Sunteți pe pagina 1din 6

Studiu de caz

1.Identificarea persoanei cu handicap care are nevoie de servicii i de asisten social i intervenie Subiectul cazului luat in discutie este D.A , o femeie in varst de 37 ani , cu handicap mintal sever dar si cu deficient de vedere Ganesti , comuna TG. Frumos, judetul dobandit la nastere. .Aceasta locuieste in satul asi , impreuna cu mama sa vaduv si pensionar .A

crescut intr!o familie cu " copii in vremuri prea #rele pentru a beneficia de asistenta si ajutor pentru ameliorarea situatiei .$ersoana in cauz nu a beneficiat de educa%ie nici &n cadrul unei institu%ii de &mv%m'nt.Aceasta nu mai poate fi controlat de ctre mama sa fapt pentru care este necesar interven%ia unui specialist care s o suprave#heze (i s &i ofere sevicii specific nevoilor sale. 2.Evaluarea complex a persoanei cu handicap a familiei i a mediului in care triete D.A este incadrata conform )omisiei de evaluarea a persoanelor adulte cu handicap ca avand o deficien% mental sever *#radul +, caracterizat din punct de vedere psihopeda#o#ic prin urmtoarele trsturi definitorii, este capabil s achizi%ioneze un volum minim de cuno(tin%e, dar insuficiente pentru (colarizare corespunztoare (i pentru asi#urarea unei activit%i independente , pot efectua unele calcule elementare, fr s poat achizi%iona conceptul de numr (i s!(i formeze o reprezentare clar despre numere (i coresponden%a lor.i!a &nsu(it limbajul , vocabularul este restr'ns &n cuvinte uzuale,ins vorbirea sa este imperfect, cu numeroase a#ramatisme -prezint frecvente tulburri concret, situa%ional,cu limitri (i rezolvri de tip mecanic /in punct de vedere afectiv, prezint un #rad accentuat de imaturitate (i labilitate manifestate prin crize de pl'ns, ne#ativism fa% de familia sa ,indiferen%a , izolare, ata(ament e0a#erat asupra acelei persoane care se ocup de ea, puerilism, ostilitatede articula%ie, iar inteli#ibilitatea lor este redus-nu a reu(it s!(i &nsu(easc scris!cititul .Gandirea sa este

/e(i ritmul de dezvoltare fizic si psihic este destul de lent, intr!un cadru social cu o structura mai pu%in comple0, femeia reu(e(te s se adapteze relativ . )lienta locuie(te cu mama sa , nu este cstorit (i principala indeletnicire a acestora este #ospodria &n care locuiesc .Se &ntre%in din pensia de urma( de pe urma tatlui clienei , din pensia mamei dar (i din pensia de handicap a clientei . )ondi%iile de trai sunt &ndeosebi bune , casa &n care locuie(te este &nclzit, dotat cu ara#az , aparat de radio , televizor . Av'nd &n vedere boala acesteia (i lipsa condi%iilor din cas , &ntre cele dou apar mereu diver#en%e , clienta manifest'ndu!se (i violent adeseori .1estul familiei, adic fra%ii acesteia &i fac vizite rare &ntruc't sunt la munc &n strintate , dar &i mai dau bani pentru a se &ntre%ine .$roblema clientei a fost pe punctul de a fi rezolvat prin internarea acesteia &ntr!un centru special pentru persoanele cu handicap dar odat cu plecarea fra%ilor ei din %ar , soarta ei a rmas aceea(i . /in cele observate &n rela%ia acesteia cu mama sa , am concluzionat c mama sa nu ar fi de acord cu internarea acesteia (i strmutarea ei pentru c nu vrea s rm'n sin#ur. 2ama clientei este sin#ura persoana care &i poate oferi protec%ie (i ajutor , &ntr!o msur foarte mic .3tr'ne%ea o impiedic s o mai &n#rijeasc pe fata sa , iar vecinii nu au nici un fel de aport &n via%a clientei .2ajoritatea o ji#nesc , r'd de comportamentul copilresc (i hainele murdare - unii vecinii chiar se ofereau sa o &nve%e s fumeze (i s bea , lucruri pe care le poate face dar fr a fi vina ei , &ntruc't nu are discernm'nt .

