Sunteți pe pagina 1din 10

SPETE DREPT PROCESUAL CIVIL

1) La 10 ianuarie 2013 Curtea de Apel Bucuresti a solutionat recursul exercitat in


dosarul X in sensul respingerii acestuia ca neintemeiat . Din aceasta decizie a instantei de recurs a admis cererea intimatului B.B. de acordare a cheltuielilor de judecata, sens in care l-a obligat pe recurentul A.A. la plata a 3500 lei reprezentand taxa judiciara de timbru si onorariu de avocat . La 15.03.2013 creditoarea B.B. a formulat o cerere de declansare a executarii silite potrivit art. 663 C.P.C. impotriva debitoarei A.A. pentru executarea silita a platii 3500 lei cuprinse in titlul executoriu . La aceeasi data executorul judecatoresc a emis o incheiere prin care a refuzat sa declanseze executarea silita motivate de faptul ca decizia nu este investita cu formula executorie , cerinta impusa de vechiul cod civil aplicabil in virtutea art. 25 din codul de procedura civila. Aceasta incheiere a fost comunicata creditoarei sub semnatura de primire . Impotriva incheierii creditoarea a formulat contestatie la executare potrivit art. 711 alin. 1 teza a 2 a C.P.C. Ce va decide instanta de executare si cu ce motivare? Raspuns : exista un concurs de norme, se aplica legea noua, drept consecinta instanta va admite plangerea, anuleaza incheierea executorului judecatoresc si va incepe executarea silita .

2) Prin sentinta civila X nr. x Judecatoria Zalau a admis actiunea formulata de


reclamantul D.Z. impotriva paratului C.S. a dispus anularea contractului de vanzare avand ca obiect imobilul situat in Zalau str. T si a dispus repunerea partilor in situatia anterioara incheierii contractului prin restituirea prestatiilor reciproce. Impotriva hotararii a declarat apel C.S. , acesta a criticat hotararea pentru motivul ca instanta a dispus repunerea partilor in situatia anterioara incheierii contractului cu toate ca reclamantul a solicitat numai anularea contractului de vanzare . Reclamantul D.Z. a solicitat respingerea apelulului aratand ca repunerea partilor in situatia anterioara este un efect obligatoriu al anularii contractului, astfel incat nu se poate spune ca aceasta ar reprezenta o problema juridica distincta de cea a anularii. Ce va decide instanta de apel? Raspuns : Instanta va admite apelul si va schimba in parte hotararea apelata, intrucat s-a incalcat principiul disponibilitatii, instanta de fond acordand mai mult decat s-a cerut . 3) A.B. a formulat apel impotriva sentintei X pronuntate de Judecatoria Zalau. In motivarea apelului A.B. a aratat ca B.I. nu a fost legal citat pentru ziua judecatii si nici nu avea termen in cunostinta . Apelantul a aratat ca potrivit art. 153 alin.2 C.P.C. instanta este obligata sa amane judecata pricinii ori de cate ori constata ca partea

