(riva Coreei .u'e'e a+roba(- cu doar *ou- vo(uri. Cu acela0i 'cor cu care .u'e'e a+roba(- 0i 2* &e*a(8 dou- /ile )ai 2*ai*(e. Neru0i*a,ii. R(ia c- cel +u,i* 0a'e di* acei EdaF ar .i .o'( 0a'e E*uF dac- +re0edi*(ele 0i9ar .i declara( o+o/i,ia. Dar ari+a de '(5*6a de la Ca'a Alb- co*(i*ua '- (ac-. Blake *u 2*,ele6ea de ce 'e a6-,a Pu(*a) a(5( de (are de orc3e'(rarea o+o/i,iei +re/ide*,iale la le6ea Bar*e'. Avea ra+or(ul 2* )5i*i de )ai bi*e de o '-+(-)5*-. De ce *u l9o .i +re/e*(a( +re0edi*(elui V :ai erau (rei '-+(-)5*i +5*- la ale6erile +e*(ru Ca)era re+re/e*(a*,ilor8 0i *u (i)+ +e*(ru a a(ra6e a(e*,ia 0e.ului '(a(ului de la +oli(ica i*(er*- la cea e1(er*-. Ridic- (ele.o*ul 0i 'u*- la biroul lui Pu(*a). &ecre(ara 'e 'cu/-8 dar *u +u(u '-9l a4u(e. U H)i +are r-u8 doc(or Do>ler8 dar 2* ace'( )o)e*( e'(e 2*(r9o 0edi*,-. O '- v- 'u*e el. Dori,i '- l-'a,i u* )e'a4 V Blake 0(ia c- +e biroul .e)eii erau de4a cel +u,i* /ece 35r(iu,e ro0ii cu *u)ele '-u 0i cu *u)-rul '-u. U Nu8 *u re/olv *i)ic cu a'(a8 Li/. Dorea) '- 0(iu doar c5*d 'e va 2*(5l*i cu +re0edi*(ele +e*(ru a.acerea Coreei. &ecre(ara lui Pu(*a) cobor2 (o*ul.

$;=

U Coreea V Credea) c- 0(i,i. :5i*e di)i*ea,- va ra+or(a +re0edi*(elui 0i cabi*e(ului. Nu v9a 2*0(ii*,a( V Blake 2*cerc- '-90i '(-+5*ea'c- vocea. U Nu. Probabil a ui(a(. U R-)5*e,i la (ele.o* +u,i*. :- duc '- v-d dac- +o( '-9l r-+e'c c5(eva cli+e de la 2*(5l*irea cu 'e*a(orul. Li*ia deve*i )u(-. Ce )-6ar W Ce 4oc o )ai .ace acu) V &ecre(ara lui Pu(*a) 'e 2*(oar'e .oar(e re+ede. P-rea u0or e/i(a*(-. U H)i +are r-u. A /i' c- +re0edi*(ele vrea o 0edi*,- '(ric( re/erva(-. L-'- 2*ce( rece+(orul. Ri al(e d-,i Pu(*a) 2l l-'a'e +e di*a.ar-. Dar *u +e*(ru c3e'(iu*i a(5( de i)+or(a*(e. Ce 'e +e(recea 2* ari+a '(5*6- V Ca'a Alb-8 Ca'3i*6(o* Pre0edi*(ele +rivi 2* 4urul '-u8 2* 'ala de 0edi*,e a+roa+e 6oal-. Pu(*a) co*(i*ua '- vorbea'c-. Ar .i .o'( .ru)o' '- aib- cu el8 )-car o da(-8 (o,i co*'ilierii '-i8 cu oca/ia reu*iu*ilor a(5( de i)+or(a*(e. Dar lu)ea *u +-rea '- .ie di'+u'- la colaborare. Vreo cri/-8 i*(er*- 'au e1(er*-8 2i co*&(ra*6ea 2*(o(deau*a '- +lece de la Ca'3i*6(o* 2* )o)e*(ele cel )ai +u,i* o+or(u*e. A'(.el8 acu) c- (rebuia '- ia o deci/ie a'u+ra le6ii coree*e8 4u)-(a(e di* colabora(orii c3eie erau 2)+r-0(ia,i +e (o( 6lobul< 'ecre(arul de la Co)er, era 2* Sa+o*ia +e*(ru *e6ocieri la 2*al( *ivel. &ecre(arul de la A+-rare 0i direc(orul CIA erau 2* /bor c-(re Euro+a +e*(ru a i*.or)a de'+re ul(i)ele di'cu,ii a'u+ra li)i(-rii ar)elor co*ve*,io*ale 6uver*ele di* NATO. H*'u0i vice+re0edi*(ele era +leca(8 +e*(ru u* (ur*eu 2* )ai )ul(e ,-ri di* A.rica de la 'ud de &a3ara. R-)5*ea u* 6ru+ )i*u'cul de e1+er,i 2* +oli(ic- e1(er*- 0i +e +roble)e de a+-rare< 2* e'e*,-8 doar Pu(*a) 0i 'ecre(arul de '(a(. Du'e'e (e*(a( '- a)5*e reu*iu*ea8 dar Pu(*a) 2l a'i6ura'e c- +-rerile A+-r-rii 0i CIA 'e 6-'eau de4a 2* ra+or(ul 6ru+ului '-u de '(udiu. Acel o) reu0i'e c3iar '-9i a)i*(ea'c- cu abili(a(e c- 'o*da4ele relevau o *er-bdare a o+i*iei +ublice .a,- de ad)i*i'(ra,ie8 2* 'e*'ul c- 'e a0(e+(a ca acea'(a di* ur)- '- ia 3o(-r5rile )ai re+ede8 )ai ale' 2* +roble)ele i)+or(a*(e. Pre0edi*(ele o.(-. H0i a1a'e ca)+a*ia elec(oral- +e +ro)i'iu*ea u*ei co*duceri ba/a(e +e reali(a(ea .a+(elor. Lu)ea *u )ai 2*,ele6ea c- era $B"

*evoie de (i)+ +e*(ru a &(ra*6e (oa(e i*.or)a,iile *ece'are V H*ce+ea 'i*vidie/e la +redece'orul '-u ca+aci(a(ea de a lua deci/ii .oar(e ra+id8 care )ai a+oi 'e dovedeau .oar(e 4u'(e. U Do)*ule +re0edi*(e V Ave,i vreo 2*(rebare8 do)*ule V Pu(*a) 'e 2*(reru+'e'e8 2* (i)+ ce ar-(a *i0(e +u*c(e +e 3ar(a Paci.icului de *ord. U Nu8 %eor6e. Nici o 2*(rebare8 +e*(ru )o)e*(. Co*(i*ue1+u*erea. Pu(*a) +u'e +e )a'- b-,ul cu care i*dica'e )ai 2*ai*(e +e 3ar(- 0i 20i +rivi *o(i,ele +e*(ru u* )o)e*(8 2*ai*(e de a co*(i*ua. U Do)*ilor8 voi re/u)a 'u6e'(iile 6ru+ului *o'(ru de lucru. Pe*(ru 2*ce+u(8 'a*c,iu*ile +rev-/u(e de le6ea Bar*e' vor avea u* i)+ac( +u(er*ic a'u+ra eco*o)iei 'ud9coree*e. Ace'(ea .ii*d da(e8 )i 'e +are clar c- *ici u* 6uver* re/o*abil *u va ri'ca '- le +u*- 2* +rac(ic-. Ri U co*(i*u- Pu(*a) U *u vor avea *ici u* i)+ac( 'ub'(a*,ial a'u+ra eco*o)iei *oa'(re8 2* ca/ul .oar(e +u,i* +robabil c- vo) .i co*'(r5*0i 'le +u*e) 2* +rac(ic-. Produ'ele coree*e 'u*( +e*(ru *oi doar o co)odi(a(e8 *u o *ece'i(a(e. H0i 2*(oar'e ca+ul c-(re 'cau*ul 6ol al 'ecre(arului de la A+-rare. U H* .i*e8 c3iar dac- de+ar(a)e*(ul a+-r-rii 0i a6e*,iile de co*(ra'+io*a4 *u 'u*( e*(u/ia')a(e de re(ra6erea +rev-9/u(- ale .or,elor *oa'(re )ili(are8 e clar c- (ru+ele 'ud9coree*e *u )ai au *evoie de +ro(ec,ia *oa'(r- 2)+o(riva u*ei a6re'iu*i di* +ar(ea Nordului. Tra*'.erul 'olda,ilor *o0(ri di* Coreea 2* Te1a' va avea 0i a*u)i(e be*e.icii '(ra(e6ice. Pu*5*du9i la di'+o/i,ia ce*(ralei8 vo) 2*(-ri .or,ele *oa'(re de i*(erve*,ie ra+id- 0i vo) +u(ea .i 2* '(are '- r-'+u*de) )ai bi*e cri/elor care +o( a+-rea +e e0ic3ierul lu)ii. &e 2*(oar'e '-9l +rivea'c- +e +re0edi*(e8 care era u* o) 2*al( 0i cu +-rul r-ri(8 .a,a de'c3i'-8 oc3i alb-'(rii. U Du+- (oa(e a*ali/ele8 do)*ule8 o+i*iile reco)a*d- ca le6ea '- .ie 'e)*a(-. C5(eva a6e*,ii au )a*i.e'(a( 2*6ri4or-ri li)i(a(e... U i*dicdocu)e*(ul 6ro' +e care 2l avea cu el U dar *u )i 'e +ar a(5( de i)+or(a*(e +e*(ru a 4u'(i.ica u* ve(o +re/ide*,ial... 0i (oa(- a6i(a,ia +oli(ic- de du+-. &e 2*(oar'e la )a'- 0i 'e a0e/-. Pre0edi*(ele re.lec(- c5(eva )o)e*(e 0i a+oi 2l +rivi +e 'ecre(arul de '(a(. $B$

U Ri (u8 ce cre/i8 Paul V Trebuie '- 'e)*e/ le6ea a'(a V La .el ca +re0edi*(ele8 0i 'ecre(arul era u* o) .oar(e 2*al(. &+re deo'ebire de el8 2*'-8 avea (e*di*,a de a 'e 2*6r-0a. H*cruci0- )5i*ile 0i aru*c- o +rivire ra+id- '+re Pu(*a) 2*ai*(e de a r-'+u*de. U P-i8 do)*ule +re0edi*(e8 ceea ce )i9au +re/e*(a( e1+er,ii )ei *u di.er- de acea'(- ver'iu*e a ra+or(ului 6ru+ului de lucru. &e 2*(reru+'e. U Eu a0 'e)*a acea'(- le6e8 do)*ule +re0edi*(e. Co*(ac(ele *oa'(re di* 6uver*ul 'ud9coreea* *u 'u*( .oar(e deci'e 0i8 +e de al(- +ar(e8 *u )i 'e +are )o)e*(ul +o(rivi( +e*(ru a 'u+-ra liderii celor dou- ca)ere +u*5*d u* ve(o a'u+ra u*ei le6i c-reia i9au da( u* a(are '+ri4i*. U La'9o *aiba8 Paul. Nu a) .o'( ale' ca '- )- '+erii de +rie(e*ii *o0(ri de la Ca+i(oliu. U Nu voia) '- '+u* a'(a8 do)*ule +re0edi*(e. Voia) '- '+u* doar c- 'i(ua,ia 'ud9coreea*- e'(e i*(olerabil- 0i c- 'e 2*r-u(-,e0(e )ereu. Nu cred c- acea'(- ad)i*i'(ra,ie (rebuie '- .ie le6a(- de ace'( +ie(roi8 acu) c- 'e a+ro+ie ale6erile. &- (-ie) a4u(orul *o'(ru +e*(ru &eul 0i '- vede) cu) 'e co)+or(-. &ecre(arul ridic- u* de6e(. U Parie/ c- 'e va 6r-bi '- e.ec(ue/e (oa(e re.or)ele +oli(ice 'olici(a(e de le6ea Bar*e'. Ri a'(a 2* )ai +u,i* de o lu*-. Pre0edi*(ele +rivi 3ar(a Paci.icului de Nord. U Nu 0(ia) c- e0(i u* a0a de +u(er*ic 'u',i*-(or al ace'(ei le6i. U Ri *ici *u 'u*(8 do)*ule +re0edi*(e. Nu v- +lace *ici dv'8 *ici )ie *u9)i +lace ca u* oareci*e di* Co*6re' '-90i ba6e *a'ul 2* +oli(ica e1(er*-. Dar e1i'(- u* )o)e*( 0i u* )od +e*(ru a 'e o+u*e ace'(or i*(er.ere*,e. &ecre(arul de '(a( .acu u* 6e'( cu oc3elarii '+re +re0edi*(e. U Iar ace'(a *u e'(e *ici )odul 0i *ici )o)e*(ul. Nu)-r- +e de6e(e< U Coreea de &ud e 2* *eca/. %uver*ul ei e'(e di* ce 2* ce )ai di'+era( 0i )ai bru(al. &(ude*,ii +ar 3o(-r5,i '- co*(i*ue '- ia'- 2* '(rad-. Nu 'e +oa(e '+u*e c- 'c3i)burile co)erciale 2*(re *oi 0i 'ud9coree*i 'e de'.-0oar- +e ba/- de e6ali(a(e. Iar dou- (rei)i di* +o+ula,ia *oa'(r- ar dori '- *e de'+ri*de) de Coreea de &ud. Poa(e e'(e )o)e*(ul 'ado+(-) )-'uri )ai 'evere. Da( .ii*d c- *u a) reali/a( )are br5*/- cu di+lo)a,ia (radi,io*al-. $B!

U La *aiba8 *u +o( '- *u (e cred8 Paul. Dar *u 2)i +lace ideea a'(a de a re(ra6e (ru+ele *oa'(re di* Coreea de &ud. :i0carea a'(a ar +u(ea .i i*(er+re(a(- +ro'( de alia,ii *o0(ri. Pe*(ru a *u )ai vorbi de :o'cova. U Do)*ule +re0edi*(e U i*(erve*i Pu(*a) U e'(e .oar(e i)+robabil '- 'e a4u*6- la acea'(a. Trebuie (i)+ +e*(ru a or6a*i/a o )i0care de (ru+e +e 'car- )are. %uver*ul 'ud9coreea* va .ace cu 'i6ura*,- re.or)ele +e care i le cere)8 )ul( 2*ai*(e ca 'olda,ii *o0(ri 'urce 2* avioa*ele care9i vor readuce 2* &(a(ele U*i(e. Pre0edi*(ele ridic- o '+r5*cea*- 0i 20i (recu +rivirea +e'(e ceilal,i )e)bri ai cabi*e(ului. U Do)*ilor8 )ai are ci*eva ceva de ad-u6a( V To,i cl-(i*ar- di* ca+. A0a 'e 0i a0(e+(a'e. &ecre(arii de+ar(a)e*(elor ca E*er6ia8 Locui*,ele 0i de/vol(area urba*-8 :u*c- 0i I*'(ruc,iu*e *u aveau *ici o dori*,- de a i*(ra 2* aria a.acerilor e1(er*e8 care era u* (eri(oriu a+-ra( cu 6elo/ie de De+ar(a)e*(ul de &(a(8 al A+-r-rii 0i de CIA. Pre0edi*(ele 'e ridic- di* *ou de la )a'- 0i 'e a+ro+ie de 3ar(-. Era )o)e*(ul '- decid-. R-'+u*'urile +e care le +ri)i'e *u9l 'a(i'.-cu'er-8 dar8 cel +u,i* de da(a a'(a8 colabora(orii '-i erau (o,i de acord. Pre0edi*(ele )ai rev-/u o da(- co*'eci*,ele 'e)*-(urii 'ale. E.ec(ul a'u+ra eco*o)iei &(a(elor U*i(e< de *e6li4a(. Co*'eci*,e )ili(are< )ici8 co*(rolabile8 bu*e *u)ai +e*(ru a da 'a(i'.ac,ie 6ru+ului de lucru al lui Pu(*a) 0i al De+ar(a)e*(ului de &(a(. E.ec(e +oli(ice< +o/i(ive. O de)o*'(rau 'o*da4ele. Ri +oa(e c3e'(ia a'(a 2i va co*vi*6e +e 'ud9coree*i '- +u*- u* +ic de 'are 2* dovleac. U P-i8 de acord. Do)*ilor8 voi 'e)*a acea'(- le6e. U Pu(e) ara*4a '- 'e)*a,i 2* 6r-di*a (ra*da.irilor8 a/i 'au )5i*e8 2* +re/e*,a liderului Co*6re'ului. Pre0edi*(ele 'e 2*cru*(-. U Nu vei .ace deloc a'(a8 %eor6e. Al *aibii '- .iu8 )i9e de a4u*' 'acce+( le6ea a'(a8 dar *9a) deloc i*(e*,ia '- le a'i6ur lui Bar*e' 0i &+eakerului o +ublici(a(e 6ra(ui(- +e*(ru c- )i9au b-6a(9o +e 65(. Pu(*a)8 ro0u la .a,-8 'e 6r-bi '- a+robe. U Voi 'e)*a )5i*e8 2* Biroul Oval. Sack +oa(e '- +re6-(ea'c- u* co)u*ica( de +re'-. &e ui(- a+oi 2* +ro+ria a6e*d-. $B@

U P5*- aici e bi*e. &- (rece) la le6ea +rivi*d co*'(ruc,iile care )er6e la vo( 2* &e*a(. Abia reu0i '-90i 2*-bu0e dori*,a de a reve*i a'u+ra 3o(-r5rii abia lua(e. $B oc(o)brie Birourile e1ecu(ive de la Ca'a Alb-8 Ca'3i*6(o* U Dar u*de '9a du' V Blake *u reu0i '-90i a'cu*d- *e2*crederea. U La %ree*brier +e*(ru >eeke*d8 do)*ule Do>ler. Ri 'ecre(ara lui Pu(*a) +-rea 'ur+ri*'-. %ree*brier era o re/ide*,lu1oa'- di* Vir6i*ia de Ve'(8 .oar(e 2* vo6- +ri*(re +arla)e*(ari care 'c-+au de la Co*6re' 'au +e*(ru vreo e'ca+ad-. U Ri c5*d '9ar 2*(oarce8 Li/ V U Nu 2*ai*(e de o '-+(-)5*-. De la %ree*brier +leac- +e*(ru o 'erie de 2*(ru*iri 2* (oa(- ,ara. Adu*-ri elec(orale 0i (o( (ac5)ul. Blake *u reu0ea '- cread- a'(a. Pre0edi*(ele 'e)*a acea ble'(e)a(de le6e Bar*e' 0i Pu(*a) +leca 2*(r9u* (ur*eu (riu).al. U A'cul(-8 Li/. A .-cu( )ul(e 'c3i)b-ri 2* ra+or(ul +e care i l9a) adu' V &ecre(ara lui Pu(*a) (-cu u* (i)+8 a+oi /i'e< U Da. A 'cri' di* *ou +a6i*i 2*(re6i. T5)+i(ul. Ci*e 0(ie ce o .i .-cu(. U Po( '- a) 0i eu o co+ie a lucr-rii de.i*i(ive V Di* *ou li*i0(e. U H)8 doc(or Do>ler8 el... ui(e8 a /i' c- *u (rebuie '- dau *i)-*ui vreo co+ie8 2* a.ara +re0edi*(elui 0i a celor care +ar(ici+- la 2*(5l*irea de a*ali/-. U H)i i)a6i*e/ c- 0i eu .ac +ar(e di*(re cei e1clu0i. Trebuia '- de'co+ere ce .-cu'e Pu(*a) di* reco)a*9d-rile 6ru+ului de lucru. &ecre(ara lui Pu(*a) r-'+u*'e< U H)i +are r-u8 doc(or Do>ler8 c3iar a0a e. Du+- c5(eva )o)e*(e co*(i*u-< $B?

U Dar )ai a) aici o co+ie 2* +lu'. N9a) avu( (i)+ '- o (ri)i( 0i c3iar acu) (rebuie '- ie' +u,i* di* birou... Blake /5)bi8 )ul,u)i*d lui Du)*e/eu +e*(ru e1i'(e*,a lui Li/ Glei*. De)eia era la Ca'a Alb- de (rei ad)i*i'(ra,ii 0i 0(ia +er.ec( re6ulile 4ocului. Trebuia '- .ac- ceva acu)8 '-90i 6-'ea'c- alia,i +u(er*ici 0i de 2*credere8 +er'oa*e +e care +re0edi*(ele '- *u le +oa(- i6*ora. Ri dacPu(*a) 2*dulci'e ra+or(ul8 a0a cu) +re'u+u*ea el8 Blake Do>ler 0(ia cur)-(oarele /ile vor .i cri(ice. R(ia 0i c- +o'ibili(a(ea de a )ai lucra +e*(ru ad)i*i'(ra,ie era a+roa+e *ul-. A0(e+(5*d 2*(oarcerea 'ecre(arei 'ale8 +rivi .o(o6ra.ia 'o,iei 0i a .iicei lor. $= oc(o)brie Tele4ur*alul de 'ear- de la NBC Re+or(a4ul ar-(a ceea ce de acu) erau cu*o'cu(e 'ce*e +rove*i*d di* ca+i(ala Coreei. &(ude*,i cu .e,ele a'cu*'e 2* do'ul u*or ba(ice8 'ca*d5*d 'lo6a*uri8 care aru*cau +ie(re 0i coc(ailuri :olo(ov 2)+o(riva +oli,iei8 care r-'+u*dea cu lacri)o6e*e8 .ur(u*e cu a+- 0i ba'(oa*e. Pa*ora)-rile di*(r9u* elico+(er '+ecial 2*c3iria( ar-(au *orul .i* de 6a/e care aco+erea ce*(rul &eulului. Vocea cal)- 0i li+'i(- de orice e)o,ie a celui care ci(ea 0(irile era 2* co*(ra'( *e( cu 'ce*ele de viole*,- 0i de 3ao'. E:ii de '(ude*,i 'ud9coree*i '9au rev-r'a( a'(-/i de9a lu*6ul '(r-/ilor di* &eul< a 0a+(ea /i co*'ecu(iv- de +ro(e'(e 2)+o(riva 6uver*ului8 care au +arali/a( ace'( ora0 de /ece )ilioa*e de locui(ori.F EH*c- o da(- de)o*'(ra*,ii '9au b-(u( cu .or,ele de ordi*e8 (i)+ de c5(eva ore au .o'( lu+(e de '(rad- care '9au 'olda( cu +e'(e 0ai/eci de r-*i,i8 )ul,i 2* '(are cri(ic-. Ri *u e *ici u* 'e)* c- +ro(e'(ele vor '.5r0i cur5*d.F Pe ecra* a+-ru di* *ou c3i+ul +re/e*(a(orului. EAl(e 0(iri di* Coreea. U* +ur(-(or de cuv5*( al 6uver*ului '9a re.eri( cu vorbe dure la 'a*c,iu*ile co)er9ciale ale &UA care vor i*(ra 2* vi6oare +e'(e o lu*-. H* (e1(ul +re/e*(a( de +ur(-(orul de cuv5*(8 6uver*ul Coreei re.u/- acea'(- (e*(a(iv- .ar- +recede*( a &(a(elor U*i(e de a 'e $BA

a)e'(eca 2* (reburile i*(er*e ale al(ui 6uver* ale' 2* )od liber. Pur(-(orul de cuv5*( a co*(i*ua( '+u*5*d c- coali,ia a.la(- la +u(ere 2* Coreea de &ud *u vede *ici u* )o(iv +e*(ru a ceda 2* .a,a i)+o'ibilelor cereri ale '(ude*,ilor rebeli. To(u0i8 'ur'e bi*e i*.or)a(e +reci/ea/- c- 6uver*ul 'ud9coreea* va a*u*,a 2* cur5*d o 'erie de re.or)e de .a,ad-8 +e*(ru a readuce la ordi*e +o+ula,ia 0i +e*(ru a li*i0(i Co*6re'ul a)erica*. H*(re (i)+8 CEE a a*u*,a( c- 'e va ali*ia e1e)+lului &(a(elor U*i(e 0i va i)+u*e 'a*c,iu*i a'u+ra +rodu'elor i*du'(riei 'ud9coree*e. Acea'()-'ur- euro+ea*- are o 'e)*i.ica,ie deo'ebi(-8 da( .ii*d c- CEE e'(e al (reilea i)+or(a(or +e*(ru +rodu'ele coree*e8 du+- &UA 0i Sa+o9*iaF. Pe ecra* a+-rur- i)a6i*i de la o reu*iu*e ,i*u(- 2* Illi*oi'< o )ul,i)e de oa)e*i 2*co*4ura,i de '(ea6uri. ERi 2* acea'(- di)i*ea,- la C3ica6o co*'ilierul +re0edi*(elui +e*(ru &i6ura*,a *a,io*al- %eor6e Pu(*a) a a.ir)a( 2* .a,a u*ei )ul,i)i de 'i*dicali0(i c- ace'(e 'a*c,iu*i ale &(a(elor U*i(e a+-r- (oc)ai e.or(ul lor +e*(ru liberul co)er, 0i cau/a re.or)elor +oli(ice 2* Coreea de &ud.F

!" oc(o)brie &eul Du+- ce +rivi 2)+re4ur8 6e*eral C3a*6 Sae9GLu8 co)a*da*(ul Divi/iei a Pa(ra de i*.a*(erie8 i*(r- 2* ca'a de kisaen%$$ a lui Ha* C3u*6 Gak. T5)bi c-(re .e)eia (5*-r- care 2i lu- ba'ca 0i )a*(aua. H* 'eara aceea avea )ul(e lucruri de .-cu(< lucruri care .aceau '+-lea'c- celelal(e 'o.i'(ica(e +l-ceri o.eri(e 2* 6e*eral 2* ca'a de kisaen% di* &eul. C3a*6 o ur)- +e .e)eie de9a lu*6ul coridorului (-cu(8 decora( cu (ablouri +e )-(a'e 0i +arava*e di* acela0i )a(erial. Cl-(i*- di* ca+ la 65*dul c- a(5(a lu1 0i a(5(a .ru)u'e,e *u9l )ai i)+re'io*au ca al(-da($$

Gi'ae*6 J6i'ae*68 6i*LeoK O ca'- de Ea)u/a)e*(F

$B;

C3a*6 era .iu de ,-ra*i8 era u* o) al +-)5*(ului. De *e*u)-ra(e 6e*era,ii .a)ilia 'a cul(iva +rodu'ele care )ai a+oi a4u*6eau +e )e'ele eli(elor di* ora0ele Coreei. Ar)a(a 'c3i)ba'e (oa(e ace'(ea. Hl cre'cu'e 0i 2l 2*6ri4i'e. Hi d-du'e u* vii(or< lui 0i 2*(re6ii Coree de &ud. &e 2*cru*(-. Ri acu) '*obii ora0elor8 +oli(icie*ii coru+,i 0i '(ude*,ii revolu,io*ari8 voiau '- di'(ru6- (o(. H0i 'cu(ur- u)erii. Nu vor reu0i. Cel +u,i*8 *u .ar- o+o/i,ie. Kisaen% 'e o+ri 2* .a,a u*ei u0i 2*c3i'e 0i 2i adre'- o +lec-ciu*e. El 'e 2*cli*- 0i8 2* (i)+ ce .a(a 'e 2*(orcea 2* coridor8 o ur)-ri cu +rivirea. O 6raie 0i o ele6a*,- de)*e de a .i re,i*u(e. H* .i*e8 +oa(e via,a la ora0 +re/e*(a 0i ava*(a4e8 la ur)a ur)ei. &e 2*(oar'e8 cioc-*i o 'i*6ur- da(- 2* u0- 0i i*(r- 2* )ica 2*c-+ere +li*- de .u). Cu*o0(ea +er'o*al o.i,erii a0e/a,i 2* 4urul )e'ei< 2i cu*o0(ea a(5( de bi*e 2*c5( +u(ea '-90i +u*- via,a 2* )5i*ile lor. Erau (ovar-0ii '-i de cur'8 (o,i ie0i,i di* acade)ia )ili(ar- coreea*-. C3a*6 2i 'alu(- cu u* 'e)* di* ca+. U Do)*ilor8 'u*( 2*c5*(a( '- v- v-d +e (o,i aici. Ceilal,i /5)bir- au/i*d u* (o* a(5( de o.icial. H*ai*(e de a co*(i*ua8 C3a*6 2i +rivi +e r5*d. %e*eralul Bae8 co)a*9da*(ul Divi/iei a *oua de i*.a*(erie8 .-c5*d +ar(e di* Cor+urile Ca+i(alei8 care a+-rau &eulul. Doar(e 2*al( +e*(ru u* coreea*8 .a,a ro(u*d- ca lu*a. Colo*elul Gi) di*a E'cadrila a 0a'ea de i*(erce+(are< )-ru*(8 cu )i0c-ri ra+ide. Colo*elul :i*8 viceco)a*da*(ul Cor+ului al (reilea de ar)a(-8 care +-rea c- *u 'e 'i),ea la lar6ul '-u. Era 6ra'8 dar *u)ai 2* li)i(ele reco)a*da(e +e*(ru u* o.i,er di* ar)a(a 'ud9coreea*-. Ri cel )ai i)+or(a*( di*(re (o,i8 6e*eralul Ha3*8 0e.ul di'(ric(ului &eul al Co)a*da)e*(ului +e*(ru 'i6ura*,a )ili(ar-. Era u* o) cu .a,a o'oa'-8 0i 2* acel )o)e*( /5)bea cu 'a(i'.ac,ie. C3a*6 0i )icul '-u 6ru+ (rebuia '-9i )ul,u)ea'c- lui c- 'e +u(eau &(ra*6e acolo 2* (oa(- li*i0(ea. Poli(icie*ii 'e a0(e+(au ca Co)a*da)e*(ul +e*(ru 'i6ura*,a )ili(ar- '- .ie ca u* c5i*e de +a/- +e*(ru .or,ele ar)a(e. C3a*6 2l +rivi +e Ha3* 0i /5)bi. Dar dac- c5i*ele de +a/- 'e r-/vr-(e0(e 2)+o(riva '(-+5*ului V U Aici 'u*(e) 2* 'i6ura*,- V 2*(reb- a+oi. U Da. Oa)e*ii )ei au co*(rola( (o(ul. Nu 'u*( )icro9.oa*e. U Bi*e. A(u*ci +u(e) '- 2*ce+e)... H)i +are r-u c- v9a) c3e)a( a0a di* 'cur(8 dar (i)+ul *u e'(e alia(ul *o'(ru. Nici u*ul di*(re *oi *u90i $BB

+oa(e +er)i(e '- i 'e *o(e/e ab'e*,a 'au '- ridice b-*uieli 2* acea'(+erioad- de +re6-(iri. U P-i e0(i co*vi*' c- (rebuie '- ac,io*e/i 2)+o(riva 6uver*ului V 2*(reb- :i*. Dar *u +-rea deloc 'ur+ri*'. U Nu v-d *ici o al(er*a(iv-. Ca o.i,eri8 a) 4ura( '- a+-r-) *a,iu*ea de i*a)icii '-i8 '(r-i*i 'au i*(er*i. Ri *u 'e +oa(e *e6a c-8 2* .a+(8 ,ara *oa'(r- e'(e 'ub a(ac. De dou- lu*i de /ile revol(ele 0i de/ordi*ile *u )ai co*(e*e'c. Iar +oli(icie*ii *o0(ri8 ce .ac V Ni)ic. U Dar de vorbi(8 vorbe'c8 relu- du+- o +au/- de e.ec(. Dar 2* loc 'ia deci/ii de.i*i(ive8 +reci'e8 ra+ide8 +e*(ru a 2*-bu0i i*'urec,ia co)u*i0(ilor8 birocra,ii 20i +ierd (i)+ul +li)b5*du9'e di*(r9o +ar(e 2* al(a8 .-c5*d +i+i 2* .oc *u)ai dac- .lac-ra le arde +icioarele. To,i r5'er- au/i*d i)a6i*ea aceea vul6ar-. U Ri acu)8 ce cre/i c- i*(e*,io*ea/- V 2*(reb- C3a*6. U V- '+u* eu. &e +re6-(e'c '- 'e +redea. &- 'e +redea acelor (i*eri deli*cve*,i 0i cererilor lor de 'ociali'). Ri o +redare 2* .a,a cererilor i*(olerabile ale A)ericii. O.i,erii )ur)urar-. C3a*6 'i),i cre'c5*du9le .uria. U De aceea8 v- 2*(reb8 ce al(ceva +u(e) .ace8 da( .ii*d c- a) 4ura( '*e a+-r-) *a,iu*ea c3iar cu +re,ul vie,ii V Bae r-'+u*'e +e*(ru (o,i8 du+- ce90i +rivi'e cole6ii. U Ai dre+(a(e. Trebuie '- re.or)-) 6uver*ul. Ri a'(a re+ede. To,i 0(iau ce 'e 2*,ele6ea +ri* Ea re.or)aF. O lovi(ur- de '(a( )ili(ar-. De al(.el8 c3e'(ia a'(a *u era deloc *ou-. De4a de dou- ori8 2* i'(oria de +a(ru/eci de a*i a Re+ublicii Coreea8 6ru+uri de (i*eri o.i,eri i*(erve*i'er- +e*(ru 'alvarea ,-rii de +oli(icie*ii coru+,i 0i 'ec(ari. Oa)e*ii reu*i,i 2* 2*c-+erea aceea *u ar .i .-cu( al(ceva dec5( '- ur)e/e (radi,ia. C3a*6 ridic- )5*a. U Ai dre+(a(e. Ave) +u,i* (i)+. Dar *u (rebuie '- ac,io*-) cu 6rab- e1ce'iv-. Noi 0a'e *u 'u*(e) 'u.icie*,i +e*(ru a da 4o' re6i)ul. U H* .or,ele ar)a(e e1i'(- )ul,i oa)e*i care *e 2)+-r(-0e'c +-rerile. Cu a4u(orul +rie(e*ului *o'(ru Ha3*8 2* ur)-(oarele '-+(-)5*i le voi ar-(a +la*ul *o'(ru. Ri8 c5*d vo) .i 6a(a8 *e vo) )i0ca cu vi(e/a .ul6erului +e*(ru a9i 2*l-(ura +e a.aceri0(ii de la &eul 0i +e*(ru a readuce ordi*ea. To,i 2*cuvii*,ar- 0i /5)bir-. Nu)ai :i* +-rea 2*6ri4ora(. U Dar a)erica*ii V Nu vor i*(erve*i V $BI

C3a*6 *u90i a'cu*'e +ro+riul di'+re,< U A)erica*ii V &i9au lua( )5i*ile de +e *oi. Acu) *u le )ai da(or-) *i)ic. Nu 'u*( 2* '(are '- .ac- *i)ic. Ri du+- ce vo) eli)i*a de/ordi*ea8 .ir)ele a)erica*e *e vor i)+lora '- relu-) co)er,ul cu ele. Hl +rivi +e :i*. U Deci V E0(i cu *oi 'au 2)+o(riva *oa'(r- V H* 'cur(ul )o)e*( de li*i0(e care ur)- cuvi*(elor 'ale8 (o,i +u(urau/i 'ire*ele +oli,iei care aler6a '- eli)i*e u* al( +u*c( de de/ordi*i. :i* ciuli urec3ile 2*c- +u,i8 a+oi 'e ui(- .i1 la C3a*6. U Da. Da8 'u*( cu voi. C3a*6 /5)bi. Acu) 'e +u(ea 2*ce+e.

$B=

$? Co*(ra)-'uri !@ oc(o)brie Ca'a AlbBlake Do>ler 0edea (-cu( 2* a*(ica)era Biroului Oval8 dar ar .i vru( '- +oa(- )er6e 2*ai*(e 0i 2*a+oi. Ridic- oc3ii +e*(ru a9l +rivi +e a)iralul P3ili+ &i)+'o*8 0e.ul '(a(elor )a4ore reu*i(e8 care 0edea 2* cealal(- +ar(e a 2*c-+erii8 0i 2l v-/u '(5*d de vorb- cu u*ul di* o.i,erii '-i 'ubal(er*i. Co*(rol- di* *ou )a+a +e*(ru a 'e a'i6ura c- avea (oa(e docu)e*(ele *ece'are +e*(ru e1+lica,iile U 'au +oa(e (rebuia '- le *u)ea'cErevela,iiF V U de di)i*ea,-. U Doc(or Do>ler V &ecre(ara8 o .e)eie bru*e(-8 ridica'e +rivirea de +e 35r(iile cu care era ocu+a(-. U Pre0edi*(ele v- va +ri)i 2* c5(eva cli+e. Acu) e la (ele.o*8 dar *u va 2*(5r/ia )ul(. Blake 2i )ul,u)i cu u* 'e)* di* ca+. A0(e+(area a'(a era +ar(ea cea )ai rea. &au8 cel +u,i*8 a0a '+era '- .ie. Era durero' de co*0(ie*( de .a+(ul c- ur)-(oarele ci*ci'+re/ece )i*u(e ur)au '- .ie cruciale +e*(ru cariera 'a. Ba )ai )ul(8 +u(eau deve*i .oar(e u0or ul(i)ele di* cariera 'a de .u*c,io*ar al ad)i*i'(ra,iei. :are +ar(e di* '-+(-)5*a (recu(- o +e(recu'e +re6-(i*du9'e +e*(ru ace'( )o)e*(. :ai 2*(5i (rebuia '-9l co*vi*6- +e :ike &i)+'o*8 vicele lui Pu(*a)8 '-9i 2*credi*,e/e )i'iu*ea de a9i ci(i +re0edi*(elui ra+or(ul i*.or)a(iv /il*ic al Co*'iliului +e*(ru 'i6ura*,a *a,io*al-. Pu(*a) era 2*c- 2* (urul &(a(elor U*i(e 2* ca)+a*ia +re9elec(oral-8 dar 2* c5(eva /ile 'e 2*(orcea8 0i Blake *u ar .2 avu( +o'ibili(a(ea de a9l vedea +e +re0edi*(e. &i*clair U care 2l ura +e Pu(*a) a0a cu) 2l ura +e oricare di*(re .u*c,io*arii Co*'iliului +e*(ru 'i6ura*,- U acce+(a'e 2* '.5r0i(8 co*vi*' $I"

c- Blake8 v-/u( ca u*ul di*(re cei )ai +ro)i,-(ori (i*eri ai co*'iliului consi%lio8 de .a+( voia doar '- a+ar- 2* a(e*,ia +re0edi*(elui 2* (i)+ ce co*'ilierul era +leca(. Blake .-cu'e (o( +o'ibilul ca '- *u9l de/a)-6ea'c2* +-rerea acea'(a. Dar 0(ia c- &i*clair 'e va .ace .oc 0i +ar- de 2*da(- ce (o(ul 'e va de'co+eri. H0i c-u(a'e alia(ul care i9ar .i 'ervi( +e*(ru a9l co*vi*6e +e +re0edi*(e c- *u era vorba de'+re o ba*al- diver6e*,- a'u+ra vreu*ei +-r,i a +rocedurii. Ri ale6erea lo6ic- era +e*(ru a)iralul &i)+'o*. O)ul acela '+ri4i*i'e cu co*vi*96ere ori6i*alul reco)a*d-rilor 6ru+ului de lucru. Era )ili(arul de cel )ai 2*al( 6rad +re/e*( 2* &(a(ele U*i(e. Ri era cu*o'cu( +e*(ru .a+(ul c- era 2*(o(deau*a )ai a+roa+e de adev-r dec5( de 4ocurile +oli(ice. Blake 2l 2*(5l*i'e +e a)iral doar de dou- ori. Du'e'e 'ur+ri*' c5*d &i)+'o* 2l +ri)i'e i)edia(. Ri 2*c- 0i )ai 'ur+ri*' c5*d a)iralul cu 65( de (aur co*'i),i'e cu +l-cere '- )ear6- cu el la Biroul Oval. &i)+'o*8 di* cealal(- +ar(e a biroului8 2i adre'a'e u* /5)be( lar6. ECe e8 Do>ler V N9ai )ai 6-'i( +e *i)e*i di'+u' '- 4oace (rei/eci de a*i de carier- )ili(ar- VF E&i*cer8 do)*ule a)iral8 *u8 *icioda(-. &au cel +u,i*8 *u 2* ora0ul ace'(a.F EP-i8 '-9,i '+u* de ce8 +rie(e*e< 'u*( di'+u' '9o .ac +e*(ru dou)o(ive .oar(e i)+or(a*(e. Pri)ul8 +re0edi*(ele a co)i' o a.uri'i(- de eroare '(ra(e6ic-8 'e)*5*d le6ea a'u+ra 'a*c,iu*ilor. Ci*eva (rebuie '- ia )-'uri 0i a) i)+re'ia c- e da(oria )ea '9o .ac. Co*(ribuabilul 'e a0(ea+(la ceva8 2* 'c3i)bul celor BA de )ii de dolari +e a* c5( 'alariu +ri)e'c. Ri8 al doilea8 %eor6e Pu(*a) e u* )i/erabil 0i voi .i .erici( '-9i 2*.i6 u* cui 2* i*i)-.F Blake /5)bi8 a)i*(i*du90i cuvi*(ele lui &i)+'o*. &+era ca o+(i)i')ul a)iralului '- .ie 4u'(i.ica(. U* ,5r5i( 'lab de (ele.o* 2l (re/i di* a)i*(iri. &ecre(ara8 a'cul(- ceva 0i a+oi 2*c3i'e. Blake 20i 2*dre+(- '+i*area 0i +ri*'e )a+a. U Doc(or Do>ler V A)iral &i)+'o* V Pre0edi*(e e'(e 6a(a '- vvad-. &e ridic- 0i le de'c3i'e u0a. Blake v-/u (a+e(ul alba'(ru8 '(e)a +re/ide*,ial-8 'cau*ele cu '+-(are 2*al(e8 2* '(il colo*ial a)erica*8 c-)i*ul 2* )ar)ur-8 '(ea6urile 0i (ablourile v-/u(e de )ii de ori la (elevi/or. Dar e.ec(ul era .oar(e deo'ebi( dac- le vedea cu oc3ii '-i. H*(rea6a 2*c-+ere +-rea '- iradie/e +u(ere. $I$

De 2*da(- ce i*(rar- 2* Biroul Oval8 +re0edi*(ele 'e ridic- 2* 2*(5)+i*area lor. U P3il8 'u*( 2*c5*(a( '- (e v-d. Hi '(r5*'e )5*a a)iralului 0i a+oi 'e 2*(oar'e '+re Blake. U Du)*ea(a (rebuie '- .ii Blake Do>ler. :ike &i*clair )i9a vorbi( .ru)o' de'+re du)*ea(a. Blake )ur)ur- ceva de'+re .a+(ul c- 20i dorea '- *u9l de/ilu/io*e/e +e &i*clair. A+oi +re0edi*(ele 2i i*vi(- '- 'e a0e/e la birou. U AcuM8 do)*ilor8 *u cred '- )- 2*0el c- a'(a e'(e u* 'i)+lu ra+or( de ru(i*-. &u*( +re0edi*(e doar de c5,iva a*i8 dar *u '9a )ai 2*(5)+la( 'vi*- +er'o*al 0e.ul '(a(elor )a4ore reu*i(e ca '-9)i dea ul(i)ele 0(iri. Blake 2l +rivi +e a)iral8 care 2i .acu u* 'e)* a.ir)a(iv. Erau de4a de acord< Blake (rebuia '- .ie +ri)ul care '- 2*cerce '- e1+lice 'i(ua,ia. U Do)*ule +re0edi*(e8 e'(e e1ac( cu) /ice,i du)*eavoa'(r-. &u*(e) aici +e*(ru ra+or(ul 6ru+ului de lucru care v9a .o'( +re/e*(a( 2*ai*(e de a 'e)*a le6ea a'u+ra 'a*c,iu*ilor i)+u'e Coreei. Pre0edi*(ele 'e 2*cru*(-. Coreea era 2*c- u* 'ubiec( durero'. Blake v-/u'e co)u*ic-rile 'ecre(e 'c3i)ba(e 2*(re Ca'a Alb- 0i 6uver*ul 'ud9 coreea*8 0i *u +u(ea '-9i ba6e vi*- +re0edi*(elui. Blake i*'+ir- ad5*c 0i co*(i*u-< U Adev-rul8 do)*ule +re0edi*(e8 e'(e c- docu)e*(ul +e care l9a,i ci(i( a .o'( al(era(. U Ho+a. P5*- aici W Pre0edi*(ele ridic- )5*a 0i 2l +rivi cu iri(are +e Blake. Aru*c- o oc3iad- la cea'. U A) al(ceva de .-cu( dec5( '- +ierd (i)+ul +e*(ru u*ul di* obi0*ui(ele .recu0uri 2*(re .u*c,io*ari. Hi +l-(e'c +e 0e.ii 'erviciilor +e*(ru a 'e ocu+a de ace'(e lucruri. Dac- *u9,i co*vi* corec(urile la ra+or(8 '+u*e9i lui Pu(*a) 'au 0e.ului +er'o*alului. Acu) ci(e0(e9)i 0(irile /ilei. H*(r9o 4u)-(a(e de or- a) o 2*(5l*ire .oar(e i)+or(a*(-. Blake ro0i (o(. &- +lece .ar- )-car '- de*u*,e 2*0el-9ciu*ea lui Pu(*a) V Du'e (e*(a( '- +u*- la loc *o(i,ele 2* )a+-. Dar a(u*ci ar .i (rebui( '- '+u*- adio carierei 2* ad)i*i'(ra,ie. :ai bi*e '- .ie alu*6a( +e*(ru o ac,iu*e co)i'-8 dec5( +e*(ru ceva ce *u .-cu'e. Dar oare a)iralul 2l va '+ri4i*i V A)iralul 2l '+ri4i*i. $I!

U Cu (o( re'+ec(ul8 do)*ule +re0edi*(e. Eu 0i doc(or Do>ler *u 'u*(e) aici +e*(ru a *e +l5*6e de vreu* cuv5*( 'c3i)ba( ici8 colo. &i)+'o* 'e 2*(oar'e c-(re +re0edi*(e. U &u*(e) aici deoarece co*'ilierul +e*(ru 'i6ura*,a *a,io*al- 0i9a lua( re'+o*'abili(a(ea de a al(era dra'(ic co*clu/iile la care a4u*'e'e 6ru+ul de lucru. O voi '+u*e .ar- '-9)i ale6 cuvi*(ele. H*(re reco)a*d-rile +e care le9a,i ci(i( 0i acelea a+roba(e de )i*e 0i de ceilal,i 0e.i de '(a(e )a4ore e'(e aceea0i di.ere*,- ca 2*(re o bale6- de cal 0i u* 6r-(ar de vi(-. Iar c3e'(ia a'(a i)+lic- ri'curi direc(e +e*(ru 'i6ura*,a *a,iu*ii. Pre0edi*(ele ridic- ca+ul 0i Blake 2i ci(i 2* oc3i curio/i9(a(ea. Curio/i(a(e 0i 2*c- ceva. U Co*(i*u-. Blake 2l 2*(reb-< U Ra+or(ul +e care l9a,i ci(i( reco)a*da 'e)*area le6ii Bar*e' V Pre0edi*(ele 2*cuvii*,-. U A(u*ci ar (rebui '- v- aru*ca,i oc3ii +e reco)a*d-rile +re/e*(a(e 2* de+li*- co*corda*,- de de+ar(a)e*(ele A+-r-rii8 Co)er,ului8 CIA 0i de Co*'iliul +e*(ru &i6ura*,a Na,io*al-. Blake (ra'e di* )a+- c5(eva +a6i*i +e care erau evide*,ia(e 2* culori c5(eva r5*duri. U Ace'(ea +rovi* di* cior*ele +e care i le9a) da( lui Pu(*a). Pre0edi*(ele lu- .oile +e care Blake i le 2*(i*dea. Le +u'e +e birou 0i 2*ce+u '- ci(ea'c-8 2*cru*(5*du9'e di* ce 2* ce )ai )ul(. Avu *evoie de c5(eva )i*u(e ca '- a4u*6- la .i*al. I le re'(i(ui lui Blake .ar- u* cuv5*(8 0i 2*(oar'e .o(oliul a'(.el 2*c5( '+rivea'c- .erea'(ra uda(- de +loaie care da '+re Ro'e %arde* de la Ca'a Alb-. Blake 0i a)iralul 'c3i)ar- o oc3iad-. Ri acu) V H*(r9u* (5r/iu8 +re0edi*(ele 2*(oar'e .o(oliul '+re ei. U Bi*e8 do)*ilor. Ne)er*icul )9a )i*,i(. Ri a) 'e)*a( o 35r(ie +e care *9ar .i (rebui( '9o 'e)*e/. :ai )ul( ca 'i6ur *9a0 .i 'e)*a(8 dac- a0 .i v-/u( a*ali/a voa'(r-. Dar acu) ce +u(e) .ace V Blake 2l +rivi. U Cel )ai bu* lucru8 do)*ule8 ar .i acela de a i)+u*e Co*6re'ului '- abro6e 'a*c,iu*ile. C5( )ai re+ede +o'ibil. Pre0edi*(ele cl-(i*- di* ca+. $I@

U I)+o'ibil. Ca)era 0i &e*a(ul au 'u'+e*da( 0edi*,ele +e*(ru ale6eri 0i *oul Co*6re' 'e va reu*i la 2*ce+u(ul lu*ii ia*uarie. &i)+'o* 2*cuvii*,-. U Dar du)*eavoa'(r- a,i +u(ea co*voca o 'e'iu*e '+ecial-... du+ale6eri. U Nici vorb-8 a)irale. Ce .i6ur- a0 .ace8 dac- )9a0 duce '- i)+lor Co*6re'ul '- eli)i*e 'a*c,iu*ile8 a'u+ra c-rora8 2*c- de la 2*ce+u(8 a0 .i +u(u( +u*e ve(o9ul )eu V Nici Blake8 *ici a)iralul *u vorbir-8 dar +re0edi*(ele ci(i r-'+u*'ul 2* oc3ii lor. U E1ac(. A0 a+-rea ca u* bu.o*. U*ul di* oa'+e,ii de ba/- de la '3o>9urile lui SerrL Le>i'. De acord. Poa(e ideea )- dera*4ea/- +e*(ru c- e .oar(e a+roa+e de adev-r. Oricu)8 *9a0 +u(ea '- .ac a'(a8 +e*(ru c- *9 a0 )ai +u(ea .ace *i)ic +e*(ru re'(ul )a*da(ului. Clar V A)5*doi 2*cuvii*,ar-. U Bi*e. Ce a0 )ai +u(ea .ace V Blake 0i &i)+'o* 20i +re6-(i'er- de4a r-'+u*'ul. Neca/ul era c- *u +u(eau '- o.ere +rea )ul(e. Blake 'e ridic- 2* +icioare8 .ar- '-90i dea 'ea)a. De c5*d .u'e'e +ro.e'or +re.era '- '(ea 2* +icioare c5*d e1+lica ceva. U P-i8 do)*ule8 Bar*e' 0i a'i'(e*,ii lui 2* le6e au 'cri' u* (e1( .oar(e co)+ac(. Nu la'- a+roa+e *i)ic la di'cre,ia du)*eavoa'(r-. U A) v-/u( a*ali/ele le6ii8 doc(or Do>ler. &+u*e9)i ceva ce *u 0(iu 2*c-. U Da8 do)*ule U /i'e Blake8 r-bd-(or. H* 'ub'(a*,-8 'a*c,iu*ile a'u+ra e1+or(urilor coree*e c-l-(ore'c +e o 0i*- au(o)a(-. Vor i*(ra a+roa+e 'i6ur 2* vi6oare8 +e*(ru c- le6ea *u la'- *ici o +or(i,- de 'c-+are de care '- +u(e) +ro.i(a. Pre0edi*(ele 2l 2*(reru+'e cu o 2*(rebare< U E1i'(- vreo +o'ibili(a(e8 c5( )ai ra+id-8 ca &eulul '- e.ec(ue/e re.or)ele +oli(ice 0i eco*o)ice ceru(e8 2*ai*(e ca 'a*c,iu*ile '- i*(re 2* vi6oare V U To(ul e'(e +o'ibil8 do)*ule +re0edi*(e. Dar 2* a*ali/a *oa'(r- 2l re,i*e) ca eve*i)e*(ul cel )ai +u,i* +robabil. Blake 2*ce+u '- )ear6- 2*ai*(e 0i 2*a+oi. U H* )od e'e*,ial8 6uver*ul 'ud9coreea* (rebuie '- 'e )i0(e +e )uc3ie de cu,i(8 2*(re dou- .ac,iu*i )ici8 dar +u(er*ice. De o +ar(e e'(e $I?

.ac,iu*ea dur- a .or,elor lor ar)a(e. Ac(ualul 6uver* di* &eul 20i (ra6e ori6i*ile di*(r9o lovi(ur- de '(a( )ili(ar-8 0i +e*(ru ace'( )o(iv 0(ie ce ri'c- dac- .or,ele ar)a(e *u a+rob- ac,iu*ile 'ale. A4u*' 2* .u*dul 2*c-+erii8 'e 2*(oar'e. U De cealal(- +ar(e a ecua,iei ave) 2* 'c3i)b u* )ic 6ru+ de '(ude*,i e1(re)i0(i. H* )area lor )a4ori(a(e8 *u 'u*( co)u*i0(i8 dar 'u*( 'ociali0(i 0i cer re.or)e +e care )ili(arii 0i car(elurile i*du'(riale 'ud9 coree*e le9ar 6-'i i*(olerabile< de/ar)are u*ila(eral- 0i reu*i.icare cu Nordul. Pre0edi*(ele 2*cuvii*,-. U De aceea *u au *ici u* '+a,iu de )a*evr-. Re.or)ele de .a,ad- +e care )ili(arii ar .i di'+u0i '- le acce+(e *u vor .i co*'idera(e 'u.icie*(e *ici de '(ude*,ii lor8 *ici de Co*6re'ul *o'(ru. H* (i)+ ce re.or)ele ceru(e de Co*6re' *u vor .i acce+(a(e de )ili(ari. U Da8 do)*ule8 e1ac(. Ri ce e )ai r-u8 *u vor .ace '- 2*ce(e/e de)o*'(ra,iile '(ude*,ilor. U H* c5(eva cuvi*(e8 do)*ule +re0edi*(e... U Blake 2*ce+u u* al( (ur al 2*c-+erii U ...e'(e +robabil ca boo)9ul eco*o)ic al Coreei de &ud ''e +r-bu0ea'c- +e *ea0(e+(a(e 2* ur)-(oarele dou- lu*i8 di* cau/a reducerii e1+or(urilor. A'(a va duce la luarea de +o/i,ie a )a4ori(-(ii +o+ula,iei 'ud9coree*e care +5*- acu) a '(a( de+ar(e de )i0c-rile +oli(ice. H* +ar(e 'e va al-(ura )ili(arilor de drea+(a8 2* +ar(e cu '(ude*,ii de '(5*6a. U Ridic- di* u)eri. U H* ace'( +u*c( e 6reu de '+u' u*de 'e va 'i(ua acul i*dica(or al +u(erii +oli(ice 2* Coreea de &ud. U Ri *u +u(e) .ace *i)ic +e*(ru a o+ri ace'( +roce' V U A*ul ace'(a8 *u8 dac- *u recur6e) la 'e'iu*ea '+ecial- a Co*6re'ului8 care a .o'( de4a e1clu'-. Blake 2*ce(- '- 'e )ai +li)be. U &i*6ura *oa'(r- '+era*,- e'(e ca Coreea de &ud '- reu0ea'c- 2* vreu* )od oarecare '- de+-0ea'c- +ri)ele lu*i ale a*ului vii(or. A(u*ci va +u(ea cere ridicarea 'a*c,iu*ilor +e*(ru )o(ive u)a*i(are. H*ai*(e de acea da(-8 lu)ea va vedea la (elevi/or co/ile 0o)erilor di* &eul 0i va 2*ce+e '- re6re(e au(o)obilele HLu*dai 0i (elevi/oarele &a)'u*6. Pre0edi*(ele 2*cuvii*,-8 2*ce(. U H* Co*6re' ar (rebui '- )- ba( ca '- a+robe acea'(- le6e8 dar )9a0 6-'i +e o +o/i,ie ava*(a4oa'- )oral. Blake 2l +rivi +e &i)+'o*. $IA

A)iralul cule'e 'e)*alul +e*(ru a i*(erve*i. U H* (oa(e ace'(e +revi/iu*i8 do)*ule +re0edi*(e8 e1i'(- u* 'i*6ur +u*c( di'cu(abil. Pre0edi*(ele 'e 2*(oar'e c-(re el. U Ce a*u)e8 P3il V U &e +re'u+u*e c- 2* +ri)-vara ur)-(oare va )ai e1i'(a o Coree de &ud de care '- *e ocu+-). &i)+'o* 'e 2*(reru+'e8 0i +re0edi*(ele ridic- o '+r5*9cea*-. U Co*(i*u-8 a)irale. V- a'cul(. U Da8 do)*ule. Vede,i8 2* (i)+ ce 2* &ud 'e +e(rec (oa(e ace'(e lucruri8 *oi (rebuie '- *e 65*di) 0i la ceea ce 'e 2*(5)+l- 2* Coreea de Nord. Gi) Il &u*6 0i 6e*eralii '-i 0i9ar .reca )5*ile la 65*dul u*ei Corei de &ud +u(er*ic 'l-bi(e. Ri de la u* (i)+ acu)ulea/- ar)ele +e*(ru o i*(erve*,ie. A)iralul 2i 2*(i*'e +re0edi*(elui ra+or(ul lui :cLare*. A+oi a0(e+(-8 2* (i)+ ce ace'(a 2l ci(ea. U :-i '- .ie W e1cla)- +re0edi*(ele la .i*al. Lu)ea aia *u 6lu)e0(e8 a0a e V U Nu8 do)*ule8 *u 6lu)e0(e deloc. D-r- .or,ele *oa'(re ca 'u+rave63e(ori 2* /o*a 2*ce(-rii .ocului8 le9ar +u(ea ve*i 2* )i*(e '.olo'ea'c- *oile lor (a*curi8 avioa*e 0i +ie'e de ar(ilerie. Pre0edi*(ele co*(i*u- '- r-'.oia'c- evalu-rile +u(erii )ili(are *ord9 coree*e. U Nu v-d cu) '- )- o+u* la a'(a. Le6ea Bar*e' e'(e .a*(a'(ic de +reci'- c3iar 0i 2* ace'( +u*c(. D-r- re.or)e8 adio .or,e a)erica*e. Va (rebui '- le re(ra6e). Blake 'e cri'+-. Era )o)e*(ul crucial. Vorbi +e (o* 'c-/u(< U Nu e c3iar a0a8 do)*ule8 'i6*or +re0edi*(e. Cel +u,i* *u 2*ai*(e ca *oul Co*6re' '- ridice 'a*c,iu*ile. U Ce vrei '- '+ui )ai e1ac(8 doc(or Do>ler V U E 'i)+lu. &+re deo'ebire de ca/ul 'a*c,iu*ilor eco*o)ice8 (e1(ul ar(icolului 2* care 'e cere re(ra6erea di* Coreea a .or,elor *oa'(re )ili(are *e o.er- o )ic- +or(i,- de 'c-+are. Du)*eavoa'(r- a,i +u(ea9o .ruc(i.ica +e*(ru a +ro(e4a Coreea +5*- ce Co*6re'ul *u va 6-'i vreo al(er*a9(iv-. &e 2*(reru+'e +e*(ru u* )o)e*(. Pre0edi*(ele *u90i de/li+e oc3ii de la el. $I;

U Le6ea *u .i1ea/- u* (er)e* +e*(ru re(ra6erea (ru+elor8 do)*ule +re0edi*(e U e1+lic- el. U Te1(ul +reci/ea/- doar c- re(ra6erea (rebuie '- 'e e.ec(ue/e8 ci(e/8 Ecu )a1i)a ra+idi(a(e +o'ibil-F. U Ri de ce acea'(- e1+re'ie )i9ar o.eri 'c-+area +e care o cau(8 doc(or Do>ler V U V9a0 'u6era '- i*(er+re(a,i cererea 2* 'e*'ul cel )ai lar68 do)*ule. Dac- *e 65*di) bi*e8 '- (ra*'.eri )ai )ul( de +a(ru/eci de )ii de 'olda,i8 +er'o*alul au1iliar 0i 2*(re6ul ec3i+a)e*( e'(e u* .el de co0)ar lo6i'(ic. Nece'i(- (i)+... c5(eva lu*i8 )i*i). Ri ar .i 'u.icie*(- o 'u6e'(ie di* +ar(ea du)*eavoa'(r- c-(re co)a*da*(ul re'+o*'abil cu (ra*'.erul8 6e*eralul :cLare*8 +e*(ru ca ace'(e c5(eva lu*i '- devi*)-car u* a*. H*(r9u* a* 'e +o( 2*(5)+la )ul(e8 do)*ule +re0edi*(e. Ca )i*i)8 vo) da (i)+ 'ud9coree*ilor '- 'e 2*cadre/e 2*(r9o ecua,ie '(ra(e6ic- )ul( di.eri(- de cea ac(ual-. Ter)i*5*d de vorbi(8 Blake 'e a0e/- 0i co*'(a(- cu 'ur+ri/- c- 2i (re)urau )5i*ile. C5*d ridic- +rivirea8 v-/u c- +re0edi*(ele 2l ob'erva cu a(e*,ie. U H,i dai 'ea)8 doc(or Do>ler8 c- 2)i +ro+ui '- de'c5lce'c li(era u*ei le6i +5*- 2* +u*c(ul u*de va deve*i de *erecu*o'cu( V &- '+u* u*ui 2*al( o.i,er di* .or,ele *oa'(re ar)a(e '-9i i6*ore 'e)*i.ica,ia clar- V 2*(reb+re0edi*(ele8 cu voce 4oa'- 0i li+'i(- de e)o,ie. U Da8 do)*ule8 2)i dau 'ea)a. Pre0edi*(e 'e 2*(oar'e c-(re a)iralul &i)+'o*. U P3il8 ce cre/i de'+re +la*ul (i*erelului *o'(ru V R(ii bi*e c- 2* Co*6re' e'(e lu)e care )i9ar 4u+ui +ielea dac- ar avea vreo 'u'+iciu*e 2* 'e*'ul ace'(a. A)iralul re.lec(- u* +ic 2*ai*(e de a r-'+u*de. U Do)*ule +re0edi*(e8 a)5*doi a) 4ura( '- re'+ec(-) Co'(i(u,ia. Ri a)5*doi a) 4ura( '- a+-r-) &(a(ele U*i(e 2)+o(riva oric-rui i*a)ic8 '(r-i* 'au i*(er*. Pro+u*earea lui Do>ler )i 'e +are c- 'e a.l- u*deva 2*(re ace'(e dou- re'+o*'abili(-,i... Nu +o( '- iau 3o(-r5rea 2* locul du)*eavoa'(r-8 do)*ule. Dar cred c- )eri(- ri'cul de a o lua. Pre0edi*(ele r-)a'e 2* li*i0(e +e*(ru )ul( (i)+8 du+- ce a)iralul (er)i*a'e de vorbi(. A+oi8 +e *ea0(e+(a(e8 2l +rivi +e Blake. U Ai vo(a( +e*(ru )i*e8 la ul(i)ele ale6eri8 doc(or Do>ler V Blake8 'ur+ri*' de 2*(rebare8 *ici *u avu i*(e*,ia '- 'e 65*dea'c-. U Nu8 do)*ule. $IB

Pre0edi*(ele /5)bi. U Drace. Dac- reu0e0(i '- .ii ci*'(i( +5*- la ace'( +u*c(8 cred c- )+o( 2*crede 2* du)*ea(a. Lovi cu +al)a +e birou. U Bi*e8 do)*ilor. H)i 2*'u0e'c 'u6e'(ia voa'(r-. Ci*eva )9a '.-(ui( r-u8 c3iar .oar(e r-u8 0i a) co)i' o eroare. Vo) 2*(5r/ia c5( 'e +oa(e re(ra6erea *oa'(r- di* Coreea de &ud 0i *e vo) 'ervi de (i)+ul c50(i6a( +e*(ru a 2*dre+(a eroarea. Dar de'+re a'(a *u vreau '- e1i'(e *ici o *o(i,-8 .ie +e 35r(ie8 .ie +e calcula(or. :9a) e1+ri)a( bi*e V A)5*doi 2*cuvii*,ar-. &i)+'o* 2l +rivi +e +re0edi*(e. Avea o e1+re'ie a)u/a(-. U Ri Pu(*a) V Dac- ve,i lua vreo )-'ur- 2)+o(riva )i*ci*o'ului -'(uia8 '9ar +u(ea ca cuiva de +ri* Co*6re' '-9i vi*- vreo idee... Pre0edi*(ele 2i adre'- u* /5)be( (ri'(. U Nu v- 2*6ri4ora,i +e*(ru do)*ul Pu(*a). Hl vo) (i*e 2* acela0i +o'(... cel +u,i* +e*(ru el 0i +e*(ru +re'-8 dar v- 6ara*(e/ c- *u9l voi )ai crede. Va +re/ida (oa(e reu*iu*ile Co*'iliului +e*(ru 'i6ura*,a *a,io*al-8 dar *u va avea ul(i)ul cuv5*(. Dac- voi dori '- 0(iu ceva de'+re 'i(ua,ia coreea*-8 voi or6a*i/a o 2*(5l*ire ra+id- 2*(re *oi (rei. Clar V U H*,ele6i8 doc(or Do>ler8 c- a(5(a (i)+ c5( va dura .ar'a cu re(ra6erea (ru+elor vei .i obli6a( '- (ra(e/i +e Pu(*a) ca 0i cu) ar .i )ereu 'u+eriorul du)i(ale o)*i+o(e*( 0i a(oa(e0(iu(or. Cre/i c- va .i ceva 6reu V Blake cl-(i*- di* ca+. U A(u*ci8 0i a'(a e 2* re6ul-. Pre0edi*(ele ridic- (ele.o*ul. U Su*e8 +re6-(e0(e o de+la'are +e*(ru u* colabora(or de9al )eu< Blake Do>ler. Da8 (rebuie '- a4u*6- la &eul8 )5i*e dac- 'e +oa(e. L-'- rece+(orul 0i /5)bi c-(re Blake. U Nu .ace .a,a aia 'ur+ri*'-8 doc(or Do>ler. Acu) e0(i i*(er)ediarul 2*(re )i*e 0i 6e*eralul :cLare* +e*(ru a.acerea a'(a. E0(i b-6a( +5*- la 65( 2* c3e'(ia a'(a. Blake *u reu0i '- '+u*- *i)ic al(ceva dec5(< U A0a e8 do)*ule. Ri eu a) i)+re'ia acea'(a.

