Sunteți pe pagina 1din 6

Sinteze pentru examenele de Titularizare i Definitivat

Adina UDROIU

ORGANIZAREA GENOMULUI LA RO!ARIOTE


Organizarea genetic de tip PK o ntlnim la "a#terii$ a#tin%mi#ete i #ian%"a#terii, care prezint toate atributele organizrii celulare, inclusiv autoreproducerea i morfogeneza autonom. Materialul genetic bacterian nu e&te &eparat de #it%pla&m' printr(% &tru#tur' mem"ranar'$ a&tfel #' ) nu prezint' nu#leu adev'rat. !r%m%z%mul "a#terian nu e&te *n#+i& *ntr(un &pa,iu definit$ iar rap%rturile &ale #u #it%pla&ma &unt dire#te. El cuprinde setul complet de gene ce determin toate activit ile celulei bacteriene precum! meta"%li&m #reterea i diviziunea #elular' re.larea a#tivit',il%r intra#elulare/ "elula bacterian este un &iner.%n$ deoarece toate procesele vitale se desfoar la nivelul ntregii celule, fr a se fi realizat compartimentarea acesteia n spa ii i structuri care s ndeplineasc n mod specific asemenea func ii. Materialul .eneti# al celulei bacteriene este reprezentat de #r%m%z%mul "a#terian i de elementele .eneti#e a##e&%rii 0 pla&midele. "romozomul celor mai multe bacterii este reprezentat de % &in.ur' m%le#ul' de ADN du"lu 0 #atenar'$ #ir#ular' i &uper&piralizat'. #e regul, fiecare celul bacterian are un isngur cromozom, dar n cazurile cnd replicarea cromozomului nu este urmat de diviziunea celulei, pot s apar ntre $ % & cromozomi n aceeai celul, ei neaducnd informa ie geneticsuplimentar, ci reprezint copii identice ale cromozomului ini ial. Molecula de '#( este agregat ca o structur distinct n interiorul celulei numit nu#le%id. (ucleoidul are o structur comple) care con ine! ADN .en%mi#m%le#ule de ARNpr%teine/

(ucleoidul reprezint *+ , din volumul celulei, dei '#( % ul reprezint $ - . , din greutatea uscat a celulei.

Sinteze pentru examenele de Titularizare i Definitivat

Adina UDROIU

(ucleoidul este o structur n care '#( % ul este astfel organizat nct s ocupe un volum foarte mic i este o structur care ofer destul plasticitate pentru! repli#are$ &e.re.are$ repararea .en%mului$ tran&p%zi,ie$ tran&#rierea .enel%r. #imensiunea cromozomului bacterian este variabil, av1nd 2333 4p" la M5#%pla&ma$ 6733 4p" la E/ !%li$ 26333 4p" la M5x%#%##u&. /ungimea moleculei circulare de '#( este de apro)imativ 2333 de %ri mai mare de#1t diametrul #elulei. "romozomul circular bacterian reprezint cea mai mare m%le#ul' descris pn n prezent ntr-un sistem biologic. "ircularitatea cromozomului bacterian! *l pr%te8eaz' de a#,iunea dep%limerizat%are a un%r enzime nu#leazi#e-

*i permite &' &e repli#e inte.ral f'r' &' ne#e&ite tel%mere &au #apete terminale redundante. 0orma #ir#ular' a cromozomului bacterian a fost dovedit indirect prin urmrirea procesului de #%n8u.are "a#terian'. 1oate bacterile prezint #r%m%z%m #ir#ular. 0enomenul de suprarsucire la care este supus enorma molecul de '#( pentru a fi condensat n nucleoid este de dou feluri! &uprar'&u#ire ple#t%nemi#'&uprar'&u#ire t%r%idal'.

Suprar'&u#irea ple#t%nemi#' este .enerat' #a r'&pun& la ten&iunea &tru#tural' pe #are % indu# t%p%iz%merazele *n m%le#ula #ir#ular' de ADN.

T%p%iz%meraza I9
endonucleaz ce ac ioneaz ntotdeauna pe una din cele dou catene de '#(2 nu necesit '1P2 determin rela)area progresiv a moleculei suprarsucite de '#(.

T%p%iz%meraza II9
este o giraz2 necesit '1P2 taie cele dou cate de '#( i introduce suprarsuciri n molecula rela)at de '#(.

Sinteze pentru examenele de Titularizare i Definitivat

Adina UDROIU

Suprar'&u#irea t%r%idal' este generat de intera#,iunea ADN(ului #u pr%teinele i de a#,iunea t%p%iz%merazel%r/ Nu#le%idul e&te e#+ivalentul #r%matinei din #elulele eu#ari%te . El difer de cromatin prin dou caracteristici principale! pr%teinele "azi#e prezente *n nu#le%id nu f%rmeaz' &tru#turi re.ulate i #%mpa#te pre#um +i&t%nele din nu#le%&%mii #r%matinei$ #i prezint' % %r.anizare mai pu,in #%mplex' i &e di&%#iaz' mai u%r ten&iunea +eli#%idal' #are #%mpa#teaz' ADN(ul *n nu#le%id e&te at1t de tip ple#t%nemi# #1t i de tip t%r%idal.

