Sunteți pe pagina 1din 204

nautilu)

ORSON SCOTT CARD s-a nscut la 24 august 1951, n Richland, Washington D!scind! din "#i$ii $o#$oni a$!#icani %i a &ost $isiona# n '#a(ilia "!nt#u 'is!#ica lui )sus C#istos a S&in*ilo# din +il!l! din ,#$ -i-a nc!"ut ca#i!#a lit!#a# ca "o!t, a"oi a &ost at#as d! d#a$atu#gi! %i a ada"tat o"!#! lit!#a#! "!nt#u t!at#ul #adio&onic, du" ca#! a sc#is "i!s! o#iginal! Du" c! %i-a n&iin*at "#o"#ia co$"ani! t!at#al, Ca#d a luc#at n "ostul d! co#!cto#, a"oi d! #!dacto# la !ditu#a '., /#!ss A d!0!nit sc#iito# li1!#-"#o&!sionist du" c! a s!$nat "#i$!l! cont#act! "!nt#u dou #o$an! S2 Jocul lui Ender %i continua#!a sa, Vorbitor n numele morilor, au "#i$it "#!$iil! 3ugo %i N!1ula, Ca#d &iind ast&!l singu#ul c4%tigto# al c!lo# $ai i$"o#tant! "#!$ii S2, n doi ani cons!cuti0i D! as!$!n!a, a o1*inut /#!$iul 5ohn W Ca$"1!ll "!nt#u c!l $ai 1un t4n# auto# n 1967 Dint#! luc##il! sal! a$inti$8 Jocul lui Ender 9"#!$iil! N!1ula, 1975, 3ugo %i S2 Ch#onicl!n 197:;, <3at#ac= Ri0!#> 9/#!$iul Wo#ld 2antas?, 1976;, Vorbitor n numele morilor 9"#!$iil! N!1ula, 197:, 3ugo, @ocus %i S2 Ch#onicl! n 1976 %i Au#d @aBCit(, B!#$ania, 1979;, <D?! &o# D?!> 9"#!$iil! 3ugo, 1977 %i S!iun, 5a"onia, 1979;, Seventh Son 9"#!$iil! E?tho"o!ic Soci!t? %i @ocus n 1977 %i Dit$a#, Aust#alia, 1979;F RedProphet 9/#!$iul @ocus, 1979;, <@ost 'o?s> 9/#!$iul @ocus, 199G;, How to Write Science Fiction and Fanta ! 9/#!$iul 3ugo, 1991;, "ap in a "irror# $he Short Fiction o% &r on Scott 'ard 9/#!$iul @ocus, 1991;, <5ocul lui Dnd!#> 9/#!$iul )gnotus, S"ania, 1994;, (lvin Journe!man 9/#!$iul @ocus, 199:;, Patwatch# $he Redemption o% 'hri topher 'olumbu 9/#!$iul B!&&!n, )s#a!l, 1999;F $he 'hronicle o% (lvin "a)er 9/#!$iul )$aginai#!, 2#an*a, 2GGG;, *mbra lui Ender 9/#!$iul B!&&!n, )s#a!l, 2GG1; n "#!(!nt, Ca#d luc#!a( la sc!na#iul unui &il$ ins"i#at d! Jocul lui Ender+

oron
scott ca#d
stpnul cntecelor
Traducere din limba englez MIHAI-DAN PAVELESCU
NEMIRA
Co"!#ta col!c*i!i8 Co#n!liu A@DHANDRDSC,
D!sc#i!#!a C)/ a 'i1liot!cii Na*ional! a Ro$4ni!i CARD, ORSON SCOTT St"4nul c4nt!c!lo# I O#son Scott Ca#dF t#ad 8 Eihai-Dan /a0!l!scu 'ucu#!%ti, N!$i#a J Co , 2GG7 )S'N 967-96K-14K-25G-2 ) /a0!l!scu, Eihai-Dan 9t#ad ; 721 11196K;-K1L1K5 1

O#son Scott Ca#d SONBEASTDR M 1967, 1969, 197G, 1976 1? O#son Scott Ca#d M Dditu#a N!$i#a J Co , 2GG7
R!dacto#8 2lo#in @!odo# DNN)@N T!hno#!dacto#8 Co#n!liu A@DHANDRDSC,

Ti"a#ul !O!cutat d! EON)TOR,@ O2)C)A@ R A


O#ic! #!"#oduc!#!, total sau "a#*ial, a ac!st!i luc##i, &# aco#dul sc#is al !dito#ului, !st! st#ict int!#(is %i s! "!d!"s!%t! con&o#$ @!gii d#!"tului d! auto#

)S'N 967-96K-14K-25G-2
La preul de vnzare se adaug 2% reprezentnd valoarea tim rului literar ce se vireaz !niunii "criitorilor din Romnia#

Lui Ben Bova, un stpn al cntecelor care se ngrijete de glasurile noi n aceeai msur ca i de cntecele sale

$R%L%&
Nniv nu e du e !rimea c nava lui Mi"al# $ma e %i a%&e!& 'n Ca a C(n&ecel)r* 'n labirin&ul 'n&)r&)c+ea& de !ia&r* a cul&(nd c(n&ecul ziduril)r* %)a!&a u&el)r de v)ci &inere din L),i %i S&aluri* %i ri&mul rece al in !ira-iil)r# Pu-ini din .ala/ie 'ndrzneau -0 )blige !e Mi"al vin la ei* &)&u%i Nniv nu era im!er&inen&# Nu c)n idera c S&!(nul C(n-

&ecel)r ar 1i &rebui& mearg %i 'n&(m!ine !e cineva* indi1eren& de !re cine ar 1i 1) & v)rba# Dinc)l) de zidurile Ca ei C(n&ecel)r* l)cui&)rii !lane&ei Te2 nu erau la 1el de ne! &)ri# C(nd nava &elar a lui Mi"al '%i &rimi e ,e&urile lba&ice de energie !e c(m!ul de a )lizare %i e a%ez uria% %i delica& !e )l* mii de )ameni a%&e!&au -0 vad !e 'm!ra&# Auzind 1an1arele %i vz(nd mul-imile aclam(nd %i invad(nd z)na de c)b)r(re du! ce nava e rci e 'ndea,un * l-ai 1i !u&u& crede un c)nduc&)r mul& iubi&# Vz(nd 1l)rile arunca&e 'n drumul u %i !e demni&arii care e !lecau* alu&au %i e &rduiau
2

o r o n

s c o t t

c a r d

1ac 1a- unei i&ua-ii al crei !r)&)c)l nu 1u e e 'nc 'nv-a& !e Te2* l-ai 1i !u&u& crede un er)u na-i)nal# 'na!)ia cerem)niil)r %i mani1e &ril)r de ad)ra-ie nu e/i &a 'n drag) &e* ci d)ar amin&irea &(n,eni&)are a 1a!&ului c !lane&a e u!u e e cu greu&a&e 34rdinii lui 5re67# Amba ad)rii lui Te2 !e al&e !lane&e urzi er c)m!l)&uri %i alian-e* 'ncerc(nd ) ul&im %i !a&e&ic 'm!)&rivire 1a- de cel mai irezi &ibil cuceri&)r din i &)rie# Nici unul din&re c)m!l)&uri nu du e e la nimic# Prea mul&e alian-e %i na-iuni* cu mul& mai mari* e !rbu%i er* iar acum* la ) irea navel)r lui Mi"al* nici ) !lane& nu e mai 'm!)&rivea8 nu era !ermi mani1e &area vreunei ) &ili&-i# Cu &)a&e ace &ea* inimile )1iciali&-il)r care e 1( &(ceau !rin cerem)nialul rece!-iei nu e 'n1i)rau de !aim# Pieri er demul& e!)cile !lane&el)r deva &a&e 'n urma cuceriril)r# Acum* c(nd nu mai e/i &a nici un 1el de rezi &en-* Mi"al d)vedea c !u&ea c)nduce 'n-ele!&* bru&al %i bine* 'nc+eg(nd un Im!eriu de la care e !u&ea e/&inde mai de!ar&e 'n .ala/ie* !re al&e lumi %i c)n1edera-ii 'nde!r&a&e* unde numele u era d)ar un zv)n# A-(-a vreme c(& demni&arii rm(neau !recau-i* guvernul lui Mi"al de !e Te2 avea 1ie de &ul de )ne &* d)ar !u-in re!re iv* %i dezgu &&)r de c)rec&# E/i &au de &ui care e 'n&rebau de ce Mi"al '%i b&ea ca!ul cu Te2# Prea !lic&i i&* clc(nd !e &e 1l)rile arunca&e 'n cale* 'n &im! ce grzile 'm!ingeau mul-imea* -in(nd-) la ) di &an- igur# Nu !rivea
stpnul cntecelor 9

nici 'n drea!&a* nici 'n &(nga* %i di !ru imedia& 'n ve+iculele ce !)rnir c&re ediul guvernului# La urma urmel)r* nu 'm!ra&ul* ci )amenii lui 'n&rebau* c)ncediau %i anga,au* in1)rmau %i )1ereau e/!lica-ii de !re n)ile legi %i n)ua )r(nduire* revizuind cu ra!idi&a&e i &emul !)li&ic !lane&ar* a &1el 'nc(& e !)&rivea c 'n &ruc&ura im!eriului !a%nic %i bine guverna& al lui Mi"al# De ce mai veni e a&unci 'm!ra&ul9 $ !un ul ar 1i &rebui& 1ie eviden& %i 'n cur(nd deveni eviden& &u&ur)r cel)r u1icien& de in1)rma-i ca %&ie c Mi"al di !ru e din cldirea care-i 1ue e de &ina& dre!& re%edin-# In reali&a&e* 'm!ra&ul nu e de) ebea de ceilal-i &uri%&i care veneau !e Te2# Plane&a era li! i& de im!)r&an- 'n !lanurile im!eriale# Cu e/ce!-ia Ca ei C(n&ecel)r### Mi"al veni e vizi&eze Ca a C(n&ecel)r# Iar !en&ru un brba& cu averea %i !u&erea lui* e/i &a un ingur m)&iv !en&ru vizi&a aceea# :ine'n-ele * Mi"al '%i d)rea ) Privig+e&)are# - Nu !u&e-i avea ) Privig+e&)are* d)mnule* r) &i &(nra 1id&)are din an&icamer# - N-am veni& !(n aici ca di cu& cu ecre&arele# - Dar cu cine d)ri-i di cu&a-i9 N-) v a,u&e cu nimic# - Cu S&!(nul C(n&ecel)r# Cu Nniv# - Nu 'n-elege-i* e/!lic &(nra# Privig+e&)rile un& drui&e d)ar acel)ra care le !)& a!recia
1G

o r ' o n

s c o t t

c a r d

'n&r-adevr# N)i le )1erim )amenil)r# Nu lum 'n c)n iderare )lici&rile# Mi"al ) !rivi cu rceal# - Eu nu )lici&# - A&unci ce cu&a-i aici9 Mi"al nu mai c)a e un cuv(n&* ci rma e l)cului* a%&e!&(nd# T(nra 'ncerc di cu&e cu el* 'n nu-i r !un e# 'ncerc a&unci -0 ign)re %i -%i c)n&inue &reburile* dar el &&u mai bine de ) )r* !(n ce ea nu mai rezi &# Se ridic %i ie%i 1r un cuv(n&# - Cum e &e9 c(n& Nniv cu gla czu& %i lini%&i&)r# - Nerbd&)r* r !un e 1a&a# - T)&u%i a a%&e!&a&# In gla ul lui Nniv e auzea numai c)ri,area* nu %i deza!r)barea# 3E &e un S&!(n bun7* g(ndi 1a&a* &)&u%i nu !u e nimic# - E &e 'nc!-(na&* r) &i ea# E &e un c)nduc&)r %i nu va crede c e/i & vreun lucru !e care nu-0 !)a&e )b-ine* un )m !e care nu-0 !)a&e &!(ni* un l)c !e care nu-0 !)a&e um!le cu !rezen-a lui# - Nici un )m nu !)a&e &rba&e !a-iul* !u e bl(nd Nniv* 1r nu %&ie c e/i & l)curi !e care nu le !)a&e um!le# 5a&a e 'nclin# - Ce -i !un9 - S!une-i c ) -0 vd# 5a&a rma e uimi&# ;!ci&* renun- la cuvin&e %i-%i c(n& uluiala# C(n&ecul era &imid %i nec)n&r)la&* cci nu avea 1ie nici)da& ) S&!(n* nici mcar )
s t " 4 n u l c 4 n t ! c ! l o # 11

!r)1e )ar* dar 'l 'n&reb !e Nniv de ce d)rea -0 a cul&e !e brba&ul acela* de ce e e/!unea ri cului ca re &ul )menirii g(ndea c gre%i&< 3Ca a C(n&ecel)r 'i &ra&eaz !e &)-i )amenii la 1el* ,udec(ndu-i e/clu iv du! meri&e* nu du! !u&ere### !e &)-i* cu e/ce!-ia lui Mi"al###7 - Nu m v)i c)ru!e* c(n& Nniv cu bl(nde-e# - S!une-i !lece* 'l rug ea# - Adu-0 la mine# Ea '%i !ierdu C)n&r)lul %i !l(n e a&unci* a!)i !u e c nu va 1ace a%a ceva# - A&unci &rimi&e-mi-) !e E &e* u !in Nniv# Adu-) !e E &e %i !(n la !lecarea lui Mi"al e%&i liber de 'nda&)riri# Du! ) )r* c(nd u%a e de c+i e iar%i* Mi"al c)n&inua a%&e!&e 'n an&icamer# De da&a acea &a* nu mai a!ru !zi&)area u%ii* ci al& 1emeie* ma&ur* 'ncercna& %i dega,(nd 1)r-# - Mi"al9 'n&reb ea# - Tu e%&i S&!(na C(n&ecel)r9 ) 'n&reb 'm!ra&ul# -Nu# 4 cli!* Mi"al e im-i e/&rem de &(n,eni& c !u&u e cread a%a ceva# 3Ca a C(n&ecel)r &e vr,e%&e7* !uneau l)cui&)rii !lane&ei Te2 %i Mi"al 1u de a emenea &ulbura&# 5emeia !r i camera* murmur(nd un c(n&ec# Nu r) &i e nimic* dar mel)dia 'i !unea lui Mi"al c &rebuie -) urmeze %i el !)rni du! 1irul muzicii !rin c)rid)arele reci de !ia&r# Din l)c
K

o r ( o n

s c o t t

c a r d

'n l)c* e de c+ideau u%i* iar ingura lumin era cea !&run !rin 1ere &re =lumina lab a unui cer ur de iarn>8 'n &)& drumul l)r !rin Ca a C(n&ecel)r* nu 'n&(lnir nici un )m %i nu auzir nici ) v)ce# In cele din urm* du! ce urcar %i c)b)r(r mul&e cri* a,un er 'n&r-) camer 'nal&# Se numea chiar Camera 'nal&* de%i nimeni nu-i !)meni e 'm!ra&ului de ea# In 1undul )dii e a1la Nniv* a%eza& !e ) banc de !ia&r* 1r e ad!) &ea c de v(n&ul rece care in&ra !rin 1ere &rele de c+i e# Era b&r(n* cu 1a-a av(nd mai mul&e riduri dec(&
A
A

? @

&r &uri* %i Mi"al e 'n1i)ra# :&r(ne-e### Ii amin&ea de m)ar&e* ceva de care abia 'nce!u e 1ie c)n%&ien& la cei !a&ruzeci de ani ai i# II mai a%&e!-

&au cel !u-in %aizeci de ani de via-* 'n %&ia c &im!ul 'i era !)&rivnic# - Nniv9 'n&reb el# Nniv 'ncuviin- %i gla ul u r) &)g)li un 3mmmm7 grav# 'm!ra&ul e 'n&)ar e c&re 1emeia care 'i c)ndue e# Acea &a c)n&inua murmure un c(n&ec# - La -ne* zi e Mi"al# 5emeia rma e !e l)c* !rivindu-0 ca %i cum n-ar 1i 'n-ele # Mi"al e 'n1urie* dar nu !u e nimic* de)arece bru c c(n&ecul ei !r)!)vduia &cere* in i &a a u!ra &cerii* %i 'm!ra&ul e 'n&)ar e !re Nniv# - 5-) e )!rea c# $e1uz m la mani!ula&# - A&unci re1uzi &rie%&i* 1cu Nniv %i* de%i &)nul 'i era bl(nd* c(n&ecul u !rea un c+ic)&i&#
stpnul cntecelor
4

- M amenin-i9 S&!(nul C(n&ecel)r z(mbi# - 4+* nu# C)n &a& d)ar c &)a&e lucrurile vii un& mani!ula&e# A&(&a vreme c(& e/i & ) v)in-* ea e &e !ermanen& 'nd)i& %i r uci&# Numai m)r-ii '%i !ermi& lu/ul liber&-ii* %i a &a !en&ru c ei nu mai d)re c nimic %i a &1el nu !)& 1i 'n1r(n-i# Privirea lui Mi"al e 'n !ri %i* cu gla m ura&* un(nd di c)rdan& %i &(ngace du! muzica v)rbel)r lui Nniv* r !un e< - A% 1i !u&u& in&ru aici cu 1)r-a# A% 1i !u&u& de an&a arma&e uria%e %i arme* cer(nd c+iar Ca a C(n&ecel)r !en&ru !lacul meu# Dac a% 1i d)ri& &e ile c* &e 'n !im(n& au -mi ba& ,)c de &ine* n-a% 1i veni& ingur* e/!un(ndu-m a&en&a&el)r* ca cer ceea ce vreau# Am veni& la &ine cu re !ec& %i v)i 1i &ra&a& cu re !ec&# Nniv nu-i r !un e* ci ) !rivi !e 1emeie %i !u e< - E &e# 5emeia amu-i# Murmurul ei 1u e e a&(& de !&runz&)r* 'nc(& zidurile a!r)a!e c r unar de &cerea bru c# Nniv a%&e!&# - D)re c ) Privig+e&)are* zi e Mi"al# Nniv nu c)a e nici un cuv(n&# - S&!(n al C(n&ecel)r* am cuceri& ) !lane& numi& Pl)aie# Ac)l) &ria un brba& 1)ar&e b)ga&* care avea ) Privig+e&)are# El m-a invi&a& -0 aud !e c)!il c(n&(nd#
4

o r ' o n
A IA

s c o t t

c a r d

Amin&indu-%i* Mi"al nu e !u&u ab-ine# Izbucni in !l(n # Lacrimile lui 'i ur!rin er !e E &e %i !e Nniv# Ace &a nu era Mi"al cel .r)aznic# Nu !u&ea 1iA De%i im!re i)nau !e )ricine* Privig+e&)rile !u&eau 1i c)m!le& 'n-ele e numai de anumi-i )ameni* cei ale cr)r ad(ncuri u1le&e%&i vibrau cu muzica aceea* cea mai !u&ernic din&re &)a&e# T)a& .ala/ia %&ia c ) Privig+e&)are nu va a,unge nici)da& la ) !er )an care uci e e* la cineva lac)m %i ne -i) * la un individ care iubea !u&erea# A emenea )ameni nu !u&eau auzi adevra&a muzic a Privig+e&)ril)r# Nu e/i &a nici ) 'nd)ial c Mi"al 'n-ele e e Privig+e&)area# A&(& Nniv* c(& %i E &e !u&eau !rice!e lim!ede c(n&ecele li! i&e de i cuin- ale 'm!ra&ului# - Ne-ai 1cu& un ru* r) &i Nniv cu gla !lin de regre&e# Mi"al e &!(ni c(& !u&u mai bine# - Eu v-am 1cu& ru v)u9 P(n %i amin&irea Privig+e&)rii v)a &re m di &ruge# - Te 'nal-# - 'mi di &ruge au&)c)n&r)lul* care e &e c+eia u!ravie-uirii mele# Cum v-am 1cu& ru9 - D)vedindu-ne c meri-i 'n&r-adevr ) Privig+e&)are# Sun& c)nvin c %&ii ce 'n eamn a &a# T)a&

lumea %&ie# A&unci c(nd e &e v)rba de ) Privig+e&)are* Ca a C(n&ecel)r nu e !leac 'nain&ea cel)r
stpnul cntecelor
15

!u&ernici# Bi &)&u%i### n)i '-i v)m drui una# Parc 'i aud< 3P(n %i Ca a C(n&ecel)r -a v(ndu& lui Mi"al#7 .la ul lui Nniv era imi&a-ia +(r(i& %i !er1ec& a v)rbirii unui )m )bi%nui&* de%i ) a emenea 1iin- nu e/i &a 'n .ala/ie# Mi"al r( e# - Crezi c-i amuzan&9 'n&reb E &e %i gla ul ei 'l &r!un e ad(nc !e 'm!ra&* 1c(ndu-0 &re ar# - Nu* r !un e el# Nniv c(n& lini%&i&)r* calm(ndu-i !e am(nd)i# - Mi"al* %&ii de a emenea c n)i nu 1i/m ) da& la care -i-) v)m aduce# Trebuie g im Privig+e&)area !)&rivi& -ie* dar dac n-) v)m g i 'nain&e de m)ar&ea &a* nu !ur&m nici ) vin# Mi"al 'ncuviin-# - .rbi-i-v 'n # .rbi-i-v* dac !u&e-i# Cu v)ce 'ncrez&)are* E &e c(n&< - N)i nu ne grbim nici)da&# N)i nu ne grbim nici)da&# N)i nu ne grbim nici)da&# C(n&ecul anun-a 1(r%i&ul 'n&revederii# Mi"al !lec %i-%i g i ingur drumul* )rien&(ndu- e du! 1a!&ul c &)a&e u%ile* cu e/ce!-ia cel)r !rin care &rebuia ia * erau 'ncuia&e# - Nu 'n-eleg* zi e Nniv du! !lecarea lui Mi"al# - Eu* da* r !un e E &e# Nniv '%i %)!&i ur!riza 'n&r-un %uiera& care %er!ui 'nl-(ndu- e* r 1r(ng(ndu-%i ec)ul din zidurile de !ia&r %i c)n&)!indu- e cu v(n&ul#
5

o r ) o n

s c o t t

c a r d

- E un brba& cu mul& 1)r- !er )nal %i !u&ere* 'i !u e ea# N-a 1) & 'n c)ru!&# Crede c-%i !)a&e 1)l) i !u&erea 'n lu,ba binelui %i &(n,e%&e 1ac a &a# - Un al&rui &9 Lui Nniv nu-i venea cread# - Un al&rui &# Bi ace &a* !u e E &e* e c(n&ecul u# C(n&* 1)l) ind une)ri cuvin&e* dar mai mul& zmi lind ilabe li! i&e de en )ri c(n&(nd v)cale &ranii* au c+iar 1)l) ind &cerea* v(n&ul %i 1)rma buzel)r ca ara&e cum 'l 'n-ele e e !e Mi"al# In cele din urm* 'nc+eie c(n&ecul* iar r !un ul lui Nniv r un 'ncrca& de em)-ie# A!)i el v)rbi< - Dac ceea ce ai c(n&a& de !re el e adevra&* a&unci 'l iube c# - Bi eu* 'ncuviin- E &e# - Cine al&ul dec(& &ine 'i va g i ) Privig+e&)are9 - Eu v)i g i Privig+e&)area lui Mi"al# - Bi ) vei 'nv-a9 -Da# - A&unci '-i vei 'ncununa munca de ) via-# Acce!&(nd di1icila 'ncercare =%i !) ibila ine &imabil )n)are>* E &e '%i c(n& ac)rdul %i +)&r(rea* a!)i ie%i* l (ndu-0 !e Nniv ingur 'n Camera 'nal&* a cul&e c(n&ecul v(n&ului %i -i r !und !e c(& !u&ea mai bine# Vreme de %a!&ezeci %i n)u de ani* Mi"al nu a c!&a& Privig+e&)area# In &)& ace & r &im!* a cuceri& .ala/ia* a im!u 34rdinea lui 5re67 a u!ra
stpnul cntecelor
5

'n&regii )meniri %i a in &aura& 3Pacea lui Mi"al7* a%a 'nc(& 1iecare n)u-n cu& avea %an a rez)nabil de a a,unge la ma&uri&a&e# A numi& a!)i guverne e/&rem de ca!abile !en&ru 1iecare !lane&* !r)vincie %i )ra% e/i &en&e# C)n&inua &)&u%i a%&e!&e# La 1iecare d)i-&rei ani* &rimi&ea un emi ar !e Te2* !un(ndu-i S&!(nului C(n&ecel)r ) ingur 'n&rebare< - C(nd9 $ !un ul revenea 'n&)&deauna acela%i< - Nu 'nc#

Pe E &e ) 'mb&r(ni er anii %i !)vara muncii de ) via-# Mul&e Privig+e&)ri au 1) & de c)!eri&e da&)ri& cu&ril)r ei* 'n nici una care c(n&e* a%a cum &rebuia* c(n&ecul lui Mi"al# P(n ce 0-a g i& !e An e&#

E"")E *
Mul&e erau 1elurile !rin care un c)!il !u&ea 1i v(ndu& 'n !ie-ele din D)bla6-Me# De igur* de &ui c)!ii erau )r1ani adevra-i* de%i acum* c(nd rzb)aiele lua er 1(r%i& )da& cu 3Pacea lui Mi"al7* cali&a&ea de )r1an re!rezen&a un &a&u& )cial rar# Al-ii 1u e er v(ndu-i de !rin-i di !era-i* care avue er nev)ie de bani au care &rebui er ca!e de un c)!il* 'n nu d)ri er -0 )m)are# Mul-i erau ba &arzi de !e !lane&e %i din na-iuni unde religia au da&inile in&erziceau c)n&race!-ia# Iar ceilal-i e a1lau ac)l) din al&e m)&ive# An e& 1u e e unul din&re ace%&ia* c(nd 'l de c)!eri e un cu&&)r al Ca ei C(n&ecel)r# 5u e e r!i&* iar r!i&)rii in&ra er 'n !anic* )!&(nd !en&ru !r)1i&ul ra!id al c)mer-ului cu c)!ii 'n l)cul mul& mai ri can&ei a1aceri a r cum!rrii# Cine 'i erau
stpnul cntecelor
:

!rin-ii9 Pr)babil ni%&e )ameni b)ga-i* al&1el r!irea nu ar 1i avu& en # Trebuiau 1ie albi* cci An e& era bl)nd %i cu !ielea 1)ar&e de c+i la cul)are# E/i &au 'n &rili)ane de !rin-i c)re !unz(nd ace &)r carac&eri &ici %i nici ) agen-ie guvernamen&al nu era a&(& de &u!id 'nc(& -%i a ume re !)n abili&a&ea readucerii lui 'n (nul 1amiliei# A%a 'nc(& An e&* a crui v(r & nu era cun) cu&* dar care nu !u&ea avea mai mul& de &rei ani* 1cu !ar&e din&r-) duzin de c)!ii adu%i !e Te2# T)-i r !un e er bine la c(&eva &e &e im!le - recun)a%&erea un)r n)&e muzicale* re!e&area un)r mel)dii %i ca!aci&a&ea em)&iv de r !un # Su1icien& ca !)a& 1i c)n idera-i val)ri !)&en-iale# Ca a C(n&ecel)r 'i ad)!&a e !e &)-i# Dac aveau devin Privig+e&)ri au im!li c(n&re-i* S&!(ni )ri !r)1e )ri* au c+iar dac nu aveau e dezv)l&e del)c muzical* Ca a C(n&ecel)r 'i cre%&ea* 'i educa %i e 'ngri,ea de ei &)a& via-a# In loco parentis, !unea legea# Ca a C(n&ecel)r le era mam* &a&* d)ic* &)var% %i* !(n c(nd c)!iii a,ungeau la un anumi& nivel de )1i &icare* Dumnezeu# - N)u-veni-ii* c(n&ar ) u& de v)ci cri &aline 'n Sala C)mun* a&unci c(nd An e& %i &)var%ii i din !ia-a de c)!ii au 1) & adu%i 'nun&ru# An e& nu e de) ebea de ceilal-i# Era de igur 'ngr)zi&### &)&u%i nu c)n &i&uia un caz a!ar&e# De%i !ielea a %i cul)area !rului 'l i&uau la una din&re e/&remi&-ile !ec&rului ra ial* a emenea lucruri
:

o r o n

s c o t t

c a r d

erau ign)ra&e 'n m)d delibera& %i nimeni nu r(dea de el din ace & m)&iv* a%a cum nu-i ridiculizau nici !e albin)%i# P)&rivi& )biceiului* a 1) & !rezen&a& cel)rlal-i c)!ii8 !)&rivi& )biceiului* ei 'i ui&ar numele de cum 'l auzir8 !)&rivi& )biceiului* e c(n& un bun ) i& al crui &)n %i mel)die erau a&(& de c)n1uze* 'nc(& nu de &rmar cu nimic !aima bia&ului8 !)&rivi& )biceiului* au 1) & 'ncredin-a-i 'n gri,a un)r c)!ii mai mari# An e& ) avea dre!& da cl !e $ru"* ) 1e&i- de cinci ani# - Di ear !)-i d)rmi cu mine* !u e $ru" %i An e& 'ncuviin- &cu&# Eu un& mai mare, c)n&inu ea# Pe &e c(&eva luni* au !)a&e c+iar mai re!ede* ) am un S&al# Lucrul ace &a nu 'n emna nimic !en&ru An e&#

- 4ricum* nu 1aci !i!i 'n !a&* urm 1e&i-a* !en&ru c nimeni nu d)arme 'n acela%i !a& d)u n)!-i la r(nd# M(ndria cel)r &rei ani ai lui An e& era u1icien& ca e rev)l&e auzind a%a ceva# - Nu 1ac !i!i 'n !a&# V)cea nu-i un &)&u%i m(ni)a - d)ar !eria&# - :ine# Unii un& a%a de !eria-i* 'nc(& 1ac# Se a!r)!ia e )ra de culcare8 'n&)&deauna c)!iii n)i erau adu%i 'n !rea,ma )rei de culcare# An e& nu !u e 'n&rebri# Vz(ndu-i !e ceilal-i cum e dezbrac* e dezbrc %i el# Vz(nd c ceilal-i g i er cm%i de n)a!&e ub !&uri* g i %i el una %i )
stpnul cntecelor
6

'mbrc* de%i cu &(ngcie# $ru" 'ncerc -0 a,u&e* dar An e& ) re !in e# Pe m)men&* $ru" !ru ,igni&* a!)i 'i c(n& c(n&ecul iubirii#
Nu te voi prsi niciodat, Te voi ajuta mereu. Dac i!este "oame, I i voi da hrana mea. Dac! i este team, #unt prietenul tu. Te iu$esc chiar acum %i iu$irea nu are s"rit.

Cuvin&ele %i c)nce!&ele 'l de!%eau !e An e&* nu 'n %i &)nul v)cii# 'mbr-i%area lui $ru" era c+iar mai lim!ede %i An e& e rezem de 1e&i-* de%i nu !u e nimic %i nici nu !l(n e# - Vrei la &)ale&9 'n&reb $ru"# An e& 'ncuviin- %i ea 'l c)ndu e 'n&r-) al larg* al&ura& d)rmi&)rului* 'n care a!a curgea !rin canale 'n !ard) eal# Abia ac)l) '%i ddu eama c $ru" era ) 1a&# - Nu &e +)lba* 1cu ea# Nimeni nu e +)lbeaz 1r !ermi iune# Nici de da&a acea &a An e& nu 'n-ele e cuvin&ele* 'n &)nul gla ului era clar# Price!u e in &inc&iv &)nul acela* a%a cum e 'n&(m!la e din&)&deauna8 ace &a 'i era &alen&ul cel mai mare - recun)a c en&imen&ele cuiva c+iar mai bine dec(& re !ec&iva !er )an#
6

o r " o n

s c o t t

c a r d

- De ce nu v)rbe%&i dec(& c(nd &e enervezi9 'l 'n&reb $ru" c(nd e a%ezar 'n !a&urile al&ura&e =a%a cum 1ceau ) u& de c)!ii># In cli!a aceea An e& '%i !ierdu c)n&r)lul# Scu&ur din ca!* a!)i e 'n&)ar e* '%i a cun e 1a-a ub !&ur %i !l(n e !(n ad)rmi# Nu-i zri !e c)!iii din ,ur* care 'l !riveau cu dezgu &# Nu %&ia c $ru" murmura ) mel)die care 'n emna< 3L a-i-0### l a-i-0 'n !ace#7 B&iu &)&u%i c(nd $ru" 'l m(ng(ie !e !a&e %i mai %&iu c ge &ul !)rnea din bun&a&e8 de aceea nu ui& nici)da& !rima a n)a!&e 'n Ca a C(n&ecel)r %i de aceea im-i 'n&)&deauna drag) &e !en&ru $ru"* de%i avea* 'n cur(nd* de!%ea c &alen&ele ei )arecum limi&a&e# - De ce ) la%i !e $ru" l(ng &ine* c(nd nu-i nici mcar ) Adiere9 'l 'n&reba e un c)leg )da&* !e c(nd An e& avea %a e ani# An e& nu-i r !un e !rin cuvin&e# Ii r !un e !nn&r-un c(n&ec care* !re umilin-a celui care 'n&reba e* 'l 1cu e !e ace &a -%i !iard C)n&r)lul %i !l(ng# Du! aceea* nimeni nu 0-a mai 'n&reba& de !re $ru"# An e& nu avea !rie&eni* dar c(n&ecul u !en&ru $ru" 1u e e !rea !u&ernic ca i e !)a& 'm!)&rivi cineva# C An e& ! &ra d)u amin&iri de !re !rin-ii i* de%i nu %&ia c )amenii din amin&iri 'i erau !rin-i#
stpnul cntecelor
2K

Se g(ndea la ei ca 1iind 3D)amna Alb7 %i 3:rba&ul Uria%7# Nu-i !)meni e nimnui* nici)da&* %i e g(ndea la ei numai c(nd 'i vi a n)a!&ea#

Prima amin&ire era a D)amnei Albe* c(ncind 'n&in !e un !a& cu !erne uria%e# Privea 'n g)l %i nu-0 zri e !e An e& c(nd !&run e e 'n camer# :ia&ul %)vi e# Nu %&ia dac a!ari-ia lui avea -) u!ere* &)&u%i !l(n e&ul ei 'nce&* 'n&re&ia&* 'l a&r e e* 1iind un une& cruia nu-i !u&ea rezi &a# In&ra e %i e )!ri e l(ng !a&* unde ea '%i rezema e 1run&ea de bra-# Se 'n&in e e %i-i a&in e e m(na# C+iar %i 'n vi im-ea !ielea 1ierbin&e# 5emeia 'l !rivi e cu )c+ii 'nlcrima-i# An e& 'i a&in e e 1run&ea* a!)i c)b)r( e dege&ele* 'nc+iz(ndu-i )c+ii %i m(ng(indu-i cu a&(&a ging%ie !le)a!ele* 'nc(& D)amna Alb nu e &r e e 'ndr&# Ea u !ina e %i bie-elul 'i dezmierda e c+i!ul 'n&reg* !e m ur ce u !inele ei e &ran 1)rma er 'n geme&e labe# 'n&)&deauna 'n m)men&ul acela vi ul ) lua razna* 1(r%indu- e 'n m)durile cele mai ciuda&e# De 1iecare da& e ivea Uria%ul* dar ce anume 1cea el rm(nea un mi &er de gla uri rgu%i&e* 'mbr-i%ri %i -i!e&e# Une)ri* An e& 'n u%i era 'n&in !e !a& l(ng D)amna Alb# Une)ri* ea 'l lua %i-0 !ur&a 'n aven&uri &ranii* ce e 'nc+eiau !rin &rezirea bia&ului# Une)ri* D)amna Alb 'l ru&a de adi)* iar al&e)ri nici nu-0 bga 'n eam* du! a!ari-ia Uria%ului# In vi ul 'nce!ea 'n&)&deauna la 1el %i amin&irea acea &a i e 'n&i!ri e 'n min&e#
24

o r ( o n

s c o t t

c a r d

A d)ua amin&ire era cena r!irii# An e& e g ea 'n&r-un l)c larg* cu &avan 1)ar&e 'nal&* !ic&a& cu animale ciuda&e %i )ameni di1)rmi# Din !re ) z)n viu c)l)ra& r una muzic !u&ernic %i ac)l) e agi&au )ameni# Urma e a!)i un zg)m)& a urzi&)r %i &)&ul 1u e e inunda& de lumin* glgie %i c)nver a-ie* iar D)amna Alb %i Uria%ul !)rni er !rin mul-ime# T)-i e 'm!ingeau %i e l)veau 'n agl)mera-ie* iar cineva !%i e 'n&re D)amna Alb %i An e& de !r-indu-le m(inile# D)amna Alb e 'n&)r e e c&re &rin %i 'n aceea%i cli!* An e& im-i e cum 'l 'n%1ac un bra- !u&ernic# 5u e e &ra !rin mul-ime* izbindu- e )rbe%&e de )ameni# A!)i bra-ul 'l ridica e* &rivindu-i umrul* %i* !en&ru ) cli!* !ur&a& !e dea u!ra &u&ur)r ca!e&el)r* An e& 'i zri e !en&ru ul&ima da& !e D)amna Alb %i Uria% cr)indu-%i drum !rin 'ng+e uial* cu 1e-e 'ngr)zi&e %i guri larg de c+i e# An e& nu-%i reamin&ea 'n nici)da& -i!e&ele l)r# II l)vi e ) !al 1ierbin&e de aer* a!)i ) u% e 'nc+i e e %i el e &rezi e a1ar* 'n n)a!&ea lumin)a %i 1ierbin&e* iar de a&unci e de%&e!&a mereu* mereu* &remur(nd* dar nu !l(ng(nd* de)arece auzea ) v)ce !un(ndu-i 3Taci* &aci7 !e &)nuri ce 'n emnau &eam* cdere* 1)c %i ru%ine# - Tu nu !l(ngi9 'n&reb !r)1e )rul - un brba& cu gla mai lini%&i&)r dec(& lumina )arelui# - Une)ri* cl&in din ca! An e&#
s t p n u l c n t e c e l o r 25

- 'nain&e de a veni aici* 'ncuviin- !r)1e )rul# Acum 'n vei 'nv-a C)n&r)lul# C(nd !l(ngi* '-i ir) e%&i c(n&ecele# Di le arzi# Di le 'neci# - 3C(n&ecele79 'n&reb An e&# - E%&i un va mi&i&el !lin cu c(n&ece* r !un e !r)1e )rul* iar c(nd !l(ngi* va ul e !arge %i &)a&e c(n&ecele e var %i e !ierd# C)n&r)lul 'n eamn ! &rarea c(n&ecel)r 'n va * de unde le c)-i numai unul c(&e unul# An e& %&ia ce un& va ele# Hrana venea 'n&r-un va # Se g(ndi a&unci la c(n&ece ca la +ran* de%i %&ia c un& muzic# - Cun)%&i vreun c(n&ec9 'n&reb !r)1e )rul# :ie-elul cl&in din ca!# - Nici unul9 Nici un 1el de c(n&ec9 An e& !lec !rivirea#

- C(n&ece* An e&* nu cuvin&e# C(n&ece 1r cuvin&e* dar !e care le 1red)nezi* ui&e a%a* la-la-la### %i !r)1e )rul 'i c(n& lui An e& un 1ragmen& de mel)die care 'i !unea< 3Ai 'ncredere* ai 'ncredere* ai 'ncredere#7 An e& z(mbi# C(n& %i el aceea%i mel)die# Pen&ru ) cli!* !r)1e )rul ur( e* a!)i 'l !rivi ur!rin %i* cu )c+i uimi-i* 'n&in e m(na %i-i a&in e !rul# .e &ul era !lin de dui)%ie %i a&unci An e& 'i 1red)na c(n&ecul iubirii# Nu %i cuvin&ele* 1iindc nu le mai -inea min&e* ci d)ar mel)dia* a%a cum i-) c(n&a e $ru"* iar !r)1e )rul !l(n e# 5u e e !rima lec-ie a lui An e&* din !rima a zi 'n Ca a C(n&ecel)r* %i
9

o r ( o n

s c o t t

c a r d

!r)1e )rul !l(n e e# Abia mul& mai &(rziu bia&ul !rice!u e c !r)1e )rul '%i !ierdu e C)n&r)lul %i avea 1ie ru%ina& mul&e !&m(ni* !(n ce &alen&ul lui An e& avea 1ie c)m!le& a!recia&# Acum %&iu e d)ar c acel c(n&ec al iubirii 1u e e 'n-ele # E - Cull* nu !)& 'n-elege* r) &i E &e cu m(+nire* im!a&ie %i re!r)%# E%&i un !r)1e )r bun %i de aceea -i i-am 'ncredin-a& !e n)u-veni-i# - B&iu* r !un e Cull# In * E &e### - Ai !l(n minu&e 'n %ir# Di-ai rec!&a& C)n&r)lul du! al&e c(&eva minu&e# Nu &e im-i bine* Cull9 - Sun& !er1ec& n&) # - E%&i ne1erici&9 - Nu eram* nu !(n du!### du!### Nu !l(ngeam de m(+nire* Mam E &e* !l(ngeam de### - De ce anume9 - De 1ericire# E &e '%i 1red)na e/a !erarea %i ne'n-elegerea# - C)!ilul* E &e* c)!ilul### - An e&* da9 Cel blai9 - Da# I-am c(n&a& 'ncredere %i el mi-a c(n&a&-) 'ndr&# - A&unci e &e !r)mi-&)r %i &u -i-ai !ierdu& C)n&r)lul 'n 1a-a lui#
stpnul cntecelor
9

- E%&i nerbd&)are# E &e '%i !lec 1run&ea# - Sun&# A&i&udinea ei recun)%&ea ru%inea# .la ul ei !unea c rm(nea nerbd&)are* 'n nu c+iar 1)ar&e ru%ina&# Nu !u&ea min-i un !r)1e )r# - A cul&-m* in i & Cull# 3A cul&7* 'ncuviin- u !inul lui E &e# - An e& mi-a r !un c(n&(nd 'ncrederea* n)& cu n)&* ab )lu& !er1ec&# A!r)a!e un minu& - %i nu era u%)r# Bi n-a c(n&a& numai mel)dia# A c(n&a& &)a&e accen&ele %i nuan-ele# A re!r)du &)a&e em)-iile !e care i le-am &ran mi %i le-a am!li1ica&# Parc a% 1i c(n&a& 'n&r-) al imen * iar ec)ul -ar 1i 'n&)r mai &are dec(& c(n&a em eu# 3Nu e/agerezi97 'n&reb zumze&ul lui E &e# - Am 1) & %)ca&* &)&u%i 'nc(n&a&# In cli!a aceea am %&iu& c avem un &alen& adevra&# Cineva care ar !u&ea deveni Privig+e&)are### 3U%urel* u%urel7* %)!&i %uierul lui E &e# - B&iu c nu eu +)&r c* 'n nu i-ai auzi& r !un ul# E &e !rima lui zi* !rima lui lec-ie### %i )ricum* a &a nu 'n eamn nimic - ab )lu& nimic 1a- de ce a urma&# E &e* mi-a c(n&a& c(n&ecul iubiriiA $ru" i 0-a c(n&a& ) ingur da&* ieri# El a c(n&a& 'n &)&ul### - Bi cuvin&ele9 - Nu are dec(& &rei ani# A c(n&a& mel)dia %i iubirea* %i - E &e* Mam E &e - nimeni nu mi-a
27

o r ( o n

s c o t t

c a r d

c(n&a& vre)da& ) a emenea iubire# Nec)n&r)la&* c)m!le& de c+i * druindu- e cu &)&ul### %i n-am

mai !u&u& rezi &a# Nu am !u&u&* E &e* %i %&ii d)ar c nici)da& nu m-a &rda& C)n&r)lul# E &e a cul& c(n&ecul lui Cull* iar !r)1e )rul nu min-ea ca e dezvin)v-ea c# C)!ilul era remarcabil# C)!ilul avea !u&ere# E &e deci e -0 cun)a c# Du! ce 'l 'n&(lni !en&ru c(&eva cli!e 'n &im!ul micului de,un la .alerie* deveni !r)1e )ara lui# In !rivin-a lui Cull* c)n ecin-ele !ierderii C)n&r)lului au 1) & mul& mai ne'n emna&e dec(& de )bicei# E &e &rimi e v)rb ca* &re!&a&* Cull 1ie avan a& !(n ce* du! c(&eva !&m(ni* el a,un e din n)u !r)1e )rul un)r n)u- ) i-i# In !lu * E &e aver&iz ca nimeni nu-0 cri&ice< - Cu ace & c)!il* )rice !r)1e )r %i-ar 1i !ierdu& C)n&r)lul# Acum !arc dan a merg(nd* iar gla ul ei avea ) cldur care 1cea ca &)-i !r)1e )rii %i S&!(nii* ba c+iar %i S&!(nul C(n&ecel)r din Camera 'nal& -%i dea eama c* 'n 1(r%i&* E &e !era* au !)a&e e au&)amgea* c munca ei de ) via- e a!r)!ia de -elul 1inal# - Privig+e&)area lui Mi"al9 ) 'n&reba e 'n&r-) zi al& S&!(n al C(n&ecel)r* de%i mel)dia lui ) anun-a c nu &rebuia r !und* dac nu v)ia# Ea murmura e d)ar c(&eva n)&e 'nal&e* '%i rezema e ca!ul de !ia&r %i-%i l a e !alma !e )braz* a%a c S&!(nul C(n&ecel)r r( e e# 'n-ele e e 'n de &ul#
stpnul cntecelor
29

E &e !u&ea glumi %i e c)!ilrea* 'ncerc(nd -%i a cund !eran-ele# T)&u%i c+iar ace & r 1- re!rezen&a un me a, de &ul de lim!ede# 5emeia era 1erici& - ) &are a&(& de nea%&e!&a&* 'nc(& 'i ur!rin e !e c)!ii# F Nu e mai auzi e ca un S&!(n al C(n&ecel)r -i 'nve-e !e n)u-veni-i# Ace%&ia nu %&iau de igur8 nu de la 'nce!u&* d)ar a&unci c(nd 'nv-a er de &ule lucruri de baz ca !)a& avan a* devenind Vaie&e# E/i &au %i al&e Vaie&e* unele c+iar de cinci au %a e ani %i* aid)ma &u&ur)r c)!iil)r* aveau gru!ul l)r cu !r)!riile ale reguli* )biceiuri %i legende# Cla a lui An e& 'nv- re!ede c !u&eai 1i cer&re- au )braznic cu ) Talang* 'n nici)da& cu ) Adiere8 c nu c)n&a unde d)rmeai* dar la ma &&eai cu !rie&enii &i8 c dac un c)leg Vaie& '-i c(n&a ) mel)die* c(nd i-) c(n&ai 'na!)i &rebuia 'n m)d in&en-i)na& 1aci ) gre%eal* al&1el &e credea ludr) # An e& 'nv- iu&e &)a&e ace &e reguli* 'n&ruc(& era in&eligen&* %i* 1iindc avea u1le& bun* reu%i -i 1ac !e &)-i c)legii e g(ndea c la el ca la un !rie&en# Nimeni* cu e/ce!-ia lui E &e* nu )b erv c el nu c+imba ecre&e la &)ale& %i nici nu e al&ura e vreunuia din&re gru!urile care e 1)rmau %i e de &rmau
KG o i ( o n

s c o l i

c a i d

mereu# In l)c de a &a* An e& muncea %i mai mul& -%i !er1ec-i)neze gla ul# 5red)na a!r)a!e &)& &im!ul# Ciulea urec+ile* a&unci c(nd S&!(nii %i !r)1e)rii di cu&au 1r cuvin&e* c)munic(nd d)ar !rin mel)die# Nu-%i 'ndre!&a a&en-ia a u!ra c)!iil)r* care nu aveau ce -0 'nve-e* ci 'i urmrea !e adul-i# De%i nici unul din&re c)!ii nu-%i ddea eama de di &an-a au&)im!u de el* i-) !ermi&eau 'n m)d &aci&# An e& era &ra&a& cu re !ec&# .lumele !r)a &e ale Tlngil)r =nu* nu 'n 1a-a !r)1e )ril)r - 'n 1a-a ace &)ra* ei erau &urglii', c)n &(nd de )bicei din urinarea !e un Vaie& care era a &1el nev)i& 1ac iar%i du%* au r &urnarea zilnic a u!ei* !(n la e/a !erarea buc&aril)r - &)a&e (c(ielile acelea 'l )c)lir cumva !e An e&# In&r 1)ar&e re!ede 'n r(ndul legendel)r Vaie&el)r# E/i &au %i al&e 1iguri celebre - Ga11a* care* 1uri)a !e !r)1e )rul ei* !&run e e 'n&r-) zi 'n&r-) L), %i c(n&a e un )l)* iar a!)i* 'n l)c 1ie !ede!-

i&* 1u e e avan a& ca Adiere 1r 1i 1) & del)c Talang8 a!)i M))m* care rm e e Vaie& !(n la n)u ani* !en&ru ca a!)i 'n-eleag bru c &)&ul* &reac 'n&r-) !&m(n !rin ;urgli %i Adieri* in&re 'n S&al %i L),* ie%ind c(n&re- 'nain&e de a 1i 'm!lini& zece ani8 du! aceea* D2a6* care 1u e e &alen&a& %i ar 1i &rebui& devin Privig+e&)are* dar care !r)&e &a mereu %i evada e de a&(&ea )ri din Ca a C(n&ecel)r* 'nc(& 1u e e e/ma&ricula& %i &rimi la ) %c)al )bi%nui&* nemaic(n&(nd nici)da& vre)
+,lpcmul cntecelor
11

n)&# An e& nu e d)vedi e la 1el de !ec&acul) * l)&u%i numele u &recu e din cla 'n cla %i din an 'n an 'nc(&* de%i era Vaie& numai de ) lun* 'l cun)%&eau !(n %i c(n&re-ii din S&aluri %i L),i* admir(ndu-0 %i di !re-uindu-0 'n ecre&# 3Va deveni ) Privig+e&)are7* !unea legenda care cre%&ea 'n&runa* iar cei de aceea%i v(r & nu-0 di !re-uiau 'n&ruc(&* de%i &)-i !erau a,ung c(n&re-i* Privig+e&)rile a!reau numai ) da& la c(-iva ani %i e/i &au c)!ii care &recu er din Slile C)mune 'n S&aluri %i L),i 1r 1i cun) cu& vre) Privig+e&)are# In Ca a C(n&ecel)r nu e/i &a de al&1el acum nici ) Privig+e&)are8 cea mai recen&* H6mm6 * !leca e cu c(&eva !&m(ni 'nain&ea ) irii lui An e& %i nimeni din cla a bia&ului nu auzi e vre)da& ) Privig+e&)are c(n&(nd# Prin&re !r)1e )ri %i S&!(ni e/i &au de igur 1) &e Privig+e&)ri* dar a &a nu le lu,ea la nimic* !en&ru c v)cile l)r e c+imba er# 3Cum devii Privig+e&)are97 'n&rebau Vaie&ele !e Tlngi* iar ace &ea 'n&rebau Adierile* 'n nimeni nu cun)%&ea r !un ul %i !u-ini 'ndrzneau !ere c v)r a,unge la rangul acela# - Cum devii Privig+e&)are9 'i c(n&a e An e& lui E &e 'n&r-) zi %i 1emeia nu-%i !u&u e a cunde 'n &)&ali&a&e ur!riza* nu din cauza 'n&rebrii* de%i era ne)bi%nui& !en&ru un c)!il !un ) 'n&rebare a&(& de direc&* ci da&)ri& c(n&ecului care !ru e c 'n&reab< 3Tu ai 1) & Privig+e&)are* E &e97
11

o r ( o n

s c o t t

c a r d

- Da* am 1) & Privig+e&)are* r !un e e ea %i An e&* care 'nc nu &!(nea !e de-a-n&regul C)n&r)lul* &re ri e* dezvluind c 'n&r-adevr aceea 1ue e 'n&rebarea ner) &i&# :ie-a%ul 'nv-a v)rbea c !rin c(n&ec %i E &e &rebuia 1ie a&en& %i -i 'n%&iin-eze !e !r)1e )ri %i !e S&!(ni nu di cu&e 'n&re ei 'n !rezen-a lui* dec(& dac nu le ! a c un& 'n-ele%i# - Ce ai 1cu&9 'n&reba e An e&# - Am c(n&a&# - C(n&re-ii c(n&# Prin ce e de) ebe c a&(& de mul& Privig+e&)rile9 E &e mi,i e )c+ii* &udiindu-0< - De ce vrei a,ungi Privig+e&)are9 - Pen&ru c Privig+e&)rile un& !er1ec&e# - Tu e%&i d)ar un Vaie&* An e&# Te a%&ea!& ani buni de munc# Era c)n%&ien& de inu&ili&a&ea remarcii ei# :ia&ul !u&ea c(n&a* !u&ea 'n-elege c(n&ecul* &)&u%i* c)!il 1iind* nu !erce!ea lungimea anil)r# - De ce m iube%&i9 ) 'n&reba e An e&* de da&a acea &a 'n 1a-a 'n&regii cla e# - V iube c !e &)-i* c(n&a e E &e %i c)!iii z(mbier auzindu-i drag) &ea din v)ce# - A&unci de ce 'mi c(n-i mie mai mul& dec(& cel)rlal-i9 in i &a e An e& %i E &e de !rin e e din 'n&rebarea lui un al& me a,< 3Ceilal-i nu-mi un& !rie&eni* de)arece 'mi ac)rzi mai mul& a&en-ie#7
s t p n u l c n t e c e l o r KK

- Le c(n& &u&ur)r la 1el* r !un e e ea %i 'n c(n&ec 'i &ran mi e< 3V)i 1i mai a&en&#7

4 'n-ele e e )are9 Pru e &)&u%i mul-umi& de r !un %i nu mai 'n&reba e nimic# An e& deveni 'n una din&re marile legende* c(nd &recu de la Vaie& la Talang mai iu&e dec(& re &ul cla ei### iar E &e* 'n l)c rm(n cu cla a* 'l urm# A&unci !rice!u e bia&ul c era ne)bi%nui& !en&ru ) S&!(n a C(n&ecel)r 1ie !r)1e )ar* %i mai !rice!u e c E &e nu !reda cla ei* ci lui# E &e 'l 'nv-a !e An e&# Ceilal-i c)!ii 'n-ele er %i ei* )da& cu An e&* iar el c)n &a& c 'n vreme ce &)-i erau drgu-i cu el* 'l ludau %i cu&au -i 1ie 'n !rea,m* mn(nce %i v)rbea c cu el* nici unul nu-i c(n&a c(n&ecul iubirii# Bi nici unul nu-i era !rie&en* 1iindc e &emeau# 5 4 lec-ie# E &e '%i du e cla a de ;urgli 'n a1ara Ca ei C(n&ecel)r# Cl&)reau 'n&r-un 1le "e&* a%a 'nc(& &)-i !)a& vedea 'n ,ur# 'n&)&deauna ie%irile din&re zidurile reci ale Ca ei c)n &i&uiau minuni !en&ru ei# Vaie&ele nu !r eau nici)da& Ca a* Adierile !lecau mul& mai de * iar ;urglii %&iau a &1el c ie%irile
12

o r " o n

s c o t t

c a r d

'n 1le "e& re!rezen&au d)ar avan!remiera a ceea ce avea urmeze# Trecur !rin c)dri de%i* lunec(nd !e &e ierburi %i urm(nd un drum 'ngu &* &ia& !rin&re c)!aci 'nal-i# P rile zburau dea u!ra %i animalele le !riveau mira&e &recerea# Pen&ru c)!iii 'nv-a-i c(n&e* mirac)lul 'nce!ea a&unci c(nd !r eau 1le "e&ul# E &e 'i ceru e !il)&ului* un bia& de numai )!& !rezece ani* 'n&)r din lumea e/&eri)ar unde 1u e e c(n&re-* )!rea c l(ng ) ca cad micu-# Ii c)ndu e a!)i !e c)!ii !e malul r(ului# Le !)runci &ac %i* de)arece ;urglii de-ineau n)-iunile de baz ale C)n&r)lului* ei reu%ir rm(n &cu-i %i a cul&e# Auzir c(n&ecul ! relel)r* cr)ra &(n,ir le r !und* u urul a!ei &recur(ndu- e !rin&re b)l)vani %i m(ng(ind malurile* %)a!&a v(n&ului !rin 1runze %i iarb# $ma er a%a !re- de cinci !rezece minu&e* adic a!r)a!e de limi&a C)n&r)lului l)r* a!)i E &e 'i a!r)!ie de ca cad# Di &an-a nu era mare* 'n !)&eca e d)vedea ud %i alunec)a !e m ur ce e a!r)!iau de cea-a de &r)!i 1ini care e ridica la baza ca cadei# Cu mul-i ani 'n urm* ac)l) e !e&recu e ) alunecare de &eren %i ca cada* 'n l)c e !rbu%ea c 'n bazinul !e care 'l !a e 'n !ia&r* e izbea de &(nc 'm!r%&iindu- e 'n &)a&e direc-iile# C)!iii e )!rir la zece me&ri de ea* &r)!i-i din ca! !(n 'n !ici)are#
stpnul cntecelor
12

Din n)u* &cere# Din n)u* C)n&r)lul# Acum 'n nu auzeau nimic 'n a1ar de a!a care l)vea !ia&ra# Vedeau ! rile zbur(nd* vedeau 1runzele legn(ndu- e 'n b&aia v(n&ului* dar nu !u&eau auzi nimic# Du! numai c(&eva minu&e* E &e le ddu drumul# - Ce 1acem9 'n&reb un c)!il# - Ce vre-i v)i* r !un e 1emeia# A%a 'nc(& e blcir !recau-i l(ng mal 'n &im! ce !il)&ul 'i u!raveg+ea a&en&# Pu-ini )b erva er !lecarea lui E &e8 d)ar An e& ) urm# Ea 'l c)ndu e* 1r a e &rda c e %&ia urma&* la ) !)&ec ce urca !an&a abru!& !(n 'n v(r1ul ca cadei# An e& ) !rivi a&en&* ui&(ndu- e 'nc)&r) e 'ndre!&a# E &e urc %i el ui du! ea# Nu-i venea del)c u%)r# 'nc nedezv)l&a&e* bra-ele %i !ici)arele 'i )b) eau# In unele l)curi* E &e !%ea ca !e ) &rea!&* !e c(nd An e& &rebuia e caladeze &re!&e 'nal&e c(& ,um&a&e din &a&ura lui# Nu-%i !ierdu &)&u%i din )c+i !r)1e )ara* iar ea nu e grbea# '%i &r(n e e r)c+ia

ca !)a& urca %i An e& 'i !rivi curi) !ici)arele# Erau albe %i 1u i1)rme* iar gleznele !reau !rea ub-iri ca -) !)a& u -ine* &)&u%i e calada !rin&en# P(n a&unci* An e& nu e g(ndi e nici)da& c ea !u&ea avea !ici)are# C)!iii aveau !ici)are* dar S&!(nii %i !r)1e )rii mergeau m&ur(nd du%umelele cu !)alele ve%min&el)r# Vederea gleznel)r ca de c)!il 'l de&ermin !e An e& e 'n&rebe dac E &e emna cu 1e&ele vzu&e la du% %i la &)ale&# Bi-) imagin g+emui& dea u!ra canalului din !ard) eal#
1K

o r ( o n

s c o t t

c a r d

B&ia c imaginea aceea era in&erzi * &)&u%i* 'n min&e* calc !(n %i bunele maniere* !rivind* !rivind %i iar !rivind# Se )!ri !e culmea delu%)rului* 1a- 'n 1a- cu E &e# Tre ri %i nu-%i !u&u a cunde ur!riza# Ea murmur d)ar c(&eva n)&e lini%&i&)are# 3Aici &rebuia 1ii7* !unea c(n&ecul ei# Privi a!)i 'n de!r&are %i An e& ) imi&# In 1a-* !durile ac)!ereau dealuri ne 1(r%i&e* dar c+iar l(ng ei un lac e cuibrea 'n&re c)line# C)!acii c)b)rau !(n !e malurile ace &uia* cu e/ce!-ia c(&)rva !)ieni-e# Nu era larg 1a- de al&e lacuri* 'n !en&ru An e& re!rezen&a &)a& a!a din lume# La c(&eva u&e de me&ri* e revr a !e &e ) margine &(nc)a * d(nd na%&ere ca cadei* dar aici nu e im-ea nimic din vi)len-a cderii# Aici lacul era lini%&i& %i c(&eva ! ri !lu&eau* e cu1undau %i !l)n,au* -i!(nd la r &im!uri# E &e 'l 'n&reb !rin&r-) mel)die* iar An e& 'i r !un e !e da&< - E &e mare# C(& cerul de mare# - Nu &rebuie vezi numai a &a* An e&* 1iul meu# Trebuie vezi %i mun-ii din ,urul lacului* care 'l ad!) &e c# - Cum e 1)rmeaz un lac9 - In valea a &a curge un r(u# A!a nu are !e unde rzba&* a%a 'nc(& um!le valea !(n ce ) !ar&e a ei e revar !rin ca cad# Valea nu !)a&e !rimi mai mul& a! dec(& ad(ncimea ei ma/im# Ace &a e &e C)n&r)lul* An e&#
stpnul cntecelor
1K

3Ace &a e &e C)n&r)lul#7 Min&ea 1raged a bia&ului e &rdui 1ac leg&ura# - De ce e &e C)n&r)lul* An e&9 - Pen&ru c-i ad(nc# - 'ncearc g(nde%&i* nu g+ice%&i# - Pen&ru c e &e zgzui& din &)a&e !r-ile* cu ) e/ce!-ie* a%a 'nc(& e !)a&e curge !u-in c(&e !u-in# - E%&i de &ul de a!r)a!e* 1cu E &e# Ceea ce 'n emna c nu era bine# An e& !rivi valea* cu&(nd ) in !ira-ie# Nu vedea 'n dec(& un lac# - Dac lacul nu--i !une nimic* nu-0 mai !rivi# An e& e ui& a&unci la c)!aci* ! ri %i dealuri# Privi de ,ur 'm!re,urul dealuril)r# Bi !rice!u ce v)ia E &e -0 1ac 'n-eleag# - A!a curge !rin &recerea cea mai de ,) # -Bi9 3Nu e &e 'nc de a,un 97 - Dac curgerea aceea ar 1i mai u * lacul ar 1i mai ad(nc# - Dar dac ar 1i mai ,) 9 - A&unci n-ar mai e/i &a lacul# In m)men&ul acela* E &e 'n&reru! e di cu-ia# De 1a!&* c+imb graiul* cci c(n& %i c(n&ecul ei !rea c ,ubileaz# Pe &)n czu& %i cu gla czu&* v)rbea* 1r cuvin&e* de !re bucurie* de !re de c)!erirea du! ) lung cu&are* de !re !rimirea unui cad)u a%&e!&a& !rea mul& vreme* de !re !)&)lirea* 'n 1(r%i&* a 1)amei* du! ce crezu e c nu va mai m(nca
1K

o r " o n

s c o t t

c a r d

nici)da&# 3T(n,eam du! &ine* 1lm(nzeam du! &ine* %i ia&-&e7* !unea c(n&ecul ei# An e& 'n-ele e &)a&e n)&ele c(n&ecului* cu &)& ce e a cundea 'na!)ia l)r %i i e al&ur# ;urglii nu 'nv-au 1ac arm)nie* dar bia&ul c(n& arm)nie# Nu era !rea bine* ci 'n c)n&ra&im!8 una di )nan& !e l(ng c(n&ecul lui E &e* &)&u%i re!rezen&a c)m!le&area 1ericirii ei# Un !r)1e )r )bi%nui&* cu un C)n&r)l mai !u-in !reci * ar 1i 1) & c)!le%i& de ec)ul lui An e& la !r-ile mai !r)1unde ale c(n&ecului* &)&u%i E &e de-inea un C)n&r)l u1icien& de e/ac& ca -%i canalizeze e/&azul !rin c(n&ec# Ace &a deveni a&(& de !u&ernic %i An e& era a&(& de rece!&iv* 'nc(& 1u c)!le%i&* izbucni 'n lacrimi %i e ag- de ea* 'ncerc(nd &)&u%i c(n&e !rin&re lacrimi# 5emeia 'ngenunc+e* 'l -inu 'n bra-e %i-i %)!&i la urec+e !(n ad)rmi# V)rbi cu el 'n &im!ul )mnului* !un(ndu-i lucruri cu mul& dinc)l) de !rice!erea lui* dar de 1a!& ,al)n(ndu-i !)&eci !rin min&e# Ii c)n &rui ac)l) l)curi ecre&e %i 'n unul din&re ele a cun e c(n&ecul iubirii8 'l a cun e a &1el ca 'n&r-un m)men& de mare nev)ie revin ingur* iar An e&* amin&indu-%i-0* 1ie c)!le%i&# C(nd e de%&e!&* nu -inea min&e nici c-%i !ierdu e C)n&r)lul* nici c E &e 'i v)rbi e# 4 lu 'n de m(n %i c)b)r(r dealul* de%i ) a emenea 1amiliari&a&e 'n&re c)!ii %i !r)1e )ri era in&erzi * nu d)ar !en&ru c &ru!ul lui '%i reamin&ea vag c mai -inu e
s t p n u l c n t e c e l o r 14

6 I6a-I6a era Surd< la )!& ani nu !r)gre a e dinc)l) de nivelul unui Vaie&# C)n&r)lul 'i era lab* iar i clinica re !ira-iei ne igur# Nu-i li! eau 'n u%irile 'nn cu&e - cu&&)rul care ) adu e e nu 1cu e ) l Jie%eal -* ci !ur %i im!lu nu e !u&ea c)ncen&ra 'ndea,un # Nu-i ! a# Cel !u-in a%a !uneau ceilal-i# Ea !unea 'n la inim# 4 durea c(nd c)!iii de v(r &a ei* au cu un .111 mai mici* ) 'n&receau# T)-i erau buni cu ea %i !u-ini di !erau* !en&ru c e %&ia c unii c(n&au mai & (rziu dec(& ceilal-i# 4 durea 'nc %i mai mul& c(nd i e !unea cu bl(nde-e c nu avea r) & mai c)nlinue# Era Surd* nu !en&ru c n-ar 1i !u&u& auzi* ci !en&ru c* a%a cum 'i zi e e !r)1e )rul ei< 3Auzind* &u nu auzi#7 A &a 1u e e# Al& gen de !r)1e )r* al&e )cu!a-ii* al-i c)legi### Nu erau c+iar a%a mul-i Surzi* l)&u%i 'ndea,un !en&ru ) cla # Le !redau cei mai buni !r)1e )ri de !e Te2* 'n nu 'nv-au muzic# 3Ca a C(n&ecel)r are gri, de &)-i c)!iii ei* g(ndea ea ade ea* une)ri recun) c&)are* al&e)ri cu amrciune# Sun& 'ngri,i&# Am 'nv-a& munce c* !rimind 'n rcinri 'n Ca # Am 'nv-a& %&iin-ele* m(na unei 1emei 'n care e 'ncrezu e cu &)&ul* ci !en&ru c %&ia* cumva* c E &e nu e va u!ra#
14

o r ( o n

s c o t t

c a r d

i &)ria %i limbile* %i un& al naibii de !rice!u&# A1ar m-ar c)n idera 'nze &ra&# Aici 'n un& Surd# Cu c(& v)i !leca mai re!ede* cu a&(& va 1i mai bine#7 Avea !r ea c 'n cur(nd Ca a# Trecu e de !ai !rezece ani %i mai rm e er c(&eva luni# La cinci !rezece ani urma !lece* cu ) bur c)n1)r&abil %i ) duzin de univer i&-i a%&e!&(nd-) cu bra-ele de c+i e# :ur a c)n&inua !(n la 'm!linirea v(r &ei de d)uzeci %i d)i de ani# C+iar mai mul&* dac era nece ar# Ca a C(n&ecel)r e 'ngri,ea de c)!iii ei# Mai rm(neau acele c(&eva luni %i 'nda&)ririle 'i erau de &ul de in&ere an&e# Lucra la !az %i ecuri&a&e* veri1ic(nd di !)zi&ivele de aver&izare %i a!rare ce a igurau iz)larea Ca ei C(n&ecel)r de re &ul !lane&ei# Pe &im!uri* a emenea di !)zi&ive nu 1u e er nece are8 'n&r-) vreme* c+iar S&!(nul C(n&ecel)r

din Camera 'nal& c)nducea !lane&a# Dar cu mai !u-in de un veac 'n urm* cei din e/&eri)r 'ncercaer a al&eze Ca a C(n&ecel)r* c)ndu%i de un &(l+ar care &(n,i e du! b)g-iile ei renumi&e# De a&unci* a!ru er di !)zi&ivele de ecuri&a&e* !en&ru c)n&r)lul cr)ra '-i &rebuia un an# Munca ) !ur&a e !e I6a-I6a !e 'n&reg !erime&rul d)meniil)r* ) cl&)rie mai lung dec(& )c)lul !lane&ei* 1cu& numai cu "u&erul* ingur !rin !durile* !e c(m!iile %i 1alezele Ca ei C(n&ecel)r# A &zi veri1ica di !)zi&ivele de c)n&r)l c+iar din Ca # In&r-un 1el* 'ncerca en&imen&ul unei
stpnul cntecelor
*-

u!eri)ri&-i* %&iind c nici unul din&re c)!ii %i !u-ini S&!(ni au !r)1e )ri de-ineau cun)%&in-ele ei* nu aveau +abar c zidurile nu erau im!ene&rabile* ci 'm!(nzi&e cu 1ire %i c)nduc&e* a%a 'nc(&* ceea ce !rea ) c)n &ruc-ie !rimi&iv %i gr) )lan de !ia&r era* !)&en-ial v)rbind* la 1el de m)dern ca )rice al& cldire de !e Te2# Sc+emele leg&uril)r 'i )lereau 1e&ei in1)rma-ii care ar 1i ur!rin )rice c(n&re- mai !u-in cun) c&)r# T)&u%i* a&unci c(nd e m(ndrea !rea mul& cu ecre&ele !e care le %&ia* e ilea nu ui&e c acele cun)%&in-e 'i 1u eer !ermi e la ) v(r & a%a 1raged d)ar !en&ru c era c)m!le& &rin de educa-ia %i &udiile din Ca a =c(n&ecel)r# Era ) Surd### !u&ea avea acce la ecre&e* 1iindc nu avea c(n&e nici)da& %i* de aceea* era in)1en iv# La lucrurile ace &ea e g(ndea I6a-I6a c(nd in&r 'n Camera 'nal&# Ci)cni bru c* im-indu- e iri&a&# Nu !rimi nici un r !un # 3Per1ec&* b&r(nul S&!(n al C(n&ecel)r* Nniv* nu e a1l 'nun&ru#7
A A
A

I >e c+i e u%a# In Camera 'nal& era ca in&r-) g+e-rie* de)arece &)a&e 1ere &rele rm e er de c+i e* 'n ciuda vi c)lului iernii# 3Ce !r) &ie la%i &)&ul a%a### Cine !)a&e lucreze aici97 In l)c mearg la !an)urile 'na!)ia cr)ra e a cundeau ec+i!amen&ele de m)ni&)rizare* e du e la 1erea &ra cea mai a!r)!ia&* e a!lec 'n a1ar ca !rind cana&urile %i e &rezi !rivind 'n ,) * !arc &im! de ) ve%nicie* la ac)!eri%ul de dede ub&# Nu-%i ddu e eama c(& de u
15

o r ( o n

s c o t t

c a r d

e a1la# De igur* !re r ri&* Ca a C(n&ecel)r e ridica %i mai mul&* a%a 'nc(& crile ce duceau !re Camera 'nal& nu erau 1)ar&e lungi# Se a1la &)&u%i de &ul de u %i 'nl-imea ) 1a cina# Cum ar 1i 1) & dac ar 1i czu&9 S-ar 1i im-i& ca 'n&r-un zb)r* 'ncerc(nd e/al&area din "u&erul ce g)nea c)b)r(nd un deal9 Sau avea -i 1ie 'n&r-adevr 1ric9 I6a-I6a e )!ri cu un !ici)r !e &e !ervaz %i cu bra-ele 'n&in e* ga&a e arunce# 3Ce 1ac97 B)cul &rezirii 1u e e a!r)a!e u1icien& de !u&ernic ca -) 1ac cad de !e !ervaz# '%i reveni* e a!uc de cana&uri %i e ili -%i &rag 'nce& !ici)rul 'na!)i* 'n camer* e 'nde!r&eze de 1erea &r %i 'n cele din urm 'ngenunc+eze* rezem(ndu-%i 1run&ea de buza de !ia&r a !ervazului# 3De ce am 1cu& a &a9 Ce v)iam97 3Pr eam Ca a C(n&ecel)r#7 .(ndul ) 1cu e 'n1i)are# 3Nu 'n 1elul &a# Nu v)i !leca din Ca a C(n&ecel)r 'n 1elul ace &a# Plecarea de aici nu va 'n emna 1(r%i&ul vie-ii mele#7 Nu credea a &a# Bi necrez(nd* e ag- de !ia&r %i d)ri nu-i dea drumul nici)da&# Camera era rece# 5a&a am)r-i e* rm(n(nd nemi%ca&* iar %uiera&ul v(n&ului !e ac)!eri% %i ra1alele de vi c)l ce !&rundeau !e 1erea &r ) 'n !im(n&au 'n c+i! &raniu# De !arc ar 1i !rivi&-) cineva### Se 'n&)ar e* dar nu zri !e nimeni# D)ar &eancuri de cr-i %i +aine* banc+e&e de !ia&r %i un !ici)r ie%ind de ub un maldr de +aine - un !ici)r v(n&#

lpnul cntecelor
1:

l#na e 'ndre!& !re el %i de c)!eri c grm,)ara 1 le liaine era &ru!ul c+irci&* incredibil de c) &eliv* al lui Nniv* m)r&* 'ng+e-a& 'n gerul iernii# 4c+ii 'i i &ni e er c ca-i %i 1ic%i a u!ra !ere&elui de !ia&r dinain&ea lui# I6a-I6a c(nci* a!)i e a!lec %i-0 un!un e 'n %)ld* de !arc ar 1i vru& -0 &rezea c# Tru!ul lui Nniv e r) &)g)li !e !a&e* dar un bra- i ?r ridic 'n aer %i !ici)arele i e clin&ir !u-in* iar 1a&a 'n-ele e c b&r(nul era m)r& %i 1u e e m)r& &)& &im!ul c(& &&u e ea 'n )daie# S&!(nii C(n&ecel)r din Camera 'nal& mureau l#i in&ervale 1)ar&e mari %i I6a-I6a nu cun) cu e un il& ui dec(& Nniv# El 'i deci e e )ar&a# El ) declara e Surd* +)&r(nd c va !r i Ca a 1r c(n&ece# In #id(ncul inimii ei* 1a&a 'l ura e* de%i* de c(nd 'm!linise )!& ani* v)rbi er numai de c(&eva )ri# Acum r im-ea d)ar c(rbi& de cadavru %i mai degrab dezgu &a& de 1elul 'n care muri e Nniv# 'n&)&deauna &&u e 'n gerul acela9 Cum de &ri e a&(& de mul&9A Mizeria %i rcia 'n care l)cui e c)nduc&)rul Ca ei C(n&ecel)r 1ceau )are !ar&e din&r-) di ci!lin anume9 Dac acel cadavru a&r)1ia& %i 'ng+e-a& c)n &i&uia !r)du ul cel mai ublim al Ca ei C(n&ecel)r* a&unci I6a-I6a nu era im!re i)na&# :uzele lui Nniv rm e er 'n&rede c+i e %i limba a&(rna !rin&re ele* v(n& %i )ribil# 3Limba a &a* g(ndi 1a&a* a 1cu& c(ndva !ar&e din&r-un c(n&ec#7 Un c(n&ec c)n idera& cel mai !u&ernic din .ala/ie* !)a&e c+iar din
1:

o r . o n

s c o t t

c a r d

Univer # T)&u%i c(n&ecul 'n emna e g(&le,* buze* din-i %i !lm(ni - &)a&e 'ng+e-a&e acum - %i 'n emna e %i min&ea - acum iner&# I6a-I6a nu !u&u e c(n&a &)cmai din cauza buzel)r* din-il)r* g(&le,ului %i !lm(nil)r* dar %i !en&ru c 'n min&ea ei nu 1u e e 'n&r-a&(& de c)ncen&ra&* 'nc(& !)a& 1i a%a cum cerea Ca a C(n&ecel)r# Ce c)n&a 'n 9 Nu e im-ea &rium1&)are acum* c(nd Nniv muri e# Era de &ul de ma&ur ca %&ie c %i ea va muri* iar dac ) mai a%&e!&au ) u& de ani de via-* ace%&ia nu 'n emnau dec(& &im!ul du! care !u&ea 1(r%i la 1el de 'ngr)zi&)r ca Nniv# I6a-I6a nu !re&indea c de-inea vir&u-i ne)bi%nui&e* ci d)ar ) val)are ne)bi%nui& !e care* 'n a1ara ei* n-) recun)%&ea nimeni# '%i ddu eama c e%ecul lui Nniv de a 'n-elege cine %i ce era ea = au de 1a!& 'n-ele e e9> nu ) c+imba e# Plec din )daie %i c)b)r' crile* cu&(nd 4rbul care e )cu!a de 'n&re-inere* un b&r(n !e nume Hrrai* care-%i !r ea arare)ri )1iciul# - Nniv e &e m)r&* 'i !u e ea* 'n&reb(ndu- e dac bucuria i e ci&ea 'n gla =&)&u%i %&iind c Hrrai* 1iind 4rb* nu avea e izeze a emenea lucruri># 3Nu !)& l a !e nimeni -%i dea eama c un& 1erici&* g(ndi ea# Pen&ru c nu m ve ele c de m)ar&ea lui* ci de via-a mea#7 - M)r&9 Im!er&urbabilul Hrrai !ru d)ar u%)r ur!rin #
/lpnul cntecelor
1:

- Trebuie a&unci mergi %i -0 anun-i !e uci c )rul lui# Hrrai e a!lec dea u!ra me ei %i 'nce!u -%i IK=Lar&e &)cul 'nain&e %i 'na!)i !e &e ) !agin# - Dar* Hrrai### 1cu I6a-I6a# - Ce e &e9 - Cine-i ucce )rul lui Nniv9 - Urm&)rul S&!(n al C(n&ecel)r din Camera 'nal&# Cine al&ul9 - Cum adic9 De unde %&iu eu cine-i acela9 M um %&iu* dac nu-mi !ui9

I Irrai 'nl- ca!ul* mai ur!rin acum dec(& la #iuNui %&irii de !re m)ar&ea lui Nniv< - Nu %&ii cum merg lucrurile9 - De unde %&iu9 Sun& ) Surd# N-am 1) & nici@ nla& mai mul& de un Vaie&# - Nu &rebuie &e enervezi din cauza a &a# S %&ii c nu-i nici un ecre&# Cine g e%&e cadavrul va %&i* #ist a-i &)&# Cine 'l va de c)!eri !e S&!(nul C(n&ecelo# m)r& 'n Camera 'nal& va %&i# - Cum ) %&iu9 - 4 --i dai eama* !ur %i im!lu# Te duci %i-i !ui lui au ei c &rebuie e 'ngri,ea c de 1uneralii# Vezi ce im!lu e &e9 Dar &rebuie ac-i)nezi iu&e# =Ja a C(n&ecel)r nu &rebuie rm(n mul& vreme lr cineva 'n Camera 'nal&# '%i 'n&)ar e a&en-ia c&re munca lui cu un ge & +)&r(&* care ) invi&a !e I6a-I6a !lece* -%i vad de &reburile ei %i -0 la e 'n !ace# 5a&a ie%i# $&ci !e
01 o i ( o n s c o l i c a i d

c)rid)are# P(n a&unci e g(ndi e c va !r i Ca a C(n&ecel)r !e &e c(&eva luni* 1iind cea mai ne'n emna& !er )an care &recu e !e ac)l)* %i* de)da&* &rebuia aleag c)nduc&)rul l)cului# 3Ce i &em aiuri& mai e &e %i &a9 g(ndi ea# Bi ce ba1& &(m!i& am avu& ca alegerea cad &)cmai !e mineA7 Nu era 'n ) ba1& &(m!i& cci* r&cind !e c)rid)arele de !ia&r* 'ng+e-a&e de vi c)lul de a1ar* '%i ddu eama c nimeni nu venea nec+ema& 'n Camera 'nal&* cu e/ce!-ia !er )nalului de 'n&re-inere* cu &)-ii Surzi au 4rbi* cei care nu reu%i er 'nain&eze 'n ar&a c(n&ecului# Ei nu !u&eau c(n&a* nu !u&eau !reda### a%a 'nc(& le rm(nea )cazia de a g i din 'n&(m!lare cadavrul %i* 1iind im!ar-iali* nu membri ai eli&ei* alegeau dezin&ere a-i !e cel care ar 1i &rebui&* 'n m)d eviden&* 1ie S&!(nul C(n&ecel)r din Camera 'nal&# Cine anume9 I6a-I6a mer e 'n Slile C)mune* vzu !r)1e)rii 'n cla e %i %&iu c nu !u&ea !r)m)va* 'n m)d bru c* un !r)1e )r dea u!ra rangului u# Era i !i&i&)r 1ie ru&ci)a * e rzbune !e Ca a C(n&ecel)r numind un inc)m!e&en& la c)nducere* dar ar 1i 1) & ) cruzime 1a- de inc)m!e&en&ul a &1el numi& %i ea nu avea inima di &rug !e cineva 'n m)dul acela# Cun)%&ea de &ule ca %&ie c avan area unui )m mai !re u de l)cul 'n care ar &rebui e g ea c 'n eamn ) cruzime la 1el de
/lpnul cntecelor
16

m#ire cu a-0 ili rm(n ub adevra&ul u nivel# 3Nu v)i !r)v)ca ne1ericire#7 In din&re S&!(nii C(n&ecel)r* 'n m)d l)gic 2 i u!ul din care &rebuia aleag* nu cun)%&ea nici imul### dec(& din auzi&e# 4nn - un !r)1e )r %i c(n&re- &alen&a&* dar cruia i e )1erea mereu r)lul de i )n ilier* 1iindc nu u!)r&a nece i&a&ea men-inerii unui !r)gram 1i/* 'n&(lnirile cu !er )ane !e care mi le agrea %i* mai !re u de )rice* luarea +)&i aril)r# Pre1era )1ere uge &ii# Nu* 4nn n-ar 1i lost c)nduc&)rul a%&e!&a&* de%i era de de!ar&e cel n i # ii amabil# Iar C+u116un era !rea b&r(n* mul& !rea b&r(n# Nu avea u!ravie-uia c mul& vreme du! Nniv# De 1a!&* a%a cum 'i !u e e Hrrai* alegerea !rea lim!ede* de%i nu era una care -) mul-umea c O 7iiu%i de !u-in !e I6a-I6a# E &e* cea rece 1a- de &)-i* mai !u-in 1a- de bie-elul !e care-0 c)n idera Privig+e&)area lui Mi"al# E &e* care veni e 'n Slile =l)mune de dragul unui bie-a%* c)b)r(ndu- e la niv e l u l de !r)1e )r* de%i admini &ra ,um&a&e din Ca a MC(n&ecel)r# 3Nimeni n-a 1cu& un a emenea acri1iciu !en&ru mine7* g(ndi I6a-I6a cu amrciune* l)&u%i E &e era ) mare c(n&rea-* !u&(nd &(rni v!i 'n )rice inim din Ca a C(n&ecel)r au !u-

i (nd 'neca v!ile acelea* dac d)rea# In !lu * E &e e i&ua dea u!ra micil)r gel)zii %i rivali&-i neli!i&e 'n Ca # E &e era dea u!ra l)r !rin a&i&udinea ei### iar acum avea 1ie dea u!ra %i !rin !)zi-ie#
17

o r " o n

s c o t t

c a r d

I6a-I6a )!ri ) S&!(n =de &ul de ur!rin c 1u e e a!ela& de ) Surd> %i ) 'n&reb unde ) !u&ea g i !e E &e# - Cu An e&# Cu bia&ul# - Bi unde-i el9 - In S&alul lui# S&al### :ia&ul avan a e# Nu !u&ea avea mai mul& de %a e ani %i e a1la de,a 'n S&aluri %i L),i# I6a-I6a e !) )m)ri* im-ind un n)d 'n &)mac# Pe &e un m)men& e lumin iar%i# :ia&ul 1u e e avan a& de E &e* a &a era &)&ul# Avea rm(n &)a& via-a 'n Ca a C(n&ecel)r* e/ce!&(nd cei c(-iva ani de !er1)rman-* 'n &im! ce ea urma 1ie liber %i !u&ea vedea &)a& Te2### mai mul&* !u&ea vedea al&e !lane&e* !u&ea merge - cine %&ie9 - c+iar !e Pm(n&* ac)l) de unde Mi"al '%i c)nducea univer ul 'n gl)ria lui nemaivzu&A C(&eva 'n&rebri### C(&eva indica-ii### . i S&alul lui An e&* iden&ic cu celelal&e* e/ce!&(nd numrul de !e u%# 'nun&ru e c(n&a# Era ) c)nver a-ie8 1a&a !u&ea recun)a%&e c(n&ecul v)rbel)r# 'n emna c 1emeia e a1la ac)l)# I6a-I6a b&u la u%# - Cine e &e9 'n&rebarea ) !u e e bia&ul* nu E &e# - I6a-I6a# Am un me a, !en&ru S&!(na C(n&ecel)r* E &e# U%a e de c+i e# :ia&ul* cu mul& mai cund dec(& I6a-I6a* ) l in&re# E &e &&ea !e un &abure&* l(ng 1erea &r# Camera era rcci)a - &rei !ere-i
ia panul cntecelor
17

i Ic lemn* un !a&* un &abure&* ) ma %i zidul de !ia&r

in care e de c+idea 1erea &ra ce ddea !re cur&e* l)a&e S&alurile ar&au la 1el# C(ndva I6a-I6a %i-ar li v(ndu& %i u1le&ul ca aib un S&al* cu &)& ce n s e m n a a &a# :ia&ul avea %a e ani### - Care e &e me a,ul9 E &e era rece ca 'n&)&deauna8 ve%m(n&ul i e 'nv)lbura 'n ,urul !ici)arel)r* 'n &im! ce &&ea ilrca!& !e &abure&# - Vin din Camera 'nal&# M c+eam Nniv9 - E m)r&# F a a lui E &e nu &rda nimic# S&!(nea C)n&r)lul# - E m)r&* re!e& I6a-I6a* %i !er c &e vei 'ngri,i i le 1uneraliile lui# H &e rma e &cu& ) cli!* a!)i 'n&reb< - Tu ai g i& &ru!ul9
-Da.

- Nu mi-ai 1cu& un bine* zi e 1emeia# Se ridic %i !r i 'nc!erea# 3Bi acum97 e 'n&reb I6a-I6a* &(nd l(ng u%a S&alului lui An e&# Nu e g(ndi e la ce avea 1ac ilu! ce ) anun-a !e E &e# A%&e!&a e ) reac-ie8 #i &e!&a e i e !un ce 1ac# $m e e 'n 'n S&al cu bia&ul dinain&ea ei* imb)lul ucce ului #ic)l) unde ea nu 'n&(lni e dec(& e%ecul# :ia&ul ) !rivi 'n&reb&)r< - Ce 'n eamn a &a9
*3 o i ( o n s c o t t c a i d

- 'n eamn c E &e devine S&!(na C(n&ecel)r din Camera 'nal&# :ia&ul nu c+i- nici un ge &# 3C)n&r)lul* '%i !u e I6a-I6a# :le &ema&ul de C)n&r)l#7 - Nu--i !une nimic a &a9 'n&reb ea# - Ce ar &rebui -mi !un9 re!lic An e& %i v)cea 'i era un !ien,eni% de in)cen-# - Ar &rebui mcar &e bucuri* bie-ic* r !un e I6a-I6a* cu di !re-ul !e care in1eri)rul 1r !e-

ran-e 'l !)a&e 1)l) i a&unci c(nd u!eri)rul e nea,u&)ra&# E &e &e-a r 1-a& !a cu !a # Te-a avan a& 1r 1ii nev)i& im-i durerea !rin care &rec &)-i ceilal-i* iar acum are &)a& !u&erea la 'ndem(n# Vei 1i ) Privig+e&)are* bie-ic# Vei c(n&a !en&ru )amenii cei mai de eam din .ala/ie# A!)i vei reveni aca %i E &e a &a ) -aib gri, n-a,ungi un !rie&en au un &u&)re* ci -nce!i direc& !redai* au 1ii S&!(n* au - de ce nu9 - un mare S&!(n din ca!ul l)cului %i 'nain&e de d)uzeci de ani vei a,unge S&!(n al C(n&ecel)r# A%a c* de ce nu--i ui-i C)n&r)lul ca &e mani1e%&i9 A &a-i lucrul cel mai bun care -i -a-n&(m!la& vre)da&A V)cea 'i era amar %i 1uri)a * li! i& de )rice mel)die* !(n %i de muzica neagr a m(niei# An e& ) !rivi calm* a!)i de c+i e gura* nu v)rbea c* ci c(n&e# La 'nce!u&* 1a&a v)i e !lece imedia&< 'n cur(nd* 1u inca!abil mai decid ceva# I6a-I6a auzi e mul-i c(n&re-i* 'n nici unul nu-i c(n&a e a &1el# E/i &au %i cuvin&e* &)&u%i ea nu le
+
19

lpnul

cntece l o r

uizea# Auzea 'n l)cul l)r bun&a&e* 'n-elegere %i 'ncura,are# In c(n&ecul lui An e&* ea nu era ) ra&a&* i i ) 1emeie 'n-elea!& care 1cu e Ca ei C(n&ecel)r un mare bine* care '%i c(%&iga e iubirea &u&ur)r viii )arel)r genera-ii# Se im-ea m(ndr# Sim-ea cum M Ca a C(n&ecel)r ) va &rimi&e 'n lumea din e/&eri)r I I u ac)!eri& de ru%ine* ci ca ) me ager !re celelal&e lumi %i !lane&e# 34 le !)ve &e c de !re muzic* g(ndi ea* %i da&)ri& mie Ca a C(n&ecel)r v .t 1i %i mai !re-ui& de &)-i cei care ) cun) c# Eu Min& &)& un !r)du al Ca ei* a%a cum un& c(n&re-ii >i Privig+e&)rile#7 Vibra de bucurie %i de m(ndrie# I >c ani 'n&regi* ba c+iar 'n &)a& via-a ei nu mai 1u@#c e a&(& de 1erici&# II 'mbr-i%a !e bia& %i !l(n e minu&e 'n %ir# 3Dac An e& !)a&e 1ace a &a* '%i !u e* a&unci meri& &)a&e laudele care i e aduc# :ia&ul e &e !lin de iubire* !(n %i !en&ru mine# P(n %i !eni &u mine#7 $idic !rivirea* ui&(ndu- e 'n )c+ii lui i vzu### Nimic# 4 !rivea la 1el de ne&ulbura& ca 'nain&e# C)ni r)lul### C(n&a e c(n&ecul %i a&(&a &)&# A&unci c(nd nu c(n&a* nimic din el nu era uman# B&iu e ce il)rea 1a&a aud* 'i )1eri e ace & lucru %i nu mai i rebuia al&ceva# - Di-au 'n&)r arcul9 e adre ea c+i!ului g)l# - S mi-0 'n&)arc9 - P)a&e c e%&i c(n&re-* 'i !u e* dar nu e%&i )mA
52

o r ) o n

s c o t t

c a r d

El 'nce!u c(n&e cu &)nuri de,a lini%&i&)are* 'n I6a-I6a ri 'n !ici)are %i ddu 'na!)i< - Nu din n)uA Nu m !)-i !cli iar%iA C(n& !ie&rel)r %i 1-le !e ele !l(ng* dar eu nu m v)i l a !r) &i& din n)uA Ie%i din camer* &r(n&ind u%a !e &e c(n&ecul lui* l (ndu-i 'ndr& c+i!ul g)l# C)!ilul era un m)n &ru* nu 1cea !ar&e din reali&a&ea lumii %i-0 ura# In acela%i &im! '%i amin&i c(n&ecul u %i-0 iubi* &(n,ind revin 'n S&al %i -0 a cul&e c(n&(nd de-a !ururi# In aceea%i zi ) rug !e E &e -i 'ngduie !lece mai devreme# S-i 'ngduie !lece 'nain&e de a-0 mai auzi !e An e& c(n&(nd# E &e !ru uimi& %i-i ceru e/!lica-ii# I6a-I6a in i & din n)u8 dac nu avea 1ie l a& !lece* avea e inucid# - A&unci !)-i !leca m(ine* zi e n)ua S&!(n a C(n&ecel)r din Camera 'nal&# - 'nain&ea 'nm)rm(n&rii9 - De ce 'nain&ea 'nm)rm(n&rii9 - Pen&ru c el va c(n&a* nu-i a%a9 E &e 'ncuviin-#

- C(n&ecul lui va 1i minuna&# - B&iu* r) &i I6a-I6a %i )c+ii i e um!lur de lacrimile amin&iril)r# Dar nu va c(n&a un )m# La revedere### - 4 ne li! e%&i* !u e E &e 'nce&i%)r %i v)rbele 'i erau m(ng(ie&)are# I6a-I6a e 'n&)ar e din u% %i ) !rivi 'n )c+i#
s t p n u l c n t e c e l o r 5K

- 4+* c(& de dulce ) !uiA 'n-eleg acum de unde #i 'nv-a& An e&# 4 ma%in care-i !red al&ei ma%ini# - 'n-elegi gre%i&* r !un e cealal& 1emeie# E &e durerea !red(nd durerii# De ce crezi c e/i & =C)n&r)lul9 I6a-I6a !leca e de,a# Nu-i mai revzu !e E &e %i !e An e&* iar &ramul ) lu* cu baga,ele %i banii !en&ru !rima lun* c)-(nd-) din Ca a C(n&ecel)r# - Sun& liber* %)!&i ea* c(nd &recu de !)ar&a d)meniil)r %i 1ermele !lane&ei e 'n&in er 'nain&ea ei# 3Min-i* min-i7* 'i r !un e ri&mul m)&)arel)r# 7 34 ma%in care-i !red al&ei ma%ini#7 Cuvin&ele l a er un gu & amar ce ) urmri !e E &e &)& &im!ul c(& e )cu! de 'nm)rm(n&are# 4 ma%in### Da* de &ul de adevra& din&r-un !unc& de vedere* 'n c)m!le& 1al din al&ul# Ma%ini erau )amenii care nu de-ineau C)n&r)lul* ale cr)r gla uri le &rdau ecre&ele* nu %i in&en-iile# 3Eu 'n m !)& c)n&r)la %i a &a n-) 1ace nici ) ma%in#7 'n-ele e e &)&u%i ce v)i e !un I6a-I6a# 'n&r-adevr '%i ddu e eama %i ) 'n1ric)%a e c(& de c)m!le& 'nv-a e An e& C)n&r)lul %i de la ce v(r & 1raged# II !rivi e c(n&(nd la 'nm)rm(n&area lui Nniv# Nu 1u e e ingurul c(n&re-* &)&u%i 1u e e cel
2G

o i . o n

s c o t t

c a r d

mai &(nr %i )n)area era uria%* a!r)a!e 1r !receden&# T)-i e 1)i er c(nd el ie%i e 'n 1a- c(n&e* dar a&unci c(nd &ermina e* nimeni nu e mai 'nd)i e c )n)area n-ar 1i 1) & meri&a&# D)ar n)u-veni-ii* Vaie&ele %i c(-iva ;urgli !l(ngeau - nu ar 1i 1) & dre!& ca la 'nm)rm(n&area unui S&!(n al C(n&ecel)r 'ncerci di &rugi C)n&r)lul al&)ra# C(n&ecul lui v)rbi e 'n de !re durere* drag) &e %i d)r* de !re venera-ia cel)r !rezen-i* nu numai !en&ru Nniv* care muri e* ci %i !en&ru Ca a C(n&ecel)r !e care el ) -inu e 'n via-# 3E%&i un mae &ru* An e&7* '%i !u e e E &e* &)&u%i 'n acela%i &im! )b erva e lucruri !e care cei mai mul-i nu le remarca er# 5elul 'n care c+i!ul lui rm e e nemi%ca& 'nain&e %i du! c(n&ec8 1elul 'n care &&u e rigid* c)ncen&r(ndu- e d)ar a u!ra e/ac&i&-ii &)nuril)r# 3Ne mani!uleaz* g(ndi e ea* ne mani!uleaz !e &)-i* dar nici !e ,um&a&e a&(& de !er1ec& !e c(& e mani!uleaz !e el 'n u%i#7 4b erva e cum bia&ul im-ea 1iecare mi%care %i !rivire din audien- %i le 1)l) ea* 'n&)rc(ndu-le !)ri&e de ) u& de )ri# 3E%&i ca ) lu!# 4 lu! care ia drag) &ea ce--i e &e da& %i ) re1lec& mai !u&ernic dec(& 'nain&e* dar 1r nimic din &ine# Tu nu e%&i 'n&reg#7 An e& veni e !re E &e %i e a%eza e al&uri de ea# C)n &i&uia dre!&ul u* !en&ru c 'i era !r)1e)ar# 5emeia nu !u e nimic* ci murmur 'n&r-un c+i! ce e adre a d)ar urec+il)r lui en ibile< - :ini%)r* dar cu de &ule gre%eli#
iiopnul

c n t e c e l o r 2G

An e& nu mai c(n& nici)da& 'n 1a-a !ublicului in =Ca a C(n&ecel)r# La 'nce!u&* nu-%i ddu e eama# I J I I I %i im!lu* nu-i veni e r(ndul 1ac )l)* due&* i1 r-e& au cvar&e&# Dar a&unci c(nd &)-i din L),a a nin er de d)u au &rei )ri %i lui nu i e ceru e i C&n&e* bia&ul rma e !e g(nduri* a!)i e alarma e# Nu 'n&reba e nimic* de)arece !ur %i im!lu nimeni nu !r)ceda a%a# A%&e!&a e# Bi a%&e!&a e### Iar r(ndul lui !ru e c nu mai vine nici)da&#

Nu mul& du! aceea* )b erva e c %i ceilal-i din I ), remarca er amnun&ul* 'l c)men&a er mai iul(i 'n&re ei* a!)i 'l 'n&reba er !e An e&< - Ai 1cu& ceva ru9 II 'n&reba er unul c(&e unul* la ma * !e c)rid)are au la &)ale&# - De ce e%&i !ede! i&9 An e& ridica e din umeri au c) e e un une& < .ire !unea 3Habar n-am7# A&unci c(nd negli,area =Cri&ica nea%&e!&a& %i nemeri&a& nu c+imb !re ia bia&ului# El r !un e !rin&r-un m)rmi& M C 'n emna< Nu tre$uia -mi !ui# B&iam# 3C)n&r)lul* e g(ndi E &e# Cu iguran-* ai de!i in C)n&r)lul#7
o r ( o n s c o t t c a r d

lui 'n !rivin-a ev)lu-iei 'n !ublic c)n&inua e* 'nce!u e r !und !rin&r-) rceal care le &ran mi&ea imedia& curi)%il)r c ubiec&ul era &abu# Pen&ru bia&* evi&area !ecula-iil)r re1eri&)are la mi &eri)a a in&erdic-ie 1cea !ar&e din C)n&r)lul u# Acela%i C)n&r)l nu-i ddea v)ie !un 'n&rebri# E &e !u&ea c)n&inua embarg)ul c(& de mul& v)ia# 4rice ar 1i d)ri&* )rice ar 1i !era& )b-in* An e& avea rabde* 1r 'n&rebe# :ine'n-ele * 1emeia c)n&inua e vin zilnic 'n S&alul lui* ca %i 'nain&e# 5unc-ia de S&!(n al C(n&ecel)r din Camera 'nal& 'n emna 'nda&)riri u!limen&are* nu eliberarea de cele an&eri)are# De c)!erirea %i educarea Privig+e&)rii lui Mi"al re!rezen&a -elul vie-ii ei* ale din !r)!ria ei v)in-* cu zeci de ani 'n urm# Nu v)ia renun-e la el %i arcina nu avea di !ar d)ar !en&ru c Nniv muri e %i !r)a &a de I6a-I6a avu e e cura,ul -) 'm!)vreze cu 1unc-ia aceea# Ea 'i !u e e &)a&e a &ea lui An e&* !er(nd -0 a igure c n-) va !ierde# :ia&ul !rimi e ve%&ile 1r ara&e c i-ar 1i ! a& %i c)n&inua e lec-iile zilnice ca %i cum nu -ar 1i 'n&(m!la& nimic# La urma urmel)r* de ce ar 1i !r)ceda& al&1el9 P(n c(nd I6a-I6a 'i !u e e 'nain&ea !lecrii* E &e nu-%i b&u e ca!ul cu !r)blema re !ec&iv# An e& era u!erb nu numai 'n !rivin-a C)n&r)lului* ci %i 'n )rice al& !rivin-* a%a 'nc(& al&ceva nu a&rgea a&en-ia a u!ra lui# Acum 'n E &e 'i !rivea
,# i r t p n u l c n t e c e l o r
21
0

)n&r)lul* de !arc 1iecare e/em!lu al ne! rii i!#iren&e a bia&ului c)n &i&uia ) l)vi&ur !en&ru ea# T)&u%i An e& nu %&ia ce e !e&recea 'n min&ea lui E &e# C)n&r)lul ei era la 1el de !er1ec& %i 1emeia uu-%i &rda 'nain&ea lui gri,ile au m)&ivele l)r# #A%a &rebuie 1ie* c)n ider An e&# Sun& un lac Li malurile mele un& 'nal&e# Nu am nici ) curgere in ii ,)a # Bi 'n 1elul ace &a devin &)& mai ad(nc !e Ni ce &rece#7 Nu-%i ddea eama c e !u&ea 'neca# 9 4 lec-ie# E &e 'l du e !e An e& 'n&r-) 'nc!ere g)al* l#ir#l 1ere &re# Pere-i g)i* ) u!ra1a- de d)i !rezece me&ri !&ra-i %i ) u% ma iv* !rin care nu i 1N#b&ea nici un une&# Se a%ezar !e !ard) eal %i* 'n&ruc(& &)a&e !ard) elile erau de !ia&r* ) g ir t =On1)r&abil* au cel !u-in 1amiliar* de aceea An e& reu%i e rela/eze# - C(n&* r) &i E &e %i An e& c(n&# Ca 'n&)&deauna* &ru!ul 'i era rigid %i c+i!ul li!Mi de em)-ii8 ca 'n&)&deauna* c(n&ecul 1rem&a de em)-ii %i en&imen&e# De da&a acea &a* bia&ul = an& de !re 'n&uneric* de !re !a-ii 'nc+i e - %i un &(ngui&)r# Ade ea E &e e im-ea ur!rin
21

o r ( o n

s c o t t

c a r d

de !r)1unzimea 'n-elegerii lui 'n !rivin-a un)r lucruri !e care* cu iguran-* la v(r &a a nu le !u&u e cun)a%&e 'nc# Ec)ul c(n&ecului e r) &)g)li din !ere-i# - $ un* !u e E &e# - M-m-m-m* r !un e An e&# - C(n& a &1el 'nc(& nu mai r une# An e& c(n& din n)u* de acea & da& un c(n&ec li! i& de cuvin&e %i en * un c(n&ec ce dan cu u%urin- !rin n)&ele ale cele mai ,)a e =care nu erau 1)ar&e ,)a e> %i ie%i mai degrab ca ) r u1lare dec(& ca un &)n# C(n&ecul nu avea ec)u# - C(n&* zi e E &e* a &1el 'nc(& eu &e aud aici* l(ng !ere&e* la 1el de !u&ernic cum a% 1i c+iar l(ng &ine* %i &)&u%i 1r ec)u# - Nu !)&* 1cu An e&# - :a !)-i# - Tu !)-i9 E &e c(n&* iar c(n&ecul um!lu 'nc!erea* dar nu avu ec)u# A&unci An e& c(n& %i el# 4 )r* a!)i 'nc una* 'ncerc(nd g ea c v)cea !)&rivi& )dii# In cele din urm* du! d)u )re* reu%i# - Mai 1 ) da&# El c(n& din n)u* du! care 'n&reb< - De ce9 - Nu c(n-i d)ar 'n 1a-a &cerii* ci %i 'n mi,l)cul !a-iului# Trebuie c(n-i e/ac& !en&ru !a-iul care -i-a 1) & da&# Trebuie -0 um!li* a%a 'nc(& 1ii
stpnul cntecelor
22

#mzi& de &)-i* ! &r(nd &)&u%i &)nul lim!ede %i li!i& de ec)u* a &1el 'nc(& ceea ce aud ei 1ie e/ac& ceea ce ai !r)du # - Trebuie 1ac lucrul ace &a de 1iecare da&9 - Du! un &im! '-i va in&ra 'n re1le/# $ma er ) vreme &cu-i# Du! aceea* 'nce&i%)r* An e& v)rbi< - Mi-ar !lcea 'ncerc um!lu L),a 'n 1elul ice &a# E &e 'n-ele e ce d)rea el de 1a!& %i re1uz i Aspund adevra&ei rugmin-i# - Cred c L),a e &e g)al acum* 'i !u e# Pu&em merge ac)l)# An e& e lu!& 'n inea a ) cli! - a%a !re u!u e E &e* cci de%i bia&ul rm e e &cu&* c+i!ul ' i era nemi%ca&# - Mam E &e* gri el 'n 1(r%i&* nu %&iu de ce am l) & !ede! i&# - Ai 1) &9 - B&ii d)ar* 1cu el bla,in# Era ) vic&)rie min)r8 de 1a!& ea 'l 1)r-a e 'n&rebe# :a c+iar ) vic&)rie de%ar&# :ia&ul nu-%i !ierdu e C)n&r)lul - !ur %i im!lu* !rice!u e c nu c(%&iga nimic rm(n(nd &cu&# E &e e rezem de !ere&ele de !ia&r* 1r 'n-eleag c ea 'n %i* rela/(ndu- e* e 'nd)ia 'nain&ea rigidi&-ii lui# - An e&* care e &e c(n&ecul &u9 El ) !rivi ine/!re iv %i a%&e!&# Se !rea c nu 'n-ele e e#
22 o r 4 o n

s c o t t

c a i d

- Nu 1aci al&ceva dec(& re!e-i c(n&ecele n)a &re# Iei ceea ce im& )amenii* a!)i 'i c)!le%e%&i* am!li1ic(ndu-le em)-iile* dar care e &e c(n&ecul &u* c)!ile9 - T)a&e c(n&ecele un& ale mele# - :a nu* nici unul nu e &e al &u# P(n acum* nu &e-am auzi& c(n&(nd vreun c(n&ec de !re care %&iu c-i d)ar al &u# El nu-%i !ierdu C)n&r)lul* de%i* cu iguran-* era 1uri) # 4 !rivi cu )c+i g)i %i !u e< - .re%e%&i# Avea numai %a e ani* &)&u%i 'i !u e e !r)1e )arei
greeti.

- Nu vei mai c(n&a 'n !ublic !(n n-) -mi c(n-i un c(n&ec al &u# ! (um ) -0 recun)%&i9 - Nu %&iu* An e&* dar am -0 recun) c# El c)n&inu ) !rivea c 1i/ %i E &e* da&)ri& C)n&r)lului* nu l !rivirea 'n !m(n&# Unii c)!ii nu reu%eau del)c 1)l) ea c ace & C)n&r)l %i de )bicei &erminau ca Surzi# 5r 1ie u%)r* C)n&r)lul era e en-ial !en&ru c(n&a&# Aici 'n era un c)!il care* aid)ma c(n&re-il)r 'n&r-adevr buni %i a Privig+e&)ril)r* 'nv-a e iu&e C)n&r)lul %i &ria cu el 'n m)d 1ire c# )rea 1ire c# Sc)!ul C)n&r)lului nu-0 re!rezen&a 'nde!r&area c(n&re-ului de leg&urile umane* ci men-inerea leg&uril)r lim!ezi %i cura&e# An e& 1)l) ea C)n&r)lul dre!& zid im!ene&rabil* in urm)n&abil* %i nu canal de c)munica-ie
5 t p a n u l c n t e c e l o r 26

*7
$i"&)r Cenu%iul a,un e 1uri) 'n Camera 'nal&# - A cul&* d)amn* %&ii ce-i &a9 - Nu* r !un e E &e %i gla ul 'i era calcula& -0 lini%&ea c# - E &e un manda& de in&rare* emi de 'm!ra&# - Du! c(&e vd* ai in&ra&# De ce e%&i agi&a&9 - Am in&ra& du! !a&ru *ile+ Sun& &rimi ul !er)nal al 'm!ra&ului* cu ) mi iune e/&rem de im!)r&an&### - $i"&)r Cenu%iul* 'l 'n&reru! e E &e ='n 'nce&* cu calm>* ai 'n&r-adevr ) mi iune im!)ri#in&* dar nu aici# Acea &a e d)ar ) e cal !e drum### - E/ac&* 'ncuviin- $i"&)r * 'n e cala a &a mi-a 'n&(rzia& !r)gramul cu !a&ru zile# - $i"&)r Cenu%iul* !)a&e c ar 1i &rebui& s so! lici i m vezi# - Nu &rebuie )lici& nimic# Am manda& de ini rare de la 'm!ra&# - P(n %i 'm!ra&ul cere v)ie in&re aici# 3V)i &rece !e &e zidurile &ale* An e&* '%i !r)mi e Icmeia 'n g(nd# 4 -mi c(n-i un c(n&ec care 1ie mimai al &u#7 Dar c+i!ul u im)bil* li! i& de e/!re ie !unea #l)ar< 3Vei da gre%#7
2K

o r ' o n

s c o t t

c a r d

- M-nd)ie c# - E &e un lucru de,a vec+i* !rie&ene# Eu 'n mi l-am c)ndu 'n camera acea &a# $i"&)r era mai !u-in nerv) acum# Mai e/ac&* e im-ea c+iar &(n,eni& de ie%irea a# Nu !en&ru c n-ar 1i avu& dre!&a&e8 E &e %&ia c el era un brba& care-%i !u&ea 1)l) i m(nia 'n cauze dre!&e# Nu degeaba avan a e 'n&r-) !)zi-ie im!)r&an& 'n c)nducerea 1l)&ei# Se im-ea &(n,eni&* de)arece 1uria 'i 1u e e real %i lega& de !r)!ria-i m(ndrie# Era un &(nr care 'nv-a %i E &e 'l !lcu# C+iar dac ar 1i 1) & ga&a ucid !e )ricine ca )b-in ceea ce d)rea# In m(inile lui calme* 'na!)ia c+i!ului bie-e c* a%&e!&a m)ar&ea# - Lucrurile vec+i un& ra+a&uri* c)men& el d)m)l# Am veni& ca a1lu ce e-n&(m!l cu Privig+e&)area lui Mi"al# - 'm!ra&ul nu are nici ) Privig+e&)are# - E/ac& a &a* r) &i u%)r amuza& $i"&)r * e &e !r)blema# B&ii c(-i ani au &recu& de c(nd i-ai !r)mi ) Privig+e&)are9 Anul ace &a* Mi"al 'm!line%&e ) u& )!& !rezece ani# De igur* e &e !)li&ic) !re u!unem c 'm!ra&ul va &ri de-a !ururi* dar Mi"al 'n u%i mi-a !u --i &ran mi& c-i c)n%&ien& de a!r)!ierea )r)cului %i !er c nu va muri 1r -%i aud Privig+e&)area c(n&(nd# - Trebuie %&ii c Privig+e&)rile un& ale e cu mare gri, ca e !)&rivea c cu gazdele l)r# De )bicei n)i avem deja Privig+e&)area %i cu&m )
stpnul cntecelor

24

!la m c)rec&# Ace &a a 1) & un caz ne)bi%nui& %i !(n acum n-am avu& Privig+e&)area !)&rivi&# - P(n acum9 - Cred c avem Privig+e&)area care va 1i a lui Mi"al# - 4 v)i vedea imedia&# E &e z(mbi %i $i"&)r 'i r !un e la ur( # - De igur* cu !ermi iunea &a* adug el# - C)!ilul are d)ar %a e ani* r !un e E &e# In&ruirea lui nu-i nici !e de!ar&e c)m!le&# - Vreau -0 vd* %&iu c e/i &# - Te v)i duce la el# C)b)r(r !e crile %er!ui&e* !rin c)rid)are %i !a a,e# - Sun& a&(& de mul&e c)rid)are* remarc $i"&)r * 'nc(& nu 'n-eleg cum de mai ave-i !a-iu !en&ru 'nc!eri# E &e nu c)a e nici ) v)rb !(n nu a,un er 'n c)rid)rul S&aluril)r8 ac)l) e )!ri un m)men& %i c(n& ) n)& 'nal& %i !relung# In de!r&are e 'nc+i er u%i# A!)i 'l c)ndu e !e &rimi ul !ecial al 'm!ra&ului !(n la u%a lui An e& %i c(n& c(&eva n)&e 1r cuvin&e# U%a e de c+i e %i lui $i"&)r i e &ie r u1larea# An e& era lbu-* dar !ielea lui alb %i !rul blai l au enza-ia &ran !aren-ei 'n razele )arelui ce !&rundeau !e 1erea &r# Iar &r &urile bia&ului erau minuna&e* nu d)ar !er1ec&e8 genul de 1igur ce
24

o r

o n

s c o t t

c a r d

'nmuia inimile brba-il)r 'n aceea%i m ur ca %i !e ale 1emeil)r# :a c+iar 'n&r-) m ur mai mare# - A 1) & ale !en&ru gla ul au !en&ru c+i!ul lui9 'n&reb $i"&)r # - C(nd un c)!il are &rei ani* r !un e E &e* vii&)rul lui c+i! e &e ) &ain# .la ul i e dezvluie cu mai mul& u%urin-# An e&* l-am adu !e ace & brba& ca &e aud c(n&(nd# An e& ) !rivi ine/!re iv* ca %i cum n-ar 1i 'n-ele * dar re1uz cear ) e/!lica-ie# 5emeia 'n-ele e imedia& ce !lnui e# $i"&)r nu-%i ddea 'n eama# - Vrea -mi c(n-i* e/!lic brba&ul# - Nu &rebuie -i re!e-i# M-a auzi& %i a deci nu c(n&e# C+i!ul lui An e& nu reac-i)na 'n nici un 1el# - E urd9 'n&reb $i"&)r # - Acum ) !lecm* 1cu E &e# Ie%ir# $i"&)r 'n&(rzie !(n 'n ul&ima cli!* !rivindu-0 !e An e&# - Minuna&* re!e& el iar%i %i iar%i* !e c(nd &rb&eau al&e c)rid)are c&re !)ar&# - El va 1i Privig+e&)area 'm!ra&ului* $i"&)r Cenu%iul* nu c)!ilul lui de de 1r(u# - Mi"al are mul&e )dra le %i gu &urile lui nu un& a&(& de diver e 'nc(& includ bie-ii# De ce n-a vru& c(n&e9 - Pen&ru c a%a a +)&r(& el# - 'n&)&deauna e &e a&(& de 'nc!-(na&9 - Ade ea#
stpnul cntecelor
24

- Hi!n)&era!ia rez)lv a emenea lucruri# Un e/!er& !)a&e realiza un bl)ca, men&al care in&erzic rezi &en-a### E &e c(n& ) mel)die care-0 )!ri !e $i"&)r * 'n1i)r(ndu-0# 4 !rivi 1r 'n-eleag de ce* !e nea%&e!&a&e* 1emeia aceea 'l 'n !im(n&a# - $i"&)r Cenu%iul* eu nu &e 'nv- cum --i de!la ezi 1l)&ele 'n&re !lane&e# - :ine'n-ele c nu# A 1) & d)ar ) uge &ie### - Trie%&i 'n&r-) lume unde &)& ceea ce a%&e!-i de la )ameni e &e u!unerea* a%a c +i!n)&era!eu-ii &i cu bl)ca,ele l)r men&ale &e a,u& --i a&ingi -elurile#

Aici 'n * 'n Ca a C(n&ecel)r* n)i crem 1rumu e-ea# Nu !u&em ili un c)!il -%i g ea c v)cea# $i"&)r '%i rec!&a e &!(nirea de ine# - E%&i !rice!u& la a &1el de lucruri# Eu &rebuie m &rduie c ceva mai mul& -i ile c !e )ameni m a cul&e# E &e de c+i e u%a de la ala !)r-ii# - S&!(n a C(n&ecel)r E &e* v)rbi &)& $i"&)r * 'i v)i !une 'm!ra&ului c i-am vzu& Privig+e&)area %i c bia&ul e minuna&# Dar c(nd -i !un c-0 va !rimi9 - C)!ilul va !leca a&unci c(nd eu v)i 1i ga&a# - P)a&e ar 1i mai bine !lece a&unci c(nd el va 1i ga&a# , ,-i./i012341Ltill+t5. - C(nd eu v)i 1i ga&a* re!e& E &e cu un gla numai v)i)%ie %i 1armec# - 'm!ra&ul va avea Privig+e&)area 'nain&e m)ar#
2- o r o n

s c o t t

c a i d

**
Berea i ia min ile, #atrul i ia via a. 1ocirla i ia $anii, (odrul i ia soa a. 6leacul este rece, 7pa clocotete, Belvedere te vrea, 6rd!loc nu te dorete.