care lipseste nu a fost citata cu respectarea cerintelor prevazute de lege sub pedeapsa nulitatii . Raspuns : Instanta respinge apelul ca fiind lipsit de interes . 4) B.T. a formulat apel impotriva sentintei Judecatoriei Iasi prin care aceasta instanta a admis cererea de declarare a nulitatii absolute a contractului de vanzare incheiat intre el si A.T. cu privire la un imobil situat in Iasi. Apelantul a aratat ca solutia este gresita deoarece reclamantul T.T. nu a inteles sa formuleze actiunea si in contradictoriu cu A.T. care a fost parte in contractul de vanzare a carui nulitate s-a solicitat. In replica reclamantul T.T. a aratat ca aspectul invederat de apelant nu afecteaza valabilitatea hotararii,chemarea in judecata a lui A.T. fiind un aspect ce tine de principiul disponibilitatii. T.T. a sustinut ca nu intentioneaza sa solicite lui A.T. sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva in legatura cu obiectul contractului . Ce va decide instanta de apel? Raspuns : Instanta va admite apelul, anuleaza hotararea, retine cauza spre rejudecare si acorda termen . A fost incalcat principiul rolului activ . 5) Prin cererea de chemare in judecata formulata de C.D. acesta a solicitat declararea nulitatii absolute a contractului de vanzare a unui autoturism Audi . Reclamantul a aratat ca a cumparat autoturimul fiind incredintat de parat ca a fost fabricat in 2002 si ca a inregistrat un parcurs de 80.000 km . In urma unor verificari complexe a descoperit ca anul de fabricatie este 2001 si ca autoturismul a parcurs 130.000 km . Instanta a admis actiunea si a dispus anularea contractului . In considerarea sentintei se arata ca desi reclamantul a solicitat nulitatea absoluta a contractului din temeiul prezent si din probele administrate rezulta ca in realitate este vorba de o eroare in substantia ceea ce constituie un motiv de anulare a contractului, instanta urmand a se pronunta in acest sens . Impotriva sentintei a declarat apel paratul aratand ca instanta nu putea schimba temeiul cererii reclamantului . Ce va decide instanta de apel? Raspuns : Instanta admite apelul, anuleaza hotararea primei instante, retine spre rejudecare ( au fost incalcate 2 principii fundamentale ce guverneaza procesul civil si anume, principiul disponibilitatii si principiul rolului activ ) . 6) Prima instanta a respins ca nefondata actiunea lui C.D. prin care solicita obligarea lui D.F. la plata sumei de 20.000 lei cu titlu de imprumut nerestituit. In motivarea sentintei s-a retinut ca pretul imprumutat nu a fost dovedit. In cauza a fost administrata proba cu martori cu acordul ambelor parti si un act calificat drept inceput de dovada scrisa . Instanta a indepartat depozitiile martorilor propusi de

reclamant considerand ca acestia nu au inspirat destula incredere deoarece provine de la prieteni ai reclamanului . Impotriva sentintei a declarat apel reclamantul care a criticat faptul ca prima instanta a refuzat completarea probatoriului cu depozitiile altor martori . Intimatul D.F. a solicitat respingerea apelului aratand ca fiecare parte a avut posibilitatea sa audieze cate doi martori. Ce va decide instanta de apel? Raspuns : Instanta admite apelul, anuleaza hotararea, retine cauza, rejudeca si administreaza probe da posibilitatea partilor pentru completarea probatoriului . 7) Prin sentinta civila Tribunalul Municipiului Bucuresti a respins cererea formulata de S.C. D. S.R.L. impotriva societatii comerciale Z. S.R.L. ca fiind formulata de o persoana fara calitate procesuala activa. In continutul sentintei s-a retinut faptul ca societatea reclamanta a fost dizolvata . Instanta de apel a admis apelul si a trimis cauza spre rejudecare cu motivarea ca reclamanata are calitate procesuala activa deoarece la data sesizarii instantei prin cererea de chemare in judecata nu fusese inca dizolvata . Analizati legalitatea celor 2 hotarari judecatoresti . Raspuns: Ambele hotarari sunt gresite . Prima instanta a confundat capacitatea de folosinta cu calitatea procesuala activa, de asemenea instanta de apel face aceeasi confuzie . 8) Prin sentinta civila Judecatoria Buftea a admis cererea formulata de S.I. si a dispus evacuarea paratului C.L. din imobilul situat in comuna 1 decembrie judetul Ilfov . Instanta a retinut ca intre parti a existat un contract incheiat in care reclamantul avea calitatea de locator, iar paratul de locatar, ca acest contract a expirat si ca tacita relocatiune nu a operat. Impotriva sentintei a declarat apel paratul, aratand in motivarea apelului ca in mod gresit prima instanta a respins exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantului, deoarece acesta nu a depus la dosar originalul titlului de proprietate, respectiv contractul de vanzare-cumparare incheiat cu numitul D.G. Apelantul a aratat ca sanctiunea neprezentarii originalului unui inscris doveditor admis ca proba este neluarea in seama a respectivului inscris . Apelantul a mai aratat ca impotriva faptului ca reclamantul nu a prezentat originalul titlului de proprietate, instanta nu a amanat judecata pentru prezenta acestuia, a acordat cuvantul partilor cu privire la fondul cauzei si a admis actiunea formulata de reclamant. Ce va decide instanta de apel? Raspuns: Respinge apelul ca nefondat. 9) A.G. a chemat in judecata pe B.D. solicitand instantei sa constate ca partile detin cote de din dreptul de proprietate asupra bunului dobandit in timpul casatoriei . In motivarea actiunii reclamantul a aratat ca printr-o hotarare judecatoreasca