$II

$A Ci*e cau(-8 6-'e0(e ! *oie)brie Ba/a di* Yo*6'a*8 &eul To*L 20i '+u*ea )ereu c- e u* idio(. Du+- ce a4u*'e'e la &eul +e*(ru a9i da A**ei u* )o(iv '-9l re.u/e8 de ce '- *u90i '+u*- a'(.el V R(ia c- .a(a lucra 2* 'ec(orul lo6i'(ic ca +ro6ra)a(or. &i'(e)ul cel )ai 'i6ur era '- 'e adre'e/e la co)a*da)e*(ul ba/ei 0i '- 2*(rebe u*de era de+ar(a)e*(ul co)+u(ere. Ciuda(8 dar c3e'(ia )er'e'e. Ca+oralul 2i +rivi'e a(e*( u*i.or)a de avia,ie8 care *u avea ce '- cau(e 2* acea ba/- a ar)a(ei8 a+oi 2i e1+lica'e cu) '- a4u*6- la cl-direa A@?. Cl-dirile ba/ei erau di* c-r-)id-8 '(il vec3i8 0i evide*( +roiec(a(e de u* occide*(al. Aveau u* aer u* +ic '(ra*iu8 du+- ce v-/u'e a(5(a ar3i(ec(ur- coreea*-8 dar 2* acea i*'ul- )ic- de A)erica erau de'(ul de *or)ale. Locul era a6lo)era(8 +li* de oa)e*i 0i ve3icule ce u)+leau dru)urile 0i (ro(uarele. &ec,ia lo6i'(ic- co)+u(ere8 cl-direa A@?8 era cea )ai )oder*- di*(re (oa(e. A+roa+e c- *u avea .ere'(re 0i +-rea o .or(-rea,-. Abia a4u*65*d +e +ar(ea cealal(- 6-'i i*(rarea. Du+- u* e1a)e* a(e*( al le6i(i)a,iei di* .or,ele ar)a(e8 +la*(o*ul 2i d-du u* ecu'o* 0i 2i e1+lic- u*de 'e 6-'ea biroul do)*i0oarei Lar'o*. Nu 2l 2*(reb- de ce ve*i'e acolo 0i 2i .u recu*o'c-(or. Du+- ce (recu de i*(rare8 6-'i o u0- +e care 'cria U AER CONDIXIONAT U HNCHIDEXI. Di*colo de ea8 (e)+era9(ura 'c-dea bru'c cu ci*ci 6rade 0i 'e au/ea u* /u)/e( de 4oa'- .recve*,-. Coridoarele erau +li*e de oa)e*i 2* u*i.or)-8 dar 0i civili. H*ce+u '9o cau(e +e A**e8 re+e(5*d ce ar .i dori( '-9i '+u*-. Pe al( coridor8 /6o)o(ul era )ai )oale8 iar +e +odea era )oc3e(-. H0i 0(er'e )5i*ile +e +a*(alo*i 0i o lu- +e coridorul C. $I=

Pri)ul lucru +e care 2l v-/u .u biroul (ele.o*i'(ei8 cu +l-cu,a cu *u)ele8 dar *u cel al A**ei< %LORIA BURN&. Do)*i0oara %loria8 care ci(ea u* (abel8 ridic- (ele.o*ul. U Po( '- v- a4u( cu ceva V U O cau( +e A**e Lar'o*8 r-'+u*'e To*L. Ar (rebui '- .ie 2* 'ala $$". Tele.o*i'(a +rivi ce*(rala. U H* ace'( )o)e*( do)*i0oara Lar'o* e'(e la (ele.o*. Daca0(e+(a,i8 2i voi (ra*')i(e c- v- a.la,i aici. H* ce +roble)- o c-u(a,i V TobL 'i),i c- ro0e0(e. U A38 )o(ive +er'o*ale. &+u*e,i9i doar c- e c-+i(a*ul C3ri'(o+3er8 )ul,u)e'c. V-/u c- %loria 2l )-'oar- di* ca+ +5*- 2* +icioare7 a+oi /i'e< U Bi*e. A0e/a,i9v-. Era acolo u* diva* )i(i(el7 To*L 'e a0e/-. &e ui(- la %loria8 ca) cu ra*c3iu*-. &e 2*dre+(a '+re o u0-. Pl-cu,a de +e +ere(e '+u*ea< A. LAR&ON 9 &UPERVITOR. Aero*au(ica *u90i +l-(e0(e +ilo,ii de lu+(- ca '- a+ar- ca *i0(e +ro0(i. A**e era 0e.ul biroului V &e 6r-bi '- 'c3i)be i)+re'ia +e care o avea de'+re ea8 2* lu)i*a *oilor de'co+eriri. %loria era 2*c- 2* u0- 0i vorbea cu voce 4oa'-7 .ar- 2*doial-8 vorbeau de'+re el. Nu au/i r-'+u*'ul A**ei8 dar 'ecre(ara 'a JTo*L 'e .or,- '- 'e 65*dea'c- la %loria ca la 'ecre(ara A**eiK 'e 2*(oar'e la birou. U H*c- +u,i* )ai durea/-. A+oi re2*ce+u lec(ura (abelului. To*L +rivi cea'ul< $$.?A. Dac- *u ie'e *i)ic8 ora era .oar(e +o(rivi(-. &+era '9o i*vi(e la o )a'- .ru6al-. Nu 0(ia cu) va .ace ca ea '- acce+(e i*vi(a,ia8 dar a'(a va vedea la )o)e*(ul o+or(u*. Pe(recu )ul( (i)+ '(udii*d ce*(rala (ele.o*ic-. Du+- c5(eva )i*u(e u* becule, 'e '(i*'e. Do)*i0oara %loria ridic- +rivirea 0i /i'e< U Acu) +u(e,i )er6e. B-ie,i8 a'(a e8 &Ld*eL 'au )oar(ea. H0i 0(er'e di* *ou +al)ele +e +a*(alo*i8 2* (i)+ ce 'ecre(ara 2l ur)-rea cu coada oc3iului. A4u*'e la u0- 0i 'e o+ri 2* .a,a ei. A+oi b-(u de dou- ori. U I*(r-. Era vocea A**ei. $="

Era la u* birou de le)* 2* .or)- de L8 aco+eri( de 35r(ii 0i (abele O recu*o'cu i)edia(. U A0 .i +u' +ariu... Nu +-rea .oar(e 'a(i'.-cu(-. To*L /5)bi ca u* co+il 'ur+ri*' .-c5*d vreo ba/aco*ie. U A) ve*i( '- vede) dac- +u(e)... Tele.o*ul 'u*- 0i A**e ridic- rece+(orul. U Lar'o*. Da8 0(iu. Doi di*(re cei )ai bu*i +ro6ra)a(ori ai )ei 2*cearc- '- 2*,elea6- ce '9a 2*(5)+la(. Hl +rivi +e To*L8 care .-cea ce +u(ea +e*(ru a /5)bi. U A'cul(a,i9)-8 a/i du+- a)ia/- ar (rebui '- a) u* r-'+u*'. Va4u*6e V Acu) 'u*( u* +ic ocu+a(-... Da8 0(iu. V- 'u* eu. Pu'e rece+(orul 2* .urc- 0i 'e 2*(oar'e '+re To*L. U &cu/e. Dar e u* )o)e*( ur5(8 )ai ale' +e*(ru Evi/i(e +er'o*aleF. U H)i +are r-u. Voia) '- v-d doar dac- acce+,i '- vii... Du 2*(reru+( de ci*eva care cioc-*ea la u0-. U* (i+ 2* c-)a0- .lu(uro .oaie +e care o ,i*ea 2* )5*-. Ti'e< U &alu( U c-(re To*L 0i o +rivi +e A**e. U Ai v-/u( co)u*ica(ul -'(a V U Ia '- v-d. &e ridic- 0i lu- .oaia8 20i aru*c- +rivirea +e ea. U Da8 HarrL. :i9a 'o'i( ieri cu +o0(a. To,i l9au +ri)i(. U Da8 dar voia) '- .iu 'i6ur. Ciao U /i'e HarrL8 +lec5*d. A**e 'e a0e/- di* *ou8 cu o )i*- de/6u'(a(-. U Ce /iceai V U Doar c- voia) '- 'c3i)b-) c5(eva cuvi*(e 0i c- )- 65*dea)... U O.8 Doa)*e W U /i'e 2*ce( A**e8 +rivi*d '+re u0-. T5)bi +e*(ru a 'alu(a +e ci*eva care (recea +e coridor. To*L 'e 2*(oar'e la r5*dul lui. O .e)eie 2*(re dou- v5r'(e8 cu u* ibric )are de ca.ea8 'e 2*de+-r(a8 .-c5*d 'e)*e de 'alu( cu )5*a. U A**e8 0(iu c- *u vrei '- ie0i 'eara8 dar )- 65*dea) c- +oa(e vrei '- )er6i la u* +r5*/. A0 .i 2*c5*(a(... U :i 'e +are o idee bu*-. &- )er6e). &e ridic- 0i lu- 6ea*(a ca) )are di*(r9u* col, al biroului. To*L 'e 6r-bi '- 'e dea de9o +ar(e 2* (i)+ ce ea ie0ea ra+id di* birou8 a+oi o ur)-. U %loria8 )- duc '- )-*5*c ceva. :- 2*(orc 2*(r9o or-. $=$

To*ul era de'(ul de *or)al8 dar To*L r-)a'e u0or +er+le1. Nu era (o*ul cuiva care vroia '- .ac- ceva cu +l-cere. U Bi*e8 do)*i0oar- Lar'o*. Di'(ra,i9v- U r-'+u*'e %loria8 arbor5*d u* /5)be( ciuda(. Ce *aiba 'e 2*(5)+la acolo V Traver'ar- coridorul 0i cobor5r- 'c-rile8 cu A**e care )er6ea 2* +a' vioi. To*L 20i a)i*(i cu) aler6a 2* (i)+ul de)o*'(ra,iei. Ea 2l de+-0ea8 0i (5*-rul 'e 'i),ea u* idio( +e*(ru c- (rebuia a+roa+e '- aler6e +e*(ru a 'e ,i*e al-(uri de ea. A4u*0i la i*(rare8 To*L acceler- +e*(ru a de'c3ide u0a. Trebui '- .acu* +ic de e.or( 0i8 2* (i)+ ce +u*ea )5*a +e cla*,-8 /i'e< U Pri)ul la 'o'ire W Ea 2l +rivi .-r- '- 2*,elea6-8 dar To*L co*(i*u-< U O38 *u b-6a 2* 'ea)-. H)i +lace '- .u6 u* +ic 2*ai*(e de +r5*/. A4u*0i 2* e1(eriorul cl-dirii8 A**e +-ru )ai li*i0(i(-. U &- )- 'cu/i8 cred c- a) ca) aler6a(. Dar voia) '- )- 2*de+-r(e/ de (o,i oc3ii aceia. El o +rivi .ar- '- 2*,elea6-. Ea 2l lu- de co(. U Te ro68 '- )er6e). Cobor5r- 'c-rile. U Cu*o'c u* loc u*de *e vo) 'i),i bi*e8 a+roa+e8 la /ece )i*u(e de aici. EA**e8 ce *aiba vrea '- '+u*- cu Eoc3iiF V O .i ceva ce 'e re.er- la )i*e V U To*L8 *u e vi*a (a. %loria e'(e ca+ul (u(uror r-u(-,ilor. :i9a '+u' c- ai ve*i( E+e*(ru )o(ive +er'o*aleF. I)edia( ce ai i*(ra( 2* biroul )eu8 4u)-(a(e di* e(a4 0(ia c- )9a c-u(a( u* b-rba(. C3e'(ia a'(a a(5(a i9a i*(ri6a(8 c- HarrL (rebuia '-9)i ara(e u* co)u*ica( a'u+ra .ierb-(oa9relor de ca.ea. U De aia (e9ai co)+or(a( a0a ciuda( V Ea 2*cuvii*,-. U Ri a+oi a .o'( .e)eia aceea cu c-ruciorul. U Dar ce (reab- era cu .e)eia V 2*(reb- To*L. Lua'e c-ruciorul *u)ai ca +arava* V U Nu8 c-ruciorul era al ei8 *u)ai c- ea lucrea/- la +ar(er8 *u la e(a4ul 2*(5i. U H)i +are r-u c- (e9a) +u' 2*(r9o 'i(ua,ie i*co)od-8 dar voia) doar '- (e 2*(reb dac-... $=!

U Nu )ai i*'i'(a8 ,i9a) '+u' 2* )e(rou c- *u vreau '- ie' la +li)bare. &i*6urul )o(iv +e*(ru care a) ie0i( acu) era c- dac- (o( era 'ale6 2*(re dou- r-uri8 l9a) ale' +e cel )ai )ic. A**e co*(i*u-8 /5)bi*d< U Ri a+oi8 ai .o'( de'(ul de 'i)+a(ic. To*L cli+i de 'ur+ri/-. U Voia) '-9,i '+u* c- de)o*'(ra,iile *u 'u*( o oca/ie bu*- ca '.aci cu*o0(i*,- cu o +er'oa*- dr-6u,-. Dar de ce '- .aci a(5(a ca/ +e*(ru o 'i)+l- i*vi(a,ie la )a'- V U R(ii8 *u ie' a+roa+e deloc8 0i acu) b-6-cio0ii -ia de la birou o 'vorbea'c- o lu*- de'+re .a+(ul c- a) ie0i( cu (i*e. H* loc '-90i vad- de (reab-. Biroul )eu 'e ocu+- de +ro6ra)area 0i evide*,a ec3i+a)e*(ului di* de+o/i(ele ar)a(ei8 de aici 0i di* Sa+o*ia. H* .u*c,ie de *ece'i(-,i8 co*(ai*erele 'u*( 2*c-rca(e 0i de'c-rca(e co*.or) +ro6ra9)elor8 +ro6ra)e de care *oi *e ocu+-)... %-'ir- localul de care 0(ia A**e. I*(rar-. :e'ele erau ocu+a(e a+roa+e (oa(e8 *u)ai de coree*i. To*L o lu- ca u* 'e)* bu*. &e a0e/ar- la o )a'-. U :9ai l-'a( '- vorbe'c *u)ai eu8 2i re+ro0- A**e. U Da8 dar 2)i +lace '- (e a'cul(. &e vede c-9,i iube0(i )u*ca. U Co)a*d-) V V-d c- au kalbichim18. E .oar(e bu*. U Bi*e. A**e +-rea )ai li*i0(i(-. H*ce+u '- '(udie/e )e*iul. Era obi0*ui(a buc-(-rie coreea*-8 cu )ul(- ca)e de vi,el8 )ul( +e0(e8 )ul( co*di)e*( +ica*(. Cl-(i*- di* ca+8 re'e)*a(-. U Eu iau *u)ai pul%o%i. To*L 'e 2*cru*(-. U Nu +ari .oar(e e*(u/ia')a(- de )e*iu. #ul%o%i e'(e doar u* co(le( )ari*a(. Tu ai ale' locul -'(a. Nu9,i +lace buc-(-ria coreea*- V U A) )ai )5*ca( pul%o%i 0i *u )ai 0(iu ce al(ceva. Nu cred c- 'u*( .-cu(- +e*(ru ave*(uri 6a'(ro*o)ice. De .a+( a) ale' locul -'(a +e*(ru caici *u vi*e *i)e*i di* biroul )eu. U Da(a vii(oare o '-9)i +u* +e ca+ u* 'ac cu dou- 6-uri +e*(ru oc3i. Ea r5'e. U Nu )- lua +e'(e +icior. N9ar (rebui '- )- e*erve/ a(5(a8 dar...
Galbic3i) O )5*care (radiio*al- coreea*- 2* care i*6redie*(ul +ri*ci+al 'u*( co'(iele de viel 'au +orc.
$!

$=@

U R(iu8 ai avu( o +erioad- 6rea. H)i a)i*(e'c. Po( '-9,i reco)a*d eu ceva V A) 2*cerca( de4a cel +u,i* o da(- (oa(e .elurile di* )e*iu. H,i +ro)i( c- *u va .i *i)ic e1o(ic. U Bi*e. Tu ce iei V U #ibim$bap. E'(e ore/ cu ou-8 car*e8 .a'ole verde8 o 6r-)ad- de )5*care. U* +ic ca) iu(e8 dar bu*. U Iau 0i eu. Privi cu i*(ere' )e*iul. Era 'cri' 2* carac(ere 3a*6ul8 dar al-(uri era 0i (ra*'li(era,ia 2* carac(ere la(i*e. U Ce9i aia m!olci V U Pe0(e 2* 'o' dulce. U Ba3 W U Nu8 e'(e vec3iul co*(ra'( 2*(re dulce 0i '-ra(. Nu9i deloc r-u. U Dar a'(a ce e8 phim$bop V U 9onppuri. R-d-ci*- de lo(u' 2* 'o' dulce. A4u(- la '(i*6erea .ocului. H* (i)+ ce a0(e+(au '- .ie 'ervi,i8 To*L a.l- c- A**e era de (rei lu*i 2* Coreea8 cu )i'iu*ea de 'u+ervi/or al o+era9(orilor. U :9au ava*'a( c5*d era) 2*c- 2* &(a(ele U*i(e 0i )9au adu' i)edia( aici. E'(e +ri)a da(- c5*d a) +er'oa*e 2* 'ubordi*e. Ri *u9)i +rea +lace. Nu 0(iu cu) '- )- co)+or(. :- 'i)( )ai bi*e c5*d lucre/ la co)+u(er. &e vede c- *u 'u*( .-cu(- +e*(ru lucrul 2* ec3i+-... 0i )ai ale' '- co*duc. :5*car- +e 2*dele(e. A)5*doi 0(iau '- .olo'ea'c- be,i0oarele. To*L 20i 2*-bu0i +or*irea de a vorbi de'+re avioa*e. Vorbir- de'+re Coreea8 de'+re ce v-/u'er- 0i ce *u v-/u'er-. U :u*ca a'(a )9a ab'orbi( de (o(8 /i'e la u* )o)e*( da( A**e. C5*d *e9a) cu*o'cu(8 a(u*ci8 la de)o*'(ra,ie8 era a doua oar- c- ie0ea) 2* ora0. Pri)a da(- a) .o'( la Pala(ul GLo*6bok. A+oi *i)ic8 du+2*ce+u(ul lui oc(o)9brie. U A**e8 c5*d *e vo) re(ra6e 2* &(a(e8 (e vei 2*(oarce 0i (u8 0i a(u*ci vei re6re(a c- *u ai v-/u( )ai )ul(e. Xara a'(a e'(e .ru)oa'-. Eu a) .-cu( u* +ic +e (uri'(ul8 2*c- de c5*d a) 'o'i( aici8 0i *u a) v-/u( *ici )-car 4u)-(a(e di* c5(e a0 .i dori( '- v-d. Buc-(-ria8 ar(a8 ar3i(ec(ura... U Ciuda(. Credea) c- +ilo,ii de +e avioa*ele de lu+(- iube'c *u)ai /borul 0i b-u(ura. To*L 'e 'i),i a(i*'. $=?

U H)i +lac 0i )ie8 dar *u /bor 2* .iecare /i 0i *u )- 2)b-( 2* .iecare 'ear-. U*c3iul &a) )i9a +l-(i( dru)ul +5*- aici 0i *u a) +rea )ul(e de .-cu(8 c5*d *u /bor. Pro.i( di* +li* +e*(ru a 2*cerca '- 2*,ele6 ,ara 0i cul(ura ei8 )-car u* +ic. U Ai dre+(a(e U /i'e ea. Dar cred c- a0 avea *u)ai dubii dac- )65*de'c ce '- e1+lore/. U A) i)+re'ia c- 2,i li+'e0(e doar e1erci,iul. &-+(-)5*a vii(oare a) o /i liber-. :er6 '- vi/i(e/ u* .or( vec3i8 la 'ud de ora0. Po,i '- vii cu )i*e. Are c5(eva )ii de a*i. U A) a(5(ea de .-cu( 2* +erioada a'(a. De obicei +e(rec '.5r0i(ul de '-+(-)5*- la birou. U A(u*ci8 c5*d (er)i*i lucrarea a'(a 0i o +redai. U Nu e o lucrare cu (er)e*. Noi .ace) *u)ai )u*c- de ru(i*-. U A(u*ci ia9,i o /i liber- 0i )er6e) 2)+reu*- la .or(. Nu e +rea de+ar(e 0i ci*eva di* e'cadril- )i9a /i' c- e 0i u* re'(aura*( bu* 2* /o*-. U Ai dre+(a(e. Ar (rebui '- v-d 0i eu u* +ic ,ara a'(a. &e +oa(e '-9)i +lac- )ai )ul( dec5( a0 .i cre/u(. U Ri o '-9,i +lac- )ai )ul( ca 'i6ur.

$=A

$; Vibra,ii $" *oie)brie H* +rea4)a TD8 Coreea de &ud Di* 2*al(ul u*ei coli*e de +e care 'e vedea 2*(re6ul )odel la 'cara $<$8 al u*ui ora0 coreea*8 2* du+- a)ia/a aceea 6e*eralul C3a*6 a'i'(a la u* e1erci,iu de a'al( urba*8 care acu) 'e a+ro+ia de +u*c(ul crucial. La urec3ile 6e*eralului8 care ur)-rea 6ru+a croi*du90i dru) 2* 'a(8 a4u*6eau 'u*(ele ar)elor u0oare 0i e1+lo/iilor de 6re*ade. H*dre+(bi*oclul c-(re +lu(o*ul 2*(5i8 care ava*'a de9a lu*6ul u*ei '(r-du,e '(r5)(e. Da8 ace'(a era cel )ai bu* )od. O 6ru+- de aco+erire 2* '+a(e8 care (r-6ea 2)+o(riva +o'ibilelor +o/i,ii ale i*a)i9cului8 2* (i)+ ce a doua 6ru+- .u6ea 2*ai*(e8 +e*(ru a a4u*6e la ca'a ur)-(oare. &olda,ii 'e li+irde +ere,ii ca'ei8 doi oa)e*i aru*car- 6re*ade +e .ere'(re 0i u0-. C3a*6 /5)bi v-/5*du90i 'olda,ii aler65*d 2*-u*(ru 2* (i)+ ce .u)ul e1+lo/iilor abia 2*ce+u'e '- ia'-. A0a. &- a(aci i*a)icul i)edia(8 2*ai*(e de a90i reve*i. D-r- '- la'e bi*oclul8 /i'e< U No(ea/-. O reco)+e*'- +e*(ru +lu(o*ul 2*(5i. &- dai (u(uror dou/ile de liber. A63io(a*(ul '-u8 63e)ui( l5*6- el cu 35r(ii 0i creioa*e la 2*de)5*-8 'e 6r-bi '- *o(e/e ordi*ul8 ad-u65*d u* *ou r5*d +e +a6i*a a /ecea de *o(i,e +rivi*d *u)ai acel e1erci,iu. %e*eralul +-rea +redi'+u' la 6e*ero/i(a(e. Pe*(ru recru,ii Coreei de &ud8 dou- /ile libere erau u* lu1 a+roa+e *eau/i(. H* ca/ar)- 'e va .ace o +e(recere8 2* 'eara aceea8 0i +o+ulari(a(ea 6e*eralului C3a*68 'olda( 2*(re 'olda,i8 va cre0(e ul(erior.

$=;

C3a*6 'e ui(- la cealal(- 6ru+- de a'al(. Ri acea'(a 2*ai*(a bi*e de'c3i/5*du90i dru) cu 6re*adele. Docul 2*ce+ea '- de'crea'c-8 +5*- ce 2)+u0c-(urile 2*ce(ar-. U Ta*6o U*u Ci*ci8 aici Ta*6o U*u U*u8 'e au/i o voce di* radio. C3a*6 lu- )icro.o*ul< U Vorbe0(e8 Ta*6o U*u U*u. Aici Ta*6o U*u Ci*ci. U Obiec(ivul a .o'( cuceri(. Re+e(8 obiec(iv cuceri(. U Rece+,io*a(. Adu*a,i9v- 2* +ia,a ce*(ral-. Vi* 0i eu. Ter)i*a(. Hi 2*(i*'e )icro.o*ul a63io(a*(ului8 'e ridic-8 20i ara*4- u*i.or)a 0i 'e 2*dre+(- c-(re 4ee+. Era 'a(i'.-cu(. Lec,ia re'+ec(a'e +er.ec( (i)+ii< 'a(ul .u'e'e cur-,a( de i+o(e(ici *ord9coree*i 2* )ai +u,i* de (rei '.er(uri de or-. Iar*a 'e a+ro+ia. H* cur5*d va *i*6e. T5)bi. La ora08 )ul,i 'e +l5*6eau de iar*-8 de v5*(ul 2*63e,a( 0i de /ilele 'cur(e. Dar +e*(ru ,-ra*i iar*a era u* a*o(i)+ )ul( a0(e+(a(8 cu bucurie8 era +o'ibili(a(ea de a 'e odi3*i du+- /ilele i*(er)i*abile +e(recu(e +e c5)+ 0i 2* ore/-rii. Lui C3a*6 2i +l-cu'e 2*(o(deau*a iar*a. See+ul '-u8 cu a*(e*a radio care (-ia aerul8 2*ce(i*i 0i o+ri 2* .a,a co)+a*iei adu*a(- 2* +ia,a 'a(ului. U A(e*,iu*e W Dre+,i W Co)+a*ia D di* Ba(alio*ul 2*(5i reac,io*- ca u* 'i*6ur o). C3a*6 'e ridic- 0i le re'(i(ui 'alu(ul. &e adre'- c-+i(a*ului care co)a*da Co)+a*ia D. U E1cele*(8 c-+i(a*e. Oa)e*ii du)i(ale +ar .oar(e bi*e a*(re*a,i. U :ul,u)e'c8 do)*ule. I9a) .-cu( '- )u*cea'c- .oar(e )ul( 2* ul(i)ul (i)+. C3a*6 0(ia c- era adev-ra(. Toa(e u*i(-,ile divi/iei 'ale .-cu'era*(re*a)e*(e i*(e*'e. Lucru de 2*,ele'8 da( .ii*d 3ao'ul care do)*ea 2* ,ar-... Ar)ele erau 2* ordi*e 0i oa)e*ii +-reau .oar(e 3o(-r5,i '- lu+(e. H* acel )o)e*(8 C3a*6 lu- deci/ia. Co)+a*ia D va co*duce coloa*a care va i*(ra 2* &eul. Hl '(udie +e c-+i(a* cu coada oc3iului. O)ul acela avea *o(e .oar(e bu*e 2* do'ar. Oa)e*ii lui 2l iubeau 0i aveau 2*credere 2* el. Ri +ri*(re o.i,erii Ba(alio*ului 2*(5i era cu*o'cu( ca u* .a*a(ic 'u',i*-(or al +u)*ului de .ier. E1ac( ce9i (rebuia lui C3a*6. U Doar(e bi*e8 c-+i(a*e. Acu)8 d-9le liber. Ri '+u*e9le c- 0i9au c50(i6a( dou- /ile de vaca*,-. $=B

V-/u +ri)ele r5*duri /5)bi*d or6olio0i 0i 2*,ele'e c- 6-'i'e u* al( 6ru+ de oa)e*i 6a(a '- 'e ba(- +e*(ru el la )o)e*(ul *ece'ar. U Co)+a*ie W H*colo*area +e dou- r5*duri 0i direc,ia ca/ar)a. U C-+i(a*e. U Da8 do)*ule V U &- vii '- bei ceva cu )i*e8 2* 'eara a'(a. Ave) ceva de di'cu(a(8 eu 0i du)*ea(a. Te a0(e+( la 0a+(e +u*c(. O)ul era 2*c5*(a(. U A) 2*,ele' W Do)*ule 6e*eral8 'u*( o*ora(. %e*eralul C3a*6 2i re'(i(ui 'alu(ul 0i 'e 2*dre+(- c-(re 4ee+. Hi )ai r-)5*eau de'(ule u*i(-,i de vi/i(a( +5*- 'eara. $? *oie)brie Ba/a Yo*6'a*8 &eul :cLare*8 de la .erea'(r-8 vedea *orii de 6a/e lacri)o96e*e care +lu(eau +e dea'u+ra ora0ului8 la *ord de +o/i,ia lor. Dac- +oli(icie*ii de la &eul '+era'er- c- .ri6ul va +u*e ca+-( de)o*'(ra,iilor8 .u'e'er- +rea o+(i)i0(i8 re.lec(- el cu a)-r-ciu*e. H* loc '- 'e '(i*6-8 de)o*'(ra,iile 'e e1(i*deau 2* (oa(- Coreea de &ud. Di* ra+oar(ele care 2i +arve*eau8 )are +ar(e di*(re +ri*ci+alele ora0e i*du'(riale U Pu'a*8 Tae6u 0i Tae4o* U erau 2* acelea0i co*di,ii. Na(ural8 )are +ar(e di* 'i(ua,ie era de i)+u(a( 'a*c,iu*ilor co)erciale a)erica*e 0i euro+e*e. Cu*+-r-9(orii '(r-i*i 2*ce+u'er- 'a*ule/e co*(rac(ele 2*c- 2*ai*(e ca 'a*c,iu*ile '- i*(re 2* vi6oare8 +e*(ru c- *u voiau '- devi*- '(-+5*ii u*or )-r.uri +e*(ru care (rebuiau +l-(i(e a+oi (a1e )ai )ari 0i eve*(ual '- *u le +oa(- vi*de8 du+- ce 'a*c,iu*ile vor .i i*(ra( 2* vi6oare. Di* c5(e 0(ia :cLare*8 'i*6urii care aveau de c50(i6a( di* acea'(- a.acere erau avoca,ii 2* co)er,ul i*(er*a,io*al8 +e care a)bele +-r,i 2i c3e)au acu) 2* a4u(or. De'i6ur8 'a*c,iu*ile *u erau 2*dre+(a(e 2)+o(riva )u*ci(orilor 'ud9 coree*i. Pu(er*icul 0o)a4 era +e*(ru Coreea doar o a)i*(ire a (recu(ului8 dar acu) )ai )ul( de /ece la 'u(- di* .or,a de )u*c- a4u*'e'e 2* '(rad-. Ri +roce*(ul co*(i*ua '- crea'c-. Co*.or) +revi/iu*ilor 6uver*ului8 la 2*ce+u(ul lu*ii dece)brie ci.ra va .i a4u*' la dou-/eci la 'u(-. $=I

Re/ul(a(ul era +revi/ibil8 dar lui :cLare* *u9i .-cea *ici o +l-cere c2l +rev-/u'e. :u*ci(orii care8 )ul,u)i(- i*(ere'ului Co*6re'ului &UA8 +ierdu'er- locurile de )u*c-8 acu) 'e aliau cu e1(re)i0(ii. Ri +ro(e'(ele c-+-(au +ro6re'iv o *o(- a*(i9a)erica*-. H* ul(i)ele dou- '-+(-9)5*i8 0ai'+re/ece oa)e*i ai lui :cLare* a4u*'e'er- la '+i(al du+- ce .u'e'era6re'a,i de )a*i.e'(a*,i8 0i el .u'e'e obli6a( '- i*(er/ic- +er)i'iile. H* co*'eci*,-8 )oralul oa)e*ilor '-i era di* ce 2* ce )ai 'c-/u(. Coreea era oricu) o ,ar- de *e2*,ele' +e*(ru )area +ar(e a 'olda,ilor a)erica*i (ri)i0i acolo8 iar '-9i ,i*- 2*c3i0i 2* ca/-r)i 2*r-u(-,ea 'i(ua,ia. :cLare* 2*4ur- 2* 'i*ea lui. &i*6urul lucru care )ai lu)i*a 65*durile a'(ea *e6re era (e*(a(iva 'a de 'abo(are a re(ra6erii .or,elor ar)a(e. Pe*(ru 2*ce+u(8 l-'a'e '- 'e adu*e +e biroul '-u core'+o*de*,a *or)al- de ad)i*i'9(ra,ie. Pe'(e c5(eva /ile avea '- le (ri)i(- a+roa+e +e (oa(e la e1+edi(orii lor8 cu cererea de a .ace )i*u'cule 'c3i)b-ri. Ri colabora(orii '-i r-)-'e'er- la 2*ce+u( cu 6ura c-'ca(- de c3e'(ia a'(a8 dar a+oi ado+(a'er- i)edia( aceea0i )a*ier- de lucru. Nu .u'e'e obli6a( ''+u*- *i)ic8 dar acu) (o,i .aceau ca lucrurile '- .ie c5( )ai co)+lica(e. H,i ve*ea de9a dre+(ul '- r5/i. Lu*i de /ile 'e c3i*ui'e '- or6a*i/e/e u* 6ru+ ca+abil '- lucre/e 2* 6rab- 0i bi*e8 0i acu) 'ubal(er*ii '-i .aceau +roba u*ei abili(-,i de a .ace i)+o'ibil ceea ce )ai 2*ai*(e era o 'i)+lc3e'(iu*e de ad)i*i'(ra,ie. Pri*(re al(ele8 avea u* bu* alia(8 +e a)iralul &i)+'o*. Docu)e*9(ele care reu0eau '- ia'- di* labiri*( aici8 2* Coreea8 de obicei 'e 2*(orceau de la Ca'3i*6(o* cu 0(a)+ila NE&ATI&DZCZTOR. Doa)*e W Probabil oa'ele lui %eor6e Pa((o* 'e r-'uceau 2* )or)5*(. :cLare* /5)bi. Dac- Pa((o* ar .i a4u*' 2* aceea0i 'i(ua,ie8 ar .i i*(ra( 2* ar3ive cu u* la*'a(or de .l-c-ri 0i ar .i ar' (oa(e 35r(iile 2* cea )ai )are vi(e/- +o'ibil-. &e a0e/- di* *ou la birou. De obicei )a'a era 6oal-8 dar acu) era aco+eri(- cu 3-r,i 0i 35r(ii. Pe*(ru u* )o)e*( .u'e (e*(a( '- aru*ce (o(ul la co08 dar a+oi lu- u* docu)e*( la 2*(5)+lare< EUl(i)a +ro+u*ere de ordi*e de (ra*'.er +e*(ru ba(alio*ul de (a*curi di* Divi/ia a douaF. H*ce+u '- ci(ea'c-8 *o(5*du90i )i*(al di* c5*d 2* c5*d c5(e ceva. Era u* +la* bu*. Co)a*da*(ul ba(alio*ului 6-'i(e u* )od de a eco*o)i'i dou'-+(-)5*i .a,- de (i)+ul *or)al +rev-/u( +e*(ru a duce (a*curile 2* &(a(ele U*i(e. :cLare* 20i *o(- '- reco)+e*'e/e +e acel co)a*da*( +e*(ru i*6e*io/i(a(ea 'a8 a+oi 'cri'e< ENu e'(e a+roba( U &- 'e 'c3i)beF $==

+e +ri)a .oaie. Hl +u'e 2* v5r.ul 6r-)e/ii de 35r(ii. Lua'e de4a c5(eva deci/ii. O.i,erii care +re/e*(au +la*uri bu*e vor .i (ra(a,i *or)al8 dar va avea 6ri4- '- le dea +u*c(e la evalu-rile a*uale. Dar *u va acce+(a lucr-rile lor. Evide*(8 2* )a(erie de +la*uri (o(ul (rebuia '- .ie +er.ec(8 0i dac- vreu*ul di* Co*6re' va avea dubii 0i va (ri)i(e +e ci*eva 'cerce(e/e de ce 'e )i0c- a(5( de 2*ce( lucrurile8 *u va +u(ea 6-'i *i)ic de re+ro0a(. Dar :cLare* *u dorea '- rui*e/e cariera o.i,erilor (i*eri 0i +ro)i,-(ori doar 2* 'co+ul de a90i +-/i '+a(ele. Dac- va .i vreo ur)are8 :cLare* ur)a '- +l-(ea'c- +er'o*al. Oricu)8 *u ar .i .o'( +ri)a oar- c- ar .i (er)i*a( 2* cara*(i*- +e*(ru .a+(ul de a *u .i a'cul(a( de ar)a(- 'au de birocra,ii di* Co*6re'. :cLare* /5)bi8 a)i*(i*du90i acele ca/uri. Pri)a oar- .u'e'e o co)i'ie de evaluare a (ac(icilor8 2* care 2l *u)i'er- c5*d era 2*c- 2* co*vale'ce*,-8 du+- o.e*'iva Te(8 2* M;I. H* ra+or(8 :cLare* cri(ica'e (e*di*,a de a 'e ba/a *u)ai +e bo)barda)e*( +e*(ru a co)+e*'a i*'u.icie*,a +a(rulelor 0i )icilor u*i(-,i. H*(re al(ele8 acu/a'e Ca'3i*6(o*ul de i*(er.ere*,e 2* o+era,iile +e (ere*. A'(a 2l adu'e'e 2* '+a(ele .ro*(ului8 2*(r9o u*i(a(e de a*(re*a)e*(8 +e*(ru +a(ru a*i. A+oi .u'e'er- cri(icile 'ale la (e*(a(iva Ad)i*i'(ra,iei de .or)are a u*ei Dor,e ra+ide de de'.-0urare< u* a)e'(ec de u*i(-,i care *u era *ici ra+id8 *ici .oar(e u0or de di'loca( 0i care *ici *u avea +rea )ul(- .or,-. :cLare* a4u*'e'e +e*(ru u* a* la Pe*(a6o*8 la biroul Per'o*al 0i Recru(are8 2*ai*(e ca o *ou- Ad)i*i'(ra,ie '-9i 2*credi*,e/e o co)a*do+era(iv-. :cLare* /5)bi. De da(a a'(a era b-ia( cu)i*(e de )ul(- vre)e. Ve*i'e )o)e*(ul '- .ac- u* +ic de 3ao'. C-ci cariera 'a a4u*'e'e la cul)ea +o'ibil-. Ni)e*i *u l9ar .i *u)i( co)a*da*( 'u+re) al .or,elor di* Euro+a. Hi li+'eau .i*e,ele di+lo)a(ice *ece'are +e*(ru acel +o'(. Ri *ici co)a*da*(ul 0e.ilor '(a(elor )a4ore *u ar .i .o'( *u)i(. Coreea era )a1i)ul8 0i Coreea 2i era 'u.icie*(-. H* cali(a(ea 'a de co)a*da*( al Ar)a(ei a o+(a8 :cLare* co)a*da circa B"" de )ii de oa)e*i< a+roa+e c5( 2*(rea6a ar)a(- a &(a(elor U*i(e. Ri acu) Co*6re'ul voia '-9i ia (oa(e a'(ea8 '-9l re(ra6- di* +e*i*'ula coreea*- V Ei bi*e8 do)*ul Co*6re' (rebuia '- a0(e+(e )ai )ul( dec5( ar .i cre/u(. T5)bi*d8 :cLare* 'e 2*(oar'e la (reaba 'a8 '- aru*ce +ie(re 2* a*6re*a4e. !""

$B *oie)brie Peri.eria 'ud9e'( di* &eul C5*d To*L C3ri'(o+3er cioc-*i la u0a A**ei8 era ora .i1a(- +e*(ru 2*(5l*ire. Nici *u .u'e'e 6reu '- .ie a(5( de +u*c(ual8 a0(e+(a'e 2* )a0i*)ai )ul( de u* '.er( de or-. A**e Lar'o* de'c3i'e u0a 0i .acu u* +a' 2*ai*(e. Era 2)br-ca(- cu o 3ai*- ele6a*(- di* +iele8 cu u* 6uler 2*al( care 2i 'co(ea 2* evide*,- +-rul ro0ca( 0i +ielea '(r-luci(oare. U &alu( U /i'e el8 /5)bi*d. E0(i 6a(a V Da(a 'e ro(i ca o +re/e*(a(oare de )od- 0i /5)bi 0i ea. U &i6ur. E de+ar(e locul acela V U Nu8 doar vreo dou-/eci de kilo)e(ri. Cobor5r- 'c-rile. Du+- +loaia care c-/u'e 2* cur'ul *o+,ii8 (re+(ele e1(erioare erau u* +ic alu*ecoa'e. To*L 2*(i*'e bra,ul8 dar .a(a *u b-6de 'ea)- 6e'(ul 0i 'e '+ri4i*i +e balu'(rad-. ETrebuia '-9)i 2*c3i+uiF 20i /i'e el. Hi ar-(- )a0i*a lui8 +arca(- la )i4locul cl-dirii. O HLu*dai cu +a(ru u0i8 vec3e 0i rabla6i(-8 care (recu'e de la u* +ilo( la al(ul8 +e )-'ur- ce erau 2*locui,i 0i ve*eau 2*(-riri. H* ciuda e.or(urilor lui To*L di* /iua +recede*(-8 *u)ai '(r-luci(oare *u era. A4u*'er- la +or(iera di* drea+(a 0i To*L vru '- de'c3id-. A**e +ro(e'(-< U Hei8 'u*( )a4or-. Reu0e'c '- de'c3id o bia(- +or(ier- de )a0i*-. To*L ro0i. U La'9o bal(-8 To*L. Doar c- *u )- a0(e+(a) la a0a ceva de la u* +ilo( de lu+(-. &e a+lec- +e*(ru a i*(ra 2* HLu*dai. H* (i)+ ce a0(e+(a '- i*(re 2* (ra.ic8 To*L 'e 65*di la ur)-(oarele )i0c-ri. :icul re+ro0 al A**ei 2i ar-(a c- 'e co)+or(a ca u* b-ie,a0. Par(ea +roa'(- era c- el voia '- la'e o i)+re'ie bu*-8 0i *u 0(ia cu). O +rivi +e A**e8 care 0edea li*i0(i(-. Ea /-ri oc3iada lui8 2i /5)bi8 dar *u /i'e *i)ic. U &+er '-9,i +lac- locul. E1i'(- o +a*ora)- e1(raordi9*ar- 0i i'(oria 'a e .oar(e i*(ere'a*(-. U H)i va +l-cea cu 'i6ura*,-. !"$

To*L co*(i*u- '- vorbea'c-8 acu) c- 6-'i'e u* 'ubiec( +u,i* co)+ro)i,-(or. U A) ci(i( ieri i'(oria :u*(elui Na)3a*. De )ai )ul( de dou'ecole *u )ai e'(e locui(8 dar coree*ii au 2*ce+u( '-9l .or(i.ice acu) dou)ii de a*i. U Dou- )ii de a*i W Parie/ c- 2* acele (i)+uri '(r-)o0ii *o0(ri 'e 2)br-cau 2*c- 2* +iei de a*i)ale 0i .u6eau di* .a,a 'olda,ilor ro)a*i. Ri e'(e 2*c- 2* +icioare V Di* acel )o)e*( (o(ul .u )ai u0or. %-'i'er- u* 'ubiec( de di'cu,ie8 i'(oria Coreei 0i a locului +e care )er6eau '-9l vi/i(e/e. Ie0i*d di* 'uburbiile &eulului8 2*ce+ur- '- /-rea'c- :u*(ele Na)3a*8 la '(5*6a lor. H* v5r. 'e /-reau c5(eva co*'(ruc,ii de .or)re6ula(- 0i a'(a8 da( .ii*d de+-r(area la care 2*c- 'e a.lau8 i*dica .a+(ul cerau e*or)e. Di* .ericire8 dru)ul *u 'e (er)i*a la +oalele )u*(elui8 ci urca +5*2* v5r.ul lui. H* (i)+ul urcu0ului8 A**e 'e 2*(oar'e '- vad- +a*ora)a &eulului di* '+a(ele lor 0i 2i +ove'(ea lui To*L de'+re ea8 el .ii*d obli6a( '-90i vad- de vola*. &e o+rir- 2*(r9o +arcare. C3iar dac- /iua era .ri6uroa'-8 *u b-(ea v5*(ul .oar(e (are. Adierea care 'e 'i),ea 2i 2)+i*'e '- 'e ad-+o'(ea'c- 2* '+a(ele +ere,ilor de +ia(r- ale co*'(ruc,iei a*(ice. A.i0ul 'cria CA&TELUL NA:HAN8 'au8 2* coreea*-8 ENa)3a*'a*9 'o*6F. Nu era u* ca'(el 2* 'e*'ul celor euro+e*e8 cu ba'(ioa*e8 (ur*uri 0i +u*,i care 'e ridic-. H* locul ace'(ora erau doar /iduri i)e*'e di* +ia(rcare )er6eau 2* li*ie )ai )ul( 'au )ai +u,i* drea+(-. H* a*u)i(e +u*c(e erau 2*al(e de 0a'e )e(ri. Poa(e 'e +u(ea de.i*i )ai bi*e o E.or(-rea,-F8 di* cau/a 6ro'i)ii 0i a di)e*'iu*ilor. Lui To*L8 Na)3a*'a*9'o*6 2i a)i*(i de /idul c3i*e/e'c8 adu' 2* 4urul u*ui 'i*6ur )u*(e. H*(r9u* ce*(ru (uri'(ic +ri)i(or 0i 2*c-l/i( 6-'ir- +lia*(e 0i 'e a+ucar- '- ci(ea'c- cu voce (are8 +e r5*d8 de'crierea celor )ai i*(ere'a*(e locuri8 +e*(ru a 3o(-r2 ce (rebuie '- vi/i(e/e )ai 2*(5i. To*L era *eli*i0(i( de di)e*'iu*ea .or(ului. C-r(icica /icea c- are o lu*6i)e de o+( kilo)e(ri8 0i A**e +-rea c- i*(e*,io*ea/- '-9l vi/i(e/e +e (o(. A+oi e*(u/ia')ul .e(ei 2l cuceri 0i +e el. A+ro+ii*du9'e de rui*e8 'e luar- de )5*-. !"!

Vec3ile +or,i erau de'c3i'e. C5*d a4u*'er- l5*6- ele8 A**e l-')5*a lui To*L ca '- vad- )ai bi*e /idurile. Erau .-cu(e di* +ie(re de .or)- re6ula(-8 dar To*L 0i A**e *9ar .i +u(u( '+u*e dac- aveau dou'u(e de a*i 'au dou- )ii. Pe 'u+ra.a,- erau (o(u0i *i0(e 6-uri care +-reau de'(ul de *oi. U Trebuie '- .ie di* (i)+ul r-/boiului di* Coreea8 A**e. Probabil .or(ul a .o'( ocu+a( 2* (i)+ul b-(-liei +e*(ru &eul. U Ce ru0i*e8 /i'e ea 'u'+i*5*d. Locul -'(a8 vec3i de )ii de a*i8 rui*a( de +roiec(ile. U Nu cred c- .or(-rea,a '9a o.e*'a(8 A**e. A)i*(e0(e9,i c*icioda(- *u a .o'( 65*di(- +e*(ru a deve*i u* )o*u)e*(. A .o'( co*'(rui(- +e*(ru r-/boi. Pa(ru/eci de a*i re+re/i*(- o 'i)+l- cli+ire +e*(ru ace'( loc. O lu- di* *ou de )5*- 0i i*(rar-. La 2*ce+u( urcar- +e /idul de +e care 'e vedea &eulul. %3idul '+u*ea de'+re acea +a*ora)- ca de'+re u*a di* .ru)u'e,ile di* Na)3a*'a*9 'o*68 0i *u e1a6era deloc. De 'u' 'e vedea 2*(rea6a vale a .luviului Ha*. Pe*(ru )ul( (i)+8 +rivir- +a*ora)a. Nici u*ul *9ar .i vru( '- )ai +lece de acolo. Dar8 c5*d 2*ce+ur- '- 'i)(- .ri6ul +e*(ru c- 'e ridica'e u* v5*( 'ub,irel8 To*L 'e al-(ur- A**ei 0i o lu- de )i4loc. Ea /5)bi 0i 'e '(r5*'e de el. :er'er- de9a lu*6ul /idurilor8 re+ede8 ca '- 'e 2*c-l/ea'c-. :i*u*5*du9'e de .iecare da(-8 ci(ir- +l-cile +e care era 'cri'- i'(oria )u*(elui 0i carac(eri'(icile 'ale ar3i(ec(o*ice. To*L 2*cerc- 2* va* 'ci(ea'c- (e1(ele 2* coreea*- 0i a'(a 2i di'(r- 2*delu*6. Deoda(- 'e (re/ir- la locul de u*de 2*ce+u'er- c-l-(oria. Erau obo'i,i8 dar 2*c5*(a,i. H* (i)+ ce 2*cercau '- ia'- cu )a0i*a di* +arcare8 To*L 'e declar)ul,u)i( c- avu'e'e acea idee de a vi/i(a )u*(ele. U :ul,u)e'c c- )9ai i*vi(a(8 To*L. U*de )er6e) da(a vii(oare V U H*(r9u* loc 0i )ai )i*u*a(. !" *oie)brie &eul

!"@

%e*eralul C3a*6 '(i*'e ,i6ara 2*(r9o 'cru)ier- 0i +rivi 2)+re4ur8 ale*e8 2* 2*c-+erea 'u+ra+o+ula(-8 +e*(ru a9i +rivi 2* oc3i +e o.i,erii +re/e*,i. Ni)e*i *u9i evi(- +rivirea. Cu u* 'e)* de 3o(-r5re 2* 'i*ea lui8 C3a*6 20i /i'e< EAcu) *u vor )ai da 2*a+oi7 +o( '- )- 2*cred 2* eiF. Co*'+ira(orii 'e adu*a'er- 2* '-li,a di* '+a(e di* ca'a +e*(ru kisaen% a lui Ha* C3u*6 Gak. Era o aco+erire bu*-. Ni)e*i *u ar .i 'u'+ec(a( cu* o.i,er 3o(-ra '- +e(reac- )o)e*(e .ru)oa'e al-(uri de cele )ai .ru)oa'e .e(e di* &eul. Dar 6e*eralul Ha3* 2l a'i6ura'e c- 6uver*ul *u avea *ici cea )ai )ic- 'u'+iciu*e. Birocra,ii (re)urau +e*(ru .iecare u)br-8 ve*i(- de la drea+(a 'au de la '(5*6a8 dar *u aveau i*.or)a,iile de(alia(e *ece'are +e*(ru a 2*-bu0i (e*(a(iva 'a de +uci. Ri *u le vor avea *icioda(-8 da( .ii*d c- Ha3* eli)i*a (oa(e ra+oar(ele co)+ro)i,-(oare care ve*eau de la 'i6ura*,a )ili(ar-. Ul(i)ele i*'(ruc,iu*i +e*(ru #lanul de puri&icare8 *u)ele de cod +e care 2l ado+(a'er- +e*(ru +uci8 erau lucruri la care (rebuia '- 65*dea'c-. A+roa+e (oa(e a)-*u*(ele .u'e'er- +u'e la +u*c(. Cei /ece o.i,eri +re/e*,i 2* '-li,- erau doar o +ar(e di* 6ru+ul '-u. Ei ur)au '- (ra*')i(i*'(ruc,iu*ile celorlal,i +ar(ici+a*,i la lovi(ura de '(a(. C3a*6 era 2*c5*(a( de re/ul(a(e. H* )ai +u,i* de o lu*- reu0i'e 'recru(e/e o.i,eri di* )a4ori(a(ea co)e*duirilor .or,elor ar)a(e 'ud9 coree*e. H* c5(eva '-+(-)5*i8 Re+ublica Coreea 'e va (re/i cu o *ouco*ducere +oli(ic- 0i )ili(ar-< +er'oa*e care ur)au '- 'alve/e ,ara di* 3ao'. U :o)e*(ul ac,iu*ii a 'o'i(8 do)*ilor. A.ir)a,ia 2i 'ur+ri*'e. Pri)ul care vorbi .u colo*elul :i*. U %e*erale8 e0(i 'i6ur c- 'u*(e) 6a(a V A (recu( *u)ai o lu*- de c5*d *ea) 3o(-r5(. Nu +ierde) dac- *e 6r-bi) '- aru*c-) /arurile V C5,iva di*(re cei +re/e*,i .u'er- de acord. &e a0(e+(au la o revolu,ie )ai li*i0(i(-. U Do)*ilor8 de ce a0(e+(-)8 de aia ri'curile vor .i )ai )ari. P5*acu)8 +rie(e*ul *o'(ru Ha3* a reu0i( '- ,i*- de+ar(e de ur)ele *oa'(re c5i*ii 6uver*ului8 dar .iecare /i care (rece )-re0(e ri'cul ca ace0(ia '- *e adul)ece )iro'ul. Ha3* 2*cuvii*,-. C3a*6 co*(i*u-< !"?

U Pe de al(- +ar(e8 do)*ilor8 *a,iu*ea *oa'(r- 'e a+ro+ie ra+id de '.5r0i(. Dac- )ai a0(e+(-) )ul(8 *u vo) )ai avea o *a,iu*e de 'alva(. Era o a.ir)a,ie u* +ic e1a6era(-8 dar a+roa+e adev-ra(-. To,i o.i,erii +re/e*,i 2* 'al- erau 2*'+-i)5*(a,i de vi(e/a cu care 'e +r-bu0ea '(abili(a(ea eco*o)ico9+oli(ic- a Coreei de &ud. :are +ar(e di* car(elurile i*du'(riale U chaebol U ale ,-rii erau 2*6e*u*c3ia(e de co)bi*a,ia di*(re 6reve 0i 'a*c,iu*ile co)erciale. :u*ci(ori de orice (i+8 '+eciali/a,i 'au *u8 c-deau 2* )a'a de )a*evr- a '(ude*,ilor e1(re)i0(i. :i0c-rile de '(rad- erau 2* (oa(- +e*i*'ula 0i 'e +-rea c- +oli,ia *u le )ai +u(ea o+ri. Du'e'er- )ii de )or,i8 )ii de r-*i,i8 0i al(e )ii de +er'oa*e erau 2* Ede(e*,ie +reve*(iv-F. &e '+u*ea c- )ul,i recru,i de/er(a'er- 0i 20i +u'e'er- la di'+o/i,ia de)o*'(ra*,ilor ar)ele. Coali,ia de la 6uver*are +-rea a .i +e )ar6i*ea +r-+a'(iei. Liderii o+o/i,iei voiau )ai )ul(- +u(ere7 +u(ere +e care *u o cuceri'er- la ur*e 0i +e care )a4ori(a(ea *u 2*,ele6ea '- le9o acorde. De '-+(-)5*i Adu*area Na,io*al- era i)obili/a(- 2* )e'c3i*e )a*evre +oli(ice8 2* (i)+ ce 2* '(rad- cri/a era di* ce 2* ce )ai 6rav-. C3a*6 le rea)i*(i 'i(ua,ia 0i 2*(reb-< U E'(e vreu*ul care *u crede c- e bi*e '- ac,io*-) 2* 6rab- V &e 2*(oar'e c-(re :i*. U Ai dre+(a(e8 C3a*6. Nu ave) al(- ale6ere. To,i ceilal,i 2*cuvii*,ar-. C3a*6 vorbi rar< U V- )ul,u)e'c8 do)*ilor. R(iu c- e'(e u* ri'c e1(re)8 dar 2)i cu*oa0(e,i re+u(a,ia de 4uc-(or de *oroc. To,i /5)bir-. La Acade)ie8 C3a*6 avu'e'e 2*(o(deau*a .ai)a de a ri'ca )ul(8 dar 0i aceea de a c50(i6a 2*(o(deau*a. C3a*6 lu- di* )a+- o 3ar(-. U C3eia e'(e u*a 'i*6ur-8 +rie(e*i. Vi(e/a. Cu c5( ac,io*-) )ai re+ede8 cu a(5( )ai +u,i* (i)+ vor avea +oli(icie*ii +e*(ru a reac,io*a. Adev-ra( V To,i 2*cuvii*,ar-. U De aceea (rebuie '- *e )i0c-) cu vi(e/a .ul6erului +e*(ru a deca+i(a ac(ualul re6i). Nu e1i'(- al(- +o'ibili(a(e. E de a4u*' '- lu-) .r5iele 6uver*ului aici la &eul 0i re'(ul ,-rii *e va a'cul(a. De'crii*du90i +la*ul8 C3a*6 +u'e de6e(ul +e ca+i(al-. !"A

O coloa*- co*'(i(ui(- di* u*i(-,i ale'e8 di* Divi/ia a +a(ra8 (rebuia '+-r-'ea'c- TD +e*(ru a a4u*6e la &eul de9a lu*6ul :arii 0o'ele de a+rovi/io*are. %e*eralul Ha3* (rebuia '- .ur*i/e/e docu)e*(ele *ece'are +e*(ru a de+-0i +u*c(ele de bloca4 di* li*iile de '+a(e. Oda(- +-(ru*'e 2* ca+i(al-8 u*i(-,i '+eciale de a'al( ur)au '-9l ca+(ure/e +e +re0edi*(e 0i 2*(re6ul Co*'iliu de )i*i0(ri8 '- ocu+e +ala(ul Adu*-rii Na,io*ale 0i car(ierul 6e*eral al .or,elor ar)a(e. Ha3* 0i (ovar-0i '-i di* Co)a*da)e*(ul 'i6ura*,ei )ili(are ur)au '- le 2)+iedice +e Ebere(ele *e6reF U .or,ele '+eciale ale 6uver*ului U '- i*(ervi*- 2*ai*(e de c-derea ace'(or obiec(ive. I*'(ala( la Ca'a Alba'(r-8 C3a*6 ur)a '- (ra*')i(- *a,iu*ii o +rocla)a,ie 2* care ar .i a*u*,a( c-derea 6uver*ului 0i ar .i +ro)i' o 2*(oarcere ra+id- la ordi*e 0i la +ro'+eri(a(e. Ace'(a ar .i .o'( 'e)*alul +e*(ru re'(ul co*'+ira(orilor8 care ar .i are'(a( +e o.i,erii lor 'u+eriori 0i ar .i +relua( co)a*da u*i(-,ilor lor. Cu u* +ic de *oroc 0i o bu*- ale6ere a (i)+ilor8 eli(a 6uver*a(iv- '9ar .i 6-'i( 2* .a,a .a+(ului 2)+li*i(. C3a*6 (er)i*- de vorbi( 0i 'e a0e/-. Ceilal,i co*(i*uar- '- +rivea'c3ar(a8 ur)-ri*d cu de6e(ul )i0c-rile co)+le1e *ece'are +e*(ru a duce la 2*de+li*ire lovi(ura de '(a(. Du+- c5(eva )o)e*(e 'e a0e/ar- 0i ei. Pe*(ru (o,i vorbi Ha3*. U &e +oa(e .ace. C3a*6 /5)bi. Ai lui erau 6a(a. !? *oie)brie Ba/a di* Yo*6'a*8 &eul :cLare* e1a)i*a u* )u*(e de docu)e*(e. Ridic- +rivirea 0i /i'e< U I*(r- W A63io(a*(ul '-u i*(r- 2* 2*c-+ere 0i 'alu(-. U Tra6e u* 'cau*8 Dou6. Ri la'- .i,ele. C-+i(a*ul Ha*'e* /5)bi 0i 'e a0e/-. U Ce +o( '- .ac +e*(ru du)*eavoa'(r-8 do)*ule 6e*eral V :cLare* +rivi +e .erea'(r-8 a+oi 2*(reb-< U Cu) )er6 lucrurile a.ar-8 Dou6 V U Pro'(. A63io(a*(ul '-u 'e 2*cru*(-. !";

U H* 4urul u*iver'i(-,ii au ridica( baricade 0i +oli,ia *ici )-car *u 2*dr-/*e0(e '- 'e a+ro+ie. H* 'c3i)b8 'e li)i(ea/- la a a'i6ura 2* ce*(rul &eulului o a+are*,- de *or)ali(a(e. U Dir9ar '- .ie W U Da8 do)*ule 6e*eral. Dac- lucrurile 'e 2*r-u(-,e'c8 +oa(e va .i *evoie '- *e (ra*'.er-) la car(ierul 6e*eral de lu+(-. Cel +u,i* +5*- 'e )ai li*i0(e'c lucrurile. :cLare* .acu o '(r5)b-(ur-. U Nici )-car *u )- 65*de'c la a0a ceva. &ud9coree*ii ar i*(er+re(a a'(a ca o +rob- c- *e c-r-). Trebuie '- '(-) aici la &eul +5*- (er)i*-) re(ra6erea (ru+elor. A63io(a*(ul '-u abia 'e ab,i*u '- /5)bea'c-. Colabo9ra(orii direc,i ai 6e*eralului 0(iau c- :cLare* .olo'ea (oa(e c3ic3i,ele +e*(ru a *u a'cul(a ordi*ul de re(ra6ere ve*i( de la Co*6re'. Dar *i)e*i *9ar .i recu*o'cu( co 0(ia. U De acord8 Dou6. Tie9a) c3e)a( +e*(ru c- a) o c3e'(ie +e care ar (rebui '9o re/olvi +e*(ru )i*e. Ri (rebuie '9o .aci re+ede 0i 2* li*i0(e. Ha*'e* 'e 2*(reb- ce )ai era Ec3e'(iaF aia a 6e*eralului8 de da(a a'(a. Ul(i)a ceru'e o 6r-)ad- de (i)+8 )ul(- )u*c- +e co)+u(er 0i (o*e de ca.ea8 +e*(ru a9i da de ca+. Dar +oa(e a0a 'e c50(i6au '(elele de +e e+ole,i. H* ar)a(- 'e '+u*ea c- dac- 'e +re/i*(- Du)*e/eu 0i d- u* ordi* 0i 6e*eralul d- u* al( ordi*8 a bi*e '- (e ro6i ca Du)*e/eu '- .ie )ilo' cu) 'e /ice8 +e*(ru c- 6e*eralul *u va ier(a 'i6ur. U Trebuie '- (reci +e la .iecare co)a*da*( +ri*ci+al di* TD. Vorbe0(e 2* *u)ele )eu cu ei 0i '+u*e9le c- vreau '- 0(iu i)edia( U 0i a'(a 2*'ea)*- i)edia( U dac- vreo u*i(a(e 'ud9coreea*- .ace )i0c-ri de (ru+e *eau(ori/a(e 2* +realabil de )i*e. U Da8 do)*ule 6e*eral. Ha*'e* era +er+le1 0i *u 2*cerca '- 'e a'cu*d-. U Ri *ici u*ul di*(re o.i,erii de le6-(ur- coree*i *u (rebuie '- .ie la cure*( cu ace'(e direc(ive8 clar V E'(e o c3e'(ie 2*(re )i*e8 (i*e 0i co)a*da*,ii c-rora vei duce ordi*ul. Clar V U Clar8 do)*ule 6e*eral. Dar di* (o*ul vocii 'e vedea c- *u era deloc clar. :cLare* 3o(-r2 '-9i dea )ai )ul(e i*.or)a,ii. H* ar)a(- *u era la )od- a'cul(area oarb-. !"B

U &(ai8 Dou6. C3iar 0i 2* *ebu*ia )ea e'(e o )e(od-. C3e'(ia care )- 2*6ri4orea/- e'(e a'(a. Cu (o( 3ao'ul care e'(e 2* ,ara a'(a8 cred c6uver*ul va c-u(a )ai devre)e 'au )ai (5r/iu o ie0ire 0i va .olo'i 'olda,i di* .or,ele re6ula(e +e*(ru a i*.r5*6e de)o*'(ra,iile. Ori a'(a *u +u(e) '9 o +er)i(e). Nu vreau '- )- 'col 2*(r9o di)i*ea,- 0i '- ci(e'c 2* /iar de'+re u* al( )a'acru8 .-cu( de da(a a'(a de 'olda,i care )-car *o)i*al 'u*( 'ub co)a*da )ea. De a'(a vreau '- .iu i*.or)a( de'+re )i0c-rile 6uver*ului8 2*ai*(e de a 'e 2*(5)+la a0a ceva. Ha*'e* 2*cuvii*,-. U Bi*e. To(u0i *u vreau ca o.i,erii *o0(ri 'ud9coree*i '- 0(ie c- a) ceru( ace'(e co*(roale8 deoarece ra+or(urile )ele cu 6uver*ul 'u*( ca) ri6ide 2* ace'(e /ile8 +e*(ru a *u '+u*e )ai )ul(. Dac- ar 0(i c- 2i '+io*e/8 ar deve*i 0i )ai b-,o0i. Ri a'(a *u )i9ar +ri*de bi*e... Bi*e8 c-+i(a*e. Ai ordi*ele. H*(reb-ri V U Nu8 do)*ule. U A(u*ci8 e1ecu(area. Noroc. Ha*'e* 'alu(-8 'e 2*(oar'e 0i +lec- '-90i 2*de+li*ea'c- )i'iu*ea. Avea de +arcur' )ul,i kilo)e(ri 2* ur)-(oarele /ile.

!"I

$B Pla*ul de +uri.icare I dece)brie Au(o'(rada @B8 Coreea de &ud C3a*6 'e a.la 2*(r9u*ul di*(re (ra*'+or(oarele care 2*ai*(au '+re &eul. Acu) avea de 2)+li*i( o )i'iu*e8 al-(uri de cei (rei )ii de oa)e*i care 2l ur)au. C3a*6 20i 2*dre+(- '+i*area c5*d (ra*'+or(orul de+-0i u* bloca48 la c5(eva 'u(e de )e(ri de &o*u. &(rada era 2*c3i'- de baricade 0i de a)+la'a)e*(e de )i(raliere +ro(e4a(e de 'aci cu *i'i+. A4u*'e'er- la +o'(ul de bloca4 al .or,elor de 'i6ura*,-. Ordo*- 0o.erului '- o+rea'c-. Ad4u*c(ul cu co)u*i9ca,iile de4a (ra*')i(ea coloa*ei '- 'e o+rea'c-. C3a*6 cobor2 a6il di* (ra*'+or(or. &coa'e di* bu/u*ar ordi*ele .al'e de dru) 0i 'e 2*dre+(- c-(re bloca4 ca '- vorbea'c- cu loco(e*e*(ul di* .or,ele '+eciale care co)a*da bloca4ul '(radal. I dece)brie Ba/a di* Yo*6'a*8 &eul &o*eria (ele.o*ului 2l (re/i bru'c +e :cLare*8 care8 2*-bu0i*du90i o 2*4ur-(ur-8 'e ridic- di* +a(. &e culca'e (5r/iu +e*(ru c- dori'e 'co*(role/e +la*urile ur)-(oarei a+lica,ii. C-u(- +e +i+-i(e (ele.o*ul. U :cLare*. U H)i +are r-u c- v- (re/e'c8 do)*ule 6e*eral. U Era Dou6 Ha*'e*. U Dar )- (e) c- a a+-ru( o 'i(ua,ie 2*6ri4or-(oare. :cLare* +rivi cadra*ul .o'.ore'ce*( al cea'ului. Abia (recu'e de ora dou-. !"=

U &+u*e 2*ai*(e. &i),i c- Ha*'e* 20i 2*-bu0ea u* c-'ca(. U Abia a) +ri)i( co)u*icarea u*uia di* co)a*da*,ii *o0(ri de ba(alio*8 di* TD. U*ul di* +o'(urile 'ale de co*(rol ra+or(ea/- c- a v-/u( (ru+e 'ud9coree*e +-r-'i*d ba/ele lor +e*(ru a 'e 2*dre+(a '+re 'ud. Re6i)e*(ul $! )eca*i/a(. Dace +ar(e di* Divi/ia a +a(ra i*.a*(erie co)a*da(- de u* a*u)i( 6e*eral C3a*6. Ri *u e'(e vorba de'+re u* (ra*'.er au(ori/a(8 do)*ule 6e*eral. :cLare* aru*c- c5( colo +-(urile 0i cobor2 di* +a(8 2*cerc5*d a+oi '-90i (ra6- +a*(alo*ii. U C5*d au +leca(8 Dou6 V U H* ur)- cu vreo dou- ore. A (recu( u* +ic de (i)+ +5*- )i9a a4u*' ra+or(ul... Ha*'e* +-rea c- 'e 'cu/-. U Doa)*e8 Dou6. La ora a'(a ar +u(ea .i de4a la 4u)-(a(ea dru)ului c-(re &eul. U Da8 do)*ule. :cLare* 2*ce+u '- 'e 2*c3eie la c-)a0-. U Bi*e8 Dou6. &o'e'c 2* dou- )i*u(e 2* 'ala de o+era,iu*i. A) *evoie de (oa(e i*.or)a,iile +e care le 6-'e0(i de'+re re6i)e*( 0i de'+re C3a*6. H*ai*(e de a9l '+urca cu i*'ul(e +e *e)er*icul -la de Park8 vreau '- 0(iu de'+re ce vorbe'c. Dir9ar '- .ie W Aver(i/a'e 6uver*ul 'ud9coreea* '- *u9i vi*- 2* )i*(e ideea de a .olo'i .or,ele ar)a(e 2)+o(riva de)o*'(ra*,ilor. Dar 'e +-rea c- 3o(-r5'er- '- *u ,i*- 'ea)a de aver(i')e*(ul lui. H* acel )o)e*(8 +u(ea doar '- '+ere c- u* (ele.o* 2* )ie/ de *oa+(e c-(re 0e.ul '(a(elor )a4ore 'ud9coree*e ar .i .o'( 'u.icie*( ca '-9i .ac- '- re(ra6- (ru+ele 2*ai*(e de a .i 2*ce+u( '- (ra6-. :cLare* a+ri*'e la)+a de +e *o+(ier- 0i 'e +rivi 2* o6li*d-. Trec5*du90i )5*a +e obra4i8 'i),i barba lu*6-. E38 *u avea (i)+ '- 'e rad-. H)br-c- ve'(o*ul 0i ie0i. &ala o+era(iv- a Ar)a(ei a o+(a era de4a +li*- de o.i,eri ador)i,i care 'e c-lcau 2* +icioare u*ii +e al,ii. :cLare* 'e urc- +e +odiu) 0i9l c-u(+e Ha*'e*. Doa)*e8 ce 6r-di*- /oolo6ic-. Hl /-ri. Ad4u*c(ul '-u vorbea la (ele.o*8 2* col,ul o+u' al 2*c-+erii. &e 2*dre+(- c-(re el8 r-'+u*/5*d cu u* 'e)* 'cur( di* ca+ 'alu(urilor o.i,erilor. !$"

V-/5*du9l +e :cLare*8 Ha*'e* l-'- 4o' (ele.o*ul. U Bu*- /iua8 do)*ule 6e*eral. Hi 2*(i*'e u* (ea*c de .oi. U A'(ea 'u*( i*.or)a,iile de care di'+u*e) a'u+ra 6e*eralului C3a*67 la ce*(ral- a0(ea+(- '- co*(ac(e/e +e 6e*eralul Park8 aca'- la el. Nu e'(e la car(ierul '-u 6e*eral. Nu era la car(ierul 6e*eral V Ciuda(. Dac- 6uver*ul 'ud9coreea* era 2* cur' de de'.-0urare a u*ei i)+or(a*(e ac,iu*i )ili(are8 ar .i .o'( de a0(e+(a( ca 0e.ul '(a(elor )a4ore '- .ie la biroul '-u8 c3iar 0i 2* )ie/ul *o+,ii. :cLare* 20i *o(- '- clari.ice )ai (5r/iu a'+ec(ul ace'(a. Acu) avea 6ri4i )ai i)+or(a*(e. Aru*c- o +rivire +e 35r(iile de'+re C3a*6. U Ti9)i ceva re+ede de'+re -'(a. Cu) e'(e V U E'(e u* bu* 'olda(8 do)*ule. U* (i+ (are8 c3iar 0i +e*(ru coree*i. A lu+(a( 2* Vie(*a)8 era c-+i(a*. :cLare* 2*cuvii*,-. V-/u'e +er'o*al 'ud9coree*i care lu+(a'er- 2* Vie(*a). &e co)+or(a'er- bi*e. C3iar .oar(e bi*e. U Ri ideile 'ale +oli(ice8 Dou6 V U U* adev-ra( vul(ur8 do)*ule 6e*eral. E1ac( (i+ul de +er'oa*- +e care $9ar ale6e +e*(ru a (ra6e 2* de)o*'(ra*,i. Di* bi*e 2* )ai bi*e. U Cau(-9l +e Park. D-9)i le6-(ura 2*da(- ce r-'+u*de. Nu i*(e*,io*e/ '-9l la' '- 'e 'coale di* +a(. :cLare* 'e 2*dre+(- c-(re biroul '-u. Nu dorea ca (o,i '- a'cul(e i*'ul(ele +e care le va adre'a u*ui 6e*eral 'ud9coreea* cu +a(ru '(ele. Trecur- vreo (rei )i*u(e 2*ai*(e ca Park '- r-'+u*d-. U Bu*- /iua8 do)*ule 6e*eral :cLare*. Pre'u+u* c- )i9a,i (ele.o*a( +e*(ru u* )o(iv 2*(e)eia(. Park +-rea obo'i( 0i iri(a(. U Doar(e i)+or(a*(8 do)*ule 6e*eral. :cLare* '(r5*'e di* di*,i +e*(ru a *u e1+loda. U V9a) 'u*a( ca '- a.lu ce )a)a dracului crede,i c- .ace,i8 du)*eavoa'(r- 0i 6uver*ul du)*eavoa'(r-. Park *u 2*,ele'e. U Cu) V La ce v- re.eri,i8 do)*ule 6e*eral :cLare* V

!$$

U :- re.er la re6i)e*(ul )eca*i/a( +e care l9a,i c3e)a( la &eul c3iar acu)8 6e*erale Park. Re6i)e*(ul care '9a )i0ca( .ar- au(ori/area )ea. Ia(- la ce )- re.er. Pe*(ru c5(eva 'ecu*de8 (ele.o*ul r-)a'e )u(. H*(r9u* (5r/iu Park co*(i*u-< U Do)*ule 6e*eral :cLare*8 v- ro6 '- )- crede,i. Nu cu*o'c *i)ic de'+re acea'(- )i0care de (ru+e. Dir9ar... P-rea 'i*cer8 0i a'(a e1+lica de ce era aca'- 0i *u la car(ierul '-u 6e*eral. U Acel re6i)e*( +u(ea +ri)i ordi* de la u* al( )e)bru al 6uver*ului V Park r-'+u*'e .ar- e/i(are. U Ni)e*i al(ci*eva *u are au(ori(a(e +e*(ru a )i0ca (ru+e di* TD. Ri 2*ai*(e de a o .ace8 a0 .i vorbi( cu du)*eavoa'(r-8 do)*ule 6e*eral. U A(u*ci ce )a)a dracului .ac8 6e*eralul C3a*6 0i oa)e*ii '-i V U C3a*6 V U /i'e 2*ce( Park. %e*eralul C3a*6 V Hl cu*o'c. L9a) *u)i( O)ul de O,el. E'(e u*ul di*(re o.i,erii care *e .ac 6ri4i )ari. &e 2*drea+(- c-(re &eul8 o .ace .ar- au(ori/area 6uver*ului 0i .ar- ca ace'(a '9 o 0(ie. :cLare* 2*,ele'e +e loc. U A3a W Vrea '- dea o lovi(ur- de '(a(. U Da. Cred c- ave,i dre+(a(e. :cLare* au/i .505i(uri< la cel-lal( ca+-( al li*iei8 Park 'e 2)br-ca 2* 6rab-. U V- ro6 '- )- 'cu/a,i8 do)*ule 6e*eral :cLare*8 dar (rebuie ')- ocu+ de 'i6ura*,a ,-rii )ele. Trebuie '-9l 2*0(ii*,e/ +e +re0edi*(e 0i +e co)a*da*,ii .or,elor '+eciale. V- voi co*(ac(a c5*d va .i .o'( (o(ul (er)i*a(. Park 2*c3i'e7 (ele.o*ul lui :cLare* r-)a'e )u(. Hl l-'- 0i el 2* .urc0i 'e 2*dre+(- c-(re u0a care d-dea 2* 'ala o+era(iv-. U Dou6 W Ordo*- (u(uror co)e*duirilor a)erica*e '- i*(re 2* alar)-8 2*ce+5*d cu ace'( )o)e*( W Ha*'e* '(udia o 3ar(- a /o*ei &eulului. U Ri 'ud9coree*ii8 do)*ule 6e*eral V D-) alar)a 0i lor V U Nu. Nu)ai oa)e*ilor *o0(ri. Cel +u,i* +e*(ru )o)e*(.

