Sunteți pe pagina 1din 7

Teolog Lazar Alexandru

Coord: Pr. Prof. Dr. Nicolae Topircean

Sfntul Grigorie de Nazianz, atletul lui Hristos

Sfntul Grigorie Teologul a fost pstor prin excelen a tur!ei "ncredin ate din Nazianz. Dup uni istorici Grigorie s#a nscut "n $%& la Nazianz' locul "n care a (i a !urit. Nu!ele prin ilor au fost Grigorie (i Nonna. La na(terea lui Grigorie a fost o !inune. De(i Nonna' !a!a sa' a nscut la )trne e o fiic' pe Gorgonia. Nonna se ruga lui Du!nezeu ca s#i druiasc "n curtea ei un )iat (i a fgduit c "l *a "nc+ina Lui. Acesta !inune s#a "nt!plat: ,-trn de.a' Nonna' "n *rst de aproape // de ani a a*ut un *is "n care i s#a artat totul' cu !ult claritate. 0ra prin anul $%1 sau $%&. A *zut "n so!n c *a na(te. A *zut cu! arta copilul. A*ea s fie )iat (i a*ea s "i pun nu!ele Grigorie. Plin de recunostiinta' !ul u!ea ne"ncetat lui Du!nezeu (i a(tepta. 2e!eia "n*rsta a*ea s de*in fat tnr. A(a si! ea. S#a pregtit pentru *enirea lui Grigorie' care a*ea s de*in !arele Teolog al -isericii34. Grigorie s#a tras dintr#o fa!ilie de pgni: ,0l fcuse anterior parte dintr#o sect cunoscut ai crei !e)rii erau nu!i i +ipsistarianii. 0i *enerau focul ca fiind sacru (i ineau sa)atul. 5nfuriat de con*ertirea acestuia la cre(tinis!' !a!a acestuia "l dez!o(tenise3%. Prin !ulte se!ne Du!nezeu le arat prin ilor c tnrul Grigorie era destinat s "!plineasc o !isiune deose)it "n -iseric. Tatl lui Grigorie "l "n*a s scrie' iar !a!a lui "l "n*a !ulte rugciuni. Grigorie a studiat pri!a dat "n Diocezareea' situat la $1 de 6ilo!etrii de Nazianz unde a "n* at de la unc+iul su' A!filo+ie. 7icul Grigorie a pri!it darul "n elepciunii de la Du!nezeu' iar setea lui de "n* tur nu a*ea sfr(it. Prin ii lui au dorit ca fiul lor s "n*e e "ntr#o (coal *estit a(a c au +otrt s "l tri!it la studii "n *estita Cezareea' capitala Capadociei. 5n Cezareea' Grigorie l#a cunoscut pe 8asile' care "n anul $9: *a de*eni !itropolit al Cezareei (i *a r!ne "n istorie cu nu!ele de ,8asile cel 7are3. Cei doi tineri s#au cunoscut "n Cezareea' unde studiau' dar con(tiin a (i prietenia lor se *or adnci !ai trziu "n Atena' c i*a ani !ai trziu. Studiile superioare pe care le#a urnat "n Cezareea Palestinei' Alexandria' Atena i#au adus tnrul Grigorie nu!eroase cuno(tiinte att "n teologie ct (i "n filosofie. ,A luat tot ceea

Stelianos Papadopoulos' Vulturul rnit' Viaa Sfntului Grigorie Teologul' 0ditura -izantin' -ucure(ti' %::%' p. 4;. % <an -ernardi' Grigorie din Nazian, Teologul i epoca sa' traducere de Cristian Pop' 0ditura Deisis' Si)iu' %::%' p. 1%.

