Sunteți pe pagina 1din 11

Adoptia 2.

12: ART 469 / 470 a)produce efecte de la data ramanerii irevocabile a hotararii prin care a fost incuviintata b)naste legaturi de filiatie intre adoptat si adoptator c)naste legaturi de rudenie intre adoptat si rudele adoptatorului Adoptia este nula 4.14/8.13: ART 480 a)daca este fictiva b)daca s-a incheiat cu incalcarea conditiilor de forma si nu intervine nulitatea relativa c)daca s-a incheiat cu incalcarea conditiilor de fond si nu intervine nulitatea relativa Anularea casatoriei poate fi ceruta 6.8: ART 0! / "98 a)in termen de 6 luni b)in toate ca#urile in termen de 6 luni de la incheierea casatoriei c)de sotul al carui consimtamant a fost viciat daca se pune problema numai de sotul, atunci nu este corect. Daca in schimb, este vorba de includerea sotului in persoanele care pot cere anularea, este corect. Ascultarea copilului 2.2/8.1: ART "64 a)care a implinit varsta de !0 ani este facultativa b)mai mic de !0 ani este inter#isa c)poate fi ceruta de acesta d)este o obligatie a autoritatilor si un drept al copilului Autoritatea parinteasca 3.13: ART $07 / 48 a)se e%ercita de catre ambii parinti intotdeauna &art' $0 daca e decedat( pus sub interdictie etc') b)se exercita numai in interesul superior al copilului c)genereaza raspunderea parintilor pentru cresterea copiilor lor minori Beneficiul contractului de inchiriere se atribuie 2.7/7.7: ART "4 a)unuia dintre soti, conform intelegerii sotilor b)fara a se tine seama de culpa in desfacerea casatoriei c)cu stabilirea obli)atiei sotului beneficiar de a asi)ura locuinta copilului d)cu citarea locatorului Bunurile comune 2.9: ART $ si $! b a)nu pot fi urmarite niciodata de creditorii personali ai unuia dintre soti b)pot fi urmarite in toate ca#urile de creditorii personali ai sotilor c)pot fi partajate la cererea creditorului unuia dintre soti, dupa urmarirea bunurilor proprii ale sotului debitor, in masura necesara acoperirii creantei d)pot fi urmarite pentru acoperirea obligatiilor comune Casatoria 1.3: ART "79 / "$9*6 / "7 a)se incheie in fata ofiterului de stare civila sau a notarului b)incetea#a prin divort c)se poate incheia si pentru a*l e%onera de raspundere penala pe unul dintre viitorii soti d)este monogama Casatoria 2.1: ART "$9 !*" si 6 a)se incheie in conditiile convenite de viitorii soti b)se incheie in scopul de a intemeia o familie c)poate fi desfacuta prin divort d)incetea#a prin acordul sotilor

Casatoria este desfacuta la data 6.12: ART 8" a)pronuntarii divortului b)ramanerii definitive a hotararii de divort c)la data ramanerii irevocabile a hotararii de divort Casatoria este anulabila 3.3: ART "7"*" / "98*" / 00 / "99 a)daca s-a incheiat de catre minorul de 16 ani fara autorizatia instantei de tutela b)daca s*a incheiat din eroare cu privire la calitatile unuia dintre soti + doar privitor la identitate c)daca s*a incheiat intre tutore si parintele celui aflat sub tutela sa d)daca s-a incheiat de persoana lipsita vremelnic de discernamant Casatoria este nula 2.6: ART "94 / "9$ / 8" / "7$ a)daca s-a incheiat de minorul care nu a implinit 16 ani b)daca este fictiva c)daca s*a incheiat de persoana divortata( daca hotararea de divort este definitiva d)daca s*a incheiat intre tutore si parintele celui aflat sub tutela Casatoria incheiata de minorul sub 16 ani 6.7: ART "94 !