Sunteți pe pagina 1din 24

EVOLUIA CONCEPIILOR DE RESTAURARE Succesiunea i suprapunerea stilurilor, surs a valorii monumentelor. Cercetarea influenei, pe care a avut- !

"ificarea rient#rii e$tetice %i $ucce$iunea $tiluril r a$upra patri! niului ar&itectural ! %tenit, ilu$trea'# faptul c# (n "ecur$ul i$t riei nu pre cuparea "e a p#$tra ne! "ificate vec&ile cl#"iri a f $t " !inant#, ci tran$f r!area, rec n$trucia parial# $au inte)ral# (n $tilul ep cii, a f $t ten"ina cea !ai "e$ (nt*lnit#+ , "ificarea )u$turil r e$tetice, (nele)erea !ereu "e $e-it# a fru! $ului, reflectat# (n $ucce$iunea $tiluril r pe planul i$t riei ar&itecturii %i a artel r, nu a c n$tituit, neap#rat, cau'a ir $irii un r val ri i$t rice %i arti$tice pree.i$tente+ A"e$e ri, "iver$ele a"#u)iri, cerute "e nev i funci nale $au e$tetice, f#cute (n $piritul $tilului ar&itecturii ep cii, nu nu!ai c# nu au atenuat val area e"ificiului pree.i$tent, "ar au c !pletat (n ! " fav ra-il i!a)inea $a, $p rin"u-i intere$ul i$t ric %i arti$tic+ De aceea, "ac# "i$pariia unei cl#"iri /$au a unei p#ri "intr-(n$a0, ric*t "e val r a$# ar fi cea care (nl cuie%te, p ate fi "epl*n$# ca pier"ere pentru i$t ria ar&itecturii, ter!inarea unei cl#"iri $au c !pletarea $a cu n i c !p nente, (n $piritul $tiluril r care $-au $ucce"at, nu p ate fi $ c tit# ca un fen !en na)ativ (n i$t ria ar&itecturii+ A!prenta $ucce$iunii "e $tiluri, care $-a !anife$tat at*t la nivelul unicatel r, c*t %i la nivelul an$a!-luril r, e$te t c!ai $ur$a val rii e.cepi nale pe care au c#p#tat- unele ! nu!ente+ Nu!er a$e cate"rale "in 1rana %i 2er!ania, a c#r r c n$trucie $-a (ntin$ "e-a lun)ul unuia $au !ai !ult r $ec le, (ncepute (n $til r !anic $au ) tic pri!ar au a3un$, trec*n" prin t ate etapele ) ticului, la f r!ele fla!- aiante, iar c*te "at# la cele ale Rena%terii $au c&iar ale -ar cului+ A$e!enea e.e!ple ne $unt ferite "e cate"rala N treDa!e "in Pari$, "e /4a, 4"0 cate"ralele "in Ul!, Stra$$- ur), C l nia, 5e$t!in$ter, 1l rena etc+ 6a$ilica Sf+Petru "in R !a repre'int# at*t $u- a$pectul c ncepiei, c*t %i $ua$pectul $ luiei finale %i al ! "ific#ril r prin care a trecut, re'ultatul ef rtului te retic %i practic al un r !ari !ae%tri+ Reali'area ei, (nceput# "e 6ra!ante, a f $t c ntinuat# "e Raffael, Peru''i, Ant ni "a San)all cel T*n#r, ,ic&elan)el , ur!ai "e Vi)n la, "ella P rta, 1 ntana, ,a"erna %i 6ernini+ Cu t ate re'ervele care $e p t face fa# "e ! "ific#rile c ncepiei iniiale, -a'ilica, cu piaa care c n$tituie un fel "e ve$ti-ul ! nu!ental al ei, (%i "at re%te val area, t c!ai ap rtului re'ultat "in $ucce$iunea "e aut ri %i $tiluri+ La n i (n ar#, cate"rala Sf+,i&ail "in Al-a Iulia, (nceput# (n $til r !anic, care a "eter!inat $tructura $a "e -a'#, c ntinuat# (n $til ) tic %i /4c,4-0 (!- )#it# cu c !p nente (n $tilul Rena%terii, nu ce"ea'#, (n ceea ce prive%te val area ei, fa# "e alte cl#"iri, reali'ate pe -a'a unei unit#i $tili$tice+ Ca$telul C rvinil r "e la 7une" ara repre'int# %i el un intere$ "e $e-it prin faptul c# inclu"e ap rtul !ai !ult r ep ci+ Iniial, $e"iu al unei )arni' ane, el e$te tran$f r!at (ntr-un ca$tel, l cuin# n -iliar#, c !pletat (n cur$ul c*t rva etape "e c n$trucie cu n i c !p nente (n $tilurile ) tic %i al Rena%terii /$ec+8V-8VII0+ Nu!er a$e ! nu!ente "in ara R !*nea$c# au f $t (!- )#ite (n vre!ea " !niei lui C n$tantin 6r*nc veanu cu ele!ente caracteri$tice $tilului pr ! vat "e c#tre !ae%trii $#i+ A! putea cita pri"v rul "e$c&i$, a"#u)at la 49:;, -i$ericii !#n#$tirii C 'ia, ! nu!ent "e la $f*r%itul $ec lului al 8IV-lea, p rtalurile ! nu!entale cu care au f $t (n'e$trate, (n aceea%i ep c#, -i$erica Curtea Vec&e /!i3l cul $ec+8VI0 %i -i$erica !#n#$tirii ,i&ai V "# /4<=>0+ ,ai t*r'iu, la 49<:, fere$trele -i$ericii Sf+Nic lae

D !ne$c "e la Curtea "e Ar)e% /$ec+8IV0 au f $t (!p " -ite cu anca"ra!ente prei a$e, e.ecutate "up# principiile "ec raiei -r*nc vene%ti+ 1en !enul $ucce$iunii $tiluril r %i c n$ecinele $ale $e p t ur!#ri, (n"e $e-i, la nivelul un r an$a!-luri ur-ani$tice+ Printre nu!er a$ele e.e!ple pe care ni le fer# evul !e"iu %i ! "ern $e $ituea'# acela al pieii/?a,?-,?c,?"0 San ,arc "in Veneia, an$a!-lu f r!at "e-a lun)ul unei peri a"e "e apr ape @:: "e ani, (n care t tu%i fiecare n u# c !p nent# intervenit# $-a ar! ni'at pe "eplin cu cl#"irile !ai vec&i+ 2i vanni %i 6art l !e 6u n, ,aur C "ucci, Ant ni Ri'' , San$ vin , Vicen' Sca! ''i, au c ntri-uit la c nturarea ace$tui )ran"i $ an$a!-lu, (n$criin"u-$e cu !#ie$trie, fiecare cu a!prenta pr prie $tilului $#u %i al ep cii, (n ca"rul pree.i$tent+ La n i (n ar#, )rupul cel r trei piee centrale "in ra%ul Si-iu $au al cel r " u# "in 6ra% v, c n$tituie e.e!ple "e reali'are a un r an$a!-luri (n'e$trate cu per$ nalitate, t c!ai prin c ntri-uia (ntre)ii $ucce$iuni "e $tiluri, (ncep*n" cu r !anicul %i ter!in*n" cu cla$ici$!ul+ Interveniile n stilul epocii, un fenomen legic. C n$tatarea privit are la f l $irea (n trecut, cu prile3ul interveniil r a$upra un r cl#"iri vec&i, a pr ce"eel r "e c n$trucie %i a $tiluril r c nte!p rane, fen !en caracteri$tic pentru (ntrea)a "e'v ltare pre!er)#t are a i$t riei ar&itecturii, ne p ate c n"uce c#tre i"eea e.i$tenei, (n ace$t $en$, a unui pr ce$ -iectiv, a unei le)it#i+ De aici, $e p ate e.tra)e c nclu'ia "e a f l $i, (n li!itele $ta-ilite "e te rie %tiinific#, pr ce"eele te&nice %i $tilul ep cii n a$tre, at*t (n ca'ul un r lucr#ri "e re(ntre)ire, c*t !ai cu $ea!# atunci c*n" apare nece$itatea inclu"erii un r c !p nente n i (n ca"rul unui an$a!-lu i$t ric+ Valoarea de ntrebuinare i nrurirea estetico-ideologic surs a gri ii de a pstra monumentele. Acelea%i nev i !ateriale %i "e c nf rt ale a!enil r, care au f $t cau'a "e)ra"#rii ! nu!entel r %i a ! "ific#rii a$pectului l r iniial, au c n$tituit pe "e alt# parte, $ur$a )ri3ii fa# "e cl#"irile ! %tenite, a pre cup#rii "e a le p#$tra (n -un#$tare %i "e a le face !ai a"ecvate vieii c nte!p rane+ Al#turi "e ten"ina ar#tat#, "e a recur)e la te&nica %i $tilul fiec#rei ep ci, $e cun $c "e-a lun)ul "e'v lt#rii i$t rice a ar&itecturii "e$tule ca'uri c*n", (n ! " c n%tient %i "eli-erat, $-a pu$ pr -le!a c n$erv#rii $au rec n$truciei un r e"ificii, ur!#rin"u-$e p#$trarea i!a)inii l r iniiale+ Ace$t lucru $-a petrecut (n"e $e-i cu acele cl#"iri care, (n "ecur$ul unei peri a"e (n"elun)ate, %i-au p#$trat val area l r funci nal# %i e$tetic i"e l )ic# %i care erau (nc n3urate, ur!are a funciei %i r lului l r $ cial, "e re$pectul %i preuirea p p rului+ De a$e!enea, acela%i lucru $-a (nt*!plat cu cl#"irile (n'e$trate cu puternic# f r# e! i nal#, val are )eneral u!an#, prin care ele au "ep#%it li!itele cerinel r $ ciale ale ep cii (n care au f $t reali'ate+ Criteriile ar#tate !ai $u$ $-au i!pu$ pr -a-il %i un r repre'entani ai cla$el r c n"uc#t are, care au luat !#$uri cu privire la p#$trarea %i repararea un r ! nu!ente+ A$tfel, (n R !a antic#, (!p#raii D !iian, A"rian, Septi!iu Sever, Caracalla %i Ve$pa$ian au ar#tat pre cup#ri pentru c n$ervarea patri! niului ! nu!ental, pentru repararea e"ificiil r "e)ra"ate %i eli-erarea cel r $uf cate "e c n$trucii para'itare+ Nece$itatea p#$tr#rii un r cate) rii "e cl#"iri %i-a )#$it, "e a$e!enea, l c (n le)i$laia r !an#+ ,ai t*r'iu, re)ele Te " ric a r" nat e.ecutarea un r lucr#ri "e (ntreinere a C l $eului precu! %i a teatrului lui P !pei, (ncre"in*n" ace$te lucr#ri unui c rp "e ar&iteci c n"u$ "e un Aarc&itectu$ pu-lic ru!B+ Pentru a $e p#$tra f r!ele ri)inale ale -i$ericii Ivan na Op Ca&, "at*n" "in 44?9-44D:, ar&iepi$c pul Efti!ie "in N v) r " r" n# repr "ucerea ace$t r f r!e (n ca"rul cl#"irii care, la 4><D, i-a luat l cul celei

iniiale+ Preuirea ! nu!entel r trecutului a $p rit (n ep ca Rena%terii, care (%i tr#)ea $eva "in cultura %i arta antic&it#ii )rec -r !ane+ La R !a, e$te (nfiinat# funcia "e Ac n$ervat r al ! nu!entel rB, atri-uit# lui Rafaell San'i + Le nar" "a Vinci, printre alte pre cup#ri %tiinifice ale $ale, cercetea'# cau'ele "e)ra"#rii ! nu!entel r, rec !an"*n" "iferite pr ce"ee "e c n$ervare %i c n$ li"are+ En 1rana, "up# r#'- aiele reli)i a$e, $ea!# "e e"ificii "e cult $unt at*t "e fi"el rec n$truite, (nc*t e$te "ificil "e a recun a%te p#rile rec n$tituite "in cele vec&i+ Petru I cel ,are e!ite la 494@ %i 49?: "ecrete cu privire la p#$trarea ! nu!entel r, ceea ce face ca ar&itectul I+1+,iciurin $# pr pun# re$taurarea p#ril r "e)ra"ate %i c !pletarea cel r "i$p#rute ale -i$ericii !#n#$tirii N ului Ieru$ali! /N v eru$alin$Ci0 (n f r!a l r iniial#+ En ara n a$tr#, " !nit rii ,atei 6a$ara- %i C n$tantin 6r*nc veanu, precu! %i ali " !nit ri %i - ieri au (ntreprin$ lucr#ri "e refacere, "intre care unele au re$pectat f r!ele ri)inale ale ! nu!entel r+ Printre ace$tea fi)urea'# lucr#ri e.ecutate "in v ia " !nit rului Fer-an Cantacu'in la -i$erica !#n#$tirii Ar)e%ului+ Dup# cu! re'ult# "in in$cripia prin$# (n 'i"#ria faa"ei "e ve$t a -i$ericii, al#turi "e cea a lui Nea) e 6a$ara-, $e p ate ve"ea c# $-a ur!#rit $# $e "rea)# ceea ce A dup vreme mult ncepuse a se strica au den greeala meterilor au den urzeala vremurilor B+ E$te v r-a "e p riune "e te!elie "e la $cara principal#, "e un"e unele pietre au f $t A mutate de la locul lorB+ Ele au f $t e.ecutate "e !e%terul pietrar ! l" vean 2li) rie C rne$cul "up# f r!a cel r ri)inale+ Al#turi "e val r a$e cl#"iri reli)i a$e, reali'ate "in r"inul lui Ftefan cel ,are /unele "intre ele ! nu!ente cu caracter c !e! rativ, ce aveau !enirea $# ve%nicea$c# )l ria un r r#'- aie purtate "e ! l" veni0, (nc n3urate "e re$pectul %i )ri3a p p rului, ceea ce a f#cut ca $# $e p#$tre'e p*n# (n 'ilele n a$tre, %i unele cl#"iri cu caracter laic, ca "e pil"# cet#ile, palatele par $# fi f $t (nc n3urate "e aceea%i )ri3# %i re$pect, c&iar $uf r!# "e ruine+ En 4;<<, c*n" l*n)# Va$lui $e pr iecta (nceperea 'i"irii !#n#$tirii C r-u G a'i "i$p#rut# G i$pravnicul lucr#ril r, l ) f#tul Ce&an Rac vi#, pri!ea "in partea lui Va$ile Lupu, ctit r al ace$tei !#n#$tiri, $cri$ are (n care (%i e.pri!# "e'ac r"ul fa# "e pr punerile care i-au f $t f#cute privit are la pr curarea !aterialului "e c n$trucie "in ruinele curii lui Ftefan cel ,areH Ascrii dumneata cum s lum piatra dela curtea din Vaslui; ci acest lucru nu se cade s facem, c nu iaste cu cinste; ci de aiurea s caui, unde se va aflaB0+ E$te p $i-il c#, !ai cur*n" "ec*t ten"in# "e i!itaie $au " rin# "e a p#$tra caracterul $tili$tic unitar al un r cl#"iri care, "up# cu! a! ar#tat, erau $tr#ine a!enil r "in vec&i!e, $en$ul $au val area $i!- lic# a un r e"ificii, puternica l r aciune e! i nal# au f#cut ca, (n ca'ul un r reparaii %i c n$ li"#ri, (n ca'ul un r lucr#ri "e ter!inare $au "e rec n$trucie $# $e /Da,D-0 ur!#rea$c# p#$trarea i!a)inii iniiale prin f l $irea pr ce"eel r c n$tructive %i pla$tice caracteri$tice p#ril r ri)inale ale cl#"iril r+ T tu%i p*n# la apariia c ncepiei "e a p#$tra ! nu!entele trecutului printraciune "eli-erat#, -a'at# pe principii %tiinifice, !#$urile (ntreprin$e a$upra un r e"ificii ! %tenite "in trecut cu $c pul "e a le c n$ li"a, ! "ifica, e.tin"e $au rec n$trui, nu p t fi i"entificate cu ceea ce $e (nele)e a$t#'i prin re$taurare, cu e.cepia ca'uril r c*n", "e%i -inut pe -a'# e!piric#, re'ultatul interveniei a c inci$ cu -iectivele unei re$taur#ri+ Cun a%terea ev luiei c ncepiil r "e re$taurare per!ite $e$i'area ef rtului "e )enerali'are te retic# a practicii "e$f#%urate "e-a lun)ul peri a"ei "e c*n" a ap#rut
I