ORGANIZAREA !ROMOZOMULUI :A!TERIAN


"romozomul bacterian denumit i .en%f%r &au line%m este reprezentat de o molecul de '#( care la E. coli con ine .+++ % &+++ de gene din care *3++ sunt cartate. #in totalul acestor unit i genetice, 4+ , sunt gene structurale % gene care codific specific sinteza aminoacizilor din structura enzimelor. 5nforma ia genetic este organizat n %per%ni 0 unit',i de &tru#tur' i fun#,ie$ *n #are mai multe .ene &tru#turale parti#ip'$ prin pr%duii l%r la de&f'urarea unei #'i meta"%li#e$ &unt pu&e &u" #%ntr%lul a#eleiai re.iuni de re.lare. 6n cromozomul bacterian e)ist .ene re.lat%are 7 parti#ip' la f%rmarea &u"&tan,el%r de tipul repre&%ril%r; fun#,i%narea l%r determin' &t%parea a#tivit',ii .enel%r din %perat%r2

Re.iunea %perat%r9
func ioneaz ca re#ept%r de &emnale2

#%ntr%leaz' tran&#rierea .enel%r &tru#turale, fiind pentru acestea un fel de #%mutat%r.

Re.iunea pr%m%t%r9
este adia#ent' re.iunii %perat%r2

Sinteze pentru examenele de Titularizare i Definitivat

Adina UDROIU

#%re&punde l%#ului *n #are are l%# ini,ierea tran&#rierii inf%rma,iei .eneti#e 8legtura '9( - polimeraze:. 6n structura cromozomului bacterian e)ist o regiune care leag cromozomul de mezozom i gene care corespund originii replicrii i stoprii acesteia. Pot e)ista determinan i .eneti#i nee&en,iali$ #are reprezint' #%n&tituen,ii n%rmali ai #r%m%z%mului "a#terian/ Ei sunt reprezenta i de! &e#ven,e de in&er,ie 0 IS 0 care sunt &e#ven,e ale m%le#ulei de ADN #e nu mai #%n,ine ni#i % .en' &tru#tural' #apa"il' &' #%nfere #elulei purt't%are un #ara#ter fen%tipi# n%u2 tran&p%z%ni 0 Tn 0 elemente .eneti#e m%"ile #apa"ile de tran&p%zi,ie- &unt &e#ven,e &pe#ifi#e de ADN #e in#lud % &erie de .ene &tru#turale$ delimitate la extremit',i de IS.

<un#,iile nu#le%idului9
"romozomul bacterian con ine informa ia genetic esen ial pentru! exi&ten,a #elulel%r "a#teriene *n mediul l%r de via,'f%rmarea &tru#turii i ar+ite#turii #elularepentru a#tivit',ile meta"%li#e i re.larea l%rpentru repli#are$ ereditate$ varia"ilitate i ev%lu,ie.

la&midele9
9eprezint o informa ie genetic accesorie, e)tracromozomial, ce favorizeaz e)isten a celulei bacteriene n medii neobinuite. Peste .++ din numrul totalul plasmidelor cunoscute au fost identificate la E. coli. #in punct de vedere structural, plasmidele sunt molecule mici de '#( dsublu % catenar, circular, ciclic i minicromozomi datorit dimensiunilor % reprezint * % $ , din mrimea cromozomului bacterian. "a i n cazul cromozomilor, circularitatea moleculei este este o necestitate pentru reglarea replicrii i supunerea unor constrngeri topologice ce determin structuri ;iperrsucite. 'u fost identificate i plasmide liniare, la unele bacterii, dar ma<oritatea plasmidelor sunt circulare. =tructura fizic a plasmidelor corespunde unor molecule monomere sau oligomere. Plasmidele sunt entit i genetice cu caracter de replicon, dar replicarea lor este controlat de cromozom.

!la&ifi#area pla&midel%r9
&

Sinteze pentru examenele de Titularizare i Definitivat

Adina UDROIU

2/ dup' #apa#itatea de a indu#e #%n8u.area! pla&mide #%n8u.ative$ tran&mi&i"ile$ infe#,i%a&e$ #%n8u.%ni-

pla&mide ne#%n8u.ative2 =/ dup' #apa#itatea un%r pla&mide de a &e inte.ra *n #r%m%z%mii #elulei .azd'! stri alternative2 pla&mide inte.rative % e)ist n dou

plasmide neintegrative % e)ist n stare autonom i nu se pot integra n cromozomi2 >/ dup' #riteriul #%mpati"ilit',ii 0 au fost descrise . grupe de compatibilitate2 6/ *n fun#,ie de pr%priet',ile ma8%re9 pla&midele <9 ; con in %per%nul tra2 ; #%nfer' #elulei "a#teriene #apa#it',i e#+ivalente #u #ara#terul de ma&#ul i sunt r'&punz't%are de &inteza pilului de &ex2 pla&midele R9 7 #%n,in .ene #e determin' rezi&ten,a #elulei .azd' la anti"i%ti#e$ &ulfamide$ &u"&tan,e #+imi%terapi#e2 7 au caracter de #%n8u.%n2 7 au capacitatea de a forma a.re.ate pla&midiale de rezi&ten,' multipl'2 7 ridic probleme foarte serioase n tratamentul cu antibiotice al bolilor infec ioase2 pla&mide de virulen,'pla&mide #u .ene tum%ri.enepla&mide #ata"%li#epla&mide re&p%n&a"ile de &inteza un%r #%n&tituien,i &tru#turali ai #elulei "a#teriene-

Sinteze pentru examenele de Titularizare i Definitivat

Adina UDROIU

pla&mide #u inf%rma,ie .eneti#' ne#e&ar' &intezei un%r &u"&tan,e anti"i%ti#e &au de tip &pe#ial/

Plasmidele sunt un "un ve#t%r pentru .ene *n te+ni#ile de in.inerie .eneti#'. O caracteristic a genomului bacterian, nentlnit la genomul eucariot, este aceea c .enele #%relate fun#,i%nal apar .rupate *n .en%m, reflectnd organizarea lor n %per%ni! a&%#ieri de .ene #are &unt tran&#ri&e *mpreun' .enele &unt &tr1n& &pa,iate$ #u &pa,ii *ntre el de numai #1teva ze#i de nu#le%tide/

>