anterior pronuntata de Judecatoria sector 3 s-a dispus desfacerea casatoriei incheiate cu paratul . Reclamantul a mai aratat ca in timpul casatoriei au fost dobandite prin efecte comune o serie de bunuri mobile si imobile situate in Bucuresti sectorul 5 . Prin intampinare paratul a solicitat respingerea actiunii ca inadmisibila deoarece actiunea in constatare are un character subsidiar si nu poate fi primita daca partea poate cere realizarea dreptului . Care este instanta competenta sa judece cererea? Ce va decide instanta cu privire la inadmisibilitatea cererii formulata de reclamant? Raspuns: Admite actiunea in constatare , respinge exceptia ca inadmisibila formulata de parat - Instanta competenta este Judecatoria sector 5 ( prevederile art. 117 C.P.C. , in prezenta speta prevederile art. 125 C.P.C. ) 10) Reclamanta SX S.A. a solicitat ca in contradictoriu cu B.T. sa se constate ca fiind de buna credinta a construit o cladire pe terenul proprietatea paratului . In motivarea actiunii reclamantul a aratat ca la data la care a inceput connstructia a considerat ca este proprietarul terenului conform certificatului de atestat a dreptului de proprietate emis in favoarea sa de Ministerul Industriei. Ulterior finalizarii constructiei paratul a solicitat si a obtinut anularea certificatului de atestat a dreptului de proprietate dovedind dreptul sau de proprietate asupra terenului in cauza . Reclamantul a aratat ca nu avea cum sa prevada la momentul edificarii constructiei situatia juridica a bunului care a rezultat in urma anularii certificatului de atestat a dreptului de proprietate. Paratul a invocat inadmisibilitatea actiunii aratand ca atat calitatea de constructor cat si buna-credinta sunt situatia de fapt. Ce va decide instanta cu privire la exceptia invocata de parat? Raspuns: Instanta respinge exceptia invocata de parat ca inadmisibila, pentru ca buna-credinta este o situatie de drept ( reglementata de lege ) . 11) Judecatoria sector 1 a admis cererea de recuzare a judecatorului T.P. formulata de paratul T.G. La termenul urmator paratul a solicitat instantei sa readministreze proba prin depozitiile martorilor si sa reia dezbaterile asupra exceptiei prescriptiei actiunii care fusese respinsa de judecatorul recuzat . In replica reclamantul S.D. a solicitat respingerea cererii paratului fata de imprejurarea ca aceasta conduce la o tergiversare a judecatii si fata de faptul ca incheierea prin care s-a admis cererea de recuzare nu mentioneaza nimic cu privire la soarta actelor efectuate de judecatorul recuzat. Ce va decide instanta cu privire la cererea paratului? Raspuns : Admite cererea paratului si va dispune refacerea actelor procedurale, intrucat nu sunt mentionate in incheierea de sedinta prin care s-a admis cererea de recuzare .