!$!

Era i)+o'ibil '-90i dea 'ea)a c5(e al(e u*i(-,i vor .i .o'( i)+lica(e 2* lovi(ura de '(a(. Ri :cLare* *u dorea '-9i ara(e lui C3a*6 0i (ovar-0ilor '-i c- .u'e'er- de4a de'co+eri,i. Privi cea'ul de +e +ere(e. Park avea cel )ul( o or- 0i 4u)-(a(e +e*(ru a o+ri re6i)e*(ul lui C3a*6 2*ai*(e de a a4u*6e la &eul. &+era '- .ie 'u.icie*(. I dece)brie Ca/ar)a .or,elor '+eciale8 &eul C5*d au(o)obilul *e6ru de re+re/e*(a*,- 'e o+ri la 'e)a.or8 6e*eralul Ha3* 20i 'coa'e +i'(olul de la 'ub'uoar-8 co*(rol- 2*c-rc-(orul 0i 2l +u'e la loc. Privi c-(re ad4u*c(ul '-u8 )aiorul Yi. U Ave,i docu)e*(ele V Yi 2i .acu 'e)* c-(re )a+a de +e 'cau*8 2*(re ei. U &u*( aici8 do)*ule. Ordi*ele de are'(8 au(ori/a,ii8 (o(. Ha3* .acu u* 'e)* de 2*cuvii*,are. C5*d au(o)obilul +o)i di* *ou8 2*(oar'e ca+ul +e*(ru a +rivi 2*a+oi. Ca)io*ul care 2i (ra*'+or(a +e oa)e*ii '-i de la Co)a*da)e*(ul de 'i6ura*,- era 2* '+a(ele lor8 iar '(r-/ile &eulului erau a+roa+e 6oale. &e a.lau la +u,i*e )i*u(e de dru)ul c-(re )area ca/ar)- a .or,elor '+eciale8 Cor+urile di* ca+i(al-. Oda(- i*(ra,i 2* ca/ar)-8 el 0i oa)e*ii lui 2i vor .i are'(a( +e o.i,erii cu 6radele cele )ai 2*al(e8 'ub .al'a acu/a,ie de or6a*i/are a u*ui co)+lo( 2)+o(riva 6uver*ului. Ri8 +u*5*d la ce*(rala (ele.o*ic- a ca/-r)ii c5,iva 'olda,i di* Co)a*da)e*(ul 'i6ura*,ei E.ideliF8 cererile de a4u(or ale 6uver*ului ar .i a4u*' la u* +u*c( )or(. Ha3* /5)bi. Pla*ul lui C3a*6 era 'i)+lu 0i e.icace. H* (i)+ ce Ha3*8 cu acu/a,ia de (e*(a(iv- de lovi(ur- de '(a(8 eli)i*a o.i,erii .ideli 6uver*ului8 adev-ra,ii rebeli vor .i i*(ra( 2* &eul .ar- di.icul(-,i. &ub aco+erirea u*ui +uci .al'8 C3a*6 ar .i da( u*ul adev-ra(. Dar c5*d co(ir- du+- ul(i)ul col,8 Ha3* *u )ai /5)bi. Ca/ar)a .or,elor '+eciale era ilu)i*a(- (oa(-. Ca)ioa*e +li*e cu bere(ele *e6re cu ar)ele 2* )5i*i co*(i*uau '- ia'- +ri* +oar(a +ri*ci+al- 0i 'e 2*dre+(au c-(re *ord8 c-(re +eri.eria ora0ului. A4u*'e'e +rea (5r/iu. Ceva 'au ci*eva aver(i/a'e 6uver*ul. !$@

Pe*(ru c5(eva cli+e8 Ha3* .u'e (e*(a( '- re*u*,e la )i'iu*e8 dar 0(ia c- era +rea co)+ro)i' ca '- 'e +oa(- 'alva. :ai bi*e '- co*(i*ue8 cu '+era*,a c- va eli)i*a c5( )ai )ul,i o.i,eri era +o'ibil8 +e*(ru a u0ura i*(rarea 2* ora0 a lui. Dou- 'a*(i*ele 2* ,i*u(- co)+le(- de lu+(- .-cur- 'e)* au(o)obilului '- o+rea'c-. U*ul 2*dre+(- ar)a :$; c-(re 0o.er8 iar cel-lal( U u* 'er6e*( U 'e a+lec- la .erea'(ra lui Ha3* 0i 'alu(-. UDocu)e*(ele8 do)*ule. &olda(ul de 'a*(i*el- .u obli6a( a+roa+e '- '(ri6e8 +e*(ru a aco+eri /6o)o(ul .-cu( de ca)ioa*ele care ie0eau +e +oar(-. Ha3* 'coa'e di* bu/u*arul i*(erior al ve'(o*ului le6i(i)a,ia 'a. &er6e*(ul o '(udie la lu)i*a la*(er*ei. A+oi i9o re'(i(ui. B-6- ca+ul 2* 3abi(aclu 0i co*(rol- 0i au(o)obilul. Yi 2*(oar'e ca+ul c5*d lu)i*a 2l orbi +e*(ru o cli+-. Ha3* r-)a'e i)+a'ibil8 cu oc3ii 2*c3i0i. &er6e*(ul .acu u* +a' 2*a+oi 0i 'alu(-. U E 2* re6ul-8 do)*ule. Pu(e,i co*(i*ua. Ha3* 2*cerc- '- arbore/e u* aer de/i*vol(. U Ce *aiba 'e 2*(5)+l-8 'er6e*( V E'(e u* e1erci,iu V U Nu +rea 0(iu8 do)*ule. A0a 'u*( ordi*ele. E +o'ibil '- .ie *oi )i0c-ri de '(rad-. O)ul 20i du'e *ervo' )5*a '+re ar)a 'a 0i +rivi c-(re ca)io*ul care acu) 'e o+ri'e 2* '+a(ele )a0i*ii lui Ha3*. Ha3* ur)-ri direc,ia +rivirii 'a*(i*elei. U Po,i '-9i la0i '- i*(re. &u*( cu )i*e. &er6e*(ul di* .or,ele '+eciale 20i u)e/i bu/ele. U H)i +are r-u8 *u +o( '-9i la'8 do)*ule. H* *oa+(ea a'(a8 2* ca/ar)+o( i*(ra *u)ai oa)e*ii *o0(ri. Ai du)*eavoa'(r- (rebuie '- r-)5*- a.ar+5*- c5*d 'e 'c3i)b- ordi*ul. U &er6e*(8 'u*( u* 6e*eral di* Co)a*da)e*(ul de 'i6ura*,- a a+-r-rii 0i 'c3i)b ordi*ele du)i(ale. H*ce+5*d cu ace'( )o)e*(. U Cu (o( re'+ec(ul8 do)*ule8 *u e'(e 'u.icie*(. Trebuie '- vorbi,i cu car(ierul 6e*eral. &er6e*(ul 2i ar-(- o co*'(ruc,ie 2* cur(e. Ha3* 2l +rivi .i1 c5(eva cli+e. Trebuia oare '-90i croia'c- dru) cu .or,a V &e ui(- la cel-lal( 'olda(. Pe (oa(- dura(a co*ver'a,iei8 ace'(a *u 'e )i0ca'e di* loc 0i avea ar)a 2*dre+(a(- (o( c-(re 0o.erul lui. Nu era *i)ic !$?

de .-cu(. Ri cu c5( +ierdea )ai )ul( (i)+8 cu a(5( 2i 'c-+au )ai )ul,i +e0(i )ari di* .or,ele '+eciale. H*cuvii*,-. U Bi*e8 'er6e*(. Voi )er6e '- )i 'e dea acea'(- au(ori/a,ie la care ,ii a(5( de )ul(. &e 2*(oar'e c-(re )aiorul Yi. U R-)5*e,i aici cu oa)e*ii. Voi (ri)i(e +e ci*eva '- v- c3e)e. Yi 2i adre'- o 2*cli*are 'cur(- 0i cobor2 di* )a0i*-. &a*(i*elele 'e d-dur- la o +ar(e +e*(ru a .ace loc )a0i*ii 0i Ha3* 2l 2*de)*- +e 0o.er< U &- )er6e). Au(o)obilul i*(r- 2*(r9o cur(e )are8 lu)i*a(- de re.lec(oare +u(er*ice 0i +li*- de ca)ioa*e 0i de 'olda,i care aler6au. Ha3* v-/u coa)e*ii u)+leau (ra*'+or(oarele cu ar)e 6rele8 i*clu'iv cu la*'a(oare de rac3e(e Dra6o*. A'(a 2i de'lu0i (o(ul. Bere(ele *e6re 0(iau de coloa*a lui C3a*6. Ni)e*i *u 'e 2*ar)ea/- cu rac3e(e a*(i(a*c ca '- (ra6- 2* '(ude*,i. Ro.erul o+ri 2* .a,a u*ei )ici co*'(ruc,ii 0i cobor2 ca '-9 de'c3id+or(iera. Ha3* cobor28 20i ara*4- bere(a 0i i*(r- 2* car(ierul 6e*eral al .or,elor '+eciale. H*-u*(ru era u* bala)uc< (ele.oa*e care 'u*au 0i 'olda,i care aler6au. :ul,i *ici )-car *u +ur(au u*i.or)e8 0i du+- 3ai*ele +e care le +ur(au 'e vedea c- '-ri'er- di* +a(uri 2* )are 6rab-. Ha3* 2*ce+u '-90i re6-'ea'c'i6ura*,a de 'i*e. Du+- cu) 'e +-rea8 6uver*ul .u'e'e aler(a( 2* ul(i)a cli+-. A'(a 2*'e)*a c- *u avea *ici u* '+io* 2* i*(eriorul co*'+ira,iei. Poa(e )ai era +o'ibil '- 6-'ea'c- o ie0ire. Ha3* +ri*'e de )5*ec- u* 'olda(. U Hei W U*de e'(e o.i,erul de 'erviciu V O)ul 2i ar-(- o u0- 2* .u*dul coridorului. Ha3* 2l l-'- 0i 'e 2*dre+(c-(re acea u0-. &e (re/i 2*(r9u* birou )i*u'cul8 cu u* 'i*6ur o)8 u* loco(e*e*(. T5*-rul .acu oc3ii )ari c5*d v-/u 2*'e)*ele lui Ha3* 0i +u'e i)edia( (ele.o*ul 2* .urc-. Avea +u*6i 'ub oc3i 0i 'e 2*c3eia'e 6re0i( la *a'(urii c-)-0ii. U U*de e o.i,erul (-u co)a*da*( V U 2*(reb- 'ec Ha3*8 l-'5*d )a+a +e biroul loco(e*e*(ului. U E'(e cu coloa*a8 do)*ule. Po( '-9l c3e) +ri* radio8 dac- dori,i. Hi ar-(- (ele.o*ul +e care (oc)ai 2l l-'a'e. !$A

Ha3* *e6- di* ca+. U Nu e *ece'ar. Trebuie '- vorbe'c cu o.i,erul cu cel )ai 2*al( 6rad +re/e*( 2* ca/ar)-. Loco(e*e*(ul +-ru 0i )ai 2*6ri4ora(. U P-i8 cred c- eu 'u*( acela8 do)*ule8 6e*eral. To,i ceilal,i 'u*( +e dru). Ce *eca/ W Ha3* *u +u(ea '- 2*de+li*ea'c- +ar(ea 'a di* +la*. Ce o .i 0(iu(8 )ai e1ac(8 6uver*ul V U Bi*e8 loco(e*e*(e. Poa(e e0(i 2* '(are '-9)i e1+lici ce 'e 2*(5)+l-. T5*-rul .acu o .a,- 'ur+ri*'-. U Dar credea) c- du)*eavoa'(r- 0(i,i )ai )ul(e ca )i*e8 do)*ule. R(iu doar c- 6e*eralul Park l9a 'u*a( +e colo*elul )eu8 acu) o 4u)-(a(e de or-8 0i i9a '+u' '- duc- +e dru)ul '+re *ord (o,i oa)e*ii *o0(ri 0i ar)a)e*(ul 6reu. Ha3* 20i relu- )a+a de +e birou. I*u(il '- 'e o+rea'c- acolo. Are'(area acelui o.i,era0 *u ar .i 'c3i)ba( cu *i)ic r-'+u*'ul 6uver*ului. H* ca/ar)-8 *u .acea al(ceva dec5( '- 'e e1+u*- la u* ri'c i*u(il. Trebuia '- 'e 2*(oarc- la car(ierul 6e*eral al Co)a*da)e*(ului +e*(ru 'i6ura*,- 0i '-9l aver(i/e/e +e C3a*6 c- bere(ele *e6re 2l a0(e+(au. Era +o'ibil ''c3i)be dru)ul coloa*ei8 +oa(e. U Bi*e8 voi vorbi cu co)a*da*(ul du)i(ale cu al(- oca/ie. Hi r-'+u*'e la 'alu( 0i 'e 2*de+-r(-. Loco(e*e*(ul +rivi c5(eva cli+e u0a care 'e 2*c3i'e'e. Ce 'e 2*(5)+la'e oare V De ce u* 2*al( o.i,er de la Co)a*da)e*(ul +e*(ru 'i6ura*,- 'e +re/e*(a 2* ca/ar)- cu u* ca)io* de 'olda,i V Nu era dec5( u* )od de a a.la. Ridic- di* *ou (ele.o*ul. U Ca+orale8 .a9)i le6-(ura cu ad4u*c(ul 6e*eralului Park. I dece)brie :i*i'(erul A+-r-rii Na,io*ale8 &eul La ca+-(ul cel-lal( al ora0ului8 :i*i'(erul A+-r-rii Na,io*ale 'e +re6-(ea 2* 6rab- +e*(ru a 'u',i*e u* a'ediu. %-r/ile 2* u*i.or)e de 6alcare '(-(eau de obicei 2* .a,a cl-dirii 2*de'a(e8 di* be(o* ar)a(8 di'+-ru'er- 0i .u'e'er- 2*locui(e cu 'olda,i 2* u*i.or)e de lu+(-. !$;

A)e*a4au cuiburi de )i(raliere la i*(er'ec,iile di* 4urul cl-dirii 0i +e aco+eri0. I*(rarea +ri*ci+al- era acu) bloca(- de (ra*'+or(oare bli*da(e. %e*eralul de bri6ad- Gi) To*69Gi 2*c3i'e (ele.o*ul. Privi c-(re 'u+eriorul '-u8 6e*eralul Park. U Do)*ule8 a) +ri)i( c3iar acu) o co)u*icare ciuda(- de la o.i,erul de 'erviciu di* ca/ar)a .or,elor '+eciale. Park ridic- oc3ii de +e 3ar(a +e care o cerce(a. C5(eva )o)e*(e )ai 2*ai*(e8 ca)ioa*ele .or,elor '+eciale co)u*i9ca'er- c- a4u*'e'er- +e +o/i,ii. Park 'e 2*(reba +5*- la ce +u*c( 'e +u(ea 2*crede 2* celelal(e u*i(-,i di* ora0. R-'+u*'ul cel )ai evide*( era< +u,i*. Nu 'e +u(ea 0(i +5*- la ce +u*c( +-(ru*'e'e co*'+ira,ia lui C3a*6. U Da8 '+u*e9)i. Gi) 'i),i +ro.u*da +reocu+are a co)a*da*(ului '-u. U &e +are c- u* oarecare 6e*eral Ha3*8 u* o) di* Co)a*da)e*(ul 'ecuri(-,ii8 '9a +re/e*(a( acolo cu u* ca)io* +li* de 'olda,i. C-u(a o.i,erii de 6radul cel )ai 2*al(8 0i a +leca( c5*d a a.la( c- ace0(ia erau de4a +leca,i. A'(a v- '+u*e ceva8 do)*ule 6e*eral V U C3iar *i)ic. Dar +u(e) '- clari.ic-) i)edia(. Park c3e)- u*ul di* ad4u*c,ii '-i. U Cau(-9l +e 6e*eralul Le> 2* 'ala o+era(iv- 0i '+u*e9i c- (rebuie '-9l v-d. Gi) 2*cuvii*,-. Le> era 0e.ul Co)a*da)e*(ului 'ecuri9(-,ii. Dacera ci*eva care cu*o0(ea i*(e*,iile 6e*eralului Ha3*8 acela era Le>. Re.ul Co)a*da)e*(ului +e*(ru &i6ura*,- era u* o) de '(a(ur- 4oa'-8 )u'culo'. R(irea +e care i9o d-du Gi) 2l l-'- +er+le18 a0a cu) 2l l-'a'e 0i +e 6e*eralul Park. Cl-(i*- di* ca+. U Nu. Nu l9a) (ri)i' acolo. Ba c3iar l9a) c-u(a( de )ai )ul(e ori 2* ul(i)a or-. E'(e u*ul di* cei )ai bu*i oa)e*i ai )ei8 0i dorea) '-9l +u* 2* alar)-. Ra)a'er- (-cu,i c5(eva cli+e. U Care e'(e ul(i)a +o/i,ie a coloa*ei rebele V U Tece kilo)e(ri la *ord de ul(i)ele di'(ric(e. Acu) /ece )i*u(e a de+-0i( u*ul di* +o'(urile *oa'(re de bloca4. %e*eralul Park 0i '(a(ul '-u )a4or 3o(-r5'er- '- *u dea alar)a +o'(urilor de co*(rol de +e :area cale de a+rovi9/io*are. Nici u*ul di*(re ace'(ea *u era 2* '(are '- 'e a+ere 2)+o(riva a (rei )ii de 'olda,i de a'al( ai lui C3a*6. Cel )ul( +u(eau '- 2*(5r/ie c5(eva )i*u(e 2*ai*(area 'a8 dar !$B

e1i'(a ri'cul '- *u )ai +oa(- a+oi +u*e 2* .u*c,iu*e cur'a +e care i9o 2*(i*'e'er- l5*6- &eul. Park 'e 65*di u* +ic cu) evolua'er- lucrurile. Dac- *u +ri)ea )e'a4ul lui :cLare*8 Ha3* 0i oa)e*ii '-i ar .i i*(ra( 2* ca/ar)a .or,elor '+eciale 2*ai*(e ca C3a*6 '- a4u*6- 2* ca+i(al-. Ni)e*i *u '9ar .i a0(e+(a( la vi/i(a lor 0i *i)e*i *9ar .i vi'a( '-9i 2)+iedice '- .ac- ceea ce aveau de .-cu(. Pu(ea .i doar o coi*cide*,-. Dar +u(ea el '-90i a'u)e u* a'(.el de ri'c V Nu. :ai bi*e '- 'u+ere u* +o'ibil *evi*ova( dec5( '- ri0(e u* 6uver*. Ii /i'e lui Gi)< U Ordo*- .or,elor de 'ecuri(a(e '-9l are'(e/e +e 6e*eralul Ha3*.

I dece)brie Ro'eaua de a+rovi/io*are8 &eul Re'+ec(a'er- 2*(ru(o(ul (i)+ii8 2*ai*(a'er- cu o vi(e/- co*'(a*(- de dou-/eci de kilo)e(ri la or- de9a lu*6ul au(o'(r-/ii cu )ai )ul(e be*/i. C5)+urile aco+eri(e de +ro)oroac- 0i 0irul de )u*,i a'cu,ui(i l-'au loc acu) +e*(ru co*'(ruc,ii re/ide*,iale 2*al(e 0i lu*6i8 +e*(ru .abrici 0i de+o/i(e e*or)e cu aco+eri0uri +la(e. Era 2*c- 2*(u*eric 0i C3a*6 vedea '(elele lic-ri*d +e cerul *o+,ii8 2*c-rca( 0i *e6ru. &e)ilu*a era de4a 4o' la ori/o*(8 0i 2* )ai +u,i* de (rei ore va .i r-'-ri( 'oarele. Dac- ar .i .o'( u* +oe(8 acea +u*ere 2* 'ce*- i9ar .i +rovoca( o +ro.u*d- e)o,ie. H* loc de a'(a8 a+-'- bu(o*ul )icro.o*ului. U C-(re (oa(e u*i(-,ile. C-(re (oa(e u*i(-,ile. Aici Ta*6o U*u Ci*ci. Ci*ci kilo)e(ri +5*- la +u*c(ul Al+3a. H*c3i'e. EPu*c(ul Al+3aF era *u)ele 2* cod al i*(er'ec,iei u*de coloa*a de (ra*'+or(oare8 ca)ioa*e 0i (a*curi ur)a '- 'e 2)+ar(- 2* diver'e u*i(-,i8 .iecare di*(re ele av5*d u* obiec(iv +ro+riu. El ur)a 'co*duc- +er'o*al ba(alio*ul direc( c-(re Ca'a Alba'(r- +e*(ru a9l are'(a +e +re0edi*(e. &i),i*d c- e'(e a(i*' +e +icior8 cobor2 +rivirea. Era ad4u*c(ul '-u8 care cu 6reu 20i ,i*ea ec3ilibrul 2* (i)+ ce ve3iculul 6o*ea +e au(o'(rad-. U A) a4u*' a+roa+e de ul(i)ul +o'( de co*(rol8 do)*ule. E'(e vreo 'c3i)bare 2* i*'(ruc,iu*i V !$I

U Nu. :- voi ocu+a +er'o*al. Dar '+u*e9i c-+i(a*ului &u*6 '- ,i*6a(a cel )ai bu* +lu(o* al '-u8 2* ca/ de i*cide*(e. Pe*(ru 2*c- ceva (i)+8 birocra,ii -ia 6ra0i de la )i*i'(er vor i6*ora +re/e*,a *oa'(r-. O)ul 2*cuvii*,- 0i 'e 2*(oar'e 2* cabi*-. To(ul )er6ea co*.or) +la*urilor. Ul(i)ul +o'( de co*(rol a+-ru +e *ea0(e+(a(e di* 2*(u*eric8 u* lu*6 0ir de baricade8 cu u* re.lec(or 2* v5r.. H* '+a(ele baricadelor 'e /-reau c5(eva 'ilue(e cu bere(e *e6re 0i cu +u0(ile la u)-r. Lu)i*a +rove*ea de la cor+ul de 6ard- ce 'e /-rea +e )ar6i*ea dru)ului. Tra*'+or(orul lui C3a*6 'e o+ri la +u,i*i )e(ri de bloca47 C3a*6 cobor2 +e 'ol. H0i ara*4u*i.or)a8 co*(rol- dac- are docu)e*(ele a'u+ra 'a 0i 'e 2*dre+(- c-(re cl-direa 'cu*d-. H* cli+a ur)-(oare 'e 6-'i 2* )i4locul u*ui co* de lu)i*- de la u* .ar +u(er*ic. I'(i*c(iv 2*c3i'e oc3ii 0i ridic- o )5*- ca '- 'e +ro(e4e/e de lu)i*a viole*(-. Vreu* idio( 2*dre+(a'e +roiec(orul c-(re el. E%e*erale C3a*6.F :e6a.o*ul *u l-'a loc '- i*dividuali/e/e vocea care 2i vorbi'e. E&u*( colo*el Lee di* H*(5iul 6ru+ di* .or,ele '+eciale. Vdeclar 2* are'( +e*(ru co*'+ira,ie 2)+o(riva 'i6ura*,ei '(a(ului.F A'(a e. Du'e'er- (r-da,i. Nu e1i'(a al(- e1+lica,ie. &- .i .o'( ble'(e)a(ul de Ha3* V Pe*(ru o cli+-8 C3a*6 *u reu0i '- 'e 65*dea'c- la al(ceva8 a(5( de )are .u'e'e 'ur+ri/a. EH*ai*(a,i acu) cu )5i*ile ridica(e dea'u+ra ca+ului. Ri ordo*a,i 'olda,ilor du)*eavoa'(r- '- coboare di* ve3icule8 l-'5*d la bord ar)ele. Orici*e va avea o ar)- a'u+ra 'a va .i 2)+u0ca( .ar- 'o)a,ie.F Di*'+re /o*a de di*ai*(ea 'a8 C3a*6 au/i u* 'u*e( de ci/)e 2* .u6-8 u* /6o)o( )e(alic de ar)e 6a(a '- de'c3id- .ocul. Cu oc3ii 2*c2*(rede'c3i0i8 v-/u baricadele u)+l5*du9'e de bere(e *e6re8 2* u*i.or)e de lu+(-. :a4ori(a(ea ar)elor erau 2*dre+(a(e c-(re el. H0i )u0c- bu/ele. O adev-ra(- o*oare. %uver*ul 2l co*'idera c3iar a(5( de +ericulo' 2*c5( '-9l ,i*- 'ub (irul a )ai )ul( de o 'u(- de +u0(i 0i )i(raliere V Ri8 2* +li* 0oc8 u* al( 65*d 2i (recu +ri* )i*(e. Poa(e 6uver*ul avea dre+(a(e '- 'e (ea)- de el. H* .o*d8 0i acei oa)e*i erau 'olda,i. Nu +u(eau .i 'a(i'.-cu,i de 3ao'ul care do)*ea 2* 4urul lor. De ce '- .ie du0)a*ii lui8 de ce '- .ie ei cei care ur)au '-9l 2*vi*6- V H0i 2*dre+(- '+i*area 0i cobor2 2*ce( )5i*ile. H*(oar'e .a,a ca '- *u )ai .ie 2* b-(aia lu)i*ii 0i 2*cerc- '- vad- 0irul de 'olda,i di* .a,a lui. U &olda,i coree*i W !$=

Vocea lui C3a*6 'e au/ea +er.ec( 2* li*i0(ea *o+,ii. U Tovar-0ii )ei. &e 2*(reru+'e +e*(ru a 6-'i cuvi*(ele adecva(e. U Nu v- l-'a,i (ra*'.or)a,i 2* 'clavii ace'(or +oli(icie*i coru+,i W Nu +er)i(e,i birocra,ilor cu de6e(ele )urdare de cer*eal- '- v- .olo'ea'cdre+( 'cu(uri8 2* (i)+ ce di'(ru6 *a,iu*ea *oa'(r- W D-cu u* +a' c-(re baricad-. Ni)e*i *u (ra'e. Ar .i dori( '- vad- .e,ele acelor 'olda,i8 ca '- co*'(a(e e.ec(ul cuvi*(elor 'ale. U U*i,i9v- cu *oi W C3a*6 ar-(- coloa*a de ve3icule o+ri(e 2* '+a(ele '-u. Cu coada oc3iului8 /-ri o )i0care. Ri de9a lu*6ul dru)ului erau de'.-0ura(e (ru+e 6uver*a)e*(ale. O a)bu'cad- co*'(rui(- .oar(e bi*e. U Al-(ura,i9v- *ou- +e*(ru a9i 6o*i +e *e6u'(orii cei 6ra0i de vo(uri8 care '(au la c-lduric- 2* (i)+ ce rebelii co)u*i0(i v- love'c. U*i,i9v- cu *oi +e*(ru a .ace ordi*e 2* '(rad- 0i +ro'+eri(a(e ,-rii *oa'(re. Acu) era doar la c5,iva )e(ri de baricade. Di'cur'ul lui +-rea 'aib- e.ec(. Vedea c- +u0(ile 2*ce+eau '- coboare8 c- u*ii 2*ce+u'er- ')ur)ure. C3a*6 )ai .acu u* +a' 2*ai*(e 0i /5)bi. Reu0i'e. Hi co*vi*'e'e +e oa)e*ii aceia '- (reac- de +ar(ea lui. :ai (rebuiau c5(eva cuvi*(e '+u'e cu) (rebuie. De'c3i'e 6ura ca '- vorbea'c-. La dou- 'u(e de )e(ri di'(a*,-8 colo*elul Lee cobor2 le*( bi*oclul cu i*.raro0ii. &(abili'e +o'(ul de co)a*d- +e aco+eri0ul +la( al u*ui de+o/i(8 +e*(ru a avea o )ai bu*- i)a6i*e a (ere*ului. Dar .u'e'e o eroare. Acu) era +rea de+ar(e +e*(ru a co*(racara ora(oria acelui o). O.i,erul di* .or,ele '+eciale 2*cli*- ca+ul. C3a*6 era abil. %-'i'e *o(a adecva(-8 0i Lee vedea c- oa)e*ii '-i 2*cli*au '+re rebeliu*e. Nu )ai era dec5( o cale de a9l o+ri. &e adre'- 'er6e*(ului de l5*6- el< U Tra6e W &er6e*(ul lu- +e*(ru o cli+- li*ia de (ra6ere +ri* lu*e(-8 a+oi a+-'(r-6aciul. Proiec(ilul 2l lovi +e C3a*6 2* 65(8 (recu )ai de+ar(e 0i e1+lod- 2* cea.a. C3a*6 *u 'i),i *ici o durere8 dar co*'(a(- cu '(u+oare c- era aru*ca( +e '+a(e. Nu90i )ai 'i),ea bra,ele 0i +icioarele8 iar c5*d de'c3i'e 6ura +e*(ru a '(ri6a8 *u 6-'i aer 2* +l-)5*i. C3a*6 )uri 2*ai*(e ca )i(raliorul de +e APC9ul '-u '-90i revi*- di* 'ur+ri/-8 a(5( c5( '- a+e'e +e bu(oa*ele ar)ei 'ale de )are calibru. !!"

Dar 2l r-/bu*- de dou-/eci de ori +e 6e*eralul '-u8 c5*d ra.ala lovi baricada 0i9i .acu +e oa)e*ii de acolo '- cad- 2*d-r-(. O 6ru+- di* .or,ele '+eciale8 +la'a(- +e .la*cul '(5*6 al 0o'elei 0i do(a(- cu ar)a)e*( 6reu8 v-/u )a'acrul 0i la*'- 2)+o(riva (ra*'+or(oarelor APC o rac3e(- Dra6o*. Rac3e(a e1+lod- 0i '(r-+u*'e cuira'a 'ub,ire de alu)i*iu a (ra*'+or(orului8 2l r-'(ur*- +e o +ar(e 0i 2l i*ce*die. A+oi celelal(e bere(e *e6re 2*ce+ur- '- (ra6-8 a(ac5*d di* .la*curi coloa*a i)obili/a(-8 lovi*d9o cu rac3e(e a*(i(a*c8 6re*ade 0i )i(raliere. Oa)e*ii lui C3a*6 erau 2* .or)a,ie co)+ac(- de )ar08 0i 2*(re u* ve3icul 0i cel-lal( era doar o )ic- di'(a*,- de 'i6ura*,-. O a'(.el de .or)a,ie *u +u(ea re/i'(a u*ui a(ac. Ro.erii care 2*cercar- '- ia'- di* coloa*- +e*(ru a 'c-+a de .ocul 2*cruci0a( al bere(elor *e6re *u .-cur- al(ceva dec5( '- r-)5*- bloca,i 2)+reu*- cu al(e ve3icule8 'au .u'er- uci0i +e loc. Ca)ioa*ele cu be*ele aco+eri(e .ur- '.50ia(e de )i(raliere 0i (o,i 'olda,ii di* i*(erior )a'acra,i. Oa)e*ii care reu0ir- '- 'e aru*ce la +-)5*( .u'er- cur-,a,i 2*ai*(e de a +u*e )5*a +e +u0(i. H* )i4locul /6o)o(ului de 2)+u0c-(uri 'e ridicau '(ri6-(ele r-*i,ilor. U* (a*c u0or care 2*cerca '- .u6- 'e urc- +e'(e u* (ra*'+or(or +li* cu oa)e*i 0i9l .acu e1(ra+la( 2*ai*(e de a .i lovi( de dourac3e(e Dra6o*. Turela /bur- c5( colo8 iar di* i*(erior i/buc*i .ocul. Ca)ioa*e 0i APC9uri e1+lodar-8 cu+ri*'e de .l-c-ri. Du)ul aco+eri au(o'(rada8 a'cu*/5*d 'ecera lu*ii. C5*d colo*elul Lee reu0i 2* '.5r0i( '- ordo*e oa)e*ilor '-i 2*ce(area .ocului8 coloa*a lui C3a*6 era redu'- la o )a'- de re'(uri co*(or'io*a(e 0i de oa)e*i )or,i 'au )uribu*/i. Lovi(ura de '(a( a lui C3a*6 .ali)e*(a'e. Dar ve*de((a abia 2*ce+u'e. $" dece)brie L5*6- TD8 Coreea de &ud EA(e*,iu*e WF &(ri6-(ul 'er6e*(ului )a4or r-'u*- +e +la(oul aco+eri( de /-+ad-. O )ie de oa)e*i .-cur- )i0carea 2* acela0i (i)+8 cu +ie+(ul 2*ai*(e 0i cu '+i*area drea+(-. O cli+-8 'er6e*(ul )a4or 2i '(udie8 &(ra*65*d oc3ii +e*(ru a /-ri vreo i)+er.ec,iu*e8 a+oi8 'a(i'.-cu(8 'e !!$

2*(oar'e +e (ocuri 0i 'alu(- 6ru+ul de o.i,eri 'i(ua( 2* .a,a (ru+ei de'.-0ura(e. U Ba(alio*ul +re/e*( 0i 6a(a +e*(ru i*'+ec,ie8 do)*ule W %e*eralul Bae 2i r-'+u*'e cu i*di.ere*,- la 'alu(. U Doar(e bi*e8 )a4or. Acu) vo) 2*ce+e. &er6e*(ul cobor2 bra,ul 0i 2l ur)- +e Bae8 care8 (rec5*d +ri*(re r5*duri8 co*(rola la 2*(5)+lare u*i.or)ele 0i ar)ele 'olda,ilor. Di* c5*d 2* c5*d 'e o+rea +e*(ru a cere u* *u)e8 2* vederea u*ei +ede+'e 'au reco)+e*'e. Dar *u)ai di* c5*d 2* c5*d. Bae /5)bi abia vi/ibil. Ba(alio*ul era 2* bu*e co*di,ii de lu+(-. %a(a +e*(ru orice. Dra/a 2i r-'u*2* )i*(e< 6a(a +e*(ru orice. Era u*i(a(ea care (rebuia '- )ear6- a'u+ra &eulului +e*(ru a 2*(-ri lovi(ura de '(a( a lui C3a*68 dac- ar .i .o'( *ece'ar. %e*eralul 20i co*(i*u- i*'+ec,ia8 dar avea )i*(ea de+ar(e8 la o +roble)- )ai ur6e*(-. Ce '9o .i 2*(5)+la( cu C3a*6 V C3a*6 era )or(. A'(a era 'i6ur. Bae o a.la'e de la u* +rie(e* di* :i*i'(erul A+-r-rii. Dar ceea ce 'e 2*(5)+la'e +e au(o'(rad- la *ord de &eul era u* 'ecre(8 +-/i( cu 6ri4- de .or,ele de 'i6ura*,-. Bae 0(ia doar c- au(o'(rada era 2*c- 2*c3i'+e o lu*6i)e de ci*ci kilo)e(ri 0i c- )a0i*ile de a+rovi/io*are ocoleau +e o ru(- la(eral-. Ri loca,ia Divi/iei a +a(ra era 2* i/olare8 2*co*4ura( de u* cordo* de' de bere(e *e6re 2* ,i*u(- de lu+(-. %e*eralul 'e .eri'e cu 6ri4- '- ia co*(ac( cu (ovar-0ii '-i de co*'+ira,ie +5*- 2* /iua +uciului8 +e*(ru c- acu) '+io*ii Co)a*da)e*(ului 'i6ura*,ei )ili(are co*(rolau )ai a(e*( re6i)e*(ele di* +ri)a li*ie. H* /ilele ur)-(oare8 +oa(e8 '9ar .i +u(u( or6a*i/a o 2*(5l*ire +e*(ru a +u*e ca+ la ca+ i*.or)a,iile de'+re co*4ura,ie. Dar C3a*6 .u'e'e i*'+ira9(orul lor. Nu 'e 0(ia c5,i ar )ai .i avu( cura4ul '- )ai 2*cerce8 acu)8 c- O)ul de O,el di'+-ru'e. H* '+a(ele '-u8 'er6e*(ul )a4or 'e 2*cru*(- v-/5*d c- Bae (recea .aro vorb- de u* 'olda( care avea o +a(- de ulei +e u*i.or)-. &e o+ri8 2i aru*c- 'olda(ului o +rivire .eroce 0i 'e 6r-bi '-9l a4u*6- +e 6e*eral. B-(r5*ul +robabil avea vreo 2*6ri4orare la care 'e 65*dea 0i *u ob'erva'e (o(. %e*eralul (er)i*- i*'+ec,ia 0i 'e a+ro+ie de 6ru+ul de o.i,eri care a0(e+(au *ervo0i verdic(ul '-u a'u+ra 'olda,ilor. U* au(o)obil de '(a( )a4or i*(r- +e +oar(a +ri*ci+al-8 ur)a( de (rei ca)ioa*e 2*c3i'e. Pri)a )a0i*- l-'- aleea *or)al- 0i 'e a+ro+ie de +la(ou. Celelal(e o ur)ar-8 /drobi*d 63ea,a 'ub cauciucuri. !!!

Bae relu- dru)ul8 dar )5*a i 'e 2*dre+(- i*volu*(ar '+re +or(ul +i'(olului. &er6e*(ul )a4or 2l ur)-. :a0i*ile 'e o+rir- e1ac( c5*d 'e a.lau al-(uri de ceilal,i o.i,eri. Ca)ioa*ele 'e o+rir- 0i di* ele cobor2 o 6ru+- de bere(e *e6re8 (o,i 2*ar)a,i cu +u0(i au(o)a(e8 care 'e de'.-0urar- 2* 4urul )icului 6ru+ de o.i,eri. C5*d bere(ele *e6re .u'er- 2* +o/i,ie8 +or(iera au(o)o9bilului 'e de'c3i'e. Bae 'e 2*cru*(-. :o(ivul 'o'irii '(r-i*ilor *u +u(ea .i dec5( u*ul8 dar .-ceau +rea )ul( (ea(ru +e*(ru ceea ce era u* lucru .oar(e 'i)+lu. De ce *9or .i a0(e+(a( ca el '- (er)i*e i*'+ec,ia V U* o) 'cu*d8 2)br-ca( 2*(r9o )a*(a .oar(e 6rea8 cobor2 de +e ba*c3e(a di* '+a(e. Tre)ur- 2* v5*(ul rece 0i +arc- 'e '(r5*'e 0i )ai )ul(. A+oi de'c3i'e u* do'ar 0i 2l '(udie c5(eva )o)e*(e. O.i,erii lui Bae 'e a+ro+iar- )ai )ul( de 6e*eralul lor8 a0(e+(5*d )i0carea ur)-(oare. Noul ve*i( 'e a+ro+ie de 6ru+8 ur)a( de dou- 6-r/i cu ar)ele 2* )-i*i. &e o+ri 2* .a,a lui Bae. U %e*eralul Bae V El r-)a'e (-cu( u* )o)e*(8 a+oi adeveri cu u* 'e)* di* ca+. O)ul .acu o '(r5)b-(ur- 0i 'coa'e di* bu/u*ar o 35r(ie 2)+-(uri(- 2* +a(ru. I9o 2*(i*'e lui Bae. U &u*( 6e*eralul Gi) di* Co)a*da)e*(ul 'i6ura*,ei )ili(are. Ace'(e ordi*e vi* de la 6e*eralul Park8 0i )- au(ori/ea/- '- iau co)a*da divi/iei du)i(ale. Bae 2l +rivi8 a+oi 20i ridic- +rivirea bru'c. U Pe*(ru care )o(iv 6e*eralul Park a .-cu( ace'( lucru V Gi) /5)bi. U Pe*(ru )o(iv .oar(e bu*8 6e*erale Bae. T5)be(ul 2i di'+-ru. U E0(i are'(a( +e*(ru (r-dare. C3iar dac-8 du+- .ali)e*(ul lovi(urii lui C3a*68 de4a 'e a0(e+(a la are'(are8 Bae .u +arc- lovi( de acele cuvi*(e 0i 'e re(ra'e i*volu*(ar. U*ul di* 'olda,ii de la &i6ura*,- .acu u* +a' 2*ai*(e 0i 2i 'coa'e +i'(olul di* +or(ar)-. Cel-la( ,i*ea ar)a 2* co*(i*uare c-(re o.i,erii de al-(uri. Bae r-)a'e *e)i0ca( 2* (i)+ ce 'olda(ul 2l +i+-ia 2* c-u(area al(or ar)e. Gi) /5)bi di* *ou. !!@

U Cu) V Nu9,i +rocla)i *evi*ov-,ia 0i *u +ro(e'(e/i +e*(ru c- ,i9a .o'( o.e*'a(- o*oarea V :- de/ilu/io*e/i8 6e*erale. Bae *u /i'e *i)ic. Cu) *aiba 0(iau V C3a*6 *u *o(a'e *icioda(*i)ic8 a(u*ci careva o .i vorbi(8 dar ci*e V C3a*6 era )or(. Ci*e 2i (r-da'e V Gi) 2i .acu u* 'e)* 6ardia*ului8 care 2*(oar'e ar)a c-(re Bae. U Du9l +e (r-d-(orul -'(a la )a0i*-. Bae 2*63i,i cu 6reu8 2*cerc5*d '-90i drea6- 6la'ul. U Po( '-9)i i*.or)e/ .a)ilia V V- dau cuv5*(ul )eu de o.i,er c- *u voi .u6i. %e*eralul de la Co)a*da)e*(ul 'i6ura*,ei r5'e 'ec. U Nu9,i .ace 6ri4i8 .a)ilia va .i i*.or)a(-. Ri cuv5*(ul (-u de (r-d-(or *u valorea/- *i)ic +e*(ru )i*e. D-cu u* 'e)* 6-r/ilor. U Lua,i9l +e c5i*ele -'(a. Nu)ai c5*d 2l v-d8 0i9)i vi*e '- v-r'. %-r/ile 2i luar- )a*(aua lui Bae 0i9l 2)+i*'er- c-(re )a0i*-. C5*d )a0i*a 'e de+-r(-8 Gi) 'e 2*(oar'e c-(re o.i,eri8 care erau 2*c- 'ub 0oc. U Doar(e bi*e8 do)*ilor. Acu) c- ace'( e+i'od *e+l-cu( '9a 2*c3eia(8 +o( '- (rec la a doua )i'iu*e a )ea. Hl +rivi +e co)a*da*(. U Vo) 2*ce+e cu ba(alio*ul du)i(ale. Ordo*- co)+a*iilor '+redea +u0(ile la ar)urerie. H*(rea6a divi/ie e'(e co*'e)*a(- 2* ca/ar)+5*- voi +u*e 2* ordi*e ace'( 3ao'. Clar V Co)a*da*(ul 'e 6r-bi '- 2*cuvii*,e/e. Gi) 'e'i/- cu +l-cere cace'(uia 2i (re)urau )5i*ile. Doar(e bi*e8 era (i)+ul '-9i '+erie u* +ic. Tea)a 2i va ,i*e la locul lor +5*- va reu0i '-9i 6-'ea'c- +e (o,i (r-d-(orii.

$! dece)brie :i*i'(erul A+-r-rii Na,io*ale8 &eul :cLare* a0(e+(- +5*- ce a63io(a*(ul lu- ce0(ile cu ceai 0i a+oi 2l +rivi dur +e 6e*eralul Park. !!?

U H*,ele6e,i c5( de idio( e'(e co)+or(a)e*(ul 6uver*ului du)*eavoa'(r- V Park de'c3i'e lar6 bra,ele. U Nu 0(iu la ce v- re.eri,i e1ac(8 do)*ule 6e*eral. U L-'a,i9o )oar(-8 Park. :- re.er la are'(-rile 2* )a'- e1ecu(a(e de .or,ele voa'(re de 'i6ura*,-. :- re.er la 6orilele voa'(re de la Co)a*da)e*(ul &i6ura*,ei8 care (oc)ai )a'acrea/- '(ruc(ura de co)a*d- a ar)a(ei 'ud9coree*e. U Au .o'( are'(-ri8 'i6ur. Dar e'(e vorba de'+re o c3e'(iu*e i*(er*-8 6e*erale :cLare*. Nu v- +rive0(e 0i *u i*(r- 'ub au(ori(a(ea du)*eavoa'(r-. U Pe dracu W :cLare* lovi cu +u)*ul 2* (-blia )-'u,ei. U A,i (ri)i' 2* la6-re 4u)-(a(e di* cei )ai bu*i o.i,eri ai ar)a(ei8 ai )ari*ei 0i avia,iei8 iar cealal(- 4u)-(a(e e'(e +rea ocu+a(- '-90i +-/ea'c+ielea +e*(ru a90i )ai +u(ea a*(re*a oa)e*ii. U R(iu c- )-'urile *ece'are lua(e de 6uver*ul )eu +e*(ru a '(i*6e rebeliu*ea 6e*eralului C3a*6 +oa(e au lovi( a*u)i(e ele)e*(e ale cor+ului *o'(ru de o.i,eri... Dar 'u*( *ece'are8 6e*erale. R-ul +-(ru*'e'e +rea )ul( 0i (rebuie '-9l e1(ir+-). U Dir9ar al *aibii8 a9,i (-ia( coloa*a ver(ebral- a ar)a(ei voa'(re. V9 a,i du' 2* TD8 de cur5*d V A,i v-/u( ce 'e +e(rece acolo V Park cl-(i*- di* ca+ 0i r-'+u*'e ri6id< U Proble)e 6rave de '(a( au ceru( +re/e*,a )ea aici. U A(u*ci8 do)*ule 6e*eral Park8 v9o '+u* eu. E:-'urile voa'(re *ece'areF 'u*( u* adev-ra( de/a'(ru8 +e*(ru ceea ce +rive0(e +re6-(irea (ru+elor. Nu a) v-/u( *icioda(- u* )oral a(5( de cobor5(. Cu) va0(e+(a,i '- reac,io*e/e 'olda,ii8 c5*d v-d c- o.i,erii lor 'u*( du0i 'ub e'cor(- V U Co)a*da a (recu( la o.i,eri .ideli. A'(a ar (rebui '- .ie 'u.icie*(. :cLare* cl-(i*- di* ca+. U Nu. Nu e deloc a0a. Crede,i c- 'olda,ii vo0(ri vor .i di'+u0i '- i*(re 2* lu+(- 'ub co*ducerea u*or li*6-i ad-+o'(i,i 2* car(ierele 6e*erale V U Dac- va .i *ece'ar8 de'i6ur. :cLare* re'+ir- +ro.u*d. E2*cearc- '- (e cal)e/iF 20i /i'e. EAl()i*(eri o '- a4u*6i '-9l &(ra*6i de 65( +e *e)er*icul -'(a.F !!A

U %e*erale8 2* .u*c,ia )ea de co)a*da*( al .or,elor co)bi*a(e a) )i'iu*ea '- )- a'i6ur de +re6-(irea (u(uror (ru+elor de 'ub au(ori(a(ea )ea. De aceea v- cer8 2* cali(a(ea )ea o.icial-8 '- 'u'+e*da,i are'(-rile 0i '- elibera,i (o,i o.i,erii care *u au lua( +ar(e la (e*(a(iva de +uci a 6e*eralului C3a*6. Park '(r5*'e bu/ele. U Ale6e,i u* )o)e*( *e+o(rivi( +e*(ru... cu) '+u*e,i voi V... +e*(ru a aru*ca 2* cu)+-*- 6reu(a(ea du)*ea9voa'(r-8 6e*erale. Du)*eavoa'(r0i oa)e*ii du)*ea9voa'(r- ve,i +-r-'i ,ara )ea 2* decur' de +u,i*e lu*i8 iar au(ori(a(ea du)*eavoa'(r- 'e va '.5r0i 2* )o)e*(ul +lec-rii. De ce ar (rebui '- a'cul(-) '.a(urile celor care vor '- *e +-r-'ea'c- V La 2*(rebarea a'(a8 :cLare* *u +u(ea r-'+u*de. R-'+u*'ul (rebuia 'vi*- de la Ca'3i*6(o*. $! dece)brie Ca/ar)a Ho>/e8 Coreea de &ud Gevi* Li((le cioc-*i la u0a lui R3ee 0i a0(e+(-. Nu r-'+u*'e *i)e*i. Di* i*(erior 'e 'i),ea ve*i*d )iro' de .u) de ,i6ar-. Loco(e*e*(ul 'ud9coreea* *u 'e +re/e*(a'e 2* di)i*ea,a aceea la 0edi*,a co)a*da*,ilor8 2* biroul lui :a(uc3ek. Iar 2* 'eara +recede*(- *u ve*i'e la )a'a o.i,erilor. H*-u*(ru )iro'ea a b-u(ur-. Gevi* recu*o'cu )iro'ul +e care 2l 'i),i'e de a(5(ea ori 2* vi/i(ele +ri* barurile u*de9l c-ra'er- (ovar-0ii '-i. U Loco(e*e*( Li((le V R3ee +-rea 'ur+ri*'. Pro*u*,ia 'a8 de obicei a(5( de 2*6ri4i(-8 acu) l-'a )ul( de dori(. Gevi* 2*c3i'e u0a 0i 'e ui(- a(e*( 2)+re4ur. Ca)era era 2* (o(alde/ordi*e. R3ee abia 'e ,i*ea +e +icioare8 avea cearc-*e la oc3i 0i 20i de'c3eia'e 6ulerul c-)-0ii. U Nu e ca) devre)e +e*(ru b-u(ur- V R3ee l-'- oc3ii 2* 4o'. U &e +rea +oa(e. U A'cul(-8 R3ee8 ce *u )er6e V Te*(a(iva de lovi(ur- de '(a( a 6e*eralului C3a*6... !!;

To,i au/i'er- de )a'acrul de la +eri.eria ca+i(alei 0i de'+re are'(-rile 2* )a'- la care recur'e'e Co)a*da)e*(ul 'i6ura*,ei )ili(are. U R3ee8 dar (u *u e0(i +ri*(re +uci0(i. U Nu8 6radul )eu era +rea )ic ca '- .iu i)+lica(. U A(u*ci *9ai de ce '- (e (e)i. O '- ve/i c- (o(ul va reve*i la *or)al 2* c5(eva /ile. U Nu cred. Xara )ea 'e di'(ru6e di*-u*(ru8 'ub oc3ii )ei8 0i eu *u +o( .ace *i)ic. Rudele 0i +rie(e*ii )ei 'u*( 6o*i,i de la )u*c- 2* +ra6ul ier*ii. Ri *u +o( '-9i a4u(. Ri acu)8 ar)a(a8 ul(i)ul 'cu( 2)+o(riva i*a)icului8 e'(e ru+(- 2* dou-. Ri eu ce +o( '- .ac ca '- i)+iedic (oa(e a'(ea V Ni)ic. Dac- ci*eva de la &i6ura*,- ar .i 0(iu( de'+re reac,ia loco(e*e*(ului la +uciul lui C3a*68 R3ee ar .i a4u*' +e*(ru )ul,i a*i 2*(r9o 2*c3i'oare8 vi*ova( 'au *evi*ova(. Gevi* (rebuia '-9l .ac- '-90i revi*-8 0i a'(a c5( )ai re+ede. U Prie(e*e8 a'cul(-9)- bi*e. Nici u*ul di*(re *oi *u +oa(e +u*e la +u*c( lucrurile care )er6 +ro'( 2* ,ara a'(a. Eu *u 'u*( +re0edi*(ele ca '+o( a*ula le6ea 'a*c,iu*ilor8 iar du)*ea(a *u e0(i u* 6e*eral8 ca '- +o,i o+ri acea'(- v5*-(oare de vr-4i(oare. Nu acea'(a e'(e )i'iu*ea *oa'(r-. Noi 'u*(e) 'olda,i 0i (rebuie '- *e vede) de ale *oa'(re. &u'8 R3ee. To,i (rece) +ri* )o)e*(e de di'+erare. Dar *u (rebuie '- *e l-'-) dobor5,i. &ud9coreea*ul 20i ridic- +rivirea. U Ai dre+(a(e. Trebuie '- )- co*ce*(re/ a'u+ra )i'iu*ii )ele. A) 6re0i( 0i )i9e ru0i*e. R3ee 'e ridic-. U Dac- 2)i dai c5(eva )i*u(e8 )- +u* la +u*c( 0i vi* '- .ace) (reab-. U De'i6ur. Oricu)8 *9a0 vrea '-9i 2*.ru*( de u*ul 'i*6ur +e 'er6e*(ul Pierce 0i +e c-+i(a*ul :a(uc3ek. $@ dece)brie Ca'a Alb-8 Ca'3i*6(o* Blake Do>ler 2i 2*(i*'e +re0edi*(elui ul(i)ul (ele1 ve*i( de la :cLare* 0i 'e a0e/-. A0(e+(-8 2* (i)+ ce +re0edi*(ele 2l ci(ea. U E0(i 'i6ur c- 6e*eralul ace'(a vorbe0(e 'erio' V !!B

A)iralul &i)+'o* r-'+u*'e< U Hl cu*o'c +e Sack :cLare* de o bu*- buca(- de (i)+8 do)*ule +re0edi*(e. Nu e'(e u* 6e*iu 2* ale +oli(icii8 dar e'(e u* 'olda( e1cele*(. Ri dac- el '+u*e c- 'ud9coree*ii 20i di'(ru6 ar)a(a... ce '- v- '+u*8 eu 2l cred. Pre0edi*(ele 'e 2*(oar'e c-(re Do>ler. U Ri (u ce cre/i de'+re a'(a8 Blake V U &u*( +er.ec( de acord cu 6e*eralul. Ra+oar(ele i*dic- .a+(ul creac,ia 6uver*ului la acea'(- (e*(a(iv- de +uci a .o'( di'+ro+or,io*a(-. I9 au are'(a( de4a +e (o,i cei care au .o'( i*dica,i de u* 0e. di* 'i6ura*,a )ili(ar- care a +ar(ici+a( la lovi(ur-8 0i acu) 'e +are c- c-9i are'(ea/- +e (o,i o.i,erii care dau 'e)*e de co)+e(e*,-... cu (i(lu de +recau,ie. E.ec(ul (u(uror ace'(or ac,iu*i U co*(i*u- el U *u co*(ribuie deloc la )e*,i*erea )oralului. H* a*u)i(e de+ar(a)e*(e8 e'(e c3iar 'ub )edia a0(e+(a(-. &e '+u*e c- a*u)i(e ba(alioa*e au re.u/a( '- a'cul(e de ordi*ele *oilor co)a*da*,i *u)i,i. Pare c- .or,ele '+eciale ale 6uver*ului le9au (ra(a( cu duri(a(e e1ce'iv-. Pre0edi*(ele cl-(i*- di* ca+. U Dar de ce Du)*e/eu 'e co)+or(- a'(.el V %uver*ul 'ud9coreea* *u are de4a de'(ule +roble)e 2* '(rad-8 +e*(ru a 2*cerca '- le co)+lice 0i )ai )ul( di'(ru65*d .or,ele 'ale ar)a(e V U E1ac( ace'(a e'(e )o(ivul8 do)*ule +re0edi*(e. Ia(- de ce reac,io*ea/- a(5( de dur. %uver*ul '9a ba/a( 2*(o(deau*a +e ar)a(- +e*(ru a 'e a+-ra de )i0c-rile civile. Acu) 0i9a +ierdu( 2*crederea 2* .or,ele ar)a(e. Du+- +-rerea )ea8 0e.ii 'ud9coree*i 'e 'i)( i/ola,i 0i le e (ea)de (o( 0i de (o,i... *u .ar- oarecare )o(ive8 c-ci e1i'(- lu)e care i9ar eli)i*a. &i)+'o* a+rob-. U Pe*(ru acea'(a 'u*( de acord cu 'u6e'(ia 6e*eralului :cLare* de a li*i0(i 6uver*ul 'ud9coreea*. Poa(e c- e'(e )o)e*(ul '-9l i*.or)-) c- *u i*(e*,io*-) '- +-r-'i) i)edia( ,ara. Pre0edi*(ele lu- o 'cri'oare di* 'er(arul biroului 0i le9o ar-(- lui Blake 0i a)iralului8 +e*(ru ca ei '- vad- a*(e(ul +arla)e*(ului de +e ea. U A) +ri)i(9o de la +rie(e*ul *o'(ru8 &+eakerul8 a/i di)i*ea,-. Di* (o* 'e 2*,ele6ea c-9l co*'idera +e &+eakerul Ca)erei Re+re/e*(a*,ilor orice al(ceva dec5( u* +rie(e*. !!I

U H)i 'crie c- liderii Co*6re'ului 'u*( E6rav +reocu+a,i +e*(ru de/ordi*ile cre'c5*de di* Coreea de &udF. Ri co*(i*u- a.ir)5*d c'olda,ii a)erica*i 2*c- +re/e*,i +e (eri(oriul 'ud9coreea* ar +u(ea .i i)+lica,i 2* +re/e*(a E'+iral- de viole*,eF. Cere o re(ra6ere i)edia(- a (ru+elor8 2* a0a .el ca la '.5r0i(ul lui ia*uarie *ici u* 'olda( a)erica* '- *u )ai .ie 2* ,ar-. U I)+o'ibil8 +ro(e'(- Blake8 2*(orc5*du9'e c-(re a)iral ca '- aibco*.ir)area ace'(uia. U Blake are dre+(a(e8 do)*ule +re0edi*(e. C3iar dac- *u a) .i 2*ce(i*i( lucrurile8 *u a) avea *ici o +o'ibili(a(e de a re'+ec(a o 'cade*,a0a de a+ro+ia(-. Nu)ai (ra*'.erul )a(erialului 6reu cere c5(eva lu*i. Pre0edi*(ele adeveri. U R(iu 0i ei a'(a. &cri'oarea co*(i*u- cu 'u6e'(ia de a l-'a acolo 2* de+o/i(e ec3i+a)e*(ul 6reu8 2* a0(e+(area u*ei oca/ii +e*(ru a9l (ra*'.era. Dar 2)i cer '- aduc 2*a+oi 2*(re6ul +er'o*al8 c5( )ai re+ede +o'ibil. Aru*c- 'cri'oarea +e birou. U Ri evide*(8 acea'(- co)u*icare E+riva(-F a a4u*' de4a la /iare. Ble'(e)a,i co*6re')e*i. Blake 0(ia c-8 cel )ai +robabil8 'cri'oarea &+eakerului era co)+u'- de vreu* a'i'(e*( care 2*,ele6ea '- .ruc(i.ice *eca/urile di* Coreea de &ud +e*(ru a a'i6ura c5(eva )i*u(e la (ele4ur*al +e*(ru &+eaker 0i +rie(e*ii '-i. Parla)e*(arii erau +er)a*e*( la v5*-(oare +e*(ru a(e*,ia +ublicului8 c5*d Ca)era 0i &e*a(ul *u erau 2* 'e'iu*e. Lucru de 2*,ele'8 dar 6-'el*i,a lor +ublici(ar- li)i(a'e dra'(ic +o'ibili(-,ile +re0edi*(elui. Blake ridic- +rivirea. U De aceea *u +u(e) '- *e a'u)-) ri'cul ca a'i6u9r-rile *oa'(re +e*(ru 6uver*ul 'ud9coreea* '- a4u*6- la vreo urec3e i*di'cre(-. Pre0edi*(ele .u de acord. U E1ac(8 Blake. Dac- liderii Co*6re'ului ar avea b-*uiala c- eu co*(i*uu '- 2*(5r/ii (ra*'.erul du+- ce )i9au ceru( +ublic '-9l accelere/8 )i9ar i)+u*e i)edia( +ri*(r9o le6e u* (er)e* .oar(e +reci'. Ri a'(a *u +u(e) '- ri'c-)8 *u V U Nu. Blake *u +u(ea '+u*e al(ceva. U Nu +u(e) dec5( '- '+er-) c- 6uver*ul 'ud9coreea* 'e 2*(oarce c5( )ai re+ede la ra,iu*e. &au +oa(e *ord9coree*ii *e vor ve*i 2* a4u(or cu !!=

vreu* raid8 o i*cur'iu*e de 'abo(ori... ceva care '- 2)+i*6- 2* .a,- ar)a(a8 )ili(arii. A)iralul &i)+'o* ridic- di* u)eri. U Di* +ar(ea *e*oroci,ilor -lora8 do)*ule +re0edi*(e8 (o(ul e'(e +o'ibil. R(iu c- Sack ,i*e 2* +er)a*e*,- 2* alar)- oa)e*ii lui8 2* ca/ul c'e 2*(5)+l- ceva de 6e*ul ace'(a. U Bi*e. Pre0edi*(ele (ra'e 2*a+oi .o(oliul 0i de'c3i'e u* 'er(ar. &coa'e de acolo u* 'i6iliu 0i 2l +u'e +e u* (ea*c de 35r(ii. U A'(a e (o( ce +o( '- .ac8 do)*ilor. V-/5*du9le .e,ele )ira(e8 /5)bi. U A) +relua( u*a di* vec3ile (ale 'u6e'(ii8 P3il. Hi 2*(i*'e a)iralului 'cri'oarea. U E'(e ordi*ul de +u*ere 2* alar)- +e*(ru :AC $@. Evide*(8 o .ac +e*(ru a di'+u*e de u* +o(e*,ial )ai bu* de (ra*'+or( 2* ca/ c- 'i(ua,ia coreea*- 'e de(eriorea/- )ai )ul(. Evide*(. &ca*d- ace'( cuv5*(. Nici Blake *ici a)iralul *u aveau *evoie de clari.ic-ri. Pu*5*d 2* alar)- avioa*ele 6rele C9A 0i C9$?$ ale Co)a*da)e*(ului (ra*'+or(uri aero )ili(are8 le9ar .i cre'cu( 0i ca+aci(a(ea de a (ra*'.era 2*(-riri 2* Coreea 2* ca/ de cri/-. Nu era )ul(8 dar era )a1i)ul ce 'e +u(ea .ace8 da(- .ii*d 'i(ua,ia +oli(ic- a )o)e*(ului. Blake '+era ca acele 'e)*ale '*u .ie i*(er+re(a(e de careva 2* )od ero*a(.

$? dece)brie PLo*6La*68 Coreea de Nord Per+le1i(a(ea 6e*eralului loco(e*e*( C3o HLu*9Sae era di* ce 2* ce )ai )are. La ul(i)a 2*(5l*ire di*(re Gi) So*69Il 0i co)a*da*(ul .or,elor ava*'a(e8 2* *oie)brie8 'erviciile de i*.or)a,ii +reci/a'er- c- a)erica*ii *u d-deau 'e)*e c- vor '- +lece de la &eul +5*- 2* +ri)-var-. De aceea Gi) '(abili'e '- a)5*e +e*(ru a*ul ur)-(or +la*ul #hoeni-ul .o/u.
$@

:AC 9 :ili(arL Airli.( Co))a*d JCo)a*da)e*(ul Aviaiei :ili(are de Tra*'+or(K.

!@"

Du'e'er- da(e ordi*e de 2*ce(i*ire a (ra*'.erurilor de (ru+e8 acu)ularea de )u*i,ii8 e1erci,iile le6a(e de +la*. To(ul 'e va de'.-0ura ca 2*ai*(e8 *u)ai c- )ai 2*ce(8 +e*(ru a *u alar)a 6uver*ul .a*(o0- de la &eul. Ri acu)8 du+- *u)ai dou- '-+(-)5*i8 de la Gi) So*69Il 2i a4u*'e'e co*vocarea ur6e*(- la PLo*6La*68 0i C3o .u'e'e obli6a( '- .ac- u* dru) care9i r-ri'e +-rul de e)o,ii8 )ereu +e +u*c(ul de a 'e /drobi de vreu* )u*(e8 le6a( +e 'cau*ul di* '+a(e al u*ui :i%9 $=UTI. La aero+or(ul )ili(ar di* PLo*6La*6 E'( .u'e'e a0(e+(a( de o 6ru+de oa)e*i di* 'i6ura*,- 2)br-ca,i 2* 3ai*e civile8 care 2l (raver'a'er2*(re6ul ora0 2*(r9o )a0i*- *ea6r- e'cor(a(- de )o(ocicli0(i. &(r-/ile +u'(ii *u9i .-cu'er- *ici o i)+re'ie '+ecial- lui C3o. C3iar 0i +e (i)+ul /ilei erau .oar(e +u,i*e )a0i*i +e )arile ar(ere cu +a(ru be*/i di* PLo*6La*6. Dar8 '+re deo'ebire de al(e d-,i8 au(o)obilul *u 'e 2*dre+(a'e c-(re biroul lui Gi) So*69Il8 la car(ierul 6e*eral al +ar(idului. H* 'c3i)b i*(ra'e 2*(r9u* 6ara4 'ub(era* di* +ala(ul +re/ide*,ial8 u* edi.iciu re/erva( '+ecial +e*(ru cere)o*iile o.i,erilor. Ui)irea lui C3o cre'cu'e v-/5*d )a0i*ile care 'e a.lau de4a +arca(e 2* 6ara48 ce +ur(au i*'e)*ele +ri*ci+alelor co)a*da)e*(e ale ar)a(ei +o+ulare coree*e. &e 2*(reba'e ce *aiba 'e +u(ea 2*(5)+la. Poa(e o 0edi*,- le6a(- de (e*(a(iva de +uci di* &ud V Acu)8 a0e/a( 2* a)+la 'al- de )ar)ur- 0i ob'erv5*d .e,ele 3o(-r5(e ale oa)e*ilor de +e l5*6- el8 2*ce+u '-90i revi*-. &ala era +li*- cu o.i,eri cu 6radele cele )ai 2*al(e di* (oa(e 'erviciile< era 2*(re6ul '(a( )a4or8 Co)i'ia +e*(ru a+-rare *a,io*al- 0i c3iar 0i )e)brii 2)br-ca,i 2* 6ri ai Co)i(e(ului Ce*(ral al +ar(idului 0i ai Co)i'iei 'ale +e*(ru a+-rare. Era evide*( c- 0e.ii di* a+ara(ul +oli(ico9)ili(ar *u .u'e'er- adu*a,i acolo8 .ar- +reavi/8 +e*(ru o 'i)+l- 2*(5l*ire i*.or)a(iv-. Hl +rivi +e e6alul '-u di* Cor+ul al ci*cilea de ar)a(- 0i 2i adre'- o oc3ead- 2*(reb-(oare. O)ul 2l +rivi la r5*dul '-u 0i ridic- u0or di* u)eri< .a,a 'a U 2*'e)*a(- de o cica(rice de la o 6re*ad- a)erica*- di* ur)- cu ci*ci/eci de a*i U *u avea *ici o e1+re'ie. Deoda(-8 di* *i0(e di.u/oare a'cu*'e8 a4u*'e o )u/ic- )ar,ial-8 0i C3o +rivi c-(re +odiu)ul .la*ca( de dou- (ablouri 6i6a*(e ale lui Gi) Il9 &u*6 0i .iului '-u. O.i,erii 0i .u*c,io*arii de +ar(id deve*ir- ri6i/i c5*d 'e de'c3i'er- u0ile '-lii 0i i*(r- Gi) So*69Il8 care 2*ai*(- c-(re +odiu). &e 2*cli*- u0or 2* 'e)* de 'alu( 0i 'e 2*(oar'e c-(re u0-8 a0(e+(5*d. :u/ica )ar,ial- co*(i*u- 0i +ri* u0- 20i .acu i*(rarea :arele Co*duc-(or8 care )er6ea 2*ce(8 o+ri*du9'e la .iecare c5,iva +a0i. C3o !@$

.acu e.or(uri ca '- *u r-)5*- cu 6ura c-'ca(-. B-(r5*ul Gi) 2)b-(r5*i'e 2*6ro/i(or de la ul(i)a 'a a+ari,ie 2* +ublic8 cu oca/ia co*6re'ului +ar(idului. Do(o6ra.iile a+-ru(e 2* /iare 2* ul(i)ele lu*i .u'e'er- bi*e ara*4a(e +e*(ru a a'cu*de *oile riduri a+-ru(e +e .a,a Co*duc-(orului8 +-rul di* ce 2* ce )ai r-ri(8 +u*6ile de 'ub oc3i. H*ai*(- de9a lu*6ul coridorului8 o+ri*du9'e '- 'alu(e +e c5(e u*ul di* cei +re/e*,i. Ca 2*(o(deau*a8 *u)ai +e cei b-(r5*i8 *o(- C3o. C5*d b-(r5*ul a4u*'e l5*6- +odiu)8 Gi) So*69Il 2l lu- de bra, 0i 2l a4u(- '- urce cele c5(eva (re+(e care duceau c-(re )icro.o*< +er.ec(a i)a6i*e a .iului devo(a(. H*ai*(e de a lua cuv5*(ul8 b-(r5*ul Gi) le .acu 'e)* celor +re/e*,i '- 0ad-. U Tovar-0i W :arele Co*duc-(or vorbea 2*ce(8 cu voce a'+r-. Ci(ea u* di'cur' +re6-(i(8 .ar- '-9i +rivea'c- +e a'cul(-(ori. U Tovar-0i W Dor,ele i'(oriei au crea( o oca/ie )-rea,-. O oca/ie +e*(ru eliberare. O oca/ie +e care *u *e +u(e) +er)i(e '9o +ierde). Eliberare V C3o +rivi a(e*( c-(re Gi) So*69Il. Oc3ii de +i'ic- ai Iubi(ului Co*duc-(or erau a'cu*0i 2* '+a(ele oc3elarilor cu le*(ile 6roa'e8 dar 6e*eralul reu0ea .oar(e bi*e '- vad- 'e*'ul (riu).ului (5*-rului Gi). U Re6i)ul coru+( di* &ud 2*ce+e '- 'e +r-bu0ea'c- 0i Ar)a(a lui de ba*di,i 'e de'(ra)- oda(- cu el. Po+orul di* &ud e'(e 6a(a '- 'e lu+(e cu o+re'orii '-i. De aceea8 du+- o a(e*(- co*'ul(are cu Co)i'ia )ili(ar- a Co)i(e(ului Ce*(ral8 a) 3o(-r5( '- 2*credi*,e/ +u(erii ar)elor Re+ublicii de)ocra(e9+o+ulare o *ou- lu+(- revolu,io*ar- +e*(ru a elibera +ar(ea )eridio*al- a iubi(ului *o'(ru (eri(oriu. O.i,erii 0i .u*c,io*arii 'e )i0car- +e 'cau*e8 'ur+ri*0i de cuvi*(ele :arelui Co*duc-(or. U Pe*(ru a a'i6ura u*i(a(ea 2* +la*uri 0i direc,ii ceru(- de acea'(3o(-r5re i'(oric-8 2l *u)e'c +e Iubi(ul Co*duc-(or8 Gi) So*69Il8 0e. (e)+orar al Co)i'iei :ili(are. Au(ori(a(ea 'a e'(e au(ori(a(ea )ea. Vocea 'a va .i vocea )ea... A4u*' la .i*alul di'cur'ului8 b-(r5*ul Gi) .acu u* +a' 2*a+oi 0i 2i adre'- o +rivire )ira(- .iului '-u8 care 2i adre'- o +lec-ciu*e 0i 'e +o'(i)edia( 2* .a,a )icro.o*ului. U Tovar-0i W Gi) So*69Il vorbea cu o voce vibra*(-8 'i6ur-. !@!