ce#i puteau da profesorii de aici. Spiritul lui era totdeauna fl!nd de cuno(tiinte. A)sor)ea totul ca un crater fr fund3$. Dup aproape 4: ani de studii teologice "n diferite pr i ale Asiei (i 0uropei' tnrul Grigorie se "ntorcea la casa printeasc. 5n anul $;%' la dorin a co!unit ii cre(tine din Nazianz' dar contrar *oi sale' a fost +irotonit preot de tatl su. 5naintea +irotoniei' fiul de e!o ie' tea!' dar (i de )ucurie a rostit "ntr#o cu*ntare ur!toarele cu*inte: ,Din ce pricin s z)o*esc !ai !ult= 7 a*e i "ntre *oi' o+' preo ilor (i "!preun slu.itorilor> 7 ai "n !i.locul tu' o' tur! sfnt' (i tu' ar+ipstor *rednic al lui ?ristos> Tu s ! ai "n fa a ta' )iruit pentru totdeauna (i supus legilor lui ?ristos !ai !ult dect legilor lu!ii. @i#a! artat ascultare' d#!i )inecu*ntare> 5ndru!#! de !n cu )inecu*ntrile tale' "nso e(te#! cu cu*ntul' spri.in#! cu du+ul3 A' cci: ,)inecu*ntarea tatlui "ntre(te casele fiilor3 B 5n elepciunea lui Csus Sira+ $D$ E. Si! ind c aceast acesta slu.ire este grea' a fugit la prietenul su' 8asile' aflat la !nstire' dar nu peste !ult ti!p s#a "ntors la tatl su' "n Nazianz' pentru a#l a.uta la pstorirea epar+iei acesteia. Preotul Grigorie la a.utat pe tatl su s resta)ileasc unitatea fer! "n Frtodoxie. 5n anul $9:' Sfntul 8asile a fost ales ar+iepiscop al Cezareei' iar "n anul $9% Grigorie a fost ales episcope de Sasi!a. 5n toat acti*itatea sa de ierar+' Sfntul Cerar+ Grigorie de Nazianz a a*ut#o pe !a!a lui alturi' att ca (i !a! )iologic' ct (i !a! du+o*niceasc pentru cea care: ,"l nscuse (i du+o*nice(te prin "n* tura credin ei3/.Niciodat nu a uitat truda ei du+o*niceasc (i' astfel' scria: ,Gugciunea !a!ei !#a fcut preot iu)it de Du!nezeu (i !na dreapt a episcopului' tatl !eu3;. Centrul teologie Sfntul Cerar+ Grigorie de Nazianz este ?ristos. Datorit "n elepciunii sale ui!itoare' Sfntul Grigorie a fost nu!it de -iseric ,Teolog3 alturi de Sfntul Coan 0*ang+elistul (i Sfntul Si!eon Noul Teolog. La fel ca (i 7ntuitorul ?ristos' fa!ilia Sfntului Grigorie (i c+iar Sfntul Grigorie a a*ut o atitudine de!n de luat "n considerare fa de cei sraci a*nd "n !inte cu*intele lui ?ristos: ,Ade*rat * zic *ou: 5ntruct a i fcut unuia dintr#acesti fra i ai 7ei' 7ie 7i#a i fcut 3 B 7atei %/D A: E. Sfntul Grigorie a
$ A

Stelianos Papadopoulos' op. cit.' p. %1 Atanasie C. S6ar!og+iani' Mamele eroine ale Sfinilor Trei Ierar i ' 0ditura 0gu!eni a' Gala i' %:4%' pp. 419# 411. / Sfntul Grigorie Teologul' !u"nt apologetic despre fuga din #ont, 4:$' 0' P' 0' 4' 4&&. ; Idem' #oemul $ despre sine, sti+urile $#A' 0' P' 0' 4:' A%&.