*" / "7"*" a)este lovita de nulitate absoluta b)este salvata daca pana la ramanerea irevocabila a HJ, sotia a nascut sau a ramas insarcinata c)este salvata cu autori#area instantei de tutela Casatoria se celebrea a 2.!/8.2: ART "79 !*" / "87 " a)de catre ofiterul de stare civila, la sediul Primariei b)la orice ,rimarie( neconditionat( asa cum stabilesc viitorii soti c)in afara sediului Primariei, in cazurile prevazute de ege d)pe o aeronava( daca viitorii soti doresc aceasta Casatoria se do"edeste 6.6: ART "9" !*" a)cu actul de casatorie b)numai cu certificatul de casatorie c)cu orice mijloc de proba in cazurile prevazute de lege Cheltuielile casatoriei 4.!: ART "$ !* a)se suporta de ambii soti potrivit cu mijloacele fiecaruia b)se suporta potrivit clauzelor conventiei matrimoniale c)pot fi suportate numai de catre unul dintre soti potrivit conventiei acestora Clau a de preciput 3.4: ART !* si $ a)poate fi stipulata in beneficiul fiecaruia dintre soti sau numai in favoarea unuia dintre ei b)este supusa raportului donatiilor c)este supusa reductiunii d)se executa in natura sau prin echivalent Concubina#ul 1.4/7.2: NU ES E !E"#E$EN % &N N'U# ('D (&)&# a)este o institutie -uridica b)presupune numai convietuirea a doua persoane c)este inter#is de le)e d)da nastere la obli)atia de intretinere intre concubini

Constituie i "oare internationale ale dreptului familiei 1.1: a)Pactul international privind drepturile civile si politice b)conventia europeana a drepturilor omului c)conventia europeana in materia adoptiei de copii d)!egulamentul "# $$%1&$%%' Consimtamantul la casatorie 1.2/7.1: ART "7! / "7"*" a)trebuie sa fie dat personal de catre fiecare viitorii soti b)trebuie sa fie dat cu intentia de a produce efecte juridice c)trebuie sa fie dat de catre parintii viitorilor soti minori * incuviintare( nu consimtamant Con"entia matrimoniala 2.8/8.!: ART 0 !*" / $*! a)se incheie prin inscris sub semnatura privata sau prin inscris autentic b)se poate incheia prin mandatar cu procura autentica speciala c)incheiata inainte de casatorie, produce efecte de la data incheierii ei daca ei*conventie, atunci nu este corect. Daca in schimb, ei*casatorie atunci da. d)poate fi opusa tertilor care au cunostinta de ea $ecaderea din e%ercitiul drepturilor parintesti 2.13: ART $!0 / $!!/ $08*" a)nu scuteste pe parinte de obligatia de intretinere a copilului b)pronuntata fata de ambii parinti, determina instituirea tutelei copilului c)se -udeca de ur)enta si fara participarea procurorului $eclaratia de casatorie se publica in e%tras 4.2: ART "8 *! a)intr-un loc special amenajat la sediul Primariei unde se va incheia casatoria b)pe pagina de internet a acestei Primarii c)la sediul Primariei unde celalalt sot isi are domiciliul sau resedinta $i"ortul din culpa 4.8: ART 79 !*" &ART 7 c) a)se pronunta daca instanta stabileste culpa unuia dintre soti in destramarea casatoriei b)se pronunta daca din probele administrate rezulta culpa ambilor soti c)se poate pronunta si din culpa sotului reclamant dupa o separare in fapt de cel putin $ ani $i"ortul prin acordul sotilor pe cale #udiciara 3.1&: ART 74 !* a)poate fi pronuntat indiferent de durata casatoriei b)poate fi pronuntat numai daca nu e%ista copii minori c)poate fi admis chiar daca unul din soti este pus sub interdictie d)poate fi pronuntat si la cererea unuia dintre soti $i"ortul prin acordul sotilor pe cale #udiciara poate fi pronuntat 6.11: ART 74 !