- Ce c(n&ec e &e ace &a9 'n&reb An e&# - C)n ider-0 un 'ndrumar de cl&)rie# II 'nv-au c)!iii din Trea!&* ca ba&,)c)rea c celelal&e )ra%e mari de !e Te2# Trea!& nu mai e &e un )ra% im!)r&an&* dar cele !e care le ridiculiza au rma # - Unde v)m merge9 - Ai )!& ani* An e&* urm E &e# I-i mai amin&e%&i via-a %i )amenii din a1ara Ca ei C(n&ecel)r9 -Nu# E &e %uier u%)r %i $i"&)r &rebui e a!r)!ie* a &1el c numai el 'i auzi cuvin&ele# ! 7mndoi avem mul&e de 1cu& 'nain&e de m)ar&ea 'm!ra&ului Mi"al* nu-i a%a9 $i"&)r Cenu%iul !lec iu&e* ca -%i &ermine miiunile im!eriale#
, lpnul cntecelor
25

- Di le vei amin&i du! cl&)ria acea &a# - Ce 'n eamn c(n&ecul9 in i & An e&# 5le "e&ul e )!ri la au&)gara* unde ve+iculele I i ei C(n&ecel)r e )!reau !en&ru a 1i 'nl)cui&e de )I #in !)r&ul c)mercial# E &e 'l lu !e An e& de m(n* iPJ*n)r(ndu-i !e m)men& 'n&rebarea# La ca a de biIr&e era agl)mera-ie* iar baga,ul l)r* de%i u%)r* &rebuia de 1cu&* 'n emna& ar&ic)l cu ar&ic)l* iar li &a M)ca& 'n calcula&)r* ca nu !)a& a!rea ul&eri)r i n lama-ii 1al e# Din amin&irea !rimei ei ie%iri din' n l ) de d)meniile Ca ei C(n&ecel)r* E &e %&ia c A n e& nu 'n-elegea a!r)a!e nimic din cele ce e !e** rceau# 'ncerc -i e/!lice c(&eva lucruri %i el !ru i re-in de &ul de bine ca e !)a& de curca# Hanii %i ideea de bani le !rice!u e imedia&# Hainele Ir g ea 'n inc)m)de8 '%i c)&ea 'n&runa !an&)1ii* !iu c(nd 1emeia in i & a u!ra nece i&-ii l)r @ 'n-iale# E &e nu-%i b&u ca!ul 'n !rivin-a ac)m)drii cu +rana# 4ricum avea aib diaree zile 'n&regi* 1iindc 'n Ca a C(n&ecel)r nu c!&a e gu & u l au &)leran-a za+rului# Nu rma e ur!rin de m)dul &cu& 'n care An . i i acce!&a &)&ul# Cl&)ria 'n emna c mai avea numai un an de !e&recu& 'n Ca * &)&u%i bia&ul nu-%i &rda e/ci&area %i nici mcar in&ere ul 1a- de de &ina-ia 1inal# 'n ul&imii d)i ani 'nce!u e* 'n 1(r%i&* e&aleze c(&eva en&imen&e )mene%&i !e 1 0'i!* dar E &e* care 'l cun)%&ea mai bine dec(& )rii ine* nu e l a !cli&# Sen&imen&ele re !ec&ive

2:

o r ( o n

s c o t t

c a r d

a!reau d)ar ca evi&e c)men&ariile# Nici unul nu era real* 1iind nici mai mul&* dar nici mai !u-in dec(& ceea ce e a%&e!&a %i !er1ec& !)&rivi&e m)men&ului# Iar E &e di !era# Ea 'n %i cldi e 'n min&ea lui An e& !)&eci %i l)curi a cun e* &)&u%i acum nu mai reu%ea a,ung la bia&# Nu-0 !u&ea 1ace v)rbea c de !re el* nu-0 !u&ea 1ace -%i &rdeze nici cea mai mic em)-ie nec)n&r)la&8 c(& de !re leg&ura !e care ) im-i er am(nd)i !e c)lina de l(ng lac* An e& nu l a -i ca!e nici ) amin&ire %i* 'n acela%i &im!* nu-i !ermi&ea 1emeii -0 aduc 'n&r-) emi&ran * unde ar 1i reu%i& au mcar ar 1i de c)!eri& ceva# C(nd &erminar )!era-iile de ru&in din au&)gara* e a%ezar ca a%&e!&e au&)buzul* un 1le "e& 'n care !u&ea cl&)ri )ricine avea bani# Abia a&unci* ca um!le &im!ul* E &e r !un e la 'n&rebarea lui An e&# :ia&ul nu &rda cu nimic ur!riza )ri bucuria c ea nu ui&a e# - :erea e &e unul din&re 4ra%ele 4ceanului Cminul* C)&le&ul* Saramura %i :erea - &)a&e 1aim)a e !en&ru berea 1abrica&# Are de a emenea renumele c e/!)r& 1)ar&e !u-in din ceea ce !r)duce* 1iindc l)cui&)rii lui un& ni%&e bu&)ri &eribili# :erea c)n-ine alc))l# A emenea bu&uri un& du%manii C)n&r)lului %i nu !)-i c(n&a du! ce le-ai bu&# - 3Sa&(rul '-i ia via-a97 'n&reb An e&* care re-inu e ca de )bicei c(n&ecul#

)
8 l ci p a n u l c n t e c e l o r
2:

- 'n Sa&(r e/i &a )biceiul ne!lcu& ca 'n 1iecare unb& aib l)c e/ecu-ii !ublice* indi1eren& Iac cineva 1u e e au nu c)ndamna& la m)ar&e# 9 #* nu ucid !rea mul-i din&re ce&-enii )ra%ului* 'i 1)l) eau !e &rini# 'n ul&imii ani* )bii ciul a di !ru&# C)drul avea un 1el de !ia- de neve &e# Lucruri &are ciuda&e### Te2 e &e ) !lane& : l i #inie# De aceea a !u&u& e/i &a aici Ca a C(n&ecel)r# N)i eram mai n)rmali dec(& celelal&e )ra%e* a%a Im (& am 1) & l a-i 'n !ace# - La 'nce!u&* Ca a C(n&ecel)r a 1) & un )ra%# Un Ji *i% de )ameni cr)ra le !lcea c(n&e# A &a-i &)&# I >c aici a 'nce!u& re &ul# - Celelal&e )ra%e9 - 5leacul e &e +& de!ar&e 'n n)rd# A!a e &e la 1el ilc de!ar&e 'n ud# 'n :elvedere ingura cali&a&e ) #=in &i&uie 1rumu e-ea !ei a,ului# Cei b)ga-i merg i i olo s-%i !e&reac ul&imele zile din via-# In 5r-l)c I I .liesc !a&ru mili)ane de l)cui&)ri# Pe vremuri* &riau nou mili)ane# Ei e im& 'ng+e ui-i %i re1uz !rimeasc !rea mul-i &uri%&i# - Ac)l) mergem n)i9 -Nu# - 3M)cirla '-i ia banii#7 A &a ce 'n eamn9 - 4 a1li %i ingur# 'n&r-ac)l) ne 'ndre!&m# Au&)buzul ) i* ei urcar* a!)i au&)buzul !lec# I 'entru !rima da& de c(nd e %&ia* An e& vedea )ameni 'n al& l)c dec(& 'n Ca a C(n&ecel)r# Au&)buzul 34ra%e79
2:

o r " o n

s c o t t

c a r d

nu era agl)mera&# De%i ace &a era drumul !rinci!al de la Pr)m)n&)riu la M)cirl* ma,)ri&a&ea )amenil)r !re1erau ia e/!re urile* care nu )!reau la grani-a Ca ei C(n&ecel)r - %i nici mcar 'n Trea!&# Au&)buzul 'n )!rea !e &e &)&#

C+iar !e banc+e&a din 1a-a l)r &&ea un c)!il cu !rin-ii lui# Avea cu cel !u-in un an mai mul& dec(& An e&# Cl&)rea de !rea mul& vreme %i acum nu mai !u&ea &a l)cului# - Mam* &rebuie merg la &)ale&# - Abia ai 1) &# S&ai cumin&e# :ia&ul e 'n&)ar e %i e ui cu genunc+ii !e banc+e& ca -i !rivea c !e E &e %i !e An e&# An e& 'l 1i/ im!a ibil# :ia&ul e ui& la el* mi%c(nd nerbd&)r din 1und# Se 'n&in e a!)i ca -0 a&ing !e )braz# Pu&ea 1i 1) & un ge & !rie&ene c* dar An e& murmur un re1ren iu&e %i a !ru* care-0 1cu !e bia& e 'n&)arc re!ede# C(nd mama 'l du e la &)ale&a din 1undul au&)buzului* c)!ilul 'l !rivi 'ngr)zi& !e An e&* %i &&u c(& !u&u de de!ar&e de el# E &e rma e ur!rin de !erie&ura bia&ului* 'n&r-adevr* mel)dia 1u e e mu &r&)are* &)&u%i reac-ia 1u e e e/agera&# In Ca a C(n&ecel)r* )ricine ar 1i 'n-ele c(n&ecul lui An e&* dar aici* bie-elul nu-0 !u&ea !rice!e dec(& vag8 ace &a era c)!ul cl&)riei - de a 'nv-a e ada!&eze cu cei din lumea e/&eri)ar# Cumva 'n An e& c)munica e cu bia&ul %i-0 im!re i)na e mai &are dec(& !e E &e#
iHHHHHHSHlQHH t p a n u l c n t e c e l o r ;* 3P)a&e An e& -%i ndrepte muzica !re o anu-

mi& !er )an97 e 'n&reb E &e# A%a ceva de!%ea dial)gul !rin c(n&ec# Nu* nuA Pe emne c bia&ul 1us!s! mai a&en& dec(& ea a u!ra lui An e& %i c(n&ecul 'l l)vi e mai !u&ernic# In l)c -) 'ngri,)reze* inciden&ul 'i !)ri 'ncrederea# La !rima a 'n&(lnire cu un re!rezen&an& al lumii e/&eri)are* An e& e de curca e mul& mai bine dec(& crezu e# El c)n &i&uia alegerea c)rec& !en&ru Privig+e&)area lui Mi"al# Dac nu cumva ingura### De%i !durea nu era la 1el de dea !recum c)drii b&r(ni din Valea C(n&ecel)r - ingurul l)c vizi&a& !(n a&unci de An e& -* c)!acii erau de &ul de 'nal-i ca 1ie im!un&)ri* iar li! a &u1i%uril)r crea i L 1rumu e-e a!ar&e* de &em!lu au &er* cu c)l)anele e/&in e c&re in1ini& %i 1runzele alc&uind un ac)!eri% de # An e& !rivea arb)rii mai mul& dec(& !e )ameni %i E &e e 'n&reb ce e !e&recea 'n min&ea lui im!ene&rabil# 4c)lea 'n m)d delibera& -i !rivea c !e ceilal-i9 P)a&e c &rebuia le evi&e &rauie&a&ea !(n ) !u&ea ab )rbi# Sau !)a&e c nu-0 in&ere au 'n&r-adevr* im-indu- e mai a&ra de !dure dec(& de celelal&e 1iin-e )mene%&i9 3P)a&e c am gre%i&* e g(ndi E &e# P)a&e c am a!recia& er)na& %i ar 1i &rebui& -0 la !e An e& c(n&e 'n !ublic# De d)i ani* nimeni* cu e/ce!-ia mea* nu 0-a auzi&# Dac an&eri)rul lui &ra&amen& !re1eren-ial i-a )!ri& !e ceilal-i c)!ii 1ie a!r)!ia-i de el* re &ric-ia acea &a 0-a &ran 1)rma& 'n&r-un urg+iuni&#7
26

o r ( o n

s c o t t

c a r d

Nimeni nu %&ia ce 1cu e* dar du! c(n&ecul &rium1&)r de la 'nm)rm(n&area lui Nniv* v)cea lui An e& nu e mai auzi e %i &)-i deci e er c dizgra-ia a re!rezen&a !edea! a !en&ru ceva &eribil# Unii c+iar c(n&a er 'n L), de !re a &a# Un c)!il* Ller* avu e e cura,ul !r)&e &eze* c(n&e 1uri) de !re nedre!&a&ea de a-0 )!ri !e An e& c(n&e a%a mul& vreme# Era in,u &# Cu &)a&e ace &ea* Ller 'l evi&a el 'n u%i !e An e&* ca %i cum u1erin-a vii&)arei Privig+e&)ri ar 1i 1) & c)n&agi)a # 3Dac eu am gre%i&* deci e E &e* rul a 1) & 1cu&# Preg&i& au nu* !e &e un an An e& va merge la Mi"al# Va !leca ac)l) ca 1iind v)cea cea mai 1rum)a * cea mai !lendid !e care am &rimi -) n)i vre)da& din Ca a C(n&ecel)r# Va !leca 'n ca ) crea&ur 1r u1le&* inca!abil c)munice cu al-ii en&imen&ele )mene%&i n)rmale# 4 ma%in de c(n&a&#7

3Mai am un an* g(ndi E &e# Mai am un an ca -i 1r(m zidurile* 1r -i 1r(m inima#7 Pdurea l l)cul !reriei* a!)i -inu&ului &er! 'nc b(n&ui& de animale lba&ice# Pe Te2* !r)blema !)!ula-iei nu 1u e e nici)da& a&(& de !re an& ca -i 'm!ing !e l)cui&)ri !e ace & !la&)u* unde iernile erau &eribil de ger)a e* iar verile in u!)r&abil de 1ierbin-i# Mai aveau ) )r !(n la .+izd* !ere&ele &(nc) lung de mii de "il)me&ri %i 'nal& a!r)a!e de un "il)me&ru# Aici &(nca e de !r-ea 'n d)u* l (nd l)c unei c)b)r(ri line# 4ra%ul numi& Trea!& 1u e e 'n&emeia& 'n 1a-a 'ngrmdirii &(nc)a e*
ttpnul cntecelor
27

&mde &ra1icul 1luvial e )!rea %i &recea !e %) ele# Pu-ini 1ermieri '%i !u&eau !ermi&e lu/ul unui 1le "r&# C+iar dac Trea!& nu mai era un )ra% !rinci'%i men-inea ) )arecare im!)r&an- l)cal# Au&)buzul urma er!en&inele &ia&e 'n !ia&r cu #mc de ani 'n urm# Drumul era anev)i) * 'n 'n mi )buz nu e im-ea nimic* d)ar cderile bru%&e ilr al&i&udine cauza&e de vreun !)v(rni% abru!&# An e& c)n&inua !rivea c !ei a,ul* iar acum !(n %i E &e era 1a cina& de c(m!iile imen e ce-i a-ie!&au la ca!&ul c)b)r(rii# ;!ada care cdea !e !la&)u 'n emna !l)aie !en&ru !m(n&urile de ub P #luN#d %i 1ermieril)r de aici le !lcea !un c ei In#&neau !lane&a# In ine* Trea!& era !lic&i i&)r# T)a&e cldirile erau ii+i* iar indica&)arele !u&rezi&e %i &rzile !u &ii i!i)a!e c rcneau< de c)m!unereA T)&u%i lec-iile ucbuiau !reda&e# E &e 'l du e !e An e& 'n&r-un re &auran& m)+)r(&* unde c)mand %i !l&i un !r(nz# - P(n %i !re-urile un& de!riman&e aici* c)men& ea# An e& 'i ign)r remarca# $e &auran&ul nu era mai !)!ula& dec(& &rzile# ) i u ui&)rii nu e 'mbulzeau 'nun&ru# M(ncarea ) i i i!ede# 5r 1ie rea* gu &ul 'i !ieri e undeva 'n&re ) ) ) m %i ma # An e& e mul-umi ciugulea c ni-el# E &e manc %i mai !u-in# Pre1era nu !rivea c 'n ,ur* la me eni# La 'nce!u&* avu e e im!res i a c &)-i erau b&r(ni* dar a!)i* 'n&ruc(& nu e i $ redea 'n im!re ii* 'i numr# Numai %a e aveau
64

o #' o n

s c o t t

c a r d

!r ur au c+elie - ceilal-i* vre) zece* erau &ineri )ri de v(r & mi,l)cie# Unii &ceau* 'n cei mai mul-i di cu&au# T)&u%i re &auran&ul e im-ea b&r(n %i c)nver a-iile unau )b) i&e* iar &)a&e ace &ea ) um!leau !e E &e cu ) &ri &e-e vag# C(n&ecele l)cului di !ru er* dac e/i &a er vre)da&# $m e er mai degrab ni%&e geme&e# 'nda& ce E &e e g(ndi la a &a '%i ddu eama c An e& c(n&a# Sune&ul era lab* dar !&runz&)r* a!r)a!e ca zg)m)&ul de 1)nd al ma%inriil)r ce !re!arau +rana 'n buc&rie# Da&)ri& C)n&r)lului* 1emeia reu%i nu e ui&e c&re An e&# Se mul-umi a cul&e c(n&ecul# $e!r)ducea !er1ec& &area l)cului* 'n-elegea !er1ec&* nu mizeria* ci !lic&i eala )amenil)r# Tre!&a& 'n An e& &recur 'n mel)die un &)n a cenden&* un elemen& ciuda& %i ur!rinz&)r* care ) 1cea in&ere an&* au cel !u-in 'l 1cea !e a cul&&)r -%i d)rea c 1ie in&ere a& de ceva# E &e !rice!u imedia& ac-iunea lui# :ia&ul clca in&erdic-ia# C(n&a !en&ru !ublic# Din n)u* c(n&ecul nu-i a!ar-inea era e/ac& ceea ce-%i d)rea aud* ceea ce-%i d)rea 1ie 1cu& im& 1iecare individ din re &auran&* inclu iv E &e# $i&mul l&re- al c(n&ecului deveni mai !r)nun-a&# Cei care !(n a&unci &cu er 'nce!ur c)nver eze8 di cu-iile devenir mai anima&e# 4amenii z(mbeau# T(nra ur(-ic de la bar !)rni v)rbea c cu barmanul# :a c+iar glumea c# Nimeni nu !rea remarce c(n&ecul lui An e&#
stpnul cntecelor

65

:ia&ul 'nmuie c(n&ecul* 'l 'nce&ini %i-0 1cu di !ar 'n mi,l)cul unei n)&e* a%a 'nc(& !rea c e c)n&inu !rin lini%&e# De 1a!& E &e nu era igur c(nd e 'nc+eia e c(n&ecul* de%i 1u e e ingura !er)an care 'l a cul&a e cu a&en-ie# T)&u%i e1ec&ul rm e e# In m)d delibera&* E &e a%&e!& vad c(& ivea c)n&inue v)i)%ia )amenil)r# Ace%&ia !r ir i c &auran&ul z(mbind# - Te 1elici& !en&ru u!erba re!rezen&a-ie# C+i!ul lui An e& nu r !un e* ci numai gla ul u# - Ei un& mai greu de c+imba& dec(& cei din M Ca a C(n&ecel)r# - Ca %i cum ai 'ncerca umbli !rin a!* nu9 m&reb E &e# - Sau n)r)i# Dar m !)& de curca# Nu &rda e nici mcar mul-umire de ine# D)ar i=cun)a%&erea unui 1a!&# 3Eu &e cun) c 'n * bie&e* i#uidi E &e# In inea &a* &e bucuri nemai!)meni&# Te di &rezi c)l) al !clindu-m !e mine %i d)vedi ndu--i* 'n acela%i &im!* c !)-i rez)lva )rice #i&ua-ie# A&(&a vreme c(& nu e%&i im!lica& 'n ea#7 Au&)buzul 'i du e !rin n)a!&e 'na!)i* uind I #+izdul* dar de da&a acea &a !re ve &# C(nd a,uner la M)cirl* c)n&inua 1ie bezn# Mai e/ac&* i erul era 'n&uneca&# Luminile )ra%ului ac)!ereau =mu&ul !(n la marginea )ceanului# In unele l)curi* mire lumini !reau c nu e/i & g)luri* de !arc ) ) ra ul ar 1i 1) & un c)v)r de lumin !ur* un cram!ei
29

o r " o n

s c o t t

c a r d

de )are# N)rii de dea u!ra a%ezrii &rluceau !u&ernic# Parc %i )ceanul cli!ea# S&rzile erau a&(& de agl)mera&e* !(n %i 'n ace &e )re dinain&ea z)ril)r* 'nc(& au&)buzele* 1le "e&ele %i c+iar "u&erele &rebuiau 1)l) ea c !)duri u !enda&e ce e 'nc)lceau !rin&re cldiri# Era ame-i&)r# Era a-(-&)r# P(n %i din in&eri)rul au&)buzului e im-ea 'mbulzeala )amenil)r* 1rene&ic* nebunea c* an&renan&# An e& d)rmi e &)& &im!ul* &rezindu- e ) ingur da&* c(nd E &e 'ncerca e -0 1ac !rivea c# - Lumini* c)men&a e el cu ) v)ce care !unea 3Pre1er d)rm#7 - Ar 1i mai bine merge-i %i v culca-i* !ue e rece!-i)nerul de la +)&el# ;iua* aici nu e 'n&(m!l nimic# Nici mcar nu e &ra&eaz a1aceri# De !re ) ma ca lumea nu !)a&e 1i v)rba* d)ar c(&e ceva de 'mbuca& la un nen)r)ci& de e/!re # T)&u%i* du! numai c(&eva )re de )mn* An e& in i & ia # - Vreau vd )ra%ul acum# - Ara& mai bine 'n lumina ne)anel)r* 'i zi e E &e# - :ine# 3:ine* de aceea vreau -0 vd#7 - :ine9 3Pre1er m )di+ne c#7 - Pa&urile de aici un& !rea m)i* !u e An e&* %i m d)are !a&ele# M(ncarea din Trea!& m-a c) de !a&ru )ri la &)ale& %i ar&a mai bine dec(& !e ma #
/lpnul cntecelor
29

Vreau vd ce-i a1ar# Vreau vd )ra%ul c(nd nu i &e aran,a& ca -i !r) &ea c !e )ameni# 3Ai )!& ani* 'i r !un e E &e 'n g(nd# Ai !u&ea la Ici de bine 1ii un b&r(n +(r%i& de )!&zeci de ani#7 Vizi&ar M)cirla 'n &im!ul zilei# - Numele9 'n&reb An e&# - 4ra%ul e ridic !e e &uarul $(ului Sra&# In mare !ar&e* &erenurile un& numai cu c(-iva cen&ime&ri dea u!ra nivelului a!ei %i 'ncearc 'n !ermanen- e a1unde 'n )cean# Ii ar& cum e ada!&a e ar+i&ec&ura c)ndi-iil)r# T)a&e cldirile aveau c(&e ) ie%ire !rinci!al la 1iei a r e e&a,# Pe m ur ce cldirea e a1unda* e 1)l) ea

ie%irea de la urm&)rul e&a,# E/i &au cldiri ale cr)r ici a e din v(r1 e g eau la numai un me&ru dea u!ra nivelului &rzii - de )bicei* !e &e ele e c)n &rui a u al&e l)cuin-e# In &im!ul zilei* reclamele lumin)a e erau &in e i l)ar&e !u-ini )ameni e a1lau !e &rzi# - La 1el de de!riman& ca 'n Trea!&* !u e An e&# - Di1eren-a e &e c n)a!&ea e &reze%&e la via-# - 4are9 In unele l)curi* gun)iul 1)rma !e &rad un &ra& I V ) de c(-iva cen&ime&ri# Au&)cur-i&)arele b(n&uiau !rin )ra%* me &ec(nd zg)m)&)a e re &urile# Pu-inii 1 1 ec&)ri ar&au de !arc avu e er ) n)a!&e 1)ar&e Qrea### au e &rezi er du! un )mn !rea cur&# Cu i ear 'n urm e de 1%ura e un carnaval %i acum )ra%ul era un cimi&ir#
67

o r o n

s c o t t

c a r d

Un !arc# Se a%ezar !e un ma i& care 'n c(&eva cli!e e mul du! 1)rmele c)r!uril)r l)r# Nu de!ar&e* ) b&r(n '%i blngnea !ici)arele 'n&r-un iaz# Dinea ) 1)ar ce di !rea 'n a!# L(ng ea* un &i!ar ur(& &re rea la r &im!uri# :&r(na 1luiera# Mel)dia era a!r)/ima&iv* di )nan&* c(n&a& 1al # An e& 'nce!u c(n&e acela%i re1ren* cu acelea%i in&)na-ii - acu&* &remur&)r* ne igur# 4 imi&a 'n&)cmai* n)& cu n)&* m ur cu m ur# A!)i* bru c* c(n& un dezac)rd care c(r-(i ne!lcu&# :&r(na e 'n&)ar e* dezvluindu-%i bur&a uria%# $( e %i (nii 'i l&ar 'n u %i 'n ,) # - B&ii c(n&ecuJ9 'n&reb ea# - Dac-0 %&iu9A &rig An e&# Eu l-am cri A Ea r( e din n)u %i An e& i e al&ur* 'n r( ul lui era d)ar ) c)!ie !er1ec& du! al 1emeii - icne&e !u&ernice %i +)+)&e cur&e* r un&)are# Ei 'i !lcu 'n aceea%i m ur* de)arece 'i a!ar-inea# - Vin)-nc)aceA 'l &rig# An e& veni l(ng ea %i E &e 'l urm* ne%&iind dac b&r(na v)ia binele bia&ului# Ne%&iind* !(n n-) auzi din n)u< - E%&i n)u !-aci# Eu %&iu cine-i n)u !-aci# Ea-i maic-&a9 I-un bie-el minuna&# Nu-0 l a ingur diear# E 1rumu%el %i !-aci un& mul-i !erver%i# Sau !)a&e c-a &a ai de g(nd# A&unci !er &e &ran 1)rmi 'n&r-un &i!ar* %i !en&ru c &)& v)rbim de -i!ari* n-ai vrea -0 cum!eri !- &a9
, l p n u l c n t e c e l o r ;<

Cu&(nd !arc -%i dem)n &reze 1armecele* -i!anil e r uci )b cen# - 'nc nu a muri&* remarc An e&# - Le &rebuie c(&eva )re !(n m)r# Mie-mi c)nvine# Cu c(& e zba& mai mul&* cu a&(& e !i% mai mul& %i au un gu & mai bun# IazuJ e !lin de ei# E i cva-n leg&ur cu canalizarea# Ti!rii &rie c 'n @)aie# L(ng al&e c+e &ii %i mai ur(&e# M)cirla !r)duce mai mul& ra+a& dec(& )rice al&ceva* 'ndea,un i a -in-n via- un mili)n de -i!ari# Bi-a&(&a vreme i i& e g e c* n-)i muri eu de 1)ame# $( e din n)u %i An e& r( e 'm!reun cu ea* a!)i ) ) lu iu&e r( ul %i-0 &ran 1)rm 'n&r-un c(n&ec aiuri&* i are ) 1cu +)+)&ea c %i mai &are# E &e &rebui i n urg la C)n&r)l ca nu r(d 'm!reun cu ei# - :ia&u-i c(n&re-# - Are mul&e daruri# - Ca a C(n&ecel)r9 'n&reb b&r(na* lira mai bine min&# - N-au vru& -0 ia# Le-am !u c are &alen&* c+iar )P niu* dar &e &ele l)r ble &ema&e n-ar g i un geniu mei dac le-ar c(n&a ) arie# - Nu-i nimic# P-aci un& mul&e l)curi !en&ru i ( n&re-i %i !)-i !une rm%ag c nu de 1eluJ cel)r din Ca a C(n&ecel)r# Dac %i-ar c)a&e +ainele* ar ag)ni i ) avere# - Sun&em d)ar 'n &recere#

- :a e/i & c+iar l)curi unde ar !u&ea c(%&iga le &ul 'mbrc(ndu- e# P-aci un& 1el de 1el de
K1

o r

o n

s c o t t

c a r d

)ameni# V)i 'n nu sunte i din )ra%# T)-i %&iu c-n &im!uJ zilei nu e in&r-n !arcuri# Nu- de &ui !)li-i%&i ca !a&ruleze !rin ele# Nici m)ni&)arele nu- !rea gr)zave* le u!raveg+eaz numai c(-iva brba-i %i 1emei* %i )ricum ei m)-ie du! n)a!&ea &recu&# N)a!&ea &rie%&e* dar ziua-i ) crim# A%a e zice !-aci# T)nul gla ului ei !unea acela%i lucru# Se !rea 'n c An e& nu !u&ea rezi &a# Lu cuvin&ele %i le c(n& de c(&eva )ri* de 1iecare da& mai carag+i) ca 'nain&e# - N)a!&ea &rie%&e* dar ziua-i ) crim# :&r(na r( e* dar )c+ii 'i redevenir iu&e eri)%i# - Aici !e mal e bine# Ei nu m (c(ie nici)da&# DaJ v)i 1i-i a&en-i# An e& ridic &i!arul %i-0 !rivi im!a ibil# 4c+ii !e%&elui e bulbucar di !era-i# - Ce gu & are9 'n&reb bia&ul# - Ce gu & vrei aib9 Mn(nc numai cca&# Are gu & de cca&# - Bi-0 mn(nci9 - Cu mir)denii* are* za+r### !)& iau un &i!ar %i -i dau ce gu & vrei# T)& !r) &* daJ mcar nu de &i!ar# Di!aruJ are ) carne 1le/ibil# 4 !)-i 'nd)i %i r uci cum vrei# - A+a* 1cu An e&# Pen&ru b&r(n* aha!ul lui nu 'n emna nimic# Lui E &e 'n 'i !unea 3Pen&ru &ine un& un &i!ar8 m !)-i 'nd)i* dar eu v)i lu!&a 'm!)&riva 'nd)irii#7
nipnul cntecelor
K1

- S mergem* zi e ea# - Ar 1i bine* 1cu b&r(na# Aici nu-i !rea igur# - La revedere* !u e An e&# M bucur c &e-am 'n&(lni&# Prea 'n&r-a&(& de bucur) de 'n&(lnire* 'nc(& b#l&r(na rma e ur!rin %i z(mbi mai mul& dec(& Icrici& du! !lecarea l)r#

C - E !lic&i i&)r* !u e An e&# Trebuie e/i &e %i i l & c lucruri* mai in&ere an&e* de vzu&# E &e 'l !rivi ur!rin # C(nd ea 1u e e !rima da& i ! )l)* ca vii&)are Privig+e&)are* !ec&ac)lele cu danurile* c(n&ecele %i r( e&ele l)r 'n emna er ) !lend)are minuna&# Nici nu-i &recu e !rin min&e c An e& e va &ura a&(& de re!ede# - Unde vrei mergem9 - In !a&e#
A

- In !a&ele cui9 :ia&ul nu-i r !un e# '%i !r i e de,a l)cul %i e &recura !rin&re r(nduri# 4 1emeie e 'n&in e %i-0 l L#i&u !e umr# El ) ign)r c)m!le& %i-%i c)n&inu Mlrumul# E &e 'ncerc -0 a,ung* 'n An e& '%i i r)ia abil drum !rin&re )amenii care in&rau %i ie%eau !ermanen&# E &e 'l vzu in&r(nd !e u%a !rin care di !reau c+elnerii# II urm* neav(nd de ale # Unde
K1

o r o n

s c o t t

c a r d

erau &eama %i 1iala 1a- de &rini* care 'i re-ineau de )bicei !e c)!iii din Ca a C(n&ecel)r9 II g i !rin&re buc&ari# Ace%&ia r(deau %i glumeau cu el* iar An e& e 1cea ec)ul r( e&el)r %i &rii l)r* !)rindu-le ve elia 'n vreme ce* de 1a!&* !unea n)n en uri# Le !lcea# - E &e 1iul dumneav)a &r* d)amn9 -Da# - E un bia& bun# Un bia& minuna&A An e& 'i !rivea g&ind# Cldura din buc&rie era u1)can&# Lucr(nd* buc&arul e/!lica<

- Ma,)ri&a&ea re &auran&el)r 1)l) e c cu!&)are ul&rara!ide* dar n)i un&em !en&ru ar)mele de demul&# Pen&ru vec+ile 1eluri de g&i&# A &a-i !eciali&a&ea n)a &r# Tran !ira-ia 'i !icura de !e 1run&e lui An e&8 !rul i e li!i e de 1run&e %i cea1 'n c(rli)n-i a uda-i# Prea indi1eren&* &)&u%i E &e )b erv %i r) &i cu un &)n ce emni1ica u!unerea imedia&< - S mergem# An e& nu e 'm!)&rivi* 'n c(nd E &e 'l c)ndu e c&re u%a !e care in&ra er* el !)rni !e nea%&e!&a&e !re al& ie%ire# Acea &a ducea la ) ram! de 'ncrcare# Hamalii 'l !rivir curi)%i* dar An e& 1red)na ) mel)die ne! &)are %i ei 'l ign)rar# 'na!)ia ram!ei* ) &rad a cun de ervea &)a&e cldirile din z)n# Era un )ra% 'n mi,l)cul )ra%ului8 1a-adele din e/&eri)r cli!eau !en&ru vizi&a&)ri* car&)1)ri %i ama&)rii de di &rac-ii* 'n &im! ce

JL <*
t "

panul

cntecelor

36

iaa!)ia %i 'n in&eri)rul cldiril)r +amalii* buci arii* c+elnerii* barmanii* im!re arii* ar&i%&ii alergau 'nain&e %i 'na!)i* cl&)reau 'n &a/iuri +)d)r)gi&e Li de%er&au gun)aie# Era mizeria !r)du de !lcerile M)cirlei* a cun de )c+ii clien-il)r 'ndr&ul !ere-il)r %i al u%il)r !e care cria 3Numai !en&ru alaria-i7# E &e abia e mai -inea du! An e&# Acum nu mai 'ncerca -0 c)nduc# El de c)!eri e l)cul ace &a %i muzica a 'i vr,ea !e cei care ar 1i 'ncerca& -i M L!rea c# 5emeia &rebuia &ea cu el8 d)rea &ea i u el* 1iind a-(-a& de de c)!eririle lui* mul& mai a-(-a& c+iar dec(& l a e 'n&revad# 4 &a-ie de rec)ndi-i)nare a de%euril)r* un lL)rdel-magazin* ) ma%in blinda& care 'ncrca ilin cazin)uri c(%&igurile ul&imel)r )re* un den&i & !ecializa& 'n aran,area dan&urii cel)r care &rebuiau s.\ z(mbea c %i nu v)iau li! ea c mai mul& de '&eva minu&e de la lu,b* ) re!e&i-ie !en&ru un !ec&ac)l de)c+ea& %i ) mie de +amali de crc(nd m(ncare %i 'ncrc(nd gun)i# Bi ) m)rg# - N-ave-i v)ie aici* 'i )!ri 'mbl m&)rul# An e& z(mbi d)ar %i zi e< - :a da* igur c avem v)ie* %i c(n& ) 'ncredere nezdruncina&# 'mbl m&)rul ridic din umeri %i-%i vzu de i reab# Imedia& 'nce!u v)rbea c< - Eu le cur-#
K2

s c o t t

c a r d

Cadavrele veneau !e ) band rulan&# El le r) &)g)lea !e ) ma unde le de !ica abd)menul %i c)&ea mrun&aiele# - :)ga-i* raci* c(%&ig&)ri* 'nvin%i* ar&i%&i* munci&)ri - m)r c(&e ) u& !e n)a!&e-n )ra%uJ &a %i n)i 'i cur-m !e dinun&ru# T)-i au acelea%i ma-e# T)-i !u& la 1el# .)i ca ni%&e !runci# Mrun&aiele erau bga&e 'n&r-un ac# :rba&ul um!lea cavi&a&ea cu l(n in&e&ic %i c) ea a!)i !ielea cu un ac 'n 1)rm de c(rlig# Ii &rebuiau numai zece minu&e !en&ru un c)r!# - Al&uJ e-)cu! de )c+i %i al&uJ de rnile vizibile# Eu un& un !eciali &#

E &e v)ia !lece# II &ra e !e An e& de m(n* &)&u%i bia&ul rma e l)cului# Privea !a&ru cadavre abia adu e# Cel de-al !a&rulea era b&r(na din !arc# 'mbl m&)rul '%i &ermina e m)n)l)gul# De !ic &)macul uria%# Du+)area era 'ngr)zi&)are# - Nu-mi !lac gra%ii* relu 'mbl m&)rul# Trebuie dau gr imea la ) !ar&e# M-nce&ine%&e# $m(n 'n urm# 5u nev)i& e 'n&ind !e &e mun-i de carne ca !)a& c)a&e ma-ele %i 'n,ur c(nd ace &ea e ru! er# - .ra%ii m 1ac &(ngaci# C+i!ul b&r(nei 'ncremeni e 'n&r-un ric&u care !u&ea 1i un r(n,e&# Avea g(&le,ul &ia&# - Cine a )m)r(&-)9 'n&reb An e&* dar c+i!ul %i gla ul u nu &rdau al&ceva dec(& curi)zi&a&ea#
stpnul
KK

cntecelor

- 4ricine# De unde %&iu9 I-) m)ar&# Pu&ea 1i uci !en&ru )rice# I-) rn&)ac# Cun) c mir)uJ# M(nca -i!ari# Dac n-) )m)ra* ) cur-a canceruJ# Vezi9 i c)a e &)macul care era !e ,um&a&e !u&rezi& %i m(nca& de ) &um)are uria%# - Era a%a de gra * c nu %&ia c-0 are# Ar 1i i ur-a&-) re!ede# Imbl m&)rului 'i &rebuir ) a- mai gr)a %i i (&eva 'ncercri !(n reu%i c)a abd)menul# In&re i im!* al& &ru! &recu !e banda rulan&# - La dracuJ* 1cu el# Cu iguran- c-) 1ac i8#ugie-n n)a!&ea a &a# Inc-) n)rm ra&a&# Ii ur c "! gra%ii %&ia# - Acum !lecm* !u e E &e %i* 'n m)d delibera&* i"ind)n C)n&r)lul !en&ru ) cli!* a%a 'nc(& An e& #R 1ie ur!rin %i -) a cul&e# 4 l -0 c)nduc !(n la u%a din !re &rad# - A,unge* zi e E &e# S mergem# - N-a avu& dre!&a&e* 1cu An e&# - Cine9 - 5emeia# N-a avu& dre!&a&e# ;icea c nu va 1i s#c#it nici)da&# - An e&### - A 1) & ) cl&)rie 1)l) i&)are* urm bia&ul# A#m 'nv-a& mul&e# - Ai 'nv-a& )are9 o r 31 $ > n " c o t t c a ? d - Plcerea e &e ca %i 1cu&ul p&nii. Mul& munc grea %i &ran !ira-ie 'n buc&rie !en&ru c(&eva 'ng+i-i&uri la ma # - 5)ar&e bine# 'ncerc -0 'm!ing a1ar# - Nu* E &e# M !)-i )!ri 'n Ca a C(n&ecel)r* dar nu %i aici# Se mul e de l(ng ea %i 1ugi c&re in&rarea de erviciu a unei li de !ec&ac)le# E &e 'l urm* &)&u%i nu mai era &(nr %i* de%i 1cu e e1)r&uri !en&ru a-%i ! &ra 1)rma 1izic* ) 1emeie de v(r &a ei nu !u&ea !era !rind un copil +)&r(& ca!e# Se !u&ea c)n idera n)r)c)a dac reu%ea e men-in de &ul de a!r)a!e ca -0 vad unde in&r# &ic i&e %i ) 1emeie dan a g)al !e cen# In culi e a%&e!&a un brba& de a emenea dezbrca&# An e& e )!ri 'n 1a-a unui dec)r %i !)rni c(n&e# .la ul 'i r una &are %i lim!ede* iar 1emeia 'l auzi %i e )!ri din dan * a!)i 'l auzir muzican-ii* care e )!rir %i ei# An e& ie%i !rin&re dec)ruri %i in&r !e cen* c)n&inu(nd c(n&e# C(n& ceea ce im-i e !ublicul* ceea ce )rc+e &ra 1u e e ,alnic de inc)m!e&en& 'n a )1eri# C(n& d)rin-a carnal* de%i n-) 'ncerca e nici)da&* iar ei devenir a-(-a-i %i 'nnebuni-i de !lcere - !ec&a&)rii* )rc+e &ra* 1emeia %i brba&ul dezbrca-i# 'n inea ei* E &e e 'n1i)ra !rivind# :ia&ul avea le dea )rice ar 1i d)ri&#

,I
stpnul cntecelor 3;

ml *

A!)i 'n * An e& '%i c+imb c(n&ecul# T)& 1r J uvin&e* 'nce!u le !)ve &ea c de !re buc&arii i uda-i* de !re +amali* de !re den&i &* de !re mizeria dina!)ia cldiril)r# Ii 1cu 'n-eleag cram!ele )b) elii* durerea de a-i ervi !e nerecun) c&)ri# Bi* 'n cele din urm* c(n& de !re b&r(na din !arc* c(n& r( ul* ingur&a&ea %i 'ncrederea ei* %i c(n& m)ar&ea ei* 'mbl marea rece !e ) ma &rlui i&)are# Era ag)nie* iar !ec&a&)rii !l(n er* -i!ar i 1ugir din al### aceia care e mai !u&ur ridica 'n !ici)are# .la ul lui An e& &rb&ea !(n la !ere-i* dar nu ivea nici un ec)u# C(nd caunele e g)lir* E &e !%i !e cen# An e& ) !rivi cu )c+i la 1el de !u &ii ca ala# - Ai 'ng+i-i& &)&ul* r) &i 1emeia* %i acum l-ai v)mi&a&* mai re !ing&)r ca 'nain&e# - Am c(n&a& ce e g ea 'n mine# - In &ine9 Nimic din &)a&e a &ea n-a in&ra& vre)da& 'n &ine# Au a,un !(n la !ere-i %i le-ai azv(rli& 'na!)i# Privirea lui An e& nu e clin&i# - B&iam c n-ai --i dai eama c(nd v)i c(n&a din mine# - Tu nu -i-ai da& eama* re!lic E &e# Ne 'n&)arcem aca # - Trebuia &au ) lun# - N-ai nev)ie de ) lun# Nimic de aici nu &e va c+imba# - Sun& un &i!ar9
77

o r ( o n

s c o t t

c o r d

- E%&i ) &(nc9 - Sun& un c)!il# - E &im!ul --i amin&e%&i lucrul &a# :ia&ul nu e 'm!)&rivi c(&u%i de !u-in# E &e 'l du e la +)&el* unde '%i &r(n er lucrurile %i !r ir M)cirla 'nain&e de venirea dimine-ii# 3T)&ul a da& gre%* '%i !u e 1emeia# Crezu em c mul-imea )amenil)r 'l va de c+ide* dar el a g i& numai ceea ce avea de,a# Ne)menia# Un zid c)m!le& e&an%# Bi d)vada c !)a&e 1ace cu )amenii )rice d)re%&e#7 De ci1ra e !er1ec& !ec&a&)rii necun) cu-i* iar a%a ceva nu e mai 'n&(m!la e !(n a&unci 'n Ca a C(n&ecel)r# An e& nu era d)ar un c(n&re- &rluci&# Pu&ea auzi c(n&ecele din inimile )amenil)r 1r ca ace%&ia 1i c(n&a&8 le !u&ea auzi* am!li1ica %i re!r)duce cu rzbunare# 5u e e 'm!in 'n &i!arele Ca ei C(n&ecel)r* &)&u%i el nu era alc&ui& din ma&eriale maleabile* aid)ma cel)rlal-i# Ti!arele nu i e !)&riveau# 3Ce e va ru!e9 e 'n&reb E &e# Ce e va 1r(nge mai 'n&(i97 Nu credea nici mcar ) cli! de !re Ca a C(n&ecel)r c ar 1i !u&u& ceda# In c)m!ara-ie cu ea* An e&* cu &)a& 1)r-a a a!aren&* era 1ragil# 3Dac merge la Mi"al a%a cum e &e acum* '%i ddu eama E &e* va 1ace e/ac& c)n&rariul cel)r ce !lnui em#7 Mi"al era !u&ernic* !)a&e u1icien& de !u&ernic ca rezi &e c(nd An e& urma -i am!li1ice 'n u%irile !rin
stpnul
K4

cntecelor

c(n&ec# Dar !e ceilal-i* An e& urma -i di &rug# :ine'n-ele * 1r in&en-ie# Ei aveau vin* iar%i %i

iar%i* ca bea din izv)rul lui* ne%&iind c de 1a!& beau din ei 'n%i%i* !(n ce aveau rm(n &)r%i# In au&)buz* An e& ad)rmi# E &e 'l lu 'n bra-e* l legn %i-i c(n& c(n&ecul iubirii* mereu %i mereu* n )mn#

E - N-am &im! de a%a ceva* 1cu E &e* !ermi-(nd gla ului une iri&a&# - Nici eu* r !un e im!er&inen& I6a-I6a# - Bc)lile de !e Te2 un& e/celen&e# :ur a &a e &e mai mul& dec(& a&i 1c&)are# - Am 1) & acce!&a& la In &i&u&ul .uvernamen&al l Jrince&)n# - Pe Pm(n&* 'n&re-inerea &a ar c) &a de zece )ri mai mul&# Ca nu mai v)rbim de !re-ul cl&)riei# Bi de inc)nvenien&ul 1a!&ului c va &rebui --i dm 'n&reaga um# - C(%&iga-i de zece )ri mai mul-i bani din 'nc+irierea anual a unei Privig+e&)ri# Era adevra& %i E &e )1& neauzi&# Prea mul&e 'n&r-) ingur ziA 3Nu eram !reg&i& dau )c+ii cu la&a# 4b) eala a lua& din mine ce n-a reu%i& An e& s 'nde!r&eze#7
K5

o r ( o n

s c o t t

c a i d

- De ce &)cmai !e Pm(n&9 'n&reb ea* %&iind c I6a-I6a va im-i 'n 'n&rebare ul&imul geam& de rezi &en-# - De)arece 'n d)meniul meu un& ) Privig+e&)are# B&iu c--i vine greu acce!-i c cineva !)a&e 'n&r-adevr 1ac ceva minuna& 'n a1ar de a c(n&a* 'n ### - P)-i !leca# 4 !l&im# T)nul gla ului era dur# 'n&revederea lua e 1(r%i&# :ru c+e-ea %i ne! area acce!&rii 'i &ran 1)rmau vic&)ria 'n&r-un g)l u1le&e c# I6a-I6a a%&e!& c(&eva cli!e* a!)i e 'ndre!& !re u%# Se )!ri# Se r uci %i 'n&reb< - C(nd9 - M(ine# Trimi&e-0 la mine !e cel cu bur ele# E &e '%i 'n&)ar e a&en-ia la +(r&iile de !e ma # I6a-I6a !r)1i& de li! a ei de a&en-ie %i !rivi 'n ,urul Camerei 'nal&e# 3Eu &e-am ale !en&ru l)cul &a7* e g(ndi 1a&a* 'ncerc(nd e im& u!eri)ar# Nu reu%i# Era a%a cum !u e e Hrrai - 1cu e alegerea vdi&# 4ricine care cun)%&ea Ca a C(n&ecel)r ar 1i numi&-) !e E &e# In 'nc!ere era 1rig* dar cel !u-in &)a&e 1ere &rele erau 'nc+i e# Se im-ea curen&* &)&u%i nu &(rni& de v(n&# Se !rea c E &e nu in&en-i)na m)ar !rea re!ede# I6a-I6a !rivi 1erea &ra !e care 1u e e c(& !e aici e arunce# Cu geamul 'nc+i * ar&a ca )ricare al&a - camera nu e a1la la "il)me&ri dea u!ra )lului# Ca a C(n&ecel)r era )
stpnul cntecelor

cldire )bi%nui&8 lui I6a-I6a nu-i !rea ru du! !ia&ra ziduril)r ei* re1uza e g(ndea c la ea %i nici mcar nu e 'n,) ea* ba&,)c)rind-) 'nain&ea !rie&enil)r din univer i&a&e# Ie%i* a&ing(nd cu v(r1urile dege&el)r !ere-ii de &(nc# E &e ridic )c+ii la auzul ie%irii 1e&ei# Pleca e* 'n 1(r%i&# Lu 'n m(n +(r&ia ce ) !re)cu!a mai mul& dec(& nev)ile unei Surde care 'ncerca -%i rzbune e%ecul#
(tre #tpna (ntecelor 8sste9 1i:al m!a chemat pe )mnt ca s slujesc n garda palatului su. 1i!a comunicat de asemenea s aduc cu mine )rivighetoarea. 1i se pare c $iatul are nou ani. Nu am de ales i tre$uie s urme* or! dinul. 1i!am plani"icat totui cltoria ast"el nct Te; s "ie ultima escal. De la data acestui mesaj, vei avea la dispo*i ie dou*eci i dou de *ile. <egret $rusche ea anun ului, dar vei ndeplini ordinele.

<i:tors (enuiul

Scri )area 1u e e &rimi c+iar 'n diminea-a aceea# D)uzeci %i d)u de zile### Bi* lucrul cel mai ru* An e& era !reg&i&# Preg&i&# Preg&i&A 3Eu nu un& !reg&i&#7 D)uzeci %i d)u de zile### A! un bu&)n de ub &blia me ei# - Trimi&e-i-0 !e An e& la mine#
K:

o r ( o n

s c o t t

c a r d

0F $ru" in&ra e 'n S&aluri %i L),i c)n1)rm !r)gramrii# Nu avea un gla !u&ernic* dar era ) c(n&rea- dulce %i !lcea &u&ur)r# S&aluri %i L),i re!rezen&a un al& mul& mai mare dec(& cele din&re Vaie& %i ;urglu au din&re ;urglu %i Adiere# Aici 1a&a e numra !rin&re cele mai &inere* iar 'n L),a ei era c+iar cea mai &(nr# Un ingur lucru ) a,u&a -%i ui&e &imidi&a&ea - a,un e e 'n a %a!&ea L),# A lui An e&# - An e& ) vin9 'l 'n&reb !e un bia& de l(ng ea# - A &zi nu# $ru" nu-%i ar& dezamgirea* ci ) c(n&# - B&iu* 1cu bia&ul# 4ricum* nu !rea c)n&eaz# N-a c(n&a& aici nici)da&# $ru" mai auzi e a emenea zv)nuri* 'n nu le ddu e crezare# An e& nu 1ie l a& c(n&e9 Era &)&u%i adevra&# 5red)na un c(n&ec de rev)l& !en&ru in&erdic-ia aceea# - Mie-mi !ui9 re!lic bia&ul# C(ndva am c(n&a& %i eu un a emenea c(n&ec 'n L),# M nume c Ller# - Eu un& $ru"# - Am auzi& de &ine# Tu i-ai c(n&a& !rima )ar lui An e& c(n&ecul iubirii# Aveau un lucru c)mun - am(nd)i drui er ceva* ba c+iar 'ndrzni er ceva !en&ru An e&# A!)i 'nce!u L),a %i di cu-ia l)r 'nce&# In ziua
stpnul cntecelor <6

aceea* Ller 1cea !ar&e din&r-un &er-e&# Su -inu !ar&ea acu& %i c(n& un zumze& ub-ire %i 'nal& care e m)di1ica rare)ri# Cu &)a&e ace &ea* el re!rezen&a gla ul de c)n&r)l al &er-e&ului* cen&rul la care reveneau mereu celelal&e v)ci# Sub)rd)n(ndu-%i !r)!ria vir&u)zi&a&e* reu%i e un c(n&ec ne)bi%nui& de bun# $ru" 'l !lcu acum %i mai mul&* !en&ru el 'n u%i* nu numai !en&ru An e&# Du! L),* 1r 1i +)&r(& ceva* mer er am(nd)i la S&alul lui An e&# - C+iar 'nain&e de L), a 1) & c+ema& de S&!(na C(n&ecel)r din Camera 'nal&# P)a&e c -a 'n&)r # De )bicei* ca !r)1e )r* E &e vine la el* a%a 'nc(& !)a&e c acum 0-a c+ema& ca -i ridice in&erdic-ia# - S!er* 1cu $ru"# Ci)cnir la u%# Acea &a e de c+i e %i An e& 'i !rivi ab en&# - An e&* zi e Ller* a!)i amu-i# Pe )ricare al& c)!il l-ar 1i !u&u& 'n&reba 'n m)d direc&# Dar lunga iz)lare a lui An e&* e/!re ia a ma&ur* a!aren&a li! de in&ere - &)a&e c)n &i&uiau )b &ac)le greu de de!%i&# C(nd &cerea e !relungi !rea mul&* $ru" izbucni< - Am auzi& c &e-ai du 'n Camera 'nal&# - Da* r !un e An e&# - S-a ridica& in&erdic-ia9 Din n)u* An e& 'i !rivi 1r nici un cuv(n&# - 4+* 1cu $ru"* 'mi !are ru# .la ul ei !unea c(& de ru 'i !are#
J -l
K:

o r ( o n

s c o t t

c a i d

Abia a&unci* Ller )b erv c !&urile lui An e& erau rula&e la)lal&# - Pleci9 'n&reb el# -Da#

- Unde9 in i & Ller# An e& e 'ndre!& !re ulul de !&uri* 'l ridic %i e 'n&)ar e la u%#
A A

- In Camera 'nal&# A!)i &recu !e l(ng ei %i !)rni !e c)rid)r# - S l)cuie%&i ac)l)9 'l 'n&reb Ller# An e& nu r !un e#

5 - A &a nu a 1) & &reab de cu&&)r* zi e cu&&)rul# - B&iu* r !un e E &e %i 'i c(n& ) cuz care inv)ca nece i&a&ea ac-iunii# D)m)li&* cu&&)rul '%i !rezen& ra!)r&ul< - Am c+el&ui& veni&ul de la zece c(n&re-i ca !&rund 'n 1i%ierele ecre&e ale !ie-ei de c)!ii# D)bla6-me e un l)c im!lu !en&ru 'nc+eia& a1aceri# Dac ai bani de &ui %i %&ii cui -i dai* !)-i )b-ine )rice# - Ai a1la&9 - An e& a 1) & r!i&# Prin-ii lui &rie c %i ar !l&i a!r)a!e )ric(& ca -0 aduc 'na!)i# In m)men&ul r!irii* era de &ul de mri%)r ca -i cun)a c# Ca %&ie c n-a 1) & v(ndu& de ei# A 1) & 1ura& din&r-) al
stpnul
K6

cntecelor

de &ea&ru# $!i&)rul - cu care am v)rbi& - e &e acum 1unc-i)nar 'n&r-un guvern# La im!)zi&e* au a%a ceva# Ca -0 !erii %i -0 1ac v)rbea c* a &rebui& anga,ez ni%&e uciga%i cun) cu-i# 4 &reab 1)ar&e ne!lcu&# C(&eva !&m(ni n-am mai !u&u& c(n&a# - Prin-ii9 - 5)ar&e b)ga-i# Maic- a e &e ) 1emeie e/&rem de iubi&)are# Taic- u are ni%&e c(n&ece mai ambigue# B&ii d)ar* nu m !rice! !rea gr)zav la adul-i# N-am nev)ie# Dar am avu& im!re ia c 'n el e a cundeau vin)v-ii de care e &emea# P)a&e c-i &&ea 'n !u&ere 1ac mai mul&e !en&ru reg irea lui An e&# Sau !)a&e c vin)v-iile au cu &)&ul il&e m)&ive* 1r nici ) leg&ur cu bia&ul# C)nl)rm legii* acum* c(nd am(nd)i cun)a%&em adevrul* ne 1acem !a ibili de un delic& ma,)r dac nu re &i&uim c)!ilul# E &e 'l !rivi* c(n& c(&eva n)&e %i am(nd)i izbucnir 'n r( # - B&iu* 'ncuviin- cu&&)rul# 4da& a,un 'n Ca a C(n&ecel)r* nu mai ai !rin-i %i nu mai ai 1amilie# - Prin-ii n-au u !ec&a& nimic9 - Pen&ru ei* bie-a%ul l)r e &e :6r26n# Le-am s%us c bia&ul amnezic din !i&alul n) &ru de !e Murrain avea al& gru! angvin dec(& c)!ilul l)r# Un ci)cni& la u%# - Cine e &e9 - An e&# - II !)& vedea9 'n&reb cu&&)rul#
<1 o r ( o n s c o t t c a r d

- P)-i# Dar nu-i v)rbi# Iar c(nd ie%i* zv)r%&e u%a !e dina1ar# S!une-i 4rbului c v)m lua me ele numai de la au&)ma&e# S nu ne deran,eze nimeni# 4rice me a, e va &ran mi&e !rin calcula&)r# Cu&&)rul rma e &u!e1ia&# - Pen&ru ce acea & iz)lare9 - Preg&e c Privig+e&)area lui Mi"al* r !un e E &e# Se ridic %i de c+i e u%a# An e& in&r ne! &)r* -in(ndu-%i !&ura# II !rivi !e cu&&)r 1r !ic de curi)zi&a&e# :rba&ul 'i 'n&)ar e !rivirea* dar nu la 1el de de&a%a&# Du! d)i ani de inve &igare a &recu&ului lui An e&* bia&ul c!&a e ) im!)r&an- ne)bi%nui& 'n )c+ii i# C(nd 'l cerce& 'n %i-i vzu ine/!re ivi&a&ea de !e c+i!* nu-%i !u&u &!(ni ,alea %i-%i c(n& durerea 'nain&ea lui E &e# Ea 'i a&r e e a&en-ia ! &reze &cere* &)&u%i e/i &au lucruri care nu !u&eau %i nu &rebuiau rm(n ner) &i&e# Cu&&)rul ie%i# ;v)rul e 'nc+i e de cealal& !ar&e a u%ii# An e& %i E &e erau inguri#

An e& rma e 'nain&ea lui E &e mul& vreme* a%&e!&(nd* dar de da&a acea &a 1emeia nu avea nimic de !u # S&&ea !ur %i im!lu %i-0 !rivea* cu 1a-a la 1el de ine/!re iv ca a lui* de%i* da&)ri& v(r &ei* ) e/!re ie 'i era !ermanen& 'n&i!ri& !e c+i! %i ea nu !u&ea ar&a &)& a&(& de g)li& de !er )nali&a&e c(& %i bia&ul# Pen&ru E &e a%&e!&area !rea in&erminabil# $bdarea c)!ilului ) de!%ea !e a mul&)r adul-i# In cele din urm 'n el ced# T)& &cu&*
stpnul K7 cntecelor

An e& e 'ndre!& !re banc+e&a de !ia&r de l(ng una din&re 1ere &rele 'ncuia&e %i e a%ez# Prima vic&)rie# Acum* E &e !u&ea mearg la ma %i lucreze# Calcula&)rul 'i &rimi&ea 'n&runa !r)bleme de rez)lva&8 ea '%i adre a ie%i 'n emnri %i c)di1ica me a,e# In ii m! ce ea lucra* An e& rma e &cu& !e banc+e& P>(n c(nd am)r-i %i i e 1cu 1rig# A&unci e ridic %i se !limb# Nu 'ncerc de c+id nici u%a* nici 1ere i rele# Se !rea c 'n-ele e e de,a c aici urma 1ie ) 'ncercare a v)in-el)r* un rzb)i 'n&re !u&erea C)n&r)lului u %i cel al lui E &e# Sc!area nu avea 1ie !e u%i au !e 1ere &re# Singura c!are avea 1ie vic&)ria# A1ar e 'n&unec %i lumina ce rzb&ea !rin )bl)anele 1ere &rel)r di !ru# Ardea acum numai lam!a de dea u!ra me ei* !e care a!r)a!e nimeni n-) vzu e lumin(nd vre)da& - iluzia de !rimi&ivi m era men-inu& 'n 1a-a &u&ur)r %i d)ar !er )nalul de erviciu %i S&!(nii C(n&ecel)r %&iau c* de la!&* Camera 'nal& nu era a&(& de im!l %i g)al !e c(& !rea# Sc)!ul urmri& nu era &)&u%i al amgirii# In m)d invariabil* S&!(nul C(n&ecel)r din Camera 'nal& cre cu e 'n lile reci de !ia&r* 'n Slile C)mune* 'n S&alurile %i L),ile Ca ei C(n&ecel)r# Lu/ul nea%&e!&a& nu re!rezen&a un c)n1)r&* ci ) di &ragere# De aceea* Camera 'nal& !rea g)al* e/ce!&(nd m)men&ele c(nd nece i&-ile cereau mi,l)ace m)derne# An e& rma e &cu& 'n&r-un c)l- al Camerei 'nal&e* !(n c(nd E &e e )!ri 'n cele din urm din
97

) i , ) n c ) & & c ( r d lucru %i-%i 'n&in e !&urile !e !)dea# Mi%crile ei 'i )1erir bia&ului !ermi iunea de a ac-i)na# '%i a%ez !&urile 'n c)l-ul 'nde!r&a&* e 'n1%ur 'n ele %i ad)rmi 'nain&ea lui E &e# A d)ua zi &recu 'n &cere ab )lu&* ca %i a &reia< E &e lucra a!r)a!e !ermanen& la calcula&)r* iar An e& &&ea* umbla au %edea* du! !lac8 C)n&r)lul nu-0 l a ca!e un ingur une&# M(ncau 'n &cere +rana !rimi& !rin au&)ma&e %i &)& 'n &cere e duceau la &)ale&a din&r-un c)l- al camerei* unde reziduurile !e care le eliminau erau recicla&e 'n&r-un vacarm in1ernal care reverbera 'n !ere-i %i !)dea# E &e de c)!eri c-i venea &)&u%i 1)ar&e greu e c)ncen&reze a u!ra lucrului# Nici)da& 'n via-a ei nu &&u e a&(&a vreme 1r muzic# Nici)da& nu &&u e 1r c(n&e# Iar 'n ul&imii ani nu &recu e nici mcar ) zi 'n care nu aud gla ul lui An e&# Deveni e un viciu* %&ia a &a - cci* de%i An e& nu avea v)ie le c(n&e cel)rlal-i 'n Ca a C(n&ecel)r* v)cea lui c(n&a mereu 'n !r)!riul lui S&al %i* de mul&e )ri* ei d)i c)nver au )re 'n&regi# Amin&irea acel)r di cu-ii 'i ! &ra 'n %i-i 'n&rea +)&r(rea# An e& de-inea ) in&eligen- cu mul& u!eri)ar v(r &ei ale* ) 'n-elegere ului&)are a cel)r ce e !e&receau 'n min-ile )amenil)r* dar nu d)vedea nici urm a !r)!riei ale inimi# 3Lucrul ace &a &rebuie 1cu&* '%i !u e E &e# Numai a &a 'i !)a&e nrui zidurile# Bi &rebuie 1iu de &ul de !u&ernic !en&ru a avea nev)ie de el mai !u-in dec(& are el
stpnul
K7

cntecelor

nev)ie de mine### !en&ru a-0 alva* !l(n e 1emeia 'n &cere 'n g(ndul ei# S-0 alvez97 A &a numai !en&ru a-0 &rimi&e 'n ca!i&ala )menirii* la c)nduc&)rul &u&ur)r 1iin-el)r umane# An e& nu avea mai ca!e nici)da&* dac !(n a&unci nu g ea ) cale de a &rece !e &e 'nl-imea !r)!riil)r lui ziduri# In ca!i&al* rezerva lui avea s 1ie a!lauda&* a!recia&* !r) lvi&# Cariera avea s-i 1ie magni1ic* 'n c(nd urma revin 'n Ca a C(n&ecel)r* la v(r &a de cinci !rezece ani* nu avea s aib nimic 'n u1le&# Nu avea 1ie nici)da& ca!abil !redea* ci d)ar c(n&e# Bi avea 1ie un 4rb# A &a avea -0 ucid# 3Bi a &a m va ucide !e mine#7 A%a c E &e &cu &rei zile8 'n a !a&ra n)a!&e* ) de%&e!& v)cea lui An e&# :ia&ul nu era &reaz* dar glaul &rebuia ia # C(n&a !rin )mn c(n&ece aiuri&e* li! i&e de 'n-ele 8 ,um&a&e din&re ele erau c(n&ece de c)!ii* !e care le 'nv-au n)u-veni-ii %i Vaie&ele# Dar 'n )mn* C)n&r)lul i e 1i ura e !u-in# A !a&ra zi 'nce!u !rin &cere &)&al* ca %i cum )biceiul ar 1i !u&u& dura ve%nic# In cur ul zilei e !ru &)&u%i c An e& a,un e e la ) +)&r(re %i* la amiaz* c(nd 'n Camera 'nal& era cel mai cald* v)rbi< - P)a&e c &u ai un m)&iv ca &aci* dar eu nu am nici unul 'n a1ara &cerii &ale# A%a c* dac 'ncerci m )!re%&i 1iu 'nc!-(na& %i v)rbe c* ei bine v)i v)rbi#
1GG o r ( o n s c o t t c r d

.la ul 'i era !er1ec& c)n&r)la& %i &)nurile ugerau ) ca!i&ulare 1)rmal* 1r recun)a%&erea real a 'n1r(ngerii# 4 vic&)rie mic* mic de &)&# E &e nu d)vedi !rin nici un ge & c-0 auzi e v)rbind# Era &)&u%i recun) c&)are* nu a&(& !en&ru c 'n emna un !a 'nain&e* ci 1iindc !u&ea auzi din n)u gla ul lui An e&# An e& v)rbind cu un C)n&r)l !er1ec& era ni-el mai a!r)a!e de -elul ei dec(& An e& &c(nd cu un C)n&r)l !er1ec&# C(nd ea nu-i r !un e* bia&ul amu-i la l)c8 la r &im!uri e !limb ca %i 'n celelal&e zile %i nu r) &i nimic c(&eva )re# Seara 'n * c(nd E &e '%i 'n&in e !&ura* iar An e& ) imi&* el 'nce!u c(n&e# De da&a acea &a* nu 'n )mn# C(n&ecele erau !ecial ale e* mel)dii dui)a e care 'i !lceau mul& lui E &e# 4 1ceau e im& 'ncrez&)are c &)&ul va 1i bine* c gri,ile 'i erau ne'n&emeia&e* c An e& va 1i 'n regul# Du! ) vreme* c(n&ecele c+iar ) 1cur im& c An e& era de,a 'n regul %i c ea '%i e/agera e &emerile da&)ri& gri,ii !e care ) im-ea 1a- de el a&unci c(nd avea# !lece !re l)cul cel n)u# Tre ri# C)n&r)lul ei nu l e 'n&revad nici un emn e/&eri)r* dar !e dinun&ru 1u m(ni)a !e ine# An e& '%i 1)l) ea gla ul a u!ra ei* '%i 1)l) ea &alen&ul# Ii im-i e 'ngri,)rarea %i d)rin-a de 'm!care* %i ac-i)na a u!ra l)r* 'ncerc(nd ) ur!rind# 3Sun& de!%i&* '%i ddu eama# Sun& un Vaie& care 'ncearc c(n&e 'n due& cu ) Privig+e&)are# Cum
stpnul cntecelor K9

e !)a&e c)m!ara &cerea mea cu c(n&ecul lui* ca arme 'n acea & b&lie97 In n)a!&ea aceea* An e& c(n& )re 'n&regi* iar ea rma e &reaz %i-i rezi &* c)ncen&r(ndu- e a u!ra !r)blemel)r %i gri,il)r din Ca a C(n&ecel)r# Pre iunile din !ar&ea 5leacului* !en&ru a de c+ide ec-iunea n)rd-ve &ic* a!r)a!e nici)da& 1)l) i& de Ca a C(n&ecel)r* !en&ru 1)ra,e de e/&ragere a -i-eiului# Pl(ngerile din !ar&ea C)drului* care u -inea c !ira-ii e 1)l) eau de in ulele !u &ii din ud-ve & ca baze de a!r)vizi)nare !en&ru raiduri 'n g)l1# Pr)blema inve &i-iei umei uria%e !e care 'm!ra&ul avea -) !l&ea c anual !en&ru !) e ia unei Privig+e&)ri# $ul care urma 1ie 1cu& a&unci c(nd Mi"al cel

.r)aznic avea -%i !rimea c Privig+e&)area* iar re &ul )menirii* !en&ru care Ca a C(n&ecel)r re!rezen&a e ul&ima in &i&u-ie invi)labil din .ala/ie* avea -%i !iard 'ncrederea* !re u!un(nd c* !en&ru bani au de 1ric* !(n %i Ca a C(n&ecel)r ca!i&ula e# In c)ndi-ii n)rmale* &)a&e g(ndurile acelea erau u1icien&e ca -i )cu!e zile %i !&m(ni* dar c(n&ecele lui An e& e r)&eau 'n ,urul l)r %i* cu &)a&e c E &e nu mai cdea 'n ca!cana l)r* nu le !u&ea c!a cu &)&ul# C+iar du! ce An e& renun- %i e culc* ea rma e &reaz* g(ridindu- e 'n1i)ra& la ziua urm&)are# 3M &emu em de 1elul 'n care va 1i el a1ec&a&* g(ndi ea cu ir)nie# In !eric)l e g e%&e C)n&r)lul meu* nu al lui#7
1G2 o r o n s c o t t c a r d

In ziua urm&)are* An e& c(n& !)radic %i E &e de c)!eri c* &reaz 1iind* 'i !u&ea rezi &a mai bine dec(& 'n )b) eala erii# $ezi &en-a 'i cerea &)&u%i e1)r& %i la cderea n)!-ii 1u mai e!uiza& dec(& 'nain&e* iar 'ncercarea 1u %i mai grea# C)n&r)lul nu-i ced 'n %i* cu &)a&e c An e& !u&ea im-i em)-ii !e care C)n&r)lul 1emeii le a cundea 1a- de al-ii* !ru c nu-%i ddea eama c(& de a!r)a!e era de ucce # In a %a ea zi* bia&ul amu-i din n)u* !re u%urarea lui E &e# D)vedi de a emenea emne de agi&a-ie# Se !limb mul& mai de # 4 !rivi !e ea mul& mai de # Bi a&in e u%a* de d)u )ri#

*1
3E nebun97 An e& e g(ndi e nu numai ) da& la !) ibili&a&ea aceea# Nu-%i !u&ea 'nc+i!ui nici un m)&iv !en&ru care -0 -in 'ncuia& 'n &cere &)&al# Nici &cerea* nici c(n&a&ul nu a,u&a er la nimic# Ce v)ia9 3M ur%&e97 'n&rebarea e ridica e de de &ule )ri 'n ul&imii ani# In &)& &im!ul 'n care 'i in&erzi e e c(n&e 'n !ublic* !re iunea deveni e a!r)a!e in u!)r&abil# Avea &)&u%i 'ncredere 'n ea### 'n cine al&ul e 1i 'ncrezu&9 Era 'ngr)zi&)r %&ii c &)-i e 'n&rebau ce gre%eal ai 1cu& %i &u %&ii* dar nu le !)-i !une* c n-ai 1cu& nimic ru# A!)i ideile ei
stpnul cntecelor *76

nebune%&i de !re min&ea lui### de mul&e )ri* bia&ul nu 'n-elegea ce v)ia E &e* de%i une)ri im-ea c e a!r)!ia de g(ndurile ei# E &e 'l acuza c nu c(n&a din el# An e& %&ia &)&u%i c 1a!&ul de a c(n&a era e/al&are* era bucuria cea mai mare a vie-ii ale# Ii !rivea !e )ameni* 'i 'n-elegea* le c(n&a %i-i &ran 1)rma8 a!r)a!e c-i recrea* im-ea ca %i cum ar 1i !u&u& -i ia %i -i re1ac* -i 1ac mai buni dec(& erau# Cum e !u&ea ca a &a nu !r)vin din ad(ncul 1iin-ei ale9 Iar acum### &cere# A&(&a &cere 'nc(& 'l durea ca!ul# 'n via-a lui nu 'n&(lni e a&(&a &cere %i nu %&ia cum reac-i)neze# 3De ce ai deveni& a&(& de a!r)!ia& de mine* dac acum ai ru!& leg&ura97 E &e nu ru! e e &)&u%i leg&ura - nu8 ia&* el e g ea 'n Camera 'nal&* !e&rec(ndu-%i &)a&e cli!ele al&uri de ea# Nu* nu 'ncerca numai -0 rnea c# Avea %i al& -el# Unul nebune c# 3Cumva* m-a 'n-ele gre%i&#7 An e& era &ri &* de)arece* 'n m)d c)n &an&* nimeni nu reu%ea -0 'n-eleag# Din !ar&ea c)!iil)r era de a%&e!&a&* S&!(nii %i !r)1e )rii de abia 'l cun)%&eau* dar E &e### E &e 'l cun)%&ea mai bine dec(& )ricine# 3I-am c(n&a& &)a&e c(n&ecele !e care le am %i ea le-a re1uza& !e &)a&e# I-am ar&a& c !)& c(n&a 'n 1a-a unui !ublic alc&ui& numai din necun) cu-i %i -i &ran 1)rm* iar ea mi-a !u c am da& gre%# Nu !)a&e recun)a%&e c !)& 1ace un lucru bun#7 3E &e gel)a 9 A 1) & %i ea Privig+e&)are# Vede )are c ) 'n&rec %i a &a ) de&ermin -mi 1ac ru97
07

) r S ) n

c ) & &

c a r d

.(ndul ace &a 'l a&rgea cel mai mul&* de)arece )1erea ) e/!lica-ie ra-i)nal# Trebuia 1ie adevra&* 1iindc nici nu !u&ea 1i v)rba de !re nebunie* )ric(& de 1recven& 'ncerca e au&)c)nving de acea & !) ibili&a&e# Cauza era gel)zia# Dac ea 'n-elegea a &a* nu avea -0 mai !er ecu&e# Pu&eau 1i iar%i !rie&eni* ca 'n ziua aceea !e&recu& !e mun&ele de l(ng lac* c(nd ea 'l 'nv-a e C)n&r)lul# P(n a&unci* nu-0 'n-ele e e# Lacul 'n ### a&unci &)&ul 1u e e lim!ede* a&unci 'n-ele e e m)&ivul C)n&r)lului# C)n&r)lul nu 'n emna d)ar nu !l(ngi* nu r(zi* rm(i nemi%ca& a&unci c(nd -i e !unea* %i &)a&e lucrurile li! i&e de en cu care e lu!&a e* !e care le de&e &a e %i le di !re-ui e c(nd &udia e 'n Slile C)mune# C)n&r)lul nu avea c)!ul de a-0 lega de m(ini %i de !ici)are* ci de a-0 um!le# Bi c+iar 'n ziua 'n care !rimi e lec-ia* e rela/a e* l (nd C)n&r)lul devin nu e/&eri)r 1iin-ei ale %i a! (nd !re in&eri)r* ci 1ie 'n in&eri)rul u %i -0 a!ere# 3Nici)da& nu m-am im-i& mai 1erici&# Nici)da& via-a n-a 1) & mai u%)ar7* g(ndi e el a&unci# I e !ru e c &eama %i iri&area ce-0 &!(ni er mereu di !ru er din cli!a aceea# 3Sun& un lac* g(ndi e* %i din mine curge c(&e ceva d)ar a&unci c(nd c(n&# :a c+iar %i a&unci* c(n&a&ul e &e u%)r* ie e na&ural* ne ili&# Da&)ri& C)n&r)lului* !)& zre c u!rarea %i -i recun) c c(n&ecul# Nu m 'n !im(n& ca 'nain&e - 'mi )1er muzic# M)ar&ea e &e muzic### %i durerea* %i bucuria* %i &)& ceea ce
stpnul cntecelor 0*

An e& nu mai rma e !e banc+e& %i nici nu e mai !limb !eri)dic* a%a cum 1cu e !(n a&unci# In a )!&a zi a clau &rrii ale* e a%ez 'n mi,l)cul !)delei* c+iar 'n 1a-a me ei* %i ) !rivi !e E &e cum lucra# 3Azi va a&aca7* 'n-ele e 1emeia %i e zv)r' 'n inea ei# Nu era &)&u%i u1icien& !reg&i&# Nu avea un ivr !e care -0 &rag 'nain&ea cel)r !e care le 1cu An e&# im& )amenii* &)&ul e &e muzic# 'ngdui &)&ul in&re %i m um!le* l (nd numai muzica ia # 3Ce 'ncearc ea 1ac9 Nu %&ie# Trebuie -) a,u&# Mi-am 1)l) i& muzica* a,u&(ndu-i !e necun) cu-ii din Trea!& %i &rezind u1le&ele am)r-i&e din M)cirl# N-am 1)l) i&-) 'n nici)da& ca -) a,u& !e E &e# E &ulbura&* nu cun)a%&e m)&ivul %i crede c vina-mi a!ar-ine# 4 -i ar& de ce anume e &eme %i a&unci !)a&e c m va-n-elege# C(nd am c(n&a& mai 'nain&e* am 'ncerca& -i !)&)le c &eama# Acum i-) v)i ar&a* mai lim!ede dec(& a vzu&-) vre)da&#7 Du! ce lu acea & +)&r(re* An e& ad)rmi 'n a )!&a n)a!&e a %ederii ale 'n Camera 'nal&# De igur* nu-%i &rda e g(ndurile !rin nici un emn# In )mn* &ru!ul 'i era la 1el de rigid ca 'n &im! ce c(n&a#
1G: o i ( o n s c o t t c r d

C(n&ecul bia&ului era !lcu&* dar nu lini%&i&)r# Se !reci!i&a* dezgr)!(nd amin&irile lui E &e %i 1)r-(ndu-le 'n min&ea ei c)n%&ien&# An e& de c)!eri e mel)dia n) &algiei# 5emeia e lu!& =1r -%i m)di1ice e/!re ia e/&eri)ar> !en&ru a-%i c)n&inua lucrul# Dar* !e m ur ce !arcurgea ra!)ar&ele re1eri&)are la de1ri%rile din Pdurea Alb* nu e mai im-ea ca E &e* S&!(na C(n&ecel)r care 'mb&r(nea 'n Camera 'nal&# Se im-ea E &e* Privig+e&)area lui P)l2ee* %i nu mai zrea cu c)ada )c+iului !ere-ii de &(nc* ci cri &alul# Cri &alul !ala&ului c)n &rui& de P)l2ee !en&ru 1amilia lui !e un mun&e de grani& ac)!eri& cu z!ad* un !ala& ce !rea ) )!er a na&urii mai degrab dec(& mun&ele din ,ur# 4da& ce vzu e !ala&ul lui P)l2ee* re &ul lumii i e !ru e ar&i1icial# Cu &)a&e ace &ea* '%i amin&ea cel mai bine in&eri)arele# S)arele care cli!ea 'n 1iecare )daie* !rin in&ermediul a ) mie de !ri me* r ri&ul a ) u& de luni a&unci

c(nd !riveai n)a!&ea* !)delele ce !reau invizibile* 'nc!erile ale cr)r !r)!)r-ii erau c)m!le& er)na&e %i &)&u%i !er1ec&e* %i* mai !re u de )rice minun-ie a !ala&ului* 1rumu e-ea )amenil)r# P)l2ee 1u e e livrarea cea mai im!l !e care %i-) amin&ea cineva# Veni e la Ca a C(n&ecel)r 'n cu&area unui c(n&re- au a unei Privig+e&)ri* cu numai c(&eva !&m(ni 'nain&e ca E &e 1i 1) & ga&a# V)rbi e cu S&!(na C(n&ecel)r :lunne %i* du! numai un minu&* ea 'i !u e e<
stpnul cntecelor 42

- P)-i avea ) Privig+e&)are# Nu 'n&reba e nici)da& care era !re-ul %i* c(nd ) i e vremea !l&ea c* nu !r)&e &a e c(nd auzi e c era v)rba de !re ) um egal cu ,um&a&e din averea lui# - Ar 1i meri&a& &)a&e avu-iile mele* 'i !u e e lui E &e* c(nd* la v(r &a de cinci !rezece ani* ea e !reg&ea de 'n&)arcerea 'n Ca a C(n&ecel)r# Veni er numai )ameni buni* )ameni cu u1le& bl(nd* iar 'n !ala&ul lui P)l2ee e/i &au 'n&)&deauna iubire %i 1ericire de !re care c(n&e# Iubire* 1ericire %i .re11* 1iul lui P)l2ee# =3A &a nu-mi !)& amin&i7* !r)&e & ) !ar&e a min-ii lui E &e %i ea e &rdui -%i c)n&inue lucrul* 'n acum Camera 'nal& &recu e la !eri1eria vederii ei* iar reali&a&ea deveni e numai lumin %i cri &al# S&&ea -ea!n la ma * cu C)n&r)lul 'm!iedic(nd-) -%i &rdeze vre) em)-ie* dar ab )lu& inca!abil lucreze au !re&ind c lucreaz* de)arece c(n&ecul lui An e& !&rundea mul& !rea ad(nc %i !rea de!ar&e 'n inima ei#> .re11 emna lei& cu &a&l lui# Din cli!a ) irii lui E &e* deveni e mai !re)cu!a& de 1ericirea ei dec(& de a a !er )nal# Avea zece ani* iar ea n)u8 'n ul&imul an* e1ec&ele dr)gului 'nce!u er lbea c %i E &e a,un e e la !uber&a&e cu numai c(&eva luni 'nain&e de &ermen# .la ul nu-i 1u e e &)&u%i in1luen-a& %i &ran 1)rmrile e/&eri)are ale c)r!ului erau de abia vizibile# .re11 arb)ra 'n de acum )
42 o r ( o n s c o t t c a r d

mu &ci)ar ad)le cen&in %i deveni e c+iar mai &andru dec(& 'nain&e* a&ing(nd-) cu ) 1ial care ) 1cea im& un d)r ne 1(r%i&# 5cu er drag) &e ab )lu& din 'n&(m!lare* 'n&r-) iarn c(nd neaua e a%&ernea !e cri &al# Nu era in&erzi * nu 'n emna nici mcar un e%ec al C)n&r)lului - ea c(n&a e 'n &im! ce e iubi er %i 'nv-a e c(n&ece n)i# Nu d)ri e 'n -0 !r ea c !e .re11# 'n-ele e e c !en&ru ea &(nrul era mai im!)r&an& dec(& )ricare al&ul din Ca a C(n&ecel)r# Cine ) mai iubi e 'n 1elul acela9 Pe cine mai iubi e ea vre)da&9 'ncerca e 1ie ra-i)nal* -%i !un c &ri e a!r)a!e %a!&e ani* ,um&a&e din via-* cu .re11 1iindu-i cel mai a!r)!ia& !rie&en %i c* indi1eren& ce ar 1i im-i& !en&ru el* ea rm(nea ) crea-ie a Ca ei C(n&ecel)r %i nu avea 1ie 1erici& &rind 'n a1ara ace &eia !en&ru &)& re &ul e/i &en-ei# ;adarnic# S&!(nul C(n&ecel)r veni e ) ia aca %i ea re1uza e# S&!(nul C(n&ecel)r 1u e e rbd&)r# Era 'nc de v(r & mi,l)cie8 aveau &reac ani buni !(n c(nd 1ie numi& S&!(nul C(n&ecel)r 'n Camera 'nal& %i Nniv nu 'nv-a e 'nc bru c+e-ea care urma -i 'ngduie* mai &(rziu* 'n1run&e re !)n abili&-i mai grele# A%a c* 'n l)c argumen&eze* Nniv 'l 'n&reba e !e P)l2ee dac !u&ea zb)vi ac)l) ) vreme# P)l2ee 1u e e 'ngri,)ra&# - Nu %&iam nimic* !u e e el 'n&runa# Dar* a%a cum Nniv 'i c(n&a e mai &(rziu lui E &e<
stpnul 42 cntecelor

- C+iar dac ar 1i %&iu&* n-ar 1i c)n&a&* nu-i a%a9

:ine'n-ele c n-ar 1i c)n&a&# E &e era 'ndrg) &i& de .re11 din vremea !rimel)r l)r zbenguieli c)!ilre%&i* 'n anul ) irii ei la !ala&# Cu c(& &recu er mai mul&e zile* cu a&(& Nniv a%&e!&a e mai rbd&)r %i cu a&(& amin&irea Ca ei C(n&ecel)r deveni e mai im!)r&an& !en&ru E &e# 'nce!u e -%i amin&ea c de !r)1e )ri* de S&!(nul ei* de c(n&a&ul 'n L),i# '%i !e&recu e &)& mai mul& vreme cu Nniv# 'n&r-) zi c(n&a e un due& 'm!reun cu el# In ziua urm&)are !leca er !re ca # =C(n&ecul lui An e& nu e d)m)li# De ani de zile E &e nu-%i mai remem)ra e ziua aceea# Bi nici)da& nu %i-) amin&i e cu a&(&a clari&a&e# Nu i e !u&ea 'm!)&rivi %i ) re&ri din n)u#> - Plec* .re11# Iar .re11 ) !rivi e* cu uimire 'n )c+i %i durere 'n gla # - De ce9 Te iube c# Ce ar 1i !u&u& ea -i e/!lice9 C* 'n Ca a C(n&ecel)r* c)!iii aveau nev)ie de al-i c(n&re-i &)& a&(& de mul& !e c(& aveau nev)ie c(n&e9 T(nrul n-ar 1i !rice!u& nici)da&# 'ncerca e &)&u%i -i e/!lice# - E &e* E &e* am nev)ie de &ineA 5r c(n&ecele &ale### A &a era al&ceva# C(n&ecele### Dac rm(nea al&uri de .re11* &rebuia c(n&e mereu# Nu !u&ea re1uza c(n&e* dar* du! numai %a!&e ani* )b) i e de,a c(n&e !en&ru )ameni ale cr)r c(n&ece erau
4K o r ( o n s c o t t c a r d

a!r)/imri gr) )lane a ceea ce g(ndeau %i im-eau ei au =%i mai ru> erau minciuni# - Dac nu vrei* nu &rebuie c(n-iA &riga e .re11 cu lacrimi 'n )c+i %i di !erare !e c+i!# E &e* ce -i-a 1cu& ace & S&!(n al C(n&ecel)r9 Erai ga&a 'n1run-i )%&iri ca rm(i cu mine %i* de)da&* azi* nu--i mai !a de nimic %i e%&i ga&a m !r e%&i 1r mcar &e g(nde%&i# Ea '%i amin&i 'mbr-i%area lui* ru&rile* im!l)rrile* dar !(n %i a&unci C)n&r)lul 'i 1unc-i)na e !er1ec& %i* 'n cele din urm* &(nrul e re&r e e* rni& !e &e m ur* 1iindc &ru!ul 1e&ei 'l !rimi e cu rceal# $bd&)are* E &e 'i e/!lica e ingurul m)&iv !e care el l-ar 1i !u&u& 'n-elege# Ii !)ve &i e de !re dr)gul care am(na !uber&a&ea &im! de ani* %i de !re 1a!&ul c dr)gul avea un ingur e1ec& !ermanen&### unicul care c)n&a< c(n&re-ii %i Privig+e&)rile rm(neau &er!i# - De ce crezi c aducem c)!ii din e/&eri)r9 In Ca a C(n&ecel)r nu e na c c)!ii# Al&1el am 1i mai !re)cu!a-i de cali&a&ea de !rin-i dec(& de cea de c(n&re-i# Nu m !)& mri&a cu &ine# Nu am avea c)!ii# T)&u%i .re11 in i &a e* ) im!l)ra e# Nu-i ! a de c)!ii* -inea numai la ea %i* 'n cele din urm* E &e 'n-ele e e c drag) &ea nu 'n emna numai druire* ci %i### =3Nu vreau -mi amin&e cA7 Dar c(n&ecul lui An e& nu renun-###>
stpnul cntecelor 111

'n emna %i &!(nire* !r)!rie&a&e* de!enden-* au&)!redare# $eveni e* ie%i e din camer %i e du e e la Nniv* !un(ndu-i c e 'n&)rcea cu el 'n Ca a C(n&ecel)r# .re11 nvli e !e &e ei 'n )daie* -in(nd 'n m(n un 1lac)n cu !ilule %i amenin-(nd cu inuciderea# E &e nu avu e e ce -i !un* ar 1i vru& d)ar ca el acce!&e i&ua-ia cu elegan-* ar 1i d)ri& numai ca )amenii din a1ara Ca ei C(n&ecel)r !)a& 'nv-a %i ei C)n&r)lul* 1iindc alina durerea a%a cum nimic n-) !u&ea 1ace 'n via-# Ii !u e e &)&u%i< - .re11* !lec* !en&ru c n)a!&ea &recu& Nniv %i cu mine am c(n&a& 'n due&# Tu nu vei !u&ea nici)da& c(n-i cu mine %i de aceea nu !)& rm(ne cu &ine# Se r uci e !e clc(ie %i !leca e# Du! aceea* Nniv 'i !)ve &i e c .re11 'ng+i-i e )&rava# De igur*

1u e e alva& - e &e greu &e inucizi 'n&r-un !ala& !lin cu ervi&)ri %i .re11 nu avu e e &)&u%i de g(nd e )m)are* ci d)ar -) )blige !e E &e rm(n cu el# 5a&a avu e e 'n nev)ie de &)& C)n&r)lul ca nu e 'n&)arc* ca nu e rzg(ndea c la in&rarea 'n nava &elar %i cer%ea c rm(nerea cu .re11# C)n&r)lul ) alva e# Iar c(n&ecul lui An e& in i &a< 3La -mi C)n&r)lulA Nu-mi di &ruge C)n&r)lulA7 Era n)a!&e# Ea &&ea la ma * cu lumina a!rin dea u!ra ca!ului# An e& d)rmea 'n c)l-ul lui# E &e nu avea +abar de c(& &im! e culca e* de c(& &im! '%i 1(r%i e c(n&ecul* )ri de c(& &im! &&ea ea 'ncremeni& la ma # :ra-ele ) dureau* !a&ele ) durea*

44

o r ( o n

s c o t t

c a r d

'ndr&ul !le)a!el)r a! au lacrimi abia &vili&e de C)n&r)l* %i-%i ddu eama c vic&)ria din ziua aceea 'i a!ar-inu e lui An e&# :ia&ul nu avea cum %&ie care erau !r-ile durer)a e din &recu&ul ei### dar* )ricum* c(n&ecul lui !u&ea rec+ema amin&irile acelea %i E &e e 'n1i)ra la g(ndul dimine-ii# Al dimine-ii %i al c(n&ecel)r !e care avea le c(n&e An e&# Se 'n&in e &)&u%i !e !&ur* ad)rmi imedia&* nu vi nimic %i n)a!&ea &recu 'n&r-) cli!i&# 0S $i"&)r Cenu%iul ) i neanun-a& !e !lane&a .aribali* !enul&ima e cal 'nain&e de Te2# Pre1era de al&1el vin !e nea%&e!&a&e a&unci c(nd !ur&a me a,e din !ar&ea lui Mi"al# Nu 'n&revzu &)&u%i nici un emn c ar 1i alarma& !e cineva8 nimeni nu in&r 'n !anic du! ce '%i !rezin& acredi&rile )1iciale la vam# 5unc-i)narul de ac)l) e 'nclina e* 'l 'n&reba e ce +)&el !re1era %i aran,a e 1ie &ran !)r&a& de un ve+icul !ecial# T)a&e ace &ea 'l nelini%&ir !e $i"&)r * de)arece 'n emnau c !e !lane& lucrurile &&eau mul& mai ru dec(& ugera er ra!)ar&ele# Pr)blema !u&ea 1ie !)!)rul din S)lz* l)cul unde a )liza e* au !u&ea 1ie 'n&reaga !lane&* dar venirea unui emi ar im!erial 1ue e a%&e!&a&### iar !e ) !lane& liber a &a 'n emna
stpnul cntecelor **6

c e cun)%&ea un m)&iv !en&ru care &rebuia a!ar un )l al 'm!ra&ului# In&re &im!* ve &ea e r !(ndi e# C(nd a,un e la +)&el* 'l a%&e!&a 'n&regul !er )nal# $i"&)r !rivi amuza& 1elul 'n care* la r &im!uri* cerem)nialul c)m!lica& l a l)c !aimei8 cel !u-in 'n +)&el* &rimiul lui Mi"al nu 1u e e a%&e!&a&# In )daia lui e g ea ) 1emeie# $i"&)r 'nc+i e u%a du! el# - E%&i ) !er )an )1icial au ) &(r19 Ea ridic din umeri# - P)a&e ) &(r1 )1icial9 Ii z(mbi# Era c)m!le& dezbrca&# $i"&)r nu 1u im!re i)na&# 4ric(& de e1icien-i ar 1i 1) & cei din S)lz* cu iguran- nu aveau gu &uri !rea gr)zave# - Tala )* !u e el# - Da9 'n&reb ur!rin 1emeia# - Vreau -0 vd# - A+* nu* 1cu ea nea,u&)ra&# A &a nu !)& 1ace# - Cred c !)-i# Bi mai cred c-) -) 1aci# - Nimeni nu-0 vede 1r nu aib !r)grama& ) audien### - Eu ) am !r)grama&# 'n&in e m(na %i ) a&in e !e g(&* a!r)a!e m(ng(ie&)r# Dinea 'n 'n !alm un ac minu cul %i* de%i ea e cri !a c(nd 'i im-i 'n-e!&ura bru c* dr)gul ac-i)na ra!id# - Tala )9 'n&reb ca !rin )mn 1emeia#
&&

o r ( o n

s c o t t

c a r d

- Imedia&# - Nu %&iu# - Dar %&ii cine !)a&e# Ea 'l c)a e din +)&el# $i"&)r nu-%i b&u ca!ul -) 'mbrace8 dr)gul ) 'm!iedica im& ru%ine* iar lui $i"&)r i e !ru cuveni& a%a# Era !)a&e imb)lic ca 'n&reaga lume &ea g)al 'nain&ea lui# 5u nev)ie de dr)garea al&ui 1unc-i)nar z!ci& 'nain&e ca $i"&)r Cenu%iul a,ung la u%a cabine&ului lui Tala )# :ine'n-ele * ecre&ara ace &uia c+em grzile %i &rei )lda-i a!rur imedia& cu armele 'n&in e* !reg&i-i -0 ucid !e $i"&)r 'nain&e de a mai 1ace un ingur !a # A!)i 'n u%a e de c+i e %i a!ru Tala ) 'n u%i* eme- %i igur !e ine# - V r)g -0 l a-i !e d)mnul $i"&)r in&re# D)ream -0 1i !rimi& m(ine* dar 1iindc e &e a&(& de nerbd&)r* ) v)i 1ace acum# A cul&&)ri* )lda-ii 'l l ar %i $i"&)r in&r 'n cabine&# 'nce!u imedia& cu acuza-iile )1iciale< - Se %&ie c ai 'nce!u& c)n &ruirea de nave in&er&elare cu !)&en-ial mili&ar# Se %&ie c ai cre cu& im!)zi&ele# Se u !ec&eaz c de-ii ) 1)r- !)li-ienea c de &rei )ri mai mare dec(& ma/imum legal %i e%&i acuza& de a u!rirea %i )lici&area de &ribu& din !ar&ea a minim !a&ru na-iuni de !e .aribali# 5a!&ele* bnuielile %i acuza-iile un& u1icien&e ca &e aduc 'nain&ea 'm!ra&ului* !en&ru a 1i ,udeca&# Dac &e )!ui are &rii* un& au&)riza& &rec !e &e
stpnul
45

cntecelor

!r)ce %i 'nde!line c eu 'n umi en&in-a# E%&i acuza& de &rdare %i !u ub &are de are &# Tala ) nu-%i !ierdu ur( ul# 3P)a&e* g(ndi $i"&)r * c nu-%i d eama de !rime,die# Sau* 1iindc &)nul meu a 1) & a&(& de n)rmal* crede c !)a&e rezi &a* am(na )ri di cu&a#7 - D)mnule $i"&)r * &)a&e ace &ea un& acuza-ii grave# - M vei urma imedia&* !u e $i"&)r # - De igur* 'l cin &e c !e 'm!ra&* dar### - Ace &a nu e &e !r)ce ul# Nu am vreme --i a cul& !r)&e &ele %i ele nu &e v)r a,u&a cu nimic# Haide* Tala )A - D)mnule $i"&)r * am re !)n abili&-i aici# Nu le !)& aband)na* de !e ) cli! !e al&a# $i"&)r '%i !rivi cea ul# - 4rice am(nare au &en&a&iv de am(nare c)n&i&uie delic& de 'm!)&rivire 1a- de un )rdin im!erial %i e !ede! e%&e cu m)ar&ea# - Ai ui&a&* zi e Tala )* c am &rei )lda-i 'na!)ia &a %i c ai 1cu& gre%eala &u!id de a veni ingur 'n -ara %i )ra%ul meu9 - Ce &e 1ace crezi c un& ingur9 'n&reb 'nce&i%)r $i"&)r # Cellal& !ru iri&a&8 $i"&)r %&iu c brba&ul !rice!ea c -ar 1i !u&u& 1i 1) & e/ce iv de igur !e ine# - E%&i ingurul cl&)r care a c)b)r(& din&r-) cur )1icial de !a ageri#
11:

s c o t t

c r d

- Tala )* )lda-ii im!eriali au )cu!a& de,a !)r&ul !a-ial# - E &e ) cur de !a ageriA e 'n1urie Tala )# Nu m !)-i !r) &i# Iden&i1ica&)rul igila& ) declar ca a&areA Iden&i1ica&)arele un& garan&a&e c nu !)& 1i m)di1ica&e### - Prin decre& im!erial* 'l )!ri $i"&)r # - Im!u%ca-i-0* !)runci Tala ) )lda-il)r care a%&e!&au cu la erele 'n m(ini# S)lda-ii e !rbu%eau 'n de,a ub e1ec&ul narc)&icului elibera& de $i"&)r !rin&r-) 'nc)rdare bru c a mu%c+il)r 1e ieri* urma& de &(r%(i&ul cizmei !e !)dea# .r)aza 'l c)!le%i !e Tala )* care* &remur(nd

%i zbier(nd du! a,u&)r* b(,b(i du! ) arm !rin er&arele bir)ului# - Tala )* e%&i vin)va& de &rdare %i c)ndamna& la m)ar&e# Prive%&e-mA Tala ) 'ncerc e a cund 'na!)ia bir)ului* dar !en&ru ) cli! 'l !rivi !e $i"&)r # 5u 'ndea,un !en&ru ca acul- gea& 'i !&rund 'n )c+i# '%i 'ncle%&a m(inile !e c+i!* a!)i )&rava e r !(ndi 'n (nge# V)mi& vi)len&* a&(& de !u&ernic 'nc(& '%i di l)c 1alca# Se !rbu%i !e bir)u* !(n c(nd 'nce!ur !a mele# Mu%c+ii i e c)n&rac&au in&en # Tre ri %i e zgudui* ca un !e%&e care e u1)c !e u ca&* !(n ce una din&re c)nvul ii 'l zgudui cu a&(&a 1)r- 'nc(& '%i 1r(n e g(&ul# Abia a&unci rma e nemi%ca&* cu !rul ncli& de v)mi men&e %i cu c+i!ul r uci& !e &e umr 'n&r-un m)d ne1ire c#
stpnul cntecelor **;

$i"&)r e &r(mb dezgu &a&# Era ne!lcu& 1ii &rimi ul lui Mi"al# Se de curca e &)&u%i de &ul de bine 'n ul&imii ani %i 1u e e 'n 1(r%i& avan a& 'n garda !ala&ului# Ar 1i !u&u& 1ie numi& a a in - ) me erie ur(&* c)n &(nd 'n 1ur&uri %i crime deg+iza&e 'n dece e na&urale* ) lu,b care 'n emna ) 1und&ur !en&ru carier# $i"&)r era c)nvin c el ar 1i 1) & un a a in de &)inic %i avea mul-i !rie&eni buni care 1ceau !ar&e din acel gru! e/clu ivi &### &)&u%i era mul& mai bine c)nduc# Acea &a era la&ura !e care $i"&)r ) 'ndrgea 'n&r-adevr 'n meeria a %i mul-umi D)mnului c 'm!ra&ul 'i alee e drumul ace &a* %i nu !e cellal&# Se 'n&)ar e !e clc(ie %i de c+i e u%a# A!ru er al-i )lda-i# $i"&)r 'i uci e !e &)-i* ca %i !e ecre&ara lui Tala )* &(r1a )1icial %i 1unc-i)narul z!ci& care 'l adu e e ac)l)# Ii c+em a!)i !e &)-i cei din 'nc!erile vecine* li adu e 'n cabine&ul lui Tala ) %i le ar& cadavrul# - Pre u!un c ec+i!amen&ul de +)l)'nregi &rare a 1unc-i)na& 'n !ermanen-* zi e el# A%a %i era# - Mul&i!lica-i 'nregi &rarea %i &ran mi&e-i-) imedia& 'n S)lz %i !e 'n&reaga !lane&# 5unc-i)narul !e care 'l !rivea era deru&a&# - Prie&ene* urm $i"&)r * nu-mi !rea !a cu ce &e-ai )cu!a& !(n acum# In cli!a de 1a-* eu guvernez 'n S)lz 'n numele 'm!ra&ului Mi"al* iar &u )ri vei 1ace ceea ce '-i !un* )ri vei muri#
117

) r S ) n c ) & & c ( r d Cadavrele din ,ur c)n &i&uiau d)vada lim!ede a !u&erii# 5unc-i)narul !lec iu&e %i $i"&)r c)n&inu 'm!ar& )rdine* !un(nd de,a 'n a!licare c+imbrile ce &rebuiau aib l)c 'n !&m(na !e care !lnui e %i-) !e&reac !e !lane&* c+imbri ce &rebuiau 1ie a&(& de amnun-i&e %i e/ac&e* 'nc(& !e .aribali nu mai a!ar nici un al& dic&a&)r# Tele1)na la a &r)!)r&# Ad,unc&ul u 'i a%&e!&a a!elul# - D-i drumul* zi e $i"&)r # II am aici !e Tala ) m)r&* de igur - %i ne de curcm bine# - Bi eu am un me a, !en&ru &ine* din !ar&ea 'm!ra&ului# Agen-ii im!eriali de !e Cli"e au de c)!eri& c zv)nurile erau ne'n&emeia&e %i e cala de ac)l) a 1) & anula&# I-i )rd)n ca du! ce &ermini cu &)a&e &reburile de aici !leci imedia& !re Te2# Te2### Ca a C(n&ecel)r %i Privig+e&)area lui Mi"al# - Te r)g a&unci anun-i Ca a C(n&ecel)r c v)m ) i cu ) !&m(n mai devreme dec(& a!recia em# Dac angrena,ele guvernrii &rebuiau 1unc-i)neze ca un e* !)li&e-ea nu &rebuia ui&a&# Ca a C(n&ecel)r### E &e* 1emeia rece %i 'n1ric)%&)are* %i c)!ilul minuna& care nu v)i e -i c(n&e# P)li&icienii me c+ini %i aven&urierii de &i!ul lui Tala ) erau u%)r de 'n1r(n&# Cum &e lu!-i 'n cu c(n&re-ii* cum c(%&igi un dar ce !u&ea 1i )1eri& numai de

bunv)ie - ace &ea erau 'n&rebri la care nu !u&ea g i r !un uri# Mi iunea de !e Te2 nu im!lica ) )lu-ie de ru&in* iar dac urma reu%ea c avea
stpnul cntecelor **<

1ie d)ar !en&ru c ei 'l l au reu%ea c* 'n vreme ce un e%ec ar 1i 'n emna& 1(r%i&ul carierei ale* 1(r%i&ul ,alnic al ambi-iil)r ale* numai !en&ru c* )da&* din&re &)-i )amenii de 'ncredere ai 'm!ra&ului Mi"al e 'n&(m!la e 1ie cel mai a!r)a!e de !lane&# Un g+ini)n ble &ema&# Se a%ez la bir)ul ecre&arei %i 'nce!u re)rganizeze guvernul din S)lz* 'n &im! ce )lda-ii lui r &urnau* una c(&e una* celelal&e guvernri de !e .aribali* !la (nd 'n m(inile lui $i"&)r c)nducerea a d)u miliarde de )ameni# In e/&azul !u&erii* $i"&)r alung iu&e Ca a C(n&ecel)r 'n &r1undul min-ii ale* 'n&r-un c)l-i%)r de unde nu &rebuia -i mai !r)duc gri,i# In &)& cazul* nu de)camda&# 09 Trecu er !a&ru zile de c(nd An e& 'nce!u e -) c+inuia c !e E &e# A1ar e 'n&uneca %i 'n Camera 'nal& era &)& mai 1rig# :ia&ul e )!ri e din c(n&a& cu ) )r 'n urm* dar nu e !u&ea clin&i# $m e e 'n mi,l)cul camerei* ) !rivea !e E &e %i 'i era &eam# 5emeia &&ea nemi%ca&* cu )c+ii !rivind 'nain&e* dar 1r zrea c nimic# Dinea m(inile !e ma * 'nain&ea ei# Nu e mi%ca e din !)zi-ia aceea de c(nd An e& 'nce!u e c(n&e* diminea-a#
46 o r ( o n s c o t t c a r d

Acum* bia&ul era cu!rin de 'nd)ieli# Nu 'n-elegea ce e !e&recea cu E &e# La 'nce!u&* 1u e e a-(-a&* de)arece reu%i e -) &ran 1)rme# De%i C)n&r)lul 'i rm e e in&ac& %i c)n&inua e &ac* e )!ri e din munc* !ierz(ndu-%i !u&erea de c)ncen&rare a u!ra &erminalului de calcula&)r de !e ma %i el crezu e c 1(r%i&ul va veni a d)ua zi# Dar 'n ziua urm&)are E &e rezi &a e* a!)i 'nc ) zi* iar azi An e& 'n-ele e e c 1emeia nu avea cedeze# B&ia c ace &ea erau c(n&ecele care ar 1i &rebui& -) 'n1ric)%eze# Nu avea 'n +abar ce nelini%&i &rezi e# In 1iecare n)a!&e* el e culca* l (nd-) 'ncremeni& la ma 8 'n 1iecare diminea-* e &rezea* g ind-) ad)rmi& 'n !&uri# C(nd e de%&e!&a* nu r) &ea nici ) v)rb* abia 'l !rivea* e ridica* m(nca* e a%eza la ma %i 'nce!ea lucreze# In 1iecare zi* el 'nce!u e c(n&e %i* de 1iecare da& mai devreme* E &e e )!ri e din lucru* ad)!&(nd !)zi-ia de indi1eren- &udia&# 3Ce am reu%i& -i 1ac 'na!)ia c+i!ului nemi%ca&97 An e& nu-%i g ea l)cul8 im-ea c &rebuie e mi%&e# 'n&(rzie mi%carea =C)n&r)l> %i c(nd e ridic* ) 1cu 'nce& =C)n&r)l> %i nu e !limb 'nain&e %i 'na!)i* ci e 'ndre!& direc& c&re ) 1erea &r* 'ncerc -) de c+id %i-%i ddu eama c im!la 'ncercare era un emn al de&eri)rrii C)n&r)lului u# .(ndindu- e la lucrul ace &a* im-i !ere-ii de !ia&r din in&eri)rul u* lacul ne&ulbura& %i ad(nc care e ad(ncea &)& mai mul& 'n&re ziduri# Ceva e mi%ca 'n la 1undul lacului# auzi %uierul v(n&ului de a1ar# P)a&e c ) ea !rima 1ur&un a &)amnei# De ce 'l adu e e aici !e el9 Ce 'ncerca )b-in9 3Ce i-am 1cu&97 Privi 'n lac* !rivi ad(nc %i 'nce!u 'n-eleag ce i e 'n&(m!la# Du! un !rezece zile !e&recu&e 'n Camera 'nal& 'nce!u e -i 1ie &eam# Evenimen&ele 'l de!%eau# Nu !u&ea !leca# N-) !u&ea )bliga !e E &e -i v)rbea c* )ri mcar !l(ng* au ara&e* !rin&r-un emn* c im-ea ceva# =3De ce e &e a&(& de im!)r&an& ca ea d)vedea c un emn al em)-iei79> Iar acum* 'n&re zidurile C)n&r)lului u* im-ea lucruri ce nu-%i aveau l)cul ac)l)# In &r1undul calmului u e 'n1iri!a &eama# Team nu !en&ru ce i -ar 1i 'n&(m!la& lui 'n Camera 'nal&* ci

!en&ru ceea ce 'i 1cu e* !)a&e* lui E &e# Nu-%i !u&ea e/!rima g(ndurile 'n v)rbe* dar 'n-elegea c dac ei i -ar 1i 'n&(m!la& ceva* a&unci i -ar 1i 'n&(m!la& %i lui# E/i &a ) leg&ur# Ei d)i erau lega-i 'n&r-un 1el* era igur# S&(rnind nelini%&ile 1emeii* le &(rni e %i !e ale ale# Iar ace &ea !(ndeau# A%&e!&au# Se a1lau 'n&re !ere-ii lui %i el nu %&ia cum avea le !)a& c)n&r)la# 3V)rbe%&e-mi* E &e* ) rug 'n g(nd# V)rbe%&e-mi* 'n1urie-&e !e mine %i cere-mi m c+imb* cear&-m au laud-m* au c(n& vreun c(n&ecel &u!id de !re )ra%ele de !e Te2* dar nu &e mai a cunde de mineA7
47 o r ( o n s c o t t c a r d

