Sunteți pe pagina 1din 4

SC AMPER SRL

EVALUAREA FACTORILOR DE RISC PLAN DE PREVENIRE SI PROTECTIE

Pag 1 / 4

APROBAT MANAGER

PLAN DE PREVENIRE SI PROTECTIE


2010
Nr crt PERICOL, CERINTA MASURI DE ELIMINARE PERICOL / NECONFORMITATE RESPONSABIL TERMEN DATA

SECTIUNEA 1 - CERINTE GENERALE


1. Planificare SSM Aprobare Plan de prevenire si protectie Stabilire coordonatori de securitate la lucrari cu mai multi operatori Stabilire atributii in Fisa postului Decizie Responsabil SSM Decizii pentru conducatorii locurilor de munca Decizie de constituire CSSM !laborare instructiuni proprii sau specifice pentru" # principalelel activitati efectuate # lucru la inaltime$ # utilizare instalatii de ridicat% autorizare legatori de sarcina$ # e&ploatare% intretinere% reparare utila'e$ !videnta functionarii utila'elor Planul de intretinere si reparatii Asigurare dispozitive si plase de protectie% aparatori% etc ,erificare zilnica utila'e la locul de munca nstructiuni de e&ploatare% interventie in caz de avarie% securitatea muncii Stabilirea listei de dotare cu ! P in functie de riscuri Aprovizionare ! P de la furnizori abilitati si cu certificate de calitate Asigurarea dotarii la scadenta a tuturor lucratorilor cu ! P Manager

2.

nstructiuni Proprii

Responsabil SSM Conducator loc munca Comp (e)nic Comp (e)nic Serv Aprovizionare

*a inceperea lucrarilor

+.

Stare te)nica !M

*a inceperea lucrarilor

-.

!P

Resp SSM Serv Aprovizionare

*a anga'are

SC AMPER SRL

EVALUAREA FACTORILOR DE RISC PLAN DE PREVENIRE SI PROTECTIE .tilizarea ! P din dotare adecvat riscurilor e&istente .tilzarea ! P adecvat sezonului" # vara" salopeta subtire% pantofi% sapca contra radiatiilor solare% etc$ # iarna" salopeta groasa% costum vatuit% pelerina ploaie% caciula% bocanci% Dotarea punctelor de lucru cu truse de prim a'utor si medicamente conf. barem nstruirea lucratorilor privind acordarea primului a'utor Asigurare materiale igienico#sanitare 1 sapun% prosop% detergenti neutrii Asigurare apa potabila% minerala sau pentru igiena corporala Asigurare grupuri sociale% vestiare% loc pentru servirea mesei Stabilirea necesitatilor de instruire " tematici pe meserii Asigurarea materialelor documentare" legislatie% norme% instructiuni Stabilire prin decizie a persoanelor care efectueaza instruirea Planificare anuala a instruirilor Asigurarea cu fise individuale SSM % S. !&aminare% testare cunostinte la anga'are si anual Autorizare interna meserii" macaragiu% electrician% legator de sarcina% ntocmire Dosar medical ntocmire Fise de e&punere la riscuri !&aminare medicala la anga'are si periodic Stabilre% amena'are% semnalizare cai de acces si deplasare pentru personal si utila'e !liberare cai de deplasare de materiale% deseuri%cuie% sarme sau utila'e Diri'area utila'elor unde deserventul nu are vizibilitate .tilizarea de ! P adecvat riscurilor" pantofi% bocanci% cizme apa sau noroi Aplicare de indicatoare de securitate privind riscurile locale

Pag 2 / 4

/. 0.

Primul a'utor giena muncii

Serv Aprovizionare Responsabil SSM CSSM Serv Aprovizionare Responsabil SSM Responsabil SSM Conducatori loc munca

Permanent Permanent

2.

nstruire

*a anga'are si periodic

3. 4. 15.

Autorizari !&aminari Medicale Cai de acces si deplasare (ransport intern

Comp (e)nic Resp. SSM Serv R. Resp. SSM Serv Medical Responsabil SSM Conducator loc munca Comp (e)nic

Permanent *a anga'are *a inceperea lucrarilor

SECTIUNEA II - CERINTE SPECIFICE

SC AMPER SRL

EVALUAREA FACTORILOR DE RISC PLAN DE PREVENIRE SI PROTECTIE

Pag 3 / 4

11.