12 ) Prin cererea de chemare in judecata A.D. si A.B. au solicitat obligarea paratului C.L. sa le lase in deplina proprietate si linistita posesie imobilul situat in sectorul 1 . Prin intampinare paratul a invocat exceptia inadmisibilitatii actiunii, motivat de faptul ca din actele depuse la dosar rezulta ca reclamantii invoca pretinse drepturi in calitate de succesori ai lui D.O. , iar conform certificatului de mostenire, eliberat in urma dezbaterii succesorale , intervenit dupa moartea acestuia , acele drepturi le are si fratele reclamanatului, A.G. Reclamantii au aratat ca A.G. nu a dorit sa formuleze actiunea in revendicare, iar ei au fost obligati sa intreprinda demersuri judiciare ca un act de conservare necesar pentru a intrerupe evolutia in curs a prescriptiei achizitive ce ar afecta substanta dreptului. Ce va decide instanta in privinta exceptiei invocate de parat? Raspuns: Respinge exceptia inadmisibilitatii ca neintemeiata, fiecare coproprietar poate sta singur in justitie, inclusiv in actiunea in revendicare . 13) A.B.,A.C. si A.S. au chemat in judecata pe D.C. pentru a lasa in proprietate si posesie imobilul situat in sectorul 1 . Prima instanta a respins actiunea ca neintemeiata. Impotriva sentintei a declarat apel A.B. , D.C. a invocat inadmisibilitatea apelului exercitat numai de catre unul dintre coparticipanti, a mai aratat D.C. ca apelul trebuie exercitat de toti coproprietarii deoarece apelul declarat in cauza de un reclamant nu poate profita si nici pagubii pe ceilalti, fapt ce presupune ca in eventualitatea admiterii lui dreptul de proprietate asupra imobilului va fi recunoscut numai in favoarea unuia dintre coparticipanti. Instanta a respins exceptia invocata de D.C. Analizati legalitatea solutiei adoptate de instanta asupra exceptiei.

Raspuns: Efectele apelului se vor extinde si asupra celorlalti coparticipanti . 14 ) A.L. a chemat in judecata pe B.A. si R.Z. solicitand constatarea nulitatii absolute a contractului de vanzare cu privire la imobilul proprietatea reclamantului. In cursul judecatii D.F. a formulat cerere de interventie accesorie aratand ca intelege sa sustina apararea paratului B.A. cumparatorul imobilului. In motivarea cererii tertul a sustinut ca este proprietarul apartamentului vecin celui in litigiu. Situatia juridica a celor 2 locuinte fiind similara, iar prin hotarare judecatoreasca definitiva s-a respins o cerere a aceluiasi reclamant cu obiect similar formulat impotriva sa . Cum va proceda instanta? Raspuns: Va respinge cererea de interventie ca inamisibila . 15) D.R. a chemat in judecata municipiul Bucuresti pentru a fi obligat sa ii lase in deplina proprietate si posesie imobilul situat in sectorul 1 . In cursul judecatii in fata primei instante a formulat cerere de interventie principala B.T. Tertul a aratat ca are calitatea de chirias si ca potrivit legii are dreptul sa cumpere locuinta pe care o foloseste in baza contractului de inchiriere . Instanta a admis in principiu cerea de