Cu 1a-a ine/!re iv %i &ru!ul nemi%ca&* ea nu !rea vie au uman# 5iin-ele )mene%&i e mi%c* c+i!urile l)r e/!rim en&imen&e# 3Nu v)i renun-a la C)n&r)l#7 - Nu v)i renun-a la C)n&r)l* c(n& el 'nce&i%)r# Dar !e c(nd c(n&a* %&ia c nu !unea adevrul %i &eama 'i invada &cu& c)r!ul# CT Era 'n g+earele c)%marului ei din c)!ilrie# Un vuie& 'n urec+i %i ) 1er uria%* invizibil* care cre%&ea %i cre%&ea 'n&runa* r) &)g)lindu- e c&re ea ca -) zdr)bea c* -) 'ng+i&* -) um!le* -) g)lea c### Bi 1era ) a&in e* vuind ca 1ur&una !e )cean# E &e era ) 1e&i- -in(nd !&ura ridica& !(n ub brbie %i &r(n !u&ernic* 'n&in !e !a&e* cu )c+ii larg de c+i%i* !rivind 1r vad !la1)nul Camerei C)mune* !rivind 1r vad urle&ul gigan&ic care um!lea ala# '%i de c+i e !almele ca 'm!ing 1era* dar era !rea grea %i nu-%i !u&u clin&i !almele* 'ncle%&a !umnii* 'n ma&erialul 1erei nu !u&ea 1i di &ru a&(& de u%)r* ci e &r(n e 'n&re dege&ele ei %i 'n !umni* a%a c* 'n l)c -) 1arme* ) -inea 'n m(ini# Dac de c+idea gura* avea in&re ac)l) %i -) um!le# Dac 'nc+idea )c+ii* ar 1i !u&u& e &ran 1)rme* 1r ca ea 1i vzu&# De aceea* rm(nea a%a* )r
stpnul 47 cntecelor

du! )r* !(n ce )mnul ) c)!le%ea au !(n c(nd -i!a* -i!a* -i!a 'n&runa# Dar nici)da& nu venea nimeni* 1iindc nici)da& ea nu c)&ea vreun une&# Pere&ele de &(nc a!ru din umbr# A1ar era n)a!&e %i lumina care !&rundea !rin cr!&urile )bl)anel)r di !ru e# An e& nu e mai a1la 'n mi,l)cul 'nc!erii# II zrea 'n c)l-* ad)rmi&* cu !&ura 'n1%ur(ndu-0 &r(n # V(n&ul %uiera a1ar8 era 1rig# E &e 'n&in e c&re calcula&)r dege&ele durer)a e %i c)mand 'nclzirea )dii# Ea era )bi%nui& cu gerul* dar An e& era 'nc &(nr# Dac 'l 'mb)lnvea* n-ar 1i rez)lva& nimic# Se ridic 'nce&* a &1el 'nc(& &ru!ul i e ac)m)deze cu mi%crile# 4 durea !inarea# T)&u%i durerile c)r!ului nu c)n&au# A &zi 1u e e mai gr)aznic ca )ric(nd* nu amin&iri din &recu&* ci revenirea rzbun&)are a !aimel)r c)!ilriei# 3Nu !)& rezi &a la 'nc ) zi de 1elul &a#7 Acela%i lucru %i-0 !u e e cu ) zi 'n urm* &)&u%i rezi &a e# 3Prin ce m de) ebe c de el9 e 'n&reb E &e# Bi eu m a cund 'na!)ia C)n&r)lului# Bi eu un& de nea&in * nu e/!rim nimnui nimic 'n a1ar de ceea ce vreau e/!rim# P)a&e c dac cedez* dac renunun !ic la C)n&r)l* va ceda %i el* redevenind )m#7 B&ia 'n c nu va 'ncerca a%a ceva# An e& &rebuia e de c+id !rimul# Dac 'nce!ea ea* &)&ul avea 1ie ir) i&* iar la urm&)area &en&a&iv bia&ul
47 o r o n s c o t t c a r d

avea 1ie mai &are* %i E &e mai lab# Dac avea mai e/i &e al& &en&a&iv### D)uzeci %i d)u de zile#

Acum era a d)u !rezecea n)a!&e* m(ine a d)u!rezecea zi - &recu er de ,um&a&ea !eri)adei %i E &e nu )b-inu e nimic im!)r&an&* d)ar rezi &en-a 'i czu e %i e 'n&reb dac mai !u&ea 1ace 1a- 'nc unei zile# Se 'ndre!& !re !&urile ei* le 'n&in e !e ,) %i e !reg&i e culce# C(nd e a!leca e* !rivi e c&re c)l-ul unde d)rmea An e&* a!)i !rivi din n)u %i-%i ddu eama c bia&ul nu d)rmea* a%a cum 1cu e mereu !(n a&unci# 4c+ii 'i erau de c+i%i# 4 urmrea cu !rivirea# 3Nu c(n&aA 'l im!l)r 'n g(nd# La -m-n !aceA7 El nu c(n&# D)ar ) !rivi# A!)i* cu ) v)ce calm* c)n&r)la&* care nu e/!rima nici ) em)-ie* r) &i< - Acum ne !u&em )!ri9 3Acum ne !u&em )!ri97 Dac n-ar 1i e/i &a& C)n&r)lul* E &e ar 1i izbucni& 'n&r-un r( i &eric# El 'i cer%ea 'ndurare9 An e& avea acela%i gla de g+ea-8 b&lia c)n&inua* &)&u%i el )lici&a e 'nce&area ei %i* 'n&r-un 1el* ) 1cu e im& c* la urma urmel)r* !r)gre a e# NuA Nu ea !r)gre a e* ci bia&ul# Era un emn c* !)a&e* &)&ul avea ia 1(r%i&# In n)a!&ea aceea* d)rmi ceva mai bine# Diminea-a* calcula&)rul 'i a1i% un me a,# $i"&)r Cenu%iul &rimi e e ) 'n%&iin-are !)li&ic)a * anun-(nd c 'm!ra&ul 'i c)n&ramanda e c(&eva mi iuni %i c avea ) ea c !e Te2 cu ) !&m(n mai
stpnul cntecelor
49

devreme# 'm!ra&ul e e/!rima e lim!ede# Ca a C(n&ecel)r 'i !r)mi e e ) Privig+e&)are# D)rea Privig+e&)area acum# Dac acea &a nu avea ) ea c )da& cu $i"&)r Cenu%iul* Mi"al avea 'n-eleag c nu e in&en-i)na re !ec&area !r)mi iunii 1cu&e de S&!(nul C(n&ecel)r Nniv# Cu ) !&m(n mai devreme### Pe &e &rei zile### E &e de,una 'n &cere 'm!reun cu An e&* 'n&reb(ndu- e dac avea vre) %an &ermine &)&ul# A%ez(ndu- e la ma a de lucru* 1emeia e )-eli* a%&e!&(nd ca An e& e a%eze 'n mi,l)cul camerei %i 'ncea! -) di &rug cu c(n&ecele ei* dar a &zi nu e 'n&(m!l a%a# A &zi* An e& e !limb !rin )daie* m(ng(ind !ia&ra* a%ez(ndu- e %i ridic(ndu- e a!r)a!e imedia&* 'ncerc(nd u%a* 'ncerc(nd )bl)anele# In &)& ace & &im!* 1red)na* dar mel)dia nu e/!rima nimic* dec(& ) u%)ar iri&are 'na!)ia creia e/i &a ) und %i mai lab de &eam* &)&u%i nu mai 'ncerc -) a&ace !e E &e cu gla ul lui# La 'nce!u&* ea e im-i &eribil de u%ura&* dar mai a!)i* !e c(nd lucra la !r)blemele !e care le aband)na e de &rei zile* 'nce!u din n)u -%i 1ac gri,i de !re bia&# Acum* c(nd An e& n-) mai 1cea e &eam de ea 'n %i* E &e !u&ea e &eam !en&ru el# Ten iunea 'nce!u e i e ci&ea c !e c+i!# 4c+ii nu-i erau g)i# Ii 1ugeau din&r-) !ar&e 'n al&a* inca!abili e c)ncen&reze mul& &im! a u!ra unui ingur lucru# La r &im!uri '%i mu%ca )brazul# C)n&r)lul i e !ulbera# 3De ce acum9 Ce i -a 'n&(m!la&97
49 o r ( o n s c o t t c a r d

3Trebuie -0 urmre c 1)ar&e* 1)ar&e a&en&# M ,)c cu 1)cul* am a,un !e muc+ia di &rugerii lui* &rebuie cun) c m)men&ul c(nd 'i !)& v)rbi# Nu &rebuie &reac 'n di !erare#7 Trei zile### Du!-amiaz* zumze&ul lui An e& e &ran 1)rm 'n v)rbire# La 'nce!u&* E &e abia 'l !u&ea auzi %i e 'n&reb dac* 'n&r-adevr* e adre a ei* dar 'n cur(nd cuvin&ele devenir mai clare %i* remarc ea* An e& um!lea !er1ec& Camera 'nal& cu v)cea lui* 1r v)rbea c mai &are# .la ul c)n&inua -i 1ie ub C)n&r)l8 e/!rima em)-ii* dar numai ceea ce d)rea el e/!rime# - Te r)g* &e r)g* &e r)g - !unea gla ul C)n&r)la&* a&en& %i di &inc& -* &e r)g* &e r)g* &e r)g* 'mi

a,unge* &e r)g* !)& !lec* au* &e r)g* vrei -mi !ui ceva* nu %&iu ce 'ncerci )b-ii* nu 'n-eleg nimic* dar* &e r)g* nu mai !)& rezi &a* &e r)g* &e r)g* &e r)g### V)cea lui An e& urm 'n&runa* dar bia&ul nu e ui&a la E &e* ci !rivea zidurile* 1ere &rele* !)deaua %i m(na lui* care nu &remura c(nd ) !rivea* dar care e mi%ca e/&rem de !u-in c(nd '%i ab&ea cu&&ura 'n al& !ar&e# De ani de zile* 1emeia nu-0 vzu e clin&ind un mu%c+i 'n &im! ce c(n&a# Tre rirea nu era v)lun&ar* dar era ) mi%care %i c+iar acea & li! de C)n&r)l v)rbea de !re lucruri &eribile ce e !e&receau 'n min&ea lui An e&# E &e ar 1i d)ri& 'n&ind m(na %i -0 lini%&ea c* -i )!rea c &remurul
stpnul -7 cntecelor

mu%c+il)r* 'n n-) 1cu# $ma e 'n 1a-a calcula&)rului %i lucr* a cul&(nd gla ul care c)n&inua< - Iar&-m c &e-am !eria&* iar&-m* iar&-m* iar&-m* &e r)g* &erminm* mi-e 1ric de &ine* mi-e 1ric de camera a &a* la -m --i aud v)cea* E &e* E &e* E &e* &e r)g### In cele din urm* v)cea i e &in e %i bia&ul rma e l(ng u%* a! (ndu-%i 1run&ea de lemnul ma iv#

2*
3Am im!l)ra&-) %i nu mi-a r !un # In u1le&ul meu* ad(nc* 'n)a& ca%al)-ii %i ea nu m-a,u&# Am nev)ie de a,u&)r# T)-i m)n%&rii din lume un& 'nlun&rul meu* 'n l)c 1ie 'n a1ara mea* am 1) & !cli& %i 'nc)l-i&* %i ei un& 'n&re zidurile mele* nu 'n a1ara ziduril)r mele* 'nun&ru* cu mine* %i ea nu m va a,u&a# C(nd nu m mai c)ncen&rez a u!ra unui mu%c+i* 'nce!e -mi &remure# C(nd nu m mai c)ncen&rez a u!ra unei 1rici* are la mine# M 'nec* dar lacul e ad(nce%&e* e ad(nce%&e* e ad(nce%&e %i eu nu %&iu cum ie din&re ziduri* urc mereu* %i nu !)& &rece !e &e ele* nu !)& &rece !rin ele* %i ea nu vrea -mi v)rbea c#7 An e& '%i a! 1run&ea de lemnul u%ii* !(n c(nd 'nce!u -0 d)ar %i durerea a,u&#
127 o r o n s c o t t c a r d

'%i amin&i# '%i amin&i cum e c(n&a e !e ine# Pu&ea aud &)a&e v)cile# Auzea gla ul lui E &e* cri&ic(ndu-i c(n&ecele# Ii auzi !e ceilal-i c)!ii din L),# Auzi gla urile din cla a lui de Adieri %i din cla a lui de ;urgli %i din cla a lui de Vaie&e# .la uri la ma # .la uri la &)ale&# .la urile necun) cu-il)r din Trea!& %i din Mla%&in# .la ul lui $ru"* a,u&(ndu-0 'n-eleag cum era )r(ndui& Ca a C(n&ecel)r# T)a&e gla urile 'i c(n&au imul&an* dar e/i &a unul !e care nu-0 !u&ea recun)a%&e* !e care nu-0 auzea lim!ede* un gla lab %i 'nde!r&a& !e care nu-0 !u&ea 'n-elege# Nu era 'n un gla din Ca a C(n&ecel)r# Era a !ru %i rgu%i&* iar c(n&ecul era g)l %i li! i& de en # :a nu* nu era g)l* ci era !lin# Nu era li! i& de en * cci An e& %&ia c dac !u&ea aud ) ingur da& c(n&ecul* -0 aud clar* iz)la& de vacarmul cel)rlal&e v)ci* l-ar 1i a,u&a&* ar 1i 'n emna& ceva !en&ru el# In !rivin-a rgu%elii %i a cruzimii* c(n&ecul ace &a* !e care 'ncerca -0 aud* nu era del)c 'n dezac)rd cu el# II 1cea e im& la 1el de c)n1)r&abil ca 'n )mn* ca la ma 8 'i )1erea a&i 1acerea &u&ur)r d)rin-el)r mrun&e# Se &rdui -0 aud* '%i a! )brazul de lemn* dar gla ul nu deveni mai lim!ede# Se c+inui a%a )re 'n&regi* 1rec(ndu-%i 1a-a de lemnul u%ii* a!)i e azv(rli !e !ard) eala de !ia&r* a%a 'nc(& durerea -i alunge din min&e &)a&e celelal&e v)ci* -0 a,u&e aud gla ul !e care 'l cu&a* 1iindc acela era gla ul care avea -0 alveze din &er)area
stpnulcntecelor -7

-mm

22

Veg+ea dur &)a& n)a!&ea# E &e 'l !rivi !e An e& 'm!l(n&(ndu-%i a%c+iile u%ii 'n na * 1run&e %i )bra,i* !(n c(nd 'l !)didi (ngele# II !rivi ru!(ndu-%i ung+iile* 'ncerc(nd a!uce %i 1arme !ia&ra# II !rivi izbindu- e cu ca!ul de &(nca !ere-il)r %i 'n (nger(ndu- e* %i e &emu c e va nen)r)ci !e via-# Prea c nu va mai d)rmi del)c# Iar 'n !auzele din&re acce ele de au&)mu&ilare* cu ) v)ce C)n&r)la&* m)n)&)n* %i cu c)r!ul rigid 'n m ura 'n care '%i !u&ea &!(ni &remur&urile* r) &ea< - Acum* &e r)g# Acum* &e r)g# A,u&-m# C)n&r)lul e/i &a* 'n numai a&(&# Nici ) muzic# C(n&ecele lui An e& di !ru er# 3De)camda&* '%i !u e E &e# Pen&ru m)men&# C(n&ecele lui* c(n&ecele lui bune v)r reveni* dac v)i a%&e!&a ca lucrurile ace &ea -%i urmeze cur ul* ca ) 1ebr care e !)&)le%&e du! delir#7 S) i diminea-a %i An e& era &)& &reaz# C)nvuliile 'i 'nce&a er %i E &e mer e la au&)ma&ul care livra m(ncarea# A%ez &ava 'nain&ea bia&ului* dar el nu manc# Ea lu ) buca& %i i-) du e la gur* 'n An e& nu a!uc buca&a* ci ) mu%c !e ea* 'n1ig(ndu-%i care 'n)&a 'n u * a!r)!iindu- e cu 1iecare cli! de u!ra1a-a unde An e& !rivea %i a%&e!&a nea,u&)ra&#
51 o r o n s c o t t c a r d

cu &)a& 1)r-a din-ii 'n dege&ele 1emeii# Durerea 1u 'ngr)zi&)are* dar C)n&r)lul lui E &e nu 1u nici mcar &ulbura& - la v(r &a ei* u1erin-a 1izic era cea mai ne'n emna& din&re 'ncercri# A%&e!& rbd&)are* 1r un cuv(n&# C(&eva minu&e cei d)i e !rivir 'n &cere* 'n &im! ce (ngele din dege&ele ei !icura 'n gura lui An e&# In cele din urm* bia&ul c)a e !rimul une&* un geam& care un !recum cr!area len& a unei !ie&re* un c(n&ec ce v)rbea d)ar de !re ag)nie %i di !re- de ine# 'nce&* de cle%& din-ii# Durerea nvli 'n bra-ul 1emeii# 4c+ii lui An e& devenir g)i# N-) mai zrea# E &e e 'ndre!& !re au&)ma& %i-%i ac)!eri rana cu bal am# Era e!uiza& du! n)a!&ea de ne )mn %i mu%c&ura lba&ic ) &ulbura e mai mul& dec(& im!la durere# 34 m )!re c# Am mer !rea de!ar&e7* +)&r'# In ciuda C)n&r)lului %i a calmului !e care e ilea -0 ! &reze* m(na 'i &remura# 3Nu mai !)& c)n&inua7* '%i !u e# Tcu e 'n &im! de d)u !rezece zile %i une&ele nu 'i veneau cu u%urin- 'n g(&le,# De 1a!&* veneau a&(& de greu 'nc(&* !rivind 1a-a ine/!re iv a lui An e&* nu reu%i ar&iculeze nimic# Se a%ez !e !&ura nea&in 'n n)a!&ea aceea %i d)rmi# 4 de%&e!& v(n&ul care %uiera !rin Camera 'nal&# Era 1rig* ger* c+iar %i ub !&ur# Avu nev)ie de numai c(&eva cli!e ca 'n-eleag ce e 'n&(m!la e# Sri 'n !ici)are# Era du!-amiaz* dar* din cauza n)ril)r !ur&a-i de v(n&* 'nun&ru era 'n&uneric#
stpnul 51 cntecelor

N)rii c)b)r( er 'n&r-a&(& 'nc(&* cu 1iecare ra1al de v(n&* 'n Camera 'nal& !&rundea cea-a* iar )lul nu e mai zrea de 1el# 4bl)anele &u&ur)r 1ere &rel)r erau de c+i e %i unele din&re ele e izbeau de zidurile de a1ar# 3A ri& din &urnA7 .(ndul 'i url 'n min&e %i E &e icni )n)r# Icne&ului 'i r !un e un geam&# Se 'n&)ar e %i-0 zri !e An e& culca& !e ma * g+emui&* ug(nd dege&ul mare %i cel mic de la m(na drea!&* celelal&e dege&e 1iind r 1ira&e !e &e 1run&e %i )c+i* 'n !)zi-ia unui !runc# U%urarea im-i& de 1emeie ) 1cu e rezeme de ma * r u1l(nd ad(nc# Pierdu e acum )rice iluzie a u!ra C)n&r)lului# An e& 'nvin e e* ilind-) cedeze 'nain&e de a-%i 1i 'nc+eia& arcina# 5rigul ) )blig ia m uri# Se 'ndre!& !re 1ere &re %i le 'nc+i e !e r(nd* a!lec(ndu- e !e &e !ervazuri ca a,ung la m(nerele )bl)anel)r %i le

'nc+id %i !e ele# Cea-a era a&(& de dea * 'nc(& !arc 'i 'ng+i-i m(na c(nd ) c)a e !e geam# In inea ei* 'n c(n&a# An e& nu e azv(rli e din 'nl-ime# Du! ce 'nc+i e 1ere &rele* reveni la ma %i abia a&unci '%i ddu eama c bia&ul d)rmea# Tremura de 1rig %i* !r)babil* de )b) eal* dar nu 1u e e mar&)r la !anica ei* urma& de u%urare* %i nu-i auzi e nici icne&ul# Primul ei g(nd 1u de a&i 1ac-ie* 'n 'n-ele e c ar 1i 1) & bine !en&ru An e& vad c gri,a 1a- de )ar&a lui !u&ea &r!unge !(n %i armura )-eli& a indi1eren-ei lui E &e# 3Ce a 1) & a 1) &7*
52 o r ( o n s c o t t c a r d

'%i !u e ea %i cu& 'n m(na &(ng a bia&ului c+eia de la )bl)ane# 4 g i* le 'ncuie !e &)a&e* a!)i !u e c+eia la l)cul ei* !e lan-ul care czu e ,) * du! ce An e& i-0 c) e e de la g(& 'n &im!ul )mnului# Se du e la calcula&)r %i !)rni cldura 'n Camera 'nal&# Imedia&* !ia&ra e 'nclzi ub !ici)arele ei# Du! aceea* lu !&ura ei %i !e a lui An e& %i 'nveli bia&ul# El e 1)i u%)r* gemu %i c(nci* dar nu e &rezi# CE C(nd e de%&e!&* An e& avea 1a-a am)r-i&# Nu-i mai era 'n 1rig# II durea ca!ul* iar ac)l) unde 'i in&ra er a%c+ii* !ielea 1e-ei 'l u &ura cum!li&# Sim-i &)&u%i ceva rc)r) a&ing(ndu-i )bra,ii %i alin(nd u &urimea# De c+i e !u-in )c+ii# A!leca& !e &e el* E &e 'i 'n&indea bal am !e 1a-# Pen&ru ) cli!* An e& ui& &)& ce 1u e e ru %i r) &i gri,uliu< - N-am ri&# Mi-au !u ar* dar n-am ri&# Ea nu zi e nimic# Ea nu zi e ab )lu& nimic* nimic %i &cerea ei 'n emn !en&ru bia& ) l)vi&ur* care-0 azv(rli 'na!)i 'n ine %i-i re'nce!u zbuciumul# A!a e n!u &ea c&re el* ) &r)mb imen r)&indu- e* &)& mai u * iar An e& era 'n v(r1 %i de ac)l) nu mai avea unde uie ca ca!e# Privi 'n ad(ncul lui* dar nici ac)l) nu e/i &a vre) c!are %i* c(nd a!a 'l a&in e* &rg(ndu-i !ici)arele de ub el %i-0
stpnul 52 cntecelor

!ur& 'n cercuri iu-i* ame-i&)are* rcni# Urle&ul um!lu Camera 'nal& %i r un* reverber(nd din !ere-i* 1r(m(nd nemi%carea ce&ii de a1ar# Nu e mai g ea 'n Camera 'nal&# Era u!& 'n ad(ncurile v(r&e,ului# A!ele e 'nc+i er dea u!ra ca!ului# $)&indu- e mai re!ede %i &)& mai re!ede* era &(r(& 'n &r1unduri* !re gurile &enebr)a e ce a%&e!&au 'n ad(ncuri# II 'ng+i-ir una du! al&a# Se im-i 'ng+i-i&* im-i mi%crile !eri &al&ice uria%e care 'l 'm!ingeau din g(&le, 'n g(&le,* l)curi 1ierbin-i* 'nbu%i&)are* unde nu !u&ea re !ira# P%i a!)i 'n&r-) camer# Mergea %i mergea* dar nu avan a del)c# Bi* c)m!le& iz)la&* 1r nici un al& une&* auzi c(n&ecul !e care 'l cu&a e# Auzi c(n&ecul %i-0 vzu !e c(n&re-* dar* de 1a!&* nu !u&ea auzi %i nu !u&ea vedea* de)arece c(n&re-ul nu avea un c+i! !e care -0 !)a& recun)a%&e* iar c(n&ecul* de%i 'l a cul&a cu cea mai mare a&en-ie* 'i 1ugea din min&e imedia& ce-0 auzea# Nu !u&ea ! &reze mel)dia dec(& !en&ru ) cli! 'n min&e %i* c(nd !rivi la un )c+i* cellal& )c+i di !ru* iar c(nd !rivi !re gur* )c+iul !e care-0 vzu e 'nain&e di !ru %i el# Nu mai !%ea* de%i nu-%i amin&ea c(nd a,un e e l(ng 1emeia care zcea 'n&in !e !a&# 'n&in e m(na# Ii a&in e 1a-a# I-) m(ng(ie u%urel* urm(nd c)n&urul &r &uril)r* )c+ii* gura* %i gla ul c(n&< - :ir-uin# Cuvin&ele !ierir 'n 'n cli!a c(nd le 'n-ele e# Pierir %i cea-a 'ng+i-i c+i!ul# An e& e ag- de el* 'l -inu*
-2 ' ( ) o n s c o t t c a r d

CF An e& &&ea 'n !)ala lui E &e* mucind-) de !r* c(nd* 1inalmen&e* !a mele lui !u&ernice 'nce&ar* din-ii i e de cle%&ar %i )c+ii e )!rir a u!ra 1emeii#

'l -inu &r(n 8 ea nu !u&ea di !ar de l(ng el 'n cea-a alc&ui& numai din 1e-e alburii* invizibile* care ) 'ng+i-i er !e 1emeie# De da&a acea &a* ) -inu &r(n %i nu-i mai ddu drumul - nimic nu-i mai !u&ea de !r-i# Auzi din n)u c(n&ecul* 'l auzi %i era acela%i ca mai 'nain&e* iar acum cuvin&ele erau<
Nu te voi rni niciodat, Te voi ajuta mereu. Dac i!este "oame, I i voi da hrana mea. Dac! i este team, #unt prietenul tu. Te iu$esc chiar acum %i iu$irea nu are s"rit.

B&ia unde e a1la# In&r-un c+i! ne%&iu&* 1u e e c) din lac# ;cea !e mal* era u ca& %i nev&ma&* %i g i e 'n 1(r%i& c(n&ecul !e care-0 cu&a e# S&r(ngea 'nc !u&ernic 1a-a* ag-(ndu-i- e de !r* li!ind-) de c+i!ul u* %i 'n cele din urm ) recun) cu %i &rig de bucurie#
stpnul 5K cntecelor

- Mam* &rig el %i 'n gla ul lui nu era nici un c(n&ec* ci numai c)!ilrie# E &e de c+i e gura %i lacrimile 'i -(%nir din )c+i* curg(ndu- e de !e )bra,i !e c+i!ul lui An e& %i* din &)& ad(ncul inimii ei* c(n&< - An e&* unicul meu 1iu# El !l(n e %i e cuibri l(ng ea* iar 1emeia 'i murmur cuvin&e li! i&e de 'n-ele * 'i c(n& c(n&ecele cele mai alin&)are %i 'l &r(n e 'n bra-e# S&a&ur !e !&uri 'n cldura Camerei 'nal&e* 'n vreme ce a1ar urla 1ur&una# E &e !l(n e %i ea* )cr)&indu-i la !ie!& (aa cre &a& %i &ume1ia&8 1u e er dezvlui&e d)u l)curi a cun e %i ea nu %&ia* au nu-i ! a* care din&re ele 1u e e realizarea cea mai im!)r&an&# E &e 'l zv)r( e cu lac&ul &cerii 'n Camera 'nal&* ca -0 &mduia c8 An e& ) r !l&i e %i* acum* ea era* de a emenea* &mdui&#

2Era du!-amiaza celei de-a !ai !rezecea zile# $azele )arelui e &recurau !rin cr!&urile )bl)anel)r din !re a!u # An e& %i E &e &&eau !e !ard)eala Camerei 'nal&e* c(n&(ndu-%i unul celuilal&# C(n&ecul lui An e& era %)vielnic* de%i mel)dia era 'nal& %i minuna&* iar cuvin&ele ei !ur&au ag)nia
5K

s c o t t

c a r d

!ierderii %i a ingur&-ii cre%&erii lui de c)!il8 dar ag)nia 1u e e &ran 1)rma& c+iar 'n &im! ce c(n&a* de arm)nia %i v)cea a d)ua 1cu& de c(n&ecul 1r cuvin&e al lui E &e* c(n&ec ce !unea 3nu &e &eme* nu &e &eme* nu &e &eme7# M(inile lui An e& dan au 'n vreme ce bia&ul c(n&a* e ,ucau ginga%e !e bra-ele lui E &e* !e c+i!ul %i umerii ei* !rinz(ndu-i !almele %i d(ndu-le drumul# In vreme ce c(n&a* 1a-a lui era lumin)a * )c+ii 'i &rluceau de via- %i &ru!ul 'i v)rbea 'n aceea%i m ur ca %i gla ul# Cci 'n &im! ce gla ul v)rbea de !re amin&irea gr)azei* c)r!ul u v)rbea de !re !rezen-a iubirii# *6 $i"&)r Cenu%iul nu !rea %&ia ce 1ac# Mi"al e e/!rima e lim!ede# Privig+e&)area &rebuia vin cu el* dar %&ia c nu va a,unge la nici un rezul&a& 1c(nd !e gr)zavul au amenin-(nd# Aici nu era v)rba de !re un c)n iliu na-i)nal* un guverna&)r gun) )ri ) !lane& !rimi&iv* unde im!la !)menire a numelui 'm!ra&ului !u&ea in !ira gr)aza# Aici era Ca a C(n&ecel)r* mai &rvec+e dec(& Im!eriul* mai &rvec+e dec(& mul&e lumi* mai &rvec+e dec(& )rice guvern galac&ic# Ca a C(n&ecel)r nu recun)%&ea nici ) na-i)nali&a&e* nici ) au&)ri&a&e* nici un -el 'n a1ara c(n&ecel)r ei# $i"&)r !u&ea d)ar
stpnul
5K

cntecelor

a%&e!&e* %&iind c 'n&(rzierea 'l va 'n1uria !e Mi"al %i %&iind c 'n Ca a C(n&ecel)r graba nu a,u&a la nimic# Cu &)a&e ace &ea* 'l re !ec&au 'ndea,un ca -0 la e 'n c)m!ania unui S&!(n al C(n&ecel)r* un brba& !e nume 4nn ale crui cuvin&e unau a a igurare* de%i de 1a!& nu !r)mi&ea nimic# - Sun&em )n)ra-i &e avem aici* zi e 4nn# - Sun& c)nvin * re!lic $i"&)r amuza&# E &e !en&ru a &reia )ar c !ui lucrul &a# - B&ii cum e &e* e/!lic 4nn ,)vial# 'n&(lne c a&(& de !u-ini &rini* 'nc(& nu !rea %&iu ce !un# Nu cred c &e-ar di &ra b(r1ele din Ca a C(n&ecel)r %i e cam &)& ce cun) c# - Ai 1ii ur!rin dac -i-a% !une c(& de mul& m in&ere eaz b(r1ele# - A+* nuA E/i & un ingur %i !lic&i i&)r ubiec& de b(r1* r !un e 4nn %i c+imb imedia& v)rba* ab)rd(nd ubiec&ul vremii* care de zile 'n&regi al&erna 'n&re enin %i !l)aie# $i"&)r 'nce!u e enerveze# Vremea era im!)r&an&* !re u!u e el* !en&ru cei lega-i de !lane&# Pen&ru $i"&)r Cenu%iul 'n * vremea de )rice 1el era d)ar un m)&iv 'n !lu ca e g ea c 'n !a-iul c) mic# U%a e de c+i e %i a!ru E &e 'n %i* 'n )-i& de un bia&# :l)nd %i 1rum) # $i"&)r 'l recun) cu imedia& !e An e&* Privig+e&)area lui Mi"al* %i 1u ga&a -i r) &ea c numele# A!)i ezi&# :ia&ul !rea* cumva*
54 o #$ o n s c o t t c a r d

de) ebi& 1a- de cum 'l vzu e ul&ima da&# Privi mai a&en&# Ii zri v(n&ile %i zg(rie&urile de !e 1a-# - Ce i-a-i 1cu&9 'n&reb el* 'ngr)zi& la g(ndul c b&u er c)!ilul# Ii r !un e c+iar An e&* cu &)nuri ce in !irau 'ncredere ab )lu&# 3:ia&ul nu !)a&e min-i7* !unea gla ul u# - Am czu& !e &iva de lemne# Nu aveam v)ie m ,)c !e ac)l)# Am avu& mare n)r)c c nu mi-am 1rac&ura& nici un ) # $i"&)r e rela/a* a!)i e iz cellal& m)&iv* mul& mai im!)r&an&* care-0 1cu e cread c bia&ul di1erea# An e& z(mbea# C+i!ul lui era a&en&* iar )c+ii calzi %i !rie&en)%i# 4 -inea de m(n !e E &e# - E%&i ga&a vii cu mine9 'n&reb $i"&)r # An e& ur( e %i )1&* iar cele d)u reac-ii &)!ir rceala )bi%nui& a lui $i"&)r # II !lcu imedia& !e bia&# - A% vrea !)& veni* zi e An e&# Sun& 'n ) Privig+e&)are %i a &a 'n eamn c 'nain&e de !lecare &rebuie c(n& 'nain&ea &u&ur)r cel)r din Ca a C(n&ecel)r# Se 'n&)ar e c&re E &e# - P)& -0 invi& !ar&ici!e9 E &e z(mbi %i lucrul ace &a 'l ur!rin e !e $i"&)r mai mul& dec(& c+imbarea din An e&# Nu crezu e c 1emeia %&ia ara&e %i al&1el dec(& 'ng+e-a&# - Vrei vii9 'n&reb An e&# - Acum9
stpnul 54 cnt e c e l o r

- Da* dac d)re%&i# An e& %i E &e e r ucir %i ie%ir# Ne igur* $i"&)r e ui& !re 4nn* care-i 'n&)ar e im!a ibil !rivirea# 3Am 1) & invi&a&* deci e $i"&)r * a%a c-i !)& urma#7 II c)ndu er 'n&r-) al larg* !lin de u&e %i u&e de c)!ii* care e a%ezau 'n&r-) &cere ab )lu& !e bncu-ele &ari# P(n %i 1)%ne&ul &l!il)r l)r de cul-e !e !ia&r era a!r)a!e neauzi&* c(nd in&rar 'n 'nc!ere# $ !(ndi-i !rin&re ei* e a1lau mul-i ad)le cen-i %i adul-i* iar !e !la&1)rma de &(nc din 1a- &&eau cei mai v(r &nici# T)-i erau 'nve%m(n&a-i de)!)&riv* 'n &raie m)+)r(&e ce a&ingeau !ard) eala %i nici un c)!il nu !rea aib +aine cr)i&e !e

m ur# L au im!re ia de rcie* dar c(nd $i"&)r le !rivi c+i!urile* zri e/al&area din )c+i# E &e %i An e& 'l c)ndu er 'n 1undul lii* la ca!&ul cul)arului cen&ral# $i"&)r rma e ur!rin c !rimea un l)c a&(& de !r) &8 nu %&ia* %i nimeni din Ca a C(n&ecel)r nu-i !u e e c* du! u&e de ani* el era !rimul &rin care a i &a la ) cerem)nie 'n ala mare a Ca ei C(n&ecel)r# Nu %&ia nici mcar c era v)rba de !re ) cerem)nie# An e& %i E &e e 'ndre!&ar* m(n 'n m(n* !re ca!&ul din 1a- al lii# E &e ui !e !la&1)rm* a!)i 'n&in e m(na ca -0 a,u&e !e bia&# Du! aceea* S&!(na C(n&ecel)r e re&ra e !e un caun de !e !la&1)rm* 'n vreme ce An e& rma e ingur 'n 1a-*
55

) r R ) n c ) & & c a r d l(ng 'nce!u&ul cul)arului* ac)l) unde $i"&)r 'l !u&ea vedea lim!ede# Bi c(n&# .la ul lui um!lea 1iecare c)l-i%)r din al* dar !ere-ii nu vibrau c(&u%i de !u-in ca di &)r i)neze une&ele# Arare)ri c(n&a cuvin&e* iar cele !e care le c(n&a 'i !reau lui $i"&)r li! i&e de en * &)&u%i &rimi ul !ecial al 'm!ra&ului era vr,i&# M(inile lui An e& e mi%cau !rin aer* ridic(ndu- e* c)b)r(nd %i urm(nd m urile ne)bi%nui&e ale muzicii# C+i!ul u v)rbea 'm!reun cu c(n&ecul* a &1el c !(n %i $i"&)r * de la di &an-* !u&u vad cum c(n&ecul izv)ra din u1le&ul lui An e&# Nimeni din al nu !l(n e* nici cele mai &inere Vaie&e* cu C)n&r)lul cel mai redu # C(n&ecul lui An e& nu amenin-a C)n&r)lul %i nu re1lec&a en&imen&ele audi&)riului# De 1a!& c(n&ecul 'm!r-ea audi&)riul 'n &)& a&(&ea individuali&-i e!ara&e* cci c(n&ecul lui An e& era a&(& de a!ar&e* 'nc(& d)i )ameni nu-0 !u&eau auzi 'n acela%i 1el# C(n&ecul 'l 1cu !e $i"&)r e g(ndea c la !ica,ele din&re !lane&e* de%i bia&ul nu avu e e cum 'ncerce 1i)rul ame-elii unui !il)&# Iar c(nd An e& &cu 'n cele din urm* c(n&ecul rma e 'n aer %i $i"&)r %&iu c nu-0 va ui&a nici)da&# Nu !l(n e e* nu im-i e nici ) em)-ie de) ebi&* dar c(n&ecul era una din&re cele mai im!re i)nan&e e/!erien-e din via-a lui# 3Mi"al a a%&e!&a& ) via- 'n&reag !en&ru a &a7* g(ndi el#
stpnul
55

cntecelor

De%i nu )b erva e nici un emnal* &)-i c)!iii %i adul-ii din al e ridicar# Bi &)-i 'nce!ur c(n&e* unul c(&e unul* a!)i &)-i la)lal&* !(n ce im!la greu&a&e a une&el)r um!lu ala cu ub &an-a %i ar)ma mel)diei# '%i luau rma -bun de la An e&* ingurul care &cea %i care &&ea 1r !l(ng !e !la&1)rm# Ei c)n&inuau c(n&e c(nd bia&ul c)b)r' %i* 1r !rivea c 'n drea!&a au 'n &(nga* e 'ndre!& !re ca!&ul cul)arului* unde 'l a%&e!&a $i"&)r # An e& 'i 'n&in e m(na# $i"&)r i-) a!uc# - Ia-m cu &ine* zi e An e&# Sun& ga&a !lec# Iar m(na lui $i"&)r &remur c(nd ie%i cu An e& din al %i-0 c)ndu e la 1le "e&ul care-i a%&e!&a !en&ru a-i duce la nava a# :rba&ul vzu e b)g-ii* vzu e lu/ul !ala&ului lui Mi"al din Su Uue+anna* vzu e cele mai minuna&e ) mie de )biec&e 1cu&e* cum!ra&e %i v(ndu&e de )ameni# Nici unul din&re ele nu egala 1rumu e-ea care mergea l(ng el* care-0 -inea de m(n %i care-i z(mbi c(nd u%a Ca ei C(n&ecel)r e 'nc+i e 'na!)ia l)r#

MI2AL *
Su Uue+anna nu era )ra%ul cel mai mare de !e Pm(n&8 e/i &au ) u& de )ra%e mai mari* !)a&e c+iar mai mul&e* dar cu iguran- Su Uue+anna era )ra%ul cel mai im!)r&an&# Era )ra%ul lui Mi"al* c)n &rui& de el la c)n1luen-a r(uril)r Su Uue+anna

%i Su Uue+anna de Ve &# Era alc&ui& din Pala&* din d)meniile ace &uia %i din cldirile !revzu&e !en&ru gzduirea mili)anel)r de )a !e-i care ) eau anual 'n Pala&# L)cui&)rii !ermanen-i nu de!%eau ) u& de mii# Cele mai mul&e bir)uri guvernamen&ale erau l)caliza&e 'n al&e !r-i* r !(ndi&e !e 'n&regul Pm(n&* a%a 'nc(& nici un !unc& de !e !lane& nu 1ie mai im!)r&an& dec(& al&ul# Tran !)r&ul in &an&aneu 'nl&ura nece i&a&ea gru!rii z)nale# In 1elul ace &a* Su Uue+anna !rea mai degrab ) c)muni&a&e uburban
stpnul
5:

cntecelor

)bi%nui& - ceva mai b)ga&* mai ar&)a * mai a 1al&a&* mai lumina&* !)a&e* li! i& de de%euri indu &riale %i &)&al 1eri& de rcie )ri de emnele ace &eia* ba !(n %i de cel mai mrun& gun)i# Era abia al &reilea mare )ra% vzu& de An e& 'n via-a lui# Ii li! ea e/al&area vi)len& %i de creiera& a Mla%&inii* dar nu era nici &!(ni& de le&argia Tre!&ei# Iar vege&a-ia era de un verde mai 'nc+i dec(& !e Te2* a &1el 'nc(&* de%i !durile nu erau 'nal&e %i mun-ii aveau !an&e ,)a e %i line* l a im!re ia de lu/urian&# Ca %i c(nd !lane&a care 'i cre cu e la (nul ei !e )ameni d)rea ara&e c era 'nc 1ecund* c via-a c)n&inua e rever e 'mbel%uga& de !e ea* c )menirea nu c)n &i&uia ingura ei ur!riz* ingurul vicle%ug !rin care !cli e Univer ul# - E &e m(ndru* zi e An e&# - Ce anume* 'n&reb $i"&)r Cenu%iul* Pm(n&ul9 - C(& am vzu& eu din Pm(n&9 - T)a& !lane&a e &e a%a# S %&ii c nu Mi"al a elab)ra& !lanurile )ra%ului# I-a 1) & drui&### - T)a& !lane&a e &e a%a9 Minuna&9 - Nu* minuna&* ci mai degrab c)c+e&# Cu na ul 'n v(n&# Pm(n&enii un& &are m(ndri de lumea l)r* ca 1iind 3inima )menirii7# Inim* !e dracuJA Abia c)b)r(-i din c)!aci* a%a un& cu &)-ii* %i 'n !lu mai un& %i )na-i du! !rerea mea# Se aga- de amr(&ele l)r de a!ar&enen-e na-i)nale de !arc ar 1i religii# Ceea ce cred c %i un&### Un )ra% &eribil !en&ru ) ca!i&al### %i !lane&a a &a e mai 1ragmen&a&
5: o r ( o n s c o t t c a r d

dec(& )ricare al&a din .ala/ie# E/i & c+iar %i mi%cri !en&ru inde!enden-# - Inde!enden-### 1a- de ce anume9 - 5a- de Mi"al# E &e !lane&a-ca!i&al %i !r)&e &a&arii c)n ider c ) !ar&e din ea &rebuie 1ie inde!enden& 1a- de a&)&!u&ernicia 'm!ra&ului# $i"&)r r( e# An e& era realmen&e mira&# - Dar cum ar !u&ea -) 'm!ar&9 P)& lua ) buca& din !lane& %i -) ridice 'n !a-iu9 Cum !)& 1i inde!enden-i9 - Du! min-ile l)r nec)a!&e* !)& )rice# Cl&)reau 'n&r-un 1le "e&* bine'n-ele * c)m!le& &ran !aren&* cu e/ce!-ia !)delei* a &1el 'nc(& nu vad drumul care i-ar 1i 'ngre-)%a&# De la !)r& !(n 'n )ra% era cale de ) )r* 'n acum e zrea Pala&ul - un vlm%ag din&r-un ma&erial ce !rea a 1i !ia&r* cldi& 'n&r-un &il &raniu* c)m!lica&* care era dan&ela&* delica& %i 'n acela%i &im! )lid* ca !lane&a 'n %i# - Eviden&* cea mai mare !ar&e e a1l 'n ub&eran* zi e $i"&)r # An e& !rivi 1r un cuv(n& a!r)!ierea Pala&ului# $i"&)r 'n-ele e c !)a&e bia&ul era agi&a&* &em&)r de 'n&(lnirea cu 'm!ra&ul# - Vrei %&ii cum e &e Mi"al9 An e& 'ncuviin- din ca!# - :&r(n# In&r-) !)zi-ie ca a lui* !u-ini a,ung 'mb&r(nea c# Au e/i &a& !e &e )!& mii de a&en&a&e
stpnul cntecelor *0-

la via-a 'm!ra&ului# Bi a &a numai de c(nd e a1l aici* !e Pm(n&# :ia&ul nu !erce!u dimen iunile numrului dec(& !e &e ) cli! %i a&unci '%i e/!rim ur!riza !rin&r-un c(n&ec cur&* 1r cuvin&e# A!)i* !en&ru ca -0 'n-eleag %i $i"&)r * v)rbi< - Dac a&(-ia )ameni au vru& -0 ucid 'n eamn c e &e un m)n &ruA - Sau un 1(n&# - 4!& mii### - De 1a!&* numai cincizeci au reu%i& e a!r)!ie de el# D)i au izbu&i& c+iar -0 rnea c# Trebuie 'n-elegi c e &e !ermanen& 'nc)n,ura& de ) 1)r- de ecuri&a&e de) ebi&# 4amenii n c)ce c lucruri c)m!lica&e* ca 'ncerce -0 )m)are* de aceea %i n)i &rebuie n c)cim lucruri c)m!lica&e* ca 'ncercm -0 !r)&e,m# - Cum a reu%i& un a emenea )m* 'n&reb An e&* -%i c(%&ige dre!&ul la ) Privig+e&)are9 'n&rebarea 'l ur!rin e !e $i"&)r # 4are An e& '%i 'n-elegea cu adevra& unici&a&ea 'n cli!a aceea* 'n Univer 9 Era a&(& de m(ndru de cali&a&ea lui de Privig+e&)are* 'nc(& e mire c 'm!ra&ul !u&ea aib una9 3Nu7* deci e el# :ia&ul abia 1u e e un Privig+e&)are la 'nce!u&ul cl&)riei care-0 adu e e aici# 3'nc e g(nde%&e la Privig+e&)ri ca la al-ii al-ii din a1ara lui#7 Sau nu era a%a9 - S-%i c(%&ige dre!&ul9 re!e& g(ndi&)r $i"&)r -# Cu mul-i* mul-i ani 'n urm* el a veni& la Ca a
56 o r ( o n s c o t t c a r d

C(n&ecel)r %i a ceru&### Din c(&e am auzi& eu* a ceru& )rice - ) Privig+e&)are* un c(n&re-* ab )lu& )rice# A cul&a e )da& ) Privig+e&)are %i nu mai !u&ea &ri 1r 1rumu e-ea unei a emenea muzici# A v)rbi& cu vec+iul S&!(n al C(n&ecel)r* Nniv# Bi cu cel n)u* E &e# Iar ei i-au !r)mi ) Privig+e&)are# - M 'n&reb de ce )are9 - Sv(r%i e de,a ma,)ri&a&ea crimel)r# $e!u&a-ia i-) lua e 'nain&e# M 'nd)ie c &)&u%i c cei din Ca a C(n&ecel)r -au l a& im!re i)na-i# P)a&e c au 'n&rezri& ceva 'n el### - Sun& c)nvin * 1cu An e&* cu ) v)ce d)ar u%)r mu &r&)are* a%a c* !e nea%&e!&a&e* $i"&)r e im-i nec)!& %i )arecum d)mina& de c)!ilul de al&uri# E &e nu !)a&e gre%i# - Nu !)a&e9 35ac !e av)ca&ul diav)lului* g(ndi $i"&)r # De ce ,)c 'n&)&deauna a &1el de r)luri c)n&rarii 1irii mele97 - S %&ii c !rin Im!eriu* urm el* e zv)ne%&e c* &rimi-(ndu-&e lui Mi"al* Ca a C(n&ecel)r -a v(ndu& ingur# - S e v(nd9 Bi !en&ru ce !re-9 'n&reb An e& m)ale# $i"&)r im-i di !re-ul din 'n&rebare# - 4rice lucru are !re-ul lui# Mi"al !l&e%&e !en&ru &ine mai mul& dec(& !en&ru zeci de nave ale 1l)&ei ale# Ai veni& aici !en&ru ) um uria%#
stpnul 56 cntecelor

- Am veni& c(n&# Iar dac Mi"al ar 1i 1) & rac* dar Ca a C(n&ecel)r ar 1i +)&r(& c el &rebuie aib ) Privig+e&)are* i-ar 1i !l&i& lui ca m ia# $i"&)r 'nl- ) !r(ncean# - A%a ceva -a 'n&(m!la&* e/!lic An e&# - Nu e%&i cam &(nr cun)%&i i &)ria9 'n&reb amuza& brba&ul# - Care 1amilie nu-%i cun)a%&e !r)!riul &recu&9 Pen&ru !rima da&* $i"&)r '%i ddu eama c iz)larea Ca ei C(n&ecel)r nu c)n &i&uia d)ar ) &e+nic au ) 1a-ad !en&ru a im!une re !ec&# An e&* %i !rin urmare )rice al& c(n&re-* nu im-ea realmen&e nici ) 'nrudire cu re &ul )menirii# Sau* cel !u-in* nu ) 'nrudire &r(n # - Ei re!rezin& &)&ul !en&ru &ine* nu-i a%a9

- Cine9 1cu An e& %i &)cmai a&unci a,un er# Era 1)ar&e bine# 'n&rebarea lui 1u e e rece %i $i"&)r nu mai !u&ea c)n&inua -0 de c)a * a%a cum ar 1i d)ri&# C)!ilul era u!erb* acum c(nd cica&ricele %i v(n&ile 'i di !ru er c)m!le&# Nu era 'n n)rmal# Nu !u&ea 1i a&in * a%a cum a&ingi* m(ng(ind* al-i c)!ii# $i"&)r e m(ndrea cu 1a!&ul c e 'm!rie&enea re!ede cu c)!iii* dar deci e e c An e& nu era un c)!il# Pe&recu er zile 'n&regi 'm!reun* 'n nav* %i ingurul lucru de !rin de brba& din rela-ia l)r 1u e e c de 1a!& nu e/i &a nici ) rela-ie# $i"&)r 'l vzu e !e An e& cu E &e* vzu e ) iubire la 1el de clar ca %i cerul 1r n)ri din ,urul l)r# Se !rea &)&u%i c iubirea &rebuia c(%&iga&* iar el n-) c(%&iga e#
57 o r ( o n s c o t t c a r d

$i"&)r 1u e e de&e &a& de mul-i )ameni# P(n a&unci* nu-0 deran,a e# B&ia 'n c* mai mul& dec(& )rice* v)ia ca bia&ul ace &a -0 iubea c# A%a cum ) iubi e !e E &e# Im!) ibilA 3De ce vreau a &a97 e 'n&reb el# C+iar 'n cli!a c(nd '%i !u e 'n&rebarea* An e& 'l a!uc de m(n %i c)b)r(r 'm!reun din 1le "e&* !&runz(nd !e !)ar&* iar $i"&)r im-i cum %i !u-ina a!r)!iere !e care ) avu e er di !rea din&re ei# 3La 1el de bine !)a&e 1ie !e Te2* g(ndi el# C+iar dac m -ine de m(n* e a1l la ani-lumin de!r&are# Ca a C(n&ecel)r 0-a !rin 'n&r-) vra, care nu-0 va !r i nici)da&# De ce dracuJ un& gel) 97 $i"&)r e cu&ur 'n inea lui %i e ble &em !en&ru c l a e Ca a C(n&ecel)r %i !e acea & Privig+e&)are -%i urzea c vr,ile 'n ,urul lui# 3Privig+e&)area e &e educa& !en&ru a c(%&iga iubire# A&unci eu nu-0 v)i iubi !e An e&A7 Bi* )da& ce lu +)&r(rea aceea* ea deveni a!r)a!e adevra&# C Bambelanul era un individ )cu!a&# Ace &a era cuv(n&ul care-0 carac&eriza cel mai bine# C(nd &&ea 'n !ici)are* e balan a u%)r !e clc(ie* 'nain&e %i 'na!)i8 c(nd umbla* e a!leca 'n 1a-8 era a&(& de nerbd&)r
stpnul 57 cntecelor

a,ung la de &ina-ie* 'nc(& !ici)arele nu !u&eau -ine !a ul cu el# Bi dac 'n &im!ul cerem)niil)r era gra-i) %i incredibil de len&* v)rbirea lui )bi%nui& era ra!id8 cuvin&ele i e r) &)g)leau din gur cu a emenea vi&ez* 'nc(& nu 'ndrzneai nu 1ii a&en&* nici mcar !en&ru ) cli!* ca nu ca!i ceva %i -i ceri re!e&e - a+* ar 1i izbucni& 'n&r-un acce de m(nie %i !r)m)varea !e un an -i-ar 1i 1) & iremediabil c)m!r)mi # De aceea ubal&ernii Bambelanului erau iu-i# Sau* mai degrab* !reau iu-i* cci cel)r ce lucrau !en&ru el nu le &rebuia mul& -%i dea eama c iu-eala lui era ) iluzie# V)rbea 'n&r-adevr ra!id* 'n g(ndea 'nce& %i ducea cinci-%a e c)nver a-ii imul&an ca a,ung 1inalmen&e la ) idee care !u&ea 1i e/!rima& 'n&r-) !r)!)zi-ie# Era de-a dre!&ul 'nnebuni&)r* iri&an&* %i ubal&ernii lui c)nce!eau !lanuri e/&rem de c)m!lica&e !en&ru a evi&a di cu&e cu el# Era e/ac& ce-%i d)rea Bambelanul# - Eu un& Bambelanul* 'i !u e lui An e&* de cum rma er inguri# An e& 'l !rivi ine/!re iv %i a &a 'l ur!rin e !u-in !e Bambelan# De )bicei* in&erl)cu&)rul &re rea a recun)a%&ere au z(mbea &r(mb %i nerv) 'n 1a-a !u&erii %i !)zi-iei ale# Dar bia&ul ace &a9 Nimic# - $e-ine* c)n&inu Bambelanul 1r mai a%&e!&e un r !un * c eu un& admini &ra&)rul Pala&ului %i* !rin e/&en ie* al 'n&regului )ra%# Nimic mai mul&# Au&)ri&a&ea mea nu e e/&inde mai de!ar&e* &)&u%i
57 o t

s c o t t

c a r d

acea & au&)ri&a&e &e include %i !e &ine# C)m!le&* ab)lu& %i 1r e/ce!-ii# Vei 1ace ce !un# An e& nici mcar nu cli!i# 3La dracuJ* g(ndi Bambelanul* nu-mi !lace am de-a 1ace cu c)!iii# Parc nu un& nici mcar din aceea%i !ecie#7 - E%&i ) Privig+e&)are# E%&i e/&rem de val)r) # Prin urmare* nu vei !r i Pala&ul 1r a!r)bare# A!r)barea ) dau eu# C(nd vei ie%i* vei 1i 'n )-i& de d)i )ameni ai mei# Vei urma !r)gramul care -i-a 1) & 'n&)cmi&* !r)gram care '-i va )1eri u1icien& &im! liber# Nu-mi 'ngdui &e ca! din )c+i nici mcar !en&ru ) cli!# Cu !re-ul !e care l-am !l&i& !en&ru &ine* !u&eam cldi 'nc un !ala& ca ace &a %i &)& ne mai rm(nea u1icien& ca 'nze &rm un c)r! de arma&# Nimic# Nici ) reac-ie# - Nu ai nimic de !u 9 An e& ur( e u%)r# - Bambelane* eu am !r)gramul meu !er )nal# Pe acela 'l v)i urma# Al&1el nu !)& c(n&a# Era ceva nemaiauzi&# Bambelanul nu !u&u c)a&e un cuv(n&* nici mcar unul* 'n &im! ce bia&ul 'i z(mbea# - In !rivin-a au&)ri&-ii &ale* $i"&)r Cenu%iul mi-a e/!lica& de,a &)&ul# - Da9 Ce anume -i-a e/!lica&9 - Tu nu c)n&r)lezi &)&ul# Nu c)n&r)lezi .arda Pala&ului* care are C!i&anul ei* numi& de Mi"al# Nu
stpnu8t8cn te celor *-*

c)n&r)lezi nici unul din&re a !ec&ele guvernrii im!eriale* ci d)ar admini &rarea Pala&ului %i !r)&)c)lul# Iar !e mine* Bambelane* nu m diri,eaz nimeni# D)ar eu# Bambelanul e a%&e!&a e la mul&e# Nu e a%&e!&a e 'n ca un bia& de n)u ani* )ric(& ar 1i 1) & el de 1rum) * -i v)rbea c mai !)runci&)r dec(& un Amiral al 1l)&ei# 'n&r-adevr* gla ul bia&ului era ) lec-ie admirabil de 1)r-# Bambelanul* care nu e z!cea nici)da&* 1u e e azv(rli& 'n bra-ele deru&ei# - Ca a C(n&ecel)r n-a !)meni& nimic# - Ca a C(n&ecel)r nu v)rbe%&e* Bambelane# Pen&ru ca !)& c(n&a* &rebuie &rie c 'n&r-un anume 1el# Dac nu !)& &ri a%a cum am nev)ie* a&unci !lec# - Im!) ibilA E/i & !r)grame ce &rebuie re !ec&a&eA An e& 'l ign)r# - C(nd 'l 'n&(lne c !e Mi"al9 - A&unci c(nd !revede !r)gramulA - Bi c(nd va 1i a &a9 - C(nd +)&r c eu# Eu alc&uie c !r)gramul# Eu a!r)b au re1uz acce ul la !er )ana 'm!ra&uluiA An e& z(mbi %i 1red)na un cr(m!ei lini%&i&)r# Bambelanul e im-i e/&rem de u%ura&# Mai &(rziu* 'ncerc -%i dea eama care 1u e e cauza* 'n nu reu%i# - A%a-i mai bine* zi e el# Era 'n&r-a&(& de mul-umi& 'nc(& e a%ez !e caunul !lu&i&)r care e mul imedia& du! c)n&urul c)r!ului u# - An e&* urm el* nici nu--i dai eama ce 'm!)vr&)are e &e munca de Bambelan#
59 o r o n s c o t t c a r d

- Ai mul&e de 1cu&# Mi-a !u $i"&)r Cenu%iul# Bambelanul avea un au&)c)n&r)l 1)ar&e bun# Se m(ndrea cu el# Ar 1i 1) & &ulbura& a1le c An e& 'i ci&i e ) cila-iile em)-iei din gla %i %&ia c Bambelanul nu-0 im!a&iza !e $i"&)r # - M 'n&reb* 'nce!u el* dac n-ai !u&ea c(n-i ceva c+iar acum# Muzica aduce alinare - %&ii cum e !une### - Mi-ar !lcea c(n& !en&ru &ine* 1cu An e&# Bambelanul a%&e!& ) cli!* a!)i 'l !rivi 'n&reb&)r# - Dar* c)n&inu bia&ul* eu un& Privig+e&)area lui Mi"al# Nu !)& c(n&a !en&ru nimeni !(n nu-0 'n&(lne c !e 'm!ra& %i nu ca!& c)n im-m(n&ul lui# In v)cea Privig+e&)rii e/i &a u1icien& ba&,)cur !en&ru ca Bambelanul r)%ea c* &(n,eni&* de !arc

ar 1i 'ncerca& e culce cu neva &a &!(nului u %i %i-ar 1i da& eama c ea d)ar e di &ra !e eama lui# :ia&ul avea 1ie ) !ac) &e &eribilA - 4 -i !)mene c lui Mi"al de !re &ine# - B&ie c un& aici# Am auzi& c era de &ul de nerbd&)r m vad a,un # - Am zi c-) -i !)mene c de !re &ineA Bambelanul e 'n&)ar e %i !lec8 ) ie%ire din cen ra!id %i drama&ic* dar &)a& drama e ri i!i a&unci c(nd gla ul lui An e& veni u%)r du! el* u%)r %i 'n acela%i &im! e/ac& a&(& de &are de !arc i-ar 1i %)!&i& la urec+e< - Mul-ume c# Iar acel 3mul-ume c7 era a&(& de !lin de re !ec& %i recun)%&in-* 'nc(& Bambelanul nu e !u&u 'n1uria*
:G stpnul cntecelor

Pala&ul nu aVea nici un 1el de muzic# An e& 'n-ele e 'n 1(r%i& lucrul ace &a %i e im-i u%ura&# Ceva 11 (c(i e 'nc de la ) ire# Nu 1u e e ba c+iar nu g i nici un m)&iv de iri&are# Eviden&* bia&ul avea 1ie a cul&&)r# Eviden&# Bambelinul mer e direc& la Mi"al* un lucru 'ngdui& numai c(&)rva* %i-i !u e c Privig+e&)area ) i e %i er? nerbd&)are -0 'n&(lnea c* %i c era 'n&r-adevr un bia& 'nc(n&&)r* c+iar dac ni-el cam 'nc!-(na&* iar 'm!ra&ul r !un e< - Di eari* la zece# Bambelanul ie%i* le !u e )amenil)r i ce %i c(nd 1ac* '%i )rganiz !r)gramul ca e !)&rivea c audien-ei %i abia a&unci '%i ddu eama# 5cu e e/ac& ceea ce d)ri e bia&ul# Sc+imba e &)&ul* ca 1ie !e !lacul lui# 3M-a !cli&7* zi e grea-a dinlun&rul &)macului u# 3'l ur c !e ble &ema&ul la mic7* zi e !e &e ) cli! r)%ea-a din )bra,ii lui# C)n&rac&ul !unea c Bambelanul mai avea de lu,i& %a e ani# El e g(ndi la cei %a e ani %i i e !rur lungi# Teribil* &eribil de lungi#
:G

s c o t t

c a r d

m)dul 1ire c 'n care era c)n idera& ca ) !ie din&r-) ma%inrie a1la& 'n 1unc-iune# Se a%&e!&a e ca lucrurile 1ie di1eri&e %i* 1iindc &)&ul era &raniu 1a- de via-a din Ca a C(n&ecel)r* n-ar 1i &rebui& im& nimic 3'n neregul7# Era adevra&* 1u e e -inu& de!ar&e de m)da c) m)!)li&an* dar Ca a C(n&ecel)r nu-i 'ngdui e nici)da& cread c &ilul ei era 3cel bun7* iar &)a&e celelal&e erau 3rele7# Ca a C(n&ecel)r era cminul lui* !e c(nd aici era !ur %i im!lu un l)c di1eri&# In li! a muzicii### P(n %i 'n Mla%&in e/i &a e muzic* !(n %i Trea!&a cea lene% avu e e c(n&ecele ei# Aici !ia&ra ar&i1icial - mai dur dec(& )-elul - r una !rea !u-in* m)bilele erau &cu&e* !lu&ind %i mul(ndu- e du! 1)rmele &ru!ului* ervi&)rii* ca %i grzile* '%i vedeau 'n &cere de &reburile l)r8 ingurele une&e* dar %i acelea 'nbu%i&e* erau !r)du e de ma%ini# C(nd vizi&a e Trea!&a %i Mla%&ina* An e& 1ue e 'n )-i& de E &e# 4 !er )an care !u&ea c(n&e %i care !u&ea 'n-eleag en urile c(n&ecel)r lui# 4 !er )an a crei v)ce era !lin de in1le/iuni a&en& c)n&r)la&e# Pe c(nd aici &)-i erau rgu%i-i* li! i-i de ra1inamen&* indi1eren-i# Plimb(ndu-%i dege&ele !e &e !ia&ra cald* a&(& de di1eri& de &(nca rece a !ere-il)r Ca ei C(n&ecel)r* An e& e im-i cu!rin de d)rul ace &eia# 5red)na 'nce&* dar zidurile de aici ab )rbir une&ul %i nu re1lec&ar nimic# In !lu * bia&ului 'i era cald# Nu era
stpnul cntecelor *--

bine# De la v(r &a de &rei ani* cre cu e 'n&r-) cldire 1rigur)a # L)cul ace &a era u1icien& de 'nclzi& ca

-0 1ac &ran !ire* c+iar dac '%i c)&ea &)a&e +ainele# Cum e !u&eau im-i c)n1)r&abil l)cui&)rii de aici9 S&(n,eneala !e care ) im-ea nu 1u e e 'nl&ura& de 1a!&ul c rm e e ingur din cli!a 'n care ervi&)rul cel !lin de a&en-ie 'l c)ndu e e 'n&r-) camer* !un(ndu-i< - E &e )daia &a# Nu e/i &a nici ) 1erea &r* iar u%a nu avea nici ) m)dali&a&e eviden& de de c+idere# A%a c An e& a%&e!& %i nu c(n&* de)arece nu era igur c-0 a cul&a cineva - a%a 1u e e !reveni& de $i"&)r # $ma e &cu&* a cul&(nd li! a c)m!le& a muzicii din Pala&* ned)rind c(n&e !(n nu-0 'n&(lnea !e Mi"al* dar ne%&iind c(nd avea e 'n&(m!le* dac avea mcar e 'n&(m!le )ri dac avea rm(n !e vecie 'n&r-un l)c unde !u&ea* la 1el de bine* 1ie m)r&# Nu# 3Nici a &a nu-i bine# T)&u%i* '%i ddu eama An e&* aici e/i & muzic#7 Era 'n ) cac)1)nie* nu arm)nie* %i de aceea n-) recun) cu e# In Trea!& %i 'n M)cirl* a&m) 1era )ra%el)r 1u e e uni1)rm# De%i 1iecare individ avea c(n&ecul u !r)!riu* &)a&e c(n&ecele erau varia-iuni !e aceea%i &em# Aici 'n nu e/i &a ) a emenea arm)nie# S&!(neau &eama %i ne'ncrederea* a&(& de !u&ernice* 'nc(& nu e/i &au d)u gla uri care e
:1 o r ( o n s c o t t c a r d

a emene# Se !rea c ame &ecul %i 'n&re!&runderea m)dali&-il)r de v)rbire %i de g(ndire !u&eau c)m!r)mi&e* cumva* ) !er )an 'n m)d !ericul) * a!r)!iind-) de m)ar&e )ri de &enebre 'n&uneca&e# Acea &a era muzica* dac 'i !u&ea !une muzic* din Pala&# Ce l)c 'n&unec) '%i 1uri e Mi"alA 3Cum !)a&e cineva &ria c 'n&r-) a emenea &cere a urzi&)are %i durere97 P)a&e 'n c !en&ru ei nu era durere* mai g(ndi An e&# P)a&e c a%a e !e&recea !e &)a&e !lane&ele# P)a&e numai !e Te2* unde e/i &a Ca a C(n&ecel)r* 'nv-a er v)cile e 'n&(lnea c %i e c)mbine 'n arm)nii# :ia&ul e g(ndi la miliardele de &ele minu cule* 1iecare cu !lane&ele ei %i 1iecare !lane& cu l)cui&)rii ei* dar nici unul din&re l)cui&)rii aceia ne%&iind c(n&e au aud c(n&ecul al&uia# Era un c)%mar# $e1uz e mai g(ndea c la el# Se g(ndi la E &e* iar la amin&irea ei im-i din n)u uimirea 1a- de ce a cundea 'n el %i 1a- de 1elul 'n care 1emeia reu%i e -0 ilea c g ea c# Amin&indu-%i de ea* nu-i !u&ea vedea realmen&e 1a-a ) !r i e !rea de cur(nd* ca -) !)a& rec+ema ca !e un !ec&ru# Ii auzi 'n v)cea* auzi rgu%eala !rimel)r v)rbe ale dimine-ii %i 1)r-a e/!rimrii ei )bi%nui&e# E &e nu -ar 1i im-i& &(n,eni&# Ea nu l-ar 1i l a& !e !r) &ul de Bambelan -) )blige !un mai mul&e dec(& ar 1i &rebui&# 3Bi dac ea ar 1i 1) & aici* g(ndi An e&* nu m-a% 1i im-i& a&(& de###7
stpnul
:1

cntecelor

Dac E &e ar 1i 1) & ac)l)* nu %i-ar 1i 'ngdui& im& nimic# Bi 'nain&ea lui* unele Privig+e&)ri avue er lu,be di1icile# E &e* !e care An e& ) iubea %i n care avea 'ncredere* 'l &rimi e e aici# Prin urmare* aici 'i era l)cul# In cazul ace &a* ar 1i 1) & mai bine cau&e m)dali&-i de u!ravie-uire* !un Pala&ul la &reab !rin c(n&ecele lui* 'n l)c &(n,ea c du! Ca a C(n&ecel)r# Pen&ru a%a ceva 1u e e educa&# Avea -%i 1ac da&)ria %i* c(nd aveau vin du! el* se va 'n&)arce 'n Ca a C(n&ecel)r# U%a e de c+i e %i a!rur !a&ru membri ai .rzii# Pur&au uni1)rme di1eri&e 1a- de cei care 'l !erc+ezi-i)na er mai devreme# V)rbir !u-in* a&(& d)ar c(& -0 1ac !e An e& 'n-eleag c &rebuia se dezbrace#

- De ce9 'n&reb An e&# :rba-ii nu r !un er* ci a%&e!&ar rbd&)ri !(n c(nd* 'n cele din urm* e 'n&)ar e cu !a&ele %i se dezbrc# Una era 1ii g)l !rin&re ceilal-i c)!ii* la &)ale& au la du%* %i cu &)&ul al&ceva 1ii g)l 'nain&ea un)r adul-i care nu aveau al&ceva de 1cu& dec(& &e !rivea c# Ii cerce&ar 1iecare )ri1iciu al c)r!ului %i cerce&area* de%i li! i& de bru&ali&a&e* nu 1u del)c !lcu&# Ii i c)dir &ru!ul* cu ) in&imi&a&e de care An e& nu mai avu e e !ar&e !(n a&unci* iar brba&ul care 'i !i!i )rganele geni&ale* cu&(nd cine %&ie ce arme a cun e - An e& +abar nu avea ce e !u&ea a cunde ac)l) -* 'l -inu %i-0 a&in e !u-in !rea mul&* !u-in !rea m(ng(ie&)r# An e& nu %&ia ce
:2 o r ( o n s c o t t c a r d

'n emna* &)&u%i '%i ddea eama c nu era ceva bun# :rba&ul '%i ! &r c+i!ul calm* dar* c(nd v)rbi cu ceilal-i* An e& de&ec&a* 'n !auzele lui bru%&e* &remurul* 1i)rul !a i)nal &!(ni& %i i e 1cu 1ric# Cli!a &recu 'n %i gardienii 'i re &i&uir +ainele* a!)i 'l c)ndu er a1ar din )daie# Erau 'nal-i8 'l d)minau cu &a&ura l)r* iar An e& e im-i &(ngaci* inca!abil -in !a ul cu ei* %i e &emu nu nimerea c ub &l!ile au 'n&re !ici)arele l)r# Se &emea mai mul& de m(nia l)r* c(nd avea -i 'm!iedice* dec(& de !eric)lul de a 1i clca& 'n ine# C)n&inua -i 1ie !rea cald - acum* c+iar mai cald* !en&ru c mergea
A

re!ede %i !en&ru c era 'nc)rda&# In Ca a C(n&ecel)r* C)n&r)lul 'i 1u e e de nezdruncina&* cu e/ce!-ia c)n1run&rii cu E &e# Ac)l) 'n 1u e e 1amiliar cu &)a&e* 1u e e ca!abil 1ac 1a- c+imbril)r* de)arece nu cun) cu e al&ele 'n via-a a# Aici* 'nce!ea 'n-eleag c )amenii ac-i)nau din m)&ive di1eri&e* c urmau ci di1eri&e au nici un 1el de cale# Izbu&i e &)&u%i -0 c)n&r)leze !e Bambelan# 5u e e nemil) * dar reu%i e# 5iin-ele )mene%&i rm e er 1iin-e )mene%&i# C+iar dac erau )lda-i 'nal-i* care &remurau c(nd a&ingeau un bie-a% dezbrca&# Paznicii a&ingeau cana&urile u%il)r %i ace &ea e de c+ideau# An e& e 'n&reb dac %i dege&ele ale ar 1i !u&u& de c+ide u%ile !rin&r-) a&ingere# A!)i a,uner la ) u% !e care !aznicii nu !u&ur -) de c+id* au cel !u-in nu 'ncercar# 4are dinc)l) de ea e g ea Mi"al9
stpnul :2 cntecelor

Nu# Ac)l) e a1lau Bambelanul* C!i&anul .r+ii %i al-i c(-iva )ameni care nu ar&au a 'm!ra-i# De igur* An e& +abar nu avea cum &rebuie ara&e un 'm!ra&* dar el %&iu a!r)a!e imedia& c nici una din&re !er )anele acelea nu era igur 'n !rivin-a !u&erii au a au&)c)n&r)lului !en&ru a c)nduce !e baza !r)!riei ei au&)ri&-i# De 1a!&* An e& 'n&(lni e un ingur &rin ca!abil de a%a ceva< $i"&)r Cenu,iul. Bi a &a !r)babil !en&ru c $i"&)r era c)mandan&ul unei 1l)&e !a-iale care lic+ida e ) rev)lu-ie 1r vr are de (nge# $i"&)r %&ia ce !u&ea 1ac* !e c(nd )amenii ace%&ia* lega-i de Pala&* nu %&iau nimic de !re ei 'n%i%i# Ii !u er 'n&rebri lui An e&# A!aren&* 'n&rebri 'n&(m!l&)are# De !re educa-ia !rimi& 'n Ca a C(n&ecel)r* de !re anii &ri-i 'nain&e de a a,unge !e Te2 %i al&e zeci de 'n&rebri !e care An e& nici mcar nu le 'n-ele e* darmi&e le r !und#
(e cre*i despre cele patru li$ert i= In (asa (ntecelor, te!au nv at ceva despre >Dis! ciplina lui 6re?@= Dar despre eroii 6arului= Despre Liga Araelor 1aritime=

Iar 'n cele din urm< - Nu &e-au 'nv-a& nimic 'n Ca a C(n&ecel)r9 - M-au 'nv-a& c(n&* r !un e An e&# :rba-ii e !rivir 'n&re ei %i 'n cele din urm*

C!i&anul .rzii ridic din umeri#


:K o r ( o n s c o t t c a r d

- Ce dracuJ* i-un !u%&i de n)u ani# C(-i !u%&i de n)u ani %&iu ceva de !re i &)rie9 C(-i din&re ei au )!inii !)li&ice9 - Ca a C(n&ecel)r e &e cea care m 'ngri,)reaz* in&erveni un brba& a crui v)ce c(n&a de !re m)ar&e 'n urec+ile lui An e&# - P)a&e c e &e 'n&r-adevr a!)li&ic* a%a cum !re&inde* r !un e C!i&anul cu gla !lin de arca m# - Nimeni nu-i a!)li&ic# - Ca a C(n&ecel)r i-a da& lui Mi"al ) Privig+e&)are* urm C!i&anul* %i a &a nu i-a !)ri& !)!ulari&a&ea 'n Im!eriu# Am auzi& c un g)zar !)m!) de !e Pr)2" 'i &rimi&e 'ndr& c(n&re-ul lui* 'n emn de !r)&e &# Bambelanul ridic un dege&# - Nu i-a da& lui Mi"al ) Privig+e&)are* ci 0-a 'ncrca& cu ) n)& de !la& !i!era&# - De care nu avea nev)ie* zi e cel a crui v)ce c(n&a m)ar&e# Ca a C(n&ecel)r are mai mul-i bani dec(& )ricare al& in &i&u-ie din Im!eriu* cu e/ce!-ia Im!eriului 'n u%i# A%a c 'n&rebarea rm(ne - de ce 0-a &rimi lui Mi"al !e bia&ul ace &a9 Eu n-am 'ncredere 'n ea# E &e un c)m!l)&# Un brba& &cu&* cu )c+i mari %i ad(nci* veni din !re !eri1eria 'nc!erii %i-0 a&in e !e Bambelan !e umr# - Mi"al a%&ea!&* r) &i el 'nce&i%)r* 'n me a,ul lui !ru -i 'n&unece !e &)-i# - 'nce!u em !er c* 'n cele din urm* Ca a C(n&ecel)r va 'n&(rzia u1icien& de mul& ca ###
stpnul cntecelor 16

- Ca ### ce9 'n&reb amenin-&)r C!i&anul* 'n1run&(ndu-0 !e Bambelan r) &ea c un cuv(n& de &rdare# - Ca nu mai 1ie nev)ie &recem !rin &)a&e c+e &iile a &ea# :rba&ul 'n a crui v)ce c(n&a m)ar&ea veni l(ng An e&* care-0 !rivea im!a ibil %i-0 1i/ cu ) cu&&ur rece# - Pre u!un* zi e el 'n 1(r%i&* c -ar !u&ea 1ii ceea ce !ari# - Ce !ar a 1i9 'n&reb An e& in)cen&# :rba&ul 1cu ) !auz 'nain&e de a-i r !unde# - Minuna&* !u e el a!)i %i 'n gla 'i un regre&ul# Se 'n&)ar e %i !r i camera !rin u%a !e care in&ra e An e&# T)-i !rur c r u1l u%ura-i# - Ei bine* a &a e &e* r) &i Bambelanul* iar C!i&anul e rela/a vizibil# - Am ub c)manda mea &)a&e navele din 1l)& %i-mi !e&rec ) )r 'ncerc(nd !&rund 'n min&ea unui c)!il#

$( e#* # uJi''?M MM.-RFJ


- Cine era )mul care a !leca&9 'n&reb An e&# Bambelanul !rivi !re C!i&an* du! care r !un e< - I e !une Di+)nii# E &e un e/!er& din a1ar# - Din a1ara cui9 - Din a1ara Pala&ului* r !un e C!i&anul# - De ce v-a-i bucura& c(nd a !leca&9
:K o r ( o n s c o t t c a r d

- A,unge cu 'n&rebrile* 'l )!ri cel cu )c+ii mari* v)rbind bl(nd %i lini%&i&)r# Mi"al &e a%&ea!&# An e& 'l urm !rin&r-) u% care ddea 'n&r-) cmru-* unde !aznicii 'i e/aminar cu ni%&e de&ec&)are %i le luar !r)be de (nge* a!)i &recur !rin al& u%* a,ung(nd 'n&r-) an&icamer micu-# Din&r-un di1uz)r e auzi ) v)ce b&r(n %i rgu%i&< - AcumA U%a .lisa 'n u %i cei d)i &recur din 'nc!erea de &(nc 1al 'n&r-una de lemn adevra&# An e& nu %&ia 'nc 1a!&ul c ace & lucru* 'n !rimul r(nd* re!rezen&a 'n emnul !u&erii %i b)g-iei lui Mi"al# Pe

Te2* !durile e/i &au !e &e &)& %i lemnul nu c)n &i&uia ) !r)blem# Pe Pm(n& 'n e/i &a ) lege care !ede! ea cu m)ar&ea &ierea c)!acil)r* ) lege care a!ru e !e emne cu vre) d)uzeci de mii de ani 'n urm* c(nd !durile di !ru er a!r)a!e c)m!le&# D)ar -ranii cei mai raci %i mai ui&a-i de lume din Siberia !u&eau &ia c)!aci### %i Mi"al# Mi"al !u&ea aib lemn# Mi"al !u&ea aib )rice d)rea# P(n %i ) Privig+e&)are# In&r-un ca!& al camerei* 'n&r-un %emineu ardea 1)cul =c)n um(nd lemnA># L(ng el* !e !)dea* &&ea Mi"al# Era b&r(n* dar avea &ru!ul u!lu# 5a-a 'i era zb(rci& %i !ungi&* 'n bra-ele 'i erau !u&ernice* dezg)li&e !(n la umeri* 1r nici un mu%c+i 1la c# 4c+ii i ad(nci 'l 1i/ar !e An e&# 'n )-i&)rul bia&ului 'l l !e ace &a 'n )daie %i ie%i# - An e&* r) &i 'm!ra&ul#
stpnul cntecelor *16

An e& '%i !lec 1run&ea 'n&r-un ge & de re !ec&# Mi"al e cul 'n ca!ul )a el)r# 'nc!erea era m)bila&* dar m)bilele 1u e er li!i&e de !ere-i %i !ard) eala rm e e g)al l(ng 1)c# - Vin)* zi e Mi"al# An e& e 'ndre!& !re el %i c(nd a,un e a!r)a!e la un me&ru e )!ri %i rma e nemi%ca&# 5)cul r !(ndea cldur# Al&1el 'n * )b erv bia&ul* camera era rc)r)a # Mi"al r) &i e numai d)u cuvin&e %i numai din a&(& An e& nu-i !u&ea cun)a%&e c(n&ecele# Sim-i e &)&u%i 'n ele bl(nde-e %i venera-ie# Venera-ia unui 'm!ra& al )menirii 1a- de un bia&# - Vrei &e a%ezi9 'l 'n&reb Mi"al# An e& e a%ez# P)deaua* !e care ) im-i e rigid ub !ici)are* e 'nmuie a&unci c(nd greu&a&ea 'i 1u di &ribui& !e ) u!ra1a- mai mare %i deveni c)n1)r&abil# Prea c)n1)r&abil#### An e& nu 1u e e )bi%nui& cu m)liciunea# - Ai 1) & bine &ra&a&9 :ia&ul nu r !un e imedia&# A cul&a c(n&ecele lui Mi"al %i nu-%i ddu eama c i e !u e e ) 'n&rebare dec(& du! ce 'nce!u !ricea! c(&e ceva din m)&ivul !en&ru care ) Privig+e&)are 1u e e &rimi unui brba& care uci e e a&(&ea mili)ane de 1iin-e )mene%&i# - I-i e &e 1ric r !unzi9 'n&reb Mi"al# Te a igur c dac n-ai 1) & &ra&a& cum### - Nu %&iu* r !un e An e&# Nu %&iu ce 'n eamn aici un &ra&amen& c)re !unz&)r#

*
6&

o i

'o

s c o t t

c a r d

Mi"al era amuza&* dar nu e &rda# An e& 'i admir c)n&r)lul# Nu C)n&r)lul* de igur* 'n ceva 'nrudi& cu ace &a* ceva care 'l 1cea greu de auzi&# - Ceea ce 'n Ca a C(n&ecel)r 'n eamn un &ra&amen& c)re !unz&)r# - In Ca a C(n&ecel)r nu m-a !erc+ezi-i)na& nimeni nici)da&# Nimeni nu mi-a -inu& vre)da& !eni ul de !arc ar 1i vru& 1ie al lui# Pen&ru ) cli!* Mi"al nu !u e nimic* de%i !auza aceea era ingurul emn vizibil al en&imen&el)r ale# - Cine a 1) &9 'n&reb el calm# - Cel 'nal&* cu &re e argin&ii# Numindu-0 !e brba&* An e& im-i ) a-(-are &ranie# Ce avea 1ac Mi"al9 'm!ra&ul e 'n&)ar e c&re ) m u- ,)a %i ) a! # - Prin&re cei care l-au !erc+ezi-i)na& !e bia& era un ergen& 'nal&# 4 cli! de &cere* a!)i r !un e ) v)ce m)ale a C!i&anului* '%i ddu eama An e&* dar cumva 'nbu%i&* 'nmuia& %i li! i& de a !rime# S 1i 1) & )are din cauza di1uz)rului9 Sau* 'n&r-adevr* C!i&anul i e adre a a&(& de u!u lui Mi"al9 - Call)2ic"* r !un e C!i&anul# Ce a 1cu&9

- L-a g i& a&rg&)r !e bia&* zi e Mi"al# Degradeaz-0 %i e/!ediaz-0 de !e !lane&# 'm!ra&ul '%i lu m(na de !e m u-# Pen&ru ) cli!* An e& im-i un 1i)r de 'nc(n&are# Nu !rea 'n-elegea ce 1cu e gardianul* Call)2ic"
stpnul cntecelor 1-

acela* a&(&a d)ar c lui nu-i !lcu e# Mi"al 'n nu avea 'ngduie e mai re!e&e a%a ceva* Mi"al avea -i !ede! ea c !e cei care-0 ,igni er* Mi"al avea -0 !r)&e,eze* a%a cum 1u e e 'n Ca a C(n&ecel)r# :a c+iar 'n&r-) m ur mai mare dec(& ac)l)* de)arece 'n Ca a C(n&ecel)r An e& 1u e e rni&* iar aici nimeni nu avea cu&eze -0 rnea c* din cauza lui Mi"al# Era !rima da& c(nd An e& gu &a !u&erea a u!ra vie-ii %i a m)r-ii* %i ) g ea delici)a # - Ai !u&ere* !u e el cu gla &are# - Am9 'l !rivi !&runz&)r Mi"al# - T)-i %&iu# - Dar &u %&ii9 - Un anume 1el de !u&ere* r !un e An e&* dar 'n 'n&rebarea lui Mi"al im-i e ceva# Ceva de) ebi&* un )i de rugmin&e* %i An e& c)&)ci !rin&re amin&irile ace &ei v)ci n)i %i ciuda&e* cu&(nd aud en ul real al 'n&rebrii# - Un anume 1el de !u&ere* re!e& el* dar &u 'i zre%&i 1(r%i&ul %i a &a &e 'n1ric)%eaz# Mi"al nu zi e nimic# Privi d)ar a&en& c+i!ul bia&ului# Pen&ru un m)men&* lui An e& i e 1cu &eam# Cu iguran-* nu a &a 'l 1&ui e E &e 1ac# 3Trebuie 1ii !rie&en) * 'i !u e e ea* !en&ru c &u 'n-elegi mai mul&e#7 3A%a 1ie )are9 e 'n&reb An e&# Unele lucruri le 'n-eleg* dar brba&ul ace &a are &aini-e# De a emenea e &e !ericul) 8 nu-i numai !r)&ec&)rul meu#7
:5 o r o n s c o t t c a r d

- Trebuie !ui ceva acum* r) &i el ! &r(ndu-%i calmul e/&eri)r# Nu &e !)& cun)a%&e dac nu--i aud gla ul# Mi"al z(mbi* dar !rivirea 'i era !recau&* ca %i v)cea# - A&unci !)a&e c ar 1i mai 'n-ele!& 1iu &cu&# Era de &ul din gla ul u %i cu!rindea 'ndea,un din em)-iile 'm!ra&ului* !en&ru ca An e& !)a& a,unge ceva mai de!ar&e# - Nu cred c &e &emi de !ierderea !u&erii* zi e el# Cred### cred### A!)i nu-%i mai g i cuvin&ele* !en&ru c nu 'n-elegea ce vzu e %i auzi e 'n Mi"al* au 'n &)& cazul nu 'n&r-un m)d !e care-0 !u&ea e/!rima !rin cuvin&e# A%a 'nc(& 'nce!u c(n&e# Cu c(&eva cuvin&e* !e al)curi* dar 'n re & mel)dii %i ri&muri ce v)rbeau de !re drag) &ea 1a- de !u&ere a lui Mi"al# Nu iube%&i !u&erea a%a cum un 1lm(nd iube%&e m(ncarea* !rea c !une c(n&ecul# 4 iube%&i a%a cum un &a& '%i iube%&e 1iul# An e& c(n& de !re !u&erea care era 1uri&* nu g i&8 1uri& %i !)ri& !(n ce um!lea Univer ul# A!)i c(n& de !re )daia 'n care &ria Mi"al* ) um!lu cu gla ul u !(n la !ere-ii de lemn %i l une&ele reverbereze 'n lemn* l camera dan eze* devin vie %i* de%i 'i di &)r i)na &)nali&a&ea* revin* adug(nd c(n&ecului am!li&udine# C(n&(nd c(n&ecele de abia 'nv-a&e de la Mi"al* An e& deveni mai 'ndrzne- %i c(n& !eran-a !rie&eniei* )1er&a 'ncrederii# C(n& c(n&ecul iubirii#

I5
stpnul :5 cntecelor

Du! ce &ermin* Mi"al 'l !rivi a&en&# 4 cli!* An e& e 'n&reb dac acel c(n&ec avu e e vreun e1ec&# Du! aceea Mi"al 'n&in e ) m(n* iar acea &a &remura* dar nu de b&r(ne-e# 'n&in e un bra- %i An e& 'n&in e %i el m(na* l (nd-) 'n !alma 'm!ra&ului# Palma lui Mi"al era larg %i !u&ernic* iar

bia&ul im-i c !u&ea 1i 'ng+i-i&* !rin %i &r(n 'n !umnul acela* 1r mai !)a& 1i g i& vre)da&# T)&u%i* c(nd Mi"al 'nc+i e !alma* a&ingerea 1u bl(nd* &r(n )area 1erm* dar delica&* %i v)cea lui era 'ncrca& de em)-ie c(nd !u e< - E%&i 'n&r-adevr &)& ce am !era&# An e& e a!lec 'nain&e %i zi e< - Te r)g* nu 1i 'nc !rea mul-umi&# C(n&ecele &ale un& greu de c(n&a& %i de)camda& nu le-am 'nv-a& !e &)a&e# - C(n&ecele mele9 Nu am nici un c(n&ec# - :a da* ai# Di le-am c(n&a&# Mi"al !ru &ulbura&# - De unde -i-a veni& ideea c un& ale### - Le-am auzi& 'n gla ul &u# Ideea 'l ur!rin e cu adevra& !e b&r(n* lu(ndu-0 !e ne!reg&i&e# - Ceea ce ai c(n&a& era 'n a&(& de minuna&### - Une)ri* r !un e An e&# - Da# Bi a&(& de### nu %&iu ce# P)a&e### P)a&e c ai g i& a emenea c(n&ece 'n mine# Prea ne'ncrez&)r %i dezamgi&# - E &e un &ruc9 'n&reb el# A &a-i &)&9

I
::

o r o n

s c o t t

c a r d

- Un &ruc9 - S a cul-i ce e im&e 'n v)cea &!(nului &u %i -i c(n-i cele auzi&e9 Nu-i de mirare c mi-a !lcu& c(n&ecul# Tu 'n nu ai c(n&ecele &ale9 5u r(ndul lui An e& 1ie ur!rin # - Dar ce un& eu9 - A &a-i ) 'n&rebare bun* 1cu Mi"al# Un bie-a% minuna& de n)u ani# A &a a%&e!&au ei9 Un &ru! care -0 1ac !e un !)ligam regre&e c a iubi& c(ndva 1emeile* un c+i! !e care mamele %i &a-ii l-ar 1i urma& "il)me&ri 'n&regi* r(vnindu-0 !en&ru c)!iii l)r9 V)iam un ca&ami&9 Nu cred# V)iam ) )glind9 P)a&e c* acum mul-i ani* c(nd l-am 'n&(lni& !e S&!(nul C(n&ecel)r* el nu era a&(& de 'n-ele!& !e c(& am crezu&# Sau !)a&e c de a&unci m-am c+imba&# - 'mi !are ru c &e-am dezamgi&# An e& l &eama lui real i e im& 'n v)ce# Era ceva ce 'nv-a e &)& de la E &e< 3Nu a cunde nimic &!(nului &u#7 Du! 'ncercarea !rin care &recu e 'n Camera 'nal&* 'i 1u e e u%)r -%i de c+id inima lui E &e# Dar aici* acum* cu ace & brba& ciuda&* cruia nu-i !lcu e c(n&ecul* de%i 'l mi%ca e !r)1und* &rebuia e &rduia c realmen&e din &)a&e !u&erile -%i c)b)are zidurile# An e& im-ea aceea%i vulnerabili&a&e !e care ) 'ncerca e a&unci c(nd 'l !i!i e )lda&ul %i era &)& a&(& de necun) c&)r 'n !rivin-a )biec&ului 1ricii ale# '%i ar& &)&u%i &eama* de)arece a%a 'i !u e e E &e* iar el %&ia c E &e nu gre%ea nici)da&#
stpnul cntecelor *1<

Mi"al e 'ncrun&# - Nici v)rb m 1i dezamgi&# Di-am !u d)ar - c(n&ecul a 1) & 'n&)cmai cum am !era&# Vreau 'n aud un c(n&ec de-al &u# Sun& c)nvin c ai c(n&ece care un& numai ale &ale# - Am* 'ncuviin- An e&# - Vrei mi le c(n-i9 - Da* zi e bia&ul# 'nce!u a!)i c(n&e* la 'nce!u& cu &imidi&a&e* de)arece c(n&ecele ace &ea nu le c(n&a e dec(& cel)r care 'l iubeau de,a* )ameni care 1ceau !ar&e &)& din Ca a C(n&ecel)r %i a &1el nu mai aveau nev)ie de e/!lica-ii# Mi"al nu cun)%&ea 'n Ca a C(n&ecel)r %i An e& )rbeci cu mel)dia lui* 'ncerc(nd g ea c ) m)dali&a&e !rin care -i !un 'm!ra&ului cine era el* dar d(ndu-%i eama 'n cele din urm c nu !u&ea* c nu-i !u&ea !une dec(& care era 'n-ele ul Ca ei C(n&ecel)r* dec(& rceala !ie&rei de ub dege&ele ale* dec(& bun&a&ea lui $ru" a&unci c(nd el

!l(n e e* 'n !im(n&a& %i ne igur* iar ea 'i c(n&a e de !re 'ncredere* de%i era numai ) c)!il# Sun& un c)!il* !unea c(n&ecul lui An e&* 1irav ca ) 1runz 'n b&aia v(n&ului %i &)&u%i* la)lal& cu al&e ) mie de 1runze* am rdcini care !&rund ad(nc 'n &(nc* 'n !ia&ra rece %i vie a Ca ei C(n&ecel)r# Sun& un c)!il %i &a-ii mei un& ) mie de al-i c)!ii* iar mama mea e &e ) 1emeie care mi-a !ar& armura* m-a c) a1ar %i m-a 'nclzi& 'n 1a-a vi c)lului 'n care m &rezi em !e nea%&e!&a&e* g)l* dar nu
:6

) r S ) n c ) & & c a r d ingur# Sun& un cad)u* lucra& de !r)!riile mele m(ini ca 1ie drui& -ie de c&re al-ii* %i nu %&iu dac un& acce!&a&# C(n&(nd* e im-i a&ra inevi&abil c&re c(n&ecul la care nu -ar 1i g(ndi& nici)da& c avea -0 c(n&e# C(n&ecul zilel)r !e&recu&e 'n Camera 'nal&# C(n&ecul na%&erii ale# 3Nu !)&* g(ndi el 'n vreme ce mel)dia i e revr a din g(&le,* dinc)l) de bariera din-il)r# Nu !)&A '%i &rig el ie%i* c(nd 'l a al&ar em)-iile* nu 'n lacrimi* ci 'n &)nuri !a i)na&e* izv)r(&e din cele mai &andre ung+ere ale ale# Nu m !)& )!ri7* g(ndi el* c(n&(nd de !re drag) &ea lui E &e !en&ru el %i de !re &eama de a ) !r i a&(& de re!ede du! ce 'nv-a e e !ri,ine de ea# Bi 'n &)& c(n&ecul u An e& auzi ceva care-0 ur!rin e# Auzi* dinc)l) de em)-iile amin&iril)r* un 1i)r di )nan&* un 1i)r care v)rbea de !re 'n&unecimi a cun e 'nlun&rul u# Cu& n)&a aceea %i ) !ierdu# Tre!&a&* cu&area &ranie&-ii din !r)!riul u c(n&ec 'l 'nde!r& de c(n&ec* aduc(ndu-0 din n)u 'n ine# C(n&* dar 1)cul muri %i* 'n cele din urm* muri %i c(n&ecul# Abia a&unci '%i ddu eama c Mi"al zcea g+emui& 'n ,urul u* 'mbr-i%(ndu-0 cu un bra-* iar cu cellal& ac)!erindu-%i 1a-a* unde !l(n e e* unde u !ina e 'n &cere# Du! ce c(n&ecul e 1(r%i* ingura mel)die din )daie era a c(n&eil)r* !e m ur ce ul&imele 1lcrui e &rduiau re'nvie 1)cul#
stpnul cntecelor *;*

3Ce-am 1cu&97 e 'ngr)zi An e&* !rivindu-0 !e 'm!ra&ul )menirii* Mi"al cel .r)aznic* !l(ng(nd 'n !umni# - An e&* An e&* u !in Mi"al* ce-ai 1cu&9 Du! ) cli!* Mi"al e )!ri din !l(n * e r) &)g)li !e !a&e %i v)rbi< - 4+* D)amne* e%&i !rea mil) * e%&i !rea crudA Am ) u& d)uzeci %i unu de ani %i m)ar&ea !(nde%&e !rin ziduri %i !)dele* a%&e!&(nd m ur!rind# De ce n-ai !u&u& vii la mine c(nd aveam !a&ruzeci de ani9 An e& nu %&iu dac &rebuia dea un r !un # - 'nc nu m n cu em* zi e el 'n cele din urm %i Mi"al r( e# - A%a e &e# 'nc nu &e n cu e%i# N)u ani### Ce -i-au 1cu& 'n Ca a C(n&ecel)r* An e&9 C(& -au !u&u& c+inui* ca c)a& a emenea c(n&ece din &ine9 - C(n&ecul meu -i-a !lcu& de da&a acea &a9 - Dac mi-a !lcu&9A e/clam Mi"al* 'n&reb(ndu- e dac bia&ul glumea# Dac mi-a !lcu&9 $( e !relung %i-%i l ca!ul 'n !)ala lui An e&# Cei d)i d)rmir ac)l) 'n n)a!&ea aceea* iar de a&unci nu au mai e/i &a& !erc+ezi-ii au in&er)ga&)rii# An e& era liber vin )ric(nd la Mi"al* de)a. /0 .-OrKiJui,#iKKOKK O 33#------#
-----V#

rece nu e/i &a m)men& 'n care Mi"al nu &(n,ea c


:6 o r @ o n s c o t t c a r d

- Ave-i n)r)c* le !u e g+idul %i I6a-I6a u !in# S!era e c v)r 1i de &ul de n)r)c)%i ca !lece

din Su Uue+anna imedia& du! &urul )bi%nui& de cinci )re# Era 'n c)nvin c nu aceea%i 1u e e %i d)rin-a 'm!ra&ului# - 'm!ra&ul* urm g+idul* a ceru& v !rimea c# E &e ) )n)are e/&ra)rdinar# Dar* a%a cum mi-a !u Bambelanul acum c(&eva cli!e* v)i* &uden-ii In &i&u&ului .uvernamen&al Prince&)n* un&e-i vii&)rii admini &ra&)ri ai ace &ui Im!eriu mre-# E &e 1ire c ca Mi"al d)rea c -%i 'n&(lnea c vii&)arele a,u&)are %i c)n ilieri# 3A,u&)are %i c)n ilieri* !e dracuJ* '%i !u e I6a-I6a# M)%uJ ) cra!e 'nain&e de ab )lvirea mea %i a&unci v)m a,u&a %i v)m c)n ilia !e al&ul - !r)babil !e-la care 0-a )m)r(&#7 Avu e e de &ule de 1cu&# Unele e/cur ii %i vizi&e meri&a er - cele !a&ru zile !e&recu&e la cen&rul de calcula&)are din Tegucigal!a au !&m(na 'n care )b erva er )!era-iunile unui cen&ru de ervicii !ublice din $)uen# Aici 'n * 'n Su Uue+anna* nu li e ar&a e nimic im!)r&an&* d)ar ca!i&ala 'n ine# 4ra%ul e/i &a !en&ru a-0 men-ine !e Mi"al viu %i !r)&e,a&8 adevra&a munc guvernamen&al e de 1%ura 'n al& !ar&e# Mai ru c+iar* Pala&ul 1u e e !r)iec&a& de un nebun =3!r)babil c+iar de Mi"al7* '%i !u e ea> %i c)rid)arele erau un labirin& care &e
stpnul
:7

cntecelor

#iducea mereu 'na!)i* ridic(ndu- e %i c)b)r(nd !rin&re cri %i ram!e li! i&e de )rice en # Cldirea !rea 1ie ) barier imen %i !e I6a-I6a ) dureau !ici)arele de a&(&a mer 'n&r-un l)c %i 'n al&ul# De c(&eva )ri !u&ea 1i ,ura& c mer e er !e un c)rid)r cu u%i !e &(nga* a!)i c)&i er cu ) u& )!&zeci de grade %i a!uca er !e al&ul* !aralel cu !rimul* &)& cu u%i !e &(nga* care 'i adu e e 'na!)i !e !rimul c)rid)r# Nebunie### 4b) eal### - :a mai mul&* zi e g+idul* Bambelanul a l a& e 'n-eleag c a-i !u&ea bene1icia de un !rivilegiu ac)rda& de )bicei numai )a !e-il)r de rang 'nal&# S-ar !u&ea a cul&a-i Privig+e&)area lui Mi"al# Prin&re &uden-i e auzir murmure de in&ere # De igur* cu &)-ii a1la er de Privig+e&)area lui Mi"al8 mai 'n&(i* le a,un e e la urec+i ve &ea candal)a c Mi"al )bliga e !(n %i Ca a C(n&ecel)r e !lece 'nain&ea v)in-ei ale* iar a!)i !u-inii !rivilegia-i care 'l auzi er !e bia& c(n&(nd r !(ndi er zv)nul< Privig+e&)area lui Mi"al era cea mai mare din&re &)a&e Privig+e&)rile care e/i &a er vre)da& - nici un gla )mene c nu reu%i e 1ac ceea ce 1cea bia&ul# I6a-I6a im-ea 'n cu &)&ul al&ceva# Nici unul din&re c)legii ei nu %&ia c ea cre cu e 'n Ca a C(n&ecel)r au mcar c venea de !e Te2# Di cre-ia ei 1u e e 'm!in !(n la rezerv# Iar acum nu d)rea c(&u%i de !u-in -0 revad !e An e&* bia&ul care 1u e e 1av)ri&ul lui E &e* cel care era &)& ceea ce nu reu%i e ea#
:7

o r ' o n

s c o t t

c a r d

Nu !u&ea &)&u%i evadeze din gru!# I6a-I6a e &rduia* !er everen&* 1ie ) &uden& m)del - cu !iri& crea&)r* dar 'n acela%i &im! a cul&&)are# Une)ri im-ea c ) a!uc dracii* dar v)ia 1ie igur c &)-i !r)1e )rii 'i v)r da rec)mandri &rluci&e* d)vezile unei c)m!)r&ri 1r re!r)%# Bi a%a 1emeile )b-ineau de &ul de greu lu,be 'n cadrul guvernului# Iar lu,ba !e care ) d)rea ea era )1eri&* de )bicei* unei 1emei a,un e la a!)geul carierei* 'n nici un caz la 'nce!u&urile ei# A%a 'nc(& I6a-I6a nu !u e nimic* 'n vreme ce e a%ezau !e caunele ce alc&uiau ) !)&c)av cu de c+iderea !re &r)nul lui Mi"al# I6a-I6a )cu!a un l)c 'n&r-unui din&re ca!e&ele !)&c)avei* !en&ru a !u&ea !rivi !r)1ilul 'm!ra&ului8 !re1era &udieze !e cineva* evi&(nd c)n&ac&ul vizual reci!r)c %i direc&# 4c+ii !ermi&eau minciuna#

- Trebuie v ridica-i* anun- g+idul cu re !ec& %i* de igur* e cular &)-i 'n !ici)are# 4 duzin de grzi 'n uni1)rme !&run er 'n al %i )cu!ar !)zi-ii 'n lungul !ere-il)r# A!)i in&r Bambelanul %i anun- cu gla len& %i )lemn< - 'm!ra&ul Mi"al a veni& la v)i# Du! aceea* a!ru Mi"al# Era b&r(n* cu c+i!ul cu&a&* zb(rci& %i !ungi&* 'n !a ul 'i era !rin&en %i u%)r* iar z(mbe&ul !rea c-i izv)r%&e din&r-) inim cura&# I6a-I6a re !in e bine'n-ele acea & !rim im!re ie* cci* 'n m)d eviden&* ace &a era c+i!ul !e care Mi"al 'l a1i%a 'n
stpnul cntecelor *;-

rela-iile cu )a !e-ii i* cu&(nd -i im!re i)neze# Prea &)&u%i* indi cu&abil* 'n&r-) 1)rm e/celen&# Mi"al e a%ez !e &r)n %i abia a&unci I6a-I6a '%i ddu eama c 'n al in&ra e %i An e&# Prezen-a 'm!ra&ului era a&(& de c)!le%i&)are* 'nc(& nici minuna&a Privig+e&)are nu ) !u&ea diminua# Acum 'n Mi"al lu bia&ul de m(n %i-0 'm!in e u%urel 'nain&e* la c(-iva !a%i 'n 1a-a &r)nului* unde ace &a rma e cerce&(ndu-i !e &)-i cu !rivirea# I6a-I6a nu !rivi 'n !re el# Se ui& la ceilal-i &uden-i care-0 !riveau# T)-i e 'n&rebau bine'n-ele dac un bia& de a emenea 1rumu e-e '%i cr)i e drum %i 'n !a&ul lui Mi"al# I6a-I6a %&ia mai bine# Ca a C(n&ecel)r n-ar 1i &)lera&# N-ar 1i &rimi ) Privig+e&)are cuiva care ar 1i 'ncerca& un a emenea lucru# An e& e 'n&)ar e* !en&ru a !rivi %i caunele din cellal& ca!& al !)&c)avei %i )c+ii lui e 'n&(lnir cu ai 1e&ei# Nu c+i- nici un emn de recun)a%&ere* dar I6a-I6a %&ia de &ule de !re C)n&r)l ca -%i dea eama c e !u&ea ca el -) 1i recun) cu& - de 1a!&* era 1)ar&e !r)babil e 1i 'n&(m!la& a%a# A!)i* An e& c(n&# C(n&ecul era !u&ernic %i c)n-inea &)a&e !eran-ele %i ambi-iile cele mai &inui&e ale &uden-il)r din al* un c(n&ec de !re lu,irea )menirii %i de !re )n)area ace &ei lu,iri# Cuvin&ele erau im!le* dar mel)dia 'i 1cea !e &)-i d)rea c )va-i)neze* inci&a-i de g(ndul vii&)rului care 'i a%&e!&a# T)-i* mai !u-in I6a-I6a* care '%i amin&ea adunrile din ala mare a Ca ei C(n&ecel)r# '%i

I
:9 o r

s c o t t

c a r d

amin&ea cum 'i auzi e !e al-ii c(n&(nd ac)l) %i ce im-i e la !rima adunare* du! ce 1u e e declara& Surd# C(n&ecul nu avu e e nici un 1el de !eran- !en&ru ea# Bi* 'n&r-un 1el* !r)!ria ei amrciune 'nain&ea c(n&ecului lui An e& era ) !lcere# In m)d vdi&* el c(n&a ceea ce d)reau aud &uden-ii cel mai mul&* 'ncerc(nd -i a&ing !e &)-i# Pe ea 'n nu avea -) a&ing nici)da&# C(nd An e& &ermin* &uden-ii e ridicar* a!laudar %i )va-i)nar# An e& e 'nclin &imid* du! care !lec de la l)cul lui %i veni l(ng !ere&e# La nici d)i me&ri de I6a-I6a# Ea 'l !rivi !e c(nd e a!r)!ia# A!r)a!e c ) durea -0 vad de a!r)a!e c(& era de 1rum) * c(& de bl(nd %i 1erici& 'i era c+i!ul de &in # :ia&ul nu !ru -) !rivea c* a%a 'nc(& I6a-I6a e ui& 'n al& !ar&e# Mi"al 'nce!u e le v)rbea c de !re lucrurile )bi%nui&e< c(& de im!)r&an& era !en&ru ei &udieze !r)1und %i 'nve-e e de curce 'n )rice !r)-

blem cun) cu&* dezv)l&(ndu- e &)&u%i !en&ru a avea re ur e in&erne va &e* care -i a,u&e rez)lve %i i&ua-iile nea%&e!&a&e# T)& a%a* g(ndi I6a-I6a* &)& a%a %i &)& a%a %i &)& a%a# - 5ii a&en&* %)!&i ) v)ce 'n urec+ea ei# Ea e 'n&)ar e %i-0 zri d)ar !e An e&* la vre) d)i me&ri* c)n&inu(nd n-) !rivea c# 5u e e 'n mul din reverie8 'l auzi !e Mi"al< - De igur* ve-i avan a iu&e !e !)zi-ii im!)r&an&e* av(nd mul-i )ameni ub c)nducerea v)a &r#
stpnul 6G cntecelor

Ade ea* lenevia l)r v va 'n1uria# A%a un& bir)cra-ii cei me&icul)%i* care !arc iube c !) ede c(& !)& mai mul& 1iecare buc-ic de +(r&ie ce le &raver eaz me ele* 'nain&e de a-i da drumul mai de!ar&e# Ei !ar aib creiere minu cule* 1ie li! i-i de ambi-ii* nu aib viziunea ac-iunil)r guvernului# Ve-i &(n,i du! ) m&ur lung cu care -i alunga-i !e a emenea nen)r)ci-i# Dumnezeu mi-e mar&)r de c(&e )ri am &(n,i& %i eu du! a%a ceva# S&uden-ii r( er* nu da&)ri& cuvin&el)r ale* ci !en&ru c erau e/&ra)rdinar de mguli-i de 1a!&ul c 'm!ra&ul Mi"al le v)rbea a&(& de de c+i * a&(& de !u-in !)m!) # - Dar nu 1ace-i a%a cevaA Nu 1ace-i a%a ceva dec(& dac !ur %i im!lu nu ave-i al& )lu-ie# :ir)cra-ii un& c)m)rile n)a &re* un& !ar&ea cea mai !re-i)a a guvernului# V)i* care ave-i a!&i&udini* ve-i !r)m)va* v ve-i &ran 1)rma* v ve-i c(rbi* ve-i &rece din&r-) lu,b 'n al&a# Dac ve-i avea al& 'm!ra&* unii din&re v)i ve-i 1i &ran 1era-i la r &im!uri %i &rimi%i la### In 1(r%i&* n-am genul de imagina-ie ca !)& numi &i!ul de !lane&e !e care !)& 1i e/!edia-i admini &ra&)rii mai c(rb)%i# Din n)u* r( e&e# I6a-I6a era dezgu &a&# - 5ii a&en&* 'i %)!&i iar%i v)cea %i* de da&a acea &a* c(nd 1a&a e 'n&)ar e* An e& ) !rivea# - B&iu c e &e un ac& de &rdare v)rbe c de !re a%a ceva* 'n m 'nd)ie c c !rin&re v)i e/i & vreunul care nu 1i )b erva& c un& b&r(n# Am

%+
A;3 o r o n s c o t t c a r d

d)mni& mul& &im!# Am de!%i& dura&a n)rmal de v(r &# Am &)a&e m)&ivele cred c* 'n&r-) bun zi* v)i muri# S&uden-ii 'ncremenir* ne%&iind ce leg&ur avea a &a cu ei* dar d)rind din &)& u1le&ul nu mai aud a emenea lucruri# - C(nd e va 'n&(m!la* l)cul meu va 1i lua& de al&ul# Nu a!ar-in unei dina &ii 1)ar&e lungi %i -ar !u&ea ridica 'n&rebri a u!ra urma%ului meu legi&im* 'n&rebrile ar !u&ea da na%&ere %i la unele &ulburri# Unii din&re v)i ve-i 1i &en&a-i !ri,ini-i una din&re &abere* iar cei care ve-i alege &abra 'n1r(n& 'n 1inal ve-i !l&i !en&ru gre%eala v)a &r# Dar 'n vreme ce 1ur&unile v)r &ulbura &)&ul* bir)cra-ii aceia m(nui&)ri de +(r&ii v)r c)n&inua munca l)r 'ncea& %i inc)m!e&en&* 'm!ing(nd guvernul mai de!ar&e# Ei au de,a a&(&a iner-ie* 'nc(& nu i-a% !u&ea &ran 1)rma* c+iar dac a% d)ri# C(&eva c+imbri* ici %i c)l)### C(&e ) 'mbun&-ire* ici %i c)l)* c(&e un bir)cra& &rluci& care meri& %i e &e al dracului de bine 1ie !r)m)va&### Ma,)ri&a&ea l)r v)r c)n&inua 'n -%i vad de &reab 'n acela%i &il e/&rem de len&* iar a &a* !rie&enii mei mai &ineri* va 'n emna alvarea %i men-inerea Im!eriului# S!ri,ini-i-v !e bir)cra-ieA :izui-i-v !e bir)cra-ieA Dine-i-)* dac !u&e-i* ub c)n&r)l# Dar n-) %ubrezi-i nici)da&# Va alva )menirea* a&unci c(nd e v)r 1(r%i &)-i vizi)narii* a&unci c(nd e v)r !rbu%i &)a&e u&)!iile# :ir)cra-ia e &e unul din&re lucrurile e&erne crea&e de )menire#
stpnul 6G cntecelor

Mi"al z(mbi* a!)i &)-i &uden-ii r( er iar%i* de)arece 'n-ele e er c el %&ia c e/agera# In-elee er 'n %i c !u e e mul&e adevruri %i erau de ac)rd cu viziunea lui a u!ra vii&)rului# Nu c)n&a cine -inea c(rma* a&(& &im! c(& ec+i!a,ul %&ia cum manevreze c)rabia# T)&u%i nimeni nu-0 'n-ele e e mai bine dec(& I6a-I6a# Nu e/i &a nici ) &radi-ie &rvec+e de ucce iune la &r)n* ca 'n Ca a C(n&ecel)r* unde alegerea S&!(nului C(n&ecel)r din Camera 'nal& 1u e e l a& 'n eama unei Surde* 1r ca nimeni -i c)n&e &e alegerea# In l)c de a &a* c)nducerea Im!eriului avea &reac 'n m(inile celui mai !u&ernic %i mai +)&r(& 'n m)men&ul m)r-ii lui Mi"al# De-a lungul i &)riei* !rea mul-i uverani '%i di &ru e er im!eriile* 'ncerc(nd im!un un 1av)ri& au ) rud ca urma% !e &r)n# Mi"al nu in&en-i)na a%a ceva# El 'i anun-a e !e &uden-ii In &i&u&ului .uvernamen&al Prince&)n c avea la e !r)blema urma%ului !e eama elec-iei na&urale* 'ncerc(nd 'n acela%i &im! ridice in &i&u-ii care u!ravie-uia c +a) ului# 3Primii ani de du! m)ar&ea lui Mi"al v)r 1i in&ere an-i7* deci e I6a-I6a %i e 'n&reb de ce* 'n ciuda 1a!&ului c anii aceia aveau cu cer&i&udine 1ie mizerabili %i (nger)%i* e im-ea a&(& de mul-umi& c 'n decur ul l)r urma 1ie vie %i lucreze 'n guvern# Mi"al e cul %i a&unci e ridicar cu &)-ii* iar du! ce 'm!ra&ul ie%i* &uden-ii izbucnir 'n zeci de c)nver a-ii di1eri&e# I6a-I6a era amuza& c(& de
61 o r ( o n s c o t t c a r d

!u&ernic 'i c)nvin e e Mi"al !rin cldura %i 1elul u de c+i de a v)rbi# Ui&a er )are c b&r(nul acela uci e e miliarde de )ameni %i carb)niza e !lane&e 'n&regi* c numai 1)r-a bru& %i cruzimea ab )lu& 'l adu e er la !u&ere9 Era &)&u%i nev)i& admire 1a!&ul c du! ) via- a%a cum 1u e e cea du de Mi"al* 'm!ra&ul reu%ea -%i a cund &icl)%iile* a &1el 'nc(& &)-i cei din al* cu e/ce!-ia ei ba nu* &rebuia 1ie cin &i&* to i cei din al - 'l vzu er ca !e un bunic# :l(nd# Un gen&leman %i un )m bun# Bi 'n-ele!&# Trebuia -i recun)a c a &a m)%ului# Era u1icien& de viclean ca rm(n viu* de%i era !rinci!ala -in& din .ala/ie# Pr)babil c avea m)ar 'n !a&ul u# - Nimic mai u%)r dec(& di !re-ul* r) &i l(ng ea v)cea lui An e&# Ea e r uci -0 'n1run&e# - Credeam c ai !leca&# De ce 'mi !uneai 1iu a&en&9 Era ur!rin c-i v)rbea a&(& de m(ni)a # - Pen&ru c nu erai a&en&# .la ul bia&ului era bl(nd* 'n ea auzi in&)na-iile v)rbirii c(n&a&e# - Nu-ncerca a &a cu mineA Nu !)& 1i !r) &i&# - Numai un !r) & nu !)a&e 1i !r) &i&* re!lic An e&# I6a-I6a c)n &a& c bia&ul cre cu e# - Pre&inzi c nu--i !lace de Mi"al* urm el* dar din&re &)-i cei de aici &u emeni cel mai mul& cu el#
stpnul
61

cntecelor

Ce v)ia zic9 5a&a era rev)l&a&* dar 'n acela%i &im! mguli&# - Ar& ca ) uciga%9 - 4b-ii ceea ce vrei# Iar dac ar &rebui* ai 1i 'n &are ucizi !en&ru a &a# - A%adar* nu numai c(n&ece* ci %i ! i+)l)gie### C(& de e/&in -i-a 1) & educa-iaA - I-i cun) c c(n&ecele* I6a-I6a# Te-am auzi& c(n&(nd 'n ziua 'n care ai veni& 'n S&alul meu* cu&(nd-) !e E &e# - N-am c(n&a& nici)da&# - :a nu* I6a-I6a# Ai c(n&a& din&)&deauna# Numai c nu -i-ai auzi& nici)da& c(n&ecul#