Cf+ Ale.+ L#pe"atu, Cronica. Noi monumente istorice, (n A6ul+ C !+ , n+ I$t+B, 4=:@, p+>@+

re$taurarea, ca "i$ciplin# %tiinific#, p*n# (n 'ilele n a$tre+ Trecerea (n revi$t# a te riil r, " ctrinel r, te'el r caracteri$tice "iferitel r etape ale ev luiei ace$t r c ncepii per!ite $# $e ur!#rea$c# acu!ularea "e e.perien# %i $alturile treptate reali'ate care, t ate, au c n"u$ la cri$tali'area p 'iiil r te retice actualeJ ea face p $i-il# fun"a!entarea %tiinific# a ace$t ra "in ur!# %i, t t "at#, verificarea l r prin inter!e"iul practicii pre!er)#t are+ Cun a%terea ev luiei c ncepiil r privin" re$taurarea nu pre'int# (n$# nu!ai intere$ul "e a ur!#ri pr )re$ul unei "i$cipline, c*t %i acela al fun"a!ent#rii $ta"iului ei actual+ Afl*n"u-$e (n $tr*n$# le)#tur# cu "e'v ltarea te riei %i i$t riei ar&itecturii, ev luia c ncepiil r "e re$taurare reflect#, (n ca"rul fiec#rei etape, a"*ncirea treptat# a cun a%terii le)it#il r care aci nea'# (n " !eniul ar&itecturii+ !tapa restaurrilor empirice "evoluia france# fundamentea# ideea pstrrii monumentelor. Dup# cu! a! ar#tat, n iunile "e ! nu!ent i$t ric %i "e re$taurare $unt relativ recente+ C ncepia ! "ern# a c n$i"er#rii ! nu!entel r i$t rice ca val ri "e art# %i cultur#, ca !#rturii a$upra i$t riei civili'aiil r, "atea'# "in vre!ea Rev luiei 1rance'e, c*n" -ur)&e'ia rev lui nar#, a$e!enea -ur)&e'iei "in vre!ea Rena%terii, pentru a-%i ilu!ina cultura ei (n "e'v ltare cu aut ritatea culturii antice, a a3un$ la i"eea preuirii ve$ti)iil r trecutului+ Decretul C nveniei Nai nale, pr !ul)at (n cel "e-al " ilea an al Repu-licii, pre$cria (n"at ririle aut rit#il r l cale, "eparta!entale, privin" p#$trarea ! nu!entel rH A Amintii-v c nu suntei dec t pstrtorii unui !un asupra cruia marea familie are dreptul s v cear socoteal. "ar!arii i sclavii ursc tiinele i distrug monumentele de art; oamenii li!eri le iu!esc i le pstreazB+ Tre-uie ar#tat (n$# c# n iunea "e ! nu!ent i$t ric avea (nc# $fer# (n)u$t#H prin ! nu!ente i$t rice $e (nele)eau nu!ai ve$ti)iile aparin*n" culturii cla$ice )rec r !ane+ Acea$t# c ncepie li!itat# a f $t pre)#tit# t tu%i "e (ntrea)# ev luie a )*n"irii u!ane, a culturii %i a fil ' fiei "in $ec lul al 8VIII-lea+ Orientarea )*n"irii fil ' fice a f#cut ca f r!ula cla$ici$t#, (n " !eniul culturii %i artei, $# apar# ca e.pre$ie a raiunii, i"eali'at# "e )*n"it rii -ur)&e'i care reflectau cerinele "e "e'v ltare ale ! "ului "e pr "ucie %i ale %tiinel r p 'itive pu$e (n $lu3-a ace$tuia, a cun a%terii le)il r naturii+ En c n"iiile ar#tate, e$te e.plica-il "e ce pre cup#rile ar&itecil r %i i$t ricil r "e art# $-au (n"reptat, (n )eneral, c#tre ve$ti)iile culturii cla$iceJ $e e.plic# "e ce ! nu!entele culturii )rec -r !ane au f $t pri!ele care au c*%ti)at "reptul "e a fi c n$i"erate ! nu!ente i$t rice+ O c ntri-uie i!p rtant# la cun a%terea antic&it#ii cla$ice au a"u$- $tu"iile "e i$t ria artel r ale lui K &ann K ac&i! 5incCel!ann /494949;@0J "e a$e!enea, $#p#turile ar&e l )ice efectuate (n ve"erea "e')r p#rii "e $u- lav# a re$turil r ra%el r P !pei %i 7erculanu!+ De%i f r!ulat# pentru pri!a ar# (n 1rana, i"eea p#$tr#rii ! nu!entel r i$t rice "at rea'# !ult activit#ii "e$f#%urate pe p#!*ntul Italiei, "e $e-it "e - )at (n ve$ti)ii ale culturii )rec -r !ane+ "estaurri de monumente la "oma. "affaele Stern i $iuseppe Valadier. Pri!ele aciuni pentru re$taurarea ! nu!entel r antice au avut l c la R !a+ Lucr#rile efectuate reflect# (nele)ere (naintat# a pr -le!el r "e re$taurareJ ele $unt

perfect accepta-ile, privite c&iar prin pri$!a c ncepiil r %tiinifice actuale "e$pre re$taurare+ A$tfel, ar&itectul Raffaele Stern /4994-4@?:0 e.ecut# lucr#ri "e c n$ervare a C l $eului "e la R !a, a3un$ (ntr- $tare "e avan$at# "e)ra"are, ca ur!are a vec&i!ii, c*t %i, (n"e $e-i, a faptului c# "e-a lun)ul !ai !ult r $ec le a c n$tituit un fel "e carier# "e piatr# pentru n ile e"ificii+ Raffaele Stern $e a-ine "e la c !plet#ri %i refaceri, li!it*n"u-$e e.clu$iv la lucr#ri "e c n$ li"are ale ruinei, "e $e-it "e i!pre$i nante, a C l $eului+ Prin inter!e"iul un r c ntraf ri, 'i"ii "in c#r#!i"#, a f $t (!pie"icat# n#ruirea centurii e.teri are "e arca"e $uprapu$e, p#$trat# nu!ai parial, recur)*n"u-$e la u!plerea G "in ! tive "e a$i)urare a $ta-ilit#ii G a "e$c&i"eril r c*t rva travei+ Lucr#rile e.ecutate />-,>c0 la C l $eu au fun"a!entat atitu"inea re$taurat ril r fa# "e e"ificiile aflate (n ruin#, aparin*n" antic&it#ii $au evului !e"iu, "e a $e renuna la refacerea l r inte)ral# %i a li!ita interveniile nu!ai la !#$uri "e c n$ervare %i la re(ntre)iri pariale, pentru a p#$tra ruinel r caracterul l r i!pre$i nant, pit re$cul %i patina pe care le-a "at$cur)erea ti!pului+ O alt# lucrare "e re$taurare, reali'at# "e ar&itecii Raffaele Stern %i 2iu$eppe Vala"ier /49;D-4@D=0, e$te aceea a arcului "e triu!f al lui Titu$ "in f rul repu-lican "e la R !a+ Re$taurat rii au )#$it ! nu!entul (n)r pat parial (n p#!*nt %i cu i!p rtante p#ri "in el %tir-ite+ Re$taurarea, "e "ata acea$ta, nu $-a li!itat nu!ai la c n$ervarea ele!entel r p#$trate, ci a ur!#rit $# re"ea e"ificiului inte)ritatea $a pla$tic#+ ,aterialele f l $ite pentru lucr#rile "e re(ntre)ire $unt "iferite "e cele ri)inale, p#rile re(ntre)ite $e "eli!itea'# "e cele p#$trate prin !uluri, iar pr filele %i rna!entele, reali'ate (n c !pletare, nu au f $t fini$ate (n ! " i"entic cu cele ri)inale, />a0 ci au f $t tratate (n ! " $i!plificat, f l $in"u-$e pr file (nv#luit are+ En felul ace$ta, re"*n"u-$e ! nu!entului unitatea $a ar&itectural#, $e p ate $e$i'a, t t "at#, intervenia re$taurat rului+ Ace$t principiu al !arc#rii c ntri-uiei re$taurat rului, atunci c*n" $e recur)e la re(ntre)irea unui ! nu!ent, (%i va )#$i un r#$unet puternic (n ev luia ulteri ar# a c ncepiil r "e re$taurare+ %ormularea primelor te#e teoretice. E.periena p 'itiv# a practicii "e re$taurare $e re$i!te %i (n f r!ul#rile "e natur# te retic#+ Entr- circular# "in 4@D9 a c !i$iei care $a cupat "e cla$ificarea ! nu!entel r (n 1rana, re"actat# pr -a-il "e c#tre Lu" vic Vitet /4@:?-4@9D0, pri!ul in$pect r al ! nu!entel r i$t rice "in 1rana, $e ar#tau ur!#t areleH A Nu se repet niciodat destul c n materie de restaurare primul i cel mai ferm principiu consist n a nu inova, c#iar c nd am fi mpini spre aceasta de luda!ila intenie de a completa i nfrumusea. $ mai !ine s lsm necompletat i imperfect tot ceea ce se gsete incomplet sau imperfect. Nu tre!uie s ne permitem de a cori%a neregularitile, nici de a ndrepta deviaiile, fiindc deviaiile, neregularitile, defectele de simetrie sunt fapte istorice pline de interes, care adesea ne furnizeaz criteriile ar#eologice dup care putem determina o epoc, o coal, o idee sim!olic. Nici o adugire, nici o nlturareB0+ 1 r!ularea acea$ta pre'int# un !are intere$ te reticJ ea inclu"e i"eea val rii "e " cu!ent i$t ric a ! nu!entel r cu aciune f arte lar)#, (ncep*n" cu aceea "e a furni'a !#rturii a$upra unei ep ci %i (nc&ein" cu intere$ul "irect pe care (l repre'int# ca !anife$tare a unui $til, a unei rient#ri (n art#+ P#$trarea ace$tei val ri "e " cu!ent i!plic# atitu"inea re$taurat rului "e a $e a-ine "e la intervenii /c !plet#ri, c ri3area
I

Cf+ Alfre" 6ar-acci, &l restauro del monumenti in &talia, R !a, 4=<;, p+>=+

un r i!perfeciuni, a"#u)iri, (nl#tur#ri0 (n !#$ur# $# anule'e t c!ai acele a$pecte care repre'int# !#rturii i$t rice $au "eter!in# caracterul $pecific, in"ivi"ualitatea ! nu!entului+ E$te re$pin$# ten"ina "e a in va, "e a recur)e la pr iectare "e $til+ 1 r!ularea inclu"e, t t "at#, ca c n$ecin#, %i cerina p#$tr#rii tutur r etapel r prin care a trecut ! nu!entul, enun*n" G (n felul ace$ta G principiul i$t ric "e re$taurare+ Dup# cu! $e ve"e, acea$t# pri!# etap# a e.i$tenei pre cup#ril r pentru p#$trarea ! nu!entel r a inclu$ tentative val r a$e "e re$taurare %i un (nceput "e enunare te retic# a un r principii+ T tu%i, $ta"iul "e acu!ulare a e.perienei, (nc# incipient, "at rit caracterului recent al ace$t r pre cup#ri, $tu"iile in$uficiente privin" i$t ria %i te ria ar&itecturii %i, (n"e $e-i, privin" cun a%terea $tructuril r c n$tructive utili'ate (n ar&itectura trecutului, au "at re$taur#ril r efectuate (n acea$t# etap# un caracter "e tat nare %i c#ut#ri+ Se$i'area ace$t r realit#i l-a "eter!inat pe Paul LL n $# "enu!ea$c# acea$t# etap# ca fiin" etapa empiric a re$taur#ril r+ 2ri3a "e a p#$tra ! nu!entele trecutului $-a tra"u$ a"e$e ri prin !#$uri care veneau (n "etri!entul perceperii l r fav ra-ile, c ntri-uin" la "ef r!area i!a)inii l r pla$tice, fiin", t t "at#, lip$ite "e un real efect practic+ A$tfel $-a recur$ la pr ptele "e le!n, la centuri %i tirani "e !etal, la a$tupare "e ) luri, la c ntraf ri %i c#!#%uiri "e 'i"#rie, !#$uri a c#r r eficacitate pentru $ta)narea un r pr ce$e "e "e)ra"are a f $t (n )eneral li!itat#, av*n", (n $c&i!-, "arul "e a nu c n$titui intervenii ra"icale a$upra ! nu!entel r care $# (!pie"ice viit are re$taurare+ Pr )re$ele reali'ate $u- a$pect practic %i te retic (n cur$ul ace$tei etape au pre)#tit t tu%i terenul pentru c nturarea un r c ncepii "e re$taurare, (n a%a fel, (nc*t, ur!#t area etap# a ev luiei ace$tei "i$cipline $e va caracteri'a prin cri$tali'area un r " ctrine (nc&e)ate+ !tapa restaurrilor doctrinare &onumentele evului mediu n actualitate. 'rgirea coninutului noiunii de monument istoric. En "eceniul al IV-lea al $ec lului al 8I8-lea, ! nu!entele antic&it#ii )rec -r !ane (%i pier" privile)iul "e a "eine $in)urele calitatea "e ! nu!ente i$t rice+ Acea$t# !utaiune (n aprecierea val ril r trecutului (%i are ri)inea (n reaciunea (!p triva cla$ici$!ului, c ncreti'at# (n curentul r !antic care (%i (nt arce privirile c#tre cultura evului !e"iu+ Activitatea un r a!eni "e %tiine %i art# ca i$t ricii A+T&ierrM %i ,ic&elet, criticul Saint-6euve, $criit rii %i p eii V+7u) , A+ "e ,u$$et, A+ "e Vi)nM, pict rii 2r $, 2ericault %i Delacr i., rea"uce (n actualitate ! !entele ep cii feu"ale, care, cate) ri$ite p*n# "e cur*n" "rept A pere -ar-areB, A!anife$t#ri "e art# - lnave ale evului !e"iuB, Atri$te interpret#ri (n piatr# ale p#"uril r (ntunecate ale 2er!anieiB, "evin -iectul unui a"ev#rat cult+ ,anife$t*n"u-%i a"!iraia fa# "e D !ul "in ,ilan , c !p 'it rul fran' Li$'t (l calific# "rept !u'ic# $ li"ificat#+ Pr )re$ul pe care-l repre'int# ! nu!entele ) tice !e"ievale, c !parativ cu cele antice )rec -r !ane, $unt $c a$e (n evi"en# "e $crierile lui "e La- r"e0+ En 4@D:, Arci$e "e Cau! nt, pr fe$ r la Caen, pu-lic# al $#u Cours d'anti(uit)s monumentales, un n u ap rt la cun a%terea ! nu!entel r !e"ievale ale 1ranei+ O c ntri-uie i!p rtant# (n acea$t# "irecie va a"uce i$t ricul "e ar&itectur# %i re$taurat rul Vi llet-le-Duc+
I