U V- a'i6ur c- 2*crederea :arelui *o'(ru Co*duc-(or 2* )i*e *u e'(e +ro'( alea'-. Ave) 2* )5*- vic(oria .i*al-. Nu *e r-)5*e dec5( '- o cule6e). T5*-rul Gi) 'e 2*(reru+'e cu e.ec(8 l-'5*d ca a0(e+(a9rea '- devi*)ai i*(e*'-. A+oi relu-< U O+era,iile )ili(are 2)+o(riva &udului vor 2*ce+e la ora dou- a /ilei de !A dece)brie. Pla*ul va .i cel al #hoeni-ului .o/u. Du+- e)o,ia 2*cerca(- la au/ul cuvi*(elor lui Gi) So*69Il8 C3o 'i),i ca o lovi(ur- de cu,i( 2* '(o)ac. U* a(ac +rea 6r-bi( V Nu)ai u*'+re/ece /ile +e*(ru a co)+le(a +re6-(irile u*ei o+era,ii care cu +u,i* (i)+ 2*ai*(e .u'e'e a)5*a(- cu u* a* 2*(re6 V 2l +rivi co*'(er*a( +e (5*-rul Gi). Era i)+o'ibil. Privirea lui Gi) 'e 2*cruci0- +e*(ru o cli+- cu a 'a8 a+oi (recu la ceilal,i 6e*erali. U Tovar-0i W E'(e )o)e*(ul de a lovi cu duri(a(e8 0i de a lovi c5( )ai re+ede. O 2*(5r/iere ar +u(ea .i .a(al-. Ar)a(ele &udului 'u*( 2* de/ordi*e... H)+-r,i(e 2*(re 'ec(ari') 0i rebeliu*e. Pa(ro*ii lor di* &(a(ele U*i(e 2i aba*do*ea/-. P5*- 0i avioa*ele de (ra*'+or( a)erica*e au .o'( )obili/a(e +e*(ru accelerarea re(ra6erii. Gi) 'e 2*(reru+'e di* *ou. H* '+a(ele le*(ilelor 2i '(r-luceau oc3ii. U Tovar-0i W &udul a0(ea+(- doar '- .ie lua( W &au a0a +-rea8 20i /i'e. De la 2*ce+u(8 oca/ia .ur*i/a(- de 6e*eralul rebel 0i de (e*(a(iva 'a de +uci 2i +-ru'e +rea .ru)oa'- +e*(ru a .i adev-ra(-. O i6*ora'e8 +e*(ru a a0(e+(a ca evacuarea a)erica*- '- .ie co)+le(-. A+oi8 c5*d 'erviciul de i*.or)a,ii 2*ce+u'e '- 'e)*ali/e/e c- 2* ar)a(a &udului cre0(ea co*.u/ia8 Gi) So*69Il 20i 'c3i)ba'e ideile. O a'e)e*ea +o'ibili(a(e *u '9ar )ai .i ivi(. Ar)a(a i*a)ic- 0i9ar .i relua( a(i(udi*ea belicoa'- 2* c5(eva lu*i8 0i8 c3iar .ar- 'u',i*erea a)erica*ilor8 ar .i .o'( u* i*a)ic de (e)u(. :ai bi*e '- lovea'c- acu)8 c5*d e1i'(a o de'c3idere8 dec5( '- a0(e+(e o *ou+o'ibili(a(e care *9ar )ai .i 'o'i( *icioda(-. Gi) 0(ia c- (i)+ul *u era de +ar(ea lui. Ta(-l '-u 2)b-(r5*ea ra+id8 0i de ce 'e a+ro+ia de '.5r0i(8 de aceea Gi) So*69Il era )ai e1+u' i*a)icilor +oli(ici. Diecare i*'(i*c( 2i '+u*ea cu voce (are '- ac,io*e/e i)edia(. &i(ua,ia )ili(ar- *u ar .i .o'( *icic5*d )ai .avorabil-. %uver*ul )ario*e(al &udului 'e cl-(i*a 'ub lovi(urile +re(i*0ilor +rie(e*i. Dar8 )ai ale'8 c3iar 'u+ravie,uirea lui Gi) de+i*dea de o vic(orie )ili(ar- care i9ar .i !@@

co*.eri( +re'(i6iul *ece'ar +e*(ru a deve*i ca+ul i*di'cu(abil al Coreei de Nord. Pe*(ru el8 a'(a era 'u.icie*(. H*ai*(- c-(re )ar6i*ea +odiu)ului. U Tovar-0i W Reu*i.icarea cu .ra,ii *o0(ri di* &ud e'(e i)i*e*(-. Va .i 'u.icie*( u* +u)* +u(er*ic +e*(ru ca ar)a(ele i*a)icilor *o0(ri '- .ie redu'e la *i0(e re'(uri... i*ca+abile de a o+ri .or,ele i'(oriei. Dor,ele *oa'(re W C3o v-/u c- Gi) 'e 2*(orcea '-9l +rivea'c-. &i),i c- .or,a +er'o*ali(-,ii ace'(uia8 +u(erea ora(oriei 'ale8 +-(ru*9deau 2* el 0i 2i 2*l-(urau orice dubiu. Gi) avea dre+(a(e. A+-ru'e cu adev-ra( o de'c3idere8 care a0(e+(a '- .ie .ruc(i.ica(-. Ri ar)a(a +u(ea '- .ie 6a(a la (i)+. Nu c- ar .i .o'( u0or. De a'(a era 'i6ur. Era *ece'ar '- reduc- (i)+ii8 '-90i a'u)e ri'curi8 '- re*u*,e la +er.ec,iu*e. Dar 'e +u(ea .ace. #hoeni-ul .o/u +u(ea .i 6a(a +5*- +e !A. H*ce(8 2*ce(8 +e bu/ele lui C3o 'e 2*(oar'e /5)be(ul8 /5)be( care cur5*d a+-ru 0i +e .e,ele al(ora8 +ri*(re cei +re/e*,i 2* 'al-. Darul de Cr-ciu* cel )ai bu* +e*(ru i)+eriali0(i.

!@?

$= Dra6o*ul 'e (re/e0(e $B dece)brie Aero+or(ul i*(er*a,io*al Gi)+o8 Coreea de &ud U Do)*ule &ik V :aiorul cor+ului 'abo(orilor di* Coreea de Nord 'e 2*(oar'e c-(re re+re/e*(a*(ul 'i6ura*,ei. U Da V U Docu)e*(ele du)*eavoa'(r-i 'u*( 2* ordi*e. &ud9coreea*ul i le 2*(i*'e 0i 2i i*dic- '+a,iul +e*(ru ridicarea ba6a4elor. U Ri vali/ele du)*eavoa'(r- au .o'( de4a co*(rola(e. U :ul,u)e'c. :aiorul 2i adre'- o +lec-ciu*e8 arbor5*d cu 6reu(a(e u* /5)be(. &cor+io*ul avea dre+(a(e. Da'ci0(ii -0(ia erau a0a de ocu+a,i '- cau(e (r-d-(ori 2* )i4locul .or,elor ar)a(e +ro+rii 2*c5( )ic0ora'er- )-'urile *or)ale de 'i6ura*,-. Acu)8 cu acel ul(i) co*(i*6e*( ve*i( di* Sa+o*ia8 6ru+a 'a de a'al( era co)+le(-. Ri *ici u*ul di*(re oa)e*ii '-i *u .u'e'e recu*o'cu( 'au i*(ero6a( de au(ori(-,i. &e 2*dre+(- c-(re /o*a 2* care 'o'eau ba6a4ele8 2* )i4locul u*ei )ul,i)i de oa)e*i de a.aceri 4a+o*e/i. Nici )-car o lovi(ur- de '(a( '5*6eroa'- 0i o 'erie *e2*(reru+(- de )i0c-ri *u reu0eau '-9i 2*de+-r(e/e +e acei ca+i(ali0(i de la '+era*,a de a acu)ula ba*i8 65*di el. Ei8 2* cur5*d lucrurile 'e vor 'c3i)ba. H* cur5*d ordi*ea8 di'ci+li*a 0i u*i(a(ea vor reve*i 2* acea'(- ,ar- debu'ola(-. O '- aib- 6ri4- de a'(a ar)a(a *ord9 coreea*-. :aiorul 'abo(orilor 20i recu+er- ba6a4ele 0i ie0i di* aero+or( +e*(ru a lua u* (a1i. Oa)e*ii aveau 2*(5l*ire 2*(r9u* loc 'i6ur8 2* i*i)a &eulului.

!@A

Oda(- a4u*0i acolo8 ur)au '- a0(e+(e ordi*ul de a ac,io*a. :aiorul /5)bi cu adev-ra(8 acu). To(ul era 6a(a. $I dece)brie Pala(ul di* GLo*6bok8 &eul Di* .ericire8 adia u* v5*( 'lab8 20i /i'e To*L. &(-(ea de +e'(e dou-/eci de )i*u(e 2* e1(eriorul GLo*63oe9Ru. Era .ri6 U c5(eva 6rade 'ub /ero U 0i 2*ce+ea '- *i*6- u0or. Evide*(8 el 'o'i'e )ul( )ai devre)e. Dar *i*'oarea .acea )ai acce+(abil- (e)+era(ura8 iar aerul deve*ea )ai 'u+or(abil. GLo*63oe9Ru era u* +avilio* co*'(rui( cu )ul(e 'ecole 2*ai*(e 2* i*(eriorul +ala(ului di* GLo*6bok. Era a0e/a( 2* )i4locul u*ui )ic lac ar(i.icial care 2* acel )o)e*( era aco+eri( cu o +lac- de 63ea,-8 la care 'e +u(ea a4u*6e +e'(e (rei +ode,e 6ra,ioa'e di* +ia(r- co*'(rui(e +e +ar(ea orie*(al-. To*L .acu c5,iva +a0i c-(re .a,ada di*'+re e'(8 u* +ic +e*(ru a 'e 2*c-l/i8 dar 0i +e*(ru a vedea dac- *u 'e vede A**e. Nu)ai di*'+re +ar(ea aceea +u(ea ve*i. Edi.iciul avea dou- e(a4e8 dar cel )ai 'cu*d era de'co+eri( 0i era co*'(i(ui( di* ?I de coloa*e di* +ia(r- care '+ri4i*eau e(a4ul 'u+erior. Pere,ii erau aco+eri,i de 'cul+(uri )i*u*a(e8 0i a6-,a,i +e )ar6i*ea aco+eri0ului erau 6ar9die*ii chapsan% U Fa*i)ale de .ro*(ier-F U +rea i)+lica(e 2* )i'iu*ea lor +e*(ru a b-6a de 'ea)- *i*'oarea. T-+ada c-dea8 a(e*u5*d /6o)o(ele (ra.icului. A'cu*dea obiec(ele )ai de+-r(a(e 0i 0(er6ea culorile. Pu,i*ii vi/i(a(ori ai +ala(ului erau *i0(e .or)e va6i8 care (receau re+ede de la o co*'(ruc,ie la al(a. A+oi o v-/u a+ro+ii*du9'e8 de9a lu*6ul bulevardului. P-rul '-u ro0u era o +a(- de culoare +e .o*dul /-+e/ii. Pur(a ci/)uli,e )aro*ii 0i u* +al(o* lu*68 verde8 c-+(u0i( cu bla*-. :er6ea re+ede8 3o(-r5(-. To*L r-)a'e 2* a0(e+(are c5(eva )o)e*(e 2*(re coloa*e8 a+oi 'e 2*dre+(- c-(re +odul ce*(ral 0i a6i(- bra,ul. A**e r-'+u*'e 'alu(ului8 /5)bi8 0i 'e 6r-bi la r5*dul '-u c-(re +odul ce*(ral. C5*d ea a4u*'e l5*6- el8 To*L o lu- de )5*- 0i 'e 2*dre+(ar- c-(re +avilio*8 care o.erea u* re.u6iu 2* .a,a /-+e/ii. A**e avea .ul6i +e u)eri8 !@;

iar +e +-r erau o 6r-)ad- de +ic-(uri de a+-. &e 2)br-,i0ar- 0i ea 'e l-''-ru(a(-. Da(a 2i +rivi 3ai*a de /bor 0i )-*u0ile. U Nu ,i9e .ri6 V 2l 2*(reb-. H*cru*(5*du9'e8 2i a(i*'e o urec3e. U Ai 2*63e,a(8 /i'e. A+oi /-ri +ac3e(ul +e care el 2*cerca '-9l a'cu*d-. Era 2*veli( 2* 35r(ie de cadou8 0i el8 v-/5*d c- a .o'( de'co+eri(8 i9l 2*(i*'e. U H)i +are r-u8 eu *9a) lua( *i)ic +e*(ru (i*e. Vreau '- ,i9l dau 2* a4u*ul Cr-ciu*ului. &e ui(- 2*(5i la +ac3e(8 a+oi la To*L. U Po( '-9l de'c3id acu) V U Da8 de'c3ide9l. E'(e c3iar /iua cea )ai +o(rivi(-. &e '+ri4i*i de o coloa*- 0i o +rivi +e A**e cu) de'.-cea 35r(ia de +e +ac3e( 0i de'c3idea cu(ia. H* i*(erior era o e0ar.a lar6-8 broda(- cu dra6o*i ver/i 0i ar6i*(ii. U To*L8 e'(e cu adev-ra( .ru)oa'- W Hl 2)br-,i0-8 a+oi 20i 'cu(ur- +-rul ca '- 'ca+e de +ic-(urile de a+- 0i9 0i aco+eri ca+ul cu e0ar.a. U Acu) 'u*( +re6-(i(- +e*(ru *i*'oare W :ul,u)e'c8 To*L. U E38 *u e ci*e 0(ie ce de cadou. Nu .-cu'e al(ceva dec5( '- '(r-ba(- Gu*'a* de la u* ca+-( la al(ul 0i '- +iard- 2*(rea6a lui /i liber- +e*(ru a o 6-'i8 dar de'i6ur *u i*(e*,io*a 'i9o '+u*- A**ei. U &+er c- 0i cadoul )eu 2,i va +l-cea U /i'e ea8 +i+-i*d )a(erialul e0ar.ei. Dar *u9,i cu*o'c +rea bi*e 6u'(urile. U Nu9,i .ace +roble)e8 vor )ai .i 0i al(e /ile 2* care 'e +o( .ace cadouri. U De'i6ur. El o lu- de )5*- 0i 'e 2*de+-r(ar- de +avilio*. !? dece)brie Tu*elul Eliber-rii8 TD8 Coreea de Nord Tre*ul cu .ere'(rele aco+eri(e 'e o+ri 'c5r,5i*d 2* i*(eriorul 6aleriei. C5*d )a'ivele u0i bli*da(e 2*ce+ur- '- 'e 2*c3id- +e*(ru a9l i/ola de e1(erior8 'i a+ri*'er- c5(eva becuri +alide. Tre*ul ve*i'e di* *ord8 !@B

)er65*d cu vi(e/- )ic-. D-r- 6rab-. D-r- a aler6a la curbe8 +ri* 'a(e 0i +e +oduri. D-r- a a(ra6e a(e*,ie a'u+ra 'a 0i a'u+ra 2*c-rc-(urii. La .i*al cobor5'e di* )u*,i 0i i*(ra'e 2* acea i)e*'- +e0(er- cu i*(rarea di* o,el 0i di* be(o* ar)a(. U0ile 'e 2*c3i'er- i)edia( 0i i*(eriorul caver*ei .u ilu)i*a( de l-)+i +u(er*ice. H*ce+ur- '- r-'u*e .luier-(uri8 0i oa)e*i 2* u*i.or)e 2*ce+ur'- de'carce (re*ul. U*ii )u*ceau 2* 6ru+ +e*(ru a 2*l-(ura +rela(ele 6rele care aco+ereu (a*curile T9AA 0i T9;! urca(e +e +la(.or)e. Al,ii de'c3ideau cu /6o)o( u0ile va6oa*elor 2*c3i'e8 +e*(ru a a4u*6e la +roiec(ilele de ar(ilerie8 bo)bele )or(iere8 )u*i,iile de )ic calibru 2*)a6a/i*a(e 2*-u*(ru. Nu era (olera(- *ici o 2*(5r/iere. Trebuiau re'+ec(a(e orare bi*e +reci/a(e. Acel ul(i) (re* (rebuia '- 'e 2*(oarc- +e li*ia *or)al- 2*ai*(e ca 'a(eli(ul '- a4u*6- di* *ou 2* /o*a de '+io*a( :a)a Pa(rie. Al,i 'olda,i ce +ur(au +u0(i AG:8 )i(raliere u0oare RPG 0i ra*i,e de lu+(- ie0ir- di* va6oa*ele de +a'a6eri8 di* '+a(ele loco)o(ivei. Pur(au 2*'e)*ele Divi/iei a +a(ra. U*ii +ur(au +e u)eri la*'a(oare 6roa'e &A: &A9B. Bu/u*arele 0i ra*i,ele erau +li*e de 2*c-rc-(oare8 de ra,ii de .ro*( 0i de 6re*ade. Pe )-'ur- ce oa)e*ii coborau di* va6oa*e8 o.i,erii 2i ara*4au 2* r5*duri 0i 2i co*duceau de9a lu*6ul coridorului 2*(u*eca(8 2*dre+(a( c-(re 'ud. I*(r5*d 2* 2*(u*ericul care era di*colo de (re*8 oa)e*ii de+-0irr5*duri de (a*curi +ic(a(e 2* culori de )a'care8 de (u*uri .ar- recul :9 $=B?8 de B:P 0e*ila(e 0i de (ra*'+or(oare de (ru+e BTR9;" +arca(e 2* coridorul +ri*ci+al 0i 2* )arile 6alerii ce 'e de'c3ideau +e cele doula(erale. :ici 6ru+e de (a*c3i0(i cu c-0(i de +iele 0i de +u0ca0i cu c-0(i )e(alice a'cul(au +e o.i,erii care le d-deau ul(i)ele i*'(ruc,iu*i. Aerul era +li* de u* a)e'(ec de 6a/e de e0a+a)e*( care (e a)e,ea 0i +e care ve*(ila(oarele )o*(a(e +e (ava*ul 2*al(8 la i*(ervale re6ula(e de ci*ci/eci de )e(ri8 *u reu0eau '-9l eli)i*e. Coridorul ce*(ral era lu*6 de )ai )ul( de (rei kilo)e(ri 0i (recea +e 'ub la*,ul e'(9ve'( care de'+-r,ea +ar(ea *ord9coreea*- de /o*a de)ili(ari/a(-. C5*d a4u*'e deoda(- 2* .a,a u*ei al(e u0i bli*da(e )a'ive8 coloa*a 'e 2*dre+(- '+re '(5*6a8 2*(r9u* +a'a4 la(eral care ducea 2*(r9u* al( (u*el8 )ai '(r5)(8 care co*(i*ua c-(re 'ud8 +e 'ub /o*a de)ili(ari/a(-. Tu*elul era 2*(r9o ra)+- u0oar- 0i deve*ea di* ce 2* ce )ai 2*(u*eca(. O.i,erii a+ri*'er- l-)+i +or(a(ive +e*(ru a ar-(a direc,ia. Aerul !@I

deve*i )ai de*'. H* '+a(ele coloa*ei /6o)o(ele 'e redu'er- di* ce 2* ce. Oa)e*ii di* +ri)ele r5*duri vedeau 2* .u*dul 6aleriei al(e lu)i*i care 'e ridicau 0i 'e coborau. O.i,erii (receau +e l5*6- 0irurile de 'olda,i +e*(ru a le rea)i*(i *ece'i(a(ea de a 2*ai*(a 2* +er.ec(- li*i0(e. La .i*al8 coloa*a 'e o+ri la ba/a u*ei ra)+e lu*6i care ducea c-(re 'u+ra.a,-. C-(re i*a)ic. Acolo8 u* 6ru+ de oa)e*i (ra*'+ira,i8 di* (ru+ele de 6e*iu8 i*'(alau u0i a*(i9e1+lo/ie8 0i )ul( 2*ai*(e8 la (er)i*area 6aleriei8 al,i 6e*i0(i 'e )i0cau cu +reci/ie +e*(ru a +la'a 2*c-rc-(urile de di*a)i(+e (ava*. A+roa+e 'o'i'e ora. Ora r-/boiului. !" Deca+i(area !A dece)brie Re/ide*,a co)a*da*(ului8 ba/a Yo*6'a*8 &eul &olda(ul Cillia)' era '-(ul. &-(ul 0i ar3i'-(ul8 2i era u* .ri6 6roa/*ic 0i 2i era 'o)*. O.(- 0i 2* aerul rece al *o+,ii re'+ira,ia 'a .or)- u* *ori0or7 a+oi 2*cerc- '- +u*- 2*(r9o +o/i,ie )ai co)od- +u0ca :$; +e care o +ur(a la '+i*are. Nu c- +u0ca ar .i .o'( .oar(e 6rea8 dar du+- c5(eva ore de ro*d 2*ce+ea '-9l lovea'c- 2* '+i*are de .iecare da(- c5*d 'e 2*(orcea. &olda(ul 'e o+ri 2* col,ul /idului de c-r-)i/i 0i +rivi c-(re co*'(ruc,iile di* di'(ric(ul I(ae>o* care 'e vedeau la )ic- di'(a*,- de ba/-. A4u*6eau la el ecourile c5*(ecelor de Cr-ciu* a)e'(eca(e cu cele ale ul(i)elor 'ucce'e rock. A'(a 2*'e)*a '- *9ai *oroc. &- .ii de 6ard- 2* 'era de Cr-ciu*. Ri (oc)ai acu)8 c5*d car(ierul 6e*eral +er)i'e'e di* *ou ca 'olda,ii '- +oa(- ie0i 2* ora0. &c3i)b- di* *ou +o/i,ia +u0(ii. &- )ear6- 2*colo 0i 2*coace )ereu *u avea *ici u* 'e*'. H* /iua de a/i8 cu (oa(e )i4loacele elec(ro*ice +e care ar)a(a le +u(ea avea la di'+o/i,ie. De ce *9or .i )o*(a( *i0(e !@=

(eleca)ere cu i*.raro0u care '- aco+ere 2*(re6ul +eri)e(ru8 0i '- la'e 'u+rave63erea 2* 'ea)a u*ui o) care '(- la c-lduric- V Ter)i*- u* al( (ur 0i 'e 2*(oar'e8 2*4ur5*d. Hi (recu u* 65*d '- 'e ba6e u*deva la c-ldur-8 dar cu *orocul +e care 2l avea el8 )ai )ul( ca 'i6ur 'er6e*(ul ar .i ale' e1ac( acel )o)e*( +e*(ru a90i .ace ro*dul de co*(rol. Ri el ar .i a4u*' 2* 6ard- 0i 2* *oa+(ea de A*ul Nou. H* loc '- 'e 2*de+-r(e/e de +o'(ul '-8 Cillia)' lu- al(- 3o(-r5re< *u9i *i)ic de .-cu(. :ai bi*e '(- cu)i*(e 0i 2* cur5*d 'e va 2*(oarce la &ea((le. Oda(- l-'a( la va(r-8 ce9o '- .ac- V H* +ri)ul r5*d o '- doar)- o '-+(-)5*- 2*(rea6-. D-r- 2*(reru+ere. D-r- de0(e+(are. A+oi... Cillia)' *u au/i deloc /6o)o(ul 'lab a ceva care /65ria /idul 2* '+a(ele '-u. Ul(i)ul lucru +e care 2l 'i),i .u u* bra, robu'( care 2l (r-6ea 2*a+oi8 0i a+oi ceva (eribil de rece 0i de a'cu,i( care 2i (-ia 65(ul. :aiorul 'abo(orilor *ord9coree*i l-'- '- alu*ece la +-)5*( cor+ul a)erica*ului8 2*6e*u*c3e al-(uri 0i cur-,- la)a de 3ai*ele )or(ului. A+oi +oc*i di* de6e(e de dou- ori8 +e*(ru a 'e)*ali/a oa)e*ilor '-i c- +o( e'calada /idul. Ace0(ia a(eri/ar- l5*6- el .ar- '- .ac- cel )ai )ic /6o)o( 0i 'e de'.a0urar- 2* 'e)icerc8 ar)5*d au(o)a(ele. :aiorul /5)bi. Va .i )ai u0or ca la a*(re*a)e*(e. &(ra(e6ii )i'iu*ii v-/u'er- bi*e. A)erica*ii dor)eau. &er6e*(ul 'e 63e)ui l5*6- el 0i 2i ar-(- +u)*ul. H*(rea6a 6ru+a4u*'e'e. Trecu'e cu bi*e de a+-rarea +eri)e(rului. Acu) (rebuia doar 'cau(e ,i*(a 0i '- lovea'c- ra+id 0i cu duri(a(e. Nord9coreea*ul +rivi ba/a cu.u*da(- 2* 2*(u*eric8 2*cerc5*d '-90i a)i*(ea'c- +la*urile 0i .o(o6ra.iile +e care le '(udia'e la car(ierul 6e*eral al .or,elor '+eciale di* Gae'o*6. Ia(9o. I*dic- 'er6e*(ului co*'(ruc,ia c-u(a(-. :aiorul era 2*c5*(a(. H* +ri)ele ci*ci )i*u(e vor c50(i6a u* r-/boi care 2*c- *u 2*ce+u'e. Ri vor ob,i*e ace'( re/ul(a( cu +u,i*e lovi(uri +reci'e8 de +u)*al 0i +u0(i. Lic3idarea c-l-ului a)erica* :cLare* 0i a '(a(ului '-u )a4or ar .i aru*ca( 2* co*.u/ie adver'arii< o co*.u/ie care ar .i .-cu( 4ocul )arii .or,e +e*(ru eliberarea +-)5*(ului +-ri*,ilor8 care 2* acel )o)e*( 'e +re6-(ea '- i*i,ie/e a(acul. &e ridic- 0i le ordo*- oa)e*ilor '- 2*ai*(e/e c-(re ca'a cu lu)i*ile '(i*'e8 a0e/a(- 2* v5r.ul u*ei )ici 2*-l,i)i. &e ridicar-8 +u'er- +u0(ile 2* '+a(e 0i 2l ur)ar-. Diecare o) ,i*ea 2* )5*- u* +u)*al de co)a*do a'cu,i( ca u* brici 0i 6a(a de .olo'ire i)edia(-. Era *evoie '- ucid- 2* !?"

li*i0(e... H* li*i0(e8 cu orice +re,8 )-car +5*- +ri)ii a)erica*i *u vor .i da( alar)a. !A dece)brie Locui*,a co)a*da*(ului :cLare* era 2* biroul '-u +er'o*al 0i8 cu lu)i*ile '(i*'e8 +rivea +e .erea'(r-. Du)a u* (rabuc8 +e 2*dele(e. Doc(orii 2i '+u'e'er- '- (er)i*e cu .u)a(ul. Ca*cer. E).i/e). Ace'(e cuvi*(e *u9l i)+re'io*a'er- +rea )ul(8 du+- ce v-/u'e 2* Vie(*a) a(5,ia )or,i. Ri ca*cerul8 ce '- '+u*8 i9o lua'e +e 'o,ia lui8 care *u .u)a'e *icioda(-. Dar dac- de )edici *u a'cul(a'e8 a'cul(a'e de .iica 'a8 reduc5*du90i viciul la u* 'i*6ur (rabuc8 +e care 2l .u)a de Cr-ciu*. Tra'e u* .u)8 2l re,i*u u* )o)e*(8 a+oi la*'- u* cerc +er.ec(. I*elul 'e du'e 2* 'u'. Pe vre)uri8 cu 4ocul -'(a8 reu0ea '-9i ,i*- li*i0(i,i +e co+ii +e*(ru )ul(e ore. %5*dul 2l 2*(ri'(-. De )ul( (i)+ *u 'e )ai reu*i'e .a)ilia lor. De la .u*eraliile lui EllL8 )ai +reci'. &e 65*di'e '-90i i*vi(e .iica '- +e(erac- Cr-ciu*ul cu el8 dar du+eve*i)e*(ele de aici8 o '.-(ui'e '- r-)5*- la Ca'3i*6(o*. :cLare* )ai (ra'e u* .u) 0i la*'- di* *ou u* cerc. Dar de da(a a'(a *u9l )ai ur)-ri. H* cur(e erau oa)e*i care 'e )i0cau< oa)e*i 2)br-ca,i 2* *e6ru care alu*ecau de la o co*'(ruc,ie la al(a 0i care 'e a+ro+iau de loca,ia lui. I*(r- i)edia( 2* alar)-. :ai v-/u'e oa)e*i )i0c5*du9'e 2* acel .el. Treceau de la o u)br- la al(a8 ra+id 0i .ar- /6o)o(. De(a0a)e*(ele de a'al( vie(co*68 care (raver'au c5)+urile di* 4urul ba/ei lor8 +e*(ru a9i o)or2 +e a)erica*ii ador)i,i. Ri ra*6erii 0i +a(rulele ava*'a(e care +eriau 4u*6la +e*(ru a le 2*(oarce vi/i(a. Oa)e*ii di* &A& care 2i 2*v-,au cu) '- 'e a+ere de (erori0(i. Dar acolo *u era Vie(*a)ul 0i *u era *ici u* cur' de a*(re*a)e*(. Ie0i bru'c di* 65*duri. ENu '(a de6eaba8 (5)+i(ule. :i0c-9(e.F &(i*'e (rabucul 0i ridic- (ele.o*ul. U Da8 do)*ule 6e*eral V Tele.o*i'(ul avea vocea u* +ic ador)i(-. U D-9)i 'i6ura*,a.

!?$

:cLare* lu- cu 'i*e (ele.o*ul 0i +u'e u* 6e*u*c3i +e +odea. :ai bi*e '- *u co*'(i(uie o ,i*(- +rea vi/ibil-. &e c-i c- *u ,i*u'e o ar)- 2* 2*c-+erea aceea 0i c- le du'e'e +e (oa(e la e(a48 2* dor)i(or. Di* rece+(or 'e au/i 'o*eria (ele.o*ului biroului de 'i6ura*,- a ba/ei. O da(-8 de dou- ori8 de (rei ori. Dar r-'+u*de oda(- W U &i6ura*,a8 c-+i(a* :iller. O)ul re'+ira 6reu 0i +-rea +u,i* iri(a(. U :cLare*. :iller ciuli urec3ile. :cLare* era 'i6ur de i)+re'ia a'(a. U Vreau alar)- co)+le(-. I)edia(. Ilu)i*are (o(al- a ba/ei. Nu e'(e u* e1erci,iu8 c-+i(a*e. H* i*(eriorul ba/ei 'u*( i*(ru0i 0i 'u*( 'i6ur c- eu 'u*( ,i*(a lor. :iller 2*ce+u '- b-l)-4ea'c- ceva8 dar 6e*eralul 2l 2*(reru+'e< U Nu a) (i)+ de vorbi(8 c-+i(a*. &u*( 2* +ericol. E1ecu(- oda(ble'(e)a(ele (ale ordi*e W V-/u c- +e +ar(ea cealal(- a dru)ului 'e adu*a'e u* )ic 6ru+ de oa)e*i. Acu) erau la o di'(a*,- de vreo ci*ci/eci de )e(ri de locui*,a 'a. De'i6ur8 2*co*4ura'er- ca'a8 iar o (e*(a(iv- de a ie0i ar .i ec3ivala( cu o 'i*ucidere. Aceea era *u)ai u*a di*(re ec3i+e. El ar .i +u(u( ucide c5,iva i*a)ici8 .ruc(i.ic5*d .ac(orul 'ur+ri/-8 dar 'i*6ura 'a '+era*,- era o ri+o'(- ra+id- di* +ar(ea 6ru+ului de 'i6ura*,- +e care el 2l co*'(i(ui'e cu c5,iva a*i 2* ur)- e1ac( 2* vederea u*or a'(.el de a(acuri. :cLare* 2*cerc- '- 4udece 'i(ua,ia la rece. Oa)e*ii lui *u +u(eau 'r-'+u*d- la alar)- 2* )ai +u,i* de c5(eva )i*u(e. Nord9coree*ii8 'au ce9 or .i .o'( ei8 aveau (o( (i)+ul '-9l a(ace. Trebuia '- 6-'ea'c- o a'cu*/-(oare. U* loc care '-9i o.ere u* ava*(a4 2* acele +ri)e )i*u(e ale b-(-liei. Doa)*e8 cu) e .-cu(- lu)ea. A4u*6i la co)a*da u*ei ar)a(e8 dar a+oi e0(i obli6a( '- u)bli +e orbec-i(e +e*(ru a (e a+-ra de oa)e*i 2*ar)a,i cu cu,i(e. D-r- a +ierde (i)+ul ca '- +u*- rece+(orul 2* .urc-8 :cLare* ie0i di* 2*c-+ere 0i aler6- c-(re 'c-rile care duceau la dor)i(or. Le '-ri c5(e douo da(-8 2*cerc5*d '- *u .ac- /6o)o(. A4u*' la e(a48 'e aru*c- +e bur(-8 ridic- )5*a ca '- a+e'e +e cla*,-8 de'c3i'e u0a a(5( c5( 2i (rebuia ca '(reac-8 a+oi o 2*c3i'e 2* ur)a 'a. T5r5*du9'e 0i ,i*5*du9'e )ereu de+ar(e de .erea'(r-8 a4u*'e l5*6- vec3ea vali/- de ar)a(- +e care o ,i*ea 'ub +a(. !?!

U.8 (i)+ul. I9ar .i (rebui( )ai )ul( (i)+. Ba*di,ii 'o'eau. U*de *aiba or .i :iller 0i 6ru+a 'a VW :cLare* reu0i '- de'c3id- vali/a. C-u(- +e +i+-i(e 2*-u*(ru. Nu9i (rebuia +i'(olul 'au :$;. Era o lu+(- cor+ la cor+. %e*ul cel )ai )urdar. A+oi )5i*ile 'ale recu*o'cur- ceva .a)iliar U o +u0c- :o''ber6 A"" U 0i o 'coa'e cu a(e*,ie di* le6-(uri. Ar)a era 2*c-rca(-. O c3e'(ie (o(al 2)+o(riva re6ula)e*(ului8 era clar8 0i 2)+o(riva oric-rui +ri*ci+iu de 'i6ura*,- 2* )a*evrarea ar)elor. Dar :cLare* 20i '+u'e'e 2*(o(deau*a cdac- va avea vreoda(- *evoie de acea ar)a8 ar .i avu( *evoie 2* )are 6rab-. T5)bi. E38 2* a'(a *u 'e 2*0ela'e. Trecu'e a+roa+e u* )i*u(. Nu era (i)+ de +ierdu(. :cLare* 'e ridiccu )are a(e*,ie 0i (ra'e a+roa+e u* 'cau*8 ,i*5*du9'e de+ar(e de +u,i*a lu)i*- care +-(ru*dea +e .erea'(r-. C-u(- i*elul di*'+re (ava* 0i (ra'e de el ca '- coboare 'c-ri,a care +er)i(ea acce'ul 2* +od8 a+oi 2)+i*'e 'cau*ul 0i '-ri 2* )ica )a*'ard- .ar- .ere'(re. &e de+-r(- de c3e+e*6 0i r-)a'e *e)i0ca( c5(eva )o)e*. &i),ea c- era ca) b-(r5* +e*(ru 6e*ul acela de '+or(. O cli+- )ai (5r/iu 'e au/ir- 'ire*ele. C-+i(a*ul :iller reu0i'e 2* .i*e '- dea alar)a. Pri*(re lu)i*ile care 'e a+ri*deau 2* (oa(- ba/a 0i 'u*e(ul '.50ie(or al 'ire*elor8 *ord9coree*ii vor .i r-)a' u* +ic co*.u/i. Dar 20i vor .i dubla( i)edia( e.or(urile ca '-9l o)oare 2*ai*(e de a .i dobor5,i. Nu 'e 2*0ela. Au/i '+-r65*du9'e 6ea)uri de la .ere'(re8 2* dor)i(or 0i v-/u /bur5*d u* obiec( oval. &e (ra'e c5( )ai de+ar(e de c3e+e*68 2* (i)+ ce 6re*ada e1+loda cu u* 2hump. &u.lul 2l '-l(- c5,iva ce*(i)e(ri. Aerul 'e u)+lu de .u) 0i +ra.. &e a+ro+ie de de'c3idere c3iar 2* (i)+ ce u* a(aca(or i*(ra 2* dor)i(or 2* .u6a )are8 'e aru*ca la +odea 0i de'c3idea .ocul cu au(o)a(ul8 .-c5*d /ob +a(ul 2* care (rebuia '- doar)- 6e*eralul. C5*d o)ul 2*ce(- (ra6erea 0i 'e a+ro+ie de +a( ca '- vad- re/ul(a(ul8 :cLare* 2l oc3i 0i (ra'e. Lovi(ura 2l aru*c- +e i*(ru' +e '+a(e8 2*(r9o bal(- de '5*6e. :cLare* 'e 6r-bi '- 'e re(ra6- de l5*6- c3e+e*68 c-ci ci*eva (r-6ea la 2*(5)+lare '+re (ava*ul dor)i(orului. :ai erau 0i al,ii. &e a0e/- l5*6u* +ere(e8 2*dre+(5*d ar)a c-(re de'c3i/-(ur-. Pri)ul a(aca*( care va avea cura4 '- i*(re va .i (ri)i' la dracuM. H0i va vi*de 'cu)+ +ielea. O 6re*ad- i*(r- +ri* de'c3i/-(ur- 0i 'e ro'(o6oli c3iar c-(re el. Picioarele 2i erau a+roa+e8 (ra'e u* c-lc5i 2* 6re*ad-8 2)+i*65*d9o c-(re !?@

c3e+e*6. H*ai*(e de e1+lo/ie )ai au/i u* '(ri6-( 0i 'e 63e)ui c5( +u(u 2*(re +odeaua +odului 0i aco+eri0. De de+ar(e 'e au/eau +ri)ele 2)+u0c-(uri. !A dece)brie Ba/a Yo*6'a*8 &eul :aiorul *ord9coreea* 'e a'cu*'e 2* '+a(ele u*ei HLu*dai +arca(e 0i +u'e u* *ou 2*c-rc-(or. C5(eva +roiec(ile lovir- 0a'iul de )e(al 0i 'e 2*de+-r(ar- 2* aer8 0uier5*d. H*(oar'e ca+ul 2* direc,ia .ocului. El 0i o)ul de al-(uri 'e ridicar- 0i (ra'er- 'alve +reci'e8 de (rei .ocuri8 2* .ere'(rele dor)i(orului8 de la /ece )e(ri di'(a*,-. Pe (ere*ul aco+eri( de /-+adc-/ur- .ra6)e*(e de '(icl-. C5(eva 6e)e(e +rove*i*d de la o 6r-)ad- de cor+uri 2)br-ca(e +e 4u)-(a(e c-/u(e 2* .a,a u*ei u0i de'c3i'e 2i a(ra'er- a(e*,ia )aiorului8 care (ra'e o ra.al- lu*6- 2* acea direc,ie. %e)e(ele 2*ce(ar-. Au/i o e1+lo/ie8 2* '+a(ele '-u8 0i /5)bi. Trebuie c- .u'e'e 6ru+a 'a de a'al( care 2l lic3ida +e 6e*eralul a)erica*. Careva d-du'e alar)a8 dar c3e'(ia a'(a *u )ai avea i)+or(a*,-. Ba c3iar 'i)+li.ica (reaba lor. H* 2*(rea6a ba/-8 a)erica*i ador)i,i 0i ec3i+a,i +e 4u)-(a(e ie0i'er- 2* vi(e/+e*(ru a vedea ce 'e 2*(5)+la 0i erau +ri*0i 2* .ocul 2*cruci0a( al oa)e*ilor '-i. :aiorul 'coa'e de la ce*(ur- u* al( 2*c-rc-(or 0i re6re(- c- *u +u(u'e lua )ai )ul(e. Ar .i vru( '- ucid- )ai )ul,i a)erica*i. Era ca u* )-cel. Pe *ea0(e+(a(e8 o)ul 63e)ui( l5*6- el 'coa'e u* 6ea)-( 0i c-/u +e '+a(e8 2* (i)+ ce +roiec(ile 'ecerau +or(iera )a0i*ii. :aiorul 'e r-'uci 0i +rivi 2* direc,ia di* care i 'e +-rea c- ve*i'er- 6loa*,ele. V-/u 'olda,i cu c-0(i )e(alice +e ca+ ve*i*d di* .u*dul dru)ului8 ava*'5*d c-(re el8 (rec5*d de la o )a0i*- la al(a. A)erica*i care 'c-+a'er- de li*ia di* '+a(e. :aiorul 'e re(ra'e l5*6- bara di* '+a(e a )a0i*ii. Ridic- ar)a 0i (ra'e o ra.al- 'cur(- 2*ai*(e de a 'e re(ra6e. A)erica*ii 'e aru*car- la +-)5*(8 i)obili/a,i de .ocul '-u. Acu)8 o .u6- 'cur(- ca '- 'e de'+ri*d- de )a0i*- 0i '- di'+ar- 2* 2*(u*eric. Era (i+ul de lu+(- de9a 0oarecele 0i +i'ica +e care 2l 2*v-,a'er-. &e ridic-8 +re6-(i*du9'e '9o ia la .u6-.

!??

Ca+oralul Hu63e' 'e'i/- )i0carea 0i +u'e +e u)-r (ubul de car(o* al LAC. A+-'- +e (r-6aci 0i 2*c3i'e oc3ii +e*(ru a9i +ro(e4a de .lac-ra rac3e(ei. Ci*e 0(ie ce i*'(i*c( i*(erior 2l .acu +e 0e.ul 6ru+ei de 'abo(ori '2*(oarc- +rivirea 2* direc,ia aceea 2* (i)+ ce rac3e(a a*(i(a*c de ;; )) lovea la(eralul HLu*daiului 0i e1+loda. Du 2*v-lui( de o )i*6e de .oc8 dar .ra6)e*(ele cu vi(e/- )are de o,el 0i '(icl- 2l uci'er- )ai 2*ai*(e da a avea +o'ibili(a(ea '- '(ri6e. A)erica*ii 'e ridicar- la r5*dul lor 0i co*(i*uar- 2*ai*(area8 .-r- 'ba6e 2* 'ea)- cor+ul .u)e65*d care .u'e'e aru*ca( 2* )i4locul dru)ului. !A dece)brie Locui*,a co)a*da*(ului Avea oc3ii 0i 6ura +li*e de +ra.. :cLare* *u ar .i +u(u( '+u*e c5( (i)+ (recu'e de la e1+lo/ia ul(i)ei 6re*ade8 dar a'(a c3iar c- *u avea i)+or(a*,-. Hl 2*6ri4ora .a+(ul c- de c5(eva )o)e*(e *u )ai 2*cercau '-9l lovea'c-8 0i a'(a 2l e*erva. Acu) 'ire*ele alar)ei (-ceau 0i la di'(a*,- 'e au/eau 2*c2)+u0c-(uri. A+oi au/i o 'erie de e1+lo/ii 2*.u*da(e. E1+lo/iile +-reau ''e a+ro+ie. :cLare* co*(i*u- '- ,i*- oc3ii +e de'c3i/-(ura di* +odea. Al(e 2)+u0c-(uri 'ub el. Ar)e de calibru )ai )are dec5( cel al au(o)a(elor care lovi'er- +a(ul 0i c3e+e*6ul. Careva urca 'c-rile. U Do)*ule 6e*eral V O voce care +-rea a)erica*-. Dar +u(ea '- .ie u* (ruc +e*(ru a9l .ace '-90i de)a0(e +o/i,ia. Ridic- di* *ou +u0ca. U Do)*ule 6e*eral8 'u*( 'er6e*(ul CoreL. Ca'a e'(e 2* 'i6ura*,-8 do)*ule. :ackerel &i1. :cLare* 20i reve*i. CoreL era u*ul di* oa)e*ii ec3i+ei de 'i6ura*,0i .olo'i'e +arola 4u'(-. U Cobor8 'er6e*(. &3ark &eve*. Cobor2 di* +od 0i 2l v-/u +e CoreL cu doi di* oa)e*ii '-i8 2* ,i*u(de lu+(-8 cu ar)ele 2* )5i*i8 +ali/i 0i 2*corda,i. U*ul di*(re ei (re)ura *eco*(rola(. :cLare* *u9l b-6- 2* 'ea)-. Privi 2)+re4ur. Acolo )iro'ul acru de ca)e ar'- era 0i )ai +u(er*ic8 iar +ere,ii erau )urdari de '5*6e. Pe +odea 'e a.lau cadavrele a doi coree*i 2* co)bi*e/oa*e *e6re de !?A

)a'care< u*ul l5*6- u0- u*de9l a4u*'e'e 2)+u0c-(ura lui :cLare* 0i cel-lal( r-'(ur*a( +e +a(ul .u)e65*d8 uci' de +ro+ria 'a 6re*ad-. &e 2*(oar'e c-(re 'er6e*(. U Care e'(e 'i(ua,ia V CoreL (rebui '- .ac- u* e.or( +e*(ru a9l +rivi. U Cred c- i9a) (er)i*a( +e (o,i8 do)*ule 6e*eral. :ai 'u*( (rei 4o'8 u*de i9a) 6-'i( c5*d a) 'o'i( *oi. Al,ii 'u*( a.ar-. &e 2*(reru+'e8 ca 0i cu) *u90i 6-'e cuvi*(ele. U Co*(i*u-8 'er6e*(. :cLare* 2*cerc- '- vorbea'c- cu )a1i)- 6e*(ile,e. CoreL *u )ai lu+(a'e 2*ai*(e. U A) +ierdu( o 6r-)ad- di*(re b-ie,ii )ei8 do)*ule 6e*eral. C-+i(a*ul :iller e )or(. L9au lovi( 2* ca+ c5*d +leca). Ri a+oi al,ii. Gi+. :ike. A*dre>'. :ul,i. :cLare* 2i v-/u lacri)ile di* oc3i. Hi +u'e )5*a +e u)-r. U V9a,i co)+or(a( .oar(e bi*e8 b-ie(e. Vreau '- 0(ii a'(a. Acu) 3ai '- *e c-r-) de9aici 0i '- )er6e) 2* 'ala o+era(iv-. C3e'(ia a'(a *u 'e (er)i*- aici. Deloc. Ba/a ilu)i*a(- de +roiec(oare +-rea c- ie0i'e di*(r9o b-(-lie 2* (oa(re6ula. :cLare* /-rea cor+urile celor c-/u,i +e (ro(uarele aco+eri(e de /-+ad- 0i +e +la(ouri. U*ii erau 2*co*4ura,i de )edici 0i de bra*cardieri8 dar al,ii U +rea )ul,i al,ii U erau doar aco+eri,i cu u* cearcea.. :cLare* 2*(oar'e ca+ul. Du'e'er- lua,i +e *ea0(e+(a(e 0i o 6r-)ad- di* oa)e*ii '-i +l-(i'er- +e*(ru acea'(- *ea(e*,ie. C5*d :cLare* 20i .acu i*(rarea8 'ala o+era(iv- era 2*(r9u* 3ao' co)+le(. O.i,eri di* '(a(ul '-u )a4or 2)br-ca,i +e 4u)-(a(e ocu+au 2*c-+erea8 2*cerc5*d '- .ac- (rei lucruri di*(r9o da(-. Al,ii 2*(rebau cu voce (are ce 'e 2*(5)+la. :cLare* 'e 2*cru*(-. Idio,ii -ia vor 2*v-,a re+ede '- ac,io*e/e cu cal) 2* )o)e*(ele de cri/-. Privi 2)+re4ur8 c-u(5*du90i a63io(a*(ul. Hl /-ri 2*(r9u* col, cu u* (ele.o*8 2*cerc5*d 'a.le i*.or)a,ii de'+re ce era ur6e*( de .-cu(. Ha*'e* l-'- (ele.o*ul. U &u*( 2*c5*(a( c- v- v-d 2*(re6 0i '-*-(o'8 do)*ule 6e*eral. U Ri eu W H*ce+ea '- (re)ure di* cau/a reac,iei *ervoa'e. I 'e 2*(5)+la 2*(o(deau*a du+- b-(-lie. U Au lovi( 0i al(e obiec(ive V !?;

Ha*'e* co*.ir)-. U Acu) )i9a a4u*' 0(irea. Au i*(ra( 2* 'ala co)u*ica,ii 2*ai*(e ca alar)a '- 'u*e. I9au uci' +e (o,i8 cu cu,i(ul 'au cu )5i*ile 6oale. A+oi au di'(ru' a+ara(ura. :aiorul %u*der'o* /ice c- vo) co)u*ica +ri* i*(er)ediul )ari*ei +5*- c5*d vo) i*'(ala a+ara(ura de re/erv-. U Ni)ic al(ceva V U Ba da8 do)*ule 6e*eral. Ha*'e* ar-(- o 3ar(- care era a6-,a(- c3iar a(u*ci +e u* +ere(e. Era 3ar(a &eulului8 +li*- de cercule,e ro0ii (ra'a(e 2* 6rab-. U Diecare cercule, re+re/i*(- u* a(ac al (erori0(ilor 'au 'abo(orilor. Toa(e e1ecu(a(e 2* ul(i)a 4u)-(a(e de or-. U Ia(-8 u* a(ac la a)ba'ada *oa'(r-. I9au dobor5( +e i*.a*(eri0(ii )ari*i di* 6ard- 0i l9au uci' +e a)ba'ador8 .a)ilia ace'(uia 0i )ul,i .u*c,io*ari. Lu+(a *u '9a (er)i*a( 2*c-8 dar acu) e'(e vorba *u)ai de eli)i*area ul(i)elor ce*(re de re/i'(e*,-. :cLare* +-li 2* (i)+ ce Ha*'e* 20i co*(i*ua li'(a. O i*cur'iu*e la :i*i'(erul A+-r-rii. O bo)b- 2* +ri*ci+ala ce*(ral- (ele.o*ic- di* &eul. H*al,i .u*c,io*ari 6uver*a)e*9(ali uci0i 2* ca'ele lor8 2*(re care u* co)a*da*( de cor+ de ar)a(- 'ud9coreea* 0i c5,iva 6e*erali di* avia,ie. O 'i*6ur- co*clu/ie 'e +u(ea (ra6e di* ace'(e *ou(-,i. Hl +-r-'i +e Ha*'e* 0i 'e du'e c-(re ce*(rul '-lii o+era(ive8 +e*(ru a9l c-u(a +e %u*der'o*8 ad4u*c(ul cu co)u*ica,iile. U &a) W La'- ceea ce .aci 0i (ra')i(e alar)a c-(re (oa(e co)a*da)e*(ele W O.i,erul 2*al( 0i 'lab di* Te**e''ee ci(ea li'(a a+ara(urii *ece'are. Ridic- +rivirea 0i 2*(reb-< U Do)*ule 6e*eral V U :9ai au/i(8 do)*ule )aior W La'- *aiba 35r(iile alea 0i... :cLare* .u 2*(reru+( de o 'erie de e1+lo/ii +u(er*ice care .-cur- '(re)ure +odeaua. U*ii o.i,eri 'e a'cu*'er- 'ub birouri8 al,ii 'e re+e/ir- la .ere'(re. &+re a+u'8 +e cerul *oc(ur* 'e vedea o +al- de .oc8 2*al(- de o 'u(- de )e(ri. A+oi8 bru'c8 becurile 'e '(i*'er-. :cLare* v-/u c- 2* (o( &eulul 'e '(i*6eau lu)i*ile. O 2*(reru+ere a e*er6iei elec(rice 'au era ceva ordo*a( de 6uver* V &e au/ir- 'ire*ele de alar)- aeria*-. :cLare* +rice+u 0i 'e 2*(oar'e c-(re )aiorul %u*der'o*8 care r-)-'e'e cu 6ura c-'ca(-. !?B

U C3e'(ia e'(e 'u.icie*( de clar- acu) V Tra*')i(e ordi*ul (u(uror co)a*da)e*(elor 0i a+oi la Ca'3i*6(o*. &+u*e9le c- 'u*(e) 2* r-/boi. Dac- *u cu)va 0i9or .i da( 'ea)a 'i*6uri. Ri a+oi '- )er6e) 2* re.u6iu. :cLare* 2l lu- +e Ha*'e* 0i 2l (ra'e )ai de+ar(e de 6ru+ul o.i,erilor care aler6au '- 'e ad-+o'(ea'c-. U Dou68 (ra*')i(e ordi*ul. Vreau '- .ie ac(iva( car(ierul 6e*eral de .ro*( 0i ca elico+(erul )eu '- .ie 6a(a de +lecare. Nu vreau '- r-)5* bloca( aici 2* (i)+ ce 'e de'.-0oar- u* r-/boi. Ha*'e* 2*cuvii*,- 0i d-du '- +lece8 dar :cLare* 2l o+ri. U A38 Dou68 2*c- ceva. U Da V U Cr-ciu* Derici(. A+oi 'e aru*car- a)5*doi +e +odea 2* (i)+ ee ba/a (re)ura di* cau/a u*ei *oi 'erii de e1+lo/ii.

!?I

!$ Pri)ul val !A dece)brie Pe :area %albe*C3u* Pak9Lee era obo'i(. Tborul .u'e'e lu*68 iar el 2*(5r/ia'e la 2*(5l*irea cu *ava. :-ri'e vi(e/a8 dar cu avio*ul acela c3e'(ia a'(a *u .olo'ea +rea )ul(. A+ara(ul 2* c3e'(iu*e era AN9!. NATO 2i a(ribui'e *u)ele E:5*/ulF JCol(K8 dar ar .i .-cu( )ai bi*e '-9l *u)ea'c- EBu(oiF. Era u* bi+la*8 0i dac- lui Lee c3e'(ia a'(a *u i 'e +-rea ciuda(- 2* e+oca reac(oarelor de lu+(-8 era *u)ai +e*(ru c- 'e a*(re*a'e 2*delu*6 '-9l +ilo(e/e. R(ia ce era 2* '(are avio*ul '- .ac-8 iar acela era +er.ec( +e*(ru )i'iu*ea lui. Col( era .oar(e bu* la vi(e/- )ic- 0i la 2*-l,i)e 4oa'-8 +u(ea duce o 2*c-rc-(ur- *o(abil- 0i era u0or de +ilo(a(. Era u* avio* 'ovie(ic8 dar Re+ublica de)ocra(ico9+o+ular- Coreea +ri)i'e de'(ule di* a'(ea 2* dar. U*ul di* +u*c(ele 2* care *u e1cela era 2*'- vi(e/a. Lo*4eroa*ele 0i le6-(urile erau di* o,el8 dar ari+ile erau aco+eri(e cu +5*/-. Ri el (rebuia '- .ac- ceva +e*(ru a co)+e*'a +ierderea. Ti)+ul era .oar(e i)+or(a*(. Tovar-0ii '-i 'e ba/au +e el c- va a4u*6e 2* locul +o(rivi( la )o)e*(ul +o(rivi(8 cu o eroare de doar c5(eva 'ecu*de. A+a 'e vedea 'ub el8 la )ai +u,i* de (rei/eci de )e(ri. Trebuia '- /boare 4o' ca '*u .ie de+i'(a( de radar. Era o *oa+(e clar-8 cu o )ic- 'ecer- de lu*-8 iar a+a era *ea6r-8 2* loc de o 2*(i*dere de valuri lu)i*a(e de lu*-. Aerul era +li* de cure*,i a'ce*'io*ali8 2* '+ecial a(5( de a+roa+e de 'u+ra.a,a a+ei 0i (e*'iu*ea u*ui /bor de )ai )ul( de dou- ore la o co(- a(5( de cobor5(- era (eribil-. Dar ia(- W O lu)i*- la ori/o*(. E.ec(u- o corec,ie u0oar- de ru(-8 a+oi a+-'- bu(o*ul care a+ri*dea o lu)i*- direc,io*al- )o*(a(- 'ub .u'ela4. Pri)i i)edia( r-'+u*'ul. Bi*e. Era *ava +e care o c-u(a. !?=

Lu)i*a de la ori/o*( era u* +e'cador *ord9coreea*8 +li* cu i*'(ru)e*(e de de(ec(are. Era +rea co)+le1 +e*(ru )i'iu*ea aceea8 dar a0a 2l .-cu'er- '- a4u*6- la +u*c(. Pe*(ru a 'o'i la )o)e*(ul +reci' avea *evoie '- cu*oa'c- +o/i,ia e1ac(-8 0i bu'ola avio*ului *u era u* obiec( +rea +reci'. Co*(rol- c5( (i)+ 2i r-)5*ea 0i .acu ra+id u* calcul )e*(al. A+oi8 acceler5*d8 .acu '- o'cile/e ari+ile +e*(ru a 'alu(a *ava 0i vir- c-(re de'(i*a,ia 'a .i*al-. Bi*e. Nou- )i*u(e +5*- la obiec(iv. H0i aver(i/- (ovar-0ii 0i .acu ul(i)ele +re6-(iri. I*(rodu'e 3-r,ile 0i docu)e*(ele 2*(r9o ra*i,- care )ai co*,i*ea c5(eva 6reu(-,i )e(alice 0i o aru*c- +e .ere'(ruic-. Co*(rol+u0ca 0i 6re*adele 0i '(r5*'e curelele ra*i,ei. Coa'(a era e1ac( acolo u*de 'e a0(e+(a. &(udia'e 3-r,ile 0i .o(o6ra.iile 0i cu*o0(ea orice +u*c( 0i orice lu)i*-. :ai +ierdu ceva di* co(-8 +5*- ce a+roa+e a(i*'e 'u+ra.a,a a+ei. U Ci*ci )i*u(e W co)u*ic- el. C5*d /-ri coa'(a8 Lee 2*ce+u ul(i)ele )a*evre. &- urce la (rei/eci de )e(ri. &- (aie )o(orul8 '- de'c3id- re/ervoarele de carbura*(. A'(a .olo'ea la evi(area ri'cului de i*ce*diu. Nea0(e+(a(a li*i0(e era a+roa+e odi3*i(oare8 du+- orele de /6o)o(. Dar ur)a '- .ie o +au/- de'(ul de 'cur(-.

Ba/a aeria*- di* Gu*'a* To*L au/i urle(e. &e 2*(oar'e +e +ar(ea cealal(-8 65*di*d c'-rb-(oarea era ca) +rea 6-l-6ioa'-8 c- *i)e*i *9ar .i (rebui( '- urle a'(.el. Dar el *u era la vreo '-rb-(oare. El dor)ea. H* ca)era lui *u era *i)e*i care '(ri6a. De'c3i'e oc3ii. H* ca)er- *u era *i)e*i8 +ri* ur)are urle(ele ve*eau de a.ar-. Dar *u erau urle(e. Era 'ire*a de alar)-. Dacor .i cre/u( c- erau 0)ec3eri... Tele.o*ul 'u*- 0i To*L ridic- i)edia( rece+(orul. U C-+i(a* C3ri'(o+3er. !A"

U Do)*ule8 'u*( Lu(3er de la 'ala o+era(iv-. Adu*are 6e*eral-. Nu e'(e u* e1erci,iu. U C3iar '+er '- *u .ie8 2* *oa+(ea de Cr-ciu*. Doar a(u*ci To*L 2*,ele'e ce 'e)*i.ica. H* c5(eva 'ecu*de 2)br-c- co'(u)ul de /bor 0i ci/)ele. &ire*ele co*(i*uau '- urle alar)a7 2l 2)+i*6eau '- 'e 6r-bea'c-. C5*d a4u*'e la u0-8 'i),i o vibra,ie 'lab-8 ur)a(- de o e1+lo/ie. A+oi de al(a. A+oi o 'erie de e1+lo/ii. Ca)era lui Hoo(er era ur)-(oarea du+- a 'a. El 0i To*L ie0ir- +e coridor a+roa+e 2* acela0i (i)+8 0i ca ei 0i ceilal,i re/ide*,i di* edi.iciu. H* )are +ar(e erau +ilo,i 0i )eca*ici8 0i 'e 2)br-ca'er- cu +ri)ele 3ai*e +e care le 6-'i'er-. Ni)e*i *u 'e o+ri '- 2*cuie u0a. To*L a4u*'e 2* c5(eva cli+e la 'c-ri7 *u)ai u* idio( ar .i lua( a'ce*'orul cu ri'cul '- 'e bloc3e/e8 iar +e 'c-ri 'e a4u*6ea )ai re+ede. Aler6area a'(a *u era cel )ai bu* re)ediu +e*(ru durerea 'a de ca+. La +e(recere b-u'e ca) )ul( 0i 'e du'e'e la culcare +e la ora u*u. Nu 'e 'i),ea 2* cea )ai bu*- .or)-. U &ai*( W '(ri6- careva8 de +e 'c-ri. Recu*o'cu vocea lui Hoo(er. U Ne vede) a.ar-8 2i r-'+u*'e. A4u*0i la +ar(er8 +ilo,ii aler6ar- c-(re )a0i*i. C5*d To*L ie0ea +e (ro(uar8 o e1+lo/ie cu(re)ur- BON. E:ai )ul( ca 'i6ur8 *u e'(e u* e1erci,iu WF. E1+lo/ia ve*ea de la ba/a aero coreea*-8 +oa(e de la (ur*. Du ur)a(- de o 'erie ra+id- de al(e e1+lo/ii8 ca 0i cu) aru*ca'er- u* 6ru+a4 de bo)be. Bru'c /6o)o(ul 'e a)+li.ic- cu al(e e1+lo/ii8 )ai +u(er*ice8 0i ba(eriile &A: ale ba/ei i*(rar- 2* ac,iu*e8 la*'5*d )ari d5re albe +e ori/o*(. To*L +rivi 2* 'u' 0i /-ri c5(eva )o65lde,e 2* .or)- de '-6ea(-8 a+ri*'e la coad-< .l-c-rile +o'(co)bu'(iei. Du'er- ur)a(e de +roiec(ile (ra'oare de la (u*urile Vulca*8 i*'(ala(e 2* 2)+re4uri)ile ba/ei. T6o)o9 (ului reac(oarelor 'e ad-u6- u* 'u*e( deo'ebi(8 'i)ilar cu cel al )e(alului cioc-*i(. Pe u0- ie0ir- al,i oa)e*i. To*L 2l /-ri +e u*ul di* .or)a,ia lui 0i9l '(ri6-< U Boo)er W Vi*o 2* )a0i*a )ea. &o'i'e 0i Hoo(er8 0i 2* (i)+ ce urca 2* )a0i*-8 +e ba*c3e(a di* '+a(e )ai i*(rar- +a(ru8 +lu' u*ul +e 6e*u*c3ii (ovar-0ilor lui. &u+ra2*c-rca(8 To*L 'u*- de dou- ori cla1o*ul 0i +or*i 2* )ar0arier. Ie0i di* +arcare cu 'cr50*e( de cauciucuri 0i abia a(u*ci co*'(a(- c- 2* !A$

(oa(- ba/a lu)i*ile erau '(i*'e. Pe dru) 'e vedeau *u)ai .arurile )a0i*ilor. Ideea c- lu)i*ile lui erau u*a di* ,i*(ele vi/ibile 2i d-dea .iori8 dar *u avea ce .ace. O lu- +e dru)ul ce*(ral c-(re co)a*da e'cadrilei. La drea+(a era ba/a coreea*-8 0i di*colo de acea'(a era ocea*ul. Dea'u+ra dru)ului8 (ra'oarele i*dicau +o/i,iile adev-ra(e 'au b-*ui(e ale avioa*elor i*a)ice. Reac(oarele ve*eau la a(ac la co(- 4oa'-7 u*ele ac,io*a'er+o'(co)bu'(ia. Avioa*ele (r-6eau cu (u*urile8 la*'au rac3e(e8 aru*cau ,i*(e .al'e +e*(ru a +-c-li &A: cu i*.raro0ii. Cu o '-ri(ur-8 )a0i*a urc- +e o +i'(- de be(o* 0i a4u*'e +e aria de rula4 a .or)a,iei. Ha*6arele a'cu*deau )are +ar(e di* '+a,iu8 dar 'e vedeau .l-c-ri 0i coloa*e de .u). &e vedeau .arurile )ai )ul(or )a0i*i 2* )i0care. Virar- la drea+(a +e*(ru a a4u*6e la +arcare. C5*d To*L .r5*- 0i (ra'e l5*6- (ro(uar8 u* o) aler6- c-(re ei8 a6i(5*d o la*(er*-. U Toa(- lu)ea 2* 'ala de 0edi*,e W &3ado> v- va +re/e*(a i*'(ruc,iu*ile 2* dou- )i*u(e W I*(rar- 2* cl-direa co)a*da)e*(ului8 u*de 'e de'.-0ur- o ac(ivi(a(e .re*e(ic-. To( +er'o*alul de la 'ol al e'cadrilei avea c5(e ceva ur6e*( de .-cu(. :ul,i erau 2*c- cu 3ai*e civile +e ei. U*ul di* )ai0(ri8 Va*ce8 avea u* ba*da4 +e o )5*-. Oare )ai .u'e'er- 0i al,ii lovi,i V &ala de i*'(ruc(a4 era )ic-. Loco(e*e*( colo*elul Robi*'8 *u)i( E&3ado>F8 era co)a*da(ul e'cadrilei. Era u* o) robu'(8 cu +-rul 2*c-ru*,i(. Urca( +e +odiu)8 ci(ea c5(eva docu)e*(e 0i di* c5*d 2* c5*d 'e ui(a la cea'ul de +e +ere(e. C5*d )i*u(arul .u +e ver(ical-8 ridic- u* bra, 0i (oa(- lu)ea (-cu i)edia(. U A'cul(a,i9)- cu a(e*,ie. Nu a) (i)+ '- re+e(. Coreea de Nord a a(aca( de9a lu*6ul 2*(re6ii TD. Ba/a a .o'( lovi(- de u* *u)-r *e+reci/a( de avioa*e 0i de 'abo(ori. Crede) c- (o,i 'abo(orii au .o'( eli)i*a,i8 dar a) +ierdu( dou- 3a*6are 0i (rei avioa*e 'u*( di'(ru'e. E'cadrila @A va +ri)i )i'iu*ea de a a+-ra ba/a +5*- *u cu*oa0(e) )ai bi*e 'i(ua,ia. Re.ii de e'cadril- vor aco+eri /o*a8 2* 6ru+e di'(a*,a(e la $.A"" de )e(ri8 +or*i*d de la co(a (rei )ii. Ridic-) 2* aer (o( ce 'e +oa(e. Toa(e avioa*ele au (u*ul 0i cel +u,i* dou- =L. U*ele +o( avea 0i )ai )ul(e ar)e. A(e*,ie la decolare. La o (rei)e di* +i'(- ave) u* relic(< bi+la*ul Col( .olo'i( de 'abo(ori. Dar ave) o 'arci*- )ic- de ridica( 0i c3e'(ia a'(a *u cred c- va .i o +roble)-. Decolare de lu+(-. Nu cobor5,i 'ub co(a $A"" .-r- au(ori/a,ie8 6ru+ele de &A: +o( '-...F Du 2*(reru+( de !A!

o +u(er*ic- e1+lo/ie 0i 'ire*ele 20i reluar- alar)a. Pilo,ii +or*ir- '+re ie0ire8 2* (i)+ ce Robbi*' '(ri6a 2* ur)a lor< U Di,i a(e*,i la +rie(e*i W Au decola( 0i 'ud9coree*ii W To*L 0i So3* aler6ar- c-(re ve'(iar. Pe'(e (o( erau +ilo,i care i*(rau 0i ie0eau 2* ec3i+a)e*(ul de /bor. Cl-direa .u'e'e lovi(- de )i(raliere8 du+6-urile care 'e vedeau +e +ere,i 0i .ere'(rele 2* buc-,i. EBoo)erF8 'au loco(e*e*(ul Carl'o*8 era cu ei8 dar *u 'e vedea *ici ur)- de 0e.ul lor de 6ru+-8 c-+i(a*ul O>e*'. :ai bi*e '- +lece cu u* avio* 2* )i*u' dec5( '+iard- (i)+ '-9l cau(e8 20i /i'e To*L. De'c3i'er- dula+urile 0i 2)br-carco)bi*e/o*ul 'ub +re'iu*e. H* a.ara c-0(ii8 l-'ar- re'(ul de ec3i+a)e*( 2* dula+uri. Cei (rei +ilo,i aler6ar- c-(re 3a*6are8 '+er5*d '- ia +ri)ele avioa*e 2*ar)a(e 0i 2*c-rca(e cu carbura*( +e care le vor 6-'i. Di* .ericire8 lucrurile erau or6a*i/a(e )ai bi*e dec5( ar .i cre/u(. Ge**e(3 Bea)8 o.i,erul +ic3e(ului8 2i a4u*'e 2* .u6-. U &ai*(8 )er6i +e AB=8 Hoo(er +e ?=!8 Boo)er +e ?=?. &u*( 2* 3a*6arele D8 I 0i S. Au +li*ul .-cu(8 +roiec(ile 0i dou- =L .iecare. U*de e ViceroL V To*L cl-(i*- di* ca+. U Nu 0(iu. Nu e 2*-u*(ru V U Nu l9a) v-/u(. Hl (ri)i( du+- voi c5*d 'o'e0(e. Voi 'u*(e,i /borul Sho2time. #ancake v- va da vec(orii +e ba*da doi. H* acel )o)e*(8 2)+u0c-(urile a+roa+e 'e (er)i*a'er-. Raidul i*i,ial 2*cerca'e '- eli)i*e a+-rarea ba/ei 0i re,eaua de co)a*d- 0i de co*(rol< radar8 radio 0i (ur*. Nici +i'(ele de /bor *u .u'e'er- *e6li4a(e. Nord9 coree*ii .olo'i'er- +e*(ru +ri)ul a'al( avioa*e :i%9!@< avioa*e ra+ide8 dar 2* '(are '- +oar(e o 2*c-rc-(ur- rela(iv redu'-. To,i 0(iau c- 6ro'ul a(acului ur)a '- vi*- 2* c5(eva )i*u(e. Trec5*d +ri* .a,a 3a*6arului D8 To*L 0i Hoo(er v-/ur- c- .u'e'e lovi(8 di'(ru65*d D9$; +e care 2l ad-+o'(ea. Pe be(o* era 2*(i*' u* cor+ u)a*8 aco+eri( cu o 3ai*-. Hoo(er 'e 2*cru*(-. U Du+- ceea ce *e9au .-cu(8 va (rebui '-9i ba(e) bi*e8 &ai*(. To*L 2*cerc- '-9l cal)e/e. U &(ai li*i0(i(8 So3*. Va .i u* r-/boi 2*delu*6a(. Pe*(ru a)5*doi era +ri)ul /bor de lu+(-. To*L 20i dori'e )ereu u* 2*ce+u( )ai li*i0(i(. !A@

&e a+ro+ie de Bob Carl'o* 0i 2l +rivi a(e*(. EBoo)erF avea rela(iv +u,i*e ore de a*(re*a)e*(8 0i To*L 'e (e)ea c- *u va .i 2* '(are '- /boare cu o +erec3e a*(re*a(- ca a lor. Ale'e 'i'(e)ul cel )ai 'i)+lu< U Boo)er8 '- '(ai 2* '+a(ele )eu8 la '(5*6a8 u* +ic )ai 2* '+a(e dec5( 2* )od *or)al. Dac- e +ericol8 vi*o +e 'ia4ul )eu. &u+rave63e/i +ar(ea '(5*6-. Hoo(er (e aco+er- di* '+a(e. &- )er6e). Diecare 'e 2*dre+(- c-(re +ro+riul 3a*6ar. :eca*icul avio*ului AB= avea o 2*.-,i0are ciuda(-8 2)br-ca( civil 0i cu ve'(a a*(i6lo*, To*L urc'c-ri,a. U E'(e ceva ce (rebuie '- 0(iu V 2*(reb- el. &er6e*(ul Ga>a)o(o cl-(i*- di* ca+. U Nu8 do)*ule8 e'(e o +-'-ric- e1cele*(-. A) +re6-(i(9o eu 2*'u)i. U Bi*e. To*L i*(r- 2* 3abi(aclu. A+-'- bu(o*ul de +or*ire 0i ac(iv- &NI. Abia i*'er- )u.a de la radio la ca'c-8 c- au/i u* a)al6a) de voci. To,i aveau ceva de '+u' 2* acela0i (i)+. Ri a'(a *u)ai +e .recve*,a de la 'ol W D-cu co*(roalele )i*i)e ale a+ara(urii 0i a0(e+(- o +au/- 2* ru)oarea vocilor. U Tborul u*u8 6a(a de rula4. &coa'e .r5*ele 0i 2)+i*'e )a*0a. Hoo(er (oc)ai ie0ea di* 3a*6ar. To*L 'e 2*dre+(- '+re +i'(a de decolare8 2*(oar'e ca+ul ca '-9l vad- +e Boo)er8 0i 2l v-/u 2* .i*e ie0i*d 0i 2*dre+(5*du9'e '+re +i'(a de rulare. H* 4urul lor 'e au/eau /6o)o(e de )o(oare ve*i*d di*'+re +i'(a de decolare. To*L (recu +e .recve*,a (ur*ului. Ba*da *u era a6lo)era(- ca cea de 'ol. Acolo (rebuie '- .i .o'( u* o+era(or bu*. A0(e+(- u* )o)e*(8 a+oi /i'e< U Tur*ul8 aici &3o>(i)e cu (rei Dalco*. U Rece+,io*a(8 &3o>(i)e8 +riori(a(e +e +i'(- +e*(ru (oa(e Dalco* 2* ie0ire. &u*(e,i *u)-rul u*u la decolare. C5*d a4u*'er- la ca+-(ul +i'(ei de rula4 0i i*(rar- +e cea de decolare v-/ur- o )a'- 2* .l-c-ri8 la vreo 'u(- de )e(ri di'(a*,-. P-rea u* 'c3ele( de bi+la*8 2*63e'ui( di* cau/a c-ldurii. Al-(uri erau c5(eva cor+uri8 di*(re care u*ele carbo*i/a(e8 )or,i +e c5*d aler6au 2* direc,ia +i'(ei. To*L /i'e< U A0(e+(a,i u* )o)e*(8 0i .r5*-. !A?