*" a)daca nu e%ista copii minori b)indiferent de durata casatoriei si indiferent daca exista sau nu copii minori c)chiar daca un sot e pus sub interdictie $reptul de a a"ea le'aturi personale cu copilul !.14/8.11: ART 40! ! a)apartine parintelui separat de copil b)apartine si copilului separat de parinte dreptul de a avea le+aturi in +eneral da, dar nu poate avea le+aturi cu sine insusi c)este recunoscut si bunicilor copilului ( nu este consacrat, dar este recunoscut $reptul la compensatie al unuia dintre soti !.7: ART "8

a)se justifica daca acesta a participat la activitatea profesionala a celuilalt sot b)se justifica in masura imbogatirii acestuia din urma c)se justifica daca participarea sa a depasit limitele obligatiei de sprijin material $reptul la respectul "ietii de familie 3.1/8.3: ART' 7! / 7$ / "$ a)nu este e%pres preva#ut de le)e b)daca este incalcat nu -ustifica nicio reparatie c)naste dreptul celui vatamat la repararea prejudiciului suferit d)fiind un drept nepatrimonial nu -ustifica nicio reparatie in ca# de incalcare (ste inter isa casatoria 1.6/7.3: ART "74 ! / "7$ / "99 a)fostului sot dintr*o casatorie desfiintata b)intre rudele in linie dreapta pana la )radul al patrulea c)intre tutore si cel aflat sub tutela sa d)persoanei lipsita vremelnic de discernamant (ste inter isa casatoria !.2: ART "74 / "76 a)intre rudele in linie dreapta b)intre rudele in linie colaterala c)alienatului si debilului mintal )iliatia fata de mama 3.12: ART 408 ! a)rezulta din faptul nasterii b)se poate stabili si prin recunoastere c)se poate stabili si prin hotarare judecatoreasca )iliatia fata de tatal din casatorie se stabileste 4.1&: ART 408 " / 408 a)prin efectul prezumtiei de paternitate b)ca urmare a recunoasterii copilului c)se poate stabili si pe cale judecatoreasca *mpartirea bunurilor comune in timpul re'imului comunitatii 3.7: ART $8*! / & $7*") a)poate fi facuta in tot sau in parte b)se face prin act scris intotdeauna c)presupune determinarea cotei-parti a fiecarui sot pe baza contributiei sale d)se face prin inscris autentic notarial sau pe cale judecatoreasca *n ca ul comunitatii con"entionale+ con"entia matrimoniala se poate referi la 3.9: ART 67 ade & 40 bc) a)includerea in comunitate in tot sau in parte si a bunurilor de u# personal b)includerea in comunitate in tot sau in parte si a bunurilor destinate e%ercitarii profesiei c)modalitati privind lichidarea comunitatii conventionale d)includerea clauzei de preciput *n ca ul ruperii lo'odnei !.1: ART "68 !*" / "69*! a)darurile se restituie in natura b)nu se restituie darurile obisnuite c)partea in culpa poate fi obligata si la repararea oricarui prejudiciu *n pri"inta numelui "iitorii soti pot con"eni 6.3: ART "8" a)sa pastreze numele dinaintea casatoriei b)sa ia ca nume comun numele unuia dintre ei

c)sa ia ca nume comun numele lor reunite d)un sot poate pastra numele de familie, iar celalalt poate avea numele lor reunite *n"entarul bunurilor mobile proprii 3.8/8.7: ART 6! !*" si 4 a)se intocmeste de notarul public la adoptarea regimului separatiei de bunuri b)se poate intocmi si pentru bunurile mobile dobandite in timpul regimului separatiei c)in lipsa lui se prezuma, pana la proba contrara, ca dreptul de proprietate exclusiva apartine sotului posesor d)niciuna dintre variantele de mai sus ,a di"ort+ locuinta copilului 1.1&: ART 400 ! / a)se stabileste potrivit intelegerii parintilor b)se stabileste la ambii parinti c)se poate stabili si la alte rude ori persoane ,ocuinta familiei 4.4: ART "! ! a)este locuinta comuna a sotiilor b)este locuinta sotului la care se afla copii, in lipsa unei locuinte comune c)este locuinta oricaruia dintre soti ,o'odna 2.3/7.6: ART "66 !