0 Ale.an"re "e La- r"e, *es monuments de la +rance class)s c#ronologi(uement, Pari$, 4@4;+

Revenirea (n actualitate a ! nu!entel r evului !e"iu face ca n iunea "e ! nu!ent $# parcur)# n u# etap# $u- a$pectul (!- )#irii %i c ntur#rii c ninutului ei+ Viollet-le-(uc, istoric i teoretician al ar)itecturii. N ua etap# a ev luiei c ncepiil r privin" re$taurarea e$te " !inat# "e re$taur#rile " ctrinare -a'ate pe i"eea unitii de stil+ Acea$t# i"ee c n$tituie un pr "u$ al culturii france'e, aut rul ei, fi)ura central# a ep cii (n " !eniul re$taur#ril r, fiin" Eu)Nne E!!anuel Vi llet-le-Duc /4@4>4@9=0+ Ar&itect, re$taurat r, i$t ric %i te retician al ar&itecturii, Vi llet-le-Duc a "e$f#%urat va$t# activitate "evenin" %ef "e %c al#+ E.tre! "e cultivat, (n'e$trat cu $en$i-ilitate %i $pirit "e cercet#t r, talentat pr pa)an"i$t al i"eil r prin $cri$ %i cuv*nt v r-it, capa-il $# acu!ule'e cun %tine encicl pe"ice (n " !eniul i$t riei ar&itecturii, Vi llet-le-Duc a $tu"iat cu pa$iune %i intere$ trecutul+ Pre cupat "e lip$a "e " cu!ente a$upra ar&itecturii !e"ievale, el (ntreprin"e cercet#ri lar)i a$upra ace$teia, rec n$tituin" prin "e$ene ele!ente "e $til %i pr ce"ee "e te&nic#+ Re'ultatele $tu"iil r $ale privin" i$t ria ar&itecturii $unt acu!ulate (n ! nu!entala $a per# A ,ictionnaire raison) de l'arc#itecture fran-aise du .&-e au .V&-e si/clesB, pu-licat# $u- f r!# "e fa$cic le (ntre 4@<> %i 4@9@+ En tratarea i$t riei ar&itecturii, Vi llet-le-Duc $e $ituea'# pe p 'iie (naintat# care reflect# (nele)ere "ialectic# a ev luiei ace$teia+ El c n$i"er# ar&itectura ca un fen !en le)at "e i$t ria $ ciet#ii, nece$ar a fi $tu"iat pe -a'a f l $irii unei !et " l )ii $i!ilare cu cea utili'at# (n %tiinele naturii %i cele i' terice+ Vi llet-le-Duc prive%te $tilul ca cate) rie i$t ric#, c n$i"er*n" c# fiecare $til $-a n#$cut "in cel prece"ent %i c# tre-uie $tu"iat (nt c!ai ca Ao fiin vie care prin poziii insesiza!ile trece de la copilrie la maturitateB+ Cucerit "e calit#ile $tilului ) tic, Vi llet-le-Duc $u-linia'# val area $a pr )re$i$t# (n "e'v ltarea ar&itecturii univer$ale+ Ca tr#$#tur# p 'itiv#, & t#r*t are a ace$tui $til, el relev# l )ica $a c n$tructiv# %i unitatea "eplin# (ntre $tructur# %i pla$tic#+ Stu"iul ar&itecturii !e"ievale %i al $tilului ) tic, (n $pecial, l-a f#cut $# preuia$c# acea$t# unitate ca calitate "e $ea!# a ar&itecturii, pretin'*n" ca lucr#rile "e re$taurare $# p#$tre'e, c n$i"er*n"- , t t "at#, ca calitate nece$ar# n ii ar&itecturi+ Env##tura lui Vi llet-le-Duc prive%te cun a%terea trecutului ca $ur$# "e in$piraie pentru creaia ! "ern#+ Stu"iul i$t riei ar&itecturii, "e$c perirea unit#ii (ntre $tructur# %i pla$tic# l-a c n"u$ pe Vi llet-le-Duc c#tre f r!ularea i"eii unei ar&itecturi eli-erate "e $u- tirania f r!el r i$t rice, $ c tin" c pierea artei trecutului ca " va"# a neputinei, iar ri)inalitatea ca una "in f r!ele "e !anife$tare a a"ev#rului+ Activitatea $a pe t#r*! te retic (l $ituea'# pe Vi llet-le-Duc printre !arii i$t rici ai ar&itecturii %i artei %i t t "at# (l face un precur$ r al )*n"irii ar&itecturale c nte!p rane+ Te'ele $ale te retice c ninute (n $ntretiens sur l'arc#itecture, lecii inute (n 4@;D, la 0cole des "eau1-Arts, %i pu-licate (n 4@9?, $-au a%e'at la -a'a p 'iiil r te retice %i perei practice a un r repre'entani "e $ea!# ai ar&itecturii c nte!p rane ca 6erla)e, care $e recun a%te elev al $#u, Perret, L $$, 5ri)&t+ Ale $ale AEntretien$B c nin t ate te'ele pe care le enun#, "up# 4=?:, Le C r-u$ier (n Vers une arc#itecture+ C ncepia lui Vi llet-le-Duc ca re$taurat r (%i are $ur$a (n $tu"iile $ale "e i$t rie a$upra $tilului ) tic+ El c n$i"era t ate c !p nentele unui e"ificiu ) tic le)ate prin relaii "e interc n"ii nare, r" nate (n$# (ntr- ierar&ie $ever#+ Din e.i$tena ace$t r relaii el e.tr#)ea ur!#t area c nclu'ieH

A,up cum vz nd forma unei frunze se poate deduce planta ntreag, osul unui animal, animalul ntreg, tot aa vz nd un profil se pot deduce componentele ar#itecturii, vz nd o component ar#itectural, monumentulB0+ *oncepia lui Viollet-le-(uc n restaurare. (octrina unitii de stil. Prin ur!are l )ica $tr*n$# care lea)# c !p nentele ar&itecturii ) tice (l f#cea $# $e crea"# (n !#$ur# $# "e"uc# rice ele!ent lip$#, "in cele e.i$tente+ Acea$t# i"ee a c n$tituit -a'a te retic# a !et "ei $ale "e re$taurareH re$tituirea "e e"ificii $au p#ri "in e"ificii "i$p#rute pe -a'# "e fra)!ente, ruine, ve$ti)ii+ En "ici narul $#u, Vi llet-le-Duc "# ur!#t area "efiniie cuv*ntului A restaurareBH AA restaura un edificiu nu nseamn a-l ntreine, a-l repara sau a-l reface, ci a-l resta!ili ntr-o stare complet care a putut c#iar s nu fi e1istat la un moment datBOO0+ Din acea$t# "efiniie a re$taur#rii re'ult# ur!#t arele c n$ecineH (n pri!ul r*n" (nl#turarea tutur r a"#u)iril r %i tran$f r!#ril r care repre'int# etape ale c n$truciei ! nu!entului, ulteri are celei iniialeJ (n al " ilea r*n", nece$itatea un r c !plet#ri a ! nu!entului, a$tfel "e'!e!-rat, (n $tilul etapei iniiale+ Vi llet-le-Duc pretin"ea re$taurat rului $# $e pun# (n l cul !e%terului care a f $t pri!ul aut r al cl#"irii %i $# fac# ceea ce ar fi f#cut el "ac# ar fi avut p $i-ilitatea $#-%i (nc&eie pera+ , nu!entele pe -a'a c#r ra Vi llet-le-Duc %i-a f#cut e.perienele $ale "e re$taurat r au f $t e"ificii !e"ievale ! nu!entale, a c#r r "urat# "e c n$trucie $e (ntin"ea pe peri a"# (n"elun)at#, cuprin'*n" c*te "at# $ec le+ Ca ur!are, ele c n$tituiau re'ultatul !ai !ult r etape "e c n$trucie, ilu$tr*n" trepte "e ev luie ale unui $til $au c&iar $ucce$iunea %i $uprapunerea c*t rva $tiluri+ Enl#turarea tutur r ace$t r $tratific#ri %i etape, pretin$# "e Vi llet-le-Duc, ec&ivala cu "i$pariia un r val ri i!p rtante ale artei %i ar&itecturiiJ repre'enta, (n f n", anularea i$t riei ! nu!entului+ Pe "e alt# parte, c !pletarea ! nu!entului (n $tilul iniial /$au al unei alte etape "e c n$trucie0, "evenit# nece$ar#, nu putea $# ai-# "ec*t un caracter ip tetic+ Prin acea$ta, " ctrina lui Vi llet-le-Duc "e$c&i"ea "ru! unei pr iect#ri "e $til (n " !eniul re$taur#ril r, unei c ntri-uii a ar&itectului re$taurat r care "ep#%ea $arcinile re$taur#rii (n accepiunea $a "e a$t#'i+ /<a-<e0 Entre enun#rile $ale te retice, pe "e parte, %i activitatea $a practic#, pe "e alt# parte, $e !anife$t# c ntra"icii, "up# cu! p 'iii c ntra"ict rii e.i$t# c&iar printre f r!ul#rile $ale te retice+ At*t artic lul "e$pre re$taurare "in ,ictionnaire, c*t %i alte $crieri ale $ale c nin te'e ce c ntra'ic te ria "e -a'# enunat# (n "efiniia n iunii "e re$taurare %i repre'int# p 'iii principale care anun# (nele)ere $uperi ar# a$upra -iectivel r re$taur#rii, c nfir!at# (n cur$ul etapel r ur!#t are ale ev luiei )*n"irii (n ace$t " !eniu+ En felul ace$ta, (n pera te retic# a lui Vi llet-le-Duc $e )#$e$c f r!ul#ri care au pre)#tit $ea!# "e p 'iii ale c ncepiei actuale (n " !eniul re$taur#ril r+ En c ntra"icie cu enunarea li!itativ# pe care "# n iunii "e re$taurare, (n acela%i artic l, Vi llet-le-Duc l#r)e%te c ninutul ace$tei n iuni ar#t*n" p $i-ilitatea ale)erii $ luiei "e a re$taura un an$a!-lu, fie prin $ta-ilirea unei unit#i "e $til, fie prin repr "ucerea ! "ific#ril r ulteri are, (n c nf r!itate cu circu!$tanele particulare ale fiec#rui ! nu!ent, $ c tin" ca nerec !an"a-il# a" ptarea (n ! " a-$ lut a nici uneia "in cele " u# alternative+ Vi llet-le-Duc $e!nalea'# c# unele a"a $uri t*r'ii p t avea val are utilitar# $au p t c n$titui a!eli rare a unui $i$te! c n$tructiv "efectu $+ Dac#
I

0 ,ictionnaire, StMle, t+VIII, p+>9;+ OO0 ,ictionnaire, Re$taurati n, t+VIII, p+4>+

ele!entul intervenit ulteri r, $uprapu$ pe$te $tilul iniial alunui e"ificiu, are val are e$tetic# (n $ine %i a re' lvat, la vre!ea $a, $ea!# "e pr -le!e c n$tructive "ificile $au c n$tituie un ele!ent intere$ant, Vi llet-le-Duc $e pr nun# pentru p#$trarea /ree"itarea0 $a+ Cu prile3ul ela- r#rii pr iectului "e re$taurare a cate"ralei N tre Da!e "in Pari$, Vi llet-le-Duc %i c la- rat rul $#u ar&itectul La$$u$ au enunat ur!#t area afir!aieH A$ste necesar o religioas discreie, o complet renunare la orice idee personal. Nu se pune pro!lema de a face art ci a se su!ordona artei unei epoci care nu mai e1ist. Ar#itectul tre!uie s reproduc nu numai ceea ce i s-ar prea defectuos, din punct de vedere artistic, dar c#iar 2 i s nu ne temem s o spunem 2 i ceea ce & s-ar prea defectuos din punct de vedere constructivB0+ Iar (n alt# parteH A Noi socotim c orice parte adugat, n orice epoc, tre!uie, ca principiu, s fie conservat i restaurat n stilul care i este propriuB+ Vi llet-le-Duc !er)e p*n# la a cere re$pectarea ur!el r p#$trate "e c#tre p#rile a$cun$e ale cl#"iril r care p t $ervi la c n$tatarea a"a $uril r %i ! "ific#ril r a"u$e "i$p 'iiil r iniiale+ Enele)erea $uperi ar# pe care avea "e$pre unitatea "intre $tructura c n$tructiv# %i e.pre$ia pla$tic# a ace$teia (l "eter!in# $# pretin"# ca fiecare e"ificiu $au fiecare parte "intr-un e"ificiu $# fie re$taurat# (n $tilul ri)inal, nu nu!ai aparent, ci %i ca $tructur#+ Cu t ate c# $e "eclar# parti'an al ree"it#rii prin re$taurare a f r!ulel r c n$tructive iniiale, Vi llet-le-Duc $e pr nun# t tu%i pentru utili'area la nev ie a un r !ateriale ! "erne cu! ar fi "e pil"# fierul, cu c n"iia ca n ul !aterial $# re$pecte principiile $tatice, iniiale, ale c n$truciei+ Ent c!ai cu! $e face (n rec !an"#rile cele !ai recente privin" utili'area ! nu!entel r i$t rice, Vi llet-le-Duc afir!a c# cel !ai -un !i3l c "e a c n$erva un e"ificiu e$te acela "e a-i feri "e$tinaie care $# nu nece$ite (n$# ! "ific#ri+ I"eea p#$tr#rii etapel r "e c n$trucie prin care a trecut ! nu!entul, a ele!entel r val r a$e a"#u)ate, intere$ante $u- a$pect funci nal, c n$tructiv $au pla$tic, care revine cu at*ta pre)nan# (n perele $cri$e ale lui Vi llet-le-Duc, anun# "in punct "e ve"ere te retic principiul i$t ric "e re$taurare+ Efectul ace$tei cerine, "e a p#$tra etapele care ilu$trea'# viaa ! nu!entului, pe care c nfir!# preceptele $ale te retice "e re$taurare, era la Vi llet-le-Duc li!itat "e (nele)erea re$taur#rii privit# nu ca c n$ervare a ele!entel r ri)inale, ci ca repr "ucere, ree"itare, rec n$trucie fi"el# a l r, ca pr ce"eu "e c n$trucie %i ca utili'are a !aterialel r+ En pre'entarea pr iectului "e re$taurare al cate"ralei N tre-Da!e "in Pari$ f#cut# "e c#tre LL n "e ,allerville (n Ca!era Deputail r /4: iunie 4@><0, (n ve"erea apr -#rii ace$tuia, principiul pr ! vat "e Vi llet-le-Duc a c#p#tat ur!#t area 3u$tificareH AA nlocui o piatr care cedeaz cu o piatr care rezist, a repara un zid pe care timpul l-a dislocat, a nviora o muc#ie tocit, a ntri un edicul care se clatin, a reproduce un ornament mutilat, nu nseamn a profana un monument, ci a-l face s renvie. &nteresul perpeturii sale nu rezid n identitatea materialelor care au servit la construcia sa, ci n identitatea formelor i proporiilor saleBOO0+
I