fcut !ilostenie cu con*ingerea c acestea erau ofrande aduse lui Du!nezeu' a(a cu! el ne asigur prin cu*intele: ,Cel ce are !il de sr!an' Du!nezeu "i *a rsplti fata cea )un3. B Pilde 4&D 49 E. 5n "ntreaga 0*ang+elie de la Luca' 7ntuitorul a*ertizeaz c )og ia folosit "n !od gre(it "l poate costa pe o!' inta supre! (i pierderea "!pr iei cerurilor: ,7ai lesne este c!ilei s treac prin urec+ile acului' dect )gatul "n "!pr ia lui Du!nezeu3BLuca 41D%/E Sfntul Grigorie de Nazianz este (i un )un teolog a Sfintei Trei!i. ,Dog!a despre Sfnta Trei!e este ade*rul funda!ental' propriu (i specific al religiei cre(tine. Dup "n* tura cre(tin' Sfnta Trei!e ca principiu existen ial creator (i proniator' inta supre! (i co!uniunea perfect' este te!eiul "ntregii ordini spirituale' !aterial' !orale' perosnale (i sociale.39. 7anifestnd preocupri aproape exclusi*e' speculati*e (i do*endindu#se un des*r(it dialectician' Sfntul Grigorie trateaz "n cele / cu*ntri despre Du!nezeu' "n* tura despre Sfnta Trei!e' fa de zeii cei !ul i ai elinilor' Sfntul Grigorie afir!: ,Dar pentru noi Du!nezeu este unul' pentru c una este Du!nezeirea (i toate cele din 0l se refer la aceasta. Cci nu e Hnul !ai !ult ca Du!nezeirea (i Altul !ai pu in. Nici unul !ai "nti (i Altul !ai trziu. Dar cnd ne a inti! spre Cei "n Care este Du!nezeirea (i spre Cei ce sunt din pri!a cauz "n !od nete!poral (i de sla* egal' trei sunt cei "nc+ina i31. Prin iunie $9%' Grigorie a !ers la Doar pentru +irotonia lui 0*la*ios. 5n cu*ntul de "n* tur a excla!at: ,5n* ndu#i B pe cre(tini E s se inc+ina Du!nezeu Tatlui' Du!nezeu 2iului' Du!nezeu Du+ului Sfnt' "n trei ipostasuri dar "ntru o sla* (i o strlucire3 &. Sfntul Grigorie Teologul spunea c ,Trei!ea se afir! dintr#o dat (i din *e(nicie ca IICel ce esteJJ unul (i "ntreit "n acela(i ti!p' ea IIor)e(te oc+iiK(i "!pr(tie peste toate nespusa sa strlucireJJ34: Toat *igoarea teologiei Sfntului Grigorie Teologul se adun pentru a ne "nf i(a !onar+ia Tatlui c iz*orul egalit ii des*r(ite a tuturor: ,Du!nezeu' Cei trei pri*i i "!preun' fiecare este Du!nezeu din pricina consu)stan ialit ii Bcu TatlED cei trei sunt Bun singurE Du!nezeu din cauza !onar+iei BTatluiE3 44.Sfntul Grigorie ne pune "n fa !odelul supre!e de cur ire (i statornicire "n )ine: ,Noi sunte! nu nu!ai co!pu(i' ci (i contrari nou "n(ine (i unii altora' ne!aira!anand nicio zi "n !od curat aceia(i' cu att !ai pu ini toat *ia a. Dar (i curge! (i cde! cu sufletele (i cu trupurile3 4%. ,Pe cnd Tatl' 2iul
7 1

Pr. Conf. dr. George Remete, Dogmatica Ortodoxa, Editura Rentregirea, Alba Iulia 2000 , p. 151 !u"ntarea %&, a cincea Teologic ' P.G. $;' 4A&A apud Cero!ona+ Teofan 7ada' Taina dialogului, 0ditura Ge"ntregirea' Al)a#Culia' %::&' p. ;4. & Stelianos Papadopoulos' op. cit.' p. &/ 10 PG 7, !"#$!"5 apud Ierm %eofan &ada, op. cit., p. '0. 11 PG ', #17 (, apud Ibidem, p. '1 12 )fantul Grigorie %eologoul, Cuvantarea a V-a Teologica, PG, 2, 1#!, apud ibidem, p. '2.