*"* a)este promisiunea reciproca de a incheia casatoria b)presupune avi#ul medical si autori#area instantei de tutela c)presupune aceleasi conditii de fond impuse la casatorie + in cod scrie cu e,ceptia ce scrie la b. Daca sinta+ma din cod de e,ceptie, este chiar o e,ceptie, atunci da, presupune aceleasi conditii. &n schimb, daca -ormularea aceleasi conditii include toate conditiile casatoriei, inclusiv e,ceptiile, nu este corect. d)necesita forma scrisa -a#orul poate fi adoptat 4.13: ART 4$$ *" a)oricand( neconditionat b)daca a fost crescut in timpul minoritatii de catre viitorii adoptatori c)de catre doi soti( daca si el consimte -ama copilului poate ta'adui paternitatea 4.11: ART 4 ! ! &4 0 "* ) a)in termen de ' ani de la nasterea copilului b)chemand in judecata pe sot c)chemand in judecata pe mostenitorii sotului decedat -asurile de protectie speciala a copilului sunt 1.!: ART !06 ! a)plasamentul b)supravegherea specializata c)tutela + desi e preva#uta in le)e( este o masura de protectie )enerala -inorul care a implinit 16 ani se poate casatori 6.1: ART "7" + " a)pentru motive temeinice b)numai cu autori#area instantei de tutela c)numai in temeiul unui avi# medical d)in conditiile de mai sus si cu incuviintarea parintelui sau tutorelui -inorul poate incheia con"entia matrimoniala !.8: ART a)daca a implinit varsta matrimoniala 7*!

b)daca e%ista autori#area instantei de tutela c)daca a implinit varsta matrimoniala, cu incuviintarea ocrotitorului legal si autorizarea instantei de tutela -odificarea re'imului matrimonial 4.7: ART 69 + ! / 4 a)poate fi facuta dupa cel putin 1 an de la incheierea casatoriei b)poate avea ca obiect inlocuirea regimului matrimonial existent c)este inopozabila creditorilor ale caror interese au fost fraudate .otarul public respin'e cererea de di"ort 3.11: ART 7$ !*" ( 76 " a)daca sotii nu sunt de acord cu divortul si au copii minori b)daca sotii nu sunt de acord cu divortul, au copii minori si nu se inteleg asupra celorlalte aspecte ale divortului c)daca cererea de divort s-a depus de catre un mandatar general d)daca sotii nu se inteleg asupra numelui de familie 76*$ / 8 * .u pot adopta 1.14/8.14: ART 4$9 / 46"* a)persoanele care nu au capacitate deplina de exercitiu b)persoanele care sufera de boli psihice c)cei decazuti din exercitiul drepturilor parintesti d)doua persoane de acelasi sex, impreuna .u pot fi martori la casatorie 6.4: ART "88*" a)incapabilii b)cei care din cauza unor deficiente fizice nu pot atesta exprimarea consimtamantului c)cei care din cauza unor deficiente psihice nu pot atesta exprimarea consimtamantului d)niciuna dintre variantele de mai sus .ulitatea absoluta a casatoriei !.4: ART "96 a)poate fi ceruta de orice persoana interesata b)poate fi ceruta de procuror in timpul casatoriei c)poate fi ceruta de procuror chiar si dupa desfacerea casatoriei, daca actioneaza pentru apararea drepturilor unei persoane pusa sub interdictie .umele copilului din casatorie 4.12: ART 449 !