0 Cf+ Paul LL n, *a vie des monuments fran-ais, Pari$, 4=<4, p+D9=+ OO0 Cf+ Paul LL n, p+ citat, p+D9=+

1#r# (n" ial# c# (n ! !entul (n care, ca ur!are a un r a$e!enea intervenii, pr p ria p#ril r (nl cuite "evenea prevalent# fa# "e cele c n$ervate /f#r# ca $ta"iul "e "e)ra"are al ele!entel r ri)inale $# pretin"#0, te'a enunat# $e (nt rcea (!p triva i"eii p#$tr#rii caracterului autentic al ! nu!entel r+ En felul ace$ta, re$taurarea unui ! nu!ent ec&ivala pentru Vi llet-le-Duc cu repr "ucerea, cel puin parial#, a ace$tuia, cu !ateriale n i, pu$e (n per# c nf r! te&nicii tra"ii nale+ Tre-uie -$ervat c*t "e !ult "ifer# !et "a pr ! vat# "e Vi llet-le-Duc (n rap rt cu p 'iia a" ptat# nu!ai cu c*iva ani !ai (nainte, (n 4@D9, "e c#tre c !i$iunea pentru cla$ificarea ! nu!entel r i$t rice "in 1rana, care $e pr nuna cate) ric (!p triva ten"inei "e a (nn i %i a (nfru!u$ea, pretin'*n" a $e p#$tra ele!entele neter!inate ca atare, nere)ularit#ile %i "eviaiile care repre'int# (n$#%i i$t ria ! nu!entului+ De$i)ur (n$# c# %i a$t#'i, (ntre "i$pariia unui ! nu!ent "in cau'a $ta"iului "e "e)ra"are (n care $e afl# %i repr "ucerea $a fi"el#, cu !ateriale n i, $-ar ale)e cea "in ur!# $ luie+ C&iar %i c pie e.act# repre'int# pentru p $teritate un " cu!ent+ Enl cuirea treptat# a pietrel r e.pu$e (n aer li-er, (n"e $e-i (n ca'ul ! nu!entel r !e"ievale aflate (n ' ne cu cli!# a$pr# %i (n ra%e cu e!anaii n cive, repre'int#, (n f n", $u-$tituire treptat#, pie$# cu pie$#, a !aterialului ri)inal al ! nu!entului, repr "uc*n"u-$e f r!a vec&e+ En $ta"iul actual al e.perienei, privin" c n$ervarea !aterialel r, acea$ta e$te (nc# $ luie inevita-il#+ Pre cuparea %c lii lui Vi llet-le-Duc pentru a re"a ! nu!entel r a$pectul l r iniial, c*t %i pentru $ta-ilirea etapel r "e c n$trucie %i a caracteri$ticil r $tili$tice c re$pun'#t are ace$t ra, a c ntri-uit la l#r)ire a $tu"iil r "e i$t rie la care Vi llet-leDuc per$ nal a a"u$ c ntri-uie i!p rtant#+ De'v ltarea i$t riei ar&itecturii ca %tiin# a pre)#tit, $u- a$pectul c n"iiil r, p $i-ilitatea f r!ul#rii c ncepiil r care v r caracteri'a etapa restaurrilor istorice+ Activitatea practic# "e re$taurat r a lui Vi llet-le-Duc reflect# $cilaiile ce $e !anife$t# (n e.punerile $ale "e principiu+ Referin"u-$e la pr iectele $ucce$ive pre'entate "e el, (ntre 4@>< %i 4@;>, pentru re$taurarea cate"ralei N tre Da!e "in Pari$, Paul LL n c n$i"er# c# Vi llet-le-Duc (ncerca $# c ncilie'e " u# " ctrine pu$eH A pe de o parte meninerea martorilor succesivi adugai n cursul secolelor i care reconstituie n faa oc#ilor notri istoria edificiului, pe de alt parte o!ligaia de a-i asigura soliditatea i dura!ilitatea, de a menine ntre prile sale armonia operei de artB40+ &anifestrile e+treme ale restaurrii stilistice. Se p ate t tu%i c nc&i"e c# !et " l )ia f l $it# (n re$taurare "e Vi llet-le-Duc nu $-a rientat (n$# cu prec#"ere "up# te'ele $ale te retice (naintate, ci a ur!at ten"inele e.tre!e ale " ctrinei unit#ii "e $tilH (nl#turarea ar-itrar# a un r etape ale e.i$tenei ! nu!entel r, refacerea inte)ral# a un r ele!ente ri)inale ce ar fi putut fi c n$ervate, pr iectarea ip tetic#, (n $til, a p#ril r re(ntre)ite, t tul pentru a $e "a ! nu!entel r A stare complet care ar fi putut s nu fi e1istatB+ La N tre-Da!e "in Pari$, Vi llet-le-Duc %i La$$u$ intr "uc ! "ific#ri ar-itrare recur)*n" la anal )ie %i la pr iectare (n $til+ En tran$ept au f $t ree"itate r 'etele "i$p#rute, f#r# $# e.i$te nici -a'# " cu!entar# a$upra a$pectului l r+ En nava principal#, (n l cul fere$trel r e.i$tente, "in $ec lul al 8III-lea, au f $t pr iectate fere$tre a$e!#n#t are cu cele ale capelel r, "at*n" "in $ec lul al 8IV-lea+ Dec raia $tatuar# a
4

0 Paul LL n, p+citat, p+D9=+

e.teri rului /inclu$iv A)aleria re)il rB0, ir $it# f#r# a l#$a nici un !art r, a f $t rec !pu$# "in c pii e.ecutate "up# $culpturile un r -i$erici "in A!ien$ %i /<-0, iar c&i!erele, care nu au l#$at "ec*t ur!ele la-el r l r, au f $t i!a)inate+ En interi r, (!-r#c#!intea /placa3ul0 "e !ar!ur# a c rului, "at rat# ep cii lui Lu" vic al 8IV-lea, a f $t (nl#turat#J (n $c&i!-, c rul a f $t pictat /"in pictura ri)inal# nu au r#!a$ "ec*t ur!e0 %i (!p " -it cu altare "e caracter ne ) tic+ Vi llet-le-Duc, rec n$tituie "up# un "e$en "e 2a!eraM fle%a $ituat# la inter$ecia navel r, "i$tru$# la $f*r%itul $ec lului al 8VIII-lea, pe care (n$# c !pletea'# cu nu!er a$e ele!ente /<c0 "ec rative+ En $c&i!-, (n p 'iie cu pr iectul unui alt participant la c ncur$ul pentru re$taurarea cate"ralei, Arfeuv, Vi llet-le-Duc $e a-ine "e la ter!inarea cel r " u# turnuri "e pe faa"a "e ve$t ale c#r r fle%e nu au f $t nici "at# reali'ate 0+ T tu%i, (n ale $ale $ntretiens, Vi llet-leDuc pu-lic# un pr iect "e re$tituire a fle%el r+ La Cler! nt-1erran", faa"a cate"ralei, r#!a$# neter!inat# cu ca'ia recl#"irii ei c#tre 3u!#tatea $ec lului al 8IV-lea, a f $t "e$#v*r%it#, (nl#tur*n"u-$e turnurile %i re$turile faa"ei p#$trate "e la cl#"irea r !anic# "in $ec lul al 8-lea, (nl cuite fiin" cu ele!ente n i, pr iectate %i e.ecutate "up# f r!ulele pla$tice %i te&nicile ar&itecturii ) tice "in $ec lul al 8IV-lea+ De%i ale)erea fa'ei "e c n$trucie "in $ec lul al 8IV-lea c n$tituie un ele!ent "e apreciere a etapei celei !ai val r a$e, pti!e, la care $e p ate pri re$taurarea G pr ce"eu utili'at !ai t*r'iu (n re$taur#rile e.ecutate "up# alte principii G acea$t# i"ee e$te ani&ilat# "e te'a unit#ii "e $til, c ncreti'at# aici prin $upri!area ele!entel r "int*i ale cl#"irii, aprin*n" $tilului r !anic %i "e$#v*r%irea c n$truciei (n $til ) tic+ C*n" ar&itectul DarcM, cu prile3ul re$taur#rii cate"ralei "in Evreu., a (nl#turat arcele ra!pante "u-le, (nl cuin"u-le cu arce $i!ple "e alt# f r!#, apel*n"u-$e la ar-itra3ul lui Vi llet-le-Duc, ace$ta, c ntrar principiil r enunate "e el, repr "u$e !ai $u$, a 3u$tificat ace$t pr ce"eu ar#t*n" c#, "e%i atunci Ac nd se restaureaz un monument vec#i, este periculos s se intre pe calea modificrilor su! prete1tul unor m!untiri, totui, fiind vor!a de o reconstrucie, ar fi pueril s se reproduc o dispoziie evident vicioas B+ E$te "e re!arcat c# (n virtutea practicil r aplicate a$t#'i, re$taurat rul, $e$i'*n" un "efect iniial "e c n$trucie, ar p#$tra c n$ecinele $ale pla$tice, intervenin" (n$# a$upra $i$te!ului c n$tructiv cu a3ut rul pr ce"eel r te&nice ! "erne, pentru a anula efectele "#un#t are pentru ec&ili-rul $tatic al ! nu!entului+ Dintre lucr#rile care ilu$trea'#, (n ! " pre)nant, ten"inele ne)ative ale pr ce"eel r aplicate (n practic# "e c#tre Vi llet-le-Duc face parte re$taurarea ca$telului "in Pierref n"$ un"e i!a)inea pe care i-a "at- re$taurat rul $-a -a'at pe rec n$tituire a "i$p 'itivel r "e ap#rare la a c#r r cun a%tere a a3un$ "at rit# $tu"iil r $ale a$upra ar&itecturii !e"ievale, "ar a c#r r ree"itare, (n ca'ul "at, era f#r# (n" ial# ip tetic# $ua$pectul f r!ei+ Re$taurarea ca$telului "e la Pierref n"$ e$te ilu$trarea cea !ai el cvent# a pr iect#rii (n $til, c n$ecin# a i"eii unit#ii $tili$tice $u$inut# "e re$taurat r+ "eacia mpotriva colii lui Viollet-le-(uc. De%i activitatea (n"elun)at# "e$f#%urat# "e Vi llet-le-Duc ca re$taurat rOO0 a c ntri-uit la $alvarea "e la ruin# a unui %ir i!p rtant "e ! nu!ente, la tre'irea intere$ului pentru p#$trarea patri! niului ! nu!ental %i a pre)#tit un c ntin)ent "e !uncit ri, cun $c#t ri ai te&nicil r "e
I

0 Pr $per ,Lri!Le re!arca faptul c# e.ecutarea ace$t r fle%e, (nalte "e <:!, ar fi ! "ificat "at# cu $ilueta cate"ralei %i $ilueta Pari$ului+ OO0 Activitatea (ncepe (n 4@>: cu re$taurarea -i$ericii ,a"eleine "in VL'eleM %i $e (nc&eie cu re$taurarea cate"ralei "in Lau$anne (n 4@9=, c*n" ! are+

c n$trucie !e"ievale, re$taur#rile $ale au anulat, (n parte, i$t ria un r ! nu!ente, tran$f r!*n"u-le "in e"ificii vii (n e"ificii a-$tracte+ Ace$t lucru a f#cut ca (!p triva re$taur#ril r lui Vi llet-le-Duc %i a " ctrinei $ale $# $e ri"ice )la$uri pr te$tatare+ In"iferent "e f r!a pe care cap#t# criticile (n"reptate (!p triva " ctrinei lui Vi llet-le-Duc, ele vi'ea'#, (n )eneral, " u# a$pecteH c !pletarea ar-itrar# a un r ! nu!ente %i ten"ina "e a le (nn i ca ur!are a utili'#rii unei !et "e "e re$taurare (nelea$# ca rec n$trucie+ En 4=><, un pr iect "e c !pletare cu fle%e a cate"ralei "in Rei!$ (i prile3uia ar&e l )ului A" lp&e Di"r n /4@:;-4@;90, ur!#t area 3u"ecat#H AAa cum nici un poet n-ar ndrzni s completeze versuri rmase neterminate din $neida, nici un pictor s termine un ta!lou de 3affael, nici un sculptor s definitiveze o statu sc#iat de 4ic#elangelo, tot aa nici un ar#itect cu !un sim n-ar putea consimi s termine catedrala din 3eimsB0+ E.pri!*n"u aceea%i cerin# "e a face $# $e "e $e-ea$c# c ntri-uia re$taurat rului "e pera ri)inal#, ar&itectul re$taurat r Ca!ill 6 it /4@D;-4=4>0 ar#taH A $u prefer restaurrile fcute ru, celor fcute !ine. 5n timp ce primele, graie !inefctoarei ignorane, las s se disting n mod clar partea vec#e de cea modern, celelalte, cu admira!il tiin i di!cie, fc nd s par vec#i ceea ce e nou m pun ntr-o at t de sl!atec nedumerire de %udecat, nc t plcerea de a contempla monumentul dispare i, privindu-l, simt o o!oseal suprtoare B+ Fi !ai "eparte ACe sar putea spune, de pild, despre un anticar care, descoperind, s zicem, un nou manuscris al lui ,ante sau al lui 6etrarca, ciuntit sau n parte necite, s-ar apuca s-l completeze cu iscusin, dup capul su, toate lacunele, n aa fel nc t ar fi greu sau c#iar imposi!il s distingem adaosurile de prile originale7 N-am !lestema oare suprema a!ilitate acelui falsificator7 Atunci de ce fapta care ne-ar prea at t de condamna!il pentru un anticar ar fi din contra, demn de laud pentru ar#itectul restaurator78OO0 Ple" aria lui Vi llet-le-Duc (n fav area (nl cuirii "e c#tre ar&itectul DarcM a arcel r ra!pante "u-le ale cate"ralei "in Evreu. cu arce $i!ple i-a $u)erat lui 2u$tav 2i vann ni /4@9D-4=>@0, i$t ric "e ar&itectur# %i te retician al re$taur#ril r, c !paraia "intre acea$t# intenie %i pre cuparea unui "e$enat r care ar vrea $# eli!ine c reciile ptice ale Part&e nului "enu!in"u-%i peraH A6art#enonul curat de defectele saleA+ Alte lu#ri "e p 'iii vi'ea'# (n"e $e-i ten"ina "e (nn ire a ! nu!entel r i$t rice+ A$tfel, (n 4=><, , ntale!-ert, (ntr-un "i$cur$ pr nunat (n ca!era france'# /C&a!-re "e$ Pair$0, pr te$ta (n nu!ele unei c !i$iuni (n$#rcinat# cu e.a!inarea pr iectului "e le)e relativ la "e$c&i"erea cre"itului pentru re$taurarea cate"ralei N tre Da!e "in Pari$ /c#l#u'it %i "e raiuni ec n !ice0H Acontra ideii de a m!rca din nou toate vec#ile catedrale, de a reface toate faadele, de a le pune capete tuturor statuilor decapitate i statui n toate nieleB?0+
I