(i Du+ul Sfnt nu Se rup "n continuitatea reciproc3 4$. 2iecare Persoan a Sfintei Trei!i se re*eleaz "n lu!e (i lucreaz "n oa!eni (i printre oa!eni' !anifestnd unitatea des*r(it fa de celelalte dou Persoane prin fiin (i prin iu)irea des*r(it fa de 0le' dar "n acelas ti!p aduce oa!enilor iu)irea Sa' din iu)irea ce o are fa de cele celelalte Persoane. Sfntul Grigorie Teologul fiind unul dintre cei !ai )uni teologi ai Sfintei Trei!i (i cel care a a.utat la elucidarea acesteia "n pri!ele secole cre(tine "n*a c Persoanele Sfintei Trei!i se disting "n rela ia lor cu lu!ea Bad extraE' Tatl este nu!it Creatorul' 2iul este considerat 7ntuitorul lu!ii' iar Du+ul Sfnt Sfin itorul' dar la rndul su (i Tatl poate s fie nu!it Sfin itor' Du+ul Sfnt Creator etc' iar "n rela iile personale: Tatl nenscut (i nepurces' 2iul nscut' iar Du+ul Sfnt purces' pre*ede doar *ia a inti! a Sfintei Trei!i B"n extraE (i nu pot fi atri)uite celorlalte Persoane. Sfntul Grigorie *or)e(te (i despre unele "nsu(iri pe care tre)uie s le "ndeplineasc candidatul la preo ie. Pentru c Sfntul Grigorie de Nazianz a fost preot (i ierar+ !odel' plin de +arul Du+ului Sfnt a scris pagini de !are profunzi!e despre aceasta. 8oca ia preo easc' dup Sfntul Grigorie de Nazianz este o alegere du!nezeiasc' )inecu*ntat (i o struitoare c+e!are de sus pn "n adncul fiin ei celui c+e!at pentru realizri spiritual "nalte' constructi*e (i dura)ile. ,8oca ia preo easc e alctuit din toate for ele du!nezeie(ti (i o!ene(ti unite "n cel c+e!at' pentru a#l face *rednic de "nfrico(toarea tain a preo iei' Dac preo ia este o tain' adic o ardere a Du+ului Sfnt "n cel sfin it preot' *oca ia sa este o c+e!are lu!inoas (i sfnt spre aceast ardere34A. 8oca ia preo easc dup Sfntul Grigorie are % aspecte: *oca ia su)iecti* (i *oca ia o)iecti*. Adic' "n pri!ul rnd aptitudini (i "nc+inare ctre cele sfinte' iar "n al doilea rnd c+e!area lui Du!nezeu prin inter!ediul +irotoniei. Sfntul Grigorie de Nazianz era scandalizat de "ndrzneal preo ilor care fceau din preo ie un si!plu !i.loc de a tri )ine. 0l consider c preotul fr *ocati*e este )at.ocoritor de cele sfinte (i nu *a scpa fr de pedeaspsa. Pentru Sfntul Grigorie: ,Preotul se ocup cu sufletul' care#i din Du!nezeu (i du!nezeiesc' care#i prta( no)le ei celei de sus (i tinde spre no)le ea aceea' de(i#i unit cu cel inferior lui' cu trupul34/. Spre sfr(itul *ie ii Sfntul Grigorie a fost ales ca episcop de Constantinopol' uni episcopi au contestat nu!irea lui Grigorie ca (i episcop de Constantinopol' ace(tia considerau
1

Ibidem apud ibidem, p. '2 Pr. Prof. Coan G. Co!an' Vocaia i pregtirea pentru preoie' "n ,Studii Teologice3' anul 8C B4&/AE' nr. /#;' p. %$& apud Drd. Cornel La*oianu' ! ipul preotului dup opera Sfntului Grigorie de Nazianz ' "n ,Frtodoxia3' Ge*ista Patriar+iei Go!ane' anul MMMC B4&9&E' nr. %' aprilie#iunie' p. $$A. 4/ Sfntul Coan Gur de Aur' Sfntul Grigorie de Nazianz' Sfntul 0fre! Sirul' 'espre preoie' 0ditura Cnstitutului -i)lic (i de 7isune al -isericii Frtdoxe Go!ne' -ucure(ti' %::9' p. %$A.
1#