* a)este numele de familie comun al parintilor sai b)poate fi numele unuia dintre parinti, potrivit acordului parintilor c)se stabileste de instanta de tutela in lipsa acordului parintilor .umele de familie la di"ort !.12/8.1&: ART 8 !* a)poate fi pastrat, daca sotii convin b)poate fi pastrat pentru motive temeinice c)va fi cel dinaintea casatoriei, daca sotii nu convin sau instanta nu incuviinteaza pastrarea celui din casatorie /bli'atia le'ala de intretinere 2.14: ART $! / $!4 a)are caracter le)al sau conventional b)e%ista intre toate persoanele c)are caracter legal si personal /bli'atia le'ala de intretinere 3.14: ART $! / $!4 !*"

a)exista numai intre persoanele prevazute de lege b)are caracter legal c)are caracter personal d)se stinge prin moartea debitorului /fiterul de stare ci"ila 6.!: ART "90 / "9! a)intocmeste de indata actul de casatorie b)face mentiune pe actul de casatorie despre regimul matrimonial c)comunica o copie de pe actul de casatorie notarului public care a autentificat conventia matrimoniala /po itia la casatorie 3.2: ART "8$ !*" a)poate fi facuta numai de catre cei interesati b)se face atat in scris( cat si verbal c)se face numai in scris si cu aratarea dovezilor pe care se intemeiaza /po itia la casatorie !.3: ART "8$ !*" a)se poate face de orice persoana b)se face daca exista un impiediment legal la casatorie c)se face numai in scris d)se face cu aratarea dovezilor pe care se intemeiaza 0restatia compensatorie se acorda 6.13: ART 90 !*" a)numai cand casatoria a durat cel putin $% de ani b)sotului reclamant nevinovat de divort c)pentru a compensa un dezechilibru semnificativ in conditiile de viata ale reclamantului in principiu este corect, dar cu mentiunea ca in cod este speci-icat in urma divortului 0restatia compensatorie se acorda sotului reclamant !.13: ART 90 !*" a)cand divortul se pronunta din culpa exclusiva a sotului parat b)cand casatoria a durat cel putin $% de ani c)daca exista un dezechilibru semnificativ in conditiile de viata ale sotului reclamant la -el ca mai sus 0ublicitatea con"entiei matrimoniale presupune 3.!/8.4: ART 4 ! / 4*$ a)inscrierea in !egistrul )ational al regimurilor matrimoniale b)in functie de natura bunurilor, si notarea in "* inscrierea in !eg "om sau in alte registre c)indreptatirea oricarei persoane de a cerceta aceste registre 1ecunoasterea de filiatie 1.12: ART 4!6 ! / 4!7 / 4"0 ! a)se poate face prin testament b)poate fi facuta si de catre minorul cu discernamant c)poate fi contestata de orice persoana interesata, oricand, daca nu corespunde adevarului 1e'imul matrimonial 1.7/7.8: ART !" ! / !9 " * ! a)poate fi legal sau conventional b)poate fi modificat in timpul casatoriei c)incetea#a la desfacerea casatoriei .la data introducerii divortului, nu la data ramanerii de-initive a deci/iei de divort0 1e'imul matrimonial incetea a !.!/8.9: ART !9 ! / "0 a)prin constatarea nulitatii sau anularea casatoriei b)prin desfacerea sau incetarea casatoriei