&+a,iul era .oar(e li)i(a(. C5*d +leca di* *ou8 u* o) cu o la*(er*- 2i .-cu 'e)* '- 2*cea+-. O)ul l-'- 2* 4o' ra/a la*(er*ei 0i To*L v-/u c- +e )ar6i*ea +i'(ei erau a0e/a(e c5(eva bare )e(alice. Trecur- cu a(e*,ie +e l5*6- bare 0i 'e ali*iar- +e*(ru decolare. To*L (ra*')i'e celorlal(e dou- avioa*e. U Decolare de lu+(-. H*ai*(e. Di* .ericire8 *u erau +rea 2*c-rca,i. C3iar 0i cu +o'(co)bu'(ia8 abia de+-0ir- vi(e/a de decolare c5*d a4u*'er- la ca+-(ul +i'(ei. Vira4ul de b-(-lie .u )ai lar6 acu) dec5( de obicei8 dar *u .u'er- al(e di.icul(-,i. Lu5*d 2*-l,i)e8 To*L ob'erv- a(e*( cerul. Nu 'e o+ri'e +e*(ru a lua i*.or)a,ii a'u+ra v5*(ului. La 2*-l,i)e )are erau *ori 2)+r-0(ia,i7 +oa(e la =.""" de )e(ri. Nici o +roble)- +e*(ru /borul lor8 dar '+era '- *u aib'ur+ri/e. To*L co*ducea +ri)a 6ru+- 0i (rebuia '- /boare la @.""" de )e(ri. Ur)-(oarea 6ru+- urca la ?.A"" 0i a0a )ai de+ar(e. To*L 'e 'i),i a+roa+e o*ora(. Dac- i*a)icii ar .i ve*i( la co(- 4oa'-8 ei erau +ri)ii 2* '(are '-9i lovea'c-. De'i6ur8 era 0i cel )ai a+roa+e de (oa(e acele &A: 0i Vulca*. Lucru de re,i*u(8 2* ca/ c- 'e vor 6-'i 2*(r9u* duel a+ro+ia(. H0i a)i*(i ceva. U Tborul &3o>(i)e8 co*(rola,i '- .ie de'c3i' UDD. Privi*d celelal(e dou- avioa*e v-/u c- 20i cl-(i*au ari+ile 2* 'e)* de r-'+u*'. A4u*'er- la @.""" de )e(ri 0i 'e di'+u'er- +e ori/o*(al-8 reduc5*d a+roa+e la )i*i) co*'u)ul de carbura*(. Da( .ii*d c- *u aveau 2*c- o ,i*(-8 )ai bi*e eco*o)i'eau carbura*(ul 0i )-reau dura(a de /bor. H*ce+u '- de'crie u* cerc lar68 ur)-ri*d +e r5*d ori/o*(ul 0i ecra*ul radar. Tovar-0i '-i 2i ur)ar- )i0c-rile 2*(oc)ai. La al (reilea (ur8 'e au/ir- c3e)a,i< U &3o>(i)e8 aici Pa*cake. Ru(a !==. To*L .acu i)edia( corec,ia de du) 2* direc,ia i*dica(-8 (rec5*d la vi(e/a de croa/ier-. Pa*cake *u +reci/a'e de ce (rebuia '- 'e 2*dre+(e '+re ve'(8 dar )o(ivul *u +u(ea .i dec5( u*ul< i*a)ici. EPa*cakeF era '(a,ia radio de co*(rol de la 'ol. Per'o*alul '-u a*ali/a i)a6i*ile radar 0i c-u(a '- +revad- u*de vor a(aca avioa*ele care 'e a+ro+iau. Nu era o 'arci*- 'i)+l-. Nu *u)ai c- erau de'(ui )u*,i care aco+ereau '+a,iul radarelor8 dar i*a)icul 2*cerca )ereu '- 2*curce 'i(ua,ia cu 'e)*ale .al'e 0i cu .recve*,e de bruia4. !AA

Pa*cake di'+u*ea +robabil de i*.or)a,ii 'u.icie*(e +e*(ru a 2*dre+(a c-(re e'( cele (rei Dalco* ale /borului &3o>(i)e. Boo)er era de'(ul de a6re'iv8 dar *u avea )ul(- e1+erie*,- 2* lu+(a de *oa+(e. Av5*d la di'+o/i,ie *u)ai radarul 0i eve*(ual vreo re.lec,ie a avio*ului i*a)ic8 duelul deve*ea )ai 6reu. Era )ai bi*e '- 2*cerce u* a(ac ra+id 0i a+oi '- 'e de+-r(e/e 2*ai*(e de a .i ce*(ra( de .ocul i*a)ic. U Pe*6ui*8 Cadillac8 U*iver'e8 &3o>(i)e8 Ca'(le8 aici Pa*cake. I*a)ici )ul(i+li 2*(re $A"" 0i @""" de )e(ri8 (o(al (rei/eci8 vi(e/a +a(ru 'u(e la o+(/eci de kilo)e(ri. Dru) !IB8 buster. Ho+a8 au (ri)i' (oa(- ba*da W Trei/eci de avioa*e8 di* care u* '.er( +e*(ru e'cor(-. Ri ei erau doar ci*ci'+re/ece. EBusterF 2*'e)*a cu (oa(- vi(e/a8 dar .ar- +o'(co)9bu'(ie. :-ri vi(e/a 0i +re'iu*ea +e care o 'i),i 2i +-ru ceva bu*. Bru'c8 radarul '-u 'e u)+lu de co*(ac(e. Co)+u(erul le a*ali/- 0i loc- avio*ul cel )ai a+ro+ia(. Di'(a*,a ;" de kilo)e(ri8 vi(e/a de a+ro+iere ="" de )ile. U Pa*cake8 &3o>(i)e a loca(. U Rece+,io*a(8 &ai*(. Au(ori/a,ie +e*(ru .oc. H*cearc- '- dobori vreu*ul. U* 'i)bol 2* .or)- de ro)b8 a+-ru( +e HUD8 2i ar-(a u*de '- cau(e ,i*(a. Era la o co(- i*.erioar- cu a+roa+e ;"" de )e(ri8 deci 'ub ori/o*(ul lui 0i 6reu de v-/u(. Xi*(a era 2* .a,a lor8 +u,i* 2* drea+(a. Al-(uri de avio*ul loca( de To*L )ai erau al(e (rei< +robabil cele +a(ru co*'(i(uiau o 6ru+- ca a lor Jdac- a lor ar .i .o'( co)+le(-K. U Hoo(er8 ia9l +e cel di* drea+(a8 Boo)er +e cel di* '(5*6a. La*'a,i =L de 2*da(- ce i*(ra,i 2* li)i(-. Au(o)a( cele (rei avioa*e ale /borului &3o>(i)e 'e '(r5*'er- u*ul l5*6- al(ul. Ur)au '- la*'e/e rac3e(ele &ide>i*der de 2*da(- ce vor a4u*6e la di'(a*,a )a1i)- de /bor a ace'(ora8 vreo ci*ci'+re/e kilo)e(ri. ENu e +o/i,ia cea )ai bu*-. Ar (rebui '- le ve*i) di* '+a(e8 dar *u +u(e) a4u*6e. Trei/eci de kilo)e(ri.F Aru*c- o +rivire '+re (ovar-0ii de /bor. Erau 6reu de v-/u( 2* 2*(u*eric8 dar +-'(rau +o/i,iile. Nu 'e vedeau al(e avioa*e. :ai erau vreo ci*ci ore +5*- c5*d 'e lu)i*a. A4u*0i la dou-/eci de kilo)e(ri8 2*ce+u '- aud- u* /u)/-i(. &e*/orul Ev-/u'eF ,i*(a8 c3iar dac- )o(orul rac3e(ei *u ar .i .o'( 2* '(are '+arcur6- di'(a*,a aceea. :ai a0(e+(- c5(eva )o)e*(e la*'area8 +e*(ru a !A;

'e a+ro+ia )ai )ul(. H* (i)+ ce /u)/e(ul co*(i*ua .ar- 2*(reru+ere8 au/i u* al( /6o)o(< beep$beep$ beep1 A+-'- bu(o*ul de la*'are. Pe HUD era 'cri' $=8; k). H* acela0i )o)e( '(ri6-< U &3o>(i)e8 vira,i la '(5*6a W 0i 2)+i*'e )a*0a cu +u(ere. Co*(rac()u0c3ii 0i 20i ,i*u re'+ira,ia +e*(ru a re/i'(a la accelerare. H* +ar(ea '(5*6- a 3abi(aclului8 al-(uri de )a*0-8 era u* bu(o* care aru*ca '(a*iol8 buc-,ele de +la'(ic )e(ali/a(7 acelea .olo'eau ca '+-c-lea'c- rac3e(ele cu radar. To*L 2l a+-'- de dou- ori. Bru'c au/i u* 2oosh ! 0i8 la vreo ci*ci/eci de )e(ri de el v-/u o d5r- de .l-c-ri. Beep9ul 2*ce(-. &i),i o i/bi(ur- 0i avu i)+re'ia c- i 'e o+re0(e i*i)a. Au(o)a( +rivi la '(5*6a. U*de .u'e'e Boo)er8 acu) era o '.er- de .oc. U &ai*(8 Boo)er a e1+loda( W Rac3e(e cu c-u(are radar 2*'e)*a i*(erce+(ori. U*de *aiba erau V Privi ecra*ul. U Hoo(er8 i*a)icii de +e !@" 'u*( +robabil re'+o*'abili +e*(ru a(ac. U Rece+,io*a(. Du9(e (u +ri)ul. Acio*ar- +o'(co)bu'(ia. Era +rea 2*(u*eric +e*(ru o recu*oa0(ere la vedere8 dar To*L 'e a6-,a'e bi*e. Erau (rei avioa*e8 (oa(e )ici. Di'(a*,a era de !A de kilo)e(ri8 cu o vi(e/- de a+ro+iere de )ai )ul( de o )ie de *oduri. A)5*doi ar)ar- rac3e(ele &ide>i*der 0i le la*'ar- c5(eva 'ecu*de )ai (5r/iu. To*L urc- +e ver(ical- 0i Hoo(er 2l ur)-. Pla*ul '-u era 'coboare a'u+ra adver'arilor du+- ce ar .i v-/u( re/ul(a(ele a(acului cu rac3e(ele. Privi 2* '+a(e8 2* 4o'8 c-u(5*d u* avio* 2* )a*evre 'au e1+lo/ia u*ei rac3e(e8 dar *u v-/u *i)ic. E1a)i*- .re*e(ic cerul... 0i v-/u re.le1ia u*or ari+i la co(a lui W Era +rea 2*(u*eric +e*(ru a di'(i*6e (i+ul de avio*8 dar /-ri douderive +e .o*dul cerului )ai clar. Avio*ul 2i ur)-rea )i0c-rile 0i a'(a 2*'e)*a c- era vorba de u* avio* e1cele*( 0i de u* +ilo( .oar(e bu*. To*L co*(i*u- )a*evra8 2*cerc5*d '- co*'erve e*er6ia 0i '- 'e +o'(e/e 2* +o/i,ie de (ra6ere. H* ace'( (i)+8 co(a 'a urca. Avio*ul i*a)ic avea dou- )o(oare8 0i la a)5*dou- erau a+ri*'e +o'(co)bu'(ia. To*L redu'e ali)e*(area 0i v-/u c- avio*ul i*a)ic 2l de+-0ea. E:9a +ierdu(F. &elec(- (u*ul +ri*(re ar)ele de la bord 0i 'e ali*ie +e*(ru a (ra6e. Di*(r9u* )o)e*( 2* al(ul8 +ilo(ul 20i va da 'ea)a c- a 6re0i(. !AB

U &ai*(8 ai u*ul 2* '+a(e. U Rece+,io*a(. Coada avio*ul i*(r- 2* )ira de +e HUD7 To*L (ra'e. Nu e1i'(are1+lo/ii8 dar avio*ul i*a)ic vir- 2* )od *eco*(rola( '+re drea+(a. To*L vru '-9l ur)-rea'c-... U U*ul 2* '+a(e8 ora 0a+(e8 virea/- la '(5*6a W To*L 2)+i*'e )a*0a la '(5*6a8 +e*(ru a .ace u* vira4 '(r5*'. Hoo(er 2i ve*i 2* '+a(e8 la drea+(a. U Po,i '-9l love0(i V 2*(reb- To*L. U H*cerc cu (u*ul. Virea/- )ai )ul(8 'e ali*ia/- W To*L 'u+or(a de4a B%. Cu c5( vira4ul era )ai '(r5*'8 cu a(5( 'e +ierdea )ai )ul(- vi(e/-. Avio*ul lui 2*ce(i*ea +rea )ul(8 ri'c5*d 'devi*- o ,i*(- u0oar-. Pe*(ru a rec50(i6a u* +ic de vi(e/-8 cobor2 co(a 0i .acu vira4ul )ai '(r5*'. H0i 'i),ea ca+ul (ra' 2* '+a(e de o .or,- de *ouori )ai )are dec5( cea *or)al-. U Love0(e8 Hoo(er W U Bi*e. C3iar 0i 2* vira4ul '(r5*'8 To*L co*(i*u- '- 'e )i0(e bru'c di*(r9o +ar(e 2* al(a8 ca '-9l 2)+iedice +e +ilo(ul i*a)ic '-9l ia 2* coli)a(or. H*(oar'e ca+ul 0i v-/u c- ble'(e)a(ul acela 2l co+ia cu a6ili(a(e (oa(e )a*evrele8 U %r-be0(e9(e8 Hoo(er. U Bi*e. To*L co*(i*u- '- /boare 2* /i69/a6 0i co*'(a(- 2*6ri4ora( c- +ierdu'e co(a. Duelul 2*ce+u'e la circa !?"" de )e(ri. Acu) el cobor5'e la $=A" 0i avea *u)ai dou- +o'ibili(-,i< '- coboare 2* 'cu(ul ba(eriilor &A: la $A"" de )e(ri 'au '- urce 0i '- +iard-... U Doc W Blam W To*L +rivi 2* '+a(e 0i v-/u o .ru)oa'- e1+lo/ie. Di* ea ie0i o .or)- *ea6r- care 'e ro(ea. T5*-rul c-+i(a* redre'- a+ara(ul< U Hoo(er8 (reci 2* .a,-. Ne 2*(oarce) la ba/-. Urc-) la (rei )ii. De'crii*d o curb- a)+l-8 'e ali*ie la drea+(a (ovar-0ului '-u. C3iar dac- *u co*ducea el /borul lor8 Hoo(er era ca+abil '-90i a'u)e +o/i,ia de co*duc-(or8 0i a+oi avea ul(i)a rac3e(- r-)a'-. Era )o)e*(ul cel )ai +ro+ice +e*(ru a9l 2)+i*6e 2* .a,-. To*L +rivi di* *ou +e cer8 2* cau(are de i*a)ici. Dar avioa*ele lor erau 'i*6ure +e9acolo. &c3i)b- .recve*,a. !AI

U Pa*cake8 aici &3o>(i)e. Dobor5(e dou- :i%8 Vec(or8 (er)i*a(. U Rece+,io*a(. &3o>(i)e8 ru(a "AA8 i*a)ici 2* ie0ire di* aria b-(-liei. Bu'(er8 (er)i*a(. U Aici &3o>(i)e. Rece+,io*a(. H*c3id. C5*d adu'er- ali)e*(area la )a1i)8 coada avio*ului lui Hoo(er 'e lu)i*-. To*L +rivi i*dica(orul de carbura*(. Pa*cake 2i (ri)i(ea di*(r9o +ar(e 2* al(a a cerului8 dar ei *u aveau o re/erv- i*.i*i(- de kero'e*. P5*- 2* acel )o)e*(8 To*L .u'e'e +rea ocu+a( +e*(ru a a'cul(a co)u*ica,iile radio. Dar (oa(e avioa*ele di* e'cadril- erau +e aceea0i .recve*,-. EO>l8 la drea+(a WF EA(e*,ie8 e la ora *ou-.F Recu*o'c5*d vocea lui &a*c3e/8 evi(- '+rivea'c- la '(5*6a 'a. EAu(ori/are acorda(-. Doc.F EDou- lovi(uri WF A+oi au/i vocea lui Hoo(er< U &ai*(8 a) loca(. IDD *e6a(iv8 ";! la $; kilo)e(ri. To*L +rivi ecra*ul lui. Co*(ac(ul era la *ord9e'(8 0i era u0or de recu*o'cu( 2* )i4locul +e(elor de +e ecra*. Probabil u* avio* care urca du+- u* a(ac. Iar ei 'e 6-'eau la orele ci*ci de avio*ul i*a)ic< a+roa+e 2* '+a(ele lui. Di* circui( 2i a4u*'e vocea lui Hoo(er. U :- duc. T-ri u* .ul6er 'ub ari+a '(5*6- de la Dalco*8 c5*d 'e a+ri*'e )o(orul rac3e(ei. To*L aco+erea la(eralul orb al lui Hoo(er8 c-u(5*d eve*(uali i*a)ici. Erau de'(ul de a+roa+e +e*(ru a vedea buc-,i de .u'ela4 /bur5*d c5*d ca+ul rac3e(ei &ide>i*der e1+lod-. Avio*ul lovi( era u* Diller8 u* )odel vec3i. H* (i)+ ce 'e 2*de+-r(a ale*e '+re '(5*6a8 'e v-/u u* al( .ul6er< +ilo(ul 'e ca(a+ul(a'e +e*(ru a 'e 2*credi*,a 'i6ura*,ei *e'i6ure a u*ei 2*c3i'ori 'ud9coree*e. To*L ordo*- 2*(oarcerea la ba/-. I*(rar- 2* co*(ac( cu (ur*ul 0i li 'e '+u'e '- r-)5*- 2* +rea4)a ba/ei. U Pi'(a *e'i6ur-. ETR /ece )i*u(e. U H*,ele'. Era 2*c5*(a( '- 'e 2*(oarc-. Privi i*dica(orul carbura*(ului. U Hoo(er8 c5( kero'e* )ai ai V !A=

U Pa(ru 'u(e. Avea )ai )ul( dec5( el. U Tur*ul. &3o>(i)e Leader a*u*,- *ivel cri(ic de car9bura*(8 !!" li(ri8 (er)i*a(. U A) 2*,ele'. &3o>(i)e al doilea 2* ordi*e la a(eri/are. ETR ci*ci )i*u(e. &e 2*(reb- ci*e o .i .o'( *u)-rul u*u8 0i ce o .i 65*di( c- (rebuia ')ai a0(e+(e. Oricu)8 *u +u(ea .ace al(ceva. H* )i*u'culul 3abi(aclu al u*ui avio* de lu+(- *u 'e +u(ea )er6e *ervo' 2*ai*(e 0i 2*a+oi. Re1a)i*b-(-lia8 +ierderea lui Boo)er8 lovi(ura lui Hoo(er. R-/boiul acela 2*ce+u'e cu adev-ra( +ro'(. U &3o>(i)e au(ori/a( la a(eri/are8 ra(a $A!. Dr5*a,i la )a1i) du+ce a4u*6e,i +e 'ol. Ter)i*a(. U A) 2*,ele'. To*L 0i Hoo(er luar- co)+a'ul '+re ba/-8 a'cul(5*d i*dica,iile (ur*ului. Trebuia '- i*(re 2*(r9o ba*d- 2*6u'(- de 'i6ura*,-8 2* care ba(eriile de la a*(iaeria*- *u aveau voie '- (ra6-. H* (eorie8 cel +u,i*. H* e1(eriorul be*/ii8 v5*-(oarea era de'c3i'-. To*L +rivi i*dica(orul de carbura*(. O 'u(- de li(ri. &ub ei '(r-lucirlu)i*ile +i'(ei7 avioa*ele 'e ali*iar- +e*(ru a(eri/are. C5*d a4u*'er- )ai a+roa+e8 v-/ur- o .or)- 2*c3i'- la culoare care aco+erea c5(eva lu)i*i. O e+av- cu .or)- de Dalco*8 4u)-(a(e +e +i'(a8 4u)-(a(e 2* a.ara ei. Cobor5r- i)edia( .la+'urile8 bru'c 0i cu )ul( 2*ai*(e de vre)e. Du++-rerea lui To*L8 .u u*ul di* cele )ai bu*e a(eri/-ri. H*c3i'e robi*e(ul de ali)e*(are8 2)+i*'e co)a*da .r5*elor. Hoo(er era la drea+(a 'a8 cu (re*ul +e 4u)-(a(e +e iarb-. A4u*'er- l5*6- e+av-. Tre*ul di* drea+(a *u ie0i'e7 ari+a lovi'e 'olul 0i ro(i'e avio*ul. Aco+eri0ul carli*6ii li+'ea8 'e)* c- +ilo(ul +re.era'e '+-r-'ea'c- a+ara(ul dec5( '- 'e vad- cu+ri*' de .l-c-ri. P5*- cu o /i 2*ai*(e8 2*(5)+larea a'(a ar .i i)+lica( o co)i'ie de a*c3e(- 0i o *o(- +roa'(- +e*(ru )eca*ici. Acu) 'e)*i.ica *u)ai c- u* avio* de lu+(- u(il va '(a c5(eva /ile 2* re+ara,ii. I*(rar- +e +i'(a de rula4. Pe )ar6i*i erau ur)e de i*ce*dii. To*L *u v-/u'e *icioda(- o ac(ivi(a(e a0a de .re*e(ic-. H* (oa(e 3a*6arele erau a+ri*'e lu)i*ile de lucru. Ri o al(- 'c3i)bare< (o,i +ur(au +i'(ol. Ga>a)o(o 2i a0(e+(a. Ar-(- c-(re 'u+or,ii 6oi de 'ub ari+ile a+ara(elor D9$;8 20i '(r5*'e )5i*ile 0i le ridic- dea'u+ra ca+ului 2* 'e)* !;"

de vic(orie. To*L '(i*'e )o(orul 0i 'e o+ri. Bru'c 'e 'i),i .oar(e obo'i(< a+roa+e c- *u )ai +u(ea '-90i 'coa(- ca'ca. &er6e*(ul aler6- '+re el cu 'c-ri,a8 a+oi urc- 0i b-(u 2* aco+eri0. To*L de'c3i'e. C5*d 20i )i0ca )5i*ile8 i 'e +-rea c- (ra*'+or(- o ca'- de ba*i. U Dru)oa'- lovi(ur-8 do)*ule W Lua,i a'(a U 0i9i 2*(i*'e u* +a3ar de +la'(ic. To*L 2l acce+(- cu +l-cere 0i b-u. &e a0(e+(a la ca.ea8 dar era 'u+- de +ui 0i .u u* +ic 'ur+ri*'. Ie0i di* carli*6- 0i cobor2 'c-ri,a. Hoo(er 2*cli*a )ereu ca+ul ca '-9i vad- .u*dul. U Ce cau,i V U :- ui(a) '- v-d dac- e0(i +li*. U Ai (o( dre+(ul. N9ai .i avu( *i)ic de v-/u( dac- *u )i9l luai +e -la di* '+i*are. U &ai*(8 alea erau :i%9!= Dulcru). U E +o'ibil. Ru'e0(i8 dou- co/i8 dou- )o(oare. Co)a*da*(ul o+era,iu*i era ocu+a(. Bea)er lu- ca'e(ele lor 0i le /i'e '-9l ur)e/e. I*(rar- 2*(r9o '-li,- de 0edi*,e. Era *elu)i*a(- 0i +li*- de +ilo,i care +riveau 2*re6i'(rarea video a u*ei )i'iu*i. To*L 2l recu*o'cu +e Ni*4a8 u* loco(e*e*( di* 6ru+a a doua. De'cria dobor5rea a dou- :i%9 !@. Bea)er le ar-(- o )-'u,-. Era +li*- cu 'a*dvi0uri8 'u+- cald-8 +r-4i(uri 0i ca.ea. Avur- (i)+ '- bea 0i '- )-*5*ce c5(e ceva 2* a0(e+(area r5*dului lor. To*L e1+lic- /borul8 2* (i)+ ce i)a6i*ile 'e derulau8 iar Hoo(er +re/e*(- a*u)i(e a)-*u*(e. Trecur- cu ra+idi(a(e +e'(e +ri)a +ar(e8 iar la .a/a cu duelul d-dur- vi(e/- )ic-. U Ui(e8 aici i9a) (recu( 2* '+a(e. O+rir- i)a6i*ea. &e vedea o .or)- *ea6r-8 cu dou- derive 0i dou)o(oare. Pi'(ol era ad4u*c(ul cu i*.or)a,iile al e'cadrilei. U Ui(a,i9v- la di'(a*,a di*(re )o(oare. Acela8 do)*ilor8 e'(e '+a(ele u*ui :i%9!= Dulcru). Bea)er 2l +rivi 2*cru*(5*du9'e. U %eor6e8 2* i*'(ruc,iu*ile (ale *u *e9ai vorbi( deloc de'+re ace'( avio*. !;$

U Do)*ule8 du+- i*.or)a,iile ac(uale8 avioa*ele Dulcru) ale *ord9 coree*ilor *u 'u*( 2*c- o+era(ive. &(adiul ac(ual al i*.or)a,ii e la +-)5*(8 20i /i'e Bea)er. U Bi*e. D- o co+ie de +e ba*da a'(a 0i (ri)i(e9o la car(ierul 6e*eral. Pre6-(e0(e u* ra+or( i*.or)a(iv a'u+ra a+ara(elor Dulcru) 0i a'u+ra co*(ra)-'urilor 'u6era(e8 0i di'(ribuie9l 2*(r9o or-. Hl +rivi +e To*L. U &ai*(8 )ai 'u*( (rei ore +5*- 'e lu)i*ea/-. Trebuie '- d-) '+ri4i* aeria* la 'ec(orul occide*(al di* +ri)a li*ie8 la *ord de &eul. Decolarea la ora 0a'e 0i (rei/eci. Tu co)a*/i u* 6ru+ de +a(ru a+ara(e. Ce*(rul +ro6ra)are o+era(iv- o '-9,i dea a)-*u*(ele. Era +ri)a lor )i'iu*e.

!;!

!! P3oe*i1ul ro0u !A dece)brie H* TD8 Coreea de Nord %ru+ele de ar(ileri0(i *ord9coree*i erau 63e)ui(e 2* li*i0(e al-(uri de +ie'ele cu ,eav- lu*6- 0i de )or(ierele 2*de'a(e. Al,ii '(-(eau 2* +icioare8 al-(uri de la*'a(oarele de rac3e(e cu ,evi )ul(i+le )o*(a(e +e ca)ioa*e. De di*colo de re.u6iile lor .or(i.ica(e a4u*6eau +5*- la ei /6o)o(ul reac(oarelor care 'e 2*dre+(au '+re 'ud. H*(r9u* bu*ker de co)a*d-8 6e*eralul ar(ileriei 20i +rivi cea'ul8 a+oi .acu u* 'e)* u*ui ad4u*c( care era +o'(a( l5*6- u* (ele.o*. U Trece,i 2* +o/i,ie de .oc. Ad4u*c(ul 'e le6- +e circui(ul 6e*eral 0i (ra*')i'e ordi*ul c-(re 'u(ele de co)a*da*,i de ba(erii care8 de9a lu*6ul TD8 a0(e+(au la r5*dul lor la (ele.oa*e. Ordi*ul +u'e 2* )i0care i)edia( ec3i+ele. C5,iva oa)e*i aler6ar- 'de'c3id- 6relele u0i bli*da(e care le +ro(e4au re.u6iile8 iar al,ii 2)+i*6eau 2*ai*(e (u*urile8 +5*- 2* +o/i,ia de (ir. Ca)ioa*ele Ural9@BA care +ur(au la*'a(oarele de .abrica,ie 'ovie(ic- ie0ir- 2* '+a,iu de'c3i' 0i 'e o+rir-8 )i0c5*d la(eral (uburile de la*'are +e*(ru a +ro(e4a ve3iculul de .l-c-rile rac3e(elor. Ec3i+ele de la )or(iere cobor5r- 2* (ra*0eele u*de erau ad-+o'(i(e ar)ele lor 0i luar- +o/i,ie 2* 4urul ace'(ora. Ni)e*i di*(re ar(ileri0(i *u vedea ,i*(a. :u*,ii aco+eri,i de /-+adcare 2i +ro(e4au de cerce(area i*a)ic- 2i 2)+iedicau 0i +e ei '- vad- aria 2* care ur)au '- cad- lovi(urile. Du+- 2*ce+erea b-(-liei 2*'- 'e vor i*.or)a de la ob'erva(orii ava*'a,i di* +ri)a li*ie 0i (ra*')i'e de9a lu*6ul la*,ului de co)a*d- a ar(ileriei. H* 'i6ura*,a bu*kerului '-u8 la +a(ru/eci de kilo)e(ri di'(a*,- de TD8 6e*eralul ar(ileriei /5)bi8 i)a6i*5*du90i 3ao'ul +e care (u*urile 'ale 2l !;@

vor .i crea(. Or6a*i/a'e cel )ai )are .oc de bara4 care 'e v-/u'e de la Al Doilea R-/boi :o*dial 2*coace8 co*ce*(r5*d )ai )ul( de ;""" de +ie'e de ar(ilerie8 $I"" de la*'a(oare de rac3e(e )ul(i+le8 $$.""" de )or(iere 2)+o(riva a)erica*ilor. Cu o )edie de A"" de 6uri de .oc +e kilo)e(rul de .ro*(8 ur)a '- aba(- u* val de i/bire de .oc e1+lo/iv a'u+ra .or(i.ica,iilor i*a)icului. H* .a+(8 *u)ai +ri)a 'alv- ar .i aru*ca( a'u+ra bu*kerelor8 a'u+ra +o'(urilor de co)a*d-8 a'u+ra ba(eriilor de ar(ilerie 0i a'u+ra de+o/i(elor i*a)icului a+roa+e !""" de (o*e de e1+lo/iv de +u(ere ridica(-. Iar oa)e*ii lui erau 2* '(are '- (ra6- +a(ru +5*- la 0a'e a'(.el de 'alve +e )i*u(. I)+eriali0(ii vor .i di'(ru0i co)+le( Di'(ru0i. &avur- cuv5*(ul8 2* (i)+ ce i*dica(orul )i*u(ar 'e a+ro+ia de ora .i1a(-. &o'i'e )o)e*(ul. %e*eralul 'e 2*(oar'e c-(re ad4u*c(ul '-u 0i '(ri6-< U C-(re (oa(e ba(eriile. De'c3ide,i .ocul W Cu u* lu*6 (u*e(8 )iile de 6uri de .oc (ra'er- 2* acela0i )o)e*(. Iar 2* (i)+ ce +ri)ul val de +roiec(ile de'cria 2*c- +arabola 'a +e cerul *o+,ii8 (u*arii de4a 'e 6r-beau '- re2*carce +ie'ele. &alvele 'ucce''ive vor .i 2* /bor 2*c- 2*ai*(e ca +ri)a '- .i e1+loda( a'u+ra ,i*(elor. Ava*+o'(ul :alibu Ce'(8 2* TD &ubloco(e*e*(ul Gevi* Li((le vi'a c- +lou-. Dar *u era o +loicic- de +ri)-var-8 dulce 0i 'u'ur-(oare. Vi'a o .ur(u*- +u(er*ic- 0i rece8 2*'o,i(de (u*e(e 0i .ul6ere. Tu*e(ul 2l aru*c- 4o' de +e +rici. &e (re/i +e +odeaua de +-)5*( b-(u( a +o'(ului de co)a*d-. &e (re/i de (o(< abia reu0ea '- 'e ridice 0i aerul +li* de +ra. 2l .acea '(u0ea'c-. H*(rea6a coli*- +-rea '- 'ar- 2* 'u'. U* )i*u'cul brad de Cr-ciu* +e care i9l d-rui'er- oa)e*ii lui c-/u la +-)5*(8 2* )i4locul u*ei 6r-)e/i de '(a*iol 0i de decora,iu*i '+ar(e. &e +ri*'e de )-'u,a +e care '(-(eau 3-r,ile 0i (ele.oa*ele8 0i )ica la)+- cu ba(erie c-/u la +-)5*(. Doa)*e8 dar ce 'e +e(recea V Era cu(re)ur V R-'+u*'ul i 'e +re/e*(- c5*d reu0i '- di'(i*6- di.eri(ele 'u*e(e di* a)al6a). U* (u*e( 'urd8 +rove*i*d di* *ord7 0uier-(uri a'cu,i(e ve*i*d di* 'u'8 0i o 'erie co*(i*u-8 a'ur/i(oare8 de e1+lo/ii di*'+re 'ud. Era ar(ileria i*a)ic-. !;?

Gevi* 20i c-u(- ca'ca 0i ve'(a a*(i6lo*,. Trebuia '- ia'-. :ai 2*ai*(e ca bu*kerul '- i 'e +r-bu0ea'c- 2* ca+. Privi 2* 4ur 0i 2l v-/u +e R3ee care 20i c-u(a ec3i+a)e*(ul. Loco(e*e*(ul 'ud9coreea* avea o e1+re'ie 'ur+ri*'- 0i i*credul-... +robabil la .el ca el. Trebuie c- era u* vi'8 *u 'e +u(ea al(.el. U0a .u da(- 2* l-(uri 0i 'er6e*(ul Pierce i*(r- 2* PC8 ur)a( de ca+oralul So*e'8 2*'-rci*a(ul cu co)u*ica,iile ale +lu(o*ului. Pierce 0i ca+oralul erau 2* ,i*u(- de lu+(- 0i 2)br-ca'er- +e'(e u*i.or)co)bi*e/o*ul alb de )a'care. Pri* u0a de'c3i'-8 Gevi* v-/u c- cerul avea o 6ea*- de lu)i*- care +recede /orile. Pierce 2l 2)+i*'e +e So*e' c-(re (ele.oa*e 0i 'e 2*(oar'e c-(re Gevi*. U &- )er6e)8 do)*ule loco(e*e*( W Neca/uri )ari la River Ci(L. Ar(ileria love0(e li*ia a doua. Gevi* era *e'i6ur. %5*di*du9'e )ai bi*e8 i 'e +-rea c- e o +ro'(ie ')ear6- 2* '+a,iul de'c3i'8 e1+u' bo)barda9)e*(ului. :ai bi*e '- r-)5*2* PC< bu*kerele erau .-cu(e (oc)ai +e*(ru a +ro(e4a lu)ea de acel (i+ de a(ac. Pierce 2i v-/u 2*curc-(ura. U Nu (ra6 a'u+ra *oa'(r-. Cei care cule6 (oa(e lovi(urile 'u*( bie,ii oa)e*i di* li*ia a doua. Dar *ord9coree*ii 'o'e'c di* (oa(e +-r,ile ca .ur*icile. Dac- *u lu-) ceva )-'uri8 vo) a4u*6e '- )5*c-) kimchee *ord9coreea* +e*(ru (o( re'(ul r-/boiului. &- )er6e) W &er6e*(ul *u a0(e+(- r-'+u*'ul. &e 2*(oar'e 0i o lu- de9a lu*6ul (ra*0eei care ducea '+re ver'a*(ul di* .a,- al coli*ei. R3ee8 cu u*i.or)a alb- 2*(r9o )5*- 0i cu +u0ca 2* cealal(-8 aler6'+re +o/i,ia 'a de +e ver'a*(ul +o'(erior8 2)+reu*- cu 6ru+a a doua. Gevi* 'e a+lec- '-90i ia co)bi*e/o*ul alb de 'ub +rici 0i ie0i8 +e*(ru a 'e (re/i 2*(r9o a()o'.er- +li*- de +ra.8 /-+ad- 0i .u) adu'e de v5*(. Aerul era 2*63e,a( 0i Gevi* 'i),i .ri6ul care 2i i*(ra 2* +l-)5*i8 2* (i)+ ce aler6a de9a lu*6ul (ra*0eei. H* e1(eriorul PC8 /6o)o(ul bo)barda)e*(ului era 0i )ai +u(er*ic. O 'erie de e1+lo/ii 'urde erau re'i),i(e de 2*(re6ul cor+8 *u *u)ai de urec3i. Vibra,iile 2l .-ceau '-9i cl-*,-*e di*,ii. Dar a'(a era *u)ai o +ar(e a adev-rului. Lui Gevi* 2i era .ric-. Nu9i .u'e'e *icioda(- a0a .ric- cu) 2i era acu). Ceva 2i '+u*ea '- 'e 2*(oarc- 0i '- 'e a'cu*d- c5( )ai avea (i)+. Dar o al(- +ar(e 'e o+u*ea8 a)i*(i*du9i +rivirea lui Pierce. Co*(i*u- 'aler6e. !;A

Tra*0eea era +li*- cu oa)e*ii +lu(o*ului. Pierce (recea de la u*ul la al(ul8 co*(rol5*d ec3i+a)e*(ul 0i (ri)i,5*du9i c-(re +o/i,iile ce le .u'e'er2*credi*,a(e. Dar *u 2i urc- +e (re+(ele de (ir. V-/5*du9l +e Gevi*8 2i .acu 'e)*. U Aru*ca,i o +rivire cu +eri'co+ul. Ve,i vedea c- ave) co)+a*ie. Du co*'(r5*' '- '(ri6e8 +e*(ru a 'e .ace au/i( 2* )i4locul /6o)o(ului. Gevi* +u'e 2* +o/i,ie +eri'co+ul de (ra*0ee. La *ord8 2*(re6ul ori/o*( era o )are i*(er)i(e*(- de lu)i*i8 +rodu'e de ar(ilerie8 care (r-6ea di* '+a(ele 2*-l,i)ilor. A+oi cobor2 +eri'co+ul +e*(ru a ob'erva (ere*ul di* .a,a ava*+o'(ului. Avu *evoie de c5(eva )o)e*(e +e*(ru a i*(er+re(a ceea ce vedea. A+oi 2*,ele'e. Privea c-(re cel )ai ur5( co0)ar al '-u8 deve*i( +e *ea0(e+(a(e reali(a(e. Tere*ul accide*(a( de 'ub )ica 2*-l,i)e :alibu Ce'( era u* .ur*icar de i*.a*(erie8 (a*curi 0i APC *ord9coree*i. Gevi* 2*ce+u '- *u)ere. Ci*ci/eci8 *u8 cel +u,i* 0ai/eci de (a*curi. Di* cau/a .u*ului 0i a +ra.ului *u reu0i '- vad- ce (i+ erau8 dar (oa(e aveau (u*. U*ul era o+ri( 0i de 'ub el ie0ea .u)7 +robabil c-lca'e +e o )i*-. Co*(i*u- '- +rivea'c- cu '(u+oare 'ce*a care 'e de'.-0ur- la +icioarele :alibu Ce'(. R5*d du+r5*d8 'olda,ii de i*.a*(erie8 ca .ur*icile *e6re di* cau/a di'(a*,ei8 )-r0-luiau 2* ordi*e c-(re 'ud8 ur)a,i de valuri de (ra*'+or(oare 0e*ila(e 'au +e ro,i. Nu)ai la li)i(a e1(re)- a 'ce*ei li*iile ordo*a(e ale i*a)icului 'e '+-r6eau di* cau/a a ceea ce era (irul ar(ileriei a)erica*e< .ul6ere .oar(e lu)i*oa'e8 de culoare +or(ocalie8 care 'e de'c3ideau ca .lorile +e*(ru u* 'cur( (i)+. Proiec(ile cu re6ula(or de (i)+ care e1+lodau 2* aer. H*ce(ul cu 2*ce(ul8 Gevi* 2*,ele'e c- 'ub el 'e a.la +u*c(ul ava*'a( al u*ei divi/ii de i*.a*(erie )o(ori/a(e *ord9coreea*e. V-/5*d direc,ia +eri'co+ului8 Pierce 2l a(i*'e +e '+i*are. U Ave) *eca/uri 0i la *oi aca'-8 do)*ule loco(e*e*(. L5*6- '5r)a 63i)+a(-. Gevi* )u(- +eri'co+ul 0i .u c5( +e9aci '-9l 'ca+e di* )5*-. C5,iva *ord9coree*i 2* u*i.or)e de )a'care albe 'e (5rau +e 'ub valurile de '5r)- 63i)+a(-8 la +icioarele coli*ei8 la )ai +u,i* de $A" de )e(ri di'(a*,-. H* '+a(ele lor 'e a.lau al,i oa)e*i +e 'ol8 2* a0(e+(are. Cel +u,i* o co)+a*ie de i*.a*(erie< vreo 'u(-8 +u0ca0i 0i )i(raliori. O3o W U*de era ar(ileria a)erica*- V De ce *u 2i eli)i*a +e ble'(e)a,ii -ia cu bo)bele e1+lo/ive 0i cu cele cu .o'.or V A+oi 20i !;;

a)i*(i c- '- c3e)e ar(ileria era de da(oria 'a. Ob'erva(orul ava*'a( 2*credi*,a( +lu(o*ului .u'e'e 2*locui(8 dar 2*locui(orul *u )ai ve*i'e8 di* cau/a +la*ului de re(ra6ere di* Coreea. Gevi* 20i lu- oc3ii de +e +eri'co+ 0i 'e ui(- du+- o)ul de la (ra*')i'iu*i. Pla*ul o+era(iv8 +e*(ru ca/ul u*ui a(ac *ea0(e+(a( al *ord9 coree*ilor8 2i a'i6ura '+ri4i*ul cel +u,i* de la o ba(erie de (u*uri 0i +o'ibili(a(ea de i*(erve*,ie cel +u,i* de la o ba(erie de (u*uri 0i +o'ibili(a(ea de i*(erve*,ie a 2*(re6ului ba(alio*. H* +lu'8 'e +u(eau cere 0i ac,iu*i ale avia,iei. O *o(abil- +u(ere de .oc8 0i lui Gevi* i 'e +-rea c- i9ar .i .o'( *ece'ar- (oa(-8 +e*(ru a9i ,i*e la di'(a*,- +e *ord9coree*i. U So*e' W H*'-rci*a(ul radio ridic- +rivirea. Era +alid 0i 2*corda(. U D-9)i ar(ileria. Ave) o )i'iu*e de .oc +e*(ru ei. So*e' ridic- u*ul di* (ele.oa*e. U C3arlie Vic(or Doi Ra+(e. C3arlie Vic(or Doi Ra+(e. Aici Al+3a Ec3o Ci*ci Doi. Gevi* a0(e+(-8 +rivi*du9l +e )a'ivul 'er6e*( cu +-rul 2*'+ica( care (recea de9a lu*6ul (ra*0eei +e*(ru a90i 2*cura4a oa)e*ii. U Di*(r9u* )o)e*( 2* al(ul va i*(erve*i ar(ileria8 b-ie,i. Nu va6i(a,ie. A0(e+(a,i ordi*ul. Nu (ra6e,i. U Do)*ule loco(e*e*( W Era So*e'. U Nu reu0e'c '- i*(ru 2* co*(ac(. Nici o li*ie *u r-'+u*de. C3e'(ia a'(a... U 0i ar-(a 2* '+a(e8 de u*de e1+lo/iile 'e au/eau '+re a+-rarea a)erica*- U ...cred c- a ru+( (oa(e .irele. U A(u*ci (reci +e radio. Gevi* 'i),ea c-9i vi*e r-u. Trebuia 'a vo)i(e. So*e' 'e a+lec- +e'(e radio8 dar 0i Gevi* au/i .luier-(urile care +or*eau di* a+ara(. I*a)icul bruia (ra*')i'iu*ile. So*e' 2*cerc- ''c3i)be .recve*,a8 dar *u 6-'i *ici u*a liber-. U Do)*ule loco(e*e*(8 2* vale '9au a+ro+ia( al *aibii de )ul(. U*de e ar(ileria aia care ar (rebui '- *e a+ere V U &u*(e) i/ola,i. Tele.oa*ele *u )er68 iar radioul e'(e dera*4a(. Gevi* vorbi cu voce +ierdu(-8 2*cerc5*d '-90i a'cu*d- .rica. Pierce 'e li)i(- doar la a da di* ca+. U Bi*e. A(u*ci o '9o .ace) du+- )e(oda vec3e. &i*6uri. &e 2*(oar'e 0i 'e al-(ur- oa)e*ilor '-i. !;B

U B-ie,i8 a'(a e. C5*d v- dau ordi*ul8 e )o)e*(ul '- de'c3ide,i .ocul. Ale6e,i9v- bi*e ,i*(a. La 2*ce+u(8 lovi,i9i +e cei de la ar)ele 6rele8 dac- *u vre,i '- v- (re/i,i 2* .u*d cu o 6re*ad- a*(i(a*c. C5,iva oa)e*i r5'er- *ervo'. Ceilal,i doar 2*cuvii*,ar-. Gevi* 'e 2*(oar'e la +eri'co+. Nord9coree*ii cei )ai a+ro+ia,i erau vreo +a(ru/eci de )e(ri 0i 'e a+ro+iau 2* 6rab-8 c3iar dac- erau obli6a,i ''e 2*co*voaie 'ub 6reu(a(ea ra*i,elor. Gevi* 2*,ele'e c- la ei *u era +rev-/u( '- 'e 2*(oarc- la li*iile +ro+rii +e*(ru a 'e a+rovi/io*a cu 3ra*0i )u*i,ie. Ble'(e)a,ii -ia erau co*vi*0i c- vor 2*vi*6e +lu(o*ul lui8 2* 2*ai*(area lor c-(re &ud. Ri ideea a'(a 2l .acu '- 'e 2*.urie8 ui(5*d de +a*ica ce9l cu+ri*dea. Hl +rivi +e Pierce 0i 'er6e*(ul ridic- u* de6e( +e*(ru a9i ar-(a coa)e*ii erau 6a(a. Gevi* '(r5*'e +u)*ul 0i '(ri6-< U &-9i d-) +e'(e ca+ W &(ri6-(ul lui Pierce de+-0i /6o)o(ul bara4ului de .oc *ord9coreea*. U Doc W Doc W Pe (oa(- lu*6i)ea (ra*0eei8 'olda,ii 6ru+elor 2*(5i 0i a (reia urcar- +e (re+(ele loca0urilor de (ra6ere 0i de'c3i'er- .ocul cu +u0(ile :$;. :ul,i (ra'er- cu .oc au(o)a(8 ri'i+i*d 6loa*,ele deoarece reculul ridica ,eava ar)ei 0i +lu)bii (receau +e dea'u+ra ,i*(ei. Dou- di*(re )i(ralierele :;" ale +lu(o*ului 'e al-(urar- .ocului +u0(ilor de a'al(8 (-i*d cu ra.ale re6ula(e ver'a*(ul coli*ei. Docul co*ce*(ra( .acu .-r5)e +ri)a li*ie a co)+a*iei de a'al( *ord9coreea*-. Oa)e*ii care 2*cercau '- urce +e abru+( 'e 2*)uiar- di*(r9 o da(- c5*d +roiec(ilele 2i lovir-. Al,ii 'e aru*car- la +-)5*(8 +e*(ru a 'e ad-+o'(i. Pu,i*i di*(re ei 2*cercar- 'r-'+u*d- cu AG?B 0i AG:8 dar cur5*d .u'er- uci0i8 r-*i,i 'au obli6a,i 'dea 2*a+oi di* cau/a volu)ului de .oc ce ve*ea di*'+re (ra*0eea a)erica*-. &a(i'.-cu(8 acu) c- oa)e*ii '-i o+ri'er- +ri)ul val8 Pierce le ordo*'- (ra6- 2* *ord9coree*ii care 2*c- )ai 2*cercau '- (reac- de bara4ele de '5r)- 63i)+a(- 0i de c5)+urile de )i*e. Lovi,i 2* (i)+ ce 2*ai*(au cu '+i*area 2*doi(-8 .u'er- )a'acra,i. Ob'erv5*du9i +ri* +eri'co+8 Gevi* 2i v-/u c-/5*d. Cei care )ai erau 2* via,- 2*cercar- o re(ra6ere. U* o.i,er *ord9coreea* aler6- c-(re ei ca '-9i re6ru+e/e8 dar a+oi c-/u la +-)5*( cu u* +roiec(il 2* .ru*(e. Di* direc,ia bara4elor 'e au/ir- .luiere 0i *ord9coree*ii 'u+ravie,ui(ori 'e re(ra'er-8 aba*do*5*d (ru+urile 2*'5*6era(e ale !;I

(ovar-0ilor lor. Pierce 20i l-'- oa)e*ii '- (ra6- +5*- c5*d i*a)icul a4u*'e la di'(a*,a u(il- de (ir U !A" de )e(ri U 0i a+oi '(ri6-< U H*ce(a,i .ocul W 2*ce(a,i .ocul W P-'(ra,i )u*i,ia. O '- ave,i *evoie de ea )ai (5r/iu. Gevi* era 2* al *ou-lea cer. Te)erile 'ale i*i,iale di'+-ru'er- du+ce re'+i*'e'er- a(acul *ord9coreea*. H0i +rivi oa)e*ii. Nici u*ul *u .u'e'e lovi(. Di'(ru'e'er- o 2*(rea6- co)+a*ie de i*.a*(erie *ord9 coreea*- .-r- a +ierde u* 'i*6ur o). Hi /5)bi lui Pierce care 'e a+ro+ia'e de el. U Bi*e lucra(8 'er6e*(. A+oi au/i 6e)e(ele *ord9coree*ilor r-*i,i. Era )o)e*(ul '- 'e ara(e u)a*i(ari cu i*a)icul. U &+u*e9i )edicului '- vad- ce +oa(e .ace +e*(ru *e*oroci,ii -ia. Pierce r-)a'e cu 6ura de'c3i'-. U A,i 2**ebu*i(8 do)*ule loco(e*e*( V C3e'(ia a'(a 2*c- *u '9a (er)i*a(. P5*- acu) a) avu( +ar(e doar de o 6u'(-ric-. Acu) c- '9au a'i6ura( de +re/e*,a *oa'(r-8 *e vor .ace '- *e c-i) c- 'u*(e) aici. Ri da(a vii(oare *e vor da '- 6u'(- u* +ic di* ar(ileria lor.

&ub :alibu Ce'( Di* +u*c(ul 2* care 'e 6-'ea8 loco(e*e*(ul Park &u*69Hi di* ar)a(a *ord9coreea*- *u reu0ea '- vad- (ru+ul co)a*da*(ului '-u de co)+a*ie. Ba c3iar *u reu0ea '- vad- a+roa+e *i)ic. Park 0i re'(urile +lu(o*ului '-u 'e re(r-'e'er- de la ava*+o'(ul a)erica* 0i 'e a'cu*'e'er- 2*(r9o ad5*ci(ur- a (ere*ului8 care o.erea o oarecare +ro(ec,ie 2)+o(riva .ocului uci6-(or al i*a)icilor. U*ul di* oa)e*ii '-i *u reu0i'e '- 'e +u*- la ad-+o'( 0i (ru+ul lui /-cea acu) 4u)-(a(e a.ar- 0i 4u)-(a(e 2*-u*(rul 6ro+ii. Park 20i '(r5*'e de6e(ele +e AG: 0i 2*cerc- '- 'e 2*6roa+e )ai ad5*c 2* /-+ada 2*63e,a(-. Oda(- cu )oar(ea c-+i(a*ului8 co)a*da co)+a*iei (recu'e 2* 'arci*a 'a8 dar *u 2i )ai r-)-'e'e +rea )ul( de co)a*da(. Doar cei +a(ru8 *u8 ci*ci oa)e*i 63e)ui,i al-(uri de el. D-r- 2*doial-8 )ai e1i'(au 0i al,ii8 vii 0i *ev-(-)a,i8 dar +robabil 6-'i'er- vreu* ad-+o'( 'au co*(i*ua'er- 'aler6e. Pe*(ru bi*ele lor8 Park '+era c- 'e o+ri'er- 2*ai*(e de a a4u*6e la !;=

+u*c(ul de +lecare a co)+a*iei lor. Co)i'arii +oli(ici le '+u'e'er- de )ai )ul(e ori c- (e*(a(ivele de de/er(are vor .i 'ever +ede+'i(e. H*(i*' +e /-+ad-8 loco(e*e*(ul *ord9coreea* evalu- 'olu,iile care 2i r-)5*eau la 2*de)5*-8 dar *u 6-'i *ici u*a care '-9i .ie +e +lac. Pu(ea '2*cerce cucerirea coli*ei cu .or,ele care 2i r-)-'e'er-. Dar a'(a era o *ebu*ie 0i o 'i*ucidere8 evide*(. A)erica*ii erau i*'(ala,i +rea bi*e 2* (ra*0ee. &au +u(ea '- 'e (5ra'c- +5*- la radio(ele.o*ul co)+a*iei8 'ra+or(e/e .ali)e*(ul a(acului 0i '- cear- a4u(or. Era 'olu,ia *a(ural-8 di* +u*c( de vedere )ili(ar8 dar +u(ea .i co*'idera(- o la0i(a(e di* +ar(ea vreu*ui co)i'ar +oli(ic +u,i* 2*,ele6-(or. :ai bi*e '- .ie 2)+u0ca( +e*(ru c- a 2*cerca( '- .ac- ceea ce (rebuia dec5( '- 'e 'i*ucid- 2* (e*(a(iva de a .ace u* 6e'( ab'urd 0i a*(ieco*o)ic. Ho(-r2 '- cear- a4u(or. Car(ierul 6e*eral8 Divi/ia a (reia )o(ori/a(-8 2* TD Co)a*da*(ul divi/iei *ord9coreee*e co*(i*u- '- /5)bea'c- de la 2*ce+u( +5*- la '.5r0i(8 a'cul(5*d ra+or(ul a'u+ra 'i(ua,iei a(acului. :a*evra )er6ea bi*e8 )ai bi*e dec5( ar .i cre/u(. Ta*curile 0i i*.a*(eri0(ii di* +ri)a li*ie ru+'e'er- .ro*(ul i*a)ic 2* (rei +u*c(e di.eri(e. H* c5(eva u*i(-,i +ierderile 'e dovedeau 'u+erioare celor +rev-/u(e8 dar 2* al(e u*i(-,i .u'e'er- )i*i)e. Dar8 co*.or) ra+oar(elor8 u*i(-,i 2*(re6i i*a)ice c-/u'er- 'ub .or,a a(acului *ea0(e+(a(. Dor,ele '+eciale 0i ar(ileria .-cu'er- o (reab- bu*-. &e a+lec- dea'u+ra 3-r,ii +e*(ru a vedea )ai bi*e. &-6e,ile (ra'a(e cu creio*ul erau 0(er'e 0i rede'e*a(e la 'o'irea *oilor i*.or)a,ii. Ar)a(a 2*ai*(a c-(re obiec(ivele +ri)ei /ile. E1cele*(e. Dar a+oi *u )a /5)bi. U*a di*(re +o/i,iile a)erica*e 2*c- )ai re/i'(a. B-(u cu de6e(ul +e 3ar(-. U Tovar-0e colo*el8 care e'(e +roble)a 2* acea'(- +o/i,ie V Viceco)a*da*(ul '-u 'e a+ro+ie. H* '+a(ele le*(ilelor 6roa'e8 oc3ii lui +-reau 6i6a*(ici. U Abia a) +ri)i( u* ra+or( de la u* 0e. de +lu(o* care 'e 6-'e0(e 'ub ava*+o'(8 (ovar-0e. Trebuia '- .ie cuceri( +ri*(r9u* a(ac 'ur+ri/- di* +ar(ea u*ei co)+a*ii8 2*ai*(e de 2*ce+erea .ocului de bara48 dar au e1i'(a( 2*(5r/ieri 2* (raver'area li*iilor *oa'(re. H* co*'eci*,-8 a(acul a e0ua(. Re.ul +lu(o*ului cere acu) 2*(-riri 0i i*(erve*,ia ar(ileriei. !B"

U Pierderi V U E1(re) de ridica(e8 (ovar-0e. %e*eralul 20i )a'- b-rbia di'(ra(. Era 2)+o(riva ideii de a 'coa(e di* a(acul +ri*ci+al o +ar(e di* .or,e +e*(ru a a4u(a al(ele care avu'e'eri*'ucce'. O i*(er/icea c3iar doc(ri*a. Dar8 +e de al(- +ar(e8 +o/i,ia a)erica*- era ca u* '+i* 2* .la*cul lor. De acolo de 'u'8 a+-r-(orii erau 2* '(are '- diri4e/e (irul de ar(ilerie +e u*i(-,ile lui de a+rovi/io*are 0i a'u+ra li*iilor de co)u*ica,ie8 0i a'(a 2l +u(ea co*duce la 2*(5r/ieri +e care el *u 0i le +u(ea +er)i(e. Lu- deci 3o(-r5rea. U Bi*e. Ordo*- ba(alio*ului dou-/eci +u0ca0i '- 2*ai*(e/e c-(re coli*-. Acolo8 a)erica*ii au 2*vi*' o co)+a*ie. Acu) '- vede) ce vor .ace 2)+o(riva u*ui ba(alio*. Ri (ra*')i(e ar(ileriei c-8 dre+( +re6-(ire8 vreau u* ura6a* de .oc 2)+o(riva acelui ava*+o'(. Dor(i.ica,iile lor (rebuie '- .ie +ulveri/a(e8 clar V Vicele 2i adre'- 'ec o +lec-ciu*e 0i aler6- '- (ra*')i(- ordi*ele +e*(ru al doilea a(ac co*(ra :alibu Ce'(. :alibu Ce'(8 2* TD Gevi* Li((le 2*ce+ea '- 'e c-ia'c- +e*(ru c- ordo*a'e oa)e*ilor '- 'e ad-+o'(ea'c- 2* bu*kere. Au/ea 2*c- e1+lo/iile lovi(urilor de ar(ilerie care ve*eau di*'+re 'ud8 dar (o(ul era (-cu( 2* 4urul :alibu Ce'(. Dar dac- *ord9coree*ii 2*ce+u'er- '- 'e ca,ere di* *ou +e coli*- 2* (i)+ ce ei erau 2*c3i0i 2* re.u6iu V Gevi* 0(ia c- Pierce +u'e'e u* PO U u* +o'( de ob'erva,ie U +e ver'a*(ul *ord al coli*ei. Dar dac- cei doi ob'erva(ori .u'e'er- 'ur+ri*0i de i*a)ic V &au dac- 'e ui(au 2* direc,ia 6re0i(- V Trecu'e o or- de la ul(i)ul a(ac. Ce *aiba 'e 2*(5)+la V Hl au/i +e So*e' '+u*5*d ceva la radio. U Ai reu0i( '- .aci ceva8 ca+orale V So*e' 'e 2*(oar'e '+re el .ar- '-90i 'coa(- c-0(ile. U Ni)ic8 do)*ule loco(e*e*(. De c5(e ori 6-'e'c o .recve*,- liber0i 2*ce+ '- vorbe'c8 vi* ble'(e)a,ii -0(ia de .e,e 6albe*e 0i )i9o dera*4ea/-. Gevi* 2*4ur- 2* 65*d. &- '(ai a0a8 orbe0(e8 2* 6roa+a a'(a de +e coli*-8 .ar- a +u(ea cere a4u(or la *i)e*i 0i .ar- a 0(i ce *aiba 'e 2*(5)+l-... La cur'ul de o.i,eri8 *i)e*i *u9i '+u'e'e c- va .i .oar(e 6reu '- co)u*ici +e c5)+ul de b-(-lie. !B$

&e ridic-. Era '-(ul '- (o( a0(e+(e. U &+u*e9i lui Pierce c- )- duc '- co*(role/ +er'o*al PO9ul. I*(e*,io*a '- vad- ce .-ceau cei doi ob'erva(ori 0i a+oi '- 'e 2*(oarc-. U Dar8 do)*ule W So*e' vru '- )ai '+u*- ceva8 c5*d Gevi* de'c3idea u0a bu*kerului. A+oi au/i /6o)o(ul. U* e*or) 0uiera( care c-dea di* cer. Dre+( '+re el. Gevi* r-)a'e *e)i0ca(8 cu o )5*- +e u0- 0i cu cealal(- +e +u0ca :$;. So*e' 2l 2)+i*'e +e +odeaua PC9ului 2* (i)+ ce +roiec(ilul de $A! )) e1+loda u*deva a+roa+e. I/bi(ura 2i 'coa'e (o( aerul +e care 2l avea 2* +l-)5*i 0i 2l 2*6ro+- 'ub u* val de +ulbere 0i .u). H0i +ierdu cu*o0(i*,a. H0i reve*i c5(eva )o)e*(e )ai (5r/iu8 0i +ri)a c3e'(ie de care 20i d-du 'ea)a .u c- avea .a,a aco+eri(- de +ra.8 iar a doua8 c- era bloca( 'ub o 6reu(a(e )are care 2l a+-'a. Tere*ul (re)ur- di* *ou8 lovi( de al(e +roiec(ile care loveau coli*a8 dar el *u au/i e1+lo/iile. Du'e'e a'ur/i( de +ri)a di*(re ele. %reu(a(ea ca+oralului 2l a+-'a. De ce So*e' *u 'e d-dea la o +ar(e V A+oi 'i),i +e 65( ceva cald 0i de*'. Ri 'i),i u* )iro' ciuda(8 ca de cu+ru8 al-(uri de acela (are8 de ace(o*-8 l-'a( de e1+lo/ii. Gevi* 20i .acu loc 0i ie0i de 'ub (ru+ul (ra*')i'io9*i'(ului. So*e' era )or(. U* .ra6)e*( di* +roiec(ilul *ord9coreea*8 /bur5*d cu )ul(e 'u(e de )e(ri +e 'ecu*d-8 2l lovi'e +e ca+oral 'ub oc3i 0i 2i +-(ru*'e'e 2* creier. Gevi* +rivi +e*(ru u* )o)e*( 6r-)ada de car*e care )ai r-)-'e'e di* o)ul care 2i 'alva'e via,a8 a+oi 'e (ra'e 2*(r9o +ar(e8 cu o 'e*/a,ie de vo)-. Nici 2* cele )ai ur5(e co0)aruri *u90i 2*c3i+ui'e c- +u(ea .i a(5( de ur5(. So*e' era )or( +e*(ru c- el .-cu'e o (5)+e*ie. Du+- u* )o)e*(8 Gevi* 'e a+ro+ie de u0- 0i o 2*c3i'e8 cu )5i*i (re)ur5*de. &e '+ri4i*i de ea8 a'cul(5*d e1+lo/iile care co*(i*uau '- cad+e coli*-. C-u(- radioul8 2*cerc5*d '- *u +rivea'c- (ru+ul lui So*e'. Bu*kerul (re)ur- di* cau/a u*ei lovi(uri la )ic- di'(a*,- 0i di* (ava* 'e 'cur'e o +loaie de +ra. 0i +-)5*(. Le (rebuia a4u(or. Plu(o*ul avea *evoie de 2*(-riri. H*(re (i)+ 2i reve*i'e au/ul. Au/ea e1+lo/iile de +e :alibu Ce'(. H*(oar'e co)u(a(orul radioului +e .recve*,a (ac(ic- +ri*ci+al-. !B!

U C3arlie Vic(or Doi Ra+(e8 C3arlie Vic(or Doi Ra+(e8 aici Al+3a Ec3o Ci*ci Doi. Rece+,ie. &i),i c- avea vocea +i,i6-ia(-. Ni)ic. Trecu +e al(- .recve*,- 0i 2*cerc- di* *ou8 ru65*du9'e di* (o( 'u.le(ul '- +ri)ea'c- u* r-'+u*'. U Al+3a Ec3o Ci*ci Doi8 aici C3arlie Vic(or Doi Ra+(e. Rece+,ie. Laud- Do)*ului W U Vic(or Doi Ra+(e8 a) o )i'iu*e i)edia(- de .oc. &c3e)a Ho(el. Re+e(8 'c3e)a Ho(el. Ho(el era de*u)irea u*ei cor(i*e de +roiec(ile8 2* .or)- de +o(coav-8 2* 4urul +o/i,iei :alibu Ce'(. A'(a i9ar .i 2)+iedica( +e *ord9coree*i ''e a+ro+ie 'ub +ro(ec,ia (irului lor de bara4. R-'+u*'ul lui Vic(or Doi Ra+(e 'o'i i)edia(8 0i .u 2*'+-i)5*(-(or. U Ne6a(iv8 Ec3o Ci*ci Doi. Su)-(a(e di* (u*urile )ele 'u*( di'(ru'e8 iar *oi *e +re6-(i) de +lecare. Nord9coree*ii au 2*cercui(... Vocea o.i,erului de ar(ilerie .u aco+eri(- de .luier-(uri7 '(a,ia de bruia4 *ord9coreea*- 6-'i'e .recve*,a. Gevi* +rivi radioul .ar- '- 2*,elea6-. A+oi au/i u* .luiera( di* u*ul di*(re (uburile de co)u*ica,ie care 2l le6au cu PO. Du'e la urec3e (ubul. U Li((le. U Aici Do**ellL8 do)*ule loco(e*e*( W Era u*ul di* oa)e*ii di* PO. U A) 2*curca(9o8 do)*ule. Eu 0i &)i(3 a) v-/u( dou- co)+a*ii *ord9coree*e adu*5*du9'e 'ub *oi. Ri acu) u* )i*u( a (recu( al(a +ri* .la*c. Ce (rebuie '- .ace)8 do)*ule loco(e*e*( V Gevi* 'i),i .rica di* vocea lui Do**ellL< o .ric- e6al- cu a 'a. Trei co)+a*ii *ord9coree*e. Pe *aiba8 cel +u,i* (rei 'u(e de oa)e*i care ve*eau '- a(ace +e cei +a(ru/eci de 'olda,i ai '-i. Nu ace'(a era )odul corec( de a +ur(a u* r-/boi. U*de erau ar(ileria 0i celelal(e .or)e de '+ri4i* +e care *e)er*icii -ia di* li*iile de '+a(e le +ro)i'e'er- +e*(ru :alibu Ce'( V U Do)*ule loco(e*e*( V Reali/- c- *u9i r-'+u*'e'e lui Do**ellL. U Do)*ule loco(e*e*( V Pare c- ar(ileria 2*ce(ea/- .ocul. Ce .ace) V Ri Gevi* reali/- c- e1+lo/iile 'e r-reau. Acu) *u )ai r-)5*ea )ul( (i)+. !B@

U Bi*e. H*(oarce,i9v- 2* +eri)e(ru. I*(ra,i 2* (ra*0ee. &c3i)b- (ubul8 2*cerc5*d '- vorbea'c- cu Pierce. Trebuia '-9l 2*0(ii*,e/e +e 'er6e*( de'+re ceea ce 'e +e(recea. Ri '-9l 2*(rebe ce (rebuia '- .ac-. Nu r-'+u*'e *i)e*i. Ce *aiba8 acolo *u .u*c,io*a c3iar *i)ic V Gevi* l-'- (ubul. H* cur5*d va .i )or(. Dar a'(a *u era dre+(. Nu era deloc. &e a0(er*u o li*i0(e +ro.u*d-. Bo)barda)e*(ul 2*ce(a9'e. A+oi au/i .luiere di* (oa(e +-r,ile. EA'(a eF 20i '+u'e. Lu- +u0ca :$; 0i ie0i di* PC. Acu) :alibu Ce'( +-rea u* +ei'a4 lu*ar8 +li* de cra(ere .u)e65*de8 de (ra*0ee +r-bu0i(e 2* +ar(e8 de bu*kere +r-bu0i(e. Gevi* au/i di* (oa(e +-r,ile 6e)e(e 0i '(ri6-(e de a4u(or< U :edic W :edic W De +e ver'a*(ul coli*ei 2*ce+ur- '- 'e aud- .ocuri de +u0c-7 la 2*ce+u( )ai rare8 a+oi o 'erie *e2*(reru+(-. Nord9coree*ii a(acau. Aler6de9a lu*6ul re'(urilor (ra*0eei de co)u*ica,ie 0i a4u*'e 2* li*ia de (ir. Oa)e*ii lui erau 2* loca0urile de (ra6ere 0i (r-6eau 2* 4o'8 2* cea )ai )are vi(e/- +o'ibil-. Dar de da(a a'(a le r-'+u*deau .ocuri de +u0c- *ord9 coree*e 0i ale ar)elor 6rele. Iar +e .u*dul (ra*0eei erau de4a oa)e*i )or,i 0i r-*i,i. U Do)*ule loco(e*e*( W Pierce 2l b-(u +e '+a(e. U &u*(e,i 2* re6ul- V Gevi* 20i d-du 'ea)a c- era aco+eri( cu '5*6ele lui So*e'. Probabil ar-(a ca u* cadavru a)bula*(. &e 2*(oar'e '-9i '(ri6e 'er6e*(ului< U Nu a) .o'( lovi(. So*e'... Pierce cl-(i*- ca+ul. U A'(a e. &u*(e) 2* )are 2*curc-(ur-8 do)*ule loco9(e*e*(. H0i l-'- )eca*ic ca+ul 2* 4o' c5*d o 6re*ad- e1+lod- la )ic- di'(a*,de (ra*0ee8 '+ulber5*d /-+ad- 0i +-)5*(. U P5*- acu)8 a) reu0i( '- .ace) .a,-. Dar Go'(o>i(/ 0i Ra)o' au c-/u(. Ei 0i )ul,i al,ii. %ru+a de Dra6o* au 2*ca'a( u* +roiec(il dre+( +e bu*ker. Iar *oi co*'u)-) +roiec(ilele al *aibii de re+ede. U* 'olda( al-(uri de ei 'c-+- u* '(ri6-( 0i c-/u de +e loca0ul de (ra6ere. Lovi(ura 2i ')ul'e'e u* bra,. Prad- 0ocului8 Gevi* r-)a'e cu +rivirea .i1a(- +e )or(. U Do)*ule loco(e*e*(8 reve*i,i9v- W Cei r-)a0i 2* via,- au *evoie de du)*eavoa'(r- W !B?