An e& e !reg&i -i 'n&)arc !a&ele# Aerul lui de u!eri)ri&a&e* de 'ncredere 'n ine* ) m(nie !e I6a-I6a# - An e&A &rig ea* %i bia&ul e )!ri %i ) !rivi# Te mani!uleaz* urm ea# Tu crezi c ei -in la &ine* dar &e mani!uleaz# E%&i ) uneal&# 4 uneal& !r)a & %i ne%&iu&)areA Nu v)rbi e !rea &are* dar c(nd e 'n&)ar e vzu c mul-i &uden-i !riveau de la ea la An e&# Se 'nde!r& de bia& %i '%i cr)i drum !rin&re ei# Nimeni nu c)men& 'n vreun 1el* dar* 1r 'nd)ial* e minunau cum de a,un e e ea di cu&e cu Privig+e&)area lui Mi"al %i erau uimi-i de 1a!&ul c e !u&u e 'n1uria !e An e&# A&(&a ar 1i 1) & u1icien& ca &uden-ii aib ubiec& de b(r1 !en&ru zile 'n&regi* dar 'nain&e ca 1a&a
62 o r ( o n s c o t t c a r d

a,ung la u%* ea auzi cum &)a&e c)nver a-iile amu-ir %i gla ul lui An e& e ridic dea u!ra murmurel)r ce e &ingeau* c(n&(nd un c(n&ec 1r cuvin&e de !re care ea* d)ar ea din&re &)-i &uden-ii* %&ia c era un c(n&ec de !eran-* !rie&enie %i urri incere de 1ericire# I6a-I6a '%i 'nc+i e min&ea 1a- de %ire&licurile bia&ului din Ca a C(n&ecel)r %i ie%i din al* a%&e!&(nd &cu& al&uri de gard* !(n ) i g+idul -i c)nduc mai de!ar&e# Au&)buzele - 1le "e&e ale In &i&u&ului - 'i readuer la Prince&)n* 1c(nd ) ingur e cal 'n vec+iul )ra% P+iladel!+ia* unde unul din&re &uden-ii mai mari 1u r!i& %i g i& a!)i mu&ila& 'ngr)zi&)r* l(ng r(ul Dela2are# Era al cinci !rezecelea 'n&r-un val de r!iri* urma&e de crime ce &er)riza er P+iladel!+ia %i mul&e )ra%e vecine# S&uden-ii revenir m)+)r(-i 'n Prince&)n %i-%i c)n&inuar &udiile# I6a-I6a nu-0 ui& 'n !e An e&# Nu-0 !u&ea ui&a# M)ar&ea !lu&ea 'n vzdu+ %i dac Mi"al nu !u&ea 1i &ra la r !undere !en&ru a a ina&ele demen&e din P+iladel!+ia* 1a&a nu !u&ea nu 1ie c)nvin c %i el avea m)ar mu&ila&# Acea & de1)rmare de g(ndire 'nce!u e 'n de mul-i ani %i a&unci e g(ndi la An e&* cum %i el !u&ea 1ie* de a emenea* &)r&ura& %i de1)rma&* %i* de%i nu-i ! a c(&u%i de !u-in de Ca a C(n&ecel)r %i cu a&(& mai !u-in de Privig+e&)area lui Mi"al* nu !u&ea nu !ere c bia&ul minuna& care '%i amin&i e du! a&(-ia ani de ea va !u&ea !leca ne!&a& din Su Uue+anna* revenind !ur 'n Ca a C(n&ecel)r#

1Q R
stpnul cntecelor *36

5a&a e nelini%&i* !en&ru c era 'n %c)al %i lumea e 'ndre!&a ra!id !re evenimen&e mre-e din care ea nu avea 1ac !ar&e dec(& 1ie dac e grbea* 1ie dac lumea ) mai a%&e!&a !u-in# Avea d)uzeci de ani* era cli!i&)are* nerbd&)are* %i e im-ea al naibii de 1ru &ra&# Pl(n e du! Ca a C(n&ecel)r 'n&r-) n)a!&e* c(nd e culc mai )b) i& ca de )bicei# An e& e !limba !rin grdina de l(ng r(u# In Ca a C(n&ecel)r* grdina 1u e e un rz)r de 1l)ri 'n cur&e* au zarzava&urile dina!)ia ul&imei L),i# Aici grdina era ) 'n&indere va & de iarb* &u1i%uri %i c)!aci 'nal-i* care ac)!erea !)r-iunea din&re cele d)u bra-e ale lui Su Uue+anna* !(n la c)n1luen-a l)r# De cealal& !ar&e a ambel)r r(uri e/i &a ) !dure dea %i b)ga&* din care a!reau ade ea ! ri %i animale* ca mn(nce au e ada!e din r(u# Bambelanul 'l ruga e !e An e& nu e mai aven&ureze !rin grdin# Su!ra1a-a ace &eia era !rea mare* "il)me&ri 'n&regi 'n &)a&e direc-iile* %i vege&a-ia era !rea lba&ic !en&ru a e reu%i ) !a&rulare c)re !unz&)are#

In cei d)i ani !e&recu-i 'n Pala&ul lui Mi"al* An e& '%i &e &a e 'n grani-ele* de c)!erind c erau mai 'n&in e dec(& i-ar 1i !lcu& Bambelanului# E/i &au
6K

o r ( o n

s c o t t

c a r d

lucruri !e care bia&ul nu le !u&ea 1ace* nu din cauza regulamen&el)r %i !r)gramel)r* ci 1iindc nu i-ar 1i !lcu& lui Mi"al* iar An e& nu d)ri e nici)da& -0 nemul-umea c# Nu-0 !u&ea 'n )-i !e 'm!ra& la c)n ilii* dec(& dac era invi&a& 'n m)d !ecial# E/i &au m)men&e 'n care Mi"al im-ea nev)ia rm(n ingur### lui An e& nu &rebuia i e !un nici)da&8 el remarca c+imbarea din ace &a %i-0 !r ea# An e& 'nv-a e &)&u%i c !u&ea 1ace anumi&e lucruri# Pu&ea in&ra 'n camera lui Mi"al 1r cear !ermi iune# Prin 'ncercri re!e&a&e* de c)!eri e c numai c(&eva u%i din Pala& nu e de c+ideau ub dege&ele lui# $&ci e !rin labirin&ul Pala&ului %i-0 cun)%&ea mai bine dec(& )ricare al&ul8 ade ea 'i !lcea e amuze* &(nd l(ng un )l care 1u e e &rimi cu un )rdin anume %i a!)i !lnuind un &raeu care -0 duc la de &ina-ie cu mul& 'nain&ea meagerului# Ii 'n1uria* de igur* !e ace%&ia* dar 'n cur(nd 1u e er ca!&iva-i de !iri&ul ,)cului %i 'nce!u er e 'n&reac cu An e&* a,ung(nd une)ri 'nain&ea lui la de &ina-ie# De a emenea* bia&ul e !u&ea !limba !rin grdin a&unci c(nd d)rea# Bambelanul i e !l(n e e lui Mi"al* dar 'm!ra&ul 'l !rivi e 'n )c+i !e An e& %i-0 'n&reba e< - E im!)r&an& !en&ru &ine &e !limbi !rin grdin9 - Da* &a& Mi"al#
stpnul cntecelor *3-

- Bi &rebuie &e !limbi ingur9 - Dac e !)a&e# - A&unci ) &e !limbi# A &a 1u e e &)a& di cu-ia# De igur* Bambelanul avea )ameni care-0 u!raveg+eau !e An e& de la di &an- %i* la r &im!uri* !e dea u!ra &recea c(&e un 1li"* dar* de )bicei* bia&ul avea enza-ia c era ingur# Cu e/ce!-ia* de igur* a animalel)r# In Ca a C(n&ecel)r nu !rea avu e e de a 1ace cu animale# 4cazi)nalele e/cur ii 1u e er !e c(m!ie* la lac* 'n de%er&* dar ac)l) nu e/i &a er a%a mul&e animale %i nici a&(&ea c(n&ece# S!)r)vial veveri-el)r* &rig&ele g(%&el)r* gai-el)r %i ci)ril)r* cli!)celile !e%&il)r rind din a!### Cum avu e er )amenii inima !r ea c !lane&a acea &a9 An e& nu !u&ea de c)!eri im!ul ul care 'i ili e !e &rm)%ii i e 'mbarce 'n navele reci* cu&(nd !lane&e care* 'n ,um&a&e din cazuri* 'i )m)rau# In !acea ciri!elil)r de ! rele %i a u urului a!el)r* era im!)ibil &e imaginezi d)rind !r e%&i !lane&a* dac era cminul &u# Nu era 'n cminul lui An e&# De%i 'l iubea !e Mi"al a%a cum n-) iubi e dec(& !e E &e %i de%i 'n-elegea m)&ivele !en&ru care 1u e e &rimi ca Privig+e&)are a 'm!ra&ului* bia&ul e 'n&)ar e cu !a&ele la r(u* !rivi Pala&ul c)n &rui& din !ia&r 1al %i m)ar&* %i &(n,i du! ca # Privind Pala&ul* auzi un zg)m)& 'n r(ul dina!)ia a* iar zg)m)&ul 'l 'n1i)ra ca un v(n& rece %i -ar 1i
;6 o i ( o n s c o t t c a r d

1
Nu au e/i &a& nici un 1el de acuza-ii# Bambelanul nu cu&ez !un< 3V-am zi eu7* iar Mi"al* de%i '%i &inuia bine u1erin-a* era !rea 'ndurera& %i 'ngri,)ra& ca mai acuze !e al&cineva dec(& !e ine 'n u%i# - . i-i-0* !u e el# A&(&a &)&# Le !u e e C!i&anului .rzii* Bambelanului %i brba&ului cu m)ar&ea 'n gla * care era c)!)iul %i !i)nul lui Mi"al<

- . i-i-0# II cu&ar# De igur* ve &ea c Privig+e&)area lui Mi"al 1u e e r!i& e r !(ndi iu&e %i &)-i cei care !arcurgeau %&irile %i e in&ere au c(& dec(& de !re via-a de la cur&ea 'm!ra&ului e 'ngri,)rar la g(ndul c Privig+e&)area minuna& 1i !u&u& 1ie vic&ima uciga%ului mu&ila&)r* care 'nc nu 1u e e !rin 'n P+iladel!+ia* M(nam au Hi !er# Vic&imele mu&ila&)rului c)n&inuau &)&u%i 1ie g i&e* zilnic* cu &ru!urile 1(r&eca&e* %i nici unul din&re cadavre nu 1u e e al lui An e&# T)a&e a &r)!)r&urile au 1) & 'nc+i e %i 1l)&a !a-ial 'nc)n,ura Pm(n&ul* cu )rdinul de a ca!&ura )rice nav care 'ncerca !lece de !e !lane& %i de a )!ri )rice nav care 'ncerca a&erizeze# Pe Pm(n& 'n&)r 'n1run&e !rime,dia* dar gazul 'l a&in e !rimul* a%a 'nc(& czu %i nu-%i amin&i nimic din r!ire#
stpnul 64 cntecelor

-au in&erzi cl&)riile 'n&re di &ric&e %i au 1) & !erc+ezi-i)na&e mii de 1li"uri* 1le"uri %i 1le "e&e# Nici urm 'n de An e&# De%i Mi"al c)n&inua -%i vad de &reburi* nu-%i !u&ea a cunde cearcnele de ub )c+i* g(rb)virea !inrii %i di !ari-ia !rimverii din mer # Unii credeau c An e& 1u e e r!i& !en&ru bani* )ri c 'l uci e e mu&ila&)rul %i c)r!ul nu-i 1ue e 'nc g i&# Aceia 'n care vzu er ce 1cu e r!irea din Mi"al 'n-ele e er c dac cineva v)ia -0 lbea c !e 'm!ra&* -0 rnea c !(n 'n &r1undul 1iin-ei ale* n-ar 1i e/i &a& ) cale mai bun dec(& -i ia Privig+e&)area# 7 M(nerul u%ii e r)&i# Trebuia 1ie !r(nzul# An e& e r uci !e !a&ul &are* im-ind cum 'l dureau &)-i mu%c+ii# Ca 'n&)&deauna* 'ncerc ign)re enza-ia arz&)are de vin)v-ie care i e ridica 'n &)mac# Ca 'n&)&deauna* 'ncerc -%i amin&ea c ce e 'n&(m!la e 'n urm cu ) zi* de)arece* mereu* ul&imul val de cldur al zilei era 'nl)cui& de rc)area n)!-ii de 'nda& ce e &rezea# Bi* ca 'n&)&deauna* nici nu-%i !u&ea e/!lica en&imen&ul de vin)v-ie* nici nu-%i !u&ea amin&i ziua ce &recu e# Nu era Pleav care aducea m(ncarea !e &av# De da&a acea &a* era brba&ul numi& Be1ul* de%i An e&
64

) r S ) n c ) & & c a r d credea c nu acela era adevra&ul u nume# Be1ul era 1)ar&e !u&ernic %i 'n&)&deauna ga&a e/!l)deze - unul din&re !u-inii brba-i 'n&(lni-i de An e& care 'l !u&eau 1ace e im& c)m!le& nea,u&)ra&* a%a cum 'i %i !unea c)r!ul u de c)!il de un !rezece ani# - Sc)al-&e* Privig+e&)areA An e& e ridic 'nce&# II -inu er 'n !ielea g)al %i numai m(ndria 'l )!ri e e 'n&)arc din calea )c+il)r duri ce-0 e/aminau din cre%&e& !(n 'n &l!i# Dac n-ar 1i 1) & C)n&r)lul* )bra,ii i-ar 1i lua& 1)c de ru%ine# - Dm ) !e&recere de rma -bun !en&ru &ine* Ciri!el# Ne c(n-i ceva9 An e& cl&in din ca!# - Dac !)-i c(n&a !en&ru ble &ema&ul de Mi"al* a&unci !)-i c(n&a %i !en&ru ni%&e )ameni cin &i-i %i liberi# :ia&ul l )c+ii -i ca!ere# Cu v)ce &i)a * r) &i< - Ai gri, cum v)rbe%&i de !re el* &rd&)ruleA Be1ul 'nain&a un !a * ridic(nd 1uri) bra-ul# - Am !rimi& )rdin nu--i la nici un emn* Ciri!el* dar '-i !)& da durere 1r urme* dac nu %&ii v)rbe%&i cu un )m liber# 4 c(n-iA An e& nu 1u e e l)vi& 'n via-a lui* dar 'ncuviin- nu din cauza amenin-rii cu vi)len-a* ci a m(niei din gla ul brba&ului# $ma e &)&u%i 'nc!-(na&# - P)-i* &e r)g* -mi dai +ainele9
stpnul cntecelor ;0

- Ac)l) unde v)m merge nu-i 1rig# - N-am c(n&a& nici)da& a%a* in i & An e&# N -am c(n&a& nici)da& dezbrca&# Be1ul !u1ni# - Dar ce %&ii 1aci dezbrca&9 Ca&ami&ul lui Mi"al n-are ecre&e 1a- de n)i# An e& nu 'n-ele e cuv(n&ul* dar !rice!u di !re-ul din gla # II urm !e Be1 a1ar din )daie* a!)i !e un c)rid)r 'n&unec) * cu inima &r(n %i ru%ina&# Se 'n&reb de ce aveau 3) !e&recere de rma -bun7 !en&ru el# Avea 1ie elibera&9 Pl&i e Mi"al ) r cum!rare en)rm9 Sau avea 1ie uci 9 Se g(ndi la Mi"al* 'n&reb(ndu- e !rin ce &recea 'm!ra&ul# Nu era m(ndrie* ci recun)a%&erea adevrului* a&unci c(nd* !en&ru a u&a )ar* An e& +)&r' c Mi"al avea 1ie 'nnebuni& de gri,a !en&ru el* 'n m(ndria %i )bliga-iile d)mniei aveau -0 'm!iedice e &rdeze 'n vreun 1el# Cu iguran- &)&u%i* ab )lu& cu iguran-* Mi"al nu avea cru-e nici un e1)r& !en&ru a-0 g i# Cu iguran-* Mi"al va veni -0 aduc 'na!)i# P)deaua ) cila u%)r* !e c(nd mergeau !e c)rid)rul de lemn# An e& a,un e e de mul& la c)ncluzia c era 'n&emni-a& !e un barcaz* de%i 'n via-a lui nu 1u e e 'n&r-) nav mai mare dec(& lun&rea !e care 'nv-a e v( lea c* !e iazul de l(ng Pala&# Can&i&a&ea de lemn au&en&ic 1)l) i& !en&ru barcaz ar 1i !ru& vulgar %i !re&en-i)a 'n l)cuin-a unui
65 o r ) o n s c o t t c a r d

b)g&a%* dar aici !rea d)ar rcci)a # Dre!&urile -ranil)r %i nimic mai mul&# Undeva dea u!ra auzi &rig&ul 'nde!r&a& al unei ! ri %i un une& c(n&a& %i m)n)&)n de !re care bnuia c era v(n&ul u1l(nd !rin&re !ar(me %i cabluri# $e!e&a e ade e)ri mel)dia 'n ine %i* une)ri* c(n&a e arm)nia# Be1ul de c+i e ) u% %i* cu ) !lecciune ba&,)c)ri&)are* ar& c An e& &rebuia in&re !rimul# :ia&ul e )!ri 'n !rag# In ,urul unei me e lungi erau aduna-i vre) d)uzeci de brba-i* din&re care !e unii 'i mai zri e* cu &)-ii 'mbrca-i 'n&r-unui din&re curi)a ele !)r&uri na-i)nale !e care le e&alau aceia din&re !m(n&eni care !r) lveau &recu&ul# An e& nu !u&ea ui&e cum '%i b&ea ,)c Mi"al de a emenea )ameni* a&unci c(nd in&rau 'n audien-e !en&ru a cere 1av)ruri# - T)a&e c) &umele a &ea &rvec+i nu re!rezin& nimic* !unea du! aceea 'm!ra&ul* &(nd al&uri de An e& !e !)dea %i !rivind 1)cul# In ma,)ri&a&ea cazuril)r* &rm)%ii l)r nu au 1) & -rani* ci b)g&a%ii %i decaden-ii de !e !lane&e !lic&i i&)are* care au ) i& !e Pm(n& ca -%i cau&e -elul 'n via-# Au 1ura& !u-inele )biceiuri -rne%&i care mai rm e er* au 1cu& ni%&e &en&a&ive de a mai g i %i al&ele %i au avu& im!re ia c ei au de c)!eri& adevrul# Ca %i cum a &e cca 'n iarb e &e mai n)bil dec(& dac ai 1ace-) 'n&r-un c)nver&iz)r#
9#t p n u l
65

cntecelor

Marile civiliza-ii cr)ra a emenea )ameni !re&indeau c le a!ar-in erau me c+ine %i ne'n emna&e la- de cele care a,un e er g(ndea c la car galac&ic# Dar aici* !rivind de a!r)a!e c+i!urile l)r gr) )lane %i )c+ii li! i-i de z(mbe&* An e& 'n-ele e c* indi1eren& cine 1u e er &rm)%ii ace &)r brba-i* ei d)b(ndi er !u&erea !rimi&ivi mului %i 'i reamin&eau de 1)r-a Ca ei C(n&ecel)r# Singura de) ebire era c mu%c+ii l)r erau dezv)l&a-i de munci care ar 1i uimi& un c(n&re-# Iar An e& &&ea 'nain&ea l)r* cu !ielea m)ale* alb* 1rum) %i vulnerabil* %i* 'n ciuda C)n&r)lului* 'i era 1ric#
O . . . . . . 'i

II !riveau cu aceia%i )c+i curi)%i* cun) c&)ri %i !)1&ici)%i cu care 'l cerce&a e %i Be1ul# An e& %&iu c*

dac %i-ar 1i !ermi cea mai mic ezi&are* ei ar 1i 1) & 'ncura,a-i# 'nain&a 'n camer %i nimic din mi%crile ale nu &rda &(n,eneala %i &eama !e care le im-ea# Prea ne&ulbura&* cu c+i! ine/!re iv* de !arc &)a& via-a n-ar 1i 'ncerca& nici ) em)-ie# - Su !e ma A rcni Be1ul 'na!)ia lui %i d)u bra-e 'l ridicar !e &blia de lemn !e care e l-eau !e&e de vin %i 1irimi&uri de m(ncare# Acum c(n&* ble &ema& mic ce e%&iA Bi a&unci An e& 'nc+i e )c+ii* &ra e aer 'n !lm(ni %i l un murmur grav -i rzba& din g(&le,# D)i ani de zile nu c(n&a e dec(& la cererea lui Mi"al# Acum c(n&a !en&ru du%manii lui Mi"al %i !)a&e c ar 1i &rebui& -i a al&eze cu gla ul u* -i 1ac &remure 'nain&ea urii ale# Dar ura nu e n cu e 'n
6: o r o n s c o t t c a r d

An e& %i nici nu-i 1u e e adu de via-* a%a 'nc(& c(n& cu &)&ul al&ceva# C(n& 'nce&i%)r* 1r cuvin&e* re &r(ng(nd in&en i&a&ea &)nului abia c(& a,ung la urec+ile brba-il)r# - Mai &are* zi e cineva* 'n An e& nu-0 bg 'n eam %i 'n cur(nd glumele %i r( e&ele 'nce&ar* iar )amenii e c)ncen&rar ca aud# Mel)dia era undui&)are* &rec(nd cu u%urin- !rin n)&e 'n&regi %i !&rimi* !lin de gra-ie* c)b)r(& 'nc 'n in&en i&a&e* dar uind %i c)b)r(nd ri&mic# 5r -%i dea eama* An e& '%i mi%ca m(inile* 1c(nd ge &urile &ranii care-i ac)m!ania er &)a&e c(n&ecele din cli!a 'n care '%i de c+i e e inima 'nain&ea lui E &e 'n Camera 'nal&# Nu c)n%&ien&iza nici)da& mi%crile ace &ea - de 1a!&* 1u e e ur!rin de ) remarc a!ru& 'n&r-) !ublica-ie din P+iladel!+ia* !e care ) ci&i e 'n bibli)&eca Pala&ului< 3Auzind Privig+e&)area lui Mi"al* ai im!re ia raiului* dar vederea m(inil)r care dan eaz 'n &im!ul c(n&ecel)r e &e nirvana#7 Era de al&1el lucrul cel mai !ruden& care !u&ea 1i cri 'n ca!i&ala Americii $ ri&ene* la nici d)u u&e de "il)me&ri de !ala&ul lui Mi"al# Era 'n imaginea Privig+e&)rii 'm!ra&ului ! &ra& de &)-i care e g(ndeau vre)da& la ea* iar An e& nu !u&ea 'n-elege* nu-%i !u&ea 'nc+i!ui ce vedeau ei# 'n-elegea d)ar ceea ce c(n&a el %i acum 'nce!u c(n&e cuvin&e# Nu erau cuvin&e acuza&)are* ci mai degrab cuvin&ele ca!&ivi&-ii ale* iar mel)dia e ridic* 'n n)&ele calde %i 'nal&e ce-i de c+ideau
stpnul
19K

cntecelor

g(&le,ul* 'i 'nc)rdau mu%c+ii ce1ei %i ai c)a! el)r# N)&ele 'm!ungeau %i* alunec(nd 'n u %i 'n ,) !rin&re &reimi )b edan&e* cuvin&ele lui v)rbeau de !re vin)v-ia 'n&uneca& %i mi &eri)a !e care ) im-ea erile 'n &emni-a a murdar %i rcci)a # Cuvin&ele lui v)rbeau de !re d)rul !en&ru Ta&a Mi"al =de%i nu-i !)meni nici)da& numele* nu 'n 1a-a ace &)r )ameni>* de !re vi e* de !re grdinile de !e malul r(ului Su Uue+anna %i de !re zilele !ierdu&e* ui&a&e* care 'i di !reau din mem)rie 'nain&e de a e de%&e!&a# Cel mai mul& 'n c(n& de !re en&imen&ul de vin)v-ie# 'n cele din urm* )b) i %i c(n&ecul !lu&i !e ) car d)riana %)!&i&* care e 'nc+i e cu ) n)& gre%i&* cu ) n)& di )nan&* ce e &)!i 'n &cerea care !rea ) !ar&e din c(n&ec# 'n 1inal* An e& de c+i e )c+ii# C+iar %i a&unci c(nd c(n&a 'n 1a-a un)r !ec&a&)ri care 1ie c nu-i !lceau* 1ie c nu v)ia le c(n&e* bia&ul nu !u&ea nu le )1ere ceea ce-%i d)reau# T)-i brba-ii care nu !l(ngeau 'l !riveau# Nici unul nu v)ia de &rame vra,a* !(n ce un &(nr din ca!ul me ei r) &i cu un accen& &rica&< - S m)r i) dac n-a 1) & mai &are dc(& dr),dia %i %unca#

$emarca 1u !rimi& cu u !ine %i !le ci&uri de 'ncuviin-are* iar !rivirile ce 'n&(lneau )c+ii lui An e& nu mai erau !)1&ici)a e %i lac)me* ci mai
66 o r ( o n s c o t t c a r d

degrab bl(nde %i bune# An e& nu crezu e c avea vad vre)da& a emenea e/!re ii !e c+i!urile acelea a !re# - :em un vin* bie&e9 'n&reb 'na!)ia a v)cea Be1ului %i Pleav 'i um!lu un !a+ar# An e& )rbi vinul %i 'nmuie v(r1ul unui dege& 'n el* arunc(nd ) !ic&ur 'n aer cu ge &ul elegan& !e care 'l 'nv-a e la Pala&# - Mul-ume c* zi e el* re &i&uind !a+arul de me&al cu aceea%i gra-ie cu care ar 1i 1)l) i& un !)cal la cur&ea 'm!ra&ului# Plec 1run&ea* de%i e im-ea ,igni& 1)l) ea c ge &ul acela de re !ec& 'nain&ea un)r a emenea )ameni %i 'n&reb< - Acum !)& !lec9 - Trebuie9 Nu mai !)-i c(n&a9 Era ca %i cum brba-ii din ,urul me ei ui&a er c An e& era !riz)nierul l)r# Iar el* la r(ndul lui* 'i re1uz de !arc ar 1i avu& liber&a&ea aleag# - Nu !)& c(n&a de d)u )ri# Nici)da& nu !)& c(n&a de d)u )ri# 4ricum* nu !en&ru ei# Pen&ru Mi"al 'n c(n&ecele erau di1eri&e %i 1iecare era a!ar&e# II ridicar a&unci de !e ma %i bra-ele !u&ernice ale Be1ului 'l du er 'na!)i 'n camera a# Du! ce u%a e 'nc+i e* An e& e 'n&in e !e !a&* lbind C)n&r)lul %i l (ndu-%i &ru!ul &remure# Ul&imul c(n&ec !e care 'l c(n&a e an&eri)r 1u e e !en&ru Mi"al# Un c(n&ec !rin-ar %i ve el* iar 'm!ra&ul z(mbi e
lapnul cntecelor *<-

i u ur( ul bl(nd %i melanc)lic ce-i a&ingea numai rare)ri c+i!ul* a&unci c(nd rm(nea ingur cu Privig+e&)area a# An e& 'i m(ng(ia e m(na %i Mi"al m(ng(ia e 1a-a bia&ului* du! care ace &a !leca e se !limbe !e l(ng r(u# An e& ad)rmi* g(ndindu- e la c(n&ecele din )c+ii cenu%ii ai lui Mi"al* 1red)n(nd 'nce& de !re m(inile 1erme care c)nduceau un im!eriu %i care !u&ea &)&u%i m(ng(ie 1run&ea unui c)!il 1rum) %i !l(ng 'n 1a-a unui c(n&ec &ri &# 34+* c(n& An e& 'n g(nd* )+* !l(n e&ul m(inil)r &ri &e ale lui Mi"alA7 An e& e &rezi merg(nd !e ) &rad# - La ) !ar&e* !u%&iuleA rcni un gla 'na!)ia lui# Sri 'n &(nga %i 'n aceea%i cli! un 1urg)n &recu !e l(ng umrul u dre!&# Pe 1urg)n* 'na!)ia %)1erului* cria cu li&ere de ) %c+i)a!< 3CA$NADI#7 Pe An e& 'l a!uc a&unci ) ame-eal e/&ra)rdinar* cci '%i ddu eama c nu e g ea 'n celula ca!&ivi&-ii ale %i era c)m!le& 'mbrca&* de%i nu 'n &raiele Ca ei C(n&ecel)r# Tria %i era liber* dar 1ericirea care 'l cu!rin e 'n cli!a c(nd 'n-ele e lucrul ace &a 1u imedia& ac)!eri& de un val din vec+ea vin)v-ie %i vreme de c(&eva cli!e ui& r u1le*
66

o r = o n

s c o t t

c a r d

iar !m(n&ul 'n&uneca& lunec 'n&r-) !ar&e* e 'nl-* 'l l)vi### - Ai !-i& ceva* bie&e9 - Te-a l)vi& 1urg)nul9 - I-am lua& numrul# Pu&em !une m(na !e elA - Trece de !e-aici# An e& de c+i e )c+ii# - Unde un&9 'n&reb el 'nce&i%)r# - Pi* 'n N)r&+e&* r !un er ei# - C(& de de!ar&e e &e Pala&ul9 'n&reb An e&* amin&indu-%i vag c auzi e de !re N)r&+e& c ar 1i 1) & ) uburbie a Hi !erului# - Pala&ul9 Care !ala&9

- Pala&ul lui Mi"al### &rebuie merg la Mi"al# An e& 'ncerc e ridice* dar ca!ul i e 'nv(r&i %i bia&ul e cl&in# C(&eva m(ini 'l !ri,inir# - :ia&u-i z!ci&* a &a-i# - Pala&ul lui Mi"al# - E la numai %aizeci de "il)me&ri* bie-a% - le !un --i ! &reze cina cald9 .luma a&ra e un +)+)& general* dar An e& '%i rec!&a e C)n&r)lul %i e de !rin e din m(inile ce-0 !ri,ineau# Dr)gul care-0 -inu e 'n &are de inc)n%&ien- era acum a!r)a!e c)m!le& elimina& din )rgani m# - . i-i-mi un !)li-i &# Mi"al va d)ri m vad imedia&# Unii c)n&inuar r(d* 'n al-ii 'l !rivir cu a&en-ie* )b erv(nd !)a&e c v)rbea 1r urm de

4Vi
stpnulcntecelor *<;

accen& e &-american* iar -inu&a lui nu era cea a unui bia& de !e &rad# - Cine e%&i &u* !u%&iule9 'n&reb cineva# - Sun& An e&* Privig+e&)area lui Mi"al# II !rivir %i-%i ddur eama c* 'n&r-adevr* c+i!ul u era cel din ziare8 ,um&a&e din&re ei alergar g ea c au&)ri&-ile care !u&eau rez)lva !r)blema* 'n &im! ce re &ul rma er -i !rivea c 1a-a* -%i dea eama c(& de 1rum)%i 'i erau )c+ii* ! &reze cli!a aceea !en&ru ca -) !)a& !)ve &i c)!iil)r %i ne!)-il)r l)r# 3L-am vzu& !e An e& 'ri u%i* Privig+e&)area lui Mi"al7* aveau !un ei %i c(nd c)!iii 'i 'n&rebau 3Cum era Privig+e&)area lui Mi"al97* ei aveau r !und 34+* era minuna&* era cea mai cum! din&re &)a&e c)m)rile lui Mi"al cel .r)aznic* c+i!ul cel mai 1rum) !e care l-a-i vzu& vre)da&* iar c(n&ecele lui !u&eau aduce !l)aia din ceruri au ) 1l)are de ub g+e-uri#7 Se 'n&in er %i An e& le a&in e m(inile* le Q(mbi %i e 'n&reb cum d)reau )are -0 vad reac-i)n(nd< &(n,eni& de ad)ra-ia l)r au )bi%nui& cu ea9 Ci&i c(n&ecele din gla urile l)r !e c(nd murmurau< - Privig+e&)area### - Mul-umim### - Minuna&### H)&r' c 'l d)reau enin* 1ermec&)r* gra-i) %i di &an&* !en&ru a nu le )!ri venera-ia# - V mul-ume c* li e adre el* v mul-ume c# Cu &)-ii m-a-i a,u&a&# V mul-ume c#
67 o r ' o n s c o t t c a r d

P)li-i%&ii ) ir* cuz(ndu- e 'n&runa !en&ru murdria din 1le "e&ul l)r* era ingurul din z)n %i 3ia l)c* &e rugm7# Nu-0 du er la ec-ia l)r* ci la un aer)!)r& unde a%&e!&a un 1li" de la Pala&# Din ace &a c)b)r' Bambelanul# - Da* el e &e* !u e Bambelanul !)li-i%&il)r %i lu m(na lui An e&# Ai !-i& ceva9 - Nu cred* r !un e bia&ul bru c c)n%&ien& de 1a!&ul c ceva !u&ea 1i 'n neregul cu el# In&r 'n 1li"* u%ile e 'nc+i er* !m(n&ul !ru c-i 'm!inge 'n u %i zbur c&re Pala&# C&re Mi"al# 9 - C)!ilul devine nerv) * r) &i C!i&anul# - Nu-mi !a c(&u%i de !u-in* zi e Bambelanul# - Bi Mi"al e &e nerv) # Bambelanul nu r) &i nici un cuv(n&* mul-umindu- e -0 !rivea c#

- Ceea ce vreau !un* Bambelane* e &e c &rebuie ne grbim# - B&iu* u !in Bambelanul# C)!ilul e &e 'n un m)n &ru# B&iai c* )da&* am 1) & 'n ura&9 C!i&anul nu %&iu e* dar nici nu-i ! a# 'nl- din umeri# - Am avu& un 1iu# La v(r &a de un !rezece ani* era ru - un drcu%)r 'm!ieli-a&* 'n a&(& de &ran !aren&*
lapnul 69 cntecelor

'nc(& !u&eai vezi imedia& adevrul* )ric(& ar 1i 'ncerca& &e min&# C+iar %i a&unci c(nd 'ncerca -%i a cund en&imen&ele* !u&eai !une e/ac& ce v)ia a cund# Dar bia&ul &a### - In Ca a C(n&ecel)r 'i 'nva- -%i c)n&r)leze em)-iile* c)men& C!i&anul# - Da### Ca a C(n&ecel)r# 'nv-&ura de ac)l) m minuneaz# C)!ilul !)a&e -%i a cund )rice em)-ie# P(n %i !r)!ria-i nerbdare### e +)&r%&e -) ara&e* a!)i nu mai ara& nimic al&ceva# - T)&u%i* &u l-ai +i!n)&iza&# - D)ar cu a,u&)rul dr)guril)r# Bi c(nd am 'nce!u& -i c)&)ce c !rin min&e* %&ii ce am g i&* C!i&ane9 - ;iduri# - ;iduri### Cineva a ridica& 'n min&ea lui bl)ca,e !e care nu le !)& &rba&e# C!i&anul z(mbi# - Cu &)a&e ace &ea ai in i &a& -i e 'ncredin-eze in&er)ga&)riul# Bambelanul 'l 1ulger din )c+i# - S 1iu cin &i&* C!i&ane* n-am avu& 'ncredere 'n )amenii &i# Dac nu m 'n%el* 'n ziua aceea* )amenii &i &rebuiau -0 !zea c# 5u r(ndul C!i&anului 1ie 1uri) # - B&ii 1)ar&e bine cine le-a !)runci& nu e ara&e la 1a-A L-au u!raveg+ea& cu a!ara&ele %i n-au !u&u& a,unge ac)l) 'nain&e de a 1i du ub a!# Cu&area a 'nce!u& c-) ecund !rea &(rziuA
69 o r o n s c o t t c a r d

- A &a-i !r)blemaA 'ncuviin- Bambelanul# 4 ecund !rea &(rziu### - Ai da& gre% 'n in&er)ga&)riuA Mi"al '%i vrea Privig+e&)area 'na!)iA II v)i c+e &i)na eu 'n umi !e bia&A Bambelanul !li ) cli!* a!)i e r uci< - 5)ar&e bine# De%i m d)are c(nd ) !un* !er din &)a& inima ai ucce # C!i&anul 'l g i !e An e& a%eza& !e marginea unei cana!ele care !lu&ea 1r -el# :ia&ul 'l !rivi 1r in&ere # - Din n)u* zi e C!i&anul# - B&iu* 1cu An e&# C!i&anul adu e e ) &av !lin cu eringi %i &am!)ane# Pe c(nd !reg&ea !rimul &am!)n* 'nce!u v)rbea c cu An e&# 'ncerca* !era el* -0 rela/eze !e bia&* de%i era im!) ibil de !reciza& dac Privig+e&)area era au nu nerv)a # - B&ii c Mi"al vrea &e vad9 - Bi eu vreau -0 vd# - Ai 1) & 'n -inu& !riz)nier* &im! de cinci luni de zile* de c&re cineva care !r)babil c nu era un !rie&en al 'm!ra&ului# - V-am !u &)& ce %&iu# - Sun& c)nvin # Am 'nregi &ra& &)&ul# Cred c %&im 1iecare lucru !e care l-ai 1cu& erile# 5iecare cuv(n& r) &i& de membrii ec+i!a,ului### E%&i un imi&a&)r minuna&# C+iar 'n ace & m)men&* e/!er-ii n)%&ri &udiaz accen&ul ec+i!a,ului# Ar&i%&ii !la &ici e )cu! cu rec)n &ruirea amin&iril)r &ale lega&e de
stpnul cntecelor 2G1

ligurile 'n&(lni&e# T)& ce ne-ai !u c)n-ine !(n %i cele mai mrun&e de&alii# E%&i un mar&)r ideal# An e& nu-%i e/&eri)riza nici cea mai mic em)-ie# - T)&u%i ) lum din n)u de la ca!&#

- Necazul e &e c nu %&im ce -a !e&recu& 'n decur ul zilel)r# Ai bl)ca,e### - Mi-a !u Bambelanul# B&iam %i eu# - Iar n)i &rebuie le &r!ungem# - Bi eu vreau* crede-m# Vreau %&iu# Nu vreau s c)n &i&ui ) amenin-are !en&ru Mi"al# Mai bine m)r dec(& -i !ricinuie c vreun ru# Dar* la 1el de bine* a% !re1era m)r dec(& -0 !r e c# Cuvin&ele erau !u&ernice %i +)&r(&e# .la ul era g)l %i m)n)&)n# Li! i& de )rice c(n&ec# - De ce9 Pen&ru c n-ai 'nde!lini& mi iunea Ca ei C(n&ecel)r9 Sun& igur c cei de ac)l) v)r 'n-elege# An e& 'l !rivi# - C!i&ane* Ca a C(n&ecel)r m-ar !rimi 'na!)i 'n )rice cli!# - Unul din&re m)&ivele !en&ru care nu--i !u&em &r!unge bl)ca,ele men&ale e &e 1a!&ul c nu ne a,u-i# - M &rduie c# - An e&* nu !rea %&iu cum --i zic### In ma,)ri&a&ea cazuril)r* v)cea &a e &e na&ural %i )menea c* iar &u ai reac-i)na& a%a cum ar 1ace )rice al& !er)an# Acum 'n * c(nd &rebuie mai mul& ca )ric(nd c)municm cu &ine* e%&i 'ng+e-a&# E%&i de nea&in # De c(nd am in&ra& aici* nu &e-ai e/&eri)riza& !rin nici ) reac-ie#

V
7G o r ( o n s c o t t c a r d

:ia&ul 'l !rivi ur!rin # Evenimen&ul ace &ei &re riri min)re 'l 1cu !e C!i&an -%i iu-ea c a-(-a& r u1larea# - Nu 1)l) i-i dr)guri* C!i&ane9 - Dr)gurile un& arma 1inal* iar &u le !)-i rezi &a* An e&# Pe emne c acela care -i-a im!lan&a& bl)ca,ele &e-a a,u&a& rezi%&i %i la dr)guri# Ele au d)ar un e1ec& !ar-ial a u!ra &a# A!)i &u &e 'm!)&rive%&i la 1iecare !a # An e& 'l e/amina in i &en&* !arc diger(nd in1)rma-ia* du! care e 'n&)ar e %i v)rbi cu gla 'nbu%i&< - 'mi ceri -mi aband)nez C)n&r)lul# C!i&anul nu %&ia nimic de !re C)n&r)l# Auzi e d)ar cuv(n&ul 3c)n&r)l7 %i nu 'n-elegea di1icul&a&ea cererii ale# - E/ac&# - Acea &a e &e ingura cale de a a1la ce-i a cun 'n min&ea mea9 - Da* 'ncuviin- brba&ul# An e& rma e din n)u &cu& !en&ru ) cli!# - $e!rezin& 'n&r-adevr un !eric)l !en&ru Mi"al9 - Nu %&iu# P)a&e c aceia care &e-au r!i& au c)n &a&a&* ca %i n)i* c e lucreaz greu cu &ine# P)a&e c 'n min&ea &a nu un& &inui&e dec(& imaginile r!i&)ril)r# P)a&e c v)iau &e -in !en&ru r cum!rare %i a!)i* d(ndu-%i eama c n-au nici ) %an ca!e cu via-* %i-au !e&recu& re &ul &im!ului 'ncerc(nd -%i a cund iden&i&-ile# Nu %&iu### Pe de al& !ar&e* -ar !u&ea ca
stpnul cntecelor 37

'na!)ia bl)ca,el)r e a1le in &ruc-iuni !en&ru a-0 ucide !e Mi"al# Nu !u&eau g i un a a in mai !er1ec& dec(& &ine# E%&i ingurul care-0 vede zilnic !e Mi"al 'n&re !a&ru )c+i# In al&cineva nu are 'ncredere# D)vada cea mai clar e &e 1a!&ul c ne r)ag i &e aducem* ne grbim cu in&er)ga&)riul* ca &e !)a& vedea### I-i dai eama ce !eric)l !)-i re!rezen&a !en&ru el# - A&unci### de dragul lui Mi"al* %)!&i An e&# Iar C!i&anul rma ului& c(& de re!ede e 1r(m

C)n&r)lul bia&ului# - S!une-i lui Mi"al* r) &i An e& 'n &im! ce c+i!ul i e c+im)n) i %i lacrimile 'nce!ur -i curg !e )bra,i* c !en&ru el v)i 1ace )rice# P(n %i a &a### A!)i An e& !l(n e* zguduindu- e de u !ine8 !l(n e !en&ru lunile de 1ric* vin)v-ie %i ingur&a&e# Pl(n e* %&iind c -ar !u&ea nu-0 mai vad nici)da& !e Mi"al# C!i&anul !rivi* 1r -i vin cread* cum* &im! de ) )r* An e& nu !u&u c)munice ab )lu& del)c* zc(nd !e cana!ea ca un !runc* b)lb)r) ind %i 1rec(ndu-%i )c+ii# B&ia c* 'n 1a-a m)ni&)arel)r de u!raveg+ere* ceilal-i anc+e&a&)ri !riveau uimi-i c(& de iu&e &recu e C!i&anul de ni%&e bariere !e care nici dr)gurile nu le !u&u er 1i ura# C!i&anul 'ncerc ) !eran- !lcu& la g(ndul c !)a&e %i Bambelanul a i &a la cen# A!)i An e& e mai calm %i C!i&anul 'nce!u -0 in&er)g+eze* u&iliz(nd 1iecare %ire&enie imagiA

nabil !en&ru a de!%i bl)ca,ele# 'ncerc )rice a&ac


3* o r

s c o t t

c a r d

indirec& de care auzi e vre)da&# 'ncerc &)a&e a al&urile cli!i&)are ce dr(ma er !(n a&unci )rice zid# Dar* c+iar %i acum* cu &)a& c))!erarea lui An e&* nu !u&ea 1ace nimic# Nici 'n &ran a cea mai !r)1und* bia&ul nu reu%ea dezvluie ce avea a cun 'n min&e# C!i&anul a1l un ingur lucru# Pe c(nd ddea &(rc)ale unui bl)ca,* 'n&reba e< - Cine a ridica& bariera a &a aici9 Iar An e&* a&(& de cu1unda& 'n &ran 'nc(& abia !u&ea v)rbi* r !un e e< - E &e# Numele nu-i !u e e nimic C!i&anului# A &a 1ue e 'n &)& ce )b-inu e# Du! ) )r* el %i Bambelanul e a1lau 'nain&ea lui Mi"al# - E &e* re!e& Mi"al# - A%a a !u # - E &e* urm Mi"al* e &e numele S&!(nei C(n&ecel)r din Camera 'nal&# Pr)1e )ara lui din Ca a C(n&ecel)r# - A+### - :l)ca,ele acelea !e care &im! de !a&ru zile a-i 'ncerca& le &r!unge-i au 1) & im!lan&a&e acum ani de zile de c&re !r)1e )rii luiA Nu de r!i&)ri* cu numai c(&eva luni 'n urmA - Trebuia 1im iguri# - Da* 'ncuviin- Mi"al# Trebuia 1i-i iguri# :ine'n-ele * nici acum nu un&em iguri# Dac bl)ca,ele i-au 1) & im!lan&a&e de c&re E &e* de ce nu-%i !)a&e amin&i cum a !e&recu& zilele ca!&ivi&-ii9
stpnul 71 cntecelor

Pu&em decide d)ar c unele bariere !r)vin din Ca a C(n&ecel)r* iar al&ele de la r!i&)ri# Dar ce !u&em 1ace9 - Pu&em &rimi&e bia&ul 'na!)i 'n Ca a C(n&ecel)r* r !un e Bambelanul# 5igura lui Mi"al era 'n !im(n&&)are# Parc ar 1i v)i& urle* dar nu 'ndrznea !un ce ar 1i zi dac -ar 1i l a& &(r(& de ) !a iune a&(& de !u&ernic# A%a c nu url* 'n du! ) cli! de lu!& in&eri)ar r) &i< - Bambelane* acea &a a 1) & ) uge &ie !e care n-a% d)ri -) mai aud# B&iu ce !)a&e 1i nece ar# De)camda& 'n Privig+e&)area mea va rm(ne cu mine# - S&!(ne* in i & Bambelanul* ai rma 'n via- a&(-ia ani &)cmai !en&ru c nu -i-ai a uma& a emenea ri curi# - P(n la a!ari-ia lui An e&* r !un e 'm!ra&ul cu durere* nu am %&iu& !en&ru ce &rie c# C!i&anul '%i !lec 1run&ea# Bambelanul e g(ndi la al& argumen&* a!r)a!e c de c+i e gura* dar a!)i e g(ndi mai bine#

- Aduce-i-mi-0* c)n&inu Mi"al* 'nain&ea 'n&regii Cur-i* a &1el ca &)-i m vad cum 'mi !rime c Privig+e&)area# Nu-0 v)i acuza de nimic# Pe &e d)u )reA Ie%ir %i Mi"al rma e ingur !e !)dea* 'n 1a-a cminului* rezem(ndu-%i brbia 'n m(ini# 'mb&r(nea* iar !a&ele 'l durea# 'ncerc 1red)neze ) mel)die !e care Privig+e&)area i-) c(n&a e ade ea# V)cea 'i era +(r(i& %i b&r(n %i nu reu%i c(n&e#
o r ( o n s c o t t c a r d

5)cul 'l cui! %i Mi"al e 'n&reb cum ar 1i 1) & ca !rea1rum) ul An e& 1i 'ndre!&a& un la er !re inima lui# N-ar 1i %&iu& ce 1ace* '%i reamin&i 'm!ra&ul# Ar 1i 1) & nevin)va&# Dar eu a% rm(ne &)& m)r&* du! ce va &rage# 0T C!i&anul %i Bambelanul venir 'm!reun -0 c)a& !e An e& din celula unde '%i !e&recu e ul&imele !a&ru zile# - 'm!ra&ul d)re%&e vii# An e& '%i rec!&a e C)n&r)lul# Ar& d)ar ) umbr de em)-ie* c(nd 'n&reb< - Sun& ga&a9 Ei rma er &cu-i* ceea ce era un r !un 'n ine# - A&unci nu v)i merge* zi e bia&ul# - A%a a !)runci& 'm!ra&ul* e/!lic Bambelanul# - Nu* dac nu %&im ce a 1) & a cun 'n min&ea mea# C!i&anul 'l b&u !e An e& cu !alma !e umr# - A&i&udinea &a e &e l)ial# Nu am !u&u& a1la 'n dec(& c unele bl)ca,e au 1) & im!lan&a&e de !r)1e )ara &a# - De E &e9 -Da# An e& ur( e %i* bru c* gla ul lui r !(ndi 'ncrederea#
stpnul 72 cntecelor

- A&unci e-n regul# Ea nu-i d)re%&e lui Mi"al dec(& bineleA - $e!e&< numai unele bl)ca,e# ;(mbe&ul !r i c+i!ul lui An e&# - Cu &)a&e ace &ea* vei veni# Pe &e mai !u-in de d)u )re* &e a%&ea!& 'n 1a-a Cur-ii# - Nu mai !u&em 'ncerca 'nc ) da&9 - Al& 'ncercare n-ar avea en # Cel care -i-a im!lan&a& bl)ca,ele 'n min&e a 1cu&-) bine# Iar Mi"al nu mai !)a&e 1i mul& am(na&# N-ai de ale * An e&# Acum* &e r)g vii cu n)i# C!i&anul e ridic# A%&e!&a 1ie a cul&a& %i An e& 'l urm# S&rb&ur Pala&ul* !(n la camerele de gard de la in&rrile 'n ala &r)nului# Ac)l) An e& in i & 1ie !erc+ezi-i)na& 'n m)dul cel mai amnun-i&* cu&(ndu- e )rice arm au )&rav !) ibil# - Lega-i-mi m(inile* zi e el# - Mi"al nu va 1i de ac)rd* e 'm!)&rivi C!i&anul# Bambelanul 'n 'ncuviin-# - :ia&ul are dre!&a&e# A%a 'nc(& 'l 'nc&u%ar !e An e&# C&u%ele 'i in&rau !e an&ebra-e* de la c)& !(n la 'nc+eie&urile m(inil)r* %i e 'nc+ideau la !a&e !rin bare me&alice lungi de d)uzeci de cen&ime&ri* lucru de &ul de inc)n1)r&abil la 'nce!u& %i care devenea* &re!&a&* &)& mai inc)n1)r&abil* cu c(& ! &ra mai mul& !)zi-ia aceea# In !lu * 'i 'm!iedicar %i !ici)arele#
o r

s c o t t

c a r d

- De a emenea* 'n ,urul meu 1ie &r,eri cu laere* !en&ru ca nu am nici ) %an de-a !une m(na !e ) arm# - B&ii c -ar !u&ea -i g im !e r!i&)rii &i9 'n&reb C!i&anul# Accen&ul le-a 1) & iden&i1ica& - e &e din Irlanda# - N-am auzi& nici)da& de !lane&a a &a* c)men& Bambelanul# - E &e ) in ul de aici* de !e Pm(n&#

- Al& gru! de lu!&&)ri !en&ru liber&a&e9 !u1ni di !re-ui&)r Bambelanul# - Care are mai mul& 'ndrzneal dec(& )ricare al&ul# - Un accen& nu 'n eamn mare lucru# - T)&u%i e &e un !unc& de !lecare* in i & C!i&anul# - E &e &im!ul* anun- un u%ier# Pr ir camera de gard %i &recur !rin i &emul )bi%nui& de ecuri&a&e* alc&ui& din de&ec&)are au&)ma&e ce de!i &au me&alele %i )&rvurile mai im!le* %i din grzi care-i !erc+ezi-i)nau !e &)-i* inclu iv !e An e&* de)arece li e !u e e nu 1ac e/ce!-ii# A!)i An e& !&run e !e u%i 'n ala cea mare# Cu )cazia vizi&ei &uden-il)r* ala 1u e e g)al 'n cea mai mare !ar&e* caunele 1iind di !u e 'n ,urul &r)nului# Acum e &r(n e e 'n&reaga Cur&e* incluz(nd vizi&a&)ri de !e zeci de !lane&e* care a%&e!&au l(ng !ere-i -%i !rezin&e !e&i-iile* 1ac daruri au e !l(ng de !re ) !)li&ic )ri un re!rezen&an& al guvernului# Mi"al &&ea !e &r)nul u* la ca!&ul lii#
stpnul cntecelor 36

Nu avea nev)ie de nimic mai mul& dec(& de un ,ilim!lu %i elegan& - nici un !)dium* nici un 1el de t re!&e* nimic al&ceva dec(& -inu&a %i demni&a&ea a ca -0 ridice dea u!ra nivelului &u&ur)r cel)r din ,ur# An e& nu e a!r)!ia e nici)da& de &r)n venind din !ar&ea acea &a a lii# 'n&)&deauna &&u e l(ng Mi"al* 'n&)&deauna in&ra e !rin !a&e %i acum !rice!ea de ce a&(-ia din&re cei care !arcurgeau di &an-a lung &remurau c(nd a,ungeau la ca!&# T)-i )c+ii erau a-in&i-i a u!ra lui c(nd &recu* iar 'm!ra&ul 'l !rivea* grav* de !e &r)n# An e& v)i alerge !re el* -0 'mbr-i%eze* -i c(n&e c(n&ece %i e im& bine 'n acce!&area lui Mi"al* dar 'n acela%i &im! %&ia c 'n min&ea a e !u&eau a cunde in &ruc-iuni de a a inare a b&r(nului de !e &r)n# Se )!ri la zece me&ri de 'm!ra& %i 'ngenunc+e* !lec(nd 1run&ea# Mi"al ridic bra-ul* 'n ri&ualul recun)a%&erii# An e& 'l auzi e b&(ndu-%i ,)c de ri&ualuri a&unci c(nd rm(neau inguri* dar acum mre-ia e&ic+e&ei rigide 'l a,u& !e bia& -%i ! &reze calmul# - S&!(ne* r) &i el cu gla lim!ede %i &)nuri de zurglu ce um!lur ala %i !u er ca!& di cu-iil)r murmura&e din ,urul !ere-il)r# Sun& An e& %i am veni& -mi cer via-a# C(ndva Mi"al 'i e/!lica e c* !e vremuri* acela 1u e e ri&ualul !en&ru c)nduc&)rii u&el)r de !lane&e %i c* !e a&unci* 'n emna e realmen&e ceva# Mul-i l)rzi rebeli au mili&ari muri er !e l)c* c(nd
7K o r ( o n s c o t t c a r d

uzeranul le re1uza e cererea# P(n %i Mi"al lua 'n eri) acea & !redare pro forma a vie-ii# Ea re!rezen&a unul din&re ri&ualurile !ermanen&e !e care le 1)l) ea !en&ru a-%i a,u&a u!u%ii nu ui&e c e a1lau ub !u&erea lui# - De ce &e ir) e c9 'n&reb Mi"al* cu gla b&r(n* dar 1erm# 4ricare al&ul l-ar 1i crezu& un m)del de iguran- !e ine# An e& cun)%&ea 'n v)cea %i auzi &remurul de nerbdare %i &eam* ca %i ezi&area lab %i indeci # $i&ualul cerea ca An e& -%i !rezin&e !) ibili&-ile< ceva m)de &* &)&u%i im!re i)nan&# :ia&ul aband)n 'n ri&ualul %i-i c(n& lui Mi"al din &)& u1le&ul< - Ta& Mi"al* nu m -ine viuA Mul-imea de l(ng !ere-i re'nce!u murmure# S!ec&ac)lul Privig+e&)rii 'nc&u%a&e %i 'm!iedica&e la !ici)are era 'ndea,un de %)can&# Dar ca Privig+e&)area -%i cear ingur m)ar&ea### - De ce9 'n&reb Mi"al a!aren& im!a ibil* de%i An e& %&ia c-0 aver&iza* !un(ndu-i< 3Nu m-m!inge* nu m ili#7 - De)arece* S&!(ne Mi"al* a u!ra mea -au 1cu& lucruri care acum 'mi un& zv)r(&e 'n min&e*

a &1el 'nc(& nici eu* nici al&cineva nu le !)a&e g i# In 1elul ace &a* eu am ecre&e 1a- de &ine# Sun& un !eric)l !en&ru &ine* &a& Mi"alA In m)d in&en-i)na&* An e& aband)n 1)rmali mul 'n ul&ima !r)!)zi-ie* iar amenin-area din &)nul lui r !(ndi &eama 'n &)-i cei !rezen-i#
stpnul cntecelor 2**

- Nici v)rb* zi e Mi"al# Crezi c ac-i)nezi !en&ru binele meu* dar nu %&ii ce 'n eamn bine !en&ru mine# Nu 'ncerca m 'nve-i -mi 1ie 1ric de &ine* !en&ru c nu-mi va 1i# $idic bra-ul# - I-i druie c via-a# Iar An e&* 'n ciuda durerii !e care ) im-ea 'n bra-ele 'nc&u%a&e* e a!lec %i ru& !)deaua !en&ru a-%i e/!rima recun)%&in-a 1a- de mrinimia 'm!ra&ului# Era un ge & !e care 'l 1)l) eau numai &rd&)rii gra-ia-i# - De ce e%&i 'nc&u%a&9 'n&reb Mi"al# - Pen&ru iguran-a &a# - Dezlega-i-0* !)runci Mi"al# An e& remarc 'n u%ura& cum C!i&anul 'i dezarma !e b)d6guarzii care veni er -i c)a& c&u%ele %i !iedica# C(nd 1u dezlega&* An e& e cul# $idic bra-ele dea u!ra ca!ului* 'nl- !rivirea c&re b)l-ile uria%e ale &avanului %i c(n& iubirea lui !en&ru Mi"al# De%i nu avea cuvin&e* c(n&ecul era !lin de aver&i men&e# C(n&a 'n !lu regre&ul bia&ului c* da&)ri& 'n-ele!ciunii lui Mi"al %i !en&ru binele im!eriului* el* An e&* avea acum 1ie 'nde!r&a&# - NuA &rig 'm!ra&ul 'n&reru!(ndu-0# NuA 5iul meu* An e&* nu &e v)i 'nde!r&aA Mai bine !rime c m)ar&ea din m(inile &ale* dec(& daruri din m(inile al&)ra# Via-a &a 'mi e &e mai de !re- dec(& !r)!ria mea 1iin-#

i
74 o r ( o n s c o t t c a r d

Bi Mi"al 'n&in e bra-ele* de 1c(ndu-le# An e& e 'ndre!& !re el %i-0 'mbr-i%a 'nain&ea &r)nului# Pr ir ala 'm!reun* 'n vreme ce legenda cre%&ea de,a 'na!)ia l)r# Pe &e ) !&m(n 'n&regul Im!eriu avea %&ie c Mi"al 'i !u e e Privig+e&)rii ale< 35iul meu* An e&78 'mbr-i%area avea 1ie re!r)du 'n &)a&e ziarele %i !)ve &i&)rii aveau re!e&e &u&ur)r cuvin&ele 3Via-a &a 'mi e &e mai de !re- dec(& !r)!ria mea 1iin-#7 00 U%a camerei lui Mi"al e 'nc+i e %i An e& 'nain&a d)ar c(-iva !a%i# In 1a-a lui* b&r(nul e )!ri e* !rivind 'n g)l* cu !a&ele la Privig+e&)are# - Nici)da&* zi e Mi"al# .la ul 'i era rgu%i& de em)-ie %i !a&ele g(rb)vi&# Se 'n&)ar e !re An e& %i bia&ul 1u %)ca& vz(nd c(& 'mb&r(ni e c+i!ul 'm!ra&ului# Cu&ele e ad(nci er* c)l-urile gurii c)b)r( er %i mai mul&* iar )c+ii erau a1unda-i 'n )rbi&e# Preau ni%&e ne &ema&e !e ) ca&i1ea neagr %i An e& '%i ddu bru c eama c* 'n&r-) bun zi* Mi"al va muri# - Nici)da&* re!e& 'm!ra&ul# A%a ceva nu mai &rebuie e 'n&(m!le nici)da&# C(nd mi-ai ceru& inde!enden- 1a- de grzi* regulamen&e %i !r)grame* am !u < 3A%a e &e* !)-i merge* ) Privig+e&)are nu
stpnul 74 cntecelor

!)a&e 1i -inu& 'n c)livie#7 Pen&ru mine* !en&ru !rie&enii mei* e%&i un re1ren 'nc(n&&)r* dar !en&ru du%manii mei* care un& mul& mai numer)%i dec(& !rie&enii* e%&i ) uneal&# Sim!la &a di !ari-ie m-ar 1i !u&u& ucide# Nu mai un& &(nr* An e&# Nu mai !)& rezi &a la a emenea lucruri#
A

- 'mi !are ru#

- I-i !are ru9 De unde 1i %&iu& &u9 Cre cu& 'n nen)r)ci&a aia de Ca a C(n&ecel)r* 1r 1i da& !ie!& cu via-a* de unde 1i %&iu& &u ce 1el de ur m(n animalele care umbl !e d)u !ici)are %i !re&ind c un& in&eligen&e9 Eu 'n %&iam* dar de la venirea &a am deveni& un !r) &# Am &ri& e/!erien-e c(& !en&ru ) mie de )ameni* c(& !en&ru un mili)n de ani* &)&u%i nici)da& n-am 1cu& a&(&ea gre%eli ca de c(nd ai a!ru& &u# - A&unci* 'nde!r&eaz-m# Te r)g# Mi"al 'l !rivi de a!r)a!e# - Vrei !leci# An e& ar 1i vru& -0 min&* !un 3Da* &rebuie !lec* &rimi&e-m 'na!)i 'n Ca a C(n&ecel)r7* 'n nu-0 !u&ea min-i# - Nu* r !un e 'n cele din urm# - A&unci a%a-i# Dar de acum 'nc)l)* vei 1i !zi&# E &e al dracului de &(rziu* 'n &e v)m u!raveg+ea* iar &u m vei l a !e mine %i !e )amenii mei &e !r)&e,m# - :ine# - C(n&-mi* la naibaA C(n&-miA
75 o r ' o n s c o t t c a r d

Mi"al &raver !)deaua* 'l ridic 'n bra-e !e bia&ul de un !rezece ani* 'l !ur& !re %emineu %i 'l -inu a%a* 'n vreme ce An e& c(n&# Era un c(n&ec bl(nd %i cur&* dar c(nd e 'nc+eie Mi"al zcea !e !a&e* !rivind &avanul# Din )c+i 'i -(%neau lacrimi# - N-am d)ri& 1ie &ri &* !u e An e&# Eu m bucuram# - Bi eu m bucur# Mi"al 'n&in e m(na %i &r(n e bra-ul bia&ului# - De unde 1i %&iu&* zi e el* de unde 1i %&iu& c acum* 'n amurgul vie-ii mele* v)i 1ace !r) &ia !e care am evi&a&-) &)a& via-a9 A+* da* am iubi&* a%a cum am 1cu& )rice al&ceva* cu !a iune* dar c(nd &e-au r!i&* am de c)!eri&* 1iule* c am nev)ie de &ine# Se 'n&)ar e %i e ui& la An e& care-0 !rivea ad)ra&)r# - Nu m id)la&riza* bie&e# Sun& un &icl) b&r(n care %i-ar 1i uci %i mama* dac nu i-ar 1i lua&-) 'nain&e un du%man# - Mie nu mi-ai 1ace nici)da& vreun ru# - $ne c &)& ceea ce iube c# C+i!ul 'm!ra&ului &recu de la amrciune la amin&irea 1ricii# - Ne-am &emu& !en&ru &ine# La 'nce!u& am crezu& c ai czu& vic&im demen&ului care-i &er)rizeaz !e ce&-eni# .(ndul era 'ngr)zi&)r# Din&r-) cli! 'n al&a m a%&e!&am -i e g ea c &ru!ul 1(r&eca&### .la ul i e &in e#
stpnul 75 cntecelor

- Dar nu &e-am g i&### %i nu &e-am g i&### am de c)!eri& &)& mai mul&e cadavre* dar nici unul nu era al &u# Un)ra a &rebui& le !relevm am!ren&ele digi&ale au den&are* 'n nici v)rb de !re &ine# Ne-am da& eama c r!i&)rii &i au ale cu !rice!ere m)men&ul# Pierdu em !&m(ni* 'ncerc(nd &e a )ciem cel)rlal&e r!iri* iar a&unci c(nd am 'n-ele c gre%i em* &)a&e !i &ele erau reci# Nu e/i &a nici ) n)& de r cum!rare# NimicA N)a!&ea zceam &reaz )re 'n %ir* 'n&reb(ndu-m ce--i 1ceau# - Sun& 'n !er1ec& - 'nc i-i e &e &eam de ei# - Nu de ei# De mine# Mi"al u !in %i e 'n&)ar e# - Mi-am 'ngdui& am nev)ie de &ine %i acum lucrul cel mai ru !e care mi-0 !)a&e 1ace cineva e &e &e ia de l(ng mine# Singur m-am lbi&# A&unci An e& 'i c(n& de !re lbiciune* dar 'n c(n&ecul lui lbiciunea aceea era !u&erea cea mai mare#

N)a!&ea &(rziu* !e c(nd An e& credea c 'm!ra&ul ad)rmi e* ace &a 'n&in e bra-ul %i &rig cu m(nie< - II !ierdA - Ce9 'n&reb An e&# - Im!eriul meu# L-am ridica& ca e nruia c9 Am carb)niza& mai mul& de ) duzin de !lane&e %i am !u &ii& al&e ) u&* d)ar ca e !rbu%ea c 'n +a) )da& cu m)ar&ea mea9 Se a!lec !re bia& %i %)!&i< regul#
7: o r ' o n s c o t t c a r d

- Mi-au !u 3Mi"al cel .r)aznic7* dar eu am cldi& &)&ul ca 1ie ca ) !avz dea u!ra .ala/iei# Acum au de &)a&e< !ace* bun &are %i a&(&a liber&a&e c(& le &rebuie min-il)r l)r de c)!ii# In du! m)ar&ea mea* v)r ruina &)&ul# An e& 'ncerc -i c(n&e de !re !eran-# - Nu e/i & nici ) !eran-# Am cincizeci de 1ii &rei din&re ei legi&imi - %i &)-i un& ni%&e !r)%&i care 'ncearc m mgulea c# N-ar !u&ea men-ine Im!eriul nici mcar ) !&m(n* nici unul din&re ei %i nici &)-i la)lal&# T)a& via-a mea n-am 'n&(lni& !e cineva care !)a& c)n&r)la ceea ce am cldi&# C(nd v)i muri* &)&ul va muri# Mi"al e l )b) i& !e !)dea# An e& nu c(n&# Se 'n&in e -0 a&ing !e b&r(n* '%i c)b)r' !alma !e genunc+iul lui %i !u e< - Pen&ru &ine* &a& Mi"al* v)i cre%&e 1iu !u&ernic# Im!eriul &u nu e va de &rmaA V)rbi e cu a&(&a ard)are* 'nc(& a&(& el* c(& %i Mi"al* du! ) cli! de &cere ului&* izbucnir 'n r( # - E &e &)&u%i adevra&* !u e Mi"al m(ng(ind !rul bia&ului# A% 1ace a a ceva !en&ru &ine* -i-a% da Im!eriul !e m(n* numai c ei &e-ar ucide# Bi* c+iar dac a% &ri de &ui ani ca &e !)& 'nv-a cum a,ungi un c)nduc&)r* ca &e 'n&r)nez %i -i ile c &e acce!&e* &)& n-a% 1ace-)# Urma%ul meu va &rebui 1ie crud %i &icl) * viclean %i 'n-ele!&* eg)i & %i ambi-i) * di !re-ui&)r 1a- de &)-i ceilal-i )ameni* cli!i&)r 'n b&lii* ca!abil g+icea c %i de,)ace
stpnul cntecelor 2*;

manevrele )ricrui du%man* %i 'ndea,un de !u&ernic 'n ad(ncul 1iin-ei ale !en&ru ca &ria c &)a& via-a ab )lu& ingur# ;(mbi# - Nici c+iar eu nu c)re !und ace &ei li &e de 'n u%iri* de)arece* acum* nu un& ingur# - Nici eu* r) &i An e& %i-i c(n& &a&lui Mi"al* ad)rmindu-0# ;c(nd 'n&in 'n bezn* An e& e 'n&reb cum ar 1i 1) & ca 'm!ra& - !)runcea c %i 1ie a cul&a&* nu numai de cei 'ndea,un de a!r)a!e ca aud* ci de miliarde de )ameni din 'n&regul Univer # '%i imagin mul-imi uria%e mi%c(ndu- e du! c(n&ecul u %i !lane&e de criind )rbi&e 'n ,urul &elel)r l)r* u!un(ndu- e cuvin&el)r lui* ba c+iar )rii de!la(ndu- e la &(nga au la drea!&a* a!r)!iindu- e )ri 'nde!r&(ndu- e* a%a cum d)rea el# Alunec 'n )mn* iar 1an&eziile lui devenir vi e %i im-i bucuria !u&erii ca !e aceea a zb)rului* cu &)a& Su Uue+anna 'n&inz(ndu- e dede ub&ul lui* dar n)a!&ea* cu luminile &rlucind aid)ma &elel)r# Al&uri de el mai zbura cineva# C+i!ul !rea 1amiliar* &)&u%i nu-%i amin&ea de unde anume# Era un brba& 'nal&* care !ur&a ) uni1)rm de ergen&# II !rivea ne! &)r !e An e&* 'n a!)i 'n&in e bra-ul* 'l a&in e %i* !e nea%&e!&a&e* An e& era g)l* ingur %i 'n !im(n&a&* iar brba&ul 'i dezmierda )rganele geni&ale# Lui An e& nu-i !lcea %i-0 l)vi !e ergen&* 'l izbi cu &)a& !u&erea unui 'm!ra& %i brba&ul e
7: o r

$o n s c o t t c a r d !rbu%i din zb)r* cu un c+i! 'n !im(n&a&8 e !rbu%i %i e zdr)bi de un &urn al Pala&ului# An e&

!rivi &ru!ul g+emui&* zdr)bi& %i 'n (ngera&* %i im-i de)da& 'n&reaga !)var a re !)n abili&-ii# $idic !rivirea %i &)a&e &elele cdeau* &)a&e !lane&ele e !rbu%eau 'n )rii l)r* &)-i )amenii mr%luiau !re ) !r!a &ie uria% %i &eribil* %i* )ric(& de mul& !l(n e %i le &rig e )!rea c* nu 'l a cul&ar* !(n ce 'l &rezir !r)!riile lui -i!e&e* iar a&unci zri 1a-a lui Mi"al* care-0 !rivea cu 'ngri,)rare# - Un vi * zi e An e& 1r 1ie c)m!le& &reaz# Nu vreau 1iu 'm!ra&# - S nu 1i* 'i !u e Mi"al# S nu 1i nici)da&# Era 'n&uneric %i An e& ad)rmi iu&e la l)c# 0C Dac 4amenii Liberi ai Irlandei ar 1i 1) & nevin)va-i* ar 1i de c+i )are ei 1)cul a u!ra !rimel)r &ru!e im!eriale care veni er -i anc+e&eze 'n leg&ur cu a%a-zi a l)r baz ecre& din An&rim9 Unii !uneau c nu# Bambelanul 'n zi e< - E &e !rea &u!id ca cred a%a ceva# C!i&anul .rzii '%i ! &r cum!&ul# - T)&ul e !)&rive%&e# Accen&ul ne-a adu la An&rim# Sub un !re&e/& au al&ul* %a!&e !rezece din&re membrii gru!ului au 1) & 'n America de E & 'n
stpnul
76

cntecelor

!eri)ada r!irii lui An e&# 'n !lu au de c+i 1)cul imedia& ce au vzu& &ru!ele# - 4rice gru! na-i)nali & ar 1i de c+i 1)cul# - Mul&e n-au 1cu&-)# - Nu mi e !are un argumen&* in i & Bambelanul 1r !rivea c !re Mi"al de)arece 'nv-a e de mul& vreme c dac-0 !rivea nu 'n emna c(&u%i de !u-in c-0 %i c)nvingea# T)-i amr(-ii ia de 4ameni Liberi ai Irlandei au muri&A T)-iA - C(nd au vzu& c v)r 1i 'nvin%i* au 'nce!u& e inucid# - Iar eu cred c An e& c)n&inu rm(n ) !rime,die !en&ru 'm!ra&A - Am de c)!eri& c)n !ira-ia %i am lic+ida&-)A Urm a!)i ) &cere %i Mi"al 'n&reb< - An e& a reu%i& recun)a c !e vreunul din&re m)r-i9 C!i&anul e 'nr)%i vizibil# - A 1) & %i un incendiu### Pu-ine cadavre mai erau iden&i1icabile# I-am ar&a& 1)&)gra1ii %i crede c d)i-&rei ar 1i !u&u& 1ie### - 3Ar 1i !u&u&7* !u1ni Bambelanul# - Ar 1i !u&u& 1)ar&e bine 1ie membri ai ec+i!a,ului de !e barcaz# Am 1cu& &)& ce mi-a &a& 'n !u&in-# La dracuJ* eu c)mand 1l)&e* nu ec+i!a,e de c)rbi)areA Mi"al 'l !rivi cu rceal# - A&unci* C!i&ane* !)a&e c ar 1i &rebui& la%i 'n l)cul &u !e al&ul mai !rice!u&#
76 o r

$o n s c o t t c a r d - Am vru& 1iu### 1iu igur c nu v)r e/i &a gre%eli# Nici Mi"al* nici Bambelanul nu mai &rebuir adauge nimic# - Ce a 1) & a 1) &* zi e Bambelanul# Nu cred 'n c &rebuie ne culcm !e ) urec+e# In !rimul r(nd* r!i&)rii au 1) & u1icien& de abili ca -0 ia !e An e& %i -0 -in a cun cinci luni* 1r ca n)i -i dm de urm# Eu cred c* c+iar dac ) !ar&e a ec+i!a,ului* au !)a&e 'n&regul ec+i!a, a 1) & alc&ui& din 4amenii Liberi ai Irlandei* c)n !ira-ia n-a 1) & )!era l)r# Erau !rea u%)r de de!i &a&# Accen&ul 'i &rda# Amin&i-i-v* r!i&)rul a reu%i& a cund &)a&e zilele din mem)ria lui An e&# Ar 1i !u&u& bl)ca %i amin&irea 4amenil)r Liberi* dac n-ar 1i d)ri& ca n)i -i de c)!erim# C!i&anul nu era un )m care a!ere cauze !ierdu&e# - Ai !er1ec& dre!&a&e# Mi-am !ierdu& cum!&ul#

- T)-i ni l-am !ierdu&* la un m)men& au al&ul* zi e Mi"al ridic(nd un b)l)van de !e inima C!i&anului# P)-i !leci* adug el %i C!i&anul !lec 1run&ea* e cul %i ie%i din 'nc!ere# Bambelanul rma e ingur cu Mi"al 'n Sala de C)n iliu* e/ce!&(nd cele &rei grzi de c)r! care u!raveg+eau 1iecare mi%care# - Sun& 'ngri,)ra&* zi e Mi"al# - Bi eu# - 5r 'nd)ial# Sun& 'ngri,)ra& de)arece C!i&anul nu e &e un !r) &* dar -a c)m!)r&a& !r) &e%&e#
stpnul
221

cntecelor

Pre u!un c ai !u )ameni -0 urmrea c din cli!a 'n care a !rimi& lu,ba* nu9 Bambelanul 'ncerc !r)&e &eze# - Dac nu i-ai urmri& 1iecare mi%care* n-ai 1cu& ) &reab !rea gr)zav# - A 1) & !u ub urmrire* recun) cu Bambelanul# - Ia ra!)ar&ele %i c)releaz-le cu r!irea lui An e&# Vezi dac g e%&i ceva# Bambelanul 'ncuviin-# Mai a%&e!& c(&eva cli!e* a!)i* c(nd e !ru c Mi"al '%i !ierdu e in&ere ul 1a- de !er )ana lui* e cul %i ie%i# $ma ingur =cu e/ce!-ia grzil)r !e care e 'nv-a e le elimine c)m!le& din min&e* au&)cenzur(ndu- e d)ar 'n ceea ce !rivea limba,ul>* Mi"al u !in* e 'n&in e %i '%i auzi 'nc+eie&urile &r) nind* 'nc+eie&urile nu-i &r) ni er nici)da& 'nain&e de 'm!linirea a ) u& de ani# - Unde-i An e&9 'n&reb el# - M duc -0 aduc* e re!ezi una din&re grzi# - Nu# S!une-mi unde e &e# :)d6guardul '%i 'nclin !u-in ca!ul* a cul&(nd 1lu/ul c)n&inuu de ra!)ar&e ce i e revr a 'n di1uz)rul im!lan&a& 'n urec+e# - In grdin### Cu &rei !aznici### L(ng rau### - Duce-i-m la el# .rzile 'ncercar nu-%i &rdeze ur!rinderea# Mi"al nu mai ie%i e de ani de zile din Pala&# Ac-i)nar 'n cu re!eziciune %i* 'n )-i& de cinci grzi* !lu al&e ) u& care !a&rulau nevzu&e !rin !arc*
I

222 o i ( o n

s c o l i

c a i d

'm!ra&ul !r i Pala&ul* 'ndre!&(ndu- e c&re l)cul unde An e& &&ea !e malul r(ului# :ia&ul e ridic* vz(ndu-0 a!r)!iindu- e* a!)i e a%ezar 'm!reun* cu grzile urmrindu-i de la di &an-* 'n &im! ce* !e dea u!ra* !a&rulau 1li&uri im!eriale# - M im& ca un invada&)r* zi e Mi"al# Trebuie iau d)u grzi cu mine %i a&unci c(nd merg m cac# - P rile Pm(n&ului c(n& c(n&ece minuna&e* !u e An e&# A cul&# Mi"al a cul& ) vreme* &)&u%i urec+ea a nu era la 1el de 1in !recum cea a lui An e&* a%a c e !lic&i i re!ede# - C)m!l)&urile a cund 'n ele al&e c)m!l)&uri* r) &i el# C(n&-mi de !re !lanurile %i c)m!l)&urile !r)%&il)r# A&unci An e& 'i c(n& ) !)ve &e !e care ) auzi e cu c(&eva zile 'n urm de la un bi)c+imi & care lucra la in &rumen&ele de de&ec&a& )&rvuri# Era v)rba de !re un cerce&&)r din vremurile de demul& care reu%i e 'n cele din urm 'ncruci%eze un !)rc cu ) gin* a%a 'nc(& crea&ura 1cea )ule cu %unc* ec)n)mi ind a &1el &im!ul nece ar !re!arrii micului de,un# Hibrizii 1ceau mul&e )u ce 'n&runeau &)a&e cali&-ile la care !era e cerce&&)rul# Necazul era c )ule nu e cr!au %i crea&urile nu e !u&eau re!r)duce# .i)rcii = au !)rginile9> aveau r(& %i nu !u&eau !arge c)a,a )ul)r* a &1el c e/!erimen&ul ddu gre%# Mi"al e amuz %i e im-i mul& mai bine#

stpnul 79

cntecelor

- B&ii* An e&* e/i &a ) )lu-ie# Trebuia -i 1i 'nv-a& e reguleze cu c)di-ele l)r 'mb(rliga&e# A!)i Mi"al e 'n&ri &a iar%i %i !u e< - ;ilele mele un& numra&e* An e&# C(n&-mi de !re zile numra&e# In ciuda 'ncercril)r ale* An e& nu reu%i e nici)da& 'n-eleag m)r&ali&a&ea a%a cum ) vedeau b&r(nii %i de aceea &rebuia -i c(n&e lui Mi"al c+iar en&imen&ele 'm!ra&ului* a%a cum le im-ea ace &a# A &a nu-0 mul-umea del)c* dar* cel !u-in* Mi"al %&ia c era 'n-ele %i e im-ea mai bine* 'n&in 'n iarb %i !rivind curgerea lui Su Uue+anna# - Va &rebui -0 lum %i !e An e&# El e &e ingurul care ar !u&ea recun)a%&e !e cineva# - Nu vreau mai ri c -0 !ierd !e An e& de l(ng mine# Bambelanul era 'n 'nc!-(na&# - Nici eu nu vreau la nimic la v)ia 'n&(m!lrii# E/i & !rea mul&e m)dali&-i de di &rugere a d)vezil)r# Mi"al e 'n1urie# - Nu vreau ca bia&ul mai 1ie ame &eca& 'n &)a& !)ve &ea a &a# La dracuJ* a veni& !e Pm(n& ca c(n&eA
79

o r ( o n

s c o t t

c a r d

- A&unci re1uz mai 'ncerc ceva* re!lic Bambelanul# Nu-mi !)& 'nde!lini arcinile* dac m legi de m(iniA - :ine* ia-0# Dar va &rebui m iei %i !e mine# - Pe 'm!ra&9 -Da# - M urile de ecuri&a&e### - S le ia dracuJA Nimeni nu e a%&ea!& m vad !e mine bga& 'n a%a ceva# Sur!riza e &e ecuri&a&ea cea mai bun# - S&!(ne* '-i ri%&i via-a### - BambelaneA 'nain&e ca &u &e 1i n cu&* eu 'mi ri ca em via-a 'n i&ua-ii mul& mai !ericul)a eA Am !aria& !e via-a mea* !en&ru ca !)& c)n &rui un im!eriu %i era c(& !e aici !ierd !ariul de vre) u& de )ri# Plecm !e &e cinci !rezece minu&eA - :ine* &!(ne* 'ncuviin- Bambelanul# Ie%i iu&e* ca !reg&ea c &)&ul* dar* )da& a,un dinc)l) de u%a 'nc!erii lui Mi"al* 'nce!u &remure# P(n a&unci nu mai 'ndrzni e nici)da& -0 c)n&razic !e 'm!ra&# Ce-0 a!uca e9 Iar acum 'm!ra&ul venea cu el# Dac Mi"al !-ea ceva c(& &im! e a1la 'n gri,a Bambelanului* ace &a era !ierdu&# Du! m)ar&ea lui Mi"al* &)-i ar 1i 1) & de ac)rd cu un ingur lucru< Bambelanul &rebuia !l&ea c cu via-a# Mi"al %i An e& venir 'm!reun la 1le "e&ul &ru!ei# S)lda-ii 'ncremeni er la g(ndul unei )!era-iuni al&uri de 'm!ra&* dar Bambelanul )b erv c
stpnul 79 cntecelor

Mi"al era 'n verv* a-(-a&# 3Pr)babil c-%i amin&e%&e de gl)ria &recu&ului* '%i !u e el# Acum nu !rea mai aduce a cuceri&)r %i ar 1ace bine m la e !e mine c)nduc )!era-iunea#7 Acela era unul din&re nea,un urile de a 1i a&(& de a!r)a!e de cen&rul !u&erii< &rebuia acce!-i ca!riciile cel)r a&)&!u&ernici# Pe de al& !ar&e* bia&ul !rea nu im& nimic %i* nu !en&ru 'n&(ia da&* Bambelanul 'i invidie au&)c)n&r)lul de 1ier# Abili&a&ea de a--i a cunde )rice en&imen& 'n 1a-a du%manil)r %i a !rie&enil)r - adeea ace%&ia e c)n1undau - !u&ea 1i ) arm mai !u&ernic dec(& )ric(&e la ere# 5le "e&ul c)b)r' urm(nd r(ul Su Uue+anna cu ) vi&ez ne)bi%nui& de mare* zbur(nd dea u!ra &ra1icului 1luvial# Du! ) )r* a,un e er la Hi !er* a!)i c)n&inuar 'nc ) )r* e 'nde!r&ar de r(u %i &re-

cur !e &e )g)are %i mla%&ini* !(n a,un er la al& 1luviu* mai la&# - Dela2are* %)!&i Bambelanul !re Mi"al %i An e&# 'm!ra&ul 'ncuviin-* dar re!lic< - Dine--i %&iin-a !en&ru &ine# Prea iri&a&* ceea ce 'n emna c e amuza c)!i) # Nu du! mul& &im!* Bambelanul 'i 1cu emn l)c)&enen&ului-!il)& a&erizeze !e -rm# - Ac)l) e &e ) crare ce ne va c)nduce la l)cul cu !ricina# S)lul era ml%&in) %i d)i )lda-i mergeau mai 'nain&e* cu&(nd &eren 1erm# Drumul era lung* dar
9G o r " o n s c o t t c a r d

Mi"al nu le ceru 'nce&inea c !a ul# Bambelanul ar 1i d)ri& e )!rea c %i e )di+nea c* &)&u%i nu 'ndrzni cear a%a ceva# Ar 1i 'n emna& ) vic&)rie !rea mare !en&ru Mi"al# 3Dac b&r(nul -ine !a ul* '%i !u e Bambelanul* a&unci !)& %i eu#7 P)&eca a,un e la un c(m! 'ngrdi&# Dinc)l) de gard e zreau c(&eva 1erme# S&ilul celei mai a!r)!ia&e a!ar-inea rena%&erii c)l)niale* ceea ce 'n emna c avea ) vec+ime de ) u& de ani# La numai ) u& de me&ri de!r&are* curgea 1luviul# Anc)ra& la un debarcader* e legna 'nce&i%)r un barcaz la&# - Aceea e &e ca a* r) &i Bambelanul* iar &a-i barcazul# C(m!ul din&re ei %i ca nu era 1)ar&e 'n&in %i era ac)!eri& de &u1i%uri* a%a 'nc(& izbu&ir a,ung l(ng cldire 1r a-%i &rda mi%crile# L)cul era 'n !u &iu* iar c(nd a,un er l(ng barcaz* ingurul )m de la b)rd 'ndre!& un la er !re !r)!riul u c+i!* &ran 1)rm(ndu-0 'n crbune# Nu 'n 'nain&e ca An e& -0 recun)a c# - W &a era Pleav* r) &i el* !rivind im!a ibil cadavrul# El 'mi aducea de m(ncare# Mi"al %i Bambelanul 'l urmar a!)i !e bia& !rin barcaz# - Nu e &e acela%i* zi e An e&# - :ine'n-ele * 'ncuviin- Bambelanul# Au 'ncerca& -0 camu1leze# V)! eaua e &e !r)a !&# Mir)a e %i a lemn abia &ia&# L-au re1cu&# Nu g e%&i nimic 1amiliar9
stpnul 9G cntecelor

:a da# An e& g i ) cabin care ar 1i !u&u& 1ie celula a* de%i acum era zugrvi& 'n galben -i!&)r* iar o 1erea &r n)u l a razele )arelui !&rund 'nun&ru# Mi"al e/amina !ervazul# - E &e n)u* deci e el# 'ncerc(nd -%i imagineze in&eri)rul barcazului* a%a cum 1u e e 'nain&e de a 1i v)! i&* An e& reu%i g ea c 'nc!erea larg unde c(n&a e 'n ul&ima ear a ca!&ivi&-ii# Acum 'nun&ru nu mai e/i &a nici ) ma # Camera !rea &)&u%i de aceea%i mrime %i bia&ul 1u de ac)rd c !u&ea 1)ar&e bine 1ie l)cul ca!&ivi&-ii ale# De ,) * din celula lui* auzir r( e&e de c)!ii %i un 1le "e& &recu !e r(u* !lin cu &uri%&i c(n&(nd# - 4 regiune de &ul de !)!ula&* e adre Mi"al Bambelanului# - De aceea am ale venim !rin !dure# Ca nu a&ragem a&en-ia# - Dac nu v)iai a&ragi a&en-ia* zi e 'm!ra&ul* ar 1i 1) & mai bine 1i veni& cu un au&)buz banal# Nimic nu-i mai b&&)r la )c+i dec(& ni%&e )lda-i 1uri%(ndu- e !rin !dure# Bambelanul 'i im-i )b erva-ia ca !e ) l)vi&ur# - Nu un& un &ac&ician* e a!r el# - E%&i de &ul de &ac&ician* re!lic Mi"al l (ndu-0 e rela/eze !u-in# Acum ne v)m 'n&)arce la Pala&# Ai vreun )m de 'ncredere !e care -0 &rimi-i ca -0 are &eze9 - Da* 'ncuviin- Bambelanul# Au 1) & de,a !reveni-i nu-0 la e !r ea c Pala&ul#

91 o r ( o n

s c o t t

c a r d

- Pe cine9 'n&reb An e&# Pe cine are &a-i9 4 cli! cei d)i brba-i %)vir* a!)i Mi"al r !un e< - Pe C!i&anul .rzii# - El a !u la cale r!irea9 - A%a e !are* a!r)b Bambelanul# - Eu nu cred* zi e An e& de)arece cun)%&ea v)cea C!i&anului %i ea nu avea al& c(n&ec dec(& l)iali&a&ea# Bambelanul 'n nu !u&ea 'n-elege a%a ceva# A &a nu era ) d)vad# Iar barcazul 1u e e iden&i1ica&* ceea ce !en&ru ei !rea ) c)n1irmare# A%a 'nc(& An e& nu mai !)meni nimic de !re C!i&an dec(& a&unci c(nd era !rea &(rziu# 0F E/i &au %i &emni-e mai rea dec(& aceea# Era d)ar ) celul* 1r u% - cel !u-in !e dinun&ru# Bi* dac nu e/i &a nici un m)bilier* !)deaua e mula la 1el de c)n1)r&abil ca %i aceea din a!ar&amen&ele lui Mi"al# Era &)&u%i greu nu u1eri# C!i&anul &&ea rezema& de un !ere&e* g)l-!u%c* ca nu e !)a& inucide cu vreun ar&ic)l de 'mbrcmin&e# Avea !e &e %aizeci de ani %i 'n ul&imii !a&ru ani r !un e e de &)a&e 1l)&ele 'm!ra&ului* c))rd)n(nd mii de nave !rin 'n&reaga .ala/ie# Acum
stpnul cntecelor 229

'n czu e vic&im unei in&rigi &u!ide de !ala&* era -a!ul i !%i&)r### Bambelanul !lnui e &)&ul* de igur# Ca 'n&)&deauna* Bambelanul# Dar cum !u&ea C!i&anul -%i d)vedea c in)cen-a 1r un e/amen +i!n)&ic %i ace &a avea 1ie c)ndu * bine'n-ele * de c&re Bambelan# In !lu * C!i&anul cun)%&ea un amnun& de care nu avea +abar nici ) al& 1iin- a1la& 'n via-< de%i ) e/aminare me&icul)a a min-ii ale nu !u&ea d)vedi c el ar 1i avu& cel mai mic ame &ec 'n r!irea lui An e&* e/aminarea re !ec&iv ar 1i da& la iveal al&e lucruri* !e&recu&e an&eri)r8 )ricare din&re ele i-ar 1i !u&u& di &ruge re!u&a-ia* iar &)a&e la)lal& ar 1i du !re ) m)ar&e la 1el de igur ca %i 'n cazul 'n care el ar 1i r!i& cu adevra& Privig+e&)area# 3Pa&ruzeci de ani de l)iali&a&e neclin&i& !en&ru ca acum* c(nd un& nevin)va&* vec+ile mele 1rdelegi m 'm!iedice 1)r-ez m(na#7 $ezema& de !ere&e* C!i&anul '%i &recu m(inile !e &e !ici)arele 'mb&r(ni&e# Mu%c+ii nu-i erau lbi-i* dar avea enza-ia c !ielea i e ,u!uia# 3Pe !lane&a a &a* g(ndi el* un brba& &rebuie &ria c !(n la ) u& %i d)uzeci de ani# Eu 'n nu v)i de!%i cu mul& ,um&a&ea ace &ui numr#7 Ce anume 'i grbi e -0 'n&emni-eze9 Ce lucru u !ec& 1cu e9 Sau nici mcar nu 1cu e ceva u !ec&9 Trebuie 1i 1) & ceva# Mi"al nu era un &iran8 c+iar dac era a&)&!u&ernic* c)nducea du! li&era legii# V)rbi e )are !rea de cu indivizi u !ec-i9
91 o r o n s c o t t c a r d

5u e e )are* a&unci c(nd nu &rebuia* 'n )ra%ele 'n care nu &rebuia mearg9 Indi1eren& cine ar 1i 1) & adevra-ii &rd&)ri* C!i&anul era igur c-i adu eer acuza-ii ce !ru er !lauzibile# :ru c* lumina '%i redu e in&en i&a&ea la ,um&a&e# C!i&anul cun)%&ea de &ule de !re 'nc+i )ri - e &e dre!&* vzu&e din cealal& i!) &az - ca %&ie c a &a 'n emna c !e &e zece minu&e va 1i bezn# A!)i n)a!&e %i )mn### dac !u&ea ad)rmi# Se 'n&in e !e ,) * '%i ac)!eri )c+ii cu bra-ul %i-%i ddu eama c agi&a-ia din mrun&aiele ale nu !u&ea 1i &vili&# Nu avea d)arm# C)n&inu e g(ndea c - 'n m)d m)rbid* e l !rad g(nduril)r* de)arece era !rea cura,) ca e a cund de !r)!ria a imagina-ie - la 1elul 'n care va muri# Mi"al era un )m mare* 'n nu avea mil !en&ru &rd&)ri#

Ace%&ia erau ci)!(r-i-i* buca& cu buca&* 'n &im! ce +)l)camerele 'nregi &rau c+inurile m)r-ii !en&ru a le &ran mi&e !e &)a&e !lane&ele# Sau !)a&e c avea e a1irme c 1u e e d)ar un c)m!lice* caz 'n care ag)nia avea -i 1ie mai cur& %i mai### in&im# Nu-0 'n !im(n&a 'n durerea8 '%i !ierdu e de d)u )ri bra-ul &(ng* la in&erval de nici d)i ani* %i %&ia c !u&ea 1ace 1a- durerii de &ul de bine# II r)dea 'n c)n%&iin-a 1a!&ului c &)-i cei !e care-i c)manda e vre)da& aveau e g(ndea c* din cli!a aceea* la el ca la un &rd&)r care a muri& dez)n)ra&# A%a ceva era mul& mai greu de u!)r&a&# Im!eriul lui Mi"al 1u e e crea& de )lda-i care iubeau
stpnul
92

cntecelor

)n)area %i aveau ) l)iali&a&e 1ana&ic# C!i&anul '%i amin&i m)men&ul !rimei ale decizii !e ) nav# 5u e e 'n &im!ul rev)l&ei de !e Xuenzee %i cruci%&)rul u 1u e e ur!rin !e !lane&# 5u e e !u 'nain&ea al&erna&ivel)r 1(%ie&)are de a dec)la imedia&* 'nain&e ca nava -i 1ie de&eri)ra&* )ri de a mai a%&e!&a %i a 'ncerca alvarea un)ra din&re )amenii i# 4!&a e !en&ru cruci%&)r* cci* dac ar 1i a%&e!&a&* ar 1i 'n emna& c nimic n-ar mai 1i 1) & alva& !en&ru Im!eriu# Dar &rig&ele 'nnebuni&e 3A%&e!&a-i* a%&e!&a-i7 'i r una er 'n urec+i cu mul& du! ce ie%i er din raza de rece!-ie a &a-iil)r individuale# 5u e e el)gia&* de%i medalia nu-i 1u e e 'nm(na& dec(& du! c(&eva luni* de)arece ar 1i g i& ) m)dali&a&e de a e inucide cu a,u&)rul ei# 3C(& de u%)r m-am g(ndi& la inucidere !e a&unci* '%i amin&i C!i&anul# Acum* c(nd mi-ar 1i 'n&r-adevr de 1)l) * e &e c)m!le& in&angibil# 4 !l&e c d)ar !en&ru 1rdelegile mele# Ei nu-%i dau eama* dar c+iar dac ar crede c bag la a! un nevin)va&* meri& e/ac& !edea! a !e care ) v)i !rimi#7 '%i amin&ea### Lumina e &in e### 'ncerc d)arm %i vi eze* dar c)n&inu -%i amin&ea c# Bi '%i amin&ea# Iar 'n 1iecare vi zrea 1a-a ei# Nici un nume# Nu 'i %&iu e nici)da& numele 1cea !ar&e din i &emul l)r de !r)&ec-ie* de)arece dac un nume nu era nicic(nd cun) cu&* a&unci nu
92

o r ( o n

s c o t t

c a r d

!u&ea 1ie a1la& nici !rin cea mai abil me&)d* indi1eren& c(& -ar 1i &rdui& cineva# 5a-a ei 'n ### mai neagr dec(& a lui* de !arc ar 1i avu& (nge !ur* &rg(ndu- e din regiunea cea mai iz)la& a A1ricii* %i ur( ul ei* de%i 1)ar&e cum! la vedere* erau a&(& de lumin)a e* 'nc(& im!la l)r amin&ire 'i aducea lacrimi 'n )c+i %i-0 ame-ea# Ea &rebuia 1ie adevra&ul a a in# Cu ) ear 'nain&e de ziua 'n care !lnui er -0 ucid !e !re1ec&* 1emeia 'l adu e e la ea aca # Prin-ii ei* care nu %&iau nimic* d)rmeau 'n camera din !a&e8 ea i e drui e de d)u )ri* 'nain&e ca brba&ul 'n-eleag c era v)rba de !re mai mul& dec(& im!la de crcare a &en iunii dinain&ea unei miiuni delica&e# Ea 'l iubea cu adevra&* era igur de lucrul ace &a* %i a&unci el 'i %)!&i e la urec+e numele lui# - Ce-i a &a9 'n&reba e ea# - Numele meu* r !un e e brba&ul %i 1a-a ei e c+im)n) i e !arc de durere# - De ce mi l-ai !u 9 - Pen&ru c am 'ncredere 'n &ine* %)!&i e el m(ng(ind-) !e !a&e# Ea gemu e ub !)vara acelei 'ncrederi8 au !)a&e 'n ul&imele !a me ale e/&azului e/ual# Indi1eren& care ar 1i 1) & adevrul* C!i&anul nu avea -0 a1le nici)da&# C(nd !leca e* ea 'i murmura e la urec+e< - A%&ea!&-m m(ine diminea-* la )ra n)u* l(ng &a&uia lui H)ru din 5lan& 5i 2a6# El ) a%&e!&a e d)u )re* a!)i !leca e -) cau&e %i-i g i e l)cuin-a 'nc)n,ura& de !)li-i%&i# La 1el %i

stpnul

cntecelor

2KK

ca ele al&)r d)i c)n !ira&)ri* iar a&unci 'n-ele e e c 1u e er &rda-i# La 'nce!u& crezu e* e l a e cread c ea 'i &rda e %i c* !en&ru a-i alva lui via-a* 'i ceru e -) a%&e!&e la )ra c(nd %&iu e c avea a!ar !)li-ia# 4ricum &)&u%i* c+iar dac 1u e e nevin)va&* ci&i e 'n ziare c ea e inuci e e la a!ari-ia )amenil)r legii8 '%i zbura e creierii cu un !i &)l de m)d vec+e* cu gl)an-e* c+iar 'n 1a-a !rin-il)r ei care e 'n&rebau ce cu&a !)li-ia la u%a l)r# C+iar dac &rda e gru!ul* ea re1uza e -0 &rdeze !e el %&iindu-i numele* !re1era e m)ar&ea al&erna&ivei de a 1i ili& -i dezvluie iden&i&a&ea# 4 m(ng(iere in u1icien&# II )m)r( e el 'n u%i !e !re1ec&* a!)i !r i e !lane&a !e care e n cu e %i nu mai reveni e nici)da& ac)l)# '%i !e&recu e un &im!* !(n 'm!lini e d)uzeci de ani* 'ncerc(nd e al&ure rebeliunil)r* )ri rebeliunil)r 'n 1)rmare* au cel !u-in de c)!ere ) nemul-umire eri)a undeva 'n Im!eriul nu !rea vec+i al lui Mi"al# Tre!&a& '%i ddu e 'n eama c nu c+iar a%a mul-i )ameni &(n,eau du! inde!enden-# Sub d)mnia lui Mi"al* via-a era mai bun ca )ric(nd# Bi 'n-eleg(nd* 'nce!u e 'n-eleag ce reu%i e Mi"al# Se 'nr)la e 'n arma& %i-%i 1)l) i e a!&i&udinile ca avan eze 'n ierar+ia mili&ar* !(n ce a,un e e )mul 'n care Mi"al avea cea mai mare 'ncredere< C!i&anul .rzii# T)&ul degeaba### T)&ul degeaba din !ricina unui lu,ba% civil ambi-i) care 'l c)ndamna
9K o r ( o n s c o t t c a r d

la m)ar&e8 nu m)ar&ea !lin de )n)ruri !e care %i-) vi a e* ci una !lin de dizgra-ie# 3Meri& %i a &a* '%i !u e C!i&anul# Pen&ru c i-am !u ei numele meu# E &e numai gre%eala mea### !en&ru c i-am !u cum m nume c#7 A-i!i e* de)arece 'l &rezi ) und de aer mai rece# Veni er du! el9 Nu* nu* ar 1i a!rin lumina# Nu e zrea 'n nici ) lumini-* nici mcar !e c)rid)r### dac nu e 'n%ela %i u%a celulei era 'n&r-adevr de c+i # - Cine-i9 'n&reb el# - S- - &* veni r !un ul# C!i&ane9 -Da# C!i&anul e &rdui -%i amin&ea c v)cea# - Cine e%&i9 - Nu m cun)%&i# Sun& un im!lu )lda&# Nu m cun)%&i# Eu 'n &e cun) c# Di-am adu ceva# C!i&anul im-i ) m(n !i!indu-i &ru!ul* !(n 'i g i bra-ul* a!)i !alma 'n care 'i &recur ) ering# - Ce-i a &a9 - 4n)are* r !un e )lda&ul# .la ul era 1)ar&e &(nr# - De ce9 - Nu !u&eai -0 1i &rda& !e Mi"al* dar ei &e v)r c)ndamna* %&iu cu iguran-# Bi &e v)r ucide - ca !e un &rd&)r# A%a c* dac ) d)re%&i### )n)area# Sim-i adierea !lecrii )lda&ului8 u%a e 'nc+i e %i cldura e &r(n e la l)c# C!i&anul -inea m)ar&ea 'n m(n# Nu avea 'n mul& &im! la di !)zi-ie# S)lda&ul necun) cu& 1u e e cura,) %i in&eligen&* dar 'n
stpnul 9K
i

cntecelor

ur(nd i &emul de alarm al 'nc+i )rii avea -i aleraler&a e de,a - a u!ra 'n cli!a aceea e 'ndre!&au c&re el# 3Dar dac !)& 'n&r-adevr -mi d)vede c nevin)v-ia9 e 'n&reb C!i&anul# De ce m)r acum* c(nd !)a&e c v)i 1i di cul!a& %i v)i c)n&inua & rie c97 '%i amin&i 'n ce aveau de c)!ere dr)gurile* e g(ndi la 'n&rebrile Bambelanului %i* vz(nd 'n 1a-a )c+il)r numai 1a-a ei* neagr* de aban) * '%i 'n1i! e* !u&ernic* acul 'n abd)men# B)cul ru! e igiliul %i
te+e !e gardieni - !)a&e 'i %i i n&rrii cuiva# P)a&e c+iar

'ngdui c+imicalel)r -i !reg&ea c !ielea !en&ru )&rava din ering# In m)d n)rmal* ar 1i &rebui& numere ecundele* !en&ru a 'nde!r&a dr)gul du! in,ec&are* dar acum ingura d)z c)re !unz&)are era &)&una cu 'n&regul c)n-inu& al eringii# 'nc -inea eringa a! a& c(nd luminile e a!riner* u%a e de c+i e %i gardienii nvlir 'nun&ru* mulg(ndu-i eringa din m(n %i ridic(ndu-0* ca -0 c)a& din celul# - Prea &(rziu* %)!&i el* dar &emnicerii c)n&inuar -0 &(ra c 'n ,) ul unui c)rid)r# Membrele C!i&anului erau c)m!le& am)r-i&e8 recun) cu )&rava %i %&iu c era un emn c m)ar&ea nu mai !u&ea 1i 'm!iedica&* indi1eren& de an&id)&ul care i-ar 1i 1) & admini &ra&# Trecur !rin&r-) u% %i 'n&rezri !inarea unui )lda& &(nr* !ur&a& de al-i &rei gardieni 'n&r-) )daie de anc+e&#
94

o r ' o n

s c o t t

c a r d

- Mul-ume c* 'ncerc -i !un C!i&anul* dar nu reu%i v)rbea c 'ndea,un de &are !en&ru a 1i auzi& !e &e &r)!i&urile %i &umul&ul de !e c)rid)r# II a%ezar !e ) ma %i medicul e a!lec dea u!ra lui* cl&in din ca! %i !u e c era !rea &(rziu# - 'ncearc* oricum1 rcni un gla !e care C!i&anul 'l recun) cu vag ca a!ar-in(nd Bambelanului# - Bambelane* murmur el# - Da* nen)r)ci&uleA zi e Bambelanul* cu ) v)ce care !rea ) adevra& ca!)d)!er a u1erin-ei# - S!une-i lui Mi"al c m)ar&ea mea elibereaz mai mul-i c)m!l)&i%&i dec(& ucide# - Crezi c nu %&ie9 - Bi !une-i### !une-i### Bambelanul e a!lec %i mai mul&* dar C!i&anul muri 1r %&ie dac reu%i e -i &ran mi& 'm!ra&ului ul&imul u me a, 'nain&e de a 1i amu-i& !en&ru vecie# 05 An e& 'l !rivi !e Mi"al rcnind la Bambelan# Cun)%&ea u1icien& v)cea 'm!ra&ului ca %&ie c ace &a min-ea cumva* c m(nia era* cel !u-in !ar-ial* ) !re1c&)rie# Bambelanul %&ia )are %i el9 An e& bnuia c da#
stpnul cntecelor 2K6

- Numai un idi)& l-ar 1i uci !e )lda&ul acelaA url Mi"al# Pre1c(ndu- e 'n !im(n&a&* Bambelanul r !un e< - Am 'ncerca& &)&ul - dr)guri* +i!n)z -* dar avea bl)ca,e* bl)ca,e !rea bune### - A%a c-ai a!ela& la buna %i vec+ea &)r&urA - Era )ricum una din&re !ede! ele !en&ru &rdare# M-am g(ndi& c* dac v)i recurge la ea* va mr&uri i &)& lan-ul c)n !ira-iei### - P(n una-al&a* a muri&* %i acum nu mai avem nici ) !eran- de c)!erim### - Avea bl)ca,e* '-i !un* ce !u&eam 1ace9 - Ce !u&eai 1ace9A 'm!ra&ul e 'n&)ar e cu !a&ele# An e& auzi e ) und de !lcere 'n gla ul lui# 3De ce97 4 !lcere macabr* cu iguran- nu una de care Mi"al e bucure 1-i%# - A%adar* 'n ciuda e1)r&uril)r n)a &re* i -a adu )&rav### - A &a d)vede%&e cel !u-in vin)v-ia C!i&anului* zi e Bambelanul# - Nu d)vede%&e 3cel !u-in7 nimicA e r &i Mi"al* 'n&)rc(ndu- e c&re &en&a&iva Bambelanului de a 'nvi)ra i&ua-ia# Mi-ai 'n%ela& 'ncrederea %i nu -i-ai 'nde!lini& 'nda&)ririleA Era emnalul de 'nce!ere al unui ri&ual# Su!u * Bambelanul c)n&inu cu urm&)rul !a < - S&!(ne* am 1) & inca!abil# Meri& 1iu uci # Demi i)nez %i &e im!l)r -mi curmi via-a#
<0 o r jo n s c o t t c a r d

Mi"al urm ri&ualul* 'n 1uri) * li! i& de gra-ie* !arc a igur(ndu- e c Bambelanul va 'n-elege c era ier&a&* dar nu i e ui&a 1a!&a# - E%&i un !r) &* lua-&e-ar dracuJA I-i druie c via-a* 'n !rimul r(nd !en&ru ine &imabilele ervicii !e care mi le-ai adu !rin de c)!erirea &rd&)rului# Mi"al '%i 'nclin ca!ul !e un umr# - Ia !une* Bambelane* %i acum !e cine crezi c ar &rebui nume c 'n 1unc-ia de C!i&an al .rzii9 An e& era &)& mai deru&a&# Bambelanul %i Mi"al min-eau de !re ceva* '%i a cundeau ceva* reci!r)c### iar acum 'm!ra&ul 'i cerea 1a&ul Bambelanului 'n&r-) !r)blem care nu era de1el &reaba lui# Bi Bambelanul avea -i r !und# - 5r d)ar %i !)a&e !e $i"&)r Cenu%iul* S&!(ne# 35r d)ar %i !)a&e79 A&i&udinea era im!er&inen&* im!lul 1a!& de a )1eri uge &ii era !ericul) # Bambelanul nu 'n&re!rindea lucruri !ericul)a e# Un r !un li! i& de )rice !eric)le ar 1i 1) & c nu e g(ndi e nici)da& la acea & c+e &iune %i nu !u&ea 'ndrzni -0 1&uia c !e Mi"al 'n&r-) !r)blem a&(& de im!)r&an&# In l)c de a%a ceva* el !u e e 31r d)ar %i !)a&e7# In m)d )bi%nui&* An e& -ar 1i a%&e!&a& ca Mi"al devin rece %i -0 e/!edieze !e Bambelan* re1uz(nd -0 mai vad c(&eva zile# Mi"al 'n c)n&razi e &)& ce credea bia&ul c %&ia de !re el* r !unz(nd !rin&r-un ur( #
stpnul
95

cntecelor

- Da* 1r d)ar %i !)a&e# $i"&)r Cenu%iul e &e )lu-ia cea mai eviden&# Tran mi&e-i* 'n numele meu* c a 1) & numi& 'n 1unc-ie# P(n %i Bambelanul* care &!(nea la !er1ec-ie ar&a im!a ibili&-ii* 1u ur!rin # Iar reac-ia aceea de ur!riz declan%a 'n-elegerea 'n min&ea lui An e&# Bambelanul 'l numi e e/ac& !e cel !e care nu l-ar 1i d)ri& 'n 1unc-ia de C!i&an al .rzii* c)nvin c Mi"al va re !inge imedia& )rice !r)!unere# 'm!ra&ul 'n 'l ale e e* %&iind c brba&ul acela va 1i c)m!le& inde!enden& de in1luen-a Bambelanului# An e& 1u 'nc(n&a&# $i"&)r Cenu%iul era ) alegere bun - 1l)&a avea 1ie de igur mul-umi&* 1iindc re!u&a-ia de lu!&&)r a lui $i"&)r era binecun) cu&# La r(ndul u* Im!eriul avea 1ie de ac)rd* de)arece* 'n rebeliunea de !e Man&r6nn* $i"&)r d)vedi e c !u&ea 1i indulgen& cu )amenii# In l)c re!rime %i di &rug* el inve &iga e !l(ngerile ce&-enil)r 'm!)&riva lac)mului admini &ra&)r !lane&ar* 'l ,udeca e !e ace &a %i-0 e/ecu&a e# :ine'n-ele * la)lal& cu c)nduc&)rii rebeliunii* dar du! aceea guverna e el 'n u%i !lane&a* vreme de c(&eva luni* &(r!ind c)ru!-ia din nivelurile u!eri)are ale guvernului %i in &al(nd l)calnici 'n !)zi-iile-c+eie* !en&ru a-i c)n&inua munca du! ce avea !lece# In &)a& .ala/ia nu e/i &a !lane& mai l)ial ca Man&r6nn %i 'n &)a& 1l)&a nimeni nu era mai iubi& dec(& $i"&)r Cenu%iul de c&re )amenii de r(nd#
95 o r ( o n s c o t t c a r d

Mai mul& 'n dec(& &)a&e ace &e m)&ive 'n 1av)area numirii* An e& e bucura 1iindc 'l cun)%&ea !e brba&* 'l !lcea %i avea 'ncredere 'n el# E &e 'n %i 'i !u e e c $i"&)r Cenu%iul era )mul cel mai a emn&)r lui Mi"al din 'n&reaga .ala/ie# Iar acum* c(nd An e& 'l cun)%&ea %i-0 iubea !e Mi"al* acea &a era lauda cea mai 'nal& care i e !u&ea aduce# In &im! ce An e& re1lec&a a u!ra numirii* Bambelanul !leca e %i gla ul 'm!ra&ului 'l &rezi !e bia& din g(nduri< - B&ii care i-au 1) & ul&imele cuvin&e adre a&e mie9 5r i e !un* An e& '%i ddu eama c Mi"al v)rbea de !re C!i&an#

- A zi < 3S!une-i-i lui Mi"al c m)ar&ea mea elibereaz mai mul-i c)m!l)&i%&i dec(& ucide#7 Iar a!)i### a!)i a !u c m-a iubi&# .la ul i e 1r(n e# Avea lacrimi 'n )c+i# - Imagineaz--i ble &ema&ul la 'n&emni-a& !un(nd c m-a iubi&A B&iai c acum !a&ruzeci de ani a 1) & im!lica& 'n&r-un c)m!l)& ca m r &)arne de !e &r)n9 4 c+e &ie mel)drama&ic### iubi&a lui i-a &rda& %i numai el a u!ravie-ui&# N-a %&iu& nici)da& c eu cun)%&eam &)&ul# P)a&e 'n c n-a min-i&# P)a&e c m-a iubi& 'n&r-adevr* 'n 1elul lui# - Tu l-ai iubi&9 - In &)& cazul* nu m-am 'ncrezu& nici)da& 'n el# Nu m-am 'ncrezu& nici)da& 'n nimeni# Dec(& 'n &ine#
stpnul cntecelor <1