c)prin lichidare pe cale -udiciara 1e'imul matrimonial produce efecte 6.9: ART ! !*" a)intre soti numai din ziua incheierii casatoriei b)fata de terti de la data indeplinirii formalitatilor de publicitate c)fata de terti de la data la care acestia l-au cunoscut pe alta cale 1eproducerea umana asistata medical cu tert donator 2.1&/7.9: ART 44! !*" / 44 ! / 44!*! a)determina nasterea filiatiei intre copil si donator b)donatorul poate fi tras la raspundere c)permite contestarea filiaitiei de catre copilul astfel nascut d)nu determina nicio legatura de filiatie intre copil si donator 1udele in linie colaterala de 'radul al patrulea se pot casatori 6.2: ART "74 * " a)pentru motive temeinice si cu autorizarea instantei de tutela pe baza unui aviz medical b)pe ba#a unui avi# medical c)numai cu autori#area instantei de tutela 1uperea lo'odnei 4.1: ART "67 a)nu este supusa niciunei formalitati b)poate fi dovedita cu orice mijloc de proba c)poate fi stipulata printr*o clau#a penala 2e poate casatori 2.4: ART "7"*! / " a)persoana care a implinit 1+ ani b)minorul de !$ ani pentru motive temeinice c)minorul de !$ ani cu autori#area instantei de tutela 2eparatia #udiciara de bunuri se poate pronunta !.11: ART 70 ! a)daca regimul matrimonial al sotilor este cel al comunitatii legale sau conventionale b)de catre instanta, la cererea unuia dintre soti c)atunci cand celalalt sot incheie acte care pun in pericol interesele patrimoniale ale familiei 2otul di"ortat are dreptul la intretinere 4.9/8.8: ART 89 $ / " / a)pana se recasatoreste b)numai timp de ! an de la desfacerea casatoriei &din cod * numai daca a survenit in timp de un an) c)in cota de pana la o patrime din venitul net sotului obligat 2tabilirea paternitatii copilului din afara casatoriei 2.11/8.6: ART 4"4 / 4"$ * " a)se face prin recunoastere sau prin hotarare judecatoreasca b)se face numai prin recunoastere c)se face numai la cererea mamei copilului 2unt bunuri comune !.9: ART 9 / ART 60 ! a)bunurile dobandite in timpul regimului comunitatii legale de catre oricare dintre soti b)bunurile dobandite de ambii soti in timpul casatoriei c)bunurile dobandite de oricare dintre soti in timpul casatoriei 2unt bunuri comune+ in conditiile le'ii 3.6: ART 4! a)veniturile din munca

b)pensiile sociale c)veniturile cuvenite in temeiul unui drept de proprietate intelectuala 2unt bunuri proprii 1.8: ART 40 b / h / f / ART 4! a)bunurile de uz personal b)fructele bunurilor comune c)despagubirile pentru orice prejudiciu material adus unuia dintre soti d)venitul din munca scadent in timpul comunitatii 2unt bunuri proprii 4.6: ART 40 b / c / h a)bunurile de uz personal b)bunurile destinate e%ercitarii profesiei( chiar daca sunt elementele unui fond de comert c)fructele bunurilor proprii d)fructele bunurilor comune 2unt bunuri proprii !.1&: ART 40 e / h a)bunurile dobandite cu titlu de premiu sau de recompensa b)manuscrisele stiintifice sau literare c)fructele bunurilor comune culese de unul din soti 2unt ca uri de di"ort 1.1&: ART 7 a / b / c / d a)divortul prin acordul sotilor b)divortul pentru motive temeinice c)divortul determinat de separarea in fapt de cel putin $ ani d)boala sotului parat 3a'ada paternitatii poate fi facuta 6.14/8.12: ART 4 0*! / 4 !*! / 4 " !*" / 4 a)de catre sotul mamei in termen de ' ani b)de catre mama in termen de ' ani c)de catre tatal biologic in tot timpul vietii acestuia d)de catre copil in tot timpul vietii acestuia 3a'aduirea paternitatii 1.13: ART 4 (4 0(4 !(4 " / 4 0 / 4 "*" / 4 *" a)poate fi facuta de copil, de sotul mamei, de mama ori de tatal biologic b)de catre sotul mamei poate fi facuta in termen de ! an de la nasterea copilului c)de catre tatal biolo)ic in termen de ani d)de catre copil este imprescriptibila in timpul vietii acestuia 3ermenul de prescriptie in ca ul anularii casatoriei 4.3: ART 0!*! / " a)este de 6 luni b)curge de la data incetarii violentei c)este de ani 3impul le'al al conceptiei 1.11/7.!: ART 4!" ! a)este o prezumtie legala b)este cuprins intre a '%% si a 1+% zi dinaintea nasterii c)se calculeaza zi cu zi 4nul dintre soti nu poate+ fara consimtamantul scris al celuilalt sot !.6: ART "" ! * " a)sa dispuna de drepturile asupra locuintei familiei, chiar daca este proprietar exclusiv b)sa incheie acte prin care ar fi afectata folosinta locuintei familiei !*"