interventie . La termenul urmator reclamantul a invocat in fata instantei ca dreptul invocat de intervenient nu este identic cu cel pretins de reclamant si a solicitat instantei sa revina asupra deciziei de admitere in principiu . Instanta a respins cererea reclamantului . La termenul urmator instanta apreciaza ca cererea principala se afla in stare de judecata , iar in cererea de interventie probatoriul incuviintat nu a fost administrat si a disjuns cererea de interventie. Impotriva incheierii de disjungere a formulat apel intervenientul. Analizati legalitatea masurii dispuse de instanta si ce solutie trebuie pronuntata in apelul formulat de intervenient. Raspuns : Este gresita solutia de admitere in principiu. Incheierea de admitere in principiu are character interlocutoriu. Respinge apelul ca inadmisibil. 16 ) Prin cererea inregistrata pe rolul tribunalului Constanta creditoarea S.C. X S.A. Mangalia a solicitat in contradictoriu cu debitoarea Y din Constanta autorizarea vanzarii navei X proprietatea debitoarei . In vederea realizarii creantei de 61 mii dolari, creanta pe care creditoarea o are impotriva debitoarei in temeiul unei decizii a Curtii de Apel Constanta . Tribunalul Constanta a admis cererea reclamantei, impotriva sentintei a declarat apel parata. Aceasta a sustinut ca nava nu a fost corect evaluata atunci cand s-a dispus autorizarea vanzarii ei, totodata apelanta a solicitat introducerea in cauza a Ministerului Finantelor Publice in calitate de titular al dreptului de proprietate asupra navei . Ce va decide instanta de apel cu privire la cererea de introducere in cauza a Ministerului Finantelor Publice? Raspuns : Cererea este tardiv formulata si nu presupune valorificarea unui drept real, ci a unuia de creanta, drept consecinta va respinge apelul ca inadmisibil . 17) Prin cererea inregistrata la Judecatoria sector 2 Bucuresti A.I. a chemat in judecata pe B.G. cu domiciliul in sectorul 2 , solicitand rezolutiunea contractului de vanzare incheiat cu paratul . In motivarea actiunii reclamantul a aratat ca a incheiat cu paratul un contract de vanzare avand ca obiect imobilul situat in Bucuresti sectorul 1 . Reclamantul a mai aratat ca paratul nu a platit pretul stipulat la termenul fixat in cuprinsul contractului . In cadrul probei solicitate paratul a depus la dosar un contract de vanzare prin care instraina imobilul in cauza lui S.D. La termenul urmator reclamantul a formulat o cerere de chemare in judecata a altei personae intemeiata pe dispozitiile art. 68 C.P.C. prin care a solicitat introducerea in cauza a lui S.D. si anularea contractului de vanzare incheiat intre acesta si B.G. Reclamantul a motivat in sensul ca S.D. prin faptul ca a cumparat imobilul de la B.G. este o persoana care poate pretinde acest drept ca si reclamantul adica dreptul de proprietate asupra imobilului in cauza. Instanta a dispus citarea lui S.D. La termenul urmator B.G. a solicitat instantei sa respinga cererea de chemare in judecata a altor persoane formulata de reclamant deoarece aceasta nu intruneste conditiile prevazute de art.