1
Mi"al 'i z(mbi lui An e& %i-0 m(ng(ie !e !r# T)nul 'i era ve el* dar bia&ul %&ia c(& &ri &e-e e a cundea 'na!)ia lui# - S-0 iube c###9 Cine !)a&e !une### B&iu c m im& ca naiba* acum c(nd e &e m)r&# M iube%&e### M-a iubi&### Da* cred c l-am iubi&* a&(& c(& !)& iube c !e cineva# M bucur* cel !u-in* c a g i& ) cale demn de a muri# 'm!ra&ul r( e# - Pare ciuda&* nu9 M)ar&ea lui la c)n !ira-ia nedezvlui&* &)&u%i m bucur# De c(nd ai ) i& aici* An e&* mi-am ui&a& !re)cu!rile an&eri)are 'n in&ere ul !r)!riei mele !er )ane# - A&unci ar &rebui !lec# - La-la-la* 1cu Mi"al %i u !in# An e&* &a-i unul din&re c(n&ecele &ale cele mai !lic&i i&)are< c(n-i 'n&runa aceea%i n)&# Se a1und mai mul& 'n caun %i ace &a !lu&i* rem)del(ndu- e !en&ru a u -ine m)di1icarea greu&-ii# C+i!ul 'n 'i deveni e m)r)cn) # - Ce -a 'n&(m!la&9 'n&reb bia&ul# - Nimic* r !un e Mi"al# A+* n-are nici un r) & &e min&A S zicem c un& )b) i& %i c !r)blemele c)nducerii devin &)& mai 'm!)vr&)are !e m ur ce 'mb&r(ne c# - De ce a 1) & are &a& C!i&anul9 'n&reb An e&* a&(& !en&ru a c+imba ubiec&ul* c(& %i !en&ru a-%i a&i 1ace curi)zi&a&ea* !e care %i-) recun)%&ea de c+i # Cum a-i %&iu& de el9
<1 o r o n s c o t t c a r d

- A+* a &a### 4amenii Bambelanului 'l u!raveg+eau# Vizi&a regula& l)cul acela# 5a- de !rie&enii lui* !re&indea c mergea la ) 1emeie care l)cuia ac)l)# T)-i vecinii au de!u 'n mr&urie* ub e1ec&ul dr)guril)r* c ac)l) n-a l)cui& nici)da& vre) 1emeie# Iar C!i&anul era un mae &ru 'n ridicarea bl)ca,el)r men&ale# T)a&e ar 1i 1) & 'n im!le i!)&eze* !(n %i imili&udinile barcazuril)r* dac nu l-ai 1i iden&i1ica& !e individul acela care -a inuci # Pleav* nu9 - Pleav### An e& !lec !rivirea# - Nu-mi !lace %&iu c eu am !ece&lui& )ar&a C!i&anului# - Nimnui nu i-a 1cu& !lcere# - Cel !u-in* c)m!l)&ul a 1) & de,uca&* r) &i An e&* bucur) la g(ndul c avea ca!e de u!raveg+erea !ermanen& a grzil)r# - 3De,uca&79 re!e& Mi"al# N-a 1) & nici mcar dezvlui&# S)lda&ul a reu%i& -i aduc )&rav C!i-

&anului* deci 'n Pala& mai e/i & c)n !ira&)ri# De aceea 'i v)i !)runci lui $i"&)r Cenu%iul &e -in !ermanen& ub u!raveg+ere# :ia&ul nu 'ncerc -%i a cund dezamgirea# - B&iu* urm )b) i& Mi"al# B&iu c &e calc !e nervi* dar ecre&ele un& 'nc 'ngr)!a&e 'n min&ea &a %i* !(n nu v)r ie%i* ce al&ceva !)& 1ac9
stpnul 96 cntecelor

16.
Secre&ele ie%ir la iveal 'n ziua urm&)are# Mi"al -inea audien-ele 'n ala cea mare %i* la )lici&area a* An e& &&ea al&uri de Bambelan* nu de!ar&e de &r)n# C(ndva* du!-amiaz* 'm!ra&ul avea -0 r)age !e An e& c(n&e# P(n a&unci* bia&ul e re emna !rivind !r)ce iunea !lic&i i&)are a demni&aril)r care '%i aduceau )magiile 'm!ra&ului# Cu &)-ii urmau e&ic+e&a* erau re !ec&u)%i* a&en-i %i-i ,urau lui Mi"al drag) &e %i l)iali&a&e ve%nic# Du! aceea* aveau revin &)-i aca * ra!)r&(nd c(& de re!ede credeau c avea m)ar Mi"al cel .r)aznic* cine avea -i urmeze %i care erau %an ele de a 'n+-a %i ei vre) buc-ic din Im!eriu# 4rdinea demni&aril)r 1u e e &abili& cu a&en-ie* !en&ru a-i )n)ra !e !rie&enii dev)&a-i %i a-i umili !e !arveni-ii ale cr)r aere e/agera&e &rebuiau 'n1r(na&e# In ziua aceea* !rimul a 1) & !rimi& un 1unc-i)nar ne'n emna& din&r-un r)i &elar 'nde!r&a&* ale crui in)va-ii 'n admini &rarea a i &en-ei )ciale 1ue er ad)!&a&e 'n &)& Im!eriul* du! care 'nce!u adevra&a !lic&i eal# Prin-i* !re%edin-i* a&ra!i %i admini &ra&)ri* de!inz(nd de &i&lul cu care u!ravie-ui er cuceririi* 'n urm cu %a!&ezeci* )!&zeci au n)uzeci de ani* urmau e&ic+e&a* !lec(ndu- e =iar !lecciunile l)r ar&au c(& e &emeau de Mi"al* au c(& mul& v)iau -0 mgulea c* au c(& de m(ndri %i inde!enden-i d)reau !ar>* murmur(nd c(&eva

I
96

cuvin&e* )lici&(nd ) 1av)are )ri ) audien- !ar&icular* a!)i re&rg(ndu- e %i a%&e!&(nd l(ng !ere-i* du! ce Mi"al 'i c)ncedia cu un cuv(n& amabil au &i) # Pen&ru a-0 umili 'n m)d !ecial !e a&ra!ul din Sununu2a6* ace &a 1u !receda& de ) delega-ie de negri "in +a ieni* 'mbrca-i 'n ciuda&ele l)r c) &ume &rvec+i# In m)d ridic)l* Iin +a a in i &a c e &e ) na-iune uveran* de%i Bambelanul 'i %)!&i la urec+e lui An e& c nici mcar nu )cu!a l)cul ge)gra1ic e/ac&* de)arece Iin +a a din vec+ime 1u e e 'n valea 1luviului C)ng)* 'n &im! ce agricul&)rii aceia 'n&uneca-i l)cuiau 'n e/&remi&a&ea udic a A1ricii# C)n&inuau &)&u%i -i dea cu &i1la lui Mi"al* numindu-%i re!rezen&an&ul 3amba ad)r7* %i erau a&(& de ridic)li* 'nc(& 1a!&ul de a le ac)rda 'n&(ie&a&e re!rezen&a ) in ul& de c+i la adre a cel)r care le urmau# - D)!(rlanii din Sununu2a6* c+ic)&i Bambelanul* v)r 1i al naibii de 1uri)%i# Negrii erau !i&)re%&i cu m)da l)r< !rul le era ridica&* 'n c)curi 'nal&e* u -inu&e de )a e %i !)d)abe* cu %iraguri en)rme de !erle !e !ie!& %i de abia 'nve%m(n&a-i* la limi&a decen-ei# Pi&)re%&i au nu* Mi"al era de,a !lic&i i& de ei %i 1cu emn i e &)arne vin# Bambelanul &urn* gu & din cu!* a%a cum era )biceiul* a!)i e 'ndre!& !re &r)nul lui Mi"al# Se )!ri 'n bru c %i-0 c+em !e An e&# Sur!rin * bia&ul e a!r)!ie#
stpnul
96

cntecelor

- De ce nu-i duci &u vinul* dulce Privig+e&)are9 1cu Bambelanul## Sur!riza di !ru din )c+ii lui An e&# Lu cu!a i !)rni !re &r)nul 'm!r&e c# In cli!a aceea e dezln-ui iadul# Trimi%ii Iin+a ei ridicar bra-ele !re c)a1urile l)r c)m!lica&e* c)a er de ac)l) !umnale de lemn - ce nu 1u e er de!i &a&e de de&ec&)are au !erc+ezi-ii - %i e n!u &ir !re Mi"al# .rzile de c+i er imedia& 1)cul %i la erele l)r d)b)r(r cinci agre )ri* dar &)-i -in&i er a u!ra cel)r din !rimul r(nd* a%a c &rei c)n&inuar nea&in%i# Se re!ezir !re &r)n cu bra-ele 'n&in e* a &1el 'nc(& cu-i&ele erau de,a 'ndre!&a&e c&re inima lui Mi"al# In al e -i!a %i e zbiera# Un )lda& reu%i mai &rag ) da&* dar ra&* iar ceilal-i '%i g)li er 'ncrc&)arele de la !rima ra1al# Se &rduiau re'ncarce la erele* dar %&iau* c+iar 'n &im! ce 'ncercau* c nimic nu !u&ea 1i a&(& de iu&e ca )!rea c !umnalele de lemn -0 &r!ung !e 'm!ra&# Mi"al '%i !rivi m)ar&ea 'n )c+i %i nu !ru dezamgi&# In 'n aceea%i cli!* An e& azv(rli !)calul cu vin 'n&r-un a&aca&)r %i a!)i -(%ni 'nain&ea lui Mi"al# Sri cu u%urin- 'n aer %i izbi 1alca !rimului a a in# Direc-ia l)vi&urii era !er1ec&* 1)r-a !reci di &ribui& %i a&(& de mare* 'nc(& ca!ul negrului zbur a!r)a!e cinci !rezece me&ri !rin al 'n vreme ce &ru!ul i e !rbu%i 'n 1a-* a&ing(nd !ici)rul
97 o r ( o n s c o t t c a r d

'm!ra&ului cu cu-i&ul de lemn* 'ncle%&a& 'nc 'n !umn# An e& a&eriza din al&ul u la &im! ca izbea c cu bra-ul 'n u * 'n abd)menul al&ui agre )r* cu a&(&a 1)r- 'nc(& m(na i e 'ngr)!a !(n la c)& 'n mrun&aie %i dege&ele ale zdr)bir inima brba&ului# Al &reilea a1rican e )!ri d)ar ) cli! din iner-ia a&acului* 'n 1a-a ma acrului 1ulger&)r c)mi de bia&ul care &&u e a&(& de nevin)va& l(ng &r)nul im!erial# B)viala 1u u1icien& !en&ru ca la erele -in&ea c* &rag* %i ul&imul a a in "in +a ian e !rvli* l (nd 'n urm d)ar crum care 1umega u%)r# De la a!ari-ia !umnalel)r de lemn %i !(n la m)ar&ea ul&imului a&aca&)r* &)&ul dura e cinci ecunde# An e& rma e nemi%ca& 'n mi,l)cul lii* cu buc-i de mrun&aie !e bra- %i &r)!i& de (nge !e &)& c)r!ul# '%i !rivi m(na m(n,i&* a!)i &ru!ul din care ) mul e e# Un val de amin&iri bl)ca&e 'l inund %i-%i adu e amin&e de al&e a emenea &ru!uri* al&e ca!e&e re&eza&e de !e umeri* al-i )ameni care muri er !en&ru ca An e& 'nve-e ar&a de a ucide cu m(inile g)ale# Sen&imen&ul de vin)v-ie* care nu-i ddea !ace a&unci c(nd* erile* e de%&e!&a !e barcaz* 'l a al&a cu ) 1)r- mai mare ca )ric(nd* cci acum %&ia de ce 'l im-i e* %&ia de ce e 1cu e vin)va&# Perc+ezi-iile 1u e er zadarnice# Precau-iile erau inu&ile# An e& nu ar 1i !u&u& 1)l) i nici ) arm* nu avea nev)ie de ) arm### el 'n u%i era arma care &rebuia 1i 1) & 1)l) i& 'm!)&riva &a&lui Mi"al#
stpnul cntecelor <3

*;
Mi"al !rivea 'n 1)c %i-%i amin&ea de !rimul )m !e care-0 uci e e# 5u e e !e a&unci d)ar un c)!il de zece ani* mai 1raged dec(& An e&### nuA Nu &rebuia e g(ndea c la An e&# Avea d)ar zece ani %i d)rmea 'n camera de la e&a,# Era 'n anii &er)rii de !e !lane&ele Cii A,u&)rului* iar 'n n)a!&ea aceea veni e r(ndul l)r# Nu e Izul (ngelui %i in&e &inel)r ru!&e e c)mbin cu em)-iile ce-i &rb&eau &ru!ul# Ii venea v)mi&e# D)rea v)mi&e* dar C)n&r)lul !relua c)manda8 'i 1u e e im!lan&a& &)cmai !en&ru a emenea m)-

men&e in u!)r&abile# $ma e a%&e!&(nd* cu c+i!ul ca ) ma c im!a ibil# .arda e a!r)!ie* cu !ruden-* ne%&iind !rea bine ce 1ac# Dar Bambelanul %&ia# An e& auzi gla ul &remur(nd de !aim la g(ndul c(& de a!r)a!e 1u e e a aina&ul %i c(& de a!r)a!e 1u e e a a inul de Mi"al* de c(nd 'i 1u e e readu An e&# - Lua-i-0A S!la-i-0A Nu-0 lbi-i nici ) cli! din b&aia la erel)r# Pe &e ) )r* aduce-i-0 'n Sala de C)n iliu# S)lda-ii !rivir !re Mi"al* !alid %i zgudui& !e &r)n* %i 'm!ra&ul 'ncuviin- din ca!#
247

o r ' o n

s c o t t

c a r d

auzi nici ) b&aie 'n u%* nici un zg)m)& a1ar* numai bubui&ul u%ii care e !ar e c&re in&eri)r* numai -i!&ul mamei lui Mi"al* care 'nc nu e culca e* %i rcne&ul ur)rii lui Mi"al* &rezi& 'n )di-a a1la& vizavi de a a# Mi"al nu &rebui e mai 'n&rebe ce e !e&recea# Avea d)ar zece ani* 'n a emenea lucruri nu !u&eau 1i a cun e c)!iil)r 'n anii aceia* iar el vzu e cadavrele 1emeil)r 1(r&eca&e %i 'm!r%&ia&e !e &rad8 vzu e )rganele geni&ale brb&e%&i -in&ui&e de ziduri* cu le%ul !) e )rului l)r g+emui& dede ub&* !rivind cu )c+i &icl)%i 1)cul care-i carb)niza e !(n&ecele# Derbedeii umblau 'n gru!uri mici %i e !unea de !re ei c un& invincibili* dar Mi"al %&ia unde era -inu& !u%ca de v(n&)are %i cum &rag cu ea# 4 lu din camera !rin-il)r i* ) 'ncarc a&en&* 'n &im! ce mama lui c)n&inua zbiere la !ar&er* a!)i a%&e!& rbd&)r cele d)u !erec+i de !ici)are urce &re!&ele# Nu avea dec(& ) 'ncrc&ur* dar era u1icien& dac alegea m)men&ul ideal8 !u%ca avea calibrul u1icien& de mare !en&ru ca gl)n-ul &r!ung un )m %i -0 ucid %i !e al d)ilea a1la& 'na!)ia a# :rba-ii a,un er 'n v(r1ul crii# Mi"al nu avu nici ) remu%care la g(ndul uciderii# Tra e# $eculul armei 'l d)b)r'# C(nd e ridic* brba-ii di !ru er* r) &)g)lindu- e !e cri# Cu &)a&e ace &ea* iguran-a nu-0 !r i e# 'ncarc din n)u %i 'nain&a 'nce&i%)r !(n 'n ca!ul crii# G) * d)i brba-i 'ngenunc+ea-i
stpnul
99

cntecelor

dea u!ra cadavrel)r ridicar )c+ii# Dac Mi"al ar 1i ezi&a&* ei l-ar 1i uci - la erele un& mai ra!ide dec(& )rice !r)iec&il %i )amenii aceia %&iau cum le Utilizeze. Dar Mi"al nu ezi&# Tra e din n)u %i de da&a aceea e 'm!)&rivi reculului* !rivind cum brba-ii e !rbu%ir 'n urma e/!l)ziei* c(nd gl)n-ul 'l l)vi e !e unul din&re ei 'n -ea &# 5u e e ) 'm!u%c&ur n)r)c)a - bie-elul -in&i e !(n&ecele celuilal&# Nu mai avea nici ) im!)r&an-# Am(nd)i erau m)r-i# Mi"al nu %&ia cum avea c)b)are &re!&ele ub 1)cul cel)r rma%i 'n via-* dar in&en-i)na 'ncerce# Nu mai avu 'n nev)ie -) 1ac# Ta&l u era -inu&* ili& !rivea c un al& agre )r care-i iluia neva &a# C(nd !a&ru bandi-i murir bru c* &a&l lui Mi"al nu ezi& le !un cel)rlal-i< - N-ave-i nici ) %an # Su un& !a&ru )ameni %i 'n cur&e a%&ea!& al-i zece# Ei 'l crezur* dar erau uciga%i* a%a 'nc(& 'i re&ezar berega&a* ) 'n,ung+iar de )!& )ri !e mama lui Mi"al %i numai du! aceea 'n&)ar er la erele a u!ra l)r 'n%i%i* %&iind c dac e !redau nu aveau aib !ar&e de nici ) mil* nici mcar de ,udeca&* ci aveau 1ie !ur %i im!lu 1(r&eca-i 'n buc-i# Ta&l lui Mi"al muri e )da& cu ei* dar mama bia&ului &ri# Iar la v(r &a de zece ani* Mi"al deveni un )i de er)u# Ii )rganiz !e &eni 'n&r-) 1)r- de rezi &en- !u&ernic %i* c(nd e r !(ndi ve &ea c nici ) band nu mai !u&ea !&runde 'n a&ul acela* al&e a&e 'l

1GG o r ( o n

s c o t t

c a r d

im!l)rar !e Mi"al le c)nduc* de%i era numai un c)!il# La v(r &a de cinci !rezece ani* 'i ili e !e uciga%i acce!&e un &ra&a& care* 'n e en-* le in&erzicea c)b)are !e !lane&a a* iar 'n urm&)rii c(-iva ani le dem)n &ra c avea a&(& !u&erea* c(& %i v)in-a de a-i )bliga re !ec&e &ra&a&ul# T)&u%i 'n cli!ele 'n care c)b)r( e &re!&ele %i-i vzu e !e cei !a&ru brba-i !e care-i uci e e* 'l vzu e !e &a&l u revr (ndu-%i (ngele !rin de !ic&ura c ca& 'n g(&* vzu e &rei cadavre carb)niza&e du+nind de,a a carne !e ,um&a&e ar * '%i vzu e mama 'n !ielea g)al r &igni& !e du%umea %i cu un !umnal 'n !ie!&* im-i e ) 'nver%unare ce +rni e &)a&e 1a!&ele lui ul&eri)are# Du! ) u& de ani* im!la amin&ire a n)!-ii aceleia 'l ac)!erea de ud)are# La 'nce!u&* 1ac&)rul +)&r(&)r 1u e e ura8 ea 'l 'm!ine e c)nduc ) 1l)& c&re !lane&ele uciga%il)r %i le cucerea c* ea 'l adu e e 'n 1run&ea unui gru! !u&ernic* dur* de brba-i mai v(r &nici dec(& el* &)-i ga&a -0 urmeze %i 'n iad# Undeva !e drum 'n ura 'l !r i e# P)a&e c abia du! ce reu%i er -i ucid mama* )&rvind-)* la c(&eva decenii du! ce u!ravie-ui e !umnalel)r !(n a&unci ura e* cu cer&i&udine# P)a&e c &)&ul e !e&recu e grada&* !e m ur ce amin&irea n)!-ii e e &)m!a e* iar el 'nce!u e im& re !)n abili&a&ea gri,ii 1a- de miliarde de )ameni care a%&e!&au de la el lege* !ace %i !r)&ec-ie# Undeva !e drum* -elurile lui e m)di1ica er# Nu e mai !re)cu!a de !ede! irea
stpnul
1GG

cntecelor

&icl)%il)r* a%a cum crezu e* c(ndva* c-i 1u e e +rzi& 'n via-# Acum 'l in&ere a &abilea c !acea 'n &)a& .ala/ia* !r)&e,eze )menirea de ea 'n %i* c+iar dac a &a 'n emna al&e rzb)aie (nger)a e care )blige !lane&ele* na-iunile %i ligile !lane&are 'nvr,bi&e acce!&e ceea ce !re&indeau* &)a&e* c d)re c# S !un ca!& m)r-ii !rin lu!&e# 3Eu am 1cu&-)* g(ndi Mi"al !rivind 1)cul# Eu am 1cu&-)#7 Bi &)&u%i n-) 1cu e 'ndea,un de bine# De)arece* du! &)a&e a &ea* un bia& &&u e ac)l)* 'n eara acea &a* cu (nge !e m(ini* !rivind le%urile brba-il)r !e care-i uci e e# 3Eu am !)rni& &)&ul* !en&ru ca nici un bia& nu mai &rebuia c 1ac a%a ceva#7 Mi"al im-i 'nlun&rul u ) durere in u!)r&abil# A!r)!ie !alma de 1lacr* !(n ce durerea &ru!ului 'n&recu durerea din inim# A!)i '%i un e m(na cu ali1ie* ) !an a %i e 'n&reb de ce rnile u1le&ului nu !u&eau 1i &mdui&e la 1el de u%)r#

12
- Privig+e&)are* v)rbi $i"&)r * e !are c cineva &e-a 'nv-a& c(n&ece n)i# An e& e g ea 'n mi,l)cul )lda-il)r* care-0 a-in&eau cu la erele# C)n&r)lul 'l )!rea -%i &rdeze
1GG o r ( o n s c o t t c a r d

vre) em)-ie* de%i ardea &rige cu &)a& ag)nia care-0 r)dea !e dinun&ru# 3;idurile mele un& 'nal&e* dar !)& ele zgzui a &a97 e 'n&reb el %i auzi un gla c(n&(ndu-i 'nce&i%)r ub 1run&e# Era v)cea lui E &e* iar ea 'i c(n&a c(n&ecul iubirii %i numai a &a 'i !ermi&ea -%i a cund en&imen&ul de vin)v-ie* durerea %i &eama* %i ! &reze C)n&r)lul# - Ai &udia& !e emne cu un mae &ru n)u* urm $i"&)r # - Nici)da&* izbucni An e& %i-%i ddu eama c nu-%i !u&ea men-ine C)n&r)lul 'n &im! ce v)rbea# - Nu c+inui bia&ul* C!i&ane* in&erveni Mi"al din l)cul 'n care &&ea* 'n&r-un c)l- al Slii de C)n iliu# Bambelanul e lan 'n demi ia lui pro "orma9

- Trebuia 1i e/amina& &ruc&ura mu cular a bia&ului %i -mi 1i da& eama ce a!&i&udini n)i a c!&a&# Am 'n%ela& 'ncrederea 'm!ra&ului# Cer -mi 1ie lua& via-a# An e& 'n-ele e c Bambelanul era mul& mai 'ngri,)ra& ca de )bicei* de)arece czu e 'n genunc+i 'nain&ea 'm!ra&ului# - Taci %i ridic-&e* m(r(i Mi"al# Bambelanul e cul* alb la 1a-# Mi"al nu re !ec&a e ri&ualul# Via-a Bambelanului c)n&inua 1ie !e muc+ie de cu-i&# - Se !are* urm Mi"al* c am &r!un c(&eva din&re barierele ridica&e 'n min&ea Privig+e&)rii mele# S vedem c(&e###
stpnul cntecelor 25K

An e& !rivi cum $i"&)r lu un !ac+e& de !e ma %i-i 'n&in e mai mul&e 1)&)gra1ii* ca le e/amineze# :ia&ul !rivi !rima din&re ele %i im-i c i se 1ace ru# Nu %&ia de ce-0 ileau le !rivea c* !(n ce vzu a &reia 1)&)gra1ie %i &re ri* 'n ciuda C)n&r)lului# - Pe &a l-ai recun) cu&* )b erv $i"&)r # An e& 'ncuviin- &cu&# - Ara&-i !e cei cun) cu-i# :ia&ul recun) cu a!r)a!e ,um&a&e din&re 1e-ele ar&a&e* iar $i"&)r 'n emn ceva !e ) li &# Du! ce An e& &ermin %i re &i&ui 1)&)gra1iile ='nce&* 'nce&i%)r* de)arece )lda-ii cu la ere erau 1)ar&e nerv)%i>* $i"&)r r(n,i !re Mi"al# - I-a recun) cu& !e &)-i cei r!i-i %i uci%i du! !r)!ria a r!ire# E/i &a &)&u%i ) leg&ur# - Eu i-am uci * murmur An e& cu gla c+imba&# V)cea 'i &remura a%a cum nimeni din 'n&regul Pala& n-) mai auzi e &remur(nd# Mi"al 'l !rivi* dar nu !u e nimic %i nu 1cu nici un ge & de 'n-elegere# - M-au !u e/er ez !e ei* &ermin An e&# - Cine9 'n&reb $i"&)r # - EiA V)cile### din cu&ie# An e& e &rdui ! &reze amin&irile a cun e 'na!)ia bl)ca,ului# B&ia acum de ce bl)ca,ul 1u e e a&(& de !u&ernic8 n-ar 1i rezi &a&* %&iind ce-i era a cun 'n min&e# Acum 'n &)&ul 1u e e c) la lumin %i el &rebuia rezi &e* mcar a&(& c(& 'i &rebuia !un &)&ul# Trebuia !un* de%i ar 1i
1G1 o r ) o n s c o t t c a r d

d)ri& din &)& u1le&ul ca bl)ca,ul revin la l)c* a cunz(nd !e vecie amin&irile ace &ea# - Care cu&ie9 $i"&)r nu e l a# - Cu&ia### 4 cu&ie de lemn# Un rece!&)r* au !)a&e un magne&)1)n# Nu %&iu### - V)cea '-i era cun) cu&9 - V)cile### Nu erau nici)da& acelea%i# Nici mcar !en&ru ) ingur 1raz# Se c+imbau la 1iecare cuv(n&# Nici)da& n-am !u&u& g i vreun c(n&ec 'n ele# An e& c)n&inua vad 'n 1a-a )c+il)r )amenii lega-i* !e care v)cile 'i !uneau -i c+il)dea c* a!)i -i ucid# '%i amin&i c !l(n e e* dar nu !u&u e rezi &a* nu e !u&u e 'm!)&rivi# - Cum &e-au )bliga& le a cul-i9 'n&reb $i"&)r %i* de%i gla ul 'i era bl(nd* 'n&rebrile erau in i &en&e* a%&e!&au r !un # - Nu %&iu### Nu %&iuA 'mi !uneau cuvin&e %i &rebuia le urmez# - Ce cuvin&e9 - Nu %&iuA N-am %&iu& nici)da&A
A

'nce!u !l(ng# - Cine &e-a 'nv-a& ucizi 'n 1elul ace &a9 'n&reb Mi"al cu bl(nde-e# - Un brba&# Nu i-am cun) cu& nici)da& numele# In ul&ima zi a 1) & lega& ac)l) unde 1u e er %i ceilal-i# V)cile m-au 1cu& -0 ucid#

An e& e c+inui cu cuvin&ele* e c+inui %i mai mul& d(ndu-%i eama c* a&unci c(nd '%i uci e e

4+1
stpnul cntecelor
255

in &ruc&)rul* nu &rebui e 1ie ili&# Uci e e de)arece 'l ura !e brba&# - L-am )m)r(&* 1(r%i el# - Pr) &ii* in&erveni Bambelanul cu&(nd une lini%&i&)r# Ai 1) & ) uneal&# - Di-am !u &aciA e r &i Mi"al# I-i mai !)-i amin&i al&ceva* 1iule9 An e& 'ncuviin- %i r u1l ad(nc* %&iind c* de%i '%i !ierdu e iluzia C)n&r)lului* zidurile ace &uia 'l 'm!iedicau urle* a&ace un )lda& %i m)ar ub !(r,)lul bine-veni& al unui la er# - L-am uci !e Be1 %i !e &)-i membrii ec+i!a,ului care erau ac)l)# Unii li! eau# Cei !e care i-am recun) cu& 'n 1)&)gra1iile irlandezil)r# Bi Pleav# Pe &)-i ceilal-i i-am uci 'n # S&&eau 'n )daia cu ma a* iar eu ingur i-am )m)r(& !e &)-i# S-au lu!&a& din r !u&eri cu mine* mai !u-in Be1ul* care &&ea l)cului de !arc nu-i venea cread c !u&eam 1ac ceea ce 1ceam# P)a&e c n-au %&iu& nici)da& ce 'nv-am eu !e !un&e# - Bi a!)i9 - A!)i* du! ce i-am )m)r(& !e &)-i* am auzi& !a%i !e !un&e# - Cine era9 - Nu %&iu# Cu&ia mi-a !u m 'n&ind !e bur& %i m-am u!u # Du! aceea mi-a zi 'nc+id )c+ii# I-am 'nc+i %i nu i-am mai !u&u& de c+ide# Am auzi& !a%i ce c)b)rau de !e !un&e %i am im-i& ) 'n-e!&ur 'n bra-# M-am &rezi& merg(nd !e ) &rad#
25: o r ( o n s c o t t c a r d

T)-i &cur c(&eva cli!e# In cele din urm* Bambelanul v)rbi< - S&!(ne* !e emne iubirea uria% a Privig+e&)rii !en&ru &ine a d)b)r(& bl)ca,ele* de%i C!i&anul era de,a m)r&### - BambelaneA 'l )!ri Mi"al# Via-a &a nu mai val)reaz nici un ban* dac v)rbe%&i din n)u 1r 1ii 'n&reba&# Se 'n&)ar e c&re $i"&)r # - C!i&ane* vreau a1lu cum au &recu& a1ricanii de grzile &aleA $i"&)r nu 'ncerc e di cul!e# - Paznicii de la u%i erau )amenii mei %i au e1ec&ua& un c)n&r)l de ru&in* 1r e g(ndea c la !)ibili&a&ea un)r arme ne)bi%nui&e 'n c)a1urile ciuda&e# Au 1) & 'nl)cui-i cu al-ii* mai !recau-i* iar ei e a1l 'n &emni-* a%&e!&(ndu--i mila# - Mila mea* re!lic Mi"al* va veni mul& mai &(rziu# An e& '%i rec!&a C)n&r)lul# A cul&a c(n&ecele din v)cea lui $i"&)r %i e minuna de 'ncrederea brba&ului# Parc nimic din cele 'n&(m!la&e nu-0 !u&ea a&inge# B&ia c nu era vina lui* %&ia c nu va 1i !ede!i&* %&ia c &)&ul e va 'nc+eia cu bine# 'ncrederea lui era m)li! i&)are %i bia&ul e im-i ceva mai bine# Mi"al 'i ddea )rdine C!i&anului# - P)rni-i ) cerce&are amnun-i& a Iin +a ei# De c)!eri-i )rice leg&ur !) ibil 'n&re a&en&a& %i r!irea lui An e&# T)-i membrii c)m!l)&ului v)r 1i c)n idera-i &rd&)ri# $e &ul l)cui&)ril)r
stpnul
256

cntecelor

Iin +a ei v)r 1i de!)r&a-i !e ) !lane& cu clima& a !ru# T)a&e cldirile din Iin +a a v)r 1i dem)la&e* &)a&e c(m!urile* livezile %i animalele d)me &ice v)r 1i di &ru e# T)&ul va 1i +)l)'nregi &ra& %i di &ribui& 'n &)& Im!eriul# $i"&)r !lec 1run&ea#

Mi"al e 'n&)ar e a!)i c&re Bambelan* care 'ncremeni e de !aim* de%i '%i ! &ra demni&a&ea# - Bambelane* ce ugerezi 1ac cu Privig+e&)area mea9 Cellal& redeveni e !ruden&# - S&!(ne* e &e ) c+e &iune la care nu m-am g(ndi&# S)ar&a Privig+e&)rii nu e &e un ubiec& 'n leg&ur cu care -mi !ermi& )1er 1a&uri# - 4 1)rmulare e/&rem de !recau&* dragul meu# An e& e &rdui -%i men-in C)n&r)lul* !e c(nd 'i a cul&a v)rbind de !re )ar&a a# 'm!ra&ul ridic bra-ul cu un ge & care* c)n1)rm ri&ualului* ac)rda Bambelanului via-a# U%urarea ace &uia 1u eviden& %i* 'n al& )cazie* bia&ul ar 1i r( * dar acum nu-i mai rm e e nici un r( e& %i %&ia c !r)!ria lui u%urare nu avea vin la 1el de im!lu# - S&!(ne* !u e el c(nd di cu-ia 'nce&* &e im!l)r -mi iei via-aA - La dracuJ* An e&* m-am &ura& de ri&ualuriA e &r(mb Mi"al# - Ace &a nu-i un ri&ual* zi e An e& cu v)ce )b)i& %i rgu%i&# Iar ace &a nu-i un c(n&ec* &a& Mi"al# Eu re!rezin& un !eric)l !en&ru &ine#
1GK

) r ' ) n c ) & & c a r d - Am )b erva&* re!lic ec 'm!ra&ul* a!)i e 'n&)ar e c&re Bambelan# S&r(nge lucrurile lui An e& %i !reg&e%&e-0 !en&ru drum# - N-am nici un lucru* %)!&i bia&ul# Mi"al 'l !rivi ur!rin # - N-am avu& nici)da& nimic* urm An e&# 'm!ra&ul ridic din umeri %i e adre &)& Bambelanului< - Anun- !e cei din Ca a C(n&ecel)r c An e& e 'n&)arce# S!une-le c a c(n&a& minuna& %i c l-am 'nn)bila&* aduc(ndu-0 la Cur&ea mea# Mai !une-le c v)r 1i !l&i-i de !a&ru )ri mai mul& dec(& +)&r( em %i c a &a nu-i va r !l&i 'n nici !e de!ar&e !en&ru minun-ia darului l)r* au !en&ru &ricciunea 1cu& de mine# Ai gri, de a &aA Ai gri, de &)a&e# A!)i Mi"al e 'n&)ar e cu !a&ele# An e& nu !u&u rezi &a -0 vad !lec(nd a &1el* 'n&)rc(ndu-i !a&ele %i ie%ind 1r un cuv(n& de rma -bun# - Ta& Mi"al* &rig el# Sau* de 1a!&* d)ri e &rige# Cuvin&ele ie%ir ca ) %)a!&# Erau un c(n&ec %i An e& '%i ddu eama c erau !rimele n)&e din c(n&ecul iubirii# A &a 1u e e &)& ce reu%i e -i !un ca adi)# Mi"al ie%i 1r dea vreun emn c auzi e#

*<
- Mi-au !u c nu e%&i un !riz)nier* r) &i !aznicul# T)&u%i &rebuie &e !zim* eu %i cu ceilal-i* %i
stpnul 259 cntecelor

nu &e l m 1aci ceva !ericul) * )ri 'ncerci 1ugi# Mie a &a 'mi un ca !riz)niera&* 'n cred c ei v)iau m !)r& 1rum) # - Mul-ume c* 1cu An e&* reu%ind un ur( # A &a 'n eamn c !)& merge )riunde vreau9 - De!inde de l)cul re !ec&iv# - In grdin* r !un e bia&ul* iar !aznicul 'ncuviin- %i-0 urm 'm!reun cu &)var%ii i 'n a1ara Pala&ului* !e &e !a,i%&ile 'n&in e* !(n la malul r(ului Su Uue+anna# P(n a,ung ac)l)* C)n&r)lul 'i reveni e lui An e&# '%i amin&i !u ele !rimului u !r)1e )r< 3C(nd vrei !l(ngi* la lacrimile --i vin !rin g(&# La durerea vin din 'nc)rdarea c)a! el)r# La amrciunea urce %i --i r une 'n &(m!le#7 T)&ul era un c(n&ec %i* 1iind un c(n&ec* !u&ea 1i c)n&r)la& de c(n&re-# Merg(nd !e malul r(ului* !e &e iarba &)& mai rece 'n umbrele du!-amiezii* An e& '%i c(n& dure-

rea# C(n&a 'nce&i%)r* dar grzile 'i auzir c(n&ecul %i nu !u&ur nu !l(ng %i ele !en&ru bia&# Se )!ri 'n&r-un l)c unde a!a !rea 'ng+e-a& %i lim!ede* %i 'nce!u -%i dezbrace &unica* !reg&indu- e 'n)a&e# Un !aznic 'n&in e bra-ul %i-0 )!ri# An e& )berv la erul 'ndre!&a& !re !ici)arele lui ub-iri# - Nu &e !)& l a 1aci a%a ceva# Mi"al a !)runci& nu--i 'ngduim &e inucizi# - Vreau d)ar 'n)&* r !un e An e& cu un gla 'n care r una 'ncrederea#
2:G o r ( o n s c o t 5 c a r d

- Dac !-e%&i ceva* eu !l&e c cu via-a* re!lic !aznicul# - I-i dau cuv(n&ul meu de cin &e c nu vreau dec(& 'n)&# Sun& un 'n)&&)r bun# Bi nici nu v)i 'ncerca evadez# Paznicii di cu&ar 'n&re ei %i )ne &i&a&ea v)cii bia&ului 'nvin e# - S nu &e de!r&ezi* 'i a&ra e a&en-ie %e1ul l)r# An e& e dezbrc 'n !ielea g)al %i !l)n,a 'n a!# Era rece ca g+ea-a* cci aduna e 'n ea &)& 1rigul &)amnei %i la 'nce!u& 1u c(& !e aici -0 !aralizeze* 'n)& 'm!)&riva curen&ului* cu l)vi&uri largi* %&iind c !aznicil)r de !e mal le a!rea de,a ca un im!lu !unc&ule- !e u!ra1a-a r(ului# A!)i e cu1und %i 'n)& !e ub a!* -in(ndu-%i r u1larea a%a cum !)a&e 1ace numai un c(n&re- )ri un cu&&)r de !erle* &raver (nd r(ul !re malul !e care a%&e!&au !aznicii# Le !u&ea auzi &rig&ele* de%i e &)m!a&e !rin a!# Ie%i la u!ra1a-* r(z(nd 'n +)+)&e# D)amne* !u&ea r(d din n)uA D)i !aznici '%i c) e er de,a b)cancii %i in&raer !(n la !ie!& 'n a!* !reg&indu- e 'ncerce !rind c)r!ul bia&ului a&unci c(nd avea 1ie adu de curen&# An e& izbucni 'n r( 'na!)ia l)r %i ei e r ucir 1uri)%i# - De ce v-a-i !eria&9 'i 'n&reb# Mi-am da& cuv(n&ul# Paznicii e de &in er a&unci %i An e& nu le mai ,uc nici ) 1e &* ci 'n)& %i !lu&i* a!)i e )di+ni !e
stpnul
1G4

cntecelor

mal# Aerul rece al &)amnei aducea cu 1rigul ve%nic din Ca a C(n&ecel)r %i* de%i 'ng+e-a e* e im-ea nu c)n1)r&abil* ci rec)n1)r&a&# Din c(nd 'n c(nd* mai 'n)& !e ub a!* a cul&(nd 1elul 'n care mediul acva&ic di &)r i)na gla urile %i r( e&ele !aznicil)r# Ace%&ia ,ucau !)l6 %i %e1ul l)r !ierdea mul&* &)&u%i nu e enerva# Une)ri* a&unci c(nd 1ceau ) !auz 'n ,)c* An e& !u&ea auzi 'n de!r&are -i!&ul unei ! ri* a cu-i& %i di &)r i)na& din cauza curen&ului care 'i v(,(ia 'n urec+i# Aducea cu -i!e&ele de ! ri !e care le auzi e c(nd 1u e e 'n celula lui din barcaz# Pen&ru el* ! rile 1u e er unica d)vad a e/i &en-ei lumii de dinc)l) de &emni-* d)vada 1a!&ului c* de%i 1u e e !rin de un v(r&e, nebune c* al&e lucruri c)n&inuau &ria c nea&in e de ace &a# A&unci An e& 1cu c)ne/iunile 'n min&e %i 'n-ele e c gre%i e* c gre%i e 'ngr)zi&)r# .re%i e* iar Mi"al &rebuia a1le imedia& &)&ul* &rebuia a1le !(n nu e 'n&(m!la ceva gr)aznic* ceva mul& mai &eribil dec(& )rice e !e&recu e !(n a&unci - m)ar&ea lui Mi"al# 'n)& iu&e !(n la mal* ri din a! %i* 1r 'ncerce e u uce* '%i 'mbrc +ainele %i !)rni !re Pala&# Paznicii 'l &rigar* '%i 'n&reru! er ,)cul %i 1ugir 'n urmrirea lui# 3La -i 1ug7* e g(ndi An e&# - S&aiA -i!ar ei* 'n An e& nu e )!ri# C)n&inua mearg# N-aveau dec(& alerge %i -0 !rind din urm#
1G4 o r . o n s c o t t c r d

- Unde mergi9 rcni !rimul care-0 a,un e#

II !rin e de umr %i 'ncerc -0 )!rea c* dar An e& 'i c! cu u%urin- %i e grbi mai de!ar&e# - La Pala&* r !un e el# Trebuie a,ung la Pala&A T)-i !aznicii 'l a,un e er acum din urm %i c(-iva i e a%ezar 'n 1a-* cu&(nd -0 )!rea c# - Vi -a !u c !)& merge )riunde d)re c# - Cu anumi&e re &ric-ii* 'i reamin&i %e1ul grzii# - Am v)ie merg la Pala&9 4 mic !auz# - :ine'n-ele # - A&unci* merg la Pala&# A%a 'nc(& 'l urmar* unii din&re ei cu la erele c)a e* iar bia&ul in&r 'n Pala& %i 'nce!u -i c)nduc !rin labirin&# U%ile nu e c+imba er8 !u&ea le de c+id !e &)a&e cele !e care !u&u e le de c+id %i 'nain&e# Pe m ur ce 'l urmau !rin labirin&ul c)rid)arel)r* !aznicii devenir &)& mai deru&a-i# - Unde mergem9 - Nu %&i-i9 'n&reb An e& nevin)va&# - Habar n-aveam de e/i &en-a c)rid)rului &uia### de unde %&im a&unci 'nc)&r) duce9 Unii din&re ei c)men&au 'n leg&ur cu !) ibili&a&ea reg irii drumului de 'n&)arcere* du! ce aveau rm(n inguri# :ia&ul nu z(mbi* de%i ar 1i d)ri&# Trecur !e l(ng buc&rii* !e l(ng lile de me e* c)r!urile de gard - l)curi 1amiliare l)r# Lui An e& 'i erau 'n %i mai 1amiliare* %i reu%i -i z!cea c c)m!le&#
stpnul 1G5 cntecelor

T)&u%i nu mai rma e l)c de 'nd)ial* a&unci c(nd ie%ir 'n camerele de ecuri&a&e* de l(ng a!ar&amen&ele 'm!ra&ului# Be1ul !aznicil)r le recun) cu imedia& %i* 1uri) * e !r)-!i 'n 1a-a lui An e&* c)-(nd la erul# - W &a-i ingurul l)c 'n care n-ai v)ie* e r &i el# Acum* d-i drumul 'na!)iA - Am veni& -0 vd !e Mi"al# Trebuie -0 vd !e Mi"alA An e& ridic &)nul v)cii* a%a 'nc(& e aud %i 'n camer* 'n c)rid)rul de a1ar %i 'n &)a&e )dile de ecuri&a&e# :ine'n-ele * un u%ier 'l auzi* veni %i-i 'n&reb 'n 1elul u* lini%&i& %i 'nda&)ri&)r* dac-i !u&ea a,u&a cu ceva# - Nu* r !un e !aznicul# - Trebuie -0 vd !e Mi"alA &rig An e&* cu glaul un c(n&ec de nerbdare* ) im!l)rare a milei# U%ierul nu avea 'n de g(nd -i rezi &e# Privi d)ar !u-in ur!rin %i-i 'n&reb !e !aznici< - Nu v)i l-a-i adu aici9 Mi"al 'l cau&# - II cau&9 re!e& !aznicul# - Vrea -i 1ie adu * de urgen-# 5r !az# Be1ul !aznicil)r !lec la erul %i ceilal-i 'l imi&ar# - A%a* 'ncuviin- u%ierul# Pe aici* Privig+e&)are# An e& 'l alu& cur& !e %e1ul !aznicil)r* care 'nl- din umeri %i !rivi &(n,eni& 'n l&uri# Du! aceea* bia&ul 'l urm !e u%ier#
1G5

s c o t t

c r d

CT Cu !rul 'nc %ir)ind %i cu &unica li!i& de &ru!ul ud* An e& !&run e ca un nebun 'n )daie# Nu era 'n !reg&i& !en&ru Bambelan %i $i"&)r * ingurii )cu!an-i ai 'nc!erii* al&uri de Mi"al# 'm!ra&ul radia ,)viali&a&e# II 'n&(m!in !e An e& cu ) &r(ngere de m(n* ceva ce nu mai 1cu e nici)da& !(n a&unci# C(nd v)rbi* !rea ne !u de bucur) < - An e&* 1iul meu* &)&ul e &e acum 'n regul# Am 1cu& ) !r) &ie* c)n ider(nd c &rebuia &e 'nde!r&m# C!i&anul a 1) & ingurul membru al c)m!l)&ului* 'ndea,un de a!r)!ia& ca --i !)a& da emnalul# M)ar&ea lui a 'n emna& iguran-a mea imedia&# De 1a!&* a%a cum ai d)vedi& azi* e%&i cea mai bun gard de c)r! !e care a% 1i !u&u& -) amA

Mi"al r( e* iar Bambelanul %i $i"&)r i e al&urar* de !arc n-ar 1i avu& nici ) gri, !e lume* de !arc n-ar 1i !u&u& 1ie mai 1erici-i de 'n&)r&ura evenimen&el)r# Era &)&u%i de necrezu&# An e& cun)%&ea !rea bine gla ul lui Mi"al# In &)& ce zicea %i 1cea erau 'm!le&i&e emnale de aver&izare# Ceva era 'n neregul# Da* ceva era 'n neregul* dar An e& 'nce!u imedia& -i !un lui Mi"al ce !rice!u e !e malul r(ului< - Mi"al* c(nd am 1) & 'n&emni-a& !e barcaz* auzeam de a1ar &rig&ele ! ril)r# P ri - %i a&(&A Nimic al&ceva# Dar c(nd am mer !e barcazul acela de !e Dela2are* am auzi& r( e&e de c)!ii !e drum %i
stpnul 1G: cntecelor

un 1le "e& &rec(nd !e a!A N-am 1) & nici)da& -inu& ac)l)A A 1) & ) minciun %i C!i&anul a muri& din cauza eiA 'm!ra&ul cl&in 'n din ca! %i r( e# $( ul era 'nnebuni&)r# Lui An e& 'i venea ar la el* -0 !revin c au&)rul c)m!l)&ului era mul& mai viclean dec(& bnui er ei* c era 'nc liber### Bambelanul !)rni !re el* cu ) &icl de vin 'n m(n* r(z(nd aid)ma lui Mi"al* cu c(n&ece mincin)a e 'n gla < - Nu &e mai 1rm(n&a cu a emenea lucruri# E &e m)men&ul rb&)rim# :ie&e* ai alva& via-a 'm!ra&uluiA Am adu ni%&e vin# An e&* de ce nu &)rni &u9 An e& e cu&remur de ni%&e amin&iri 'nce-)%a&e# - Eu9 'n&reb ur!rin * a!)i c(&u%i de !u-in ur!rin # Bambelanul 'i 'n&in e &icla %i un !)&ir g)l# - Pen&ru S&!(nul Mi"al* !u e el# :ia&ul rcni %i izbi &icla de !)dea# - 5ace-i-0 &acA Iu-eala nea%&e!&a& a mi%crii ale 'l 1cu !e $i"&)r c)a& 1ulger&)r la erul de la br(u# An e& r u1l u%ura&* vz(nd c veni e 'narma& 'n a!ar&amen&ele lui Mi"al# - Nu-0 l a-i !e Bambelan v)rbea cA &rig bia&ul# - De ce9 'n&reb Mi"al nevin)va&* iar la erul din m(na lui $i"&)r c)b)r'* dar An e& %&ia c 'na!)ia cuvin&el)r nu e/i &a nici !ic de nevin)v-ie#
*71 o r

s c o t t

c r d

'm!ra&ul e !re1cea c nu 'n-elege# Lui An e& 'i venea in&re 'n !m(n& %i di !ar# Dar Bambelanul nu e )!ri e# $) &i re!ede* grbi&< - De ce ai 1cu& a%a ceva9 Am al& &icl# Dulce
)rivighetoare, potolete setea lui 1i:al+

Cuvin&ele bubuir 'n creierul lui An e& %i* din re1le/* e r uci* 'n1run&(ndu-0 !e Mi"al# 'n-ele e ce e 'n&(m!la* 'n-ele e %i i e 'm!)&rivi* url(nd 'n min&e* dar m(inile i e ridicar 'm!)&riva v)in-ei* !ici)arele i e 'nc)rdar* e g+emui ar* &)&ul a&(& de re!ede 'nc(& nu e !u&u )!ri# B&iu c* 'n mai !u-in de ) ecund* m(na a va 1i 'ngr)!a& 'n c+i!ul lui Mi"al* c+i!ul iubi& al lui Mi"al* c+i!ul z(mbi&)r al lui Mi"al### M(na nu izbi 'n 'n 1a-a 'm!ra&ului# Se ab&u a u!ra !ard) elii* &r!ung(ndu-i u!ra1a-a %i cu1und(ndu- e 'n gelul ce rbu1ni de dede ub&# B)cul c)n&ac&ului 'i 1(%ie !ielea m(inii* gelul 'n&e-i u &urimea durerii %i ) ul bra-ului 1u am)r-i& de 1)r-a l)vi&urii* dar An e& nu im-i nimic din durerile acelea# Sim-ea numai durerea din min&ea a* !e c(nd e lu!&a cu im!ul ul care c)n&inua -0 'm!ing* -0 ucid !e Mi"al* -0 ucid !e Mi"alA Tru!ul i e ridic %i bra-ul 1ulger !rin aer* iar !&arul ,il-ului lui Mi"al e cu&remur %i e 1r(n e ub l)vi&ur# Scaunul vibra* a!)i e au&)re!ar# M(na bia&ului (ngera8 (ngele -(%ni* &r)!i %i e 'm!r%&ie !e &e gelul r !(ndi& !e !)deaua acum
stpnul 1G: cntecelor

'nmuia&# Era 'n (ngele lui* nu al lui Mi"al* %i An e& &rig de 1ericire# Prea un &rig& de ag)nie# In de!r&are auzi gla ul 'm!ra&ului< - Nu-0 'm!u%ca# Bi* bru c* a%a cum veni e* im!ul ul 'nce&# Min&ea i e lini%&i* auzind cum e &)!eau cuvin&ele Bambelanului<
! )rivighetoare, ce!ai "cut=+

Acelea au 1) & cuvin&ele ce-0 eliberar# E!uiza& %i 'n (ngera&* An e& e l !e du%umea* cu bra-ul dre!& ac)!eri& de (nge# Sim-ea acum durerea %i gemu* de%i c(n&ecul u era a&(& de &rium1* c(& %i de u1erin-# Cumva* An e& 1u e e de &ul de !u&ernic* rezi &a e 'ndea,un ca nu-0 ucid !e &a&l Mi"al# In cele din urm e r) &)g)li !e ) !ar&e* du! care e ridic* -in(ndu- e de bra-# S(ngerarea e &ran 1)rma e 'n&r-un !icura& u%)r# Mi"al c)n&inua &ea 'n ,il-ul care e au&)re!ara e# Bambelanul rm e e 'n l)cul unde 1u e e cu zece ecunde 'n urm* la 'nce!u&ul c+inuril)r lui An e&* -in(nd 'n m(n !)calul care acum !rea ridic)l# La erul lui $i"&)r era 'ndre!&a& !re el# - C+eam grzile* C!i&ane* r) &i Mi"al# - Le-am c+ema& de,a* r !un e $i"&)r # :u&)nul de !e cen&ura a &rlucea# In )daie a!rur )lda-i# - Inc+ide-i-0 !e Bambelan 'n&r-) celul* le )rd)n $i"&)r # Dac !-e%&e ceva* a&(& v)i* c(& %i 1amiliile v)a &re a-i &ermina& cu via-a# A-i 'n-ele 9
1G6

o r o n

s c o t t

c r d

S)lda-ii 'n-ele e er# Erau )amenii lui $i"&)r * nu ai Bambelanului# Nu-0 iubeau !e Bambelan# An e& 'n&in e bra-ul# Mi"al %i $i"&)r a%&e!&ar* !(n ce un medic veni %i-0 'ngri,i# Durerea e d)m)li# Medicul !lec# Primul v)rbi $i"&)r # - S&!(ne* %&iai de igur c era Bambelanul# Mi"al ur( e u%)r# - De a &a l-a-i l a& v c)nving -0 rec+ema-i !e An e&# Ca e &rdeze#
A

'm!ra&ul z(mbi %i mai larg# - Dar* &!(ne* numai &u !u&eai %&i c Privig+e&)area va 1i 'ndea,un de !u&ernic !en&ru a e 'm!)&rivi re1le/el)r cldi&e 'n cinci luni de zile# Mi"al r( e %i* de da&a acea &a* An e& de lu%i bucuria adevra& 'n r( ul u# - $i"&)r Cenu%iul* zi e Mi"al# I-i v)r !une $i"&)r cel Mare9 Sau $i"&)r Uzur!a&)rul9 Lui $i"&)r 'i &rebui ) cli! 'n-eleag cuvin&ele 'm!ra&ului# 4 ingur cli!# Dar* 'nain&e ca m(na lui a&ing la erul* !e care-0 !u e 'na!)i la br(u* arma 1u e e 'ndre!&a& !re 'm!ra&# - An e&* 1iul meu* vrei -0 dezarmezi !e C!i&an9 :ia&ul e ridic %i lu la erul C!i&anului# Auzea c(n&ecul de &rium1 'n v)cea lui Mi"al# Nu 'n-elegea 'n nimic# Ce 1cu e $i"&)r 9 Ace &a era brba&ul de !re care E &e a1irma e c aducea cu Mi"al mai mul& dec(& )ricine al&ul 'n via-###
stpnul
1G6

cntecelor

Iar Mi"al cuceri e .ala/ia# 4+* E &e 'l aver&iza e* dar el '%i )!ri e numai rea igurarea lini%&i&)areA - 4 ingur gre%eal* $i"&)r * zi e 'm!ra&ul# Al&1el* !lanul a 1) & !er1ec& realiza&# Bi* realmen&e* nu-mi dau eama cum ai 1i !u&u& evi&a gre%eala acea &a# - Te re1eri la &ria lui An e&9 'n&reb $i"&)r un gla care 'ncerca -%i ! &reze calmul* reu%ind ur!rinz&)r de bine# - Nici c+iar eu nu m-am bizui& !e ea# Dac ar 1i 1) & nev)ie* eram !reg&i& -0 ucid# Cuvin&ele nu-0 durur !e An e&# Ar 1i !re1era& m)ar dec(& -i 1i 1cu& vreun ru lui Mi"al %i %&ia c %i 'm!ra&ul %&ia#

- A&unci n-am 1cu& nici ) gre%eal* ri!) & $i"&)r # Cum de ai %&iu&9 - 5iindc Bambelanul meu numai 'm!in de la !a&e ar 1i avu& cura,ul m c)n&razic* in i &e -0 ia !e An e& 'n e/!edi-ia lui mili&ar !r) &ea c* cu&eze !)menea c numele &u c(nd l-am 'n&reba& cine ar &rebui 1ie n)ul C!i&an al .rzii# Dar &u &rebuia -0 !ui &e !r)!un* nu-i a%a9 de)arece* dac nu erai C!i&an* nu ai 1i avu& ) !)zi-ie din care !reiei c)n&r)lul du! m)ar&ea mea# Bambelanul avea 1ie* 'n m)d eviden&* vin)va&ul* 'n &im! ce &u aveai 1ii er)ul care a a!ru& !e nea%&e!&a&e* alv(nd uni&a&ea Im!eriului# 'nce!u&ul cel mai gl)ri) cu !u&in- !en&ru d)mnia &a# Nu &e-ar 1i a&in nici ) bnuial# De igur* ,um&a&e din Im!eriu -ar 1i r cula& imedia&# Tu e%&i 'n un
1G7

o r ( o n

s c o t t

c r d

&ac&ician bun* un &ra&eg %i mai bun* %i e%&i !)!ular 'n r(ndurile 1l)&ei %i ce&-enil)r# Di-a% 1i ac)rda& d)uzeci %i cinci la u& %an e de reu%i&# E &e un !r)cen&a, mai mare dec(& !en&ru )ricare al& ce&-ean al Im!eriului# - Eu mi-am ac)rda& cincizeci la u& %an e* zi e $i"&)r * dar acum An e& de lu%i lim!ede c(n&ecul 1ricii 'ndr&ul cuvin&el)r cura,)a e# La urma urmel)r* de ce nu9 M)ar&ea era igur acum %i An e& nu cun)%&ea !e nimeni al&ul* e/ce!&(nd !)a&e d)ar un b&r(n ca Mi"al* care !rivea c ne'n1rica& m)ar&ea* %i 'n !ecial m)ar&ea care 'n emna %i e%ec# Dar Mi"al nu a! bu&)nul declan%a&)r al la erului %i nici nu c+em grzile# - Ucide-m acum %i &ermin* !u e $i"&)r cer(nd ) m)ar&e )n)rabil* de%i %&ia c n-) meri&a# 'm!ra&ul azv(rli la erul# - Cu &a9 N-are 'ncrc&ur# Acum cinci !rezece ani* Bambelanul a in &ala& la &)a&e u%ile a!ar&amen&ului meu de&ec&)are !en&ru 'ncrc&uri# Ar 1i %&iu& dac eram 'narma&# Imedia&* $i"&)r !%i 'nain&e* 'n 'nce!u&ul unui al& !re 'm!ra&# La 1el de iu&e* An e& ri 'n !ici)are* 'n ciuda bra-ului banda,a&* ga&a ucid cu cealal& m(n* cu !ici)arele* cu din-ii# $i"&)r e )!ri bru c#
stpnul
1G7

cntecelor

- A+a* 1cu Mi"al# N-ai avu& vreme 'nve-i de la in &ruc&)rul lui An e&9 Ce mai gard !er )nal mi-ai )1eri&A An e& de abia 'l auzi# Auzea d)ar cuvin&ele< 3N-are 'ncrc&ur#7 Mi"al crezu e &)&u%i 'n el# Mi"al '%i miza e via-a !e &ria bia&ului de a rezi &a im!ul ului im!lan&a&# Ii venea !l(ng de recun)%&in- !en&ru a emenea 'ncredere* ca %i de &eama unui !eric)l a&(& de 'ngr)zi&)r* abia evi&a&# $ma e 'n nemi%ca&* cu un C)n&r)l de 1ier* urmrind )rice mi%care a lui $i"&)r # - $i"&)r * urm Mi"al* gre%elile -i-au 1) & a!r)a!e in e izabile# S!er c ai 'nv-a& de !e urma l)r# A%a 'nc(&* a&unci c(nd un a a in la 1el de in&eligen& ca &ine va 'ncerca &e ucid* --i cun)%&i &)-i du%manii !e care-i ai %i &)-i !rie&enii !e care &e !)-i bizui* %i %&ii cu !recizie la ce &e !)-i a%&e!&a din !ar&ea 1iecruia# An e& !rivi c+i!ul lui $i"&)r %i-%i amin&i c(& de bucur) 1u e e c(nd )lda&ul 'nal& 1u e e numi& C!i&an# - Acum la -m -0 )m)r* !u e el# Mi"al u !in# - Nu ucide din !lcere* 1iul meu# Dac ucizi din !lcere* vei a,unge &e ur%&i ingur# Bi* du! aceea* n-ai auzi& nimic9 II v)i numi !e $i"&)r Cenu%iul urma%ul meu legi&im la &r)n#

- Nu &e cred* zi e $i"&)r * &)&u%i An e& 'i auzi !eran-a din gla #
262 o r B o n s c o t t c a r d

- 'mi v)i c+ema 1iii - ei e g e c !rin !rea,m* !er(nd 1ie c(& mai a!r)a!e de !ala& 'n cli!a m)r-ii mele* r) &i Mi"al# Ii v)i ili emneze ) declara-ie-,urm(n& !rin care &e v)r recun)a%&e ca urma%ul meu# De igur* ) v)r emna### de igur* ) v)r 'nclca### %i* de igur* 'i vei ucide !e &)-i imedia& ce vei a,unge !e &r)n# Dac !rin&re ei e/i & vreunul mai i &e-* !(n a&unci va 1i 'n cellal& ca!& al .ala/iei# M 'nd)ie c 'n c un& a&(& de in&eligen-i# C(nd vrei &e 'nc)r)nm9 De m(ine 'n &rei !&m(ni e &e !er1ec&# V)i abdica 'n 1av)area &a* v)i emna &)a&e ac&ele nece are* iar ziarele v)r urla zile 'n&regi# Parc-i vd !e &)-i rebelii !)&en-iali mulg(ndu-%i !rul din ca! de 1urie# E &e un cadru !lcu& re&ragerii mele# An e& nu !rice!ea# - De ce9 A 'ncerca& &e )m)are# Mi"al e mul-umi r(d# Ii r !un e $i"&)r < - Crede c-i !)& ! &ra Im!eriul la)lal&# D)re c %&iu 'n !re-ul# - Pre-ul9 Ce ai !u&ea -mi dai &u* 1r )!re%&i !en&ru &ine9 Te-am a%&e!&a& vreme de %aizeci de ani# :a c+iar* %a!&ezeci# M g(ndeam mereu< 3Cu iguran-* &rebuie e/i &e cineva care -mi d)rea c !u&erea %i care aib cura,ul %i in&eligen-a nece are !en&ru a veni %i a mi-) mulge#7 Bi* 'n cele din urm* ai a!ru&# Vei avea gri, ca munca mea nu 1i 1) & zadarnic* ca uraganul nu nimicea c &)&ul din cli!a 'n care eu nu v)i mai 1i aici* ca -in &)&ul
stpnul 1G9 cntecelor

la)lal&# Ceea ce d)re c du! a,ungerea &a la &r)n e &e ) ca !en&ru mine %i Privig+e&)area mea* !(n v)i muri# Pe Pm(n&* bine'n-ele * ca m !)-i u!raveg+ea# Bi ub al& nume* !en&ru ca nu 1iu a al&a& de &)-i nen)r)ci-ii care-mi v)r )lici&a a,u&)rul* ca &e r &)arne# Iar du! ce m)r* vreau -0 &rimi-i !e An e& aca # E im!lu9 - Sun& de ac)rd* 'ncuviin- $i"&)r # - Ce !ruden& e%&i# Bi Mi"al r( e din n)u# C0 Legmin&ele au 1) & 1cu&e* abdicarea %i 'nc)r)narea -au de 1%ura& cu mare !)m!* iar manda&arii %i +)&elierii din Su Uue+anna -au 'mb)g-i& mai mul& dec(& vi a er vre)da&# T)-i !re&enden-ii %i nemul-umi-ii au 1) & uci%i* iar $i"&)r !e&recu un an de zile cl&)rind de la un i &em &elar la al&ul* ca !)&)lea c rebeliunile* 1)l) indu- e de c)mbina-ia a de bru&ali&a&e %i im!a&ie# Du! ce !rimele c(&eva !lane&e au 1) & 'm!ciui&e* !)!ula-ia 1erici& %i rebelii mcelri-i* ma,)ri&a&ea cel)rlal&e rev)l&e e !)&)lir de la ine# La ) zi du! ce ma -media anun-ar c $i"&)r Cenu%iul revenea aca * )lda-ii a!rur la u%a c u-ei din :razilia unde l)cuiau Mi"al %i An e&#
o r ( o n s c o t t c r d

- Cum !)a&e 1ace a%a ceva9 &rig An e& 'ndurera&* a&unci c(nd zri )lda-ii# Bi-a da& cuv(n&ulA - De c+ide-le u%a* 1iule* zi e Mi"al# - Au veni& &e ucidA - Un an a 'n emna& mai mul& dec(& !era em# Am avu& !ar&e de anul acela# Te a%&e!&ai 'n&r-adevr ca $i"&)r -%i -in cuv(n&ul9 In .ala/ie nu !)& c)e/i &a d)u ca!e&e care cun)a c enza-ia c)r)anei 'm!r&e%&i# - Ii !)& ucide !e cei mai mul-i din&re ei 'nain&e e a!r)!ie# Dac &e a cunzi* !)a&e### - Nu ucide !e nimeni* An e&A Ace &a nu-i c(n&ecul &u# Dan ul m(inil)r &ale e &e ur(& 1r c(n&ecul v)cii &ale* Privig+e&)are#

S)lda-ii 'nce!ur ba& 'n u%a de )-el care nu ceda u%)r# - 4 v)r dr(ma 'n cur(nd* urm Mi"al# 5gduie%&e-mi c nu vei ucide !e nimeni# Indi1eren& de !re cine ar 1i v)rba# Te r)gA Nu m rzbuna# - :a da# - Nu m rzbunaA 5gduie%&e-mi# Pe via-a &a# Pe drag) &ea &a !en&ru mine# An e& !r)mi e# U%a e !rbu%i# S)lda-ii 'l ucier !e Mi"al cu un 1ulger de la ere care 'i &ran 1)rm !ielea 'n crum# C)n&inuar &rag* !(n nu mai rma e dec(& crumul# A!)i 'l adunar# An e& !rivi* re !ec&(ndu-%i 1gduiala* 'n '%i d)ri din &)a& inima ca undeva 'n ad(ncul min-ii
stpnul cntecelor
11G

CC :ia&ul de d)i !rezece ani %i cenu%a 1) &ului 'm!ra& au 1) & du e la Su Uue+anna# Cenu%a a 1) & de!u 'n&r-) urn imen %i cin &i& cu )n)ruri na-i)nale# T)-i au a1la& c Mi"al muri e de b&r(ne-e %i nimeni n-a u !ec&a& al&ceva# La cerem)nia 1unerar* An e& a 1) & 'n )-i& de o gard dubl* cci le era &eam de ce !u&eau 1ace m(inile ale# Du! !raznicul la care &)-i e !re1cu er gravi* $i"&)r 'l c+em !e An e& la el# .rzile 'l urmar !e bia&* dar $i"&)r le 1cu emn e 'nde!r&eze# C)r)ana 'i &rlucea !e !r# - B&iu c nu &rebuie m &em de &ine* !u e n)ul 'm!ra&# - E%&i un mincin) nen)r)ci&* %)!&i An e& a&(& de 'nce& 'nc(& numai $i"&)r 'l !u&u auzi* %i &e-a% 1i 1cu& buc-i dac nu mi-a% 1i da& cuv(n&ul unui )m care a 1) & mai !re u de &ine# - Dac n-a% 1i 1) & un mincin) nen)r)ci&* ur( e $i"&)r * Mi"al nu mi-ar 1i da& nici)da& Im!eriul u# Se cul a!)i 'n !ici)are# ale e/i &e un zid 'na!)ia cruia e !)a& a cunde# Din ne1ericire* era !rea 'n&reg la min&e#
11G

) r - ) n c ) & & c a r d - Prie&eni* r) &i el* iar )1iciali&-ile !rezen&e 'l aclamar# De azi 'nain&e nu v)i mai 1i $i"&)r Cenu%iul* ci $i"&)r Mi"al# Numele Mi"al va 1i m)%&eni& de &)-i urma%ii mei la &r)n* 'n )n)area brba&ului care a cldi& ace & Im!eriu* aduc(nd !ace 'n&regii )meniri# $i"&)r e a%ez 'n mi,l)cul a!lauzel)r %i aclama-iil)r ce unau ca %i cum unii din&re )ameni ar 1i 1) & inceri cu adevra&# Pen&ru un di cur nea%&e!&a&* 1u e e c+iar reu%i&# Du! aceea* $i"&)r 'i ceru lui An e& c(n&e# - Mai bine a% muri* re!lic bia&ul# - 4 m)ri a&unci c(nd '-i va veni vremea# Acum c(n& c(n&ecul !e care Mi"al l-ar 1i d)ri& c(n&a& la 'nm)rm(n&area lui# A&unci An e& c(n&* ui& !e ma * !en&ru ca !)a& 1i vzu& de &)-i* a%a cum mai c(n&a e unei audien-e !e care ) ura* 'n ul&ima n)a!&e a !riz)niera&ului u de !e barcaz# C(n&ecul nu avea cuvin&e* de)arece )rice cuv(n& ar 1i v)rbi& de !re &rdare* inci&(nd a cul&&)rii -0 lin%eze !e $i"&)r # An e& c(n& ) mel)die care zbur neac)m!ania& de la ) n)& la al&a* 1iecare 1iind mul cu durere din g(&le,ul lui* 1iecare aduc(nd ) durere mai dulce urec+il)r ce a cul&au# C(n&ecul 1(r%i !raznicul* cci durerea* !e care cu &)-ii !re&in e er c ) 'ncercau* 'i 1(%ia acum !e dinun&ru# Mul-i revenir la ca ele l)r !l(ng(nd %i
stpnul
11G

cntecelor

&)-i im-ir !ierderea uria% a brba&ului a crui cenu% ac)!erea 1undul urnei#

Du! ce An e& '%i 'nc+eie c(n&ecul* la ma rm e e numai $i"&)r # - Acum* zi e bia&ul* nu-0 v)r mai ui&a nici)da& !e &a&a Mi"al# - Sau !e Privig+e&)area lui Mi"al* re!lic $i"&)r # Dar acum eu 'n umi un& Mi"al* a&(& c(& a mai !u&u& u!ravie-ui din el# Un nume %i un im!eriu# - In &ine nu e/i & nimic din &a&a Mi"al* !u e &i) An e&# - Nu9 'n&reb 'nce&i%)r Mi"al# Te-a !cli& vre)da& cruzimea !ublic mani1e &a& de Mi"al9 Nu* Privig+e&)areA In v)cea lui* An e& auzi urmele de durere ce e a cundeau 'na!)ia 'm!ra&ului a !ru %i nemil) # - $m(i %i c(n& !en&ru mine* Privig+e&)are* urm $i"&)r # .la ul lui era 'nc)n,ura& de un abur de rugmin&e# - I-am 1) & drui& lui Mi"al* nu -ie* r !un e An e&# Acum &rebuie m 'n&)rc de unde am !leca&# - Nu* cl&in din ca! $i"&)r %i c)a e ) cri)are din buzunar# An e& ) ci&i# Era cri ul lui E &e* care-i !unea c* dac d)rea* Ca a C(n&ecel)r 'l !u&ea l a lui $i"&)r # An e& nu 'n-ele e# Me a,ul era &)&u%i lim!ede* iar e/!rimarea 'i a!ar-inea* 1r d)ar %i !)a&e* lui E &e# El avu e e 'ncredere 'n 1emeie* c(nd
111

s c o t t

c a r d

'i !u e e -0 iubea c !e Mi"al# Avea e 'ncread %i acum 'n ea# 'n&in e mana %i a&in e urna de !e ma # - N-) &e iube c nici)da&* r) &i el* &rduindu- e ca v)rbele rnea c# - Nici eu !e &ine* zi e $i"&)r # Cu &)a&e ace &ea* am !u&ea ne )1erim unul al&uia ceva du! care &(n,im# Mi"al a d)rmi& cu &ine9 - Nu a d)ri& nici)da&# Nu m-am )1eri& nici)da&# - Nici eu nu v)i d)ri# Vreau numai --i a cul& c(n&ecele#
A

In An e& nu e/i &a nici un gla !en&ru cuv(n&ul !e care e +)&r( e -0 !un# $eu%i d)ar 'ncuviin-eze &cu& din ca!# $i"&)r avu buna cuviin- nu z(mbea c# 'ncuviin- %i el* a!)i e cul de la ma # 'nain&e de a !r i )daia* An e& i e adre < - Ce vrei 1aci cu a &a9 $i"&)r !rivi urna !e care bia&ul '%i a%eza e !alma# - I-i a!ar-ine# P)-i 1ace cu ea )rice d)re%&i# Du! aceea $i"&)r Mi"al ie%i din 'nc!ere# An e& du e urna 'n camera unde el %i &a&l Mi"al '%i c(n&a er unul celuilal& a&(&ea c(n&ece# $ma e mul& vreme 'nain&ea 1)cului* 1red)n(ndu-%i amin&irile# $e &i&ui &a&lui Mi"al &)a&e c(n&ecele %i* cu drag) &e* e 'n&in e %i g)li urna !e &e 1)c# Cenu%a &in e 1lcrile#
stpnul 111 cntecelor

26
- Tranzi-ia e &e c)m!le&* e adre S&!(nul C(n&ecel)r 4nn c&re S&!(na C(n&ecel)r E &e* 'nda& ce u%a Camerei 'nal&e e 'nc+i e 'n urma l)r# - Mi-era &eam* mr&uri i E &e 'n&r-) mel)die c)b)r(& care vibra# $i"&)r Cenu%iul nu e &e li! i& de 'n-ele!ciune# Dar c(n&ecele lui An e& un& mai !u&ernice dec(& 'n-ele!ciunea# S&&eau la)lal& 'n b&aia razel)r reci de )are ce e &recurau !rin )bl)anele Camerei 'nal&e# - A+a* c(n& S&!(nul C(n&ecel)r 4nn* %i c(n&ecul u era !lin de iubire !en&ru S&!(na C(n&ecel)r E &e# - Nu m luda !e mine# Talen&ul %i !u&erea au 1) & ale lui An e&#

- Dar !r)1e )ara a 1) & E &e# In al&e m(ini* Ane& ar 1i !u&u& 1ie u&iliza& ca ) uneal& !en&ru !u&ere* !en&ru b)g-ie# Sau* mai ru* ar 1i !u&u& e ra&eze# Dar 'n m(inile &ale### - Nu* 1ra&e 4nn# An e& 'n u%i e &e alc&ui& din !rea mul& iubire %i l)iali&a&e# Ii 1ace !e al-ii d)rea c ceea ce el e &e de,a# E &e ) uneal& care nu !)a&e 1i 1)l) i& 'n !ri,inul rului# - Va 'n-elege vre)da&9 - P)a&e - nu cred c de)camda& bnuie%&e 1)r-a &alen&ului u# Ar 1i mai bine dac n-ar a1la nici)da& c(& de !u-in eamn cu celelal&e Privig+e&)ri# Iar 'n !rivin-a ul&imul u bl)ca, men&al* !e acela
112

s c o t t

c a r d

l-am cldi& bine# Nu-0 va !u&ea )c)li nici)da&* a%a 'nc(& nu va a1la nici)da&* au nici mcar nu va 'ncerca cau&e* adevrul 'n leg&ur cu cel care a diri,a& &ran 1erul C)r)anei# S&!(nul C(n&ecel)r 4nn c(n& 'n &rem)l) de !re urzelile delica&e ce 1u e er -e u&e 'n min&ea unui c)!il de cinci* de %a e* de n)u ani8 urzeli ce !u&eau 1i de &rma&e )ric(nd# - Dar -e &)area a 1) & 'n-elea!& %i urzeala a rezi &a&# - Mi"al Cuceri&)rul* zi e E &e* a 'nv-a& iubea c !acea mai mul& dec(& !e ine 'n u%i# A%a e va !e&rece %i cu $i"&)r Mi"al# A &a a,unge# Ne-am 1cu& da&)ria 1a- de )menire# Acum &rebuie !reg&im al-i mici c(n&re-i# - D)ar c(n&ece vec+i* u !in S&!(nul C(n&ecel)r 4nn# - Nu* r !un e S&!(na C(n&ecel)r E &e z(mbind# Ii v)m 'nv-a c(n&e de !re Privig+e&)area lui Mi"al# - An e& a c(n&a& de,a c(n&ecul acela* mai bine dec(& am 1i !era& n)i# Ie%ir am(nd)i din Camera 'nal& %i S&!(nul C(n&ecel)r %)!&i< - A&unci v)m a igura arm)niaA $( e&ele l)r c)b)r(r ca ) muzic 'n ,) !e car#

@%"IC
0 :ra-ele lui I6a-I6a erau !rea ub-iri# Ea remarc din n)u ace & lucru* a&unci c(nd a&in e &a &a&ura calcula&)rului8 )a ele n-ar 1i rezi &a& dac &rebuia ridice ceva mai greu* -ar 1i ru!&# 3Menirea mea nu-i de a !ur&a !)veri* '%i reamin&i ea# Nu ar& ca ) !er )an ub &an-ial %i de aceea un& )bliga& e/ecu& a emenea munci li! i&e de ub &an-#7 Era ) &en&a&iv de au&)c)nvingere !e care ) mai 'ncerca e* dar 'n care nu credea nici mcar !e ,um&a&e# Ab )lvi e In &i&u&ul .uvernamen&al Prince&)n cu a !a&ra medie din i &)ria %c)lii* dar* c(nd 'ncerca e g ea c de lucru* 'n l)c 1ie a al&a& de )1er&e !re &igi)a e* e &rezi e )bliga& aleag 'n&re 1unc-ia de &e+nician la calcula&)arele Cen&rului de In1)rma-ii din Tegucigal!a %i rangul de admini &ra&)r munici!al !e ) !lane&
112

s c o t t

c a r d

ui&a& de Dumnezeu* !e care nu !u&u e nici mcar -) g ea c !e +ar&a &elar# - E &e ) ucenicie* 'i !u e 'ndrum&)rul ei# 5--i &reaba bine %i vei avan a ra!id# I6a-I6a im-i &)&u%i c nici brba&ul nu credea 'n !u ele ale# Ce !u&ea ea !era 1ac 'n Tegucigal!a9 Slu,ba 'i era la A i &en-a S)cial* de!ar&amen&ul Serviciil)r de S&a&* :ir)ul de Pla& al Pen iil)r# Nu era nici mcar un bir)u im!erial### ci &ric& !lane&ar# Bi &)cmai !e Pm(n&* care* de%i ca!i&ala Univer ului* rm(nea 'n e en- ) 1und&ur !r)vincial# Dac I6a-I6a -ar 1i !u&u& au&)c)nvinge c nu )b-inu e ) !)zi-ie mai bun din !ricina unei im!re-

ii !r)a &e !e care ) l a e - de lbiciune* inc)m!e&en- au ne iguran- -* a&unci ar 1i !u&u& crede c* d)vedindu-%i &ria* c)m!e&en-a %i iguran-a* i&ua-ia i e !u&ea 'mbun&-i# Ea 'n %&ia mai bine cum &&eau lucrurile# In Ca a C(n&ecel)r* Surzii %i* 'n&r-) m ur mai redu * 4rbii &rebuiau )cu!e 'n c)muni&a&e un l)c de m(na a d)ua au a &reia# Aici* !e Pm(n&* r)lul l)r era ,uca& de &ineri* de 1emei* de cei &alen&a-i# Bi 'n vreme ce &inere-ea &rebuia -%i !)ar&e ingur de gri,* ea nu d)rea 1ac ab )lu& nimic 'n leg&ur cu !)zi-ia ei de 1emeie - 'm!)&riva cel)r care '%i c+imbau e/ul e/i &a ) di criminare %i mai accen&ua&# Iar 'n u%irile ei* &)cmai acele a!&i&udini care ) !u&eau 1ace a&(& de im!)r&an& !en&ru
stpnul
11K

cntecelor

erviciul guvernamen&al* ) &ran 1)rmau 'n&r-) 1iin- !rivi& cu invidie* ranc+iun* ba c+iar &eam# Se a1la aici de &rei !&m(ni %i a &zi e &ura e* n 1(r%i&# 4bliga-iile !r)1e i)nale 'i )cu!au* 'n cel mai bun caz* ) &reime din !r)gram### a&unci c(nd ) l a mai m)ale %i de aceea 'nce!u 'ncerce =baz(ndu- e !e ideea c &rebuia -%i dem)n &reze c)m!e&en-a> a1le mai mul&e de !re i &em* !ricea! 1unc-i)narea lui gl)bal* m)dul 'n care e c)nec&au &)a&e ub i &emele 1urniz)are de da&e# - Cine !r)grameaz calcula&)arele9 'l 'n&reb cu in)cen- !e Harvel* %e1ul Pen iil)r# Harvel ) !rivi iri&a&* 1iindc nu-i !lcea 1ie 'n&reru!&# - N)i &)-i* r !un e %i reveni imedia& la c)n )la a !e care dan au ci1re ce-i ar&au cu e/ac&i&a&e ce e !e&recea la 1iecare bir)u din 'nc!ere# - Dar cine* in i & I6a-I6a* le-a !r)grama& m)dul de 1unc-i)nare9 Cine a cri !rimul !r)gram9 Harvel !rea de-a dre!&ul enerva&# 4 1i/ a&en&* a!)i r) &i 1uri) < - C(nd v)i d)ri ) &em de cerce&are cu ubiec&ul ace &a* &e v)i de emna !e &ine -) c)nduci# Acum 'n &rebuie iei &abelele de in1la-ie %i le a!lici cla el)r de !en ii* de)arece anul buge&ar 'nce!e !e &e numai %a e luni %i dac e%&i aici* la bir)ul meu* 'n eamn c nici &u* nici eu nu ne 1acem me eriaA 5emeia a%&e!& c(&eva cli!e* !rivindu-i 'nce!u&ul de c+elie din cre%&e&ul ca!ului* 'n vreme ce Harvel
274

o r ( o n

s c o t t

c r d

lucra cu ci1rele de !e ecran* c)n ul&(nd calcula&)rul a u!ra !r)ceduril)r de c+e &i)nare# Nu-i !u&ea 'n-elege izbucnirea a&(& de iri&a&* de !arc l-ar 1i 'n&reba& c era adevra& c 1u e e ca &ra& la v(r &a de cinci ani 'n urma unui acciden& de ,)ac# C(nd Harvel )b erv c ea nu !leca e* e 'n&in e %i-i ar& un !unc& de !e di !la6-ul u* unde nu a!rea nici un numr# - Vezi !a&a a &a alb9 ) 'n&reb el# -Da# - A &a e%&i &u# A &a-i munca !e care ) !re &ezi 'n cli!a de 1a-# I6a-I6a reveni la bir)ul ei* la c)n )l* %i 'nce!u a!e e &a &ele cu dege&ele ei ub-iri a1la&e 'n !relungirea bra-el)r ub-iri* im-indu- e mai lbi& %i mai ame-i& ca )ric(nd# Nu era v)rba numai de !re Harvel au de !re lu,b# Din cli!a ) irii aici* i e !ru e c nici unul din&re c)legi nu era in&ere a& e 'm!rie&enea c cu ea# C)nver a-iile n-) includeau nici)da&8 glumele l)r !riva&e 'i erau c)m!le& inin&eligibile8 &)-i amu-eau c(nd ea e a!r)!ia de ) ma din can&in au de una din&re -(%ni&)rile de !e c)rid)are# La 'nce!u& - dar %i du! aceea -* 1emeia 'ncerca e cread c m)&ivele erau &inere-ea ei* 1ragili&a&ea %i inca!aci&a&ea de a-%i 1ace !rie&eni# De 1a!&* %&iu e din ca!ul l)cului c !rinci!ala cauz ) re!rezen&a &a&u-

&ul ei de 1emeie ambi-i)a * care &ermina e cea mai bun %c)al de !e !lane& cu rezul&a&e remarcabile8
stpnul cntecelor
114

de a emenea* !en&ru c era curi)a * !en&ru c d)rea 'nve-e %i 1ie !er1ec&* iar a &a 'i amenin-a !e &)-i* !un(ndu-i 'n in1eri)ri&a&e# 3:ir)cra-i amr(-i* cu min-i mrgini&e* '%i !u e ea* izbind &a &ele calcula&)rului# Creiere redu e* care c)nduc ) !lane& micu-* 'n1ric)%a-i de cineva cu ) !u&ere !)&en-ial mai mare* au c+iar )bi%nui&#7 4 !rivi er &)-i* c(nd reveni e la bir)ul ei du! di cu-ia cu Harvel# P(n %i 1emeile ) m ura er din &l!i !(n 'n cre%&e&* 'n 1elul 'ncrca& de di !real !m(n&enil)r* de !arc ac&ul de cerce&are al &ru!ului e/!rima )!inia l)r 'n leg&ur cu min&ea %i cu inima ei# Nimeni n-) !rivea* nici mcar cu ) umbr de im!a&ie# Se )!ri din lucru %i e calm# 3I6raren* '%i !u e* dac vei c)n&inua g(nde%&i 'n m)dul &a* nu a,ungi nicieri# Trebuie dau &)&ul din mine* 'ncerc 1iu c(& mai bun %i !er 'n&r-) c+imbare* 'n a!ari-ia vreunei )cazii#7 C)n )la 'i &rlucea 'n 1a-a )c+il)r* 1r !(l!(ie* neclin&i& aid)ma ambi-iei ei %i )arb* a%a cum 'i era &eama* iar I6a-I6a nu e mai !u&u c)ncen&ra# :&u !auza !en&ru ma * c!& !ermi iunea - 'n can&in e/i &au de &ule me e libere - %i-%i !r i l)cul de munc* duc(ndu- e mn(nce# 4c+ii ) urmrir din n)u %i* 'n cli!a 'n care ie%i* auzi cum 'nce!ea murmurul di cu-iil)r# In !rezen-a ei* bir)ul era in u!)r&abil de &cu&8 a&unci c(nd !leca* &)-i redeveneau !rie&en)%i# 27: o r $ o n s c o t t c r d In ziua aceea* 'n can&in* 'l 'n&(lni !e G) i1# A%ezarea Tegucigal!ei era minuna&# Cen&rul de In1)rma-ii era a!r)a!e invizibil din vzdu+ - &)a&e ac)!eri%urile erau !lan&a&e cu aceea%i vege&a-ie lu/urian& care e 'n&indea !e c)linele din ,ur# In in&eri)rul c)m!le/ului 'n &)&ul era un mirac)l de verdea- %i &icl8 !ere-ii uria%i %i &ran !aren-i ai u&el)r de cldiri e ridicau la d)uzeci* !a&ruzeci au )!&zeci de me&ri !e ver&ical# Can&ina-re &auran& e g ea 'n margine* !e ) !an& de unde e vedea ma,)ri&a&ea c)m!le/ului* ba e zrea c+iar %i a&ul* adic &)& ce mai rm e e din &rvec+iul )ra%# Lu(nd &ava de la di &ribui&)ri %i 'ndre!&(ndu- e c&re ) ma liber* I6a-I6a - au I6aren* cum 'nce!u e -%i !un* de c(nd a1la e c va lucra !e Pm(n&* &rduindu- e une c(& mai mul& a l)calnic - !rivi ) !a re )rbi&)r de &rluci&)are care !lu&ea* c)b)r(nd de !e ac)!eri%ul de!ar&amen&ului Veni&uri* !re ) in uli- a r(ului C+ul&ic"# In &im!ul !ica,ului* !a rea* ) crea&ur lba&ic &rind 'n&r-un mediu la 1el de lba&ic* &recu e !rin 1a-a geamuril)r de &icl dinc)l) de care munceau zeci de )ameni* e/&rg(nd in1)rma-iile din calcula&)are* r ucindu-le %i e/!ediindu-le 'na!)i# 4 ,ungl 'n care elec&rici&a&ea era mani!ula& !rin&re c)!aci !en&ru a ! &ra &)a&e cun)%&in-ele unei !lane&e# Bi* !en&ru c ea urmrea !a rea %i e g(ndea la c)n&ra &e* G) i1 reu%i -%i a%eze &ava ne)b erva&# De igur* %i G) i1 era &cu&* !rin 1irea lui - mu& ca )
stpnul 276 cntecelor

&a&uie* a%a cum avea -i zic I6aren mai &(rziu# Dar* urmrind !a rea care e !limba !e in uli- 'n&r-un dan a!aren& ab urd* ea '%i ddu eama c ) !rivea cineva# Se r uci %i-0 vzu !e G) i1# 4c+i ad(nci* dar a!aren& inceri* &r &uri delica&e %i ) gur care ur(dea mereu* de !arc ar 1i cun) cu& ) glum !e care nu v)ia -) dezvluie nimnui* 1iindc de 1a!& nu era amuzan&# - Am auzi& c Harvel &e-a m(nca& cu 1ulgi cu &)&# 3:(r1ele circul re!ede7* g(ndi I6a-I6a* &)&u%i

e im-i 1la&a& c individului aceluia* c)m!le& necun) cu&* 'i ! a de ea8 nu !u&ea nu 1ie 'nc(n&a& c ) !er )an di cu&a cu ea %i al&e !r)bleme dec(& cele lega&e de lu,b# - M-au me &eca&* r !un e ea* dar 'nc nu m-au 'ng+i-i&# - Te-am remarca&* 'i z(mbi G) i1# - Eu nu &e-am )b erva& nici)da&* re!lic I6aren de%i nu era de !e-a 'n&regul adevra&# II mai zri e - lucra la S&a&i &ic* De!ar&amen&ul Dem)gra1ic* :ir)ul Dece el)r* a1la& la e&a,ul de ub ea# Nu-0 bga e 'n 'n eam# I6a-I6a cre cu e 'n Ca a C(n&ecel)r %i a )cierea &r(n din&re e/e ) 1cu e )arecum indi1eren& la a&rac-ia ma culil)r# Se 'n&reb iu&e< 3E &e ar&) 9 E &e 1rum) 97 Nu era igur# 4ricum* era un &i! in&ere an&# 4c+ii* care !reau a&(& de in)cen-i* gura* care ar&a a&(& de a&)&%&iu&)are###
115 o r " o n s c o t t c r d

- Nu-i adevra&* c)n&inu G) i1 -i ur(d# E%&i ) !r) cri # Si&ua-ia era deci eviden&8 de&e &a -) aud r) &i& cu gla &are# - C+iar un&9 - E &e ) &r &ur c)mun n)u# Am(nd)i un&em !r) cri%i# Era deci ) m)meal %i I6aren u !in# Deveni e e/!er& 'n re !ingerea avan uril)r8 'n mul&e r(nduri* &uden-i !lic&i i-i 'ncerca er anime c(&e ) ear !) )m)r(&* cu&(nd -) educ# 4 da& au de d)u )ri* mer e e %i ea !(n la ca!&# Nici)da& nu meri&a e e1)r&ul# - Cu a%a !u-ine lucruri 'n c)mun* re!lic ea* revenind cu a&en-ia la m(ncare* m 'nd)ie c c ne a%&ea!& ) !rie&enie# - S 1im !rie&eni9 e 'ncrun& G) i1# Ar &rebui 1im du%mani# Ne !u&em a,u&a numai a&(& &im! c(& ne ur(m# Ea nu mai rezi & %i ridic )c+ii din 1ar1urie# '%i !u e c !r)ceda a%a 1iindc era c(rbi& de &en&a&iva buc&aril)r de a )1eri ) cul)are l)cal - m(ncarea din H)ndura era )ribil# 'm!in e 1ar1uria 'n l&uri %i e l !e !a&e 'n caun* a%&e!&(ndu-0 c)n&inue# - Vezi &u* urm G) i1* av(nd audien-a a igura&* re !ing(ndu-m !e mine* !)-i avea a&i 1ac-ia de a %&i c a!ar-ii ma,)ri&-ii de aici# Adic e &e adevra& c -ar !u&ea nu 1aci !ar&e din cercul 3in&eri)r7* dar %&ii al dracului de !reci cine e &e 'n 3e/&eri)r7#
stpnul cntecelor **-

5emeia nu e mai !u&u ab-ine# Izbucni 'n r( %i G) i1 'nl- din !r(ncene# - S-a zi a%adar cu i!)&eza 1rigidei 'n1umura&e# - S m vezi 'n !a&* glumi I6aren* %i imedia& e 'ngr)zi d(ndu-%i eama c* 'n l)c evi&e 'ncercarea lui de educ-ie* ab)rda e ea 'n %i ubiec&ul# :rba&ul evi& 'n )ricare din&re re!licile eviden&e %i c+imb v)rba< - Marea &a gre%eal* azi* a 1) & c l-ai 'n&reba& !e Harvel de !re i &)rie# De unde %&ie el9 Ar !u&ea &a 'n mi,l)cul unui rzb)i* 1r aib +abar c -a 'n&(m!la& ceva# Pen&ru el* evenimen&ele nici mcar nu e/i &* ci e/i & numai &endin-e# Are mi)!ia &a&i &icii* ) b)al endemic 'n me eria n)a &r# - V)iam d)ar %&iu cum merg &)a&e### %i el a izbucni& din enin# M ur!rinde c zv)nul -a r !(ndi& a%a ra!id# G) i1 'i z(mbi* a!)i ridic m(na %i ) a&in e !e bra-# Ea nu a!recie in&imi&a&ea ge &ului* dar 'l &)lera# - E%&i 1)ar&e c(rbi&* nu-i a%a9 M re1er la 1a!&ul c e%&i c(rbi& de &)a&e c+e &iile a &ea### Ea 'ncuviin- &cu&# - Vreau zic* cui dracuJ 'i !a de ele9 Trebuie 1ie 1cu&e* ca %i vidan,area la&rinel)r au al1abe&i-

zarea c)!iil)r au mul&e al&ele care* 'n reali&a&e* nu 1ac nimnui !lcere# - Mie mi-ar !lcea* re!lic I6aren# Sau cel !u-in mi-ar !lcea la un nivel mai eleva&# - Mai eleva& dec(& ce anume9
11:

r $o n s c o t t c a r d - Mai eleva& dec(& c)di1icarea in1)rma-iil)r de !re !en ii* !en&ru a 1i in&r)du e 'n calcula&)are# - Suie cinci !rezece &re!&e !e cara ierar+ic %i vei g i &)& ni%&e g)aze# - Eu n-a% 1i a%a* 1cu I6aren %i 'n cli!a aceea '%i ddu eama c v)rbea !rea !&ima%# C+iar d)rea -%i mr&uri ea c ambi-iile lui G) i19 - De ce* &e crezi imun9 4ricine c)n ider c ia decizii de !re vie-ile al&)ra e &e ) g)az# G) i1 izbucni 'n r( * numai c acum !ru &(n,eni&8 1cu un ge & ca %i cum %i-ar 1i &ra ) ma c !e 1a- %i c+i!ul 'i redeveni 1riv)l %i in)cen&* li! i& de )rice urm de en&imen& mai !r)1und* de !arc 'n&r-adevr %i-ar 1i !u ) ma c# - Te !lic&i e c# - Cum m-ai !u&ea !lic&i i9 In &rei !&m(ni* e%&i ingura !er )an care v)rbe%&e cu mine %i de !re al&ceva dec(& &a&i &ic# - S %&ii c m)&ivul e &e c)m!e&en-a &a# Cu ) !&m(n 'nain&e de a &e !rezen&a aici* &)-i auzi er de !re media cu care ai ab )lvi& Prince&)n# De &ul de im!re i)nan&# T)-i eram !reg&i-i &e de&e &m# - Acum !ui 3eram7# 5aci &)&u%i !ar&e din gru!* a%a-i9 G) i1 cl&in din ca! %i redeveni eri) # - Nu* dar m g e c 'n direc-ia )!u -ie# Pe &ine &e iz)leaz !en&ru c e%&i mai bun dec(& ei* !en&ru c le e &e 1ric de &ine# Cu mine !r)cedeaz la 1el* 1iindc un& demn de di !re-# o stpnul
11:

cntecelor

In vreme ce r) &ea cuvin&ele acelea* I6aren 'n-ele e c brba&ul era c)nvin de !r)!ria a a1irma-ie# Se g(ndi a!)i c* dac lungea !rea mul& di cu-ia* nu avea -i 1ie u%)r ca!e de el# - Mul-ume c !en&ru c)m!ania din &im!ul me ei* &)&u%i n-ar &rebui -) &ran 1)rmi 'n&r-un )bicei# El ) !rivi ur!rin # - Ce am !u 9 De ce &e-ai u!ra&9 I6aren 'i z(mbi rece# - Nu m-am u!ra&# Cel mai bun &)n al ei !en&ru 3'n nici un caz n-) -a,ungi 'n !a& cu mine7 !u&ea 'ng+e-e %i un r(u de la &r)!ice8 'i 'n&)ar e !a&ele %i !lec* imagin(ndu-%i -ur-urii 1)rma-i !e na ul lui %i* 'n aceea%i cli!* regre& ge &ul# 5u e e c)n&ac&ul cel mai uman !e care 'l avu e e de !&m(ni de zile# De 1a!&* de ani de zile - brba&ul !rea mai in&ere a& de cele ce i e 'n&(m!lau ei dec(& )ricare al& !er )an !e care ) cun) cu e la Prince&)n# Iar ea 'l !r i e 1r ca mcar -i 1i a1la& numele# Nu %&iu c el ) urmrea* !(n n-) a,un e din urm 'n c)rid)rul de &icl care &raver a ) !)r-iune de ,ungl 'n&re can&in %i bir)uri# G) i1 ) a!uc de bra-* 'ndea,un de 1erm !en&ru ca ea nu e mulg 1)ar&e u%)r* dar nici a&(& de &are 'nc(& n-) !)a& 1ace dac ar 1i d)ri&-)# I6aren nu 'nce&ini* 'n brba&ul '%i !)&rivi !a ul du! al ei# - E%&i igur9 ) 'n&reb el# - In leg&ur cu ce9 re!lic I6aren &)& cu rceal#
11:

o r ( o n

s c o t t

c r d

- C nu vrei 1im !rie&eni# B&ii* am nev)ie de ) !rie&en# C+iar %i de ) d)amn cu inim de g+ea-* u !ici)a %i !eria& de m)ar&e a%a cum e%&i &u# In vreme ce* de igur* via-a &a m)nden e &e a&(& de &ici& 'nc(& va &rebui --i de c+izi agenda la ) da& de

!e &e c(&eva luni* ca --i g e%&i ) ear !e care -) !)-i !e&rece cu mine# 5emeia e r uci !re el* !reg&i&* mai mul& din re1le/ dec(& din d)rin-* -i re&eze cuvin&ele* -%i elibereze bra-ul %i revin ingur 'n bir)u# Dar un ur( nea%&e!&a& &ric &)&ul - ea nu mai !u e nimic* 'ncerc(nd -%i 'n !rea c 'ncrun&&ura %i G) i1 ) imi&* &rduindu- e +azliu e 'ncrun&e %i* 1inalmen&e* d(nd gre%# Ea izbucni 'n r( # - M nume c G) i1* !u e el# Tu e%&i I6aren* da9 I6a-I6a 'ncuviin-* cu&(nd nu mai z(mbea c# - Hai !re&indem c &u crezi c meri& m ai 'n !rea,m# S mai !re&indem c vrei ne 'n&(lnim di ear# S !re&indem %i c-mi !ui numrul camerei &ale* %i c du! aceea ne !limbm !rin ;)n* ca nu 1ii nev)i& --i 1aci gri,i c-) -ncerc m culc cu &ine# Bi +ai mai !re&indem c ai 'ncredere 'n mine# Ea 'ncerc# Nu era greu# - EC0Y* 'i zi e# A!)i el 'i ddu drumul %i I6aren reveni ingur 'n bir)u* im-indu- e ciuda& de 'nc(n&a&* ui&(nd c)m!le& umilin-a u1eri& de diminea- 'n 1a-a lui Harvel# Pen&ru !rima da& de c(nd ) i e
stpnul cntecelor
29K

!e Pm(n&* 'i !lcea 'n&r-adevr de cineva# Nu mul&* dar 'ndea,un !en&ru ca !e&recerea &im!ului cu !er )ana re !ec&iv 1ie c+iar amuzan&# Ideea de amuzamen& ) a-(-a* de%i nu era !rea igur ce avea 1ie# S!re ur!riza ei* &recu er numai c(&eva minu&e de c(nd e a%eza e la c)n )l* c(nd ) c)leg* ) 1emeie cu na c)r)ia& care e )cu!a cu e &imrile !)!ula-iei* e a%ez !e marginea bir)ului ei# - I6aren* zi e 1emeia# - Da9 'n&reb I6aren* bnui&)are %i !reg&i& !en&ru ) &ili&-i* de%i 'n inea ei !era 1ie ) in&r)ducere !rie&en)a * 1iindc acum avea di !)zi-ia u1le&ea c !en&ru a%a ceva# - II cun)%&i !e G) i1* &i!ul de la Dece e# -Da9 - I-i dau un aver&i men& !rie&ene c# Nu &e-ncurca cu el# - De ce9 C)r)ia&a e 'n&unec - e !rea c nu era )bi%nui& 1ie 'n&reba&* a&unci c(nd )1erea 1a&uri ne )lici&a&e# - Pen&ru c-i ) curv# Cuv(n&ul acela era a&(& de 'nde!r&a& de im!reia ei de !re G) i1* 'nc(& I6aren e +)lb ului& %i 'n&reb d)ar< - P)1&im9 - M-ai auzi&# - Dar### n-a-ncerca& nimic* nu mi-a !r)!u nimic#
2<0

) r , ) n c ) l i c ( r d - Nu -ie* 'nl- c)r)ia&a )c+ii !re cer# Tu e%&i 1emeie# Se ridic %i !lec la bir)ul ei* l (nd-) !e I6aren in&r)duc bani 'n vie-ile b&r(nil)r* 'n &im! ce e 'n&reba dac era adevra&* in i &(nd c nu avea nici ) im!)r&an-* dar a1larea b(r1ei c G) i1 era ) &(r1 +)m) e/ual 'i di &ru e e c)m!le& 'nc(n&area de a !e&rece un 1er& de )r cu el# 5u i !i&i& nu r !und v)cii de dinc)l) de u%# 3Nu un& aici* g(ndi ea# Nu !en&ru &ine#7 C(nd ) c+em 'n a d)ua )ar* nu rezi &* e cul din !a& %i de c+i e u%a# D)ar ca -0 vad %i -%i c)n1irme dac era au nu adevra&# - :un* 'i z(mbi G) i1# Ea nu-i r !un e la z(mbe&# - 4 ingur 'n&rebareA 3Da7 au 3ba7# E%&i ) &(r1 +)m) e/ual9

C+i!ul lui G) i1 !arc 'mb&r(ni %i* !en&ru ) cli!* brba&ul &cu# Du! aceea v)rbi 'nce&< - Di-am zi eu9 Nu &rebuie 1aci !ar&e din&re 3ei7* ca 'm!r)%&i cu n)r)i !e cineva# Nu nega e cuvin&ele %i di !re-ul lui I6aren !en&ru cei care-%i vindeau c)r!ul deveni d)minan&# 'nce!u 'nc+id u%a# - S&ai !u-in* 1cu brba&ul# - Nu mi-ai r !un la 'n&rebare# - Ai !u d)u 'n&rebri# Ea re1lec& %i 'ncuviin-#
stpnul cntecelor

- :ine# - Nu un& ) &(r1* r !un e el# Iar cellal& lucru garan&eaz !ur %i im!lu c di ear nu--i v)i 1ace avan uri* nu-i a%a9 T)&ul era dezgu &&)r# In &im!ul zilei* 1u e e amuzan&* dar acum I6aren nu e !u&ea g(ndi dec(& 'n&r-un c)n&e/& e/ual# De igur* ea %&ia de &ule de !re +)m) e/uali&a&e8 imaginea min&al !e care ) avea 'n leg&ur cu ac&ul 'n&re brba-i era )ribil %i acum nu e !u&ea )!ri %i-0 'nc+i!uie !e G) i1 e1ec&u(nd ac&ul acela* iar a &a-0 ur(-ea# Su!le-ea lui* delica&e-ea c+i!ului* in)cen-a )c+il)r - &)a&e deveni er acum re !ing&)are !en&ru ea* mincin)a e# - 'mi !are ru* !u e 1emeia# A% vrea rm(n inguri# - Nu-i adevra&* re!lic el# - B&iu ce vreau# - Nu-i adevra&# - Ei bine* dac eu nu %&iu* a&unci cu cer&i&udine &u nu %&ii# - :a eu %&iu# De c+i e a&en& u%a* e &recur !e ub bra-ul ei %i in&r 'n camer# - P)-i ie%i* zi e ea# - P)&* 'ncuviin- el !)li&ic) %i e a%ez !e marginea !a&ului* ingura m)bil ma iv din 'nc!ere# 5emeia e a%ez* rigid* !e un caun# - -I6aren* 'nce!u G) i1* a &zi m-ai !lcu&#
29:

r $o n s c o t t c r d - Nu-i adevra&* r !un e ea %i* de)arece %&ia c min-ea* c)n&inu re!ede< Nu &e-am !lcu& del)c# Ai 1) & in i &en& %i re !ing&)r %i nu -i-am a!recia& c(&u%i de !u-in manierele# - Haidem* un&em &a&i &icieni* nu9 re!lic brba&ul# Nimic nu e &e u& la u& a%a cum !are# S zicem c am 1) & %a!&ezeci la u& re !ing&)r* iar &u n-ai d)ri& m ai 'n !rea,m 'n !r)!)r-ie de vre) %aizeci la u&# Ei bine* v)i &a aici d)ar zece la u& din n)a!&e* a%a 'nc(& rm(n de &ule !r)cen&e libere# C)ncen&reaz-&e m !laci# A cul&* eu am ign)ra& 1a!&ul c e%&i la 1el de a1uri i& ca 1l)&a im!erial# Cu iguran-* %i &u !)-i ign)ra 1a!&ul c eu 1ac lucruri !erver e# N-) -i le 1ac -ie# - De ce m (c(i a&(&9 - Crede-m* nu-ncerc 1iu (c(i&)r# - De ce nu m la%i 'n !ace9 'nain&e de a-i r !unde* G) i1 ) !rivi 'ndelung* a!)i lacrimile 'i !)didir )c+ii* iar c+i!ul u redeveni in)cen& %i vulnerabil# - De)arece c)n&inui !er c nu v)i 1i ve%nic ingurul )m din grdina a &a z))l)gicA - C)n ider* !u e I6aren* c eu un& unul din&re animale# - Nu !)&# - De ce9 - Pen&ru c nu e%&i# 5elul 'n care ) !rivea* cu )c+ii 'n)&(ndu-i 'n lacrimi* ) mi%ca# 34are ,)ac &ea&ru9 e 'n&reb# S 1ie o stpnul
117

cntecelor

numai un r)l* e/&rem de c)m!le/97 Du! aceea* '%i amin&i c brba&ul nu era !r)babil in&ere a& de lucrul la care ducea* de )bicei* un r)l ,uca& cu dibcie# - Ce vrei9 El 'i in&er!re& gre%i& 'n&rebarea# In m)d in&en-i)na& gre%i& - I6aren %&ia - %i 'n acela%i &im!

c)rec-3.4raQii -QJ,QQ J*11e&1&ii&&JZr&? B t3C33":B"c


- Vreau* zi e el* 1iu nemuri&)r# 5emeia 'ncerc -0 'n&reru!< - Nu* vreau ### G) i1 nu acce!& 'n 'n&reru!erea# $idic glaul %i e ridic de !e !a&* umbl(nd 1r -in& !rin )daia micu-# - Vreau 1iu nemuri&)r %i 1iu 'nc)n,ura& de lucrurile !e care le iube c# Un mili)n de cr-i %i ) ingur !er )an# T)a& )menirea din &recu& %i un ingur e/em!lar al ra ei umane din !rezen&# - 4 ingur !er )an9 Eu9 - Tu9 e !re1cu el uimi&* a!)i* mai 'nce&* c)n&inu< De ce nu9 4 vreme* cel !u-in# C(&e ) ingur !er )an* !e r(nd# - 3T)a& )menirea din &recu&7* re!e& ea# A&(& de mul& '-i !lace ceea ce 1aci 'n :ir)ul Dece e9 G) i1 izbucni 'n r( # - I &)ria* I6arenA Sun& i &)ric# Am di!l)me de la &rei univer i&-i# Am cri &eze %i di er&a-ii# 5ecale %i de1ecri# Cu !eciali&a&ea mea* n-am nici ) %an )cu! vreun !) & !e !lane&a a &a# Sau un !) & realmen&e bun* al&undeva#
119

s c o t t

c a r d

Se 'ndre!& !re I6aren* 'ngenunc+e %i-%i !u e ca!ul 'n !)ala ei# 5emeia ar 1i vru& -0 'nde!r&eze* 'n de c)!eri c nu !u&ea# - Iube c &)a& )menirea din &recu&# Te iube c !e &ine* din !rezen&# ;(mbi a&(& de !r) &e%&e* 'n&inz(nd dege&e r%c+ira&e ca -) m(ng(ie li! i& de &andre-e* 'nc(& ea izbucni 'n r( # El c(%&iga e %i I6aren %&ia# G) i1 rma e %i v)rbi# V)rbi de !re )b e ia lui lega& de i &)rie* )b e ie care 'nce!u e 'n bibli)&eca din Sea&&le* Ve &america* un )r%el a1la& !e l)cul unei me&r)!)le &rvec+i# - Nu m 'n-elegeam cu ceilal-i c)!ii# Dar m-n-elegeam de minune cu Na!)le)n :)na!ar&e* 4liver Cr)m2ell* D)ugla MacAr&+ur* A&&ila +unul# Numele nu 'n emnau nimic !en&ru I6aren* dar* 'n m)d vdi&* 'i readuceau lui G) i1 nenumra&e amin&iri# - 'n&)&deauna* !en&ru mine* Na!)le)n e g e%&e 'n&r-un c)dru de # Am ci&i& de !re el !rin&re c)!aci* !rin&re arb)ri uria%i* ce ac)!ereau un )l a&(& de umed* 'nc(& a!r)a!e !u&eai 'n)&a !rin el# Pe de al& !ar&e* Cr)m2ell e a1l mereu 'n&r-) brcu- din g)l1ul Pungen&* 'n !l)aie# :ibli)&eca m-a )bliga& cum!r al& e/em!lar al cr-ii* de)arece &u%ul e 'n&in e e !e &e !aginile celui !e care-0 'm!rumu&a em eu# Vi am c+imb lumea# P(n c(nd am 'mb&r(ni& 'ndea,un ca -n-eleg c* !en&ru a ac-i)na a u!ra evenimen&el)r* '-i &rebuie ceva mai mul&
stpnul
119

cntecelor

dec(& ni%&e vi e# Iar un ci&i&)r de cr-i nu e &e un c)nduc&)r de )ameni# Avea a&(&ea amin&iri ce e revr au din el nec)ni r)la&* &)&u%i 'n&r-) )rdine uimi&)r de ub&il* 'nc(& I6aren '%i reamin&i %i ea c(&e ceva* de%i nu !u e nimic cu gla &are# Ea 1u e e cre cu& 'n mi,l)cul muzicii* !rin&re c(n&ece8 aici 'n de c)!erea un c(n&ec mai minuna& dec(& )ricare al&ul auzi& !e Te2# Caden-ele lui* mel)diile* &emele %i varia-iunile erau verbale* nu muzicale* dar din acea & cauz ele ) !&rundeau mai !r)1und %i* c(nd G) i1 'nc+eie 'n cele din urm* im-i c a cul&a e re!rezen&a-ia unui

mae &ru# $ezi & &)&u%i &en&a-iei de a a!lauda# El ar li crezu&-) ir)nic# Se mul-umi )1&eze* 'nc+i e )c+ii %i-%i reamin&i vi ele ei din vremea c(nd deveni e Vaie& %i e g(ndea la ziua 'n care va c(n&a 'n 1a-a a mii de )ameni care aveau -) urmrea c cu a&en-ie* -) admire %i 1ie mi%ca-i# Vi ele 'i 1u e er mul e unul c(&e unul* !(n ce 'n urma l)r nu rm e e dec(& ) cica&rice care (ngera ade ea* dar care nu e mai rede c+i e e# Su !in* iar G) i1 ) 'n-ele e gre%i&# - Iar&-m# Credeam c-) aib e1ec& a u!ra &a# Se ridic* ga&a !lece# Ea 'l )!ri* 'l !rin e de m(n %i-0 &ra e de l(ng u%a care e 'nc+idea din n)u* de)arece brba&ul nu !%i e !rin ea# - Nu !leca# - Te-am !lic&i i&#
*27 o r ( o n s c o t t c a r d

- Nu* cl&in ea din ca!* nu m-ai !lic&i i&# Nu %&iu 'n de ce mi-ai !u mie &)a&e a &ea### G) i1 r( e 'nce&# - Pen&ru c* du! mul& vreme* e%&i !rima !er)an care !are c ar !u&ea 1i d)ri&)are a cul&e* 1iind %i ca!abil 'n-eleag# - Vi uri* vi uri* vi uri### murmur I6aren# Ai rma &)& c)!il# - Nu-i adevra&* !r)&e & el* dar durerea din glaul u era !al!abil# - :ei ceva9 -A!# - Nici n-aveam al&ceva* a%a c-i bine c ai ale a!a# $eveni cu d)u !a+are %i G) i1 )rbi din al u* cu re !ec&ul cu care ar 1i gu &a& un vin 1in-i& 'n al&ar# - Am &ri%a&* r) &i el !rivind-) grav# 5emeia 'nl- ) !r(ncean# - Am c+imba& ubiec&ul# - C(nd9 Ab)rda e mul&e ubiec&e 'n eara a &a# I6aren '%i !rivi cea ul# Trecu er mai bine de d)u )re# - Din ca!ul l)cului# Am 'nce!u& v)rbe c de !re c)!ilrie* vi e* i &)rie %i de !re cr(n&elile mele !er )nale* 'n &im! ce &u v)iai v)rbim d)ar de !re !erver iuni# - Nu vreau v)rbim de !re a%a ceva* cu&ur ea din ca!# - Eu vreau#
stpnul cntecelor 67*

- NuA P(n acum mi-a 1cu& !lcere# Nu vreau &ricm &)&ul# G) i1 bu re!ede re &ul de a!# - I6aren* ei au 1cu& !ar ceva re !ing&)r %i nu-i a%a# - Nu vreau %&iu dac e &e au nu re !ing&)r# - Ei 'mi zic 3&(r17* 'n n-am 1) & a%a ceva# - Te cred# S ne )!rim aici cu ubiec&ul &a# - :a nu* la dracuJA e r &i brba&ul 1uri) # Prin ce crezi c-am &recu& 'n ul&imele d)u )re9 Crezi c merg !e la !e&receri %i le !)ve &e c )amenil)r i &)ria vie-ii mele9 M 1i/ez de &ine* I6aren* ca ) li!i&)are de un rec+in# - Nu-mi !lace anal)gia# - Nu un& !)e&# Nu %&iu ce necazuri ai avu& de 'n1run&a& 'n via- ca &e &ran 1)rme 'n ceea ce e%&i acum* dar 'mi !lace cum e%&i %i vreau 1iu cu &ine ) vreme* iar c(nd 1ac a &a nu umblu !e )c)li&e# Devin )mni!rezen&# N-) 1ii 'n &are ca!i de mine# 4riunde &e vei 'n&)arce* v)i 1i ac)l)# C(nd vei c)b)r' diminea-a din !a&* ) calci !e mine* iar c(nd vei im-i ceva g(dil(ndu--i !ici)arele 'n &im!ul lucrului* %&ii c un& eu* a cun ub bir)ul &u# 'n-elegi9 In&en-i)nez rm(n aici# - De ce &)cmai eu9 'n&reb I6aren#

- Crezi c eu %&iu9 4 ab )lven& de la Prince&)n* cu na ul !e u ca &ine9 P)a&e !en&ru c m-ai a cul&a& !(n acum 1r -ad)rmi# - M-am g(ndi& de vre) d)u )ri la a &a#
o r ' o n s c o t t c r d

- Am ) i& aici ca iubi& al lui :an&# - Nu vreau aud &)a&e a &eaA - :an& m-a iubi& %i eu l-am iubi& !e el# :an& a veni& aici %i m-a adu %i !e mine* de)arece v)ia 1iu cu el# Mi-a g i& ) lu,b la Dece e* 'n vreme ce el era %e1ul Dem)gra1iei# N-am vru& vin aici# D)ream un ingur lucru< 1iu l(ng ) bibli)&ec %i !)& ci&i# Cred c-a% 1i !u&u& &a a%a &)& re &ul vie-ii# Dar :an& a veni& aici* eu l-am urma& %i* du! un an* el -a !lic&i i& de mine# Une)ri devin !lic&i i&)r# I6aren deci e 'ncerce nu 1ie !iri&ual# - Am deveni& !lic&i i&)r %i el nu m-a mai lua&* a&unci c(nd a deveni& %e1ul Per )nalului# Nici nu m-a anun-a&* c(nd -a mu&a& 'n&r-un a!ar&amen& mai bun# Nu mi-a lua& 'n lu,ba# A 1) & de &ul de )men) ca -mi 'ngduie -mi ! &rez lu,ba# G) i1 'nce!u !l(ng %i* bru c* I6aren 'n-ele e ceva ce nimeni nu e c+inui e vre)da& -i e/!lice* 'n &)a&e lec-iile de !re +)m) e/uali&a&e !e care le auzi e# 'n-ele e c de !r-irea de :an& 'n emna e !en&ru G) i1 1(r%i&ul lumii* !en&ru c a&unci c(nd e a&a%a de cineva* nu %&ia cum e de !ar& de !er )ana re !ec&iv# T)&u%i I6aren nu %&ia !rea e/ac& 'n ce 1el reac-i)neze# La urma urmel)r* G) i1 era a!r)a!e un necun) cu&# De ce 'n eara acea &a '%i de crca e inima 'n 1a-a ei9 Ce a%&e!&a de la ea9 Dac !era c avea -i r !und* dezvluindu-%i u1le&ul* a&unci e 'n%ela - I6aren '%i ! &ra a cun e &)a&e amin&irile#
stpnul 121 cntecelor

Nu v)ia !)ve &ea c de !re c)!ilria ei din Ca a C(n&ecel)r# Ce ar 1i !u&u& !une9 3Ani de zile am 1) & )r)! i& !en&ru c !ur %i im!lu nu aveam &alen&ul de a de!%i &andardele minime ale Ca ei C(n&ecel)r79 Nu d)rea c)m!&imire !en&ru e%ecurile din c)!ilrie# V)ia re !ec& !en&ru c)m!e&en-a din !rezen&# De !re re !ec& nu !u&ea 1i v)rba 'n acea & i&ua-ie* cu brba&ul care !l(ngea 'nce&i%)r* cu 1a-a li!i& de genunc+i* a%eza& !e !)dea %i rezema& de !a&# I6aren e !u&ea g(ndi la un ingur m)&iv !en&ru de crcarea lui em)&iv# In m)d eviden&* nu d)rea -) educ8 !rin urmare* 'i cu&a d)ar !rie&enia# Ea %&ia c(& de durer)a 1u e e !r)!ria ei iz)lare# Dac a lui G) i1 1u e e numai !e ,um&a&e &)& a&(& de c+inui&)are* nu era de mirare c e ag-a de !rima !er )an care ddea emne c l-ar 1i !lcu&# 3A&unci* e 'n&reb ea* de ce nu im& %i eu d)rin-a de a acce!&a )1er&a lui de !rie&enie97 '%i ddu eama c m)&ivul era ne'ncrederea 'n brba& %i bru c e ru%ina de bnuielile ei# Ingenunc+e* a!)i e a%ez l(ng G) i1* 'i cu!rin e umerii cu bra-ul %i 'ncerc -0 aline# Pe &e cinci !rezece minu&e* G) i1 'nce!u -) dezbrace# I6aren 'l !rivi uimi&# - Credeam### 'nce!u ea* dar G) i1 ) 'n&reru! e# - S&a&i &ic* zi e el# Tendin-e# Baizeci %i d)i la u& un& a&ra de brba-i* &reizeci %i unu la u& un&
121 o r " o n s c o t t c r d

a&ra de 1emei %i %a!&e la u& un& a&ra de )i# Bi u& la u& un& a&ra de &ine# 3Am avu& dre!&a&e nu m-ncred 'n el* !u1ni !ar&ea cinic* greu 'ncerca& a min-ii 1emeii# T)&ul a 1) & ) 'n cenare#7 Acce!& 'n 'n cenarea %i e l 1ura& de ea# In 1iin-a lui I6aren e/i &a ) al& !ar&e* care nu e mai ,uca e 'n ul&ima vreme* care avea nev)ie de m(inile

bl(nde %i de lacrimile &cu&e ale lui G) i1* de minciunile %i de a1ec-iunea lui# Pre&in e* 'ncrez&)are* c G) i1 avea nev)ie de ea* de%i 1emeia 'n %i r) &i e< - M-am g(ndi& c &)& aici e va a,unge* 'n cele din urm# Nu aduga e %i 1a!&ul c nu e g(ndi e nici un m)men& c* a&unci c(nd avea e 'n&(m!le* ea avea &(n,ea c du! ace & lucru* c n-avea 1ie ) glum* ci mai mul& ) nev)ie* c brba&ul ace &a* numai !e ,um&a&e brba&* va reu%i 'n&r-) ingur n)a!&e 1ac ceea ce nu mai reu%i e nimeni 'n &)a& via-a lui I6aren - -i c(%&ige u1icien& 'ncredere !en&ru ca ea vrea* c+iar %i numai !en&ru ) cli!* -%i 'ngduie -0 d)rea c# A%a 'nc(& 'l m(ng(ie 'n n)a!&ea aceea %i* de &ul de ciuda&* e im-i %i ea alina&* de%i nu-i !)ve &i e lui G) i1 nimic de !re ingur&a&ea ei %i nici nu amin&i e ceva de !re vi ele ei# Plimb(ndu-%i dege&ele !e &e !ielea lui ca&i1ela&* '%i amin&i de &(nca rece %i a !r din Ca a C(n&ecel)r %i nu 'n-ele e de ce anume una &rebuia i-) ev)ce !e cealal&#
stpnul
122

cntecelor

9 2
- La anul* v)i 1ace un &ur !rin 'n&regul Im!eriu* anun- $i"&)r la cin %i d)u u&e de !re1ec-i aduna-i 'n ,urul me el)r )va-i)nar %i a!laudar# Din l)cul u de l(ng $i"&)r * An e& c)n &a& ur!rin c mani1e &area era 'n ma,)ri&a&e incer* un evenimen& ne)bi%nui& 'n !ala&# :ia&ul z(mbi !re $i"&)r %i %)!&i numai !en&ru urec+ile lui< - Sun& inceri# $i"&)r mi,i d)ar !u-in )c+ii* a&(& c(& indice c auzi e %i 'n-ele e e# Du! aceea* c(nd e 1cu lini%&e* anun-< - Nu numai c v)i vizi&a cel !u-in ) !lane& din 1iecare !re1ec&ur* dar v)i 1i 'n )-i& %i de Privig+e&)area mea* !en&ru ca 'n&regul Im!eriu -) !)a& auzi c(n&(ndA 4va-iile au 1) & %i mai !u&ernice* iar a!lauzele %i mai )ne &e# $i"&)r !rivi !re An e& %i r( e 'nc(n&a&8 bia&ul !rea ului& %i lui $i"&)r 'i !lcea 1ac ur!rize# Nu era !rea u%)r# Dar c(nd ala e lini%&i iar%i* An e& r) &i 'nce&i%)r< - La anul 'n eu nu v)i mai 1i aici# De &ui )ameni 'l auzir !en&ru ca la ma a !rinci!al 'ncea! e aud %)a!&e# $i"&)r e &rdui -%i ! &reze ne c+imba& e/!re ia c+i!ului# B&iu e imedia& ce v)ia !un bia&ul# Era ceva ce $i"&)r ui&a e* 1r 1i ui&a& de 1a!&# B&ia c An e&
KG: o r

c a r d

e a!r)!ia de cinci !rezece ani %i c)n&rac&ul cu Ca a C(n&ecel)r era !e !unc&ul de a e/!ira# Nu-%i 'ngdui e 'n e g(ndea c la a &a* nu-%i 'ngdui e !lnuia c un vii&)r li! i& de !rezen-a lui An e& l(ng el#
AL ...