+irotonia lui Grigorie ca fiind necanonic' el fiind de.a episcop de Sasi!a' ,a decis s renun e la func ie' pentru c prin gestul su de sacrificiu s redea pacea -isericii34;. Pleac "n iunie $14 "n Capadocia (i de acolo la Nazianz' apoi se retrage la Ariad unde "(i trie(te ulti!i ani de *ia . A !urit pro)a)il pe la anii $1&#$&: "n *rst de aproxi!ati* ;: de ani. Hcenicii Sfntului Cerar+ Grigorie de Nazianz au afir!at ur!toarele cu*inte: ,cu teologia ta *o! tri' cu aceasta *o! !uri K349. Sfntul Grigorie este po!enit "n data de $: ianuarie "!preun cu Sfin ii Cerar+i Coan Gur de Aur (i 8asile cel 7are' fiind considera i (i patronii spirituali ai (colilor teologice. 7ai este po!enit separat "n data de %/ ianuarie' considerate de uni prin i (i istorici data s de trecere la Do!nul. 5n final pute! expune ur!atoarul punct: Sfntul Cerar+ Grigorie de Nazianz nu a fost nu nu!ai un )un atlet al lui ?ristos' ci (i un teolog de*otat al -isericii Frtodoxe. 0l reprezint puntea de legtur dintre tur!a "ncredin at spre pstorire (i tronul Preasfintei Trei!i. 0l este un !odel pentru toate categoriile de *rst. Pentru cei tineri el arat strdania sa pentru a a.unge pe cul!ile gloriei. De(i se trgea dintr#o fa!ilie nu toc!ai "nstrit a reu(it s studieze la (colile cele !ai )une din *re!ea aceea. Pentru adul i arat poft s de studii (i strdania de a r!ne "n ade*rul e*ang+elic luptnd "!potri*a de*ierilor de la credin a cea dreapt. Car pentru cei "n *rst arat neo)osita sa r*n pentru a !en ine pacea "n -iserica Frtodox (i de*ota!entul acordat !iresei lui ?ristos pn "n !o!entul cnd (i#a dat du+ul.

4; 49

Sfntul Grigorie Teologul' !u"ntari' 0ditura Cartea Frtodox' -ucure(ti' %::&' p. 4;&. Stelianos Papadopoulos' op. cit.' p. $%%.

Bibliografie

Sfnta Scriptur'Tiprita su) "ndru!area (i cu purtarea de gri. a Preafericitului Printe Teoctist' Patriar+ul -isericii Frtodoxe Go!ne' -ucure(ti' 0ditura Cnstitului -i)lic (i de 7isiune al -isericii Frtodoxe Go!ne.
1. -ernardi' <an' Grigorie din Nazian, Teologul i epoca sa ' traducere de Cristian Pop'

0ditura Deisis' Si)iu' %::%.


2. 7ada' Cero!ona+ul Teofan' Taina dialogului, 0ditura Ge"ntregirea' Al)a#Culia' %::& . Papadopoulos' Stelianos' Vulturul rnit' Viaa Sfntului grigorie teologul' 0ditura

-izantin' -ucure(ti' %::%


#. Ge!ete' Pr. Prof. Dr. George' 'ogmatica (rtodo), 0ditura Ge"ntregirea' Al)a Culia'

%:::
5. Sfntul Coan Gur de Aur' Sfntul Grigorie de Nazianz' Sfntul 0fre! Nirul' 'espre

preoie' 0ditura Cnstitutului -i)lic (i de 7i(une al -isericii Frtdoxe Go!ne' -ucure(ti' %::9
'. Sfntul Grigorie Teologul' !u"ntri' 0ditura Cartea Frtodox' -ucure(ti' %::& 7. S6ar!og+iani' Atanasie C.' Mamele eroine ale Sfinilor Trei Ierar i' 0ditura

0gu!eni a' Gala i' %:4%.


". La*oianu' Drd. Cornel' ! ipul preotului dup opera Sfntului Grigorie de Nazianz ' "n

,Frtodoxia3' Ge*ista Patriar+iei Go!ne' anul MMMC B4&9&E' nr. %' aprilie#iunie' pp. $$$#$A1.