Pierce 2l 2*de+-r(- de cor+ul 'olda(ului. U A'cul(a,i9)-8 *e (rebuie a4u(or. Gevi* cl-(i*- di* ca+. Nu vor +ri)i *ici u* a4u(or. H*de+-r(5*du9l +e Pierce8 urc- 2* loca0ul de (ra6ere al )or(ului +e*(ru a ob'erva i*a)icul. Pri)ul val al a'al(ului *ord9coreea* a4u*'e'e la dou-/eci de )e(ri de (ra*0ee 2*ai*(e de a .i o+ri(. Dar 2* loc '- 'e re(ra6- 2* vale8 'u+ravie,ui(orii 'e re.u6ia'er- 2* cra(erele bo)belor8 0i aco+ereau cu .oc valul al doilea8 care (oc)ai 'e .or)a la *ivelul '5r)ei 63i)+a(e. O ra.al- de )i(ralier- u0oar- *ord9coreea*- lovi (ere*ul 2* .a,a lui7 Gevi* 'e 6r-bi '- 'e la'e 2* 4o'. U* o) di* 6ru+a 2*(5i 6e)u 0i c-/u la +-)5*(8 ble'(e)5*d 0i ,i*5*du9'e de '(o)ac. Gevi* *u reu0i '-90i a)i*(ea'c- *u)ele o)ului. H0i 2*(oar'e +rivirea. Docul 'e i*(e*'i.ica. &ub :alibu Ce'( :aiorul *ord9coreea* 'e '(r5)b- c5*d )edicul 2i '(r5*'e ba*da4ul +e bra,ul r-*i(. Era cu adev-ra( ridicol ca +ri)a lui ra*- di* acea ca)+a*ie )ili(ar- '- .ie da(ora(- +ro+riei ar(ilerii. Dar )eri(a'e. H0i 2)+i*'e'e oa)e*ii +5*- la li)i(a (irului de bara4 al (u*urilor8 acce+(5*d ri'cul u*or +ierderi 2* ideea de a 'e a+ro+ia de a)erica*i 2*ai*(e ca ace0(ia '-90i revi*- du+- bo)barda)e*(. Doc(orul (er)i*- 2*6ri4irile 0i )aiorul 2l 2*de+-r(-8 ridic5*du9'e +e cel-lal( bra, +e )ar6i*ea 6ro+ii ocu+a(e de 6ru+ul '-u de co)a*d-8 +e*(ru a +rivi di*colo de )ar6i*e. Ra)+a abru+(- era aco+eri(- de (ru+uri8 dar u* *u)-r 'u.icie*( de oa)e*i 'u+ravie,ui'er- +ri)ului a(ac +e*(ru a9i 2*c3ide +e a)erica*i 2* (ra*0eele lor. Bi*e. Privi 2)+re4ur8 c-u(5*du9l +e co)a*da*(ul co)+a*iei a doua. U C-+i(a*e Ha* V O)ul 'e (5r2 a+roa+e. De 'ub ca'ca 'ovie(ic- 2l +riveau oc3ii '-i ca dou- li*ii. U La 'e)*alul )eu8 2*ai*(e/i cu co)+a*ia (a. Dar )ai 2*ai*(e a0(e+(-) a(acul lui Go38 care ar (rebui '- a(ra6- a(e*,ia i*a)icului 0i (u ar (rebui '- reu0e0(i '- a4u*6i 2* (ra*0eele lor. Clar V Ha* 2*cuvii*,-. U Da8 (ovar-0e )aior. &e 2*(oar'e 2* ca*al +e*(ru a (ra*')i(e ordi*ul 0e.ilor de +lu(oa*e. !BA

:aiorul 2l +rivi 2*de+-r(5*du9'e8 a+oi +rivi cea'ul. Di* )o)e*( 2* )o)e*(8 co)+a*ia a (reia a c-+i(a*ului Go3 va a4u*6e +e +o/i,ie 2* '+a(ele coli*ei. H* cur5*d va vedea cu) 'u+or(- a)erica*ii u* a(ac +e dou- .ro*(uri. Ava*+o'(ul :alibu Ce'( Gevi* era u* +ic )ai o+(i)i'(8 c5*d 2*ce+ur- '- 'e aud-8 2* '+a(ele lor8 2)+u0c-(uri 0i e1+lo/ii de 6re*ade. A (reia co)+a*ie *ord9coreea*- W Acu) erau a(aca,i di* dou- +-r,i. Ri *u i 'e +-rea c- di* +o/i,ia loco(e*e*(ului R3ee 'e r-'+u*dea cu +rea )ul( .oc. A+oi o )i0care 2i a(ra'e a(e*,ia8 2* vale. U* al doilea val de *ord9 coree*i 2* u*i.or)- de )a'care alb- 20i croia dru) 2*ce( +ri* '5r)a 63i)+a(-8 +re6-(i*du9'e de a(ac. Gevi* +rivi 2)+re4ur. Oa)e*ii lui abia erau 'u.icie*,i +e*(ru a ,i*e 2* loc i*a)icul care urca. Nu +u(ea '-9i (ri)i(- 2*(-riri lui R3ee. Loco(e*e*(ul 'ud9coreea* va reu0i oare '- ,i*+o/i,ia cu oa)e*ii +e care 2i avea V Hl a(i*'e +e Pierce. U Du9(e 0i ve/i cu) 'e de'curc- R3ee. &er6e*(ul 'e a+lec- 0i 'e 2*de+-r(- de9a lu*6ul (ra*0eei8 c-(re +o/i,ia lui R3ee. Gevi* 'e 2*(oar'e '- +rivea'c- 2* vale. H*cerc- '-90i 2*cura4e/e oa)e*ii. U Co*(i*ua,i '- (ra6e,i8 b-ie,i. Le ve*i) *oi de 3ac. Ba cu) '- *u V &+u*5*d a'(a8 0(ia c- )i*(e. Docul oa)e*ilor '-i 'e r-ri8 +e )-'ur- ce erau lovi,i 'au (er)i*au )u*i,ia. Iar *ord9coree*ii +ro.i(au di* +li*8 (rec5*d 2* 'al(uri de la u* ad-+o'( la al(ul8 a+ro+ii*du9'e di* ce 2* ce. O 6re*ad- c-/u +e +o/i,ia u*ei )i(raliere 0i acea'(a (-cu. Gevi* 'e 6r-bi '- a4u*6- la ar)-8 dar *u 'e )ai +u(ea .ace *i)ic. Xeava .u'e'e 2*doi(- 'ub .or,a e1+lo/iei. Oc3i(orul 0i a4u(orul lui .u'e'er- r-*i,i )or(al. Pierdu'e *o,iu*ea (i)+ului. B-(-lia +-rea '- *u 'e )ai '.5r0ea'c-. U*de era Pierce V Avea *evoie de '.a(urile 0i cal)ul lui. Oa)*ii *u vor reu0i '- re/i'(e +rea )ul(. Dor,a +lu(o*ului era 2*4u)-(-,i(-8 iar *ord9coree*ii co*(i*uau '- urce. Ce *aiba (rebuia '- .ac- V !B;

De la cel-lal( ver'a*( 'e au/i o (ro)+e(-. C5*d 'e 2*(oar'e8 2l v-/u +e Pierce care aler6a '+re el. U I*a)icul e'(e 2* +eri)e(ru. Trebuie '-9l al... Bru'c8 ca+ul lui Pierce e1+lod-8 aru*c5*d '5*6e 0i )a(erie cerebral+e u*i.or)a lui Gevi*. &er6e*(ul 2i c-/u )oale 2* bra,e. Hl 2)+u0ca'erdi* '+a(e. Cu lacri)i 2* oc3i8 Gevi* v-/u c- *ord9coree*ii aler6au c-(re el8 de9a lu*6ul (ra*0eei de co)u*ica,ie. Nu reu0i *ici '- 'e )i0(e8 *ici 'vorbea'c-. C5,iva oa)e*i l-'ar- +u0(ile '- cad- +e +-)5*(. D-r- a l-'a cor+ul lui Pierce8 Gevi* 2*-l,- +rivirea 0i v-/u o 6re*ad/bur5*d c-(re (ra*0ee. &e aru*c- la +-)5*( c5*d e1+loda. Di* cau/a 'u.lului8 (ru+ul lui Pierce 2l aco+eri8 iar u* al( cadavru 2i c-/u +e'(e +icioare. Di* a)bele +-r,i ale (ra*0eei a+-rur- *ord9coree*ii8 care 2*ce+ur- '(ra6- la .oc au(o)a(. Gevi* 20i au/i oa)e*ii url5*d c- 'e +redau. R-)a'e *e)i0ca( 2* *oroi8 2*cerc5*d '- *u re'+ire. Docul 2*ce(-. &e .acu li*i0(e. A+oi 'e au/i di*'+re +o/i,ia a ceea ce .u'e'e +lu(o*ul lui< U Doc(ore W &u*( r-*i(. Au/i r5'e(e8 'eci 0i 6u(urale. Ci*eva '(ri6- u* ordi* 2* coreea*- 0i +u0(ile (ra'er-. %e)e(ele deve*ir- urle(e8 a+oi 'e a0(er*u li*i0(ea. Coree*ii *u luau +ri/o*ieri. Gevi* 2*cerc- '-90i o+rea'c- lacri)ile care 2i cur6eau +e obra4i. :or,ii *u +l5*6. Au/i al(e voci8 0i c5,iva oa)e*i i*(rar- 2* (ra*0ee. Nord9coree*ii (er)i*a'er- ce aveau de .-cu(. Di* c5*d 2* c5*d (r-6eau 2* cei r-*i,i 'au care 'e +re.-ceau )or,i. &e )ai au/ir- c5(eva urle(e. Ci/)ele u*ui i*a)ic 'e a+ro+iar- de el. &i),i o lovi(ur- 'urd-8 2* +ar(ea '(5*6-8 0i ceva rece 0i a'cu,i( 2i '(r-+u*'e coa'(ele. O baio*e(-. &(r5*'e di* di*,i +e*(ru a 'u+or(a durerea 0i r-)a'e *e)i0ca(8 2* a0(e+(area +roiec(ilului care ar .i (er)i*a( (o(ul. Dar o)ul 20i (ra'e baio*e(a 0i +lec- )ai de+ar(e +ri* (ra*0ee. Hl cre/u'e )or(. :ai au/i c5(eva .ocuri 2* +eri)e(ru8 dar *i)e*i *u 'e )ai 2*(oar'e. Gevi* /-cea 2*(re cor+urile oa)e*ilor '-i8 'i*6ur cu 65*dul .ali)e*(ului '-u. :alibu Ce'( c-/u'e. !BB

!@ Pri)a +rad!A dece)brie La bordul *avei a)erica*- :ohn 9oun% C-+i(a*ul de .re6a(- :ic3ael Deverou1 di* )ari*a &(a(elor U*i(e '(udia a(e*( 3-r,ile *au(ice. Nava 'a8 u* co*(ra(or+ilor di* cla'a &+rua*ce8 ridica'e a*cora di* +or(ul )ili(ar 'ud9coreea* C3i*3ae cu o or- 2* ur)-. Acu) era la /ece )ile di'(a*,-8 'e 2*dre+(a '+re 'ud cu o vi(e/- de ci*ci'+re/ece *oduri8 0i (raver'a '(r5)(oarea di*(re i*'ulele Gadok9do 0i Go4e9do. La C3i*3ae i/buc*irea r-/boiului 2i lua'e +e (o,i +ri* 'ur+ri*dere. &au8 de .a+(8 +e (o,i8 )ai +u,i* 6ru+a de 'abo(ori *ord9coree*i care 'e i*.il(ra'e 2* +or(. Ec3i+a4ul de +e :ohn 9oun%8 a*cora(- acolo +e*(ru reali)e*(are8 .u'e'e (re/i( de cl-*,-*i(ul ar)elor au(o)a(e 0i de e1+lo/iile 'urde ale de+o/i(elor de carbura*( care '-reau 2* aer. O .re6a('ud9coreea*- care 'e ali)e*(a .u'e'e lovi(- de e1+lo/ie 0i 'e r-'(ur*a'e. Ordi*ele Dlo(ei a 0a+(ea erau clare 0i co*ci'e< EH*dre+(a,i9v- cu (oa(vi(e/a c-(re Yoko'uka8 Sa+o*iaF. A4u*0i acolo8 Deverou1 era 'i6ur c- li 'e va ordo*a '- e'cor(e/e vreu* co*voi 'au '- i*(re 2* alc-(uirea u*ei 6ru+e care '- a(ace *avele *ord9coree*e. :ai bi*e a0a. Nu dori'err-/boiul8 dar acu) c- 2*ce+u'e8 :ohn 9oun% ar .i +u(u( ar-(a di* ce )a(erial era .-cu(. Pe*(ru )o)e*(8 (o(u0i8 (rebuia '- a4u*6- 2* Sa+o*ia. Era u* dru) de doar /ece ore +ri* &(r5)(oarea Coreei8 dar Deverou1 0(ia c- +u(eau .i /ece ore .oar(e lu*6i. Coreea de Nord avea o .lo(- bu*- de 'ub)ari*e die'el9elec(rice 0i /eci de *ave +ur(-(oare de rac3e(e< vreu*a di* ace'(ea +u(ea .i a'cu*'- +e (ra'eul lui8 a0(e+(5*du9i *ava. Ceru'e u* '+ri4i* aeria*8 dar (oa(e P9@ Orio* a*(i'ub9)ari*e di* Dlo(a a 0a+(ea erau de4a 2* )i'iu*e 0i e'cadrila de &9!D Tracker 'ud9 !BI

coree*e .u'e'e lovi(- dur de o i*cur'iu*e aeria*- *ord9coreea*- 2* *oa+(ea aceea. H* .i*al8 *ava (rebuia '- 'e 2*6ri4ea'c- 'i*6ur- de a+-rare. Cerul era 'e*i*8 dar 2* ce*(rul i*.or)a,ii de lu+(- al *avei8 lu)i*a( doar ce c5(eva lu)i*i ro0ii8 era )ereu 2*(u*eric. Deverou1 (recu 2* revi'('i(ua,ia. &o*arele +a'ive di* c3il- ac(iva(e. &o*arul ac(iv 2* +o/i,ie de a0(e+(are. Radarul de 'u+ra.a,- 0i de )edie co(- 2* .u*c,iu*e8 2* c-u(area co*(ac(elor i*a)ice +e )are 0i +e cer. &e adre'- o.i,erului re'+o*'abil cu o+era,iu*ile a*(i'ub)ari*e. U Cu) 'u*( co*di,iile a+ei V U Ur5(e8 do)*ule. Cu*oa0(e,i /o*a. Cure*,i +u(er*ici8 .u*dul )-rii 4o'8 'ali*i(a(e variabil-. Ri +e .u*d 'u*( o )ul,i)e de e+ave. Nave 4a+o*e/e +e care le9a) 'cu.u*da( 2* al doilea r-/boi. Relev)e*(ul +a'iv e 'lab8 dar *u +u(e) +or*i 'o*arul ac(iv .ar- '- .i) aco+eri,i de ecoul *o'(ru. %reu de 6-'i( ceva8 acolo8 4o'8 do)*ule. U Da8 dar 0i *ord9coreee*ii vor avea acelea0i +roble)e. Vec3ile lor 'ub)ari*e de cla'- Ro)eo vor .i *evoi(e '- .olo'ea'c- +eri'co+ul 2* loc de a)-r5(ul -la de 'o*ar +e care 2l au la bord. &e 2*(oar'e c-(re 3-r,i. U Ceva de la elico+(erul La)+' V U E'(e 2* aer de ?A de )i*u(e. Ne +re6-(i) '-9l 2*locui) 2*(r9u* '.er( de or-. U Bi*e8 a'i6ura,i9v- '- *u .ie 2*(reru+eri +5*- a4u*6e) la a+e )ai ad5*ci. Cu radarul de +e La)+' (rebuie '- 6-'i) la (i)+ u* +eri'co+. U A) 2*,ele'8 do)*ule. Dar o.i,erul *u +-rea +rea co*vi*'. U Co)a*da*(e W Era o.i,erul e1ecu(iv8 care c3e)a de +e +u*(e. U &u*(e) a+roa+e de locul *u)i( i*'ul-. H* +a'a4ul +e care 2l (raver'au e1i'(a o 'i*6ur- ob'(ruc,ie. U* +e(ic )ic 0i ur5( de +-)5*( care r-'-rea la )i4locul '(r5)(orii di*(re cele doui*'ule )ari care 'e a.lau 2* &(r5)(oarea Coreei +ro+riu9/i'e. Deverou1 lu- o 3o(-r5re. U Trece) +e la '(5*6a. H* ace'( )od ar .i l-'a( i*'ula la drea+(a8 de+-r(5*du9'e de ru(a care ducea c-(re Pu'a*. Deverou1 avea i)+re'ia c- 2* acel )o)e*( era )ai bi*e '- 'e ,i*- de+ar(e de +ri*ci+alul +or( di* Coreea. U De'i6ur8 do)*ule. !B=

:ohn 9oun% vir- u0or +e*(ru a 'e +u*e +e *oua ra(-. La bordul 'ub)ari*ului *ord9coreea* ;arele 4onduc*tor U A) u* co*(ac( +a'iv8 (ovar-0e co)a*da*(8 /i'e (e3*icia*ul de la 'o*ar8 cu u* (o* (riu).al. Direc,ia @A". Pe bu/ele c-+i(a*ului )a4or C3u* C3ae9Yu* a+-ru u* /5)be(. Nava i*a)ic- .-cu'e e1ac( ceea ce el +rev-/u'e< 'c3i)ba'e ru(a +e*(ru a 'e 2*de+-r(a de Pu'a*. Ri acu) 2i ve*ea 'ub (ir. Privi 2* 4ur8 2* 'ala de co)a*d- ca) +o+ula(-8 )i*u*5*du9'e di* *ou de i*'(ru)e*(ele 'ale ele6a*(e8 )oder*e. &- +rocure de la ru0i acel 'ub)ari* de ul(i) )odel de cla'- Gilo .u'e'e o al(- lovi(ur- )a6i'(ral- a :arelui Co*duc-(or de la care 0i +ri)i'e *u)ele. &i'(e)ele 'ale de de(ec,ie erau )ul( )ai bu*e dec5( ale celor de cla'- Ro)eo8 0i 2)br-c-)i*(ea 'a a*ecoic-$? *u +er)i(ea '- .ie de'co+eri( 2* acele a+e )ici. C3u* +ro.i(a'e de a'(a +e*(ru a 'e a'cu*de 2* 2)+re4uri)ile )icii i*'ule +o'(a(- 2* )i4locul +a'a4ului care ducea '+re C3i*3ae8 +ri*ci+ala ba/- *aval- 'ud9coreea*-. A+oi r-)-'e'e a'cu*' +e*(ru )ul(e8 lu*6i ore8 a0(e+(5*d ca +ri)a *av- i*a)ica '- cad- 2* cur'-. Acu) a0(e+(area a+roa+e 'e '.5r0i'e. U Cu) '(-) cu ba(eriile V U Nou-/eci la 'u(-8 (ovar-0e co)a*da*(. Bi*e. E*er6ia era )ai )ul( dec5( 'u.icie*(- +e*(ru orice )a*evrce)(- la co*(ac(. U Per.ec(. Vi(e/- '(a*dard. Ru(a !B". ;arele 4onduc*tor vir- le*(8 a+ro+ii*du9'e de co*(ac(ul '-u radar cu o vi(e/- de ci*ci *oduri +e*(ru a reduce ri'cul de a .i de'co+eri( de 'o*arul i*a)ic. Trecur- ci*ci )i*u(e i*(er)i*abile. C3u* 20i au/i i*i)a acceler5*du9 0i b-(-ile +e )-'ur- ce (e3*icia*ul de la 'o*ar co*(i*ua '- de'crie co*(ac(ul. Te3*icul )u*cea a'u+ra 'e)*alului8 a*ali/5*du9l 0i co)+ar5*du9l cu al(e 'e)*ale cu*o'cu(e.
$?

A*ecoic- O *u re.lec(- u*dele 'o*ore J'o*arulK

!I"

U Co*(ac( ide*(i.ica(. Co*(ra(or+ilor cla'a &+rua*ce. Ro(a,ia elicelor +e*(ru ci*ci'+re/ece *oduri. Pri)ul o.i,er 2*(reb-< U Urc-) la co(a +eri'co+ic- +e*(ru o ide*(i.icare vi/ual- V C3u* cl-(i*- ca+ul *e6a(iv. U Nu. P5*- acu) *u *e9au au/i(. &- *u le d-) +o'ibili(a(ea '- *e vad-. :ai (recu u* )i*u(. O.i,erii i*(roduceau releveele 0i al(e da(e 2* co)+u(erul +e*(ru (ir. Ace'(a ur)a '- calcule/e +o/i,ia8 ru(a 0i vi(e/a ,i*(ei8 0i va calcula u*63iul de la*'are a (or+ilelor. :ai era +u,i*. Ri va .i u* a(ac la )ic- di'(a*,-. Tor+ilelele vor c-l-(ori 6r-bi(e 0i va .i +u,i* (i)+ +e*(ru a le evi(a. Cu coada oc3iului8 /-ri o lu)i*- verde +e co*'ola co)+u(erului. U Ave) o 'olu,ie de (ir8 (ovar-0e co)a*da*(. Po/i,ia co*(ac(ului @?$. Ru(a $I"8 ci*ci'+re/ece *oduri. Di'(a*,a e'(i)a(- !.@"" )e(ri8 dura(a cur'ei (or+ilei =" 'ecu*de. C3u* 'e 2*(oar'e c-(re o.i,erul de (ir. U Doc W ;arele 4onduc*tor (re'-ri c5*d dou- ET9I" 63ida(e +ri* cablu o+(ic ie0ir- di* (uburile de la*'are 0i 'e av5*(ar- cu ci*ci/eci de *oduri c-(re *ava a)erica*-. La bordul *avei a)erica*e :ohn 9oun% U O38 .ir9ar W Do)*ule c-+i(a*8 e.ec(e 3idro.o*ice direc,ia $@A... (or+ile 2*dre+(a(e '+re *oi W &(ri6-(ul (e3*icia*ului de la 'o*ar a+roa+e 2i +rovoc- u* '(o+ cardiac lui Deverou1. O38 Doa)*e. Lu- i*(er.o*ul cu +u*(ea. U Do)*ule Hali8 (or+ile la $@A W Nu era *evoie '-9i '+u*- o.i,erului de ru(- ce )-'uri '- ia. A+oi8 c-(re o.i,erul a*(i'ub)ari*e. U La*'a,i 0i ac(iva,i c5(eva Ni1ie W Xi*(ele .al'e +u(eau '- 2*0ele vreo (or+il- care 'e a+ro+ia. A+a era ca) )ic- +e*(ru a le .olo'i 2* )od *or)al8 dar 2* acel )o)e*( ri'cul de a lovi .u*dul *u avea i)+or(a*,-. !I$

Ie0i*d di* CIC$A +e*(ru a urca +e +u*(ea de co)a*d-8 'i),i *ava vir5*d la drea+(a8 +e*(ru a 'e 2*de+-r(a de (or+ile. O vibra,ie a +u*,ii 2i '+u'e c- 0i vi(e/a .u'e'e )-ri(-. Deverou1 a4u*'e +e +u*(e 2* )o)e*(ul 2* care au/i u* thump c5*d di* u*ul di*(re (uburile de la*'are di* '(5*6a ie0ea u* :ark ?; 2*dre+(a( '+re +o/i,ia de +lecare a (or+ilelor i*a)ice. Tor+ilele :ark ?; *u 'e co)+or(au +rea bi*e 2* a+e +u,i* ad5*ci 0i8 .ar- o 'olu,ie de (ir ca '- le co*(role/e8 era ca 0i cu) ar (ra6e o lovi(ur- orbe0(e 2* direc,ia 6e*eric- a i*a)icului. Dar cel-la( co)a*da*( *u +u(ea 0(i dac- ,i*(a era bi*e lua(-. Poa(e 2l .acea '- 'e 2*de+-r(e/e cu 'ub)ari*ul. Poa(e. Lu- u* (ele.o*. U :e'a4 .ul6er c-(re Dlo(a a Ra+(ea 0i la C3i*3ae W &i),ea c- *ava accelera8 c- (-ia )area )ereu )ai re+ede. Hai8 .ru)oa'o. Ara(- ce +o,i. Nu (e l-'a 2* .a,a ble'(e)a,ilor -lora. I*(erco)ul 'o*arului 'e .acu au/i(. U Co)a*da*(e8 v-d dou- (or+ile8 direc,ia $!A 0i 'e a+ro+ie. A)5*dou- co*ver6 c-(re *oi. U*a 'e la'- '+re '(5*6a. Cealal(- 'e )e*,i*e +e dru). La)+' +la*(ea/- c5(eva 6ea)a*duri 'o*ar. Deverou1 *u r-'+u*'e. Nu +u(ea '- .ac- )ai )ul( dec5( .-cu'e de4a. La bordul 'ub)ari*ului *ord9coreea* ;arele 4onduc*tor U Tovar-0e co)a*da*( W A)erica*ii au de'c3i' .ocul 2)+o(riva *oa'(r-. Tor+il- la @@$ de 6rade. C3i) acce+(- ve'(ea8 cu .ilo/o.ie. Era de a0(e+(a(. U Ale *oa'(re au loca( ,i*(a V U Da8 (ovar-0e. U Bi*e8 (-ia,i cablurile. O.i,erul de la*'are a'cul(-8 (-i*d cablurile 'ub,iri care 2i +er)i(eau 'co*(role/e )i0c-rile (or+ilelor ce 'e 2*dre+(au '+re *ava a)erica*-. Acu) acele (or+ile erau l-'a(e 'i*6ure 0i ar .i (rebui( '- a4u*6- la ,i*(- cu da(ele cule'e de 'o*arele lor ac(ive. U C5r)a (ribord. Vi(e/a ci*ci'+re/ece *oduri. La*'a,i o ,i*(-.
$A

CIC 9 Co)ba( I*.or)a(io* Ce*(er

!I!

C3u* 2*ce+u '- dea ordi*ele care 2i vor .i +er)i' 'ub)ari*ului '-u '.u6- de +ericol. Vor evi(a cu 'i6ura*,- acea (or+il- a)erica*-. Dar 2* ca/ co*(rar V C3u* 2*-l,- di* u)eri8 +rivi*d ecra*ul care ar-(a (or+ilele lor a+ro+ii*9du9'e de i*a)ic. H* ca/ co*(rar8 20i '+u'e el8 *u vor a4u*6e la .u*d 'i*6uri. La bordul *avei a)erica*e :ohn 9oun% Era o cur'-. O cur'- +e via,- 0i +e )oar(e. O cur'- +e care co*(ra(or+ilorul a)erica* o +ierdea. Nava 2*cerca '- ia'- di* co*ul de relev)e*( al (or+ilelor i*a)ice8 vir5*d 0i acceler5*d +e*(ru a de6rada 'olu,ia de co*(rol de (ir a 'ub)ari*ului *ord9coreea*. Dar le6ile 6eo)e(riei 0i ale .i/icii erau i*e1orabile8 (i)+ul +rea )ic8 0i 'ur+ri/a .u'e'e co)+le(-. Dur- *ece'are dou- )i*u(e 0i a+roa+e dou- )ile )ari*e8 dar (or+ilele *ord9coree*e a4u*'er- la *ivelul ,i*(ei. U*a o +ierdu< 2i (recu +ri* '+a(e 0i lovi ,i*(a Ni1ie re)orca(- de *av-8 la o 'u(- de )e(ri de +u+-. Cealal(- 'e .i1a'e +e ce*(rul c3ilei va'ului :ohn 9oun% 0i o lovi. Tor+ila lovi *ava 2* .a,a elicelor8 iar .or,a e1+lo/iv- a ca+ului de !B" k6 ridic- e.ec(iv +e :ohn 9oun%8 .ac5*d9o '- ia'- di* )are 2*(r9u* *or de .u) 0i '+u)-. O coloa*- de a+- 2*al(- de ci*ci'+re/ece )e(ri a*u*,+re/e*,a 'ub)a9ri*ului la +or,ile ora0elor C3i*3ae 0i Pu'a*. H*c-rc-(ura de'c3i'e o .alie de 0a'e )e(ri +e +ar(ea '(5*6- a *avei8 aru*c- 2* (oa(e direc,iile 'c3i4e care .-cur- )ici 6-uri 2* (o,i +ere,ii de o,el8 2*ec- careul ec3i+a4ului de la +u+-. La )ic- di'(a*,- de i)+ac(8 la*'a(orul de rac3e(e &ea &+arro> i*'(ala( +e :ohn 9oun% .u ridica( de +e a.e(8 +e*(ru a a4u*6e a+oi 2* )are la (ribord. H* .rac,iu*i de 'ecu*d-8 u*da de 0oc (raver'- (oa(- *ava de la u* ca+-( la al(ul8 ')ul65*d obiec(ele di* locurile 2* care erau +ri*'e 0i lovi*d oa)e*ii de +ara+e,i. Di* +-ca(e +e*(ru co*(ra(or+ilorul a)erica*8 a+ara(ul &E9@ La)+' .u'e'e ali)e*(a( cu carbura*( 0i avea la bord rac3e(e +e*(ru c- 'e +re6-(ea '-9l 'c3i)be +e cel care 'e a.la de4a 2* /bor. Dor,a e1+lo/iei ridic- )icul elico+(er c5,iva )e(ri 0i 2l .acu .-r5)e la c-derea +e +u*(e. O 'c5*(eie a+ri*'e carbura*(ul ce 'e rev-r'a di* re/ervoarele '+ar(e8 2*ec5*d 2* .l-c-ri +u*(ea 'u+erioar- +rova a *avei :ohn 9oun%. !I@

H* )are +ar(e8 oa)e*ii care 'e odi3*eau 2* +o'(urile ec3i+a4ului .u'er- uci0i i*'(a*(a*eu de e1+lo/ia (or+ilei8 de 'c3i4e8 de 0oc. Cei c5,iva care 'u+ravie,uir- 'e 2**ecar- c5(eva )o)e*(e )ai (5r/iu8 c5*d )area i*(r- +ri* e*or)a de'c3idere +rodu'- de e1+lo/ivul de )are +u(ere. Co*(ra(or+ilorul lovi( c-/u 2*a+oi 2* a+- 0i 2*ce+u '- 'e 'cu.u*de cu +u+a. Orice )-'ur- lua(- +e*(ru li)i(area dau*elor era de +ri'o'8 dar *ava )ai r-)a'e +lu(i*d 'u.icie*( (i)+ +e*(ru ca re'(urile ec3i+a4ului '.ie 'alva(e de celelal(e *ave +re/e*(e 2* /o*-. La bordul 'ub)ari*ului *ord9coreea* ;arele 4onduc*tor &a(i'.-cu(8 c-+i(a*ul )a4or C3u* 'e de'+ri*'e de +eri'co+. I*'(ru)e*(ul cobor2 0i i*(r- 2* +u*(e. I)a6i*ile co*(ra(or+ilorului a)erica* lovi( erau eloc9ve*(e. T-cea *e)i0ca( 2* a+-8 cu +u+a a+roa+e (o(al 'cu.u*da(-8 iar +e l5*6- el 'e /-reau o )ul,i)e de oa)e*i +lu(i*d +e valuri8 cu ve'(e de 'alvare 6albe*e +e ei. Co*(ra(or+ilorul *u )ai co*'(i(uia u* +ericol +e*(ru el 0i +e*(ru *a,iu*ea 'a. &i i*ver'8 ;arele 4onduc*tor evi(a'e .-r- di.icul(-,i (or+ila i*a)ic-. C3u* era co*vi*' c- ar)a a)erica*- *ici )-car *u loca'e 'ub)ari*ul lui. C5*d :ark ?; a)erica*- 'e o+ri'e8 el ordo*a'e oa)e*ilor '-i '- urce la co(- +eri'co+ic-. Era +ri)a 'a +rad-7 voia '- o +rivea'c- bi*e. Acu)8 (o(u0i8 era (i)+ul '9o ia di* loc. A)erica*ii i*.or)a'er- )ai )ul( ca 'i6ur .lo(a de'+re a(ac8 0i C3u* era 'i6ur c- re+re'aliile *u 'e vor l-'a a0(e+(a(e. Ri el8 2*ai*(e de a'(a8 voia '- .ie de+ar(e. U Vi(e/- de croa/ier-. Direc,ia $A". Lu-) ru(a '+re Pu'a*. Avea al(e ,i*(e +e care '- le v5*e/e.

!I?

!? Ac(ivarea !A dece)brie :e'a4 .ul6er al a6e*,iei Reu(er di* TokLo Pri)ul co)u*ica( .ul6er (ra*')i' i*'(a*(a*eu la )ai )ul( de o )ie de /iare8 '(a,ii radio 0i +o'(uri de (elevi/iu*e 2* (oa(e +-r,ile lu)ii +u(ea de'crie doar 2* li*ii )ari )-ri)ea de/a'(rului. BULETIN DE RZTBOI W INVATIE U COREEA DE &UD W Pacea 0i li*i0(ea ace'(ei /ile de Cr-ciu* au .o'( bru'c 2*(reru+(e da o )a'ivi*va/ie *ord9coreea*- decla*0a(- .ar- +reavi/ 0i .ar- +rovocare. Du+- +ri)ele i*cur'iu*i aerie*e 0i +ri)ele a(acuri ale ec3i+elor de 'abo(ori de'.-0ura(e 2* acea'(- *oa+(e av5*d ca obiec(ive +ri*ci+alele ora0e 'ud9coree*e8 /eci de )ii de 'olda,i *ord9coree*i au +-(ru*' 2* /o*a de)ili(ari/a(- care 'e+ar- cele dou- ,-ri. Radio Coreea de'crie lu+(e a(roce de9a lu*6ul (u(uror cei ="" de kilo)e(ri de .ro*(ier-8 iar la TokLo +ur(-(orul de cuv5*( al 6uver*ului co*.ir)- c- +o'(uri de a'cul(are 4a+o*e/e au i*(erce+(a( (ra*')i'iu*i care i*dic- .a+(ul c- )ari b-(-lii aerie*e8 *avale 0i (ere'(re 'u*( acu) 2* cur' de9a lu*6ul 2*(re6ii +e*i*'ule coree*e. &eul a +rocla)a( le6ea )ar,ial-8 0i (oa(e co)u*ica,iile di* 0i c-(re *a,iu*e 'u*( acu) 'ub u* '(ric( co*(rol )ili(ar. Nu a 'o'i( 2*c- *ici o co*.ir)are de la /iari0(ii i*de+e*de*,i ce 'e a.l- 2* ca+i(ala 'ud9coreea*-. U* +ur(-(or de cuv5*( de la Pe*(a6o* a re.u/a( '- +re/i*(e +reci/-ri8 dar a co*.ir)a( c- .or,ele (ere'(re 0i aerie*e a)erica*e 'u*( (o(al a*6a4a(e 2* b-(-lie. Toa(e ba/ele a)erica*e di* Sa+o*ia 'u*( 2* +li*- alar)-. P5*- acu) *u ave) *ici o reac,ie o.icial- de la Ca'3i*6(o* a'u+ra eve*i)e*(elor di)i*e,ii. H*(re (i)+8 2*(r9o (ra*')i'ie de +ro+a6a*d- care a .o'( rece+,io*a(- 0i de '(a,iile 4a+o*e/e8 Radio PLo*6La*6 a +rocla)a( c- Eeroica 'a ar)a(!IA

+o+ular-F a re'+i' o i*va/ie a &udului 0i acu) e'(e a*6a4a(- 2* ur)-rirea re'(urilor di*colo de /o*a de)ili(ari/a(-. Vor ur)a *oi i*.or)a,ii de 2*da(- ce vor .i di'+o*ibile. REPETZ:. BULETIN DE RZTBOl W INVATIE U COREEA DE &UD W Pacea 0i li*i0(ea ace'(ei... !?dece)brie &ala de co*.eri*,e de la Ca'a AlbDo>ler 'e '(recur- 2* '+a(ele 'ecre(arului de la A+-rare 0i 'e a0e/al-(uri de a)iralul &i)+'o*8 *elu5*d 'ea)a la +rivirile +ie/i0e ale lui Pu(*a). Nu )ai v-/u'e *icioda(- &i(ua(io* Roo)$; a0a de a6lo)era(-. Re.ii de '(a( )a4or8 )are +ar(e di*(re )i*i0(ri8 direc(orii a6e*,iilor de i*.or)a,ii8 +ri*ci+alii lor co*'ilieri 0i cei )ai 2*al,i .u*c,io*ari di* '(a..9 ul +er'o*al al +re0edi*(elui erau adu*a,i 2* 'ala aceea 'ub(era*- de4a 'a(ura(- de .u) de ,i6ar-. Pe u* +ere(e8 u* +roiec(or ar-(a o 3ar(- a +e*i*'ulei coree*e. &-6e,i 0i cercuri ro0ii i*dicau a(acurile aerie*e8 (ere'(re 0i *avale *ord9coree*e de care 'e avea cu*o0(i*,-. Blake cu*o0(ea bi*e acea 'i(ua,ie deoarece +e(recu'e +recede*(ele dou- ore ci(i*d (oa(e ra+oar(ele .ra6)e*(are care 'o'i'er- 0i +u*5*du9le ca+ la ca+ +e*(ru a reco*'(rui u* (ablou co)+le1. EDo)*ilor8 +re0edi*(ele &(a(elor U*i(e.F La cuvi*(ele 0e.ului +er'o*alului8 (o,i 'e ridicar- 2* +icioare 0i /6o)o(ul /ecilor de co*ver'a,ii cu voce 4oa'- l-'- locul li*i0(ii 2* (i)+ ce +re0edi*(ele 'e a0e/a la locul de o*oare al )e'ei de 0edi*,-. U Bi*e. &- (rece) i)edia( la ordi*ea de /i. Ave) )ul(e lucruri de e1a)i*a( 0i +u,i* (i)+ '9o .ace). Pre0edi*(ele 2i i*vi(- +e )e)brii co*'iliului de 'i6ura*,- *a,io*al- ''e a0e/e8 20i (recu )5*a +ri* +-rul rar 0i90i de'c3eie *a'(urele de la 6ulerul c-)-0ii. Hai*ele lui co*.ereau cri/ei o *o(- de ab'urdi(a(e. Du'ul orar la Ca'3i*6(o* era 2* 2*(5r/iere cu +ai'+re/ece ore .a,- de cel di* Coreea8 0i 0(irile de'+re a(acul *ord9coreea* a4u*'e'er- c5*d 'e de'c3idea balul de
&i(ua(io* Roo) O 'al- de co*.eri* e i )a*a6e)e*( al i*.or)aiilor a.la(- la 'ub'olul Ca'ei Albe8 'ub ari+a ve'(ic$;

!I;

Cr-ciu* la Ca'a Alb-. Pre0edi*(ele +-r-'i'e '-rb-(oarea +e*(ru a ve*i la 0edi*,a de ur6e*,- a Co*'iliului de 'i6ura*,- de 2*da(- ce ob,i*u'e co*.ir)area eve*i)e*(elor. Era 2)br-ca( 2*c- 2* .rac. :are +ar(e di*(re )i*i0(ri 0i 2*al,ii .u*c,io*ari erau 2)br-ca,i la .el8 iar 0e.ii de '(a( )a4or +ur(au u*i.or)ele de +arad-. Blake8 aru*c5*du90i oc3ii +e c-)a0a lui ca) )o(o(oli(- 0i +e crava(a 2**oda(- *e6li4e*(8 'e 'i),i ru0i*a(. Era aca'-8 2* )i4locul +ac3e(elor de Cr-ciu* 0i al 4uc-riilor *oi +e*(ru .iica 'a8 c5*d (ele.o*ul 2*ce+u'e '- 'u*e. Nu avu'e'e (i)+ '-9 0i +u*- ceva )ai ele6a*( 2*ai*(e ca )a0i*a de la &erviciul .ederal de +ro(ec,ie civil- '- vi*- '-9l ia +e*(ru a9l co*duce cu 'ire*ele url5*d di*colo de :e)orial Brid6e8 +e '(r-/ile di* Ca'3i*6(o* aco+eri(e de /-+ad- )urdar-. Vorbea +re0edi*(ele. U Do)*ule a)iral8 (o,i a) v-/u( +ri)ele )e'a4e ale 6e*eralului :cLare*8 dar *i)ic al(ceva. Ce9ar .i '- *e +re/e*(a,i u* re/u)a( al 'i(ua,iei ac(uale )ili(are V &i)+'o* 'e ridic- i)edia(. U De'i6ur8 do)*ule +re0edi*(e. &e a+ro+ie de )ar6i*ea 3-r,ii 0i lu- u* creio* lu)i*o'. U A)-*u*(ele e1ac(e co*(i*u- '- 'o'ea'c- cu 6rau(a(e8 dar e'(e clar c- a) .o'( lovi,i de o )a'iv- o..e*'iv- *ord9coreea*- 2* ace'(e +u*c(e di* /o*a de)ili(ari/a(-. Cu lu)i*i,a creio*ului i*dic- a*u)e arii de9a lu*6ul +-r,ii occide*(ale a TD. U Ace'(e a(acuri de i*.a*(erie au .o'( +receda(e de o 'erie de o+era,iu*i de 'abo(a4 bi*e +re6-(i(e8 0i de i*cur'iu*i aerie*e a'u+ra ba/elor8 co)a*da)e*(elor8 ce*(relor de co)u*ica,ii 0i de+o/i(elor. &i)+'o* .acu u* 'e)* o)ului de la +roiec(or7 'e lu)i*ar- cu lu)i*ro0ie /eci de +u*c(e di'+er'a(e 2* (oa(- Coreea de &ud. H* &ala 'i(ua,ie 'e ridic- u* )ur)ur de 'ur+ri/-8 iar a)iralul 2*cuvii*,-8 cu o '(r5)b-(ur-. U C3iar a0a. Ne9a) +reocu+a( 2*(o(deau*a de i*.il(r-rile *ord9 coree*ilor8 dar *e9a) ba/a( 2*(o(deau*a +e ri6oarea .or,elor de 'i6ura*,'ud9coree*e +e*(ru a .ace .a,- a)e*i*,-rii. Evide*(8 *i)e*i *u90i i)a6i*a c- .or,ele de 'i6ura*,- 'ud9coree*e vor .i +rea ocu+a(e +e*(ru a .ace cur-,e*ie 2* +ro+ria ar)a(- ca '- 'e )ai ui(e '+re Nord. &i)+'o* 'e 2*(oar'e '+re ecra*. !IB

U Deci8 ac(uala 'i(ua,ie e'(e ca) acea'(a. %e*eralul :cLare* 0i9a (ra*'.era( car(ierul 6e*eral +e (ere*8 dar co)u*ica,iile 'u*( 2*c*ere6ula(e. R(i) c- a*u)i(e .or,e de i/bire bli*da(e *ord9coree*e au de+-0i( :LR9ul *o'(ru 2* ace'(e +u*c(e. Pe 3ar(- a+-rur- c5(eva +e(e de lu)i*-. U Pierderile au .o'( .oar(e 6rele8 u*ele di*(re +o/i,iile *oa'(re ava*'a(e au .o'( 2*cercui(e 'au da(e +e'(e ca+. Nu 'e 0(ie care di* cele dou- i+o(e/e e'(e cea real-. Pri*(re al(ele8 'u*( i*.or)a,ii c- a*u)i(e u*i(-,i 'ud9coree*e au .o'( +u'e 2* )ar0 de la +ri)ul a(ac 0i *u )ai lu+(-. Dar *ici ace'(e ra+oar(e *u au .o'( co*.ir)a(e. A'(a e'(e (o( ce 0(i)8 do)*ule +re0edi*(e. H)i +are r-u c- *u +o( +re/e*(a )ai )ul(e8 dar c-u(-) acu) '- clari.ic-) 'i(ua,ia. Pre0edi*(ele 'e 2*(oar'e '+re 'ecre(arul de '(a(. U De la ai (-i8 Paul8 vreo 0(ire *ou- V &ecre(ar era +alid. A)ba'adorul de la &eul .u'e'e u* bu* +rie(e* de9 al '-u. U :- (e) c- *u8 do)*ule +re0edi*(e. &u+ravie,ui(orii a)ba'adei *oa'(re 2*cearc- 0i acu) '- clari.ice 'i(ua,ia8 dar (o(ul e'(e .oar(e co*.u/. :ul,i e1+o*e*,i ai 6uver*ului 'ud9coreea* au .o'( 0i ei uci0i 2* +ri)ul val al a(acurilor (erori'(e. A0 reco)a*da '- lua,i le6-(ura direc(- cu +re0edi*(ele 'ud9coreea* de 2*da(- ce va .i +o'ibil. Pe*(ru a9i (ra*')i(e c'u*(e) al-(uri de el 2* cri/a acea'(a. U De acord. Ri a+oi voi vorbi cu +ri)ul )i*i'(ru 4a+o*e/. Dar du+ce vo) avea o idee )ai clar- a'u+ra )-'urilor de lua(. Hi +rivi +e cei de la co)u*ica,ii. U Pre6-(i,i o li*ie de )a1i)- 'i6ura*,-. &e 2*(oar'e '+re ceilal,i )e)bri ai Co*'iliului de 'i6ura*,- 0i .acu u* 6e'( c-(re o)ul de la +roiec(or. Har(a 'e l-r6i i)edia(8 +re/e*(5*d U*iu*ea &ovie(ic-. U P5*- aici e bi*e. E'(e clar c- 'i(ua,ia e'(e .oar(e 6rav- 2* Coreea. Acu) vreau '- 0(iu u* lucru. Ce *aiba co)bi*- ru0ii V Iau +ar(e la i*va/ia a'(a *ord9coreea*- V I*va/ia e'(e doar +rolo6ul a ceva )ul( )ai )are V Li*i0(e. To,i a0(e+(au ca al(ci*eva '- r-'+u*d- 2*(reb-rii +re0edi*(elui. H*(r9u* (5r/iu8 Blake 20i dre'e 6la'ul. &o'i'e )o)e*(ul '- 'coa(ca+ul la lu)i*-. !II

U Da8 doc(or Do>ler V Do>ler 20i ridic- oc3ii de +e *o(i,e. U Do)*ule +re0edi*(e8 i+o(e/a cea )ai credibil- e'(e c- 'ovie(icii au .o'( (o( a(5( de 'ur+ri*0i de a(ac cu) a) .o'( *oi. Au/i c- Pu(*a) +u.*ea 2* 'e)* de di'+re,8 dar *u lu- 2* 'ea)-. De lu*i bu*e co*'ilierul +e*(ru 'i6ura*,a *a,io*al- era e1clu' de la deci/iile +oli(ice +rivi*d Paci.icul8 0(ia 0i el lucrul ace'(a 0i9l *ec-4ea .a+(ul. U E'(e *u)ai o 'u+o/i,ie 'au e1i'(- vreo +rob- V U Do)*ule +re0edi*(e8 *u +u(e) '+u*e c- ave) +robe adev-ra(e8 dar )i 'e +are lo6ic- i*(er+re(area .a+(elor8 dac- *e ba/-) .ie 0i )-car +e 'e)*alele cule'e de N&A. Blake 20i +u'e oc3elarii. U Du+- circa o or- de la 2*ce+u(ul i*cur'iu*ilor aerie*e 0i al )i'iu*ilor de 'abo(a4 *ord9coree*e8 N&A a i*(erce+(a( u* 'e)*al de ur6e*,-8 +rove*i*d de la car(ierul 6e*eral al di'(ric(ului )ili(ar 'ovie(ic +e*(ru E1(re)ul Orie*(8 la Habarov'k8 0i direc,io*a( c-(re :o'cova. De a(u*ci 'u*( )ereu 2* co)u*ic-ri. Dar (ra*')i'iile 'u*( (oa(e de acela0i 6e*. &cur(e co)u*ic-ri de la :o'cova8 ur)a(e8 du+- u* 'cur( i*(erval8 de lu*6i (ra*')i'ii de la Habarov'k. Da( .ii*d (i+ul de (ra*')i'ii8 cred c:o'cova +u*e a+roa+e acela0i (i+ de 2*(reb-ri +e care le +u*e) *oi8 0i cdi'(ric(ul '-u +e*(ru E1(re)ul Orie*( 2*cearc- '- r-'+u*d- cu) +oa(e. Pre0edi*(ele re.lec(- c5(eva )o)e*(e8 +rivi*d 3ar(a. U C3iar. :i 'e +are lo6ic. Dar )ai e 0i al(ceva V Blake .acu 'e)* a.ir)a(iv. U Da8 do)*ule. &a(eli,ii 0i avioa*ele *oa'(re de recu*oa0(ere au 'e'i/a( c- a*u)i(e e'cadrile de a+-rare aeria*- di* VoL'ka PVO +e*(ru E1(re)ul Orie*( au (recu( la u* *ivel de alar)- 'u+erior8 dar *u 0i bo)bardierele cu ra/- lu*6- di* avia,ia lor. Ri ace'( .a+( de)o*'(rea/- o reac,ie )ai de6rab- de.e*'iv- dec5( o.e*'iv-8 cel +u,i* +e*(ru )o)e*(. U A'(a 2*'ea)*- c- *u e1i'(- +robe direc(e c- 'ovie(icii '9ar +re6-(i '- +ar(ici+e la a(ac V U Lucrurile ca) a0a '(au8 do)*ule +re0edi*(e. Blake 2*(oar'e +a6i*a di* car*e(ul '-u de *o(i,e. U Pe de al(- +ar(e8 a) 'e'i/a( acela0i .el de 'e)*ale di* +ar(ea c3i*e/ilor. Re6iu*ea lor )ili(ar- di* &3e*La*68 care e'(e veci*- cu Coreea de Nord8 a i*(ra( 2* '(are de alar)- de.e*'iv-8 dar *i)ic )ai )ul(. Pre0edi*(ele 'e l-'- +e '+-(arul .o(oliului8 )ai de'(i*' +arc-. !I=

U Bi*e. A(u*ci8 +oa(e *e a.l-) 2* .a,a u*ei 'i)+le cri/e locale. Blake .u de acord. U Pe*(ru )o)e*(8 do)*ule +re0edi*(e. Dar dac- 'ovie(icii 0i c3i*e/ii 2*(re/-re'c vreo 0a*'- de 'ucce' +e*(ru o.e*'iva *ord9coreea*-... H*-l,- di* u)eri. U A(u*ci8 orice va .i +o'ibil. U Bi*e8 deoca)da(- '- *u *e 65*di) la a'(a. R-)5*e doar +roble)a cu ce .ace) ca '- 2)+iedic-) vic(oria ba*di,iilor de *ord9coree*i. Do)*ule a)iral V &i)+'o* ridic- +rivirea. U Biroul )eu de '(udii 0i al,i 0e.i de '(a(e )a4ore au +re6-(i( o li'(de +o'ibili(-,i. Pe (er)e* 'cur(8 6-'e'c e'e*,ial '- duce) 2* /o*a de lu+(e aerie*e e'cadrilele *oa'(re de D9$A cu ba/a 2* Sa+o*ia 0i 2* Oki*a>a. H* +ri)ele i*cur'iu*i aero*au(ica 'ud9coreea*- a .o'( 6reu lovi(-8 0i .or)a,ia de D9$; di* Gu*'a* a .o'( )ai )ul( ca 'i6ur de+-0i(- *u)eric de adver'ari. Ri cred c- e *ece'ar '- (ri)i(e) c-(re acea /o*- o e'cadr- di* Dlo(a a 0a+(ea. &ub)ari*e 0i *ave +ur(-(oare de rac3e(e *ord9coree*e 2*cearc- de4a '- bloc3e/e ru(ele c-(re Coreea de &ud. U &e a+rob-. Tri)i(e a+ara(ele D9$A 0i Dlo(a a 0a+(ea de 2*da(- ce va .i +o'ibil. H*ai*(e de co*(i*ua8 +re0edi*(ele a0(e+(- ca &i)+'o* '- 'crie o *o(0i '9o 2*)5*e/e u*uia di* a63io(a*,ii '-i. U Bi*e8 P3il. Care 'u*( celelal(e +o'ibili(-,i )ili(are V U P-i8 cred c- ar)a(a ar (rebui '-9i (ri)i(- lui :cLare* ceva 2*(-riri. Acolo8 +e*(ru )o)e*( *u are dec5( Divi/ia a Doua8 iar i*.a*(eria (i*de ''e co*'u)e .oar(e ra+id 2* (i+ul ace'(a de lu+(e. Blake era de acord cu a)iralul. &ud9coree*ii erau 2* )-'ur- ')obili/e/e )ul( )ai )ul,i oa)e*i dec5( ar .i +u(u( (ri)i(e cu *avele &(a(ele U*i(e8 dar .iecare o) 2* +lu' era i)+or(a*(. A'(.el ar .i (ri)i' 0i c-(re PLo*6La*68 :o'cova 0i Bei4i*6 'e)*alele +o(rivi(e8 care '- le ara(e 3o(-r5rea a)erica*ilor. &i)+'o* co*(i*u-< U Cu +er)i'iu*ea du)*eavoa'(r-8 do)*ule +re0edi*(e8 a0 aver(i/a co)a*da*,ii Divi/iei a Ra'ea U0oar- di* Ala'ka8 a Ra+(ea U0oar- di* Dor( Cor(38 0i a Noua :o(ori/a(- di* Dor( Le>i' '- 'e +re6-(ea'c- de u* (ra*'.er 2* Coreea de &ud. H* Ha>ai8 Bri6ada de i*(erve*,ie ra+id- di* Divi/ia a !Aa 'e +re6-(e0(e de4a. !="

Ar-(- c-(re 6e*eral cu +a(ru '(ele de la :ari*e' care '(-(ea la '(5*6a 'a. U Co)a*da*(ul '+u*e c- Divi/ia a Treia :ari*e' di* Oki*a>a e 6a(a '- +lece 0i c- *avele a.la(e la Ti*ia* vor +leca 2* ur)-(oarele 0a'e ore. Au la bord (o( )a(erialul u*ei bri6-/i 6rele. De a'e)e*ea8 a) +u' 2* '(are de aler(- Pri)a Divi/ie :ari*e' di* Ca)+ Pe*dle(o* 0i o +ar(e di* .or,ele Paci.icului la Pal)' !=. Pre0edi*(ele 'e 4uc- u* (i)+ cu u* +i18 2*ai*(e de a 2*(reba< U Dar ave,i )i4loacele aerie*e 0i *avale *ece'are +e*(ru a (ra*'.era (o,i ace0(i oa)e*i V &i)+'o* cl-(i*- di* ca+. U Nici )-car 4u)-(a(e. Dar 'u*( 'i6ur c- vo) .i a'i'(a,i de .lo(a co)ercial- coreea*a 0i de li*iile lor aerie*e *a,io*ale. A0 cere c3iar +er)i'iu*ea de a 2*ce+e )obili/area ele)e*(elor de +e Coa'(a occide*(al- di* Dlo(a de re/erv- a %-r/ii Na,io*ale 0i a u*ei +-r,i li)i(a(e di* Re/erva civil- aero*au(ic-. Li*iile aerie*e vor '-ri 2* 'u' c5(eva /ile8 dar *oi ave) *evoie de vec(ori. Ri de da(a acea'(a +re0edi*(ele 'e 65*di 2*delu*6 2*ai*(e de a r-'+u*de< U Bi*e. A0a .ace). Du)*eavoa'(r- +re6-(i,i ordi*ele8 eu le voi 'e)*a. U :- 'cu/a,i8 do)*ule +re0edi*(e. Pu(*a) ie0i 2* .a,-8 cu .a,a ro0ie 0i vocea u0or '(ride*(-8 evide*( iri(a( c- *i)e*i *u9l b-6a'e 2* 'ea)- 2* cur'ul di'cu,iei. U Nu ar (rebui '- *e co*'ul(-) cu alia,ii *o0(ri 0i cu liderii Co*6re'ului 2*ai*de de a ado+(a ace'(e )-'uri V Vreau '- '+u*8 *u vre) '- lu-) ace'(e deci/ii de u*ii 'i*6uri. Blake 'e 2*cru*(-. Pre0edi*(ele ob'erv- 0i 2i .-cu 'e)* '- r-'+u*d-. U Ar .2 bi*e '- *e co*'ul(-) alia,ii8 de 2*da(- ce va .i +o'ibil8 do)*ule +re0edi*(e. Dar *u e *evoie '- le d-) +o'ibili(a(ea '- o+u*ve(o9ul lor a'u+ra 3o(-r5rilor *oa'(re *or)ale. :-'urile +e care le ve,i lua acu) 'u*( co*.or)e re/olu,iilor a+roba(e 2* iu*ie 0i iulie $=A" de Co*'iliul de &ecuri(a(e al ONU8 2* care 'e cere '(a(elor )e)bre '- 'e o+u*- cu .or,a a6re'iu*ii *ord9coree*e. Acele re/olu,ii *u au .o'( a*ula(e *icioda(-. De aceea8 (e3*ic vorbi*d8 alia,ii *o0(ri au acelea0i obli6a,ii .a,de Coreea del &ud. Blake ar-(- 3ar(a. !=$

U Dar *ici u*ul di*(re ei *u are +o'ibili(a(ea '- (ra*'+or(e 2* re6iu*ea Paci.icului oa)e*ii 0i )a(erialul de r-/boi *ece'ar. Prac(ic8 deci8 2* orice ca/ ar (rebui '- ac,io*-) 'i*6uri. Pu(*a) 'e )ai 2*ro0i u* +ic. U Poa(e a0a e. Dar Co*6re'ul V Pe*(ru le6ea a'u+ra +u(erilor 2* r-/boi... U O38 la'9o )oar(-8 %eor6e W 2l 2*(reru+'e +re0edi*(ele. Nici o ad)i*i'(ra,ie *u a ad)i' co*'(i(u,io*ali(a(ea le6ii a'u+ra +u(erilor 2* r-/boi8 0i *u i*(e*,io*e/ deloc '9o .ac (oc)ai eu acu). Ce Du)*e/eu W Vrei '-9i .ac +e *ord9coree*i '- cread- c- (rebuie '- )- duc la Co*6re' cu +-l-ria 2* )5*-8 dac- i*(e*,io*e/ '- ,i* acolo .or,ele *oa'(re )ai )ul( dec5( cele *ou-/eci de /ile 'c5rboa'e V B-(u cu +al)a +e (-blia )e'ei. U Nici *u9)i (rece +ri* 65*d8 do)*ule Pu(*a) W Acea'(a e'(e o +roble)- de 'i6ura*,- *a,io*al-8 0i eu ac,io*e/ 2* cali(a(ea )ea de co)a*da*( 'u+re). Cu liderii Co*6re'ului o '- )- 2*(5l*e'c ul(erior. Pre0edi*(ele 2i aru*c- o +rivire de 63ea,- co*'ilierului '-u +e*(ru 'i6ura*,- *a,io*al-. U E vreo +roble)-8 %eor6e V Pu(*a)8 2*curca(8 (-cu8 2* (i)+ ce ceilal,i )e)bri ai Co*'iiliului de 'i6ura*,- 20i 2*(orceau +rivirile 2* al(- +ar(e. Blake 20i l-'- ca+ul 2* 4o' ca '- *u /5)bea'c-. Pre0edi*(ele obo'i'e '- 'e )ai +re.ac- evide*( cacorda vreu* re'+ec( +e*(ru o+i*iile lui Pu(*a). U %a(a. :ai are ci*eva vreo (e)- +e care ar (rebui '9o di'cu(-) acu) V Trebuie '- a+ar la (elevi/iu*e +e*(ru u* di'cur' 0i a0 )ai vrea ')- +u* u* +ic la +u*c(. Pre0edi*(ele +rivi 2* 4ur. &i)+'o* '-ri di* *ou. U O ul(i)- +roble)-8 do)*ul +re0edi*(e. A0 dori '- )-re'c *ivelul De.co* al .or,elor *oa'(re di* Paci.ic. Nu ave) )o(ive '- crede) ca(acurile Coreei de Nord 'e li)i(ea/- doar la ba/ele 0i oa)e*ii *o0(ri di* Coreea de &ud. Pre0edi*(ele cl-(i*- ca+ul. U Ave,i (oa(e )o(ivele '- .i,i 2*6ri4ora(8 P3il. Dar +e*(ru )o)e*( *u vreau o alar)- 6e*eral- +e*(ru Co)a*da9)e*(ul Paci.icului. Ar +u(ea cau/a o reac,ie i*u(il- a 'ovie(icilor. Pe*(ru )o)e*(8 li)i(a,i9v- la !=!

aler(area .or,elor *oa'(re di* Coreea 0i di* Sa+o*ia. Vreau '- ,i* cri/a acea'(a 2* li)i(ele de acolo c5( )ai )ul( +o'ibil8 e clar V &e ridic- 0i ceilal,i 2l i)i(ar-. U Bi*e8 dra6ii )ei. Acu) 2*(reru+e) 0edi*,a8 dar vreau ca 2* 'ala acea'(a '- .ie )ereu u* 6ru+ de cri/-. Ri .iecare di*(re du)*eavoa'(r(rebuie '- .ie 6a(a '- relu-) 0edi*,a8 2* orice )o)e*(8 e clar V To,i 2*cuvii*,ar-. U Bi*e. Ba*di,ii -ia de *ord9coree*i *e9au 'ur+ri*' cu )5i*ile le6a(e. Dar acu) *i le de'.ace) 0i9i lu-) la 0u(uri. Vocea 0i e1+re'ia .e,ei +re0edi*(elui erau c5( 'e +oa(e de 6r-i(oare8 0i di* (oa(e col,urile '-lii 'e au/ir- )ur)ure de a+robare ale )e)brilor Co*'iliului de 'i6ura*,-. Blake '+era c- erau 'u.icie*(e. !A dece)brie Biroul Oval8 Ca'a Alb:ac3iorul .-cu'e o (reab- e1cele*(-8 du+- +-rerea lui Blake Do>ler8 care 2l +rivea +e +re0edi*(e di*(r9o +o/i,ie la(eral-8 di* '+a(ele u*ei 6r-)e/i de cabluri 0i ca)ere care a6lo)erau Biroul Oval. Aerul obo'i(8 *ervo' 0i +reocu+a( al 0e.ului e1ecu(ivului di'+-ru'e 0i 2* locul lui 'e vedea doar o e1+re'ie cal)- 0i 'i6ur- +e 'i*e8 2* (i)+ ce ro'(ea di'cur'ul c-(re *a,iu*e. U Dra,i a)erica*i8 acu) )ul,i di*(re voi 'u*(e,i la cure*( cu lu+(ele care 'e duc 2* +e*i*'ula coreea*-. Trebuie '- v- '+u* c- ace'(e 0(iri 'u*( adev-ra(e 0i c- 'u*(e) 2*c- o da(- i)+lica,i 2*(r9o lu+(- di'+era(- +e*(ru liber(a(ea lu)ii *oa'(re. Di* /orii ace'(ei /ile... ai ace'(ei /ile 'acr- 2* (oa(- lu)ea a *a0(erii 2)+-ra(ului P-cii... .or,e co)u*i'(e +rove*i*d di* Coreea de Nord au a(aca( bru(al 0i .ar- +reavi/ o 'erie 2*(rea6- de obiec(ive civile 0i )ili(are di* i*(eriorul Re+ublicii Coreea. A(acurile lor '9au 2*dre+(a( 0i 2)+o(riva di+lo)a,ilor *o0(ri 0i 2)+o(riva 'olda,ilor a)eri9ca*i care 'e a.lau acolo +e*(ru a 'lu4i cau/a liber(-,ii 0i a +-cii 'ub au'+iciile Na,iu*ilor U*i(e. :ul,i .ra,i de9ai *o0(ri 0i9au da( de4a via,a o+u*5*du9'e 2* )od eroic ace'(ei a6re'iu*i +er.ide 0i ab'olu( *e)o(iva(-. Pre0edi*(ele .i1- (eleca)era7 vocea 'a deve*i )ai dur-. !=@

U Dar 'acri.iciul lor *u va .i 2* /adar. Coreea de Nord va +l-(i dur acea'(- a6re'iu*e )i0elea'c-. Nord9coree*ii au (ra' +ri)ul .oc al ace'(ui co*.lic(8 dar v- a'i6ur c- *oi 2l vo) (ra6e +e ul(i)ul. Dar cu a4u(orul lui Du)*e/eu 0i cu 3o(-r5rea *oa'(r- 0i cu cura4ul *o'(ru cau/a liber(-,ii va (riu).a 2* Re+ublica Coreea. H)+reu*- cu ceilal,i )e)bri ai Na,iu*ilor U*i(e 0i cu cura4oa'a +o+ula,ie 'ud9 coreea*-8 &(a(ele U*i(e ale A)ericii vor re/i'(a ace'(ui a(ac co)u*i'( *ebu*e'c cu (oa(e )i4loacele adecva(e a(acului de care di'+u*. Nu vo) 2*ce(a lu+(a +5*- c5*d *u vo) aduce di* *ou bi*e.acerea +-cii 0i liber(-,ii +o+orului Re+ublicii Coreea. H* co*'eci*,-8 a) +rocla)a( '(area de *ece'i(a(e *a,io*al- +e*(ru dura(a co*.lic(ului. Cu e.ec( i)edia(8 (oa(e *avele 0i avioa*ele 2*re6i'(ra(e 'ub... Blake 'e 2*(oar'e ca '- +lece. Cuvi*(ele cruciale .u'e'er- +ro*u*,a(e de4a. A)erica i*(ra'e 2* r-/boi. !A dece)brie Gre)li*8 :o'cova &ecre(arul Par(idului co)u*i'( 2*cli*- 6rav ca+ul c-(re 6e*eralul ce '(-(ea al-(uri de )area 3ar(- a Paci.icului 'e+(e*(rio*al. U :ul,u)e'c8 (ovar-0e. Ne9a,i i*.or)a( 2* )od co*ci' 0i clar. &ecre(arul +rivi 2* 4ur8 2* ca)era lu1oa'-8 cu +ere,i aco+eri,i de +a*ouri di* le)* 0i do(a(- cu l-)+i di'cre(e8 covoare )oi 0i 6roa'e8 de o valoare i*e'(i)abil-. Nu era c3iar 2*c-+erea a'e+(ic- 2* '(il )oder* +e care )ul,i o credeau i*dica(- '- 6-/duia'c- liderii celui )ai +u(er*ic '(a( )ar1i'(. %5*dul ace'(a 2i adu'e +e bu/e u* /5)be( u0or. &e ui(- c-(re u* o) )a'iv8 cu u* 65( de (aur8 a0e/a( la cealal(e1(re)i(a(e a )e'ei. Direc(orul G%B +-rea )ai de6rab- u* )-celar 'au u* a6ricul(or dec5( u* )are '+io*. Ri8 dac- ar .i '- 4udece du+- cele )ai rece*(e re/ul(a(e ale )u*cii 'ale8 +oa(e rolurile a'(ea i '9ar .i +o(rivi( )ai bi*e. E1+ri)- cu 6la' (are ace'(e 65*duri< U :ul,u)i)8 Vik(or :i3ailovici8 'u*(e) 2*c5*(a,i c- a) +u(u( di'+u*e de ra+oar(ele )i*u*a(ei (ale or6a*i/a,ii +e*(ru a *e +re6-(i +e*(ru 0(irea ace'(ui r-/boi. &arca')ul 2l .acu '- ro0ea'c- +e direc(orul G%B. !=?