II !rivi !e bia& %i-0 b&u 'nce&i%)r !e m(n# - De !re a &a v)m v)rbi mai &(rziu# An e& !rea nelini%&i& %i de da&a acea &a* v)rbi cu gla &are< - $i"&)r * am a!r)a!e cinci !rezece ani# C)n&rac&ul meu e/!ir !e &e ) lun# C(-iva !re1ec-i murmurar 'n al* &)&u%i ma,)ri&a&ea 'n-ele e er c ceea ce e di cu&a 'n ca!ul me ei nu era c)n1)rm !lanului# An e& 1cea ceva ce nu cu&eza nimeni< 'i reamin&ea 'm!ra&ului un lucru !e care ace &a nu d)rea -0 %&ie# Amu-ir &)-i# - 4rice c)n&rac& e !)a&e !relungi* zi e $i"&)r * cu&(nd !ar v)i) %i !er(nd reu%ea c c+imbarea imedia& a ubiec&ului# Nu %&ia cum reac-i)neze 1a- de in i &en-a lui An e&# De ce 'n&indea c)arda bia&ul9

4ricare ar 1i 1) & m)&ivul* An e& !rea deci -) 'n&ind %i mai mul&# - Nu %i c)n&rac&ul meu* re!lic An e&# Pe &e d)u luni* vreau merg aca # Acum* 'n ala de me e nu e mai auzea nici mu ca# $i"&)r rma e neclin&i&* dar dege&ele 'i &remurau !e marginea me ei# Pen&ru ) cli!* re1uz 'n-eleag cuvin&ele bia&ului8 $i"&)r nu a,un e e 'n
/tpnul cntecelor *26

'm!ra& l (ndu- e !rad nev)ii de au&)amgire# 3Merg aca 7* !u e e An e&# '%i ale e e cuvin&ele u i m)d delibera&8 'n !ublic* el nu c!a nici un cuv(n& 'n&(m!l&)r# S!u e e 3vreau merg aca 7* nu 3i rebuie merg aca 7# Bi* bru c* ul&imii c(-iva ani s! nruir# $i"&)r im-i cum e 'nv)lburau 'n el* ##liba-iei* &)a& -e &ura &ran 1)rm(ndu- e 'n zdren-e li! i&e de 'n-ele !e care* )ric(& de mul& -ar 1i &rdui&* nu le mai !u&ea c)a e la)lal&# Erau ac)l) nenumra&ele zile de di cu-ii* c(nlecele !e care i le c(n&a e An e&* !limbrile 'n lungul r(ului# Hldui er la)lal& ca ni%&e 1ra-i* $i"&)r ui&(nd de &)a& demni&a&ea lui* iar An e& ui&(nd - au cel !u-in a%a crezu e $i"&)r - &)a& ura din &recu&# 3M iube%&i97 'n&reba e c(ndva $i"&)r * de c+iz(ndu- e a%a cum nu %i-ar 1i 'ngdui& e de c+id 'nain&ea al&uia# An e& 'i c(n&a e a&unci de !re iubire# $i"&)r crezu e c a &a 'n emna 3da7# T)& &im!ul 'n An e& nu c!a e din vedere curgerea zilel)r* a%&e!&(nd a cinci !rezecea a aniver are* a%&e!&(nd e/!irarea c)n&rac&ului* a%&e!&(nd !lecarea !re ca # 3Trebuia -mi 1i da& eama* '%i !u e $i"&)r cu amrciune# Trebuia 1i 'n-ele c bia&ul era al lui Mi"al %i va 1i 'n&)&deauna al lui Mi"al* %i nici)da& al meu# Nu a ier&a&* a%a cum crezu em#7 Bi-0 imagin !e An e&* 'n&)rc(ndu- e 'n Ca a C(n&ecel)r de !e Te28 %i-0 imagin* 'mbr-i%(nd-)
673 o r ) o n s c o t t c r d

!e E &e* 1emeia cea a !r* care e 'nmuia d)ar a&unci c(nd zrea Privig+e&)area# Bi-) 'nc+i!ui 'n&reb(nd< 3Cum a 1) & via-a al&uri de a a in97 A!)i %i-0 'nc+i!ui !e An e& !l(ng(nd8 nu* nu !l(ng(nd* An e& nu avea !l(ng nici)da&# Avea rm(n calm* c(n&(ndu-i 1emeii de !re umilin-a de a c(n&a !en&ru $i"&)r Cenu%iul* 'm!ra&* a a in %i !a&e&ic 'ndrg) &i& de c(n&ecele lui An e&# Bi-i 'nc+i!ui !e An e& %i E &e r(z(nd 'm!reun* 'n &im! ce v)rbeau de !re cli!a c(nd $i"&)r * 'm!)vra& de greu&a&ea Im!eriului* veni e la An e&* n)a!&ea* ca -i )bl),ea c m(inile* %i izbucni e 'n lacrimi 'nain&e ca bia&ul 1i c(n&a& ) ingur n)&# 3Un nev)lnic* a &a am 1) & 'nain&ea unui bia& care nu la nici)da& -i ca!e vre) em)-ie nec)n&r)la&# M-a vzu& de c)!eri& %i* 'n l)c m iubea c* a im-i& !en&ru mine numai di !re-#7 $i"&)r rm e e &cu& numai ) cli!* dar 'n min&ea lui &recu e de la ur!riz la durere* a!)i la umilin-* %i* 'n cele din urm* la m(nie# Se ridic 'n !ici)are 1r -%i a cund 1uria de !e c+i!# Pre1ec-ii erau alarma-i - %&iau c nu era 'n-ele!& 1ii mar&)r la m)men&ele de &(n,eneal ale un)r )ameni !u&ernici %i nimeni nu era mai !u&ernic dec(& $i"&)r Mi"al# - Ai dre!&a&eA r) &i &are 'm!ra&ul# Privig+e&)area mea mi-a amin&i& c !e &e ) lun c)n&rac&ul u e/!ir %i* a%a cum a !u * va merge aca # Eu crezuem c acea &a era ca a lui* dar vd acum c m-am 'n%ela&# Privig+e&)area mea e va 'n&)arce !e Te2* la iubi&a a Ca a C(n&ecel)r* de)arece $i"&)r Mi"al
stpnul cntecelor 67<

nu-%i 'ncalc v)rba# In Privig+e&)area* !en&ru c in m)d vdi& ne re !ec& !rea !u-in* nu-%i va mai zri nici)da& 'm!ra&ul* iar 'm!ra&ul ei nu-%i va mai 'ngdui nici)da& -i a cul&e c(n&ecele mincin)a e#

C)nge &i)na& %i r)%u la 1a-* $i"&)r e r uci %i !r i ma a# C(-iva !re1ec-i e &rduir a&ing m(ncarea8 ceilal-i e ridicar imedia& %i* 'n cur(nd* cu &)-ii ie%ir din al* 'n&reb(ndu- e dac ar 1i 1) & mai bine rm(n 'n !rea,m* 'ncerc(nd -i ara&e 'm!ra&ului c-i rm e er credinci)%i* au -) %&earg ra!id c&re !re1ec&urile l)r* a%a 'nc(&* a&(& ei* c(& %i 'm!ra&ul !)a& !re&inde c nu veni er nici)da& ac)l) %i c inciden&ul cu An e& nici nu avu e e l)c# Du! ce !lecar* An e& rma e ingur la ma * !rivind 'n g)l* 1r vad m(ncarea dinain&ea lui# S&&u a%a* 'n &cere* !(n c(nd Primarul Pala&ului =1unc-ia de Bambelan 1u e e de 1iin-a& de mul& &im!> veni %i-0 lu de ac)l)# - Unde mergem9 %)!&i An e&# Primarul nu r !un e* ci 'l c)ndu e !rin labirin&ul de c)rid)are# Nu du! mul& vreme* An e& '%i ddu eama 'nc)&r) e 'ndre!&au# A&unci c(nd $i"&)r Cenu%iul '%i c+imba e numele %i e mu&a e 'n Pala&* evi&a e vec+iul a!ar&amen& al lui Mi"al8 e in &ala e 'n al&e a!ar&amen&e* a!r)a!e de v(r1ul cldirii* cu 1ere &re ce ddeau c&re !a,i%&ile %i !durile din ,ur# Acum* Primarul 'l c)nducea !e An e& !rin u%i c(ndva !zi&e cu mi,l)acele cele mai &ric&e din Im!eriu %i* 'n cele din urm* a,un er 'n&r-) 'nc!ere
K1G

s c o t t

c r d

unde va&ra unui %emineu g)l c)n-inea 'nc cenu%8 unde m)bilierul rm e e !e l)cul u* nea&in 8 unde anii !rezen-ei lui Mi"al c)n&inuau 1ie 'n&i!ri-i !e &e &)&* 'n &)a&e amin&irile !e care )daia le &(rni* inevi&abil* 'n min&ea lui An e&# Pe !)dea era un &ra& ub-ire de !ra1* la 1el ca 'n &)a&e camerele neu&iliza&e ale !ala&ului* dere&ica&e cel mul& ) da& !e an# An e& !%i 'nce& !rin 'nc!ere* &(rnind c)lbul la 1iecare !a # Se 'ndre!& c&re %emineu8 urna 'n care e a1la cenu%a lui Mi"al e g ea &)& ac)l)# Se 'n&)ar e cu 1a-a !re Primar %i ace &a 'i v)rbi* 'n cele din urm< - 'm!ra&ul $i"&)r * r) &i Primarul cu 1)rmali mul unuia care mem)ra e me a,ul* '-i &ran mi&e< 3Pen&ru c al&uri de mine nu &e im-i aca * vei &a ac)l) unde &e im-i a%a* !(n ce Ca a C(n&ecel)r va &rimi&e du! &ine#7 - $i"&)r m-a 'n-ele gre%i&* 'nce!u An e&# Primarul nu ddu 'n nici un emn c l-ar 1i auzi&# Se 'n&)ar e %i ie%i* iar c(nd bia&ul 'ncerc u%a* acea &a nu e de c+i e ub a&ingerea lui# E '%i !e&receau &)a&e 2ee"endurile 'n Me/ic)* cel mai mare )ra% din emi 1er# G) i1 lua la r(nd &)a&e librriile8 v(nzarea cr-il)r vec+i au rare
stpnul
124

cntecelor

era 'n&)&deauna 'ncin %i brba&ul e !rice!ea e i (rguia c* cum!r(nd cr-ile ub val)area l)r# B&ia de a emenea du! ce e ui&e< cr-i i &)rice care nu e mai re&i!reau de mul& vreme* li&era&ur cri cu ec)le 'n urm* de criind !eri)ada 'n care &ri e au&)rul* ,urnale %i mem)rii# - Se zice c la i &)ria Pm(n&ului nu e mai !)a&e aduga nimic n)u* c &)a&e lucrurile im!)r&an&e un& cun) cu&e de ani de zile* v)rbi G) i1 1uri) # C+e &ia a &a era 'n valabil acum nu mai %&iu c(-i ani* !en&ru c 'n !rezen& nimeni nu-%i mai amin&e%&e nimic# Nu e mai %&ie cum e &ria !e vremuri# - C(nd9 'n&reb I6aren# - A&unci# S!re de) ebire de acum# - M in&ere eaz mai mul& ziua de m(ine* !unea ea de 1iecare da&# Nu era &)&u%i adevra&# In !rimele !&m(ni de c)nvie-uire cu G) i1* &)& ce ) in&ere a era cli!a !rezen&# Prezen&ul* 1iindc re!rezen&a cele mai 1rum)a e cli!e !e care le avu e e ea vre)da& %i 1iindc

nu era igur c va dinui au c ziua de m(ine va 1i mcar !e ,um&a&e la 1el de a&rg&)are# I6aren mer e e 'n Me/ic) !en&ru )amenii de ac)l)# Nicieri 'n E &america* %i cu iguran- nicieri 'n Ca a C(n&ecel)r* nu e/i &au indivizi !recum cei care um!leau &r)&uarele din Me/ic)# Cu e/ce!-ia ma%inu-el)r elec&rice care a!r)vizi)nau magazinele* nici un ve+icul nu era !ermi 8 !e &e &)&* )amenii &rebuiau umble !e ,) # Bi erau mili)aneA Cu &)-ii
125

o r " o n

s c o t t

c a r d

!reau c &au !ermanen& 'n aer liber8 c+iar %i c(nd !l)ua* agl)merau &rzile* cu !l)aia curg(ndu-le !e +aine* de 1&(ndu- e cu enza-ia !ic&uril)r !e )bra,i# Ace &a era un )ra% unde I6aren '%i !u&ea a&i 1ace 1)amea# Nu cun)%&ea !e nimeni* dar 'i iubea !e &)-i# - T)-i &ran !ir* 1cea G) i1# - E%&i !rea imacula&* re!lica 1emeia# - Tran !ir %i &e calc !e !ici)are# Nu vd nici un m)&iv !en&ru care &ai 'n&r-) mul-ime mai mul& dec(& e &e inevi&abil# - 'mi !lace cum v)rbe c# - W &a-i lucrul cel mai 'ngr)zi&)rA E &e )ra%ul cel mai mare din lume %i &)-i in i & v)rbea c me/icana* ) limb care n-are nici ) ra-iune de a e/i &a# - De ce nu9 e &r(mba I6aren# - Se g e c la numai cinci mii de "il)me&ri de Sea&&le* !en&ru DumnezeuA N)i am reu%i& v)rbim ca re &ul im!eriului# E &e !ur %i im!lu un m)1&# - S %&ii c-i ) limb 1)ar&e 1rum)a # Am 'nv-a&-) %i eu %i--i de c+ide min&ea# - Bi--i 'nn)ad limba-n gur# G) i1 nu avea rbdare 1a- de e/cen&rici&-ile !lane&ei ale na&ale# - Une)ri* m im& al naibii de ru%ina& c un& de !e Pm(n&# - Plane&a-mam# - 4amenii %&ia nu un& me/icani adevra-i# B&ii cum ar&au me/icanii9 Erau cunzi %i brune-iA Ara&-mi !e cineva de aici care 1ie cund %i brune&A
ipnul
125

cntecelor

- Ce c)n&eaz* dac ei '%i !)& urmri de cenden-a !(n la !rimii &rm)%i me/icani9 'n&reb I6aren# I #i v)r 1ie me/icani# Bi* de c(&e )ri vin aici* %i eu vreau 1iu me/ican# Era ) cear& !rie&enea c* care e 'nc+eia 'n&)&deauna !rin&r-) e ca!ad 'n )ra% - !en&ru I6aren ea +)inrea c %i &ea de v)rb cu v(nz&)rii %i eu !r)!rie&arii de !rvlii* !en&ru G) i1 ca e/amineze ra1&urile* a%&e!&(nd a!ari-ia unui &i&lu inedi& ca #l !)a& lici&a - au 'n !a&* unde !re1erin-ele l)r erau a!r)a!e iden&ice# Cu )cazia unui a emenea 2ee"end 'n Me/ic)* deci er &!(nea c lumea# - De ce nu Univer ul9 - Ambi-ia &a e dezgu &&)are* c)men& G) i1* 'n&in [)l-!u%c !e balc)n de)arece 'i !lcea im& !l)aia care cdea 'n ra1ale# - :ine* a&unci 1im m)de%&i# De unde 'nce!em9 - De aici# - Nu-i !rac&ic# Nu avem ) baz de )!era-iuni# - A&unci din Tegucigal!a# V)m m)di1ica 'n ecre& &)a&e !r)gramele calcula&)arel)r* a &1el 'nc(& ne a cul&e )rice c)mand# Du! aceea* le u !endm &u&ur)r alariile !(n ce e !redau# Izbucnir am(nd)i 'n r( 8 era un ,)c# Dar un ,)c 'n care e !rin er 'ndea,un de eri) !en&ru ca 'n&re!rind cerce&ri# V(nau !) ibilele lbiciuni* l)curile unde i &emul !u&ea 1i d)mina&# Se &rduiau de a emenea )b-in ) vedere de an amblu
125

o r ( o n

s c o t t

c a r d

a i &emului* 'n-eleag 1elul 'n care &)a&e de&aliile e !)&riveau la)lal&# G) i1 cun)%&ea ca 'n !alm bibli)&eca guvernamen&al din Me/ic) %i am(nd)i '%i

!e&receau acum &im!ul liber adun(nd da&e de !re c)n &ruirea Tegucigal!ei* care avu e e l)c cu numai &rei u&e de ani 'n urm# - C+e &ia-i rela&iv n)uA Gum&a&e din&re 1unc-ii au 1) & in &ala&e de abia 'n ul&imii zece ani# ;ece aniA

In &im! ce ma,)ri&a&ea !lane&el)r un& c)m!le& c)m!u&eriza&e de ec)le 'n&regi# - Sun&e-i !rea 'na!)ia-i !e Pm(n&* 'l &ac+ina I6aren cerce&(nd &en)gramele un)r %edin-e8 erau a&(& de 'nci1ra&e din !unc& de vedere &e+nic* 'nc(& abia !u&eau de !rinde din ele ceva c)eren&# T)&u%i nu 'n Me/ic)* ci la ei aca * !rin er un 1ir# I6aren ci&i e ) car&e de !re dem)gra1ie* ) car&e !e care abia ) r 1)i e 'n Prince&)n# Cu!rindea n)rme de di &ribu-ie a v(r &el)r !en&ru &)a&e !lane&ele8 ea g i in1)rma-iile 1a cinan&e* 'n !ecial varia-iile ce de!indeau de me erie* clim %i veni&# Se amuz de una ingur* calcul(nd di &ribu-ia dem)gra1ic a v(r &el)r !en&ru Pm(n&* baz(ndu- e !e &a&i &icile a u!ra ec)n)miei %i !er )nalului )cu!a&* !e care le )b-inu e cu u%urin-# A!)i* 'n&r-una din&re !auzele de lucru de la lu,b* 1emeia veri1ic ci1rele )b-inu&e# Erau gre%i&eA De la na%&ere %i !(n la !en i)nare* la )!&zeci de ani* e &imrile ei 1u e er de &ul de e/ac&e# Dar
stpnul
12:

cntecelor

'n&re )!&zeci %i ) u& de ani* lucrurile nu mai erau 'n regul# In&re acele d)u limi&e de v(r & nu mureau de &ui )ameni# De 1a!&* '%i ddu ea eama* c)m!ar(nd cu ra&ele n)rmale ale m)r&ali&-ii* nu murea a!r)a!e nimeni# Iar a!)i* de la ) u& la ) u& zece ani* mureau !e ca!e&e* a &1el 'nc(&* du! ) u& zece ani* &a&i &icile redeveneau n)rmale# Cu iguran-* cineva ar 1i &rebui& remarce lucrul acela !(n a&unci* g(ndi I6aren# Bi* de igur* Pm(n&ul %i-ar 1i c(%&iga& ) re!u&a-ie !en&ru ra&a ne)bi%nui& de czu& a m)r&ali&-ii# Ar 1i &rebui& 1ie ceva bine cun) cu& - bine'n-ele * ar 1i a1ec&a& di &ribuirea +ranei* iar c+el&uielile !en&ru !en ii &rebuiau 1ie 1)ar&e mari# Savan-ii ar 1i &rebui& 'ncerce de c)!ere cauza 1en)menului# Cu &)a&e ace &ea* ea nu auzi e ab )lu& nimic de !re a%a ceva# In manualele de !r)gramare !e care le r 1)i er 'n bibli)&eca din Me/ic)* I6aren g i e c(&eva !r)grame mai !u-in cun) cu&e* ce !ermi&eau )!era&)rului veri1ice un !r)gram* 'n l)c -0 u&ilizeze !en&ru a acumula %i !relucra da&e# 5emeia 'i !)ve &i &)a&e a &ea lui G) i1 c+iar 'n n)a!&ea aceea* !e care %i-) !e&recu er 'n )daia lui* mai mare %i mai !a-i)a * unde aveau l)c am(nd)i 1r 1ie nev)i-i cum!ere m)bilier u!limen&ar* ceea ce ar 1i 1cu& cun) cu& leg&ura l)r#
12:

o r o n

s c o t t

c o r d

- Mi-am veri1ica& calculele de d)u )ri %i nu un& gre%i&e# - A&unci cred c ingura )lu-ie e &e &e duci %i )m)ri ni%&e b&r(ni* r !un e brba&ul* ci&ind un r)man !)li-i & din ec)lul al d)uzeci %i &reilea de igur* 'n &raducere# - G) i1* nu-i 'n regulA Ceva nu-i 'n regul# - I6aren* 1cu el iri&a&* dar &rduindu- e nu-%i &rdeze !r)a &a di !)zi-ie* n)i d)ar ne-am ,uca&A In reali&a&e* nu avem nici ) re !)n abili&a&e 1a- de )menire# Ne )cu!m numai de m)r-i %i de cei !e cale m)ar# Iar a&unci 'i &ra&m ca !e ni%&e numere# - Vreau a1lu dac ci1rele dece el)r un& au nu e/ac&e#

G) i1 'nc+i e car&ea# - I6aren* ci1rele dece el)r un& e/ac&e# A &a-i me eria mea* nu9 Eu 1ac m)ar&ea# - A&unci veri1ic %i vezi dac ci1rele mele un& e/ac&e# El veri1ic# Ci1rele 1emeii erau e/ac&e# - Calculele &ale un& c)rec&e# P)a&e c gre%eala e &e 'n manual# - Tim! de &rei u&e de ani* manualul acela a 1) & :iblia dem)gra1iei# P(n acum* cineva ar 1i &rebui& remarce gre%eala# G) i1 '%i rede c+i e car&ea# - Pm(n& nen)r)ci&A 4amenii nu %&iu nici mcar c(nd m)ar#
stpnul
126

cntecelor

- Trebuie 1i )b erva& %i &u* in i & I6aren# Trebui 1i c)n &a&a& c ma,)ri&a&ea dece el)r &ale erau gru!a&e 'n&re v(r &ele de ) u& %i ) u& zece ani# - N-am e iza& nici)da&# N)i ne )cu!m de indivizi* nu de ma e lua&e ca an amblu# N)i 'nc+eiem d) are* %&iai9 Nu &abilim &endin-e# - Vreau d)ar veri1ic ni%&e lucruri# B&ii !r)gramul acela !e care l-am g i& !e c(nd cu&am da&e9 Cel care de c)!er er)ri9

- 5 .
- I-i amin&e%&i ce numere avea9 - I6aren* nu e%&i ) &)var% de via- !rea !lcu&* 'm!reun* '%i reamin&ir numerele %i c)durile8 I6aren !lec !en&ru c(&eva minu&e %i le veri1ic !e &erminalul bibli)&ecii l)cale* 1)l) indu-%i ul&imul credi& de u&ilizare al bibli)&ecii# Pr)gramul rul !er1ec&8 era de 1a!& de &ul de im!lu - de aceea reu%i er* de al&1el* %i-0 reamin&ea c# In ziua urm&)are* 'n &im!ul unei !auze* I6aren b&u !e &a &a&ur ) 'n&rebare re1eri&)are la 'nregi &rarea unui dece din di &ric&ul Xu)ng6ung# Se g(ndi e c un ingur dece avea 1ie ) c+e &iune mai im!l - nece i&a ) ingur ci&ire# Pe di !la6-ul ei &rebuiau a!ar da&a 'nregi &rrii dece ului* numele )!era&)rului care in&r)du e e in1)rma-ia* &a&i &icile dem)gra1ice in&ra&e 'n da&a re !ec&iv !e numele !er )anei cu !ricina* !recum %i numrul de c)d al )!era-iunii#
6*3 o r o n s c o t t c a r d

In l)c de &)a&e ace &ea* !e di !la6 a!ru emnalul &rluci&)r INTE$;IS* iar la bir)ul lui Harvel &(r(i !u&ernic ) )nerie# T)-i ridicar )c+ii* !rivindu-0 !e %e1* care e cula e iu&e* !r(nd alarma&# I6aren %&ia c !) &ul ei de lucru !ul a c(n&eie&)r !e di !la6-ul lui Harvel8 c(nd de c)!eri emnalul* brba&ul izbi cu !umnul 'n ma %i e re!ezi 1uri) c&re ea# - Ce dracuJ 1aci* I6aren9A rcni el# Ce -i !un )are - c* 'n ,)ac* urzea !reia c)nducerea !lane&ei9 C r veri1ica &)a&e ci1rele* 1iindc nu e !)&riveau cu calculele ei9 - Nu %&iu* r !un e I6aren* cu&(nd !ar la 1el de ur!rin %i 1( &(ci& !e c(& era# Pur %i im!lu m ,ucam !e &a &a&ur# In&r)duceam la 'n&(m!lare ci1re %i li&ere# Habar n-am ce -a-n&(m!la&# - Care ci1re %i li&ere9 e a!lec el !e &e &erminalul 1emeii# - Nu-mi amin&e c* min-i ea# A 1) & ) &)an# - A 1) & ) !r) &ie* e r &i Harvel# Aici e/i & !r)grame !e &e care dac dai* !ur %i im!lu 3la 'n&(m!lare7 %i din&r-) 3&)an7* bl)c+eaz ab )lu& &)a&e )!era-iunile !(n vine ble &ema&a aia de ie* ca a1le cine 'ncearc !clea c i &emul* 'n-elegi9 Si &emul de calcula&)are e &e garan&a& 'm!)&riva )ricr)r er)ri de manevrare %i n)i n-avem nev)ie de &embeli care 'ncerce dac a &a-i adevra&A I6aren '%i ceru nenumra&e cuze* dar* c(nd %e1ul reveni* ne'mbl(nzi&* la bir)ul u* '%i ddu eama c
laponul cntecelor

127

J 0 !ru e mai degrab !eria& dec(& 1uri) # C(& de !re ceilal-i din 'nc!ere* c(nd Harvel e 'n&)ar e la l)cul lui* ) !rivir m)r)cn)%i* m(ni)%i### %i* de .isemenea6 &em&)ri# 7e 1cu e )are9 - I6aren* ) )!ri Harvel la 1(r%i&ul zilei de lucru* !e &e c(&eva zile &rebuie --i 'n&)cme c ra!)r&ul i rime &rial de ac&ivi&a&e# M &em c--i v)i da un cali1ica&iv nega&iv# 5emeia rma e ului&# - De ce9 'n&reb ea# - Nu ai lucra&# In m)d eviden&* ai &ra c+iulul# E &e c)m!le& im)ral %i necin &i&# - C(nd am &ra c+iulul9 in i & I6aren# Un cali1ica&iv nega&iv 'n !rima ei lu,b - mai ale 'n&r-) lu,b a&(& de u%)ar - 'i !u&ea di &ruge !eran-ele re1eri&)are la ) carier 'n guvern# - Am 'nregi &ra& reclama-ii de la !ai !rezece !er )ane# Mai e/ac&* de la &)-i cei care lucreaz 'n ace & bir)u* cu e/ce!-ia &a %i a mea# S-au &ura& &e vad ,uc(ndu-&e# S&udiezi i &)ria an&ic %i &e ,)ci !e calcula&)r* 'n l)c 'ncerci -i a,u-i !e b&r(ni e de curce cu in1la-ia %i cu 1luc&ua-iile ec)n)mice# I6aren* nu ne a1lm aici ca ne di &rm* ci r)lul n) &ru e &e -i a,u&m !e )ameni# 'n-elegi9 Ea 'ncuviin- din ca!# - A &a %i 'ncerc 1ac# - 4 --i dau un cali1ica&iv nega&iv* dar nu &e v)i c)ncedia dec(& dac nu &e !)&)le%&i# 'n-elegi9 Trei
127

o r ( o n

s c o t t

c r d

ani de munc e/em!lar %i cali1ica&ivul nega&iv '-i di !are din d) ar# E &e un im!a !e &e care !)-i &rece### dac !e vii&)r '-i vezi e/clu iv de &reab# I6aren !lec# Aca * G) i1 1u 'ngr)zi&# - Pai !rezece reclama-ii9 - A%a a !u # - I6aren* ai !u&ea 1ace drag) &e cu !ici)rul lam!adarului* 'n mi,l)cul can&inei* %i nu %&iu dac -ar 'nregi &ra &rei reclama-iiA - A&unci ce au 'm!)&riva mea9 Tr &urile brba&ului e 'n !rir# - Pe mine* r !un e el# - P)1&im9A - Pe mine# Ai %i a%a de &ule !r)bleme# Pe l(ng ele* mai un& %i eu### B&ii c(&e 1emei au 'ncerca& mi e v(re 'n !a&9 Un brba& de !re care e %&ie c-i +)m) e/ual de-ine ceva irezi &ibil !en&ru un anumi& gen de 1emei# II !rive c ca !e ) !r)v)care# A!)i a!ari &u %i* bru c* ne !e&recem 2ee"endurile 'm!reun# Cele care nu un& gel)a e un& !r)babil rev)l&a&e* g(ndindu- e la !erver iunile !e care* !eemne* -i le 1ac# - Nu cred c-i v)rba de !re &ine# - A&unci ce e &e9 - Le e 1ric# - De ce anume9 - De unde %&iu9 G) i1 e ridic din !a&* !)rni !re u% %i e rezem de ea#
stpnul
K21

cntecelor

- I6aren* e &e v)rba de !re mine# Trebuie ne de !r-im# C(nd vei !leca* di ear* va 1i !en&ru ul&ima da&# .la ul 'i !rea incer# I6aren e 'n&reb de ce im!lul g(nd de a-0 !r i !en&ru &)&deauna ) 1cea e im& c e !rbu%e%&e de la 'nl-ime# - Nu !lec 'n eara a &a# Plec m(ine diminea-# - Nu# E !re binele &u# - 3:inele meu7A r( e ea ne'ncrez&)r# G) i1 ) !rivea cu eri)zi&a&e de l(ng u%# - S!re binele meu e &e rm(n aici# El cu&ur din ca!#

- V)rbe%&i eri) 9 'l 'n&reb I6aren uimi&# Te-ai +)&r(& bru c c &rebuie !lec* 1iindc &u crezi c-i !re binele meu9 - Pare ) c+e &ie cam &(m!i&* nu-i a%a9 'nce!ur r(d* iar el reveni 'n !a& %i* de)da&* nu mai r(deau* ci &&eau 'mbr-i%a-i* 'n-eleg(nd c leg&ura l)r nu era una !e care ) !u&eau 'nc+eia bru c a&unci c(nd devenea &(n,eni&)are# -G) i1### 'nce!u I6aren# - Mm-m-m9 m)rmi el* cu 1a-a 'ngr)!a& 'n !rul ei %i ru&(ndu-i ) %uvi-# - G) i1* i-am !eria&# Se &em de ceva# - Ai ) 'n1-i%are de 1emeie a1uri i&# - Bi mai e &e ) c+e &ie curi)a # De ce ar 1i in&erzi ) in1)rma-ie lega& de 'nregi &rarea unui dece 9 Nici unul nu e !u&ea g(ndi la vreun m)&iv#
129

o r ( o n

s c o t t

c r d

A d)ua zi* la !r(nz* G) i1 'i ar& ) 1)aie de +(r&ie - ceva a!r)a!e ne1)l) i& 'n&r-un cen&ru de calcul -* !e care erau cri e zece nume %i zece numere# - P)-i 1)l) i a &a9 - Ce un&9 - Per )ane deceda&e# Primele in&rri din ziua de azi# Trebuie 1ie de,a 'n calcula&)rul &u* !en&ru c le-am 'nregi &ra& !e &)a&e# A &ea un& numerele l)r de c)d* iar m)men&ul 'nregi &rrii a 1) & acum c(&eva )re# In e en-* aici e g e%&e &)& ce -i-ar a1i%a calcula&)rul* dac ai )lici&a da&e de !re ei# I-i !)& 1)l) i la ceva9 I6aren nu 'ndrzni ia +(r&ia cu ea 'n bir)u8 )rice lucru ne)bi%nui&* a%a cum era %i ) +(r&ie* ar 1i a&ra a&en-ia* iar ei nu-i &rebuia a%a ceva# Mem)ra !rimele &rei numere %i l +(r&ia 'n &)ale&* !e !)dea# La urm&)area !auz* ie%i din bir)u* dar* 'n l)c mai ia al&e nume* e du e la G) i1# - E%&i igur c le-ai c)!ia& e/ac&9 G) i1 !rivi numele %i numerele* le b&u !e &a &a&ura &erminalului u %i da&ele 1ur a1i%a&e imedia&# 3Deceda-i#7 - Pe &erminalul meu* zi e I6aren* ei c)n&inu &ria c# :rba&ul e ridic de !e caun %i ea 'l urm !e c)rid)r# - Trebuia -mi 1i da& eama de la 'nce!u&* %)!&i G) i1# E &e ) 1raudA Ei c)n&inu !l&ea c !eniile* de%i !er )anele re !ec&ive au deceda&#
stpnul cntecelor
129

I6aren e rezem de !ere&e# - B&ii c(& de mul& 'n eamn a &a9 El nu era im!re i)na&# - Haide* 'i !u e# - Unde9 - S ie%im imedia& din cldire# 'nce!u -) &rag du! el# 5emeia 'l urm* 1r e )!un* dar c)m!le& z!ci&# - Unde mergem9 G) i1 nu-i r !un e# Nu mer er 'n camera nici unuia din&re ei# Se 'ndre!&ar !re aer)!)r&ul i&ua& 'n !ar&ea de e & a c)m!le/ului# - Nu-i m)men&ul !en&ru un 2ee"end 'n Me/ic)* !r)&e & ea# - In&r)du c)dul !en&ru b)al# A,un e er 'nain&ea &erminalului !en&ru &ic+e&e %i ea 1cu a%a cum i e !u e e* 1)l) ind c)dul ei de bir)u# Du! aceea G) i1 c)a e d)u bile&e !en&ru el* !l&indu-le din credi&ul !er )nal# - P)& -mi !l&e c %i ingur bile&ul* zi e I6aren# El nu-i r !un e# Lu bile&ele %i e 'mbarc 'n 1li&ul !re Mara"e&c+# Abia du! ce dec)lar* 'nce!u e/!lice< - Nu-i v)rba numai de !re bir)ul &u* I6aren# E &e im!lica& %i al meu# Din&r-) c+e &ie de a emenea am!l)are &rebuie 1ac !ar&e mul&e !er )ane - de

la Dece e* Pl-i* Pen ii au mai %&iu eu de unde# Dac &e-au !rin du! ) im!l )lici&are* a&unci au cu iguran- un !r)gram care )b erve c ai
1KG o r . o n s c o t t c r d

)lici&a& numele a &rei !er )ane care azi au 1) & 'nregi &ra&e ca deceda&e* !en&ru ca a!)i* imedia&* eu )lici& acelea%i nume# Calcula&)rul %&ie c cineva %&ie c e/i & ) ne!)&rivire# Habar n-am c(& am mai 1i &ri&* dac rm(neam ac)l)# - Crezi c ar 1i 1) & 'n &are de vi)len-9 G) i1 ) ru&# - Indi1eren& unde &e vei ma&uriza* I6aren* ac)l) &rebuie 1ie $aiul# - Unde mergem acum9 - S anun-m &)a& &r%enia* bine'n-ele # La !)li-ia rez)lve lucrurile# La :abil)nul e de curce# Ei au !u&erea )!rea c &)&ul %i !e &)-i 'n decur ul anc+e&ei# N)i n-avem nici un 1el de !u&ere# - Bi dac er)area a 1) & a n)a &r9 - A&unci ne v)m cu&a lu,be la vreun miliard de ani-lumin de aici# P)ve &ir de c)!erirea l)r la cinci !er )ane )1iciale di1eri&e* 'nain&e de a g i* 'n 1(r%i&* !e cineva d)ri&)r -%i a ume re !)n abili&a&ea unei decizii# Individul nu e rec)manda e# Era 'n !rimul care 'i a cul&a e 1r e 1)ia c* 1r !ar &(n,eni&* &em&)r au ne'ncrez&)r# - D)ar &rei nume9 'n&reb el du! ce G) i1 %i I6aren 'i e/!lica er &)&ul# Ei 'ncuviin-ar# - Am c)n idera& c era !ruden& nu mai a%&e!&m ac)l)#
stpnul 1KG cntecelor

- Ab )lu& c)rec&* 1cu brba&ul# 'ncuviin- din ca!* !arc imi&(ndu-le ge &ul de mai 'nain&e# - Da* meri& ) anc+e&* urm el# II !rivir ridic(nd rece!&)rul unui &ele1)n* &a &(nd un c)d %i 'nce!(nd dea )rdine 'n&r-un ,arg)n %e care nu-0 !u&eau !rice!e# C+i!ul lui ) 1a cina !e I6aren* de%i nu !rice!ea "e ce anume# Prea u1icien& de banal - un brba& nici ma iv* nici de) ebi& de ar&) * dar nici ur(&# Avea !rul de lungime medie* )c+ii c!rui mediu* e/!re ia de ) amabili&a&e medie# I6aren e iz ) c+imbare c)n &an&* nu a&(& !e 1a-a a* c(& 'n 1elul 'n care ) !erce!ea ea8 aid)ma unei iluzii )!&ice* c+i!ul brba&ului ) cila !ermanen& 'n&re 'ncredere ab )lu& %i de&a%are glacial# Nimeni nu le !u e e ce 1unc-ie avea* au mcar cum e numea8 el era cel cruia 'i &ran mi&eau !r)blemele !in)a e* ceea ce nu-0 deran,a# In cele din urm* &ermin c)nv)rbirea &ele1)nic %i e 'n&)ar e c&re ei# - A-i 1cu& ) &reab 1)ar&e bun# A!)i* 'nce&i%)r* 'nce!u le v)rbea c c+iar de !re ei# Ii !u e lui I6aren lucruri de !re G) i1 !e care ace &a nu i le !)meni e nici)da&< cum G) i1 'ncerca e de d)u )ri e inucid* du! ce-0 !r i e :an&8 cum czu e la !a&ru e/amene 'n ul&imul an de 1acul&a&e* dar e !rezen&a e cu ) di er&a-ie !e care c)miia ) acce!&a e 'n unanimi&a&e* neav(nd 'nc)&r)8
1KG

) r )) n c ) & & c ( r d cum* du! aceea* 1acul&a&ea 'i ddu e cele mai !r)a &e rec)mandri !) ibile* a &1el 'nc(& 'i 1u e e im!) ibil -%i g ea c ) lu,b 'n d)meniul u# - Nu &e-m!aci !rea bine cu %e1ii* nu-i a%a* G) i19 'n&reb brba&ul# G) i1 cl&in din ca!# :rba&ul &recu imedia& la I6aren* !)ve &ind de !re c)!ilria ei 'n Ca a C(n&ecel)r* de !re e%ecul ei de a &rece c+iar %i cele mai c)b)r(&e %&ac+e&e* de -

!re 1elul cum 1ugi e din l)cul acela unde era !rivi& ca in1eri)ar* de !re re1uzul ei ul&eri)r de a men-i)na mcar numele Ca ei C(n&ecel)r# - E%&i +)&r(& nu la%i !e nimeni vad c ai da& gre%* a%a e &e* I6a-I6a9 'n&reb el# I6aren 'ncuviin-# Era e/&rem de c)n%&ien& c e/i &au mul&e lucruri !e care G) i1 nu i le de &inui e - lucruri im!)r&an&e !en&ru ca ea -0 !)a& 'n-elege -* &)&u%i e im-ea mai degrab u%ura& dec(& dezamgi&# Acum %i el cun)%&ea ceea ce 1emeia 'i &inui e 'n m)d in&en-i)na&8 acum 'n&re ei nu mai e/i &au ecre&e# 4are a &a 'ncerca e 1ac brba&ul din 1a-a l)r9 Sau 1u e e !ur %i im!lu ru&ci) * ar&(ndu-le c !rie&enia l)r nu era c+iar ceea ce credeau ei9 Era mai !u-in im!)r&an&# Tra e cu c)ada )c+iului la G) i1 %i vzu c evi&a c)n&ac&ul vizual# Nu &rebuia 1ie a%a# C)n&inu e ui&e la el* !(n c(nd ) !rivi %i G) i1# A&unci 'i z(mbi# - :un* &rine* zi e ea %i G) i1 'i r !un e la z(mbe&#
stpnul
1K1

cntecelor

:rba&ul dinain&ea l)r '%i dre e v)cea< - V)i d)i un&e-i ceva mai bunicei dec(& media# Din di1eri&e m)&ive &u!ide* a-i 1) & -inu-i* 'n m)d ar&i1icial* 'n l)curi unde n-a-i !u&u& realiza &)a&e lucrurile de care un&e-i ca!abili# A%a 'nc(&* v )1er ) )cazie# 'ncerca-i -) 1)l) i-i 'n m)d in&eligen&# I-ar 1i ceru& ) e/!lica-ie* 'n brba&ul 'i !r i 1r mai adauge nici un cuv(n&# Be1ul Securi&-ii Plane&are 1u acela care le !u e ce avea e 'n&(m!le cu ei# - A-i 1) & c)ncedia-i din !) &urile v)a &re ac&uale* le c)munic el cu enin&a&ea !e care ) !)a&e avea numai un )m cu mul& !u&ere# Vi -au 'ncredin-a& al&e lu,be# G) i1 e &rezi a i &en&ul mini &rului Cul&urii* cu au&)ri&a&e !ecial 'n !rivin-a 1)nduril)r !en&ru cerce&are# I6aren deveni ecre&ara !ecial a admini &ra&)rului Pm(n&ului* !u&(nd e ame &ece 'n )rice e 'n&(m!la !e !lane&# Nu erau 1unc-ii im!eriale* dar re!rezen&au !)zi-iile ma/ime la care ar 1i !u&u& a,unge ca n)vici - lu,be ce le )1ereau leg&urile nece are un)r avan ri ul&eri)are %i &)a&e !)ibili&-ile nece are !en&ru a d)vedi ce 1el de &reab erau ca!abili 1ac# In&r-un cuv(n&* li e )1eri e %an a de a-%i cr)i inguri cariera# - Cine e &e* un 'nger9 Dumnezeu9 'l 'n&reb G) i1 !e %e1ul Securi&-ii Plane&are# Ace &a r( e#
1K1 o r . o n s c o t t c r d

- Cei mai mul-i 'l )c)&e c &)cmai )!u ul a a%a ceva# Diav)lul### 'ngerul M)r-ii### Di+)rul### Nimic 'n din &)a&e a &ea# E &e !ur %i im!lu Nev &uica* mai e/ac&* c)!)iul 'm!ra&ului# El 1ace %i de 1ace )amenii %i d )c)&eal numai 'm!ra&ului# B&iau c(& de bine !u&ea Nev &uica 31ac7 )ameni# 3De 1cu&ul7 'l vzur !e &e c(&eva !&m(ni* 'n &im! ce !riveau la vide) 'n a!ar&amen&ul l)r# In :abil)n ziua 1u e e cald %i !l)i)a # P(n la a!u ul )arelui* ei &&u er !e balc)n* !rivind lumina &rlucind 'n !ic&urile de a! a&(rna&e de un miliard de 1ire de iarb* cu umbrele lungi ale arb)ril)r 'n&reru!(nd avana lu/urian& din l)c 'n l)c* &)&u%i la in&ervale !er1ec& egale# Un ele1an& 'nain&a lene% !rin iarba 'nal&# In de!r&are* ) &urm de gazele e 'ndre!&a !re n)rd# I6aren %i G) i1 e im-eau c)m!le& vlgui-i du! munca din &im!ul zilei* dar 1rumu e-ea erii 'i rela/a &)&al* c)n1erindu-le ) &are delici)a de lene# B&iau c* eara* avea e &ran mi& din Tegucigal!a verdic&ul de c)ndamnare a vin)va-il)r %i e im-eau )bliga-i -0 !rivea c#

Pe c(nd e !rezen&au a !ec&e din &im!ul !r)ceului* cu c+i!urile 1)%&il)r c)legi a!r(nd &)& mereu 'n b)/a acuza-il)r* I6aren 'nce!u e im& vag &(n,eni&# Nu !en&ru c-i denun-a e* ci !en&ru c nu avu e e remu%cri a&unci c(nd ) 1cu e# I-ar 1i denun-a& )are cu aceea%i u%urin- dac ei n-ar 1i !r) cri -) a&(& de 1-i%9 '%i 'nc+i!ui ce -ar 1i 'n&(m!la&
stpnul
1K2

cntecelor

dac ar 1i veni& 'n :ir)ul Pen iil)r mai umil* 1r 1aima n)&el)r e/&ra)rdinare* 1r 1ie 'nc)n,ura& de ve%nica ei rezerv# S-ar 1i 'm!rie&eni& )are cu ea* in&r)duc(nd-) &re!&a& 'n urzeal9 Bi 'n&r-un a emenea caz* i-ar mai 1i denun-a&9 '%i ddu eama c era im!) ibil de !u # Dac ar 1i ) i& umil* n-ar mai 1i 1) & ea 'n %i %i a&unci cine ar 1i !u&u& %&i cum -ar 1i c)m!)r&a&9 L(ng ea* G) i1 icni# I6aren reveni cu a&en-ia a u!ra ecranului# In b)/ e g ea al& brba&* !e care nu-0 cun)%&ea# - Cine-i9 'n&reb ea# - :an&* r !un e G) i1 1rm(n&(ndu-%i 'nc+eie&urile dege&el)r# In &)a&e !re u!unerile %i c)men&ariile 1cu&e de ei* nu e g(ndi er la a &a - c :an&* de igur* ca %e1 al Dem)gra1iei* &rebuia 1ie im!lica&# I6aren nu-0 vzu e nici)da& !(n a&unci* dar im-ea c-0 cun)a%&e* !rin in&ermediul lui G) i1# De%i &)& ce a1la e de !re el era ve elia lui* 'nc!-(narea c e/ul &rebuia 1ie ) ac&ivi&a&e amuzan&* I6aren nu era 'nc(n&a& %i-0 'nc+i!uie !e G) i1 1c(nd drag) &e cu un brba&* dar* cel !u-in* de !re lucrurile ace &ea nu-0 !u&u e )!ri !e G) i1 v)rbea c# Se !rea c lc)mia e/ual a lui :an& era d)ar ) 1a-e& a lc)miei ale generale* iar ne! area lui 1a- de en&imen&ele lui G) i1 1cea !ar&e din ne! area univer al !e care ) avea 1a- de &)-i )amenii#
1K2 o r ) o n s c o t t c r d

T)-i acuza-ii 1ur c)ndamna-i* cu !ede! e de variau 'n&re cinci %i &reizeci de ani de munc ilnic* de!)r&are %i e/il !ermanen& de !e Pm(n&* %i in&erdic-ia de a mai )cu!a vre) 1unc-ie guvernamen&al# Sen&in-a era a !r# A!aren&* nu 'ndea,un de a !r# $e!)r&erul 'nce!u v)rbea c de !re nece i&a&ea de a e c)n &i&ui un e/em!lu cu vin)va-ii aceia* !en&ru ca nu cumva al-ii cread c ) dela!idare )rganiza& din 1)nduri guvernamen&ale ar 1i meri&a& ri cul# In &im! ce v)rbea* vide)camera &ran mi&ea imaginea !a&elui unui brba& care e 'ndre!&a c&re %irul de !riz)nieri# T)-i !riz)nieri aveau !aznici 'na!)ia l)r %i erau cu m(inile lega&e# Privind !re brba&ul care e a!r)!ia de ei* c+i!urile li e alarmar bru c# Cadrul imaginii e lrgi* !en&ru ca &)-i &ele !ec&a&)rii vad ce e 'n&(m!la# :rba&ul -inea 'n m(n ) abie# Nu un la er* ci ) abie de me&al* un lucru 'n !im(n&&)r* !e de ) !ar&e %i !en&ru c era ceva a&(& de vec+i %i de barbar# - Nev &uica* %)!&i I6aren %i G) i1 'ncuviin-# Camerele nu ar&au 1a-a brba&ului* dar cei d)i erau iguri c-0 recun) cu er# Nev &uica a,un e la !rimul !riz)nier* e )!ri 'nain&ea lui* a!)i &recu la urm&)rul %i e )!ri din n)u# M(na lui e ridic de abia la al !a&rulea !riz)nier8 &i%ul a&in e )mul 'n !unc&ul unde ma/ilarul e de !rinde de urec+e* a!)i 1ulger c&re &(nga %i ie%i 'n !unc&ul iden&ic din !ar&ea )!u a ca!ului# Pen&ru ) cli!* !riz)nierul !ru ur!rin - d)ar
stpnul
1K2

cntecelor

ur!rin # A!)i !e g(& 'i a!ru ) dung r)%ie %i* bru c* (ngele iru! e %i -(%ni din ran* 'm!r)%c(ndu-i !e cei a1la-i de ) !ar&e %i cealal&# C)r!ul e 'nmuie %i gura e &rdui v)rbea c* iar )c+ii cer%ir cumva ) re'nviere im!) ibil# Nu 1u e e 'n &)&ul# .ardia-

nul dina!)ia lui 'l -inu 'n !ici)are %i* c(nd ca!ul relui e/ecu&a& czu 'n !ie!&* 'l &ra e de !r* ridii (ndu-0* a%a 'nc(& c+i!ul !)a& 1i vzu&# Mi%carea lcu ca rana e ca%&e ca b)&ul unui !iran+a# In i ele din urm (ngele nu mai nvli din g(&le, %i c)!)iul* &)& cu !a&ele la camer* 'ncuviin-# .ardia** ul l le%ul cad !e !ard) eal# Se !rea c e/ecu-ia aceea 1u e e ar&a& 'n de&aliu liindc 1u e e !rima# Pe m ur ce c)!)iul mergea mai de!ar&e* !in&ec(nd berega&a 1iecrui celui de-al & reilea* !a&rulea au cincilea !riz)nier* imaginile nu mai urmreau 'ndea!r)a!e cadavrele* ca 'n !rimul Kaz8 ba c+iar* vide)camera &recu re!ede mai de!ar&e# I6aren %i G) i1 nu remarcar 'n lucrul ace &a# In cli!a c(nd abia 1ulgera e !rima da&* !in&ec(nd ,8(&ul !riz)nierului* G) i1 rcni e# I6aren 'ncerca e -0 ilea c nu mai !rivea c* -%i ia )c+ii de la brba&ul care murea* dar* de%i zbiera 'n&runa* G) i1 re1uz -%i 'nde!r&eze !rivirea de la imaginea (ngelui %i a ag)niei# Iar c(nd le%ul e !rvli !e !ard)eal* 'nce!u !l(ng* &rig(nd< - :an&A :an&A Acum %&iau cum 'i 3de 1cea7 c)!)iul !e )ameni# 3Pe emne %&iu e* g(ndi I6aren* ce im-ea
1KK o r " o n s c o t t c a r d

G) i1 !en&ru :an& %i ale e e 'n m)d !ecial -0 e/ecu&e* !arc !en&ru a declara< OP)-i denun-a un vin)va&* dar nu &e !)-i 1eri de c)n ecin-eK#7 5emeia era igur c alegerea vic&imel)r 1u e e 1cu& dinain&e* cci* a&unci c(nd a,un e la ul&imii %a e )ameni* c)!)iul 'nce&ini* !rivindu-i !e 1iecare 'n )c+i# Priz)nierii reac-i)nau 'n m)duri e/&rem de diver e - unii 'ncercau 1ie &)ici 'nain&ea !) ibilei m)r-i* al-ii 'l im!l)rau !e clu* iar al-ii a!r)a!e c v)mi&au de gr)az au c(rb# Cu 1iecare !riz)nier !e l(ng care &recea* urm&)rul era &)& mai igur c el avea 1ie vic&ima8 !(n a&unci* c)!)iul nu cru-a e mai mul& de !a&ru )ameni la r(nd# In cele din urm* a,un e la ul&imul# Ul&imul era Harvel* care era ab )lu& igur c va 1i e/ecu&a&8 de,a 1u e er cru-a-i cinci )ameni# Cu bra-ele 'n ,urul lui G) i1 care c(ncea 'nce&i%)r* I6aren c)n &a& c e im-ea mul-umi&* )ribil de mul-umi&* c %i Harvel va muri# Dac :an& muri e* a&unci* cu iguran-* %i Harvel avea m)ar# :ra-ul c)!)iului -(%ni# Dar nu ca ucid# M(na* acum ne'narma&* 'l 'n%1ac !e Harvel de g(& %i-0 &ra e !re el# Cu genunc+ii m)i* Harvel e 'm!iedic* ga&a cad# V)cea Nev &uicii e auzi< - Ace &a e &e gra-ia&A Pe ace &a 'l gra-iaz 'm!ra&ulA Lui Harvel i e c)a er c&u%ele %i re!)r&erul 'nce!u v)rbea c de !re 1elul 'n care 'm!ra&ul nu va 1i ui&a& nici)da& - de)arece* a&unci c(nd
stpnul cntecelor 1KK

F Pen&ru !rima da& 'n via-a a* An e& '%i !ierdu c(n&ecele# P(n a&unci* )rice i -ar 1i 'n&(m!la&* e aduna 'n muzica lui# C+iar %i m)ar&ea lui Mi"al 'l 'nv-a e c(n&ece n)i %i le ad(nci e !e cele vec+i# Pe&recu ) ingur lun ca !riz)nier* dar ) !e&recu 1r c(n&ece# Nu 'n !en&ru c el ar 1i d)ri& ! &reze &cerea# La 'nce!u&* )cazi)nal* 'ncerca e c(n&e# Ceva im!lu* ceva 'nv-a& 'n c)!ilrie# Sune&ele 'i ie%i er din g(&* dar 1r nici ) dneva va 'n%ela au e/!l)a&a !)!)rul* 'm!ra&ul va I i a!r&)rul )amenil)r %i va 'm!lini !edea! a l)r# - Dar* 'n&)&deauna* dre!&a&ea 'm!ra&ului e &e alia& cu mila# 'm!ra&ul '%i amin&e%&e 'n&)&deauna c !(n %i cel mai ne&rebnic din&re criminali rm(ne un )m de-al u# Harvel### :an&###

3Ceea ce a vru& c)!)iul 'nv-m* %)!&i I6aren a&(& de 'nce&* 'nc(& ea 'n %i de abia '%i !u&u auzi cuvin&ele# Ceea ce a vru& c)!)iul 'nv-m* am 'nv-a&# Am 'nv-a&#7 Bi de aceea G) i1 %i I6aren erau 'n :abil)n* c(nd An e& a 1) & adu ac)l)#
1K4

) r S ) n c ) l i c ( r d 'm!linire# C(n&ecul 'i !ru e g)l %i nu-0 mai !u&u e c)n&inua# An e& medi&a a u!ra m)r-ii* !)a&e da&)ri& !rezen-ei !ermanen&e a urnei care ! &ra cenu%a lui Mi"al* au !)a&e c 'n )daia !lin de !ra1 %i de amin&iri ale unui &recu& de mul& a!u * el e im-ea ca 'n&r-) cri!& de m)rm(n&# Sau !)a&e da&)ri& medica-iei ce 'n&(rzia e !uber&a&ea Privig+e&)rii %i care acum '%i 'nce&a ac-iunea* iar &ran 1)rmrile e !e&receau mai &raniu din cauza 'n&(rzierii ar&i1iciale# Ade ea An e& e &rezea 'n &)iul n)!-ii* &ulbura& de vi e ciuda&e %i ne'm!lini&e# Micu- !en&ru v(r &a lui* 'nce!u e im& agi&a&* d)rea c e lu!&e cu cineva au cu ceva - ) nece i&a&e de mi%care !e care* 'n !a-iul limi&a& al camerei lui Mi"al* nu %i-) !u&ea a&i 1ace# 3A &a im& %i m)r-ii* e g(ndi An e&# Prin a &a &rec %i 'n&emni-a-ii 'n m)rmin&ele l)r au !rin%i* &(n,eni&)r* 1r &ru!* 'n mi,l)cul mul-imii# P)a&e c 1an&)mele &(n,e c a&ing ceva* dar* neav(nd ub &an-* n-) !)& 1ace8 !)a&e c d)re c im& cldur* 1rig au c+iar deliciile durerii* 'n &)a&e ace &ea le un& re1uza&e#7 Numra zilele# Cu a,u&)rul v&raiului* 'n emna 1iecare diminea- 'n cenu%a din %emineu* de%i era cenu%a lui Mi"al### au !)a&e &)cmai de aceea# In cele din urm* veni %i ziua 'n care c)n&rac&ul u e/!ir %i e !u&ea 'n&)arce aca # Cum de !u&u e $i"&)r in&er!re&eze &)&ul a&(& de gre%i&9 In &)-i anii !e care-i !e&recu e al&uri de
+#t p n u l
1K4

cntecelor

Mi"al* An e& nu 1u e e nici)da& nev)i& -0 min&8 i a r &im!ul cur al&uri de $i"&)r 1u e e de a emenea ne!&a&* de%i* 'n anumi&e c+e &iuni* 'n&re ei e l a &cerea# In&re ei nu e/i &a e ) rela-ie de &i! i a&-1iu* a%a cum e 'n&(m!la e cu $i"&)r # 5u e er mai degrab ca d)i 1ra-i* de%i e/i &a ) anumi& c)n1uzie lega& de cine ar 1i 1) & 1ra&ele mare %i cine ar li 1) & mezinul* care &rebuia 1ie 'ngri,i&* c)n&r)la&* 1&ui& %i c)n )la&# Iar acum* 1iind !ur %i im!lu cin&i&* An e& a&in e e 'n $i"&)r un !unc& !e care nu l-ar 1i bnui& nimeni - brba&ul !u&ea 1i rzbun&)r 1r e g(ndea c* crud !(n %i cu cei nea,u&)ra-i# An e& crezu e c-0 cun)%&ea !e $i"&)r - a%a cum credea c-i cun)a%&e !rac&ic !e &)-i# A%a cum unii )ameni e 'ncred 'n vzul l)r* An e& e 'ncredea 'n auzul u# Cineva care v)rbea nu !u&ea e a cund de el au -0 min&# T)&u%i $i"&)r Cenu%iul e a cun e e de el* c+iar dac numai !ar-ial* %i An e& era acum ne igur* a emenea unui )m care* bru c* de c)!er c lu!ii erau invizibili %i-0 urmri er* 1lm(nzi* 'n n)a!&e# In ziua c(nd 'm!lini cinci !rezece ani* An e& a%&e!& e de c+id u%a* !en&ru ca Primarul au* %i mai bine* cineva din Ca a C(n&ecel)r in&re* -0 ia de m(n %i -0 duc de ac)l)# 'n&r-adevr* Primarul a 1) & cel care a veni&# A!ru !re ear %i* 1r nici un cuv(n&* 'i 'n&in e lui An e& un bile&# Scri ul de !e +(r&ie 'i a!ar-inea lui $i"&)r #
1K4 o r ( o n s c o t t c a r d

3$egre& &e in1)rmez c un me a, !rimi& de la Ca a C(n&ecel)r anun- nu &e mai 'n&)rci ac)l)#
A

In me a, e !recizeaz c 1a!&ul c ai ervi& ub d)i 'm!ra-i &e-a im!uri1ica& %i nu mai &rebuie revii ac)l)# Me a,ul era emna& de E &e# .+ini)nul 1ace

ca ace & me a, ) ea c &)cmai c(nd nu mai e%&i bine-veni& aici# In m)men&ul de 1a-* are l)c ) %edin- !en&ru a--i decide vii&)rul* de)arece nici n)i %i nici Ca a C(n&ecel)r nu !u&em g i ) ,u &i1icare !en&ru a &e mai 'n&re-ine# De igur* acea &a va c)n &i&ui ) l)vi&ur grea !en&ru &ine# Sun& c)nvin c--i dai eama de m(+nirea mea# $i"&)r Mi"al* 'm!ra&7 Dac An e& ar 1i !u 1(r%i& lungii ale &ceri din a!ar&amen&ul lui Mi"al !rin&r-) revenire 'n Ca a C(n&ecel)r* acea &a l-ar 1i a,u&a&* !)a&e* crea c* a%a cum 'l a,u&a er &cerea %i u1erin-a din Camera 'nal&* al&uri de E &e# Dar c(nd ci&i cri )area* c(n&ecele di !rur din el# La 'nce!u&* &)&u%i nu e 'ncrezu e 'n cri )are# La 'nce!u&* crezu e c era ) glum* ) glum ru&ci)a * un ul&im ac& de rzbunare al lui $i"&)r * care !era -0 1ac !e bia& regre&e !r irea Pm(n&ului %i revenirea 'n Ca a C(n&ecel)r# 4da& cu curgerea )rel)r* An e& 'nce!u 'n -%i !un 'n&rebri# 'n anii !e care-i !e&recu e !e Pm(n&* nu auzi e nimic din !ar&ea Ca ei C(n&ecel)r# Era ceva n)rmal* %&ia* dar 'n acela%i &im! 'l 'nde!r&a de amin&irile lui de ac)l)# ;idurile de !ia&r e &)!i er
stpnul
1K5

cntecelor

undeva !e 1undal* iar grdinile Su Uue+annei 'i erau mul& mai a!r)!ia&e# $i"&)r era un !er )na, mai real dec(& E &e* de%i en&imen&ele lui An e& !en&ru E &e iJrau mul& mai &andre# Dar cu di &an-a care-i de !r-ea* bia&ul 'nce!u e g(ndea c< !)a&e c E &e 'l mani!ula e !ermanen&# P)a&e c c+inul l)r din Camera 'nal& nu 1u e e dec(& ) im!l &ra&agem - vic&)ria ei ab )lu& a u!ra lui %i nicidecum ) e/!erien- 'm!r&%i& de am(nd)i# P)a&e c el 1u e e &rimi !e Pm(n& ca acri1ica&8 !)a&e c ce!&icii aveau dre!&a&e %i Ca a C(n&ecel)r ceda e 'n 1a-a !re iunil)r lui Mi"al* &rimi-(ndu-i ) Privig+e&)are* de%i %&iau c n-) meri&a* de%i %&iau c ) va di &ruge %i c Privig+e&)area nu va mai !u&ea reveni nici)da& aca # P)a&e c de aceea* c(nd Mi"al muri e* Ca a C(n&ecel)r 1cu e incredibilul %i-0 l a e !e An e& rm(n cu $i"&)r Cenu%iul# T)&ul e !)&rivea %i* cu c(& e g(ndea mai mul&* cu a&(& e !)&rivea mai bine* a &1el c* a&unci c(nd reu%i ad)arm* era di !era&# Mai ! &ra 'nc ) !eran- c* a d)ua zi* cineva din Ca a C(n&ecel)r va veni %i-i va !une c 1u e e ) glum !r)a & a lui $i"&)r * dar c acum veni er du! el8 !eran-a era &)&u%i 'nde!r&a& %i-%i ddu eama c* din cli!a aceea* 'n l)c 1ie unul din&re !u-inii )ameni de !e Pm(n& care e !u&eau c)n idera la 1el de inde!enden-i ca 'm!ra&ul* a!r)a!e egalii ace &uia* el devenea c)m!le& de!enden& de $i"&)r * 1r 1ie del)c igur c $i"&)r va im-i vre) )bliga-ie 1a- de el#
663 o r o n
A

s c o t t

c a i d

In n)a!&ea aceea* C)n&r)lul 'l !r i %i e &rezi din&r-un vi * !l(ng(nd# 'ncerc e &!(nea c* dar nu reu%i# Nu avea de unde %&ie c ace &a era 'nce!u&ul !uber&-ii* care 'i lbea* &em!)rar* c)n%&iin-a de ine# An e& crezu c era d)vada adevrului !u de Ca a C(n&ecel)r - era im!ur* lbi&# Nu meri&a e 'n&)arc %i &ria c !rin&re c(n&re-i# Dac !(n a&unci 1u e e agi&a&* acum deveni de-a dre!&ul 'nnebuni&# Camerele erau mai mici ca )ric(nd* iar m)liciunea !)delei era in u!)r&abil# Ar 1i vru& -) l)vea c %i -) g ea c dur* 'n ea e curba du! !umnii lui# C)lbul* 'm!in !e marginile %i 'n c)l-urile )dii da&)ri& mer ului u nec)n&eni&* 'nce!u e -0 'nece %i &rnu&a &)& mai de # Ade ea e &rezea ga&a izbucnea c 'n lacrimi* '%i !unea c !ra1ul era de vin* 'n %&ia c m)&ivul 'l re!rezen&a gr)aza aband)nrii#

T)a& via-a lui 1u e e 'nc)n,ura& de iguran-* la 'nce!u& iguran-a Ca ei C(n&ecel)r* iar mai &(rziu iguran-a drag) &ei unui 'm!ra&# Acum* bru c* ambele di !ru er %i ) aband)nare ui&a& de mul& re'nce!u e -i b(n&uie vi ele# Cineva 'l r!ea# Cineva 'l lua de l(ng 1amilie# Cineva 1cea ca 1amilia -i di !ar* 1r ca el -) !)a& revedea* %i e de%&e!&a 'n bezn* 'ngr)zi&* 1r aib cura,ul e clin&ea c 'n !a&* de)arece* dac ar 1i 1cu&-)* 3ei7 nu -ar mai 1i ab-inu&8 l-ar 1i r!i& %i el n-avea mai 1ie g i& nici)da&* avea &ria c !e vecie
stpnul cntecelor *61

'n&r-) cmru- din&r-) barc legn&)are* avea lie mereu 'nc)n,ura& de 1e-ele r(n,i&)are ale un)r brba-i care-i vedeau numai g)liciunea* dar nici)da& u1le&ul# Du! ) !&m(n de a emenea 1rm(n&ri* lunga lui &cere lu 1(r%i&# Primarul veni -0 ia# - $i"&)r d)re%&e &e vad* zi e Primarul %i* 1iindc nu &ran mi&ea un me a, mem)ra&* gla ul lui era cel adevra&* !lin de im!a&ie %i cldur* iar An e& &remur c(nd e 'ndre!& !re el* 'i a!uc m(na 'n&in %i e l c)ndu din camera lui Mi"al 'n a!ar&amen&ul magni1ic al lui $i"&)r # 'm!ra&ul 'l a%&e!&a l(ng 1erea &r* !rivind a1ar !re !durea ale crei 1runze 'nce!u er e 'nr)%ea c %i 'nglbenea c# P)rni e v(n&ul* dar 'nun&ru nu e im-ea nimic# Primarul 'l adu e !e An e&* a!)i !lec* l (ndu-0 ingur cu $i"&)r * care nu ar&a 'n nici un 1el c %&ia de !rezen-a bia&ului# 3:ia&79 Pen&ru !rima da&* An e& '%i ddu eama c el cre%&ea* c* de 1a!&* 'nce!u e crea c# $i"&)r nu-0 mai d)mina !rin 'nl-ime* ca a&unci c(nd 'l lua e din Ca a C(n&ecel)r# De%i nu-i a,ungea nici !(n la umr* An e& %&ia c 'n&r-) bun zi 'l va a,unge %i im-ea un 1el de egali&a&e 1a- de $i"&)r - nu 'n !rivin-a inde!enden-ei* cci en&imen&ul acela 'i di !ru e* ci ) egali&a&e ca 'n&re brba-i# 3Am m(inile mari* g(ndi An e&# M(inile mele i-ar !u&ea 1(%ia inima#7
1K:

r $o n s c o t t c r d Alung g(ndul acela 'n ad(ncul min-ii# Nu-%i 'n-elegea !)rnirea !re vi)len-8 de!%i e 1aza aceea* credea el* !e c(nd era c)!il# $i"&)r e 'n&)ar e c&re el %i An e& vzu c avea )c+ii 'nr)%i-i de !l(n # - Iar&-m* !u e $i"&)r %i !l(n e din n)u# Durerea 'i era incer* in u!)r&abil de incer# Din )bi%nuin-* An e& e 'ndre!& !re brba&# 4bi%nuin-a lbi e 'n * cci* dac 'nain&e l-ar 1i 'mbr-i%a& !e $i"&)r %i i-ar 1i c(n&a&* acum d)ar e a!r)!ie de el* nu-0 a&in e %i* de igur* nu-i c(n&# Acum nu mai avea c(n&ece !en&ru $i"&)r # - Dac a% !u&ea* v)rbi $i"&)r * a% de 1ace ce-am 1cu&# Dar m-ai l)vi& mai &are dec(& !)& u!)r&a# Nimeni 'n a1ar de &ine nu m-ar 1i !u&u& m(nia 'n&r-a&(&* nimeni nu m-ar 1i !u&u& rni a&(& de ad(nc# In gla ul 'm!ra&ului una adevrul %i* cu inima &r(n * An e& '%i ddu eama c $i"&)r nu-0 'n%ela e# Nu min-ea# - Nu vrei -mi c(n-i9 'l rug $i"&)r # An e& v)i !un 3da7* 'n nu !u&u# Sc)&)ci !rin min&e* cu&(nd un c(n&ec* dar nu izbu&i g ea c nici unul# In l)c de c(n&ece* min&ea 'i era inunda& de lacrimi8 &r &urile 1e-ei i e c)n&)r i)nar %i cl&in din ca!* 1r nici un une&# $i"&)r 'l !rivi cu amrciune* a!)i e 'n&)ar e !re 1erea &r# - Eram c)nvin # B&iam c nu m vei !u&ea ier&a nici)da&# o stpnul
1K:

cntecelor

An e& cu&ur din ca! %i 'ncerc emi& un une&* 'ncerc !un< 3Te ier&#7 Nu !u&ea 'n

g i nici un une& 'n min&ea a# Nu !u&ea g i dec(& &eam %i gr)aza de a nu 1i aband)na&# $i"&)r a%&e!& ca An e& v)rbea c* nege* ier&e8 c(nd 'n-ele e c &cerea avea 1ie !ermanen&* dac An e& era cel care &rebuia -i !un ca!&* 'm!ra&ul e 'nde!r&# P%i !rin )daie* a&ing(nd !ere-ii %i 1ere &rele# In cele din urm* e )!ri !e !a&ul u* care* a&unci c(nd era lim!ede c nu v)ia e a%eze* 'l urma* !lu&ind 'n a!r)!iere* a igur(ndu-i !ri,inul# - :ine* a&unci nu v)i mai c)n&inua &e !ede!e c* -in(ndu-&e cu mine aici* 'n !ala&# Nu &e 'n&)rci !e Te2# Nu !)& nici --i ac)rd ) !en ie### '-i da&)rez mai mul& dec(& a&(&# De aceea* m-am deci --i )1er de lucru# An e& era indi1eren&# - Nu--i !a 9 Ei bine* mie 'mi !a * c)n&inu $i"&)r 'nain&ea &cerii bia&ului# Admini &ra&)rul Pm(n&ului &rebuie 1ie !r)m)va&# I-i )1er !) &ul lui# Vei r !unde direc& 'n 1a-a ca!i&alei im!eriului* 1r !re1ec-i 'n&re n)i# Primarul v)ia --i )1ere ceva mai mic* un bir)u li! i& de mul&e r !underi* r( e $i"&)r # Tu 'n n-ai 1) & cre cu& !en&ru mrun-i%uri* a%a-i9 Cel !u-in e%&i 1amiliariza& cu !r)&)c)lul# Iar ubal&ernii '-i un& 1)ar&e buni# Te v)r a,u&a* !(n 'nve-i cerin-ele !) &ului# Dac ai nev)ie de a,u&)r* ) am gri, -0 )b-ii# EFC ) r , ) n c ) l i c a i d Ii &udie c+i!ul lui An e&* cu&(nd un emn de em)-ie* de%i %&ia !rea bine adevrul# An e& d)ri -i ara&e ceva* -i ara&e ce cu&a* 'n avu nev)ie de 'n&regul u C)n&r)l* e ab-in nu !arg geamul %i ar din !ala&* e ab-in nu !l(ng 'n +)+)&e# A%a 'nc(&* An e& nu !u e %i nu ar& nimic# - Dar nu mai d)re c &e vd* urm $i"&)r # An e& %&iu c era ) minciun# - :a nu* e &e ) minciun# Trebuie &e vd# Nu !)& &ri 1r &e vd# Am 'n-ele a &a de &ul de clar# Mi-ai ar&a& c(& de mul& am nev)ie de &ine# Nu vreau &)&u%i am nev)ie de &ine* nu de &ine %i nu acum# Prin urmare* nu !)& d)ri &e vd %i* deci* nu &e v)i vedea# Nu &e v)i vedea* !(n ce nu e%&i ga&a m ier-i# P(n ce nu vei veni 'na!)i %i-mi vei c(n&a din n)u# 3Nu !)& c(n&a nimnui7* ar 1i d)ri& An e& !un# - De aceea* 'i v)i !une --i )1ere un )i de in&ruire - %&ii %i &u c nu e/i & ) %c)al !en&ru admini &ra&)rii !lane&ari# T)& ce !)& ei 1ace un& %edin-e cu admini &ra&)ri l)cali* du! care vei 1i du 'n :abil)n# Mi -a !u c e &e un l)c minuna&# Nu l-am vizi&a& nici)da&# 4 da& a,un 'n :abil)n* nu ne v)m mai 'n&(lni vre)da&# .la ul 'i era !lin de durere %i 1(%ia inima lui An e&# Pen&ru ) cli!* d)ri -0 'mbr-i%eze !e brba&ul care* la urma urmel)r* 'i 1u e e 1ra&e %i
9itpnul cntecelor

!rie&en# Crezu e c-0 cun)%&ea !e $i"&)r %i nu %&ia i um nu iubea c !e cineva !e care-0 'n-elegea a&(& Ole bine# 3De 1a!&* '%i ddu eama An e&* nu l-am 'n-ele # $i"&)r -a a cun de mine %i eu nu-0 cun) c#7 Era un zid* iar An e& nu-0 dr(ma# Lucrul ace &a 'ncerc -0 1ac $i"&)r 'n l)cul u# Se cul de !e !a& %i veni !re bia&* 'ngenunc+e 'n 1a-a lui* 'i cu!rin e mi,l)cul cu bra-ele %i-i !l(n e !e %)ld* &r(ng(ndu-0 cu di !erare# - An e&* &e r)gA Ui&A S!une c m iube%&i* !une M a &a-i ca a &a* c(n&-miA An e& rma e 'n &cu& %i brba&ul lunec 'n ,) ul &ru!ului u* !(n rma e g+emui& la !ici)arele lui* iar 'n cele din urm !l(n ul i e )!ri %i* 1r ridice ca!ul* $i"&)r !u e<

- PleacA Pleac de-aiciA N-) m mai vezi nici)da&# Vei c)nduce Pm(n&ul* dar nu m vei c)nduce !e mine# P)-i !leci# :ia&ul e de !rin e din bra-ele m)i ale lui $i"&)r %i !)rni !re u%# 4 a&in e %i u%a e de c+i e* 'nain&e de a ie%i* 'm!ra&ul &rig di !era&< - Nu ai nici un cuv(n& !en&ru mine9 An e& e 'n&)ar e* cu&(nd ceva cu care ru! &cerea# In cele din urm* g i# - Mul-ume c* r) &i el# 'n-elegea !rin a &a 3mul-ume c !en&ru gri,a !e care mi-) !)r-i* !en&ru 1a!&ul c 'nc m d)re%&i* !en&ru c mi-ai da& 1ac ceva* acum* c(nd nu mai !)& c(n&a* acum* c(nd ca a mea 'mi e &e 'nc+i 7#
K44 o r o n s c o t t c a r d

Dar $i"&)r auzi al&ceva# II auzi !e An e& zic(nd 3mul-ume c c m-ai l a& !lec de l(ng &ine* mul-ume c c nu-mi mai ceri 1iu l(ng &ine* mul-ume c c m la%i &rie c %i munce c 'n :abil)n* unde nu va &rebui c(n& !en&ru &ine7# Bi a &1el* !re uimirea lui An e&* c(nd gla ul u cr)ncni cuv(n&ul li! i& de )rice muzic* $i"&)r nu-0 !rivi cu bunv)in-# Ii arunc ) !rivire !e care bia&ul ) !u&u in&er!re&a d)ar ca ) ur rece# Privirea dur c(&eva cli!e* un &im! in u!)r&abil de lung* !(n ce An e& nu mai !u&u rezi &a vad ura 'm!ra&ului# Se 'n&)ar e %i ie%i !e u%# U%a e 'nc+i e 'n urma lui# In cli!a aceea* An e& '%i ddu eama c nu mai era ) Privig+e&)are# Vii&)area lui lu,b nu mai nece i&a c(n&ece# Q S!re !r)!ria lui ur!riz* e im-i u%ura&# Muzica 'i czu de !e umeri ca ) !iele 'm!)vr&)are care* din 1ericire* n!(rli e# Avea mai &reac ) vreme 'nain&e 'n-eleag c a nu c(n&a era ) !)var %i mai a! &)are %i mul& mai greu de le!da&# 5 S&!(nul C(n&ecel)r 4nn reveni ingur la Ca a C(n&ecel)r# Nimeni nu era d)ri&)r r !(ndea c ve%&ile rele8 nimeni nu alerg 'nain&ea lui ca anun-e c* incredibil* mi iunea a ddu e gre%#
stpnul
1K7

cntecelor

A%a 'nc(& E &e* care a%&e!&a rbd&)are 'n Camera 'nal&* !rimi cea din&(i %&irea c An e& nu va reveni aca # - Nu mi -a !ermi c)b)r !e Pm(n&# Ceilal-i !a ageri au 1) & &ran 1era-i 'n nave&a de debarcare* dar eu n-am !u !ici)rul !e !lane&# - Me a,ul* 'n&reb E &e* era &rimi 'n limba,ul lui An e&9 - Era ) cuz !er )nal din !ar&ea lui $i"&)r Mi"al* r !un e 4nn %i ) re!r)du e< 3$egre& v in1)rmez c An e&* 1) &a Privig+e&)are* re1uz e 'n&)arc !e Te2# C)n&rac&ul u a e/!ira& %i* de)arece nu e &e nici brba& ac&iv* nici c)!il* din !unc& de vedere legal nu-0 !)& ili !lece# S!er c ve-i 'n-elege c* 'n in&ere ul !r)&ec-iei ale* a&(& &im! c(& e g e%&e !e Pm(n&* nici unui membru al Ca ei C(n&ecel)r nu i e va !ermi&e c)b)r(rea !e !lane&# An e& are ) lu,b %i e &e 1erici&8 nu v 1ace-i gri,i !en&ru )ar&a a#7 E &e %i 4nn e !rivir 'n &cere* 'n &cerea din&re ei c(n&a# - Min&e* zi e 'n cele din urm E &e# - In&r-) !rivin-* !une adevrul< An e& nu mai c(n&# - Dar ce 1ace9 C+i!ul lui 4nn era la 1el de 'ndurera& ca %i &)nul v)cii ale# - E &e admini &ra&)rul Pm(n&ului# 1 5emeia in !ir iu&e# $ma e &cu&* !rivind 'n g)l# .la ul lui 4nn 1u e e c(& e !u&ea de bl(nd %i
K4:

o r ( o n

s c o ? t

c a r d

c(n&ecul lui era !lin de bun&a&e# Me a,ul 'n era li! i& de )rice bl(nde-e# P)a&e c $i"&)r 'l ili e !e

An e& rm(n - a &a era !) ibil# T)&u%i cum 'l ili e )cu!e un !) & cu a&(&a re !)n abili&a&e9 - E a&(& de &(nr### c(n& E &e# - Nici)da& n-a 1) & &(nr* r !un e 4nn c)b)r(nd &)nul mel)dic# - Am 1) & crud cu el# - 'n&)&deauna i-ai )1eri& numai bun&a&e# - C(nd $i"&)r m-a im!l)ra& -i la rm(n 'm!reun* ar 1i &rebui& -0 re1uz# - T)-i S&!(nii C(n&ecel)r au 1) & de ac)rd cu rm(nerea lui# A&unci E &e -i!* cu ceva care nu era un c(n&ec* ci venea din !r)1unzimile a1la&e dinc)l) de muzica ei< - An e&* bia&ul meuA Ce -i-am 1cu&* An e&* bia&ul meu* bia&ul meuA 4nn nu rma e ca -) vad !ierz(ndu-%i C)n&r)lul# Ceea ce 1cea 1emeia* de una ingur* 'n Camera 'nal&* ) !rivea numai !e ea# :rba&ul c)b)r' cara cu mul&e &re!&e* cu &ru!ul 'm!)vra& de regre&e# El avu e e &im! e )bi%nuia c cu ideea c An e& nu mai revenea# E &e nu avu e e acel &im!# Se &emea c nici nu va reu%i -0 aib vre)da&# Nu &recu e nici ) !&m(n de la !lecarea lui An e& 1r ca E &e nu 1i c(n&a& de !re el* 1ie !)menindu-i numele* 1ie c(n&(nd ) mel)die !e care cei care ) cun)%&eau !e 1emeie ) iden&i1icau numaidec(& - un c(n&ec al lui An e&* un 1ragmen& de arie ce !u&ea 1i

4
itpnul 1K9 cntecelor

!r)du d)ar de c)rzile v)cale ale bia&ului au ale lui l# &e* 1iindc ea 'i cun)%&ea la !er1ec-iune &)a&e c(n&ecele# $evenirea lui aca 1u e e a%&e!&a& ca a )ricrui al& c(n&re-# Nu e !lnui e nici un 1el de rb&)rire* dec(& 'n inimile cel)r care d)reau -0 1elici&e# II a%&e!&a er 'n c(n&ecele* ga&a um!le vzdu+ul de bucurie !en&ru cea mai mrea- Privig+e&)are a &u&ur)r &im!uril)r# L)cul era !reg&i& !en&ru An e&# Se 'n-elegea de la ine c avea 'ncea! imedia& !redea elevil)r# Se 'n-elegea de la ine c gla ul lui avea c(n&e 'n &)a&e )rele zilei* avea c)nduc c(n&ecele !rin cur-i* avea 1ie auzi& erile din &urn# Se 'n-elegea de la ine c* 'n&r-) bun zi* avea 1ie S&!(n al C(n&ecel)r* !)a&e c+iar 'n Camera 'nal&# 4nn avu e e &im! e )bi%nuia c cu nruirea &u&ur)r in&en-iil)r acel)ra# T)&u%i* !e c(nd c)b)ra 'nce&i%)r &re!&ele* '%i auzi !a%ii r un(nd ec !e !ia&r* cci !ur&a 'nc g+e&ele de cl&)rie# 3S-a 'n&)r cel care nu &rebuie7* g(ndi el# Auzea 'n min&e ul&imul c(n&ec al lui An e&* c(n&a& cu ani 'n urm 'n ala mare# Amin&irea aceea era lab# Suna ca v(n&ul !rin &urn %i-0 1cea e im& 'n1rigura&# 6 C(nd e r&ci* An e& e g ea de numai ) !&m(n 'n :abil)n#
1K9

o r ( o n

s c o t t

c a r d

S&&u e !rea mul& vreme 'n !ala&# Nu-%i ddu e eama c nu %&ia e de curce# Bi* de 1a!&* 'nv-a e a!r)a!e imedia& 1iecare c)l-i%)r din cldirea admini &ra-iei* !e care ) 'm!r-ea de d)u !&m(ni cu 1) &ul admini &ra&)r* care 'ncerca -0 )bi%nuia c cu ubal&ernii %i cu !r)blemele curen&e# Era )b) i&)r* dar An e& 'n1l)rea de !e urma acelei )b) eli# II 'm!iedica e mai g(ndea c la al&ceva# Era mul& mai c)n1)r&abil e a1unde 'n &reburile admini &ra-iei# 41icial* nu de-inea nici un 1el de !reg&ire !en&ru !) &ul acela* 'n ne)1icial avea cea mai bun !reg&ire din lume< nenumra&ele )re !e&recu&e a cul&(ndu-i !e Mi"al %i $i"&)r de crc(ndu-%i u1le&ul* cu di cre-ie* 'n leg&ur cu deciziile !e care le aveau de lua&# El 1u e e &erenul de 'ncercare !en&ru

!r)blemele unui im!eriu* a%a c nu-0 !eriau del)c !r)blemele unei !lane&e# E/i &au &)&u%i i&ua-ii c(nd 'l l au ingur# 4rice )m are limi&ele ale de !erce!-ie %i* cu &)a&e c An e& %&ia c nu avea nici un m)&iv de ru%ine !en&ru 1elul 'n care 1u e e 'nv-a&* era e/&rem de c)n%&ien& c &)-i 'l c)n iderau un c)!il# Da&)ri& medica-iei in+iba&)are a Ca ei C(n&ecel)r* rm e e micu- %i gla ul nu i e c+imba e# De aceea* cei din ,ur erau gri,ulii* ba !)a&e* du! !rerea lui* c+iar !rea gri,ulii# - Mai !)&* !u e e el* 'n&r-) zi c(nd e )!ri er din lucru 'nain&e de a!u ul )arelui#
stpnul
14G

cntecelor

- Pen&ru ) zi* 'i r !un e e mini &rul Educa-iei* e &e u1icien&# Mi -a !u nu de!%im )ra !a&ru %i iJ &e a!r)a!e cinci# Te-ai de curca& 1)ar&e bine# Du! aceea '%i ddu e eama c una e u!eri)r* 'ncerca e e c)rec&eze* a!)i renun-a e %i !leca e# $ma ingur* An e& e a!r)!ie de 1erea &r %i !rivi a1ar# Al&e 'nc!eri aveau balc)ane* dar camera acea &a ddea !re ve & %i zri )arele a!un(nd !e &e cldiri# T)&u%i* dede ub&* unde !il)nii cldirii nu a1ec&au )lul* cre%&ea ) iarb dea %i An e& vzu ) !a re ridic(ndu- e din iarb* a!)i un mami1er mare di !r(nd ub cldire* 'ndre!&(ndu- e* !re u!u e bia&ul* c&re e &* unde e a1la r(ul# D)ri ia # De igur* nimeni nu ie%ea din cldire* cel !u-in 'n acel an)&im!# Pe &e c(&eva luni* c(nd U1ra& cre%&ea %i c(m!ia era numai a! de la un )riz)n& la cellal&* a&unci aveau e -in !e&receri acva&ice !e brci care lal)mau !rin&re +i!)!)&ami* c(n&(nd* de la ) cldire la al&a* 'n vreme ce munca nu c)n&enea nici)da& 'n c)n &ruc-iile im!lan&a&e 'n )l ca ni%&e c)c) &(rci care ign)r curen&ul a!ei* 'n&ruc(& !ici)arele le un& 'n1i!&e zdravn 'n m(l# Acum 'n c(m!ia a!ar-inea animalel)r# Nu e/i &a &)&u%i nici ) u% care nu e de c+id ub m(na lui An e& %i nici un bu&)n care nu reac-i)neze la a! area a# Lu li1&ul !(n la nivelul cel mai de ,) %i e 'nv(r&i !e ac)l)* !(n g i
14G

o r ( o n

s c o t t

c o r d

a cen )rul !en&ru mr1uri# In&r* a! unicul bu&)n %i a%&e!& 'n vreme ce cabina c)b)ra# U%a e de c+i e %i An e& !%i a1ar* !e iarb# Era ) ear 1ierbin&e* dar ub cldiri adia un v(n&icel# Aerul mir) ea 1)ar&e di1eri&* 1a- de 1)i)a ele din Su Uue+anna* 'n nu era ne!lcu&* de%i !er i &a izul 'n-e!&)r de animal# A cen )rul 'l l a e 'n mi,l)cul !a-iului de ub cldire# S)arele abia 'nce!u e e 'n&rezrea c 'n&re a d)ua cldire %i )l* c&re a!u * %i umbra lui An e& !rea c e 'n&inde !re e & !e ) lungime de un "il)me&ru# Sune&ele erau &)&u%i mul& mai in&ere an&e dec(& !ei a,ul au ar)mele din ,ur# Auzi 'n de!r&are rcne&ul unui animal uria%8 ceva mai a!r)a!e* e di &ingeau &rig&e de ! ri* mul& mai lba&ice dec(& ciri!elile din E &america# An e& era a&(& de ab )rbi& de n)u&a&ea une&el)r %i de 1rumu e-ea l)r* 'nc(& nu )b erv c li1&ul e ridica e8 abia c(nd e 'n&)ar e* !en&ru a urmri zb)rul unei ! ri* '%i ddu eama c 'ndr&ul lui nu e mai g ea nimic# Nu d)ar cabina* ci 'n&regul !il)n e ridica e 'n cldire %i &)cmai culi a 'n l)ca%ul u - un !&ra& me&alic* u * dea u!ra* !e 1undalul !rimului nivel# An e& +abar nu avea cum c+eme li1&ul# Pen&ru ) cli! i e 1cu 1ric# Du! aceea* e g(ndi c li! a 'i va 1i )b erva& a!r)a!e imedia& %i e va !)rni 'n cu&area a# De )bicei* nu &receau zece minu&e 1r nu a!ar c(&e cineva care -0 'n&rebe dac n-are nev)ie de ceva#
stpnul cntecelor

141

A&(&a vreme c(& era de!ar&e de &)-i* a&(&a vreme c(& e g ea aici* cu !ici)arele 'n iarb %i cu urec+ile ciuli&e du! muzica n)u* !u&ea !r)1i&e c(& mai mul&# S!re r ri&* cldirile e 'n&indeau la ne 1(r%i&8 !re a!u * 'n&re el %i c(m!ia mare e mai zreau d)ar d)u cldiri# De aceea !)rni c&re ve &# In via-a lui nu mai zri e a&(& !a-iu# C(m!ia era !re ra& de c)!aci* a &1el 'nc(&* dac !rivea u1icien& de de!ar&e* arb)rii alc&uiau ) linie c)n&inu* verde %i ub-ire* care )!rea lumea e 'n&ind la ne 1(r%i&* !(n ce e curba* di !r(nd din vedere* dar cerul !rea en)rm* iar ! rile e !ierdeau cu u%urin- 'n el* 1iind ne'n emna&e 1a- de alba &rul ului&)r# An e& 'ncerc -%i imagineze c(m!ia inunda&* cu c)!acii ridic(ndu- e 1erm dea u!ra a!ei* cu brcile ce e !u&eau amara de ramurile l)r %i cu )amenii care !r(nzeau la umbra 1runzi%uril)r# Terenul era )b) i&)r de !la& - nu e/i &a nici ) ridic&ur# :ia&ul e 'n&reb ce e 'n&(m!la cu animalele# Pr)babil c migrau* deci e el* de%i !en&ru ) cli! '%i imagina e mii de 'ngri,i&)ri de la z)) &r(ng(ndu-le %i &ran !)r&(ndu-le !e calea aerului 'n al&e regiuni* mai igure# 4 evacuare de !r)!)r-ii< )mul !r)&e,(nd na&ura* 'n&r-) inver are a r)luril)r vec+i# Lucrul era 'n valabil numai aici* 'n uria%ul Parc Im!erial al 4b(r%iil)r* care e 'n&indea de la Marea Medi&eran %i Marea Egee !(n la valea 1luviului Ind# Aici !m(n&urile m)ar&e 1u e er readu e la
141

s c o t t

c a r d

via-8 d)ar :abil)nul %i* ici-c)l)* c(&e ) &a-iune &uri &ic 'n&reru!eau rega&ul animalel)r# C(nd )arele a&in e )riz)n&ul* ! rile devenir a!r)a!e 'nnebuni&)are cu -i!e&ele l)r %i li e adugau &)& mai mul&e# La a 1in-i&* &)a&e animalele b(n&uiau* 1ie 'n ul&imele ac&ivi&-i 'nain&e de cderea n)!-ii* 1ie abia &rezi&e din )mnul de !e &e zi# C(n&ecul l)r 'l lini%&ea !e An e&# Nu crezu e c avea mai !)a& im-i vre)da& a%a ceva %i im-ea cum &en iunea care-0 cu!rin e e 1r -%i dea eama lbea &re!&a&* iar el e rela/a# A!r)a!e din re1le/* de c+i e gura ca c(n&e# A!r)a!e### De)arece* c+iar dura&a lung a &im!ului cur 'n&re c(n&ece 'i a&ra e a&en-ia a u!ra n)u&-ii ac&ului# :ru c '%i ddu eama c acela era Primul Lui C(n&ec# A &1el* 'nce!(nd c(n&e* muzica 'i era c+inui& de c)n%&ien&izare# Ceea ce ar 1i &rebui& 1ie un ac& re1le/ deveni in&en-ie %i de aceea e !)&icni* nemai!u&(nd c(n&e# 'ncerc %i* bine'n-ele * emi e c(&eva &)nuri# Nu %&ia c mare !ar&e din &(ngcia lui e da&)ra !ur %i im!lu 1a!&ului c nu mai c(n&a e de mul&* iar mare !ar&e era cauza& de m)di1icrile v)cii ale# B&ia d)ar c ceva care 'i 1u e e la 1el de 1ire c ca %i re !ira-ia* ca %i mer ul* era acum de-a dre!&ul 1)r-a&# C(n&ecul 'i una +id) 'n urec+i# Url* cu un gla la 1el de nen)r)ci& ca -i!&ul c)rm)ranului# P rile din ,ur amu-ir* im-ind imedia& c el nu 1cea !ar&e din r(ndul l)r#
itpanul
141

cntecelor

3Nu 1ac !ar&e din&re v)i* r) &i An e& 'n &cere# Bi nici din&re al-ii# Ai mei nu m mai d)re c* iar aici un& un &rin#7 Numai C)n&r)lul 'l )!ri nu !l(ng %i* &re!&a&* !e m ur ce en&imen&ele i e acumulau 'n u1le&* ' i ddu eama c 1r c(n&ece nu-%i !u&ea men-ine =J#)n&r)lul# Pe undeva &rebuia e/i &e ) u!a!# A&unci &rig* iar %i iar* url(nd %i zbier(nd c&re cer# Era un une& animalic %i-0 'n !im(n& c+iar !e el* cel care rcnea# Du! &rig&e* ar 1i !u&u& 1ie un animal rni&8 din 1ericire* animalele de !rad nu e l au a%a u%)r !cli&e %i nu 1ur a&ra e de urle&e#

Cineva veni e &)&u%i %i* nu mul& du! ce #imu-i e* iar )arele di !ru e 'na!)ia c)!acil)r din de!r&are* im-i ) a&ingere !e umr# Se r uci* 'n !im(n&a&* 1r -%i aduc amin&e c e a%&e!&a e 1ie alva&# 5emeia 'i !rea cun) cu& %i 'n&r-) cli! ) reg i 'n mem)rie# A!rea - lucru de &ul de curi) - a&(& 'n Ca a C(n&ecel)r* c(& %i 'n !ala&# In a1ara ei* ) ingur !er )an 1u e e 'n ambele l)curi# - I6a-I6a* ar&icula el cu gla rgu%i&# - Di-am auzi& &rig&ul# Ai !-i& ceva9 - Nu* r !un e An e& imedia&# Se !rivir* ne%&iind ce mai !un# In cele din urm* I6a-I6a 'n&reru! e &cerea< - T)-i erau alarma-i# Nimeni nu %&ia unde ai di !ru&# Eu 'n %&iam# Sau credeam c %&iu# Bi eu am c)b)r(& aici# In &im!ul ez)nului u ca&* !u-ini
142

o r ( o n

s c o t t

c r d

vin aici# Animalele nu un& ) &)vr%ie !rea gr)zav# Dau &(rc)ale !rin ,ur* !u&ernice %i libere# 4amenii nu &rebuie !rivea c la !u&ere %i liber&a&e# Devin invidi)%i# Izbucni 'n r( %i el ) imi&* dar cu &(ngcie# Ceva nu era del)c 'n regul# - Lucrezi aici9 'n&reb An e&# - Sun& unul din&re a i &en-ii &i !eciali# Nu m-ai 'n&(lni& de)camda&# 5igurez !e agenda &a de abia !&m(na vii&)are# Nu un& 1)ar&e im!)r&an&# El nu-i r !un e %i* din n)u* I6a-I6a a%&e!&* ne%&iind ce !un# P(n a&unci mai v)rbi er - cu m(nie din !ar&ea ei* a&(& 'n Ca a C(n&ecel)r* c(& %i 'n !ala&* dar nici !rin g(nd nu-i &recea c a &a i-ar 1i !u&u& 1r(na cariera# Numirea bia&ului aceluia ca %e1 direc& al ei 1u e e ) ve &e &eribil* 'n ea !u&ea %i avea 1ac &)&ul la !er1ec-ie# - 4 --i ar& cum &e 'n&)rci# Dac vrei &e 'n&)rci### An e& c)n&inua &ac# C+i!ul lui avea ceva )arecum ciuda&* un lucru !e care 1emeia nu-0 !u&ea 'n-elege# Prea cumva rigid# T)&u%i nu !u&ea 1ie v)rba de !re a &a - bia&ul rm e e ab )lu& neclin&i&* c(nd ea 'i v)rbi e 'n )daia lui din Ca a C(n&ecel)r %i el 'i c(n&a e alinarea* ceva c)m!le& inuman de 1a!&# - Vrei &e 'n&)rci9 'l 'n&reb din n)u# An e& &)& nu r !un e# Nea,u&)ra&* ne igur ce 1ac !en&ru c)!ilul acela care era vii&)rul ei ,#ta
142

panul

cntecelor

#Indi1eren& de ce a% 1ace* Ca a C(n&ecel)r e 'nl)arce m +i&uia c7* g(ndi ea* a%a cum e mai g(ndi e de ) u& de )ri de c(nd a1la e cine era n)ul admini &ra&)r -* I6a-I6a a%&e!&# In cele din urm '%i ddu eama c &ranie&a&ea c+i!ului lui An e& venea &)cmai din 1a!&ul c nu era rigid# D)ar 'ncerca 1ie# :ia&ul &remura# )8iin-a cu c)n&r)lul cel mai !er1ec& din Ca a C(n&ecel)r &remura* iar gla ul lui e !)&icni %i !ru &(ngaci c(nd r) &i< - Nu %&iu unde un&# - E%&i la numai d)u cldiri de### A!)i e )!ri %i 'n-ele e c el nu e re1eri e la a &a# - A,u&-m* !u e An e&# Sen&imen&ele ei 1a- de bia& e &)!ir bru c %i rea!rur 'n cu &)&ul al& direc-ie# 5u e e !reg&i& !en&ru ) 'n&(lnire cu un &iran* cu un m)n &ru* cu un u!eri)r ar)gan&# Nu 1u e e !reg&i& 'n&(lnea c un c)!il care-i cer%ea a,u&)rul# - Cum &e !)& a,u&a9 %)!&i ea# - Nu-mi cun) c drumul# - 4 -0 cun)%&i* cu &im!ul# El ) !rivi nelini%&i&* %i mai 'n !im(n&a&8 ma ca 'i cdea de !e c+i!# - Mi-am !ierdu&### mi-am !ierdu& gla ul#

Ea nu 'n-elegea# 4are nu v)rbeau c+iar acum 'n&re ei9 - I6a-I6a* c)n&inu el* nu mai !)& c(n&#
14K

o r ( o n

s c o t t

c a r d

Din&re &)-i l)cui&)rii Pm(n&ului* d)ar I6a-I6a !u&ea 'n-elege ce v)ia !un %i ce 'n emna a &a !en&ru el# - Pen&ru &)&deauna9 1cu ea ne'ncrez&)r# El cu&ur din ca! %i )c+ii i e um!lur de lacrimi# :ia&ul era c)m!le& nea,u&)ra&# 'nc 1rum) * cu ) 1a- du! care era im!) ibil nu 'n&)rci !rivirea* %i &)&u%i* acum* un c)!il adevra&* ceva ce* 'n min&ea ei* nu 1u e e nici)da&# '%i !ierdu e gla ulA Pierdu e unicul lucru care 'l &ran 1)rma e 'n&r-un ucce ac)l) unde I6aren 1u e e un e%ec li! i& de !eran-eA In aceea%i cli!* e im-i ru%ina& de mul-umirea ei# Ea nu avu e e nici)da& gla # El 'l !ierdu e# Se &rdui c)m!are !ierderea u1eri& de An e& cu !) ibili&a&ea ca ea -%i !iard in&eligen-a creia 'i da&)ra &)& ce avea# Era de ne'nc+i!ui&# Privig+e&)area lui Mi"al li! i& de +arul c(n&ecului9 - De ce9 'l 'n&reb# Singurul r !un 1u ) lacrim care -(%ni nec)n&r)la& din )c+iul bia&ului# $u%ina&* el %i-) %&er e %i ge &ul lui ) 1cu !e 1emeie &reac de !ar&ea a# Indi1eren& care ar 1i 1) & !ar&ea aceea# Cineva 'i 1cu e ceva lui An e&* ceva mai ru dec(& r!irea* ceva mai ru dec(& m)ar&ea lui Mi"al# Se 'n&in e !re el* 'l cu!rin e 'n bra-e %i a!)i 'i !u e cuvin&e !e care nu mai crezu e c le %&ia* cu a&(& mai !u-in c avea le mai r) &ea c vre)da&# Ii reci&* in %)a!&* c(n&ecul iubirii* iar bia&ul !l(n e 'n bra-ele ei#
stpnul
K56

cntecelor

- 4 &e a,u&* zi e ea du! aceea# 4 &e a,u&* cu &)& ce !)&# Bi ai vezi c--i vei rec!&a gla ul# El e mul-umi cla&ine din ca!# Pie!&ul lui I6aren era ud* ac)l) unde An e& '%i rezema e 1run&ea# 5emeia 'l du e a!)i l(ng un !il)n %i a! bu&)nul care c+ema a cen )rul8 'n vreme ce ace &a c)b)ra* 'i zi e bia&ului< - Primul meu a,u&)r e &e urm&)rul - 1a- de mine !)-i !l(ngi# 5a- de mine !)-i ar-i %i !ui &)& ce im-i# Dar 1a- de nimeni al&ul* An e&A 'nain&e* credeai c ai nev)ie de C)n&r)l* 'n acum ai realmen&e nev)ie de el# El 'ncuviin- %i a!r)a!e imedia& c+i!ul 'i redeveni im!a ibil# 3N-a ui&a& nici un %ire&lic7* g(ndi I6aren# - E &e mai u%)r* 'ncuviin- el* c(nd m !)& de crca 'n&r-un 1el# Nu mai adug 3acum* c(nd nu mai !)& c(n&a7# I6aren auzi e 'n cuvin&ele ner) &i&e %i* 'n &im! ce !%eau unul l(ng cellal&* !rin cldiri* ac)l) unde 'i !u&ea vedea )ricine* !e !a arele aeriene ac)!eri&e ce legau c)n &ruc-iile* el e 'n&in e !re 1emeie %i-i lu m(na# Ani de zile* I6a-I6a 'l ura e !e An e& ca 1iind e/!)nen&ul a &)& ceea ce ) rni e !e ea# Acum* rma e ului& c(& de u%)r e de &rma e ura aceea* d)ar !en&ru c el '%i 'ngdui e 1ie vulnerabil# Acum* c(nd l-ar 1i !u&u& l)vi* n-ar 1i 1cu&-) nici 'n ru!&ul ca!ului#
14K