!."lanificarea interveniilor. Ela#orarea unui plan de rea#ilitare psihosocial $entru a ajuta aceasta femeie am hotr't s apelez la autorit%ile publice locale , furnizorii de servicii sociale, reprezentan%ii societ%ii civile, precum (i la persoanele fizice (i juridice responsabile de aplicarea le#ii 44"56778 , si obli#ate s respecte ,s promoveze (i s #aranteze drepturile persoanelor cu handicap . $entru ca este o persoana cu handicap , clienta are drepturi care e necesar a fi respectate .
2

Ocrotirea sntii este un drept care este imperios a fi indeplinit , prin prevenire, tratament (i recuperare9n drept care i!a fost &ncalcat este dreptul educaie i formare profesional-aceasta nu a beneficiat de educa%ie de mic , (i nici chestiuni elementare ca scrisul , cititul , nu :i sunt cunoscute.$entru a :i facilita via%a (i a se inte#ra &n comunitatea de care apar%ine am hotr't c i se vor face cursuri sptm'nale de predare (i inv%are a Alfabetul 3raille (i a cifrelor , pentru ca pe viitor sa deprind cititul si scrisul. Dreptul la asisten social, respectiv servicii sociale (i presta%ii sociale, este un drept care nu :i este respectat , accesul la asisten% social este limitat deoarece aceasta locuuie(te &n mediul rural (i nu are transport . $etrecerea timpului liber, accesul la cultur, sport, turism este incalcat &n totalitate , majoritatea timpului aceasta muncind &n #ospodrie la munci pe care mama sa nu mai poate s le fac. $lanul de reabilitare , ! ! ! ! ! internarea &ntr!un centru special pentru persoane cu dizabilit%i si deficient de vedere $articiparea clientei la cursuri speciale &mpreuna cu un educator special care s o &nve%e sa utilizeze alfabetul 3raille pentru a putea citi. 1ealizarea unor (edin%e cu no%iuni elementarea de i#ien (i alimenta%ie nte#rarea clientei &ntr!un #rup cu persoane cu aceea(i situa%ie pentru a :(i dezvolta capacit%ile de comunicare 1ealizarea de (edin%e terapeutice pentru a juta clienta sa se inte#reze &n comunitate $.Implementarea planului de interventie $entru a ajuta clienta am apelat la autorit%ile locale (i la Autoritatea ;a%ional pentru $ersoanele cu <andicap ,dar si la pro#ramele special pentru persoanele cu deficienta de vedere pentru a pune la dispozi%ie o echipa de specialiti format din asistent social , psihoterapeut , asistent medical, educator special . =chipa multidisciplinar va lucra &ntr!un parteneriat activ cu unit%ile specializate &n furnizarea de servicii sociale, medicale, administrative, &ntruc't va fi internat &ntr!un centru dar situa%ia lui va fi monitorizat (i dupa ce prse(te centrul.

>.)onform le#ii in vi#oare 44"56778 persoanele cu handicap beneficiaz de servicii sociale acordate,la domiciliu- &n comunitate- &n centre de zi (i centre reziden%iale, publice sau private iar serviciile sociale destinate persoanelor cu handicap sunt proiectate (i adaptate conform nevoilor individuale ale persoanei. $e o perioad de " luni clienta va fi sub suprave#here , dupa ce &n prealabil a fost evaluat iar siatua%ia sa va fi monitorizat pro#resiv pentru a se observa schimbrile aprute.

Activitti,

anuarie Februarie

2artie

Aprilie

2ai

unie

ulie

Au#ust

=valuarea situa%iei clientei nternarea &ntr! un centru specializat nte#rarea clientei &ntr!un #rup ca (i a ei. $articiparea la cursuri educationale, inv%area alfabetului (i a cifrelor $articiparea la cursuri i#iena personal $articiparera la preprarea hranei impreun cu cole#ii de #rup 1elizarea jocuri interactive , de stimulare ima#ina%iei 1ealizarea de cercuri colaje . de pictur , dans , a de de cu aceea(i situa%ie

0 5

%.&onitorizarea si reevaluarea periodica a pro'reselor inre'istrate )lienta este colaborant , este dornic s &nve%e lucruri necesare ameliorarii sita%iei sale . nternarea sa a fost un motiv de triste%e pentru mama acesteia (i faptul ca va sta internat " luni o sperie .@n cadrul centrului s!a adaptat relative repede (i nu a manifestat violen% cum se &nt'mpla &n mediul familial..edin%ele de consiliere (i terapie cu speciali(tii au dat roade lent . )lienta este monitorizat lunar de la internarea sa iar la interval de 4 luni i s!a facut o reevaluare pentru a se verifica dac planul implementat are efect &n ameliorarea strii femeiei;u amai manifestat comportamente violente , iar &ncercarea de a scrie a dat roade cu multa perseveren% din partea educatorului. @n rima lun de internare nu a vrut s participle la &ntrunirile realizate cu #rupul , dar apoi s!a adpatat at't la condi%iile de locuit c't (i cu cole#ii de centru. .

(.Evaluarea si readaptarea planului de interventie $e parcursul celor " luni de interven%ie asupra cazului /.A, am observant ca de(i femeia este afectat de deficient severa de vedere , a reu(it s se inte#reze &n planul de interven%ie . /up e0ternarea femeiei din centru se continu monitorizarea acesteia &n mediul de locuit ./ac vor aparea involu%ii &n cadrul familial aceasta va fi inacadrat din nou in centru .