U Ac,iu*ile re6i)ului *ord9coreea* au .o'( 2*(o(deau*a 6reu de +rev-/u(8 (ovar-0e 'ecre(ar. H*(o(deau*a a) '+u'9o8 2* ra+oar(ele +e care le9a) +re/e*(a( a'u+ra 'i(ua,iei. U O38 de'i6ur8 Vik(or. De'i6ur8 *u)ai u0uri*,a *oa'(r- U 'ecre(arul 2i ar-(- +e ceilal,i )e)bri di* Poli(biuro U ...ca '- ci(i) .ra/e ca E+robabili(a(ea u*or adev-ra(e ac,iu*i de r-/boi e'(e *e6li4abil-F 0i '2*,ele6e) c- erau 4u'(e... Ar (rebui '- )ai ci(e/ +-r,i di* ul(i)ul (-u ra+or(8 Vik(or V Direc(orul G%B *u r-'+u*'e. U Bi*e. &ecre(arul 20i +u'e oc3elarii. U A38 ui(e aici... EH* locul ac,iu*ilor o.e*'ive8 Re+ublica de)ocra(ico9+o+ular- a Coreei va o+(a a+roa+e 'i6ur +e*(ru o ca)+a*ie (erori'(ic- 0i 'ubver'iv- di* ce 2* ce )ai i*(e*'- +e*(ru a cre0(e de'(abili/area 2* &ud.F Hl +rivi +e direc(orul G%B. U U* ra+or( )ai +reci' ca *icioda(-8 e38 Vik(or V Evide*(8 doar dac- co*'ider-) o i*va/ie a )ai )ul( de 0a'e 'u(e de )ii de oa)e*i ca o Eca)+a*ie (erori'(ic-F .oar(e Ei*(e*'-F. T5)bi. Vedea cu) i 'e u).l- ve*ele +e 65(ul de (aur al o)ului. A+oi 'e l-'- +-6uba0. Dac- 2i +rovoca u* a(ac cardiac +re)a(ur direc(orului G%B ar .i .o'( o +l-cere8 dar *u ar .i 'ervi( la *i)ic. U Bi*e8 (ovar-0i. Du+- cu) a,i v-/u(8 '9a ivi( o +roble)-. Prie(e*ii *o0(ri *ord9coree*i 0i9au a'u)a( re'+o*'abili(a(ea de a duce r-/boi 2)+o(riva &(a(elor U*i(e. Proble)a *oa'(r- e'(e '- 3o(-r5) care (rebuie '- .ie r-'+u*'ul *o'(ru. I*dic- 3ar(a8 +e*(ru a 2*ce+e de/ba(erea. Pri)ul care lu- cuv5*(ul .u'e )i*i'(rul a+-r-rii. U Cu (o( re'+ec(ul8 (ovar-0e 'ecre(ar8 cred c- ar (rebui '9o co*'ider-) o oca/ie +e care *u (rebuie '9o +ierde). Du+- cu) *i '9a ar-(a( 2* ra+or(ul 6e*eralului8 +5*- acu) o.e*'iva *ord9coreea*- a avu( u* e1(raordi*ar 'ucce'. Cu o a'i'(e*,- 4udicioa'- di* +ar(ea *oa'(r-8 Coreea de Nord ar +u(ea c50(i6a ace'( r-/boi. &e ridic- 0i 'e a+ro+ie de 3ar(-. U Be*e.iciile '(ra(e6ice ale u*ei a'(.el de vic(orii 'u*( clare8 0i le9ar +u(ea de+-0i c3iar 0i +e cele +e care le9a) c50(i6a( du+- Vie(*a). H0i (recu )5i*ile +e 3ar(-8 ar-(5*d Sa+o*ia8 Dili+i*ele8 Dor)o'a 0i &i*6a+ore8 u*de 'e o+ri 2* '.5r0i( !=A

U Di'(ru65*d 2*c- o da(- i)a6i*ea A)ericii ca u* alia( de *-de4de8 o vic(orie *ord9coreea*- ar 2)+i*6e Sa+o*ia 0i al(e +u(eri eco*o)ice a'ia(ice care a+ar '- ado+(e o +o/i,ie de )ai )are *eu(rali(a(e. Acea'(+o/i,ie *e9ar +er)i(e '- e1(i*de) )ai u0or +re/e*,a *oa'(r- 2* re6iu*e 0i '- ob,i*e) i)+or(a*(e (e3*olo6ii '(ra(e6ice i*(er/i'e. La ace'( 65*d8 oc3ii *e6ri ai )i*i'(rului '(r-lucir-8 'ub '+r5*ce*ele e1ce'iv de '(u.oa'e. Co*(i*u-< U %o*i*du9i +e a)erica*i di* Coreea8 (ovar-0i8 a) +u(ea '-9i .ace) '- 'e re(ra6- di* bu*- +ar(e a Paci.icului. De+-r(5*du9i de ba/ele lor de a(ac di* Sa+o*ia 0i di* Dili+i*e. Ava*(a4ele +e*(ru a+-rarea +a(riei )a)0i +e*(ru o )ai bu*- +-(ru*dere a *oa'(r- 2* Paci.ic ar .i i*calculabile. :i*i'(rul de e1(er*e8 u* o) 'lab 0i 2)br-ca( i)+ecabil8 obiec(-< U La'9o )oar(-8 (ovar-0e. Doar *u vrei '- +ro+ui o i*(erve*,ie direc(- 2)+o(riva a)erica*ilor V Ar .i o *ebu*ie. U Nu8 *u8 U r-'+u*'e cu iri(are )i*i'(rul a+-r-rii. U* r-/boi 6lobal 2)+o(riva &(a(elor U*i(e e 2* a.ara di'cu,iei. R(iu )ai bi*e dec5( du)*ea(a c- ra+or(ul '(ra(e6ic 2*(re .or,ele *oa'(re *u e'(e 2*c- 2* )od 3o(-r5(or de +ar(ea *oa'(r-. C5*d va .i +u' la +u*c( 'i'(e)ul *o'(ru de a*(i9rac3e(e bali'(ice8 +oa(e a(u*ci... dar *u acu). &ecre(arul cre/u de cuvii*,- c- 'o'i'e )o)e*(ul '- i*(ervi*- 2* di'cu,ie. U P-i ce *e +ro+ui8 A*drei V O '+u'e cu u* (o* a)ical8 c3iar a+ro+ia(. U &- co*(i*u-) .ur*i/area c-(re Coreea de Nord a ar)elor i*(er/i'e +e care i le .ur*i/-) de4a8 '- (ri)i(e) +ie'e de 'c3i)b 0i '- 2*locui) ar)a)e*(ul +ierdu( 2* b-(-lie. U Ri de ce a) co*(i*ua '- a4u(-) ,ara a'(a V obiec(- u*ul di*(re )e)bri. Nu *e9a aver(i/a( *icioda(- de'+re i*(e*,iile 'ale. :i*i'(rul a+-r-rii 2l +rivi .i1. U Trebuie '-9i a4u(-) +e *ord9coree*i +e*(ru acelea0i )o(ive +e care le9a) avu( 2* a9i a4u(a de la bu* 2*ce+u(. Dac- *u cu)+-r-) 2*crederea re6i)ului lui Gi) cu ar)ele *oa'(re 0i cu a4u(orul *o'(ru8 va aler6a '- cear- a4u(or de la c3i*e/i. Coreea de Nord va a4u*6e 2* '.era de i*.lue*,- c3i*e/-8 0i8 (ovar-0i8 u* alia( al C3i*ei la .ru*(ariile *oa'(re e'(e c3iar ul(i)ul lucru +e care a) +u(ea '-9l dori). &e 2*(reru+'e +e*(ru le da (i)+ '- re.lec(e/e a'u+ra ace'(ei a.ir)a,ii7 a+oi co*(i*u-< !=;

U Tovar-0i8 *u cred c- *ord9coree*ii +o( c50(i6a u* r-/boi (e3*olo6ic )oder* .ar- a4u(orul *o'(ru. O 0(iu 0i ei8 0i c5*d vor de+i*de 2*(ru (o(ul 0i +e*(ru (o( de a+rovi/io*area cu ar)e de la *oi8 vo) +u(ea 'le dic(-) co*di,iile. Noi vo) .i cei care vo) avea co*(rolul. Ri 2* a.arde )a4orarea a4u(oarelor *o'(re c-(re Gi)8 +u(e) reduce .lu1ul de +rovi/ii c-(re re6i)ul 'ud9coreea*. :i*i'(rul de e1(er*e ridic- o '+r5*cea*-. U Ri cu) cre/i c- o vo) .ace V U E1erci(5*d +re'iu*i a'u+ra 4a+o*e/ilor. A)erica*ii au *evoie de '+a,iul lor aeria*8 de +or(urile lor 0i de aero+or(uri +e*(ru a (ri)i(e 2*(-riri 0i )a(eriale 2* Coreea de &ud. O *o(- di+lo)a(ic- 'ever- la TokLo8 2* care 'e +ro(e'(ea/- 2)+o(riva i*(erve*,iei lor 2* acea'(- Elu+(- i*(er*-F 2*(re coree*i8 i9ar +u(ea .ace +e 4a+o*e/i '-90i a'u)e o de+li**eu(rali(a(e. Ri a'(a ar 'u.oca (e*(a(ivele a)erica*e de a duce acolo 2*(-riri. &ecre(arul 2*(reb-< U Cre/i c- ar .i 'u.icie*(- o *o(- di+lo)a(ic- +e*(ru a avea u* a'(.el de e.ec( a'u+ra 4a+o*e/ilor V U Da. Pe bu/ele )i*i'(rului a+-r-rii a+-ru u* /5)be( a*(i+a(ic. U Dac- e'(e 2*'o,i(- de i*(e*'e )a*evre aero*avale 2* lar6ul coa'(elor lor. H*-l,- di* u)eri. U Ci*e 0(ie V Poa(e a) aduce vorba 0i de'+re re'(i(uirea Gurilelor. To,i /5)bir-. &ovie(icii lua'er- 2* '(-+5*ire acele i*'ule la '.5r0i(ul R-/boiului al Doilea 0i le +-'(ra'er-. Nu aveau *ici o i*(e*,ie de a le ceda 2* )od +a0*ic. U Co*(i*u-8 A*drei. Te a'cul(-). U P-i8 a) +u(ea .ur*i/a Nordului i*.or)a,ii )ili(are u(ile a'u+ra )i0c-rilor a)erica*e di* Paci.ic. Da(ele Ror'a(. %e*ul acela de +ove0(i. :i*i'(rul a+-r-rii +rivi o )ac3e(- de avio* .i1a(- +e 3ar(-8 2* /o*a ca+i(alei PLo*6La*6. U H* .i*e8 (ovar-0e 'ecre(ar8 le9a) +u(ea E+er)i(eF i*'(ruc(orilor *o0(ri de +e a+ara(ele :i%9!= de4a +re/e*,i 2* Coreea de Nord '- 'e o.ere Evolu*(ariF +e*(ru a +ar(ici+a la lu+(ele aerie*e. %e*ul ace'(a de '+ri4i* co*cre( va .i .oar(e i)+or(a*( +e*(ru )icu,ii (ovar-0i 6albe*i. Ri ec3+a4ele *oa'(re vor c-+-(a o e1+erie*,- de lu+(- u(il-. !=B

:i*i'(rul de e1(er*e 'e 2*cru*(-. U Tovar-0i8 cu (o( re'+ec(ul +e*(ru )i*i'(rul a+-r-rii8 a) '+u' la 2*ce+u( c- e o *ebu*ie8 iar acu) o re+e( W &u*(e) +e +u*c(ul de a 'e)*a cu a)erica*ii u* acord a'u+ra ar)elor cu ra/- lu*6-... u* acord care *e .avori/ea/-. Nu e'(e )o)e*(ul cel )ai bu* +e*(ru a relua R-/boiul rece W D-r- '-90i dea 'ea)a8 20i 2*dre+(- crava(a. U Ri8 lucru 0i )ai i)+or(a*(8 b-*cile occide*(ale abia 2*ce+ '- *e acorde .i*a*,-rile de care ave) *evoie. Vo) avea *evoie de *ou- a*i ca '- recu+er-) +ierderile di* i*(erve*,ia *oa'(r- 2* A.6a*i'(a*. Nu (rebuie '- re+e(-) a/i 6re0eli de acela0i (i+. H* 4urul )e'ei8 )ul(e ca+e(e cl-(i*ar- a.ir)a(iv8 cu 6ravi(a(e. C3iar 0i direc(orul G%B. &ecre(arul 'e adre'- )i*i'(rului a+-r-rii. U A(u*ci8 A*drei V Cu) r-'+u*/i la i*(erve*,ia a'(a V U R-'+u*d c- +rie(e*ul )eu8 )i*i'(rul e1(er*elor8 'e 2*0eal-. Hi e'(e .ric- de u)bre. :i*i'(rul a+-r-rii b-(u cu +u)*ul 2* )a'-8 .ac5*du9i '- (re'ar*ervo' +e u*ii di*(re )e)brii )ai b-(r5*i di* Poli(biuro. Poa*(a cu A.63a*i'(a*ul +robabil /65r)a'e vreo ra*- 2*c- de'c3i'-. U A)erica*ii 'u*( +ro0(i 0i 'labi la )i*(e8 0i 2*cli*a,i '- ui(e. Nu vor 2*dr-/*i '- aduc- +roble)a Coreei de &ud +e )a'a co*vorbirilor a'u+ra ar)a)e*(ului8 a(5( de dra6i lor. Ri oricu)8 dac- ar 2*(reru+e (ra(a(ivele8 '9 ar 2*(oarce re+ede la *e6ocieri. Ceea ce9i va 2)+i*6e la a'(a va .i c3iar +oli(ica lor i*(er*-. A'(a era adev-ra(8 20i /i'e 'ecre(arul. Ca+aci(a(ea de a 'e ilu/io*a a a)erica*ilor 2l ui)ea )ereu. &e 65*di )ul( la +roble)a a'(a8 2* (i)+ ce de/ba(erea celor di* 4ur c-+-(a acce*(e de .urie. Nu (oa(e a.ir)a,iile )i*i'(rului a+-r-rii erau co*vi*6-9(oare8 dar 'ecre(arul era i*(ere'a( de +o'ibili(a(ea u*or *oi 'c3i)buri co)erciale 0i de (ra*'.eruri de (e3*olo6ie a+reciabile de la *oile +u(eri eco*o)ice a'ia(ice. Co)er, 0i (e3*olo6ie care ar .i revi(ali/a( )ai re+ede eco*o)ia 'ovie(ic-. H0i du'e )5*a la b-rbie. X-rile a'ia(ice8 c3iar dac- erau 6i6a*,i di* +u*c( de vedere al eco*o)iei8 erau +i6)ei di* +u*c( de vedere )ili(ar. Oda(- l-'a,i de i/beli0(e de +ro(ec,ia a)erica*-8 ar .i .o'( u0or de ,i*u( 2* .r5u cu o co)bi*a,ie 4udicioa'- de +re'iu*i direc(e8 'ubver'iu*i i*(er*e 0i bale(uri di+lo)a(ice. !=I

Ideea *u 2i di'+l-cu7 2*ce+u '-9i '(udie/e +e oa)e*ii di* 4urul '-u8 .-c5*d oc3ii )ici. H* +roble)a Coreei de Nord8 .ac,iu*ile i*(er*e di* Poli(biuro erau (o( a(5( de i)+or(a*(e c5( erau 2*'e0i .a+(ele. Privi*d c3e'(iu*ea 2* acea'(lu)i*-8 reali')ul +oli(ic i)+u*ea '- 'e 3o(-ra'c- 2* .avoarea )i*i'(rului a+-r-rii. H* ciuda (u(uror e.or(urilor 'ale8 +o/i,ia 'ecre(arului r-)5*ea oarecu) i*deci'-< de+i*dea de o coali,ie de vo(uri +er)a*e*( 'c3i)b-(oare. Dor,ele ar)a(e erau o +ar(e crucial- a ace'(ei coali,ii. P5*2* acel )o)e*( 'u',i*u'er- )ereu re.or)ele 'ale8 65*di*d c- i* vii(or vor a4u*6e la o .or,- )ili(ar- )ai i)+or(a*(-. Dac- acu) le9ar .i o+u' voi*,a lui8 +e*(ru c5( (i)+ (i)+ ar .i co*(i*ua( '-9l )ai '+ri4i*e V Nu +e*(ru )ul(8 20i '+u'e. &ecre(arul 3o(-r2 2* 'i*ea lui. Pu*5*d 2)+reu*- vo(urile lor8 el 0i )i*i'(rul a+-r-rii +u(eau ob,i*e a+robarea Poli(biuroului8 2* ciuda (u(uror obiec,iilor )i*i'(rului a.acerilor e1(er*e. U*iu*ea &ovie(ic- ar .i co*(i*ua( '-9i a4u(e +e E+rie(e*ii .ra(er*i 'ociali0(iF di* Coreea de Nord. Dar ceva co*(i*ua '-9l 2*6ri4ore/e. U* al( .ac(or care cerea a .i evalua( A38 da. C3i*a. H0i +ro+u'e '- cear- la G%B 0i %RU '- accelere/e recol(area de i*.or)a,ii 2* :a*ciuria. Poa(e era ca/ul '- 2*cerce u* al( e.or( di+lo)a(ic +e*(ru a reduce (e*'iu*ea 2*(re ei 0i Bei4i*6. Era +u,i* +robabil ca ace0(i c3i*e/i '- reu0ea'c- 'c3i)barea 'i(ua,iei *ord9coree*e8 dar era )ai bi*e '- evi(e 'ur+ri/e *e+l-cu(e. &ecre(arul 'e 2*(oar'e la a'cul(area de/ba(erilor. C3iar dac- de acu) 3o(-r5'e vii(oarea li*ie de co*dui(-8 (rebuia '- re'+ec(e .or)ele.

!; dece)brie Bei4i*68 Re+ublica Po+ular- C3i*e/Pro.u*d ab'orbi( de 65*durile 'ale8 +ri)ul )i*i'(ru al Re+ublicii Po+ulare C3i*e/e 'e +li)ba +e '(r-/ile b-(u(e de v5*( di* Ora0ul I*(er/i'. U* 6ru+ de 6-r/i de cor+ 2l ur)a8 (re)ur5*d 2* .ri6ul ier*ii. !==

Pri)ul )i*i'(ru 0(ia c- 2*'o,i(orii '-i urau acele lu*6i 0i 2*ce(e +li)b-ri de la a)ia/- +ri* +ie,ele 0i +ala(ele vec3ii re/ide*,e i)+eriale. Dar el le 6-'ea u(ile. Hi +er)i(eau '- re.lec(e/e. Na(ural8 'erveau 0i 2* al( 'co+. Pu(eau de)o*'(ra rela(iva 'a (i*ere,e 0i bu*a 'a co*di,ie .i/ic-. :ul,i al,i )e)bri di* Poli(biuro (recu'er- de )ul( (i)+ de (i*ere,e. U*ii8 +ri*(re care cei doi cole6i +ri*ci+ali ai '-i U +re0edi*(ele 0i 'ecre(arul +ar(idului U (recu'er- de4a de o+(/eci de a*i. A'+ec(ul '-u (i*ere'c *u9i d-dea u* +rea )are ava*(a4. H* ciuda celor a+roa+e ci*ci/eci de a*i de 6uver*are )ar1i'(-8 +o+orul c3i*e/ *u(rea 2*c- (radi,io*ala ve*era,ie +e*(ru cei b-(r5*i 0i le acorda ace'(ora au(o)a( vir(u(ea 2*,ele+ciu*ii. De al(.el8 acel 'e*(i)e*( 2* +rivi*,a b-(r5*e,ii 'e i*'i*ua'e 0i 2* +ar(id. Ri 2*'u0i +ri)ul )i*i'(ru (rebuia '- ad)i(- c2)+-r(-0ea .ie 0i )-car 2* +ar(e vec3iul re'+ec( +e*(ru cei 2* v5r'(-8 c3iar dac- +e(recu'e a(5,ia a*i 2* U*iu*ea &ovie(ic- 2* cali(a(e de i*6i*er 0i ad)i*i'(ra(or. To(u0i8 +roba /il*ic- de '-*-(a(e bu*- le a)i*(ea cole6ilor 0i (i*erilor )e)bri ai 6uver*ului '- 'e a0(e+(e ca )ul,i a*i de9aici 2*colo '-9l aibal-(uri< +e*(ru )ul( (i)+8 du+- ce +ri)a 6e*era,ie a revolu,iei va .i .o'( )oar(- 0i 2*6ro+a(-. Ri a'(a era u(il. Hi a'i6ura u* ava*(a4 2* .erocele lu+(e i*(e'(i*e care ade'ea a6i(au +ar(idul. C3iar dac- acel ava*(a4 *u ie0i'e la iveal- 2* (i)+ul 0edi*,ei de di)i*ea,- a'u+ra +oli(icii coree*e8 65*di +ri)ul )i*i'(ru8 co(i*d du+- u* col, 0i 2*dre+(5*du9'e '+re 'c-rile ce duceau c-(re u*a di*(re cele )ai .ru)oa'e cur,i i*(er*e di* Ora0ul I*(er/i'. H* '+a(ele '-u8 u*a di*(re 6-r/i alu*ec- +e o buca(- de 63ea,- a'cu*'-. Pri)ul )i*i'(ru *u 'e 2*(oar'e< *ici la 2*4ur-(ura +e care o)ul o 'c-+-8 *ici la 'cu/ele 'ale. Nu. H* di)i*ea,a aceea8 reu*iu*ea Co*'iliului A+-r-rii U co*voca(+e*(ru a 3o(-r2 +o/i,ia de lua( 2* +rivi*,a lovi(urii *ebu*e0(i a *ord9 coree*ilor U .u'e'e )ai )ul( dec5( o 2*(5l*ire obi0*ui(- de lu+(e libere... cu (o,i +ar(ici+a*,ii ce 'e a6i(au cu a(e*,ie u*ul +e l5*6- ceilal,i8 2* a0(e+(area u*ei )i0c-ri 6re0i(e a adver'arului care ar .i +u(u( co*duce la vic(orie. Dar *i)e*i *u o 6-'i'e. Iar reu*iu*ea8 +ri* ur)are8 a4u*'e'e doar la u* co)+ro)i' +u,i* 'a(i'.-c-(or. U* co)+ro)i' care *u9i +l-cea *ici )-car lui8 c3iar dac- .u'e'e +ro+u' de 2*'u0i +ri)ul )i*i'(ru. @""

Era vorba 2*'- de 'i*6ura +oli(ic- reali'(- +e care C3i*a o +u(ea ur)a 2* acea .a/- a *oului co*.lic( coreea*. Biroul Poli(ic era 2)+-r,i( +rea e1ac( 2*(re co*'erva(ori8 )odera,i 0i +ro6re'i0(i +e*(ru a +u(ea ado+(a o +o/i,ie )ai +u,i* ec3ivoc-. Poli(ica 'u6era(- de el U cea care 2* .i*e 2*vi*'e'e U era cea )ai bu*- di*(re cele dou- al(er*a(ive i)edia(e di'+o*ibile +e*(ru C3i*a. Ri era cea )ai bu*- +e*(ru c- era ada+(abil- u0or +e*(ru orice 'c3i)bare a co)+le1ului 4oc +oli(ic 0i )ili(ar care avea loc 2* Coreea. De )ai )ul,i a*i C3i*a +ierdea 2*(recerea cu 'ovie(icii +e*(ru e1erci(area +ro+riei i*.lue*,e a'u+ra Coreei de Nord. Pur 0i 'i)+lu8 *u avea ar)ele 0i 2*al(a (e3*olo6ie a(5( de ar/-(or dori(e de Gi) Il9&u*6 0i de .iul '-u. Dar +ri)ul )i*i'(ru 0(ia c- (e*(a(iva de a'a'i*a( e0ua(-8 o+era +redece'orului '-u8 .u'e'e +ic-(ura care u)+lu'e +a3arul. A'(a 2i d-du'e (5*-rului Gi) +u(erea care 2i (rebuia +e*(ru a .ace '- 6ravi(e/e 3o(-r5(or Coreea de Nord 2* '.era de i*.lue*,- 'ovie(ic-. Pe*(ru ace'( )o(iv8 u*ii di*(re )e)brii )odera,i 0i di*(re cei +ro6re'i0(i di* Poli(biuro ceru'er- '- 'e o+u*- de'c3i' a6re'iu*ii *ord9 coree*e. Vorbeau cu di'+re, de 2*vec3i(ul '(ali*i') al b-(r5*ului Gi) 0i de Ecul(ul +er'o*ali(-,iiF i)+u' de el. Dar +ri)ul )i*i'(ru 'e 6r-bi'e '-9i reduc- la (-cere +e acei vorbi(ori. Co*'erva(orii di* +ar(id erau 2*c- 2* '(are '- 'e o+u*- u*ei ac,iu*i care ar .i .o'( i*(er+re(a(- de ei ca o (r-dare a .ra,ilor co)u*i0(i de la PLo*6La*6. :ai ale' acu)8 c- o.e*'iva *ord9 coreea*- +-rea '- decur6- a(5( de bi*e. Ri C3i*a *u +u(ea ri'ca o al(lu+(- i*(e'(i*- +e*(ru +u(ere8 2*(r9u* )o)e*( de 6rav- cri/i*(er*a,io*al-. H* acela0i (i)+8 *a,iu*ea 'a *u90i +u(ea +er)i(e '- 'u',i*- de'c3i' ac,iu*ea Coreei de Nord. H* +ri)ul r5*d8 de la PLo*6La*6 era +u,i* de c50(i6a(< 'ovie(icii 'e 2*r-d-ci*a'er- acolo +rea 'olid. Pe de al(- +ar(e8 acord5*d de'c3i' +ro+riul a4u(or Coreei de Nord 2* (i)+ ce acea'(a ucidea 2* b-(-lie 'olda,ii a)erica*i8 C3i*a ar .i +ierdu( a+roa+e 'i6ur le6-(urile co)erciale cu &UA8 ob,i*u(e cu )are 6reu(a(e 0i i*di'+e*'abile +e*(ru cre0(erea eco*o)ic- a ,-rii. Pierderea era +rea 6rea8 c3iar 0i +e*(ru co*'erva(orii di* +ar(id. Dar *ici al(er*a(iva u*ei *eu(rali(-,i de'c3i'e *u era acce+(abil-. Ba c3iar +u(ea .i o ale6ere )ai rea. O declara,ie de *ei*(ere' 2*(r9u* r-/boi ce 'e derula 2* +ro+ria '.er- de i*.lue*,- ar .i i)+ie(a( a'u+ra a'+ira,iei C3i*ei de a a4u*6e o )are +u(ere )o*dial-. @"$

Ia(- de ce Biroul Poli(ic acce+(a'e 2* .i*e +ro+u*erea lui de a *u ado+(a o +o/i,ie *e(-. C3i*a ar .i (ri)i' lui Gi) Il9&u*6 ar)ele 0i +rovi/iile ceru(e 0i ar .i de.i*i( o.icial r-/boiul Eo c3e'(iu*e i*(er*- care (rebuia re/olva(- de +o+orul coreea*F. Iar +ri)ul )i*i'(ru 20i +ro+u*ea o co*ver'a,ie li*i0(i(- cu a)ba'adorul a)erica* +e*(ru a9l .ace '- 2*,elea6+o/i,ia 'a. Acea'(- di+lo)a,ie 2* do'ul u0ilor 2*c3i'e +u(ea evi(a +o'ibili(a(ea ca A)erica '- reac,io*e/e 2* )od e1a6era( la '+ri4i*ul lo6i'(ic .ur*i/a( de C3i*a i*va/iei lui Gi). Cel +u,i*8 a0a 20i dorea el. C3iar dac- era *e'a(i'.ac-(or8 co)+ro)i'ul +u(ea 'u.eri orice 'c3i)bare8 dac- '9ar .i 'c3i)ba( 'i(ua,ia +e c5)+ul de b-(-lie. Iar +e*(ru )e*(ali(a(ea +ri)ului )i*i'(ru8 obi0*ui(- '- +rivea'c- lucrurile cu oc3i de i*6i*er8 .le1ibili(a(ea era +ri* ea 2*'-0i o vir(u(e. Privi cea'ul. Trebuia '- 'e 2*(oarc- la birou +e*(ru 2*(5l*irea cu Co)i(e(ul +e*(ru elec(ri.icarea rural-. H*de+-r(- cu 6reu di* )i*(e 65*dul la r-/boi 0i la +oli(ica i*(er*a,io*al-8 0i (recu la )icile ce*(rale 3idroelec(rice 0i la cele +e c-rbu*e. C3i*a 3o(-r5'e. Ur)a '- a0(e+(e ur)-(oarele eve*i9)e*(e 0i 'c3i)b-ri ale 'i(ua,iei +e )u*,ii aco+eri,i cu /-+ad- 0i +e ore/-riile 2*63e,a(e di* Coreea. !; dece)brie C% al Divi/iei a @9a :ari*e'8 Oki*a>a %e*eralul )aior A*dre> Pi(()a* di* cor+ul i*.a*(eriei )ari*e 2i ar-(- o.i,erului '-u o+era(iv .a1ul de la Ca'3i*6(o*. H0i 2*cru*(a'e '+r5*ce*ele '(u.oa'e 0i albi(e de v5r'(- care 2l i*dividuali/au +ri*(re ceilal,i ca)ara/i. Du+- o *oa+(e 2* care *u a(i*'e'e +a(ul8 acce*(ul '-u (e1a* era )ai +u(er*ic ca oric5*d. U Ce cre/i8 Brad V C5( (rebuie '- )ai a0(e+(-) +5*- ca (o(ul '- .ie la bord 0i 6a(a de +lecare c-(re Po93a*6 V H*al( 0i 'lab8 colo*elul O>e* BradleL &(ra*6 ci(i co)u*ica(ul de 2*al(- +riori(a(e ce ve*i'e de la 0e.ul '(a(elor )a4ore7 a+oi 2l re'(i(ui 'u+eriorului '-u. %5*di(or8 20i (recu )5*a +e'(e c3elie. U Proced5*d co*(ra (u(uror re6ulilor 0i 'cur(5*d +rocedurile8 a0a cu) a) .-cu( de c5*d a) +ri)i( +ri)ul a+el V Pi(()a* 2*cuvii*,-. @"!

Colo*elul ridic- di* u)eri. U Cele dou- re6i)e*(e de i*.a*(erie8 Pri)ul ba(alio* a).ibiu8 ba(alio*ul car(ierului 6e*eral 0i Al Treilea cerce(a0i +o( .i la bord 2* ur)-(oarele dou-/eci 0i +a(ru de ore. Pe*(ru ar(ilerie8 'ub/i'(e*,- 0i al Ra+(elea co)u*ica,ii *e (rebuie )ai )ul(. #eleliu (rebuie '- 'o'ea'c- de la &ubic BaL7 de 2*da(- ce va .i la da*-8 vo) avea )ai )ul( '+a,iu +e*(ru )a(erialul 6reu. U Ti)+ul +rev-/u(8 Brad V &(ra*6 20i cobor2 +rivirea a'u+ra '(r-/ii di* +or(8 a6lo)era(- de au(oca)ioa*e. C-(re )ie/ul *o+,ii8 cerul 'e aco+eri'e de *ori8 2*'o,i,i de u* v5*( +u(er*ic 0i aver'e de +loaie. C3iar 0i du+- ce 'oarele a+-ru'e di* *ou8 di* cau/a 'labei vi/ibili(-,i8 c-+i(-*ia +or(ului l-'a'e a+ri*'e re.lec(oa9rele de la da*e. La lu)i*a lor orbi(oare8 dou-/eci 0i ceva de b-rci a).ibii ale )ari*ei8 colora(e 2* 6ri8 .u'e'er- 2*63i,i(e de valurile 2*al(e. Pe )-'ur- ce au(oca)ioa*ele 2*c-rca(e cu oa)e*i 0i )a(eriale a4u*6eau la i*(rarea +ri*ci+al- a +or(ului8 o.i,eri di* )ari*- 0i di* (ru+ele de i*.a*(erie )ari*- care 'e 2)br-ca'er- cu i)+er)eabile 'i*(e(ice 0i u*i.or)e de )a'care8 2*credi*,au 2*c-rc-(ura u*eia di*(re *ave. Divi/ia ur)a '- +lece di* Oki*a>a 6a(a de b-(-lie< )a(eriale 0i re/erve i*di'+e*'abile erau di'(ribui(e +e (oa(e *avele8 a'(.el 2*c5( +ierderea vreu*eia di*(re ele di* cau/a u*ui a(ac i*a)ic '- *u9i 2)+iedice +e )ari*e' '- a4u*6- +e c5)+ul de b-(aie. &(ra*6 r-'+u*'e co)a*da*(ului '-u< U Cu (i)+ul care *e .ace a(5(ea 6lu)e +roa'(e8 va .i *evoie de cel +u,i* 0a+(e/eci 0i dou- de ore +e*(ru a 2*c-rca (o(. Dar 0i a'(a era u* .el de )ic )iracol8 care era +o'ibil *u)ai )ul,u)i(- u*ui a*(re*a)e*( co*'(a*( 0i u*ei +la*i.ic-ri 2*6ri4i(e '(udia(e 2* a*ii +recede*,i. &(ra*6 2i )ul,u)ea Do)*ului +e*(ru e1erci,iile a*uale care 'e ,i*eau 2* Coreea +e*(ru 2*(-rirea '+iri(ului de 6ru+-. Cei doi oa)e*i (-cur-7 .ere'(rele erau lovi(e de o ra.al- de v5*( +li*de a+- de +loaie. A+oi &(ra*6 20i dre'e 6la'ul. U Evide*(8 2*c- a) +u(ea 2)+-r,i divi/ia 2* dou- +-r,i. Plec-) acu) cu )a4ori(a(ea oa)e*ilor 0i (ri)i(e) ul(erior )a(erialul 6reu. Dar Pi(()a* cl-(i*- di* ca+. @"@

U Nu8 Brad. A) vorbi( cu a)iralul. :ari*a a cla'i.ica( ca arie de ri'c 2*al( 2*(rea6a &(r5)(oare a Coreei8 0i *u e1i'(- de'(ule e'cor(e +e*(ru +ro(ec,ia co*voaielor. Bi*e. Ra+(e/eci 0i dou- de ore. &cri'e 2* 6rab- u* r-'+u*' la )e'a4ul 0e.ului '(a(elor )a4ore 0i i9l d-du lui &(ra*6 +e*(ru codi.icare 0i (ra*')i(ere. Colo*elul era +e +u*c(ul de a ie0i8 c5*d Pi(()a* 2l '(ri6-< U H*c- o c3e'(ie8 Brad. &(ra*6 'e 2*(oar'e. U Da8 do)*ule 6e*eral V U D-r- +roble)e8 da V Ce *u 'e 6-'e0(e la bord 2* decur' de 0a+(e/eci 0i dou- de ore8 r-)5*e +e +la4-. Dar *u vreau '- la' *i)ic +e +la4-8 clar V U A) 2*,ele'8 do)*ule 6e*eral. I*.a*(eria )ari*- )er6ea la r-/boi 0i Pi(()a* dorea ca (oa(e +u0(ile8 (oa(e 6re*adele8 (o( )a(erialul '- +lece oda(- cu ea. Ba/a aeria*- di* Travi'8 Dair.ield8 Cali.or*ia Ri relie.ul 'cu*d 0i o*dula( al *ordului Cali.or*iei era 2)b-ia( de o +loaie rece de iar*-< +loaie adu'- de u* .ro*( de +er(urba,ie care +rove*ea di* Paci.ic8 care ava*'a c-(re coa'(-8 ca '- )ear6- a+oi '+re &ierra '9o aco+ere cu /-+ad-. Ploaia u)+lea +i'(ele cu b-l,i 2*(i*'e8 0i la lu)i*a re.lec(oarelor avea u* a'+ec( uleio'. O bal(- de +e +i'(a +ri*ci+al- di'+-ru 2*(r9o cli+-8 (ra*'.or)a(- 2* )ilioa*e de +ic-(uri i*.i*i(e/i)ale de 6reu(a(ea celor +a(ru e*or)e )o(oare ale a+ara(ului de (ra*'+or( C9A al Co)a*da)e*(ului aeria* )ili(ar. Cu u* )u6e( a'ur/i(or8 C9A 2*ce+u '- accelere/e +5*- c5*d )o(oarele a4u*'er- la +u(erea ceru(-7 a+oi +ri*'e vi(e/-8 'e ridic- 6reu 2* aer 0i cu u* vira4 a)+lu lu- direc,ia c-(re ve'(. Tu*e(ul )o(oarelor 'e 2*de+-r(-8 +e*(ru a .i 2*locui( i)edia( de cel al al(or C9A 0i C9$?$ care rulau +e +i'(e +e*(ru a i*(ra 2* +o/i,ie de decolare 'au care a0(e+(au *e)i0ca(e ca oa)e*ii di* Divi/ia a Ra+(ea de i*.a*(erie u0oar- 0i ec3i+a)e*(ul lor '- urce la bord. U* .lu1 *e2*(reru+( de au(obu/e 0i de ca)ioa*e ve*i*d de la Dor( Cor(3 U ba/a a)erica*- a Divi/iei a Ra+(ea U ie0ea de +e au(o'(rada I"8 (recea de i*(rarea ba/ei 0i @"?

'e u*ea cu 0irurile lu*6i de 'olda,i 2* ,i*u(- de lu+(- ce 20i a0(e+(au r5*dul +e*(ru a urca 2*(r9u* (ra*'+or(or de (ru+e. Podul aeria* c-(re Coreea 'e +u'e'e 2* )i0care de 2*da(- ce reu0i'er'- '(ra*6- o +ar(e a e.ec(ivelor divi/iei 0i ec3i+a4elor di* co)a*da aeria*-8 care 2* acel )o)e*( erau 2* +er)i'ie +e*(ru Cr-ciu*. :ul,i oa)e*i erau 2*c- +e dru)8 'ur+ri*0i de cri/- +e la ca'ele lor8 2* (oa(e +-r,ile &(a(elor U*i(e. C5*d a4u*6eau la ba/-8 erau de4a obo'i,i 0i +-reau +ierdu,i8 di* cau/a 'c3i)b-rii .u'ului orar8 2*6ri4ora,i +e*(ru +lecare8 e+ui/a,i de 0irul *e2*(reru+( de urc-ri 0i cobor5ri di* avioa*e. Ri )ai aveau 2*c- *ou-/eci 0i dou- de ore.

@"A

!A Tabloul 6e*eral !A dece)brie C% +e (ere*8 Ar)a(a a I9a8 la *ord de &eul :cLare* i*(r- 2* cor( .ar- '- 'e a*u*,e. C5,iva oa)e*i de l5*6i*(rare 2l v-/ur- 0i luar- +o/i,ia dre+,i8 dar le .acu 'e)* '- co*(i*ue. To,i erau +rea obo'i,i 0i ocu+a,i +e*(ru a +ierde (i)+ cu re6ula)e*(ul. &i :cLare* era obo'i(8 dar *u ca )ai 2*ai*(e. De c5*d +u'e'er- 2* .u*c,iu*e Car(ierul '-u %e*eral +e (ere*8 dor)i'e +a(ru ore 2* rulo(a de co)a*d-. Cu )ul( (i)+ 2* ur)- 2*v-,a'e vec3ea re6ul- a 'olda(ului< 'doar)- oriu*de era +o'ibil8 2* orice )o)e*(. Hl 2*v-,a'er- c3e'(ia a'(a +e c5*d era co)a*da*( de co)+a*ie 0i de ba(alio* 2* Vie(*a). Privi .e,ele obo'i(e ale oa)e*ilor di* '(a(ul '-u )a4or. Era clar c- ar .i (rebui( '- le i)+u*- 0i lor acela0i (i+ de di'ci+li*- a 'o)*ului. Nu dorea colabora(ori a(5( de obo'i,i 2*c5( '- *u reu0ea'c- '- ra,io*e/e corec( 2* re/olvarea +roble)elor lo6i'(ice ale ar)a(ei 0i 2* 'crierea ordi*elor o+era(ive. :cLare* 2l /-ri +e Ha*'e*8 2* col,ul di* '+a(e8 0i 2l +rivi cu )i)ici*(ero6a(iv-. Ad4u*c(ul '-u de (ere* (raver'- )arele cor( cu +odea di* le)* .olo'i( ca ce*(ru o+era(iv al car(ierului 6e*eral. Ha*'e* urc- +e o )ic- +la(.or)-8 +la*(a(- 2* .a,a u*or 3-r,i )ari a(5r*5*d +e ver(ical-. U Do)*ilor8 do)*ul 6e*eral dore0(e '- 2*ce+e) 0edi*,a de i*'(ruire di* acea'(- du+- a)ia/-. Au/i*du9l +e Ha*'e*8 o.i,erii deve*ir- a(e*,i 0i 20i e-u(ar- 'cau*e. :cLare* 'e a0e/- 2* +ri)ul r5*d. H* )od obi0*ui(8 0edi*,ele de i*'(ruire erau reu*iu*i c5( 'e +oa(e de *or)ale< cei care 'e +re/e*(au '- vorbea'c- 2)br-cau u*i.or)ele cele )ai .ru)oa'e 0i ur)-reau u* cere)o*ial )ul( )ai vec3i dec5( el. Tu(uror le era (ea)- '- *u co)i(- vreo 6re0eal- 2* .a,a )arelui 0e. 0i 2*cercau '@";

'e de'curce 2* cel )ai bu* )od. H*c-+erea era 2*(o(deau*a (-cu(- ca o bi'eric-8 *u 'e au/ea dec5( vocea ora(orului 0i /u)/e(ul +roiec(orului care +re/e*(a dia+o/i(ive ale'e cu )are 6ri4-. Acel 6e* de +ro(ocol .u'e'e aru*ca( +e .erea'(r- c5*d 2*ce+u'er- 'cad- bo)bele adev-ra(e. Acu) e1i'(a *u)ai lu)e care aler6a 2*ai*(e 0i 2*a+oi cu )e'a4e 2* )5*- 0i cu al(e 35r(ii. To,i erau 2* u*i.or)- de lucru de iar*- 0i aveau +e dea'u+ra co'(u)ul de )a'care 2* .or)- de 'ac care 'e +ur(a 2* lu+(-. To,i aveau o ar)- la 0old. Ri acu) +o'ibili(a(ea de a 0edea era 0i acea de a )5*ca. H* .a,a lui :cLare* a+-ru o .ar.urie de car(o*. &a*dvi0 cu car*e 2* cu(ie8 car(o.i +r-4i,i8 ca'(rave,i )ura,i. &(o)acul 6e*eralului .acu u* /6o)o(8 ca +e*(ru a9i a)i*(i c- *u )ai )5*ca'e *i)ic de 'eara +recede*(-. Lu- 'a*dvi0ul 0i 2l )e'(ec- +recu) lu+ul8 2* vi(e/-. La +ri)a 2*63i,i(ur-8 +ar(e di* obo'eal- di'+-ru ca +ri* .ar)ec. D-r- a 2*ce(a '- )e'(ece8 2l +rivi +e o.i,erul )a'iv 0i de '(a(ur- 4oa'care a0(e+(a '- .ac- +ri)ul ra+or(< colo*elul Lo6a*8 'ecu*dul '-u la co)a*d-. E1+re'ia lui Lo6a* *u +ro)i(ea *i)ic bu*. Era 2*6ri4ora( 0i avea oc3ii )ici. EBi*eF 20i '+u'e :cLare* E'- vede) care e'(e +roble)a de a'(-/iF. U Bu*- /iua8 do)*ule 6e*eral. Voi 2*ce+e cu u* 'cur( ra+or( a'u+ra ava*'-rii *ord9coree*ilor 0i a'u+ra ordi*ii lor de b-(-lie. Lo6a* +rivi *o(i,ele8 i*'+ir- ad5*c 0i co*(i*u-< U H* .i*e8 voi 2*cerca '- +rev-d cur'ul +robabil al ac,iu*ilor i*a)icului 2* ur)-(oarele /ile. EH* al(e cuvi*(eF 20i /i'e :cLare* Evei 2*cerca '- +reve/i )i0c-rile ble'(e)a,ilor. &ucce'8 C3arlie.F Lo6a* 'e a+ro+ie de 3ar(a care era .i1a(- +e cor(. Ar-(a (oa(- TD 0i +ar(ea 'u+erioar- di* Coreea de &ud. :cLare* 'e (ra'e )ai 2* .a,-8 dor*ic '- cu*oa'c- (abloul 2*(re6. Du'e'e +e di*a.ar- (i)+ de +a(ru ore. U Dor,ele *ord9coree*e a(ac- de9a lu*6ul 2*(re6ii TD. Au avu( u* 'ucce' (eribil 2* +ar(ea de ve'( 0i acolo au c50(i6a( cel )ai )ul( (ere*. Lo6a* 'e .olo'i de o ba63e(- +e*(ru a i*dica /o*ele +e 3ar(a 6eo6ra.ic-< o 'u+ra.a,- care )er6ea de la To*64a*68 la ve'(8 +5*- la C3or>o* la e'(. U Aici (ere*ul e'(e +la( 0i e'(e /o*a cel )ai u0or de a(aca(8 )ai ale' acu) c- ore/-riile 'u*( aco+eri(e de 63ea,-. A(acurile lor de9a lu*6ul @"B

+-r,ii orie*(ale a TD *u au +ri)i( acela0i (i+ de '+ri4i* de la ar(ilerie 0i de la .or,ele '+eciale. Crede) c- ace'(e a(acuri cau(- *u)ai '- ,i*- ocu+a(e .or,ele *oa'(re di* +ar(ea de e'(. :cLare* 2*cuvii*,-. Era +revi/ibil. %eo6ra.ia Coreei de &ud li)i(a ca(e6oric (i+urile de a(acuri di*'+re *ord. La*,urile de )u*,i8 a'cu,i(e ca u* cu,i(8 ce aco+ereau +ar(ea orie*(al- a +e*i*'ulei coree*e erau o barier*a(ural- care de'cura4a orice a6re'or. Lo6a* co*(i*u- cu e1+u*erea 'a a da(elor di'+o*ibile. U H* +ar(ea de ve'( 'u*(e) obli6a,i '- 2*.ru*(-) dou- a(acuri. Pri)ul a .o'( decla*0a( +e au(o'(rada $ de Cor+ul al doilea al ar)a(ei *ord9coree*e8 0i acu) 'e )u(- de9a lu*6ul au(o'(r-/ii @ 2* coridorul Ui4o*6bu. Cel-lal( e'(e +ur(a( de Cor+ul A de ar)a(- i*a)ic. A)5*doucor+urile de ar)a(- au .o'( +u(er*ic 2*(-ri(e. H* a(acuri a) ide*(i.ica( ele)e*(e di* cel +u,i* dou- divi/ii bli*da(e8 +a(ru )eca*i/a(e 0i o+( de i*.a*(erie. H* cor(8 )ul,i r-)a'er- cu 6urile c-'ca(e de 'ur+ri/-. H* docu)e*(ele Ar)a(ei a o+(a 'e +revedea +e*(ru acele .or,e i*a)ice u* *u)-r de e.ec(ive i*.erior 4u)-(-,ii di* cele ce +ar(ici+au la a(acuri. Nord9coree*ii reu0i'er- cu)va '- duble/e *u)-rul 'olda,ilor lor de9a lu*6ul 'ec(oarelor de(er)i*a(e ale TD .ar- '- .ac- '- (ra*'+ire ceva c-(re 'erviciile de i*.or)a,ii a)erica* 0i 'ud9coreea*. U H* 2*ai*(area 'a8 Cor+ul A de ar)a(- i*a)ic a ca+(ura( de4a Yo*c3Mo*. H* ve'( au a4u*' de4a la +eri.eria ora0ului :u*'a*. Lo6a* 2i +rivi (ri'( +e ceilal,i o.i,eri. U H* al(e cuvi*(e8 *ord9coree*ii au de+-0i( de4a r5ul I)4i*. :cLare* 'e 2*cru*(-. A'(a era o 0(ire +roa'(-. I)4i* .u'e'e co*'idera( 2*(o(deau*a ca +ri*ci+ala li*ie de re/i'(e*,- +e*(ru o eve*(ual- re(ra6ere a .or,elor alia(e de'.-0ura(e de9a lu*6ul TD. H* '(udiile '(a(elor )a4ore .u'e'e 65*di( c- *ord9coree*ii ar .i avu( *evoie de cel +u,i* dou- /ile +e*(ru a ava*'a a(5(a '+re 'ud. H* 'c3i)b8 reu0i'er- '9o .ac- 2* )ai +u,i* de 0ai'+re/ece ore. Iar :u*'a* era la u* '.er( de di'(a*,- 2*(re TD 0i &eul. &eul era ce*(rul 2*(re6ului. Avea o +o+ula,ie de u*'+re/ece )ilioa*e de locui(ori 2*(r9o ,ar- de +a(ru/eci de )ilioa*e. Ble'(e)a(e co*di,ii 6eo6ra.ice8 care +u'e'er- ce*(rul +oli(ic8 cul(ural 0i eco*o)ic al ,-rii la )ai +u,i* de +a(ru/eci de kilo)e(ri di'(a*,- de .ro*(iera i*a)ic-. @"I

Lo6a* (er)i*- de'crierea +o/i,iei 0i .or,ei ar)a(elor a(aca*(e. Ava*'au re+ede8 .olo'i*d (ac(ica 'ovie(ic- a Eruloului co)+re'orF< a(acau +e'(e (o( +5*- 6-'eau u* +u*c( 'lab8 a+oi 'e co*ce*(rau a'u+ra acelui +u*c(. :cLare* acorda viceco)a*da*(ului '-u doar 4u)-(a(e de a(e*,ie. Cu cealal(- 4u)-(a(e e1a)i*a c-ile care 2i r-)5*eau. Nord9coree*ii de)o*'(rau c- 2*v-,a'er- bi*e lec,ia de la 'ovie(ici8 0(iau '- .olo'ea'cvi(e/a 0i +u(erea de .oc. Dar aveau 0i +u*c(e 'labe8 iar el 0i oa)e*ii '-i erau 6a(a '- le .ruc(i.ice. Tac(ica 'ovie(ic- era +u,i* .le1ibil-. Daca)erica*ii ar .i 6-'i( )odali(a(ea de a lua i*i,ia(iva8 de a 2)+iedica de/vol(area re6ula(- a +la*ului *ord9coreea*8 co)a*da*,ii i*a)ici '9ar .i (re/i( 2* di.icul(a(e. Acu) Lo6a* c-u(a '- a*ali/e/e *oile ar)a)e*(e *ord9coree*e. U*ul di* a'i'(e*,ii '-i adu'e u* ecra* de +roiec,ie 0i al(ul adu'e u* +roiec(or. Pri)a i)a6i*e era *eclar-8 2* alb 0i *e6ru8 0i 'e recu*o0(ea doar o 'erie de li*ii. U* avio*. U Acea'(a +rovi*e di*(r9u* videore6i'(ra(or di*(r9u* avio* de v5*-(oare al *o'(ru care a lu+(a( 2* *oa+(ea (recu(-. E'(e u* :i%9!= Dulcru)8 u* avio* 'ovie(ic ce a i*(ra( doar de c5(eva /ile 2* do(area i*a)icului. E'(e u* avio* .oar(e ava*'a(8 co)+arabil cu D9$; al *o'(ru. Dar *u e'(e (o(. &ovie(icii au .ur*i/a( 0i al(e ar)e *ord9coree*ilor. Proiec(- u* *ou dia+o/i(iv. H* culori8 'e vedeau c5(eva (a*curi +e .u*dalul u*ui (i+ic +ei'a4 de iar*- coreea*. U Ace'(ea 'u*( (a*curi T9B!8 ce a+ar,i* 6e*era,iei 'ucce'ive celor di* T9;! care ar .i (rebui( '- .ie )odelele lor cele )ai rece*(e. Au u* (u* de calibru )ai )are8 u* bli*da4 )ai robu'( 0i 'u*( )ul( )ai ra+ide ca T9 ;!. Pre/e*,a lor a .o'( o 'ur+ri/- (o(al- +e*(ru *oi. Do)*ule 6e*eral8 (rebuie '- ad)i( cu 4e*- c- 3abar *9avea) de +re/e*,a ace'(or ar)e 2* ar'e*alul i*a)icului. &erviciul de i*.or)a,ii )ili(are 'ud9coreea* *e co)u*ica'e de'+re ace'(e (a*curi8 dar *u credea) 2* acea'(- i*.or)a,ie +e*(ru c- *u avea) o co*.ir)are di* 'ur'ele *oa'(re. Acu) ree1a)i*-) da(ele vec3i8 dar *u 0(i) ce al(e 'ur+ri/e vo) )ai avea. EOricu) U ur)- el U *u +o( avea +rea )ul(e8 0i *e a0(e+(-) '- le vede) .olo'i(e *u)ai +e*(ru a(acurile i)+or(a*(e< a+ari,ia lor *e +oa(e i*dica deci i*(e*,ia i*a)icului.F :cLare* v-/u c- )ul,i o.i,eri 20i *o(au ace'(e cuvi*(e ale lui Lo6a*. Lu)i*a 'e a+ri*'e di* *ou. @"=

U Bi*e8 C3arlie7 acu) 'coa(e la iveal- '.era de cri'(al U /i'e 6e*eralul8 2*cerc5*d '- dea u* (o* iro*ic cuvi*(elor 'ale. Hl e*erva'er2*(o(deau*a o.i,erii cu 6rad 2*al( care 2i i*.ec(au +e 'ubal(er*i cu +e'i)i')ul lor. Nu dorea '- co)i(- aceea0i eroare. U Do)*ule 6e*eral8 *u e1i'(- *ici o 2*doial- c- *ord9coree*ii vor 'a4u*6- +5*- la ca+-( cu o.e*'iva lor. Au 2*credi*,a( ace'(ei o+era,iu*i u* +roce*( )a4or di* re'ur'ele lor )ili(are< (oa(e .or,ele lor '+eciale 0i bu*+ar(e di* ar)a(-8 avia,ie 0i di* )ari*-. &a(eli,ii *e ara(- c- 2* (aberele di* li*ia a doua di* PLo*6La*68 Co*'a* 0i Ha)3u*6 'u*( 2* cur' )a'ive (ra*'.er-ri8 2* direc,ia 'ud. H* )od evide*(8 cau(- ob,i*erea u*ei vic(orii deci'ive 2*ai*(e de 'o'irea 2*(-ririlor *oa'(re di* &(a(ele U*i(e 0i 2*ai*(e ca )obili/area re/ervelor coree*e '- .ie co)+le(-. Acu)8 ,i*(a *ord9 coree*ilor e'(e &eul8 0i au dou- +o'ibili(-,i< 'au '- 'e 2*dre+(e '+re ora08 'au '- .olo'ea'c- cele dou- coloa*e de a'al( +e*(ru a9l 2*co*4ura. :cLare* era de acord cu el. Nu era dec5( o i*(ui,ie )ili(ar-8 dar +robabil era 4u'(-. Nord9coree*ii *u ar .i 2*cerca( *i)ic 'lab. Aveau de +ar(ea lor 'u+eriori(a(ea *u)eric- 0i +u(erea a(acului. %e*eralul de bri6ad- &3i*8 a'i'(e*(ul o.i,erului al (reilea la co)a*da .or,elor co)bi*a(e8 lu- locul lui Lo6a* +e +la(.or)-. Re.ul '-u8 6e*eralul de bri6ad- Barre( &)i(38 *u 'e 2*(or'e'e 2*c- di* co*cediul +e(recu( 2* Sa+o*ia. E*6le/a lui &3i*8 cul(- 0i +er.ec(-8 +re/e*(- u* (ablou +u,i* o+(i)i'( al 'i(ua,iei (ru+elor a)erica*e 0i 'ud9coree*e. H* u*i(-,ile de +ri)- li*ie8 +ierderile .u'e'er- .oar(e 6rele< 2* a*u)i(e ba(alioa*e8 )ai )ul( de (rei/eci la 'u(-. Iar 'abo(orii *ord9coree*i +rodu'e'er- )ul(e dau*e u*i(-,ilor di* '+a(e. Dor,ele care 2*cercau 'o+rea'c- i*a)icul +e au(o'(r-/ile $ 0i @ aveau ur6e*( *evoie de oa)e*i 0i de )a(eriale. De e1e)+lu8 bri6ada 'ud9coreea*- care a+-ra :u*'a*8 u* i)+or(a*( *od '(radal8 era a(aca(- de cel +u,i* dou- divi/ii i*a)ice cu u* +u(er*ic '+ri4i* di* +ar(ea avia,iei 0i a ar(ileriei. Du+- a+roa+e o /i de lu+(co*(i*u-8 cele (rei ba(alioa*e de i*.a*(erie .u'e'er- redu'e la 4u)-(a(e di* e.ec(ive. Co)a*da*(ul bri6-/ii 0i )ul,i di*(re o.i,erii 'u+eriori erau )or,i. Rac3e(ele a*(i(a*c 0i )u*i,iile 2*ce+eau '- li+'ea'c-. D-r- o a'i'(e*,- i)edia(-8 :u*'a* va c-dea 2* 0a'e ore.

@$"

U Di* +-ca(e8 do)*ilor U '+u'e &3i* cu o e1+re'ie i)+a'ibil- U *u ave) 2*(-riri de (ri)i'. Cel +u,i*8 *u la (i)+. Dor,ele di'+o*ibile 'u*( de4a i)+lica(e. De9a lu*6ul li*iei .ro*(ului 'e 2*(5l*eau 'i(ua,ii a*alo6e. P5*- la acel )o)e*( *u 'e .-cu'e re.erire la +-(ru*deri 'e)*i.ica(ive ale *ord9 coree*ilor8 dar 2* +u,i* (i)+ (a*curile lor vor reu0i '-90i de'c3id- culoare +ri* re,eaua di* ce 2* ce )ai 'lab- a a+-r-rii alia(e. H*(-ririle a)erica*e 'o'eau8 dar 2*ai*(e '- a4u*6- 2* Coreea o ca*(i(a(e 'e)*i.ica(iv- vor )ai (rece c5(eva /ile. Acela0i lucru era valabil 0i +e*(ru re/ervele 'ud9coree*e8 cu (oa(e c- erau de4a )obili/a(e. :cLare* 'e a0e/- )ai co)od +e 'cau* 0i d-du di* .a,a lui .ar.uria de car(o*8 6oal-. H*(reb-< U Dar avia,ia V C- doar *e (rebuie 0i avioa*e 0i +ilo,i8 *u *u)ai 'olda,i de i*.a*(erie. U H* cur5*d vor 'o'i a+ara(ele D9$A de la ba/a 4a+o*e/- di* Gade*a. Ca'3i*6(o*ul *e9a co)u*ica( c- al(e e'cadrile +rove*i*d di* ba/e a)erica*e vor decola 2* cur'ul /ilei de a/i. Vor +u(ea i*(ra 2* lu+(- 2* decur' de dou-/eci 0i +a(ru de ore. :ari*a a)erica*- a*u*,- c- dou+or(avioa*e8 4onstellation 0i 7imit+8 au +leca( de4a. 7imit+ e'(e cel )ai a+roa+e8 dar avioa*ele 'ale *u vor .i aici 2*ai*(e de dou- /ile. :cLare* 'e '+ri4i*i cu '+i*area de '+-(ar 0i 'e 65*di. Nu era u* (ablou +rea ve'el8 dar *u era *ici de/a'(rul de la Dor( A+ac3e. U Bi*e8 2*,ele6 c- 'o'e'c )ul(e 2*(-riri8 dar +e*(ru ur)-(oarele /ile (rebuie '- *e de'curc-) 'i*6uri. Trebuie '- 2*ce(i*i) ava*'area *ord9 coree*ilor cu (o( ce ave) la 2*de)5*-. &e ridic- 0i 'e a+ro+ie de 3ar(-. U %e*erale &3i*8 co*'ider- de4a c- :u*'a* a c-/u( 2* )5i*ile i*a)icului. H*ce+e '- +re6-(e0(i ur)-(oarea li*ie de a+-rare aici. Ar-(- cu de6e(ul +e or-0elul PLokc3e8 ci*ci'+re/ece kilo)e(ri la *ord de &eul. U H*(-re0(e9o cu (o( ce 6-'e0(i. Acel *od ru(ier e'(e c3eia +roble)ei8 do)*ilor. Dac- coloa*a de a(ac a i*a)icului de+-0e0(e PLokc3e de9a lu*6ul :arii c-i de a+rovi/io*are8 *ord9coree*ii vor 2*cerca '- ia 2* '(-+5*ire &eulul. Dac- 2*(orc '+re 'ud9e'(8 c-(re Co*da*68 vor 2*cerca '2*co*4oare ora0ul8 iar *oi vo) lua )-'urile 2* co*'eci*,-. A'(a e. A) ordo*a( de4a evacuarea (u(uror a)erica*ilor *o*9co)ba(a*,i 0i a civililor care *u au )i'iu*i )ili(are. E'(e )o)e*(ul '- .ace) +a'ul ur)-(or. @$$

Co)u*ica,i (u(uror i*'(ala,iilor a)erica*e di* &eul '- 'e +re6-(ea'c+e*(ru evacuare. Car(ierul 6e*eral 0i co)a*da)e*(ele vor .i (ra*'.era(e la Tae6u8 iar re'(ul 2* Sa+o*ia. Privi c-(re o.i,erul de le6-(ur- cu aero*au(ica. U Si)8 b-ie,ii (-i '9au co)+or(a( cu) *u 'e +oa(e )ai bi*e8 dar acu) *e (rebuie (o( ceea ce )ai au. U Da8 do)*ule 6e*eral8 /i'e colo*elul. H* ace'( )o)e*( ave) (rei/eci de avioa*e care .ac +odul 2*(re Sa+o*ia 0i Gi)+o. H* circa o+( ore *u)-rul 'e va dubla 0i 'e va )-ri de +a(ru ori 2* 0ai'+re/ece ore. A0(e+(-) 0i a+ara(ele C9 $@" ale re/ervei. U Bi*e8 dar 2*cerca,i '- accelera,i 0i a'(a. La vi(e/a ac(ual- de ava*'are *ord9coreea*-8 *u +o( 6ara*(a 'i6ura*,a aero+or(ului +e*(ru )ai )ul( de dou- 'au (rei /ile8 0i e1i'(- )ul(e +er'oa*e care (rebuie (ra*'.era(e. Au/i cu) 'e a+ro+iau *i0(e elico+(ere 0i 2l v-/u +e Ha*'e* care 2i .-cea 'e)*e8 di* .u*dul cor(ului. EOa'+e,iiF '-i 'o'i'er-. Era )o)e*(ul '- 2*c3id- di'cu,ia cu ceva cuvi*(e de 2*cura4are. U Do)*ilor8 a'(a e (o(8 +e*(ru )o)e*(. Dar ,i*e,i )i*(e o c3e'(ie. Ne9au +ri*' +e +icior 6re0i(8 dar 'u*(e) 2*c- 2* )-'ur- '-9i o+ri) +e ble'(e)a,ii -ia. Diecare or- 2* care ,i*e) ava*'area lor 2* loc *e va a4u(a '- c50(i6-) (i)+ +re,io' 2* a0(e+(area 2*(-ririlor. Ri c5*d ace'(ea vor .i 'o'i(8 o '-9i 6o*i) +e ba*di,ii -ia di*colo de .ro*(ier-8 cu coada 2*(re +icioare. :cLare* +rivi 2)+re4ur. To,i luau *o(i,e8 '(udiau 3ar(a 'au 'e ui(au la el. P-reau u* +ic )ai 'i6uri +e ei8 iar 2* acel )o)e*( *u li 'e +u(ea cere )ai )ul(. U Are ci*eva ceva de '+u' V ... Ni)e*i *u r-'+u*'e. U A(u*ci8 a'(a e (o(. O.i,erii 'e 2*(oar'er- la (reburile lor. :cLare* 'e a+ro+ie de Ha*'e*. U %e*eralul Park 0i '(a(ul '-u )a4or au 'o'i(8 do)*ule 6e*eral. U Doar(e bi*e. Dou68 ia9i +e li*6-ii -ia 0i adu9i aici8 ca '- le +re/i*( 'i(ua,ia 6e*eral-. H* ace'( .el vor crede c- vor .ace u* lucru u(il. Ha*'e* /5)bi 0i 2*(reb-< U Ri 6e*eralul V U H* rulo(a )ea. Eu 0i Park ave) '- *e '+u*e) c5(e ceva 2* +ar(icular. @$!

Ha*'e* /5)bi8 2l 'alu(- 0i ie0i di* cor(. :cLare* 2l ur)- 0i 'e 2*dre+(- c-(re rulo(-. N9o '- .ie u* lucru +rea u0or. Re.ul '(a(elor )a4ore 'ud9coree*e 'e +re/e*(- c5(eva )i*u(e )ai (5r/iu. Park era 2)br-ca( cu o u*i.or)- de lu+(- i)+ecabil-8 cu 3a*orac8 +or(ul +i'(olului de ?A 0i ca'c-8 +e care 0i9o 'coa'e de 2*da(- ce i*(r- 2* )ica rulo(-. :cLare* 2l +ri)i cu o '(ra*6ere +u(er*ic- de )5*- 0i 2l a0e/- +e u* 'cau* di* +5*/-8 de re6i/or de ci*e)a. &e a0e/- 0i el 2*(r9u*ul la .el 0i 20i i)+u'e '- r-)5*- cal) 2* (i)+ ce Park 2i (ra*')i(ea )ul,u)irile 6uver*ului '-u +e*(ru a4u(oarele 2* cur' de 'o'ire di* &(a(ele U*i(e 0i co*.ir)a a+robarea '(ruc(urii de co)a*d- co)bi*a(-. Erau cuvi*(ele +e care le a0(e+(a :cLare*7 'e .olo'i de ele +e*(ru a vorbi de'+re u* 'ubiec( crucial< eliberarea o.i,erilor 'ud9coree*i de,i*u,i +e*(ru +ar(ici+area la (e*(a(iva de +uci a 6e*eralului C3a*6. Dorea '- 'e 2*(oarc- la co)a*da u*i(-,ilor lor. Au/i*d cererea8 Park deve*i +alid. U Ceea ce 2)i cere,i e'(e i)+o'ibil W Acei oa)e*i 'u*( (r-d-(ori8 co*'+ira(ori. :cLare* *u ridic- vocea8 dar 'ca*d- cuvi*(ele +e*(ru a9l .ace +e Park '-9i 2*,elea6- +ro+ria 3o(-r5re. U Nu v- cer *i)ic8 6e*erale. &i(ua,ia e'(e cri(ic-. Pe*(ru a o de+-0i8 e'(e *ece'ar e.or(ul .iec-rui o) di* acea'(- ,ar-8 .ie el coreea* 'au a)erica*. Dar .ar- o.i,erii +e care i9a,i (ri)i' 2* la6-rele de de(e*,ie8 )ul(e di* u*i(-,ile )ele coree*e )u*ce'c 'ub +o'ibili(-,ile reale. Nu dore'c al(e e+i'oade ca acela de la Ga*6'o. R(irea a4u*'e'e +u,i* 2*ai*(e de 0edi*,a lui cu o.i,erii. U* ba(alio* 'ud9coreea* de i*.a*(erie co)a*da( de u* )aior a c-rui e1+erie*,)ili(ar- 'e li)i(a la o i*di'cu(abil- .ideli(a(e .a,- de 6uver* c-/u'e 2*(r9o a)bu'cad- 2* (i)+ ce 2*cerca '- a4u*6- +e .ro*(. :aiorul .u'e'e cu+ri*' de +a*ic- 0i .u6i'e8 l-'5*du90i 'olda,ii '- ia'- 'i*6uri di* ca+ca*-8 .arcoordo*are 0i .-r- co*(ac(e cu co)a*da. Trei 'u(e di*(re ei .u'e'er- uci0i de o u*i(a(e de 'abo(ori *ord9coree*i care +robabil *u era co)+u'- di* )ai )ul( de o 'u(- de oa)e*i. Di* /o*a a)bu'cadei *u .u'e'errecu+era(e dec5( !@ de *ord9coree*i uci0i. U Nu +u(e) acce+(a ace'( ra+or(8 6e*erale Park. Ce dracuM8 *u +u(e) l-'a ca vreu* +oli(icia* )-ru*( '- 'e 4oace de9a 'olda,ii 2* cur'ul u*ei lu+(e adev-ra(e. Nu vorbe'c de'+re o.i,erii care au lua( +ar(e cu @$@

adev-ra( la co)+lo(ul lui C3a*6. Hi dau dracuM. Dar 0(i) a)5*doi cCo)a*da)e*(ul 'i6ura*,ei a .-cu( u* *-vod u* +ic ca) +rea lar68 du+(e*(a(iva de +uci. Du)*ea(a cu*o0(i +er'o*al +e )ul,i di*(re o.i,erii 2*carcera,i. O ree1a)i*are a(e*(- a +robelor care au du' la are'(area lor ar ar-(a c- au .o'( 2*(o(deau*a .ideli 6uver*ului. Park 'e 2*cru*(-. R(ia 0i el c- :cLare* avea dre+(a(e. Lu+(a'e 2* Vie(*a)8 0i cu*o0(ea i)+or(a*,a o.i,erilor cu e1+erie*,- de lu+(-. Ra)a'e (-cu( u* (i)+8 65*di*du9'e ce r-'+u*' '- dea. :cLare* a0(e+(-8 'i6ur c-9l +ri*'e'e la 2*63e'uial-. Trecu u* )i*u(8 2*(r9o li*i0(e +li*- e (e*'iu*e8 0i 2* .i*e Park /i'e< U Doar(e bi*e8 6e*erale :cLare*. Voi vorbi cu +re0edi*(ele +e*(ru a9i co)u*icaace'(e +ro+u*eri. Cred c- voi reu0i '-9l de(er)i* '-9i elibere/e... Dar (rebuie '- v- aver(i/e/8 6e*erale8 c- 6uver*ul )eu v- va co*'idera re'+o*'abil de ac,iu*ile lor8 dac- vor (r-da di* *ou. :cLare* acce+(-8 cal). U Nici *u )- a0(e+( la al(ceva. &e ridic- +e *ea0(e+(a(e. U Acu) c- a) re/olva( +roble)a a'(a8 '- v- .ac u* (ablou al 'i(ua,iei. Ri 'e 2*dre+(- c-(re ce*(rul o+era(iv. Ce*(rul lo6i'(ic8 Ba/a di* Yo*6'a*8 &eul A**e Lar'o* era 2* ce*(rul 3ao'ului. U*eori8 Divi/ia +ro6ra)e 0i 'i'(e)e +u(ea '9o ia ra/*a8 2* '+ecial dac- co)+u(erul 'e '(rica8 dar acu) 'e de+-0ea orice li)i(-. Pe*(ru 2*ce+u(8 (ele.oa*ele. Pri*(re ,i*(ele lor8 *ord9coree*ii i*du'e'er- 0i ce*(rele de co)u*ica,ii 0i ce*(ralele au(o)a(e8 0i acu) 'erviciul (ele.o*ic era o c3e'(ie *e *e2*c3i+ui(. Du*c,io*arii biroului '-u +ierdeau 0i ci*ci )i*u(e +e*(ru a 'e +u*e 2* co*(ac( cu careva 2* ora0. Iar )ul(e *u)ere (ele.o*ice ale u*i(-,ilor de lu+(- 0i ale celor lo6i'(ice erau i*u(ili/abile deoarece 'olda,ii erau +e (ere* 0i *u e1i'(a +o'ibili(a(ea de a9 i co*(ac(a. Pe de al(- +ar(e8 2* ciuda 6reu(-,ilor di* co)u*ica,ii8 'e +-rea c.iecare 2*'-rci*a( cu 'erviciile lo6i'(ice di* Coreea de &ud dorea o li'(co)+le(- cu ceea ce ea avea 2* ar3iv-. &e 2*cru*(-. Dac- ar .2 .o'( 2* '(are @$?