0 Cf+Paul LL n, p+cit+ p+D=;+ 1le%ele pr "u$e "e Vi llet-le-Duc la Sainte-C&apelle /<a0 %i N tre-Da!e "in Pari$ au "at t nul un r intervenii, "e ace$t )en, nenu!#rate, prin acea$ta a-u'ive %i a"e$ea pericul a$e pentru $ta-ilitatea verticalel r+ Paul LL n aprecia'# ur!#t arele lucr#ri "e c !plet#ri cu fle%e ca intere$anteH la cate"ralele "in OrlLan$ %i 6aM nne /ar&+ 6 e$PillPal"0, "in Qui!per /ar&+6i) t0, "in Di3 n /ar&+Sui$$e0, la Saint-C&apelle %i -i$erica N tre-Da!e "in C&*l n$ /ar&+ La$$u$0+ OO0 Cf+2ri) re I ne$cu, ,espre conservarea i restaurarea monumentelor istorice , Prele)eri, 6ucure%ti 4=;4, p+?9+ ? 0 Cf+Paul LL n, p+cit+ p+D=4+

Dup# trei "ecenii, (n 4@9<, C !itetul pentru c n$ervarea cate"ralei "in Evreu., c n$e!naH A9imp de :; de ani am vzut multe din marile catedrale, nu meninute cu gri%, ci reconstruite parial, astfel c i-au pierdut caracterul lor primitiv i l-au m!rcat pe acela al domnului Viollet-le-,uc <=>B0+ O c ntri-uie prei a$# la critica c ncepiil r "e re$taurare ale %c alei lui Vi llet-leDuc a a"u$- , cu a3ut rul penei $ale inci$ive, $criit rul Anat l 1rance+ En r !anul $#u Crinul rou /4@=>0 el are "rept er u un ar&itect re$taurat r care $e pune c ncepiei lui Vi llet-le-Duc, " !inant# (n ep ca (n care $e pla$ea'# aciunea+ A $l inea s respecte tot ceea ce veacurile de-a r ndul adugaser ncetul cu ncetul unei !iserici, unei mnstiri, unui castel. A face s dispar anacronismele i a reconstrui un edificiu n unitatea lui de stil primar, i se prea o !ar!arie tiinific, tot aa de ori!il ca i ignorana. ?icea i repeta ntruna@ e un delict s tergi amprentele lsate de m na i sufletul naintailor notri. 6ietrele noi, tiate dup modelul stilurilor vec#i, sunt martori mincinoi. Voia cu tot dinadinsul ca sarcina ar#itectului-ar#eolog s fie limitat de a susine i consolida zidurile. Avea dreptate i a fost socotit pe nedrept c greete. Astracizat i pgu!it, a murit t nr, n timp ce rivlul su triumfaB+ En r !anul Pierre N 'iNre /4@==0, Anat l 1rance, face caracteri'are a !et p"ei utili'at# "e Vi llet-le-Duc acce$i-il# (nele)erii tutur r, apreciin" t t "at# c n$ecinele ei nefa$te pentru p#$trarea patri! niului ! nu!ental+ A Bunt sigur, scrie Anatol +rance, c restaurarea ntreprins n CDED de ctre Viollet-le-duc i terminat dup desenele sale este suficient studiat. Bunt convins c ntregul ansam!lu, castelul i toate ane1ele sale i-au cptat nfiarea lor iniial. ,ar vec#ile pietre, vec#ii martori nu mai sunt acolo i ce vd azi nu mai este castelul lui *udovic de Arleans; este o mac#et la mrime natural a acestuia <=>. Ar fi interesant de tiut dac Viollet-le-,uc i discipolii si n-au acumulat cumva n puini ani, prin art i metod, mai multe ruine dec t fcuser, prin ur i dispre, n timp de c teva secole, prini i popoare care nu nelegeau importana vestigiilor unui trecut care lor li se prea !ar!ar. Ar fi interesant de tiut, de asemeni, dac !isericile noastre medievale nau fost mai crud lovite de zelul indiscret al noilor ar#iteci, dec t de lunga indiferen care le lsa s m!tr neasc linitite. ,e-a dreptul inuman se putea numi ideea lui Viollet-le-,uc c nd i propunea s refac un castel sau o catedral red ndu-le forma primitiv, care fusese totui modificat n decursul timpului, sau poate c#iar adesea neterminat. $fortul era crud. $l sf rea prin a sacrifica opere frumoase i venera!ile, transform nd, ca la Notre ,ame din 6aris, o catedral vie ntr-o catedral a!stract <=>. A astfel de sarcin face oroare oricui simte cu iu!ire natura i viaa. Fn monument vec#i e foarte rar de acelai stil n fiecare din prile sale componente. A trit i trind sa transformat, fiindc sc#im!area e condiia esenial necesar, a vieii. +iecare epoc l-a nsemnat cu amprenta sa. $ o carte n care fiecare generaie a scris o pagin. Nu tre!uie s alterm nici una din aceste pagini. $le nu sunt de acelai fel fiindc nu sunt scrise de aceiai m n; a le readuce la un acelai tip nseamn a face tiin fals i a da dovad de prost gust. Bunt mrturii diverse, dar la fel de vala!ile. 5n art e1ist mult mai mult armonie dec t poate nelege filozofia ar#itecilor restauratoriB+ En$#, p ate, f r!ularea cea !ai c ncret# %i cea !ai clar# a unei p 'iii pu$e " ctrinei lui Vi llet-le-Duc %i care, t t "at#, repre'enta, (n e$en#, enunarea c ncepiei
I

0 Cf+ 2ri) re I ne$cu, p+citat, p+?9+

re$taur#rii i$t rice, $e "at re%te aceluia%i A" lp&e Di"r n+ Ea "atea'# (nc# "in 4@>; c*n" Vi llet-le-Duc era (n plin# activitateH A5n legtur cu monumentele este mult mai !ine s conservm dec t s reparm, s reparm dec t s restaurm, s restaurm dec t s nfrumusem; n niciun caz s nu facem nici adugiri, nici suprimriB0+ ,o)n "us-in i doctrina neinterveniei. Reaciunea (!p triva e.a)er#ril r " ctrinei unit#ii "e $til $-a !anife$tat $u- f r!a unei e.a)er#ri "e $en$ c ntrar+ Ten"ina "e c !pletare a ! nu!entel r %i "e revenire la $tilul l r iniial c ncreti'at# prin inn irea ace$t ra %i, (n f n", printr- activitate "e AcreareB "e ! nu!ente "e c#tre ar&itectul re$taurat r, $e (nl cuie%te cu cerina "e a p#$tra ! nu!entele (n $tarea (n care $e afl#, "e a nu le atin)e %i "e a le l#$a $# ! ar# "e -#tr*nee+ Acea$t# "in ur!# p 'iie e$te repre'entat# (n cultura eur pean# "e c#tre i$t ricul "e art# en)le' K &n Ru$Cin+ Atitu"inei, "e $e-it "e active (n rap rt cu ! nu!entele, pr ! vate "e Vi llet-le-Duc, I $e pune i"eea unei re'erve t tale, (n ceea ce prive%te intervenia !ului (n viaa ! nu!entel r, pretin'*n" un re$pect reli)i $ fa# "e ele+ Tre-uie re!arcat c# a!-ele ace$te atitu"ini $unt "e e$en# r !antic# %i $e p t face apr pierile c re$pun'#t are fa# "e cele " u# ra!uri principale ale r !anti$!ului, curent " !inant (n cultura ep ciiH ra!ur# caracteri'at# printr- atitu"ine activ#, pti!i$t#J cealalt#, printr- p 'iie pa$iv#, ne)ativi$t#+ D ctrina neinterveniei pr ! vat# "e Ru$Cin, ric*t "e e.a)erat# ar fi f $t, pleca "e la i"eea 3u$t# a r lului "e !art r pe care (l au ! nu!entele a$upra trecutului+ En lu!ina ace$tei " ctrine, rice re$taurare, (nl cuin" !aterialele ri)inale, era ec&ivalent# cu "i$tru)erea ! nu!entului+ De aici i"eea "e a $e renuna la rice intervenie a re$taurat rului %i "e a a%tepta ca acea$t# "i$tru)ere $# fac# ti!pul+ La 4@@D, a"epii " ctrinei lui Ru$Cin, (ntrunii la Veneia, au ela- rat un !anife$t ce c n$tituia un pr te$t (!p triva re$taur#ril r, (n care $e $puneaH A B nu ne facem iluzii. Aa cum nu putem nvia un mort, nu putem s restaurm nimic din ce a fost mare i frumos n ar#itectur. Ni se va spune desigur@ necesitatea restaurrii este adesea ine1ora!il. Buntem de acord. B se priveasc !ine n faa aceast necesitate i s se neleag ce nsemneaz ea. $ste necesitatea distrugerii. Acceptai-o ca atare, dr mai edificiul, mprtiai-& pietrele, facei din ele moloz i nisip pentru mortar dac voi, dar facei lucrul acesta n mod cinstit i nu pun nd o minciun n locul unui adevrBOO0+ !tapa restaurrilor istorice i tiinifice Re$taurarea $tili$tic# a c n$tituit " ctrina " !inant# (n cur$ul unei 3u!#t#i "e $ec l+ Dar, (n al I8-lea "eceniu al $ec lului al 8I8-lea, $e c nturea'# %i cap#t# prevalen# n i p 'iii te retice care nu accept# nici " ctrina unit#ii "e $til, nici atitu"inea fatali$t# pr ! vat# "e a"epii lui Ru$Cin+ Pr ! t rul n ii rient#ri, care va c#p#ta "enu!irea "e c ncepia re$taur#rii i$t rice, a f $t Luca 6eltra!i /4@<>-4=DD0+ (ocumentul cert, ba# a restaurrilor. De%i revi'uie%te c ncepia unit#ii $tili$tice, care, avea "rept re'ultat c !pletarea, ! "ificarea ar-itrar# %i (nn irea
I

0 A+ Di"r n, Vandalisme et mouvement arc#eologi(ue, (n Analle$ arc&L l )iRue, 4@>;+ OO0 Cf+2+2i vann ni, Guestioni di arc#itetura, p+44DJ citat "in *'avvenire dei monumen in Venezia, Vene'ia, 4@@<+

! nu!entului, re$taurarea i$t ric# r#!*ne (nc# le)at# "e intervenie (nn it are a ar&itectului+ En$# (n l cul un r c !plet#ri (n $tilul iniial al ! nu!entului, care repre'entau a"e$ea un pr "u$ pr priu al i!a)inaiei re$taurat rului $au (n l cul un r ree"it#ri "e f r!e prin anal )ie, $ c tite %i ele ca fal$# in vaie per$ nal#, c ncepia i$t ric# "e re$taurare, accept*n" rec n$tituirea un r ele!ente "i$p#rute, pretin"e ca la -a'a ace$teia $# $tea " cu!ente $i)ure+ Dup# cu! $e ve"e n ua c ncepie nu renun# la ree"itarea f r!ei ri)inale, ir $iteJ nu renun#, (n f n", la re$taurare "e rec n$tituire+ Criteriul & t#r*t r al rec n$tituirii "evine (n$# " cu!entul cert care per!ite ree"itarea ele!entel r "i$p#rute cu a$pectul l r iniial+ Cri$tali'area n ii c ncepii a f $t, f#r# (n" ial#, c n"ii nat# "e cercet#rile f#cute a$upra ar&itecturii trecutului %i "e pr )re$ul reali'at "e i$t ria ar&itecturii ca %tiin#+ En f n", re$taurarea recur)e la !et " l )ia "e cercetare f l $it# "e c#tre i$t ria ar&itecturii+ C#utarea un r !#rturii $i)ure a$upra (nf#i%#rii iniiale a ! nu!entel r, $tu"iul ar&ivel r au c n$tituit, la r*n"ul l r, c ntri-uie, at*t la "e'v ltarea i$t riei ar&itecturii ca %tiin#, c*t %i la pr )re$ul c ncepiil r "e re$taurare+ *amillo .oito/ formularea principiilor restaurrii istorice. Enunarea te'el r c ncepiei i$t rice a re$taur#ril r (n f r!ularea l r cla$ic# i $e "at re%te (n$# "in 4@9= lui Ca!ill 6 it 0+ En 4@@D, ace$te te'e au f $t (n$u%ite "e c#tre C n)re$ul ar&itecil r %i in)ineril r italieni care a avut l c la R !a+ E.pu$e pe lar), cu ace$t prile3, ele $e p t re'u!a (n felul ur!#t rH 4+ , nu!entele repre'int# nu nu!ai val are "in punct "e ve"ere al ev luiei ar&itecturii $au ca entit#i "e $ine $t#t#t are, ca pere "e art#, ci %i ca " cu!ente ale i$t riei p p arel r+ De aceea renunare la etap# $au alta a e.i$tenei l r c n$tituie un pre3u"iciu care li $e p ate a"uce ca " cu!ente i$t rice+ En c n$ecin#, v r fi $ c tite ca ! nu!ente t ate a"#u)irile $au ! "ific#rile a"u$e (n "ecur$ul ti!pului e"ificiului iniial, cu e.cepia acel ra care ar avea i!p rtan# arti$tic# $au i$t ric# cert !ai !ic# %i, care, t t "at#, ar !a$ca vreuna "in p#rile i!p rtante ale ace$tuia+ ?+ E$te !ai -ine ca ! nu!entele $# fie c n$ li"ate "ec*t reparate, $# fie reparate "ec*t re$taurate, $# fie re$taurate "ec*t (nfru!u$eate, evit*n"u-$e a"# )iri %i (nn iri+ Dup# cu! $e ve"e principiul ace$ta nu e$te "ec*t reluare a aceluia f r!ulat "e A" lp&e Di"r n (n 4@>;+ En c nf r!itate cu ace$t principiu, re$taurarea "evine aciune la care tre-uie $# $e recur)# nu!ai atunci c*n" e.i$t# nece$it#i "e! n$trate ca fiin" "e ne(nl#turat, $c *n"u-$e pe pri!ul plan i!p rtana !#$uril r "e c n$ervare+ D+ Ele!entele "i$tru$e $au %tir-ite p t fi rec n$tituite nu!ai pe -a'a " cu!entului cert pe care-l repre'int# re$turile p#$trate+ Acea$t# rec n$tituire, "e%i e.ecutat# ri)ur $ "up# ! "elul ele!entel r vec&i, tre-uie $# fie f#cut# recur)*n"u-$e la !ateriale evi"ent "iferite %i, t t "at#, $# p arte un $e!n inci$ $au "ata re$taur#rii, (n a%a fel (nc*t $# nu p at# fi c nfun"ate p#rile rec n$truite cu ele!entele ri)inale p#$trate+ >+ Atunci c*n" cerine funci nale actuale $au ! tive le)ate "e $ta-ilitatea cl#"irii pretin" $# $e fac# c !plet#ri $au a"#u)iri, fie c# e$te v r-a "e ree"itarea un r ele!ente
I