68 din C.P.C. Analizati daca cererea formulata de reclamant intruneste conditiile prevazute pentru chemarea in judecata a altei persoane. Raspuns : Nu sunt intrunite conditiile pentru ca tertul nu poate pretinde acelasi drept ca si reclamantul . Reclamantul urmareste anularea contractului intre parat si tert ceea ce inseamna conferirea calitatii de parat tertului, pozitie incompatibila cu cererea de chemare in judecata a altor persoane . 18) A.O. si A.C. soti au formulat o cerere in rezolutiunea contractului de intretinere incheiat cu C.I. sustinand neexecutarea contractului de intretinere asumat de acesta prin contract. Cererea de chemare in judecata a fost semnata de A.C. pentru sine si in numele sotului A.O. fara a depune procura judiciara. Prin intampinare C.I. a invocat exceptia lipsei dovediri calitatii de reprezentant a lui A.C. in ceea ce o priveste pe reclamanta A.O. Cum va proceda instanta? Argumentati. Raspuns : Acorda un termen pentru acoperirea neregularitatii , ce consta in acordarea unei procure judiciare . Partea se prezinta personal pentru semnare ori audiere ( poate da si un acord verbal ), in caz contrar cererea se anuleaza. 19) A.S. a chemat in judecata pe U.G. Judecata cauzei a fost suspendata pentru ca a intervenit decesul reclamantului . Cauza a fost repusa pe rol la cererea formulata de avocatul F.L. care il reprezenta pe reclamant si care a indicat si numele mostenitorilor reclamantului pentru a fi introdusi in proces . La termenul fixat dupa repunerea pe rol a cauzei s-au prezentat paratul U.G. si mostenitorii lui A.S. asistati de avocatul F.L. Paratul a invocat lipsa calitatii de reprezentant a avocatului F.L. fata de mostenitorii reclamantului . Paratul a aratat ca mandatul avocatului a incetat la moartea reclamantului conform art. 88 din C.P.C. iar un contract de asistenta juridica nu a mai fost incheiat intre mostenitorii reclamantului si avocatul F.L. Ce va decide instanta cu privire la exceptia invocata de parat? Raspuns: Va respinge lipsa calitatii de reprezentant pentru ca in cauza nu era nevoie de incheierea unui nou mandat pentru ca acesta dainuieste fiind raportat la vointa mandantului . 20) Prin cererea de chemare in judecata Parchetul de pe langa Judecatoria sector 3 Bucuresti a solicitat instantei civile sa desfiinteze inscrisul denumit testament. In motivarea cererii s-a aratat ca parchetul a fost sesizat de A.D. cu o plangere prin care se arata ca G.N. s-a folosit de un inscris fals pretinzand ca este legatar universal al defunctului A.P. formuland mai multe cereri in justitie in aceasta calitate. In urma cercetarilor efectuate a rezultat ca inscrisul denumit testament de care s-a prevalat G.N. era un fals, dar nu a fost posibila trimiterea in judecata a lui G.N. deoarece a

intervenit decesul acestuia. Reclamantul a aratat ca desi actiunea publica s-a stins, falsul se poate cerceta de instanta civila prin orice mijloace de proba. Instanta a respins actiunea ca fiind formulata de o persoana fara calitate procesuala activa. Care este termenul de exercitare a apelului de reclamant? Analizati legalitatea hotararii instantei. Raspuns: Termenul de exercitare a apelului curge de la data comunicarii hotararii pentru ca procurorul a participat la judecata . Instanta va admite apelul, anuleaza hotararea, rejudeca fondul cu exceptia situatiei in care o persoana a formulat o cerere de trimitere spre rejudecare . P.S. Potrivit art. 245 alin. 1 lit. C indice 1 din C.P.C. prin ordonanta de incetare a urmaririi penale se dispune si asupra sesizarii instantei civile cu privire la desfiintarea totala sau partiala a unui inscris. De asemenea art. 226, art. 228 teza finala C.P.C. prevad ca dispozitiile art. 245 alin.1 lit.C indice 1 sunt aplicabile si in cazul in care procurorul dispune neinceperea urmaririi penale sau scoaterea de sub urmarire penala. ( R.I.L. Decizia 2/2011 I.C.C.J. - Procurorul are legitimare procesuala activa de a formula actiunea civila pentru desfiintarea in tot sau in parte a unui inscris falsificat atunci cand actiunea penala s-a stins in faza de urmarire penala printr-o solutie de netrimitere in judecata ) . 21) Prin cererea inregistrata la Judecatoria sector 3 T.A. a chemat in judecata pe R.T. domiciliat in sectorul 3 solicitand despagubiri de 100 mii lei reprezentand contravaloarea prejudiciului produs reclamantului prin fapta ilicita a paratului . In cursul judecatii, dupa efectuarea expertizei contabile pentru evaluarea prejudiciului, reclamantul si-a majorat pretentia la 330.000 lei in raport de concluziile raportului de expertiza . La acest termen paratul R.T. a invocat exceptia necompetentei materiale a judecatoriei in considerarea valorii reale a pretentiei reclamantului. Ce va decide instanta asupra exceptiei invocate de R.T.? Argumentati. Raspuns: Nu se poate declina competenta in favoarea tribunalului intrucat la data sesizarii valoarea era sub 200.000 lei fapt ce atrage competenta judecatoriei si nu a tribunalului de a judeca aceasta cauza chiar daca ulterior reclamantul a majorat pretentiile . Instanta respinge cererea ca nefondata. 22) T.G. a chemat in judecata pe C.I. pentru a fi obligat sa predea locuinta situata in Bucuresti sector 2. In motivarea cererii reclamantul a aratat ca desi contractul de inchiriere incheiat cu paratul a expirat acesta refuza sa ii predea locuinta continuand sa o foloseasca fara titlu . Paratul a formulat cerere reconventionala prin care a solicitat obligarea reclamantului la plata sumei de 600.000 lei cu titlu de despagubiri pentru imbunatatirile pe care le-a adus apartamentului in perioada in care l-a folosit.