'-90i .ac- (reaba8 *u i '9ar .i adre'a( ei. Ba c3iar u* (5)+i( le ceru'e li'(a 2*(rea6- a (u(uror re/ervelor de )a(eriale +re/e*(e 2* Coreea W Ea 2i (r5*(i'e rece+(orul 2* *a'. A**e a+-'- u* bu(o* al (er)i*alului8 (ri)i,5*d la i)+ri)a*(a de4a 'u+ra2*c-rca(- ordi*ea de b-(aie +e*(ru Re6i)e*(ul 2*(5i di* Divi/ia a B!9a Bli*da(e li'(a ,evilor de 'c3i)b +e*(ru (u*urile )a0i*ilor lor. &e ridic- de +e 'cau* 0i 'e 2*(i*'e7 o durea '+a(ele. Du'e'e o *oa+(e lu*6- 0i o /i 0i )ai lu*6-. La Gu*'a*8 To*L *u reu0i'e '-90i ia liber7 a'(.el8 ea 'e du'e'e 'i*6ur- la +e(recerea de Cr-ciu* or6a*i/a(- 2* ba/-. O or- +e(recu(- 2* )i4locul o.i,era0ilor de '(a( )a4or8 '(r-luci(ori 0i dori(ori de cuceriri8 2i +-ru'e o e(er*i(a(e. &(-(u'e acolo (i)+ul )i*i) *ece'ar +e*(ru a 'e 'u'(ra6e cri(icilor 0i a+oi +leca'e8 'u+-ra(- +e To*L c- *u ve*i'e 0i +e ea +e*(ru c- 'e 'i),ea 'i*6ur-. :ai 2*ai*(e cu (rei lu*i8 'i*6ur-(a(ea i9ar .i +l-cu(. Avu'e'e *evoie de )ul( (i)+ ca '- adoar)-. Era *ervoa'- c- *u +u(u'e +e(rece 'eara cu To*L. Hi 'i),ea li+'a. Nici )-car *u reu0i'e '-9i dea cadoul de Cr-ciu*. C5*d 2* '.5r0i( ador)i'e8 ul(i)ul '-u 65*d .u'e'e c-(re el. &ire*ele de alar)- o (re/i'er- o or- )ai (5r/iu. La 2*ce+u( cre/u'e c- 'u*e(ele a'cu,i(e care cre0(eau 0i 'c-deau 2* i*(e*'i(a(e a'u+ra &eulului aveau ceva le6-(ur- cu Cr-ciu*ul7 +oa(e era o (radi,ie coreea*- +e care ea *u o cu*o0(ea. Dar 'ire*ele co*(i*ua'er- '- urle *e2*(reru+(8 +e*(ru a .i a+oi aco+eri(e de o lu*6-8 (eribil- e1+lo/ie ce 2i dobor5'e c-r,ile de +e ra.(uri 0i care 2i lu)i*a'e 'cur( ca)era cu o lu)i*- ciuda(-8 6-lbuie. A+oi A**e au/i'e /bur5*d reac(oarele8 la )ic- 2*-l,i)e8 dea'u+ra ei. To*L 2i '+u'e'e c- avioa*ele *u aveau +er)i'iu*ea de a 'urvola ca+i(ala. Era 2*c- 2* +a(8 'e)iador)i(-8 c5*d deoda(- 'e au/i8 +e l5*6)u6e(ul avioa*elor8 u* cl-*,-*i( 'ec. Tu*urile a*(iaerie*ei (ri)i(eau +roiec(ile care e1+lodau 2* aer 2*(r9u* ri() i*.er*al. Ri a'(a o (re/i'e de.i*i(iv. &-ri'e di* +a( 0i 2*ce+u'e '- 'e 2)brace. Era co)+le( 2)br-ca(c5*d 2*,ele'e'e. Erau 2* r-/boi. Dar acu)8 *u)ai 65*di*du9'e la cuv5*(ul Er-/boiF8 A**e 'i),i u* *od 2* '(o)ac. &e v-/u lovi(- e bo)be. A+oi +e To*L 2* carli*6a +li*- de .u)... La'9o bal(- W Nu .olo'ea la *i)ic. A**e 'e a0e/- 2* .a,a (a'(a(urii 0i d-du o co)a*d-. Cel +u,i*8 ea *u aler6a'e a.ar- ca ceilal,i8 cu+ri*'- de +a*ic-. Lua'e (ele.o*ul 0i 2*cerca'e '- co*(ac(e/e biroul de i*.or)a,ii al ba/ei. D-r- *ici @$A

u* 'ucce'. De c5(e ori .or)a *u)-rul8 li*ia deve*ea )u(- 'au e)i(ea 'e)*alul de ocu+a(. Du+- a+roa+e o or- +e(recu(- 2* 2*cerc-ri de a .or)a *u)-rul8 A** re*u*,a'e 0i 'e re(r-'e'e 2* )i*u'cula buc-(-rie a a+ar(a)e*(ului. &(a,ia radio a .or,elor ar)a(e a)erica*e era )u(-8 iar ea *u 2*,ele6ea (ra*')i'iile 2* coreea*- +e care le au/ea +e +o'(urile 6uver*ului. Neav5*d i*.or)a,ii 'i6ure8 o +ar(e a ei voia '- r-)5*- 2* a+ar(a)e*(. Dar o al(- +ar(e 2i '+u*ea c- la Ce*(rul lo6i'(ic era *evoie de ea. H*c- 'e )ai 65*dea ce9ar +u(ea .ace8 c5*d 'u*- (ele.o*ul.8 Ridicrece+(orul 0i vru '- vorbea'c-8 dar 'e o+ri c5*d 2*,ele'e c- era u* a+el .-cu( de u* co)+u(er 0i c- ceea ce a'cul(a ea era u* )e'a4 2*re6i'(ra(. EAici e'(e Ce*(rul i*.or)a,ii al Ar)a(ei a o+(a cu u* )e'a4 ur6e*( +e*(ru (o( +er'o*alul civil care .u*c,io*ea/- la ba/a di* Yo*6'a*. La orele /ero doi dublu /ero de a'(-/i8 .or,e *ord9coree*e au de'c3i' o'(ili(-,ile 2)+o(riva (ru+elor a)erica*e 0i 'ud9coree*e '(a,io*a(e 2* To*a De)ili(ari9/a(-.F 2*'ea)*- c- e'(e o.icial8 65*di ea. H*re6i'(rarea co*(i*ua'e< EH* co*'eci*,-8 co)a*da*(ul ba/ei a decre(a( '(area de alar)6e*eral- 0i a ordo*a( ca (o,i .u*c,io*arii ba/ei '- 'e +re/i*(e la locurile lor de )u*c-. ETo(u0i8 .u*c,io*arii civili 'u*( aver(i/a,i '- *u 'e .olo'ea'c- *ici de au(o)obilele +ro+rii8 *ici de )i4loacele +ublice. Au(obu/e '+eciale au +leca( de4a ca '- v- +reia de la re/ide*,ele voa'(re. A0(e+(a,i 'o'irea au(obu/ului. To,i .u*c,io*arii cu +er'oa*e de+e*de*(e (rebuie '- ia cu ei ace'(e +er'oa*e. A'i6ura,i9v- '- ave,i cu voi ur)-(oarele< le6i(i)a,ia )ili(ar- de recu*oa0(ere8 +a0a+or(ul8 i*.or)a,ii 0i a)-*u*(e de'+re eve*(ualele (ra(a)e*(e )edicale obli6a(orii 0i u* )i*i) de ba6a4e cu 3ai*e de 'c3i)b 0i obiec(e +er'o*ale de valoare cu volu) )ic. La urcarea 2* au(obu/8 .iec-rei +er'oa*e 2i va .i +er)i' '- ia cu 'i*e o8 re+e(8 o 'i*6ur- vali/-.F A**e r-)a'e *e)i0ca(-8 2* (i)+ ce )e'a4ul o lua'e de la ca+-(. Du+- ce +u'e rece+(orul 2* .urc-8 'e 65*di dac- era )ai )ul,u)i(acu)8 c- 0(ia ce 'e 2*(5)+l-8 'au c- (rebuia '- .ie )ai 2*'+-i)5*(a(-. Re*u*,a'e '-90i r-'+u*d- la acea'(- 2*(rebare 0i 2*ce+u'e '-90i .acba6a4ul8 65*di*du9'e c- ul(erior avea (o( (i)+ul '- a*ali/e/e ceea ce 'i),ea a(u*ci. Bee+. A**e 'e (re/i di* 65*duri 0i +rivi ecra*ul )o*i(orului. %re0i'e co)a*da. Re'cri'e i*'(ruc,iu*ile de la 2*ce+u(. @$;

H*ai*(e de a 'e lu)i*a8 u* au(obu/ verde de9al ar)a(ei o lua'e de aca'-. Era 2*'o,i( de u* ca)io* cu u* +lu6 +e*(ru /-+ad- 0i de o ca)io*e(- +li*- cu oa)e*i di* +oli,ia )ili(ar- care aveau 2* )5i*i +u0(i :$;. Pe*(ru a a4u*6e la Yo*6'a* le (rebui'e o or-8 0er+ui*d +e '(r-/ile &eulului. :ereu 'e o+reau '- culea6- al,i .u*c,io*ari 0i .a)iliile ace'(ora. Bulevardele ora0ului aveau u* a'+ec( ciuda(8 .ar- vacar)ul (ra.icului de la orele de v5r.. La +ri*ci+alele i*(er'ec,ii erau 'olda,i 'ud9coree*i 2* ,i*u(- de lu+(-. Pe (oa(e '(r-/ile8 obloa*ele )a6a/i*elor erau (ra'e 4o'. &o'i*d la i*(rarea +ri*ci+al- di* Yo*6'a*8 *eli*i0(ea 'a cre'cu'e. P: cu ve'(e a*(i6lo*, urca'er- 2* au(obu/ 0i e1a)i*a'er- cu )are a(e*,ie docu)e*(ele +a'a6erilor. Al,ii r-)-'e'er- de 6ard- l5*6- au(obu/8 cu ar)ele 2*dre+(a(e '+re ace'(a. Al,ii erau ocu+a,i '- aduc- 'aci cu *i'i+ 0i '-9i +la*(e/e de 4ur 2)+re4urul ba/ei8 +e*(ru a +re6-(i cuiburi de )i(raliere. Ba/a d-dea i)+re'ia c- .u'e'e lovi(- de o (or*ad-8 cu /idurile 2**e6ri(e. Nu .u'e'e *evoie de )ul( (i)+ ca '- 'e r-'+5*dea'c- /vo*ul a(acului 'abo(orilor *ord9coree*i +ri*(re +er'o*alul civil al ba/ei. Trec5*d di* 6ur- 2* 6ur-8 cre'cu'e 2*ce( *u)-rul a(aca(orilor 0i al vic(i)elor. Ca 0i cu) ace'(e 65*duri .u'e'er- +re)o*i,ii8 careva '(ri6-< U &abo(ori W E'(e o 6ru+- de 'abo(ori co)u*i0(i 2* .a,a +or,ii W O38 Doa)*e. A**e a+-'- (a'(a &AVE +e (a'(a(ura co)+u(erului8 '-ri de +e 'cau* 0i aler6- la .erea'(r-8 a0a cu) .acea )a4ori(a(ea celorlal,i .u*c,io*ari. Ed Cu)ber8 u*ul di*(re +ro6ra)a(ori8 ar-(a cu )5*a (re)ur5*d- u* ca)io* +arca(e 2* .a,a cl-dirii. &olda,i coree*i 2* u*i.or)e de lu+(- '-reau +e 'ol 0i luau +o/i,ii de9a lu*6ul '(r-/ii. A**e era +e +u*c(ul de a 'e 2*de+-r(a de .erea'(r-8 dar 'e o+ri '+rivea'c- )ai a(e*(. H)+reu*- cu coree*ii erau 0i 'olda,i a)erica*i< vorbeau 2*(re ei 0i 20i a+ri*deau ,i6-ri. Cl-(i*- di* ca+ 0i 2l +rivi cu de/6u'( +e Cu)ber. H*curca(8 +ro6ra)a(orul 'e .eri de +rivirea ei 0i 2*cerc- '- 'e a+ere. U P-i credea)... i9a) v-/u( '-ri*d di* ca)io* 0i... U Ed8 *u )ai vreau '- aud *ici u* cuv5*(. Dac- al,ii 'u*( cu+ri*0i de +a*ic-8 *u e ca/ul '9o .ace) 0i *oi8 /i'e A**e cu 'everi(a(e. &u*- u* (ele.o*. U H*(oarce,i9v- la (reab- W @$B

To,i 'e 2*de+-r(ar- de .erea'(r-. A**e 'e 2*(oar'e '+re biroul '-u8 dar 'e o+ri v-/5*d9o +e 'ecre(ar- c- 2i .ace 'e)* '- 'e a+ro+ie. %loria era la (ele.o*8 a'cul(a cu a(e*,ie 0i lua *o(i,e. U Da8 a) 2*,ele'. &i6ur. Voi (ra*')i(e. A**e 'e a+ro+ie. U E'(e o.icial8 A**e. Trebuie '- *e +re6-(i) +e*(ru o eve*(ualevacuare. Vor 2*ce+e evacuarea 2* Sa+o*ia a (u(uror .u*c,io*arilor civili 2* ur)-(oarele +a(ru/eci 0i o+( de ore. A**e r-)a'e *e)i0ca(- c5(eva 'ecu*de. Sa+o*ia. Ur)a '- +-r-'ea'c3ao'ul acela. A+oi 2* )i*(e 2i ve*i o 2*(rebare< EDar To*L VF.

@$I

!; Evadarea !A dece)brie Ava*+o'(ul :alibu Ce'( Lui Gevi* Li((le *u9i )ai .u'e'e a0a .ri6 *icioda(-. La 2*ce+u( aerul 2*63e,a( al ier*ii coree*e .u'e'e doar u* )ic dera*48 c5( r-)-'e'e '- .ac+e )or(ul. Dar acu) 'i),ea o durere *e(-8 acu(-8 care di* 6aura .-cu(- de baio*e(- i 'e e1(i*dea 2* (o( cor+ul. La .iecare re'+ira,ie8 aerul 2*63e,a( 2i +-(ru*dea '+re '+i*are 0i 2i 'u'(r-6ea di* +u,i*a c-ldur- +e care o )ai avea. Gevi* au/i'e )ereu c- la )oar(ea +ri* 2*63e,are *u 'i),i durere8 dar acu) de'co+erea c- *u era deloc adev-ra(. Trebuia '- 'e ridice 0i '- 'e )i0(e. :i0carea 2*'e)*a c-ldur-8 iar c-ldura 2*'e)*a via,-. Dar )i0carea +u(ea 2*'e)*a 0i )oar(ea8 dac*ord9coree*ii l-'aer- vreo 'a*(i*el- +e coli*-. Gevi* r-)a'e i)obil8 ciuli*d urec3ile. Hi au/i'e +e *ord9coree*i c5*d 20i lua'er- r-*i,ii 0i +or*i'er- '+re 'ud8 de+ar(e de (ra*0eele 0i bu*kerele di'(ru'e de +e :alibu Ce'(. Dar *u +u(ea r-'+u*de la 2*(rebarea crucial-< +leca'er- (o,i V Gevi* *u avea *ici )-car *o,iu*ea (i)+ului +e(recu( de c5*d 2*ce+u'e '- .ac- +e )or(ul8 'ub (ru+ul 'er6e*(ului '-u. Ti)+ul 20i +ierdu'e )are +ar(e di* 'e)*i.ica,ia lui. C5( (i)+ (recu'e de c5*d +lu(o*ul lui .u'e'e )a'acra( V O or- V Dou- V Trei V Nu +u(ea '-90i +rivea'c- cea'ul .ar- '- )i0(e bra,ul. H*ce+u '- (re)ure. &(r5*'e di* di*,i. Trebuia '- 'e ridice. I)edia(. H*ai*(e ca .ri6ul '-9i reduc- .or,ele a0a .el 2*c5( '- cread- c- 2i e'(e cald. H*ai*(e '- adoar)- 2* 2*cle0(area aceea rece.

@$=

Reu0i cu )are 6reu(a(e '- ia'- de 'ub (ru+ul lui Pierce8 (5r5*du9'e 2* +a(ru labe 0i a+oi a0e/5*du9'e +e +-)5*( cu '+a(ele '+ri4i*i( de +ere(ele (ra*0eei. Cl-*,-*ea di* di*,i. &e ui(- la re'(urile +lu(o*ului '-u. Pe (oa(lu*6i)ea (ra*0eei 'e vedeau 6r-)e/i de cor+uri care /-ceau8 co*(or'io*a(e8 acolo u*de le 6-'i'er- +roiec(ilele care 2i o)or5'er-. De,e albe8 6oli(e de '5*6e8 ce +riveau cerul .ar- '-9l vad-. Gevi* 2*c3i'e oc3ii 0i 20i 0(er'e lacri)ile ce9i 2*63e,au +e .a,-8 ca 0i cu) ar .i +u(u( 0(er6e i)a6i*ile +e care le avea 2* .a,a 'a. H0i (r-da'e oa)e*ii. Hi co*du'e'e la )oar(e. Iar acu) 2l 2*cerca o ru0i*e (eribil- c- el reu0i'e '- 'u+ravie,uia'c-. To(ul 'e 2*(5)+la'e a0a de re+ede... Trecu'er- doar c5(eva 'ecu*de de la )oar(ea lui Pierce 0i c-derea +o/i,iei :alibu Ce'(. Dar 2* acele +u,i*e8 3ao(ice )o)e*(e Gevi* .u'e'e i*vada( de u* val de .ric- ce9l +arali/a'e8 2i .ura'e orice ca+aci(a(e de a 65*di. &- 'e +re.ac- )or( .u'e'e o reac,ie i*'(i*c(iv-8 o ul(i)- 2*cercare de 'u+ravie,uire. Gevi* '(r5*'e +u)*ii 0i 6e)u. Acu) era di* *ou 2* '(are '65*dea'c-8 dar ar .i +re.era( '- *u .ie. Co*(i*ua '- de+e*e a)i*(irile ul(i)elor )o)e*(e. Pierce care c-dea cu 2*ce(i*i(orul8 aco+eri( de '5*6e8 )or(. %re*adele care e1+lodau. Oa)e*ii care urlau 0i care )ureau. Oa)e*i 2*credi*,a,i 2* re'+o*'abili(a(ea lui. Era di'+era(. &e l-'a'e cu+ri*' de +a*ic- 0i 'u+ra9vie,ui'e8 2* (i)+ ce oa)e*ii lui erau )or,i. Acu)8 'i*6urul lucru +e care9l +u(ea .ace era ''e 'alve/e +e 'i*e. Dar +oa(e *ici a(5(. H0i )u0c- bu/ele 0i 'e ridic- 2*ce( 2* +icioare. A'cul(5*d cu a(e*,ie8 au/i bubui(ul 'urd al ar(ileriei *ord9coree*e8 de cealal(- +ar(e a TD. Dar *u )ai era u* .oc de bara4 co*(i*uu8 a'ur/i(or. Acu)8 (u*u(ile (-ceau u* (i)+ 2*delu*6a(8 2* (i)+ ce90i c-u(au *oile ,i*(e +e*(ru a le di'(ru6e. A+oi re2*ce+eau '- bubuie8 (ri)i,5*d '+re 'ud d5rele de +roiec(ile cu e1+lo/iv de 2*al(- +u(ere. Deoda(-8 Gevi* 'e o+ri. Au/i'e u* /6o)o( de +a0i8 di* (ra*0eea de co)u*icare de la '(5*6a 'a. Nord9coree*ii l-'a'er- 'a*(i*ele. C-u(- cu )5*a '(5*6- +i'(olul de = )) +e care9l +ur(a la ce*(ur-. Nu9l 6-'i. Privi 2)+re4ur8 2*.ri6ura(. Hl /-ri 2* *oroi8 l5*6- (ru+ul lui Pierce. Au/i di* *ou +a0i. Acu) erau )ai a+roa+e. Nu avea (i)+ '- .u6-. Ar .i (rebui( '-9l ucid- +e *ord9coreea* cu )5i*ile 6oale. Abia 'e ab,i*u '@!"

*u r5d-. La cur'ul de elevi o.i,eri (recu'e cu cea )ai )ic- *o(- e1a)e*ul de lu+(e .ar- ar)-. Ce +o'ibili(-,i avea V &e li+i )ai )ul( de 'acii cu *i'i+ di* (ra*0ee8 2*cerc5*d '- 'e .ac*ev-/u(8 dar cu co*vi*6erea c- *u reu0ea. T6o)o( de +a0i +e 63ea,a 'ub,ire de +e .u*dul (ra*0eei. Gevi* v-/u ie0i*d di* (ra*0eea (ra*'ver'al- u* o) care 'e 2*dre+(a '+re el. Acu) W &e aru*c- 2*ai*(e8 cu u* '(ri6-( 'u.oca(8 'i6ur c- *u va reu0i. O)ul 'e 2*(orcea de4a8 cu +u0ca ridica(-. A+oi Gevi* 2i v-/u .a,a 0i 'e o+ri. Era R3ee7 u* R3ee aco+eri( de '5*6e 0i cu 3ai*ele vrai0(e8 dar era el. O.i,erul lui de le6-(ur- 'ud9coreea*. H* acela0i )o)e*( reali/- c- 0i coreea*ul 2l recu*o'9cu'e. R3ee l-'+u0ca di* )5*-. U E0(i 2* via,- V U 2*(reb- cu o voce 65(ui(-8 0i Gevi* /-ri o lu*6(-ie(ur- 2* /i69/a6 +e (5)+la '(5*6-. &alo+e(a alb- de )a'care era /dre*,ui(- 0i )5*4i(- de '5*6e 2*c3e6a(. Gevi* d-du di* ca+7 2* )o)e*(ul acela 'e (e)ea c- *u va +u(ea vorbi. A)5*doi 'e +rivir- .ar- '-90i vorbea'c-8 r-'u.l5*d 6reu di* cau/a (e*'iu*ii de )ai 2*ai*(e. U Ce '9a 2*(5)+la( V U 2*(reb- 2* .i*e a)erica*ul8 ar-(5*d direc,ia di* care ve*i'e R3ee. Coreea*ul cl-(i*- di* ca+8 cu o '(r5)b-(ur-. U H)i +are r-u8 dar 3abar *9a). Era) 2* bu*ker. U* .ul6er8 o e1+lo/ie... C5*d )i9a) reve*i(8 (o(ul era ca aici... (o,i erau )or,i. Dar (u8 cu) ai 'c-+a( V A)erica*ul r5'e a)ar. U Eu V P-i )ie )i9a .o'( .ric-. A) .-cu( +e )or(ul 2* (i)+ ce9)i o)orau oa)e*ii. U Nu (rebuie '-9,i .aci vreo vi*-8 loco(e*e*(e. A) .o'( da,i +e'(e ca+ de u* a(ac .ul6er8 de .or,e ca(e6oric 'u+erioare. Ni)e*i *9ar .i +u(u( .ace )ai )ul(. U Eu ar .i (rebui( '- .ac ceva U /i'e Gevi*. Doa)*e8 ceva (rebuia .-cu(. U Nu8 *u 'e +u(ea .ace *i)ic U re+e(- R3ee. Erau )ai )ul( de /ece co)u*i0(i +e*(ru .iecare di*(re *oi. Aveau 'u+eriori(a(e ab'olu(- 2* ar(ilerie. Noi (er)i*a'er-) )u*i,iile 0i era) 2*co*4ura,i. Re/ul(a(ul era clar. O vic(orie a *oa'(r- era i)+o'ibil-. @!$

Gevi* 'e 2*(oar'e 2* +ar(ea cealal(-. Era iri(a( de (e*(a(ivele lui R3ee de a9i 6-'i o 'cu/-. U :ul,u)e'c +e*(ru e.or(8 dar eu a) .o'( cu+ri*' de +a*ic-. &.5r0i(ul +ove0(ii. Pa(ru/eci de oa)e*i 'u*( )or,i di* cau/a )ea. Pe*(ru c- )ie )i9a .o'( .ric-. &ud9coreea*ul 'e +ro+(i 2* .a,a 'a. U Nu (rebuie '- (e )ai 65*de0(i la a'(a. A .o'( o reac,ie *or)al-. I '9 ar .i 2*(5)+la( oricui. Pu(ea '- )i 'e 2*(5)+le 0i )ie. Revi*o9,i8 loco(e*e*( Li((le. Ave) )ul(e de .-cu(8 dac- vre) '- ie0i) de aici. A) .o'( 2*vi*0i8 dar )ai +u(e) lu+(a. Ri vo) r-/bu*a 2*'u(i( )oar(ea oa)e*ilor *o0(ri. Gevi* 2*c3i'e oc3ii 0i 'e '+ri4i*i de +ere(ele (ra*0eei. &-9i r-/bu*e +e oa)e*ii lor V Ar .i .o'( *oroco0i '- +oa(- 'u+ravie,ui +e*(ru c5(eva ore. H* acel )o)e*(8 el dorea doar '- +oa(- dor)i. Ciuda(8 aerul +arcdeve*i'e )ai cald. R3ee 2l lu- de )5i*i 0i 2l 'cu(ur-. Gevi* de'c3i'e oc3ii 0i v-/u .a,a coreea*ului la doi ce*(i)e(ri de a lui. U H*ce(ea/-8 loco(e*e*(e W Nu e )o)e*(ul '-9,i +l5*6i de )il-. E0(i viu. Acu) 2*cearc- '- r-)5i a0a W Va (rebui '- .ace) +e dracuM* +a(ru ''c-+-) de aici. Dac- vrei '- .aci +e *ebu*ul8 la'9o +e al(- da(-8 c5*d vo) .i 2* '+a(ele li*iilor *oa'(re. Gevi* 'e 2*.urie7 ui(- .ri6ul 0i (ri'(e,ea. U Dii ble'(e)a(8 R3ee8 la'-9)- '- +lec W Cu .urie8 2*0.ac- o +u0c- :$; de +e .u*dul (ra*0eei. Nu 'e'i/- c- +e .a,a lui R3ee a+-ru'e u* /5)be(. &e 2*(oar'e c-(re ace'(a. U De acord8 do)*ule R3ee U /i'e. Ri acu) ce vrei '- .ace) ca 'ie0i) di* *eca/ul -'(a V R3ee 2l +rivi .ar- e1+re'ie. U Pe*(ru 2*ce+u( ar (rebui '- +-r-'i) coli*a. Co)u9*i0(ii '9au 2*de+-r(a(8 dar vor reve*i8 a'(a e 'i6ur. U De acord. Dar /iua *u +u(e) +arcur6e dru) )ul(. Ne9ar de'co+eri 2* c5(eva )i*u(e. U A0a e. Dar +u(e) '- *e a'cu*de) 2*(r9o 6roa+- 'au 2* (u.i0uri. De+ar(e de dru). Ri a+oi V Coreea*ul urc- +e (re+(ele u*ui loca0 de (ra6ere ca '- '(udie/e (ere*ul 2* 4urul coli*ei '(5*coa'e :alibu Ce'(. @!!

Gevi* 2l i)i(-. Ta*curi 0i (ra*'+or(oare de (ru+e *ord9coree*e 2*ai*(au c-(re 'ud +e c5)+urile de'c3i'e de 'ub ei8 cu /u)/e( de )o(oare 0i 'cr50*e(e de 0e*ile. H* '+a(ele bli*da(elor ve*eau ca)ioa*e aco+eri(e cu +rela(e care '-reau +e (ere*ul accide*(a(. Bru'c8 ra/ele 'oarelui '(r-lucir- +e carli*6a u*ui avio* care ve*ea c-(re ei8 )ereu )ai 4o'8 0i care 'e 2*dre+(a c-(re ve'(8 '+re cea )ai a+ro+ia(- coloa*- *ord9coreea*-. Avio*ul acceler- bru'c 0i 'e ali*ie +e*(ru la*'area bo)belor. C5(eva (a*curi di'+-rur- 2*(r9o e1+lo/ie +or(ocalie. Avio*ul 'e re(ra'e la ad-+o'(ul coli*elor 0i di'+-ru8 ur)-ri( de d5re de (ra'oare 0i de e1+lo/iile +roiec(ilelor de )are calibru ale a*(iaerie*ei. Du)ul de*' al (a*curilor 2* .l-c-ri 'e 2*-l,- 2* cer dea'u+ra coloa*ei *ord9coree*e8 dar celela(e (a*curi 0i (ra*'+or(oare 2*ce+u'er- de4a '2*de+-r(e/e ve3iculele lovi(e... 0i co*(i*uau '- 2*ai*(e/e '+re 'ud. Gevi* 0i R3ee cobor5r- 2* .u*dul (ra*0eei. A)erica*ul aru*c- o +rivire 2*(reb-(oare. H* ce +ar(e '9o ia V R3ee ar-(- o direc,ie< 'ud9e'(. Gevi* .u de acord. H* +ar(ea aceea8 *u)-rul *ord9coree*ilor +-rea ca(e6oric i*.erior. Cei doi oa)e*i luar- ar)ele 0i ie0ir- di* (ra*0ee8 a+leca,i. A+oi cobor5r- 2*ce( de +e coli*- 0i9o luar- '+re 'ud9e'(8 2* c-u(area vreu*ui ad-+o'( +e*(ru /iua aceea. L-'ar- 2* '+a(e :alibu Ce'(8 acu) aba*do*a(- de (oa(- lu)ea. !; dece)brie. La 'ud9e'( de :alibu Ce'(8 TD Gevi* '(r5*'e +u0ca :$; 0i 2*cerc- '- +-(ru*d- cu +rivirea +ri* 2*(u*eric8 di* .u*dul ca*alului aco+eri( cu /-+ad-. U*de era R3ee V &ud9coreea*ul +leca'e 2* recu*oa0(ere 2* ur)- cu /ece )i*u(e8 +e*(ru a co*(rola )icul 'a( 0i dru)ul 'ecu*dar i*dica( +e 3-r,ile lor8 de di*colo de 2*-l,i)ea 2* .a,a c-reia 'e o+ri'er-. De ce 2*(5r/ia a(5(a V Gevi* era co*vi*' c- el 0i R3ee avu'e'er- *oroc +5*- la acel )o)e*(. Toa(- /iua +recede*(- 'e a'cu*'e'er- 2* '+e(ele u*or (u.i0uri u'ca(e8 la c5(eva 'u(e de )e(ri de o coloa*- de a'al( *ord9coreea*-. La c-derea *o+,ii ie0i'er- di* ad-+o'( 0i co*(i*ua'er- c-(re 'ud9e'(8 @!@

63id5*du9'e du+- bu'ola lui R3ee 0i du+- .ul6erele ar(ileriei *ord9 coree*e care 2*c- (r-6ea di* '+a(ele TD. H* cur'ul *o+,ii8 di* *ord a4u*'e'e u* .ro*( de *ori care aco+eri'ercerul 0i .-cu'er- '- 'e )ai ridice (e)+era(ura7 +e (o( c5)+ul de b-(aie 2*ce+u'e '- *i*6-. A)5*doi +rivi'er- cu bucurie a(5( cre0(erea (e)+era(urii8 c5( 0i /-+ada ce c-dea8 care9i aco+erea de oc3ii i*a)icului. Acu) 2*'-8 /-+ada 2i *ec-4ea. Nu 'e )ai vedea *ici la /ece )e(ri. Di*'+re drea+(a 'e au/i u* 'cr50*e(< ci*eva care (recea +e 63ea,-. Gevi* 'e 2*(oar'e 2*(r9acolo 0i ridic- 'i6ura*,a +u0(ii au(o)a(e. U Li((le V Vocea lui R3ee era r-6u0i(-. U Aici. &ud9coreea*ul 'e l-'- '- cad- l5*6- el8 2* /-+ad-. U Cu) e V U Pu(e) '- (raver'-) 'a(ul8 .ar- +ericol. Nu )ai e1i'(- *ici... Vi*o8 o '- ve/i 'i*6ur8 0i *u ave) (i)+ de +ierdu(. Loco(e*e*(e 'ud9coreea* 'e ridic- di* *ou 2* +icioare 0i di'+-ru 2* *oa+(e. Gevi* 2l ur)-. H*,ele'e cuvi*(ele lui R3ee c5*d a4u*'er- la )ar6i*ea 'a(ului. O coloa*- de (a*curi 2l (raver'a'e (r-65*d 2*(r9u*a cu )i(ralierele. U* )a'acru8 doar +e*(ru +l-cerea de a ucide. B-(r5*i8 .e)ei 0i co+ii /-ceau +e l5*6- ca'ele di'(ru'e8 'ecera,i .ar)il-. %ri4ulie8 /-+ada aco+erea cor+urile 0i a'cu*dea u* +ic di* oroare. Dar *u (o(. Gevi* '(r5*'e di* di*,i la vederea u*ei )a)e 2*co*4ura(de cei (rei co+ii8 l5*6- +ere(ele (e)+lului di* 'a(8 6-uri( de 6loa*,e. A*i)ale. O '- +l-(ea'c- +e*(ru a'(a. Ri +e*(ru oa)e*ii '-i. Hl +ri*'e de bra, +e R3ee8 (r-65*du9l de acolo. I*(e*,io*au '- cau(e ceva de )5*care8 dar acu) *u )ai doreau dec5( '- 'e 2*de+-r(e/e. &e 2*dre+(ar- c-(re ore/-rii 0i +la*(a,iile de +o)i .ruc(i.eri. Trebuia 6-'i(- o a'cu*/-(oare 2*ai*(e de a 'e lu)i*a. Di*'+re *ord 'e au/ea 2*c- bubui(ul ar(ileriei.

@!?

L5*6- TuiI8 Coreea de &ud Co)a*da*(ul co)+a*iei *ord9coree*e a0(e+(a cu *er-bdare ca oa)e*ii '-i '- (ra6- +rela(ele de +e T9AA. &e +ierdea +rea )ul( (i)+. H* c5(eva )i*u(e r-'-rea 'oarele8 iar el dorea '- .ie 2* )ar0 2*ai*(e de a 'e lu)i*a bi*e. C-+i(a*ul *ord9coreea* 'e 2*cru*(-. Dac- ar .i .o'( du+- el8 *u '9ar .i o+ri( +e (i)+ul *o+,ii. Ta*curile 'ale T9AA aveau vi/or cu i*.raro0ii8 al-(uri de (u*ul de $"" )). Pu(eau co*(i*ua a(acul c3iar 0i +e 2*(u*eric 0i +e *i*'oare. Ri 0(ia bi*e c- o +re'iu*e co*(i*u- ar .i da( +e'(e ca+ a+-rarea adver'arilor. C-+i(a*ul 20i ,u6uie bu/ele. Nu8 '+u'e'e co)a*da*(ul '-u de ba(alio*. U*i(-,ile de i*.a*(erie care 2i 2*'o,eau erau 'u+ra'olici(a(e. Era *evoie '- 'e odi3*ea'c-. Vor +leca cu (o,ii 2* /ori. Duc-9'e la dracu i*.a*(eria. Ble'(e)a,ii -ia cu +icioare )oi d-du'eri*a)icului u* r-6a/ de +a(ru ore. Pa(ru ore +e*(ru 2*(-rirea +o/i,iilor de a+-rare8 +e*(ru a 'e reali)e*(a 0i +e*(ru a 'e odi3*i. Acu) el 0i oa)e*ii lui o '- +l-(ea'c- u* +re, ridica( U 2* )or,i 0i (a*curi di'(ru'e U +e*(ru a a(i*6e acelea0i obiec(ive +e care le9ar .i cuceri( )ai u0or 2* (i)+ul *o+,ii. Ri ca 0i cu) *u era de a4u*'8 co)a*da*(ul ba(alio*ului *u9i l-'a'e ''e odi3*ea'c- la c-ldur- 2* 'a(ul +e care 2l cur-,a'er-. Idio(ul 'e (e)ea car(ileria a)erica*- va lovi acel loc. Ri a'(.el r-)-'e'er- 2* bli*da(e8 (re)ur5*d de .ri6. De *eca/8 lovi cu +al)a 2* (urel-. U Hai8 ar)a(- de +orci *e'+-la,i. :i0ca,i9v- W Oa)e*ii lui 2*cercar- '- lucre/e )ai re+ede. Duria co)a*da*(ului lor8 c5*d 'e (re/ea8 era .ai)oa'-. Dar *ici )-car i*'ul(ele lui *u +u(eau reduce (i)+ul *ece'ar +e*(ru +or*irea +u(er*icelor )o(oare die'el8 r-ci(e cu a+-8 ale (a*curilor T9AA. Iar c5*d 'oarele ro0ca( 'e 2*-l,- +e cer8 *u)ai ci*ci di* cele o+( (a*curi r-)a'e co)+a*iei a4u*'e'er- la carac(e9ri'(icile de lu+(-. C-+i(a*ul )or)-i .urio'8 a0(e+(5*d '- 'e +u*- 2* )i0care 0i celelal(e (a*curi. Re'+ira,ia 'a .acea *ori0ori 2* aerul 2*63e,a(. Te)+era(ura 'c-dea di* *ou. Cu coada oc3iului /-ri o )ic- +a(- de '(r-lucire. H*(oar'e ca+ul8 &(ra*65*d di* oc3i. Ni)ic. Ni)ic... Ba ia(-9le W @!A

Pe*(ru u* )o)e*( r-)a'e *e)i0ca(8 3i+*o(i/a( de .or)ele ce 'e a+ro+iau. A+oi +ri*'e )5*erele )i(ralierei 6rele D&3G9@I 0i '(ri6-< U A(ac aeria*... dinspre est W Tborul Blue Dra6o* E'cadrila !A8 avia,ia 'ud9coreea*:aiorul C3o* di* avia,ia 'ud9coreea*- /5)bi 'ub )a'ca de o1i6e* 2* (i)+ ce A9 T3u*derbold II de .abrica,ie a)erica*- ie0ea di* '+a(ele )u*,ilor 0i cobora c-(re ore/-riile aco+eri(e de 63ea,-. Privi ra+id la drea+(a 0i la '(5*6a. Cele (rei avioa*e care )ai erau di* /borul lui erau +e la(eralele 'ale8 +e*(ru a )-ri 0a*'ele de a 6-'i vreo ,i*(+e 'ol. C3o* /5)bi. A0a era bi*e. Nu ca ieri. Pri)a /i de r-/boi .u'e'e u* de/a'(ru +e*(ru 'i*6ura e'cadril- de A9 $" 'ud9coreea*- +e*(ru a(ac la 'ol. Pe*(ru 2*ce+u(8 'abo(ori di* Nord +r-bu0i'er- +e +i'(- +ro+riul avio* 0i 'e 2)+r-0(ia'er- +ri* (oa(- ba/a8 lovi*d cu bo)be 0i )i(ralii*d ca/-r)ile8 birourile8 o ba(erie a*(iaeria*Vulca* 0i cea )ai a+ro+ia(- ba(erie &A: $9Ha>k. D-cu'er- de4a .oar(e )ul(e dau*e 2*ai*(e de a .i uci0i de (ru+ele de 6ard-. I*cur'iu*ea aeria*- ve*i'e u* +ic )ai (5r/iu .u'e'e 0i )ai 0i. A+ara(ele A9$" i* e'cadrila !A erau 2*c- 2* rula4 c5*d o e'cadril- de :i%9!@ a+-ru'e di* '+a(ele )u*,ilor 0i la*'a'e o 'erie de bo)be +er.ora*(e a'u+ra ba/ei 0i +e'(e 3a*6are8 li+'i(e de a+-rare. Bo)bele di'(ru'e'er- (rei di* cele dou-'+re/ece a+ara(e ale e'cadrilei 0i le obli6a'e +e celelal(e '- r-)5*- la 'ol +5*- c5*d +i'(ele aveau '- .ie re+ara(e. Ca 0i c5*d *u era de a4u*'8 i*(eli6e*,ii de la '(a(ul )a4or di* &eul d-du'er- +riori(a(e e'cadrilelor a+-r-rii aerie*e. Pri* ur)are8 ca '- vi*ec3i+ele '+eciali/a(e '- re+are +i'(ele8 (rebui'e '- a0(e+(e c-derea *o+,ii. Iar la ora aceea ec3i+ele erau a(5( de obo'i(e c- le .u'e'er- *ece'are 0a'e ore bu*e ca '- u)+le 6ro+ile 0i '- .ac- o+era(ive +i'(ele. Dar (oa(e ace'(ea a+ar,i*eau de acu) (recu(ului8 iar C3o* 'e a0(e+(a ca )i'iu*ea di* /iua aceea U di'(ru6erea de (a*curi U '- 0(ear6- +a(a care de/o*ora e'cadrila 'a. @!;

Li 'e ordo*a'e '- decole/e 2*ai*(ea /orilor 0i '- v5*e/e u*i(-,ile de (a*curi ide*(i.ica(e 2* 'eara +recede*(- 0i care 'e 2*dre+(au c-(re +u,i*ele +u*c(e ce )ai re/i'(au 2* .a,a 2*ai*(-rii *ord9coree*e. C3o* e1a)i*- (ere*ul o*dula( care aler6a 'ub el. %ru+uri )ici de arbori8 u* dru) aco+eri( de /-+ad-8 ore/-rii8 0i8 la ori/o*(8 ca'ele u*ui '-(uc. Ia(-9le. De'co+eri c5,iva *ori0ori de .u) 2* /o*a 'a(ului8 u*de u* 6ru+ de T9AA 0i de al(e ve3icule bli*da(e 20i 2*c-l/eau )o(oarele bloca(e de 6erul *o+,ii. H*(reru+'e (-cerea radio. U Tborul Blue Dra6o*8 v- vorbe0(e Leader9ul. Xi*(- la ora dou-. A(ac 2* 'ecve*,-. C3o* vir- la '(5*6a 0i cobor28 +re6-(i*du9'e +e*(ru u* a(ac ra/a*(. Celelal(e a+ara(e A9$" 2l i)i(ar-. :i0c- o +5r63ie de +e )a*0-8 care +u*ea +e AUTO:AT 'i'(e)ul de la*'are a rac3e(elor de ilu)i*are. Pe*(ru 2*(rea6a dura(- a a(acului8 a+ara(ul A9$" ur)a '- la*'e/e la .iecare dou- 'ecu*de o rac3e(- cu i*.raro0ii. Cu u* +ic de *oroc8 .iecare &A: 63ida(- +ri* c-ldur- 0i la*'a(- c-(re el ar .i .o'( a(ra'- de +u(er*icul .ul6er al )a6*e/iului. :aiorul 'ud9coreea* +u'e ar-(-(orul +e bu(o*ul (u*ului ro(a(iv %AU9 I de @" )) 0i v-/u )-ri*du9'e )ira de oc3ire de +e HUD 6ru+ul de (a*curi 0i de (ra*'+or(oare APC. H*cord- de6e(ul8 a0(e+(5*d )o)e*(ul. H* 2)+re4uri)ile locali(-,ii Tuil8 Coreea de &ud B-6a,i 2*(r9o 6roa+-8 Gevi* Li((le 0i R3ee +riveau cu '(u+oare 0i cu 'a(i'.ac,ie +ri)ul A9$" verde 0i cu ari+i )ici cobor5*d di* cer c-(re (a*curile *ord9coree*i8 la*'5*d 2* ur)a lui o d5r- de rac3e(e ilu)i*a*(e ce coborau le*( '+re +-)5*(. &e re.u6ia'er- 2* acea 6roa+- 2*ai*(e de ivirea /orilor8 +rea obo'i,i +e*(ru a )ai vedea co)+a*ia de T9AA )i)e(i/a(e 2*car(irui(- la vreo 'u(de )e(ri de ei. C5*d )o(oarele 'e +u'e'er- 2* .u*c,iu*e cu u* /6o)o( r-du0i(8 a)5*doi 'e 'i),i'er- 2* +ericol. A'cu*/-(oarea lor i)+rovi/a(era +e li*ia de )ar0 a (a*curilor8 0i *ord9coree*ii i9ar .i v-/u( de 2*da(- ce )a0i*ile ar .i +or*i(.

@!B

A+ara(ul A9$" de'c3i'e .ocul< +ar(ea 'a a*(erioar- di'+-ru 2* )i4locul .l-c-rilor8 c5*d la*'a o +loaie de +roiec(ile ul(ra96rele8 di* ura*iu '-r-ci(8 2)+o(riva ,i*(ei. Proiec(ilelele (o+ir- /-+ada8 aru*c5*d buc-,i de *oroi de9a lu*6ul u*ei li*ii dre+(e care ,i*(ea c-(re (a*curile T9AA *e)i0ca(e. A+oi c5(eva +roiec(ile lovir- bli*da4ul 'u+erior al +ri)ului (a*c8 +er.or- o,elul 0i .acu '- e1+lode/e ve3iculul8 2)+r-0(ii*d 2* aer )o(ori*- a+ri*'- 0i .ra6)e*(e de bli*da4. U* al doilea (a*c e1+lod-8 iar al (reilea *u 'e )ai )i0c-8 (-ia( +e di* dou- de la u* ca+-( la al(ul. Avio*ul A9$" )u6i +e'(e ca+e(ele lor8 acceler5*d cu +u(erea celor dou- )o(oare. A+ara(ele di* '+a(e 2*ai*(ar-8 +e*(ru a co)+le(a )a'acrul. Al(e bli*da(e 0i APC9uri *ord9coree*e .u'er- 'coa'e di* lu+(-. Gevi* ur)-ri cu +rivirea +ri)ul avio*8 care c50(i6a 2*-l,i)e du+(recerea ra/a*(-. C5*d (recea +e dea'u+ra u*ei live/i aco+eri(e de /-+ad-8 o d5r- de .lac-r- +or(ocalie i/buc*i di*(re +o)i 0i 'e lu- du+T3u*derbol(. P3ii8 i*.a*(eria *ord9coreea*- 'e a'cu*'e'e 2*(re arbori8 0i careva la*'a'e o &A: di* (ubul de car(o* +or(a(iv +e*(ru a r-/bu*a (ovar-0ii di* bli*da(e. D5*du90i 'ea)a de rac3e(a ce 'e a+ro+ia8 a+ara(ul A9$" vir- bru'c la '(5*6a8 urc- +e*(ru a evi(a o coli*- 0i la*'- al(e ,i*(e .al'e lu)i*oa'e. &A: 20i ur)- dru)ul8 a(ra' de u*a di* rac3e(ele lu)i*oa'e. Celelal(e T3u*derbol( di* 6ru+- v-/ur- +or*i*d rac3e(a 0i virar- la drea+(a +e*(ru a lovi de'i0ul de u*de ie0i'e. Di* c5(eva ra.ale de )i(ralier-8 livada 'e (ra*'.or)- 2*(r9o )a'- de re'(uri 0i oa)e*i )or,i. Gevi* au/i o *ou- 'erie de e1+lo/ii 0i 20i )u(- +rivirea de la )a'acrul di*(re +o)i. Pri)ul A9$" (oc)ai di'+-rea 2*(r9u* +ere(e de .u) 0i .l-c-ri. Ba(eria ?A a*(iaeria*-8 2* /o*a Tuil Aver(i/a,i de ul(i)ul '(ri6-( al co)a*da*(ului co)+a*iei de (a*curi8 (u*arii di* Ba(eria ?A 2*(oar'er- 2* vi(e/- cele 0a'e +ie'e &9;" 2* direc,ia a+ara(ului A9$" al )aiorului C3o*. Reac(orul /bura +rea 4o' 0i +rea re+ede +e*(ru a 'e +u(ea lua ,i*(a cu +reci/ie. Pu(eau doar '- e1ecu(e u* .oc de bara4 2* .a,a avio*ului care accelera 0i '- '+ere c- va i*(ra 2* *orul )or(al de e1+lo/ii 0i de .ra6)e*(e. @!I

Diecare (u* avu (i)+ '- (ra6- doar (rei lovi(uri '+re ,i*(-8 2*ai*(e ca (ovar-0ul de /bor al lui C3a* '- vad- lu)i*ile 0i '- reduc- la (-cere ba(eria. H* )are +ar(e8 ar(ileri0(ii *ord9coree*i *u (r-ir- 'u.icie*( de )ul( ca '- a.le8 dar avu'e'er- *oroc. U*ul di* cele o+('+re/ece +roiec(ile de AB )) e1+lod- dea'u+ra a+ara(ului A9$" al lui C3o*. E1+lo/ia 2i ')ul'e )o(orul di* drea+(a 0i c5(eva 'c3i4e i*(rar- 2* .u'ela48 (-i*d cabluri elec(rice8 ,evi di* 'i'(e)ul 3idraulic 0i ,evi de carbura*(. &c3i4ele *u +rodu'er- .l-c-ri 'au e1+lo/ii i*(er*e ca+abile '- di'(ru6- i)edia( a+ara(ul8 dar +rea )ul(e 'i'(e)e vi(ale erau di'(ru'e +e*(ru a )ai +u(ea r-)5*e 2* /bor +rea )ul(. Leader9ul /borului Blue Dra6o* C3o* ble'(e)-8 2*cerc5*d '- reia co*(rolul avio*ului. Docul *ea0(e+(a( al a*(iaerie*ei 2i ')ul'e'e )a*0a di* )5*- 0i .-cu'e '- 'cad+la.o*ul de /bor al a+ara(ului A9$". Acu)8 .ar- )o(orul di* drea+(a8 avio*ul '-rea 2* aer ca o .oc- e+ile+(ic-. &i'(e)ele elec(ro*ice de +e HUD erau 'coa'e di* u/8 di'(ru'e de o 'c3i4-8 iar +-)5*(ul 'e a+ro+ia 0i al(i)e(rul i*dica o co(- di* ce 2* ce )ai 4oa'-. %e)5*d di* cau/a e.or(ului8 C3o* redre'- avio*ul la )ai +u,i* de o 'u(- de )e(ri de 'ol 0i 20i aru*c- ra+id oc3ii +e +a*oul de co*(rol. Pe a+roa+e (oa(e i*dica(oarele )ai i)+or(a*(e licureau lu)i*i ro0ii de AVARIE. R-u. Cu .iecare )o)e*(8 a+ara(ul +ierdea 2*-l,i)e 0i di* ca+aci(a(ea de )a*evr-. Era )o)e*(ul de a o lua di* loc. Tra'e )a*0a +e*(ru a )ai c50(i6a u* +ic de 2*-l,i)e 0i o 'i),i (re)ur5*d8 deoarece vibra,iile 'e acce*(ua'er-. U Black Do6 Ni*e8 aici Blue Dra6o* Leader. Rece+,ie. A0(e+(- r-'+u*'ul 0i v-/u al(i)e(rul urc5*d la B"" )e(ri 2* (i)+ ce vi(e/a 'c-dea< 2* c5(eva 'ecu*de (recu'e de la @"" de *oduri la )ai +u,i* de !"". U Blue Dra6o* Leader8 aici Black Do6 Ni*e. Rece+,ie. Vocea o)ului8 +rove*i*d di* avio*ul radar8 era cal)- 0i i)+ar,ial-8 a+roa+e (ra*c3ili/a*(-. @!=

U Black Do6 Ni*e8 Blue Dra6o* Leader co)u*ic- o ur6e*,-. Tri+lu A la e'( de Tuil. :- la*'e/. Ter)i*a(. C3o* +ri*'e +5r63ia de e1+ul/are. U Rece+,io*a( ul(i)a co)u*icare8 Blue Dra6o* Leader. Tri)i(e) &AR. Noroc bu*. Vocea +-rea )ai +u,i* di'(a*(-8 )ai u)a*-. H* (i)+ ce a+ara(ul A9$"8 /dru*ci*a( de vibra,ii8 'e +u*ea la ori/o*(al-8 C3o* acord- o .rac,iu*e de 'ecu*d- u*ei )ul,u)iri adre'a(e divi*i(-,ii care 2l +ro(e4a'e. Cu u* elico+(er &AR U c-u(are 0i recu+arare U 2*dre+(a( '+re el8 era 'u.icie*( '- 'u+ravie,uia'cca(a+ul(-rii 0i co)i(e(ului de +ri)ire *ord9coreea* care +oa(e 2l a0(e+(a la 'ol. H0i +i+-i +i'(olul de = )) +e care 2l ,i*ea la 'ub'uoar- 0i (ra'e de +5r63ie. H* 2)+re4uri)ile locali(-,ii Tuil8 Coreea de &ud V-/u de'c3i/5*du9'e dea'u+ra 'a(ului +ara0u(a +ilo(ului8 cu c5(eva )o)e*(e 2*ai*(e ca .u)ul *e6ru 0i de*' care 'e 2*-l,a'e di*'+re co)+a*ia de (a*curi 2* .l-c-ri '- aco+ere 'ce*a. Cl-(i*- di* ca+< acel +ilo( *u avea *ici o +o'ibili(a(e de a 'e 'alva. Nord9coree*ii 2l vor .i a4u*' 2*ai*(e de a reu0i '-90i de'+ri*d- c3i*6ile 3a)a0a)e*(ului +ara0u(ei. Ri R3ee 2l v-/u cobor5*d +e +ilo( 0i ie0i 2* .u6- di* 6roa+-. Gevi* 2l ur)-8 6a(a '- .ruc(i.ice +erdeaua de .u) +e*(ru a 'e 2*de+-r(a de (ra'eul (a*curilor. Dar R3ee avea o al(- idee. H* loc '- 'e 2*dre+(e '+re 'ud8 '+re 'i6ura*,-8 'e 2*dre+(- c-(re *ord8 +e /-+ada *ea(i*'-8 cu +u0ca au(o)a(2* )5i*i. Gevi* aler6- 2* +e ur)ele loco(e*e*(ului 'ud9coreea*. U Ce dracuM vrei '- .aci V R3ee 2*(oar'e ca+ul '+re el 0i ridic- 'i6ura*,a ar)ei :$;. U &-9l a4u( +e o)ul care *e9a a4u(a(. O.8 Doa)*e8 20i /i'e Gevi*8 )er6e) '- *e b-6-) 65(ul 2* la, +e*(ru a 'alva u* (i+ di* avia,ie +e care *ici )-car *u9l cu*oa0(e). Dar 2l ur)+e R3ee 0i8 2* aler6are8 20i lu- +u0ca di* '+a(e. Era +rea obo'i( 0i 2i era +rea .ri6 ca '- di'cu(e... era cu)+li( de obo'i( ca '-9i )ai .ie .ric- de @@"

)oar(e. De+-0ir- o 2*-l,i)e 0i ie0eau di* cor(i*a de .u). &e 2*(reb-< EOare 'olda,ii care 'e co)+or(- ca *i0(e eroi8 o .ac +e*(ru c- 'u*( +rea obo'i,i +e*(ru a )ai ra,io*a VF Dar *u era (i)+ +e*(ru a re.lec(a la a'(a )ai 'erio'. Para0u(a cobora 2* vi(e/- c-(re '-(ucul +e care 2l (raver'a'er- 2* cur'ul *o+,ii. A+oi v5*(ul 20i 'c3i)b- u0or direc,ia8 2)+i*65*du9l +e +ilo( 2* direc,ia lor. O)ul a(i*'e +-)5*(ul la vreo dou- 'u(e de )e(ri di'(a*,-8 2* )i4locul u*ei )a'e de )-(a'e u).la(- de v5*(. Gevi* v-/u c- +ilo(ul 'e ro'(o6oli8 a+oi 'e ridic- re+ede8 (r-65*d de c3i*6ile +ara0u(ei ca '- 'e elibere/e de ea. Acceler- ri()ul8 dar R3ee 2l o+ri cu )5*a. &ud9coreea*ul 2i i*dic- la drea+(a lor8 c5(eva 'ilue(e care ie0eau di* .u)< +a(ru 'olda,i *ord9coree*i ce 'u+ravie,ui'er- )a'acrului di*(re arbori. Acu9i acuM W R3ee a4u*'e la *ivelul lui 0i9i /i'e ra+id< U Co*(i*u- '- aler6i. Pu(e) '-9i lu-) di* .la*c. &- *e +re.ace) cve*i) di* +ar(ea a'(a. Ar-(- c-(re 2*-l,i)ea di* do'ul c-reia (a*curile co*(i*uau '- ard-. Gevi* .u de acord. Aler6ar- +ri* /-+ada de'(ul de 2*al(-8 co(i*d u0or '+re drea+(a +e*(ru a 'e a+ro+ia de cei +a(ru 'olda,i ce 'e 2*dre+(au c-(re +ilo(ul de +e A9$"8 2*curca( cu +ara0u(a. Gevi* 2i 'u+rave63ea a(e*( +e *ord9coree*i8 a0(e+(5*d ca vreu*ul 'dea alar)a recu*o'c5*du9i. Ni)e*i *u '(ri6-8 iar Gevi* reali/- c- era +li* de 'udoare. Acu)8 orice )o)e*( era bu*. L-'a'er- 2* ur)- coli*a 0i acu) erau +e u* (ere* +la(8 aco+eri( de ore/-rii 2*63e,a(e 0i de ca*ale +li*e cu /-+ad- ce a4u*6ea +5*- la +ie+(. Nord9coree*ii aler6au 2*c- +e (ere*ul de'c3i' c5*d Gevi* 0i R3ee i*(rar- 2* +ri)ul ca*al +e care 2l 2*(5l*ir-. Cei +a(ru *ord9coree*i erau la )ai +u,i* de (rei/eci de )e(ri. R3ee 2*6e*u*c3ie 0i ridic- ar)a. Gevi* 2l i)i(-. :i0carea lor a(ra'e a(e*,ia u*uia di*(re i*a)ici. O)ul 2l +rivi +e Gevi* cu )are )irare8 '(ri6- ceva c-(re ai lui 0i d-du '-90i ridice ar)a AG?B. R3ee (ra'e 2* *ord9coreea* o ra.al- de (rei car(u0e. U* +roiec(il 2l lovi 2* '(o)ac7 o)ul '(ri6- 0i c-/u la +-)5*(8 co*(or'io*5*du9'e. Di*'+re 'a( 0i dealurile 4oa'e 'e 2*(oar'e ecoul 2)+u0c-(urilor lui R3ee. Ceilal,i *ord9coree*i 'e 2*(orceau8 'ur+ri*0i8 c5*d Gevi* (ra'e< o ra.al- lu*6-8 care 2i 6oli 2*c-rc-(orul 0i .acu '- 'ar- 2* aer /-+ada di* 4urul celor (rei oa)e*i. Doi c-/ur- +e '+a(e8 )or,i +e loc8 dar al (reilea 'e aru*c- +e bur(-8 +e*(ru a 'e ad-+o'(i. Gevi* 2*cerca '- 'c3i)be @@$

2*c-rc-(orul la :$;8 dar v-/u ar)a *ord9coreea*ului 2*(orc5*du9'e '+re el 0i /-ri u* .ul6er. U* +roiec(il cu vi(e/- 'u+er'o*ic- 0uier- la )ic- di'(a*,- de ca+ul lui. Dir9ar W Gevi* i*(rodu'e 2*c-rc-(orul 0i 2*cerc- '- ,i*(ea'c-. Era 'i6ur c- *u va reu0i. Cu ur)-(oarea lovi(ur-8 *ord9coreea*ul *u +u(ea '-9l 'ca+e. A(u*ci R3ee de'c3i'e .ocul8 b-(5*d cu +roiec(ilele lui (ere*ul di* 4urul *ord9coreea*ului. T-+ada 'e )urd-ri cu '5*6e. Gevi* 0i 'ud9 coreea*ul r-)a'er- )ul( (i)+ *e)i0ca,i 2* ca*al8 a0(e+(5*d vreo )i0care. Nu 'e )i0c- *i)ic. H*(rea6a lu+(- *u dura'e )ai )ul( de /ece 'ecu*de. Di* '+a(ele lor 'e au/ir- +a0i. Era +ilo(ul de +e A9$"8 cu +i'(olul 2* )5*- 0i u* /5)be( lar6 +e .a,a lui +la(-. Gevi* /-ri +e (5)+la lui '(5*6- o ur)- de lovi(ur- care 'e u).la'e de4a. U V- 'u*( da(or cu )ul,u)iri8 do)*ilor W N9o '- v- 2*(reb +e*(ru care )o(iv v- a.la,i aici. H*,ele+(ul *u adre'ea/- *icioda(- 2*(reb-ri +e*(ru darurile Cerului. R3ee 'e ridic-8 20i du'e +u0ca la '+a(e 0i 2l 'alu(-. U Pl-cerea e'(e a *oa'(r-8 do)*ule )aior. Gevi* r-)-'e'e .ar- cuvi*(e. Abia o)or5'er- +a(ru oa)e*i8 +a(ru .ii*,e u)a*e cu (a(- 0i )a)- 0i cu lu)e care 2i iubea8 iar acu) aceia doi 'e 'alu(au ca 0i cu) '9ar .i 2*(5l*i( 2*(r9u* re'(aura*( la )od- di* &eul. Gevi* (re)ura. A+oi i 'e +-ru c- aude vocea +u(er*ic- a 'er6e*(ului '-u. ENu .i,i +ro'(8 do)*ule loco(e*e*(eF /icea vocea. EAr .i .-cu( la .el 0i ei. %5*di,i9v- la +lu(o*. Ce a,i +re.era '- .i,i V Cel *evi*ova( 0i )or(8 'au cel viu 0i 2* '(are '- 'i)(- o u)br- de vi*ov-,ie VF Gevi* 'e ridic-. H*c- 2i (re)urau )5i*ile8 dar *u )ai 'i),ea '(area de a)e,eal-. Dac- acel +roiec(il *ord9coreea* ar .i .o'( )ai a+roa+e... Di*'+re 'ud 'e au/i /6o)o(ul u*ui elico+(ere8 ie0i*d +arc- di* i*ce*diul de la (a*curile lovi(e. Au/i*du9l8 +ilo(ul 2*6e*u*c3ie 0i 'coa'e di* 'ac u* a+ara( de radio )i*u'cul. Hi 2*(i*'e a*(e*a 0i a+-'- o cla+-. U Blue Dra6o* Leader8 aici Ec3o Doi Nou-. Ave) 'e)*alul (-u. Ide*(i.ic-9(e. U C3o* &a*69Du8 )aior. Pa(ru8 ci*ci8 +a(ru8 *ou-8 doi8 (rei. Li*i0(e. A+oi radioul redeve*i viu. U Co*.ir)a(8 Blue Dra6o* Leader. Pre6-(e0(e9(e de recu+erare. C3o* +rivi c-(re Gevi* 0i R3ee 0i 'e a+lec- '+re radio. @@!

U Rece+,io*a(8 Ec3o Doi Nou-. H* aceea0i locali(a(e )ai 'u*( doi de9ai *o0(ri. U Ide)8 Blue Dra6o* Leader. T6o)o(ul +alelor a4u*'e l5*6- ei. C3o* 2i +rivi +e Gevi* 0i R3ee< U Po( '- v- o.er o +li)bare8 do)*ilor V R3ee 2i r-'+u*'e cu u* /5)be( lar6. To,i (rei 'e 2*dre+(ar- c-(re elico+(erul UH9$H HueL care de+-0ea 2* acel )o)e*( delu0orul8 a+oi 'e o+ri 2* )i4locul u*ui *or de /-+ad-. Aler65*d '+re elic+(er8 Gevi* 'i),i c-9i di'+are (e*'iu*ea. &c-+a'ercu bi*e. Acu) 'e 2*(orceau 2* li*iile lor. Erau 2* 'i6ura*,-. Dar 'e 2*0ela.

@@@

!B Xi*(- di..2cil!B dece)brie Dea'u+ra .ro*(ului de li*ie ava*'a(To*L C3ri'(o+3er 20i cobor2 +rivirea '+re +ei'a4ul alb care 'e 2*(i*dea la 0a'e )ii de )e(ri 'ub a+ara(ul '-u Dalco*. Traver'au E.ro*(ul ava*'a( de lu+(-F U DAAC U 2*(r9u* 'ec(or rela(iv li*i0(i(8 iar a'(a 'e vedea. Nu e1i'(au e1+lo/ii. Nici d5re de rac3e(e. Doar carca'e 2**e6ri(e de (a*curi 0i de (ra*'+or(oare di'+er'a(e +e (ere*. &olda,ii celor dou- +-r,i erau bi*e a'cu*0i8 +e*(ru a 'e 2*c-l/i 'au a 'e +ro(e4a. Ridic- +rivirea '+re u* '(ra( de *ori albi8 +u,i* dea'u+ra ca+o(ei carli*6ii. %riul de )a'care cu care era +ic(a(- +ar(ea 'u+erioar- a a+ara(ului Dalco* 'e co*.u*da bi*e cu aco+eri0ul de *ori. Aerul era *e)i0ca(8 0i avio*ul D9$; 2l (-ia ca u* (i6ru ce alu*ec- 2* iarba 2*al(-. Pe*(ru o cli+- oc3iul 2i alu*ec- '+re i*dica(orul HUD7 a+oi relue1a)i*area '+a,iului aeria* 2*co*4ur-(or8 c-u(5*d vreo lucire care ar .i +u(u( (r-da +re/e*,a u*ui avio* i*a)ic. Pe*(ru )i'iu*ea aceea 'e ba/au +e de(ecia vi/ual-8 cel +u,i* +e*(ru )o)e*(. El 0i celelal(e Dalco* di* .or)a,ie ,i*eau '(i*'e radarele +e*(ru a *u9i i*.or)a +e *ord9coree*i de 'o'irea lor. To*L +u(ea '+era *u)ai c- a+ara(ele D9lA Ea6le ce /burau la co(a 'u+erioar- 0i avio*ul A>ac' E9@ ce orbi(a )ul( '+re 'ud vor +u(ea co*(rola a(e*( +ar(ea 2*al(- a acelor *ori. :i'iu*ea 2* care 'e a.lau8 oricu) ar .i +rivi(9o8 era dur-. ERe/u)a(ul )i'iu*ii< Eli)i*area +ro(ec,iei a*(iaerie*e 0i a'i6urarea aco+eririi +e*(ru a+ara(ele D9? 'ud9coree*e de'(i*a(e di'(ru6erii ar(ileriei divi/io*ale8 ! k) la ve'( de Gu>3a.F C5(eva ore )ai 2*ai*(e8 +e 35r(ie8 c3e'(ia a'(a +-rea .oar(e 'i)+l-. &i)+l-8 adic- +5*- *u 'e 65*dea la adev-ra(a 'e)*i.ica,ie a acelor cuvi*(e.

@@?

Dar To*L o cu*o0(ea +er.ec(. H*'e)*a '- 'e coordo*e/e )i0c-rile a circa ci*ci/eci de avioa*e +rove*i*d di* u*i(-,i di.eri(e. Cerce(a0ii care .-ceau .o(o6ra.iile 2*ai*(e de a(ac. A+ara(ele D9$; ale lui To*L care aveau )i'iu*ea de a eli)i*a ba(eriile a*(iaerie*e. Bo)bardierele 'ud9coree*e D9?D care e.ec(uau a(acul a'u+ra obiec(ivului +ri*ci+al. A+ara(ele a)erica*ilor D9lA Ea6le care a'i6urau aco+erirea di* 2*al(. U* E9@ A>ac' de *e2*locui( +e*(ru co*(rolul 0i 'u+rave63erea radar de di'(a*,- )are. Ri 2* .i*e a+ara(e de recu*oa0(ere +e*(ru .o(o6ra.ierea re/ul(a(elor i*cur'iu*ii. Do(o6ra.iile lor ar .i ar-(a( dac- era *ece'ar '- 'e re+e(e a(acul. To(ul co*'(i(uia u* bale( .oar(e co)+le18 0i To*L 20i cu*o0(ea bi*e rolul 2* cadrul ace'(uia. &e a*(re*a'e de )ul(e ori '-9l .ac- 2* (i)+ de +ace8 0i +5*- acu)8 2* r-/boi8 acel (i+ de a(ac d-du'e re/ul(a(e .oar(e bu*e. Ac(uala ,i*(-8 2*'-8 era .oar(e di.icil-. EAr(ileria divi/io*al-F +e*(ru *ord9coree*i 2*'e)*a )or(iere de $A! )) +la*(a(e 2* ca/e)a(e di* be(o* ar)a( *u)i(e Har('8 +u*c(e .or(i.ica(e de ar(ilerie. Tu*urile erau 2*(o(deau*a +ro(e4a(e de ba(erii )ul(i+le de ar)e au(o)a(e 0i u*eori c3iar de &A:. Ri de 2*da(- ce radarele i*a)ice i9ar .i de'co+eri(8 la a+-rarea *or)al- 'e ad-u6au 0i avioa*ele de lu+(-. I*(r9u* cuv5*(8 *i)ic di'(rac(iv. Nu9i i*vidia +e cei de +e D9? P3a*(o) 'ud9coree*e. Do(o6ra.iile lua(e de recu*oa0(ere8 care le .u'e'er- ar-(a(e la i*'(ruirea de di)i*ea,-8 de c-(re 2*'-rci*a(ul cu i*.or)a,iile8 %eor6e :ic3ael' U cod de /bor EPi'(olF U ar-(au bi*e ceea ce9i a0(e+(a. Erau (rei ba(erii de )or(iere de $A! ))8 .iecare cu +a(ru +ie'e. Diecare +ie'- era +la*(a(- +e o +la(.or)- de be(o*8 aco+eri(- cu o +ro(ec,ie 2*al(- de a+roa+e doi )e(ri 0i8 2* .a,-8 cu u0i bli*da(e. To*ele (u*urilor erau +ro(e4a(e 0i cu valuri 6roa'e de +-)5*(. Diecare Har(' era le6a(- cu (u*ele de cele veci*e 0i cu de+o/i(ele 'ub(era*e bi*e do(a(e. Pe*(ru a lovi )i*i.or(-re,ele 'e cerea +reci/ie de .rac,iu*e de 'ecu*d-< o +reci/ie *u (oc)ai u0or de ob,i*u( c5*d erai 2*co*4ura( de +roiec(ile (ra'oare 0i de &A:. To*L cl-(i*- u0or di* ca+. Eli)i*area acelei a+-r-ri a*(iaerie*e era e'e*,ial- +e*(ru 'ucce'ul )i'iu*ii. Privi avioa*ele veci*e. Diecare avea 'ub ari+i 0a'e bo)be '-l(-(oare RockeLe. Acel (i+ de ar)- .olo'ea 2)+r-0(ierea al(or )ici bo)be ca+abile '- lovea'c- (u*urile a*(iaerie*ei @@A

0i ve3iculele cu &A:8 '- ucid- e'cadrilele 0i '- eli)i*e co*(roalele radar al (irului. Ri c3iar dac- cele o+( D9$; de'(i*a(e )i'iu*ii *u +u(eau '+era '- di'(ru6- (oa(e a)+la'a)e*(ele a*(iaerie*ei8 ar .i reu0i( '- eli)i*e de'(ule di*(re ele +e*(ru a da a+ara(elor D9? Eli*i0(eaF de care aveau *evoie. Ri +robabil )i'iu*ea a+ara(elor D9$; *u '9ar .i li)i(a( *u)ai la a'(a. H* a.ara ar)elor aer9'ol8 avioa*ele lui To*L +ur(au 0i u* re/ervor 2* +lu' 0i dou- &ide>i*der 2* v5r.ul ari+ilor. Du+- i*cur'iu*e ur)au '- 'e o+rea'c- 2* /o*- +e*(ru a i*(erce+(a a+a