0 R+6 nelli atri-uie pri ritatea f r!ul#rii c ncepiei i$t rice lui L+ 6eltra!i, elev al lui C+6 it + A!*n" i au practicat (n L !-ar"ia %i Venet ar&itectura ne ) tic# %i $-au pre cupat (n"eapr ape "e D !ul "in ,ilan /6eltra!i %i (n calitate "e ar&itect c n$ervat r0+ Pr iectul ne ) tic al lui 6 it pentru piaa D !ului i-a f $t preferat pr iectul cla$ici'ant al lui ,en) ni, la fel cu! pr iectului lui Vi llet-le-Duc pentru Opera "in Pari$ i-a f $t preferat pr iectul lui C&+2arnier+ 6eltra!i a e.ecutat fun"aiile pentru n ul ca!panil al -a'ilicii S+,arc "in Veneia, ceea ce " ve"e%te c# f n"at rii c ncepiei i$t rice nu re$pin)eau rec n$truciile inte)rale+

"i$p#rute, a$upra f r!ei c#r ra " cu!entele lip$e$c, fie c# e$te v r-a "e ele!ente n i, ele tre-uie $# fie e.ecutate (ntr- ar&itectur# "iferit# "e cea a ! nu!entului, "ar $# nu c ntra$te'e t tu%i cu a$pectul ace$tuia+ Pe !#$ura pr )re$ului ar&itecturii acea$t# rec !an"are $-a tran$f r!at (n $en$ul "e a a" pta pentru c !p nentele n i, inclu$e (n c !p 'iia unui an$a!-lu $au a unui e"ificiu vec&i, factur# ar&itectural# c nte!p ran#+ Une ri $e v r-e%te "e$pre nece$itatea ca n ile ele!ente $# c n$tituie un Af n" neutruB, iar Alfre" 6ar-acci utili'ea'# n iunea "e Aar&itectur# tran'ii nal#B+ Pentru a a$i)ura pr pa)area le$nici a$# a ace$t r principii, Ca!ill 6 it le-a $inteti'at (n ur!#t arele ver$uriH Vreau s pstrez vec#ilor monumente Aspectul venerat i pitoresc Hi dac de adugiri i ntregiri Cu toat !un vrerea mea nu pot s le feresc, B fac aa ca oriicine s.neleag C opera de mine furit e nou-ntreag0+ Tre-uie $e!nalat (n$# c# aut rul principal al ace$tei c ncepii i$t rice, Ca!ill 6 it , nu a f $t (n activitatea $a practic# c n$ecvent principiil r te retice enunate+ A$tfel, (n ca'ul -i$ericii Santa ,aria "elle Carceri "in ra%ul Prat , el iniia'# re$taurare "e ter!inare a e"ificiului, (!-r#c*n" 'i"#ria $a "e c#r#!i"# cu "ec raie "e !ar!ur# "iver$ c l rate, ceea ce a ec&ivalat cu pr iectare (n $til, apr piat# "e pr ce"eele lui Vi llet-le-Duc+ *arta de la 0tena, document internaional al restaurrilor 123425. En ur!#t arele patru "ecenii c ncepia re$taur#rii i$t rice (%i )#$e%te aplicare "in ce (n ce !ai lar)#+ En 4=D4, la Atena, c nferin# a re$taurat ril r face un -ilan al ace$tei e.periene %i c n$fine%te principiile care $e c nturau ca via-ile pe plan internai nal printr-un " cu!ent "enu!it Carta Atenei+ En cele = puncte ale $ale, (n Cart#, $e f r!ulea'# principalele te'e privin" principiile %i !et " l )ia c n$erv#rii %i re$taur#rii ! nu!entel r, $e afir!# i!p rtana p#$tr#rii patri! niului arti$tic %i ar&e l )ic al u!anit#ii %i $e rec !an"# !#$uri pr pa)an"i$tice (n ve"erea c*%ti)#rii intere$ului pu-licului pentru ace$te aciuni+ D cu!entul c n$tat# %i c n$e!nea'# e.i$tena unei ten"ine )enerale "e a $e p#r#$i rec n$truciile inte)rale %i "e a $e evita $# $e a3un)# la a$e!enea $ luii prin in$tituirea unei (ntreineri re)ulate %i per!anente ale ! nu!entel r+ En ca'ul (n care, (n ur!a un r "e)ra"#ri $au "i$tru)eri, re$taurare ar ap#rea neap#rat nece$ar#, Carta rec !an"# re$pectarea perei i$t rice %i arti$tice a trecutului f#r# pr $crierea $tilului nici unei ep ci+ D cu!entul face "i$tincie (ntre ! nu!etele aflate (n $tare "e ruin# %i cele care %i-au p#$trat inte)ritatea+ En ca'ul cel r "int*i, $e rec !an"# p#$trarea l r (n f r!a (n care $e )#$e$c, intervenia $peciali$tului li!it*n"u-$e la rea%e'area la l cul l r iniial a un r ele!ente ri)inale+ En ca'ul cel rlalte ! nu!ente $e rec !an"# a- r"are a pr -le!el r "e re$taurare in*n" $ea!a "e caracterul $pecial al fiec#rui ! nu!ent (n parte, recur)*n"u-$e, (nainte "e rice lucrare "e c n$ li"are $au "e re$taurare, la cercetare atent# a racilel r "e care $ufer#+ Carta accept# f l $irea (n re$taurare a tutur r !i3l acel r te&nice ! "erne %i (n $pecial a -et nului ar!at+ Recur)erea la te&nica ! "ern# e$te (n"e $e-i 3u$tificat# (n ca'urile (n care $e p ate evita "e! ntarea %i rec n$trucia ! nu!entel r, a$i)ur*n"u-$e
I

0 Tra"u$e "e pr f+ar&+ 2ri) re I ne$cu "up# te.tul ri)inal

p#$trarea ele!entel r l r c n$titutive in situ+ Se rec !an"#, t t "at#, a$cun"erea !i3l acel r ! "erne pentru a nu altera a$pectul e"ificiil r+ P rnin" "e la realitatea pe care c n$tituie tran$f r!area %i "e'v ltarea vec&il r ra%e, inclu"erea (n peri!etrul l r "e n i e"ificii, Carta enuna te'a re$pect#rii fi'i n !iei %i a caracterului l r, (n"e $e-i (n ' na (n care $unt a!pla$ate ! nu!entele, a c#r r a!-ian# tre-uie $# c n$tituie -iectul un r pre cup#ri $peciale+ E$te enunat principiul f l $irii ! nu!entel r ca !i3l c "e a le p#$tra, cu c n"iia ca "e$tinaia care li $e "# $# re$pecte caracterul l r i$t ric %i arti$tic+ Dup# cu! $e ve"e, (n rap rt cu c ncepiile pre!er)#t are, c ncepia i$t ric# c n$tituie li!itare a interveniei re$taurat rului, at*t prin rec !an"area "e a $e recur)e cu prec#"ere la !#$uri "e c n$ervare, care $# previn# re$taurare $ c tit# ca !#$ur# Ain e.tre!i$B, c*t %i (n ceea ce prive%te !eninerea tutur r fa'el r "e c n$trucie a unui ! nu!ent $au an$a!-lu+ $ustavo $iovannoni reelaborea# te#ele restaurrii istorice. "estaurarea tiinific. En 4=D?, 2u$tav 2i vann ni reia %i reela- rea'# te'ele Cartei "e la Atena, a"uc*n"u-le !ai !are preci'iune, tin'*n" t t "at# la li!itare %i !ai !are a interveniei re$taurat rului, (n $en$ul "e a accepta (n e.clu$ivitate !#$urile "e c n$ervare %i "e a re$pin)e re$taurarea+ Orientarea pr ! vat# "e 2i vann ni a c#p#tat "enu!ire c nveni nal# "e restaurare tiinific+ En lu!ina ace$tei c ncepii ! nu!entele apar ca !#rturii i$t rice, ca " cu!ente care e.pri!# $e!nificaie $piritual#, i)n r*n"u-$e apr ape c !plet val area l r arti$tic#+ Ca c n$ecin#, re$taurarea tre-uie $# in# $ea!# "e i$t ria ! nu!entului %i $# nu anule'e niciuna "in etapele e.i$tenei $ale+ Se re$pin)e rice ten"in# care ar vrea $# rea"uc# ! nu!entul la funcie $au linie arti$tic# unitar#, cerin# care ar "eriva "in A$enti!entul cet#enil r, "in $piritul ra%ului cu a!intirile %i n $tal)iile $aleB+ Ur!area practic# a ace$tei c ncepii c n$tituie (nl cuirea re$taurat rului care, (n $piritul " ctrinei unit#ii "e $til ur!#rea $# $e i"entifice cu aut rul iniial al cl#"irii, printr-un i$t ric-ar&ivi$t care (%i fun"ea'# activitatea pe cercetarea " cu!entel r %i pe anali'a te!einic# a etapel r "e reali'are a ! nu!entului0+ P 'iiile re$taur#rii %tiinifice au f $t c n"ii nate, (n !are !#$ur#, "e caracterul patri! niului ar&itectural al Italiei %i al alt r #ri "in 3urul ,#rii ,e"iterane+ Cre"e! c# (n$#%i apariia ei a f $t "eter!inat# "e pre'ena a nu!er a$e ! nu!ente )rec -r !ane aflate (n ruin#, (n ca'ul c#r ra re$taurarea, (nelea$# ca re(ntre)ire $au rec n$trucie, ar fi c n$tituit un pre3u"iciu a"u$ autenticit#ii %i pit re$cului, re'ultat "in $tarea (n care $e afl#+ Atitu"inea 3u$t#, a" ptat# fa# "e ace$te ! nu!ente, a f $t (n$# e.tin$#, cel puin (n te rie, %i a$upra ! nu!entel r ep cii !e"ievale %i ! "erne care, (n )eneral, %i-au p#$trat (n cea !ai !are parte inte)ritatea, "ar (n "ecur$ul ti!puril r au f $t c !pletate cu n i ele!ente, ceea ce, (n unele ca'uri, le-a $p rit val area, (n alte ca'uri le-a "i!inuat- + Practica re$taur#ril r "in (n$#%i Italia fer# varietate (ntrea)# "e ca'uri, care, (n$criin"u$e (n !are, (n c ncepia re$taur#rii i$t rice %i %tiinifice, "e! n$trea'# $erie 3u"ici a$# a principiil r %i aplicare "ifereniat# a l r (n funcie "e caracterul ! nu!entel r %i )ra"ul l r "e p#$trare+