Reclamantul a invocat exceptia de necompetenta materiala a judecatoriei sector 2 in privinta judecarii cererii reconventionale sustinand ca obiectul cererii reconventionale are o valoare mai mare de 200.000 lei , competenta materiala revenind Tribunalului Bucuresti. Instanta a respins exceptia invocata de catre parat . Care este calea procedurala pe care o are la indemana reclamantul pentru a ataca solutia instantei cu privire la exceptia de necompetenta materiala? Analizati legalitatea solutiei pronuntate de instanta asupra exceptiei de necompetenta materiala . Raspuns: Hotararea se ataca numai o data cu fondul. Este corecta solutia de respingere a exceptiei pentru ca este o cerere incidentala si nu una principala ( art. 123 alin. 1 ) 23 ) A.A. a chemat in judecata la Judecatoria Sinaia pe paratii B.B., C.C., D.D. solicitand instantei sa ii oblige sa lase in deplina proprietate si posesie imobilele situate in Sinaia astfel: - Imobilul M1 detinut de B.B. aflat la parterul blocului. - Imobilul M2 detinut de C.C. aflat la etajul 1 - Imobilul M3 detinut de D.D. aflat la etajul 2 . In motivarea actiunii reclamantul a invocat ca intelege sa-si dovedeasca dreptul de proprietate cu contractul de vanzare prin care defunctul sau tata a cumparat intreg imobilul . De asemenea reclamantul a mentionat ca anterior sesizarii instantei i-a notificat pe parati prin executor judecatoresc . Reclamantul a evaluat in functie de valoarea impozitabila cele 3 imobile la urmatoarele sume : M1 la 130.000 lei M2 la 250.000 lei M3 la 285.000 lei

La primul termen de judecata la care partile au fost legal citate , paratul B.B. a invocat exceptia necompetentei materiale a judecatoriei Sinaia, motivate de faptul ca in prezentul litigiu competenta apartine tribunalului Prahova avand in vedere ca valoarea cumulata a cererii de chemare in judecata depaseste pragul valoric de 200.000 lei impus de art. 94 C.P.C. Ce va decide instanta cu privire la exceptia de necompetenta materiala si cu ce motivare? Raspuns : Instanta va admite exceptia de necompetenta materiala invocata de paratul B.B. isi va declina competenta in favoarea Tribunalului Prahova cu motivarea ca sunt deduse judecatii 3 capete de cerere principale care au acelasi titlu si care se afla intr-o stransa legatura .

24) A.E. in numele si pentru minorul A.I. a chemat in judecata pe B.T. solicitand instantei sa stabileasca paternitatea paratului fata de minor si sa-l oblige pe parat sa plateasca acestuia pensie de intretinere. Prin intampinare B.T. a invocat exceptia de necompetenta teritoriala a instantei aratand ca in mod gresit actiunea a fost introdusa la judecatoria Suceava in raza careia domicilaza reclamantul competenta revenind judecatoriei Craiova in raza careia se afla domiciliul sau . Ce va decide instanta cu privire la exceptia de necompetenta teritoriala? Raspuns: Va respinge exceptia invocata de parat pentru ca aceasta competenta este alternativa , alegerea apartinand reclamantului .

S-ar putea să vă placă și