'

s c o t t

c a i d

Din&re &)-i l)cui&)rii Pm(n&ului* d)ar I6a-I6a !u&ea 'n-elege ce v)ia !un %i ce 'n emna a &a !en&ru el# - Pen&ru &)&deauna9 1cu ea ne'ncrez&)r# El cu&ur din ca! %i )c+ii i e um!lur de lacrimi# :ia&ul era c)m!le& nea,u&)ra&# 'nc 1rum) * cu ) 1a- du! care era im!) ibil nu 'n&)rci !rivirea* %i &)&u%i* acum* un c)!il adevra&* ceva ce* 'n min&ea ei* nu 1u e e nici)da&# '%i !ierdu e gla ulA Pier-

du e unicul lucru care 'l &ran 1)rma e 'n&r-un ucce ac)l) unde I6aren 1u e e un e%ec li! i& de !eran-eA In aceea%i cli!* e im-i ru%ina& de mul-umirea ei# Ea nu avu e e nici)da& gla # El 'l !ierdu e# Se &rdui c)m!are !ierderea u1eri& de An e& cu !) ibili&a&ea ca ea -%i !iard in&eligen-a creia 'i da&)ra &)& ce avea# Era de ne'nc+i!ui&# Privig+e&)area lui Mi"al li! i& de +arul c(n&ecului9 - De ce9 'l 'n&reb# Singurul r !un 1u ) lacrim care -(%ni nec)n&r)la& din )c+iul bia&ului# $u%ina&* el %i-) %&er e %i ge &ul lui ) 1cu !e 1emeie &reac de !ar&ea a# Indi1eren& care ar 1i 1) & !ar&ea aceea# Cineva 'i 1cu e ceva lui An e&* ceva mai ru dec(& r!irea* ceva mai ru dec(& m)ar&ea lui Mi"al# Se 'n&in e !re el* 'l cu!rin e 'n bra-e %i a!)i 'i !u e cuvin&e !e care nu mai crezu e c le %&ia* cu a&(& mai !u-in c avea le mai r) &ea c vre)da&# Ii reci&* 'n %)a!&* c(n&ecul iubirii* iar bia&ul !l(n e 'n bra-ele ei#
stpnul
144

cntecelor

- 4 &e a,u&* zi e ea du! aceea# 4 &e a,u&* cu & )& ce !)&# Bi ai vezi c--i vei rec!&a gla ul# El e mul-umi cla&ine din ca!# Pie!&ul lui I6aren era ud* ac)l) unde An e& '%i rezema e 1run&ea# 5emeia 'l du e a!)i l(ng un !il)n %i a! bu&)nul care c+ema a cen )rul8 'n vreme ce ace &a c)b)ra* 'i zi e bia&ului< - Primul meu a,u&)r e &e urm&)rul - 1a- de mine !)-i !l(ngi# 5a- de mine !)-i ar-i %i !ui &)& ce im-i# Dar 1a- de nimeni al&ul* An e&A 'nain&e* credeai c ai nev)ie de C)n&r)l* 'n acum ai realmen&e nev)ie de el# El 'ncuviin- %i a!r)a!e imedia& c+i!ul 'i redeveni im!a ibil# 3N-a ui&a& nici un %ire&lic7* g(ndi I6aren# - E &e mai u%)r* 'ncuviin- el* c(nd m !)& de crca 'n&r-un 1el# Nu mai adug 3acum* c(nd nu mai !)& c(n&a7# I6aren auzi e 'n cuvin&ele ner) &i&e %i* 'n &im! ce !%eau unul l(ng cellal&* !rin cldiri* ac)l) unde 'i !u&ea vedea )ricine* !e !a arele aeriene ac)!eri&e ce legau c)n &ruc-iile* el e 'n&in e !re 1emeie %i-i lu m(na# Ani de zile* I6a-I6a 'l urase !e An e& ca 1iind e/!)nen&ul a &)& ceea ce ) rni e !e ea# Acum* rma e ului& c(& de u%)r e de &rma e ura aceea* d)ar !en&ru c el '%i 'ngdui e 1ie vulnerabil# Acum* c(nd l-ar 1i !u&u& l)vi* n-ar 1i 1cu&-) nici 'n ru!&ul ca!ului#
144

o r v o n

s c o t t

c r d

Be1ul Per )nalului a!ru* 'nc(n&a& de 'n&)arcerea lui An e&* dar i e adre lui I6a-I6a< - Unde l-ai g i&9 Unde era9 An e& 1u cel care r !un e* rece< - M-a g i& ac)l) unde am ale eu 1iu* Cali!* %i m-am 'n&)r c(nd am deci eu m 'n&)rc# In m)d delibera&* e 'n&)ar e c&re 1emeie %i v)rbi< - I6a-I6a* &e r)g ca m(ine diminea- la )ra )!& 1ii la mine# Vreau &recem 'n revi & ce &rebuie 1cu& m(ine# Cali!* d)re c cinez imedia&# Cali! rma e ur!rin # 5u e e a&(& de )bi%nui& -i alc&uia c !r)gramul lui An e& %i -i !rezin&e el !e numer)%ii a i &en-i ai admini &ra&)rului Pm(n&ului* 'nc(& !(n a&unci nu-%i ddu e eama c bia&ul va a,unge el c)nduc# Du! ) cli! de uluial &(n,eni&)are* 'ncuviin- din ca! %i !r i 'nc!erea# Du! !lecarea lui* An e& ) !rivi 'n&reb&)r !e I6aren# - A 1) & de &ul de bine* remarc ea# - Mi"al era %i mai !rice!u&* 1cu An e&* dar ) 'nv-#

A!)i 'i z(mbi %i ea 'i r !un e 'n acela%i 1el# Vzu 'n 'n ur( ul lui urmele 1ricii* ceva din e/!re ia aceea !e care ) !ur&a e c(nd 'i im!l)ra e a,u&)rul# Iar c(nd I6aren '%i lu rma -bun* An e& auzi 'n gla ul ei !rie&enia# Bi !re ur!rinderea lui* era igur c i-) !unea din &)a& inima# 3P)a&e* g(ndi el* v)i izbu&i &)&u%i u!ravie-uie c#7
stpnul
145

cntecelor

- E &e 1)ar&e im!)r&an&* !u e mini &rul La&ini&-ii# A 1) & vr are de (nge# Treizeci de m)r-i* din c(&e am a1la& n)i* din&re care zece 'n lu!& de c+i # An e& 'ncuviin- din ca!# - E/i & %i un al& a !ec& care c)m!lic i&ua-ia# In &im! ce urugua6enii %i !aragua6enii acce!& im!eriala ca limb )1icial a reuniunii* brazilienii in i & s e v)rbea c !)r&ug+eza# - Adic ceva c)m!le& ab urd* c)n&inu ideea %e1ul Per )nalului* de)arece nici mcar !)r&ug+ezii nu mai v)rbe c limba a &a# An e& nu 'n-ele e e nici)da& 'n ce c)! e/i &au mai mul&e limbi# 4 c)n idera ) abera-ie a i &)riei* care* din 1ericire* 1u e e rez)lva& cu ani 'n urm# Dar aici* !e !lane&a ca!i&al a im!eriului* e/i &a ) na-iune* de &ul de numer)a * care e ag-a de un anacr)ni m* 'm!ing(nd lucrurile !(n 'n !unc&ul de a-%i 1ace du%mani 'n r(ndul cel)r care aveau !u&ere a u!ra ei# - Avem in&er!re&9 Be1ul Per )nalului 'ncuviin-# - E &e 'n unul din&re ei# Nimeni de aici nu v)rbe%&e !)r&ug+eza# An e& ) !rivi !e I6aren* care 'i z(mbi# S&&ea l(ng el* dar nu la ma * ci !u-in mai 'n !a&e* ca ) ecre&ar ga&a )ric(nd -i &rec)are ) n)&i-# Ea &udia e !r)blema de c(&eva !&m(ni* !reg&ind-)
145

o r ( o n

s c o t t

c a r d

!en&ru 1) &ul admini &ra&)r - e g(ndi e de,a la c(&eva )lu-ii de c)m!r)mi !en&ru rzb)iul de 1r)n&ier* 'n 1unc-ie de gradul de c))!erare al cel)r im!lica-i# 'n&ruc(& brazilienii c)n&r)lau 'n m)d curen& &eri&)riul re !ec&iv* c+eia )ricrei )lu-ii era c))!erarea l)r* de)arece erau renumi-i !en&ru li! a de c)nlucrare# - Aduce-i-i* !u e An e&# Pen&ru 1iecare na-iune in&rar c(&e d)i amba a# A

d)n# In a emenea i&ua-ii* !r)&)c)lul cerea ca ei in&re 'n )rdinea v(r &ei )lil)r* a%a 'nc(& nici una din&re -ri nu e c)n idere de1av)riza&# T)&u%i An e& )b erv c 1iecare na-iune &rimi e e un brba& 1)ar&e* 1)ar&e b&r(n# C(& de ciuda&e erau direc-iile 'n care -rile d)reau -%i inve &ea c m(ndria### Be1ul Per )nalului e/!lic amnun-i& regulile 'n&(lnirii# Nu e &)lera nici ) 'n&reru!ere# Un ambaad)r care 'n&reru!ea )ricare al& amba ad)r avea 1ie 'nde!r&a& imedia&* 1r dre!& de 'nl)cuire# Aveau -i cear lui An e& !ermi iunea de a lua cuv(n&ul %i aveau -i a cul&e* !)li&ic) * !e &)-i v)rbi&)rii# An e& rma e ur!rin de nece i&a&ea e/!licrii ace &)r reguli# La Cur&ea im!erial* a emenea lucruri erau c)n idera&e ca 1iind %&iu&e# Du! aceea* a%&e!&ar ca in&er!re&ul brazilian &raduc in &ruc-iunile 'n !)r&ug+ez# An e& 'i !rivi cu a&en-ie# Era a%a cum bnui e# Amba ad)rii brazilieni nu erau !rea a&en-i la &raducere - 'n-ele e er !er1ec& im!eriala#
stpnul
145

cntecelor

Ceea ce-0 1a cina !e An e& erau une&ele limbaliilui# P(n a&unci* nu e g(ndi e nici)da& -%i &r(mbe gura 'n 1elul acela %i -%i 1)l) ea c na ul a&(& de bine# II 'nc(n&a# In &im! ce in&er!re&ul v)rbea* An e& 1)rm une&ele 'n g(&le, %i le im-i 'n

l)& ca!ul# Pe l(ng une&ele individuale* im-ea caden-a* enza-iile* &area# Limba,ul era e/!re iv %i* 1r 'n-eleag 'nc)rdrile lui* %&iu c-0 !u&ea 1)l) i de &ul de bine ca -%i a&ing c)!ul# De 'nda& ce in&er!re&ul &ermin* &)-i amba ad)rii ridicar !u-in !almele de !e ma * r ucindu-le !re An e& - )lici&(nd !ermi iunea de a lua cuv(n&ul# An e& e r uci bru c !re amba ad)rul brazilian %i 'nce!u c(n&e# Nu muzica !e care ) c(n&a a&(& de de 'nain&e# Ace &a era un di cur c)n idera& c(n&ec* iar graiul !)r&ug+ez era 1)l) i& d)ar !en&ru )n)ri&a&ea %i 1)r-a a# Un cuv(n& adevra& a!rea numai acciden&al# An e& c)n&inu 'n v)rbea c* 'nc(n&a& c nu-%i !ierdu e !u&erea de imi&are* &rduindu- e a&en& ca ace & c(n&ec im!lu -i mi%&e !e brazilieni* a%a cum ar 1i vru& el -) 1ac# :razilienii* un b&r(n care nu !rea 1)ar&e a&en& %i un &(nr cu !rivire +)&r(&* &re rir* auzind !r)!riul l)r grai* a!)i e c+inuir* 'ncerc(nd -0 de ci1reze# P(n %i l)r le una ca ) !)r&ug+ez !er1ec&# Erau &)&u%i v)rbe 'n d)i !eri %i &(nrul 'l !rivi 1uri) !en&ru ) cli!* g(ndindu- e c era lua& 'n b&aie de ,)c#
14:

o r ( o n

s c o t t

c r d

De,a 'n &)nul lui An e& 'i a&in e e8 im-eau c* 'n ciuda n)n en ului cuvin&el)r ale* le v)rbea de !re a1ec-iune %i 'n-elegere# 3Ace &a e &e un grai minuna&* !rea el c !une* %i v 'n-eleg m(ndria !en&ru el#7 Ceea ce 'n gura al&uia ar 1i 1) & ) ba&,)cur era laud %i venera-ie !e buzele lui An e&* iar c(nd 'n cele din urm el e )!ri* !rivindu-i in&en * cei d)i brazilieni e ridicar* )c)lir ma a %i e a!r)!iar de An e&# .rzile din al* la 1el de ur!rin e ca &)-i ceilal-i de cele 'n&(m!la&e* !u er dege&ele !e &rgace# Cali! ridic 'n bra-ul* 1c(ndu-le emn nu in&ervin# Mai 'n&(i* b&r(nul brazilian* a!)i &(nrul 'l 'mbr-i%a !e An e&# Era un !ec&ac)l ciuda&* b&r(nul li!indu- e de bia&ul 1rum) * du! aceea &(nrul 'nal& a!lec(ndu- e !en&ru a-%i a&inge )brazul a !ru de cel ca&i1ela& al lui An e&# In &im! ce e 'mbr-i%au* An e& murmur 'n im!erial< - V r)g v)rbi-i im!eriala* ca %i ceilal-i ne !)a& 'n-elege# :razilianul z(mbi* e de !rin e din 'mbr-i%are %i r !un e< - Admini &ra&)rul An e& e &e gener) %i bun# Nici un al& guverna&)r nu -a &rdui& ne 'n-eleag !e n)i au drag) &ea n)a &r 1a- de -ar# El mi-a ceru& v)rbe c 'n im!erial %i* de dragul u* v)i 1ace ace & lucru# La 1el de ur!rin ca %i ceilal-i* I6a-I6a )b erv &)&u%i !rivirea c)n &erna& de !e c+i!ul in&er!re&ului#
o"4nul cntecelor
14:

lira igur c brazilienii !lnui er ) &ra&egie de l)l) ire a ace &uia 'n c)!ul &rgnrii 'n&(lnirii* iliri,(nd-) a &1el c)n1)rm c)!ului l)r* cci* )ricine al&ul v)rbea* in&er!re&ul urma !r)v)ace ) 'n&(rziere 'nnebuni&)are# Acum renun-a er la ideea acea &a* iar !re&en-ia c amba ad)rii brazilieni nu v)rbeau im!eriala avea 1ie aband)na& !en&ru &)&deauna# C)n 1&uirea 'nce!u %i* &re!&a&* amba ad)rii '%i e/!u er !unc&ele de vedere# In regiunea cu 1rm(n&ri* Paran(* b%&ina%ii v)rbi er !ani)la %i c)n&inuau -) 1ac %i acum* du! un mileniu# T)&u%i* 'n ul&imii !a&ru u&e de ani* brazilienii '%i im!u e er &!(nirea a u!ra regiunii - cu ucce * de)arece* 'nain&e ca Mi"al &abilea c Pm(n&ul dre!& ca!i&al* nu e/i &a ) guvernare !lane&ar %i guvernel)r na-i)nale nu li e im!uneau re &ric-ii# $e !ec&abili&a&ea !)r&ug+ezil)r 'nce!u e e !iard

acum* !e m ur ce ma,)ri&a&ea v)rbi&)ril)r de !ani)l 'nce!u er de&e &e !re iunea !)ri& e/erci&a& a u!ra l)r 'n c)!ul renun-rii la limba na&al# C)m!lic(nd %i mai mul& lucrurile* cei din n)rd v)rbeau dialec&ul !aragua6an al !ani)lei* c)m!le& inin&eligibil !en&ru urugua6eni# Ani de zile e di cu&a e de !re au&)de&erminare* care 1u e e curma& de declara-iile )1iciale ale :raziliei a u!ra Na-iunii Unice %i Indivizibile# 5inalmen&e* di cu-iile e &ran 1)rma er 'n lu!&e (nger)a e* iar urugua6enii %i !aragua6enii ceru er ca brazilienii le cedeze
K:4

s c o t t

c r d

l)r regiunea# Din ne1ericire* acea &a era un !aradi +idr)energe&ic %i brazilienii nu v)iau renun-e la !e &e ,um&a&e din energia l)r n)n- )lar 'n 1av)area al&)r &a&e# Du! ce amba ad)rii '%i !rezen&ar ver iunile* An e& le ceru !reg&ea c un rezuma& de ) !agin a ceea ce c)n idera 1iecare c ar 1i ) )lu-ie ,u &* mul-umi&)are !en&ru !re&en-iile &u&ur)r !r-il)r# Du! acea u !end c)n 1&uirea !(n du! ce avea le ci&ea c !r)!unerile# In&re !a&ru )c+i* mini &rul La&ini&-ii e/ul&a< - Cum ai reu%i&9 Ce le-ai !u 9 An e& e mul-umi ur(d %i nu r !un e nimic* 'n&)rc(ndu- e !re I6a-I6a* care &en)gra1ia e &)a&e di cu-iile !ur&a&e# - In reali&a&e* !u e 1emeia* c)n1lic&ul nu e &e in)lvabil# :razilienii nu v)r -%i !iard demni&a&ea
# A * #

%i v)r -%i men-in grani-ele# In !rivin-a a &a* un& 1)ar&e +)&r(-i# Bi mai au nev)ie %i de energie elec&ric# Ceilal-i 'n nu cer al&ceva dec(& ! &rarea cul&urii !r)!rii# Ei v)r ca &)-i ce&-enii v)rbi&)ri de !ani)l !)a& c)nduce 'n -ara l)r# Nu au nev)ie de energia +idr)elec&ric din regiune %i de 1a!& nici n-) !)& 1)l) i# Mini &rul La&ini&-ii 'ncuviin- %i 1u de ac)rd cu ea# 'nce!ur a!)i alc&uia c varian&ele de c)m!r)mi * c+iar 'nain&e de a !rimi !r)!unerile amba ad)ril)r#
stpnul
146

cntecelor

Se 'n era* c(nd amba ad)rii 1ur rec+ema-i# I6aren era 'nc(n&a& de 1elul 'n care ar&a An e& - la 1el de !r)a !& %i de binedi !u ca %i diminea-a# Parc n u lucra er del)c au !arc )lu-ia la !r)blemele l)r 1u e e a&(& de banal* 'nc(& nu-0 c)n uma e de1el# An e& le ci&i !r)!unerile ale %i* du! ce &ermin* 'nm(na 1iecruia c(&e ) c)!ie# - L a-i-ne le &udiem* r) &i amba ad)rul cel & (nr al Paragua6ului# - Nu cred c-i nev)ie* r !un e An e&* urm(nd 1a&ul lui I6aren# Di1er cu !u-in de !r)!riile v)a &re !r)!uneri# P)& c+iar !une c un&em de &ul de 'nc(n&a-i de )biec&ivi&a&ea cu care a-i ab)rda& ubiec&ul# An e& 'nce!u re !ing cu abili&a&e di1eri&ele )biec-ii# I6aren %i mini &rul La&ini&-ii 'i e/!licaer amnun-i& ce !unc&e !u&eau 1i m)di1ica&e %i 'n&re ce limi&e# .la ul bia&ului era 'n %i ra-iunea* bl(nd* !rie&en) %i calm* v)rbind amba ad)ril)r cu drag) &e %i a!reciere# 3V mul-ume c c* !re binele !cii* acce!&a-i ceda-i !u-in 'n acea & !rivin-# Iar aici### 'n-elege-i de ce nu mai !)& ceda* 1iindc ar 1i in&)lerabil !en&ru ceilal-i* %i ei au dre!&a&e# V !u&em 'n )1eri ceva 'n acea & direc-ie* v-ar 1i de 1)l) 9 A+a* %&iam eu c va 1iA7 5iecare amba ad)r era ab )lu& c)nvin c An e& 'i -inea !ar&ea 'n neg)cieri %i* c(nd &erminar c)n1erin-a* n)a!&ea &(rziu* 1unc-i)narii !reg&ir varian&a )1icial a n)il)r reglemen&ri* !e care ) emnar &)-i#
146

o r o n

s c o t t

c r d

A!)i* c(nd !acea !rea de acum !) ibil* An e& 'i !rivi cu a&en-ie !e &)-i !ar&ici!an-ii# C)n&inua nu !ar )b) i&8 3C)n&r)lul7* '%i !u e I6aren# - Prie&eni* r) &i An e&* azi am a,un v re !ec& e/&rem de mul&# A-i ac-i)na& iu&e* cin &i& %i 'n-ele!&# B&iu c unii membri ai guvernel)r v)a &re v)r analiza deciziile ace &ea %i v)r d)ri le m)di1ice# Nu vreau 'n ca v)i au al-i amba ad)ri reveni-i aici 'n aceea%i !r)blem# De aceea le !u&e-i &ran mi&e guvernel)r v)a &re* !e c(& de !)li&ic) d)ri-i* c* dac 'n cinci zile nu acce!& ace &e +)&r(ri e/ac& a%a cum au 1) & c)n emna&e aici* eu v)i re crie ace & d)cumen&* e/cluz(nd c)m!le& guvernul re !ec&iv din &ra&a&* %i* dac ac-iunile de rezi &en- v)r c)n&inua %i du! aceea* v)i 'nl)cui guvernul# Vreau ca ace & d)cumen& bine 'n&)cmi& aib val)are de lege# 'n-elege-i9 Ei 'n-ele e er# - Nu are &)&u%i nici un r) & le !une-i c(& de in&ran igen& in&en-i)nez 1iu* dec(& 'n cazul 'n care ridic )biec-ii# M 'ncred 'n di cre-ia %i 'n ,udeca&a v)a &r* !e care a &zi am 'nv-a& le re !ec& mai mul& dec(& !e ale mele# Acum mergem la culcare* 1iindc un& c)nvin c un&e-i la 1el de )b) i-i ca mine# C(nd An e& e ridic !lece* amba ad)rii izbucnir 'n a!lauze# Seara nu lua e &)&u%i 1(r%i&# Din ala de c)n1erin-e* An e&* I6aren %i mini &rul La&ini&-ii &recur
stpnul
147

cntecelor

'n&r-) )di- al&ura&* unde 'i a%&e!&a 1) &ul admini &ra&)r al Pm(n&ului# El urmri e &)&ul !rin in&ermediul vide)camerel)r %i acum &rebuia analizeze ac-iunile %i declara-iile lui An e&* a,u&(ndu-0 'nve-e din !r)!riile ale gre%eli# - Nu ai 1cu& nici ) gre%eal* c)men& el cu un z(mbe& 1al du! !rerea lui I6aren* a%a c !)& !lec cu inima u%)ar# Du! aceea !lec# - P)a&e v)rbea c )ric(& de !re ) 3inim u%)ar7* e adre bia&ul lui I6aren* dar nu m-a !lcu&# Ea izbucni 'n r( # - Ii !)-i e/!lica m)&ivul9 'l 'n&reb !e mini &rul La&ini&-ii# Ace &a nu r( e# - Nu vreau -0 v)rbe c de ru !e 1) &ul admini &ra&)r* dar !(n acum nimeni n-a reu%i& e de curce c(& de c(& cu brazilienii# Acea &a a 1) & !rima da& c(nd am vzu& ) c)n1erin- 'nc+eindu- e 1r ca admini &ra&)rul amenin-e cu 1)r-a arma&# An e& z(mbi# - Sun& )ameni m(ndri* 'ncuviin- el# Mi-au !lcu&# Du! !lecarea mini &rului* An e& e a%ez# 4b) eala i e ci&ea 'n 1(r%i& !e c+i! %i &remura din &)& c)r!ul# - A 1) & cel mai greu lucru !e care l-am 1cu& vre)da&* %)!&i el# - Ar 1i &rebui& 1ie mai u%)r* 'i r !un e I6aren* 'nc ur!rin -0 vad &rd(ndu-%i lbiciunea#
147

o r o n

s c o t t

c a r d

- Prive%&e* zi e An e&# Tremur# N-am &remura& nici)da&# I6aren e ab-inu -i !un< 3Pen&ru c )bi%nuiai c(n-i#7 Am(nd)i erau !er1ec& c)n%&ien-i de m)&ivul !en&ru care An e& nu mai !u&ea men-ine un C)n&r)l !er1ec&# II a,u& e ridice de !e banc+e&a !e care e a%eza e# - Te culci acum9 'n&reb 1emeia# - Nu cred* cl&in An e& din ca!# N-a% !u&ea ad)rm# Sau* dac m-a% &rdui* m(ine a% &rage c)necin-ele# 4 !arg vre) 1erea &r %i-) me &ec &icla### au a%a ceva# In m)d vdi&* era ru%ina& de n)ua lui lbiciune#

- Vrei a&unci vii cu mine9 N-am cina& %i am !u&ea m(nca 'm!reun %i ne )di+nim ni-el# Dac n-ai nimic 'm!)&riv### An e& nu avu nimic 'm!)&riv# S G) i1 e &rezi mai mul& din cauza mir) ului dec(& a zg)m)&el)r# Cel !u-in mir) ul 1u !rimul lucru !e care-0 im-i8 din !re buc&rie e im-ea ar)m de m(ncare g&i&* nu mir) ul nea!e&i an& al m(ncrii din au&)ma&# Se ui& la cea # Era )ra unu n)a!&ea# Se culca e cu &rei )re 'n urm* %&iind c I6aren e va 'n&)arce &(rziu# Dar 'n buc&rie e g&ea m(ncare
stpnul cntecelor 61<

adevra& %i* de%i ei d)i aveau ade ea alimen&e na&urale - unul din&re lu/urile !e care %i le !u&u er !ermi&e du! cre%&erea alariil)r -* le m(ncau 'n&)&deauna 'm!reun# Du! aceea* auzi gla urile# Nu erau )n)re# G) i1 cun)%&ea v)cea lui I6aren du! caden-ele ei# Cealal& v)ce n-) recun) cu# Prea a!ar-in unei 1emei# G) i1 e rela/a lun&ric* e cul din !a&* 'mbrc un +ala& %i in&r )mn)r) 'n cealal& camer# In buc&rie* I6aren !reg&ea ) ala& %i v)rbea cu un bia& ce !rea aib d)i !rezece-&rei !rezece ani# Am(nd)i erau cu !a&ele la el# - T)&u%i i-ai manevra& e/&ra)rdinar* zi e I6aren# :ia&ul &r(n e din umeri# - Le-am a cul&a& c(n&ecele %i le-am c(n&a& %i eu# E im!lu# - Pen&ru &ine* re!lic I6aren# A&unci 'n eamn c ai c(n&a&# :ia&ul r( e# G) i1 rece!-i)na une&ul* nu cu urec+ile* ci cu %ira !inrii* care i e 'n1i)ra ub muzica +)+)&el)r# Acum %&ia cine era c)!ilul - ingura !er)an a&(& de &(nr %i &)&u%i cu v)ce a%a !u&ernic# An e&### G) i1 nu-0 'n&(lni e nici)da&* ci-0 vzu e numai 'n 1)&)gra1ii# Nu v)ia 'n ca bia&ul e 'n&)arc !re el# II e/amina din !a&e* !rivind 1elul 'n care !rul 'i cdea inela& !e g(&* &ran !ira& din !ricina cldurii din buc&rie8 m)dul 'n care !ie!&ul i e ub-ia 'n &alia zvel&* 1r e mai lrgea c du! aceea* iar liniile &ru!ului c)b)rau lin 'n ,) ul 6;7 ) r , ) n c ) & & c a i d
stpnul cntecelor 6D*

g(nduri %i en&imen&e mul& mai !u&ernice* de)arece* in aceea%i cli!* bia&ul e 'n&)ar e %i-0 !rivi# 5)&)gra1iile erau re!r)duceri de!ar&e de adevr# G) i1 nu era !reg&i& !en&ru )c+ii care 'i g ir c+i!ul* de !arc An e& 'l cu&a e de mul& vreme8 buzele* u%)r de!r&a&e* uger(nd ur( uri %i !a iune8 &ran !aren-a !ielii* ne&ed ca marmura %i 'n acela%i &im! den %i cald ca !m(n&ul ub razele )arelui# Ca bia&* G) i1 1u e e 1rum) * dar* !rin c)m!ara-ie* c)!ilul ace &a l-ar 1i 1cu& !ar ur(&# Lui G) i1 'i ardeau m(inile* d)ar -i m(ng(ie )brazul - nu !u&ea 1i a&(& de !er1ec& !e c(& !rea# - Salu&* r) &i An e&# I6aren e 'n&)ar e* ului&* %i re !ir u%ura& c(nd 'l vzu !e G) i1# - A+* G) i1A Credeam c d)rmi# - Am d)rmi&* r !un e brba&ul ur!rin c !u&ea v)rbi# - De c(& &im! &ai aici9 - De c(&eva minu&e* r !un e An e& 'n l)cul lui# L-am auzi& in&r(nd# - De ce n-ai !u nimic9 De%i 'n&rebarea 'i 1u e e adre a& lui G) i1* r !un e &)& An e&# - B&iam c nu e &e un !eric)l !en&ru n)i# A veni& din d)rmi&)r# Pre u!un c e &e G) i1* !rie&enul &u# - Da* 'ncuviin- I6aren# %)lduril)r 'ngu &e !(n la !ici)arele !u&ernice* bine c)n&ura&e# Mi%crile 'i erau gra-i)a e 'n vreme ce* al&erna&iv* e !leca 'nain&e* urmrind la lucru m(i-

nile lui I6aren* %i e l a !u-in !e !a&e* ca -i !rivea c 1a-a* a&unci c(nd v)rbea# - 3C(n&a&79A e/clam An e&# Dac acela a 1) & 3c(n&a&7* a&unci !a!agalii v)rbe c# - Era c(n&a&* in i & I6aren# De%i eu n-am avu& nici)da& urec+e muzical### Ca a C(n&ecel)r* de igur### Din cele !u e de C)!)i* G) i1 %&ia c I6aren veni e din Ca a C(n&ecel)r# Nu v)rbi er 'n nici)da& de !re a &a# In m)d clar* 1cea !ar&e din&re ubiec&ele !e care G) i1 !u&ea le %&ie* dar !e care I6aren nu !u&ea le di cu&e# P(n a&unci* brba&ul nu-%i ddu e eama - 'n m)dul eri) al cuv(n&ului - c I6aren ar 1i !u&u& -0 cun)a c !e An e&# Aducea cumva cu 1a!&ul de a &e 1i n cu& 'n&r-un )ra% de !e Pm(n&# C+iar dac G) i1 e n cu e 'n Sea&&le* un )ra% micu-* i e !ru e din&)&deauna ab urd 1ie 'n&reba&< 3Din Sea&&le9 A+* a&unci 'l cun)%&i !e vrul meu97 Diver ele nume nu-i !uneau nici)da& nimic# Dar Ca a C(n&ecel)r nu era a&(& un )ra%* c(& ) %c)al* nu9 Iar I6aren 'l cun)%&ea !e bia&ul ace &a# Care* de a emenea* era 'n&(m!l&)r admini &ra&)rul !lane&ei %i* !rin urmare* c+eia a cen iunii l)r# Lui G) i1 'i &recu !rin min&e c An e& ar 1i !u&u& le 1ie de 1)l) * dar g(ndul acela 1u 'ngr)!a& ub
6;2 o r ( o n s c o t t c r d

T)nul ei una ne igur %i G) i1 'n-ele e c nu-i !)meni e lui An e& de !re e/i &en-a lui - era uimi& c bia&ul %&ia de el# Se !rea c %i An e& 'i im-i e %)viala# - 4+* I6aren* 1cu el amuza&* d)ar nu crezi c m-ar 1i l a& 1im !rie&eni* 1r ) veri1icare* nu9 Ei un& 1)ar&e me&icul)%i# Am c)nvingerea c %&iu 'n m)d !reci unde m a1lu acum %i ce 1acem aici# - Ne a cul&9 e 'ngr)zi 1emeia# - Nu au ace & dre!&* zi e An e&* dar !r)babil c ) 1ac# Dac nu l)calnicii* a&unci !)li-ia im!erial# Nu* nu v 1ace-i gri,iA 'nregi &reaz !r)babil numai b&ile inimil)r %i numrul de !er )ane !rezen&e - c+e &ii de 1elul &a# Mie mi e !ermi&e ) anume in&imi&a&e# P)& in i &a 'n direc-ia a &a %i ) v)i 1ace# .la ul lui radia calmul# A&(& G) i1* c(& %i I6aren e rela/ar vizibil# Sala&a era ga&a %i 1emeia !re r dea u!ra ciu!ercu-e 1ierbin-i# - Nu m a%&e!&am la m(ncare na&ural* c)men& An e&# - De )bicei* m(ncm de la au&)ma&e* r !un e I6aren %i di cu&ar ) vreme 'n &im!ul me ei de !re cali&-ile* nea,un urile* c+el&uielile %i inc)nvenien&ele alimen&el)r na&urale# De igur* 'n !ala&* An e& nu gu &a e nici)da& !r)du ele livra&e de au&)ma&e8 e/i &au anumi&e avan&a,e 'n a m(nca mereu cu 'm!ra&ul#
stpnul cntecelor *-7

G) i1 'n manc %i v)rbi !u-in# Cu&a e au&)c)nving c a &a e da&)ra )b) elii* &)&u%i )c+ii 'i erau larg de c+i%i %i a&en-ia nu 'i lbi nici ) cli!# Ii !rivea !e I6aren %i An e&* dar 'nde) ebi !e An e&* cum m(inile i e unduiau gra-i)a e !rin aer* cum )c+ii 'i dan au de mul-umirea !r)v)ca& de mir)denii* a cuvin&el)r de !iri& %i* une)ri* 1r al& m)&iv dec(& im!la 'nc(n&are de a 1i ceea ce era* de a 1ace ceea ce 1cea# 5iecare cuv(n& al bia&ului era iubire* iar &cerea lui G) i1 'i r !undea# - Nu crezi* G) i19 'n&reb I6aren %i brba&ul '%i ddu eama c nu 1u e e a&en& la di cu-ie# - Ier&a-i-m* 1cu el# Cred c-am a-i!i&# - Cu )c+ii de c+i%i9 r( e I6aren* dar r( ul ei !ru )b) i&#

An e& 'l !rivi !e G) i1 cu a&en-ie# G) i1 crezu c bia&ul 'ncerca -i !un ceva8 'ncerca -i !un c %&ia c G) i1 min-i e* c nu a-i!i e# - De ce nu &e culci9 'n&reb An e&# E%&i )b) i&# - 4 m duc* 'ncuviin- G) i1# - E &im!ul !lec %i eu* urm bia&ul# A 1) & minuna&# V mul-ume cA Se ridic %i e 'ndre!& c&re u%# I6aren 'l 'n )-i* c)n&inu(nd di cu-ia# G) i1 'n ign)r !)li&e-ea %i reveni 'n d)rmi&)r# Nici nu &rebuia e g(ndea c# B&ia ce avea de 1cu&# In m)d eviden&* An e& nu era numai un !rie&en )cazi)nal au unul din&re membrii u!eri)ri ai guvernului# I6aren avea -0 mai
151 o i ) o n s c o t t c a r d

aduc 'n a!ar&amen&ul l)r* iar%i %i iar%i# A%a 'nc(&* G) i1 'nce!u -%i ia +ainele din ra1&uri %i le 'nde e 'n valiz# 4b) i re!ede %i 'n cur& &im! e a%ez !e marginea !a&ului* -in(nd 'n bra-e valiza um!lu& numai !e ,um&a&e* 'n&reb(ndu- e ce r) & avea# .(ndul de a ) !r i !e I6aren era 'ngr)zi&)r# .(ndul de a n-) !r i era %i mai &eribil# 3Am mai 1cu& a%a* '%i !u e el# C+e &ia a &a -a mai 'n&(m!la& %i### la ce bun97 Bi-0 amin&i !e P6)&er %i a&unci 'i 1u im!) ibil e c)ale %i &ermine de 'm!ac+e&a&* !lece# P6)&er 1u e e !rimul !e care-0 iubi e* care-0 lua e !e G) i1* !e a&unci un c)!il de ) 1rumu e-e ne)bi%nui&* %i-i ar&a e drag) &ea %i cile ei# G) i1 de c)!eri e a&unci ceea ce nu %&iu e de !re el 'n u%i# C a&unci c(nd e 'ncredea 'n cineva* nu a cundea nimic# C a&unci c(nd iubea* nu !u&ea iubi !e al&cineva# El %i P6)&er 1u e er !e &e &)& 'm!reun* 1cu er &)&ul 'm!reun# Am(nd)i !u e er 3n)i7 a&(& de de * 'nc(& rare)ri le mai venea !e buze cuv(n&ul 3eu7# D)ar un an 'i de !r-ea ca v(r &* iar !rie&enia l)r 1u e e ma culin %i e/uberan&* a &1el c nimeni nu bnui e ceva e/ual dinc)l) de ea* dar G) i1 mai de c)!eri e c nu !u&ea iubi 1r 1ac drag) &e %i c 1cu&ul drag) &ei 1cea !ar&e din iubire* era cen&rul d)rin-ei# In 1elul ace &a* el %i P6)&er 'm!r-i er &)&ul %i e !rea c v)r c)n&inua a%a la ne 1(r%i&#
stpnul
151

cntecelor

P(n la :an&### :an& %&iu e imedia&# G) i1 nu !rice!u e nici)da& unde a!ru e de) ebirea au de ce e c+imba e el# P(n 'n ziua aceea* &)&ul 1u e e ca 'nain&e8 :an& 'i era !rie&en* 'n unul 'nde!r&a&* !e c(nd P6)&er re!rezen&a !en&ru el 'nce!u&ul %i 1(r%i&ul lumii# A!)i* 'n ziua urm&)are* &)&ul e m)di1ica e radical# P6)&er era un &rin* iar :an&* care 'n cele din urm e culca e cu G) i1* 'l 'nl)cui e c)m!le&# G) i1 e 'ngr)zi e c e !u&ea &ran 1)rma a&(& de ra!id* c-%i !u&ea c+imba a&i&udinea !e &e n)a!&e# $e1uza e cread c ar 1i !u&u& 1ie v)rba d)ar de !re ac&ul e/ual8 rec)n &rui e amin&irile %i vzu e &ran 1)rmarea 'nc)l-ind cu luni 'n urm* c(nd :an& 'l anga,a e ca ecre&arul u !er )nal %i 'nce!u er ze1lemelele !rie&en)a e din bir)u# '%i amin&i e a&ingerile* z(mbe&ele* cldura8 'nc de !e a&unci* 1r -%i dea eama* 'nce!u e e c+imbe# Nu !u&u e 1i necredinci) 1a- de P6)&er# S!&m(ni de zile* 'ncerca e ! &reze rela-iile 'n&re ei ca %i !(n a&unci# 5u e e im!) ibil# P6)&er nu era !r) & %i G) i1 'l vzu e cum deveni e &)& mai rni&* !e m ur ce 'n-elegea c G) i1 nu-i mai a!ar-inea ca !(n a&unci# Iar 'n cele din urm P6)&er 'i !u e e< - De ce nu !leci imedia&* 'n l)c -mi 1(%ii u1le&ul 'n 1elul &a9 3De da&a a &a* g(ndi G) i1* de da&a a &a &rebuie !lec# 'nain&e -) di &rug !e I6aren# Nu !)& rezi &a 'nain&ea bia&ului %i* mai devreme au mai &(rziu*

K6:

s c o t t

c r d

c+imbarea va a!rea* dac el va c)n&inua vin aici# Mai devreme au mai &(rziu* nu-mi v)i mai 'm!r&%i lui I6aren g(ndurile %i en&imen&ele au* c+iar dac bia&ul nu-mi va deveni nici)da& !rie&en* va ) i ) vreme c(nd v)i 1i a&(& de )b eda& de el* a%a cum am 1) & )b eda& de :an&* 'nc(& nu v)i mai u!)r&a &rie c cu I6aren#7 Valiza !e ,um&a&e um!lu& 'i &&ea acum la !ici)are# 3De ce nu !lec9 e 'n&reb G) i1# De ce un& 'nc aici9 B&iu ce am de 1cu&* %&iu %i de ce - a%a un& eu alc&ui& %i ingurul m)d de a m )!ri e &e )!re c &)&ul# Cu &)a&e ace &ea* &au aici* n-am 'm!ac+e&a&* nici nu !lec - de ce97 $ !un ul e )!ri e 'n u%* !rivindu-0 ur!rin * 1r 'n-eleag# - Ce 1aci9 'n&reb I6aren# - 'm!ac+e&ez* r !un e G) i1* dar %&iu imedia& c nu va !leca# Din !r)!ria lui ini-ia&iv nu-i !r i e nici !e P6)&er* nici !e :an&8 nu avea -) !)a& !r i nici !e I6aren# 3Nu m !)& c)n&r)la* '%i ddu el eama# M-am drui& ei %i !ur %i im!lu nu m !)& c)nvinge m iau 'na!)i#7 - De ce9 'n&reb I6aren de,a rni&* de)arece nu-i !u&ea 'n-elege ge &ul# 3Dac rm(n* ) -) di &rug* a%a cum l-am di &ru !e P6)&er#7 - V)m rm(ne !rie&eni* r !un e el#
stpnul
152

cntecelor

- Ce -a-n&(m!la&9 De ce acum* la )ra &rei n)a!&ea9 Ce-am 1cu&9 - An e&* r) &i G) i1# Ea 'l 'n-ele e gre%i&# - Cum !)-i 1ii gel) !e el9 Are numai cinci!rezece aniA In Ca a C(n&ecel)r i-au da& in+ibi&)ri* e &e &eril* !uber&a&ea 'i e &e am(na&### nu e %&ie c(&# E a!r)a!e a e/ua&* G) i1### - Nu un& gel) !e el* r !un e G) i1# I6aren &cu* !rivindu-0 ) vreme* a!)i 'n-ele e adevrul# - Vec+iul !r)cen&a, de %aizeci %i d)i la u&* nu9 - Nu* 1cu el# Vd d)ar un !eric)l !)&en-ial %i vreau -0 evi&# - Nu-i nici un !eric)l# - Nu 'n-elegi# - Pe dracuJ nu-n-elegA Vrei !ui c &)& &im!ul &a eu n-am 1cu& al&ceva dec(& --i um!lu !a&ul* !(n-ai g i& un bia& 1rum) 9 3P)a&e c-ar 1i mai bine am(n* g(ndi G) i1# Da* ar 1i mul& mai bine# In eara a &a nu !)& 1ace a%a ceva# An e& e d)ar !)&en-ial* !e c(nd I6aren e &e real* !e ea ) iube c 'n !rezen& %i nu !)& u!)r&a durerea %i m(nia din gla ul ei#7 - Nu* r) &i el 'nce& %i c)nving&)r# N-ai 'n-ele * I6aren# Eu nu &e-am 3ale 7 !e &ine# Eu nu l-am 3ale 7 !e :an&# A emenea lucruri e 'n&(m!l !ur %i im!lu# Se 'n&(m!l* iar eu nu le !)& c)n&r)la#
K67

) r > ) n c ) l i c a r d - Vrei !ui c* 'n&r-) ingur n)a!&e* ai ui&a& bru c c m iube%&i### - NuA &rig el di !era&# NuA I6aren* %&iu d)ar c e &e !) ibil - e &e !) ibil %i nu vreau e-n&(m!le* nu-n-elegi9 - Nu* re!lic 1emeia# Dac m iube%&i* a&unci m iube%&i - %i ga&aA G) i1 e cul %i !)rni !re ea* 'm!iedic(ndu- e de valiz# - I6aren* nu vreau &e !r e c# - A&unci n-) 1ace# - Vreau !lec* &)cmai 1iindc &e iube c#

- Dac m iube%&i* ) rm(i# B&iu e c a%a e va 'n&(m!la* din m)men&ul a!ari-iei ei 'n u%# N-) !u&ea !r i# Tran 1)rmarea avea vin### a&unci c(nd avea vin %i va 1i irever ibil* iar el va !leca !en&ru c iubea !e al&cineva %i !en&ru c 'n el e/i &a ceva care 'l )!rea iubea c d)u !er )ane 'n acela%i &im!# Acum 'n unica !er )an era I6aren* %i el n-) !u&ea !r i* de)arece ea nu v)ia a &a# - 4 &e d)ar* zi e G) i1# - Nu m-ar !u&ea durea mai mul& dec(& !lecarea &a acum* 1r nici un m)&iv# El e 'n&reb dac I6aren avea dre!&a&e* dac n-ar 1i 1) & mai im!lu !lece 1r nici un al& m)&iv dec(& cel care avea vin 'n vii&)r# Cu iguran-* ar 1i 1) & mul& mai im!lu# Era mul& mai u%)r rezi%&i* dac nu %&iai cine-i 1ura e inima iubi&ului &u# Sau !)a&e c nu era a%a8 I6aren era 1emeie %i
stpnul
15K

cntecelor

G) i1 nu 'n-elegea 1emeile# P)a&e c avea dre!&a&e %i )lu-ia acea &a era cea mai bun# - In !lu * 'n&reb I6aren* ce &e 1ace crezi c An e& &e va avea vre)da& !e &ine9 B&ii d)ar c n-a 1cu& a%a ceva cu nici unul din&re cei d)i 'm!ra-i# Avea dre!&a&e# Avea dre!&a&e %i el %&ia# P)rni !re valiz %i-%i c)a e +ainele# - N-) va 1ace nici)da&* r) &i G) i1# Am 1) & un !r) &# Sun& !ur %i im!lu )b) i&# Se dezbrc %i ui 'n !a&# 5cur drag) &e 'n &cere %i* de c(&eva )ri* I6aren !ru ur!rin de 1)r-a !a iunii lui 'n n)a!&ea aceea# Nu 'n-ele e c* de%i e &rduia din r !u&eri* brba&ul c)n&inua vad c(rli)n-ii de !e cea1a lui An e&* )bra,ii ca&i1ela-i !e care nu-i a&in e e dec(& 'n g(nd* ceea ce-i 1cea cu a&(& mai ca&i1ela-i# 'ncerc -%i 'nde!r&eze din min&e c+i!ul lui An e&* dar nu reu%i# Du! aceea* I6aren u !in mul-umi& %i-0 ru&# 3Crede c &)&ul e &e bine acum* g(ndi G) i1 cu amrciune# Crede c m-a ! &ra&# M-ar 1i ! &ra& mai bine* dac m-ar 1i l a& !lec#7 C(nd r u1larea ei deveni ad(nc %i regula&* G) i1 e rezem 'n&r-un c)& %i-i !rivi c+i!ul 'n&)r de la el* a%a cum 1cea 'n&)&deauna 'n )mn# Ii m(ng(ie u%)r )brazul8 gura ei e mi%c* a!r)a!e ca in &inc&ul u!&ului la un !runc# - Te-am !reveni&* r) &i el 'nce&* a&(& de 'nce& 'nc(& cuvin&ele !)a&e c nici nu-%i g ir v)ce# 3Te-am !reveni&#7
K7G

o i

s c o t t

c r d

$enun- a!)i* e l !e !a&e %i 'ncerc ad)arm* cu inima amar !en&ru c 'ncerca e* ) ingur da&* -%i c)n&r)leze via-a* dar nu reu%i e# T)&u%i I6aren nu ad)rmi e au !)a&e ) de%&e!&a e a&ingerea lui# - G) i1* %)!&i ea* vreau --i 1ac un c)!il# - Nu* r !un e el 'nce&# - Te r)g* in i & 1emeia# Bi 1iindc era )b) i& %i nu v)ia -i re1uze nimic* %i !en&ru c %&ia c* 'n cur(nd* 'i va re1uza &)&ul* brba&ul e 'n1r(na %i 1cur din n)u drag) &e# Pe &e ) !&m(n* I6aren 'l anun- c rm e e 'n rcina& %i c(nd G) i1 vzu c(& de 1erici& deveni e ea %i c(& de a&en& %i gri,uliu deveni e el* 'nce!u e g(ndea c la 1a!&ul c !)a&e e 'n%ela e* c !)a&e An e& nu 'n emna nimic !en&ru el# De dragul c)!ilului %i 1iindc d)rea e lege c(& mai &are de I6aren* G) i1 in i & %i e c &)rir# 3Acum n-) &e mai 'nde!r&ez nici)da& din inima mea# Te v)i iubi !e vecie# Min&7* '%i !u e %i de da&a aceea avea dre!&a&e# 9

Turneul 1u e e ideea lui An e&# $i"&)r &)cmai reveni e din !eri!lul 'n&re!rin !rin !re1ec&uri %i rezul&a&ele 1u e er remarcabile#
stpnul
K71

cntecelor

- De ce nu !r)cedez %i eu la 1el9 'n&reb Ane& %i* cu c(& v)rbea mai mul& de !re ubiec&ul #ice &a* cu a&(& c)n ilierii lui erau mai 'nc(n&a-i# Pe ) !lane&* e ,u &i1ic bia&ul* e/i & 'n&)&deauna di1eren-e 'n&re regiuni* iar cele mai mul&e !lane&e n c)ce c dialec&e* unele c+iar graiuri# Pm(n&ul 'n are mai mul&e na-iuni# Dac are r) & ca 'm!ra&ul ia leg&ura cu &)-i !re1ec-ii* a&unci are r) & %i ca admini &ra&)rul Pm(n&ului ia leg&ura cu &)a&e na-iunile# Lui I6aren 'i e/!lic< - S&a&i &icile %i ci1rele cu care v ,uca-i &)& &im!ul* &u %i ceilal-i* nu-n eamn nimic !en&ru mine# Eu nu !)& g(ndi a%a# V)i 'mi !une-i la ce c)ncluzii a-i a,un * iar eu nu 'n-eleg de ce a-i a,un la c)ncluziile acelea# Dar c(nd 'i v)i 'n&(lni* c(nd 'i v)i auzi v)rbind* c(nd v)i auzi c(n&ecele !)!)arel)r %i c)nduc&)ril)r l)r* a&unci v)i !u&ea 'n-elege mai bine# - Mai bine9 - Mai bine dec(& acum# Bi* din unele !unc&e de vedere* mai bine dec(& 'n-elege-i v)i* cu &)a&e calcula&)arele alea care -in !(n %i eviden-a numrului de 1le "e&e vec+i* du e la &)!i&# A &1el c 'nce!ur &urneul %i An e& 'i lu cu el !e &)-i c)n ilierii i !rinci!ali* 'ngduindu-le -%i aduc %i !er )nalul a1la& ub c)n&rac&# De aceea veni %i G) i1* de%i nu e numra !rin&re c)n ilierii admini &ra&)rului# Aceea avea 1ie cauza 1(r%i&ului
154

o r ( o n

s c o t t

c o r d

&im!uriu al carierei admini &ra&ive a lui An e&* la)lal& cu 1(r%i&ul 1ericirii lui I6aren %i a vie-ii lui G) i1# Turneul 'nce!u 'n Americi* cu vizi&e 'n Urugua6* Paragua6* :razilia* Ti&icaca* Panama* Me/ic)* Ve &america* E &america %i Xuebec# 'n Me/ic)* G) i1 %i I6aren rma er &rei zile 'n !lu * revizi&(nd l)curile %i re1c(nd lucrurile vzu&e %i 1cu&e c(nd e iubi er !en&ru !rima da&# De igur* '%i lua er bie-elul cu ei* !e micu-ul E1rim - G) i1 ale e e numele !en&ru c un al& G) i1* cu mii de ani 'n urm* 'i ddu e ace & nume 1iului u !re1era&# - I &)rie* !u1ni e I6aren# Un nume ridic)lA In reali&a&e* a,un e e -i !lac* c+iar de &ul de mul&# E1rim avea d)ar un an* dar e credea un a&le& de v(r%i&# Avea ) c))rd)nare nea%&e!&a& de bun !en&ru v(r &a lui* 'n nu a&(& de !er1ec& !e c(& credea* %i-%i ru! e bra-ul* cz(nd de !e ) margine a ruinel)r S&adi)nului 4lim!ic# - E1rim n-are nimic* e !l(n e I6aren# Tu e%&i cel care m-nnebune%&e* G) i1A - 'mi 1ac gri,i### - I-i 1aci gri,i inu&ile# D)u !&m(ni de re!au %i va 1i !er1ec& n&) # M )cu! eu de el# Tu d)ar 'l enervezi# - Nu !)& &a 1r 1ac nimic* 'i e/!lic G) i1# H)&r(r a&unci ca G) i1 e real&ure &urneului 'n Xuebec* urm(nd e 'n&(lnea c 'n Eur)!a* du! ce E1rim e va 1i vindeca&#
stpnul
154

cntecelor

- N-ar &rebui &e duci &u* iar eu rm(n9 La urma urmel)r* &u e%&i c)n ilier# Eu nu un& dec(& un a i &en&# - An e& n-are nev)ie de mine* iar E1rim n-are nev)ie de &ine# Tu vizi&eaz l)curile* &udiaz i &)ria %i la -0 !e E1rim 'n !ace e vindece* nu 'ncerce mereu -%i di &reze &a&l# Ieri l-ai 1cu& r(d a&(& de &are* 'nc(& a ug+i-a& &im! de ) ,um&a&e de )r#

- A&unci* !lec### dac vrei ca!i de mine# I6aren 'l ru&# - Hai* du-&e* 'l 'm!in e ea# G) i1 !lec* !e de ) !ar&e regre&(nd c e de !r-ea de ea* &)&u%i 1erici& c nu !ierdea !&m(nile din Eur)!a &rvec+e* care* mai mul& dec(& )ricare al& regiune* ! &ra e in&ac&e vec+ile na-iuni# An e& 'l )b erv a!r)a!e imedia& cum reveni# - Te-ai 'n&)r de,a9 - I6aren a rma cu c)!ilul %i !e mine m-a da& a1ar# Eram in u!)r&abil# - S!er ca bia&ul e vindece re!ede# A &a 1u e e &)&* a!)i An e& redeveni e )cu!a&* 'n&(lnindu- e cu a%a-zi ul rege al Xuebecului* un &i&lu acce!&a& de 'm!ra& d)ar !en&ru c regii din Xuebec erau 1)ar&e lugarnici %i de&e &a-i de !)!)rul l)r# Nu e/i &a nici un !eric)l de rzvr&ire %i a &1el nu &rebuia )lu-i)na& nici ) !r)blem#
K74

s c o t t

c r d

In urm&)arele c(&eva zile* An e& %i G) i1 e 'n&(lnir &)&u%i mai de # La 'nce!u&* An e& crezu c 'n&(lnirile erau acciden&ale* a!)i '%i ddu eama c el 'n u%i le !r)v)ca* merg(nd 'n m)d delibera& 'n l)curile unde %&ia c va 1i G) i1# In ul&imele luni* el %i G) i1 e 'n&(lni er de !u-ine )ri8 'n vreme ce An e& %&ia din gla ul brba&ului c ace &a nu-0 di !lcea* G) i1 c)n&inua -0 evi&e* di cu&(nd 1)ar&e !u-in cu el %i l (ndu-0 'n&)&deauna ingur cu I6aren# Lui An e& nu-i &rebuia e/!lica& &imidi&a&ea lui G) i1# I-) re !ec&a# Acum 'n !rie&ena %i c)n1iden&a a cea mai a!r)!ia&* I6aren* nu era !rezen& %i el &rebuia &ea de v)rb cu cineva# Ca a&are* nu i &a 'n&(lnirile cu G) i1* ba c+iar 'nce!u le 1ac mai eviden&e# II invi& la ma * 'i ceru -0 'n )-ea c 'n !limbri* 'i v)rbi n)!-ile# Nu !u&ea &)&u%i 'n-elege de ce G) i1 e c)dea 'n&)&deauna* de%i nu re1uza nici)da& ) invi&a-ie# Bi* &re!&a&* )da& cu &recerea zilel)r* !rin Pari * Viena* :erlin* S&ra&1)rd* bile A&+a Clia&+* cu !l)aia ce rc)rea delici) aerul %i adumbrea 'n m)d !lcu& &)a&e lucrurile* G) i1 '%i !ierdu re-inerea %i An e& 'nce!u 'n-eleag de ce I6aren 'i era a&(& de dev)&a&# De a emenea* An e& 'nce!u )b erve c G) i1 era a&ra e/ual de !er )ana a# A &a e mai 'n&(m!la e !(n a&unci cu u&e de brba-i %i 1emei# An e& e )bi%nui e cu 1a!&ul* 1iind nev)i& -i 1ac 1a- 'n &)-i anii !e care-i !e&recu e 'n !ala&# Cu &)a&e ace &ea* G) i1 era di1eri&# D)rin-a lui nu !rea a&(& carnal* c(&
stpnul
K75

cntecelor

un )i de a1ec-iune* ) !ar&e a !rie&eniei ale# 'l in&riga !e An e&* 'n vreme ce* cu ani 'n urm* a emenea lucruri 'l c(rbeau# Era curi) # De la numirea a 'n :abil)n e 'nl-a e cu %a!&e !rezece cen&ime&ri %i v)cea i e 'ngr)%a mereu# E/i &au %i al&e c+imbri8 e &rezea cu d)ruri !e care nu %&ia cum le a&i 1ac* cu 'n&rebri !e care nu 'ndrznea le !un 1iindc %&ia de,a r !un ul v)rbi& %i e &emea de al&e r !un uri# In Ca a C(n&ecel)r nu e di cu&a !rea mul& de !re medica-ia admini &ra& c(n&re-il)r %i Privig+e&)ril)r# A&(& d)ar c am(na !uber&a&ea %i c avea e1ec&e ecundare# Circula zv)nul c e1ec&ele erau mai rele la brba-i dec(& la 1emei* dar 'n ce 1el e 'n&(m!la a &a au mcar cum anume erau mai rele nu e !reciza nici)da&# Medicamen&ele 'i men-ineau c)!ii 'nc cinci ani* 'nc cinci ani cu gla urile minuna&e ale c)!ilriei# An e& 'n '%i !ierdu e c(n&ecele %i deci nu mai avea nev)ie de gla * cu e/ce!-ia c(n&a&ului rgu%i& !e care* auzindu-0* &)-i liderii na-i)nali 'i deveneau c)m!le& dev)&a-i - &rucuri ie1&ine de care e ru%ina* c+iar 'n &im! ce le 1)l) ea# Cei cinci ani u!limen-

&ari de c)!ilrie lua er 1(r%i& %i el d)rea %&ie ce avea e 'n&(m!le 'n c)n&inuare# Du! 'n&(lnirea cu liderul galez* care ad)!&a e maniere gr) )lane* dar al crui grai una minuna& 'n urec+ile bia&ului* admini &ra&)rul Pm(n&ului %i ecre&arul mini &rului C)l)nizrii mer er
*-1 o r ( o n s c o t t c a i d

'm!reun la ca &elul Caernarv)n# Ace &a 1u e e c)n &rui& cu mii de ani 'n urm - ul&imul ca &el din :ri&ania care mai ! &ra 'n zidurile ale c(&eva din&re !ie&rele )riginale# Se !limbar !e ziduri* !rivind verdele-'nc+i al ierbii %i c)!acil)r* %i alba &rul a!ei care e 'n&indea 'n&re ca &el %i in ula Angel ea# Unicele emne ale vie-ii m)derne erau 1le "e&ul %i e c)r&a care a%&e!&a l(ng el* ca %i 1(%ia de iarb ceva mai mrun&* din !ricina ve+iculel)r ce &receau !e &e ea# De igur* al&e emne e/i &au 'n in&eri)rul ca &elului* care era 'n&rebuin-a& ca +)&el de lu/8 ei 'n%i%i urmau !e&reac n)a!&ea ac)l)# Cei de la ecuri&a&e e1ec&uau un ul&im c)n&r)l* iar 'n !rea,ma lui An e& %i G) i1 nu mai rm e e nimeni# Dea u!ra mrii* ! rile zburau* 'nain&e %i 'na!)i* la ra ul valuril)r# - Ce e &e l)cul ace &a9 'n&reb An e&# De ce e &e ! &ra& 'n 1elul &a9 - Un ca &el era ca ) nav de lu!&* r !un e G) i1# T)-i )amenii in&rau aici c(nd erau a&aca-i de du%mani* iar zidurile 'i a!rau# - 'n eamn c e !e&recea 'nain&e de vremea la erel)r# - Bi 'nain&e de b)mbe au de &unuri# Pe a&unci e/i &au d)ar arcuri* ge-i %i uli-e# Plu al&e c(&eva c+e &ii mai ra1ina&e# 4bi%nuiau azv(rle ulei cl)c)&i& !e &e ziduri* ca -i )m)are !e cei care 'ncercau le e caladeze# An e& !rivi 'n ,) * a cunz(ndu-%i cu u%urin- c(rba* curi) vad c(& de de!ar&e era )lul#
stpnul
15:

cntecelor

- Mi e !are !ericul) c+iar %i &ai aici# - Vremurile acelea au 1) & lba&ice# An e& e g(ndi la vremurile 'n care &ria el# - Cu &)-ii &rim 'n a emenea &im!uri* r) &i el# - Nu un& ca acelea# Pe a&unci* dac aveai ) abie* aveai !u&ere# Ii &!(neai !e &)-i cei mai labi dec(& &ine# Se rzb)iau 'n&runa# 'ncercau mereu e ucid unul !e cellal&# Lu!&au !en&ru -inu&uri# - Mi"al a !u ca!& rzb)aiel)r* !u e An e&# - Da* c(%&ig(ndu-le !e &)a&e* r( e G) i1# Pr)babil c e &e ingurul m)d 'n care !)-i avea !ace# Au 1) & 'ncerca&e %i al&e m)dali&-i* dar n-au avu& ucce nici)da&# M(ng(ie cu !alma !ia&ra a !r# - C(ndva am &ri& 'n&r-un l)c ca ace &a* zi e An e&# - Ca a C(n&ecel)r9 N-am %&iu& c era un ca &el# - Nimeni nu arunca ulei cl)c)&i&* dac la a &a &e g(nde%&i# Bi a!)i n-ar 1i !u&u& -ine !ie!& unei arma&e +)&r(&e mai mul& de### zicem* ) ,um&a&e de )r# Dar e cldi& din !ia&r* ca ace & ca &el# Se a%ez* '%i c)a e 'ncl-rile %i !u e !ici)arele de cul-e !e &(nc# - M im& de !arc a% 1i reveni& aca # P)rni a!)i 'n 1ug !re unul din&re &urnule-e %i ui ) car 'n !iral* !(n 'n v(r1# G) i1 'l urm# An e& e )!ri !e margine* 'n !unc&ul cel mai de u al ca &elului* im-indu- e ame-i&# Ii reamin&ea de Camera 'nal&* numai c aici n-avea 1ie nici)da&
15:

o r o n

s c o t t

c a r d

1rig %i nici v(n&* gra-ie cu!)lei &ran !aren&e care !r)&e,a !ia&ra# 'nce!u im& v(r &a l)cului# Ca a C(n&ecel)r avea ) vec+ime de ) mie de ani# 4amenii l)cui er !e Te2 de d)u mii de ani 'nain&e de c)n &ruirea Ca ei C(n&ecel)r# Ia a&unci c(nd Te2 1u e e c)l)niza&* cu &rei mii de ani 'n urm* ca &e-

lul ace &a avea de,a %ai !rezece mii de ani vec+ime* din care zece mii 'i !e&recu e ub cu!)l# - C(& de b&r(ni un&em### r) &i An e&# G) i1 'ncuviin-# - In &)& ace & &im!* n-am ui&a& nimic# Dar nici n-am 'nv-a& nimic# - P)a&e c am 'nv-a&* ur( e bia&ul# - Unii din&re n)i# - E%&i !rea !e imi &# - P)a&e* acce!& G) i1# N)i nu mai cldim a emenea ca &ele# Sun&em mul& !rea ra1ina-i# In &alm ) 1l)& !e )rbi&a unei !lane&e* a &1el 'nc(& 'n l)cul unei 1)r&re-e a%eza&e ca acea &a !e malul mrii* 1)r&re-ele zbur&)are 'i !r)iec&eaz umbra !e 1iecare !e&ic de !m(n&# P)a&e c vremurile de demul& au 1) & 'n !im(n&&)are* An e&* dar e/i &au %i avan&a,e# - Am 'n-ele c ! &rau e/cremen&ele# - Nu aveau c)nver&)are de de%euri# - Le adunau 'n m)rmane %i a!)i le aruncau !e )g)are* ca 'mbun&-ea c rec)l&ele# - A &a era 'n C+ina# -A+aA
stpnul
156

cntecelor

- Era mai bine !e a&unci %i din al& !unc& de vedere# E/i &au l)curi unde &e !u&eai a cunde# G) i1 v)rbi e a&(& de melanc)lic* 'nc(& An e& deveni curi) # - S &e a cunzi9 - Dri 'nc nede c)!eri&e### A,ungea &reci marea 'n Irlanda# Te !u&eai a cunde de du%mani# - Tu ai du%mani9 'n&reb An e&# - Numai !e mine* r( e amar brba&ul# Numai !e mine# Eu un& unicul meu du%man# Mai mul& ca )ric(nd de c(nd 1u e e 'n&emni-a& 'n camera lui Mi"al din !ala&* An e& &(n,i du! c(n&ecele ale# Nu avea 'n nici un c(n&ec %i nu !u&ea c(n&a alinarea 1a- de !aimele ce-0 b(n&uiau !e G) i1# B&ia c* !e de ) !ar&e* lui G) i1 'i era 1ric de el8 ar 1i vru& -i c(n&e c(n&ecul iubirii* -i !un c nu avea -i 1ac nici)da& vreun ru* c* 'n ul&imele luni* %i 'n !ecial 'n ul&imele c(&eva zile* a,un e e -0 iubea c a%a cum ) iubea %i !e I6aren - cei d)i um!l(nd* 'n c+i!uri di1eri&e* c(&e ceva din g)lul imen l a& 'n bia& )da& cu !ierderea c(n&ecel)r# Nu !u&ea 'n c(n&a a &a %i nici n-) !u&ea r) &i* a%a c e 'n&in e* a&ing(nd u%)r umrul %i bra-ul lui G) i1# S!re uimirea a* G) i1 e &ra e imedia& 'ndr&* e 'n&)ar e %i 1ugi 'n direc-ia crii# An e& 'l urm %i a!r)a!e c e izbi de el* c(nd brba&ul e )!ri 'n u%a de la care !)rneau &re!&ele# G) i1 e r uci !re el* ar&(ndu-%i 1a-a c+im)n) i& &raniu#
156

o r o n

s c o t t

c a r d

- Ce -a 'n&(m!la&9 'n&reb An e&# - I6aren ) e%&e m(ine# - B&iu# De abia a%&e!& vin# Mi-a li! i&# - Bi mie# - M bucur &)&u%i c n-a 1) & aici* c)n&inu Ane&# Al&1el n-a% 1i a,un nici)da& &e iube c# G) i1 e 'n&)ar e bru c %i c)b)ri cara* iar bia&ul* ne'n-eleg(nd nimic* nu-0 urm# T)& re &ul du!-amiezii* An e& '%i 1rm(n& min&ea# B&ia c G) i1 'l iubea %i mai %&ia c G) i1 ) iubea !e I6aren - 'n a emenea !rivin-e* nu !u&ea 1i min-i&# Dar de ce ar 1i &rebui& e/i &e !r)bleme9 De ce u1erea G) i19 Se du e 'n camera unde &rebuia &ea G) i1 %i g i !e al&cineva 'nun&ru# - Unde e &e G) i19 'n&reb el* iar b)d6guardul care d)rmea ac)l) ridic din umeri#

- Eu d)rm unde mi e !une* d)mnule# An e& mer e direc& la Cali!* care e )cu!a cu re!ar&izarea camerel)r# - Unde e &e G) i19 - Nu %&ia-i9 !ru ur!rin Cali!# Mi-a !u c i-a-i ceru& e mu&e 'n al& camer* ca 1ie mai a!r)a!e de bibli)&ec# - Care camer9 Cali! nu r !un e imedia&# B)vi* a!)i !u e< - D)mnule* %&ia-i c G) i1 e &e +)m) e/ual9 - Nu-i ingurul* re!lic An e&# E/i & camere !eciale !en&ru +)m) e/uali9
stpnul

cntecelor

0\S
- Nu eram igur dac %&i-i# Am crezu&### am crezu& c era a&(& de agi&a& !en&ru c v-a 1cu& avan uri %i !en&ru c l-a-i re !in # - C(nd v)i avea )biec-ii* a&unci &e v)i anun-a# Nu mi-a 1cu& nici un avan # Vreau %&iu unde e &e camera lui# - Ne-a ceru& nu v !unem# ;icea c vrea 1ie ingur# - Tu lucrezi !en&ru el au !en&ru mine9 - D)mnule* r !un e Cali! !r(nd 1)ar&e nelini%&i&* ne-am g(ndi& c avea dre!&a&e# E &e 1)ar&e bine c un&e-i !rie&eni* dar acea & !rie&enie a a,un u1icien& de de!ar&e# - Sun& au nu admini &ra&)rul Pm(n&ului9 'n&reb An e& cu ) v)ce de g+ea-# Cali! e 'n1ric)%a imedia&8 gla ul lui An e& era 'nc 'n &are de a emenea lucruri* mai ale a&unci c(nd imi&a &)nul cel mai !)runci&)r al lui Mi"al# - Da* d)mnule* r !un e el# Ier&a-i-mA - Di-a !u cineva nu-mi a cul-i )rdinele9 Adun(ndu-%i &)& cura,ul* Cali! !u e< - D)mnule* e &e 1ire c din !ar&ea mea v 1&uie c* a&unci c(nd c)n ider c 1ace-i ) gre%eal# - M crezi !r) &9 Crezi c am &ri& a&(-ia ani 'n !ala& 1r -nv- cum -mi !)r& de gri,9 Cali! cl&in din ca!# - C(nd cer ceva* ingura &a da&)rie* Cali!* e &e cau-i )lu-ia cea mai ra!id# In ce camer & G) i19 Cali! 'i !u e* dar gla ul 'i &remura de 1urie#
K92

o r ( o n

s c o t t

c a r d

- A cul&a-i !rea de !e cine nu &rebuie* d)mnule* adug el# Din c(nd 'n c(nd* ar &rebui m mai a cul&a-i %i !e mine# An e& e g(ndi c* de 1a!&* Cali! !u&ea aib dre!&a&e# La urma urmel)r* 'nain&e de luarea un)r decizii im!)r&an&e* Mi"al %i $i"&)r '%i a cul&au 'n&)&deauna &)-i c)n ilierii# Pe c(nd An e& e iz)la e &re!&a& de &)-i* cu e/ce!-ia lui I6aren %i* 'n ul&imele c(&eva zile* a lui G) i1# T)&u%i 'n cazul acela 1a&ul lui Cali! era ned)ri& %i ne!)&rivi&# Din !unc& de vedere legal* An e& era un adul&# Cali! nu avea de ce -%i bage na ul - era ) c+e &iune 'n&re !rie&eni# . i camera 1r greu&a&e* &)&u%i ezi& 'nain&e ci)cnea c* 'ncerc(nd iar%i 'n-eleag m)&ivele lui G) i1* cauzele !en&ru care-0 re !ingea a&(& de &)&al# Nu vedea nici un m)&iv# Sen&imen&ele lui nu erau &inui&e 1a- de An e& - bia&ul %&ia !er1ec& de bine &)& ce d)rea %i nu d)rea G) i1# Ace &a 'l d)rea %i nu-0 d)rea !e An e&* iar bia&ul nu 'n-elegea de ce anume# Cauza nu !u&ea 1i even&uala gel)zie a lui I6aren8 1emeia nu era ab urd %i n-ar 1i avu& nimic 'm!)&riv dac G) i1 ar 1i vru& 1ac drag) &e cu An e&# T)&u%i G) i1 reac-i)na de !arc im!la a&ingere a lui An e& ar 1i 1) & venin)a * de%i bia&ul %&ia c G) i1 &(n,ea du! a&ingerea aceea# Nu 'n-elegea* &rebuia 'n-eleag* %i de aceea b&u la u% %i ) de c+i e#
,#tpnul cntecelor

K9K

G) i1 'ncerc imedia& -) 'nc+id* dar An e& e &recur 'nun&ru# C(nd brba&ul v)i ia * Ane& 'nc+i e u%a* e rezem cu !a&ele de ea %i-0 !rivi 'n )c+i# - De ce &e rzb)ie%&i cu &ine 'n u-i9 'l 'n&reb# - D)re c lucruri* %)!&i G) i1* !e care nu vreau l! d)re c# Te r)g* la -mA - Dar de ce nu ai ceea ce d)re%&i9 'n&reb Ane&* 'n&inz(nd m(na %i a&ing(ndu-i )brazul# Lu!&a din u1le&ul brba&ului i e ci&ea cu u%urin- !e c+i!# V)ia 'nde!r&eze m(na lui An e&* &)&u%i n-) 1cu# 5cu ceea ce d)rea cel mai mul&# C(nd dege&ele bia&ului c)b)r(r !e g(&ul u* G) i1 ridic m(na %i ) !limb !e 1a-a lui An e&* m(ng(indu-i buzele %i )c+ii# A!)i* bru c* G) i1 e 'n&)ar e* e 'ndre!& !re !a& %i e arunc !e el# - NuA rcni el# Nu &e iube cA An e& 'l urm* e a%ez l(ng el !e !a& %i-0 m(ng(ie !e !a&e# - :a da* 'i !u e# De ce nu vrei -) recun)%&i9 - Nu vreau# Nu !)&# - E !rea &(rziu# S %&ii c !e mine nu m !)-i min-i# G) i1 e r) &)g)li !e !a&e* 'nde!r&(ndu- e de bia&* %i-0 !rivi 'n )c+i# - A%a e &e9 - B&iu ce d)re%&i* !u e An e&* %i un& de ac)rd#
*-< o r ( o n s c o t t c a r d

A&unci lu!&a de !e c+i!ul %i din gla ul lui G) i1 lu 1(r%i& %i el e !red* de%i An e& &)& nu-%i ddea eama de ce e mai lu!&a e la urma urmel)r au ce 1)r&rea- e !rbu%i e# G) i1 'nvin e e* dar 'n acela%i &im! !ierdu e8 &)&u%i G) i1 c!&a ceea ce d)ri e# A&ingerea lui G) i1 nu emna cu a&ingerea !aznicului care r(vni e la An e&* c(nd bia&ul ) i e !e Pm(n&# 4c+ii lui nu emnau cu )c+ii !edera%&il)r care vizi&au Pala&ul %i* !rivind &ru!ul lui An e&* nu mai aveau &im! -i a cul&e c(n&ecele# Pe !ielea a* buzele lui G) i1 v)rbeau mai c)nving&)r dec(& ) 1cu er vre)da&* !e c(nd a&ingeau numai aerul# Iar An e& 'nce!u ca!e&e r !un uri la 'n&rebrile ale# A!)i* bru c* c(nd enza-iile ale a&in e er in&eni&a&ea ma/im* An e& &re ri* im-ind ) durere nea%&e!&a& 'n vin&re# Nu e/erci&a e C)n&r)lul* a%a c c)a e un -i!& lab* nea%&e!&a&# G) i1 nu-0 auzi au 'l in&er!re& gre%i&# Durerea c)n&inua 'n crea c* 1)caliz(ndu- e 'n %ale %i r !(ndindu- e 'n valuri de 1)c !rin &)& c)r!ul# Cu iguran- c nu era ceva n)rmal* g(ndi !eria& bia&ul# 3Cu iguran- c ei nu im& a%a ceva de 1iecare da&# A% 1i auzi& de a emenea lucruri# A% 1i %&iu&#7 4rga mul 'l cu!rin e !e An e&* nu ca un e/&az* ci ca ) durere ab )lu&* dinc)l) de limi&ele C)n&r)lului u* dinc)l) de !) ibili&-ile de e/!rimare ale gla ului u# Se zv(rc)lea 'n &cere !e !a&* cu 1a-a c+im)n) i& de durere* cu gura c ca& 'n &rig&e mul& !rea durer)a e ca e &ran 1)rme 'n une&e#
stpnul 6<cntecelor

G) i1 era 'ngr)zi&# Ce 1cu e9 In m)d vdi&* An e& e c+inuia 'n dureri &eribile8 !(n a&unci nu-0 mai vzu e nici)da& !e bia& &rd(ndu-%i durerea# T)&u%i G) i1 %&ia c n-ar 1i &rebui& e/i &e nici un 1el de durere* 1iindc 1u e e bl(nd %i gri,uliu# - Ce e &e9 'n&reb el# An e& nu !u&u -%i g ea c nici ) umbr de gla 8 'n c+imb* c)nvul iile 'i erau a&(& de !u&ernice 'nc(& 'l aruncar din !a&# - An e&A &rig G) i1# :ia&ul e izbi cu ca!ul de !ere&e# 4 da&* a!)i din n)u* %i din n)u# Prea c nu-%i ddea eama# Din c)l-urile gurii 'i curgea aliv* iar c)r!ul u

g)l e arcui 'n u * du! care e &r(n&i cu bru&ali&a&e de !)dea# G) i1 %&iu e c An e& era 'n !ragul )rga mului* 'n v)i e -i )1ere bia&ului un dar* nicidecum c)nvul iile ce 'l &rb&eau acum# In &)a& via-a lui* G) i1 nu d)ri e nici)da& !ricinuia c u1erin- cuiva8 era a!r)a!e di &ru c(nd e 'n&(m!la a%a ceva# Bi nu mai vzu e nicic(nd ) u1erin- ca a lui An e&# 5iecare !a m al ace &uia 'l izbea !e brba& ca un !umn# - An e&A url el# An e&* v)iam d)ar --i ar& drag) &ea meaA An e&A Cu gla ul lui G) i1 r un(ndu-i 'n urec+i* An e& reu%i 'n cele din urm e l)vea c u1icien& de !u&ernic 'n &(m!l !en&ru ca -%i !iard cun)%&in-a* ingura u%urare !e care ) !u&ea g i 'n 1a-a durerii care 'nce&a e de mul& 1ie in u!)r&abil* care
K9:

o r ( o n

s c o t t

c a r d

a,un e e 1ie in1ini& %i e&ern* ingura ra-iune de a e/i &a a bia&ului# Durerea era An e& 'n u%i* iar a!)i* c(nd camera e 'n&unec %i &rig&ele amu-ir* An e& izbu&i 'n 1(r%i& e 'nde!r&eze de ag)nie# Se &rezi 'n lumina lab a dimine-ii care !&rundea !e 1erea &r# Pere-ii erau din !ia&r* dar nu maivi8 e a1la &)& 'n ca &el* 'n 'n&r-una din&re cldirile cur-ii in&eri)are# Sim-i ) mi%care 'n 'nc!ere* 'n&)ar e ca!ul# L(ng el e a1lau Cali! %i d)i medici# - Ce -a-n&(m!la&9 'n&reb An e& cu v)ce mai lab dec(& e a%&e!&a# Cei &rei brba-i &re rir# - S-a &rezi&9 'n&reb Cali! un medic# - M-am &rezi&* r !un e An e&# Cali! e grbi vin l(ng el# - A-i delira& &)a& n)a!&ea* d)mnule# Ne-au &rebui& d)u )re ca a1lm de &ule de !re cele ce vi -au 'n&(m!la&* ca %&im cum 'nde!r&m durerea# - Pu&ea v ucid* in&erveni un medic# V-ar 1i uci * dac a-i 1i avu& inima mai lab# - Ce-a 1) &9 'n&reb An e&# - Medica-ia Ca ei C(n&ecel)r# Nimic n-ar 1i &rebui& v !r)v)ace ) a emenea reac-ie# Am g i& &)&u%i ) c)mbina-ie !) ibil %i* de)arece era ingura %an de a v alva via-a* am 'ncerca& an&id)&ul care* du! un &im!* a ac-i)na&# Mi e !are incredibil c v-au !u&u& l a aici du! v(r &a de cinci !rezece ani* 1r ne c)munice medica-ia nece ar#
stpnul cntecelor 1:G

- Ce-a cauza& reac-ia9 'n&reb An e&# - Trebuia m 1i a cul&a&* in&erveni Cali!# - Crezi c acum nu-mi dau eama9 e enerv bia&ul# - Medica-ia Ca ei C(n&ecel)r 1ace ca )rga mul 1ie ) adevra& &)r&ur* e/!lic medicul# Nu %&iu cine v-a 1) & aman&a* d)mnule* dar v-a 1cu& ceva de e/ce!-ie# - A%a e va 'n&(m!la de 1iecare da&9 - Nu* r !un e medicul !rivindu-%i c)legul* a!)i !e Cali!# Cali! 'ncuviin- din ca!# - Ei bine* urm medicul* c)r!ul 'nva- de la ine# E &e v)rba de !re ceva a emn&)r cu c)n&r)lul na%&erii* dar mul& mai !u&ernic# Nu vi e va mai 'n&(m!la nici)da&* 1iindc un&e-i !ermanen& im!)&en&* au ve-i 1i* la cel mai mic emn de durere# C)r!ul nu mai d)re%&e !&imea c ceea ce a !&imi&# - Are d)ar %a!&e !rezece ani* e adre cellal& medic lui Cali!# - Acum e n&) 9 'i 'n&reb Cali!# - E &e e!uiza&* dar nu are nici ) ran* e/ce!&(nd c(&eva v(n&i# C(&eva zile -ar !u&ea -0 d)ar ca!ul# Medicul 'nde!r& c(rli)n-ii de !e 1run&ea lui An e&#

- Nu v &eme-i* d)mnule# S-ar 1i !u&u& 'n&(m!la lucruri %i mai rele# N-) -i duce-i d)rul#
1:1 o r

$o n s c o t t c a r d An e& reu%i c+i-eze un ur( # Nu-0 deran,a !rea mul& - nu %&ia e/ac& ce anume 'i li! e%&e# Dar* du! !lecarea medicil)r* '%i amin&i a&ingerile lui G) i1 %i 'n-ele e c ceea ce im-i e 'nain&e de 'nce!erea dureril)r - enza-ia aceea n-) va mai 'ncerca nici)da&# II d)rea &)&u%i !e G) i1 l(ng el# V)ia -0 a igure c nu 1u e e gre%eala lui# II cun)%&ea u1icien& de bine ca -%i !)a& imagina vina &eribil !e care ) im-ea brba&ul* c)nvingerea c !r)v)ca e durere* de%i d)ri e aduc bucurie# - Trebuie v)rbe c cu G) i1# - A !leca&* r !un e Cali!# - Unde9 - Nu %&iu# Azi-diminea- nu era aici %i nu m-am mai deran,a& -0 dau 'n urmrire# Pu-in 'mi !a unde e &e# Cali! ie%i a!)i din )daie %i An e&* mai )b) i& dec(& ar 1i crezu&* ad)rmi din n)u# C(nd e &rezi* l(ng el e a1la I6aren* care-0 !rivea 'ngri,)ra&# - I6aren* %)!&i el# - M-au anun-a&* r !un e 1emeia# 'mi !are ru### - Mie nu# G) i1 nu avea de unde %&ie %i nici eu nu %&iam# Vina a!ar-ine Ca ei C(n&ecel)r# M-ar 1i !u&u& !reveni# I6aren 'ncuviin-* dar e g(ndea la al&ceva# - Cali! nu va au&)riza cu&area lui G) i1# S!une mereu c !er 1i czu& de !e ) &(nc# A1ar
stpnul
1:1

cntecelor

!l)u# Tu nu %&ii* An e&### G) i1 a mai 'ncerca& e inucid# Au &recu& ni%&e ani de a&unci* dar -ar !u&ea mai 'ncerce# An e& e alarm imedia&# Se ridic 'n ca!ul )a el)r %i 1u ur!rin c)n &a&e c durerea de ca! nu era c+iar a%a de rea* iar el era d)ar vlgui&* nu %i inca!abil de mi%care# - A&unci &rebuie -0 g im# C+eam-0 !e %e1ul Securi&-ii# I6aren 'l c+em %i brba&ul ) i !e &e c(&eva cli!e# - Trebuie )rganizm cu&area lui G) i1* !u e An e&# 'mi vine greu cred c !an acum nu -a 'n&re!rin nimic# Be1ul Securi&-ii !rivi 'n !)dea# - Nu &)cmai* r !un e el# - S-ar 1i !u&u& inucide* urm An e& l (ndu-%i gla ul e um!le de m(nie# - Cali! n-a )lici&a& ) cerce&are* d)mnule* %i )ricum eu n-a% 1i )rganiza&-)# Lui An e& nu-i venea cread* vz(nd ne ub)rd)narea )amenil)r acel)ra !e care* 'n ul&imii d)i ani* a,un e e -i c)n idere dev)&a-i lui# - A&unci ai 1i 1) & da& a1ar din 1unc-ie* a%a cum v)i 1ace c+iar acum# - Cum d)ri-i* d)mnule# Eu n-a% 1i )rganiza& cu&area lui G) i1* !en&ru c %&iu unde e &e# V)cea 'i era 'nc ne igur8 3!)a&e c %&ie unde-i G) i1* g(ndi An e&* dar* 'n m)d igur* nu %&ie 'n ce &are e g e%&e#7
1:1

) r - ) n c ) & & c ) r d - Cine 0-a lua&9 Unde-i9 - Securi&a&ea Im!erial* d)mnule# Era 1ire c* de al&1el# N-am %&iu& ce vi -a 'n&(m!la&# Am bnui& c -a 'ncerca& un a&en&a&# Am de c)!eri& adevrul abia la &rei )re du! ce v-am g i&# In&re &im!* 'l 'n%&iin-a em !e 'm!ra&# Mi-a )rd)na& -0 -in la curen& cu )rice vi -ar 'n&(m!la# - G) i1 e &e 'n m(inile Securi&-ii Im!eriale* %)!&i I6aren# - De ce nu mi-a-i !u 9

- Nev &uica ne-a ceru& nu v !unem* dec(& dac ne 'n&reba-i# - Nev &uica d )rdine nu m anun-a-i de !re lucruri a&(& de im!)r&an&e9 Be1ul Securi&-ii !rea &(n,eni&# - 'm!ra&ul 'l !ri,in 'n&)&deauna !e Nev &uica 'n ceea ce !une# Trebuie 'n-elege-i* d)mnule* c 1elul 'n care v-am g i&### cu G) i1 a%a cum era### - Cum era9 'n&reb I6aren# - .)l-g)lu-* r !un e ec %e1ul Securi&-ii# Bi urla din r !u&eri# Am crezu& c-a 'ncerca& v a&ace* d)mnule# Nu %&iam ce e !e&rece# Cu +)m) e/ualii %&ia nu !)-i 1i nici)da& igur de nimic# I6aren 'l !lmui 1ulger&)r* dar %e1ul Securi&-ii rma e neclin&i&# - Nu v 'n&(lni-i cu ei* a%a ca mine* adug el# A emenea lucruri e 'n&(m!l mereu# - Ce 1el de lucruri9 'n&reb An e&# ]
stpnul
4G1

cntecelor

Lu m(inile lui I6aren %i le -inu la)lal&# 5emeia &remura# - Se 'n&(m!l mereu ca medica-ia Ca ei C(n&ecel)r duc !e cineva 'n !ragul m)r-ii9 urm el# - M re1eream la vi)len-# A%a un& &)-i +)m)e/ualii* 1r e/ce!-ie# - G) i1 nu e &e a%a* re!lic An e&# Nu-i del)c a%a# In cazul ace &a* &e)ria &a nu 1ace nici c(& un cca&# '%i ur(-i gla ul c(& !u&u mai mul&8 1)l) ea vulgari&-ile numai a&unci c(nd avea nea!ra& nev)ie de ele %i 1u mul-umi& c(nd brba&ul e cri !a# - Acum* 1 bine %i aran,eaz-ne un zb)r direc& !re Su Uue+anna# - Din Caernarv)n nu e/i & a%a ceva# - E/i & - acumA Bi va dec)la !e &e cinci !rezece minu&e# Dec)larea avu l)c* 'n&r-adevr* !e &e cinci !rezece minu&e - I6aren %i An e& la b)rdul unui reac&)r c)mercial g)l# E/i &a un ingur &e2ard !e care-0 'nde!r&ar imedia&# C)n&rar !r)ceduril)r &andard* e c)r&a %i grzile 'i urmau 'n al& avi)n# An e& c)n&inua e im& lbi&* dar &eniunea nerv)a 'l a,u&a e rm(n 'n !ici)are !e drumul !re aer)!)r&# Acum e rela/a e* 1r ad)arm* dar nici !e de-a 'n&regul &reaz* !ierdu& 'n g(nduri# Du! un r &im! '%i ddu &)&u%i eama c I6aren avea mai mul& nev)ie de c)m!anie* dec(& avea
4G2 o r o n s c o t t c r d

el nev)ie de )di+n# 5emeia !rivea nemi%ca& )ceanul de dede ub&* iar m(inile i e albi er* &r(ng(nd bra-ele caunului* rigid ca 'n&reaga ei 1!&ur# - N-) !-ea c nimic* !u e bia&ul# P)& lmuri imedia& &)&ul cu $i"&)r # Ea 'ncuviin- 'n &cere# - A &a nu-i &)&ul* nu-i a%a9 I6aren cl&in din ca!# - Te 1rm(n& 1a!&ul c G) i1 %i cu mine am 1) & 'm!reun9 Eu nu m-am g(ndi& c -ar !u&ea &e a1ec&eze* dar el -a c)m!)r&a& de !arc %&ia# - Nu* r !un e 1emeia# Nu m a1ec&eaz a &a# - Dar### - Dar ce9 - Tu &e g(ndeai 3dar7### Nu &e a1ec&eaz* 3dar7### I6aren !lec )c+ii 'n !)al* 'ncruci%(ndu-%i nerv)a dege&ele# - An e&* mai -ii min&e !rima v)a &r 'n&(lnire9 Acum d)i ani* c(nd ai veni& la mine aca * mn(nci ) ala&# - 'mi amin&e c* z(mbi el# - G) i1 mi-a !u a&unci c credea c e va 'ndrg) &i de &ine# - Te-a deran,a&9

- De ce m 1i deran,a&9 'n&reb I6aren cu gla a cu-i& de em)-ie# E/i & de &ul drag) &e* a&unci de ce mi-ar ! a9 Te iube c %i !e &ine* %i !e el - %&ii d)ar - iar &u ne iube%&i !e am(nd)i* 'n el v)rbea de !arc ar 1i 1) & ceva ce !u&ea d)ar### De !arc )da&
i i % # n u l cntecelor
1:K

& r &e iubea !e &ine* &rebuia nu m mai iubea c !e

mine# A%a a !u # A !u c dac va 1ace vre)da& ilrag) &e cu &ine* a &a va 1i# - 3A &a va 1i7 - ce9 - A &a va 1i du! ce nu m mai iube%&e !e mine# Lui An e& &)&ul 'i !rea un n)n en # A!)i '%i ddu eama c* v)i& au nu* !(n a&unci el iubi e 'n e!i )ade# E &e* a!)i Mi"al* a!)i $i"&)r %i a!)i I6aren# Dar ) iubea !e I6aren mai !u-in* !en&ru i -0 iubi e !e G) i19 De igur c nu# Acum 'n * reac-iile lui G) i1 c!&au en # Dac 'n&r-adevr 1u e e c)nvin de lucrurile ace &ea* a&unci 'ncerca e un 1el de !erver i&a&e* rezi &(nd a&(&a vreme d)rin-ei ale !en&ru An e&* evi&(nd a&(& &im! e 'm!rie&enea c cu bia&ul* %&iind ce-0 va c) &a dac aveau de!%ea c limi&ele !rie&eniei# - Unde-i E1rim9 'n&reb An e&# - L-am l a& 'n Caernarv)n* cu )-ia mini &rului In1)rma-iil)r# - G) i1 c)n&inu &e iubea c* r) &i An e&# 5emeia 'l !rivi %i 'ncerc z(mbea c ) 'ncuviin-are# Nu era 'n c)nvin # G) i1 e g ea 'n cu &)dia Securi&-ii Im!eriale* iar a &a e 'n&(m!la e !en&ru c 1cu e ceea ce !u e e c+iar el c va 'n emna 1(r%i&ul l)r# Iar E1rim9 - Mai e %i c &)ria* zi e I6aren %i izbucni 'n !l(n # An e& 'i 'nc)n,ur umerii cu bra-ul* rezem(ndu-i ca!ul !e !ie!&ul u# $ma e ur!rin * )b erv(nd c 070 o r \ o n s c o t t c r d acum era mai 'nal& dec(& I6aren# Cre%&ea### In cur(nd avea 1ie brba&# Se 'n&reb ce avea 'n emne a &a# Cu iguran-* ca adul& nu i e !u&eau cere mai mul&e dec(& i e ceru er !e c(nd era c)!il# Nu e/i &a ceva mai mul&# 0T $i"&)r 'i !rimi 'n ala cea mare# Nu e/i &au nici un 1el de grzi# Numai Nev&uica# An e& %i I6aren %&iau 'n c el 'n emna mai mul& dec(& un b)d6guard )bi%nui&# Primarul !ala&ului 'i adu e 'nun&ru* dar !r i ala la emnul lui $i"&)r # I6aren era vag c)n%&ien& de &en iunea din aer# In An e& nu e ci&ea nimic* dar 1emeia %&ia c nu 'n emna mare lucru# De )bicei C)n&r)lul c)n&inua -0 lu,ea c a&unci c(nd avea nev)ie de el# Pe de al& !ar&e* la $i"&)r &en iunea era vizibil# I6aren nu-0 vzu e nici)da& !e 'm!ra& de a!r)a!e# De-inea !rezen-a aceea 1)rmidabil* -inu&a !e care nimeni nu 'ndrznea i-) 'n1run&e* &)&u%i !rea 'n acela%i &im! !eria&# Parc An e& ar 1i avu& ) arm ce-0 !u&ea rni %i e &emea n-) 1)l) ea c# Ea %&ia c cei d)i nu e mai vzu er de d)i ani# De a emenea* din di cu-iile !ur&a&e cu An e&* I6aren %&ia c de !r-irea nu le 1u e e amical# In e/&eri)r
stpnul
1:K

cntecelor

!reau 'n bucur)%i c e revd %i 1emeia nu !u&ea cread c &)&ul era !re1c&)rie# - Mi-ai li! i&* v)rbi $i"&)r # - Bi &u mie* r !un e An e&# - 4amenii mei 'mi !un c &e de curci 1)ar&e bine# - Mai bine dec(& m a%&e!&a em* dar nu a&(& !e c(& !era em# - Vin) aici* i e adre $i"&)r # An e& 'nain&a !(n la c(-iva me&ri de &r)n %i 'ngenunc+e* a&ing(ndu-%i 1run&ea de !ard) eal#

Nerbd&)r* $i"&)r 'i 1cu emn e ridice %i e a!r)!ie# - Nu &rebuie 1aci a%a ceva* mai ale c nu-i v)rba de ) audien-# - Eu 'n am veni& ca cer Tr)nului ) 1av)are# - B&iu* e 'n&unec 'm!ra&ul la 1a-# De !re a &a v)m v)rbi mai &(rziu# Ce-ai mai 1cu&9 - Am 1) & bine* n&) %i 'nc)n,ura& de )ameni de &ul de 'nda&)ri&)ri# Am veni& !en&ru G) i1# E &e ab )lu& nevin)va&# - A%a 1ie )are9 'n&reb $i"&)r # I6aren im-i bru c ) greu&a&e !e inim* a!)i un g)l 'n u1le&# '%i ddu eama c-i di !ru e 'ncrederea# Nu e a%&e!&a e la 'm!)&rivire - ) er)are ce avea 1ie 'ndre!&a& 'nda& ce e )1erea e/!lica-ia# Ce delic& c)mi e e G) i19 De ce 'm!ra&ul am(na di cu-ia %i nu era de ac)rd9 Cun)%&ea r !un ul din cli!a 'n care '%i !u e e 'n&rebarea# G) i1 1cu e drag) &e cu Privig+e&)area
4G:

o r o n

s c o t t

c r d

lui Mi"al# Nici c+iar 'm!ra&ul nu 1cu e a%a ceva# G) i1 avu e e ceva ce 'm!ra&ul nici mcar nu cu&eza e cear# 4are d)ri e %i el 1ac drag) &e cu An e&9 Acela 1i 1) & m)&ivul m(niei ale9 - E &e nevin)va&* r) &i 'nce& An e&* 'n 'n gla i e &recura e amenin-area# Vreau -0 vd# - Numai la G) i1 !)-i &e g(nde%&i9 'n&reb $i"&)r # Pe vremuri* mi-ai 1i c(n&a& mie mai 'n&(i# Pe vremuri* ai 1i veni& la mine !lin de c(n&ece# An e& nu c)a e un cuv(n&# - D)i aniA &rig $i"&)r %i em)-ia 'i &!(nea v)cea# In d)i ani nu m-ai vizi&a& %i nici n-ai 'ncerca& m vizi&eziA - Credeam c nu m d)re%&i# - S &e d)re c### 1cu $i"&)r * rec!&(ndu-%i ceva din demni&a&e# Din cli!a 'n care am veni& aici* !ala&ul ace &a era !lin cu muzica &a# A!)i &)&ul a di !ru&# Vreme de d)i ani - &cere# Bi b)lb)r) elile !r) &imii# C(n&-mi* An e&# An e& rma e &cu&# $i"&)r 'l !rivea %i I6aren 'n-ele e c acela era !re-ul !e care-0 cerea 'm!ra&ul# Un c(n&ec 'n c+imbul liber&-ii lui G) i1# Un !re- deriz)riu* dac An e& ar mai 1i avu& 'n el vreun c(n&ec# Dar $i"&)r nu %&ia# Cum era !) ibil nu %&ie9 - C(n&-mi* An e&A &rig $i"&)r # - Nu !)a&e* r !un e I6aren# Privi !re An e&* dar bia&ul &&ea neclin&i&* ui&(ndu- e im!a ibil la $i"&)r # C)n&r)lul###
stpnul
4G6

cntecelor

Al& lucru !e care ea nu-0 !u&u e 'nv-a 'n Ca a C(n&ecel)r# - Cum adic 3nu !)a&e79 'n&reb 'm!ra&ul# - Bi-a !ierdu& c(n&ecele# De c(nd &e-a !r i&* n-a mai c(n&a& nimic# De c(nd l-ai### - De c(nd i-am 1cu& ce? ) !r)v)c el v)rbea c* -0 c)ndamne# - De c(nd l-ai 'n&emni-a& !en&ru ) lun 'n )daia lui Mi"al* cu&ez 1emeia# - Nu !)a&e -%i !iard c(n&ecele* 1cu $i"&)r # A 1) & 'nv-a& c(n&e de la &rei ani# - :a !)a&e* %i a &a -a %i 'n&(m!la&# Nu--i dai eama9 El nu 3'nva-7 c(n&ece# 'nva- cum le de c)!ere 'nlun&rul u %i cum le aduc la u!ra1a-# Credeai c le-a mem)ra& %i c a!)i 'l alege !e cel mai !)&rivi& m)men&ului9 C(n&ecele 'i vin din u1le&* dar &u i-ai di &ru u1le&ul %i acum nu-%i mai !)a&e g i c(n&ecele# Pr)!ria ei m(nie ) ur!rin e# II a cul&a e !e An e&* c)m!&imindu-0* %i nici)da& nu-%i ddu e eama c(& de mul& a,un e e -0 ura c !e $i"&)r de dragul bia&ului# Un lucru ciuda&* de)arece An e&

nu d)vedi e nicic(nd mcar ) urm de ur 1a- de 'm!ra&# Numai durere# $i"&)r !ru c nu remarca e im!er&inen-a &)nului ei# II !rivea 'n&reb&)r !e An e&# - E &e adevra&9 An e& 'ncuviin- &cu&#
073 o r o n
A

s c o t t

c a r d

'm!ra&ul '%i c)b)r' 1run&ea 'n !almele cu care e rezema e de bra-ele &r)nului# - Ce-am 1cu&### %)!&i el# Dege&ele i e 'ncle%&au 'n !r# 3Su1er realmen&e !en&ru !ierderea lui An e&7* g(ndi I6aren* d(ndu-%i eama c* 'n ciuda a &)& ceea ce 1cu e ca -0 rnea c !e An e&* 'm!ra&ul c)n&inua -0 iubea c# B)vind* murmur c(&eva cuvin&e* 'ncerc(nd a&enueze %)cul l)vi&urii# - Nu-i v)rba numai de !re &ine* zi e ea# Vina ) !)ar& Ca a C(n&ecel)r# Ceea ce a 1cu& Ca a C(n&ecel)r### 5a!&ul c 0-a aband)na& aici### Nu %&ii ce 'n eamn Ca a C(n&ecel)r !en&ru### !en&ru )ameni ca el# 5u e e a!r)a!e ga&a !r)nun-e 3!en&ru n)i7# - B&iam c ac)l) un& &icl)%i* urm I6aren* cr)ra nu le ! a de nici unul din&re n)i* ci &e 'nln-uiau* 1r &e mai lbea c vre)da&# L(ng ea* An e& cl&in din ca!# - A%a e &e* An e&# A 1) & %i a%a ) &icl)%ie din !ar&ea l)r &e la e aici 1r &e aver&izeze* dar ca nici mcar nu &e !revin !en&ru### ceea ce -a 'n&(m!la&* !en&ru ceea ce--i !)a&e 1ace medica-ia### Nu-%i &ermin 1raza# Se 'n&)ar e c&re $i"&)r * care !rea ab en&* %i adug< - Ca a C(n&ecel)r i-a 1cu& rul cel mai mare# 'm!ra&ul ) auzi e# Se cul* !r(nd mul& mai u%ura&* de%i era 'nc ub &en iune* ceea ce e iza %i I6aren care nu-0 cun)%&ea#
stpnul
1:5

cntecelor

- Da* 'ncuviin- el* Ca a C(n&ecel)r i-a 1cu& rul cel mai mare# :ru c* An e& !%i !re &r)n# Era 1uri) # I6aren rma e ur!rin - ea 1u e e cea care v)rbi e* &)&u%i bia&ul !rea 1uri) !e $i"&)r # - A &a a 1) & ) minciun* zi e An e&# $i"&)r &cu* !rivindu-0 ului&# - I-i cun) c gla ul* $i"&)r * -i-0 cun) c la 1el de bine ca !e !r)!riul meu gla * iar a &a a 1) & ) minciun* %i nu una mrun& - a &a a 1) & ) minciun e/&rem de im!)r&an& !en&ru &ine* $i"&)r * %i vreau %&iu de ce e &e ) minciun9A 'm!ra&ul nu r !un e# Du! c(&eva cli!e* '%i !limb !rivirea de la An e& la Nev &uica %i cel din urm 'nain&a imedia&# - S&ai !e l)cA )rd)n An e& %i Nev &uica* ur!rin de vi)len-a gla ului u* 'l a cul&# A&unci - e r uci An e& c&re $i"&)r -* 'n eamn c nu Ca a C(n&ecel)r mi-a 1cu& rul cel mai mare9 $i"&)r cl&in din ca!# - Unde-i minciuna* $i"&)r 9 Am 1) & re&eza& de Ca a C(n&ecel)r %i a &a m-a c) &a& mai mul& dec(& )ricare al& !ierdere u1eri&* mai mul& c+iar dec(& !ierderea lui Mi"al* mai mul& c+iar dec(& !ierderea !rie&eniei &ale# Bi &u !ui c nu Ca a C(n&ecel)r mi-a 1cu& rul cel mai mare9 Cine mi 0-a 1cu& a&unci9 Cine m-a 'nde!r&a& de ei9 $i"&)r e ui& din n)u !re Nev &uica# - E &e !ericul) #
1:5

o r ( o n

s c o t t

c a r d

:rba&ul cl&in din ca!# - V)i %&i dinain&e dac &e a&ac# I6aren vedea c $i"&)r nu-%i mai ! &ra iguran-a# Nu mai avea 'n nici mil %i nici 'n-elegere !en&ru el8 ba c+iar 'i venea greu cread c cineva !u&ea 1ie a&(& de crud ca 'm!ra&ul#

- Deci &)&ul a 1) & ) minciun* !u e ea# Ca a C(n&ecel)r nu 0-a re1uza&# Ca a C(n&ecel)r 'l d)rea 'na!)i# $i"&)r &cu# - Ai 1) & in&eligen&* i e adre An e&# In &)a& di cu-ia n)a &r din acea ul&im zi nu mi-ai !u nici ) minciun# Nici una mcar# Iar eu credeam c e%&i 'nc)rda& !en&ru c &e 'n&ri &a !lecarea mea# - M 'n&ri &a !lecarea &a* v)rbi $i"&)r rgu%i&# - 4riunde a% 1i !leca&# La )ricine m-a% 1i du # Eram al &u* nu9 Pe &ine &rebuia &e iube c cel mai mul&* nu9 Nu !u&eai u!)r&a m g(nde c la Ca a C(n&ecel)r ca 1iind cminul meu* nu-i a%a9 Dac iubeam Ca a C(n&ecel)r mai mul& dec(& iubeam !ala&ul &a* a&unci aveai -mi iei Ca a C(n&ecel)r# Numai c &rebuia aran,ezi !u-in lucrurile* ca -i ur c !e cei de ac)l)* nu !e &ine# D)ar nu !u&eai u!)r&a &e ur c# Cuvin&ele !reau c-0 l)ve c vizibil !e $i"&)r * care icni c(nd bia&ul &ermin de v)rbi&# P)a&e c An e& nu mai avea c(n&ece* dar gla ul lui c)n&inua rm(n ) uneal& !u&ernic* !e care ) 1)l) ea ca -0 &urbeze !e 'm!ra&#
stpnul cntecelor *11

- V)iam c(n&ecele &ale* !u e $i"&)r # - V)iai c(n&ecele mele* zi e amar An e&* mai mul& dec(& 'mi v)iai 1ericirea# A%a 'nc(& mi-ai lua& 1ericirea %i mi-ai 1ura& c(n&ecele# I6aren mai 1cu a&unci ) leg&ur 'n min&e %i 'n-ele e c $i"&)r nu-0 -inea !e G) i1 dre!& r cum!rare !en&ru un c(n&ec# - An e&* !u e ea# G) i1### An e& '%i amin&i %i ma ca 'm!ie&ri& a C)n&r)lului 'i rea!ru !e c+i!# Pen&ru ur avea &im! de &ul du! eliberarea lui G) i1# - II vreau !e G) i1# Acum# - Nu* cl&in din ca! $i"&)r # - N-ai &ermina&9 !u1ni An e&# Crezi c mai !)-i alva ceva9 Sau ai +)&r(& c dac nu !)-i avea drag) &ea mea - %i nu !)-i* $i"&)r * nu !)-iA - a&unci nimeni nu &rebuie -) aib9 Dac m-ai iubi& vre)da&* $i"&)r * a&unci ) mi-0 dai !e G) i1# Acum# 3Nu !)-i* $i"&)r * nu !)-i# Dac m-ai iubi& vre)da&* $i"&)r #7 Cuvin&ele 'l izbir !u&ernic !e 'm!ra&8 c+i!ul i e c+im)n) i* de%i I6aren nu !u&ea !une dac de m(nie au de durere# - C+eam un !aznic* r) &i $i"&)r # - Nu* e )!u e Nev &uica# $i"&)r e ridic de !e &r)n# - C+eam un !aznicA &un el %i Nev &uica di !ru* revenind !e &e ) cli! cu d)u grzi# Duce-i-0 la !riz)nier* )rd)n 'm!ra&ul# Duce-i-0 la G) i1#
1::

r $o n s c o t t c a r d .rzile e !rivir 'n&re ele* a!)i e ui&ar la Nev &uica* care 'ncuviin- %i %)!&i ceva# .rzile e !rivir din n)u 'n&re ele* %)vi&)are* a!)i !)rnir# An e& %i I6aren le urmar# - Nu va 'ncerca ne 1ac ceva* nu-i a%a9 murmur 1emeia# An e& cl&in din ca!# - $i"&)r nu m va rni nici)da& 'n m)d direc& %i nu &e va rni nici !e &ine* a&(&a vreme c(& un&em 'm!reun# I6aren 'l !rivi a&en&# C)n&r)lul 'i lbea# II zri 'nun&rul bia&ului !e uciga% %i e &emu# Nimic din &)a&e acelea n-ar 1i &rebui& i e 'n&(m!le lui An e&# Nimic# - Cum i-au )!ri& !e cei din Ca a C(n&ecel)r vin du! &ine9 Dac v)iau cu adevra& &e 'n&)rci### - Im!eriul c)n&r)leaz &)a&e a &r)!)r&urile# Iar dac m-a !u&u& min-i !e mine* 'i !u&ea min-i %i !e o

ei# In &)a&e au &recu&# Ne !u&em )cu!a de ele %i du! ce-0 lum 'na!)i !e G) i1# Ame-i& de labirin&ul !ala&ului* I6aren '%i !ierdu e )rice )rien&are# In general* c)b)rau# S!re &emni-e* !re u!u e ea# 5cur 'n ) c)&i&ur la care An e& nu e a%&e!&a e - ur!rin * &rebui e 'n&)arc din drum c(-iva !a%i# - Ce -a 'n&(m!la&9 'n&reb 1emeia# - Nu e &e 'n &emni-* r !un e An e&# - Dar unde9 - In in1irmerie#
stpnul 1:6 cntecelor

.rzile e )!rir l(ng ) u%# - E &e 'nc dr)ga&# Nu %i-a reveni& c)m!le&* dar Nev &uica ne-a !u v l m -0 vede-i a%a cum e &e# Ne !are ru### A!)i unul din&re !aznici de c+i e u%a* iar ei in&rar %i-0 vzur !e G) i1# La !rima vedere* nimic nu !rea 'n neregul* e/ce!&(nd 1a!&ul c era eda&# G) i1 'i zri* dar nu !ru c i-ar recun)a%&e8 1alca de ,) 'i a&(rna* de c+i # Era 'n&in !e un !a& 'ngu & %i e rezema de !ere&e# Avea !ici)arele u%)r de!r&a&e %i bra-ele 'i &&eau m)i de ) !ar&e %i al&a a &ru!ului# Ar&a de !arc n-ar 1i in&en-i)na& 1ac nici ) mi%care# I6aren !rivi a!)i 'n ,) * 'n&re !ici)arele brba&ului* 'n aceea%i cli! 'n care An e& zri e %i e 'n&)r e e* 'ncerc(nd -) 'm!iedice e ui&e# Era !rea &(rziu# 5emeia rcni* e n!u &i !e l(ng el %i* c)n&inu(nd urle* 'l a!uc !e G) i1 de umeri* &rg(ndu-0 !re ea* 'mbr-i%(ndu-0 'n&r-un !ar)/i m de durere# :rba&ul e l)vi iner& de ea* ca!ul i e !lec %i din gur !)rni -i curg aliv# I6aren c)n&inua e aud* zbier(nd i &eric8 &re!&a&* reu%i e )!rea c* !(n c(nd* 'n cele din urm* 'i amu-ir %i u !inele !a m)dice* iar camera redeveni &cu&# II !rivi !e An e&# C+i!ul bia&ului era 'n !im(n&&)r* nu din cauza em)-iil)r* ci &)cmai !en&ru c !e 1a- nu i e ci&ea nimic#
414

o r ( o n

s c o t t

c a r d

Cu gri,* I6aren 'l rezem din n)u !e G) i1 de !ere&e# Ca!ul brba&ului e 'nclin !re drea!&a* a%a 'nc(& nu !u&ea -) mai vad* ci !ur %i im!lu !rivea !ere&ele# Nu 'ncerca e mi%&e# Seda&ivele 'l ani+ila er c)m!le&# - M(ine 'i v)r 1i/a un dren !ermanen&* r) &i unul din&re !aznici# An e& 'l ign)r* iar I6aren 'ncerc acela%i lucru# P)rnir &reac !e l(ng el* dar !aznicul ridic ) arm# Nu era un la er* ci un ane &ezia&)r# - Nev &uica a !u c du! ce-0 vede-i nu mai ave-i v)ie v 'n&)arce-i 'n ala mare# An e& nu e )!ri* ci !ur %i im!lu ridic !ici)rul# M(na !aznicului e 1r(n e din 'nc+eie&ur8 arma 'i czu !e !)dea %i m(na e 'nmuie* !er!endicular !e bra-# Du! 'nc ) cli!* c(nd im-i durerea* !aznicul e cl&in* 1erindu- e din calea l)r# Cellal& )lda& era !rea len& - An e& 'i mul e 1a-a cu ambele m(ini* iar I6aren alerg* urm(nd Privig+e&)area care de!%i e !aznicul ce urla* 'ngenunc+ea&* a! (ndu-%i !e c+i! !almele de ub care %ir)ia (nge# Nu e 'n&)ar er !e acela%i drum !e care venier* I6aren era igur# An e& !rea 'n c %&ia !e unde merge %i ea 'n-ele e c bia&ul v)ia )c)lea c acele c)rid)are 'n care !u&eau 1ie !) &a&e grzi# 4c)lea* de a emenea* )rice u%* !&runz(nd 'n cele din urm 'n ala mare !rin in&rarea !rinci!al* care era de c+i #
stpnul cntecelor *1;

I6aren a,un e 'n !rag la ) cli! du! ce An e& 'l &recu e* dar el e g ea de,a la ,um&a&ea lii*