Pericole electrice

12.

Pericole c)imice

1+.

8gomot% vibratii% trepidatii Manipularea maselor

1-.

1/.

Protectia la praf si pulberi vegetale !&plozii% incendii% situatii de urgenta

10.

!fectuarea de lucrari de verificare% intretinere% reparatii de catre electricieni autorizati Conectarea utila'elor la centura de impamantare prin nul de protectie Masuratori periodice de prize de pamant (ablouri electrice asigurate cu incuietori iar partea metalica legata la impamantare. .tilizare cable si cordoane de alimentare prote'ate mecanic si cu nul de lucru ,erificare zilnica a starii te)nice a cablelor% carcaselor% prizelor triple *ista substantelor periculoase" vopseluri% diluanti% combustibili% Procurarea fiselor de securitate pentru substante periculoase Depozitarea separat a substantelor incompatibile 6c)imic% e&ploziv% combustibil% etc7 nstruirea lucratorilor privind riscurile specifice Doatrea cu substante neutarlizatoare Determinari de no&e# no&e c)imice Determinari de no&e 1 zgomot% vibratii !&aminarea medicala a lucratorilor e&pusi 1 audiograma Dotarea cu ! P 1 antifoane% Reducerea timpului de lucru in conditii de zgomot nstruirea lucratorilor privind afectiunile dorsolombare posibile Asigurarea de carucioare% lise% motostivuitoare% transpalete Manipularea maselor de un numar de lucratori adecvat sarcinilor Confectionarea rafturilor% rastelelor% stela'elor cu calculul fortei portante ma&ime Mentinerea in functie a sistemelor de ventilatie cu filtre inlocuite periodic !fectuarea curateniei zilnic si generale periodic Dotarea lucratorilor cu ! P corespunzator 1 masca de praf% boneta% salopete !&aminare medicala periodica 1 probe ventilatorii Separarea substantelor inflamabile de cele combustibile 9rganizare A pe loc de munca 1 materiale combustibile% inflamabile% e&plozive. !liberare permis de lucru cu foc. Doatrea cu mi'loace de prima interventie" stingatoare% )idranti% nisip% unelte nstruirea lucratorilor 6inclusiv paza7 privind locul si modul de folosire a

Responsabil SSM Conducator loc munca Comp (e)nic

*a inceperea lucrarilor

Responsabil SSM Conducator loc munca Comp (e)nic

Permanent

Responsabil SSM Conducator loc munca Compartiment R. Responsabil SSM Conducator loc munca Comp (e)nic Responsabil SSM Conducator loc munca Comp (e)nic Responsabil SSM Conducator loc munca Comp (e)nic

*a inceperea lucrarilor Permanent

*a inceperea lucrarilor Permanent

SC AMPER SRL

EVALUAREA FACTORILOR DE RISC PLAN DE PREVENIRE SI PROTECTIE

Pag 4 / 4

12.

18.

stingatoarelor Pastrarea libera a iesirilor de urgenta% cai de evacuare% cai de deplasare in incinta !liminarea surselor de aprindere" foc desc)is% fumat% resouri% sobe metalice% *ucru la inaltime Asigurarea de scari% podine% balustrade% parapete mpre'muirea golurilor din plansee sau la sol Doatrea cu ! P 1 casca% centura de siguranta% etc. nstalare indicatoare de securitate si avertizare Scar , !c"#$#, %&' (# Scar '&tat# c) ta$% a(t '#ra%a(t# I(!tr) r# $)crat&r %r * (' +&')$ '# )rcar# ,c) '&)a +a ( ! -ata $a !cara.

Responsabil SSM Conducator loc munca Comp (e)nic R#!%&(!a/ $ SSM C&(')cat&r $&c +)(ca C&+% T#"( c

*a inceperea lucrarilor La (c#%#r#a $)crar $&r

EVALUATOR

RESPONSABIL SSM

REPRE0ENTANT SALARIATI

MEDIC MEDICINA MUNCII