c)sa deplaseze din locuinta familei bunurile care o mobileaza sau decoreaza 5eniturile din munca 6.1&: ART 4! a)sunt bunuri comune indiferent de data dobandirii lor b)sunt bunuri proprii c)sunt bunuri comune daca creanta privind incasarea lor devine scadenta in timpul comunitatii

S1E E
.,/TA ! Reclamanta A0 l*a chemat in -udecata pe paratul 12 solicitand sa fie obli)at sa*i plateasca despa)ubiri pentru pre-udiciul moral suferit si sa*i restituie bi-uteriile primite( invocand ruperea intempestiva a lo)odnei cu o saptamana inainte de data nuntii' ,aratul s*a aparat sustinand numai ca ruperea lo)odnei nu a surprins*o pe reclamanta( deoarece si aceasta si*a dorit*o' a) 3upa ce criterii se aprecia#a pre-udiciul moral4 ,re-udiciul moral( in ca#ul ruperii lo)odnei( se aprecia#a dupa criteriul culpabilitatii' b) 1e va hotari instanta4 5otivati6 2nstanta va respin)e plata despa)uburilor' 2n ceea ce priveste restituirea bi-uteriilor primite( conform art' "68 1' civ'( 7n ca#ul ruperii lo)odnei( sunt supuse restituirii darurile pe care lo)odnicii le*au primit 8n considerarea lo)odnei sau( pe durata acesteia( 8n vederea c9s9toriei( cu e%cep:ia darurilor obi;nuite' 3epinde de interpretare ce repre#inta conceptul de <dar obisnuit=' >efiind totusi vorba de lucruri care pot fi considerate daruri neobisnuite( cum ar fi masina sau electronice foarte scumpe( instanta ar trebui sa respin)a si restituirea' .,/TA " A0 a solicitat in contradictoriu cu A3 desfacerea casatoriei( cererea fiind inre)istrata la -udecatoria de la domiciliul reclamantei' Reclamanta a invocat faptul ca sotii nu au avut( in scurta perioada a casatoriei lor( domiciliu comun( deoarece paratul a refu#at sa o urme#e dupa incheierea casatoriei' a) 1are sunt re)ulile dupa care se determina competenta teritoriala in ca# de divort4 1onform Art' 607 1od proc' 1iv( cererea de divort este de competenta instantei in circumscriptia caruia se afla cel din urma domiciliu comun al sotilor' 3aca sotii nu au avut domiciliu comun sau daca nici unul din soti nu mai locuieste in circumscriptia instantei in care se afla cel din urma domiciliu comun( instanta competenta este aceea in circumscriptia careia isi are domiciliul paratul( iar cand paratul nu are domiciliu in tara( este competenta instanta in circumscriptia careia isi are domiciliul reclamantul' b) ?a care instanta trebuie inre)istrata cererea de divort4 ?a instanta din circumscriptia unde isi are domiciliul paratul' .,/TA A. a solicitat in contradictoriu cu paratul AT impartirea bunurilor comune in timpul re)imului comunitatii( motivand ca paratul a alun)at*o din locuinta si a inceput sa instraine#e bunuri pentru a se intretine' 2nstanta a respins actiunea( motivand ca o asemenea cerere poate fi formulata numai odata cu divortul' a)1um pot fi impartite bunurile comune in timpul re)imului comunitatii4 7n timpul re)imului comunit9:ii( so:ii pot 8mp9r:ii toate bunurile comune sau numai o parte dintre acestea' 3ac9 so:ii se 8n:ele)( 8mp9r:irea se face prin act autentic notarial( iar 8n ca# de ne8n:ele)ere( pe cale -udec9toreasc9' Astfel( bunurile 8mp9r:ite devin bunuri proprii' b).olutia instantei e le)ala4 5otivati6 .olutia instantei nu este le)ala( conform noului cod civil( sotii fiind liberi sa alea)a ce re)im vor avea( si il