'ndre!&(ndu- e nu !re $i"&)r * ci !re Nev &uica# :ru c* An e& -(%ni 'n&r-un al& %i I6aren e a%&e!& ca 1uria lui -0 nimicea c !e clul 'm!ra&ului# Pe &e ) cli! 'n Nev &uica %i An e& erau 'ncle%&a-i# Nici unul din&re a&acurile lui An e& nu !u&ea &r!unge a!rarea brba&ului8 !e de al& !ar&e* Nev &uica nu reu%ea c(&u%i de !u-in -0 a&ing !e bia&# In cele din urm* i &)vi-i* e -ineau unul !e cellal&* &r(n * 1r 1ac nici ) mi%care* de &eam ca mi%carea nu e 'n&)arc 'm!)&riva l)r# :uzele lui An e& erau l(ng urec+ea Nev &uicii# :ia&ul gemu u%)r %i geam&ul acela re!rezen&a ag)nia a de a nu !u&ea e/!rima ceea ce im-ea* nici !rin gla * dar nici !rin c)r!# Nu !u&ea ucid* nu !u&ea c(n&e %i nici nu !u&ea g i al& cale !rin care de c+id ceea ce cerea 1ie de c+i 'nlun&rul u# - Nu ai ui&a& nimic* 'i %)!&i Nev &uica &rium1&)r# U%ura& c a&acul lui An e& nu 1u e e 'ndre!&a& 'm!)&riva a* u%ura& c nici unul din&re lu!&&)ri nu reu%i e 'nving* $i"&)r 'n&reb de !e &r)nul u< - Cine credeai c &e-a 'nv-a& ucizi a%a !er1ec&* An e&9 - Mi-am )m)r(& !r)1e )rul* r !un e bia&ul# - Di -a !u c '-i )m)ri !r)1e )rul* 'l c)rec& $i"&)r # A 1) & ) minciun# - Nu &e !)-i !une cu mine* ur( e Nev &uica# >
41:

s c o t t

c a r d

- Ai 1) & )mul lui Mi"al %i i-ai ,ura& credin-* %)!&i An e&# - Sun& )mul Tr)nului* r !un e Nev &uica# Mi"al era b&r(n# Era !rea mul&* !rea mul&e &rdri* !rea mul&e rni durer)a e# Ceva e ru! e 'n u1le&ul lui An e&# ;idul e !rbu%i %i &)a&e c+inurile din anii 'n care crezu e c nu-0 mai v)ia Ca a C(n&ecel)r* &)a& durerea !en&ru mu&ilarea lui G) i1* &)a& 1uria !en&ru minciunile lui $i"&)r * &)a& rzbunarea %i ura aduna&e 'n el 1r le !)a& e/&eri)riza - &)a&e iru! er a1ar# An e& c(n& din n)u# Nu mai era 'n un c(n&ec ra1ina&* a%a cum 1u eer &)a&e c(n&ecele ale# In anii de &cere* '%i !ierdu e mare !ar&e din &e+nic %i nu e mai c)ncen&ra ca um!le camera au ca nuan-eze mel)dia# Era un c(n&ec in &inc&iv* un c(n&ec ce nu e bizuia !e %le1uirea adu de Ca a C(n&ecel)r &alen&ului lui An e&* ci mai degrab !e !u&erea in&eri)ar a bia&ului !e care Ca a C(n&ecel)r ) de c)!eri e d)ar &re!&a&* !u&erea de a 'n-elege cu e/ac&i&a&e ce e !e&recea 'n inimile %i 'n min-ile al&)r )ameni* de a rem)dela lucrurile acelea* de a le mani!ula %i m)di1ica !(n ce )amenii a,ungeau im& ce d)rea An e& im& ei# C(n&ecul era 'n !im(n&&)r* c+iar %i !en&ru I6aren* care &&ea 'n !ragul 'nc!erii %i nu-0 !u&ea 'n-elege* de)arece nu era c(n&a& !en&ru ea#
stpnul
416

cntecelor

Dar !en&ru $i"&)r * care 'l 'n-elegea a!r)a!e 'n &)&ali&a&e* c(n&ecul re!rezen&a 1(r%i&ul lumii# I e ar&au &)a&e crimele !e care le 1!&ui e %i* 'm!)&riva v)in-ei ale* e im-ea vin)va& !en&ru ele* im-ea ) vin)v-ie uria%* de !arc 'n%i%i )c+ii D)mnului 'i 1redeleau u1le&ul* de !arc 'n%i%i din-ii Diav)lului 'i 1(%iau inima8 la !eri1eria )c+il)r* 5uriile 'i &remurau lba&ic8 $i"&)r '%i 'nl- gla ul 'n&r-un urle& 'ngr)zi&)r care ar 1i ac)!eri& )rice al& une&* dar nu %i !e cel al c(n&ecului lui An e&# 5iindc acela c)n&inua# C(n&ecul c)n&inua* !lin de cul)rile drag) &ei lui An e& !en&ru $i"&)r - &rda&8 drag) &ea lui Mi"al !en&ru An e& - 1r(ma&8 %i 1iala* bl(nde-ea

%i !a iunea n)!-ii !e&recu&e de An e& cu G) i1 !ierdu& !en&ru vecie# C(n&ecul c)n&inua umbri& de bezna c+inuril)r bia&ului* a&unci c(nd 'i 1u e e mul cea mai in&en 1ericire !e care ) !)a&e !ricinui &ru!ul %i 1u e e 'nl)cui& de cea mai a!rig durere !e care ) !)a&e u!)r&a# Bi* !e m ur ce &)a&e c+inurile %i ag)niile acelea um!leau ala* ele erau am!li1ica&e de lungile* ne 1(r%i&ele luni de &cere ale lui An e&* cu c(n&ecele 1ura&e* cu C)n&r)lul 1i ura&# Acum nu mai e/i &a C)n&r)l# Acum nu mai e/i &a nimic care -0 -in 'n 1r(u# Primarul !ala&ului auzi c(n&ecul lui An e& ca urle&ul m)r-ii unei 1iare lba&ice* dar i-ar 1i 1) & im!) ibil aud une&ele dinun&ru# Du! aceea auzi
1:9

o r ' o n

s c o t t

c a r d

rcne&ul lui $i"&)r # C+em grzile %i e n!u &i !re ala mare8 in&r %i vzu# An e& era 'n&)r cu 1a-a 'n u c&re !la1)n* cu c(n&ecul revr (ndu- e din g(&ul u ca eru!-ia unui vulcan* a!aren& 1r 1(r%i&* a!aren& egal cu m)ar&ea )menirii# :ra-ele 'i erau 'n&in e %i dege&ele r%c+ira&e8 &&ea cu !ici)arele de!r&a&e* de !arc lumea e cu&remura %i el &rebuia -%i men-in ec+ilibrul# $ezema& de u%* I6aren !l(ngea !en&ru acele !r-i ale c(n&ecului !e care le !u&ea 'n-elege# $i"&)r Mi"al* 'm!ra&ul 'n&regii )meniri* zcea !e !)dea* !l(ng(nd* !l(ng(nd 'n&runa* im!l)r(nd ier&are %i zv(rc)lindu- e 'n 'ncercarea de a g i un l)c unde c(n&ecul nu-0 a&ing# A!r)a!e 'n&reg c(n&ecul 'l !&run e e %i $i"&)r 'nnebuni e* mulg(ndu-%i +ainele %i 'n (nger(ndu-%i 1a-a cu ung+iile# Cu c(&eva )re 'nain&e 1u e e calm %i in&angibil8 acum 'l d)b)r( e un c(n&ec# T)&u%i nu-0 d)b)r( e 'n&regul c(n&ec# E/i &au !r-i ale c(n&ecului !e care $i"&)r Mi"al nu le !u&ea 'n-elege# E &e avu e e dre!&a&e 'n !rivin-a lui $i"&)r * c(nd im-i e c* aid)ma lui Mi"al care-0 !receda e* el era crud* dar nu 1r limi&e# Ca %i Mi"al* $i"&)r iubea )amenii %i e im-ea re !)n abil !en&ru ei# 4m)r( e !en&ru c 1u e e nev)ie* !en&ru c a%a ceru e -elul !e care-0 avea el 'n min&e# Dar du! ce -elul era a&in * $i"&)r nu mai ucidea* 'm!ra&ul nu 'n-elegea &)& c(n&ecul* de)arece* de%i
stpnul
1:9

cntecelor

era mai crud dec(& bnui e E &e* era &)&)da&* 'n ad(ncul u1le&ului* bl(nd# In c(n&ec 'n e/i &a ) !ar&e care v)rbea de !re m)ar&e %i iubea m)ar&ea8 care v)rbea de !re crim %i iubea crima# In c(n&ec e/i &a ) !ar&e care a1irma c e/i & ) caden- %i !en&ru crime* iar ingurul !re- era m)ar&ea - %i numai cel care iubi e m)ar&ea !u&ea !l&i ace & !re-# Un ingur )m din al 'n-ele e e !ar&ea aceea a c(n&ecului# In cele din urm* Primarul !ala&ului !rivi !re Nev &uica* ingurul care &cea# '%i 1(%ia e abd)menul cu !r)!riile m(ini %i-%i azv(rlea mrun&aiele !e !)dea# '%i g)lea &ru!ul* iar%i %i iar%i* !rin&re valuri de (nge# C+i!ul 'i era e/&azia&8 era ingurul din al care-%i g i e 1elul de a e de crca ub !reiunea c(n&ecului# C)n&inu au&)di &rug* ri&mic* !(n ce* 'n 1(r%i&* '%i g i inima8 cu ul&imele !u&eri %i-) mul e din !ie!& %i ) -inu 'n !alme# Abia du! aceea !rivi 'n ,) # Bi '%i urmri m(inile zdr)bind-)# Era binecuv(n&area lui# Acum !u&ea m)ar# C(nd czu la !m(n&* e &erminar %i c(n&ecul %i zbiere&ele lui $i"&)r * iar 'n al e auzir numai g(1(i&ul !rimarului %i c(nce&ul lui I6aren#

2 E AR E N *

Ar 1i !u&u& urma +a) ul# Sau -ar 1i !u&u& r !(ndi zv)nul %i ) mie de mili&ari* admini &ra&)ri* !re1ec-i %i rebeli de &)a&e gradele ar 1i !u&u& &(r' im!eriul 'n&r-un rzb)i civil care ar 1i nrui& &)& ce cldi e Mi"al %i ! &ra e $i"&)r # Ar 1i !u&u&### Dar nu -a 'n&(m!la& a%a# De)arece Primarul !ala&ului era un brba& care %&ia c nu era cel mai nimeri& !en&ru a e de curca !rin&re re !)n abili&-ile ce i e aduga er# De)arece I6aren era ) 1emeie cu mul& !rezen- de !iri&* care !u&ea l a de)!ar&e durerea* !(n ce avea &im! !en&ru ea# $i"&)r Mi"al in&r 'n c)m %i c(nd '%i reveni* re1uz v)rbea c# De%i )c+ii i d)vedeau c vedea lumina* el nu cli!ea dac 'i azv(rleai ceva 'n 1a- %i nu r !undea la 'n&rebri8 dac 'i ridicai
stpnul
16G

cntecelor

bra-ele* ace &ea rm(neau 'n !)zi-ia re !ec&iv !(n ce i le c)b)ra cineva# Nu e !unea !r)blema mai !)a& c)nduce im!eriul# Nimeni nu %&ia c(nd avea -%i revin* au dac avea -%i revin vre)da&# Pu-ini erau 'n cei care %&iau c e 'n&(m!la e ceva grav# Primarul !ala&ului !u e e imedia& c)rd)ane de ecuri&a&e 'n l)curile din !ala& unde adevrul nu !u&ea 1i &inui&# 4dile lui $i"&)r * unde ace &a zcea u!raveg+ea& de d)i medici* care bnuiau c* dac n-avea e 'n&(m!le nimic* ei nu aveau mai ia vii de ac)l)### Camera lui An e&* unde bia&ul cu C)n&r)l !er1ec&* acum a!r)a!e un brba& ca &a&ur* dar un m)%neag g(rb)vi& de durere* !l(ngea i &eric a&unci c(nd e de%&e!&a### $ezerva din in1irmerie unde G) i1 e &rezi e din ane &ezie %i e inuci e e* 'nde (ndu-%i un cear%a1 !e g(&* !(n e u1)ca e### Plu 'nc!erile 'n care Primarul !ala&ului %i I6aren e 'n&(lneau cu )1icialii im!eriali %i le &ran mi&eau in &ruc-iunile lui $i"&)r * de !arc 'm!ra&ul ar 1i 1) & re-inu& de al&e )bliga-ii# Mini%&rii %i c)n ilierii care avu e er acce !er )nal la 'm!ra& au 1) & &rimi%i 'n mi iuni 'n l)curi 'nde!r&a&e* a &1el 'nc(& nu e mire de ce nu-0 mai vedeau# Unul din&re ei a 1) & numi& admini &ra&)rul Pm(n&ului* 'n l)cul lui An e&# Iar c(nd cineva 'n&reba de ce $i"&)r nu-%i mai -inu e de a&(&a vreme audien-ele* Primarul r !undea< - $i"&)r %i-a readu Privig+e&)area aca %i v)r 1ie inguri#
16G

o r " o n

s c o t t

c a r d

T)-i 'ncuviin-au* crez(nd c au 'n-ele # Primarul %i I6aren %&iau 'n c nu !)& men-ine lucrurile a%a la ne 1(r%i&# Trebuiau ia ) +)&r(re %i le era greu# Ambii aveau &alen&ul guvernrii %i* 1iindc aveau nev)ie di !era& de a,u&)r* de!indeau unul de cellal&* nu erau invidi)%i %i &re!&a& 'nce!ur g(ndea c a!r)a!e la 1el 'n )rice !r)blem8 c(nd unul lua ingur vre) +)&r(re* era invariabil cea !e care ar 1i lua&-) %i cellal& 'n aceea%i i&ua-ie# Aveau &)&u%i nev)ie de a,u&)r %i du! numai d)u !&m(ni* I6aren deci e 1ac ceea ce %&iu e a!r)a!e din ca!ul l)cului c &rebuia 1cu&# Cu c)n im-m(n&ul Primarului* e/!edie un me a, !re Te2* rug(nd-) !e E &e !r ea c zidurile Camerei 'nal&e %i vin !en&ru a vindeca b)ala im!eriului# C E &e lini%&e* ) &cere la 1el de neagr ca %i bezna de dinc)l) de cea mai 'nde!r&a& &ea# Dar 'n lini%&ea acea &a An e& aude un c(n&ec %i e &reze%&e# Acum 'n nu e &reze%&e ca !l(ng8 nu-0 mai vede !e G) i1 'n 1a-a lui* z(mbind 1i) %i bl(nd* de !arc nu %i-a im-i& &ru!ul mu&ila&8 nu-0 mai vede !e Mi"al &ran 1)rm(ndu- e 'n cenu%8 nu mai vede nici unul din&re cr(m!eiele de ag)nie din &recu&ul u# Acum
stpnul
16G

cntecelor

c(n&ecul 'i veg+eaz &rezirea %i e &e un c(n&ec dulce de !re ) camer din&r-un &urn 'nal& de !ia&r* ale crui )bl)ane un& 'nvlui&e de cea-# E &e un c(n&ec aid)ma unei m(ini de mam care r 1a- !rul c)!ilului ei8 c(n&ecul 'l cu!rinde %i-0 alin* iar el 'n&inde m(na* cu&(nd un c+i! 'n bezn# . e%&e c+i!ul %i-i m(ng(ie 1run&ea# - Mam* !une el# Bi ea 'i r !unde< - C)!ilul meu# A!)i ea v)rbe%&e 'n c(n&ec %i el 'n-elege 1iecare cuv(n&* de%i c(n&ecul nu are cuvin&e# Ea 'i !)ve &e%&e de !re ingur&a&ea 'ncerca& 'n ab en-a lui %i-i c(n& 'nce&i%)r de !re bucuria de a 1i din n)u 'm!reun# Ii !une c via-a e &e 'nc b)ga&* iar el nu e !)a&e 'nd)i de c(n&ecul ei# 'ncearc %i el c(n&e* !en&ru c* )da&* cun)%&ea graiul acela# Dar gla ul i-a 1) & &)r&ura&* iar c(n&ecul nu un a%a cum ar 1i &rebui&# .re%e%&e* e 'm!iedic* c(n&ecul e &e lab %i vrednic de mil* iar el !l(nge !en&ru e%ecul u# Ea 'n 'l cu!rinde 'n bra-e* alin(ndu-0 din n)u* %i !l(nge )da& cu el* 'n !rul u* !un(nd< - E &e bine* An e&* bia&ul meu* bia&ul meu# S!re ur!rinderea lui* ea are dre!&a&e# El ad)arme din n)u* legna& de bra-ele ei* %i bezna di !are* a&(& 'n&unecarea luminii* c(& %i 'n&unecarea une&ului# A reg i&-)* iar ea c)n&inu -0 iubea c#
424

o r ( o n

s c o t t

c a r d

E E &e rma e un an* 1c(nd* 'n lini%&e* minuni# - N-am d)ri& nici)da& 1iu im!lica& 'n m)d direc& 'n a emenea lucruri* 'i !u e ea lui I6aren c(nd ) i vremea !lecrii# - A% 1i vru& nu !leci# - Nu ace &ea un& adevra&ele mele &reburi* I6a-I6a# Adevra&a mea munc m a%&ea!& 'n Ca a C(n&ecel)r# Acea &a e &e munca &a# Tu ) 1aci a%a cum &rebuie# In anul 'n care a &a& ac)l)* E &e a &mdui& !ala&ul* 'n &im! ce -inea im!eriul 'n m(n# 4menirea 1u e e dez)rganiza& mai bine de d)uzeci de mii de ani %i &r(n la)lal& 'n&r-un im!eriu de nici mcar un ec)l# S-ar 1i !u&u& de &rma cu u%urin-# .la ul lui E &e era 'n !u&ernic %i 'ncrez&)r8 c(nd veni vremea anun-e c $i"&)r era b)lnav* ea c!&a e de,a 'ncrederea* re !ec&ul au &eama cel)r !e care &rebuia e !ri,ine# Nu lu nici un 1el de decizii a &a era &reaba lui I6aren %i a Primarului* care %&iau ce e !e&rece# Ea d)ar v)rbea* c(n&a %i m(ng(ia mili)nul de gla uri care im!l)rau a,u&)r %i cluzire din !ar&ea Ca!i&alei* care cu&au 'n Ca!i&al lbiciunea au &r(ndvia# Cu-i&ele nu !u&eau !&runde !e nicieri# Iar la 1(r%i&ul anului* im!eriul e g ea 'n iguran-# E &e c)n idera 'n mul& mai im!)r&an& ceea ce 1cea cu An e& %i $i"&)r # In cele din urm* c(n&ecul
stpnul
425

cntecelor

ei a 1) & cel care 0-a c) !e $i"&)r din ca&ale! ieEa a 1) & %i an&id)&ul !en&ru m(nia lui An e&# Bi 'n vreme ce $i"&)r c)n&inua &ac de %a!&e luni* el deveni e a&en&* !rivea )amenii care umblau !rin camer* m(nca n)rmal %i e 'ngri,ea de igiena !er )nal* !re marea u%urare a medicil)r i# Du! %a!&e luni* r !un e a&unci c(nd i e v)rbi# $ !un ul a 1) & ) )b ceni&a&e %i lu,i&)rul cruia i e adre a e a rma ca !araliza&* dar E &e a r( * -a a!r)!ia& de $i"&)r %i 0-a 'mbr-i%a&# - C-ea b&r(n* a m)rmi& el 'ngu &(nd )c+ii# Mi-ai lua& l)cul# - L-am ! &ra& !en&ru &ine# P(n c(nd vei 1i ga&a -0 )cu!i din n)u#

In cur(nd 'n a deveni& clar c $i"&)r nu avea mai 1ie nici)da& ga&a -%i )cu!e l)cul# Du! ) vreme deveni de &ul de ,)vial* dar ade ea era cu!rin de ) melanc)lie 1r 1(r%i&# Il a!ucau &)ane %i ui&a de &)&ul din ,ur - ) da&* l &reizeci de v(n&)ri +i&uia c !rin !dure %i e 'n&)ar e 'n !ala&* cauz(nd ) !anic general* !(n ce 1u g i& 'n)&(nd g)l-!u%c 'n ru %i 'ncerc(nd e a!r)!ie &i!&il de g(%&ele care e cu1undau 'n bulb)anele de l(ng mal# Nu e !u&ea c)ncen&ra a u!ra !r)blemel)r &a&ului# C(nd &rebuia ia decizii* ac-i)na re!ede %i !ri!i&* 'ncerc(nd ca!e c(& mai re!ede* 1r -i !e e dac rez)lva au nu !r)blemele# Nu-%i !ierdu e &)&u%i mem)ria* '%i amin&ea lim!ede c* )da&* -inu e 1)ar&e mul& la lucrurile acelea#
162

'

s c o t t

c a r d

- Acum 'n m 'm!)vreaz# M &(n,ene c* ca ) +ain !r) & cr)i&# Sun& un 'm!ra& gr)aznic* nu-i a%a9 - E%&i de &ul de bun* 'i r !un e E &e* a&(& &im! c(& nu &e bagi !e &e cei care un& ga&a !)ar&e !)verile# $i"&)r !rivi !e 1erea &r* a1ar* !re n)rii ce veneau de dea u!ra !durii# - L)cul meu e &e de,a )cu!a&9 - Nu e &e l)cul &u* $i"&)r # E &e al lui Mi"al# Tu l-ai )cu!a& %i l-ai ! &ra& ) vreme# Dar acum nu -i e mai !)&rive%&e - a%a cum ai !u # P)-i 'nc 1ii de 1)l) # Trind %i a!r(nd din c(nd 'n c(nd 'n !ublic* !)-i men-ine im!eriul uni&* 'n &im! ce al-ii iau decizii a u!ra !r)blemel)r care* acum* &e la indi1eren&# Nu-i cin &i&9 - E &e )are9 - La ce--i mai &rebuie acum !u&erea9 Ai 1)l) i&-) )da& %i ai 1) & c(& !e aici ucizi &)& ceea ce iubeai# :rba&ul ) !rivi 'ngr)zi&# - Credeam c n-) mai v)rbim de !re a &a# - Nu v)rbim# T)&u%i* la r &im!uri* &rebuie -i e reamin&ea c# Bi a &1el $i"&)r c)n&inu &ria c 'n )dile ale din !ala&* di &r(ndu- e a%a cum d)rea %i a!r(nd une)ri 'n !ublic !en&ru ca &)-i ce&-enii %&ie c era 'n via-# T)a&e a1acerile erau 'n rez)lva&e de ubal&ernii i# Du! aceea* &re!&a&* !e m ur ce anul &recea* E &e e re&ra e de la 'n&runirile 'n care
stpnul 162 cntecelor

e di cu&au c+e &iuni de c)nducere* iar Primarul %i I6aren c)ndu er 'm!reun* nici unul ne1iind 'nc u1icien& de !u&ernic !en&ru a ) 1ace ingur* am(nd)i mul-umi-i c nu era nece ar c)nducerea unui ingur )m# Vindecarea lui $i"&)r * a&(& c(& !u&ea 1i el vindeca&* re!rezen&a d)ar ) !ar&e din munca lui E &e# Mai e/i &a %i E1rim* !e de ) !ar&e cel mai u%)r de &mdui&* !e de al& !ar&e cel mai greu# Avu e e numai un an c(nd &a&l 'i 1u e e mul de l(ng el %i uci * dar a &a 'n emna e u1icien& !en&ru ca -i im& !ierderea# Pl(ngea du! &a&l lui* cu care e ,uca e %i care 1u e e bl(nd* iar I6aren nu !u&ea -0 aline# A&unci 'l lu E &e %i-i c(n&* !(n ce g i c(n&ecele care um!leau nev)ia bia&ului# - Eu 'n nu v)i rm(ne aici !en&ru &)&deauna* !u e E &e* iar el &rebuie aib !e cineva care -i 'nl)cuia c &a&l# Primarul era de &ul de ager %i e 'n&)ar e c&re I6aren# - El & 'n !ala& %i eu la 1el# Sun& c)nvenabil* nu crezi9 In 1elul acela* 'nain&e ca E &e 1i 'm!lini& %a e luni de &a& !e Pm(n&* E1rim 'i !unea Primarului 3&&icule7* iar 'nain&e ca E &e !lece* I6aren %i Primarul emna er un c)n&rac& de c &)rie#

- I-i zic mereu Primarule* 'i zi e E &e 'n&r-) zi# Tu n-ai un nume9 Primarul izbucni 'n r( #
427

'

s c o t t

c r d

- C(nd mi-am lua& lu,ba 'n !rimire* $i"&)r mi-a !u c nu mai am nume# 3Di-ai !ierdu& numele* a%a mi-a !u # Te nume%&i Primarul %i e%&i al meu#7 Pre u!un c acum nu mai !rea un& al lui# Dar m-am )bi%nui& nu mai am al& nume# E1rim a 1) & vindeca& %i* )da& cu el* %i I6aren* a!r)a!e din 'n&(m!lare# De igur* nu mai e/i &a nimic din !a iunea !e care ) cun) cu e al&uri de G) i1* &)&u%i rm e e u1icien& !a&im# Munca 'n d)i avea ceva la 1el de !u&ernic %i de m(ng(ie&)r# In via-a 1emeii nu mai e/i &a !r&icic !e care n-) 'm!ar& cu Primarul %i 'n via-a lui nu mai e/i &a !r&icic !e care n-) 'm!ar& cu I6aren# La r &im!uri* erau 1uri)%i unul !e cellal&* dar nu erau nici)da& inguri# In &)a&e vindecrile acelea* ale lui $i"&)r * E1rim* I6aren* a im!eriului* nu erau cele mai im!)r&an&e !en&ru E &e# An e& re1uza c(n&e# Ea 'ncerca e -i aud gla ul de 'nda& ce i &ericalele e !)&)li er %i bia&ul redeveni e ra-i)nal# - C(n&ecele !)& 1i !ierdu&e* 'i !u e e E &e* dar !)& 1i %i reg i&e# - Nu m 'nd)ie c* r !un e e el# Eu 'n mi-am c(n&a& ul&imul c(n&ec# E &e nu 'ncerca e in i &e# S!era e d)ar c* 'nain&e de !lecarea ei* va !u&ea 'n&rezri ) c+imbare 'n )!iniile lui# :ine'n-ele * unele c+imbri erau vizibile# An e& 1u e e din&)&deauna mai bl(nd dec(& $i"&)r * a%a
stpnul
16K

cntecelor

'nc(& u1erin-a care-0 g)li e de &)a& ura nu-i anula e %i !er )nali&a&ea# $(dea de &ul de u%)r %i e ,uca 1erici& cu E1rim* de !arc i-ar 1i 1) & un 1r-i)r* imi&(ndu-i !er1ec& v)rbirea &(lci&# - M im& ca %i cum a% avea d)i c)!ii* r( e e I6aren 'n&r-) zi# - Unul va cre%&e mai re!ede dec(& cellal&* !r)r)ci e E &e %i a%a e %i 'n&(m!l# Pe &e numai c(&eva luni* An e& era in&ere a& de !r)blemele guvernrii# El era unul din&re !u-inii )ameni din !ala& care 1u e er ac)l) a&(& ub $i"&)r * c(& %i ub Mi"al# Ii cun)%&ea !e mul-i de care Primarul %i I6aren nu aveau +abar# Lucru %i mai im!)r&an&* el 'n-elegea c+iar mai bine dec(& E &e ce v)iau )amenii !un* la ce e g(ndeau de 1a!&* ce d)reau de 1a!& %i le !u&ea r !unde 'n a%a 1el 'nc(& !lece mul-umi-i# $m%i-ele c(n&ecel)r ale 'l 1cu er a,ung un bun admini &ra&)r al Pm(n&ului# Acum* 'n ab en-a 'm!ra&ului %i !e m ur ce E &e e re&rgea &)& mai mul& de la !r)blemele guvernrii* An e& 'nce!u !reia r)lul de in&ermediar 'n rela-iile cu !ublicul* 'n&(lnindu- e cu cei 'n care nu aveau 'ncredere -0 vad !e $i"&)r au cu cei !rime,di)%i* !e care I6aren %i Primarul nu %&iau cum -i ab)rdeze# Bi e de curc bine# In vreme ce I6aren %i Primarul rm(neau !rac&ic necun) cu-i !en&ru re &ul im!eriului* An e& era de,a &)& a&(& de cun) cu& !e c(& 1u e er $i"&)r %i Mi"al# De%i nimeni nu-0 mai auzi e
4KG

r )

s c o t t

c r d

c(n&(nd 'n !ala&* a%a cum 1cu e !e &im!uri* c)n&inua i e !un Privig+e&)area* iar !)!)rul 'l iubea# Nu era 'n !e de-a 'n&regul 1erici&* 'n ciuda v)i)%iei ale %i a muncii care-0 ab )rbea# In ziua c(nd E &e !lec* ea 'l lu de ) !ar&e %i di cu&ar# - Mam E &e* 'i zi e el* la -m vin cu &ine# - Nu* r !un e 1emeia#

- Mam E &e* re!e& el* n-am &a& 'ndea,un !e Pm(n&9 Am n)u !rezece ani# Ar 1i &rebui& vin aca acum !a&ru ani# - Acum !a&ru ani &e !u&eai 'n&)arce aca * An e&* dar acum nu mai !)-i# El '%i l 1run&ea !e m(na ei# - Mam* &e-am de c)!eri& cu numai c(&eva zile 'nain&e de-a !r i Ca a C(n&ecel)r# Ace &a e &e !rimul an !e care l-am !e&recu& cu &ine# Nu m !r i din n)u# Ea )1& %i )1&a&ul era un c(n&ec de regre& %i drag) &e* !e care An e& 'l auzi %i-0 !rice!u* dar !e care nu-0 ier&# - Nu vreau regre&e# Vreau aca # - Bi ce vei 1ace ac)l)9 Era ) 'n&rebare la care An e& nu e g(ndi e* !r)babil !en&ru c %&ia 'n &ain c r !un ul avea -0 d)ar* iar 'n zilele acelea el 'ncerca )c)lea c durerea# Ce avea 1ac ac)l)9 Nu !u&ea c(n&e %i* deci* nu !u&ea !redea# El* care guverna e ) !lane& %i a,u&a e la c)nducerea unui im!eriu* avea 1ie
stpnul cntecelor 06*

mul-umi& ca 4rb* )cu!(ndu- e de c)rvezile din Ca a C(n&ecel)r9 Avea 1ie inu&il ac)l) %i Ca a C(n&ecel)r avea -i reamin&ea c 'n 1iecare cli! &)& ce !ierdu e# In Ca a C(n&ecel)r nu !u&eai c!a de c(n&ece< c)!iii c(n&au !e &)a&e c)rid)arele* iar c(n&ecele e revr au !e 1ere &re !(n 'n cur&e* %)!&eau 'n ziduri %i vibrau 'nce&i%)r 'n !ia&ra de ub !ici)are# An e& avea 1ie mai di !era& dec(& 1u e e I6aren* 1iindc cel !u-in ea nu c(n&a e nici)da& %i nu %&iu e ce !ierdea# Pen&ru mu& e &e mai bine &ria c !rin&re mu-i* unde nimeni nu-i remarc &cerea %i unde nu duce d)rul gla ului u !ierdu&# - Nu v)i 1ace nimic* r !un e An e&# D)ar &e v)i iubi !e &ine# - 4 -mi amin&e c# Cu &)a& inima mea# II &r(n e la !ie!& %i !l(n e din n)u !en&ru c !leca8 'n 1a-a lui An e&* ea nu avea nev)ie de C)n&r)l# - 'nain&e de !lecare* vreau 1aci ceva !en&ru mine# - 4rice# - Vreau vii cu mine la $i"&)r # El e 'n !ri la 1a- %i cl&in din ca!# - An e&* nu e &e acela%i )m# - Un m)&iv 'n !lu ca nu merg# - An e&* in i & 1emeia %i el ) a cul&* 'n &ine e/i & rni !e care eu nu le !)& lecui %i &)& a%a 'n $i"&)r e/i & rni !e care n-am cum le vindec#
164

o r ( o n

s c o t t

c o r d

$nile lui un& cauza&e de c(n&ecul &u* rnile &ale un& !ricinui&e de in&erven-ia lui 'n via-a &a# Nu crezi c !)-i lecui ceea ce eu n-am !u&u&9 Nu !rimi r !un # - An e&* c)n&inu ea cu un gla care e cerea a cul&a&* &u %&ii c 'nc-0 iube%&i# -Nu# - An e&* iubirea &a n-a 1) & nici)da& u!er1icial# Tu ai )1eri& 1r limi&e %i ai !rimi& 1r !recau-ii* iar dac -i-a !ricinui& durere* nu-n eamn c iubirea nu mai e/i & ac)l)# II du e a!)i 'n )dile lui $i"&)r # 'm!ra&ul &&ea la 1erea &r* !rivind ca 'n&)&deauna a1ar* urmrind ! rile care c)b)rau !e !a,i%&i# Nu e 'n&)ar e* dec(& du! c(&eva minu&e de la in&rarea l)r# La 'nce!u& n-) zri dec(& !e E &e %i z(mbi# A!)i 'l vzu !e An e& %i deveni grav# Se !rivir 'n &cere* a%&e!&(nd am(nd)i re'nvierea un)r en&imen&e &eribile# Dar ace &ea nu a!rur# E/i &au d)ar n) &algie* !rere de ru %i amin&irea !rie&eniei %i a durerii* &)&u%i nu e/i &a durere 'n ine*

iar zbuciumul %i vin)v-ia e e &)m!a er# An e& rma e ur!rin de c)!ere c(& de !u-in ur mai im-ea* a%a 'nc(& e a!r)!ie de $i"&)r 'n vreme ce 'm!ra&ul !%i !re el# 3Nu v)i 1i !rie&enul &u a%a cum am 1) &* e adre An e& 'n &cere brba&ului care acum era c(& el de 'nal&* 1iindc $i"&)r e g(rb)vi e !u-in %i An e& cre cu e# Dar !e c(& !)&* '-i v)i 1i !rie&en#7
,#l p n u l
165

cntecelor

Bi 'n &cerea din&re ei* )c+ii lui $i"&)r !reau c !un acelea%i cuvin&e# - Salu&* zi e An e&# - Salu&* r !un e $i"&)r # Nu mai !u er al&ceva* !en&ru c nu mai
A A l ' A

aveau ce -%i !un# In cand E &e !r i 'nc!erea* ei &&eau la 1erea &r* unul l(ng cellal&* %i e ui&au a1ar* !rivind cum v(nau ulii %i &rig(nd 1a&uri ! ril)r care 'ncercau cu di !erare u!ravie-uia c# F $i"&)r muri du! &rei ani* 'n&r-) !rimvar* %i* 'n &e &amen&ul u* el ceru im!eriului -0 acce!&e !e An e& ca urma%# Prea lucrul cel mai 1ire c cu !u&in-* de)arece $i"&)r nu avea c)!ii* iar iubirea din&re cei d)i deveni e legendar# A%a 'nc(& An e& a 1) & 'nc)r)na& %i a d)mni& &im! de %aizeci de ani* !(n la v(r &a de )!&zeci %i d)i de ani* bene1iciind mereu de a,u&)rul Primarului %i al lui I6aren8 'n&re ei* e !riveau ca egali* de%i ca!ul lui An e& era cel care !ur&a c)r)ana# Deveni er cu &)-ii iubi-i* a%a cum nu 1u e er nici)da& Mi"al %i $i"&)r * care avu e er mul-i du%mani# Tre!&a& e r !(ndir i &)rii de !re An e&* Mi"al* $i"&)r * G) i1* I6aren %i Primar* %i
165 o r ( o n

s c o t t

c a r d

&)a&e devenir mi&uri de care )amenii e !u&eau ag-a* 1iindc erau adevra&e# I &)riile nu erau rela&a&e 'n 'n&(lnirile !ublice* ac)l) unde ar 1i 1) & 'n-ele!& -i lauzi !e c)nduc&)rii im!eriului* ci 'n 1amilie* aca * unde )amenii e minunau de u1erin-ele cel)r !u&ernici* iar c)!iii vi au 1ie Privig+e&)ri iubi&e de &)a& lumea* a &1el ca 'n&r-) bun zi !)a& a,unge 'm!ra-i !e &r)nul de aur din Su Uue+anna# Legendele acelea 'l amuzau !e An e&* da&)ri& r !(ndirii l)r* %i ) mi%cau !e I6aren* care %&ia c re1lec&au iubirea )amenil)r# Nu e c+imba e 'n nimic# In mi,l)cul guvernrii* 'nc)n,ura-i de !r)blemele de !e ) u& de mii de !lane&e* ei reu%i er rm(n ) 1amilie# In 1iecare ear e 'n&)rceau 'm!reun aca * Primarul %i I6aren ca )- %i )-ie* cu E1rim* cel mai mare din&re c)!iii l)r* iar An e& era unc+iul care nu e 'n ura e nici)da&* care e !ur&a mai degrab ca un 1ra&e mai v(r &nic al &u&ur)r* care e ,uca al&uri de c)!ii %i di cu&a cu !rin-ii* dar care* 'n cele din urm* revenea ingur 'n d)rmi&)r* unde zg)m)&ele 1amiliei de abia rzb&eau* veni&e !arc de la mare di &an-# 3Sun&e-i ai mei* &)&u%i nu un&e-i ai mei* !unea An e&# Sun& al v) &ru* &)&u%i v)i nu v da-i eama#7 Nu era ne1erici&# Dar nu era nici 1erici&#
stpnul cntecelor

0Y\

- A &a nu-i ) c+e &ie !e care -) !)-i arunca !e umerii n)%&ri* r) &i I6aren 'mbu1na&# - Vei 1i dezamgi&* dac crezi c vreunul din&re n)i va !relua c)r)ana* !u e Primarul# - Nu v-a% da c)r)ana* nici dac a-i d)ri-)* z(mbi An e&# Eu 'mb&r(ne c* iar v)i un&e-i %i mai b&r(ni dec(& mine# A%a c - lua-v-ar naibaA

Se 'n&)ar e %i &rig !re cellal& ca!& al 'nc!erii* ac)l) unde E1rim v)rbea cu d)i din&re 1ra-ii i* legn(ndu-%i 'n acela%i &im! ne!)&ul cel mai mic< - E1rimA E%&i !reg&i& 1ii 'm!ra&9 E1rim r( e* dar a!)i vzu c An e& nu r(dea# Se a!r)!ie de ma a la care &&eau !rin-ii %i unc+iul u# - .lume%&i9 'n&reb el# - E%&i !reg&i&9 Eu !lec# - Unde9 - Ce c)n&eaz9 - Nu mai 1ace a&(&a !e mi &eri) ul* in&erveni I6aren# I-a in&ra& 'n ca! ideea idi)a& c cei din Ca a C(n&ecel)r ar &(n,i du! el# An e& c)n&inua z(mbea c* !rivindu-0 !e E1rim# - Abdici 'n&r-adevr9 - E1rim* r) &i An e& 'ngduindu-%i !ar iri&a&* %&iai 1)ar&e bine c 'n&r-) bun zi vei a,unge 'm!ra&# Vezi vreun c)!il de-al meu !rin ,ur9 Te-n&reb din n)u< E%&i !reg&i&9
4K:

s c o t t

c r d

- Da* r !un e E1rim cu eri)zi&a&e# - C(nd Mi"al a abdica&* a avu& nev)ie de numai d)u !&m(ni# Eu nu v)i &rgna a&(&a lucrurile# M(ineA - De ce a&(& de re!ede9 'n&reb I6aren# - M-am deci # Vreau -) 1ac# Pierd &im!ul* a%&e!&(nd aici# - Dac vrei mergi 'n&r-) vizi&* du-&e* zi e Primarul# S&ai !e Te2 c(&eva luni %i +)&r%&e du! aceea# - Nu m-n-elege-i# Nu vreau merg ac)l) ca 'm!ra&# Vreau merg ca An e&# Nici mcar ca An e&* 1) &a Privig+e&)are# Pur %i im!lu* An e&* ga&a m&ure au rnea c gra,durile* au 1ac )rice i -ar cere - nu-n-elege-i9 Aici e &e ca a v)a &r* %i a mea### 'n&r-un 1el# - In )rice 1el# - Nu 'n )rice 1el# V)i a!ar-ine-i ace &ui l)c# Eu 'n nu m-am n cu& !en&ru a%a ceva# Nu-mi g e c l)cul aici# Am 1) & cre cu& !rin&re c(n&ece# Vreau m)r !rin&re ele# - E &e a muri&* An e&# A muri& de mul-i ani# 4 mai recun)%&i !e cineva de ac)l)9 Vei 1i un &rin# I6aren !rea 'ngri,)ra& %i An e& 'n&in e m(na* ne&ezindu-i 'n glum cu&ele de !e 1run&e# - Nu &e mai c+inui* 'i 'nde!r& ea m(na# Au 1) & !a&e !e vecie# - Nu m-n&)rc ca -) vd !e E &e# Nu m-n&)rc !en&ru nimeni# E1rim !u e m(na !e umrul unc+iului u#
stpnul cntecelor
16:

- Pe An e& vrei -0 g e%&i* a%a-i9 Un bie-el au o 1e&i- cu un gla care mi%&e %i !ie&rele* a%a-i9 An e& izbucni 'n r( %i-0 b&u u%)r cu !alma !e bra-# - Un al&ul la 1el ca mine9 E1rim* nu v)i g i nici)da& al& An e&A Dac merg ac)l) cu g(ndul &a* n-) -0 g e c nici)da&# P)a&e c nu am c(n&a& mul&* dar nimeni nu va mai c(n&a vre)da& a%a# Iar I6aren '%i ddu eama c din &)a&e realizrile vie-ii ale* An e& c)n&inua e m(ndrea c cu ceea ce 1cu e !e c(nd avu e e zece ani# Legendele 1u e er 'ndea,un de !ec&acul)a e %i 'nain&e de abdicarea lui An e&# Mai &rebuia 'n aduga& ) legend %i !en&ru a &a An e& !r i Pm(n&ul* !r i d)mnia* '%i l ul&imii bani 'n a &r)!)r& %i ) i 1r ) le-caie la !)r-ile Ca ei C(n&ecel)r# Bi cei de ac)l) 'l l ar in&re#

RR!2 *
An e& era 'm!ra& de numai &reizeci de ani* c(nd munca lui E &e e &ermin# 5emeia im-i e

a!r)!ierea 1(r%i&ului din &im!ul verii8 im-i e !lic&i eala de a 1ace iar%i %i iar%i lucruri !e care le &!(ni e de mul& vreme# Nu mai e/i &au elevi care -) in&ere eze# Cu e/ce!-ia lui 4nn* nu mai e/i &au !r)1e )ri care -i 1ie !rie&eni a!r)!ia-i# Era &)& mai 'nde!r&a& de via-a din Ca a C(n&ecel)r* de%i c)n&inua 'nc diri,eze &)&ul* din Camera 'nal&# T)amna* E &e 'nce!u &(n,ea c du! lucruri !e care nu le !u&ea avea# Du! c)!ilria ei### Du! un iubi& 'n&r-un !ala& de cle%&ar### Du! An e&* bia&ul minuna& !e care-0 -inu e 'n bra-e %i !e care-0 iubi e a%a cum nu mai iubi e !e nimeni### D)rin-ele nu-i !u&eau 1i 'n 'm!lini&e8 cu iguran-* !ala&ul de cle%&ar era !lin acum de al&e iubiri8
stpnul cntecelor 4K9

1e&i-a E &e muri e* le!d(ndu-%i !ieile mai &inere* !(n ce 1emeia* a !r acum %i 'nve%m(n&a& 'n &raie 'n&uneca&e* rm e e ingura ei relicv8 iar An e& era 'm!ra&ul )menirii* nu un c)!il* %i ea nu-0 mai !u&ea 'mbr-i%a# 4+* da* c)c+e&a e cu ideea de a reveni 'n Su Uue+anna# Dar an&eri)r 1u e e ac)l) !en&ru a r !unde nev)il)r im!eriului# Nu !u&ea ,u &i1ica un a emenea drum !rin a&i 1acerea d)rului ei* mai ale c(nd %&ia c* 'n cele din urm* adevra&ul ei d)r avea rm(n ne'm!lini&# 3T)a&e c(n&ecele &rebuie e &ermine* !unea !r)verbul* 'nain&e ca n)i le !u&em cun)a%&e#7 Li! i& de margini* un lucru nu !)a&e 1i 'n-ele ca un &)&# A &1el c E &e deci e !un ul&imul +)&ar al vie-ii ei* !en&ru ca munca %i zilele ei !)a& 1i vzu&e* 'n-ele e %i - !)a&e - c(n&a&e# Era iarn %i ningea !u&ernic dinc)l) de 1ere &rele Camerei 'nal&e# E &e nu +)&r( e dinain&e c &)cmai acea &a avea 1ie ziua# P)a&e c a c)nvin -) 1rumu e-ea z!ezii8 !)a&e c %&iu e c 1rigul avea -) r!un iu&e !e un a emenea vi c)l# Ii &rimi e cu 1eluri&e 'n rcinri !e &)-i cei care ) !u&eau de c)!eri !rea devreme* a!)i de c+i e &)a&e 1ere &rele %i l criv-ul nvlea c 'nun&ru* '%i le!d +ainele %i e 'n&in e !e !ia&r 'n mi,l)cul 'nc!erii# Pe m ur ce v(n&ul biciuia* ac)!erind-) cu 1ulgi care e &)!eau &)& mai 'nce&* E &e e !i&i 'na!)ia C)n&r)lului %i czu !e g(nduri# C(n&a e mul&e
44G

o r ( o n

s c o t t

c o r d

c(n&ece 'n via-a ei* dar !e care -0 c(n&e acum* la 1(r%i&9 Ce c(n&ec &rebuia aud Camera 'nal& la m)ar&ea ei9 $ma e !rea mul& &im! ne+)&r(& %i nu c(n& nimic* 'n&in !e !ard) eal# In cele din urm* C)n&r)lul n-) mai a cul&* a%a cum 'n&)&deauna &rebuia cedeze 'n 1inal8 dar* &(r(ndu- e ub +aine %i !&uri* ) !r&icic din ea remarc cu a&i 1ac-ie c &reaba 1u e e de,a 'nde!lini&# Numai !&urile nu aveau mai a,u&e la nimic# In Camera 'nal& )m&ul era gr) de !a&ru cen&ime&ri# M(ine aici avea vin un n)u S&!(n al C(n&ecel)r %i Ca a C(n&ecel)r avea 'nve-e c(n&ece n)i# C 4nn era )cu!a&# Erau mul&e de 1cu&* iar c(-iva Surzi %i 4rbi im!)r&an-i 1u e er &rimi%i 'n acela%i &im! cu 'n rcinri di1eri&e* lucru ce e mai 'n&(m!la une)ri* 'n care era 1)ar&e ne!lcu&# - Une)ri* e de &inui e 4nn unui Mae &ru &(nr* im& c* cu c(& &im! 'mi rm(ne mie !en&ru muzic* a% !u&ea la 1el de bine 1iu Surd# Nu era 'n ranc+iun) # Era un c(n&re- %i un !r)1e )r bun* demn de &)& re !ec&ul# T)&u%i* !re de) ebire de mul-i din&re marii Mae%&ri %i S&!(ni ai
stpnul
166

cntecelor

C(n&ecel)r care r !undeau de rez)lvarea diver el)r !r)bleme din Ca a C(n&ecel)r* el era %i un bun

admini &ra&)r# El rez)lva necazurile# El '%i reamin&ea de&aliile# Pe c(nd ma,)ri&a&ea Mae%&ril)r de abia a%&e!&au ca &)a&e &reburile %i deciziile 1ie )lu-i)na&e de 4rbi* 4nn '%i 1cu e ) adevra& )bi%nuin- din a %&i c(& mai mul&e din cele ce e !e&receau 'n Ca a C(n&ecel)r %i din a ) a,u&a !e E &e cu &)& ce-i &&ea 'n !u&in-# Bi* ceea ce era mul& mai im!)r&an&* 1cea &)a&e a &ea 1r -i iri&e !e al-ii# Ca a&are* era ab )lu& 1ire c* a&(& !en&ru el* c(& %i !en&ru )ricare al&ul* !re u!un c el va 1i vii&)rul S&!(n al C(n&ecel)r 'n Camera 'nal&* a&unci c(nd E &e urma decid c 1(r%i e cu via-a# Bi 'n&r-adevr a%a -ar 1i 'n&(m!la&* dac n-ar 1i 1) & a&(& de agl)mera& de !r)bleme# C(nd S&!(nul C(n&ecel)r din Camera 'nal& nu d)rea 1ie deran,a&* !ur %i im!lu nu r !undea ci)cni&uril)r de la u%# Ace &a era )biceiul# Singurii care ign)rau &radi-ia erau Surzii %i 4rbii* care-%i vedeau de &reburi* de)arece* c)n1)rm e&ic+e&ei* !rezen-a l)r era ca %i ine/i &en&# Un Surd a crui da&)rie era d)ar m&ure camera avea !ur %i im!lu m&ure camera* iar !er )anei care cu&a e ac)l) iz)lare nu avea -i !e e - de%i ar 1i reac-i)na& de &ul de ve+emen&* dac un elev au un !r)1e )r ar 1i in&ra& 1r aib !ermi iunea# T)a&e a &ea erau lucruri acce!&a&e ca a&are# 4nn 'n &rebuia c)n ul&e calcula&)rul 'n&r-) !r)blem
002 o r o n s c o t t c a r d

%i a &a 'n emna e c)n ul&e cu E &e# In cli!a aceea c+e &iunea !rea urgen&* de%i !e &e c(&eva )re nici nu mai %&ia de !re ce 1u e e v)rba# P)rni e !re Camera 'nal& %i ci)cni e la u%# Dinun&ru nu-i r !un e nimeni# Dac 4nn ar 1i 1) & ambi-i) * iar nu c)nvin de r)lul u* -ar 1i g(ndi& la !) ibili&a&ea ca E &e nu 1i r !un !en&ru c renun-a e la via-* %i -ar 1i 'nde!r&a& &i!&il* ! &r(nd &cerea# Sau dac 4nn ar 1i 1) & mai !u-in igur de el* n-ar 1i 'ndrzni& de c+id u%a# Dar el era c)nvin de r)lul u %i era igur !e el* a &1el c de c+i e u%a %i 'n 1elul ace &a el a 1) & cel care a de c)!eri& le%ul lui E &e ub un &ra& gr) de nea# Pierderea lui E &e 'l 'ndurera %i rma e 'n 1rig =du! ce 'nc+i e e 1ere &rele %i !)rni e 'nclzirea>* l(ng cadavrul ei* !l(ng(nd di !ari-ia !rie&eniei l)r* de)arece ) iubi e 1)ar&e mul&#
A

'%i cun)%&ea &)&u%i 'nda&)ririle# El de c)!eri e &ru!ul %i deci el &rebuia anun-e !er )ana care avea 1ie urm&)rul S&!(n al C(n&ecel)r 'n Camera 'nal&# Cu &)a&e ace &ea* el 'n u%i era ingura alegere l)gic !en&ru 1unc-ia re !ec&iv# Iar &radi-ia n in&erzicea e au&)numea c# Nu !u&ea 1ac a%a ceva# Se g(ndi - era )m* la urma urmei - !r ea c imedia& )daia* l (nd-) a%a cum ) g i e* %i a%&e!&e rbd&)r g irea le%ului de c&re un Surd au un 4rb* a%a cum %i &rebuia de al&1el e 'n&(m!le#
stpnul cntecelor
167

Era 'n cin &i& %i %&ia c im!lul 1a!& de a 1i 'nclca& de,a &radi-ia* in&r(nd 'n camer 1r !ermiiune* re!rezen&a ) acuza-ie u1icien& ca nu mai !)a& )cu!a 1unc-ia# Dac !u&u e ign)ra !)li&e-ea* in&r(nd a&unci c(nd cineva d)ri e iz)larea* a&unci era !rea ne )c)&i& ca devin S&!(n al C(n&ecel)r 'n Camera 'nal&# Pe cine numea c a&unci9 Nu 'n&(m!l&)r era el !er )ana cea mai !)&rivi& !en&ru Camera 'nal& nu numai !en&ru c era remarcabil* dar %i !en&ru c nimeni al&ul nu era d)&a& !en&ru acea & 1unc-ie# Prin&re S&!(nii C(n&ecel)r %i marii Mae%&ri e/i &au mul-i c(n&re-i %i !r)1e )ri &alen&a-i8 la urma urmel)r* 1u e er ale%i &)cmai !en&ru ace &e cali&-i# Dar e/i &a )are ) !er )an cu ) v)in- !u&ernic* dedicare %i 'n-ele!ciune a&(& de remarcabile* 'nc(& Ca a

C(n&ecel)r e a1le 'n iguran- ub c)nducerea acelei v)in-e %i 'n-ele!ciuni9 De-a lungul 'n&regii e/i &en-e a Ca ei C(n&ecel)r* e/i &a e 'n&)&deauna cineva* ) alegere im!l au cel !u-in l)gic# 'n&)&deauna unul din&re S&!(nii C(n&ecel)r 1u e e !reg&i&* au dac nu unul din&re ei* a&unci un Mare Mae &ru &(nr %i remarcabil* a crui alegere 1i 1) & indi cu&abil# De da&a acea &a nu e/i &a nici unul# A+* da* erau d)i-&rei care ar 1i !u&u& 1ace &reab bun* dar 4nn nu !u&ea lucreze cu ei* de)arece unul avea )biceiul ia +)&r(ri 1an&ezi &e* al&ul e lan a mereu 'n &)& 1elul de di !u&e* iar al &reilea era !rea di &ra& ca
169

o r ( o n

s c o t t

c a r d

&e !)-i bizui !e el# Cineva &rebuia 1ie mereu 'na!)ia l)r* re!ar(ndu-le gre%elile* )ri nu a%a &rebuiau &ea lucrurile# P(n eara 4nn deveni e di !era&# ;v)r( e u%a nu avea r) & la e ve &ea e r !(ndea c* dac ar 1i in&ra& un Surd - %i* cu z!ada care e &)!i e de acum %i 1)rma e bl&)ace !e !)dea* 'nce!u e e im& ,ilav %i inc)n1)r&abil# Se +)&r' nu !rea c )daia dec(& du! ce avea g ea c ) )lu-ie# Dar nu-i venea nici ) idee# De aceea* di -de-diminea-* du! un )mn agi&a&* e ridic* c)di1ic u%a !en&ru a e de c+ide numai du! am!ren&a lui !almar* ) 'nc+i e 'n urma a %i !)rni +)inrea c !rin S&aluri %i L),i* !rin Slile C)mune* &)ale&e %i buc&rii* !er(nd c-i va veni vre) idee remarcabil au c-%i va 'nvinge ne+)&r(rea %i va !u&ea alege !e cineva care -) 'nl)cuia c !e E &e# Se 1cu e du!-amiaz* c(nd* deznd,dui&* in&r 'n&r-) Sal C)mun* unde 'nv-a un gru! de Adieri# In&ra e mai mul& ca e de &ind8 gla urile &inere erau de &ul de ne1)rma&e ca nu-0 )blige 1ie a&en&* &)&u%i de &ul de !rice!u&e !en&ru ca arm)niile %i c)n&ra!unc&ele l)r 1ie a cul&a&e cu !lcere# Cum &&ea 'n 1undul lii* 'nce!u -) !rivea c %i a cul&e !e !r)1e )ar# 4 recun) cu e de 'nda&* bine'n-ele # Era de &ul de &alen&a& ca 1i !u&u& !reda 'n S&aluri %i L),i - avea gla !ur %i ra1ina&# Nu mai era 'n &(nr %i* neav(nd %an e 1ie !r)m)va& ca
stpnul
169

cntecelor

Mare Mae &r au S&!(n a C(n&ecel)r* ceru e rm(n 'n Sala C)mun 1iindc iubea c)!iii %i n-avea 1ie ru%ina& )ri dezamgi& !en&ru c-%i 'nc+eia via-a 'nv-(ndu-i !e ace%&ia# E &e 'i acce!&a e imedia& cererea* de)arece c)!iii &rebuiau* !e c(& !) ibil* 'nve-e de la gla urile cele mai bune* iar 1emeia acea &a era cea mai bun c(n&rea- din&re &)-i !r)1e )rii din Sala C)mun# 5a- de c)!ii era iubi&)are* dar incer8 !rie&en)a * dar c)rec&# Era lim!ede c %i c)!iii 'i erau dev)&a-i8 'ncierrile )bi%nui&e care e i cau 'n&r-) cla de v(r &a aceea erau rez)lva&e cu u%urin-* iar c)!iii erau mi%c&)r de d)ri&)ri c(n&e bine %i )b-in laudele ei# A&unci c(nd un c(n&ec era de) ebi& de bun* ea i e al&ura* nu &are* ci 'n&r-) arm)nie m)lc)m %i minuna& care inci&a c)!iii* in !ir(ndu-i c(n&e mai bine# 4nn deci e e 'nain&e de a-%i da eama# Se &rezi e de)da& )!un(ndu- e unei alegeri de !re care nu %&ia c(nd ) 1cu e# 3E &e !rea nee/!erimen&a&* '%i !u e el* de%i 'n a1ara lui nu e/i &a nimeni care aib 'n&r-adevr e/!erien- 'n !r)blemele Camerei 'nal&e# E &e !rea &cu&* !rea 1i)a ca -%i im!un v)in-a 'n Ca a C(n&ecel)r7* in i & el* dar %&iu c a%a cum 'i c)nducea !e c)!ii* cu drag) &e* nu cu 1)r-a* la 1el !u&ea c)nduce %i Ca a C(n&ecel)r# 5inalmen&e &)a&e )biec-iile ale e redu er la cea din urm< mila# 5emeii 'i !lcea -i 'nve-e !e c)!ila%i* dar 'n Camera 'nal& nu avea -i mai rm(n

17G o r ( o n

s c o l i

c a r d

&im! dec(& !en&ru unul au d)i* iar aceia &rebuiau 1ie din S&aluri %i L),i# Nu avea 1ie 1erici&* renun-(nd la ) munc !e care ) iubea* !en&ru a acce!&a al&a !e care ea 'n %i* %i mul-i al-ii* aveau -) c)n idere mai !re u de ea# Cu &)a&e ace &ea* 4nn 1u c)nvin # Privind-)* %&iu c ea &rebuia ia l)cul lui E &e# Iar dac avea -i 1ie greu* %i !en&ru a &a &rebuia renun-e la unele lucruri* ei bine* Ca a C(n&ecel)r cerea !re-uri mari de la c)!iii ei %i ea avea -%i 1ac da&)ria 1r cr(cnea c* a%a cum ar 1i 1cu& )ricare al&ul din Ca a C(n&ecel)r# Se ridic %i ea 1(r%i c(n&ecul* ca -0 'n&rebe ce v)ia# - $ru"* !u e el* E &e a muri&# $ma e 'nc(n&a&* vz(nd c ea nu-%i ddu e eama c era c+ema& !en&ru a lua l)cul lui E &e# Era numai 'ndurera& 'n ad(ncul inimii %i nu 1cea al&ceva dec(& -) !l(ng !e iubi&a ei S&!(n a C(n&ecel)r* E &e# '%i c(n& durerea %i c)!iii 'ncercar i e al&ure# C(n&ecul ei 'nce!u e cu &)a& &e+nica !e care ) de-inea* dar* !e m ur ce c)!iii ) urmar* ea im!li1ic* a!r)a!e din )bi%nuin-* c)b)r(nd muzica la nivelul l)r %i c(n&ar 'm!reun* mi%c&)r* de !re iubirea care &rebuie 1(r%ea c !rin m)ar&e# 4nn 1u e/&rem de im!re i)na&# $ru" era ) 1emeie gener)a # 5cu e ) alegere bun# C(nd c(n&ecul e 'nc+eie* el r) &i cuvin&ele care* %&ia* aveau -i !r)duc mul& ne1ericire# - $ru"* eu i-am g i& &ru!ul %i &e r)g !e &ine 1aci !reg&irile de 'nm)rm(n&are#
stpnul
17G

cntecelor

Ea 'n-ele e imedia& %i C)n&r)lul n-) !r i* de%i r !un e 'n %)a!&< - S&!(n al C(n&ecel)r* 'n&(m!larea care &e-a 1cu& -i g e%&i le%ul a 1) & crud* dar 'n&(m!larea care &e-a adu la mine e &e nebunea c# - E &e &)&u%i da&)ria &a# - A&unci ) v)i 1ace# Nu cred 'n c v)i 1i ingura care va de!l(nge c* !en&ru 'n&(ia )ar* &radi-ia n)a &r a da& gre% 'n a-0 alege !e cel mai !)&rivi& ace &ei r !underi# '%i c(n&au cu gla uri c)n&r)la&e* 'n minuna& de 'ncrca&e de en&imen&e* !e care c)!iii erau in u1icien& de e/!erimen&a-i ca le !ricea!# - Tradi-ia nu a da& gre%* zi e 4nn* %i* cu &im!ul* vei 'n-elege %i &u lucrul ace &a# Ea '%i !r i a&unci cla a* iar elevii alergar ca le !un &u&ur)r ve%&ile %i 'n &)a& Ca a C(n&ecel)r 'nce!ur c(n&ecele de ,elanie !en&ru E &e* al&uri de %)a!&ele de uimire cauza&e de 1a!&ul c nu 4nn era ucce )rul* c de 1a!& el 'n u%i ale e e* !en&ru 'n&(ia da& 'n i &)rie* un S&!(n al C(n&ecel)r 'n Camera 'nal& care nu era nici mcar Mae &ru* ci d)ar un !r)1e )r de Adieri# 4nn %i $ru" e 'ngri,ir cu a&en-ie de E &e# Dezbrca&* b&r(na !rea incredibil de 1ragil* 1r nimic din !u&erea !e care ) ar&a e mereu# T)&u%i ea &ri e !rin&re )ameni !en&ru care &ru!ul nu 'n emna nimic* ci numai v)cea era c+eia unui individ* %i 'n !rivin-a a &a de mul&e genera-ii nimeni nu
17G

o r ( o n

s c o t t

c o r d

mai 1u e e a%a !u&ernic 'n Ca a C(n&ecel)r# 4nn %i $ru" c(n&ar %i v)rbir 'n &im! ce lucrau* $ru" !un(nd mul&e 'n&rebri* iar 4nn 'ncerc(nd -) 'nve-e 'n c(&eva )re lucrurile !en&ru care el avu e e nev)ie de mul& &im!# - Nu !)& -nv-* izbucni ea dece!-i)na& 'n cele din urm# - V)i 1i aici %i &e v)i a,u&a mereu* 'i r !un e brba&ul# $ru" 'ncuviin- %i* 'n 1elul ace &a* 'n l)c 'ncerce imedia& -%i im!un au&)ri&a&ea de S&!(n

a C(n&ecel)r* 1emeia 'nce!u ca ) im!l !ur&&)are de cuv(n& a deciziil)r lui 4nn# Un a emenea lucru nu !u&ea 1i &inui& %i e/i &au unii care credeau c 4nn ar 1i 1cu& mai bine dac i-ar 1i ale !e ei* dar ) ale e e !e $ru" 1iindc era a&(& de m)ale 'nc(& el !u&ea c)nduce Ca a C(n&ecel)r !rin in&ermediul ei# T)&u%i* &re!&a&* ea 'nce!u -%i 'nde!linea c 'nda&)ririle ingur %i* 'nce&* l)cui&)rii din Ca a C(n&ecel)r 'nce!ur -%i dea eama c 1emeia 'i 1cea !e &)-i* cumva* mai 1erici-i8 c de%i muzica nu e 'mbun&-i e !rea mul&* dar nici nu e 'nru&-i e* c(n&ecele deveni er cumva mai veele# Ea 'i &ra&a !e &)-i c)!iii cu acela%i re !ec& ca %i !e adul-i* iar !e adul-i cu &)& a&(&a rbdare %i iubire ca %i !e c)!ii# Iar &reaba mergea# A&unci c(nd 4nn muri* nu du! mul-i ani* nu mai era nici ) 'nd)ial c ale e e cu !rice!ere - ba c+iar erau mul-i care !uneau c %an a ur( e e Ca ei C(n&ecel)r*
stpnul
171

cntecelor

1c(nd-) !e $ru" S&!(n a C(n&ecel)r 'n Camera 'nal&# Ca a C(n&ecel)r nu-%i !ierdu e nimic din mie &rie %i 'n acela%i &im! c(%&iga e 'n-elegerea 1emeii# A%a e 1cea c $ru" era S&!(n a C(n&ecel)r 'n Camera 'nal&* c(nd An e& e 'n&)ar e aca # E De igur !aznicul !)r-il)r nu-0 recun) cu# Trecu er !rea mul-i ani %i* de%i !)r&arul 1u e e Vaie& !e vremea c(nd An e& era 'n S&aluri %i L),i* nu avea cum 1ac ) leg&ur 'n&re c+i!ul b&r(n cu !r albi& %i c)!ilul blai %i minuna& ale crui c(n&ece 1ue er a&(& de !ure %i de 'nal&e# Dar Ca a C(n&ecel)r nu era ne!rimi&)are %i e vedea lim!ede c b&r(nul din 1a-a !)r-il)r nu era b)ga&8 !ur&a &raie im!le %i nu avea !ung au !)d)abe# $e1uza e dezvluie c)!ul vizi&ei* !un(nd d)ar c d)rea -0 vad !e S&!(nul C(n&ecel)r din Camera 'nal&* lucru de !re care* de igur* nici nu !u&ea 1i v)rba# A&(&a vreme 'n c(& era de ac)rd s a%&e!&e 'n camera de la !)ar&* nimeni nu avea nimic 'm!)&riv* iar c(nd !)r&arul vzu c nu-%i adu e e merinde cu el* 'l du e 'n buc&rii* l (ndu-0 s mn(nce cu un gru! de elevi din S&aluri %i L),i# 171 ) r , ) n c ) & & c a r d Nici b&r(nul nu !r)1i& 'n vreun 1el de acea & 1av)are# C(nd ma a lu 1(r%i&* el 1u c)ndu 'na!)i la !)ar&* unde rma e !(n la urm&)area ma a zilei# :&r(nul nu v)rbi cu nici unul din&re c)!ii# M(nca 'nce& %i a&en&* !rivind numai 'n 1ar1urie# C)!iii 'nce!ur nu mai 1ie &ing+eri-i de !rezen-a lui* 'nce!ur v)rbea c %i c(n&e# El nu li e al&ur nici)da& %i nici nu l -i ca!e vre) reac-ie# Prezen-a b&r(nului 'n can&ina acel)r elevi a,un e devin c+iar un !rile, de m(ndrie# La urma urmel)r* c)!iii e g eau de cel !u-in cinci-%a e ani 'n Ca a C(n&ecel)r %i-i cun)%&eau !e &)-i adul-ii* 'nde) ebi !e cei b&r(ni8 ingurii n)u-veni-i erau de )bicei C(n&re-i %i Privig+e&)ri care reveneau aca du! ce 'm!lini er cinci !rezece ani* %i cu&&)rii de &alen&e care e 'n&)rceau cu c)!ii n)i !en&ru Sala C)mun# Nu e mai auzi e de un n)u-veni& care 1i 1) & b&r(n# Pen&ru c)!ii* b&r(nul acela era un mi &er# Circulau 1el de 1el de !)ve%&i de !re el - c)mi e e crime &eribile !e ) !lane& 'nde!r&a& %i veni e 'n Ca a C(n&ecel)r ca e a cund* era &a&l unui C(n&reve &i& %i e a1la ac)l) ca -%i !i)neze 1iul* era c)m!le& urd %i le im-ea c(n&ecele !rin vibra-iile me ei =ceea ce-i de&ermina e !e c(-iva c)!ii -%i a &u!e urec+ile cu bumbac %i !i!ie &blia me ei 'n &im!ul !r(nzuril)r* 'ncerc(nd im& ceva>* era )
stpnul cntecelor

172

Privig+e&)are care ddu e gre% %i acum 'ncerca -%i reca!e&e l)cul 'n Ca a C(n&ecel)r# Unele din&re !)ve%&ile acelea erau e/&rem de reali &e* a,ung(nd !(n la cele mai mici de&alii# Al&ele erau a&(& de 1an&a &ice %i !line de imagina-ie 'nc(& nu !u&eau 1i crezu&e nici c+iar de cei mai naivi din&re c)!ii* de%i* de igur* a &a nu 'm!iedica de1el re!)ve &irea l)r# In &)a&e i &)ri irile %i rei &)ri irile de !re b&r(n care e auzeau 'n Can&ina Curcubeului nu erau nici)da& !u e vreunui adul&# Din cauza acea &a* $ru" a1l de e/i &en-a b&r(nului !rin&r-) im!l 'n&(m!lare# El e )bi%nui e a,u&e la &r(ngerea re &uril)r du! 'nc+eierea me ei# :uc&rea a din Curcubeu era ) 4arb* a,u&a& de d)i Surzi* care &receau de la ) can&in la al&a# In&r-) zi* Surzii 'n&(rzia er la &reab* a &1el 'nc(& b&r(nul e ridica e %i 'nce!u e !ele 1ar1uriile# :uc&rea a era ) 1emeie ager %i remarca e de 'nda& c de%i m(inile b&r(nului erau !u&ernice* ele nu erau )bi%nui&e cu munca 1izic - aveau !almele m)i* aid)ma cel)r ale unui !runc# :&r(nul lucra 'n cu a&en-ie %i !la e 1ar1uriile* iar nu mul& du! aceea cei d)i &ineri Surzi de c)!eri er c dac 'n&(rziau u1icien& de mul& !en&ru cur-enia din Can&ina Curcubeului* nu le mai rm(nea nimic de 1cu&# :uc&rea a !)ve &i !)r&arului cele 'n&(m!la&e* 'n&r-) zi c(nd ace &a 'l adu e e !e b&r(n la buc&rie* iar !)r&arul ridica e din umeri<
o r ( o n
172

s c o t t

c a r d

- De ce nu9 La -0 cread c munce%&e !en&ru +rana lui# :uc&rea a c)n&inua cread c cineva mai im!)r&an& dec(& !)r&arul 'l au&)riza e !e b&r(n rm(n# Abia a&unci c(nd* din nea&en-ie* b&r(nul a&in e ) )al care &&u e !e !li& 'n l)c 1ie !u !e ma * buc&rea a '%i ddu e eama c ceva era 'n neregul# In m)d eviden&* b&r(nul e 1ri! e e !u&ernic# Nu c) e e 'n nici un une& %i nici nu-%i &rda 'n vreun 1el durerea# C)n&inu -%i vad de &reab* !l(nd va ele* de%i ar ura &rebuie 1i 1) & e/&rem de ne!lcu&# :uc&rea a e 'ngri,)r# Nu-%i !u&ea imagina dec(& d)u m)&ive !en&ru care b&r(nul !u&u e a&inge )ala 'ncin 1r mcar cli!ea c# - 5ie e &e le!r) %i nu im&e* lucru de care m 'nd)ie c* de)arece m(nuie%&e !er1ec& )alele %i cra&i-ele* 1ie are C)n&r)l# - 3C)n&r)l79 re!e& buc&arul-%e1# De 1a!&* cine-i individul9 - L-a adu !)r&arul# Cred c din mil# - Ar 1i &rebui& m anun-e %i !e mine# 4 gur 'n !lu la ma %i eu nu un& anun-a& - ca vd dac ne !ermi&e buge&ul9 - Nici)da& n-am du li! de m(ncare* &r(n e din umeri buc&rea a# - E &e v)rba de !re ) c+e &iune de !rinci!iu# 4ri un&em )rganiza-i* )ri nu mai un&em#
stpnul
172

cntecelor

Du! aceea buc&arul-%e1 v)rbi cu cel de la a!r)vizi)nare* cel de la a!r)vizi)nare v)rbi cu cei de la !az* %i unul din&re !aznici 'l 'n&reb !e !)r&ar ce naiba e 'n&(m!la# - E &e 1lm(nd %i rac# - De c(& &im! e-n&(m!l c+e &ia a &a9 - De vre) &rei luni* au !)a&e ceva mai mul&# - Aici nu-i !en iune# Trebuia i e !un* !)li&ic) * !lece# De ce-a veni&9 - Ca -) vad !e S&!(na C(n&ecel)r din Camera 'nal&#

- Sca! de el# S e &ermine cu me ele gra&ui&e# 5ii !)li&ic) * dar 1erm# A &a-i da&)ria unui !)r&ar# Cu 1)ar&e mul& bl(nde-e* !)r&arul 'i !u e b&r(nului c nu mai !u&ea mn(nce 'n Ca a C(n&ecel)r# :&r(nul nu r !un e nimic %i rma e 'n camera de gard# Pe &e cinci zile* !)r&arul veni la %e1ul grzii# - Vrea m)ar de 1)ame 'n camera de gard# Be1ul !azei c)b)r' -0 vad !e b&r(n# - Ce vrei* m)%ule9 - Am veni& -) vd !e S&!(na C(n&ecel)r din Camera 'nal&# - Cine e%&i9 Nici un r !un # - Nu l m !e )ricine la ea# E &e )cu!a&# - Se va bucura* dac m va vedea# - M-nd)ie c# Habar n-ai ce e &e aici#
454

s c o t t

c a r d

Din n)u* nici un r !un # ;(mbi e )are b&r(nul9 Be1ul !azei era !rea iri&a& ca %&ie )ri -i !e e# Dac b&r(nul ar 1i 1) & vi)len& au im!er&inen&* l-ar 1i !u&u& evacua cu 1)r-a# A &1el de ac-iuni e evi&au 'n !e c(& !) ibil %i* 1inalmen&e* 1iindc b&r(nul in&en-i)na rm(n ac)l) !(n c(nd avea m)ar de inani-ie* %e1ul !azei mer e 'n Camera 'nal& %i v)rbi cu $ru"# - Dac e &e a&(& de +)&r(& m vad %i dac !are in)1en iv* a&unci bine'n-ele c !)a&e m vad# Du! aceea $ru" c)b)r' crile %i !arcur e labirin&ul de c)rid)are* a,ung(nd 'n camera de gard* unde a%&e!&a b&r(nul# In )c+ii ei* b&r(nul era minuna&# De igur* avea c+i!ul zb(rci&* dar )c+ii 'i erau in)cen-i %i 'n acela%i &im! 'n-ele!-i* de !arc vzu e &)a&e lucrurile de !e lume %i le ier&a e !e &)a&e# :uzele* care i e de c+ier 'n&r-un ur( 'n cli!a c(nd ) vzu* !reau ale unui c)!il# Pielea lui* &ran lucid de b&r(ne-e* &)&u%i a !r !rin c)m!ara-ie cu !rul c)m!le& alb* era li! i& de cea mai mic !a&# Cu&ele 1e-ei 'i 1u eer !ricinui&e mai mul& de dureri dec(& de bucurii* 'n e/!re ia a de!%ea &)a& i &)ria c+i!ului* %i el 'n&in e bra-ele !re $ru"# - $ru"* !u e %i ) 'mbr-i%a# Ea 'i r !un e 'mbr-i%rii %i ului !)r&arul %i %e1ul !azei* !un(nd< - An e&* &e-ai 'n&)r aca #
stpnul
455

cntecelor

Un ingur An e& e !u&ea 'n&)arce 'n Ca a C(n&ecel)r# Pen&ru !)r&ar* An e& era c)!ilul care c(n&a e a&(& de minuna& 'nain&ea !lecrii# Pen&ru %e1ul !azei* care nu-0 cun) cu e nici)da&* An e& era 'm!ra&ul Univer ului# Pen&ru $ru"* An e& era un !rie&en iubi&* cruia 'i li! i e %i !en&ru care !l(n e e* c(nd nu mai reveni e aca * cu !e &e %aizeci de ani 'n urm# F - Te-ai c+imba&* zi e $ru"# - Bi &u &e-ai c+imba&# $ru" '%i amin&i de 1e&i-a &(ngace de !e &im!uri# - Nu 'n&r-a&(& !e c(& crezi# De ce nu le-ai !u cine erai9 An e& e rezem de una din&re 1ere &rele Camerei 'nal&e# - Dac i-a% 1i !u !)r&arului cine eram* 'n zece minu&e &)a& Ca a C(n&ecel)r ar 1i %&iu& c un& aici# M-ai 1i l a& c(&eva zile vizi&ez l)curile* du! care m-ai 1i &ra 'n&r-un c)l- %i mi-ai 1i !u < 3Nu !)-i rm(ne aici#7 - 'n&r-adevr* nu !)-i rm(ne# - T)&u%i am rma * r !un e An e&# C(&eva luni# Nu un& 'nc a&(& de b&r(n* dar m im& de !arc a% &ri din n)u 'n c)!ilrie# C)!iii un&

174

'

s c o t t

c a r d

minuna-i# Nu %&iam* c(nd am 1) & de v(r &a %i de mrimea l)r# - Nici eu nu %&iam# - Bi nici ei nu %&iu# Se ba& 'n&re ei cu dumica&e de !(ine* a&unci c(nd nu-i vede buc&rea a# 4 'nclcare &eribil a C)n&r)lului# - C)n&r)lul nu !)a&e 1i ab )lu& la c)!ii# Sau* )ricum* la ma,)ri&a&ea c)!iil)r# - $ru"* am li! i& a&(&a vreme### Ingduie-mi rm(n# - Nu !)&* cl&in ea din ca!# - De ce9 P)& 1ac ce am 1cu& !(n acum# Am !ricinui& vreun ru cuiva9 .(nde%&e-&e la mine ca la un al& 4rb# A &a %i un&* %&ii# 4 Privig+e&)are care -a 'n&)r * dar care nu !)a&e !redea# $ru" 'l a cul& %i calmul ei e/&eri)r ma c &ulburarea care cre%&ea 'n&runa# In lunile !e&recu&e 'n Ca a C(n&ecel)r* An e& nu 1cu e nici un ru* &)&u%i era 'm!)&riva &radi-iei# - Nu-mi !a de &radi-ie# Nimic din via-a mea nu -a u!u vreunei &radi-ii# - E &e a +)&r(&### - E &e a muri&* ) 'n&reru! e el %i* de%i cuvin&ele 'i erau dure* $ru" e 'n&reb dac nu auzea un &)n de &andre-e 'n gla ul u# Tu &e a1li acum 'n Camera 'nal&# E &e m-a iubi&* dar nu avea l)c de mil# - E &e &e-a auzi& 'ncerc(nd c(n-i# - Nu !)& c(n&a# Nu mai c(n&#
stpnul cntecelor
456

- :a da# P)a&e 1r in&en-ie* dar c(n-i# Pur %i im!lu v)rbind* mel)diile gla ului &u un& mai el)cven&e dec(& ce 'ncercm mul-i din&re n)i reu%im# An e& !rivi 'n&r-) !ar&e# - Nu -i-ai auzi& !r)!riile c(n&ece* An e&# Ai avu& mul&e de 1cu& 'n ul&imii ani# De 1a!&* 'n !rimii &i ani# V)cea &a e &e !lin de lumile dina1ar# Plin de !rea mul&e amin&iri durer)a e %i re !)n abili&-i 'm!)vr&)are# Cine &e-ar !u&ea a cul&a 1r 1ie a1ec&a&9 - Di-e &eam c-i v)i c)n&amina !e c)!ii9 - Bi !e !r)1e )ri# Bi !e mine# An e& e g(ndi ) vreme# - P(n acum am &cu&# P)& &ac %i 'n c)n&inuare# Aici* 'n Ca a C(n&ecel)r* v)i 1i mu&# - C(& &im! vei !u&ea rezi &a9 - Nu e/i & re1ugii9 La -m !)& !leca %i veni )ric(nd d)re c* la -m +)inre c !e Te2 c(nd im& nev)ia v)rbe c* !en&ru ca a!)i revin aca # - Acea &a nu mai e &e ca a &a# A&unci An e& '%i !ierdu C)n&r)lul %i ) im!l)r !e $ru" cu )c+ii %i cu gla ul# - $ru"* ace &a e &e cminul meu# Acea &a mi-a 1) & ca a &im! de %aizeci %i cinci de ani* de%i am 1) & mereu )!ri& m-n&)rc# Am 'ncerca& rm(n de!ar&e# Am d)mni& mul-i ani 'n !ala&ul acela* am &ri& !rin&re )ameni !e care-i iubeam* dar* $ru"* c(& !)-i u!ravie-ui re&eza& de )rice leg&uri cu !ia&ra acea &a9
174

o r o n

s c o t t

c r d

Bi $ru" '%i amin&i anii ei de C(n&rea-* anii !e&recu-i !e Umu u2ee* unde 1u e e iubi& %i re !ec&a&* unde le !unea &!(nil)r ei Ta& %i Mam* !en&ru ca* imedia& ce 'm!lini e cinci !rezece ani* !lece aca * de)arece ,ungla !u&ea 1ie 1rum)a %i dulce* dar !ia&ra cea rece re!rezen&a &)&ul !en&ru ea %i nu !u&ea u!)r&a de!r&area mai mul& dec(& era &ric& nece ar# - Ce e/i & )are 'n zidurile ace &ea* An e&* 'nc(& au ) a emenea !u&ere a u!ra n)a &r9 El ) !rivi 'n&reb&)r#

- B&ii* urm $ru"* nu m !)& decide# 'n-eleg ce im-i* mai e/ac& cred c 'n-eleg* &)&u%i S&!(nul C(n&ecel)r din Camera 'nal& nu !)a&e lua decizii* bizuindu- e !e mil# - 3Mil7* ) 'ng(n el cu C)n&r)lul re &abili&# - Trebuie lu,e c binele Ca ei C(n&ecel)r* iar !rezen-a &a aici ar in&r)duce !rea mul&e !) ibili&-i !e care nu le !u&em c)n&r)la# C)n ecin-ele ar !u&ea 1i re im-i&e vreme de ec)le# - 3Mil7* re!e& el# Am 'n-ele gre%i&# Credeam c--i cer iei ) decizie 'n numele iubirii# $ru" &cu* !rivindu-0# 3Iubire# A%a e &e* g(ndi ea* !en&ru a &a e/i &m n)i aici# Iubire* !ace %i 1rumu e-e - ace &ea un& -elurile Ca ei C(n&ecel)r# Iar unul din&re cei mai buni c)!ii ai n)%&ri - ba nu* cea mai minuna& Privig+e&)are !r)du vre)da& aici - e r)ag !en&ru iubire* %i mie 'mi e &e 1ric i-) )1er#7
stpnul 175 cntecelor

Nu i e !rea c)rec&# Indi1eren& ce i-ar 1i ceru& l)gica* nu i e !rea c)rec& -0 alunge !e An e&# Iar $ru" nu era E &e* ci era guverna& de l)gic %i de bun- im-# - Dac* 'n cazul ace &a* decizia ar 1i ra-i)nal* ar 'n emna c 'n Camera 'nal& e a1l un S&!(n al C(n&ecel)r !lin de ra-iune* v)rbi ea# Eu 'n nu +)&r c a%a# Nu m im& bine* l (ndu-&e rm(i* dar m-a% im-i mul& mai ne1erici& dac &e-a% ili !leci# - Mul-ume c* %)!&i el# - Tcere 'n&re ace &e ziduri# Nici un c)!il nu &rebuie --i aud gla ul* nici mcar un murmur# Aici vei lu,i ca Surd# A&unci c(nd nu vei mai 'ndura &cerea* !)-i !leca )riunde vrei# Ia c(-i bani '-i &rebuie - !)-i c+el&ui ) via- 'n&reag 1r rii!e%&i ceea ce a !rimi& Ca a C(n&ecel)r c(nd &e-a &rimi !e Pm(n&# - Du! aceea* m !)& 'n&)arce9 - 4ric(nd d)re%&i# Cu c)ndi-ia ca aici rm(i &cu&# Bi m ier-i* dac le v)i in&erzice 4rbil)r %i Surzil)r !un vreunui c(n&re- cine e%&i &u# El aband)n C)n&r)lul* 'i z(mbi* ) 'mbr-i%a %i a!)i 'i c(n&<
! Nu te voi rni niciodat, Te voi ajuta mereu. Dac i!este "oame, I i voi da hrana mea.
4:G

'

s c o t t

c r d

Dac! i este team, #unt prietenul tu. Te iu$esc chiar acum %i iu$irea nu are s"rit.

Pen&ru ) cli!* c(n&ecul 1(%ie inima lui $ru"# Era &eribil# .la ul lui An e& nu era nici mcar c(& al unui c)!il# Era gla ul unui b&r(n care* de !rea mul-i ani* v)rbi e !rea mul& %i nu c(n&a e del)c# Nu era c)n&r)la&* era li! i& de 1)rm* mel)dia nici nu era !e de-a 'n&regul c)rec&# 3C(& a !ierdu&A &rig ea 'n inea ei# Numai a&(&a mai 1i rma 97 T)&u%i 1)r-a 'nc e/i & ac)l)# 5)r-a nu-i 1u e e da& lui An e& de c&re Ca a C(n&ecel)r* ci e n cu e 'n el %i cre cu e 'n el da&)ri& u1erin-el)r* a &1el c* a&unci c(nd An e& 'i c(n& c(n&ecul iubirii* $ru" e im-i !r)1und &ulbura&# '%i amin&i de !r)!ria ei v)ce* lab* c(n&(ndu-i acelea%i cuvin&e* !arc acum un mili)n de ani### au 1u e e d)ar ieri9 Bi '%i amin&i l)iali&a&ea lui An e& 1a- de ea 'n&r-) vreme c(nd el nu avea nev)ie 1ie l)ial %i ul&imele 'nd)ieli lega&e de rm(nerea lui 'n Ca a C(n&ecel)r di !rur# - Mie !)-i -mi v)rbe%&i# Nimnui al&uia* dar 1a- de mine nu &rebuie 1ii mu&#

- I-i v)i &rica v)cea* ca %i !e a cel)rlal-i# Ea cl&in din ca!# - Nimic din ce vine de la &ine nu-mi !)a&e 1ace vreun ru# C(nd '-i v)i auzi gla ul* ) -mi amin&e c
stpnul
17:

cntecelor

de $ma :un-ul lui An e&# S %&ii c !rin&re n)i mai e/i & c(-iva care %i-0 amin&e c# El ne ! &reaz umilin-a* 1iindc %&im ce !)a&e 1ace un gla # Bi &)& el m va ! &ra !ur# - Mul-ume c* re!e& el* a!)i ) !r i %i c)b)r' crile* 'n acele !r-i ale Ca ei C(n&ecel)r unde !r)mi e e c nu i e va mai auzi nicic(nd v)cea# 5 Du! ) ab en- de c(&eva zile* b&r(nul reveni 'n Can&ina Curcubeului# C)!iii erau ure ci&a-i# Se &eA

mu er c )mul mi &eri) di !ru e !e vecie# II e/aminar a&en-i* cu&(nd un m)&iv al ab en-ei ale# El e c)m!)r&a 'n ca %i cum nu -ar 1i 'n&(m!la& nimic ne)bi%nui&* c)n&inu(nd -) a,u&e !e buc&rea * ca %i 'nain&e# T)&u%i acum b&r(nul nu mai di !rea du! me e# 'nce!u a!ar !e c)rid)are* 'n S&aluri* 'n Sala C)mun# 5cea c)rvezi !eci1ice de )bicei &ineril)r Surzi - m&ura* cur-a* c+imba a%&ernu&urile* !la ru1ria# A!rea &cu&* 1r ci)cnea c* a%a cum li e !ermi&ea Surzil)r* dar* !re de) ebire de ace%&ia* nu era ign)ra&# De igur* nu-i v)rbea nimeni* 'n )c+ii 'l urmreau !rin 'nc!ere* )b erv(ndu-0 !e 1uri%* de%i el nu 1cea nimic ie%i& din c)mun# El 'n u%i era cel ie%i& din c)mun - 1ie Ca a
012

) r , ) n c ) l i c ( r d C(n&ecel)r 'nclca e ) regul vec+e de ) mie de ani* l (nd muncea c 'nun&ru !e cineva care nu c(n&a e ac)l) 'n c)!ilrie* 1ie b&r(nul 1u e e c(ndva c(n&re- %i e/i &a ) e/!lica-ie !en&ru a!ari-ia &(rzie %i degradarea lui# :ine'n-ele * !r)1e )rii !eculau de a emenea# Erau %i ei )ameni* %i 'n cur(nd '%i ddu er eama c Surzii %i 4rbii nu v)iau* indi1eren& c(& de ruga-i au de amenin-a-i ar 1i 1) &* di cu&e de !re b&r(n# $ru" l a e iu&e e 'n-eleag c n-avea &)lereze nici un 1el de inve &iga-ii# De aceea* nu le mai rm e e dec(& 1ac !re u!uneri# De igur* numele lui An e& a!ru al&uri de al&e nume cun) cu&e de ei ale un)r C(n&re-i care nu mai reveni er au care nu-%i g i er un l)c 'n Ca a C(n&ecel)r* dar nici unul din&re nume nu era mai !r)babil dec(& al&ul* iar cel al lui An e& era cel mai !u-in amin&i&# C(nd cineva a 1) & 'm!ra&* nu !u&ea (i imagina& 'n r)lul unui m&ur&)r de !)dele# 'n a1ar de $ru"* de Surzi %i de 4rbi* d)ar d)u !er )ane erau c)nvin e c el era An e&# Una din&re acele !er )ane era un S&!(n al C(n&ecel)r n)u* !e nume Ller* care li! i e mul-i ani* 1iind cu&&)r* %i* 'n&)rc(ndu- e* 'l zri e !e b&r(n r&cind !rin Ca a C(n&ecel)r* !rezen& !e &e &)&* dar mu& ca un !ec&ru# II recun) cu e imedia& - anii nu-i !u&eau a cunde lui Ller &r &urile unei 1e-e !e care ) mem)ra e 'n c)!ilrie# II i !i&i e ideea de a-0 !rinde !e An e& 'n&r-un m)men& c(nd era ingur*
st"4nul c4nt!c!lo#
17:

de a e a!r)!ia de el %i a-0 'n&(m!ina cu drag) &ea %i re !ec&ul !e care le im-ea 1a- de el# Se g(ndi e 'n mai bine# Dac An e& era mu& %i necun) cu& 'n Ca a C(n&ecel)r* 'n emna c e/i &a un m)&iv %i !(n ce lui Ller nu avea i e 'ngduie ru! &cerea %i an)nima&ul acelea* el avea e !re1ac ne%&iu&)r# T)&u%i* )ri de c(&e )ri 'l zrea !e b&r(n* nu !u&ea nu e im& invada& de amin&irile c)!ilriei %i 'l cu!rindea &ri &e-ea* vz(nd c(& de ,) a,un e e c(n&re-ul cel mai mare din&re &)-i#

A d)ua !er )an care-0 recun) cu e nu-0 auzi e nici)da& c(n&(nd* nu-i vzu e nici)da& c+i!ul* &)&u%i era la 1el de c)nvin ca %i Ller# Se numea 5iimma* auzi e legendele de !re An e& %i 'l c)n idera idealul ei# Nu 'n m)d c)m!e&i&iv - nu e g(ndi e 'n&reac Privig+e&)area cea de mul& !leca&# D)rea numai !)a& a&inge inimile )amenil)r a%a de !r)1und* 'nc(& 1ie amin&i& &)& a&(& de mul& %i cu &)& a&(&a bucurie !e c(& era amin&i& An e&# Era 1)ar&e &(nr ca &(n,ea c du! nemurire* dar %&ia de !re m)ar&e mai mul&e dec(& &)-i c)!iii din Ca a C(n&ecel)r# Nu avea nici d)i ani* c(nd '%i vzu e !rin-ii uci%i* %i* cu &)a&e c nu v)rbea nici)da& de !re a &a* amin&irile 'i erau 'nc lim!ezi# Nu 'i ddeau c)%maruri8 1a&a e de curca de &ul de bine cu !)verile mem)riei# Nu ui&a e 'n %i ade ea vedea 'n 1a-a )c+il)r m)men&ul m)r-ii* %i %&ia c numai n)r)cul ) c!a e de uciga%i# Nzuia de aceea &ria c de-a !ururi 'n legend* ca An e&* %i e c+inuia -%i reamin&ea c &)&
010 o i F o n s c o t t c r d

ce auzi e de !re el# 'i 'n&reba e de !re )biceiurile %i &r &urile lui !e !r)1e )rii care-0 cun) cu er# $ !un urile l)r nu-i 1u e er de mare a,u&)r %i de aceea '%i imagina e ea re &ul# Cum ar im-i un )m* cum ar ac-i)na* cum ar ar&a du! ce ar 1i 1cu& ceea ce 1cu e An e&9 De ce nu e 'n&)r e e 'n Ca a C(n&ecel)r9 Ce %i-ar 1i d)ri& el 'n &r1undul inimii9 Tre!&a&* vz(ndu-0 !e b&r(nul din Can&ina Curcubeului %i auzind &)a&e !ecula-iile lega&e de el* 'nce!u e 'n&rebe dac nu !u&ea 1i c+iar Ane&# La 'nce!u&* ideea 1u d)ar i !i&i&)r de mi &eri)a - nu ) crezu e nici ea 'n %i# Dar* !e m ur ce e curgeau zile %i !&m(ni* ea deveni e &)& mai igur# An e&* care a,un e e 'm!ra&* -ar 1i 'n&)r aca c+iar a%a - di cre& %i nerecun) cu&# Cine %&ia ce !iedici e/i &au 'n calea 'n&)arcerii ale9 Du! aceea* b&r(nul di !ru e c(&eva zile %i reveni e 'n cali&a&e de Surd* av(nd dre!&ul +)inrea c !e c)rid)arele Ca ei C(n&ecel)r# 5a&a 'n-ele e e c e a,un e e la ) )lu-ie* dar nu 1u e e una u%)ar* iar &cerea b&r(nului nu 1u e e ab)li&* de%i i e 'ngdui e rm(n# An e& ar 1i acce!&a& )are ) a emenea &cere* ca !re- al rm(nerii 'n Ca a C(n&ecel)r9 5iimma deci e c da# 'n cele din urm 1u e e a&(& de c)nvin 'nc(&* la ) cin din Can&ina Curcubeului* e a%eza e delibera& l(ng b&r(n# De )bicei* ace &a &&ea ingur la ma * dar acum nu ddu e nici un emn c ar 1i 1) &
stpnul 01cntecelor

ur!rin * ci c)n&inua e ru! buc-i de !(ine %i mn(nce &)cana# - B&iu cine e%&i* %)!&i e 1a&a# El nu r !un e e %i c)n&inua e 1r(me !(inea# - E%&i An e&* nu-i a%a9 :&r(nul !ru e c nici n-) aude# - Dac e%&i An e&* urma e ea* 1r(mi-eaz !(inea mai de!ar&e# Dac nu e%&i el* mu%c din 1elie# Crezu e c 1u e e in&eligen&* 'n b&r(nul !ue e 'n&reaga 1elie de !(ine 'n ) # M(nca e a!)i mai de!ar&e* ign)r(nd-) de !arc nici n-ar 1i e/i &a&# C(-iva al-i c)!ii ) remarca er %i 'nce!u er %u%)&ea c 'n&re ei# 5iimma e &emu e c 'nclca vre) regul dac &&ea cu b&r(nul8 )ricum* &)& nu reu%i e -0 de&ermine -i v)rbea c# Nu !u&u e &)&u%i l a -i ca!e m)men&ul# - An e&* in i &a e ea* dac e%&i &u* vreau m-nve-i# Vreau -nv- &)a&e c(n&ecele &ale# '%i m)di1ica e b&r(nul ri&mul me &eca&ului9 Se )!ri e !en&ru ) cli!* ca e g(ndea c9 Nu era igur* &)&u%i mai nu&ri e !eran-e# - An e&* ) --i 'nv- c(n&eceleA Trebuie m-a,u-iA Du! care* e!uiz(ndu-%i c)m!le& 'ndrzneala* 'l

!r i e %i reveni e la ceilal-i c)!ii* care ) im!l)raer le !un ce v)rbi e %i dac b&r(nul 'i r !un e e# Ea nu le de &inui e nimic# Sim-i e c b&r(nul -ar 1i m(nia& !e ea* dac ar 1i !)meni& cuiva de c)nvingerea ei c el era An e&# Era )are An e&9 5iimma re1uza e e la e cu!rin de 'nd)ieli#
011 o r = o n s c o t t c r d

In ziua urm&)are* b&r(nul nu mai veni e 'n Can&ina Curcubeului %i nu mai a!ru e nici)da& a&(& &im! c(& 5iimma m(nca e ac)l)#

1
Tcerea deveni in u!)r&abil mul& mai devreme dec(& e a%&e!&a e An e&# P)a&e c vin)va&e erau %i amin&irile r c)li&)are ale zilel)r de &cere ale 'n&emni-rii 'n )daia lui Mi"al* !e c(nd avea cinci!rezece ani# Sau !)a&e c* aid)ma a&(&)r al-i b&r(ni* deveni e guraliv %i &cerea !e care !r)mie e -) re !ec&e c(n&rea mai mul& dec(& ar 1i c(n&ri& 'n &inere-e# Indi1eren& de m)&iv* &(n,ea v)rbea c* a%a c* 'n &cere* mer e la $ru"* c!& a!r)barea ei %i !lec 'n !rima din&re liber&-ile ale* a%a cum le denumi 'n g(nd# In !rimele c(&eva liber&-i* nu !r i d)meniile Ca ei C(n&ecel)r# Nici nu &rebuia* de)arece Ca a C(n&ecel)r de-inea mai mul& de ) &reime din u!ra1a-a ingurului c)n&inen& al !lane&ei# An e& !e&recu c(&eva !&m(ni +)inrind !rin !durile din Valea C(n&ecel)r* )c)lind !u-inele e/cur ii ce aduceau c)!ii din Ca a C(n&ecel)r# Mer e la lacul din&re mun-i* ac)l) unde E &e 'i !u e e !rima da& c-0 iubea* ac)l) unde-0 'nv-a e !rima da& adevra&a !u&ere a C)n&r)lului#
stpnul
4:6

cntecelor

$ma e ur!rin * de c)!erind c !)&eca di !ru e# 4are c)!iii nu mai erau adu%i aici9 Im!) ibil !rin !duri e/i &au drumuri !en&ru 1le "e&e %i iarba nu era !rea 'nal&* un emn igur c vizi&a&)rii c)n&inuau vin* la r &im!uri# T)&u%i de la baza ca cadei* nu mai e/i &a ) crare !re v(r1# '%i amin&i drumul* !e c(& !u&u* %i* 'n cele din urm* i &)vi&* a,un e u %i !rivi !e &e lac# Tim!ul nu-0 a&in e e# Dac arb)rii 'mb&r(ni er* An e& nu-%i ddu eama# Dac a!a e c+imba e* el nu-%i !u&u amin&i cum 1u e e 'nain&e# P rile c)n&inuau vin la a!* a1und(ndu- e 'n cu&area !e%&il)r* %i v(n&ul c)n&inua %uiere !rin 1runze %i ce&in* cu ) muzic ine/!rimabil# 3Sun& b&r(n* g(ndi An e&* &(nd 'n&in !e malul lacului# 'mi amin&e c &recu&ul 'nde!r&a& mai u%)r dec(& ziua de ieri#7 Dac 'nc+idea )c+ii* %i-) !u&ea 'nc+i!ui !e E &e l(ng el* 'i !u&ea auzi gla ul# Aband)n(ndu-%i C)n&r)lul* 1iindc era ingur* l -0 !)didea c lacrimile amin&iril)r8 )arele 1ierbin&e u ca iu&e lacrimile ce-i izv)rau din c)l-urile )c+il)r# Pl(n ul* )ric(& de ne &vili& ar 1i 1) &* nu-i !u&ea 'n alina u1le&ul# A&unci* c(n&# Du! ) &cere a%a 'ndelunga&* gla ul 'i una ,alnic# Vaie&ul cel mai ne!rice!u& ar 1i c(n&a& mai bine# V(r &a 'i 'm!)vra acu&ele* iar &)nali&-ile erau ine/i &en&e# $m e e numai &imbrul rgu%i& al unei v)ci b&r(ne* u!ra )lici&a& 'n &inere-e#
177

o r ( o n

s c o t t

c a r d

C(ndva* !u&u e c(n&a la)lal& cu ! rile* 'n&rec(ndu-le# Acum ! rile amu-eau %i gla ul u era un in&ru 'n l)curile acelea# Pl(n e din n)u %i ,ur nu e mai umilea c nici)da&# S&&u e &)&u%i !rea mul& vreme 1r c(n&ece* a&(& 'n !ala&* c(& %i 'n Ca a C(n&ecel)r# Trecu er !rea mul-i ani de c(nd nu mai c(n&a e* 1iindc al-ii i-ar 1i !u&u& auzi !u &iul %i e%ecul# Aici* ingur 'n !dure* nu mai e/i &au 3al-ii7* iar dac ar 1i c(n&a&

!r) & el era ingurul care !u&ea auzi# A%a c* 'n aceea%i zi 'n care 1cu e ,urm(n&ul* 'l 'ncalc %i c(n& din n)u# Nu 1u cu nimic mai bine* dar de da&a acea &a nu e mai im-i la 1el de mizerabil# 3A &a-i &)a& v)cea care mi-a rma * g(ndi el* dar e &e &)&u%i ) v)ce#7 Nimeni nu avea -0 mai aud vre)da& c(n&(nd 'n !rivin-a a &a era c)nvin # Avea &)&u%i e a cul&e ingur* c(n&(nd ceea ce zv)r( e 'n u1le&ul u !en&ru mul& vreme* !en&ru !rea mul& vreme# Era ur(&* nu era del)c ce ar 1i d)ri& el 1ie* dar '%i lu,ea c)!ul# II de%er&a a&unci c(nd era !rea !lin %i im-ea ) )arecare alinare 'n c(n&ecele ale rgu%i&e# In !rima a liber&a&e* An e& cun) cu Valea C(n&ecel)r a%a cum !u-ini ) %&iau* cci nici un c)!il nu venea ac)l) de !lcere* 1r u!raveg+e&)r# 4da& cu a &a* re'nviar 'n !rea mul&e amin&iri %i An e& era !rea ingur - ingur&a&ea era bun* dar el n-) mai !u&ea auzi !rea mul& vreme#
stpnul
179

cntecelor

A d)ua liber&a&e 'l du e la unul din&re cele &rei re1ugii ale Ca ei C(n&ecel)r# Nu !u&u e merge la cel numi& c+iar 3$e1ugiul7* !e -rmul celui mai mare lac al !lane&ei* 1iindc ac)l) veneau !r)1e )rii %i Mae%&rii din Ca a C(n&ecel)r* a&unci c(nd im-eau nev)ia e )di+nea c# Ac)l) ar 1i &rebui& ! &reze ,urm(n&ul &cerii# Celelal&e d)u re1ugii 'i erau 'n de c+i e# H& de!ar&e* 'n ud* 35arul7 era ) in ul de ni i! %i &(nc* clda& de a!ele unei mri !u-in ad(nci# Avea ) 1rumu e-e minuna& de lba&ic* iar )ra%ul de !ia&r al 5arului* ridica& !e !r)m)n&)riul n)rdic* era un l)c )di+ni&)r* ) )az de verdea- 'n !u &ie&a&e# Pe vremuri* 5arul 1u e e ) 1)r&rea-* 'n &im!urile c(nd Ca a C(n&ecel)r nu era dec(& un &uc %i !lane&a era b(n&ui& de rzb)aie# Acum deveni e un l)c 'n care e adunau ra&a-ii# In 1iecare an* din Ca a C(n&ecel)r !lecau u&e de C(n&re-i* ca -%i a&i 1ac erviciul !(n la v(r &a de cinci !rezece ani# In decur ul unui deceniu* d)ar c(-iva erau Privig+e&)ri* dar %i C(n&re-ii erau e/&rem de a!recia-i %i* la revenirea aca * &)-i erau !rimi-i cu cldur# Unii e ac)m)da er 'n a&(& de bine cu !lane&a !e care 1u e er &rimi%i* 'nc(& nu mai d)reau e 'n&)arc# Cu&&)rul &rimi du! ei 'ncerca -i c)nving &im! de c(&eva zile* dar* dac nu reu%ea* nimeni nu-i ilea* iar Ca a C(n&ecel)r le a igura educa-ia !(n la d)uzeci %i d)i de ani* ca %i cum ar 1i 1) & Surzi#
179

o r o n

s c o t t

c a r d

Al-ii reveneau 'n Ca a C(n&ecel)r* g eau re!ede a&i 1ac-ie ca !r)1e )ri* erau !rice!u-i %i rm(neau aici !en&ru &)& re &ul vie-ii* cu e/ce!-ia re&rageril)r 'n $e1ugiu# Cu &im!ul* %i dac erau &alen&a-i* !u&eau deveni S&!(ni ai C(n&ecel)r# Bi &)& ei c)nduceau Ca a C(n&ecel)r# E/i &au 'n %i aba&eri de la regul# Nu &)-i cei care reveneau !e Te2 erau a!-i devin !r)1e )ri %i &rebuia li e g ea c un l)c de munc# De a emenea* nu &)-i C(n&re-ii '%i 'nc+eiau !eri)ada# Unii nu !u&eau u!)r&a al&e !lane&e %i aveau nev)ie !ermanen& de c)n1)r&ul ziduril)r de !ia&r* al iz)lrii %i vie-ii rigur)a e %i de ru&in# Ace%&ia erau cei care 'nnebuneau# 3Pre-ul muzicii7* !uneau c)nduc&)rii Ca ei C(n&ecel)r %i-i 'ngri,eau cu bl(nde-e !e cei care !l&i er cel mai cum!* c(%&ig(ndu-%i v)cile* dar !ierz(ndu-%i min-ile# Ei erau aceia care veneau la 5ar %i An e& !u&ea v)rbi cu ei* 1iindc nu aveau mai revin nici)da& 'n Ca a C(n&ecel)r# Marea din&re Pu &iul S&r(mb %i In ula 5arului era !u-in ad(nc* de!%ind rare)ri d)i me&ri* cu bancuri de ni i! mereu 'n deriv* a &1el c &raver a-

rea !u&ea 1i 1cu& a!r)a!e %i cu !ici)rul* dac )arele n-ar 1i 1) & a&(& de !ericul) de 1ierbin&e %i 1undul mrii a&(& de im!revizibil# A%a cum e 1cea* &raver area era li! i& de c)n1)r&* 'n&r-un barcaz cu !e ca, mic* de%i cl&)rul e ad!) &ea la umbra unui !)l)g# An e& 1u !il)&a& de un Surd &(nr* care
stpnul
19G

cntecelor

!e&recea ac)l) c(&e &rei luni !e an* c)nduc(nd barcazul# Surdul era d)ri&)r de c)nver a-ie - vizi&a&)rii din a1ar erau !u-ini - %i An e& auzi 'n gla ul u !acea l)cului# De%i )lul era arid %i a!a !u-in ad(nc* ac)l) e/i &a via-# Sub unde* !e%&ii 'n)&au lene%i# P rile e a1undau du! ei* 'ng+i-indu-i 'n &im!ul zb)rului# Pe u!ra1a-a a!ei umblau in ec&e mari* iar al&ele &riau ub a!# - Aici e g e%&e &)& ce-i viu* zi e Surdul# 5r in ec&ele de la u!ra1a-* !e%&ii n-ar !u&ea u!ravie-ui ub a!# P rile n-ar !u&ea u!ravie-ui* dac n-ar !l)n,a du! !e%&i# Iar in ec&ele e +rne c cu !lan&ele de la u!ra1a-# T)& ce-i viu e/i & numai !e eama unui &ra& ub-ire de a! a1la& 'n c)n&ac& cu aerul# T(nrul &udia e# Nu avea v)ce* dar avea min&e %i inim %i-%i g i e aici l)cul !)&rivi&# Tria 'n aer* numai !en&ru c nu !u&ea vie-ui 'n a!# - B&ii* urm el* Ca a C(n&ecel)r n-ar !u&ea u!ravie-ui 1r &rimi& C(n&re-i !e !lane&ele din im!eriu# - Dar im!eriul* r !un e An e&* nu %&iu dac ar reu%i u!ravie-uia c 1r Ca a C(n&ecel)r# T(nrul izbucni 'n r( # - S 1iu incer* cred c muzica-i d)ar un lu/# E 1rum)a * dar nu-i ab )lu& nece ar# An e& nu-%i e/!rim dezac)rdul %i e 'n&reb !en&ru ) cli! dac nu cumva Surdul avea dre!&a&e#
0;2 o i . o n s c o l i c a i d

In 5ar &riau numai %a!&e !er )ane* a &1el 'nc(& e g i ) camer %i !en&ru An e&# Din&re cei %a!&e* &rei erau 4rbi %i numai !a&ru erau nebuni# Prin&re ei era ) 1a& de vre) d)uzeci de ani* care 'n 1iecare zi !leca din rc)area &urnuril)r !re mare* unde zcea g)al* cu &ru!ul !e ,um&a&e a1unda& 'n a!# Se mi%ca )da& cu valurile# A&unci c(nd u1la vre) briz* 1a&a 'nce!ea c(n&e ) mel)die &(ngui&)are %i minuna&* care nu era nici)da& aceea%i* dar care !arc nu e c+imba nici)da&* un c(n&ec de ingur&a&e %i ) min&e la 1el de indi1eren& %i a!aren& !u &ie ca %i marea# C(nd v(n&ul e !)&)lea* e )!rea %i c(n&ecul ei* a &1el c* 'n ma,)ri&a&ea &im!ului* 1a&a &cea# Nu v)rbea cu nimeni %i !rea c nu )b erva e/i &en-a al&)r )ameni* de%i m(nca &)& ce i e !unea 'n 1a- %i re !ec&a 'n&)&deauna !u-inele )rdine ce i e ddeau# Al& nebun era un b&r(n care '%i !e&recu e a!r)a!e &)a& via-a 'n 5ar# Pleca din )ra%* 'n&re!rinz(nd e/cur ii lungi %i* de 1a!&* nu !rea de1el ri& de !e 1i/# - M-am vindeca& de mul&* !unea el* dar !re1er rm(n aici# Era ar de )are %i culegea de !e malul mrii cru &acee* care c)n &i&uiau ) !ar&e im!)r&an& a meniului 'n 5ar# :&r(nul !)ve &ea mereu acelea%i i &)rii %i* dac nu era 'n&reru!&* le re!e&a una du! al&a aceluia%i )m* &)a& ziua %i &)a& n)a!&ea# An e& 'ncerc ) da& ace & lucru* l (ndu-0 aib audi&)riu8
stpnul
19G

cntecelor

'n cele din urm* b&r(nul ad)rmi e# Nu c+imba e nici mcar un ingur cuv(n& din !)ve%&ile ale# An e& 'l de cu u e !e unul din&re 4rbi# - Nu* 'i r !un e e ace &a# Nici una din&re i &)riile lui nu e &e adevra&# Ceilal-i d)i nebuni erau -inu-i 'n iguran- 'n camera unde nebunia l)r era vzu& numai de 4rbii

care-i 'ngri,eau# C(&e)da& An e& 'i auzea c(n&(nd* dar 'n&)&deauna c(n&ecele erau !rea 'nde!r&a&e ca le !)a& di &inge# An e& vizi& 5arul numai a&unci8 era mai mul& dec(& !u&ea u!)r&e# '%i ddu eama c ac)l) &riau cei care* !en&ru c(n&ecele l)r* !l&i er mai mul& dec(& el %i !rimi er mai !u-in# Singur !e dealurile &(nc)a e dina!)ia &urnuril)r* el c(n& %i 'nv- ec)uri %i em)-ii n)i !en&ru c(n&ecul u# C(n& %i cu 1a&a care &&ea !e ,um&a&e a1unda& 'n mare* iar gla ul u nu-0 amu-i !e al ei# :a c+iar* o da&* ea 'l !rivi %i ur( e* iar An e& im-i c* la urma urmel)r* v)cea lui nu era !)a&e c+iar a&(& de 'ngr)zi&)are# Ii c(n& c(n&ecul iubirii %i 'n ziua urm&)are !r i 5arul# Cellal& re1ugiu era 3Pr)m)n&)riul7* de de!ar&e cel mai mare din&re &)a&e &rei# Aici &riau ma,)ri&a&ea 4rbil)r* c(n&re-i care e 'n&)r e er aca %i de c)!eri er c* de 1a!&* nu le !lcea !redea* c* de 1a!&* nu e !rice!eau la a%a ceva# Pr)m)n&)riul era un )ra% cu )ameni care c(n&au 'n&runa* dar care '%i !e&receau via-a 1c(nd al&ceva dec(& muzic#
191

'

s c o t t

c r d

Pr)m)n&)riul e g ea &)& !e un -rm8 cldirile ale uria%e de !ia&r =cci c)!iii Ca ei C(n&ecel)r nu !u&eau &a !rea mul& vreme de!ar&e de !ia&r> e 'nl-au dea u!ra unui )cean rece %i c+imb&)r# Ac)l) nu e/i &au c)!ii* dar ,)curile ce e de 1%urau 'n !duri* !e c(m!uri %i 'n a!a rece a g)l1ului erau &)a&e ,)curi de ale c)!iil)r# Du! cum 'i e/!lica e $ru" 'nain&e de !leca !re Pr)m)n&)riu< - Ei %i-au acri1ica& c)!ilria* c(n&(nd !en&ru !lcerea al&)ra# Acum !)& 1i c)!ii du! !)1&a inimii# Nu &&eau &)&u%i numai de ,)curi# E/i &au bibli)&eci uria%e* cu !r)1e )ri care 'nv-a er ceea ce-i 'nv-a e Univer ul* iar acum '%i &ran mi&eau %&iin-a un)r 4rbi mai &ineri* !(n c(nd* 'n cele din urm* mureau* de )bicei 1erici-i# De igur aici ei nu-%i !uneau nici)da& 4rbi* ci aici erau )ameni )bi%nui-i* de)arece &riau &)-i la 1el# Cei care d)vedeau cali&-i de) ebi&e 'n admini &ra-ie %i guvernm(n& erau adu%i 'n Ca a C(n&ecel)r8 ceilal-i 1iind* 'n ma,)ri&a&ea &im!ului* mul-umi-i &ea 'n Pr)m)n&)riu# Nu era cazul lui An e&# L)cul era minuna& %i )amenii buni* dar era !rea mul& agl)mera-ie %i de%i nu e/i &a nici ) re &ric-ie 'n a v)rbi cu ei* c)n &a& c-0 !riveau ciuda&* 1iindc nu c(n&a nici)da&# A1laer de &ul de re!ede cine era - iden&i&a&ea lui nu c)n &i&uia un ecre& !rin&re 4rbi - %i de%i 'l &ra&au cu re !ec&* nu e/i &a nici ) !eran- de !rie&enie# Pen&ru ei* via-a lui &ranie era li! i& de 'n-ele %i-0 l ar ingur#
stpnul
465

cntecelor

In 1elul ace &a* 'n m)d inevi&abil* de%i vizi& Pr)m)n&)riul de c(&eva )ri* revenea du! numai ) !&m(n 'n Ca a C(n&ecel)r# V)rbi&ul cu 4rbii %i c(n&a&ul )li&ar 'n !dure au 'n !u &iu nu a,ungeau -0 'nde!r&eze de c(n&ecele c)!iil)r# A!)i* du! ) vreme* a!ru %i un al& m)&iv !en&ru revenirea a# Nu e g(ndi e nici)da& -%i 'ncalce legm(n&ul de &cere8 e im-i ru%ina& c(nd '%i ddu eama c* la urma urmel)r* $ru" nu e !u&ea 'ncrede 'n el* C)n&r)lul nu era de a,un ca -0 )!rea c# B&ia 'n c unele !r)mi iuni nu !u&