0 R+6 nelli, &l restauro arc#itettonico, (n AEncicl pe"ia Univer$ale "ellSArteB, 8II, P+D>>+

!tapa restaurrilor de dup cel de-al doilea r#boi mondial "econstrucia monumentelor avariate n decursul celui de-al doilea r#boi &ondial. "evi#uirea concepiilor de restaurare. En "ecur$ul peraiil r "in ti!pul celui "e-al " ilea r#'- i ! n"ial !ulte ! nu!ente au $uferit "aune i!p rtante $u- a$pectul inte)rit#ii l r, altele au f $t c !plet "i$tru$e+ Atitu"inea $peciali%til r "in "iferite #ri, fa# "e pr -le!ele pe care le ri"icau ace$te ! nu!ente, n-a f $t, (n e$en#, "iferit# "e p 'iiile enunate fa# "e pr -le!ele $i!ilare pe care le puneau ! nu!entele avariate $au "i$tru$e (n ti!pul pri!ului r#'- i ! n"ial+ En )eneral, $-au enunat trei piniiH refu'ul "e a reface ! nu!entele "i$tru$e, c n$i"er*n" pier"erea ca fiin" irepara-il#J acceptarea rec n$truciei inte)rale a p#ril r "i$tru$e $au c&iar a un r ! nu!ente "i$p#rute /"e la unicate %i an$a!-luri p*n# la cartiere %i ' ne i$t rice, ur-ane, (ntre)i0J p#$trarea ! nu!entel r avariate $u- f r!# "e ruin#+ Privit# prin pri$!a te riil r (n vi) are p*n# la r#'- i, p#$trarea ! nu!entel r $uf r!# "e ruin# ar fi putut apare ca fiin" $ luia cea !ai 3u$t#+ /4:a,4:-0 Tre-uie (n$# $e!nalat c# "ac# ! nu!entele antice $au !e"ievale, /4:c0 "at rit# particip#rii "irect# a $tructurii la "eter!inarea i!a)inii arti$tice, )enerea'# ruini fru! a$e, nu acela%i lucru $e (nt*!pl# cu ! nu!entele a c#r r $tructur#, (n $ine, nu are un caracter e$tetic %i e$te relativ in"epen"ent# fa# "e e.pre$ia pla$tic#, re'ultat al interveniei unui (nveli% "ec rativ+ T t "at#, ruinele pr v cate "e r#'- i $unt lip$ite "e acele calit#i e$tetice, /44a,44c0 caracteri$tice ruinel r ! %tenite "in trecut, pe care patina ti!pului le-a (n'e$trat cu fru!u$ee %i pit re$c+ Dac# ine! $ea!# %i "e a$pectele "e !a$#, "eter!inate "e "#r*!area un r cartiere $au ra%e (ntre)i, apar clar fact rii care au f#cut i!p $i-il# aplicarea acel ra%i principii "e re$taurare, ca (n ca'ul ruinel r ! %tenite "in trecut+ Ca ur!are $-a c nturat nece$itatea rec n$truciei+ En unele ca'uri p p arele nu au putut renuna la anu!ite val ri "e $ea!# ale culturii l r %i au pretin$ refacerea inte)ral# a ! nu!entel r %i a an$a!-luril r avariate $au "i$tru$e+ En alte ca'uri, rec n$trucia a (n$e!nat (nl#turarea vec&il r cl#"iri a3un$e (n $tare "e ruin# %i (nl cuirea l r parial# $au t tal# cu e"ificii n i+ En #rile care au avut "e $uferit i!p rtante "i$tru)eri a patri! niului l r cultural G Uniunea S vietic#, P l nia, 1rana, 2er!ania, Italia G $-au iniiat va$te lucr#ri, av*n" "rept $c p re$ta-ilirea inte)rit#ii un r /44a, 44-0 ! nu!ente avariate %i rec n$trucia e1 nuovo a cel r inte)ral "i$tru$e+ En felul ace$ta au f $t ref#cute /44c,44"0 -i$ericile )rav avariate "in N v) r " %i P$c v, palatele "in Petr "v re, Pu%Cin %i Pavl v$C, centrele i$t rice feu"ale ale ra%el r Var% via %i 2"an$C, cate"ralele "in R uen, Never$ %i Ul!, /44i0 TPin)er-ul "in Dre$"a, D !ul "in Vicen'a, -a'ilica S+L ren' fu ri le ,ura "in R !a, l ))ia "ei ,ercanti "in 6 l )na %i nu!er a$e alte ! nu!ente+ Un l c i!p rtant (n " !eniul lucr#ril r "e rec n$trucie l-a cupat activitatea re$taurat ril r p l ne'i+ Cartierele i$t rice "in Var via %i 2"an$C, $i$te!atic "i$tru$e (n 4=>> "e trupele &itleri$te (n retra)ere /44e, 44f, 44),44&0, au f $t inte)ral rec n$truite "up# relevee e.i$tente, (nt c!ite (n 4=D=+ Re$taurat rii nu $-au li!itat a re"a cl#"iril r $ituaia %i (nf#i%area l r "e "inainte "e "i$tru)ere+ La Var% via au f $t rec n$tituite ca faa"# %i v lu!, "up# ta-l urile pict rului Canalett , unele e"ificii "e !ult "i$p#ruteJ "e a$e!enea, cu prile3ul lucr#ril r "e rec n$trucie au f $t ree"itate 'i"urile "e incint# ale

vec&iului nucleu feu"al G Stare ,ia$t G care au f $t "e! late (n$# (n $ec lul al 8VIIIlea+ En )eneral, re$taurat rii p l ne'i au aplicat un principiu "e $elecie a val ril r, p 'iia l r fiin" "iferit# "e la ca' la ca'+ A$tfel, "ac# cl#"irile "in cartierul $an ,ia$t au f $t inte)ral rec n$truite, la 2"an$C $-au rec n$truit nu!ai fr nturile c#tre $tra"# ale vec&il r ca$e, (n $patele c#r ra $-au reali'at e"ificii n iJ pe $tra"a N PM SPiat "in Var% via $-au rec n$truit nu!ai anu!ite c rpuri ale ca$el r (n f r!# "e L, renun*n"u-$e la laturile l r lun)i (n%irate "e-a lun)ul un r parcele (n)u$teJ (n cartierul ,arien$ta"t, "e'v ltat (n $ec lul al 8VIII-lea, (n afara c nturului feu"al al Var% viei, $-a reluat nu!ai a!pla$a!entul un r cl#"iri, recur)*n"u-$e la e"ificii cu aceea%i $car#, "ar "e alt# factur# pla$tic#+ Practica rec n$truciil r inte)rale a f $t -iectul un r (n"elun)i "i$cuii+ Pr fe$ rul Kan Tac&Pat Pic', c n$ervat rul principal al P l niei, (n peri a"a "e rec n$trucie, $cria c# 3u$tificarea e$enial# a ale)erii ace$tei $ luii a f $t " rina "e a $e p#$tra c n%tiina unui trecut cultural care $-a (ncercat $# fie ne)at, c&iar ni!icit+ Dar vec&iul ra% nu e$te privit nu!ai ca un $i!- l nai nalJ el e$te t t "at# un ca"ru real "e via#, care a f $t ref#cut pentru a "a at*t l cuit ril r, c*t %i vi'itat ril r, $enti!entul "e c ntinuitate cultural#, c n%tiina i$t riei0+ 2+ 2i vann ni, te reticianul re$taur#ril r %tiinifice, intervenin" (n "i$cuie, a"!i$e, (n ca'ul "i$tru)eril r pr v cate "e r#'- i, p $i-ilitatea rec n$truciei inte)raleH A,ei normele consacrate ale Cartei ar tre!ui s fie aplicate, acest lucru nu este pe deplin posi!il din cauza a!senei datelor. Hi totui va tre!ui s c#emm c teodat, n a%utor fantezia i ipoteza pe care le pusesem deoparte, imitaia stilistic pe care am limitat-o. ,ar va fi mai !un o restaurare tiinific imperfect, ceea ce reprezint o fi pierdut n istoria ar#itecturii, dec t o renunare complet la restaurare, ceea ce ar lipsi oraele noastre de aspectul caracteristic al celor mai semnificative monumente de art BOO0+ Lucr#rile e.ecutate (n Italia prin "er )are "e la pre$cripiile Cartei nai nale, "evenit# re)ul#, au (nt*!pinat %i critici $u-$taniale+ S-a apreciat a$tfel c# ! nu!entele ref#cute, "e%i ree"itea'# f r!ele vec&i, apar reci, ri)i"e %i (nt t"eauna artificiale+ Se "au ca e.e!ple D !ul "in Vicen'a, -i$erica Ere!itani "in Pa" va, San 2i vanni Evan)&eli$ta "in Ravenna %i alte Aedificii rentregite sau renovate care prezint aspectul sear!d i (uasianonim al mac#etelor i copiilorBOOO0+ Si$te!ati'*n" pr ce"eele f l $ite la refacerea ! nu!entel r avariate (n ti!pul r#'- iului $e (nt*lne$c ur!#t arele $ituaiiH En ca'ul un r rec n$trucii parialeH refacerea f r!ei iniiale a e"ificiil r avariateJ renunarea la a$pectul l r "e "inainte "e "i$tru)ere, recur)*n"u-$e la $u)erare v lu!etric# /-i$erica "in Saint L G N r!an"ia0J renunarea la a$pectul "e "inainte "e "i$tru)ere, pun*n"u-$e (n evi"en# $tructur# prece"ent#, "e !ai !are intere$ $au !ai le$ne "e re$taurat /-i$ericile Santa C&iara "in Nap li %i $an 1rance$c "in Viter- 0+ C*te "at#, refacerea un r ele!ente "i$tru$e $-a f#cut (ntr- f r!# in$pirat# "e fa'#
I

0 Cf+ L ui$ 2r "ecCi, 9endences actuelles dans la restauration des monuments #istori(ues , Le$ , nu!ent$ 7i$t riRue$ "e la 1rance, 4=;<, nr+>+ OO0 Cf+Renat 6 nelli, ,anni di guerra, riconstruzione dei monumenti e la revisione della teoria del restauro arc#itettonico, Arc&itettura e re$taur , p+?=+ Citat "up# 2+2i vann ni, &l restauro dei monumenti, R !a $+"+ /4=><0+ OOO0 i-i"e! p+?=+

anteri ar# a e.i$tenei ! nu!entului, "i$p#rut#, "ar ate$tat# (n " cu!ente, p#$tr*n"u-$e pentru re$t un statu (uo /" !ul "in Vicen'a00+ En ca'ul un r rec n$trucii t taleH c*n" ! nu!entele avariate erau c n$truite "in piatr# "e talie, refacerea l r a ec&ivalat cu rec !punere prin ana$til '# /te!plul ,alate$tian "in Ri!ini, -i$erica "in Le$$aM0J c*n" ! nu!entele nu pre'entau acea$t# c n"iie fav ra-il#, rec n$trucia a pre'entat )reut#i, !ai cu $ea!# (n ca'ul cl#"iril r (!p " -ite cu - )at# "ec raie "e $culpturi /(n piatr#, le!n0 $tuc#rii, fre$ce, intar$ii /TPin)er-ul "in Dre$"a, palatele "in Petr "v re, Pu%Cin %i Pavl v$C0+ *erina unitii plastice prevalea# asupra valorii de document. Lucr#rile "e refacere a ! nu!entel r care au $uferit (n ti!pul peraiil r "e r#'- i, "e$f#%urate (n c ntra"icie cu pre$cripiile n r!el r acceptate (n etapa prece"ent# a ev luiei c ncepiil r "e re$taurare, au c ntri-uit la apariia un r ten"ine "e a e.tin"e pr ce"eele utili'ate cu prile3ul rec n$truciei ace$t ra la re$taurarea un r ! nu!ente care au trecut printr- a$e!nea (ncercare %i, (n c n$ecin#, la ! "ificare $u-$tanial# a rient#ril r te retice+ Re$taurarea %tiinific# pretin"ea p#$trarea tutur r c !p nentel r unui ! nu!ent, ric#rui ti!p ar aparine, in"iferent "e val area l r arti$tic#, privin"u-le, (n pri!ul r*n" ca " cu!ente i$t rice, c !-#t*n" i"eea revenirii la f r!# iniial# care ar pretin"e (nl#turarea un r etape "e c n$trucie+ N ile ten"ine pleac# "e la c n$i"erarea ! nu!entel r, (n pri!ul r*n", ca pere "e art#, ca e.pre$ie a i"ealuril r e$tetice ale unei ep ci+ Din acea$t# c n$i"erare re'ult# pentru re$taurare ur!#t arele c n$ecineH , nu!entul "e ar&itectur# fiin" per# "e art#, cea "int*i $arcin# a re$taurat rului e$te aceea "e a $ta-ili critic val area arti$tic# a "iver$el r $ale c !p nente+ O-iectivul re$taur#rii (n$#%i va tre-ui $# fie acela "e a p#$tra $au "e a re$ta-ili val area arti$tic# a ! nu!entului, re"*n"u-i-$e unitatea $a pla$tic#OO0, ca e.pre$ie a-$ lut# a val rii $ale arti$tice+ ,et "a prin care $e va reali'a ace$t -iectiv, ra"ical pu$# p 'iiil r pr ! vate "e c#tre re$taurarea i$t ric# %i %tiinific#, va fi aceea "e a (nl#tura f#r# e'itare acele $uprapuneri %i a"#u)iri care, c&iar "ac# au anu!it# val are $tili$tic#, " cu!entar# $au un pre$ti)iu ! ral, $unt (n "auna perceperii e.pre$iei unitare a perei "e ar&itectur#, alter*n" i!a)inea $a+ Prin ur!are, re$taurat rul va tre-ui $# ac r"e pri ritate -iectivului atin)erii unit#ii pla$tice a ! nu!entului, lu*n" (n c n$i"erare t ate celelalte caracteri$tici ale $ale, nu!ai (n "epen"en# "e val area $a arti$tic#+ Pentru a utili'a ter!eni f l $ii (n literatura "e $pecialitate "in Italia, (n l cul p#$tr#rii Aval rii fil l )iceB a ! nu!entel r $e $ituea'# pe pri! plan pre cuparea pentru Ainte)ritatea l r fi)urativ#B+ "oberto 6ane/ definirea restaurrii ca act critic i act creator. C ncreti'area prin n iuni a n il r ten"ine (n te ria re$taur#ril r i-a revenit lui R -ert Pane, care intr "uce "efiniie a re$taur#rii ca act critic i act creator+ El e$te pri!ul care v r-e%te "e$pre re$taurare ca "e$pre art#, activitatea re$taurat rului fiin" ec&ivalat# cu activitate "e creaie+ Operaia critic# c n$t# (n a "e$c peri acea i!a)ine a ! nu!entului, "in $ucce$iunea "e a$pecte caracteri$tice "iferitel r etape "e c n$trucie, care $# fie (n cel !ai !are )ra" purt#t are a unei (nalte calit#i e$tetice, %i a $ta-ili acele p#ri care ar fi eventual "e! late, (ntruc*t alterea'# acea$t# i!a)ine+ Pentru a$tfel "e apreciere critic#
I

0 2u)liel! De An)eli$ "SO$$at, ,anni di guerra e restauro dei monumenti , Arc&itettura e re$taur , 2Urlic& e"it re, ,ilan , p+44+ OO0 A nu $e c nfun"a cu unitatea $tili$tic#, (n c ncepia %c lii lui Vi llet-le-Duc+