pot schimba ori de cate ori doresc' .,/TA 4 3ispunand parta-area bunurilor comune dobandita in timpul casatoriei sub re)imul comunitatii le)ale de reclamantul A'1' si parata A'3'( instanta a atribuit apartamentul bun comun reclamantului( motivand ca acesta are nevoie acuta de locuinta' 2n speta( cu oca#ia divortului minora partilor a fost incredintata mamei si s*a dovedit ca la cumpararea apartamentului au contribuit si parintii paratei' 1are sunt criteriile le)ale de atribuire conform procedurii parta-ului4 /ste le)ala solutia instantei4 5otivati6 .,/TA $ ,e ba#a declaratiilor martorilor instanta a admis actiunea de stabilire a paternitatii formulata de reclamanta A'3' ( ca repre#entanta le)ala a minorului A'2' 2mpotriva paratului 2'3' ,aratul a criticat aceasta hotarare( sustinand ca nu a intretinut relatii intime cu reclamanta in perioada conceptiei le)ale si solicitand in apel efectuarea e%perti#ei de cercetare a paternitatii' 1e probe stiintifice se administrea#a in cau#ele de filiatie4 2n cau#ele de filiatie( stiintifice care se administrea#9 sunt e%perti#ele medico*-udiciare( i anume e%perti#ele: serolo)ic9( dactiloscopic9( antropolo)ic9( )enetic9 &adn)( capacitatea de procreere a tat9lui i determinarea datei concepiei' /ste intemeiata critica paratului4 5otivati6 3a( critica paratului este intemeiata' 3aca se dovedeste adevarat acest lucru( el nu poate fi tatal copilului( intrucat aceasta este o perioada instituita le)al( ba#ata pe studii stiintifice( conceptia neputand fi posibila inainte sau dupa aceasta perioada' .,/TA 6 1hemat in @udecata de reclamanta A'3' ( in calitate de repre#entanta le)ala a minorului A'?' ( paratul 1'2' a recunoscut la intero)ator paternitatea' 2nstanta a consemnat declaratia acestuia si a admis actiunea' 1are sunt formele recunoasterii de paternitate4 1onform art' 4!6 1' civ'( recunoa;terea poate fi f9cut9 prin declara:ie la serviciul de stare civil9( prin 8nscris autentic sau prin testament' /ste le)ala solutia instantei4 .,/TA 7 Reclamanta A'1' a solicitat in contradictoriu cu paratul A'2' desfacerea casatoriei incheiata in urma cu "$ de ani( motivand ca nu a cunoscut boala de care suferea acesta la incheierea casatoriei( oli)ofrenie de )radul 22( si pre#entand dovada medicala in acest sens' 2nstanta a respins actiunea( motivand ca reclamanta trebuia sa solicite constatarea nulitatii casatoriei' 1are este re)imul -uridic al actiunii in constatarea nulitatii casatoriei4 /ste le)ala solutia instantei4 5otivati6 .,/TA 8 ,etentii A'2' si 1'3' au solicitat incuviintarea adoptiei( motivand ca cel din urma i*a fost tutore celui dintai cat timp a fost minor' 2nstanta a respins cererea ca neintemeiata' 1and poate fi adoptat ma-orul4 1onform art' 4$$ 1'civ'( ma-orul poate fi adoptat daca a fost crescut in timpul minoritatii de catre viitorii adoptatori' /ste corecta solutia instantei4 .olutia instantei nu este corecta( putandu*se incuviinta adoptia in acest ca#'

S-ar putea să vă placă și