nu p t $# e.i$te n r!e fi.e, (ntruc*t nu e$te p $i-il "e a i!pune n r!e activit#ii $piritului criticJ Afiecare monument va tre!ui deci tratat ca un caz unic, ntruc t, aa cum este opera de art, aa va tre!ui s fie i restaurarea saB0+ En activitatea re$taurat rului intervine un ! !ent c*n" actul critic "evine creaie+ Anticip*n" a$upra a ceea ce va tre-ui $# "evin# ! nu!entul, re$taurat rul $upri!# !ai (nt*i (n ! " i!a)inar, iar ap i (n ! " practic, $uprapunerile %i rec !pune p#rile lip$# $au a$cun$e ale e"ificiului, re(ntre)in"u-l pentru a reface unitatea f r!ei $ale+ De$i)ur, e$te v r-a "e creaie (nca"rat# "e anu!ite li!ite c n"ii nate "e ele!entele p#$trate %i (n"reptat# c#tre rec n$tituirea pe -a'# "e " cu!ente a c ntinuit#ii f r!ale ri)inaleJ t tu%i e$te v r-a "e creaie+ A3estaurarea este deci o oper de critic i totodat o oper de art, unite ntr-un raport dialectic, n care prima determin condiiile pree1istente, dar intrinsece, n limitele crora cea de-a doua este c#emat s acioneze, drept care, activitatea critic conduce la nelegerea operei ar#itecturale pe care aciunea creatoare tre!uie s o completezeBOO0+ Aceea%i rientare care prive%te re$taurarea ca unitate a " u# ! !ente $ucce$ive, critic %i creat r, !ilitea'# pentru inter'icerea rec n$truciil r, (n ca'urile (n care "i$tru)erile, !ai vec&i $au !ai n i, au cau'at pier"erea unit#ii pla$tice, (ntruc*t actul creat r iniial e$te c n$i"erat irepeti-il, iar pera "e art# e$te ire!e"ia-il pier"ut#+ Se accept#, (n $c&i!-, rec n$trucii ne$u-$taniale, "up# " cu!ente certe, !enite $# c !plete'e p#rile lip$#, ur!#rin"u-$e, !ai cur*n", refacerea efectului vi'iunii iniiale, "ec*t $c aterea (n evi"en# $au preci'area ele!entel r re(ntre)ite+ "estaurarea identic. Un al " ilea a$pect al n il r ten"ine e$te acela al renun#rii la !arcarea interveniei re$taurat rului+ Refacerea un r p#ri i!p rtante, "i$tru$e, ale ! nu!entului, (n ca'ul (n care $-ar recur)e la !arcare a p#rii re(ntre)ite prin inter!e"iul un r !ateriale "iferite, ar "uce la a$pecte "i$t nante+ Pe "e alt# parte, !arcarea "e c#tre re$taurat r a perei $ale, ar tran$f r!a ! nu!entele, (n ur!a unui %ir "e intervenii, (ntr-un i$t ric al re$taur#ril r+ Enc# (n peri a"a "e "up# pri!ul r#'- i ! n"ial, paralel cu ela- rarea te'el r re$taur#rii %tiinifice %i a !et " l )iei c re$pun'#t are, $-a c nturat !et " l )ia restaurrii identice+ Aplicat# la cea "e-a treia ana$til '# a te!plului 'eiei NiCe Apt&er $ "in Atena /4?c,4?"0 %i la refacerea c !p nentel r "i$tru$e ale cate"ralei "in Rei!$, re$taurarea i"entic# e$te reluat# "up# r#'- i (n ca'ul lucr#ril r "e rec n$trucie ale /4?a,4?-0 cate"ralei "in R uen+ Parti'anii re$taur#rii i"entice ur!#re$c ree"itarea p#ril r "i$tru$e, avariate $au "i$p#rute, recur)*n" la !ateriale i"entice, pu$e (n per# "up# vec&ile te&niciH $c*n"urile $e reali'ea'# prin cr#pare %i nu prin t#iere, fierul aparent e$te -#tut cu !*na, f ile "e plu!- pentru (nvelit ri $unt turnate pe ni$ip, tencuielile "e var %i ni$ip $e nete'e$c cu !i$triaOOO0+ Cel "e-al treilea a$pect al ten"inel r p $t-elice $e refer# la pr -le!a re(ntre)irii un r p#ri ale ! nu!entel r pentru care nu e.i$t# " cu!ente %i a inclu"erii (n c !p nena vec&il r ! nu!ente %i an$a!-luri "e ele!ente n i cerute "e (n$crierea e"ificiil r, ' nel r %i centrel r i$t rice (n circuitul vieii c nte!p rane+ En ca'ul (n care ele!entele p#$trate nu $unt $uficiente pentru a per!ite re$tituirea un r c !p nente lip$#
I

0 Cf+Renat 6 nelli, p+citat, p+D:+ OO0 Renat 6 nelli, p+citat, p+DD+ OOO0 Pr f+ar&+ 7 ria Te " ru, Congresul internaional al ar#itecilor i te#nicienilor de la 6aris , Ar&itectura R+P+R+, @, 4=<9, p+>;+

ale unui e"ificiu, re$taurat rul va tre-ui $# re"ea ! nu!entului unitatea %i c ntinuitatea f r!ei recur)*n" la ele!ente n i, ela- rate (n $piritul ar&itecturii c nte!p rane+ Aceea%i e.pre$ie ar&itectural#, $pecific# ep cii n a$tre, va tre-ui $# $e "ea %i c !p nentel r n i, inclu$e (n c !p 'iia vec&il r ! nu!ente+ En acea$t# privin#, acea$t# p 'iie nu "ifer# "e pre$cripiile Cartei internai nale "in 4=D4 %i a celei italiene%ti "in 4=D?+ Re$taurarea, privit# ca apreciere critic# %i act creat r, ! "ific#, (n !are !#$ur# c ncepia "e$pre r lul, $arcinile %i "repturile ar&itectului+ En c n$ecin#, apare nece$ar "e a revi'ui i"eea "e$per$ nali'#rii re$taurat rului f r!ulat# la $f*r%itul $ec lului trecut "e c#tre Ca!ill 6 it H AFn !un restaurator G $punea Ca!ill 6 it G se poate c#ema doar acela care tie s se sacrifice pe sine n faa trecutului. Cu c t un artist se nclin, ngenunc#iaz, se ani#ileaz n faa monumentului, cu at t mai !ine i mplinete datoria. 5n ziua n care, ridic ndu-se i nl ndu-i fruntea, va zice@ - sunt aici i eu 2 n ziua aceea monumentul va fi n prime%dieB0+ C ntrar ace$tei p 'iii, An restaurarea criticOO0 preci'ea'# acela%i R+6 nelli, Bse contrapun dou impulsuri diferite@ acela de a menine o atitudine de respect fa de opera considerat n forma sa actual i un altul de a-i asuma responsa!ilitatea unei intervenii directe care s modifice acveast form n scopul de a spori nsi valoarea monumentuluiB+ Re' lvarea a$pectului un r c !p nente n i, inclu$e (n ca"rul un r an$a!-luri i$t rice, pretin"e, (n ! " ne(n" i $, ar&itectului $# $e$i'e'e caracterul ! nu!entului, $# $e (n$crie cu a-ilitate (ntre c !p nentele "e val are i$t ric# %i $# evite rice c ncuren# cu ele, ur!#rin" "eplin# ar! ni'are+ T ate ace$tea, (n afar# "e $enti!entul preuirii val ril r i$t rice, pretin" %i talent %i, "e$i)ur, per$ nalitate care nu p ate $# nu (n$ ea$c# talentul+ *arta de la Veneia 123785. En !ai 4=;>, un C n)re$ al ar&itecil r %i te&nicienil r "e ! nu!ente care a avut l c la Veneia, a ela- rat n u# Cart# internai nal# privin" c n$ervarea %i re$taurarea ! nu!entel r i$t rice+ N ua Cart# !enine principiile fun"a!entale c ninute (n Carta "e la Atena+ Eli!in*n" unele preve"eri prea "etaliate /c ninute, (n"e $e-i, (n Carta italian# a re$taur#ril r, a" ptat# (n 4=D?0, ea fer# p $i-ilit#i !ai lar)i (n ceea ce prive%te aplicarea principiil r "e re$taurare la caracterul $pecific al patri! niului ar&itectural "in "iferite #ri, evit*n", (n ace$t fel, unele nuane " )!atice ale " cu!entel r pre!er)#t are+ N ua Cart# "efine%te n iunea "e ! nu!ent i$t ric preci'*n" c# acea$ta A cuprinde at t creaia ar#itectural izolat, c t i aezarea ur!an sau rural care aduce mrturia unei civilizaii anumite, a unei evoluii semnificative sau a unui eveniment istoric B /art+40+ En Cart# $e preci'ea'# $c pul c n$erv#rii %i re$taur#rii %i $e "efine%te c ninutul ace$t r n iuni+ L#r)irea n iunii "e ! nu!ent i$t ric (%i )#$e%te e.pre$ia (n faptul c# cerina c n$erv#rii e$te f r!ulat# at*t pentru ! nu!entele cu caracter "e unicat, c*t %i pentru ca"rul l r /4Da-4D)0, pretin'*n" inter'icerea ric#rei "i$tru)eri $au a!ena3#ri care ar altera rap rturile "e v lu! %i cul are "intre ele+ Ca %i Carta "e la Atena, %i n ul " cu!ent prive%te re$taurarea ca A o operaie care tre!uie s ai! ndeo!te un caracter e1cepional. $a are cascop, preci'ea'# Carta,
I

0 C+6 it , & nostri vecc#i monumenti, (n ANu va Ant l )iaB, v l+ @9, 4@;;+ OO0 Re$taurarea critic# e$te "enu!irea pe care R+6 nelli "# rient#rii care caracteri'ea'# etapa "e "up# r#'- i+

conservarea i punerea n eviden a valorii estetice i istorice a monumentului i se !azeaz pe respectul rmielor trecutului i pe documente autentice. $a se oprete acolo unde ncepe ipoteza; dincolo de aceasta, orice lucrare de completare, considerat indispensa!il, va fi neleas ca o compoziie ar#itectural i va tre!ui s poarte pecetea epocii noastreB /art+=0+ Carta accept# f l $irea tutur r !i3l acel r ! "erne "e c n$ervare %i c n$trucie pentru a$i)urarea c n$ li""#rii unui ! nu!ent, atunci c*n" !i3l ace te&nice tra"ii nale $e " ve"e$c ina"ecvate+ Carta pretin"e re$pectarea c ntri-uiil r vala-ile ale "iver$el r ep ci, re$pin)*n" i"eea revenirii la unitate "e $til+ Enl#turarea un r etape $uprapu$e $e accept# nu!ai atunci c*n" ele!entele (n"ep#rtate repre'int# un intere$ !in r, iar prin "e$fiinarea l r $e "e)a3ea'# ele!ente a$cun$e "e (nalt# val are i$t ric#, ar&e l )ic# $au e$tetic#+ Carte pretin"e ca ele!entele A destinate a nlocui prile lips /V0 s se integreze armonios ansam!lului, deose!indu-se totui de prile originale pentru ca restaurarea s nu falsifice documentul de art i de istorieB /art+4?0+ En fine, preci'ea'# c# A adugirile nu pot fi tolerate dec t n msura n care ele respect toate prile interesante ale edificiului, cadrul su tradiional, ec#ili!rul compoziiei i legtura monumentului cu peisa%ul ncon%urtorB /art+4D0+ Carta c nine preve"ere )eneral# privit are la l curile i$t rice /$ite$ ! nu!entau.0, preci'*n" $ucce$iunea "e !#$uri %i intervenii $pecifice, aplica-ile ace$t raH p#$trarea inte)rit#ii, a$anarea, a!ena3area %i punerea (n val are+ Te ria e$te )enerali'area practicii+ 1#r# $# fie )lin"# perfect# a celei "in ur!#, te ria p ate /t c!ai prin faptul c# )enerali'area repre'int# un $alt calitativ0 $# enune te'e ine"ite care $# "e$c&i"# n i per$pective practicii+ C nfruntarea c ncepiil r "e re$taurare, privite (n ev luia l r, cu practica c re$pun'#t are e$te (n !#$ur# $# c n"uc# la apreciere critic# a "iver$el r rient#ri te retice, la $e$i'area a$pectel r l r pr )re$i$te %i a li!itel r l r+ Practica c !plet#ril r $tili$tice $au, "i!p triv#, li!itarea interveniei ar&itectului (n funcie "e e.i$tena unei -a'e " cu!entare certe arunc# "intr- "at# lu!ina, re$pectiv, a$upra caracterului " ctrinei unit#ii "e $til %i a principiului i$t ric "e re$taurare+ N ua Cart# internai nal# a re$taur#ril r, a" ptat# la Veneia, c n$tituie, (n !are, reluare a te'el r f r!ulate (n Carta "e la Atena+ D cu!entul v#"e%te intenia aut ril r $#i "e a pune r"ine, prin pr ! varea c*t rva principii "irect are (ntr- activitate care $e "iferenia'# c ntinuu+ En acela%i ti!p, (n p fi"a ten"inel r "e a a"uce la un nu!it r c !un c ncepia %i !et " l )ia re$taur#ril r, variatele p 'iii te retice care $e f r!ulea'# "e "iferii $peciali%ti, c*t %i activitatea "e$f#%urat# (n "iferite p#ri ale lu!ii, arat# e.i$tena un r a- r"#ri "iferite $u- a$pectul te riei %i al practicii, al pr -le!el r "e re$taurare+ Ele varia'# (n funcie "e caracterul patri! niului ! nu!ental al "iferitel r #ri (n c ne.iune cu c n"iiile l r )e )rafice, (n funcie "e tra"iiile "iferitel r %c li nai nale "e re$taurare, "e p 'iiile pr prii %i per$ nalitatea re$taurat ril r+ Un r l, nu f#r# i!p rtan#, pentru rientarea un r re$taur#ri, (l 3 ac# ! "ul "e utili'are a ! nu!entel r, val rificarea l r ur-ani$tic#, inclu"erea (n circuitele turi$tice+ Ta-l ul lucr#ril r "e re$taurare, e.ecutate "up# cel "e-al " ilea r#'- i ! n"ial, (nf#i%ea'#H rec n$tituiri $tili$tice /inclu$iv a ruinel r0, ru"# cu pr ce"eele lui Vi llet-leDuc, al#turi "e intervenii care, re$pin)*n" re$taurarea, $e li!itea'# la !#$uri "e

c n$ervareJ re$taur#ri care !enin t ate etapele, al#turi "e re$taur#ri care ur!#re$c unitate f r!al#, c re$pun'#t are unei etape a e.i$tenei ! nu!entului $ c tit# pti!#J re$taur#ri i"entice, al#turi "e re$taur#ri un"e $e !arc&ea'# cu )ri3# c ntri-uia re$taurat rului0+ En faa ce$tui a!al)a! "e p 'iii e$te "e a%teptat $# c ntinue c nfruntarea reali'#ril r %i a p 'iiil r "e principiu, care $# c n"uc# la n i )enerali'#ri te retice+

0 Ve'i n tele "e lectur# ale lui L ui$ 2r "ecCi / p+cit+0 $cri$e pe !ar)inea te.tului cel r trei c nferine inute "e c#tre ,+ 5alter 1r "l, "irect r al Oe$terreic&i$c&e$ In$titut fWr Xun$tf r$c&un) "e$ 6un"e$"enC!ala!te$, inute la Univer$itatea "in R !a %i pu-licate $u- titlul ,enImal!egriffe, ,enImalJerte und i#re AusJirIung auf die 3estaurierung, 5ien, 4=;D+ Pentru a e.e!plifica varietatea p 'iiil r (n re$taurare aut rul citea'# ur!#t arele e.e!pleH 6i$erica Saint ,ic&el "in 7il"e$c&ei!, ar$# (n 4=><, a f $t rec n$truit# (n $tarea $a "in anii 4:4:-4:DD, "up# (nl#turarea tutur r ur!el r "e rec n$trucie "in $ec lele 8I, 8II, 8VII %i 8I8, pr ce"eu care $e apr pie "e p 'iia " ctrinar# a unit#ii "e $til+ La I$ta!-ul, Turnul E"irne, "in ti!pul (!p#ratului Te " $ie, a f $t rec n$truit %i c !pletat, pr ce"eu neacceptat (n )eneral pentru e"ificii antice+ Paralel cu principiul re$taur#rii Ainvi'i-ileB /i"entice0 a" ptat la 6elve"ere inferi r "in viena, la NM!p&en-ur) %i la Teatrul CuvilliN$ /Re$i"ent' T&eater0 "in ,Wnc&en, $-a f l $it pr ce"eul re$taur#rii Avi'i-ileB, la refacerea e"ificiil r "in C l nia $au la rec n$trucia -a'ilicii Sf+Si!i n StMlitul "in XalSat Si!San /Siria0+